Page 1


3Jaargang 31 mei 2016 nummer 2 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 juli 2016 Het volgende clubblad verschijnt in juli 2016

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2016 ............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2016 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2016 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door: Annick Ploumen) ........................................... 5 Van lopen naar parellopen…(door Melanie Das en Angelique Bal) ........... 6 Utrecht Science Marathon (door Arno Hanssen) .................................... 9 Vrouwen bij S.T.B.(door Sharon Hegt) .....................................................13 Locatietrainingen( door Theo Schmeits) ..................................................14 Wedstrijd tip (door Herman Gerards) ......................................................17 Baksteen door het venster .......................................................................19 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .........................................................20 Baksteen door het venster .......................................................................19 S.T.B. gewoon - ongewoon (door Wim van der Linden) ..........................21 Jeugdpagina .............................................................................................22 Run and Rock…… (door: Iwan Theunissen) ..............................................23 Voor de nieuwkomers ..............................................................................27 Bijeenkomst trainers en lopers ................................................................30 Diverse Uitslagen .....................................................................................31 Marathonse zwarte gaten (door: Erik Haakma).......................................33 Rabobank Clubkas Campagne (door: Iris Pilich).......................................36 Verjaardagskalender ................................................................................37 Ouwe Leem ( door: Rob Bolk sr.) .............................................................39 (Gang)beeldanalyse in de atletiek ( door:Tessa Dela Haije) ...................41


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : penningmeester@stblandgraaf.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristi Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,65

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,15

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,65

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,80 € 10,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2016 18 juni 25 juni 9 juli 22 juli 28 augustus 25 september 30 oktober 4 december

Zaterdag Zondag Zaterdag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag

STB Clubreis Ahrathon 32e Vaals-Venlo estafetteloop Athletics Champs 7e Meander Mondo Verdeloop Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2016 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

ter Waerden

18:30

ter Waerden

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Za Zo

Tempo kmh

18:30

ter Waerden

1:00

9 - 9,5

1:00

18:30

TW

CP

CP

18:30

TW

CP

CP

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Begeleiders Alois Pilich Ron Fens Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas.

1:30

Dinand Radstake

10

1:00

Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

Duur

10

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun MG CP CP MG duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30 1:30

Dick van Pelt Marcel Coerver

18:30

ter Waerden

19:00 19:00

ter Waerden

Do Vr

4

18:30

18:30

Wo

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

19:00

Di

2

Training

18:30

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) MiLa-groep Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Cooperbaan

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 4 januari – 27 maart Kwartaal 2 : 28 maart – 26 juni (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 27 juni – 25 september Kwartaal 4 : 26 september – 31 december (26 september locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door: Annick Ploumen) De participatie maatschappij? Dat zijn wij!

In de afgelopen weken hebben we twee uitnodigen ontvangen van de gemeente Landgraaf waarin we gevraagd worden om mee te doen aan activiteiten voor de gemeenschap. De eerste uitnodiging betreft een project om kinderen meer te laten bewegen waarbij trainers van STB tijdens schoollessen atletiektrainingen verzorgen. De tweede uitnodiging gaat om een inventarisatie van de mogelijkheden om vluchtelingen in Landgraaf in te laten stromen in de vereniging om de integratie te bevorderen en loopt er een initiatief bij Terwaerden om ouderen meer te laten bewegen door nieuwe trainingsmogelijkheden te bieden

Ondanks dat hebben een aantal vrijwilligers van onze vereniging: de afgelopen maand 6 trainingen verzorgd aan diverse klassen van basisscholen, tijdens Koningsdag een bijdrage geleverd aan de activiteiten in sporthal Terwaerden Het bestuur van STB zal de komende tijd kijken hoe om te gaan met de hulpvragen die gesteld worden. Want ondanks de voornamelijk organisatorische ondersteuning door de gemeente van de combifunctionaris, blijft de uitvoering vooral de taak van de vereniging. Op dit moment moeten we te vaak terugvallen op dezelfde mensen en is het risico dat hierdoor de vaste vrijwilligers extra zwaar belast worden en het voor hen niet meer leuk is, groot. De afweging die we bij alle uitnodigingen dan ook zullen maken zijn: wat kunnen we aan, zijn er mogelijkheden om mensen te mobiliseren en zijn er wellicht mogelijkheden die aansluiten op de reguliere trainingen. Mocht je mee willen denken of wil je een bijdrage leveren aan een van de initiatieven dan horen wij het graag (een belletje of mail naar mij is voldoende).

We staan achter deze doelstellingen, zien de kansen die dit biedt om het aantal leden te vergroten en begrijpen dat met de bezuinigingen er een verschuiving plaatsvindt van taken, maar de belasting is groot.

En ondertussen organiseren we als vereniging met de hulp van velen de Heideloop op zondag 15 mei en de clubreis op zaterdag 18 juni.

Zeker in de tijd waarin STB net als elke vereniging moeite heeft om voldoende vrijwilligers te vinden voor de "reguliere" taken.

PS: vergeet niet te stemmen op STB bij de Rabobank Clubkas Campagne van 12 mei tot 25 mei. Elke stem levert geld op waarmee we weer mooie dingen kunnen organiseren .

5


Baksteen door het venster‌

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga)

6


Van lopen naar Parellopen

(doorAngelique Bal en Melanie Das )

Als je trainer ook redactielid is van het eSTaBletje kun je verwachten dat je de vraag krijgt een stukje voor dit clubblad te schrijven. Natuurlijk doen we dat, wie kan Theo Schmeits nou iets weigeren? Onze goedlachse, geduldige en motiverende trainer, DE man voor wie wij op zaterdagochtend belachelijk vroeg ons warme bedje verruilen voor een koude Brunssumerheide. Wij zijn Angelique en Melanie, twee “Neem de Benen recreanten”. Ooit begonnen met een rondje wandelen en een rondje rennen hebben we inmiddels de magische 10 kilometer bereikt. Dank daarvoor aan Theo die ons, ondanks dat we hem soms vervloeken op de heide, steeds weer weet te motiveren. Maar…..we blijven recreanten. Geen stukje dus over Persoonlijke Records, podiumplaatsen of strakke trainingsschema’s, we lopen vooral voor de lol. Van regen, sneeuw of harde wind worden we niet vrolijk en als het even kan bespreken we graag onze dagelijkse belevenissen tijdens de training. Toen de locatietraining in Gangelt op het programma stond, de voorbereiding voor de Selfkantlauf, spoorde Theo ons aan om mee te doen: “Dat kunnen jullie best”. Zo gezegd, zo gedaan en na een goed georganiseerde en erg gezellige locatietraining besloten we ons in te schrijven voor de Selfkantlauf. Een week later gingen we dan ook opnieuw naar Gangelt voor onze allereerste 10 kilometerwedstrijd. Het doel was vooral om de wedstrijd uit te lopen en heel stiekem hoopten we dit binnen een uur te doen. “Niet te snel starten, loop op je horloge, geniet en focus nou niet op dat uur”…..de tips van Theo, dan zou het helemaal goed komen. Daar stonden we dan, samen met een hoop STB’ers, in het startvak tussen een heleboel indrukwekkende maar gelukkig ook iets minder indrukwekkende lopers.

Natuurlijk maakten we de klassieke beginnersfout…..Na het startschot konden we de koploper nog net weg zien sprinten, er achteraan dan maar. Na een paar honderd meter was deze uiteraard uit ons zicht verdwenen en realiseerden we ons dat we de eindstreep op deze manier nooit zouden halen. We gingen veel te snel en het tempo werd teruggeschroefd. De eerste kilometers werden we regelmatig ingehaald, we konden de rust bewaren en ons eigen tempo aanhouden, maar na een kilometer of zeven konden wij zowaar af en toe iemand inhalen. Met de finish in zicht persten we er nog een eindsprintje uit en…….op de klok stond nog geen uur!

Verbaasd over onze prestatie en met de opmerking van Theo “Ik wist wel dat jullie dit konden” keerden we voldaan en blij huiswaarts. Dit smaakte naar meer, we besloten mee te doen aan de Parelloop in Brunssum. Ook hier werd een parcoursverkenning georganiseerd en omdat we in Gangelt gemerkt hadden dat het prettig was om te weten wat je te wachten staat hebben we hieraan meegedaan . Samen met de Parellopers mochten we een half uurtje hupsen, sprinten, rekken en

7


strekken. We besloten mee te lopen met de 6.30 meneer die ons over het Brunssumse parcours loodste. Een prima “generale”, weinig bergjes, een voor ons goed vol te houden tempo, we hadden er alle vertrouwen in.

We waren dan ook erg blij toen de eindstreep in zicht was. De eindtijd van Gangelt hebben we niet kunnen evenaren, Dat Persoonlijk Record hebben we dus, zonder het te weten, in Gangelt gelopen. 

Enigszins zenuwachtig gingen we op een heel zonnige 3 april richting Brunssum. De deelnemers zagen er iets indrukwekkender uit dan in Gangelt, dit was het echte werk, hier werden records gelopen….het deed de zenuwen geen goed.

We zijn twee leuke ervaringen rijker. Een 10 kilometer loop blijkt toch heel anders dan een training maar is zeker voor herhaling vatbaar. We blijven hard trainen, de komende periode lekker in het zonnetje, we zullen Theo vast nog wel eens vervloeken op de hei maar wie weet hoe ver we ooit nog eens gaan lopen.

Geleerd van onze veel te snelle start in Gangelt zouden we dit keer rustiger beginnen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, met zoveel lopers om je heen ga je toch sneller van start dan gepland. Het tempo moest na een

paar honderd meter dan ook iets omlaag. De eerste ronde ging prima maar we moesten nog een ronde. De temperatuur liep steeds sneller op, bergjes werden bergen, het was warm en we hadden het zwaar.

8

Als je de 10 kilometer eenmaal hebt gehaald lijkt niets onmogelijk! Langzaam denken we aan strakke trainingsschema’s en Persoonlijke

Records  ……..de halve marathon in Eindhoven lonkt…..en Theo….die blijft lachen!


