Page 1


Jaargang 31 december 2016 nummer 5 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 maart 2017 Het volgende clubblad verschijnt in maart 2017

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2017 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2016 .......................................................................... 3 Aktiviteitenkalender 2017 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2017 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) ......................................... 5 WedstrijdTIP! ............................................................................................. 7 Baksteen door het venster… ...................................................................... 9 Vrouwen bij S.T.B. (door Marianna Hodinius-Banasiak) ..........................10 Locatietrainingen 2017 (door Herman Gerards en Theo Schmeits) .......11 Hardlopen in herfst en winter..................................................................13 Van de redactie (door Theo Schmeits).....................................................15 Neem de benen 4 (door Leo Quaedflieg).................................................16 33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) ....................21 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................23 Diverse Uitslagen .....................................................................................25 Ouwe Leem… (door Ed Quaedvlieg) ........................................................29 Verjaardagskalender ................................................................................31 Jeugdpagina .............................................................................................33


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : finadmin@stblandgraaf.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2017 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,80

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,50

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,80

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 7,50 € 10,15

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd (dit geldt alleen voor senioren, bij de jeugd is tussentijdse opzegging per kalendermaand mogelijk).

Aktiviteitenkalender 2016 31 december

Zaterdag

Oliebollenloop met wandeling 15:00 u.

Aktiviteitenkalender 2017 8 januari 19 februari 30 april 21 mei 18 juni 25 juni 14 juli 27 augustus 24 september 29 oktober 3 december

Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag

Nieuwjaarsreceptie 14:00 u. Locatietraining Locatietraining 38e Heideloop Locatietraining Vaals-Venlo estafetteloop 8e Meander Mondo-Verdeloop Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 34e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2017 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

2

3

18:30 ter Waerden

Ma

18:30

Di 18:30

ter Waerden

Zo

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

9 - 9,5

Junioren (sprint, horden, springen)

18:30

TW

VR

VR

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Begeleiders

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas Gerte Offeringa

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

10

1:00

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

18:30

ter Waerden

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training.

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

19:00

ter Waerden

Junioren (sprint en horden)

1:30

Dinand Radstake Marcel Coerver

Do

Za

Duur

Vrije training

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

19:00

Vr

4

Tempo kmh

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

18:30

Wo

Training

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

10:00

ter Waerden

8:30

Rustige duurloop voor recreanten (m/v). Pupillen A,B,C Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig

Kwartaal 1 : 2 januari – 26 maart Kwartaal 2 : 27 maart – 25 juni (26 maart ingang zomertijd : 27 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 26 juni – 24 september Kwartaal 4 : 25 september – 31 december (25 september locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers Vrije training


Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) Het is ongelooflijk dat we in de laatste maand van het jaar zijn beland. De tijd gaat snel. Als ik alles eens mag opsommen: een gezellige nieuwjaarsreceptie, verschillende locatietrainingen, de clubreis Ahrathon, de Mayk van Beek Heideloop, Athletics Champs, Meander Mondo Verdeloop, de STB Club- en familiedag en de Sjef van Ooijen Kapellerbosloop. Daarnaast werd er voor de pupillen een kamp georganiseerd, sinterklaas met zijn pieten kwamen op bezoek. Het is een indrukwekkende lijst van activiteiten die door onze vrijwilligers verzorgd werden. Elke dag staan er trainers voor de leden klaar om je met raad en daad bij te staan in de training. Of het een rondje beul of een rustige duurloop is, een horde-training of sprint-training, een werptraining of hoog-springtraining, loopscholing of rompstabiliteit is, het is allemaal voorbereid en goed doordacht. Groot respect voor deze mensen die er vrijwillig door weer en wind voor staan! Het bestuur gaat er voor om op een zo goed mogelijke manier iedereen te faciliteren en onze club te vertegenwoordigen. Wij willen aansluiten bij de leden. Wij realiseren ons ook dat

het is niet mogelijk is om het iedereen naar de zin te maken. Met z’n allen houden we van de atletiek en loopsport en zijn we er voor de mensen die daar graag voor willen gaan. Wij zijn samen STB! In 2017 gaat een nieuwe loopkalender in en zullen de volwassenen verschillende wedstrijden bezoeken. Onze jeugd gaat naar de competitie en de pupillen doen mee aan de Athletic Champs. Er zijn ook al plannen om een jeugdkamp te organiseren voor de junioren. In het nieuwe jaar gaat ook weer een Neem-debenen van start. We zitten dus allemaal weer vol met plannen en schema’s. Ben jij iemand die een goed idee heeft, vol energie zit en de vereniging wil helpen, meld je dan bij een van onze trainers of bestuursleden. Als laatste wil ik iedereen fijne feestdagen wensen met een goed begin van 2017 en jullie uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2017, 14 uur op Park Ter Waerden, Bei d’r Joep.

