Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 30 mei 2015 nummer 2 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 15 juni 2015 Het volgende clubblad verschijnt in juli 2015

Verenigingsgegevens ............................................................................... 2 Contributie en lidmaatschap 2015........................................................... 3 Aktiviteitenkalender 2015........................................................................ 3 Weekschema STB trainingen 2015 .......................................................... 4 Van de bestuurstafel (door Annick Ploumen ) ......................................... 5 De Venloop 2015 – Mijn eerste halve Marathon - (door Iris Pilich ) ....... 6 Het persoonlijke doel van… Iwan Theunissen ......................................... 7 De middelange afstandsgroep bij STB (door Iris Pilich) .........................11 Moeder en zoon lopen Marathon (door Silvia en Michael Scholten) ....12 Training recreanten en Neem de Benen 3 .............................................13 De rol van persoonlijkheid in sport en fysieke activiteit (door Anke Linssen) ..................................................................................................15 1e Wedstrijd Zuid Limburgs Baan Circuit 2015 (door Iris Pilich)............16 Terug in de tijd - S.T.B. 10 jaar geleden – ( door Theo Schmeits) ..........17 Baksteen door het venster .....................................................................19 Van Mudrun tot Metropool (door Rob Riksen)....................................25 Etappewedstrijd Vaals – Venlo (door Theo Schmeits) ...........................27 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .......................................................27 Stukje wetenschap (door Peter Hendrix) ...............................................29 De Rabobank Clubkas Campagne ..........................................................33 De laatste (?) ontmoeting met M. (door Erik Haakma) .........................35 Verjaardagskalender ..............................................................................39 Diverse uitslagen ....................................................................................40 Chronische Achillespeesblessure (door Milou Beelen)..........................43 Jeugdpagina ...........................................................................................46 Samenloop voor Hoop ...........................................................................46


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@online.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Adres atletiekaccommodatie

Sportlaan 1, 6374 CM Landgraaf

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2015 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,45

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,95 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 74,70

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 25,72

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,45

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,75 € 9,95

LET OP: NIEUW EMAIL ADRES LEDENADMINISTRATIE PER 1/1/2015 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2015 28 juni 4 juli 10 juli 30 augustus 20 september 27 september 25 oktober 6 december

Zondag Zaterdag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

31e Vaals-Venlo estafette 3e Athletics Champs 6e Meander-Mondo Verde loop Locatietraining 6e Biesloop STB Clubdag Locatietraining 32e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2015 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

Wo

Do

Vr Za Zo

3

Training

Tempo

Duur

Begeleiders

4 Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

ter Waerden

18:30

ter Waerden

19:00

Sportzaal Hoefveld

10 kmh

Junioren (sprint / sprint- of hoogspringen) Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren.

1:30

Alois Pilich (Frank Eisenga) Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Glenn Gentle

1:00

Marjo Moonen

1:00

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jos Bex Ger Bodelier Marcel Coerver Wiel Frins Richard Thomas. Theo Schmeits Cor van Haaren Sibille Waszkiewicz Jeugdtrainers Alois Pilich (Frank Eisenga) Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Saskia Rademakers Cor van Haaren Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30

Jeugdtrainers

1:30

Marcel Coerver

18:30

Di

2

MG

CP

CP

Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen MG willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

18:30

ter Waerden

Neem de benen 2015 (21 feb – 16 mei)

18:30

ter Waerden

Baan/interval/fartlek voor recreanten

19:00

ter Waerden

Junioren (sprint, horden, springen)

1:15

1:00 9 kmh

1:00 1:30

18:30

TW

CP

CP

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

10 kmh

1:00

18:30

TW

CP

CP

TW Rustige duurloop voor beginnende lopers (m/v).

9 kmh

1:00

18:30

ter Waerden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Neem de benen 2015 (21 feb – 16 mei) Junioren (sprint en horden)

19:00

ter Waerden

MiLa-groep

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

Vrije training

09:00

ter Waerden

Neem de benen 2015 (21 feb – 16 mei)

1:00

Leo Quaedflieg

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

10:00

Cooperbaan

Mila-groep Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

1:00

Richard Thomas

1:15

Theo Schmeits

8:30

Cooperbaan

10/11 kmh

Kwartaal 1 : 1 januari – 29 maart / Kwartaal 2 : 30 maart – 28 juni / Kwartaal 3 : 29 juni – 27 september / Kwartaal 4 : 28 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

4


Van de bestuurstafel (door Annick Ploumen ) Lintjes De participatiemaatschappij, samenwerken, gezonder leven. Begrippen die we steeds vaker tegenkomen in de krant, het journaal en op internet. Begrippen die op Prinsjesdag voorkwamen in de troonrede en staan voor 'meer eigen verantwoordelijkheid' en 'proactiviteit op thema's als gezondheid en een leefbare maatschappij. Dit als een van de oplossingen om onze welvaart, onze gezondheid en de leefbaarheid op niveau en toch betaalbaar te houden. Wat heeft STB hier nu mee te maken? Naast het feit dat we als atletiekvereniging kinderen en volwassenen in de gelegenheid stellen om hun sport te beoefenen, vormen we ook samen met UOW de stichting Park Terwaerden. Een stichting die verantwoordelijk is voor de accommodatie, maar ook als doel heeft om een brede doelgroep te laten sporten en de leefbaarheid van de omgeving te bevorderen. De organisatie van de Koningsspelen is een goed voorbeeld waarbij we samen met de stichting en andere verenigingen van Koningsdag een sportieve en feestelijke dag hebben gemaakt en van het Park een ontmoetingsplek voor de buurt. We worden ook steeds vaker benaderd door scholen en de gemeente om ze te helpen om

kinderen meer in aanraking te brengen met sport. Zo was er vorige week de sport en cultuurdag voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen in Landgraaf, waar STB meer dan honderd kinderen een leuke en sportieve dag heeft bezorgd. De komende drie weken zal STB op donderdag en vrijdag atletiekles geven aan de kinderen van de scholen die meedoen aan het project de "gezonde school" en er is een verzoek voor het organiseren van een sportdag voor de kinderen van de naschoolse opvang. STB laat in woord en daad zien invulling te geven aan de 'participatiemaatschappij'. Van oudsher is er een symbool dat mensen die hierin een belangrijke rol vervullen, in het zonnetje zet. HET Lintje. Er zijn mensen die dit een oubollige en achterhaalde traditie vinden. Ik zie het lintje als een symbolische schouderklop, een

compliment dat dik verdiend is voor iemand die vaak al jaren vrijwillig en met veel engagement bijdraagt aan 'de participatiemaatschappij'. Ik deel via deze weg dan ook graag symbolisch HET Lintje uit aan de vele vrijwilligers van STB die het mogelijk maken dat we als STB deze rol kunnen invullen.

5


De Venloop 2015 – Mijn eerste halve Marathon - (door Iris Pilich ) Dit heb ik dan ook tot 3 weken voor de Venloop volgehouden. Maar met 13 kilometer red je het niet om een Halve Marathon te gaan rennen. Ik moest dus echt meer kilometers gaan maken. Na een keer heen én terug te zijn gerend had ik veel last van mijn enkel. Ik zag de Venloop al in het water vallen, maar ik wilde niet toegeven. Koelen, koelen en nog eens koelen en Voltaren smeren hebben geholpen om toch mijn trainingskilometers te maken en (bijna) pijnloos mijn voorbereiding af te maken. De dag dat het moest gebeuren, 22 maart 2015, was aangebroken. Ik had verwacht dat ik erg zenuwachtig zou zijn, maar gelukkig viel dat reuze mee. Samen met mijn ouders ging ik richting Venlo. Na aankomst in Venlo zijn we het startnummer van mijn vader op gaan halen en hebben we nog rustig wat gedronken in een gezellig cafétje langs het parcours. Helaas konden Claudia en Frank niet mee rennen vanwege blessures en heeft mijn vader het startnummer van Frank overgenomen. Voor de start Eind vorig jaar ontstond met Claudia het idee om een Halve Marathon te gaan rennen. Maar waar? Zoveel mogelijkheden dat je door de bomen het bos (bijna) niet meer ziet. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de Venloop. In augustus hebben wij ons dan ook, samen met Frank die zich ondertussen bij ons had aangesloten en het ook leuk vond om de Venloop te gaan rennen, ingeschreven. Nu was het definitief! De inschrijving was gedaan en de voorbereidingen konden beginnen. Na (heel) lang te hebben uitgesteld om te starten met trainen ben ik in februari begonnen met meer kilometers maken. Een keer naar de startplaats van de maandagavond training heen rennen en een keertje terug naar huis rennen dat leek mij wel een goed idee.

6

Ook riep iemand “Frank kom op”! Ik keek mijn vader, Alois, aan en we begonnen allebei hard te lachen. Geweldig om mee te maken dat mensen aan de kant zo met je meeleven. De volgende kilometers vlogen ook echt voorbij en het rennen ging erg lekker. Bij kilometer 19 begon ik het pas zwaar te krijgen. De figuurlijke man met de hamer was duidelijk aanwezig. Ik heb nog nooit zo’n lange 2 kilometer gerend. Gelukkig stonden vanaf dat punt de mensen weer rijen dik en werd ik weer opgezweept. Nog even volhouden! Deze laatste kilometers vlogen echt voorbij ondanks dat ik het heel zwaar had.


Toen de finish in zicht kwam was ik blij dat het er bijna opzat maar ook vond ik het jammer dat het al voorbij was en dat ik niet nog langer van de sfeer mocht proeven. Samen met mijn vader ben ik na 1:52:10, ruim binnen de streeftijd van 2:00, over de finish gekomen. De Venloop zat erop. Met een voldaan en tevreden gevoel kijk ik terug op mijn eerste Halve Marathon, wat een geweldige ervaring!! Na de finish

Het persoonlijke doel van… Iwan Theunissen Toen ik door de redactie werd benaderd iets te schrijven in deze colomn moest ik terugdenken aan mijn eerste kennismaking met de loopsport , oktober 2006. Met hardlopen had ik als toenmalige wielrenner niets. In de nadagen van mijn korte “wielercarriere” had ik alleen nog maar een cyclocrosslicentie bij de NWB, voor de fun. Op training kon ik medio 2000 de betere amateurwielrenners tegenstand bieden, echter in de wegwedstrijden werd ik door diezelfde wielrenners als “veldvulling” na een paar rondes gedubbeld. Al gauw wist ik, dat hét beter zijn niet alleen gerelateerd was aan hard trainen. Noodgedwong en hield ik daarom de eer aan mezelf op de weg. Bij de cylcocross eindigde ik net zoals op de weg steevast in de achterhoede. Echter alleen op modderparcoursen kwam ik goed uit de weg ; achterstand op de loopstroken werd snel te niet gedaan.

In de zomer van 2006 besliste ik dit mijn laatste cyclocrossseizoen zou worden. Om wat beter te presteren op de zware loopgedeeltes begon ik in de zomer wekelijks 2 x 10 minuten met hardlopen in een slobberbroek . Wat een ellende na 300 meter stoppen en overal pijn. Een project –neem de benen–was er nog niet dus klooide ik maar wat aan. Oktober 2006 Stadsloop Kerkrade midden in het cyclocross-seizoen met minieme training liep ik op mijn 34e mijn eerste 5 Km wedstrijd. Als een bezetene liep ik als een raket weg, immers bij cyclocross is een goede start van cruciaal belang. Na 200m viel ik al stil en begon de verzuring. Bij lopen werkte het blijkbaar toch iets anders. Met een kop als een tomaat kwam ik over de meet in 18.20. In de auto praatte ik na afloop al over een marathon, dat magische woord had ik altijd al in mijn hoofd! Toen ik uit de auto stapte verschoot ik in de kramp en had een week enorme spierpijn.

