Page 1

7e JAARGANG NUMMER 1

IN DEZE UITGAVE O.A. • Herkennen van een beroerte • Ik krijg een erfenis. Wat nu? • Cliëntenraad • Nieuws uit de gemeente Wierden • Nieuws uit de gemeente Hellendoorn

APRIL 2018

Informatieblad voor de actieve senior


Voor al uw schilder- en glaswerk

Voor al uw schilder-, glas en behangwerk Kruissteenweg 130, Wierden ten Cateweg 2a, Wierden Telefoon 0546 - 572 570 of mobiel 06 - 50 65 32 65 Telefoon 0546 - 572 570 of mobiel 06 - 50 65 32 65 www.leoborggreveschilders.nl www.leoborggreveschilders.nl

Wij maken graag eenofferte offerte voor Wij maken graagvrijblijvend vrijblijvend een voor u u

51


COLOFON Even Buurten/Signaal APRIL 2018 Uitgave van Stichting De Welle

Wilt u Even Buurten/Signaal gratis ontvangen of is uw adres gewijzigd, vul dan onderstaande bon in en stuur naar:

Redactieadres: Constantijnstraat 32a, Nijverdal tel 0548-638810

Stichting De Welle Antwoordnummer 229

Pouliestraat 3, en Dokter G.H. Beensweg 21 Wierden tel. 0546-571693 E-mail: info@stichtingdewelle.nl www.stichtingdewelle.nl Twitter.com/StDeWelle Facebook.com/StDeWelle Even Buurten/Signaal verschijnt 3 maal per jaar. In april, augustus/september en december.

7440 VB Nijverdal (geen postzegel nodig)

Aanmelding en /of adreswijziging 0 Ik ga verhuizen 0 Ik wil Even Buurten/Signaal ontvangen Naam man (+ voorletters) : ……………………………………………………………………..

De uiterste inleverdatum voor nieuwe kopij: 7 JULI Naam vrouw (+ voorletters) : Oplage: 7.000 stuks verspreidingsgebied Gemeente Hellendoorn Gemeente Wierden

…………………………………………………………………….. Adres : ……………………………………………………………………..

Even Buurten/Signaal is gericht op Postcode / plaats : senioren en wordt gratis verspreid …………………………………………………………………….. door vrijwilligers van Telefoonnummer : De Welle.

……………………………………………………………………..

Adreswijzigingen of mutaties graag E-mailadres: tijdig doorgeven! ……………………………………………………………………... Wierden: 0546-571693 Hellendoorn: 0548-638810

Geb.datum man: ……………………………………………………………………… Geb.datum vrouw : ……………………………………………………………………… Bij verhuizing graag oude adres : ………………………………………………………………………

3


ALGEMEEN CLIËNTENRAAD VAN STICHTING DE WELLE Wat doet de Cliëntenraad? Zoals u misschien weet, zijn organisaties met veel cliënten wettelijk verplicht een cliëntenvertegenwoordiging te hebben. Dit geldt ook voor Stichting De Welle. De namen waaronder deze vertegenwoordigende organen opereren zijn heel divers, maar het doel is steeds hetzelfde: de cliënten een stem geven bij de leiding van de organisatie. Bij Stichting De Welle is een Cliëntenraad actief. Deze raad vergadert twee tot drie keer per jaar met de directeur van De Welle. Meestal is dit korte tijd na de vergaderingen van het stichtingsbestuur met de directeur waar de directeur instemming krijgt en verantwoording aflegt over zijn te voeren en gevoerde beleid. De Cliëntenraad krijgt in de eerste helft van het jaar inzicht in de daadwerkelijke besteding van het voorgaande jaar en in de tweede helft van elk jaar inzicht in de nieuwe begroting voor het komend jaar. Ook worden prestatie-eisen van de gemeente en plannen van De Welle besproken. Daarnaast spreekt de raad over de rapportages aan de beide gemeentebesturen en over de resultaten die De Welle boekt met betrekking tot het welzijn van de inwoners van de betreffende gemeenten. Uiteraard kan de Cliëntenraad eigen onderwerpen op de agenda plaatsen, denk hierbij aan de voor de organisatie zo ingrijpende verhuizing van De Welle in Nijverdal naar het gemeentehuis in 2016. Verder is de raad gerechtigd zelfstandig te vergaderen zonder aanwezigheid van de directeur. Hoe ziet de vertegenwoordiging in de Cliëntenraad er momenteel uit? Namens de cliënten in de gemeente Wierden: Tini Potjewijd Namens de cliënten in de gemeente Hellendoorn: Jan Woertman vertegenwoordigt de ouderenbonden, Henk Voskes vertegenwoordigt de socioruimten in Nijverdal/ Hellendoorn, Gerard van den Burg vertegenwoordigt Vluchtelingenwerk. Zoals u ziet, wordt maar een deel van de cliënten van De Welle vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Dat is jammer, maar alle inspanningen ten spijt is het tot heden niet gelukt om vanuit andere cliëntengroepen vertegenwoordigers te werven. Deels ligt dat ook aan de onbekendheid van de Cliëntenraad en de taken van deze raad. Hopelijk hebben wij u met deze voorstelronde en beschrijving van ons werk inzicht kunnen geven over het belang van uw vertegenwoordiging. Wij zouden graag zien dat vooral uit de kernen van beide gemeenten vertegenwoordiging in de Cliëntenraad aanwezig is. Heeft u belangstelling om uw cliëntengroep in de Cliëntenraad te vertegenwoordigen of heeft u nog vragen, neem contact op met een van ons. Ook als u onderwerpen aan wilt dragen die u in de Cliëntenraad aan de orde wilt laten komen, kunt u dit via onderstaande gegevens laten weten. U kunt ons bereiken via Jolanda van Rooyen, e-mail: j.vanrooyen@stichtingdewelle.nl, tel. 0548-638824. Tini, Henk, Jan en Gerard 4


ALGEMEEN NIBUD PLEIT VOOR ONGEMERKT SPAREN Een klant moet bij de aankoop van een mobiele telefoon of auto meteen geld apart kunnen leggen voor reparaties of vervanging. En bij het afsluiten van een hypotheek zou het maandbedrag verhoogd kunnen worden met een bedrag voor onderhoud. Zo kan de brede samenleving, van overheid tot bedrijfsleven, de consument helpen te sparen. Dit bepleit het Nibud in het rapport 'Geld achter de hand makkelijker maken'. Het Nibud constateert dan 2,5 miljoen huishoudens risico op financiĂŤle problemen lopen omdat ze te weinig geld achter de hand hebben. Roepen dat sparen belangrijk is, heeft weinig zin. Iedereen weet dat al lang, maar veel huishoudens, vooral de lage inkomens, hebben te weinig mogelijkheden om te sparen. Bovendien voelen door de extreem lage spaarrente weinig mensen een prikkel om geld opzij te zetten. Ongemerkt sparen kan een oplossing zijn om te zorgen dat mensen toch geld reserveren voor onverwachte uitgaven. Een goed voorbeeld noemt Nibud zorgverzekeraars die klanten aanbieden het eigen risico in de zorg maandelijks vooraf te laten betalen. Zo krijgen consumenten makkelijk geld achter de hand. Ook noemt het Nibud 'pinsparen' waarbij een bank een pinbedrag van consumenten naar boven afrondt en dit extra bedrag automatisch overboekt naar de spaarrekening. Nibud hekelt ook de relatief strenge voorwaarden om kwijtschelding van lokale lasten te krijgen. Een huishouden mag niet meer dan 1500 Ă 2000 euro spaargeld hebben, terwijl het Nibud lage inkomens een buffer adviseert van minimaal 3500 euro. Bron: Plus Magazine

5


ALGEMEEN HERKENNEN VAN EEN BEROERTE De meeste mensen herkennen een beroerte niet. Daarom krijgen patiënten vaak te laat hulp. Waar moet je op letten, en wat moet je doen? De Hartstichting legt uit: Beroerte is een verzamelnaam voor TIA / herseninfarct / hersenbloeding, waarbij een stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen optreedt. Hierdoor kan het bloed een deel van de hersenen niet meer bereiken en ontstaat er een tekort aan zuurstof. Een TIA is een kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen met tijdelijke uitvalsverschijnselen. Dit gaat vanzelf weer over. Een herseninfarct is een langer durende afsluiting van een bloedvat door een bloedpropje. Een hersenbloeding is  een scheurtje in een bloedvat, waardoor bloed in het omringende hersenweefsel stroomt. Wat zijn de belangrijkste /meest voorkomende signalen van een beroerte? Scheve mond: Plotseling staat de mond scheef of hangt een mondhoek naar beneden. Vraag de persoon om zijn tanden te laten zien. Verwarde spraak: De persoon spreekt opeens wartaal of komt niet meer uit zijn woorden. Laat de persoon een zin uitspreken. Lamme arm: Plotseling is een arm verlamd. Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt. De signalen komen soms alleen voor, maar vaak ook in combinatie. Soms hebben mensen met een beroerte ook plotseling last van: Dubbelzien, wazig zien of blindheid aan één oog, Een combinatie van hevige draaiduizeligheid, coördinatie- en/of evenwichtsstoornissen, Een verlamd been. Bij een hersenbloeding: zeer ernstige hoofdpijn. Deze signalen kunnen ook alleen voorkomen. Bel altijd 112 bij (een van) bovenstaande signalen. Zeg dat de ambulance er aan komt. Geef de persoon in ieder geval geen eten of drinken. De persoon kan zich door de verlamming namelijk verslikken. Helaas komt een beroerte erg vaak voor. Elke dag worden ongeveer 125 mensen getroffen door een beroerte. Een op de vijf slachtoffers (20%) overleeft een beroerte niet: 25 mensen per dag. Een op de drie slachtoffers (33%) die een beroerte heeft overleefd, kan na ontslag uit het ziekenhuis niet meer zelfstandig leven en heeft hulp nodig bij dagelijkse activiteiten. In Nederland leven op dit moment meer dan 175.000 personen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct: ongeveer 91.000 mannen en 84.000 vrouwen. Mannen en vrouwen hebben dezelfde kans om tijdens het hele leven een beroerte te krijgen (= absolute life-time risico). Op 55-jarige leeftijd is deze kans ongeveer 20%. De grootste misvatting over een beroerte is: denken dat het vanzelf overgaat. 6


ALGEMEEN 50-PLUSSERS VERDEELD OVER DE NIEUWE DONORWET De meningen van 50-plussers lopen sterk uiteen als het gaat om de nieuwe donorwet. Dat blijkt uit onderzoek van Plus Magazine onder ruim 1500 mensen. Volgens de aangepaste wet is iedereen automatisch donor, tenzij iemand aangeeft dit niet te willen. Na een spannende stemming in de Tweede Kamer, waarbij het voorstel het met één stem verschil haalde (75 tegen 74), is de wet nu ook aangenomen in de Eerste Kamer. Een kleine meerderheid uit het onderzoek is het niet eens met de nieuwe regeling (53 procent). Als reden geeft men aan dat iedereen zelf moet weten of hij donor wil worden en daar kan de regering niet over beslissen. Als ik donor wil worden, geef ik dat wel aan. Baas over eigen lichaam, aldus de reacties van mensen die tegen de nieuwe regeling zijn. Toch is 47 procent van de 50-plussers het eens met de nieuwe regeling. Het probleem is de laksheid van mensen om zich op te geven als donor. Plotseling is het te laat en mogen nabestaanden deze vraag beantwoorden, zonder te weten wat de wensen van iemand waren. Met deze wet dwing je mensen een uitspraak te doen. Je houdt nog steeds het recht om nee te zeggen Er wordt heel voorzichtig en correct omgegaan met de wens van de nabestaanden. Dat blijft zo, zo maar enkele reacties van mensen die het eens waren met de nieuwe donorwet.

GEDICHTJES VAN KEES STIP Op een konijn. Bij Noordwijk zwom een nat konijn te midden van een school tonijn. “Tja sprak het beest, dat komt er van als men de ta niet zeggen tan”. Op een woerd. “Den Haag,”, zo zegt een woerd “is blijkbaar, per trein uit Utrecht onbereikbaar. Want telkens als ik het probeer begint een goud gebiesde heer zijn longen vol met lucht te happen en roept dan “Woerden overstappen!” Op twee slakken. Twee slakken waren al sinds jaren op weg van Groningen naar Haren. Tenslotte kwam geheel ontdaan de oudste aan het eindpunt aan. Hij slikte en sprak diep bewogen: “Mijn broer is uit de bocht gevlogen 7


ALGEMEEN IK KRIJG EEN ERFENIS. WAT NU? Als u een erfenis krijgt, heeft u waarschijnlijk een dierbare verloren. U heeft er dan natuurlijk helemaal geen zin in om bezig te zijn met allerlei geregel. U heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd. Toch is het belangrijk dat u zich er nu in verdiept. U heeft namelijk maar een beperkte tijd waarin u kunt beslissen wat u wilt doen en hoe u dat regelt. Wie erfgenaam is, staat in de wet of in een testament. Het is daarom belangrijk om te weten of de overledene een testament heeft gemaakt en als dit het geval is, wat het laatste testament is. Iedere notaris kan na een overlijden inzage nemen in het Centraal Testamentenregister. In dit register worden alle testamenten die bij een notaris zijn getekend ingeschreven. Zo wordt direct duidelijk of, en zo ja waar, door de overleden persoon een testament is gemaakt. Maar let op: een erfenis is niet altijd goed nieuws! Als erfgenaam bent u namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de bezittingen, maar ook aansprakelijk voor de schulden. Als er in de erfenis meer schulden dan bezittingen zitten (en dat is vaak niet direct zichtbaar!), moet u als erfgenaam zeer voorzichtig zijn. Als erfgenaam heeft u drie keuzemogelijkheden: 1. zuivere aanvaarding van de nalatenschap: dit betekent dat u onvoorwaardelijk meedoet voor alle bezittingen én schulden; 2. verwerping van de nalatenschap: u bent geen erfgenaam. U heeft geen recht op de bezittingen en bent niet aansprakelijk voor de schulden van de overleden persoon. Ook bent u niet verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap; 3. beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap: u wilt eerst zekerheid hebben over de omvang van de bezittingen en schulden. U bent niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene. De nalatenschap dient volgens vaste regels uit de wet afgewikkeld te worden. Voor verwerping of beneficiaire aanvaarding moet door de erfgenaam een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank. De notaris kan voor u een volmacht opstellen zodat u niet zelf naar de rechtbank hoeft te gaan. Als u enig erfgenaam bent (er zijn geen andere erfgenamen), dient u zelf alles te regelen. Uiteraard kan een notaris u adviseren, helpen en eventueel zelfs namens u de nalatenschap afwikkelen. Indien u niet de enig erfgenaam bent, maar er ook nog andere erfgenamen zijn, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Dit betekent dat de erfgenamen in beginsel samen alles moeten regelen. Meestal vinden de erfgenamen het handiger dat één of twee erfgenamen, mede namens de andere erfgenamen, de nalatenschap gaan afwikkelen. De erfgenamen geven dan volmacht aan één of twee erfgenamen. Ook kan volmacht worden 8


ALGEMEEN gegeven aan een buitenstaander, bijvoorbeeld de notaris. Als in een testament een executeur is aangewezen, dan heeft de overledene zelf geregeld wie in eerste instantie aan de slag gaat. Wie de erfgenamen zijn en wie er mag handelen namens de erfgenamen, wordt door de notaris vastgelegd in een notariële akte: de verklaring van erfrecht. Met de verklaring van erfrecht in de hand kan een erfgenaam, gevolmachtigde of executeur naar de bank en naar andere instanties om zaken rondom de nalatenschap te regelen. Daarom is het heel verstandig om u, na een overlijden, goed te laten voorlichten over de gevolgen van het overlijden. Wij kunnen u helpen de juiste keuze(s) te maken en u bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap.

