Page 1


3Jaargang 30 december 2015 nummer 5 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 maart 2016 Het volgende clubblad verschijnt in maart 2016

In deze uitgave Verenigingsgegevens ................................................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2016............................................................. 3 Aktiviteitenkalender 2015.......................................................................... 3 Aktiviteitenkalender 2016.......................................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2016 ............................................................ 4 Van de bestuurstafel (door Vicky Teeken) ................................................. 5 Het PR van RP (door Roy Ploum)................................................................ 7 Aanpassing trainingen recreanten (door Annick Ploumen) ....................... 8 STB Clubreis 2016 naar Bad-Neuenahr (door Arno Hanssen).................... 9 Baksteen door het venster… Televisie is een beetje 2014.......................11 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ........................................................12 Vrouwen bij S.T.B. (door Nicolle Schleijper) ............................................13 Verjaardagskalender ................................................................................15 De comeback… (door Marcel van de Pol) ................................................17 De russische beer(put)… (door Iwan Theunissen) ...................................20 Mijn eerste halve Marathon (door Esther Debets-Ederveen) .................24 Herfst… (door Peter Hendrix)...................................................................25 Oproep (door Caroline Radstake) ............................................................27 Huwelijksaanzoek in Eindhoven (door Alicia en Ilya)...............................29 Preventie hardloopblessures (bron Runinfo)...........................................31 Terug in de tijd - STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) ...................33 Diverse Uitslagen .....................................................................................35 32e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) ....................38 Die Mutti ist immer dabei… .....................................................................41 7 tips om te overwinteren .......................................................................42 Jeugdpagina ................................................................................................. Stadsloop Kerkrade (door Daan Berends)................................................43 Kapellerbosloop (door Daphne Erens) .....................................................45 Zie ginds komt de Brandweer…. eh Stoomboot! .....................................47


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@ziggo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Terwaerderveldje 89, 6374 GB Landgraaf Hoofdingang atletiekbaan : Sportlaan

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Cortenbachstraat 10, 6371 VJ Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,65

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,50 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 75,15

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 27,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,65

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,80 € 10,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2015 19 december 31 december

Zaterdag Donderdag

Sponsorloop Serious Request Oliebollenloop

Aktiviteitenkalender 2016 3 januari 28 februari 24 april 15 mei 18 juni 28 augustus 25 september 30 oktober 4 december

Zondag Zondag Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag

Nieuwjaarsreceptie Locatietraining Locatietraining 37e Heideloop STB Clubreis Ahrathon Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 33e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2016 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

2

3

4

ter Waerden

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

Sportzaal Hoefveld

Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren.

18:30

Ma 19:00

18:30

MG

CP

CP

Di

Wo

Za Zo

Tempo kmh 10

Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen MG willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

Duur

Begeleiders

1:00

Alois Pilich (Frank Eisenga) Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex Ger Bodelier Marcel Coerver Wiel Frins Richard Thomas.

18:30

ter Waerden

Baan/interval/fartlek voor recreanten (tot 1 febr.)

1:00

Theo Schmeits

18:30

ter Waerden

Junioren (sprint, horden, springen)

1:30

Dinand Radstake

10

1:00

Alois Pilich (Frank Eisenga) Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga

9

1:00

Saskia Rademakers

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

Junioren (werpen en springen)

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30 1:30

Dick van Pelt Marcel Coerver

18:30

TW

CP

CP

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

CP

CP

TW Rustige duurloop voor beginnende lopers (m/v).

18:00

ter Waerden (hal)

19:00

ter Waerden

18:30

ter Waerden

19:00 19:00

ter Waerden

Do Vr

Training

18:30

Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) MiLa-groep Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig. Rustige duurloop voor recreanten (ook voor de doorstromers uit de beginnersgroepen Neem de benen). Tot 1/2/2016 twee tempogroepen.

9:00

Exdel

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

8:30

Cooperbaan

Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Kwartaal 1 : 4 januari – 27 maart Kwartaal 2 : 28 maart – 26 juni (27 maart ingang zomertijd : 28 maart locatiewisseling dinsdag en woensdag) Kwartaal 3 : 27 juni – 25 september Kwartaal 4 : 26 september – 31 december (26 september locatiewisseling dinsdag en woensdag)

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

4

Vrije training 8-8,5 9-9,5

10/11

1:00

Sibille Waszkiewicz Theo Schmeits Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits


Van de bestuurstafel (door Vicky Teeken) In mei staat zoals gebruikelijk de jaarlijkse Heideloop op het programma. In het begin was er voor de organisatie een probleem omdat op het zelfde moment een vergunning was verleend voor een andere sport activiteit waardoor onze wegen zich zouden kruisen. Maar dit is door de organisatie van de Heideloop perfect opgelost zodat de lopers er geen last van hebben gehad. Het weer op deze dag was prima voor zowel loper als toeschouwer. Kortom de Heideloop 2015 was geslaagd. In mei heeft STB ook activiteiten verzorgd voor de witte weken. Dit zijn weken waarin kinderen van alle basisscholen in Landgraaf kennis kunnen maken met diverse takken van sport.

2015 is alweer bezig aan de laatste maand van dit jaar. Dat betekent voor veel mensen een drukke maand. Sinterklaas, kerstmis en oud en nieuw. In de tussentijd zal het laatste nummer (van 2015) van het eSTaBletje op jullie deurmat verschijnen. In de laatste editie van het jaar is het gebruikelijk om een terugblik op het afgelopen jaar te geven. 2015 heeft voor STB vele positieve activiteiten gehad. Te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie in januari. Deze werd druk bezocht en onze jubilarissen werden gehuldigd. Februari was voor vele beginnende lopers de start van Neem de Benen. De opkomst was groot en het resultaat waar naartoe getraind werd was de Heideloop in mei. In maart volgde de algemene leden vergadering. Ook deze was vruchtbaar. De clubreis werd weer in het leven geroepen en dat resulteert in een leuke “oude nieuwe” activiteit in juni 2016. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang. April betekent voor STB Koningsdag. Ook dit jaar waren er veel enthousiaste kinderen die deze activiteiten bezochten.

In juni werd in Landgraaf Samen Loop voor Hoop georganiseerd. Vele mensen liepen op de STB baan gezamenlijk 24 uur lang om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Tijdens de Rabobank clubkas campagne kon er gestemd worden door klanten en leden van de Rabobank op onze vereniging. Dit jaar deden er 250 verenigingen en stichtingen mee. In juni kreeg het bestuur van STB een uitnodiging om de cheque te komen ophalen die door leden en klanten van de Rabobank voor ons bij elkaar gestemd was. De spanning liep op omdat alleen de hoogst geëindigde verenigingen en stichtingen uitgenodigd werden. STB is uiteindelijk op een verdienstelijke 4 e plaats geëindigd en mocht een cheque van 1.395 euro in ontvangst nemen. Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die op ons gestemd hebben. Op 4 juli zou STB de organisatie van Athletic Champs voor haar rekening nemen. In verband met het zeer warme weer dat voor die dag voorspeld was is besloten om de wedstrijd afte gelasten. Juli en augustus zijn verder ook voor STB de komkommertijd maanden. Eenieder geniet van zijn/ haar welverdiende vakantie om er daarna weer flink tegenaan te kunnen. September was de maand van de familiedag voor STB leden en hun familie. Voor de tweede keer werd deze dag dit jaar op Ter Waerden georganiseerd. De opkomst was groot, het 5


weer was perfect en alle aanwezigen genoten van de aangeboden activiteiten en van een hapje en een drankje. In oktober is er voor de jeugd een activiteiten dag georganiseerd. De jeugd is die dag naar de groten geweest een heeft boog geschoten en activiteiten op het water gehad. Tussendoor werd r gegeten en als laatste werden er bij de Watertoren frites gegeten. en november zijn er geen grote activiteiten die door STB georganiseerd worden. De wedstrijden door andere verenigingen georganiseerd gaan het hele jaar gewoon door en onze leden lopen hun eigen programma. Ook de locatietrainingen gaan het hele jaar op vaste data her en der in het Limburgse land van start. Na de loop is er gelegenheid om gezellig samen te zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Dit jaar waren de locatie lopen erg geslaagd. Tot slot is dan de laatste maand van het jaar aangebroken en organiseert STB traditie getrouw de Kapellerbosloop. Omdat de kopij

6

voor het laatste eSTaBledje van het jaar voor 1 december ingeleverd moet worden kan ik hierover nog niets vertellen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook weer een geslaagd STB evenement zal worden. Verder hebben we deze maand nog een extra activiteit op het programma staan. Omdat Serious Request dit jaar in Heerlen is heeft STB besloten om op 19 december een sponsorloop te organiseren op onze baan op Park ter Waerden. Alle gelden die dan ingezameld worden zullen bestemd zijn voor het goede doel van SR. Aanmelden voor deze loop kan nog steeds. De laatste activiteit van dit jaar is de Oliebollen loop op 31 december aanstaande. Ook hier hopen wij weer veel mensen te mogen begroeten. Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers, sponsoren en alle anderen die zich ingezet hebben voor STB hartelijk bedanken voor het afgelopen mooie jaar. Rest mij eenieder hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en gelukkig 2016 te wensen. Tot ziens op onze nieuwjaarsreceptie Bei d’r Joep op zondag 3 januari 2016 om 14.00uur.


Het PR van RP (door Roy Ploum) Ik had me al een half jaar geleden opgegeven voor de halve marathon van Eindhoven op de tweede zondag van oktober. Toen ik twee jaar geleden begon met hardlopen was dat mijn grootste overwinning, een halve marathon lopen onder de 1.20. Dat lukte in 2013 meteen en nu, twee jaar later, wilde ik op datzelfde parcours wederom een nieuw pr neerzetten. Eindhoven heeft een snel parcours en in oktober is het ook niet meer zo warm, dus een mooie uitdaging in 't verschiet. De voorbereiding begon direct na mijn zomervakantie in Oostenrijk. Ik liep eerst de den driesch loop in Valkenburg onder een verzengende hitte en een week later de halve marathon van Meerssen. Beide wedstrijden verliepen prima en in Meerssen liep ik zelfs op 6 seconden na een pr op de halve marathon (1.18.37). Dit moest dus helemaal goed gaan komen in Eindhoven een maand later. De trainingen liepen vlekkeloos en als laatste test nog even de gelaender centrumlaup (10 km) op een zaterdagavond in het donker. Deze wedstrijd liep voor geen meter, althans zo voelde het. Ik loop normaal altijd een 10 km wedstrijd de week voorafgaand aan de halve marathon, maar deze laatste test heeft me weinig vertrouwen gegeven, de tijd viel nog wel mee (een 35'er), maar het voelde zo zwaar. De kilometer tijden die ik nu liep wilde ik een week later in Eindhoven nog twee keer zo lang doortrekken, maar daartoe was ik in Geleen zeker niet in staat geweest.

