Page 1

Revidering

091125

Justeringar enligt tel.samtal

A34:30 1:100 Skala:

Monter nr:

Projektnr:

1406

14 000

Datum

Kund:

2 200 3 000

900 200

300

6 500

7 800

2 500

Ewerman AB Mässa/Event: GastroNord 2010 Ort: Stockholm Hall: A-hallen Datum: 2008 - 04 - 21 Ritat av: Karin Lundeborg

8 000

Sense Expo AB Box 427, 761 24 Norrtälje www.senseforexpo.se ©

Denna ritning är Sense Expo AB's egendom och får ej utan Sense for Expo's skriftliga medgivande utnyttjas, kopieras eller överlämnas till annan än anbudstagaren.


test  
test  

detta är ett test dkfjsfj

Advertisement