Page 1


Jaargang 32 maart 2017 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 mei 2017 Het volgende clubblad verschijnt in mei 2017

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2017 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2017 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2017 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door: Annick Ploumen) ........................................... 5 Nieuwjaarsreceptie 2017 (door: Theo Schmeits)...................................... 7 Try-out STB-trail-trainingsloop (door: Dennis Lymandt) .........................12 Neem de Benen 4 van start (door Iris Pilich en Bianca Walraven) ..........13 Etappewedstrijd Vaals-Venlo 2017 (door: Theo Schmeits) .....................14 Vrouwen bij S.T.B. (door: Nicole Gidding )...............................................15 Runner’s High ( bron: Runinfo )...............................................................18 Eurodetrail Kerkrade (door Alicia Koot en Ilya Nijsters ) .........................19 Jeugdtrainers in het zonnetje (door: Theo Schmeits) ..............................21 STB-Trail- trainingslopen ..........................................................................21 Teletijdmachine (door:Marcel Klein) .......................................................22 Ouwe leem (door: Wim Eleveld) .............................................................23 Diverse uitslagen (vervolg pag. 32) ..........................................................24 Neem de Benen 4 van start ( door: Theo Schmeits) ................................25 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................27 De wedstrijd die geen wedstrijd was (door Paul Jocobs ) .......................29 Verjaardagskalender ................................................................................31 Diverse Uitslagen (vervolg) ......................................................................32 Een Kreidler voor een café ( door Erik Haakma) ......................................33 Osterlauf Eupen (door Dennis Lymandt) .................................................37 Neelderveldloop – L.K. Cross – Roermond ( door Dennis Lymandt)........38 Trainen op de openbare weg (Bron: Hardlopen.nl) ................................40 Baksteen door het venster …. ..................................................................41 Sponsorloop Samenloop voor Hoop 2017 (door: Iris Pilich) ...................42 Waarom baantraining? (interval) (door Leo Quaedflieg)......................45


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Penningmeester Vizevoorzitter Bestuurslid Bestuurslid jeugd Bestuurslid en PR

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

FinanciĂŤle adm.

Claudia Beckers-Steinbusch, Moershei 31, 6374 NR Landgraaf e-mail : finadmin@stblandgraaf.nl

Adres locatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2017 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,80

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,50

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,80

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 7,50 € 10,15

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2017 30 april 14 mei 2 juli 25 juni 14 juli 27 augustus 24 september 29 oktober 3 december

Zondag Zondag Zondag Zondag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag

Locatietraining 38e Heideloop Locatietraining Vaals-Venlo estafetteloop 8e Meander Mondo-Verdeloop Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 34e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2017 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1 18:30

Ma

Di

3

ter Waerden

19:00

18:30

ter Waerden

Za Zo

Duur

Begeleiders

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

9 - 9,5

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas Gerte Offeringa

1:30

Dinand Radstake

10

1:00

Alois Pilich Ron Fens Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

4

Junioren (sprint, horden, springen)

18:30

TW

VR

VR

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30 1:30

Dick van Pelt Marcel Coerver

18:30

ter Waerden

19:00 19:00

ter Waerden

Do Vr

Tempo kmh

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

18:30

Wo

2

Training

18:30

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) MiLa-groep Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Sp De Voort

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 2 januari – 26 maart Kwartaal 2 : 27 maart – 2 juli (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 3 juli – 1 oktober Kwartaal 4 : 2 oktober – 31 december (3 oktober locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Vrije training


Van de bestuurstafel (door: Annick Ploumen) 24 maart Jaarvergadering: Een nieuw concept! Elk jaar houden we de jaarvergadering waarin het bestuur aan de leden verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Naast het verslag vd secretaris staan elk jaar de terugkoppeling van de activiteiten van de diverse commissies op de agenda, het goedkeuren van de begroting en het kiezen bestuursleden. Op zich niets mis mee, maar om nou te zeggen dat de energie er vanaf spoot, dat is nu ook weer niet het geval. Daarom gaan we het dit jaar anders doen en de tijd die we samen doorbrengen optimaal gebruiken om echt met elkaar in gesprek te gaan. We willen op een aantal onderwerpen jullie wensen en ideeĂŤn ophalen en kijken waar we in 2017 de aandacht en actie op willen focussen om STB beter, leuker en actiever te maken. Vooraf aan de jaarvergadering ontvangen jullie een nieuwsbrief met daarin de terugkoppeling van de diverse commissies. Deze info kunnen jullie dus al voor de vergadering lezen. Tijdens de vergadering is er dan tijd om eventuele vragen hierover te stellen.

Dit zal dan ook onderdeel van de vergadering blijven, maar zullen we zo efficiĂŤnt mogelijk inrichten. Daarna gaan we echter snel samen aan de slag. In de nieuwsbrief zullen wij jullie informeren over de onderwerpen die we willen bespreken. Dan kun je vooraf al nadenken over jouw wensen en ideeĂŤn hierover. We hopen hiermee niet alleen de energie tijdens de vergadering hoog te houden, maar vooral meer inzicht te krijgen in wat goed, beter of anders kan en hoe we dit in 2017 kunnen oppakken. Dus doe mee en kom op 24 maart om 19.30 naar d'r Joep.

Het bestuur

Verder zijn een aantal zaken statutair verplicht zoals het goedkeuren van de jaarrekening, de begroting en het kiezen van bestuursleden.

5


6


Nieuwjaarsreceptie 2017 (door: Theo Schmeits) Op 8 januari vond weer, volgens oude traditie, de nieuwjaarsreceptie van de S.T.B. plaats. Altijd een leuke aangelegenheid om elkaar het allerbeste voor het komende jaar toe te wensen en elkaar eens te spreken buiten de trainingen om. Ook voor de nieuwe leden de kans om een met de STB kennis te maken. Na het Limburgs half uurtje nam onze vicevoorzitter Jos Janssen het woord. Hij begon zijn speech een beetje in teneur daar het sportief gezien allemaal wat minder was als voorafgaande jaren en dat het een feit was dat ook dit jaar alle eer aan de vrouwen ging, met name Ellis Jacobs bleef successen aan elkaar rijgen en dat verder de goede prestatie van de vrouwelijke rest van de fam. Jacobs opvielen. Maar ook, en hij hoopte dat hij niemand zou vergeten, de prestaties van “good old” Rob Riksen,Marcel van der Pol, Arno Hanssen, Erik Haakma en Roy Ploum mochten er zijn. Ook werden de prestaties van Janou Homminga en Dennis Lymandt in het trail gebeuren genoemd. In het afgelopen jaar werd ook weer de clubreis in ere hersteld. De reis naar Ahrweiler was een groot succes, niet alleen sportief gezien maar ook het niet sportieve gedeelte naderhand. Een prima idee van Arno Hanssen. Er komt dan ook zeker een vervolg in 2017. In 2016 organiseerde STB, dan wel was betrokken bij de organisatie van, de Heideloop, de Kapellerbosloop, de MeanderMondo Verde loop en de Schuelermeetung. Athletic Champs was een heel groot succes. Het was een geweldig mooi gebeuren dankzij de tomelose inzet van de jeugdcommissie en talrijke andere vrijwilligers. De opkomst bij de familiedag viel wat tegen, maar de Oliebollenloop was goed bezocht en een zeer aangenaam gebeuren.

Ook organiseerde we een goed bezochte clinic “blessure preventie”. Over het ledenaantal vertelde Jos dat we momenteel 278 leden hebben, helaas is er sprake van een geringe neerwaarste trend in het leden aantal t.o.v. het vorig jaar.Van die 278 leden zijn 110 mannen en 80 vrouwen. De jeugd bestaat uit 25 jongens en 60 meisjes. De inhaalslag van de vrouwen zet flink door. Er zijn nog maar 19 licentiehouders en de vraag is dan ook: is er een relatie met de afgenomen sportieve prestaties? Verder zijn er nog zo’n 20 zaalleden. Onze vice-voorzitter had het idee dat de STB steeds meer een recreatieve vereniging en steeds minder een “atletiekvereniging” aan ’t worden is. Daar is in wezen niets mis mee, tenzij de leden willen dat het de andere kant op moet. Helaas is Wim van der Linden in het afgelopen jaar gestopt met het geven van trainingen. Noodgedwongen, lichamelijke klachten waren de oorzaak. Wim was en is nog steeds het boegbeeld van STB. Hijzelf vindt dat er geen aandacht aan besteed moet worden, hij houdt niet van persoonsverheerlijking en blijft het liefst buiten publieke belangstelling. Wim heeft jarenlang heel veel tijd in STB geinvesteerd zowel als trainer en als voorzitter. Wim, we duimen met z’n allen voor je , dat je probleem zo snel mogelijk opgelost gaat worden en wensen je heel veel sterkte tijdens je periode in de “wachtkamer” Jijzelf sluit je terugkeer niet uit. Het zou uniek zijn en je bent van harte welkom. Er volgde een daverend applaus voor Wim. Inmiddels heeft Leo Quaedflieg zijn taak als trainer met veel enthousiasme overgenomen. Wim fungeerde niet alleen als trainer, maar was ook begenadigd speaker.Jarenlang was hij bijna wekelijks hoorbaar tijdens allerlei wedstrijden in de regio.Hij werd de laatste jaren bijgestaan door Roger Steens.

7


Ze vormde een paar apart. Het ontbrak beide niet aan humor en hun commentaar was niet

locatietrainingen voortaan ook voor niet-leden toegangkelijk worden. We kunnen dan deze

alleen deskundig, maar ook vaak hilarisch. Jos refereerde aan iets wat zeker de oudere van STB nog weten: het Wim Kan effect: niet bespot is niet deelgenomen. Met het stoppen van Wim, heeft ook Roger de pijp aan Maarten gegeven. Jos dankte Roger voor al die jaren dat we ook nog een beetje hebben kunnen lachen tijdens ons geploeter.

“niet”leden de zo bekende sfeer van S.T.B. laten proeven en hen met de mogelijkheden van deze mooie vereniging bekend maken.

Jos ging verder met een vooruitblik voor 2017.Alle evenementen en wedstrijden die in 2016 plaatsvonden worden ook weer in 2017 georganiseerd. Een punt van zorg is het ledenverlies. De penningmeester vindt dat er voor een goede financiele bedrijfsvoering een minimaal ledenaantal van 300 noodzakelijk is. Er zijn momenteel 280 leden en dit moeten er dus 300 worden. De groei moet voornamelijk komen uit het aantal volwassen leden.We moeten strevenom de huidige leden meer aan de S.T.B. te binden. Het afgelopen jaar waren er 57 opzeggingen, dit is 20% en natuurlijk veel te veel. We gaan dus proberen om nieuwe leden te werven en daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden, In februari start er een nieuwe groep Neem de Benen. Ook in de toekomst gaan we hiermee door. Ook hebben jullie in het clubblad en de media kunnen lezen dat onze

8

Om de huidige leden te binden worden door de trainers een aantal alternatieven geboden: -

-

Het organiseren op 23 maart van een Conconi test Het opstellen van persoonlijke schema’s voor bepaalde wedstrijden De gezamelijke deelname aan vooraf vastgestelde wedstrijden met gezamelijketrainingsschema’s en begeleiding. Het organiseren van clinic’s met bekende Nederlandse atleten teneinde de baanatletiek te promoten.

Al deze zaken kosten geld. Het bestuur zal de komende jaarvergadering met het voorstel komen om nieuwe activiteiten, die tot groei van het ledenaantal leiden, logistiek en financieel te ondersteunen. Van Herman Gerards mocht het bestuur een voorstel ontvangen om inkomsten te generen door als vrijwilliger werkzaamheden te verrichten tijden Pinkpop, dit vinden wij een goed initiatief. Alle andere ideeen en initiatieven zijn welkom.


