Page 1

MER INFORMATION PÅ

www.triplesteelix.se

BESÖKSADRESS

Röda Vägen 3 Högskolan Dalarna Borlänge POSTADRESS

Box 818 781 28 Borlänge FAKTURERINGSADRESS

Jernkontoret/Triple Steelix FE 138 838 80 Hackås Telefon 0243 - 737 35 info@triplesteelix.se

Tillverkning och service i Triple Steelix regionen. Nätverket för vindbruk.


KONTAKTER

Projektledning Kjell Grundström 070-575 64 89 kjell.grundstrom@triplesteelix.se

WWW.NATVERKETFORVINDBRUK.SE

Utbyggnad av vindkraft - affärsmöjligheter för underleverantörer inom bland annat stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen.

Styrgruppens ordförande Maria Engholm 070-239 92 07 maria.engholm@triplesteelix.se Kommunikation, hemsida, mm Lena Norrström 070-615 01 05 lena.norrstrom@triplesteelix.se Administration Tina Thelander 0243-737 35 tina.thelander@triplesteelix.se

Triple Steelix driver projektet under 2010 - 2011 med syftet att:  identifiera och gruppera potentiella underleverantörer. Målet är att minst 5 företag i regionen skall vara leverantörer till vindkraftindustrins aktörer 2012.  etablera ett centrum för drift- underhåll och utbildning i regionen.  etablera ett underleverantörsnätverk för vindkraft/elnät.  verka för etablering av utbildningar inom underhåll av vindkraftindustrins anläggningar.

Vindkraft  
Vindkraft  

Tillverkning och service i Triple Steelix regionen. Nätverk för vindbruk.

Advertisement