Utrecht Science Marathon (door: Arno Hanssen) Waar een grote marathon klein in kan zijn, en waar een kleine club groot in kan zijn. In de aanloop naar weer een mooi hardloop jaar, viel mijn blik na de Rursee Marathon in november 2015, op de Utrecht Science Marathon op 20 maart 2016. In tegenstelling tot mijn eerdere schema’s, besloot ik dit keer eens te proberen om met een schema van 10 weken voldoende basis te

leggen voor een tijd die twee minuten sneller was dan de eindtijd van de Rursee Marathon. Drie weken voor de marathon probeerde een griep nog roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk gingen we (Kristi en ik) samen met Pierre en Lenie op zaterdagochtend richting Utrecht. Het duurde maar liefst 11 seconden, totdat het gesprek in de auto ruim twee uur aan een stuk alleen maar over “de marathon” ging. Zoals aangekondigd hadden we de startnummers tijdig per post ontvangen. Op de startnummers staat ook een start vak. Pierre had als streeftijd 3.30 uur opgegeven en stond in start vak B, ik had 2.59 uur

opgegeven en stond in E. Dus op de site zoeken naar startvakken…..helaas niets te vinden. In de auto een contactformulier ingevuld en er kwam meteen reactie via mail. In een vervolgmail stelde ik mijn vraag en tot op de dag van vandaag wacht ik op een antwoord.

Na een gezellig middagje en avondje Utrecht, een goede nacht en lekker ontbijt, gingen we met de auto naar de marathon. Het complex waar startnummers afgehaald kunnen worden, omkleedruimten zijn, etc. ligt op een industrieterrein. Te weinig parkeerplaats, dus de auto netjes langs de kant gezet en op naar de “inschrijf- en tassen aanname hal”. Daar binnengekomen zagen we iets, dat we nog niet eerder waren tegengekomen: de nog af te halen startnummers van alle afstanden lagen uitgestald op 10 meter tafel met

9


10


niemand achter die tafels. We hadden ons dus best 48 euro kunnen besparen. Maar goed, ik had nog steeds mijn “startvakvraag”. In de hal hing geen bord met daarop een afbeelding van het parcours of de startvakken, dus op zoek naar iemand die me wegwijs kon maken. Aaaah, daar liep iemand met een “CREW truitje”.

Na ruim een kilometer wandelen komen we dan toch bij de startvakken. Dan meteen de vraag: waar is B ? Rechts langs de vakken lopen, E, F, C aan de overkant A, maar geen B, dus maar weer eens vragen……..jullie raden het antwoord al……zelfs de crewleden bij de startvakken wisten niet waar welk start vak was.

Na uitgelegd te hebben wat mijn vraag was kreeg ik letterlijk het volgende antwoord: “Ik weet ook niet hoe die startvakken ingedeeld zijn meneer, maar mocht het zijn zoals U denkt, dan heb ik een goede tip: LOOP IN HET BEGIN DAN GEWOON WAT HARDER totdat U bij die anderen bent en dan kunt U daarna weer rustig aan doen.” Ik kon niet eens boos worden op deze jongeheer, hij wist blijkbaar echt niet beter.

Teruglopen, nu links langs de vakken en uiteindelijk vak B vinden. Nog even plassen en het vak in (met mijn oorspronkelijke E die nu een B was geworden). In het start vak blijkt dat lopers van de halve marathon daar ook staan. Ik realiseer me al meteen dat dat niet fijn lopen wordt, omdat zij waarschijnlijk als doel hebben om de halve binnen 1 ½ uur te lopen en daarom dus bij de pacers van 3 uur blijven (mijn veronderstellingen blijkt te kloppen waardoor het eerste rondje wel heel erg onrustig is, met name bij de drankposten). De start is precies 4 minuten en 39 seconden te laat, maar uiteindelijk gaan we van start.

Verbouwereerd de hal uit en een stoeltje zoeken om nog even wat te zitten en ons langzaamaan dan toch voor te bereiden. Zoals dat voor (marathon)lopers vaak geldt, moet dan nog even gecheckt worden of de darmen ook écht leeg zijn. Drie herentoiletten. Er staan 5 wachtenden voor me, maar ik heb nog tijd……….dan toch maar eens kijken…….eerste toilet ……. verstopt ……..tweede toilet ……. verstopt ………derde toilet…….daar zit blijkbaar iemand op……..wachten….wachten…..wachten……daar zit niemand op, maar het toilet is gewoon afgesloten…….dus maar bij de dames………overigens: zonder resultaat. Ondertussen hadden we natuurlijk goed gekeken naar andere lopers met hun startnummers. Zo goed, dat we het uiteindelijk zeker wisten………ik moest B hebben. Gelukkig kan Kristi goed tekenen en wist ze van de E een nette B te maken. Nog drie kwartiertjes tot de start, dus op pad naar de start. Het gebouw uit………maar waarheen…….geen bordje, geen crew, geen startboog……. dan maar de richting uit waar anderen ook lopen.

Bij kilometer twee lopen we 100 meter achter op de kilometerbordjes. Tot kilometer 9 loopt dat verschil op tot 400 meter en aan de finish heb ik maar liefst 600 meter teveel. Nu weet ik wel dat dat kan kloppen, maar tijdens het lopen wisten zelfs de pacers niet meer waar ze moesten meten (en dat gaat tot 30 kilometer best goed, maar daarna gaat het toch een beetje tussen de oren zitten, tenminste bij mij wel….) Tussen kilometer 17 en 20 en 29 en 33 staan geen kilometerbordjes en bij 10 ontbreekt een drankpost (dus bij 31 ook………..en dan wil ik liever geen drankpost meer missen……). Uiteindelijk finish ik zoals gepland mooi 2 minuten sneller dan in november. Daar wordt je normaal gesproken even “in de ogen gekeken” door een crew lid of EHBOer……..niet dus…….geen thermodekentje, en eerst nog een stukje wandelen voordat je bij de verzorgingspost bent…….en oja……daarna weer meer dan een kilometer terugwandelen, brrrrrrrr……).

11


Hartverwarmend was dan wel weer dat Kristi en Herman ongehinderd het finish vak in konden lopen om me te feliciteren. Als we langs de auto lopen, blijkt de hele rij geparkeerde auto’s als slagroom op de taart een mooi bonnetje achter de ruitenwisser te hebben. Omdat de uitslagenlijst lang op zich laat wachten, zie ik in de auto pas dat ik in mijn categorie (35-44…..jaja daar hoor ik nog net in) gewonnen heb. Maar wat blijkt……”prijzen worden alleen direct na de wedstrijd bij de prijsuitreiking uitgereikt…….” Gelijk aan de mail over de startvakken, besluit ik toch te mailen. Weer ontvang ik meteen reactie: “U krijgt hier nog bericht over.” (Dat was dus op 20 maart……..en jullie raden het al….ik wacht nog steeds). Dit artikeltje is natuurlijk niet alleen bedoeld als klaagzang over de Utrecht Science

12

Marathon. Het gevoel van, er weer bij zijn overheerst en Utrecht heeft beslist een heel mooi parcours bedacht. Maar waar het mij toch vooral om gaat is dat we als STB wat vaker trots mogen zijn op de prestaties die we leveren als we weer eens een wedstrijd organiseren. Als ik zie met hoeveel bevlogenheid we proberen van een Heideloop, Kapellerbosloop, Biesloop of MeanderMondoVerdeLoop en verschillende jeugdwedstrijden een succes te maken, mogen we misschien ook wat vaker stilstaan bij de successen die we daarin boeken. En als er dan ook eens een keer iets niet helemaal vlekkeloos verloopt, lees dan bovenstaand stukje nog eens over de Utrecht Science Marathon, waar je 48 euro inschrijfgeld betaalt in plaats van 3 of 5.


Vrouwen bij S.T.B. (door: Sharon Hegt) En dan word je gevraagd; “Schrijf eens iets over jezelf” Normaliter ben ik niet op mijn mondje gevallen, maar voor dit ben ik toch even gaan zitten. Mijn naam is Sharon Hegt, woon op de Heëlebaan, bijna 47 zomers oud en trotse mam van een zoon van 15.

Ik mijn dagelijkse leventje ben ik zelfstandig ondernemer, ik run een schoonheids- en pedicuresalon. Een baan waar je geen 9 tot 5 mentaliteit moet hebben, geduld en niet bang moet zijn om na werktijd het administratieve gedeelte bij te werken, maar ik haal zo enorm veel voldoening uit mijn werk dat ik voor geen leuker beroep had kunnen kiezen. Sportief? Absoluut, in mijn jonge jaren heb ik 13 jaar op redelijk hoog niveau gehandbald. Jammer genoeg is deze sport erg blessuregevoel en in combinatie met werk niet echt ideaal, daar ik iedere maandag wel met een “iets” rondliep. De wedstrijden die op zondag gespeeld werden gingen er nogal ruig aan toe. Later besloot groepslessen te volgen in de sportschool in combinatie met krachtsport, zolang ik mijn “ei” kwijt kon vond ik het prima. Bijna 3 jaar geleden ontdekte ik mijn passie Polefitness. Een enorme uitdaging, je werkt aan kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en je moet tegen een stootje kunnen.

