Page 1


Voorwoord Rotterdam is de bakermat van de dance in Nederland en nog altijd beschikt de stad over een uiteenlopend aanbod van aantrekkelijke dancelocaties. Jaarlijks vindt er bovendien ook een groot aantal dancefestivals plaats in de stad. Tegelijkertijd onderkent de gemeente Rotterdam dat de sector de laatste jaren terugloopt in dynamiek en vernieuwingskracht. Een trend die alleen kan veranderen door initiatieven uit de sector zelf, maar waarvoor de sector de stad nodig heeft als faciliterende overheid. Die rol wil de gemeente Rotterdam graag oppakken en concreet invullen. Daartoe heeft de stad het initiatief genomen om een nieuwe locatie ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van een vernieuwende danceclub. Een ruimte voor nieuwe energie, nieuwe concepten en aanstormend talent. Een unieke locatie binnen Rotterdam: de Emaillefabriek|M4H. De locatie is gelegen binnen de gebiedsontwikkeling Merwe Vierhavens. Een broedplaats voor innovatieve en creatieve bedrijven. Een gebied waarin een vernieuwende club past als nergens anders ĂŠn een gebied waar een club als evenementenlocatie enorm veel waarde kan toevoegen, voor bijvoorbeeld zakelijke evenementen of congressen. De herontwikkeling van de Emailliefabriek|M4H is een hele mooie kans voor ondernemers binnen de danceen evenementensector. Een kans voor creatieve, zakelijke en innovatieve ondernemers die durven te pionieren en die met ondernemerszin en daadkracht een opgave als deze durven aan te gaan.

P.J. (Pex) Langenberg Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van gemeente Rotterdam


Inhoud Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

4 8 Locatie M4H Ambitie Overeenkomst Beoordeling Interesse

9 16 17 19 20 22


Inleiding Een unieke plek. Rauw, industrieel, vol karakter en dichtbij het centrum van Rotterdam. De Emaillefabriek|M4H is gelegen op het Ferro-terrein binnen de gebiedsontwikkeling Merwe Vierhavens en is één van de laatste industriële locaties, op korte afstand van het centrum, die binnen Rotterdam nog niet ontwikkeld zijn. De afgelopen 10 jaar zijn (en worden) locaties als Las Palmas, de Fenixloodsen en het staal-magazijn Struycken & Co ontwikkeld tot mooie locaties met veelal een menging van werkplekken en publieksfuncties. Oude panden, in de schil direct om het centrum van Rotterdam, die een toegevoegde waarde vormen voor de stad als geheel. De gemeente Rotterdam biedt nu de mogelijkheid om deze bijzondere locatie te transformeren tot een danceclub en evenementenlocatie. Het gebruik van de Emaillefabriek|M4H wordt voor een periode van 7 jaar gegund aan de ondernemer die het beste plan voor de exploitatie van deze locatie indient in combinatie met een overtuigende financiële en bouwkundige onderbouwing van de voorgenomen transformatie. De gemeente zoekt een vernieuwende, creatieve ondernemer die zowel in staat is om een goede visie voor deze locatie te ontwikkelen alsook om deze visie

daadwerkelijk te realiseren en exploiteren voor de duur van de overeenkomst. Met deze brochure wil de gemeente Rotterdam u informeren over de wijze waarop zij de selectieprocedure voor de toekomstige exploitant van de Emaillefabriek|M4H organiseert. En daarbij hoopt zij u te enthousiasmeren en inspireren om een onderscheidend plan voor deze buitengewone plek te bedenken. In het volgende hoofdstuk vindt u een beschrijving van de locatie. Een korte toelichting over de plannen met betrekking tot het gehele MerweVierhavens gebied vindt u in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de ambitie van de gemeente en hoofdstuk 4 beschrijft in hoofdlijnen de wijze waarop de gemeente Rotterdam de ontwikkeling van de Emaillefabriek|M4H contractueel heeft uitgewerkt. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 toegelicht op welke wijze de beoordeling van de inschrijvingen zal plaatsvinden en gaat hoofdstuk 6 in op de wijze waarop aanvullende informatie verkregen kan worden.


