Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 30 maart 2015 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 15 april 2015 Het volgende clubblad verschijnt in mei 2015

Verenigingsgegevens ............................................................................... 2 Contributie en lidmaatschap 2015........................................................... 3 Aktiviteitenkalender 2015........................................................................ 3 Weekschema STB trainingen 2015 .......................................................... 4 Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) ....................................... 5 Toiletmanagement (door Erik Haakma)................................................... 6 Het persoonlijke doel van Rob Koopmans ............................................... 8 Neem de benen weer van start (door Herman Gerards) .......................11 Vrouwen bij STB (door Esther en Ria) ....................................................12 STB Treintjes (door Marcel Klein) ..........................................................17 Trainen met behulp van hartslagzones (door Milou Beelen) ................19 Samenloop voor Hoop (door Iris Pilich) .................................................23 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .......................................................23 Effect van Marathon op lichaam (door Peter Hendrix) .........................26 Baksteen door het venster… ..................................................................28 Hollen op de Heerbaan (door Iwan Theunissen) ...................................30 Verjaardagskalender ..............................................................................33 Hoe kom je de winter door…? (door Roy Ploum) ..................................35 De STB MiLa-groep (door Marcel Coerver) ...........................................37 Agenda en notulen Algemene Ledenvergadering (door Vicky Teeken) ..................................................................................................38 Diverse uitslagen ....................................................................................44 Jeugdpagina ...........................................................................................49


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@online.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : ledenadmin@stblandgraaf.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2015 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,45

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,95 (wordt afgedragen aan de Atletiekunie) per jaar:

€ 74,70

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 25,72

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,45

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,75 € 9,95

LET OP: NIEUW EMAIL ADRES LEDENADMINISTRATIE PER 1/1/2015 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk, via de STB-site of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken. Dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2015 11 april 17 mei 28 juni 4 juli 10 juli 30 augustus 20 september 27 september 25 oktober 6 december

Zaterdag Zondag Zondag Zaterdag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag

Zuid Limburgse Baan Competie 36e Mayk van Beek Heideloop 31e Vaals-Venlo estafette 3e Athletics Champs 6e Meander-Mondo Verde loop Locatietraining 6e Biesloop STB Clubdag Locatietraining 32e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop

3


Weekschema STB trainingen 2015 Senioren en Jeugd Dag

Locatie Kwartaal

Tijdstip

1

Ma

Wo

Do

Vr Za Zo

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

ter Waerden

18:30

ter Waerden

19:00

Sportzaal Hoefveld

MG

CP

CP

Training

Tempo

Duur

Begeleiders

4

18:30

18:30

Di

2

10 kmh

Junioren (sprint / sprint- of hoogspringen) Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren.

Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen MG willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

1:30

Frank Eisenga Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Glenn Gentle

1:00

Marjo Moonen

1:00

1:15

18:30

ter Waerden

Neem de benen 2015 (21 feb – 16 mei)

1:00

18:30

ter Waerden

Baan/interval/fartlek voor recreanten

19:00

ter Waerden

Junioren (sprint, horden, springen)

1:30

19:00

ter Waerden

MiLa-groep

1:30

9 kmh

1:00

Jos Bex Ger Bodelier Marcel Coerver Wiel Frins Richard Thomas. Theo Schmeits Cor van Haaren Sibille Waszkiewicz Jeugdtrainers

18:30

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Marcel Coerver Frank Eisenga Herman Gerards Leo Quaedflieg René Homminga Saskia Rademakers Cor van Haaren Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden Ger Bodelier Leo Quaedflieg Richard Thomas

1:30

Jeugdtrainers

1:30

Marcel Coerver

18:30

TW

CP

CP

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

10 kmh

1:00

18:30

TW

CP

CP

TW Rustige duurloop voor beginnende lopers (m/v).

9 kmh

1:00

18:30

ter Waerden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Neem de benen 2015 (21 feb – 16 mei) Junioren (sprint en horden)

19:00

ter Waerden

MiLa-groep

18:30

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

Vrije training

09:00

ter Waerden

Neem de benen 2015 (21 feb – 16 mei)

1:00

Leo Quaedflieg

10:00

ter Waerden

Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

10:00

Cooperbaan

1:00

Richard Thomas

8:30

Cooperbaan

Mila-groep Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

1:15

Theo Schmeits

11 kmh

Kwartaal 1 : 1 januari – 29 maart / Kwartaal 2 : 30 maart – 28 juni / Kwartaal 3 : 29 juni – 27 september / Kwartaal 4 : 28 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

4


Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) Het nieuwe jaar gaat al de 3e maand in en het weer lijkt al een beetje op voorjaar. Toch kan het, ondanks het mooie zonnetje, nog verraderlijk koud zijn. Na een donderdagavondtraining is het lekker warm en gezellig napraten Bei d'r Joep. Onder het genot van een kopje thee of een wel verdient biertje hoor je daar de uiteenlopende hobby's die de stb-ers er nog meer op na houden. Mountainbiken, stijle wandklimmen, abseilen, wandelroutes uitzetten maar ook rijfkoeken bakken en bier brouwen. Inspirerende verhalen. Maar STB en daarmee verbonden hardlopen/atletiek blijft steeds weer de verbindende factor. Neem de benen 2015 gaat 21 februari starten onder begeleiding van Leo Quaedflieg, Theo Schmeits en Wim van der Linden. Ik wil dan ook de starters heel veel loop plezier wensen. Onze Heideloop op 17 mei is hun doel. Op 20/21 juni gaat Samenloop voor hoop weer op onze atletiekbaan van start om zo veel mogelijk geld op te halen voor de kankerbestrijding. Inschrijven kan via de site van Samenloop voor hoop. De jeugd van STB zit ook niet stil. De junioren van STB hebben, in voorbereiding op de competitie een aantal wedstrijden bezocht om eens te proeven aan een Nederlands Kampioenschap of om wedstrijd ervaring op te doen. Ze bezochten in december een indoor wedstrijd in Amsterdam en zijn 18 januari en 22 februari met de trein naar Dortmund geweest voor een indoor wedstrijd met verschillende onderdelen. De mila groep (middellange afstand) bezocht 18 januari het Nederlands kampioenschap Cross in Kerkrade. Ik was zelf aanwezig bij deze cross wedstrijd. Met bewondering heb ik gekeken naar deze snelle, soepele maar vooral krachtige atleten uit het hele land. Zij hebben een vorm om van te dromen. Ongetwijfeld is daar discipline, hard en consequent trainen aan vooraf

gegaan. Ook zag ik een aantal bijzondere stbers als parcourwachters, die kom je ook overal tegen. Mooi mannen! De pupillen hebben een indoor Atletic Champs bezocht op 28 februari in Roermond waar een paar atleten voor het eerst deelnamen aan een echte wedstrijd. De serieuze blik van de zenuwen maakte al snel plaats voor rode enthousiaste gezichten. De wedstrijd organisatie is al druk bezig met de voorbereiding voor de open baanwedstrijd van het Zuid-Limburgsbaancirquit van 11 april voor de junioren en senioren. Dit is een reeks van 4 wedstrijden. De andere wedstrijden uit de reeks zijn: 16 mei bij AVON (Heerlen), 11 juli bij Unitas (Sittard) en de finale 5 september bij Achillustop (Kerkrade). Al deze wedstrijden vinden plaats vanaf 16 uur tot ongeveer 21 uur. In de zomer gaan wij bij STB ook weer de Athletics Champs op 4 juli organiseren. Dit is een reeks van van 4 wedstrijden. De andere wedstrijddagen zijn 12 april AVON (Heerlen), 17 mei Unitas (Sittard) en de finale 13 september a.v. Weert. We hopen ook dit jaar weer op hulp van vrijwilligers. Maar natuurlijk gaan de junioren ook naar de competitie. De C/D junioren starten op 18 april dan op 30 mei en op 20 juni. De lokaties moeten nog vastgelegd worden. De A/B junioren samen met senioren vormen een team en starten op 19 april dan op 3 mei en tot slot 7 juni. Ook hier moeten de lokaties nog bepaald worden. Al met al een druk programma waarin iedereen kan laten zien welke progressie hij/zij heeft door gemaakt. Ik wens iedereen heel veel succes en vergeet ook niet te genieten. Tot slot wil ik iedereen van harte uitnodigen om naar de algemene ledenvergadering te komen op 13 maart om 19:30 uur Bei d’r Joep. De notulen en agenda vind je verder in dit blad.

5


Toiletmanagement (door Erik Haakma) De noodzaak van Toiletmanagement, het recept voor een goede wedstrijd. Toiletmanagement. Het Establetje heeft volgens mij een primeur. Een wezenlijk onderdeel van een goede voorbereiding is aandacht voor het doorloopproces in het lichaam van hetgeen wij voeding noemen. Focussen op de inname van koolhydraten, slechte maar lekkere vetten en eiwitten heeft geen zin zonder een goed aanstuurproces van de vertering. Maandenlange voorbereiding op dat ene hoogtepunt kan zomaar teniet worden gedaan door een verkeerd afgesteld toiletmanagement. Je hebt de maaltijden vanaf drie dagen voor de wedstrijd, volgens een vast stramien ingepland zodat je, uitgaande van een gemiddelde verteringstijd bijna zeker weet dat je thuis nog naar de wc kunt en niet meer denk te hoeven op het moment dat het startschot angstwekkend dichtbij komt. Maar…. de tuut chips, japanse mix of de overheerlijke toastjes van de avond ervoor gooien roet in het eten. Dan…..vlak voor de wedstrijd moet je toch nog (erg, heel erg of beetje erg) naar het toilet. Getverderrie, je bent niet de enige en voor je het weet sta je te stressen in een rij m/v (meestal gesplitst). De rij heeft op zich wel een functie. Hoe dichterbij je komt hoe meer de chemische processen en verbindingen zich laten gelden: het stinkt nogal. Een lange rij dus, heeft ook een voordeel. Je neus en de rest van de zintuigbanen richting je stankbewustzijnsplek, wennen er langzaam aan. Het allerergste is overigens, dat als je eenmaal aan de beurt bent, het papier op is.

6

Een ietsiepietse nog meer erg is als je je handschoenen per ongeluk in het toilet laat vallen. Mij is dat gebeurd tijdens de Peter Rusmanloop van volgens mij 2012. Vervelend koud toen en verdorie handschoenen in het toilet. Wat nu? Ik heb toch maar gekozen voor de koude handen, Een STB-er met veel wedstrijdervaring in obscure oorden heeft mij een keer een wezenlijke tip gegeven aangaande het toiletmanagement. Altijd zelf papier meenemen. Om privacy overwegingen verbaster ik zijn naam. Los Jempers is van alle markten thuis. In 2012 was ik met hem naar de Puntbrugmarathon ergens in het hoge Noorden. Er konden maximal 25 personen meedoen; een exclusieve gelegenheid dus maar helaas geen toilet. Vlak voor het startschot togen Los’ en ik met zijn papier het Puntbruggerwoud in. Een andere ontzettende goede oplossing had hij tijdens de Vise marathon van 2014. Los’ had ergens vandaan een papieren operatiejas gekocht (?).In afwachting van het startschot trekt hij die bij frisse omstandigheden aan. In 2014 midden op de markt in Vise op het Belsj, stonden van die WC-containers (open rioolachtige hokken) en natuurlijk was het papier al heel lang op. Los’ was ongelooflijk sociaal en kameraadschappelijk en scheurde zijn jas in reepjes om alle behoeftigen (ongeacht hun religie en nationaliteit, kom daar nog maar eens om) van papier te voorzien. Ik heb toen slecht gelopen, maar dat lag aan de tegenwind ter lengte van zo’n 20 km en niet aan het toiletmanagement. De kers op de taart van


toiletmanagement zijn de toiletten van de organisatie van dienst. Mijn top 3 (Benelux): Op plaats 3 (brons): De toiletten in het NK wedstrijdvak van de Amsterdam Marathon 2014. In het voorste afgeschermde vak stonden voor de toppers wel drie joenits. Kleine rij en exclusief met voldoende papier. Prachtig. Nummer 2 (zilover): Bij de halve van Ell kun je natuurlijk naar de toiletten in café zaal de Praire maar …..even verderop voorbij de start, in de doucheruimtes van de plaatselijke FC zijn wel drie wc’s waar je solo van gebruik kunt maken. Ell is dan ook een van mijn favoriete loopjes. Ik loop er bijna altijd goed. Nummer 1 (goud!) staat in Belgie. De LPM-loop in Genk, dit jaar op 8 februari. Ik had dit jaar weer zo’n zin in deze wedstrijd. Tussen het klussen door, ivm schoonmoedersverhuizing, reisde ik naar Genk. De Louis Persoons Memorial stond op het programma. Een typische leuke en mooie Belgische loop. Als je op www zoekt, zie je een drukke website waar de webmeneer of mevrouw helemaal los is gegaan. Het lijkt erop dat wel vier openingspagina’s opelkaar zijn geplakt. Het ultieme fijne van deze wedstrijd is, los van het mooie parcoers en prettige organisatie, ik daar een mooi, ruim en schoon toilet heb ontdekt. Vlak voor de wedstrijd zie je in de recreatiezaal de rij al aangroeien maar ik heb in een belendend pand een pareltje van een toilet ontdekt. In de sporthal is een goed geoutilleerd toilet (eerlijke gezegd wel een invalidentoilet….) ontdekt met papier in overvloed, schoon, voldoende houvast, plankjes waar je iets op kunt leggen, Fantastisch.