Eind 2014, heb ik mij samen met een vriendin aangemeld voor bij de STB, we gingen hardlopen. Eigenlijk niet zo mijn ding, dacht ik. In februari zij wij met de groep NdB III gestart, rondjes rennen op de baan, nog steeds sceptisch. Maar het hardlopen werd steeds leuker. Zo werd in mei mijn prestatie bezegeld met 2e plaats op de 3,3 km. bij de Heideloop. Ik was zo trots als een pauw! Mijn streven was dat ik eind 2015, 10 kilometer kon hardlopen. En ja, het is gelukt. Samen met een geweldige groep, “mijn loopmaatjes” noem ik ze ook wel, lopen we nu gemakkelijk 10 kilometer in de hei of lekker op straat. Hardlopen maakt mijn hoofd leeg en heeft er vooral voor gezorgd dat ik 2015 met een lach en een traan heb afgesloten, mijn “loopmaatjes” heb ik de oren van hun kop gekletst. Want wanneer er geen geluid uitkomt is er bij mij iets mis. Voor een grap en een lach ben ik altijd in en wanneer ik in de achterhoede blijf, vraagt onze zorgzame trainer of er iets mis is. En over trots gesproken, 19 december 2015, de sponsorloop van de STB, hier zamelden zij

geld in voor SR15. Dit keer liep ik niet op hardloopschoenen, maar mocht samen met hun een enorm bedrag overhandigen voor dit goede doel.

13


Deze dag deed ik de presentatie/ontvangst bij een centraal inzamelpunt in Landgraaf. Ontvangen heb ik deze toppers en zelfs bekendheid gegeven bij Omroep Landgraaf. Dit presenteren komt niet uit het niets, nog een leuke hobby van mij. Acteren, figureren en presenteren. Ook hier ben ik actief mee, stralen op de bühne en een diepe buiging maken wanneer we het applaus in ontvangst mogen nemen.

Zo zie je maar, een bijzondere bezige bij die openstaat voor nieuwe uitdagingen. Maar enorm dankbaar voor alle moois dat dagelijks op mijn pad komt, want zoals mijn motto voor 2016 is: ‘NIETS IS VANZELFSPREKEND”

Uitslagen STB-site en clubblad Helaas komt het steeds vaker voor dat bij uitslagenlijsten van verschillende evenementen niet (meer) gezocht kan worden op vereniging of woonplaats.

Wij doen daarom een beroep op jullie om zelf even de uitslag door te geven via onze site. Je vind deze op de STB site rechtsonder aan de pagina bij:

Het is voor ons ondoenlijk om op naam te gaan zoeken, terwijl we niet weten wie er überhaupt heeft deelgenomen.

Autoincasso formulier jeugd (SEPA formulier) Overige vragen (contactformulier)

Voor STB leden Aanmelden lidmaatschap Opzeggen lidmaatschap Doorgeven adreswijzigingen etc.

Doorgeven uitslag / deelname wedstrijden

Locatietrainingen Ook de tweede locatietraining van dit jaar, die op zondag 24 april in Eygelshoven van start ging, was weer een mooie happening. Met ruim 30 deelnemers werd weer gestart in drie groepen. De weersomstandigheden deden niet veel goeds vermoeden, maar tijdens de training was het toch nagenoeg droog en was er zelfs een waterig zonnetje. nder het genot van

14

koffie met vlaai werd na afloop nog even gezellig nagepraat bij Café D'r Toere. I.v.m. de Clubreis in juni en de Estafetteloop Vaals-Venlo, zal er in juni GEEN locatietraining zijn. De eerstvolgende staat gepland voor zondag 28 augustus.


Datum Aanvang Programma

Zondag 15 mei 2016 10:00 u. 10:00 u. Start-to-Run 3,2 km. 10:45 u. Trimloop 5 km. 11:30 u. Hoofdloop 10 EM (16,1 km) 13:15 u. Korte loop 5 EM (8 km)

Parcours Start- en finishlocatie Inschrijfgeld

Een unieke, deels verharde route over de Brunssummerheide. Aan de Vlekkenkamp ca. 600 m. van het inschrijflokaal Bij voorinschrijving via www.inschrijven.nl 3,2 km en 5 km : € 5,5 en 10 EM : € 7,50 Bij na-inschrijving op de wedstrijddag zelf € 1,- extra

Inschrijven

Tot 14 mei via www.inschrijven.nl

Na-inschrijven

Vanaf 9:00 u. bij VV Kakertse Boys Krijgersberglaan 11, 6371 CA, Landgraaf Iedere deelnemer ontvangt een finishcertificaat met foto. In beperkte mate in de kleedlokalen van VV Kakertse Boys Parkeren is slechts beperkt mogelijk in de nabijheid van het parcours. Verzocht wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van parkeerplaatsen in de wijken bij de Kakert.

Herinnering Douche/omkleden Parkeergelegenheid

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging in welke vorm dan ook. Door deelname aan deze wedstrijd stemt u tevens in met de registratie, alsmede vastlegging op foto- en videomateriaal.

Contactpersoon

Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers de weersomstandigheden op de wedstrijddag te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen. Tijdens de wedstrijd is EHBO aanwezig. Paul Jacobs (email : pjc.jacobs@home.nl

15


16


Wedstrijd TIP!

Vrijdag 17 juni

Bufferrun - Bingelrade

Een mooi en uitdagend parcours, dorpse gezelligheid en een uitstekend georganiseerd evenement zijn in het kort samengevat de kenmerken van de Bufferrun. Hoewel STB op zaterdag de 18e haar eigen clubreis heeft, willen we de Bufferrun toch aanbevelen voor de thuisblijvers. Zeker voor de nieuwkomers binnen onze vereniging die op zoek zijn naar een leuke wedstrijd is de Bufferrun een aanrader. Het parcours van de wedstrijden is landelijk en qua hoogteprofiel vrij pittig te noemen. Vanaf de start in Bingelrade voert de route naar Etzenrade. Over mooie paden en veldwegen loop je langs verschillende waterbuffers, waaraan de Bufferrun zijn naam dankt.

Voor meer info, zie de website : www.buffer-run.nl

17


18


Baksteen door het venster Sleutels………. Terwijl ik dit schrijf is het eigenlijk nog nacht. Het tijdsverschil met de Antillen is van dien aard dat je ’s ochtends om half vijf klaarwakker naast je bed staat. Ik ben op de Porch gaan zitten met een kop thee om een beetje wind te vangen. De temperatuur is drukkend maar dat gaat wennen na een paar dagen. Genoeg over mijn kleine probleempjes, ik ga het hebben over sleutels.

Sleutels,…. Iedereen heeft er een heleboel. Je hebt ze nodig om je bezittingen te beschermen. Eigenlijk heb ik hiermee de kern van mijn betoog al te pakken. Als iedereen eens met zijn handen van andermans spullen afbleef hadden we geen sleutels nodig….Stel je toch eens voor! Een wereld zonder sleutels. Ik heb in mijn leven slechts enkele momenten gehad dat ik bewust verbaast was over het ontbreken van een sleutel. Het eerste moment was op mijn lagere school waar onze hoofdmeester (zo heette dat toen) op zijn bureau een geldkistje had staan…….zonder sleutel. Alle kinderen wisten wat er in zat…. Geld. Het geld dat door ons bij elkaar was gebracht met het ophalen van oud papier en lege flessen.

Het geld dat bestemd was voor ons schoolverlaterskamp op een zeilboot. Het was ons geld dus bleef iedereen er met zijn patatten vanaf. De tweede keer was enkele jaren later op mijn 18e. In Apeldoorn op de Marechaussee kazerne stonden tijdens mijn diensttijd (toen waren er nog echte mannen) Hele parkeerplaatsen vol met militaire voertuigen. De Marechaussee had in die tijd Dafjes met een soort plastic/canvas dak. De deuren hadden geen sloten en er was een startknop ipv een sleutel om m te starten. Iedereen kon dus instappen en wegwezen. Maar niemand deed dat want het waren onze Dafjes….. De derde gelegenheid was een jaar of 12 geleden toen ik op Wintersport in Oostenrijk in een piepklein bergdorpje terechtkwam. Een enorme oude boerderij waar je voor bijna geen geld geweldig kon overnachten en ontbijten. De voordeur had een slot……zonder sleutel. Die deur ging nooit op slot. Natuurlijk omdat de gasten ook wel eens (meer dan eens) laat uit de kroeg thuiskwamen maar meer omdat het niet nodig was. Vandaag zit ik op Curaçao op de veranda van een huis in koloniale stijl en de grote schuifdeuren waren vannacht wel dicht maar niet op slot. Dicht omdat de airco dan beter werkt en niet op slot omdat het huis op een bewaakt resort staat. De sleutel hangt dus als het ware een paar kilometer verderop om ons hier dat heerlijke gevoel te geven dat iedereen met zijn vingers van onze spullen afblijft…….

19


Wat een heerlijke wereld lijkt me dat, Waar je ’s morgens opstaat en al je spullen zijn er nog. Er hoeft niet veel te veranderen om die wereld te laten ontstaan. Gewoon al je sloten open maken en de sleutels in de container gooien. Voordeuren voorzien van een deurklink in plaats van een slot, startknoppen in de auto ipv smartkeys, stel je toch eens voor!

Laten we dan, omdat we toch bezig zijn, alle wachtwoorden afschaffen en iedereen overal laten inloggen met zijn naam, lekker gemakkelijk. Boh!…. Ik schrik net wakker………..

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Marlies Renkes Marlies, 56 jaar, woont in het Putgengske in Landgraaf. Marlies traint elke maandag in de zaal.

Beeindiging lidmaatschap: Diana Eurlings, Adrie Janssen, Esther Debets, Ria Ederveen.

Mathijs Oostdijk Mathijs woont in De Tichel in Heerlen en is 29 jaar Karlijn Baur Zusje van STB lid Evelien Baur. Karlijn is 22 jaar en woont in de Kerkveldstraat in Landgraaf.

Beeindiging lidmaatschap jeugdleden: Fleur Demandt, Anne en Eva Huirne en Kay Stevelmans.

Nieuw jeugdleden: Eline Dieteren, Veerle Driessen en Lupe Janssen allen uit Landgraaf

We heten Marlies, Mathijs, Karlijn, Eline, Veerle en Lupe van harte welkom in onze vereniging

20


S.T.B. gewoon-ongewoon Dit artikel kwam de redactie nog tegen in het archief. Een leuke weergave wat STB als verenigings eigenlijk is. Mooi onder woorden gebracht door Wim van der Linden tijdens het 25 jarig jubileum van STB.

