Page 1

Hongkong wordt steeds groener

“Zult u zich er niet prettig bij voelen als u naar uw werk kon wandelen over een lommerrijk pad daarbij genietend van het door de groene boomkronen zacht gefilterde zonnetje? Zou u zich niet weldadig verfrist voelen als u na een vermoeiende werkdag op een bankje naast een bloemperk kon zitten terwijl u de geuren van de kleurige bloesems opsnuift. Voor velen zijn dit ervaringen een luxe die niet met geld gekocht kan worden. Maar de zaken beginnen te veranderen.“ Auteur: Nico Meerhof


De inleiding van dit artikel is tevens de inleiding van een brochure van de Civil Engineering and Development Department (CEDD) te Hongkong die ik aantrof gedurende een oriĂŤnterend bezoek aan de regio Zuidoost-AziĂŤ om te zien of hier interessante stedelijk groen producten zijn te vinden. Er bleek genoeg reden te zijn om binnenkort een handelsmissie van Stedelijk Groen bv naar dit gebied te ondernemen om de mogelijkheden in een deel van deze regio nader te onderzoeken. Het was tevens een omslagpunt in het denken over het niveau van de groenvoorziening in deze regio. Het niveau van het openbaar groen bleek tot mijn grote verbazing op meerdere plaatsen op een verrassend hoog niveau te staan. Natuurlijk is er net als bij ons verschil tussen grotere en kleinere plaatsen. Dit verschil is beduidend groter dan in Nederland waar het niveau van groenvoorziening overal wel op redelijk niveau is. In de meeste landen van dit gebied is er een duidelijk en groot verschil tussen de belangrijke plaatsen en plekken en de rest van het land. Op deze belangrijke plaatsen kan het niveau van het groen zich echter gemakkelijk meten met het niveau in Nederland.


Hongkong Ca 7 miljoen mensen op een kluitje in ZuidoostAzië. Schrijnend ruimtegebrek, dus vrijwel alleen maar hoogbouw. Maar anders dan vaak wordt gedacht is Hongkong inmiddels geen betonnen jungle meer; in en om deze metropool is wel degelijk steeds meer plaats voor groen en natuur. Groen en natuur krijgen in Hong Kong de aandacht waar menigeen in Europa jaloers op zou worden.

De aspiraties van de bevolking om in een groenere, weelderige omgeving te wonen is vertaald in royale budgetten die de Civil Engineering and Development Department (CEDD) in staat stelden om een enorme impuls te geven aan de groene uitstraling van Hong Kong. Van het hele grondgebied van Hongkong geldt inmiddels ca 70% als “groen” en meer dan de helft daarvan is beschermd natuurgebied.


Greening Master Plan In de brochure van de Civil Engineering and Development Department (CEDD) worden de indrukwekkende inspanningen en resultaten van het Greening Master Plan van deze dienst belicht die van Hongkong een steeds groenere stad moeten maken. Gezien de enorme bedreiging van het bestaand groen ten gevolge van stadsontwikkeling is in 1999 besloten Hongkong tot een groen model voor AziĂŤ te ontwikkelen. Als uitwerking hiervan is het niveau van bescherming van het bestaande groen en de ontwikkeling van nieuw groen resoluut op een hoger plan getild. De inspanningen en resultaten zijn inmiddels indrukwekkend. Zo werden in de loop van 10 jaar bijna 20 miljoen bomen, 75 miljoen heesters en 11 miljoen eenjarigen geplant. Indrukwekkende aantallen maar evenzeer werd het niveau van bescherming, onderhoud van bestaande beplanting en de maatregelen om voor nieuwe beplanting duurzame mogelijkheden te scheppen sterk verbeterd. Behalve het ontwerpen en uitvoeren van groenwerkzaamheden wordt door het CEDD met name uitermate veel aandacht besteed aan de promotie van groen bij het publiek. De voordelen van groen voor de samenleving worden consequent, actief en intensief gecommuniceerd middels interviews in de media, deelname aan tentoonstellingen en lezingen voor scholen, publieksgroepen en groepen professionals van relevante vakgebieden.

Aantallen geplant de afgelopen 10 jaar Jaar

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Totaal

Aantal planten x 1 miljoen Bomen Struiken Eenjari- Totaal gen 1,6 4,4 1,4 7,4 1,8 6,0 1,7 9,5 2,5 7,5 1,1 11,1 3,2 11,7 1,1 16,0 1,8 11,3 0,9 14,0 2,3 7,5 1,3 11,1 2,0 7,5 0,9 10,4 1,6 8,7 0,8 11,1 1,3 6,7 0,9 8,9 1,2 7,2 1,1 9,5 19,3 78,5 11,2 109,0

Bomen geplant afgelopen 5 jaar Jaar

Stedelijk gebied

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Totaal

154 000 (1%) 223 000 (2%) 202 000 (2%) 45 000 (1%) 92 000 (1%) 716 000

Suburbaan gebied 2 178 000 (20%) 2 027 000 (19%) 1 630 000 (15%) 1 277 000 (15%) 1 216 000 (13%) 7 766 000


Nu is het beslist niet zo dat de situatie in Hong Kong volkomen ideaal is. Wereldwijd word ongeveer 10% van het boombestand bedreigd door kap, beschadiging of de gevolgen van gebiedsontwikkeling. De ruimte waar bomen kunnen groeien wordt wereldwijd steeds minder en Hongkong is daarop geen uitzondering. Bomen kunnen niet om hulp roepen maar wij hebben ze wel hard nodig en we zouden er wel meer respect en aandacht voor kunnen tonen. Door het onvermijdelijke verlies van bestaande bomen ruim te compenseren met nieuwe aanplant kunnen wij het groenbestand enigszins op niveau houden. Als we echter een voorbeeld nemen aan Hongkong dan zouden we de gevolgen van de voortschrijdende verstedelijking het hoofd kunnen bieden door de intensivering van onze inspanningen op groengebied.

Omdat over groen in andere delen van de wereld veel interessants valt te melden starten wij onder de noemer “The other men’s grass is always (?) greener” een reeks artikelen waaruit blijkt of dit inderdaad zo is. Wordt vervolgd..

Hongkong wordt steeds groener  
Hongkong wordt steeds groener  

Stedelijk Groen in Hongkong