EVEN PUZZELEN Zoek vijf verbanden, elk omschreven door 4 trefwoorden. ALS EEN MANDJE UIT EIGEN DOOS ZWARTE,BLAUWE,RODE KNEVEL en VAN DEN VOL TEGENSTRIJDIGHEDEN MATIGE INTELLIGENTIE

OP IEMAND KRIJGEN IN DE ORGANISATIE RIVIER IN NEDERLAND DORPSPLEIN CIRCUS BOLKNAK

SCHAATSEN PINEUT BLOED UITLEEN JOS MAAN

WIELER ALBANESE MUNT OLIE NINA SKI HAVANA

In het bovenstaande opsomming staan vier omschrijvingen dikgedrukt. Op al deze dikgedrukte omschrijvingen is 1 woord van toepassing, namelijk: LEK. LEK is het verband tussen deze omschrijvingen. Er zijn nog 5 andere verbanden te vinden. Vind jij de andere verbanden? De oplossing staat op pagina 55. 9


ALGEMEEN BOEKENTIP: SELMA Carolijn Visser Het boek is uitgekomen in 2016 en heeft in 2017 de Libris geschiedenis prijs gekregen. Selma is het verhaal van de Joodse vrouw Selma Vos. Selma groeit op in IJmuiden en wordt in 1943 samen met haar ouders opgepakt tijdens een razzia. Als ze in de trein zitten op weg naar Westerbork, springt er een deur open Vader Max en Selma springen naar buiten, moeder Greta durft niet. Dit is de laatste keer dat ze haar zien. Ze vinden een onderduik bij een communistisch gezin. Zo ontsnapt Selma samen met haar vader aan de Nazi’s. Wrang genoeg is het later het Chinees communisme waar Selma het slachtoffer van wordt. Na de oorlog gaat ze naar Cambridge om daar te studeren. Hier ontmoet ze de Chinese student Chang Tsao. Ze trouwen en krijgen twee kinderen; zoon Dop en dochter Greta. Na de geboorte van Greta vestigen ze zich in China. Door haar huwelijk en het verblijf in China verliest Selma de Nederlandse nationaliteit. Selma en de kinderen blijven in China buitenlanders. Selma is de enige Nederlandse die in China woont ten tijde van de Culturele Revolutie. Deze wordt door de leider Mao in gang gezet is. Kennis is niet langer van belang in China. Chang is vooraanstaand lid van de Partij en leidt het Psychologisch Instituut. Selma is lerares aan de Tweede-taal school. De Culturele Revolutie, onder leiding van Mao, betekent de ondergang van het hele gezin. Chang wordt door zijn collega’s aangevallen en uit zijn functie gezet. Chang en Selma worden gevangen genomen en sterven in gevangenschap. De kinderen mogen niet meer studeren en worden naar het platteland gestuurd om heropgevoed te worden. Het boek geeft een goed inzicht, hoe het in China in de tijd van Mao was. Uiteindelijk krijgen Dop en Greta, na het overlijden van hun ouders, toestemming om China te verlaten en naar Nederland te gaan. Carolijn Visser baseert haar boek op de brieven die Selma aan haar vader in Nederland schrijft .Ook heeft ze gesprekken gevoerd met de kinderen Dop en Greta. Het boek Selma is een van de indrukwekkendste boeken die ik in 2017 gelezen heb. Tine Felix-Elsinga 10


ALGEMEEN KLOOTSCHIETERS WIERDEN EN NIJVERDAL SAMEN IN COMPETITIE De klootschietverenigingen Wierden en Nijverdal vormen een gezamenlijk team dat mee doet aan de klootschiet wintercompetitie om de ‘Het Oosten’-Cup in de Heren-klasse. De verhoudingen tussen deze twee verenigingen zijn al lange tijd heel goed. Ook vormen zij vaak een gezamenlijk team bij diverse toernooien in Overijssel, Drenthe en Gelderland. Er is een herenklasse en een mixklasse. De klootschieters uit Wierden hebben naast het herenteam ook een team in de mixklasse. Dit team bestaat uit twee dames en twee heren. Van deze wintercompetitie zijn inmiddels wedstrijden geweest in Warnsveld, Ruurlo, Heksenlaak en Nijverdal. De laatste ronde werd gespeeld in het mooie buitengebied van de gemeente Wierden op 24 maart. Het parcours is speciaal voor deze competitie uitgezet door mensen van het eerste uur van onze vereniging, Hans en Marten, en is ongeveer vijf kilometer lang. Zij hebben er voor gekozen om enkele moeilijke weggetjes er in te stoppen, zodat het voor de deelnemers een grote uitdaging wordt om deze ronde in zo weinig mogelijk schoten te beëindigen. De klootschieters van beide verenigingen vinden deze sport heel leuk en lopen en gooien elke week een parcours van ongeveer vijf kilometer in de mooie gemeentes Wierden en/of Hellendoorn. Wie interesse heeft om eens mee te doen kan contact opnemen met: Voor Nijverdal: Nico Jannink, tel.: 0622833333/0548616321, njannink@telfortglasvezel.nl Voor Wierden: Hans Morsink, tel.: 0648563123, morsinkh@hotmail.com Harry ten Den, lid van K.S.V. Wierden.

11


ALGEMEEN INBREKERS GESIGNALEERD Wijkagenten waarschuwen dat inbrekers de laatste weken (december) erg actief zijn. De inbraken vinden vooral ‘s avonds plaats. Vaak komen ze binnen via de achterzijde van de woning. Vooral vrijstaande woningen blijken geliefd. Slachtoffers raken geld, sieraden, elektronica en waardepapieren kwijt. Maar - nog erger het gevoel van veiligheid in eigen huis is ook weg. De wijkagenten leggen uit welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak te verkleinen. Inbrekers zoeken meestal snelle buit. Daarom scannen zij huizen op inbraaktijd en risico’s. Hoe langer ze denken bezig te zijn een deur of raam te forceren, hoe groter de kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan naar een betere plek. Hetzelfde geldt met betrekking tot verbergplekken. Als hoge struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat ook ongunstig voor hen. Preventietips  Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.  Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen.  Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij.  Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats buitenlampen.  Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.  Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen.  Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die plekjes.  Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek.  Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis of alarmsysteem.  Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat buren, familie of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende verlichting.  Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent. Tips na ontdekking van inbraak Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie. 12


ALGEMEEN Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de auto of brommer en de richting waarin zij verdwenen. Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen. Uw wijkagent Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

MICROSOFT-OPLICHTERS OPNIEUW ACTIEF IN REGGESTREEK De politie Twente-West waarschuwt inwoners van de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten voor de praktijken van de zogenoemde Microsoftoplichters. Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar kwamen twaalf aangiftes binnen van inwoners van de Reggestreek-gemeenten, die op deze manier waren opgelicht. Een zegsman van de politie geeft aan dat deze vorm van oplichting weer hand over hand toeneemt. Het begint met een telefoontje van een Engels sprekende man of vrouw, die zegt namens het computerbedrijf Microsoft te bellen. De beller geeft aan dat je grote problemen hebt op je computer en zij kunnen helpen om hackers uit je computer te weren. Daarvoor moet je alleen enkele handelingen of checks op je computer doen. „En voor je het weet zitten ze dan al in je computer. Voor deze hulpvaardige dienst moet je alleen nog even een klein bedrag overmaken. Bij het opstarten van je internetbankieren hebben ze dan meteen ook toegang tot je bankgegevens. En zo kan het gebeuren, dat je zomaar een geldbedrag kwijt bent. We kennen allemaal de kreet 'Hang op, klik weg, bel uw bank', maar daar sta je op zo'n moment niet bij stil. Veel mensen zijn niet dusdanig vertrouwd met de computer en vertrouwen op de goedbedoelde adviezen van de Microsoftmedewerker. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn en dat is het dus ook”, waarschuwt de politie. Dus mocht iemand de komende dagen/weken een Engels sprekende Microsoft-medewerker aan de lijn krijgen dan luidt het devies: ‘Hang op, klik weg, bel uw bank...’ Bron: Han Haveman, Tubantia 13


ALGEMEEN GESPREK MET DE DOKTER? JE MAG HET OPNEMEN Een gesprek met de huisarts of specialist is vaak voorbij voor je het weet. Wat zei de dokter allemaal? Volgens de wet mag je een gesprek opnemen. Handig om thuis na te luisteren. De artsenfederatie KNMG heeft een aantal nieuwe spelregels hiervoor opgesteld. Waarom zou je een gesprek met de dokter opnemen? Uit onderzoek blijkt dat mensen maar bar weinig onthouden van wat een arts heeft gezegd. Slechts 10% van de informatie blijft hangen. Het kan komen door emoties, maar ook doordat er erg veel wordt gezegd in korte tijd. Met een opname kun je alles nog eens rustig terugluisteren. Mag je een gesprek altijd opnemen? Ja, dat staat in de wet, mits de opname enkel voor privégebruik is. Je mag het dus in huiselijke kring terugluisteren met je partner of een vriend(in). Opnemen kan bijvoorbeeld met een mobiele telefoon. Gebruik een geluidsapp (zoals Voice Record) want je mag alleen een geluidsopnamen maken, dus niet filmen of fotograferen. Waarom mag je niet filmen? Voor beeldopnames gelden strengere regels dan voor geluidsopnames. Als blijkt dat er heimelijk beeldopnames zijn gemaakt in de spreekkamer, of als deze opnames openbaar zijn gemaakt, kan de arts daarvan aangifte doen bij de politie. Wat mag je doen met de geluidsopname? Hij is bedoeld voor privégebruik. Delen op Facebook of andere social media mag dus niet, tenzij de arts hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Heb je een gesprek toch openbaar gemaakt, dan kan de arts vragen om het weer te verwijderen. Doe je dat niet, dan kan de arts juridische stappen zetten. Moet je het melden aan de arts, dat je een gesprek opneemt? Dat hoeft niet, maar het is netter om het wel te melden. Artsen hebben namelijk in een enquête over dit onderwerp aangegeven dat ze het best ongemakkelijk vinden dat het gesprek wordt opgenomen. Ze krijgen hierdoor een gevoel van wantrouwen of zijn bang dat hun eigen privacy in het gedrang is. Het is daarom beter voor de verstandhouding om het eerst te melden. Leg ook uit waarom je het gesprek wil opnemen. Dat kan aanleiding zijn voor extra hulp of informatie. Mag een arts zelf ook geluidsopnames maken van het gesprek? Dat mag niet zonder je toestemming. Als er opnames worden gemaakt, zijn die onderdeel van het medisch dossier. De opnames mogen dus niet openbaar gemaakt worden. Hoe vaak komt het voor dat mensen het gesprek met de arts opnemen? Uit een enquête in 2016 bleek dat de helft van de medisch specialisten weleens een verzoek krijgt van een patiënt om een gesprek op te nemen. Een recentere peiling onder artsen gaf aan dat 40% deze vraag weleens krijgt van een patiënt. Artsen werden er aanvankelijk wat ongemakkelijk van, maar de artsenfederatie adviseert nu om patiënten juist te laten weten dat ze het gesprek mogen opnemen. Bijvoorbeeld met een poster in de wachtkamer. 14


ALGEMEEN WAT BETEKENEN DE LAMPJES OP MIJN DASHBOARD? Volgens de Belgische VAB (hier de ANWB) hebben automobilisten nauwelijks benul van de betekenis van de lampjes op het dashboard. Want wat is er aan de hand als het olielampje brandt? U hoeft niet bij ieder brandend lampje de auto aan de kant te zetten. De meeste lampjes geven alleen een signaal. Daarbij speelt de kleur ook een rol. Rood betekent dat er iets serieus aan de hand is, Oranje of Geel dat er naar gekeken moet worden en Groen is dat het werkt zoals het hoort. De symbolen kunnen per fabrikant van elkaar verschillen, maar Autoscout zette de meest voorkomende handig op een rij. Motoroliedruk Dit symbool duidt erop dat de oliedruk te laag is. Zet uw auto stil op een veilige plaats en zet de motor af en wacht tot deze is afgekoeld. Controleer het olieniveau. Bij de meeste auto’s licht dit waarschuwingslicht voortijdig op en kunt u nog naar de dichtstbijzijnde tank of autogarage rijden. Blijft het licht branden, ook na het controleren van het oliepeil, contacteer dan een gekwalificeerde autogarage of bel met de wegenwacht. Accu storing Er is een storing of defect in het laadstroomcircuit. Dit kan aan de accu, dynamo of de regelaar liggen. Bezoek een autogarage om uw auto te laten onderzoeken. Wanneer u onderweg bent, raden wij u aan de auto aan de kant te zetten en de wegenwacht te bellen. Koelvloeistof De motor van uw auto wordt niet voldoende gekoeld. Zet de motor uit en laat deze afkoelen. Pa op: gevaar voor brandwonden! Nadat de auto is afgekoeld kunt u het niveau van het koelvloeistof controleren. Controleer het instructieboekje van uw auto welke koelvloeistof geschikt is voor uw auto. Zoek een autogarage op wanneer het waarschuwingslampje blijft branden.

15


ALGEMEEN We vroegen een lezeres die korte verhalen schrijft om een bijdrage te leveren aan Even Buurten/Signaal. Onder het pseudoniem Margriet van der Wiel schreef ze speciaal voor ons de volgende tekst. Veel leesplezier.