Hé. Vertel ‘s wat over STB. Uh….STB….tsja………gewoon… Een stelletje hardloopfanaten…..en zo…..in Landgraaf, Maar ook in Heerlen, Klimmen, Brunssum, Eygelshoven, Heerlen en zo……. De vereniging bestaat 25 jaar. Ja…..logisch….lange afstandslopers stoppen nooit. Uitstappen mag niet. Ze begonnen vanuit de tuin van Jo Eyck………. Die had een lage drempel……. Ambtenaren, loodgieters, glaszetters, onderwijzers, werklozen, ondernemers, autoverkopers, artsen en allerlei ander medische varianten, kantoormedewerkers, mafkezen, burgertrutten, onderwijzers, Stonesfans, ITverslaafden, rokkenjagers, huisvrouwen, gepensioneerden, streepjespakkendragers, sponsors, alles door elkaar. En iedereen werd geaccepteerd en voelde zich thuis. En bleven lopen en lopen en lopen…o ja… Er kwam ook een hoop jeugd bij. Goed hoor!! Gewoon. Dat doen ze dus nu gewoon 25 jaar! Dat kun je slechts volhouden met een emmer vol vrijwillige medewerkers. En die hebben ze. Briljante bestuursleden, kundige trainers, IT-ers, ijverige jeugdbegeleiders, wedstrijdorganisatoren, redactie leden, culinaire medewerkers, sinterklazen /pieten, juryleden, parkoerswachters en dan zijn er nog veel niet genoemd. Ze zijn er allemaal……… bij STB. Gewoon…….toch? Nou ja…..is dat wel zo gewoon? 25 jaar gewoon samen verenigingslief en –leed delen is ongewoon goed! En dan zo’n prachtige club hebben!! Zonder kapsones en voor iedereen!! Dat is ongewoon!!! STB is ongewoon gewoon!!!!

21


Er stond een verkeerde foto bij het artikeltje van Amber. Deze keer het artikel met de goede foto, sorry Amber Hoi, ik ben Amber. ik ben 10 jaar. Atletiek doe ik sinds oktober 2015. Ik vind sprinten het leukst aan atletiek. Zaterdag 27 februari heb ik meegedaan aan mijn eerste indoor wedstrijd van Athletics Champs: de Limburgse kampioenschappen. Ik vond het moeilijker dan de training, Maar ik heb mijn best gedaan. We begonnen met horden, dat was nog niet zo lastig. Daarna gingen we kogelstoten, dat vond ik ook wel goed gaan. Daarna gingen we sprinten, dat vond ik het makkelijkst. En toen gingen we hurkhoog doen, dat vond ik het lastigst. Als laatste deden we estafette, dat was heel leuk. Met het team hebben we zelfs de tweede plaats gehaald.Deze wedstrijd was een hele leuke ervaring voor mij, en ik verheug me om met nog meer wedstrijden mee te doen.

Parelloop Brunsssum Hallo,Ik ben Anouk, 7 jaar en het was mijn eerste keer parelloop. Ik vond het spannend toen wij met z'n allen moesten wachten voordat we gingen starten. Het rennen vond ik heel leuk,maar de volgende keer wil ik graag wat verder rennen.... Uitslagen van de Parelloop;

22

1kilometer Meisjes 11/12 jaar Sterre Knoben Maud Missler Jill Reijnen Sicca Verwasch Audrey Reijnen Anne Coervers

4:24 4:28 4:28 4:34 4:41 5:00

Meisjes 9/10 jaar Maartje Vervuren Anne Paulssen Amber Truijen Anne Bruininks Sien Michorius Amy Sterk ZoĂŠ Jung

4:34 4:34 5:19 5:20 5:22 5:40 6:09

Jongens 8 jaar Siem Latour Marijn Winthagen

4:59 5:46

Meisjes 8 jaar Jade Kochen Daphne Erens Abby van Diependonck

5:13 5:26 6:16

500 meter Jongens 7 jaar Biek Michorius Julian Bierman

2:06 2:27

Meisjes 7 jaar Dunya Ait Melouk Anouk Dautzenberg Lotte Hendrix

1:57 2:21 2:32

Jongens 6 jaar Ricco Beckers

2:20

Meisjes 6 jaar Bente Paulssen

2:26

Meisjes 4/5 jaar Eilne Dieteren

2:45


Run and Rock‌‌ (door: Iwan Theunissen) Verslag van de EDP Rock'n'Roll Marathon in Madrid Wie Madrid zegt denkt in eerste instantie aan: Museo del Prado, Plaza Mayor, Palacio Real en Real Madrid. Echter zoals in alle grotere steden vindt hier ook jaarlijks een marathon plaats: voluit de EDP Rock 'n' Roll (R&R) Marathon. De R&R is een marketing/runnersconcept uit Amerika bestaande uit marathons voornamelijk in Amerika in Canada echter ook in Europa, Madrid is een van deze steden. Overal langs het parcours staan muziekpodia opgesteld met goede bands en de finishers ontvangen een echte vette bling bling medaille in de vorm van een gouden jukebox. Allemaal leuk maar het blijven toch dik 42 Km. In het najaar van 2015 besloot ik om me in te schrijven en er een lange midweek met mijn vrouw van te maken. Collega STB-er Jos Lempers liep veel marathons maar nog nooit in Madrid, Barcelona liepen we al in 2015 samen en dat beviel prima. In de vroege ochtend van 22 april halen we Jos en zijn wederhelft op en zetten we koers richting het streng beveiligde Zaventem. Na een zoektocht van een half uur vinden we de Parking, lees budget-parking - ik ben tenslotte een Hollander. Na een vlucht van 2 uur en een kwartier landen we op Barajas Airport. We pakken de metro en stappen uit bij Campo de las Naciones, het station nabij het grote IFEMA beursgebouw waar ook de marathonbeurs is gehuisvest. Na afhalen van het startnummer lopen we nog even wat rond en zetten per metro koers naar het hotel waar we even kunnen bijkomen van de reis. Daags erna wordt de lokale Italiaan bezocht en laden we ons vol met pasta. Koempel Jos heeft dan definitief besloten niet te starten omdat een blessure hem parten speelt en hij

deelname aan Chinese Wall Marathon over vier weken niet op het spel wil zetten. Zondagmorgen 6.15 de wekker gaat vroeg, ik heb besloten om lekker te gaan ontbijten in een van de naburige barretjes die al vroeg open zijn. Om 6.30 sta ik fris en fruitig op de stoep van het hotel, klaar om een ontbijt te scoren. Ik kijk in de ogen van feestvierders en drankorgels. Het nachtleven is net afgelopen en iedereen gaat dan ontbijten! De afgetrainde marathonlopers steken schril af bij de mensen die een zware stapnacht achter de rug hebben. Langs een paar kotsende meiden wurm ik me een kleine bar in om een ontbijtje te scoren. De bars zijn allemaal afgeladen vol met nachtbrakers. Kijk dat is nou wat ik noem de ware Rock'n'Roll. Let's Run! Ik werk vlug een halve liter koffie en een tostie weg, niet bepaald een marathonontbijtje. Na een kort bezoek aan het hotel loop ik de Passo del Prado omhoog waar ik mag starten vanuit het eerste startvak. In totaal starten bijna 20.000 lopers, waaronder 10.359 marathonlopers, de overigen gaan voor de halve marathon afstand. Het startschot zal om 9 uur klinken onder een aangename temperatuur van 13 graden; al rap zal de meter op lopen naar 22 graden. In het startvak overpeins in nog even de afgelopen 12 trainingsweken. Ik heb hard getraind, ben

23


bijna 3,5 kilo afgevallen, consumeerde bijna geen suikers, alcohol is al langer uit de gratie.

24


Ja ik heb gezien het laagste punt van de marathon is op 576 m het hoogste punt is op 731 m. Dat zal toch wel niet zo een vaart lopen.. het is immers een stadsmarathon en die kleine heuveltjes daar draai ik mijn hand niet voor om. In Monschau kom ik immers ook goed vooruit op de Marathon... Ondertussen weet ik wel sinds vrijdag dat de zijstaten in Madrid akelig steil zijn. Knal paf...weg is de loopmassa; het enthousiaste publiek is en masse aanwezig en stuwt de lopers naar Olympische hoogtes: Forza Campiones, Allez Marathon chico's wat een geweldige belevenis. Hier train je voor, pure loopbeleving. De eerste 7 Km gaan vals plat omhoog richting het Estadio Bernabeu, totaal 90 meter hoogteverschil. De tempo's schommelen tussen de 3.44 en 4.06. Ik voel het.....heuveltjes of niet - vandaag gaat het gebeuren. Mijn hartslag is laag en aangezien ik vorig jaar 2.45, 2.46 en 2.47 liep op de marathon en aanzienlijk zwaarder was is het toch niet overmoedig om te besluiten om onder een eindtijd van 2 uur en 45 minuten te duiken..die hellingen zullen toch wel meevallen!? * Nog vol zelfvertrouwen, na een uurtje joggen in Centrum Madrid

