Page 1

NYT FRA SKOLEN Nr. 5 oktober 2013

Indhold: Aktivitetskalender Fodbolddag 3. kl. Nyt fra Kontoret Nyt fra Alfehøj Spil dansk Folkeskolereformen Trivselsplakat Den nye legepatrulje Inspirationsdag

Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14


NYT FRA SKOLEN

Aktiviteter i skole og SFO frem til juleferien: Onsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Lør-søn

Mandag Fredag Uge 48 I uge 49 Lør Torsdag Fredag Fredag

23. okt. 5. nov. 13. nov. 13. nov. 16.-17. nov.

13.30-15.30 Tilbagemeldingsmøde SØ/ØBC 19.00-21.00 Forældreinformationsaften på SØ 09.00-12.00 2.-3. årg. totalbold (KAN) 09.00-13.00 6. årg. floorballstævne (SKAL) Julegaveværksted i Alfehøj SFO. Det er dog kun fra børn fra 3. Klasse og op!! Her kan vi stadig godt bruge flere frivillige hjælpere, hvis I har lyst, kan I kontakte Bente. 18. nov. 19.00-21.00 Orienteringsmøde nye 0. klasser 29. nov. 07.45-11.15 Juleklippedag 25.-29. nov. 07.45-12.30 Fælles emneuge 2.-6. dec. Julefrokost for alle børn i Alfehøj. 7. Dec. Er der juletræsfest i Hallen, Alfehøjbørn går Lucia optog. 12. Dec. Lysfest i Alfehøj. 20. dec. 07.45-11.15 Juleafslutning 20. Dec. Risengrød i Alfehøj og ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Redaktion: Karin Albøge Dot Hyldgaard Steen Jensen Øster Brønderslev Centralskole Elmevej 100, 9700 Brønderslev

Skoleleder Steen Jensen Viceinspektør Ove Dam Sekretær Merete Thy 99 45 48 90 obc@99454545.dk Skolefritidsordning Leder: Bente Børjesson


NYT FRA SKOLEN

MARTS 2013

Fodbolddag for 3.årgang den 11.sep på BI.

Jeg syntes at det var sjovt at cykle ud til BI-centeret, men det gjorde ondt i numsen og solen skinnede fra en sky fri himmel og vi havde en god dag og der vi kom ud til BI-centeret spiste vi spiste vi frugt også skulle vi spille fodbold men vores hold tabte de to første kampe og så vandt vi den næste så spillede vi en uafgjort og den sidste vandt vi og vi spillede syv mand på banen og midt hold vandt to tabte to og spillede uafgjort. Cykelturen hjem til Øster Brønderslev var megatrættende. Hilsen Frederik Bang Svendsen


NYT FRA SKOLEN terløn den 1. december. Hun har sidste arbejdsdag på skolen den 19. noEt nyt skoleår er allerede i fuld gang. vember. Vi vil allerede nu takke AnUd over de sædvanlige arbejdsopga- nette for hendes indsats gennem mever, er vi meget optaget af hvordan re end 35 år. skoledagen kommer til at se ud efter sommerferien. Der vi i alle numre af Byrådet forventes at vedtage at 4. – ’nyt fra skolen’ frem til sommerferi- 6. klasse på Serritslev Skole flyttes en være nyt om folkeskolereformen. til Skolegade Skole på grund af for I dette nummer kan du læse mere om få elever. I dag er der 9 elever i alt reformens indhold bagerst i bladet. på de tre årgange. Dette får indirekte konsekvenser for os. Allerede nu har vi oprettet midlertidige lærerarbejdspladser. Med hjælp Den delvise overflytning af elever fra Aalborg Stift, Brønderslev Syge- fra Serritslev Skole til Skolegade hus samt lærere har vi fået lavet ar- Skole fra den 1. januar medfører, at bejdspladser til alle lærere på skolen. der bliver tre-fire overtallige lærere. Vi har fået borde og reoler ganske En af disse lærere kan bliver overgratis og har brugt lidt penge af sko- flyttet til os. Dette ved vi ikke endlens egne midler på lidt indretning nu. Det afhænger af den endelige og belysning. Byrådet har i forbinbudgetvedtagelse i næste uge. delse med budgettet for kommende år afsat penge til etablering og ind- Omkring skolen retning af lærerarbejdspladser. Disse penge fordeles til skolerne når vi Der er nu blevet etableret belysning kommer ind i det nye år. på stien ned til Samlingshuset. I den mørke tid, der er på vej, bliver det nu Nye medarbejdere lidt nemmere at finde vej. Frem over vil lamper tænde og slukke sammen Den ene af vores børnehaveklassele- med gadebelysningen. Sammen med dere er gået barsel og i hendes sted den nye belægning har vi fået et nyt har vi ansat Jane Larsen frem til legeområde til børnene. Der bliver sommerferien. kørt skateboard og løbehjul som aldrig før. Annette Piil har ønsket at gå på efSamtidig med dette er man i gang Nyt fra kontoret


NYT FRA SKOLEN med at etablere vendeplads på Sankelmarksvej ved PM’s boliger. Når vende pladsen er færdig, vil der blive spærret for kørsel til hallen denne vej. Frem over skal trafikken gå via den nye vej øst om skolen.

ste skoleår sker der igen en reduktion af antallet af busafgange. Som en følge af den nye folkeskolereform skal børnene gå længere tid i skole og derfor vurderes det at der ikke er brug for så mange afgange næste år.

