Page 1


3Jaargang 30 juli 2015 In deze uitgav In deze uitgave nummer 3 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 15 september 2015 Het volgende clubblad verschijnt in oktober 2015

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2015........................................................... 3 Aktiviteitenkalender 2015........................................................................ 3 Weekschema STB trainingen 2015 .......................................................... 4 Van de bestuurstafel (door: Iris Pilich)..................................................... 5 Woord van dank van Harry Erkens – Samenloop voor Hoop .................. 7 Het persoonlijke doel van… Herman Gerards (door: Herman Gerards) ................................................................................................... 9 Oproep steun Stichting Parkinson Fonds (door: Esther DebetsEderveen) ...............................................................................................10 Mijn 1e marathon: De Via Belgica Marathon (door: Frans Hodinius)....11 Baksteen door het venster – Het weer ..................................................13 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ......................................................14 Vrouwen bij STB (door: Carla Willems) ..................................................17 Heideloop - Verwend (door: Paul Jacobs) ..............................................19 Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door: Theo Schmeits) ............21 Van Vols noa Venlo - STB team ‘De Restjes’ (door: Iwan Theunissen) ..25 Vaals – Venlo 2015 De S.T.B. Abrahams (door: Erik Haakma) ...............27 Een enerverend voorjaar (door: Roy Ploum) .........................................29 Het (wedstrijd)afscheid (door: Richard Lavelle) ....................................31 Ironman Maastricht (door: Peter Hendrix) ............................................32 Het belang van goede (sport)voeding (door: Milou Beelen) .................34 Verjaardagskalender ..............................................................................39 Notulen Algemene Ledenvergadering S.T.B. dd 13-03-2015.................42 Diverse uitslagen ....................................................................................47


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@ziggo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

PR en communicatie

Iris Pilich, Willem Alexanderstraat 3, 6373 KA Landgraaf Tel. 06-31042067, e-mail: irispilich1991@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Sportlaan 1, 6374 CM Landgraaf

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2015 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,45

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 22,25 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 74,70

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 25,72

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,45

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,75 € 9,95

LET OP: NIEUW EMAIL ADRES LEDENADMINISTRATIE PER 1/1/2015 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2015 6 september 27 september 25 oktober 6 december

Zondag Zondag Zondag Zondag

Locatietraining STB Clubdag Locatietraining 32e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2015 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

2

3

Training

Tempo

Duur

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

ter Waerden

18:30

ter Waerden

19:00

Sportzaal Hoefveld

10 kmh

Junioren (sprint / sprint- of hoogspringen) Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren.

1:30

Alois Pilich (Frank Eisenga) Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Glenn Gentle

1:00

Marjo Moonen

1:00

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jos Bex Ger Bodelier Marcel Coerver Wiel Frins Richard Thomas. Cor van Haaren Theo Schmeits Saskia Rademakers Leo Quaedflieg Jeugdtrainers Alois Pilich (Frank Eisenga) Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Saskia Rademakers Cor van Haaren Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30

Jeugdtrainers

1:30

Marcel Coerver

18:30

MG

CP

CP

Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen MG willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

1:15

Di

Wo

Do

Vr Za Zo

Begeleiders

4

18:30

ter Waerden

Baan/interval/fartlek voor recreanten

1:00

19:00

ter Waerden

Junioren (sprint, horden, springen)

1:30

18:30

TW

CP

CP

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

10 kmh

1:00

18:30

TW

CP

CP

TW Rustige duurloop voor beginnende lopers (m/v).

9 kmh

1:00

18:30

ter Waerden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers en recreanten. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden)

19:00

ter Waerden

MiLa-groep

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

Vrije training

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

10:00

Cooperbaan

Mila-groep Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

1:00

Richard Thomas

1:15

Theo Schmeits

8:30

Cooperbaan

10/11 kmh

Kwartaal 1 : 1 januari – 29 maart / Kwartaal 2 : 30 maart – 28 juni / Kwartaal 3 : 29 juni – 27 september / Kwartaal 4 : 28 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

4


Van de bestuurstafel (door: Iris Pilich) Het eerste half jaar van 2015 is alweer voorbij en de zomer is aangebroken. Hoewel de zomer pas net is begonnen zijn een aantal records al gebroken. Dat belooft dus veel goeds voor de komende zomermaanden. Over records gesproken. In het weekend van 20 en 21 juni, het weekend dat de astronomische zomer zijn intrede maakte, werd in Landgraaf de Samenloop voor Hoop gehouden. Wowwww, wat was het mooi en indrukwekkend om dit evenement mee te maken door met 2000 andere mensen 24 uur mee te lopen in de strijd tegen kanker. Met het geld dat tijdens de Samenloop werd ingezameld wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker gefinancierd. Tijdens de editie van dit jaar in Landgraaf werd maar liefst een recordbedrag van €76.608,19 ingezameld om onderzoek naar deze vreselijke ziekte te bekostigen. Graag bedank ik de mensen die onder de vlag van STB hebben meegelopen in het STBvoorHoop team en de STB leden die zelf initiatieven hebben opgezet voor hun bijdrage tijdens de Samenloop voor Hoop. Op naar de volgende editie!!

Op zondag 28 juni vond voor de 31e keer de estafette hardloopwedstrijd van Vaals naar Venlo plaats. STB was hier weer present met twee teams van acht lopers en loopsters. Ook deze keer ging de overwinning voor de 13e keer naar het STB team “de restjes”. Naast deze 1e plek overall, gingen ook maar liefst een recordaantal van 5 etappezeges naar de individuele lopers en loopsters van STB. Ook het STB Team De Abrahams, bestaande uit 50plussers, wist met een 6e plaats hoge ogen te gooien. In de week van 29 juni tot 5 juli was het zo warm dat bijna alle reguliere trainingen werden afgelast. Voor de Athletic Champs die op 4 juli zouden plaatsvinden kwam het warme zomerweer niet op het goede moment. Net zoals andere nationale en regionale wedstrijden werd de Atheletic Champs door de extreme warmte afgelast. De eerste hittegolf hebben we overleefd. Ik ben benieuwd wat de komende zomer nog meer in petto heeft. Ik wens alvast iedereen een mooie sportieve zomer toe!!

5


6


Woord van dank van Harry Erkens – Samenloop voor Hoop Beste STB-leden, Afgelopen weekend hebben we mogen genieten van een geweldige derde SamenLoop voor Hoop in Landgraaf. Mede dankzij STB is dit een succes kunnen worden. Ik wil nogmaals onze hartelijke dank uitbrengen voor het ter beschikking stellen van jullie accommodatie, medewerking aan de opening, het deelnemen met een team, jullie financiÍle bijdrage, enz. SAMEN komen we er wel! Groet, Harry

7


8


Het persoonlijke doel van… Herman Gerards (door: Herman Gerards) Toen Anke mij vroeg om “het persoonlijk doel” te schrijven voor ons clubblad moest ik even diep nadenken. Heb ik überhaupt nog een persoonlijk doel? Of is het meer een kwestie van het doel heiligt de middelen? Alle gekheid op een stokje, maar na zo’n 27 jaar hardlopen met heel veel momenten van vreugde en plezier, afzien en pijn, mag ik zeggen dat er weinig dagen zijn geweest waarop ik met tegenzin mijn hardloopschoenen heb aangetrokken. Wees gerust, ik ga jullie niet vermoeien met cijfermateriaal of ultieme doelen. In de aanvangsjaren waren het vooral de trainingen waarbij ik de omvang steeds probeerde te vergroten. Destijds ben ik in mijn uppie begonnen met een minuten schemaatje van de hartstichting. Geen start-to-run of Neem de Benen destijds, maar gewoon zelf wat experimenteren. Na zestien weken bleek zowaar dat ik een uur kon hardlopen. Dit was de kick, het schakelaartje ging om! Dit smaakte naar meer. Het uur werd vijf kwartier, anderhalf uur enzovoort. Ik kwam op wegen, paden en plekken waar ik nog nooit was geweest. Begin 90-er jaren, mijn eerste wedstrijd, de Telematicaloop in Heerlen. Spannend, diarree en totaal geen idee wat een halve marathon nou werkelijk inhield. Wat ik me nog herinner

is dat het warm was en ik ruim twee uur nodig had om deze afstand af te leggen. Nadat ik een aantal jaren in mijn uppie mijn

(hardloop)uitlaatklep had gevonden, werd ik lid van STB. Op een zomeravond in juli trof ik bij toeval op de Brunssummerheide een groepje lopers onder de leiding van Ger Knauf. Ik werd uitgenodigd om maar eens even mee

te lopen… Mijn persoonlijk doel was toen: volhouden deze pittige heuveltraining! Er waren immers ook nogal wat vrouwen bij de groep en ja, ook ik ben maar een man en liet me natuurlijk niet kennen. 1994. STB traint voor de Marathon van Parijs. Lange duurlopen, twee uur en meer. Ik had geen flauw idee wat een Marathontraining eigenlijk inhield, maar het leek me een uitdaging om eens te kijken of ik drie uur kon lopen met deze Marathongroep. Het gezamenlijk trainen heb ik destijds als zeer motiverend ervaren en de kilometers vlogen voorbij zonder dat je er erg in had. De Marathon in Parijs heb ik destijds echter niet gelopen, maar zag ik uiteindelijk als een opstapje naar de Marathon van Berlijn in 1995. Mijn eerste Marathon werd daarmee een volgend persoonlijk doel. Na het Marathondebuut in 1995 volgden heel wat trainingsjaren met “de vaste Marathon kern” van STB, zoals Frank Eisenga, Pierre Muijrers, Albert Verbunt, Cor van Haaren en Jos Duteweerd. De onvergetelijke momenten bij de Marathon van Rotterdam, Jungfrau Marathon en Frankfurt, maar ook de mooie wedstrijden in de nabij gelegen Eifel hebben mij veel

9


loopplezier gegeven. Gaandeweg kwamen de (Marathon)wedstrijden vanzelf bijelkaar en werd het voor mij een way of life. Nu, twintig jaar later, stond op 6 juni een nieuwe Marathon op de planning. De 1e Marathon over de Via Belgica die bijna door onze achtertuin voert, van Rimburg naar Maastricht. Ondanks de onzekerheden en de kritiek hier en daar, ben ik van mening dat deze premiere voor onze regio goed is. Reden ook dat ik enkele maanden geleden ben gestart met de gezamenlijke duurlooptrainingen als voorbereiding op deze Marathon. Want ook binnen de STB gelederen

was er vaak kritiek dat er nooit meer gezamenlijk voor een Marathon werd getraind. Samen met zo’n tien andere lopers en loopsters, waaronder ook buitenstaanders, hebben we met veel plezier deze voorbereiding afgerond. Ik kan iedereen, zeker mensen die van plan zijn ooit eens een Marathon lopen, alleen maar adviseren om zoveel mogelijk in groepsverband te trainen hiervoor. Mijn persoonlijk doel is en blijft dan ook : blijven lopen, genieten van iedere kilometer en gespaard blijven van blessures. De tijd van tijden hebben we gehad… of…?

Oproep steun Stichting Parkinson Fonds (door: Esther Debets-Ederveen) Hallo allemaal, In het 't establetje van afgelopen maart heb ik in het stukje 'vrouwen bij STB' aangegeven, dat ik in oktober in Eindhoven mijn eerste halve marathon wil lopen. Onder begeleiding van Cor van Haaren hoop ik mijn doel te bereiken. Maar er is meer. Ik heb er een goed doel aan verbonden namelijk Stichting ParkinsonFonds. Parkinson is een chronische hersenaandoening waarbij cellen in de hersenen afsterven. Nare ziekteverschijnselen zoals trillen, moeilijk praten, vallen en duizeligheid, pijn in de ledematen, depressiviteit, geheugenstoornissen, schuifelend lopen zijn het gevolg. Waarom de cellen afsterven is nog niet bekend. Genezing is nog niet mogelijk. De behandeling richt zich op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten. Daarvoor is medisch wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het ParkinsonFonds steunt medisch wetenschappelijk onderzoek om een behandeling of geneesmiddel te vinden tegen

10

deze ingrijpende ziekte. Helaas zijn deze onderzoeken duur en kosten ze veel tijd. Helaas strijdt mijn vader al jaren tegen deze vreselijke hersenaandoening. Het gaat momenteel heel slecht met hem. Toch blijf ik voor mijn vader en zijn lotgenoten knokken. Ik hoop dat jullie mij ook een handje willen helpen door een kleine bijdrage over te maken op mijn speciaal geopende bankrekening. Bij een bijdrage van €10,- krijg je een handdoek met een mannelijkeof vrouwelijke hardloper met je naam erop! Geef bij de omschrijving aan wat op de handdoek moet komen. Laten we samen doneren aan het ParkinsonFonds en de strijd aangaan tegen deze vreselijke ziekte! Het bankrekeningnummer is NL42ABNA0477611702 t.n.v. Esther DebetsEderveen. Ik wil jullie bij voorbaat hartelijk danken voor de steun. Groet, Esther


Mijn 1e marathon: De Maastricht Marathon over de via Belgica 6 juni 2015 van Rimburg naar Maastricht (door: Frans Hodinius)