Bij Km 18 loop ontwaar ik op de Calle de San Bernardo Astrid die me luid aanmoedigt, duimpje omhoog het loopt als een trein. Ik leef...het publiek staat rijen dik en ik doe wat ik graag doe hardlopen....ik zit in de loopmodus. Een scherpe bocht naar links en boven aan de helling zie ik de neonreclame van de Primark. Ik weet waar ik ben......de Gran Via - Dat is

verdorie de steile winkelstraat die ik gisteren tijdens mijn stadswandeling wijselijk links liet liggen. Dit is in Facebook-termen een vette duim omlaag! Wat is loos ik kan toch wel ff doortrekken..het tempo gaat omlaag maar de helling trekt een zware wissel op me. Bij Km 21,1 draait de loopmachinerie nog vrij goed en slof ik over de mat van de tijdsmeting in 1.22.21. De 2.45 is haalbaar. Bij Km 24 krijg ik bij het Universitair ziekenhuis weer een pittige helling voor mijn kiezen. De lopers voor me vallen stil en ik heb het gevoel dat er een grote cohesie tussen het asfalt en mijn schoenen is..... kortom ik kom niet vooruit. Gelukkig blijft de schade op de helling beperkt en loop ik nog 4.00 op de kilometer. Echter twee kilometer later bij de passage van het Estadio Vincente Calderon (Atletico Madrid) bemerk ik een zwaar gevoel in mijn bovenbenen dat me bekend voorkomt: "einde souplesse" Na 33 marathons weet ik wat ik moet doen: niet forceren anders loop je een paar kilometer later finaal in de verzuring. Tot Km 32 kan ik nog onder de 4.17 lopen daarna gaat de souplesse steeds meer en meer weg. Kort heb ik even gebaald dat de Madrileense koek al zo snel op was; wat had ik er toch veel voor gedaan deze keer. Ik word ingehaald door lopers maar opsteker is dat ik zelf ook nog wat lopers inhaal die finaal zijn weggezakt. Bij Atocha Km 37 staat Astrid en geeft me nog even een oppepper. Het is tjokken en werken. Bij Km 41 worden de lopers gestuurd naar het Retiro Park waar de finish ligt. Ik heb een prachtige maar zware marathon achter de kiezen en heb geleden. Laat svp die finish oftewel de Meta maar vlug komen. Na 2.52.33 kom ik uiteindelijk als 69e overall over de finish - moe gestreden maar voldaan neem ik de prachtige medaille in ontvangst. Na uitlezen van de GPS gegevens blijkt de Madrid Marathon een zwaarder klusje als gedacht met in totaal 480 hoogtemeters. Na een overheerlijke douche posteer ik me voor het hotel om de achterhoede aan te

25


moedigen. Dat zijn de helden, lopers die strijden meter voor meter om binnen de tijdslimiet van 6 uur binnen te komen. Madrid, ik heb er veel voor gelaten; aangezien we al jaren niet meer in het nachtleven waren gedoken hadden we besloten het 's avonds eens op stap te gaan.

Ik knoop een gesprek aan met de bartender die hier al meer als 40 jaar werkt en luister aandachtig hoeveel geluk het grote Real hier had twee dagen geleden in zijn beste Engels.

Met een bont samenraapsel van Limburgse Hardlopers en aanhang werd een van de vele bars bezocht...Het licht ging aan, de ober hanteerde de bezem, een rolluik ging al omlaag de muziek ging uit. De laatste voertaal die nog werd gesproken toen de bar dichtging was Limburgs...Alle etablissementen waren inmiddels gesloten.

Hij vraagt geinteresseerd hoe het mogelijk is dat ik in deze buitenwijk neerstrijk, (voetbal)toeristen hebben nl. alleen maar oog voor de twee rijke Madrileense voetbalclubs. Hij oppert dat hij nog wat chips en emmers met olijven in de oude catacomben van het stadion moet ophalen of ik niet een handje wil helpen "heavy bagage" voegt hij er aan toeeigenlijk is hij apetrots op zijn club. Ik loop mee en ga 90 jaar terug in de tijd, hij praat nu alleen nog maar Spaans - in de verte traint de selectie op een bijveld dat nog in een

* Het gedateerde stadion van Rayo Vallecano uit

slechtere staat is als het stadion: hij wijst naar ze: Los Campiones,hij moppelt wat en versta Real Madrid.

1924.

Daags erna werd er lang uitgeslapen in de stad die eigenlijk nooit slaapt. De wedstrijd was al door iedereen gisteren tot laat in de morgen besproken. Op maandagmorgen breng ik een bezoek aan de buitenwijk Vallecas waar Rayo Vallencano gehuisvest is dat nipt op zaterdag verloor van grote broer Real Madrid met 2-3. In het clubhonk van de Rood-Witte drink ik koffie en bekijk het antieke stadion uit 1924, hierin wordt dus anno 2016 nog topvoetbal gespeeld. We tuffen de straat over met chips en 2 emmers olijven en eten nog een hapje en nemen afscheid.

26

Een traan stroomt over zijn wang, ik versta er niks van maar ik begrijp dat de nederlaag van 2 dagen geleden niet verwerkt is. Daar sta ik dan fanatieke hardloper uit Landgraaf naast een fanatieke clubman van het kleine Rayo Vallecano uit de Primera Division. Ik voel met hem mee, ik kon mijn tranen niet bedwingen - prachtig onvoorwaardelijke clubliefde. Dit moment had ik voor geen goud willen missen.


De dagen na de marathon bezoeken we het mooie Retiro Park waar je alleen al een hele dag kunt ronddwalen, we bezoeken een van de vele pleinen en Tapasbars. Vijf dagen - we hebben nog maar de helft gezien. We komen hier nog eens terug - De Marathon was prachtig, ik heb genoten, dit was lopen pur sang. Wat maakt het eigenlijk uit of je eerste of laatste wordt, het publiek was er voor iedereen, het was genieten.

Mijn gedachten dwalen ook nog eens af naar die kleine voetbalclub die nou voor mij een speciaal plekje heeft gekregen ook al ben ik geen voetbalfanaat. Sport is net zoals het leven zelf Rock'n' Roll. Mocht je ooit overwegen eens een mooie (Halve)Marathon overwegen - Madrid Rocks... En die hoogtemeters.....dat went ook wel ;)

Voor de nieuwkomers Zo nu en dan bereiken ons vragen omtrent het lidmaatschapsnummer waaronder je als STB-er bent ingeschreven bij de Atletiekunie. Vooral bij deelname aan wedstrijden in Nederland wordt bij de aanmelding gevraagd om je lidmaatschapsnummer. Dit nummer is te vinden op het pasje dat je van de Atletiekunie hebt ontvangen. Zie voorbeeld.

27


28


Bijeenkomst trainers en lopers

(door Iris Pilich)

Donderdagavond 28 april jl. heeft er in de kantine op het sportpark een bijeenkomst plaatsgevonden tussen een aantal trainers en lopers. Deze bijeenkomst was onder andere het initiatief van een aantal STB leden die graag meer uit hun trainingen willen halen en het gevoel hebben dat ze op dit moment een beetje "stil" staan met hun progressie. Theo Schmeits, Herman Gerards, Richard Thomas en Leo Quaedflieg waren als trainers bij deze bijeenkomst aanwezig om de vragen van de lopers te beantwoorden en te luisteren naar hun verhalen en inbreng.

Het was een zeer geslaagde avond waarbij de trainers de lopers geïnformeerd hebben over de trainingsmogelijkheden binnen STB en het doel van de verschillende soorten trainingen en het profijt dat deze trainingen kunnen hebben voor de lopers. Omdat de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst voorbijgekomen zijn voor alle STB’ers interessant zijn onderstaand een opsomming van de punten die zijn behandeld. Hoe is een schema opgebouwd voor de trainingen? Er bestaat geen perfect schema wanneer er in groepen wordt getraind. Iedereen heeft baat bij een ander schema, een andere trainingsfrequentie,

een andere hartslag en een ander tempo. Als je wilt welk schema voor jou het beste is en hoe je op een verantwoorde manier je doel kan bereiken kan je altijd bij een van de trainers terecht. Zij zullen je zo goed mogelijk proberen te helpen en ondersteunen. Welke training is waarvoor en voor wie bedoelt? In de trainingen proberen de trainers zo veel mogelijk variatie te brengen zodat iedereen aan de trainingen mee kan doen. Daarnaast hebben de trainingen ook allemaal hun eigen doel. Zo zijn de trainingen op de maandag en de woensdag gericht op de lange duur en uithoudingsvermogen en zijn de trainingen op de dinsdag en de donderdag gericht op snelheid. Kortom voor ieder wat wils en mogelijkheden genoeg om variatie in de trainingen aan te brengen. Wat doet STB aan duurlopen onder begeleiding? STB biedt een aantal keren per week, waaronder maandag en woensdag, duurlopen aan van ca. 1 uur.

29


Langere duurlopen worden in het reguliere schema door STB niet aangeboden, maar kunnen op initiatief in overleg wel worden begeleid. Theo heeft aangegeven open te staan voor langere duurlopen op de zaterdagochtend. Meer informatie hierover zal nog volgen via de website of via de mail. Ondersteunt STB in het gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden? Wanneer je als groep gezamenlijk naar een wedstrijd wilt zal dit binnen de groep geregeld moeten worden. STB organiseert geregeld locatietrainingen waar met zijn allen gelopen kan worden. Daarnaast zal dit jaar de clubreis naar het Ahrtal plaatsvinden die door de vereniging wordt georganiseerd.

Wat tijdens de bijeenkomst opviel is dat de aanwezige lopers zich niet bewust waren van de verschillende soorten trainingen die door STB worden aangeboden en dat deze trainingen ook voor hun bestemd zijn. Alle lopers kunnen aan alle trainingen deelnemen. Ik nodig daarom ook iedereen uit om eens naar een andere training te komen dan waar je normaal naartoe gaat. Voor een overzicht van alle trainingen kan je op de website van STB terecht. Veel loopplezier!!

Etappewedstrijd Vaals – Venlo (door :Theo Schmeits) Op zondag 26 juni wordt al weer voor de 32e keer de estafette wedstrijd van de Vaalserberg naar de atletiekbaan van Scopias in Venlo gelopen. Totale afstand 110 km verdeeld over 8 etappes. S.T.B. is met 2 ploegen vertegenwoordigd: De Stb Abrahams met Herman Gerards, Rob Smulders, Rob Riksen, Lenie Jacobs, Erik aakma, Paul Jacobs, Jo Born en Jacqueline Dieters.