5


6


Wedstrijd TIP!

e

42 Gillrather Crosslauf Zaterdag 7 januari

Inmiddels een goede traditie als eerste wedstrijd in het nieuwe jaar is de crossloop in Gillrath bij Stahe. Aan deze kleinschalige wedstrijd door de bossen bij Niederbusch, doet STB al sinds jaar en dag met een grote groep mee. De afstanden van deze wedstrijden bestaan uit een kleine ronde van 4600 m. of de lange versie van 9200 m. En niet te vergeten ook voor de jeugd zijn er mooie afstanden van 800 – 1500 m. Hoewel het geen zwaar heuvelachtig parours is, voert de wedstrijd praktisch voor 100% over onverharde (bos)paden waardoor de cross zeer geschikt is om met spikes te lopen. In de - meestal veel te kleine – kantine van FC Concordia 1926 Stahe-Niederbusch is het voor en na de wedstrijd goed toeven. Voor de inwendige mens wordt ook altijd goed gezorgd, want weer of geen weer, buiten staat altijd de barbecue aan! Breng ook genoeg tijd mee, want de prijsuitreikingen in Duitsland zijn altijd volgens de deutsche Gründlichkeit 

42. Gillrather Crosslauf am Samstag, 07. Januar 2017 Start und Ziel: Waldgebiet am Sportplatz in Stahe- Niederbusch Anfahrt für Navi: Lambert- Schlun- Weg 3/ Ecke Wasserwerkstraße Gangelt bis Ortsmitte Stahe. Die weitere Anfahrt ist ausgeschildert. Aus Richtung Sittard/ Gangelt In Richtung Geilenkirchen bis Stahe; ab hier Ausschilderung beachten. Startgeld: Erwachsene 4,00€ Schüler/ Jugend 2,50€ Nachmeldungen 2,00€ Ergebnislisten 2,00€ Startzeiten: 14:15 800m Schülerinnen U10 ( 2008 - 2009) 14:20 800m Schülerinnen U12 ( 2006 – 2007) 14:30 800m Schüler U10 ( 2008 - 2009) 14:35 800m Schüler U12 ( 2006 – 2007) 14:40 1,5km Schüler/innen U14/16 ( 2002 – 2005) 14:50 4,6km Jedermann u. U18/20 ( 1998 – 2001) 15:00 9,2km Männer / Frauen / Jugend Strecke: Strecken sind mit Spikes durchlaufbar! Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Auszeichnungen: Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde mit Platz- und Zeitangabe. Die Gesamtsieger beim 9200m Lauf und alle Klassensieger ab Schüler/innen A erhalten ein Präsent. Weitere Vergabe von Auszeichnungen bleibt dem Veranstalter vorbehalten. Voranmeldung und bis zum 06. Januar 2017 18:00 Uhr möglich über www.djk-gillrath.de Nachmeldungen: Bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start. Machen Sie jedoch bitte unbedingt von der Voranmeldung gebrauch. Haftung: Änderungen im Ablauf der Veranstaltung, insbesondere organisatorischer oder witterungsbedingter Art, behält sich der Veranstalter vor. Es gilt die Haftung der Sporthilfe NRW e.V. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

7


8


Baksteen door het venster… Speed Pedelec………… Tot enkele maanden geleden had ik een hardgrondige hekel aan bejaarden en huisvrouwen die me bergop voorbij fietsten met hun E-bike….. Ik had al geen kinderachtige mountainbike. Ik deed, voor mijn gevoel althans, aardig mijn best op weg naar het werk en retour. Terwijl ik aan het einde van de dag met de neus fris in de wind lekker naar huis peddelde werd ik steevast schier moeiteloos voorbij gestreefd door een willekeurige oma met de haren nog in de krullers. Ik had echt een hekel aan die krengen. Een tijdje geleden stapte ik de fietsenzaak binnen (voor het onderhoud aan mijn niet kinderachtige fiets) en kwam in gesprek met een van de werknemers. Ik deelde mijn ervaringen met huisvrouwen en oma’s met hem en hij luisterde geduldig. Aan het einde van mijn klaagzang stelde hij achteloos voor eens te kijken naar de nieuwe e-mountainbike die hij net had binnengekregen. Erg enthousiast was ik niet meteen maar kijken kan geen kwaad dacht ik nog. Het zag er allemaal gelikt uit en zelfs de prijs was niet exorbitant hoog. Na een hele stortvloed aan info over dit wonder der techniek stelde IK opeens plompverloren voor even een proefrit te maken……… Hier en nu. Ik schrok van mezelf. De verkoper vertelde me dat ik dat niet wilde! Ik verzekerde hem stellig dat ik dit wél wilde. Hij herhaalde zijn uitspraak maar ik was onverbiddelijk. Had ik maar naar hem geluisterd………… Ik heb een proefrit gemaakt en na, ik schat, 14,5 seconden was ik verkocht. Mijn besluit stond vast. De volgende periode dook ik onder in Google en las alles wat er te lezen viel over de emountainbike. Pedelecs (tot 25 km/u), Speedpedelecs (tot 45 km/u). Ik was vast van plan mijn keuze te laten afhangen van snelheid en snelheid alleen.

Niemand zou mij nog inhalen. (25 km/u pedelecs zijn voor oma’s) Uiteindelijk viel mijn keuze op een mountainbike die volgens alles bij Bertje Toma te verkrijgen was, met een turbo!!! stand (motor in het achterwiel en accu in de buis weggewerkt) Helaas….. niet meer leverbaar. Na enig speurwerk was er in Nederland nog één exemplaar te koop, in Wezep bij Apeldoorn. Na enig heen en weer gebel en gemail was de deal rond. Een week geleden was het dan zover…. Uitpakken en in elkaar zetten, checken, opladen, uitproberen…

De vooroordelen kunnen de deur uit. E-bikes zijn niet voor luie mensen. Ik trap me nog steeds helemaal leeg. Hoe harder ik trap, hoe meer dat ding helpt. Het is verslavend! Ik probeer iedere dag mijn tijd te verbeteren terwijl ik probeer “gewone” e-bikers de stuipen op het lijf te jagen. Mijn dagelijks route deed ik altijd in anderhalf uur, vandaag in dik drie kwartier. Mocht je nog naar de fietsenzaak moeten, maak géén proefrit!

