Page 1


Jaargang 32 mei 2017 nummer 2 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 juli 2017 Het volgende clubblad verschijnt in juli 2017

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2017 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2017 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2017 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door: Vicky Teeken) ................................................ 5 Bevrijdingsvuur estafette Wageningen-Landgraaf (door: theo Schmeits ) ................................................................................................... 9 Ouwe Leem‌ (door: Jan Manders) ..........................................................13 STB-trail-trainingsloop .............................................................................15 Training Buitenring (door: Marcel Klein).................................................16 Wim van der Linden .................................................................................16 Over de knie (door: Rob Bolk) ..................................................................17 Samenloop voor Hoop (door: Iris Pilich) ..................................................19 Notulen algemene ledenvergadering STB 24-03-2017 (door: Vicky Teeken).....................................................................................................23 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................27 Verjaardagskalender ................................................................................29 Sporten met een beperking bij STB (door: Richard Lavalle) ....................31 Baksteen door het venster .......................................................................32 Start van LoopTref STB (door: Annick Ploumen) .....................................33 Locatietraining 30 april 2017 (door: Herman Gerards)............................34 Diverse Uitslagen .....................................................................................37 Etappewedstrijd Vaals - Venlo (door: Theo Schmeits) ............................38 Jeugdpagina .............................................................................................42


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Penningmeester Vizevoorzitter Bestuurslid Bestuurslid jeugd Bestuurslid en PR

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

FinanciĂŤle adm.

Claudia Beckers-Steinbusch, Moershei 31, 6374 NR Landgraaf e-mail : finadmin@stblandgraaf.nl

Adres locatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2017 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,80

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,50

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,80

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 7,50 € 10,15

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2017 21 mei 25 juni 2 juli 14 juli 27 augustus 24 september 29 oktober 3 december

Zondag Zondag Zondag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag

38e Heideloop Vaals-Venlo estafetteloop Locatietraining 8e Meander Mondo-Verdeloop Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 34e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2017 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1 18:30

Ma

3

ter Waerden

19:00

Di 18:30

ter Waerden

Za Zo

Duur

Begeleiders

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

9 - 9,5

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas Gerte Offeringa

4

Junioren (sprint, horden, springen)

18:30

TW

VR

VR

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

10

1:00

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

18:30

ter Waerden

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training.

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

19:00 19:00

ter Waerden

Junioren (sprint en horden)

1:30 1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

Do

Vr

Tempo kmh

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

18:30

Wo

2

Training

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Sp De Voort

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 2 januari – 26 maart Kwartaal 2 : 27 maart – 2 juli (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 3 juli – 1 oktober Kwartaal 4 : 2 oktober – 31 december (3 oktober locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Leo Quaedflieg, tel. 045-5316911, email : leja.quaedflieg@ziggo.nl Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door: Vicky Teeken) Afgelopen maart is onze vernieuwde algemene leden vergadering geweest. (Notulen zijn in dit clubblad bijgevoegd) De interactieve sessie met de aanwezige leden is goed bevallen. De diverse werkgroepen hebben al een vervolg afspraak gepland of deze heeft al plaatsgevonden. De werkgroep voor de (jeugd) trainers heeft zelfs al enkele zaken gerealiseerd. Zo trainen de junioren en de pupillen nu in twee groepen op 1 dag in de week. Daardoor zijn de groepen kleiner en kan er meer persoonlijke aandacht gegeven worden door de trainers. Verder hebben de pupillen hulp gekregen van diverse ouders en is er een schema wanneer wie komt helpen. De trainers zijn erg blij met deze hulp. Wil je ook helpen, het schema hangt op de

maand een aankondiging via Facebook, email en intranet. 2. Hoe kunnen we Neem de Benen 4 / starters binden aan STB?  Angelique en Ingrid, 2 kartrekkers uit de neem de benen groep hebben al met Leo Quaedvlieg afgesproken dat Leo een schema maakt zodat deze mensen kunnen doorgroeien naar 1 uur hardlopen. Dit zijn alvast enkele resultaten vanuit de diverse werkgroepen. Chapeau! Eind maart kregen wij bericht dat onze trainer Wim van der Linden een harttransplantatie heeft ondergaan. De berichten nu zij redelijk goed. Wij wensen hem een zeer voorspoedig herstel. Midden april kregen wij het zeer droevige bericht dat Anny Ketalaars, echtgenote van onze vice voorzitter Jos Janssen was overleden. Hoewel we wisten dat dit bericht elk moment kon komen kwam het bij ons heel hard binnen. Wij wensen Jos heel veel sterkte om dit enorme verlies te kunnen dragen.

binnendeur van het materialenhok. Schrijf je gerust in. De werkgroep binding en werving heeft inmiddels ook al twee punten opgepakt. Dit zijn geworden: 1. Meer activiteiten om ook informeel samen te zijn.  1 x per maand de tweede zondag van de maand 1 uur duurloop op de Brunssummerheide met afsluitend gelegenheid tot kop koffie. Start bij Schrieversheide om 9.30 uur. Geen aanmeldingsverplichting maar wel elke

In het kader van Samenloop voor Hoop zal op 31 mei aanstaande een sponsorloop georganiseerd worden op de baan. Dit is voor jeugd en senioren. Voor de senioren zal er een collectebus aanwezig zijn en de jeugd kan zich laten sponsoren door familie, vrienden, kennissen enz. Het ingezamelde geld zal dan tijdens Samenloop voor Hoop worden gedoneerd. En tot slot staan er nog 2 wedstrijden op het programma die STB (mede) organiseert. Te weten de Heideloop op 21 mei en de Meander – Mondo Verde loop op 21 juli. Wij hopen op een goede opkomst.

5


6


7


8


Bevrijdingsvuur estafette Wageningen-Landgraaf Na ruim twee maanden van voorbereiding vertrokken op donderdag 4 mei drie busjes met fietsen, proviand en een 26-tal STB’ers met veel zin en toch ook een beetje spanning richting Wageningen. Een heel nieuwe ervaring, 24 uur onderweg, zonder slaap, bijna 170km overbruggen in 16 etappes. Met Caroline Radstake als organisator en tussenpersoon tussen de gemeente en STB en Rico Lux die de gehele route uitstippelde inclusief straatnamen met om de ongeveer 10 km een wisselpunt, waar telkens 2 lopers het stokje overnamen. Angelique Bal en de fam. Kec die voor de catering zorgde. De fietsers, Huub Donders, Angelique Bal, Sibille Waskiewicz en Wiel Frins, die afwisselend bijna de gehele route op de fiets zaten. Jos Janssen die een perfecte indeling van de bezetting van de busjes maakte. Zodat iedereen op tijd bij het wisselpunt was en de gewisselde lopers in alle rust konden herstellen. En als je er niet aan hield en in de verkeerde bus zat, werd het je wel fijntjes duidelijk werd gemaakt. En dan niet tevergeten, onze chauffeurs, Ad Wetzels, Huub Weijenberg en Peter Verberk. Mannen die ons veilig weer thuis brachten, die onderweg meerdere keren op de route stopten om de lopers aan te moedigen. En tenslotte de lopers zelf, ga er maar aan staan, midden in de nacht, vooral in het begin, donker, koud en nat, door de middle of nowhere rennen. Maar dankzij de goede begeleiding en de enthousiaste aanmoedigen van de overige STB’ers heeft iedere loper er ontzettend veel plezier aan beleefd.

(door: theo Schmeits )

De binnenkomst in Landgraaf en de ontvangst en ceremonie bij het gemeentehuis was een kippevelmoment, waarbij sommige het niet droog hielden. Een waarschijnlijk eenmalige belevenis waarover nog lang nagepraat zal worden. Hierbij wat reacties over deze Bevrijdingsloop van de deelnemers, ook de apps die men direct na dit gebeuren stuurde. Burgermeester Vlecken (via app.) Ik heb genoten met zoveel enthousiaste mensen. We kregen de complimenten voor onze positiviteit die we uitstraalden. Vooral in het begin van de nacht zag ik het zwaar in maar de sfeer was geweldig. Dank je wel allemaal. Angelique Bal Weer iets van mijn "bucketlist" weg mogen strepen. Ik heb aan een groot evenement mogen deelnemen, wat tevens ook voor een mooi doel was, waarbij ik meer dan 40 uur wakker ben geweest. Dit alles heb ik mogen meemaken met een GEWELDIG team van de STB en dit ondanks de kou, waar ik heel slecht tegen kan, maar daarentegen heb ik door de straten van Venlo mogen racen om Arno bij te houden. Ik heb in dit uur nog nooit zoveel overtredingen gemaakt . Een paar keer door rood gereden, links de rotonde genomen in plaats van rechts, tegen het verkeer in zowel op straat als op het fietspad, maar koud had ik het niet meer. Ik hoop dat STB nog meer leuke activiteiten in petto heeft, dan ben ik van de partij. Rob Bolk Het is alweer een tijdje geleden, dat ik ouderwets heb uitgekeken naar iets dat in mijn agenda geschreven stond. Maar daar was dan toch die lang verwachtte Bevrijdingsvuur Estafetteloop 2017 van Wageningen naar Landgraaf. 4 en 5 Mei jl. hebben mijn verwachtingen volledig overtroffen. Memorabele uren, veel leuke gesprekken, weinig slaap en vooral de te lopen etappes. Ze zullen me voor altijd bijblijven. 9


Tijdens zo'n dagen leer je nieuwe mensen kennen, hoor en vertel je weer allerlei leuke dingen. Als je dan ziet hoe, ondanks de vermoeidheid, iedereen toch zoveel mogelijk de lopers toejuicht, hoe iedereen sfeervol de uren samen doorbrengt, hoe verteld en gelachen wordt over onderwerpen van hardlopen tot lokale politiek en van sterke drank tot kleiduifschieten, dat Theo zijn zakdoekjes afgeeft omdat het wcpapier al weg is en je het bos nog van vruchtbare grond moet voorzien, dan zie je een samenhorigheid die je niet al te vaak meer tegen komt. We mogen trots zijn op onze vereniging. Trots op de organisatie van al die mooie activiteiten. Trots op al die toegewijde trainers die ons allemaal begeleiden en vormen tot hardlopers. Laten we ook trots zijn op onszelf, want wij zijn STB Landgraaf!