7


Ik zei tegen mijn hoogzwangere vrouw: “ hoe moet dat zijn na 10 Km”? Laat zwijgen na een marathon. In 2007 had ik slechts een loopdoel : een 5 Km lopen onder die 18.20. De Parelloop ,te Brunssum - april 2007, mijn 2e 5 Km loopwedstrijd eindtijd 17.39 en ik werd derde op de Businessrun achter een zekere Ger Bodelier. Ik was verbaasd, ik had nog nooit op een podium gestaan en in mijn beleving was ik nog altijd wielrenner geen hardloper. Lopen beschouwde ik toen als welkome afleiding. De 5 Km loopdoelen werden bijgesteld, een maand later liep ik in Beessel een halve minuut sneller. Gedurende 2007 had ik veel rond de anaerobe drempel getraind (ik liep een half uur zo hard mogelijk als training!) en liep ik 16.03 in het najaar van 2007 in Würselen (D)– deze tijd heb ik ook nooit meer verbeterd. Al snel groeide de groep loopkennissen, veelal STB-leden. Frank Eisenga benaderde me na afloop van de toenmalige CZ-Megaloop in 2007. Aan Herman Gerards vroeg ik de weg in Hückelhoven (D) naar een inschrijflokaal en deze antwoorde in perfect Duits. Na een paar proeflessen beviel me de mentaliteit en sloot me in december 2007 aan bij de STB-gelederen, tevens werd ik als kersvers lid gepolst door Arno Hanssen voor een STB-Challenger team inzake Vaals-Venlo in 2008. Voor 2008 had ik mijn doelen al klaar. Een 10 Km onder de 34 minuten lopen, mijn eerste marathon onder de 3 uur lopen. In april 2008 streek ik weer neer in Brunssum en liep warempel de 10 Km Businessrun onder de 34 minuten en passeerde als eerste de meet. Beter cadeau kon ik me als sporter niet cadeau doen. Immers op de Rumpenerstaat in Brunssum stapte ik in 2002 als wielrenner geëmotineerd af tijdens mijn laatste wegkoers, in diezelfde straat lag nu 200m verder de finish van de Parelloop. Emotie en een flashback zes jaar terug gingen hand in hand de laatste meters, geloof me veel wielrenners van die tijd neem ik nog wel het e.e.a kwalijk.

8

Vanaf 2008 is lopen in een loopversnelling gegaan. Ik geniet nog steeds van de open en amicale loopcultuur versus de kille sfeer en omerta in het peloton toendertijd. In het najaar van 2008 liep ik mijn eerste marathon in Meerssen in 2.54.21, waarbij ik Arno Hanssen nog steeds erg dankbaar ben: hij fungeerde als pacer de eerste 25 Km , na afloop van zijn 25 Km wedstrijd vergezelde hij me een dik uur later weer gedurende de laatste 2 Km. Huilend als een kind kwam ik over de meet, díe marathon maakte een diepe indruk op me en smaakte naar meer. De deelnames aan estafette-wedstrijd VaalsVenlo (107 Km) geven mij als sporter al jaren enorm veel voldoening. Je loopt weliswaar individueel je etappe maar het gaat om de teamprestatie. Wie Vaals-Venlo zegt, zegt STB. Een geweldige sportieve traditie waar veel STB-teams al jaren aan meedoen en dat is de concurrentie tot buiten de provinciegrenzen niet ontgaan! Al jaren gaat de overwinning naar Landgraaf, en het mooie t.o.v. andere wedstrijden is – je kunt je niet inschrijven, je wordt gevraagd! Momenteel brengt het A-team/De Restjes al pionnen in stelling voor de wedstrijd in juni. Oei, ben ik bijna vergeten mijn persoonlijke loopdoel. In 2012 heb ik me zelf als doel gesteld om 25 marathons onder de 3 uur te lopen. Vraag me niet waarom maar ik vond het een mooi getal. Momenteel staat de teller op 23 sub 3 uur eindtijden. Als alles volgens planning loopt wil ik dit jaar mijn 25e sub 3 uur marathon lopen op de Via Belgica Marathon (6/6/2015), die dit jaar voor het eerst plaats vindt. (Om eerlijk te zijn iedereen heeft wel een focus op een eindtijd maar het blijft ongeacht je eindtijd een gigantische prestatie als je al een marathon uitloopt). Via holle wegen wordt er in een lijn van Rimburg naar Maastricht gelopen. 42 Km en 195 meter genieten in het Heuvelland. Mooi bijkomend detail is dat ik als pacer(haas) van start mag gaan om lopers onder de 3 uur te loodsen en de marathon bijna bij mijn voordeur langskomt. Verder wil ik wel nog even kwijt dat ik altijd enorm veel plezier beleef aan onze eigen


Heideloop en verheug ik me weer enorm op deze thuiswedstrijd. Het allerbelangrijkste blijft echter – jogging pour ‘l plasir oftewel GENIETEN, met een grote G. Plezier in de loopsport behouden: Met PR’s hou ik me niet meer mee bezig. Ik probeer wel elke keer het beste te geven en beleef altijd veel plezier aan het bedenken van tactiek tijdens het verloop van een wedstrijd, een wielererfenis. Ik kan enorm genieten van kleine dingen: een rondje “beul” tijdens een STB training op de heide of een lange duurloop. Ook kan ik genieten van het enthousiasme van beginnende lopers van-neem de benen-. Van bijna nul beginnen, doorzetten en uiteindelijk een 5 km uitlopen, dat zijn werkelijke winnaars.

Vermeldenswaardig dat ik diep respect heb voor de lopers van het neem de benen project II; een fanatieke groep liep op de Selfkantlauf zelfs voor het eerst een 10 Km. Onlangs heb ik in maart jl. ook genoten tijdens de Barcelona Marathon van onze STByoungsters: Anouk Haan (vergezeld door vader John) en Michael Scholten (vergezeld door moeder Sylvia) die voor het eerst een marathon liepen en allebei de meet haalden. We genoten volop na afloop in Barcelona. Op maandag 16 maart vlogen mijn vrouw en ik onder vluchtnr. 4U9525 terug naar Düsseldorf met German Wings. Na 24 maart jl. een beladen vluchtnummer. Ik kan jullie meegeven dat zet je toch aan het denken, persoonlijke doelen zijn dan erg relatief zijn. Enjoy your run.

Zaterdag 4 juli 3e editie Athletics Champs Dé atletiek-competitie voor de Pupillen! We zoeken ook voor deze dag vrijwilligers die willen helpen.

9


10


De middelange afstandsgroep bij STB (door Iris Pilich) Bij Sport- en Trimclub Brunssummerheide (STB) denken de meeste mensen meteen aan atletiek. Echter het hoogspringen en discuswerpen en alle andere onderdelen van atletiek is niet het enige dat STB aanbiedt. Nadat een aantal trainers in mei 2014 is geslaagd voor de trainerscursus van de Atletiekunie heeft STB haar aanbod op gebied van atletiek uitgebreid. Bijvoorbeeld biedt STB voor de 15 tot 20 jarige enthousiaste, fanatieke en van hardlopen houdende jongeren aan om op de middelange afstanden (Mila) te trainen. In het algemeen is in de atletiek een verdeling te maken tussen sprint, middelange afstanden en lange afstanden. De sprint gaat van 100 meter tot en met 400 meter en de lange afstanden zijn alle afstanden boven de 5000 meter. De middelange afstanden zijn de afstanden tussen de sprint en de lange afstanden. Op dit moment bestaat de Mila groep bij STB uit 6 jongens en 1 meisje. Het is een kleine fanatieke, serieuze , maar ook een gezellige groep. De groep is echter te klein om aan de competitiewedstrijden van de atletiekunie deel te nemen. De Mila groep neemt in de zomer deel aan baanwedstrijden en in de winter aan crosswedstrijden, maar zij zouden graag meedoen aan de competitiewedstrijden. De Mila groep is daarom op zoek naar uitbreiding.

Ben jij tussen de 15 en 20 jaar oud, ben je fanatiek, houd je van hardlopen en wil je graag aan je conditie werken? Kom dan eens een kijkje nemen tijdens een van de trainingen van de Mila groep. De Mila groep traint op donderdagavond van 19:00 tot 20:30 op Sportpark ter Waerden en op zaterdagochtend van 10:00-11:30 in de Brunssummerheide vanaf de Cooperbaan. Er is voor deelname aan de Mila groep geen basisconditie vereist, maar Zoals Rik Radstake zegt: “Verstand op nul en lopen�. Wil je meer informatie over STB en de STB Mila groep neem dan een kijkje op onze website http://www.stblandgraaf.nl of kom vrijblijvend naar een van de trainingen.

De STB Mila Groep Als je het leuk vind om te bewegen, vooral het lopen graag doet, en je competitief ingesteld bent, is de STB Mila groep misschien ook iets voor jou! Het is een individuele sport, echter je bent toch altijd bezig in een groep leeftijdsgenoten. Kom eens praten met Dinand, Richard of Marcel. Wie weet, kun je ook een Mila atleet worden. De leeftijd is niet alleen bepalend. Interesse in de baanatletiek en aanleg / motivatie zijn minstens zo belangrijk. Ook als je mensen kent buiten de vereniging, laat het weten, ze mogen altijd eens komen kijken en meedoen! Marcel Coerver, Dinand Radstake en Richard Thomas

11


Moeder en zoon lopen Marathon (door Silvia en Michael Scholten) Even voorstellen: wij zijn Sylvia en Michael Scholten geboren en getogen Rotterdammers en sinds ruim 2 jaar woonachtig in Heerlen. Als Rotterdammer hoor je een marathon te lopen. Michel, eindelijk 18 jaar geworden kon niet wachten om ook een marathon te lopen. Trainen oh jee dat is minder, moet ik ook vele kilometers maken ? ….pfff dat viel wel tegen. Moeder maar roepen we maken te weinig

kilometers, maar ach mam we gaan toch dinsdagavond intervallen en dat telt dubbel is best zwaar, zeg je zelf steeds. Eindelijk is het zover we gaan met Iwan en Astrid Theunissen, Jos Lemoers en familie De Haan naar Barcelona. We waren beide zenuwachtig ik omdat ik wist dat ik veel te weinig km heb gelopen, en Michael omdat hij nooit verder dan 30 km had gelopen. En zijn grote voorbeeld Iwan tja daar wilde hij wel mee oplopen, gelukkig was hij verstandig en bleef Michael bij zijn moeder. Jos Lempers had zich geheel vrijwillig aangeboden om te hazen. Ik heb hier dankbaar gebruik van gemaakt. Jos die mij door deze giga mensen massa geloosd heeft, 20.000 mensen die allemaal het einddoel wilde halen. Met een houding van ‘kom maar op’ stonden wij om 8.30 uur in het startvak en

12

wachtte wij met nog duizenden anderen op het startschot. Daar gingen we, oh wat was het druk. Beetje bij beetje proberen in te halen dan maar. Dat valt niet mee, tot 25 km bleef Michael bij ons lopen en ineens, ja hoor weg was hij. Ik heb het wellicht niet helemaal zo ervaren maar ik ben er wel van overtuigd dat het mentale gedeelte (doorzettingsvermogen) een grotere factor is dan je daadwerkelijk conditie.

Jos heeft mij van alles voorzien, banaan, water, energie drank, om de 2.5 km was er een lopend buffet en ja echt zelfs het toilet werd voor mij vrij gehouden door Jos om maar binnen de 4 uur binnen te komen. En zoals een goed heer betaamd werd er om de 2.5 km gevraagd wat ik wilde van de catering, veel water, maar daardoor was wel weer extra toilet bezoek noodzakelijk. De laatste 2.2 km zat Jos wel heel erg achter mijn broek aan, we hadden nog 6 minuten en ging vals plat omhoog. Nu aanzetten en al die mannen achter je laten, wat een enthousiasme. Dank je Jos, door jou ben ik een hele mooie tijd binnen gekomen 4.00.00. Nu nog even Michael zoeken, gelukkig, hij is al binnen, in een mooie tijd als debutant van 3.56.00.


