Page 1


3Jaargang 31 maart 2016 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 mei 2016 Het volgende clubblad verschijnt in mei 2016

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2016............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2016 .......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2016 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door: Jos Janssen)................................................... 5 Baksteen door het venster… ...................................................................... 7 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) .......................................................... 8 Vrouwen bij S.T.B. (door: Bianca de Winter) ............................................. 9 Verjaardagskalender ................................................................................11 Serious Request 2015 (door: Theo Schmeits) ..........................................13 Wat doet alcohol met je prestatie? (door: Wim van der Linden) ............16 Wedstrijd TIP! ..........................................................................................18 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................18 Locatietraining Gangelt (door Herman Gerards) .....................................19 Vrijwilligers gevraagd….(door Theo Schmeits).........................................20 Gran Canaria Marathon (door: Paul Jacobs) ............................................21 Een nieuw begin (door: Anke Linssen) .....................................................22 Marathonse mijmeringen op de dag dat Roda van Heracles won (door: Erik Haakma) .................................................................................25 Bedankt (door: Theo Schmeits)................................................................26 Terug in de tijd - STB 10 jaar geleden (door: Theo Schmeits) ..................27 Diverse Uitslagen .....................................................................................28 Rur-Eifel Volkslauf Cup (door Herman Gerards) ......................................31 In memoriam Willem (Wiel) van der Linden sr. .......................................32 Noot van de redactie................................................................................33 Jeugdpagina .............................................................................................35 Indoorwedstrijd Junioren Dortmund 28 feb (door: Dinand Radstake ) ...35 Athletics Champs (door: Amber)..............................................................38


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : penningmeester@stblandgraaf.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,65

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,15

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,65

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,80 € 10,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2016 24 april 15 mei 18 juni 25 juni 9 juli 22 juli 28 augustus 25 september 30 oktober 4 december

Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag

Locatietraining 37e Mayk van Beek Heideloop STB Clubreis Ahrathon 32e Vaals-Venlo estafetteloop Athletics Champs 7e Meander Mondo Verdeloop Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2016 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

ter Waerden

18:30

ter Waerden

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Za Zo

Tempo kmh

18:30

ter Waerden

1:00

9 - 9,5

1:00

18:30

TW

CP

CP

18:30

TW

CP

CP

TW Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

Begeleiders Alois Pilich Ron Fens Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Wiel Frins Richard Thomas.

1:30

Dinand Radstake

10

1:00

Alois Pilich Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

9 - 9,5

1:00

Saskia Rademakers

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

Duur

10

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun Sportzaal Hoefveld algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Interval/Fartlek training. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun MG CP CP MG duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30 1:30

Dick van Pelt Marcel Coerver

18:30

ter Waerden

19:00 19:00

ter Waerden

Do Vr

4

18:30

18:30

Wo

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

19:00

Di

2

Training

18:30

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) MiLa-groep Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

9:00

Exdel

Rustige duurloop voor recreanten (m/v).

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Cooperbaan

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 4 januari – 27 maart Kwartaal 2 : 28 maart – 26 juni (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 27 juni – 25 september Kwartaal 4 : 26 september – 31 december (26 september locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

4

Vrije training 9 - 9,5

10 - 11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door: Jos Janssen) In de rubriek “ van de bestuurstafel “ van het laatste eStaBletje werd door onze secretaris reeds uitvoerig verslag gedaan van het wel-enwee van onze vereniging in 2015. Sportief gezien was 2015 weer een groot succes. Geen wereld-, Europese- of Nederlandse titels, maar regionaal enorme successen voor STB-atleten, zowel jong als oud. Iwan Theunissen, reeg de successen aan elkaar, maar ook dit jaar gaat alle eer weer naar de vrouwen van STB. Ellis Jacobs heeft zich ontwikkeld tot een veelvraat van overwinningen. Ze is geworden tot een regionale kannibaal. Overwinningen van de Heideloop, de Meanderloop, de Bufferrun en de Kapellerbosloop zijn maar een zwak afgietsel van haar successen. Ze komt uit een zeer sportief, atletiek minnend STB-gezin. Ze rijgen gezamenlijk de successen aan elkaar door m.n. ook de overwinningen van zus Carmen en recent van moeder Leny.

Sinds de ingebruikname van de baan op Sportpark ter Waerden en het opstarten van de projecten “neem de ben en” is AV STB Landgraaf een grote vereniging geworden. Momenteel heeft de vereniging ongeveer 320 leden waarvan 100 jeugdleden en 220 volwassenen. De volwassen groep bestaat uit 25 senioren en 195 masters. M.b.t. de categorie Masters het volgende. Ouder dan 70 jaar zijn 8 leden. Ons oudste lid is Al Maessen; het op een na oudste is onze hoofdsponsor Sjef van Ooyen, beiden nog beiden actief! De groep tussen 60 en 70 jaar

bestaat uit 35 leden, tussen 50 en 60 jaar 95 leden, tussen 40 en 50 jaar 80 leden, maar tussen 30 en 40 jaar slechts 6 leden. Dus 140 van de volwassen leden is ouder dan 50 jaar. Dit is meer dan 60 %. Dat was 25 jaar geleden geheel anders. Dit lijkt me een onwenselijke leeftijdsopbouw. Vooral het aantal jongvolwassenen verdient aandacht. De verwachting is dat het aantal jeugdleden drastisch gaat teruglopen. Het aantal 30-40 jarigen zal niet spectaculair toenemen o.a. door de slechte sociaal economische omstandigheden in de Oostelijke Mijnstreek. Jonge mensen vluchten uit een streek waar geen werk is. Het aantal 60 jarige en ouder zal eerder af dan toenemen. Dit is de categorie is waar de “klappen “vallen door blessures en andere gezondheidsproblemen. Bovendien is het activiteitenpercentage in deze groep klein. Het zijn vaak rustende leden, die vaak de vereniging verlaten. De grootste groei moet dus voorbij zijn. We moeten rekening houden met het feit dat onze vereniging aanzienlijk kleiner zal worden. Het zal in de toekomst dan ook steeds moeilijker worden om als vereniging overeind te blijven, zowel in financiële als organisatorisch zin. We gaan, vrees ik, de voetbalverenigingen achterna. Kunnen wij over een aantal jaren onze vaste lasten nog opbrengen? Zijn wij nog in staat evenementen als de Heideloop en de Kapellerbosloop te organiseren? Afnemende subsidiestromen, afnemende sponsorinteresse, en kleinere opbrengsten zullen realisatie tot een heidens karwei maken. Hebben wij dan nog voldoende vrijwilligerspotentieel en kunnen wij dit nog mobiliseren? Moeten wij niet nu al naar verdergaande samenwerking, bijvoorbeeld binnen de Stichting, dan wel met andere atletiekverenigingen binnen de regio? Vragen waarop het antwoord niet voor de hand ligt Er ligt een geweldige uitdaging voor onze vereniging. Het valt het Bestuur op dat het bezoek aan de trainingen afneemt. Recent werd al de 5


maandagtraining geannuleerd bij gebrek aan belangstelling. We hebben het idee dat er ook minder belangstelling is voor de donderdagavond training. Laat iedereen zich realiseren dat dit teleurstellend is voor de trainers; vrijwilligers die, pro Deo, veel kostbare tijd en energie steken in hun clubgenoten. Bovendien zijn de vaste lasten voor de donderdagavondtraining hoog. Vergissen we ons als we constateren dat er minder wedstrijden gelopen worden? Is dit een tijdelijk voorbijgaand fenomeen, teistert een blessuregolf onze vereniging of zijn er andere redenen? Het Bestuur stelt input t.a.v. deze punten zeer op prijs. We vieren vele sportieve successen. We hebben een prachtige accommodatie. We zijn financieel gezond. We hebben een fantastisch trainerscorps. We hebben genereuze sponsors. We organiseren prachtige evenementen, zowel voor de jeugd als de volwassenen. We hebben het mooiste clubblad van de regio en het wordt nog het elk jaar beter. Onze website is out standing. De sfeer binnen de STB is ongeëvenaard. En we hebben met “Bie d’r Joep” een prachtig clublokaal. Kortom: we hebben het mooiste cluppie van Limburg, zo niet Nederland. Iedereen is jaloers op ons. We slagen er echter met zijn allen niet in om een aantal problemen op te lossen. Ik citeer uit mijn Nieuwjaarsspeech 2013:” Mao’s Grote Roerganger , zonder wie je gaat dolen in de woestijn”, is nog niet gevonden. Het vijfde jaar stadhouderloos tijdperk dreigt in te gaan. De vereniging is niet stuurloos, de leden nog niet reddeloos, maar het Bestuur wordt een beetje radeloos. De vacature voorzitter is nog steeds open. Wij slagen er ook niet in de vacature in het Stichtingsbestuur op te vullen. Er is een gebrek aan jeugdtrainers. De huidige crew dreigt overwerkt te raken. De commissies worden al ettelijke zo niet tientallen jaren door dezelfde mensen bezet . Nog erger , het aantal leden dat zich inzet voor de vereniging wordt steeds kleiner. Steeds minder dezelfde leden moeten steeds meer gaan doen.

