Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 29 oktober 2014 nummer 4 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 december 2014 Het volgende clubblad verschijnt in december 2014

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2015........................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2014 .......................................................... 5 Van de bestuurstafel (door Jos Janssen).................................................. 6 Schwitzen, Sparkasse und Citronella (door Iwan Theunissen)................ 7 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ......................................................10 Wijziging locaties van de trainingen ( door Bestuur) ............................10 De visie van…..........................................................................................11 De magische grens……. (door Theo Schmeits) .......................................12 100 marathons (door John Haan ) .........................................................15 Vrouwen bij STB (door Audrey de Wijs).................................................18 5e Biesloop ( door Wietske Tadema)......................................................19 Baksteen door het venster… ..................................................................21 Spagetti, Tea und Bratwurst (door Marcel Klein) ..................................23 Verjaardagskalender ..............................................................................25 Het gebruik van de ochtendpols om je fitness en of vermoeidheid te bepalen (door Peter Hendrix) ................................................................27 Fascinatie voor de Marathon, voorpret is even zo leuk, toch? (door Eric Haakma) ..........................................................................................29 Het persoonlijk doel van… Annick Ploumen ..........................................33 De 5e MeanderMondoVerdeLoop (door Arno Hanssen) .......................34 Kleedlokaal op de baan open .................................................................35 Waarderingsspeld voor Dick van Pelt (Atletiekunie) .............................37 Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga/Herman Gerards) ....................39 Hulp gevraagd (door Ingrid Ploumen)....................................................42 Walk of Monschau (door Claudia Steinbusch) .......................................43 Jeugdpagina ...........................................................................................45 Athletics Champs (door Latifa)...............................................................45


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@online.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Website

www.stblandgraaf.nl e-mail : webmaster@stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2015 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 52,20

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,95 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 74,15

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 52,20

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,65 € 9,80

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2014 26 oktober 7 december 31 december

Zondag Zondag Woensdag

Locatietraining 31e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenoop (Park ter Waerden 15:00 u.)

3


4


Weekschema STB trainingen 2014 Dag

Tijdstip

Locatie Kwartaal 1

18:30

Ma

18:30 19:00

18:30

Di 18:30

Wo

Do

Vr

Za

Zo

2

3

Training

Tempo

Duur Begeleiders

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

1:30

Glenn Gentle

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex, Ger Bodelier, Marcel Coerver, Wiel Frins, Richard Thomas.

1:00

Cor van Haaren, Sibille Waszkiewicz

4

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. ter Waerden Junioren (sprint / sprint- of hoogspringen) Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die Sportzaal Hoefveld hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun TW CP CP MG duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. ter Waerden Baan/interval/fartlek voor recreanten ter Waerden

9 kmh

19:00

ter Waerden

Junioren (sprint, horden, springen)

1:30

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

MiLa-groep

1:30

Marcel Coerver

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

9 kmh

1:00

Saskia Rademakers, Cor van Haaren

Pupillen A (vanaf 5/11 tot 25/2)

1:00

Jeugdtrainers

Pupillen B,C (vanaf 5/11 tot 25/2)

1:00

Jeugdtrainers

1:30

Glenn Gentle

1:30

Wim van der Linden

1:30

Jeugdtrainers

1:30

Marcel Coerver

18:30

TW

CP

CP

18:30 18:30 (18:00) 18:30 (18:00) 19:00

TW

CP

CP

ter Waerden ter Waerden (sporthal) ter Waerden

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer TW een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. TW Rustige duurloop voor beginnende lopers (m/v).

18:30

ter Waerden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden)

19:00

ter Waerden

MiLa-groep

18:30 9:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

10:00

Cooperbaan

16:00 winter 17:00 zomer

Exdel

8:30

Cooperbaan

Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig. Beginnersgroep Neem de benen 2014 (vanaf 22 februari) Pupillen A,B,C Mila-groep Rustige duurloop. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Vrije training 1:00

Sibille Waszkiewicz, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

1:00

Richard Thomas

9 kmh

1:00

Harry Lejeune, Hub Collaris

11 kmh

1:15

Theo Schmeits

Kwartaal 1 : 1 januari – 30 maart / Kwartaal 2 : 31 maart – 29 juni / Kwartaal 3 : 30 juni – 28 september / Kwartaal 4 : 29 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Caroline Radstake, tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl Legenda : TW = Terwaerden / CP = Cooperbaan / MG = Mengelers

5


Van de bestuurstafel (door Jos Janssen) Het grootste deel van het seizoen zit er op. Er is nog één groot STB-evenement te gaan, namelijk de Kapellerbosloop. Onder schitterende weersomstandigheden vond op zondag 28 september traditioneel de STB-Familiedag plaats. Een buiten verwachting grote opkomst, niet alleen voor spijs en drank, maar ook voor de sportieve activiteiten ( wandelen, trainingslopen) voor het eerst op onze eigen baan i.c.m. de clubkampioenschappen. Wat een leuk evenement, dat laatste; het was de volmaakte finishing touch voor deze dag, de vertraging van het dagschema (“oh, wat had ik een dorst”) meer dan waard. Ik roep m.n. alle volwassen leden op, na te denken, volgend jaar deel te nemen aan deze activiteit. De organisatoren hebben een claim op schitterend herfstweer. Op deze dag merk je dat de vereniging enorm gegroeid is en zelfs (tijdens de barbecue) af en toe uit haar jasje dreigt te spatten. Nog meer nieuwe, vreemde gezichten. Nog meer nieuwe vragen en input. Op deze dag hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van Dick van Pelt. Dick was tig jaren de drijvende kracht achter de jeugdatletiek en bracht STB-jongeren tot regionale, nationale en internationale triomfen. Hij heeft samen met zijn secondanten de STB-jeugd op de kaart gezet, waarvoor nogmaals dank. Die KNAU-penning heeft hij echt verdiend. Belangrijk is om even stil te staan bij een van de redenen waarom Dick heeft besloten met zijn functie te stoppen. Dick kan de motivatie niet meer opbrengen veel tijd en arbeid in het trainen van de jeugd te stoppen bij gebrek aan sportieve respons van de jeugdige atleten. Bij herhaling moest hij, de laatste jaren in toenemende mate, constateren, dat het onmogelijk was om een team samen te stellen om aan de competitie deel te nemen.

6

AV-STB beoogt een atletiekvereniging te zijn. Voor de volwassenen is dit voorlopig een illusie gebleken, maar t.a.v. de jeugd is er nooit enige discussie geweest. Willen wij STB als atletiekvereniging uitdragen, dan betekent dit m.n. voor de jeugd; deelname aan wedstrijden en competitie. Het mag niet zo zijn dat onze trainers geen team kunnen formeren voor deelname aan een slechts beperkt aantal wedstrijden. Naast het feit dat dit niet goed is voor het aanzien van AV-STB, schoffeer je daarmee de trainers en de leden van de jeugdcommissie, die heel veel tijd en werk steken in de jeugdleden. Ik wil dan ook de ouders van alle jeugdleden oproepen hun kinderen (STB-leden) te enthousiastmeren en in de gelegenheid te stellen aan deze wedstrijden deel te nemen. Het lidmaatschap van een vereniging brengt ook zo zijn verplichtingen met zich mee. AVSTB mag niet uitgroeien tot een veredelde kinderopvang !! De vereniging wordt groter en groter. Dat gaat gepaard met de nodige “problemen”. We hebben nog steeds geen voorzitter, het aantal vrijwilligers blijft stabiel, maar veroudert snel. Vaak zijn posten onder-en /of niet- dubbel bezet. Sportvrienden denk na hoe jullie onze vereniging kunnen ondersteunen, anders dan met goede uitslagen, het betalen van de noodzakelijke contributie en deelname aan de barbecue. De vereniging kan niet blijven steunen op “altijd weer dezelfden “. Zo is er dringend behoefte aan versterking van de “club “die zich met de verwerking van de uitslagen bezig houdt. Welke jongeman of vrouw met een klein beetje belangstelling voor digitalisering neemt de handschoen op ? Ik verwacht een massale belangstelling na deze oproep en hoop dat het Bestuur overstelpt gaat worden met reacties.


Schwitzen, Sparkasse und Citronella Verslag die 10 Km von Dürwiss op 2/8/2014 Die 10 Km von Dürwiss...een begrip binnen de Rur Eifel Cup (REC). Een van de weinig vlakke 10 Km wedstrijden over een stratenparcours binnen het REC-gebeuren. Sinds 2008 staat deze wedstrijd in de planning echter vakantie en slecht weer beletten een deelname. Een blik in mijn looparchief leerde me dat mijn laatste deelname aan een vlakke 10 Km alweer dateert van 16 maanden geleden; wat vliegt de tijd als je de focus teveel richt op marathons. Na een gedwongen pauze in het voorjaar merkte ik dat ik sinds jaren weer veel plezier in mijn looptrainingen had. Een dag voor de befaamde 10 von… spreek ik af met clubgenoot Erik H. Die mij in gezelschap van Marcel Klein komt ophalen. Vooraf hoor ik dat Jacqueline Dieters haar eerste 10 Km loopt en meteen onder de vijftig minuten wil duiken. Zelf schat ik met Erik H. de kansen reëel in dat hij wel eens een 1e plek kan behalen in zijn leeftijdsklasse M50. Zelf loop ik zonder externe druk, behalve….; mijn jongste zoon heeft me gevraagd om met een beker huiswaarts te keren, nadat de beker van mijn overwinning van de eerste etappe van VaalsVenlo in juni bij zijn oudere broer op de kamer belandde. Velen vragen zich misschien af waarom ik de naam van deze Erik niet volledig noem. Erik heeft ná de Marathon van Bonn dit jaar bij mij een stille heldenstatus bereikt. De 4 seconden tijdens de Marathon van Eindhoven, die hem onder helse weersomstandigheden, in 2013 nekten om onder de magische 3 uur te lopen …….de harde trainingen begin 2014 en daarna de befaamde Bonn Marathon. Waar we samen het Waterloo vonden; een thriller die de nodige mentale impact op ons beiden had.

(door Iwan Theunissen)

Ik heb me voorgenomen net zoals bij een zaak van Justitie hem in bescherming te nemen; zo min mogelijk druk voor deze loper – ik gun hem anonimiteit. Mocht er ooit een Panini verzamelboek over legendarische lopers komen dan wordt zijn plaatje een waar collectors-item, vergelijkbaar met de gouden wikkel van Sjackie en de Chocoladefabriek. Echter tijden veranderen.. tuut .. klokslag 5 uur meldt Erik zich. Ik informeer of hij de Tom Tom heeft: “ja hoor”. Google Maps is bestudeerd en Erik weet de route feilloos uit zijn hoofd. De eerste afslag na Aachen richting Blausteinsee dan ergens rechts….afslag Dürwiss. Oei, we rijden nu toch wel erg lang rechtdoor en zien geen bordje meer. Dan maar links, geen Dürwiss. Ik reanimeer het navigatiesysteem van het merk “Becker”; dit blijkt toch niet zo makkelijk als Tom-Tom. Lichte paniek in de auto, als blijkt dat “Becker” normaal wordt ingesteld door de vrouw van Erik. Kortom we zijn nog niet in Dürwiss. Marcel heeft op de achterbank het landschap in zich opgenomen en volgens hem is het ergens links af. Warempel, na een paar manouvres zitten we tijdig in Dürwiss; let the games begin. Op de overvolle markt treffen we Jacqueline en Herman Gerards aan, die een week voor zijn 12e deelname aan de Monschau Marathon zijn benen wat rust wil gunnen en zijn clubgenoten wil bijstaan. De start is om 19.30 uur en de temperatuur is zomers, 25 graden. Wat opvalt tijdens het warmlopen is de enorme entourage, bijna 475 deelnemers en vooral veel publiek dat en masse de bbq in de voortuin heeft aanstaan. Er zijn veel snelle mannen van Aachen TG aanwezig, het wordt genieten en afzien met de wetenschap dat er 5 kleine rondes van 2 Km gelopen moeten worden. Vlak voor de start wordt er blijkbaar volgens oud gebruik bij deze loop, de National Hyme gespeeld door een trompetist. De klanken zijn nog niet vervaagd of we zijn weg.