Parkeringpladsen er blevet frisket op og der er kommet nye streger og opmærkning af kørselsretningen. Siden vi fik striberne lavet har vi ikke oplevet den samme kaos som tidligere. Vi håber at I forældre også frem over vil køre lige så pænt som nu. Efter mange års tiltag og forsøg på at rette op på det, viste det sig igen, at det ofte er den mest nærliggende løsning, det tager længst tid at finde frem til.

Nyt tag I øjeblikket har vi om ikke rotter på loftet, så i hvert fald håndværkere på taget. De skifter en del af taget på Fritteren. Udskiftningen skyldes, at tagpladerne er af de generation der var defekte og begyndte at smuldre. Vi regner med at de er færsige inden efterårsferien.

Hele uge 41 står i sundhedens tegn. Ungerne er i fuld vigør og det er dejEfteråret står for døren og allerede ligt at se hvordan børnene hygger sig efter efterårsferien er der så mørkt sammen på tværs af klasserne. Emom morgenen, at de elever der cyk- neugen afsluttes med den årlige Moler i skole, skal have lys på. Vi har tionsdag. Programmet er denne gang igen bestilt reflekser til alle børn via anderledes end tidligere. Jeg er Trygfonden. De bliver udleveret spændt på at se hvordan motionsdaumiddelbart efter efterårsferien. gen forløber. Buskørsel Der er dette skoleår igen sket en besparelse på skolebuskørslen. Bussen kører længere ud ad Lindevej. Dette skyldes, at der ikke er børn, der er berettiget til gratis bustransport. Næ-


NYT FRA SKOLEN

Nyt fra Alfehøj

i skolen. Det er nu ved at være implementeret i personalet, og vi nyder at have børnene i såvel undervisningstid som fritid. Det er skønt når vi om eftermiddagen ved lidt om hvad børnene har beskæftiget sig med om formiddagen. og for børnene føles det rart at have deres pædagoger med en tur i skolen, og ikke mindst de dage de er med i skolegården. Det er vigtigt alle børn føler sig som en del, af det store fællesskab. Og at alle børn lærer flest mulige

Så er vi i Alfehøj kommet godt i gang med dette skoleår. Vi kan ikke helt forstå det allerede er efterårsferie, det har jo kun lige været sommerferie.. Vi har til August modtaget 38 dejlige børn fra børnehaverne, alle børn er faldet hurtigt og godt til.

børn at kende. Derfor har vi i år valgt, at lave voksenstyrede legegrupper om tirsdagen i 0. klasse. Vi havde i personalegruppen en del Vi ønsker I forældre samarbejder om nyt at vænne os til, da vi startede op at lave legerelationer i det brede fopr. 1. august. rum, at I opfordrer børnene til på Skolelockouten betød alle skolebørn skift, at invitere alle børn hjem at skulle have ekstra timer i skolen. Vi lege. har derfor valgt at lave forskudt mø- Det er vigtigt alle børn lærer hinandetid i SFO. Og flere pædagogtimer dens værdier at kende, så vi undgår


NYT FRA SKOLEN der er børn som udelukkes. Det er meget vigtigt I forældre medvirker til at bekæmpe mobning. Og det gøres bedst ved, der leges bredt også med de børn, hvis forældre I ikke kender så godt. Også med de børn der kommer fra familier som måske har andre værdier end jeres egne. Det er vigtigt I hjemme i familierne taler om de andre børn med respekt, at I også husker at lære jeres børn der skal være lige plads til alle.

Som I alle ved, serveres der eftermiddagsmad i Alfehøj. Det er nogle gange børnene der har været i gang med det tunge arbejde. Og det gør jo kun maden endnu bedre. Nogle gange er maden tilberedt på

Det vigtigt I forældre tager et medansvar for hele klassens trivsel, og påtager jer ansvaret for at jeres barn, ikke får til vane at være unødig grov overfor andre børn. såvel verbalt

bål, og her smager alt godt, det kan være urtesuppe med alverdens grøntsager, eller brød, med alverdens sjove ingredienser, bare det er bagt på bål. som fysisk. Hårde ord kan i mange tilfælde gøre mere ondt end slag og spark. Så derfor beder vi jer tage et medansvar.