Moraal van het verhaal. Als je je voorbereid op een wedstrijd en zelfs hebt geoefend op de reactietijd na het startschot; check je toiletmanagement. Ik stel voor dat de trainers van STB een speciale aantekening moeten kunnen krijgen. Een gat-in-de-markt! Met mijn marathonvoorbereiding gaat het overigens prima. Waarschijnlijk piek ik weer te vroeg maar ben wel in het gelukkige bezit van twee potentiele meelopers Rob R en Marcel v.d.P die van plan zijn in de buurt te komen van de ca. 180 minuten (ik geloof dat Marcel in termen denkt van 175 minuten exclusief spreektijd ;-). Ik hou u op de hoogte.

Uw trouwe redacteur en fantaseur over nieuwerwetse dingen en mooie M’ s Erik Haakma.

7


Het persoonlijke doel van Rob Koopmans ‘Pling’, een mailtje, van Anke Linssen STB. Of ik het leuk zou vinden om een stukje te schrijven voor ons clubblad? Natuurlijk! Maar waar moet ik beginnen? Rob Koopmans Ik ben 28 jaar, getrouwd met Denise Janssen en vader van twee dochters, Lot (4 jaar) en Anne (9 maanden). Opgegroeid in Stein en sinds zeven jaar de oversteek gemaakt van de Westelijke Mijnstreek naar de oostkant van onze provincie. Al van jongs af ben ik begaan met sport in de vorm van judo, en in de ‘puber’- tijd ben ik begonnen met fietsen. Eerst op de mountainbike en later ook nog op de racefiets. Tijdens mijn periode in militaire dienst heb ik voor het eerst hardloopschoenen aangeschaft, omdat ze zo comfortabel zitten wanneer je in het weekend aan het herstellen bent van de blaren, en later kwam ik erachter dat ze ook prima voldoen om mee te rennen. Harlopen kon je het namelijk nog niet echt noemen.. Ik merkte dat ik het leuk vond, maar een schema was alleen voor de ‘echte’. Tot een poosje geleden trok ik af en toe eens de ‘stoute’ schoenen aan (what’s in a word..) en ging ik rennen, eerst een klein rondje, later al een half uurtje of totdat ik ergens last van kreeg. Meestal hield ik dat een paar weken weken vol, soms een paar dagen achter elkaar, maar dan weer enkele maanden niet. Eigenlijk zonder doelstelling en wellicht daarom ook met weinig resultaat.

8

STB Totdat mijn zwager Ralf Janssen op een dag tegen me zei; ‘Waarom kom je niet bij STB lopen, ik ben ook onlangs lid geworden’. ‘Het is een goede stok achter de deur en het kost niet veel’. Vooral dat laatste hoorde ik eerlijk gezegd in eerste instantie. Waarom zou je namelijk geld betalen voor een vereniging, terwijl je ook ‘gratis’ kunt rondrennen? (Hier kom ik later op terug..) Zo gezegd, zo gedaan. Met de overtuigingskracht van Ralf, en een slecht gevoel over het resultaat van de Avon Kerstcross op zak ben ik dan toch maar eens meegegaan op een koude donderdagavond. Daar stond een gezellige, afgetrainde club mensen op een blauwe trainingsbaan, die nota bene een straat verwijderd lag van het adres waar ik een jaar gewoond had. Ik mocht van ene Wim (die stem komt me toch bekend voor?!) aansluiten bij de looptraining, gegeven door ene Leo Q. die nog in opleiding was. Ik was benieuwd of ik de hele training kon meedoen, mijn conditie was niet slecht, maar de club was duidelijk in goede vorm. Het was een stevige training, echter gedurende de training werd mij duidelijk dat alle mensen die er die avond waren, ontzettend gemotiveerd waren en passie hadden voor het hardlopen op elk niveau. Ik vond het gezellig, en ik zag er wel een uitdaging in. De Euro’s Samen met Ralf heb ik de eerste weken een aantal trainingen meegedaan op de dinsdag-


en donderdagavond. Al snel had ik de smaak te pakken, ik begon de mensen beter te leren kennen; Wim, Herman, Leo, een aantal snelle dames die me keer op keer voorbij liepen (en lopen) en het ‘groepje’ waarmee ik meestal samen liep. Het kostte me na de eerste weken trainen dan ook weinig moeite om de jaarlijkse contributie over te maken. Je krijgt er namelijk een heleboel voor terug: een goede trainingslocatie, gratis trainingsadvies, sociale contacten en bovendien een goede conditie! Tot zover de reclame.

had ik er wel heel veel zin in. Het zonnetje scheen, de gezonde druk was er dus we konden van start. Zoals gewoonlijk raakten we elkaar bij de start gelijk kwijt, om elkaar na een aantal kilometers weer mopperend te begroeten. Al samen lopend zat de vaart er goed in en raakte je niet uitgekeken op de prachtige omgeving. Berg na berg werd verorbert, om vervolgens een aantal uurtjes later dan toch moe maar voldaan over de finish in La Roche te komen. Missie volbracht, Ralf kon weer iets nieuws gaan bedenken voor 2015.

Een jaar verder Inmiddels is er ruim een jaar voorbij en merk ik duidelijk dat mijn conditie erop vooruit gegaan is. Ook heb ik een betere regelmaat gekregen in het kilometers maken. Ik loop regelmatig een wedstijdje op zondag en af en toe pik ik de regionale trailruns in de omgeving mee. Wel merk ik dat liever langere afstanden loop, dan het korte, snelle werk. Gek genoeg heb ik nog niet de neiging om een marathon te lopen? Misschien, of wellicht, komt dit als ik de 30 gepasseerd bent?

2015 en 2016 Voor Juni dit jaar staat de Salomon Zugspitz Trail op de agenda, het grootste hardloopevenement van Duitsland. We hebben ons ingeschreven voor de Basetrail XL. Stiekem toch weer iets meer kilometers. Zesendertig kilometers lang van het uitzicht genieten in de bergen.. om vervolgens weer een nieuw doel te stellen voor 2016.

Mijn (jaarlijks) Doel Elk jaar zorgt mijn eerdergenoemde zwager Ralf ervoor dat we minimaal één sportieve uitdaging hebben elders in Europa. Je zou kunnen zeggen dat dat dan mijn persoonlijk doel is, denk ik? Het beklimmen van de Mont Ventoux, mountainbiken in de Dolomieten, of, zoals afgelopen jaar mijn eerste (lange) trailrun. De Trail des Fantomes, volgens hem een goed idee want deze stond in de boeken als de zwaarste trailrun van Belgie. Zevenentwintig kilomter dwars door de Belgische Ardennnen. Twee keer de rivier oversteken, 1500 hoogtemeters, voor mij een aardige uitdaging. De middag was aangebroken en stiekem

En nee, nog geen marathon... Wel hebben we onlangs een avond bezocht van The European Outdoor Filmtour, een aanrader, zeker even googlen! Dus wie weet wat mijn doel voor volgend jaar gaat worden....

9


10


Neem de benen weer van start (door Herman Gerards) Op zaterdag 21 februari gingen weer 17 beginnende hardloopsters- en lopers van start op onze atletiekaccommodatie. Met de formule om in een tijdsbestek van 12 weken voorbereid te worden op hun eerste gemeenschappelijke doel, de 3 km wedstrijd bij de Heideloop, zullen zij onder de bezielende leiding van Leo Quaedflieg hierop worden voorbereid. Bijgestaan door Theo Schmeits en Wim van der Linden die de door de weekse trainingen van deze groep zullen begeleiden. Na de successen van de afgelopen twee jaren onder leiding van Cor van Haaren en Sibille Waszkiewicz, zal ook deze nieuwe groep dus weer stap-voor-stap worden begeleid.

Op de informatieavond, welke in januari, werd gehouden konden wij reeds kennismaken met de nieuwkomers. Wij heten hen dan ook van harte welkom. Tijdens de informatiebijeenkomst werden de deelnemers ge誰nformeerd over STB door Iris Pilich. Aansluitend werd de trainingsaanpak en het 12 weken schema door Leo Quaedflieg gepresenteerd. Milou Beelen van het Sport Medisch Centrum Zuid-Limburg hield vervolgens een presentatie over de sportmedische aspecten van hardlopen en duursporten. Wij wensen alle deelnemers alvast heel veel succes en vooral ook plezier bij onze vereniging.

11


Vrouwen bij STB (door Esther en Ria) Hallo allemaal, ik ben Esther, 43 jaar oud, getrouwd met Ernest en moeder van drie zonen: Robin (16), Tom (14) en Sem (11). Nadat ik mijn kinderen heb gekregen ben ik gestopt met mijn beroep als maatschappelijk werkster. Nu ben ik sinds 13 jaar eigenaresse van een pedicuresalon en nagelstudio.

De datum waarop ik bij STB ben begonnen met hardlopen zal ik niet gauw vergeten: 19 augustus 2014 was mijn 20e trouwdag! Wat was ik nerveus. Zou ik wel meekomen met de groep en hoe zouden de mensen bij STB zijn? Achteraf kan ik zeggen dat ik geen betere vereniging had kunnen uitzoeken. Top trainers en leuke leden die onmiddelijk interesse toonden in mijn persoon. Als een hijgend hert begon ik aan mijn eerste kilometers. Vol bewondering keek ik naar de meer ervaren hardlopers.

12

Voor mij was dit de stimulans om drie keer in de week te gaan trainen. Tweemaal per week op de baan en eenmaal per week een duurloopje op de hei. Mijn buurvrouw Els Frins, wel bekend bij STB, is mijn renmaatje geworden. Door haar jarenlange hardloopervaring boekte ik al gauw vooruitgang. Als ik het moeilijk kreeg tijdens een training, zei ze: 'Esther, nog even. Als we de heuvel op zijn krijg je een toetje....dan gaat het weer heuvel af en kan je weer op adem komen'. Ik bleef maar stug achter haar aan rennen en dat wierp z'n vruchten af. In combinatie met de baantrainingen kan ik met enige trots zeggen, dat ik in vier maanden tijd het voor elkaar heb gekregen om 10 km hard te lopen in ongeveer een uur en acht minuten. Helaas heb ik in december tijdens een funrun mijn eerste kuitblessure opgelopen. Niet leuk, maar ook een signaal van het lichaam dat ik voorzichtig moet zijn. Helaas ben ik niet meer piepjong en is het lang geleden dat ik gesport heb. In mijn 'jonge' jaren heb ik wel altijd aan sport (turnen, paardrijden, judo en jiu jitsu) gedaan. Echter door de drukte van studie, werk en de opvoeding van de kinderen ben ik gestopt met sporten. Zo'n drie jaar geleden ging bij mij de knop om. Ik zat niet goed in mijn vel. Letterlijk omdat ik veel te zwaar was en figuurlijk door ingrijpende familieomstandigheden. Helaas is mijn broer in 2006 verongelukt tijdens een training met zijn renfiets. Ik was zo trots dat hij zich zo kon toeleggen op de wielersport. Hij was ook diegene die mij er vaak op wees dat ik te zwaar was. Vond ik natuurlijk niet leuk, maar hij had wel gelijk. Na zijn overlijden begon er iets aan mij te knagen en hoorde ik steeds zijn commentaar in mijn achterhoofd. Uiteindelijk ben ik door de combinatie van sporten (skiĂŤn en snowboarden) en lijnen 18 kg afgevallen. De voorgenoemde sporten deden echter niet genoeg voor mijn conditie. Daarom ben ik afgelopen zomer tijdens de vakantie begonnen met hardlopen. En ik kan jullie zeggen...ik heb mijn passie gevonden!


Maar wie had ooit kunnen denken dat mijn moeder (69) ook door het hardloopvirus aangestoken zou worden? Tijdens mijn allereerste training kwam ze kijken en tijdens de tweede training stond ze zelf op de baan! Ze doet het hartstikke goed! Mijn doel is om (ooit) een halve marathon te doen. Mijn stimulans hiervoor is mijn vader. Hij was een sportman in hart en nieren. Helaas heeft hij de afgelopen jaren verschrikkelijke tegenslagen gehad. Om niet te zeer in detail te gaan wil ik alleen noemen dat hij o.a. de ziekte van Parkinson heeft. Tegen de tijd dat ik klaar ben voor de halve marathon wil ik het Parkinsonfonds onder de aandacht brengen.

heb ik nog gewerkt in Vaals en 26 jaar in Kerkrade op het Oranjeplein. Ik heb een aantal studies gevolgd, begon met MBO-SD, daarna Hbo-MW en heb in mijn werk als manager, vroeger heette dit leidinggevende, veel bijscholing gehad omtrent verschillende ziektebeelden, leidinggeven, managment etc. Er was altijd weer iets nieuws waarvoor je een kursus moest volgen. Het was een mooie tijd. Maar aan alles komt een einde, en in 2005 kwam de Vut eraan. Gelukkig had ik hobby’s meer dan genoeg. Kleding naaien, borduren, fantasiepoppen maken, altijd lekker bezig.

Zoals jullie inmiddels wel begrepen hebben doet het hardlopen veel met me. Ik heb niet alleen leuke mensen leren kennen maar het doet wonderen voor mijn lichaam en geest. Tijdens het hardlopen kan ik echt 'afschakelen'. Ik ben natuurlijk nog maar een beginner maar ook een 'blijvertje'!

