Page 1


Jaargang 32 juli 2017 nummer 3 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 oktober 2017 Het volgende clubblad verschijnt in oktober 2017

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2017 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2017 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2017 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) ......................................... 5 Vrouwen bij STB…Robin Janssen................................................................ 7 Hardlopen in de zomer (bron: Runinfo) ..................................................... 8 Ervaringen bij Neem de benen (door Fabienne Reintjens) ........................ 9 Hintersitz beim Teuterhof (door Erik Haakma) ........................................11 Ouwe Leem… (door Joep Smeets) ...........................................................12 Even voorstellen… Danny Kil ....................................................................13 Vaals-Venlo editie 33…. de laatste? .........................................................15 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .........................................................23 In de wolken met je werkgever (door Leo Logister) ................................25 Verjaardagskalender ................................................................................27 Baksteen door het venster .......................................................................29 Nighttrail Vaals (door Ed, Frank en Leo) .................................................31 Kitzenhauslauf (door Carmen Jacobs)......................................................33 Rico on the run .........................................................................................35 Diverse Uitslagen .....................................................................................37 STB Looptref (door Bart Smeets) .............................................................39 Samenloop voor Hoop (door Iris Pilich) ...................................................40 Familiedag pupillen ..................................................................................43 Van Gogh – Blog (door Marcel Klein) .......................................................45 Jeugdpagina .............................................................................................47 Familiedag pupillen ..................................................................................48


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Penningmeester Vizevoorzitter Bestuurslid Bestuurslid jeugd Bestuurslid en PR

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

FinanciĂŤle adm.

Claudia Beckers-Steinbusch, Moershei 31, 6374 NR Landgraaf e-mail : finadmin@stblandgraaf.nl

Adres locatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2017 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,80

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,50

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,80

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 7,50 € 10,15

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2017 13 augustus 27 augustus 10 september 24 september 8 oktober 29 oktober 12 november 3 december 10 december

Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

STB Looptref 9:30 u. Locatietraining STB Looptref 9:30 u. STB Clubdag STB Looptref 9:30 u. Locatietraining STB Looptref 9:30 u. 34e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop STB Looptref 9:30 u.

3


Weekschema STB trainingen 2017 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1 18:30

Ma

3

ter Waerden

19:00

Di 18:30

ter Waerden

Za Zo

Duur

Begeleiders

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

9 - 9,5

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas Gerte Offeringa

4

Junioren (sprint, horden, springen)

18:30

TW

VR

VR

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

10

1:00

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

18:30

ter Waerden

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training.

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

19:00 19:00

ter Waerden

Junioren (sprint en horden)

1:30 1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

Do

Vr

Tempo kmh

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

18:30

Wo

2

Training

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Sp De Voort

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 2 januari – 26 maart Kwartaal 2 : 27 maart – 2 juli (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 3 juli – 1 oktober Kwartaal 4 : 2 oktober – 31 december (3 oktober locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Leo Quaedflieg, tel. 045-5316911, email : leja.quaedflieg@ziggo.nl Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) aangeboden. Deze werd ingezameld tijdens het rondjes hardlopen op de atletiekbaan op woensdag 31 mei. Jeugdleden en enkele volwassenen hadden zich laten sponsoren en liepen zoveel mogelijk rondjes in 1 uur tijdens de jeugdtraining. We mogen trots zijn op onze jeugd. De pupillen gingen naar de Athletics Champs. Eerst indoor bij Swift Roermond en bij Unitas Sittard. Daarna buiten bij Unitas Sittard en Avon Heerlen. Ze lieten daar geweldige prestatie zien maar hadden ook veel plezier. 8 juli was de wedstrijd op onze eigen atletiekbaan.

Met de zomervakantie voor de deur kunnen we terug kijken naar een mooi voorjaar waarin de temperatuur verschillende keren flink opliep. Tijdens de jaarvergadering in maart hebben we gebrainstormd met een aantal teams. Daaruit is “looptref” geboren. Zondag 11 juni om 9:30 uur kwamen een aantal lopers bij elkaar om vanuit Schrieversheide een gezamenlijke training te lopen in verschillende tempo groepen. Na deze training was een nazit die net zo belangrijk is als de training. We zijn bij de clubkas campagne van de Rabobank op de 6e plaats geëindigd en hebben daarmee een bedrag van 1475,- euro kunnen ontvangen voor STB. Fijn dat zoveel mensen STB steunen. Dank je wel allemaal! Samen-loop-voor-hoop 17/18 juni was een indrukwekkend evenement. STB bracht de vlag vanuit sportpark Strijthagen via de Jumbo Schaesberg, de Plus in Op de kamp en de Plus in Waubach naar Sportpark Ter Waerden. Onze bijdrage ruim 1600,- euro werd daar

De meisjes junioren C en D zijn voor hun competitie dagen naar Achilles-Top Kerkrade, A.v.Weert en Unitas Sittard gegaan. Met de tent van familie Erens als beschutting tegen de felle zon was het goed uit te houden. De concurrentie was pittig. Onze meisjes C zijn op de 4e plaats geëindigd van de 14 teams en de meisjes D op de 7e plaats geëindigd van de 12 teams, in het totale klassement. Het LK atletiek voor junioren was dit jaar op 25 juni bij Achilles-Top Kerkrade. Daar haalde de junioren 5 zilveren medailles. De officiële clubkleding (wit shirt met blauwe bies en blauwe broek met witte bies) is weer verkrijgbaar bij Harry Driessen. Het trainingspak en het funshirt worden in het voorjaar en in het najaar aangeboden omdat onze sponsor daar een mooie bijdrage aan levert. Onze laatste bijdrage van STB voor de zomervakantie zal de organisatie van de Meandermondoverdeloop zijn op 14 juli. Als je helpen wil kan je je melden bij Arno Hanssen. Graag wens ik iedereen namens het bestuur, een fijne vakantie toe.

5


6


Vrouwen bij STB…Robin Janssen Hallo STB’ers

graag 2-3 keer in de week even een blokje om.

Veel leden heb ik al leren kennen maar voor degene wat me nog niet kennen schrijf ik een stukje over mezelf. Mijn naam is Robin Janssen en ik ben 26 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend David en onze franse bulldog Matsoe in Landgraaf.

Na jaren alleen te hebben gerend miste ik toch wat gezelligheid. Tijdens mijn wekelijkse rondje richting het veld zag ik mensen trainen op de baantraining. En toen dacht ik dat wil ik ook. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gewoon een training mee gaan kijken. Super leuk! Na wat onwennige eerste baantrainingen werd ik al snel opgenomen in de groep. Niet veel later ging een grote groep van STB naar Wageningen om het vrijheidsvuur naar Landgraaf te brengen. Ik heb me hier ook voor opgegeven en ik heb er geen moment spijt van gehad. wat ik van de hele dag genoten. De uren vlogen voorbij en voor ik het wist waren we weer terug in Landgraaf en kwamen we triomfantelijk met het vrijheidsvuur aangelopen. Wat vond ik het jammer dat het weer voorbij was. Maar gelukkig zijn er nog zat andere leuke evenementen die er aan zitten te komen.

Sinds 6 jaar werk ik in het ziekenhuis Maastricht. Ik werk daar op de afdeling klinische farmacie en toxicologie. Waar ik jaren terug alleen maar ben gaan hardlopen in een wanhopige poging om af te vallen is het nu mijn grootste hobby geworden. In september 2013 tikte de weegschaal ver boven de 90 kilo aan en had ik zware obesitas. Na jaren nare opmerkingen gehoord te hebben voelde ik me zwaar ongelukkig en dik. Anyways… Op dat moment heb ik vast beraden besloten het is nu of nooit. Wil ik weer gelukkig worden? JA! Vanaf die dag heb ik de vele kilo’s letterlijk de oorlog verklaard. Ik ben begonnen met sporten, minder en gezonder eten en hardlopen.

Sportieve groetjes, Robin Janssen.

Op mijn weg ernaar toe waren er toch weer mensen die het nodig vonden om op de merken dat het toch niet zou lukken en beter kon ophouden. Als ik het doe die ik het ook goed, en mijn motto was ook ga voor goud. In 3 jaar tijd ben ik 39 kilo afgevallen en voel me topfit! Ik ga nog steeds voor goud maar wel in mijn eigen race! Na het afvallen heb ik de sportschool laten vallen maar ben wel blijven hardlopen met veel plezier. Na een drukke werkdag kan ik prima afschakelen met mijn lievelingsmuziek op. En ga ik

7


Hardlopen in de zomer (bron: Runinfo) Vooral de eerste trainingen in de lente bij warm weer gaan misschien wat minder plezierig, omdat je lichaam niet is gewend aan warme omstandigheden. Het lichaam past zich vrij snel aan. Zo gaan de huidporiën na een aantal trainingen een stuk gemakkelijker open. Doe het daarom bij de eerste warme lentedagen gewoon wat rustiger aan. In de zomer bij temperaturen rond de 25 ° Celsius is het verstandig langzamer en korter te trainen en meer te drinken voor en na de training. Hardlopen bij 28 ° Celsius en hoger is onverstandig. Drank In het algemeen wordt aangeraden om minstens anderhalve liter per dag te drinken. Sporters moeten meer drinken. Tijdens een zware training of op een warme dag kan het vochtverlies oplopen tot een liter per uur. Bij

een vochtverlies van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het prestatievermogen duidelijke achteruit. Drink daarom voor, tijdens (per kwartier 150-250 ml) en na het sporten voldoende. Meer drinken dan een liter per uur heeft geen zin omdat je lichaam niet meer vocht kan verwerken.

Wanneer is er voldoende gedronken? Als je minstens een liter lichtgele urine (dus niet donkergeel) per dag produceert en geen moeite hebt met de stoelgang mag je aannemen dat je voldoende gedronken hebt. Dorst tijdens wedstrijden is een slechte raadgever. Het dorstgevoel ontstaat pas wanneer er al een vochttekort in de weefsels optreedt. Aanvulling tijdens de prestatie komt te laat. Kleding Draag bij warme omstandigheden dunnere en luchtigere sportkleding (bijvoorbeeld een singlet). Deze ventileert goed, zodat je lichaam de warmte gemakkelijk kwijt kan. Gebruik geen katoenen t-shirt, omdat deze te veel vocht opneemt. Bij niet al te warm weer kan je ook gebruik maken van dun thermoshirt. Draag geen zwarte kleding, omdat deze warmte absorbeert. Gebruik dus zo veel mogelijk witte kleding. Bij veel zon is het handig om een zonnebril te gebruiken. Hartslag bij warmte Tijdens het hardlopen hartje zomer kan je hartslag tussen de 5 en 15 slagen hoger zijn dan normaal. Door de hogere temperatuur moet je lichaam meer warmte zien kwijt te raken. Door de doorbloeding van de huid te verbeteren kan je lichaam via zweet de warmte kwijt. Omdat er in deze situatie minder bloed beschikbaar is voor je spieren wordt je hartslag hoger, zodat de hoeveelheid bloed dat per minuut wordt rondgepompt gelijk blijft. Niet alleen de omgevingstemperatuur heeft invloed op je hartslag ook de luchtvochtigheid speelt een rol. Hoe hoger de luchtvochtigheid hoe slechter de afgifte van warmte via zweetproductie en hoe hoger je hartslag. Bij veel zweten wordt je hartslag tijdens de training hoger, omdat het bloed dikker wordt en daardoor het bloedvolume afneemt.