7


De eerste kilometer leg ik af in tempo 3.11. En dan zit ik nog niet eens bij de eerste 10 lopers…....en de mannen lopen uit….; dit is laagvliegen. Tijd om de handrem aan te trekken, dit houdt ik immers niet nóg 9 km vol. Bij het ingaan van de derde ronde +/- 4 Km zit ik lekker in mijn tempo en jawel de eerste (lees laatste) lopers worden al op 1 ronde gezet. De reuzeslalom gedurende 3 rondes voor de lopers aan kop van de wedstrijd is een feit. Bij Km 6 haal ik twee snelle mannen van Aachen TG in die hun tol moesten betalen vanwege het zeer hoge aanvangstempo v/d wedstrijd. Inmiddels loop ik de kilometers al slalommend tussen de vele lopers, kratten bier, stoepranden, voortuinen en bbq-s in tempo 3.20. Nadat ik dit jaar 200 meter voor de finish van de Bonn Marathon een verkeerde afslag nam en zodoende 800 meter extra aflegde, doemde in de voorlaatste ronde het “Finishspook” op. Tijdens de rondes geen doek met opschrift “Ziel”. Onder het lopen toch maar informeren bij wat lopers. In een

speaker ik steek nog even mijn duimpje omhoog. Tussen de geur van Duitse worsten en frieten trek ik nog een klein sprintje richting de Sparkasse waar de eindstreep ligt. Na 33.44 min zijn de tumulteuze 10 Km afgelegd, gem 17.8 Km p/u, een mooie opsteker – die uiteindelijk goed is voor een 7e plek overall. Na het nuttigen van een paar iso-drankjes komt mijn Panini-held Erik H. ook binnen. Volgens zijn inschatting kon hij wel eens eerste zijn geworden in zijn leeftijdscategorie. Zelf maak ik me geen illussie omdat ik weet dat Andre Collet (zesvoudig winnaar Monschau Marathon) overall 3e is geworden. Hij komt net zoals ik uit in de M40 klasse…..oei daar zal kleine Stan thuis niet blij mee zijn. Na een warme douche knopen we een gesprek met aan met de sympathieke Andre Collet. Hij is in topvorm, liep de laatste week gemiddeld 150 Km per week en is vast van plan voor een zevende keer volgende week in Monschau te winnen. Maar veel belangrijker voor ons, hoe is het Jacqueline vergaan? We vernemen; eindtijd 48.39; missie geslaagd – hulde voor onze topper. Ondertussen neemt Erik H. een kijkje bij het podium waar al de uitslagen prijken. Na 4 (remember Eindhoven) komt inderdaad weer ..4……..Het blijkt dat Erik in de laatste bocht is voorbijgestoken door

Finish gevonden! flauwe bocht stond inderdaad een bordje. Herman kent volgens mij bijna iedere REC loper en moedigt iedereen luidkeels aan. Bij het indraaien van de laatste bocht zie ik de meet……..”Der erste Höllander” meldt de

8

Erik Panini-hero iemand in zijn leeftijdscategorie en hierdoor 2e is geworden in de categorie M50, achterstand 4 seconden.


Een bekende (lopers)inschattingsfout…het hoofd van de loper in kwestie paste blijkbaar niet bij deze leeftijd! Een zucht en een vloek volgt…alweer gevloerd door een paar luttele seconden. Vooraf hadden we de prijzen bekeken en daar ging de mega gevulde fruitschaal voor de eerste in de leeftijdscategorie…en geen bekers....hoe moet ik dit thuis verkopen aan onze kleine...Wat hebben we het toch waar als loper. Uiteindelijk mogen Erik en ondergetekende de prijs in ontvangst nemen. Een oorkonde en een fraai, zoals altijd te groot, longsleve shirt. Opmerking van de dag……..”wauw – wat een mooie prijs, dat kun je aantrekken als je gaat latexen; worden je onderarmen niet vies”. STB-humor op het dorpsplein waarop inmiddels een waar volksfeest plaatsvindt. Ondertussen wordt er herhaaldelijk aan het bier geroken omdat dit toch wel erg naar citrus ruikt. Gelukkig ligt het niet aan het bier maar het blijkt dat Jacqueline een grote

aantrekkingskracht op de Duitse muggen heeft en zij een “Abwehr-roller” met citronella hanteert. De prijzen zijn als vanouds laag op Duits grondgebied. drank voor 2 bonnen, omgerekend 1,20 Euro – Broodje worst 4 bonnen. Sport maakt dorstig en hongerig, het Duitse gerstenat smaakt goed en koning honger toe. De bonnen raken stilaan op en een clubgenoot leent een bon op de pof voor lekker broodje worst. Achteraf 3 bonnen, royaal als STB-ers zijn wordt deze bon uiteraard als fooi gegeven. Bij het laatste rondje blijkt er net een bon te weinig – enige hilariteit slaat toe en de meligheid kent geen grenzen. Het wordt tijd om Dürwiss vaarwel te zeggen en weg te gaan bij deze gezellige zomeravond loop, uiteraard nadat we een kleine donatie bij Peter Borsdorff (Running for Kids) hebben gedaan. Die 10 von... absolute aanrader in de jungle van loopwedstrijden. We gingen allen met een tevreden gevoel naar huis, zeker voor herhaling vatbaar maar wel met Tom Tom volgende keer ;-)

9


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Tanja de Jong van Luxzenburg Tanja woont in de Rumpenerstraat in Brunssum en is 42 jaar

Marianne en Frans Hodinius Zij wonen in de Gasthuisstraat in Heerlen en zijn resp. 59 en 60 jaar.

Bea Lindelauf Bea, 53 jaar, woont in Landgraaf in de 1940-45 laan.

Verder begroeten wij onze nieuwe jeugdleden: Yara Ruijsch, Dimphy Arets, Jelle en Wietse Klomp en Luc Smeets.

Bart Smeets Een oude bekende, was jaren geleden ook al eens lid van STB. Bart woont in de Pater Schaadstraat en is 41 jaar Ria Ederveen-Benning Is thuis in Landgraaf in de Grensstraat en is 68 jaar Esther Debets-Ederveen Juist, dochter van Ria, Esther is 43 jaar en woont in Landgraaf in Exdel.

Beeindiging lidmaatschap: Lisan de Krey, Brigitte Vreuls, Anne van Overmeere, Ed Doveren, Vivian Huynen, Miranda Meurs, Bea Palant, Elian Reijnders, Brigitte Vreuls, Evelyn Rauwerda, Linda Hannen en Hub Wijnands. Beeindiging lidmaatschap jeugdleden: Thirza Harmsen, Jeroen Hamers, Tessa Lievestro, Casper Logister, Merel Nijhof, Raoul Schmitz, Daphne Simons, Lina Storms, Levi en Tara Vandegard.

Sietse van der Wal Sietse woont in de Grevenstraat in Landgraaf en is 38 jaar.

Wijziging locaties van de trainingen

( door Bestuur)

In de bestuursvergadering van maandag 15 september is besloten tot een wijziging van de trainingslocaties voor de senioren. De veiligheid voor de lopers was aanleiding om de wijzigingen per 1 oktober 2014 door te voeren. Het schema voor de trainingen zal er dan als volgt uit komen te zien:

Zomermaanden

Wintermaanden :

Woensdag: Duurloop op de Brunssummerheide ( start Cooperbaan)

Maandag: Duurloop vanaf Sportpark ter Waerden

Maandag: Duurloop vanaf Sportpark ter Waerden Dinsdag: Fartlek/interval training op de Brunssummerheide (start Cooperbaan)

Alle andere trainingen die hierboven niet genoemd staan zijn niet gewijzigd.

Dinsdag: Intervaltraining vanaf Mengelers Woensdag: Duurloop vanaf Sportpark ter Waerden

10

Met dit besluit zijn wij tegenmoet gekomen aan het advies van de trainerscommissie.


De visie van… “De visie van…” is een nieuwe rubriek waarin leden hun mening kunnen geven over bepaalde zaken en gebeurtenissen binnen de S.T.B. Hierop kan dan door de lezers gereageerd worden. Deze artikelen, mits ze voldoen aan bepaalde normen, worden geplaatst onder de verantwoording van de schrijver. Het eerste artikel is van Dennis Lymandt

Dennis draaft door Identiteitscrisis Hardlopen is geen teamsport. “En Vaals-Venlo dan?”, zullen sommigen zeggen. Deze estafettewedstrijd is echter niet meer dan louter de rekenkundige optelsom van individuele prestaties. Bij een teamsport daarentegen maak je je ondergeschikt aan het teambelang. Niet iedereen kan immers tegelijk naar voren rennen om doelpunten te scoren. Maar er zijn meer verschillen. Is een voetballer verhinderd voor de training, dan meldt hij zich af bij de trainer. Bij STB geldt er wat dat betreft vrijheid blijheid. Je kunt weken geblesseerd zijn, zonder dat je er “verantwoording” over hoeft af te leggen. Dit heeft natuurlijk zo zo’n voor- en nadelen. Nog een ander verschil. Waar je bij een teamsport het gesponsorde clubtenue iedere wedstrijd gratis ter beschikking krijgt (in bruikleen), moet je hiervoor bij STB een bestelformulier invullen. Misschien toch een eye-opener om eens over na te denken. Nu we het toch over clubtenues hebben. Hoe zouden we ons als STB nog beter kunnen profileren? Het witte shirt springt er in een groot deelnemersveld immers niet echt uit. Bovendien staat het wel erg flets. Ons kenmerkende marineblauw komt nu slechts in het short tot uiting. Kunnen we de statuten hier niet op aanpassen? Bijvoorbeeld omgedraaid, een marineblauw shirt met een wit short? Dan zou onze cluboutfit volgens mij toch meer in het oog springen.

Over statuten gesproken. Als we die toch onder de loep nemen, kunnen we misschien ook de naam STB nog eens tegen het licht houden? De vlag (recentelijk vernieuwd!) dekt de lading namelijk steeds minder. STB, voluit: Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Laten we deze naam eens nader ontleden. Hoezo Sportclub? Kan ik hier dan ook komen basketballen of zwemmen? Trimclub? Ik denk dat menige STB-er zich toch niet echt in de term “trimmer” zal herkennen. Tot slot, Brunssummerheide? Met de wisseling van onze thuisbasis van de Cooperbaan naar Terwaerden is dit ook steeds minder van toepassing. Wat zijn we dan wel? Hardloopvereniging Landgraaf? HVL in plaats van STB? Of zelfs een atletiekvereniging? Voor de jeugdafdeling gaat dit nog wel in enige mate op, maar de eerste polsstokhoogspringende senior of kogelslingerende veteraan ben ik nog niet tegenkomen. Van de andere kant is STB in de loop der jaren ook een sterk “merk” geworden, dat alom is ingeburgerd. Daar zou je niet te snel aan moeten tornen. Als alternatief zou je deze lettercombinatie daarom ook van een andere betekenis kunnen voorzien. Simply The Best, Sweat-Tears-Blood of Strijders Tegen Bierbuiken, gaan het wat mij betreft echter niet worden. Misschien Snel Ter Been? Iedere betere suggestie is welkom. Hoe dan ook, de tijd lijkt rijp voor een fundamentele herbezinning van ons bestaan.

11


De magische grens……. (door Theo Schmeits) De magische grens, er zijn er veel in je leven, maar voor marathonlopers is er maar één magische grens: de 3 uurs grens in de marathon. Geef toe iedereen die marathon loopt wil toch eenmaal onder die 3 uur komen. De redactie is eens in de archieven gedoken om te zien welke S.T.B. ‘ers het gelukt is om deze mijlpaal te bereiken. Wij hebben het kunnen nagaan tot 1984. Maar omdat de meeste leden van nu deze ex STBérs niet kent publiceren we de lijst vanaf 1990. Zoals jullie zullen zien zijn er na 2010 maar een tweetal lopers die onder de drie uur eindigden. Zie het als een uitdaging…

1993 Pierre Muijrers Pierre Muijrers Pierre Muijrers Ed Quaedvlieg Pierre Muijrers Rob Riksen Theo Schmeits

1994 Pierre Muijrers 02.51.48 Pierre Muijrers 02.54.40

Apeldoorn Naaldwijk

Mocht ik iemand in deze lijst vergeten zijn laat het me weten.

