Page 1


Jaargang 31 juli 2016 nummer 3 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 oktober 2016 Het volgende clubblad verschijnt in oktober 2016

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2016 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2016 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2016 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door Wiel Frins) ...................................................... 5 Breinig läuft (door Rico Lux) ....................................................................... 7 WedstrijdTIP! ............................................................................................. 9 Vrouwen bij S.T.B. (door Carlijn Smeets) .................................................12 Verslapen, verlopen, vermaakt (door Herman Gerards) ........................13 Geslaagde C/D junioren competitie (door Dinand Radstake) .................15 Baksteen door het venster .......................................................................19 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................21 Nieuwe lichting Vaals-Venlo (door team Neem de benen) .....................22 Algemene hardlooptips (bron : Runinfo) .................................................25 Top-weekend STB pupillen (door Ingrid Ploumen) ..................................27 Mental Leo (door Leo Quaedflieg) ...........................................................29 Wissel perikelen (door Herman Gerards en Rob Smulders) ....................31 Vaals-Venlo STB Abrahams ......................................................................33 Training versus prestaties (bron : Netzathleten.de) ................................36 Diverse Uitslagen .....................................................................................37 Ouwe Leem… (door Jo Simons)................................................................41 Verjaardagskalender ................................................................................42 Jeugdpagina .............................................................................................46 Athletics Champs 2016.............................................................................47


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : penningmeester@stblandgraaf.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,65

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,15

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,65

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,80 € 10,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2016 22 juli 28 augustus 25 september 30 oktober 4 december 31 december

Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zaterdag

7e Meander Mondo Verdeloop Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop STB Oliebollenloop

3


Weekschema STB trainingen 2016 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

ter Waerden

18:30

ter Waerden

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Za Zo

Tempo kmh

18:30

ter Waerden

1:00

9 - 9,5

1:00

18:30

TW

VR

VR

18:30

TW

VR

VR

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Begeleiders Alois Pilich Ron Fens Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas Gerte Offeringa

1:30

Dinand Radstake

10

1:00

Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

Duur

10

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze training is bestemd voor lopers (m/v) die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen MG VR VR MG trainen of hun vorm willen aanscherpen. Er wordt getraind op twee temponiveau’s, zodat gevorderde en recreatieve lopers kunnen deelnemen.

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30 1:30

Dick van Pelt Marcel Coerver

18:30

ter Waerden

19:00 19:00

ter Waerden

Do

Vr

4

18:30

18:30

Wo

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

19:00

Di

2

Training

18:30

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) MiLa-groep Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Sp De Voort

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 4 januari – 27 maart Kwartaal 2 : 28 maart – 26 juni (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 27 juni – 25 september Kwartaal 4 : 26 september – 31 december (26 september locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / VR = Sportpark De Voort / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door Wiel Frins) Zoals aangegeven tijdens de laatste jaarvergadering zagen we dat het aantal leden in 2014 en 2015 terugliep. Om inzicht te krijgen in de oorzaak en mogelijke te nemen maatregelen om een verdere terugloop te beperken hebben we e.e.a. nader onderzocht. We hebben hierbij als eerste gekeken of er enige logica zit in de groepen mensen die eind 2014 en eind 2015 onze vereniging hebben verlaten en vervolgens aan de ex-leden gevraagd naar hun reden om het lidmaatschap bij STB-te beëindigen. Bij deze willen we onze bevindingen graag met jullie delen. Kijkend naar de opzeggers zien we dat in totaal 186 mensen onze vereniging verlaten hebben. Het betrof hierbij 118 senioren en 68 jeugdleden.

Een analyse van het aantal jaren dat deze mensen lid zijn geweest levert het volgende beeld op: Dit betekent dat bijna 70% van de opzeggers minder dan 3 jaar lid is geweest van STB en dat mensen die langer dan 3 jaar lid zijn dit ook nog lang blijven. Uitgesplitst naar jeugd en senioren was het beeld dat bij de jeugdleden 81% (55 personen) van de opzeggers minder dan drie jaar lid is geweest en daarna het verloop ca. 2-3 leden per jaar bedraagt. Bij de senioren is het verloop in de eerste 3 jaar 63% (74 personen) en daarna ca. 3 personen per jaar. Resultaten die dus voldoende aanleiding geven om te onderzoeken waardoor nieuwe leden stoppen bij STB. Hiervoor hebben we elk lid via

mail benaderd met het verzoek om aan te geven wat voor hun de aanleiding was om het lidmaatschap te beëindigen. Van de 186 aangeschreven ex-leden hebben 49 mensen gereageerd. Hun motivatie om STB te verlaten was: 8 keer andere sport of geen zin meer, 15 keer blessure of ziekte, 7 keer werk c.q. te druk, 5 keer verhuizing, 1 keer geen aansluiting van jeugd naar senioren, 1 keer te grote trainingsgroepen, 2 keer onhandige trainingstijden, 3 keer ambitieniveau trainingsgroep past niet bij persoonlijke ambitie. Gelet op de diversiteit van de redenen is het niet mogelijk een primaire oorzaak voor het stoppen aan te geven. Aan zaken als kiezen voor een andere sport, te drukke werkomstandigheden en verhuizingen kunnen we als vereniging natuurlijk weinig veranderen. Echter stoppen bij STB in verband met blessure, missen van aansluiting, onhandige trainingstijden en afwijkende ambitieniveaus zijn dingen waar we als vereniging op zijn minst over moeten nadenken willen we in de toekomst aantrekkelijk blijven voor nieuwe en bestaande leden. Als bestuur hebben we dan ook inmiddels een aantal zaken in gang gezet. Zo:  zijn meer trainingsmogelijkheden op diverse niveaus (maandag, dinsdag en woensdag is er ook een 9 – 9,5 km/uur groep);  is er een bijeenkomst geweest waarin de trainers aan de leden hebben uitgelegd hoe de trainingen zijn opgezet en waar ze terecht kunnen voor eigen schema's;  is op basis van die behoefte recent weer eens een 5 km test gedaan;  werkt Leo Quaedflieg aan een seminar over onder andere blessurepreventie. Het kan echter altijd nog beter. Namens het bestuur roep ik alle leden dan ook nadrukkelijk op opmerkingen over bovenstaande zaken en/of ideeën om zaken anders aan te pakken aan mij te melden: wiel.frins@gmail.com Alleen als we weten welke kritiek en behoefte er bij de atleten bestaat kunnen we als bestuur hierop schakelen.

5


6


Breinig läuft (door Rico Lux) Herman Gerards heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven voor ons clubblad n.a.v. een hardloopwedstrijd waaraan wij beiden deelnamen in Breinig. Even voorstellen voor diegenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Rico Lux, 48 jaar, vader van Filip (7 jaar) en woon samen met Sonja en haar kinderen Alexander en Svenja. Ik ben sinds een jaar of vier lid van STB. Ik loop hard sinds 2010. Hiervoor heb ik gedurende 25 jaar fanatiek gewandeld en deelgenomen aan allerlei lange afstandswandelingen. Omdat ik bij diverse Rur Eifel Volkslauf Cup hardloopwedstijden steeds mijn oud collega Herman tegen kwam besloot ik om lid te worden van STB.

Breinig laüft werd door Herman in het 1e clubblad van dit jaar aanbevolen als een interessante wedstrijd in de regio. Helaas hebben slechts Arno Hanssen, Dennis Lymandt, Herman Gerards en ikzelf gebruik gemaakt van deze aanbeveling. Jammer want de wedstrijden in het kader van de Rur Eifel Cup zijn stuk voor stuk zeer mooie wedstrijden die qua landschap veel te bieden hebben en zeer toegankelijk zijn qua deelnameprijs (6 euro) en zonder uitzondering allen super

georganiseerd zijn. Ook onze club maakt terecht onderdeel uit van de Rur Eifel Cup hardloopwedstrijden. De heideloop is een wedstrijd die qua landschap en sfeer niet onderdoet voor de andere wedstrijden in dat verband. Waar ligt dat dan Breinig zult u zich misschien afvragen? Wel nu dit dorpje maakt onderdeel uit van de gemeente Stolberg en ligt even ten zuiden van Aken op zo´n 30 km van Landgraaf. Het is te bereiken door aan het einde van Kornelimünster links bergop te rijden. Het eerste plaatsje waar je dan terechtkomt is Breinig. Voor diegenen die ooit de Aachener Winterlauf hebben gelopen, het is het dorpje dat je rechts ziet liggen als je door Vennwegen aan het lopen bent in het begin van die wedstrijd. Met mooi weer, 20 graden, zonnig en een licht windje reed ik richting Breinig. Aldaar aangekomen een parkeerplaats zoeken zo dicht als mogelijk bij de startlocatie, want zo zijn wij hardlopers. En wie stond met zijn auto tegenover mijn auto, juist ja Herman en Arno. Na het startnummer gehaald te hebben liepen we samen warm door de oude historische dorpskern van Alt Breinig en bespraken we hoe deze wedstrijd zou gaan verlopen. Voor Arno was het de eerste deelname aan deze wedstrijd. Zowel Herman als ikzelf hadden eerder deelgenomen aan deze wedstrijd en wisten dus dat het parcours een grote lus zou zijn door de weilanden rondom Breinig in de richting van Vennwegen. Niet geheel vlak, maar ook geen grote hellingen onderweg. Arno was net als in het jaar ervoor Roy Ploum van plan als het even zou lukken op het podium terecht te komen, Herman ging voor een vergelijkbare tijd als vorig jaar (45 min.) en ikzelf wilde zo langs als mogelijk blijven

7


aanhaken bij Herman. Zo gezegd zo gedaan. Arno vertrok als een speer helemaal voorin en kon gedurende de laatste kilometer inderdaad de 3e plek veiligstellen. Herman eindigde als 82e in 45:22 en ik als 85e in 45:50 van de in totaliteit ruim 360 deelnemers aan de 10 km wedstrijd. Ik was zeer blij met deze tijd want voor het eerst sinds 2013 weer een tijd onder de 46 minuten.

8

Omdat thuis mijn zoon op mij wachtte vertrok ik kort na de wedstrijd huiswaarts en heb ik dus helaas de huldiging van Arno moeten missen. Tot volgend jaar in Breinig. Rico Lux


Zaterdag 6 augustus

Wedstrijd TIP!