Al enkele jaren geleden was er sprake van dat in juni 2014 de eerste editie plaats zou vinden van de Maastricht Marathon, dwars door het Zuid-Limburgse heuvelland. Ik had me voorgenomen ooit in mijn leven een marathon te lopen en dat moest en zou hem worden! Zou leuk zijn zo enkele dagen na mijn 60e verjaardag. Heuvel op lopen heb ik altijd graag gedaan, liever dan heuvel af en dank zij een groot longvolume zou ik tussen al dat groen mij bovendien schaamteloos van zuurstof kunnen voorzien. Maar helaas was voor de organisatie de tijd te kort om dit al in juni 2014 geregeld te krijgen en moest ik wachten tot een paar dagen na mijn 61e. Probleem is echter dat mijn trainingsdiscipline in de winter op een laag pitje staat (zonnemens). Mijn vrouw Marianna kwam toen met het lumineuze idee om ons (we lopen immers al jaren samen onze kilometers) aan te sluiten bij STB. Immers die hebben een prachtige nieuwe baan en ik kende de vereniging van zo’n 25 jaar geleden toen ik er trainde nadat een aantal oud collega’s (Jo Eyck, Cor Robeerts, Willem Marcus) en ook de mannen Harry Vermeulen en Frank Eisenga mij enthousiast hadden gemaakt. Rond 1990, in de tijd van de Giel Kleijkers Uurlopen en de Telematicaloop liep ik nog met een uurgemiddelde van dik 14 kilometer (ja zo gaat dat met de tand des tijds). De laatste jaren was ik echter gewend om te trainen als een diesel: “starten en lopen”. Het kortere werk dat ik sedert september op de baan was gaan doen, met steeds opnieuw

aanzetten, versnellen en weer stoppen zorgde voor enkele blessures omdat ik die manier van trainen niet gewend was. Maurice Theunissen van LNB Pijntherapie Theunissen, die werkt volgens de Liebscher en Brachtmethode (een methode die jaren geleden al is omarmd door het Duitse nationale voetbalelftal) kreeg mij op tijd pijnvrij. In december 2014 wist ik dat ik er in juni 2015 klaar voor zou zijn en heb mij toen ingeschreven. In februari 2015 nog een sportmedisch onderzoek laten doen door de sportarts Milou Beelen van Sportmedisch Centrum ZuidLimburg. Zij adviseerde om de paslengte te verkorten om blessures te voorkomen en dat hielp! Op 16 maart 2015 begonnen met een trainingsschema van 12 weken, waarbij de ene week 3 en de andere week 4 trainingen afgewerkt moesten worden. Ik merkte dat de weken waarin ik 4 keer moest trainen mij veel energie kostten en ik heb toen in de zesde trainingsweek besloten om het aantal trainingen per week te beperken tot 3. In de vierde trainingsweek heb ik nog bij Milou een inspanningstest gedaan en zijn mijn trainingszones bepaald. Vanaf dat moment heb ik op hartslag getraind. Tijdens de laatste weken voor de marathon heb ik mij goed ingelezen in de voordelen van sportvoeding en deze ook uitgetest in enkele langere duurlopen en dat ging altijd wel goed. Samen met Marianna heb ik delen van het parcours verkend. Ik was er klaar voor en ik had een “strijdplan”. Uitlopen was het hoofddoel en genieten zoveel en zolang het

11


kon. Trots zijn op ons mooie Zuid-Limburg, trots zijn op mezelf. En genoten heb ik. Dat de afstand ruim twee kilometer meer was, heeft mij daarom geen moment gestoord. Dat ik tussen Voerendaal en Walem op enig moment te horen kreeg dat ik als laatste loper in de wedstrijd zat, leverde mij alleen maar privileges op. Ik kreeg een meefietsend jurylid en een motoragent als begeleider en tussen Walem en Valkenburg aan de Geul voegde zich op de fiets en op reglementaire afstand daar mijn trouwste supporter Marianna nog bij. De aanwezigheid op meerdere plaatsen langs het parcours van familie en in bijzonder van mijn jongste kleindochter Audrey, die ik liefkozend “Ankertje” (mijn houvast) noem, bezorgde me kippenvelmomentjes. Op naar de eindstreep. In Geulhem even een moment van twijfel over het halen van de tijdlimiet en toen heb ik tegen Marianna gezegd: “Ik geloof niet dat dit hem gaat worden”. Door het verschil in kilometers op de bordjes langs het parcours en op mijn Garmin had ik namelijk het gevoel dat ik de regie over mijn eigen race dreigde kwijt te raken. Ik moest mijn strijdplan bijstellen en ik heb toen gebruik gemaakt van de omstandigheden door aan het meefietsende jurylid te vragen om mij op de hoogte te houden van de tijdlimieten. Voor de 42 km en 195 meter stond immers 6 uur en inmiddels wist ik dat bij de organisatie op dat moment al bekend moest zijn dat de daadwerkelijke afstand ten minste 44 km was. Dat betekende dat er ongeveer 16 minuten bijkwamen. Met een eindtijd van 6 uur en 7 minuten had ik uiteindelijk op de streep nog een marge van 9 minuten op de tijdlimiet die stond voor de marathonafstand. De finish was er een om nooit meer te vergeten. Als laatste loper krijg je net iets meer handen op elkaar. Met name op het stuk langs de Maas ter hoogte van het Charles Eyck Park waren de aanmoedigingen

12

overweldigend. Een reeds gefinishte loper schreef over zijn ervaringen op Facebook onder meer: “Het binnen juichen van de laatste collega deelnemer was een kippenvelmoment dat ik niet snel zal vergeten”. Mijn komst werd met sirenes aangekondigd en op het Plein 1992 was een erehaag gevormd. Eén motoragent voor me en vier achter me. De laatste meters liepen er ook nog een aantal “Romeinen” mee. De race verliep geheel volgens plan en heel eerlijk, dat ik de laatste deelnemer zou zijn die binnen de limiet zou eindigen maakte echt geen onderdeel uit van mijn plan! Deze marathon zwaar? Ik heb het niet zo ervaren. Zouden er dan mysterieuze krachten

aan het werk zijn geweest? De meeste Romeinen, waaronder vele bekende veldheren, hadden een voornaam en een achternaam die eindigt op “us”. Ben ik dan toch een nakomeling van een Romein, misschien wel van een heel bekende of misschien ben ik een reïncarnatie van ..? Jezus Christus het zal toch niet waar zijn. Oh, wat schrijf ik nu weer. Ik ga er nu echt mee stoppen want volgens mij heb ik last van postnatale marathonstress en kan ik niet meer helder denken. Loop-ze-groeten van Franciscus Hubertus Maria (in dit verband geen grapje) Hodinius. Houd het maar op Frans.


Baksteen door het venster – Het weer Geen onderwerp zo dankbaar als het weer. Het is er altijd en als rechtgeaarde Nederlander kun je er zo heerlijk over zeuren. Te warm, te koud, te nat, te droog, te veel wind enz.. Terwijl ik dit schrijf staat Nederland (en de rest van Europa) aan de vooravond van alweer een weerfenomeen….De Hittegolf! De verzamelde media rolt over elkaar heen met het ene superlatief na het andere. Het hitteplan komt van stal (gemiddeld 1 keer per jaar volgens het KNMI) Ik heb het even nagezocht.. Sinds het begin van onze vaderlandse weerregistratie in 1901 hebben we welgeteld 39 hittegolven gekend. In 1947 waren het er zelfs 4! (zonder airco) Tussen 1950 en 1975 was er geen enkele!!! (25 jaar lang) De laatste was alweer in 2006 (9 jaar geleden) Hoezo opwarming van de aarde? Ik zie het patroon nog niet. Nederland maakt zich klaar voor de hitte door er vooral veel ophef over te maken. Bejaarden mogen niet meer sporten, kinderen op school mogen ieder uur een ijsje, de bierproductie stijgt, de verkoop ervan stijgt mee, de zwembadverkoop explodeert, mensen kopen dure airco installaties voor anderhalve warme dag, de tuinen worden iedere avond zeiknat gesproeid, de parasols vliegen de deur uit, de cavia mag afkoelen in het zwembad, dakdekkers mogen het dak niet op, we moeten genoeg water drinken, we moeten in de schaduw blijven, ons niet inspannen, ….. Je wordt er gek van. Zijn we met z’n allen seniel geworden? Ieder weldenkend mens gaat met deze temperatuur vanzelf rustiger aandoen, ieder nietweldenkend mens doet dit niet en kiept na

verloop van tijd vanzelf om. (En leert daarvan). Het weer….. het is er altijd en iedereen weet er iets van. Sinds de smartphone zijn intrede deed is het aantal amateur-meteorologen gestegen tot ruwweg 17 miljoen. Heb je niet minstens drie Weer apps op je Iphone of Samsung dan sta je toch niet ontspannen bij de koffieautomaat. Ieder uur veranderen de temperaturen de neerslagwaardes en de windsnelheden. Heb je een uur niet gecheckt dan kan de BBQ avond alweer omgeslagen zijn in een avondje scrabbelen voor de centrale verwarming. De Iphone weer app. geeft 37 graden aan en Weerplaza maar 34 graden, kan ik dan toch een korte broek aan? Er ontstaan tegenwoordig files door de weersverwachting, niet eens door het weer zelf. De media kloppen de feiten steeds een beetje op om net iets spectaculairder nieuws te bieden als de (eveneens commerciële ) concurrentie. Wanneer stopt deze onzin? Gaan er nog rechtzaken aangespannen worden tegen buienradar omdat de bui niet kwam? Ik heb me voorgenomen om alle weer apps van mijn telefoon te verwijderen. (Behalve dat kreng van Apple zelf want die kan er niet af). Ik ga het weer nemen zoals het komt. Ik zal regelmatig nat worden omdat ik niet wist dat het zou gaan regenen of van mijn fiets waaien door harde wind waarvan ik niet wist dat die zou waaien. Ik zal zweten omdat ik te dikke kleren aan heb als het plotseling warm wordt. Ik zal te laat komen omdat ik mijn auto ijsvrij moest maken terwijl ik niet wist dat het zou gaan vriezen. Maar ik zal gelukkig zijn…..

13


Ik zal niet meer leven onder de terreur van de weer apps. en de weer-media.

Hoogst gemeten windsnelheid 371 km/u op mount Washington

Tot slot nog enkele bijzondere weer weetjes die u paraat moet hebben als het gesprek onverhoopt over het weer gaat aan de koffieautomaat.

En als je echt indruk wilt maken kun je dit vertellen: Het weer kan zelfs een militaire operatie beïnvloeden. George W. Bush heeft de twijfelachtige eer als de eerste politieke meteoroloog te boek te staan. Hij wilde koste wat kost al in maart 2003 Irak binnenvallen en niet nog even wachten op het advies van de verenigde naties want anders brak de zomer aan en dan zou het te heet worden!! Vervolgens bleef de Amerikaanse krijgsmacht 10 jaar lang in Irak gelegerd. 10 zomers lang. Nooit meer iets van de hitte gehoord.

Hoogst gemeten temperatuur op aarde 56.7 graden Celsius in Death Valley Laagst gemeten temperatuur op aarde -89,2 graden Celsius op de zuid pool Waar valt de meeste neerslag 12.700 mm per jaar in Meghalaya in India Waar de minste 0,06 mm per jaar in Quillagua in Chili

Fijne zomer.

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) De S.T.B. heet van harte welkom: Sevanne Gielen Sevanne woont in Kerkrade in de Büttgenbachstraat en is 41 jaar. Frank Defesche Frank is thuis in de Brandstraat in Enighausen. Frank is 48 jaren jong. Denice Muijrers Denise komt uit Landgraaf woont in de Frans Erenslaan en is 25 jaar.

14

Dagmar Hoogeboom Dagmar komt uit de Groenendaal in Landgraaf. Dagmar is trainer bij de pupillen van S.T.B. De jeugdleden: Dunja Ait Mellouk uit Heerlen. Fabiënne Bartholomé uit Landgraaf. Boy Nelissen uit Landgraaf.


De heideloop was geweldig om mee te maken; mede dankzij de steun voor- en tijdens de wedstrijd van Theo (in het veld) en Leo (vanaf de kant) haalden we allemaal, stralend van trots (en de een iets meer gebroken dan de ander), de finish. Krista Jansen

Aanvankelijk was Neem de Benen III meer dan alleen een sportieve prestatie neerzetten, uiteindelijk was het genieten van begin tot einde, met een geweldige afsluiter de Heideloop. Bianca de Winter

In een zin...Het was top georganiseerd en dat er 3 dames van Neem de benen in de prijzen vallen, mede dankzij Theo en Leo die ons zo super goed begeleid hebben!! Diana Eurlings ‘Hardlopen. Het woord zegt het al. Dat is gewoon een kwestie van hard lopen. ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’, denk je dan vooraf. Nou, dat valt tegen: armen, benen, ellebogen (‘wat nu weer?’) buik intrekken, en dan ook nog alles tegelijk! Hardlopen is best wel hard werken! Ed Frehen

Tijdens de Heideloop 2015 namen de 14 kanjers van Neem de benen-3 ook de plaatsen 1-2-3... Wat een TOP TEAM!! Angelique Bal

Stel jezelf een doel en ga ervoor, maar wat nog veel belangrijker is, blijf plezier hebben met hetgeen wat je doet! Sharon Hegt

15


'Heerlijk om weer te kunnen rennen en wederom heel gezellig! Trots dat ik mijn blessure overwonnen heb.' Cindy Burger

Begin van het jaar: Een beetje conditie. Een beetje sporten. O.k. aanmelden. Doen! Maart: Toch 3x per week. Best even wennen. Beetje spierpijn links en rechts. Allerlei mensen met gestroomlijnde lijven (volgens mij al 20 jaar lid bij STB) geven positieve feedback tijdens het rennen. Wat leuk! Vooral ná de training even puffen. Mei: Jipie, de eerste keer in mijn leven mee gedaan aan een sportwedstrijd! Iedereen op eigen tempo. Heideloop met een grote groep starters van neem de benen 3.Top. Theo en Leo (of Leo en Theo) : Dank jullie voor de fijne begeleiding. Opbouwend. Duidelijk. Serieus en een ‘’wietske’’ op zijn tijd. Fijn. Ik ga door. Neem de benen. Nicole Ruwette

Het is voor mij de eerste keer dat ik serieus bezig ben met rennen. Het project naar de Heideloop was een goed doel! Ik heb dit onder andere kunnen halen door de goede begeleiding en de steun van de groep. Wat een geweldig project. En als slagroom op de taart, het is gelukt! De eerste keer in mijn leven heb ik een wedstrijd gerend . Super! Bedankt ! Angelique Smits

Half bekend en half nieuw: ‘Het rennen was gedeeltelijk bekend, maar toch weer anders. Leuke mensen en goeie begeleiding, net als de vorige keer dat ik meedeed, en dat maakt alles toch wel aangenaam. Ik ben minder snel dan de vorige keer, en ergens zit me dat wel een beetje dwars, maar ik vertrouw erop dat die snelheid wel weer komt.’ Christian Brakenhof

