Page 1


Jaargang 31 oktober 2016 nummer 4 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 december 2016 Het volgende clubblad verschijnt in december 2016

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2016 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2016 .......................................................................... 3 Aktiviteitenkalender 2017 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2016 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door: Iris Pilich) ...................................................... 5 Trailrunning (door: Dennis Lymandt en Rene Homminga) ........................ 7 Wedstrijd Tip .............................................................................................. 9 Ambassadeur van de Bestorming van Alden Biesen (door: Leo Logister) ..................................................................................................... 9 Nagenoeg ‘gratis’ lid van STB en KNAU. Het kan! (door: Frans Hodinius) ..................................................................................................10 Baksteen door het venster .......................................................................11 Nieuwjaarsreceptie ..................................................................................11 Vrouwen bij S.T.B. (door: Esther Hertog).................................................13 Notulen algemene ledenvergadering S.T.B. dd 04-03-2016 ....................15 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................21 STB Clubdag 2016.....................................................................................21 Hambach, warm, vochtig en onverwachte speurtocht en 115 jaar STB-ers (door: Erik Haakma) ....................................................................23 Halve marathon Eindhoven (door:Theo Schmeits ) .................................24 Verjaardagskalender ................................................................................31 Joseph verlegt zijn grenzen (bron: Walter Loozen ism Radar) ................33 Clinic blessurepreventie (door: Iris Pilich en Leo Quaedflieg) .................34 Diverse Uitslagen .....................................................................................37 Ouwe Leem… 1996-2001 (door: Jo Heinrichs) .........................................41


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : penningmeester@stblandgraaf.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,65

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,15

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,65

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,80 € 10,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2016 30 oktober 4 december 31 december

Zondag Zondag Zaterdag

Locatietraining 33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop STB Oliebollenloop

Aktiviteitenkalender 2017 8 januari

Zondag

Nieuwjaarsreceptie

3


Weekschema STB trainingen 2016 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

ter Waerden

18:30

ter Waerden

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Za Zo

Tempo kmh

18:30

ter Waerden

1:00

9 - 9,5

1:00

18:30

TW

VR

VR

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Begeleiders Alois Pilich Ron Fens Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas Gerte Offeringa

1:30

Dinand Radstake

10

1:00

Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

Duur

10

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30 1:30

Dick van Pelt Marcel Coerver

18:30

ter Waerden

19:00 19:00

ter Waerden

Do

Vr

4

18:30

18:30

Wo

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

19:00

Di

2

Training

18:30

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) MiLa-groep Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Sp De Voort

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 4 januari – 27 maart Kwartaal 2 : 28 maart – 26 juni (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 27 juni – 25 september Kwartaal 4 : 26 september – 31 december (26 september locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door: Iris Pilich) Wat was het toch een fantastische sportzomer. De Olympische Spelen die miljoenen Nederlanders aan de buis gekluisterd hielden en die Daphne Schippers en Churandy Martina fantastische prestaties op de loopafstanden zagen neerzetten. STB merkt het "Daphne Schippers" effect door veel jonge aanwas. Fantastisch om te zien dat de jeugd een van de oudste sporten oppikt en hier veel plezier in hebben. Wie weet zit hier wel een nieuw toptalent tussen. De sportzomer die aanvankelijk zeer kwakkelend begon met temperaturen die van dag tot dag zeer sterk uiteenliepen heeft uiteindelijk eind augustus/begin september nog een aantal mooie loopdagen met zich meegebracht. Zo mooi zelfs dat het op sommige dagen eigenlijk te warm was om te trainen. Nu is de wintertijd weer ingegaan. De hesjes mogen weer de kast uit, want de schemering doet alweer vroeg zijn intrede en de trainingen op de Brunssummerheide zijn weer voorbij. Voordat we het weten gaat de klok weer om en lopen we allemaal met handschoenen en mutsen tegen de kou. Laat de sportwinter ook maar komen!

Als ik kijk naar STB komt het woord "samen" in mij op. Of het nu op initiatief van STB is of vanuit de leden die iets organiseren, er worden altijd samen activiteiten ondernomen. De STB familiedag was weer een groot succes. De organisatie heeft ieder jaar weer heel veel geluk met het weer en met de enthousiaste deelnemers. De afsluitende BBQ was weer voortreffelijk georganiseerd door Bert van Thoor. De dam tot damloop waar een groepje enthousiaste STB’ers zich bij elkaar heeft gepakt en een leuke en vermoeiende loopdag hebben gehad. De halve marathon van Eindhoven, die lijkt op een clubreis met alle STB’ers die meegaan inclusief aanhang. Het afsluitende etentje van deze dag is de kers op de taart. De clinic blessurepreventie op initiatief van Leo Quadflieg. Geweldig om deze initiatieven allemaal te zien en dat het enthousiasme om hieraan deel te nemen heel groot is. Er gaan dit jaar nog mooie evenementen plaatsvinden. Vergeet niet de Kapellerbosloop op 4 december en de locatietraining in je agenda te zetten.

5


6


Trailrunning (door: Dennis Lymandt en Rene Homminga) Hallo sportvrienden Via deze weg willen wij onze passie voor trailrunning delen en kijken of er nog andere clubgenoten zijn die dezelfde interesse hebben. Wat is Trailrunning? Trailrunning wil zeggen ‘off-road hardlopen’: door de natuur, over smalle paadjes (Trails) en natuurlijke hindernissen zoals heuvels/bergen, rotsen en beekjes bedwingen. Steeds meer hardlopers zoeken deze uitdagingen op. Op zoek naar meer beleving in plaats van massale evenementen over asfalt en continu de focus op snellere tijden. Dicht bij de natuur, om de rust te ervaren en te ervaren hoe fraai de omgeving is. Ongeveer eenzelfde beweging hebben we 20 jaar geleden gezien bij fietsers, waar vanuit het mountainbiken is ontstaan. Voordelen van Trailrunning Iedere hardloper loopt weleens een stuk off-road of bouwt dit soort lopen bewust in zijn trainingsprogramma. Voordeel is dat je minder op snelheid, maar meer op gevoel loopt. Dit speelse karakter

maakt lopen minder stresserend. Iedere stap die je zet is anders door de wisselende ondergrond, dus een goede concentratie is belangrijk. Door Trails te lopen bouw je meer kracht op in je benen en krijg je sterkere enkels. Het is ook een training voor je bovenlichaam doordat je continu moet ‘balanceren’. De zachtere en afwisselende ondergrond beperken de impact op je gewrichten, waardoor je makkelijker langere afstanden kunt lopen. Uitrusting: Eigenlijk heb je er niets speciaals voor nodig. Al zijn speciale trail-schoenen wel heel erg fijn, zo blijf je wat vaker overeind als het modderig wordt of er sneeuw ligt. Trailschoenen zijn sowieso prettig op natuurlijke ondergrond. Die dikke dempende zool om je knieën te beschermen heb je niet meer nodig. Worden de afstanden langer, dan zal je genoeg water en energie moeten meenemen. Een trail van 40 kilometer kan zomaar 6 uur. Hopelijk hebben we jullie interesse gewekt en willen jullie misschien eens een trailrunning training meedoen. Bij voldoende deelnemers binnen de club willen we eens kijken of dit gaat lukken. Datum/locatie worden dan nader bepaald. Opgave kan rechtstreeks via ons. Bron: mudsweattrails.nl

7


8


Ambassadeur van de Bestorming van Alden Biesen (door: Leo Logister)

Wedstrijd De Bestorming van Alden Biesen, hoe kom je er zo op. Regelmatig komen er op de Facebook pagina wel weer leuke loopjes voorbij, waarvan je zoiets hebt, ja, dat lijkt mij wel wat. Zo zag ik een oproep verschijnen om ambassadeur te worden van de Bestorming van Alden Biesen. Getriggerd door de foto van een mooi kasteel, toch maar eens verder kijken. Ja dit lijkt mij wel wat!

TIP!

De ‘Bestorming van Alden Biesen’ is een heroïsche loopwedstrijd die op zondag 11 december 2016 plaatsvindt en die deze 6 beklimmingen aandoet. Deelnemers hebben de keuze tussen 1 beklimming (1,7km), 2 beklimmingen (6km), 4 beklimmingen (10km) of 6 beklimmingen (10 mijl). Deze info is te vinden op de site http://www.debestormingvanaldenbiesen.be/ Het kasteel zelf heeft een rijke geschiedenis, die al start in jaar 1220. Tussen de 16e en de 18e eeuw kende het kasteeldomein haar glorietijd en is de landcommanderij uitgegroeid tot een luxe residentie. Aan het einde van de 18de eeuw ging het minder, de

Dan maar verder lezen wat het ambassadeurschap betekent. Organisator zocht 10 lopers. Deze lopers mochten gratis de loop meedoen en ontvangen een T-Shirt, voorwaarden is om paar keer de loop te promoten op je eigen Facebook profiel. Geen probleem leek mij. Om de 10 gegadigden te selecteren werd gevraagd de tijd te raden voor de bestorming door de organisator zelf. Zo gezegd, zo gedaan en zie daar een STB ambassadeur. Dus hierbij de promotie voor de loop. Het concept van de loop: 1 heuvel, 6 beklimmingen In voorgaande eeuwen lag de toegangspoort van het Kasteel van Alden Biesen aan het Apostelhuis, bovenaan het domein. Op deze heuveltop komen 6 wegen samen, het waren de toegangswegen tot het kasteel.

Duitse Orde werd door de Franse Revolutie verdreven en het kasteel werd openbaar verkocht. In de tijd dat het kasteel privé bezit was, kwam er aftakeling en in 1971 zelfs brand. Daarna heeft de Belgische staat het kasteel overgenomen en nu is het een internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid.

