Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 29 maart 2014 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 mei 2014 Het volgende clubblad verschijnt in mei 2014

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2014........................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2014 .......................................................... 5 Van de bestuurstafel ( Vicky Teeken) ...................................................... 6 Taakverdeling bestuur S.T.B..................................................................... 6 Van de redactie ........................................................................................ 7 Kerstcross Heerlen (Richard Lavalle)........................................................ 8 Parkstad Hardloopcup 2013 ( Theo Schmeits) ......................................... 8 Vrouwen bij S.T.B. ( Nicolien Bout) ........................................................10 100e jeugdlid bij STB Landgraaf .............................................................11 Verjaardagskalender ..............................................................................12 Het persoonlijk doel van………. Leo Quaedvlieg .....................................13 Praktijkexamen trainers .........................................................................13 Halve Marathon Egmond ( Marcel Klein)...............................................14 Organisatie Heideloop zondag 18 mei (Josette Gijselaers) ...................17 Terug in de tijd - S.T.B. 10 jaar geleden – ( Theo Schmeits)...................18 Op weg naar de 150ste marathon ( Pierre Muijrers)..............................20 Huldiging Pierre Muijrers (Theo Schmeits) ............................................23 Ledenvergadering S.T.B. 14 maart 2014 ................................................25 Notulen algemene ledenvergadering 2013 (Vicky Teeken) ...................26 Mijn nieuwe uitdaging ( Loraine Homminga) ........................................33 Halve marathon: Strak plannen of gewoon rennen? (Anke Linssen) ...34 Neem de Benen 2014 ( Theo Schmeits) .................................................36 Lichaam en geest (en de familie) voorbereiden op een derde ontmoeting met “M”. ( Erik Haakma) ....................................................39 Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga).................................................42 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ......................................................44 Even voorstellen Kristie Hanssen ...........................................................47 Baksteen door het venster .....................................................................47 Jeugdpagina ...........................................................................................50


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@online.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.stblandgraaf.nl e-mail : webmaster@stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN : NL47RABO0172433975 BIC : RABONL2U

t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Vertrouwenspersonen

Adverteren

2

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992 Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.


Contributie en lidmaatschap 2014 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,95 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 69,95

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,65 € 9,80

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2014 14 maart 27 april 18 mei 22 juni 29 juni 29 augustus 31 augustus 21 september september 26 oktober 7 december 31 december

Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Woensdag

S.T.B.Ledenvergadering Locatietraining 35e Mayk van Beek Oog & Oor Heideloop Locatietraining 30e Vaals-Venlo estafette 5e Meander Mondo Verde loop Locatietraining 5e Biesloop STB Clubdag (datum volgt) Locatietraining 31e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenoop (Park ter Waerden 15:00 u.)

3


4


Weekschema STB trainingen 2014 Dag

Tijdstip

Locatie Kwartaal 1

18:30

Ma 19:00

18:30

2

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) Sportzaal Hoefveld die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm TW CP CP TW willen aanscherpen. ter Waerden

Di 18:30

ter Waerden

19:00

ter Waerden

18:30

Wo

18:30 18:00

Do Vr

Za

Zo

Training

Tempo

Duur Begeleiders

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

1:00

Marjo Moonen

4

Intervaltraining op aangepast niveau voor lopers (m/v) die normaal ook op een rustiger niveau lopen. Looptraining voor beginners

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer TW CP CP TW een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Rustige duurloop voor beginnende lopers TW CP CP TW (m/v). ter Waerden Pupillen B,C

Jos Bex, Ger Bodelier, Marcel Coerver, Wiel Frins, Richard Thomas.

1:15 Gerte Offeringa, Theo Schmeits

9 kmh

1:00

Cor van Haaren, Sibille Waszkiewicz

1:30

Jeugdtrainers

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

9 kmh

1:00

Saskia Rademakers, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

18:15

ter Waerden

Pupillen A

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

1:30

Jeugdtrainers

18:30

ter Waerden

1:30

Wim van der Linden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig. Beginnersgroep Neem de benen 2014 (vanaf 22 februari) Pupillen A,B,C

1:30

Jeugdtrainers

Junioren / senioren Rustige duurloop. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop voor de gevorderde loper Brunssummerheide.

18:30 9:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

16:00 winter 17:00 zomer

Exdel

8:30

Cooperbaan

Vrije training 1:00

Sibille Waszkiewicz, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

1:00

Jeugdtrainers

9 kmh

1:00

Harry Lejeune, Hub Collaris

10 kmh

1:15

Theo Schmeits

Kwartaal 1 : 1 januari – 30 maart / Kwartaal 2 : 31 maart – 29 juni / Kwartaal 3 : 30 juni – 28 september / Kwartaal 4 : 29 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Dick van Pelt, tel. 045-5325803, email : dick.vanpelt@tele2.nl Legenda Adres Telefoon TW : park ter Waerden Sportlaan 5, 6374CM, Landgraaf CP : Cooperbaan Schachtstraat, 6373 CH, Landgraaf EX : Exdel/Vlekkenkamp Hoek Exdel / Vlekkenkamp, Landgraaf HV : Sportzaal Hoefveld Belvauer 58, 6373TT, Landgraaf 045-5318159

5


Van de bestuurstafel ( Vicky Teeken) Het bestuur is op dit moment volop bezig met de voorbereidingen voor de algemene leden vergadering op 14 maart aanstaande. Bij deze wil ik namens het bestuur alle leden erop attent maken en ook vragen om hierbij aanwezig te zijn. Ook heeft het bestuur een aantal activiteiten opgesteld en daaraan een contactpersoon van het bestuur gekoppeld zodat niet alle vragen bij 1 of 2 bestuursleden terecht komen. Hieronder vinden jullie de verdeling van deze taken. Dus indien er vragen zijn over een van bovenstaande zaken dan kan betreffende contactpersoon hiervoor benaderd worden.

Verder hebben wij in december jongsleden het 100e jeugdlid mogen verwelkomen, wij hopen dat er nog vele jeugdleden zullen volgen. Ons senioren lid Pierre Muijrers heeft een prachtige prestatie geleverd door eind januari zijn 150e marathon te mogen uitlopen. Pierre van harte gefeliciteerd met deze ongelofelijk knappe prestatie. Ik wens iedereen veel plezierige hardloop kilometers en tot ziens op de algemene ledenvergadering.

Als dit clubblad uitkomt is Neem de Benen 2 al gestart. En aan de druk bezochte informatie avond en de vele telefoontjes die ik gekregen heb van enthousiaste beginnende lopers kan ik zeggen dat ook Neem de Benen 2 een succes gaat worden. Voor eenieder veel plezier met lopen en op naar jullie grote doel de Heideloop 2014. De voorbereidingen voor de Heideloop zijn ook al in volle gang. Ik wens Paul Jacobs en zijn team dan ook heel veel succes hiermee.

Taakverdeling bestuur S.T.B. Jeugd: Caroline Radstake e-mail: caroline.radstake@home.nl telefoon: 045-5463589

Evenementen Jos Janssen e-mail: jos.anny.janssen@online.nl ; telefoon: 043-4591995

Onderhoud: Wiel Frins e-mail: wiel.frins@planet.nl telefoon: 045-5690303

Wedstrijden: Vicky Teeken e-ail: stbsecretariaat@online.nl telefoon: 045-5712812

6


Park Terwaerden Wiel Frins

Clubkleding: Caroline Radstake

Communicatie en Public Relations Clubblad, website en PR naar buiten toe: Iris Pilich e-mail: irispilich1991@hotmail.com telefoon: 06-31042067

Externe zaken Parkstadcup, scholierenloop, etc. Jos Janssen

Trainers en trainingen Neem de benen en dagelijkse trainingen: Annick Ploumen e-mail: annickploumen@home.nl telefoon: 06-10897824

Als er vragen zijn over bepaalde zaken kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor het betreffende terrein.

Van de redactie Dit is weer het eerste clubblad van 2014. De 29 ste jaargang inmiddels en we zullen ons best doen om ook dit jaar een mooi clubblad met leuke verhalen,wetenswaardigheden, wedstrijdverslagen etc. van te maken. Dit hangt niet alleen van ons af, wij zijn grotendeels afhankelijk van jullie. Dus stuur jullie verhalen in en dat hoeven niet altijd sportgerelateerde onderwerpen te zijn.

Verder zijn wij helaas enkele adverteerders kwijt geraakt, maar gelukkig hebben wij een achttal nieuwe adverteerders bereid gevonden om in ons clubblad te adverteren. De volgende adverteerders heten wij van harte welkom:

7


Kerstcross Heerlen (Richard Lavalle) Het is kerst en de laatste wedstrijd in de parkstadcupcompetitie staat weer voor de deur. Rekenkundig had ik nog een punt nodig om echt zeker te zijn van de eind overwinning. Het was wat dat betreft een toch wel spannend jaar. Ook bij de andere verenigingen die meedoen aan de cup zie je nieuwe sterke lopers opkomen. Dus elke wedstrijd voor de cup was dit jaar toch wel weer speciaal. Altijd weer zien wie aan de start staat en hoe ik de punten kan verdienen. Ik had daar in ieder geval altijd de focus op liggen bij die wedstrijden. De meest spannende voor mij was toch wel de Heideloop omdat ik daar voor mijzelf ook nog een andere rekening had liggen die ik moest vereffenen. Dat is gelukt en naar die wedstrijd kijk ik dus met de meeste voldoening op terug voor 2013. Mooi om te zien dat clubgenoot Iwan ook weer meedraaide met het clubklassement. Dat is toch een geduchte tegenstander. Een echte toploper, die goed is op zowel het korte als het langere werk. Dan brak de kerst aan met de kerstcross. Dat betekent toch wel wat uitkijken wat je eet op eerste kerstdag. Een te overdadig kerstdiner betekent de dag erop dat je toch wel wat nog

veel in je maag hebt althans daar last van kan krijgen. De keus was ook dit jaar op de korte cross. Familieverplichtingen in de middag maakten eigenlijk de keuze al snel duidelijk. Het weer was eigenlijk ideaal. Niet te koud en het parcours was wat aan de drassige kant. Dat is eigenlijk mijn soort parcours. Dan de start. Ik was vrij goed weg lag eigenlijk al meteen op kop en kon met het hoofd erbij goed mijn eigen tempo draaien. Vooral Jorrit van de vereniging STAP ging goed mee het eerste van de twee rondjes. Dat is toch wel echt ook groot looptalent. Ik heb mijn hoofd echter erbij gehouden en mij niet opgeblazen. Daardoor kon ik op het einde van het eerste rondje een tandje bijschakelen. Dat was voldoende om de concurrentie op afstand te zetten. Het tweede rondje heb ik goed kunnen doorkomen en met een nieuw PR de wedstrijd kunnen winnen. De punten voor de cup waren ook binnen en met een voldaan gevoel ben ik toen na de prijsuitreiking huiswaarts kunnen keren. De overall overwinning van de cup was weer binnen. Voor de derde keer op rij en dat is een lekker gevoel. Weer een goed cup jaar voor STB. Ook voor mij was het een goed jaar met veel nieuwe PR's op de diverse parcoursen.

Parkstad Hardloopcup 2013 ( Theo Schmeits) De Parkstad Hardloop Cup bestaat uit een serie van 5 hardloopevenementen in de regio Parkstad Limburg. Deelname aan de cup staat open voor leden van de aldaar aanwezige atletiekverenigingen en Stichting Parelloop, te weten : AV Achilles-Top Kerkrade AVON Heerlen STAP Brunssum Stichting Parelloop Brunssum STB Landgraaf De 5 hardloopevenementen die deel uitmaken van de Parkstad Hardloop Cup vinden

8

verspreid over een heel kalenderjaar plaats. In 2013 waren het de volgende wedstrijden Parelloop Brunssum Heideloop Landgraaf STAP-loop Brunssum Stadsloop Kerkrade Kerstcross Heerlen

Stichting Parelloop STB STAP AV Achilles-Top AVON

Op zaterdag 25 januari vond de prijsuitreiking plaats. STB viel evenals voorafgaande jaren weer flink in de prijzen.


Richard Lavalle was winnaar van de Parkstadcup 2013 bij de heren en Ellis Jaobs ging met de eer strijken bij de dames. Zij mochten van wethouder Harrie Erkens de prijs in ontvangst nemen. Loraine Homminga werd verdienstelijk tweede bij de dames en Iwan Theunissen werd tweede bij de heren. Een prima prestatie! Ook bij de categorieprijzen was STB ruim vertegenwoordigd.