Jos liep een tijd van 3.59.59. Wat waren we blij en trots op elkaar dat we dit hebben gedaan bij prachtig weer en een beetje wind in een schitterende stad.

Onze dank gaat uit naar Jos Lempers en de gezelligheid van Iwan en Astrid Theunissen en de fam. De Haan.

Training recreanten en Neem de Benen 3 Woensdag 15 april hebben de trainers van Neem de Benen (NDB) en van de recreanten (dit zijn de lopers van NDB 1 en 2 die met Cor trainen en 10 km in de benen hebben) bij elkaar gezeten om te bespreken hoe we de trainingen in de toekomst zullen vormgeven. Het volgende is afgesproken.

Elke dinsdag is er baantraining van 18.30 tot 19.30 uur. Voor NDB en recreanten is er een schema beschikbaar. Voor NDB is dit tot aan de Heideloop gericht op bereiken van de 3 KM. Daarna wordt er doorgetraind om tijdens de Monde Verde loop in juli de eerste 5 KM te lopen. Voor de recreanten is het schema gericht op de 10 KM of verder (zelfs de Halve Marathon staat op de planning). Iedereen kan op eigen tempo trainen. De trainingen worden verzorg door Cor van Haaren en Theo Schmeits.

Tijdens de Zomermaanden gaan de recreanten (als Cor aanwezig is of er een vervanger beschikbaar is), buiten de baan trainen. In de winter vinden zowel de NDB als de recreanten trainingen plaats op de baan. Op woensdag zijn lopers die een afstand van 8 km aankunnen op minimaal tempo 9,5 welkom bij de training die gegeven wordt door Saskia Rademakers. De training start bij ter Waerden in de winter en bij de Brunsummerheide in de zomermaanden. Op donderdag kan iedereen terecht op de baan. Je traint dan zelf op basis van je schema of je sluit aan op de training van de donderdag die wordt gegeven door Wim van der Linden, Richard Thomas of Leo Quaedflieg. We hopen zo een breed aanbod te kunnen blijven leveren zodat met passie voor hardlopen terecht kan bij STB. Met dank aan de trainers die weer wekelijks klaarstaan.

Saskia Rademakers en Leo Quaedflieg zullen invallen bij afwezigheid.

13


14


De rol van persoonlijkheid in sport en fysieke activiteit (door Anke Linssen)

Hoewel wij STBers natuurlijk allemaal fanatiek sporten zijn er heel wat mensen die maar moeilijk van de bank komen. Waar ligt dat aan? Uit psychologisch onderzoek blijkt dat verschillen in persoonlijkheid goede voorspellers zijn van de mate waarin in mensen bewegen en de athletische successen die sporters boeken. Het onderzoek op dit gebied gaat uit van de persoonlijkheidstheorie die ook wel ‘Big Five’ wordt genoemd. Een overzicht van de vijf persoonlijkheidsdimensies wordt gegeven in het kader.

Twee onderzoekers hebben reeds eerder gepubliceerde studies naar de relatie tussen persoonlijkheid en sport doorgespit en de resultaten hiervan op een rij gezet. Hier volgt een samenvatting van hun bevindingen. Persoonlijkheid en sport prestaties Sporters die deelnemen aan nationale of internationale wedstrijden blijken meer consciëntieus en minder neurotisch te zijn dan sporters die deelnemen aan wedstrijden op club- of regionaal niveau.

Onder sporters blijken degenen die meer consciëntieus en minder neurotisch zijn dan hun collega’s, meer succesvolle resultaten te boeken gedurende een wedstrijdseizoen. Sporters die meer consciëntieus zijn gebruiken betere voorbereidingsstrategieen, nemen minder risico’s en gebruiken effectievere methoden om om te gaan met wedstrijdstress. Sporters die extraverter en minder neurotisch zijn, reageren postiever op slechte prestaties. Hoewel vaak wordt gedacht dat persoonlijkheid sportprestaties beinvloedt, blijken er andersom ook aanwijzingen te zijn dat succes in de sport kan bijdragen aan veranderingen in persoonlijkheid. Persoonlijkheid en beweging om gezondheidsredenen Hoe fysiek actief mensen zijn, blijkt ook afhankelijk te zijn van hun persoonlijkheid. Mensen die weinig consciëntieus of extravert zijn en juist wel neurotisch zijn, brengen vaak een groter deel van hun vrije tijd zittend door. Andersom geldt ook dat mensen die wel consciëntieus en extravert zijn, meer bewegen. Deze relatie tussen persoonlijkheid en fysieke activiteit is vrij constant over verschillende leeftijdsgroepen, culturen, en seksen. Wanneer wordt gekeken naar de invloed van fysieke activiteit op de persoonlijkheid, zien we dat mensen die fysiek actief zijn, minder negatieve persoonlijkheidsveranderingen ondergaan dan niet actieve mensen. Mensen bij wie de fysieke activiteit ongezonde vormen aanneemt (obsessief en dwangmatig)

15


zijn vaak erg neurotisch, extravert consciĂŤntieus en niet erg mild.

en

Concluderend kunnen we zeggen dat bovengenoemd bewijs aantoont dat de mate

van fysieke activiteit voorspeld kan worden door persoonlijkheidskenmerken. De mate van consciĂŤntieusheid en neuroticisme lijken de meest bepalende eigenschappen te zijn voor sportieve successen.

1e Wedstrijd Zuid Limburgs Baan Circuit 2015 (door Iris Pilich) Op zaterdag 11 april 2015 organiseerde STB voor de tweede keer een wedstrijd van het Zuid Limburgs Baan Circuit. Deze wedstrijd vond plaats op de atletiekbaan van STB en was de eerste wedstrijd van het Zuid Limburgs Baan Circuit 2015. Voor de wedstrijd konden zich zowel C/D junioren, A/B junioren en Senioren en Masters inschrijven. De deelnemers konden zich op 11 atletiekonderdelen inschrijven. Er was dus voor ieder wat wils. Hoewel niet alle onderdelen even sterk waren bezet kan STB met een totaal aantal inschrijvingen van 100 deelnemers terugkijken op een geslaagd eerste Zuid Limburgs Baan Circuit van dit jaar. Veel junioren van STB wisten bij de verschillende onderdelen het podium te vinden. Zo wist Sica Verwasch al haar concurrenten op de 60 m voor te blijven en werd eerste op dit onderdeel. Ook wist Imme Wagemans bij het verspringen de eerste plaats te bemachtigen. Maar, het waren niet alleen de dames van STB die succesvol zijn geweest tijdens het Zuid Limburgs Baan Circuit. Zo wist Luca Crott tweede te worden bij het hoogspringen en werd Kaj Stevelmans tweede op de 300 m. Allemaal heel mooie prestaties waar STB trots op mag zijn! Bij de Senioren

16

liep zelfs een oud Europees Kampioen mee op de 1500 m. Hans Smeets wist echter niet te winnen op de 1500 m en moest zijn meerdere erkennen in de veel jongere Sybout Jonkman. Al met al was er genoeg te beleven op de atletiekbaan en konden de toeschouwers hun ogen uitkijken. Ondanks dat de weergoden STB vooral in de avonduren niet helemaal goed gezind waren, mag STB terugblikken op een geslaagde uitvoering van het eerste Zuid Limburgs Baan Circuit 2015. De organisatie verliep goed en van de deelnemers kwamen alleen maar positieve reacties. Super gedaan!

Voor meer uitslagen van het eerste Zuid Limburgs Baan Circuit 2015 kan je terecht op: www.atletiek.nu.


Terug in de tijd - S.T.B. 10 jaar geleden – ( door Theo Schmeits) In voorafgaande jaren werd aan het eind van zomer- en wintertijd steevast altijd een Coopertest op de baan gehouden. Veel STB’ers vonden dit op z’n zachts uitgedrukt niet zo fijn. Zo ook op donderdag 31 maart 2005 toen we na een half jaartje baantraining bij A.V.O.N. weer terug gingen naar onze eigen vertrouwde cooperbaantje. Wim van der Linden schreef destijds hetvolgende stukje hierover. Nee!!!................echt waar???...............Coopertest???........vandaag??? In verband met allerlei gedraai aan de urenwijzer van de klok werd op 31 maart jl. de baantraining bij AVON na een druk bezochte afscheidstraining en après-baantraining de eerste training op de COOPERbaan gehouden. “Heerlijk, heerlijk, heerlijk”, zo was vooraf alom te horen. “Onze eigen (ietwat geschonden) COOPERbaan en een heerlijk weertje. Eindelijk weer thuis!” Gedurende bovengenoemde aprèsbaantraining werd overigens ook de stelling “Hé, we hebben geen coopertest gehad!”opgevangen. En wat bleek? Te vroeg gejuicht. Want wat stond er te gebeuren? Geen 5 maal 600m plus 5 maal 300m zoals het trainingsschema meldde. Tijdens het inlopen stond de trainer plotsklaps met schrijfborden en papier te rommelen……….. Schrijfbordjes??......................papier?............... ....namen op het papier?.............eh …..eh.. Saskia zei voor de grap: “Toch geen coopertest vanavond? hahaha” Een betekenisvolle blik van de papiertjesvuller was haar lot. Het papier werd langzaam maar zeker een lijst van deelnemers aan de coopertest. De test werd natuurlijk onderwerp van gesprek tijdens de warming-up. Zelfs de praatjes van Hub en John verdwenen. Stilte in de gelederen. Meditatie? Schoon worden tussen de oren voor de test? Mentale voorbereiding? Niets van dit alles. Men dacht diep na over smoesjes die verzonnen konden worden om niet mee te doen. Iemand probeerde nog: “Jaja, een 1 aprilgrap!” Natuurlijk, natuuk en dat op 31 maart! Ralf de Leeuw reageerde snel: “Ik heb gisteren hard getraind met Leo!”Ach, wat vervelend. Leo Kokkelkorn had dus ook al hard getraind

en moest de zondag erna een wedstrijd lopen. John Borjans was niet in vorm en nog wat moe van de grizzlyrun, dus een test was overbodig. Roger Steens had de gehele winter de baantrainingen ontdoken ( niet de aprèsbaantraining! ) door van Landgraaf naar Hoensbroek te lopen en vond dat dit wel koud op zijn dak viel. Gerte Offeringa moest plotseling heel nodig sprinttraining gaan doen. Hub Erkens had de marathon van Ierland in zijn benen, dus geen coopertest. Wiel Frins was helaas op de dinsdagtraining geblesseerd geraakt. Hub Donders lachte slechts wat wazig. Ik denk dat we zijn smoes wel met een ranzig e-mailtje te horen of te zien krijgen. Ed Doveren was natuurlijk nog niet geheel in vorm na al dat blessureleed. Theo Schmeits lachte minzaam en zei, dat op zijn leeftijd het resultaat niet meer zo belangrijk was. Freddy Geilenkirchen verdrong de gedachte aan de zware inspanning: “Mooi, zo’n coopertest: na 12 minuten kunnen we douchen en naar de bar!” Saskia Rademakers ( zoals bekend allergisch voor coopertesten) moest wel heel nodig aan haar voorbereiding van de marathon werken en haakte af. Josette Gijselaars wilde natuurlijk wel heel goed presteren, maar moest helaas ‘op haar hartslagmeter lopen’. Wat jammer nu! Bert Daemen is zo kort lid van STB dat hij nog geen smoes durfde aan te dragen.