Marcel Klein Deze S-Tafette Bevrijdingsvuur was echt een groots en mooi evenement om aan deel te nemen, heb er echt van genoten, er waren veel mooie momenten in die 24 uur, zoals onder andere de ceremonie in Wageningen, de toespraak van de Landgraafse burgemeester in Wageningen bij vertrek van de lopers, de wisseling van de wacht tussen de verschillende etappes, de ontmoeting met de limburgse gouverneur, de terugkomst op sportpark de Voort en uiteraard de

10

binnenkomst bij het Burgerhoes met de toespraak van de burgemeester en het ontsteken van het grote bevrijdingsvuur en de gezellige nazit in het Burgerhoes. Met al die momenten voelt het toch aan alsof we een hele week zijn weggeweest, maar het waren toch echt maar 24 uur. De Backwarts-Flip in etappe 15 met Robin samen was toch goed gelukt, zijn toch leuke foto's geworden. Momenteel flink in de knutselsmurf-modus om mijn foto-album thuis weer bij te werken met deze S-Tafette Bevrijdingsvuur ( STB ) foto's. Robin Janssen Ik zit nog niet lang bij STB maar wat heb ik genoten van deze dag. Ik heb fijn samen gelopen en de support van de fietsers was top! Wat een belevenis dit ga ik niet snel weer meemaken! John Oostdijk Voor mij was het een hernieuwde kennismaking met STB en ik moet zeggen: Het is me goed bevallen. Veel nieuwe gezichten en natuurlijk een hoop "oude" bekenden weer gesproken. Het persoonlijk verhaal achter mijn deelname aan de bevrijdingsloop is eigenlijk redelijk eenvoudig: Wij, wij met zijn allen in Nederland en ik bedoel iedereen die woonachtig is in ons mooie land, dienen de vrijheid te bewaken!! De vrijheid waar onze voorouders zo hard voor hebben gevochten!! Vrijheid die niet vanzelf is gekomen, mensen hebben hun leven voor ons en ons nageslacht gegeven zodat wij kunnen genieten waar we nu van genieten!! Laten we dat met zijn allen en ik zeg weer met zijn allen koesteren!!! Persoonlijk heb ik op verschillende momenten kippenvel gehad tijdens onze gezamenlijke dag: Denk hierbij aan het ontsteken van het


bevrijdingsvuur in Wageningen, het spelen van het Wilhelmus, het zingen van het schitterende lied van Vera Lynn (We'll meet again), de intocht in Landgraaf, het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Landgraaf en zo kan ik nog wel even door gaan. En ja natuurlijk heb ik ook genoten van het hardlopen onderweg, de kameraadschap onderling, het meeleven met de mensen die om wat voor een reden dan ook uit moesten vallen. Het lachen met elkaar. Voor mij is het een onvergetelijke ervaring geworden die een diepe indruk heeft nagelaten. Verder wil ik de organisatie van harte danken voor een vlekkeloze dag!!! Chapeau!! Hardlopen wordt vaak betiteld als individualistisch en zeker niet als teamsport. Op 4 en 5 mei heeft STB het tegendeel bewezen. Het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Landgraaf halen was een teamprestatie van formaat. Natuurlijk zijn er de lopers die soms alleen en meestal in tweetallen hun etappes lopen. Maar wat te zeggen van alle regelwerk vooraf, het overleg, de (route) planning, het eten en drinken, de busjes, de fietsen, etc. De (co) chauffeurs die meer dan 24 uur in de weer waren, de fietsers die op een voor fietsers wel heel laag tempo de hele route op het stalen ros zaten. Etc, etc, etc..... Kortom: STB ten voeten uit ! We hadden ons geen beter gezelschap kunnen wensen, dank jullie wel allemaal, Herman Gerards De estafetteloop van Wageningen naar Landgraaf, in het teken van de dodenherdenking en de bevrijding, was een evenement om niet snel te vergeten. Op uitnodiging van de gemeente Landgraaf mocht STB de primeur voor Limburg tot uitvoering brengen. Het jaarlijks gebeuren in Roermond heeft namelijk een extra evenement erbij

gekregen waarbij het estafettestokje ieder jaar aan een andere gemeente in Limburg zal

worden overgedragen voor de organisatie. Zoals gewend van STB beschikken we over genoeg organiserend vermogen om ook een estafetteloop van bijna 170 km. in goede banen te leiden. Van logistiek vervoer tot aan de voedselvoorziening was alles tot in de puntjes geregeld. De 16 etappes waren tot in detail uitgewerkt met de indeling van de lopers en fietsbegeleiding. De vele uren van onze clubleden in de voorbereiding hebben dan ook haar vruchten afgeworpen. De beleving van het hele gebeuren in Wageningen tot aan de finish in Landgraaf is een verhaal van ieder voor zich. Ik kan alleen maar zeggen dat de vele uren voorbij zijn gevlogen en ik heb genoten van de positive spirit binnen onze vereniging. Het was STB on top! Kristie en Arno Hanssen Hardlopen wordt vaak betiteld als individualistisch en zeker niet als teamsport. Op 4 en 5 mei heeft STB het tegendeel bewezen. Het Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Landgraaf halen was een teamprestatie van formaat. Natuurlijk zijn er de lopers die soms alleen en meestal in tweetallen hun etappes lopen. Maar wat te zeggen van alle regelwerk vooraf, het overleg, de (route) planning, het eten en drinken, de busjes, de fietsen, etc. De (co) chauffeurs die meer dan 24 uur in de weer waren, de fietsers die op een voor fietsers wel

11


heel laag tempo de hele route op het stalen ros zaten. Etc, etc, etc..... Kortom: STB ten voeten uit ! We hadden ons geen beter gezelschap kunnen wensen, dank jullie wel allemaal, De volgende berichten kwamen via de STB Bevrijdingsvuur app. binnen. Sibille Waskiewicz Ik kan me er alleen maar bij aansluiten…. Ik vond het een geweldige ervaring…mijn dank is groot.En ja….we maken deel uit van een geweldige vereniging.

Huub Donders Geweldig om te zien dat er bij een STB activiteit zoveel (nieuwe) leden aanwezig waren. Dit voelt bij mij heel goed. Ik ben bijna op geen training meer aanwezig maar de meeste gezichten kon ik wel. Na vandaag nu ook met naam en de prestatie mogen er zijn. (ONE BIG FAMILY)……. Bedankt…. Fietser Huub. Frans Hodenius De accu van mijn telefoon was leeg en die van mij ook.Beide zijn weer volledig opgeladen zodat ik nu pas kan reageren. Wat een club geweldige mensen, wat een geweldige ervaring. Dank aan iedereen.Toen we op de Kleikoelenweg richting Burgerhoes liepen dat was zo mooi om dat mee te maken. Toen de eerste tonen van het Wilhelmus klonken hield

12

ik het van pure blijdschap niet meer droog. Geen tranen zijn zo mooi als vreugdetranen. Mijn beleving in twee woorden samengevat: Ontroerend mooi Christiane Kec Allemaal nogmaals bedankt voor de leuke avond/nacht/dag. Had het niet willen missen. Rico Lux Aan het begin van het jaar vroeg Caroline of wij in estafettevorm het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Landgraaf zouden willen brengen. De gemeente had hierom gevraagd en ze vroeg zich af of wij dit zouden kunnen doen. Enkele van ons zeiden spontaan ja en in eerste instantie leek het erop dat we dit met een man of 10 zouden gaan doen. Wel nu we zijn een paar maanden verder en we hebben met succes het bevrijdingsvuur met een groep van 26 personen naar Landgraaf gehaald. Ieder droeg zijn steentje bij om dit evenement tot een succes te maken. De een regelde de broodjes, de ander regelde de gezelligheid en zo nam ik de te lopen routes voor mijn rekening. Helaas moest ikzelf na een aantal etappes afhaken, maar had gelukkig wel mijn eerste etappe kunnen lopen van Elst naar Nijmegen. In het donker en in miezerige regen werd deze etappe door Rob en mij gelopen samen met Wiel en Sibille of de fiets. Terug in Landgraaf haakte ik natuurlijk weer aan en kon zo de manifestatie in Landgraaf bijwonen. Kippenvel. Melanie Koster Het was super, geweldig om dit met zo’n grote groep te beleven, Bedankt allemaal. Debbie Das Het was super, bedankt allemaal. Ellis Jacobs Ik wil me ook aanskuiten bij alle leuke reacties van iedereen. Wat een leuke ,gezellige, beetje


vermoeide dag. Ik heb genoten. STB bedankt voor deze ervaring. Dit zullen we gauw niet meer vergeten. Els Frins In een woord: geweldige mensen, bedankt. Gouverneur Theo Bovens, Proficiat……….. en welterusten.