Bij de dames: Plaats 1 Loraine Homminga 17-22 jaar Plaats 1 Ellis Jacobs 23-39 jaar Plaats 3 Lenie Jacobs 40-59 jaar Bij de heren: Plaats 3 Tim Roks Plaats 1 Richard Lavalle Plaats 2 Iwan Theunissen Plaats 2 Rob Riksen

23-39 jaar 40-59 jaar 40-59 jaar 40-59 jaar

9


Vrouwen bij S.T.B. ( Nicolien Bout) Nog niet zo lang geleden ‘sprong’ Theo Schmeits in mijn nek (grapje) met de vraag of ik als nieuwkomer aan een voorstelrondje zou willen meedoen. ‘Tuurlijk’, liet ik weten. Maar ja, dan komt er van alles tussen en voor je het weet staat het 12,5 jarig lidmaatschap van STB voor de deur (ook grapje). Even serieus nu. Wie is Nicolien Bout? Ga ik uit de doeken doen. 48 jaar, moeder van twee tienerzoons (ook zij snuffelen inmiddels aan de baan van STB), zelfstandig ondernemer / ZZP-er- van beroep en woonachtig in de Namiddagsche Driessen, op loopafstand van de baan (met regenweer de auto ahum). Eigen tekst- en communicatieb ureau Switch Communicatie met als extra smaakmaker binnen mijn dienstenpakket secretariële, prmarketing- en communicatiew erkzaamheden (als ondersteuning) voor bedrijven. Hèhè, hele mond vol. Ben ergens rond het nieuwe jaar lid geworden van STB. Lopen deed ik al een tijdje. Drie jaar en een beetje geleden ontving ik een mailtje, via via, zoals het meestal gaat. ‘Start to run’ in Valkenburg, zou wat voor me kunnen zijn. Laat ik nu net rond die periode aan het brainstormen zijn geslagen over hoe mijn conditie op te vijzelen. Aangezien ik niet echt een teamplayer ben, dus maak me vooral geen lid van een volleybalploeg, damesvoetbalelftal of synchroon zwemteam (zijn mijn haren te kort voor, kan geen strak knotje maken en ik verafschuw neusklemmetjes), maar wel plezier heb in sporten/contact in de buitenlucht terwijl

10

calorieën verbrand worden, dacht ik, ‘waarom niet?’ 3,5 jaar later tuf ik nog altijd in mijn kleine blauwe Fiatje 500 op zaterdagochtend naar het Koetshuis Valkenburg, verzamelspot voor gelijkgestemden. En ja, we hebben lol, delen lief en leed, terwijl gemene holle wegen ons door het Gerendal voeren, of wanneer we glibberen door de modder langs de Geul, het laantje met de mooie bomen bij Kasteel Schaloen, “ideaal!” zegt trainer Jef, “voor een piramidespel”. Gaan met die banaan en na afloop steevast aan de Latte Macchiato. Zon hebben we gehad en felle regen getrotseerd. Winterse kou die knieën bijna deden verstijven, wind die om je oren floot op het traject Vilt-Sibbe om vervolgens blij te zijn dat je weer aan de afdaling naar hartje Valkenburg mocht beginnen. Hoe dan ook, we zijn echte amateur ‘die hards’ geworden. Een club mensen die niet van suiker is en ongeacht het weer gewoon aan de slag gaat. Maar ja, met 1 keer per week rennen blijft het lijf natuurlijk onder conditioneel (nieuw woord, net zelf verzonnen). Tijd om oefeningen op te voeren. En daar ging ik, al dan niet alleen door de velden, ‘galopperend’, hardlopend – soms meer lopend dan hard - met mijn partner (heeft als sportdocent natuurlijk een topconditie grrrr), of alleen. Meestal op donderdagmiddag, mits er geen spoedklus aangekondigd werd. Want deadlines gaan binnen de journalistiek altijd voor.


Het grensgebied heb ik inmiddels verkend. Door het bos, de Tevenerheide, veld, hartstikke leuk, ondanks dat je soms denkt, ‘waar ben ik aan begonnen’, wanneer het lijf niet op gang lijkt te willen komen en pijntjes zich overal aandienen. Omgeving Weltervijver Heerlen heeft zijn charme en zelfs de Promenade in Heerlen kan leuk zijn. Of terug naar Heerlen Centrum - via de Valkenburgerweg, verdorie, achterop de scooter gaat het toch sneller.. Resumerend: Rennen is leuk, of hardlopen, het beestje moet toch een naam hebben? Vers twee, STB! Twee zomers geleden snuffelde ik al aan de club, toen nog ‘in beweging’ op de oude baan. De winters uitwijken naar trainen in Hoensbroek kreeg ik organisatorisch niet voor elkaar. Dus wat doe je dan? Even geduld a.u.b.…. en wachten totdat de nieuwe baan klaar is. En dat is met enige vertraging gelukt. Afgelopen herfst zette ik koers naar wat een heel leuke club blijkt te zijn en waar ik me snel opgenomen voelde, fijn vond ik dat. Inmiddels probeer ik drie keer per week te lopen. Op dinsdag en donderdag bij STB, op zaterdagochtend om 8 uur uit de veren om naar Valkenburg te rijden. Een wedstrijdbeest ben ik niet, wil ik ook niet zijn. Een

rugnummer is niet aan mij besteed. Nee, laat mij maar gewoon mijn rondjes doen, een lekker fris hoofd krijgen, een gesprekje hier en daar, terwijl ik geleidelijk aan mijn grenzen probeer te verleggen, helemaal oké, vind ik. En gaat het een week of wat minder goed, dan nog is er geen man overboord. Langzaam maar zeker zie ik mijn conditie vooruitgaan, was ook wel nodig na te lang slechts 1 keer per week rennen. Met onlangs nieuwe zooltjes in mijn schoenen en een fluorescerend vestje inclusief sponsornaam, kan het niet anders of ik zal jullie allemaal een keer ‘het licht uit de ogen rennen’, heb ik me voorgenomen (grapje). Hoe dan ook vind ik het leuk bij STB. Noot voor jullie (of reden om alsnog jullie lidmaatschap te beëindigen): de onlangs ‘afgezwaaide’ neem de benen groep heeft er een flapdrol bij. Het is maar dat jullie het weten, maar ook, het leven is al serieus genoeg. Toch? Groet, Nicolien Ps: laat ik ten tijde van het schrijven van deze bijdrage geveld zijn door een venijnige verkoudheid/griep…..dus weer twee weken sporten gemist….ummer get in huize Bout!

100e jeugdlid bij STB Landgraaf Net op de valreep voor 2014 mocht STB afgelopen week haar 100e jeugdlid welkom heten in de persoon van Laura van Laere. Zij is 11 jaar en traint bij de junioren. Sinds de ingebruikname van de nieuwe atletiekaccommodatie op Park ter Waerden – ruim een jaar geleden – kent STB een gestage groei. Eerder dit jaar werd ook het ledenaantal van

300 reeds gepasseerd. Wethouder Harry Erkens sprak een welkomstwoord en had bij de laatste raadsvergadering van dit jaar nog even hiervoor een plekje in zijn agenda vrij weten te maken. Van de jeugdcommissie ontving Laura als elkomstattentie een clubtenue dat mede door sponsoring beschikbaar werd gesteld. Hopelijk zal ze hier veel atletiekplezier aan beleven.

11


Verjaardagskalender April 2 2 5 6 7 7 7 9 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 20 20 20 21 25 25 25 27 27 27

12

Mei Bonnie Martius Marie-Louise Moonen Iwan de Ploeg Jos Janssen Kritie Hanssen Marlies Koeken Audrey Vreuls Jos Lempers Guido Meys Roland Oostwegel Miriam Wassen Saskia Rademakers Anne Vanovermere Jos Hahnraths Albert Maessen Josette Gijselaers Frans Vorage Wiel Frins Lize Holka Paul Jacobs Tristan Lievestro Vicky Teeken Britt Veurink Marcel Meens Herma van den Berg Levi Vandegard Tara Vandegard Carmen Jacobs Luca Schoumakers Willem Vorage

29 jaar 54 jaar 60 jaar 64 jaar 44 jaar 57 jaar 11 jaar 57 jaar 43 jaar 53 jaar 46 jaar 49 jaar 16 jaar 50 jaar 75 jaar 50 jaar 62 jaar 58 jaar 12 jaar 54 jaar 15 jaar 43 jaar 12 jaar 50 jaar 47 jaar 9 jaar 9 jaar 33 jaar 14 jaar 57 jaar

1 1 5 6 6 9 10 10 10 10 12 15 17 19 19 20 22 22 24 24 25 25 26 28 29 30 31 31

Esra van Pelt Alois Pilich Lina Storms Jill Reijnen Marlies Wolter Sjack Hoop Debbie Das Sjef Hodiamont Elian Reijnders Monic van Workum Christiana Kec Manou Hellebrand Yorik Fortuin Ellis Jacobs Giulia Janssen Jostte Ruijters Frank Eisenga Raoul Teeken Indy van Groesen Jo van Vlodrop Jos Duteweerd Tessa Wilmsen Hans Ypma Anne Cobben Maya de Weerdt Yeal van Pelt Marcel Coerver Kai Stevelmans

21 jaar 52 jaar 9 jaar 11 jaar 60 jaar 51 jaar 38 jaar 62 jaar 51 jaar 52 jaar 42 jaar 14 jaar 28 jaar 30 jaar 10 jaar 49 jaar 57 jaar 46 jaar 11 jaar 62 jaar 51 jaar 26 jaar 69 jaar 27 jaar 11 jaar 24 jaar 45 jaar 15 jaar


Het persoonlijk doel van………. Leo Quaedvlieg Toen ik door de redactie gevraagd werd een artikeltje te schrijven over mijn persoonlijk doel m.b.t. het volgen van de cursus Basis Looptrainer, hoefde ik niet lang na te denken om hier positief op te reageren; een volmondig “yes” dus. Echter….nu ik er over na moet denken vraag ik mezelf af, of het wel een persoonlijk doel is. Deze zin vereist een verdere uitleg. Bij alle verenigingen(gelukkig zijn dit er niet zoveel omdat ik op dat gebied nogal honkvast ben) waarvan ik lid ben of lid ben geweest, heb ik altijd wel iets voor de club betekend. Bij UOW’02 ben ik jaren jeugdtrainer geweest en heb ik deel uitgemaakt van diverse projectgroepjes. Bij mijn ander voetbalclubje, waar ik al 27 jaar lid van ben, vervul ik een bestuurlijke functie. Ook bij mijn werkgever, Zuyd Hogeschool, ben ik mede initiatiefnemer van de oprichting van een runnerteam dat al jaren deelneemt aan de plaatselijke bedrijvenlopen. Gezien het bovenstaande blijkt wel dat ik op de een of andere manier voor de betreffende club mijn betrokkenheid wil tonen. Dit geldt dus ook voor STB. Uit ervaring weet ik dat er bij (sport)verenigingen altijd een tekort aan vrijwilligers is. Een klein jaartje geleden vroeg ik aan Herman Gerards of ik op een of andere manier iets voor STB kon betekenen.

Het antwoord…….loopgroepbegeleider. Theo Schmeits ging eind vorig jaar met “trainerspensioen” en een ruimere pool aan trainers was geen overbodige luxe. Zo gezegd zo gedaan. Vrij snel daarna kwam het bericht van het bestuur of er interesse was voor het volgen de cursus Basislooptrainer. Voor mijn gevoel kon ik deze aanbieding niet aan mij voorbij laten gaan en ben ik samen met nog 5 STBers begin december vorig jaar gestart met de opleiding. Hierover zal zeer zeker in de volgende uitgave meer vermeld worden. Weten jullie nu of het voornoemde valt onder de noemer “persoonlijk”doel? Ik ben er in elk geval nog steeds niet uit. Voor mijn gevoel is het in elk geval persoonlijke betrokkenheid.