9


Vrouwen bij S.T.B. (door Marianna Hodinius-Banasiak) Mijn naam is Marianna Banasiak, 62 jaar geleden in Brunssum geboren. In 1975 ben ik getrouwd met Frans Hodinius. Samen hebben we twee kinderen, een zoon van inmiddels 40 en een dochter van 37. Ik heb drie kleinkinderen waarvan de oudste, een meisje, 7 is. De beide jongsten, een jongen en een meisje, worden binnenkort 5. Ik werk momenteel nog 30 uur per week bij Wolter Schoentechniek en maak daar, nadat deze gemodelleerd zijn, bovenwerken van orthopedische schoenen. Op vrijdag ben ik oppasoma van Audrey, mijn jongste kleindochter. Frans en ik wonen sedert 2001 in Heerlen Centrum en hebben daarvoor in Landgraaf gewoond. De oudste herinnering die ik aan hardlopen heb gaat terug naar de tijd op de lagere school. Er was toen een sportdag op de Brunssummerheide. Als “klein dikkertje” lukte het mij om als derde te finishen op een grote ronde Brunssummerheide. Niemand, inclusief ik zelf, had dat voor mogelijk gehouden maar omdat de ronde nogal groot was haakten de meesten na een tijdje af omdat ze te snel van start waren gegaan terwijl ik in het begin even hard liep als op het einde en het daardoor wel vol kon houden. Sporten heb ik altijd wel leuk gevonden. Ik moet gewoon bewegen. Echte teamsporten zoals handbal of volleybal zijn niet echt aan mij besteed. Ik houd van individuele sporten. Judo gedaan, fietscross, fitness, Taj-Chi, maar hardlopen vind ik toch het leukst. Met hardlopen ben ik zo’n dertig jaar geleden begonnen toen mijn vader besloot te gaan

10

hardlopen. Hij rende toen altijd rondjes op een weiland achter mijn ouderlijk huis. Frans heeft toen besloten om dat voorbeeld te volgen en ik ben niet veel later aangehaakt. Via oud-collega’s had Frans zich destijds aangesloten bij STB terwijl ik mij aansloot bij Achilles-Top omdat onze twee kinderen er toen aan atletiek deden en ik op de trainingen van de kinderen andere moeders leerde kennen die een loopgroepje hadden en op zaterdag duurloopjes deden. Toen de een na de andere moeder met blessures moest afhaken en door de verhuizing naar Heerlen is het zaterdaggroepje uit elkaar gevallen. Frans was inmiddels ook gestopt met lopen in verenigingsverband. We zijn toen samen blijven lopen maar hadden altijd wel een dipje in de wintermaanden en heb daarom aan Frans voorgesteld om ons aan te sluiten bij STB zodat we gebruik konden maken van de goed verlichte atletiekbaan. Helaas doen we dit nog te weinig. Inmiddels ben ik, als ik het goed heb, het oudste vrouwelijke STB-lid dat nog regelmatig aan een wedstrijd mee doet. Maar zo oud als ik ben zo voel ik me echt niet! Zeker in gezelschap van al die leuke actieve vrouwen voel ik me meer meisje dan oma en dat wil ik zo houden. Ze zijn (ook de mannen) allemaal zo leuk dat het voelt als een warm nest deze saamhorigheid en interesse voor elkaar. Dat moet zo blijven, dat is de grote plus van STB. Sporten op je eigen niveau en er toch bij horen! Ik hoop nog lang actief te kunnen blijven.


Locatietrainingen 2017

(door Herman Gerards en Theo Schmeits)

Of het nu het mooie Limburgse heuvelland is, de omgeving bij de Schinveldse bossen of de nabij gelegen natuurparken in Duitsland en BelgiĂŤ, sinds vele jaren organiseert STB Landgraaf vijf keer per jaar zogenaamde locatietrainingen. Dit zijn duurlooptrainingen die telkens op afwisselende plaatsen in mooie omgevingen worden gehouden en die voor uiteenlopende temponiveaus geschikt zijn. Daarnaast wordt er ook meestal een wandeling georganiseerd. Na afloop van deze trainingen wordt een mooie horecagelegenheid bezocht waar onder het genot van een kop koffie nog gezellig wordt nagepraat. Vanaf volgend jaar zijn deze trainingen toegankelijk voor iedereen. Op deze manier worden eventuele nieuwkomers of mensen die door omstandigheden vaker alleen moeten trainen, in de gelegenheid gesteld om met een groep te trainen en aan de sfeer en gezelligheid bij STB te proeven. STB biedt deze laagdrempelige trainingen als extra service voor iedereen die geĂŻnteresseerd is zonder verdere verplichtingen. Deelname aan deze trainingen is geheel kosteloos en voor eigen risico.

De trainingen worden in principe altijd op de laatste zondag van de even maanden gehouden, met uitzondering van december. Voor 2017 zijn de volgende data vastgesteld : 19 februari, 30 april, 18 juni, 27 augustus en 29 oktober.

Oproep aan de STB-ers. Wij willen jullie bij deze graag vragen om hiervoor reclame te maken bij jullie familie, vrienden en bekenden. In december zal ook een persbericht in de locale kranten en weekbladen verschijnen. Ook zullen we deze locatietrainingen via de kalender van VVV Zuid-Limburg bekend maken.