Tips    

In de vroege ochtend en late avond is het een stuk minder warm. Train in het bos, onder de verkoelende bomen. Vermijd warm asfalt. Asfalt kan veel warmte afscheiden. Blijf na het hardlopen niet te lang in natte kleren lopen maar trek snel wat anders aan.

8


Ervaringen bij Neem de benen (door Fabienne Reintjens) Hallo allemaal, Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor het clubblad STB. Voor diegenen die mij nog niet kennen ik ben Fabienne Reintjens , 50 jaar , woon samen met mijn vriend Peter en ben gelukkige moeder van 3 kinderen, dochter Jerney 25 jaar, zoon Remco 23 jaar en zoon Luc 20 jaar.

Ik heb ruim 40 jaar getennist bij TCN maar heb uiteindelijk zelf besloten om te stoppen vanwege vele blessures aan mijn tennisarm, wat zeker een moeilijke beslissing was voor mij. Maar wat miste ik de sport, de energie en de uitlaatklep. Rennen heb ik ook wel vaker zelf tussendoor gedaan maar alleen voor mij minder motiverend en gezellig . Ik heb al vaker positieve informatie over STB gehoord van verschillende leden. Uiteindelijk heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en ben ik mij op 1 januari dit jaar lid geworden van STB. Heel spannend allemaal, na zoveel jaren een hele nieuwe vereniging instappen.

Na een informatieavond heb mij aangesloten bij een nieuwe groep, neem de benen 4 en ben op 18 februari dit jaar gestart onder begeleiding van Leo Quaedflieg. Complimenten voor STB , wat een warm welkom en wat voelde ik mij hier al snel thuis. We zijn gestart met een hele leuke groep, helaas door verschillende omstandigheden ook wel mensen moeten stoppen. Via onze neem de benen 4 app worden we steeds op de hoogte gehouden. Maar ik ga trouw drie keer per week rennen met veel plezier. Door mijn wisseldiensten in de zorg kan ik niet iedere keer met de groep mee trainen. Wat nu fijn aan deze sport is dat ik via het schema van Leo zelf weet wat ik moet rennen. Ik heb de motivatie weer gevonden en vind het heerlijk om mij weer te kunnen uitleven in een sport. Eerste loop was een feit. De Heideloop waar ik ook nog in de top tien van de vrouwen eindigde. Nu heb ik mij ook ingeschreven voor komende Mondeverdeloop op 14 juli. Als afsluiting van de groep neem de benen 4 hebben we afgelopen zaterdag met Leo en alle andere groepsleden gezellig ontbeten bij der Joep. Het fijne van deze groep is ook dat er gevorderden bij zitten die door blessures weer het lopen oppakken ook ons kunnen begeleiden. Ieder loopt zijn eigen tempo en met iedereen wordt rekening gehouden. Ik blijf zeker nu verder gaan bij STB want het is gewoon een hele leuke vereniging met veel vrijwilligers en ben heel blij dat ik deze keus heb gemaakt. Ik wil alvast iedereen bedanken voor de samenhorigheid en dat we nog lang samen met zoveel plezier mogen rennen want hier gaat het uiteindelijk om. Tot ziens allemaal, Groetjes van Fabienne.

9


10


Hintersitz beim Teuterhof (door Erik Haakma) Drakensberg, Sauvignon

2015,

Cinsaut,

Cabernet,

Om 19.01 op 2 juli is dit artikeltje geboren. Vandaag aan de STB-locatietraining meegedaan. Het belangrijkste van een dergelijke training is het verder ontwikkelen van het verengingsgevoel (zo dat is ff een binnenkomer). Na een glas of twee (kan ook drie zijn) rode wijn (witte wijn vind ik soms net wat te scherp) schrijf ik de leukste stukjes en heb de beste inzichten (vind ik zelf). Ons bezoek aan Duitsland. Vandaag eindelijk weer eens een normaal Hollands-Duits weerweekend. Redelijke temperatuur, slakken op de weg, nu en dan een zonnetje, zondagse STBers renden deze ochtend door de omgeving van Kohlscheid en Herzogenrath. Ik ga het niet hebben over de leuke run door Germanieje maar over het misschien wel het belangrijkste van het lopen: de cooling down. In het Teutoonse Hof was rond 11.00 uur het hoogtepunt van de locatietraining; de ontspannen en gezellige hinter-sitz. Allereerst een goede bediening. De Kaffee en Kuchen werden weliswaar gescheiden aangeleverd maar de bediening was heel correct en ook het gescheiden afrekenen verliep zonder moeilijke blikken van de bediening (althans ik heb ze niet gezien). Tijdens de nazit ontstaan toch altijd weer verrassende inzichten en ontboezemingen. Laten we het deze keer even over ‘ onze’ Herman Gerards hebben. Langravenaar in hart en nieren en nagenoeg fulltime bezig om “ Heerlen’ van zich af te houden. Herman klaagt wat over een tikkie teveel kilo’s na zijn blessure (viel hij over door een Heerlenaar aangelegde stoeprand?) maar ……..wat bestelt hij op 2 juli rond de klok van

11.19 uur? Jawohl een stukje Chocoladetarte. Janou viel het als eerste op. Snel werd door de ‘ tafel’ uitgerekend wat de hoeveelheid in te nemen kcal. ongeveer waren. Alhoewel de schattingen wat uiteen liepen moesten het zeker ca. 400 kcal zijn en misschien wel 700 kcal. Dat is al snel de opbrengst van een hele locatietraining. We rekenden snel uit dat hij voor deze dag nog ongeveer 300 kcal speling heeft (zeg zo’n 2 glaasjes rode wijn). Herman incasseerde de feedback als een echte STB-er. Onverstoorbaar en presteren is belangrijk maar vergeet vooral de gezelligheid niet. Deze tweeeenheid horen absoluut bijelkaar. Overigens ging er ook een gerucht rond; stel dat er toch ooit een fusie komt, dan zou Herman wel voorzitter willen worden van de fusievereniging STBAVON. Ik geeft toe, het gerucht kon niet geverifieerd worden en Herman ontkende het ten stelligste maar waar rook is… Lezers, het was 2 juli weer een hele leuke locatietraining. Eind augustus is er weer een locatietraining. Ik zou zeggen, plan vast vrij, verschuif de diensten, zeg je bezoek aan schoonouders af, zorg dat je een uurtje kunt lopen en ga mee. Oh ja nog dit: @ Theo, mijn hond is wat depressief thuis gekomen. Zij (een hondin die “geholpen’ is) is wat ontzet doordat je aan mij vroeg of zij een mischmasch is van allerlei rassen. Nee dus. Het is een King Charles Cavalier Spaniel. Ze was al wat van de kaart omdat Marcel K. haar niks gaf en dan ook nog jouw opmerking. Ik hoop dat ze nog mee wil. Aan alle lezers: Fijne vakantie. Gegroetjes van uw freelenz redacteur, Erik Haakma.

11


Ouwe Leem… (door Joep Smeets) Beste leden van STB, Mijn naam is Joep Smeets, geboren in 1945 en van 1981 tot ca. 1990 lid geweest van STB. Ik ben getrouwd met Lenie Coerver en vader van twee zonen, namelijk Bart en Rob die vroeger ook lid waren. Bart is sinds enkele jaren weer lid. Hele mooie jaren in een geweldige vereniging, met veel sfeer en warmte, waar veel mocht en niets moest. Omdat ik in mijn beroep nog veel leden van nu en vroeger tref, constateer ik nog steeds dezelfde uitstraling. En nu “d’r Ouwe Leem”. Twee keer per week trainden wij samen. Bij een van de pijlers van STB, Jo Eijck in de Kakert, kwamen wij in de achtertuin een keer per week bij elkaar. Ook een keer per week kwamen wij bijelkaar op de parkeerplaats bij zwembad de Zeekoelen in Brunssum. De meesten liepen dan zelf nog één a twee keer per week. Het hardlopen vond ik leuk, omdat ik na een zware werkdag mij helemaal kon ontspannen. Veel leuke herinneringen heb ik aan die jaren overgehouden. Te veel om op te noemen. Jaren achtereen liepen Bart, Rob en ik de Sylvesterloop in Elsloo als begin van een gezellige oudejaarsavond. Door het vele lopen nam mijn buikmaat af en mijn hartstocht toe. Geen wonder dat mijn vrouw voor 100% achter mijn hobby stond, wat mij natuurlijk een bevredigend gevoel gaf. In het clubblad 1ste jaargang nr. 7 heb ik een artikel geschreven met zinnige en onzinnige passages. Tijdens die jaren dat ik veel trainde, was ik ook nog lid van diverse aktiegroepen die iets met hardlopen te doen hadden, bijv. de aktiegroep “Op de stoep geen hondepoep”. ’s zomers liep ik nog al luchtig gekleed te trainen en was ik lid van de aktiegroep “Blijf van mijn lijf, wijf”. Diverse soorten trainingen hadden wij bij STB, de weg en de baantraining. Maar probeer eens de zogenaamde correctietraining, bijvoorbeeld

12

in de Heerlense binnenstad. Over de promenade, de Saroleastraat of de Oranje Nassaustraat naar boven. In die straten zijn veel winkels. Onder het lopen veel in de (tegenwoordig lege) etalages kijken, je loophouding beoordelen en evt. verbeteren. Dit alles heeft nog een verrassingseffect als je geheel onverwachts in de etalage kijkt en doet alsof je een vreemde bent. Natuurlijk loop je deze ronde ook andersom, anders krijg je maar aan een kant pijn in de nek. Wat ik vooral niet vergeten ben is de confrontatie met loslopende honden. Daar had ik altijd angst voor sinds op negen jarige leeftijd een grote hond zijn voorpoten op mijn schouders legde en ik de hond, stijf van angst, zijn gang liet gaan. Dit was voor de hond en mij een schokkende gebeurtenis. Hiervan hield ik een trauma over. Volgens mijn psycholoog moest ik die angst niet opkroppen maar uiten. Dit heb ik gedaan door een serie boeken hierover te schrijven. Deze waren te krijgen in de nederlandse en belgische boekenwinkel. Een serie met de volgende titels: “Geruis in het struikgewas” en “Kippevel op een warme heide”. Voor de duitse lezers : “Begegnung im Walde”, “Der Zahnlose Rothweiler“ en “Doberman – Scheisse Man“. Mijn bestseller in Duitsland was echter “Hunde, wollt ihr ewig leben?“. Omdat ik veel in Duitsland kom, had ik daar als schrijver de schuilnaam J.S. Hosenscheiss Bovengenoemde zin en onzin, zoals ik dit eerder in dit artikel aankondigde stond in het clubblad uit 1985, nr. 7. Als afsluiting, beste leden, houdt deze prachtige vereniging op poten. Waardeer vooral de mensen die hier veel werk en energie in steken. Het is de moeite waard. Hier kunnen jullie trots op zijn en nog veel succes in de toekomst. Joep Smeets.


Even voorstellen… Danny Kil Een paar jaar geleden stond ik opeens in de vrieskou aan de start van een obstacle run in Duitsland. Eigenlijk onvoorbereid en mij niet bewust van de uitdaging die mij te wachten stond.De Braveheart Battle was mijn vuurdoop en het was voor mij , als onervaren loper, zwaar maar het beviel prima. Als duo zijn we van start gegaan, en na vele obstakels en zo’n 25 lange en koude kilometers , uiteindelijk over de finish gelopen. De tijd is niet van belang bij obstacle runs en zijn niet te vergelijken met andere wedstrijden. Ik had echter de smaak te pakken en heb nog aan enkele soortgelijke wedstrijden deelgenomen in zowel binnen- als buitenland.