Hallo STB-vrienden, Onlangs werd ik gevraagd een stukje over mijzelf te schrijven voor ’t eSTaBletje. Oei!! Het is er nu dan toch van gekomen en hier mijn verhaal. Ik ben Ria Ederveen-Benning, getrouwd met Hans Ederveen in december 1965, dus……..dit jaar 50 jaar getrouwd, als de gezondheid of moet ik zeggen, het ziek zijn het toelaten. In 1966 kreeg ik mijn eerste kindje, een jongentje, Maurice. Bijna vijf jaar later mijn tweede kindje, een meisje, Esther. En door deze twee heb ik nu ook nog vijf prachtige kleinzonen. Mijn “jongentjes” noem ik ze ook al zijn ze bijna 1.90 lang en maat 46/47 in de schoenen Hoe gelukkig kan je zijn! Toen zij beiden naar de lagere school gingen, waar Esther in klas drie les kreeg van meester Wim van der Linden, ben ik gestart met werken bij de Gezinszorg in Brunssum. Hierna

Stijldansen drie keer per week, dan met Esther naar een disco-class , moderne dans, fietsen, stevig wandelen twee uur per dag samen met mijn man Hans. Motorrijden was een passie, een lichte motor had ik al snel ingeruild voor een zwaardere, van 750 naar een Honda Shadow 1100, iedere dag ermee naar mijn werk, in het weekend tourtochten met de Motorclub. Heerlijk! Helaas kwam er al heel snel een einde aan veel leuke dingen, mijn man werd ziek.

13


14


Hartinfarct,herseninfarcten, een zeldzame stollingsziekte, een hartstilstand, Parkinson en of dit niet genoeg was sinds een half jaar lymfeklier leukemie en sinds kort een kwaadaardige tumor. Behandeling bijna niet mogelijk door de stollings ziekte. De loopschoenen werden een rollator,de fiets werd een fiets met drie wielen. Sportman in hart en nieren, Esther heeft het niet van een vreemde, moet alles inleveren. 24 uur mantelzorg per dag lever ik op dit moment en is soms best zwaar. Daarom ben ik blij dat ik toch naar de STB ben gegaan. Een mens heeft ook iets voor zichzelf nodig, al vind ik het vaak moeilijk om te gaan. Op 23 september 2006 is mijn zoon, en Esther haar “grote” broer verongelukt tijdens een trainingsrit met zijn racefiets 24 sept. is hij overleden 27 sept. Zou hij 40 jaar zijn geworden. Fietsen was zijn grote passie,reed op 10 jarige leeftijd zijn eerste wedstrijd en dit deed hij nog steeds. Hoe zwaar kan je leven zijn!

Gelukkig heb ik een dochter die mij overal mee naar toe sleept, zelfs naar de STB. Zij wilde gaan hardlopen en zei: ”mam, ga mee”. Ja zei ik, kijken. De eerste die wij bij de baan tegen kwamen was Sybille. Waar zijn jouw schoenen vroeg ze. In de kast zei ik, maar had er helemaal geen. Ik vond het zelf gek iemand van mijn leeftijd die begint met hardlopen, toch gedaan en ik vind het helemaal geweldig. Mijn hoofd leeg maken, nieuwe kontakten en een lijf dat mij gelukkig niet in de steek laat. Moet alleen op mijn hartslag letten maar voor de rest: rennen!! Dank aan de trainers en de sporters die mij niet het gevoel hebben gegeven dat ze het raar vinden. Dank aan mijn meisje Esther die mij overal doorheen sleept en meeneemt Tot de volgende training,dan ben ik er weer! Groetjes, Ria.

Algemene Ledenvergadering 2015

Het bestuur van S.T.B. Landgraaf wil jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 13 maart a.s. om 19.30 uur Bei d’r Joep op park ter Waerden.

15


16


STB Treintjes (door Marcel Klein) Vandaag weer eens achter mijn Schrijf & Typ Bureau gekropen (staat in de kruipruimte, vandaar) om een berg letters om te kneden tot een blokje tekst voor een bepaald clubblad (mag de naam niet noemen, anders maak ik reclame en dat mag weer niet).

Tot nu toe gaat het goed met dit verhaaltje (so far so good), ben nog niet op een zijspoor beland of ontspoord. Er zat trouwens aardig wat leeftijdsverschil tussen de diverse STB-treintjes op deze dag. Ergens voorin zat de STB-TGV met o.a. Arno, Roy en Erik (de enige die nog ontbreekt trouwens in mijn Panini album met hardloophelden, grr). Daarachter zat nog een treintje (weet niet meer exact wie hier inzat, behalve Herman die iedereen natuurlijk kent). Zelf zat ik in de laatste wagon achteraan van het achterste treintje (het boemeltreintje dus). Ten opzichte van de geel-blauwe treinen die door het hele land crossen (en die ik regelmatig misbruik om naar loopjes te gaan door het hele land) hebben de blauwe STB-treintjes toch wel een aantal voordelen :

Je ziet ze wel vaker ontstaan bij wedstrijden waar veel STB-lopers aan meedoen, treintjes van twee of meerdere stb-lopers met hetzelfde looptempo. Dit was ook weer het geval bij de halve marathon van Ell op de 23ste dag van de elfde maand van het jaar 2014. Eigenlijk is het wel een beetje vreemd en raar dat de deelnemers aan deze treintjes niet met het openbaar vervoer per spoor naar de startlocatie kwamen (wat wel toepasselijk zou zijn), maar nee, ze kwamen allemaal met de Nederlandse Heilige Koe, is ergens ook wel weer begrijpelijk, tenslotte moet dit beest ook zo nu en dan eens van stal worden gehaald en het is natuurlijk ook een stuk gemakkelijker om op deze wijze op de plaats van handelen aan te komen, er werd dus flink gecarpoold ( lees gekoepoold) op deze dag, naast het treinen zijn de stb-lopers dus ook goed in Carpoolen (uiteraard niet tegelijk, want dan zou het Multitasken zijn en dat is nogal vermoeiend en zou niet slim zijn om dus te Multitasken voor het lopen).

-Er zijn geen stilte coupe's : kletsen is oke. -Dure eerste klas kennen we niet. -Er zijn geen problemen met vierkante wielen (of vierkante pootjes) in de winter, zelfs niet bij geveteriseerde klompjes waar een modderlaagje opzit en die dus glad zijn. Het is wel zo dat de treinkaartjes om aan boord te mogen komen van deze stb-treintjes een stuk groter zijn dan de treinkaartjes van de NS, Veolia, enz. Verder dienen deze STB-treinkaartjes duidelijk zichtbaar te worden gedragen op de borst of op de rug, bevestigd met speldjes of iets dergelijks. Las trouwens achteraf dat er een grijze keniaan (ene Jo, ken ik niet.....) in het deelnemersveld was die mee wilde met het STB-TGV treintje, maar dit helaas net niet bijhield. Deze dag heb ik trouwens ook geleerd wat het verschil is tussen een loper met korte benen en een loper met lange benen:

17


Het is een kleine stap voor een mens met korte benen, maar dezelfde beweging is een grote sprong voor de langbenige mensheid. Hopelijk lezen ze dit stukje niet in de Amerikaanse stad Houston, dan hebben we een probleem.

Even iets anders tussendoor : Las in het geschiedenisarchief van het Establetje dat er collega-lopers zijn die de volgende loper anonimiteit gunnen, dat is natuurlijk oke, maar heb vandaag besloten om deze loper eens zijn moment in de spotlights te geven : Erik Haakma is oke, ole ole.! Hopelijk vindt hij me nu zo aardig door deze actie dat ik zijn plaatje( nr 291) voor het panini album kado krijg, op de zwarte markt en op marktplaats betaal je hier een vermogen voor, kan ik niet betalen en hoef alleen dit plaatje nog maar om het album vol te krijgen. Dit was het wel zo'n beetje wat ik kwijt wilde voor deze keer, wil nog afsluiten met een mooie spreuk : Running Vibes (This one is dedicated to all the runners in the nation).

Wat me verder opviel was dat er op een aantal stukken in het parcours gaten waren waar stukken asfalt waren verdwenen, maar eigenlijk is dit ook niet zo verwonderlijk, omdat ik wist dat er voorin een loper liep die vandaag het asfalt wilde opvreten, dacht echt dat hij dit figuurlijk bedoelde, maar nee. Gelukkig heb ik wel eens gekeken naar skien op mijn beeldbuiskastje@home, daarom was het niet zo moeilijk om wat slalomtechnieken toe te passen om deze gaten te omzeilen. Eigenlijk was dit dus een soort van triathlonvariant : skien, (om)zeilen en hardlopen.

18

En nog wat tegeltjeswijsheid tot slot : -Val je als een blok in slaap.......... dan kun je nooit uit bed rollen. -Wil je weten hoe de vork in de steel zit........ bestudeer je bestek.

Marcel


Trainen met behulp van hartslagzones (door Milou Beelen) Wanneer je meer dan twee keer per week en doelgericht traint, is het belangrijk om in verschillende trainingszones te trainen. Trainingszones zijn verschillende trainingsvormen die horen bij bepaalde hartslagzones of loopsnelheden. Deze zones zijn gebaseerd op het omslagpunt; het vermogen waarbij je lichaam nog net de geproduceerde hoeveelheid lactaat (melkzuur) kan verwerken. Om je trainingszones te bepalen moet je dus weten waar je omslagpunt ligt. Een vuistregel is dat je omslagpunt ligt op de hartslag of loopsnelheid die je tijdens een maximale inspanning van ongeveer een uur kunt volhouden (m.a.w. de hartslag tijdens een wedstrijd waar je 50-70 minuten over doet). Een meer nauwkeurige manier om je omslagpunt te bepalen is door middel van een inspanningstest met ademgasanalyse, de zogenaamde anaerobe drempeltest (anaerobe drempel is een andere benaming van het omslagpunt). Tijdens deze test loop je 6-8 blokken van 3 minuten, waarbij je begint op een rustig looptempo dat ieder blok van 3 minuten met 1 km/h wordt verhoogd. De loopband staat op een helling van 1%, zodat de loopsnelheid overeen komt met lopen op de weg. Tijdens de test draag je een hartslagband en een masker dat over neus en mond wordt geplaatst. Dit masker meet je ademhaling, zuurstofopname, en koolzuurproductie. hiermee wordt via een computerprogramma je omslagpunt bepaald. Het trainen in verschillende trainingszones is belangrijk om progressie te boeken, maar ook om te zorgen voor een goede verhouding tussen intensieve en rustige trainingen. Train je namelijk te intensief, dan zal je prestatie uiteindelijk achteruit gaan en loopt je meer risico op blessures.

loopsnelheid is namelijk erg afhankelijk van het terrein waarop de training wordt uitgevoerd. Bij het trainen op hartslag zijn er wel een aantal punten om rekening mee te houden.  Hartslagwaarden zijn persoonlijk en kunnen flink verschillen met die een loopmaatje van dezelfde leeftijd. Het heeft dus geen zin je hartslag met anderen te vergelijken, houdt je aan je eigen zones.  Door je eigen hartslagwaarden bij te houden, kun je vooruitgang na een periode van training opmerken. Wanneer je bij eenzelfde inspanning een lagere hartslag hebt, is je conditie gestegen. Dit geldt met name voor de hartslag tijdens duurinspanning. Je omslagpunt verandert niet snel, daar zijn een tot enkele jaren training voor nodig, afhankelijk van je niveau.  De hartslag kan anders reageren door verschillende invloeden; zo wordt de hartslag bijvoorbeeld hoger in de warmte (lichaam moet harder werken om koel te blijven) en lager tijdens vermoeidheid (beschermingsmechanisme van het lichaam). Probeer bij afwijkende hartslagwaarden niet je 'normale' waarden te evenaren, dan ben je namelijk aan het overbelasten. Op de dag van je evenement is je hartslag waarschijnlijk hoger dan je gewend bent door de stress en zenuwen.  Zie de hartslagmeter daarom als hulpmiddel en de trainingszones als leidraad. Luister altijd naar je eigen lichaam! Trainingszones.

Hartslag 'lezen'

Een hersteltraining (H) heeft geen opbouwend trainingseffect, maar bevordert het herstelproces na een intensieve training. Een hersteltraining voer je dan ook uit op een zeer lage intensiteit, snelheid is bij deze training niet belangrijk!

De makkelijkste manier om in trainingszones te trainen is op basis van hartslag. Je

Een duurtraining (D1 en D2) doe je met een relatief lage hartslag (niet lager dan

19


respectievelijk 75% of 85% en niet hoger dan respectievelijk 85% en 95% van je omslagpunt) en een ontspannen looppas. De pasfrequentie mag hierbij wel vlot zijn (160-180/min), maar de paslengte is daarbij kort en de houding ontspannen. De snelheid is niet belangrijk. Duurtrainingen zijn erg belangrijk in de opbouw naar je evenementen vormen de basis van je conditie. Start met D1 trainingen en als de opbouw vordert kun je D2 trainingen toevoegen. Het doel van D1 en D2 trainingen is tweeledig; je leert je lichaam hoe het zuinig met de beschikbare brandstoffen om moet gaan en je vergroot er de maximale zuurstofopname mee. Door de relatief lage hartslag train je e lichaam in het verbranden van vet in plaats van koolhydraten. Van vet heb je immers meer voorradig dan koolhydraten.

waartussen een korte actieve pauze plaatsvindt. De pauze mag maximaal de helft van de gelopen interval duren, en kan bestaan uit wandelen of uit rustig joggen (afhankelijk van je niveau). De training wordt voorafgegaan door een rustige warming-up en afgesloten met een rustige cooling-down op D1 intensiteit.  Aaneengesloten: Na een aantal maanden D3 trainingen te hebben gedaan kun je ook eens proberen om een aaneengesloten blok van 20-40 minuten op D3 intensiteit te lopen. Doe hierbij een goede warming-up en cooling-down op D1 intensiteit. Een richtlijn voor volledig herstel van een D3 training is 45-50 uur. Doe deze training dus maar 1-2 keer per week. En houdt je aan de regel dat het maar 20% van je totale wekelijkse trainingstijd in beslag neemt.