De laatste week dan maar matig trainen en proberen rustig te blijven in het hoofd. Dit lukte me aardig en de weersverwachting was uitstekend voor zondag in Eindhoven, weinig wind en lekker koel. Zondagochtend ging de wekker om negen uur en mijn vader reed met me mee naar Eindhoven, hij vindt het inmiddels ook steeds leuker om te komen kijken naar hardloopwedstrijden. Jarenlang heeft die langs de lijn gestaan op het voetbalveld en het was voor hem behoorlijk wennen om mij in een singlet te zien lopen ipv een voetbaltenue van RKHBS. Eenmaal aangekomen in de lichtstad was het een drukte vanjewelste. Overal liepen mensen in sportkleding en de hele marathon was nog bezig. Deze diehards vertrokken al vroeg in de ochtend en liepen voor het eerst 1 grote ronde ipv 2 kleine rondes. De warming-up kon beginnen en ik voelde de spanning komen. Ik moest nodig naar een toilet, maar de wachtrij in het beursgebouw was veel te lang vond ik. Ik besloot om buiten ergens een toilet te zoeken en gelukkig vond ik vlakbij de start een blok dixies die dicht tegen elkaar stonden. Ze stonden voor mijn gevoel iets te dicht tegen elkaar, maar ik dacht verder niet na en was vooral blij om even rustig te kunnen zitten..... Niets bleek minder waar. Ik hoorde opeens vanuit het niets een motorisch geluid zeer dichtbij komen en plots bewoog mijn dixie. Ik maakte in een reflex, nog steeds in de zithouding, de deur half open en keek recht in de vork van een heftruck die

7


de blok dixies wilde verplaatsen. De chauffeur vroeg in het Eindhovens dialect wat ik aan het doen was, maar hij zag vrij snel aan mijn houding en blik dat ik de spanning eruit loosde. Hij liet me begaan en begon alvast met de andere dixies rondom mij te verplaatsen. Dat was even een hachelijk moment. Nog 5 minuten tot het startschot, ik stond bijna helemaal vooraan en zag weinig bekende lopers uit Limburg. Er waren wel twee lopers van Eindhoven atletiek die ik kende van de dinsdagtrainingen in Eindhoven. Heel af en toe train ik daar wel eens mee als ik niet op tijd terug ben vanuit mijn werk in Delft. Deze twee wilden weggaan op een tijd rond de 1.17. Dat zou voor mij een mooi pr betekenen en besloot dus in hun groepje te blijven hangen. De eerste kilometers liepen heel goed en het publiek was duidelijk aanwezig en liet zich horen. Bij km 10 kwamen we door in een hoge 35'er en ik voelde me honderd keer beter dan de week ervoor in Geleen. De vermoeidheid

was nog lang niet in zicht en bij km 15 (53'er) kwam ik zelfs door in een pr (gemiddeld 3.34 per km). Als ik zo zou blijven doorlopen kwam zelfs een 1.15 in zicht. Ik werd tijdens het lopen euforisch en begon zelfs de groep te leiden. Echter bij km 18 werden de beentjes toch wel zwaarder en de wind was stevig tussen de gebouwen op Strijp-S. Het PSV stadion rechts latend was ik toch behoorlijk aan het eind van mijn latijn. Ik liet de km tijden bewust oplopen om toch nog wat reserves over te houden voor het mooiste gedeelte: stratums eind! Hier stond een mensenzee die naar bier en sigaretten rook. Ik voelde mijn krachten weer enigszins terugkomen en wist inmiddels dat ik een dik pr zou gaan lopen. Het werd uiteindelijk geen 1.15, maar met een verbetering van dik twee minuten van mijn oude pr was ik enorm tevreden: 1.16.29. Doel was bereikt en de missie geslaagd. Op naar een mooie winter.

Aanpassing trainingen recreanten (door Annick Ploumen) Op de infoavond van 13 oktober is uitleg gegeven over de aanpassingen in de trainingen en begeleiding voor de recreantengroepen en de Neem de benen groep-3.

Het niveau 9-9,5 kmh zal worden begeleid door Cor van Haaren. Na 1 februari zal er nog maar ĂŠĂŠn tempogroep zijn, begeleid door Theo Schmeits, Sibille Waszkiewicz en Cor van Haaren.

Samengevat hierbij de wijzigingen met ingang van 31 oktober. Er komt vanaf 31 oktober een reguliere training bij op zaterdag. Starttijdstip om 9 uur vanaf Exdel. Tot 1 februari 2016 zal getraind worden op twee temponiveau's. Niveau 8-8,5 kmh zal door Theo Schmeits en Sibille Waszkiewicz worden begeleid met als doel om uiteindelijk op niveau 9-9,5 kmh te kunnen aansluiten.

Tot 1 februari blijft de huidige dinsdag baantraining gehandhaafd om de deelnemers van Neem de benen 3 naar het gewenste niveau te brengen. Deze trainingen worden verzorgd door Sibille Waszkiewicz en Theo Schmeits.

8

Wij hopen hiermee ons trainingsaanbod te verbeteren met name voor de recreanten.


STB Clubreis 2016 naar Bad-Neuenahr (door Arno Hanssen) Op de algemene ledenvergadering 2015 is het voorstel gedaan om weer te komen tot een jaarlijkse clubreis. Het voorstel, gedaan door Arno Hanssen, gaat nu concrete vormen aannemen en we kunnen jullie mededelen dat de keuze voor de clubreis 2016 is gevallen op de Ahrathon in Bad-Neuenahr/Ahrweiler op zaterdag 18 juni. De Ahrathon is een loopevenement met veel verschillende onderdelen, zodat er voor ieder wat wils is. De volgende onderdelen/afstanden behoren tot de mogelijkheden : - 5 km wedstrijd (vlak) - 10 km wedstrijd (vlak) - Halve Marathon (bergachtig) - Marathon (bergachtig) - 10 km Walking (vlak) - 21 km Walking (bergachtig) - Scholierenloop over 1 km (vlak) Een aantal STB-ers hebben overigens in 2014 hier al eens gelopen. Leo Quaedflieg schreef er destijds al een artikeltje over in het clubblad nr. 3 van juli. Dit kunnen jullie dus ook nog eens nalezen op de STB-site. Verdere informatie zal zo spoedig mogelijk volgen als de plannen verder zijn uitgewerkt. Wat we wel al kunnen melden is dat de buskosten door STB betaald worden, waardoor we hopen dat natuurlijk zoveel mogelijk STB-ers gebruik zullen maken van dit aanbod. Enkel de kosten voor inschrijving aan de wedstrijd en het verteer zijn dan voor eigen rekening.

9


10


Baksteen door het venster… Televisie is een beetje 2014 Bruce Springsteen zong het al in 1992……57 channels and nothing on! Had Bruce een glazen bol of was de tv in 1992 in Amerika al net zo tranen trekkend slecht als tegenwoordig in Nederland? Ik denk dat hij de toenmalige staat van het Amerikaanse medium bezong en dat wij nu een vertraagde reactie hierop hebben. De oorzaak is evenwel nogal verschillend. De tv in de USA kenmerkt zich door een enorme versplintering. Landelijke en lokale netwerken vechten om de gunst van de kijkers. Ik kan mij herinneren van een bezoek aan Californië in het jaar 2000 dat de reclame intervallen ongelooflijk dicht op elkaar zaten. Wie hier de moed heeft eens 10 minuten naar Dr. Phil te kijken (ik moedig dit niet aan) weet hoe dat werkt. Iedere 4 minuten reclame, verschrikkelijk. We leven inmiddels bijna in 2016 dus ik denk dat ze nu iedere 4 minuten even tv kijken en dan weer teruggaan naar de reclame.

Nu wil ik niet zeggen dat de tv in Nederland goed was, maar goede programma’s waren er en zijn er nog steeds. Ze worden alleen steeds schaarser. Een goede film, een concert, een documentaire, een reisprogramma, een goede

crimi, het nieuws, dat soort programma’s snap ik en die voldoen in mijn behoefte. Ik hoor met deze visie echter niet bij de meerderheid. De kijker is volgens mij aan een omgekeerde evolutie onderhevig. Er zijn programma’s op de televisie die je enkele jaren geleden niet zou bedenken. Koken… ik wist niet dat men dit op 18 zenders tegelijk rendabel kon uitzenden. Kijken hoe iemand kookt en bakt, woest aantrekkelijke tv. Reality tv heeft sinds Big Brother ook een vlucht genomen, de vraag is alleen wie zich zo erg verveelt dat ie dit een half uur volhoudt. Andy en Melissa…. Wel eens gezien? Roy Donders? (de achternaam klinkt spannend maar dekt helaas de lading niet), de Pfaff’s enkele jaren geleden?, Toppunt is toch op dit moment Utopia… Al eeuwen op tv met als doel,…euh… voyeurisme promoten? De enige motivatie om te kijken is wellicht hopen op een scheld- of matpartij waar jij dan getuige van bent. Wil je echt je intelligentie op de proef stellen? Kijk de afleveringen van Oh oh Cherso terug. Ik garandeer dat je IQ akelig snel daalt. Volgehouden? Dan nog even Barbie’s bruiloft erachteraan, verander dan gelijk even je donor codicil (die hersens wil geen mens meer). Ik moet onze jeugd dan toch even complimenteren met het feit dat ze massaal afscheid hebben genomen van de televisie. De CITO scores gaan weer stijgen de komende jaren. Ze hebben hun eigen You tube kanalen. Ze v(b)loggen dat het een lieve lust is.

11


Enzo Knol heeft inmiddels meer volgers als Roda JC. Enzo mag dan iedere dag een jolig LOL gehalte hebben, educatief is hij wel. De top 5 Nederlandse youtubers (mocht je als volwassene je kroost nog een beetje willen volgen) 5 Stuktv 4 Enzo Knol 3 Jelly 2 Siv HD 1 Kwebbelkop

Check it out!!! (op een koude donderdagavond, als de baan vol sneeuw ligt) De jeugd kijkt enkel wat ze boeiend en /of interessant vindt. Tv kijken was consumeren wat de pot schaft, de jeugd van tegenwoordig kookt zelf‌. Tip voor wie nog erg aan het traditionele scherm hecht, koop een Chromecast en je stuurt al die hippe content gewoon naar je saaie flatscreen.

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Kevin Augustinus, Kevin woont in de Rechtstraat in Landgraaf en is 19 jaar jong Frits Holleman, Woont in de Oudstraat in Landgraaf en 36 jaar. Carla Vaartjes, Carla komt uit Landgraaf, Aan de Put en is 53 jaar. Pascalle Dautzenberg, 45 jaar oud, woont in Schinveld in de Duikerstraat.

12

Nieuwe jeugdleden: Amber Truijen Amy Sterk Floor Quaedackers Isis Stuart Jade Kochen Jelle Quaedackers Lotte Hendrix Sien Michorius


Vrouwen bij S.T.B. (door Nicolle Schleijper) Voor wie mij nog niet kent. Ik ben Nicolle Schleijper, heb 3 kinderen (ga het niet over mijn leeftijd hebben) en woon op loopafstand van de baan. Ik werk al 15 jaar bij de GGD Zuid Limburg. Eerst bij de salarisadministratie en nu al jaren bij personeelszaken. Ik ben altijd al sportief geweest. Heb als kind jaren getafeltennist, doe graag badmintonnen, squashen, skeeleren en wandelen. Januari 2010 was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wist dat mijn buurman Herman van drie huizen verderop al jaren rende bij STB. Ik zie me daar nog aan de deur staan. Sibille deed open en had meteen zo iets van, als jij gaat beginnen ga ik met je mee. Zo hebben we de eerste maanden gesjraveld met Evi en dachten dat we nooit 5 km zouden kunnen rennen. Op een gegeven moment hebben we ons aangemeld bij STB en onder leiding van Wim onze eerste rondjes op de baan gerend. Het was voor ons moeilijk aansluiting te vinden, iedereen rende zo snel. Toen werd in 2013 voor het eerst een Neem de Benen groep opgestart. Na een blessure van een half jaar ben ik in augustus in deze groep weer ingestroomd met Cor en Sibille als trainers.

Het bleek al snel dat ik in een super leuke groep terecht kwam. In 2014 kwamen er nog nieuwe Neem de Beners bij. En we gingen steeds meer wedstrijden lopen en langere afstanden. In 2015 liepen we onze eerste 10 km wedstrijd. Geweldig, vooral de afterparty. Heerlijk met zijn allen in de zon onder het genot van een biertje nakletsen. Tijdens een locatie training in mei werd door Els het idee geopperd om in oktober de halve marathon in Eindhoven te gaan lopen. We dachten echt, zij is niet goed wijs. We hadden net pas een keer een 10 km. wedstrijd gelopen. Maar het bleef toch in onze hoofden zitten en toen Cor een schema had gemaakt en ons liet zien dat het voor ons echt wel haalbaar was , waren we om en zijn we gaan trainen. Het is niet te beschrijven dat gevoel, die adrenalinekick na afloop van je eerste halve marathon. Ik stond 3 dagen er na nog te stuiteren. We zijn een heel hecht groepje geworden en het zal zeker niet onze laatste halve marathon zijn die we samen lopen.