11


12


Hardlopen in herfst en winter Vooral tijdens de overgang naar de herfst en winter is het lastig de juiste hardloopkleding te dragen. Gebruik loopkleding die hoort bij het jaargetij. Ongeschikte kleding is niet goed voor je motivatie. Je zult vrij snel merken in welke sportkleding je het lekkerst loopt. Niet alleen de keuze van het jack en broek zijn daarbij van belang, minstens zo belangrijk is de onderkleding die je daarbij draagt. Onderkleding Thermo onderkleding (bekende merken zijn: odlo en craft) zorgt er voor dat je het transpiratievocht goed kwijt raakte en houdt de warmte vast. Hierdoor blijft je lichaam droog en op de juiste temperatuur. Bij een katoenen t-shirt is dat niet haalbaar, omdat het veel vocht neemt op. Dit komt omdat katoen een holle natuurvezel is, die veel vocht kan absorberen. Bij kunststofvezels is dat niet het geval: deze zijn niet hol en nemen daarom ook minder vocht op, vochttransport is daarom ook beter. Bij erg koud weer kan je twee dunne thermoshirtje over elkaar te

dragen. Tussen de lagen vormt zich een warm luchtlaagje. Bovenkleding Ook bij de bovenkleding is van belang dat deze goed ademend is, omdat anders het vocht van je lichaam niet goed wordt afgevoerd. Ook moet het winddicht en regenbestendig zijn. Een goed hardloopjack bevat deze drie eigenschappen. De stof waarvan het gemaakt

is, is zo geweven dat het wel transpiratievocht door laat maar regendruppels niet. Dit komt omdat zweetpartikels in verhouding veel kleiner zijn dan regendruppels. Regenkleding Goede regenkleding is regenbestendig, winddicht, ademend en heeft mogelijkheden om ventilatieopeningen te maken. Omdat de eerste drie eigenschappen moeilijk te combineren zijn zal je dit alleen bij dure regenpakken (o.a. gemaakt van gore-tex ) aantreffen. Bij de betaalbare standaard regenkleding moet je een keuze maken tussen een ademend maar niet regenbestendig/winddicht pak of andersom. Het grote nadeel van een niet ademend pak is dat je er in gaat zweten. Loopbroek Als loopbroek kan je het beste een lange strakke tight gebruiken. Ze zijn er in diverse diktes en kwaliteiten. Koop ze niet te strak.

Handschoenen Handschoenen gebruik je niet te snel. In het begin kan het wel wat koud zijn zonder, echter je handen komen vrij snel op temperatuur. Eenmaal op temperatuur is het lekkerder om zonder te lopen.

13


14


Muts Bij erg koud weer kan je het beste een muts dragen, omdat je veel energie (ongeveer 40%) via je hoofd verliest. Als het erg koud is kan lichaamsdelen (lippen, gezicht, handen etc) invetten met vaseline. Hardloopschoenen Laat je Hardloopschoenen niet op de verwarming drogen, maar doe wat proppen krantenpapier in je schoenen. Te veel warmte is niet goed voor je loopschoenen. Bij erg veel sneeuw of gladheid kan je eventueel gebruikmaken van Shoe Snow Grips onder je schoenen. Verlichting Zorg er voor dat je gezien wordt in het donker. Gebruik reflecterend hesje, lampje of reflecterende bandjes

Enkele tips Vaak dragen hardlopers te veel kleding in de winter. Bij niet al te koud weer is een thermo hardloopshirt met lange mouwen meestal voldoende. Mocht je ondanks alle

maatregelen toch ziek of verkouden worden dan ligt het in ieder geval niet aan je sportkleding, maar ben je mogelijk tegen een virus opgelopen of was je trainingsschema gewoon te zwaar. Besteed tijdens de winter meer tijd een de warming-up en cooling-down ter voorkoming van blessures. Als het erg koud is kan je ook thuis de warming-up en cooling-down doen. Zorg er voor dat je gezien wordt in het donker. Gebruik kleding met reflecterende strepen, zodat auto's en fietsers je zien in het donker. In de hardloopwinkel zijn ook reflecterende hesjes, reflecterende bandjes, hesjes met led verlichting en losse lampjes verkrijgbaar. Als er een harde gure wind staat is het een stuk kouder. Houdt rekening met deze extra koude omstandigheden door wat dikkers aan te doen. Wanneer je tijdens de donkere en gure maanden minder wilt gaan lopen is dat geen probleem. Je Verlies aan conditie valt erg mee. Het beste kan je dan één keer per week een rustige (lange) duurloop doen en één keer wat harder: tempo 2 training of Vaartspel. Doe bij de rustige duurloop ook regelmatig op het laatst wat korte versnellinkjes van 100 m.

Van de redactie (door Theo Schmeits) Beste lezers van ons clubblad Een mooi, interessant, gevararieerd en leuk clubblad valt en staat met de verhalen, verslagen en andere wetenswaardigheden die onze leden naar de redactie sturen. Deze uitgave is wat minnetjes wat de inzendingen betreft. De beloofde artikelen kwamen maar niet, we moesten zelf herhaalde malen aan de bel trekken. Kom op mensen, iedereen vind het clubblad geweldig aan de reacties te horen, zorg dat het zo blijft en stuur je verhalen in. Het hoeft geen literair kunststukje te worden, integendeel, gewoon op je eigen manier geschreven en het is niet nodig dat het alleen maar over sportgerelateerde artikelen gaat. Heb je een bijzondere hobby of een leuk reisverhaal , noem maar op, stuur het in. Het komt de variatie van het clubblad ten goede. Ook uiteraard wedstrijdverslagen of trainingsperikelen, onderwerpen genoeg. Dus beste STB’ers stuur in zodat begin maart weer een geweldig clubblad bij jullie in de bus ligt. Redactie Clubblad, Anke, Herman en Theo

15


Neem de benen 4 (door Leo Quaedflieg) Na het succesvolle project “Neem de benen� in de afgelopen jaren, zal ook in 2017 weer gestart worden bij STB met een beginnersgroep. Een groot aantal deelnemers uit de eerste beginnersgroepen heeft inmiddels de loopconditie dermate weten te verhogen dat met gemak een duurloop van 1 uur kan worden volbracht. Ook deelname aan de eerste wedstrijden zijn mede door een verantwoorde trainingsopbouw mogelijk gemaakt. Door de vele positieve reacties en vooral ook het plezier dat deze beginnersgroepen beleven aan het hardlopen, heeft STB besloten om ook in 2017 deze trainingen weer op te starten.