HET HALVE WERK OF EEN GOED BEGIN Lastig, denkt Jessica, zo'n opdracht op het allerlaatste moment. Ze weet wel, je moet onderaan de ladder beginnen. Maar toch... Ze had beslist niet enthousiast geklonken toen haar chef telefonisch gevraagd had of ze vanavond nog even een kort interview wilde doen. Niet erg moeilijk had hij gezegd. Een soort vergadering van enkele amateurhistorici over de oprichting een plaatselijke historische vereniging. En zij had immers nog een jaar geschiedenis gestudeerd? Dit was dus geknipt voor haar. Jessica had eigenlijk andere plannen voor vanavond. Mopperend en gehaast pakt ze haar spullen bij elkaar. Als zij later aan de top stond zou ze haar medewerkers zoiets niet aandoen. Hij was het glad vergeten had hij gezegd en het ontzettend tof van haar gevonden dat ze wilde inspringen. Duizend maal bedankt, Jessica. Ja, ja... Ze springt haar Fiatje in en gaat op weg. Ze heeft nog een halfuur. Het is een dik kwartier rijden; ze moet nog opschieten ook. Jessica is graag op tijd. Als ze het dorp binnenrijdt, stopt ze even om het kattenbelletje uit haar tas te halen waarop ze het adres heeft geschreven. Verdorie dat moet haar overkomen. Dat stomme papiertje is niet te vinden. En de batterij van haar mobiel jammert als een zieke kat. Leeg, natuurlijk. Kan er ook nog wel bij! Kalm blijven. Wat had de chef nog meer gezegd? De vergadering was bij de predikant in de pastorie. Al gauw ziet ze de grote oude kerk. Huis ernaast, dat moet wel de pastorie zijn. Ze pakt haar spullen; op hoop van zegen dan maar. Ze loopt het tuinpad op en drukt op de bel. Het is koud en donker. Maar ik heb er geen last van. Ik heb een avond vrij. In mijn studeerkamer brandt de houtkachel. Net zelf aangemaakt. Ik hou van die gezellige warmte. Zo'n ouderwets, knus gevoel. Ik ga lezen, een beetje ontspannen en een beetje studeren. Lekker kopje koffie met m'n lievelingskoekje erbij. Mijn lievelingskoekje is een sprits. En dan niet zo'n kleintje. Als je toch besluit om de lijn even te vergeten, doe het dan meteen goed. Zo denk ik er over! Oh ja, ik heb me nog niet voorgesteld. Dat ik van koffie met sprits houdt, een lekkerbek ben weten jullie. Dat ik van lezen houd ook. Maar m'n naam ben ik jullie nog schuldig: ik ben Christof. Christof van Vliet, begin 40 en dorpsdominee. De grote liefde heb ik nog niet ontmoet; eerlijk gezegd ben ik een beetje verlegen. Ik ben dus single. Dat is soms best lastig want er zijn in dit dorp wel wat ongetrouwde jonge juffers, die hun best 16


ALGEMEEN doen om op alle mogelijke manieren mijn aandacht en meer te trekken. Af en toe erg opzichtig. Ik profiteer er ook wel eens van. Is dat eigenlijk slecht? Als ze zelf aanbieden mijn ramen te lappen of de pastorie schoon te maken, nou dan mogen ze van mij. Ik ga hen echt niet tegen houden! Maar ik moet natuurlijk wel uitkijken, want er wordt enorm geroddeld in het dorp. Laatst nog hoorde ik van iemand dat zij weer gehoord had van iemand dat Dinie, de dochter van de bakker, toch echt verkering met mij heeft. Ja, ze heeft nog niet zolang geleden alle kleden voor me geklopt en daarna heb ik haar koffie aangeboden. We hebben gepraat. Ze heeft verteld over haar minderwaardigheidscomplex en ik heb haar een paar boeken geleend waar ze misschien wat aan kan hebben. De bel stoort me in m'n overpeinzingen. Er wordt hard geklingeld. Als ik de voordeur open, rolt er een jonge vrouw met een grote bos blonde krullen naar binnen. Een schoonheid. Ze geeft me een hand en vraagt waar ze haar jas kan ophangen. Geen idee wat ze komt doen, ik ken haar niet. Misschien een nieuw gemeentelid, misschien iemand met problemen... Ik zal het wel horen. Ik ga haar voor naar de studeerkamer waar ze zich in een fauteuil nestelt. Ze rommelt in haar tas en kijkt op haar horloge. Ik vraag haar of ze koffie wil om haar op haar gemak te stellen. Ja, graag, zegt ze. Als ik terug kom met de koffie kijkt de engel of is het een fee die plotseling mijn leven is binnengevallen wat verwilderd op haar horloge. Ik was niet vroeg, maar waar blijven de anderen, vraagt ze. Die opmerking snap ik niet. Is ze verward? Maar als ze me zegt dat ze hier is voor een vergadering van een historische vereniging, gaat me een licht op. Je bent bij de foute pastorie, een paar kilometer verder staat een andere kerk, daar moet je zijn. Ze verschiet van kleur, stoot de koffie om, grist jas en tas naar zich toe en vliegt excuses stamelend de deur uit. Ik bel m'n collega dat er een engel naar hem onderweg is... Maar ik heb haar gevonden! Ik weet het zeker. Ik geloof niet in toeval. Toeval bestaat niet! Ze is in die koude winteravond mijn leven binnen gevallen. Dat moest gewoon zo zijn. Mijn engel hoort bij mij. Ik ga alles doen wat ik kan om haar hart te veroveren. Margriet van der Wiel

17


GEMEENTE WIERDEN BEWEEGACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN Sommige mensen zijn het liefst iedere dag actief aan het bewegen en sporten. Zeker nu de lente zijn intrede heeft gemaakt, is jong en oud op de wandel –en fietspaden in de omgeving te vinden. Regelmatig bewegen is gezond, het verhoogt uw levenskwaliteit zowel fysiek, geestelijk en sociaal. Het versterkt uw spieren, botten, longen, hart en bloedvaten. Hierdoor wordt de mobiliteit verhoogd, de kans op vallen verlaagd, de processen van het ouder worden vertraagd. De kans op chronische aandoeningen als te hoog cholesterol, diabetes type 2, overgewicht, vormen van kanker en botontkalking worden verminderd. Het verbetert de bloeddruk en de werking van uw hersenen. Het verkleint de kans op dementie. U bent langer zelfredzaam en heeft meer gevoel van zelfregie en onafhankelijkheid. Het geeft een positief gevoel, vergroot uw zelfvertrouwen en verkleint de kans op een depressie en eenzaamheid. Maar niet iedereen ervaart zoveel plezier aan bewegen. Vanwege verminderde fitheid of pijn kunt u enorm op zien tegen het bewegen. Zonde, want juist dan is het van belang om actief te zijn en te blijven. De Welle streeft ernaar om een gezellige activiteit te vinden bij u in de buurt die aansluit bij uw fitheid en mogelijkheden. Al het sport- en beweegaanbod uit de gemeente Wierden staat in de beweeggids. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op! In deze Even Buurten/Signaal vindt u ook een aantal sportmogelijkheden!

SMOVEY WANDELEN – GUN UZELF EEN FITTER LEVEN Donderdagochtend 10.00 – 11.00 uur. Al wat ouder, woonachtig in Enter, Wierden, Rijssen en omgeving? Start dan met smovey wandelen. Een uitermate geschikte activiteit die voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor bewegen. Heerlijk, actief buiten in kleine groepen. Vanaf sporthal De Zomp kunt u onder leiding van een gekwalificeerde wandelsportinstructeur bewegen en in de groep uw vitaliteit verbeteren. Lage instap die kan uitgebreid worden naar een behoorlijk beweegniveau van recreant tot aan gevorderd. Bewegen met Smovey’s heeft extra voordeel. Het activeert het lymfesysteem en organen, het mobiliseert de spijsvertering, het bevordert alle spiergroepen en zorgt voor een diepere ademhaling. Gunstig voor spieren en gewrichten, daarbij versterkt het de bindweefsel structuur. Tot slot verbetert het de coördinatie en stabilisatie. Interesse? Neem dan contact op met Ellen van de Lande, tel: 06 51 96 82 17 (16.00- 17.00 uur) of via e-mail: 053ellen@gmail.com (www.ellenvandelande.nl). 18


GEMEENTE WIERDEN WANDELEN BIJ AMBULARE . DE WANDELVERENIGING VAN WIERDEN Wandelsport: een leven lang bewegen! Wandelen is hot. Wist u dat wandelen één van de meest beoefende sporten in Nederland is? De wandelsport verjongt, innoveert, ontwikkelt nieuwe wandelvormen. Wandelen is laagdrempelig, veilig, op alle niveaus te beoefenen en toegankelijk voor alle doelgroepen. Juist daarom, en om de verschillende soorten wandelaars te bieden wat zij zoeken en op een verantwoorde manier in beweging te komen én te blijven kan een wandelvereniging belangrijk zijn. Wandelen? Natuurlijk, bijna iedereen kan wandelen. Stel dat u een tijd weinig heeft gesport of u wilt gewoon weer meer gaan bewegen. Hoe begint u? Waar moet u op letten? Hoe ver kunt u gaan? Dan is begeleiding van een ervaren wandelaar / begeleider een goed hulpmiddel. Wierdense avond 4 daagse

Kennismaken met nieuwe beweegvormen Ook voor mensen die eens op een andere manier willen wandelen, kan een wandelvereniging veel betekenen. Bij Ambulare houden we ons ook bezig met sportief wandelen. De wandelvereniging heeft dus zeker een meerwaarde, ook voor mensen die al langer wandelen. Stel u loopt al jaren ieder weekend 10 kilometer, maar u wilt uw prestatie verbeteren door deel te nemen aan een tocht van 40 km. Hoe pakt u dat dan aan? Gaat u in een keer 40 km. lopen? Of bouwt u het op? En als u op wilt opbouwen, met hoeveel kilometer per dag dan? En volstaat 1 keer per week wandelen of moet u vaker gaan? Kennismaken Wilt u een keer vrijblijvend komen wandelen? Dat kan. Bij Ambulare zijn er elke week mogelijkheden om te wandelen en wel op de woensdagochtend (sportief wandelen) aanvang 10.00 uur op het Lageveld, op de woensdagavond 5 en 10 km aanvang 19.00 uur, in de zomer op het Lageveld en in de winter bij zwembad De Kolk en op de vrijdagmiddag 5 km aanvang 14.00 uur ook op het Lageveld. Ook trainen we elk jaar weer voor de diverse 4-daagsen die er zoal in het land zijn. We trainen hiervoor eenmaal in de 14 dagen in groepsverband van januari t/m juni. Verder organiseert Ambulare elk jaar de volgende evenementen: Op 5 mei de Ambulare-Oranje tocht over 5 – 10 – 20 – 30 en 40 km ] Van 5 tot en met 8 juni de Wierdense avond 4daagse ( 4x 5 km Op 26 december, ( 2e Kerstdag ) de Kerst – gezinswandeltocht. ( 6 km ). Meer informatie: email: secretaris@ambulare.org Postadres: Watersnip 14, 7609 LC Almelo. Web: www.ambulare.org 19


GEMEENTE WIERDEN BEWEGEN VOOR OUDEREN Sportverenging Raduga Enter is gestart met een extra les bewegen voor ouderen. Deze wordt gegeven op de donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in sporthal de Zomp in zaal 4. Tijdens deze les wordt er speciaal gewerkt aan de volgende punten; Hartfrequentie. Zorgen dat uw hart genoeg pompbewegingen maakt om het hart optimaal te laten functioneren Longinhoud. Door extra arbeid te verrichten zal uw basisconditie beter worden Spierkracht. Doormiddel van spierversterkende oefeningen krijgt u meer kracht in uw spieren Lenigheid. Om uw spieren op spanning te brengen en te verlengen tijdens oefeningen zal alles gemakkelijker gaan in het dagelijkse leven. Belangrijk is dat iedereen op zijn eigen niveau werkt en probeert het maximale voor hem/haar er uit te halen. Vele deelnemers merken na een periode van trainen dat bijvoorbeeld het opstappen op een fiets, trappenlopen en draaien veel eenvoudiger is geworden! Mocht u vragen hebben over de les dan kan u altijd contact opnemen met Dhr J. Mulder via het telefoonnummer 06-13202102.

ONTMOETEN, INSPIRATIE, BEWEGEN, DOEN Vindt u het leuk om wat te ondernemen, maar vindt u de drempel te hoog om ergens alleen op af te stappen? Of weet u niet zo goed wat er mogelijk is en wat bij u zou passen? Was u gewend om altijd met de fiets te gaan, maar lukt dat niet meer? Of gaat het autorijden niet meer zo goed en blijft u daarom thuis? We merken dat veel ouderen om deze redenen thuis blijven. En dat is jammer. En vaak ook niet nodig, omdat er andere oplossingen zijn. Wij helpen u graag bij het vinden van een leuke en passende activiteit. Samen met u bekijken we de mogelijkheden, gaan we de 1e keer samen op pad of maken we een ronde langs de verschillende locaties en activiteiten. Met als doel dat u iets vindt wat bij u past. Neemt u vrijblijvend contact op met Marianne Pekkeriet of Kitty v/d Steege 0546-571693. 20


GEMEENTE WIERDEN NIEUW SPECIALISME BIJ TEAMFYSIEK Afgelopen najaar heeft onze collega Jessica Nijzink de Master opleiding Oedeem- Oncologiefysiotherapeut & MSc Revalidatiewetenschappen Interne aandoeningen afgerond. Een hele mond vol, maar het houdt in dat we binnen onze fysiotherapiepraktijk richten op mensen met chronische aandoeningen die fysiotherapeutische begeleiding nodig hebben of actief willen blijven. U kunt hierbij denken aan: longaandoeningen zoals COPD, hartaandoeningen zoals hartfalen of revalidatie na een hartoperatie, etalagebenen, behandeling van lymfoedeem, training bij verschillende soorten kanker Het doel van behandelen is het vergemakkelijken van de dagelijkse bezigheden en daarmee ook verbeteren van de kwaliteit van leven. Jessica is met haar opleiding en titel uniek in de regio. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met TeamFysiek: telefoon 0547 388244 of per mail info@teamfysiek.nl. U kunt uiteraard ook binnenlopen in onze praktijk aan het Middenplein 16, 7468 NA in Enter.