9


Op dit moment is het kasteel en de tuinen er omheen zeker een bezoek waard. Nieuwsgierig? Kijk op http://www.aldenbiesen.be/ Maar belangrijker…..Kom het ervaren door de loop er omheen mee te maken! Noteer 11 december in je agenda en meld je aan! Leo Logister

Nagenoeg ‘gratis’ lid van STB en KNAU. Het kan! (door: Frans Hodinius)

Als lid van STB ben je tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Als KNAU-lid kun je bij Zilveren Kruis Zorgverzekeringen een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten die speciaal ontwikkeld is voor KNAU-leden (en hun gezin). Naast 5% collectiviteitskorting op je basisverzekering krijg je ook 10% korting op aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Neem je naast de basisverzekering een aanvullende verzekering dan krijg je als KNAU-lid extra vergoedingen voor sportbrillen, blessureconsulten, sportmedisch onderzoek, sportkeuring en sportmassage, waaronder ook per jaar € 50,00 als bijdrage in de sportcontributie (wordt ieder jaar automatisch op je rekening overgemaakt). Gelet op de hoogte van de totale jaarlijkse STB/KNAU contributie kun je dus stellen dat je per saldo nagenoeg “gratis” lid kunt zijn van STB en KNAU. Misschien een overweging nu de tijd weer aanbreekt om premies en pakketten met elkaar te gaan vergelijken. Loopzegroeten van Frans Hodinius

10


Baksteen door het venster

Eindelijk: exit speakers/microfonisten U kent De Baksteen. Altijd kritisch beschouwend op gebieden als kunst, maatschappelijke ontwikkelingen, atletiek en publicaties in het Establètje, maar immer feitelijk juist. Zeg maar rustig: de vinger altijd op de zere plek. Het is niet voor niets de meest gelezen column van ons clubblad. Deze Baksteen is niet anders dan anders. Onderwerp dit keer: STB’s grootste schreeuwlelijkerds (onze speakers) R. Steens en W. van der Linden, hangen de microfoon aan de wilgen. ZIJ STOPPEN

MET HUN GEKLETS DOOR DE MICROFOON. Driewerf yes!!! Het is lang geleden dat De Baksteen zo’n goed nieuws kon melden. Zoals reeds gezegd: De Baksteen is kritisch als dat nodig is. En dat is hier zeer zeker het geval. Jarenen jarenlang werd het atletiekpubliek geteisterd door oubollig commentaar. En bleef het daar maar bij. Er werden regelmatig vocale uitstapjes gemaakt die niets met hardlopen te maken hadden. Steens probeerde er nog enigszins een soort atletieklijn in te houden. Zijn collega kletste over van alles en nog wat, niet gehinderd door enige kennis. Want dossierkennis over deelnemers ontbrak. Irritant was eveneens dat het geleuter knetterhard en onafgebroken over het publiek werd uitgegoten. Men moest wel luisteren. Of men wilde of niet. Maar…… oh….ah…..dat is voorbij. De Baksteen snakt naar een kalme, serieuze commentator. Iemand die representatief gekleed gaat ( donkerblauw pak, wit overhemd, oranje stropdas), buiten de jurywagen staat en ter zake kundig is. Die moet toch gemakkelijk te vinden zijn in plaats van een stel opgefokte lawaaischoppers. Heren commentatoren. De Baksteen is blij dat jullie na lange tijd tot het inzicht zijn gekomen om te stoppen met deze zinloze onzin. Een woord van dank vindt De Baksteen niet op z’n plaats. Da’s van het goede teveel Team Baksteen NL

Nieuwjaarsreceptie Het lijkt nog vroeg, maar voordat wij het weten staat de jaarwisseling voor de deur en gaan we met zijn allen een voorspoedig, gelukkig en sportief 2017 tegemoet. Wij zouden graag samen met alle STB’ers het nieuwe jaar inluiden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal gezorgd worden voor een hapje en een drankje. Wij hopen jullie dan ook met velen te zien! Locatie: Bij d’r Joep Datum: 8 januari 2017 Tijdstip: 14:00

11


12


Vrouwen bij S.T.B. (door: Esther Hertog) Hallo allemaal, Mijn naam is Esther Hertog, ik ben 37 jaar en woonachtig in Heerlen. In het dagelijks leven werk ik als kinderfysiotherapeut in een particuliere praktijk in Landgraaf. Daarnaast geef ik een aantal keer per week training bij GV. Balans Kerkrade, ik train hier de A-selectie, een groep meiden die wedstrijden turnen op een regionaal en landelijk niveau. Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor 't Establetje moest ik wel even nadenken, en.. ja, wat schrijf je dan, met zoveel van die goeie en snelle lopers bij STB... Sporten heb ik eigenlijk altijd gedaan, ten eerste omdat het ontspannend is en ten tweede omdat ik mezelf dan fitter voel tijdens mijn werk en het vangen van mijn turnsters. Voordat ik bij STB begon, liep ik zelf regelmatig mijn rondjes, maar echt gezellig en uitdagend is dit natuurlijk niet en dit ging dan ook met de nodige "ups en downs". Totdat iemand mij erop attendeerde dat er bij STB

ook loopgroepen zijn voor recreanten, waarbij er gezamenlijk gelopen wordt op de baan en ieder op zijn eigen niveau en tempo kan lopen. Sinds anderhalf jaar loop ik nu wekelijks bij STB op de baan, eerst op de dinsdag en nu op de donderdag. Ondanks de niveau verschillen is het een leuke, gezellige en uitdagende training. Naast de wekelijkse baantraining probeer ik nog twee keer per week naar de sportschool te gaan en doe ik zelf een duurloop. De wekelijkse baantrainingen motiveren mij om mijn grenzen te verleggen in de trainingen en hopelijk lukt het me dan ooit nog een keer om de 10 km binnen een uur te lopen. Afgelopen juni heb ik voor het eerst een wedstrijd gelopen tijdens de coriotrail. Ondanks de zware omstandigheden, smaakte deze trailrun wel naar meer en hoop ik snel weer een wedstrijd of een trail te kunnen lopen en zo mijn grenzen verder te kunnen verleggen.

13


14


Notulen algemene ledenvergadering S.T.B. dd 04-03-2016 1.

Opening door de voorzitter Vicevoorzitter Jos Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Saskia Rademakers, Frank Eisenga, Rob Riksen, Marcel Coerver, Lieke Coerver, Nathalie Senden, Wim van der Linden, Anny Ketelaars, Sjaak Hoop, John Haan, Willem Vorage, Paul Jacobs en Ingrid Ploumen. De presentielijst wordt getekend door 38 personen (en kan ingezien worden bij de secretaris), waarvan 37 stemgerechtigd.

3.

Mededelingen Het bestuur wilt punt 13 b toevoegen inzake ontwikkeling leden aantallen.

4.

Notulen jaarvergadering d.d. 13 maart 2015 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

5.

Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

6.

ParkTer Waerden Wiel Frins geeft aan dat Arno Hanssen het onderwerp onderhoud nader zal toelichten tijdens punt 7 verslag van de commissies, onderhoud. Verder geeft Wiel aan dat we met het bestuur eens in de 3 maanden samen met de Stichting Park ter Waerden om de tafel zit. Communicatie loopt goed tussen beide partijen, verder nu geen nieuws.

7.

Verslag van de commissies

Jeugdcommissie Activiteitencommissie: Er is in 2015 een junioren dag gehouden in plaats van een jeugdkamp. Tijdens deze dag werden er diverse spellen gedaan dit was een groot succes. STB heeft ook afgelopen jaar weer meegedaan aan de Grote Clubactie, de opbrengst hiervan is dalende ten opzichte van 2014, met Pasen was er een eier tik toernooi en tijdens de Kapellerbosloop werd er door de jeugdcommissie weer gebak verkocht. De sponsorloop Samen loop voor Hoop heeft ongeveer een bedrag van 1.200 euro opgebracht. In december werd er een sponsorloop gehouden voor Serious Request waarvan de opbrengst 600 euro was. Trainerscommissie voor de jeugd: Dinand Radstake: Onze jeugd heeft aan diverse wedstrijden meegedaan, waaronder: de Parelloop, athletics champs, Kerstcross, Kapellerbosloop en de Mondriaanrun. De junioren zijn in januari en februari naar Dortmund geweest. En ze hebben deelgenomen aan het Zuid Limburgs Baan Circuit en aan de competitie C/D junioren. Er zijn diverse bostrainingen georganiseerd en de jeugd heeft een paastraining gehad en Sinterklaas is ook in 2015 langsgekomen. STB heeft nu ongeveer 32 pupillen leden en er komen geregeld nieuwe pupillen bij. Verder is de jeugdcommissie gevraagd om weer mee te doen aan de Witte weken, dit houd in gymlessen verzorgen voor de basisscholen van Landgraaf. Het betreft hier de groepen 4 en 5 van de basisschool. Deze weken zijn begin april en er wordt een oproep gedaan om vrijwilligers hiervoor te vinden. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Ingrid Ploumen.

Redactiecommissie Theo Schmeits: Het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 300 exemplaren. Wat betreft de kopij is het afgelopen jaar zeer goed gegaan. Er zijn een paar vaste schrijvers. Er kwamen zeer leuke spontane verhalen binnen die de diversiteit van het clubblad zeer ten goede kwam. De jeugd pagina gaat iets minder, er wordt minder kopij ingeleverd. Afgelopen jaar zijn er 3 adverteerders verloren gegaan, maar we hebben er 4 bij gekregen. Tijdens de laatste redactie vergadering is er besloten dat er enkele vernieuwende onderwerpen in het clubblad aan bod moeten komen. Hierdoor zal de strip pagina, 10 jaar terug in de tijd en het doel van..

15


komen te vervallen. Hiervoor komt in de plaats de wedstrijd tip en gaat de redactie op bezoek bij oud STB leden waarover dan een stukje geschreven wordt. Theo bedankt Anke Linssen en Herman Gerards voor de prettige samenwerking en voor hun inbreng van ideeën in het afgelopen jaar en natuurlijk iedereen die afgelopen jaar een bijdrage aan het clubblad geleverd heeft. Theo hoopt dan ook komend jaar weer op ieders inbreng te kunnen rekenen.

Heideloopcommissie Carla Willems namens Paul Jacobs: Er zijn inmiddels 36 Heidelopen gepasseerd, de laatste was weer van een goed niveau, zowel qua organisatie als qua prestaties. Er werden weer aansprekende tijden gelopen ondanks het toch weer vrij warme weer. Na een jaar van afwezigheid voelde het weerzien bij de Kakertse Boys goed. Het was een gezellige prijsuitreiking onder leiding van Wim van der Linden. Dank aan de sponsoren Mayk van Beek en Harrie Driessen en aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben. Voorlopig was 2015 het laatste jaar dat er T-shirts als herinnering werden gegeven in verband met verminderd sponsorgeld is 2015 afgesloten met een klein negatief saldo van 180,00 euro. Deelnemers: in totaal haalden 477 lopers de finish. Ereplaatsen STB leden: 10 EM:

2: Iwan Theunissen 58.39 3: Roy Ploum 59.16 1: Loraine Homminga 1.06.20

5 EM:

1: Ellis Jacobs 32.58

3 Km:

3: Rik Radstake 13.04 1: Patricia Rompen 16.23 2: Sharon Hegt 17.37 3: Krista Jansen 17.46

Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits: e Het was alweer de 32 editie van de Kapellerbosloop op zondag 6 december 2015. Op de hoofdloop waren weer veel regionale toppers aanwezig. 300 deelnemers. Inschrijvingen en uitslagen verliepen vlekkeloos. Het parcours lag en goed bij en Theo bedankt bij deze de mensen die dit verzorgd hebben. Dit jaar werd er bij de Kapellerbosloop voor het eerst gebruik gemaakt van de tent de tent die STB aangeschaft heef. Ook financieel zijn we er afgelopen jaar goed uitgesprongen. Theo bedankt de sponsoren Sjef van Ooyen, Harrie Driessen en Meander voor de gulle giften. Verder wilt Theo alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en de activiteitencommissie van de jeugd voor de goede catering. Nu op naar zondag 4 e december 2016 voor de 33 Kapellerbosloop. Onderhoudscommissie Arno Hanssen: De commissie heeft 2 keer vergaderd en er werd 11 x onderhoud op accommodatie verricht. 8 x regulier onderhoud en 3 keer groot onderhoud met oproep van leden om mee te helpen. Conform afspraak jaarvergadering 2014 werden er huisregels opgesteld over het gebruik van de accommodatie en er werd een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met betrokken partijen, waaronder gemeente Landgraaf, Stichting Park ter Waerden en UoW 02. De kleedkamer is opgeknapt en wordt thans gebruikt als “tassen en jassen afzetplek” tijdens de trainingen. Verder zijn er diverse reparaties uitgevoerd zoals het gat in de betegeling bij de lichtmast, afwatering, lekkage dak, verspringbakken zijn aangevuld met zand enz. Verder werd de herkenbaarheid van STB bij de accommodatie verbeterd met borden boven de deuren en een vlag. Vooruitblik op het nieuwe jaar: Regulier onderhoud Baan reinigen Schilderwerk Onderzoeken of kelderruimte ingezet kan worden

16

Commissie clubreizen Claudia Steinbusch:


De familiedag die de laatste zondag in september georganiseerd werd was een groot succes. Deze dag e werd voor de 2 keer op Park ter Waerden georganiseerd en er hadden zich maar liefst 70 mensen aangemeld. De wandeling ging naar het Bakkes waar koffie werd gedronken en vlaai werd gegeten. De BBQ na afloop van de activiteiten was goed verzorgd. Claudia bedankt de jeugdcommissie voor de hulp die zij gekregen hebben tijdens deze dag. De familiedag van 2016 zal zijn op zondag 25 september 2016. Arno Hanssen: Tijdens jaarvergadering 2015 is besloten om de jaarlijkse bus/clubreis weer in het leven te roepen. De voorbereidingen zijn in volle gang en er hebben zich inmiddels 42 mensen aangemeld, dit is bijna 1 bus vol.

 

8.

Trainerscommissie Annick Ploumen neemt het woord bij afwezigheid van Wim van der Linden. Er is afgelopen jaar 2 x vergaderd. Er is nog steeds een trainers tekort. De dinsdag training loopt prima. Trainers hebben cursussen gevolgd om up to date te blijven. Er is ook nog een update dag geweest om elkaars kennis over te dragen. Er is afgelopen jaar 1 trainer geweest die zich heeft afgemeld voor het geven van trainingen. Voordat het nieuwe zomerseizoen start zal er een nieuw overleg gepland worden. Mochten mensen interesse hebben om een lopers groep te begeleiden laat dit dan even weten. Verder is er op zaterdag een extra groep bij gekomen die tempo 9,5 km per uur loop en loopt de donderdag avond training wisselend qua aantal deelnemers, op dit moment zit er weer een toename in. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 10 Commissie website Herman Gerards geeft aan dat er weinig te melden is op dit moment. Er komt een aanpassing van de site zodat de website ook op tablet en smart phone bekeken kan worden. Verder nu geen nieuws. Wedstrijd administratie commissie Huub Weijenberg geeft aan dat alles goed verloopt maar dat de commissie maar uit 1 persoon bestaat. Dit is gevaarlijk. Voor de toekomst moet er toch gekeken worden voor aanvulling. Afgelopen jaar is er begonnen met de automatische incasso van de voorinschrijvers, men kan zich hierdoor tot de avond voor de wedstrijd voorinschrijven. Deze automatische incasso bespaart achteraf en tijdens het na inschrijven veel werk. Vraag is dan ook om het voor inschrijven te stimuleren. Huub geeft aan dat hij het werk voor deze commissie met veel plezier doet maar dat hij hoopt op iets meer leden in de toekomst. Bestuur geeft aan dat er gekeken gaat worden voor versterking. Wedstrijd organisatie commissie Dick van Pelt: Ingrid Ploumen en Dick van Pelt zijn naar de vergadering geweest om te kijken wie, waar en wanneer er wedstrijden gepland worden. Voor STB is er op 16 april een baanwedstrijd en op 9 juli een Athletics Champs op de baan gepland. Er wordt geprobeerd om de wedstrijden attractiever te maken voor junioren en senioren. Het zal dan een programma worden zoals Athletics Champs. Aan het einde van het jaar komen alle deelnemende verenigingen weer bij elkaar om te evalueren.

Benoeming commissies

     

Activiteitencommissie voor de jeugd Nathalie Senden, Carola van Pelt, Nicole Gidding en Lieke Coerver Coördinator voor de jeugd Caroline Radstake Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herman Gerards. Heideloopcommissie Coördinator: Paul Jacobs leden Josette Geijselaers en Carla Willems Kapellerbosloopcommissie Coördinator: Theo Schmeits Onderhoudscommissie

17


Coördinator: Arno Hanssen leden Hub Donders en Theo Schmeits

 

    9.

Commissie familiedag Loraine Homminga en Claudia Beckers Trainers commissie senioren Coördinator: Wim van der Linden Leden: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wiel Frins, Jos Bex, Richard Thomas, Marjo Moonen (zaal), Frank Eisenga, Saskia Rademakers, Leo Quaedvlieg, Sibille Waszkiewicz, Alois Pilich, Ron Fens, Rene Homminga en Herman Gerards Kascontrole commissie Els Frins en Rick Rompen. Reserve is Cristian Brakenhoff en Ed Frehen Commissie website Herman Gerards en Ilya Nijsters Wedstrijdadministratie commissie Huub Weijenberg, lid voor eigen wedstrijden Ger Schaffhausen Wedstrijd organisatie commissie (jeugd) Dick van Pelt en Dinand Radstake.

Financieel jaaroverzicht en balans 2015 De penningmeester geeft een overzicht van de financiën van 2015 en licht deze toe.

10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Els Frins heeft samen met Arno Hanssen de kas gecontroleerd. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt Pierre Muijrers voor alle werk dat hij de penningmeester uit handen neemt. Pierre heeft zijn werkzaamheden per 1-1-2016 beëindigd en deze zullen door Claudia Steinbusch worden overgenomen. Annick heet Claudia welkom en wenst haar veel succes. 11. Vaststellen begroting 2016 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2016. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 12. Contributie 2017 Er zal een contributieverhoging komen voor 2017. De verhoging betreft het bedrag dat STB moet afstaan aan de atletiek unie. Voor senioren gaat het om een verhoging van 20 euro cent en voor de jeugd leden 28 eurocent. Basiscontributie voor de senioren en jeugd blijft gelijk. Voor de jeugdleden zal de eenmalige jaarlijkse incasso naar november verplaatst worden. Contributie en lidmaatschap bedragen voor 2017 zijn te vinden in bijlage 1. 13. Bestuursverkiezing Jos Janssen, Annick Ploumen, Iris Pilich en Wiel Frins worden herkozen in dezelfde functie. Voor de functie van voorzitter heeft zich tot op heden nog steeds niemand gemeld. 13B. Ontwikkeling leden aantallen Annick Ploumen: Sinds STB haar nieuwe accommodatie in gebruik heeft genomen zagen we een flinke toename in het aantal leden. Deze toename is nu omgeslagen in een afname van het aantal leden. Het bestuur heeft 2 ideeën om te achterhalen wat de reden hiervan kan zijn. Het bestuur wil senioren leden (bij de jeugdleden die afhaken wordt er al telefonisch contact opgenomen om te vragen wat de reden van vertrek is) die de vereniging hebben verlaten middels een enquête benaderen en vragen om de reden van vertrek. Leden die vanaf nu onze vereniging vaarwel zeggen worden telefonisch benaderd om de reden van vertrek te vragen. Aan de aanwezigen wordt gevraagd wat zij hiervan vinden. Na diverse discussies besluit de vergadering om het initiatief van de enquête te ondersteunen. 14. Rondvraag Dick van Pelt vraagt of het niet handig is om een materialen commissie samen te stellen, zodat er een aanspreekpunt is. Annick geeft aan dat Dick van Pelt, Dinand Radstake en Ingrid Ploumen het beste weten welke materialen er besteld moeten worden. Wat is de meerwaarde om hier weer iemand tussen te zetten? Annick geeft aan dat er bij haar een lijst ingediend kan worden met materialen en kosten erachter. Dick van Pelt geeft aan dat komende september de schueler mietung op de baan van STB georganiseerd gaat worden. Er komen kinderen uit diverse landen. Vrijdag avond komen de kinderen aan en ze gaan zondag ochtend

18


weer huiswaarts. Dit is een flinke organisatie. Met name voor de zaterdagmiddag is er nog een aantal vrijwilligers nodig. Vraag van Dick is denk er eens over na of je hier iets kunt en of wilt betekenen als vrijwilliger. Theo geeft aan dat de trainingen de laatste tijd niet al te druk bezocht worden. Een reden die hiervoor genoemd wordt is dat de trainingen starten te vroeg (18.30uur) voor veel mensen. Het gaat voornamelijk voor om maandag- en woensdagtraining. Wiel Frins geeft aan dat dit wel breder gevraagd moet worden aan alle leden en dat wij dit niet moeten laten afhangen van 4 a 5 mensen. Annick Ploumen geeft aan dat we hier als bestuur op terug komen. We zullen ook aan de trainers vragen wat zij hiervan vinden. Rick Rompen stelt voor om tijdens de trainingen eens te vragen aan de leden. Bestuur zal dit meenemen. Christian Brakenhoff geeft aan dat hij zich nuttig wil maken als vrijwilliger binnen STB, hij weet alleen niet zo goed waar. Dinand Radstake geeft aan dat Christiaan van harte welkom is bij de baanwedstrijden en de Athletics Champs. Caroline Radstake vraagt of er nog mensen zijn die door de week tijd hebben om tijdens de witte weken (proeftrainingen atletiek voor basisscholen) begin april 2016. Indien mensen zich hiervoor willen opgeven kunnen zij zich melden bij Caroline. Ook voor Koningsdag kunnen zich nog vrijwilligers aanmelden bij Caroline. Caroline Radstake geeft aan dat Sjef van Ooyen de fun kleding van de volwassenen weer wil sponsoren. Er komt tegen de tijd dat de pasmodellen binnen zijn weer een mail zodat er gepast kan worden. Huub Collaris vraagt of de borg die voor de chip tijdens de clubreis betaald moet worden teruggevorderd kan worden indien men toch niet meedoet met de wedstrijd bijvoorbeeld door een blessure. Arno Hanssen zal dit uitzoeken 15.Sluiting Jos bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.15 uur. Vicky Teeken, secretaris Bijlage: 1 Bijlage 1: Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant + Recreant zaal

Lidmaatschap aanbevolen voor beginners per jaar (Basiscontributie STB 36,00 euro en atletiekunie 16,65 euro)

52,65

euro

Wedstrijdlicentie

Als recreant + wedstrijdlicentie kosten 22,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

74,90

euro

Eenmalig via automatische incasso telkens in november (atletiekunie) En via automatische incasso per maand (basiscontributie STB)

26,00

euro

6,00

euro

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging p/j

30,00

euro

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden

6,75

euro

Overschrijvingskosten

9,95

euro

Jeugd

Begunstiger

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

19


20


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Leon Hacquier Leon woont in de Centuurstraat in Landgraaf en is 54 jaar.