Het tweede grote probleem is de vacature van voorzitter die nog steeds open staat. Ook de vacature in het Stichtingsbestuur moet nog steeds ingevuld worden. Eris ook een gebrek aan jeugdtrainers. De huidige trainers dreigen overwerkt te raken. De commissies worden al ettelijke zoniet tientallen jaren door dezelfde mensen bezet. Nieuw bloed is onontbeerlijk. Nog erger, het aantal leden dat zich inzet voor de vereniging wordt steeds kleiner. Steeds meer minder leden moeten steeds meer gaan doen. Jos doet nogmaals een beroep op alle leden van S.T.B. om een aantal zaken op te pakken.

Ook was er nog een jubileum om te vieren, good old André Roumen werd naar voren geroepen omdat hij 25 jaar lid van de S.T.B. was. Eigenlijk is André veel langer lid maar hij is enkele jaren er tussenuit geweest. Hij is geen onbekende verschijning in het loperswereldje, met zijn snor die dan eens lang of dan eens kort of hij was in puntjes gedraaid en zijn lange haren was hij op veel wedstrijden te vinden, en nog steeds. André heeft 40 marathons gelopen en het verhaal is overbekend,hiervan geen enkele onder de 3 uur.

Tenslotte bedankte onze vice-voorzitter zijn medebestuursleden, de commissieleden, trainers en vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ook bedankte hij de sponsoren voor hun genereuze steun die voor S.T.B onontbeerlijk is. Ook ging een woord van dank uit naar de adverteerders voor hun bijdrage, welke de realisatie van het clubblad en de website mogelijk maakt. Judith en Joep Weijers werden van harte bedankt voor de gastvrijheid, niet alleen vandaag maar gedurende het hele jaar. En niet te vergeten de dames van S.T.B. die voor de voortreffelijke catering van deze nieuwjaars receptie hadden gezorgd.

André, proficiat met je 25 jarig jubileum bij S.T.B.

Hij is er vaak heel dichtbij geweest zoals in 1983 in Frankfurt waar hij 03:05:54 liep.Zo ook in Maasluis 1984, 03:02:56, Duisburg ook in ’84, 03:01:26. En wat te zeggen van Rotterdam, hier liep hij zijn PR, maar weer net niet onder de magische grens van 3 uur. Zijn Tijd:03:00:42. Oh ja, hij vertelde me ook hoeveel km hij gelopen had vanaf 1972: 114518 km. Ga er maar aanstaan.

9


10


Sybille running into the 50’s Theo running into the 70’s Namens de Neem de Benen groep, de Hottest HM Club en een heleboel andere STB’ers: Van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen! We hopen nog vele jaren van jullie te mogen genieten!

11


Try-out STB-trail-trainingsloop (door: Dennis Lymandt) Enkele maanden geleden werd ik door Rene Homminga gepolst om binnen STB een trailrunning-team op te starten. Nadat enkele opkomende ideeĂŤn verkend waren, namen we het initiatief om een eerste trailtrainingsloop te organiseren. Rene had daartoe een route van 15k in de omgeving van Vijlenerbos-Mechelen van Internet geplukt. Helaas belandde Rene niet veel later in de lappenmand. Aan de hand van 'zijn' routekaart ben ik in de weken daarna zelf enkele malen het parcours gaan

verkennen (tempo 12kmh). De ene keer overheerste daarbij de blubber, een andere keer was de bodem juist weer keihard bevroren. De vele vertakkings-mogelijkheden maakten bovendien dat ik geen enkele keer exact dezelfde route heb afgelegd. Maar omdat ik me in de omgeving steeds beter kon oriĂŤnteren, kwam ik altijd - zonder al te veel omwegen - wel weer op het goede (eind)punt uit.

12

Op zondag 29 januari mocht ik negen bloedfanatieke trailers, inclusief mezelf, begroeten op de parkeerplaats van boscafe Het Hijgend Hert in Vijlen: Rico "ik ken de route ook want ik ben van Lemiers" Lux, Alicia "vandaag zonder Ilya" Koot, Rob "op weg naar de Huez-triatlon" Riksen, Janou "ik moet me nog inschrijven voor de Hivernaltrail" Homminga, Paul "net teruggekeerd uit Valencia" Jacobs, Ed "dit is wel andere koek dan Neem de Benen III" Frehen, Carmen "hard op de weg terug" Jacobs en

Daniel "verlangend naar afgelegen hut in het bos" Smirnov. De dooi die de laatste dagen had ingezet, zorgde vandaag voor extra variatie. Modderige stroken werden afgewisseld met passages over ijs, maar overwegend was de ondergrond bijzonder goed beloopbaar, om niet te zeggen ideaal. Ook de omgeving kende meerdere gezichten. Het eerste gedeelte richting Mechelen ging vooral door veld en weiland. Hierbij moest zeer regelmatig een draaipoortje ('stegelke')


genomen worden. Het laatste stuk ging daarentegen door het bosrijke gebied bij Camerig. Hoewel de eerste kilometers ook bepaald niet vlak waren, zaten de meeste loodzware klimmeters toch in dit laatste gedeelte. Dit liet zich uiteraard extra goed voelen. Na precies 1.30 uur arriveerden we weer bij het boscafe, waar we in een gemūtliche Stube nog van een versnapering gebruik maakten. Uitgerekend de collega's van AchillesTop, met onder andere Bert Vanwersch en John Reijnen in de gelederen, schoven even later de tafel naast ons aan. Ook zij hoopten kennelijk extra rode

bloedlichaampjes deze Vijlener

aan

te

maken op hoogtestage.

Terugblikkend was deze try-out meer dan geslaagd. Prima opkomst, fraai uitdagend parcours en een goede groepssfeer. Er kan gerust gesteld worden dat STB een trail-tak rijker is geworden. Als zelf benoemd "viezeveurzitter" hiervan zeg ik toe, dat ik voor een nader te bepalen - passend vervolg zal zorgdragen. Op zondag 28 mei en zondag 10 september zijn er weer STB-Trail-trainingslopen. Doe mee!

Neem de Benen 4 van start (door Iris Pilich en Bianca Walraven) Op donderdag 19 januarie vond de info-avond van Neem de Benen 4 plaats. 20 enthousiaste beginnende lopers hebben zich door Rob Riksen, Harry Driessen en Leo Quadflieg laten informeren over hardlopen.

Het renschema van Neem de Benen duurt drie maanden. Je hebt dus drie maanden de tijd om je deze ‘nieuwe levensstijl’ eigen te maken.

Door Rob en Harry zijn het belang van op een rustige manier de hardloopduur verlengen en het belang van kleding, met name hardloopschoenen, benadrukt. Als laatste was Leo Quadflieg, de trainer van Neem de Benen 4, aan het woord. Hij heeft de groep het 12 weken programma en het doel van het project uitgelegd. Hij benadrukte met name dat de groep "samen" gaat hardlopen. Ook kwam Bianca Walraven aan ’t woord. Zij begon bij NdB3 en is vrij actief binnen STB en slaat geen baantraining over. Hier haar verhaal:

Een korte terugblik Met ingang van februari 2017 start de nieuwe NdB 4 groep. Wat waren mijn ervaringen als neem-de-bener in 2015? Hieronder een korte terugblik. Wist je, dat je drie maanden nodig hebt om een nieuwe levensstijl aan te leren? En dat het leren van een foute gewoonte slechts 21 dagen duurt?

Inderdaad, nieuwe levensstijl, zo heb ik uiteindelijk het hele NdB-project ervaren. Je gaat niet alleen drie keer in de week rennen om vervolgens 5 km te kunnen hardlopen. Er

13


gebeurt veel meer en daar kom je achter op het moment dat je bezig bent. Fysiek en mentaal levert het behoorlijk wat voordelen op. Zoals, je wordt sterker, je humeur verbetert, betere gewichtsbeheersing. Maar…., je krijgt het niet cadeau. Nog voor ik ook maar één meter had gerend dienden zich twee kleine ‘probleempjes’ aan. Drie keer in de week rennen moest worden gepland. En dat was wennen! Bewust ruimte maken voor jezelf. Mijn kinderen zouden nu op donderdag voor hun eigen eten gaan zorgen zodat ik tijdig naar de baantraining kon. Vanaf week één liep dit verrassend goed, online kun je tegenwoordig veel (ja onze pizzaboer heeft internet). Hun motto ‘ga vooral trainen want je krijgt spijt als je niet bent geweest’ had dan ook een achterliggende gedachte. En dan…. aan de slag met het schema. Rennen, rennen en nog eens rennen. Spannend, als de minuutjes in het schema toenamen . En gezellig was het met de groep op zaterdag op de baan met Leo (is het nu nog )

En ja, soms heb ik momenten gehad dat het gewoon tegen zat en ik dacht ‘wat ben ik aan het doen’. Heeft het wel eens geregend tijdens een training? Ja. Had ik wel eens géén zin? Ja. Werd er thuis wel eens aan mijn jas getrokken wanneer ik op het punt stond te gaan rennen. Ja. Vond ik 3 x 4 minuten rennen lang? Ja. En wat doe je dan als het tegenzit? Vooral blijven lopen! Want, als je door blijft lopen, word je beloond: de vele voordelen van het hardlopen komen dan om de hoek kijken. Het schema eindigt met de Heideloop, de kers op de taart, 3,3 km. Mijn inzet van de afgelopen maanden werd op de proef gesteld. Alle NdB 3 kandidaten stonden klaar bij de start. Ook beginners van andere verenigingen waren gekomen om hun eerste wedstrijd te lopen. Het was een gezellige, kletsende, sportieve groep. Eindelijk, het startschot, rennen en verstand op nul! Verstand op nul? En de aanwijzingen van onze trainer dan? Ik dacht nog maar aan een ding, rennen. En wanneer je dan die finish nadert …. Ervaar het zelf en geniet (want ook dat moet je leren).