The Race in Oost Duitsland en The Rat Race in Engeland waren verreweg de zwaarste maar tevens de mooiste obstaclerun-ervaringen. Als grensverleggend sportman had ik mijn tanden gezet in het feit dat ik de marathon wilde rennen. Na enkele trail wedstrijden, en wat voorbereiding heb ik deelgenomen aan de marathon in Eindhoven. Ik overschatte mijzelf fors want het lopen van de marathon viel tegen, de laatste 10 kilometers waren een lichamelijk en mentaal gevecht. Ik wilde deze prestatie graag verbeteren en heb toen besloten mij aan te melden bij de STB .Mijn doel? 1 keer in mijn leven een marathon lopen met gedegen voorbereiding en training. De trainingen op dinsdag en donderdag bevallen me prima en bieden meer dan voldoende uitdaging voor mij. Onder begeleiding ben ik onlangs begonnen aan de laaste voorbereidingen van mijn 2e marathon (1 oktober Keulen). Naast het hardlopen (mede)organiseer ik de Hivernal Trail, de Coriotrail en de Wilhelminaberg Trappen Marathon. Het

aanbieden van deze kleinschalige wedstrijden en de jaarlijks terugkerende deelnemers geven me voldoening en motiveren me om er elke keer weer een nog mooier evenement van te maken. Met name de Trappen Marathon is uniek waarbij dè trap dit jaar voor de 3e keer het uitdagende podium voor de zwaarste marathon van Nederland zal bieden. Zaterdag 7 oktober verwachten we zo’n 500 deelnemers uit binnen en buitenland die 5x, 10x, 19x (1/2 marathon) of 38x (marathon) de trap op zullen (hard)lopen. Via het verharde klinkerpad rondom de berg wordt er overigens naar beneden gelopen. Electronische ronde/tijdsregistratie, stimulerende muziek onder aan de berg, massage diensten aangeboden door studenten fysiotherapie, catering, onze sponsor Harrie Driessen en een unieke medaille voor elke finisher zorgen voor een gezellig en hopelijk dit jaar weer goed verzorgd sportief evenement. Iedereen is welkom om te komen kijken of deel te nemen.

Bij de Gemeente Landgraaf hebben wij als Stichting Sport Promotion Landgraaf tevens aangeboden om op 9 september de officiele opening van de onlangs geplaatste trapverlichting te faciliteren. Rond 20:00 uur zal de wethouder de verlichting formeel openen. Vervolgens zal er op de verlichte treden van de trap door Anytime Fitness een Step Aerobic warming up worden aangeboden. Vervolgens zal er de traditionele STB sprint en bij genoeg animo een estafette run gaan plaatsvinden. Indien er STB leden zijn die hier aan deel willen nemen als loper of helper dan zijn deze van harte welkom. Mail info@trappenmarathon.nl of bel 06-1174 0196 voor verdere informatie.

13


14


Vaals-Venlo editie 33…. de laatste? De Vaals-Venlo estafette is een wedstrijd waar de S.T.B. al jaren aan meedoet met verschillende ploegen. In totaal deden er 26 ploegen mee. Dat is vroeger wel eens meer geweest. In de beginjaren waren er meestal zo’n 60 tal ploegen op de been, maar de laatste jaren is dit steeds meer teruggelopen en de vraag is “zal er het volgend jaar nog een Vaals Venlo zijn?” Het zou bijzonder jammer zijn als deze mooie wedstrijd niet meer op de kaart staat. STB was dit jaar met 2 ploegen present: De ploeg “STB veur loope vur de spass” die bestond uit, Rico Lux, Rob Bolk, Ed Frehen, Els Frins, Robin Janssen,Kirstie Hanssen, Nicolle Schleijper en Bianca Walraven. Sibille Waskiewicz heeft de hele route de ploeg op de fiets begeleid en heeft ervoor gezorgd dat ze onderweg niet verdwaalde. Dit team dat voor de tweede keer meedeed eindigde op een 21ste plek. De “STB Abrahams” met Ger Bodelier, Herman Gerards, Egon Borghans, Alicia en Ilya Nijsters, Carmen Jacobs, Rob Riksen en Erik Haakma. De “Abrahams” deden al voor de 23 ste keer mee en hadden deze keer de pech dat de organisatie de leeftijdsbonus had af geschaft. Maar ook zonder die bonus eindigde de “Abrahams”op een verdienstelijke 4e plaats. Dezelfde plek als het jaar ervoor. Het STB superteam moest helaas op het laatste moment afhaken i.v.m. blessures en afzeggingen. Ploegleider Arno Hanssen beleefde deze 33e editie dan ook virtueel deze keer, temeer omdat zijn eigen vrouw Kristie wél van de partij was. Het was weer een gezellige en sportief geslaagde dag. Het weer speelde ,afgezien van een enorme plensbui bij de eerste etappe, mee. Maar wie kunnen hier beter over vertellen als de lopers zelf

STB veur loope vur de spass Rico Lux Etappe 1 Vaals-Wijlre – 15.8km Vorig jaar liep ik mee met Vaals Venlo met een groep lopers die ooit begonnen waren naar aanleiding van Neem de Benen. Dit jaar namen wij deel met 4 personen van het team van vorig jaar Rob, Ed, Nicolle en ikzelf aangevuld met Bianca, Els, Robin en Kristi. Als begeleidende fietsers wilden graag Angelique en Sibille mee. Helaas moest Angelique afhaken waardoor we als lopers naast Sibille ook zelf hebben gefietst. De dag zelf was het vroeg opstaan, want we mochten 1 minuutje later van start ten opzichte van vorig jaar en wel om 7:01. Ook dit jaar pakte ik de eerste etappe van Vaals

naar Wijlre voor mijn rekening. Sibille en Nicolle fietsten met mij mee. Eerst 3 kilometers bergaf vanaf het Drielandenpunt, daarna verder via Holset naar Vijlen. Hier werden we aangemoedigd door de rest van de groep. Verder naar Mechelen en vanaf Partij start een plensbui die ons drieën zeiknat zou maken. In Wijlre stuurde ik Ed op weg voor zijn etappe. Nicolle en ikzelf konden ons omkleden, Sibille moest verder door de regen. Gelukkig was deze nog maar van korte duur voor Ed zodat hij het grootste deel van zijn etappe toch nog droog kon lopen. Na Ed aangemoedigd te hebben in Termaar reden we door naar Oirsbeek waar Rob zou overnemen van Ed. Dit bleek langer te duren dan verwacht. Helaas had Ed nog de etappe van vorig jaar in zijn hoofd en deze bleek als gevolg van de aanleg van de buitenring gewijzigd te zijn.

15


In Oirsbeek stapte ik op de 2e fiets om samen met Sibille Rob te begeleiden naar Nieuwstadt. Een leuke etappe die ik vorig jaar samen met Mathijs had gefietst. Aanmoedigingen voor Rob in Watersley en in Nieuwstadt nam Robin het van Rob over. Deze 4e etappe nam Ed het fietsen voor 1 etappe over van Sibille zodat ook zij even een moment rust zou hebben. Na de rust in Montfort stapte ik in plaats van Ed op de 2e fiets samen met Sibille en Kristi als loopster. Voor mij een hele nieuwe etappe. Mooi, rustig en erg landelijk. Inmiddels was het al aangenaam warm geworden. Na Kristi liep Els, vervolgens Nicolle en tenslotte Bianca. Op de etappe van Bianca na hebben we overal de betreffende lopers van die etappe aangemoedigd hetgeen iedereen als prettig heeft ervaren. Grote dank natuurlijk aan Sibille die op 1 etappe na de gehele afstand gefietst heeft. Hopelijk is er volgend jaar weer een Vaals Venlo is. Laten we hopen dan weer met 3 of 4 STB teams. Nicole Schleijper Etappe 7 Boukoul-Belfeld - 15.1km – Liep ik vorig jaar nog de laatste etappe van 9 km. Dit jaar moest ik echt aan de bak met maar liefst 15 km. Waar was ik aan begonnen. Kristie, Robin en Els hadden al aangegeven dat het lopen zo lekker ging en dat ze sneller hadden gelopen dan verwacht. Dat wilde ik ook! Om kwart voor 4 was het zo ver. Ik mocht. De start ging soepel, maar toen... De hele dag bewolkt en koud. Had bijna mijn vest aangelaten tijdens het lopen. Ik ben nog geen 5 km. onderweg breekt de zon door. Warm, warm en nog warmer. Pet en singletje lagen in de auto. Nergens schaduw. Vol in de zon rennend door de velden. Drie keer dood gegaan. Ingehaald door diverse lopers. Robin probeerde me op te peppen door maar te vertellen over haar vakantie. Sibille voorop met de fiets roepend hoe goed het ging. Bij kilometer 11 ben ik gestopt, trok het niet meer. Die minuut van stoppen en drinken

16

deed wonderen, voelde mijn energie terugkomen. Uiteindelijk heb ik de laatste kilometers nog zo goed gerend dat ik sneller binnen kwam dan mijn voorspelde tijd. Het was weer een supergezellige dag. Met 2 auto’s onderweg. Iedere loper tussendoor aanmoedigen. Veel gelachen. Voor herhaling vatbaar.

Rob Bolk Etappe 3 Oirsbeek-Nieuwstad – 15.2km Ook dit jaar mag ik terug kijken op een geslaagde Vaals Venlo estafetteloop. We zijn dan geen eerste geworden, maar ook geen laatste. De eerste 6 km kreeg ik een aantal pittige heuveltjes te verwerken. Vooral die bij Watersley brachten mijn hartslag flink omhoog. Deze was zo steil dat ik zelfs even de fiets van Sybille voor me uit heb geduwd. Zij en Rico hebben mij tijdens de loop van entertainment voorzien en mij door de zwaardere stukjes heen geloodst. Ik had als doel om minimaal vlak tempo 12 te lopen, echter door die steile heuvels en een Garmin systeem dat af en toe even de weg kwijt was werd het 11,8 gemiddeld. Geen probleem. Daar waar ik rechtuit kon rennen, daar lag het tempo boven 12 en dus missie geslaagd. Dit jaar had ik geen pijntjes, geen koorts (zoals vorig jaar) en het weer was voor mij uitstekend. Geen felle zon, en de regen was net voorbij. Het is overigens ook eindelijk iemand gelukt om een leuke foto van mij te maken bij de start van mijn etappe. Dankje Robin! In de etappe waarbij ik mocht fietsen heb ik met verbazing gekeken naar Els, die eens even liet zien dat ze met haar ** jarige leeftijd, nog zo loopt dat menig 25 jarig grietje haar niet kan bijhouden. Els startte met een achterstand op een jonge man van, pak en beet 800 meter. Na 10 km was deze man niet verder weggelopen, maar had Els de afstand ontzettend verkort. Kun je nagaan!