30

En wat heel mooi is, een geheel nieuwe ploeg met allemaal debutanten op deze wedstrijd. Het STB Neem de Benen team met Ed Frehen, Rico Lux, Bianca de Winter, Rob Bolk, Mathijs Oostdijk, Jenny Gerards, Nicolle Schleijper en Carlijn Smeets en teamchef Christian Brakenhoff. Een probleem is het STB Superteam, dat deze wedstrijd al 12x achter elkaar gewonnen heeft. Door vele blessures is het moeilijk om het team weer van de grond te krijgen. Maar men doet er momenteel alles aan om weer een team op de been te krijgen.


Diverse Uitslagen 28/2 33 5/3 2 19 6/3 18 22 6/3 28 8 133 6/3 127 164 55 58 88 120 145 147 154 206 281 282 286 7 8 50 85 99 100 138 12/3 5 12/3 30 42 55 13/3 1 5 2 3

Offroad Bilzen Run 13,2 km ronald smeets 2e Parketreus Toprun - Stein 10 km ellis jacobs erik haakma Zes uren Ultraloop Stein 6 u. jos lempers john haan 2e Brunssummerheide Trail 5 km andre roumen 10,9 km dennis lymandt pascalle dautzenberg 3e Selfkantlauf - Gangelt 5 km hub collaris ria ederveen-benning 10 km ed frehen paul jacobs herman gerards audrey de wijs alois pilich lenie jacobs claudia beckers-steinbusch christiana kec melanie das frans hodinius angelique bal Halve Marathon ron fens richard thomas ronald smeets francien van haaren saskia rademakers nicolle schleijper mariana hodinius Binnenmaas Marathon john haan Titzer Strassenläufe 5 km arno hanssen herman gerards 10 km ronald smeets AVON Emmacross 7200 m ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs

prestatie

20/3

1:08:42 prestatie

160 321 680 769 1039 2124 3902 3229 20/3

0:38:53 0:38:59 prestatie 68534 67119 prestatie 0:32:53 0:46:24 1:12:05 prestatie 0:31:05 0:33:13 0:43:47 0:43:59 0:46:10 0:48:47 0:49:57 0:50:06 0:50:34 0:52:44 0:57:16 0:57:16 0:57:28 1:26:24 1:26:41 1:43:03 1:57:40 2:02:14 2:02:15 2:24:36 prestatie 3:28:35 prestatie 0:21:21 0:22:28 0:45:09 prestatie 0:29:22 0:32:56 0:34:25 0:37:28

91 20/3 11 256 26/3 226 312 28/3 52 37 2 1 5 19 1 28/3 53 59 3/4 11 2 22 5 46 9 59 11 14 127 40 175 98 100 179 5 6 28 10 1 84

WEIR Venloop Halve Marathon erik haakma dennis lymandt peter hendrix rene clement anke linssen frank defeche tanja de jong leo logister Vijverrun - Heusden Zolder 12 km ronald smeets Science Marathon - Utrecht arno hanssen pierre muijrers Int. Osterlauf Eupen 15,7 km tim roks niels hermans Peter Rusmanloop - Oirsbeek 5,5 km guus stauvermann jenny matthijsse-gerards 10 EM ellis jacobs erik haakma carmen jacobs paul jacobs lenie jacobs Int. Osterlauf Alsdorf 10 km rico lux herman gerards Parelloop - Brunssum 5 km dennis lymandt ellis jacobs rob riksen janou homminga ilya nijsters alicia koot niels hermans anke linssen carmen jacobs guus stauvermann francesca klein peter hendrix ria ederveen-benning carlijn smeets jenny matthijsse-gerards 10 km arno hanssen erik haakma daniel smirnov rik rompen loraine homminga herman gerards

prestatie 1:23:54 1:29:17 1:33:40 1:38:08 1:41:17 1:46:05 1:53:16 1:55:35 prestatie 0:55:41 prestatie 2:59:09 4:17:33 prestatie 1:16:11 1:20:47 prestatie 0:30:03 0:35:49 1:05:25 1:05:35 1:18:32 1:22:00 1:28:15 prestatie 0:47:28 0:48:03 prestatie 0:18:52 0:19:00 0:19:49 0:21:10 0:21:44 0:22:03 0:22:09 0:22:11 0:22:24 0:25:45 0:26:26 0:27:42 0:30:16 0:30:39 0:33:08 0:37:31 0:38:44 0:40:12 0:40:16 0:42:59 0:45:33

31


3/4 93 34 105 14 17 195 30 239 112 33 95 102 10/4 531 6673 16/4 17 17/4 122 17/4 1 18 47 54 103

32

Parelloop - Brunssum ed frehen rico lux rene clement claudia beckers audrey de wijs matthijs oostdijk lenie jacobs pierre muijrers andre roumen angelique bal melanie das marianna hodinius Rotterdam Marathon erik haakma egon verbraak 10e Limburgs zwaarste Ultraloop 100 km john haan Enschede Marathon rik rompen DIS Familieloop - Sittard 15 km ellis jacobs dennis lymandt rene homminga frank defesche leo logister

prestatie 0:46:04 0:46:38 0:46:45 0:49:54 0:50:44 0:52:25 0:53:50 0:55:57 0:57:18 0:59:36 1:03:20 1:04:24 prestatie 2:58:23 4:03:28 prestatie 12:06:40 prestatie 3:17:20 prestatie 1:01:28 1:04:28 1:12:19 1:14:03 1:25:55

23/4 171 173 341 23/4 1 3 24/4 34 24/4 69 1/5 1 3 68 5/5 3 22 82 85

Koning van Spanje - Gulpen 15 km frank defeche leo logister 22 km paul van hameren Enorm in Form - Steckenborn 10 km arno hanssen herman gerards Cityrun - Roermond 10 EM ellis jacobs Madrid Marathon iwan theunissen Treechloop - Maastricht 11,5 km ellis jacobs lenie jacobs leo logister Breinig läuft 10 km arno hanssen dennis lymandt herman gerards rico lux

prestatie 1:44:25 1:44:55 2:40:56 prestatie 0:39:09 0:49:46 prestatie 1:03:56 prestatie 2:52:33 prestatie 0:45:56 1:01:14 1:04:12 prestatie 0:36:18 0:39:54 0:45:22 0:45:50


Marathonse zwarte gaten (door: Erik Haakma) Zo’n 800 meter voor de finish op de Coolsingel, ik had net mijn vrouw niet gezien, zag ik het flesje wijn van Theo pontificaal langs de kant staan en ik zweer het je; Theo stond er naast en glimlachtte.

Trainingen waar ik startte met de wind in de rug en hoopte op minder regen en/of wind op de terugweg. Wedstrijdjes waar ik merkte dat de snelheid was ingeruild voor duurvermogen en ik ergens in maart in het altijd mooie Steinderbos amechtig achter Ellis aanrende. Had haar beloofd te hazen maar na een kilometer of twee sprong de snelheidsbegrenzer aan en kon ik met moeite volgen. Nu en dan een positieve ervaring zoals tijdens de Venloop maar helaas geen prijs gewonnen omdat ik onder een andere naam rende. Precies (!) 42 uur voor de start me nog laten masseren door Carla. Hoezo niets aan het toeval overlatend ?

Achteraf gezien begon daar het ontstaan van het zwarte ‘ post M-gat’. Voor heel eventjes ontstond na dat 800 meterpunt nog euforie. Lopend op de Coolsingelse-finishstraat zijn er vele aanmoedingen en veel mensen kennen mijn naam. Niet onlogisch gezien de naam op het startnummer maar toch. Ja, ook dit was weer een lekkere loop en fijne ontmoeting met Haar. En ja weer een PR gelopen en dat in mijn 56ste levensjaar. Het weer was mooi, de wind zat soms mee en soms tegen en tijdens de laatste 5 kilometerjes kreeg ik geen kuitkramp dankzij mijn prettig zittende en ‘ bloedvaten en pezen micro-masserende’ steunkousen. Maar toch. Wekenlang heb ik talloze ontberingen doorstaan (ik lijk schrijvenderwijs nog in een depressieve bui te belanden maar gelooft u mij, dit is verwerking)..

De dag voor M een uitgekiend dieet van rijstevla, AA drink, Aldi broodjes, iets van pasta, een zak chips en pretzels, twee magnesiumtabletten en de hele avond tegen een glas wijn aangekeken (drink nou zei vrouwlief; ben je wat minder gespannen maar ik liet hem staan!). De nacht van 9 op 10 april in het donker (er kon immers op 10 april zo maar een zonsverduistering in Rotterdam optreden !) de race gevisualiseerd waarbij ik net als Michel Butter mijn ademhaling oefende. Vrouwlief dacht dat ik aan het hyperventileren was (nee schat, ik ben de ervaren versie van Michel Butter). Ik had zelfs gevisualiseerd hoe ik met de rechtervoet de finish over zou komen en op welke manier ik donderdag 14 april de STB baan op zou huppelen en Theo’s felicitaties in ontvangst zou nemen.

Negen weken in weer en wind getraind, Ondanks dat El Nino voor geen strenge winter zorgde was het alternatief veel, veel regentrainingen.

