Page 1

Klimaændringer i Bolivia Klik til næste side for at få mere information om det enkelte emne

Temperaturændringer Vandmangel Afskovning


Klimaændringer i Bolivia Klik til næste side for at få mere information om det enkelte emne

Temperaturændringer

Temperaturændringer Vandmangel Afskovning

For landbruget i højlandet betyder klimaændringerne, at det i forvejen kolde klima bliver endnu koldere, hvilket har en stor effekt på befolkningen (som i denne region hovedsageligt består af oprindelige folk og fattige), fordi frostvejr er en af de største begrænsninger i forhold til landbrugsproduktionen. I lavlandet, betyder en øget temperatur, at nye afgrøde-skadedyr og sygdomme vinder frem, mens tørke har medført fødevarekriser i landet, og antallet af skovbrande også er øget de seneste år.


Klimaændringer i Bolivia Klik til næste side for at få mere information om det enkelte emne

Vandmangel

Temperaturændringer Vandmangel Afskovning

Selvom temperaturen er faldende i andesbjergene, smelter gletsjerne alligevel hurtigere end tidligere. Det sker af to årsager: 1) Når man kommer tættere på afslutningen af en gletsjers ’levetid’, øges smeltningsprocessen, og 2) klimaforandringerne skaber en reduktion i skydækket, som medfører en mere intens solindstråling, der accelererer smeltningen. Store gletsjerområder forsvinder altså, hvilket reducerer smeltevandet. Derudover er regnsæsonen også mindsket. For folk i byerne, der både er afhængige af vand fra gletsjerne og regnvand, har det store konsekvenser, fordi deres vandforsyning trues. Et yderligere pres herpå sker ved, at

Næste side


Klimaændringer i Bolivia Klik til næste side for at få mere information om det enkelte emne

Temperaturændringer Vandmangel Afskovning

efterspørgslen på vand i byerne forøges i takt med en højere fødselsrate, og at flere immigrerer fra land til by. I rurale områder er man også hårdt ramt på vandområdet, fordi kun 10 % af landbruget benytter sig af kunstvanding, mens resten er baseret på nedbør, grundvandsreservoirer og gletsjere. Den stigende efterspørgsel på vand, sammenholdt med den hurtigt reducerende forsyning af vand, vil have store økonomiske konsekvenser. 40 % af elforsyningen i Bolivia kommer nemlig fra dæmninger, der drives af vand fra gletsjere og nedbør. Se filmen herunder (eksternt link - spring evt annonce over):

http://youtu.be/32foYUSZ6sk


Klimaændringer i Bolivia Klik til næste side for at få mere information om det enkelte emne

Afskovning

Temperaturændringer Vandmangel Afskovning

Et andet område, der er vigtigt at berøre i forbindelse med klimaforandringer i Bolivia, er afskovning. Enorme mængder skov bliver hvert år ryddet i lavlandet, fordi jorden giver et langt større økonomisk afkast, når man bruger den til kvæggræsning eller sojaproduktion i modsætning til at beholde den tropiske naturskov. Afbrænding af skoven er en væsentlig kilde til CO2-udledning og dermed til den globale opvarmning. Men for de fattige bønder fra Bolivias overbefolkede og overudnyttede højland, der emigrerer til lavlandet, er den afbrændte skov en overlevelsesmulighed. Det giver dog ikke kun langsigtede konsekvenser: det øger også ødelæggelser forårsaget af oversvømmelser, fordi den naturlige beskyttelse fjernes.

Klimaændringer i Bolivia  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you