17


Voor volgend jaar hoop ik dat er weer een STB team bij elkaar kan worden gebracht om de overwinning weer eens binnen te slepen. Zou wel weer eens zo mooi staan, die beker bij onze vlag. Al met al weer een zeer gezellige dag met onze groep en de Abrahams. Volgend jaar doe ik zeker weer mee. Jullie ook? Mooi! Ed Frehen Etappe 2 Wijlre-Oirsbeek – 17.1km – Wijlre-Oirsbeek. Zelfde etappe als verleden jaar en bovendien weet de Garmin dit jaar de weg. En dan is het ook nog wat koeler dan afgelopen week (de STB-weergoden zijn met mij!), dus eigenlijk kan er niks mis gaan: Vamanos a Oirsbeek! Totdat je samen met de fietsers stil staat bij de Buitenring in aanleg. Je ziet Vaesrade aan de overkant van een soort Grand Canyon liggen, maar ja.. Wat nu? Terug naar beneden naar kasteel Hoensbroek en daar de route weer oppikken? Of plan B: via Amstenrade naar Oirsbeek? Terug dan maar, maar intussen had ik zoveel tijd verloren dat zelfs ons geheime wapen voor de achtste etappe dat niet meer goed wist te maken. Niet dat team 'STB veur loope vur de spass' voor een top drie-klassering meedeed, maar toch ...chips! Volgende keer beter! Els Frins Etappe 6 Herkenbosch-Boukoul – 10.2km – Een paar maanden geleden vroeg Theo of ik zin had om nog eens Vaals-Venlo te lopen, maar dit keer voor de Abrahams. Aangezien ik goede herinneringen aan deze estafetteloop had, was ik meteen enthousiast. Ik loop weer regelmatig, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Toen ik echter vroeg wie allemaal in dit team zou meelopen, kreeg ik het toch benauwd. Al verzekerde Theo me dat meedoen belangrijker is dan winnen, toch had ik spijt van mijn toezegging. Wat had ik nu te

18

zoeken in een (in mijn ogen) competitief, prestatiegericht team met goede atleten? Mijn twijfel groeide en Theo voerde de druk nog eens lekker op. Waar ik eerder zo rond de 50 minuten probeerde te lopen op 10 km, zou ik nu al heel erg blij zijn met 10 km onder het uur. Tja…… Maar toen kwam het verlossende idee om weer eens een vrouwenteam in te schrijven. Kijk, hier had ik nog ervaring mee en dit zou beter passen. Tegenvaller was dat er geen bonuspunten meer te verdienen zijn, maar een kniesoor die er om maalt. Dat het team niet uit alleen vrouwen bestaat, ook dat maakt niets uit. Gelukkig hadden we nog een paar getalenteerde heren die het leuk vonden om met ons mee te doen. Het team “STB veur loope vur de spass” was geboren: plezier staat voorop en niet de eindtijd.Op de dag zelf was ik al om 5.00 uur met mijn fiets onderweg naar Sibille, in een lekker gestaag regenbuitje. Voordat ik überhaupt al begonnen was, was ik al kleddernat.Een goed begin is het halve werk…..In de ochtend verdween gelukkig de regen en tegen de tijd dat ik aan de beurt was, was het prima weer. Ik had etappe 6, van Herkenbosch naar Swalmen, 10.2 km. Een vlakke route, waar ik wel blij mee was. Schijnbaar stond er een straf windje (dat hoorde ik van de andere lopers), maar dit heb ik helemaal niet opgemerkt. Dat zegt denk ik al genoeg over hoe het me verging. Mijn (stille) wens was om deze etappe binnen het uur te lopen en dat leek ook te lukken. Net toen ik een dipje kreeg en zat te bedenken dat ik de laatste keer deze route gewoon 10 minuten sneller liep, gaf mijn fietscoach Rob aan dat hij een petje voor me af nam. En geloof me, dat helpt op zo’n moment om te relativeren en te bedenken dat die tijd ook al heel wat jaartjes geleden was gelopen.Mijn eindtijd was 57 minuten en nog wat (ik weet niet wat die “nog wat” was, maar vind dit ook niet zo belangrijk, hoewel ik begrepen heb dat dit voor echte atleten juist heel belangrijk is) en was blij en heel tevreden dat ik mijn doel had behaald. Het competitie element en het groepsgevoel zorgen er toch voor dat je net iets harder loopt dan je normaal zou doen. Ook ik heb schijnbaar iets van prestatiedrang en


competitiegevoel in me. Volgend jaar dan maar met de Abrahams?;) Bianca Walraven Een damesetappe met een gouden randje Etappe 8 Belfeld – Venlo - 9.2 km De avond van tevoren. Lunch klaar gemaakt, tas ingepakt én op tijd naar bed, tenminste …. (verbeterpuntje voor volgend jaar). De dag van de estafette. Vroeg in de ochtend kwamen we met z’n allen aan bij het startpunt (Drielandenpunt Vaals) waar Rico aan zijn eerste etappe zou beginnen, startsein 07.01 uur. Etappe 2 (Ed) en 3 (Rob) volgden, bijna alles (hè Ed) verliep volgens plan. Ed en ik hebben op de fietsen tijdens etappe 4 Robin mogen begeleiden. Halverwege sloot Marcel per toeval aan. En al kletsend, fietsend en lopend bereikten we met z’n vieren na 13,9 km het wisselpunt. Dit was de laatste etappe voor de middagpauze. Een van de weinige momenten trouwens met alle STB’ers samen aangezien je een hele dag in touw bent met auto rijden, fietsen, aanmoedigen en lopen. Routes 5 (Kristi), 6 (Els) en 7 (Nicolle) werden gelopen met aan kop onze navigator Sibille.

Ik stond ingepland voor de laatste etappe, een damesetappe van 9,2 kilometer. Els fietste naast mij en Sibille wees de weg. Voor een groot deel liep deze route door het bos. Met het eindpunt in zicht (de verlichtingsmasten van de atletiekbaan staken ver boven alles uit) waren we bezig met de laatste meters richting de baan. Daar aangekomen stonden Sibille, Els en mij een warm onthaal te wachten. Op het moment dat wij binnen kwamen sloot vrijwel elke STB’er aan om deze laatste meters met ons samen te lopen. Dat was een bijzonder mooie ervaring en maakte deze etappe tot iets heel speciaals! Robin Janssen Etappe 4 Nieuwstad-Montfort – 13.9km Na mijn eerste estafette van Wageningen naar Landgraaf kan ik niet wachten tot de estafette Vaals/Venlo. Na regen in de ochtend kwam al snel zonneschijn! Wat heb ik weer genoten van deze leuke dag Ik heb mijn beste beentje voortgezet en door de top aanmoediging ging het super. Als het aan mij ligt ben ik er in 2018 weer bij.

De S.T.B. Abrahams Ger Bodelier Etappe 2 Wijlre-Oirsbeek – 17.1km – Eindelijk was het dan zover 51 jaar moeten wachten om mijn entree te maken bij de STB Abrahams. Na jaren in het Super Team te hebben gezeten en een jaar rust mocht ik dan in Wijlre aan de bak. Na een snelle start en wat gekibbel met Eric, mijn routeregelaar, kwam ik na Klimmen toch redelijk in mijn ritme. Alicia fungeerde als windvanger en drankaangever dus de begeleiding, daar lag het niet aan.

In Hoensbroek was het even onduidelijk hoe de route nu liep maar na wat over en weer geschreeuw tussen Eric en de Motorbegeleiders gingen we toch de goede kant op. De laatste kilometers waren pittig maar ik kon toch goed mijn tempo houden om vervolgens Rob te laten starten richting Nieuwstadt. Ik hoop dat ik niet nog eens 51 jaar moet wachten op mijn volgende optreden bij de Abrahams maar misschien wel volgend jaar.

19


Rob Riksen “This could be the last time” Etappe 3; Oirsbeek-Nieuwstadt (15,1km). Dit stuk gaat niet over een oude song van onze ploegleider ‘s favoriete band, maar over een gevoel dat ik kreeg tijdens de 2017 editie van Vaals-Venlo. Ik besefte immers dat de aandacht voor dit prachtige evenement flink tanende is (in een tijd dat lopers nog slechts warm lijken te lopen voor evenementen waarvoor je door de bagger of over obstakels moet). Slechts 26 deelnemende ploegen , vroeger waren dat er steevast rond de 70. Ook tijdens het oprijden van de Vaalserberg vroegen Erik en ik ons zelfs af of we ons niet vergist hadden in de datum. De parkeerplaats was angstvallig leeg. Desondanks maakten de organisatoren er nog serieus werk van. Toch ontstond er bij mij het voorgevoel dat dit wel eens de laatste editie zou kunnen zijn van de wedstrijd die mij jarenlang zelfs “uit de slaap hield”. Na mijn Vaals-Venlo debuut, ergens midden jaren negentig (in een gecombineerde AVON-STB ploeg), kwamen we met een geweldige groep lopers met een aantal regionale en zelfs nationale (sub)-toppers jaren in de favorietenrol terecht. Vandaar die slaapstoornis, want alles moest natuurlijk kloppen, van lopers tot fietsers tot routekaarten. Mijn begin dit jaar overleden vader was in de gouden jaren van het STBSuperteam vaak de chauffeur van de bus en hij stelde zijn gedachten bij dat die lopers “altijd zo vreselijk serieus met hun sport bezig zijn”. Gelukkig hebben geen geluids- of beeldopnamen uit die bus de tand des tijds doorstaan. Nu ik qua leeftijd terecht in het Abraham team beland ben (het oer STB-Superteam is helaas uit elkaar gevallen door langdurig geblesseerde en zelfs gestopte lopers) is er zelfs bij mij een meer ontspannen benadering van deze wedstrijd. Niets moet, alles mag van Theo. Als we maar ons steentje bijdragen aan het teambelang. Ik zelf neem de derde etappe voor mijn rekening en ik probeer het tempo van 15 km per uur te handhaven en slaag daar, mede door de twee hellingen in het

20

begin van de race en de felle tegenwind op het einde, net niet in. Begeleidend fietser Erik doet zijn best me uit de wind te houden, maar is qua postuur natuurlijk niet bepaald het ideale windschild. Hij vraagt onderweg regelmatig of ik nog een drankje lust en ondergaat intussen lijdzaam mijn terugval in de tweede helft van de wedstrijd. Ilja fietst ongestoord op kop met zijn gedownloade routes in de Garmin. Dat was vroeger ook wel anders. De keren dat we in het verleden verkeerd reden vergeet ik nooit meer. Vooral die ene keer met Huub Donders staat me bij. Ineens passeerden we tijdens de laatste lange etappe het VVV stadion “de Koel”, terwijl dat echt niet de bedoeling van de organisatie was. Gelukkig zat de loper van Vlaanderen 2000, onze grootste concurrent van dat jaar , Huub op de hielen, dus de schade viel uiteindelijk nog mee. De reactie van Huub zal ik niet letterlijk citeren, omdat er ook kinderen zijn die het clubblad lezen. Uiteindelijk bereiken we dit jaar tot onze verrassing de vierde plaats, ondanks het feit dat de leeftijdsbonus inmiddels definitief afgeschaft is. Oud zijn heeft ineens geen extra voordeel meer op deze laatste zondag van juni. Of er volgend jaar nog een vervolg komt op dit evenement is uiterst twijfelachtig. Ik dank tenslotte mijn ploeggenoten en uiteraard ploegleider Theo voor de gezellige dag. Herman Gerards Niemals wieder Eierkuchen! Etappe 4 Nieuwstadt-Montfort – 13,9 km – “Hauptsache Spass” is altijd het motto bij de deelname door STB aan de Vaals-Venlo estafette. Zo ook deze keer weer. Wat echter opviel was de wel zeer geringe deelname van maar 25 teams. Maar dat mocht onze STB pret niet drukken. In alle vroegte vetrokken we vanaf ter Waerden en was de eerste, regenachtige, etappe voor Ilya op de Vaalserberg. Zelf liep ik de vierde etappe van Nieuwstadt naar Montfort over ruim 14 km. Voor mij sinds maanden een lange wedstrijdafstand. De wissel met Rob (Riksen, welteverstaan) liep prima en dat gold ook voor alle andere wissels. In de middagzon was


