Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 29 mei 2014 nummer 2 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 15 juni 2014 Het volgende clubblad verschijnt in juli 2014

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2014........................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2014 .......................................................... 4 Van de bestuurstafel (door Wiel Frins) .................................................... 5 A day at the races... Verslag HM Circuitrun (door: Iwan Theunissen) ..... 7 Houtenkoppenrun Zevenbergen en Halve marathon STB Baan Ter Waerden (door: Marcel Klein) ...............................................................11 Baksteen door het venster… ..................................................................13 Uitslagen ................................................................................................14 Verjaardagskalender ..............................................................................17 Terug in de tijd - S.T.B. 10 jaar geleden (door: Theo Schmeits ) ...........19 Locatietrainingen ...................................................................................21 Het persoonlijke doel van... Richard Lavalle (door: Richard Lavalle) .....23 De Drie G’s van Geertje (door : Geertje de Weerdt) .............................27 Mijn 100e marathon en hoe het zover gekomen is (door: Jos Lempers) ................................................................................................29 “ M” wilde mij te lang voor zichzelf houden en ik kon er niets aan doen (door : Erik Haakma) .....................................................................31 Halve marathon in Eschweiler (door: Janou Homminga) ......................33 Steken in de zij (bron: Arie Meyboom) ..................................................37 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ......................................................38 Kennisgeving ..........................................................................................38 Jeugdpagina ...........................................................................................39


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@online.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.stblandgraaf.nl e-mail : webmaster@stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2014 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,95 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 69,95

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,65 € 9,80

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2014 18 mei 31 mei 22 juni 29 juni 5 juli 29 augustus 31 augustus 21 september 28 september 26 oktober 7 december 31 december

Zondag Zaterdag Zondag Zondag Zaterdag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Woensdag

35e Mayk van Beek Oog & Oor Heideloop 1e junioren/senioren baanwedstrijd Locatietraining 30e Vaals-Venlo estafette 2e Athletics Champs 5e Meander Mondo Verde loop Locatietraining 5e Biesloop STB Clubdag Locatietraining 31e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenoop (Park ter Waerden 15:00 u.)

3


Weekschema STB trainingen 2014 Dag

Tijdstip

Locatie Kwartaal 1

19:00

18:30

TW CP

Di

ter Waerden

19:00

ter Waerden

18:00

Za

Zo

Looptraining voor beginners

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer TW CP CP TW een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Rustige duurloop voor beginnende lopers TW CP CP TW (m/v). ter Waerden Pupillen B,C

18:30

Tempo

Duur Begeleiders

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

1:00

Marjo Moonen

Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun CP TW duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen.

18:30

18:30

Vr

Training

4

ter Waerden

Ma

Do

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) Sportzaal Hoefveld die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren.

18:30

Wo

2

Jos Bex, Ger Bodelier, Marcel Coerver, Wiel Frins, Richard Thomas. 1:15 Gerte Offeringa, Theo Schmeits bij behoefte. 9 kmh

1:00

Cor van Haaren, Sibille Waszkiewicz

1:30

Jeugdtrainers

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

9 kmh

1:00

Saskia Rademakers, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

18:15

ter Waerden

Pupillen A

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

1:30

Jeugdtrainers

18:30

ter Waerden

1:30

Wim van der Linden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig.

1:30

Jeugdtrainers

18:30 18:30

ter Waerden

9:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

16:00 winter 17:00 zomer

Exdel

8:30

Cooperbaan

Vrije training

Pupillen B/C

Jeugdtrainers

Beginnersgroep Neem de benen 2014 (tot 18 mei) Pupillen A Junioren / senioren Rustige duurloop. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

1:00

Sibille Waszkiewicz, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

1:00

Jeugdtrainers

9 kmh

1:00

Harry Lejeune, Hub Collaris

11 kmh

1:15

Theo Schmeits

Kwartaal 1 : 1 januari – 30 maart / Kwartaal 2 : 31 maart – 29 juni / Kwartaal 3 : 30 juni – 28 september / Kwartaal 4 : 29 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Dick van Pelt, tel. 045-5325803, email : dick.vanpelt@tele2.nl Legenda Adres Telefoon TW : park ter Waerden Sportlaan 5, 6374CM, Landgraaf CP : Cooperbaan Schachtstraat, 6373 CH, Landgraaf EX : Exdel/Vlekkenkamp Hoek Exdel / Vlekkenkamp, Landgraaf HV : Sportzaal Hoefveld Belvauer 58, 6373TT, Landgraaf 045-5318159

4


Van de bestuurstafel (door Wiel Frins) Deze keer aan mij de beurt om een stukje voor jullie te schrijven. Ons hardloopclubje is uitgegroeid tot een volwassen atletiekvereniging met een mooie eigen accommodatie. Ja, de nieuwe baan en de Neem de benen projecten hebben ons zowel bij de jeugd als bij de volwassen flink laten groeien. Goed voor de vereniging, goed voor Landgraaf en goed voor de sport. Groeien tot atletiekvereniging betekent echter net als bij het volwassen worden ook dat hier andere verantwoordelijkheden en taken bij horen dan bij een clubje hardlopers op de Brunssummerheide. En net daar begint zich langzaam maar zeker een uitdaging af te tekenen die voor het bestuur de afgelopen periode aanleiding was om na te denken over de taakverdelingen binnen onze vereniging.

Zowel op bestuurlijk niveau als in de hoek van de vrijwilligers dreigen namelijk tekorten te ontstaan. Iets wat ik alle leden ter overpeinzing mee wil geven. Eerst met betrekking tot het bestuur. Na het vertrek van Albert en Arno als voorzitter en leden van de Stichting park ter Waerden hebben we naarstig gezocht naar opvolgers. Helaas tot op heden zonder succes. Daar waar de vereniging flink is gegroeid, is het bestuur

op het peil gebleven van het hardloopclubje en de vertegenwoordiging in de stichting gehalveerd. Geen goede zaak omdat we enerzijds zien dat de druk op de zittende bestuursleden door de bijkomende taken met betrekking tot onze accommodatie en de activiteiten die daaromheen spelen behoorlijk oploopt. Hierdoor dreigen dingen net goed, of wat erger is, net niet goed te gaan. Iets wat niet zou mogen en we ook zeker niet willen. Voel je je dus geroepen om op bestuurlijk gebied - in het bestuur of in de stichting - iets voor onze vereniging te betekenen, twijfel dan vooral niet maar neem even contact op met een van de bestuursleden voor een verkennend gesprek. Dan de vrijwilligers. Zoals in elke vereniging draait ook STB op de inzet van vrijwilligers. Naar ons gevoel komt hier veel te veel op steeds dezelfde mensen neer. Gelukkig hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld om als senioren trainer aan de slag te gaan zodat we deze primaire activiteit goed kunnen verzorgen. Bij de jeugd blijft het echter krap en kunnen we best nog wat nieuwe mensen gebruiken. Dus ook hier, heb je affiniteit met jeugdsport en training geven, praat eens met Dick van Pelt en wie weet zien we jou binnenkort ook als trainer terug. Hetzelfde geldt voor de diverse commissies en de wedstrijden. Ook hier is het nog steeds het ouwe jongens krentenbrood clubje dat de zaken regelt. Het "ken net", maar het houdt niet over. Ik roep jullie dan ook allemaal, maar vooral de nieuwe leden op om te overwegen of je eventueel ook iets zou willen bijdragen aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Groet Wiel Frins

5


6


A day at the races... Verslag HM Circuitrun (door: Iwan Theunissen)

Eind 2013 prijkte een nieuwe wedstrijd op de loopkalender 2014. De Spa–Francorchamps Run. Aangezien, als ik voor mezelf mag spreken, ik al veel wedstrijden in de regio ‘Groot Parkstad’ heb gelopen ben ik altijd in voor nieuwe loopuitdagingen buiten deze regio. Dit ook om te behoeden om in een wedstrijdsleur te belanden met telkens dezelfde wedstrijden jaar in – jaar uit. Refererend aan het nummer van Calvin Harris: Eat, sleep, rave, repaet, bekend van het Glazen Huis 2013. Tot voor kort was de Halve Marathon van Tüddern (D)(Westzipfellauf) op de eerste zondag van maart een wedstrijd waar ik naar uitkeek. Helaas, is deze mooie wedstrijd in 2013 ter ziele gegaan. De Westzipfellauf was tevens qua tijdstip een mooie testcase voor de voorjaarsmaratonis. De nieuwe circuitrun komt dus alleen al qua tijdstip als geroepen. Waar normaliter snelle F1-bolides razen en de snelheden oplopen tot ver boven de 300 km/h wordt de afstand nu ter vergelijking zelfs door de toppers in een slakkengang afgelegd. Mocht je echt te snel gaan dan kunnen de grindbak of curb-stones je nog enige redding geven. In de paddock waar normaal de pitspoezen flaneren lopen nu vrienden en familie van de lopers rond in iets minder kekke pakjes. In plaats van 4 nieuwe banden en benzine mag je nu tijdens de pitstop de tank volstoppen met water en banaan. Waar normaal merken als BMW, Castrol en Pirelli de boventoon voeren maakt de grid nu kennis met Nike, Ascis en Brooks. Een bezoekje aan het circuit in Spa is normaal een dure aangelegenheid. (Beginprijs F1 kaartjes voor volwassenen € 390,00). Twaalf Euro inschrijfgeld en gratis parkeren waren dan ook regelrecht een meevaller. De mannen thuis vonden het toch wel erg gaaf dat hun papa

ging lopen op een racecircuit en de supportersschare incluis mijn vrouw was compleet. Aangezien een ronde 7 Km bedraagt liggen de loopafstanden voor de hand 7-, 14- en 21,1Km (verlegde start). Zelf neem ik de 21,1 Km (Halve Marathon) voor mijn rekening. De wedstrijd is een prima test voor de Marathon van Bonn. Wie even denkt vlakke rondjes te draaien en een PR te lopen komt bedrogen uit. Het laagste punt ligt kort bij de start Courbe Paul Frere – 373 m. Het hoogste puntLes Combes - 470 m ligt nabij Km 5. Wie SpaFrancorchamps zegt, denkt tevens aan de gevreesde - Le Raidillon - een snelle en zeer steile rechter bocht vlak na de start. Een begrip in de racewereld. De lopers zal echter deze bocht minder angst inboezemen als de coureurs. Ingrediënten genoeg voor een niet alledaagse loopbeleving. Kortom..a day at the races. Zelf heb ik het gevoel dat ik dankzij de vele trainingskilometers voor Bonn aan start sta in een Simtek (remember Jos Verstappen..) i.p.v een Ferrari. Wie zich menige F1 editie van Spa herinnert weet ook dat het er vaak regent. Echter de weergoden waren ons op 8 maart zeer gunstig gezind, 19 graden en veel zon. Sinds de eerste weersmetingen begin 1900 was het nog nooit zo warm op 8 maart. Namens STB staat er een aardige squadra deelnemers aan de start. Het startnummer kunnen de lopers afhalen in een van de F1boxen. Astrid en de kids hebben zich reeds geposteerd op de tribune van de Paddock Rouge. Ik hoop dat ik gedurende de race gevrijwaard blijf van versnellingsbak problemen (lees hamstringblessure die me opspeelde tijdens de HM in Posterholt, 2 maanden eerder).