1995 Jo Stevens Rob Riksen Pierre Muijrers Pierre Muijrers Ed Verstappen Niek Brouwers Theo Schmeits Pierre Muijrers

02.49.50 02.53.05 02.56.32 02.57.43 02.58.03 02.58.31 02.58.41 02.58.52

Berlijn Berlijn Leiden Naaldwijk Berlijn Rotterdam Rotterdam Naaldwijk

1997 Rob Riksen Jos Janssen Theo Schmeits Pierre Muyrers Peter Verberk

02.42.31 02.54.46 02.55.43 02.57.31 02.59.23

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

1998 Rob Riksen 02.41.11 Theo Schmeits 02.58.52 Roger Gillissen 02.59.54

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

1999 Hub Heynen 02.52.18 Theo Schmeits 02.59.02 Wiel Frins 02.59.08

Berlijn Keulen Rotterdam

1990 Pierre Muijrers Ed Quaedvlieg Jan Welting Jan Welting Pierre Muyrers

02.53.57 02.55.59 02.56.35 02.57.58 02.58.14

Etten-Leur Rotterdam Etten-Leur Eindhoven Amsterdam

1991 Jo van Vlodrop Peter Verberk Pierre Muijrers Pierre Muijrers Henk Thijssen Harrie Crijns

02.52.27 02.54.34 02.54.47 02.56.38 02.57.55 02.58.49

Rotterdam Rotterdam Bonn Eindhoven Rotterdam Rotterdam

1992 Peter Verberk 02.49.48 Ed Quaedvlieg 02.51.48 Jos Broere 02.55.04 Wim Budziak 02.56.48 Harm van Goor 02.57.12 Jos Janssen 02.57.38 Henk Thijssen 02.57.40 Wim Budziak 02.59.14 Pierre Muijrers 02.59.38 Pierre Muijrers 02.59.42

12

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Utrecht Utrecht Etten Leur

02.50.15 02.55.12 02.57.33 02.58.15 02.59.16 02.59.43 02.59.43

Maassluis Amsterdam Utrecht Rotterdam Bonn Rotterdam Rotterdam


2000 Ger Bodelier Rob Riksen Jos Krist Theo Schmeits

02.34.47 02.40.54 02.49.48 02.55.19

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

Iwan Theunissen 02:54:21 Ron Fens 02:50:06 Arno Hanssen 02:59:26

Meerssen Etten Leur Eindhoven

2009 Arno Hanssen 02:54:35 Rob Riksen 02:55:09 Marcel Meens 02:57:28 Iwan Theunissen02:50:23 Jean Herpers 02:53:56

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Amsterdam Einruhr

2001 Rob Riksen 02.46.46 Jos Krist 02.50.43 Theo Schmeits 02.55.50

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

2002 Ger Bodelier 02.31.57 John Borjans 02.53.25 Marcel v/d Pol 02.49.20

Hamburg Hamburg Rursee

2010 Iwan Theunissen 02:57:40 Ger Bodelier 02:53:43 Iwan Theunissen 02:48:18

Antwerpen Meerssen Eindhoven

2003 Rob Riksen Ger Bodelier

02.48.34 02.48.27

Rotterdam Valkenburg

2004 Rob Riksen

2011 Ger Bodelier Iwan Theunissen Iwan Theunissen Iwn Theunissen

Rotterdam Rotterdam Meerssen Frankfurth

02.46.47

Rotterdam

02:45:18 02:51:24 02:49:56 02:46:57

2012 Iwan Theunissen 02:42:21 Iwan Theunissen 02:46:13 Iwan Theunissen 02:57:20

VisĂŠ (B) Lier (B) Rursee

2006 niemand

2013 Ger Bodelier Iwan Theunissen Iwan Theunissen Iwan Theunissen

02:52:01 02:50:08 02:52:56 02:55:34

Rotterdam Monschau Meerssen Eindhoven

2007 Arno Hanssen Ger Bodelier

02.58.00 02.39.39

Berlijn Amsterdam

2014 Iwan Theunissen Iwan Theunissen

02:55:34 02:56:01

VisĂŠ Meerssen

2008 Ger Bodelier Ron Fens Rob Riksen Jean Herpers

02.42.47 02.56.05 02.57.12 02:39:36

Leiden Leiden Utrecht Meerssen

2005 Rob Riksen 02.47.07 Jean Herpers 02.59.24 Nico Hamers 02.30.11 Huub Donders 02.55.26 Leo Kokkelkorn 02.56.34

Rotterdam Monschau Amsterdam Amsterdam Amsterdam

13


14


100 marathons (door John Haan ) Vaker is mij gevraagd om eens een stukje voor het STB blaadje te schrijven. Daar heb ik altijd “nee” op gezegd, omdat schrijven niet zo mijn ding is.

York te lopen. Daar heb ik direct “ja” op gezegd. Ik had nu een doel. Hier ben ik toen meteen hard voor gaan trainen. De kilo`s vlogen er toen af. Op 4 november 2004 woog ik nog maar 85 kg. Ik was er klaar voor. Het was een hele belevenis. 2 miljoen mensen aan de kant. Die eerste marathon heb ik een mooie tijd gelopen namelijk 3:30:25. En daar was ik heel tevreden mee. Dat smaakte naar meer… Thuis terug in Nederland heb ik mij maar meteen ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. Tijdens de voorbereiding kwam ik bij Harrie Driessen, Frank Eisinga tegen. We raakten aan de praat en hij stelde voor om eens een training bij STB mee te doen. Vanaf dat moment werd ik lid van de STB. Uiteraard met veel plezier. Na de marathon die ik in Rotterdam had gelopen (3:18:08) kreeg ik helemaal de smaak te pakken. Diverse clubgenoten hadden het over de MittelrheinMarathon in Koblenz. Mij leek dat ook wel wat, en mijn derde marathon werd een feit. Eindhoven werd de volgende, en in 2005 liep ik maar liefs 3 marathons!! In 2006 werden in totaal 5 marathons gelopen. 2006 stond in het teken van de Jungfrau marathon. Deze marathon deed voor mij qua schoonheid en sfeer niet onder voor marathon van New York.

Na 100 marathons heb ik toch maar toegezegd om een stukje te schrijven. Begin 2004 was ik 3 maanden in Amerika voor de opstart van een nieuwe Dyneema fabriek. Ik had me al helemaal aangepast aan de Amerikaanse leefstijl want mijn gewicht was inmiddels gestegen naar 99.9kg. Vanuit het niets werd mij de vraag gesteld of ik misschien zin had om de marathon van New

In de winter van 2006 op 2007 kreeg ik een blessure waardoor het lopen een pijnlijke bezigheid werd. Na de nodige bezoekjes bij de fysiotherapeut kon ik weer normaal lopen. Met een maand voorbereiding was de marathon van Utrecht aan de beurt. Deze verliep zeer voorspoedig. Met een tijd van 3:11:01 was mijn doel behaald. Daarop volgde de marathon van Berlijn. Ik dacht: daar ga ik onder de 3:10 lopen. Maar helaas was ik

15


ondanks de nodige trainingen maar 25 seconde sneller als in Utrecht. In 2008 heb ik 7 marathons gelopen met als doel onder de 3:10 te lopen. Ik moest het doen met tijden van 3:12:00 en 2 maal 3:13:00. Steeds wilde het maar niet lukken om dit gestelde doel te bereiken. Fred Geilenkirchen liet mij na iedere mislukte poging weer weten dat hij 3:09:48 had gelopen. Dit motiveerde mij meer en meer. 2009 was mijn beste jaar. Onder de indruk van de prestaties van Hein Bodelier, zou ik ook wel eens een ultraloop willen gaan doen. Zoveel mogelijk kilometers lopen in de zes uurs loop van Stein. Dat ging mij heel goed af. Ik begon met tempo 12 en na 4 uur had ik precies 48 km gelopen. Toen kwam er wat verval, maar toch op 8 meter na in totaal 71 km gelopen. Met als resultaat dat ik naast Jo Schoonbrood op het podium stond als 2e Limburger. De vorm was er. Vijf weken later was de Marathon van Utrecht weer aan de beurt. Daar heb ik dan mijn PR gelopen 3:09:45 met dank aan Fred. In 2010 heb ik 11 marathons gelopen. Samen met Jos reisde ik de marathons af. 2011 was goed voor 15 marathons en 2012 werden het er 20 stuks. Voor 2013 had ik 25 marathons op het programma staan. Wij (Jos en ik) zochten marathons uit die mee telde voor de marathon en ultracup. Maar helaas bleef de teller op 17 staan. Ik raakte geblesseerd. Daar er geen verbetering van mijn blessure volgde ben ik uiteindelijk naar een sportarts gegaan. Deze diagnosticeerde een zogenaamd “stressfractuur”. Hierdoor heb ik 6 maanden niet kunnen lopen. Maar een paar dagen voor Jos zijn 100ste marathon zou gaan lopen, kreeg ik groen licht van de sportarts om ook weer te mogen lopen. Ik mocht zoveel lopen als ik wilde, aldus de sportarts. Dus ik ging mee naar Groningen om daar met Jos zijn 100e marathon te lopen. Dat werd mijn 90ste marathon. Een half jaar verder was ook mij de

16

100ste marathon aan de beurt. Hiervoor heb ik de marathon van Meerssen uitgekozen. Ik heb toen naar de organisatie gemaild met het verzoek om deze marathon met startnummer 100 te mogen lopen. Maar zoveel lopers hadden zij niet voor de marathon. Toch vreemd dat zo`n mooie en goed georganiseerde marathon zo weinig lopers trekt. Met 100 marathons ervaring kan ik wel stellen dat vaak die kleine marathons de leukste zijn, en ook een stuk goedkoper. De organisatie zou voor mij een leuk T-shirt laten maken ter compensatie. Hierop natuurlijk even gemaild dat ik samen met Jos zou lopen en hij zijn 107e marathon in Meerssen liep. Ook voor Jos werd een leuk T-shirt gemaakt. Een week voor de marathon in Meersen kwam ik bij de Dijken marathon Vincent Meers tegen. Ik vertelde hem dat ik in Meerssen mijn 100ste marathon ging lopen. Hierop zei hij spontaan “leuk dan loop ik met jullie mee en maken we er een babbel marathon van”. Op 14 september was dan de grote dag aangebroken.

De familie Haan vertrok ruim op tijd naar Meerssen. Bij de start werd ik al door vele bekende gefeliciteerd en de nodige foto`s werden gemaakt. Om 11:00uur klonk het start schot. We zijn rustig begonnen en al gauw hadden we het ritme te pakken. Gaandeweg de marathon passeerde we de nodige lopers. Onder het lopen kregen we de nodige complimenten en felicitaties. Diverse keren kregen we de opmerking van: 100 marathons en hij 107. Toen we vertelde dat


Vincent zijn 188ste liep kregen we verbaasde blikken. Na de eerste ronde liepen we alleen. Ver voor ons zagen we een paar lopers. Jammer dat er bij deze marathon maar zo weinig deelnemers zijn. Aan de organisatie ,verzorging en het mooie wisselende parcours kan het niet liggen. Er is niks op aan te merken. Het zonnetje kwam zelfs door en het werd best warm. Maar op de verzorgingsposten hadden ze mijn favorieten sportdrank cola. Daar heb ik de nodige bekers van weg gewerkt. Bij de laatste verzorgingspost zei Vincent even door lopen dan kan je onder de 3:40 eindigen. Dat deed ik dan ook. Toen werd ik opeens verrast door een aantal loopvrienden van STB. Deze wilde met mij samen de laatste kilometer lopen. Ik had er schijnbaar zo de vaart ingezet dat ik wat rustiger moest gaan lopen om bij elkaar te kunnen blijven. Dit was het toetje van mijn 100ste marathon. Met een tijd van 3:38:42 ben ik dan ook heel tevreden. Bij de finish stond ook de hele familie Haan mij op te wachten.

Na een kort interview en een groepsfoto was het nog niet afgelopen. De organisatie wilde mij ook nog huldigen. Na een lekkere douche liepen wij terug naar de markt. In de VIP tent mochten we onder het genot van een hapje en drankje wachten op de huldiging. Bij de huldiging kreeg ik nog een interview en nog een bos bloemen. `s Avond heb ik nog bezoek gehad van mijn loopvrienden. Onder het genot van een pilsje en de rest van de alcoholische versnaperingen hebben we nagepraat over een mooie dag. Voor mij was het een mooie onvergetelijke dag. Bij deze wil ik iedereen bedanken die hier aan bijgedragen heeft. Voor de toekomst heb ik nog genoeg voornemens. In November loop ik de marathon van Valencia. In maart 2015 ga ik samen met Anouk (dochter) de marathon van Barcelona lopen. Parijs staat ook nog op het programma in 2015. Ik ga gewoon door.. Op naar de 150!