16


Vrouwen bij STB (door: Carla Willems) Nadat Theo mij belde, dacht ik, die is behoorlijk radeloos dat hij nu ook al niet meer rennende vrouwen gaat benaderen om een stukje te schrijven, maar natuurlijk kan ik Theo niets weigeren. Hij staat ook altijd voor mij klaar. Dus daar gaat ie. 54 jaar geleden ben ik geboren in Venlo en werd in het geboorteregister geplaats onder de naam Carla Willems. Daar ik als kleuter aan de corpulente kant was, moest ik op gym. Later zijn daar nog jazzballet en zwemmen bij gekomen. 10 km kanaalzwemmen in Wessem vond ik toen een leuke bezigheid. Op 17 jarige leeftijd naar Heerlen verhuisd en diverse jaren inactief geweest wat sporten betreft. Op 24 jarige leeftijd (illegaal) aan het marathonproject van Gene Janssen meegedaan om binnen 1 ½ jaar van ongetraind, een marathon te kunnen rennen. Besmet geraakt met het renvirus en in 1993 lid geworden van STB. Diverse marathontrainingen gezamenlijk met STB leden gelopen (Frits en Maria Fischer, Harry Vermeulen, Fons Kreukels, Herm Gerards, Albert Verbunt, Herman Schiffelers, Herman Rutte, Harry Lejeune, Ed Schiks, Rein Reusink, Ger Knauf, Hub Welting etc.). Veelal onder begeleiding van Annelies van Dijk en Ton Starmans. Altijd even gezellig, ook de afterparty’s. Lange afstanden afleggen gaat nu eenmaal makkelijker in een groep dan alleen. Een onvergetelijke en gezellige tijd. Ik hoor diverse lezers van dit verhaal nu denken ”wie is dat, ken ik niet, zie ik nooit lopen”. Klopt

inderdaad. Sinds een jaar of 10 zwerft er een blessurespook in mijn omgeving dat nooit van opgeven gehoord heeft. Ben maar niet bang, ik ga jullie er niet mee lastig vallen. Wat ik wel kwijt wil is dat het een zegen is om gewoon de loopspullen aan te trekken en een uurtje of zo te gaan rennen. Het lijkt zo de normaalste zaak van de wereld totdat het, door welke reden dan ook, niet meer lukt. De reden dat ik toch nog lid van STB ben is dat ik in wonderen geloof en het loopvirus nog steeds niet geheel los kan laten. Daarbij maak ik sinds drie jaar deel uit van de organisatie van de Heideloop. Leuk om te doen en toch verbonden met STB. Verder ben ik wel meestal te vinden op de nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering en een enkele keer bij Joep in de kantine. Helaas kan ik nooit deelnemen aan de clubdag daar dit elk jaar in het zelfde weekeinde valt als het gezamenlijke weekeinde met de carnavalsclub. Mijn conditie probeer ik op peil te houden met wandelen en sporten bij sportschool Snow World. Bodypump, bodybalance, pilates en yoga zijn mijn favoriete lessen, maar nog steeds kan niets tippen aan het buiten rennen in de natuur. Als het er ooit nog van komt om een half uur of langer te kunnen rennen, zijn jullie de eerste die dit vernemen en meld ik mij weer op de blauwe baan van STB. Tjuus, Carla Willems.

17


18


Heideloop - Verwend (door: Paul Jacobs) Hoe voelt het om verwend te zijn? Geeft dit een gevoel van onbehagen of geeft dit net een goed gevoel? Laat ik duidelijk zijn: ik vind het heerlijk om verwend te worden. En nu al voor het derde jaar heb ik dit gevoel weer gekregen bij de Heideloop. Het is een fijn gevoel om voor lopers een wedstrijd als de Heideloop te mogen organiseren. De toeloop dit jaar was wel wat minder dan afgelopen jaren maar met net geen 500 finishers mogen we heel tevreden zijn. Had ik vorig jaar nog een kritische noot daar waar het de winnende tijd betrof; dit jaar zorgde Roger Rousseau voor een tijd ruim onder het uur. Daar waar andere verenigingen klagen over het aantal vrijwilligers kunnen wij alleen maar zeggen dat het nooit moeite kost om alle plekken bij elkaar te krijgen. Fijn om te zien dat er groepen zijn die bijna geheel zelfsturend zijn en een constante hoge kwaliteit afleveren. Ondanks dat er nog geen evaluatie is geweest kan ik nu al zeggen dat er amper opmerkingen zijn te maken over de wedstrijd. Waar we kritisch naar gaan kijken is het programma en de datum die volgend jaar mogelijk samen gaat vallen met Pinksteren. Zoals al jaren het geval is hebben we de beschikking over een paar prima sponsoren. Harrie Driessen en Mayk van Beek: bedankt voor jullie bijdrage.

Ook de soepele medewerking van de omwonenden is ieder jaar weer erg belangrijk voor het slagen van de Heideloop. Vooraf was er enige commotie omtrent de Urban Race die ons parcours aan zou doen. Achteraf heeft dit voor ons niet tot problemen geleid ondanks de gebrekkige communicatie en loze beloften. STB is zoals altijd sterk vertegenwoordigd bij de Heideloop. Neem de benen trapt altijd af met een groot aantal deelnemers. Het vrouwenpodium was geheel wit-blauw (Patricia Rompen, Sharon Hegt, Krista Jansen) en Rik Radstake ook nog 3e bij de heren. Ook op de 5 en 10 EM waren er podiumplaatsen: Loraine Homminga en Ellis Jacobs wonnen respectievelijk de 10 en 5 EM. Iwan Theunissen en Roy Ploum werden 2 en 3 op de 10 EM. Voor de overige resultaten verwijs ik naar uitslagen.nl en elders in dit clubblad. Het is moeilijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar de Heideloop is een wedstrijd van en door STB. Dankzij de goede inzet op alle fronten kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement waar we terecht trots op mogen zijn en waarbij andere organisaties zullen denken: werden wij maar zo verwend.

19


20


Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door: Theo Schmeits) De (oude) Cooperbaan en het tenniscomplex van TCN waren jarenlang de plek waar de familiedag gehouden werd. Een festijn, druk bezocht, met barbecue en een gezellige nazit. Hieraan gekoppeld was de Bergloop, een zware wedstrijd waarvan de start bij de Roode Beek lag en de finish bij TCN. Op een afstand van ruim 7 kilometer moesten maar liefst 11 flinke heuvels beklommen worden. Er werd om de paar minuten met tweetallen gestart die dan op een gemarkeerde route richting Cooperbaan de 11 heuvels moesten bedwingen. Sinds we verhuisd zijn naar Ter Wearden is de Bergloop ter ziele gegaan, maar of dat vele STB’ers erg vinden………………….??

Ongeveer 25 meter in de eerste helling: “Tjonge, tjonge. Het was toch wel laat gisterenavond. Hoofdpijn, zuurstofgebrek, hartkloppingen en pijn in de benen. Dit wordt helemaal niets vandaag.” Gelukkig is de klim niet zo heel lang en kan ik vervolgens een beetje beheerst afdalen zodat strak niet helemaal stuk hoef te gaan.

Wiel Frins schreef hier destijds een prachtig stukje in het clubblad, wat precies de zwaarte van het parcours weergaf. Ik wist dat ik ergens spijt van zou krijgen. Maar gezelligheid kent geen tijd en dus pas ´s nachts rond half drie in bed, met als gevolg dat ik de volgende ochtend met barstende hoofdpijn aan de start van de inmiddels tot traditie verworden bergloop van STB stond. Hoe gek kun je zijn? Knettergek dus. Ik had me echter voorgenomen niet al te gek te doen en er gewoon een lekkere trainingsloop van te maken. Als beloning mocht ik van de organisatie ook nog de spits afbijten aan de start . Leuk jongens: je kunt zelf niemand inhalen en alle anderen proberen jou in te halen. Tot zover dus mijn voornemen om er een trimloopje van te maken en me pas tijdens de barbecue weer volledig in te zetten. Laat ik jullie deelgenoot worden de belevenissen van een bergloper op de 11 cols over de Brunssummerheide: Heuvel 1(1e categorie): Ik vlieg uit de startpositie en vederlicht begin ik aan de eerste beklimming.

Heuvel 2 (1e categorie): Deze beklimming ligt goed verscholen tussen de struiken, dus niemand ziet mijn moeite. Maar zelfs met de afkorting (Ronald Smeets weet je hem nog ?!) komt mijn maag richting mijn keel. Ik denk dat iets van dat Grieks eten van gisteren niet goed gevallen is of dat er een verschaald bier tussen zat. Nauwelijks boven en nog voor de volgende afdaling komt Leo al aan. Laat maar lopen: die is véél jonger, groter en gretiger dan ik.

21


Heuvel 3 (1e categorie): Weer zo´n rot kreng. Leo is al lang niet meer te zien. Foei, nooit geweten dat je voor 3 boomstammetjes van 30 cm handen en voeten nodig kon hebben. Gelukkig heb ik na de beklimming een lang stuk om te herstellen. Ergens hoor ik nog hoe Roger Gillissen me aanmoedigt, geen idee waar het geluid vandaan komt. Schrale troost: Roger loopt dus niet en kan me ook de rest van het jaar niet vertellen dat hij sneller was. Heuvel(tje) 4 (2e categorie): Oké, dat is weer een beetje wat ik me er van had voorgesteld. Ik kan redelijk doorlopen en meteen na de steile afdaling goed links van het pad op het “harde” deel blijven. Dit was zo´n beetje wat ik me van de parcoursverkenning van vrijdag nog herinnerde. Heuvel(tje) 5 (3e categorie): Na de 4e klim een lange aanloop, 10 grote passen en je bent boven. Daar kun je wel mee leven en op het lange vals plat omlaag kan ik zelfs nog stevig tempo draaien tot aan het echte werk. De benen beginnen langzaam vol te lopen. Maar……. ik ben schijnbaar niet de enige die het moeilijk heeft want behalve Leo is nog niemand voorbij gekomen. Heuvel 6 (Buitencategorie): Grote pad richting parkeerplaats (ietsjes bergop), rechtsaf het bos in (ietsjes meer bergop), linksaf richting hazeveld (ietsjes héél véél meer bergop). Even om de omgevallen boom slingeren. En…….: Ik wil nog wel, maar mijn benen geven de brui er aan. Dan maar handjes op de knieën en gewoon naar boven ploeteren. Straks in de afdaling maak ik de verloren tijd wel weer goed. O nee: daar staat ook nog Marian met haar onverbiddelijke fototoestel. Gewoon glimlachen en doen alsof het goed gaat. Afdaling vanaf het Hazeveld gaat

22

geweldig. Midden door de mulle zand met reuzepassen naar beneden. Heuvel 7 (Buitencategorie): Onder aan de berg linksaf langs het paardenpad en vervolgens weer linksaf het Hazeveld op (daar kwam ik toch net vandaan?) Ik probeer al helemaal niet meer rennend boven te komen. Onder mijn kont zitten twee bezemstelen die ik met geen mogelijkheid kan controleren. Ploeterend en zwoegend begin ik aan deze killer. Halverwege staat Ralf de Leeuw me aan te moedigen (of medelijden te hebben). Volgens mij heb ik zelfs nog beloofd nooit meer te drinken (was natuurlijk een grapje). Boven, blik op de horloge: gelukkig ik ben over de helft (hoop ik). Op naar heuvel 8. Heuvel 8 (2e categorie) Stevige afdaling, weer midden door het mulle zand met ware doodsverachting naar beneden. Op tijd in de remmen zodat je onderaan de bocht naar links geen meter te veel hoeft te lopen en dan al rennend tot boven ziet te komen. Mijn hoofd probeert mijn benen wijs te maken dat deze klim niet ze zwaar is, maar mijn benen melden mijn hoofd dat het niet bij volle verstand is. Oké, we rennen wel naar boven, maar de gevolgen zijn voor je zelf. Kom ik bovenaan Els tegen die vriendelijk vraagt of het nog wel goed met me gaat. Tuurlijk gaat het goed: mijn hele binnenwerk is een stuk verschoven: mijn maag zit in mijn keel, mijn longen piepen en kraken als een oude postkoets, mijn hart bonst tussen mijn oren en mijn ogen puilen zo ver naar buiten dat ik mijn eigen oren kan zien. Voor de rest gaat het prima hetgeen ik ook heel vriendelijk bevestig door ons afgesproken signaal: euh, euh. Heuvel 9 (1e categorie) In de aanloop komt TGV Hub Donders langs stomen. Ik zag hem niet, maar ook Hub maakte vreemde geluiden. Schijnbaar kent ook hij de geheimtaal van de hardlopers want zijn: uh… uh…. uh…. uh…


vatte ik onmiddellijk op als: “Trage eend, ga naar rechts, want ik wil voorbij”. Ik ben dan ook maar een beetje aan kant gegaan om hem langs te laten. Ook heuvel 9 werd wandelend genomen (ik wilde optimaal genieten van het geweldige parcours). Eennmaal boven op mooie brede zandpad met aan weerszijden een weelderig bos toog ik al dribbelend richting laatste twee beklimmingen. Heuvel 10 (Buitencategorie) Publiek, wauw wie had dat gedacht!!!. Ik had naar boven willen sprinten, maar dat kun je niet maken. Extra voor het publiek heb ik een stukje gewandeld, je kunt tenslotte niet zomaar ondankbaar langs die mensen afhollen. Ze staan er in weer en wind om jou aan te moedigen. Rob Riksen had wat minder gevoel voor het publiek en haalde me nog voor het laatste klimmetje in. Ook hij bediende zich van onze geheimtaal zodat het publiek de tactiek niet kon nabootsen. (Voor de insiders: br…., euh… uh…, kapot… leeg…. Vrij vertaalt betekent dit: Ga aan de kant of loop door. Je loopt nu als een kapotte auto op twee lege banden.) Heuvel 11 (2e categorie) Eigenlijk verdient het geen naam. Weer 10 passen en je bent boven. Maar ik vertel jullie; ook 10 passen kunnen lang zijn. Hé, Rob wacht op mij. Wat leuk, kunnen we nog wat keuvelen onderweg. In onze bekende code begin ik het gesprek met: pffff…. pffff…., uh….. kom op…. Wat Rob meteen interpreteert als loop verdorie door. Zonder ook maar iets terug te zeggen geeft hij gehoor aan mijn oproep en zoeft richting finish. Gehoorzaam type!