Nieuwe Jeudleden: Iza Siersema Kettli Bouwens Luna Janssen Minke Loo Ruben Sijstermans Femke Oerlemans

Beeindiging Lidmaatschap: Adrie Janssen-Van den Burg, Anita Vandegard Bart Erkens, Diana Eurlings, Francien van Haaren, Harrie Enninga, Jochen Janssen Marijn Pasman-Lony, Monic van Workum Nathalie Senden, Ton Starmans Beindiging lidmaatschap Jeugd: Manou Hellenbrand, Senne & Yarne Speetgens, Lieke Vervuren, Bjorn Barthelomé

STB Clubdag 2016 Op zondag 25 september vond weer onze jaarlijkse STB Clubdag plaats. Zoals inmiddels gebruikelijk onder warme zomerse omstandigheden. Deze dag, bedoeld voor jong en oud, alsmede ook familieleden, ging van start met verschillende atletiekonderdelen voor de jeugd. In de middaguren bij een heerlijk zonnetje werden al de nodige zweetdruppeltjes gelaten en konden ouders en grootouders het hele gebeuren gadeslaan. Voor de senioren stonden weer verschillende duurlopen over diverse afstanden op het programma, alsmede een mooie wandeling met tussenstop bij Café D’r Eck. Na afloop stond er weer een overheerlijke barbecue gereed. Zoals altijd uitstekend verzorgd door Bert Vanthoor. Hoewel de opkomst dit jaar iets minder was dan de afgelopen jaren, mogen we toch terugkijken op een geslaagde dag. Wij danken dan ook alle vrijwilligers en deelnemers. Loraine en Claudia

21


22


Hambach, warm, vochtig en onverwachte speurtocht en 115 jaar STB-ers (door: Erik Haakma) Samstag 27 augustus (ca 29 graden) stond Hambach aufs Program. De halve marathon aldaar paste in een door mezelf zelf geconstrueerde out of the box strategie (7 weken lang ieder weekend een pittige wedstrijd) voor meine neue meeting met “ M’ medio oktober. Nu ik dit zo schrijf, valt me op dat mijn renjaar in teken staat van mijn tweejaarlijkse meetings met “ M’. Vanaf januari voorbereiden op de “M” in voorjaarstenue; in het najaar voorbereiden op haar najaarstenue en heel soms dromen van een tussentijdse meeting maar dat mag niet van mijn echtgenote. En dat snap ik. Bij het schrijven van dit stukje ( 2 weken voor Amsterdam marathon) heb ik al talloze weekendwedstrijdkilomete rs-met-minimaal-10 hoogtemeters per-km achter de rug. Eerlijk gezegd, realiseer ik me nu dat Hambach redelijk vlak is maar goed dat is dan ook een ‘herstel halve marathon’ wedstrijd. Onder het genot van een tropische warmte met een hoge vochtigheidsgraad (en dat telt dan ook ook weer als 10 hoogtemeter per kilometer vind ik zelf) moest de halve marathon dat weekend worden gelopen. In mijn duitstalige auto “M” (ja,ja de cirkel is bijna rond), sinds februari in mijn stolzes bezit (ik stofzuig het interieur zelfs ieder week) ging ik naar Herman om samen richting de Oosterburen te togen. Apropos, deze auto, zwart van kleur, werd door mijn schoonzoon ongeveer een kwartier na aanschaf via de app betiteld als een

Mrkknntaxi. Dat was toen wel een binnenkomer. Inmiddels beschouw ik zijn opmerking als pure jaloezie en het rijden in die auto is voor mij een statement geworden voor mijn geloof dat de genuanceerdheid van opvattingen uiteindelijk zal siegen. Overigens de enige voor wie ik taxi rij is mijn schwiegermoeder en natuurlijk onze hond. Maar dat terzijde. Bent u er nog? Terug naar Hambach, althans de route naar Hambach. Dat bleek een avontuur. Ik was blij met Hermans (samen zo’n 115 jaar levenservaring) aanwezigheid,alleen al door zijn enorme kennis van duitse wedstrijden in onze mooie Euregio. Het was een plezierig ritje ondanks een forse hagelbui (aiii mijn duits dak) en ik geloofde in Hermans ‘ Tomtoms geheugen maar…….. Samstag 27 augustus tussen pakweg 1500 uur en 1645 uur was topografisch gezien niet Hermans sterkste periode. Bij wedstrijden zijn ‘we’ altijd een uur vantevoren aanwezig om speelruimte te hebben voor onverwachte gebeurtenissen. Je kunt je dan redelijk nervenloos op het gemakje voorbereiden, inschrijven, praatje hier en praatje daar en een leuk toilet scoren. Ons vooropgezet plan moest ertoe leiden dat we minstens een uur vantevoren aanwezig zouden zijn. Vanaf Parkheide tot een kilometer of vijf voor de (vermoedelijke startplaats) ging alles goed. Echter…komend volgens mij vanuit het westen reden we Hambach in maar er leek niets te wijzen op een internationale hardloopwedstrijd. Herman herkende de

23


straten maar welke nu zou leiden tot de start/finish was iets lastiger. We hebben gezamenlijk Hambach West, Nord, Sud en Ost gezien en zelfs na enige tijd een bord Hambach 5 km (maw we moesten terug). Een onvervalste Aha erlebnis leidde tot de locatie waar het allemaal zou gebeuren. Volgens Herman was de locatie verplaatst. Dat zou kunnen…. Een kwartier voor Hermans start kwamen we aan. Godzijdank had ik nog een kwartier extra zodat ik aan forse stressreductie kon doen (op het toilet) waar Herman dan weer voor de deur bleek te staan. De wedstrijd dan. Met zo’n bijna dertig graden begon ik en nog zo’n ruim 100 m/v aan mijn halve marathon. Niet verstandig hoor ik u nu al denken. Dat bleek al snel. Mijn eerste km ging in 3.45 (wederom niet echt verstandig). In het bos waar in mijn herinnering een luchtvochtigheid van bijna 100% rondhing, smolten mijn kilometertijden. Het ontzettend vervelende was dat we 2 rondjes moesten dus de lastige hellinkjes ontmoette ik nog een keer. Ik zwijg nog over het lange fietspad in de brandende zon (2x), het zompige graspad met

100 % luchtvochtigheid (ook 2x) en zoals al eerder gezegd een helling van zeker 20 meter (u raadt het al 2x). Mijn eindtijd was zo’n negen minuten langzamer dan ik had verwacht en zelfs nog een minuut of 5 boven mijn virtuele marathondoorkomst van 1.28). Psychologisch en lichamelijk was het niet de beste Samstag van mijn voorbereiding en rustig bijkomen lukte ook al niet. Bij Gods gratie kon ik naar Hambach want mijn partner wilde iets cultureel leuks samen doen bij Cultura Nova. Mijn ‘ gewenste (lees: vereiste)’ terugkeertijd aan de Heerenweg was redelijk nauwkeurig vastgesteld. Na wat geld in Peter Borsdorffs Sammeldoos te hebben gestopt en snel wat bij de Imbiss gehaald, terug naar de auto. Ere wie ere toekomt, Herman had zich perfect hersteld van zijn ‘ topo black out’ en leidde ons beiden weer terug naar Parkstad. Hoe dan ook wederom een leuke Rur Eifelcup Loop, goed georganiseerd, betaalbare prijzen, gezellige en vroijke mensen. Gegroetjes van uw reporter Erik Haakma

Halve marathon Eindhoven (door:Theo Schmeits ) Het begon na de Heideloop,uit de oude groepen Neem de Benen 1,2 en 3 die sinds januari samengevoegd waren, kwamen steeds meer stemmen op om (nog) eens de Halve Marathon van Eindhoven te lopen. Goed, Leo Quaedvlieg zorgde voor een mooi schema en er werd getraind. De zaterdagtrainingen vanaf Exdel werden steeds wat langer en wat zwaarder, op het

24

laatst 1,5 tot 1.45 en er werd zelfs een keer 2 uur gelopen . Helaas moesten er ook enkele door blessures afhaken, Angelique Bal, Carlijn Smeets, Sharon Hegt, Miriam Wassen, Angelique Smits en Xandra Verrips moesten lijdzaam toezien hoe de groep langzaam in vorm kwam voor Eindhoven. Op het laatste moment moest ook Melanie Das het laten afweten, Melanie, altijd gedreven, kreeg 1 week voor Eindhoven een


griepje te pakken, ja en dan kun je het eigenlijk wel weten, geen halve marathon. Wat ik echter het belangrijkste vind, dat was de eenheid en vooral de gezelligheid in de groep. Ook voor diegene die niet naar Eindhoven gingen. Het maakte hun niets uit om vooral de laatste trainingen alleen te trainen om dat wij zonodig weer eens een “lange duur “op het programma hadden staan. En dan, heel belangrijk, Sbille en Saskia. Sibille, altijd prominent aanwezig, zorgde dat het nooit stil werd in de groep en had er weleens iemand moeite met het tempo dan bleef zij erbij en zorgde dat diegene de training ook tot een goed einde kon brengen.

Saskia was niet beroerd om op zondag extra training in te lassen voor diegene die zaterdags niet konden trainen, want ja ze zijn niet allemaal gepensioneerd er moest op zaterdag ook weleens gewerkt worden. Alleen het feit al dat ik na NdB 3 wilde stoppen met begeleiden, dat was na de Heideloop vorig jaar, en toch nog bijna anderhalf jaar ben doorgegaan is zuiver en alleen te danken aan deze geweldige groep. Ik heb dit met ontzettend veel plezier gedaan maar ga nu een stapje terug. Ik ben er uiteraard wel op de normale maandag en zaterdag training. Dus jullie zijn nog niet helemaal van me af.

Nu wat de wedstrijd betreft laten we enkele lopers zelf aan het woord, want wie kan dit beter beschrijven dan zij die deze halve marathon gelopen hebben. Frans Hodinius Na de nodige trainingskilometers door het Heuvelland verheugde ik me op een vlakke run. De laatste halve had ik gelopen in Bad Neuenahr-Ahrweiler als onderdeel van de clubreis onder het motto: sjun en fun. Dat parcours is natuurlijk in niets te vergelijken met dat van Eindhoven dat nagenoeg vlak is. Eindhoven wilde ik toch wat serieuzer oppakken. Geen tijd verliezen bij drinkposten; volle bidon mee en natuurlijk genoeg sportvoeding voor onderweg. Mijn beoogde eindtijd van 2:15:00 dik gehaald en super tevreden en het gevoel er aan over gehouden dat het nog een tikkeltje sneller had gekund. Over een jaartje wellicht Marianna Hodenius Voor menige deelnemer was het een première op deze afstand; helaas voor mij een, abrupt, afscheid van deze afstand. Het was letterlijk een “struggle for life”, met een heel lang slot, maar met een happy end. Tijdens de race gestruikeld, gevallen, opgekrabbeld en na de finish afgevoerd (hield geen verband met die eerdere val) en uiteindelijk om 20:00 uur ontslagen uit het Sint Catharina ziekenhuis in Eindhoven (zo kom je nog eens ergens) met het dringende advies van de dienstdoende cardioloog om geen halve of hele marathons te lopen. Ik ben blij dat ik nog wel mag blijven lopen en richt me nu maar op de 10 en als ook dat niet meer gaat lukken dan is er altijd nog een 5. Ik ben er nog en doe nog mee! Sorry dat ik jullie heb laten schrikken.

