Page 1


Jaargang 32 oktober 2017 nummer 4 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 december 2017 Het volgende clubblad verschijnt in december 2017

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2017 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2017 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2017 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door: Iris Pilich ) ...................................................... 5 Wijziging trainingstijden Jeugd. ................................................................. 6 Nieuwe voorzitter ...................................................................................... 7 “ Heroes” in een Metalica uitvoering in Noord Holland. (door: Erik Haakma ) .................................................................................................... 9 Locatietraining (door: Theo Schmeits) .....................................................12 Ouwe Leem… (door: Jan Mulder )............................................................13 LoopTref STB goed bezocht (door: Bart Smeets) .....................................15 5 KM test ( door: Leo Quaedflieg) ............................................................17 Lopen in herfst en winter (bron: Run Info) ..............................................18 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .........................................................20 Vrouwen bij S.T.B. (door: Ramona en Lindsey Leistra) ............................22 Van Gogh Blog 2 (door: Marcel Klein ) .....................................................23 Halve Marathon in Disneyland (door: Robin Janssen) .............................27 Korte wedstrijd impressies (door: Theo Schmeits ) ................................28 Terug van weggeweest (door: Claudia Beckers-Steinbusch) ..................29 Uit de kantine van Joep: Gendergekte (door: Wim van der Linden) .......30 Verjaardagskalender ................................................................................32 Cavemanrun-Ice Edition ( door: Ivanka Lahaye en Krista Janssen) ..........33 Baksteen door het venster .......................................................................36 Diverse Uitslagen .....................................................................................37 Aktiviteitenkalender Jeugd (door : Ingrid Ploumen) ................................39 Terug naar de basis (door: Rob Riksen) ...................................................40 Jeugdpagina .............................................................................................43


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Penningmeester Vicevoorzitter Bestuurslid Bestuurslid jeugd Bestuurslid en PR

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

FinanciĂŤle adm.

Claudia Beckers-Steinbusch, Moershei 31, 6374 NR Landgraaf e-mail : finadmin@stblandgraaf.nl

Adres locatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2017 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,80

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,50

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,80

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 7,50 € 10,15

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2017 29 oktober 12 november 3 december 10 december

Zondag Zondag Zondag Zondag

Locatietraining STB Looptref 9:30 u. 34e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop STB Looptref 9:30 u.

3


Weekschema STB trainingen 2017 Senioren en Jeugd Dag

Tijdstip

Locatie Kwartaal 1

18:30

Ma

19:00

18:30

Di

3

ter Waerden

ter Waerden

Zo

Begeleiders

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

9 - 9,5

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Gerte Offeringa

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

10

1:00

Alois Pilich Herman Gerards

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

Junioren (sprint, horden, springen)

TW

VR

VR

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

18:30

ter Waerden

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training.

1:30

Leo Quaedflieg

19:00 19:00

ter Waerden

Junioren (sprint en horden)

1:30 1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

Do

Za

Duur

4

18:30

18:30

Vr

Tempo kmh

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

18:30

Wo

2

Training

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Sp De Voort

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 2 januari – 26 maart Kwartaal 2 : 27 maart – 2 juli (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 3 juli – 1 oktober Kwartaal 4 : 2 oktober – 31 december (3 oktober locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Leo Quaedflieg, tel. 045-5316911, email : leja.quaedflieg@ziggo.nl Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Vrije training


Van de bestuurstafel (door: Iris Pilich ) Als ik STB moet omschrijven zijn er een aantal woorden die in mij opkomen: gezellig, ondernemend, voor iedereen en sportief. Alle woorden zijn naar mijn mening de afgelopen maanden tot uiting gekomen. Het woord “gezellig” in combinatie met “ondernemend”, “voor iedereen” en “sportief” hebben zich de afgelopen maanden geuit in het nieuwe concept “Looptref”. Bij de Looptref is iedereen welkom en wordt ter plekke gekeken wat de beste combinatie van loopgroepen en wandelgroepen is om samen gezellig een uurtje te rennen of te wandelen waarna er een gezellige nazit plaatsvindt om te evalueren. Een groot succes tot nu toe. De opkomst is tot nu toe hoog geweest en zelf wilde ik bij de nazit niet altijd naar huis omdat het zo gezellig was.

Gekscherend zeg ik wel eens dat het lijkt of de organisatie een abonnement op goed weer heeft afgesloten. Hoewel dat natuurlijk niet kan is het tot nu toe wel iedere keer een schot in de roos geweest.

De wandelgroep met de Clubdag

Een impressie van de gezellige nazit bij de Looptref Voor degene die nog niet bij de Looptref zijn geweest is het echt een aanrader om de zondag mee te beginnen. Kom dus ook!! We vertrekken iedere tweede zondag van de maand om half 10 vanaf een nog nader te bepalen locatie. Houd de website en facebook in de gaten!! Ook hebben we op 24 september weer onze clubdag gehad. Ik vraag me ieder jaar weer af hoe het kan dat we (tot nu toe) iedere laatste zondag van september stralend zonnig weer hebben met de clubdag.

Het mooie weer draagt ieder jaar weer bij aan de gezelligheid op de clubdag . Evenals voorgaande jaren vertrokken we weer vanaf het Sportpark. Renners en wandelaars vertrokken onder begeleiding voor een uur tot anderhalf uur durende workout in de voor ons zo bekende omgeving. Hoewel de omgeving bekend terrein is voor ons vallen mij iedere keer weer nieuwe dingen op waardoor de omgeving niet verveelt. Daarnaast hebben dit jaar de clubkampioenschappen ook weer plaatsgevonden op de atletiekbaan waar weer mooie prestaties zijn neergezet. Na afloop kon er weer heerlijk worden genoten van een lekker barbecue van Bert van Thoor. Ik heb alleen maar goede verhalen gehoord en vond het heel jammer dat ik er zelf niet bij was. Kortom, weer voor herhaling vatbaar. Groot nieuws hadden wij in september dat wij een kandidaat voorzitter hebben gevonden. Harry Erkens heeft aangegeven graag deze rol bij STB in te willen vullen.

5


Harry is voor velen van ons geen onbekende. Naast zijn verleden als wethouder van Landgraaf is hij ook speaker, aanspreekpunt en voorzitter van de samenloop voor hoop en regelmatig aanwezig op en rondom het sportcomplex van ter Waerden. Na enkele gesprekken hebben we samen geconcludeerd dat de kwaliteiten en het netwerk van Harry een mooie aanvulling is op het bestuur en dat STB als vereniging door de manier van bedrijfsvoering en de maatschappelijke rol past bij Harry.

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart mogen jullie je stem laten horen en kiezen of jullie Harry graag als voorzitter van de vereniging zien. Via deze weg daarom al een oproep om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering. Ik hoop jullie snel weer te zien op een van de trainingen als ik weer blessurevrij kan lopen!

Wijziging trainingstijden Jeugd. Met ingang van de herfstvakantie zijn voor de jeugd de trainingstijden gewijzigd. De woensdagtraining voor de junioren komt te vervallen.

Weekschema STB trainingen Jeugd (winterseizoen 2017/2018) dag

tijdstip

locatie

Training

Duur

Trainers/begeleiders

di

19:00

Ter Waerden

Junioren

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

wo

18:30

Ter Waerden

Pupillen A/B/C

1:00

Jeugdtrainers

do

19:00

Ter Waerden

Junioren

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

za

10:00

Ter Waerden

Pupillen A/B/C

1:00

Jeugdtrainers

Inlichtingen over trainingen Caroline Radstake, tel. 045-5463589, email : caroline.radstake@home.nl

6


Nieuwe voorzitter Wij zijn ontzettend blij jullie te kunnen vertellen dat we een kandidaat voorzitter hebben voor onze vereniging. Harry Erkens heeft aangegeven graag deze rol bij STB in te willen vullen. Harry is voor velen van ons is geen onbekende. Naast zijn verleden als wethouder van Landgraaf is hij ook speaker, aanspreekpunt en voorzitter van de samenloop voor hoop en regelmatig aanwezig op en rondom het sportcomplex van ter Waerden.

der Put in Waubach en sinds 2014 op OBS Harlekijn in Schaesberg. Van 1990-2014 ben ik politiek actief geweest als raadslid en wethouder van onze gemeente.

Na enkele gesprekken hebben we samen geconcludeerd dat de kwaliteiten en het netwerk van Harry een mooie aanvulling is op het bestuur en dat STB als vereniging door de manier van bedrijfsvoering en de maatschappelijke rol past bij Harry. Hoezo kandidaat voorzitter? Een bestuurslid, en zeker de voorzitter, wordt gekozen door de ledenvergadering. Deze is in maart 2018. De komende maanden zal Harry als kandidaat voorzitter de bestuursvergaderingen bijwonen zonder officiele functie en kennis maken met de bestuurstaken, de verenging en de leden. Dat biedt zowel Harry als ons de gelegenheid om ervaring op te doen en te kijken of de verwachtingen uitkomen. Wij hebben daar alle vertrouwen in. Jullie zullen Harry de komende tijd regelmatig tegen komen. Harry stelt zich voor Beste STB-ers, Jullie bestuur heeft me gevraagd om me even aan jullie voor te stellen. Dat doe ik graag. Mijn naam is Harry Erkens, 61 jaar, getrouwd met Ans, vader van Guy en Ron, schoonvader van Sandra en ZEER trotse opa van Jelle (4) en Jop (1). Ik ben sinds 1978 werkzaam als leerkracht basisonderwijs; eerst 32 jaar op basisschool An

Mijn hobby's: wandelen, fietsen en vooral Jelle en Jop. Verder ben ik ook voorzitter van de SamenLoop voor Hoop Landgraaf en “voorloper� van wandelclub Fysio&fit ter Waerden. Als wethouder Sportzaken heb ik vaker contact gehad met jullie vereniging en dat was altijd prettig. Een vereniging met gemotiveerde mensen, maar zeker ook met een sociaal hart. Tijdens de laatste SamenLoop in juni jl. heb ik dat weer mogen ervaren. Als alles volgens planning verloopt, ben ik bezig aan mijn laatste schooljaar en ga ik op 1 augustus as. met vervroegd pensioen. Dat biedt me weer mogelijkheden om me op maatschappelijk gebied iets meer verdienstelijk te maken. Dat wil ik graag bij STB doen. In maart mogen jullie zeggen of jullie er ook zo over denken. Tot die tijd wil ik graag kennis maken met de leden, het bestuur, de gang van zaken, de activiteiten, enz. Ik hoop op samenwerking.

een

prettige

en

sportieve

7


8


“ Heroes” in een Metalica uitvoering in Noord Holland. Maanden geleden had ik de zoon van mijn zwager beloofd mee te rennen met een estafetteloop (Social Run) voor een goed doel. Hij is mede eigenaar van het uitzendbureau Astare . Een bureau die meer doet dan uitzenden van personeel in de geestelijke gezondsheidszorg. Sympathiek bureau met gedreven mensen en een mooie missie. Hij wist bij mij de goede snaar te raken door mij uitgebreid te complementeren met mijn renkwaliteiten (drie keer mij(n) in een zin is overigens niet zo sterk, maar goed). Natuuuurlijk had ik gezegd en vervolgens de belofte opgeslagen ergens op de harde schijf. Vrijdag 22 september bleek het zo ver te zijn; via een mailtje werd ik aan de belofte herinnerd en de niet te ontbreken ‘ groeps app’ werd aangemaakt.