7


11.30 uur - Klaar voor de start “Start your engines”. En weg zijn we… op weg naar,Le Radillon gevolgd door een vreselijk stuk vals plat met tegenwind. Uiteindelijk blijkt na drie rondes hoe vervelend deze kilometer was. Maar liefst 1 minuut moest ik t.o.v van mijn normale km-tijd, hier per ronde inleveren! Kortom, afzien voor iedere deelnemer. Vlak voor deze klim vind ik aansluiting bij de eerste 3 lopers die erg snel vanuit de pole vertrokken waren. Ik besluit de rit maar meteen hard te maken, erop en erover, de tourenteller/hartslag in het rood. Nabij Km 5 hoor ik de 3 lopers met rasse schreden naderden bergafwaarts. Maar het circuit heeft zijn eigenaardigheden. Een pittige klim nabij Le Blanchimont richting de eerste doorkomst van +/- 1,5 kilometer (90 m omhoog) is mijn redding. Ik kan nog een versnelling hoger maar de motor maakt overtouren. Het geluid van de achtervolgers ebt weg. Astrid en de kids zitten heerlijk in de zon en moedigen de lopers aan. Het is een rare gewaarwording lopen op een racecircuit, super brede wegen; maar bepaald niet vlak! Na de tweede doorkomst laat ik het gas iets vieren en heb ik niet de indruk dat er nog iemand uit de achterhoede opduikt. Nadat ik de laatste keer de moeilijke passage bij “Le Radillon” heb

8

getrotseerd is het uitbollen richting de finish. Geen versnellingsbakproblemen wel merk ik dat de benzine toch echt op is. De finishvlag zwaait in 1.18.08. Met 407 Hoogtemeters op de klok achteraf een geslaagde testrit voor de Bonn marathon hier in het hartje van Belgische Ardennen. *STB-Runningcrew voor de F1-boxes op Circuit Spa-Francorchamps. Na afloop nog een interview met TV camera, ik hoop dat dit nooit wordt uitgezonden. Ik denk dat het legendarische interview van Jean-Marie Pfaff hierbij verbleekt! Het was na afloop genieten in de zon en konden we de overige STB-ers zien finishen. Iedere deelnemer was op deze eerste editie en prachtlocatie een winnaar, zeker onder deze prachtige weersomstandigheden. Unaniem besloten we vandaag na afloop luxe te eten in stijl oftewel een overheerlijke zak Belgische friet. (met mayo)

Nog een maand en dan staat de echte beproeving voor de deur samen met clubgenoot Erik Haakma, de Bonn Marathon….(to be continued).


9


10


Houtenkoppenrun Zevenbergen en Halve marathon STB Baan Ter Waerden (door: Marcel Klein) Met de carnavalsdagen is het altijd leuk om mee te doen aan een carnavalsloop waar de deelnemers verkleed aan deelnemen. Na vorig jaar te hebben meegedaan aan de Kruikenloop te Tilburg als Teletubbie, heb ik dit jaar gekozen voor een nieuwe loop die voor de eerste keer werd georganiseerd, de Houtenkoppenrun. Het was een leuk en geslaagd evenement voor een debuterend loopevenement, de te lopen route was overduidelijk en er waren voldoende vrijwilligers. Bij deze loop had ik weer eens de Schotse kilt aangetrokken met bijpassend mutsje en verder een oud effen t-shirt aangetrokken waar ik op had geschreven : THE REAL MONSTER OF LOCH NESS (aan de voorkant). HEB GEEN HOUTEN KOP MAAR WEL EEN PLANK VOOR DE KOP EN EEN EIERKOP (aan de achterkant). De organisatie vond dit zo leuk dat ik de tweede plaats heb gewonnen in de categorie originaliteitsprijs bij de senioren. Was hier zeer blij mee, leuk prijsje. Ook apart voor STB, deze keer geen prijs voor de snelste deelnemer, maar voor de originaliteit, komt niet vaak voor. (primeur?) Verder had ik pasgeleden het nogal gekke idee om eens een halve marathon te lopen op de STB trainingsbaan op Ter Waerden. Dit zijn omgerekend dus 70 volle rondjes van 300 meter en daarna nog een half rondje om aan de 21, 1 kilometer te komen.

Had me voorgenomen dit plan zo snel mogelijk te realiseren, hou er niet van om plannen in de ijskast te zetten voor langere tijd, ijskast heb ik gekocht voor boodschappen. Nadat ik eerst op dinsdag 1 april (geen grap) eens heb uitgeprobeerd hoe het zou gaan met het lopen van zoveel rondjes op de baan (deze dinsdag gestopt bij 55 rondjes, oftewel 16,5 km) was donderdag 3 april de dag om dit maffe idee te veranderen in werkelijkheid. Aangezien ik deze avond 2 uur de tijd had om dit doel te bereiken ben ik meteen om 18.30 uur begonnen met lopen, de planning was om 20 rondjes per half uur te lopen, op deze manier zou ik om 20 uur op 60 rondjes zitten, zodat ik voor de laatste 10, 5 ronden een half uur overhad. Tot aan 19.30 uur zat ik mooi op dit schema en had ik op dat moment dus 40 rondjes erop zitten, vanaf dit punt ben ik langzaam aan een klein beetje gaan inleveren op het schemaatje, maar dit was niet erg, er was genoeg marge. Om 20.03 uur had ik dan 60 rondjes erop zitten en de "eindstreep" (70,5 rondjes) heb ik gehaald om 20.17 uur. In totaal dus 1 uur en 47 minuten gelopen (non-stop zonder pauze trouwens), gaaf gevoel dat het gelukt is, dit gekke idee. Vanaf volgende week weer gewoon de normale baantrainingen volgen, maar toch was het leuk om eens te doen, dit HMuitstapje, wellicht in de toekomst nog eens een hele marathon mocht het haalbaar zijn qua openingstijden van de baan in de toekomst.

11


12


Baksteen door het venster… Trainen….en dan relaxen Heerlijk is het……echt genieten van je vermoeidheid na een training . Ikzelf word dan ondergedompeld in een ontspannen, loom gevoel. Alsof je een paar uur aan de waterpijp hebt gehangen. Het komt natuurlijk door de seroposivitine die vrijkomt bij een inspanning, dat weten we allemaal. En dan volgt de tweede beloning: Heerlijk languit op de bank naar TV kijken. Voor mij is het een vast ritueel. En wat trekt er dan voorbij aan mijn gesedeerde geest? Lees verder en huiver! Een paar weken geleden zapte ik naar het programma Adam zoekt Eva. Dat leek me wel wat: lekker genieten van een paar bloteriken op een tropisch eiland. Helaas, de wens was de gedachte van deze vader. Mijn belangstelling ging als hartstochtelijk heteroseksueel uit naar het te verwachten vrouwelijk schoon dat, uiteraard geheel onder het mom van functioneel bloot, zichzelf tentoonstelde op een zwoel exotisch strand. Het had zo mooi kunnen zijn….Edoch, we zijn nu een aantal afleveringen verder, maar de ontspanning op de bank heeft plaats gemaakt voor ergernis. Òf de dames zijn voorzien van reusachtige billenpartijen (hammen in de volksmond) òf het zijn sekreten (krengen in de volksmond) , die slechts belust zijn op een kort maar hevig avontuur. Die krengen zeggen steeds “Ik kijk echt niet naar zijn kruis,”maar intussen zie je de blikken naar beneden afdwalen, waarbij ik ze ervan verdenk dat ze voor zichzelf met duim en wijsvinger de lengte van de aanwezige jongeheer inschatten. Ook de blikken van de mannen schieten op en neer, maar volgens mij is dat normaal gedrag. Dat doen mannen ook bij aangeklede vrouwen. Sinds de aflevering waarbij 2 dames de enige aanwezige man lieten voor wat hij was (gefrustreerd denk ik) en er met elkaar vandoor gingen, kijk ik niet meer. Mijn ego was dermate gekrenkt dat van relaxen geen sprake meer was. Zapp…weg ermee…andere zender.