25


Debbie Das De ideale omstandigheden…….In de voorbereiding goed begeleid, de kilometers in de benen, fit, ideaal loopweer en een hele gezellige groep. Zou het lukken om sneller dan vorig jaar te lopen? Wim Rutjes bleek mijn ideale haas. In het startvak gaf hij aan onder de 2 uur te willen lopen en besloot ik, zo lang als mogelijk, bij hem te lopen. Tot 18 km ging het prima, daarna werd het tempo me iets te hoog. Ondanks Wim’s ‘Blijven genieten’ werd het afzien. Uiteindelijk ben ik heel tevreden met mijn 2:00:58, niet onder de 2 uur maar voor nu een prima tijd en een paar minuten sneller dan vorig jaar. Op naar volgend jaar, hopelijk met weer een grote gezellige groep en de traditionele pizza/pasta na afloop. Bedankt allemaal voor een heel gezellige dag. Herman Gerards Persoonlijk een prima race gelopen onder perfecte weersomstandigheden, daarnaast was het vooral ook een super gezellige dag en is het mooi om te zien welke progressies geboekt zijn bij de overige STB-ers. De trainingen hebben in alle opzichten dus zijn vruchten afgeworpen. Christian Brakenhof Een heerlijke reis samen met mijn rengroep, daarna in alle rust me voor kunnen bereiden, en hoewel ik STB kwijt was, heb ik toch lekker gelopen met mijn zusje en broer. Voor mij zeker een geslaagde dag, misschien loop ik volgend jaar wel een hele. Pascalle Dautzenberg Met een gezellige groep in de trein naar Eindhoven, de meeste wel wat gespannen, waaronder ik ook. Krijg ik geen pijntjes, kan ik h'm uitlopen? Het is me gelukt maar met pijntjes. Ik had het zwaar maar mijn pr verbeterd en het was het waard. Gezellig afgesloten met een pizza bij de Italiaan. Hele gezellige dag gehad en voor herhaling vatbaar. Nicole Gidding Eindhoven oktober 2015, mijn eerste Halve Marathon ooit, geweldige ervaring, ik dacht dit doe ik 1 keer en dan nooit meer……………… maar tja……… ik train bij STB met een aantal enthousiaste sportievelingen en al snel hadden we in het voorjaar besloten om dit jaar wederom deel te nemen. Een goed schema van Leo en fijne trainingen van Theo, Saskia en Sibille hielpen ons goed op weg. Dan wordt je gevraagd: voor welke tijd ga je dit jaar?? Hmmm, als het maar een beetje sneller is dan vorig jaar ben ik al tevreden. En dan is het zondag 9 oktober, na een gezellig treinreisje, maken we ons in het beursgebouw klaar om naar het startvak te vertrekken. De bedoeling was om enigszins samen met de groep te starten, maar door oponthoud bij de wc’s, was de groep helaas al uit elkaar gevallen. Gelukkig waren de groepjes wel elk voorzien van een trainer. Debbie en Wim gingen weg op een schema eindtijd 2.00 u, Theo, Pascalle en ik gingen er iets rustiger achteraan, maar we hielden ze in het zicht. Ik hield het tempo in het begin gelukkig goed vol, want

26


normaal ben ik een langzame starter en kom later wel op gang. Maar Theo was een hele goede gangmaker voor mij, ik hield hem goed bij en voelde me prima die eerste kilometers. Zo af en toe denk je dan wel, zou ik dit wel 21,1 km volhouden???? Alle klappende en juichende mensen langs de kant geven je een goede stimulans om zo door te gaan. Maar dan opeens zegt Theo dat hij last heeft van zijn kuit en hij kijkt er niet echt blij bij! Even verder staan onze super supporters Xandra en Angelique en ga ik nog rennend met Theo op de foto, maar net op dat moment schiet het er bij Theo in…..hij moet stoppen……. en ik, ik kijk, aarzel, kijk nog eens achterom en zie dat Theo echt niet verder gaat, en nu??? Daar gaat mijn steun en toeverlaat en ik zal toch doormoeten, dat wil ik natuurlijk ook………. Heel in de verte zie ik Wim en Debbie nog wel rennen, maar als ik bij hen wilde komen, zou ik een sprintje alla Dafne Schippers moeten trekken, en dat zat er op dat moment net niet in. Ik nam een half gelletje en bleef mijn vrij constante tempo volhouden. Na een tijdje was ik Debbie en Wim kwijt uit mijn zicht, en toen we de lange weg door het bos indraaiden, besloot ik ietsje harder te gaan, totdat ik die twee stipjes weer zag voor me. Nog maar de andere helft van het gelletje genomen en toen kreeg ik het moeilijk, vooral mijn rechtervoet begon te branden. Ik wist van vorig jaar dat ik de laatste km’s door het centrum door het publiek werd gedragen, maar toen had ik toch ook wat meer energie over dan deze keer. Vooral het allerlaatste stuk richting finish is zo vervelend, je denkt dat je er bijna moet zijn, maar helaas lijkt dat nog een eeuwigheid. Kijkend op mijn klokje zag ik dat de 2uur al waren verstreken, maar dat was ook niet mijn doel – om onder de 2 uur te lopen zou ik 6 minuten sneller moeten zijn dan vorig jaar, en dat leek mij erg veel -. Hup nog even de laatste versnelling erin en ik klokte op 2 uur en 57 seconden (dat werden er officieel nog 59!)…………………WAUW!!!! 5 minuten sneller dan vorig jaar, dat had ik niet verwacht, dat geeft toch een goed gevoel (en weer een doel voor volgend jaar……..toch proberen onder de 2uur….. wie weet??) Het was weer een mooie ervaring, een topdag met gezellige mensen en een heerlijke afsluiting bij de pizzeria!!! Bedankt iedereen! Rob Bolk Mijn eerste officiële halve marathon. Die komt nu eindelijk op uitslagen.nl. De afgelopen tijd stond in het teken van zelfstandig trainen. Werktijden hielden me vaker weg bij STB dan gewenst. Toch lukte het om mezelf klaar te stomen voor de halve Marathon. Een paar trainingen o.l.v. Herman en Saskia hebben me daar ook ontzettend mee geholpen. Ik ging voor een tijd onder mijn record en dat lukte. 2:02:19, voor mij een mooie tijd. Het had ook onder de 2 uur gekund/gemoeten, echter ontbrak bij mij de ervaring om mijn tempo tijdens de wedstijd zo hoog mogelijk te houden. De drukte op het parcours zorgde ook voor wat oponthoud. Diezelfde drukte maakte het eigenlijk ook weer heel leuk. Gelukkig kwam ik ongeveer halverwege, Saskia en Christiana tegen. Ik hoorde Saskia “aanhaken” zeggen en dat deed ik. De rondetijden gingen omlaag en de aanwijzingen van Saskia deden hun werk. Ik heb ontzettend genoten van alle sfeer. Het was een mooie dag met al die top STB’ers. Dit debuut zal me lang heugen. Nu komt een tijd van doorzetten. Aan de slag tegen de kilo’s en sneller worden! Volgend jaar weer meedoen met nieuwe doelen voor ogen. Dat klinkt goed. Onder de vleugel van de STB gaat dat allemaal zeker lukken. PS: Dank aan Herman voor het printen van mijn treinkaartje!  Jos Gubbels Desgevraagd hier een kort stukje over de halve marathon van Eindhoven. Verleden jaar is de deelname hier aan spontaan ontstaan tussen een aantal lopers van STB. Naast de sportieve prestatie waar natuurlijk hard voor getraind werd bleek het vooral ook een gezellig event te zijn. Samen met de trein erheen, je ding doen en bij terugkomst in station Landgraaf een hapje eten en een drankje doen. En dat met gelijkgezinden STB'ers. Dit concept was voor herhaling vatbaar en, gezien de verdubbeling van

27


het aantal deelnemers met vorig jaar, ook dit jaar zeer geslaagd. Pak daarbij de goede organisatie in Eindhoven en de prettige onderlinge sfeer dan heb je alle ingrediënten voor een geslaagde dag. Dus wat mij betreft volgend jaar weer. Noteer alvast 08 oktober 2017. Chritiane Kec Na een aantal maanden van lichamelijke en mentale voorbereiding op de ½ marathon in Eindhoven was het zondag 9-10 dan eindelijk zo ver. Om te beginnen zat het weer ons 100% mee, beter kon niet, dus dat was al een meevaller. S’morgens vertrokken we gezamenlijk met een leuk gezelschap STB leden en supporters vanuit station Landgraaf richting Eindhoven. Dit was allemaal prima geregeld door Frans Hodinius, die ervoor gezorgd had dat we allemaal voor een prikkie heen en terug konden reizen. Ruim op tijd kwamen aan in het beursgebouw, waar we ons verzamelden en menigeen zich nog even rustig kon voorzien van een hapje en een drankje of gebruik kon maken van de sanitaire voorzieningen. Het inleveren van de bagage verliep naar mijn mening niet erg snel, gelukkig waren we dankzij Herm Gerards wel al allemaal voorzien van onze startnummers. Vol goede moed en enigszins toch wat nerveus liepen we even later met z’n allen richting de startvakken. Ja , en dan zijn er toch altijd weer mensen, waaronder ik zelf, die toch nog altijd effe (door de zenuwen) naar toilet moeten. Gelukkig staan er dixies langs de weg, met natuuuuuurlijk de nodige lange rijen wachtenden ervoor. Toch maar aansluiten want rennen met een volle blaas is geen optie. Ja en het klokje tikt maar door, nog een paar minuten en dan zou de start zijn. Ik en nog een enkele andere STB leden stonden nog in de rij voor de dixie, we beseften ons dat het niet alleen op tijd rennen was, maar ook op tijd plassen, en dat viel niet mee in zo’n wiebelende dixie, waar je zeeziek bent als je eruit komt. Uiteindelijk verschenen we toch nog op tijd aan de start. Het was erg leuk om te zien hoeveel deelnemers er waren, maar vooral ook de vele toeschouwers langs de kant. Ik had geluk met zo’n goede coach als Saskia, die met me mee rende , en ook het tempo aangaf. Het voelde goed en ging erg lekker, we liepen +/- 10,5 km gemiddeld en dit ging vrij constant, regelmatig had ik het nodig dat ze me aan mijn jasje trok, en me erop attendeerde om niet te versnellen, dit had ik soms niet in de gaten. Ik heb genoten van alles en iedereen aan de kant. Tot +/- 19 km ging het goed , toen kwam langzaam de man met de hamer, en was het aftellen echt begonnen, maar dankzij de positieve coaching onderweg van Saskia, kan ik zeggen dat ik met een tevreden gevoel de finish heb bereikt met een tijd van 02:01:25, dit was toch 17 sec sneller dan de vorige keer. Het was alleen zeer spijtig om te horen dat Theo en Marianne waren uitgevallen. Daar we het verdiend hadden beloonden we ons als afsluiting met een lekker hapje en drankje bij de pizzeria in Landgraaf, waar we dankzij Jos G de gehele bovenverdieping tot onze beschikking hadden. Kortom het was een hele leuke dag, met een heel leuk gezelschap, en voor wat mij betreft, volgend jaar weer!!! Sjo Kec Met een nog grotere groep dan vorig jaar, ± 35 personen incl. supporters, vertrokken we zondag 9 oktober vanaf station Landgraaf naar Eindhoven. Het was een heel gezellig gezelschap en de sfeer zat er dan vanaf het begin dan ook al