Tenslotte wil ik ook even wat kwijt. Voor mij een van de mooiste hoogtepunten in de ruim 30 jaar dat ik bij deze mooie vereniging ben. Heb in die tijd veel prachtige momenten meegemaakt. Maar dit was geweldig met zo’n gezellige, meelevende groep 24 uur op pad te zijn. Kippevel toen we met z’n allen naar het gemeentehuis liepen. Ik zal dit niet vlug vergeten…… Theo

Ouwe Leem… (door: Jan Manders) Onlangs werd ik gebeld door Theo (Schmeits). kilometers hardlopen per week. Rond mijn Hij vroeg mij of ik een stuk wilde schrijven veertigste was ik actief als voetballer en als ik voor de rubriek Ouwe Leem. Uiteraard ging ik tijd had liep ik hard. Frank Eisenga heeft mij in akkoord. Ik heb vele jaren stukken geschreven 1987, hij was toen medevoetballer bij Kolonia voor het Establetje. Schaesberg, warm Steeds met veel gemaakt voor de halve schrijfplezier. marathon van Sittard. De naam van de Deze loop bestaat niet rubriek Ouwe Leem meer, maar was zou negatief toentertijd bekend kunnen worden onder de naam uitgelegd. Dingen Grenslandmarathon. van lang geleden. Na deze loop was ik Niet zo van belang helemaal besmet door meer voor het het loopvirus en heden. Wat moet je volgden er snel ermee? Maar je meerdere wedstrijden, kunt het verleden zoals de halve ook positief marathon van labelen. Dit probeer Maastricht en de Peter ik steeds aan de Rusmanloop. Ed hand van het Quadvlieg tipte mij lid volgende aforisme. te worden van STB. Hij Aforisme is een zei je kunt gewoon op Jan in actie tijdens de Halve Marathon van kernachtig en een woensdagavond Eindhoven in 1990 betekenisvol naar de cooperbaan in gezegde. Ik las dit aforisme ooit bij een de brunsummerheide gaan. bezoek aan het schitterende begijnhof van Zo gezegd, zo gedaan. Op een zonnige Diest. Een passende omgeving . Het gezegde woensdagavond in mei 1987 begaf ik me naar luidt: HERINNEREN IS EEN VORM VAN de cooperbaan. Hier werd ik vriendelijk ONTMOETEN. Elke keer als ik mensen en ontvangen en voelde me vrij snel thuis. De dingen herinner kom ik ze in mijn geest weer training werd geleid door Ger Knauf. Helaas te tegen. Ontmoet ik ze a.h.w. weer. Dit wordt jong overleden in 1995. De training begon met de kern van mijn stuk. een korte loop tot aan de warming up. Inmiddels ben ik 71 jaar. Nog steeds sportief Ger verzorgde deze op zijn bij iedereen bezig in een tot nu toe goede gezondheid. bekende wijze. Vooral het “ fruit plukken “ Lange afstand wandelen, fietsen, enkele herinner ik me nog goed. Uitstrekken en

13


handen zo hoog mogelijk in de lucht alsof je Eifeltoren. Tijdens deze trip vroeg Jo van appelen, die hoog hangen , plukt. Ger was pas Vlodrop aan Albert en mij om deel uit te 50 jaar geworden en maakte na afloop de maken van de wedstrijdcommissie. kofferbak open voor een krat bier en fris ter Wij gingen beiden akkoord en hebben diverse ere van zijn verjaardag. Ik dacht bij deze club jaren de Heideloop , de Kapellerbosloop en wil ik wel horen. nog andere wedstrijden georganiseerd samen Dit gezelligheidsaspect is mij nog steeds met Jan van Vliet, Jan Mulder en Rein Reusink. bijgebleven. Hard trainen. Wedstrijden naar We vormden een sterk team. Toentertijd vermogen zo goed mogelijk lopen. Maar waar stond ook nog de uurloop op het het kan ook gezellig samenzijn met een westrijdprogramma van de STB op de heerlijk drankje. In deze tijd was een bezoek toenmalige draf-en renbaan , nu megaland in aan de Winterlauf in Aken een vast STB Landgraaf. In een uur moest je zoveel mogelijk uitstapje. In december 1988 nam ik voor de ronden rennen op de verharde binnenbaan. eerste deel aan deze wedstrijd. Voor elke deelnemer werd de afstand Met een bus gingen we bijgehouden. Ik regelde naar de start in bij alle wedstrijden de MĂźlershĂźte in de Eifel. inschrijvingen, maar liep Vandaar vertrokken we niet mee. Bij de laatste voor een 18 km loop georganiseerde uurloop door de Eifel. Zwaar, dacht ik nu moet ik hem maar prachtig lopen. Met een geleende afwisselend. Na afloop renbroek van Albert en gingen we met de STB geleende schoenen liep bus naar Horbach, een ik de deze ongepland. Duits dorp dichtbij de Het plezier was groot en Nederlandse grens. In ik was tevreden over de een plaatselijke gasthof bijna 14 km afgelegde begon de nazit. Super afstand. gezellig. Ik kan me nog Na drie jaar training en herinneren dat John vele wedstrijden lopen, Hendrix als snelste STBvatte ik het plan op voor er een stiefel bier moest mijn eerste marathon. leegdrinken. De rest liet Toentertijd ging de STB zich niet onbetuigd. Ik jaarlijks met een busreis heb meer dan tien maal naar Rotterdam. Bij de Frank Eisenga, Jan Manders en Albert deelgenomen aan de club kon je deel nemen Verbunt voor de start van de marathon Winterlauf. Voor het aan de prachtig parcours, maar van Rotterdam in 1991 marathontrainingen, vooral voor de met een uitgekiend schitterende medailles. Steeds met een trainingsschema: snelheidstrainingen, wisselende afbeelding van een standbeeldje in duurlopen en niet te vergeten de zware Aken. Bij voorbeeld de Puppenbrunne of het heuveltraingen op de heide. In april 1991 Streu-Engelschen. Ze horen nog steeds bij mijn gingen we op weg. STB reserveerde een meest geliefde medailles. prachtige locatie vlakbij de Coolsingel. Het was Enkele maanden na mij werden Frank een restaurant met de naam De Scheepjes. Eisenga, Albert Verbunt en Peter Jansen ook Het waren inderdaad twee schepen in een lid van STB. Mede door mijn enthousiaste klein binnenhaventje. verhalen. Er volgden veel wedstrijden samen. Voor de wedstrijd werden de meegebrachte We stimuleerden elkaar naar steeds snellere limburgse vlaaien met smaak verorberd. tijden. In 1989 maakte ik met Frank en Albert Perfecte brandstof voor de marathon. Mijn een onvergetelijke drie-daagse trip naar de eerste marathon was voor mij een happening, 20 km van Parijs met start en finish onder de waaraan ik nog vaak terug denk. Zonder grote

14


problemen, vooral dankzij de goede Het ging “wie von selber” Na 3.30 u. kwam ik begeleiding van de trainers van STB. kwiek de finish over. Ook de anderen hadden Ook de clubreis naar de marathon in Berlijn in een prima marathon. Wiel zei tijdens de nazit: 1992 is het vermelden meer dan waard. De ”Renpaarden moet je voor de start gescheiden organisatie o.l.v. Wiel Voncken had een locatie houden van de merries, dan lopen ze het gereserveerd in een voormalig vakantiepark in hardst.” de toenmalige D.D.R. De bedoeling was voor Er zouden nog vele clubuitstapjes naar elk paar een wedstrijden volgen. bungalow. Hier volgt een kleine Uiteindelijk greep: Dwars door gingen we met Hasselt , Van Dam drie echtparen in tot Damloop, een bungalow. Posbankloop bij Een slaapkamer Velp, 20 km van voor de drie Brussel. Steeds mannen en een perfect kamer voor de georganiseerd . drie vrouwen, Ik ben 23 jaar met gescheiden door veel plezier lid een flitterdun geweest van STB. In wandje. Het was deze tijd opgeteld behelpen, maar honderden het was super wedstrijden gezellig. De gelopen. Uren avond voor de getraind op de marathon werd heide en andere Jan (1766) tijdens de Telematicaloop er nog een diner locaties. Heel veel Heerlen 1990 georganiseerd fijne mensen met erna een ontmoet. Prachtige avond met muziek. We hebben gedanst en tijd gekend . Een basis gekweekt, waarbij ik nu enkele halve liters gedronken. Een ware STB nog tijdens het lange afstand wandelen profijt sfeer. Maar de volgende dag om zes uur heb. ontbijt, half acht in de bus en om negen uur Afsluitend terug naar mijn aforisme: Steeds de start. Je gelooft het misschien niet, maar ik als ik STB-ers herinner, ontmoet ik ze weer in heb de beste marathon ooit gelopen. mijn gedachten.