Praktijkexamen trainers Zoals jullie allemaal inmiddels wel weten zijn er momenteel een zestal trainers in opleiding bij de Atletiekunie. Op 24 mei zal de cursus worden afgesloten met een praktijkexamen. Dit examen zal plaatsvinden op onze atletiekaccommodatie en zal van 's ochtend 9:00 tot ca. 16:00 u. duren. Hiervoor zal iedere trainer 12 kandidaten/proefpersonen nodig hebben die worden ingedeeld voor een bepaald gedeelte .

van deze dag. Wij roepen hierbij zoveel mogelijk STB-ers op om hieraan mee te werken en vragen jullie vriendelijk om je even aan te melden hiervoor via: http://www.stblandgraaf.nl/component/chro noforms/?chronoform=Praktijkexamen Jullie krijgen tijdig te horen bij wie en hoe laat jullie zijn ingedeeld. Bedankt, Ger, Cor, Marcel, Richard, Leo en Sibille

13


Halve Marathon Egmond ( Marcel Klein) 2014 meteen weer mooi begonnen met een hele mooie en grote hardloopwedstrijd : de halve marathon in Egmond aan Zee. Mooi evenement om iets over te vertellen in het Establetje. Bij de officiele inschrijving via de organisator was ik te laat, de loop was al volgeboekt, maar gelukkig kwamen er via marktplaats nog wat startbewijzen beschikbaar van geblesseerde deelnemers waar ik wel op tijd bij was, zodat ik toch kon deelnemen hieraan. Zondag 12 januari meteen de eerste trein gepakt in Landgraaf richting Egmond aan Zee, ik had ruim de tijd, aankomst in Heiloo ( vlakbij Egmond) was rond 10.30 uur, terwijl ik pas om 12.57 uur hoefde te starten, wat goed uitkwam aangezien het laatste stukje vanaf station Heiloo tot aan Egmond aan Zee met een pendelbus ging en ik het startbewijs in Egmond aan Zee nog moest ophalen, de deelnemer waar ik het van had gekocht, woonde op slechts 5 minuten lopen vanaf de startlocatie. Het was wel een lange treinreis ( 3 uur heen en 3 uur terug), daarom was het leuk dat er nog twee andere hardlopers meeliepen uit limburg die ik vaker heb gezien op wedstrijden in dezelfde trein zaten, voor de zekerheid had ik ook genoeg leesvoer en sudoku puzzels meegesleept. Na een gezellige heenreis met twee keer overstappen en de pendelbus kwamen we ruim op tijd aan in Egmond, het dorpje was afgesloten voor alle autoverkeer, alleen de pendelbussen mochten er in en uit ( soort autoloze zondag dus). Na aankomst bij de sporthal eerst het startbewijs opgehaald bij de geblesseerde loper ( een klein en nauw straatje wat bijna niet opviel), daarna weer terug naar de sporthal om daar om te kleden, officeel mocht er niet worden omgekleed daar, maar duizenden deelnemers tegenhouden is onbegonnen werk voor de organisatie. Daarna naar de startlocatie gelopen in het centrum van Egmond aan Zee, ik zat in het

14

achterste startvak dat om 12.57 uur van start zou gaan. Voor de start werd iedere startgroep toegesproken door Dieuwertje Blok, zij is tegenwoordig ambassadrice van een stichting, weet even niet welke, maar toch wel leuk haar nog eens gezien te hebben. Gelukkig stond ik vooraan in mijn startvak zodat ik bij de start ruimte om me heen had en meteen een lekker tempo kon lopen, de groep die vier minuten eerder was gestart had ik al vrij snel ingehaald tijdens de eerste drie kilometer door het centrum van Egmond, daarna was het een constante inhaalrace gedurende de hele wedstrijd. Na deze eerste drie kilometer volgden zeven kilometer over het strand, door de hoge vloedlijn dit jaar( op het moment dat ik het strand bereikte), was het niet mogelijk om over het platgetrapte deel van het strand te lopen, maar moest er iets hogerop worden gelopen door het rulle zand, dit was lekker pittig en zwaar, maar toch heb ik ook op dat gedeelte veel deelnemers kunnen inhalen. Het was wel een gaaf gezicht om met zo'n grote groep deelnemers over het strand te crossen zo vlak langs de zee, deed me denken aan de openingsscene van de film Chariots Of Fire. Na deze 7 kilometer kwam de passage naar de duinen, het lopen in de duinen was ook heel mooi, alleen moest je wel goed opletten met konijnenholen, maar verder was het een prettig stuk om te lopen. Na 19 kilometer kwam het punt met de Bloedweg, in de informatie stond dat dit een steile berg zou zijn, maar persoonlijk vond ik


dit erg meevallen, vond het geen moeilijk punt, was boven voor dat ik het wist. Daarna was het nog maar iets van 1 kilometer zoiets lekker uitlopen naar de finish en na 1uur, 44 minuten en 37 seconden lekker gefinishd. Mooie tijd op dit toch wat zwaardere parcours en de pitstops onderweg bij de drankposten gingen ook lekker snel, weinig tijd verloren op deze punten. Na de finish en het omkleden in de sporthal nog even teruggegaan naar het strand om nog

wat foto's te laten maken en daarna teruggegaan naar de opstapplaats voor de pendelbus terug naar Heiloo. Dit was ondertussen al een lange wachtrij, het heeft 50 minuten geduurd voordat ik in de bus zat op weg naar ns-station Heiloo. Wel mooi dat ik op het treinstation toevallig weer dezelfde lopers tegenkwam waarmee ik ook op de heenreis mee in de trein zat, dit was wel zo prettig, zo konden we lekker napraten over deze leuke dag en deze mooie wedstrijd.

15


16


Organisatie Heideloop zondag 18 mei (Josette Gijselaers)

Zoals jullie wellicht allemaal weten is sinds vorig jaar de organisatie van de Heideloop overgegaan van Sjack Hoop naar Paul Jacobs. Ook Saskia Rademakers heeft toen de verantwoording voor het parcours en de vrijwilligers overgegeven aan Carla Willems en ondergetekende. Tijdens een gezamenlijke les op de sportschool sprak ik met Carla over de organisatie van de Heideloop. Het werk van Saskia leek ons wel een uitdaging maar Carla en ik wilden dit beiden niet alleen doen. Het idee ontstond vervolgens om dit samen te gaan oppakken. Na de overdracht van Saskia en gebruikmakend van onze kennis als vrijwilliger bij eerdere wedstrijden kwamen we er toch achter dat er meer bij kwam kijken dan verwacht. Met name werden we verrast over de grote hoeveelheid vrijwilligers die nodig zijn om de dag goed te laten verlopen. Dat wij vorig jaar gelukkig weer gebruik konden maken van STBers die al vaker tijdens de Heideloop geholpen hadden, gaf ons wel vertrouwen. Betreffende dit laatste punt kan ik alleen maar zeggen dat het fijn is dat er al jaren gebouwd kan worden op STB-ers die precies weten wat ze moeten doen tijdens een wedstrijd. En dan heb ik het nog niet gehad over al die spontaan helpende handen van STB-ers tijdens deze dag. Om jullie wat inzicht te geven in de hoeveelheid vrijwilligers die nodig zijn tijdens de Heideloop is hier een overzicht:  13 parcourswachters  8 vrijwilligers voor de drankposten  1 voorfietser en 1 slotfietser

4 vrijwilligers voor de opbouw/verantwoording bij de start en het bijbehorend bosje  6 tot 9 vrijwilligers voor het inschrijflokaal  6 tot 9 vrijwilligers voor de tijdsregistratie, jurywagen, speakers, starter  7 vrijwilligers voor de organisatie en extra ondersteuning op die dag  EHBO, dit jaar ook door STB-ers Gezien de drukte van vorig jaar zullen dit jaar wat extra handen zeker geen overbodige luxe zijn. Wij hopen met ruim 50 vrijwilligers de organisatie rond te krijgen. Inmiddels zullen jullie het doel van dit verhaal wel begrijpen. Voor een groot gedeelte kan de organisatie al jaren rekenen op de steun van de vaste vrijwilligers. Echter niet iedereen is elk jaar beschikbaar voor de Heideloop wat betekent dat nieuwe vrijwilligers meer dan welkom zijn. Dus heb je interesse dan mail ons even. Elke vrijwilliger krijgt een lunchpakket en een Heideloop T-shirt. We willen graag zo spoedig mogelijk weten op wie we kunnen rekenen! Tot slot willen we al die mensen die vorig jaar hebben geholpen nogmaals bedanken! Het heeft er in elk geval toe geleid dat wij de komende Heideloop met vertrouwen tegemoet zien. Wil je meehelpen dan kun je een mailtje sturen naar: Carla Willems: hwjlejeune@versatel.nl Josette Gijselaers: josettegijs@hotmail.com

17


Terug in de tijd - S.T.B. 10 jaar geleden – ( Theo Schmeits) Stille foltering in het rijk der schimmen – Een enverende slijtageslag, uniek in zijn soort – Bizar en tegelijk fantastisch – Als vuurvliegjes in het aardedonker wentelen ze zich in het labyrint der ondergrondse gangen. Deze en nog meer van deze uitspraken waren te lezen in de diverse dagbladen, sommige waren een beetje overdreven maar een kern van waarheid zat er zeker in. Het was een fantastische ervaring, deze slopende wedstrijd. Slopend door de hoge vochtigheidsgraad van 96%, de vele scherpe bochten waardoor je moeilijk in je ritme kwam. De donkeren stukken die je oriëntatie behoorlijk op de proef stelde. Maar iedere loper was het er over eens: mocht dit een vervolg krijgen, dan waren ze de eersten die zich weer van de partij waren. Een zevental STB’ers waagden zich eind 2003 aan deze speciale halve en hele marathon in de grotten van Valkenburg. Hier de verslagen: Zondagmorgen half acht, nog slaperig rij ik richting Exdel om Wiel Frins op te halen. Van te voren nog even mijn (fiets)helm met lamp gecontroleerd, een raar gevoel met zoiets dergelijks boven op je hoofd te rennen. Dit is geen gewone wedstrijd een halve marathon in de grotten van Valkenburg, geen idee wat je ervan moest voorstellen.

Om 9.00 uur werden op de Cauberg weggeschoten en direct doken zo’n 150 lopers voor de eerste keer de grotten in. Maar wat donkere smalle gangen? Een brede gang goed verlicht, waar je makkelijk met 5 man naast elkaar kon lopen, waarom dan die lastige helm met schijnwerper. Ietwat lacherig liepen we door, toch een vreemde gewaarwording.

Nadat we het startnummer opgehaald hadden gingen we naar de kleedkamer, vreemd het leek of wij de enige Limburgers waren, veel “Hollanders”, Belgen en een enkele Duitser. Toen ze ons dialect hoorden zeiden ze dat het nu echt wel een internationale wedstrijd was. We liepen richting start, even de omgeving verkennen, liepen een stukje de grot in maar werden meteen weer teruggefloten, streng verboden!!. Speaker Wim van der Linden was intussen zijn stem aan het opwarmen en wij besloten om maar niet in te lopen en het eerste rondje als inloop -en verkenningsrondje te lopen. We moesten 13 ronden door de grotten om de 21.1 km vol te maken waarvan ± 80 meter per rondje buiten de grot.

18

Halverwege kwam het toch wat anders uit te zien het werd smaller en wat een bochtenwerk, had je even het tempo lekker te pakken, moest je weer afremmen voor een van de vele bochten. De goed verlichte gangen hadden inmiddels plaatsgemaakt voor donkere smalle gangen met maar hier en daar een lichtje. Maar ik


moet zeggen het had wel wat, het grote peloton was inmiddels een lang lint geworden. Na anderhalve kilometer kwam je langs de plek waar de toeschouwers mochten staan (en dat voor € 1,-) en even later kwam je weer uit de grot. Buiten was het even afkoelen, met de ogen knipperen en als je dan weer de grot indook was het een constant draaien, wenden en keren. Veel bochten, veel wringen in het schoeisel en dus veel blaren. John Borjans, die een uitstekende wedstrijd liep en uiteindelijk op een vijfde plaats eindigde, kan hierover meepraten. Na 5 of 6 ronden was ik de tel kwijt, maar de mededeling dat als ik de laatste ronde ingingen gewaarschuwd zouden worden was een hele geruststelling. Ik begon lekker te draaien, maar de vochtige lucht, de stukken vals plat en de kleine klimmetjes begonnen toch hun tol te eisen. Terwijl ik dacht nog een ronde te moeten lopen werd er op werd ik nog net op tijd richting finish gestuurd. Het zat erop, ik had er toch een lekker gevoel aan over gehouden en een belevenis die ik niet snel zal vergeten. De uitslagen: 5 John Borjans 01.27.27 17 Theo Schmeits 01.35.04 21 Wiel Frins 01.37.59 42 Saskia Rademakers 01.48.36 48 Roger Steens 01.49.50 Ger Bodelier liep toen samen met Pierre Muijrers de hele marathon. Hierbij zijn verslag: Grot uit…..Grot in Zondag 28 december was het dan zover, omdat ik in maart met mijn grote bek tegen Han Frencken had gezegd : ” Als jij een marathon in een grot organiseert kom ik lopen” Met een geleende fietshelm op mij kop en daar een kleine Maclight opgemonteerd, stond ik aan de start met nog 148 andere Calimero’s, en een Calimero ex-buurman. De avond voorafgaand had ik nog in de woonkamer een testloop gedaan met het licht uit en drie vrouwen achter me aan !