Etappewedstrijd Vaals-Venlo 2017 (door: Theo Schmeits) Het lijkt nog ver – 25 juni – maar er wordt nu al weer werk van gemaakt om de ploegen dit jaar weer op de been te krijgen. Arno is bezig met een nieuw superteam, want die beker moet en zal weer terug naar STB moeten. De STB Abrahams, al bijna 20 jaar van de partij, hebben hun ploeg al rond. Ondanks 4 afzeggingen (vakantie’s en blessures) bestaat de ploeg dit jaar uit: Herman Gerards, Rob

14

Smulders, Erik Haakma, Rob Riksen en de nieuwkomers, Ger Bodelier, Egon Borghans en Els en Wiel Frins. Een ijzersterk team dat vlg mij een plaats bij de eerste 5 moet komen.(beetje druk vantevoren kan nooit kwaad) Het zou fijn zijn als er nog een team erbij komt, gezien het aantal dames bij STB moet het toch mogelijk zijn om een dames/heren team bij elkaar te krijgen. Als jullie interesse hebben laat het me weten. Verdere inlichtingen over deze prachtige wedstrijd op zie: info vaals-venlo estafetteloop


Vrouwen bij S.T.B. (door: Nicole Gidding ) Hallo allemaal, ik ben Nicole Gidding, 47 jaar en woon in de Prinssenstraat in Schaesberg. Ik ben inmiddels al 22 jaar getrouwd met Bert en moeder van Youri (21) en Kyra (18), ik werk 24

ook Bert leren kennen. Rond mijn twintigste viel ons damesteam helaas uitelkaar en ben ik gestopt, ik heb toen een tijdje bij een recreatief volleybalteam gespeelt en aan fitness gedaan, maar dit was beide niet zo mijn ding. 10 jaar later ben ik toch weer bij HVK terechtgekomen waar inmiddels een dames recreanten-team actief was. Eén uurtje trainen in de week en om de 3 – 4 weken een wedstrijd onder trainingstijd. Het was leuk en gezellig maar sportief en conditioneel gezien, zag ik geen vooruitgang. Nadat ik eerst eens voorzichtig voor mijzelf wat rondjes in de wijk heb gerend, heb ik me bij het “moeders-loop-groepje” aangesloten. Zo werd het uurtje wachten tijdens de jeugdtrainingen heel nuttig ingevuld en zo is mijn liefde voor het hardlopen langzaamaan gegroeid en inmiddels bijna verslavend geworden.

uur per week bij de Gemeente Kerkrade. Ik loop al heel wat jaartjes mee bij STB en eindelijk heeft Theo mij zover gekregen om een stukje voor deze rubriek te schrijven. Zoals gezegd, loop ik dus al jaren mee bij STB, echter officieel lid ben ik pas 3,5 jaar! Hoe is dit zo gekomen? Toen onze zoon Youri een jaar of 8 was, is hij via de kleinzonen (Kenny en Jordy) van onze buren bij STB terechtgekomen en een tijdje later is onze dochter Kyra ook lid geworden. Ik ging altijd trouw mee naar trainingen en wedstrijden en zag dat tijdens de trainingen van de jeugd een aantal moeders ‘fanatiek’ een klein uurtje ging hardlopen. En dat leek mij ook wel wat om naast het handballen te doen. Ik handbalde sinds mijn 12e bij de Handbalvereniging in Kerkrade, hier heb ik

Het ging er altijd heel gemoedelijk aan toe tijdens onze trainingsrondjes, de meeste andere moeders hadden al wat meer ervaring en kenden gelukkig vele paadjes op de Brunssummerheide waar we toch de meeste tijd rondrenden. Het was meteen voor ons allen een sociale uitlaatklep, want we renden natuurlijk zo snel (of langzaam, het is maar hoe je het bekijkt) dat we wel nog uitgebreid konden vertellen over alles wat ons op dat moment bezig hield. En zo leer je elkaar op een gezellige, sportieve manier wat beter kennen. In het begin hadden we dan ook niet zoveel ambities om beter of sneller te worden. Toch wilden we aan een wedstrijd meedoen om dat eens te ervaren. Dat werd de CZ Megaloop, zoals die destijds nog heette, 1 rondje van 5 km in de buurt van Snowworld, en ondanks dat het pittig was, waren we best trots op onze prestatie, voor zover ik het mij herinner deden we er iets meer dan 30 minuten over.

15


Zo af en toe meedoen aan een wedstrijd was 16


toch een leuke uitdaging, zo hebben we meegedaan aan de korte afstand bij de Biesloop en vanaf 2008 ben ik vaker met mijn werkgever meegegaan naar de NK ambtenaren veldloop. In 2008 dus voor het eerst, en wel in Katwijk. De Gemeente maakt hier steeds een gezellig 2-daags uitje van met een gezamenlijke busreis met overnachting. Ik herinner mij vooral de veldloop in 2010 bij Neeltje Jans in Zeeland, de wind was al

behoorlijk toen ik aan de 6km-wedstrijd begon, tijdens het stuk over het strand werden we geheel gezandstraald, en met een straffe tegenwind haalde ik met pijn en moeite de finish. Tijdens het opfrissen in de grote tent, scheurde het zeil open en vielen er grote palen om, iedereen moest onmiddellijk de tent verlaten en we werden allemaal ondergebracht in het info-centrum bij Neeltje Jans. De verdere wedstrijden werden afgelast.

Met een paar dames van ons “clubje” wilden we toch eens proberen of het ons zou lukken

alleen maar mogelijk is geworden door de super begeleiding van de STB-trainers. Door verschillende oorzaken haakten er helaas steeds vaker dames af bij ons clubje en uiteindelijk bleef ik samen met Marjo Goossens als enige over, en als de een eens een keertje niet kon gaan, dan ging de ander ook niet. Dus dat schoot niet op met ons tweetjes, en dit gaf uiteindelijk de doorslag om ons “officieel” als “rennend lid” bij STB aan te sluiten. Tot op de dag van vandaag hebben we hier geen spijt van gehad (eigenlijk alleen spijt dat we dit niet eerder hebben gedaan). Want wat een gezelligheid bij de trainingen, leuke renmaatjes en super-trainers, en je komt nog eens ergens!!

een wedstrijd van 10 km te lopen, een hele uitdaging, want we wilden er natuurlijk ook geen 1,5 uur over doen. Ik weet dat we nog bij STB-trainers hebben gevraagd of er eventueel tijd was om ons dames te begeleiden/adviseren bij dit traject, maar helaas was daar destijds geen ruimte voor. Dus zijn we zelf vol goede moed begonnen met vaker en sneller te lopen, met als resultaat dat we de finish hebben gehaald van de 10km bij de CZ Megaloop!! Wat waren we trots, dat ons dit op eigen kracht was gelukt. Maar ik dacht ook dat ik hiermee wel de top van mijn rencarriere had bereikt en je had me toen dus ook niet moeten vertellen dat ik binnen 10 jaar een halve marathon zou rennen. Nu weet ik inmiddels dat dat ook

Ik heb inmiddels aan diverse wedstrijden meegedaan, waarvan 2x de halve marathon van Eindhoven toch de meest memorabele was en verder oa Maastrichts Mooiste, Heideloop, Marikenloop, Ahrathon, Mondo Verde Meanderloop en de wedstrijd aan de Rursee was ook echt de moeite waard. Ook de locatietrainingen zijn altijd gezellig en goed georganiseerd. Al met al hoop ik dus dat ik nog heel lang “rennend lid” van STB mag blijven. Verder ben ik ook al bijna 10 jaar lid van de jeugdactiviteitencommissie van STB, ook dit doe ik al die jaren met veel plezier. Heb veel jeugd zien komen en gaan, diverse jeugdkampen meegemaakt, van afgelegen, oude gebouwen in België (wel die met de mooiste herinneringen) tot de luxe van de eigen sporthal en Kinderopvanglocatie op Ter Waerden.

17


Het is leuk en belangrijk om de jeugd van STB ook af en toe buiten de trainingen en wedstrijden activiteiten te bieden. Ik hoop dan ook dat de jeugdcommissie nog lang kan voortbestaan, dit kan echter niet zonder dat er verjonging plaatsvindt. We zijn nog steeds op zoek naar ouders van pupillen die de huidige bezetting komen

Runner’s High

versterken en op den duur vervangen, aangezien er 3 leden zijn waarvan de kinderen inmiddels niet meer actief zijn bij de jeugd. Ik ben zo vrij om hier nogmaals een oproep voor te doen zodat we ook voor de jeugd van STB in de toekomst leuke activiteiten kunnen blijven organiseren.

( bron: Runinfo )

Sporten is goed voor je lichaam ĂŠn voor je geestelijke welbevinden. Na een half uur hardlopen voelen de meeste sporters zich in

Voor het geval je geen of weinig merkt van een opvallend prettig gevoel na afloop van een training: er zijn ook veel mensen die het effect gewoon niet kennen. Ook kan het in de loop jaren verminderen of langzaam verdwijnen. Niet alleen tijdens het hardlopen, maar ook de uren na je training kan endorfine positieve invloed hebben op je gemoedstoestand. Na zware duurinspanning kan het je stemming enkele dagen positief beinvloeden. Runners high kan hardlopen verslavend maken. Je kunt echter ook te veel doen: dan raak je overtraind.

een prima gemoedstoestand. Dit fenomeen wordt ook wel runner's high genoemd. Runners high wordt veroorzaakt door een opiumachtige stof endorfine. Deze wordt door het lichaam aangemaakt tijdens een langdurige inspanningen. Ze verminderen het pijngevoel, maar ze zorgen ook voor een gevoel van geluk of euforie. Dit geluksgevoel treedt bij de meeste mensen op na een duurinspanning van een uur. Bij vele ook na kortere inspanningen. Een duurtraining van een halfuur kan na afloop ook een prettig gevoel geven. Runners high is een van de reden dat mensen regelmatig zichzelf behoorlijk in het zweet werken.

18

En ook te weinig. Er kunnen ontwenningsverschijnselen optreden als je een aantal trainingen achter elkaar moet overslaan. Het fenomeen Runners high is wetenschappelijk bewezen. Uit een Duits onderzoek uit 2008 blijkt dat er inderdaad endorfine vrijkomt na een lange duurinspanning. De onderzoekers maakte een hersenscans van lopers voor en na een looptraining. Door de vernieuwde hersenscan methode blijkt het inderdaad juist te zijn dat na het hardlopen er meer endorfinen in de hersenen wordt aangetroffen.


Eurodetrail Kerkrade (door Alicia Koot en Ilya Nijsters ) 14-01-2017,Vandaag samen met Alicia deelgenomen aan de Eurodetrail van de Abdijcross. Gekozen voor de lange trail van 21km. Het was voor het eerst dat de route bestond uit 2 verschillende lussen en dus niet 2 dezelfde rondjes. Nou dat hebben we ook geweten. Het was voor het eerst sinds een wel heel lange tijd dat ik met een goed gevoel aan de start stond en er ook veel zin in had. Het weer was ideaal, een laagje sneeuw op de grond, bij de start is het droog en halverwege lekker wat sneeuwbuien. Maar goed, ik zal bij het begin beginnen en over het algemeen is dat bij de startstreep. Daar ontmoeten we clubgenoten Roy Ploum en Dennis Lymandt. Het is ook al meteen duidelijk dat we deze toppers niet meer zullen zien voor de finish. Uiteindelijk valt het startshot en gaan we op weg. Eerst een rondje om de baan en dan het parcours op. Nou, voordat we de baan af zijn zitten we al onder de modder en staat het water al in de schoenen. Het eerste deel was behoorlijk pittig en ik wist dat ik te hard aan het lopen was om het pittige parcours vol te houden. Uiteindelijk wat terug laten zakken en de gezelschap van Alicia opgezocht. Vanaf dat punt zijn we

samen gaan lopen en hebben we elkaar er een beetje doorheen gesleept. Vanaf 15km ging toch echt het licht langzaam uit. Het was duidelijk dat de duur wel in de benen zit, maar het aan de kracht echt ontbreekt. Vanaf dat punt is het de tanden op elkaar zetten en maar blijven doorgaan. Alicia had het ook zwaar, maar die bleef maar door gaan. Ik vroeg me verschillende keren af waar ze de kracht vandaan haalde. Op de laatste 2 km heb ik 30 seconden op haar moeten toegeven maar dat vond ik niet erg. De come back is een feit en ik weet nu waar ik aan moet gaan werken. En met Alicia op een derde podiumplek was het feest compleet. In het algemeen was het een zwaar parcours, maar weinig echt vlakke stukken. Wel viel op dat er redelijk veel verharde stukken in zaten, maar gezien de omstandigheden was dat nu geen probleem. Er waren meer dan genoeg parcourswachters maar op bepaalde gedeelte was de bewegwijzering minder goed helaas, dat is nu eenmaal ook een verschil tussen trail en weg wedstrijden. Al met al een geslaagde trail. Op naar een volgend avontuur.