STB-trail-trainingsloop Zondag 28 mei vindt weer een STB-trailgroepsloop plaats (1,5 uur). Vertrek is om 9:30 uur vanaf parkeerplaats Abdij Rolduc. De route voert vervolgens door het Wurmtal

(Herzogenrath). NIveau 12km/u. Stuur voor deelname even een bericht aan dennis.lymandt@outlook.com

15


Training Buitenring

(door: Marcel Klein)

Het werd weer eens tijd voor een rondje illegale looppraktijken (lopen waar dat eigenlijk niet mag) op de zondagochtend. Op de zondagochtend kun je dat goed doen, dan is er toch bijna geen kip op straat, met pasen al helemaal niet omdat ze dan nog in bed liggen of aan de paaseieren zitten. Vandaag dus weer eens de stoute schoenen aangetrokken (uiteraard had ik mijn loopklompjes eerst gepoetst, geboend en geborsteld, met pasen moeten ze tenslotte op hun paasbest uitzien) Vervolgens naar het nieuwe viaduct van de Buitenring gelopen bij het zwembad te Landgraaf, had daar laatst een nauwe opening in het hekwerk ontdekt waar ik doorheen pas (heet niet voor niets Klein met de achternaam) Eerst wat rondjes gelopen op dit viaduct, vervolgens de afslag gepakt en de snelweg opgelopen.

Heb me tijdens het lopen op deze snelweg wel keurig aan de maximum snelheid gehouden, ben niet geflitst, het moet tenslotte een duurloop blijven en geen duur-loop worden. Lopen op de snelweg is ook een mooie gelegenheid voor het inbouwen van wat tempoblokjes oftewel TB-tjes, (af en toe die Nasa-achtige afkortingen scheelt weer wat tijd). Tijdens het lopen over dit stuk snelweg in wording waar straks de heilige westerse koeien worden losgelaten, maar waar vandaag nog eens autoloze zondag het straatbeeld bepaalde had ik zowaar een waar Star Trek momentje : To boldly RUN where no one has RUN before! Bij de eerder vermelde TB-tjes trouwens lekker over het asfalt gevlogen, The Flying Dutchman! Na dit hardlopende First Contact met dit viaduct en stukkie snelweg van de buitenring zeg ik gedag voor nu. Live Long and Prosper.

Wim van der Linden Na een geslaagde harttransplantatie is Wim nu voor verdere revalidatie in Adalante in Hoensbroek. Hij mag bezoek ontvangen. Wim ligt op de 2e verdieping kamer 08, dus 2.08. De bezoekuren zijn tussen 18.00 en 20.00 uur en in het weekend tussen 14.00uur en 20.00 uur. Het adres: Zandbergsweg 111 6432 CC Hoensbroek

16


Over de knie (door: Rob Bolk) Sinds ik lid ben geworden van STB Landgraaf raak ik meer en meer gemotiveerd om beter te gaan lopen. Trainingen, adviezen van coaches, gesprekjes links en rechts met medelopers en de wedstrijden hebben me al een behoorlijke inspiratie gegeven. Doelen werden gesteld. De eerste al gerealiseerd.

een poging waagde. Helaas ook toen weer hetzelfde liedje. Uiteindelijk bedacht ik me eens met wat hulp nog flink wat af te vallen. Met behulp van Sina Pellegrom uit Nuth viel ik in ongeveer 9 weken 8 kilo af. In deze periode heb ik alleen maar korte “onderhoudsloopjes� gedaan in mijn eentje. Want STB trainingen waren op dat moment geen optie.

Toen ineens in het najaar een pijntje in mijn knie. Overbelast. Sh*t. Wat nu? Rustig aan, niets forceren en over een week of 3 weer eens proberen. Op een donderdag ging ik maar weer eens de baan op. In eerste instantie ging dat goed, echter na een paar minuten op een wat hoger tempo te hebben gelopen keerde de pijn terug. Stoppen. Weer 3 weken niets gedaan waarna ik weer

Tussen november en maart ben ik hiermee zoet geweest, tot ik ineens voelde dat ik van joggen naar hardlopen kon overstappen zonder pijn. Daarna weer voorzichtig de draad opgepakt en niet zonder succes. Bij een van de eerste duurlopen waarbij ik ook nog gespot werd door Leo Quaedflieg, verbeterde ik (ongepland) mijn pr op de 10 km. Van 52 naar 47 minuten. Ook mijn pr op de 5 km ging van 24 naar 22 minuten. Leo heeft mij zeer terecht in mijn oren geknoopt dat ik niets moest forceren en dat records lopen voor wedstrijden bestemd zijn. Een advies dat ik niet zal negeren.

17


18


Samenloop voor Hoop (door: Iris Pilich) Samenloop voor Hoop is een 24 uur durend wandelevenement dat georganiseerd wordt onder auspiciën van het KWF. Een comité van vrijwilligers tekent voor de organisatie in Landgraaf. Het doel van dit evenement is tweeledig: enerzijds wordt er geld ingezameld, waarmee het onderzoek naar de bestrijding van kanker wordt gesteund. Een belangrijk gedeelte van het ingezamelde bedrag tijdens de Samenloop in Landgraaf wordt besteed aan onderzoek in eigen provincie. Hiertoe is een project in het Academisch Ziekenhuis Maastricht geadopteerd door de organisatie. Het tweede doel is: het steunen van de survivors, mensen die kanker overwonnen hebben of er nog tegen vechten. Hen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. De Samenloop voor Hoop Landgraaf 2017 vindt plaats op 17 en 18 juni a.s. Het evenement begint op zaterdag om 13.00 uur met de Openingsceremonie. Aansluitend lopen de survivors de openingsronde en sluiten de deelnemende teams aan. De samenloop voor Hoop Landgraaf vindt plaats op Park ter Waerden, Sportlaan te Landgraaf. Als vereniging STB willen wij geld inzamelen voor dit evenement. Dit willen we doen in de vorm van een sponsorloop. Op woensdag 31 mei a.s. is er in plaats van de training een sponsorloop. Dit houdt in dat de pupillen, de junioren en de senioren dan zoveel mogelijk rondjes gaan rennen of wandelen op de baan tegen een vergoeding.

per rondje doneren. Voor de senioren zal er een collectebus op de baan staan waarin het geld gedoneerd kan worden. Het gedoneerde bedrag zal vervolgens bij sponsorbedrag van de pupillen en junioren worden opgeteld en worden overgemaakt naar KWF kankerbestrijding. De sponsorloop vindt plaats op 31 mei a.s. op de atletiekbaan van 18.30 – 20.00 uur. Het zou natuurlijk hartstikke fijn zijn als er ook wat supporters langs de baan staan om aan te moedigen. Dus iedereen is van harte welkom om rondjes te tellen en/of om kinderen aan te moedigen. Wij hopen op uw medewerking en mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag. Vergeet je ook niet aan te melden voor het STB voor Hoop team via de website van KWF! Een beschrijving van de aanmeldprocedure is terug te vinden op de website van STB en op de FB pagina van STB. SAMEN GAAN WE VOOR HOOP!

Doneren kan op 2 manieren: men kan een vast bedrag doneren of men kan een bedrag

19


20


Op 17 en 18 juni vindt de Samenloop voor Hoop 2017 plaats op onze mooie atletiekaccommodatie. Traditioneel vindt voorafgaand aan de start om 13:00 de openingsceremonie plaats waarbij de vlag, die vanaf Sportpark Strijthagen naar Sportpark ter Waerden gebracht wordt, wordt overgedragen aan de survivors. Door de organisatie van de Samenloop voor Hoop is STB weer gevraagd om de vlag op te halen. De vlag wordt op Sportpark Strijthagen (bij de autokino) in ontvangst genomen door de organisatie van de Samenloop voor Hoop en via de Jumbo in Schaesberg, de Plus in Op de Kamp en de Plus in Waubach naar ter Waerden gebracht. Bij deze winkels zal "symbolisch" een check in ontvangst worden genomen door de organisatie. Het ophalen van de vlag zal gebeuren onder begeleiding van de Harley Davidson motoren. Een echte happening dus! Graag zouden wij jullie willen vragen met dit mooie evenement mee te doen en op deze manier de strijd tegen kanker te steunen! Het tijdsschema is als volgt: 11:30 : verzamelen bij de autokino op Sportpark Strijthagen 11:45 : vertrek richting Jumbo Schaesberg 11:55 : aankomst bij Jumbo Schaesberg 12:05 : vertrek richting Plus Raadhuisplein 12:15 : aankomst Plus Raadhuisplein 12:25 : vertrek richting Plus Hovenstraat 12:40: aankomst bij Plus Hovenstraat 12:50: vertrek richting Heereveld 12:55 : aankomst Heereveld 12:55 - 12:58: senioren en pupillen en senioren samenvoegen 12:58 : vertrek naar ter Waerden 13:00 : aankomst ter Waerden Bij ter Waerden lopen wij vervolgens een rondje met de vlag en geven deze daarna door aan een van de survivors die daarna 1 rondje alleen lopen waarna de rest van het publiek ook mee mag lopen. Aan alle STB'ers wordt gevraagd om in hun clubkleding te komen, zodat wij samen als STB voor Hoop gaan! Wij hopen jullie met velen te zien op 17 juni!!