6

Ik doe dus nogmaals een beroep op jullie allen een aantal zaken op te pakken. De participatiemaatschappij begint bij STB. De vereniging is geen createur van faciliteiten, die door leden opgesoupeerd kunnen worden. Wij zijn geen AH. Neen, de vereniging zijn jullie allen. Jullie maken de vereniging.

Zoals jullie hebben kunnen lezen in ons Clubblad gaan we dit jaar een oud gebeuren revitaliseren. Op verzoek van een groot aantal leden en onder de bezielende leiding van Arno Hanssen gaan we de clubreis in eer herstellen. De reis gaat naar Bad-Neuenahr en er is een overvloedig aanbod aan afstanden en disciplines. Dus voor ieder wat wils. Het wordt een ouderwets dagje STB. Mensen meld je aan. Tenslotte wil ik mijn medebestuursleden, de commissieleden, trainers, en vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik wil de sponsoren bedanken voor hun genereuze steun, die voor ons onontbeerlijk is. Ik dank de adverteerders voor hun bijdrage, welke de realisatie van het clubblad mogelijk maakt. Ook wil ik Judith en Joep bedanken voor de gastvrijheid, niet alleen vandaag, maar gedurende het hele jaar en dank voor de sponsoring van deze bijeenkomst. Een speciaal woord van dank aan de dames van STB, die als opvolgers van Fritz en Maria Fischer de catering van vandaag ter hand hebben genomen. We laten ons verassen. Ik wens jullie allen en jullie familieleden een goed, sportief, succesvol en gezond 2016.


Baksteen door het venster… Bekentenis: Ja, ik gebruik doping. Het moet er maar eens van komen: In deze veelgelezen column meld ik dat ik al sinds een half jaar doping gebruik. Ik weet niet wat de gevolgen zijn van deze bekentenis, maar ik houd mijn hart vast als ik zie wat een golven van negatieve reacties Michael Boogert en Ria Stalman over zich heen hebben gekregen. Het zij zo.

Ik ontmoet eens in de vijf of zes weken een goede kennis van me. Het is niet alleen een bezoek voor de gezelligheid. Het is meer dan dat. Die kennis is een gezellige meid en meesteres in het plegen van intieme handelingen. Dat is uiteraard ook de reden dat ik regelmatig bezoek en haar standaard (na haar betaald te hebben!?!) verlaat met de woorden: “Zo, nu kan ik er weer een maandje tegen”. Deze relatie verliep perfect tot ongeveer een half jaar geleden. Tijdens ons samenzijn deed mijn kennis ineens een mededeling, die mij in staat van complete desillusie brachten: Ze zei: “Ik voel het al langer aan je, maar weet je dat het allemaal slapper en minder met je wordt? Vroeger voelde het stevig en levendig aan. Nu krijg ik het nauwelijks meer rechtop. Er zit steeds minder leven in. Jammer, maar het volume verdwijnt langzaam maar zeker.

Ik vrees dat de leeftijd niet in je voordeel is. Het is niet anders. Ik reed na het bezoek verdwaasd en aangeslagen naar huis. Zo’n bericht raakt je als een mokerslag. Geen enkele man hoort natuurlijk graag dat zijn performance minder wordt. Wat moest ik nu doen? In ieder geval

niet bij de pakken neerzitten. Ik ben op zoek gegaan.” Zoekt en gij zult vinden”, staat er in één of ander veelgelezen boek. En dat klopt. Ik heb de oplossing gevonden. Een oplossing die écht werkt. Mijn kennis keek verbaasd toen zij bij een volgend bezoekje, intiem als altijd, door mijn haar krioelde. “Wat heb je gedaan? Je voelt weer energiek en potent aan”. Ik glom van trots en zei haar: Ik gebruik ik doping. Doping, alléén voor het haar. Ik gebruik deze doping bij elke douchebeurt. Mijn haar staat weer als vanouds. Het glimt en glanst en bruist van leven. Voor mij bestaat er nu geen leven zonder doping meer. Ik ben er aan verslaafd. Verslaafd aan de Hair Enegizer Alpecin C1. En het voelt heel goed!

7


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga)

8


Vrouwen bij S.T.B. (door: Bianca de Winter) Vandaag mag ik in Vrouwen bij STB iets over mijzelf vertellen. Een leuke rubriek trouwens, die ik vaak als eerste lees zodra het blad binnen komt. Mijn naam is Bianca de Winter. Ik ben 51 jaar, woon in Brunssum, getrouwd, heb een dochter Isabella (16) en een pleegzoon Djorno (14), hij woont vanaf zijn 4de jaar bij ons. Ik werk fulltime als medisch pedicure Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Ik heb een praktijk aan huis, ben een aantal dagdelen werkzaam op psychogeriatrische afdelingen waar ik risicovoeten behandel van ouderen met (ernstige) geheugen-en gedragsstoornissen. En tot januari dit jaar heb ik als praktijkdocent gewerkt in het volwassenenonderwijs. Eind 2014 moest ik om medische redenen onder andere een cardiosport gaan doen.Omdat ik graag buiten ben en altijd veel heb gewandeld, heb ik gekozen voor hardlopen. Dat was wennen,want hardlopen is toch iets anders dan wandelen. Maar de vele positieve effecten op lichaan en geest maken het de moeite waard Hoe pak je zoiets aan? Ik heb Wim van der Linden destijds benaderd, (mijn kinderen zaten bij hem op school) ik wist dat hij 'iets met hardlopen deed' en veel kennis van zaken had. Hij adviseerde mij met het schema van de Nederlandse Hartstichting aan de slag te gaan. En dat heb ik gedaan, maar ook geweten. Ik hield het rennen nog géén minuut vol, en het schema ging nota bene tot een heel uur! Toch vond ik het leuk vanaf de eerste dag.

Na twee maanden wilde ik niet meer alleen lopen en had ik behoefte aan begeleiding en informatie. In januari 2015 was een informatieavond Neem de Benen III, mijn eerste kennismaking met STB was toen een feit. Op zaterdag 21februari gingen we met 17 lopers op de atletiekaccommodatie van start onder leiding van Leo Quaedflieg. Die zaterdagochtenden waren super. We zijn inmiddels een jaar verder en ik geniet nog steeds, mede ook door de ontspannen sfeer en het enthousiasme binnen de vereniging. En als we dan toch bezig zijn..... de mensen waar ik mee train op de baan, buiten de baan (én langs de baan) wil ik hiervoor oprecht complimenteren. Natuurlijk zijn er een aantal zaken waar nog aan gewerkt moet worden, maar daar zijn doelen voor, toch? 2016 Wil ik met veel plezier en vooral blessurevrij blijven lopen, aan snelheid blijven werken, op de hei (of bos) blijven rennen en een aantal wedstrijden lopen van diverse afstanden. En die halve marathon? Dat is hééél misschien iets voor volgend jaar.

9


10


Verjaardagskalender April

6 7 7 9 11 12 13 14 15 15 16 17 18 20 20 21 24 25 27 27

Jos Janssen Kristi Hanssen Marlies Koeken-de Schepper Jos Lempers Guido Meys Roland Oostwegel Miriam Wassen Saskia Rademakers Jos Hahnraths Albert Maessen Josette Gijselaers Esther Debets-Ederveen Wiel Frins Paul Jacobs Vicky Teeken Marcel Meens Etienne Beckers Herma van den Berg Carmen Jacobs Willem Voragen

66 jaar 46 jaar 59 jaar 59 jaar 45 jaar 55 jaar 48 jaar 51 jaar 52 jaar 77 jaar 52 jaar 45 jaar 60 jaar 56 jaar 45 jaar 52 jaar 34 jaar 49 jaar 35 jaar 59 jaar

1 1 2 3 5 6 8 9 10 10 10 12 12 15 19 19 21 22 22 26 28 29 30 31 31 31

Mei Biek Michorius Alois Pilich Dagmar Hoogeboom Angelique Bal Tanja de Jong van Luxzenburg Jill Reijnen Dimphy Arets Sjack Hoop Debbie Das Sjef Hodiamont Monic van Workum Daan Berends Christiana Kec Manou Hellebrand Ellis Jacobs Adrie Janssen-van den Burg Sien Michorius Frank Eisenga Raoul Teeken Hans Ypma Anne Cobben Maya de Weerdt Yael van Pelt Marcel Coerver Frans Hodinius Kai Stevelmans

8 jaar 54 jaar 41 jaar 48 jaar 44 jaar 13 jaar 12 jaar 53 jaar 40 jaar 64 jaar 54 jaar 8 jaar 44 jaar 16 jaar 32 jaar 58 jaar 10 jaar 59 jaar 48 jaar 71 jaar 29 jaar 13 jaar 26 jaar 47 jaar 62 jaar 17 jaar