16

Met ingang van 1 december kan men zich aanmelden via de website www.stblandgraaf.nl Wees er tijdig bij, want er geldt in ieder geval een deelnemerslimiet, dus vol=vol. In januari zal er een informatieavond zijn waarbij o.a. de aspecten van hardlopen aan de orde komen. De eerste training start op zaterdag 18 februari op Park ter Waerden. Verdere informatie volgt te zijner tijd o.a. ook via de locale weekbladen. Hebben jullie familieleden, vrienden of bekenden vertel het verder!


17


18


19


20


33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) Op zondag 4 december was alweer de 33e editie van de Sjef van Ooyen Kapellerbosloop. Een Kapellerbosloop met 3 gezichten, enerzijds het succes van de wedstrijd zelf, het was spannend met veel strijd, anderzijds de zorg om toch weer minder deelnemers, ruim 70 minder dan de voorgaande editie. Daarbij was het ook de 1e Kapellerbosloop waarbij we Wim van der Linden en Roger Steens moesten missen. wat samen met gestegen kosten uiteraard ook grote invloed had op het financiele plaatje. Ook het aantal sponsoren van deze wedstrijd zijn de laatste jaren flink afgenomen. Ondanks de kou was de wedstrijd zelf en de sfeer erom heen was weer als vanouds. Veel spanning bij de hoofdloop over 7,2 km, waar Eddy Vandeputte uit Malmedy na een sprint als eerste over de finish kwam in een tijd van 00:26:01. Gevolgd door Marco van der Stel van Unitas in 00:26:08 en als derde Roger Heiligers uit Beek in 00:26:55. Bij de dames was er minder strijd. Hier liep Renee van Es-Vranken onbedreigd naar de streep en finishte in een mooie tijd van 00:28:51, maar 43 seconden van het parcoursrecord af.

Ellis Jacobs van uiteraard S.T.B. werd na een prachtige inhaalrace tweede. De tijd van Ellis was 00:29:43 en derde werd Sophie van der Most van Atletiek Maastricht in 00:29:51. Silke Optekamp was na 2 jaar afwezigheid ook weer present. Silke, die al 3 maal de Kapellerbosloop gewonnen had, moest ditmaal genoegen nemen met een vierde plek. Bij de Korte Cross was Jorrit van der Raadt van STAP winnaar bij de heren, gevolgd door Koen Huizinga uit Sittard en Sybout Jonkman van AVON. Arno Hanssen liep een prima wedstrijd en eindigde op een mooie vierde plek. Bij de dames waren de winnaars van de Korte Cross Sharon Trienes van Unitas,Katie Gringer uit Maastricht en Rianne de Croock uit Spaubeek. Mijn woord van dank aan iedereen die weer hun uiterste best hebben gedaan om dit gebeuren te doen slagen. Aan de vrijwilligers die er al die tijd er al bij zijn maar ook diegene die die dag spontaan meegeholpen hebben. Zonder hun inzet kan zoiets nooit georganiseerd worden.

21


22


En natuurlijk onze trouwe sponsoren. Op de eerst plaats hoofdsponsor Sjef van Ooyen die al voor de 33 ste keer zijn hal en andere facililiteiten beschikbaar stelt voor deze Kapellerbosloop. Verder Loperscompany Harrie Driessen en de Meandergroep. Het is de 16e keer dat ik deze Kapellerbosloop organiseer en nog steeds, dankzij een vaste kern van medewerkers, met veel plezier. Ik blijf dit de komende jaren ook nog doen, maar

ben ook op zoek naar mensen die t.z.t de organisatie kunnen overnemen. Bianca Walraven, heeft zich spontaan aangemeld en heeft bij deze editie al een beetje achter de schermen meegedraaid. Mocht je interesse hebben om ook deze mooie wedstrijd mee te organiseren laat het me weten.

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Wij heten van harte welkom : De jeugdleden: Saskia Bottenberg Saskia, 27 jaar, woont in Kerkrade in de St. Hubertuslaan. Marjolein Engels Is ook woonachtig in Kerkrade op de Markt en is 23 jaar. Marjolein traint bij Marjo Moonen in de zaal

Uit Landgraaf, Ilario Moonen, Luca Bouwers, Lynn Weegels,Nevio Cesco-Resia, Nora Ernes, Fenna Arends, Cas Dautzenberg, Chayenne Drity, Joey Heuvels, Anne Nievelstein, en Christian Peeters.

Savanna Herbergs Savanna, 23 jaar, ook afkomstig uit Kerkrade woont in de Prem en traint evenals Marjolein in de zaal.