17


Ook Herm Gerards en Cor van Haaren hielden wijselijk hun mond op hun eerste baantraining na vele, vele maanden ( het kan ook jaren zijn). Fons Habets zal ook wel zijn bedenkingen gehad hebben, maar hij zei…..niets. Ronald Smeets en Annick Ploumen hadden ook geen smoesjes. Zij waren te gewoon te laat op de training om nog een smoes te verzinnen, dus restte hen niets anders dan mee te starten. Astrid Kokkelkorn had niets te ‘smoezen’: zij deed gewoon niet mee! En dan de onverzettelijke n: Petty Nollet, Ivo Eikenboom, Hein Bodelier en Frans Ouadvlieg straalden: eindelijk…het was zover……de coopertest!! Yes!!! Tenslotte de man, waarvan alleen maar gezegd kan worden: “Chapeau!” Het is maar goed dat het hier een mannelijk exemplaar betreft, want anders zou het vrij vertaald “stomme muts” betekenen. Altijd staat hij super-gemotiveerd aan de start. Altijd staat de veer strak gespannen. Nooit eens een relaxte wedstrijd. Altijd bereid alles Uitslag coopertest 31 maart 2005 ( 12 minuten) 1 Josette Gijselaars 2 Bert Daemen 3 Frans Quadvlieg 4 Roger Steens 5 Ed Doveren 6 Annick Ploumen 7 Petty Nollet 8 Cor van Haaren 9 Ronald Smeets 10 Hein Bodelier 11 Fred Geilenkirchen 12 Theo Schmeits 13 Fons Habets 14/15 Herm Gerards/Wiel Frins 16 Ivo Eikenboom 17 Marcel Meens 18 John Borjans 19 Lei Kokkelkorn 20 Ralf de Leeuw 21 Hub Donders

18

uit de kast te halen. Iedere wedstrijd lopend op het scherpst van de snede. Altijd gaan!gaan! gaan! Eigenlijk hoef ik zijn naam niet meer te noemen. De echte STBkenners weten het : Marcel Meens. De man van RVS (roestvrij staal voor de onwetenden), goedgekeurd door de afdeling metaal van alle vakbonden. Neet kapot te kriege….. Hij deed uiteraard zonder mokken mee aan de test. Vanzelfsprekend. Maar zijn prestatie was wat magertjes. De geweldenaar uit Woabich deed dus, alweer vanzelfsprekend, een tweede test. In de lijst hebben wij de tijd van die tweede coopertest weergegeven, want die was uiteraard beter dan de eerste. Mocht u een negatieve indruk hebben van de aanwezigen op de eerste COOPERbaantraining van 2005 dan is dat onjuist. Wat hebben gelachen om al die smoesjes en ijzervreters! Het was een prima begin van een zomertje baantrainingen op onze cooperbaan. En ook de eerste aprèsbaantraining in de kantine van TCN was veelbelovend. U was er niet bij? Kom gerust naar de volgende training. Voorlopig houden we geen coopertest meer!

2145m. 2495m. 2593m. 2764m. 2769m. 2772m. 2806m. 2839m. 2864m. 2875m. 3015m. 3025m. 3028m. 3125m. 3133m. 3243m. 3290m. 3300m. 3343m. 3661m.


Baksteen door het venster Establètje cultureel: Er is geen popmuziek meer! Het wordt weer hoog tijd voor een cultureel item in ons doorgaans met sportonderwerpen gevulde clubblad. Het volgende thema zal iedereen aanspreken. Zeker nu er een schokkende vaststelling aan te pas komt: Er is geen popmuziek meer! (NB Dit artikel is niet geschikt voor fans van de Rolling Stones.) Popmuziek is geen populaire muziek. Dat is een misvatting. Popmuziek is de muziek die de jeugd tot de hare claimt. Van popmuziek is dus slechts sprake als daar zich een aparte cultuur voor jongeren aftekent. Na de Tweede Wereldoorlog en met name in de jaren vijftig krijgen jongeren voor het eerst in de geschiedenis een eigen besteedbaar budget. En er valt heel wat te besteden: Het budget gaat op aan bromfietsen, sigaretten, nylons, snacks en grammofoonplaten. En voor jeugd met een platenspeler is eigentijdse muziek nodig: popmuziek. Popmuziek ontstaat uit een groot aantal populaire muziekvormen zoals folk, blues en country. Doorslaggevend is echter dat jongeren zich willen onderscheiden van deze burgerlijke muziekvormen voor ‘oude lullen’. Popmuziek is, net als jongeren dat zijn, tegen de draad in, opstandig, rebels. Het is dus hún muziek. Het ligt nu voor de hand om een groot scala van muzikanten te noemen, die binnen de noemer popmuziek vallen. Daarom doe ik dat ook. Ik breng eveneens een aantal muzikanten ter sprake die daar niet bij horen. ( Stonesfans, wees op uw hoede) Aanvankelijk hoort Rock and roll wel degelijk bij de popmuziek. Twee voorbeelden. Elvis Presley shockeert de brave godvrezende Amerikaanse burgers met suggestieve moves vanuit de heup en de billen. Hij jaagt geheel

preuts Amerika in de gordijnen met zijn geile bewegingen. En wat te denken van gesniffel aan toegeworpen damesondergoed op het podium. Zanger-pianist Jerry Lee Lewis neemt de a-sociale houding aan van “schoonzoon, die je niet zou willen hebben’. Hij mishandelt zijn piano met zijn hakken, gaat er bovenop staan en slokt tijdens optredens een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid whiskey naar binnen. Foei toch, Jerry!.... But the kids loved it! Cio*: Youtube: Elvis Presley, Hound dog live Cio: Youtube: Jerry Lee Lewis, Whole LottaShakin going on ( live 1964) Met een snellere vorm van blues, Rythm ’n blues genaamd, en een zeer groot gehalte van onaangepast, onfatsoenlijk gedrag worden de Rolling Stones één van de paradepaardjes van de popmuziek. Het stelletje ongeregeld schopt tegen alles wat maar burgerlijk en truttig was en bestormt de hitlijsten met hun opruiende songs. Hun optredens verlopen (met Hells Angels ‘beveiliging’) meestal gewelddadig, waardoor de heren Jagger, Richards, Watts, Wood en Wyman hun toevlucht zoeken in feestjes op 10 km hoogte in een vliegtuig vol seks and drugs and Rock ’n roll. Cio: Youtube: The Rolling Stones “Satisfaction” live 1965. Hun tijdgenoten the Beatles ontwikkelen onder invloed van de opkomende Flower Power en Hippie beweging een geheel eigen muziekstijl, die niets meer te maken heeft met Rock ’n roll, Op een zeer melodieuze, vernieuwende en revolutionaire wijze wordt een compleet nieuwe muziekstroming ontwikkeld. Deze trend, de beatmuziek, is tot op heden onwaarschijnlijk populair.

19


20


Cio: Youtube: The Sex Pistols, Anarchy in the UK 1976 live En na dit stelletje ongeregeld? Nog meer schorem op het podium? Nee, helaas. Vanaf de jaren 80 (inmiddels dus ruim 30 jaar) wordt geen popmuziek meer gemaakt. Help, er is geen popmuziek meer!

Baanbrekend werk dus van de heren McCartney, Lennon, Starr en Harrison. Cio: Youtube:TheBeatles I’m the Walrus Jaren gaan daarna voorbij zonder nieuwe popmuziek. Hoewel zeer getalenteerd, slagen wannabee popgroepen, zangers of zangeressen er niet in om de essentie, het wezen, van de popmuziek te benaderen: zich afzetten tegen de maatschappij, dwars tegen vastgeroeste gewoonten en normen en waarden ingaan, schoppen tegen de gevestigde orde. Het blijft jarenlang bij een slap aftreksel van popmuziek; meestal is de commercie de spelbreker, zodat beter gesproken kan worden van amusementsindustrie dan van popmuziek. Totdat in het Verenigd Koninkrijk halverwege de jaren zeventig de grote economische crisis uitbreekt. Gevolg: grote jeugdwerkloosheid, armoede en uitzicht op een armzalig leven. Zo ervaren veel jongeren dat en gebruiken uiteraard de popmuziek om hun onvrede met de maatschappij te uiten. De complete samenlevingwordt aangeklaagd door middel van agressieve compromisloze popmuziek: Punk. Punk is niet alleen muziek, het is een levenswijze. Punkers zijn guerrillastrijders tegen de maatschappij, getooid met veiligheidsspelden en hanenkammen. Om deel uit te maken van een punkband behoef je zelfs geen instrument te kunnen bespelen.

Onze generatie heeft alleen nog te maken met amusementsmuziek, aangestuurd door maatschappijen, louter gericht op gewin. De buitenbeentjes, de rebellen, zij zijn niet meer! Wat blijft er dan over? Ik noem 3 droevige voorbeelden van de hedendaagse amusementsmuziek ( voorheen dus popmuziek) De charts worden gedomineerd door muziek van Deejees (voorheen dj’s die plaatjes mochten draaien in een hoek van de discotheek)). Het zijn techneuten zonder creatieve vermogens. Zij plakken opgenomen geluiden aan- en door elkaar en brengen die ten gehore. Om het nog enigszins muzikaal te maken wordt onder het elektronisch gefröbel een flinke drum en/of bass gezet. Voorzien van oordopjes en XTC staren talloze fans hysterisch naar een groot podium met …eh…niks. Nou ja,op een deejee na. Ja, dezelfde platenmonteur die in een hoekje van de zaal stond, staat nu vanachter de draaitafel naar je te zwaaien. Lief hè? Maar popmuziek? Nou nee! Dezelfde charts worden nog steeds bezet door artiesten uit het Stenen Tijdperk: Bands, zangers of zangeressen die (in het beste geval) ooit popmuziek maakten, maar nu in het kader van de amusementsmuziek hun kunstje nog steeds komen vertonen. Pijnlijk voorbeeld hiervan is de voormalige popgroep The Rolling Stones.

21


Heeft u ook met tranen in de ogen toegekeken hoe deze hoogbejaarden zich op krakkemikkige wijze door hun show op Pinkpop heenworstelden? Slechts één ding houdt deze bewegende fossielen op de been: It’s only euro’s but I like it . Er zijn ontelbaar bejaarde artiesten die een betere amusementsshow op de bühne zetten. Neem bijvoorbeeld dhr. Van Es. Met zijn keyboards zet hij iedere woensdagmiddag, compleet met een zuurstofslangetje in zijn neus, de gemeenschapsruimte van verzorgingstehuis Bunderhof te Geleen op z’n kop.

Als hij “Breng die rozen naar Sandra” inzet, kan die ouwe lul van Jagger wel inpakken met zijn inmiddels ook zeer bejaarde ‘Angie’. Afvoeren met een rolstoel die voormalige zanger! Tenslotte de laatste muzikale kwelgeesten van dit tijdsgewricht: de singer-songwriters! Zij zijn de vleesgeworden muzikanten die de echte popmuzikanten niet wilden zijn. Wat een ellende om zo’n overgevoelige jongen met een vreselijke naam als Douwe Bob, tokkelend op zijn gitaar, hijgend zijn diepste zielenroerselen met zijn publiek te horen delen. Wie heeft daar om gevraagd? Hoe triest is een soort ideale schoondochter, die, zichzelf begeleidend op piano,kreunend en jankend kweelt over haar onbereikbare liefde. Dit is werkelijk het einde van de popmuziek. Dit komt nooit meer goed!