De training was goed verlopen dus ik had alle vertrouwen in de wedstrijd, althans in de duisternis. Van andere had ik gehoord dat ze iemand door Landgraaf hadden zien lopen met een fietshelm op en daarop een lamp gemonteerd, wie zou dat nou zijn geweest ? toch niet mijn Calimero ex-buurman ?! Grot uit grot in, de eerste rondes tijdens de wedstrijd waren de mooiste, dit omdat ik helemaal alleen liep en op sommige stukken niet veel zag en ik een beetje de weg moest zoeken, te gek dacht ik dit is echt iets voor mij. Grot uit grot in, was ook erg leuk omdat mijn persoonlijke verzorgster Gerte me hier altijd wat te drinken gaf en het was altijd weer een verrassing welke STB-er er nu weer stond te

kijken. Pierre in actie. Grot uit grot in, was niet meer zo leuk na zo’n 18 rondes en het buiten kouder begon te worden ook was Gerte vervangen door Roger. Grot uit grot in, was ook niet meer zo leuk toen ik na zo’n 22 rondes niet meer wist hoeveel rondes ik nog moest lopen. Grot uit grot in, was helemaal niet meer leuk toen ik de voorlaatste ronde werd gedubbeld door de nummer 1 van de wedstrijd, ook verdomme nog een Belg !, dacht ik toen. Grot uit, eindelijk de laatste keer de grot uit en tot mijn verbazing zag ik de eindtijd van 2.48 ?! en dan ook nog een 2e plaats echt ontevreden mag deze Calimero uit het verre Midden-Limburg niet zijn. Volgend jaar weer de grot in ?? Jazeker, maar dan wel als nummer 1 de grot uit. UIT. De uitslagen: 2 Ger Bodelier 56 Pierre Muijrers

02:48:27 03:55:42

19


Op weg naar de 150ste marathon ( Pierre Muijrers) Dit begint met de opsomming van de gelopen marathons afgelopen jaar. Begin vorig jaar stond ik op 142 marathons en moest er nog 7 volbrengen voordat ik aan mijn 150ste marathon toe was. Samen met Cor besloot ik te starten bij de Koningforst Marathon in Bensbergen(Keulen). Samen trainden we gedurende de winterperiode. Bij de wedstrijd (17-3-2013) was het redelijk weer en liep ik 3:55:23 uur. Nu op naar de volgende en wel MaasMarathon in Viseʻ. De voorbereiding was weer met Cor, Jos Lempers en John Haan boden zich aan als haas. De marathon vond plaats op 12 mei. De eerste helft naar Maastricht was zonnig, maar de de terugweg naar Viseʻ een grote regenbui. Dankzij de hazen een tijd van 3:54:32 uur. Van Jos en John kreeg ik de tip van de MaasdijkMarathon begin juni. Dit leek me wel wat en zodoende vertrok ik 6 juni met Jos en John naar Oss, waar de start plaatsvond. Het was warm en noord-oost wind tegen. Uiteindelijk de eindtijd 3:59:06 uur. Nu zat ik op 145 marathons en dus nog 4 marathons te gaan. De trainingen, vooral de duurlopen kon ik steeds op Cor rekenen. Tevens maakten we eens per week een fietstocht van ca 50km. Dit alles om de conditie op peil te houden voor de volgende marathon. Na enige bedenktijd werd het de MonschauMarathon, deze als 3uurs training voor de toekomstige 3 marathons. Ik ging mee met Jos en John die 3 opeenvolgende zondagen een marathon zouden gaan lopen. Dit had ik nog nooit gedaan en het leek me leuk om dat te testen. Maar eerst 11 augustus op naar Monschau. Deze altijd zware marathon

20

volbracht ik onder zeer zonnige omstandigheden in een tijd van 4:12:26 uur. Niet echt tevreden over de tijd. Nu op naar Beneden-Leeuwen voor de Dijkensport-Marathon en wel 1-9-2013. Het is een mooi parcours met als eindtijd 3:52:30 uur. Nu een week rustig trainen en herstellen voor de Meersen-Marathon op 8-9-2013, ook niet de makkelijkste marathon.De laatste km’s had ik het zwaar en kwam tot een eindtijd van 4:01:38 uur. Nu echt een week herstellen en op naar Hilvarenbeek voor de Beekse-Marathon,die plaatsvond op 15-9-2013. Dit was een marathon met 3 doorkomsten na 5, 10 en 30km.Ook hier waren de laatste 7 km zwaar en de eindtijd was 3:53:36 uur. Het doel was echter bereikt 149 marathons en nu even wat korter werk en de duurlopen op peil houden. Dit ging zoals steeds met Cor en er werd nog regelmatig gefietst. Samen met Cor begon ik ook aan de baantraining op donderdagavond. En welke wordt de 150ste marathon? Er waren verschillende mogelijkheden, maar voor mij was er een extra interessant. Ooit heb ik eens gezegd dat ik de 150ste marathon wil lopen als ik 65 jaar ben of eerder. Nu was er maar een mogelijkheid over en wel Midwinter-Marathon in Apeldoorn. Maar ik wilde mij pas zo laat mogelijk inschrijven afhankelijk van de vorm en er geen ruchtbaarheid aangeven om stress te voorkomen en dat bij een 150ste marathon. Dit geheim houden is moeilijk en zeker bij STB. Ik dacht dat het mij gelukt was. 2 Februari zat de lange voorbereiding met meerdere testwedstrijden er dan eindelijk op


en vertrokken we, Leny, Cor en ik richting Apeldoorn. Daar in de sporthal zouden we Jos en Peggy treffen. Eerst naar de startplaats kijken en een kop koffie drinken om vervolgens weer terug naar de sporthal. Hier werden de laatste rituelen voor de marathon uitgevoerd. Terug bij de start werd de kledingzak afgegeven en toen naar het startvak. De hazen Jos en Cor deden hun werk prima. Ik kreeg helaas last van krampen en moest een sanitaire stop maken. Ik had me waarschijnlijk toch onbewust te druk gemaakt voor de 150ste marathon. Bij km 26 sloeg Cor af naar de finish. Hier stond Leny en 200m verder Janet, Karin en Jolanda ons aan te moedigen, een verassing. Jos sleepte me door de laatste km

heen. De eindtijd 4:04:23 uur viel wat tegen, belangrijker nummer 150 zat erop. Bij thuiskomst was er echter een verrassing. De bel ging en een groep STB-leden kwam om me te feliciteren met de 150ste marathon. Ze hadden gezorgd voor een feesttaart met mijn foto en prosecco. Namens de groep bood Theo nog een t-shirt met foto en de 50 beste marathon tijden aan. Daarna bij een drankje passeerden sterke verhalen over vroegere tijden de revue. Albert was in zijn oude doen en verdeelde de hapjes. Het was een onverwachte maar perfecte afsluiting van de 150ste marathon, waar ik met plezier aan terugdenk. Iedereen bedankt en een speciale dank aan Annick, Herm en Theo en natuurlijk Cor en Jos.

21


22


Huldiging Pierre Muijrers (Theo Schmeits) Op donderdag 13 febr. kwam Pierre weer voor een verrassing te staan. Het gemeentebestuur, met name wethouder Harry Erkens, was getipt over Pierre’s 150 ste marathon en vond een huldiging op z’n plaats. Om zeker te zijn dat hij aanwezig was werd Pierre op die donderdagavond met een smoes naar ter Waerden gelokt en ook de STB leden werden stiekum op de hoogte gebracht. Nietsvermoedend bestelde hij zoals elke donderdagavond na de training z’n pilsje en …. moest plotseling naar voren komen.

In een mooie speech van Harry Erkens waarin o.a. uitlegde wanneer alle 150 marathons van Pierre achter elkaar werden gelegd in welk werelddeel en land van elke windstreek je dan uitkwam - werd Pierre in ’t zonnetje gezet en kreeg nog wat leuke attentie’s namens het gemeentebestuur in de handen gedrukt. Pierre, een beetje overdonderd, dankte iedereen voor deze verrassing en ….. het werd nog een gezellige avond.

23


-

24


Ledenvergadering S.T.B. 14 maart 2014 Het bestuur van S.T.B. Landgraaf wil jullie allen graag uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 14 maart a.s. om 19.30 uur Bei d’r Joep op Sportpark ter Waerden. De agenda is als volgt: 1. Opening door de vicevoorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d. 22 maart 2013 5. Jaarverslag secretaris 6. Park Ter Waerden 7. Verslag van de commissies: - Jeugdcommissie - Redactiecommissie - Heideloop commissie - Kapellerbosloop commissie - Onderhoudscommissie - Commissie clubreizen - Trainers commissie - Bergloopcommissie ( na deze vergadering opheffen?) - Kascontrolecommissie - Commissie website - Wedstrijd administratie commissie - Wedstrijdorganisatie commissie 8. Benoeming commissies 9. Financieel jaaroverzicht en balans 2013 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge 11. Vaststellen begroting 2014 12. Contributie 2015 13. Bestuursverkiezing 14. Rondvraag 15. Sluiting Noot bij agendapunt 13: Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend; Jos Janssen, hij stelt zich herkiesbaar. Annick Ploumen, zij stelt zich herkiesbaar. Wiel Frins, hij stelt zich herkiesbaar. Voorstel uitbreiding bestuur algemeen, kandidaat is Iris Pilich. Nog steeds vacant: functie van voorzitter!!!!!!! Indien er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie voorzitter, vice voorzitter, penningmeesten of lid, dan dienen zij dit voor 7 maart 2014 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris door te geven. Indien er opmerkingen, tekstueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2013 gemaakt wensen te worden, dient dit voor 7 maart 2014 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Deze notulen zijn in dit clubblad op pagina 24 gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen voor 7 maart a.s. schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden.

25


Notulen algemene ledenvergadering 2013 (Vicky Teeken) Opening door de voorzitter Vicevoorzitter Jos Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Iris Pilich, Sjack Hoop, Carla Willems, Ger Bodelier, Leo Quadvlieg, Severine Dumont, Huub Prevo, Sjack Senden, Sjef van Ooyen John Haan en John Hendrikx. De presentielijst wordt getekend door 49 personen (en kan ingezien worden bij de secretaris), waarvan 49 stemgerechtigd. Mededelingen Clubkleding: Caroline geeft uitleg over het voorstel van het bestuur omtrent de clubkleding. Voorstel is om via Dick van Pelt de clubkleding 2 x per jaar aan te bieden. Trainingspakken en fun shirts blijven via Harry Driessen lopen. Mensen die het logo van STB willen gebruiken om kleding die op eigen initiatief is besteld te laten bedrukken zullen hier vooraf toestemming voor moeten vragen bij het bestuur van STB. Vraag vanuit bestuur is: Wat vinden de aanwezigen hiervan. Harry Lejeune vraagt of de clubkleding niet aanwezig is. Dit is niet het geval. Roger Steens geeft aan dat het naar zijn idee goed is dat de kleuren van de clubkleding hetzelfde blijven (blauw wit). Dit is nl erg goed voor de herkenbaarheid van de club tijdens wedstrijden. Het bestuur is van mening dat we het stuk clubkleding op de voorgestelde mannier beter kunnen gaan invullen als ooit te voren. Cor van Haren vraagt nog wanneer men dan hoort wat de kleding gaat kosten en hoe men eraan kan komen. Annick geeft aan dat dit op de site komt. Leden stemmen in met voorstel. Jos geeft aan dat Annie van de Phoenix gaat stoppen met het uitbaten van de kantine. Op

26

4 mei is ter eren hiervan een feest en iedereen is bij deze namens Annie uitgenodigd. Mail van Dennis Lymand omtrent komt terug in rondvraag. Herm Gerards geeft aan hoe het staat met de nieuwe website. Deze zal binnenkort de lucht in gaan. Er zit schot in de zaak. Vanuit het bestuur is besloten om het aantal trainers uit te breiden. We willen hiermee investeren in kwaliteit en kwantiteit van STB. Het bestuur stelt mensen die hier interesse in hebben in de gelegenheid om deel te nemen aan een cursus die door STB vergoed zal worden. Het deelnemen is echter niet geheel vrijblijvend. Ingrid Ploumen geeft aan dat ze wel interesse heeft om een cursus te volgen maar het niet kan waarmaken om 2 x in de week training te gaan geven. Annick geeft aan dat deze frequentie van training geven nog niet duidelijk is. Dit wordt nog nader bekeken. Dick van Pelt geeft aan Ingrid Ploumen aan dat het wellicht beter is om eerst eens mee te lopen met een training om te kijken wat dit zoal inhoud. Ingrid Ploumen zal dit gaan doen. Annick geeft aan dat er wel interesse is onder diverse mensen. Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2012 De notulen worden zonder open/of aanmerkingen goedgekeurd. Dennis Lymand geeft als opmerking van de notulen dat mensen die aanwezig zijn niet met naam en toenaam in de notulen worden genoemd en mensen die zich afgemeld hebben wel met naam en toenaam worden genoemd. Jos Janssen antwoordt hierop dat het bestuur dacht een goede balans hierin gevonden te hebben door dit zo te doen omdat mensen die zich afmelden toch de moeite genomen hebben om zich af te melden.


Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Plan Ter Waerden Jos van Spanje verteld dat de baan een groot succes is. Hij krijgt van diverse kanten veel complimenten. STB integreert goed bij UOW, Park Ter Waerden loopt goed, en de Stichting is heel tevreden over STB. De blauwe baan trekt ook anderen mensen aan, enkele activiteiten die buiten STB op de baan worden georganiseerd dit jaar zijn: Sportdag van Charlemange College, Samen loop voor Hoop, Sport school dag op 26 april as. Er wordt ook hard aan de accommodatie gewerkt, zo worden er kleedhokken en een kantine gerealiseerd. Aannemer en projectmanager liggen nog goed op schema. De opening van het hele Park staat nog steeds gepland op 21 september 2013. Annick Ploumen vraagt of er al mensen zijn die zich willen aanmelden om mee te denken over het openings feest. In eerste instantie meldt zich niemand uit de aanwezigen. Maar in tweede instantie geeft Sibille Waszkiewicz zich alsnog op indien zij dan niet met vakantie is. Dennis Lymand vraagt of er al eens nagedacht is over reclame borden langs de lijn. Dit is zeker al gedaan. Indien iemand sponsoren weet kan diegene zich melden bij Jos van Spanje. Verslag van de commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt : Dankt Sjef van Ooyen voor de sponsoring van het afgelopen jaar, de onderhoud commissie voor de altijd mooie Cooperbaan en alle ouders die altijd in hun vrije uren komen helpen. De jeugd heeft afgelopen jaar een Nederlands Kampioene afgeleverd in de naam van Veerle Simons en zijn er verder nog veel goede plaatsen behaald tijdens de diverse wedstrijden. De competitie gaat goed.