17


Vrouwen bij STB (door Audrey de Wijs) Hoi, ik wil me bij deze even voorstellen. Mijn naam is Audrey de Wijs, ik ben 36 jaar, ben getrouwd met Danny en wij hebben twee kindjes, ons zoontje Dante van 5 jaar en ons dochtertje Merle 4 jaar oud.

mijn vader fietsen en dat vond ik geweldig, ik heb dan ook al menig bergje gefietst. Daarna leerde ik mijn man kennen en laat het toeval nu zijn dat hij wedstrijden heeft gefietst en uiteraard ook van wielrennen houdt. We hebben samen klassiekers gefietst en ook op onze vakanties naar Frankrijk ging de racefiets altijd mee. Danny heeft me dan ook op de Mont Ventoux ten huwelijk gevraagd. Toen de kindjes er waren ging het samen fietsen dan ook niet meer en bovendien ben je dan altijd best lang weg, ik heb wel nog op de tacx gefietst, maar niet met regelmaat. Tussendoor ook nog spinning gedaan, body attack en body pump, wel leuk maar niet dat ik het geweldig vond.

Ik kom uit het Heuvelland, Eys-Wittem maar woon al 10 jaar in Rimburg ( doet mij ten minste nog een beetje denken aan het heuvelland). Ik werk voor 32 uur per week in Sittard bij Sabic, als Master production scheduler van de fabriek in Gelsenkirchen. Ik vind het geweldig om met voeding bezig te zijn en heb mij dan ook verdiept in wat gezonde voeding met je lichaam doet en dan voornamelijk biologische en biodynamische voeding. Ik heb een klein moestuintje, waarin ik dan altijd weer nieuwe dingen in probeer te planten, ook heb ik twee kippen voor de dagelijks verse eitjes. Ik hou ervan om buiten te sporten en heb vroeger aan wielrennen gedaan. Tijdens mijn jeugd jaren ging ik in het weekend altijd met

18

Vorig jaar kreeg ik een burn-out en ben een paar maanden thuis geweest. Ik kreeg opeens het gevoel dat ik weer fanatiek wilde sporten, maar dan wel in de buitenlucht, fietsen was voor mij geen optie meer, dus toen dacht ik zou rennen wat voor me zijn? Ik ben gewoon begonnen en telkens weer wat verder gegaan en ik vond het heel leuk. Heb verschillende mensen in mijn omgeving gevraagd voor leuke routes en zo ken ik in de buurt al de meeste leuke wegen en paden. Nadat ik een half jaar bezig was en zo’n 10 km liep, wilde ik wat mensen leren kennen die ook van hardlopen houden en ook wilde ik leren hoe ik sneller kon worden, dus zodoende heb ik mij dan eind december aangemeld bij STB. Begin januari ben ik begonnen op de baan op de donderdagavond, geweldig, nog steeds kom ik met veel plezier. Ik merk dat ik enorm vooruit ben gegaan, maar er is nog een hoop te doen. Daarom heb ik ook aan Wim gevraagd, wat moet ik nu doen om sneller te worden, nou zei hij dat is heel eenvoudig dan moet je gewoon sneller gaan lopen. Ja, dat is inderdaad heel logisch Wim. Daarvoor is de training op de baan natuurlijk heel geschikt, Verder loop ik dan nog twee keer in de week, waarvan een lange duurloop in het weekend.


Af en toe een wedstrijd erbij, wat ik ook ontzettend leuk vind. Zo doe ik mijn best en ga ik ervan uit dat ik steeds wat sneller word. Het lijkt me ook leuk

om wat langere afstanden te gaan lopen, de halve marathon, dus ik zie wel wat het wordt. Ik doe het in ieder geval met heel veel plezier en dat is volgens mij nog altijd het beste.

5e Biesloop ( door Wietske Tadema) Vol spanning keek de organisatie deze dag tegemoet. Dit jaar was het 1e lustrum van de Biesloop en we wilden er een speciaal tintje aan geven.

andere medaille en natuurlijk de overwinningschampagne. ( Het spuiten moeten we nog maar eens goed oefenen )

De gecombineerde G-run/ kidsrun over 500 en 1000 meter stond voor het eerst op het programma. Tot 1 week van te voren waren er nauwelijks aanmeldingen. We waren zelfs aan het overwegen om de 500 en 1000 meter samen te laten gaan. Maar tot onze verbazing vond er in de laatste week een heuse eindsprint plaats bij de inschrijvingen en hebben we als de wiedeweerga nog 40 extra medailles besteld.

Vervolgens stond de 4,6 km op het programma. Daarin waren onze cliënten goed vertegenwoordigd. Na een aantal keren mee gedaan te hebben aan de 500 meter, vonden ze het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Daarvoor is, onder leiding van Yvo, iedere donderdagavond vanaf mei, serieus getraind. Toch bleek het best moeilijk te zijn om je krachten te verdelen. Een aantal, voor mij bekende loopsters, boden zich spontaan aan om als buddy te fungeren.

En toen was het 21 september. ’s Nachts waren de hemelsluizen helemaal open gegaan. Ik lag ervan wakker. “O,o het parcours wordt 1 groot modderbad en zullen de deelnemers wel komen?”.

Dat miste zijn uitwerking niet, het resultaat mag er zijn. We hadden 7 finishers in een hele knappe tijd. Ze waren super trots op zichzelf. Er is nog dagen over na gepraat en de medaille werd trots gedragen.

Om 7 uur stonden wij op het terrein van Op de Bies paraat om alles in orde te maken. En ja hoor, rond 8 uur begon het weer te gieten. Verontruste ouders begonnen te bellen of de kidsrun wel door ging. “Natuurlijk” zei ik heel optimistisch, het wordt zo beter en het gaat altijd door. “Oké, dan komen we eraan”. En ze hielden woord. De opkomst was goed, wat een feest. Onze cliënten, samen met de kinderen. Vol spanning stonden ze aan de start. Na een korte w-up en een flinke klap op de gong door Marlies, spurten ze naar voren. Luid aangemoedigd door vaders, moeders en andere familieleden volbrachten ze de 500 en later ook de 1000 meter.

De afsluitende loop was de 9,2 km. Daar hadden we voor het eerst een, van oorsprong G-runner, aan de start. Dit was Geert-Jan, inmiddels alom bekend. Volgens de speakers is het “mister Biesloop”, een mooier compliment kun je niet krijgen. Fantastisch hoe hij is gegroeid in 4 jaar tijd.

Iedere G-runner en kind kreeg een medaille omgehangen. Daar wil je wel voor rennen! Voor de podiumplaatsen was er nog een

Maar niet alleen bij de wedstrijden waren onze cliënten vertegenwoordigd. Ook is er de hele ochtend gefilmd en gefotografeerd door TV Op de Bies. Ze hebben een mooie compilatie gemaakt die je kunt zien op hun facebook pagina. Verder hebben cliënten goed meegeholpen bij het aanreiken van de bekertjes water en het uitreiken van de prijzen. Pascal haalde alle lopers binnen en gaf ze een vet compliment. “goed gedaan jongen”, waren zijn woorden. En als je geluk

19


had kreeg je ook nog een paar lekkere zoenen op je wangen. Heerlijk toch! De organisatie van de Biesloop kijkt met volle tevredenheid terug op deze prachtige dag. Met dank ook aan de leden van STB die ons fantastisch hebben geholpen. Het was een feestje. Hopelijk krijgt dit feestje volgend jaar wel een vervolg. Er is in Op de Bies een grote reorganisatie gaande en een aantal mensen

20

hebben te kennen gegeven ermee te willen stoppen. Het zou natuurlijk erg jammer zijn als deze bijzondere loop zou verdwijnen. Mocht iemand interesse hebben om aan te sluiten bij de organisatie, maar wil je vooraf informatie betreffende de werkzaamheden etc, neem dan contact op met Wietske Tadema, tel.nr. 06-83232070. Hopelijk tot volgend jaar!!!!!!!!!!


Baksteen door het venster… Twee maal Frans Timmermens, één unhappy end.

Weizen gedronken heeft, kreeg zijn aandacht toen het wat harder begon te regenen.

Het is al een paar weken geleden, maar ik wil toch nog even terugblikken op het feit dat ik minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans op een bijzondere manier in beeld kreeg.

Niet veel later werd Nederland geschokt doordat een vliegtuig met veel Nederlanders erin werd neergehaald. En ook nu was Frans Timmermans nadrukkelijk in beeld. En hoe indrukwekkend was zijn speech tijdens de vergadering van de Veiligsheidsraad van de Verenigde Naties. Ik zag hem daar zitten. Niet als politicus, maar een warm mens met diepe gevoelens en groot verdriet. Ons Limburgs Jong hield een toespraak tot de wereldleiders, die ongetwijfeld bij de beste aller tijden hoort te worden gerekend.

De term “Timmermens”( bedacht door een journalist) dekt hierbij de lading. We zagen een echte Limburger van vleesch en bloed als schoolvoorbeeld van een toonaangevend politicus in Den Haag, Europa en Verenigde Naties. Een mens als u en ik met veel kennis van zaken als minister van buitenlandse zaken. Op zaterdag 5 juli werd op onze accommodatie de Athletics Champs gehouden. Een atletiekwedstrijd nieuwe stijl voor de pupillen. Het was druk: ruim 280 pupillen en veel ouders waren enkele uren druk in de weer op onze baan. Er was ook een wat kleine, gezette heer in onopvallende kledij en onder een rode paraplu (PvdA?) om zijn zoon te begeleiden. Het was onze minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans. Op teevee zie je dat niet, maar de minister heeft een heel aparte manier van voortbewegen. Hij hobbelt / huppelt meer dan dat hij wandelt. Geheel anoniem liep hij rond…… gewoon als vader. Ik dacht: dat is toch prachtig. Een minister die hier in zijn geboortestreek gewoon mens kan zijn. Ontspannen en belangstellend. Zelfs ‘ons’ restaurant Bei d’r Joep, waar hij een half uurtje verbleef en waarschijnlijk een Brands

Geen diplomatieke volzinnen, maar woorden die verdriet en boosheid op treffende en beeldende wijze uitdrukten. Ik zag weer even de Frans Timmermans op onze baan.

Honderd procent in een hele andere omgeving, maar zeer indrukwekkend. Met als hoogtepunt de zinnen: “Sinds donderdag kan ik aan niets anders denken dan aan hoe verschrikkelijk die laatste ogenblikken moeten zijn geweest toen ze wisten dat het vliegtuig zou neerstorten? Grepen ze de handen van hun dierbaren? Hielden ze hun kinderen tegen zich aan? Keken ze elkaar nog één keer aan in een woordenloos afscheid?”

21


Eenvoudige woorden om de wereldpolitiek te meten met de menselijke maat. Menselijke gevoelens, uitgesproken in perfect Engels, maar met een stem vol beheerste emotie en boosheid. Ondersteund door heftige bewegingen met de rechterhand en het gebruik van een zakdoek om de emotie te bedwingen. Ik zag ineens een puistje op zijn linkerwang en dacht: menselijker kan een politicus er niet uitzien. Wij, Limburgers, kunnen alleen maar heel trots zijn deze man uit Parkstad Limburg met bestuurlijke kwaliteiten op wereldniveau. Ik heb het zelf gezien! Op de baan en op de buis.

Maar schrijvend aan dit betoog bereikt mij het nieuws dat Frènske helemaal niet van plan is om onze regio of geheel Nederland te pimpen. Integendeel, hij trekt Europa in!! Daar begrijp ik niets van. Een Limburgs jong hoort hier en niet ergens als rechterhand van één of andere Luxemburgse hotemetoot op onzichtbare en onmerkbare plaatsen. Ik kan maar met één noodkreet afsluiten:

Frènske, blief bie os!!!!!!

Als minister-president Mark Rutte afhaakt is volgens mij er maar één perfecte opvolger: Frans Timmermens! Of anders móét hij wel de nieuwe gouverneur van Limburg worden. Lekker dicht bij Waubach en omstreken!

Trainen in de donkere wintermaanden Bij deze willen wij alle STB-ers die deelnemen aan onze trainingen, erop attenderen dat het verplicht is om gedurende de donkere wintermaanden reflecterende kleding te dragen, danwel te zorgen dat je goed gezien wordt door extra verlichting. Er zijn volop zaken te koop hiervoor. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van anderen! De trainers zullen erop toezien dat veilig trainen wordt gewaarborgd en jullie erop attenderen indien nodig.

