Page 1

StedelijkGroen

Vloeibaar leven EM-Actief - BioFeed Compostthee

www.stedelijkgroen.com


Aangeplante en verplantte bomen vragen om Vloeibare preparaten stimuleren het bodemleven en de wortelontwikkeling extra aandacht De eerste jaren na aanplant of verplanting zijn voor bomen de meest lastige. Allerlei bedreigingen liggen op de loer. De grootste is verdroging. Bij het rooien heeft de boom een deel van zijn wortels en bodemleven, en daarmee zijn opnamecapaciteit, verloren.

Het verrijken van het gietwater met vloeibare preparaten heeft een positief effect op de wortelgroei en het bodemleven. Dit heeft direct effect op de vitaliteit van de boom waardoor deze minder gevoelig wordt voor secundaire aantastingen en droogte.

Daarnaast is er, afhankelijk van de boomsoort, nog tal van secundaire aantastingen die op kunnen treden als gevolg van de verplantshock. Hoe groter deze shock, hoe groter de kans op secundaire aantastingen. Een typisch voorbeeld is de eikenspintkever.

BioFeed, EM-Actief en compostthee zijn vloeibare preparaten met ieder zijn specifieke eigenschappen. Hierdoor kan gericht, afhankelijk van de groeiplaatseigenschappen, bepaalde aspecten gestimuleerd worden. De basis van deze preparaten blijft echter dezelfde: stimuleren van een gezond bodemleven en de wortelontwikkeling. Deze preparaten kunnen natuurlijk ook buiten de reguliere watergiften om toegediend worden. Indien blijkt dat bomen niet de gewenste groei vertonen kunnen de vloeibare preparaten eenvoudig toegediend worden. Door de directe werking zal snel een positieve impuls optreden. Vaak dienen deze preparaten meerdere malen per groeiseizoen toegediend te worden. Hierdoor kan tussen de preparaten gevarieerd worden.

Een vloeibaar steuntje in de rug De eerste jaren na aanplant of verplanting hebben bomen een steuntje in de rug nodig. Door middel van watergiften wordt voorkomen dat bomen verdrogen en doodgaan. Deze watergiften zijn beheersmaatregelen die periodiek uitgevoerd worden. Door plantpositieve toeslagstoffen aan het gietwater toe te voegen, wordt de efficiĂŤntie van de watergiften verhoogd. Deze preparaten stimuleren namelijk de wortelgroei en het bodemleven. Hierdoor neemt de vitaliteit van de bomen toe en de gevoeligheid tegen uitdroging en secundaire aantastingen af.

BioFeed: Groeistimulator BioFeed is een extract van zeewieren en is rijk aan plantaardige aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstoffen voor eiwitten die essentieel zijn voor de groei. Voldoende aanvoer, vooral op kritische momenten gedurende de groei, ondersteunt een gezonde en goede groei en ontwikkeling. Aminozuren zijn onder meer belangrijk voor de weerstand van de plant tegen stress, voor de fotosynthese, voor de productie van planthormonen, voor de opname van voedingselementen en voor het onderhouden van het bodemleven.


Brouwen Compostthee

Voordelen toevoeging vloeibare preparaten • * * * * * *

“Een vloeibaar steuntje in de rug” EM-Actief: Effectieve micro-organismen

Stimulering van het bodemleven en wortelontwikkeling, Toename van de weerstand van de plant tegen ziekten en plagen, Toename van de droogtetolerantie van de plant, Minder uitval als gevolg van verdroging en secundaire aantastingen, Vitale, gezonde beplanting, Eenvoudig toe te dienen in combinatie met de reguliere watergiften Niet schadelijk voor mens en milieu.

Compostthee: Compostextract Compostthee is een direct voor de plant opneembare vorm van compost, waardoor de plant sneller zal reageren dan bijvoorbeeld bij het gebruik van reguliere compost. Compostthee wordt alleen geëxtraheerd uit compost van de allerhoogste kwaliteit, aangezien bij compost van inferieure kwaliteit het extract deze inferieure kwaliteit ook zal vertonen.

EM-Actief is een product ontwikkeld in Japan, dat bestaat uit verschillende soorten micro-organismen bestaande uit 5 groepen, 10 geslachten en 80 species. De Compostthee bevat ondermeer nutriënten voor plan5 groepen zijn melkzuurbacteriën, fotosynthetiserende ten en voedsel voor micro-organismen en stimuleert bacteriën, gisten, actinomyceten en schimmels. o.a. de juiste bodemorganismen die op hun beurt EM-Actief is in staat zelfs onder slechte condities de weer het beschikbaar maken en vasthouden van voebodem te bewegen en te regenereren tot een gezonde dingstoffen bevorderen. Verder verhoogt compostbodem. Door de vermenigvuldiging van de micro-orga- thee de afbraaksnelheid van organisch materiaal en nismen in EM-Actief, wordt water en lucht in de grond toxines. gezuiverd. Deze micro-organismen scheiden grote hoeveelheden voedingsstoffen af, waaronder vitaminen, aminozuren en organische zuren. Ook neemt de weerstand tegen ziekten en plagen toe.

Stedelijk Groen bv Meentweg 18 9756 AN Glimmen T: +31 (0) 50 402 85 06 F: +31 (0) 50 402 85 07 www.stedelijkgroen.com mail@stedelijkgroen.com

Een laatste belangrijke eigenschap is dat compostthee de natuurlijke ziektewering verhoogt door ondersteuning van het hiervoor verantwoordelijke biologische leven.

Biologische preparaten  

Bomen en planten hebben bepaalde micro-organismen in hun groeiplaats nodig voor een goede groei en ontwikkeling alsmede weerstand tegen ziek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you