22

In dit kader heb ik een klein experiment uitgevoerd. Met grote gevolgen. Dat wel! Ik ga even terug naar een woensdagmiddag in Bunderhof. Dhr Van Es ( helaas geen Youtubefilmpje) treedt op met als onbetwiste hoogtepunt van de show het lied: “Heb je even voor mij.” De zaal staat weer op z’n kop. Op een (ietwat kwaadaardig ) moment heb ik de leiding van Bunderhof zo ver gekregen om na dhr. Van Es de beroemde Nederlandse singer-songwriter Laura Jansen uit te nodigen voor een optreden. Lekker rustgevend voor de oudjes na al die emotie bij Van Es, toch? Het resultaat van Laura’s gekweel en gepingel was verbazingwekkend en schokkend tegelijk. Na 20 minuten zaten alle bewoners in diepe slaap in hun stoel. Bijna de helft in een te diepe slaap. 27 oudjes werden niet (nooit) meer wakker. Oei! Twee conclusies naar aanleiding van dit experiment: 1-Singer-songwriters zijn levensgevaarlijk! 2- Er is nu een adequaat middel ontdekt om een einde te maken aan het plaatsgebrek in verzorgingstehuizen: Laura Jansen. Tot slot: Is er dan echt geen hoop meer? Nou, vooruit… een sprankje. Kijk maar eens naar de volgende filmpjes op Youtube: Cio: Youtube. Barbara Hannigan dirigentGyörgyLigete, Mysteries of Macabra 2015

en the

Cio: Les Claypool (een soort Donald Duck) and Buckethead (voorzien van wit masker en een emmer van Kentucky Fried Chicken) are crazies live. Gaat dat zien en horen! *Voor de ouderen onder ons: Cio is de afkorting van Check it Out OK


23


24


Van Mudrun tot Metropool Het bedwingen van het “onder de 3 uur syndroom”. Reeds in het najaar van 2014 besloot ik mijn geluk voor de tweede keer te gaan beproeven in het prachtige Devon (in Zuid-Engeland), waar the Grizzly Run met start in Seaton op zondag 1-3-2015 op het programma stond. In de voorbereiding op deze pittige trailrun besloot ik ook nog in te schrijven voor de jubileum editie van de Rotterdam marathon op zondag 12-4e 2015(35 editie), mede door het “onder de 3 uur syndroom” van een clubgenoot die toen feitelijk nog leed aan het “boven de 3 uur syndroom”. Dit verhaal gaat over de voor mij (achteraf gebleken) “onmogelijke opgave” beide wedstrijden tot een goed einde te brengen binnen een tijdsbestek van 6 weken. Eigenlijk zijn de twee genoemde wedstrijden absoluut niet met elkaar te vergelijken, de eerste is een wedstrijd op een zeer heuvelachtig terrein met wisselende ondergrond (modder, stenen, grint, asfalt) waarbij je op plekken komt waar je normaal niet behoort te lopen, een deel gaat immers over privé bezit. De tweede wedstrijd is een voor Limburgse begrippen zeer vlakke race (behalve de Erasmusbrug op de terugweg) over asfalt door de Metropool Rotterdam. Ik zal ondanks de verschillen toch een parallel proberen te trekken tussen de twee wedstrijden.

(door Rob Riksen)

The Grizzly Run bezocht ik voor het eerst in 2013, na talloze inspirerende verhalen van Wil Goessens die al jaren kind aan huis is bij deze wedstrijd. Hij heeft mij in 2013 overgehaald mee te doen aan deze trail. Destijds finishte ik helaas net iets boven de 3 uur, waardoor ik een “onder de 3 uur syndroom” ontwikkelde. Dat verklaarde ook ten dele mijn terugkeer na twee jaar. De marathon van Rotterdam bezocht ik voor het eerst in 1993 toen ik, samen met Theo Schmeits, in de stromende regen voor het eerst nipt onder de 3 uur finishte in mijn destijds tweede marathon, de eindtijd bedroeg 2:59:43. Pas vlak voor de finish wisten we toen dat we de magische barrière hadden doorbroken. Later kwam ik in Rotterdam (inclusief dit jaar) nog een tiental keren aan de start met mijn PR in 2000 als persoonlijk hoogtepunt. Rotterdam beschouw ik derhalve ook een beetje als “mijn marathon”. De startprocedure van beide wedstrijden is niet te vergelijken, bij the Grizzly Run is er een vrijwel onverstaanbare toespraak van de stadsomroeper (waarin het motto van dit jaar “Dash to delirium” meermaals genoemd wordt) met aan het einde ervan het onverwachte luiden van een bel waarmee de lopers letterlijk de keien opgestuurd worden. In Rotterdam daarentegen is er vlak voor de start de onvermijdelijke oer-Rotterdammer Lee Towers met zijn “you’ll never walk alone”

25


die de lopers klaar stoomt voor de eerste passage van de beroemde Erasmusbrug. In een eerdere editie probeerde ik in “mijn beste middelbare school Frans” aan een verbaasde Franse marathonloper uit te leggen wie Lee Towers was. In Engeland had ik dit jaar duidelijk het voordeel van de eerdere deelname twee jaar geleden. Ik had destijds de fout gemaakt het hoogteprofiel niet echt goed te bekijken, waardoor ik luttele kilometers voor de finish ernstig in de problemen kwam bij een steil pad dat langs een kerk omhoogvoerde. Dit jaar finishte ik in de wedstrijd over 31 km in 2 uur 52 minuten. Het eerste “onder de 3 uur syndroom” was daarmee succesvol bestreden. In Rotterdam daarentegen was al snel duidelijk dat de missie “onder de 3 uur finishen” er simpelweg niet in zat. Kon ik de eerste 10 kilometers nog goed met Erik Haakma samen opstomen in de ongeveer beoogde kilometertijden van rond de 4 min 15, vanaf kilometer 11 merkte ik al snel dat het onbegonnen werk was de “ontketende” Erik te volgen. Ik gaf hem met de nodige spijt te kennen dat hij helaas niet meer op mijn steun hoefde te rekenen, hij verdween vervolgens definitief uit mijn beeld tot de Coolsingel. Halverwege de wedstrijd kwam ik zelf door in 1:30, waardoor het mij duidelijk was dat de

26

beoogde tijd onhaalbaar was, ik liep immers nog nooit in een marathon een negatieve split. Ik zag Erik enkele ogenblikken na mijn finish in 3 uur 6 minuten met een brede smile op de Coolsingel staan , waardoor ik direct wist dat hij eindelijk geslaagd was in zijn missie: zijn “onder de 3 uur syndroom” behoorde definitief tot het verleden waarvoor hulde!

Of er nog edities van The Grizzly Run of van de Rotterdam marathon zijn waar ik aan mee ga doen zal de toekomst uitwijzen. Zeg in dit soort gevallen nooit “nooit”. Het is echter zeker dat ik de twee wedstrijden nooit meer als two-pack zal plannen.


Etappewedstrijd Vaals – Venlo (door Theo Schmeits) Op zondag 28 juni staat weer het jaarlijkse evement Vaals-Venlo op het programma. S.T.B is al jarenlang met meerdere ploegen vertegenwoordigd bij deze wedstrijd. Dit is een wedstrijd waarin de afstand van Vaals naar Venlo in 8 etappes overbrugd wordt. Ditmaal, zoals het zich laat aanzien, zijn we met 2 ploegen vertegenwoordigd. De S.T.B. restjes – de ploeg die vorig jaar deze wedstrijd won – en de S.T.B. Abrahams bestaande uit: Paul en Lenie Jacobs, Jan Schwanen, Herman Gerards, Rob Smulders, Erik Haakma, Rob Riksen en Jacqueline Dieters. Niet de allersnelste ploeg, alhoewel we steeds bij de eerste tien ploegen eindigde, maar we de gezelligste.

Als je dit leest en denkt : ik wil ook hieraan meedoen, kijk dan voor informatie op de site: www.vaalsvenlo.nl of neem contact op met t.schmeits@home.nl tel.nr. 06581296017.

Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) Esther Hertog Esther woont in Heerlen in de L.Stassenstraat en is 36 jaar.

Nieuwe jeugdleden: Conner Raemaekers Daan Berends Ralf Moors

Angelique Bal Angelique, 46 jaar, is thuis in de Apollolaan in Landgraaf. Jaimee Walraven Zij woont in Brunssum in de Maastrichterstraat en is 19 jaren jong. Rob Walraven Rob, 48 jaar, is de vader van Jaimee. Elly Quaedvlieg Elly, 59 jaar, woont in ’t Hoefveld in Landgraaf. Zowel Esther, Angelique,Jaimee, Rob en Elly trainen mee met de Neem de Benengroep 3. Leon Weegels Leon woont in Landgraaf in de Rimburgerweg en 46 jaar. Leon traint de jeugd van S.T.B.

Beeindiging lidmaatschap: Jeugdleden: Britt Veurink Joany Hiemstra Maartje Kec Melissa Hiemstra Michelle Trommelen Naomi Bisschops

27


Ulla Baur Wing Hong Lam

28


Stukje wetenschap (door Peter Hendrix) Nadat ik enige tijd geleden een lactaat test had ondergaan dacht ik meteen aan een leuk stukje voor dit clubblad.

Maar om dit antwoord goed te verklaren is wel een stukje wetenschappelijke uitleg noodzakelijk.

De verzuring zat flink in de beentjes en het melkzuur zoals we het noemen hoopte zich gedurende de test op in mijn spieren en gingen na verloop van tijd ook flink wat pijn doen. Maar klopt het allemaal wat wij met z'n allen denken dat het zuur in de benen ons last bezorgd en ervoor zorgt dat we die beoogde prestatie net niet halen.

Elk zuur heeft een tegenovergesteld zout (base), helaas even wat scheikunde ertussendoor. Sorry daarvoor.

De beentjes verzuurden te snel hoor je dan al snel. Tijdens de intervaltrainingen horen we de trainers vaak genoeg zeggen dat je niet hard genoeg gelopen hebt als je het melkzuur niet voelt in je spieren.

Hoe meten we nu deze concentraties aan zouten en zuren? Dat is eigenlijk vrij simpel, we checken simpelweg de pH waarde (zuurgraad) en aan de hand van de waarde weten we of het zuur of zout is. Deze pH waarde heeft een schaal van 1 tot 14, waarbij 1 zuur is en 14 zout. De waarde 7 noemen we pH neutraal en water is dit bijvoorbeeld. Ons bloed heeft bijvoorbeeld een pH waarde die net iets boven de 7 ligt.

Maar wat blijkt nu uit onderzoek dat de trainers en wij zelf ons toch wel een beetje voor de gek aan het houden zijn. Steeds vaker stellen de duursportatleten de volgende vragen aan de onderzoekers

Wanneer de pH zakt veranderen er steeds meer basische moleculen in zure moleculen.

Het werkt een beetje als Yin en Yang. Het is een mix die regelmatig wat wisselt in samenstelling. Dan weer eens wat meer zuur en dan weer wat meer zout.

1) is melkzuur en lactaat hetzelfde en welke van die twee hebben we dan in ons lichaam 2) heeft lactaat een functie in ons lichaam. Het zijn sterk verankerde mythes die rondom het melkzuur en het lactaat gevormd zijn die we nu eens gaan proberen te verklaren. De eerste vraag die opkomt is dan de vraag of melkzuur wel voorkomt in het menselijk lichaam? Volgens professor Matthew Hickey hoofd research lab van de universiteit van Colorado is het antwoord heel simpel: nee!

Hierbij moet in acht genomen worden dat er een kritisch punt is en dat ligt bij een mix van 50/50%. Bij het mengsel van zuur/zout ligt dat bij een pH van 3,87. Dit is dan natuurlijk een flink stuk onder onze bloed pH van 7.

29


Dit is precies waarom we dus nooit melkzuur (C3H6O3) in ons systeem hebben. Het blijkt namelijk volgens de onderzoekers dat dit pas gebeurt bij een pH onder de 6 en dan bestaat het mengsel nog altijd uit 99% lactaat en één procent melkzuur. Tijdens heel zware inspanningen zakt je pH slechts tot net iets onder de 7 en dit is dus nog een heel stuk boven de pH die nodig is om melkzuur te vormen. Sterker nog zou de waarde dalen tot rond de zes en er zich dus melkzuur vormen in het bloed dan zul je heel erg snel naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. Maar wanneer we dus geen melkzuur in de spieren hebben wat zit er dan wel in? Wat zorgt ervoor dat onze beentjes zo'n pijn gaan doen tijdens een zware inspanning? Onze spieren produceren wel een zuur maar dat is simpelweg positief geladen water en geen melkzuur zoals we geloven. De wetenschappers zijn jarenlang voor de gek gehouden door ons lichaam vanwege het simpele feit dat water en lactaat samen de spiercellen verlaten. Het is zelfs zo dat de één de spiercellen niet kan verlaten zonder de ander. Dus wanneer we lactaat waardes meten, zijn deze verwant met de water ionen. Nogmaals sorry voor al die scheikundige termen, maar ons lichaam is nu eenmaal een complexe chemische fabriek. We dachten dus melkzuur te meten maar toevallig meten we dus een stijging in het lactaat gehalte in samenhang met de pijnlijke zuur gehaltes in ons bloed. Maar wat is er nu met dat lactaat, heeft dat een doel in ons lichaam? Het is toch alleen maar dat pijnlijke goedje in je bloed, een afvalproduct dat we eigenlijk niet of zo weinig mogelijk willen voelen.