De Social Run is een estafetteloop om het IJsselmeer, een ruim rondje want er moesten in 48 uur 555 kilometers gelopen worden. Astare had twee teams van 5 mensen ingeschreven waarbij ieder team per keer een blok van 50 kilometer liep met intervals van 2 km per deelnemer.

(door: Erik Haakma )

rusten of slapen als het nacht was. Kortom per persoon gemiddeld 55 km in 48 uur. Piece of a cake (nee dus). Een week of vier voor de start werd in de groeps app door sommigen gevraagd of iemand een handig trainingsschema wist. Was het handig om intervals te doen of juist wat langere duurloopjes van 8 kilometer. Slik… Wat zou dat gaan worden? Vrijdag 22 september was het zover. Op weg naar Soesterberg want daar was de start. Om 11.30 startte Astare met team 1. Wij, team 2 moesten om ca 16.00 uur starten ergens in de buurt van Apeldoorn. Mijn team bestond naast mij uit 2 geoefende lopers (v/m), mijn neef van 25 die zeer goed kan kitesurfen en wel zin had in een renavontuur en als vijfde een naamgenoot (Erik) liefhebber van ‘ Grunge’ muziek, in drie bands speelde en die regelmatig op zijn werk liep maar snel geblesseerd raakte als hij voor zijn plezier ging rennen. Jeetje wat zou dat worden? Nou het werd een ontzettend bijzondere, leuke en intense ervaring. In 48 uur om het ijsselmeer (rechtsom), 4 uur effectieve slaap, uiteindelijk 82 km gelopen (neefje viel na 10 km uit met forse knieklachten en zijn bereidwillige vervanger raakte na 2,3 km (na 300 meter in zijn tweede 2 km interval) geblesseerd (zweepslag)): daar sloeg mijn waarnemingsvermogen van op hol kan ik je zeggen. Ooit dacht ik in Bonn (marathon met Iwan in 2014) in de laatste kilometers smeltend asfalt te zien. De surrealistische ervaringen waren nu niet minder.

Dus om de 8 km was je aan de beurt totdat de 50 km was gelopen. Gemiddelde benodigde snelheid : 11,5 km/uur. Als team 1 startte, kon team 2 zich verplaatsen naar het 50 km verderop gelegen startpunt van het volgende estafetteblok en in die tijd eten, douchen,

9


10


De leermomenten en sensaties Ik heb een wat ‘control’ achtige instelling, voel me snel super verantwoordelijk en hou van ‘ meten is weten’ . Bij het inlopen voor mijn allereerste 2 km interval, liep ik een stuk mee met de loper die ik moest aflossen. Hij was de loper die de 50 km van team 1 ‘ volmaakte’ . Hij liep wel erg langzaam; ik schatte 8 km per uur. Dat deed hij altijd zei hij. Snel rekenwerk leerde mij dat er in zijn team ook mensen moesten zijn die veel harder moesten kunnen rennen om het gemiddeld van 11,5 km te lopen. Nou, die waren er niet. Na een stressmoment nam ik het mantra tot mij om vooral te genieten en los-te-laten. Dat lukte niet meteen. Mijn eerste 2 km ging in 4.07/ km en bezweet stapte ik in de volgbus wetende dat er nog minimaal 27 intervals zouden volgen. Ik leerde relatief snel en liep daarna in 4.30 nog veel te hard. Na 24 uur raakte ik in een mooi 5.00/km ritme. Ik ben ook wat prestatiegericht. Niet heel handig tijdens een loop als dit. Dat moest ik gaan herkaderen vond men. Tijdens de eerste uren (ons team liep het eerste blok van ca 1630 tot ca 21.00 uur), zagen we regelmatig lopers van andere teams voor ons lopen. Wij maakten er een sport van om te gokken wanneer we hen zouden ‘ pakken’ en inhalen. Ook niet zo wijs als je nog 40 uur moet. Na weer zo’n domme actie (interval in 3.55 ) was ik 2 toerbeurten misselijk daar kwam nog bij dat ik me vergrabbelde aan een reep Toni Chocoloni (wit). Not so good. IJdelheid. Als je tien keer per 5 uur hoort dat je echt wel een goede loper bent, zoooo vreselijk snel loopt, je de bewonderende blikken als het ware voelt, ontzag is voor de vele marathons en de hoeveelheid trainingskilometers (ik geef toe, ik overdreef op het laatst een beetje) en dat ze ontzettende blij zijn dat je erbij bent, dan ga je ietwat teveel je best doen. Op de avond voor de laatste dag, bood ik aan om gewoon 2 blokken van 50 km achterelkaar te lopen als mensen zouden uitvallen.

Dat gebeurde dus ook waarna ik vervolgens van half vijf zondagochtend tot zondagmiddag half drie, ieder half uur 4 km (had ik ook nog aangeboden) of 2 km liep. Tsja. De meest aparte ervaring. Op zaterdagavond liepen we vanaf ongeveer zeven uur over de Afsluitdijk. Een heldere mooie namiddag en je voelde dat de avond eraan kwam. Vlak voor Den Oever ging de zon onder. Na 30 uur lopen en nauwelijks slapen raak je super sensitief en hypergevoelig voor de mooie dingen in de natuur. We werden allemaal geraakt toen we met ons vieren hand in hand, de zon-in-de-zee zagen zinken. In de uren daarna raakten we vervolgens met ons vieren in het VW busje, bijna in een groepsdepressie. We werden echt moe, vielen steeds in slaap in het busje als we niet hoefden te lopen.

De andere Erik en Caroline kregen hele stijve spieren, voelden pijntjes, voelden zich leeg en hadden iedere keer 1,8 km nodig om op gang te komen. Als Wim van der Linden ze had zien lopen werden ze 2 kilometer lang gecorrigeerd (zo’n loopje moet je je voorstellen). We liepen in een bosrijke omgeving in de kop van Noord Holland ook nog verkeerd. Iedere aflossing werd er een teveel. Je moet je voorstellen: pikkedonker, al 30 uur onderweg, zeer rechte polderwegen waardoor je het busje van je zag wegrijden om 2 kilometer verderop te stoppen met knipperlichten aan en daar rende je dan naar toe. 2 km voelde toen heel ver.

11


We zouden het nooit halen als groep totdat de chauffeur van ons busje een eenvoudige doch briljante groepstherapie startte. Iedereen mocht als hij of zij aan de beurt was, een favoriet nummer uitkiezen en dat nummer zou keihard worden opgezet tijdens je 2 km loop. Sensatie eerste klas. Stel je opnieuw voor: je bent moe en rent tegen elf uur ‘s avonds, door de stille Wieringmeerpolder, hier en daar in de verte

wegen voor je, een beginnende groepsdepressie in het vw busje naast je en dan door de open raampjes, het nummer Heroes van David Bowie uitgevoerd door Metalicca, in je oren toeteren. Het was bijna een hallucinerende ervaring. Een prachtige ervaring was het weekend. Mooie mensen ontmoet, weer eens mijn leermomenten onder ogen gezien, vreselijk gelachen omdat we dachten dat er dopaminelilliputters zonder benen in de kast van de camper zaten (tsja, ik kan niet meer terughalen in welke fase van ons bewustzijn dat was). Het klinkt als een absurd verhaal maar het was gewoon heel erg leuk en heel voorzichtig denk ik na mijn ‘ prestatie-marathon-instellingpensioen’ aan een milde variant van een ultraloopcarriere. Niet tegen mijn lieve vrouw zeggen!!

een boerderij, stikdonker, prachtige heldere sterrenhemel boven je, heel fris, lange rechte

Gegroetjes van uw freelenz redacteur,

Locatietraining (door: Theo Schmeits) Op zondag 29 oktober is er alweer de laatste locatietraining van dit jaar. De startplaats is ditmaal in het centrum van Heerlen bij “de Poort van Herle” Stationsstraat 22 Heerlen van van ons STB lid Roger Gosgens. Hier kunnen we na afloop weer gezellig napraten onder het genot van Limburgse vlaai met koffie of iets anders. Er wordt gelopen in 3 groepen op verschillende temponiveaus: Groep 1 loopt 1 uur op tempo 9km/uur Groep 2 loop 1.15 uur op tempo 10km/uur Groep 3 loopt 1.30 uur op tempo 11km/uur Tevens is er een wandelgroep die 1 uur onderweg is.

12

Ook niet STB-leden zijn van harte welkom We starten zoals gebruikelijk om 9.30 uur. Wil je carpoolen dan is het vertrek vanaf Ter Waerden om 9.00 uur. Gratis parkeren kan men tegenover het politieburo (2uur), op de Spoorsingel en in de wijk Grasbroek. Allen op loopafstand van 3-5 min.


Ouwe Leem… (door: Jan Mulder ) Even kort voorstellen: Naam: Jan Mulder Getrouwd met Ria – 2 zoons: Rick en Paul Geboren 1948 STB lid ( samen met Ria ) : midden jaren 80 tot ± 1996 Voor Ria en mij was lopen onze tweede sport: na heel wat jaren fanatiek bij Rapid te hebben getennist vonden we het tijd om eens wat anders te proberen. We waren af en toe gaan kijken naar de Heideloop en de Kerstcross van Avon, maar vermoedden al dat we ons beter niet konden spiegelen aan de getrainde toplopers die over de heidepaden leken te zweven. Ik was met enkele sportieve collega’s al eens vanuit Schaesberg helemaal naar Rimburg gelopen en had dat met een week spierpijn moeten bekopen. Nee, hardlopen had geen zin tenzij wij geregeld zouden trainen en loopconditie zouden opbouwen. Het kwam goed uit dat Jos en Carla Meijer, onze (schoon) broer en zus met wie we ook veel tennisten, er precies zo over dachten. Dus werden er loopschoenen gekocht en begonnen we tegen het vallen van de avond de stoepen in onze woonomgeving onveilig te maken. Het viel ons zwaar, maar ± 40 minuten doorlopen zonder stoppen bleek na enige tijd te doen. We waren best wel trots op onszelf. Toen we aan de vooravond van een Heideloop een bezoekje brachten op de camping Boesberg aan onze kennis (en oud lid ) Jan de Jong , die speciaal voor de loop met zijn gezin uit Waalwijk was overgekomen, leek dit een prima gelegenheid om onder leiding van Jan eens een echt parcours te verkennen. Jos en ik kwamen al snel tot de ontdekking dat dit toch nog even iets anders was.