Tijdens een omslagpunt training (D3) loop je net onder je omslagpunt. Je loopsnelheid op je omslagpunt bepaalt voor een groot gedeelte je prestatieniveau. Het ligt dus voor de hand om op je omslagpunt te trainen: je wordt immers beter in dat wat je veel doet. Je traint in deze zone behoorlijk intensief, maar niet zo intensief dat je flink verzuurt. Je herstelt dus ook redelijk snel en kunt op deze manier snel progressie boeken. Door middel van D3 trainingen wordt lactaat beter verwijderd uit de spieren en hoopt het lactaat zich minder op. Het is heel belangrijk dat je onder je omslagpunt blijft. Ga je er overheen dan verzuur je en wordt je training een stuk minder effectief. Bovendien duurt het herstel veel langer. Train daarom liever 5% te rustig dan 5% te intensief. Een D3 training doe je ook met een hoge pasfrequentie (170-180/min), en door de hogere snelheid zal hierbij je paslengte iets groter zijn dan bij D1-D2 trainingen. Een D3 training duurt meestal 20-40 minuten, afhankelijk van je niveau en de totale trainingsbelasting. Een vuistregel is dat je 20% van je totale wekelijkse trainingstijd op D3 intensiteit loopt. D3 training kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd;  Intervallen: De totale trainingstijd die op D3 gelopen moet worden, wordt opgedeeld in intervallen van 4-15 minuten,

Intervaltraining bevindt zich in het gebied boven het omslagpunt. Hierbij komt er meer lactaat vrij dan dat je lichaam kan verwerken, en zal er 'verzuring' optreden. De totale duur of afstand van een intensieve intervaltraining moet ongeveer 10% van je totale wekelijkse trainingsomvang zijn. De intervallen kunnen variĂŤren van 30 seconden tot 5 minuten, afhankelijk van je trainingsdoel. De rustpauzes tussen de intervallen moeten minstens zo lang duren als de interval zelf. In principe is het de bedoeling dat je tijdens de rustpauzes volledig herstelt (hartslag terug naar D1 waarden). Zoals eerder genoemd verzuur je zodra je boven je omslagpunt komt zeer snel en is de training al gauw minder effectief. Vanwege de intensiteit van een lactaattraining, mag je deze alleen doen als je goed uitgerust bent. houd er rekening mee dat deze trainingen lang herstel vergen, de richtlijn voor volledig herstel is 50-74 uur.

20

Trainingsopbouw Het grootste gedeelte van de trainingen voor je doel bestaat uit duurtrainingen (D1 en D2). Daarbij moet je gezellig kunnen blijven kletsen en snel hersteld zijn. Zo niet, dan is er dus te hard getraind of spelen wellicht mentale factoren (stress thuis of op het werk) een rol en moet er op de rem getrapt worden. Een veel gemaakte fout is elke training 'volle bak' te gaan en dus te intensief trainen. Het is


makkelijk en leuk om in een groep te trainen, maar er ontstaat vaak al snel competitie in de groep en voor je het weet traint de meerderheid te intensief. Met een keer per week zo'n training is niets mis, maar zorg daarnaast voor 3 duurtrainingen. Een goede verhouding duur / intensiteit is ongeveer 70% duurtraining (D1 en D2), 20% D3 training en 10% intervaltraining (D4).

Tijdens de opening van Sportmedisch centrum Zuid-Limburg op 15 november 2014 heeft STBer Marcel Klein een inspanningstest op de loopband ondergaan. Hoe Marcel dit ervaren heeft vertelt hij zelf hierna. Ervaring van Marcel. Persoonlijk vond ik het een erg interessante ervaring om aan mee te werken, ongelooflijk om te zien hoeveel gegevens over je fysieke gesteldheid kunnen worden verzameld en gemeten met zo'n test, heeft me zeer verbaasd om eerlijk te zijn, had ik niet verwacht van te voren.

Van te voren wordt je eerst ingesnoerd in een soort van "harnas" wat vastzit aan een dikke kabel om te zorgen dat je niet kunt vallen, het lopen in dit "harnas" is geen enkel probleem, je kunt je toch voldoende vrij bewegen, ondanks dat je bent vastgesnoerd. Het lopen met het mondmasker is ook geen enkel probleem, je kunt toch gewoon normaal ademhalen als altijd, wel is het zo dat je even moet wennen aan de vorm van het masker, je mond wordt enigszins samengedrukt, hierdoor kan het gebeuren dat je per ongeluk op de binnenkant van je wang bijt, maar na enkele minuten ben je hier perfect aan gewend en is het geen probleem meer. Waar je ook op moet letten is dat de loopband bij deze test meteen van 0 naar de startsnelheid springt zodra de test begint, de snelheid wordt niet geleidelijk opgebouwd zoals bijvoorbeeld bij een loopband op de sportschool, dit was tenminste bij mij het geval, weet natuurlijk niet hoe dit is bij hogere startsnelheden. De technische uitslag en analyse van de test, daar ga ik verder niet op in, daar heb ik weinig kaas (lees geen) van gegeten, maar kan het iedereen aanbevelen, is een zeer goede test om uit te vinden hoe het is gesteld met je persoonlijke conditie en waar ongeveer je grenzen liggen.

Milou Beelen, Sportarts SMC Zuid-Limburg

21


22


Samenloop voor Hoop (door Iris Pilich) Beste STB’ers, In Landgraaf zal op 20 en 21 juni 2015 weer gelopen worden voor Samenloop voor Hoop. 24 uur lang maken teams op een parcours gezamenlijk een lange wandeling. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Het doel van de Samenloop voor Hoop is zoveel mogelijk geld inzamelen voor het werk dat KWF Kankerbestrijding doet. Twee jaar geleden heeft STB met een team aan de Samenloop voor Hoop deelgenomen. Dit jaar zouden wij graag weer meedoen met een team. Het evenement vindt plaats op onze atletiekbaan en daarom mag STB niet ontbreken! Heb jij interesse om een team samen te stellen en onder de STB vlag voor Samenloop voor hoop te lopen? Mail dan naar irispilich1991@hotmail.com. De inschrijfkosten voor een team dienen zelf te worden betaald. Meer informatie over de Samenloop voor Hoop is te vinden via de volgende link: http://samenloopvoorhoop.nl/landgraaf/ Dus kom op! Doe mee!

Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) Adrie Janssen-van den Burg Adrie woont in de dr. Schaepmanstraat in Landgraaf en is 56 jaar.

Ook heten wij van harte welkom onze nieuwe leden van Neem de Benen 3:

Daphne Erens Fleur Kramer Niels Schoeters Sica Verwasch Siem Latour

Uit Landgraaf: Angelique Jongen Angelique Smits Bianca Jongkind Carlijn Smeets Chantalle ter Haar Christian Brakenhof Diana Eurlings Ed Frehen Krista Jansen Nicole Ruwette Sharon Hegt

Beeindiging lidmaatschap:

Uit Heerlen: Patricia Rompen

Stèfan Vulperhorst Stèfan, 33 jaar, woont in Landgraaf in de Chopinstraat. Nieuwe jeugdleden:

Jeugdleden: Anouk Daemen Camiel Spierts Lin Schormans Lize Holka Lynn Weegels Mirco Dubois Paul Caumo

Uit Eygelshoven: Manuel Dumont Uit Brunssum: Bianca de Winter Uit Hoensbroek: Paul Walraven

23


24


Zaterdag 11 april Zuid Limburgs Baan Circuit op Park ter Waerden. Atletiekwedstrijden voor junioren en senioren. Vrijwilligers en juryleden worden gezocht! Graag even melden bij Dinand Radstake. Email : radstake@home.nl

Zaterdag 4 juli 3e editie Athletics Champs DĂŠ atletiek-competitie voor de Pupillen! We zoeken ook voor deze dag vrijwilligers die willen helpen. Aanmelden via Dick van Pelt (dick.vanpelt@tele2.nl)

25


Effect van Marathon op lichaam (door Peter Hendrix) Wat gebeurt er met je lichaam na de marathon? Na de marathon is je weerstand tijdelijk aangetast door de stress van de lichamelijke inspanning. Je bent vatbaarder voor verkoudheid, griep en infecties aan je luchtwegen in de dagen en weken na je wedstrijd. Het beste is om de dagen na de wedstrijd extra te letten op gezonde voeding en wat meer te slapen dan wat je gewend bent. Krijg je ondanks deze maatregelen toch koorts vermijdt dan elke lichamelijke inspanning. Zorg ook dat je wat extra drinkt de eerste paar dagen na de wedstrijd. Somber ondanks die goede wedstrijd? Zelfs na een geweldige marathon en wellicht een nieuw persoonlijk record hebben sommige lopers last van een sombere stemming daags na de wedstrijd. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Een van de verklaringen is dat het bepaalde neurotransmitters die invloed hebben op je stemming, worden aangetast door de lichamelijk inspanning. Ook het wegvallen van een doel kan zorgen voor een wat somber humeur. Wederom is goede voeding, rust en voldoende vocht belangrijk. Het stellen van een nieuw doel kan bovendien zorgen voor een positievere kijk op het leven. De eerste dagen na de marathon zullen hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan met stijfheid en spierpijn. Meestal duurt dit 1 tot 3 dagen. De pijn wordt veroorzaakt door kleine spierscheurtjes. Je conditie en de intensiteit van de inspanning is sterk bepalend voor de mate van spierpijn die je ervaart. Lichte massage, koeling en lichte, alternatieve training (zwemmen, fietsen) kan helpen. Zolang je spierpijn hebt wordt het sterk afgeraden weer te beginnen met hardlopen. Je voeten hebben tijdens de marathon gemiddeld zo’n 40000 stappen moeten nemen. Er bestaat een gerede kans dat het heeft geleid tot de nodige blaren. Het is belangrijk dat je (open) blaren goed schoon maakt en een infectie voorkomt. Maak ruim gebruik van jodium en voorkom dat je anders gaat lopen om eventuele pijn te vermijden. Hierdoor kun je meer vragen van spieren en gewrichten die dat niet gewend zijn wat kan lijden tot blessures. Micro-cycli Er zijn geen duidelijke regels die aangeven hoelang het duurt tot je weer volledig belastbaar bent na je marathon. Het doorlopen van een aantal micro-

26

cycli kan je helpen om het rustig op te bouwen. Wanneer je toe bent aan de volgende cyclus zul je in veel gevallen zelf moeten bepalen. Je rusthartslag kan je een handje daarbij helpen. Is deze zo’n vijf tot tien slagen hoger dan wat je gewend bent dan doe je er goed aan nog niet naar de volgende cyclus te gaan en wellicht zelfs terug te keren naar de vorige fase. Cyclus 1: De eerste 24 uur Begin zo snel mogelijk na de marathon met drinken. Het liefst een koele drank met zowel koolhydraten en elektrolyten. Bij kou is het goed om dit aan te vullen met warme dranken zoals bouillon. Zorg binnen twee uur na de race voor vast voedsel met koolhydraten én eiwitten bijvoorbeeld in de vorm van chocomelk of bananen met zuivel (yoghurt, kwark). Mocht je last hebben van je maag dan kan een blikje cola nog wel eens helpen om je maag te kalmeren. Niets eten of drinken is geen optie; het vertraagt je herstel aanzienlijk en is kolen op het vuur voor je toch al verminderde weerstand. Je kunt dranken met veel cafeïne en alcohol beter nog even laten staan. Ook té heet douchen (of badwater) is niet aan te raden. Wat je wel goed kunt doen is licht (!) rekken, wat rondwandelen en een rustige massage. Net zoals voor de race is het belangrijk koolhydraatrijk te eten in de zes uur na de race. In deze zes uur zou je ook in staat moeten zijn geweest om te urineren. Let op de kleur; is je urine gelig dan is dit duidelijk een teken van dehydratie. Cyclus 2: Volledige rust Deze fase duurt van de marathon tot op het moment dat je geen spierpijn meer hebt, niet geblesseerd bent en weer gemotiveerd om te trainen. Dit kan twee dagen, twee weken of zelfs langer duren. Zorg in deze periode voor wat extra rust, goede hydratatie en gezonde voeding. In deze periode kun je de race evalueren en (als je zin hebt) een nieuw doel stellen. Ook verwaarloosde vrienden en familie hebben wellicht een bezoekje verdiend? Als je je goed voelt en geen blessure hebt kun je voorzichtig wat alternatieve training doen; zwemmen, fietsen of crosstrainen. Cyclus 3: De terugkeer naar rustig hardlopen Deze cyclus begint meestal drie of vier dagen na de wedstrijd en duurt tot ongeveer een maand daarna. Zorg dat je trainingen niet intensief zijn en voorkom de echt lange duurlopen. In deze periode


kun je de frequentie en duur van je trainingen langzaam opbouwen. Beginnend met 1 keer in de drie dagen lopen. Ben je gewend om meer te doen? De andere dagen kun je eventueel alternatief trainen. Let deze periode goed op eventuele pijntjes en blessures. Je rusthartslag is een goede indicator of je al toe bent aan deze ĂŠn de volgende fase. Microcyclus 4: Tempowerk en lange duurlopen Starten met tempowerk en lange duurlopen moet

ook weer worden opgebouwd. Ga niet meteen volle back maar zet de rem zowel op het aantal herhalingen als het tempo. Als je deze cyclus succesvol heb afgerond ben je klaar voor je volgende race! Fanatieke lopers willen graag snel weer in trainen en de volgende wedstrijd lopen. Ben niet te bang dat je conditie snel achteruit gaat. Als je te snel weer gaat trainen zal je herstel onnodig lang duren. Na twee tot drie weken zijn goed getrainde lopers meestal weer op hun oude niveau of zelfs beter.