GEZONDHEIDSVOORDELEN BIJ TAI-CHI CHUAN Tai-chi training brengt evenwicht en harmonie van lichaam en geest. Het brengt de spieren weer terug naar een natuurlijke ontspanning. Zorg voor een rustige diepere ademhaling en betere concentratie. Maar ook voor het omgaan met stress en andere problemen in het dagelijks leven. Vitaliteit en gezondheid door de kunst van het bewegen. Een gezonde geest in een gezond lichaam krijg je door de zachte en trage bewegingen die men creĂŤert. Langzame en rustige beweging laat de energie in je lichaam beter stromen. Zo houd je de hele dag je lichaam in conditie, investeer je in je gezondheid en in gezond ouder worden. Dat voelt goed! Voor wie? Voor mannen en vrouwen die op een gezonde manier met hun lichaam en geest bezig willen zijn. Jong of oud, sportief of niet, voor iedereen heeft het wat te bieden, bijvoorbeeld bij vermoeidheid, slaapproblemen, nek-, schouder-, rugklachten, migraine, snel geĂŻrriteerd zijn, teveel piekeren. Bij het beoefenen van de Yi-methode en Tai-chi chuan kunt u geen blessures oplopen. U merkt direct de resultaten van de oefeningen en die zijn samengevat: een gezondere geest en een gezonder lichaam. Tai-chi chuan en Yi-methode. Contact: Wim Maulany; tel: 06-57037044 E-mail: info@maulany.nl; website: www.maulany.nl 21


GEMEENTE WIERDEN KENNISMAKEN MET TENNIS EN BOWLS Ruim 20 deelnemers maken kennis met Tennis en Bowls. Als vervolg op het Plan Fijn Leven organiseerde Stichting De Welle een beweegmiddag voor actieve senioren (65-78 jaar) uit de gemeente Wierden. Enthousiaste vrijwilligers van TV Wierden en Bowlsclub Stouw-end verzorgden het actieve gedeelte van deze middag. Zij lieten de deelnemers in een half uur de basis van tennis en bowls ervaren. Dankzij de Albert Heijn in Wierden konden de aanwezigen in de pauze genieten van een gezonde snack. Naast het actieve gedeelte luisterden de aanwezigen ook naar een informatieve lezing over de positieve effecten van bewegen. Zowel voor de vitaliteit van lichaam en geest is bewegen erg belangrijk, zo vertelde Kitty van der Steege (beweeg- en lijfstijlcoach van Stichting De Welle). Stilzitten vermijden waar het kan, was het motto. Bent u ook benieuwd hoe het is om een tennisracket in de hand te hebben of wilt u kennismaken met de wat onbekendere activiteit Bowls? TV Wierden en Bowlsclub Stouw-end hebben een aantrekkelijke actie voor u! TV Wierden start dit voorjaar met de actie: maak kennis met tennis. Hierbij krijgt u 5 tennislessen en een zomerpas waarmee u gedurende de zomermaanden onbeperkt kunt tennissen voor maar â‚Ź75,-. Meer informatie bij Robin Schildwacht (06-51339512). Bowlsclub Stouw-end nodigt iedereen uit om vier trainingen gratis mee te spelen. Meer informatie bij Jan ten Voorde (0546-578188). Samen met de beweeg- en leefstijlcoach kijken we welke activiteiten voor u het meest geschikt zijn. Rond de zomer vindt er een nieuwe informatieve beweegactiviteit plaats.

VOORUITBLIK NAAR DE ZOMERACTIVITEITEN Ieder jaar organiseert Stichting De Welle zomeractiviteiten voor senioren in de maanden juni, juli en augustus. Dit doen we omdat reguliere activiteiten in deze maanden vaak een zomerstop hebben. Bij het organiseren van de zomeractiviteiten zoeken we aansluiting bij de reguliere activiteiten die wel doorgaan. Deze vullen we aan met extra activiteiten. Zo hebben we vorig jaar op verschillende plekken een high tea georganiseerd, heeft er een huifkartocht plaatsgevonden en kon men op verschillende plekken samen genieten van een maaltijd. Heeft u ideeĂŤn over een leuke activiteit bij u in de buurt? Laat het ons dan weten. Voor de contactgegevens zie hiernaast!

22


GEMEENTE WIERDEN CURSUS VALPREVENTIE Ouderen in Wierden beperken het risico om te vallen in dagelijkse situaties middels de nieuwe cursus valpreventie. Tien weken lang zijn twaalf deelnemers bijeengekomen aan de Dokter G.H. Beensweg 21 om de kans op vallen in de toekomst te verkleinen. Deze cursus is een samenwerking tussen Stichting De Welle en fysiotherapeut Dirk Bulk en is gebaseerd op de succesvol gebleken training “Vallen Verleden Tijd”. Leren in de praktijk staat voorop. Iedere week werd er een uur lang geoefend op het valparcours, specifieke spiertraining en balansspellen. In het tweede deel van de cursus werd het parcours vervangen voor valoefeningen en technieken om uiteraard zelfstandig weer op te kunnen staan. Na het praktijkgedeelte was het tijd voor een stukje theorie onder het genot van een kop koffie of thee. In de theorie zijn de verschillende factoren die een rol spelen bij een valincident behandeld en werd stil gestaan bij het eigen gedrag hierin. De reden om deel te nemen aan de cursus lag uiteen. De één wou vooral leren zelfstandig op te kunnen staan na een val. De ander wou een valincident in de toekomst voorkomen. Ook het niveau van de deelnemers varieert; de een is wekelijks nog actief bij een sport- en beweegactiviteit. De ander is hier al een tijd geleden mee gestopt en wat minder actief. Toch was de cursus voor iedereen uitdagend en leerzaam.

OP DE HOOGTE BLIJVEN? Neem dan contact op met Kitty van der Steege, beweeg– en leefstijlcoach 55+ van Stichting De Welle. U kunt Kitty bereiken via het telefoonnummer: 0546571693 of e-mailadres k.vdsteege@stichtingdewelle.nl. Heeft u Facebook? Like ons dan en lees berichten over de nieuwe valpreventiecursus, het zomerprogramma of beweegactiviteiten het allereerst! U vindt ons op Facebook onder de naam Stichting De Welle Wierden.

23


GEMEENTE WIERDEN VERLENGING SAMENWERKING MET DUURZAAM (T)HUIS TWENTE Woningeigenaren kunnen ook dit jaar advies inwinnen bij de wooncoaches van Duurzaam (T)huis Twente. De gemeente Wierden heeft de samenwerking met Duurzaam Thuis Twente verlengd tot eind 2018. In de gemeente Wierden heeft Duurzaam (T)huis Twente afgelopen jaren vier wooncoaches opgeleid. Zij geven gratis en onafhankelijk advies over verbouwingen, energiebesparing, levensloopbestendig (ver)bouwen, veiligheid en wooncomfort. Maar ze helpen ook bij het vergelijken van offertes. Woningeigenaren kunnen via www.duurzaamthuistwente.nl of via duurzaamwierdenenter.nl/energieloket een afspraak maken. Ook kunnen zij elke woensdag van 16.00 tot 19.00 uur terecht in het gemeentehuis. Duurzaam (T)huis Twente is in 2015 opgericht, op initiatief van de 14 Twentse gemeenten. Het is tot eind 2017 gefinancierd uit een subsidie van de VNG en de provincie Overijssel. Om in 2018 verder te kunnen heeft het bestuur van Duurzaam Thuis Twente de 14 Twentse gemeenten gevraagd om een bijdrage van 0,50 cent per inwoner. De gemeente Wierden sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de stichting.

SENIORENVOORLICHTERS In december is het team van vrijwillige seniorenvoorlichters uitgebreid met 10 enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Ze hebben een scholing gevolgd en zijn nu gestart met de eerste huisbezoeken. Ouderen van 78 jaar krijgen een uitnodiging voor een eerste huisbezoek. De vraag: Hoe gaat het met u? staat centraal. In het huisbezoek wordt er informatie gegeven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De waardering voor de gesprekken is hoog, over het algemeen wordt het als zeer zinvol en prettig ervaren. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag een huisbezoek? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne Vonkeman van Wijksaam, tel. 0546-580800 .

24


GEMEENTE WIERDEN BELASTINGAANGIFTE 2017 EN CONTROLE VAN DE TOESLAGEN Wij zijn een team vrijwilligers en helpen ouderen en hulpbehoevenden uit Wierden en Enter met het invullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van de toeslagen. In overleg en samenwerking met de ouderenbonden verzorgen wij de aangifte voor hun leden en niet leden. In de afgelopen jaren hadden de bonden een eigen aangifteprogramma, maar door verschuiving van de subsidie gaat de aangifte nu via uw eigen DigiD of we maken via een machtiging gebruik van de DigiD van uw familie of die van de invuller. Als onkostenvergoeding voor de invuller vragen we € 15,- (o.a. reis-, porto en printkosten). Daarvoor komen we bij u thuis de aangifte invullen, zodat u niet alle papieren hoeft mee te nemen. Ook controleren we of uw toeslagen nog kloppen. Wij nemen waar nodig zelf een laptop mee. Gratis invulhulp kunt u op bepaalde tijden krijgen bij de bibliotheek, maar dan moet u alles meenemen. Heeft u geen DigiD dan kunt u die, of een machtigingscode, aanvragen bij de belastingtelefoon (0881236555). Bent u onzeker met de computer of tablet dan kunnen we u vanzelfsprekend met het aanvragen van de DigiD helpen bij het internetcafé van de Welle. Telefoon 0546-571693 of bij één van de invullers. Moet ik altijd aangifte doen? Nee. Als u geen brief van de belasting heeft ontvangen, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat de door de pensioenfondsen ingehouden loonheffing overeenkomt met de eindheffing. Heeft u echter in het afgelopen jaar veel ziektekosten gehad (tandarts, therapeut, reiskosten, dieetkosten, etc.) of veel giften gedoneerd, dan zou het best eens kunnen zijn dat u een aanzienlijk bedrag terug krijgt. Ook is het belangrijk dat de huur- en/of zorgtoeslag juist berekend zijn om een naheffing te voorkomen. Wilt u assistentie van een van onze vrijwilligers en voldoet u aan de voorwaarde, senior of hulpbehoevend en uw inkomen is minder dan € 35.000,- (echtpaar € 50.000,-) , neem dan contact op met de u bekende invuller of bel 0546-432705 en wij zorgen ervoor dat één van ons contact met u opneemt.

25


GEMEENTE WIERDEN MAAK UW BUURT VEILIGER MET DE BUURT WHATSAPP Een bijdrage leveren aan de veiligheid van uw buurt of wijk? Meld u aan voor de Buurt WhatsApp. Wist u dat er al 1800 inwoners van Wierden hun buurt veiliger maken? Ook u kunt de veiligheid van uw buurt in de gaten houden. Meld u aan voor de WhatsAppgroep in uw eigen buurt en draag uw steentje bij aan de veiligheid van Wierden. Hoe werkt zo’n WhatsApp-groep? Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt deze 112 en stuurt een bericht naar de WhatsAppgroep. Zo ontvangt iedereen binnen de groep een melding. Iedereen is dus op de hoogte van verdachte situaties en is extra alert. Helpt u ook mee uw buurt veiliger te maken?

OUDE APPARATEN?

NIET ZOMAAR WEGGOOIEN

Oude apparaten? Ga naar afvalbrengpunt, kringloop of repaircafé. Is uw mixer kapot gegaan? Staat uw oude koelkast op zolder te verstoffen? Gaat u een nieuwe televisie kopen? U kunt al deze oude apparaten brengen naar de kringloop, afvalbrengpunt of laten repareren bij het Repair Café. Wilt u een apparaat repareren, maar lukt dat niet alleen? Ga dan naar het Repair Café, waar vaklieden u kunnen helpen! Elke tweede en vierde donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de winkel van 2Switch aan de Marktstraat 26. Elektrische apparaten die kapot zijn, kunt u ook naar het afvalbrengpunt aan de Enterweg brengen. Vergeet niet om uw milieupas mee te nemen! Heeft u elektrische apparaten die kapot zijn? Aan de Handelsweg 1D staat een speciale container voor kapotte elektrische apparaten. Heeft u een nieuw elektrisch apparaat gekocht? Dan kunt u het oude apparaat achterlaten bij de winkel.

26


GEMEENTE WIERDEN STICHTING DE WELLE BIJ DE JAARVERGADERING VAN DE PCOB

Op 20 maart werden de ouderenwerkers van Stichting De Welle uitgenodigd voor een lezing tijdens de jaarvergadering van de PCOB. Het thema van de lezing: in balans zijn en blijven. Marianne Pekkeriet startte de presentatie met het figuurlijk in balans zijn. Iedereen maakt in zijn of haar leven gebeurtenissen mee die je (even) uit balans brengen. Het stoppen met werken, kinderen uit huis, oppassen op kleinkinderen, verlies van partner of vrienden. Hoe ga je hiermee om? De kunst is dat je je zo goed mogelijk voorbereidt op mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. Dit betekent dat er actief gewerkt moet worden aan een balans bij het actief ouder worden. Het actieve werken begon gelijk met een opdracht: nadenken over wat u energie geeft en energie kost in het dagelijkse leven. Want zo vertelde Marianne: het is de bedoeling dat de ouderwetse weegschaal in balans blijft. Het tweede deel van de lezing ging over het letterlijk in balans blijven, tijdens dit gedeelte werd er door Kitty van der Steege tips gegeven over wat men zelf kan doen om een valincident te voorkomen. Samen hebben we gekeken naar voorbeelden hoe het niet moest. Gelukkig wist de zaal goed te vertellen wat er mis ging op de foto’s, maar stiekem gaf een aantal mensen toe ook zelf wel eens op de stoel te gaan staan om iets uit het bovenste kastje te pakken. Valincidenten hebben te maken met (een combinatie van) drie factoren: de omgeving, het gedrag en het lichaam. Het belangrijkste advies tegen vallen is, blijf zo veel mogelijk in beweging want zo traint u uw spieren, conditie en balans. En houdt u aandacht bij het ‘hier en nu’; voer handelingen rustig en bedachtzaam uit. 27


GEMEENTE WIERDEN Namens de Historische Kring Wederden

BROMMEN DOOR DE JAREN 60 Dit is de titel van de tentoonstelling die loopt van 31 maart t/m 30 juni a.s. met onder meer: brommers met accessoires & randapparatuur, kranten van 1960 t/m 1969 (Wierdens, Twents, Nederlands, en wereldnieuws) op diverse leestafels, de Elfstedentocht van 1963, een huiskamer en kleding, muziek (o.a. opkomst rock and roll) en films van o.a. Bert Haanstra (bv. Fanfare). Alles geheel in de stijl van de jaren zestig, wat voor velen van ons pure nostalgie is met veel herinnerin- Zündapp gen aan deze bewogen jaren. De volgende tentoonstellingen die op stapel staan gaan over de stille revolutie in de landbouw (14 juli t/m 27 oktober 2018) en over 4 x 11 jaar carnaval in Wierden (10 november 2017 t/m 2 maart 2019). Heeft u bijdragen(n) hier voor, aarzel dan niet ons te benaderen. De openingstijden van de HKW aan de Appelhofdwarsstraat 2 in Wierden zijn: wo. & do. van 14.00 tot 17.00; vr. van 15.00 tot 21.00 en za. van 11.00 tot 16.00 uur. Groepen op afspraak (ook buiten de openingstijden) via email leta.evers@outlook.com. De toegang is gratis en de koffie/thee voor niets, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 9 april as. met een presentatie van het boek “De laatste getuige” door de bekende schrijver Frank Krake. Het boek en de presentatie gaan over Wim Alosery (1923) die meerdere concentratiekampen en een scheepsramp gedurende de Tweede Wereldoorlog wist te overleven. Zoals gebruikelijk in De Marke aan de Vossenbeldstraat in Wierden, aanvang 20.00 uur. Toegang € 3,50 p.p., HKWdonateurs gratis. boek omslag.