21


22


Notulen algemene ledenvergadering STB 24-03-2017 (door: Vicky Teeken)

1.

Opening door de voorzitter Penningmeester Annick Ploumen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Saskia Rademakers, Gerte Offeringa, Roger Steens, Marja Goossens, Perry Peeters, Ben Paulssen, Pierre Muijrers en Jacqueline Dieters. De presentielijst wordt getekend door 42 personen (en kan ingezien worden bij de secretaris), waarvan 42 stemgerechtigd.

3.

Mededelingen e Huishoudelijke mededeling, 2 gedeelte wordt een interactieve sessie.

4.

Notulen jaarvergadering d.d. 04 maart 2016 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

5.

Jaarverslag secretaris Zie nieuwsbrief, verzonden per e-mail op 14 maart 2017.

6.

ParkTer Waerden Wiel Frins zit in de raad van toezicht van de Stichting en krijgt het woord. Stichting Park ter Waerden heeft in 2016 een licht positief resultaat behaald. De stichting heeft te kampen met wisselingen in bestuur en er worden ook nieuwe mensen gezocht. Kwaliteit is wel geborgd. Wiel geeft aan zelf na dit jaar te stoppen dus ook hier zal opvolging gezocht moeten worden. Jos v Spanje zit namens STB in stichting Park ter Waerden. Dit doet hij met veel enthousiasme. Wiel geeft aan dat eind 2016 de baan door de Atletiekunie is gekeurd, echter werd de baan op een aantal punten (zoals discusnetten moeten verankerd worden, er moet een beschermkussen om een paaltje enz.) afgekeurd. De Stichting staat verbaasd van deze afkeuringen omdat de baan 2 jaar geleden op deze punten niet afgekeurd is. De Stichting is in discussie gegaan met de Atletiekunie. Inmiddels zijn alle afkeuringen met aanpassingen omgebogen naar goedkeuring. Verder is de Stichting niet tevreden over de kwaliteit van de baan (lijnen laten los, blauwe kleur gaat weg enz.). Dit zijn zaken voor de Gemeente Landgraaf. Deze is dan ook in discussie met de maker van de baan. Ingrid Ploumen vraagt of het mogelijk is tijdens alle trainingen gebruik te kunnen maken van een toilet, want dit is nu niet het geval. Ingrid geeft aan in noodgevallen gebruik te maken van toilet bij de fysiotherapiepraktijk. Misschien kan hier een vaste afspraak over gemaakt worden. Wiel neemt dit mee. Dinand Radstake geeft aan dat de badminton vereniging veel uren in de hal wilt innemen, zo ook de woensdagavond als de jeugd van STB in de zaal traint. Wiel geeft aan dat de Stichting al heeft gezegd dat zij deze dag voor de jeugd van STB hebben gereserveerd en dat het voor de stichting niet bespreekbaar is om dit te veranderen. Sybil Waszkiewicz geeft aan dat het haar opvalt dat na de vakantie veel glas ligt bij/om de baan. Dit blijft vrij lang liggen. Vraag is wie en hoe vaak dit opgeruimd wordt. Wiel zal dit meenemen tijdens de besprekingen.

7.

Vragen n.a.v. nieuwsbrief (zie bijlage 2) van de diverse commissies Annick wilt een aantal zaken uit de nieuwsbrief benoemen. Ron Fens is gestopt per 2017. Nathalie Senden en Carola van Pelt hebben aangegeven te willen stoppen met de jeugdcommissie, men is bezig met opvolging. Dick van Pelt is getopt. Ron, Nathalie, Carola en Dick bedankt voor jullie inzet. Voorstel is om 1 jaar de clubreis te organiseren en het jaar erna de familiedag. Vraag aan de leden is of zij dit voorstel goedkeuren. Ingrid Ploumen vraagt of de clubreis dan ook voor de jeugd is. Annick zegt dat de

23


clubreis nooit voor de jeugd is geweest maar dat hiervoor ideeën geopperd kunnen worden. Ingrid zegt dat zij hier wel leuke ideeën voor heeft. Ze zal dit meenemen tijdens de brainstormsessie. Leo Quaedvlieg vraagt of het mogelijk is om tijdens de familie / club dag toch weer iets van een wedstrijd te organiseren zoals dit in het verleden de bergloop was tijdens de familie clubdag. Dit zal meegenomen worden. Josette Geijselaers en Carla Willems gaan na dit jaar stoppen met de taken die zij uitvoeren voor de Heideloop. Nicolle Schleijper geeft aan dit jaar mee te willen lopen met Josette en Carla om te kijken wat deze taken inhouden. Theo Schmeits biedt zich aan als reserve mocht dit nodig zijn Wedstijdadministratie commissie vraagt ook om back up. Ook hier is het belangrijk om mensen te hebben die eens gaan meelopen om te kijken wat het inhoud. Hub Weijenberg geeft een indicatie hoeveel tijd dit kost. Ook de website commissie heeft aangegeven mensen erbij te willen om de website bij te houden. Punt 1: hebben mensen interesse om in deze commissie plaats te nemen en punt 2 kunnen we niet op verzoek wedstrijduitslagen vermelden. Paul Jacobs en Sybille Waszkiewicz bieden zich aan om Herman Gerards en Frank Eisenga ondersteunen bij het publiceren van de wedstrijduitslagen op de site. Frans Hodinius geeft aan dat je tijdens de locatietrainingen minimaal 1 uur tempo 9 km per uur moet kunnen lopen, echter voor sommige mensen 9/9.5 km wedstrijdtempo is, dus die moeten in een training geen tempo 9 lopen. Initiatieven vanuit de leden zijn van harte welkom en bestuur zal dit meenemen in de werkgroep locatie training. 8.

Benoeming commissies

       

   

9.

Activiteitencommissie voor de jeugd Nathalie Senden (stopt in 2017), Carola van Pelt (stopt in 2017) , Nicole Gidding, Lieke Coerver, Sandra Ruijsch en Nicolle Scheeren Coördinator voor de jeugd Caroline Radstake Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herman Gerards. Heideloopcommissie Leden: Paul Jacobs, Josette Geijselaers (tot 2018) en Carla Willems (tot 2018) Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits Onderhoudscommissie Arno Hanssen, Wiel Frins, Theo Schmeits, Hub Donders en Ed Frehen Commissie familiedag Loraine Homminga, Claudia Beckers en Arno Hanssen Trainers commissie senioren Leo Quadvlieg, Wim van der Linden, Jos Bex, Ger Bodelier, Theo Schmeits, Richard Thomas, Wiel Frins, Frank Eisinga, Herman Gerards, Alois Pilich, Rene Homminga, Saskia Rademakers, Gerte Offringa, Marjo Moonen, Ron Fens (stopt in 2017) Kascontrole commissie Rick Rompen en Sabine Krieg. Reserve is Cristian Brakenhoff en Ed Frehen Commissie website Herman Gerards en Ilya Nijsters Wedstrijdadministratie commissie Huub Weijenberg en Ger Schaffhausen Wedstrijd organisatie commissie (jeugd) Dinand Radstake en Dick van Pelt (gestopt in 2017) Jeugdleiders: Dinand Radstake, Ingrid Ploumen, Dagmar Hoogeboom, Leon Weegels, Marcel Coerver en Glenn Jentle

Financieel jaaroverzicht en balans 2016 De penningmeester geeft een overzicht van de financiën van 2016 en licht deze toe.

10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Rik Rompen heeft samen met Cristian Brakenhoff de kas gecontroleerd. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven.

24


Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt Claudia Steinbusch voor alle werk dat zij de penningmeester uit handen neemt. 11. Vaststellen begroting 2017 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2017. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 12. Contributie 2018 Er zal een contributieverhoging komen voor 2018. De verhoging betreft het bedrag dat STB moet afstaan aan de atletiek unie. Voor senioren gaat het om een verhoging van 15 euro cent en voor de jeugd leden 25 eurocent. Basiscontributie voor de senioren en jeugd blijft gelijk. Voor de jeugdleden zal de eenmalige jaarlijkse incasso in november plaatsvinden. Contributie en lidmaatschap bedragen (voor nieuwe leden in 2017 en voor bestaande leden vanaf 2018, dit verschil komt omdat de bestaande leden de contributie al in 2017 betalen) zijn te vinden in bijlage 1. 13. Bestuursverkiezing Niemand heeft zich gemeld als kandidaat voor de verschillende bestuursfuncties of om lid te worden. Caroline Radstake en Vicky Teeken worden herkozen in dezelfde functie. Wiel heeft aangegeven volgend jaar te stoppen en ook niet herkiesbaar te zijn. Deze vacature moet dus ook opgevuld worden volgend jaar . Voor de functie van voorzitter heeft zich tot op heden nog steeds niemand gemeld.