28


goed in. Er werd gezellig gekeuveld en grapjes waren niet van de lucht. Deze relaxte sfeer was mogelijk omdat Frans, Jos en Herm al het een ander hadden geregeld zodat de rest zich hier geen zorgen over hoefde te maken. Dit regelwerk scheelde onze groepsapp t.o.v. vorig jaar toch al gauw zo’n 3000 berichtjes (halleluja). In Eindhoven aangekomen was er nog voldoende tijd voor een kopje koffie en andere versnaperingen. Met de starttijd naderend was toch enige spanning bij sommige lopers te bespeuren. Bij sommigen liep zelfs 5 minuten voor de start de blaas weer vol en om die weer op tijd te legen was een hele uitdaging met al die wachtenden voor hen. Voor mij was het de uitdaging om vooral rustig te blijven en niet als Louis de Funes te gaan stressen. Enfin iedereen was toch nog net op tijd klaar voor de start. Ook dit keer heb ik de run als zeer plezierig ervaren. Er waren ruim voldoende verzorgingsposten voorhanden en samen met het vele publiek zorgden muzikanten langs het parcours voor een gezellige sfeer. Deze gezellige sfeer hebben we ook weer meegenomen naar Landgraaf waar we met zijn allen van onze welverdiende beloning hebben genoten. Terugkijkend op het hele gebeuren constateer ik dat sommigen iets langzamer dan vorig jaar hebben gelopen maar de meesten tijdwinst hebben geboekt (tot wel 6 minuten!!!) De echte winst in mijn ogen is echter het feit dat dit jaar het gezelschap niet meer uit enkel Neem de Benen lopers bestond. ‘Oude rotten’ en ‘nieuwkomers’ waren geen aparte groepen maar zijn net als tijdens de clubreis, zoals het bestuur ooit de wens heeft uitgesproken, als een STB-familie met elkaar opgetrokken en hebben samen deze dag tot een succes gemaakt. Volgend jaar ben ik weer van de partij en ik hoop dat we dan met een nog groter gezelschap naar Eindhoven afreizen. Kun je ook al de benedenverdieping van Santa Maria reserveren Jos. Melanie Das Na een paar maanden trainen dacht ik klaar te zijn voor mijn eerste halve marathon in Eindhoven. Helaas, een week voor de wedstrijd gooide een griep roet in het eten. Ik was niet fit, nog flink verkouden en al buiten adem als ik de trap opliep. Niet verstandig om mee te gaan dus, wat een teleurstelling. Toch heb ik nog even de spanning van de laatste kilometers kunnen meebeleven door “live” mee te kijken naar tijd/afstand van mijn zusje Debbie. Ik ben wel nog mee gaan eten en wat was iedereen enthousiast, leuk om te zien en hopelijk volgend jaar een herkansing. Angelique Bal Helaas door n vervelende blessure, heb ik niet mee kunnen rennen met de halve marathon. Nu zat ik dus met mijn halve marathonkaartje. Mijn zoon Dean wilde het wel proberen en hij had 7 weken de tijd om 21,1 km in de benen te krijgen. Heel enthousiast is hij begonnen met trainen en hij kreeg er ook nog lol in. Vol goede moed en mega relaxed begon hij aan de wedstrijd ( dit in tegenstelling tot zijn moeder die altijd nerveus is voor een wedstrijd ) Mijn man volgende hem op live tracking en na 10 km kwam hij heel relaxed langs gelopen met een brede smile op zijn gezicht. Mijn eerste gedachte " hij heeft er lol in". Theo viel op dit moment helaas uit met een kuitblessure. Paul en Manuel zijn met Theo terug gelopen en Xandra en ik zijn snel wandelend naar de finish gelopen om iedereen op te vangen maar de STB-toppertjes waren bijna allemaal binnen. Super gelopen dames en heren. Wel waren wel op tijd om Dean op te vangen. Hij kwam weer met een smile binnen. Super trots zijn we op hem en zelf is hij mega trots. Als afsluiting zijn we gezellig nog gaan uiteten met de hele bubs en op weg naar huis zegt Dean " Wat een gezellige club hebben jullie ".

29


30


Verjaardagskalender November 1 1 3 10 12 13 15 16 17 19 20 23 26 27 28 30

Audrey Reijnen Jurre Vermeulen Ivo Vincken Iza Siersema Bart Erkens Maartje Kec Tim Roks Huub Donders Ryan Philippi Ellen Penders-Bernaards Iris Pilich Fleur Kramer Isis Stuart LĂŠon Schoonbroodt Leon Hacquier Jacqueline Dieters

December 12 jaar 16 jaar 44 jaar 15 jaar 18 jaar 18 jaar 32 jaar 56 jaar 24 jaar 57 jaar 25 jaar 15 jaar 12 jaar 60 jaar 55 jaar 47 jaar

1 7 10 11 13 13 14 16 16 17 18 19 21 21 27 28 28 29 30

Eric Notermans Rik Radstake Tom Theunissen Nicolien Bout Sjef van Ooyen Jos Meens Sibille Waskiewicz Dave Kil Dennis Lymandt JĂźrgen Schoumakers Gerte Offeringa Maud Missler Jelle Quaedackers Marlies Renkens Alicia Koot Rik Rompen Jeroen Matthes Kyra Hoogeboom Silvie Rutjens

49 jaar 20 jaar 10 jaar 51 jaar 74 jaar 55 jaar 50 jaar 40 jaar 42 jaar 43 jaar 47 jaar 13 jaar 9 jaar 56 jaar 32 jaar 36 jaar 30 jaar 11 jaar 54 jaar

31


32


Joseph verlegt zijn grenzen (bron: Walter Loozen ism Radar) Joseph Li liep op 22 juli zijn eerste hardloopwedstrijd. Hij eindigt op de 10de plek in een tijd van 24 minuten en 17 seconden over 5 kilometer.

Na een kennismakingsperiode komt Marleen er achter waar Joseph zijn interesses liggen. Wandelen in de natuur, zingen, lezen en de bibliotheek bezoeken. Verkeersboeken hebben zijn voorkeur. Met zijn oudste zus is hij dan ook regelmatig in de bibliotheek te vinden. Marleen bedenkt dat het wel eens een goed idee kan zijn om samen met Joseph de bibliotheek te bezoeken. Joseph weet haar tot in detail te vertellen waar welke boeken staan en hoe het uitlenen in zijn werk gaat. Ze ontdekt echter nog wat anders tijdens dat bezoek. Hij vertelt haar dat bewegen gezond is en dat fitness of atletiek misschien wel leuk is om te gaan doen. De fitness blijkt na een proefles uiteindelijk niet zo leuk; bij de atletiek vereniging STB Landgraaf is zijn nieuwsgierigheid echter gewekt.

Een prima prestatie voor een jongen van 17 jaar die een paar maanden geleden pas voor het eerst zijn loopschoenen aantrok. Opmerkelijk? Misschien als je weet wie Joseph Li is. Joseph is autistisch, leerling op de Jan Baptist school en hij bezoekt de buitenschoolse opvang van Radar in Parkstad. Omdat Joseph in september van school gaat, start hij in het project ‘Gewoon doen’. In dit project werkt een aantal Limburgse gemeenten samen met MEE en enkele zorgorganisaties om jong volwassen mensen tussen 18 en 30 jaar met een licht verstandelijke- of psychiatrische beperking mee te laten doen in de samenleving. Eigen kracht, het sociale netwerk en informele zorg zijn daarbij de sleutelwoorden. Omdat de buitenschoolse opvang ook komt te vervallen, is ambulant begeleidster Marleen van Galen bij Radar samen met Joseph en zijn familie aan de slag gegaan om een geschikte vrijetijdsbesteding voor hem te vinden.

33


Vier weken lang probeert hij alle takken van de atletieksport uit. Uiteindelijk vindt hij het beste zijn draai bij de recreantengroep die elke donderdagvond, bij weer en wind, op de atletiekbaan rondjes rent. Ze weten de juiste snaar bij Li te raken. Het verleggen van zijn sportieve prestaties en het samen lopen vindt Joseph geweldig maar ook spannend. Op 22 juli rent hij voor de eerste keer én als snelste van de groep een 5 -kilometerloop. Trots passeert hij met z’n armen in de lucht de finish. Langzaam aan vindt Joseph zijn weg.

Marleen begeleidt Joseph nog elke donderdagavond naar de atletiekbaan. Een volgende stap zal zijn dat zijn ouders hem brengen of dat hij leert met het openbaar vervoer naar de atletiekbaan in Landgraaf te gaan. Die stap gaat misschien wel sneller dan verwacht. Zijn deelname aan zijn eerste hardloopwedstrijd regelde hij met zijn ouders, zijn benen deden vervolgens het werk om tot een prachtige sportieve prestatie te komen. ‘Gewoon doen’ blijkt hier zijn vruchten af te werpen!

Clinic blessurepreventie (door: Iris Pilich en Leo Quaedflieg) We zijn allemaal bekend met blessures. Er is nog geen training voorbij gegaan zonder dat het woord blessure is gevallen. Het is dan ook geen verrassing dat hardlopen een van de sporten is die de meeste kans op blessures geeft. Maar als recreatieve hardloper weten wij vaak niet wat we tegen blessures moeten doen. Rust houden ,of zouden wij juist rustig moeten door trainen? Voor Leo Quadflieg was dit de aanleiding om op woensdag 5 oktober een “clinic blessure preventie” te organiseren. Hij had hiervoor de hulp van Ralf Janssen (fysio) en Rob Riksen (revalidatie-arts) ingeroepen. Voor de 25 enthousiaste deelnemers bestond de avond uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Er werd onder andere ingegaan op dynamische heupstabiliteit en het effect op blessures en

34

op de trainingseffecten op hart-vaat niveau. Kortom, zeer interessante onderwerpen. Korte samenvatting van de clinic Blessures komen voor in alle soorten en maten en niet alleen de recreatieve loper heeft last van blessureleed. Ireen Wust en Arjen Robben zijn hiervan levende voorbeelden. Wel is het een feit dat de beginnende hardloper vaker last heeft van blessures, omdat zij hun lichaam nog niet goed genoeg kennen. Zij weten nog niet wat hun lichaam qua belasting aankan en willen vaak te veel en te snel wat blessures tot gevolg geeft. Het is dan ook vaak deze groep die heel fanatiek start met hardlopen maar na een blessure helaas de draad niet meer oppakken. Dat is heel erg jammer want de loopsport is een van de leukste sporten om te beoefenen.