Op zaterdag kom ik na een heerlijke training op de heide altijd thuis als het programma Robs Grote Tuinverbouwing begint. Ik verwacht als tuinliefhebber een heerlijk rustig programma, waar ik languit op mijn bank en genietend van een alcoholische versnapering naar kan kijken. WAAAAH! NEE!! Tuinkabouter Rob, gezegend met een afschuwelijk Hollands accent, loopt krijsend en kraaiend in het rond te blèren en vertelt aan iedereen die hij tegenkomt hoe goed hij is met tuinen, bloemen en planten. Wat een gestoorde gast is dat zeg! Daar kun je toch niet relaxed naar kijken? Een extra lange heuveltraining op zaterdagmiddag is minder vermoeiend. Heel lang houd ik het niet uit bij deze razende plantenmaniak, die ik inmiddels liefkozend Tuinflikkerop heb genoemd. Tja, grapjes met namen doen het altijd goed! En nee, beste lezers, dit heeft niets met homofobe discriminatie te maken, want Tuinflikkerop heeft serieus heel veel verstand van planten en bloemen. Echt wel! Dat mag ook wel eens gezegd te worden. Vroeger was Robs maatje Nico er ook nog bij. Schijnbaar een rustige jongen. Het bleek echter een blanke bolster met een ruwe pit. Hij bleek niet alleen snelle, losse handjes te hebben bij het installeren van badkamers. Ook bij vrouwelijke collega’s mocht hij graag zijn installatietechnieken in praktijk brengen. Gelukkig is er op zondag na de training vaak sport op de buis. Zo zag ik de reportage van de marathon van Rotterdam. Ik krijg altijd extra veel dorst van beelden van de inspanningen van ’s wereld beste lopers. Zeker als ze het 30km-punt zijn gepasseerd krijg ik een déja-vu van mijn eigen mararthonmartelgangen: “Drinken, blijf drinken!!!” zegt een dwingende stem in mij. Het zit er heel diep in. Enige daadkracht is mij gelukkig niet vreemd: Mijn koelkast is dan ook al leeg als de snelste deelnemers op de Coolsingel arriveren. Ik geniet dus bijna altijd letterlijk met volle teugen van sport op de TV. BIJNA! In Rotterdam werd mijn genieten vlak na de

13


finish van de winnaar wreed verstoord door een trainer /coach /makelaar die zijn pupil uitvoerig begon te knuffelen (dat is nog acceptabel) en te zoenen (hè? ..zoenen?). De begeleider tuitte zijn lippen en liet die lange tijd op het zwetende hoofd en in de vochtige nek van de winnaar stuiteren. IEK!! Een drijfnatte, zweterige, zoute Afrikaan werd gekust op een manier van ‘zo doen we dat bij ons’. En weet u wat nu zo akelig is? Sinds die marathon zie ik op TV steeds vaker zoenende mannen. Bij allerlei programma’s. Blanke mannen. Bruine mannen. Buitenlandse mannen, maar vooral Nederlandse mannen! Als begroeting, als afscheid, zomaar tussendoor: Niet alleen omhelzen (wat al

redelijk klef is) is in! De man die erbij wil horen zoent! Het is dé modetrend voor de moderne Nederlandse man anno 2014. Dit fenomeen heeft gelukkig Waubach nog niet bereikt. Althans, ik heb het nog niet waargenomen. Ik zie de STB-ers, die na de donderdagavondtraining aanschuiven Bei d’r Joep, niet bij binnenkomst de lippen al tuiten en met een smakkend geluid op de Stammtisch afstormen. Of zouden sommige moderne mannen al in het kleedlokaal hebben staan tongen? Nee…… dat zal toch niet? …..toch? Iklazerop

Uitslagen 2/3 72 8/3 7 17 1 49 85 86 110 177 178 8/3 325 9/3

22 9/3 2774 15/3 7 16/3 46 88 89 163 38 88

14

Hardloopwinkel Roadrunnersloop 15 km leo quaedflieg Spa de Francochamps Run - Spa 14 km ronald hoogeboom rico lux Halve Marathon iwan theunissen eric notermans john oostdijk theo wessels paul van hameren

Eindtijd

peggy de bas jos lempers Cambridge Half Marathon Halve Marathon anke linssen 19e Meulenberg Recycling 6 uurs loop - Stein 6 uur jos lempers City-Pier-City loop - Den Haag Halve Marathon marcel klein Binnenmaas Marathon 2014 jos lempers 44. Int. Volkslauf - Eschweiler 10 km leo quaedflieg marcel klein rico lux iris pilich Halve Marathon tim roks janou homminga

2:15:06 2:15:08 Eindtijd

1:11:48 Eindtijd 1:05:17 1:09:29 1:18:08 1:43:44 1:51:31 1:51:32 1:56:55

1:34:31 Afstand (m)

17 19 20 21 22 23 23/3 107 137 234 23/3

2:41:09 6:32:23 7:17:20 Eindtijd

marcel klein

0:19:04 8000 m

2 9 29/3

6 30/3

1:49:44 Eindtijd 3:11:49 Eindtijd

193

1:32:37 1:39:07

0:22:02 0:22:41 0:23:59 0:24:21 0:26:16 0:28:47 Eindtijd

4000 m 29

66759,96 Eindtijd

0:44:13 0:46:59 0:47:00 0:51:10

rob koopmans egon verbraak annick ploumen ronald smeets nicole schleijper gerte offeringa K21 / K42 Trail - Mallorca 21, 1 km peggy de bas 42,2 km jos lempers saskia rademakers Vijverparkloop - Brunssum

266 88 132 191 590 489 555 709 710

jos krist rik rompen Cretes de Spa 55 km femke van heugten Venloop 1 km imke erens 10 km marcel klein Halve Marathon roy ploum rob riksen ellis jacobs quirien van son anke linssen paul jacobs ilya nijsters alicia koot

0:31:28 0:34:25 Eindtijd

8:08:52 Eindtijd 0:04:20 0:47:33 1:22:25 1:25:56 1:28:31 1:35:30 1:37:31 1:38:50 1:40:42 1:40:42


94 107 16/3 83 238 16/3 7 25 20/3 2 4 6 1 3 5 6 8 9 10 13 14 15 2/4 5 467 5/4 46 5/4 6/4 35 47 111 6/4 25150 6/4 5 1 3 3 5 17 6 92 7 8 12 10 11 24 28

rené homminga niels hermans Königforst Marathon - Bensberg pierre muijrers Halve Marathon cor van haaren AVON Emma Cross - Heerlen 3900 m rob koopmans 7800 m eric van theemsche 1e STB Baanwedstrijd 3 km marcel klein herman gerards jeroen peters 5 km richard lavalle roy ploum dave kil rob riksen michel hodenius erik haakma leo kokkelkorn paul jacobs leo quaedflieg fred geilenkirchen

1:39:57 1:42:18 Eindtijd 3:58:04

NK Veldloop ambtenaren 6 km jacqueline dieters 12 km rik rompen Titzer Strassenläufe 10 km rico lux Limburgs zwaarste ultra 60 km jos lempers Bonn Marathon iwan theunissen erik haakma eric notermans Marathon Parijs egon verbraak Parelloop - Brunssum 500 m maartje vervuren 1 km floor vervuren sterre knoben lynn kempers jill reijnen audrey reijnen anne paulssen 2,5 km caro voragen 5 km rob riksen arno hanssen dave kil ellis jacobs ger bodelier michel hodenius anke linssen

Eindtijd

1:53:20 Eindtijd

1714 1749 1716 2073 3203 2872 4089 30/3

0:17:22 0:41:58 Eindtijd 0:12:19 0:13:17 0:15:11 0:16:23 0:17:33 0:17:51 0:18:17 0:18:43 0:18:47 0:18:48 0:20:38 0:20:50 0:21:06

0:30:11 1:05:18 Eindtijd 0:46:47 Eindtijd 6:19:44 Eindtijd 3:01:12 3:04:53 3:19:38 Eindtijd 4:26:24 Eindtijd

2 1 10 8

1 1 3 8 20 5 26 31 32 4 4 6 22 27 137 165 169 210 80 220 255 259 276 334 335 374 170 9/4 2 3 12/4

0:02:06 0:04:26 0:04:32 0:04:37 0:04:42 0:05:04 0:05:10 0:11:34 0:18:22 0:18:23 0:18:38 0:18:45 0:18:46 0:19:38 0:20:00

12 22 38 33 13/4 287 13/4 4113 6027 7368 13/4 1 8

sjack hoop ger schaffhausen carmen jacobs lenie jacobs geert pouls mayk van beek jos gubbels 1e Selfkantlauf - Gangelt 5 km roger gillissen jenny matthijsse ad wetzels francien van haaren 10 km richard lavalle erik haakma ronald hoogeboom herman gerards michael scholten sylvia scholten alois pilich sjo kec cor van haaren 15 km tim roks leo quaedflieg niels hermans leo quaedflieg alicia koot john oostdijk theo wessels bert vanthoor eric van theemsche andré roumen lenie jacobs silvia scholten francien van haaren marlies wolter anouk haan john haan anita vandegard dennis lymandt Carl Perkins Marathon - Eelde jos lempers (100e Marathon) john haan Caubergtrail - Valkenburg 9 km (cat.plaatsen) anke linssen nathalie senden 19 km (cat.plaatsen) rik rompen peggy de bas Army Urban Run - Eindhoven 10 km marcel klein Rotterdam Marathon john oostdijk theo wessels geert pouls DIS Familieloop - Sittard 5 km (cat.plaatsen) ellis jacobs monique dahmen 10 km (cat.plaatsen)

1:48:08 1:51:31 1:52:01 1:55:53 1:58:53 1:59:07 2:12:15 Eindtijd 0:24:59 0:33:21 0:34:36 0:35:41

0:32:59 0:37:45 0:43:27 0:47:51 0:50:03 0:50:03 0:52:28 0:54:48 0:54:50 1:04:03 1:08:23 1:10:31 0:43:21 0:44:42 0:46:33 0:47:49 0:48:09 0:49:47 0:49:53 0:50:06 0:51:16 0:51:51 0:52:40 0:56:16 0:56:17 0:58:49 1:03:39 Eindtijd 3:23:50 3:46:42 Eindtijd 0:53:46 1:01:23 1:40:16 2:16:17 Eindtijd 1:02:59 Eindtijd 3:49:39 4:04:59 4:16:45 Eindtijd 0:18:22 0:26:42

15


49 56 63 65 84 103 124 127 146 267 283 284 327 328 467 496 515 584 1 6 24 1 9 46 15 61 58 17 2 82 86 88 95 144 32 18 153 156 21 160 27/4 1 21 24

16

mart riksen wing hohng lam niels hermans peter hendrix marcel klein roger gillissen willem voragen ed doveren fred geilenkirchen nicolle schleijper herman kremer sibille waszkiewicz bianca jongkind cor van haaren jenny matthijsse-gerards francien van haaren - thomas guus stauvermann monique arets 10 km (cat.plaatsen) richard lavalle roy ploum martin dumoulin loraine homminga rik rompen quirien van son tim roks micheal scholten paul jacobs ilya nijsters loraine homminga leo quaedflieg ronald hoogeboom rené homminga paul jacobs eric van theemsche andré roumen lenie jacobs bert vanthoor cor van haaren claudia steinbusch alois pilich Treechloop - Maastricht 11,5 km iwan theunissen dennis lymandt rico lux

