Page 1

voksenspecialundervisning

Generelle indlĂŚringsvanskeligheder


Undervisning for personer med psykisk udviklingshæmning De følgende kurser henvender sig til psykisk udviklingshæmmede, der har lyst til og behov for undervisning, der kan kompensere for deres handicap. Undervisningen tilrettelægges ud fra kursistens forudsætninger, færdigheder og behov og foregår på små hold. Vi forventer, at kursisten er med til at sætte mål for sin egen undervisning og aktivt arbejder for at nå dem. Undervisning finder primært sted 8.30-14.00. Hvert kursus varer mellem 2 og 4 timer hver uge. De fleste kurser vil starte i august og slutte til december, der vil forekomme kurser af kortere varighed. Undervisningstilbuddene for perioden januar til juni 2012 kan ses på de følgende sider. Lov om personoplysninger indebærer, at kursister på CSV skal være indforstået med, at alle kursistregistreringer foregår på EDB. Henvendelse om undervisning kan ske til: Lene Ringsmose Tlf. direkte: 51 778 986 e-mail: ring@kolding.dk


Finder du ikke det du søger? Vi har mulighed for at arrangere andre kurser end dem, vi har nævnt i brochuren. Vi tager gerne ud og vi har også lokaler i Fredericia. Vi kan desuden arrangere eftermiddags- eller aftenundervisning efter ønske.


Personlig udvikling og kommunikation For at få en ven skal du være en ven Hvordan får du nye venner og hvordan beholder du de venner, du har. Hvis du ikke selv ved, hvad du vil og kan lide, kommer andre let til at bestemme. På kurset kan du lære, at blive bedre til at  Sige fra og til  Sende tydelige signaler  Lytte  Forstå og kende dig selv  Forstå andre Vi spiller små rollespil og se video, så du bliver bedre til at forstå og bruge kropssprog og mimik.

Mit liv – i ord og billeder Målet er:  At finde ud af hvad mennesker du kender eller har kendt betyder for dig?  At fremme din bevidsthed om egne ønsker og drømme  At fremme din bevidsthed om tanker og muligheder  At fremme din bevidsthed om, hvad der er realistisk i forhold til dine ressourcer og kompetencer Vi arbejder med din livshistorie gennem konkrete materialer. Du skriver din egen fortælling til dine egne billeder.


Demokratikursus / tillidsmandskursus På dit bosted eller arbejdsplads Målet er:  At fremme dine muligheder for bedre at kunne deltage i valgte styrelser – fx beboerråd.  At hjælpe dig med at forstå, hvad det betyder at leve i et demokratisk samfund, herunder at kende og forstå demokratiets spilleregler. Der arbejdes med konkrete og realistiske emner. Der bruges materialer med ord, billeder og andre støtte / hjælpemidler. Kurset oprettes for grupper fra samme arbejdsplads eller samme boinstitution. Kurset tilbydes på arbejdspladsen / bostedet og der arbejdes så vidt muligt ud fra egne dagsordner

Kommunikation via talemaskine Formålet med kurset er, at give kursisten mulighed for at forbedre sin kommunikation med omgivelserne via rolltalkeren (Talemaskinen). Kurset henvender sig til dig, der har og kan medbringe en slutbruger rolltalker samt din(e) nærmeste støtteperson(er). I vil på kurset lære, hvordan man løbende kan ændre brugerfladen på rolltalkeren, så det modsvarer hændelser i hverdagen samt de behov der opstår. I lærer desuden, hvordan I kan indlægge billeder og syntetisk tale. Der vil være mulighed for opfølgning på kurset efter behov.


Faglige kurser Læsning, skrivning, stavning Målet er:  At du forbedrer dine læse-skrive-stavefærdigheder.  At du fremmer dine muligheder for at kunne bruge de skrevne medier.  At bruge læsning og skrivning i dagligdagen. Kurset kan oprettes som et formiddagshold og/eller et eftermiddagshold, hvis du er på arbejdsmarkedet.

Dagligdagens matematik Målet er at styrke dine regnefærdigheder til brug i dagligdagen  At lære om pengenes værdi.  At lære om du får rigtigt tilbage.  At lære at læse og forstå priser.  At lære at vurdere hvilke sedler og mønter du skal bruge. Der arbejdes med praktiske opgaver.