19


20


Jeugdtrainers in het zonnetje (door: Theo Schmeits) De jeugdtrainers Dinand Radatake en Glenn Gentle werden door de jeugd en de jeugdcommissie in het zonnetje gezet omdat

zij jarig waren. Normaal is dit niet direct een reden maar als je zoals Dinand 50 jaar en

Glenn 65 jaar wordt mag je daar even wel bij stilstaan. Dinand kreeg zelfs gezelschap van

een heuse Abraham. Dinand en Glenn namens de gehele STB proficiat.

STB-Trail- trainingslopen Na de succesvolle STB-trail-trainingsloop van afgelopen januari komt er een vervolg. Noteer alvast in je agenda Op zondag 28 mei en zondag 10 september staan weer nieuwe Trail-trainingslopen onder de leiding van Dennis Lymandt op het programma. Voorwaarde is wel dat men minimaal 12km/uur kan lopen. Waar en welke route en afstand wordt nog ter zijne tijd bekend gemaakt via mail en STB site

21


Teletijdmachine (door:Marcel Klein) We hebben allemaal wel eens in de jeugd Suske en Wiske gelezen met de teletijdmachine of later wel eens een film gekeken over tijdreizen zoals Back to the future of Timecop. Maar stel je eens voor dat je als hardloper echt de beschikking zou hebben over een tijdmachine en je zou dus de mogelijkheid hebben om nog eens deel te nemen aan een hardloopevenement waar je mooie herinneringen aan hebt of een evenement dat niet meer bestaat, welk evenement zou je dan uitkiezen en waarom zou je juist voor dat bepaalde evenement kiezen? Zelf zou ik sowieso teruggaan naar 10 september 1988, de dag van de zesde Strijthagenloop ( dit was mijn allereerste hardloopwedstrijd namelijk, was toen 13). Als ik zou teruggaan naar deze dag, dan zou ik nu wat foto's maken of laten maken, heb Ben erg benieuwd naar het feit hoe de organisatie van dit betreffende evenement dit zou gaan oplossen met de leeftijdsklasseindeling. Maar goed, aangezien tijdreizen niet

namelijk geen foto's van deze dag waar ik op sta, heb gelukkig wel nog het herinneringstegeltje en de uitslagenlijst. Wat ik verder zou bezoeken om aan deel te nemen is de originele Telematicaloop, heb hier wel veel over gehoord, maar nooit zelf beleefd helaas. Nu is de Alternatieve Telematicaloop ook erg mooi om aan mee te doen, maar ben toch wel nieuwsgierig naar hoe het origineel geweest moet zijn om er live bij te zijn. Ook lijkt het me mooi om een van de eerste jaren van de Abdijcross Kerkrade te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe het allemaal is begonnen met de Abdijcross toen deze loop nog in de kinderschoenen stond. Verder lijkt het me ook erg apart om terug te gaan naar een loopevenement voor mijn geboortejaar en in te schrijven en deel te nemen aan dit evenement. mogelijk is ( buiten het zomertijd-wintertijd gebeuren) zal dit wel een fantasie blijven!

Op vrijdag 24 maart 2017 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van STB plaatsvinden. De vergadering start om 19:30 bij “Bij d’r Joep” op Sportpark ter Waerden. Deze keer zal deze vergadering in een nieuwe vorm van start gaan Zie ook “Van de bestuurstafel”l op pagina 5 van dit clubblad. Wij hopen op een grote opkomst, want jullie inbreng is belangrijk voor de STB. Tot vrijdag 24 maart.

22


Ouwe leem

(door: Wim Eleveld)

Ook aan mij heeft Theo Schmeits of ik iets over mijzelf en de STB wilde vertellen.

lopen, liep zelfs nog op oudejaarsavond om aan mijn limiet te voldoen.

In 1976 werkte ik op het postkantoor in Heerlen en werkte aan ’t loket en was met al het zittend werk 107 kg. In combinatie met mijn lengte ging het nog, maar toch werd ik te zwaar.

Ik trainde zoveel dat ik tijdens de marathon halverwege oververmoeid was. Toen kwam Wim van der Linden als trainer bij STB en gingen mijn tijden met stappen vooruit. Ik heb

Een postbode,Leo Brugmans, vroeg mij toen eens om mee tegaan hardlopen in de Brunssummerheide. Dat viel echt tegen. Vroeger had ik veel aan sport gedaan, gevoetbald bij Stormvogels in Ijmuiden, het latere Telstar. En heel veel gezwommen, vooral schoon springen van de hoge duikplank. Leo Brugmans vertelde dat hij een marathon had gelopen in 4uur 40 min. Wat was ik jaloers op hem, kon ik dat maar. Regelmatig begon ik te trainen en op een avond kwam ik de STB groep tegen en van dat moment heb ik mij bij de groep aangesloten en meegelopen. Ja, en als je met deze groep meedoet werd het van kwaad tot erger en raak je eraan verslaafd. Mijn wedstrijd rivalen waren toen Jan van Hees en Theo Schmeits, wat hadden we een lol als de een van de ander won. Er werd mij eens gevraagd om in het bestuur te komen, maar dat was niet aan mij besteed. Wij verzamelde ons destijds altijd in de achtertuin van Jo Eyck en van daaruit vertrokken wij ’s avonds voor een duurloop. Op de atletiekbaan van de Afcent kregen we snelheidstrainingen. Ik probeerde Max van Wersch bij te houden op de 800 meter en het lukte mij, maar ik had wel 3 dagen verzuring in de benen. Zelf was ik zo dwangmatig aan ’t trainen dat ik per week 100 km. moest lopen nders had ik geen voldoening en jaarlijks wilde ik 5000 km

Hier Wim in actie tijdens de Telematica loop in 1994, samen met Ger Schaffhausen 20 marathons gelopen maar helaas nooit onder de 3 uur. Ik heb drie keer de Monschau marathon gelopen, ik was meer een krachtdan een snelheidsmens. Wat hebben we gelachen in de lopersgroepen, mooi al die Limburgse dialecten, alleen als ze tegen mij begonnen te praten werd het weer Hollands, jammer eigenlijk. Volgens Pierre Muijrers en Theo Schmeits mocht ik ook niet te veel vertellen want ik had

23


nog niet onder de drie uur gelopen op de marathon dus…. geen praatjes.

site’s het wel en wee bij STB. Ik wens deze mooie vereniging veel succes voor de toekomst en veel plezier.

Lange tijd heb ik het STB clubblad bezorgd op de racefiets, dit om kosten te besparen. Ik bezorgde in Landgraaf en de gehele omgeving tot in het buitengebied van Echt en Klimmen. Als ik alle clubbladen bezorgd had, had ik er weer zo’n kleine 200 km erop zitten. Intussen was ik ook gaan volleyballen. Zaterdags een volleybalwedstrijd bij SDO Nieuwenhagen en zondag’s een hardloopwedstrijd. Dit ging op de duur niet samen en moest een keus gaan maken. Ik heb toen gekozen voor het volleybal. Vaak heb ik gedacht, zal ik mijn logboeken over afstanden en uitslagen wegdoen? Als ik ze dan weer doorblader komt de nostalgie naar boven en bewaar ik ze maar weer. Op dit moment tafeltennis nog 2 x per week bij TTV Nieuwenhagen waar Huub Collaris mijn trainer is. Met mijn nieuwe heup is het moeilijk om nog te hardlopen maar als ik met mijn hond in de Brunssummerheide ben, probeer ik toch nog wel eens om een berg op te rennen. Ik heb een mooie tijd gehad bij STB en heb er altijd genoten. Ik volg nog altijd via de diverse

10 km wedstrijdin Kerkrade in 1989

Diverse uitslagen (vervolg pag. 32) 11/12 128 215 18/12 36 3 10 9

24

Bestorming van Alden Biesen 10 EM frank defesche leo logister Mescher Bergloop 10,4 km paul jacobs 15,6 km ellis jacobs rob riksen janou homminga

prestatie 1:21:50 1:31:51 prestatie

18/12 569 925 18/12 6

0:50:26 3 1:05:26 1:09:00 1:18:06

Marathona di Pisa jos lempers john haan Neelderveldloop 2250 m evy grassi 9,7 km dennis lymandt

prestatie 3:35:55 3:59:50 prestatie 0:08:59 0:42:01


Neem de Benen 4 van start ( door: Theo Schmeits)

Op zaterdag 19 februari was het zover. Een nieuwe groep Neem de Benen ging van start. Onder de bezielende leiding van Leo Quaedvlieg ging de groep na de kennismaking aan ’t werk. Het eerst werd al wandelend kennis gemaakt met de baan. Daarna begon men voorzichtig aan de eerste triplings, skippings en andere coordinatie- en

opwarmoefeningen. Vervolgens stond 8x 1 minuut op het programma. Het begin is gemaakt, nu op naar het uiteindelijk doel de 3 km van de Heideloop. Maar de hoofdzaak is dat dit met veel met plezier gebeurd en dat zit, zoals ik dat deze training mocht ervaren, wel goed bij deze groep.. Succes de komende maanden.

Wij verwelkomen deze nieuwe leden van S.T.B . Ad Wetzels Angelique van Rooij Claudia Bauer Claudia Heijnen Daphe Holweg Fabienne Reintjens Frans Vorage Helma Janssen-Haan Ivo Loers Joëlle Kempers Jolanda Janssen-Trilbeek

Madelon de Jonge Mandy Machils Meriam Weiss Myranda Kaus-Boymans Olaf Hissel Rilly Smeets Robin Kempers Roger Gosgens Sandra Rademacher Vivette Märker Lilian Keerssemeeckers

Ook welkom aan de volgende mensen die reeds lid van S.T.B. waren maar om uiteenlopende reden weer met de Neem de Benen groep begonnen zijn: Angelique Bal Herma van den Berg

Ingrid Ploumen Krista Janssen Manuel Dumont.

25


Artikel (door )

26


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Wij heten van harte welkom:

Nieuwe jeugdleden:

Inge Bosten Inge, 26 jaar, komt uit Heerlen en traint bij Marjo in de zaal.

Tim Roos Tim is 13 jaar en komt uit Landgraaf

Diana Born Diana – ex voetbalster- komt uit Eygelshoven en is 39 jaar. Perry Peeters Zijn vereniging Pegasus is gestopt daarom is Perry nu lid van STB geworden. Hij komt uit Baarlo en is 54 jaar. Michelle Herbergs Michelle woont in Landgraaf is 28 jaar en doet conditietraining in de zaal.

Sebas Hendrix Sebas, ook uit Landgraaf is 6 jaar. Leuke bijkomstigheid dit is de 3e generatie Hendrix die lid van STB is. Na John en Riki Hendrix (John is nog steeds lid) zijn ook hun zonen Roger en Maurice lid geweest.Zij worden nu opgevolgd door Sebas, zoon van Maurice Hendrix. Een echte STB familie! Opzegging lidmaatschap STB Paul Bex en Evy Romkens,

Elmy Gielen Elmy, partner van Jos Lempers, is 53 jaar jong, woont in Ospel. Marcel Klein Na een dik jaar afwezigheid is Marcel opnieuw lid geworden van STB. Marcel, 42 jaar, woont in Landgraaf. Astrid Kokkelkorn Astrid, 40 jaar, komt uit Heerlen en is in het verleden ook al eens lid van STB geweest. Lèon Hendrix Leon is woonachtig in Heerlen en is 61 jaar jong. Ad Wetzels Ad komt uit Landgraaf en is 61 jaar. Ad is na een tijdje van afwezigheid weer opnieuw lid geworden Maurice van Dinther Maurice, 31 jaar, woont in Brunssum.