Rob Riksen wist de deelnemers aan de clinic te vertellen dat je hart en vaten zich sneller aanpassen aan het hardlopen dan je bewegingsgestel. Wanneer je begint met hardlopen of terugkomt van een blessure dan zie je heel snel verbetering optreden op conditioneel niveau. Je hart en vaten passen zich snel aan wanneer je je lichaam inspant en

bijvoorbeeld een aantal keer per week gaat hardlopen. Je bewegingsgestel daarentegen heeft langer nodig om zich aan te passen. De spieren, pezen en de gewrichten hebben tijd nodig om zich te vormen naar de inspanning die jij van je lichaam vraagt en dit duurt vrij lang. Het gevoel zegt al vrij snel na een trainingsperiode dat het het hardlopen aankan en dit is in principe ook het geval op hart en vaat niveau, maar het bewegingsgestel is hier nog niet aan gewend en heeft zich nog niet gevormd naar het hardlopen waardoor er te veel van het lichaam wordt gevraagd en er blessures ontstaan. Ralf Janssen ging verder in op het belang van heupstabiliteit bij het hardlopen. De meeste blessures bij hardlopen ontstaan rondom de knie, kuit, achillespees en het scheenbeen. Maar waar de oorzaak van deze blessures ligt weten wij als recreatieve hardloper vaak niet. Het onderwerp van Ralf zegt al genoeg over het antwoord op de vraag. De oorzaak ligt

vaak bij de heup. Er zijn twee vormen van stabiliteit: passieve en actieve stabiliteit. De passieve variant zijn de onderdelen van een gewricht die niet zelf kunnen aan en ontspannen, dus de banden, de vorm van het gewricht, de botten. De actieve stabiliteit zijn de spieren die rondom het gewricht aan en ontspannen. De actieve stabiliteit is de vorm die trainbaar is en ervoor zorgt dat de druk op de gewrichten en de passieve structuren goed wordt verdeeld en daardoor de eventuele schade beperkt wordt. Bij hardlopen is deze stabiliteit extra belangrijk, omdat er tijdens de landing druk, van wel 3 tot 4 keer het eigen lichaamsgewicht, op je gewrichten komt te staan. Omdat je heup onderdeel is van je bewegingsgestel bij hardlopen moet ook deze getraind worden. Als je de heup niet goed

traint en je veel aan hardlopen doet kunnen de pijntjes vanuit de heup zich verder uitstralen naar andere lichaamsdelen en heeft dit blessures tot gevolg. Als je belastbaarheid hoger is dan de belasting die we aankunnen ontstaan er blessures. En de belastbaarheid van ons lichaam is dan ook wat wij tijdens de baantrainingen en vooral tijdens de warming up trainen. Om de heupstabiliteit te trainen zijn er veel oefeningen, zie ook het stukje over het praktijkgedeelte en op google zijn ook veel voorbeelden te vinden.

35


Na het theoretisch gedeelte was het tijd voor het praktijkgedeelte waar Ralf de STB’ers een aantal oefeningen liet doen om de heupstabiliteit te verbeteren. Door het fout voordoen van oefeningen liet hij zien wat het effect is van heupstabiliteit op de warming up oefeningen en hardlopen in het algemeen. Het effect was duidelijk merkbaar. De belasting die op de foute delen van het lichaam rustte bij het fout uitoefenen van de oefeningen was duidelijk merkbaar en heeft blessures tot gevolg. Wanneer de oefeningen echter goed worden uitgevoerd heeft dit effect op de belastbaarheid die het lichaam aankan en bouw je als het ware de belastbaarheid op. Een goede warming up in de vorm van het uitvoeren van oefeningen zoals skipping, lunches, trippling, etc. zorgt ervoor dat de belastbaarheid die tijdens de training door je lichaam wordt ervaren beter door het lichaam wordt verwerkt waardoor je minder snel

blessures oploopt. Een goede warming up is dus essentieel. Ten slotte een aantal tips voor blessurepreventie van de kenners:  Doseer je trainingsbelasting;  Luister naar je lichaam;  Respecteer het weefselherstel  Optimaliseer je fysieke belastbaarheid (hoe sterker je bent des te meer belasting je aankan) Belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat ieder lichaam anders reageert op de belasting die hardlopen met zich meebrengt. Er is dan ook geen hardloopschema dat bij iedere loper werkt. Bij de een duurt het langer voordat het bewegingsgestel zich heeft aangepast dan bij de ander. Daarnaast is de aanleg voor hardlopen bij iedereen anders. Laat je dan ook een schema maken dat voor jou is geschreven wanneer je naar een doel toe wilt trainen.

Bedankt Leo, Rob en Ralf voor de leuke, leerzame en interactieve avond!

36


Diverse Uitslagen 9/7 10 10/7 2 9 56 60 4 38 50 60 36 16/7 33 22/7 2 10 11 6 4 5 2 2 1 5 3 4 5 2 1 1 4 6 3 6 7 1 26 2 6/8 5 1 3 17 5 5 8 33 37

Int. Volkslauf - Obermaubach 10 km erik haakma Coriotrail - Heerlen 10 km dennis lymandt jeroen matthes andré roumen leo logister 19 km janou homminga rené homminga niels hermans chris hanssen 36 km rik rompen 6 uur van Aalter 6 uur john haan Meander Mondo Verde loop 5 km herman gerards joseph li niels hermans christian brakenhoff maartje kec sjo kec francesca klein christiana kec pierre muijrers carlijn smeets nicolle schleijper pascalle dautzenberg nicole gidding andré roumen 10 km marcel van de pol ellis jacobs ed frehen rico lux carmen jacobs paul jacobs egon verbraak lenie jacobs rob bolk francien van haaren Die 10 von Dürwiss 10 km jeroen matthes marcel van de pol ellis jacobs daniël smirnov bart smeets herman gerards paul jacobs alois pilich lenie jacobs

prestatie

14/8

0:41:30 prestatie

2 7

0:46:13 0:54:01 1:14:47 1:15:27

3 20/8

2:06:12 2:13:37 2:17:06 2:24:39 3:55:40 prestatie 54,564 km. prestatie 0:23:25 0:24:17 0:24:31 0:26:20 0:26:58 0:27:14 0:27:19 0:27:33 0:28:01 0:28:27 0:28:53 0:28:59 0:29:01 0:29:08 0:40:03 0:41:31 0:48:06 0:48:44 0:51:30 0:51:31 0:51:47 0:54:12 0:56:40 0:57:10 prestatie 0:36:09 0:36:56 0:38:54 0:39:42 0:39:55 0:44:25 0:45:26 0:50:51 0:51:04

1 5 21/8 2 27/8 1 3 27/8 35 46 3/9 4 1 2 1 1 4 6 4/9 7 4/9 57 1442 4/9 2 7 2 10/9 3 11/9 5 22 32 1 11 3 1

40. Monschau Marathon 42,195 km marcel van de pol pierre muijrers 56 km john haan Monte Sophia - Niederzier 28,1 km erik haakma bart smeets Raerun - Raeren 10 km dennis lymandt Volks- und Strassenlauf - Hambach 10 km herman gerards HM erik haakma Rundje Catsop 10 km paul jacobs lenie jacobs Rur-Wurm Lauf - Unterbruch 14,065 km marcel van der pol ellis jacobs herman gerards niels hermans lenie jacobs nicolle schleijper sibille waszkiewicz Dijkenloop - Beneden Leeuwen 42,195 km john haan Tilburg Ten Miles 10 EM bart smeets egon verbraak Den Drieschloop - Valkenburg 10 km rob riksen paul jacobs HM erik haakma Int. Volkslauf - Eschweiler 10 km herman gerards Meerssen Marathon 10,55 km dennis lymandt frank defesche leo logister HM ellis jacobs tim roks paul jacobs lenie jacobs

prestatie 3:12:35 4:27:57 5:17:18 prestatie 2:08:21 2:14:45 prestatie 0:43:35 prestatie 0:48:34 1:32:29 prestatie 0:49:13 0:54:11 prestatie 0:56:34 0:59:49 1:06:53 1:07:02 1:16:45 1:23:11 1:31:32 prestatie 3:57:44 prestatie 1:05:53 1:24:04 prestatie 0:41:28 0:48:22 1:33:27 prestatie 0:46:45 prestatie 0:43:29 0:54:30 0:56:04 1:28:46 1:34:48 1:44:26 1:57:13

37


11/9 27 1 18/9 17 18/9 7 18/9 18/9 18/9 14 75 24/9 2 4 4 3 1 4 6 1 1/10 2/10 9 13 48 54 60 111 174

38

Meerssen Marathon HM andré roumen 20 EM erik haakma Beekse Marathon 42,195 km john haan Wepstrom Lauf - Hückelhoven HM rico lux Dam-tot-Dam Loop - Amsterdam 10 EM erik haakma rik rompen leo logister francien van haaren debbie das nicolle schleijper pascalle dautzenberg christiana kec Dam-tot-Dam Loop - Amsterdam 10 EM melanie das marjo goossens sjo kec St. Pieters Beartrail - Maastricht 19 km bart smeets chris hanssen STAP-loop - Brunssum 5 km alicia koot ilya nijsters guus stauvermann andré roumen 10 km erik haakma paul jacobs egon verbraak lenie jacobs Sri Chinmoy 6 uursloop 6 u. Alfa Trailrun 12 km rob riksen dennis lymandt alicia koot ilya nijsters paul jacobs lenie jacobs leo logister

prestatie

2/10

Alfa Trailrun

prestatie 24 km

2:08:10 2:16:34 prestatie 3:43:23 prestatie 1:47:14 prestatie 1:05:29 1:07:30 1:28:23 1:30:08 1:33:59 1:34:05 1:34:29 1:36:01 prestatie 1:38:00 1:40:15 1:43:59 prestatie 1:34:11 1:46:50 prestatie 0:23:50 0:23:52 0:27:16 0:29:46 0:42:11 0:48:37 0:52:12 0:53:30 prestatie