22


Spagetti, Tea und Bratwurst (door Marcel Klein) Met al die regen van de afgelopen tijd in het "Regenwoud de Lage Landen" heerlijk door de plassen water en de modder gecrosst in de weekenden, wat dus ook zorgt voor de nodige Kluiten op de Kuiten. Weer regelmatig mijn neus laten zien bij de nodige loopevenementen de afgelopen weekenden, jaja, ben een trouwe volgeling van de diverse hardloopagenda's en

ben ik intussen bekend als die loper met die korte pootjes). Nadat hij ook Iwan had opgehaald waren we En-Route. Na een snelle en voorspoedige heenreis (waar ik nog ff in de rol van TomTom ben moeten kruipen), waren we ruim op tijd in Durwiss, dus nog genoeg tijd voor het voorbereidingsritueel (startnummers ophalen, omkleden en warmlopen, enz..) Jacqueline Dieters liep ook mee en ook Herman was aanwezig voor de nodige support, STB was dus weer goed vertegenwoordigd. Gelukkig was het niet meer zo warm bij de start toen we begonnen aan de 5 rondjes van 2000 meter. Het duurde even voordat de meute op gang was wegens een ietwat smal parcours, maar desondanks een mooie tijd gelopen van 47 minuten en 14 seconden.

hardloopkalenders. Zo kwam ik ook de Durwiss 10 kilometer tegen op de digitale snelweg ( de enigste snelweg waar je je gerust kunt vertonen zonder automobiel). Deze wedstrijd vond plaats op zaterdagavond 2 augustus, leuk en gezellig loopevenementje, waar behoorlijk wat lopers op waren afgekomen, typisch gevalletje wellicht van Saturday Night Fever in de Beneluxaanse hardloopscene? Erik Haakma ging er ook naartoe en pikte me weer op bij het zwembad In de Bende ( hier

Jacqueline heeft ook erg sterk gelopen vond ik, met 48 minuten en 39 seconden ruim onder de 50 minuten gelopen, wat ze vooraf als doel had gesteld voor de wedstrijd, mede door het aanmoedigen van Herman, ze kwam behoorlijk dichtbij qua eindtijd. Als je deze zin zou ontleden, dan is Jacqueline het werkwoord ( lopen), Herman het meewerkend woord (aanmoedigen) en dan heb ik de rol van lijdend voorwerp wat bijna wordt ingehaald. Na afloop nog geruime tijd blijven hangen voor de prijsuitreikingen van Erik en Iwan en ook voor de gezellige sfeer uiteraard, maar een tijdje daarna werd het toch echt tijd om huiswaarts te keren en uit te kijken naar het volgende loopfeestje : Monschau. Aangezien ik deze zinnetjes nu pas ben het typen, behoort Monschau 2014 inmiddels ook tot de voltooid verleden tijd ( hier was ik trouwens geen lijdend voorwerp).

23


Maar wat was het een prachtig weekend, de Monschau marathon. Was al op zaterdagochtend vertrokken, kon meerijden met een andere loper uit Eindhoven en had een hotelovernachting geboekt. Op deze manier heb ik ook mee kunnen doen aan de mini marathon op de zaterdagmiddag van 4,2 km, was een leuk opwarmrondje voor de marathon van zondag. Na dit loopje en het inschrijven om 16 uur, meteen doorgegaan naar de pasta party ter plekke, waar je zo vaak kon opscheppen als je wilde voor 5 eurootjes, goed verzorgd eten voor weinig geld. Rond 19.30 uur zijn we dan naar het hotel gegaan, we zaten in hotel Hirsch, ongeveer 16 km buiten Konzen. Een hotel met een toepasselijke naam, aangezien mijn bijnaam Rennend Hert (laufendes Hirsch) is sinds de Venloop, heb

24

daar een editie gelopen met hertenmuts wegens het koude weer die dag. Na een goede nachtrust vroeg opgestaan de volgende dag om op tijd te komen voor de start van de marathon. Eerst nog een goed en lekker ontbijt gehad in het hotel met nog een aantal deelnemers aan deze M, waaronder een team van de Grenslaupers ( de organisatie van de halve Emm in Ell.) De marathon was zelf verder een prachtige belevenis, schiterende loopomgeving (mooie vakwerkhuisjes en veel natuur), goeie organisatie en veel verzorgingsposten onderweg, een van de mooiste loopevenementen waar ik aan heb deelgenomen tot nu toe, echt een genot om te lopen, dit gebied. Tot slot wil ik nog even een verklaring geven van de titel van dit stukkie, tenminste voor het deel van de lezers wat nog niet in slaap is gevallen intussen, denk dat de Spaghetti en Bratwurst wel duidelijk zijn bij een marathon in Duitsland en wat die Tea betreft, tja, ben nogal een Tea-leut.


Verjaardagskalender November 1

Audrey Reijnen

10 jaar

14

Sibille Waskiewicz

48 jaar

3

Ivo Vincken

42 jaar

16

Dave Kil

38 jaar

5

Daniëlle Bouwers

37 jaar

16

Dennis Lymandt

40 jaar

5

Jesse Mispelbaum

23 jaar

17

Jürgen Schoumakers

41 jaar

10

Iza Siersema

13 jaar

18

Gerte Offeringa

45 jaar

12

Bart Erkens

16 jaar

19

Maud Missler

11 jaar

12

Leo Stevelmans

54 jaar

22

Latifa Outmani

11 jaar

13

Maartje Kec

16 jaar

22

Manon Wetzels

26 jaar

13

Jacqueline de Veth

51 jaar

25

Roy Paulssen

30 jaar

15

Tim Roks

30 jaar

26

Luna Werink

11 jaar

16

Huub Donders

54 jaar

27

Alicia Koot

30 jaar

16

Tamara Hendrix

37 jaar

28

Rik Rompen

34 jaar

17

Angelo Geurts

42 jaar

29

Chimène Hermans

10 jaar

18

An van der Knaap

57 jaar

30

Silvie Rutjens

52 jaar

19

Ellen Penders-Bernaards

55 jaar

31

Jan Vroomen

64 jaar

20

Iris Pilich

23 jaar

22

Cor van Haaren

48 jaar

27

Monique Arets-Ruijters

45 jaar

27

Léon Schoonbroodt

58 jaar

28

John Oostdijk

54 jaar

30

Jacqueline Dieters

45 jaar

30

Harry Lejeune

61 jaar

December 1

Eric Notermans

47 jaar

2

Nienke Muermans

10 jaar

3

Lily Smeets

54 jaar

5

Caro Schouteten

8 jaar

7

Rik Radstake

18 jaar

10

Tom Theunissen

8 jaar

10

Theo Wessels

62 jaar

11

Nicolien Bout

49 jaar

11

Jan van Hees

74 jaar

13

Jos Meens

53 jaar

13

Sjef van Ooyen

72 jaar

25


26


Het gebruik van de ochtendpols om je fitness en of vermoeidheid te bepalen (door Peter Hendrix) Wat is het eerste wat je doet ’s ochtends? Er zijn mensen die de dag beginnen met een kop koffie en een sigaret, maar een goede sporter begint zijn dag met het opnemen van zijn hartslag. Heel leuk natuurlijk om je dag daarmee te beginnen, maar wat kan je nu met dergelijke informatie? Hoe kan je de waarde van je ochtendpols toepassen op je trainingen en welke factoren zijn van invloed op je ochtendpols? Het opnemen van de ochtendpols is een goed gegeven om de mate van herstel te meten en

om na te gaan wat de mate van aanpassing is op de gedane trainingsarbeid. Het kan je behoeden voor overtraining en je inzicht geven over de mate van herstel en hierdoor de inhoud van je volgende training gaan bepalen. Ben je nog niet goed hersteld dan ook niet te hard te gaan trainen. Hiervoor heb je niet eens een hartslagmeter nodig, gewoon je pols even meten en deze noteren om zo deze te kunnen blijven vervolgen. Dit meten is vrij eenvoudig, je hebt alleen een horloge, papier en pen nodig. Wanneer je wakker wordt meet je de pols met behulp van je horloge of maak gebruik van een app op je smartphone. Tel met behulp van je horloge gedurende 20 sec je pols , in je nek, je pols of onder je kin. Vermenigvuldig met drie en je hebt een waarde. Doe dit als je een paar minuten wakker bent voor een goed resultaat. Door wakker te schrikken van de wekker kan je ochtendpols iets oplopen, dus laat je lichaam eerst even rustig wakker worden.

Door dit elke dag bij te houden en voor jezelf na te gaan wat je de vorige dag aan trainingen of overige activiteiten hebt gedaan krijg je een indicatie van de mate van herstel. Is je pols hoger als de vorige dagen dan ben je mogelijk niet goed hersteld of als je niets anders gedaan hebt is er mogelijk iets anders aan de hand. Je bent ziek aan het worden of er is sprake van een mate van overtraining. Je moet er wel voor zorgen niet te snel conclusies te gaan trekken, zorg eerst voor voldoende gegevens bijvoorbeeld over een periode van minimaal drie weken. Hoe kun je deze data gaan gebruiken De ochtendpols van een ongetraind, maar gezond volwassen persoon ligt tussen de 60 en 75 slagen per minuut. Training zorgt ervoor dat het hart meer bloed kan rondpompen per hartslag. Het slagvolume van het hart neemt toe. Hierdoor neemt de hartslag in rust af. Wanneer je goed traint, zal je ochtendpols dus langzaam dalen. Een daling van de ochtendpols is samen met de toename van je duurvermogen een teken van een verbeterde conditie. Door je hartslag direct na het wakker worden in de gaten te houden op de dagen na een zware training kun je zicht krijgen op de data en hoe te gebruiken. Als deze significant hoger is als normaal (7 of meer slagen per minuut), dan is dat een teken dat je nog steeds niet herstelt bent. Bedenk wel dat er meestal wel een variatie in de ochtendpols zit onafhankelijk van je herstel. Ben niet bezorgd als deze ineens drie of vier slagen hoger is. Je leert om te gaan met je eigen variaties en je hebt dan snel genoeg in de gaten wat normaal is. Alcoholgebruik, weinig slaap en stress zijn ook van invloed hierop. Je kunt deze data ook gebruiken om een lange termijn trend te analyseren. Wanneer de hartslag over een langere periode hoger blijft of langzaam oploopt kan dit duiden op tekenen van overtraind zijn, of niet voldoende hersteltijd in te voegen tussen je trainingen.

Noteer daarna de waarde en herhaal dit elke morgen voor een goed resultaat. 27


Rust is je belangrijkste training zeg ik vaak genoeg. Is dit het geval, dan neem een week wat meer rust en kijk wat de hartslag gaat doen als reactie op deze extra rust. Vraag als je het niet zeker weet. Wanneer je ziet dat je hartslag langzaam daalt dan is dit meestal een goed teken. Je conditie is dan aan het verbeteren.

Het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat een oplopende hartslag aangeeft dat je overtraind raakt, maar wel dat een oplopende hartslag te maken heeft met vermoeidheid van je lichaam en het nog niet volledig hersteld zijn van je trainingen. Een paar extra rustdagen kunnen nooit kwaad nadat je een aantal zware trainingen hebt gedaan. Je moet alleen de moed hebben om extra rust te durven nemen. Het spreekt voor zich dat een getraind persoon sneller herstelt en dus ook meer trainingen aan kan dan een minder getraind persoon. Waarom het bijhouden van je ochtendpols wel werkt. Het nadeel van het alleen trainen op hartslag is dat de waardes vaker onbetrouwbaar kunnen zijn. Gedurende de training zijn er diverse factoren zoals het weer, stress, het gebruik van stimulerende middelen zoals cafeĂŻne die van invloed zijn op de hartslagwaardes.

Op de ochtend pols, waar ik het in dit stuk over heb zijn deze invloeden nauwelijks van invloed. Natuurlijk is een slechte nachtrust wel van invloed maar dit heeft veel minder invloed dan bijvoorbeeld de eerder genoemde zaken.