Zelden hebben 8 kilometers zo lang geduurd. Wel zetten we met zijn vieren de volgende stap: we werden lid van STB. Bij de toenmalige STB troffen we een flink aantal geroutineerde wedstrijdlopers aan maar ook een groepje recreanten. Onze pleingenoten John Hendrikx en Ed Quaedvlieg behoorden tot de eerst categorie, maar hun vrouwen Riki en Mien konden we bijhouden. Onder de vaderlijke leiding van Ger Knauf werden we opgenomen in de tweede groep. Geleidelijk ontwikkelde zich een vast patroon: woensdagavond en zaterdagmorgen met Ger de hei in, zondagmorgen 08.30 met Annelies van Dijk en later toen de “nieuwe” Cooperbaan klaar was bij de Schacht: baantraining met Annelies. Door Ger leerden we alle kleine paadjes op de Brunssummerheide kennen en hij had ook een bijzonder talent om de boel bij elkaar te houden. Door de tempo oefeningen van Annelies op de baan werd ons slakkentempo langzaam iets hoger. (indrukwekkend is het nooit geworden). Verder was haar zondagochtenrondje een uitstekende oefening in zelfdiscipline: hoe nat het ook was, je kon het niet maken om na een lange zaterdagavond niet op die hondse tijd in de hei aanwezig te zijn. Wij leerden STB kennen als een actieve en heel gezellige groep. Snelle jongens en recreanten liepen geregeld samen en de sfeer tijdens onze trainingen ( om nog maar te zwijgen over de cafés na afloop van een wedstrijd) was een beloning voor alle inspanningen. Onze eerst wedstrijdloop was in Ubach Palenberg : de 10 km waren voor mij meer dan lang genoeg. Ria won direct een tegoedbon: ze was derde in haar leeftijdsklasse! Wij namen verder een taart in ontvangst, maar die was voor Wim van der Linden die al naar huis was.

13


14


Uit de losse pols enkele andere hoogtepunten uit onze lidmaatschapstijd: - Onze eerste Heideloop ( de eerste indruk van het parcours bleek toch juist) - De eerste Heerlense stadsloop (langs de snelwegen) met nazit - Rillen in de sneeuw voor de Winterlauf in Aachen (na afloop werd het een stuk warmer , mede door Wiel Voncken) - De 20 km door Brussel (wat hebben ze daar schitterende kroegen aan de Grote Markt!) - Een prachtige oefenloop naar Vijlen ( met na afloop -----) - Een heel geslaagde voorbereiding op de halve marathon van Maastricht onder leiding van Cor Robeerst. - Geweldige lenigheidstrainingen in de kleine gymzaal in de Kakert door onze “rubberman” Henk Thijssen. Het allerbelangrijkste was voor mij toch wel het leeg maken van je geest bij de gewone wekelijkse clubtrainingen.

Ontspanning door inspanning: het bleek echt te kunnen. Conditioneel sterker dan in onze STB tijd zijn we nooit geweest! Toen we middenjaren negentig verhuisden naar een plek op loop afstand van onze geliefde heide werd de verleiding groter om te gaan precies wanneer het ons uitkwam. Ook steeds drukkere werkzaamheden op school en het plotselinge wegvallen van Ger Knauf hebben ons doen besluiten om te stoppen met het clublidmaatschap. Nog steeds profiteren we van de opgedane kennis van de Brunssummerheide. Nog steeds proberen we enkele keren per week ( meestal ‘smorgens heel vroeg ) te gaan lopen in de hei. Ik vermijd met opzet het woord “hardlopen”. PR’s worden aan de lopende band gebroken want het gaat steeds langzamer. STB bedankt! We hebben veel plezier met jullie beleefd en volgen jullie nu op afstand. Om met Neil Young te eindigen : Long May you Run !

LoopTref STB goed bezocht (door: Bart Smeets) De naam LoopTref zegt het al. “Loop” van hardlopen en “Tref” van elkaar ontmoeten of treffen. Bij STB altijd een goede combinatie, gezien het succes van de clubreizen, locatietrainingen en clubdagen. Zo ook de LoopTref die sinds juni elke tweede zondag van de maand plaatsvindt in een van de heides in de nabije omgeving. Met een opkomst van tussen de 20 en 30 STB-ers met recht een trainingsvariant waar behoefte aan is.

Brasserie Het Uitzicht bij de Zeekoelen en afgelopen zondag 8 oktober vanaf Manege Heihof bij de Teverenerheide. De nazit is niet alleen gezellig. Ook wordt steevast de gastvrijheid en klantvriendelijkheid van de horecagelegenheid beoordeeld. De horeca rondom de heides is dus gewaarschuwd.

Op elk niveau kan een uurtje gelopen of gewandeld worden en na afloop is er voor diegene die zin heeft een gezellige nazit. Daarom starten we altijd in de nabijheid van een horecalocatie. Zo zijn we al gestart vanaf o.a. bezoekerscentrum Schrieversheide,

15


Omdat niet elke zaak even goed scoort op deze punten, werd al snel besloten om de startlocatie regelmatig te wisselen. Want zeg nou zelf. Als je na een uurtje hardlopen nog vol endorfines zit, geluk uitstraalt en vol enthousiasme de restaurantmedewerkers een goedemorgen wenst, een cappucino en een stuk rijstevlaai besteld en de bedrijfsleider zegt zonder te begroeten met een strak gezicht en onvriendelijke stem: “dat is dan zes euro vijftig”, dan heb je al snel de neiging om alles te laten staan en nog een uurtje te gaan rennen. Maar…, dat doe je dan toch weer niet. Op een andere locatie was het na afloop aangenaam vertoeven. Voor de saamhorigheid hadden we op het terras enkele tafeltjes aan elkaar geschoven om als groep gezellig bijeen te zitten. Niet wetende dat hierdoor het kassasysteem om zeep geholpen werd, want hier kan en moest uitsluitend per tafeltje afgerekend worden.

16

Een nog jonge medewerker vroeg nog: “Waar denken wij, dat we mee bezig zijn?” (het irritante stemmetje moet je er even zelf bij denken). Na een kort maar heftig overleg van ondergetekende met de directeur/eigenaar mocht éénmalig iedereen apart afrekenen, maar waren we alvast op de hoogte (lees: gewaarschuwd) voor de volgende keer. Die volgende keer kwam er ook. Echter, het gezamenlijk afrekenen leverde de nodige verwarring op. Nadat iedereen bijgelegd had, vertelde de medewerkster dat er nog één stuk rijstevlaai betaald moest worden. Na enig speur- en detectivewerk werd de eter van het stuk ontmaskerd. Eigenlijk is het lopen dus maar bijzaak bij de LoopTref. Het gaat erom wat daarna gebeurd. Ik verheug me alweer op de 12e november. Houd Facebook en/of de website in de gaten voor de locatie. Aanvang in ieder geval om 9.30 uur.


5 KM test ( door: Leo Quaedflieg) Op donderdag 5 okt jongstleden vond de jaarlijkse 5 Km test op onze atletiekbaan plaats. Het doel van deze test was enerzijds om te kijken wat de progressie van de individuele atleet is en anderzijds om een meetpunt te genereren voor o.a. trainingstijden op de baan.

fijn hun nog een keer als “wedstrijdleiding” terug te zien. De atleten werd gevraagd om bij het aanmelden voor deze test de geschatte eindtijd op te geven. De meeste atleten finishten aardig in de buurt van deze tijd en sommige zelfs dik eronder. Rob Riksen en Ed

Gezien de weersvoorspelling voor die dag was het nog even spannend of het wel verstandig was de test door te laten gaan. Echter…de STB weergoden waren ons wederom goed gezind en aan het eind van de middag brak zelfs nog de zon door. Vóór de start werd de baan nog even snel vrij gemaakt van al het herfstafval door good old Theo. 14 atleten namen deel aan deze test. Er werd gestart in twee groepen; de eerste groep liep rond een geschatte eindtijd van 30 min en de tweede groep sneller dan 25 min. De lopers van de tweede groep hielden per loper van de eerste groep het aantal te lopen ronden(16 rondjes en 200 mtr) bij. Dit om eventuele verwarring omtrent de nog te lopen ronden te voorkomen. Uiteraard hielden de lopers van de eerste groep het aantal te lopen ronden van de atleten uit groep twee bij.

Het bijhouden van de ronden was niet alleen functioneel maar gaf ook nog een beetje het “wij gevoel”, mede door de aanmoedigingen van de “ronden turvers”. Dit uitte zich o.a. door het feit dat onze Joseph voor de start nog even groepsknuffel wilden uitdelen.:) Bovendien werden de eindtijden, weergegeven door de elektronische klok, ook nog bijgehouden door Wim en Roger. Het was

Frehen eindigden respectievelijk op 2 en 1 seconden van de geschatte eindtijd. Wat gaat er nu met de uitslag van deze test gebeuren? Zoals hierboven reeds vermeld kan deze test nuttig zijn om trainingstijden voor de individuele atleet te genereren. Bij het verschijnen van dit clubblad hebben de deelnemers aan de test de de trainingstijden voor op de baan al ontvangen of zullen deze binnen afzienbare tijd tegemoet kunnen zien. Hierdoor kunnen ze de komende periode persoonlijker en gerichter trainen.

17


Lopen in herfst en winter (bron: Run Info) Vooral tijdens de overgang naar de herfst is het lastig de juiste hardloopkleding te dragen. Gebruik loopkleding die hoort bij het jaargetij. Ongeschikte kleding is niet goed voor je

Bovenkleding Ook bij de bovenkleding is van belang dat deze goed ademend is, omdat anders het vocht van je lichaam niet goed wordt afgevoerd. Ook moet het winddicht en

motivatie. Je zult vrij snel merken in welke sportkleding je het lekkerst loopt. Niet alleen de keuze van het jack en broek zijn daarbij van belang, minstens zo belangrijk is de onderkleding die je daarbij draagt.

regenbestendig zijn. Een goed hardloopjack bevat deze drie eigenschappen. De stof waarvan het gemaakt is, is zo geweven dat het wel transpiratievocht door laat maar regendruppels niet. Dit komt omdat zweetpartikels in verhouding veel kleiner zijn dan regendruppels.

Onderkleding Thermo onderkleding (bekende merken zijn: odlo en craft) zorgt er voor dat je het transpiratievocht goed kwijt raakte en houdt de warmte vast. Hierdoor blijft je lichaam droog en op de juiste temperatuur. Bij een katoenen t-shirt is dat niet haalbaar, omdat het veel vocht neemt op. Dit komt omdat katoen een holle natuurvezel is, die veel vocht kan absorberen. Bij kunststofvezels is dat niet het geval: deze zijn niet hol en nemen daarom ook minder vocht op, vochttransport is daarom ook beter. Bij erg koud weer kan je twee dunne thermoshirtje over elkaar te dragen. Tussen de lagen vormt zich een warm luchtlaagje.