Die 10 von Dürwiss

Op een klein half uurtje rijden, net over de grens bij Eschweiler, ligt het dorpje Dürwiss. Hier wordt jaarlijks, op de eerste zaterdag in augustus, de befaamde stratenloop “Die 10 von Dürwiss” gehouden. Naast de hoofdloop over 10 km, zijn er ook kortere afstanden (4 km) en diverse jeugdlopen. De sfeer bij deze wedstrijd is ongeëvenaard. Het hele dorp loopt uit en het is een waar volksfeest. Bewoners langs het parcours zorgen voor drankposten, live muziek en veel spektakel. De wedstrijd is altijd heel druk bezocht en kent een sterk deelnemersveld. De hoofdloop bestaat uit 5 rondjes van 2 km en is nagenoeg vlak. De wedstrijd is ook uitermate geschikt om je wedstrijdvorm te testen. Na afloop is het ook altijd goed vertoeven op het dorpspleintje waar voor de inwendige mens op de welbekende duitse manier goed wordt gezorgd. Het programma : Zeitplan Lf Distanz 1 200 m 2 200 m 3 400 m 4 400 m 5 1000 m 6 1000 m 7 4000 m

Laufbezeichnung (Altersklassen) Bambinilauf (Mädchen) Bambinilauf (Jungen) Kinder U 8 (Mädchen) Kinder U 8 (Jungen) Jugend U12 + U10 (getr. Wertg.) Jugend U16 + U14 (getr. Wertg.) Jedermann (ohne AK Wr.) Jugend U20 + U18 (getr. Wertg.) Schüler werden in Jugend U18 gewertet 8 10000 m Inliner Rennen *) (ohne AK Wr.) 9 10000 m HAUPTLAUF 5-Jahreswertung

Jahrgänge 2010 u. jünger 2010 u. jünger 2008 + 2009 2008 + 2009 2004 – 2007 2000 – 2003 1995 u. älter 1996 - 1999

Startzeiten 15:15 Uhr 15:30 Uhr 15:45 Uhr 16:00 Uhr 16:15 Uhr 16:30 Uhr 17:00 Uhr

2001 u. älter 1995 u. älter

18:00 Uhr 19:30 Uhr

Die fett-gedruckten Läufe sind Wertungsläufe zum Sport-Lövenich Rur-Eifel-Volkslauf-Cup 2016 Ab 21:00 Uhr findet die "After-Run-Party" mit Siegerehrung des Hauptlaufes statt.

Voor meer info en inschrijven zie ook : www.die-10-km-von-duerwiss.de

9


10


11


Vrouwen bij S.T.B. (door Carlijn Smeets) ik aan het hardlopen was geworden. Na de 3 maanden heb ik het gelukkig vrij snel weer kunnen opbouwen en loop nu veel sneller dan dat ik ooit heb gedaan. Waar ik eerst altijd achteraan in de groep liep, loop ik nu (vrijwel) vooraan bij de duurloop op zaterdag en maandag. Op dit moment train ik voor de halve marathon in Eindhoven, of ik de halve daadwerkelijk ga lopen, hangt af hoe het gaat tijdens de trainingen, maar ik ga er natuurlijk voor de volle 100% voor (met dat schema van Leo moet het wel goed komen).

Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Carlijn Smeets, 20 jaar. Ik woon bij mijn ouders op de Gravenweg in Landgraaf en ben 5 jaar samen met mijn vriend Brian. Ik studeer Geneeskunde en heb zojuist het 2de jaar afgesloten (een hele weg te gaan dus nog). Daarnaast werk ik bij als bijbaan bij NLcom, een ICT-bedrijf in Maastricht, als secretaresse. Ik heb tot mijn 15de altijd wedstrijd gezwommen met wat tussenposes door knieblessures. Hardlopen was dan ook niet mijn favoriete sport tot ik mij anderhalf jaar geleden aanmeldde voor Neem de benen 3, sinds die tijd kan ik niet meer zonder. Al ging het in het begin niet van een leien dakje, ik heb in het begin heel veel moeite gehad om met de groep mee te komen, ik was namelijk niet zo snel. Ik had van tevoren nooit kunnen denk dat ik half uur achter elkaar kon rennen met gemak, laat staan een uur. In oktober 2015 kwam er een abrupte stop aan het hardlopen tijdens de stadsloop van Kerkrade, doordat ik een longembolie had gekregen. Ik mocht 3 maanden niet hardlopen, toen merkte ik pas hoe “verslaafd”

12

Ik loop met veel plezier in de gezellige vereniging van STB. Anderhalf jaar verder geniet ik van iedere training, een stukje ontspanning na het studeren, mede dankzij Theo (die iedere training voor ons klaar staat, zelfs op een ontzettende regenachtige maandagavond als er niemand komt opdagen behalve ik), Sibille (zorgt voor de afleiding tijdens de training, altijd lachen), Leo (trainer vanaf moment één, zorgt voor de top schema’s en leuke baantrainingen op donderdag) en natuurlijk alle andere trainers.

Dan Vaals-Venlo, wat een geweldige ervaring! Een enorm gezellige dag, jammer van de regen maar dat mocht de pret niet drukken. Volgend jaar ga ik zeker weer mee. Lees ook de ervaringen van ons team elders in dit blad!


Verslapen, verlopen, vermaakt

(door Herman Gerards)

Verslag van STB’s clubreis 2016 naar Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sinds de laatste clubreis in 2012 naar Tilburg, werd er dit jaar een doorstart gemaakt met de befaamde STB Clubreis. Met maar liefst zestig deelnemers waarvan zo’n kleine veertig lopers en loopsters, werd op zaterdag 18 juni deelgenomen aan de Ahrathon in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dit evenement, dat voor de vijfde keer plaatsvond, heeft voor iedere loper en supporters iets te bieden. Naast de wedstrijden over 5 en 10 km., Halve Marathon en hele Marathon, zijn er genoeg mogelijkheden om ook te wandelen.

’s Ochtends in alle vroegte vertrokken we vanaf ter Waerden met een luxe touringcar van de fa. Slangen. Het enige verslaapgeval – in verband met privacy vermelden we geen naam  - was gelukkig met een persoonlijke wekservice van Jacqueline nog op tijd. Na een uur en drie kwartier, met gecalculeerd fileoponthoud, waren we op de plaats van bestemming. Daar werden als eerste de startnummers bij het Dorint Hotel afgehaald en was het om 9 uur tijd voor de start van onze drie Marathoni’s Bart, Ger en Iwan. Zij liepen twee keer de route over de Rotweinwanderweg door de wijnbergen. Zij liepen alle drie een prima tijd. Iwan werd 2e overall en Bart liep een fantastisch PR. Om 10 uur viel het startschot voor de STB-ers die aan de halve Marathon deelnamen. De

route voert de eerste vijf kilometer over een vlak gedeelte langs de Ahr richting Ahrweiler om vervolgens de wijnbergen in te gaan. Hier wordt je getrakteerd op prachtige panorama’s en een geweldige sfeer met prima verzorgingsposten die nogal druk bezocht werden. Ook waren er diverse bandjes die langs het parcours hun beste (muzikale) beentje voorzetten. Overigens kan ook vermeld worden dat de weergoden ons prima gezind waren op deze clubreis. Terwijl het thuis pijpenstelen regende, was het tijdens het evenement perfect loopweer, afgezien van een kort buitje.

Zelf liep ik ook een prima wedstrijd op een constant tempo rond de 11,5 kmh tot aan het 17 km. punt. De laatste 4 km. heb ik zelfs nog kunnen versnellen en kon daardoor onder het gestelde doel van 1:50 blijven. De finishlijn passeerde ik in 1:48 en was daarmee extra content gelet op de zwaarte van dit parcours. Na de finish tref ik inmiddels ook de andere STB-ers en kom ik het eerste verloopgeval

13


tegen. In plaats van de correcte afstand had deze STB-er bijna 25 km gelopen. Ook hier vermelden we geen naam in verband met privacy . In de middaguren waren de deelnemers aan de 5 en 10 km aan de beurt. Zij liepen een of twee keer een vlak rondje van 5 km door het dorp en langs de Ahr. Ook hier werden prima prestaties geleverd en was het mooi om te zien dat de recreanten en beginners flink progressie hebben geboekt in de afgelopen periode. Helaas was er ook bij de 5 km een verloopgeval die “een brug te ver” was over gestoken. Voor het leger zou deze STB-er afgekeurd worden .

Na afloop van de wedstrijden was het tijd om de inwendige mens te versterken. Bij restaurant Le Mans hadden we een grote ruimte waar met z’n allen aan tafel konden. Als klap op de vuurpijl stond ons daarna nog het afsluitfestival Rock&Wein te wachten op Weingut Sonnenberg. Met de twee coverbands "Soundkitchen" en "Sidewalk" werd de avond onder het genot van het nodige vocht afgesloten. Naar wij hebben vernomen heeft iedereen zich hier goed vermaakt en werd de clubreis 2016 afgesloten. Om even na 23:00 u. vertrokken we moe en voldaan huiswaarts, waar we na 1,5 uur arriveerden. Ook werden al plannen gesmeed voor het volgend jaar met de halve marathon als nieuwe uitdaging voor de recreanten. Noteer dus maar alvast 17 juni 2017 in jullie agenda!

14


Geslaagde C/D junioren competitie (door Dinand Radstake) Dit jaar hebben de junioren van STB deelgenomen aan de competitie voor C/D junioren in de regio zuid-oost Brabant en Limburg (poule 62). Samen met een D-meisjes, C-meisjes en een groep van 3 D-jongens hebben we het zuiden van het land afgereisd om daar samen sportieve dagen te beleven. De competitie bestaat uit 3 wedstrijden en een landelijke finale. Na vele trainingsuren konden de atleten nu eindelijk hun prestaties meten t.o.v. hun concurrentie.

en natuurlijk iets lekkers om te snoepen tussen de onderdelen van de wedstrijd. De vlag van STB ging natuurlijk ook mee. We vertrokken met zijn alle in colonne richting Venray. Met 353 deelnemers was de wedstrijd goed bezet. Uit ervaring van vorig jaar wisten we, dat we op tijd moesten zijn om een mooie plek te bemachtigen op het trapje, waar je kan zitten en de wedstrijd goed kan overzien. Het was een frisse dag en de meegereisde

Atletiek is een individuele sport, maar tijdens de competitie verzamelen de atleten zoveel mogelijk punten voor hun team op allerlei onderdelen, bijvoorbeeld sprint, horden,discus, kogel of speerwerpen. Het team met de meeste punten na 3 competitiedag is uiteraard winnaar.

supporters hadden het fris. Zij zagen andere verenigingen hard werken om hun tenten op te zetten waar je beschut de wedstrijd kon volgen. Zo’n tent lijkt ons toch wel handig! De competitiewedstrijd begint met een estafette. Eerst starten de D-meisjes met 4X60m. Zij liepen een tijd van 38.97 sec voor de 10e plek . Het resultaat viel enigszins tegen. Maar ja, het was de eerste keer dat de meisjes een officiële estafette gelopen hadden. Onze C-meisjes waren al goed op elkaar ingespeeld , de wissels voerde ze uit met een duidelijke roep van “PAK” en “LOS” tijdens de wissel in het wisselvak. Dit viel het jurylid op

De eerste wedstrijd 23 april in Venray. ’s Ochtends vroeg verzamelden de 20 atleten met ouders, begeleiders en de trainers Marcel Coerver en ik, bij de onze atletiekbaan. Bepakt met campingstoel, sporttas vol met de benodigde spulletjes zoals spikes, clubkleding, schilderstape, estafettestokjes, gezond eten