Op donderdag 3 mei as. houdt de Historische Kring Wederden een presentatie in het Kulturhus Hoge Hexel in het kader van de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Kees Kroon zal deze avond vertellen over en beelden laten zien van de Engelse Wellington bommenwerper die in de vroege ochtend van 10 augustus 1942 neerstortte achter Saamsweg 2. Aan bod komen o.a. de aanval van de RAF die nacht, het bewuste toestel en zijn overwinnaar, de begrafenis van de omgekomen bemanningsleden en latere gebeurtenissen in het kader van deze crash. 28


GEMEENTE WIERDEN Voorafgaand wordt onder meer ingegaan op alle neergestorte vliegtuigen in de gemeente Wierden en de tactieken van de luchtoorlog van zowel de Engelse als de Duitse kant. Aanvang: 20.00, zaal open 19.30 uur. Toegang: € 3,50 p.p., donateurs van de HKW gratis. Voor de meest recente informatie over alle activiteiten van de HKW kunt u terecht op de betreffende Facebookpagina en op de website van Mijn Stad Mijn Dorp, maar ook in de lokale en regionale media kunt u regelmatig nieuws van de HKW aantreffen. We hopen velen van u regelmatig te mogen begroeten.

FIJN LEVEN Inwoners Hoge Hexel en Enter worden uitgenodigd voor de vierde editie van het project Fijn Leven. In maart ging dit project voor de vierde keer van start in de gemeente Wierden. Dit keer ontvingen inwoners uit Hoge Hexel en een deel van de inwoners uit Enter een brief van de gemeente. Middels het project wordt er aandacht besteed aan de kwaliteit van leven. Het project is ontwikkeld door Stichting De Welle en Wijksaam, hierdoor sluit de werkwijze goed aan bij de Wierdense situatie. Deelname is eenvoudig, kosteloos en vrijblijvend. Men wordt via de post uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De deelnemers (tussen de 67 en 78 jaar) geven hiermee aan “hoe ze in het leven staan” qua gezondheid en welzijn. Men kan hierbij aangeven wel of niet deel te nemen aan het vervolg van het project. De vragenlijst kan teruggezonden worden met een retourenveloppe. Indien men kiest om deel te nemen aan het vervolgtraject, wordt er een uitslagbrief thuis gestuurd. Deze uitslag is gebaseerd op de ingevulde vragenlijst. Hierbij wordt een voorstel gedaan voor een vervolgfase welke past bij de uitslag. Zo kan het zijn dat de deelnemer wordt uitgenodigd voor een informatieve beweegactiviteit, een persoonlijke fitheidstest (beide uitgevoerd door De Welle) of een huisbezoek (Wijksaam). Aankomende maanden zal er weer een vervolgtraject plaatsvinden. Wilt u meer informatie over het project en de vervolgactiviteiten, neem contact op met Kitty van der Steege. Dit kan via de mail k.vdsteege@stichtingdewelle.nl of telefonisch 0546-571693. 29


GEMEENTE WIERDEN DE WERELD DICHTBIJ…..EN DE WERELD VERAF…. DE WERELD DICHTERBIJ HALEN……KAN DAT? Ja, ikzelf heb het ervaren en ik kan u zeggen: het is zeer de moeite waard. Toen ik nog verbonden was aan de Immanuelschool in Wierden, tegenwoordig Het Laar, begonnen we ons als team voor te bereiden op het behalen van het digitale rijbewijs. Elke school was verplicht hieraan mee te doen. Hoewel ik in het jaar erop, het was in 2001, met lesgeven zou stoppen, deed ook ik mee. Best spannend, ook moeilijk! Zoveel mogelijkheden, zoveel toetsen, knopjes, enz.. Maar hoe langer ik ermee bezig was, hoe interessanter ik het vond. Wel bleek het moeilijk in m’n eentje de lessen te volgen, maar gelukkig vond ik een aardige leraar, die bereid was mij, met geduld, verder te helpen op deze digitale leerweg. En nu? Ik heb bijna dagelijks contact met vrienden en familie overal vandaan, all over the world, het maakt niet uit waar ze wonen, waar ze vakantie houden. Toen mijn neef Joost mailde, dat hij op het punt stond naar Chili te vliegen, dacht ik: hé, Chili, hoeveel keer groter dan ons land, welke landen liggen er in de buurt, daar in Zuid-Amerika? En de foto’s die Joost maakte kwamen bij mij binnen, elke dag een verrassing, een cadeautje! En zo reisde ik vanuit Wierden met hem mee. In contact blijven, nieuwe contacten maken, wie wil dit niet bij het ouder worden? Tien jaren verder of nog eerder, je wordt minder mobiel, je wereld wordt kleiner, contacten minder, we weten het allemaal. Wat is het dan fijn je daarop te kunnen en te willen voor te bereiden, nu het nog kan. Te lezen wat uw kinderen/ kleinkinderen met u willen delen, hoe het gaat met vrienden van vroeger.Zomaar een mailtje te ontvangen en hierop te kunnen reageren! En wat gezellig voor hen iets van u te horen, te lezen, te ontvangen! Dit ongeveer heb ik spontaan verteld op de ledenbijeenkomst van de PCOB d.d. 21 februari, waarop Marianne en Kitty van De Welle ons vertelden over de mogelijkheden als senioren In Balans te Blijven. Want naar mijn idee hoort hier ook bij het bezig zijn met de verrijkende mogelijkheden van laptop, smartphone en computer. Ja, en weet u, ik word er echt nieuwsgierig van, want er is immers nog zoveel waar ik niets van weet en ik kan het zomaar opzoeken, bv via Google! Ja, ik heb het zelf in de hand om er een kijkje te nemen. En dat doe ik o zo graag, elke dag!! Met een groet vanuit de Eikenlaan, Elizabeth Wolters-Kassies

30


GEMEENTE WIERDEN Thuiskapster MM Voor haar en hem, regio Wierden e.o. Marijke Moes – Potijk, 0546-574690 of 06-22287775

Kapster aan huis Ook voor nagels acryl, gel nagels en Shellacnagellak. Reggestraat 110, Enter. tel. 06 - 21800413

COMPUTERCURSUSSEN Regelmatig zijn er computercursussen. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u contact opnemen met Marianne Pekkeriet, telefoonnummer 0546-571693. Het is ook mogelijk om één van onze internetcafés te bezoeken. Die kunnen eenmalig of wekelijks bezocht worden met individuele vragen over het gebruik van de tablet, computer of telefoon. Opgave hiervoor is niet nodig. Het internetcafé wordt gehouden op maandag van 9.00-11.30 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur aan de Eikenlaan 5, Wierden. In Enter is het internetcafé op maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Reggedal. De kosten zijn 3,- per keer, inclusief koffie/thee. U bent van harte uitgenodigd! 31


W i e rd e ns B ew i nd Voor al uw beschermingsbewind zaken Wanneer het u of iemand in uw omgeving moeite kost, om zelf de financiĂŤn te regelen. En u of de persoon die u kent, heeft geen familie of anderen die hierbij zouden kunnen helpen. Dan kan Wierdens Bewind u misschien een helpende hand bieden, om uw financiĂŤn weer op orde te brengen en te houden door middel van beschermingsbewind. Heb ik met bovenstaande uw interesse gewekt, dan kunt u mij vrijblijvend bellen of mailen : 06-20080315 of per e-mail: wierdens.bewind@hetnet.nl

32


GEMEENTE WIERDEN DIENSTVERLENING WELLE MAALTIJDVOORZIENING Versgevroren maaltijden van Apetito worden op donderdag bezorgd (mits u voor maandag 12.00 uur bestelt) en anders op woensdag de week daarop. Een catalogus is gratis verkrijgbaar. Ook suikervrije, glutenvrije, zoutarme maaltijden kunnen wij leveren. Liever dagelijks een warme maaltijd? Dat kan ook! De vrijwilligers van Tafeltje Dekje/ Stichting De Welle brengen vijf dagen per week tussen de middag uw warme maaltijd persoonlijk bij u aan huis! Desgewenst is het ook mogelijk om voor het weekend magnetronmaaltijden te verzorgen. Wij houden rekening met al uw dieetwensen en bieden u elke dag weer de keuze uit zeven maaltijden. Elke warme maaltijd bestaat uit een twee– of driegangen menu (soep vooraf en/of een toetje na). In de gratis warmhoudbox blijft uw maaltijd na bezorging een uur lang warm. Meer informatie via maaltijden@stichtingdewelle.nl of 0546-571693. PERSONENALARMERING Veel ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, maar zijn bang dat zij niet snel hulp kunnen krijgen als er iets met hen gebeurt.. De mogelijkheid om alarm te kunnen slaan, geeft een gevoel van veiligheid. Bij Stichting De Welle kunt u terecht voor personenalarmering. Personenalarmering bestaat uit een zendertje dat u bij u draagt, bijvoorbeeld om uw hals en een alarmeringsapparaat waarop een alarmmelder zit en een ontvanger. Deze ontvanger is aangesloten op uw telefoon waardoor u kunt spreken en luisteren. Het alarmapparaat is te huur voor €18,25,- per maand. De eenmalige aansluitkosten bedragen €60,50. Dit bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Uw zorgverzekeraar kan bijdragen in de kosten van alarmering. Voor meer informatie belt u naar 0546 571693. Wij informeren u graag over de mogelijkheden! VRIJWILLIGERSVACATUREBANK WIERDENDOET! Tel. 0546-571693. e-mail: wierdendoet@stichtingdewelle.nl. WierdenDoet! is onderdeel van Stichting De Welle. Kijk voor onze vrijwilligersvacatures op www.wierdendoet.nl.

33


GEMEENTE WIERDEN Samen genieten, koffie drinken, met elkaar praten, en ervaringen delen. Maak kennis met andere mensen en vergroot uw vriendenkring

Ontmoet

Geheugentraining Holtinck – donderdag 14.00-16.30 uur (ook in de vakanties) Gezellig eat’n met mekaa ’t Zumpke – elke 1e en 3e dinsdag 17.00 uur Hobbyclub Dr. G.H. Beensweg – maandag 14.00 – 16.00 uur Kookgroep voor mannen – 1x per maand op maandagavond. Meer informatie bij Marianne Pekkeriet van De Welle. Mooi Meegenomen Elke maand is er een nieuw programma met leuke uitjes! Opvragen bij De Welle. Samen tafelen Holtinck/Oosterhoes – elke 1e en 3e dinsdag van de maand 12.00 uur Oosterhoes – donderdag 12.00 uur Soos Dr. G.H. Beensweg – maandag 13.30 – 16.00 uur Binnenhof – woensdag 10.00 – 12.00 uur Goudsclub Kulturhus Hoge Hexel – elke 2e en 4e dinsdag van de maand 14.00 – 16.30 uur Oosterhoes – dinsdag 14.00 – 16.30 uur Oosterhoes – 2e, 3e en 4e donderdag van de maand 19.00 – 21.00 Kulturhus Irene – programma op te vragen bij Marianne Pekkeriet van De Welle. Reggedal – dinsdag 14.00 – 15.00 uur

Beweeg

Beweging is gezond, beweging is plezier! U kunt bewegen in groepsverband of alleen, binnen of buiten, alles uiteraard op uw eigen niveau

Beweegactiviteit Wedervoort – donderdag 9.45 – 11.45 uur Bewegen met Dirk Bulk Oosterhoes – 2e, 3e en 4e donderdag van de maand 19.00 – 21.00 uur Bewegen met Team Fysiek Reggedal – dinsdag 14.00 – 15.00 uur Bowlen De Marke – donderdag 9.30 – 11.30 uur Valpreventie Op aanvraag bij Stichting De Welle Alle beweegaanbod in de gemeente Wierden vindt u in een praktische Beweeggids. Deze is bij Stichting De Welle af te halen! 34


GEMEENTE WIERDEN Ieder mens bezit talenten en mogelijkheden. Wat is er nu leuker dan uw talent in te zetten of verder te ontwikkelen? Wellicht heeft u een oude hobby die u kunt herontdekken

Doen

Computerles Wordt in het voor- en najaar georganiseerd. Meer informatie bij De Welle. Tabletles Wordt in het voor- en najaar georganiseerd. Meer informatie bij De Welle. Internetcafé Eikenlaan – maandag 9.30 – 11.30 uur en op woe. 14.00 - 16.00 uur. Reggedal – maandag 10.00 – 12.00 uur Rectum/Ypelo – Bij voldoende belangstelling start hier een Internetcafé! Kookcursus – Meer informatie bij De Welle. Schildersclub Dokter G.H. Beensweg – maandag 9.30 – 12.00 uur

Inspiratie POWER Er zijn geen algemene regels voor het ouder worden, wel gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me verbonden? Wat geeft mij energie? Waarvoor ga ik me inzetten? POWER beidt de mogelijkheid te ontdekken wat voor u van belang is. POWER is voor senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Binnen een reeks van zes workshops gaan we aan de slag met boeiende en inspirerende thema’s. Aanmelden en/of informatie bij De Welle!

Een goed gesprek, samen van gedachten wisselen, ervaringen delen over een inspirerend boek of het hervinden van een vooruitzicht of doel. Wat inspireert u?

Welzijnsarrangementen U wilt graag iets ondernemen! Maar…. U kunt moeilijk iets passends vinden. U houdt van actief zijn en blijven! Maar… u kunt uw favoriete sport niet meer doen. U ziet uw dagen graag zinvol gevuld! Maar… u mist nu invulling in uw leven. U heeft een talent en zet dit graag in! Maar… waar kunt u uw talent inzetten? Samen met u bekijken we de wensen en mogelijkheden en wordt u geholpen bij het nemen van concrete stappen en gezamenlijk maken we een welzijnsarrangement op maat voor u. Meer info via De Welle!