27


Baksteen door het venster… Trainers…

Nu echter de Top-trainer…

Jarenlang had ik ongemeen veel respect voor trainers. Voetbaltrainers, hardlooptrainers, top zwemcoaches enzovoort. Ze weten op de een of andere manier de sporters op een dusdanige wijze te prikkelen dat er TOP prestaties uitrollen. Hulde. Schema’s, slaapritme’s, voedingspatronen, alles wat een sporter doet staat onder permanente strenge controle. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Trainingen worden in logboeken genoteerd, video-opnamen worden geanalyseerd, tegenstanders worden doorgelicht en de wedstrijden vooraf besproken. Tot zover geen klachten.

De Top-trainer kenmerkt zich door het feit dat hij zich omringt weet van top-talenten. Laat ik het dicht bij huis houden en hardlopers als voorbeeld nemen. Een getalenteerde hardloper begint zijn carrière bij de lokale hardloopvereniging. Hij (of zij) ontpopt zich in de loop van de jaren tot een loper die wedstrijden wint, competities domineert enz. Bij de lokale club waar de trainer zich jarenlang heeft beziggehouden met de gestage vooruitgang van het talent is geen toekomst voor de topper. Hij (of zij natuurlijk) moet gaan trainen bij een Toptrainer.

Is er een verschil tussen de trainer en de Top-trainer? Ik denk dat ik in de afgelopen zomer het antwoord op bovenstaande vraag heb gevonden……JA. Er is een duidelijk verschil. Trainers zijn liefhebbers. Het zijn mensen die in hun vrije tijd cursussen doorlopen, op winderige avonden trainingen verzorgen, begaan zijn met hun lopers/spelers en ,last but not least, ze doen het voor de lol. De waardering (als die er al is) komt in de vorm van een sporadisch compliment, een bedankje aan het einde van het seizoen en de spreekwoordelijke schouderklop. Meer heeft een trainer ook niet nodig. Hij doet het niet voor de mensen naast het veld/baan. Hij doet ‘t voor de sporter. Deze categorie trainers verdient alle lof en eventueel een jas (zonder “trainer” op de rug).

28

Die top-trainer werkt dus met talenten, met goede hardlopers…. Met jongeren die al weten wat winnen is en dit al jaren doen. Wat de Top-trainer doet is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Een beetje afstemmen, een gericht advies hier en daar, vooral je eigen ervaring er te pas en te onpas ingooien Hij kan werken met de lopers die de prijzen binnenhalen. En dat is gemakkelijk scoren. Iedereen kijkt op tegen de Top-trainer. Alsof hij die lopers heeft leren lopen. Dat deden ze echter al toen ze nog junior waren. En dat mensen opkijken tegen een top trainer vind ik prima. Wat ik echter minder charmant vind, is de attitude die de top trainer zich aanmeet jegens stervelingen zoals jij en ik. Op twee momenten ben ik afgelopen zomer een Top-trainer tegen het lijf gelopen. Niet eens dezelfde, dat versterkt mijn theorie. Beide momenten tijdens een hardloopevenement. Zonder in details te


treden kan ik melden dat beide momenten bijzonder onaangenaam waren. Ik ben in het geheel niet agressief van aard en ga confrontaties liever uit de weg. Maar deze mannen halen het slechtste in mij naar boven.

Hij bleef echter voor me staan en wilde weten wie ik was.

Een Top-trainer die mij na een vriendelijk verzoek, (wil je niet gaan staan filmen OP de finish, je hindert de lopers en de jury) toebeet “weet je wel wie ik ben?” Een man die nota bene honderden wedstrijden liep en won. Die gaat OP de lijn staan om zijn lopers te filmen (frontaal) tijdens de laatste 25 meters. Welke bruikbare loopanalyse kun je daarvan maken? Wat een ongelofelijk wereldvreemd mannetje. (dit gebeurde bij een erg leuk wedstrijdje, rondje Catsop . De man droeg een te grote oranje jas met “trainer” op de rug) Een tweede Top-trainer kwam mij tijdens de wedstrijd melden dat ik een loper niet bij de juiste naam had genoemd! Kan gebeuren. Zijn volgende vraag was echter “Wie ben jij eigenlijk? Ik ken jou niet!”

Ik wilde echter verder met mijn werk en vroeg hem zich tot de organisatie te wenden. Hij stond bovendien midden op het finish deel. (daar vind je de Top-trainer)

Hij dreigde dat morgen dit incident wel eens in de krant zou kunnen staan!! Hij had namelijk een column!! Wat een belangrijke man zeg! (dit gebeurde bij de bridge to bridge loop, de man droeg een donkerblauwe jas met “trainer” op de rug). En vlak voor de deadline van dit stukje mocht ik genieten van een lezing van een oud-Top voetbaltrainer (ooit kampioen geworden met PSV enz..) in de nieuwe Fitland accommodatie te Sittard. Het onderwerp: Coaching en begeleiding. Hij heeft anderhalf uur over 1 onderwerp gesproken…zichzelf! Ik ga geen namen noemen. Maar ik kan u melden, Top-trainers zijn Eikels. Ze zijn te vinden bij de finish. Ze leven van de roem van anderen. Ze willen graag gezien worden. Ze hebben altijd gelijk. Zij mogen op die finish staan, dat hebben ze verdiend. De prestatie van de lopers is eigenlijk hun prestatie. Het moet het geweldig zijn, het leven van een Top-trainer…

29


Hollen op de Heerbaan (door Iwan Theunissen) Hollen op de Heerbaan, oftewel de Romeinse snelweg. Of de Romeinen ooit Posterholt hebben aangedaan is mij onbekend. In ieder geval is de Heerbaan de startlocatie van de Annendaalloop sinds jaar en dag. Sinds ik in 2007 mijn fietsschoenen verruilde voor mijn loopschoenen streek ik hier al een paar maal neer de voor de Halve Marathon, tevens de openingsklassieker van het érg vroege wegseizoen. In 2011 noteerde ik er mijn PR op de Halve Marathon wat vliegt de tijd alweer vier jaar geleden. Om de een of andere reden ben ik nooit echt bezig geweest om dit PR bij te stellen. De reden is eigenlijk heel simpel omdat ik me zelf niet in staat achtte deze tijd ooit nog te verbeteren. Eind 2013 kwam ik op de Halve Marathon van Ell nog in de buurt met 1.14.00, hetgeen mij enorm verbaasde. De accu van mijn GPS viel uit tijdens het warmlopen en mede dankzij een sterke conculega kon ik nog een mooie tijd neerzetten. We weten allemaal als een PR verbeteren een obsessie wordt, dit vaak net niet lukt en ten koste gaat van het loopplezier. 18 januari 2015, daags ervoor heb ik mijn tas al ingepakt, maar ik weet nog niet waar en wat ik ga lopen. Diezelfde dag is er ook een HM in Pulheim (D) en als het heel slecht weer is wil ik met het oog op de Barcelona Marathon liever een lange duurloop doen. Na het openen van het rolluik zie ik dat de weergoden me gunstig gestemd zijn; geen natte sneeuw en regenbuien. De duurloop kan ik doorstrepen. Het nadeel van Pulheim (D) is dat er geen sterk deelnemersveld aan de start staat en aangezien ik toch voor een 1.15.00 wil gaan kan ik dit beter doen in een sterker bezet deelnemersveld: op naar Posterholt, de Annendaalloop. Een mooie low-buget Halve Marathon, snel parcours en prima parkeergelegenheid.

30

Via een kleine omweg weet ik de auto wederom op mijn vaste plekje 50 meter van de finish te zetten. Bij aankomst kom ik al snel een aantal bekende STB-ers tegen: Ronald Hoogeboom met zijn jongste spruit, ons bekende loopduo John Oostdijk en Theo Wessels, Erik Haakma, Wim vd Linden en Pierre Muijrers. Laatstgenoemde haalt bij het zien van mij nog even een oude anekdote van stal betreffende de Eindhoven Marathon 2010. “Als je maar niet sneller loopt als 2.50.13” grapt hij vooraf, het resume na 42,195 Km eindtijd 2.50.23. Uiteindelijk duurde het nog twee jaar om onder het PR van Pierre te duiken. Of het magische woord PR werd opgezogen door mijn benen in de sporthal weet ik niet maar al na een paar honderd meter na de start merk ik dat mijn benen in orde zijn. Twee zeer snelle Belgen die uiteindelijk onder de 1.10 lopen verdwijnen al

snel uit het zicht van iedereen incluis de eerste achtervolgingsgroep. Ik bevind me in een goed gezelschap o.a. met Andy Leliart (B) en Bas Diederen, eerst genoemde liep vorig jaar op de Antwerpen Marathon 2.36 en Bas behoeft als meervoudig Nederlands Kampioentriathlon geen nadere introductie. Verder lopen er nog twee lopers mee die de kwart marathon lopen (1 ronde).


Na doorkomst bij de meet mogen de lopers voor de HM nog een ronde afleggen. De eerste 3 Km neem ik voor mijn rekening waarna Bas Diederen zich op kop nestelt. Lopen achter Bas voelt op de stukken waar een ferme tegenwind staat als erg prettig. Met zijn brede postuur lijkt het alsof ik achter een opgevoerde lijnbus van Veolia loop. De kilometers worden gelopen rond de 3.30. Bij kilometer 8 wordt de groep uit elkaar getrokken. De gelouterde triatleet loopt 50 meter voor de groep . Bij kilometer negen noteer ik 3.23 per kilometer, voor de insider 17,7 KM per uur. Mijn twee medevluchters van de kwart lopen amper 30 meter voor me en het gat blijft stabiel. Doorkomst na 10.550 meter bij de jurywagen in 36.22, oei dat is erg snel. Nog een ronde tegaan. Mijn medevluchter die mij vlak na de start mededeelde dat hij de kwart liep, blijkt helaas een oude loperstruc te hanteren. Hij heeft gedurende de eerste ronde met de nodige tegenwind geen kopwerk gedaan en wil hier nu de vruchten van plukken – hij blijkt toch de Halve Marathon te lopen…. Al hollend bedenk ik een scenario om deze "Mr disguise" ook een loer te draaien. Aangezien de komende drie kilometers bestaan uit een lus door open veld gevolgd door een vervelend stuk vals plat waar de wind eveneens vrij spel heeft besluit ik het gat van 50 meter gestaag dicht te lopen en hem vol in de wind te laten lopen. Na een scherpe bocht richting de hellende N274 neem ik over en versnel lichtjes. De wind heeft zijn afmattende werking gedaan en gestaag loop ik uit. Het blijft een gevecht tegen de elementen. Op de support van toeschouwers hoef je niet te vertrouwen, die zijn er simpelweg bijna niet in het buitengebied. Onder de spaarzame toeschouwers bevinden zich wel onze twee STB-Wimmen – (van der Linden en van Hameren). Zij duiken een paar keer op langs de kant gedurende deze loop en laten hun

steun blijken, mannen alsnog bedankt voor de support. Sinds 2010 loop ik wedstrijden met op mijn GPS-horloge de optie “virtual racer” ingeschakeld. Vooraf stel ik mijn gewenste eindtijd in en gedurende de hele rit laat het scherm mij zien hoeveel seconden ik onder of boven mijn gewenste eindtijd loop. De laatste 5 kilometer treedt er verval op en loop ik de kilometers in 3.32 – 3.35. Het zwartje stipje in de verte is Bas Diederen, dat doet deugd. Nog één kilometer en opdraaien naar de Heerbaan. Het is harken en zwoegen vlak bij de jurywagen ontwaar ik de klok – 1.13.40 met nog een klein stukje links af waar de finishmat ligt. Alle toeters en alarmbellen gaan af – sprinten…miljaar. Ik steek mijn linker been als een volleerd short-tracker zover mogelijk naar voren over de mat…..1.13.46 - is het laatste teken wat ik verneem van de koersklok. PR verbeterd met twee seconden op 21 000 meter en 97,5 meter. Ik ben er blij mee; met 42 jaar nog onverwacht een PR-tje verbeteren na vier jaar is leuk, de wereld zal er niet wakker van liggen. Internet geeft al gauw duidelijkheid eindtijd 1.13.47. Dat maakt het eigenlijk nóg leuker/ één hele seconde sneller! Wauw. Even tellen – eenentwintig – hoe verzin je het. Ik heb genoten van deze mooie Halve Marathon met niet al te veel hoge verwachtingen vooraf. Na afloop speelt de knapkapel en worden de eerste potten bier gedronken. Helaas moet ik alweer gauw Posterholt verlaten i.v.m. de familiekalender. Lang genieten doe ik zeker. Op maandagmorgen vertrek ik met veel spierpijn er op uit voor een duurloop van 25 Km met in het achterhoofd de Barcelona Marathon op 15 maart aanstaande. Tijdens mijn training denk ik aan het gesprek met mister STB – Pierre voorafgaande aan de Annendaalloop. Zouden zijn woorden vooraf de helende werking van een talisman gehad hebben? Waarschijnlijk wel . Pierre bij deze bedankt.