13


14


Verjaardagskalender

4 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 14 14 14 14 15 15 15 16 20 20 21 21 23 24 25 26 27 27 28 30 30 31 31

Januari Nathalie Senden Caroline Radstake-Brounen Yarne Speetjens Sevanne Gielen Jane van Dam Mayk van Beek Janne Smeets Henny Vijgen Marianna Hodinius-Banasiak Herman Kremer John Haan Micheline Hosek Marcel van de Pol Sylvia Scholten Luc Smeets Imke Hoogeboom Theo Schmeits Albert Verbunt Siem Latour Sjo Kec Jan Schwanen Ron Fens Louis van der Wouw Rob Smulders Frank Defesche Bianca Jongkind Francien van Haaren Huub Collaris AndrĂŠ Roumen Ger Schaffhausen Isabelle Bastiaens Annelies van Dijk Marij Jacobs-Wetzels Hennie van der Molen

48 jaar 51 jaar 12 jaar 42 jaar 11 jaar 50 jaar 13 jaar 59 jaar 61 jaar 51 jaar 58 jaar 43 jaar 48 jaar 50 jaar 10 jaar 12 jaar 69 jaar 69 jaar 8 jaar 48 jaar 62 jaar 53 jaar 56 jaar 49 jaar 49 jaar 43 jaar 50 jaar 64 jaar 66 jaar 62 jaar 14 jaar 61 jaar 56 jaar 60 jaar

1 3 3

Februari Roger Gillissen Denise Engel Quinn Latour

55 jaar 14 jaar 10 jaar

3 4 5 7 8 9 11 13 16 17 18 18 18 21 22 23 23 25 27

Leny Ringens Ronald Bouwers Michael Scholten Claudia Beckers-Steinbusch Medy Meens Imme Wagemans Zoe Jung Huub Weijenberg Carla Vaartjes Dinand Radstake Sterre Knoben Wim van der Linden Marie-Therese Weelen Martin Dumoulin Esther Hertog Rob Riksen Joline van Zandvoort Pierre Muijrers Rob Bolk

58 jaar 41 jaar 20 jaar 34 jaar 10 jaar 18 jaar 10 jaar 62 jaar 54 jaar 49 jaar 11 jaar 62 jaar 47 jaar 41 jaar 37 jaar 53 jaar 27 jaar 68 jaar 34 jaar

2 2 8 9 10 11 12 12 15 17 21 22 25 26 27 28 29 31 31

Maart Lieke Coerver Denice Muijrers Roy Ploum Willem Brakenhoff Hein Severens Mario Collet Ingrid Ploumen Judith Weijers JosĂŠ Entjes Jochen Hanssen Patrick Vandegard John Hendrix Angelique Jongen Jelle Klomp Olivier Spierts Dorota Bertrand Jill Vanthoor Kevin Augustinus Arno Hanssen

46 jaar 26 jaar 40 jaar 72 jaar 66 jaar 58 jaar 45 jaar 46 jaar 57 jaar 44 jaar 43 jaar 69 jaar 46 jaar 11 jaar 11 jaar 47 jaar 16 jaar 20 jaar 44 jaar

15


16


De comeback… (door Marcel van de Pol) De comeback van oud-athleten! Zo even vlug een verhaaltje vertellen voor het clubblad, dat gaat mij normaal beter af tijdens het lopen wanneer het bloed sneller stroomt in de frisse buitenlucht omringt door hijgende teamgenoten. Herm Gerards vroeg mij dat deze keer een verslag te schrijven over de Rursee marathon , de wedstrijd die in het teken stond van de Comeback van Arno Hanssen op de marathon en voor mij was deze wedstrijd een met goede herinneringen omdat ik in 2002 mijn beste marathon tijd hier liep een mooie 2.49. Zelf liep ik deze marathon om eens te ervaren wat de ultramannen John de Haan & Jos Lempers voelen, die lopen vaker meerdere marathon’s en ultramarathons in een maand tijd en op Garmin connect vervolg ik hun trainings fratsen al een poos, die lopen drie dagen na een marathon (gewoon) weer 30 km . Blijkbaar heeft rode bietensap deze voordelen. Ik merkte wel dat ik vier weken ervoor de marathon in Essen gelopen had (2.58) , dus ik kon nu niet eens met mijn krachten gooien maar moest zo economisch mogelijk bewegen. Het mooie van de Essen marathon was niet alleen de omgeving of mijn finischtijd maar ook het enthousiasme waarmee Iwan mij opwachte bij de finisch en hij net zo blij was met mijn prestatie, gewoon tof! Ik was ook benieuwd hoe Arno deze marathon ging lopen na een serieuze marathon voorbereiding. Ik betwijfelde of ik hem wel kon volgen of hazen. Mooi was het om te zien hoe geconcentreerd hij liep, de hartslag en de

kilometer tijden nauwgezet in de gaten houdend, soms vond hij zijn hartslag te hoog maar ik wijtte dat eerder aan de wedstrijdspanning toe. Arno liep elke helling een paar meter bij mij weg en elke afdaling rolde ik weer na hem toe. Op zo’n parcours heeft elkaar hazen geen enkele zin. Hub Donders begeleidde Arno op de fiets , maar moest ook enkele keren van zijn mountainbike af omdat de mountains te steil waren. Rond 18 km liet Arno mij even vooruit lopen met een duitse hardloper, nadat Arno zijn hartslagband afgedaan had kwam hij mij weer voorbij en ik kon op afstand alleen volgen. Ik probeerde hem in mijn gezichtsveld te houden en kon zo mooi zijn afsnij-taktieken volgen, want de ideale lijn volgen is natuurlijk heel belangrijk op zo’n lange afstand. Nu volgden de kilometers zich vlug op en mijn heimwee gevoel zorgde dat ik ook niet wilde vertragen. Op dit marathon parcours ligt de zwaarste helling rond 37 kilometer even na Rurberg. Maar insider Herman Gerards had ons al gewaarschuwd. Hoe moet ik uitleggen hoe steil die helling is nou ik vergelijk hem met de Keutenberg als je deze berg op kan rennen verzuur je zo erg dat de laatste twee lichte hellingen die daarna komen je de das omdoen, dus omhoog wandelen heeft meer zin dan omhoog rennen in ons geval . Arno was nu definief uit mijn gezichtsveld verdwenen en ik stormde de laatste kilometers in, enkele obstakels kregen we nog voor onze kiezen zoals een schip die in de takels hing boven op onze route en een gemene afdaling met grote stenen. Maar toen kwam Einruhr in beeld aan de overkant van het water.

17


18


Het bruggetje voor Einruhr gebruikte ik om nog een keer te versnellen om dan strak te finishen in 3.02.53 . Arno was ruim een minuut voor mij gefinischd in 3.01.11, licht teleurgesteld omdat hij de drie uur grens net niet geslecht had. Maar hij kon al vlug weer relativeren want op dit parcours zo’n tijd lopen en dat op zijn comeback is gewoon super! (zowiezo ongelooflijk dat hij weer hardloopt) Iwan klaagde er eens terecht over dat hij de laatste paar jaar de enige STB-er was die onder de drie uur loopt. Laat hij dit jaar toch weer medestrijders op de marathon erbij gekregen hebben, want Erik Haakma (Rotterdam en Eindhoven 2.58.40) en ook klasbak Ger Bodelier Amsterdam 2.57.55 deden van zich spreken. En geloof me maar, volgend jaar loopt Arno op een vlakker parcours zeker dik onder de 3 uur! Op de lange afstand hebben we bij STB eigenlijk helemaal niet te klagen, kijk maar na John Oostdijk die elke keer weer sneller loopt

op de marathon. Als ik John bij de Albert Hein tegenkom zie ik steeds meer fysieke gelijkenissen met Luc Krotwaar  En dan ons liefdeskoppel Alicia & Ilya, die de lange afstand omarmen als een warm dekbed. Ze lopen vandaag weer in Spijkenisse de marathon en dat maar 8 weken na hun marathon van Eindhoven. 2016 gaat een mooi jaar worden voor de Marathon lopers, met zoveel onder de 3 uur lopers! Erik Haakma gaat de uitdaging aan om de marathon tijd van Theo Schmeits te verbeteren! Arno kiest volgend jaar een sneller parcours en gaat dan ook weer onder de 3 uur! Ger Bodelier hoort bij de allerrapste dus ben heel benieuwd waar hij weer uithaalt. Ikzelf heb mij een doel gesteld mijn marathon tijd van 2002 (Rurseemarathon 2.49) te gaan gaan verbeteren. Iwan zie ik gewoon zijn persoonlijk record weer aanscherpen omdat er krasse knarren achter hem zitten te hijgen .

19


De russische beer(put)… (door Iwan Theunissen) De russische beer(put)… en andere sterke verhalen.

Eigenlijk wilde ik een heel ander artikel schrijven. Namelijk over de Halve Marathon van Ell waaraan ondergetekende en veel clubgenoten eind november deelnamen. Zelf ontmoette ik in oktober clubgenoot X bij toeval waarmee ik een geweldige meeting had en we voorzagen ons van een karrenvracht aan loopinfo en over motivatie, misschien beland dit verhaal ooit nog in ons blad. Druppel die voor mij de emmer deed overlopen was de bekendmaking begin november (eigenlijk al oud nieuws) van de georganiseerde staats-dopingproblematiek in de Russische topatletiek. Vielen in 2014 al tientallen Keniaanse lopers door de dopingmand; naar het nu schijnt heeft de "DDR-dope klok" 25 jaar na de val van het IJzeren Gordijn in Rusland nooit stilgestaan. Wielrenners lopen al jaren en masse tegen de dopinglamp maar in de topatletiek is het ook al jaren kommer en kwel. Waar moet je beginnen…….? Als kind herinner ik me nog de legendarische 200 meter race van de Oost-Duitse Marita Koch in 1979, die een knaltijd op de 200 M liep. Een Wereldrecord dat maar liefst 36 jaar stand hield en pas dit jaar door onze eigen Daphne Schippers werd verbeterd. Koch is een van de vele voormalige DDR topatletes die onder het staatsdoping-programma, (het zogenaamde Staatsplanthema 14.25)

20

stonden. Het moet in de jaren '80 verschrikkelijk zijn geweest om als cleane atleet te lopen tegen deze opgevoerde brommers. Hofleverancier in de DDR was staatspharmaceut Jenapharm. Decennia lang werden de sporters mét of zonder medeweten voorzien van hormonen en anabolen. Tal van sporters kregen jaren later ernstige gezondheidsklachten waaronder: onvruchtbaarheid, hartklachten en kanker. 2005, zestien jaar na de eenwording van Duitsland spanden maar liefst 190 voormalige DDR atleten een rechtszaak aan tegen Jenapharm, uiteindelijk betaalde de pharmaceut mee aan de schadeloosstelling van de sporters.

Reindeermilk - Powerbooster uit Finland - vergelijking per 100 g: 978 kJ tegenover 194 kJ bij halfvolle melk. Of je er Olympische Records mee verbreekt zoals de Finnen ons lieten geloven in jaren 70 is nog maar de vraag, energie krijg je er zeker van.