15


en werd goed ontvangen. Hij zei : “dat is pas een goed wissel, zo hoort het!”. Op dat moment voelde ik me een trotse trainer. Na de estafette gingen de atleten naar hun onderdelen waarvoor ze waren ingeschreven. Hiervoor puzzelen de trainers om elk onderdeel sterk bezet te krijgen. Marcel en ik ondersteunde de atleten bij hun onderdeel om eruit te halen wat mogelijk was tijdens deze competitieronde. Als juryvertegenwoordiger van STB mocht Manuel Dumont de wedstrijdorganisatie helpen bij het hoogspringen. De stand van de eerste competitiedag : D-meisjes 5e plaats (15 deelnemende verenigen) C-meisjes 13e plaats (18 deelnemende verenigen)

Tweede wedstrijd 21 mei in Someren. Vanwege mijn werk kon ik deze wedstrijd niet samen met Marcel begeleiden. De recent geslaagde baanatletiektrainer, Leon Weegels vond het leuk om mijn taak over te nemen. Samen hebben ze de 17 atleten onder hun hoede genomen. Het was een mooie zonnige dag waarbij een tent voor schaduw kan kunnen zorgen. Zo’n tent is toch wel handig! Ik heb vanaf mijn werkplek de wedstrijd live kunnen volgen. Door de vele whatsapp’jes en foto’s had ik het gevoel of ik er ook een beetje bij was. De groepsApp mag normaal

16

gesproken alleen gebruikt worden voor informatie aan de atleten en ouders en/of verzorgers. Door alle informatie en foto’s kon ik de telefoon bijna niet wegleggen, bang dat ik iets zou missen. Nu had de app voor een dag even een andere functie. Door afmelding en blessures op deze competitiedag misten we enkele C-meisjes. Het C-team was niet meer compleet. De trainers waren we genoodzaakt om enkele Dmeisjes door te schuiven naar het C-team. Dit was voor enkle D-meisjes erg spannend. Floor Vervuren en Jill Reijnen hebben hun uiterste best gedaan om een goede resultaat neer te zetten tegen 1 of 2 jaar oudere mede-atleten. Zij verbaasde zichzelf met hun resultaat. Super gedaan meiden! John Reijen was het jurylid van STB bij het

verspringen. Is huis en tuin onderhoudsvrij, ben je toch nog aan het harken  De stand van de tweede competitiedag : D-meisjes 9e plaats (15 deelnemende verenigen) C-meisjes 14e plaats (18 deelnemende verenigen) Derde wedstrijd 25 juni in Weert Het vele trainen heeft zin. Je ziet bij veel atleten dat er steeds meer vooruitgang komt. Goed voorbeeld is de estafette bij de eerste wedstrijd, daar werd nog een tijd gelopen van 38,97sec. Op de laatste competitiewedstrijd


werd een tijd van 34.88 sec. gelopen, liefst 4 sec sneller. Ook op individuele onderdelen werd duidelijk beter gescoord. Dit kun je zien aan de totaal score. De persoonlijke en teamresultaten kun je vinden op www.atletiek.nu Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Meisjes C 2987 2484 3748 Meisjes D 4202 3654 4228 Ook in Weert was de wedstrijd goed bezet met 363 atleten. De dag begon wat bewolkt en de atleten konden hun onderdelen goed beoefenen. De D-meisjes team was goed bezet waardoor de meeste maar 2 onderdelen konden doen. Bij een competitiewedstrijd mag een atleet maximaal aan 3 onderdelen meedoen en aan alle onderdelen zit ook nog maximum van 2 of 3 atleten. Marcel en ik hebben ons best gedaan om alle onderdelen goed te bezetten en naar de mogelijkheden van de atleet gekeken. Dit was voor de trainers en voor de atleten niet altijd een even makkelijke keuze. Voor volgend seizoen zijn er al ideeën hoe dit eventueel anders kan.

Dit maal waren John Reijen en Jos Erens juryleden van STB bij het speerwerpen. Bij de competitie is het verplicht om een jurylid te leveren. Het is natuurlijk altijd prettig als iemand mee komt helpen zo kun je afwisselen en heb je tijd om je eigen kinderen aan te moedigen. Ik wil de juryleden bedanken voor hun bijdrage. Ook de 3 jongens wil ik complimenteren voor hun deelname aan de wedstrijd. Het zal niet altijd makkelijk geweest om op stap te gaan met zoveel meiden . Petje af! Op het einde van de dag werden de wolken donkerder en donkerder en de regen kwam met bakken uit de hemel. Tassen, kleren en wij zelf werden kleddernat. Zo’n tent lijkt ons toch wel handig! De wedstrijd in Weert is de laatste van de reeks competitiewedstrijden en de eindbalans kan worden opgemaakt. De C-meisjes hadden tijdens deze competitie niet altijd een volledige team en iedere wedstrijd is aangevuld met D-meisjes. Ook aan de C en D meisjes mijn complimenten voor jullie deelname. Ik zie een duidelijke stijging bij de aanwezigheid van trainingen en wedstrijden. Toppie! Het was een geslaagde competitie en volgend jaar gaan we weer ervoor!

Einduitslag competitie Meisjes C 14e 9219 punten Meisjes D 8e 12079 punten

17


18


Baksteen door het venster Ich bin ein Poëet (vrij naar JF Kennedy) Wat levert ons Establètje ons steeds een veelkleurig palet van informatie, (semi) wetenschappelijke beschouwingen, indrukwekkende belevenissen van leden en niet te vergeten van wedstrijdverslagen, waarin de meeste zinnen beginnen met: Ik was…….Ik deed………..Ik keek…………Ik voelde…….IkIkIkIk dus. Nu een rustpunt in deze kakofonie. En rust wordt bij uitstek gegeven door de beleving van een mooi stuk poëzie. Weg van al die drukte en dat georganiseer. Welkom innerlijke rust en balans. Poëzie is helaas een ondergeschoven kindje in ons clubblad. Een prachtig gedicht kan ogen openen, innerlijke sensaties en vrijheid teweegbrengen en kan helpen diepgewortelde gedachten en gevoelens naar boven te halen. Mits het aansluit op reeds bestaand gedachtengoed dat voor iedereen te begrijpen is, in heldere stijl is geschreven en de lezer achterlaat met een gevoel van oprechte verwondering en verbazing. Een gedicht componeren, dat aan deze eisen voldoet is een moeilijke opdracht. Slechts enkele poëten slagen daarin. Zoals ikzelf bijvoorbeeld. In dit blad verschijnt namelijk exclusief een poëtische bijdrage van mijn hand. Dit gedicht is ook te vinden in de bundel ‘Wieder ein Bundel’ (uitgeverij De Bezige Bij, 27.00 euro) Lees en beleef!

De wens is de vader van de gedachte. De gedachte is de vader van de wens. De vader van de wens is de gedachte. De gedachte is de wens van de vader. De wens van de gedachte is de vader. De gedachte van de wens is de vader. De gedachte van de vader is de wens. Is de wens wel de vader van de gedachte? Mooi, hè!? OK

19


20


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Andy Dritty Andy, 33 jaar, woont in Landgraaf in de Dr. Nolensstraat en is getrouwd met Anke Linssen. Joseph Li Inmiddels al een bekend gezicht bij onze baantrainingen, Joseph is 17 jaar en woont op het Koninginneplein in Landgraaf Jeroen Matthes Jeroen, 29 jaar, woont in Heerlen in de Peter Schunckstraat.

Nieuwe jeugdleden: Uit Landgraaf : Evy Grassi Evi Hoogeveen Fleur Hoogeveen Maxime de Beer Noah Gras Tess Schumans Bente Supheert Uit Eygelshoven : Sarah-Kay Jacobs BeĂŤindiging Lidmaatschap Iwan Theunissen Michael Scholten Ronald Smeets Sylvia Scholten

21


Nieuwe lichting Vaals-Venlo (door team Neem de benen) Het team Neem de benen was dit jaar de nieuwe lichting bij de 32e Vaals-Venlo estafette. Lees hier hun ervaringen! Etappe 1 : Vaals-Wijlre (15,6) door Rico Lux 2 jaar geleden was ik vroeg opgestaan om de STB teams te bekijken bij de start van Vaals Venlo en heb jullie toen gade geslagen tijdens de eerste etappe. Na dit gezien te hebben stond mijn besluit vast: dat wil ik ook. Dit jaar was het dan zover en ik heb deze kans dan ook met twee handen aangegrepen. Ik mocht ook nog de eerste etappe lopen, super toch. Daar kende ik iedere meter want daar liggen mijn roots. Samen met twee fietsbegeleiders

Jenny en Carlijn liep ik in de vroege zondagochtend tussen Vaals en Wijlre. Vervolgens gaf ik het stokje over aan Ed die van Wijlre naar Oirsbeek mocht lopen. Hem moedigden we onderweg aan. Hierna mocht ik samen met Mathijs als loper en Leo (fiets) de derde etappe als fietser mee. Schitterend en erg leuk om te doen. Samen met Jenny en Nicole reed ik vervolgens van plaats naar plaats, moedigden onze lopers en fietsers aan. Uiteindelijk kwamen ook Christian, Rene, Rob en Nicole aan bod om te lopen. Helaas voor Rene moest hij als invaller bijna de hele etappe door de regen. STB Neem de Benen haalde de finish in 9 uur 23, prima resultaat als je bedenkt dat de meesten enkelen jaren geleden nog nooit gelopen hadden en nu dus

22

15km of meer alles gaven. Ik ben trots op dit team en de steun die we kregen, niet in de laatste plaats door Leo. Een schitterende dag ging ten einde. Tot volgend jaar? Etappe 2 : Wijlre-Oirsbeek (16,8) door Ed Frehen Daaarr komt Rico de bocht omgestuiven! Mijn beurt! Een vliegende start en op naar Oirsbeek. Best nog een stukkie. Mijn fietsende begeleiders zijn volgens mij nog de bandjes op aan het pompen bij de wisselplek, maar mij pakken ze niet: ik heb me voorbereid: links, rechts en dan rechtdoor tot Schin op Geul, bij het kapelletje rechts en bij de antieke wegwijzer weer rechts. Ah, daar zul je ze hebben. Net op tijd voor een slokje. Schin op Geul: nu omhoog tot Termaar. Rustig aan. Wel een mooi uitzicht over het Geuldal hier. Termaar! Van hieruit bergaf naar Oirsbeek en daar wacht Mathijs. Etappe 3 : Oirsbeek-Nieuwstadt (14,7) door Mathijs Oostdijk In april kwam het idee om mee te doen met Vaals / Venlo, ik was meteen enthousiast en wilde dan ook graag mee doen. Nadat we een avond samen hadden gezeten, en “les“ kregen van de ervaren mensen, werd ik alleen maar enthousiaster om mee te doen. Enkele dagen later had Christiaan een eerste opzetje gemaakt over wie welke etappe zou gaan lopen en wie welke etappe zou gaan fietsen. Dit had hij trouwens mooi op een houten bord gemaakt  . Ik zag dat ik de eer had om etappe nummer 3 te gaan lopen. Direct maar eens opgezocht hoe deze eruit zag. Dat was heel even schrikken 15,10 km waarvan de eerste 6 km zwaar berg op lopen. Dat werd dus goed trainen om goed voor de dag te komen.