11


12


Serious Request 2015 (door: Theo Schmeits) Als jullie dit lezen ligt deze mooie actie al ruim 2 maanden achterons. Neemt niet weg dat ik jullie toch graag even het succesvolle verloop op de hoogte wil stellen. Eind september kwam Dinand Radstake naar mij toe met het idee om aan Serious Request

Brakenhof de organisatie versterken. Ook werd er flink reclame gemaakt bij UoW 02, Schutterij, Judoclub en Tennisvereniging om mee te doen, zodat we als Park Ter Waerden een flink bedrag konden aanbieden. Dachten we..

deel te nemen. De eerste plannen werden gemaakt, het zou een sponsorloop op onze atletiekbaan worden, waarin iedereen kon deelnemen. De eerste gedachte was de marathon in ploegverband, maar 140 rondjes waren wel erg veel, ook in ploegverband. We kozen toen voor kortere afstanden te weten 9 - 4,5 - 3 – 1.5km en 900 meter. Via Herman Gerards werd de inschrijving geregeld en inmiddels kwam Christian

Maar………… de inschrijvingen liepen voor geen meter. Het was inmiddels eind november en we hadden slechts een tiental inschrijvingen. Goed de jeugd van STB zou er zeker zijn maar dan nog. Het had niet veel gescheeld of we hadden de zaak afgeblazen, zij het niet dat ineens UoW02 met een flinke groep en er ook van buitenaf enkele lopers zich aanmelden. Op zaterdag 19 december ging het allemaal gebeuren, een stralende dag, uitstekende catering door Caroline Radstake ( met haar befaamde pompoenensoep) en haar team. Ook dank aan D&D verhuur, zij sponsorde de geluidsinstallatie. Boven verwachting begon het toch goed te lopen en uiteindelijk kwamen toch nog ruim 75 mensen lopen voor het goede doel.

13


Geertje Caris met haar dochter zorgde voor een kleurrijk schilderij met afdrukken van de voeten van de lopers, waarop het uiteindelijke bedrag kwam te staan. En het werd een prachtig bedrag: â‚Ź 600 bijeen gebracht in pakweg 3 uur tijd. Met name onze jeugdleden hadden hier een groot aandeel in. De gemeente Landgraaf had intussen het initiatief genomen om op toevallig dezelfde dag in de Brandpoort een middag te organiseren waarin alle Landgraafse verenigingen hun geld voor Serious Request

14

konden aanbieden. Omroep Landgraaf en de plaatselijke pers waren aanwezig . We werden ontvangen door onze eigen Sharon Hegt, die op haar bekende vrolijke manier alles aan mekaar praatte. Nadat we het bedrag in een container gedeponeerd hadden , werd deze succesvolle dag afgesloten onder het genot van een drankje. Mag ik, ook namens Dinand en Christian, iedereen bedanken voor hun inzet en het meedoen aan deze sponsorloop. Het was een groot succes.


15


Wat doet alcohol met je prestatie? (door: Wim van der Linden) Heb je het goede voornemen hebben om minder te gaan drinken in 2016? Dit artikel helpt je wellicht aan extra motivatie. Alcohol heeft namelijk behoorlijk wat invloed op je prestatie. 1.5 glas bier per dag Wereldwijd worden er heel wat liters alcohol geconsumeerd. Geschat wordt dat een gemiddelde volwassene (>15 jaar) per jaar 4.3 liter pure alcohol drinkt. Een standaard alcoholische consumptie heeft zo’n 8 gram pure alcohol. Die 4.3 liter komt dus neer op ruim 530 glazen bier, wijn of sterkedrank per jaar. De WHO stelt dat meer dan 4-6 (mannen) en 2-4 (vrouwen) glazen per dag schadelijk zijn voor je gezondheid. Net zoals het zogenaamde binge drinken waarbij op 1 gelegenheid meer dan 60 gram alcohol wordt gedronken (zo’n 7.5 glas wijn of bier). Een op de acht mensen drinkt minimaal 1 keer per week zo’n grote hoeveelheid. Effect op 100 tot 1500m Er zijn een veel studies die kijken naar het effect van verschillende hoeveelheden alcohol op verschillende prestaties. Ten gevolge van deze studies paste het Amerikaanse College van Sportgeneeskunde (ACSM) zijn richtlijn aan. De strekking van hun advies: Alcohol voorafgaand aan inspanning kan de kracht, snelheid en het uithoudingsvermogen verminderen. Vooral het bewijs voor een effect op het uithoudingsvermogen is sterk. Zo liet een studie zien dat alcoholinname de

16

prestatie van 200 tot 1500 meter negatief beïnvloed. Een 100 meter of krachttraining werd daarentegen niet of nauwelijks negatief beïnvloed door inname van alcohol.

Effect op vochtherstel Intensieve inspanning kan zorgen voor aanzienlijk vochtverlies. Dehydratie draagt bij aan een verminderd prestatievermogen. Door na afloop van je training goed te hydrateren draag je bij aan een volledig herstel van je lichaam. Worden er kleine hoeveelheden alcohol gedronken na inspanning dan lijkt de rehydratie niet in het geding te komen. Wordt er een grote hoeveelheid alcohol gedronken dan verlaat meer vocht via de urine het lichaam en herstel je minder goed. Tot 0.49g alcohol per kilogram lichaamsgewicht lijkt geen problemen op te leveren als we kijken naar rehydratie. Effect op spierglycogeen Net zoals vocht moet je voor optimaal herstel ook je glycogeen weer aanvullen. Dit kun je doen door na het trainen voldoende koolhydraten te eten. Onderzoek laat zien dat het aanvullen van spierglycogeen niet minder goed gebeurt wanneer je met de koolhydraten alcohol inneemt. Vervang je een deel van de koolhydraten door alcohol dan ontstaat er wel een probleem met het aanvullen van je glycogeen.


Effect op spieradaptie Als gevolg van je training ontstaan er ontstekingsprocessen in je spieren. Je lichaam gaat in de periode na je training aan de slag om deze ontstekingen te verminderen. Als gevolg van dit proces word je sneller, sterker of verbetert je uithoudingsvermogen. De inname van alcohol zorgt ervoor dat je lichaam minder goed in staat is de ontstekingsprocessen op te ruimen. Alcohol vertraagt hiermee het herstel. Langdurige of regelmatige, overmatige alcoholconsumptie kan zelfs bijdragen aan chronische onstekingsprocessen en hierdoor een verminderde weerstand.

Effect op je hormonen en je slaap Alcohol heeft effect op de productie van verschillende hormonen. Als gevolg van grote alcoholinname neemt bijvoorbeeld de testosteronproductie af (met als gevolg minder opbouw van spiermassa, botafbraak, impotente, vermindert libido en bloedarmoede), daalt de serotonine (met als gevolg verhoogde agressie), stijgt de hoeveelheid cortisol en adrenaline (met als gevolg meer stress) en neemt de hoeveelheid groeihormoon af (met als gevolg minder spieropbouw). Veel van deze hormonen zijn ook nodig voor spierherstel en wondheling. Wanneer je te maken hebt met een blessure zou de inname van alcohol daarom niet bijdragen aan een sneller herstel. Ten slotte daalt ook de concentratie melatonine. Hierdoor kan het moeilijker zijn om in slaap te komen of goed door te slapen na de inname van alcohol.

Effect op de spieropbouw Onderzoek bij muizen liet zien dat alcoholinname de spieropbouw in de 24 uur na de training met 75% kan verminderen. Met name de (sterke) type II vezels lijken aangetast te worden door de alcohol. Hoewel dit onderzoek gebruik maakte van enorme hoeveelheden alcohol (vertaald naar mensen: 24 consumpties) liet ook een geringere consumptie van 12 glazen bij mensen zien dat het spierherstel na inspanning was verminderd.

Conclusie Inname van alcohol voor inspanning zorgt voor een verminderde prestatie met name op onderdelen waarbij uithoudingsvermogen een rol speelt. Inname van alcohol na inspanning vermindert de spieropbouw, vergroot de ontstekingsreactie en kan het herstel van spierglycogeen verminderen. De invloed van alcohol op je slaap en verschillende hormonen draagt verder bij aan een verminderd optimaal herstel. Deze effecten zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid alcohol waarbij geldt: hoe meer inname, hoe groter het negatieve effect. Voor alcohol geldt dus niet voor niets: Geniet met mate! Bronnen: - Barnes MT 2014. Alcohol: Impact on sports performance and recovery in male athletes. Sports Med 44:909-919 -Tijdschrift De Losse Veter -Bureau de Publications MĂŠdicales Montpellier (BPMM)

17


Wedstrijd TIP!

Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag)

Breinig läuft

In deze nieuwe rubriek willen wij jullie attenderen op leuke wedstrijdjes in onze omgeving. Naast de bekende wedstrijden, zoals de Parelloop en onze eigen Heideloop, zijn er namelijk ook tal van mogelijkheden in onze regio die wellicht minder bekend zijn. Zo zijn er ook in Duitsland en België bijna ieder weekend wedstrijden door prachtige omgevingen. Misschien niet altijd geschikt voor PR’s maar des te beter om als trainingsvorm, lees tempotraining, in te passen in de voorbereiding naar bijv. een halve Marathon of zelfs Marathon. Als eerste wedstrijd willen wij jullie op Hemelvaartsdag (5 mei) de 10 km. wedstrijd “Breinig läuft” aanbevelen. Breinig ligt nabij Stolberg en is vanuit Landgraaf ca. 40 min. rijden. Het parcours van deze wedstrijd is licht geaccidenteerd en voert door mooie bos- en weidelandschappen in de vooreifel. Het is pas de 3e editie van deze (jonge) wedstrijd en vorig jaar was de deelname al overweldigend. Na afloop is er, zoals in Duitsland gebruikelijk, een heuse prijsuitreiking en zijn er uitgebreide mogelijkheden om de inwendige mens te versterken. Ook douche- en kleedfaciliteiten zijn voldoende aanwezig in de nabij gelegen sporthal. Voor meer info, zie de website : www.radsportganser.de

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Tonie van Wijk Tonie woont in de Nieuwenhagerstraat in Landgraaf en is 33 jaar. Tonie is de partner van ons STB lid Krista Jansen. De jeugdleden: Kyra Hoogeboom uit Landgraaf Maartje Kec uit Landgraaf

18

Beeindiging lidmaatschap: Cor van Haaren De jeugdleden: Caro Voragen Isabelle Bastiaens Luc Smeets Luca Crott


Locatietraining Gangelt (door Herman Gerards) Op zondag 27 februari stond de eerste locatietraining van dit jaar op het programma. Met wederom een geweldige opkomst van ca. 40 STB-ers werd er gelopen in drie groepen door het mooie gebied Rodebach bij Gangelt en Schinveld. De training moest onder andere ook dienen als verkenning voor de Selfkantlauf die op 6 maart zou plaatsvinden. Welliswaar met een koude NO-wind, waren de weersomstandigheden ons over het algemeen goed gezind. Na het sportieve gedeelte werd na afloop onder genot van Kaffee und Kuchen nog even gezellig nagepraat bij Haus Hamacher. De volgende locatietraining zal plaatsvinden op zondag 24 april. Noteer deze datum dus alvast in je agenda.

19


Vrijwilligers gevraagd….(door Theo Schmeits) Iedereen weet intussen wel dat, bij wat voor vereniging ook, er mensen nodig zijn die op vrijwillige basis structureel of alleen als het nodig is meehelpen bij het reilen en zeilen van de vereniging.

Verder hebben we een uitstekend draaiende wedstrijdorganisatie en uitslagverwerkings team. Zij zorgen dat bij onze wedstrijden zoals de Heideloop en de Kapellerbosloop, maar ook bij de MeanderMondoVerdeloop het inschrijven/betalingen en uitslagverwerking goed verloopt. Alleen Huub Weijenberg en Ger Schaffhausen zijn de mensen die dit bemannen. Mocht er een of alle twee uitvallen dan hebben we een zeer groot probleem. Dus zoeken we ook hiervoor mensen die als ze dit werk leuk vinden nu al kunnen meedraaien. Je bent er hoogstens 23x per jaar mee bezig. Wil je verdienstelijk maken bij onze mooie vereniging op wat voor gebied dan ook meld je aan via het bestuur. Het is leuk en dankbaar werk. Doe het……………… !!!!!!!!!

Dit geldt ook voor S.T.B. Tijdens de afgelopen jaarvergadering werd door diverse personen en commissie’s een oproep gedaan voor vrijwilligers. Zo zoekt de jeugdcommissie naar nieuwe mensen die mee willen helpen om buiten de trainingen om leuke bezigheden voor de jeugd mede te organiseren of bij deze jeugd activiteieten mee te helpen. Bij het vertrek van Caroline Radstake zijn er dringend nieuwe mensen nodig. Dat kan varieren van bv. bij een paaseierentraining zorgen voor de eieren, maar ook voor koffie, thee e.d., helpen bij het sinterklaasfeest. De catering verzorgen bij de Kapellerbosloop, eventueel het jeugdkamp mede organiseren. Ook de jeugdtrainers kunnen wel een extra hand hulp gebruiken.

20


Gran Canaria Marathon (door: Paul Jacobs) Het lijkt allemaal zeer verleidelijk: een marathon midden in de winter op een mooi warm eiland voor de kust van Afrika. Lijkt! Geloof me, het was afzien. Vanuit een koud Charleroi op een eiland waar het 25 graden warmer is. Plannen waren snel gemaakt. Samen met John Haan en familie en Jos Lempers kom je al snel tot een groepje fanatieke lopers. John heeft

nog even geprobeerd zijn fanatisme op zijn vrouw en schoonzoon over te brengen, maar dit was net teveel gevraagd. Er stonden wel 5 STB-ers aan de start. Helaas voor Jos geen marathon vanwege een vervelende blessure. Jos heeft zich als haas opgeofferd voor Anouk. Derhalve een marathonloper(John) en vier halve marathonlopers(Lenie, Anouk, Jos en Paul). Met onze tijden, en dat hadden we ook niet verwacht, braken we echt geen potten bij dit evenement. In onze overnachtingsplaats Las Palmas was het zeer aangenaam. Vanuit ons appartement was je binnen 100 meter op de boulevard, oftewel de laatste 3 km van de marathon, en halve marathon. Sportief was het er wel, getuige de vele surfers, wandelaars en hardlopers op en rond het strand, maar ook veel terrassen en 300 meter van de start/finish. Wij hebben goed gebruik gemaakt

van de vlakke, autovrije boulevard. Half uurtje heen, half uurtje terug. Zonnetje, shorts! Heerlijk. Dagen van tevoren waren de voorbereidingen al in volle gang. Alles was perfect geregeld. Bij het afhalen van je startnummer kon je inschrijven op een busreis: parcourscheck en de toeristische attracties bekijken. Bleek dat er meer begeleiders waren dan atleten. Aan gastvrijheid ook al geen gebrek! De 10 km startte apart van de halve en hele marathon. Bij elke start vertrokken er zo’n 3000 lopers. Het gehele parcours was perfect afgezet. Met een winnende marathontijd van 2.14 en een halve marathontijd van 1.03 kun je niet spreken van een snel parcours dat geheel door de stad liep en waarbij er maar weinig hellingen waren. Wat erg meespeelde was het weer. Bij de start was het al 20 graden wat opliep tot 25 graden aan de finish. Vooral het gedeelte door de smalle straten in de stad gaven je een gevoel van benauwdheid. Leuk was overigens dat je op sommige stukken van het parcours de achterblijvers tegenkwam. Maar de echte verademing kwam toch wel bij het opdraaien naar de boulevard. In de verte zag je de start liggen. Lekker in de schaduw de laatste kilometers afleggen. Na de finish had je een mooi afgezet finishlocatie. Even bijkomen. Zoals jullie kunnen lezen kan ik weinig negatiefs bedenken over deze wedstrijd. Ik vind het ook echt een aanrader voor diegene die in de winter vakantie met een wedstrijd willen combineren. Achteraf waren we allemaal wel tevreden met onze resultaten, de weersomstandigheden in acht genomen natuurlijk. De resultaten vinden jullie elders in dit blad.

21


Een nieuw begin (door: Anke Linssen) Er is een nieuwe man in mijn leven, en ik ben tot over mijn oren verliefd op hem. Vanaf februari 2015 werd ons contact steeds intensiever, maar lange tijd bleef een face to face ontmoeting uit. Dat was ook maar beter zo. Gedachten aan hem namen mij volledig in beslag. Ik kon me niet meer concentreren op mijn werk, mijn eetlust nam af, en zelfs het hardlopen, mijn passie, was niet meer zo belangrijk voor me. Naarmate de tijd verstreek begon ik er steeds meer naar uit te kijken om hem in mijn armen te sluiten. Ook Andy, mijn man, was intussen erg nieuwsgierig naar hem. Maar we zouden moeten wachten tot meneer er zelf klaar voor was ons te ontmoeten. De ontmoeting zou plaatsvinden op zijn initiatief, wij konden niet anders dan wachten, wachten, wachten. Op 3 november werd het lange wachten eindelijk beloond.... onze lieve, heerlijke, mooie, schattige zoon Luuk kwam ter wereld! De eerste weken na de geboorte van Luuk was ik naast genieten en herstellen, vooral bezig met het vinden van een ritme, het wennen aan mijn rol als moeder en het leren kennen van ons kindje. Aan hardlopen moest ik nog niet denken. Maar een wandelingetje, daar waren Luuk en ik wel voor in! Enkele dagen na zijn geboorte gingen we voor het eerst samen op pad. Wat was dat leuk, apetrots achter die kinderwagen aan stappen.