1 Locatie De Emaillefabriek|M4H is een onderdeel van het voormalige Ferroterrein in Rotterdam en ligt op de hoek tussen de Benjamin Franklinstraat en de Keileweg in Rotterdam West. Het Ferro-terrein kent een rijke historie. Het gehele terrein maakt onderdeel uit van de voormalige gasfabriek ‘Keilehaven’. De gasfabriek is oorspronkelijk gebouwd in de periode 1911-1913. Als onderdeel van deze gasfabriek werd in omstreeks 1950 een grote gashouder op het terrein gerealiseerd. Deze gashouder is nog altijd aanwezig en vormt een duidelijk herkenningspunt binnen de directe omgeving. De gashouder is omgeven door een aantal grote fabriekshallen, opslagruimtes en kantoorruimtes. In 1956 werd aan het bedrijf Ferro Enamels BV een vergunning verleend voor de oprichting van een emaillefabriek. Deze fabriek werd gerealiseerd in de grote industriële hallen direct achter de gashouder. Het zijn deze ruimten die nu door de gemeente Rotterdam worden aangeboden voor de realisatie van een danceclub en evenementenlocatie. De gashouder zelf behoort niet tot het aangeboden vastgoed. In 2008 verhuisde chemieconcern Ferro haar productielijnen naar Spanje en kwam het gehele Ferroterrein leeg te staan. Sindsdien staan de meeste gebouwdelen leeg, sommige delen zijn echter nog gebruikt voor opslag van goederen.


De voormalige emaillefabriek bestaat uit een tweetal uiterst industriĂŤle ruimten van ca. 2.500 en 2.100 m2 BVO (excl. kelders). Deze ruimten zijn de afgelopen jaren, in combinatie met de gashouder, met regelmaat gebruikt als locatie voor uiteenlopende evenementen. In de gashouder hebben enkele grote dancefeesten plaatsgevonden, maar ook voorstellingen van het Scapino Ballet Rotterdam en Conny Janssen Danst. In veel gevallen functioneerden de ruimten van de voormalige emaillefabriek als hospitality ruimte voor de evenementen in de gashouder. Recentelijk heeft toneelgezelschap Wunderbaum juist ĂŠĂŠn van de ruimten van de emaillefabriek succesvol gebruikt als podium voor een theatervoorstelling. De Emaillefabriek|M4H is zeer goed gelegen. De locatie ligt op 15 minuten fietsen van het centrum van Rotterdam. De nabije ligging van de snelwegen A4, A13 en A20 en het metrostation Marconiplein, maken dat de locatie zowel regionaal als bovenregionaal uiterst goed bereik baar is.


2 M4H Merwe-Vierhavens (M4H) ondergaat een belangrijke ingrijpende metamorfose. Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld. Nu transformeert het gebied zich tot een gemengd gebied, met innovatieve maakindustrie, woningbouw en stedelijke functies. Dankzij deze mix wordt het draagvlak voor voorzieningen groter en daarmee wordt het gebied aantrekkelijk voor zowel ondernemers, bewoners als bezoekers. Er ontstaat een energieke sfeer die het innovatieklimaat versterkt. Ook kwetsbaardere groepen in de stad profiteren, bijvoorbeeld doordat werkgelegenheid ontstaat in ondersteunende diensten. In M4H wordt de transitie naar de nieuwe economie van haven en stad in de praktijk gebracht. Een economie die streeft naar circulariteit. Het gebied leent zich perfect voor zo’n ontwikkeling. Jonge bedrijven kunnen er doorgroeien tot grote, gevestigde ondernemingen. Jongeren maken er kennis met techniek. Nieuwe technologieën worden er niet alleen uitgedacht, maar ook getest en toegepast. Ze zijn voor iedereen zichtbaar. Dat maakt M4H tot een proeftuin en etalage. Het gebied ademt innovatie, in de toekomst nog meer dan nu.


3 Ambitie Rotterdam is de bakermat van de dance in Nederland. In de jaren 90 was Rotterdam toonaangevend in de dancescene en ontwikkelde zich een groot aanbod aan clubs, evenementen, deejays en festivals. Dit ging gepaard met een groot gevoel van avontuur en vernieuwing. De sector bruiste en vormde een belangrijk onderdeel van de signatuur van de stad. Ook na 2000 ontwikkelde de scene zich verder, maar veranderde de avontuurlijke aard geleidelijk tot een meer mainstream karakter. Nog altijd beschikt de stad over een uiteenlopend aanbod van aantrekkelijke dancelocaties en jaarlijks vindt een groot aantal dancefestivals van zeer uiteenlopende grootte plaats in de stad. Tegelijkertijd onderkent de gemeente Rotterdam dat de sector de laatste jaren terugloopt in dynamiek en vernieuwingskracht. De gemeente Rotterdam ambieert om de dancesector in Rotterdam een impuls te geven door het aanbieden van Emaillefabriek|M4H als unieke, industriĂŤle locatie. De gemeente zoekt daarbij naar ondernemers die het verschil willen maken. Ondernemers die een club kunnen ontwikkelen die een nieuwe hotspot voor de dancescene wordt. Gericht op bezoekers vanuit zowel Rotterdam als de rest van Nederland, maar ingebed in de dancehistorie van Rotterdam.