23


24


Diverse Uitslagen 16/10 680 16/10 3 6 3 5 5 6 15 1 2 14 3 16 5 2 3 12 6 29/10 15 29/10 8 209 68 29/10 13 60 6/11 53 6/11 14 22 120 132 233 300 306 336 622 623 628 675 16 6/11 5 6

Amsterdam Marathon erik haakma Stadsloop Kerkrade 1 km jill reijnen quinn latour siem latour anna coerver ricco beckers audrey reijnen tom theunissen 5,2 km ellis jacobs rob riksen niels hermans alicia koot tim roks guus stauvermann pierre muijrers maartje kec sevanne gielen 10 km jeroen matthes Geilenkirchener Crosslauf 4600 m huub collaris Beartrail 25 km janou homminga leo logister tanja de jong Volkslauf Herzogenrath 10 km dennis lymandt herman gerards JĂźrgen Liebert Ultra 50 km john haan Rursee Marathon/Lauf 16,5 km roy ploum ellis jacobs janou homminga paul jacobs herman gerards rob bolk saskia rademakers lenie jacobs melanie das nicole gidding marjo goossens nicolle schleijper 42,2 km bart smeets ENCI bergloop 500 m tess schumans eline dieteren

prestatie 3:05:56 prestatie 0:04:14 0:04:15 0:04:19 0:04:20 0:04:22 0:04:22 0:04:43 0:19:53 0:20:50 0:22:43 0:23:40 0:23:43 0:27:13 0:28:38 0:33:49 0:35:05 0:36:18 prestatie 0:30:57 prestatie 2:18:47 2:55:36 3:11:34 prestatie 0:39:52 0:47:01 prestatie 4:38:51 prestatie 1:06:53 1:09:05 1:20:11 1:21:23 1:27:58 1:31:21 1:31:32 1:32:50 1:46:55 1:46:58 1:47:03 1:50:08 3:20:58 prestatie 0:03:12 0:03:17

2 5 8 39 41 54 13/11 5 13/11 19 20 19/11 3 2 14 20/11 986 4280 12963 14870 27/11 15 17 15 14 4/12 503 4/12 4 3 2 3 2 10 11 6 3 6 4 8 10 3 12 4 2 5 7 12

1000 m maartje vervuren jade kochen amy sterk 8750 m tim roks niels hermans leo logister Kraftman Trail 14 km dennis lymandt Trailrun Weert 15 km tim roks niels hermans RurbrĂźckenlauf Linnich 13,5 km roy ploum ellis jacobs lenie jacobs Zevenheuvelenloop Nijmegen 15 km rik rompen rico lux rob bolk geert pouls Halve Marathon - Ell 12,5 km tim roks niels hermans 21,1 km ed frehen egon verbraak Winterlauf - Aachen 18,1 km rico lux Sjef van Ooyen Kapellerbosloop 1000 m quinn latour maartje vervuuren biek michorius siem latour ricco beckers levi hoogeveen noah gras anne bruininks dunya ait melouk sien michorius daan berends jade kochen daphne erens ruben sijstermans veerle driessen abby van dierendonck tess schumans anouk dautzenberg lotte hendrix marijn winthagen

0:05:03 0:05:35 0:05:52 0:44:31 0:44:41 0:50:21 prestatie 1:09:04 prestatie 1:12:31 1:12:45 prestatie 0:50:56 0:53:11 1:09:08 prestatie 1:02:23 1:10:59 1:23:05 1:25:37 prestatie 0:56:40 0:57:50 1:36:27 1:52:18 prestatie 1:31:27 prestatie 0:04:18 0:04:35 0:04:41 0:04:53 0:05:02 0:05:02 0:05:05 0:05:10 0:05:11 0:05:13 0:05:16 0:05:17 0:05:20 0:05:21 0:05:26 0:05:27 0:05:28 0:05:29 0:05:40 0:05:46

25


4/12 13 5 3 4 5 2 2 4 5 5 7 8 10 7 11 12 13 5 3 4 5 3 5 7

26

Sjef van Ooyen Kapellerbosloop amy sterk julian bierman fleur hoogeveen eline dieteren bente paulssen 1500 m evy grassi sterre knoben jill reijnen anna coerver maud missler anne paulssen audrey reijnen dimphy arets floor vervuren yara ruijsch amber truijen amy sterk julian bierman fleur hoogeveen eline dieteren bente paulssen 2000 m jeffrey pelzer jorn scheeren tom weegels

prestatie 0:05:47 0:05:51 0:05:51 0:05:57 0:06:01 0:05:42 0:05:54 0:06:11 0:06:15 0:06:20 0:06:22 0:06:25 0:06:34 0:06:35 0:06:36 0:07:52 0:05:47 0:05:51 0:05:51 0:05:57 0:06:01 0:08:34 0:10:40 0:13:34

4 13 23 25 28 17 37 24 2 6 2 5 11 17 10 13 12 3 1

5400 m arno hanssen daniel smirnov ronald bouwers patrick vandegard dinand radstake claudia beckers guus stauvermann yael van pelt 7200 m jeroen matthes roy ploum ellis jacobs rob riksen dennis lymandt ed frehen niels hermans tim roks paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs

0:22:26 0:24:33 0:26:32 0:27:17 0:28:32 0:32:12 0:32:38 0:36:23 0:27:14 0:28:27 0:29:43 0:30:28 0:30:54 0:33:11 0:35:26 0:37:00 0:37:02 0:39:29 0:40:03


27


28


Ouwe Leem… (door Ed Quaedvlieg) Hallo allemaal, Mijn naam is Ed Quaedvlieg. Ik ben in de jaren 80 en 90 lid geweest van de STB. Tijdens een van mijn wekelijkse wandelingen met o.a. Theo Schmeits vroeg hij me of ik voor de categorie “Ouwe Leem” in het eSTaBletje een stukje wilde schrijven. Na enig aandringen wil ik hierbij een poging wagen.