Dit lukte vrij aardig, ondanks mijn afstuderen wat ook nog even diende te gebeuren. Op de dag zelf was ik vrij zenuwachtig, nog een keer tegen mezelf zeggen: niet te snel starten, verdeel je krachten! Om 09:00 kwamen we in Oirsbeek aan, eerst nog maar eens een bezoekje brengen aan de Boels toilet, dan warm lopen. Deze Boels toiletten zagen er trouwens nog zeer schoon uit, misschien kwam dit omdat wij zo’n beetje als eerste groep op de locatie kwamen? Even warm lopen, dit ging goed, geen pijntjes te voelen, of toch? Nee toch niet. Terug bij de auto omkleden, startnummer op spelden en naar de wisselplaats. Op dat moment zie ik Leo (de eerste fietser) al aankomen, net op tijd aanwezig gelukkig. Ed, die de etappe voor mij heeft gelopen, aangetikt en gestart. Net na mij start ook nog iemand, die haalt mij na het eerste paar honderd meter al in, mijn eerste reactie is, sneller lopen.. maar gelukkig zegt Rico (mijn fietsbegeleider) rustig Mathijs, eigen tempo houden. Al vrij snel komt het eerste heuveltje van de dag. Deze gaat nog redelijk vlak en dus kan ik in redelijk tempo boven komen. Even later lopen we over een onverhard gedeelte waarbij het constant af en op loopt, niet echt prettig voor je tempo. In de verte zie ik diegene die me in heeft gehaald, de afstand lijkt niet groter te worden, misschien later nog inhalen? Ik verzet de gedachte en concentreer me op mijn eigen loop. Even later zie ik de neem de benen groep langs de kant van de weg staan, wat doet dat goed zeg en zeker op dat punt. Ze stonden net voor het begin van de berg langs Watersleij omhoog. De berg waar ik als een berg tegen op zag. Met nieuwe krachten begin ik aan de berg. Halverwege de berg toch maar even een klein stukje lopen om op adem te komen. Eenmaal boven aan gekomen en op adem gekomen gaat het bij de 2 teams die bij mij in de buurt lopen even fout qua route planning, zodoende loop ik opeens aan kop, dankzij mijn super route aanwijzer Leo! Helaas is dit maar voor korte duur, diegene die al die tijd voor mij liep is toch sneller dan ik dacht en na enkele honderden meters haalt hij mij dan ook weer in.

Rustig eigen tempo blijven lopen is het eerste wat Rico mij weer zegt en hier houd ik me dan ook maar aan. Na dit is de rest van de etappe redelijk vlak, ik kan lekker mijn tempo lopen en drink en eet iets op het 10 km punt, net voordat we Duitsland in lopen. Daarna is het nog 5 km tot het volgende wisselpunt. Rond het 13 km punt, begin ik toch wel last van mijn benen te krijgen en voel ik de bergen van eerder. Blijven lopen Oostdijk zeg ik tegen me zelf, kom op! Mede dankzij de mentale steun van Rico en de goede wegwijs van Leo kom ik uiteindelijk na 1 uur en 19 minuten aan op het wisselpunt. Even Carlijn aan tikken, en dan zit het er op. Wat een geweldig leuke etappe, maar ook wel zwaar hoor. Volgend jaar weer? JA, absoluut! Etappe 4 : Nieuwstadt-St.Joost (10,9) door Carlijn Smeets Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed aan Vaals-Venlo. Ik heb de eerste (Rico) en laatste (Nicolle) etappe gefietst en zelf de 4de etappe gelopen van 10,9km. Vrij saaie route in vergelijking met de andere etappes, maar dit werd goed gemaakt door de onze navigator Rob. Die al 5 minuten voordat we ergens naar links of naar rechts moesten, stond te zwaaien waar we naar toe moesten, dit leidde tot hilarische momenten bij Nicolle en mij. Het was een super dag en een superleuke ervaring! Volgend jaar zeker weer met dit top team! ď Š Etappe 5 : St.Joost-Herkenbosch (15,2) door Christian Brakenhoff Ik mocht als vijfde starten, na de rust dus. Ik hoefde niet op iemand te wachten, maar er was een heuse countdown voor me. Er startte nog een dame samen met mij, en ze vroeg nog hoe lang ik er over ging doen - mijn antwoord van een uur twintig minuten had een zucht tot gevolg - zelf zou ze er anderhalf uur over gaan doen zei ze. Ondanks dat ze dus dacht dat ik sneller was drong ze me een beetje naar achter met de start. Ik kon haar niet omver lopen, dus liet ik haar maar voor, om haar voor de eerste bocht nog in te halen. Na even aangezet te hebben om wat afstand te creeren viel ik in mijn ritme, en met prima

23


gezelschap van mijn fietsers liep het heerlijk door het platte midden-limburgse landschap. Het was mooi weer, en op wat modder na liep het heerlijk. Bruggetjes over mooie riviertjes, rustige weggetjes en heerlijke bospaadjes samen met heel wat andere lopers (die me allemaal inhaalden) maakten het tot een prettige belevenis. Later mocht ik ook nog een etappe fietsen - net zo'n leuk landschap, maar nu met de uitdaging om de route te ontcijferen. Hier kwamen soms andere lopers best van pas, maar het was over het algemeen best te doen.

De finish was voor mij erg amusant. Een loper van een ander team haalde me een dikke kilometer voor de finish in maar rende niet bij me weg. Tja, en als je dan voor me gaat lopen dan krijg je een eindsprint. Hop, en er langs. Op het nippertje… Lekker gevoel. Een tikkie aan Nicolle en het zat er weer op. Vaals/Venlo 2016 was voor mij de tweede wedstrijd ooit en een prachtige ervaring. Met STB Landgraaf zullen er nog ongetwijfeld heel veel meer volgen!

Al met al was het een heel leuke dag, met goed gezelschap en leuke uitdagingen. Alleen de beloofde barbeque was afwezig, maar dat was niet erg. Volgend jaar weer! Etappe 7 : Boukoul-Belfeld (15) door Rob Bolk Op het nippertje…. Zo was mijn deelname aan Vaals/ Venlo. Voor mijn vakantie (4 weken geleden) kon ik nog geen 15 km lopen. Dus maakte ik een strak schema om in de zuid Franse hitte nog flink bij te trainen. De 15 km werd ruimschoots gehaald, dus bij terugkomst was ik er klaar voor. Op het nippertje…… Twee dagen voor de start werd ik grieperig en kreeg maagklachten. Ik maakte mij zorgen of ik wel zou kunnen lopen. Gelukkig bleek dit wel het geval. Op het nippertje hersteld dus. De avond ervoor nog met verhoging om 19:00 uur naar bed, en om 4:45 uur opstaan. Heerlijk. Mijn etappe was de 7de oftewel de een na laatste. Tijd zat om nog wakker en fit te geraken. Toen de start en de eerste kilometer…. alle twijfel weg en op constante snelheid de hele etappe uitgelopen. 15 km in 01:26:40 voor mij, als net geen beginner meer, een prima tijd. Twee top fietsers aan mijn zijde, Mathijs en Christian. Zij hebben mij net dat beetje extra gegeven.

24

Etappe 8 : Belfeld-Venlo (9) door Nicolle Schleijper De 8e etappe was voor mij. Alsof het zo moest zijn, brak, na alle regen, de zon door toen ik aan de start stond. Volgens de routeplanner was het een etappe met trappen en een heuvel. De hele dag werden er grappen gemaakt over die "heuvel". Venlo is toch zeker vlak, het zal wel een verkeersdrempel zijn. Nou niet dus. Nadat ik eerst via de trappen de A73 over sprintte, kwam er een heuse berg in mijn parcours. Het was een prachtige , gevarieerde route over asfalt en door het bos. Onder aanmoediging van mijn fietsmaatjes Jenny en Carlijn lukte het me zelfs om 3 dames in te halen. En de finish was geweldig, ik mocht een ere rondje over de atletiekbaan lopen, mijn naam werd omgeroepen en mijn teamgenoten stonden me op te wachten. Het was een top dag. We waren een super team Neem de Benen. Volgend jaar weer!


Algemene hardlooptips (bron : Runinfo) 's Morgens vroeg hardlopen  's Morgens vroeg gaan hardlopen kan natuurlijk prima. Het kost misschien wat moeite om je bed uit te komen. Het voordeel is dat je de dag goed begint! Je moet er wel rekening mee houden dat de eerste trainingen 's Morgens vroeg misschien wat minder goed verlopen, omdat je lichaam nog niet helemaal is gewend. De ene mens kost het wat meer moeite dan de andere: je heb ochtend- en avondmensen.  Je moet wat meer tijd uit trekken voor de warming-up. Daarentegen kan je de cooling-down verkorten als je naar je werkt fietst.  De meeste mensen bereiken hun lichamelijke top rond 11 uur ‘s morgens en rond 6 uur in de namiddag. Dit is een belangrijke reden dat marathons vaak starten om 9 uur.  Wanneer je een marathon gaat lopen die vroeg start is het verstandig om regelmatig rond een uur of negen te beginnen met je training. Je lichaam raakt dan gewend aan een inspanning 's Morgens vroeg.  Hartje zomer is het 's morgens vroeg een stuk minder warm. 's Middags hardlopen  Hartje zomer hardlopen kan het in de middag een stuk warmer zijn.  Wanneer je op een warme dag een lange duurloop gaat doen kan je het beste voor de training een glas water of sportdrank drinken.  Gebruik voor het lopen iets lichts (rijstwafel, rijst, salade, boterham, ect).  's Middags gaan hardlopen kan mogelijk een middagdip voorkomen. Opmerking: vrij veel mensen krijgen na het gebruiken van een zware lunch een middagdipje.

Tijdens de wintermaanden kan je 's Middags bij daglicht trainen. Dus ook in het bos. 's Avonds hardlopen  Een nadeel van een geplande avondtraining is dat je soms de training moet overslaan wegens onverwachts tijdgebrek (bijvoorbeeld overwerk) of sociale verplichtingen.  Wanneer je 's avonds voor het eten gaat trainen: gebruik voor het lopen iets lichts (rijstwafel, rijst, salade, boterham, ect) en pas na de training de warme maaltijd.

 

   

Gebruik twee uur voor een zware training of loopwedstrijd geen uitgebreide vaste maaltijd. Sporters slapen over het algemeen beter. Het is echter onverstandig om twee uur voordat je gaat slapen een zware training te doen. Wanneer je een drukke dag heb gehad geeft lichaamsbeweging vaak een rustgevend effect. Tijdens de zomermaanden is het nog lang licht. Hartje zomer gaat de zon pas om 22.00 uur onder. Zorg er voor dat je gezien wordt Loop in het donker niet met muziek.

Hardlopen hartje zomer  In de zomer bij temperaturen rond de 25 ° Celsius is het verstandig langzamer en korter te trainen en meer te drinken voor en na je training.