De dancesector heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwassen economische sector, waarbinnen ondernemers een goede omzet kunnen maken. Een sector die niet afhankelijk moet zijn van financiĂŤle ondersteuning van de overheid. De gemeente Rotterdam zal daarom ook geen subsidies voor de exploitatie van de club verlenen. Tegelijkertijd wil Rotterdam ondernemers wel de ruimte bieden om hun exploitatieresultaat te optimaliseren. Daartoe biedt de ligging van de Emaillefabriek|M4H binnen de gebiedsontwikkeling volop mogelijkheden en de gemeente wil dat faciliteren middels een 24uurs horecavergunning en een nieuw doelgericht bestemmingsplan voor deze locatie. M4H is een dynamisch gebied dat volop in ontwikkeling is, en waar steeds meer creatieve en innovatieve bedrijven zich vestigen. De gemeente Rotterdam ambieert dat de club zich zal ontwikkelen tot een grote toegevoegde waarde voor de hele gebiedsontwikkeling. Een gelegenheid waar in het weekend gefeest wordt en die doordeweeks een bijzondere evenementenlocatie en horecagelegenheid zal zijn. Een plek die bijdraagt aan de community vorming binnen Merwe Vierhavens, waar zakelijke evenementen, uitgaan, ontmoeten en vernieuwen samen gaan.


4 Overeenkomst De gemeente Rotterdam streeft er naar om, middels een selectieprocedure met openbare inschrijving, een geschikte ondernemer te vinden die op de locatie van de Emaillefabriek|M4H een danceclub en evenementenlocatie wil realiseren en exploiteren. Met de te selecteren ondernemer zal de gemeente, na gunning, een erfpachtovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst heeft een duur van 7 jaar. De overeenkomst heeft tot doel om de wederzijdse afspraken, die in het kader van de transformatie en exploitatie van de Emaillefabriek|M4H gemaakt worden tussen de gemeente en de exploitant, op een zorgvuldige wijze contractueel vast te leggen. De erfpachtovereenkomst verstrekt beide partijen duidelijkheid over hetgeen zij wederzijds aan elkaar verplicht zijn en wat zij van elkaar mogen verwachten. De inschrijvingsprocedure betreft uitsluitend dat deel van de Emaillefabriek op het Ferro-complex, waar de club ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. De overige bouwdelen op het Ferro-terrein zijn en blijven in eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam, die deze op een nog nader te bepalen moment zal ontwikkelen binnen de kaders van de gebiedsontwikkeling M4H.


5 Beoordeling De plannen die ingediend worden voor de herontwikkeling van de Emaillefabriek|M4H worden zorgvuldig beoordeeld. De beoordeling van de inschrijvingen betreft allereerst een planinhoudelijke beoordeling. Daarbij wordt ingegaan op zaken als conceptuele overtuigingskracht, volledigheid, concreetheid en vernieuwingskracht van het ingediende plan. De ingediende plannen worden onderling gewogen en beoordeeld door een vakkundige jury die een afspiegeling vormt van de doelstellingen die de gemeente heeft met deze opgave. De jury bepaalt in onderling overleg een rangschikking. Vervolgens wordt de inschrijver, die de eerste voorkeur geniet van de jury, beoordeeld als toekomstig contractpartner van de gemeente Rotterdam. Uiteindelijk gaat de gemeente Rotterdam een contract aan met een ondernemer voor een periode van 7 jaar. Om die reden wil de gemeente positief overtuigd zijn van onder meer de kwaliteiten van de ondernemer, diens achtergronden, financiering en kundigheid met betrekking tot de herontwikkelings-opgave. Indien dit proces leidt tot een positieve waardering van zowel het plan als de ondernemer, dan volgt een voordracht tot gunning aan het College van B&W van de gemeente Rotterdam.


6 INTERESSE In deze brochure is slechts op hoofdlijnen ingegaan op de wijze waarop de gemeente Rotterdam de inschrijvingsprocedure voor de Emaillefabriek|M4H vorm geeft en wat haar ambities zijn met deze opgave. Bent u geĂŻnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van deze bijzondere locatie en wilt u verder verkennen welke kansen deze opgave voor u biedt? Bezoek dan onze website www.emaillefabriekm4h.com , en schrijf u in als gegadigde voor deze locatie. U ontvangt dan aanvullende stukken zoals de Selectieleidraad en de Concept-Erfpachtovereenkomst die de gemeente Rotterdam zal afsluiten met de te selecteren ondernemer. De gemeente Rotterdam hoopt u geĂŻnteresseerd te hebben met deze unieke propositie en ziet uit naar uw inschrijvingen!


Colofon: Opdrachtgever: Tekst: Fotografie pag. 16:

Gemeente Rotterdam STEAD Advisory

Overige fotografie:

Studio Rogier Bos

Hannah Anthonysz

Propositie Paper Emaillefabriek|M4H