Het doel was toen de marathon van Sittard in 1986. Het was een afstudeerproject van Gene Hansen voor fysiotherapeut. Dit leek me wel iets, want ik denk dat veel hardlopers op een gegeven moment het lopen van een marathon zien als de ultieme prestatie ,ik in ieder geval wel. Alle trainingsinformatie kreeg ik via een collega, aangezien ik zelf op de trainingen in Maastricht niet aanwezig kon zijn. Na 2 jaar voorbereiden was het dan eindelijk zover, mijn eerste marathon. Het werd helaas niet bepaald een succes. De temperatuur bij de start was 28 graden. Normaal zou je als ervaren loper niet starten onder die omstandigheden maar ervaren waren we niet en bovendien had je 2 jaar toegeleefd naar die dag dus starten maar.

Marathon Parijs 1993

In 1976 verhuisde ik met mijn gezin van Valkenburg naar een van de Sjeeter veldjes(Op Gen Steen) in Landgraaf. Hier begon ik met hardlopen, eerst alleen maar al gauw samen met een aantal enthousiaste pleinbewoners waaronder het bij de STB welbekende coryfee John Hendrix. We trainden regelmatig samen en liepen ook wedstrijdjes (Volkslauf) met name in Duitsland o.a. in Titz. We hielden dit een aantal jaren vol, maar op een gegeven moment verwaterde dit. Op een dag stond in 1984 een oproep in de krant voor beginnende hardlopers om mee te doen aan een project waar je in 2 jaar begeleid zou worden van beginnend loper tot marathonloper.

Marathon Rome 1994 Na bijna 4 uur kwam ik uitgewoond over de streep, moest op een brancard afgevoerd worden en aan een infuus om bij te komen van deze “drastische” afslankkuur. Ik was ruim 5 kilo lichter dan bij de start.

29


Deze ervaring was voor mij het teken om het in de toekomst beter aan te pakken, want ik wilde dit natuurlijk onder betere omstandigheden en beter voorbereid overdoen.

John Hendrix zei tegen me dat ik bij de STB moest komen om samen met anderen onder goede begeleiding te trainen, wedstrijden te lopen maar ook vooral om veel plezier te hebben. En inderdaad zo begon voor mij een hele leuke sportieve periode met vele

kilometers samen lopen, mooie prestaties en zoals gezegd heel veel lol.

Door al deze trainingen heb ik in de jaren 80 en 90 vele mooie wedstrijden kunnen lopen met voor mij als sportief hoogtepunt de

Er werd heel gevarieerd getraind: Heuvel training op zowat alle bergjes in de buurt -o.a. op de Schelsberg, Kakertsweg, Willem II laan, Wilhelminaberg. Tempo training op verlaten industrieterreinen en atletiekbanen - In het begin werd op industrieterreinen van lantarenpaal tot lantarenpaal de verschillende tempo’s gelopen. Later gingen we naar atletiekbanen waar het natuurlijk veel effectiever trainen was onder deskundige begeleiding van o.a. Jan van Uden (Sittard Unitas baan), Wim v/d Linden, Cor van Haaren I (Avon baan en Cooperbaan). Duurtraining op allerlei parcoursen en locaties.

marathon van Rotterdam 1988 in een pr. van 2 uur 47minuten. Verder was het genieten om tijdens een marathon onder het Brandenburger Tor, om de Arc de Triomphe of over het St. Pietersplein te rennen. Natuurlijk denk ik ook met veel plezier terug aan de vele honderden kilometers gezamenlijke training. Nou dit is eigenlijk wat ik wilde vertellen over mijn hardloop ervaringen en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan deze sport dan ik.

verschillende Sportieve groet, Oud STB-er Ed Quaedvlieg

30


Verjaardagskalender

6 7 8 9 9 9 10 11 12 14 15 15 16 20 21 21 23 24 27 27 27 28 30 31 31

Januari Caroline Radstake-Brounen Sevanne Gielen Jane van Dam Mayk van Beek Janne Smeets Henny Vijgen Marianna Hodinius-Banasiak Herman Kremer John Haan Marcel van de Pol Theo Schmeits Albert Verbunt Siem Latour Sjo Kec Ron Fens Louis van der Wouw Rob Smulders Frank Defesche Huub Collaris Abby van Dierendonck AndrĂŠ Roumen Ger Schaffhausen Annelies van Dijk Marij Jacobs-Wetzels Hennie van der Molen

52 jaar 43 jaar 12 jaar 51 jaar 14 jaar 60 jaar 62 jaar 52 jaar 59 jaar 49 jaar 70 jaar 70 jaar 9 jaar 49 jaar 54 jaar 57 jaar 50 jaar 50 jaar 65 jaar 9 jaar 67 jaar 63 jaar 62 jaar 57 jaar 61 jaar

1 3 3 3 4 7 8

Februari Roger Gillissen Denise Engel Quinn Latour Leny Ringens Ronald Bouwers Claudia Beckers-Steinbusch Medy Meens

56 jaar 15 jaar 11 jaar 59 jaar 42 jaar 35 jaar 11 jaar

11 13 13 14 17 18 18 18 18 21 21 22 23 25 27

Zoe Jung Evelien Baur Huub Weijenberg Luca Bouwers Dinand Radstake Julian Bierman Sterre Knoben Wim van der Linden Marie-Therese Weelen Martin Dumoulin Nora Ernes Esther Hertog Rob Riksen Pierre Muijrers Rob Bolk

11 jaar 25 jaar 63 jaar 6 jaar 50 jaar 8 jaar 12 jaar 63 jaar 48 jaar 42 jaar 9 jaar 38 jaar 54 jaar 69 jaar 35 jaar