27


28


De wedstrijd die geen wedstrijd was (door Paul Jocobs ) Het einde en het begin van het jaar staan altijd garant voor wedstrijden met flink wat modder, regen, kou, wind en andersoortige vervelende elementen. Nu bestaat er sedert een korte tijd een groep lopers die dit speciaal opzoekt. Wij hebben daar een naam aan gegeven: trail-runners. Het kan niet zwaar genoeg zijn. Er komen dan ook veel lopers van “boven de rivieren” afgezakt naar het zuiden om hier de elementen te kunnen trotseren. Inmiddels telt onze provincie verschillende gerenommeerde trail-run wedstrijden. Een van de mooiste ligt bij mij in de achtertuin: de Alfa trail. Een echte aanrader: noteer maar alvast 1 oktober. Een andere heel mooie wordt door een bevriende atletiekclub georganiseerd: Poort naar het Heuvelland door AV Caesar, waar je kunt kiezen uit twee afstanden: 16 en 30 km. Het is een zeer selectief parcours met veel hellingen weinig asfalt en veel “pratsj” HEERLIJK. Dit jaar was het extra spannend. De dagen ervoor had het redelijk gevroren en op de dag zelf zou het gaan dooien. Het begin van de wedstrijd was dan ook glibberen, maar naarmate de wedstrijd vorderde werd het steeds begaanbaarder. Maar wat had de organisatie zich nu bedacht??? Het is te gevaarlijk om over dit parcours een wedstrijd te houden.

Tegenwoordig zijn trailrunners allemaal goed uitgerust. De helft heeft camelbags bij zich, en iedereen heeft speciaal schoeisel aan. Bij de inschrijving krijg je dan ook de vermelding dat meedoen op eigen risico is. Halverwege het parcours is bovendien een chicane ingebouwd. Je moet dan langs een steile helling omlaag waarbij je een touw als hulpmiddel hebt. Voor de start werd bekendgemaakt dat er wel wordt hardgelopen meer dat er geen prijzen worden uitgereikt om lopers geen extra risico te laten lopen. Vreemd dat er achteraf dan wel een uitslagenlijst wordt opgemaakt en tevens een uitslag in de krant staat. Had ik dat geweten…… dan had ik wel harder gelopen??? Zelf ben ik met Carmen van start gegaan en hadden we zoiets van: lekker relaxed deelnemen. Dit was echter niet van toepassing op Ellis, Dennis Lymand en Rob Riksen. Zij hebben er wel degelijk een wedstrijd van gemaakt. Rob liep de 30 km in 2.40.07 en haalde hiermee een 20e plaats. Ellis liep de 16 km in 1.16.58 waarmee ze nr twee 5 minuten achter zich liet. Dennis Lymand heeft met 1.20.36 ook laten zien uit het goede trailhout te zijn gesneden. Ikzelf heb er met Carmen een leuke dag van gemaakt. Onderweg nog hulp geboden bij een vastzittende schoen in de modder en vooral genoten. Ondanks de kater van het ontdoen van het wedstrijdelement kijk ik wel terug op een geslaagd evenement. De wedstrijd blijft voor de achterblijvers toch altijd een wedstrijd. Sneu is het voor de “topper” die deze wedstrijd al lang van tevoren op zijn kalender zet en dan eigenlijk voor spek en bonen door het Heuvelland ligt te baggeren, vaak ook nog een reis van wel twee of drie uur hier voor over heeft. Hopelijk maken we dit soort fratsen niet te vaak mee.

29


30


Verjaardagskalender April 1 2 4 6 7 7 9 11 12 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18 20 20 21 21 24 25 27 27 30

JoĂŤlle Kempers Saskia Bottenberg Christian Peeters Jos Janssen Marlies Koeken-de Schepper Kristi Hanssen Jos Lempers Guido Meys Jolanda Janssen-Trilsbeek Miriam Wassen Savanna Herbergs Saskia Rademakers Myranda Kaus-Boymans Floor Quaedackers Albert Maessen Maxime de Beer Josette Gijselaers Frans Vorage Wiel Frins Vicky Teeken Paul Jacobs Marcel Meens LĂŠon Hendrikx Etienne Beckers Herma van den Berg Willem Voragen Carmen Jacobs Roger Gosgens

Mei 16 jaar 28 jaar 14 jaar 67 jaar 60 jaar 47 jaar 60 jaar 46 jaar 50 jaar 49 jaar 24 jaar 52 jaar 42 jaar 7 jaar 78 jaar 15 jaar 53 jaar 65 jaar 61 jaar 46 jaar 57 jaar 53 jaar 62 jaar 35 jaar 50 jaar 60 jaar 36 jaar 52 jaar

1 1 1 2 3 5 6 8 9 10 10 12 12 12 14 17 19 20 21 22 22 24 26 29 31 31

Inge Bosten Biek Michorius Alois Pilich Dagmar Hoogeboom Angelique Bal Tanja de Jong-v. Luxzenburg Jill Reijnen Dimphy Arets Sjack Hoop Sjef Hodiamont Debbie Das Christiana Kec Daan Berends Mathijs Oostdijk Joey Heuvels Helma Janssen-Haan Ellis Jacobs Lupe Janssen Sien Michorius Raoul Teeken Frank Eisenga Diana Born Hans Ypma Maya de Weerdt Marcel Coerver Frans Hodinius

26 jaar 9 jaar 55 jaar 42 jaar 49 jaar 45 jaar 14 jaar 13 jaar 54 jaar 65 jaar 41 jaar 45 jaar 9 jaar 31 jaar 8 jaar 56 jaar 33 jaar 9 jaar 11 jaar 49 jaar 60 jaar 40 jaar 72 jaar 14 jaar 48 jaar 63 jaar

31


Diverse Uitslagen (vervolg) 26/12 1 3 4 1 3 5 1 3 16 19 4 4 1 26 12 2 31/12 2 31/12 1 8 51 7/1 34 35 2 9 17 22 31 8/1 1 13 12 88 20 8/1 13 13/1 -

32

Kerstcross AVON Heerlen 1000 m sterre knoben maartje vervuren anna coerver tess schumans ilario moonen 3600 m roger gillissen 7200 m ellis jacobs rob riksen niels hermans tim roks paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs eric vervuren guus stauvermann 9764 m dennis lymandt Aachener Sylvesterlauf 10,3 km ellis jacobs Oudejaarsloop Heerlen 9 km roy ploum rob riksen rene clement Gillrather Crosslauf 4600 m leo quaedflieg bianca walraven 9200 m roy ploum ed frehen rico lux herman gerards leo logister Poort naar heuvelland trail 16 km ellis jacobs dennis lymandt carmen jacobs paul jacobs 30 km rob riksen Jaspercross - Asten 8 km perry peeters Ladies Night Fun Run - Kerkrade sibille waszkiewicz nicolle gidding francesca klein melanie koster kristi hanssen annick ploumen marjo goossens debbie das

prestatie

14/1

0:03:45 0:04:17 0:04:17 0:05:18 0:05:31

4 14 21 31 33 15/1

0:21:33 1 2 1 1 15/1

0:29:44 0:30:02 0:35:25 0:35:55 0:36:32 0:37:47 0:39:36 0:42:02 0:42:48

8 22/1 137 22/1 9 20 29/1

0:42:19 prestatie 0:37:46 prestatie

22 5/2

0:32:51 0:35:42 0:43:38 prestatie

20 25 32 47

0:29:52 0:29:52

28 5/2

0:33:45 0:41:04 0:43:30 0:46:03 0:49:30 prestatie 1:16:58 1:20:36 1:41:11 1:41:12 2:40:07 prestatie 0:39:52 prestatie 0:12:26 0:23:51 0:26:13 0:35:18 0:37:15 0:37:16 0:37:51 0:37:53

13 44 57 12/2 1 7 19/2 24 6 18 25/2 1 9

Abdijcross Eurodetrail 21 km roy ploum dennis lymandt rik rompen alicia koot ilya nijsters Abdijcross 5,2 km ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs Heldense bossen cross 9064 m perry peeters Polar Bear Trail - Teuven 14 km chris hanssen Marathon de Gran Canaria jos lempers john haan Vlakwatercross - Venray 8040 m perry peeters Hivernal Trail - Landgraaf 19 km dennis lymandt janou homminga alicia koot chris hanssen +45 km jos lempers Overmuntheloop - Urmond 10 km ellis jacobs paul jacobs ivo vincken Bergrun Vijlen 10 km rob riksen dennis lymandt 30 km estafette (3 x 10 km) ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs Daniker Bosloop - Geleen 5 EM paul jacobs carmen jacobs 10 EM rob riksen Strassenlauf Hardt (MG) 5 km ellis jacobs 10 km arno hanssen

prestatie 1:40:37 1:50:45 1:52:14 2:02:01 2:02:37 prestatie 0:21:02 0:25:49 0:26:56 0:28:56 prestatie 0:44:14 prestatie 1:25:37 prestatie 3:33:32 3:57:34 prestatie 0:38:29 prestatie 1:41:49 1:44:08 1:47:19 1:53:05 5:37:56 prestatie 0:38:34 0:47:19 0:51:18 prestatie 0:46:00 0:48:33 0:42:01 0:50:42 0:54:12 1:02:08 prestatie 0:44:24 0:45:53 1:14:32 prestatie 0:17:54 0:35:50


Een Kreidler voor een café ( door Erik Haakma) Een niet al te opgewekt artikel, sorry Zo’n week of drie na de marathon van Amsterdam raakte ik op een zondag begin november geblesseerd. Nog even over de Marathon. Die 42,195 km was v e r s c h r i k k e l ij k. Tijdens de 9 weken voorbereiding heb ik veel te veel wedstrijdkilometers gemaakt zonder ooit het gevoel te hebben dat het goed zou komen. De avond voor de marathon besloot ik uit de comfortzone te stappen en (dus veel te ) snel te starten. Ik wilde op het podium in de M55, eeuwige roem in Heksenberg. Na een lekkere start kwam ik nooit echt in de wedstrijd. Na 10 km liet ik al ‘mijn podiumgroepje’ gaan. Bij de Amstel (km 20) voelde ik me alsof ik al bij km 33 liep en bij km 30 km sloeg de kramp meedogenloos toe vlak voor een uiterste vriendelijke snordragende medelander met een stoel waarop ik mocht zitten maar dat toch niet deed. Mij ontzettend zielig-voelend heb ik haar rustig uitgelopen en besloot dat ik dit nooit meer zou doen. Wat ik met ‘ dit’ bedoelde liet ik nog even in het midden. Een dag waarin de kiem werd gelegd voor een marathondepressie of zoiets. Terug naar de bovengenoemde zondag. Die dag zelf begon al niet goed. Het was onze ontmoetingsdag (lang geleden heette dat ‘ het aangaan van de verkering’ geloof ik) die ik overigens vergeten was. Hals over kop afgemeld voor een wedstrijd en maar doen alsof ik geen wedstrijd had gepland. Uiteindelijk mocht ik toch als kadootje naar een andere wedstrijd; daar kwam ik te laat aan. Op de terugweg naar huis, in de buurt van Thorn bedacht ik me om daar een duurloopje te doen. Zo gezegd zo gedaan en met als startpunt, het witte dorpje, met goede moed een km of 23,3 gelopen totdat het rechterbeen en dan in het bijzonder mijn scheenbeen nogal protesteerde. Het screengedeelte van mijn hersenen deed snel zijn werk en ik

veronderstelde iets van een shin splint (uit de literatuur: een typische beginnersblessure, slik). Vaker weleens gevoelig dus een dagje rust en dan weer door, dacht ik. Thuisgekomen, een beetje zielig doen en koude douche erop (had ik ergens gelezen).