Voor het eerst in jaren was er een senioren team voor de baan van zowel mannen als vrouwen en dit was heel erg geslaagd. Twee trainers van STB hebben diploma niveau 3 gehaald. Er is een sterke groei te zien van het aantal pupillen terwijl het aantal junioren gelijk blijft. Trainingen voor junioren worden 4 avonden per week aangeboden. Evalueren van de trainingen gebeurt met de trainers zelf. Afgelopen jaar is het kamp niet doorgegaan. In plaats van het Kamp zijn de junioren gaan survivallen en zijn de pupillen naar de dierentuin in Aken geweest. Beide activiteiten waren een groot succes. Ook de grote clubactie is afgelopen jaar weer een groot succes geweest. Wat staat voor 2013 op de planning: Nieuwe trainers opleiden,jeugdkamp, het meedoen aan diverse kampioenschappen, grote club actie, clubkampioenschappen, catering verzorgen bij de Kapellerbosloop en het proberen om leden te behouden. Op 21 september 2013 staat de eerste officiĂŤle wedstrijd op het programma. Dick geeft uitleg over nieuwe stijl van de wedstrijd. Voor deze dag geeft Dick aan een wedstrijd organisatie commissie nodig te hebben. Het werk hiervoor begint ongeveer 1.5 maand voor de wedstrijd. Het werk dat hoofdzakelijk verricht dient te worden is de inschrijvingen aannemen en deze in de pc verwerken. Dinand Radstake geeft zich bij deze op voor de commissie en Sibylle Waszkiewicz geeft zich onder voorbehoud op. Op 26 april aanstaande worden en door STB 4 workshops voor de schooldag georganiseerd. Het is alleen nog de vraag of dit doorgang kan vinden i.v.m. koningsdag. Redactiecommissie Theo Schmeits: het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 250 exemplaren die verstuurd werden door de firma TNT. Wat betreft de kopij is het afgelopen jaar zeer goed gegaan. Er kwamen zeer leuke spontane verhalen binnen die de diversiteit van het clubblad zeer ten goede kwam.

27


28


Alleen wordt de inbreng van kopij door de jeugdleden gemist. De redactie zou graag zien dat ook de jeugd van STB een eigen bijdrage levert aan het clubblad. Gezien het aantal jeugdleden van ruim 60 zou dat toch zeker moeten kunnen. Ook de jeugdcommissie willen wij vragen om de jeugd te stimuleren vooral hun bijdrage aan het clubblad te leveren. Theo bedankt Anke Linssen en Herman Gerards voor de prettige samenwerking en voor hun inbreng van ideeĂŤn van het afgelopen jaar en iedereen die afgelopen jaar een bijdrage aan het clubblad geleverd heeft. Hij hoopt ook komend jaar weer op ieders inbreng te kunnen rekenen. Heideloopcommissie Paul Jacobs bedankt het oude comitĂŠ van de Heideloop en verwelkomt Josette Geijselaers en Carla Willems die hem voor de komende edities gaan helpen bij de organisatie. Paul Jacobs haalt 1 min puntje van de editie van vorig jaar aan en dat was dat er door de EHBO niet goed gehandeld is bij de onwel wording van Richard Laval, dit mag in de toekomst niet meer gebeuren. Ook met de inschrijvingen liep het vorige editie niet helemaal vlekkeloos en er zal dan ook alles aan gedaan worden om dit voor dit jaar te verbeteren. De voorbereidingen voor de komende Heideloop zijn in volle gang. Paul jacobs bedankt verder alle sponsoren die de Heideloop mogelijk maken. Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits: het was alweer de 29e editie van de Kapellerbosloop op zondag 2december 2012 en de weersomstandigheden zaten dit jaar wel weer mee. Er waren veel toplopers aanwezig en met Richard Flores hadden we een prachtige winnaar. De overwinning bij de dames ging afgelopen jaar naar Silke op te Kamp. De korte cross ging naar Remco Snippe en bij de dames won onze eigen Anke Linssen. Het parcours lag er dankzij Sjef Hodiamont, Jan Schwanen en Frank Eisenga weer prachtig bij.

Ook Marcel Vaessen van de Gemeente Landgraaf wordt bedankt voor het werk dat hij verricht heeft om daar waar het overschot aan bladeren een gevaarlijke situatie op leverde van het parcours te halen. Financieel is de Kapellerbosloop er ook goed uitgesprongen. Theo bedankt hoofdsponsor Sjef van Ooyen en verder Mayk van Beek, Meander en Lopers Company Harrie Driessen.

Een minpuntje tijdens de editie van 2012 was het invoeren van de inschrijvingen op de dag zelf. Door een miscommunicatie verliep deze niet goed waardoor de organisatie er de hele dag last van bleef hebben. Inmiddels zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt met de wedstrijd administratie commissie zodat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Verder geeft Theo aan kort te kunnen zijn, dankzij de (meestal) vaste vrijwilligers en de jeugdcommissie, die weer een uitstekende catering verzorgde was het weer een een geslaagde Kapellerbosloop. Nu op naar de 30e editie. Onderhoudscommissie Wim Rutjens: bedankt iedereen die afgelopen jaar heeft meegeholpen met het onderhoud van de baan. De baan lag er daardoor afgelopen seizoen erg mooi bij. Aan het einde van het zomerseizoen is er afscheid genomen van onze vertrouwde cooperbaan.

29


Op dit moment worden op onze nieuwe locatie andere zaken bekeken waaronder het materiaalhok in goede staat brengen samen met mensen van Radar. De onderhoudscommissie heeft het een stuk makkelijker gekregen omdat het onderhoud nu hoofdzakelijk door mensen van Radar gedaan gaat worden. Het complete draaiboek hiervoor moet nog gemaakt worden. Voor de toekomst zal er een hele andere invulling gaan komen voor het onderhoud dan dat wij dat gewend waren.

Commissie clubreizen Claudia Steinbusch: Geeft aan dat de clubreis van afgelopen jaar naar Tilburg ging en dat beide organisatoren helaas afwezig waren. Er gingen uiteindelijk maar 25 mensen mee, de bus moest hierdoor afgezegd worden. Het alternatief was met de trein te gaan en dat was ook prima bevallen. Het is een geslaagde dag geworden. Er is door de commissie gekeken waarom er zo weinig deelnemers zouden kunnen zijn geweest. Enkele punten kunnen zijn, datum te vroeg, kosten, lange dag. Nu is er gekeken om in oktober 2013 te gaan en er een veredelde locatie training van te maken. Hierbij willen ze alle niveaus een kans geven. Het moet een mooie locatie zijn er moeten douches aanwezig zijn en daarna wordt er gedacht om gezamenlijk ergens een hapje te gaan eten. Dit met het doel om de clubreis van 2014 naar het voorjaar te verschuiven. De commissie had gedacht aan de wedstrijd in Venlo. Vraag is nu wat vinden we hiervan. Wim v/d Linden geeft als alternatief een samenkomst bij de rode beek aan. Vraag is houden we aan traditie vast of kunnen er ook alternatieve komen. De aanwezigen zijn voorstander van alternatief. Claudia geeft aan zodra plannen concreter zijn worden deze gepubliceerd. Trainerscommissie Wim van der Linden zegt dat we nu een prachtige accommodatie hebben en dat de trainers zijn erg enthousiast zijn. Voor de

30

toekomst heeft STB meer trainers nodig. Wim roept de mensen op om mensen enthousiast te maken om trainer te worden. Neem nu project Neem de benen. Dit heeft een ongelofelijke hoeveel deelnemers opgeleverd. Het is erg leuk maar er moeten ook hiervoor meer trainers komen. De resultaten van lopers zijn erg goed. Ook wordt er aan integratie gedaan. Er loopt een voetbaltrainer van UOW sinds 2 weken mee. Deze loopt met de beste lopers mee. Harry Erkens wethouder sport van de Gemeente Landgraaf geeft het startschot bij de Heideloop voor 3km neem de benen runners. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 10 Bergloop- traploopcommissie Wim van der Linden geeft aan dat Sport en Leisure park op dezelfde dag als de Heideloop een trailrun organiseert. Dit vindt hij niet fair. Wim zegt dat de bergloop die wij organiseerden ook een trailrun is. Als leden van STB dit mooi vinden zegt Wim, waarom gaan we dan niet gewoon deelnemen aan de bergloop en daarna picknicken bij de rode beek. Wim zegt als niemand hier behoefte aan heeft de bergloop ter ziele is. Hier wordt nog door de leden over gedacht. De traploop was al ter ziele. Benoeming commissies Jeugdcommissie Marianne Bex, Caroline Radstake, Carola van Pelt en Nicole Gidding en Lieke Coerver Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herman Gerards. Heideloopcommissie Coรถrdinator: Paul Jacobs leden josette en carla Kapellerbosloopcommissie Coรถrdinator: Theo Schmeits Onderhoudscommissie Coรถrdinator: Wim Rutjens, leden Hub Donders en Arno Hanssen.Theo Schmeits Commissie clubreizen Loraine Homminga en Claudia Steinbusch


Trainers commissie Voor de senioren: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wim van der Linden, Harrie Lejeune, Hub Collaris, Wiel Frins, Jos Bex, Marcel Coerver, Richard Thomas, Marjo Moonen (zaal), Frank Eisenga, Cor van Haaren, Saskia Rademakers, Lonneke Frins en Herman Gerards Voor de jeugd: Dick van Pelt, Jos Bex,en Esra van Pelt. Bergloop commissie: bergloop: Wim van der Linden, Gerte Offeringa en Roger Steens. Kascontrole commissie Claudia Steinbuch, Gerte Offeringa en Bert Daemen als reserve. Opening nieuwe baan commissie Bestuur bedankt deze mensen en Jos van Spanje, Els Frins en Dick van Pelt Commissie wordt opgeheven Commissie website Herman Gerards en Ger Schafhausen Wedstrijdadministratie commissie Ger Schaffhausen, Hub Weijenberg en Herman Gerards. Wedstrijd organisatie commissie Dinand Radstake en onder voorbehoud Sibille Waszkiewicz

Vaststellen begroting 2013 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2013. De begroting wordt goedgekeurd. Dennis Lymand vraagt wat het besuur voor een minimum reserve wilt aanhouden. Annick geeft aan dat het bestuur dit op dit moment nog niet heeft en dat dit op dit moment ook nog niet relevant is. Begroting wordt vastgesteld. Contributie 2014 Er zal geen contributieverhoging komen voor 2014. We hebben nog voldoende reserve en we weten nog niet de exacte kosten die in de toekomst zullen volgen. Alle leden stemmen hiermee in. Contributie en lidmaatschap bedragen voor 2014 zijn te vinden op pagina 3 van dit clubblad.

Financieel jaaroverzicht en balans 2012 De penningmeester geeft een overzicht van de financiĂŤn van 2012 en licht deze toe.

Bestuursverkiezing Caroline Radstake en Vicky Teeken worden herkozen in dezelfde functie. Voor de functie van voorzitter heeft zich tot op heden nog steeds niemand gemeld. Ook voor versterking van het bestuur heeft zich tot op heden nog niemand gemeld. We hebben meer organisatorisch kracht nodig ook omdat we nu van clubje naar vereniging aan het gaan zijn dus de aanwezigen worden weer opgeroepen om zich te beraden over een bestuursfunctie.

Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Claudia Steinbusch heeft samen met Jan Schwanen de kas gecontroleerd. Pierre Muijrers was hierbij ook aanwezig omdat hij Annick Ploumen assisteert met de werkzaamheden. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt Pierre Muijrers voor alle werk dat hij de penningmeester uit handen neemt.

Rondvraag Jos Janssen geeft aan dat er is een nieuwe commissie opgericht en wel de wedstijdadministratie commissie. Deze commissie is in het leven geroepen om in de toekomst te voorkomen dat er missers gemaakt worden zoals in het verleden. Dennis Lymand vraagt naar de speerpunten van STB en of er een beleidsplan aanwezig is. Jos Janssen geeft aan dat dit laatste er niet is. STB komt vanuit de situatie van een klein clubje en wordt nu steeds groter. Het bestuur werkt zich een paar slagen in de rondte. Ook door de vele opgelegde zaken vanuit de atletiekunie, noem hierbij vertrouwenspersoon en veiligheid. Ook de ontwikkeling van de nieuwe website vergt veel tijd. Speerpunten van STB zijn opleiden van trainers,vertrouwenspersoon voor jeugd en

31


volwassenen, nieuwe website lanceren en project neem de benen. Ingrid Ploumen vraagt of wij als STB ook mee doen aan Samenloop voor Hoop. Lonneke Frins geeft aan dat dit in het clubboekje gestaan heeft en er slechts 9 mensen zich aangemeld hebben en dat het dus is afgeblazen. Theo Schmeits geeft aan dat hij wel de vlag van a naar b wilt brengen tijdens deze loop. Verder houd deze loop in dat je 24 uur moet lopen, met hoeveel mensen je dit doet moet je zelf weten. Nu blijkt dat er toch mensen zijn die hieraan willen deelnemen. Lonneke Frins zal dit nu verder oppakken.

