Page 1

International klima- og miljøpolitik klik på de boksene i bunden

Decentraliseret system

Veto-magt

Økonomisk magt

Offentlige holdninger og NGO’ers indflydelse


International klima- og miljøpolitik klik på de boksene i bunden

Det internationale politiske system er et decentraliseret system. Det betyder, at det grundlæggende består af en mængde suveræne stater. En suveræn stat er et politisk system, som er selvbestemmende: Alle stater afgør selv, hvad der må og ikke må foregå indenfor dets egne grænser. Internationalt er det også dem alene, der afgør hvad deres interesser er.

!

Ingen stat kan i princippet tvinge en anden stat til at mene noget bestemt. Det sker dog, at stater afgiver en del af deres suverænitet (selvbestemmelse) for i samarbejde med andre stater at løse internationale udfordringer som eksempelvis økonomiske udfordringer og klimaforandringerne. EU er et godt eksempel herpå. Decentraliseret system

Veto-magt

Økonomisk magt

Offentlige holdninger og NGO’ers indflydelse


International klima- og miljøpolitik klik på de boksene i bunden

Der findes stater, som enten er dybt påvirkede af, eller er med til at forårsage, de internationale miljø- og klimaudfordringer. Begge parter (specielt de sidste) er helt essentielle at få inkluderet i forhandlingerne.

!

Hvis bare én stat med stærke interesser er modstander af en international aftale og nægter at samarbejde, kan de nemlig blokere for, at aftalen kommer i hus. Dette kalder man for vetomagt, og staterne kaldes vetostater.

Decentraliseret system

Veto-magt

Økonomisk magt

Offentlige holdninger og NGO’ers indflydelse


International klima- og miljøpolitik klik på de boksene i bunden Økonomisk magt spiller en afgørende rolle i international klimapolitik: 1. Med stor økonomisk magt kan man påvirke andre staters interesser: Enten kan man begrænse eller øge andre landes adgang til nationale eller internationale markeder eller også kan man yde økonomisk assistance og kompensation. Det kan være udslagsgivende for, om en aftale lykkes eller ej. 2. Man kan sikre finansiering til internationale aftaler, institutioner osv., som man finder afgørende. Det kunne eksempelvis være FN’s Klimapanel (IPCC) og Kyoto-protokollen (se tidslinjen). 3. Det er de rigeste stater (indkomst pr. indbygger), som også udleder flest drivhusgasser pr. indbygger, og som har de økonomiske ressourcer til både at begrænse deres udledning og til at tilpasse sig klimaforandringerne. (Modsat økonomisk magt har militær magt ikke stor indflydelse på international klimapolitik: Der er ingen sammenhæng mellem dominerende militærmagter og de stater, der tager lederskab i international klimapolitik). Decentraliseret system

Veto-magt

Økonomisk magt

Offentlige holdninger og NGO’ers indflydelse


International klima- og miljøpolitik klik på de boksene i bunden

Offentlige holdninger og NGO’er har på miljømæssige og klimapolitiske områder også haft indflydelse på de politiske forhandlinger. Gennem bred folkelig opbakning kan de påvirke folkevalgte politikere og dermed presse på for en politisk løsning.

Decentraliseret system

Veto-magt

Økonomisk magt

Offentlige holdninger og NGO’ers indflydelse

Int pol  
Int pol  
Advertisement