De dag erna was het echt mis. Op mijn werk ging het lopen steeds moelijker; als vanzelf gingen mijn hersenen in de “ MLD” stand. MLD staat voor een serieuze MarathonLoopDepressie. De dagen erna kon ik niet pijnloos lopen en werd ik bijna panisch bij de gedachte dat jarenlange opbouw van conditie in de buurt van Thorn, de Maas in was gestroomd (of zoiets). Voor de eerste keer in jaaaaaren rende ik zes (!) dagen niet. Godzijdank kwam ik niet aan qua gewicht (nog zo’n lijden dat ‘ men’ vreest). De blessure kroop ook omhoog en settlede zich in een gedeelte van mijn brein dat nogal gevoelig is voor het denken in halflege glazen. Doemscenario: leeftijdsverval slaat nu echt toe, herstelvermogen bij spieren is net bij mijn scheenbeenspier/pees slecht ontwikkeld, 10 kilo zwaarder (en dan niet van de spieropbouw) en wie weet nogal wat meer aan ellende.

33


Het gesprek met een bioloog op mijn werk was ook niet al opwekkend. Boven de 50 jaar gaat het nogal bergaf met spieren en dat soort dingen. Marathons lopen was wat hem betreft (een fietser haha) echt heel slecht. Hij schetste een beeld hoe desastreus mijn lijf eraan toe zou zijn, bij het blijven lopen van lange afstanden, als ik 75 was. U merkt het, ik zocht echt de randen op van mijn incasseringsvermogen. Zo rond het begin van de winter, lange nachten, korte dagen was ik serieus op zoek naar een andere hobby en nam ik me voor om de BMI maar tegen de zwaartekracht in, omhoog te laten gaan. Ietwat flinkere mensen leken me ook heel gelukkig, toch? Godzijdank kwam dankzij Carla, de masseur, Egon (sinds kort ook sponsor van STB, EGONOMIE) in beeld. Tijdens mijn eerste bezoek werd er een magische tape gelegd. Pijn weg (niet echt natuurlijk, maar psychisch is het wel lekker) en met opgeruimd gemoed de Kerst in. Na een aantal behandelingen gloorde er weer hoop. Inmiddels was ik wel verslaafd geraakt aan chips, japanse mix (revival), pretzels en kaasjes van de Aldi. Troost-eten heet dat. Reeds om 20.14 uur, nog tijdens het journaal (ik ben een ouderwetse 8-uur journaal kijker) begon ik al naarstig op zoek naar iets te eten waarna een schuldgevoel zich van mij meester maakte en de hond eraan moest geloven om een rondje te gaan wandelen. Op Feesboek keek ik nu en dan naar de wedstrijdverslagjes van wedstrijden die ik normaal wel liep en nu niet. Ik kon ze gewoon niet lezen, balen.

Landgraaf (Ubach over Worms, Nieuwenhagen, Schaesberg) en Brunssum. ’s Avonds struinen door wijken, hier en daar naar binnen kijken en tijdens de etenstijduurloopjes, de geuren van de maaltijden opsnuiven. De gezonde en minder gezonde woonwijken kan ik inmiddels op mijn reukvermogen duiden. Deze wat troosteloze periode kreeg voor mij nog een extra dimensie omdat een belangrijke en vaak hoofdpersoon in tal van mijn artikeltjes, deze wereld verliet. Nadat meneer of mevrouw Alzheimer serieus bij haar ging inwonen en ze samen naar een Verpleeghuis verhuisden, is mijn schoonmoeder vrij plotseling overleden. Plotsklaps was ik een schoonzoonwees. Ik was haar enige (en dus allerliefste) schoonzoon. Tsja. De duurloopjes werden daarmee ook een beetje verwerkingsloopjes en tijdens de lange duurlopen zocht ik de plekken op waar zij lang gewoond hadden zoals Waubach en Schaesberg. Ik zag me nog een jaar of 35 geleden in de Leijke Eend en stiknerveus naar de dr Marga Klompestraat rijden om kennis te maken naar wat later de schoonouders bleken te worden. Tijdens een van die duurloopjes struinde ik door Kaalheide en daar zag ik voor een cafe een oude Kreidler staan (matte rode kleur, chroom spatbord en uitlaat en hier en daar

Langzaam maar zeker kwam in het nieuwe jaar, ingeteept door Egon (veel dank!!) de zin in rennen terug en durfde ik weer eens te denken aan een loopje bv de marathon van Rotterdam. Ik zeg steeds tegen mezelf dat meedoen belangrijker is dan de tijd maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. De als vanzelf ontstane aanpak was er een van rustig lopen en veel kilometers maken en lekker rondzwerven door Heerlen, Kerkrade (Terwinselen, Kaalheide, soms Haanrade),

34

zwart). Daar kreeg ik nu goede zin van. Waarom, geen idee. Ik stelde me voor dat de vrijgezelle eigenaar (na de mijnsluiting


vervroegd op de ziekenkaart) maar nu iedere dag op de Kreidler (in de jaren zeventig aangeschaft) naar de vervangende werkgelegenheid en ’ s avonds naar het Kaffee. Gek genoeg kreeg ik daar goede zin van. Heimwee naar vroeger, naar het touwtje-uitde-brievenbus gevoel; melancholie, een soort memory lane? Lezers, dit verhaal loopt goed af. De zin om te lopen is terug. Ik ga ‘ Rotterdam’ doen. Ik zeg tegen mezelf dat de tijd niet uitmaakt maar we zien wel. Op zondag loop ik zoveel mogelijk gezellig met het groepje van Herman, Anke, Janou, Loraine en ad hoc gasten, probeer nu en dan wat snelheid te trainen maar dat is nog risky.

Het heilige moeten, moeten, moeten is er af. (denk ik). De stijging van mijn BMI met punt 0.5 neem ik op de koop toe. Lezers en STB-ers, fijn dat jullie het verhaal uitgelezen hebben. Het was misschien niet zo vrolijk en opgewekt maar het schreef lekker van me af De lente komt eraan, de Venloop komt eraan, de elfde ontmoeting met M komt dichterbij en daarna is het weer zomer en ga ik me richten op de voorbereiding voor het NK masters marathon in 2020 en 2025 (en tegen die tijd verwacht ik nog eens ‘ de’ fles wijn van Theo af te troggelen, anders doe ik dat in een volgend leven).

Door de week loop ik op mijn gemak en voel me de dag erna lekker uitgerust.

35


.

36


Osterlauf Eupen (door Dennis Lymandt) hèt alternatief voor de Rusmanloop Hoewel er initiatieven ontplooid schijnen te worden om op Paasmaandag de populaire Peter Rusmanloop in de vorm van een gezamenlijke groepsloop een doorstart te geven, is er dat weekend een beter alternatief voorhanden. Er gaat immers niets boven een echte wedstrijd. Op Paaszaterdag 15 april vindt namelijk op amper 40 minuten rijden vanaf Parkstad in het Belgische Eupen de 39e Osterlauf plaats. De hoofdloop van 15,7 kilometer (er is ook een 6 kilometerloop en jeugdlopen in diverse

categorieën) doet qua afstand en parcours zeker niet onder voor de Rusmanloop. Unique selling point is dat er door de organisatie, naast een gratis tombola, voor alle deelnemers een stuk chocolade ter beschikking wordt gesteld. Hoewel het parcours geheel verhard is, zorgt de bosrijke en heuvelige omgeving dat er sprake is van een attractieve natuurloop. Pittoresk is daarbij de passage over de Wesertalsperre. Memorabel is tevens de ultieme drievoudige klim-apotheose in de

laatste kilometer in Eupen, alvorens gefinisht wordt op de lokale sintelbaan. Naast een individuele uitslag wordt er ook een teamklassement opgesteld. Je schrijft je gewoon individueel in en de organisatie telt zelf de tijden van de snelste deelnemers van dezelfde vereniging bij elkaar. Het is dit jaar precies 5 jaar geleden dat een verzameling STB-ers (Guido Meijs, Erik Haakma, Marcel Coerver, Dennis Lymandt en Jan Schwanen) totaal onverwacht op een knappe 4e plaats (van de 38 teams) in het teamklassement belandde in deze zowel kwantitatief en kwalitatief sterk bezette loop. Sindsdien hebben STB-ers deze wedstrijd in

voorbije jaren echter nog maar mondjesmaat weten te vinden. Het wordt hoog tijd voor een vervolg. Dus… wie wil er dit jaar meedoen en een poging wagen om deze legendarische STB-prestatie een passend vervolg te geven? Wellicht is dit jaar de laatste keer dat in de aanrijroute Maut-frei van de Duitse autobaan gebruik gemaakt kan worden. Dus grijp deze kans! Meer info en inschrijven: www.laceupen.be

37


Neelderveldloop – L.K. Cross – Roermond ( door Dennis Lymandt) De voormalige Meinwegcross heeft sinds 2014 een nieuwe locatie gekregen op het complex van AV Swift in Roermond-Maasniel. De naam is tevens aangepast in de Neelderveldoop, die voor het tweede jaar op rij tevens dienst doet als Limburgs Kampioenschap cross.

Maar ja, van de andere kant huldig ik ook het adagium: wie er niet is, kun je ook niet verslaan. Ook ik had misschien wel liever in Mesch aan de start gestaan. Dat parcours spreekt

Een LK dat weliswaar wat gedevalueerd is, omdat een groot aantal andere lopers vandaag (18 december 2016) in de Mescherbergloop acte de préséance geeft. Het volgens 'Belgisch concept' ontworpen compacte parcours was uitgezet rondom de voetbalvelden op Sportpark De Wijher. Er moesten vijf grote ronden worden afgelegd. Dit maakte dat er in totaal ca. 100 (!) bochten genomen moesten worden. De obstakels werden verder gevormd door vier strobalen en een dubbel te nemen taluudje. Ondanks dat dit weinig om het lijf leek te hebben, ging je het gaandeweg de ronden toch steeds meer voelen. Het was wat dat betreft een verraderlijk parcours, dat je gemakkelijk zou kunnen onderschatten. Het was dus zaak om de krachten goed te verdelen. Heel even heb ik overwogen om mijn hardloopschoenen na vandaag aan de wilgen te hangen. Stoppen op je hoogtepunt heet dat. Want dat ik mijn 3e plaats op het Limburgs Kampioenschap cross in de categorie M40+ nog een keer zal evenaren, laat staan overtreffen, lijkt niet heel erg waarschijnlijk. Hoe is het zo ver gekomen? Hier volgt mijn relaas. De omstandigheden moeten immers allemaal meezitten. De top-3 van vorig jaar ontbrak en op dezelfde dag in de Mescherbergloop waren zeker tien snellere lopers in mijn leeftijdscategorie actief.

38

namelijk beduidend meer tot de verbeelding.Daar staat tegenover dat de start wel erg laat op de middag plaatsvindt en het inschrijfgeld het dubbele bedraagt. Roermond is dan wel weer wat verder rijden, maar is door zijn compacte parcours ideaal voor toeschouwers, zoals mijn trouwste supporter Tas.