14. Brainstormsessie - wervingscampagne / binding Bezoek scholen om jeugd te werven Open dag, workshops organiseren voor bedrijven Gezamenlijk trainingsdoel voor mensen die wedstrijden willen lopen Speculaasactie voor sinterklaas Mogelijkheid om te kijken of we ook trails kunnen aanbieden Gezellig samen zijn ook naast de trainingen Leden belonen bij werving Uur loop weer in het leven roepen Kijken of neem de benen groep naar 1 uur lopen te kunnen brengen Kijken of we gezamenlijk naar wedstrijden kunnen gaan en communicatie via app te laten lopen Wandelgroepen uitbreiden bv op zondagochtend Sport overdag Meer actief flyeren, deze verspreiden bij verschillende evenementen - prestatielopers (mensen die bewust hun prestatie willen verbeteren) Veel raakvlakken met de groep werving Gezamenlijk trainen naar een wedstrijd, intentie om sneller te worden Doorstroming vanuit de jeugd, samenwerking met andere verenigingen Algemene tendens is minder prestatie lopers, dit zie je ook bij andere verenigingen. Mogelijkheden vergroten indien hier animo voor is, dit eerst onderzoeken binnen de vereniging. STB en naburige verveningen exclusiever promoten Gat opvullen tussen afstanden / tempo’s STB leden korting geven bij eigen wedstrijden - bezetting bestuur Profiel voorzitter: sportief // affiniteit met atletiek // veel contacten, netwerker // toegankelijk // (veel) tijd willen besteden // passie voor vereniging STB // verbaal sterk, communicatief vaardig // hart voor jeugd // Voorzitter kan ook rouleren: taakbeschrijving en taken verdelen // omdenken naar wat ipv wie Werven: actief onder ouders/familie jeugdleden // vrijwilligerscentrale // pro-actief door bestuur Breder communiceren // Linked in // breder bestuur, meer leden - (jeugd) trainers Trainers:  deskundigheidsbevordering, technische onderdelen  meer collega’s  minder verplichtingen

25


extra bijkomstigheden: clubblad // materialen // clubkleding // organisatie wedstrijd

Activiteiten commissie jeugd:  ouders actieve jeugd benadering voor profileren commissies Jeugd trainers:  hulp ouders vragen  noodoplossing -> ledenstop  contributie verhogen om deskundigheid (= betaalde trainers) in te huren  tijdblokken en opsplitsen in 2 groepen  samenwerking met andere verenigingen Diverse mensen die aan de brainstorm sessie hebben deelgenomen in de verschillende groepen zullen dit verder uitwerken. Annick geeft aan dat de nieuwe opzet haar goed is bevallen, ook bij de aanwezigen in de zaal is dit het geval. Er is meer activiteit tussen bestuur en aanwezigen leden 14. Rondvraag Caroline Radstake geeft aan druk bezig te zijn met de clubkleding. Zij hoopt dat dit in april rond is. Iris Pilich geeft aan dat in juni samenloop voor hoop georganiseerd wordt en dat ze bezig is om een team bij elkaar te krijgen. Leden worden opgeroepen om hieraan deel te nemen. Op 31 maart aanstaande zal er een sponsor loop plaatsvinden voor jeugd en volwassenen, de opbrengst hiervan zal tijdens Samenloop voor Hoop gedoneerd worden. Caroline Radstake geeft aan dat wij door de Gemeente benaderd zijn om het bevrijdingsvuur te gaan halen in Wageningen. Hiervoor zoekt men nog fietsers. Mensen die interesse hebben kunnen zich melden bij Caroline. 15. Sluiting Annick bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22:21 uur. Vicky Teeken, secretaris Bijlage 1: Contributie en lidmaatschap nieuwe leden 2017 en bestaande leden 2018 Recreant + Recreant zaal

Lidmaatschap aanbevolen voor beginners per jaar (Basiscontributie STB 36,00 euro en atletiekunie 16,80 euro)

Wedstrijdlicentie

Als recreant + wedstrijdlicentie kosten 22,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

Jeugd

Begunstiger

52,80 euro

74,90 euro

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (atletiekunie) En via automatische incasso per maand (basiscontributie STB)

26,25 euro

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging p/j

30,00 euro

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten

6,00 euro

6,75 euro 9,95 euro

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

26


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga)

Wij heten van harte welkom, Wilko Coervers Wilko is 49 jaar en komt uit Landgraaf Monique Deckers Is al eens eerder lid van onze vereniging geweest, woont in Landgraaf en is 45 jaar Robin Janssen Robin, 25 jaar en ze woont in Landgraaf.

Bas Niemantsverdriet Bas, 57 jaar, woont in Kerkrade Liset Radstake Liset, dochter van Caroline en Dinand Radstake, woont in Landgraaf en is 21 jaren jong.

Opzegging lidmaatschap STB: Conner Raemaekers

Marcel Janssen Marcel komt uit Posterholt en is 50 jaar Danny Kil Danny, neef van Dave Kil, woont in Landgraaf en is 44 jaar Renate Lankhorst Renate, 50 jaar, woont in Landgraaf Miriam Meijs Komt uit Landgraaf loopt bij de Neem de Benen groep en is 46 jaar Leon Reijnders Leon, is thuis in Heerlen en is 46 jaar

Nieuwe jeugdleden: Uit Landgraaf Bibi Canisius Britt Smeets Desteney Dijkstra Evy Rรถmkens Imke Hoogeboom Indy Brinkman Isabella Snijders Lyn Sterk Shannon van den Heuvel

27


28


Verjaardagskalender

1 2 5 7 8 9 9 10 10 11 13 16 16 16 20 21 22 23 23 24 25 25 26 29 29 30 30

Juni Manuel Dumont Carla Willems Amber Truijen Loraine Homminga Jos Bex Els Frins Nicole Gidding-Mortier Fabiënne Bartholomé Anne Bruininks Jacques Senden Robin Janssen Lenie Boessen-Heldens Eline Dieteren Claudia Heijnen Sandra Boekholt Danny Kil Marcel Janssen Boy Nellissen Maartje Vervuren Chayenne Drity Anne Nievelstein Bert Vanthoor Lotte Hendrix Janou Homminga Jade Kochen Olaf Hissel Jeffrey Pelzer

53 jaar 56 jaar 12 jaar 25 jaar 55 jaar 58 jaar 48 jaar 15 jaar 11 jaar 73 jaar 26 jaar 54 jaar 7 jaar 46 jaar 52 jaar 45 jaar 51 jaar 22 jaar 11 jaar 12 jaar 9 jaar 56 jaar 9 jaar 23 jaar 10 jaar 50 jaar 17 jaar

1 2 2 2 3 3 3 5 5 6 7 7 7 9 9 10 13 13 14 15 16 16 17 17 22 22 24 25 28 29 29 30

Juli René Clement Kyra Gidding Liset Radstake Eric Vervuren Ricco Beckers Anne Paulssen Ray Penders Annick Ploumen Leon Weegels Anouk Dautzenberg Anna Coerver Herman Gerards Xandra Verrips Francesca Klein Bente Supheert Daniël Smirnov Leo Logister Ben Paulssen Chris Noteborn Ilya Nijsters Fred Geilenkirchen Ilario Moonen Henri Giesen Paul van Hameren Ger Bodelier Sharon Hegt Noah Gras Tonny Geilenkirchen-van Ooyen Mandy Machils Indy Brinkman Audrey de Wijs Richard Lavalle

56 jaar 19 jaar 22 jaar 49 jaar 8 jaar 12 jaar 49 jaar 49 jaar 49 jaar 9 jaar 13 jaar 60 jaar 45 jaar 47 jaar 11 jaar 29 jaar 48 jaar 55 jaar 18 jaar 43 jaar 52 jaar 9 jaar 66 jaar 56 jaar 52 jaar 48 jaar 11 jaar 50 jaar 40 jaar 7 jaar 39 jaar 49 jaar

29


30


Sporten met een beperking bij STB (door: Richard Lavalle) Beste STB-ers, Even een korte introductie voor vooral de nieuwere leden zullen mij niet zo goed kennen. Tot en met 2014 heb ik vaker met veel succes aan de diverse hardloopwedstrijden hier in de omgeving deelgenomen. In mei 2012 slaat het noodlot toe en word ik in winnende positie op de Heideloop onwel en ging tegen de vlakte met een hartstilstand. Die dag staat mij nog goed bij. Het is namelijk ook niet elke dag dat je met de ambulance wordt afgevoerd. Dat was tevens het startsein van een hele lange reeks hart gerelateerde onderzoeken die de nodige tijd in beslag hebben genomen. Lange tijd is het onzeker geweest wat er nu precies aan de hand is geweest en was het advies lange tijd. Alles mag maar ga niet tot het uiterste. Ondertussen liepen de onderzoeken door en met name de genetische onderzoeken hebben zeer veel tijd gevergd. Ik heb heel lange tijd niet precies geweten wat er nu aan de hand was. In september 2014 kwamen echter uit de onderzoeken diverse zaken met mijn hart aan het licht. Ik zal jullie de details en het vakjargon besparen. Mijn cardioloog vertelde echter dat ik absoluut geen wedstrijden mocht doen en mijn hartslag ook onder een bepaalde waarde houden met trainen. Ik ben dus sindsdien officieel hartpatiĂŤnt met alles wat daarbij komt kijken. Dat was voor mij een behoorlijke klap, zeker omdat ik heel succesvol was op dat gebied en van de een op de andere dag moest ik dus acuut al mijn wedstrijdactiviteiten voorgoed staken.