18

Regenkleding Goede regenkleding is regenbestendig, winddicht, ademend en heeft mogelijkheden om ventilatieopeningen te maken. Loopbroek Als loopbroek kan je het beste een lange strakke tight gebruiken. Ze zijn er in diverse diktes en kwaliteiten. Koop ze niet te strak. Handschoenen Handschoenen gebruik je niet te snel. In het begin kan het wel wat koud zijn zonder, echter je handen komen vrij snel op temperatuur. Eenmaal op temperatuur is het lekkerder om zonder te lopen.


19


Nieuwe leden (bron Frank Eisenga)

Wij heten van harte welkom bij S.T.B.: Ronald Hoogeboom Ronald, geen onbekende bij STB, is al eens eerder lid geweest woont in Heerlen en is 47 jaar. Ramona Leistra Ramona, is thuis in Landgraaf en is 31 jaar. Lindsey Leistra Ja, het schoonzusje van Ramona. Lindsey woont ook in Landgraaf en is 25 jaar jong. Stan van Beek Stan, 24 jaar, de zoon van onze sponsor Mayk van Beek woont in Heerlen Magda Huntjes-Paffen Magda, woont in Eygelshoven, is 55 jaar en traint in de zaal. EsmeĂŠ Huntjes Dochter van Magda, 19 jaar, uit Eygelshoven en is ook aanwezig bij de zaaltraining. Ivanka Lahaye Ivanka adverteerder/sponsor van dit clubblad, woont in Landgraaf en 43 jaar.

20

Ook een welkom aan onze nieuwe jeugdleden: Beniamino Moonen Femke van Voorst Fleur Frencken Imre Baar Allen uit Landgraaf

Jesper Florie Julian van Voorst Renske Helsper Teagan Doornbos

Beeindiging lidmaatschap: Ad Wetzels Esther Hertog Bas Niemansverdriet Francesca Klein Ben Paulssen Jos Meens Carlijn Smeets Patrick Vandegard Ron Fens Beeindiging lidmaatschap jeugdleden: Sica Verwasch Anne Nievelstein Denise Engel Jorn Scheeren Veerle Driessen Lyn Weegels Sebas Hendrix Kettlie Bouwens Medy Meens


21


Vrouwen bij S.T.B. (door: Ramona en Lindsey Leistra) Mijn naam is Ramona Leistra- Scholtz. In het dagelijks leven ben ik moeder van 3 kids, Mila van 7 jaar, Mick van 4 jaar en Romee van 10 maanden. Ik ben getrouwd met Marcel en woon

Donderdagavond 18.30 uur, ik trek de stoute (ren)schoenen aan en besluit een kijkje te gaan nemen. In overleg met Leo sloot ik aan bij de trainingen van de neem de benen groep. Ik vind het fijn dat er tijdens het hardlopen gelet wordt op je loophouding en rekening gehouden wordt met eventuele blessures. Sindsdien ben ik haast iedere donderdag te vinden op de baan. Ik ben ook al een keer op de looptref en locatietraining geweest. Ik hoop in de toekomst meer tijd vrij te kunnen maken voor het hardlopen en bovenal veel plezier hierin te beleven!

in de mooie dorpskern van Waubach. Ik ben werkzaam in het MUMC+ als apothekersassistente. Ik hou van ons drukke chaotische leventje waarbij ik ontspanning en tijd voor mezelf ook belangrijk vind. Voor de zwangerschap van Romee rende ik regelmatig en was ik vaak in de sportschool te vinden waar ik nog steeds groepslessen fitness volg. In maart 2017 is Pip in ons gezin gekomen. Pip is een Sharpei pup, die doet waar hij zelf zin in heeft. We zijn toen Pip 8 weken oud was begonnen met een puppycursus. Debby Das volgde dezelfde cursus met haar hond Boris. Tijdens de laatste les kwamen we aan de praat over het hardlopen. Zij vertelde dat ze rende bij STB en dat er net een groep neem de benen was gestart. Thuis bekeek ik de internetsite van STB. Op de site las ik dat je als beginner het beste op een donderdag een keer kon langskomen om te kijken op welke manier je kon instromen. Zo gezegd, zo gedaan...

22

Hallo, ik zal mij even voorstellen voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Lindsey Leistra, ik woon samen met mijn man Roel en onze bordercollie Grim in het mooie Waubach. Laatst heb ik mijn diploma Financieel Administratie behaald en momenteel doe ik nog een studie erbij, om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een paar jaar terug ben ik begonnen met hardlopen, dit vond ik lekker om te ontspannen en ook om mijn conditie op te bouwen en af te vallen. Toen had ik flink overgewicht en hier wilde ik dan ook wat aan doen. Met hardlopen en fitness verloor ik de eerste kilo's en inmiddels mag ik dan ook best trots zeggen dat ik 32 kilo kwijt ben geraakt. Nog steeds doe ik graag hardlopen, op de donderdag bij de STB en door de week een paar keer in mijn eentje, verder doe ik thuis de nodige fitness en krachttraining. Bekend of onbekend, iedereen heette je welkom..


Vanaf dat moment probeer ik ook zoveel mogelijk op de donderdag te komen. Ook vind ik de tips die je er krijgt fijn, en de gezelligheid die er is tijdens de training. De locatietraining en looptref is ook hartstikke leuk, je ziet dan eens andere gebieden, kunt tijdens de run genieten van de natuur, en je ziet ook ee ns de andere gezichten van de STB die op andere dagen trainen. Dus met andere woorden een top club om aan mee te doen! We kijken uit naar nog vele gezellige, sportieve activiteiten met jullie samen!

Van Gogh Blog 2 (door: Marcel Klein ) Het komt regelmatig voor in de speelfilm entertainment fabriek Hollywood dat er meerdere delen worden gemaakt van een film zoals bijvoorbeeld Back to the Fjoetsjur met Marty mc F. en doc B. ( ook te bekijken op JoepTjoep) Eens kijken of dit concept ook in de clubbladen industrie een fjoetsjur heeft. De roze voorjaarsweek is inmiddels al lang en breed afgesloten, die Tom D. heeft nu wel zijn gloriemoment gehad. Inmiddels zijn we van dit roze voorjaar doorgeschakeld naar een oranje zomer met de Oranje Leeuwinnen, die dames kunnen best wel een leuk stukje voetballen. Echte Hollandse meiden die groot zijn geworden met Calve pindakaas en Danoontje Powerrrrrr, dat zie je duidelijk. In dit team kom je namen tegen als : Lieke M. , Vivianne M. , Shanice van de S. , Jackie G. , en Sari van V. , wie kent ze niet?

Dit alles onder de deskundige leiding van bondscoach Sarina W. , het schijnt overigens dat ene Foppe assistent is, maar die zie je nauwelijks in beeld, daar kraait geen haan naar!, maar die Sarina W. kan best wel een leuk stukje coachen, dit team heeft geweldig gepresteerd en de finale prachtig gewonnen en in stijl kampioen van Europa geworden, zo zie je maar weer, je hoeft niet perse naar de Efteling voor mooie sprookjes te zien! Tijdsprongen laat ik deze keer achterwege, anders wordt het teveel een Back to the Fjoetsjur kloon en tijdsprongen mag je ook niet te vaak doen, in de tv serie Lost is goed te zien waarom niet! In deze serie konden ze trouwens wel een leuk stukje script schrijven en een leuk stukje acteren en zaten ze op een leuk eilandje.

23


24


Maar wat heeft al dit oeverloze geleuter nu met Van Gogh te maken? In zijn tijd was er immers nog geen tijdreizengebabbel, geen teeluvizie, geen Calve Pindakaas, geen Danoontje Powerrrr en ook geen Oranje Leeuwinnen. Geduld, de moraal van dit verhaal is dat de clou straks vermeld gaat worden! Een leuk stukje spanning opvoeren krijg ik nog wel geregeld.

voor een paar reumaverenigingen met een papieren clubblad, leuk om te doen. Heb nog vergeten te vermelden dat ik bij eerste keer dat ik naar reumatoloog in weert ging Roy P. tegenkwam op station Landjegraaf, dat blauw/gele koekblik dat aan kwam karren is dus een STB treintje geworden. Inmiddels hebben we wel de finale bereikt van dit verhaaltje met oranje tintje en om nu te scoren zal ik de clou nog inkoppen.

Heb inmiddels al niet meer hardgelopen sinds de Adelanteloop op 9 juni van dit jaar, had teveel last en problemen met pijnlijke gewrichten, stijfheid en vermoeidheid, na wat onderzoeken bij de huisarts en reumatoloog kwam als diagnose Fibromyalgie uit de bus rollen, dit verklaart een hoop. Zoals het nu uitziet is hardlopen verleden tijd voor mij, traplopen thuis geeft al pijnklachten in de knieen en heupen. Dus voor degenen die me zoeken op trainingen of bij wedstrijden, die weten nu meteen waar ik uithang of in dit geval : niet uithang. Ben wel gestopt op een mooi hoogtepunt met de tweede plaats bij de Adelanteloop op de kortste afstand, een podium is een mooi moment als laatste keer, neem wel in stijl afscheid van het lopen. Blijf overigens wel gewoon stukjes schrijven voor het Establetje, er zijn genoeg mogelijkheden en onderwerpen waarover ik flink uit mijn nek kan kletsen. Overigens fiets ik wel nog vijf dagen per week naar werk en weer terug, fietsen gaat vrij aardig, hier heb ik toch minder last van pijnlijke gewrichten. Heb het schrijven inmiddels een stukje uitgebreid, schrijf nu ook regelmatig stukjes

Het ziekenhuis in Weert bestaat uit een hoofdgebouw en een tweede rode bijgebouw waar de afdeling reumatologie is gevestigd, dit rode bijgebouw heeft een bijnaam : het Vincent van Gogh gebouw, dit is overduidelijk te zien aan een groot bord aan de gevel van dit gebouw! Zo, ben uitgeraaskald voor nu, Toedels! Marcel

25


26


Halve Marathon in Disneyland (door: Robin Janssen) In het weekend van 23 en 24 september was het eindelijk zover: de halve marathon in Disneyland! Vrijdag ochtend reden we al vroeg richting onze B&B kortbij Disneyland, we wandelen alleen deze dag nog rond in Parijs om daarna vroeg ons bed in te kunnen duiken. Om 4:30 gaat de wekker af, ik ben er helemaal klaar voor: mijn eerste 10km in de 31KM challenge. Na het ophalen staan we helemaal in spanning bibberend van de kou te wachten tot het startschot gaat. 3..2..1 Start! vuurwerk bij de start en iedereen is onderweg. Onderweg krijg je de kans om op de foto te gaan met alle bekende Disney figuren. Die kans heb ik natuurlijk niet laten schieten. We rennen het hele park door. Zigzaggend langs de Space Mountain, over Main Street, door Fantasyland en door het grote roze sprookjeskasteel van Doornroosje. Helemaal te gek. De kilometers vliegen voorbij en de finish komt in zicht. Daar is ie dan mijn eerst verdiende medaille! Doordat ik op het laatste moment meeliep in de challenge krijg ik een ander startnummer. En ik moet even twee keer kijken.. startvak A? Dat is toch alleen voor de snelle jongens? Spannend ik heb er zin in! De volgende morgen is het weer 4:30 maar toch sta ik fluitend op. Ik loop rond 6:00 naar het startvak en er staan 50 man te rekken en strekken en warm te lopen, ze gaan overduidelijk voor de winst. Ik kan mijn lach niet meer van mijn gezicht afhalen en maak wat lonely startvak selfies. Wat heb ik een geluk! Om 7:00 gaat het startschot en weg zijn ze! En ik ren erachteraan, voor een paar seconden en ze zijn snel uit het zicht.