In de week voorafgaand heb ik de lijst met voorinschrijvers nauwlettend in de gaten gehouden. Elke leeftijdsgenoot werd door mij gegoogled op zijn hardloopprestaties. Dat Erik Houben en Frank Fonteyne enkele maatjes te groot zouden zijn, was ingecalculeerd, maar een bronzen plek lag nog steeds in het verschiet. Dus dan maar op naar Roermond en niet naar Mesch. Verder mijn 'stiekeme' plannetje vooral niet aan de grote klok gehangen. Er moesten immers geen snelle na-inschrijvers komen en ik moest op de wedstrijddag ook nog 'even' mijn normale niveau zien te halen. Dus als alles mee zat,wie weet, wie weet. Bij de start keek ik eens goed om me heen. Ik kon in ieder geval geen bekende gezichten waarnemen, waarvan ik op voorhand wist dat ze sneller zouden zijn. Dus nog steeds hoop op een podiumplek. Omdat lopers van alle leeftijdscategorieĂŤn gezamenlijk van start gingen, was er sprake van een wedstrijd in een wedstrijd. Ik bevond me ergens midden in het veld, maar had geen flauw idee op welke plek ik in mijn eigen categorie lag. Het enige dat ik kon doen, was mijn eigen race lopen en dan vervolgens de uitslag maar afwachten. Het feit dat ik na 10 kilometer aan de finish exact 1 minuut langzamer was dan vorig jaar zorgde weer voor enige extra twijfel. Zou dit wel genoeg zijn? Ik ging me rustig omkleden en keerde na een half uur terug richting de kantine. De uitslagen hingen op! Ik stond 5e in het klassement van de Neelderveldloop M40-45. Vervolgens begon het gepuzzel pas echt. Het Limburgs Kampioenschap kende immers een afwijkende, ruimere, leeftijdscategorie van 40 t/m 49 jaar. Daar stond tegenover dat, om in aanmerking te komen voor het Limburgs Kampioenschap,

men lid moest zijn van een bij de atletiekunie aangesloten atletiek vereniging die geregistreerd is in Limburg. Aldus de statuten en regelementen. Met deze wetenschap opnieuw naar de uitslag kijken. Deurne en Gemert liggen in NoordBrabant en avVN is ook geen Limburgse vereniging. Dus 1e in de 'geschoonde' lijst van M40-45. Dan de categorie M45-49 erbij betrekken. Weert en Sint OdiliĂŤnberg liggen weliswaar in Limburg, maar vormen geen vereniging. Deurne valt weer af, Houben en Fonteyne was voorzien, Dutch Runners klinkt ook niet typisch Limburgs en Orion, nog nooit van gehoord. Dus 3e, toch? Een lichte euforie maakte zich nu van mij meester, maar ik hield toch ook een slag om de arm. Eerst zien, dan geloven. Dat Orion, voor de zekerheid toch maar even mobiel googlen. Het zal toch zeker geen cluppie uit het noorden van Limburg zijn? Venlo! Geloeiende, nu kan ik het 'shaken'. Verslagen door een tot sterrenbeeld verheven jager uit de Griekse mythologie. Maar wacht eens even. Staat er niet recreatieve atletiekvereniging uit Venlo? Zijn die dan wel bij de atletiekunie aangesloten? Hoe kom ik daar nu zo snel achter? Terwijl ik vertwijfeld om me heen kijk, krijg ik plots de ingeving om de uitslag van vorig jaar erbij te pakken. Als lopers van Orion toen buiten mededinging waren, zou dat dit jaar ook moeten gelden. Wat blijkt, dit was inderdaad het geval. Dus toch 3e! Nu kon er toch niets meer misgaan? Het was nog een kwartier tot de prijsuitreiking. Tot het moment dat mijn naam door de luidspreker klonk, bleef er die knagende onzekerheid. Ik zal toch geen addertje over het hoofd hebben gezien?

39


De opluchting was dan ook groot. Zo erg had ik in het voorbije uur tussen hoop en vrees geleefd. Hoera! Omdat ik toch zeker nog een keer Mesch wil lopen, heb ik mijn hardloopschoenen na de

Trainen op de openbare weg Als je buiten op de weg gaat hardlopen, is goed om te bedenken dat je dan ook verkeersdeelnemer bent. Wat is dan eigenlijk je plek op de weg? Wettelijke Verkeersregels 1. Voetgangers gebruiken het trottoir of voetpad. 2. Zij gebruiken het fietspad als het trottoir en voetpad ontbreken. 3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook het fietspad ontbreekt. 4. De voetganger mag zelf bepalen aan welke kant hij loopt. Meest logisch is die kant te kiezen waar men het best zichtbaar is je overzicht hebt. Met een grote loopgroep adviseert de Atletiekunie trainers om bij afwezigheid van trottoir, voetpad en fietspad helemaal aan rechterkant van de weg te lopen.

40

huldiging gewoon weer mee naar huis genomem. Volgend jaar zal ik dus gewoon in Mesch acte de préséance geven. Of is dit toch een poging om mijn tegenstanders nu al zand in de ogen te strooien?

(Bron: Hardlopen.nl)

Op die manier geef je het achterop komende verkeer beter de gelegenheid veilig in te halen. Je hebt daarmee ook beter zicht op tegemoetkomend verkeer. Op fietspaden en wegen loop je meestal in tweetallen naast elkaar of als het smaller is allemaal achter elkaar in een lint. Bij kleine groepjes (tot 5 personen) of als je alleen loopt kan eventueel gekozen worden om aan de linkerkant te gaan lopen. Alleen of met een kleinere groep ben je flexibeler bij bijzondere verkeerssituaties, zoals een onoverzichtelijke bocht, om dit veilig te kunnen doen. Kies als individuele loper bij trainingen in het donker een route waarbij je zoveel mogelijk op verlichte fietspaden loopt. Als je op een weg loopt waar ook auto’s of ander sneller verkeer op rijdt, zorg dan dat je goed zichtbaar bent. Denk daarbij aan een reflecterend hesje, lampjes om je armen, schoenen en op je hoofd.


Baksteen door het venster …. Discriminatie “Een goede column moet zwart-wit zijn” stelt de onvolprezen Johan Derksen. En wat is er dan geschikter om het onderwerp discriminatie in dat kader te belichten. Er wordt wat afgediscrimineerd in Nederland. Als ik pers en politiek moet geloven, behoren wij tot het meest discriminatiezuchtige volkje ter wereld. Het is de laatste jaren zelfs steeds erger geworden. Daar waar provincialen als Limburgers vroeger laatdunkend werden bejegend vanwege hun zacht ‘geeeee’, Friezen om hun rare brabbeltaaltje ( Wat nou…eigen taal) en Achterhoekers om hun lelijkheid ( zie Benny Jolink) is het dicriminatiepeil de laatste jaren sterk verhoogd. Noem ze maar op: Turken, Marokkanen, Syriërs, Irakezen, alle soorten en maten Afrikanen (niet de prachtige Afrikaantjes in de tuin), vmbo-ers, nerds, homo’s, hetero’s, transgenders, Pieten, Klazen, Kerstmannen, rendieren met een iets te rode neus, volkszangers, urinezuipers (Patricia Paay), hoofdluisbezitters, carnavalisten, politieagenten. Allemaal slachtoffer van discriminatie. Het houdt niet op. Deze opsomming is dan ook verre van compleet. En daarmee komt meteen mijn probleem. Terwijl ik me te pletter alle mogelijke individuen discrimineer, discrimineert men mij helemaal niet. Dat is erg onaardig. Ik hoor nergens bij. En het is oneerlijk, want gediscrimineerd worden is best stoer, vind ik. Het zet je op een voetstuk. Je bent ineens iemand, die in het licht van de schijnwerpers staat. Wie zou er zonder discriminatie een woord vuil maken aan bv. Sylvana Simons? Niemand toch? Natuurlijk heb ik vreselijk mijn best gedaan om ook eens gediscrimineerd te worden. Zonder resultaat. Neem nou het dubbele paspoort. Of liever nog het driedubbele. Wat zou ik dat graag hebben. Fantastisch als je

wordt aangehouden en de motoragent ( Wil Goessens?!?)bromt: “paspoort!”. Dat je kunt zeggen : “Welke had u gehad willen hebben, commissaris? Mijn Irakees, Algerijns of Nederlands paspoort?” Heerlijk. Dan ben je iemand! Helaas. Ik was er veel te veel een Nederlander van de koude grond voor. Ik probeer alle moeite te doen om aangehouden te worden. Net als rappers en disc-jockeys ben ik in het verkeer geen heer, maar een a-sociale verschijning. Ik rij chronisch onverantwoord hard, heb alle ramen geblindeerd, er komt een gigantische hoeveelheid lawaai uit mijn auto ( boenboenk-boenk, je kent dat wel) en als ik optrek met mijn bolide , pikant getuned en gestriped hoor je dat tot in Duitsland. En dan maar hopen dat ik aangehouden word en voor honderden euro’s bekeuringen krijgt. Wat kan ik dan lekker uit mijn dak gaan: Met middelvinger omhoog roepen: Dit is dicriminatie, willekeur. Jullie moeten altijd mij hebben, stelletje fascisten. Jullie doen niets anders dan etnisch profileren! Ik ben dan meteen het middelpunt van de belangstelling. Geweldig. Maar….dat gebeurt nooit. Overtreders met allerlei kleuren en paspoorten worden aangehouden, maar ik niet. Pure discriminatie: ik ben te oud en te wit. Vroeger voetbalde ik. In zo’n multi-culti elftal. Met 2 bleekscheten tussen 9 gekleurde medelanders. Wij wonnen redelijk vaak. Iedere keer werden na de wedstrijd selfies gemaakt. Ik bleef altijd buiten beeld. Op geen foto te zien. Ik was gewoon te wit. Bovendien was mijn plassertje veel kleiner dan alle andere gekleurde exemplaren in de kleedkamer. Laatste voorbeeld. Samen met een goede bekende van me, een sympathieke donker gekleurde jongeman, speelde ik Sinterklaas. Hij speelde Zwarte Piet en werd derhalve pikzwart geschminkt.

41


Helaas had een groep tegenstanders van dit feest van slavernij en onderdrukking een agressieve actie in petto. Ik werd van het paard getrokken en beiden (paard en ik) werden zwart geverfd. Bij Zwarte Piet moest het zwart eraf. Er werd gepoetst, gekrabd, geschuurd en zelfs schuurmiddel gebruikt. Het resultaat was en

bleef een hardnekkig bruin laagje in Piets gezicht. Men stopte pas toen de huidskleur van Zwarte Piet van bruin in knalrood veranderd was. En roodhuiden worden stelselmatig gediscrimineerd. Missie niet geslaagd. Aan discriminatie valt nu eenmaal niet te ontkomen.

Sponsorloop Samenloop voor Hoop 2017 (door: Iris Pilich) Dit jaar, op 17 en 18 juni, wordt de Samenloop voor Hoop 2017 gehouden op Sportpark ter Waerden. Onze atletiekbaan zal, net zoals tijdens de afgelopen 2 edities, zwart kleuren van de mensenmassa die deelneemt aan de 24 uurs wandeling voor en tegen kanker. Als STB willen wij onze betrokkenheid tonen met dit initiatief en een Sponsorloop organiseren. Het doel van deze sponsorloop is om geld in te zamelen voor de Samenloop voor Hoop en op deze manier onderzoek naar kanker te ondersteunen. 2 jaar geleden hebben de pupillen al een Sponsorloop gehouden. De pupillen hebben toen, onder aanmoediging van ouders en andere belangstellenden, rondjes gerend op de baan. Voor ieder rondje hadden zij vooraf een sponsorbedrag afgesproken dat na afloop van de Sponsorloop geïnd werd bij opa, oma, papa, mama of andere familieleden en vrienden. Dit jaar willen wij dit initiatief breder trekken en ook junioren en senioren betrekken bij de Sponsorloop. Het doel is om met zo veel mogelijk STB’ers op de baan rondjes te rennen of te wandelen en zo veel mogelijk geld in te zamelen dat wij tijdens de Samenloop voor Hoop kunnen aanbieden aan de organisatoren. Het staat iedereen vrij om op welke manier dan ook geld in te zamelen. Maar we hebben wel een aantal suggesties. Zo kan je, je laten sponsoren per gelopen/gewandeld rondje.