30

Zonder lactaat zouden we super tijden lopen, of niet? Stel je voor geen pijnlijke benen meer in de laatste meters, dat zou toch heerlijk zijn, niet waar. Jammer, jammer, jammer, in werkelijkheid speelt lactaat een aantal héél belangrijke rollen in ons lichaam. Bijvoorbeeld is het een heel belangrijke brandstof voor het hart tijdens een flinke inspanning en de lever is in staat om het te recyclen tot nieuwe glucose moleculen alsof je sportdrank aan het drinken bent. De werkelijkheid is dat we constant lactaat produceren in ons lichaam en niet alleen wanneer we de zogenaamde lactaat drempel bereiken. Volgens professor Hickey produceren we 24 uur per dag lactaat. Dit geldt dan ook voor de zuren, de water ionen. De reden waarom waarom de lactaat waardes laag zijn in ons bloed is omdat ons lichaam het meteen gebruikt wanneer we het produceren. De lactaat drempel is simpelweg de waarde waarbij het lichaam niet meer in staat is om het geproduceerde lactaat en melkzuur sneller om te zetten als dat het geproduceerd wordt. Dit maakt het verwerken van deze producten tot een kritische factor tijdens het leveren van een flinke inspanning. Dit alles brengt mij bij een andere mythe die de ronde doet in de trainingswereld en deze mythe laat je werkelijk ademloos achter. Het is toch gewoon zo dat je sneller gaat inademen omdat je lichaam meer zuurstof nodig heeft, of niet soms? Jammer, dit is niet de reden. Je gaat sneller uitademen! Volgens professor Hickey hebben we sensors in ons lichaam die constant een bloedmonster nemen en onze hersenen vertellen om sneller te gaan uitademen. Deze sensors zijn veel gevoeliger voor kooldioxide in ons bloed dan de afname van zuurstof. Dat had je niet verwacht hé. Weer wat geleerd.


Wat ook leuk is om te weten is dat de mens een van de weinige levende wezens op deze planeet is die te grote longen bezit. We hebben slechts twee derde van onze longcapaciteit nodig om ons bloed volledig te voorzien van zuurstof. Dus te weinig zuurstof inademen is normaal gesproken nooit een probleem. Daarnaast is het fabeltje dat er meer zuurstof in de lucht zit tijdens of na een regenbui ook echt een fabeltje. Het zuurstofpercentage is altijd 20,8% hier bij ons. Dus nooit meer zeuren hierover maar gewoon harder trainen. We laten prestaties boven op de Mount Everest natuurlijk wel buiten beschouwing. We hebben het over ons zee niveau.

De reden van het sneller ademen gaat allemaal terug naar het lactaat omslagpunt volgens Hickey. Als we het lactaat beter kunnen bufferen verhogen we dit omslagpunt en kunnen we komen tot verbeterde prestaties. De beste buffer die we bezitten is een molecuul genaamd bicarbonaat. Dit bindt zich aan het zuur en produceert volkomen ongevaarlijk water en CO2. Dit proces vormt de laatste stap in het gehele proces maar ook een heel belangrijke. Wanneer we de CO2 niet snel genoeg uitademen wordt dit weer omgezet in zuur en....... Verliezen we de race!!!!

Moraal van het hele, tot wel lastige verhaal: concentreer je op het uitademen.

31


32


De Rabobank Clubkas Campagne Spek onze club! Rabobank Parkstad Limburg draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij ook dit jaar weer de “Rabobank Clubkas Campagne” voor verenigingen en stichtingen. De Rabobank Parkstad Limburg stelt weer € 150.000,- beschikbaar!

Oproep aan iedereen! Door middel van deze oproep willen wij u vragen dat als u lid of klant van Rabobank

Ook STB doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! Stemmen Van 18 mei tot en met 31 mei mogen alle leden & klanten van Rabobank Parkstad Limburg stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging en/of stichting. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald aan hand van een staffel. Hoe meer stemmen hoe hoger het te verdelen bedrag en dus ook wat wij als STB ontvangen. Daarom is het voor ons belangrijk dat er gestemd wordt.

Parkstad Limburg bent dan steun onze club. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/parkstadlimburg Aan onze leden en vrienden willen we vragen om niet alleen zelf te stemmen maar vraag in je omgeving aan familie en vrienden om hun stem op ons uit te brengen. Bedankt voor Uw steun!

Neem de Benen 3. De eerste keer getraind op de Tevernerheide, een half uur berg op en berg af. Laat de Heideloop maar komen.!

33


34


De laatste (?) ontmoeting met M. (door Erik Haakma) Het goede gevoel dat ik al bij km 10 had bleek nu te kloppen gezien het resultaat.

Kwestie van goed managen en een goede kootsj.

Het open staan voor feedback, tijdens de wedstrijd, van Rob R. die mij dringend doch beslist zei me te focussen i.p.v. wat te klessebessen met deze en gene. Niet in paniek raken als in de black box mijn kuiten een onaangekondigde wilde staking aan het voorbereiden waren. De discipline opbrengen en de tijd nemen om te drinken (kost 2 tot 3 seconden) maar levert at-the-end veeeeeel meer op.

Marathonmanagement

Toiletmanagement

M is en blijft iets speciaals. Een mooi reis met altijd een spannend en ongewis einde. Immers na een km of 35 loop je de black box in waarvan je niet weet wat daar allemaal gaat gebeuren. Dàt er iets gaat gebeuren staat vast. Raakt je lichaam daar de draad kwijt, is de geest het beu en moe, vindt er een scheiding tussen geest en lichaam plaats, haken belangrijke spieren af, ga je gekke dingen ervaren (ik heb in 2014 in Bonn gedacht en gezien dat ik over smeltend asfalt liep) of is er euforie omdat je denkt alles aan te kunnen.

In mijn vorig artikel in dit mooie blad, sprak ik over de zin van een goed toiletmanagement. Op 12 april heb ik dit aspect verfijnd en de ‘Rob R methode’ in de pré startvakfase toegepast.

Een marathon moet je leren ‘lezen en schrijven’. Leervermogen, discipline, rustig blijven, lopen met je hoofd, genieten met je hart en improvisatievermogen zijn volgens mij van groot belang (twee benen en een gezond lichaam is overigens ook wel handig). Tijdens mijn vorige marathon, in onze hoofdstad, kreeg ik het idee dat ik iets van haar begon te begrijpen. Nu werd mij nog veel meer duidelijk. De snelle m/v die mij bij km 15voorbijging en al zwaar in de ademhaling zat, zag ik terug bij km 25.

Heel simpel gesteld: tot ca. 30 minuten voor de wedstrijd ga je naar het aanwezig goed geoutilleerd toilet en als je klaar bent en vriendelijk lachend de overige wachtenden groet, sluit je onmiddellijk weer achteraan in de rij (voor alle zekerheid). Dit hou je vol tot ca. 30 minuten voor de wedstrijd danwel zoveel eerder als het papier op is danwel de afstand wc-startvak meer dan 20 minuten is. In die resterende 10 minuten ga je in het startvak nog minimaal een (1) keer je lichaamsgewicht (proberen te) verminderen. De kunst is om ‘in-het-startschot-te-vallen met de broek op de juiste hoogte. Startvakmanagement Daar sta je dan in het “NK’ startvak op de Coolsingel. Ik kijk wat om me heen en zie fascinerende taferelen.

35


Volwassen m/v die dingen doen die in het normale leven notdone zijn danwel zouden leiden tot onmiddelijke in-hechtenis-neming,, taakstraffen of (dag)opname in kliniek. Een dame vraagt mij of het mogelijk is om te plassen in het startvak. Zelf ben ik wat liberaal aangelegd dus veel problemen heb ik er niet mee. Zij gaat vervolgens aan de rand bij het hek in de goot zitten en doet aan acute gewichtsvermindering. Een ervaren niet nader te noemen loper uit N, heeft een bidon meegenomen en heeft zo zijn eigen methode (heb overigens niet gezien wat hij met die bidon deed). Persoonlijk had ik daar weer niet aan gedacht en ben naast de eerder genoemde dame gaan staan. Al bezig-zijnde zag ik 20 meter verderop de notabelen naar ons kijken. Ik denk zelfs dat de heer Aboutaleb en de heer Towers (Huizen is zijn echte naam) mij/ons bewust niet- bekeken. Mijn koolhydraatrijk lichaam propte ik ter plekke nog voller met een halve liter AA drink en mijn eerste gel (zie ‘eetmanagement’). Er is veel gehups en nerveus getrappel, ongecontroleerde bewegingen en vlak voor het moment dat voor mij, de leukste 2 uur, 59 minuten en 14 seconden uit mijn hardloopbestaan beginnen, wordt meneer Huizen in een bakje geduwd om ons en het aanwezig volk een muzikaal hart-onder-deriem te steken.

om de blackbox goed door te komen en M definitief in mijn armen te kunnen sluiten. Na enkele vragen en antwoorden van mij was het klip en klaar. Finetunen was een understatement. Terwijl ik minder at in de laatste week om mijn lichaamsgewicht op peil te houden (ahum), raadde hij me dringend aan me vol te proppen met koolhydraten. Niks nieuwerwetse dingen, gewoon stapelen en op zaterdag een halve rijstevla. Het doel moest erop gericht zijn, mijn brandstoftank zo lang mogelijk te voorzien van koolhydraten. Eigenlijk

logisch

maar

ja...

Het

hielp

ontzettend goed, Er gebeurde e.e.a. in de black box maar geen hamerende mannetjes en vrouwtjes.

Eetmanagement Euforiemanagement De gouden tip kreeg ik van een collega van mijn werk, de Universiteit Maastricht. Luc van loon, bewegingswetenschapper, en geciteerd in een van de laatste nummers van Runnersworld heb ik om advies gevraagd. Mijn vraag was wat ik nog moest finetunen

36

Als het goed gaat komen dan merk en weet je dat al heel snel. Het swingde. Tijdens de eerste 10 tot 15 km moest compaan Rob mij bij de les houden.


kuitspieren die mij kwamen vertellen dat ze het wel goed vonden. Maar ja, dat vroeg om improviseren en het hoofd gebruiken. De gevolgde workshops euforiemanagement (opgedaan in Ell, Posterholt en Elsloo) leidde ertoe dat ik de rekenmasjien tevoorschijn haalde en ging uitrekenen wat ik gemiddeld per kilometer moest lopen om mijn ‘ 3 uurs obsessie’ effectief en euforisch te tackelen. En toch........... zo euforisch als ik dacht te zijn toen ik zeker wist dat ik het zou gaan halen, werd het niet helemaal. De kuiten konden mij namelijk niet geheel beloven dat ze akkoord waren met mijn belofte dat ik ze met rust zou laten als zij voor 13.00 uur bij de Coolsingel zouden zijn. Pas 100 meter voor de finish wist ik het helemaal zeker. Eeuwige roem (bij de kenners en liefhebbers) en eeuwige liefde voor M was mijn deel. En toch.....wil ik haar blijven ontmoeten. M is de mooiste van alle afstanden. En ......godzijdank is mijn dierbare partner het ermee eens als ik twee keer per jaar een meeting met M heb. En toch.....denk ik dat er meer in zit. Met driekwart rijstevla op zaterdag 10 oktober loop ik in Eindhoven het PR van Theo aan gort (misschien). Frivool maakte ik hier en daar een praatje en verbruikte daarmee nodeloos veel energie. Ook scherp de bochten insteken en vooral niet te snel gaan waren wijze feedbackmomenten. Na een km of 15 gaf Rob het signaal dat ik ‘mocht gaan’ en zo gezegd zo gedaan. Fris en fruitig liep ik naar een groep toe en zonder te snel te lopen kwam de Erasmus steeds dichterbij.