22

Ik had de smaak te pakken en wandelde vanaf dat moment elke dag. Al gauw was ik vaak een uur onderweg. Na een week of 4 begon het te kriebelen... het wandelen ging zo goed, waarom niet eens de hardloopschoenen aan

trekken? Vol goede moed (maar zonder kinderwagen) begon ik aan een voorzichtig rondje in de heuvelachtige omgeving van Kakert centrum. Spannend vond ik dat. Alleen op pad, zonder baby. Wat gek. Ook was ik erg benieuwd hoe dit eerste rondje zou uitpakken. Hoe goed was mijn conditie, hoe zou mijn lijf reageren, hoe lang zou ik kunnen lopen, hoe snel kon ik gaan? Het viel niet tegen. Drie keer 10 minuten rennen met daartussen 2 minuten wandelpauze. Ook het tempo was hoger dan ik had gedacht. Maar dat kwam wellicht ook doordat ik graag snel terug wilde naar mijn lief klein Luukje. Uiteraard was hij in prima handen bij papa Andy, maar ja, moeders he... Na dat eerste rondje sloeg ik heel enthousiast aan het trainen. Iets te enthousiast, want na een poosje kreeg ik pijnlijke scheenbenen. Begin 2015 had ik last van shinsplints, dus ik legde mijn training een week stil. Een blessure kon ik absoluut niet gebruiken. Ik had mij namelijk al tijdens mijn zwangerschap


ingeschreven voor de Venloop, op 20 maart. Dit was mijn doel, mijn stok achter de deur, iets om naar toe werken en naar uit te kijken, kortom, iets wat ik niet wilde missen. Na die week rust pakte ik de training langzaam weer op, en dat ging prima. Niet lang daarna lukte het mij om de intervaltraining op dinsdag mee te doen, wat was dat heerlijk en gezellig! Ik was heel blij weer met STB mee te kunnen trainen. Mijn motivatie liet te wensen over, zeker vanaf het moment dat ik weer aan het werk moest. Na zo’n werkdag weer de deur uit gaan en Luuk nog langer missen... dat

was niet makkelijk. Het ontzettend leuke gezelschap van jullie STBers hielp echter enorm! Inmiddels heb ik, met hulp van o.a. Roy, Erik en Herman, mijn duurloopjes weten op te bouwen tot zo’n 15 km. Die 21 km ga ik wel halen op 20 maart, de vraag is alleen hoe snel. Maar dat maakt ook niks uit. Doel is in Venlo te gaan lopen, naar mijn familie te zwaaien langs het parcours, en er een leuke dag van te maken met ‘medeplichtigen’ Roy en Erik. Wellicht lezen jullie in het volgende clubblad hoe het is gegaan.

23


24


Marathonse mijmeringen op de dag dat Roda van Heracles won (door: Erik Haakma) Mijn hart ging vandaag (27 februari) uit naar het lopen van de Locatietraining maar de Marathonse plicht riep mij: Vandaag een ‘ 30 kilometertje’ door het heuvelachtig landschap. Zo’n 30 kilometers (rennend voor alle duidelijkheid) is een ideaal en heerlijk moment om met ‘ jezelf in gesprek te gaan’en je gedachten ‘ af te laten dwalen’. Met de foto van Theo S. in mijn achterzak (tactisch bedacht, in Rotterdam moet ‘ zijn’ tijd achter ‘mijn’ tijd blijven) ging ik op weg. De eerste kilometers zijn altijd wat lastig op de vroege ochtend in combinatie met een marathontraining. De marathonspieren zal ik maar zeggen, hebben enige (km of 8) opwarmtijd nodig. Vanuit Heksenberg-Zuid ging het richting autoen woonboulevard. Veel gedachten zijn er dan nog niet anders dan dat ik met enige vrees aan de frisse rugwind denk die zich op een moment tegenover mij zal opstellen. Ter hoogte van Vegers Meubelen, gaan mijn gedachten terug naar gisteravond toen ik op de weegschaal stond. Ik was zeker een kilo zwaarder dan normaal. Aiiiiiii dat moet allemaal op de 30-km meegesleept worden minus de grammen die er snachts weer afgaan. ;-). Bijna een slapeloze nacht. Tsja, zaterdagavond waren alle dochters (inmiddels allemaal voorzien van mogelijk aanstaande niet-hardrennende schoonzonen) op bezoek geweest en dat hakt er in qua franse kaasjes, chips en een wijntje of X. Maar op zo’n moment pas ik de bekende truc toe. Gewichtsbeleving is te manipuleren. Zoals ik ook al eens van Arno H. heb gehoord, moet je nadat je op de weegschaal hebt gestaan, eraf stappen en dan weer er op gaan staan. Scheelt een paar gram en geeft een enorme positieve boost.

Inmiddels nadert Retersbeek en in de verte lonkt de kerk van Klimmen. Vlak voor km 10 of zo is het nogal heuvelachtig richting Ransdaal. Mijn mijmeringen gaan uit naar de afgelopen week waar ik eindelijk tijdens de Mengelerstraining weer eens lekker tempo heb gelopen. Meteen daarnaa popte een piekerpunt op. Ik ren weliswaar veel kilometers maar voor mijn gevoel doe ik wat weinig snelheidstraining om straks in Rotterdam ruim onder 3 uur te gaan lopen. Vandaag kan ik daar niets aan veranderen , als

alternatief dan maar lekker ‘stevig lopend’ de heuvels op. Kracht kan ik ook wel gebruiken. In Ransdaal loop ik helemaal omhoog langs wederom een kerk en denk daarbij aan de brug in Rotterdam op km 24. Bovenaan gekomen kom ik even bij maar een stevige koude wind blokkeert de mijmeringmodus. Onderaan het bergje af gaat het rechtsaf , weer bergop en dan richting het plateau waar bovenaan gearriveerd, Colmont aan de linkerkant lonkt. Het gemijmer ging deze keer richting schoonmoeder die veel pogingen doet meneer of mevrouw Alzheimer van het lijf te houden. Haar geliefde oude (vorige eeuw of zo) computer met haar foto’ s van haar talloze reizen over deze aardbol, had de geest gegeven. Haar externe harde schijf zogezegd, liet het afweten en daar was ze nogal

25


verdrietig over. Godzijdank was de computer toch te herstellen (zo leek het) maar bij het heraansluiten op zaterdag ging hij weer uit na een seconde of 30. Dat was een ongelooflijke teleurstelling en we hopen (crossed fingers) dat komende week de computermeneer het fixt. In Ubachsberg aangekomen ging het richting Huls en daar plopte door mijn hoofd dat ik graag door goten loop. Gek toch? Ik weet niet of het genetisch is of aangeleerd danwel een opvoedkwestie maar ik vind het heel lekker om in goten te lopen. In Ubachsberg liep ik lekker in zo’n nieuwerwetse goot, strak aangelegd. Een lekker harde steen met een betonrand. Links (linkervoet) op de betonrand en rechts (rechtervoet) op de liefst rode steen (ouderwets model). Soms heb ik ook weleens graag zo’n hele oude dorpsgoot waar je a.h.w. in een holle gootweg loopt met veel ongelijk liggende stenen. Maar ja tijdens een marathontraining kan dat weleens een verzwikkinkje opleveren. Het lopen door Ubachsberg (weer langs een kerk, toeval) was echt wel een genotsmomentje voor mezelf (idee voor een locatietraining, de goten van zuid limburg ofzo?). Bergaf en echt frisse wind tegen ging het vanaf de Huls naar de Heerlerbaan. Echt vies koud was het op die lange weg langs het AZC (goed dat ook Heerlen meehelpt om mensen op te vangen) en crematorium. Kou schijnt

goed te zijn voor de vetverbranding en ik voelde dan ook dat mijn verbranding op volle toeren draaide (daaaag kaasjes). Op de Heerlerbaan (km 23) viel de wind weg en een manneke met een klein hamertje stond bij de rotonde. Zelfs een leuke goot hielp me er eventjes niet bovenop. De oplossing bleek te liggen in de gedachte dat ik bijna thuis was. Via het centrum van Heeele, Bagels en Beans (zou mijn dochter vandaag moeten werken?) het station, belastingkantoor (oh ja, aangifte nog invullen), mijmerde ik voor het laatst. De mantelzorgzondagmiddag zou besteed worden aan een toertochtje met schoonmams naar Maastricht en een bezoekje aan mijn zus. Die heeft een mooie tuin, lekkere koffie en een aangenaam warme en ruime woonkamer en dat vind schoonmams geweldig. Das ook weer geregeld. De laatste kilometer ging in de versnelling (schijnt goed voor de mentale hardheid te zijn). Theo zat nog in de broekzak (en bij Haus Hamacher bleek op Facebook). Nog een dag of 42 en ik mag weer!!!! Gegroetjes van uw freelenz redacteur Erik Haakma

Bedankt (door: Theo Schmeits) Groot was de verrassing op de Nieuwjaarsreceptie, toe Annick mij en Meintje naar voren riep. Ik dacht, hé wat gaat er nu gebeuren. Blijk dat ik tot erelid van de S.T.B. benoemd werd en bovendien nog de waarderingsspeld van de Atletiekunie kreeg. Nooit verwacht of zelfs nooit aan gedacht. Waarom ook. Ik doe dit werk voor STB graag en met veel plezier. Ik waardeer deze geste zeer en zo lang dit nog mogelijk is blijf ik mijn steentje aan deze mooie vereninging bijdragen. Bedankt, allemaal!!