31


32


Verjaardagskalender

2 2 6 7 7 9 11 12 13 14 15 15 16 17 18 20 20 20 21 24 25 27 27

April Bonnie Martius Marie-Louise Moonen Jos Janssen Kristi Hanssen Marlies Koeken-de Schepper Jos Lempers Guido Meys Roland Oostwegel Miriam Wassen Saskia Rademakers Jos Hahnraths Albert Maessen Josette Gijselaers Esther Debets-Ederveen Wiel Frins Paul Jacobs Vicky Teeken Britt Veurink Marcel Meens Etienne Beckers Herma van den Berg Carmen Jacobs Willem Voragen

30 jaar 55 jaar 65 jaar 45 jaar 58 jaar 58 jaar 44 jaar 54 jaar 47 jaar 50 jaar 51 jaar 76 jaar 51 jaar 44 jaar 59 jaar 55 jaar 44 jaar 13 jaar 51 jaar 33 jaar 48 jaar 34 jaar 58 jaar

22 22 24 24 25 25 26 28 29 30 31 31 31

Frank Eisenga Raoul Teeken Indy van Groesen Jo van Vlodrop Jos Duteweerd Tessa Wilmsen Hans Ypma Anne Cobben Maya de Weerdt Yael van Pelt Marcel Coerver Frans Hodinius Kai Stevelmans

58 jaar 47 jaar 12 jaar 63 jaar 52 jaar 27 jaar 70 jaar 28 jaar 12 jaar 25 jaar 46 jaar 61 jaar 16 jaar

Mei 1 5 6 6 8 9 10 10 10 12 15 16 17 17 19 20

Alois Pilich Tanja de Jong van Luxzenburg Jill Reijnen Marlies Wolter Dimphy Arets Sjack Hoop Debbie Das Sjef Hodiamont Monic van Workum Christiana Kec Manou Hellebrand Melissa Hiemstra Yorick Fortuin Jaron van der Linden Ellis Jacobs Josette Ruijters-Hillen

53 jaar 43 jaar 12 jaar 61 jaar 11 jaar 52 jaar 39 jaar 63 jaar 53 jaar 43 jaar 15 jaar 7 jaar 29 jaar 9 jaar 31 jaar 50 jaar

33


34


Hoe kom je de winter door…? (door Roy Ploum) In de twee jaar die ik nu loop heb ik beide winters geen enkel plan gehad. De kapellerbosloop en de mescherbergloop leken mij wel voldoende om in december de conditie op peil te houden. Het weer zat ook niet echt mee en een doel was er niet. Alle ingrediënten om heerlijk de touwtjes te laten vieren en gezellig in te kakken. We zullen wel in het voorjaar zien hoe de vlag ervoor staat. De motivatie om hard te trainen was er even niet meer en dan zit er maar 1 ding op om dat te compenseren: wedstrijden lopen.

De maand januari zit vol met crossen, maar ook met de steeds populairder wordende trails. Iedereen heeft het over het NK cross gehad rond de Abdij Rolduc, maar dat de Abdijcross ook nog een trail heeft is bij velen niet bekend. Deze wordt op de zaterdag gehouden en heeft een prachtig parcours dat deels ook over Duits grondgebied gaat. Ik had me ingeschreven voor de 20 km en de start was samen met de korte trail van 10 km. Het zonnetje scheen en de benen voelden opzienbarend goed. Na de eerste grote ronde sloegen de koplopers van de korte trail linksaf op de baan bij de Abdij, dit waren er maar liefst vier van de zes die voor mij liepen. Zo dat schiet lekker op, still two more to go! Ik liep dus op dat moment op een derde plek en

het gat met de beide koplopers bleef rond de 100 meter. De tweede ronde in het bos ging het echter fout met de koplopers. De beide heren liepen rechtdoor terwijl er toch echt een pijl naar links stond aangegeven. Ik twijfelde heel even, stond stil, liep nog eens naar de bewuste boom en was ervan overtuigd dat ik gelijk had. Ik liep nu op de eerste plek, maar moest toch de vaart erin weten te houden want je weet nooit wat er kan gebeuren in zo’n trail. Het liep allemaal op rolletjes, de hartslag was stabiel en de nummer twee was in geen velden of wegen te bekennen. Met nog twee kilometer verwijderd van de finish ging het echter helemaal mis. Twee nietsvermoedende wandelaars hadden geen idee dat ze op het parcours liepen van een hardloopwedstrijd. In een afdaling botste ik tegen de beste heer met een snelheid van bijna 20km/uur. Ik struikelde en kwam ten val, de schade viel gelukkig mee en ik had maar 1 ding voor ogen toen ik opstond, zo snel mogelijk die finish bereiken. De wandelaars riepen me nog iets toe, maar ik was alweer vertrokken. De schrik zat er toch nog goed in, maar ik probeerde het van me af te zetten. De afdaling kwam uit op de verharde weg en er was geen pijltje meer te bekennen……het zal toch niet waar zijn? Helaas was het wel waar en was ik off-piste ergens in Haanrade. Ik sprong nog voor een langzaam rijdende auto om te vragen of ze nog pijltjes hadden gezien ergens in de buurt. De automobilist had weinig trek om een praatje te maken en reed zonder ook maar iets terug te zeggen gewoon verder. Er zat maar 1 ding op: teruglopen. De weg terug

35


naar de plek waar ik was gevallen was de enige optie. Eenmaal daar aangekomen zag ik een pijl die naar boven leidde. Ik was weer op de route, maar had geen idee op welke positie ik liep. Deze vraag werd bij de finish snel beantwoord toen ik twee lopers zag die al waren gefinisht. Ik was van binnen witheet van woede. Anke en Herman stonden me nog aan te moedigen bij de laatste meters en vroegen zich al af waarom ik zo kwaad keek. Ze snapten het gelukkig en daarna kreeg ik

nog een microfoon onder mijn neus van losse veter. Ik heb me maar groot gehouden en niet teveel laten merken van de frustratie die ik van binnen voelde. Het is leuk zo’n trail, maar een normale wedstrijd met wegafzettingen is toch net iets comfortabeler. Onze trainer Wim van der Linden is er volgens mij ook niet zo’n voorstander van…

Ingang Zomerseizoen 2015 Met ingang van maandag 30 maart gaat het zomerseizoen weer in. Dit houdt in dat we weer tot 28 september op dinsdag en woensdag op de Brunssummerheide gaan trainen. Maandag blijft locatie ter Waerden onze startplaats.

36


De STB MiLa-groep

(door Marcel Coerver)

Laatst viel me op dat zelfs een pupillen trainer vroeg: Mila-groep, wat is dat? Dat laat dus zien dat dit inderdaad enige verduidelijking op zijn plaats is. Onze mooie vereniging STB is dus een heuse Mila-groep rijk. MILA is de afkorting MIddelange AFstand. In het algemeen is in de atletiek een verdeling te maken tussen sprint, middelange afstanden en lange afstandslopen. De sprint gaat van 100 meter tot en met 400 meter, lange afstanden gaat van 5000 meter tot voorbij de marathon (ultralopen). De middelange afstandsatleten lopen de wedstrijden hiertussen. De loopnummers die typisch door middelange afstands atleten gelopen worden zijn 800 meter, 1500 meter, 3000 meter. Incidenteel wordt er ook wel een uitstapje gemaakt richting 400 meter aan de ene zijde, en 5000 meter aan de andere. Onze groep bestaat uit mensen van 15 jaar tot 18+, junioren A+B alsmede jonge senioren. Onze groep bestaat bij STB uit 5 jongens en 2 meisjes. Graag zouden we zien dat deze groep wat groter zou zijn, omdat in de praktijk deze jeugd vaak andere activiteiten heeft (school), en als er een paar man afmelden, de groep wel heel erg klein wordt.

De milagroep is dus een jeugdgroep, en valt zo onder onze jeugdtrainer Dinand Radstake. Omdat Dinand zijn handen vol heeft aan de overige junioren, is er gekeken naar andere mensen die de trainingen kunnen geven.

Richard Thomas en ondergetekende hebben net een trainerscursus van de KNAU succesvol afgesloten, maar zijn eigenlijk trainers zijn bij de senioren. Dinand heeft ons gevraagd om de

trainers te worden, iets wat wij allebeide zo leuk vonden dat we niet konden weigeren. De trainingen voor de milagroep vinden drie keer per week plaats: op zaterdagochtend onder leiding van Richard op de hei, op dinsdag- en donderdagavond op de baan onder leiding van mezelf. Incidenteel trouwens sluiten er nog mensen aan bij de milatraining. Zo komen op de baan wel eens sprinters die aan hun inhoud willen werken erbij, en op de heitraining gaan er ook wel eens duurlopers mee die aan hun snelheid willen werken. Training op de baan afgelopen zomer. Middenlange afstandslopers zijn eigenlijk baanatleten. Traditioneel worden er in de zomer voornamelijk baanwedstrijden gelopen, en in de winter wordt de (korte) crossen. We willen proberen divers wedstrijden gezamenlijk als groep te bezoeken. Afgelopen najaar hebben we een team gevormd van 4 lopers bij de staploop. Dit was een leuk evenement waar wij goed voor de dag gekomen zijn. Crossjes zoals onze eigen Kapellerbosloop en de Abdijcross (NK) waren pittig, maar vooral mooi om regionale en zelf nationale toppers in actie te zien.

37


Agenda en notulen Algemene Ledenvergadering (door Vicky Teeken) Het bestuur van S.T.B. Landgraaf wil jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 13 maart a.s. om 19.30 uur Bei d’r Joep op Sportpark ter Waerden AGENDA 1. Opening door de vicevoorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d. 14 maart 2014 5. Jaarverslag secretaris 6. Park Ter Waerden 7. Verslag van de commissies: - Jeugdcommissie = activiteitencommissie voor de jeugd en trainerscommissie voor de jeugd - Redactiecommissie - Heideloop commissie - Kapellerbosloop commissie - Onderhoudscommissie - Commissie clubreizen/familiedag - Trainers- commissie - Kascontrolecommissie - Commissie website - Wedstrijd administratie commissie - Wedstrijdorganisatie commissie 8. Benoeming commissies 9. Financieel jaaroverzicht en balans 2014 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge 11. Vaststellen begroting 2015 12. Contributie 2016 / contributie niet zelf actief trainende trainers 13. Bestuursverkiezing 14. Rondvraag 15. Sluiting Noot bij agendapunt 13: Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend: Caroline Radstake, zij stelt zich herkiesbaar Vicky Teeken, zij stelt zich herkiesbaar. Nog steeds vacant: functie van voorzitter!!!!!!! Indien er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie voorzitter, secretaris of lid, dan dienen zij dit voor 5 maart 2015 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris door te geven. Indien er opmerkingen, tekstueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 14 maart 2014 gemaakt wensen te worden, dient dit voor 5 maart 2015 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen voor 5 maart a.s. schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden.

38


Notulen algemene ledenvergadering S.T.B. dd 14-03-2014 1. Opening door de voorzitter Vicevoorzitter Jos Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Carla Willems, Cor van Haaren, Marlies Wolter, Geertje de Weerdt, Anny Ketelaars, Jacques Senden, Albert Maessen, Huub Prevoo, Ronald Oostwegel De presentielijst wordt getekend door 44 personen (en kan ingezien worden bij de secretaris), waarvan 44 stemgerechtigd. 3. Mededelingen Geen mededelingen bij dit punt. 4. Notulen jaarvergadering d.d. 22 maart 2013 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 5. Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 6. ParkTer Waerden De samenwerking met het bestuur van de Stichting verloopt erg goed. STB is nog steeds op zoek naar een kandidaat die namens STB plaats wilt nemen in het bestuur van de stichting, dus bij deze als iemand zich geroepen voelt meldt je aan. Vanuit de zaal komt hierop geen reactie. Wim van der Linden vraagt of de baan nu definitief is opgeleverd. Annick Ploumen geeft aan dat dit nog niet het geval is, de baan is wel goedgekeurd door de Atletiekunie. Wim van der Linden meldt dat er her en der nog enkele slechte plekken in de baan zitten. Bestuur zal dit meenemen tijdens de volgende bijeenkomst met Stichting Park ter Waerden. Wim van der Linden meldt dat veel mensen vragen of er niet een toilet dichter bij de baan kan komen. Dit onderwerp is al uitvoerig in eerdere vergaderingen ter sprake gekomen en gelet op de extra kosten en onderhoud die deze voorzieningen inhouden is besloten dit niet te doen. Dit is eerder ook met de leden teruggekoppeld via de website en via de nieuwsbrieven. 7. Verslag van de commissies Jeugdcommissie Caroline Radstake neemt het woord en geeft aan dat de jeugdcommissie tegenwoordig is opgesplitst in: Activiteiten commissie voor de jeugd Trainerscommissie voor de jeugd Activiteitencommissie: Vorig jaar is de koningsdag verzorgd door STB, tijdens de familiedag zijn er spelletjes gedaan en in oktober zijn er workshops gegeven tijdens de opening van Park ter Waerden. De grote club actie was afgelopen jaar ook een groot succes en de Sinterklaas viering aan het einde van 2014 was ook erg leuk. De Kapellerbosloop heeft voor de jeugd ongeveer 500euro opgebracht, hiervan is de jeugd onder andere gaan schaatsen in de kerst vakantie. Trainerscommissie voor de jeugd: Dick van Pelt vertelt dat er afgelopen jaar is meegedaan aan de volgende wedstrijden, LK indoor in Sittard voor de pupillen en LK voor C/D junioren. Afgelopen jaar hebben de C jongens en de D meisjes niet deelgenomen aan de competitie. e Daarentegen hebben de senioren meegedaan aan de 3 editie van de competitie en dit is goed verlopen. Verdere wedstrijden waaraan werd deelgenomen zijn het NK indoor en outdoor. STB had de primeur in Zuid Limburg om de nieuwe competitievorm voor de jeugdatletiek, Athletic Champs te mogen organiseren. Dit was een groot succes en heeft de krant gehaald.