het de eerste kilometers behoorlijk warm en had ik na 1 km. al het gevoel dat ik mij had opgeblazen en moest ik in tempo terug. Het maandenlange gemis aan tempotrainingen en wedstrijden was erg confronterend moet ik zeggen. Ook had ik een opgeblazen gevoel, waarschijnlijk door de eierkoek van Alicia  Ik moet zeggen dat ik blij was dat ik aan de finish in Montfort uiteindelijk nog goed ben aangekomen. Maar zoals bij het STB Abrahams team altijd gebruikelijk was het weer een gezellige en leuke sportieve dag. Egon Borghans Etappe 5 Montfort-Herkenbosch – 13,1 km – Als Theo terloops vraagt: "Je bent toch ook al vijftig?!" dan weet je instinctief dat hij daarmee doelt op een deelname aan de estafetteloop Vaals - Venlo. Mijn: "Ik zal er eens overdenken .. " telt als definitieve bevestiging! Oei! Met één maximaal twee trainingsloopjes per week van zo'n 10km heb ik toch zo mijn twijfels. Een mooi doel om naar toe te trainen, spreek ik mezelf toe! Helaas komt hier weinig of niets van terecht ...En zo sta ik op 'n druilerige zondagochtend bij sportpark Ter Waarden om gemeenschappelijk naar Vaals te rijden voor onze deelname aan de 33e editie. Eenmaal aangekomen mogen Carmen en ik meteen aan de bak als begeleider van Ilja voor zijn etappe: Vaals - Wijlre. In de buurt van Holset worden we getrakteerd op regen die met bakken uit de lucht valt. Ilja is blij met de verkoeling, Carmen en ik iets minder. Ilja weet een knappe tijd neer te zetten en kop is ervan af! Na de pauze is het mijn beurt: 5e etappe Montfort - Herkenbosch (13,2km en een beetje) Misschien was het net ietsje te gezellig .... maar ik ben nog net op tijd voor de start! Natuurlijk veel te snel weg ... of te weinig wedstrijdervaring (laatste wedstrijd 2013) maar na een aantal km weet ik het juiste tempo te vinden. Door Rob gecoacht en met de juiste aanwijzingen van Ilja weet ik de finish

te bereiken in net iets minder dan 1.05 uur. Heren bedankt ! Een etappe om uit te rusten dan mag ik Erik nog begeleiden op etappe nr.7 Lekker los fietsen denk je dan ... nou niet met Erik, tsjonge weer volle bak, klasse Erik wat een tempo (jaloers)!! Na een paar biertjes bij Scopias voldaan huiswaarts. Iedereen bedankt voor deze geslaagde dag Carmen Jacobs De eeuwige invaller! Etappe 6 Belfeld –Venlo – 9.2km – Na al een keer ingevallen te zijn in het team van het werk van mijn vader “I see you” en in 2015 bij het STB team “de restjes” werd ik ditmaal gevraagd om in te vallen bij de STB “Abrahams” o.a. ter vervanging van beide vakantievierende ouders. Ik wilde mij graag een waardige vervanger tonen en had mijn haar nog maar even niet geverfd. De eer van het finishen op de baan in Venlo (de laatste etappe) was voor mij. Altijd erg leuk om dit te mogen doen alleen het nadeel is dat je er de hele dag tegenaan hikt. Vooral in de pauze een beetje oppassen met wat je eet (bijv. eierkoeken). Ook het ijsje van de ijskar onderweg bij een wisselpunt heb ik gelaten voor wat het was. Enfin, voordat het zover was eerst nog een paar etappes meegefietst met de andere snelle lopers uit ons team. De eerste etappe overvallen door een flinke bui (‘nee, dat trekt de andere kant uit’ dachten Egon en ik) waar onze loper Ilya gelukkig wel blij mee was. Etappe vier meegefietst met “echte” Abraham Herman die naar eigen zeggen de wedstrijdhardheid nog wat miste maar die waarschijnlijk wel last had van de eierkoeken. Uiteindelijk dan mijn etappe; inmiddels laat in de middag, warm en zonnig. Het grootste gedeelte voerde over bospaadjes waar het redelijk beschut maar toch wel benauwd was. In de eerste kilometers een flink hellinkje waarvan ik dacht dat ze die buiten ZuidLimburg niet hadden. Al met al door de goede begeleiding van fietsers Alicia en Ilya mooi constant kunnen lopen op het kleine oponthoud bij de spoorwegovergang na. De

21


binnenkomst op de baan in Venlo is dan altijd weer speciaal. Ook volgend jaar bied ik mij weer aan als invaller bij elk STB team die nog iemand zoekt. Mijn CV: ervaring op meerdere etappes (waaronder de mooie maar zware tweede etappe) en geen moeite met het fietsen van meerdere etappes! Ik hoop van harte dat volgend jaar alle andere invallers ook weer meedoen zodat er dan meer dan 26 teams hun indeling rond krijgen. Het zou toch zonde zijn als zo’n gezellige en mooie wedstrijd die al voor de 33e keer georganiseerd wordt er volgend jaar niet meer zou zijn. Bedankt team “Abrahams” voor de leuke gezellige en sportieve dag waarbij we (zelfs zonder leeftijdsbonus) een mooie vierde plek hebben weten te behalen! Erik Haakma Een goede cooling down doe je met verstand Etappe 7 Boukoul-Belfeld – 15.1km Ingeklemd tussen twee dames (etappes) was ik na een uur en ruim veertig seconden klaar met mijn bijdrage aan de prestatie van de STB Abrahams. Mede dankzij de rustige en goede coaching van Egon liep ik ,eerlijk gezegd boven verwachting, de 15 kilometer lekker en goed. Redelijk vlak gelopen, weinig last van de warmte (niet mijn ding) en mooi vlak parcours helemaal mijn ding) was het geloof ik rond kwart voor vier klaar met de looppret. En toen was het tijd voor de cooling down. Waar mijn medestrijders een ijsje hadden gepakt nam ik me voor om de laatste etappe van ruim 9 kilometer uit te lopen. Waarom, tsja dat weet ik niet maar het leek me goed te doen en ik kon me overgeven aan de ‘ drang’ om op de zondag ruim 20 kilometer te lopen (anders stelt een loopweek niet voor aldus mijn harde schijf). Ik besloot

22

snel na de finish meteen door te lopen om te voorkomen dat ik hoorde hoe men mij voor ‘gek’ versleet (of zoiets). Zo gezegd zo gedaan. De eerste vier kilometer ging lekker en voorzichtig dacht ik eraan om onze laatste-etappe-dame Carmen in te halen en haar te hazen. Onderweg nog achteloos 2 dames ingehaald. “ Loop je zonder nummer en waar is je begeleiding?” “ ja, ik ben aan het uitlopen” en fris en fruitig liep ik door. Ik zag ze (denk ik) bewonderend toekijken. Na 5,43 km (ik weet het want ik drukte het horloge uit) was het uit met de pret en de cooling-down-haas-ambitie kon in de prullenbak. Ik moest echt gaan lopen. En nu dan? Ik kende route niet en had vreselijke dorst. Meewarig kijkend herpasseerde de eerste (van de twee die ik had ingehaald) dame met haar volgers. Ik probeerde nog een leuk looppasje maar ergens in de lies was er wat tegenwerking. Om een lang verhaal kort te maken. Steeds als ik werd gepasseerd rende ik op gepaste afstand een paar honderd meter achter ze aan tot een punt waar ik ze nog lang kon zien. Zo kwam ik in de buurt van de baan en het eindpunt. Ik kon het niet laten om de laatste dame die mij had gepasseerd alsnog weer in te halen (kinderachtig, ik weet het). Ik leek wel een vrachtwagen op een Franse autoweg. Honderden meters duurde het voor ik haar voorbij was en maar zo achteloos mogelijk kijken. Eindelijk de baan op en goed gemutst naar de trainer en medelopers gegaan. Mooie dag, met verstand en een goed gevoel gelopen en zonder verstand te gebruiken (het is er wel, weet ik) de cooling down gedaan. Lekker douchen, beetje klessebessen, vierde worden (prima prestatie), broodje fricadel (2x), beetje misselijk en ’s avonds een glaasje wijn. Mooie dag, hopelijk niet de laatste VaalsVenlo.


Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) Wij heten van harte welkom bij S.T.B.:

Uit Landgraaf, Lone Ringens Pieke van de Ven Stan Loomans

Yvonne Kitzen Yvonne woont in Landgraaf, is 60 jaar, en sport in de zaal bij STB.

Opzegging lidmaatschap S.T.B. Herman Kremer

Emma Weelen Emma, 19 jaar, woont in Eygelshoven. Emma is haar moeder gevolgd bij de zaaltraining van STB.

En de jeugdleden: Abby van Dierendonck Christian Peeters Fleur Hoogeveen Levi Hoogeveen, Tom Theunissen

Cynthia Weng Cynthia, woont in Landgraaf en is 37 jaar.

Nieuwe Jeugdleden:

23


24


In de wolken met je werkgever (door Leo Logister)

Dit keer geen verslag over een loop, ook geen reclame voor de super, super, super, leuke Bestorming van Alden Biesen op 10 december 2017, maar een verhaal hoe wij mensen de wolken in brengen. De Cloud, een echte ICT term die vaak gebruikt wordt. Zo ook bij mijn werkgever Open Line. Open Line is een ICT dienstverlener met als hoofdlocatie MaastrichtAirport. In onze reclame leuzen verkondigen wij dat wij bedrijven naar de Cloud kunnen brengen. Ter promotie van ons eigen bedrijf hebben wij al enige tijd een luchtballon. Deze is vaker ’s avonds te zien boven ons Limburgse landschap, maar ook in de rest van Nederland! Zelf mocht ik ook de lucht in. Na twee keer een uitstel doordat het weer of te slecht of juist te warm was, kon ik op 14 juni eindelijk eens in een ballon gaan meevaren. Wat een gave ervaring! Dit keer zouden wij opstijgen in Boxtel en richting Kaatsheuvel proberen te komen. Nadat onze ballonvaarder een geschikte plek had gevonden, begon het werk. De ballon uitpakken en “opblazen”. Beginnen met uitleggen van de, toch wel, grote ballon om vervolgens met een grote ventilator de eerste lucht erin te blazen. Eenmaal deels gevuld, komt de brander eraan te pas om lekker warme lucht erin te krijgen.

Eenmaal startklaar, iedereen snel de mand in en gaan. Rustig aan stijgt de ballon op. De brander maakt nogal wat lawaai, maar eenmaal op hoogte is het een zalige rust. Lekker met de wind meewaaien en genieten van het uitzicht over het Brabantse land. Wat is dit een gave ervaring. Veel mensen zaten in de tuin en de nodige kids waren geslaagd en hadden al meteen een tuinfeest. Veel zwaaiende mensen dus. Uiteindelijk moesten we toch een keer omlaag en werd er uitgekeken naar een geschikte landingsplaats. Dat was nog wel spannend, want even met de mand door de bomen was geen probleem. De ballonvaarder keek er niet bij op, maar ik vond het toch wel even spannend en zag ons al met ballon en al in de toppen van de boom hangen….. Even later stonden wij in de wei, naast de bomenrand mooi stil en werd de ballon plat getrokken. Niets aan de hand verder en het inpakken kon weer beginnen. Als afsluiting kwamen dan toch de bubbels tevoorschijn en kreeg eenieder een mooi certificaat van de ballonvaart.

Het was iets heel anders als een avondje hardlopen, maar een ervaring om niet te vergeten. Eens kijken of ik snel nog een keer mee mag! Leo Logister.