26


Terug in de tijd - STB 10 jaar geleden (door: Theo Schmeits) 10 Jaar geleden hadden wij “WIST U DAT……..” als artikelen reeks in ons clubblad. Daarin werden de opmerkingen en andere “weetjes” die tijdens de trainingen en andere activiteiten van STB werden gehoord ( meestal liep er wel een redactielid) mee, op papier gezet. Dit leverde soms leuke en hilarische momenten op. Wist U dat……………………………… Onze voorzitter Albert Verbunt een workaholic is hij nu in de Vut is en het werk nog steeds niet kan loslaten, hij namelijk gewoon doorgaat met niks doen. Wist u dat het engelse woord voor braadharing is: brathering, volgens Herm Gerards. Fred Geilenkirchen topzwaar is, hoeveel kilo’s schoon aan de haak, moet je hem zelf maar vragen. Marcel Meens een naakt-of nachtspel wil organiseren, welke is ons nog niet duidelijk. Bart Smeets de halve marathon van Venlo gelopen heeft en dat hij, toen hij bij de verzorginspost (gevestigd in een cafetaria) aankwam de verleiding niet kon weerstaan en daar Kaffee mit Kuchen gegeten heeft en vervolgens de wedstrijd heeft uitgelopen, we alleen niet weten of er een p.r was gelopen. De donderdagavond groep zich op meerdere fronten laat gelden. Ze met z´n allen naar the Tumblin´Dice zijn geweest en ook in grote getalen aanwezig waren op het Abraham feest van Wiel Frins.

Ze met drinken goed van wanten weten, ook die mensen die normaal alleen maar chocolademelk drinken en zakjes chips eten, gelukkig noemen we geen namen. Ze zich ook zo goed amuseerden dat sommige mensen een stukje van de film kwijt waren en anderen zo’n akelig virus opgelopen hadden, dat ze de dag erna de hele dag in bed moesten liggen. Er meerdere mensen binnen de vereniging last hebben van Alzheimer. In het zomerseizoen trouw naar Mengelers gingen om te trainen en zich vervolgens afvroegen waarom geen mens kwam. Gelukkig noemen we ook nu geen namen. Vicky Teeken vaste bedrituelen heeft, welke moet je haar zelf maar vragen. Jack Hoop op de wedstrijden altijd goed uit de verf komt. Met maatje 50 zet je gewoon de chip voor op je schoen vast, dat scheelt geheid 10 seconden. Nordic Walking de laatste stap voor de rollator is, volgens Pierre Muijrers.

27


Diverse Uitslagen 13/12 85 20/12 3 57 7 15 8 101 115 150 20/12 1 6 26/12 1 4 5 7 8 6 7 2 1 1 11 5 13 11 2 1 10 18 6 1 10 31/12 3 110 11 19 62 79 10 31/12 8 24 39

28

WLOB XMas Trial - Lummen 17,5 km ronald smeets Mescherbergloop - Eijsden 15,6 km erik haakma rene homminga janou homminga paul jacobs carmen jacobs frank defesche ronald smeets leo logister Neelder Veldloop - Maasniel 9700 m marcel van de pol dennis lymandt AVON Kerstcross - Heerlen 1000 m sterre knoben floor vervuren maartje vervuren anna coerver imke hoogenboom kyra hoogenboom 3600 m bianca de winter 7200 m roy ploum erik haakma ellis jacobs niels hermans paul jacobs tim roks ivo vincken audrey de wijs lenie jacobs guus stauvermann christian brakenhoff gerte offeringa 9764 m marcel van de pol ronald smeets 34e Sylvesterloop - Elsloo 5 km ellis jacobs paul van hameren 10 km roy ploum marcel van de pol tim roks ronald smeets carmen jacobs Oudejaarsloop - Heerlen 4,5 km rik rompen ivo vincken guus stauvermann

prestatie

39

1:45:46 prestatie

6 39 8 77 78 18 24 31/12

1:09:56 1:20:35 1:20:35 1:21:53 1:21:53 1:25:56 1:28:00 1:38:00 prestatie 0:38:42 0:41:01 prestatie 0:03:48 0:04:03 0:04:10 0:04:28 0:04:34 0:05:27 0:25:55 0:27:30 0:30:25 0:30:37 0:34:25 0:35:25 0:35:29 0:37:31 0:38:55 0:39:35 0:40:57 0:50:00 0:50:41 0:39:15 0:50:49 prestatie 0:18:57 0:23:49 0:35:09 0:36:39 0:44:24 0:47:00 0:47:07 prestatie 0:17:34 0:21:21 0:22:06

1 5 9/1 16 3 17 24 8 9 10 14 30 1 4 7 14 23 24 26 37 54 59 60 64 66 67 70 71 75 79 80 87 88 89 90 10/1 2 71 72 190 44 209

jenny matthijsse-gerards 9 km dennis lymandt rene clement francien van haaren cor van haaren pierre muijrers nicolle schleijper esther debets-ederveen Sylvesterloop Maasbracht 10 km iwan theunissen erik haakma 41e Gillrather Crosslauf 4600 m herman gerards audrey de wijs cor van haaren pierre muijrers esther debets-ederveen nicole gidding marjo goossens ria ederveen manuel dumont 9200 m roy ploum ger bodelier ellis jacobs jan schwanen paul jacobs ed frehen rico lux ronald smeets lenie jacobs mathijs oostdijk claudia beckers-steinbusch annick ploumen christiana kec xandra verrips debbie das kristi hanssen nicole schleijper pascalle dautzenberg sjo kec jenny matthijsse-gerards angelique smits bianca de winter theo schmeits Poort naar heuvelland trail 16 km carmen jacobs ronald smeets paul jacobs frank defesche lenie jacobs leo logister

0:27:23 0:35:13 0:42:38 0:46:39 0:48:50 0:48:51 0:50:57 0:52:41 prestatie 0:32:30 0:37:08 prestatie 0:21:56 0:22:06 0:22:16 0:24:59 0:25:39 0:25:52 0:25:55 0:29:40 0:29:41 0:32:45 0:35:32 0:36:31 0:38:56 0:41:22 0:41:25 0:41:44 0:43:17 0:46:57 0:47:29 0:47:54 0:48:35 0:49:50 0:49:53 0:50:49 0:50:49 0:51:37 0:53:02 0:53:34 0:58:41 0:58:41 1:05:09 1:05:12 prestatie 1:33:58 1:34:47 1:34:52 1:54:34 1:57:10 2:00:03


16/1 9 1 1 4 2 17/1 1 3 4 4 2 11 1 17/1 18 4 28 28 17/1 1 3 24/1 6 70 229 24/1 819 1434 2077 247 31/1 127 31/1 3 26 6/2 5 11 65 7/2 21 62

52e Abdijcross 1400 m sterre knoben 10,5 km jan schwanen 21 km roy ploum rik rompen alicia koot 52e Abdijcross 5200 m ellis jacobs dennis lymandt paul jacobs carmen jacobs audrey de wijs cor van haaren lenie jacobs Annendaallloop - Posterholt 10,5 km ed frehen 21,1 km marcel van de pol ronald smeets egon verbraak 19e Pulheimer Staffelmarathon 42,2 km iwan theunissen erik haakma Polar Bear Trail - Teuven 14 km janou homminga rene homminga leo logister Marathon de Gran Canaria 21,1 km paul jacobs lenie jacobs anouk meijers-haan 42,2 km john haan Le Jogging du Maieur - Herstal 9,6 km ronald smeets Hivernal Trail - Landgraaf 10 km dennis lymandt rico lux Hardter Strassenlauf 5 km roy ploum arno hanssen herman gerards 12e L. Persoons Marathon - Genk 21,1 km erik haakma 42,2 km john haan

prestatie

7/2

0:06:48

50 13/2

0:51:39 1:27:39 1:43:11 1:53:34 prestatie 0:21:36 0:21:46 0:24:31 0:26:01 0:27:05 0:27:54 0:28:20 prestatie 0:48:51 1:20:31 1:44:21 1:46:11 prestatie 2:54:28 2:58:35 prestatie

14 14/2 178 303 14/2 195 21/2 35 1 38 3 59 5 60 67 28/2 31

La Zatopek en Famille - VisĂŠ 10 km ronald smeets 1e Limburgse Halfzware 50 km jos lempers 39e Groet uit Schoorl run - Schoorl 10 km roy ploum ellis jacobs Le Semi Marathon MG Sport 21,1 km ronald smeets Danikerbosloop - Geleen 5 km pierre muijrers 5 EM ellis jacobs leo logister 10 EM roy ploum rene homminga janou homminga ronald smeets paul jacobs Berden voorjaarsloop - Venlo 15 km dennis lymandt

prestatie 0:49:12 prestatie 7:00:40 prestatie 0:35:47 0:38:59 prestatie 1:45:02 prestatie 0:33:49 0:39:21 0:55:30 1:10:15 1:31:27 1:31:31 1:31:39 1:33:32 prestatie 0:59:31