0:20:53 0:20:57 0:21:15 0:21:24 0:22:09 0:22:48 0:23:24 0:23:42 0:23:46 0:26:35 0:27:12 0:27:12 0:27:57 0:27:58 0:30:55 0:31:45 0:32:08 0:33:22 0:33:27 0:36:47 0:39:56 0:40:42 0:41:22 0:41:44 0:42:26 0:42:49 0:43:05 0:43:10 1:06:14 1:14:06 1:14:39 1:14:41 1:15:07 1:21:37 1:22:12 1:22:31 1:23:19 1:23:39 1:23:40 1:24:11 Eindtijd 0:39:31 0:50:35 0:53:59

7 9 28 2 7 9 10 11 1 19/4 117 127 333 430 21/4 14 18 22 6 35 1 14 18 20 27/4 557 27/4 945 1393 27/4 257 27/4 137 29/4 5 7

eric van theemsche anne cobben leo logister 15 km (cat.plaatsen) loraine homminga tim roks ronald hoogeboom rene homminga paul jacobs lenie jacobs Int. Osterlauf - Eupen 6,3 km eric van theemsche 15,7 km tim roks niels hermans herman kremer 28e Peter Rusmanloop - Oirsbeek 5,5 km (cat.plaatsen) tim roks niels hermans roger gillissen audrey de wijs francien van haaren-thomas 10 EM (cat.plaatsen) jos krist rob riksen martin dumoulin erik haakma Düsseldorf Marathon eric notermans Antwerpen Marathon john haan marcel klein Cityrun - Roermond 10 EM eric van theemsche East Belgium Trail - Eupen 16 km nathalie senden ATG Bahnlaufserie – Aken 5 km ellis jacobs paul jacobs

0:51:57 0:55:40 0:58:05 1:08:33 1:10:06 1:12:01 1:13:46 1:13:46 1:20:42 Eindtijd 0:30:00 1:10:52 1:20:48 1:26:12 Eindtijd 0:23:06 0:24:20 0:25:42 0:28:39 0:37:35 1:01:36 1:01:51 1:02:36 1:02:51 Eindtijd 3:29:04 Eindtijd 3:49:29 4:11:01 Eindtijd 1:23:11 Eindtijd 1:54:44 Eindtijd 0:18:43 0:20:20


Verjaardagskalender Juni 1 1 2 2 6 7 8 9 9 10 11 11 14 16 19 19 22 23 25 25 26 28 28 29 30 30

Naomi Bischops Benthe Duijzings Carla Willems Manuela Vandegard Lieke Vervuren Loraine Homminga Jos Bex Els Frins Nicole Gidding-Mortier Wing Hohng Lam Peter Bex Jacques Senden Ruud Frins Lenie Boessen-Heldens Paul Caumo Lisanne van Wersch Johanna van der Weide Maartje Vervuren Wiel Lony Bert Vanthoor Yvonne Monse-de Haan Roel Nieuwenhuis David Richter Janou Homminga Eva Dassen Marijn Pasmans-Lony

15 11 53 37 14 22 52 55 45 18 21 70 30 51 12 13 51 8 68 53 51 8 18 20 9 36

Juli 1 1 2 2 3

René Clement Mirco Dubois Kyra Gidding Eric Vervuren Anne Paulssen

53 18 16 46 9

3 5 5 7 7 9 11 11 13 13 13 15 15 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 22 22 23 24 24 25 25 25 29 30 30

Ray Penders Annick Ploumen Ronald Smeets Anna Coerver Herman Gerards Francesca Klein Peggy de Bas Anne Huirne Lynn Kempers Leo Logister Ben Paulssen Lana Dortants Ilya Nijsters Eric Raemaekers Herman Rutten Fred Geilenkirchen Henri Giesen Paul van Hameren Evy Römkens Anouk Daemen Guy Erkens Liliane Garric Jasper Nijsters Pascal Schouteten Paul van der Knaap Elly Quaedvlieg José Bäumler Ger Bodelier Sophie Reneerkens Nicole van Dierendonck Ineke de Ploeg Tonny Geilenkirchen-van Ooyen Jos Knip Raoul Schmitz Audrey de Wijs Dirk Goossens Richard Lavalle

17

46 46 46 10 57 44 50 15 9 45 52 11 40 26 72 49 63 53 11 13 26 35 11 39 61 59 56 49 63 39 60 47 45 13 36 17 46


18


Terug in de tijd - S.T.B. 10 jaar geleden (door: Theo Schmeits ) De marathon van Rotterdam was in de vroegere jaren altijd zeer geliefd bij de STB lopers.Er waren jaren dat we met een volle bus naar Rotterdam vertrokken. We hadden toen onze thuishaven bij “de Scheepjes” vlak bij de Coolsingel, een binnenschip omgebouwd tot restaurant. In 2004 waren Saskia Rademakers, Rob Riksen en Peter Deceuninck op deze mooie marathon present. Hieronder volgt het verslag op onnavolgbare wijze geschreven door Wiel Frins

Het feestje van Saskia Saskia hield een feestje en wij waren uitgenodigd. Hier waren we reuze blij mee, want dit was niet zo maar een feestje waar iedereen naar toe kon komen. Nee, het was een party waar streng werd geselecteerd of je er wel of niet aan mocht deelnemen. Met de nodige moeite wisten we ons dan ook met een zeer select gezelschap op de deelnemerslijst te plaatsen. Jos Bex en ik mochten als eregasten mee, terwijl Marian en Els (onze echtgenotes) als muurbloempjes werden toegelaten. Zo togen we met zijn vijfjes in de vroegen morgen van 4 april naar Rotterdam. Want ook dit was anders dan andere feesten. Het werd niet ´s avonds in een kroeg gehouden. Nee, het werd overdag in de open lucht gehouden. Rond half tien stonden we in het koude en zeer winderige Rotterdam te kijken naar alle ander mensen die op het feest van Saskia waren afgekomen. Het waren er welgeteld 8073. Jongens, zeg nou zelf dat is nog eens een feest. Plotseling begon Saskia nerveus aan haar kleren te rukken en heen en weer te rennen. Ik dacht nog even aan zonnesteek of windgekte, maar schijnbaar moest het zo want alle anderen deden hetzelfde. Toen begreep ik het: Saskia en haar kornuiten gingen samen een eindje door Rotterdam

joggen. Om precies te zien wilden ze dat 42 kilometer en 195 meter volhouden. Jos en ik keken mekaar aan en we hadden zo iets van: “Laat hun maar rustig hun gang gaan, wij verstoppen ons in het begin en duiken later wel ergens stiekem in de meute”. Dus toen Sas even niet op ons lette, omdat ze met haar aandacht bij de andere 8071 gasten was, zijn wij snel een kroeg ingedoken en hebben gewacht te iedereen voorbij was. Ons plan lukte, Saskia had ons niet gevonden en is van lieverlee zonder ons vertrokken. Wel zagen we Rob Riksen en Peter Deceuninck, die zonder dat wij het wisten ook op de party waren, langs lopen. Jos was wat ongeduldiger dan ik en wilde al bij 10 kilometer Saskia opzoeken om het goed te maken en een stuk met haar op te lopen. Ik denk dat hij gekweld werd door schuldgevoelens. Helaas voor Jos was Saskia een beetje beledigd. Ze verstopte zich zo goed tussen al haar andere gasten dat Jos haar niet vond en uiteindelijk maar gewoon 15 kilometer met de andere gasten mee gelopen heeft om zich vervolgens te gaan douchen. Ikzelf, wat luier van aard en wat minder snel gekweld door schuldgevoelens heb lekker

19


gewacht op het 23 kilometerpunt. En kijk, daar kwamen ze weer: eerst Rob Riksen. Rob liep er nog kiplekker bij. Waar hij normaal zwaar geconcentreerd loopt, was het zelfs Rob die ons als eerste zag en ons groette. Gelukkig had hij niet in de gaten dat we ons gedrukt hadden en nog geen meter gelopen hadden. Vervolgens kwam Peter Deceuninck in de voor hem zo typische stijl. Hard werken en alles uit de kast wat er in zit. Tja, toen was het wachten op Saskia. En daar kwam ze. Tjonge wat keek die chagrijnig. Zou ze nog steeds boos zijn omdat we niet het hele feestje met haar meegelopen hadden? Als goedmakertje heb ik haar onmiddellijk een drankje aangeboden en toen ze eenmaal haar hart gelucht had (op mijn vraag of alles goed was kreeg ik iets naar mijn hoofd geslingerd als: “klote”) werd ze weer een stuk vriendelijker. Ze was zelfs bereid de rest van het rondje met mij samen te lopen. Nou jongens, dat vond ik zo sympathiek dat ik spontaan besloot haar elke vijf kilometer iets te drinken aan te bieden. Je weet nooit waar het goed voor is. Onderweg hebben we nog gezellig lopen keuvelen. Hoewel het was meer in de orde van dat ik mensentaal probeerde een gesprek aan te knopen en dat Saskia, die mij schijnbaar telepathische gaven toedicht, zich beperkte tot zwijgen of hooguit in Grizzlyberendialect iets terug bromde. Schijnbaar was ze nog steeds een beetje boos op me. Maar goed de aanhouder wint. Zo´n 10 kilometer verder (33 km-punt) en nadat ik een paar rondjes had gegeven werd ze wat toeschietelijker en kwamen er ook woorden terug. Op mijn zoveelste vraag hoe het ging zei ze: “Zo, genoeg geharkt. We gaan wandelen”. Tja, daar wist ik het weer. Was ik net een beetje blij dat ik mee mocht joggen en ik het er goed vanaf bracht boorde ze als mijn illusies de grond in en moest ik van haar gaan wandelen omdat mijn loopstijl te harkerig was. Ik heb het toen maar niet laten merken dat ze me diep geraakt had, want ik vond het wel lief dat ze me niet alleen liet en met me mee