Uw ijverige redacteur uit de Heksenbergse hoogvlaktes, Erik Haakma

Voor mijn gevoel liep ik deze soepeltjes omhoog (moest nog denken aan de zinvolheid van stevige dinsdagvondtrainingen in de buurt van De Molt en station Landgraaf ) en richting Kralingseplassen bleef het maar ‘lopen’ . De Blackbox naderde en na 1 km in de BB te zijn geweest kwam de verrassing van de

37


38


Verjaardagskalender Juni

3

Ray Penders

47 jaar

1

Manuel Dumont

51 jaar

5

Annick Ploumen

47 jaar

2

Anja Senden

52 jaar

5

Ronald Smeets

47 jaar

2

Manuela Vandegard

38 jaar

7

Anna Coerver

11 jaar

2

Carla Willems

54 jaar

7

Herman Gerards

58 jaar

6

Lieke Vervuren

15 jaar

7

Xandra Verrips

43 jaar

7

Loraine Homminga

23 jaar

9

Francesca Klein

45 jaar

8

Jos Bex

53 jaar

11 Peggy de Bas

51 jaar

9

Els Frins

56 jaar

11 Anne Huirne

16 jaar

9

Nicole Gidding-Mortier

46 jaar

13 Lynn Kempers

10 jaar

10 Anne Bruininks

9 jaar

13 Leo Logister

46 jaar

11 Jacques Senden

71 jaar

13 Ben Paulssen

53 jaar

14 Ruud Frins

31 jaar

14 Chris Noteborn

16 jaar

16 Lenie Boessen-Heldens

52 jaar

15 Lana Dortants

12 jaar

19 Lisanne van Wersch

14 jaar

15 Ilya Nijsters

41 jaar

22 Johanna van der Weide

52 jaar

16 Fred Geilenkirchen

50 jaar

17 Henri Giesen

64 jaar

23 Maartje Vervuren

9 jaar

24 Patricia Rompen

33 jaar

17 Paul van Hameren

54 jaar

25 Wiel Lony

69 jaar

17 Evy Römkens

12 jaar

25 Bert Vanthoor

54 jaar

19 Guy Erkens

27 jaar

19 Pascal Schouteten

40 jaar

28 Roel Nieuwenhuis

9 jaar

29 Janou Homminga

21 jaar

20 Elly Quaedvlieg

60 jaar

30 Marijn Pasmans-Lony

37 jaar

20 Wytse Klomp

12 jaar

30 Jeffrey Pelzer

15 jaar

22 José Bäumler

57 jaar

22 Ger Bodelier

50 jaar

22 Sharon Hegt

46 jaar

Juli 1

René Clement

54 jaar

23 Sophie Reneerkens

64 jaar

1

Mirco Dubois

19 jaar

25 Tonny Geilenkirchen

48 jaar

2

Kyra Gidding

17 jaar

25 Jos Knip

46 jaar

2

Eric Vervuren

47 jaar

29 Audrey de Wijs

37 jaar

3

Julie van Laere

10 jaar

30 Dirk Goossens

18 jaar

3

Anne Paulssen

10 jaar

30 Richard Lavalle

47 jaar

39


Diverse uitslagen 22/2 13 82 28/2 15 32 7 29 32 34 35 1/3 49 1/3 27 28 1/3 40 47 95 129 130 7/3 8 21 72 8/3 1373 5001 8/3 1 67 153 156 1 5 53 160 163 179 180 210 214 216 228 240 293 338

40

Danikerbosloop - Geleen 10 EM rob riksen rob koopmans Wegwedstrijd - Stein 5 km bart smeets paul van hameren 10 km roy ploum herman gerards etienne beckers audrey de wijs pierre muijrers Grizzly Run 32 km rob riksen Zesuurs loop - Stein 6 uur jos lempers john haan Trailrun Brunssummerheide 10,9 km cor van haaren chris hanssen geert pouls nathalie senden peggy de bas Spa Francorchamps Run 14 km ralf janssen rob koopmans paul van hameren City-Pier-City loop Den Haag Halve Marathon john oostdijk theo wessels Selfkantlauf - Gangelt 5 km arno hanssen audrey de wijs jenny matthijsse ria ederveen-benning 10 km iwan theunissen dennis lymandt herman gerards lenie jacobs pierre muijrers iris pilich alois pilich viola conradi christiana kec cor van haaren debbie das nicolle schleijper sjo kec marianna hodinius

Prestatie

8/3

1:12:27.1 1:39:13.0 Prestatie

3 29 15/3

0:19:29 0:23:31

5 15/3 129 8012 8579 8580 12662 12663 22/3

0:36:46 0:46:59 0:48:13 0:50:46 0:51:25 Prestatie 2:52:09 Prestatie 63164,640 63086,562 Prestatie 1:04:29 1:05:22 1:11:44 1:23:41 1:23:42 Prestatie 1:02:23 1:09:42 1:16:54 Prestatie 1:36:16 1:53:07 Prestatie 0:18:19 0:26:10 0:33:06 0:33:21 0:33:58.18 0:38:45.78 0:45:07.59 0:51:35.83 0:51:47.27 0:52:35.00 0:52:36.09 0:54:32.66 0:54:42.99 0:54:45.80 0:55:28.62 0:56:07.85 0:59:07.15 1:02:43.17

1924 2760 5193 87 3441 3442 28/3 1477 135 242 29/3 2 9 45 1 2 19 6 8 9 3 13 18 39 25 39 40 27 86 21 8 9 10 14 20 46

Selfkantlauf - Gangelt Halve Marathon erik haakma paul jacobs AVON Emmacross - Heerlen 7200 m Bart Smeets Barcelona Marathon iwan theunissen michael scholten jos lempers sylvia scholten anouk haan john haan Venloop 10 km etienne beckers tanja de jong andrĂŠ roumen Halve Marathon roy ploum alois pilich iris pilich Cretes de Spa 21 km geert pouls 56,9 km jos lempers john haan Parelloop - Brunssum 500 m dunya ait mellouk daphne erens marijn winthagen 1000 m floor vervuren sica verwasch quinn latour sterre knoben jill reijnen imke hoogeboom maartje vervuren anna coervers anne paulssen john scheeren audrey reijnen yara ruysch dimphy arets milou meiland tom weegels anne bruininks 5 km rob riksen richard thomas dennis lymandt ger bodelier tim roks rik rompen

Prestatie 1:24:20.65 1:39:57.08 Prestatie 0:30:28 Prestatie 2:45:18 3:56:00 3:59:59 4:00:00 4:27:31 4:27:31 Prestatie 0:48:55 0:58:37 1:18:52 1:19:11 1:52:10 1:52:10 Prestatie 2:17:43 6:33:57 7:12:48 Prestatie 0:03:45 0:03:54 0:04:13 0:04:15 0:04:18 0:04:35 0:04:40 0:04:45 0:04:45 0:04:52 0:04:55 0:05:02 0:05:03 0:05:13 0:05:32 0:05:32 0:06:01 0:06:03 0:06:08 0:18:41 0:18:42 0:18:49 0:19:09 0:20:27 0:21:24


29/3 56 101 220 371 373 401 1 14 15 27 29 31 40 55 87 38 120 56 142 167 186 89 243 260 281 338 4/4 469 6/4 82 6/4 10 20 2 60 109 110 168 22 213

Parelloop - Brunssum niels hermans guus stauvermann andré roumen jenny matthijsse ria ederveen johanna van der weide 10 km iwan theunissen marcel van de pol erik haakma martin dumoulin bart smeets ellis jacobs loraine homminga paul jacobs peter hendrix rik rompen carmen jacobs etienne beckers rico lux jos gubbels audrey de wijs leo quaedflieg pascal schouteten pierre muijrers tanja de jong marianna hodinius 37e Int.Osterlauf Eupen 15,7 km Leo Logister Broichbachtallauf - Alsdorf 10 km Rico Lux Peter Rusmanloop - Oirsbeek 10 EM roy ploum dennis lymandt ellis jacobs paul jacobs rené clement leo quaedflieg guus stauvermann lenie jacobs marcel klein

Prestatie 0:22:00 0:24:23 0:26:05 0:30:55 0:30:56 0:31:41 0:35:00 0:38:22 0:38:23 0:39:52 0:39:55 0:40:07 0:41:53 0:43:18 0:44:35 0:45:56 0:47:08 0:48:01 0:48:40 0:49:34 0:50:41 0:50:42 0:53:57 0:55:07 0:56:47 1:01:31 Prestatie 1:35:03 Prestatie 0:48:18 Prestatie 0:58:27 1:03:03 1:04:45 1:10:23 1:16:23 1:16:34 1:21:54 1:22:48 1:34:19

11/4 16 12/4 32 12/4 2514 8092 10579 19251 30871 12/4 550 797 866 2360 18/4 2 18/4 334 18/4 15 20 19/4 13 3 4 26/4 494 756 26/4 7 24 26/4 16 48

Caubergtrail - Valkenburg 18 km ralf janssen Drutenloop Halve Marathon geert pouls Parijs Marathon jos lempers john haan paul jacobs egon verbraak lenie jacobs Rotterdam Marathon erik haakma rob riksen marcel van de pol john oostdijk Leudalloop - Heythuysen 10 km roy ploum Marathon Zeeuws Vlaanderen pierre muijrers 9e Limburgs zwaarste ultra loop 60 km jos lempers john haan DIS Familieloop - Sittard 5 km willem voragen 15 km marcel van de pol carmen jacobs Düsseldorf Marathon peter hendrix john haan Treechloop - Maastricht 11,5 km dennis lymandt rené clement City Run - Roermond 10 km bart smeets 10 EM ralf janssen

Prestatie 1:35:54 Prestatie 1:47:35 Prestatie 3:13:20 3:36:55 3:44:29 4:06:46 4:42:39 Prestatie 2:59:14 3:06:16 3:08:01 3:30:19 Prestatie 0:35:39 Prestatie 4:11:00 Prestatie 6:34:00 6:50:44 Prestatie 0:21:56 1:02:32 1:15:25 Prestatie 3:29:12 3:42:23 Prestatie 0:44:53 0:52:33 Prestatie 0:39:44 1:07:28

41


42


Chronische Achillespeesblessure (door Milou Beelen) De achillespees De achillespees is vernoemd naar Achilles, een strijder uit de Trojaanse Oorlog van de Griekse mythologie. Volgens de legende dompelde zijn moeder hem direct na zijn geboorte in de rivier de Styx, die onkwetsbaarheid gaf. Ze hield hem daarbij vast aan zij hiel die daarom wel kwetsbaar bleef. Het werd Achilles' dood; hij werd in zijn hiel geraakt door een giftige pijl. De achillespees is de gezamenlijke pees van de twee kuitspieren (soleus en gastrocnemius) en hecht aan op het hielbeen (zie figuur). Het is de dikste en sterkste pees van ons lichaam. Desondanks komt een achillespeesblessure veelvuldig voor; 14% van alle hardloopblessures betreft een blessure aan de achillespees.