32

Sibille Waszkiewicz geeft aan dat ze vanaf de CZ Megaloop mee doet aan de vrijwilligers zaken bij STB, ze merkt op dat ze het idee heeft dat de EHBO mensen langs de wedstrijden niet in staat zijn om voldoende hulp te bieden aan lopers. Vraag van haar is om dit als aandachtspunt mee te nemen. Jos Janssen, Bert Daemen Paul Jacobs en Rob Riksen zullen dit opnemen. Sluiting Jos bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 uur.


Mijn nieuwe uitdaging ( Loraine Homminga) Anke vroeg mij een stukje te schrijven over de groepsles Bodypump van Lesmills. Zoals sommige van jullie misschien wel weten, ben ik al jaren een zéér fanatieke BodyPump instructeur. En zoals Anke wel kan beamen gaat er niemand mijn les uit zonder zwembad van zweetdruppels op de grond, benen die voelen als lood en armen die je het liefst niet meer wilt gebruiken om je bidon naar je mond te brengen. Maar in dit stukje ga ik het niet hebben over Bodypump lessen (die overigens geweldig zijn), maar iets dat voor vele van jullie waarschijnlijk véél interessanter is. Zoals de meeste Nederlanders een goed voornemen hebben voor elk nieuwe jaar, had ik die ook en wel om als personal trainer aan de slag te gaan. Binnen Fit & More in Kerkrade, een pionier in Nederland op het gebied van personal training en lifestyle coaching, heb ik deze uitdaging kunnen oppakken. Hier kan ik mijn energie kwijt na een dagje kijken naar formules en getallen op de universiteit. Na het volgen van een zeer intensieve opleiding ben ik onlangs gestart met de begeleiding van mijn eerste klanten.

Op deze manier kan ik er aan bijdragen dat die goede voornemens van vele mensen niet alweer snel kunnen worden begraven. Zo ook onlangs in januari wanneer je zoals gewoonlijk weer wordt ‘doodgegooid’ met uitspraken als: “ik ga een dieet volgen”, “ik ga meer sporten” en “ik ga gezonder leven”. De meeste mensen zijn die goede voornemens dan in februari weer vergeten. Als personal trainer bij Fit & More probeer ik mijn klanten te begeleiden naar een structureel fitte en vitale leefstijl. Het concept slaat al jaren geweldig aan in Amerika maar is uniek in Nederland. 30 minuten per week werk je aan de versteviging van je spiercorset en de verbetering van het functioneren van het bewegingsapparaat met behulp van een eigen personal trainer. Zeer effectief een betere belastbaarheid en verminderde kwetsbaarheid van het lichaam creëren is het logische gevolg. Zeker dus ook heel interessant ter ondersteuning van je atletiekactiviteiten om beter te kunnen presteren en minder kans op blessures te krijgen.

33


Nu hoor ik jullie hardop denken: “30 minuten. Dat kan niet!”. Nou het geheim….. de principes van “spierfalen” en “slowburn”. In een oefening worden de spieren helemaal ‘leeg getrokken’ qua kracht binnen een tijdsbestek van 1,5 tot 2,5 minuten. En ik beloof je dat we je niet laten stoppen totdat je ECHT niet meer kunt, zodat je op, uiteraard op een veilige en verantwoorde wijze, het optimale rendement uit elke training weet te halen! Door tot spierfalen te trainen heeft het lichaam een hersteltijd nodig van 4 tot 7 dagen waardoor één training per week al een enorme boost geeft aan je fitheid en vitaliteit. Naast de wekelijkse training besteed ik daarbij ook aandacht aan lifestyle coaching; zaken als flexibiliteit, conditie en voeding passeren de revue om samen te komen tot een bewuste invulling van een gezonde en vitale leefstijl. Of je nu 20 of 70 bent, zeer sportief of lekker lui, of dat je een echte doorzetter of snelle opgever bent, de training is geschikt voor iedereen vanwege de individuele benaering en

wekelijkse persoonlijke begeleiding van je personal trainer. Werken aan een structureel fitte en vitale leefstijl doe je dus eigenlijk nooit alleen! En mocht je toch liever met iemand anders samen trainen, dan kan dat ook want er bestaan ook arrangementen waarin de personal training voor 2 personen tegelijk wordt aangeboden. Mijn achtergrond als BodyPump instructeur kan ik in mijn nieuwe passie goed gebruiken. “Heerlijk”, als ik in mijn les van die mensen met verbeten gezichten zie die toch doorzetten omdat ik door de microfoon roep: “JE STOPT NIET VOORDAT DE MUZIEK STOPT!”. Het leuke daaraan is dat dan ze nog luisteren ook! Nee hoor, op het podium ben ik zeker geen softie. Vraag me gerust naar mijn nieuwe uitdaging als personal trainer (zie ook www.fitandmore.nl) als je meer wilt weten. Rest mij alleen nog maar te zeggen: “STB’ers maak er een gezond en sportief 2014 van!”.

Halve marathon: Strak plannen of gewoon rennen? Met de laatste halve marathon nog vers in mijn geheugen overdenk ik, als ik op een dinsdagavond al hardlopend onderweg ben naar Terwaarden voor mijn favoriete training van de week, mijn eerdere ervaringen met de halve marathon. Januari 2011. Ik had al met veel plezier enkele halve marathons gelopen toen ik bedacht dat ik nu wel eens een halve marathon binnen anderhalf uur wilde lopen. Omdat een marathonschema van Wim mij al eerder had geholpen de gewenste tijd over die afstand te lopen, dacht ik, ‘Waarom niet ook voor de halve marathon trainen volgens een schema van Wim?’ De training was pittig maar verliep zonder veel problemen. Ook de wedstrijd verliep geheel naar wens. Met Marcel Coerver als haas liep ik op 27 maart 2011 in Venlo de halve marathon in 1u en 28 minuten en was het gestelde doel ruimschoots bereikt. Het leek allemaal heel eenvoudig: je hebt een

34

(Anke Linssen)

doel, je vraagt Wim om een schema dat er op is geschreven dat doel te bereiken. Je voert het schema uit en tadaaaa.... je loopt de gewenste tijd. Een jaar later wilde ik opniew mijn halve marathon PR aanscherpen in Venlo. In de aanloop naar de wedstrijd liep ik in januari 2012 bij wij ze van ‘extra-tje’ een halve marathon in Marrekech. De halve marathon was een excuus om een weekend naar Marrakech te gaan en geen doel op zich. Ik begon dan ook heel ontspannen aan de wedstrijd en liep geheel onverwacht een PR: 1.26.26. Zonder diep te hoeven gaan.


Opnieuw had ik een haas, dit keer een enthousiaste marrokaanse medeloper die vanaf kilometer 12 bij mij bleef. Trainer Wim vond, kennelijk geinspireerd door mijn PR, dat ik me nu voor de Venloop wel kon richten op een tijd van 1.24. Het klonk mij nogal exotisch in mijn oren. Maar goed, dat was niets nieuws onder de zon. De voorgaande keren dat ik een schema van Wim ontving dacht ik ook dat hij mij per ongeluk het verkeerde schema moest hebben gestuurd. Ik kon mij er nooit veel bij voorstellen dat ik zou kunnen uitvoeren wat daar allemaal stond. Maar steeds als ik er dan toch maar aan begon met het idee ‘Ik zie wel hoe ver ik kom...’, bleek het allemaal tamelijk haalbaar te zijn. Dus besloot ik om ook deze keer maar te beginnen met het schema en te kijken hoe ver ik kwam. Het schema was gelijk aan dat van het jaar ervoor, alleen moest alles nu op een hoger tempo, gericht op een halve marathon tempo van 4.00 minuten per kilometer. De zwaarste training was 3*5km op het halve marathon tempo (3*5km in 20 minuten dus!) en ik zag er als een berg tegenop. Toch volbracht ik ook deze training met succes, gesteund door mijn snelle loopmaatjes in Cambridge, waar ik op dat moment voor 7 maanden verbleef. Ik had gedaan wat ik kon, het schema was nauwgezet afgewerkt.... Nu moest ik alleen nog even de wedstrijd lopen en dan was ik klaar. Simpel, toch? Het moment van de waarheid brak aan op 25 maart 2012. Zelfs op de startstreep leek mij het doel, 1.24, nog steeds wat hoog gegrepen.

Maar, als ik zonder specifieke voorbereiding in januari een halve marathon liep in 1.26 moest ik na 12 weken serieus trainen toch op zijn minst mijn tijd toch opnieuw kunnen verbeteren?? Nee dus. Ik voelde al na 2 km dat het 4.00 min/km tempo niet lekker ging. Tot kilometer 11 was het zwaar, na kilometer 11 was het harken. Steeds meer lopers gingen me voorbij.

Mijn eindtijd: 1.29. Bij lange na geen PR, langzamer zelfs dan vorig jaar. Een grote teleurstelling. Ik wilde een herkansing en dus ging ik een kleine 2 maanden later met Erik Haakma naar Vise. Maar ook hier bleek een 4 minuten tempo op 21,1 km ver buiten mijn bereik en liep ik 1.30. Ik besloot daarom om het idee van een nieuw halve marathon PR maar even los te laten. Inmiddels zijn we twee jaar verder. In 2013 heb ik geen enkele halve marathon gelopen door een blessure. Omdat ik tijdens de marathontraining, waarin ik deze blessure opliep, te kampen had met motivatieproblemen, was ik bang het plezier in het lopen te verliezen. In 2013 was mijn doel dan ook eerst en vooral: ‘Lekker lopen en plezier erin houden.’ Toch vond ik het leuk om ergens naartoe te trainen. Een wedstrijd in het vooruitzicht is en blijft een goede motivatie. En de halve marathon is daarvoor wat mij betreft een geschikte afstand: Je moet er voldoende trainingskilometers voor maken maar ook weer niet heel veel; je moet wat snelheidstraining doen, maar ook duur. De keuze voor de halve marathon was snel gemaakt. Ik wilde graag nog eens terug naar Cambridge en op 9 maart 2014 wordt er een halve marathon gehouden. Dat betekende dat ik nog ruim de tijd had om de training rustig op te bouwen. Zonder schema, want ik wilde mijzelf geen ‘verplichtingen’ opleggen in de vorm van een strak trainingsschema. Zonder richttijd ook, want na de blessure vond ik het moeilijk in te schatten wat ik kon. Bovendien waren richttijden eerder al overbodig (Marrakech) danwel onbereikbaar (Venlo 2012) gebleken. In de aanloop naar de wedstrijd liep ik in januari 2014 bij wijze van ‘test’ een halve marathon in Posterholt. De halve marathon was een excuus om een weekend naar Posterholt.... ehhh... O nee dat was niet de overeenkomst met Marrakech. Er waren wel andere overeenkomsten. Deze halve marathon vond net als die in Marrakech

35


plaats in januari, in de aanloop naar een halve marathon in maart. Het was geen doel op zich, ik had mij er niet specifiek op voorbereid, ik begon ontspannen aan de wedstrijd en ik kon opnieuw rekenen op de steun van enkele hazen. En.... ik liep een onverwacht mooie tijd. Geen PR, maar 1.27.03 was toch een tijd waar ik niet opgerekend had. Conclusie...? Ik kan het beste een halve marathon lopen in januari? Ik kan het beste een halve marathon lopen met een haas?

Ik kan mij het beste niet specifiek voorbereiden? Ik kan het beste doen alsof ik mij specifiek voorbereid op een andere wedstrijd, die pas over 2 maanden plaats vindt, en alvast een ‘testwedstrijd’ lopen? Ik kan het beste geen richttijd nemen? Geen verwachtingen hebben? Ontspannen zijn? Wie zal het zeggen... En wat kan ik nu verwachten in Cambridge? Het antwoord op die laatste vraag komt straks vanzelf. Het antwoord op de andere vragen komt misschien wel nooit.

Neem de Benen 2014 ( Theo Schmeits) Op zaterdag 22 februari ging de tweede lichting van de beginnersgroep “Neem de benen”van start. Onder de bezielende leiding van Cor van Haaren en Sibille Waskiewicz werd een begin gemaakt met de training die de groep uiteindelijk naar de 3 km wedstrijd bij de Heideloop moet brengen. De aanpak van vorig jaar heeft aangetoond dat iedereen in staat is om zijn/haar doel te bereiken. Onder bijna lenteachtig weer, vorig jaar lag er een dik pak sneeuw en werd de eerste training in een kleine sneeuwstorm afgewerkt, begon de hele groep aan de training, oefeningen, de eerste kennismaking met de baan enz. Wij begroeten de volgende nieuwe leden van Neem de Benen 2. Sommige hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een foto met een klein stukje tekst op te sturen. Ik zal me even voorstellen, ik ben Diana Engelmann, al jaren getrouwd en trotse moeder van 2 zonen in de leeftijd van 17 en 14 jaar. Ik het dagelijks leven ben ik naast vrouw, moeder en huisvrouw ook nog voor 24 uur per week werkzaam als directiesecretaresse bij de Open Universiteit in Heerlen. Mijn hobby’s zijn : winkelen, bloemschikken, gezellig avondje uit met vriendinnen, lezen, en naar de film, en ik hoop daar binnenkort weer hardlopen aan te kunnen toevoegen 

36

Ruim 2 jaar geleden ben ik fanatiek gestart met Start to Run via Evy, ik heb het hele traject afgerond en liep moeiteloos de 5 km. Helaas ben ik vorig jaar september moeten stoppen door een vervelende heup blessure. Na een lange herstel periode mag ik met toestemming van de fysiotherapeut langzaam weer gaan beginnen met hardlopen dus vandaar dat ik er voor gekozen heb om opnieuw te starten en me nu in te schrijven bij STB. Het lijkt me ook super leuk en motiverend om gezamenlijk in een groep te lopen dan dat je altijd in je eentje moet rennen. Kortom ik kijk er erg naar uit om samen met jullie te starten met “neem de benen 2014”.