20

wandelde. Zo hebben we de volgende 7 kilometer afwisselend joggend en wandelend afgelegd. Waarbij ik maar rondjes bleef geven en Saskia uit dank daarvoor trouw naast me bleef lopen. Zie wel drank maakt goed wat je lief is! De laatste twee kilometer werd Saskia wat ongeduldig en bleef maar doorlopen zonder te wandelen. Ik zij nog stop zo zijn we toe vroeg op de Coolsingel, maar Saskia wilde niet luisteren. Sterker nog, op de Coolsingel deed ze er zelfs nog een schepje bovenop. Precies 3 uur, 38 minuten en 49 seconden nadat ze gestart was liepen we over een oranje loper (die weliswaar in de verkeerde richting lag) en werd we door een aantal mensen tegengehouden. We werden in plastic gewikkeld en mochten niet meer verder. Was dat even balen, we waren net goed warm. Saskia kreeg ook nog een medaille omdat ze zo trouw bij me gebleven was. Omdat we niet meer lopen mochten hebben we maar een punt achter het feestje gezet. en besloten om een hapje te gaan eten. En geloof het of niet. We moesten eerst douchen. Allemaal jongens en meisjes bij elkaar in een te kleine tent die zich verdrongen rond te weinig douches. Vervolgens zijn we weer helemaal teruggereden naar Landgraaf om net over de grens in Scherpenseel bij een Italiaans restaurant ons te goed te kunnen doen aan het feestmaal. Wat een omweg om bij een pizzaboer te komen! Tot zover het verslag van het feestje van Saskia. Nu even alle gekheid op een stokje. De marathon van Rotterdam was dit jaar loodzwaar. De heftige windstoten schenen alleen de absolute toppers niet te deren. Voor


de rest was het knokken van de eerste tot de laatste kilometer. Van ons liepen Rob Riksen, Peter Deceuninck en Sakia Rademakers mee. Rob had al snel in de gaten dat de voorgenomen tijd niet realiseerbaar was en deed het enige verstandige. Hij liep naar wat de omstandigheden toelieten om uiteindelijk op een eindtijd van 2:46:47 als 22e in zijn klasse en 140e overall te finishen. Peter liep zoals altijd. De dood of de gladiolen. Lange tijd leek het de gladiolen te worden, maar in de slotkilometers moest ook deze geweldenaar het hoofd buigen voor de weersomstandigheden. Ondanks dat finishte Peter in een zeer mooie eindtijd van 3: 03:16 als 245 in zijn klasse en 471 overall. Dan Saskia. Ze wilde graag 3:28:00 lopen. Toen ze echter bij 23 bij ons supporters arriveerde zat die tijd er al niet meer in.

Sterker nog ze zat er dusdanig doorheen dat ik twijfelde of ze Ăźberhaupt de finish zou halen. Lange tijd kon ze zichzelf oppeppen en konden we een schema van 3:33 aanhouden. Echter op de vervelende lus voor het Kralingse bos brak het verzet en moesten we gaan wandelen. Het is dan ook ontzettend knap dat Saskia zich een aantal kilometer verder weer pakte en met energie die ergens vanuit haar kleine teen moest komen de marathon alsnog uitliep in een tijd 3:38:49. Ze werd hiermee 18e in haar klasse en 2299 in het totaal klassement. Hoewel het initiĂŤle doel niet gerealiseerd is en ze zelf ook niet tevreden zal zijn over de tijd, een prestatie waar zoveel doorzettingsvermogen voor nodig was dat ze daar apentrots op moet zijn.

Locatietrainingen Beste STB-ers, De afgelopen twee keer hebben wij helaas de locatietrainingen moeten afgelasten vanwege te weinig aanmeldingen. Wij vinden dit uiteraard heel jammer. Het zijn altijd gezellige trainingen waar voor ieder niveau de mogelijkheid bestaat om eens in een andere omgeving te trainen, met ook de nodige gezelligheid tijdens en na de training. We willen uiteraard niet stoppen, maar willen wel nogmaals vriendelijk vragen gebruik te maken van de aanmelding hiervoor. Er bereiken ons signalen dat dit vroeger niet nodig was en het gewoon werd geregeld. Toch zijn er een aantal belangrijke redenen waarom wij graag een indicatie willen hebben over de deelname. Ten eerste is STB flink gegroeid en zijn er vele nieuwkomers, waardoor wij graag een goed beeld willen hebben i.v.m. de groepsgrootte/indeling en de veiligheid op de weg. Vroeger was het min of meer altijd een vast groepje waardoor het hele gebeuren iets overzichtelijker was. Op de tweede plaats is het natuurlijk voor de gastheer/gastvrouw of horecalocatie van belang om te weten op hoeveel personen men ongeveer moet rekenen. En last but not least, ook voor de begeleiders is het natuurlijk leuker om met een grotere groep te trainen, dan met een enkeling. Dus noteer voor de volgende keer alvast 22 juni in je agenda voor de 1e locatietraining van dit jaar. We gaan er dan samen weer een geslaagde happening van maken Groet Theo, Cor, Herman

21


22


Het persoonlijke doel van... Richard Lavalle (door: Richard Lavalle) Nu ruim 10 jaar geleden zeiden collega’s tegen mij: heb je niet eens een keer zin om te gaan hardlopen. Ze hadden nog iemand nodig om het bedrijf bij de toenmalige herfstloop in Kerkrade te vertegenwoordigen op de 10km. Ik had dat nog nooit gedaan en het waren nog twee maanden tot die wedstrijd. Maar als ik iets doe, doe ik het goed of niet en dus na een tip van een collega ben ik toen naar Harry Driessen gegaan en mijn eerste paar hardloopschoenen gekocht na natuurlijk eerst een deskundige voetmeting te laten doen. Toen ben ik zelf wat gaan trainen (2x in de week) en in oktober was het zover: mijn eerste wedstrijd. Dat was even wennen maar ik was goed weg bij de start en op de finish bleek dat ik aanleg had voor deze sport door net onder de 40 minuten te eindigen. Zo komt van het een langzaam het ander, ga je trainingsintensiteit opvoeren en in de loop van de jaren ging het steeds beter en sneller. Af en toe werd ik wat teruggeworpen door wat blessureleed zoals dat elke sporter wel eens overkomt. Dus het ging wat met pieken en dalen. Na een aantal jaren alleen te hebben getraind werd ik tijdens een wedstrijd door onze toenmalige voorzitter Albert Verbunt gevraagd of ik niet een keer bij STB wilde meetrainen. Dat heb ik gedaan, toen nog op onze sintelbaan bij de Brunssummerhei en dat beviel zo goed dat ik bij de vereniging ben gebleven. Primair zijn wij er denk ik allemaal een beetje ingerold omdat wij het hardlopen gewoon een hele leuke sport vinden. Je blijft fit en het is een ideaal middel om je hoofd lekker leeg te maken na een zware dag. Neemt niet weg dat je als mens en dus ook hardloper altijd doelen hebt in je leven. Je moet jezelf als mens en als sporter ook blijven uitdagen. Dat houdt het leven spannend en uitdagend.

Eind van 2013 was voor mijzelf de tijd gekomen om mij een nieuw doel te stellen en mij weer uit te dagen. Het is bij het stellen van doelen altijd van belang dat je wel probeert een haalbaar doel te stellen. Aangezien mijn PR op de 10km op dat moment nog in de 33 minuten stond had ik mij het doel gesteld om mijn PR aan te scherpen tot een tijd in de 32 minuten. Dat is voor iemand van mijn “gevorderde” hardloopleeftijd misschien wel wat ambitieus maar volgens mij wel haalbaar. Goed ik kan dat wel denken maar bij STB hebben wij gelukkig hele goede trainers en ook trainers in spe rondlopen die mij wel konden vertellen of ik realistisch bezig zou zijn of dat ik nu echt gek was geworden. Ik ben bij onze trainer Wim Verlinden te rade gegaan en Wim vond het door mij gestelde doel wel realistisch. Maar natuurlijk doe je dit niet zomaar en dus stelde Wim voor mij een trainingsschema op van 13 weken, met als uiteindelijk doel een 10 kilometer in de 32 minuten te lopen en wel bij de Parelloop in Brunssum op 6 april. Het schema was een totaal andere opbouw dan ik normaal gewend was. Maar ik vertrouw wat dat betreft op de jarenlange ervaring en kunde van Wim en ik ben dus aan de slag gegaan met het schema. Regelmatig hebben Wim en ik wel tussentijds afgestemd of het schema voor mij vol te houden was en wat mijn ervaringen waren en op grond daarvan is het af en toe bijgesteld. Zo gingen de weken richting Parelloop langzaam voorbij en na 6 weken was het de tijd voor een eerste serieuze test om te zien of wij goed op weg waren. De Overmuntheloop in Urmond. Een altijd hele leuke en gezellige wedstrijd met natuurlijk niet te vergeten de Tombola op het einde waardoor eigenlijk altijd iedereen toch wel in de prijzen valt. Een wedstrijd die ik

23


iedereen kan aanraden. Om de vorm te testen had ik mij ingeschreven voor de 10km of eigenlijk de 10 kilometer en 349 meter zoals hij officieel in de boeken staat. Het was een mooie dag, wel wat veel wind, maar het was goed weer om mijzelf te testen. Ik was bij de start goed weg. Ik had de woorden van Wim nog in mijn hoofd om met verstand te lopen en niet meteen over de rode te gaan. Ik heb dus de keus gemaakt om niet meteen achter de koplopers aan te vliegen en zat al vlug in een groepje erachter. Uiteindelijk heb ik de mensen in die groep eruit kunnen lopen en ben met verstand en niet geheel uitgewoond over de finish gekomen en was ik met een vijfde plek overal tevreden. Ik kon terugkijken op een geslaagde wedstrijd en ik wist voor mijzelf dat het trainingsschema langzaam zijn vruchten begon af te werpen. Vooral mijn duurvermogen was al wat verbetert. De weken erna heb ik het opgestelde schema weer doorgezet. Er waren uiteindelijk nog 3 weken te gaan tot de Parelloop en ik merkte aan alles dat het steeds beter en sneller ging en de vorm er begon te komen. Wim stelde toen voor om aan de Selfkantlauf mee te doen. Een nieuwe wedstrijd op de hardloopkalender georganiseerd door onze sympathieke oosterbuur en zeer goede hardloper Achim Tholen. Ik had zalf wat twijfels om die wedstrijd te doen omdat hij een week voor de Parelloop zou zijn en ik wel wilde pieken op het juiste moment. Wim had mij echter overtuigd dat een laatste test niet slecht zou zijn en het was dan tevens ook een extra kans om een PR te lopen op de 10km. Verder zou het dan de mogelijke druk wegnemen om op de Parelloop dan echt te “moeten”. Zo gezegd en zo gedaan dus en zo stond ik op een zeer warme zondagmiddag aan de start van de