42

Of je kan je laten sponsoren per gelopen/gewandelde kilometer. Of je doneert een vast bedrag. Genoeg mogelijkheden dus! Om het gevoel van SAMEN te creëren zal de Sponsorloop op woensdag 31 mei tussen 18:30 en 20:00 plaatsvinden op de atletiekbaan. De normale trainingen komen op dit tijdstip te vervallen. Naast de Sponsorloop zal STB ook deelnemen met een team aan de 24 uurs wandeling op 17 en 18 juni. Heb jij interesse om mee te doen met de wandeling. Stuur dan een mail naar info@stblandgraaf.nl en je wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook zal meer info volgen via de website en facebook.


Hallo allemaal, Ik ben Jade Kochen, 9 jaar en ben nu 2 jaar lid van STB. Levi bedankt voor het doorgeven van het estafette stokje. Op zaterdag train ik bij STB, helaas kan ik de woensdagen niet komen omdat ik dan paardrijles heb bij manege Heihof. Samen met mijn beste vriendin Amy zit ik op atletiek en paardrijden. Ik heb ook nog een oudere broer Noah. Het is leuk als ik op zaterdag ga trainen en mijn broer moet voetballen bij UOW’02. Na afloop gaan wij soms warme chocomel drinken bij d’r Joep in de kantine. Ik heb al aan diverse hardloop wedstrijden mee gedaan, zoals de Parelloop, ENCI-loop en de Kapellerbosloop. Het zomerkamp was super, vooral het zwemmen en frietjes eten bij camping de Watertoren. De speurtocht was ook erg leuk. Dit was mijn verhaal. Mijn nichtje Lupe is ook lid van STB sinds een half jaar en ik geef aan haar het stokje door. Groetjes Jade

43


44


Waarom baantraining? (interval) Werken aan snelheid, techniek, loophouding, dit zijn een aantal onderdelen van de training van een hardloper. Of je nu een beginnende loper bent of een marathonloper, de atletiekbaan is bij uitstek de juist plek voor deze trainingsonderdelen. Middels het onderstaande artikel wil ik daarom, zonder al teveel “moeilijke” termen te gebruiken, uitleggen wat het doel van een baantraining(interval) is. Hierbij komt uiteraard ook het nut van de loopscholing, het vaste onderdeel van de baantraining op donderdag, aan de orde. Intervaltraining Intervaltraining wil zo veel zeggen als dat je niet de hele tijd met een regelmatig tempo loopt maar dit laat variëren. De bedoeling is dat je tijdens een interval harder loopt dan dat je normaal doet. Omdat dit dus zwaarder voor je is en je daardoor eerder moe bent, laat je na een tijdje het tempo weer zakken om even uit te rusten. Nadat je weer op adem bent gekomen, begin je aan het volgende interval. Soorten intervaltraining Er bestaan verschillende soorten intervaltraining. Het onderscheid tussen de verschillende vormen is met name gebaseerd op de duur en het tempo van het interval. Is het tempo relatief hoog en de duur kort, dan wordt gesproken van Intensieve Intervaltraining. Is de duur relatief lang en het tempo laag, dan wordt gesproken van Extensieve Intervaltraining. Hoe werkt het? Doordat je het lichaam extra hard laat werken tijdens het interval gaat je lichaam zich aanpassen om dat hogere tempo beter aan te kunnen. Op langere termijn kun je het tempo dan ook steeds langer volhouden. Hoe bouw je deze trainingen op? Intervaltraining opbouwen kan met oneindig veel variaties. Belangrijk is dat je niet te snel opbouwt, niet teveel intervaltraining uitvoert

(door Leo Quaedflieg)

en de intervallen niet te intensief uitvoert. Als je dat wel doet, verhoog je kans op blessures en/of overtraining. Hoe weet ik welke snelheid ik tijdens de trainingen moet lopen? Train je op gevoel, op snelheid of op hartfrequentie? Voor iedereen die zich inspant is de anaerobe drempel(AD, ook wel je omslagpunt genoemd) een belangrijke waarde waarmee je rekening zal moeten houden om optimaal te presteren. Boven je anaerobe drempel (die voor iedereen op een ander niveau kan liggen) gaan je spieren verzuren, onder je anaerobe drempel kun je een inspanning over het algemeen lang volhouden. De AD verschilt van persoon tot persoon en blijft niet constant op dezelfde waarde. De op een bepaald moment gevonden waarde kan hoger of lager worden als gevolg van onder meer training. Hoe weet je waar (= bij welke HF, hartfrequentie) jouw AD op een bepaald moment ligt? De enig exacte manier om de AD te bepalen is via bloedonderzoek(bepaling van melkzuurgehalte). Dit is echter een omslachtige en dure test. Daarom zijn er indirecte meetmethodes ontwikkeld waarbij een hartslagmeter gebruikt wordt. Één van deze meetmethodes is o.a. de Conconitest. Met deze test wordt het z.g. omslagpunt bepaald. Met behulp van dit omslagpunt kan men vrij nauwkeurig bepalen, met welke hartfrequentie of loopsnelheid men het meest effectief kan trainen om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Op donderdag 23 maart organiseren we de Conconitest op onze baan. Bij het verschijnen van deze editie van het clubblad heeft de communicatie en aanmeldprocedure hierover reeds plaats gevonden.

45


Trainingsschema voor de baantraining. Het schema voor de baantraining wordt per kwartaal samengesteld en is te raadplegen op de website van STB onder de rubriek senioren/baantraining. Let wel; hier kan van afgeweken worden. BaanregelsAan het eind van dit artikel staan voor de goede orde de baanregels vermeld. Sinds de komst van Neem de Benen 4 is het redelijk druk op de baan en is het naleven van de deze regels voor een ieders belang. InspiratieVoor de beginnende lopers onder ons wil ik nog het volgende opmerken. Wanneer je gaat trainen op de baan, is de kans groot dat je ze tegenkomt, of beter gezegd dat ze je voorbij schieten “de snelle jongens en dames” van de baan. Indrukwekkend, de snelheid waarmee ze jou passeren. Laat je er niet door ontmoedigen maar gebruik het als inspiratie. Echter….probeer ze niet bij te houden. Je traint nl. voor jezelf, op je eigen tempo. Wel mag je letten op de loophouding en de techniek. Nu heb ik meteen een brug geslagen naar het vaste onderdeel van de baantraining; de loopscholing. Loopscholing Hardlopen is een fantastische laagdrempelige sport die je op elk moment van de dag kunt doen. Wat velen niet verwachten is dat het een vrij technische sport is. De rol die techniek binnen de loopsport inneemt is niet geheel onbelangrijk. Voor het trainen en verbeteren van je looptechniek en loophouding ben je afhankelijk van loopscholing. Ten behoeve van de sportprestaties en het risico op blessures, verbetert loopscholing je coördinatie en maakt het je looptechniek efficiënter. Voor het verbeteren van je hardlooptechniek moet je gewoon de tijd nemen. Door looptechniektraining worden bepaalde spieren sterker, langer en leniger. Bovendien worden ook je hersenen getraind: wanneer je regelmatig aan hardloopscholing doet en daarbij bewust bent van je fouten ga je in de

46

loop van de tijd de loopbeweging automatisch beter uitvoeren. In de loopscholing is het mogelijk om looptechnische fouten apart te scholen. Binnen de loopcyclus zijn deelbewegingen(bijvoorbeeld het naar voren brengen van het zwaaibeen) onderdeel van een totaalbeweging. Het is daarom het aanbevelen waard om deze deelbewegingen separaat en specifiek te trainen. Indien je uitsluitend een totaalbeweging traint krijgen de deelbewegingen onvoldoende trainingsprikkels waardoor ze amper verbeteren. De nadruk(trainingsprikkel) ligt derhalve meer bij de deelbewegingen, waardoor uiteindelijk de techniek verbeterd. Een slechte looptechniek is één van de oorzaken van blessures. Natuurlijk heeft elke loper een eigen stijl van lopen en deze is ook niet 'zomaar' te veranderen'. Toch is het zinvol om je looptechniek kritisch te bekijken en zo nodig bij te schaven, zodat het lopen zo min mogelijk energie kost en je blessures voorkomt. Ook belangrijk: probeer ook tijdens de andere trainingen regelmatig op je looptechniek te letten. Probeer daarbij bewust ontspannen te lopen. Let daarbij op je schouders, armen, benen en op het landen, afrollen, afzetten van je voeten. Wist je trouwens waarom we op de baan tegen de klok in lopen? Het antwoord is eenvoudig: wegens ons dominante been. De meeste mensen zijn niet alleen rechtshandig, maar ook rechtsvoetig. Hun rechterbeen is wat krachtiger. Daardoor is het beter geschikt voor het zwaardere werk en de grotere afstanden in de buitenbocht. Het gaat ons gewoon gemakkelijker af om een bocht linksom te nemen, tegen de klok in. Dat is niet alleen zo voor lopers, maar bijvoorbeeld ook voor schaatsers. Gebruik van de atletiekaccommodatie Met de toename van de drukte op de atletiekbaan tijdens de trainingen, is het verstandig enkele gedragsregels af te spreken voor het gebruik van de kunststofbaan. Tijdens de trainingen op de baan wordt vanwege de veiligheid en de eisen van de


verzekering altijd onder toezicht van een trainer getraind. Er wordt in principe linksom gelopen. Atleten en atletes die tegen de looprichting lopen, bijvoorbeeld bij het teruglopen na een sprintje of uitlopen na de training, worden verzocht gebruik te maken van de buitenste twee banen en wijken uit buiten de baan voor iedereen die in de normale looprichting loopt. De banen 1 en 2 vrijhouden voor snelheidstrainingen. Tempotrainingen worden in de binnenbaan (baan 1) uitgevoerd. Ga niet naast elkaar lopen, maar blijf achterelkaar en hou het smal. Baan 2 blijft vrij om eventueel in te halen.

Tot slot. Na de baantraining bestaat ook de mogelijkheid om gezamenlijk, onder het genot van een drankje( Bei der Joep), niet alleen de training maar ook de alledaagse zaken de revue te laten passeren.

Als je start met een temporace controleer dan of de binnenbaan vrij is en je geen achteropkomende lopers hindert. Inhalen gebeurt dus buitenom in baan 2. De atleten die inhalen zorgen zelf voor voldoende afstand bij het passeren. Wijk daarom nooit uit naar buiten voor snellere lopers. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Bij het lopen van de herstelpauzes worden de binnenste twee banen zo snel mogelijk vrijgemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die van baan wisselt om te controleren of er geen achteropkomende lopers zijn die mogelijk worden gehinderd. Kun je niet naar buiten omdat je wordt ingehaald, blijf dan rustig in de binnenbaan lopen totdat het wel kan. Ga ook nooit plotseling wandelen of stilstaan in de binnenbanen als je klaar bent met de tempoloop. Dribbel rustig verder. Dit voorkomt dat achteropkomende lopers verrast worden. INDELING BANEN

Binnenbaan In/uitlopen Tempo

Inhalen

Herstel

Warming up Cooling down

1

2

3

4

Looprichting linksom (tegen de wijzers van de klok)

47


48


STB Clubblad 2017 nr 1  
Advertisement