NYT FRA SKOLEN gentager succesen til foråret og vil da være lidt hurtigere med invitationerne, så flest mulige kan komme med.

Der skal også passes planter og pottes om, det er også et arbejde mange børn er rigtig dygtige til at deltage i. Det bliver i det daglige leget meget både ude og inde. Vi har nogle superdejlige børn. og et godt samarbejde med jer forældre. Det glæder os, at vi havde så stor opbakning til vores årlige købe/ sælgedag første fredag i oktober. Det er en dag der i stigende grad byder på salg af hjemmebag m.m. Vi oplever at børnene er glade for at I det hele taget går vi ind for børne- sælge hvad som helst. Bare det at arbejde, også da der skulle stables være med er det afgørende. brænde. Og her gjaldt om at være Tak for jeres uvurderlige opbakning. kreativ da trillebør var en mangelva- I starten af november starter vi med re. at lave julegaver. Det betyder der kan være forældreforbudte zoner, så I september holdt vi bedsteforældre- I må færdes med forsigtighed. dag, en dejlig dag med mange fremmødte. Selvom det ikke var alle der Hilsen Alfehøj havde modtaget en indbydelse vi


NYT FRA SKOLEN

Spil dansk Vi gentager succesen fra sidste år og deltager igen i ’Spil dansk’ arrangementet i Samlingshuset. Alle elever og lærere fra 0.- 3. klasse skal i år til koncert med ”De JØWE” Onsdag den 30. oktober klokken 9.45-10.30 i Samlingshuset.


NYT FRA SKOLEN


NYT FRA SKOLEN Folkeskolereformen.

Arbejdet med skolereformen kræver tid, meget tid. Vi kan allerede nu se, at hvis I løbet af denne måned ventes den nye medarbejderne på nogen måde skal hareform endelig vedtaget i folketinget. Vi ve mulighed for at være klædt ordentligt er dog allerede i fuld gang med arbejdet på til arbejdet den 1. august, er vi nødt til i både skolebestyrelsen, skole og SFO. at tænke i andre baner. Vi er i øjeblikket Der skal ikke være nogen tvivl om, at i gang med at undersøge muligheden for skoledagen næste år bliver anderledes at afholde en eller to pædagogiske dage end den plejer at være for både børn og for medarbejderne, så vi får tid til at voksne. komme i dybden med vores projekt. Da vedtagelsen af folkeskolereformen, kom Med vedtagelsen af et helt nyt begreb, meget sent i forhold til vores planlægunderstøttende undervisning, bliver der ning, har det ikke været muligt at tage for første gang i folkeskolens historie for højde for den. Vi tror dog på at alle kan alvor sat fokus på, at trivsel og social finde lidt fornuft i at vi bruger lidt ekstra træning har en indvirkning på børns læ- tid på opgaven. ring og at nogle børn har brug for mere tid til at arbejde med nogle faglige områ- De pædagogiske dage skal primært bruder. Vi er i øjeblikket i gang med at finde ges til at fastlægge og beskrive det pæud af, hvordan vi bedst muligt, kan uddagogiske grundlag og fundament for nytte de timer vi har fået til understøtten- fremtidens skole. Der er meget at tage de undervisning. fat på og tiden går. I ugen efter efterårsferien afholdes der en fælles temadag for ledere og udvalgte medarbejder i skole og SFO. Gennem inspiration og forskellige drøftelser skal der gerne gives masser af gode ideer med de enkelte skoler hjem til det videre arbejde. Vi er dog allerede nu så langt fremme at vi har en plan for hvordan en eventuel skoledag kan se ud. Når den er endelig på plads vil I selvfølgelig blive inviteret.

Når vi er nået så langt, at vi har det hele plads, vil vi invitere alle jer forældre til en stor informationsaften på skolen. I vil snarest høre nærmere om tid og sted. På denne måde kan vi give jer en mere grundig gennemgang af fremtidens skole og SFO og I vil få mulighed for hurtigt at få svar på jeres spørgsmål.


NYT FRA SKOLEN


NYT FRA SKOLEN

Legepatruljen på Øster Brønderslev skole består i skoleåret 13/14 af: Sarah Peter Mathias Mathilde Anders Frederik H.

Anne Mikkel C. Victor Jeppe Jana Frederik J.

Kontaktpersoner for legepatruljen er Karin Albøge og Lone Sonne.


NYT FRA SKOLEN

Inspirationsdag for legepatruljen i Hjallerup den 6.sep. 2013.

Nyt fra skolen oktober 2013  
Nyt fra skolen oktober 2013  

Skoleblad for Øster Brønderslev Centralskole