28

Door te veel te trainen bij een onvolledig herstel zal het sympathische zenuwstelsel overbelast raken. Dit zenuwstelsel zorgt ervoor dat we ons lichaam kunnen belasten en dus kunnen trainen. Vanuit fysiologisch oogpunt is het bijhouden van je ochtendpols om je vermoeidheid te meten iets wat dan werkt. Dit omdat de hartslagvariatie kan worden gekoppeld aan het effect van spiersamentrekking en zenuwsignalen van beide takken van het autonome zenuwstelsel op de hartspier en de sinus knoop. Verhoogde parasympatische zenuwactiviteit verlaagt de hartslag net zoals verhoogde sympathische zenuw activiteit de hartslag verhoogt. Het autonome zenuwstelsel vervult een belangrijke rol in de stress tolerantie. Dit parasympatische zenuwstelsel zorgt dus voor o.a. voor de rust- en herstelprocessen van het lichaam. Hieruit volgt dat een negatieve aanpassingen van het lichaam door verkeerd te trainen verband houdt met het autonome zenuw systeem en dit resulteert in een veranderde hartslag. Een blijvende verhoogde rustpols is ĂŠĂŠn van de symptomen van overtraining van het sympatische zenuwstelsel. Na voldoende rust kan een sporter hier weer van herstellen. De conclusie is dan ook dat de ochtendpols indien regelmatig opgenomen een makkelijke en eenvoudige manier is om de fitheid van je lichaam te bepalen. Hoe meer je dit weet te vertalen in je dagelijkse trainingen hoe beter je jezelf beschermt tegen overtraining en tegenvallende resultaten. Zeker gezien het feit dat het weinig tijd kost, is het een simpele toevoeging aan je dagelijkse routine die het mogelijk maakt optimaal te trainen en goed te herstellen tussen je trainingen.

Blijf je echter te lang doortrainen dan kan als reactie hierop is de rustpols lager worden dan normaal. Dit is tegenstrijdig. In plaats van goede vorm is er sprake van overtraining. Overtraining van het parasympatische


zenuwstelsel is een slechte zaak, en het herstel hiervan kan maanden duren. Een lage rustpols hoeft dus niet altijd een positief teken te zijn. Het blijft ook van belang om andere factoren in de gaten te houden. Blijf nagaan of je fit bent het in de ochtend. Krijg ik mijn hartslag goed hoog als ik een maximale inspanning lever? Wanneer de hartslag tijdens maximale inspanning een stuk lager is dan normaal, is er sprake overbelasting of onvoldoende herstel. Ook dit kun je simpel monitoren door naast je ochtendpols te noteren hoe fit je je voelt. Geef jezelf een 1 als je fit bent en een 10 als je

doodmoe bent. Dit kun je ook doen na een training om zo nog veel meer info te krijgen over de conditie van je lichaam. Om meer inzicht te krijgen in je trainingen en beter te kunnen worden zonder extra inspanningen zijn bovenstaande tips erg gemakkelijk. Leg een logboek aan en noteer deze gegevens consequent. Dit levert veel voordelen op waardoor je nog betere prestaties kunt leveren of gewoon meer plezier in het trainen blijft behouden.

Fascinatie voor de Marathon, voorpret is even zo leuk, toch? (door Eric Haakma)

In de Volkskrant van 22 september wordt Khalid Choukoud geinterviewd. Het interview vindt plaats na zijn “ Dam tot Damloop” . Hij liep een dag eerder deze loop. Even tussendoor Zoals de lezer van mijn artikeltjes in dit populaire blad al weet: sinds een jaar of twee ben ik gegrepen door Haar: de Marathon. Ik weet het nog goed. Tijdens de trouwerij van Martin Dumoulin in 2012, vroeg ik aan Wim van der Linden of hij mij wilde koppelen aan de Marathon. Gelukkig zei Wim ‘ ja’ en maakte een date-schema. Mijn dierbare echtgenote was overigens al akkoord gegaan met deze wat aparte vorm van bigamie. Sinsdien heb ik Haar vier keer mogen ontmoeten. Zoals zo vaak als je ergens naar verlangt (bv. de aankoop van een Audi om maar wat te zeggen), de voorpret is minstens zo leuk als de daad zelf (in dit geval de Marathon lopen).

Weer even terug naar Khalid. Khalid geeft in het artikel aan dat hij na zijn eerste ontmoeting met Haar, een ding had onderschat. Het herstel van 42 km en 195 meter non-stop hardlopen. Tijdens een ontmoeting met haar verlies je ca 1,5 tot 3 liter vocht per uur. Met elke marathonpas vangt de loper met zijn lichaam twee tot drie keer zijn lichaamsgewicht op. Door het constante’ stampen’ ontstaan er scheurtjes in spiervezels en krijgen gewrichten als heup, knie en enkel , klap na klap. Wederom even tussendoor. Je (ik bedoel natuurlijk ‘ ik” maar dat snapt u wel) vraagt je af waarom je je in hemelsnaam waagt aan Haar. Is het de voorpret? Is het haar roep zoals de Lorelei (u weet wel die dame in Duitsland)? Ik denk beiden. Een week of vier voor 22 september en vanaf dan nog 4 weken te gaan, is mijn voorpret gefocust op de Ontmoeting in 020.

29


Stonden mijn eerdere ontmoeting nog in het teken van een vlugge ontmoeting; ik wilde haar wel ontmoeten maar wilde ook dat ik na pakweg 2.59.59 weer het gewone leven oppakte. Deze keer kies ik voor kwaliteit. Tegen iedereen die het wil horen zeg ik nu dat ik kies voor een ontmoeting van ongeveer 3 uur en 5 minuten. Ik pak daarbij overigens een marge van 5 minuten en een paar seconden. Vanaf het begin ben ik geestelijk gefocuseerd aan het taperen. Terug naar Khalid C. Khalid geeft drie tips om blessures te voorkomen. Allereerst is de fysieke aanleg belangrijk. Je moet voor Haar gemaakt zijn, anders niet doen. Kies dan voor haar jongere zusje; de halve marathon of voor haar neefje; een trail over pakweg 20 km.(Nb dat zeg ik dan weer even tussendoor) Verder, zo zegt hij, is risico’ s nemen bij blessures uit den boze. Pijntje (en dan geen liefdesverdriet): oppassen en date-schema aanpassen. Als je ‘ op je eigen top’ sport ben je kwetsbaar. Blessures verergeren dan snel. Een derde tip is: ga veldopen. De wedstrijden zijn zwaar en je wordt in de voorpretfase in een vergelijkbare ‘ mood’ gebracht aldus Khalid. Ook zegt hij: ga met je verstand om met de liefde voor Haar. Terug naar mezelf. Ik zit, op het moment dat ik schrijf (een rustdag), middenin de voorpretfase. Ergens in de tweede helft van augustus heb ik samen met Anke Linssen besloten dat het schema begon en ben ik me met haar aan het voorbereiden voor de Ontmoeting. In de weekends lopen we, als het lukt in onze agenda’s , samen de zeer lange duurlopen en door-de-week lopen we nu en dan met een streng geselecteerde gastloper (Roy P.) de lange duurloop of de baantraining. Het is weer heerlijk om dit te doen. Tussen de anderhalf en drie uur wat rondrennen door Zuid Oost Limburg. Mooi zonnig weer, regen, wind, onweer-in-de-verte, praatjes, lopen over asfalt, bospaden, half verharde wegen, stoeptegels, betonklinkers, zandpaadjes (nu en dan).

30

Bezoekjes Kaalheide,

aan Brunssum, Eygelshoven, Schinnen, Wijnandsrade,

Valkenburg, Meerssen, Bingelrade, Klimmen, Barrier, Schinveld, de Molenberg en ga zo maar door. We trainen ‘ maar’ vier of heel soms vijf keer per week; tot nu toe een prima manier waarbij de zin om te rennen steeds terugkomt en herstel goed verloopt. Je merkt dat je lichaam en geest langzaam maar zeker meer aankan. 15 km is wel echt weinig; daar doe je je schoenen niet voor aan. Het serieuze werk begint pas na km 25. Naast je loopvermogen neemt ook weer het eetvermogen toe. Ongegeneerd kun je blijven eten en ontwikkel je een beetje sport-obesitas zoals mijn schoonzus, mijn fixatie op het eten omschreef. Experimenteren Khalid geeft aan dat het verstand en het hart het niet altijd met elkaar eens zijn. Hij kiest voor het verstand en denkt vooruit naar Rio, de Olympische Spelen. Ik mix het een beetje. Rio ga ik niet halen (.)Volgend jaar wel nog meer Ontmoetingen, tenzij Ze me niet meer wilt en trakteert op een forse blessure. Oh ja experimenteren, daar zou ik mee willen afsluiten. Onze Iwan rent hard en ruikt bij wedstrijden heel lekker naar tijgerbalsem. Een oorzakelijk verband?? Mijn dochter gaf me bij terugkomst uit haar verre reis naar VietNam, een potje tijgerbalsem. Smeren dus op een zondagochtend.


Mijn benen werden afwisselend warm en koud, leken even gevoelloos te worden maar na even wachten durfde ik te gaan lopen. De lange tempoloop richting Hulsberg ging uitstekend. Tijgerbalsem effect??

Echter nadat ik uiteindelijk ietwat begon te transpireren veegde ik met mijn naar achteraf bleek niet goed afgewassen getijgerbalsemde vinger langs mijn wenkbrauw waarna ik na enkele seconden een uiterst vervelend gevoel in mijn oog kreeg. Zeker 140 Kcal lang voelde mijn rechteroog nogal pijnlijk aan en moest ik met 1 oog dicht mijn weg vervolgen.

dat ik bij een korte sanitaire stop in de buurt van Barrier (je komt nog eens ergens) wederom na afloop van de stop, zeker een vierkante meter heup (daar ongeveer) in brand leek te staan, besloot ik verder niet meer te experimenteren gedurende de voorbereiding. Lezers en lezerinnen, het was weer zeer aangenaam een stukje voor ons mooie clubblad te schrijven en jullie deelgenoot te maken van mijn, samen met Anke, voorbereiding van alweer mijn vijfde date. Een voorbereiding die tot nu toe heel locker verliep (met dank aan Jos L. voor de toepasselijke term). En nu ‌..een lekker wijntje (godzijdank net klaar voor de deadline, de redacteur dringt aan). Erik Haakma, 54 jaar (nog iets om op te verheugen: over 3 maanden kan ik in Germanie uitkomen in de M55 klasse

Locatietraining Klimmen 26 oktober (door Theo Schmeits) Op zondag 26 oktober gaan we weer op locatie trainen. We zijn ditmaal uitgenodigd bij onze STB vrienden uit Klimmen.

Dus 4 groepen, iedereen kan meelopen, voor elk wat wils. Groep 1: tempo 9km/uur duur: 1 uur Groep2 : tempo 10km/uur duur: 1.15 uur Groep3 : tempo 11km/ uur duur: 1.30 uur Groep 4: tempo 12 km/uur duur 1.30 uur

Wij vertrekken vanaf Sportcomplex Ransdaal, Spoorstraat 1 in Ransdaal. Op verzoek van enkele lopers is er een 4e groep bijgekomen, waar een tempo van 12km/uur wordt gelopen.

Alle groepen starten om 9.30 uur vanaf het sportcomplex. Er zijn kleedkamers aanwezig en na afloop is er gelegenheid om te douchen. Hierna kan er nog gezellig nagekaart worden in de kantine van het sportcomplex onder genot van een hapje en een drankje. In verband met de organisatie moeten wij weten hoeveel mensen hieraan deelnemen, dus geef je via de STB – Website. Wij hopen, net zoals bij de laatste locatietraining in Schinnen, op een grote opkomst.

31


32


Het persoonlijk doel van… Annick Ploumen Herintreden met lactaattesten Na anderhalf jaar blessure leed, zit ik nu midden in de topweken van de marathontraining voor New York. Dat had ik enkele maanden geleden niet gedacht. Via het werk kreeg ik de mogelijkheid om met 50 collega’s de marathon in NY te lopen. Dat is en blijft een unieke ervaring, en wil ik zeker niet missen. Het blessurespook lag (en ligt) echter steeds op de loer. Om de kans op blessures zo klein mogelijk te maken ging ik op zoek naar een geschikt trainingsprogramma.

weken. Dat viel tegen (mijn conditie). De normale duurloop mocht ik in max. 6 minuten per km lopen en de langzame duurloop in 6.30. In dat tempo zou de marathon een avontuur van meer dan 4 uur worden. Dat was niet mijn bedoeling. Dat het geen PR zou worden was mij wel duidelijk, maar langer dan 4 uur is weer het andere uiterste. Toch heb ik braaf het advies opgevolgd. En ik moet zeggen dat beviel goed. En het belangrijkste; na 8 weken was ik nog steeds heel. Geen pijnlijke kuiten of hamstrings en daar was het uiteindelijk om te doen.