Naar de meet. Kun je zo mooi afkorten, staat daar onze trainer/coach/speaker/wedstrijdleider/scheids rechter/jury/organisator/wedstrijdadministrator en weet ik wat allemaal nog meer te controleren of je goed loopt. Er zit dus niet anders op dan eerst netjes de buitenbocht te lopen, vervolgens achter de poort te finishen, naar rechts uit te wijken en pas dan ergens in het gras langs de tennisbaan ter aarde te storten om heel langzaam alles weer op plaats te laten zakken. Jongens wat kan hardlopen toch leuk zijn! Na een kwartiertj e raap je jezelf bij elkaar. Vergelijkt wat resultate n met de anderen en bedenkt minstens vijf smoezen waarom zij beter gelopen hebben dan jij zonder er op te komen dat zij simpelweg sneller en beter in vorm waren dan jij. Aansluitend ga je maar douchen. Ook al was dat niet echt nodig want ik had nauwelijk wat gedaan, maar het hoort er nu eenmaal bij. Vervolgens vergeet je alle domme beloftes van onderweg en schuift met een lekker pot schuimende sportdrank aan bij de barbeque die Albert ook dit jaar weer goed voor elkaar had. Al met al: goed om lid van STB te zijn.

23


24


Van Vols noa Venlo - STB team ‘De Restjes’ (door: Iwan Theunissen) 28 juni jl. was het weer zover: Vaals-Venlo, de befaamde estafetteloop over 108 km. Gingen er in de afgelopen jaren soms zes of zeven STB teams van start, dit jaar bleef de teller op twee staan. Al meer dan tien jaar, ja u leest het goed! Gaat de eindoverwinning naar een STB team. Alleen de naamstelling van het winnende team veranderde: Het STB "Superteam", het STB "A-Team", het STB "Super-super Team", en last but not least STB " Team de Restjes", hier komen we nog later nog op terug. Kortom, de teams die van start gaan weten al sinds jaar en dag dat de te geduchten concurrent voor de overwinning uit Landgraaf komt. Afgelopen jaren zijn er heel wat trucs uitgehaald om STB onderuit te halen, hetgeen niet lukte. Zo werd in het verleden zelfs nationaal kampioen op de marathon Patrick Stitzinger ingezet en dit jaar werd Sander Schutgens ingezet (EK Marathon 2006). Kortom Vaals - Venlo - een prestigeuze maar vooral oergezellige wedstrijd onderverdeeld in 8 etappes. De samenstelling van het team vond al plaats in het prille voorjaar van 2015. Tot twaalf uur voor het vertrek werd er door coach Marcel Coerver gesleuteld aan het team: blessures, aanrijding, zwangerschap - " Team De Restjes " staat voor flexibiliteit en ook deze laatse hobbel werd genomen. Coach Marcel klopt in alle vroegte om 6.45 uur aan bij Iwan en de twee drinken nog een bak koffie, peinzend over wat de dag gaat brengen. Marcel had zijn huiswerk goed gedaan en daar zal het team deze editie wederom de vruchten van plukken. Arno Hanssen zou rond de klok van 7.15 uur langskomen om de twee koffieleuten op te

halen, Ellis, Richard Lavalle en Richard Thomas zitten dan al in de bus. Om 7.20 uur geen bus.....Tien minuten later dan gepland stopt het busje....Arno heeft de halve buurt wakker getoeterd - aangezien Richard altijd de wekker zet, behalve op zondag! Het gaat in rap tempo richting het Drielandenpunt. Iwan is de laatste loper van de 48 teams en start om 8.13 uur. Bij aankomst maken we nog een praatje met de STB-Abrahams en haalt Marcel de startbescheiden op. Pafff weg is de laatste loper en een colonne bestaande uit volgwagens en fietsers baant zich een weg naar Venlo. Iwan doet zijn kunstje over 15,5 km, vergezeld door Kamiel Jacobs op de fiets en na 53.20 mag Martin Dumoulin in Wylre aan de bak voor de zware tweede etappe, 16,8 km. Met 25 graden voelt het drukkend en warm maar Martin draaft subliem door. Richard Thomas staat in Oirsbeek klaar als derde loper. Een wonder an sich, 3 dagen ervoor werd hij aangereden op zijn fiets en zijn gehele linkerkant is zwaar geschaafd. "Eerste reserve" Arno zal hem vergezellen op de fiets gedurende deze etappe. Ook Arno is vanwege rugproblemen niet bepaald fit. Gedurende de rit is de pijn voor Richard niet meer te harden, vliegende keep Arno, ingeseind door Richard, neemt na 7 km het loopgedeelte noodgedwongen over en Richard verbijt de pijn op de fiets. In Nieuwstadt staat Carmen Jacobs gereed voor haar 10,9 km, vol bewondering zien de volgers Arno in een moordtempo het voetbalterrein van FC Oda opdraaien waar de wisselzone is. Ondertussen is er onderhandeld met "Team Venlo Stormt" over de volgwagen, De Venlonaren hebben wel een erg aparte

25


auto, een Hummer voorzien van Teamlogo, echter toen we het verbruik hoorden, 1 op 3!, liepen de onderhandelingen spaak. De Restjes spoedden zich om de wissel te aanschouwen. Wat daarna gebeurd is een heel mooi sportief en beladen moment. Richard heeft de fiets aan de kant gezet en zoekt Arno op, een innige omhelzing en een kleine traan zeggen maar dan 100 woorden, wat hebben deze twee een huzarenstukje opgevoerd zeker als je weet dat ze beiden met pijn heel hard gelopen hebben, respect. Dit is Vaals-Venlo pur sang, er worden grenzen verlegd. Ondertussen worden in de bus de wonden gelikt van deze slijtageslag en spoeden we ons naar Sint-Joost waar tevens het rustpunt is voor alle teams. Uit de karavaan bereikt ons het bericht dat bij de STB Abrahams (lees sattelietteam voor de oudere leden) Herman Gerards onderuit is gegaan met zijn fiets, gelukkig kan Herm tegen een stootje en valt de schade gelukkig mee. Nadat Carmen het vuur uit haar sloffen heeft gelopen kunnen we pauzeren. Een korte update leert ons dat we bovenaan staan, gevolgd door het team "Falkkoeriers" uit Weert waarvan we de hete adem in de nek voelen. Douchen, soep eten, koffiedrinken en een uiltje knappen. Dat geldt niet voor Richard Lavalle die aan de bak mag voor de vijfde etappe met aankomst in Herkenbosch. Richard loopt zoals altijd een sublieme etappe en daarna mag aankomend talent, op de oude dag, Roy Ploum aan de bak. Roy heeft de laatste maanden enorme progressie gemaakt en maakt in zijn etappe naar Boukoul (10.3 km) korte metten met de concurrentie, met een tijd 35.43 zet hij een zeer scherpe tijd wederom neer. In de tijd dat Roy aanstormt naar de wisselzone loopt Kamiel warm, echter tien minuten voordat Roy verwacht wordt is Kamiel onvindbaar in het bosrijke gebied!

26

Paniek, hij zal toch niet verdwaald zijn? Gelukkig is Kamiel net op tijd terecht en bleek zijn opwarmronde tot zijn eigen verbazing ook iets groter dan verwacht. Als snelle baanatleet is 15 km andere koek dan Kamiel's reguliere baankost. Het weer wordt steeds drukkender en Iwan vergezeld hem op de fiets voor hun coach “der” Marcel Coerver, die als fietsende coach (lees meewerkend voorman) een perfecte parcourskennis heeft. Twee km voor Belfeld wordt Kamiel voorbijgelopen door zwaar geschut van de "Falkkoeriers", Kamiel houdt het hoofd koel en laat het gat niet groter worden dan 30 seconden. 400 Meter voor de meet - Marcel staat links in een zijstraat. De Falkrunner loopt rechts in de verte! "In deze straat is de wisselzone" roept Marcel , Iwan twijfelt even en luistert naar de coach. De concurrentie bemerkt hun navigatiefout en loopt nu achter ons. Kamiel komt een tiental meters eerder aan in Belfeld voor een ontgoochelde " Falkrunner". Daarna mag Ellis Jacobs beginnen aan de laatste etappe, Ellis heeft met de winst op de Bufferrun onlangs bewezen te beschikken over superbenen. Terwijl Ellis, net zoals zus Carmen haar beste STbeentje voorzet, rijdt de teambus al het finishterrein in Venlo op. Het is nog erg stil op het terrein in Scopias, e.e.a. wordt nog zelfs opgebouwd. De frietkraam en biertap worden door twee niet nader bij naam genoemde “Restjes” geïnspecteerd. “Bij de hande opmerkingen: “het frituurvet zal wel nog niet warm zijn en is de tap al aangesloten” worden met veel gelach door het personeel in ontvangst genomen. Veel tijd is er niet om te kletsen – want Ellis draaft door. In de laatste kilometers weet Ellis het voor elkaar te krijgen haar mannelijke concurrent van de Falkkoeriers, zelfs weg te lopen! De rest van het team kijkt verbaasd toe hoe Ellis, als ze als allereerste loper van alle teams het stadion


van Scopias binnenloopt. "Dames en heren daar komt Ellis Jacobs van STB Team de Restjes" klinkt het door het stadion. Trots als een pauw wordt Ellis omarmd door de clubgenoten - gekkenhuis. Dan begint het jaarlijkse "mini pinkpop" maar dan zonder muziek!? Broodjes Frikandel, veel bonnen, drank en vooral veel gezelligheid die grenzeloos lijkt. Een half uur nadat de allerlaatste loper binnen is volgt de prijsuitreiking: Nr. 3 Run2day Venlo - Nr.2 Falkkoerier Turboteam. En jawelllll Nr. 1 STB " Team de Restjes". Waarvan 5 etappes gewonnen werden door de "Restjes". Met een eindtijd van 6.49.29 een moyenne van 15,6 km/per uur. De STB Abrahams pakken knap een zesde plek. Hulde. Het kwam uit de tenen bij iedereen deze editie, zo had elke loper of loopster zo zijn besognes tijdens of na de etappe. Goeie teamspirit kan een team ver brengen, wat een kameraadschap; we hebben het als team

gehaald - en zijn samen door het vuur gegaan. Het was genieten in Venlo, van de overgebleven bonnen werd drank en chips gehaald die in de bus werden genuttigd, behalve dan voor onze BOB in de naam van Ellis. De "buspraat" zullen we jullie besparen maar er is heel veel gelachen en gefeest. Ondertussen werd er wel nog een balletje opgegooid inzake een nieuwe naam en sportbroekjes in tijgerprint ;). In de bus werd er wel wat geroepen inzake sportieve prestaties in 2016, een dag nadat de bier- en chips-dampen waren opgetrokken een serieuze mail/reminder aan de deelnemers aan dit gesprek of we niet vergeten waren wat we hadden afgesproken! Afspraak is dit te bespreken tijdens een gezellige nazit ergens in het najaar. Rest ons als team een hele dikke merci uit te spreken aan onze coach Marcel Coerver voor zijn sublieme regelwerk en parcourskennis.

Vaals – Venlo 2015 De S.T.B. Abrahams (door: Erik Haakma) Vaals-Venlo, heerlijk ontspannen, gezellig en het betere ‘sprietswerk’ .... Je hebt zo van die wedstrijden die je vantevoren kunt uittekenen. Vaals-Venlo is zo’n wedstrijd. Uitgaande van de stelling ’resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst’ zijn de winnaars vantevoren al bekend. Ik verraad de uitslag al. Ook dit jaar was een STB team wederom de sterkste. Toch…. Geruisloos heeft zich een wisseling van de wacht voorgedaan. Het superteam is de afgelopen jaren ingeruild voor STB De Restjes. Persoonlijk vind ik dat de naamgeving, de prestaties tekort doet. Aan de andere kant, een sterk merk moet je niet wijzigen. Nog zo’n sterk merk en een zekerheidje is de deelname van de STB Abrahams die, zo zijn we wel, ook openstaat voor stagiaires. We zijn een echt opleidingsteam met een geheel open cultuur waar veel ruimte is voor nieuwkomers en dat onder de Heintje Davids onder de trainers (ieder jaar zegt hij dat hij stopt als

trainer maar hij kan niet zonder de roem), onze Theo S uit E. Theo biedt zijn spelers langjarige contracten mits je een teamplayer bent, leuk past in het gezelschap, jezelf bent en blijft en daarnaast ook nog presteert. Direct na de wedstrijd staat Theo al klaar om je commitment voor het daaropvolgend jaar te vragen. Ik moet zeggen; het geeft rust zo’n langjarige verbintenis en biedt mij de mogelijkheid om me het hele jaar op Vaals-Venlo te focussen. Als je het al in je hoofd haalt om met een ander team te flirten, staat onze coach en trainer klaar om zijn groep te verdedigen. Onze groep bestond dit jaar uit Herman, Jan, Rob R, Leny, Erik, Paul Rob en Jacqueline (over die laatste jonge (nog laaaaaaaang geen 50) dame later meer). In potentie (en meer dan dat) een mooi team dat weer ging voor een

27


top 10 klassering (van de in totaal 48 deelnemende teams). Zonder op te scheppen, hier staat een ruim 400 jaar levens- en loop ervaring (ahum). Om iets na achten stortte Herman zich van de Vaalserberg af. In een mooie kadans en met slim en intelligent loop- en afsnijwerk droeg hij in Wijlre het stokje over aan good old Jan voor wie de bergetappe naar Oirsbeek geen geheim kent. Jan lijkt bergop en bergaf precies dezelfde snelheid te lopen. Nieuwkomer Rob R (getransfereerd vanuit het superteam) deed wat van hem verwacht mocht worden (hard lopen) en toen was Lenie aan de beurt. Na de avond (nacht!) ervoor een festival bezocht te hebben, stond ze gewoon paraat (‘s avonds een vrouw, ‘s morgens een vrouw!). Na de pauze in St. Joost mocht ondergetekende zo’n 15 km aan de bak. Deze keer had ik als voorbereiding voor Vaals-Venlo ervoor gekozen om de marathon in ietsje minder dan 3 uur te lopen en dat betaalde zich nu uit. Rob, ook nieuwkomer en bezig met een sterke comeback, ging daarna op weg naar het Noorden en bleek met z’n verstand te lopen. Hij ging steeds harder rennen en de laatste kilometer was een lange eindsprint (de Tom Dumoulin van ons team). Ervaren rot Paul (ook de avond (nacht!) vantevoren bezoeker van een hard rock festival in Oirsbeek), toonde zich een ware vent en plakte weer de nodige kilometers aan zijn jarenlange loopervaring. En toen Jacqueline. De hele dag was ze aan het focussen en bezig te voorkomen dat ze naar het toilet moest. Wat er precies gebeurde onderweg naar Venlo, zal altijd het