2 8 9 10 11 12 12 13 15 18 21 22 23 26 28 29 31 31

Maart Denice Beckers-Muijrers Roy Ploum Willem Brakenhoff Hein Severens Mario Collet Ingrid Ploumen Judith Weijers Amy Sterk JosĂŠ Entjes Ruben Sijstermans Patrick Vandegard John Hendrix Sarah-Kay Jacobs Jelle Klomp Dorota Bertrand Jill Vanthoor Kevin Augustinus Arno Hanssen

27 jaar 41 jaar 73 jaar 67 jaar 59 jaar 46 jaar 47 jaar 10 jaar 58 jaar 8 jaar 44 jaar 70 jaar 11 jaar 12 jaar 48 jaar 17 jaar 21 jaar 45 jaar

31


STB dankt de sponsoren van ons clubblad voor de financiĂŤle steun in het afgelopen jaar. Mede dankzij deze steun kunnen wij het clubblad ieder jaar weer samenstellen. Bei d'r Joep Bloemisterij Habets Autoschade Beckers Heuschen & Schrouff Sportmedisch Centrum Zuid-Limburg Oog & Oor Mayk van Beek Janssen Landgraaf Loperscompany Harry Driessen Heerlen Fysio & Fit Yvil Modeschoenen en lederwaren Hissink Veiligheidsopleidingen Ed Slangen Taxi en Touringcarbedrijf Schoenmode Stinski

Signmontage Brunssum Herenkapsalon Smeets Stichting MeanderGroep VP Sportswear Ivanka Huidverbetering en Healthy Aging Schildersbedrijf Sjef van Ooyen Mitchell Online

Wedstrijdplannen voor het nieuwe jaar? Kijk op onze site, hier staat de wedstrijdkalender 2017 met veel verschillende wedstrijden in onze regio.

32


Jeugdpagina

Hallo allemaal, Ik ben Levi Hoogeveen en ik wil jullie graag iets over mij vertellen. Allereerst wil ik Biek bedanken voor het doorgeven van het estafette stokje. Ik ben op dit moment bijna een jaar lid van STB. Ik ben 9 jaar en ik heb nog een zusje Fleur ook lid van STB en een broer Sem die voetbalt bij UOW. Omdat ik vaak met mijn ouders ben gaan kijken naar het voetballen van mijn broer heb ik de mooie atletiekbaan van STB ook vaak kunnen bekijken. Nadat ik via de school een proefles had gevolgd van STB en omdat ik ook graag wilde gaan sporten en voetbal niet zo mijn ding is, heb ik mij aangemeld bij STB. Op de atletiekbaan vind ik het hartstikke fijn want je kunt er meer dingen doen dan alleen maar rennen. Verspringen en kogelstoten vind ik ook heel leuk om te doen. Het allerleukste vind ik trouwens het verspringen. Wat ik ook heel leuk vind bij STB zijn onze trainers die ons telkens weer verrassen met leuke trainingen. Ook oefenen wij vaak op andere locaties. Wij hebben al trainingen gedaan op de ski berg in Schaesberg maar ook in het Kapellerbos. Ik heb op zondag 4 december meegedaan aan de Kapellerbosloop. Het was best wel spannend, het was mijn eerste echte wedstrijd. Ik was best tevreden hoe het was gegaan en vond de medaille en de pet die wij kregen een leuk cadeau. Wat ik ook super leuk vond was het zomerkamp met overnachting samen met de andere kinderen van STB. Ik vind dat jullie nou genoeg over mij weten en ik ga het stokje doorgeven aan Jade. Groetjes Levi

33


34


Hallo mijn naam is Ricco Beckers Ik ben 7 jaar en sport nu iets meer als een jaar bij STB. Het leukste vind ik hardlopen. Dit kan ik ook het beste zoals bij de Kapellerbosloop waar ik 2e geworden ben. Het was erg koud en ook de eerste keer sinds 1,5 maand dat ik weer lopen mocht nadat ik geopereerd was. Ook vond ik de Sinterklaas viering leuk waar we dan samen met de pieten trainden en de Sint ons toekeek. Ik verheug me al op volgend seizoen om als CPupil met ons team de Athletic Champ wedstrijden te gaan doen. Groetjes Ricco De Kappellerbosloop Ik vond het heel leuk om mee te doen. Het was wel heel koud. Eerst moesten we inlopen en tikkertje spelen en toen mochten de meisjes als eerst. Ik stond naast Daphne aan de start. Mama stond in t middenen papa en Saar aan de finish om me aan te moedigen. ik vind het fijn dat papa me kan zien. Bij het laatste rondje heb ik nog 6 meisjes ingehaald , ook grote meisjes. ik was al blij met mijn medaille, ik heb er nu 10 maar nog leuker vindt ik de trofee. ik heb hem in de klas laten zien, ik zit in groep 4 volgend jaar ren ik weer mee.

ik ben heel trots op mezelf en ook op StB. het is een leuke club om bij te zitten. groetjes Tess

Sinterklaas bij STB ik had mijn pietencape om bij het trainen. we waren goed bezig toen er pieten kwqamen. ze gingen maar wat rondrennen, en deden gek Toen kwam Sinterklaas, die durfde niet te klimmen. Sommige kinderen mochten bij een piet op de schouders. Toen we boven waren mochten we in groepjes naar Sinterklaas. Ik mocht met Dunya, Nova, Sebas en Saar naar voren. Ik deed de hupsakee met Saar. Ik ben fan van kinderen voor kinderen. De pieten deden ook mee dat was leuk. we mochten veel snoepen en ‘t cadeautje vind ik leuk. Bedankt STB groetjes Tess.

35


36


STB Clubblad 2016 nr 5  
Advertisement