Page 1

Plaagbestrijding Biologische plaagbestrijding middels bodeminjectering Plagen veroorzaakt door bladvretende en bladzuigende insecten, zoals bladluizen en kastanjemineermot, kunnen met deze methode doeltreffend en milieuvriendelijk bestreden worden. Vitale bomen met optimale groei hebben een natuurlijke weerbaarheid tegen ziekteverwekkers. De probleembomen zijn de bomen in matige of slechte conditie , vaak in ontoereikende groeiplaatsen. Deze werkwijze is gebaseerd op dit pricipe. Door middel van bodeminjectering wordt de ondergrondse groeiplaats opgewaardeerd waardoor de conditie van de boom verbeterd. De directe plaagbestrijding wordt gerealiseerd door toevoeging van een specifiek werkend kruidenextract. Hierdoor is de werking al binnen 2 weken waarneembaar.

Geef groei de ruimte tel: 050-4028506 fax:050-4028507 mail@stedelijkgroen.com www.stedelijkgroen.com


Toepassing Besmeurde straten en auto’s en kastanjebomen die aan het eind van de zomer al in herfsttooi gaan is het gevolg van aantasting door bladluizen en kastanjemineermot. Deze insectenaanstastingen worden het eerst aangetroffen bij de minst vitale bomen. Beide aantastingen resulteren in een drastische afname van de fotosynthese waardoor de vitalieit van de boom nog verder afneemt. Deze negatieve spiraal dient doorbroken te worden. Zowel bomen in de bestrating als in open grond kunnen jaarrond met deze methode behandeld worden. Door toevoeging van droge kruidenextracten zal hetzelfde groeiseizoen de overlast afnemen. Met deze aanpak wordt de conditie van de boom verhoogt alsmede de plaag direct op systemische wijze bestreden. De bomen kunnen zich op natuurlijke wijze weren tegen deze insecten waardoor de aantasting gegarandeerd met ca 80% gereduceerd wordt.

Voordelen • • • • • • • • •

Effectieve bestrijding van bladluis en kastanjemineermot Gegarandeerde plaagreductie van 80% Biologisch en milieuvriendelijk Conditie van de boom wordt verbeterd Langdurige werking Schade aan kabels, leidingen en boomwortels is uitgesloten Er hoeft geen gronduitwisselng plaats te vinden. Bestrating hoeft niet verwijdert te worden Jaarrond toepasbaar.


Werkwijze Met de computergestuurde mobiele injecteerinstallatie wordt handmatig op gecontroleerde wijze met een zachte pulserende luchtstroom op verschillende aanrdlagen wortelkanalen in de bodem gecreerd. De wortelkanalen worden vervolgens met volledig droog substraat opgevuld waardoor, in tegenstelling tot vloeibaar injecteren, geen harde lagen ontstaan. Het substraat bestaat uit levende biologische preparaten (waaronder mycorrhizae), volledig uitgecomposteerde wormencompost, lavakorrels en kruidenextract.

Het kruidenextract wordt direct door de boomwortels opgenomen en verspreid zich met de sapstroom door de gehele boom. Het blad wordt onaantrekkelijk van smaak waardoor aantasting van plaaginsecten niet meer plaatsvind. De mycorrhizae in het substraat verhogen de weerstand van de boom doordat de hyphen Selenium en Silicium voor de boom op kunnen nemen. Tevens wordt de opnamecapaciteit verhoogd en neemt de droogtetolerantie van de boom toe.

Voor de behandeling

5 jaar na de behandeling

Plaagbestrijding bij bomen in de openbare ruimte  

Plaagbestrijding bij bomen in de openbare ruimte. luis- en kastanjemineermot om biologische wijze door middel van bodeminjectering met kruid...

Plaagbestrijding bij bomen in de openbare ruimte  

Plaagbestrijding bij bomen in de openbare ruimte. luis- en kastanjemineermot om biologische wijze door middel van bodeminjectering met kruid...