Als eerste ben ik ten rade gegaan bij een van onze (nieuwe)trainers. Die was erg duidelijk. Niet verstandig, niet doen! Shit, dit wilde ik niet horen. Dus op zoek naar andere mogelijkheden. Wellicht dat het schema dat Peggy de Bas eens heeft gevolgd, waarbij de langste duurloop 14 KM bedroeg, een goed idee was. Na zo’n lange trainingspauze leek mij dat bij nader inzien toch niet verstandig. Uiteindelijk kreeg ik via een collega het adres van een belgische trainer. Daar moets ik eens langs gaan, want die kon mij helpen. In eerste instantie dacht ik Belgie? Dat is toch wel legaal? Het bleek te gaan om de atletiektrainer van de belgische jeugd, die op basis van lactaattesten schema’s opstelt. Dus vertrok ik in juli naar de atletiekbaan in het Belgische Kiewit. Daar moest ik 5 x 2000 meter lopen en na elke 2000 meter werd mijn hartslag en het lactaatgehalte in mijn bloed gemeten. Op basis van de waarden is mijn trainingsschema opgesteld voor de eerste 8

Na 8 weken volgde een nieuwe test. Gelukkig bleek dat de trainingen hun vruchten hadden afgeworpen. De normale duurlopen mocht ik vanaf nu in 5.35 en de langzame in 6.00 lopen. Ook dit schema ging mij goed af en het zag er naar uit dat de voorbereiding soepel zou verlopen. Totdat…….. afgelopen zondag de duurloop van 26 KM uitliep op een bloederig drama. Na een duurloop van 2,5 uur in de stromende regen waren mijn sokken niet alleen doorweekt door de regen, maar ook door het bloed uit twee grote blaren.

33


Shit, het zal toch niet waar zijn dat ik zo mijn best heb gedaan om niet geblesseerd te raken en dat twee simpele blaren roet in het eten gaan gooien! Meteen eerste hulp toegepast en second skin geplakt. Da t spul mag je echter niet op open wonden gebruiken. Op maandag zag het er dan ook niet goed uit en waren de blaren ontstoken. Meteen de huisarts gebeld en met betadine zalfgaasjes en wondpleisters aan de slag. We zijn nu een (trainingsloze) week verder, het gaat de goede kant op en ik

vertrouw erop dat ik maandag mijn schema weer voorzichtig kan oppakken. Ik heb nog 4 weken. Ik ga er vanuit dat het nog goed komt en dat ik met mijn op maat gemaakt schema onder de vier uur ga lopen. Over vier weken weten we meer. Je ziet, je kunt nog zo verstandig aan de voorbereiding beginnen, een ongeluk zit in een klein hoekje. Een marathon training blijft balanceren op het randje en je moet altijd bij de les blijven.

De 5e MeanderMondoVerdeLoop (door Arno Hanssen) Het is misschien een beetje vreemd, maar dit verslag zal beginnen met de baantraining van donderdag 28 augustus 2014………………

toch wel echt ongerust. STB-ers die me een beetje kennen merken dat ik aan het “prakkezere” ben.

Om 18.30 beginnen we getrouw aan onze gezamenlijke warming up. Het is bewolkt, maar gelukkig droog. Dan de (interval) training, waar Wim wederom een mooi programma voorbereid heeft. Eerst 3 X 1200 meter. Na de eerste 1200, merk ik op dat het inmiddels wel al flink aan het schemeren is……..na de tweede 1200 kriebelt het in mijn buik, want het wordt toch al echt donker. En na de derde begin ik me langzaamaan ongerust te maken voor morgen, de 5e MeanderMondoVerdeLoop. Immers: de start van de 5 km. is om 19.30 uur gepland en de start van de 10 km. om 20.30uur. Wat gek, dat was vorig jaar toch ook zo ? We zitten wel twee weken later, maar dat kan toch niet zo’n groot verschil zijn……………….? Na de korte intervallen uitlopen en douchen. Ik ben benieuwd hoe donker het is als we uit het kleedlokaal komen…………

Als ik uitspreek wat me zorgen baart (het is nu bij 21.00 uur en eigenlijk hartstikke donker) komt iedereen pas goed op gang met zijn of haar creatieve ideeën. Op z’n STB’s proberen de altijd behulpzame- en hulpbiedende STBers me een hart onder de riem te steken (dat doet ieder trouwens op z’n eigen manier en levert dus totaal geen oplossing). Er worden ideeën aangedragen als: “Kap dat

Dan ons vertrouwde biertje na de training bei d’r Joep. We zitten buiten en ik maak me nu

34

stuk bos nog even weg”, “Kunnen we geen helikopter het terrein laten verlichten”, tot “Geef ze allemaal een koelhelm”. Kortom: dank voor het meedenken 


Omdat ik rustig wil nadenken over alternatieven, besluit ik (bij wijze uitzondering) op tijd naar huis te gaan. Dat helpt, want om 4 uur ’s nacht krijg ik een idee: wellicht is het een idee om het stuk door het bos, bij de 10 km. uit het parcours te halen. ’s Ochtends meteen samen met Huub naar Mondo Verde om te bekijken wat dat voor het parcours inhoudt. Na een paar rondjes wandelen hebben we het voor elkaar. Het parcours van de 5 blijft gehandhaafd en dat van de 10 wordt aangepast, het bos kan eruit. Over de opbouw van het parcours, het verloop- en de afsluiting van de wedstrijden kan ik kort en krachtig zijn : De 5e MeanderMondoVerdeLoop was, zeker door de inzet van de vele STB-ers wederom een daverend succes ! Niet alleen blijft het deelnemersaantal toenemen (280 finishers), maar ook de parcoursaanpassing waardoor start en finish nu op dezelfde plek zijn, maken dat een ieder na afloop zeer tevreden was. Het feit dat de finishers van de 10 km. vooral in het donker liepen (gelukkig zonder vallen en verstappen) maakte dat Mondo Verde

toezegde dat we volgend jaar een uur eerder het park mogen gebruiken. Daardoor zou het ook niet nodig zijn om helikopters in te schakelen, bossen te kappen, koelhelmen aan te schaffen, etc, etc. Namens de MeanderGroep nogmaals dank voor jullie hulp en ondersteuning !!!!

Kleedlokaal op de baan open Ruimte vier op de baanlocatie is opgeruimd en in orde gebracht. Hier kunnen de tassen geplaatst worden zodat deze droog kunnen staan. Er is geen WC of douche, dat is ook niet de bedoeling. Indien daar meer behoefte aan is dan kunnen we aan de stichting opgeven op welke uren en dagen we een doucheruimte nodig hebben. De WC is beschikbaar bei d'r Joep.

In het materiaalhok is een sleutelkastje gehangen. Sleutel 4 is voor het lokaal van de tassen.

De materiaalruimte is vanaf nu alleen voor materiaal beschikbaar en geen plaats om tassen neer te zetten.

Op deze manier is er een betere controle tav de toegang tot materiaal en tassen en kan niemand ongezien de locatie op komen en vertrekken met spullen die niet van hem/haar zijn.

Verder aandacht voor het op slot laten van de toegangsdeur aan de kant van de parkeerplaats bij de woningen aan Terwaerderveldje. Alleen de hoofdingang wordt geopend.

35


36


Waarderingsspeld voor Dick van Pelt (Atletiekunie) Tijdens de familiedag van de Sport- en Trimclub Brunsummerheide in Landgraaf op zondag 28 september 2014 is Dick van Pelt (53) namens het bestuur van de Atletiekunie onderscheiden met de Atletiekunie Waarderingsspeld.

hij onder meer de jaarlijkse jeugdkampen, verzorgde clubkleding en sponsoring, en begeleidde Athletics Champs.

De waarderingsspeld aan diegene die zich (tenminste 10 jaar) heeft gemaakt voor

Dick’s motto is ‘Een man een man, een woord een woord’. Afgelopen zomer verzorgde hij zijn laatste trainingen. STB Landgraaf en de Atletiekunie zijn Dick van Pelt dankbaar voor zijn inzet en passie voor (jeugd)atletiek. Op sportpark Ter Waerden ontving Van Pelt de onderscheiding uit handen van het bestuur van de STB Landgraaf.

kan worden toegekend gedurende langere tijd bijzonder verdienstelijk een atletiekvereniging.

Dick van Pelt, lid van STB Landgraaf sinds 1 mei 1997 was sinds maart 1999 coördinator en trainer bij de jeugdafdeling. Uitgerust met trainersdiploma niveau 4 resulteerde zijn professionele werkwijze tot een groei van 25 naar 100 jeugdleden. Daarnaast organiseerde

37


38


Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga/Herman Gerards) 18/5 2 1 17 6/7 1 6 16 26 31 12/7 1 3 13/7 17 81 18/7 22 57 19/7 4 47 49 27/7 ? 2/8 7 38 178 204 9/8 787 10/8 5 164 281 338

21 32 16/8 31 35 8

35e Mayk van Beek Heideloop 10 EM claudia steinbusch lenie jacobs mayk van beek Corio Trail - Heerlen 10 km michael scholten rik rompen sylvia scholten 19 km dennis lymandt geert pouls Baancircuit 3e wedstrijd Unitas 5 km ellis jacobs paul jacobs 6 uur van Aalter john haan marcel klein Beach run - Den Haag 5 km michael scholten sylvia scholten Rurbr端ckenlauf - Birkesdorf 10 km roy ploum herman gerards rico lux Bokemei Run Westerpark 43,4 km marcel klein 10 von D端rwiss 10 km iwan theunissen erik haakma marcel klein jacqueline dieters 7e Womensrun - Keulen 5 km Francien van Haaren - Thomas 38. Monschau Marathon 42,2 km run iwan theunissen paul jacobs marcel klein herman gerards 42,2 km walk claudia beckers-steinbusch frank eisenga 56,2 km Ultra jos lempers john haan Rundje Catsop 5 km herman gerards paul van hameren 10 km roy ploum

Eindtijd 1:26:43 1:27:16 1:32:18 Eindtijd

33 34 36 56 17/8 8

0:45:36 0:49:17 0:53:24 2:21:41 2:22:32 Eindtijd 0:18:49.73 0:20:43.68 Afstand 63577 44000 Eindtijd 0:30:12 0:36:56 Eindtijd 0:38:28 0:48:12 0:48:21 Eindtijd 4:45:00 Eindtijd 0:33:44 0:38:32 0:47:14 0:48:39 Eindtijd 0:33:36 Eindtijd 2:54:28 4:07:50 4:37:10 4:55:07 6:48:52 6:48:52 4:59:34 5:14:43 Eindtijd 0:22:25 0:23:13

5 29 5 54 61 23/8 6 1 23/8 3 14 23/8 41 46 29/8 1 1 3 9 5 6 3 15 5 2 12 5 10 7 4 1 12 13 5 5 1 4 2 3 4 2 5

peter hendrix paul jacobs ronald hoogeboom bert vanthoor Raerun - Raeren 5 km marcel klein 11 km guido meys herman kremer 22 km erik haakma femke van heugten egon verbraak Haarderluip - Borgharen 10 km roy ploum ellis jacobs Coalminers Trail - Genk 11 km dennis lymandt 45 km marcel klein Strassenlauf Hambach 21,1 km john oostdijk theo wessels 5e Meander Mondo Verde loop 5 km roy ploum jan schwanen mario de vries rob koopmans herman gerards alicia koot audrey de wijs yorick fortuin pascal schouteten nathalie senden cor van haaren christiana kec sjo kec debbie das josette ruijters wiel lony gerte offeringa cindy burger jenny matthijsse johanna van der weijde 10 km ellis jacobs rik rompen paul jacobs bert vanthoor carmen jacobs lenie jacobs andre roumen

0:43:58 0:44:06 0:44:31 0:47:15 Eindtijd 0:26:22 0:45:29 0:57:26 1:36:16 2:00:21 2:06:17 Eindtijd 0:36:34 0:39:51 Eindtijd 0:53:14 5:36:47 Eindtijd 1:41:10 1:45:32 Eindtijd 0:17:56 0:21:49 0:22:51 0:22:52 0:23:34 0:24:44 0:25:39 0:26:47 0:27:22 0:28:15 0:28:26 0:28:28 0:29:27 0:30:03 0:30:18 0:31:13 0:31:46 0:31:47 0:33:33 0:35:05 0:39:31 0:42:51 0:46:01 0:50:19 0:52:13 0:54:03 0:57:45