24

10km. Ik had geen idee van het mogelijke parcours. Ik had van Achim wel begrepen dat het “flach” zou zijn. Dus een serieuze gooi naar een nieuw PR was mogelijk. Al ben je natuurlijk ook altijd nog afhankelijk van je tegenstanders en de weersomstandigheden. Goed er stond die dag wel zeer weinig wind, dus dat was gunstig. Alleen de temperatuur was voor mijn gevoel iets te warm. Maar je moet het doen met hetgeen je dan geboden wordt dus volle focus en na het startschot was ik weg. Ik lag eigenlijk al meteen op kop en na 2 kilometer was ik eigenlijk al alleen aan het knokken voor een goede tijd. Het parcours was inderdaad “flach” en mooi qua omgeving. Het ging wat van verharde naar semi onverharde wegen en het was ook wel wat keren en draaien en de warmte was goed voelbaar. Ik had onderweg geen idee hoe hard het ging en hoever ik onderweg was. Uiteindelijk heb ik toch een voor mijn gevoel strak tempo kunnen volhouden en ik draaide de bocht om naar de finish en zag nog 32 minuten staan dus vol nog een eindsprint ingezet en met 32 minuten 59 seconden had ik al tegen mijn eigen verwachting in mijn doel bereikt en daarbovenop ook nog een eerste plaats. Wim had gelijk, de druk was er nu voor mij wat vanaf voor wat betreft de Parelloop. Neemt niet weg dat ik wel gebrand was om daar mijn PR aan te scherpen. Bij de start zag ik dit keer weinig bekende gezichten. Het was qua weer in ieder geval koeler dan een week ervoor. Helaas stond er wel een stevige wind en dan ook nog uit de meest ongunstige hoek. Op de stukken van de Parelloop met name vanaf de Bronspot tot helemaal aan de stoplichten waar het licht omhoog gaat wind tegen. Ik hoopte dus op een leuk groepje zodat de wind minder een factor zou zijn. Het startschot klonk en ik was meteen op kop weg. Al na een kilometer was het gat met de


rest van het veld geslagen en ik wist toen al dat een PR moeilijk zou worden zeker toen ik de eerste keer richting Bronspot draaide en merkte dat de wind toch wel zeer stevig was. Ik wist eigenlijk al dat ik de wedstrijd alleen zou moeten maken. Maar niet geschoten is altijd mis en dus heb ik toch geprobeerd met een strak tempo richting PR te lopen. Helaas bleek de wind op het einde toch teveel een spelbreker. Ik finishte met een tijd van 33 minuten 27 seconden weliswaar boven mijn de week ervoor gelopen PR maar met een eerste plek kon ik toch terugkijken op een zeer geslaagde Parelloop en een heel goed gevoel. De Parelloop is voor mij toch altijd weer een bijzondere wedstrijd. Daar heb ik mijn eerste overwinning en podiumplaats ooit behaald in 2007. Verder is het daar altijd gezellig en een uitstekend georganiseerde wedstrijd. Ik heb uiteindelijk toch mijn doel bereikt en dat is een PR te lopen in de 32 minuten. Dan wel niet in de wedstrijd waar ik het voor ogen

had maar voor het lopen van een PR moet alles op een dag ook bij elkaar komen. Het weer moet mee zitten, de vorm van de dag moet goed zijn en je moet bij voorkeur in een goede groep kunnen lopen waar je elkaar wat kunt opjagen naar een goede prestatie. Ik moet zeggen dat het zonder de deskundige begeleiding van Wim en zijn zeer goed opgestelde schema nooit gelukt zou zijn. Dus bij deze nog een keer mijn dank daarvoor. Ik heb mijn doel in ieder geval bereikt en nu op naar het volgende doel. Daar heb ik even over moeten denken, maar ik zou graag mijn PR op de 10Km nog verder willen aanscherpen naar een tijd lager in de 32 minuten. Eens kijken of dat gaat lukken. Dat wordt mijn nieuwe persoonlijke doelstelling. Doelen stellen is goed, dat houdt je scherp. Vergeet wel nooit waarom je bent begonnen met hardlopen omdat het gewoon heel leuk is en houd dus vooral het plezier erin en laat je persoonlijke doelstelling nooit je obsessie worden.

25


26


De Drie G’s van Geertje (door : Geertje de Weerdt) Enige tijd geleden vroeg Herman mij om een presentatie te geven voor de nieuwkomers van “neem de benen” over wat mij drijft bij STB! Ik startte meteen een Partij voor de Sport met de drie G’s van Geertje! Deze drie G’s drijven mij om twee keer per week te rennen: Gezondheid, Geluk en Gezelligheid! Dat hardlopen gezond is hoef ik niet toe te lichten denk ik, maar dat het ook een Geluksgevoel bevorderd is misschien minder bekend! Het maakt letterlijk je hoofd leeg, het verlegt je grenzen zowel voor lichaam als geest en maakt een stofje aan (denk ik ) wat maakt dat je na het lopen nieuwe energie hebt en de hele wereld weer aankan! En dan is rennen ook nog Gezellig, met een groep de omgeving van Landgraaf verkennen, even Duitsland in en weer terug door de kern van Waubach! Een toeristische activiteit, hoe gezellig is dat! Als dan na afloop een heerlijke cappuccino of vers getapt pilsje op ons wacht in de kantine van bei d’r Joep, zijn de drie G’s voor mij weer compleet! De combinatie van de verschillende verenigingen op het prachtige Park Terwaerden maakt ook dat het voelt als een grote club! Iedereen kent elkaar en sport is de factor die bindt! De club is niet te groot en niet te klein………Ik voelde me hier vanaf de eerste dag dat ik lid werd welkom en ben inmiddels als Maastrichtse prima ingeburgerd! Mijn dochter Maya (11 jaar) sport bij de atletiek van de jeugd ondertussen dat ik ga hardlopen, dus zelfs dat is perfect geregeld! Ook haar bevalt het prima en sport ze met veel plezier! Af en toe vraagt iemand nog waarom we nou helemaal uit Maastricht hier komen sporten? Ik ben hier eigenlijk via mijn werk terecht gekomen en niet meer weggegaan…… Vier jaar geleden ben ik in Landgraaf komen werken als combinatiefunctionaris cultuur voor het basisonderwijs. Zo leerde ik alle

scholen, verenigingen en wijken kennen en weet ik nu zelfs de weg in Landgraaf zonder tom tom! Een jaar geleden kreeg ik een nieuwe baan als cultuurcoördinator bij SIEN (Scholen In Een Netwerk) en verplaatste mijn werkplek zich voor 4 dagen per week naar Panningen. Maar nog steeds werk ik vanuit deze functie regelmatig met de Landgraafse basisscholen. Op vrijdag ben ik verder nog als vrijwilliger werkzaam in Landgraaf bij het nieuwe project Slot Schaesberg, om hier een afdeling cultuureducatie op te zetten voor het basisonderwijs. Het Slot gaat herbouwd worden en dat brengt nieuwe kansen en ontwikkelingen met zich mee, ook voor de kinderen van Landgraaf. En meehelpen iets op te bouwen vanaf het begin zie ik als een spannende uitdaging! In de avonduren, s’nachts en in de weekenden probeer ik een leuke moeder te zijn voor mijn eigen 5 kinderen! Met de oudste twee jongens (16 jaar) ga ik af en toe op stap of op reis en met de jongste twee meisjes (6 en 4 jaar) bak ik heel veel koekjes, knutselen we wat af en bezoeken we bijna iedere week dagstrand Oost-Maarland! Daar kunnen ze lekker ouderwets spelen, ravotten en ontdekkingen doen terwijl mamma even een boek leest. Je hoeft niet altijd iets met ze te doen, voor kinderen is het belangrijk dat je er voor ze bent als ze je nodig hebben, want ze kunnen ook heel veel zelf! En de middelste dochter van 11 heeft haar quality time met mij, twee keer per week na het sporten in de kantine bei d’r Joep en in de auto op reis naar Maastricht! Maar veel kinderen betekent ook veel hulp, de oudsten helpen de jongsten! En als er iets moet gebeuren pakken we dat allemaal samen aan, komt dus altijd goed! Kortom, rennen blijft het, dus heb ik er maar mijn hobby van gemaakt! Ik onthoud gewoon de 3 G’s, het is Gezond, brengt Geluk en is Gezellig!

27


28


Mijn 100e marathon en hoe het zover gekomen is (door: Jos Lempers)

Zoals iedere beginnende loper droomde ik er ook vaak over om ooit eens een keer een marathon te lopen. Mijn bevriende kapster, ook een hardloopster, had al enkele marathons gelopen en haar medailles hingen over de thermostaatklok in de kamer. Die medailles staken me dus iedere keer de ogen uit. In september 2005 zei ik tegen Peggy: ik ga ook eens een marathon lopen. Leuk zei Peggy, dan ga ik mee! Nu moeten jullie weten dat ik nog nooit verder dan 28 kilometer gelopen had, Peggy nog niet eens 21 kilometer en Eindhoven, de marathon die ik gepland had, was al over 2 weken. Peggy ging naar een hardloopzaak voor een paar goede schoenen en kreeg het advies om eerst toch maar eens een halve marathon te proberen. Mijn doel stond echter vast, ik ging voor de hele marathon! Nou, dat heb ik geweten. De vele adviezen die ik kreeg kwamen allemaal neer op: heeel rustig beginnen, genieten en uitlopen. Ik ben toen veeeeel te rustig begonnen, kwam niet echt in een ritme, heb niet echt genoten maar heb hem wel uitgelopen in een tijd van 3.52 uur. Zo, dat was het dan, ik had mijn doel bereikt. Maar Peggy had een mooie tijd gelopen op de halve, had de smaak te pakken, wilde nu ook wel een hele lopen en dan het liefst New York natuurlijk. Omdat aan New York een behoorlijk prijskaartje hangt besloten we om eerst wat marathons in de buurt te lopen en om in 2008 dan naar de Big Apple te gaan.