Luc Krotwaar gaf in 2014 commentaar tijdens de Eindhoven Marathon en liet zich ontvallen dat hij al jaren geen waarde meer hechte aan toptijden in de marathon omdat er al jaren niet meer clean werd gelopen. Moord en brand werd en passant geroepen door coaches en atleten die bekend zijn met de toploopcultuur. Luc werd voor 2015 vriendelijk bedankt voor zijn commentaar en werd aan de kant gezet door de organisatie van de Eindhoven Marathon. In augustus 2015 kopte de “Daily Mirror” groots in … één op de vier winnaars van grote stadsmarathons (NY,


Boston, Chicago, Berlijn, Tokio en London) tussen 2001 en 2012 had abnormale bloedwaardes. An sich niet vreemd als je weet dat er voor winnaars flink iets te “cashen”valt. In april 2014 werd de Russische topmarathonloopster Lilija Sjoboekhova geschorst: drievoudig winnares in Chicago en een keer als laureaat in Londen. Of de atlete in kwestie er wakker van ligt is nog maar zeer de vraag als je meer als 3 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar hebt gelopen! Maar er is “goed” nieuws in 2016 loopt haar schorsing af en kan ze wil zich kwalificeren voor Rio! Vijf maanden na de ontmaskering van Sjoboekhova kwam de volgende mokerslag voor de marathonwereld. De Keniaanse topmarathonloopster Rita Jeptoo, drievoudig winnares in Boston en 2x winst in Chicago liep tegen de dopinglamp. Ze kreeg een schorsing van twee jaar aan haar broek, inmiddels loopt er een procedure van de IAAF om haar straf te verdubbelen. Ondertussen reageren met name de overwegend Nederlandse managers getergd op deze schorsingen. Logisch na elke winst van een atleet uit hun renstal ontvangen zij een flinke gage. De zwakke uitspraken zelf doen me denken aan de reeks “kolderpraat” na vermeende dopingaffaires in het wielermileu. Een manager gaf aan dat zijn atleet hoestdrank wilde hebben maar uiteindelijk een foutieve fles meekreeg en hierdoor positief testte. Een andere loper betrapt op EPO: deze atleet ging met spoed naar het ziekenhuis en moest een injectie krijgen, de dokter zette de verkeerde spuit… Ik hoef U niet mee te geven dat deze kinderachtige praat niet bepaald helpt om schoon schip te maken in de atletiek. Als laatste de meeste hilarische verklaring van de afgelopen jaren afkomstig van de Francaise Fatima Yvelain, veelvuldig Frans kampioene op diverse afstanden. In juni 2012 testte ze positief op EPO. Ze had een duidelijke verklaring. Volgens haar regende het ontzettend hard op de dag van de wedstrijd. Daarbij zou regenwater in aanraking gekomen zijn met medisch afval en vervolgens tegen haar benen gespat zijn. Hierdoor zou haar urine vervuild zijn met EPO. De Franse atletiekbond was echter niet geheel overtuigd van deze verklaring en legde haar een schorsing van twee jaar op.

Stand van zaken medio november na een onafhankelijk onderzoek van WADA (Mondiale antidoping autoriteit): schorsing gehele Russische atletiekfederatie – hetgeen inhoudt dat er geen enkele Russische atleet mag deelnemen aan internationale wedstrijden, tevens impliceert dit dat er geen delegatie van atletes naar de Olympische Spelen in Rio mag worden afgevaardigd. Tevens wil men tal van tijden schrappen van de afgelopen jaren. Na onderzoek bleek tevens dat het antidopinglab in Moskou nauwe banden onderhield met de geheime dienst (FSB) , talloze positieve monsters werden vernietigd. Inmiddels is de accreditatie van dit lab ingetrokken door het WADA. Voormalige preses van de IAAF de Senegalees Diack gaat ook niet vrijuit. Hij ontving in 2011 uit de Russische staatskas maar liefst 1 miljoen dollar aan smeergeld om positieve tests af te kopen. Laconiek commentaar uit Rusland ‘er zijn de laatste jaren inderdaad wat problemen geweest inzake handhaving van het zerotolerance beleid'. Dat het hoofd van het lab in Moskou Grigory Rodtsjenkol ook al jaren zwijggeld kreeg om e.e.a. in de doofpot te duwen werd wijselijk verzwegen. Wie waarschijnlijk minder hard kan lachen is de Nederlandse Yvonne Hak, inmiddels gestopt met topatletiek. Zij werd in 2010 op het EK in Barcelona 2e op de 800 meter achter de Russische Maria Savinova. Notabene deze loopster staat nu op de nominatie bij WADA om levenslang geschorst te worden. Ludiek commentaar van Hak “Nu realiseer ik me pas echt in wat voor oneerlijke wereld ik actief ben geweest. Wat voor smerige bende is het, mijn zilver medaille krijgt nu wel een gouden randje”. In het WADA rapport kwam tevens naar voren dat er voor de OS in Londen in 2012 behoorlijk hoog was ingezet betreffende ‘speciale begeleiding’ van atleten. Wat was het toch genieten in London . De Brit Mo Farah won Olympische goud op zowel de 5000 meter als de 10.000 meter. Ook hier kleeft een vervelend verhaal aan. Farah loopt al jaren voor het team “Oregon” dat getraind wordt door Alberto Salazar. Salazar en tal van atletes uit zijn renstal werden in juni dit jaar indirect gelinkt aan het schildklier hormoon Thyroid. Het is een publiek geheim dat Mo Farah al jaren Thyroid gebruikt dat weliswaar

21


prestatiebevorderend is maar niet op de dopinglijst staat, maar ontzettend veel vervelende bijwerkingen kan hebben – Kunt U het nog allemaal volgen? Zo ligt ook “Oregon” marathonloper Ryan Hall (USA) al sinds 2012 onder vuur. Hall liep in 2011 in Boston de snelste tijd ooit gelopen op de marathon door een blanke atleet 2.04.58. Sindsdien 2012 loopt Hall geen deuk meer in een pakje boter.

Yvonne Hak – EK 2010, toen nog blij met haar zilveren plak, inmiddels denkt ze daar anders over.

Ik kan nog pagina’s vol schrijven het is zoals oud-atlete Yvonne Hak aangaf “een grote bende”. Doe mij maar gewoon melk – Melk de witte motor – een slogan die jaren furore maakte.… Een slogan die ook bekend in de oren klinkt van viervoudig Olympisch kampioen, de Finse loper Lasse Viren. Viren won in München (1972) en Montreal (1976) zowel goud op de 5000 meter en 10.000 meter. Zijn meeste opmerkelijkste huzarenstukje flikte hij in Montreal. Een dag na de Olympische finale van de 5 Km die hij won in 13.26 liep hij en passant de marathon (42,195 Km) in 2.13.11, waar hij als vijfde eindigde. Geen getreur een paar dagen later is immers de 10 Km finale waar hij zich eveneens voor heeft

22

gekwalificeerd. In ronde 12 komt de bebaarde Fin ten val en krabbelt overeind in een ferme eindsprint wint Lasse Viren in 27.38 en loopt ook nog een wereldrecord. Viren had een verklaring voor zijn bijzondere prestaties: “ik train 230 Km per week en drink veel rendiermelk”. Legendarisch zijn z'n befaamde uitlooprondes met zijn loopslippers in zijn handen. Reeds halverwege de jaren 80 raakte echter bekend dat de Finse lopers, bijnaam “de vliegende Finnen” reeds vanaf de jaren 70 experimenteerden met bloeddoping. Viren wordt zelfs als een van de godfathers van de bloeddoping gezien. Voormalig teamgenoot Maanika die zich bekeerde tot evangelist kreeg gewetenswroeging en deed een boekje open over de Finse lange afstandslopers in de jaren 70.

Lasse Viren – alias de vliegende Fin, die toptijden liep op rendiermelk…

Viren blijft ontkennen tot op heden en werd onlangs opgenomen in de Hall of Fame van de IAAF. Dat de dope-impasse knaagt bij de hedendaagse Nederlandse topatleten is ook onderhuids is ook te merken. Abdi Nageeye, Nederlander met Somalische roots is momenteel Nederlands kampioen op de marathon en traint de helft van het jaar in Kenia. “Ik hou alle Keniaanse toppers op training bij, het is wel frapant dat ik met de grootste moeite 2.11 loop terwijl zijn in de wedstrijd 2.04 of 2.05 lopen, dan ga je toch wel eens nadenken”. Koen Raymaekers, ook geen kleine jongen met een PR van 2.10.35, woont al een aantal jaren in Kenia en is getrouwd met een Keniaanse en mag ook gezien worden als een kenner. "Ooit dacht ik


dat de Kenianen beter waren omdat ze een genetisch voordeel hadden , maar toen ik zelf meemaakte dat lopers heel hard de andere kant het dorp uitliepen toen een dopingcontroleur onverwacht opdook heb ik toch ook wel mijn twijfels" . En zo kunnen we blijven opsommen. Een geluk het talent van de toplopers heb ik niet en aangezien als ik al in de prijzen loop thuiskom met een bon of zak met uien hou ik het maar op een bietensap kuurtje. Zoals U kunt zien heb ik nog maar weinig plek over om

over de Halve Marathon van Ell te berichten. Ik wens U nog veel leesplezier in het clubblad. Ondertussen ga ik eens even online kijken waar ik een paar liter rendiermelk kan scoren  Misschien weten we weer meer inzake het “dossier Rusland” als het clubblad bij U op de deurmat valt, deel II van WADA zou namelijk eind december gepubliceerd worden. Maar om met een positive vibe af te sluiten - keep on running.

© RTL Nieuws 20/11/2015

Gevaar voor sporters: onschuldig voedingssupplement kan doping bevatten

© iStock

Sporters, pas op met het slikken van voedingssupplementen. Je loopt een behoorlijk risico dat je doping binnenkrijgt, zonder dat je dat weet.

23


Mijn eerste halve Marathon (door Esther Debets-Ederveen) Mijn eerste halve marathon....en nog veel meer.

niet mee maar ik ben gelukkig goed opgevangen door mijn hardloopgroep.

Naar aanleiding van mijn verhaal op ED.nl ben ik gevraagd om in het establetje een uitgebreide versie te doen. Iets meer dan een jaar geleden begon mijn avontuur bij STB. Na jaren niet gesport te hebben leek het me leuk om te gaan hardlopen. Nou ik heb mijn passie gevonden! Na twee maanden liep ik mijn eerste vijf km wedstrijd. Mijn volgende doel was een 10 km wedstrijd te doen. Ook dit is begin 2015 gelukt. Daarna begon het toch in mijn hoofd te spelen of ik misschien ook in staat zou zijn om een halve marathon te lopen. Mijn renmaatje, Els Frins, zei 'waarom niet'. Zij heeft het uiteindelijk voorgelegd aan mijn trainer, Cor van Haaren. Aanvankelijk zouden we met z'n drieĂŤn de halve marathon gaan doen. Ons enthousiasme sloeg echter over op andere leden van STB en uiteindelijk zijn we met ongeveer 10 personen naar Eindhoven gereisd.

Zenuwachtig en onzeker stond ik op 11 oktober aan de start. De sfeer was geweldig. Ik had nooit verwacht dat er zoveel toeschouwers zouden komen. De eerste 8 km heb ik met mijn trainingsmaatjes gelopen. Helaas kon ik hun tempo niet bijbenen en stond ik er 'alleen' voor. Gelukkig trok het publiek me er door, kinderen die me een highfive gaven en mensen die mijn naam riepen. Na 15 km kreeg ik pijn aan mijn enkel en dat was een flinke tegenvaller. Op een gegeven moment heb ik schietgebedjes naar mijn broer en vader gedaan. Beide waren sportmensen in hart en nieren. Opgeven was voor mij geen optie, alleen heb ik de versnelling een tandje lager moeten zetten. Na 19 km kwam ik dan eindelijk in de binnenstad aan. Vraag me niet waarom maar toen kreeg ik het emotioneel zwaar. Terwijl de toeschouwers mij aanmoedigden dacht ik bij mezelf jullie moesten eens weten hoeveel leed ik nu bij me draag. Mijn gevoelens slingerde van de ene naar de andere kant. Van vreugde naar rouw. Een km voor de finish zag ik mijn gezin, vriendin en mijn moeder. Mijn moeder had tranen in de ogen en was de enige van de duizenden mensen die mijn 'strijd' begreep. Maar uiteindelijk was hij daar 'de dikke witte streep, de finish'! Met beide handen in de lucht en tranen van vreugde en verdriet kwam ik na 2:20:36 uur binnen. 'Deze is voor jou, pap' dacht ik vol trots.