25


26


Verjaardagskalender

1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8 8 8 8 9 12 16 16 16 17 20 22 22 26 26 27 28 29

Augustus Melanie Das Imke Erens Christian Brakenhoff Ralf Moors Marjolein Engels Isabella Snijders Michel Hodenius Leo Quaedflieg Tom Weegels Floor Vervuren Sica Verwasch Egon Borghans Jos Gubbels Minke Loo Dick van Pelt Geertje de Weerdt Ad Wetzels Marjo Moonen Kettlie Bouwens Anita Moonen Meriam Weiss Nevio Cesco-Resia Lenie Jacobs Peter Hendrix Fleur Hoogeveen Louis Cordewener Guus Stauvermann Nicolle Schleijper Angelique Smits Ed Frehen

45 jaar 15 jaar 39 jaar 13 jaar 24 jaar 8 jaar 48 jaar 55 jaar 13 jaar 14 jaar 14 jaar 53 jaar 49 jaar 8 jaar 56 jaar 45 jaar 62 jaar 58 jaar 12 jaar 59 jaar 52 jaar 10 jaar 57 jaar 56 jaar 7 jaar 67 jaar 64 jaar 51 jaar 47 jaar 43 jaar

1 1 1 2 4 6 7 8 8 10 11 11 15 15 17 19 19 19 20

September Paul Bex Rico Lux Hub Prevoo Thea Wilmsen Dorota Heldens Richard Thomas Jenny Matthijsse-Gerards Sandra Rademacher Carlijn Smeets Bente Paulssen Monique Deckers Niels Hermans Jo Born Erik Haakma Yara Ruijsch Kim Dörenberg Veerle Driessen Egon Verbraak Evy Grassi

22 jaar 50 jaar 63 jaar 62 jaar 44 jaar 49 jaar 53 jaar 46 jaar 22 jaar 8 jaar 46 jaar 31 jaar 63 jaar 57 jaar 13 jaar 15 jaar 11 jaar 60 jaar 14 jaar

20 21 24 25 26 26 26 27 27 27 29 30

Michelle Herbergs Dunya Ait Mellouk Marjo Wetzels Marian Jongen Daphne Holweg Lilian Keerssemeeckers Tonie van Wijk René Homminga Wim Rutjens Bart Smeets Lynn Weegels Michel Beckers

29 jaar 9 jaar 58 jaar 58 jaar 32 jaar 50 jaar 35 jaar 54 jaar 56 jaar 44 jaar 16 jaar 36 jaar

3 5 6 6 7 7 8 9 9 12 13 14 14 15 16 17 17 20 23 24 26 27 28 29 29 30 31

Oktober Theo de Leeuw Marijn Winthagen Laura van Laere Leon Reijnders Bert Daemen Perry Peeters Marjo Goossens Anke Linssen Roger Steens Jacqueline Scholtes Tess Verbruggen Jolie Dreessen Luna Janssen Jorn Scheeren Cas Dautzenberg Chris Hanssen Sabine Krieg Rilly Smeets Andy Dritty Tess Schumans Pascalle Dautzenberg Eva Collaris Connor Raemaekers Krista Jansen Bianca Walraven Geert Pouls Daphne Erens

57 jaar 10 jaar 15 jaar 47 jaar 53 jaar 55 jaar 51 jaar 33 jaar 49 jaar 63 jaar 15 jaar 11 jaar 7 jaar 13 jaar 10 jaar 64 jaar 49 jaar 49 jaar 35 jaar 8 jaar 47 jaar 62 jaar 19 jaar 34 jaar 53 jaar 58 jaar 10 jaar

27


28


Baksteen door het venster Hulpbehoevend Voelt u zich uitgerust als u ’s morgens opstaat? Eet u met de krant voor u een lekker ontbijtje? Gaat u elke dag naar uw werk? Besteedt u uw tijd na werktijd aan sport of andersoortig verenigingsleven? Heeft u geen noemenswaardige pijn of ander lichamelijk ongemak? Zit het goed tussen uw oren? Kortom: Leidt u een ‘normaal’ leven? Dan bent u verre van hulpbehoevend. Maar stel dat je dat wèl bent. Hulpbehoevend bedoel ik. Dat u ’s morgens verdrietig of verbitterd opstaat. Dat het eten u niet smaakt. Dat u niet in staat bent om naar uw werk te gaan. Dat de energie ontbreekt om leuke en sportieve acties te ondernemen. Dat de pijn of beperking u ervan weerhoudt om in actie te komen. Dat u het niet meer ziet zitten. Dan is de term hulpbehoevend zeker van u op toepassing. Het overkwam mij ook. Beide uitersten. Wat een tegenstelling tussen de twee alinea’s. Ze waren ook op mij van toepassing. Over het eerste plaatje wil ik niet veel zeggen. Het is een soort ideaalbeeld van een prachtige invulling van het leven. Het kan niet op. Je denkt er verder ook niet over na. Me het beeld van hulpbehoevendheid zit het anders. Dat zal je maar gebeuren. En denk maar niet dat dat jouw/u niet kan gebeuren als je in de eerste categorie verkeert. Totaal hulpbehoevend was ik. Ik had het erg benauwd, was krachteloos, energieloos en heel onzeker over de vraag: hoe moet dat nu verder? In de praktijk kon ik letterlijk niks en

had, alweer letterlijk, bij alles hulp nodig. Met ademen (zuurstofmasker), met eten (sondevoeding door een kanaaltje via de neus), met tegengaan van infecties (een paar keer per dag een injectie) met praten ( lukte zelfs mij niet meer) en met hulp bij ontlasting ( het betere veegwerk). En dat is toch een genante toestand. Ik had de ontlasting niet onder controle. Wat voelde ik me zielig als de verpleegkundige de boel weer eens ging kuisen. Later kreeg ik hulp bij het bewegen. Je spieren zijn na zeven weken volledig verslapt. Ze werken gewoon niet meer. Een eerste mijlpaal was na een paar weken het ongeveer drie centimeter optillen van mijn linkerarm. De volgende weken kreeg ik hulp bij het leren zitten, staan en lopen. De slappe spieren konden niets hebben. Gevolg: een flinke overbelastingsblessure aan de knie. Bij het leren lopen bleef ik dan ook ultrahulpbehoevend. Waarom deze klaagzang? Niet om te koop te lopen met mijn periode die in alinea twee wordt vermeld. Want de geschetste ellende is voorbij (hoop ik). Ik wil me richten tot de STBers, die beschreven werden in de eerste alinea. Voor hen geldt: Sta eens wat vaker bewust stil bij de gewone dagelijkse dingen in het leven. Dingen die eigenlijk ongewoon mooi zijn: eten, drinken, werken, sporten enz. Geniet er echt van. Leef het leven nadrukkelijker. Gezond en actief zijn is niet vanzelfsprekend. Ik heb het meegemaakt. Kom trouwens maar eens kijken op revalidatiecentrum Adelante. Je weet niet wat je hoort als je de belevenissen van mijn medebewoners hoort. Daarmee vergeleken mankeer ikzelf bijna niets.

29


Bij bewust gezond zijn hoort ook de aandacht voor de mensen om je heen. Alleen op de wereld bestaat niet in het echt. Dat was slechts een boek. Je krijgt er zeer veel voor terug. Ook dat heb ik meegemaakt. Ik heb zowat half STB op ziekenbezoek gehad. Geweldig! Wat doet je dat goed. Bedankt beste sportvrienden. Inmiddels loop ik weer -niet hulpbehoevendrond in mijn huis. Nou ja, vooruit, hulp van een kruk. En ik geniet er zeer van, ook al doe ik niets anders dan de dagelijkse dingen. Niets speciaals. Zelfs zelfstandig afwassen is prachtig.

Bij deze serieuze baksteen hoort nog een mooie moralistische uitsmijter:

Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Hou dat steeds voor ogen beste STBers. Of je nu in alinea één thuishoort of in alinea twee. Ga daar dan bewust mee om. Naschrift: ik heb een geweldig nieuw hart. Daar ging het eigenlijk allemaal om. Dat hart is cum laude geslaagd voor plaatsing in alinea één. Een onbekende donor heeft mijn leven gered. Bent u al donor? Doen! Zonder donor had ik nog maar een paar maanden te leven…………. Wim van der Linden.

30


Nighttrail Vaals (door Ed, Frank en Leo) “Gewone” lopen zijn al leuk, toch ben ik zelf van het uitproberen en varieer ik met de soorten lopen. In het begin bij STB, was mijn uitdaging vooral om steeds een langere wedstrijd te kunnen volbrengen. Héél lang geleden gestart bij de beginnersgroep die toen van 5km naar 10 km wilde komen. Die 10 km was toen al een hele prestatie. Daarna volgde toch al snel een 12,5 een 16 en zo langzaam naar halve marathon. Later ook nog wel een keer tot max 26 km gegaan, maar dat is ook het uiterste geweest tot nu toe. De laatste jaren heb ik ook al eens een aantal obstacle runs meegedaan, hetgeen vooral heel leuk is als je er met een hele groep bent. Zo proberen wij jaarlijks met een groep van het werk aan de Caveman mee te doen. Altijd blije gezichten vol met modder! Trail lopen bevalt mij de laatste tijd ook erg goed. Zo kom je toch in hele mooie gebieden, ver van het asfalt. Tijd is van ondergeschikt belang, genieten en gewoon lekker uitlopen staat bovenaan. Vlak over de grens zijn de nodige kleine Trails. Zo zijn Frank en ik laatst ook naar een Trail in Wegnez geweest. Geen online inschrijving, gewoon die kant opgaan en lopen maar. Geweldige ervaring. Om toch maar weer een keer iets anders uit te proberen, viel mijn oog op een nacht Trail in Vaals georganiseerd door XTrails. Altijd wel

een beetje gehad, van “die zijn gek”! Rennen in het donker, niet normaal…. Maar toch in het kader van dat willen we zelf wel even ervaren, heb ik zowel Frank als Ed zover gekregen om mee te gaan. XTrails had op zaterdag 10 juni al diverse afstanden overdag. ’s Avonds 10 en 19km Nacht Trail en ook zondag weer de nodige Trail afstanden. Voor sommige dus ook een heel weekend Trailen. Wij gingen voor de 10km. Mooi genoeg om het te ervaren. Op weg naar Vaals was het nog licht. Eenmaal aangekomen was eerst de start van de 19km. De start was vanaf de Wilhelminatoren (uitkijktoren die op hoge springplank lijkt) dichtbij het drielandenpunt. Later mochten wij starten. Beide afstanden waren niet extreem druk, maar voldoende mensen aanwezig voor een leuke loop. Het werd al snel écht donker na de start en zeker op de smalle paadjes tussen de bomen was het uiteindelijk knap donker. De verplichte (hoofd)lamp was dan ook geen overbodige luxe. Mijn eigen lamp voldeed, maar er waren lopers met driedubbele schijnwerpers. Mijn angst om de route kwijt te raken was snel weg. De reflecterende pijlen vielen door de lampen al van afstand goed op. Omdat de groep toch wel uit elkaar getrokken wordt (en ik in de achterhoede zit), loop je op een gegeven moment redelijk alleen. Geritsel in de struiken naast je maakt dan ook wel

31


indruk. Best spannend allemaal. Op een bepaald stuk kon je vanaf Vaals zelf het fakkelen van Chemelot zien, toch weer gratis een beetje bijgelicht. De bospaadjes met dichte begroeiing en het heuvelachtige terrein, maken de uitdaging toch wel compleet. Wat een gave ervaring! Eenmaal richting de finish kwam nog een toetje…..de finish is boven in de Wilhelminatoren. Dus als laatste nog “even” de trappen op, om boven een drielandenbitter in ontvangst te mogen nemen. Dacht eerst dat ik wel erg

32

weinig te drinken kreeg, maar al snel de waarschuwing dat het sterk spul was. Frank en Ed waren al binnen en ook super enthousiast. Nog even wat Chocolade, Cake, Chips en andere lekker zaken en toen weer huiswaarts na een zeer geslaagde avond. Dit zal zeker niet de laatste Nacht Trail zijn, dus wie volgt en gaat volgende keer ook mee?