En dus liepen we 2 x Parijs, 2 x Eindhoven, Barcelona en Berlijn voordat we naar Amerika gingen. Ik had dus toen al 7 marathons gelopen en merkte dat ik steeds sneller herstelde. New York was natuurlijk geweldig en omdat we allebei ook graag stedentrips maken combineerden we dit verder met hele of halve marathons. Eind 2009 had ik totaal 15 marathons gelopen en besloot om in 2010 elke maand een te lopen. Ik werd door bijna iedereen voor gek verklaard maar dat stimuleerde me alleen maar. Het werden er uiteindelijk 13 en het ging me best goed af, ik herstelde snel en had nauwelijks last van blessures. Daarna gingen alle remmen los, in 2011 liep ik er 15 en in 2012 al 22. Ook was ik in 2012 begonnen met ultralopen, dit zijn alle wedstrijden die langer zijn dan de marathonafstand en dat is dan meestal 50 Km en verder. Ik kreeg een bericht dat ik opgenomen was in de ranglijst van de M&U-cup. Dit is een regelmatigheidscriterium van marathons en ultralopen meestal in Belgie en Nederland. Er zijn jaarlijks zo'n 30 tot 40 wedstrijden waaraan je kan deelnemen en bij deelname aan 3 of meer wedstrijden word je in de ranglijst opgenomen. In 2013 liep ik 7 ultralopen en 21 marathons. Hiervan maakten 13 wedstrijden deel uit van de M&U cup en dit was goed voor een 7e plaats in de eindklassering. Eind 2013 had ik totaal 92 marathons gelopen en dan ga je tellen welke de 100e zou kunnen worden. Ik zag in de marathonkalender dat op

29


9 april, mijn verjaardag, in Paterswolde de Carl Perkins marathon was. Dit is een kleinschalige maar wel officiële marathon waaraan niet meer dan 20 lopers mogen deelnemen. Nou dat leek me wel wat, dus nu nog even puzzelen om dan precies op 100 uit te komen. 2014 begon echter niet zoals ik gepland had. Meteen bij de eerste marathon in Kevelaer moest ik al uitstappen i.v.m. een blessure. Omdat ik om het weekend moet werken valt het dus niet mee om zomaar een marathon ergens tussen te plannen en was ik al op zoek naar een nieuwe datum voor de honderdste. De blessure was gelukkig niet ernstig en eind januari kon ik in Marrakech de marathon wel weer uitlopen. Een collega was zo vriendelijk om een weekenddienst over te nemen waardoor ik een week na de 6 uurs loop van Stein in Maasdam toch nog een extra marathon kon lopen. Na de Binnenmaas marathon die ik nog vrij soepel in 3.11 voltooide hoefde ik alleen nog maar even een marathon in Mallorca te lopen en 4 dagen voor mijn verjaardag Limburgs Zwaarste. De marathon van Mallorca was echter toch iets zwaarder dan ik verwacht had. Het is een bergmarathon en na de filmpjes op You Tube bestudeerd te hebben, was ik al blij als ik binnen de 6 uur zou binnen zijn. Het werd dus 6.32 uur! zelfs 3 uur langzamer dan mijn langzaamste marathon van 2014!! Volgens Saskia zelfs zwaarder dan Junfrau, Zermatt en Graubunden samen (en zij kan het weten). Nu alleen dus nog maar Limburgs Zwaarste maar zoals de naam al zegt is dus ook niet bepaald een “doe ik wel ff”-loopje. Het is pittige 60 Km trail, berg op en berg af door het Limburgse landschap waar ik 6.19 uur voor nodig had. 4 dagen later was het dan eindelijk zo ver. Woensdag 9 april om 5.00 uur opgestaan na

30

het ontbijt eerst John Haan opgehaald die na enkele maanden blessureleed eindelijk weer eens een marathon mocht lopen (zijn 90e) daarna mijn moeder opgehaald die het met haar 89 jaar nog steeds geweldig vind om zo iets mee te maken en daarna richting Eelde. Na een korte tussenstop in Apeldoorn waar we Tom bij het station oppikte arriveerden we om 10.00 uur in Paterswolde. De organisator verwelkomde ons en om 11.00 uur kon gestart worden. Er waren in het totaal 18 deelnemers en de meeste van hen lopen dus elke week een marathon! Aangezien ik nog een beetje zware benen had van Limburgs Zwaarste was het mijn doel om binnen de 3 ½ uur te finishen. Peggy mijn moeder en Tom zorgden ervoor dat ik voldoende cola en gelletjes tot mij nam. In het begin ging het nog vrij aardig maar de tweede helft had ik het toch wel zwaar en was blij dat Tom de laatste ronde met me mee liep zodat ik met een tijd van 3.23 uur mijn doel bereikt had. Ook John heeft zonder noemenswaardige problemen de marathon uitgelopen en is dus weer helemaal terug! Na afloop werd ik door de organisatie, Peggy, mijn moeder en Tom nog even in de bloemetjes (drank en chocolade) gezet. Nadat we Tom weer in Apeldoorn hadden afgezet, kwamen we rond 19.00 uur moe maar voldaan weer thuis. Het einde van de dag was echter nog lang niet in zicht want na een snelle douche en een diepvriespizza verheugde een STB-delegatie ons nog met een bezoek. Ook door hen werd ik weer in de bloemetjes (McDonalds bonnen en nog meer drank) gezet. Ik wil bij deze iedereen bedanken die aan het volbrengen van de 100 marathons heeft bijgedragen, succes gewenst en gefeliciteerd heeft maar speciale dank gaat natuurlijk naar Peggy die vaak moeite heeft om bij te houden wat ik allemaal gepland heb!


“ M” wilde mij te lang voor zichzelf houden en ik kon er niets aan doen (door : Erik Haakma) Voor alle zekerheid had ik ‘s ochtends mijn beste after shave opgedaan. Toen ik in de vroege ochtend van mijn vrouwlief afscheid nam (op weg naar eeuwige roem) dacht ze dat ik het speciaal voor haar op had gedaan. Niets was (deze keer) minder waar. Zelfs de hond was geimponeerd en was nog nooit zo aanhankelijk als die ochtend. De rondemiss van die Bonnse marathon zou ‘verstellt’ staan van mijn after shave. Zou ik geen eerste in mijn leeftijdscategorie (funfzig plus ein bisschen; obtewohl drie jahre) worden, dan toch zeker wel tweede of derde. In de dagen voor de marathon had ik nog gedegen onderzoek gedaan naar de uitslagtijden van 2013 (leeftijdsklasse 50 plus) en zelfs 45 plus (een 45-er plusser kan het jaar erna immers 50 plusser worden, nichtwahr?). De kansen dat ik het podium zou halen waren niet gering. De voorbereiding van de 10 weken daarvoor verliep soepeltjes. Het begeleidingsteam was uitgebreid en gedegen samengesteld. Een heuse trainer in opleiding versuchte mij in bedwang te houden op de momenten dat ik het schema plus 20% wilde gaan doen. Ik raakte niet geblesseerd, los van wat pijn aan de hamstring, nu en dan lichte irritatie aan een achillespeesje, een lichte verkoudheid doorstond ik met glans, ik sliep goed tot de laatste twee nachten, nam wat duitse les (keek wat meer naar de ZDF) om het publiek achteraf te bedanken, snel nog even naar de friseur, nieuwe schoenen von der Harry D. aus (ook deze schuhe waren in uitstekende vorm). Het wetter tijdens de voorbereidingsweken was rondauss uitgezeichnet.

Aangename temperaturen ondergaand doorkruiste ik zuid-limburg, Parkstad, Schinnen en omgeving, Brunssum en umgebung en maakte met Iwan een paar keer een zondagochtendommetje door en langs Avantis, Duitsland en Boches. Ook dat was zeer plezierig, gezellig en we liepen de ca. 29 km ogenschijnlijk zeer einfach in gemiddeld 4.46 (voor de liefhebber). Een week vooraf had ik nog speciaal een wedstrijd in Duitsland gelopen; om het Volk daar alvast in de goede stemming te brengen. Iwan und ik hadden, wederom niets aan het toeval overlatend, besloten om heel vroeg naar Bonn te gaan om vooral geen stress te krijgen bij onverhoopte gebeurtenissen. Drie lekke banden, geen benzine, een kapotte TomTom, twee wegomleggingen en plakkend asfalt was ingecalculeerd. In Bonn aangekomen waren we slechts even de weg kwijt maar al snel stonden we in de grote tent op de markt. Lekker weertje en mooie terrassjes. We zochten alvast een plekje waar we na de wedstrijd ons prijzengeld in de duitse economie gingen pompen. Aber denn: Brutaal gingen we bij de start helemaal vooraan staan naast de locale helden en collega renners van de andere continenten. Je zag de burgermeester en andere hoogwaardigheidsbekleders met bewondering naar ons kijken ;-)

31


Waar Iwan de rol van haas op zich nam van een Keniaanse, besloot ik een duitser (die goede ervaringen had met daten van duitse “M’ s), te volgen. Das waar tactiesj gezien nicht zo slim van mij. Bis halverwege liep ik het gewenste tempo maar helemaal onbevangen zoals in Eindhoven ging het niet. De door mezelf opgelegde druk en het gevoel dat ik in topvorm was, eiste een beetje zijn tol in de buurt van de Einbahnstrasse te Bonn. Ver in de tweede ronde (ca 32 km) kwam de pacer groep van de 3 uur mij voorbij met mijn date “ M’ in hun midden. Ze ging(en) erop en erover. Ik gooide mijn tempo omhoog (toch zeker twee minuten) en toen musste ik passen. Jawohl dat waren nog lange 10 kilometers. Nog steeds denk ik dat ik rond km 36 plakkend en smeltend asfalt zag. Mijn vrouw is overigens van opvatting dat dat bij 20 graden echt niet kan. Na km 39 leek het er zelfs op dat de trottoirbanden gemiddeld genomen hoger waren dan in Nederland en dat ze (onze oosterburen) speciaal voor die dag, de weg wat vals plat omhoog hadden gelegd. Tot overmaat van ramp was de laatste 75 meter naar de finish ook nog eens bergop met een stijgingspercentage dat voelde als de muur van Huy en de Keuteberg samen. Na de finish was “M” verschwunden. Wel was Iwan