Ideaal ik hoef nergens te wachten om op de foto te kunnen gaan. Na 6km ren ik niet meer alleen en krijg ik gezelschap uit vak B en C. Na een pittig parcours zie ik na 18km de mickeymouse oren uitsteken van disney studio’s. Ik ben er bijna. Nog een rondje om het Disney lake en de finish is in zicht. Aan de zijkant staan Mickey, Minnie, Donald en Goofy iedereen op te wachten. En ik krijg mijn halve marathon medaille en de

challenge medaille. Met spierpijn 2.0 en mijn verdiende medailles heb ik de rest van de dag nog in Disney rondgewandeld. Trots ben ik erop. Het was een running event om nooit meer te vergeten!

27


Korte wedstrijd impressies

(door: Theo Schmeits )

Gelezen op de STB wedstrijdsite Paul Jacobs:Wedstrijd in Eschweiler gelopen. Lenie en ik zijn beiden eerste geworden in onze categorie in 50.38 en 45.28. Mooie wedstrijd onder prima omstandigheden. Onze dames van STB weer goed op dreef bij de DĂźrener Rurtallauf. In een mooie tijd van 25:11 op de 5 km is. Claudia BeckersSteinbusch weer terug van weggeweest en wist daarmee de 3e plaats in haar categorie te beleggen. Ellis Jacobs liep de 10 km in een lage 39-er tijd en behaalde de 1e plaats in haar categorie. Proficiat dames! Paul Jacobs: Het was weer heel plezierig in Durwiss. Samen met Rico Lux, Dinand Radstake, Jeroen Matthes, Niels Hermans en Saskia Bottenberg STB vertegenwoordigd. Ikzelf was heel tevreden met mijn tijd: 43.57 en derde in mijn categorie. Chris Hanssen: Vandaag de Corio trail gelopen; 20,1 km in 2:03:16. Weer een mooi afwisselend parcours. Tevreden over het resultaat (nog niet helemaal fit) en over 3 wk een trail in de Ardennen van 27 km. Ben er erg benieuwd naar Paul Jacobs: Vanmiddag bij 27 graden de Rurbruckenlauf gelopen samen met Lenie Jacobs. Zelf liep ik 46.04 en Lenie klokte 52.55. We doen het er mee. Lenie 2e en ik 5e in de categorie. Chris Hanssen: voor het eerst in de Ardennen mee gedaan aan een trailrun: trail des fantomen; gekozen voor de 27 km. Moeilijk parcours veel steile hellingen en

28

gladde rotsen/wortels; soms eerder een hike als een trail; paar keer gevallen. Afgerond in 3:41 volgens mijn Garmin. Wil nog wel eens gaan voor een herkansing. Bijzonder dat mensen daar 100 km kunnen lopen! Chris Hanssen: De St Pietersbear trail in Maastricht; heerlijk. 18 km 1:56:12 wat voorzichtig aan gedaan ivm een kuitblessure maar gelukkig zonder problemen verlopen Peter Hendrix: Op 9 sept. de Challenge Almere Amsterdam gedaan. Degelijke wedstrijd gedraaid in voorbereiding op de Ironman Barcelona. Deze halve Triathlon was ondanks het slechte weer, regen en wind, een goed georganiseerde wedstrijd. Ellis Jacobs: Vanmorgen in Geilenkirchen geweest bij Burg Trips. Een leuke wedstrijd op een mooie locatie ter ere van het 90 jarig bestaan van het kasteel. Roy liep de 10 km in 36.47 en ik de 5 in 18.31. Roy kwam daarmee op de tweede plek en ik eerste overall. Fijn ontspannen gelopen allebei op deze mooie dag. Jos Lempers: Vandaag met John Haan naar de Ruhrtal Marathon. Een mooie natuurmarathon met, zoals het hoort, nogal wat hoogte verschil.Voor John was het zijn 150e marathon en die werd beloond met een mooie 1e plaats in zijn leeftijdsklasse. Ik ook superblij met de 3e plek overall . Rik Rompen: Marathon Brussel, 3:17:01, PR verbroken (met 4 seconden ) Mooie marathon, veel hoogtemeters


Terug van weggeweest

(door: Claudia Beckers-Steinbusch)

Niet dat ik letterlijk weg ben geweest, maar fysiek ging het allemaal niet zo lekker de laatste paar jaar. Twee jaar terug begonnen opnieuw de klachten in mijn baarmoeder. In 2012 was ik al een keer met spoed geopereerd aan vleesbomen. Dat zijn myomen, oftewel goedaardige gezwellen. Gelukkig goedaardig, maar dat was ook zo’n beetje het enige goede eraan. Het zette mijn leven een tijdje op een laag pitje. Ik had hevige bloedingen en buikkrampen. Ik kreeg medicatie om deze klachten te temperen. Dat hielp niet echt. Opereren was op dat moment nog geen noodzaak, ik kreeg spuiten. Pascalle kwam die thuis zetten. Deze spuiten zorgden voor een kunstmatige overgang. Met alle gevolgen van dien. Opvliegers, haaruitval, stemmingswisselingen, etc. Enfin de dames die al in de overgang zijn, zullen het wel herkennen en hun partners waarschijnlijk ook! In die tijd rende ik niet of weinig, terwijl ik ervoor best fanatiek was. Liep steeds meer en sneller, het was een fijne uitlaatklep. Ik bleef wel bij STB en nam de wandelingen voor mijn rekening. Ook was ik vrijwilliger tijdens wedstrijden, bijvoorbeeld parcourswachter bij de Kapellerbosloop en fietser bij de Heideloop. Dat ging wel met een pamper om. In het begin leek mij dat niks, maar de arts zei dat het voor mij beter was erop uit te gaan dan binnen te blijven zitten.

Zo was ook Pinkpop 2016 volgens haar belangrijk. Ik ging met een rugzak vol gestouwd met kraamverband en aanverwante artikelen. Achteraf kan ik er wel om lachen en was het zeker de moeite waard. Dit voorjaar werd het toch nog een operatie, die spuiten mocht ik niet blijven gebruiken en de medicatie daarna hielp niet voldoende. Eén vleesboom werd verwijderd middels het kaasschaafmodel! Helaas was er te weinig weg geschaafd en kon ik zes weken later weer onder het mes. Na een kort herstel ging het daarna bergopwaarts. Pinkpop 2017 was het punt waarop ik wist dat ik weer beter was, het hele weekend nergens last van gehad. Op de After-Pinkpopborrel werd besloten om samen met vrienden de draad weer op te pakken. De eerste loopstapjes waren drie minuten en zo langzaam uitgebreid. Af en toe ging ik alleen en soms met een vriendin samen. Daarna kon ik met Frank tempo’s trainen, die ook weer begonnen is. Tenslotte met LGP (Lopers Groep Parkheide) en STB op de maandag. Inmiddels ook al twee heidetrainingen meegelopen waarvan één meer een waterballet was. Met de vrienden hebben we als doel om aan de Stadsloop deel te nemen, zoals het er nu uitziet kunnen we dat allemaal. Vorige week alvast het parcours verkend tijdens de kermis, dat was een Obstacle run met attracties en rollators geworden.

29


Om te kijken hoe ik ervoor stond heb ik 5 km in Düren gelopen met als doel 25 min. Ik was te snel gestart, na 1 km in 4:50m, was ik buiten adem. Gas terug en km 2 en 3 op 5:00 gelopen. Bij km 4 de gewonnen secondes weer verloren plus extra tijd. Mijn benen voelden alsof er lood in zat. Gelukkig de laatste km weer op het gewenste tempo kunnen open. Na de finish was ik licht teleurgesteld vanwege de tien seconden

boven de 25min, maar de dag erna toch dik tevreden. Het was tenslotte een testloop en aan het begin van dit jaar had ik niet gedacht dat ik dit zou halen. Ik ben dankbaar dat ik het lopen weer heb kunnen oppakken en hoop dat mijn buik zich de komende paar jaar rustig houdt, zodat ik nog vaak met de STB-groep mee kan en wedstrijdjes kan blijven lopen.

Uit de kantine van Joep: Gendergekte (door: Wim van der Linden) Na afloop van de baantraining is het gezellig natafelen Bei d’r Joep. En dan komt natuurlijk niet alleen het hardlopen aan bod. Ook de dagelijkse beslommeringen en de laatste nieuwstrends gaan over de tafel. Onvermijdelijk dus dat de actuele genderdiscussie met enthousiasme gevoerd werd.

Het is me wat. In Amsterdam, de stad met de onbegrensde gekte, heeft de nu voormalige hippie-elite weer wat nieuws bedacht. -We hadden al de Gay Parade ( nu Amsterdam Pride, want gay is niet genderproof) waarbij een stoet roze bootjes vol met mensen die met copulerende bewegingen trots staan te wezen op de gendersoorten homo’s en lesbiennes. -Ook de onzinnige Zwarte Pietendiscussie viel ons ten deel. Wel discussie in Amsterdam, maar niet in Suriname. -Onze geschiedenis dient herschreven te worden omdat onze zee- en staatshelden behoorlijk over de schreef gingen. Weg met Piet Hein. Gelukkig was zijn naam al klein.

30

-En nu wordt ons de genderdiscussie door de strot geduwd. En wij, achterlijke provinciaaltjes, slikken het nog ook!! Net als het bier van barmens Joep. Vroeger werd hij nog barman genoemd. Ik durf er verder geen gender bij te noemen al denk ik dat Joep barhetero is Wat was het vroeger heerlijk overzichtelijk. Toen liep de politieman op straat, de badmeester of –juffrouw langs de rand van het zwembad, stond de schooljuf voor de klas en hielp de brandweerman je als je huis in de hens stond. In Schinveld hielpen brandweermannen je zelfs om je huis in de fik te zetten, maar dat terzijde. Die tijd komt nooit meer terug. Op straat loopt de politiehetero, politiehomo, politielesbienne, politiegender fluide, politiegender skolioseksueel, politiegender aseksueel of nog een stuk of 50 andere gendersoorten. Ze dragen trouwens allemaal een politiefluit. Zou dat wel genderproof zijn? Baldadige jeugd wordt door de badmensen uit het water gehaald. We hebben het nu dus over de badmuts of de badgast.