35


GEMEENTE HELLENDOORN LEEFBAARHEID HELLENDOORN KRIJGT EEN ACHT De inwoners van de gemeente Hellendoorn zijn uitermate tevreden over hun directe woonomgeving. Dat blijkt uit het vierde leefbaarheidsonderzoek, dat de gemeente en woningstichting Reggewoon samen hebben laten uitvoeren. De burgers waarderen hun directe leefomgeving gemiddeld met een acht en dat is 0,2 procent hoger dan het voorlaatste onderzoek in 2013. De inwoners van de meeste wijken en buurten geven de leefbaarheid een hoger cijfer dan vorige keer. Die positieve ontwikkeling was het meest opvallend in De Blenke (Hellendoorn) en dorp Daarle. Maar ook in het dorp Hulsen, Noetsele en Nijverdal-West waren de scores hoger dan vier jaar geleden. De Blokken in Nijverdal krijgt met een 7,5 het laagste cijfer voor de leefbaarheid, maar ook deze score is hoger dan in 2013 (7,4) en 2007 (7,1). De gemeente en de woningcorporatie denken dat de ingrijpende renovatie en herinrichting van deze wijk hier debet aan is. De inwoners geven in het onderzoek ook aan dat ze problemen hebben met de toegenomen verkeersdrukte in hun woonomgeving en het rij- en parkeergedrag van omwonenden. Ook worden zwerfvuil, hondenpoep en stank nog steeds als problemen genoemd. maar het aantal mensen dat hierover klaagt is in vergelijking met vier jaar geleden wel afgenomen. De gemeente en Reggewoon gaan de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek de komende tijd bespreken met actieve vrijwilligers in en vertegenwoordigers van wijken en dorpen. Op die manier kan worden getoetst of de onderzoeksresultaten overeenkomen met de ervaringen van deze mensen in de praktijk. Met hen wordt verder besproken wat concreet nog gedaan moet/kan worden om de leefbaarheid verder te verhogen. De inbreng van de bewoners is bij dat soort acties essentieel. Het is de bedoeling dat over vier jaar weer een dergelijk onderzoek in Hellendoorn wordt gehouden. Bron: www.tubantia.nl

VERGOEDING HUISHOUDELIJKE HULP Bent u collectief verzekerd via de gemeente Hellendoorn bij Menzis of Salland voor uw zorgverzekering en heeft u huishoudelijke hulp?! Dan betaalt u waarschijnlijk hiervoor een eigen bijdrage aan het CAK. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om deze eigen bijdrage via uw zorgverzekering terug te ontvangen. U kunt hiervoor de nota van de eigen bijdrage van het CAK per periode van 4 weken of meerdere periodes ineens ter declaratie insturen naar Menzis of Salland Zorgverzekeringen. Maximale vergoeding bij Menzis per jaar bedraagt â‚Ź 300,00 en bij Salland Zorgverzekeringen kunt u tot maximaal â‚Ź 230,00 per jaar declareren. 36


GEMEENTE HELLENDOORN REISVERENIGING 50PLUS Nu we de wintermaanden weer achter de rug hebben gaan we ons weer voorbereiden op een nieuw reisseizoen. Het afgelopen jaar was voor onze vereniging in meerdere opzichten een goed reisjaar. De reisdoelen vielen allemaal goed in de smaak, er waren bij de dagtochten meer dan 400 deelnemers en bijna iedereen was zeer tevreden. Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Eddy Ruhof, met veel plezier en een groot enthousiasme is hij tien jaar onze voorzitter geweest. De voorzittershamer is overgenomen door Jan Middelkamp, die ongetwijfeld op zijn manier leiding zal geven aan onze club Het reisprogramma is uit, we hebben dit jaar drie meerdaagse reizen:  8 dagen Vlieg/busreis Andalusië Spanje vertrek 11 april  5 dagen Busreis Meckelenburg –Vorpommeren -Sportnitz Duitsland vertrek 1 aug.  8 dagen Busreis Hochfilzen – Tirol – Oostenrijk vertrek 9 sept Onze dagtochten gaan o.a. naar: Leiden, Hindelopen, De Bollenstreek, Nationale Taptoe in Rotterdam en de Gasometer in Oberhausen, ook zijn twee verassingstochten. Wilt u meer weten, vraag ons reisboekje aan, of ga naar De Welle aan de Constantijnstraat. Wij zorgen er dan voor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt. Als bestuur zijn we op woensdag 18 april en op 2 en 30 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig om op al uw vragen een antwoord te geven. reisvereniging@stichtingdewelle.nl

OUDERENGYM IN MARLE Elke woensdagmiddag is er van drie tot vier uur gymmen in het buurthuis in Marle. Daarna drinken we koffie. De spieren blijven soepel, maar het is ook heel gezellig. Heb je zin om mee te doen meld je dan aan. Ook mag je uiteraard vrijblijvend komen kijken. Jenny Voortman, telefoonnummer 0548681254

MAALTIJDBEZORGERS GEVRAAGD Stichting de Welle verzorgt warme maaltijden aan huis. Van maandag tot en met vrijdag worden deze maaltijden door een enthousiaste groep vrijwilligers aan huis bezorgd. We kunnen nog wel een aantal mensen gebruiken die deze groep komen versterken. Lijkt u het leuk dit te doen? Neem dan contact op met Annette Vrielink (638826 di- wo- do- vr- morgen). 37


GEMEENTE HELLENDOORN SALONORKEST SOHNO

Vanaf 1985 bestaat SOHNO al. De naam is ontstaan uit deze afkorting : Salon Orkest Hellendoorn Nijverdal en Omstreken. De eerste dirigent was de heer Albert Eshuis uit Wierden die in vroeger jaren ook dirigent was van ENSO, Eerste Nijverdalse Strijk Orkest. De bladmuziek van dit ensemble had hij nog in zijn bezit en daar is het salonorkest Sohno mee gestart. Sohno treedt niet alleen op in verzorgingshuizen maar speelt ook mee tijdens de Muziekestafette die ieder jaar in oktober in Heino gehouden wordt. Op de Nieuwjaarsreceptie van De Welle zorgt Sohno voor de muzikale omlijsting samen met de Golden Rockers en op 5 januari 2018 was er een primeur: Bij ĂŠĂŠn nummer waren Sohno en de Golden Rockers samen te beluisteren! Ook bij Muziek onder de Trap is Sohno geen onbekende Donderdag 15 maart 2018 is Sohno ook daar weer van de partij. De repetities staan onder leiding van een bezielende dirigent, Herma Jalink, die sinds 2001 het orkest in een ontspannen, gezellige en fijne sfeer weet te motiveren zodat er echt met plezier samen muziek wordt gemaakt. Op 31 januari 2018 waren er gasten in de Mooi Meegenomen bus die een repetitie hebben bijgewoond. Mochten er mensen zijn die zin hebben om mee te gaan spelen, neem dan eerst even contact op met Giny Haan, tel 0548 655024 of via de mail: e.haan@hetnet.nl.

38


GEMEENTE HELLENDOORN SAMEN ETEN Aandacht voor eten en samen eten is niet alleen veel gezonder, maar is ook veel gezelliger. Dat alles heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen. Gezond eten is essentieel om fit te blijven en gezond oud te worden. Wist u dat in 2017 in de diverse socioruimtes er in totaal 5.405 maaltijden genuttigd zijn? Vele mensen komen wekelijks (of vaker) bij elkaar om aan een gedekte tafel aan te schuiven. We zijn trots op dit resultaat! Trots op de vrijwilligers die dit verzorgen, trots op de gezonde en heerlijke maaltijden die daar geserveerd zijn en trots op het feit dat we mensen een leuk, ontspannen (en bovenal voedzaam) uitje kunnen bieden. Zou u het leuk vinden om samen met anderen een hapje te eten en een praatje te maken? Dit kan! Stichting De Welle verzorgt maaltijden in de volgende socioruimtes in de gemeente Hellendoorn: Bendien Smitshof: Elke donderdag om 12.30 uur 1x per maand op donderdagavond het Werelds Tafelen Kulturhus Kruidenwijk: Elke woensdag vanaf 12.00 uur De Cirkel: Werkdagen om 12.00 uur en elke eerste zondag van de maand om 12.30 uur Noaberhuus Hellendoorn: Elke vrijdag vanaf 12.00 uur De kosten voor een maaltijd bedragen â‚Ź6,50. Het unieke van de maaltijdvoorziening bij De Welle is dat er in bepaalde gevallen subsidie op de maaltijden verstrekt kan worden, wat aanzienlijk kan schelen op de prijs. Dit geldt ook voor de maaltijden aan huis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting De Welle en vragen naar Annette Vrielink. Zij is ook te bereiken onder het nummer 0548-638826 en via het e-mailadres a.vrielink@stichtingdewelle.nl. U bent van harte welkom! 39


GEMEENTE HELLENDOORN VAN WINTERMANTEL NAAR ZOMERMANTEL Deel je mantel met andere mantelzorgers en zorg dat je er niet alleen voor staat. Evenmens, informele zorg voor elkaar, helpt met ondersteuning van mantelzorgers door het inzetten van een zorgvrijwilliger of door ondersteuning van de coรถrdinator. Een goede samenwerking tussen informele en formele zorg is hierin belangrijk. Afstemmen en zien, maar het liefst voorkomen van overbelasting of vereenzaaming. We willen een kanteling van zorgen voor naar zorgen dat. Mantelzorgen doe je samen en om het te kunnen volhouden is het belangrijk om grenzen aan te geven. Denk vooral ook aan je zelf en voel je niet schuldig als je een tijdje minder kunt zorgen. Durf om hulp te vragen aan de mensen die om je geven. Zorg dat je er niet alleen voor staat! Blijf genieten van het leven en probeer zoveel mogelijk nog samen te doen. Geniet van elk positief moment tijdens je mantelzorgtaken, dat geeft elke keer weer een goed gevoel! De kans op overbelasting is wel aanwezig. Veel mantelzorgers zorgen al langere tijd en meer dan 8 uur per week voor hun naaste. Om het vol te kunnen houden moet je leren om hulp te vragen. Doe dit ook er is zoveel mogelijk. Evenmens, biedt ook een project Samen verder; mantelzorgers in rouw. We denken dan vaak aan sterven. Maar er bestaan echter in het leven meer verliessituaties die een enorme impact kunnen hebben op het leven. Bijvoorbeeld bij het verlies van uw gezamenlijke toekomstplannen of het niet meer samen kunnen wonen met uw partner die veel zorg nodig heeft. Wat eerst belangrijk leek te zijn, wordt nu van ondergeschikt belang. Rouwen is hard werken, dat merk je ook, want het kost veel energie. Binnen dit project worden mantelzorgers in contact gebracht met lotgenoten en zorgvrijwilligers die helpen het gemis te verwerken, gedachten op een rij te zetten en nieuwe stappen in het eigen leven te zetten. Voor anderen om u heen gaat het leven verder, waardoor het lastiger kan zijn om met hen uw verhaal te delen. Lotgenoten begrijpen wat u bedoelt en hoe verdriet kan voelen. Wij bieden hierbij een luisterend oor, contact met lotgenoten, wandel coaching en activiteiten in groepsverband (fietsen) en of individuele gesprekken met een zorgvrijwilliger of de coรถrdinator. Bij vragen of hulp, bel gerust met Evenmens, telefoonnummer 0548-638830 De coรถrdinatoren staan u graag te woord. Spreekuur is er op de vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur in het Huis van Cultuur en Bestuur aan de Constantijnstaat 32 a in Nijverdal hier vindt u ook het kantoor van Evenmens. Tijdens dit schrijven is er op 5 maart 2018 binnen de gemeente Hellendoorn nog geen definitieve duidelijkheid over het mantelzorgcompliment 2018. Volgt u de informatie in de plaatselijke krant en de website van de gemeente Hellendoorn en van Evenmens. www.hellendoorn.nl www. Evenmens.nl. Ina Versmissen, coรถrdinator Evenmens, informele zorg, voor elkaar. 40


GEMEENTE HELLENDOORN WANDELMEERDAAGSE VOOR MINDER MOBIELE MENSEN

ZorgAccent en Stichting De Welle organiseren op 15, 16 en 17 mei 2018 voor de derde achtereenvolgende keer de Wandelmeerdaagse voor minder mobiele mensen. De eerste twee edities van de Wandelmeerdaagse waren een grandioos succes. Een mooie traditie is geboren! Iedereen kan weer meedoen aan de Wandelmeerdaagse. De routes zijn zo uitgezet dat ze geschikt zijn voor minder mobiele mensen. Ook mensen met loophulpmiddelen (rolstoelen, rollators en scootmobiels) kunnen meedoen. Het startpunt van deze meerdaagse is Woonzorgcentrum De Blenke in Hellendoorn. Er kan gestart worden tussen 18.30 en 19.00 ’s avonds. De routes zijn ongeveer 3 km, halverwege is er elke avond een gezellige pauze met muziek. Opgeven U kunt zich vanaf nu opgeven via: plus@zorgaccent.nl of via 0546-837296 of 0546-837292 en vraag naar ZorgAccent PLUS. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 t/m 13.30 uur. De kosten zijn € 6,- per persoon voor drie avonden. Dit jaar ontvangen de betalende deelnemers bij aanvang een polsbandje. Dit polsbandje is overdraagbaar.

VERDUBBELING BEDRAG WERELDS TAFELEN VOOR MINIMA De eerstvolgende keer dat mensen in de Bendien Smitshof aan kunnen schuiven voor Werelds Tafelen is donderdag 19 april aanstaande. Vanaf 17.45 uur is de inloop en vanaf ongeveer 18.00 uur wordt het heerlijke eten geserveerd. De kosten voor Werelds Tafelen bedragen €7,50 per persoon. Het is vanaf nu ook mogelijk dat u dit bedrag op eigen initiatief verdubbelt naar €15,- (niet verplicht). Dankzij uw vrijwillige bijdrage kan een minimagezin een keer kosteloos werelds komen tafelen. Een vrije gift is ook mogelijk. Het programma van Werelds Tafelen voor de rest van het jaar: 31 mei, 28 juni, 27 september, 18 oktober, 29 november. Bent u benieuwd wat de komende keer op het menu staat? Geeft u zich dan op via Stichting De Welle. Tel.: 0548-638810 of per e-mail: i.aitink@stichtingdewelle.nl. 41


GEMEENTE HELLENDOORN HELP SENIOREN! - ACCEPTGIRO-ACTIE Het lukt senioren soms niet om noodzakelijke of zeer wenselijke zaken zelf voor elkaar te krijgen, omdat het daarvoor benodigde geld ontbreekt. Dan kan de Stichting Ondersteuning Senioren Hellendoorn-Nijverdal (S.O.S.) soms bijspringen. Dat kan gaan om iets dat moet worden aangeschaft. Maar bijvoorbeeld ook om ondersteuning van een initiatief, bedoeld om de vereenzaming van senioren tegen te gaan. Steeds is het van belang, dat het (in hoofdzaak) gaat om senioren binnen onze gemeente Hellendoorn en dat de bijdragen van de S.O.S. hun welzijn bevorderen. Daarnaast moet het om een groepsbelang gaan, dus niet van één persoon, maar van meer personen. Recente voorbeelden van de vele tientallen ondersteuningen zijn de aanschaf van een nieuwe rolstoel voor de MooiMeegenomen bus van De Welle, geluidsapparatuur voor een seniorenkoor, een zgn. Tovertafel voor een groep senioren in een zorgafdeling voor dementie, tuingereedschap voor een project voor onderhoud van voortuintjes, beweeg- en beleeftuinen in Haarle en Hellendoorn en een speciale seniorenmiddag tijdens Bruisend Nijverdal. Een flink deel van de aanvragen om een ondersteuning wordt ingediend door De Welle of na een advies van De Welle. De ondersteuning door de S.O.S. draagt ook weer bij aan het uitgeven van Even Buurten. De S.O.S. kan echter alleen maar financiële hulp bieden als veel bewoners van onze gemeente de S.O.S. daartoe in staat stellen door donaties. Daarom wordt ook aan u, als lezer van Even Buurten, een verzoek om een bijdrage gedaan. En of u nu uit solidariteit bijvoorbeeld € 5,- of € 50,- geeft, de S.O.S. is er steeds even blij mee. Om het u gemakkelijk te maken vindt u in deze Even Buurten een acceptgiroformulier voor een eenmalige bijdrage. U kunt dat formulier naar de bank sturen, maar het bevat ook alle gegevens voor een internetbetaling. En als u geen acceptgiroformulier meer aantreft, het bankrekeningnummer van de S.O.S. is NL88 INGB 0005 3216 99. En wilt u een aanvraag voor een ondersteuning indienen ? Neem voor een aanvraagformulier (digitaal of op papier) en de voorwaarden contact op met de penningmeester van de S.O.S., tel. 06 22200458. Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar aan de balie van Stichting De Welle, Constantijnstraat 32a, Nijverdal.

