Page 1

Klik videre for at få uddybende oplysninger + Retten til udvikling = økonomisk vækst

Massiv stigning i det globale energiforbrug

+

÷

Stigning i drivhusgasudledninger

Klimaforandringer

+


Klik videre for at få uddybende oplysninger Retten til udvikling = økonomisk vækst

+

Retten til udvikling = Hvis man fastholder, at udviklingslandene økonomisk vækst skal have ret til at udvikle sig, som de gør i

Massiv stigning i det globale energiforbrug

!

øjeblikket, vil det bringe mange mennesker ud af fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse markant.

+

÷

Stigning i drivhusgasudledninger

Klimaforandringer

+


Klik videre for at fü uddybende oplysninger + Retten til udvikling = økonomisk vÌkst

Massiv stigning i det Massiv stigning i det globale energiforbrug

! globale energiforbrug

Den markant større middelklasse vil skabe en massiv stigning i det globale energiforbrug, da middelklassen bruger langt mere energi end fattige mennesker.

+

á

Stigning i drivhusgasudledninger

Klimaforandringer

+


Klik videre for at få uddybende oplysninger + Retten til udvikling = økonomisk vækst

Massiv stigning i det globale energiforbrug

+

÷

Stigning i drivhusgasudledninger ! Klimaforandringer

+

Den ekstra energi til middelklassen skal komme et Stigning i i sted fra, og den hurtige stigning energiefterspørgslen vil ikke kunne imødekommes drivhusgasudledninger af energiforbrug af vedvarende energikilder alene. Noget af energiforbruget vil komme fra fossile brændsler fra kul, olie og gas, som igen vil medføre en stigning i drivhusgasudledningerne.


Klik videre for at få uddybende oplysninger + Retten til udvikling = økonomisk vækst

Massiv stigning i det globale energiforbrug

+

÷ Klimaforandringer !

En stigning i drivhusgasudledninger vil påvirke klimaforandringerne. Ekstreme vejrfænomener vil begrænse adgangen til grundlæggende ressourcer som mad og vand, og samtidigt vil flere penge skulle bruges på klimatilpasning og katastrofehjælp. Det mindsker muligheden for fremtidig økonomisk vækst.Klimaforandringer Denne økonomiske udvikling (hvor der sker en stigning i udledningerne i Syd) kan derfor ikke beskrives som bæredygtig eller klimavenlig og kan ikke hævdes at være en rettighed, da det vil udfordre de fattigstes levevilkår.

Stigning i drivhusgasudledninger

+

Nords argumentation  
Advertisement