Van de schooljuf of –meester zou je een nieuw gender kunnen maken: gendersoort onder wijzer. Het woord Brandweerlieden is genderproof. 1 brandweerman is echter uit den boze. En aan 1 brandweerlid zit een discutabel kantje. Dan maar het gezellige spuitgast. Hoewel dat ook op bezwaren zou kunnen stuiten. Batman, een Tom Poes, mijn buurvrouw en buurman, Liebfraumilch, de huisvrouw, de toiletjuffrouw ( zou in sommige gevallen een wc-pot kunnen zijn), een oud wijf, een sterke kerel, een maagdenpalm………. hoe moeten we die nu gaan noemen? Ho…hier hangt een prijsvraag in de lucht: Wie weet een genderproof alternatief voor bovenstaande woorden? Ook zelfbedachte woorden en hun vervangingen mogen meedoen. Stuur een mailtje naar de redactie. De jury bestaat uit de genderkenners Theo Schmeits en Herman Gerards. 13.00 u 13.10 u 13.20 u 13.30 u 13.40 u 13.50 u 14.00 u 14.10 u 14.20 u 14.30 u 14.40 u 14.50 u 15.00 u 15.10

100m junioren C 100m junioren C 100m junioren C 100m junioren C 100m junioren C 100m junioren C 100m junioren B 100m junioren B 100m junioren B 100m junioren B 100m junioren B 100m junioren B 100m junioren A enz

HerMAN Gerards? HerMAN? Deze naam is niet genderproof. Ik heb met je te doen HerMAN. In de gendergekte onacceptabel. We moeten het voortaan laten bij Herm. Tot slot het correcte gendergebruik in de atletiekpraktijk. Een kort deel van een wedstrijdschema van een baanwedstrijd. Na de vermelde 100m komen nog 10 andere onderdelen aan bod. Na anderhalve dag beginnen de prijsuitreikingen.

homoseksueel, lesbisch seksueel panseksueel, interseksueel demiseksueel, poliseksueel, transseksueel cisgender, skolioseksueel, a-seksueel heteroseksueel, seksueel fluide alle niet vermelde gendersoorten homoseksueel, lesbisch seksueel panseksueel, interseksueel demiseksueel, poliseksueel, transseksueel cisgender, skolioseksueel, a-seksueel heteroseksueel, seksueel fluide alle niet vermelde gendersoorten homoseksueel, lesbisch seksueel enz

Bij het ter perse gaan van ons mooie clubblad kwam onze Theo nog met een lumineus idee. Omdat STB volgend jaar de Limburgse Kampioenschappen cross organiseert bij de Kapellerbosloop, wil hij dit jaar al, als primeur in Nederland, een genderneutrale uitslagenlijst van onze Sjef van Ooyen Kapellerbosloop.

Als we daar de krant niet mee halen….. Bovendien scheelt het ook extra prijzengeld, want we hoeven alleen maar de eerste drie mensen te huldigen. Daar zal ons penningmens natuurlijk ook heel blij mee zijn, want we moeten namelijk ook altijd op de kleintjes blijven letten.

31


Verjaardagskalender November

14

Sibille Waszkiewicz

51 jaar

1

Audrey Reijnen

13 jaar

16

Dave Kil

41 jaar

1

Jurre Vermeulen

17 jaar

16

Dennis Lymandt

43 jaar

3

Ivo Vincken

45 jaar

17

Jürgen Schoumakers

44 jaar

6

Vivette Märker

47 jaar

18

Gerte Offeringa

48 jaar

9

Femke Oerlemans

12 jaar

19

Maud Missler

14 jaar

12

Joseph Li

19 jaar

21

Jelle Quaedackers

10 jaar

13

Maartje Kec

19 jaar

21

Marlies Renkens

57 jaar

14

Jesper Florie

13 jaar

27

Alicia Koot

33 jaar

15

Tim Roks

33 jaar

28

Jeroen Matthes

31 jaar

16

Huub Donders

57 jaar

28

Rik Rompen

37 jaar

17

Ryan Philippi

25 jaar

29

Kyra Hoogeboom

12 jaar

18

Fenna Arends

12 jaar

30

Silvie Rutjens

55 jaar

19

Ellen PendersBernaards

58 jaar

20

Iris Pilich

26 jaar

23

Fleur Kramer

16 jaar

26

Isis Stuart

13 jaar

27

Léon Schoonbroodt

61 jaar

28

Leon Hacquier

56 jaar

28

Fabienne Reintjens

51 jaar

30

Jacqueline Dieters

48 jaar

December 1

Levi Hoogeveen

10 jaar

2

Fleur Frencken

11 jaar

7

Karlijn Baur

23 jaar

7

Rik Radstake

21 jaar

10

Tom Theunissen

11 jaar

11

Nicolien Bout

52 jaar

13

Sjef van Ooyen

75 jaar

32


Cavemanrun-Ice Edition ( door: Ivanka Lahaye en Krista Janssen) bepaalde obstakels. Er is een serieuze kans op een blessure. Maar dat was de ervaring meer dan waard.

Krista “Ja hoor, tuurlijk kunnen wij dat!” riep ik toen mijn zusje de eerste keer begon over de cavemanrun ice edition. Een obstacle run in Landgraaf, die begint in de sneeuw van snowworld, en vervolgens over het megalandterrrein, door de tuinen van mondo verde, via de trappen richting de halfpipe-afdaling in Strijthagen leidt.

Ivanka Dat het zwaar was zal ik zeker niet ontkennen. Hoewel er mensen zijn die 9 km, de route 2 keer of zelfs 18 km hebben gedaan. Nou voor de 1ste keer vonden we 6 km prima. (Leuke gezinsactiviteit.) Er kwamen per slot van rekening nog 25 obstakels bij en je weet niet wat je kan verwachtten. Zeker niet hoe je uithoudingsvermogen zou zijn. Ik was wel al 5 weken aan het rennen. Was dat genoeg?! Ongetraind kan je er beter niet aan beginnen. Of sla obstakels over, maar dan mis je de fun. Want fun is er wel te vinden. Tenminste als je rennen, klimmen, glijden, glibberen door de modder, sneeuw en zwemmen in vijvers met nog +/- 2500 lollig vind. Ik heb wel 3 dagen spierpijn gehad, want je wordt nat en koud en je spieren onderweg ook. Zeker als er opstoppingen zijn bij

Daarna nog een stukje door het bos omhoog en langs de skihal terug naar de finish. 9 km, 33 obstakels in totaal. Volgens de website “een fysieke en mentale beproeving die kracht, conditie, doorzettingsvermogen, teamspirit én een grote knipoog vergt.”

33


Die 9 kilometer had ik wel vertrouwen in, die obstakels had mijn zusje wel vertrouwen in, dus dat moest goedkomen. Met een paar (2) extra bootcamptrainingen van mijn schoonbroer gingen we de uitdaging aan. Mijn schoonbroer vond de uitdaging niet groot genoeg en koos voor de 18 km (die uiteindelijk 21 km bleek te zijn omdat een paar stewards ze in het begin de verkeerde kant op stuurden), dus moest mijn man mee

Met een flesje water in de ene hand en een plak peperkoek in de andere liep bijna iedereen op zijn gemakje de trappen op. Wij hebben de vaart er een beetje ingehouden in de wetenschap dat we al ruim over de helft zaten. Bovenaan de trappen stond het volgende obstakel klaar: een sprong van 3 of 5 meter. Mijn zusje twijfelde geen moment en sprong vanaf de 5. Mijn man (die hoogtevrees heeft) bleef aan de

voor de morele steun (en eventueel wat hulp bij te zware obstakels).

kant kijken. Ik twijfelde‌ Maar met een groep stoere mannen wachtend achter je kun je natuurlijk niet toegeven dat 5 meter toch wel erg hoog is, dus toch maar ogen dicht en springen, om daarna het laatste stuk van het parcours af te leggen. De halfpipe naar beneden, nog een stukje door de modder tijgeren en als laatste uiteraard de ramp op naar de finish. Tegen de verwachting in alle 3 nog best fit. Zou ik volgend jaar weer mee doen? Zeker!

De start was meteen pittig; snowworld omhoog op sportschoenen is toch een ander verhaal dan de berg omlaag op een snowboard. Maar al snel waren we boven en mochten we buiten van een zonnetje genieten. Het leek erop dat we met snowworld het ergste gehad hadden, maar na een paar erg leuke obstakels die goed te doen waren (monkeybars, containers vol water, modderbaden) kwam de visvijver. Over de vlotten bleek toch best lastig met gladde schoenen! Maar gelukkig was zwemmen ook een optie. Daarna van de glijbaan af (blijft toch leuk), het mountainbikepad omhoog, een stukje lekker lopen door het bos en toen de trappen‌

34

En na de STB-training in de stromende regen van vandaag (waarbij de heren door de rode beek ipv over het bruggetje gingen) denk ik dat Theo, Leon en Ed er volgend jaar ook bij zijn! Toch heren?