Mijn naam is Debbie Das. Doe mee aan Neem benen Met een groep rennen is toch gezelliger en stimuleert !

En dan ben je ineens 50 jaar...hoogste tijd dus om te bedenken wat ik nog wil doen in de komende 50 jaar. Leren hardlopen dus ;) Elian Reijnders

Ik wil graag mijn conditie verbeteren en ik hoop echt dat het me lukt. Elly Quaedflieg

(hard)lopen? Zo'n 23 jaar geleden ben ik ook al eens lid geweest van de STB, door blessureleed ben ik toen helaas moeten stoppen. Tijdens het wandelen kom ik regelmatig lopers tegen van de STB en het kriebelt mij nog altijd als ik ze zie hardlopen. Samen mijn wandel kameraad Angelo (die overigens ook is begonnen met Neem de Benen 2014) zijn wij regelmatig, zeg maar elke zondag te vinden in het Heuvelland, Voerstreek, de Ardennen of in de Eiffel om steeds meer wandelkilometers te maken. Zomers gaan wij de échte bergen in, lopen met een rugzak van hut naar hut. Ons doel is om ver boven de 4000 meter te gaan en daar hebben we dus een flinke dosis conditie voor nodig. Tevens zijn wij lid van de Wandelsportvereniging "De Veldlopers" uit Gulpen waar je ons voorop kan zien bij elke trainingstocht ván en bij de Nacht van Gulpen als baanleider c.q. tempomaker. Dus kortom het leek mij (ons) ideaal, om in een groep met andere beginnende lopers, weer vanuit niets te gaan beginnen volgens een strak schema van de STB. Het gaat mij er niet persé om wedstrijden te gaan lopen, maar dat ik gewoon conditie opbouwen en een lekker stuk kan gaan hardlopen wanneer ik dat wil. Ik wens iedereen ontzettend heel veel succes en vóóral plezier tijdens de trainingen. De verdere leden van Neem de benen 2 zijn:

Ik ben Rob Kooistra, 54 jaar jong, getrouwd en heb 2 kinderen en wil mij bij deze even voorstellen aan jullie, en waarom ik wil gaan starten met

Melanie Das, Yorik Fortuin, Liliane Garric, Angelo Geurts, Antoinette Haan, Linda Hannen, Lionne Hanssen, Tamara Hendrix, Maurice Jongkind, Christiana Kec, An en Paul van der Knaap, Jos Knip, Joyce van Laanen, Bonnie Martius, Anouk Meijers-Haan, Bea Pallant, Marijn Pasmans-Lony, Keshia Paulssen, Alexander Peters, Elian Reijnders, Sophie Reneerkens, Jacqueline Smeijsters, Frans Vorage, Brigitte Vreuls,Johanna van der Weide,Marjo Wetzels

37


Verder de stb leden die ook al reeds in de zaal actief zijn: Manon Wetzels, Diana Wassen, Tessa Wilmsen, Thea Wilmsen en Pascal Schouteten.

38


Lichaam en geest (en de familie) voorbereiden op een derde ontmoeting met “M”. ( Erik Haakma) Op mijn nachtkastje ligt de januari editie van Runnersworld. Zonder mijn naam! Vorig jaar was ik rond deze tijd er rotsvast van overtuigd dat ik erin zou staan. Ik zou onder de magische grens van 3.00.00 blijven. Mijn date met M in Rotterdam zou zo succesvol zijn dat ik ergens tussen de 2.55 en 2.59.59 zou eindigen. Kwestie van strikt een schema volgen plus ook nog 10% tot 20% meer km’ s maken (voor alle zekerheid) en dan zou het vanzelfsprekend een sub 3.00 (zo heet dat) worden. Niet dus. Ergens in de Kralingse bossen ontstond een blokkade tussen lichaam en geest. Eerst protesteerde het lichaam en toen hield de geest het ook voor gezien. Na enige rouwverwerking en een psychologisch zelfhulpprogramma tussen km 28 en 35, accepteerde ik dat M vond dat het mijn tijd nog niet was. Toen kwam de zomer van 2013 met zwoele avonden. Na een charme offensief, richting mijn dierbare vrouw, waarbij ik vergaande toezeggingen deed aangaande het gezellig-zijn tijdens een marathon trainingsperiode, mocht ik weer daten met M. Nadat ik voor mijn afspraakje in Rotterdam met Hare Koninklijke Hoogheid der Atletiek, had gekozen voor een puur cijfermatige benadering (volg strikt het schema, ontken moeheid, gooi er wat bovenop en dan komt het goed), koos ik er daarna voor om mijn andere hersenhelft te activeren.

Intuitie werd het toverwoord. Luister naar je lichaam, ‘ het’ moet ’ goed voelen’, een kort schema (hing ook wel samen met het late tijdstip dat vrouwlief mij toestemming gaf (lees: dat ik het durfde te vragen) . Dat alles leidde tot een achteraf-schema. De ingredienten: lange duurloop, bloktrainingen, wedstrijdjes, intervaltrainingen, herstelloopjes werden wekelijks intuitief gemixt met in mijn achterhoofd een globale opbouw en rustperiodes. Achteraf maakte ik zogezegd het schema. Een half jaar na Rotterdam ontmoette ik M op 13 oktober in Eindhoven. Dit in plezierig gezelschap van Jos L, Iwan T en Marcel K (en natuurlijk familie in de eerste graad, vrouw en dochter- en schoonzoonlief). In Philips Town werd ik ernstig op de proef gesteld. Het voelde als een examen. M wilde zeker weten dat ik uit de talloze loopnummers voor haar koos. Met een opgeruimde geest, zonder druk want met zo’n weer loop je geen PR en drijfnat rende ik op 13 oktober met handschoenen, twee rondjes met M. Ruim 42 km bevond ik me in haar prettige gezelschap en het was genieten. Wel had ze nog een verrassing in petto; een soort laatste (?) test onderging ik daar. Zou ik ook met haar verder willen als ik deze keer niet in de Runnersworld zou komen? Het werd uiteindelijk 4 seconden langzamer dan nodig voor eeuwige roem.

39


40


Een soort Koen-Verweij-gevoel overviel me toen. Ca 12 meter kwam ik tekort. En nu dan. Ik ontmoet M weer op 6 april. Deze keer is de voorbereiding een mix van cijfermatig denken en intuitie. Ook is het begeleidingsteam uitgebreid. Naast vrouwlief, de hond voor de ontspanning haar loensende ogen en de lange wandelingen, schoonmoeders voor….(om er gewoon te zijn en natuurlijk de fles wijn die ze iedere zondag meebrengt), masseuse Carla, sponsor Aldi van de japanse mix, is Marcel Coerver toegevoegd. Zoals jullie ongetwijfeld weten is hij met andere STB-ers bezig met een trainerscursus en ik mag zijn oefenproject zijn. Ik moet zeggen dat is heel plezierig. Naast een schema op jaarbasis hebben we ook individueel persoonlijk overleg om het schema intuitief en evidenced based (ja, ja!) te fine tunen. Op 6 april 2014, op een week na (lees 7 dagen

eerder en dat wordt dus 7 seconden sneller, (hogere rekenwetenschap heet dat) zal ik samen met een groot aantal oosterburen en Iwan en Ilya, me in het aangename gezelschap van M mogen bevinden.

Een beetje paradoxaal is het natuurlijk wel. Immers ik bevind me bijzonder graag in haar aanwezigheid maar ik wil ook dat het niet langer duurt dan 2.59.59. Het gaat om kwaliteit in de relatie zullen we maar zeggen. Tot die tijd:  heb ik vanaf januari in samenwerking met Marcel een 12 weken route schema gemaakt;  Kijk ik met bewondering naar de verrichtingen van de olympiers;  Ga ik stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen;  Sta ik me toe een of soms twee keer per week alcohol te gebruiken;  Heb ik samen met dochterlief naar de “ Wolf of Wallstreet” gekeken en veel te veel popcorn gegeten;  Leg ik voor de honderste keer aan schoonmoeders uit waarom ik M ook liefheb;  Sta ik te vaak op de weegschaal;  Loop ik s avonds vele km’s alleen (maar niet eenzaam) in het donker door Parkstad;  Ren ik als voorloper samen met Jeroen M, de zeer plezierige R2R’ s in het aangename gezelschap van Anke en andere hardloopliefhebbers  Mis ik helaas (tijdelijk!!) de zondagochtendtrainingen met de senioren;  Waardeer ik STB meer en meer;  Ontdek ik leuke wedstrijdjes om mijn marathontempo te oefenen (om vervolgens daar altijd te hard te lopen);  Schrijf ik zondagavond een rapportje voor Marcel;  Bestel ik alvast de limburgse vla voor de collega’s op maandag 7 april!

Hoe de ontmoeting beviel en wat het is geworden? Dat laat ik jullie nog weten.

41


Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga) 1515 15/12 9 15/12 9 35 39 36 6 7 47 12 109 15/12 16 255 256 257 260 387 60 88 791 128 845 142 178 1220 304 22-12

26/12 6 6 1 1 3 4 5 9 11 7 11 13

42

11

Spijkenisse Marathon (cat.plaats) Jos Lempers

03:22:57

e

29 Mescher Bergloop Eijsden 5 km Marcel Klein 10 km Paul van Hameren Nathalie Nijsters 15 km (cat. plaats) René Homminga Alicia Koot Janou Homminga Ilya Nijsters Femke van Heugten Herman Kremer

00:24:42 00:52:49 01:03:29 01:13:23 01:13:50 01:07:30 01:15:58 01:22:07 01:23:41

e

51 Aachener Winterlauf 18.1 km Elles Jacobs Freddy Geilenkirchen Marcel Meens Arno Hanssen Paul Jacobs Rico Lux Carmen Jacobs Lenie Jacobs Alois Pilich Jacqueline de Veth Sjack Hoop Annick Ploumen Marlies Wolter Leo Logister Josette Gijselaers VleermuizenKerstloop R’dam 5 km Marcel Klein

01:17:10 01:22:16 01:22:16 01:22:16 01:22:18 01:26:31 01:29:32 01:33:37 01:36:42 01:36:57 01:37:58 01:37:58 01:40:40 01:48:27 01:48:27

00:22:22

10 12 14 19 12 26 4 2 7 8 14 31/12 9 11 17 39 45 32 31/12 25 31/12 30 33 43 80 0 31/12

6 109 23 38

Paul Jacobs Rico Lux Marcel KLein Alois Pilich Iris Pilich John Oostdijk 9,760 km (cat.plaats) Roy Ploum Rob Riksen Michel Hodenius Eric Notermans Paul van Hameren Oudejaarsloop Heerlen 4,5 km Rik Rompen 9 km Ronald Hoogeboom Hub Wijnands Cor van Haaren André Roumen Evelyn Rauwerda Sylvesterloop Maasbracht 10 km Theo Wessels

00:33:58 00:35:48 00:36:11 00:38:08 00:41:03 00:42:14 00:38:49 00:39:51 00:44:27 00:45:20 00:49:02

00:17:50 00:39:50 00:41:45 00:45:00 00:46:10 00:58:30

00:46:08

e

32 Sylvesterloop Elsloo 5 km René Homminga Paul van Hameren Tim Roks Marcel Klein 10 km10 e 36 Aachener Sylvesterlauf 10 10 km Ellis Jacobs Paul Jacobs Carmen Jacobs Lenie Jacobs

00:20:11 00:20:24 00:21:04 00:22:29

00:41:18 00:43:37 00:47:46 00:49:42

e

52 AVON Kerstcross Heerlen 3,6 km(cat. plaats) Marcel Klein Cor van Haaren 7,2 KM (cat.Plaats) Richard Lavalle Ellis Jacobs Ralf Janssen Loraine Homminga Anke Linssen Marcel Coerver Ronald Hoogeboom Leo Quaedflieg Tim Roks Niels Hermans

05/01 00:17:12 00:18:56 00:26:07 00:31:19 00:31:24 00:32:30 00:32:48 00:32:50 00:32:55 00:33:36 00:33:40 00:33:58

--

Poort v/h Heuvelland Trailrun 15.8 km Rob Riksen Guido Meys Ralf Janssen Ronald Hoogeboom Quirien van Son Tim Roks Marcel Klein 30 km Eric Notermans Ilya Nijsters

01:07:51 01:08:05 01:14:46 01:17:33 01:21:04 01:21:34 01:22:44

02:37:07 02:42:58


11/1

Gillrather Crosslauf 4.6 km

36 41 44 47 48 50

Cor van Haaren Pierre Muijrers Sibille Waszkiewicz Bianca Jongkind Herman Kremer Hub Collaris