Toch ben ik lid gebleven van STB en draai ik ook donderdagavond bij STB nog regelmatig mijn rondjes. Waarom? Ik ben ooit begonnen met hardlopen omdat ik het een hele leuke sport vond en het ook nog steeds vindt. Ik wil hiermee aan geven dat het hebben van een beperking lekker sporten niet in de weg hoeft te staan. Zeker bij STB is er ruimte voor iedereen ongeacht welk sportief niveau of mogelijke beperking er bij iemand moge zijn. Dat vind ik het fijne aan de vereniging. Men laat iedereen in zijn waarde. Is het dan makkelijk geweest om wedstrijden voorgoed te laten schieten? Zeker niet. Dat is nog altijd een heel gevecht. Ik krijg het bijvoorbeeld nog niet voor elkaar om naar wedstrijden te gaan kijken of zelfs maar uitslagen te bekijken. Die stap heb ik metaal nog niet kunnen zetten daarvoor ben ik toch nog steeds een te gedreven sporter. Ik prijs mij in ieder geval wel heel gelukkig dat ik vooralsnog nog met wat restricties lekker mag trainen en voorlopig in ieder geval nog mijn hobby kan uitoefenen. ik besef maar al te goed dat er anderen zijn die daar minder geluk bij hebben. Ik moet nu nog regelmatig op controle met de nodige testen en ooit zal de dag komen dat ik het hardlopen zeer waarschijnlijk helemaal zal moeten laten maar zover is het gelukkig nog niet en tot dan zullen jullie mij nog regelmatig op de baan bezig zien. Richard Lavalle

31


Baksteen door het venster Succes, Max Verstappen is de nieuwe held in motorsportland. Met 17 jaar debuteren op het hoogste niveau van de autosport, de Formule 1, is een ongeëvenaarde prestatie. Bij Toro Rosso beginnen en in het tweede jaar na 5 races al promoveren van het opleidingsteam naar het top-team. Direct je eerste race winnen bij Red Bull (met een beetje hulp van de mannen van Mercedes) is een droom. Deze korte beschrijving van Max is wat bij de meerderheid van de Nederlanders bekend is. Gehoord op het journaal of van Umberto, Eva of Jeroen. Wij Nederlanders zijn wel een beetje een raar stelletje. Zodra er iemand zijn of haar kop boven het maaiveld uitsteekt en een bijzonder talent aan de dag legt dan gaan we los. Massaal scharen we ons achter het nieuwe idool en blaten mee met de populaire nieuwszenders. Het is alsof we willen meeliften op de successen van de sportlieden alsof het onze prestaties waren. Niet alleen Max maar ook Daphne Schippers en Sven Kramer kregen te maken met dit fenomeen. De successen MOETEN er komen. We hebben er recht op. Alles minder dan een overwinning is falen. De media dicht ik hier een (akelig) prominente rol toe. Daphne was de favoriet op de 100 en 200 meter sprint in Rio. De teleurstelling van Nederland was dagenlang te horen en te lezen in de media. Hoe was het toch mogelijk dat WE de gouden plak hadden verloren. (alsof hij al in ONS bezit was!) Svens grootste gemis (volgens de media althans) is die gouden plak op de Olympische 10 kilometer. Hij huilt zich iedere avond in slaap. En wij huilen mee. Feyenoord zou toch echt op zondag 7 mei tegen Excelsior de landstitel weer binnenhalen. Krijgen ze klop met 3-0!!!!! Heel Rotterdam was volgelopen met supporters en dagjesmensen die de (zekere) 32

overwinning kwamen bakstenen en vuurwerk?)

vieren……

(met

Max won zijn eerste race als Red Bull piloot en direct spreekt men in de media al over de wereldtitel? Dit seizoen doet ie het weer erg goed maar de wereldtitel is nog ver weg en dat heeft niets te maken met Max maar met het materiaal. Het is alsof Max op blote voeten sprint tegen Usain op vederlichte spikes. Het is appels met peren vergelijken. Nu lees ik alweer dat het seizoen van Max teleurstellend verloopt en dat terwijl de titel al beloofd was (ja,…. Door wie?????????) Kunnen we eens jubelen over behaalde resultaten en bewondering opbrengen voor het ontstellend aantal trainingsuren die deze toppers afwerken. Wat deze mensen moeten doen en vooral moeten laten om tot deze prestaties te komen kunnen wij slechts vermoeden. Kunnen we eens trots zijn op deze bijzondere mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat wij (stervelingen) weer een beetje trotser op het feit zijn dat we Nederlander zijn. Wat deze mensen betekenen voor Nederland is geweldig. Dat wij in het succes willen delen is een beetje ………ja, wat is het? We kijken op tegen deze sporters en daar is niets mis mee. Het gaat pas fout als we de successen gaan eisen en wat nog erger is, in de (social) media gaan lopen toeteren wat er allemaal mis is en wie dat schuld is. Wij hebben geen aandeel in de prestatie! Wij hebben die sprinttrainingen van Daphne niet gedaan, Wij hebben Sven’s krachttrainingen niet gedaan en wij hebben ook Max geen rijles gegeven! Wij mogen ervan genieten! Doe dat! Kunnen we dat afspreken?


Op 4 mei is oud STB lid Nol Pagen overleden. De ouderen onder ons zullen hem nog kennen, Nol was in de beginjaren van STB lid en later zagen we hem en Mia regelmatig bij de diverse wedstrijden. Wij wensen Mia en verdere familie veel sterkte

Start van LoopTref STB (door: Annick Ploumen) Vanuit de ledenvergadering kwam de wens om vaker de locatietrainingen te organiseren en elkaar in een informele setting te treffen. Dit idee hebben we gecombineerd in een locatietraining light onder de noemer van "LoopTref STB". LoopTref STB Elke tweede zondag in de maand treffen we elkaar om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de Schrieversheide. Daar starten we voor een duurloop en wandeling van 1 uur. Afhankelijk van de aanwezigen kan er in 1 of meerdere groepen gelopen worden. Je bepaald dat voor een groot deel zelf. Het trainingsgebied is bekend, dus er zijn vele mogelijkheden. Het is een informele training waarvan Bart Smeets en Alois Pilich ter plekke de coรถrdinatie ter hand nemen.

Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten samen een kop koffie, of wat sterkers te drinken en voor de liefhebbers is er natuurlijk ook vlaai. Ook als je alleen wil lopen of samen met de groep waarmee je in voorbereiding bent voor een wedstrijd kun je aansluiten zodat je na afloop samen met andere leden een kop koffie te drinken kunt drinken en kunt bijpraten met andere leden. Via Facebook, intranet en mail zullen we jullie elke maand herinneren aan LoopTref STB. De eerste LoopTref STB staat gepland op zondag 11 juni as. Wij hopen velen te mogen begroeten. Namens de werkgroep Bart, Nicolle, Sjo, Anke, Vicky, Herm en Annick

33


Locatietraining 30 april 2017 (door: Herman Gerards) De 2e locatietraining van dit jaar bracht ons naar de omgeving van Ransdaal en Klimmen. Op uitnodiging van Jacques Senden werden we voor de start welkom geheten bij het voetbalveld van VV Hellas. Met een mooie opkomst van ruim 40 deelnemers werd om half tien gestart. Zoals gebruikelijk waren er weer drie loopgroepen en een wandelgroep

34

die bij prachtig voorjaarsweer de omgeving sportief verkenden. Alle loopgroepen werden onder begeleiding van fietsers over de juiste route geleid. Na afloop konden alle deelnemers genieten van gratis Limburgse vlaai met koffie in de kantine van VV Hellas. Noteer alvast 2 juli in jullie agenda voor de volgende locatietraining.