Van begin af aan wilde ik een goed doel aan deze loop verbinden, namelijk geld inzamelen voor Stichting ParkinsonFonds. Reden hiervoor is dat mijn vader jarenlang streed tegen deze vreselijke hersenaandoening. Met de hulp van vele STB-leden heb ik uiteindelijk een mooi bedrag van â‚Ź325,- ingezameld. Drie weken voor de halve marathon kreeg ik echter een zware klap te verwerken. Negen jaar na het overlijden van mijn broer overleed mijn vader na een vreselijke strijd. Ik had gehoopt dat hij mijn eerste halve marathon mocht meemaken. Hij was zo trots op mij. Het was moeilijk om na zijn overlijden de draad van het hardlopen weer op te pakken. Ik had hem echter beloofd om de halve marathon uit te lopen. Een aantal dagen na zijn overlijden heb ik dan toch weer mijn hardloopschoenen aangetrokken. Het viel

24


Herfst… (door Peter Hendrix) De herfst, altijd een mooie periode. Het einde van augustus of september is voor mij ook altijd het einde van het sport seizoen. De herfst is een korte periode van rust die dan aanbreekt. Dit is iets wat mijn lichaam altijd wel weer prettig vindt om bij te komen en weer honger en zin te krijgen in een nieuw seizoen. In deze periode moet niets en mag van alles. Terugblikken op het afgelopen seizoen en plannen maken voor het nieuwe seizoen is voor mij altijd weer een leuk moment. Vooral de plannen voor het nieuwe seizoen. Wat gaan we doen en wanneer? De allerbelangrijkste vraag is dan voor mij: Hoe gaan we het doen. Welke trainingen ga ik doen, wat verander ik aan de trainingen of ga ik nieuwe zaken uitproberen. Na de deelname aan de Ironman in Maastricht opperde ik binnen FysisoStofberg het idee om volgend jaar niet alleen de massage na afloop

te gaan doen maar ook met meer mensen te gaan deelnemen. Deze oproep was niet aan dovemans oren gericht en met z’n negenen gaan we het proberen. Allemaal beginners die

ik mag gaan trainen en voorbereiden. Leuk om te gaan doen en zeer zeker weer een hele uitdaging. Dit najaar stonden er ook weer een aantal bijscholingen gepland om mijn trainerslicentie van de nodige punten te voorzien. De eerste bijscholing paste prima in het plaatje van de Ironman voorbereiding komend jaar. Een cursus Plannen en periodiseren gegeven door Henk Kraaijenhof. De oud-trainer van o.a. Nelly Cooman en Merlene Ottey. Dit werden twee leerzame avonden die de autorit naar Nieuwegein best wel waard waren. Natuurlijk behoor je als trainer hiervan wel het een en ander te weten maar zo’n man kan je toch nog heel veel vertellen en put daarbij ook nog eens uit zijn enorme schat aan ervaringen die hij binnen de sport heeft opgedaan. Niet alleen over de atletiek maar ook over de andere sporten waarbinnen hij gewerkt heeft

wist hij veel te vertellen. Alles kwam op deze avonden aan bod vanaf een jaarplanning opzetten en dit uitwerken tot aan de dagelijkse trainingen. Mooi om te zien hoe hij

25


zelf de jaarplanning opzet en de diverse cyclussen daarbinnen invult en dit vaak net iets anders doet dan de wijze waarop ik het geleerd heb en mijn eigen werkwijze. Dit maakt het weer eens stuk makkelijker en interessanter om mee aan de slag te gaan. Ook de problemen die ik vaker tegenkwam kan ik zo makkelijker gaan oplossen en zo bepaalde periodes gaan invullen. Het leuke van Henk Kraaijenhof is ook nog eens dat hij niet bang is om er een paar pittige stellingen en gedachtes over trainen in de groep te gooien en deze uitspraken deden het bij de deelnemers goed en waren stof tot nadenken en discussies. Wist je trouwens dat Nelly Cooman haar wereldrecord op de 60m indoor gelopen heeft zonder enige warming up en dat dit mede mogelijk was door de samenstelling van haar spieren. Henk gaf aan dat hij dit met Merlene Ottey nooit zou durven te doen. Zij had een lange warming up nodig van zeker een uur. Ditzelfde kwam enige weken later tijdens de Looptrainersdag op Papendal terug tijdens een lezing van Gene Janssen de Limburgse sportarts die ook al veel (top)sporters in zijn leven heeft begeleid. Deze looptrainersdag is altijd weer een leuke dag waarop je weer eens oude bekenden tegenkomt en altijd weer tijdens de lezingen,

26

workshops en presentaties interessante zaken hoort. Soms kies je er een uit waarvan je achteraf denkt, was dit het nu, of helaas niets nieuws geleerd. Maak goed speuren in het aanbod en wat huiswerk vooraf zorgen vaak ervoor dat je naar huis gaat met goede ideeĂŤn of kennisverbreding. Gene Janssen vertelde van alles over loophouding, Core stabiliteit, manieren van trainen en wist ons ook te vertellen dat vrouwen niet kunnen hardlopen. Dus helaas dames, jullie kunnen wel hardlopen maar niet HARDlopen. Gelukkig wist hij ook te vertellen wat looptrainers daaraan kunnen doen zodat ook de dames echt wel kunnen hardlopen. Hij gaf aan dat vrouwen niet hun volledige longcapaciteit gebruiken door een verkeerde (loop)houding en gaf daarna aan hoe dit verbeterd kan worden waardoor ze menige man achter zich kunnen laten. Zo heb ik de afgelopen periode zinnig kunnen doorbrengen, veel ideeĂŤn opgedaan en ben klaar voor een nieuw seizoen met hopelijk veel hoogtepunten en hier en daar wat dieptepuntjes waarvan ik weer veel kan leren. Rest mij jullie allemaal veel sportieve en succesvolle tijden toe te wensen en een mooi 2016. Groetjes Peter


Oproep (door Caroline Radstake) Ruim 10 jaar geleden werden onze 3 kinderen lid van STB . Al gauw ontstond er een groepje ouders die, tijdens de training van de jeugd, zelf een uur over de Brunssumerheide liepen. Tijdens de competitiedagen begeleiden we samen onze kinderen, gepakt met campingstoel en koelbox hadden we heerlijke dagen. We zagen hoe onze kinderen bezig waren met sport en het leren omgaan met winnen en verliezen. Maar vooral hun persoonlijke groei en vooruitgang was mooi om te zien. En zo kwam het dat ik gevraagd werd om de jeugdcommissie aan te vullen. De jeugdcommissie en de trainers overleggen de activiteiten onderling. We bedachten hoe we buiten de trainingen om ook leuke bezigheden voor de kinderen konden organiseren. De trainers bedachten de paaseierentraining en wij zorgden voor eieren maar ook voor koffie, thee en ranja. Helpen bij de clubkampioenschappen en ook Sinterklaas werd elk jaar uitgenodigd. Als je dan die blije gezichtjes ziet, zou je het daar ook niet voor doen? Tijdens de Kapellerbosloop zorgen we voor de verkoop van gebak en koffie om wat extra geld voor de jeugdmaterialen te krijgen. In de kerstvakantie zijn we ook een aantal jaren gaan schaatsen in winter wonderland, Maastricht.

er natuurlijk nauwelijks bij voor de kinderen. Wat wil je ook, weg van je ouders en dan met zoveel leeftijdsgenoten samen, dan ga je toch niet slapen... Een jaar is er een locatietraining voor de volwassenen geweest op onze jeugdkamplocatie. Zij genoten toen van Belgische omgeving en konden achteraf aanschuiven voor een lekker kopje koffie met gebak maar ook een pasta maaltijd was mogelijk. De grote toename van jeugdleden had als nadeel, dat we niet meer met alle kinderen samen op jeugdkamp konden. Daarom is de groep gesplitst. Op onze locatie sportpark Ter Waerden hebben we een leuk pupillenkamp beleefd met een speurtocht in het donker en slapen in de sporthal. De junioren hebben een actieve dag gehad met allerlei opdrachten: waterfietsen, renjerot (vragen spelletje en rennen naar het juiste Antwoord) en kruisboogschieten/handboogschieten. Nu onze jongste zoon senior is geworden, is het tijd om iemand anders mijn plek van de jeugdcommissie te geven. Het is belangrijk om tussen de kinderen te staan om te weten wat ze leuk vinden. Dus ben jij die ouder en wil je de jeugdcommissie komen versterken, meld je dan aan bij mij of een van de trainers.

Mijn uitdaging was het jeugdkamp. Het werd een echte sport om elk jaar weer een betaalbare plek te vinden voor ruim 45 jeugdleden. De inkoop van boodschappen werd verdeeld en vooraf ingekocht want dan hadden we tijdens het kamp alle tijd om voor de kinderen te zorgen. De kinderen waren de hele dag bezig met vlaggetje veroveren, Tshirt schilderen, bonte avond en dropping. ‘s Nachts slapen was

27


28


Huwelijksaanzoek in Eindhoven (door Alicia en Ilya) MARATHON EINDHOVEN 2015: GENIETEN, ZWETEN EN EEN HUWELIJKSAANZOEK (ED.NL) 6-6-2015: De dag dat de eerste editie van de via Belgica het levenslicht zou zien. Alicia en ik ging de club genoten aanmoedigen op de plek waar de overste Hofweg werd overgestoken richting Snowworld. Zelf wilde ik deze marathon eindelijk ook meelopen, maar door blessures en trainingsachterstand heb ik deze marathon helaas aan me voorbij moeten laten gaan. Samen staan we de deelnemers aan te moedigen en langzaam maar zeker raken onze hardloop harten geïnfecteerd met het marathon virus. Je ziet immers iedereen voorbij komen en je ziet het plezier en je weet welke inspanning ze nog moeten gaan leveren. Uiteindelijk zijn alle clubgenoten langs gerend en keren we huiswaarts. Elkaar aankijkend en we hoeven elkaar niets te zeggen…. Dat is iets wat wij ook moeten gaan doen. Ik hoop het, maar Alicia zegt het dan toch…. Laten we een marathon gaan lopen. Ik laat er vervolgens geen gras over groeien en kom met verschillende opties, maar Alicia komt met het uiteindelijke doel: Eindhoven. De marathon van Eindhoven zou plaatsvinden op 11-10-2015. Dus we hadden nog tijd zat. We zouden beginnen na Pinkpop, echter deden we onze eerste lange duurloop de week ervoor, 18km tjonge wat een prestatie  Nou de eerste reactie was, “is 18km niet wat weinig voor een lange duurloop in een marathon training?” Maar dat zou al snel veranderen…. De weken gingen voorbij, tropische temperaturen dienden zich aan en de moed zonk in de schoenen. Er waren duurlopen van 26km die werden afgekort en er werd gewandeld tijdens duurlopen, hetgeen voor beide normaal “not done” was. De twijfel sloeg toe: Moeten we dit wel doen, halen we de streep wel, we hebben geen conditie en noem maar op. Er werden zelfs trainingen om

