Page 1

Helene Elsass Center 2008

Helene Elsass Center

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Helene Elsass Center EVIDENCE BASED STRATEGY Praksisforskning og Individuel trĂŚning

Sidste nye viden In-house forskning

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

KOMBINATION AF VIDEN

Overordnet viden om neuroscience

Viden om neuroplasticitet og optrĂŚning Specifik viden om Cerebral Parese

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2008

EDUCATION, EMPLOYMENT AND FINANCIAL SITUATION IN CEREBRAL PALSY National Institute of Health, Cerebral Palsy Register, Copenhagen (published in Developmental Medicine and Child Neurology, August 2005)

Cohort: 819 adults with Cerebral Palsy born 1965 – 78

 29% competitively employed ( self-supporting)  33 % had some education beyond primary school  70 % in the lower income group  severity of motor disability had a minor significant influence

Materiale fra CP-Register

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2008

SOCIAL INTEGRATION OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY National Institute of Health, Cerebral Palsy Register, Copenhagen (Developmental Medicine and Child Neurology – August 2006)

Kohorte: 416 personer m. CP født 1965 – 70 230 (55%)

185 (45%)

Cohabiting 28%

Not competitively employed Not living with a partner No children

22 (5%) 33 (8%) Has competitive 53 (13%) employment 34%

17 (4%)

44 (11%) 8 (2%)

Has biological 9 (2%) children 19%

Materiale fra CP-Register

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2008

SOCIAL INTEGRATION OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY National Institute of Health, Cerebral Palsy Register, Copenhagen (Developmental Medicine and Child Neurology – August 2006)

Kohorte: 416 personer m. CP født 1965 – 70 •

Competitive employment:

34 %

Cohabiting:

28 %

Biological children:

19 %

All 3 conditions:

11 %

”We found NO sign of increased integration over the past two or three decades in Denmark.”

Materiale fra CP-Register

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Baggrundsforståelse

1. Viden, der ikke anvendes er gold og ineffektiv.

2. Hjernens grundlæggende funktioner er plastiske og organiseret i neurale netværk. 3. Grundlæggende er der ikke forskel på en ”cp-hjerne” og en ”ikke-cp-hjerne”.

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

/ In collaboration with Michael Merzenich:

Kernen i +HAB-konceptet ligger i forståelsen af, at bevidsthed (opmærksomhed), kognition og bevægelse helt bogstaveligt er uadskillelige, og at vedligeholdelse eller optræning af færdigheder indenfor enhver af disse områder kræver en integreret aktiv medvirken fra den handicappede og dennes hjerne i forhold til samtlige facetter af træningen. Sagt på en anden måde, isoleret funktionsnedsættelse eller tab af ’motorik´, ’bevidsthed (opmærksomhed)’ eller ’kognition’ er en menneskelig Umulighed. Bevægelser er uden undtagelse styret på basis af ’feedback’ fra vores krop og hjerne og kontrol over bevægelser er direkte styret af de kognitive ressourcer, der ligger til grund for al vores adfærd. Disse er svage eller stærke – gjort mulige eller umulige SAMMEN. De neurologiske processer, der kontrollerer strømmen af kognition og tanker er i virkeligheden ikke forskellig fra de processer, der kontrollerer strømmen af bevægelser – faktisk er disse processer uløseligt og fuldstændigt integreret!

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Neuroplasticity

3 typer neuroplasticitet: 1. Developmental 2. Endogen - automatisk 3. Driven - competetive

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

NEURAL REPAIR & NEUROPLASTICITY

Engaging the brain’s plasticity to drive beneficial changes requires exact stimuli delivered in the appropriate sequence with precise timing. The training must be intensive, repetitive and progressively challenging. Individuals must be strongly engaged in the training, paying close attention.

Michael M. Merzenich, PhD ,Sooy Endowed Professor, Co-Director, Coleman Memorial Laboratory Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery UCSF

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

+HABILITERING

En metode der fokuserer p책 udvikling og optimering af det individuelle potentiale

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

+Habilitering Flytter fokus fra:

behandling til handling www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

+HAB – Organiserer træning 30 min pr viku i progr ef 2 um það

Undersøgelser

20 ugers træning

Ophold på HEC

1. evaluering 3 mdr pause 2. evaluering

Evaluering

Ophold på HEC

Virtuel coach www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

”Move It To Improve It” - MiTii Virtual web training system

Attention

Perceptual afkodning

Kognitiv bearbejdelse

Eksecutive funktioner

Handling/adfærd

Alle øvelser kræver kognitive reflektioner, som skal besvares med motoriske handlinger.