35


36


Diverse Uitslagen 5/3 4 1 2 4 3 4 7 11/3 6 12/3 2 12/3 19 12/3 50 52 79 178 253 5 8 74 77 193 198 3 52 26/3 1100 462 1738 426 918 1948 2672 3634 1/4 87 130 30 75

AVON Emmacross 1700 m. tess schumans 3400 m. evy grassi sterre knoben 3800 m. marcel klein 7200 m. guido meys dennis lymandt marcel klein Vijverparkloop - Brunssum 4 km marcel klein Berden Voorjaarsloop - Venlo 5 km perry peeters Trail de la montagne Saintpierre 18 km dennis lymandt Selfkantlauf - Gangelt 5 km niels hermans tim roks audrey de wijs hub collaris bianca walraven 10 km roy ploum ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs alois pilich Halve Marathon arno hanssen ed frehen WEIR Venloop - Venlo 5 km diana born 10 km etienne beckers carlijn smeets Halve Marathon leon reijnders anke linssen rene clement peter hendrix frank defesche Caubergtrail - Valkenburg 9 km frank defesche leo logister 18 km dennis lymandt chris hanssen

prestatie 0:10:15 0:15:50 0:16:18 0:17:17 0:29:58 0:30:04 0:35:09 prestatie 0:16:52 prestatie 0:17:06 prestatie 1:31:36 prestatie 0:23:27 0:23:41 0:25:08 0:31:01 0:35:54 0:38:28 0:38:44 0:46:10 0:49:06 0:52:40 0:52:42 1:20:38 1:38:38 prestatie 0:29:51 0:47:59 0:57:13 1:29:34 1:40:32 1:46:27 1:49:00 1:52:12 prestatie 0:57:32 1:02:46 1:33:08 1:41:49

2/4 3 29 37 11 69 26 114 59 113 1 9 30 39 71 81 165 188 192

Parelloop - Brunssum 500 m ricco beckers tess schumans luca bouwers eline dieteren fleur hoogeveen joey heuvels bente paulssen indy brinkman britt smeets isabella snijders lynn sterk luna janssen 1 km biek michorius lotte hendrix julian bierman anne bruininks ilario mooen anouk dautzenberg 2,5 km sterre knoben anne poulsen maartje vervuren jade kochen cas dautzenberg sien michorius kyra hoogeboom levi hoogeveen amy sterk marijn winthagen jeffrey pelzer evy grassi maud missler anna coerver 5 km roy ploum leon reijnders marcel klein alicia koot peter hendrix debbie das andre roumen melanie das diana born 10 km ellis jacobs rik rompen marcel van de pol leon reijnders peter hendrix dinand radstake erik vervuren mayk van beek marcel janssen

prestatie 0:02:12 0:02:21 0:02:25 0:02:27 0:02:30 0:02:32 0:02:35 0:02:41 0:02:47 0:02:47 0:02:54 0:02:57 0:03:57 0:04:38 0:04:56 0:04:58 0:05:05 0:05:16 0:03:31 0:04:00 0:04:12 0:04:18 0:04:20 0:04:38 0:04:43 0:04:51 0:04:51 0:05:12 0:09:43 0:10:28 0:11:52 0:12:41 0:17:26 0:20:21 0:20:48 0:22:06 0:22:16 0:26:24 0:27:14 0:28:04 0:29:26 0:38:05 0:40:41 0:40:48 0:41:56 0:45:20 0:46:06 0:53:32 0:54:52 0:55:36

37


2/4 3569 7623 2/4 2 9/4 1362 2623 8261 9/4 60 9/4 844 166 15/4 65 85 192 226 17/4 79 99

37e Berliner Halbmarathon Halve Marathon nicolle schleijper sibille waszkiewicz Deutsche Post Bonn Marathon arno hanssen NN Rotterdam Marathon erik haakma leon reijnders marcel klein Jogging de Plombieres 10,8 km rico lux Donau Marathon - Linz Halve Marathon elmy gielen Marathon jos lempers Int. Osterlauf - Eupen 15,7 km dennis lymandt marcel van de pol tim roks niels hermans Le Larontrail - Wegnez 15 km frank defesche leo logister

prestatie

23/4

2:02:58 2:23:16 prestatie 2:56:47 prestatie 3:18:22 3:36:43 4:20:59 prestatie

102

6 9 4 15 9 33 15 8 23/4

0:51:26 prestatie 2:33:23 3:21:38 prestatie 1:05:13 1:07:34 1:15:45 1:17:16 prestatie 1:40:55 1:45:32

Etappewedstrijd Vaals - Venlo Op zondag 25 juni is het zover: Vaals-Venlo staat weer op het programma. Een etappewedstrijd over ruim 100 km vanaf de Vaalserberg naar de atletiekbaan van Scopias in Venlo. Midden jaren tachtig deed de STB voor de eerste keer mee, toen kwam er een onderbreking van ’n paar jaar en sinds 1991 is de STB ononderbroken van de partij bij deze etappewedstrijd. Dat is dus 26 jaar. Wij waren altijd met meerdere team’s aanwezig. Het STB Super Team won jarenlang deze wedstrijd, naar mijn weten elf of twaalf keer. Ook dit jaar zijn we weer van de partij. Zeker met 2 teams, aan een derde, het Super team, wordt nog gewerkt. Uiteraard zijn de STB Abrahams voor de 26ste keer weer van de partij. Deze ploeg bestaat uit: Ilya Nijsters, Ger Bodelier, Rob Riksen, Alicia Koot, Egon Borghans, Herman Gerards, Erik Haakma en Carmen Jacobs. Het was de bedoeling om nog een team te maken dat geheel uit dames bestond maar

38

12

29/4 1 29/4 36 30/4 25 32

Roermond City-Run 5 km rob bolk 10 km jeroen matthes 10 EM roy ploum ellis jacobs erik haakma leon reijnders paul jacobs marcel van de pol alicia koot lenie jacobs Scarabee Groote Heide Trail 30 km chris hanssen Rundje um ut hundje - Horst 10 km ellis jacobs Trail d'Aubel 22,4 km dennis lymandt Treechloop - Maastricht 11,5 km tim roks niels hermans

prestatie 0:22:00 0:35:39 0:57:46 1:00:58 1:05:32 1:08:39 1:11:33 1:13:14 1:13:15 1:24:27 prestatie 2:48:17 prestatie 0:36:57 prestatie 1:51:09 prestatie 0:58:57 1:01:20

(door: Theo Schmeits)

helaas is dat niet gelukt. Dus dan maar aangevuld met het sterke geslacht. Het team heeft de mooie naam: STB team veur loope vur de spass En bestaat uit: Els Frins, Kristie Hanssen, Nicolle Schleijper, Robin Janssen, Bianca Walraven, Ed Frehen, Rob Bolk en Rico Lux. Sibille Waskiewicz en Angelique Bal begeleiden de lopers op de fiets en zorgen voor de juiste route en dat deze onderweg niets tekort komen. De 8 etappes gaan als volgt: Etappe 1 Vaals – Wijlre 15.8 km Etappe 2 Wijlre – Oirsbeek 17.1 km Etappe 3 Oirsbeek –Nieuwstad 15.2 km Etappe 4 Nieuwstad-Montfort 13.9 km Etappe 5 Montfort-Herkenbosch 13.1 km Etappe 6 Herkenbosch-Boukoul 10.2 km Etappe 7 Boukoul-Belfeld 15.1 km Etappe 8 Belfeld-Venlo 9.2 km Wij verheugen ons altijd weer op deze wedstrijd met toch wel een beetje compititie maar vooral veel gezelligheid.


39


40


Evy Grassi 2e parelloop 2,5 km

Sterre Knoben tweede kidsrun 1 km parelloop

41 C/D Junioren competitie 6 mei, Kerkrade


Jeugdpagina

Beste allemaal, Zaterdag 15 april was er de paastraining. Helaas was ‘t weer iets minder mooi, maar dat mocht de pret niet drukken. Heel veel jeugdpupillen trainden met veel plezier in de regen. De jeugdcommissie was al vroeg uit de veren om koffie of thee met iets lekkers voor de ouders en voor onze jeugd te verzorgen. Er stonden maar liefst 60 gekleurde eieren klaar om te tietsjen. We hadden ook een speciale gast uitgenodigd die heel sportief heeft meegetraind. Zo hebben de kinderen samen met de Paashaas de eierestafette gedaan. De winnares van ‘t eiertietsjen staat hieronder op de foto.

Winnares Daphne Na een oproepje in het laatste clubblad heb ik me spontaan aangemeld om de jeugdcommissie te versterken. Mijn naam is Alice Schumans, trotse mama van Tess ( C-pupil ) en Saar. Ik werk sinds dit jaar op 1 van de gezonde scholen van Landgraaf, OBS Wereldwijs. Daar ben ik juf van groep 1/2. Ik heb de dames van STB leren kennen als een gezellig clubje enthousiastelingen die veel voor de jeugd over hebben. Het was voor mij de eerste keer dat ik heb mogen helpen organiseren met een activiteit voor de jeugd. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Ik verheug me nu al op het organiseren van een volgende activiteit. Wellicht dat er nog meer ouders enthousiast raken en ook willen helpen, het zou fijn zijn om nog 1 of 2 ouders erbij te krijgen. Wie weet zit je boordevol leuke ideetjes en kun je nog wat tijd vrijmaken. Groetjes Alice Schumans

42


Hallo allemaal, Ik ben Lupe Janssen en word volgende maand 9 jaar! Ik heb het estafettestokje van Jade gekregen, dankjewel Jade!!! Ik ben in maart 2016 begonnen met atletiek. Door mijn nichtje Jade ben ik ook lid geworden van STB en kom sindsdien elke zaterdag met veel plezier naar de atletiek. Wat ik heel erg leuk vond om te doen waren de Kappelerbosloop en de bostrainingen, want ik kijk elke dag vanuit mijn woon- en slaapkamer uit op het Kappelerbos. Samen met Jade en de rest heb ik erg genoten van het zomerkamp. De speurtocht vanuit de Watertoren vond ik het allerleukste en aangezien mijn grootste hobby knutselen is, vond ik het ook heel leuk om het t-shirt te maken! Ik kijk uit naar alle leuke dingen die we nog gaan doen. Ik geef het stokje nu door aan Floor, mijn vriendinnetje die ik bij atletiek heb leren kennen. Groetjes Lupe

43


De Jeugd van STB bij de Parelloop 2017

44


STB Clubblad 2017 nr 2  
Advertisement