5:00 ’s morgens gelopen om de hitte van de dag voor te blijven. Bang waren wel, is onze conditie genoeg? Doen we wel genoeg? Waarom kunnen we niet verder? Maar ook aan het warme weer komt een eind. De lange duurlopen verliepen makkelijker en al het afzien in de tropische temperaturen begon z’n vruchten af te werpen. Daarnaast hebben we altijd een houvast gevonden in moeilijke tijden aan de veteranen Jos en John. Helaas viel Jos op een bepaald moment uit ivm met een operatie aan z’n sleutelbeen, waarbij het herstel niet naar wens verliep, maar John heeft ons toen verschillende keren van gezelschap voorzien en ons er toch doorheen gesleept. De kilometers gaan voorbij en de schoenen verslijten onder onze voeten. Als iemand zegt dat hardlopen relatief goedkoop is, dan heeft die persoon geen marathon training achter de rug. Schoenen slijten snel en zijn niet bepaald goedkoop. Maar goed, ook dat stopt ons niet. Hele planningen worden gemaakt om de kinderen er zo min mogelijk mee lastig te vallen, maar wel de kilometers te lopen. Uiteindelijk is dan het marathon weekend aangebroken. We checken ’s middags in bij het Pullman hotel. Dit hotel ligt dus pal aan de finish en op een steenworp afstand van de start. Na een wat mindere ervaring bij een Italiaans fastfood restaurant, zijn we ’s avonds uiteindelijk in een leuk Italiaans restaurant beland. We hebben ipv pasta ons helemaal te goed gedaan aan een pizza en hebben daar heerlijk van genoten. Dan breekt de grote dag aan. Op weg naar, en in het startvak kom je bij zo’n druk evenement toch nog bekenden tegen. We zeggen even hallo en maken een praatje, alvorens we onze plek innemen in hete startvak. Gelukkig had Alicia de dag tevoren bij de Primark nog 2 goedkope (hoe kan het ook anders) truitjes gekocht. Het was namelijk erg fris in het startvak. De temperatuur zal ergen rond de 5 graden hebben gelegen. Maar goed….. na lang wachten viel daar toch het startschot en de meute komt in beweging. Nu is het een

29


kwestie van voetje voor voetje naar de start streep en dan beginnen met lopen. Zo nerveus als we waren, zo rustig werd ik toen we over de start streep gingen. Alicia daarentegen zat nog vol adrenaline. De kunst is om niet te snel te starten en je niet te laten meeslepen door andere lopers, want die haal je later toch wel weer in. Na Alicia een paar keer afgeremd te hebben, vonden we eindelijk een beetje ons tempo. Althans, dat dachten we. Ons streven was de marathon uitlopen onder de 4 uur. Ons 2de doel was om in de buurt van 3 uur en 45 minuten uit te komen. Dat betekende dus 5:18/km te gaan lopen. Echter ons tempo lag op ca 5:06/km. Beide waren we een beetje verbaasd dat dit tempo zo goed aanvoelde en na een kilometer of 10 twijfelen besloten we dat dit het tempo maar zou worden. Een trouwe supporter maakte een foto bij ca 12 km (bedankt Herman!!) en verder verliep het ook allemaal op rolletjes. Het weer was goed, het parcours was prima, het tempo zat er goed in, dus wat zou ons nog stoppen? Dat gevoel konden we tot 36km volhouden, daarna kwam de klad er een beetje in. Vanaf 27 km begonnen de eerste te lopen, maar waren we zelf nog helemaal fit, dus dat geeft je dan weer extra kracht. Echter bij 36km wordt het toch wel zwaar en motiveren al die lopende deelnemers niet en moet je jezelf overtuigen dat jij wel blijft rennen. Hoewel het tempo er gedurende kilomertes 36, 37 en 38 een klein beetje uit was, hebben we dus niet gelopen. Bij kilometer 38 kom je dan weer in de bewoonde wereld en ruik je de finish. De snelheid ging weer omhoog en de kilometer tijden doken net even onder de 5 minuten. Als het aan Alicia had gelegen zou ze nog wel harder hebben gelopen, maar

30

mijn benen zeiden dat het welletjes was. Samen gingen we de laatste kilometers in. Helemaal op, maar we wisten dat de tijd zoveel beter zou gaan zijn dan verwacht, dus haalden we op de laatste meters nog alles eruit wat erin zat. De finishfoto spreekt dan ook boekdelen, echter voor Alicia zou er nog één grote verassing wachten, maar dan na de finish: Ik zou Alicia na de finish ten huwelijk vragen en heb de hele marathon “de ring” met me mee gedragen in een belt waar ik ook de energy gels in heb bewaard. Eenmaal over de streep draaide ik me om en wilde de ring uit de belt pakken, maar na het openen van het ritje, zat er geen ring in. Na een hele marathon achter de rug te hebben, sloeg me nu ook nog de schrik om het hart. En laat me je het volgende zeggen: “Dat valt niet mee” maar goed, gelukkig kon ik de rust bewaren en de belt doordraaien naar het 2de zakje. Daar zat de ring gelukkig wel in. Eenmaal de ring in de handen, moest en zou ik op de knieën gaan, en ook dit ging na een marathon ook niet geheel soepeltjes. Alicia dacht zelfs even”oei.., wat gaat ie nu doen? Valt ie om?” maar toen uiteindelijk de vraag was gesteld, was het antwoord er net zo snel als dat ze over de streep is gelopen en was het een overduidelijk “JA”.


Preventie hardloopblessures (bron Runinfo) Het voorkomen van loopblessures is natuurlijk beter dan genezen. Hieronder een overzicht van aandachtspunten blessurepreventie Bouw je trainingsschema geleidelijk (qua omvang en intensiteit) op. Dit geldt speciaal voor beginners. Het hart, longen en het vaatstelsel passen zich sneller aan dan de spieren, pezen en de beenderen. Neem wat gas terug bij beginnende pijntjes. Al je conditie verlies je echt niet door het een weekje rustig aan te doen. Vervang die snelle intervaltraining door een rustige duurloop Doe een goede warming-up, zodat de spieren goed doorbloed zijn. Vooral bij intensieve trainingen, koud weer en als je wat vermoeid aan een training begint. Neem ook voldoende tijd voor een Cooling-down om de afvalstoffen beter af te voeren en de spieren op lengte te brengen. Loop niet altijd op de weg. Een harde ondergrond is meer belastend. Bovendien is het afwisselen van ondergrond een stimulans voor je spieren en pezen zich te versterken. Als het niet mogelijk is regelmatig een training op een zachte ondergrond te doen, probeer dan wel stukjes gras langs de weg mee te pikken. Als je last heb van een beginnende blessure en je wilt (toch) gaan hardlopen doe het dan gewoon rustig aan. Loop je rondje ook andersom. Door je looprondje tegenovergestelde richting te doen belast je je

spieren net even anders. Neem geen risico. Vooral bij beginnende blessures heb je vaak de neiging te veel te doen, omdat je na de warming-up geen hinder ondervindt. Als je een slechte conditie bent neem dan gewoon meer tijd om je doelstellingen te verwezenlijk. Je kunt bijvoorbeeld ook zo nu en dan een wandeltraining doen. Gebruik hardloopschoenen die geschikt zijn voor je type voet, lichaamsgewicht, loopstijl en trainingsomgeving (er is veel verschil tussen een wegtraining en een heide/bos training). Als je te zwaar bent houdt er dan bij het kopen van hardloopschoen rekening mee dat je schoenen meer schokdemping en stabiliteit nodig hebben. Loop ook niet altijd op schoenen die alles corrigeren, omdat je spieren en pezen niet meer gestimuleerd worden zich te versterken. Ze worden eerder zwakker. Wissel daarom regelmatig van loopschoen. Trek de Veters van loopschoenen iets strakker aan. Doe dat ook niet te strak. Je kunt ook je veters anders strikken. Ben geduldig bij het opvoeren van je trainingsschema. Niet alleen ter voorkoming van blessures maar ook om een hoger rendement uit je trainingen te halen. Ook na een ziekte moet je voldoende de tijd nemen om op je oude niveau terug te komen.

31


32


Terug in de tijd - STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) Zondagmorgen vertrokken we in alle vroegte richting Königswinter. We hadden er al een tijdje naar uit gekeken, De Drachenlauf, een bergloop van 27,5 kilometer. John Borjans had hem al een keer gelopen het was volgens hem een van de zwaarste berglopen in onze omgeving. Een uitdaging en daar waren Jan Schwanen en ik wel voor te vinden. Ruim op tijd waren in Thomasberg waar de start was dus tijd genoeg voor een lekkere kop koffie. Inmiddels waren John Borjans en Ralf de Leeuw ook gearriveerd met enkele mensen van VIPP die deze bergloop al enkele malen gelopen hadden. Vico Mingers vertelde ons dat enkele beklimmingen zo steil waren dat wandelen hier geen schande was, we keken mekaar eens aan en dachten dat dat wel zou meevallen. JaJa !! Maar na elke beklimming volgt een afdaling, dus lekker op tempo om de verloren tijd in te halen. Vergeet het maar, sommige zijn zo steil en gevaarlijk dat je je echt moet inhouden om niet je nek te breken. We zullen wel zien, het zal wel niet zo erg zijn. Om 11.00 uur werden zo’n 450 man door de Oberbürgermeister weggeschoten richting Siebengebirge. Km 0,0 - 3,5 Start, Kleiner Ölberg (331 m ü.NN) großer Ölberg (459 m ü.NN) 1. Kategorie, Länge 2,7 km, Höhenunterschied ca. 220 m, Steigung durchschnittlich 8 % , max. 20 % En hier begon het al, na anderhalve kilometer door het dorp de eerste beklimming, de eerste honderden meters nog goed te rennen. Ralf en John zaten al voor me en Jan was intussen bij me komen lopen. Mijn benen begonnen nu al te protesteren, het zal toch niet…..!! en jawel hoor verdomme, wandelen! Bijna iedereen met de handen op de knieën naar boven, de laatste meters stijgingspercentage 20 %. We wisten meteen waar we aan toe waren. Km 3,5 – 5,8 Erdmannshütte, Wasserfall, Seufzerbrücke Gelukkig een paar kilometer redelijk vlak met bij de waterval een gevaarlijke afdaling, Jan was intussen van mij weggelopen maar nog altijd in zicht. KM 9,8 – 10,5 Löwenburg (455 m ü.NN) 2. Kategorie, Länge 600 m, Höhenunterschied ca. 100 m, Steigung durchschnittlich 16 % , max. 23 % John kwam bij mij lopen, te hard gestart??, samen renden en “wandelden” we over een rotsachtige weg, die door een bijna alpine-achtig eikenbos loopt. Je komt hier bijna niet op adem. Pas bij de Löwenburg heb je het hoogste punt bereikt en begint een lange afdaling. KM 10,5 bis 14,5 Jungfernhardt, Milchhäuschen Dit blijkt het prettigste deel van deze Drachenlauf te zijn. Een 4 kilometer lang afdaling eerst steil later vlakker met goede paden. John was nog steeds bij me, maar Jan lag inmiddels al een honderd meter voor ons en daarvoor moest Ralf nog lopen. KM 14,5 – 16,1 Wolkenburg (324 m ü.NN), Drachenfels (321 m ü.NN) 3. Kategorie, Länge 1,6 km, Höhenunterschied ca. 80 m, Steigung durchschnittlich 4 %, max. 12%