Een achillespeesblessure ontstaat meestal niet acuut, maar geleidelijk. De meest voorkomende oorzaken zijn een toename van trainingsactiviteit (omvang, intensiteit, frequentie), onvoldoende herstel van een training, en een verkeerde voetafwikkeling (door gewrichtsblokkade, stijve kuitspieren, afwijkende voetvorm, verkeerd schoeisel). Klachten die bij een achillespeesblessure passen zijn pijn, stijfheid (voornamelijk bij opstaan uit bed of na lang gezeten te hebben), en eventueel zwelling en roodheid van de pees. Het is belangrijk de eerste klachten van een achillespeesblessure niet te negeren. Als je doortraint met klachten, riskeer je namelijk geleidelijke verergering van de blessure en een steeds moeilijker herstel. De ernst van een achillespeesblessure is in te delen in 5 stadia: 1. Pijn na langdurige inspanning, die na enige uren spontaan weer verdwijnt. 2. Pijn die tijdens de warming-up opkomt, tijdens de inspanning afneemt, en pas daarna weer terugkomt. 3. Pijn tijdens ĂŠn vlak na de inspanning, en ‘s ochtends bij het opstaan uit bed. De pijn verdwijnt pas na langdurige rust. 4. Hetzelfde als punt 3, inclusief prestatievermindering. 5. Constante pijn die niet meer verdwijnt, ook niet na langdurige rust.

Wat is een achillespeesblessure? Een achillespeesblessure is een typische overbelastingsblessure. Door een te hoge belasting op de pees en onvoldoende hersteltijd, ontstaat er na verloop van tijd een beschadiging van de peesvezels. Op microscopisch niveau zijn er kleine scheurtjes, en een toename van bloedvaatjes in de pees zichtbaar. Opmerkelijk is dat er geen ontstekingscellen in de pees aanwezig zijn. De oorspronkelijke term achillespeesontsteking (tendinitis) is daarom vervangen door de term 'tendinose' dat verminderde kwaliteit betekent. De blessure kan in het midden van de pees zitten, of op de aanhechting aan het hielbeen. Dit laatste heeft consequenties voor het oefenprogramma in de herstelfase.

Wat te doen bij klachten? Bij een achillespeesblessure is het belangrijk om te weten waar de klachten vandaan komen en in welk stadium de blessure zich bevindt. Bij een duidelijke oorzaak van de overbelasting en nog relatief weinig klachten (stadium 1-2), kan de sporter volstaan met een korte rustperiode en het wegnemen van de overbelastingsprikkel. Bij hevige klachten (stadium 3 en verder), en een onduidelijke oorzaak van de blessure of in het geval van een steeds terugkerende blessure, is het belangrijk om hulp te zoeken van een sportfysiotherapeut of sportarts.

43


Deze specialisten kijken namelijk niet alleen naar het beste behandelplan om van de blessure af te komen, maar ook naar de mogelijke oorzaken zodat de blessure niet terugkomt. Zoals hierboven beschreven wordt een achillespeesblessure vaak veroorzaakt door afwijkingen die leiden tot een verkeerde voetafwikkeling. De sportfysiotherapeut of sportarts kunnen deze afwijkingen in kaart brengen, en indien nodig verwijzen naar een manueel therapeut of sportpodotherapeut. Een goede voetafwikkeling is namelijk een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van het verdere behandelplan de uiteindelijke opbouw van de hardloopbelasting. Hieronder worden de onderdelen van het behandelplan verder beschreven, met extra aandacht voor het excentrische oefenprogramma. Behandeling van een achillespeesblessure De eerste stap in de behandeling van een achillespeesblessure is het verminderen van de belasting op de achillespees. Dit kan betekenen dat de omvang, intensiteit of frequentie van de looptraining moet worden verminderd (stadium 1), er een tot enkele weken looprust moet worden genomen (stadium 2, begin stadium 3), of dat er langdurige (weken tot maanden) looprust moet worden genomen (stadium 3 en hoger). In alle gevallen mag er alternatief getraind worden met zwemmen en fietsen, mits dit pijnvrij gedaan kan worden. Daarnaast is het belangrijk om de belastbaarheid van de pees te vergroten. Dit kan het beste gedaan worden door een excentrisch oefenprogramma. Excentrisch trainen betekent het aanspannen van de betreffende spier en pees terwijl deze in lengte toenemen. Hieronder staat uitgelegd hoe de excentrische oefeningen voor de achillespees moeten worden uitgevoerd. Omdat de achillespees de gezamenlijke pees van de twee kuitspieren is, moet de oefening zowel met gestrekte knie (voor de gastrocnemius

44

spier) als gebogen knie (voor de soleus spier) worden uitgevoerd (zie foto's). Daarnaast is het belangrijk om bij klachten ter hoogte van de aanhechting van de pees op het hielbeen, de oefening tot horizontale voetstand uit te voeren en de hak niet verder te laten zakken. Naast bovenstaande interventies kan het nodig zijn om tijdelijk een hakverhoging te dragen (met name belangrijk bij continue rekpijn op de pees), of een nachtspalk te dragen (in het geval van langdurige ochtendstijfheid in de pees). Laat u hierin adviseren door de sportarts, sportpodotherapeut of sportfysiotherapeut. Het nemen van ontstekingsremmende medicijnen zoals ibuprofen heeft over het algemeen weinig zin omdat een achillespeesblessure geen ontsteking is, maar een beschadiging van het peesweefsel. Het nemen van ontstekingsremmers werkt hoogstens pijnstillend, maar daarin schuilt juist ook weer het gevaar van overbelasting. Andere behandelmogelijkheden zijn koelen, het nemen van wisselbaden, of massage om de doorbloeding van de pees te stimuleren. Maar er is geen duidelijk wetenschappelijk bewijs dat dit ook echt helpt. De belangrijkste pijlers van de behandeling blijven een goede voetafwikkeling, vermindering van de belasting en het verhogen van de belastbaarheid d.m.v. excentrische oefeningen. Excentrisch oefenprogramma: De bedoeling is om op een kleine verhoging (bijv. traptrede) met beide benen op de tenen te gaan staan, vanuit daar op een been komen staan, en op dat been in 5 seconden de hak rustig te laten zakken. Bij pijnklachten in het midden van de pees mag je met de hak wat doorzakken, bij pijn thv de aanhechting van de pees aan de hak mag dit niet! Belangrijk is om daarna weer met twee benen op de tenen te komen staan.


De excentrische aanspanning van de kuitspier en achillespees vindt plaats tijdens het langzaam laten zakken van de hak. Het is dan ook dit gedeelte van de oefening dat zowel met gebogen als gestrekte knie moet worden uitgevoerd om zowel de gastrocnemius als soleus spier te trainen. De opbouw van het oefenprogramma ziet er als volgt uit: Doe 2x daags ('s ochtends en 's avonds) 3 setjes van 10 herhalingen met zowel gestrekte als gebogen knie (dus 6x10 in totaal). Als pauze kun je een minuut wachten, of het andere been trainen. Er mag tijdens de oefening lichte pijn gevoeld worden, daarna moet de pijn echter weer meteen afnemen.

rug of borst draagt (bijvoorbeeld lege frisdrankflessen met water vullen). Begin met 2 kg en bouw dat uit tot ongeveer 10 kg. De hardloopbelasting kan pas worden opgebouwd als de oefeningen pijnvrij met 5-10 kg extra gewicht kunnen worden uitgevoerd, afhankelijk van je lichaamsgewicht. Over het algemeen duurt het enkele maanden voordat deze fase is bereikt en de pees weer volledig belastbaar is. Bouw daarna het hardlopen volgens een start-to-run schema weer heel voorzichtig op. Milou Beelen, sportarts

Als dit na een tot enkele weken goed gaat mag de belasting verhoogd worden door 15 i.p.v. 10 herhalingen uit te voeren. Als dat na verloop van tijd goed gaat kan de belasting verder verhoogd worden door de toevoeging van gewicht dat u in een rugzakje op

45


Jeugdpagina

Samenloop voor Hoop Samenloop voor Hoop is een 24 uur durend wandelevenement dat georganiseerd wordt onder auspiciën van het KWF. Een comité van vrijwilligers tekent voor de organisatie in Landgraaf. Het doel van dit evenement is tweeledig: enerzijds wordt er geld ingezameld, waarmee het onderzoek naar de bestrijding van kanker wordt gesteund. Een belangrijk gedeelte van het ingezamelde bedrag tijdens de Samenloop in Landgraaf wordt besteed aan onderzoek in eigen provincie. Hiertoe is een project in het Academisch Ziekenhuis Maastricht geadopteerd door de organisatie. Het tweede doel is: het steunen van de survivors, mensen die kanker overwonnen hebben of er nog tegen vechten. Hen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. De Samenloop voor Hoop Landgraaf 2015 vindt plaats op 20 en 21 juni a.s. Het evenement begint op zaterdag om 13.00 uur met de Openingsceremonie. Aansluitend lopen de survivors de openingsronde en sluiten de deelnemende teams aan. De samenloop voor Hoop Landgraaf vindt plaats op Park ter Waerden, Sportlaan te Landgraaf. Als vereniging STB willen wij geld inzamelen voor dit evenement. Dit willen we doen in de

46

vorm van een sponsorloop. Op woensdag 3 juni a.s. is er in plaats van de training een sponsorloop. Dit houdt in dat de pupillen en de junioren dan zoveel mogelijk rondjes gaan rennen ( of bij vermoeidheid wandelen) op de baan tegen een vergoeding. Dat betekent dat de kinderen vanaf vandaag zoveel mogelijk

sponsoren moeten zien te overtuigen om een bepaald bedrag te doneren aan het goede doel. Doneren kan op 2 manieren: men kan een vast bedrag doneren of men kan een bedrag per rondje doneren, waardoor de kinderen gemotiveerd worden om zoveel mogelijk rondjes te rennen. De sponsorloop vindt plaats op 3 juni a.s. op de atletiekbaan van 18.30 – 19.30 uur. Het zou


natuurlijk hartstikke fijn zijn als er ook wat ouders/opa’s/oma’s/vrienden langs de baan staan om de kinderen aan te moedigen. Dus iedereen is van harte welkom om rondjes te tellen en/of om kinderen aan te moedigen. Wie op welke manier sponsort, wordt ingevuld op bijgaand formulier dat hiervoor is gemaakt. De kinderen nemen het ingevulde formulier woensdag 3 juni mee naar de sponsorloop, zodat we na afloop kunnen invullen hoeveel rondjes het kind heeft gerend. Vervolgens zorgen alle kinderen ervoor dat het formulier én het geld ingeleverd worden op woensdag 10 juni a.s. bij Dagmar of Ingrid.

Aanvullend hierop willen we de kinderen de gelegenheid geven om op de dag van de Samenloop voor Hoop zelf, zaterdag 20 juni, een uur mee te lopen met de kinderronde. Deze is van 15.00 – 16.00 uur. Dat houdt in dat de kinderen dan een uur lang rondjes wandelen op de baan, onder begeleiding van de trainers. Mocht uw kind hieraan mee willen doen dan kan het zich inschrijven t/m woensdag 29 april a.s. via de mail bij Dagmar of Ingrid (r.hoogeboom1@kpnplanet.nl of ingrid.ploumen@gmail.com). Wij hopen op uw medewerking en mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag.

Hallo allemaal, Mijn naam is Jorn Scheeren en ik ben 10 jaar. Ik ben nu 1 jaar lid van STB en zit bij de A-pupillen. Het leukste onderdeel vind ik hoogspringen. Ik heb ook al 2 wedstrijden gelopen: De Kapellerbosloop en de Parelloop. Dat vond ik leuk om te doen. Ik heb ook nog andere hobby’s: drummen en skiën. Ik heb al 3 jaar drumles op de muziekschool en ik ski al vanaf mijn 4e jaar. Elk jaar gaan we met een bus met 60 ‘jekke’ op wintersport. Ik woon op het Jagerspad samen met mijn vader, moeder en zus Evie. Ik geef het estafettestokje door aan Olivier. Groetjes, Jorn

47


48


STB Clubblad 2015 nr 2  
Advertisement