Kunstværksted På dette kursus kan du komme til at lave ting, som du synes er flotte og spændende. Målet er:  At du bliver bedre til at give udtryk for følelser og stemninger  At du lærer at sætte ord på din kunst


 At du lærer at bruge øjnene  At du udvikler din kreativitet  At du lærer at bruge flere af dine sanser i en kreativ proces Vi arbejder med forskellige materialer og besøger galleri eller kunstmuseum, så du kan blive inspireret.

Multimedie Målet er:  At du bliver bedre til at søge på nettet  At du bliver bedre til at sende sms’er  At du bliver bedre til at bruge chatrooms fx Facebook  At du stifter bekendtskab med E-boks og digital signatur.  At du lærer at bruge enkle kompenserende IKTredskaber f.eks ”adgangforalle” Vi arbejder både med de konkrete ikt-redskaber, men vi arbejder også med god ”omgangstone” på nettet, samt hvad man skal være særlig opmærksom på.


Sundhed og livsstilskurser Naturkursus/udeliv Måler er:  At du bliver bevidst om, at du kan klare mere end du selv tror og finder dit indre selvværd  At du udfordrer dig selv til at turde og ville  At du finder dit indre selvværd  At du lærer at respektere naturen og udnytte dens muligheder ved fx at lave mad over bål. Kurset foregår mest udenfor. Kurset henvender sig til kursister, der ikke har erfaring med udeliv. Kurset starter efter påskeferien

Uhm – nybagt brød Du får en ven på besøg og I skal hygge jer….. Lær at lave en let ret og bage et godt brød. På kurset lærer i at tilberede 3 lette frokostretter og at bage 2 forskellige brød.

Sved på panden Et kursus for dig, der godt kan lide at bevæge dig. Målet er:  At du øger din kropsbevidsthed  At du bliver mere bevidst om dit kropssprog  At du lærer lidt om selvforsvar


Kurset kan indeholde:  Spil  Dans  Drama  gymnastik Du skal have lyst til at bevæge dig alene og sammen med andre. Vi arbejder med konkrete opgaver, hvor du lærer om, hvilke signaler du sender med kroppen og hvad andre siger med deres krop. Der vil være mange samarbejdsøvelser. Vi styrker din balance og motorik og snakker om almindelig hygiejne, når vi er i bad.

Find roen i dig selv Synes du tit du har travlt og at du skal nå mange ting Målet er: - At du lærer at slappe af - At du lærer at finde roen i dig selv - At du stifter bekendskab med mindfulness og massage


Når der er brug for en særlig indsats… CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia kommuner med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen. Målgrupper:

-

Voksne med læse-, skrive- og staveprobl. Ordblinde Personer med sent erhvervet hjerneskade Udviklingshæmmede Personer med psykiske vanskeligheder Personer med sociale/emotionelle probl. Senhandicappede Svært fysisk handicappede

Hvordan:

Undervisningen tilrettelægges individuelt, men foregår primært på hold. Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening. Denne kan suppleres med en personlig afdækning.

Hvor:

CSV, Skovvejen 1b, 6000 Kolding CSV, Fabriksvej 22, 6000 Kolding CSVs Fredericiaafd. Lollandsgade 2-4, 2.sal 7000 Fredericia

Henvendelse om undervisning kan ske til: Lene Ringsmose, tlf. direkte: 51 778 986, e-mail: ring@kolding.dk eller til afdelingsleder Hanne Nyrup, tlf. direkte: 51 40 75 09, e-mail: hnyr@kolding.dk


CSVs hovedafdeling i Kolding CSV Skovvejen 1b 6000 Kolding

©Eniro/Krak BYBUSSER kører mod CSV ca. hvert 10. minut Linje 1 har stoppested på Lærkevej Linje 5 har stoppested på Skovvangen

CSVs afdeling i Fredericia CSV Depotgården Lollandsgade 2-4 7000 Fredericia

©Eniro/Krak BYBUSSER kører mod Depotgården fra bl.a. Banegården

På vores hjemmeside www.csv.dk kan du få brochuren læst op

November 2011


Center for specialundervisning til unge og voksne Skovvejen 1b og Fabriksvej 22, 6000 Kolding Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia tlf. 51 299 299, csv@kolding.dk, www.csv.dk

Generelle indlæringsvanskeligheder  
Generelle indlæringsvanskeligheder  

Brochure om generelle indlæringsvanskeligheder

Advertisement