35


Baksteen door het venster Amerikaan met zelfspot Iedereen roept onmiddellijk “die bestaat niet”. Oké, Ik geef toe, de betreffende Amerikaan is al dood. Hij was echter levensecht. Een zoon van Ierse immigranten die in de jaren dertig van de vorige eeuw opgroeide in de New Yorkse wijk Morningside heights. Deze man heb je nodig om het leven eens keihard te relativeren. Ik heb het natuurlijk over George Carlin. Afgelopen februari was ik op wintersport in Oostenrijk toen een van mijn ski-maten me een You tube filmpje van hem liet zien. Ik was direct verkocht! We zijn nu zeven maanden verder en ik denk dat ik alles wat er aan beeld- en geluidsmateriaal van hem is heb gezien. De man was een fenomeen. Geen onderwerp liet hij liggen, geen taboe werd vermeden. Hij had een carrière van ruim 52 jaar als standup comedian, acteur, publicist. Wat mij het meest beviel was/is de ongekende ironie en de kunst de Amerikaanse maatschappij op de hak te nemen en niets of niemand te ontzien. De politici, de kerk, de consumerende burger, en vooral het taalgebruik krijgen er genadeloos van langs. Hoewel de goede man stierf in 2008, lang voordat “the Donald” de scepter in handen kreeg is het leuk om te zien dat de politiek een afspiegeling is van de maatschappij, met name en wellicht vooral in de USA. (you tube: George Carlin on politicians) List of people who ought to be killed

36

Het stereotiepe beeld dat we hebben van de Amerikanen hoor je prachtig in een fragment over de koopziekte van het land (you tube: george carlin about consumption and education) De taal is een ander onderwerp waar hij een virtuoze draai aan kon geven. Vooral als hij aan een opsomming begon. (you tube: george carlin – Racism) Zelfs de veranderingen van de natuur en het klimaat is onderwerp geweest. Jaren voordat het een issue werd. Hij heeft alles gehad. Ik ben nog aan het zoeken naar een link met de hardloopwereld maar die bestaat gewoon niet. Hij was geen sportman, hij dronk, hij rookte, hij gebruikte ladingen drugs. Vergeleken met deze man is onze Youp van ’t Hek maar een brave burger. Ik denk dat hij stiekem helemaal geen Amerikaan was…… Nou ja, bekijk deze filmpjes dan maar tijdens de lange donkere avonden die voor ons liggen, na de training! (tip: er staan geluidsfragmenten van wel 7 uur op internet, geweldig als luistervoer voor een lange autorit of vliegreis) Nog een paar heerlijke fragmenten: Child worship Fear of germs Food advertising Airport security Driving NIMBY Sports


Diverse Uitslagen 2/7 276 113 148 163 8/7 cat. 1 16 14/7 cat. 3 1 2 15 1 2 2 4 3 4 1 7 2 1 1 1 2 2 4 6 1 2 22/7 cat. 5 2 23/7 1 91 100 105 106 12 18 32 69 71 72

Bemels Beste Boeren Bergloop 7,5 km marianna hodinius 15 km ilya nijsters chris hanssen alicia nijsters Kragten Avondloop 10 km erik haakma marcel janssen Meander Mondo Verdeloop 5 km daniel smirnov leon hendrikx jos gubbels joseph li diana born debbie das marjo goossens andre roumen nicole gidding olaf hissel marianna hodinius bianca walraven 10 km jeroen matthes roy ploum marcel van de pol ellis jacobs leon reijnders janou homminga dinand radstake rico lux carmen jacobs lenie jacobs Rur-BrĂźckenlauf - Birkesdorf 10 km paul jacobs lenie jacobs Corio-Trail - Heerlen 10 km jeroen matthes saskia bottenberg leo logister diana born andre roumen 19 km ellis jacobs roy ploum janou homminga chris hanssen alicia nijsters carmen jacobs

prestatie

27/7

0:51:08

-

1:14:26 1:17:00 1:18:05 prestatie

620 5/8

0:40:28 0:56:56 prestatie 0:20:12 0:22:03 0:23:39 0:24:35 0:27:24 0:27:33 0:27:56 0:28:13 0:29:08 0:29:14 0:30:34 0:34:35 0:35:57 0:38:33 0:39:59 0:40:16 0:42:37 0:44:47 0:45:30 0:46:44 0:48:38 0:52:04 prestatie 0:46:05 0:52:55 prestatie 0:37:45 1:06:04 1:06:54 1:07:15 1:07:20 1:39:44 1:41:45 1:51:23 2:03:20 2:04:01 2:04:02

113 121 158 172 297 6/8 13/8 14 203 19/8 cat. 1 3 4 1 3 5 2 20/8 7 27/8 cat. 2 2/9 cat. 1 5 2 5 1 2 3/9 32 91 98 9/9 cat. 5

Triathlon Alpe dHuez 2,2 km zwemmen rob riksen 119 km fietsen rob riksen 20 km hardlopen rob riksen Overall rob riksen 10 von DĂźrwiss 10 km paul jacobs dinand radstake rico lux niels hermans saskia bottenberg Ironman - Maastricht 42,2 km arno hanssen Monschau Marathon marcel van de pol john haan Monte Sophia XVI - Niederzier 28,1 km roy ploum marcel van de pol danny kil ellis jacobs paul jacobs rico lux lenie jacobs Raerun - Raeren 22 km dennis lymandt Hamminkelner City-Lauf 5 km perry peeters Rur-Wurm Lauf - Unterbruch 14,1 km roy ploum ronald hoogeboom paul jacobs herman gerards lenie jacobs pierre muijrers Den Drieschloop - Valkenburg 10 km alicia nijsters mathijs oostdijk 21,1 km john oostdijk Strongman - Keulen 20 km geert pouls

prestatie 0:35:43 6:31:03 2:14:54 9:32:37 prestatie 0:43:57 0:44:28 0:46:12 0:46:45 0:51:58 prestatie 3:23:08 prestatie 3:22:23 4:22:31 prestatie 2:03:36 2:06:27 2:08:59 2:11:01 2:28:53 2:29:14 2:43:42 prestatie 1:47:47 prestatie 0:22:30 prestatie 0:53:29 1:04:01 1:04:35 1:12:16 1:13:21 1:18:07 prestatie 0:46:38 0:52:37 1:57:53 prestatie 2:19:06

37


38


9/9 cat. 3 1 16/9 11 16/9 cat. 1 1 17/9 1712 2923 17/9 1 2 17/9 cat. 5 15 130 23/9 cat. 2 3 1 1 3 8 2 2 2 12 3

Rurtallauf - DĂźren 5 km claudia beckers-steinbusch 10 km ellis jacobs Trail du Pays de Herve 12 km dennis lymandt Int. Volkslauf - Eschweiler 10 km paul jacobs lenie jacobs Dam-tot-Dam loop - Amsterdam 10 EM robin janssen diana born Geilenkirchener Stadtlauf 5 km ellis jacobs 10 km roy ploum St. Pieters Beartrail - Maastricht 18 km alicia nijsters carmen jacobs chris hanssen STAP-loop Brunssum 5 km janou homminga guus stauvermann 10 km jeroen matthes roy ploum marcel van de pol ronald hoogeboom paul jacobs leon hendrikx lenie jacobs marcel janssen pierre muijrers

prestatie

24/9

0:25:11 30/9 3 14 30/9 cat.

0:39:04 prestatie 1:03:31 prestatie 0:45:28 0:50:38 prestatie 1:34:10 1:41:37 prestatie

13 1/10 953 1/10

0:18:31 0:36:49 prestatie 1:41:26 1:51:14 1:56:56 prestatie 0:22:11 0:27:48 0:37:14 0:38:21 0:40:52 0:46:00 0:46:28 0:47:14 0:52:29 0:59:21 0:59:53

12 26 1/10 113 1/10 cat. 2 4 1 9 3 4 3 21 1 3 11 8 7 3

Disney Half Marathon 21,1 km robin janssen Ruhrtal Marathon - Witten jos lempers john haan Ironman - Barcelona 4 km zwemmen peter hendrix 180 km fietsen peter hendrix 42,2 km hardlopen peter hendrix Overall peter hendrix KĂśln Marathon danny kil Alfa Trail Run - Schinnen 12,5 km dennis lymandt ronald hoogeboom Brussel Marathon rik rompen Mondriaanrun - Heerlen 5 km leon reijnders marcel coerver janou homminga tim roks michel beckers diana born andre roumen robin janssen 10 km marcel van de pol alicia nijsters niels hermans ivo vincken bert vanthoor pierre muijrers

prestatie 2:08:56 prestatie 3:33:15 3:57:44 prestatie 1:19:38 5:27:57 4:04:46 11:05:16 prestatie 3:38:07 prestatie 0:57:44 1:02:34 prestatie 3:17:01 prestatie 0:19:12 0:21:01 0:21:24 0:23:41 0:25:47 0:27:42 0:28:14 0:31:27 0:38:56 0:47:53 0:48:42 0:51:55 0:52:03 0:54:59

Aktiviteitenkalender Jeugd (door : Ingrid Ploumen) 18 oktober: geen training ivm herfstvakantie 1 november : Mini, B/C- pupillen trainen op woensdag in de zaal. 1 november: trainingstijd voor alle pupillen is op woensdag van 18.00 - 19.00 uur. 22 november: Sinterklaas op bezoek (datum is ovb) 25 november: training in Kapellerbos 2 december: training in Kapellerbos 3 december: wedstrijd Kapellerbosloop ( inschrijven via STB) 23 december t/m 3 januari is geen training ivm kerstvakantie 20 januari 2018: wedstrijd abdijcross ( inschrijven via STB) 26 december: kerstcross Avon ( zelf inschrijven)

39


Terug naar de basis (door: Rob Riksen) Mijn triathlon jaar 2017 in drie bedrijven. Slechts weinig van de huidige STB-leden weten dat ik in 1984, vrij kort na mijn allereerste hardloopwedstrijd (de heideloop over 8 EM), deelnam aan de allereerste kwart triathlon in Landgraaf. Ik was daarmee onderdeel van de eerste lichting triathleten in de jaren tachtig. Deze sport begon feitelijk als een weddenschap tussen duursporters uit de verschillende sporten. Een zwemmer, een wielrenner en een marathonloper kwamen er aan de bar niet uit wie nou de beste duursporter was en besloten (wellicht onder invloed van alcoholische dranken) een combinatie van de drie sporten te organiseren om dit pleit te beslechten. Hawaii herbergde de eerste triathlon ooit en ik neem aan dat de wielrenner de winnaar was. Deze combinatie van duursporten werd in de daarop volgende jaren dusdanig populair dat er ook in Nederland een belangrijke wedstrijd werd georganiseerd. Almere is sindsdien in Nederland het Walhalla van de (ironman)-triathleten. Toen ik in een uitzending van Avro’s Sportpanorama de heroïsche beelden zag van Almere besloot ik vrijwel direct dat ik deze sport ook wilde gaan beoefenen. Ik had een aantal medestanders binnen STB. Wim Starmans, Sjef van Ooijen en Harm van Goor waren ook al besmet met het triathlon virus. Ik had komende vanuit de zwemsport, die ik vanaf mijn 16e bij het toenmalige NIMO in Landgraaf beoefende, ook wel affiniteit met fietsen en hardlopen. Ik was bij het zwemmen geen uitgesproken sprinter, maar had meer aanleg voor de wat langere afstanden (800 of 1500 m), hoewel mijn trainers dat toen niet echt goed door hadden. De eerste kwart triathlon in Landgraaf was eigenlijk een driekamp, omdat de onderdelen elkaar niet direct opvolgden.

40

Daarom bleek aan het einde van de wedstrijd pas dat ik (tot mijn grote verbazing) tweede was geworden achter een tiener uit Brabant (wiens naam ik helaas niet meer kan achterhalen). In de jaren nadien kon ik die prestatie echter niet herhalen vanwege het feit dat de oorspronkelijke niet-zwemmers allemaal de borstcrawl onder de knie kregen. Door mijn matige fietskwaliteiten verspeelde ik de inmiddels kleiner geworden voorsprong bij het zwemmen steeds vaker en sneller. Midden jaren negentig was de triathlonsport dusdanig geprofessionaliseerd dat het met een baan en gezin er bij onmogelijk was om op enig niveau mee te draaien. Ik stopte met een handvol kwart en een tweetal halve triathlons (Tegelen en Stein) op zak met de sport en koos voor het hardlopen, hetgeen zich ook direct uitbetaalde in betere prestaties op dat onderdeel. Aan het trainen voor en het voltooien van een hele (Ironman) triathlon heb ik me nooit durven wagen.