28

‘raadsel van Vaals-Venlo 2015’ blijven. De mythe gaat dat ze onderweg aan Herman vroeg om (……)op haar rug te ‘sprietsen’. Herman, net bijgekomen van een valpartij (en ook nog van het overlijden van James Last), leek door deze wens duurzaam van slag te raken echter….. geen paniek. Herman had het bijna verkeerd begrepen, Jacqueline had onderweg behoefte aan verkoeling en wat is dan beter dan H2O op je rug te laten sprietsen door Herman. Na het betere sprietswerk van Herman kon Jacqueline uit haar tenen de laatste energie halen. Na de finish moest ze wel eventjes bijkomen. Na de finish was het wachten op de prijsverdeling. Enn enorme spanning heerste in Venlo bij Scopias (gaaaaaap). Ook hier weer een zekerheidje: de winnaar. Een grote verrassing was de eindklassering van ons team, nummer 6 (zes!). U leest het goed. Naar verluidt de hoogste eindklassering ooit. Theo had wederom een mooi team gesmeed en was terecht heel trots. Een hele gezellige en ontspannen nazit waar wederom bleek dat de prestaties van STB op de weg samenhangen met de hoeveelheid drank (lees: geen frisdrank) die ze kunnen innemen. Op weg naar het Zuiden bekruipt mij altijd het vakantiegevoel. Het eerste half jaar van 2015 zit erop, een lekkere herstelvakantie komt eraan (of misschien toch nog de Meanderloop) en dan vol energie weer het najaar met de lopers van misschien wel de gezelligste loopvereniging van Nederland. Een fijne vakantie toegewenst door uw (bijna vaste) redacteur. (ook hier is Theo ‘schuld‘ aan). Erik Haakma (die normaliter dit jaar 55 wordt).


Een enerverend voorjaar (door: Roy Ploum) Het voorjaar begon zoals de winter eindigde: nat en veel wind. Ik had nog geen programma voor ogen, maar kreeg per toeval een startnummer voor de Venloop eind maart. Anke was geblesseerd en ik mocht met haar naam op de borst door de Venlose straten lopen. Het was mijn tweede Venloop en het was een fantastische belevenis. Ik heb van begin tot eind genoten van de sfeer en het lopen. Ik wilde heel graag een vlakke race lopen met zo min mogelijk verval en dit lukte ook. Na de finish kwam Bert van Wersch (Achilles-TOP) naar me toe en zei dat ik toch veel harder had kunnen lopen dan 1.19. Hij had wellicht gelijk, maar dit was ook mijn plan, met overschot onder de 1.20 lopen. Dit bleek achteraf het begin van een geweldig voorjaar voor mij. Wat volgde was de Peter Rusman loop (58,27) en een nieuw pr op de 10km in de Oirschotse stoelloop (35,10). De Heideloop naderde en ik blaakte van het zelfvertrouwen. De jaarvergadering van STB stond nog gegrift in mijn geheugen. Paul Jacobs (organisator Heideloop) zou het heel prettig vinden als er dit jaar weer een loper onder het uur ging finishen op de 10 Engelse Mijl. Een nieuw doel was gevonden en het bleek achteraf een reëel doel. De Heideloop was wederom een succesvolle wedstrijd. Ik had vooraf wel wat spanning, omdat de mensen mij een tijd onder het uur toevertrouwden. Ik moest het echter wel nog eerst waarmaken. De start was snel, de eerste 2 kilometer bergafwaarts en Iwan Theunissen en Roger Rousseau gingen er als een speer vandoor. Ik bouwde mijn race goed op en zorgde ervoor dat ik de twee koplopers steeds in het vizier hield. De eerste ronde ging

onder het half uur en dus lag ik op schema. De ademhaling zat wel tegen het randje, maar dat mocht ook wel met die snelheid. Ik liep de hele race alleen en toch voelde het niet zo. De vele vrijwilligers van STB op elke hoek van het parcours moedigden me enorm aan. Dit gaf een extra motivatie om geconcentreerd te blijven lopen. Eenmaal bij de finish gaf de klok 59,16 aan en niet veel later kwam Paul Jacobs naar me toe met een knipoog en een gemeende handdruk. Wim van der Linden adviseerde me om vanaf nu even wat gas terug te nemen. In theorie had hij helemaal gelijk, maar er stonden nog zoveel leuke en vooral snelle wedstrijden op de kalender dat ik uiteindelijk mijn eigen route heb gevolgd……sorry Wim. De CBS-loop (16,45), Pepijnloop (35,52) en Buffer-Run (35,18) volgden en waren de bevestiging dat ik dit jaar een mooie stap voorwaarts heb gemaakt. In Gangelt heb ik op een doordeweekse avond zelfs mijn eerste “34’er” gelopen, maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het geen 10000 meter waren. Deze “34’er” tel ik dus nog niet mee, maar is tevens een mooi nieuw doel. Ik ben geen ervaren loper, maar weet inmiddels wel dat lopen een kwestie is van regelmaat, variatie aanbrengen in de trainingen en ervoor zorgen dat je met een fijne groep mensen dit samen kunt doen. STB heeft deze fijne groep mensen en daarom weet ik zeker dat ik uiteindelijk over een aantal jaren wel deze ervaren loper zal worden, omdat de vereniging gewoonweg te gezellig is om ermee te stoppen.

29


30


Het (wedstrijd)afscheid (door: Richard Lavelle) Waar zal ik eens beginnen? Ergens begin 2003 vraagt een collega mij of ik niet eens zin heb om de stadsloop in Kerkrade te lopen. Van het een kwam het ander en het bleek dat ik wel talent had om te hardlopen. Je begint je trainingen wat uit te breiden en op te bouwen en doet aan wat meer wedstrijdjes mee en dat resulteerde tot mijn eigen verbazing in april 2007 tot mijn eerste winst en tevens eerste podiumplaats ooit in een wedstrijd en ook nog op de hier in het zuidoosten grootste, uitstekend georganiseerde en belangrijkste hardloop event de Parelloop in Brunssum. Dat was het startschot van een aantal jaren succesvol hardlopen op wedstrijdniveau waar vele podiumplaatsen mij ten deel vielen. Het lopen van wedstrijden geeft je focus en je werkt met je trainingen ergens naar toe. Verder is wedstrijd lopen natuurlijk ook het proberen te verleggen van je grenzen. Wij willen natuurlijk bijna allemaal onze PR’s aanscherpen. In mei 2012 slaat het noodlot toe en word ik in winnende positie op de Heideloop onwel en ga tegen de vlakte. Die dag staat mij nog goed bij. Het is namelijk ook niet elke dag dat je met de ambulance wordt afgevoerd. Dat was tevens het startsein van een hele lange reeks hart gerelateerde onderzoeken die de nodige tijd in beslag hebben genomen. Lange tijd is het onzeker geweest wat er nu precies aan de hand is geweest en was het advies lange tijd: Alles mag maar ga niet tot het uiterste. Ondertussen liepen de onderzoeken door en met name de genetische onderzoeken hebben zeer veel tijd gevergd. Ik heb heel lange tijd niet precies geweten wat er nu aan de hand

was en als ik heel eerlijk ben is het nog altijd niet helemaal duidelijk. In september 2014 heb ik in ieder geval een bericht ontvangen van mijn cardioloog waarin mij sterk ontraden werd om nog aan wedstrijden deel te nemen. Dat is wel een hele schok voor iemand als ik die dat heel graag doet. In de voorbije 9 maanden heb ik mij daar wel aan gehouden al was dat beslist niet makkelijk en er hebben ook nog de nodige gesprekken links en rechts plaatsgevonden. Vandaar dat ik ook niet ben komen kijken op wedstrijden, dan zou ik daar beslist niet rustig en ontspannen staan. Het vervelende is dat ik zo niks merk aan mijn lijf dus dat remt mij dan ook niet af. Qua fysiek zou ik zeker nog op jacht kunnen gaan naar nieuwe PR’s en mijn grenzen blijven verleggen. Die drive heb ik ook nog steeds. Volgens de cardioloog is dat ook het gevaarlijke aan de situatie. Als mijn lichaam aan de rem trekt kan het ook in een keer fataal zijn. In eerste instantie zag het er naar uit dat ik zelfs alleen nog maar mocht wandelen. Na wat aandringen van mijn kant en dankzij de hulp van onze clubgenoot Rob Riksen, waarvoor ik hem heel dankbaar ben, heeft de hele afdeling cardiologie en genetica van het AZM alle gegevens toch nog eens goed bekeken en is er het volgende uiteindelijke advies uitgekomen: Competitieve sportbeoefening wordt ontraden. Lange duurbelasting wordt eveneens niet geadviseerd en ik dien mijn hartslag onder de 150 te houden. Ik mag dus wel nog hardlopen mits ik mij hou aan voorgaande instructies. Dat betekent wel voor mij persoonlijk dat ik na heel lang wikken en

31


wegen besloten heb toch een eind te maken aan mijn wedstrijd carrière. Wedstrijden lopen is grenzen verleggen en dat mag ik niet meer en aangezien ik ook nog een verantwoording heb naar mijn kinderen en ik ook nog wel graag nog wat jaartjes op deze planeet wil verblijven, rest mij na heel lang nadenken momenteel eigenlijk geen andere optie dan momenteel mijn wedstrijdschoenen op te bergen. Ik doe dit echt met frisse tegenzin maar het is momenteel wel het meest verstandige om te doen. Een uitzondering heb ik nog gemaakt voor de estafetteloop van Vaals naar Venlo eind juni omdat ik ergens toch wel sterk de behoefte had om deze periode op een goede manier af

te sluiten en dat is dankzij mijn mede teamgenoten heel goed gelukt. Nu is het zaak voor mij om een nieuwe focus te gaan vinden en een goede balans met het sporten. Dat zal nog wel een moeilijke zoektocht zijn die mij voorlopig nog wel even bezig houdt. Ik wil velen van jullie tenslotte bedanken voor de getoonde interesse en de steun die ik de afgelopen jaren mocht ontvangen. Mijn speciale dank aan Wim van der Linden onze trainer die mij steeds ook goed begeleid heeft in dit ook mentaal moeilijke stuk. Wij zien mekaar ongetwijfeld nog wel vaker op de training.

Ironman Maastricht (door: Peter Hendrix)

Op 2 augustus is het zover, dan is de start van de Ironman Maastricht. Na enige jaren onderhandelen is het gelukt deze triathlon wedstrijdserie naar Nederland te halen. Voor mij was er maar een ding mogelijk, meedoen aan deze triathlon. Zo dicht bij huis aan een Ironman deelnemen dat vraagt om een deelname. De laatste Ironman waaraan ik heb deelgenomen was die in Frankfurt 2013. Een triathlon waarvan ik van te voren wist dat ik door een blessure niet zou kunnen beginnen aan de marathon en dus alleen gefietst en gezwommen. Het jaar daarvoor wel nog gefinisht in de Ironman Regensburg maar daar was door een achillespeesblessure in de voorbereiding de marathon verre van optimaal. Een goede halve marathon lukte toen nog wel maar de tweede helft was een ware beproeving. Veel wandelen en een flinke zonnebrand hield ik er aan over maar wel de

32

voldoening om na een zware wedstrijd te finishen en daar trots op te mogen zijn. Dit gevoel ontbrak na de Ironman in Frankfurt. Je start, gaat lekker zwemmen en fietsen en daarna uitstappen, douchen en naar de finish kijken van al die andere atleten. Het leuke daarvan was wel dat mede Limburger Bas Diederen hier de derde plaats wist te behalen op dit Europees kampioenschap Ironman. Nu het dus gelukt is om een Ironman triathlon naar Nederland te halen moet je gewoon aan de start staan is mijn mening. Dus in het voorjaar maar eens goed gaan kijken hoe deze trainingsklus aan te pakken. Nu meteen heel erg veel te gaan trainen leek mij niet zo'n goede zaak. Ik ben dit niet meer gewend en het overbelasten van het lichaam past niet echt in een goede voorbereiding. Het eerste probleem was het vinden van zwemwater dat ter beschikking is op de momenten dat ik kan gaan trainen. Dit was toch nog snel gelukt door een surf sessie op de lap top. Veel tijd gaan steken in de zwemtrainingen was niet echt de bedoeling. Enige malen per week zwemmen levert slechts een relatief kleine tijdswinst op. Doel was om dit eerste onderdeel, de 3,8 km


zwemmen goed te kunnen volbrengen en hier het lichaam niet teveel te gaan uitputten want de dag na dit eerste onderdeel is nog erg lang. De meeste tijdswinst is te boeken tijdens het fietsen. Niet alleen door harder te gaan fietsen maar vooral doordat je dan krachten kunt sparen die tijdens het lopen goed van pas komen. Voldoende fietstrainingen moeten de basis vormen voor de afsluitende marathon. Eigenlijk zie ik die 180 km fietsen altijd als een goede warming up voor die marathon. Lekker tempo zoeken en zorgen voor een goede verzorging onderweg is het belangrijkst. Genoeg eten en drinken is dan het devies. Het fietsparcours door het mooie zuiden van ons land is uitdagend te noemen met tweemaal de beklimmingen van onder andere de Cauberg, Geulhemmerberg en de Bemelerberg. Daartussen is het ook niet allemaal vlak te noemen. De eerste 30 km van elke ronde zijn gelukkig wel vlak waardoor je lekker in je tempo kan komen en rond kan toeren vanuit Maastricht richting Sittard en daarna richting Valkenburg. Ik ben er nog niet uit of het kennen van het fietsparcours een voordeel of een nadeel zal zijn, daar kom ik op de dag zelf wel achter. Je kent elke meter wat een voordeel is, maar als je moe wordt in de tweede ronde weet je ook welke hobbels er nog komen. De fietstrainingen bestaan vooral uit langere duurritten met veel heuveltjes en korte stevigere ritten. Daarnaast ook een aantal langere ritten van rond de vijf uur op de triathlon fiets om te wennen aan de aerodynamische houding. De afsluitende marathon is altijd het spreekwoordelijke kersje op de taart. Elke keer weer een verrassing hoe deze zal gaan uitpakken. Door mijn al twee jaar durende blessure aan eerst mijn linkervoet en daarna ook nog eens de rechtervoet is deze voorbereiding natuurlijk een stuk minder dan