33


En nu richting de bekende Drachenfels (de hoogste en meest beklommen berg door Hollanders), een verharde weg, die ik naar boven kwam zonder te wandelen. John had het inmiddels wel gezien en was uitgestapt. Bijna alle toeristen kwamen boven met de overvolle Drachenfels-bahn. Ik dacht iets van het prachtige uitzicht te zien, vergeet het maar. We werden boven ontvangen door kegelclubs, fotograferende Japanners, op stap zijnde huisvrouwen die ons het prachtige uitzicht ontnamen. Hierna volgt een spectaculaire afdaling aan de kant van de Rijn op een smalle, extreem steile weg, waarbij je moest oppassen dat je niet uit de bocht vloog. KM 16,1 – 18,0 Drachenschloß, Nachtigallental Tijdens deze afdaling moesten we langs de ruïne van Drachenfells komen, je kunt me geloven of niet, ik heb hem niet gezien. Zo was je met deze wedstrijd bezig. De zware kilometers begonnen te tellen, en mijn bovenbenen begonnen flink te protesteren door de harde klappen in de afdalingen. De wedstrijd ging verder over een grasweg richting Nachtigallental. In een bocht van de weg zag ik in de verte Jan lopen, zijn voorsprong op mij was inmiddels al een paar honderd meter. Hij ging als een trein, geen wonder, hij had in de week voor deze wedstrijd een hoogtestage op Kreta gehad. Dat moest wel vruchten afwerpen. KM 18,0 – 20,9 Petersberg (331 m ü.NN) 1. Kategorie, Länge 2,9 km, Höhenunterschied ca. 250 m, Steigung durchschnittl. 9 % max. 20 % “Bittweg” een naam die ik niet snel zal vergeten. Onder aan de berg staat toepasselijk een kruis voor het komende lijden, een lange serpentineachtige beklimming door een beukenbos. De steeds veranderde stijgingen maken het rennen of zelfs dribbelen onmogelijk , dus wandelen geblazen en met een stijgingspercentage van 20% betekent dat met de handen op je knieën naar boven, en dit ruim een kilometer lang. Maar ik wist na deze beklimming heb ik het ergste gehad. Boven op de Petersberg nog even genoten van het prachtige uitzicht over de Rijn tot Keulen, en dan weer naar beneden richting Rosenau. KM 20,9 – 27,5 Mondscheinwiese, Rosenau, Gut Buschhof, Ziel De laatste 7 kilometer waren goed te lopen beetje bergop, beetje bergaf. Ik kon het tempo nog goed vasthouden ondanks mijn protesterende benen. Dan de finish, eindelijk, want de laatste kilometers liepen we ook nog in de stromende koude regen, dat kon er nog wel bij. Na een heerlijke douche troffen we ons in de “Festsaal”van het dorp. En daar bleek dat we alle drie nog niet zo gek gelopen hadden en zelfs op het ereschavotje mochten om onze prijzen in ontvangst te nemen. Deze wedstrijd kan ik iedereen aanraden die een licht sadistische inslag heeft, een prachtige maar zware bergloop die uitstekend georganiseerd is, maar dat zijn we van onze Duitse buren wel gewend. (klopt Theo ). Uitslagen: Ralf de Leeuw Jan Schwanen Theo Schmeits

34

3e Sen. 2e M50 2e M55

01.57.01 02.11.09 02.15.06


Diverse Uitslagen 27/9 70 149 3/10 6 3/10 3 7 1 3/10 25 4/10 3 5 12 8 9 4 11 12 5 14 6 16 12 18 20 22 18 6 1 5 15 2 1 5 3 7 9 1 1 14 11/10 8 29 105 11/10 1 12

ATG Herbstlauf - Aachen 10,2 km frank defesche leo logister Selftrancedence loop 6 uur john haan Geleander Centrumloop 10 km roy ploum erik haakma ellis jacobs Wilhelminaberg Trappenmar. 5 km nathalie senden Mondriaanrun - Heerlen 1 km sica verwasch floor vervuren quinn latour sterre knoben jill reijnen tom theunissen imke hoogeboom anna coerver biek michorius maartje vervuren dunja ait mellouk audrey reijnen daan berends sien michorius anne bruininks kyra hoogeboom stan theunissen 2 km imke erens 5 km iwan theunissen rik rompen niels hermans audrey de wijs lenie jacobs guus stauvermann 10 km paul jacobs egon verbraak cor van haaren francien van haaren pierre muijrers ronald smeets RWE Marathon Essen iwan theunissen marcel van de pol john haan 37e Gillrather Volkslauf 10 m ger bodelier ronald smeets

Prestatie

11/10

0:51:54 1:00:48 Prestatie

782 1557 11/10

67401 m Prestatie

1 5 6 77

0:35:22 0:38:43 0:39:22 Prestatie 1:00:38 Prestatie 0:03:48 0:03:56 0:03:58 0:04:08 0:04:08 0:04:13 0:04:15 0:04:16 0:04:18 0:04:21 0:04:23 0:04:28 0:04:44 0:04:45 0:04:55 0:05:04 0:05:17 0:12:49 0:16:55 0:20:47 0:23:25 0:24:45 0:25:46 0:26:06 0:46:21 0:49:25 0:51:56 0:54:39 0:56:19 0:57:14 Prestatie 2:47:35 2:58:52 3:22:46 Prestatie 0:38:32 0:52:49

18 12 11/10 1940 3 83 83 204 305 221 118 153 677 164 716 222 175 174 178 103 557 17 323 7 103 27 173 11 18/10 412 8174 10467 18/10 5 2 8 3 9 3 1 6 10 9

Run in Reims Halve Marathon paul jacobs lenie jacobs Alfa Trailrun 13 km ellis jacobs rob riksen carmen jacobs willem voragen 28,5 km peter hendrix tanja de jong van luxzenburg Marathon Eindhoven 5 km anne goldsmits Halve Marathon roy ploum rik rompen rik rompen rico lux jos gubbels geert pouls kristi hanssen christiana kec cor van haaren xandra verrips sjo kec debbie das nicole gidding nicolle schleijper marjo goossens saskia rademakers ben paulssen marianna hodinius esther debets-ederveen Marathon erik haakma eric notermans alicia koot ilya nijsters pierre muijrers TSC Marathon Amsterdam ger bodelier eric notermans francien van haaren 36e Stadsloop Kerkrade 1 km sica verwasch sterre knoben floor vervuren imke hoogeboom jill reijnen quinn latour maartje vervuren anne paulssen anna coerver imke erens

Prestatie 1:39:40 1:49:41 Prestatie 0:53:52 0:55:52 1:05:33 1:13:41 2:28:23 3:29:21 Prestatie 0:40:58 1:16:29 1:26:01 1:26:01 1:42:47 1:45:29 1:55:01 2:01:20 2:01:42 2:01:51 2:03:00 2:04:43 2:05:31 2:05:52 2:05:52 2:06:22 2:06:24 2:10:09 2:16:39 2:20:36 2:58:40 3:26:11 3:38:17 3:38:17 4:08:49 Prestatie 2:57:55 4:24:12 4:31:57 Prestatie 0:03:52 0:04:06 0:04:06 0:04:09 0:04:14 0:04:14 0:04:18 0:04:21 0:04:24 0:04:25

35


3 5 12 8 7 6 8 4 13 6 10 9 9 2 4 5 17 21 22 15 9 3 31 42 4 3 6 10 4 4 6 8 22/10 1 1 4 24/10 100 168 24/10 35 38 25/10 8 1/11 3 1 32 42 11 53

36

biek michorius luciano crijns audrey reijnen tom theunissen siem latour dunya ait mellouk daan brends sien michorius kyra hoogeboom anne bruininks ricco beckers daphne erens zoĂŤ jung 5 km iwan theunissen ellis jacobs dennis lymandt niels hermans tim roks daniel smirnov ed frehen cor van haaren guus stauvermann krista jansen christian brakenhoff andre roumen angelique smits jenny matthijsse bianca de winter 10 km marcel van de pol paul jacobs rene clement egon verbraak 3e AVON Baanwedstrijd 5 km roy ploum ellis jacobs audrey de wijs 46e Volkslauf Herzogenrath 10 km ronald smeets cor van haaren Bear Trail - Voeren 15 km ralf janssen dennis lymandt Ijzeren Man Volksloop - Weert 8925 m roy ploum ENCI Bergloop 8750 m marcel van de pol ellis jacobs tim roks niels hermans paul jacobs ronald smeets

0:04:30 0:04:33 0:04:35 0:04:38 0:04:48 0:04:48 0:04:57 0:05:03 0:05:10 0:05:17 0:05:37 0:05:53 0:06:22

8/11

0:16:23 0:18:55 0:18:58 0:21:02 0:21:27 0:21:51 0:22:03 0:23:55 0:24:27 0:27:22 0:27:39 0:27:47 0:29:13 0:31:01 0:33:26

7 9 14/11

0:38:09 0:45:08 0:46:39 0:46:52 Prestatie 0:17:09 0:18:44 0:23:47 Prestatie 0:52:30 1:28:32 Prestatie 1:10:29 1:10:55 Prestatie

40 8/11 4 23 8/11 277 322 430

1 1 1 2 3 1 15/11 11 15/11 33 77 15/11 4893 22/11 1 49 50 2 3 13 25 29 29/11 27 29/11

0:34:22 Prestatie 0:36:11 0:37:06 0:42:31 0:44:53 0:44:56 0:49:51

29 6/12 418 422 548 74

43e Bottroper Herbstwaldlauf 50 km john haan Trail run Weert 15 km dennis lymandt 21 km geert pouls Rursee Marathon - Einruhr 16,5 km paul jacobs saskia rademakers ronald smeets 42,2 km arno hanssen marcel van de pol 10e Geilenkirchener Crosslauf 9200 m roy ploum ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs ronald smeets lenie jacobs Kraftmans Marathon Trail 14 km dennis lymandt Valencia Marathon jos lempers john haan Zevenheuvelen loop Nijmegen 15 km rico lux Ell 12,5 km ellis jacobs pierre muijrers cor van haaren 21,1 km iwan theunissen erik haakma egon verbraak john oostdijk ronald smeets CONTOUR Run op Velden 10 km ronald smeets Tis voor niks 21,230 km anouk meijers-haan 42,5 km john haan 53e Aachener Winterlauf 18,1 km sjack hoop rico lux rene homminga janou homminga

Prestatie 4:21:08 Prestatie 1:03:44 1:57:08 Prestatie 1:28:59 1:31:43 1:35:33 3:01:11 3:02:53 Prestatie 0:34:25 0:38:12 0:44:14 0:46:10 0:47:44 0:48:55 Prestatie 1:09:38 Prestatie 3:14:08 3:29:27 Prestatie 1:11:08 Prestatie 0:49:38 1:05:55 1:05:55 1:14:16 1:22:40 1:41:09 1:43:55 1:49:58 Prestatie 0:47:57 Prestatie 2:27:50 3:35:01 Prestatie 1:27:19 1:27:29 1:30:21 1:30:22


6/12 696 727 227 968 1169 6/12

6/12 101 16 26 40 4 6/12 7 2 8 1 1 2 6 13 4 5 8 5 14 9 10 4 11 12 6 13 7 6 4 7

53e Aachener Winterlauf frank defesche herman gerards kristie hanssen arno hanssen leo logister Bestorming van Alden Biesen 10 EM dennis lymandt Spijkenisse Marathon 21,1 km anouk haan 42,2 km jos lempers john haan ilya nijsters alicia koot 32e Kapellerbosloop 1 km quinn latour maartje vervuren jelle klomp biek michorius dunya ait melouk siem latour anne paulssen tom theunissen jade kochen daan berends sien michorius daphne erens roel nieuwenhuis amber truijen kyra hoogenboom jelle quaedackers anne bruininks jolie dreessen ricco beckers zoe jung julian bierman amy sterk lotte hendrix floor quaedackers

Prestatie 1:34:13 1:35:04 1:41:23 1:41:23 1:46:58 Prestatie 1:06:39 Prestatie 2:09:59 3:28:41 3:35:24 3:42:57 3:42:57 Prestatie 0:04:32 0:04:38 0:04:38 0:04:50 0:05:00 0:05:01 0:05:06 0:05:14 0:05:22 0:05:24 0:05:34 0:05:36 0:05:42 0:05:47 0:05:48 0:05:56 0:05:59 0:06:04 0:06:17 0:06:24 0:06:26 0:06:33 0:06:36 0:06:56

3 5 8 9 10 12 11 13 3 7 10 11 15 33 34 38 43 44 9 50 57 14 59 20 21 23 25 26 3 1 1 8 27 28 12 29 23 16 19 28