25


Hardlopen bij 28 ° Celsius en hoger is onverstandig. Tijdens een zware training of op een warme dag kan het vochtverlies oplopen tot een liter per uur. Bij een vochtverlies van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het prestatievermogen duidelijke achteruit. Drink daarom voor, tijdens (per kwartier 150-250 ml) en na het sporten voldoende. Meer drinken dan een liter per uur heeft geen zin omdat je lichaam niet meer vocht kan verwerken Veel lopers gaan in de zomer ook fietsen. Hardlopers kunnen het beste een licht (zo'n 100 omwentelingen per minuut) verzet gebruiken. De anaërobe drempel bij het fietsen is ongeveer 5 lager als bij het lopen. Doe op de fiets geen intensieve trainingen; het kan te koste gaan van je looptechniek. Stel haalbare doelen. Elk behaald doel motiveert. De doelstelling hoeft geen loopwedstrijd te zijn, maar kan ook een ander streven zijn, zoals Looptechniek of duurvermogen verbeteren, een weloverwogen trainingsschema samenstellen of een paar kilo afvallen.

 Hardlopen en motivatie  Motivatie kan ook tegen je werken. Door te hard te trainingen kan je geblesseerd raken of overtraindheid. Ook ligt faalangst op te loer. Wanneer prestaties tegen vallen kan dat voor een goed gemotiveerde sporter zeer demotiverend werken.

26

Wanneer je goed gemotiveerd bent zal je vaak een heel stuk beter presteren. Niet alleen tijdens het sporten is je drijfveer groter, maar ook de invulling en uitvoering van je trainingsschema doe je verstandiger.  Bouw je trainingsschema geleidelijk op. Op deze wijze minder je de kans op blessures en overtraindheid. Bovendien is het waarschijnlijk voor je motivatie beter om regelmatig een kleine stap vooruit te doen dan zo nu en dan een grote stap. Zorg ervoor dat je veel plezier blijft houden in je trainingen en wedstrijden. Als je loopplezier de laatste tijd wat minder is geworden ga dan na hoe dat komt. Of stel je te hoge eisen aan je zelf. Of loop je te veel wedstrijden. Of loop je juist geen wedstrijden door faalangst. Loop je trainingsschema nog eens goed na. Je kunt ook je rondje eens andersom lopen. Of gewoon een tijdje niet hardlopen, maar een andere sport gaan doen. Doe niet elke week hetzelfde. Varieer je trainingsvormen. Ook kan je regelmatig in een andere omgeving gaan lopen. Of je looprondje andersom doen. Het wordt zo waarschijnlijk nooit saai. Wees flexibel. Zorg er voor dat je geen slaaf wordt van je trainingsschema. Als je de hele dag al moe bent, maak dan van een zware training een rustig doorloopje of zelfs een rustdag. Als het al een paar weken niet lekker gaat neem dan flink wat gas terug.


Top-weekend STB pupillen (door Ingrid Ploumen) Het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli was een top weekend voor de pupillen van STB. Ze begonnen op zaterdagochtend met de derde Athletics Champs. Deze vond op onze eigen baan plaats. Hier deden maar liefs 183 kinderen aan mee. Het was een goed georganiseerde wedstrijd, die mede dankzij de vele hulp van de vrijwilligers geslaagd genoemd mag worden. Onze dank hiervoor! Aansluitend aan de wedstrijd vond het kamp plaats. De kinderen, nog moe van de wedstrijd, gingen met enthousiasme aan de slag met het versieren van T-shirts. Daarna trokken ze als een langgerekt wit lint door het veld richting de camping. Daar konden ze heerlijk afkoelen in het zwembad. Na de frietjes en een ijsje vond de speurtocht plaats. In groepjes kwamen ze terug bij BSO Humantis waar werd overnacht. De ochtend begon met een ontbijt en vervolgens lekker buiten spelen totdat om 12 uur de ouders hun kroost weer kwam ophalen. Aan de reacties van de kinderen en ouders te horen was dit een zeer geslaagd kamp. Ook hierbij dank aan de oudercommissie en de vele ouders die hebben geholpen! Hieronder kunnen jullie de reacties lezen van de kinderen over de Athletics Champs en het kamp. Athletics Champs: Noah: ik vond de athletic champs heel leuk Siem: ik vond de athletic champs niet leuk omdat ik ben gevallen Levi: het was super leuk Maartje: ik vond het super leuk en heb ook met hoogspringen mijn score verbeterd Anne: ik vond het een hele leuke wedstrijd. het ging best wel goed Tess: ik vond het een hele leuke wedstrijd en de 4 minuten het leukst Tom: was heel leuk Lotte: het was erg gezellig!! Daphne: ik vond een ding heel erg leuk: slingeren! Dunja: het was spannend Abby: heel leuk! Amy: was leuk gezellig maar ook vermoeiend Jade: het was heel leuk Lupe: het was gezellig en leuk Ralf: het was leuk vooral de wedstrijd Veerle: ik vond het een leuke wedstrijd ZoĂŤ: ik vond het leuk en het leukste onderdeel vond ik poolstokspringen Amber: ik vond het leuk dat het bij ons op de baan was Anne B: ik vond het leuk en ik vond het leuker dan normaal omdat het bij ons op de baan was Eline: ik vond vortex het leukst en estafette vond ik leuk en ging ook heel goed Kyra: ik vind alle wedstrijden wel leuk maar deze was de beste Jolie: ik vond het heel leuk en ik vond geen onderdeel stom. leuke groepjes

27


Kamp: Medy: ik vond het een leuk kamp, de speurtocht en het zwemmen vond ik heel leuk maar de spelletjes zijn ook leuk. dit jaar hadden we geluk met het weer. het kamp is geslaagd ZoĂŤ: ik vond het heel gezellig en leuk. het zwemmen was verfrissend maar toen we gingen slapen maakten de jongens rare geluiden. maar voor de rest was het leuk. Abby: dalijk gaan we waterballon gevecht houden Kyra: ik vond het leuk Amber: ik vond het leuk dat we met water hebben gespeeld en dat we hebben gezwommen Riccos: super leuk Jolie: ik vond het zwemmen heel leuk wel een beetje klein zwembad. ik vond het t-shirt leuk om te maken. en in de speeltuin was het te druk Eline: de speurtocht was het leukst en het zwemmen. hele leuke spelletjes en de wedstrijd. wil volgende keer weer meegaan Lotte: het kamp was heel erg leuk. het leukst vond ik het zwemmen Veerle: ik vond het heel leuk en het leukst vond ik de speurtocht Anne: ik vond het superleuk Jade: ik vond het leuk Amy: ik vond het zwemmen heel leuk Lupe: ik vond de speurtocht het leukst Dunja: ik vond de speurtocht het leukst Daphne: ik vond het zwemmen het allerleukst Quin: heel leuk Tom: heel erg leuk! Noah: speurtocht Mededeling: Binnenkort begint de zomervakantie en dat geldt ook voor de trainingen van de pupillen. Woensdag 20 juli is de laatste training voor de vakantie en we starten weer op woensdag 7 september. Zaterdag 17 september vindt de laatste AC plaats in Maastricht. We hopen dat we weer met zoveel kinderen van STB deelnemen als bij onze eigen wedstrijd. Hert was super gezellig! De pupillen trainers wensen jullie een mooie vakantie en zien jullie graag weer op woensdag 7 september.

28


Mental Leo (door Leo Quaedflieg) Toen ik hoorde dat een aantal Neem de Beners 3, aangevuld met enkel andere STBers, wilde deelnemen aan Vaals-Venlo, heb ik mij opgegeven om als begeleider, fietser, mentaal ondersteuner, supporter of wat dan ook te fungeren. En gelukkig, ik mocht mee đ&#x;˜Šđ&#x;˜Š

Na de pauze was het de beurt aan de regelneef Christian. Voor hem kon de dag al niet meer stuk, zijn vriendin kwam hem aanmoedigen. Hierdoor ging hij als een raket van start waardoor hij nog bijna zijn voorgangster ondersteboven liep. Ook hij liep een vlakke race.

Christiaan was de regelneef, maar indien nodig kon hij bij mij terecht voor advies. Na een aantal weken werd ik wel een beetje "ongerust". Ik hoorde niets van hem. Ik vroeg hem of er nog hulp nodig was, waarop hij steeds reageerde; alles onder controle. En dat was ook zo. Van inschrijving, planning en indeling van lopers en fietsers, routebeschrijvingen, heel veel appjes etc.etc. tot met de terugreis had hij alles onder controle.

Christian werd vervolgens afgelost door good old RenĂŠ(echtgenoot van Jenny). Hij was op het laatste moment ingevlogen om Bianca(helaas verhinderd) te vervangen. RenĂŠ deed dit op Brabants. Onder het motto "stapje terug heb ik niet geleerd" liep hij onder barre weersomstandigheden een puike etappe.

En de lopers??? Die hebben het uitstekend gedaan. Rico liep de eerste etappe in zijn geboortestreek op de automatische piloot, waardoor de fietsers lekker konden genieten van het mooie Limburgse landschap. De 2e etappe werd door Ed gelopen. Deze vond niet in z’n geboortestreek plaats maar was vooraf wel al door hem verkend, met als gevolg dat de fietsers hem maar hoefden te volgen en af toe te voorzien van een drankje. Hierna was de beurt aan Mathijs .Een pittige etappe die ook voor de fietser voorop een uitdaging was. Maar...omdat de snellere lopers met begeleiders meerdere malen "de weg kwijt" waren, lukte het Mathijs zonder ook maar een meter teveel te lopen, deze etappe in een vlak tempo uit te lopen. De laatste etappe voor de pauze kwam voor rekening van Carlijn, onze junior. Bij km 7 stonden wij haar op te wachten om aan te moedigen. Bij het voorbij lopen riep ze nog " die ga ik nog pakken". Hiermee bedoelde ze haar voorganger. Klasse Carlijn!!