dat je altijd hoopt. Al jaren loop ik in de voorbereiding op een Ironman in het voorjaar een marathon op duurloop tempo. Gaat dit goed dan schroef ik de looptrainingen iets terug en concentreer me op het fietsen. Zo gezegd en dus ook gedaan door eind april de marathon in D端sseldorf te lopen. Voor mijn blessures was 3:30 uur mijn eindtijd in duurloop tempo maar ik wist totaal niet of dit er in zou kunnen zitten. De duurlopen gingen de maanden vooraf op de juiste hartslag in 5:20 min per kilometer dus wilde ik op 3:30 uur uitkomen dan moest alles meezitten. Vanaf de start de hartslag goed in de gaten houden en proberen ontspannen te blijven lopen was mijn plan en dit lukte heel erg goed. Natuurlijk liep de hartslag langzaam op maar het tempo was goed vol te houden. Nog een stuk met John Haan samen gelopen en met een eindtijd van 3:29 uur was ik heel erg tevreden. Zeker gezien het feit dat ik achteraf het gevoel had dat ik nog zeker 10 minuten sneller had kunnen lopen zonder volledig in het rood te hoeven gaan. De voorbereiding die ik voor ogen had, een lange duurloop van 25 km en alle andere trainingen tussen de 10 en 20 km op marathon tempo wierp duidelijk zijn vruchten af. Zo train ik al jaren voor de marathon en dit gaat prima, elke keer sta ik goed uitgerust aan de start en ben dan in staat de tijd te lopen die ik graag wil lopen. Op deze manier nu dus ook verder trainen voor de marathon tijdens de Ironman en dan moet het goedkomen. (Hoop ik!!!) Waar komt nu de naam Ironman vandaan? De Ironman is een populaire wedstrijdserie over de gehele wereld en die een finale kent op Hawaii. Tijdens de diverse wedstrijden van deze serie kun je je kwalificeren voor deze finale waar dan dus alleen de allerbeste atleten aan de start staan voor deze zware wedstrijd onder altijd warme omstandigheden en altijd heel veel wind op het fietsparkoers.

33


In de 80er jaren zaten een achttal Amerikaanse mariniers aan de bar op Hawaii en discussieerden over het feit wie nu de allerbeste atleet (een Ironman) was. Degene die de 3,8 km zwemwedstrijd op het eiland won of degene die de 180km lange wielerwedstrijd kon winnen of was degene die de marathon kon winnen de allersterkste. Iemand kwam op het idee dat degene die alle drie de wedstrijden achter elkaar kon doen de echte Ironman zou zijn en zo was deze wedstrijd geboren. Van 8 deelnemers tijdens deze eerste Ironman tot duizenden atleten die wereldwijd deel nemen aan deze wedstrijden is een hele verandering die door de jaren heen een compleet nieuwe sport geworden is en die weliswaar in een kortere vorm intussen al een aantal jaren een Olympische sport geworden is.

Het deelnemen aan een Ironman is altijd weer een hele happening die zo’n vier dagen duurt. Het afhalen van de start benodigdheden, de Briefing, pasta party, het inleveren van je spullen op de betreffende wisselplaatsen, de wedstrijd zelf en op de maandag nog de Prijsuitreiking met daaraan gekoppeld een afscheidsfeest zorgen voor een gebeuren waaraan ik altijd weer met veel plezier aan terug denk. Ik hoop dat dit op 3 augustus ook weer het geval zal zijn en dat ik ondanks een stijf lichaam weer trots mag zijn op mijn geleverde prestatie. Wanneer ik kan finishen zonder al teveel problemen en een leuke eindtijd neer kan zetten dan zal ik weer een tevreden mens zijn die zich dan snel weer zal gaan inschrijven om in het jaar daarna die tijd te gaan verbeteren. Tenminste als ik dan zonder blessures kan blijven trainen.

Het belang van goede (sport)voeding (door: Milou Beelen) Naast haar baan als sportarts bij SMC Zuid-Limburg werkt Milou Beelen ook als onderzoeker aan de universiteit van Maastricht, waar zij onderzoek doet naar de effecten van sportvoeding op sportprestatie en spierherstel. In 2012 promoveerde ze op het proefschrift ''Sports nutrition to promote post-exercise recovery''. hoeveelheid glycogeen, namelijk gemiddeld Energiesystemen 12 kg bij een man met een gewicht van 70 kg. Deze hoeveelheid opgeslagen vet geeft Hardlopen kost energie. De spieren halen die theoretisch voldoende energie om dagenlang energie met name uit koolhydraten en vetten onafgebroken hard te lopen. die via de voeding worden opgenomen en in het lichaam worden opgeslagen. De verbranding van koolhydraten en vetten Koolhydraten worden in het lichaam verschilt. 1 gram koolhydraten levert 4 kcal opgeslagen als glycogeen; in de lever aan energie, terwijl 1 gram vet 9 kcal aan ongeveer 100 gram en in de spieren ongeveer energie levert. Vet is dus de meest efficiente 300-500 gram. Deze voorraad is voldoende om vorm van energieopslag. Echter, de 45-75 minuten intensieve inspanning te verbranding van vet duurt langer dan dat van leveren. Als de glycogeenvoorraad leegraakt, koolhydraten, vandaar dat koolhydraten vaak moet het lichaam volledig overgaan op worden omgeschreven als een ‘snelle’ vetverbranding, en dat is het punt waarop je energiebron, en vetten als een ‘langzame’ de zogenaamde ‘man met de hamer’ energiebron. tegenkomt. Vetten worden in het lichaam opgeslagen als De keuze van het lichaam voor de energiebron vetweefsel, vetdruppeltjes in de spieren en hangt af van de omstandigheden. De vetzuren in het bloed. De vetvoorraad in het intensiteit van de inspanning, de lichaam is vele malen groter dan de

34


voedingstoestand en de trainingsstatus van de atleet zijn van grote invloed. Tijdens inspanning op rustige intensiteit wordt de benodigde energie met name vrijgemaakt uit vetten. Met het toenemen van de

inspanningsintensitiet neemt de bijdrage van koolhydraten toe en dat van vetten geleidelijk af (zie figuur). De hoogste (absolute) vetverbranding vindt plaats bij middelmatig zware inspanning (5060% van het maximaal vermogen). Bij inspanning van middelmatig tot hoge intensiteit vormen de glycogeenvoorraden, en met name het spierglycogeen, veruit de belangrijkste energiebron. Dit ondanks het feit dat onze glycogeenvoorraden zeer beperkt zijn. Tijdens langdurige intensieve inspanning zal het prestatievermogen dan ook beperkt worden wanneer de glycogeenvoorraden opraken. Voor atleten is dit in de praktijk een bekend fenomeen wat vaak in termen als ‘de man met de hamer tegenkomen’, ‘benen als pap hebben’, of ‘kapot zitten’ wordt verwoord. Om deze reden is het dan ook van groot belang de glycogeenvoorraad vóór inspanning te optimaliseren en het gebruik van deze voorraden tijdens inspanning te minimaliseren. Regelmatig trainen zorgt ervoor dat de spieren beter in staat zijn vet te verbranden tijdens

inspanning, zowel bij dezelfde absolute als relatieve inspanning-intensiteit vergeleken met ongetrainde personen. Daarnaast zorgt regelmatig trainen er ook voor dat het lichaam meer glycogeen kan opslaan, met name in de spieren (350-700 gram), en dat er meer vet wordt opgeslagen in de spieren waardoor de vetverbranding tijdens inspanning nog verder kan toenemen. De aanpassingen door regelmatige training zorgen er dus voor dat er meer vetten worden verbrand en de glycogeenvoorraden zo lang mogelijk gespaard blijven. Een andere manier om de glycogeenvoorraden te sparen is de inname van koolhydraten tijdens inspanning. Onderzoek heeft inmiddels duidelijk aangetoond dat koolhydraatinname tijdens middelmatig tot hoge intensiteit inspanning, met een duur van > 45 minuten, het prestatieniveau verbetert. Koolhydraatinname tijdens inspanning kan een daling van de bloedsuikerspiegel voorkomen en zorgt voor een optimale koolhydraatverbranding. Voeding tijdens inspanning Bijna alle oplosbare koolhydraten kunnen na inname met dezelfde snelheid verbrand worden. Dit geldt voor glucose, glucose polymeren, maltose, sucrose en oplosbaar zetmeel. Uitzonderingen zijn fructose en galactose, die minder snel verbrand kunnen worden. Naast de soort koolhydraten zijn ook het tijdstip van inname en de hoeveelheid van belang. Onderzoek laat zien dat het glycogeensparende effect van koolhydraatinname met name plaatsvindt tijdens de beginfase van de inspanning. Het is daarom belangrijk al aan het begin van de inspanning te beginnen met koolhydraatinname.

35


De hoeveelheid koolhydraten die tijdens intensieve inspannning van > 45 min moet worden ingenomen is maximaal 60-70 gram per uur. Dit komt doordat de snelheid van verbranding van ingenomen koolhydraten niet boven de 1.0-1.1 gram per uur uitkomt. De makkelijkste manier om koolhydraten tijdens hardlopen in te nemen is via sportdrank of gels. Een goede sportdrank voor tijdens inspanning moet aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet een 6-8% koolhydraatoplossing zijn met name glucose en maltodextrine bevatten eventueel met een kleine toevoeging van fructose en/of sucrose een natriumgehalte van 200-1200 mg/L hebben en goed smaken! Op de verpakking van de commercieel verkrijgbare sportdranken staat precies aangegeven hoeveel poeder er opgelost dient te worden om sportdrank te krijgen die aan bovenstaande regels voldoet. Bij gebruik van gels is het noodzakelijk om uit te rekenen hoeveel water er bij ingenomen dient te worden. Het advies is om net voor de start van een training/wedstrijd 6-8 ml sportdrank per kg lichaamsgewicht te drinken om de maag te vullen, en daarna iedere 15-20 minuten een kleinere hoeveelheid van 2-3 ml per kg lichaamsgewicht te nemen. Het is wel verstandig om dit drinkregime te oefenen, aangezien het de eerste malen tot maagdarmklachten kan leiden.

36

Voeding na inspanning Voeding na inspanning heeft als doel het herstel te bevorderen en daarmee het prestatievermogen op peil te houden. Het herstel van de glycogeenvoorraden vormt hierbij een belangrijke factor. Bij een normaal voedingspatroon zullen de geledigde glycogeenvoorraden binnen 24 uur weer grotendeels aangevuld zijn. Voor sommige atleten is dit echter niet voldoende, omdat zij ruim binnen die 24 uur weer opnieuw moeten presteren. Zoals wielrenners in de tour de france, of atleten die twee maal daags een zware training afwerken. In dergelijke gevallen kunnen koolhydraatrijke hersteldranken een praktische oplossing bieden. Onderzoek laat zien dat de hoogste glycogeen aanmaak plaatsvindt bij een inname van 1.0-1.2 gram koolhydraten per kg lichaamsgewicht per uur. Omdat de eerste uren na inspanning de glycogeen aanmaak sneller verloopt, is het van belang om zo snel mogelijk na inspanning te beginnen met koolhydraatinname. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zowel koolhyddraatrijke sportdranken als vaste voeding. De toevoeging van een kleine hoeveelheid eiwit aan de koolhydraatrijke herstelvoeding kan de glycogeen aanmaak nog verder versnellen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een hogere afgifte van het hormoon insuline. Bovendien is de inname van eiwit essentieel voor het herstel van de spieren en de adaptatie van de spieren aan de training. Zonder inname van eiwit is de spierafbraak tijdens en na training namelijk groter dan de spieropbouw. Door de inname van eiwit wordt deze balans weer positief, en dat is nodig voor zowel het herstel als de groei van de spieren. Onderzoek laat zien dat de inname van 20 gram eiwit na inspanning voor een maximale


stimulatie van de spiergroei leidt. Het is ook belangrijk om deze hoeveelheid eiwit in het eerste uur na inspanning in te nemen, omdat de spieren op dat moment gevoeliger zijn voor eiwitopname, herstelvan spierschade, en trainingsadaptaties. Er zijn ook aanwijzingen dat eiwitinname zelfs tijdens inspanning nuttig kan zijn, omdat dit het spierherstel en de spiergroei al tijdens inspanning stimuleert, met name in de rustpauze tussen intensieve intervallen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er gekozen worden om de eiwitten via een hersteldrank of via een normale maaltijd in te nemen. Het voordeel van een hersteldrank is dat deze overal mee naartoe te nemen is (vaak poedervorm waaraan alleen maar water hoeft worden toegevoegd), snel verteerbare eiwitten (zoals bijvoorbeeld Peptopro) bevat, en meestal ook de juiste hoeveelheid koolhydraten bevat voor het eerste herstel van de glycogeenvoorraad. De laatste jaren wordt ook het belang van eiwitinname voor het slapen gaan steeds duidelijker. Onderzoek laat zien dat na inspanning aan het begin van de avond, de inname van 40 gram eiwit net voor het slapen gaan leidt tot een toename van de spieropbouw tijdens de nacht. Zelfs als de atleet al net na inspanning eiwitrijke voeding heeft ingenomen. Conclusies en praktische aanbevelingen Het gebruik van (sport)voeding is een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede sportprestaties. Tijdens intensieve inspanning van relatief lange duur (>45 min), zoals een zware training of een wedstrijd, leidt de inname van koolhydraten tot het handhaven van de koolhydraatverbranding en het sparen van de

glycogeenvoorraden. Het is daarvoor nodig om: net voor inspanning 6-8 ml per kg lichaamsgewicht van een 6-8% koolhydraatoplossing te drinken tijdens inspanning iedere 15-20 min 23 ml per kg lichaamsgewicht van een 68%koolhydraatoplossing te drinken hieraan een kleine hoeveelheid eiwit (bijvoorbeeld Peptopro) toe te voegen voor het stimuleren van de spiergroei/-adaptaties dit ruim voorafgaande aan een belangrijke wedstrijd al in training te oefenen! Na inspanning is het noodzakelijk om de gebruikte glycogeenvoorraden weer aan te vullen door de inname van koolhydraatrijke hersteldranken, en om de spieren de benodigde bouwstoffen voor herstel en adaptatie te geven door de inname van eiwitrijke voeding of hersteldrank. Meteen na inspanning is dit het makkelijkst uitvoerbaar door de inname van hersteldrank (in poedervorm, op te lossen in water). Voor een goed herstel is nodig: zo snel mogelijk na inspanning inname van 20 gram eiwit en ongeveer 1 gram koolhydraten per kg lichaamsgewicht (makkelijkste manier via een hersteldrank die zowel eiwit als koolhydraten bevat). Deze hoeveelheid koolhydraten ieder uur herhalen (via sportdrank en vaste maaltijden) Deze hoeveelheid eiwit iedere 2-3 uur te herhalen. Op dagen van zware inspanning nog 20-40 gram eiwit voor het slapen gaan (bijv bakje kwark) Voor het uitrekenen van de hoeveelheid koolhydraten en eiwit in uw dieet, zie de tool ‘eetmeter’ op www.voedingscentrum.nl