42


GEMEENTE HELLENDOORN NATUUR-LIJK WAAR ZIJN DE MERELS? Duizenden mensen hebben eind januari tijdens de 15e Nationale vogeltelling weer de vogels in hun tuin geteld. Net als in de afgelopen jaren werd de Huismus weer het meest geteld, gevolgd door de Koolmees, met de Pimpelmees op drie. In de gemeente Hellendoorn ziet de top 5 er als volgt uit: 1. Koolmees, 2. Huismus, 3. Pimpelmees, 4. Merel, 5. Vink Landelijk was de Merel de grote ‘verliezer’. Hij verdween uit de top-3 van de derde naar de vijfde plaats. Op vier staat daar de Kauw. Wat is er aan de hand met de Merel? Bij ons in de tuin zag ik al een tijdje minder merels. Nu leidt de vogel in het najaar na het grootbrengen van de jongen, als de ruiperiode aanbreekt, een wat meer verborgen leven, maar ook op de voedertafel zag ik ze minder. De oorzaak van de achteruitgang van het aantal getelde merels is mogelijk het Usutuvirus. Dit door muggen overgebrachte virus, vindt zijn oorsprong in Afrika en werd vermoedelijk door trekvogels overgebracht naar Europa. In Nederland was in 2016 de eerste uitbraak. Meerdere zangvogels zijn er gevoelig voor maar voor veel Merels is het dodelijk. Er wordt al veel onderzoek gedaan en men hoopt dat merels immuniteit tegen het virus zullen ontwikkelen. Zangvogel nummer 1 Hopelijk is dat zo, want ik moet er niet aan denken dat ik in het voorjaar ’s morgens niet meer gewekt wordt door het gezang van de mannetjesmerel en in het najaar tegen de avond niet meer van hem kan genieten als hij op de nok van het dak luidkeels zit te zingen. En dat veel mensen dat een gemis zullen vinden, blijkt wel uit de in 2010 door Vroege Vogels georganiseerde verkiezing van de Nederlands zangvogel Top 100. De merel eindigde daarbij op 1. Anny Alferink De bijdragen in deze rubriek zijn korte stukjes over gewone, leuke, bijzondere, opmerkelijke en interessante natuurzaken uit de gemeente Hellendoorn. Heeft u een reactie op bovenstaand artikel, heeft u iets leuks gezien, heeft u een vraag of wilt u gewoon iets vertellen over de natuur: neem dan contact op met Anny Alferink, Frederik Hendrikstraat 27, 7443 ZJ Nijverdal. Tel.0548-610237, e-mail: annyalferink@zonnet.nl 43


GEMEENTE HELLENDOORN SHANTYKOOR DIE REGGHESANGERS

Het shantykoor Die Regghesangers werd in januari 1999 opgericht in Nijverdal, Begonnen werd met een groep van 12 zangers en een accordeonist. Het koor telt momenteel 38 leden, waar een muziekgroep van twee accordeonisten, twee gitaristen/banjo en een bassist deel uitmaken. Het koor wordt vanaf de oprichting ,nog steeds gedirigeerd door Leo Kleinjan. Optredens vinden plaats door het gehele land. In het buitenland zijn wij ook actief o. a. Duitsland en Hongarije. Tevens verzorgt het koor regelmatig optredens in ziekenhuizen/verzorgingstehuizen en acties voor goede doelen, in de regio Salland en Twente. Ook op andere festiviteiten zoals : festivals, jaarmarkten, braderieёn zijn wij thuis. Inmiddels heeft het koor al vier cd’s gemaakt, waarvan alleen de laatste nog leverbaar is. Ons repertoire bestaat uit: Nederlands, Duits en Engelstalige shanty’s en seasongs. Tevens een groot aantal Ierse folksongs en enkele nummers in ons eigen Twents dialect. Er is nog plek voor nieuwe enthousiaste leden. Info: Jan Nekkers (secretaris) 06-23203150, info@dieregghesangers.nl, www.dieregghesangers.nl

COTTONVILLE BIGBAND De Cottonville BigBand uit Nijverdal bestaat uit enthousiaste muzikanten die variëren in leeftijd van jong tot wat ouder. De Bigband is opgericht in 2009 en functioneert als zelfstandig onderdeel binnen de muziekvereniging KSW uit Nijverdal. De oorsprong van het repertoire ligt in de echte Bigband/Jazzmuziek uit de jaren veertig en vijftig. Denk hierbij aan muziek van Glenn Miller, Benny Goodman en Count Basie. Ook hedendaagse muziek is onderdeel van het repertoire, zoals Michael Bublé, Stevie Wonder en Carol Emerald. De band heeft in zijn bestaansperiode een flinke reputatie opgebouwd. Steeds weer wordt het publiek meegenomen op de swingende klanken van blazers, ritmesectie en zang. Zowel in theatersetting als in cafésfeer komt de band helemaal tot zijn recht. contactpersoon: Hans van der Werff. E-mail: werff1959@gmail.com, www.cottonville-bigband.nl, Facebook: Cottonville Bigband. 44


GEMEENTE HELLENDOORN OVERZICHT ACTIVITEITEN DE WELLE Biljarten Wijkgebouw Ons Erf, Koninginnestraat, Nijverdal. ma, di, do van 13.30 - 16.30 uur - inlichtingen dhr. Bronsvoort, tel. 617136 Bloemschikken De Cirkel – di van 14.00 – 16.00 uur, do van 9.00 – 11.30 uur (1x per 14 dgn), do van 13.30 – 17.00 uur en vrij van 9.00 – 11.00 uur Kulturhus Kruidenwijk – do van 9.30 – 11.30 uur (1x per 14 dgn) De Eik: op elke 3e donderdag van de maand, groep 1 van 10-11.45 uur en groep 2 13.15-15.00uur en groep 3 van 15.00-16.45 uur Bendien Smitshof – do van 9.00 – 11.30 uur ( 1x per maand) en van 15.00 – 16.30 uur ( 1x per maand) Noaberhuus 1x p mnd do. 10.00 uur. Bingo De Cirkel – ma van 13.30 – 16.00 uur (op de even weken) Bendien Smitshof – ma van 14.00 – 16.30 uur (1x per 14 dgn) De Eik – woe van 14.00 – 16.00 uur (elke 1e woe. van de maand) Bowlen Bowlingboerderij Koersendijk – woe en vrij om 10.00 uur Creatief De Cirkel – do. van 9.00 – 11.00 uur De Eik – elke 2e do van de maand van 14.00 – 16.00 uur Fietsclub Startpunt kantoor De Welle – di vanaf 9.30 uur (om de week) – meer info via J.W. ten Brinke, tel. 618050, willem@wtenbrinke.nl Gymnastiek Buurthuis Marle de Leemkamp – woe van 15.00 – 15.45 uur Hersengymnastiek De Cirkel – ma van 14.30 – 16.00 uur (op de oneven weken) Internetcafé Bendien Smitshof – woe van 14.00 – 16.00 uur De Cirkel – woe van 13.45 – 16.45 uur De Eik – di van 9.30 – 11.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

45


GEMEENTE HELLENDOORN Jeu de Boules De Leemkamp in Marle. I x per 14 dgn op vrijdag 14.30 - 16.30 uur. Opgave Johan Dood, tel. 0548-681538 Kaarten De Cirkel – vrij van 13.30 – 16.30 uur Bendien Smitshof Bostonbridge – vrij van 13.45 – 16.30 uur – entree €2,50 De Zevensprong - di van 14.00—16.30 uur Noaberhuus Bostonbridge. Woe. 14.00 - 17.00 uur (sep.t/m april). Entree gratis. Klootschieten Hoek Sanatoriumlaan – Noord Esweg – woe van 13.30 – 16.00 uur, zat.midd. (mits er geen toernooi is) Koersbal De Cirkel – ma van 19.30 – 22.00 uur Sion - di 15.00 uur De Leemkamp in Marle - 1 x per 14 dagen op donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Opgave; Lien Ekkel, 0546-671518 Puzzeltheek Bendien Smitshof - elke 1e di van de maand van 14.00-16.00 uur Reisvereniging 50+ email: reisvereniging@stichtingdewelle.nl Rummikub Bendien Smitshof – woe van 9.30 – 11.30 uur De Eik – woe van 9.30 – 11.30 uur Schaken De Cirkel – woe van 9.00 – 11.30 uur – inlichtingen bij dhr. Stokvis, tel. 616730 Schilderen De Cirkel – di van 9.00 – 11.30 uur De Eik – ma. en woe 13.30 –16.00 uur. Sjoelen De Eik – vrij 14.00 – 16.00 uur De Cirkel – zo van 14.30 – 16.30 uur Bunga Tandjung – do van 14.30 – 17.00 uur SOHNO Salonorkest Buurthuis Hexelerweg – woe van 9.45 – 11.45 uur Soos Buurthuis Marle de Leemkamp di om 14.30 uur (elke 3e di van de maand) Bendien Smitshof – di van 14.00 – 16.00 uur (o.a. rummikub en sjoelen) 46


GEMEENTE HELLENDOORN De Eik – woe van 9.30 – 11.30 (inloop met rummikub) Stijldansen Kulturhus Kruidenwijk – do van 13.30 – 16.00 uur Volksdansen Bunga Tandjung – di van 10.00 – 11.30 uur o.l.v. E. Kleinheerenbrink Wandelclub Parkeerplaats Holterweg – woe om 14.00 uur

DIENSTVERLENING EN ZORG STICHTING DE WELLE Het kantoor aan de Constantijnstraat 32a te Nijverdal is geopend ma. t/m do. van 9.00 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar ma t/m do tot 16.00 uur, vrijdag tot 12.00 uur. tel. 638810. e-mail info@stichtingdewelle.nl. Meer info is te vinden: www.stichtingdewelle.nl. Openingstijden balie HellendoornDoet! Hier kunt u zich aanmelden voor ritten van Mooi Meegenomen en hulpaanvragen voor Graag Gedaan/Orde Op Zaken neerleggen. Geopend op maandag– dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 09.00 tot en met 12.00 uur PERSONENALARMERING Veel ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, maar zijn bang dat zij niet snel hulp kunnen krijgen als er iets met hen gebeurt. De mogelijkheid om alarm te kunnen slaan, geeft een gevoel van veiligheid. Bij De Welle kunt u terecht voor personenalarmering. Personenalarmering bestaat uit een zendertje dat u bij u draagt, bijvoorbeeld om uw hals en een alarmeringsapparaat waarop een alarmmelder zit en een ontvanger. Deze ontvanger is aangesloten op uw telefoon waardoor u kunt spreken en luisteren. Het alarmapparaat is te huur voor €18,25 per maand. De eenmalige aansluitkosten bedragen €60,50. Dit bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Uw zorgverzekeraar kan bijdragen in de kosten. Voor meer informatie belt u naar 638810. VRIJWILLIGERSVACATUREBANK HELLENDOORNDOET! Constantijnstraat 32 a Nijverdal. Open ma t/m vrij 9.00 - 12.00. Tel. 0548-638829. e-mail: hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl. HellendoornDoet! is onderdeel van Stichting De Welle. Kijk voor onze vrijwilligersvacatures op www.hellendoorndoet.nl SERVICEDIENST De Servicedienst bestaat uit twee onderdelen: Graag Gedaan: Hulpdienst door vrijwilligers voor ieder die geen beroep op anderen kan doen (vervoer van of naar een ziekenhuis, boodschappen doen, wandelen, voorlezen, klusjes doen) Orde Op Zaken: De vrijwilligers van Orde Op Zaken kunnen ouderen helpen om hun eigen administratie op orde te krijgen en te houden. 47


GEMEENTE HELLENDOORN Heeft u bovengenoemde hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met Stichting De Welle HellendoornDoet! tussen 9.00 en 12.00 uur (minimaal 2 dagen van tevoren), tel. 0548638800 of via email: hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl. De klus mag maximaal 2 keer 2 uur in beslag nemen. Voor vervoer geldt een kmvergoeding. MAALTIJDVOORZIENING Versgevroren maaltijden van Apetito worden bezorgd op de woensdagmorgen of woensdagavond. Een catalogus is gratis verkrijgbaar. Ook suikervrije, glutenvrije, zoutarme, enz., maaltijden kunnen wij leveren. Bestellen voor woensdag 16.00 uur. Een week later op de woensdag worden de maaltijden aan huis bezorgd. Voor informatie kunt u bellen naar Stichting De Welle 638810 of email: apetito@stichtingdewelle.nl . Liever dagelijks een warme maaltijd? Dat kan ook! De vrijwilligers van Tafeltje Dekje/ Stichting De Welle brengen vijf dagen per week tussen 12.00 en 12.45 uur uw warme maaltijd bij u aan huis! Desgewenst is het ook mogelijk om voor het weekend magnetronmaaltijden te verzorgen. Wij houden rekening met al uw dieetwensen en bieden u elke dag weer de keuze uit twee menu’s. U kunt kiezen uit een dagelijks aanbod van zeven maaltijden. Elke warme maaltijd bestaat uit een twee– of driegangen menu (soep vooraf en/of een toetje na). In de gratis warmhoudbox blijft uw maaltijd na bezorging een uur lang warm. Meer informatie via maaltijden@stichtingdewelle.nl of 0546-571693. Subsidie op de maaltijdprijs is afhankelijk van het inkomen. SAMEN ETEN Samen eten in de socioruimtes: De Cirkel: werkdagen om 12.00 uur en elke eerste zondag van de maand om 12.30 uur. Kulturhus Kruidenwijk: elke woensdag. 12.00 - 13.00 uur Noaberhuus: elke vrijdag om 12.00—13.30 uur Bendien Smitshof: elke donderdag om 12.30 uur. Voor deelname betaalt u in deze socioruimtes € 6,50, per maaltijd. Haarle:Het Laarmanhuis. elke donderdag 12.00 uur. Aanmelden bij Truus Aben tel. 595774 of Tonnie te Wierik, tel 595525. Marle Buurthuis Leemkamp: Koffiedrinken en Samen eten elke 4e dinsdag van de maand van 10.30-13.30 uur. Locatie Marle. Opgave; Miny Grefelman. Tel. 0546697639 De maaltijdvoorziening van De Welle en de activiteit Samen Eten zijn ook geschikt voor mensen met dieetwensen! Wilt u samen eten bij u in de buurt? Neem contact op met Stichting De Welle voor meer informatie.