0:36:28

39


40


30/8 1 6 7 31/8 55 113 3 26 45 54 62 6/9 3 6/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6/9 5 7/9 16 55 57 59 85 13/9 3 13/9 383 13/9 63 14/9 198 10 27 59 111

Monte Sophia XIII und HAGL 10 km guido meys 28,1 km tim roks niels hermans Den Drieschloop - Valkenburg 10 km alicia koot nathalie senden 21 km iwan theunissen rik rompen

Eindtijd

john oostdijk theo wessels marcel klein 4e Zuid Limburgse Baancircuit 5 km roy ploum STB recreanten test 5 km pascal schouteten miriam wassen geertje de weerdt sjo kec marijn lony josette ruijters marjo goossens wiel lony nicolle gidding cindy burger monique arets lieke coerver francien van haaren Int. Volkslauf - Eschweiler 10 km guido meys 15e Maas en waalse dijkenloop 42,2 km jos lempers john haan herman gerards pierre muijrers marcel klein Ronde van Waalre 15 km roy ploum 22e Jungfrau Marathon 42,2 km rob riksen DĂźrener Rurtallauf 10 km herman kremer Meerssen Marathon 5 km francien van haaren 10 km ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs cor van haaren

1:49:32 1:53:21 1:56:29 Eindtijd

163

anouk haan

0:57:31 21,1 km

0:40:01 2:15:24 2:43:18 Eindtijd 0:51:20 1:02:02 1:24:19 1:41:39

0:17:38 Eindtijd 0:25:31 0:26:09 0:26:13 0:27:24 0:28:33 0:28:36 0:28:51 0:29:21 0:29:34 0:30:26 0:30:54 0:31:57 0:32:45 Eindtijd 0:39:32 Eindtijd 3:25:41 3:57:47 3:59:55 4:00:03 4:48:50 Eindtijd 0:56:06 Eindtijd 4:27:21 Eindtijd 0:48:58 Eindtijd 0:34:50 0:39:55 0:44:29 0:49:02 0:53:40

12 48 50 60 97 115 141 168 257 277 288 7 21 23 43 20/9 2 16 6 8 21/9 2 1 4 4 6 7 1 2 5 4 6 8 9 11 10 12 7 13 14 9 1 9 18 5 31 36 12 41 16 21 47 32 34

erik haakma rik rompen dennis lymandt tim roks john oostdijk ruud frins bert vanthoor theo wessels annick ploumen marlies wolters jacqueline de veth 42,2 km iwan theunissen jos lempers john haan marcel klein Groene 10 mijl van Bree 10 EM ellis jacobs paul jacobs carmen jacobs lenie jacobs 5e Biesloop - Landgraaf 500 m quinn latour maartje veruren roel nieuwenhuis caro schouteten medy meens jolie dreessen 1000 m floor vervuren sica verwasch sterre knoben wytse klomp jelle klomp maud missler lana dortants imke hoogeboom anna coerver nienke muermans olivier spierts maddy dohmen giulia janssen tom weegels 4,6 km richard lavalle jan schwanen alois pilich audrey de wijs pascal schouteten cor van haaren marjo goossens andrĂŠ roumen viola conradi marijn pasmans-lony wiel lony jenny matthijsse-gerards francien van haaren-thomas

1:24:31 1:32:27 1:32:56 1:35:10 1:40:03 1:41:32 1:44:12 1:46:14 1:55:15 1:57:09 1:59:08 2:56:01 3:38:42 3:38:42 4:28:33 Eindtijd 1:03:41 1:14:22 1:20:38 1:26:40 Eindtijd 0:01:46 0:01:52 0:02:08 0:02:20 0:02:37 0:02:39 0:03:21 0:03:23 0:03:26 0:03:46 0:03:53 0:03:56 0:03:57 0:03:58 0:03:58 0:04:01 0:04:03 0:04:05 0:04:18 0:04:24 0:16:44 0:20:19 0:23:32 0:24:25 0:25:27 0:25:44 0:26:39 0:26:50 0:28:13 0:29:37 0:29:38 0:32:53 0:35:37

41


21/9 1 1 14 24 26 29 21/9 175 21/9 2 6 26/9 34 27/9 3 4

5e Biesloop - Landgraaf 9,2 km iwan theunissen loraine homminga tim roks patrick vandegard bert vanthoor niels hermans 30e Dam tot dam loop – A’dam 10 EM rik rompen Beekse Marathon - Hilvarenbeek 42,2 km john haan marcel klein Veluwemeer run - Nunspeet 10 km marcel klein STAP-loop Brunssum 5 km marcel van de pol francien van haaren-thomas

Eindtijd 0:34:17 0:41:00 0:43:47 0:46:41 0:47:15 0:47:58 Eindtijd

3 4 2 3 7 5 27/9

28/9 1:08:33 Eindtijd 3:44:00 4:18:46 Eindtijd 0:45:47 Eindtijd

3 1 2 28/9 10 28/9 671

paul jacobs herman kremer carmen jacobs egon verbraak cor van haaren STB Mila groep Trail des hautes fagnes 14 km nathalie senden JCI run - Munstergeleen 12,4 km peter hendrix ronald hoogeboom andré roumen Maasrun – Lanaken 10 EM dennis lymandt 41. Berlin Marathon 42,2 km eric notermans

0:46:34 0:48:49 0:50:15 0:50:26 0:54:52 0:54:53 Eindtijd 2:02:39 Eindtijd 0:52:25 0:54:38 1:04:40

1:14:16 Eindtijd 3:21:44

0:19:57 0:36:25

Hulp gevraagd (door Ingrid Ploumen) Momenteel zijn wij dringend op zoek naar trainers die ons kunnen helpen bij het geven van de trainingen aan de pupillen zodat we beter en gerichter kunnen trainen. Aangezien het vinden van trainers niet makkelijk is, willen wij ouders en andere

geïnteresseerden de mogelijkheid geven om een training mee te komen helpen. Je kunt zelf een keuze maken bij welke training je wilt komen helpen. Helpen is vrijblijvend en verplicht je verder tot niets. Om je aan te melden hebben wij een lijst opgehangen op het memo-bord bij de baan, maar je kunt ook een mail sturen naar ingrid.ploumen@gmail.com Door je hulp kunnen we in kleinere groepjes trainen en meer aandacht geven aan de kinderen zodat de kinderen de training krijgen die ze verdienen. Bij voorbaat dank! De pupillentrainers

42


Walk of Monschau (door Claudia Steinbusch) Om het vakantiegevoel van Oostenrijk vast te houden, waar ik genoeg wandeluren gemaakt had, besloot ik met Frank Eisenga de Marathon in Monschau te gaan wandelen. Ideaal als je ooit eens een marathon wil lopen, maar nog niet durft. Je kunt zo de hele route wandelen en kijken hoe de lopers het ervan brengen. Zondag tien augustus om vijf uur Frank opgehaald en om zes uur verschenen we aan de start in Konzen. Eerst nog even Jos Lempers en John Haan aangemoedigd die aan de Ultraloop begonnen van ruim zesenvijftig kilometer. Met ons startte ook een groepje van vijf waaronder een dame in het geel, die we vaker tegen zouden gaan komen. Vanuit Konzen daalden we af naar Monschau, door het mooie centrum met de idyllische huizen, een stuk langs het water en dan begint het klimmen in het bos. Na zo’n dertien kilometer haalt Jos ons in, hij heeft dan al dertig kilometer erop zitten. We willen hem niet ophouden en moedigen hem aan, maar hij is blij dat hij bergop even met ons kan meelopen. Door de bomen in de vallei schalde al een tijdje een stem, waarvan we geen idee hadden waar het vandaan kwam. Toen plotseling achter ons een auto opdoemde en we begrepen dat de eerste loper van de Marathon, die om acht uur waren gestart, langskwam. Echt te gek dat we iedereen op deze manier voorbij zagen komen. We waren deelnemer van een wandeling en tegelijk ook toeschouwer van een loop. Iwan Theunissen zat bij de eerste tien, trots dat we waren riepen we hem na om hem succes te wensen. Het wandelen bevalt me goed, we genieten van het uitzicht en de walkers/lopers om ons heen. De dame in het geel heeft de drie heren laten gaan en loopt samen met een andere dame. We halen elkaar geregeld in, meestal na een plaspauze. Onderweg worden we goed verzorgd. Omdat het precies dezelfde route is

als de marathon komen we langs alle dranken verzorgingsposten waar ook wij walkers gebruik van mogen maken. Nadat Paul Jacobs ons heeft ingehaald, rekent Frank uit wanneer Herman Gerards ons zou gaan inhalen. Hij komt op vijfentwintig kilometer, om er zeker van te zijn dat hij ons niet eerder inhaalt gaan we stiekem dribbelen. Je mag deze route ook lopen, maar we gingen in eerste instantie om te wandelen. We hadden het gehaald, yes! Maar bij kilometer zesentwintig en zeventwintig ook geen Herm te zien. Zou er iets gebeurd zijn? Als op een gegeven moment Marcel Klein ons inhaalt weten we het zeker. Hier klopt iets niet. Pas bij kilometer dertig waar de blaaskapel ons toespeelt komt Herman, helemaal er door heen. „Ik stop”, zegt hij. Ik stel voor dat hij met ons meewandelt en dat brengt hem op een idee. Dan kan hij toch uitlopen en hij stelt zichzelf een nieuw doel, binnen vijf uur binnen zijn. Wij hadden als doel om vóór twee uur binnen te zijn, maar door het dribbelen liepen we hierop vooruit. Op buienradar hadden ze vanaf één uur flinke buien met kans op onweer gemeld. Ook wij stelden ons doel bij en wilden vóór één uur binnen zijn. Met maar twee plaspauzes en stukjes dribbelen moest dat toch lukken? Twee kilometer voor de finish zagen we in de verte een dame alleen en in het geel. Zou zij het zijn? We naderden haar en ja hoor, ze was het. D’r op en d’r over, see you at the finish;) Het einde naderde we gingen het halen, 6:48 uur gewandeld op de Marathon. Vóór één uur binnen, appeltje eitje. Gelukkig, want de bui kwam onmiddellijk. Gauw de auto in en maar een stukje verder gereden voor heerlijke Kaffee mit Kuchen. Dit was zeker een goede motivatie om ook een marathon te gaan lopen, wie weet volgend jaar Amsterdam?

43


44


Jeugdpagina

Athletics Champs (door Latifa) Hallo, ik ben Latifa en ben 10 jaar oud. Ik zit nu al een jaar op atletiek. Ik heb ook een paar vriendinnen op STB en dat zijn Maya en Janne. De leukste onderdelen zijn: sprinten, kogelstoten, vortex werpen, hordelopen. Twee weken geleden heb ik mee gedaan aan de wedstrijd in Weert. Toen ik daar aan kwam dacht ik wow wat een grote baan, en dit zijn super veel kinderen. We begonnen met een warming-up. Het eerste onderdeel was estafette, alle pupillen tegen elkaar. Ik was heel zenuwachtig of ik niet zou uitglijden, dat is niet gebeurd. Het 2de onderdeel was

kogelstoten, dat vond ik heel leuk. Daarna kregen we vortex werpen. Daar heb ik de 20 meter gehaald. Toen was hordelopen aan de beurt. Ik had mijn knie tegen een horde gestoten maar gelukkig had ik geen pijn. Daarna gingen we even eten. Dat hadden we wel nodig, want die dag was het heel erg warm. Daarna gingen we hoogspringen. Ik had de 80 cm gehaald. Daarna polsstokverspringen en toen de stadioncross. Het was een leuke dag. Groetjes Latifa

45


46


47


Ik ben Maartje Vervuren. Ik ben op atletiek gegaan omdat ik eens wilde kijken en toen vond ik het leuk. Ik vind horden het leukste.

Ik heb al best veel medailles en een beker gewonnen. Na de herfstvakantie ga ik naar de B-pupillen. Ik vind het jammer dat Anne en Sterre naar de Apupillen gaan. Ik verheug me op het kamp. Ik geef het estafettestokje over aan Quinn Latour.Eind. Maartje 48


STB Clubblad 2014 nr 4  
Advertisement