De spanning voor de zwemstart in Weert (foto Ruud Heuvelmans). Waarom dan ineens een comeback in de triathlonsport in 2017 en dat op 54 jarige leeftijd? Dat is een lastig te beantwoorden vraag.


Na een aantal gezamenlijke fietstrainingen met triathlon maatje Mario Geilen werd in de zomer van 2016 nagedacht over een mogelijk interessante wedstrijd. De keuze viel op de triathlon van Alpe D’Huez, waarover later meer.

Wisselen in Weert (foto Ruud Heuvelmans). In de voorbereidingsfase, die al in september 2016 begon met een wekelijkse zwemtraining in zwembad de Polfermolen in Valkenburg en met meer fietskilometers, besloot ik om een voorbereidingswedstrijd in te lassen om ook weer wat vertrouwd te raken met de logistieke dilemma’s van de sport. Bij een triathlon is het belangrijk om alle spullen tijdig op de goede wisselplekken geplaatst te krijgen. Het wisselen is een kunst op zich, waar ik helaas geen echte specialist in ben. Wisselen van wetsuit levert meestal koddige taferelen op (spartelen op de grond), de keuze tussen wel en geen sokken levert tijdverlies op of blaren, de keuze tussen gewoon veters strikken of met een schuifje en elastische veters van start gaan is ook van belang.

Bij de triathlon van Weert (https://stadstriathlonweert.nl/) was ik vooral verbaasd over het geringe aantal deelnemers in vergelijking met de situatie in de negentiger jaren toen de wedstrijden vaak volgeboekt waren. Ik werd in Weert uiteindelijk 14e van de 35 (!) deelnemers in een tijd van 2:32:40, hiermee was ik voor mijn herdebuut dik tevreden (mijn laatste wedstrijd in de jaren negentig finishte ik rond de 2:10, dat is ook mijn P.R. op de Olympic distance). Ik werd bij de Weerter triathlon aangemoedigd door vrienden/Weertenaren Ruud en Margo Heuvelmans. Ruud, die een zeer verdienstelijk fotograaf is, maakte foto’s van de wedstrijd, soms liggend op het asfalt met gevaar voor eigen leven. Tot mijn grote verbazing kreeg ik vlak voor de triathlon van Alpe D’Huez een mail thuisgestuurd van de Nederlandse Triathlon Bond met de mededeling dat ik aan het WK (Olympic Distance) voor Age-groups mee mocht doen. Ik checkte de authenticiteit van de mail (onder collega’s en medehardlopers bevinden zich immers diverse grappenmakers), de mail bleek daadwerkelijk afkomstig van de NTBcoördinator voor age-groups. Ik wist eigenlijk niet eens dat er een WK werd georganiseerd, laat staan dat dat in (mijn favoriete marathonstad) Rotterdam zou plaatsvinden en ook wist ik niet dat de triathlon van Weert een van de kwalificatiewedstrijden hiervoor was. Omdat het WK ook nog eens gepland was in het weekend dat ik eigenlijk zou afreizen naar de Provence voor een bijscholing over “Medische aspecten van Duursport” twijfelde ik even over deelname.

41


Uiteindelijk overwon het eergevoel het van het verstand en besloot ik toch naar Rotterdam te gaan voor mijn (hoogstwaarschijnlijk) enige WK deelname ooit. Maar eerst stond nog het hoofdgerecht voor 2017 op het menu: de alpe triathlon bij Alpe D’Huez (http://www.alpetriathlon.com/fr). De start van het zwemmen in een stuwmeer met bijna duizend mededeelnemers, terwijl er een helikopter boven het water zweefde, met het berglandschap als spectaculaire omlijsting, vergeet ik naar alle waarschijnlijkheid nooit meer. Ik kwam relatief goed geplaatst uit het zwemonderdeel en ging onderweg naar wat bijna mijn Waterloo werd: 120 km fietsen met drie beklimmingen, Alpe du Grand Serre (1375m) – Col d’Ornon (1371m) en Alpe d’Huez (1850m), van ruim 13 km elk, samen goed voor in totaal 3400 hoogtemeters. Mede gezien de hoge temperatuur en het vele, “ongewone” klimwerk werd het fietsonderdeel een enorme slijtageslag. Bij de laatste beklimming van de legendarische Alpe D’Huez, raakte ik enkele bochten voor het bereiken van het dorp in de problemen door kramp in zowat alle beenspieren. Na een noodgedwongen pauze van een minuut of vijf en na een achteraf cruciale peptalk van Rian Dekker (die vanwege gezondheidsproblemen helaas zelf verstek moest laten gaan) besloot ik achter Roger Hendrix (zoon van John Hendrix) aan te fietsen om op zijn minst het beroemde wieleroord te bereiken. Vervolgens was er nog een afstand van ruim 20 kilometer hardlopend af te leggen. Dat hardlopen werd uiteindelijk op het, deels verharde en heuvelachtige parcours, een combinatie van wandelen en hardlopen.

42

Ik finishte “op het tandvlees” in een totaaltijd die twee uur boven de verwachtte tijd lag. Het fiets- (1,5 uur) en het loop-onderdeel (0,5 uur) kostten veel meer tijd dan vooraf begroot was. Deze wedstrijd was, achteraf gezien, het zwaarste duursportevenement waar ik ooit aan deelnam.

Het fietsonderdeel van de Alpe D’Huez triathlon: loodzwaar (foto Photo Breton).

Mijn eindtijd bedroeg 9:32:37, ik finishte daarmee als 620e en als 34 e in mijn leeftijdscategorie (Veteraan 3).


Jeugdpagina

We beginnen om onze excuses aan te bieden aan Julian Bierman, door onduidelijke omstandigheden is zijn artikel over Athletic Champs van 8 juli j.l niet geplaats. Julian hierbij……….. “ Op 8 juli was weer de Athletic Champs op het terrein van STB in Landgraaf. Het was superwarm en superleuk. Ik zat in de groep van Leon. Dat was een heel leuke groep. We hebben een hele leuke wedstrijd gehad. Het gooien met de vortex vind ik het leukste onderdeel. Ook het hordelopen vind ik leuk. Samen met mijn team zijn we tweede geworden in onze poule. Supergoed! Na de wedstrijd was er familiedag met speurtocht en barbecue. Een leuke speurtocht door de velden met vragen en we kregen ook een ijsje. Bij de barbecue was beachparty met zand in het café op de grond. Dat was ook heel leuk en gezellig. We hebben leuk gespeeld en lekker gegeten.”

hoi allemaal, Mijn naam is Tess Schumans en ik ben bijna 8 jaar oud. Ik ben begonnen bij de mini's en ik ben nu een C pupil. Op de clubkampioenschappen ben ik eerste geworden, dat was heel leuk. Mijn favoriete onderdelen zijn verspringen, hoogspringen, rennen en sprinten. Ik doe vaak mee aan renwedstrijden en heb al 16 medailles en 1 trofee bij elkaar gerend. Ik heb sinds ik bij STB zit nog geen 1 atletic champs wedstrijd gemist, ik vind het heel leuk om samen te sporten. Tijdens de clubkampioenschappen hebben we met heel veel kinderen samen een vogelnestje gemaakt, dat was heel leuk. De trainers vind ik allemaal heel aardig, ze zijn life en grappig. Bij Stb moedigen we elkaar aan tijdens de Estafette of bij wedstrijden. Op de mondriaanrun was t lekker weer, ik werd 6e. Ik heb nu al zin in de volgende wedstrijd. Winnen is heel leuk maar plezier maken met zijn allen is belangrijker. Ik heb veel vriendjes bij STB en kom iedere training met veel plezier. Ik geef het stokje nu weer door aan Ilario. Sportgroetjes Tess

43


Hoi wij zijn Ricco (8) en Luca (5) Beckers. Hallo ik ben Ricco en begin aan mijn 3e seizoen bij STB waar ik komend jaar B pupil word. De clubdag op 24 September was weer super leuk. We hebben een meerkamp gedaan waarin we moesten sprinten ,hoogspringen ,verspringen ,vortex werpen en meters maken. Ook mochten alle broertjes en zusjes meedoen. Tot slot was er een prijsuitreiking waar alle nummers 1,2en3 met een diploma werden beloond. Alleen jammer vond ik dat ik de enigste C pupil jongen was. Tijdens de Mondriaan run op 01 Oktober heb ik ook meegedaan en ben na een Felle eindsprint 2e geworden en was heel trots om voor STB een podiumplaats te hebben gehaald. Hoi mijn naam is Luca en turn nu nog totdat ik 6 jaar ben bij PhDes. Ik vond het tof dat ik bij de clubdag mee mocht doen vooral het hoogspringen Vond ik leuk en mijn 3e plaats bij de minipupillen was echt cool. Net zoals Ricco heb ik meegedaan met de Mondriaan run en heb nog een paar kinderen achter me gelaten. Ik verheug me erop om vanaf komend voorjaar als Minipupil bij STB te starten.

Uitslagen Mondriaanrun 2017

Jongens 4-8 jaar Ricco Beckers 2009 Landgraaf 2:23 Beniamino Moonen 2010 Landgraaf 2:33 Bram Erens 2010 Heerlen 2:44 Pieke van de Ven 2011 Landgraaf 2:46 Luca Beckers 2012 Landgraaf 3:36

44

Meisjes 4-8 jaar Tess Schumans 2009 Landgraaf 2:42 Britt Smeets 2010 Landgraaf 2:55 Lynn Sterk 2010 Landgraaf 3:01 Luna Janssen 2010 Landgraaf 3:07 Femke Voorst 2011 Landgraaf 3:19 Christel Dorenberg 2011 Landgraaf 3:30 Saar Schumans 2012 Landgraaf 3:36 Meisjes 9-12 jaar Maartje Vervuren 2006 Landgraaf 2:07 Dunya Ait Melouk 2008 Heerlen 2:21 Zoe Jung 2006 Landgraaf 2:32 Sien Michorius 2006 Landgraaf 2:34 Amy Sterk 2007 Landgraaf 2:38 Daphne Erens 2007 Heerlen 2:40 Lotte Hendrix 2008 Landgraaf 2:40 Tarick Ait Mellouk 2012 Heerlen 3:48 Jongens 9 – 12 jaar Biek Michorius 2008 Landgraaf 2:16 Dimitri Jung 2006 Landgraaf 2:18 Daan Berends 2008 Landgraaf 2:22 Marijn Winthagen 2007 Landgraaf 2:36 Ilario Moonen 2008 Landgraaf 2:41 Julian Voorst 2007 Landgraaf 2:44


STB Clubblad 2017 nr 4  
Advertisement