Ed, Frank en Leo.


Kitzenhauslauf (door Carmen Jacobs) Het zou een warme (lees: superhete) lentedag worden, perfect voor een mooi wedstrijdje over tien (nergens vlakke!) kilometers in het Duitse plaatsje Hahn… Althans, dat vond ene meneer J. die vervolgens verschillende methodes (“had jij niet nog oppas nodig?” en “ik heb geen auto”) gebruikte om mij deze mening te laten delen. Ik kwam er dus niet onderuit en moest mijn plan om ’s morgens rustig een uurtje te gaan trainen op de hei met STB laten varen. En of ik blij ben dat ik mij tot deze wedstrijd heb laten verleiden (lees: chanteren)? Afgezien van het weer kan ik zeggen ‘JA’! Het is een goed verzorgde wedstrijd, veel parkeerplaatsen, goede verzorging (voor wie er zin heeft in berlinerbollen met 30 graden is het perfect!) en een mooi parcours. De eerste drie kilometer is het voornamelijk stijgen over landweggetjes en in het bos waarna er een paar kilometers volgen in het bos met kleine heuveltjes. De laatste kilometers gaan voornamelijk naar beneden waarna je binnenkomt op het kunstgrasveld waar ook de start is. Het voornemen is om volgend jaar weer mee te doen, ditmaal uit vrije wil! Aan de tijd kan namelijk nog het één en ander verbeterd worden (50.34) en mocht ik opnieuw de eerste plek behalen in mijn categorie dan hoop ik dat ik ditmaal wel kan blijven tot de prijsuitreiking. Dus bedankt meneer J., het was een mooie wedstrijd, ook met 30 graden!

33


34


Rico on the run Op donderdag 18 mei vond de Cebusta loop plaats waaraan diverse STB-ers deelnamen. Deze loop wordt georganiseerd door mijn werkgever het Centraal Bureau voor de Statistiek, oftewel het CBS. De organisatie lag jarenlang bij Fons de Bie. Hij heeft echter inmiddels het stokje overgedragen aan anderen. Hij zal later dit jaar gaan emigreren naar warmere oorden samen met zijn vriendin Inge van Bergen. De loop is 5 km lang, 4 rondjes van 1,25 km, start is om 12 uur, deelname is gratis en na afloop is er een gratis broodmaaltijd voor alle deelnemers. Waar maak je dat nog mee! Vorig jaar liep ik een PR, dus dit jaar moest ik weer aan de bak of ik deze zou kunnen verbeteren. Dit lukte dan ook en mijn beste 5 Km staat nu met 20:54 te boek. Tevreden? Nee niet helemaal, ik moest dit jaar wel mijn directe collega’s Rob Bolk voor mij collega Roy van den Boorn voor mij dulden. Volgend jaar weer een nieuw PR?

Exact een week later sta ik weer aan de start voor een wedstrijd en wel op Hemelvaartsdag in Breinig. Net als vorig jaar toen ik aan de start stond met Herman, Arno heb ik me weer ingeschreven voor de 10 km. Dit jaar was Herman verhinderd, nog steeds herstellende van zijn botbreuk. Marcel Klein nam deel aan de 5 km. Arno en ik zoals gezegd voor de 10 km. Arno loopt natuurlijk in een andere snelheidsklasse dan mij, dus na enkele honderden meters zie ik die dan ook niet meer. Het is een pittig parcours. In het begin vlak en zelf bergaf, maar daarna volgen hellingen en een heel lang stuk vals plat omhoog. Koud was het ook zeker niet. Maar de wetenschap dat mijn vriendin aan de start zou staan om mij aan te moedigen deed wonderen. Ik benaderde mijn PR op de 10 km tot op 20 seconden, iets wat me al 5 jaar niet was gelukt. Supertrots was ik dan ook na afloop op mijzelf.

35


36


Diverse Uitslagen 6/5 21 53 196 84 7/5 95 13/5 2 1 14/5 21 14/5 14/5 58 59 16/5 18/5 21/5 11 21/5 1 6 7 3 5 10 6 7 9 13 14 15

Koning van Spanje 15 km dennis lymandt frank defesche leo logister 32 km leon reijnders Koning van Spanje 22 km chris hanssen Geuldalloop 10,7 km paul jacobs lenie jacobs Triathlon 111 - Bilzen 1 km zw / 100 km f / 10 km hl peter hendrix Maasmarathon - Visé erik haakma Aachener Engellauf 10 km alicia nijsters marcel van de pol Aachen Baanwedstrijd 5 km paul jacobs Cebustaloop - Heerlen 5 km ellis jacobs marcel klein rob bolk rico lux pierre muijrers hubert collaris Ironman 703 - Barcelona 1,9 km zwemmen peter hendrix 90 km fietsen peter hendrix 21,1 km hardlopen peter hendrix totaal peter hendrix 38e Heideloop 3,2 km maud missler jelle klomp roger gosgens ingrid ploumen imke hoogeboom olaf hissel daphne holweg fabienne reintjes mandy machils manuel dumont robin kempers joëlle kempers

prestatie

16 23 27 33

1:14:52 1:27:03 1:54:43

7 8 28 44 23

3:01:19 prestatie 2:18:36 prestatie

3 1 1 1 1 4 11 1 5 3 3 2 8 4 5

0:54:20 1:03:46 prestatie 4:14:28 prestatie 3:12:31 prestatie 0:48:53 0:48:54 prestatie 0:21:05 prestatie

0:42:19

1 1 1 2 6 5 8 2 3 25/5

3:07:17

3

1:43:53

2 6 14 5 28/5

0:17:57 0:20:19 0:20:45 0:20:54 0:25:21 0:28:41 prestatie

5:45:26 prestatie 0:14:58 0:15:11 0:15:47 0:16:10 0:16:54 0:17:02 0:18:21 0:18:58 0:19:52 0:19:53 0:21:09 0:21:09

2 28/5 4 31/5 3/6 19

jenny mathijsse rily smeets miriam meijs claudia heijnen 5 km sterre knoben anna coerver willem vorgagen tom theunissen marianna hodinius 5 EM danny kil janou homminga leon hendrikx anke linssen carmen jacobs jos gubbels rené homminga lenie jacobs guus stauvermann debbie das christiana kec robin janssen sjo kec elmy gielen bianca walraven 10 EM jeroen matthes ellis jacobs rob riksen dennis lymandt ed frehen tim roks niels hermans audrey de wijs andré roumen Breinig läuft 5 km marcel klein 10 km arno hanssen rico lux leon reijnders paul jacobs Haagse Beemden Loop - Breda 5 km marcel klein Tilburg Marathon pierre muijrers Waldstadion Baanwedstrijd 3000 m ellis jacobs Van Gogh loop - Zundert 5 km marcel klein

0:21:38 0:23:16 0:23:53 0:25:01 0:24:55 0:25:03 0:25:17 0:30:04 0:31:25 0:34:16 0:36:48 0:37:20 0:37:56 0:40:16 0:41:02 0:42:17 0:42:17 0:45:44 0:46:02 0:46:52 0:47:32 0:48:01 0:54:49 1:01:51 1:00:40 1:04:13 1:06:46 1:07:22 1:14:19 1:18:23 1:22:49 1:30:48 1:37:34 prestatie 0:20:24 0:36:37 0:43:52 0:44:50 0:45:56 prestatie 0:21:13 prestatie 4:19:43 prestatie 0:10:24 prestatie 0:21:21

37


4/6 4 27 8 22 9/6 2 1 7 16 10/6 10 13 34 11/6 129 3 15 17 132 13 24 15 66 11/6 14 11/6 1 7

Leudal Trailrun 20 km dennis lymandt ed frehen saskia radenakers 30 km chris hanssen Adelanteloop - Hoensbroek 3 km marcel klein 6 km ellis jacobs 9 km frank defesche leo logister Xtrails Nighttrail - Vaals 10 km ed frehen frank defesche leo logister Maastrichts Mooiste 5 km frans hodinius marianna hodenius 10 km christiana kec debbie das sjo kec 10 EM dennis lymandt rik rompen janou homminga rico lux Stadstriathlon - Weert 1,5 km zwemmen rob riksen 37,9 km fietsen rob riksen 9,75 km hardlopen rob riksen totaal rob riksen Kitzenhauslauf - Aachen Hahn 10 km carmen jacobs paul jacobs

prestatie

16/6

1:36:54 1:47:50 1:58:37

15 22 26 8 10 20 25 51 36

2:45:41 prestatie 0:13:10 0:22:22 0:42:02 0:47:56 prestatie 1:02:51 1:04:55 1:16:11 prestatie 0:29:46 0:32:08 1:00:11 1:00:27 1:12:09 1:10:55 1:12:28 1:22:54 1:23:00 prestatie

2 1 4 45 9 74 16 105 17/6 3 16 25 32 33 26 25/6 9 14 5 23

0:27:02 1:18:00 0:43:04 2:32:40 prestatie 0:50:34 0:51:22

2 15 13 24 8 22 9 16 5 21 8 26

38

Bufferrun - Bingelrade 5 km tim roks renĂŠ homminga herman gerards saskia bottenberg diana born elmy gielen marianna hodinius frans hodinius jenny matthijsse-gerards 10 km jeroen matthes ellis jacobs janou homminga paul jacobs carmen jacobs leon hacqier lenie jacobs wim rutjens Ahrathon - Bad Neuenahr 21,1 km saskia rademakers sibille waszkiewicz nicolle schleijper pascalle dautzenberg nicole gidding marjo goossens 33e Vaals-Venlo estafette Etappe 1 (15,8 km) ilya nijsters rico lux Etappe 2 (17,1 km) ger bodelier ed frehen Etappe 3 (15,2 km) rob riksen rob bolk Etappe 4 (13,9 km) herman gerards robin janssen Etappe 5 (13,1 km) egon borghans kristi hanssen Etappe 6 (10,2 km) alicia nijsters els frins Etappe 7 (15,1 km) erik haakma nicolle schleijper Etappe 8 (9,2 km) carmen jacobs bianca walraven

prestatie 0:23:09 0:24:40 0:25:24 0:26:40 0:29:05 0:30:44 0:31:30 0:31:30 0:34:48 0:34:57 0:37:39 0:43:34 0:45:14 0:48:01 0:50:20 0:51:55 1:01:05 prestatie 2:02:12 2:34:00 2:50:14 2:50:16 2:50:30 2:51:39 prestatie 1:11:40 1:13:10 1:11:29 1:36:55 1:01:56 1:17:57 1:15:28 1:28:45 1:04:51 1:16:09 0:48:51 0:57:49 1:00:43 1:28:21 0:45:51 1:10:15


STB Looptref (door Bart Smeets) LoopTref goed bezocht ! Het initiatief om elke 2e zondag van de maand te lopen en te ontmoeten slaat goed aan. Zowel 11 juni als ook 9 juli waren goed bezocht. Er wordt, naar gelang de opkomst van 9.30 tot 10.30 uur gelopen in diverse tempo's en beide keren werd er ook door een groep gewandeld. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te genieten. Heb je ook zin om naar een LoopTref te komen ? Noteer dan de data voor 2017 alvast in je agenda. Het betreft de 2e zondag van de maand, te weten: 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december. Let wel op, de startlocatie wisselt. Zondag 13 augustus starten we niet vanaf Schrieversheide, maar vanaf de parkeerplaats bij Brasserie De Uitvlucht op vakantiepark Europarcs, Akerstraat 153 te Brunssum (Zeekoelen). Hopenlijk tot dan. Bart, Alois en Sjo.