De 7e etappe werd door Rob gelopen. Voorzien van de nodige paracetamols(ivm griepverschijnselen) begon hij aan de 15,5 km met het advies het toch maar rustig aan te doen gezien zijn gesteldheid. Ik vraag me nu echter af of die pijnstillers geen doping bevatten. Rob ergerde zich aan zijn voorganger en versnelde de laatste km zo hard dat hij bij de finish net als de Paus het asfalt kuste. Na een lange dag was nu eindelijk Nicolle aan de beurt. Ondanks de relaxte sfeer kwam de spanning toch naar boven; nog maar even een toiletbezoek alvorens aan de warming-up te beginnen. Ook de eigen drinkflesjes moesten mee. Bijgeloof?? Na een mooie maar ook pittige etappe werd Nicolle door haar ploeggenoten met een warm applaus onthaald op de finishplaats. Voor mij was dit de eerste keer dat ik VaalsVenlo als niet-loper mee maakte. En ik mag wel stellen dat het mede dankzij deze leuke groep een geslaagde dag was. Als jullie volgend weer deel nemen, mag ik dan weer mee???? đ&#x;˜Šđ&#x;˜Š Met sportieve groet, Leo

29


30


Wissel perikelen (door Herman Gerards en Rob Smulders) Zondag 26 juni, weer tijd voor de Vaals-Venlo estafette wedstrijd met het STB Abrahams team. Voor de 32e keer vond deze wedstrijd plaats. Inmiddels bijna een beetje traditie, is de eerste etappe mijn etappe en mag ik weer het spits afbijten. Het begon al goed. Een aantal weken voor deze wedstrijd werd er een parcourswijziging aangekondigd in de 1e etappe en had ik er rekening mee gehouden dat de afstand zeker 500 m. korter zou zijn en ik rond de 1:07 zou moeten halen. In de auto onderweg kwam Jo op het idee om even te gaan kijken naar ons Neem de benen team waar Rico de eerste etappe liep. Ter hoogte van Vaalsbroek kwam Rico even later en werd hij aangemoedigd met de STB vlag. Echter… Rico liep het oude (ongewijzigde) parcours. Sh… daar gaan de 2 min. tijdsvoordeel en stelde ik mijn doel bij naar sub 1:10. Om 8:02 was ik aan de beurt. Samen met iemand van de Dodo’s werd gestart. De Dodo-loper probeerde mij het leven zuur te maken en sprintte als een gek weg. Ik liet hem maar gaan. Bij de eerste bocht naar rechts, daar waar het parcours gewijzigd zou zijn, gaat deze meneer echter naar links en wilde dus een stuk afsnijden. Sh….. had ik nu ook maar net gedaan alsof… Een adrenalinekick was het gevolg en ik volgde het normale parcours. Mijn tempo had ik inmiddels goed gevonden en ik bleef lekker constant draaien. Mijn klokje gaf bij 1:00 looptijd exact 13,5 km aan en ik wist dat de sub 1:10 erin zat. Nog even het laatste lange stuk richting Wylre en we zijn bijna bij het wisselpunt. Even het hellinkje op en daar was… GEEN ROB!!! Het duurde ca. 32 sec. en daar kwam een geel truitje… “Loop!!!” schreeuwde ik. Achteraf en bij de finish in

Venlo hebben we best nog wel kunnen lachen. De rest lezen jullie in het verhaal van Rob. (Herman Gerards)

Vaals-Venlo een van de leukste wedstrijden van het jaar. Een jaar lang elke zondag super hard trainen onder begeleiding van mijn coach Theo om mij klaar te stomen voor mijn 2e stagejaar bij de STB Abrahams. Opgehaald door Paul en Rob reden we naar Vaals waar we ons al afvroegen wat het er rustig was, er waren nog maar enkele ploegen aanwezig, dat wees erop dat onze eindtijd zeer laag was geschat en bij ons de wedstrijd druk zeer hoog zat. Ik liep de 2 etappe en ging zeer nerveus weg omdat er een misverstand was bij het wisselpunt, Herman was zo snel dat Theo mij niet kon bereiken op tijd, waardoor we elkaar ongeveer 32 sec. misliepen. Heb toen alles uit de kast getrokken om dat recht te trekken door toch nog een respectabele 1 uur 19 neer te zetten onder de begeleiding van Jo en Erik. Zeker waren de weersomstandigheden perfect, ondanks alle inspanningen zat er toch maar een 4e plek in, toch nog beter dan vorig jaar de 6e plek alleen dat wij maar 31 sec scheelden met de 3 plek was een beetje zuur maar proeft voor volgend jaar naar meer, EEN PODIUM PLEK! (Rob Smulders)

31


32


Vaals-Venlo STB Abrahams Etappe 5 en 8 : Erik Haakma Met Walesiaanse teamspirit geleid door onze ervaren niet-strak-in-het-pak-zittende trainer Theo “ Paolo Conte” Schmeitz (de rustige versie) werd in no time een team gesmeed dat zijn weerga in de stb-iaanse Vaals-Venlo ‘abrahamse’ geschiedenis niet kent. Zo….. die moest er even uit. Toegeweide senior atleten en atletes hadden dagenlang toegeleefd naar hun moment-ofglory in dit eendaagstoernooi. Zelf mocht ik etappe 5 lopen (ik ken alle stoepranden inmiddels uit mijn hoofd) en waande me even transgender toen ik na lang zeuren in de auto bij de trainer, ook de dames etappe mocht lopen. En ja, ook die etappe beviel me uitstekend.

Al rennend in etappe 8 dacht ik aan Herman (schuin voor me fietsend) die waarschijnlijk wekenlang thuis 5 x per dag de trappen af was gerend ter voorbereiding op de afdaling van de Vaalserberg. Rob moet maandenlang gedroomd hebben van - en getraind hebben voor zijn piekmoment: de scherpe wissel. Paul kan ontzettend moeilijk kijken aan het eind van een etappe nadat het halverweg nog zo soepeltjes leek te gaan. Lenie rent gewoon en gewoon en gewoon alsof het geen inspanning kost. Jo deed oude tijden herleven en leek op weg naar een goede tijd op de marathon maar hij stopte gelukkig op tijd. Rob was op en top fit, bijna het goede gewicht en gefocuseerd (oefent speciaal in de sportschool) voor zijn race. Zelf had ik ook een goede en nog belangrijker een gezellige teamgevoeldag.

Alle STB ingredienten zaten deze keer er weer in (gezellig, sportief, tot het uiterste gaan, willen winnen en achteraf een pilsje). Na etappe 8 begon het wachten; het wachten op de uitslag. Net geen podiumplek. We droegen ons lot als een team. Iemand kan nu en dan een penalty missen. No problem (zeg ik nu). Die iemand heeft ons beloofd dat hij volgend jaar 5 minuten van zijn tijd af zal lopen en nog beter oefent op zijn wissel. Zo horen we het graag. Gegroetjes van uw freelenz redacteur etappe 5 en etappe 8, Erik Haakma. Etappe 6 : Jo Born In de aankondiging had Theo aangegeven dat ‘good old’ Jo Born ook een etappe voor zijn rekening zou nemen. Hoewel ik die term zelf vaker in artikelen heb gebruikt, was het confronterend om je zelf zo genoemd te zien. Het geeft aan dat je in de nadagen van je carrière bent, dat een beetje weemoedig naar je wordt gekeken en dat al op voorhand een excuus voor je is ingebouwd. Tja, de waarheid is niet anders. Als je dan toch nog een ‘wedstrijd’ wilt lopen, dan is Vaals – Venlo daar bij uitstek geschikt voor. Zeker als je deel mag uitmaken van STB Abrahams.

Voor het eerst in mijn runnersleven was ik verstandig geweest. De oorspronkelijk voorziene 2e etappe had ik ingeruild voor de 6e, met dank aan Rob Smulders. En achteraf waren die ruim 10 km. ook meer dan

33


voldoende om nog met een goed gevoel de finish te bereiken en de hele week zeer zware (boven)benen te hebben. Voor het overige: een vlak parcours, een zeer welkom fris regenbuitje en twee ervaren fietsers naast me zorgden voor een acceptabele tijd van 47.30 minuten. Met dank aan de trainingsmaatjes van de zondagochtend want door dat harde regime op de heide kon ik deze bijdrage leveren.

voortvarende startsnelheid kon ik in de loop van de wedstrijd helaas niet vasthouden. Ik miste dus duidelijk nog snelheid maar vooral uithoudingsvermogen, dat is in de komende maanden ook mijn belangrijkste aandachtspunt.

Etappe 7 : Rob Riksen De deelname aan editie 2016 van Vaals-Venlo was voor mij vooraf zeker geen vanzelfsprekendheid. Na het ontstaan van een vervelende voetblessure in oktober 2015 tijdens de Alpha trail in Schinnen stond ik lange tijd op non actief. Na kortere testwedstrijden in Brunssum (5 km Parelloop) en Landgraaf (8 km heideloop) was de 7e etappe van Vaals-Venlo weer de eerste wat langere wedstrijd waar ik aan deelnam. Twee jaar geleden liep ik de 7e en 8e etappe gecombineerd (op de dag van NederlandMexico op het WK), omdat het inmiddels opgedoekte STB-Superteam personele problemen had. Voordeel was dus dat ik nu slechts 1 etappe hoefde te lopen. Bij het inlopen waren de weergoden mij gunstig gezind (iedereen kent mijn aangeboren voorkeur voor koel weer tijdens wedstrijden), het regenwater kwam (zoals gebruikelijk deze “zomer�) in grote hoeveelheden omlaag. Tijdens het eerste deel van de wedstrijd bleef het regenen, geleidelijk aan ontstond er echter een waterig zonnetje. De iets te

34

De tandem Herman en Paul loodste mij foutloos over het parcours (twee jaar geleden liep ik nog verkeerd na een ingewikkelde verkeerssituatie). Uiteindelijk finishte ik een tweetal minuten boven het uur op een afstand die iets meer dan 15 km bedroeg. Zeker toen we vernamen dat we het podium slechts op een halve minuut gemist hadden, gaf dat even een korte domper. Uiteindelijk realiseerden we ons wel dat de vierde plek de beste klassering ooit van de Abrahams was. Op naar de volgende editie die hopelijk ook weer wat meer teams (algemeen en van STB) aan de start brengt! Met dank aan de begeleidende tandem Herman en Paul en aan ploegleider Theo uiteraard.


35


Training versus prestaties (bron : Netzathleten.de) Trainen heeft minder invloed op de prestatie dan tot nu toe werd aangenomen. Het doelgericht trainen (deliberate practice) heeft bij sporters kennelijk minder invloed op de prestaties dan tot nu toe werd aangenomen. Dit vermoeden onderzoekers van de Case Western Reserve University. Trainen is één, maar mentale sterkte, lichamelijke/anatomische eigenschappen en onbekende genetische factoren vormen de andere aspecten als het om sportieve (top)prestaties gaat. De invloed die het trainen heeft op de prestaties, is kennelijk geringer dan tot nu toe werd aangenomen. Een werkgroep onder leiding van Brooke Macnamara heeft de onderzoeksresultaten onlangs in Perspectives on Psychological Science gepubliceerd.

De verhouding tussen trainen en sportieve prestatie. De onderzoekers wilden aan de weet komen in hoeverre de stelling dat voor (top)prestaties vooral hard en veel trainen, doorslaggevend is. De psycholoog Anders Ericsson van de Florida State University had eenzelfde stelling, hij beweerde - via een vuistregel - “10.000 uren en ca. 10 jaar zijn nodig om mensen in staat te stellen om buitengewone prestaties te kunnen leveren”. Deze samenhang is tot op heden op veel gebieden zichtbaar geworden. In de sport, bij het schaken en zelfs bij het darten.

36

Macnamara en haar collega’s onderzochten de verhouding tussen doelgericht trainen en de sportieve prestaties in een meta-analyse. In totaal werden 52 Datasets geanalyseerd. Ze kwamen daarbij tot de conclusie dat doelgericht trainen in totaal slechts bij 18% tot de individuele topprestaties leidde. De invloed van doelgericht trainen varieerde daarbij echter afhankelijk van het prestatieniveau. Bij de elite groep kon slechts 1% van de prestatieverschillen verklaard worden als gevolg van doelgericht trainen. Enkele jaren geleden kwam Macnamara en haar onderzoeksteam tot vergelijkbare resultaten op andere gebieden, zoals muziek en opleiding.

