Page 1

OVČA

[ blok 2, objekti 2b i 2d ]

Stanbeno-poslovni kompleks socijalnog stanovanja u naselju Ovča, Opština Palilula u Beogradu. Prezentacija dela urbanističko-arhitektonskog rešenja stambenog naselja u Ovči rađenog u okviru Tima 8 sastavljenog od arhitektonskih biroa nagrađenih na konkursu kompleksa socijalnog stanovanja. Autorski tim objekata 2b i 2d: Cogoljević Ana, Zelenika Nevena, Milica Pihler, Jelena Pucarević i Đorđević Stefan


Situaciono rešenje

Blok 2

objekti 2b i 2d Položaj objekata u okviru situacionog rešenja naselja Ovča, rađenog u Timu 8

01

2b 2d


Arhitektonsko-urbanistički koncept Blok 2 Odnosi unutar bloka: Objekti se međusobno odnose svojom formom i materijalizacijom, bojom. S obzirom na različite karaktere objekata, predloženi objekati materijalizacijom predstavljaju oponente svom susedu u bloku, naglašavajući različitost, dok s druge strane, otvorima i svedenošću se dopunjuju. Posebna pažnja je posvećena parteru, koji svojim jakim, dominantnim putanjama i obradama povezuje volumene, doprinoseći jedinstvenoj ambijentalnoj celini. Upravo iz navedenih jednakosti i nejednakosti, tenzija, proizilazi atmosfera prostora unutar bloka, ostvarujući identitet mesta i autentičnost prostora. Odnos ka centru susedstva i bloku 1: Svi objekti bloka dva podredjeni su "centru susedstva" i odnose se prema njemu svojom dispozicijom, formom i materijalizacijom. Takodje, aktivira se i prostor koji spaja dva susedstva. Ključnu ulogu u tome imaju upravo zabati koji su aktivirani, markirani bojom, sadržajem i utiču na autentičnost i identitet centra susedstva. Odnos prema bloku 3 i 4 i njihovom centru: Nadovezacu se na priču o bloku 1 koji zajedno sa blokom 2 koji zajedno sa centrom susedstva nalaze u posebnom odnosu prema ostatku naselja. Naime, odredjene karakteristike bloka 2 kao što su protočnost i otvorenost poslužile su kao refrenca za blok 3 o čemu će kasnije biti reči...

Objekat 1 - Predložene zgrade su postavljene na lokaciji pod blagim uglom, igrajući se pritom sa percepcijom posmatrača i uvodeći ga u ambijent bloka. 2 - U odnosu prema centru susedstva nastoji da se zadrži predhodno predloženi karakter objekata, zasečenih zabata, savremene interpretacije arhetipa kuće, koja dobija svoju novu ulogu. Oni se odnose prema zabatima susednog bloka, u isto vreme uokvirujući i identifikujući javni prostor. Zabati, interpretirani arhetipi, postaju vertikalni poligoni novog urbaniteta naselja (slobodna površina za grafite, projekcije, platna, izložbe...) 3 - Duži objekat, sa izvučenim predbaštama podilazi kraćem objektu, koji je izdignut (u prizemlju kraće zgrade se nalazi poslovni prostor koji je zastakljen - refleksija odaje utisak izdignutosti). 4 - Dobijen je specifičan ambijentalni karakter prostora koji na suptilan način prevazilazi njihov jaz između urbanog i ruralnog.

02


Ĺ ematski prikazi

1

2

03


3

4

04


Ambijent

05


06


Osnove Objekat 2b - Osnova prizemlja poslovni prostor

poslovni prostor

poslovni prostor

poslovni prostor

0.00

1 +0.18

poslovni prostor

2s

1

+0.18

1s

*

1s

*

*

2 *

+0.18

*

*

+0.00

+0.00

+0.18

ulaz u stambenu zgradu

+0.0

*

*

*

g

*

3 *

g *

poslovni prostor

+0.18

4 0.00 poslovni prostor

E

poslovni prostor

Ђ

Д

poslovni prostor

Г

poslovni prostor

В

A

Б

585

N

600

M

L

Objekat 2b - Osnova tipskog sprata

1

*

г

1

*

+3.96 +10.08

*

2

*

1.5 с

+6,12

3

г

г

*

*

*

*

2с г

г

2с *

*

*

4

E

Ђ

Д

Г

В

Б

A

585

N

600

M

L


Objekat 2d - Osnova prizemlja

+0.0

1

+0.0

+0.0

1s

1s

1.5 s

2s

1s 650

*

*

*

*

2s

*

+0.0

*

+0.0

+0.0

1s

1s

1s

+0.0

*

1.5 s

*

*

*

3 1

*

+0.0

g

g

*

*

200

1.5 s

2

+0.0

+0.0

+0.0

650

600

485

K

615

J

600

I

H

600

615

F

G

485

600

D

E

296

500

B

C

4

550

A

B

Objekat 2d - Osnova tipskog sprata

1.5 с

1.5 с

1.5 с

3с *

*

*

*

*

*

1

650 *

+6,12

+6,12

+6,12

+6,12

200

г *

*

*

*

1.5 с

*

*

2

+6,12

г

1.5 с

3 1

*

*

650

600

485

K

615

J

600

I

H

600

G

615

F

485

E

600

D

296

C

500

B

550

B

A

4


Preseci Presek 1-1, objekat 2d


Preseci Presek 1-1, objekat 2b


Presek 2-2, objekat 2b


Tipske osnove stanova

*

*

Garsonjera

*

*

Jednosoban stan


*

*

Jednoiposoban stan

*

6

Trosoban stan

*

*

Dvosoban stan


Prikazi


2012. godine u Beogradu

Ovca  

Stambeno poslovni kompleks stanovanja u naselju Ovča, Beograd Autori: Cogoljevic Ana, Zelenika Nevena, Pucarevic Jelena, Pihler Milica i Djo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you