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2008

”Move It To Improve It” - MiTii Virtual webbased training-system

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

MiTii Move it To improve it Peder Esben Bilde director

Betina Rasmussen ot

Mette Kliim-Due pt Line Zacho Petersen ot

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

MiTii Move it To improve it

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

   

MiTii Move it To improve it overvejelser

Cerebral parese - børn Typiske problemstillinger Tekniske muligheder Prioriteringer

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

 

MiTii - Move it To improve it Baseret på hjernens evne til at danne nye netværk og udvikle blivende forandringer – Neuroplasticitet Interaktivt, internetbaseret træningsprogram Opbygget af opgaver, som hele tiden udfordrer både motorisk og kognitivt Individuelt justerbart

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Cp problematikker   

  

   

Nedsat muskelstyrke Nedsat konditionsniveau Nedsat evne til selektive bevægelser Nedsat funktion i afficeret side Nedsat balance Nedsat koordination Nedsat evne til bilateral koordination Nedsat evne til øje-hånd koordination Nedsat visuel perception Indlæringsvanskeligheder, særligt i.f.t. læsning, bogstavog talforståelse www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

MiTii – Systemisk træning 

MiTii train systemisk – ikke specifikke færdigheder 

Øger hjernens evne til neuroplasticitet/netværksdannelse 

Udvikler en bedret fundament til at træne specifikke færdigheder

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

NEURAL REPAIR & NEUROPLASTICITY

Engaging the brain’s plasticity to drive beneficial changes requires exact stimuli delivered in the appropriate sequence with precise timing. The training must be intensive, repetitive and progressively challenging. Individuals must be strongly engaged in the training, paying close attention.

Michael M. Merzenich, PhD ,Sooy Endowed Professor, Co-Director, Coleman Memorial Laboratory Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery UCSF

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Designet af MiTii træning    

Daglig træning 30-45 minutter 20 uger Individuel tilpasning hele vejen gennem det 20 uger lange forløb Flere fagpersoners viden og ekspertise bliver tæt sammenknyttet i den samme træningssession

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

I projektet Ca. 60 børn 

Inklusionskriterier Unilateral  GMFCS I-II  8-18 år  Ingen botox-behandling gennem de sidste 3 måneder inden start af forløb.  I stand til at forstå interaktionen med computeren.  I stand til at deltage i undersøgelserne før og efter træningsforløbet. 

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

I projektet Ca. 60 børn 

Exklusionskriterier Botox  Epilepsi 

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Undersøgelser før og efter træning          

Klassifikation efter GMFCS (Gross Motor Function Classification Scale) og MACS (Manual Ability Classification System) Gross Motor Function Measure(GMFM) Styrke (Functional tests – sit-to-stand etc.) Konditionsniveau(6 min. walk etc.) Balance Visuel perception (TVPS, DTVP-2) Brug af assisterende hånd(AHA) AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) COPM (Canadian Occupational Performance Measurement) CAPE Social profil

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Tendenser fra case-studie  

 

Træningsintensitet: ca. 90 % Bedrede motoriske og procesmæssige færdigheder i hverdagsaktiviteter En større rækkevidde, øget evne til at koordinere begge hænder, inddrager i højere grad den afficerede hånd Bedret visuel perception Øget funktionel styrke Bedret konditionsniveau www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Andre tendenser Forældrene oplevede  Øget selvværd/selvtillid  Øget gå på mod  Bedre sociale relationer  Øget deltagelse i fysiske aktiviteter

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Eksternt udstyr Teknisk: Computer med internetforbindelse  Webkamera  Grønne styrebånd 

Træningsprogrammet: Vægte  Stepbænk  Balancepuder  Taburet 

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

Pilotprojekter udenfor huset  

 

Hillerød Halsnæs Næstved Odsherred Holbæk

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

www.elsasscenter.dk


Helene Elsass Center 2010

www.elsasscenter.dk

Mitii  

Hugmyndin að baki Mitii og notkun þess ásamt niðurstöðum úr rannsóknum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you