1,5 km sica verwasch isabelle bastiaens jill reijnen maud missler audrey reijnen dimphy arets anne coerver imke hoogenboom 2 km kaj stevelmans tom weegels 5,475 km rik rompen daniel smirnov jan schwanen rik radstake ed frehen jos gubbels ivo vincken dinand radstake audrey de wijs guus stauvermann cor van haaren xandra verrips sjo kec christiana kec debbie das esther debets-ederveen kyra gidding yael van pelt 7,2 km marcel van de pol ger bodelier ellis jacobs peter hendrix niels hermans tim roks paul jacobs rik rompen marcel quaedvlieg egon verbraak bert vanthoor ronald smeets

0:05:50 0:06:01 0:06:30 0:06:36 0:06:42 0:06:43 0:06:43 0:07:06 0:08:00 0:12:30 0:23:58 0:24:03 0:25:09 0:27:07 0:27:31 0:28:23 0:29:13 0:29:26 0:29:48 0:30:34 0:31:40 0:31:40 0:32:04 0:32:32 0:32:36 0:35:44 0:37:12 0:37:23 0:28:55 0:29:41 0:30:41 0:33:31 0:35:11 0:35:16 0:35:27 0:35:49 0:36:49 0:36:51 0:37:51 0:37:51

37


32e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) De 32e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop was in alle facetten een groot succes. Met 330 deelnemers, waaronder zo’n 120 pupillen en junioren was het weer een druk bezochte Kapellerbosloop. Het weer zat ook nog eens mee. Niet langs de kant blauwbekken van de kou maar zelfs de zon liet zich af en toe zien. Dat was ook aan de publieke belangstelling te merken, het was gezellig druk. Dit jaar was er een bijzonder sterk deelnemersveld. Patrick Stitzinger meldde zich nog op het laatste moment aan en met Zerom Ghebrihiwet, Mahadi Abdi Ali en onze eigen Kamiel Jacobs beloofde het een zeer spannende strijd te worden. Echter de gedoodverfde favoriet Patrick Stitzinger moest genoegen nemen met een tweede plaats omdat Zerom Ghebrihiwit hem in de laatste honderd meters in een lange sprint voorbij ging. Door de uitzending van L1 televisie en kwam S.T.B. en de Kapellerbosloop weer positief in het nieuws. Een betere reclame kun je niet hebben.

38

Ik wil hierbij alle vrijwilligers, de meesten doen dit al jaren achtereen, maar ook de “nieuwere leden” die zich spontaan aanboden om een handje te helpen en diegene die ongevraagd een handje toestaken, van harte bedanken. Met zulke mensen is het een plezier om zo'n evenement te organiseren . Ook de jeugdcommissie die voor de catering zorgde, bedankt. De zelfgemaakte taarten, vlaaien en andere lekkernijen vonden gretig aftrek. uiteraard niet te vergeten Sjef van Ooyen, door het beschikbaar stellen van zijn bedrijfshal en sponsoring is het mogelijk om zoiets te organiseren. Je kunt wel stellen dat zonder zijn medewerking de Kapellerbosloop niet mogelijk was. Verder ook dank aan Loperscompany Harry Driessen Heerlen en de Meandergroep voor hun bijdrage. We maken ons weer op voor de 33ste Kapellerbosloop op zondag 4 december 2016


STB wil bij deze de sponsoren van ons clubblad bedanken voor hun financiĂŤle steun in het afgelopen jaar. Mede dankzij hun steun kunnen wij dit clubblad ieder jaar weer samenstellen. Bei d'r Joep Bloemisterij Habets Autoschade Beckers Janssen Landgraaf Loperscompany Harry Driessen Heerlen Fysio & Fit Ed Slangen Taxi en Touringcarbedrijf Schoenmode Stinski Auto Maessen Klimmen Signmontage Brunssum AMR Boessen Herenkapsalon Smeets Sportmedisch Centrum Zuid-Limburg VP Sportswear Wolter Orthopedie Schildersbedrijf Sjef van Ooyen Oog & Oor Mayk van Beek Mitchell Online

39


UITSLAGEN

40


Die Mutti ist immer dabei… Nou ja, als het effe kan; ik spreek over de Crosslauf Teverener Heide op zaterdag 14 november. Een kleine wedstrijd door het bos 4.6 of 9.2 km. Ik liep de “lange cross” samen met Paul, Carmen en Ellis en nog 33 anderen. Wim, Herman, Marcel van de Pol, Arno en Kristi waren o.a. aaanmoedigers. Poe best even zwaar 4 x een helling op maar het is achteraf ook weer zo voorbij. Je bent derde vrouw, werd onderweg gezegd en toen ik binnenkwam zei ik: ‘ ja van de drie’. Na afloop was het superleuk. Gezeten in een tentje met een biertje werd de prijsuitreiking gedaan. De uitslag: Ellis 1e, Carmen 2e en ik werd niet genoemd.

Even ter verduidelijking; het is me niet om een prijs te doen maar wanneer heb je bij een wedstrijd zo`n uitslag? Maar zoals dat gaat in Duitsland zijn er altijd categorieën en omdat ik al de gezegende leeftijd van 55 heb (echt waar) was ik 1e in deze categorieën. Mocht ik toch nog naar voren komen en kreeg ik een paar handschoenen. Paul was ook 1e in zijn categorie (ook 55 jaar!) wat (VATI) een paar sokken opleverde. Uiteindelijk werd iedereen naar voren geroepen voor zijn/haar urkunde. Bij mij sprak Wim de gevleugelde woorden ‘DIE MUTTI IST IMMER DABEI’. Ik hoop dat ik nog veel wedstrijdjes kan, mag lopen en liefst met de andere Jacobsen. Maar ook met veeeeel STB ers. Groetjes Lenie Jacobs (is de naam, ha ,ha)

41


7 tips om te overwinteren Met de herfst in volle gang en de winter op komst, liggen er gegarandeerd slechte weersomstandigheden op de loer. En deze narigheid kan zo maar een deuk in jouw pakje motivatieboter betekenen. Zo af en toe een baaldag is natuurlijk helemaal niet erg, maar een innige relatie met je bank willen we voorkomen. Hier volgen zeven redenen waarom jij ook in de aankomende natte en koude maanden gewoon door moet trainen. GEVOEL ACHTERAF Niet voor niets vermelden we deze reden als eerste, voor ons is dat heerlijke, warme en voldane gevoel na een training de motivator om waar, wanneer en onder welke omstandigheden dan ook te lopen. SUMMER BODIES Wil jij volgende zomer stralen op het strand? Start dan nu met trainen, want een beach body creëer je in de donkere maanden. Bijkomend voordeel van nu beginnen is dat je de ruimte hebt om zo af en toe een uitstapje te maken naar iets minder gezondere activiteiten.

het slechte weer. Gegarandeerd extra kudos, likes en hartjes van al je (loop)vrienden. ONGEZIEN STUNTELEN Ben je nog een beetje op zoek naar zelfvertrouwen in dat strakke hardloperspakkie? Maak van de kortere dagen een voordeel en ga ’s ochtends vroeg of in de avonduurtjes lopen. Een prima dekmantel om ongezien kilometers te maken. HOT CHOCO Toegegeven. Warme chocolademelk is misschien iets meer voor de echte winter, maar wij zetten ‘m alvast in dit overzicht. Want zeg nou zelf, het is toch heerlijk om na een training voor de kachel op te warmen met het warme drankje. En volgens sommige experts is chocolademelk een prima herstelmiddel, laat de slagroom wel achterwege.

WEDSTRIJD GAAT DOOR Zo af en toe een bankhangavond in plaats van sporten is natuurlijk prima, maar houd er wel rekening mee dat de hardloopwedstrijd waar jij je voor hebt ingeschreven ook onder slechte weersomstandigheden gewoon doorgaat. Maak daarom van het slechte weer een voordeel en test bijvoorbeeld je hardloopoutfit.

BRAGGIN’ RIGHTS Je run (inclusief selfie) posten op Instagram, Twitter of Facebook is natuurlijk een nobrainer. Dus hoe vet is het als je iets post terwijl al je maatjes thuis zitten vanwege

42

WEG FEESTDAGENKILO’S De maand december zit vol met feestdagen. Een groot foodfest vol lekkernijen die hoogstwaarschijnlijk bomvol calorieën zitten. Oplossing? Maak tussen al die social verplichtingen tijd vrij voor een loopje, ook al is het slecht weer.


Stadsloop Kerkrade (door Daan Berends) Op zondag 18 oktober heb ik meegelopen met de Decathlon Stadsloop in Kerkrade. Dit was na de Mondriaanrun, mijn tweede wedstrijd. Ik vond het vooraf wel spannend en een beetje eng, omdat er veel grotere kinderen meeliepen, die sneller zijn dan ik en ik wilde graag winnen. Maar ik vond het wel leuk om mee te doen en dat ik erna een medaille kreeg. Ik heb goed mijn best gedaan en erna moest ik een beetje hijgen en was ik een beetje moe. Ook vond ik het leuk, dat mijn klas- en teamgenootje Biek een prijs had gewonnen en vond ik het niet erg dat ik geen prijs had gewonnen. Maar ik was blij met mijn 8ste plaats en hoop bij een volgende wedstrijd nog harder te lopen.

43


Hallo allemaal mijn naam is Jane van Dam. Ik ben 10 jaar en ik woon in landgraaf. Ik zit al 2 jaar op atletiek ik vind het een leuke sport. Ik doe ieder jaar mee aan de kapellerbosloop. Ik vind het een van de leukste wedstrijden. Wat ik het leukste vind aan atletiek is hoge horden en verspringen. Ik geef het estafettestaafje door aan Sterre Knoben .

44


Kapellerbosloop (door Daphne Erens) Mijn naam is Daphne Erens en ben 8 jaar oud. Sinds ongeveer een jaar zit ik bij S.T.B.. Ingrid heeft mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over de kapellerbosloop op 6 december 2015. Dat vind ik heel leuk. Om mee te kunnen doen, hebben we heel hard geoefend op een aantal zaterdagen. We moesten tijdens de kapellerbosloop namelijk 1 kilometer hardlopen. Zondag moesten papa, mama, Bram, Valerie en ik om 10:00 uur daar zijn. Toen zijn we bij de hal van Sjef van Ooyen naar binnen gegaan om mijn (start)nummer 177 te halen. Daarna zijn we naar buiten gegaan om nog even een warming-up te doen. Na de warming-up moesten we op een rijtje gaan staan bij de start. En toen de meneer met het pistool schoot, dat heel hard knalde, mochten we rennen. Ik vond de kapellerbosloop heel erg leuk, maar het was ook hard werken, dat rennen. Ik hoopte dat ik een beker zou winnen, maar het is mij net niet gelukt. Ik vond het een beetje jammer, maar het is niet erg. Misschien win ik de volgende keer wel een beker. Ik had nu de 5de plaats bij de B-pupillen. Volgend jaar doe ik weer mee. Groetjes Daphne Erens

45


46


Zie ginds komt de Brandweer‌. eh Stoomboot! Op woensdag 25 november was weer de jaarlijkste Sint Nicolaas avond bij STB. Een grote opkomst van de pupillenatleetjes met hun ouders zorgde voor een drukte van jewelste Bei d’r Joep. Om even na zessen arriveerde de Sint en zijn Pieten met de Brandweerauto. Dit zorgde natuurlijk al direct voor het nodige spectakel. Nadat de Sint zitting had genomen en een welkomstwoordje had gesproken, werden de kinderen naar voren geroepen. Er werd gezongen, mopjes verteld en veel gelachen. Ook met pepernoten werd rijkelijk gestrooid. Nadat alle kinderen het bezoekje hadden gebracht, mochten ze allen hun kadootje uitpakken. Met het bekende afscheidslied verliet de Sint en zijn Pieten daarna de zaal.

47


48


STB Clubblad 2015 nr 5  
Advertisement