8 9 52 66 8/10 38 9/10 2 1 9/10 66 9/10 6 7 27 9/10 1183 1466 1363 3115 2639 5683 5736 5737 5862 5864 5787 6087 6269 6365 6498 6914 7281 7398 1508

prestatie 0:54:34 0:56:18 1:03:12 1:03:42 1:05:02 1:11:13 1:17:27

ger bodelier ellis jacobs chris hanssen peter hendrix Trail de la Julienne 13 km dennis lymandt 30. Porta Straßenlauf 11,7 km paul jacobs lenie jacobs Boekarest Marathon jos lempers Int. Volkslauf - Geilenkirchen 10 km bart smeets HM erik haakma eric notermans Marathon Eindhoven HM herman gerards ed frehen rico lux alois pilich jos gubbels wim rutjens debbie das nicole gidding saskia rademakers christiana kec rob bolk nicolle schleijper sjo kec pascalle dautzenberg frans hodinius christiaan brakenhoff sibille waszkiewicz marianna hodinius Marathon pierre muijrers

2:01:12 2:01:33 2:27:26 2:30:09 prestatie 1:13:03 prestatie 0:52:24 0:59:28 prestatie 3:14:06 prestatie 0:40:17 1:25:58 1:37:54 prestatie 1:39:17 1:40:34 1:41:05 1:49:52 1:49:56 2:00:33 2:00:59 2:00:59 2:01:25 2:01:25 2:02:19 2:03:10 2:05:08 2:06:50 2:09:21 2:13:23 2:18:56 2:22:42 4:05:59


39


40


Ouwe Leem… 1996-2001 (door: Jo Heinrichs) 15 september jl. gaat bij ons thuis de telefoon. Maayke, mijn dochter en ook oud-STB-lid is toevallig thuis en neemt de telefoon op.. “hoi Maayke, met Theo… “ “Met wie?” Met Theo Schmeits. Allom verbazing in huize Heinrichs. Ik was niet thuis, want ik werk nog (steeds). “wirkt, d’r pap nog?” zei Theo. Theo heeft mij een paar dagen later toch aan de telefoon gekregen en vroeg mij of een stukje wilde schrijven in de rubriek “ouwe leem” En bedankt, Theo! De bedoeling was om een stukje te schrijven over de jaren dat ik penningmeester was bij STB. Nou.. dat wilde ik wel, dat leek mij niet zo moeilijk! Maar ja, toen begon ik erover na te denken en moest ik toch wel heel diep in mijn geheugen graven, want het is toch alweer 20 jaar geleden.Ik werd begin 1996 lid van STB, samen met mijn toenmalige loopmaatje Wiel Frins. Al gauw werden we in de STB-familie van de afdeling Landgraaf opgenomen en trainden we alsof we naar de Olympische spelen wilden. Zes keer per week en één rustdag. Maar alsof dat nog niet genoeg was, kwamen daar nog wat taakjes bij. Wiel werd trainer en afgevaardigde van de jeugd in het bestuur en ik hoorde dat STB op dat moment, als het ware, zonder penningmeester zat. De penningmeester van destijds was Mees van het Hoff en kampte met gezondheidsproblemen. Als ik mij niet vergis nam Cor van Haaren 1 destijds de honneurs waar, maar wilde dat liever niet. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en mij aangemeld om het penningmeesterschap op mij te nemen. Dat doe ik wel even, dacht ik… maar daar ging toch meer tijd in zitten dan ik had verwacht. Maar het was wel dankbaar werk, want STB was een gezonde vereniging. Destijds was Wim van der Linden voorzitter, Jan van Hees secretaris, Jos Janssen vicevoorzitter en zaten Jo van Vlodrop, Cor van Haaren 1 (trainerscommissie)én 2

(wedstrijdsecretaris) en Hub Welting/Wiel Frins (jeugdcommissie) in het bestuur. Harrie Vermeulen was lid. De vergaderingen werden in het begin gehouden in de school waar Wim les gaf. Naderhand werden de vergaderingen bij Wim thuis gehouden.Tijdens deze vergaderingen viel het steeds meer op, dat STB eigenlijk uit verschillende afdelingen bestond, bijvoorbeeld de afdeling Hoensbroek, de afdeling Landgraaf, de jeugdafdeling en een zaalgroep. Steeds vaker kwamen wij tot de conclusie dat STB meer dan 200 leden had, maar dat die zelden samen waren. Iedere afdeling trainde voor zich. Dus kwamen wij op het idee dat STB een kantine nodig had, net zoals een voetbalclub. En omdat de jeugdafdeling steeds groter werd was het zaak om het wat proffesioneler aan te pakken. Wat wilden we..? Moest STB een trimclub blijven of moest STB een volwaardige atletiekvereniging worden? Er was twijfel, want wat had dat voor gevolgen? Moest de contributie omhoog? Moesten we aankloppen bij de gemeente? Destijds werd de beslissing genomen om dit alles te onderzoeken. Er kwamen orienterende gesprekken. De gemeente werd benaderd, voetbalverenigingen werden benaderd om samen te werken. Uiteindelijk, maar toen was ik allang weer exlid van STB, heeft dit geleid tot de vereniging zoals STB er nu voorstaat. Met een geweldige accommodatie en een ledenaantal dat nog steeds groeit. In 2001 heb ik privé het roer behoorlijk omgegooid en werd ik zelfstandig

41


42


ondernemer. Ik kon mijn enningmeesterschap niet meer combineren met het drukke leven dat wij inmiddels hadden. Ik heb het stokje overgedragen aan Harrie Lejeune. Dan misschien nog een klein stukje over mijn “carriere” als loper bij STB. In 1995 stopte ik met voetballen, omdat ik 2 keer per week trainen en 1 wedstrijd per week toch een beetje te veel vond worden. Ik was nog niet thuis van mijn afscheidswedstrijd of ik werd al gevraagd door een familielid om een halve marathon in Sittard te lopen. Een paar keer samen trainen is genoeg om daaraan mee te doen. Nou, dat viel even tegen… maar ik had wel de smaak te pakken en wilde mijn conditie een beetje op peil houden door 1 keer per week in mijn eentje te gaan “trimmen”. Ik was inmiddels in contact gekomen met Wiel Frins en die had tijdens een gezondheidsonderzoek te horen gekregen dat zijn vetgehalte te hoog was en daar iets aan moest gaan doen. Ow, dacht ik.. en die is zeker 10 kg lichter dan mij.

We besloten om samen te gaan “trimmen” en Wiel besloot al snel om lid te worden van STB. Binnen de kortste keren waren bijna onze hele gezinnen actief bij STB. Van 1 keer “trimmen” werd het 5 keer hardlopen (4.38 min per km) en één wedstrijdje per week met als doel om de marathon onder de 3 uur te lopen. Dat is mij helaas nooit gelukt. Maar ik heb wel steeds heerlijk gelopen, totdat…. Ik in 1998 geblesseerd raakte aan mijn knie, geopereerd moest worden en meteen mijn schoenen aan de wilgen mocht hangen van de chirurg. “koop maar een goeie fiets” was zijn advies! Kort maar krachtig.Ik heb me daar in eerste instantie niet bij neergelegd, maar uiteindelijk had hij toch gelijk en ben ik gestopt en… heb een goeie fiets gekocht! Inmiddels heb ik 4 kleinkinderen en ik hoop dat misschien wel eentje kiest voor de atletieksport en dan zal STB wel weer in beeld komen bij opa. Ik ben een voorstander van sporten voor kinderen en daarbij zijn voetballen en atletiek toch steeds mijn favorieten. Ik hoop dat STB zich zo blijft ontwikkelen, zoals dit nu het geval is! Veel succes allemaal!

.

43


44


27ste Internationales Schülermeeting In het weekend van 16, 17 en 18 september was het zover. De 27ste Internationales Schülermeeting vond plaats in Limburg op de Sportpark ter Waerden. Onder leiding van Dick van Pelt hebben vrijwilligers het hele jaar naar dit evenement toegewerkt om de Schülermeeting net zo succesvol, leuk en gezellig te maken als

van S.T.B. Landgraaf voor de wisseltrofee. Zij gingen op de onderdelen hoogspringen, verspringen, kogelstoten, de 1000m sprint en de estafette de competitie met elkaar aan. Het mooie weer, het enthousiasme van de atleten en de meegereisde ouders en de organisatie van de Schülermeeting maakten deze dag een groot succes. De einduitslag van deze leuke, gezellige en sportieve dag was dat ook dit jaar de wisseltrofee in Nederland blijft. De atleten van de

de 26ste Schülermeeting in Tsjechië. Tijdens de Schülermeeting staat naast sporten en bewegen ook verbroedering centraal. Dit jaar waren 290 C en D atleten van atletiekverenigingen uit Frankrijk, Tsjechië, Italië, Duitsland en België aanwezig. Na aankomst op 16 september zijn er oud Hollandse spelletjes uit de kast getrokken om de

atleten kennis te laten maken met Nederland en met elkaar. Dit was een daverend succes! Op zaterdag 17 september gingen de atleten met elkaar de strijd aan op de atletiekbaan

verschillende Limburgse verenigingen, team provincie Limburg, behaalde 364,75 punten en werd daarmee eerste tijdens de wedstrijd. Na de wedstrijd zijn alle atleten gaan eten bij “Bei d’r Joep” op het sportpark en zijn de atleten gaan discozwemmen in zwembad in de Bende. De atleten waren zeer enthousiast en wilden het water niet uitkomen om terug te gaan naar de

45


slaapaccommodatie in de sporthal op Park ter Waerden. Het werd die avond dan ook nog laat voor alle atleten en begeleiders. Op 18 september was het weekend alweer voorbij. Met een ontbijt bij “Bij d’r Joep” werd

de 27ste Schülermeeting afgesloten en gingen alle atleten weer op weg naar huis. Volgend jaar wordt de Schülermeeting gehouden in Frankrijk in Lille. Daar gaat Nederland dan weer de wisseltrofee verdedigen!

Hallo,

Mijn naam is Kyra Hoogeboom en ik ben 10 jaar. Ik heb zondag 09 oktober meegedaan aan de finale wedstrijd bij Unitas in Sittard. Het was mijn laatste Athletic Champ wedstrijd bij de pupillen, want na de herfstvakantie ga ik over naar de junioren. Ik vond het een leuke wedstrijd, maar wel een beetje fris. De stadioncross vond ik het leukste onderdeel, omdat ik over matten moest lopen en over hordes moest springen. Ik heb altijd met veel plezier aan de Athletic Champ wedstrijden meegedaan, maar nu op naar de junioren !!!!!!!

Groetjes Kyra

46


Ik ben Biek Michorius en ik ben 8 jaar oud. Ik heb op school een atletiekles gehad en daarna ben ik lid geworden van STB. Nu doe ik iets meer dan een jaar aan atletiek. Ik vind het erg leuk om met Atlethic Champs mee te doen en het leukste vind ik dan het fortex gooien. Ik heb ook al een paar prijzen gewonnen, zoals een eerste plaats bij de kapellerbosloop. Ik doe het met veel plezier en hoop het ook nog lang te blijven doen. Dit was mijn verhaaltje en ik geef het stokje door aan: Levi! Groetjes Biek.

47


48


STB Clubblad 2016 nr 4  
Advertisement