32

er, die door onze duitse vrienden vlak voor de finish een extra ‘rondje om’ was gestuurd. Beste lezers en lezerinnen, u zult begrijpen dat wij geen biertje meer hebben gedronken. Ook ging (deze keer) het prijzengeld aan onze neus voorbij. Wel propte ik snel nog wat wat chocola naar binnen hetgeen tussen Bonn en Aachen mijn lichaam geheel onvrijwillig weer verliet (deels in de berm van de autobahn en deels in een degelijke duitse plastic zak). Moraal van het verhaal. Hoogmoed komt voor de val, aldus mijn schoonbroer (die nauwelijks kan rennen!). Hoge verwachtingen hebben een omgekeerd evenredig effect op de gevoelens van topvorm (en ‘M’ heeft dat doorzien). Gottseidank is, in tegenstelling tot veel in de wereld, de marathon niet maakbaar door de Mens. Dat laatste maakt dat ik helemaal ‘ val’ voor HKH de marathon. Erik Haakma Maart 2014 Oh ja mijn tijd was 3 uur en 4 minuten en zo’n 50 seconden.


Halve marathon in Eschweiler (door: Janou Homminga) Een week na de carnavalsvakantie was de halve marathon in Eschweiler, om precies te zijn op zondag 16 maart. Het is een heuvelachtig parcours, waarbij je een lang stuk door het veld moet rennen bij kilometer 16 ongeveer. Het weer was in het begin vrij zonnig. In loop van de wedstrijd werd het bewolkt met een flinke wind. Bij kilometer 16 was het duidelijk te merken dat het weer was omgeslagen. Je moest een stuk door het veld rennen. Maar door de wind kwam je nauwelijks vooruit. De wedstrijd vind ik een echte aanrader! Het parcours was geweldig. Ongetraind ging ik de wedstrijd lopen, hopende dat het wel goed zou komen. Ik deed deze halve marathon puur als training. De dag voor de wedstrijd had ik tot in de late uurtjes nog gewerkt, vandaar dat we niet te vroeg vertrokken. We vertrokken een uurtje voordat de wedstrijd daadwerkelijk startte. Me vader had een nieuwe en snellere route van Loraine gekregen. Het tegendeel was bewezen. Me vader wist niet meer waar we waren en ze hadden nog nooit van de wedstrijd gehoord. We kwamen via de andere kant van Eschweiler binnen en we hoefde natuurlijk geen navigatie of een telefoon mee te nemen. Stel je eens voor dat we verdwalen, dat doen we toch nooit. We hebben aan een voetganger de weg gevraagd. Ze zei dat we brug over moesten en dan naar rechts. We hadden nog steeds geen brug gezien. Maar het was geen echte brug , meer een oversteek van een paar meter over een klein slootje. Het

woord brug was in die zin wel heel wat anders dan we dachten. Uiteindelijk was het nog 10 minuten voor de start. We waren nog een keer gestopt om de weg te vragen. Hij zei al bij voorbaat je haalt het niet meer om over 10 minuten daar te zijn. Het maakte me niet uit of we de wedstrijd nog gingen halen, als we maar over het parcours de kilometers konden maken. Uiteindelijk was het nog twee minuten voor de start. Er was net een auto weggereden die geparkeerd stond voor de start. We hebben snel de auto geparkeerd. Ik was al naar start gerend om de startnummers op te halen. Onze trouwe supporters stonden al helemaal nerveus op ons te wachten. (De lpg-ers zijn normaal een uur tot twee uur van te voren aanwezig op de wedstrijd). Maar met een veel geluk krijgen we snel de startnummers, tassen aan de lpg-ers afgegeven en rennend naar de start. We hadden het op de seconde gehaald. Onderweg troffen we Tim Roks en zijn loopmaatje Niels. Het zit toch in het STB bloed. Ze waren 2 minuten voor de start van de wedstrijd aanwezig. Een tweede reden om te laat te zijn of verkeerd te rijden, is om voorbij de start te rijden. Dat kan natuurlijk ook nog. Er stonden geen bordjes of parkeerwachten alleen een rij auto. Gelukkig waren ze op tijd omgedraaid en stonden ze een paar seconde eerder bij de start dan ons. Maar ondanks alle omstandigheden, is het een geweldige wedstrijd.

33


34


3 km test zaterdag 3 mei Pascal Viola Christiana Melanie Debbie Bonnie Simone Anne Wiel Tamara Cindy Antoinette Frans Diana Diana Thea Vivian Elly Keshia Tessa Joyce

Schouteten Conradi Kec Das Das Martius Quaedvlieg Goldsmits Lony Hendrix Burger Haan Vorage Engelmann Wassen Wilmsen Huynen Quaedvlieg Paulssen Wilmsen Van Laanen

15.26 15.26 16.16 17.06 17.15 17.22 17.43 17.54 17.56 18.08 18.11 18.48 19.12 19.31 19.42 21.12 22.31 23.22 25.05 25.05 31.15

35


36


Steken in de zij (bron: Arie Meyboom) Een lichamelijke klacht tijdens lichamelijke inspanning, die iedereen wel eens aan den lijve ondervonden heeft, is pijn in de zij. Meestal begint dit zeurend om vervolgens aan te zwellen tot een stekende pijn, waardoor de betreffende activiteiten moeten worden aangepast. Oorzaak In de loop der jaren zijn talloze verklaringen gegeven voor dit fenomeen. De meest aangehangen verklaring is een zuurstoftekort cq. kramptoestand van het middenrif.

rechtervoet neerzet). Ook zijn positieve effecten beschreven van lopers, die even met hun handen op het hoofd doorlopen in combinatie met een diepe ademhaling. Als dit niet helpt, valt het volgende nog te proberen: Neem (al lopende) een meer voorovergebogen houding aan en druk vervolgens met de vingers of vuist onder de ribbenboog van de pijnlijke zijde omhoog. Als dit geen effect geeft, ben je genoodzaakt om de lichamelijke inspanning te staken. Hervat de activiteit pas als het vervelende gevoel helemaal verdwenen is en begin dan heel rustig, om een herhaling te voorkomen. Preventie Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Daarom de volgende tips: - Start iedere sportactiviteit met een goed uitgevoerde warming-up van minstens 15 minuten. Dit leidt tot een lichamelijke aanpassing gericht op de komende sportinspanning;

Dit is een grote spier die de borstholte scheidt van de buikholte. Men vermoedt dat een nog onvoldoende verwerkte maaltijd of lichamelijke vermoeidheid de grootste boosdoeners zijn voor deze klacht. De pijn kan zowel rechts als links optreden. De meeste sporters wijzen dan naar de zijkant van de ribbenkast. Behandeling De simpelste behandeling komt neer op het verlangzamen van de betreffende activiteit. Als de pijn dan niet verdwijnt, dient de activiteit geheel gestaakt te worden. In de wereld van de hardlopers heeft men de volgende goede ervaring opgedaan. Als de steken rechts in de zij optreden, adem dan uit op het moment dat je linkervoet op de grond komt (en bij steken links, adem uit als je je

- Zorg voor een geleidelijke trainingsopbouw met een juiste afwisseling van duur-, tempo- en intervaltraining; - Handige richtlijn bij een duurtraining: loop op een tempo van 70-80% van je maximum; Zoveel mogelijk regelmatig ademhalen tijdens trainingen en wedstrijden. - Eet geen grote maaltijden voor een training of wedstrijd. Nuttig de laatste maaltijd 2-3 uur voor het begin van een intensieve sportinspanning, waarbij de maaltijd het liefst moet bestaan uit veel koolhydraten(brood, spaghetti of andere deeggerechten) en weinig vet of eiwitten; - Lichte voedingswaren voorafgaande aan de activiteit zijn meestal geen probleem.

37


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Patrick en Manuela Vandegard Wonen in de Eendrachtstraat in Landgraaf en zijn resp. 42 en 37 jaar. Vivian Huynen Vivian is thuis in Heerlen op de Sittarderweg en is 38 jaar. Wiel Lony Wiel, 68 jaar, woont in Landgraaf in de Vredestraat. Sylvia en Michael Scholten Sylvia, 49 jaar en zoon Michael, 19 jaar, wonen in Heerlen ,in de Heidserparklaan. Cindy Burger Cindy woont in de Mies van der Rohestraat in Landgraaf en is 41 jaar.

Kennisgeving

38

Verder begroeten wij onze nieuwe jeugdleden: Fleur Demandt uit Landgraaf Jane van Dam uit Landgraaf Jolie Dreessen uit Landgraaf Julie van Laere uit Scherpenseel (D) Max Janssen uit Landgraaf Beeindiging lidmaatschap Jeugdleden: Dylan en Noa Loers Emma Martens Jasper Offerbeek Lieke Schmitz Lonneke Leijten Luna Werink Tim Quaedvlieg


Jeugdpagina

39


Hoi ik ben Anne Paulssen Ik ben 8jaar, en heb een zusje die Bente heet. Ik zit op basisschool ”An d’r Put”, en zit sinds oktober 2011 op atletiek. Ik ben een keer 3e geworden tijdens de Kappeller bos loop. En afgelopen keer met de Parelloop ben ik 6e geworden. Het leukste vind ik op atletiek: sprinten, hordelopen, en medicienballen gooien. Op 4 april waren we snel klaar met trainen en gingen we op de grote grijze ballen zitten om ons evenwicht te oefenen. Dit was erg moeilijk, we vielen allemaal van de bal af.

Als de training bijna afgelopen is, doen we vaak een tik spel. Dit vind ik erg leuk. We gaan ook bijna op kamp, daar verheug ik me erg op. Ik geef het estafettestokje door aan Lynn.

40


STB Clubblad 2014 nr 2  
Advertisement