1:21:52 1:23:18 1:44:01 prestatie 1:44:19 1:56:23 2:12:27 3:53:01 prestatie 0:44:37 prestatie 0:56:35 1:10:03 prestatie 0:16:42 0:17:34 0:21:43 prestatie 1:25:37 3:46:37

29


30


Rur-Eifel Volkslauf Cup (door Herman Gerards) Veel STB-ers kennen inmiddels wel de loopwedstrijden die onderdeel uitmaken van het Rur-Eifel Cup circuit. Toch wil ik hierbij, met name de nieuwkomers binnen onze vereniging, deze wedstrijden nog eens onder de aandacht brengen. De Rur-Eifel Volkslauf Cup (afgekort tot REVC), die sinds 1995 wordt georganiseerd, is een serie hardloopwedstrijden die nagenoeg het hele jaar door plaatsvinden. Sport- en atleliekverenigingen uit BelgiĂŤ, Duitsland en Nederland organiseren hierbij ieder hun wedstrijden. In totaal zijn in dit circuit 38 wedstrijden opgenomen. De serie heeft zeker een euregionale uitstraling en is bij veel lopers zeer in trek. Dit jaar was ook de Abdijcross voor het eerst hierin opgenomen. Ook sinds vele jaren is onze eigen Heideloop een van de vele wedstrijden. Als je aan minimaal 15 wedstrijden deelneemt kom je in aanmerking voor punten in het algemeen klassement en in je eigen leeftijdscategorie. De meeste

wedstrijden bevatten meerdere afstanden en is er zeker ook voor beginners en recreanten een kortere afstand. Ik kan deze wedstrijden alleen maar aanbevelen, want er zijn schitterende parcoursen bij die door mooie streken en landschappen voeren. Zeker ook de wedstrijden in de Eifel zijn beslist aan te raden, hoewel hier natuurlijk wel de nodige heuvels te bedwingen zijn. Over het algemeen zijn het kleinschalige evenementen waarbij naast de sportieve prestaties ook de gezelligheid de nodige aandacht krijgt. Vanaf 1998 heb ik zelf regelmatig meer dan 15 jaar vele wedstrijden gelopen in dit circuit. Mochten jullie dus vragen hebben over bepaalde wedstrijden dan kun je gerust contact met mij opnemen. De wedstrijden zijn uiteraard ook op onze website te vinden bij de wedstrijdkalender.

31


In memoriam Willem (Wiel) van der Linden sr. Op 18 februari jl. is oud-bestuurslid Willem van der Linden sr. overleden. Hij werd 93 jaar oud.

Bovendien ontving hij van andere atletiekverenigingen de aanmeldingen van deelnemers aan een door STB georganiseerde wedstrijd, zoals de Heideloop Voordat zijn liefde voor de atletiek hem te pakken kreeg was hij al jarenlang betrokken bij verschillende Brunssumse verenigingen, maar vooral bij de Treebeekse voetbalvereniging CSVT (de club die alleen wedstrijden op zaterdag speelde). Toen zoon Wim in 1979 op de Brunssumerheide in aanraking kwam met een lopersgroep uit de Kakert, die marathons liep en zich bij hen aansloot, werd hij helemaal gegrepen door het hardlopen. Hij is als supporter meegereisd naar tientallen wedstrijden. Bij de oprichting van de Landgraafse atletiekvereniging STB in 1984 trad hij aan als bestuurslid.

Wiel was vanaf de oprichting van onze atletiekvereniging STB Landgraaf tot 1987 wedstrijdsecretaris in het bestuur met klinkende namen als Jo Eyck en Jo Simons.

Ook hield Wiel zeker voor sportieve uitdagingen voor zichzelf. Tussen zijn 60e en 75e levensjaar heeft hij 10 maal succesvol deelgenomen aan de Kennedymars.

In die periode moest de wedstrijdsecretaris alle STB-leden met een licentie aanmelden voor elke wedstrijd, die zij wilden lopen.

Wij bedanken Wiel voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. (namens de redactie: Wim van der Linden)

Jo Eyck, oprichter en erelid van de S.T.B. heeft ook even stilgestaan bij het overlijden van Willem van der Linden sr.

Hij en zijn vrouw Aaltje verzorgde jarenlang onze toen nog primitieve Cooperbaan

Willem heeft samen met zijn vrouw Aaltje steeds bijgedragen aan bij de oprichting en instandhouding van onze Sport en Trimclub. Vanaf 1984 moesten belangrijke beslissingen worden genomen zoals de aanleg van onze eerste Cooperbaan in de heide en het opstarten van de jeugdatletiek bij de S.T.B.

Pa van der Linden was de man, die het nieuwe atletiekclubje met de naam S.T.B., met grote elan promootte in onze regio. Een concurrent waar de gevestigde atletiekverenigingen nog wel eens problemen mee hadden.

32

Willem was altijd present jeugdtrainingen en wedstrijden.

bij

de


Zelfs de Nederlandse Atletiekbond was in begin sceptisch over het verlenen van een startvergunning voor wedstrijdlopers van de groeiende populatie trimclubs zoals de onze. Inmiddels is bewezen dat de unieke doelstelling van de S.T.B. een goede stap was naar de toekomst. Hier heeft Willem van der Linden sr. belangrijk aan bijgedragen

Wij S.T.B.’ers van het eerste uur, zijn Willem niet vergeten en zullen met trots en dankbaarheid altijd aan hem denken.

Willem van der Linden (L)

Jo Eyck(R)

Noot van de redactie Soms zoekt de redactie van het clubblad van onze mooie vereniging een aanleiding om eens gezellig bij te kletsen onder het genot van een kop koffie en liefst ook wat lekkers erbij. Dat noemen wij dan redactievergadering. Naast veel andere thema’s komt ook de inhoud van het clubblad aan bod. Dit keer heeft dat geleid tot enkele veranderingen. Om verschillende redenen hebben we besloten de rubrieken ‘Persoonlijk doel’, ‘STB 10 jaar terug’ en de strip ‘Simply the best’ te laten vervallen. Uiteraard komt daar wel iets anders voor in de plaats. Zo hebben wij nu een mooie nieuwe rubriek voor jullie bedacht: ‘Wedstrijdtip’. Hierin belichten wij leuke, maar minder bekende wedstrijden die in de weken na het verschijnen van het clubblad plaats vinden. Juist die wedstrijden waarvan je nu soms (als het al te laat is) denkt: ‘Daar had ik ook best naar toe willen gaan’. Deze nieuwe rubriek is dan ook enerzijds bedoeld om inspiratie op te doen wanneer je op zoek bent naar bijvoorbeeld een snelle 10km, een gezellig volksloopje of een mooie natuurloop.

Anderzijds is het een manier om clubgenoten enthousiast te maken voor een wedstrijd waar je naartoe gaat, om vervolgens misschien samen aan de start te verschijnen. Jullie hulp is gewenst! Wij roepen jullie bij deze op, om je suggesties in te sturen. In deze uitgave vinden jullie alvast een wedstrijdtip van Herman. Daarnaast, en hieraan gekoppeld, willen wij graag een fotorubriek toevoegen. Doel is middels een fotoreportage verslag te doen van de wedstrijd die aangeprezen werd in de ‘Wedstrijdtip’ van het vorige clubblad. Ook hierbij kunnen wij jullie hulp goed gebruiken. Heb je dus foto’s gemaakt bij een wedstrijd, deel deze dan vooral met ons! Tenslotte gaan we op bezoek bij oud STB’ers. Zeg maar de mensen van het eerste uur, om hun verhaal te noteren over het wel en wee van STB in de beginperiode, met hopelijk vele foto’s uit die tijd. We hopen hiermee het blad inspirerend en interessant te houden voor jullie.