37


38


Verjaardagskalender 1 1 2 2 4 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 12 12 13 13 16 19 20 22 22 24 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 31

Augustus Melanie Das Imke Erens Christian Brakenhoff Ralf Moors Leo Quaedflieg Michel Hodenius Tom Weegels Floor Vervuren Sica Verwasch Egon Borghans Geertje de Weerdt Dick van Pelt Jos Gubbels Ad Wetzels Sietse van der Wal Caro Voragen Marjo Moonen Anouk Meijers-Haan Antoinette Haan Anita Moonen Mart Riksen Lenie Jacobs Bea Lindelauf Peter Hendrix Jolanda Overeem Iwan Theunissen Guus Stauvermann Louis Cordewener Nicolle Schleijper Angelique Smits Edith Kremer Viola Conradi Ed Frehen Chantalle ter Haar Ton Starmans Fleur Demandt

43 jaar 13 jaar 37 jaar 11 jaar 53 jaar 46 jaar 11 jaar 12 jaar 12 jaar 51 jaar 43 jaar 54 jaar 47 jaar 60 jaar 39 jaar 17 jaar 56 jaar 28 jaar 54 jaar 57 jaar 19 jaar 55 jaar 54 jaar 54 jaar 45 jaar 43 jaar 62 jaar 65 jaar 49 jaar 45 jaar 41 jaar 40 jaar 41 jaar 46 jaar 64 jaar 15 jaar

1 1 1 2

September Rico Lux Paul Bex Hub Prevoo Thea Wilmsen

48 jaar 20 jaar 61 jaar 60 jaar

4 6

25 26 27 27 27 30 30

Dorota Heldens Richard Thomas Jenny MatthijsseGerards Ralf Janssen Carlijn Smeets Niels Hermans Maurice Jongkind Rob Koopmans Erik Haakma Jo Born Yara Ruijsch Egon Verbraak Kim DĂśrenberg Nicole Ruwette Ivo Schmitz Ait Mellouk Maren Eurlings Marjo Wetzels Marian Jongen Francien van HaarenThomas Marcel Klein RenĂŠ Homminga Bart Smeets Wim Rutjens Michel Beckers Paul Walraven

3 5 6 7 7 8 9 9 9 12 13 14 15

Oktober Theo de Leeuw Marijn Winthagen Laura van Laere Cindy Burger Bert Daemen Marjo Goossens Anke Linssen Jeany Hendriks Roger Steens Jacqueline Scholtes Luca Crott Jolie Dreessen Jorn Scheeren

7 7 8 11 11 12 15 15 17 19 19 20 21 21 22 24 25

42 jaar 47 jaar 51 jaar 33 jaar 20 jaar 29 jaar 44 jaar 29 jaar 55 jaar 61 jaar 11 jaar 58 jaar 13 jaar 46 jaar 17 jaar 7 jaar 11 jaar 56 jaar 56 jaar 55 jaar 41 jaar 52 jaar 42 jaar 54 jaar 34 jaar 59 jaar

55 jaar 8 jaar 13 jaar 42 jaar 51 jaar 49 jaar 31 jaar 37 jaar 47 jaar 61 jaar 15 jaar 9 jaar 11 jaar

39


15 17 17 17 27 27 28

40

Eva Huirne Anita Vandegard Chris Hanssen Sabine Krieg Eva Collaris Ria Ederveen-Benning Connor Raemaekers

13 jaar 52 jaar 62 jaar 47 jaar 60 jaar 70 jaar 17 jaar

29 29 30 30 31

Bianca de Winter Krista Jansen Geert Pouls Harrie Enninga Daphne Erens

51 jaar 32 jaar 56 jaar 58 jaar 8 jaar


41


Notulen Algemene Ledenvergadering S.T.B. dd 13-03-2015 1. Opening door de voorzitter Vicevoorzitter Jos Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Cor van Haaren, Francien van Haaren, Pierre Muijrers, Frank Eisenga, Leo Quaedvlieg, Albert Maessen, Hein Severens, Hub Prevo, Jac Senden, Alois Pilich, Marlies Walter, Jacqueline Dieters en Michel Beckers, De presentielijst wordt getekend door 40 personen (en kan ingezien worden bij de secretaris), waarvan 40 stemgerechtigd. 3. Mededelingen Geen mededelingen. 4. Notulen jaarvergadering d.d. 14 maart 2014 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 5. Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 6. ParkTer Waerden Wiel Frins geeft aan dat er nu niets te melden is over Park Ter Waerden. Arno Hanssen zal bij punt 7 onderhoudscommissie aan geven wat er allemaal gedaan is afgelopen jaar en vooruitblikken op het nieuwe jaar. 7.

Verslag van de commissies

Jeugdcommissie Activiteitencommissie: Er werden diverse activiteiten georganiseerd zoals: jeugdkamp voor pupillen paaseieren training Evenals in voorgaande jaren heeft de jeugdcommissie tijdens de Heideloop de drankpost van mankracht voorzien en werd er tijdens de Kapellerbosloop weer gezorgd voor gebak en drank. Ook hebben onze jeugdleden weer meegedaan met de grote clubactie en zijn Sinterklaas en Zwarte Piet langs gekomen. Trainerscommissie voor de jeugd: Dinand Radstake en Ingrid Ploumen: Diverse wedstrijden georganiseerd zoals Zuid Limburgse baan circuit en atlethic champs. Ook werden er veel wedstrijden door onze jeugd bezocht. Verder zijn er enkele trainers bijgekomen afgelopen jaar zodat het probleem van te weinig trainers is opgelost. Nu is het zorg om genoeg aanwas te krijgen van nieuwe jeugdleden. Redactiecommissie Theo Schmeits: Het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 300/310 exemplaren die verstuurd werden door de firma TNT. Wat betreft de kopij is het afgelopen jaar zeer goed gegaan. Er kwamen zeer leuke spontane verhalen binnen die de diversiteit van het clubblad zeer ten goede kwam. De jeugd pagina wordt goed voorzien van nieuwe kopij. Afgelopen jaar zijn er enkele adverteerders verloren gegaan, wij hopen dan ook dat we in 2015 weer nieuwe adverteerders kunnen krijgen. Theo bedankt Anke Linssen en Herman Gerards voor de prettige samenwerking en voor hun inbreng van ideeĂŤn in het afgelopen jaar en natuurlijk iedereen die afgelopen jaar een bijdrage aan het clubblad geleverd heeft. Theo hoopt dan ook komend jaar weer op ieders inbreng te kunnen rekenen.

42


Heideloopcommissie Paul Jacobs: We kunnen terugkijken op een prima uitvoering. Er waren weinig klachten en alles verliep beter als het jaar ervoor. Dank aan de sponsoren Mayk van Beek, Harrie Driessen en Vakbond ABW Ook bedankt aan alle vrijwilligers die dit evenement mogelijk gemaakt hebben. We sloten 2014 af met een flink positief saldo. Inschrijving bij café Bacchus is slechts voor een jaar. Het is bij de lopers niet echt goed ontvangen en er is het gemis van een douchegelegenheid. Vanaf nu is de inschrijving weer bij de Kakertse Boys. “Neem de benen” was weer een groot succes. Deelnemers: in totaal 594 finishers. (3km: 103, 5 km: 127, 5 EM: 234, 10 EM: 130) Helaas bij de 10 EM niemand onder het uur. Ereplaatsen STB leden: 10 EM: 2: Ger Bodelier 1.02.51 2: Anke Linssen 1.13.36 5 EM: 1: Richard Lavalle 28.04 1: Loraine Homminga 33.44 3 Km: 2: Caro Vorage 15.48 Sponsoring: dit jaar is de sponsoring een stuk minder. Daarom de vraag: we zijn dringend op zoek naar nieuwe sponsoren. Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits: e Het was alweer de 31 editie van de Kapellerbosloop op zondag 7 december 2014. Op de hoofdloop waren e weer veel regionale toppers aanwezig. Ricardo Floris maakte zijn favorietenrol waar en won voor de 3 keer de Kappellerbosloop. Het parcours lag en goed bij en Theo bedankt bij deze de mensen die dit verzorgd hebben. Ook financieel zijn we er afgelopen jaar goed uitgesprongen. Theo bedankt de sponsoren Sjef van Ooyen, Maik van Beek, Harrie Driessen en Meander voor de gulle giften. Verder wilt Theo alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en de activiteitencommissie voor de jeugd voor de goede catering. Nu op naar zondag 6 december e 2015 voor de 32 Kapellerbosloop. Onderhoudscommissie Arno Hansen bij afwezigheid van Wim Rutjens: 4 keer vergaderd 10 x onderhoud op accommodatie. Conform afspraak jaarvergadering 2014 werden er huisregels opgesteld over het gebruik van de accommodatie. Onderhoudsplan is opgesteld i.s.m. betrokken partijen. (gemeente Landgraaf, Stichting Park ter Waerden, samenwerking UoW 02 en interne afspraken zoals bijvoorbeeld de jeugd) De kleedkamer is opgeknapt en wordt thans gebruikt als “tassen en jassen afzetplek” tijdens de trainingen. Verder zijn er diverse reparaties uitgevoerd zoals het gat in de betegeling bij de lichtmast, afwatering, lekkage dak, verspringbakken aangevuld met zand enz. En werd de herkenbaarheid van STB bij de accommodatie verbeterd met borden boven de deuren en een vlag. Vooruitblik op het nieuwe jaar: Regulier onderhoud (termijnen onderhoudsplan bewaken en controle op uitvoering, nu is actief de netten voor de verspringbakken verzorgen) Baan reinigen Schilderwerk Onderzoeken of kelderruimte ingezet kan worden Commissie clubreizen Claudia Steinbusch: De familiedag was afgelopen jaar een groot succes. Het werd voor de eerste keer op Park ter Waerden georganiseerd en er hadden zich maar liefst 120 mensen aangemeld. Claudia wilt de jeugdcommissie bedanken voor de hulp die zij gekregen hebben tijdens deze dag. De familiedag van 2015 zal zijn op zondag 27 september 2015.

43


Trainerscommissie Wim van der Linden: Geeft aan dat alle trainers die afgelopen jaar hun diploma hebben gehaald hiervoor een pittig examen hebben moeten afleggen. Ger Bodelier, Richard Thomas en Leo Quaedvlieg verzorgen de dinsdag en donderdag trainingen. Leo Quaedvlieg heeft ook de neem de benen 3 onder zijn hoede. Cor van Haaren en Sibille Waszkiewicz hebben neem de benen 1 en 2 uitstroom onder hun hoede. Wim geeft aan dat wedstrijden meer gepromoot moeten worden zodat er meer mensen deelnemen aan een wedstrijd. Herman Gerards zegt dat er tegenwoordig zoveel keus in wedstrijden is zodat je een versnippering krijgt van mensen die deelnemen. Jos Janssen vraagt of de opheffing van de parkstadcup hierin een rol heeft gespeeld. Wim denkt niet dat dit van invloed is geweest. Annick Ploumen geeft aan dat Herman Gerards nu een initiatief heeft genomen om samen met een groep te gaan trainen voor de via Belgica. Locatietrainingen worden wel druk bezocht. Els Frins geeft ook aan dat de groep van Cor van Haaren toch wel geregeld wedstrijden lopen. Verder is er nog de tendens dat steeds meer lopers komen die als recreant lopen en die niet perse sneller willen worden of aan wedstrijden deel te nemen. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 10 Commissie website Herman Gerards geeft aan dat er weinig te melden is op dit moment. Het is nu een kwestie van bijhouden. Wedstijd administratie commissie Hub Weijenberg geeft aan dat alles goed verloopt, verder nu geen nieuws.

Wedstrijd organisatie commissie Dick van Pelt: Geeft aan dat dit eigenlijk wedstrijden voor de jeugd en voor de senioren op de baan betreft. Deze commissie is destijds in het leven geroepen omdat er nu steeds meer wedstrijden op de baan georganiseerd worden. Verder nu geen nieuws. 8.