33


34


Theo zou huilen van ontroering en ik ga voor eeuwig de STB-se boeken in als rekordmeister marathon M55. Vele jaarvergaderingen en nieuwjaarsrecepties zou ik gememoreerd worden, een stukje stb baan zou naar mij vernoemd worden. Nein dus. Slechts 11 (elf is de gek zelf) seconden van mijn PR af. Is het gek dat het zwarte gat lonkte? Wat te doen in de dagen erna. Nadat de adrenaline na enkele dagen was verdwenen heb ik mezelf maar gereset en gepositiveerd (ik bedoel te zeggen met een positieve bril naar de toekomst gaan kijken).

weekend friet met mayonnaise (apart in een zakje of potje), kroketten en een paar fricadellen gaat kopen. Met dat soort ervaringen en gedachtes kreeg ik weer goede zin en ik huppelde langs de Ganzeweide (Heerlerheid) en friture Holka (prachtige naam) weer naar huis. Inplaats van de Treechloop ging ik met vrouw en schoonmoeders naar Monschau en heb daar zeker 435 meter gelopen en anderhalve apfelstrudel gegeten. Schoonmoeders dankbaar, vrouwlief ook blij dat ik was meegegaan en ik was vooral blij met mezelf. Op naar een mooie zomer, veel nieuwe en goede beenspiercellen, veel leuke trainingen

Ik ben achterstallige klussen gaan doen, wijn gaan drinken, zakken pretzels van de Aldi naar binnen gewerkt en mezelf gerealiseerd dat ik zonder blessures de marathon(voorbereiding) heb gelopen (das toch ook wat waard hedentendage) en‌ben weer gaan rennen richting de volgende Marathon. De komende 42 dagen ga ik weer wat aan de snelheid doen en blijf ik heerlijke zwarte-gatverwerkings-duurloopjes doen op de zondag. Gisteren merkte ik dat mijn zwarte-gatgedachtes voorbij zijn. Op deze zondagse en eindelijk zonnige 1 mei heb ik weer een nieuwe route ontdekt door Hoensbroek (wat lopen daar veel mensen in roze- en grijze joggingbroeken maar dat terzijde). Ik stond weer helemaal open voor nieuwe ervaringen en mijn blik viel op de fritures. Ik stond verbaasd over de hoeveelheid authentieke fritures die ze daar nog hebben. Zelf vind ik de houten frituurketen het leukst maar die zijn er niet meer zoveel (wel in Belgie). Mijn favoriete frituur was deze keer friture Hoensbroek in de buurt van het EHC terrein. De frituur gevestigd in een oud wit hoekpand was nog gesloten maar ik kon me goed voorstellen hoe de wijk daar lekker in het

met de stb-ers en een regenvrije voorbereiding op Amsterdam waar ik vast en zeker op het podium ga eindigen (in de M55) en de fles wijn pas aan de finish zie staan. Tsja.

Gegroetjes van uw freelenz redacteur

35


Rabobank Clubkas Campagne (door: Iris Pilich) Ook dit jaar zal STB weer deelnemen aan de Rabobank Clubkas campagne. Vorig jaar heeft de vereniging via de clubkas campagne €1395,- binnengehaald. Hier zijn wij als vereniging heel erg blij mee en graag zouden wij dit jaar ook weer zo’n mooi bedrag in ontvangst nemen. Via deze nieuwsbrief willen wij graag meer informatie geven over de Clubkas Campagne. De Rabobank wil via de Campagne leden en klanten vanaf 18 jaar en ouder inspraak geven over de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Klanten van Rabobank Parkstad Limburg ontvangen drie stemmen en leden ontvangen vijf stemmen. Er kunnen maximaal twee stemmen op één dezelfde deelnemende vereniging/stichting worden uitgebracht. De waarde van een stem wordt berekend aan het einde van de stemperiode Dit gebeurt op basis van het ter beschikking gestelde bedrag, gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. De vereniging of stichting ontvangt het aantal uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Het bedrag dat de Rabobank ter beschikking stelt is afhankelijk van het

36

totaal aantal stemmen dat wordt uitgebracht. De klanten en leden krijgen aan het begin van de stemperiode een schriftelijke of digitale oproep om hun stemmen uit te gaan brengen. De stemmen kunnen vervolgens digitaal worden uitgebracht via een stemmodule. De stemperiode loopt van 12 mei tot 25 mei 2016.

Wij kunnen via deze Campagne op een makkelijke manier een mooi bedrag ontvangen. Het bedrag zal worden gebruikt voor de aanschaf van materiaal voor de jeugd. Wij roepen alle leden van STB die lid of klant zijn van de Rabobank Parkstad Limburg op om op STB te stemmen. Ook vrienden en familieleden die lid of klant zijn van de Rabobank Parkstad Limburg, maar die geen lid zijn van STB, kunnen hun stem op STB uitbrengen. Op het moment van schrijven van deze brief is nog weinig informatie over de Rabobank Clubkas Campagne Parkstad Limburg bekend. Jullie zullen voordat de stemperiode aanvangt meer informatie ontvangen via de mail, website of facebook site van STB. Houdt deze dus goed in de gaten!!


Verjaardagskalender

Juni 1 2 2 5 6 7 8 9 9 10 10 11 16 16 20 23 23 24 25 26 28 29 29 30 30

Juli Manuel Dumont Anja Senden Carla Willems Amber Truijen Lieke Vervuren Loraine Homminga Jos Bex Els Frins Nicole Gidding Fabiënne Bartholomé Anne Bruininks Jacques Senden Lenie Boessen Eline Dieteren Sandra Boekholt Boy Nellissen Maartje Vervuren Patricia Rompen Bert Vanthoor Lotte Hendrix Roel Nieuwenhuis Janou Homminga Jade Kochen Marijn Pasmans Jeffrey Pelzer

52 jaar 53 jaar 55 jaar 11 jaar 16 jaar 24 jaar 54 jaar 57 jaar 47 jaar 14 jaar 10 jaar 72 jaar 53 jaar 6 jaar 51 jaar 21 jaar 10 jaar 34 jaar 55 jaar 8 jaar 10 jaar 22 jaar 9 jaar 38 jaar 16 jaar

1 2 2 3 3 3 5 5 5 6 7 7 7 9 10 11 13 13 14 15 16 17 17 17 19 22 22 25 29 30

René Clement Kyra Gidding Eric Vervuren Ricco Beckers Anne Paulssen Ray Penders Annick Ploumen Ronald Smeets Leon Weegels Anouk Dautzenberg Anna Coerver Herman Gerards Xandra Verrips Francesca Klein Daniël Smirnov Peggy de Bas Leo Logister Ben Paulssen Chris Noteborn Ilya Nijsters Fred Geilenkirchen Henri Giesen Paul van Hameren Evy Römkens Pascal Schouteten Ger Bodelier Sharon Hegt Tonny Geilenkirchen Audrey de Wijs Richard Lavalle

55 jaar 18 jaar 48 jaar 7 jaar 11 jaar 48 jaar 48 jaar 48 jaar 48 jaar 8 jaar 12 jaar 59 jaar 44 jaar 46 jaar 28 jaar 52 jaar 47 jaar 54 jaar 17 jaar 42 jaar 51 jaar 65 jaar 55 jaar 13 jaar 41 jaar 51 jaar 47 jaar 49 jaar 38 jaar 48 jaar

37


38


Ouwe Leem ( door: Rob Bolk sr.) We zijn gestopt met de artikelenreeks “S.T.B. 10 jaar terug”. Maar we blijven in de ruim 40 jarige rijke historie van de S.T.B. graven. We starten een nieuwe reeks verhalen waarbij we oud STB’ers aan ’t woord laten over de beginperiode van STB. Rob Bolk sr. was bij het oprichten van de vereniging S.T.B. en jarenlang secretaris. Leuke bijkomstigheid is dat zijn zoon, Rob, inmiddels al een paar maanden lid is van S.T.B. Toen ik gevraagd werd om voor het clubblad eens wat oude herinneringen uit de begintijd van de STB op te halen ging ik daar graag op in. Uiteraard wilde ik dat -als medeoprichterwel doen. Streelt toch het ego van een oud-secretaris enigszins. Nietwaar? Probleempje voor me was wel om te voorkomen dat het ‘vroeger was alles beter gehalte’ zou gaan overheersen. Want als je sec naar de tijden kijkt is die conclusie snel gemaakt. Cijfers liegen niet. Toch? Was het inderdaad eind 70er en begin 80er jaren allemaal zoveel beter? Wat was de oorzaak van die snellere tijden? Hoewel er op de woensdagavond een recreatieve loop door de Brunssummerheide op het programma stond was de kern van de STB’ers prestatie gericht. En niet zo maar een beetje. Wij waren wedstrijd-lopers. Wij trainden als STB lopers tezamen. Elke maandag en vrijdag een lange duurloop. Ook de destijds zeer beruchte, zware heuveltrainingen in de Brunssummerheide. Iets later kwamen daar de trainingen op de Afcentbaan bij. De kwaliteit van de trainingen ging vooruit. We hadden immers nu een echte trainer met nieuwe inzichten en kennis. Maar t.b.v. de verplichte startlicentie waren we allemaal ook nog eens lid van een officiële atletiekvereniging. In uitslagenlijsten zag je onze drie letters nergens terug.

De Stichting Trimclub Brunssummerheide werd toen Sporten Trimclub Brunssummerheide. Het begrip ‘trimmen’ bleef gehandhaafd. We werden atletiekvereniging. Ook in de statuten van de nieuwe vereniging bleef de ruimte voor recreatieve sportbeoefening nadrukkelijk gewaarborgd. We hadden onze startlicentie onder eigen STB naam! Eindelijk! Onze instelling, de wedstrijdmentaliteit kreeg hierdoor een boost. We waren gevormd en gekneed door harde jongens. We waren hardlopers. Voor een verbetering van je pr, liep je door een muur. Op de marathon moest en zou je onder de drie uur. Sommigen onder ons zochten de uitdaging op van ultraloop en triathlon. Blessures………ach.. Van een clan van 20 marathonlopers groeide de STB in pakweg 3 jaar naar een bloeiende vereniging met zo’n 200 leden. Inclusief jeugdafdeling. Inclusief eigen kleine accommodatie. Voorheen werden aspirant-leden weggestuurd met de mededeling zelf maar bij te trainen tot je ruim een uur bij 12 km/u kon volhouden. Nu kwamen er beginnersgroepen. Onze maatschappij verandert. De visie op topen breedtesport verandert mee. De STB ontkomt daar niet aan. Was het vroeger daarom beter? Het was anders. Uit STB kringen hoor ik wel eens verzuchten: ”Iedereen wil hardlopen maar niemand wil trainen!”.

39


Misschien is dat ook wel zo. Was het daarom vroeger beter? Iedereen zoekt de wijze van sportbeoefening die hem past. Sportieve voldoening, met plezier trainen, een gezellige vereniging, ook daar gaat het om. Neen, daar draait het om. Andere tijden. Op bijgaande foto gaan we terug in de tijd.