33


34


Jeugdpagina

Indoorwedstrijd Junioren Dortmund 28 feb (door: Dinand Radstake ) Na het succes van vorig jaar hadden we dit jaar ook gekozen voor een wedstrijd in Dortmund. Na wat speurwerk op internet en overleg met de atleten en trainers waren we uitgekomen op zondag 28 februari. De berichtgeving dat we naar Dortmund zouden gaan werd meteen positief ontvangen en er waren al snel waren veel inschrijvingen. In korte tijd hadden 19 atleten ingeschreven voor de wedstrijd in Dortmund. Ook konden we op veel supporters rekenen. Maar liefst 6 ouders en 1 oma melden zich aan om mee te gaan. Voor de coaching waren Dick van Pelt en ikzelf aanwezig. Marcel Coerver had heel graag mee willen gaan maar was geveld door de griep. Nadat ik de treinkaarten online had besteld moest er natuurlijk ook nog vervoer worden geregeld van Landgraaf naar Herzogenrath en weer terug. Na een e-mail te hebben verstuurd naar ouders en verzorgers kreeg ik al snel reactie van meerdere ouders om te gaan rijden. Dat gaf een heel goed gevoel. Om 08:00 uur hadden we ons verzameld bij de atletiekbaan en vertrokken we naar Herzogenrath om daar de trein van 08:27 uur te nemen richting Dortmund. Het is in Duitsland voordelig om met de trein te reizen in het weekend. Een meermanskaart voor 5 personen kost namelijk maar €43,Eenmaal aangekomen in Dortmund ben je nog niet bij de Helmut Kornig Halle. Via de Ubahn/metro richting de Westfalenhallen werd

de reis voortgezet. De meeste van ons hadden nog nooit in metro gezeten en dat was natuurlijk erg spannend. Bij eindstation Wetsfalenhalle kom je terecht in een groot sportpark genaamd Signal Iduna park. In dit park ligt ook het stadion van Borussia Dortmund. Per toeval moest Borussia

Dortmund op dezelfde dag voetballen. Je moet weten dat daar dan zo’n 80000 mensen op af komen. Heb ik eerlijk gezegd niets van gemerkt. De 13000 Roda supporters maken volgens mij meer lawaai dan die 80000 in Dortmund. Te voet naar de indoorhal en dan binnen komen was de eerste reactie van de meeste “whoooh” wat een schitterende hal. De groen/rode gekleurde atletiekbaan met een grote tribune. Boven de tribune hangt een glazenruimte waar de wedstrijdleiding overzicht heeft en verslag wordt gegeven van de wedstrijd. Ik heb tijdens de uitslagen de uitspraak ”herzlichen glückwunsch” regelmatig gehoord. Jullie toch ook? Omdat we op tijd waren aangekomen konden de atleten wennen aan de omgeving. Even nog een spoedcursus startblokken instellen en

35


daarna een warming-up met hakken billen, skippings en kaatssprongen konden we beginnen aan de wedstrijd. Het was een druk schema met veel atleten. De trainers hadden de handen vol om iedereen te kunnen coachen en de tijdschema’s van iedereen te volgen. De trainers waren erg trots op jullie prestaties. Je komt toch in een onbekende omgeving met veel internationale atleten. Voor de meeste beginnende D junioren was dit de eerste wedstrijd met de officiÍle atletiekregels. Het is een heel groot verschil met de Athletics Champs . We zijn ons ervan bewust dat dit een grote stap was. Maar juist daarom zijn wij trainers zo trots op jullie.

maandag te wachten. Dus tas inpakken, naar de wc, de U bahn nemen en de trein naar huis. Natuurlijk is reizen niet zo moeilijk, maar als je een reisleider hebt die soms een beetje chaotisch is, dan is dat niet vanzelfsprekend. Dus trein gemist, een hapje gegeten bij mc Donalds. Ach ja het kan erger. Vorig jaar zijn we nog de trein uitgezet omdat we de verkeerde trein hadden genomen. Het was een geslaagde dag en volgend jaar gaan we er weer voor. Het is namelijk een prima voorbereiding voor de competitie.

Na een lange dag met veel atletiek was het tijd om ook weer naar huis te gaan. Het is namelijk nog een lange reis en de atleten, ouders en trainers stond de dag erna nog een gewone Zie hieronder enkele reacties van de atleten zelf: Kim: Het was heel leuk. Vooral op de heenweg. Toen we waren aangekomen moesten we nog een klein stukje lopen. Het was een super mooie baan. Alle onderdelen gingen goed. Na de wedstrijd gingen we met de metro terug. Helaas kwam die te laat en misten we de trein, maar ik vond het een geslaagde dag. Yara: Ik heb aan meerdere wedstrijden meegedaan, maar deze was superrrr leuk. Heel anders dan bij de pupillen. De treinreis was ook super gaaf. Het was jammer dat we de trein misten, toen hebben we gezellig bij de mac Donalds gegeten!!!!! Bjorn: Dit was de eerste keer dat ik een wedstrijd had en dat dan al meteen in Dortmund, is dat wel heeeel cool. Het was ook een hele grote sporthal en veel deelnemers dus ik werd wel zenuwachtig. En het was ook de eerste keer dat ik in een metro zat en dat ik in Dortmund was. Ik vond het echt een super dag!!!! Denise: Het was heel gezellig! De sfeer was ook leuk & de wedstrijden/onderdelen gingen ook goed. Nadat we de trein hadden gemist hebben we gezellig bij McDonalds gegeten. Ik vond het een leuke dag! Floor: Het was een leuke dag en het was ook heel gezellig, want we waren met best veel kinderen. Op de terugweg kwamen we erachter dat we eigenlijk te ver waren doorgelopen. Toen miste we de trein en hebben we mc Donalds gegeten. Ik vond het een hele geslaagde dag. Alleen jammer dat we morgen weer school hebben. Ik vind dat we volgend jaar weer moeten gaan.

36


Fabienne: Het was een heel gezellig dag maar alleen jammer dat Denise en ik de enige van onze leeftijd waren. Sica: Het was suuuuuper leuk en gezellig. Vorig jaar was ik ook mee en toen hebben we de trein gemist. Nu weer en dat was wel jammer, maar toen zijn we naar de mc Donalds geweest. Nu zijn we erg moe en morgen moeten we weer naar school . Hopelijk gaan we volgend jaar weer. Anna: Het was een super leuke dag en super gezellig. De heenweg ging sneller dan ik gedacht had, het was een hele mooie baan, het ging best goed. Het ging wel snel voorbij en moesten super lang op de metro wachten, daardoor hadden we de trein gemist dus zijn we maar naar de Mac geweest. Het was lekker en gezellig. Het was een superdag!!!! Evy: Dit was de eerste keer dat ik mee ben gegaan. Het was super leuk. Maar wel jammer dat we de trein hebben gemist. Maar toen zijn we maar gaan eten bij de Mac Donalds. Het was een geslaagde dag en als we volgend jaar weer gaan, ga ik zeker mee!! Maud: Op de heenweg had ik iets heel anders verwacht dan de sporthal in het echt was. Het was superleuk, de onderdelen gingen goed voor mijn doen. We hadden de trein gemist, maar toen zijn we naar de MC Donalds gegaan. Het was een geslaagde dag  Imke: Eerst moesten we heel vroeg opstaan en dus ook heel vroeg vertrekken. De heenweg was erg leuk, maar ook wel een beetje lang. De baan was heel erg mooi. Ik vond de onderdelen heel erg leuk. Zelf heb ik nu een nieuwe persoonlijk record. Op de terugweg was iedereen een beetje moe, maar omdat een trein te laat was hadden we een minuut om over te stappen! Ik vond het een super dag en volgend jaar ga ik zeker weer mee  Dimphy: We stonden vroeg op om de trein te halen. De treinreis ging sneller dan gedacht. Toen we in Dortmund aankwamen was er bijna niemand. We hebben daar we even rondgesnuffeld. Ik heb hoog, ver en sprint gedaan en dat ging wel goed. Op de terugreis hadden we pech. We moesten rennen om de trein te halen. We haalde de trein niet dus gingen we lekker bij de Mac donalds eten. Kortom: Het was een super dag en de wedstrijd deed ik met een lach !!! 

37


Athletics Champs (door: Amber) Hoi, ik ben Amber. ik ben 10 jaar. Atletiek doe ik sinds oktober 2015. Ik vind sprinten het leukst aan atletiek. Zaterdag 27 februari heb ik meegedaan aan mijn eerste indoor wedstrijd van Athletics Champs: de Limburgse kampioenschappen. Ik vond het moeilijker dan de training, Maar ik heb mijn best gedaan. We begonnen met horden, dat was nog niet zo lastig. Daarna gingen we kogelstoten, dat vond ik ook wel goed gaan. Daarna gingen we sprinten, dat vond ik het makkelijkst. En toen gingen we hurkhoog doen, dat vond ik het lastigst. Als laatste deden we estafette, dat was heel leuk. Met het team hebben we zelfs de tweede plaats gehaald. Deze wedstrijd was een hele leuke ervaring voor mij, en ik verheug me om met nog meer wedstrijden mee te doen.

Ik ben Julian Bierman. Ik ben zeven jaar en zit in groep 3 van basisschool De Harlekijn. Ik woon in Landgraaf samen met mijn ouders en grote zus. Sinds november zit ik op atletiek bij STB. Ik vind dit heel leuk omdat het heel afwisselend is. Je leert heel veel verschillende dingen. Ook de trainers zijn heel leuk. Behalve atletiek zit ik ook nog op zwemmen. Verder doe ik graag spelletje op de IPad en spelen met mijn vriendjes. Ik geef het estafettestokje door aan Marijn Winthagen.

38


39


40


STB Clubblad 2016 nr 1  
Advertisement