Benoeming commissies

Activiteitencommissie voor de jeugd Caroline Radstake, Nathalie Senden, Carola van Pelt, Nicole Gidding en Lieke Coerver Coรถrdinator voor de jeugd Caroline Radstake Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herman Gerards. Heideloopcommissie Coรถrdinator: Paul Jacobs leden Josette Geijselaers en Carla Willems Kapellerbosloopcommissie Coรถrdinator: Theo Schmeits Onderhoudscommissie Coรถrdinator: Wim Rutjens, leden Hub Donders, Arno Hanssen en Theo Schmeits Commissie familiedag Loraine Homminga en Claudia Beckers Trainers commissie senioren Coรถrdinator: Wim van der Linden Leden: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wiel Frins, Jos Bex, Marcel Coerver, Richard Thomas, Marjo Moonen (zaal), Frank Eisenga, Cor van Haaren, Saskia Rademakers, Leo Quaedvlieg, Sibille Waszkiewicz en Herman Gerards Kascontrole commissie Els Frins en Arno Hanssen. Reserve is Rick Rompen. Commissie website Herman Gerards en Ilya Nijsters

44


Wedstrijdadministratie commissie Ger Schaffhausen en Hub Weijenberg. Wedstrijd organisatie commissie (jeugd) Dick van Pelt 9. Financieel jaaroverzicht en balans 2014 De penningmeester geeft een overzicht van de financiĂŤn van 2014 en licht deze toe. 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Gerte Offeringa heeft samen met Jan Schwanen (omdat Bert Daemen in Zwitserland zat heeft Jan Schwanen zijn taak overgenomen) de kas gecontroleerd. Pierre Muijrers was hierbij ook aanwezig omdat hij Annick Ploumen assisteert met de werkzaamheden. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt Pierre Muijrers voor alle werk dat hij de penningmeester uit handen neemt. 11. Vaststellen begroting 2015 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2015. De begroting wordt goedgekeurd. Begroting wordt vastgesteld. 12. Contributie 2016 Er zal een contributieverhoging komen voor 2016. De verhoging betreft het bedrag dat STB moet afstaan aan de atletiek unie. Voor senioren gaat het om een verhoging van 25 euro cent en voor de jeugd leden 12 eurocent. Basiscontributie voor de senioren wordt 36 euro voor STB en 16,45 voor de atletiekunie. En voor de jeugd leden zal de eenmalige jaarlijkse incasso in januari naar 25,72 euro gaan. Contributie en lidmaatschap bedragen voor 2016 zijn te vinden in bijlage 1. Volgend voorstel van bestuur wordt voorgelegd aan de aanwezigen leden: Annick geeft aan dat er enkele mensen zijn die geen lid zijn van STB en ook zelf niet actief meetrainen of aan andere activiteiten deelnemen maar die wel training geven aan de jeugd of meehelpen bij jeugdtrainingen. Wij als bestuur vragen deze mensen om wel lid te worden van STB i.v.m verzekering. Voorstel van bestuur is om mensen die minimaal 1 x per week training geven of helpen bij de jeugd wel lid te maken van STB maar dat zij de mogelijkheid hebben om de contributie van STB terug te vorderen. Els Frins is van mening om de contributie voor deze mensen gewoon door STB te laten betalen en niet dat deze mensen eerst zelf moeten betalen en dan kunnen terugvorderen. Het gaat tenslotte alleen om het af te dragen bedrag aan de atletiek unie van 16,45 euro. Roger Steens en Dick van Pelt stellen dit ook voor. Er wordt gestemd door de leden en er wordt unaniem voor gestemd om de atletiekunie bijdrage voor deze mensen door STB te laten betalen. Bestuur zal dit zo gaan uitvoeren.

13. Bestuursverkiezing Caroline Radstake en Vicky Teeken worden herkozen in dezelfde functie. Voor de functie van voorzitter heeft zich tot op heden nog steeds niemand gemeld. Afgelopen jaar heeft het bestuur met 2 mensen gesproken over de functie van voorzitter maar helaas hebben beide kandidaten afgezegd. 14. Rondvraag Caroline Radstake geeft aan bij een vergadering te zijn geweest voor de gezonde basisschool van de toekomst. Punt is dat kinderen op bepaalde tijden van de dag meer kennis opnemen en de rest van de tijd dit minder doen. Voorstel is om in deze tijden andere activiteiten te organiseren (sport, muziek en cultuur) plus er wordt tussen de middag een gezonde maaltijd verzorgd. Vraag is of STB hierin wilt meewerken om bijvoorbeeld atletieklessen te organiseren. Caroline vraagt of er mensen zijn die hieraan willen meewerken. Het is geen verplichting voor een heel jaar. Je kunt ook enkele uren komen. Indien er interesse is kun je je aanmelden bij Caroline Radstake of Ingrid Ploumen.

45


Ingrid Ploumen geeft aan dat in de voorloop hierop aanstaande mei 2 weken zijn ingepland om gymlessen te geven en dat mensen zich hiervoor ook aan kunnen melden. Roger Steens geeft aan dat hij in die tijd niet beschikbaar is maar dat hij wel zou willen meehelpen om de gymlessen in elkaar te zetten. Dinand Radstake geeft aan dat hij met de jeugd iets wilt doen voor 3FM Serious Request omdat het glazenhuis in 2015 in Heerlen staat. Voorstel is om een soort sponsorloop te organiseren. Mooi initiatief vind het bestuur. Vicky Teeken zal bij gemeente navragen of hier een vergunning voor nodig is. Arno Hansen geeft aan dat hij het leuk vond om met een groep naar een wedstrijd te gaan in de opzet zoals dit vroeger de clubreis was. De clubreis lijkt nu in de vergetelheid te raken door het succes van de familiedag. Theo Schmeits geeft aan dat hij 10 jaar de clubreis heeft georganiseerd. En naarmate de jaren vorderde de animo steeds minder werd. Punt was hierbij ook het kostenplaatje voor de deelnemers. Vraag aan bestuur is of STB de busreis zou kunnen betalen, zodat het voor veel mensen mogelijk wordt om mee te gaan. Bestuur zal dit behandelen in volgende bestuursvergadering. Iris Pilich geeft aan dat Samenloop voor Hoop dit jaar op 20 en 21 juni wordt georganiseerd. Iris heeft hierover al een publicatie in het clubblad en op de website gezet. Inschrijfgeld van 10 euro is voor eigen rekening en sponsorgeld moet ook zelf verzorgd worden. Tot nu toe heeft zij 2 aanmeldingen gehad. Caroline Radstake geeft aan bij een aantal vergaderingen te zijn geweest over hangjongeren die op Park ter Waerden park rondzwerven. Gemeente is nu aan zet om sponsoren te vinden voor een hangplek voor deze jongeren. 15. Sluiting Jos bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur. Vicky Teeken, secretaris Bijlage 1: Contributie en lidmaatschap 2016 Recreant + Recreant zaal

Lidmaatschap aanbevolen voor beginners per jaar (Basiscontributie STB 36,00 euro en atletiekunie 16,45 euro)

52,45 euro

Wedstrijdlicentie Als recreant + wedstrijdlicentie kosten 22,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

74,70 euro

Jeugd

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (atletiekunie) En via automatische incasso per maand (basiscontributie STB)

25,72 euro

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging p/j

30,00 euro

Begunstiger

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten

6,00 euro

6,75 euro 9,95 euro

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

46


Diverse uitslagen 3/5 70 3/5 276 20 26 263 435 9/5 4 9/5 24 10/5 10 10/5 63 425 10 285 432 14/5 3 81 16/5 3 13 17/5 5 123 17/5 3 12 1 2 3 5 8 12 15 16 27 20 22 32 35

Mailauf - Simmerath 10 km rico lux Koning van Spanje - Gulpen 9 km nathalie senden 19 km ger bodelier ralf janssen cor van haaren paul van hameren Oirschotse Stoelloop 10 km roy ploum Geuldalloop 10,7 km marcel klein Aachener Engellauf 10 km marcel van de pol Maasmarathon VisÊ 21,1 km ellis jacobs geert pouls 42,2 km iwan theunissen john haan pierre muijrers Breinig läuft 10 km roy ploum herman gerards Run van Gieten 50 km jos lempers john haan Marikenloop - Nijmegen 10 km marlies wolter tanja de jong 36e Heideloop - Landgraaf 3 km rik radstake ed frehen patricia rompen sharon hegt krista jansen diana eurlings cindy burger angelique bal nicole ruwette carlijn smeets manuel dumont angelique smits sophie reneerkens christian brakenhoff bianca de winter

Prestatie

17/5

0:47:22 Prestatie

17 4 39 7 8 9 52 55 17 21 28 29 70 41 44

1:05:49 1:35:36 1:37:09 2:09:02 2:26:32 Prestatie 0:35:10 Prestatie 1:13:18 Prestatie 0:40:01 Prestatie 1:28:57 1:49:26 2:46:26 3:51:53 4:12:15 Prestatie 0:35:29 0:45:39 Prestatie 3:55:26 4:13:03 Prestatie 0:51:56 0:56:01 Prestatie 0:13:04 0:15:12 0:16:23 0:17:37 0:17:46 0:18:25 0:18:39 0:19:22 0:19:53 0:19:54 0:19:54 0:21:18 0:21:36 0:24:00 0:24:37

1 1 6 8 3 1 1 2 3 12 2 1 1 5 1 3 8 6 7 9 3 19 1 21/5 1 10 12 18 23 29 24/5 862 29/5 38 2

36e Heideloop - Landgraaf 5 km rik rompen viola conradi cor van haaren claudia beckers christiana kec nicolle schleijper niels schoeters sjo kec nicole gidding anita vandegard nathalie senden esther debets-ederveen willem voragen ria ederveen-benning jenny matthijsse 5 EM richard thomas ellis jacobs rene clement rico lux niels hermans willem voragen jacqueline dieters guus stauverman ivan de ploeg paul van hameren 10 EM iwan theunissen roy ploum erik haakma bart smeets loraine homminga ger bodelier martin dumoulin john oostdijk sjack hoop egon verbraak theo wessels mayk van beek andre roumen CeBuStaloop - Heerlen 5 km roy ploum herman gerards rico lux cor van haaren pierre muijrers hub collaris Kopenhagen Marathon jos lempers Singelloop - Weert 5 km herman gerards jacqueline dieters

Prestatie 0:22:05 0:24:31 0:24:33 0:25:09 0:25:30 0:26:19 0:27:01 0:27:22 0:27:57 0:28:28 0:29:08 0:29:10 0:30:16 0:31:26 0:31:55 0:32:29 0:32:58 0:37:26 0:38:32 0:38:58 0:39:15 0:39:41 0:41:52 0:42:56 0:43:51 0:58:39 0:59:16 1:04:28 1:05:47 1:06:20 1:06:44 1:09:11 1:13:40 1:17:28 1:19:49 1:22:21 1:28:09 1:28:09 Prestatie 0:16:45 0:21:06 0:22:06 0:23:27 0:25:30 0:28:20 Prestatie 3:18:39 Prestatie 0:21:32 0:22:16

47


5/6 2 11 10 2 1 11 3 6/6 5 44 45 46 83 115 161 196 210 225 228 230 245 273 330 400 7/6 6 37 60 7 16 9 92 41 15 50 81 2 3 53 33 40 12/6 93 13/6 30 13 104 2 3 53 33 40

48

Pepijnloop - Echt 5 km richard thomas cor van haaren iris pilich 10 km roy ploum ellis jacobs paul jacobs lenie jacobs Marathon via Belgica 44 km iwan theunissen bart smeets rob riksen john oostdijk rik rompen dennis lymandt herman gerards sylvia scholten leo quaedflieg chris hanssen alois pilich bert vanthoor wim rutjens egon verbraak marcel klein frans hodinius Maastrichts Mooiste 5 km willem voragen jenny matthijsse-gerards monique arets-ruijters 10 km viola conradi christiana kec nicolle schleijper sjo kec xandra verrips nicole gidding-mortier debbie das ester debets-ederveen 10 EM erik haakma janou homminga john oostdijk theo wessels geert pouls Adelanteloop - Hoensbroek 5 km bianca de winter Ahrathon - Bad Neuenahr 21,1 km jan schwanen saskia rademakers geert pouls 10 EM erik haakma janou homminga john oostdijk theo wessels geert pouls

Prestatie

14/6

0:19:46 0:26:16 0:27:18

16

0:35:52 0:40:21 0:45:21 0:53:00 Prestatie 3:07:42 3:39:17 3:39:28 3:40:50 3:50:54 3:58:58 4:07:40 4:14:56 4:17:26 4:20:57 4:21:51 4:22:04 4:25:38 4:31:11 4:49:47 6:07:24 Prestatie 0:22:48 0:29:27 0:30:11 0:50:22 0:52:23 0:53:49 0:55:49 0:56:21 0:56:22 0:57:20 0:59:49 1:03:15 1:17:50 1:18:39 1:23:19 1:24:30 Prestatie 0:32:52 Prestatie 1:46:14 1:56:54 2:01:33 1:03:15 1:17:50 1:18:39 1:23:19 1:24:30

2 9 76 92 14/6 31 19/6 18 22 3 29 1 6 8 1 2 6 11 90 26 23/6 18 1 28/6 23 47 17 19 5 25 7 12 34 11 102 28/6 1 6 28/6 64 174

Kitzenhauslauf - Aachen Indehahn 1 km tom theunissen 10 km iwan theunissen marcel van de pol herman gerards rico lux Childlearn Marathon - Schimmert john haan Bufferrun - Bingelrade 5 km willem voragen paul van hameren audrey de wijs tanja de jong 10 km roy ploum richard thomas erik haakma ellis jacobs loraine homminga carmen jacobs lenie jacobs andre roumen marianna hodinius Lauf der Begegnung - Gangelt 5 km herman gerards 10 km roy ploum Bemels Beste Boeren Bergloop 7,5 km tim roks paul van hameren nicolle schleijper marjo goossens marianna hodinius ester debets-ederveen 15 km marcel van de pol dennis lymandt niels hermans saskia rademakers cor van haaren 31e Vaals-Venlo estafette 108 km STB de restjes STB Abrahams Halve Marathon Roosendaal 21,1 km john oostdijk theo wessels

Prestatie 0:04:52 0:34:50 0:39:28 0:46:30 0:48:20 Prestatie 4:05:41 Prestatie 0:23:31 0:24:47 0:24:50 0:32:21 0:35:18 0:37:13 0:38:23 0:39:34 0:40:20 0:46:32 0:51:16 0:52:13 0:59:40 Prestatie 0:23:21 0:34:23 Prestatie 0:36:14 0:45:04 0:45:13 0:45:55 0:48:15 0:50:25 1:02:21 1:10:50 1:18:27 1:23:43 1:26:33 Prestatie 6:49:29 7:38:30 Prestatie 1:37:45 1:49:04


STB Clubblad 2015 nr 3  
Advertisement