Stichting De Welle gemeente Hellendoorn kent een subsidieregeling voor maaltijden voor personen met een laag inkomen. Ook personen die een klein pensioen genieten kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Dit geldt voor alle maaltijden. Dus ook voor eters in De Cirkel, Kulturhus Kruidenwijk, Noaberhuus, Bendien Smitshof en het Laarmanhuis in Haarle. Afhankelijk van het inkomen wordt er een subsidie verstrekt met een maximum van € 3,10, € 2,25 of € 1,80 per maaltijd. Meer info hierover bij Annette Vrielink, tel. 638826. 48


GEMEENTE HELLENDOORN NOABERS VAN VER Een taal eigen maken, vraagt naast onderwijs ook veel oefening. Een taalstage of vrijwilligerswerk is dé manier om Nederlands veel te oefenen. Via het project ‘Noabers van Ver’ koppelt VluchtelingenWerk Hellendoorn/Nijverdal statushouders aan organisaties en bedrijven. “Integreren én werk vinden is moeilijk, als je uit een ver vreemd land komt. Taal is vaak nog wat lastig, daarnaast zijn er cultuurverschillen en de ongeschreven regels waar je rekening mee moet houden.”, vertelt coördinator Evelien Hondebrink. Bij dit project kijken wij echt samen met de statushouder waar zijn of haar passie ligt. Er is zoveel onbenut potentieel onder deze doelgroep. Ze willen en kunnen ontzettend veel, maar in de praktijk blijkt taal vaak nog een barrière. Het Nederlands is een lastige taal die je vooral veel moet blijven oefenen, vrijwilligerswerk biedt dan uitkomst. We merken dat er nu al mooie resultaten geboekt worden. Nibal Najjar was een van de eerste deelnemers. Zij draait nu op de vrijdagen mee op de banketafdeling van Bakkerij Lorkeers. “Soms heeft iemand alleen maar een kans nodig en de klik is er. Wij merken dat Nibal het hartstikke goed doet.”, geeft Gerlinda Lorkeers aan. En Nibal, wat vind jij? “Ik ben erg blij met deze kans. Het is leuk om nieuwe mensen te leren kennen!”

49


GEMEENTE HELLENDOORN Ruth C. Gaikhorst

Pedicure Praktijk Gemma

Gediplomeerd pedicure en manicure, volledige voetverzorging. Behandeling volgens afspraak bij u thuis of Vroegeling 9, 7443MC Nijverdal, tel. 0548-619148, bereikbaar ma t/ m do. van 9.00 - 17.00 uur.

Gediplomeerd pedicure, ook voor de diabetische voet. Voor algehele voetverzorging. Gemma Alferink, Morgenster 83, 7443 LC Nijverdal. tel. 0548-610927.

PediCure Hellendoorn

Sandra Holtman

Geerhard Boschstraat 15, Hellendoorn. Tel. 0548-655209. Algehele voetverzorging. Ook voor de diabetische voet.

Gediplomeerd pedicure, ook voor de diabetische voet. Behandeling bij u thuis. Kerkstraat 37 Nijverdal, tel. 0548-621629.

Marieke Schonewille

NAnKiSi RelaX Holterweg 93 Nijverdal. 06-30231945 Medische voetzorg bij kanker, reuma en diabetes. Behandeling op afspraak, ook ambulant mogelijk. Monique Kuipers - Braamhaar, Medisch- en Oncologisch Voetzorgverlener.

Voet- en Schoenkundig Pedicure. Hallerweg 2, 7447 SJ Hellendoorn, tel.: 0548-751594 of 0636203689 Gediplomeerd voor diabetische- en reumatische voet, aangesloten bij Provoet. Behandeling volgens afspraak.

Pedicuresalon Voetnood Voetbehandeling, ook voor diabetische voet. Gespecialiseerd in diabetische en reumatische voet. Medisch pedicure. Boomcateweg 7, Nijverdal,. tel: 06-38390932.

Pedicurepraktijk Jennita

Pedique Pedicure Praktijk

PC Stamstraat 39, Nijverdal. tel. 06-53196067 of 0548-851405. Ook voor Reuma- en diabetische voet. Aangesloten bij ProVoet.

Monique Kok. Medisch pedicure. Voor al uw voet- en nagelproblemen. Aangesloten bij ProVoet en KRP geregistreerd. 2e Kampsweg 62, 7442 BX Nijverdal. Tel. 06-12051971, www.pedicurenijverdal.nl

Rina Vogelzang

Medisch Pedicurepraktijk De Ruiter Medisch Centrum Nijkerkendijk 38-19 Nijverdal. Sytske de Ruiter Medisch Pedicure Oncologisch Voetzorg Verlener Geriatrisch Voetzorg Verlener Arkada specialist tegen ingroeiende nagels 06-10937653 www.pedicurederuiter.nl

Veldkers 3, 7443 TV Nijverdal tel. 0548- 622632. Praktijk voor algehele voetverzorging, ook voor de diabetische voet. De behandeling kan in mijn salon plaatsvinden, maar ook bij u thuis. 50


GEMEENTE HELLENDOORN Beautysalon Dinarie

Kapster Judith

Portlandweg 106, 7442 VE Nijverdal tel. 06-42075795. Gezichts - en lichaamsbehandeling voor hem & haar. Behandeling volgens afspraak in de salon maar eventueel ook bij u thuis.

Wilt u graag de service van een kapster bij u aan huis? Woont u in de gemeente Hellendoorn? Bel voor een afspraak! Tel. 0548-619174 mob. 06-42660685

Kapster aan huis

Bent u ook pedicure/kapper of heeft u een beautysalon. Wilt u adverteren?

Ook voor nagels acryl, gel nagels en Shellacnagellak. Reggestraat 110, Enter. tel. 06-57809406.

Dat kan! s.schreurs@stichtingdewelle.nl

PEDICURES/KAPPER/BEAUTYSALON

51


GEMEENTE HELLENDOORN DAGBESTEDING INTERAKT CONTOUR ZOEKT VRIJWILLIGERS Ieder mens heeft zijn eigen talenten. De één kan goed koken, de ander heeft groene vingers, is creatief of kan goed voorlezen. Wat is jouw talent? Wil jij dat je inzetten voor met mensen met hersenletsel? Wordt dan vrijwilliger bij de dagbesteding van InteraktContour in Nijverdal. Bij InteraktContour ervaren we dagelijks hoe waardevol vrijwilligers zijn. De één komt een uurtje per week, de ander is bijna dagelijks op één van de locaties te vinden. Als vrijwilliger werk je mee aan de doelen die mensen met hersenletsel hebben, zoals het vergroten van zelfstandigheid of het trainen van motorische vaardigheden. Bij de dagbesteding zijn er groepsactiviteiten die regelmaat, ritme en vertrouwen geven. Als vrijwilliger ondersteun je daarbij. Je kunt ook een dagje uit begeleiden, fietsmaatje worden of iets anders doen dat past bij wat jij leuk vindt. “Toen ik stopte met mijn werk als ziekenverzorgende wilde ik niet de hele dag thuis zitten. Ik wilde graag iets doen waarbij ik vooral iets voor andere mensen kan betekenen. Nu werk ik een middag per week als vrijwilligster bij de dagbesteding van InteraktContour. Met mensen die afasie hebben, oefen ik bijvoorbeeld het vinden, uitspreken en schrijven van woorden. Of ik maak samen met een aantal deelnemers een wandeling. Maar natuurlijk ben ik er ook voor een gezellig praatje en een luisterend oor. Het doet me goed dat ik op deze manier mensen kan helpen en het maakt me blij als ik zie dat zij daar ook plezier aan beleven.” vertelt Helma. Mensen met hersenletsel leren elk op hun eigen manier om te gaan met de gevolgen ervan. Om niet achteruit te gaan of om juist stapjes vooruit te maken. Ze ontdekken nieuwe talenten. En daar kun jij bij helpen, bijvoorbeeld door wat jij kunt aan iemand anders te leren of je passie voor je hobby te delen. Of door er gewoon voor ze te zijn. InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hierdoor hebben zij soms te maken met lichamelijk beperkingen en vaak ook met de onzichtbare gevolgen zoals vermoeidheid, afasie, geheugenproblemen, moeite met plannen en structureren. Hersenletsel zet dus je leven op z’n kop. Thuis en in de omgang met anderen is alles anders. Terug naar werk of school lukt vaak niet meer. Toch is er altijd íets mogelijk. Daar richt InteraktContour zich op met behandeling, dagbesteding, begeleiding thuis en 24-uurs zorg. We helpen mensen te ontdekken wat nog wel kan, zodat zij weer grip krijgen op hun leven en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Wil je meer weten over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij InteraktContour in Nijverdal? Neem dan contact op met Maija Palthe op 0548 61 35 00 of via m.palthe@interaktcontour.nl. Of kijk op:www.hellendoorndoet.nl. 52


GEMEENTE HELLENDOORN GRATIS VOG VOOR VRIJWILLIGERS Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger mag voor een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Hellendoorn geen belemmering zijn om met nieuwe vrijwilligers te werken. Daarnaast mogen de kosten van het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger geen belemmering zijn om zich vrijwillig in te zetten voor een organisatie met een kwetsbare doelgroep. Landelijk kan in bepaalde situaties een gratis VOG worden aangevraagd, namelijk voor vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting (Scouting Nederland), sportclubs (onder de koepel van NOC/NSF) en als begeleiders van jeugdkampen (vanuit het Steunpunt Kindervakanties). Voor meer informatie over deze landelijke regeling verwijzen we u naar: https://www.justis.nl/producten/vog/ GratisVOGvoorvrijwilligers/ De gemeente Hellendoorn wil in 2018 onderzoeken welke lokale vrijwilligersorganisaties buiten de landelijke regeling vallen, maar waarvoor een VOG voor hun vrijwilligers wel vereist of noodzakelijk gevonden wordt. Om te onderzoeken om hoeveel vrijwilligers het gaat, heeft de gemeente Hellendoorn besloten dat zij de kosten die vrijwilligersorganisaties maken voor het aanvragen van een VOG in 2018 (tot een max. van circa 250 VOG’s) vergoedt! Kijk voor de voorwaarden en de procedure op: https://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/burgerzaken/vog/

DE OZO VRAAGT OM HULP De OZO, de Overijsselse Zieken Omroep, is dringend op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn te helpen bij het in standhouden van uitzendingen in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. We denken daarbij aan presentatie en techniek. In de gemeente Hellendoorn komen we met onze programma’s in De Hoge Es, De Parallel, Het Prins Claushuis, De Blenke en Dagbesteding Uit en Thuis in Daarle. De Holtinck en Het Reggedal zijn de tehuizen binnen de gemeente Wierden.De uitzendingen hebben een frequentie van 1 maal per maand of om de twee weken. Voor meer inlichtingen willen we dit graag mondeling toelichten via 06-20114799 of 06-38227220 of bekijk onze website www.ozo-middenoverijssel.nl Onze studio is te vinden aan de H.A.Hartholtstraat 4 in Nijverdal.

OZO FEESTMIDDAG Op zaterdag 26 mei 2018 vindt de jaarlijkse feestmiddag plaats in de sporthal Sportorant in Haarle. Daarvoor worden bewoners van de instellingen, waar de OZO uitzendingen verzorgt, uitgenodigd. Ook dit jaar vinden er weer optredens plaats en worden de bewoners getrakteerd op een hapje en een drankje. 53


GEMEENTE HELLENDOORN AGENDA PCOB 19 apr KBO 12 apr 16 mei 17 mei 21 jun 26 jul 16 aug 1 sep 3 sep 13 sep 26 sep 11 okt

Mw. Zonderland, voormalig dierenarts, vertelt over haar werk Ledenbijeenkomst, jaarvergadering, bingo Fietsen Mariaviering m.m.v. pastor Legtenberg en bingo fietsen tel. 617071, start 13.30 uur idem idem Kevelaer (inl. Anton Bruggeman, tel 0548-613784) Opening KBO jaar, rk. Kerk 19.00 uur Ledenbijeenkomst met Jan Middelkamp en bingo, 14.00 uut fietsen tel. 617071, start 13.30 uur ledenbijeenkomst, medisch onderwerp en bingo, 14.00 uur

ZOEKT U VRIJWILLIGERS De nieuwe website van HellendoornDoet! (voorheen Vrijwilligersvacaturebank) is nu al een tijd operationeel. Momenteel staan er ruim 150 vacatures op van vrijwilligersorganisaties die op zoek zijn naar extra handen. Of het nu gaat om tijdelijke versterking of om structurele vrijwilligers, bij www.hellendoorndoet.nl bent u aan het juiste adres! Meld uw organisaties en vacatures hier aan en wij helpen u zoeken naar de juiste persoon! We besteden aandacht aan de vacatures op o.a. social media, via de lokale pers, via ons tv-programma De Welle in Beeld. En wist u dat u ook zelf kunt zoeken naar vrijwilligers in het bestand? En dat u deze vrijwilligers ook zelf kunt benaderen? Al vele organisaties gingen u voor en vonden via deze weg met succes versterking voor hun vrijwilligersbestand! Meer weten? Bel dan: 0548-638829 of mail naar hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl. We versturen graag een handleiding van de website of helpen u zelf een handje. Op de hoogte blijven van nieuws voor vrijwilligers- en/of non-profitorganisaties? Volg HellendoornDoet! en Stichting De Welle dan op Facebook en mis niets. Regelmatig plaatsen wij updates over vrijwilligerswaardering, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, veranderingen in wet- en regelgeving of handige tips met betrekking tot het vinden en binden van vrijwilligers.

OPLOSSING EVEN PUZZELEN Sigaar, Kunst, Vat, Brink, Piste 54


FINDOOL • • • •

Bewindvoering Mentorschap Curatele Inkomensbeheer

De professionele en betrouwbare dienstverlening van Findool Bewindvoeringen Wanneer u door omstandigheden niet meer in staat bent om uw eigen persoonlijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een verstandelijke of psychische beperking en of schulden dan kan een professionele organisatie beslissingen nemen op het gebied van financiën, verzorging, verpleging en begeleiding. Findool is zo’n professionele en betrouwbare organisatie. Findool kan door de rechtbank als bewindvoerder worden aangesteld op financieel gebied en als mentor op persoonlijk gebied. Een combinatie van beide vormen en curatele is ook mogelijk. Bij de uitvoering van haar diensten heeft Findool zich geconformeerd aan de richtlijnen die de

www.findool.nl Tel. 0548 88 20 15

Nederlandse Beroepsorganisatie voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) hanteert. Hierdoor mag u de nodige kwaliteit en transparantie van Findool verwachten. Findool is een ervaren en informele maatschappelijke dienstverlener die het belang van haar cliënten voorop stelt. De dienstverlening is gebaseerd op persoonlijk contact en een vast aanspreekpunt voor uw vragen. Dat is haar kracht! Findool realiseert zich dat zij u nodig hebben om haar werk goed uit te kunnen voeren, waarbij vertrouwen de basis is!

ele Een h stelling t gerus


heerlijke maaltijden aan huis bezorgd!

• Ruime keuze in maaltijden, voor- en nagerechten • Ook dieetmaaltijden te bestellen • Geen verplichtingen • Vraag naar de kortingsmogelijkheden via Stichting De Welle

Dagelijks warm en wekelijks vriesvers

Voor meer informatie of een bestelling neemt u contact op met Tafeltje Dekje van Stichting de Welle. Gemeente Hellendoorn: 0548-638 810 Gemeente Wierden: 0546-571 693

Even Buurten/Signaal - april 2018  
Even Buurten/Signaal - april 2018  
Advertisement