Wat is de invloed van de leeftijd? Ook ten aanzien van de leeftijd ontdekten de wetenschappers iets interessants. Zij ontdekten ook dat er geen correlatie bestaat tussen sportieve prestaties op latere leeftijd en het beginnen met sporten op jongere leeftijd. Veel topsporters zijn in de meeste gevallen op relatief latere leeftijd begonnen met trainen dan atleten op een lager niveau. Beginnen met sporten en trainen op latere leeftijd is volgens de wetenschappers zelfs bevorderlijker omdat oudere atleten de basisprincipes van het trainen makkelijker leren en door hun ervaring beter tegen blessures bestand zijn. Conclusie van de wetenschappers is dat voor (top)prestaties meer nodig is dan enkel (doelgerichte) training. Doorslaggevend zijn veelmeer de persoonlijke, genetische en anatomische eigenschappen voor de prestatie.


Diverse Uitslagen 8/5 36 15/5 5 7 4 3 29 36 8 9 20 23 42 53 2 1 2 3 1 3 9 2 6 3 4 6 4 5 1 2 6 2 3 4 9 1 9 12 4 19/5 1 5 9 10 5 22 33 34 21/5 6 7

Maasmarathon - Visé Halve Marathon erik haakma 37e STB Heideloop - Landgraaf 3,3 km quinn latour nathalie senden 5 km daniel smirnov anke linssen rob bolk sjo kec christiana kec debbie das melanie das anna coerver jenny matthijsse-gerards sevanne gielen 5 EM arno hanssen ellis jacobs rob riksen herman gerards jacqueline dieters claudia beckers-steinbusch alois pilich lenie jacobs guua stauvermann pierre muijrers andré roumen carlijn smeets peggy de bas bianca de winter 10 EM erik haakma loraine homminga rik rompen tim roks ilya nijsters ed frehen rico lux alicia koot rene homminga rené clement audrey de wijs 21e CeBuSta-loop Heerlen 5 km ellis jacobs rik rompen herman gerards rico lux sabine krieg pierre muijrers andré roumen hub collaris The Great Wall Marathon - Peking jos lempers john haan

prestatie

22/5

1:29:54 prestatie

442 1015 1059 1061 1084 2002 28/5

0:15:14 0:18:49 0:19:34 0:23:05 0:25:23 0:26:10 0:26:16 0:26:18 0:27:57 0:28:26 0:31:29 0:33:42 0:29:53 0:31:54 0:32:30 0:38:18 0:38:26 0:39:57 0:41:57 0:42:05 0:43:01 0:44:52 0:45:44 0:52:16 0:52:30 0:56:43 1:06:05 1:10:37 1:11:31 1:14:45 1:15:05 1:15:11 1:15:59 1:16:45 1:16:46 1:20:00 1:23:36 prestatie 0:18:20 0:19:19 0:21:12 0:21:14 0:23:45 0:25:14 0:27:18 0:29:33 prestatie 5:44:47 5:44:47

7 4/6 35 4/6 10 5/6 3 4 36 9/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 10/6 3 12/6 36 440 29 1069

Marikenloop - Nijmegen 10 km xandra verrips nicole gidding marjo goossens nicolle schleijper pascalle dautzenberg marianna hodinius 38e Vennlauf - Mützenich 21,1 km erik haakma La chausse des gants Ardeche 21 km ger bodelier Mitsommernachtslauf - Konzen 14,065 km erik haakma Trailrun Leudal 12 km dennis lymandt 20 km janou homminga rene homminga Baantest STB 5 km ger bodelier daniël smirnov rik rompen rob riksen ed frehen rob smulders rico lux egon verbraak leo logister jozef li debbie das christiana kec sjo kec nicolle schleijper angelique bal tonie van wijk carlijn smeets esther hertog marjo wetzels bianca de winter Adelanteloop - Heerlen 8 km carmen jacobs Maastrichts Mooiste 5 km carlijn smeets 5 EM marianna hodinius 10 EM erik haakma sjo kec

prestatie 0:52:53 0:56:35 0:56:47 0:56:48 0:56:55 1:01:31 prestatie 1:29:33 prestatie 2:09:41 prestatie 0:56:26 prestatie 0:51:48 1:38:02 1:46:36 prestatie 0:18:47 0:19:02 0:19:14 0:19:18 0:21:32 0:22:19 0:22:27 0:22:44 0:24:13 0:24:13 0:26:11 0:26:11 0:26:24 0:26:33 0:26:55 0:27:15 0:27:34 0:30:40 0:31:57 0:34:02 prestatie 0:39:46 prestatie 0:25:27 1:04:44 1:06:32 1:45:29

37


17/6 3 4 18 13 4 70 20 18/6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 2 2 3 3 6 7 7 7 9 11 2 2 4 10 16 7 13 25 4 55 21 8 1 1 2

Bufferrun - Bingelrade 5 km audrey de wijs carlijn smeets bianca de winter 10 km erik haakma alicia koot paul jacobs tanja de jong 5e Ahrathon - Bad Neuenahr 5 km sibille waszkiewicz melanie das angelique bal huub collaris 10 km ed frehen anke linssen huub donders jacqueline dieters christian brakenhoff roger gillissen sjo kec debbie das theo schmeits christiana kec nicolle schleijper nicole gidding roger steens kristi hanssen marjo goossens anqelique smits gerte offeringa 21,1 km ellis jacobs arno hanssen herman gerards rene homminga rico lux janou homminga egon verbraak jos gubbels lenie jacobs sjack hoop frans hodinius marianna hodinius 42,2 km iwan theunissen ger bodelier bart smeets

prestatie

19/6

0:24:31 0:28:57 0:33:46

2

0:39:25 0:47:18 0:47:34 0:54:30 prestatie 0:26:01 0:27:39 0:27:40 0:33:26 0:43:04 0:44:48 0:45:03 0:46:44 0:50:44 0:50:49 0:52:45 0:52:49 0:53:15 0:53:23 0:54:06 0:54:48 0:55:27 0:55:42 0:55:53 0:57:56 1:02:52 1:33:55 1:37:04 1:48:46 1:49:23 1:51:08 1:51:54 1:59:32 2:01:51 2:10:28 2:26:22 2:49:21 2:49:21

14 26/6 8 11 17 19 14 19 7 23 2 29 9 15 5 26 1 16 26/6 5 28 2/7 4 9

Child Learn Marathon 21,1 km erik haakma 42,2 km john haan 32e Vaals Venlo Estafette Etappe 1 (15,6 km) herman gerards rico lux Etappe 2 (16,8 km) ed frehen rob smulders Etappe 3 (14,7 km) paul jacobs mathijs oostdijk Etappe 4 (10,9 km) lenie jacobs carlijn smeets Etappe 5 (15,2 km) erik haakma christian brakenhoff Etappe 6 (10,3 km) jo born rene mattijsse Etappe 7 (15 km) rob riksen rob bolk Etappe 8 (9 km) erika haakma nicolle schleijper Bemels Beste Boeren Bergloop 15 km marcel van de pol niels hermans Int. Volkslauf Eicherscheid 10 km arno hanssen ellis jacobs

prestatie 1:28:23 3:50:57 prestatie 1:09:53 1:12:40 1:18:28 1:19:06 1:11:51 1:19:08 0:56:15 1:02:16 0:59:51 1:27:06 0:47:34 0:50:40 1:02:46 1:26:53 0:38:03 0:50:53 prestatie 1:03:49 1:18:03 prestatie 0:36:06 0:38:18

3:04:31 3:16:10 3:32:58

Startlocatie dinsdag-, woensdag- en zondagtrainingen senioren In overleg met de trainers/begeleiders is besloten om Sportpark “De Voort� aan de Puddelerweg 66, 6373CD te Landgraaf, definitief aan te houden als nieuwe startlocatie voor de dinsdag-, woensdag- en zondagtrainingen. Met vriendelijke groet Annick Ploumen

38


39


40


Ouwe Leem… (door Jo Simons) Tijdens de 37e Heideloop op zondag 15 mei 2016 werd ik benaderd door Theo Schmeits en Herman Gerards om als oudgediende iets te schrijven voor het clubblad. Voornamelijk over mijn tijd bij de STB als bestuurslid en hoe e.e.a. toen werd gedaan. Mijn periode als hardloper heeft zich afgespeeld in de periode van 1977/78 tot ca 1990. Hij/zij die over de geschiedenis van de STB heeft gelezen op de website weet dat we het dan hebben over de periode van 3 losse loopgroepen tot oprichting van de Stichting Trimclub Brunssummerheide. De Stichting is opgericht in 1981 door Jo Eyck, Cor Ostlender en Jo Simons bij notaris Jos van der Putte, die zelf ook een actief loper was. Reden tot de oprichting van de stichting was de persoonlijke aansprakelijkheid van hen die evenementen organiseerden of loopgroepen begeleidden. De Stichting kende geen leden maar deelnemers. Vanaf 1984 is de verenigingsvorm gekomen. De drie loopgroepen waren: 1. Sparringpartners van judoka Martin Poglajen. Hun trainer was Harrie Leuken. Andere bekende namen waren o.a. (Pa) Wim van Dijk, dochter Annelies van Dijk, Albert Lieberg en Sjaak Gerards. 2. Loopgroep Heksenberg. Hun trainer was Jo Eyck. De fanatiekere groep. 3. Loopgroep Cor Ostlender. Op de zondagmorgen om 8:15 uur kwamen we bijeen in de Brunssummerheide op de Kamperheideweg. Hardlopers van de fanatieke en minder fanatieke groep. De lopers van deze 3 loopgroepen zijn in een later stadium samengegaan tot de Trimclub Brunssummerheide. Hoe werden toen een aantal zaken geregeld? Op zondag 27 april 1980 organiseerden we de 1e Heideloop. Geld hadden de organisatoren niet want we kenden als stichting geen contributie. 7 personen gaven vervolgens uit hun privévermogen 100 gulden (€ 45) met de

mededeling dat men er rekening mee moest houden dat men het geld niet terug zou krijgen. Deze personen waren: Jo Eyck, Cor Ostlender, Jo Simons, Nico Jonker, Albert Baar, Harrie Kremers en Max van Wersch. Jo Simons beheerde de financiën. Na de 1e Heideloop was ik erg nerveus volgens Jo Eyck. Er waren ca 600-700 deelnemers. Ik had schijnbaar een te kleine geldkist meegenomen want de deksel was niet dicht te krijgen. Toen is een financiële basis gelegd voor de huidige STB. Waarom? Toen de vereniging in 1984 werd opgericht was de Stichting niet meer nodig. Het vermogen van de Stichting is toen geschonken aan de vereniging. De 1e penningmeester van de vereniging Gert Wollersheim kan zich het exacte bedrag niet meer herinneren en ik ook niet meer maar een bedrag van ca 3.500 gulden (ca € 1.600) zal het zijn geweest. Het verhaal over die 100 gulden (€ 45) komt vrijwel iedere Heideloop door Nico Jonker en mij ter sprake. Nico Jonker en Jo Simons zijn overigens de enige organisatoren van de 1e Heideloop die vrijwel geen of heel weinig Heidelopen gemist hebben. Als de Heideloop voorbij was gingen meestal Wim van der Linden, Trea en ondergetekende naar het kantoor van mijn toenmalige werkgever en daar werd tot ca 21:00 uur de uitslagenlijst samengesteld met een mechanische schijfmachine. Tikfouten moesten we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Hoe inden we de gelden voor wedstrijden toen we nog stichting waren? Meestal op de woensdagavond kwamen de deelnemers naar mij toe en betaalden contant de bijdrage. Als ik dan aan de training kon beginnen had ik vaak een paar honderd gulden op zak met veel kleingeld er waren soms 30-40 deelnemers. Een stuk papier en een potlood waren mijn bewijsstuk. Ik was dan ook een stuk zwaarder tijdens de training.