Het is het zaterdag 2 april 1983. U ziet mij op de streep van de Westlandmarathon in Maassluis. Kijk een naar de vlaggen boven mijn hooft. Windkracht 6 tot 7. Bij de start 7 km wind in de rug. Daarna 35km zigzag wind tegen. Het plan was 2.48 maar ik kwam uit op 2.57.58 vanwege de beroerde omstandigheden. Niet mijn snelste tijd, maar wel mijn allerbeste prestatie ooit op de marathon. Euforie. Trots etc. etc. Beste STBer, eigenlijk zou u dit onbeschrijflijke gevoel tenminste een maal moeten meemaken. Neem eens een seizoen of twee de mentaliteit van de ouwe leem aan. Loop 1000 km in tien weken tijd en daarna de marathon. Doen! Ga ervoor! Volhouden! Doorgaan! Zo moeilijk is het ook weer niet. Daarna mag u mij zelf antwoord komen geven op de vraag: “Is het nu allemaal zoveel beter?�.

40


(Gang)beeldanalyse in de atletiek

( door:Tessa Dela Haije)

Mijn naam is Tessa Dela Haije, in juni 2015 ben ik afgestudeerd als bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens mijn studie maakte ik al kennis met gangbeeldanalyse en bij Ortho-Vision krijg ik nu de kans deze meetmethode en tegelijkertijd mijn ervaring hiermee verder te ontwikkelen. Gangbeeldanalyse is een opkomende techniek die het mogelijk maakt om bewegingen op te nemen, vertraagd af te spelen en te analyseren. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van hightech camera’s, computersystemen, en markers. Door de markers op gewrichten te plakken die belangrijk zijn bij een beweging en de beweging vervolgens op te nemen, kan er geanalyseerd worden of deze normaal verloopt of dat er iets afwijkt ( zie figuur).

Dit kan nuttig zijn als een atleet zijn bewegingen wil verbeteren, maar ook als hij/zij al een tijd last heeft (gehad) van blessures. Blessures veranderen het beweegpatroon normaalgesproken tijdelijk, maar soms blijven atleten ook na herstel een afwijkend patroon vertonen. Indien dit onopgemerkt blijft kan een beweging daardoor minder optimaal uitgevoerd worden en/of in het ergste geval zelfs gevolg-schade aanrichten (b.v. een nieuwe blessure of spierverzwakking).

Het normale loop –en renpatroon Een voorbeeld van een te analyseren beweging kan het looppatroon zijn, te beschouwen als een cyclus van steeds dezelfde sub-bewegingen. Deze sub-bewegingen worden bij het gaan onderverdeeld in fases. Elke fase begint en eindigt steeds met bepaalde been-posities (zie figuur ).

Laten we als voorbeeld naar de fase “loading response” kijken. Deze fase begint met de positie: “initial contact”, waarna verschillende sub-bewegingen volgen (strekking in de heup, buiging in de knie en neerwaartse strekking in de enkel). Zodra de been-positie “opposite toe off” bereikt wordt eindigt de fase en begint de volgende. Dit gaat zo door tot alle zeven fases uitgevoerd zijn, waarna de volgende stap gezet wordt en de cyclus weer van voor af aan begint. Indien de loopsnelheid verandert, wordt de duur van de opvolgende fases korter of langer.

41


Om een goed looppatroon te behouden, dienen alle fases en de bijbehorende subbewegingen echter wel steeds opnieuw uitgevoerd te worden. Zodra de snelheid te hoog opgevoerd wordt, zal het onmogelijk worden alle subbewegingen uit te voeren en zal er over gegaan worden op een ander patroon: rennen. In tegenstelling tot lopen, ziet men bij rennen een vlucht-moment (geen van de voeten raakt de grond). Dit zorgt ervoor dat er minder fases doorlopen worden (zie figuur ).

Gangbeeldanalyse maakt het mogelijk beide patronen in kaart te brengen en te analyseren of de sub-bewegingen binnen elke fase inderdaad steeds goed uitgevoerd worden. Bij veel voorkomende klachten, bijvoorbeeld last aan de achillespees, blijkt vaak dat een van de sub-bewegingen niet ideaal wordt uitgevoerd. Dit kan vele oorzaken hebben; zo kan iemand van nature een aangepast looppatroon vertonen, kan schoeisel zorgen voor een aanpassing, of de ondergrond kan zorgen voor veranderingen (denk maar eens aan hoe je over bosgrond rent in vergelijking met op de sintelbaan). In de meeste gevallen is echter een voorgaande blessure de aanstichter. De invloed van blessures Een van de meest beĂŻnvloedde subbewegingen is de toe-off. Dit is het stukje van de gangcyclus waarbij de voet het laatste stukje wordt afgerold en de tenen het contact met de grond verliezen, simpel gezegd: de afzet. Dit is ook meteen een van de belangrijkste momenten om een goed looppatroon (waarbij zo min mogelijk energie verloren gaat en de spieren op het juiste moment en in de juiste samenwerking worden aangespannen) te waarborgen.

42

Na blessures ziet men vaak dat deze beweging verandert. Dit kunnen zowel blessures in de voet zelf zijn, als op een andere locatie in het been of de heup. Een blessure in de enkel kan er direct voor zorgen dat de voet niet meer helemaal afgerold wordt, maar een blessure in de knie of heup kan hier ook indirect voor zorgen. Elk opeenvolgend gewricht zit namelijk gekoppeld aan elkaar en de stand van het ene gewricht beĂŻnvloedt de mogelijkheden in een volgend gewricht. Probeer maar eens door je knie te gaan terwijl je op een been staat, dit lukt je alleen maar als je ook je enkel en heup hoeken verandert. In een iets minder opvallende mate gebeurt dit ook bij het looppatroon. Bij het afzetten van je voet bij een goede af rolling, moeten je knie en heup buigen. Als een van de twee dit door een blessure niet goed kan, zal ook de voet niet goed afgerold worden. Naast de invloed van de gewrichten zelf, moet er ook nog naar de spieren gekeken worden. Veel van de beenspieren lopen namelijk over twee gewrichten. Hierdoor ontstaat de situatie dat als een spier aanspant, b.v. de musculus rectus femoris (een grote spier aan de voorzijde van het bovenbeen), dit tot gevolg kan hebben dat de knie strekt of dat de heup buigt. Om een perfecte werking van de spieren te garanderen (spieren hebben een ideale lengte om kracht op te leveren) zal het lichaam er voor zorgen dat de stand van de gewrichten, indien mogelijk, aan elkaar wordt aangepast. Dus n.a.v. het voorbeeld: als je je been naar voren strekt, en dus je heup buigt, gaat dit beter en kom je verder wanneer je knie gebogen is (probeer maar uit!). Dit komt onder andere doordat de musculus rectus femoris bij een gebogen knie nauwelijks hoeft aan te spannen rondom de knie en dus meer kracht behoudt rondom de heup. Eenzelfde situatie kan zich voordoen met een van de andere 42 spier(groepen) in het been.


Een blessure in een van deze spieren, verandert de perfecte werking hiervan. Dit wordt vaak opgevangen door iets in de houding aan te passen. Zoals hierboven beschreven, kunnen de kleinste veranderingen/blessures soms al doorwerken in een beweging en er voor zorgen dat een beweging niet optimaal wordt uitgevoerd of (na langere tijd) ergere blessures veroorzaken.

Bij elke gangbeeldanalyse krijgt u zelf altijd een overzichtelijk rapport mee, maar het is ook mogelijk de opnames door te nemen met de eigen (fysio)therapeut. Daarnaast zouden er, in overleg met een van de therapeuten, gerichte analyses of trainingen gemaakt kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan: spronganalyses (zie figuur ), analyses van de rompflexibiliteit, het trainen van gewrichtshoudingen tijdens het

Doordat gangbeeldanalyse de mogelijkheid heeft opnames zeer te vertragen, kan er op die veranderingen gelet worden en creëer je de kans voor een goede biomechanische analyse. Naar aanleiding van die analyse kan vervolgens geprobeerd worden onzuiverheden uit het bewegingspatroon op te lossen. Dit kan soms direct door iemand ergens op te wijzen, maar meestal is een beweging al zo vanzelf sprekend dat er langere oefentijd nodig is om echt te veranderen. Gelukkig zijn de meeste gangbeeldanalyse systemen tegenwoordig zo ver ontwikkeld, dat er real-time feedback mogelijkheden zijn en is het dus mogelijk dit oefenen ook meteen te ondersteunen. Afbeeldingsbronnen: - Michael W. Whittle - Gait Analysis: An Introduction https://sportinjuryperformance.wordpress.co m/2013/02/07/acute-hamstring-injuries/ (Gang)beeldanalyse bij Ortho-Vision Bij Ortho-Vision zijn wij bezig met het ontwikkelen van de vele mogelijkheden die gangbeeldanalyse te bieden heeft. Dit doen we door binnen ons team de samenwerking tussen verschillende disciplines te versterken en in te zetten tijdens, maar vooral ook na, de analyses. De sportpodotherapeut, (loop)trainers, of uw eigen fysio kunnen helpen bij het aanpassen van eventuele afwijkingen.

gaan, of strek –en buigoefeningen voor gewrichten (bijvoorbeeld na een operatie). Gezien deze vele mogelijkheden, kunnen de prijzen variëren van € 45 – 115 (basic onderzoek – uitgebreid onderzoek met opnames op usb). Alle analyses worden gedaan met het SIMI Aktisys 2D/3D systeem, dit is een zeer uitgebreid, maar gebruiksvriendelijk analyse systeem dat gebruik maakt van 1-4 camera’s en maximaal 5 led-markers. Door deze beperking in de hoeveelheid markers is het soms nodig om bij complexe bewegingen meerdere metingen achter elkaar te doen. Het grote voordeel van dit systeem is de mogelijkheid het overal te gebruiken en de real-time verwerking van resultaten.

43


J

44


STB Clubblad 2016 nr 2  
Advertisement