39


Samenloop voor Hoop (door Iris Pilich)

In juni 2015 vond de vorige editie van de Samenloop voor Hoop plaats. Ik had toen voor de eerste keer de eer om namens STB een team bij elkaar te brengen dat de 24 uurs wandelestafette zou volbrengen om de strijd tegen kanker te steunen. Na afloop van deze editie kreeg ik bijna direct een mail van de organisatie dat zij de hulp van STB en de bijdrage die STB in de vorm van Sponsorgeld had gegeven erg op prijs stelde en dat zij hoopten dat wij bij de

editie van 2017 (kleinigheidje was toen wel dat nog besloten moest worden of er een editie 2017 plaats zou vinden) weer van de partij zouden zijn. In september 2015 kwam vervolgens al de eerste mail binnen met de aankondiging dat er een Samenloop voor Hoop 2017 zou plaatsvinden met de vraag of ik als teamcaptain weer een team bij elkaar wilde brengen om mee te doen in 2017.

40

In september 2015 heb ik deze mail in mijn prullenbak gegooid, want het was tenslotte nog meer dan 1,5 jaar voordat de volgende editie zou plaatsvinden. Het samenbrengen en samenstellen van een team was voor mij dus van latere zorg. In de 2de helft vorig jaar kwamen de herinneringsmails en persberichten binnen. Nu werd het dus wel langzaam tijd om actie te ondernemen. Ik heb een aantal mensen persoonlijk gevraagd of ze mee wilden doen en via de mail , facebook en de website mensen geprobeerd over te halen. Ik merkte dat de STB’ers bij persoonlijk contact veel makkelijker toezeiden dan via mail en ik ben dan ook nog actiever mensen gaan aanspreken. Want het was intussen al maart 2017, de informatiebijeenkomst voor de Samenloop voor Hoop 2017 was alweer geweest, en het liep niet echt storm met het inschrijven. Toen ben ik mensen aan gaan spreken om te vragen of zij de oproep in hun rengroepsapp wilden zetten. Dit leverde gelukkig wat meer respons op en de aanmeldingen begonnen langzaam binnen te komen. Uiteindelijk had ik een week voor de Samenloop voor Hoop het schema rond. Ik heb even moeten puzzelen, maar met een beetje plak, knip en schuifwerk heb ik het schema rond gekregen en hebben wij met een groep STB’ers (en nog een aantal vaste krachten van buitenaf) de 24 uurs estafette voltooid. In de tussentijd ben ik druk bezig geweest met het organiseren van een aantal evenementen in het teken van de Samenloop voor Hoop. Zo wilden we in naam van STB graag weer een mooie cheque met daarop een leuk bedrag overhandigen aan de Samenloop. Een sponsorloop mocht daarom niet missen. 31 mei hebben de junioren en


volwassenen een uurtje op de baan gerend om zoveel mogelijk geld voor de Samenloop op te halen. Ik vond het echt super om te zien hoe de trainers dit initiatief ondersteunden en dat heel veel kinderen dit jaar ook weer van de partij waren. Ik ben super trots op jullie!! (en natuurlijk ook op de volwassenen). Namens de Samenloop was STB ook weer gevraagd om de vlag te halen op Sportpark Strijthagen en deze onder begeleiding van de HOG chapter Landgraaf via een aantal supermarkten naar Sportpark ter Waerden te brengen. Na een bijeenkomst met 2 mannen van de HOG en Harry Erkens, de voorzitter van de Samenloop voor Hoop Landgraaf, heb ik toegezegd om de vlag te gaan halen. Nu

was het alleen nog zaak dat er veel STB’ers zouden komen om samen de vlag van Schaesberg naar Waubach te krijgen en onderweg de cheques in ontvangst te nemen. Na een aantal oproepen waren er veel STB’ers die zich op 17 juni hadden verzameld bij Sportpark Strijthagen. Ik was zo blij, want ik had geen idee hoeveel mensen aanwezig zouden zijn, maar het aantal dat aanwezig was overtrof mijn verwachtingen. Onder begeleiding van de HOG renden wij naar de Jumbo in Schaesberg, de Plus in Op de Kamp en de Plus in Waubach. In totaal mochten wij hier € 2.500 in ontvangst nemen voor de

Samenloop voor Hoop. Een succes!. Aangekomen op de baan mochten wij onder luid applaus van het publiek een rondje op de baan rennen met de vlag om deze vervolgens over te geven aan de survivors van kanker. Het moment dat wij de baan oprenden gaf mij kippenvel. Zoveel mensen die langs de kant applaudisseerden en die het onderzoek naar kanker ondersteunen en de survivors een hart onder de riem willen steken was erg indrukwekkend. Ohhja, ik ben vergeten het bedrag dat wij

namens STB hebben opgehaald voor de Samenloop voor Hoop vergeten te vermelden. Ofja, eigenlijk heb ik dit expres gedaan zodat jullie het hele verhaal zouden lezen. Met trots hebben wij namens STB op het podium een bedrag van € 1.615, 46 aan mogen bieden! Een super mooi bedrag!! Ik wil dan ook hier alle STB’ers die in welke vorm dan ook bij hebben gedragen aan het mogelijk maken van het STB voor Hoop team, de Sponsorloop en de Openingsceremonie willen bedanken. Wij hebben als STB laten zien dat wij maatschappelijke initiatieven steunen en dat wij midden in de samenleving staan. Harry Erkens heeft mij persoonlijk nog een mail gestuurd met daarin een uiting van zijn dank voor de inzet van STB. Hopelijk tot 2019!!

41


42


Familiedag pupillen

In aansluiting op de Athletic Champs, vond op zaterdag 8 juli ook de Familiedag voor de pupillen plaats. Hierbij een kleine impressie.

43


Ingang winterseizoen : maandag 2 oktober

Dit houdt tevens in dat op dinsdag 3 oktober de trainingslocatie voor senioren zal wijzigen. Gestart wordt dan bij Mengelers. Op de woensdag zal de trainingslocatie weer bij Ter Waerden zijn.

44


Van Gogh – Blog (door Marcel Klein) Terwijl het (zonnige) zuiden van de lage landen een roze week beleefd, eerst met ene Tom D. die best een leuk stukje kan fietsen om vervolgens op een roze wolk te zitten en vervolgens Pinkpop met gasten die best een leuk stukje kunnen zingen ( behalve Justin B. dan), heb ik zelf besloten om deel te nemen aan de Van Gogh Loop te Zundert die dit jaar de tiende editie beleefd, deze Van Gogh was een gast die best een leuk stukje kon schilderen een tijdje terug, om dit te herdenken komt er elk jaar een clubje mensen bij elkaar in hardlooppakjes om samen een best leuk stukje te gaan hardlopen door het geboortedorp van deze Vincent van Gogh : Zundert. Terwijl dus ongeveer 65,3845279% van STB op de pinkpop-weide staat (zonder hardloopklompjes waarschijnlijk) en ook een blokje STB vakantie viert met camping-wasjes en zo heb ik me dus afgezunderd in het dorpje Zundert als een soort van Zunderlinge Zuiderling dus. Suske en Wiske en de Zunderlinge Zuiderling?, hmm, hier zie ik toch wel mogelijkheden, toch maar eens contact opnemen met die Studio Vandersteen, die gasten kunnen best wel een leuk stukje tekenen. Heb net Roermond verlaten op de heenweg en moest opeens weer denken aan een Roermonds spreekwoord : In Roermond lopen de honden met de kont over de grond, vertaald in het Roermonds dialect staat er het volgende: In Remung lopen de hung met de kung over de grung!!, jaja, ook in Roermond

kunnen ze best wel een leuk stukje knutselen met taal. Inmiddels na een tijdsprong alweer een tijdje in Zundert, zojuist ook het Vincent van Gogh museum bezocht, heb twee Van Gogh puntenslijpers ingeslagen, rest van die prullaria vond ik toch wat te prijzig. Behoorlijk vroeg hier, een van de voordelen van zo ruim op tijd aanwezig zijn in zo'n vroege vogel modus is dat je de opbouw van het evenement kunt zien, heb hier weer wat leuke kijkplaatjes kunnen schieten met mijn professionele wegwerpcamera. Had ik al getypt ende verteld dat ze hier best wel een leuk stukje kunnen parcoursbouwen? Bij deze heb ik dit blokje info dan gedeeld. Er zijn steeds deelnemers die me komen vragen waar ze de startnummers kunnen ophalen, stuur al die gasten de verkeerde kant op, best wel een leuke manier om wat concurrentie te elimineren, nog even zo doorgaan en ik start straks als enigste deelnemer, succes dus verzekerd op deze wijze, dit heet met een duur woord : Tactiek, kan deze keer met dure woorden gooien, heb best wel een leuk bedragje vakantiegeld gehad! . Gooi er ook nog maar eens een tijdsprong tegenaan en inmiddels is het duidelijk dat de tactiek toch niet heeft gewerkt helaas, alle deelnemers stonden toch in het startvakje, er was niemand de weg kwijt helaas van het loopvolk. Maar heb wel lekker gelopen, finishtijd was 21.21 of was het nu 21.21? , nou ja, goeie volgorde zoek ik later wel uit.

45


Heb me zelf ook teruggevonden in het overall klassement op plekje 19, dit vind ik wel een vreemde zaak eigenlijk, ik had niet eens een overall aan, maar gewoon een broek en een shirt! ( vraag ik nog wel na aan de Orga). In mijn leeftijdsklasse ( 80 plus gedeeld door 2 ) was ik Runner-Up op plekje 2. Na alweer een tijdssprong ben ik inmiddels alweer een stuk op de terugweg met dat geel/blauwe koekblik, "The Voyage Home" schiet al aardig op, zometeen weer in Remung ( met hun K9 spreekwoord) en dan ligt Landgraaf ook alweer op een steenworp afstand, terugreis gaat wie am schnuursjen, appeltje-eitje ende lekker snel. Eindig deze keer op Brabantse wijze : HOUDOE HE !!

46


Jeugdpagina

Hallo allemaal, Ik ben Floor Quaedackers en ben 7 jaar oud. Het estafettestokje heb ik gekregen van Lupe. Inmiddels zit ik al bijna 2 jaar op atletiek en ik vind het hartstikke leuk om te doen. Mijn grote broer Jelle zat eerst op atletiek en toen ik een paar keer naar zijn training ben komen kijken leek het me wel leuk om zelf ook mee te gaan doen. Sindsdien train ik dus ook elke week mee. Mijn favorieten onderdeel is vortex werpen en hoogspringen. Maar ook de bostraining en de training op de trappen bij snowworld vind ik erg leuk. Ik zit bij de mini’s maar ga bijna naar de C pupillen. Ik ga alleen op zaterdag naar de training. Ik kom altijd met mijn broer Jelle. Bij atletiek wil ik nog veel beter worden in hordelopen. Naast atletiek vind ik tekenen en knutselen heel leuk. Ik wil het stokje doorgeven aan Tess. Groetjes en tot op de baan, Floor

47


Familiedag pupillen

48


STB Clubblad 2017 nr 3  
Advertisement