39


Wat staat voor 2014 op de planning: Het NK indoor is al geweest dit jaar. Meedoen met de competitie voor zowel C en D jeugd en senioren. En het NK outdoor staat op de planning. Het is de bedoeling dat er op 5 juli weer een Athletic Champs georganiseerd wordt door STB en op 31 mei een baanwedstrijd voor D junioren tot de master klasse. Tijdens deze baanwedstrijd zijn er een 150 meter sprint en een 3 kilometer loop. Redactiecommissie Theo Schmeits: Het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 300 exemplaren die verstuurd werden door de firma TNT. Wat betreft de kopij is het afgelopen jaar zeer goed gegaan. Er kwamen zeer leuke spontane verhalen binnen die de diversiteit van het clubblad zeer ten goede kwam. De jeugd pagina is nieuw leven ingeblazen waardoor er ook weer vanuit deze kant kopij aangeleverd wordt. Afgelopen jaar zijn er enkele adverteerders verloren gegaan maar daarentegen hebben we ook alweer 7 nieuwe adverteerders mogen verwelkomen. Theo bedankt Anke Linssen en Herman Gerards voor de prettige samenwerking en voor hun inbreng van ideeĂŤn in het afgelopen jaar en natuurlijk iedereen die afgelopen jaar een bijdrage aan het clubblad geleverd heeft. Theo hoopt dan ook komend jaar weer op ieders inbreng te kunnen rekenen. Heideloopcommissie Paul Jacobs: Het weer tijdens de afgelopen Heideloop was erg goed, we hebben 700 lopers mogen ontvangen. Het secretariaat heeft afgelopen jaar iets minder goed gefunctioneerd en dit hopen wij dit jaar ruimschoots goed te kunnen maken. Van de deelnemers goed commentaar gekregen over de mooie loop. Verder was de Heideloop mooi vermeld op de STB pagina. Paul wilt via deze weg alle sponsoren en vrijwilligers die het ieder jaar weer mogelijk maken om de Heideloop te laten plaatsvinden bedanken. De voorbereidingen voor de komende Heideloop zijn in volle gang. We zijn weer erg blij met de mensen van Neem de Benen er hebben zich vanuit deze groep al 37 mensen aangemeld voor de Heideloop van dit jaar. En we hopen natuurlijk ook dit jaar op een goed jaar voor de Heideloop. Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits: e Het was alweer de 30 editie van de Kapellerbosloop op zondag 1 december 2013. Op de hoofdloop waren weer veel regionale toppers aanwezig. Het parcours lag en goed bij en Theo bedankt bij deze de mensen die dit verzorgd hebben. Ook financieel zijn we er afgelopen jaar goed uitgesprongen. Theo bedankt de sponsoren Sjef van Ooyen, Maik van Beek Harrie Driessen en Meander voor de gulle giften. Enkele problemen die zich voorgaande jaren hadden voorgedaan bij de inschrijving waren nu opgelost. Theo bedankt alle vrijwilligers en de activiteitencommissie voor de jeugd voor de goede catering. Op naar 8 december 2014 e voor de 31 Kapellerbosloop. Onderhoudscommissie Wim Rutjens: Het is gebleken dat het onderhoud op nieuwe baan is stuk minder lijkt dan de Cooperbaan. De afspraken met Radar zijn door omstandigheden niet zo uitgekomen als verwacht. Samen met een aantal vrijwilligers is de onderhoudscommissie zelf een schoonmaak actie gestart. Dit bleek voldoende om de baan op orde te krijgen. Voor de toekomst zal er zeker weer een beroep op Radar gedaan gaan worden maar hiervoor dienen de afspraken nog aangepast te worden. Verder is er aan het bestuur van STB een begroting doorgegeven voor de aanschaf van diverse materialen en is de commissie bezig met het opzetten van huisregels voor gebruik van baan en materiaal. Deze zullen bekend gemaakt worden als ze zijn goedgekeurd door het bestuur van STB. Voor de komende tijd zullen er wel weer leden opgeroepen worden om deel te nemen aan de schoonmaakacties op de baan. Dit zal via de website van STB gebeuren en de commissie is van mening dat dit genoeg is voor het onderhoud van de baan tot nu toe. Dick van Pelt geeft aan dat hij het niet mee eens is. Hij vindt het onderhoud op en om de baan onvoldoende. Jos Janssen geeft aan dat dit nu geen discussie is voor de vergadering maar dat dit in onderling overleg met betreffende commissie opgepakt wordt en dat het overleg onder leiding van Wiel Frins is. Betreffende partijen gaan hiermee akkoord.

40


Commissie clubreizen Claudia Steinbusch: Vorig jaar is er voor de eerste keer van de clubreis een clubdag gemaakt. Concept was: dicht bij huis, voor ieder wat wils en lage kosten. De opkomst was zeer goed. We hebben meer dan 100 deelnemers mogen verwelkomen op deze dag. Het voorstel van de commissie is nu om dit voort te zetten op zondag 28 september en dan op Park ter Waerden. Claudia zal over de mogelijkheden nog met Joep Weijers van Bei d’r Joep in conclaaf gaan. Trainerscommissie Wim van der Linden: Geeft aan dat er afgelopen jaar 2 zaken eruit gesprongen zijn. Dit is Neem de Benen 1 geweest. Cor van Haren e heeft dit eerst alleen op zich genomen maar voor dit seizoen is Sibille Waszkiewicz erbij gekomen. Het 2 seizoen is op dit moment al in volle gang en er kan gezegd worden dat dit ook weer succesvol is. En ten tweede is de trainersopleiding loopgroepen en jeugdtrainer afgelopen jaar van start gegaan. Hieraan nemen veel mensen deel en dit is erg goed. Wim geeft aan dat hij hier trots op is en hoopt over een maand of 2,3 er een aantal trainers bij te hebben. Gister was er een vergadering voor de trainers en de opkomst was groot. Wim geeft aan dat STB nog nooit zoveel trainers heeft gehad als nu het geval is. Hierdoor is het nu mogelijk dat er op de donderdag training een trainer bij komt. Dit is heel goed nieuws. Ingrid Ploumen geeft aan dat er bij de jeugd wel een krapte aan trainers ontstaat. Hier wil ze meer aandacht voor vragen. Dus bij deze wie meldt zich aan als jeugdtrainer. Het bestuur zal dit probleem meenemen naar de volgende bestuursvergadering. Jos Janssen vraagt of er voldoende aanmeldingen zijn voor de examen dag van de nieuwe trainers op 24 mei aanstaande. Wim van der Linden geeft aan dat ze nu op 22 deelnemers zitten er dat er nog 8 nodig zijn. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 10 Bergloopcommissie Wim van der Linden geeft aan dat de bergloop ter zielen is en dat deze commissie nu opgeheven wordt. Indien er nieuwe suggesties zijn kan deze weer in het leven geroepen worden. Commissie website Herm Gerards geeft aan dat ze Mitchel online opdracht hebben gegeven om nog een paar kleine dingen uit te zoeken en dat verder alles goed loopt in deze commissie. Wedstijd administratie commissie Hub Weijenberg geeft aan dat de commissie een aantal keer bij elkaar heeft gezeten. Probleem is dat er maar 2 mensen zijn die het administratiewerk beheersen, dit is te weinig voor de grote van onze vereniging. De afhankelijkheid is te groot en er zullen meer mensen op de hoogte moeten zijn hiervan. Vraag is dus om meer mensen hiervoor op de been te krijgen. Hub geeft aan dat het leuk werk is. De commissie zal eerst zelf kijken of ze mensen kunnen werven en verwachten hierbij nu geen initiatief van het bestuur. Indien dit wel nodig blijkt zal de commissie zich melden. Wedstrijd organisatie commissie Er zijn 2 wedstrijden gepland. Dick geeft aan dat hiervoor weer mensen gecharterd moeten worden als we de geplande Athletics Champs op 5 juli willen laten doorgaan. Er is nog geen officiële toezegging gedaan voor het organiseren van de wedstrijd op 31 mei naar de Atletiekunie. Toegezegd is, doorgang indien er voldoende vrijwilligers aanwezig kunnen zijn. Dick constateert dat er nog van alles geregeld moet worden. Het bestuur geeft aan dat de initiatiefnemers ervoor zorg moeten dragen dat alles geregeld wordt en hulp moeten vragen indien nodig. Dick van Pelt en Dinand Radstake zullen initiatief nemen om mensen te benaderen. Indien hulp van bestuur gewenst is zullen zij dit melden. 8. Benoeming commissies Activiteitencommissie voor de jeugd Caroline Radstake, Nathalie Nijsters, Carola van Pelt, Nicole Gidding en Lieke Coerver Coördinator voor de jeugd

41


Dick van Pelt Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herman Gerards. Heideloopcommissie Coördinator: Paul Jacobs leden Josette Geijselaers en Carla Willems Kapellerbosloopcommissie Coördinator: Theo Schmeits Onderhoudscommissie Coördinator: Wim Rutjens, leden Hub Donders, Arno Hanssen en Theo Schmeits Commissie clubreizen Loraine Homminga en Claudia Steinbusch Trainers commissie senioren Coördinator: Wim van der Linden Leden: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Harrie Lejeune, Huub Collaris, Wiel Frins, Jos Bex, Marcel Coerver, Richard Thomas, Marjo Moonen (zaal), Frank Eisenga, Cor van Haaren, Saskia Rademakers, Gerte Offeringa, Leo Quaedvlieg, Sibille Waszkiewicz en Herman Gerards Kascontrole commissie Gerte Offeringa en Bert Daemen. Reserve is vacant. Commissie website Herman Gerards, Ilya Nijsters en Jos Bex Wedstrijdadministratie commissie Ger Schaffhausen en Hub Weijenberg. Wedstrijd organisatie commissie (jeugd) Dinand Radstake 9. Financieel jaaroverzicht en balans 2013 De penningmeester geeft een overzicht van de financiën van 2013 en licht deze toe. 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Claudia Steinbusch heeft samen met Gerte Offeringa de kas gecontroleerd. Pierre Muijrers was hierbij ook aanwezig omdat hij Annick Ploumen assisteert met de werkzaamheden. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt Pierre Muijrers voor alle werk dat hij de penningmeester uit handen neemt. 11. Vaststellen begroting 2014 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2014. De begroting wordt goedgekeurd. Begroting wordt vastgesteld. 12. Contributie 2015 Er zal een contributieverhoging komen voor 2015. Dit komt omdat de basiscontributie die STB af moet dragen aan de atletiekunie elk jaar werd verhoogd. Basiscontributie voor de senioren, 36 euro voor STB en 16,20 voor de atletiekunie. Verhoging betreft alleen de atletiekunie. Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden in recreant/recreant zaal. En voor de jeugd leden zal de eenmalige jaarlijkse incasso in januari naar 25,35 euro gaan. Dinand Radstake geeft aan dat er splitsing gemaakt moet worden in baan en wegatletiek. Annick Ploumen geeft aan dat deze vraag meegenomen wordt voor de toekomst, mocht blijken dat deze splitsing nodig is dan zal dit in de vergadering voorgelegd worden aan de leden. Alle leden stemmen hiermee in. Contributie en lidmaatschap bedragen voor 2015 zijn te vinden in bijlage 1.

13. Bestuursverkiezing Jos Janssen, Annick Ploumen en Wiel Frins worden herkozen in dezelfde functie. Voor de functie van voorzitter heeft zich tot op heden nog steeds niemand gemeld. Wel draagt het bestuur Iris Pilich voor ter versterking van het bestuur. De aanwezigen leden gaan akkoord.