41


Verjaardagskalender 17

Yara Ruijsch

12 jaar

1

Melanie Das

Augustus 44 jaar

19

Kim Dörenberg

14 jaar

1

Imke Erens

14 jaar

19

Egon Verbraak

59 jaar

2

Christian Brakenhoff

38 jaar

21

Dunya Ait Mellouk

2

Ralf Moors

12 jaar

21

Ivo Schmitz

18 jaar

4

Michel Hodenius

47 jaar

24

Marjo Wetzels

57 jaar

4

Leo Quaedflieg

54 jaar

25

Marian Jongen

57 jaar

4

Tom Weegels

12 jaar

26

Tonie van Wijk

34 jaar

5

Floor Vervuren

13 jaar

27

René Homminga

53 jaar

6

Sica Verwasch

13 jaar

27

Wim Rutjens

55 jaar

7

Egon Borghans

52 jaar

27

Bart Smeets

43 jaar

8

Jos Gubbels

48 jaar

30

Michel Beckers

35 jaar

8

Dick van Pelt

55 jaar

8

Geertje de Weerdt

44 jaar

12

Marjo Moonen

57 jaar

3

Theo de Leeuw

13

Antoinette Haan

55 jaar

5

Marijn Winthagen

13

Anouk Meijers-Haan

29 jaar

6

Laura van Laere

14 jaar

16

Anita Moonen

58 jaar

7

Cindy Burger

43 jaar

19

Mart Riksen

20 jaar

7

Bert Daemen

52 jaar

20

Lenie Jacobs

56 jaar

8

Marjo Goossens

50 jaar

22

Peter Hendrix

55 jaar

9

Anke Linssen

32 jaar

25

Iwan Theunissen

44 jaar

9

Roger Steens

48 jaar

26

Louis Cordewener

66 jaar

11

Bjorn Bartholomé

12 jaar

26

Guus Stauvermann

63 jaar

12

Frits Holleman

37 jaar

27

Nicolle Schleijper

50 jaar

12

Jacqueline Scholtes

62 jaar

28

Angelique Smits

46 jaar

13

Tess Verbruggen

14 jaar

29

Ed Frehen

42 jaar

14

Jolie Dreessen

10 jaar

29

Ton Starmans

65 jaar

15

Jorn Scheeren

12 jaar

17

Chris Hanssen

63 jaar

17

Sabine Krieg

48 jaar

September

8 jaar

Oktober 56 jaar 9 jaar

1

Paul Bex

21 jaar

17

Anita Vandegard

53 jaar

1

Rico Lux

49 jaar

20

Senne Speetjens

11 jaar

1

Hub Prevoo

62 jaar

27

Eva Collaris

61 jaar

2

Thea Wilmsen

61 jaar

27

Ria Ederveen-Benning

71 jaar

4

Dorota Heldens

43 jaar

28

Connor Raemaekers

18 jaar

6

Richard Thomas

48 jaar

29

Krista Jansen

33 jaar

7

Jenny Matthijsse-Gerards

52 jaar

29

Bianca de Winter

52 jaar

8

Carlijn Smeets

21 jaar

30

Harrie Enninga

59 jaar

10

Bente Paulssen

7 jaar

30

Geert Pouls

57 jaar

11

Niels Hermans

30 jaar

31

Daphne Erens

15 15

Jo Born

62 jaar

Erik Haakma

56 jaar

42

9 jaar


Rob Bolk sprak van “wij waren destijds wedstrijdlopers” in zijn artikel en daarmee ben ik het volledig eens. In de wedstrijd waren wij prestatiegericht en is er menig onderlinge afspraak uitgevochten waarvan nog voorbeelden volgen. Cor Ostlender - zelf ook een “streber” – waarschuwde de wedstrijdlopers wel vaker met zijn gezegde: “Hardlopers zijn doodlopers” (= wie te snel begint, haalt misschien het einde niet). In de beginjaren van mijn hardloopperiode was er te weinig afwisseling in de trainingsmethodiek om de prestaties echt te verbeteren. Toen we echter op de Afcentbaan konden trainen gingen de prestaties bij velen vooruit. Ook was het korte baanwerk een welkome afwisseling. Bekend zijn de 10 x 400 m intensief met lang herstel. 3 minuten en 45/50 seconden per km was mijn streven. We liepen toen met klokjes om met het doel constant tempo-gevoel te krijgen. Dat leverde goed resultaat op totdat de trainer zei : “en nu zonder klokjes”. Toen werden er records door diverse personen gebroken. Was de STB, hun wedstrijden en de wedstrijdlopers destijds bekend in de regio? Ja, want wij gingen soms met 30-50 en meer deelnemers naar loopevenementen in de (inter)nationale regio en waren een graag geziene gast. Wij hadden toen ca 100 deelnemers bij de Stichting. Wij hadden soms 500—700 deelnemers op een evenement wat wij organiseerden. Jaloersheid was er ook soms bij andere officiële bij de KNAU aangesloten verenigingen. Het is zelfs een keer geweest dat de Heideloop als “verboden wedstrijd” is aangemerkt door de KNAU. Dat betekende dat als officiële KNAU leden deelnamen aan de Heideloop zij het risico liepen een boete/disciplinaire straf te krijgen. Jo Eyck en ondergetekende weten welke Limburgse KNAU-bestuurder ons dat kunstje

geflikt had. Met betreffend persoon uit Sittard is toen een hartig woordje gesproken. Over uitvechten onderlinge wedstrijden gesproken. Waar en echt gebeurd. Een zekere M.R en een zekere J.E(yck) zouden met elkaar de degens kruisen tijdens een 10 km wedstrijd in Ubach over Worms. Het toeval wilde echter dat vlak voor de start M.R. dringend een grote behoefte moest doen en het startschot zou spoedig vallen. De grote behoefte is geschied tijdens de wedstrijd direct na de start. Hoe de korte broek en bovenbenen van M.R. er na de wedstrijd uitzagen kan u zich wellicht een voorstelling van maken en hij had ook nog de weddingschap verloren. Hoe werd er overleg gepleegd door het bestuur? Ondergetekende had Jo Eyck tijdens kantooruren dringend nodig voor overleg. Dus werd zijn kantoor gebeld en kreeg ik zijn secretaresse aan de lijn. Jo Eyck was buitenshuis beschäftigt. Toen ik vroeg waar ik Jo dan eventueel kon bereiken want het was dringend werd zijn agenda geraadpleegd. Dinsdagmiddag 14:45 uur. U zou eens kunnen proberen ter hoogte van de Heikop daar was hij beschäftigt (lees hardlopen maar dat wist zijn secretaresse niet).

Een zekere A.R. - nu nog actief loper - en ondergetekende zouden de degens kruisen tijdens de jaarlijkse traditionele Achener Winterlauf. Het toeval wil dat jaarlijks de dag voor de wedstrijd er een feestavond plaatsvond bij de werkgever van mijn echtgenote Francien. Dus wat laat in bed en er was ook sprake van licht alcohol gebruik. André informeerde of ik zeer tijdig in bed lag en of ik mij met eten en drank goed voorbereid had op de onderlinge wedstrijd. Ik vertelde mijn verhaal en hij reageerde als volgt : “Dan bak je onderweg maar een eitje”. Ik kwam echter geheel ontspannen aan de start.

43


44


Hoe fanatiek we waren maar onderweg moest en zou hij eraan geloven en zo geschiedde. Aan de finish kon ik het niet nalaten. “André, ik heb me dat eitje gebakken” We waren elkaars vrienden maar tijdens de wedstrijd elkaars rivalen. Op de Heideloop was er een beker voor die inwoner van Landgraaf die als 1e de finish zou bereiken beschikbaar gesteld door de gemeente Landgraaf. Joep Smeets – ja, van de herenkapsalon, sponsor STB – en ondergetekende waren aan elkaar gewaagd en wij zouden beide vechten voor de beker. Tijdens de wedstrijd voegde zich een derde persoon bij ons. Hij vroeg waarvoor wij aan het lopen waren. Wij deelden hem mede dat wij voor de Landgraafbeker streden en aan elkaar gewaagd waren. Joep en ik kenden de vreemdeling toen nog niet en hij vertelde niet wie hij was. Vlak voor de finish liep betreffend persoon - Wil Jung van Achilles Top zo bleek achteraf – bij ons weg. Joep en ik gingen gezamenlijk over de finish zo hadden we besloten in de veronderstelling dat wij de beker hadden gewonnen. Het spreekwoord: Wanneer twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen werd hier letterlijk toegepast. Wil Jung kwam toen bij ons en zei: “Jonge, ich kom och oet Landgraaf”. Als ik Wil nu soms tegenkom moeten we er nog steeds om lachen.

STB heeft in de loop er tijd ook nog een andere bijnaam gehad. Starmans Trim Bende. Immers wie van de familie Starmans met aanhang was geen deelnemer bij ons. Ca 10-20 personen. Iedereen was fanatiek en presteerde naar vermogen. Zo ook ondergetekende. Mijn favoriete afstanden waren tussen de 15 en 25 km. De marathon heb ik weliswaar 6 of 7 keer gelopen maar was niet mijn favoriete afstand. Enkele tijden van geleverde prestaties. 15 km 0:57:17 uur in Wegberg op 31-12-1983 20 km 1:08:16 uur in Brunssum op 10-09-1983 ½ marathon. 1:24:15 uur in Titz op 21-09-1980 25 km 1:37:56 uur in Hüchem Stammeln op 20-03-1983 Marathon 3:17:21 uur in Essen op 24-10-1981 Marathon 3:08:00 uur in Rotterdam. Coopertest. 12 minuten. 3325 meter op 18-09-1984. Heideloop. 10 EM. 1.02:04 uur in Landgraaf.

Met enige regelmaat raadpleeg ik weleens de website van de STB. Als ik dan zie hoe de STB is gegroeid in ledenaantallen, mogelijkheden en faciliteiten. Als ik dan zie - als ex-bestuurslid van de Stichting – dat we een financiële (start)bijdrage hebben kunnen leveren voor deze fantastische vereniging, dan ben ik daar stiekem trots op. Een oudgediende, Jo Simons.

45


Jeugdpagina

Hallo, Ik ben Marijn Winthagen en ben 8 jaar. In 2014 ben ik begonnen met trainen voor de Parelloop bij STB. Ik vond het daar zo gezellig dat ik ben gebleven. De trainingen zijn altijd anders en leuk, vooral trainingen in het bos vind ik erg leuk. Ik geef het stokje door aan Biek.

46


Athletics Champs 2016

47


48


STB Clubblad 2016 nr 3  
Advertisement