42


14. Rondvraag Marjo Moonen (zaaltrainster) geeft aan dat de opkomst in de zaal goed is. Elke week komen er ongeveer 26 mensen bij haar trainen. Alles loopt goed en de mensen zijn blij om in sportzaal Hoefveld te kunnen trainen. Marjo vraagt of er voor 2014 nog een opfriscursus reanimatie komt. Deze vraag kan met ja beantwoordt worden en Marjo zal hiervoor een uitnodiging krijgen als bekend is wanneer de cursus gegeven wordt. Dinand Radstake vraagt of er geen mogelijkheid is om de zaaltraining die nu In hoefveld gegeven wordt niet naar Park ter Waerden gehaald kan worden. Annick Ploumen zegt dat deze wens er ook vanuit het bestuur van STB is, maar dat er op het moment geen ruimte is op de dag dat nu de zaaltraining gegeven wordt. Indien er wel een ruimte beschikbaar komt op deze dag dan zal het bestuur van STB hiervan op de hoogte gesteld worden. Sybil Waszkiewicz vraagt of er een mogelijkheid is om een overkapping te maken bij het materiaal hok, zodat de mensen toch droog kunnen staan indien het regent. Jos Janssen geeft aan dat hier serieus over nagedacht wordt tevens kunnen hier dan ook de spullen die de mensen meenemen droog liggen. Verder haalt Sibille nog het punt EHBO aan. Hier is vorige jaarvergadering over gesproken. Jos Janssen geeft aan dat we toch door gaan met EHBO en dat er altijd een arts en een verpleegkundige aanwezig is via STB. Paul Jacobs heeft een koffer gemaakt waarin materiaal zit dat bij calamiteiten gebruikt kan worden. Rob Riksen geeft aan dat er wel gekeken is naar professionele instanties. Dit zijn er twee te weten Service Medical en Mos. Maar deze zijn veel te kostbaar voor STB. Vandaar dat er gekozen is voor EHBO inclusief arts en verpleegkundige aanwezig via STB. Gerte Offeringa geeft aan dat er op de dinsdag trainingen goed rekening gehouden worden met de minder snelle lopers. Dit wordt als erg prettig ervaren. Dank hiervoor. 15. Sluiting Jos bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.20 uur. Vicky Teeken, secretaris Bijlage 1: Contributie en lidmaatschap 2014 Recreant

Lidmaatschap aanbevolen voor beginners per jaar (Basiscontributie STB 36,00 euro en atletiekunie 16,20 euro)

Wedstrijdlicentie

Als recreant + wedstrijdlicentie kosten 21,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

Jeugd

Begunstiger

52,20 euro

73,45 euro

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (atletiekunie) En via automatische incasso per maand (basiscontributie STB)

25,35 euro

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging p/j

36,00 euro

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten

6,00 euro

6,45 euro 9,50 euro

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie ledenadmin@stblandgraaf.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

43


Diverse uitslagen 7/12 2 4 3 4 5 6 7 8 1 11 9 12 14 13 15 16 17 10 20 10 11 21 6 3 4 3 4 6 7 8 11 8 9 14 4 10 7 3 2 15 16 17 4 5 21 28 10 45 47 59 14 61

44

31e Kapellerbosloop 1000 m quinn latour sterre knoben camiel spierts jelle klomp lynn kempers imke hoogeboom audrey reijnen jorn scheeren maartje vervuren nienke muermans olivier spierts maren eurlings yara ruijsch anne paulssen maddy dohmen dimphy arets jane van dam tom weegels claudia counotte luc smeets yarne speetgens milou meiland marijn winthagen anne bruininks medy meens 1500 m floor vervuren merel voncken isabelle bastiaens maud missler jill reijnen imke erens lieke vervuren fleur kramer kim dรถrenberg 2000 m kai stevelmans ivo schmitz wytse klomp 5400 m mart riksen ellis jacobs jan schwanen michel hodenius bart smeets rik radstake janou homminga sjack hoop patrick vandegard jacqueline dieters jos gubbels etienne beckers theo de leeuw francien van haaren andre roumen

Eindtijd 0:04:25 0:04:40 0:04:43 0:04:44 0:04:44 0:04:46 0:04:49 0:04:55 0:05:00 0:05:00 0:05:01 0:05:03 0:05:04 0:05:04 0:05:13 0:05:15 0:05:19 0:05:36 0:05:45 0:05:50 0:05:54 0:05:58 0:06:00 0:06:15 0:06:53 0:06:03 0:06:10 0:06:19 0:06:33 0:06:36 0:06:44 0:06:47 0:07:35 0:07:52 0:07:42 0:08:54 0:10:26 0:23:33 0:23:35 0:24:16 0:24:18 0:24:28 0:25:09 0:25:52 0:26:08 0:26:29 0:27:50 0:28:36 0:29:00 0:31:32 0:31:59 0:32:20

4 2 3 5 9 19 21 20 19 28 26 5 29 24 26 29 14/12 38 338 553 598 988 1069 341 1319 14/12 7 9 25 5 8 58 10 68 23 14/12 358 50 78 14/12 10 26/12 4 3 2 7 5 8 3 4

7200 m roy ploum rob riksen huub donders erik haakma dennis lymandt ralf janssen rik rompen sietse van der wal paul jacobs tim roks marcel quaedvlieg carmen jacobs niels hermans egon verbraak guus stauvermann paul van hameren 52. Aachener Winterlauf 18,1 km arno hanssen sjack hoop herman gerards rico lux theo schmeits leo logister kristie hanssen huub donders Mescher Bergloop 15 km roy ploum erik haakma dennis lymandt ellis jacobs janou homminga paul jacobs carmen jacobs marcel klein lenie jacobs Spijkenisse Marathon 21,1 km anouk haan 42,2 km jos lempers john haan Meinweg Cross 4900 m marcel van de pol Kerstcross AVON 1000 m quinn latour floor vervuren maartje vervuren olivier spierts imke hoogeboom siem latour 3600 m bart smeets marcel klein

0:28:12 0:29:28 0:29:29 0:30:00 0:30:23 0:31:20 0:31:37 0:32:17 0:33:56 0:34:54 0:35:14 0:36:14 0:36:26 0:37:48 0:38:52 0:39:31 Eindtijd 1:08:16 1:24:15 1:30:26 1:31:34 1:40:33 1:42:40 1:49:52 1:49:52 Eindtijd 1:04:25 1:09:11 1:11:47 1:14:15 1:18:16 1:20:55 1:23:34 1:26:33 1:34:22 Eindtijd 2:03:51 3:22:42 3:30:38 Eindtijd 0:19:46 Eindtijd 0:03:47 0:03:50 0:04:16 0:04:20 0:04:36 0:05:49 0:15:39 0:17:43


26/12 4 2 1 3 1 10 17 3 18 19 11 27 8 4 7 2 7 31/12 98 18 20 37 55 75 100 31/12 11 16 38 13 14 40 71 10/1 7 16 22 27 29 35 36 38 40 41 42 43 44 49 50

Kerstcross AVON 3600 m nathalie senden 7200 m rob riksen guido meys dennis lymandt ellis jacobs paul jacobs cor van haaren lenie jacobs alois pilich wim rutjens guus stauvermann eric vervuren iris pilich ingrid ploumen gerte offeringa 9764 m marcel van de pol michel hodenius Sylvesterloop - Elsloo 5 km paul van hameren 10 km rob riksen erik haakma anke linssen paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs Oudejaarsloop - Heerlen 4,5 km niels hermans nathalie senden jenny matthijsse-gerards 9 km tim roks john oostdijk theo wessels andrĂŠ roumen 40. Gillrather Crosslauf 4000 m bart smeets leo quaedflieg herman gerards cor van haaren roger gillissen nicole schleijper christiana kec pierre muijrers debbie das sjo kec xandra verrips els frins wiel frins hubert collaris jenny mattijsse

Eindtijd 0:21:24 0:28:32 0:29:35 0:30:31 0:31:16 0:34:06 0:38:24 0:39:11 0:39:13 0:39:14 0:39:16 0:41:03 0:41:43 0:42:16 0:48:39 0:41:33 0:45:13 Eindtijd 0:22:26 0:37:00 0:37:04 0:39:23 0:42:38 0:45:56 0:49:42 Eindtijd 0:19:18 0:24:34 0:27:30 0:39:36 0:40:07 0:44:40 0:50:46 Eindtijd 0:15:37 0:17:21 0:17:48 0:18:44 0:18:55 0:20:16 0:20:41 0:20:59 0:21:15 0:21:25 0:21:38 0:21:42 0:21:43 0:23:56 0:24:38

7 11 23 30 45 11/1 9 14 28 91 90 199 245 135 11/1 447 615 134 984 884 1004 475 17/1 6 5 6 3 9 10 15 22 24 29 13 20 2 1 15 15 5 1 17 17/1 159 42

8000 m michel hodenius jan schwanen rico lux wim rutjens ben paulssen Heuvelland Trail - Beek 16 km guido meys rob riksen dennis lymandt alicia koot ilya nijsters paul van hameren nathalie senden 30 km marcel klein Halve Marathon - Egmond aan zee 21,1 km ellis jacobs paul jacobs john oostdijk tim roks carmen jacobs lenie jacobs theo wessels 51e Abdijcross - Kerkrade 850 m daphne erens siem latour marijn winthagen 1200 m maartje vervuren quinn latour jaron van der linden 1400 m sterre knoben imke hoogenboom dimphy arets claudia counotte 7400 m rob riksen marcel klein 11 km dennis lymandt chris hanssen rob koopmans cor van haaren nathalie senden 20,5 km roy ploum rik rompen Bostrails - Aalter 24 km anouk haan 43 km john haan

0:31:28 0:32:34 0:37:50 0:40:24 0:45:28 Eindtijd 1:14:58 1:17:38 1:21:07 1:32:35 1:32:35 1:51:37 2:09:44 3:48:00 Eindtijd 1:33:56 1:38:20 1:40:17 1:41:39 1:46:40 1:50:16 1:52:29 Eindtijd 0:04:25 0:04:26 0:04:37 0:05:29 0:05:32 0:06:01 0:06:29 0:07:06 0:07:24 0:08:02 0:29:52 0:37:57 0:47:52 0:58:15 0:58:59 1:01:34 1:12:51 1:31:24 1:49:24 Eindtijd 2:45:45 3:58:52

45


46


18/1 54 58 59 60 61 20 2 2 18/1

51e Abdijcross - Kerkrade 2600 m mart riksen kai stevelmans dave kil rik radstake ivo schmitz maartje kec 5200 m ellis jacobs paul jacobs 29e Annendaalloop - Posterholt

Eindtijd

1/2

0:10:16 0:10:53 0:11:08 0:11:13 0:12:58 0:13:45

5 11 23 62 16

0:22:03 0:23:53 Eindtijd

10,5 km 11 1 1 26 7 18/1 81 18/1

pierre muijrers

0:56:00

21,1 km iwan theunissen erik haakma john oostdijk theo wessels Klokgebouwloop - Eindhoven Hindernisloop met 1950 trappen

1:13:47 1:21:09 1:42:43 1:46:59 Eindtijd

10

marcel klein Indoor - Dortmund 60 m sprint luca crott lieke vervuren floor vervuren eva huirne imke erens fleur kramer denise engel lisanne van wersch Hoogspringen floor vervuren eva huirne Verspringen lieke vervuren

6 16 20 20 26

8 16 6 21 23 25 30 26

3e Hivernaltrail - Landgraaf 10 km dennis lymandt rik rompen ronald bouwers marcel klein nathalie senden 30 km

Eindtijd

5:01:49 Eindtijd

11

marcel klein 11e LPM Mararthon - Genk 21,1 km erik haakma

29

dennis lymandt

1:27:19

113 8/2

0:00:09.09 0:00:09.15 0:00:09.28 0:00:09.55 0:00:09.67 0:00:10.29 0:00:10.29 0:00:10.68

40 46 151 14/2 7

6 1 12 2 50 22/2

4,02 m

32 40 18 24 31 38 48 41

luca crott floor vervuren

3,94 m 3,36 m

20

imke erens fleur kramer denise engel Kogelstoten luca crott

3,36 m 2,93 m 2,68 m

7 12

8,20 m

12 17

lisanne van wersch lieke vervuren Dubai Marathon jos lempers 16e Overmuntheloop - Urmond 6,6 km

8,02 m 6,97 m Eindtijd 3:24:57 Eindtijd

15 18 13 21

13

bart smeets

0:27:48

5 6 2 12 17

10 km rob riksen marcel van de pol ellis jacobs tim roks niels hermans

0:39:29 0:40:14 0:40:52 0:44:58 0:49:08

5 9

4 9 5 23/1 192 1/2

1,25 m 1,25 m

1:21:42

42,2 km

22/2 0:32:08 Prestatie

0:58:29 1:02:37 1:08:29 1:20:12 1:23:50

jos lempers john haan marcel klein Kruikenloop - Tilburg 15 km roy ploum

3:26:59 3:28:17 4:29:10 Eindtijd

Danikerbosloop - Geleen 5 EM dennis lymandt ellis jacobs bart smeets carmen jacobs paul van hameren Indoor - Dortmund 60 m sprint fleur demandt lieke vervuren anne huirne floor vervuren jurre vermeulen maya de weerdt janne smeets lisanne van wersch 200 m anne huirne Hoogspringen fleur demandt eva huirne

Eindtijd

0:56:01

0:38:53.6 0:38:59.0 0:42:07.6 0:46:33.7 0:56:45.6 Prestatie 0:00:08.95 0:00:09.14 0:00:09.20 0:00:09.37 0:00:09.70 0:00:09.85 0:00:10.39 0:00:10.60 0:00:30.96 1,40 m 1,25 m

floor vervuren maya de weerdt Kogelstoten luca crott lieke vervuren anne huirne lisanne van wersch

1,25 m 1,10 m

18

jurre vermeulen Verspringen

5,65 m

6 29 16 29 19 33 29 40

sica verwasch lieke vervuren jurre vermeulen eva huirne floor vervuren fleur demandt maya de weerdt janne smeets

4,05 m 3,94 m 3,73 m 3,58 m 3,57 m 3,42 m 3,29 m 2,67 m

7,73 m 6,75 m 6,30 m 5,89 m

47


48


Jeugdpagina

49


50


Hoi ik ben Jelle. Ik ben negen jaar en zit in groep zes. Ik ben A-pupil bij STB. Het leukste aan atletiek vind ik estafette. Het saaiste vind ik het warmlopen omdat we dan niks doen. Mijn eerste wedstrijd was in weert en mijn laatste wetstrijd was in rolduc. Ik zat eerst op klimmen, dat vond ik leuk, maar dit is nog leuker. Ik geef het estafettestokje aan Jorn bij mij uit de groep.

51


52


STB Clubblad 2015 nr 1  
Advertisement