00:22:13

53 54 55 56 57 58

Marjo Wetzels Jenny Mathijsse Francien van Haaren Ad Wetzels Herma van de Berg Myra Joosten 9.2 km Jos Krist Guido Meys Ellis Jacobs Jan Schwanen Paul Jacobs Hub Wijnands Lenie Jacobs Ed Doveren

00:29:07 00:29:08 00:30:35 00:30:41 00:30:52 00:32:01

5 9 14 18 23 33 53 64 12/01 1461 18/01 1 20 24 25 18 6 19 1 19/011

15 19/01 23 1 2 3 3 26 32 6 3 10 26/01 4

Egmond Halve Marathon 21.1 km (cat. plaats) Marcel Klein

00:44:07 00:45:32 00:26:08 00:46:09 00:26:15

10 17 20 39 50 82 86 85 95 100 103 114 26/01

00:34:54 00:35:42 00:37:05 00:38:08 00:39:28 00:41:43 00:44:57 00:46:33

01:44:37

213 255 350 54 26/01 66 154 444 445

5 km Quirien van Son Tim Roks Niels Hermans Marcel Klein Eric van Theemsche Annelies van Dijk Cor van Haaren Bianca Jongkind Marjo Wetzels Jenny Mathijse Ad Wetzels Francien van Haaren Marakech Marathon Halve Marathon ( cat.plaats|) Peggy de Bas Marathon (cat. plaats) Jos Lempers Paul Jacobs Lenie Jacobs

00:21:16 00:22:58 00:23:02 00:25:01 00:26:12 00:29:39 00:30:20 00:30:20 00:32:08 00:33:35 00:33:17 00:34:31

02:13:13 03:32:28 03:44:20 04:00:05

Polar Bear Trial Teuven 22 km Ilya Nijsters Femke van Heugten Chaymaa el Orche Herman Kremer

01:56:58 02:08:45 03:09:23 03:09:24

Vlakwatercross Venray 8,04 km (cat. Plaats) Michel Hodenius

00:35:19

Overmuntheloop Urmond 10,349 km (cat. Plaats) Richard Lavalle Jos Krist Rob Riksen Leo Kokkelkorn Ellis Jacobs Martin Dumoulin Tim Roks Niels Hermans Carmen Jacobs Mayk van Beek

00:35:27 00:38:27 00:38:24 00:38:48 00:40:51 00:40:55 00:44:56 00:47:29 00:48:15 00:51:40

e

50 Abdijcross Kerkrade 5.2 km Alicia Koot Leo Quaedvlieg Tim Roks Niels Hermans 7.4 km Ellis Jacobs Paul Jacobs Carmen Jacobs Leni Jacobs 17e Staffelmarathon Pulheim Marathon Ilya Nijsters Annendaalloop Posterholt Kwart Marathon Marcel Klein Halve Marathon (Cat. plaats) Iwan Theunissen Rob Riksen Erik Haakma Anke Linssen Eric Notermans John Oostdijk Theo Wessels Saskia Rademakers Pierre Muijrers Schuttersparkloop Brunssum 3 km Marcel Klein

26/01 00:23:47 00:24:18 00:24:32 00:25:32 00:32:35 00:35:01 00:37:10 00:38:21 19 03:30:15

16 02/02 1 2 4 7 2 11 18 23 4 37

00:46:49

02/02

01:15:29 01:21:40 01:23:46 01:27:03 01:34:41 01:45:40 01:45:40 01:46:30 01:47:23

09/02 2 105

00:14:20

Midwintermarathon Apeldoorn 18.5 km Peggy de Bas 27.5 km Cor van Haaren Marathon Jos Lempers Pierre Muijrers Hivernal Trail Landgraaf 18 km Guido Meys Marcel Klein 30 km

01:51:31 02:34:43 04:04:20 04:04:23

01:23:04 01:53:04

43


46 142

30 km Eric Notermans Geert Pouls

16/02 02:56:07 03:28:19 12

15/02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Neem de Benen groep test 5 km Geertje de Weerdt Anita Vandegard Miriam Wassen Nicole Schleijper Evelien Rauwerda Jenny Mathijsse Monique Arets Ad Wetzels Herma van de Berg Myra Joosten

23/02 00:27:01 00:27:27 00:27:27 00:29:32 00:29:48 00:30:56 00:30:58 00:31:10 00:34:55 00:25:28

1 26 9 9 7 11 14 31 49 51 56

LPM Marathon Genk Jos Lempers Halve Marathon Erik Haakma

03:29:13 01:24:46

Danikerbosloop Geleen 5 E.M. Ellis Jacobs Rob Koopmans 10 E.M. Lenie Jacobs 5 km Marcel Klein 10 E.M. Roy Ploum Rob Riksen Guido Meys Ralf Janssen Eric Notermans Tim Roks Paul Jacobs

00:38:17 00:44:32 01:42:00 00:25.20 01:09:03 01:11:40 01:12:24 01:17:46 01:23:55 01:24:31 01:25:10

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Guus Stauverman Guus woont in Landgraaf aan de rand van de Brunssummerheide en is 60 jaar

Rob Koopmans Rob is 27 jaar en is thuis in de Wiel Ringenslaan in Landgraaf.

Chaymaa El Orche Chaymaa woont in de dr. Poelsstraat in Landgraaf en is 33 jaar

Dave Kil Dave komt uit Eygelshoven en woont op de Korversberg. Dave is 37 jaar.

Egon Verbraak Egon, 56 jaar, Harlingenstraat

Verder begroeten jeugdleden:

is thuis in Heerlen in de

Audrey de Wijs Audrey woont in Rimburg in de Wormdalweg en is 35 jaar. Yvette Schopen Woont in Nuth in de Platsmolenweg en is ook 35 jaar

44

we

onze

nieuwe

Caro Schouteten uit Landgraaf Laura van Laere uit Scherpenseel (D) Laura is het honderdste jeugdlid van S.T.B. Beeindiging Lidmaatschap: Jules Coerver


45


46


Even voorstellen Kristie Hanssen In de vorige uitgave van dit blad heeft Jos Janssen reeds aangekondigd dat de vereniging twee vertrouwenspersonen heeft benoemd. Peter Verberk heeft zich reeds voorgesteld als vertrouwenspersoon voor de volwassenen en nu is de beurt aan mij.

Mijn naam is Kristi Hanssen, ben geboren in 1970, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Reeds enkele jaren ben ik lid van onze gezellige vereniging.

Op de donderdagavonden ben ik meestal te vinden op de baantraining en klets dan graag nog een uurtje na in de kantine. Sinds mijn kinderjaren ben ik actief in de muziek. Ik ben jarenlang lid geweest van de plaatselijke fanfares en tegenwoordig speel ik actief mee met het LFO (Limburgs Fanfare Orkest). Ik ben werkzaam in het basisonderwijs, waar ik met name bezig ben met onderwijsontwikkeling. Vanuit deze achtergrond weet ik hoe belangrijk sporten is voor de jeugd. Sporten bevordert de ontwikkeling van het brein. Zo is bijvoorbeeld bekend dat na het sporten de aandacht verbetert. Het werkt positief op onze ruimtelijke ontwikkeling en het opnemen van nieuwe informatie. Uiteraard is sporten ook goed voor onze lichamelijke gesteldheid. Derhalve onderschrijf ik de stelling dat kinderen in een veilige omgeving moet kunnen sporten. En daar draag ik dan ook graag in de rol van vertrouwenspersoon voor de jeugd een steentje aan bij. Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 06-10578607

Baksteen door het venster Bekijk het eens positief De Nederlandse Olympische equipe is op tournee door het eigen land. Ze worden door iedereen op handen gedragen, burgers, politici, het koningshuis‌‌iedereen. Wat een reclame voor ons kleine landje op het wereldtoneel. Hoewel‌.. wat te denken van de toon van de analytici ? En van de kranten? Nederland is te dominant op het langebaanschaatsen is de veelgehoorde kritiek

We presteren ondermaats op het onderdeel shorttrack, en in de sneeuw zijn we waardeloos. De druk die op schouders van sporters wordt gelegd is ronduit belachelijk.

47


Vooraf staat vast wie wat dient te winnen. De verwachtingen zijn torenhoog. Lukt het, dan volgen de herhalingen van de beelden tot een anti-peristaltische beweging zich aandient. Lukt het niet dan volgen de analyses tot op het bot. Ik word er moedeloos van. De Olympische gedachte (meedoen is belangrijker dan winnen) lijkt ver weg. -Sven Kramer wint WEER geen goud op de 10 km. -De shorttrack relay finale loopt mis en de vooraf verdiende medaille komt er niet. -Jorrit Bergsma verslaat Sven Kramer -Jorien Ter Mors verslaat Ireen Wust -De snowboardmannen gaan in de voorrondes onderuit -Nicolien Sauerbreij mist de finale op een millimeter -Cheryl Maas ligt al bij de eerste hindernis in de sneeuw bij het spectaculaire slopestyle -Jan Smeekens waant zich 4 seconden Olympisch kampioen -Bell Berghuis gaat onderuit tijdens de snowboardcross Het zijn allemaal mooie sportmomenten maar om er nu avonden lang over door te bomen? Zou Sven Kramer echt met 4 jaar woede in zijn lijf die 10 kilometer schaatsen? Nee, natuurlijk niet! Die jongen traint keihard en is ambitieus, daar is niets mis mee. Toch is dat het commentaar dat te horen is. Ik krijg persoonlijk vreselijke jeuk van types als Erben Wennemars. Nota bene zelf oud Olympier. Avond aan avond trakteerde hij televisiekijkend Nederland op tenenkrommend (niets eens door het gestotter) commentaar. Naast Erben lijkt zowaar Mart Smeets sympathiek. Al die pseudo-empathische vragen, verschrikkelijk! Kunnen we niet genieten van die mooie sport en de eventuele winnaars bewonderen?

48

Waarom moet dat allemaal geanalyseerd? Laat Erica Terpstra alle sportcommentaren inspreken en nodig alleen haar uit in die bullshit naleuter-programma’s. Laat die Mulder-tweeling de boel presenteren! Ik wil positiviteit. Ons Koningspaar dat in oranje kleding de schaatsers vooruit staat te schreeuwen. ….geweldig! Beelden van de sporters in actie ZONDER onnozel commentaar……super. En natuurlijk zijn er mensen die zich storen aan de casual geklede royals. Maar denkt de pers nu werkelijk dat ze de opinie van de gehele bevolking verwoorden als ze fijntjes opmerken dat het geen staatshoofd waardig is? Waarom blaast de pers dit allemaal zo op? Verkoopt dat beter? Ik weet namelijk zeker dat vrijwel geheel sportminnend Nederland geniet van de beelden van de Koning op de tribune. Nederland beleeft de meest succesvolle Olympische winterspelen ooit. Ik ben benieuwd of ik nog ga meemaken dat we hier overheen gaan. En toch blijft er volop kritiek. Het is stilaan tijd dat we de pers eens gaan negeren en onszelf een mening vormen. Zet het geluid eens uit tijdens het volgende napraatprogramma en bedenk wat jijzelf zou willen vragen aan de atleten. Ik weet van nogal dichtbij dat sportcommentatoren 90% van de tijd geweldige onzin verkopen en dat de 10% die overblijft vaak nergens over gaat. Sport is emotie, maar de emotie die de pers bij mij oproept, is pure bloedrode ongeremde agressie. Het is nooit genoeg.

Winnen is belangrijker meedoen!……….blijkbaar. Pierre Baron de Coubertin

dan


Vooraf staat vast wie wat dient te winnen. De verwachtingen zijn torenhoog. Lukt het, dan volgen de herhalingen van de beelden tot een anti-peristaltische beweging zich aandient. Lukt het niet dan volgen de analyses tot op het bot. Ik word er moedeloos van. De Olympische gedachte (meedoen is belangrijker dan winnen) lijkt ver weg.         

Sven Kramer wint WEER geen goud op de 10 km. De shorttrack relay finale loopt mis en de vooraf verdiende medaille komt er niet. Jorrit Bergsma verslaat Sven Kramer Jorien Ter Mors verslaat Ireen Wust De snowboardmannen gaan in de voorrondes onderuit Nicolien Sauerbreij mist de finale op een millimeter Cheryl Maas ligt al bij de eerste hindernis in de sneeuw bij het spectaculaire slopestyle Jan Smeekens waant zich 4 seconden Olympisch kampioen Bell Berghuis gaat onderuit tijdens de snowboardcross

Het zijn allemaal mooie sportmomenten maar om er nu avonden lang over door te bomen? Zou Sven Kramer echt met 4 jaar woede in zijn lijf die 10 kilometer schaatsen? Nee, natuurlijk niet! Die jongen traint keihard en is ambitieus, daar is niets mis mee. Toch is dat het commentaar dat te horen is. Ik krijg persoonlijk vreselijke jeuk van types als Erben Wennemars. Nota bene zelf oud Olympier. Avond aan avond trakteerde hij televisiekijkend Nederland op tenenkrommend (niets eens door het gestotter) commentaar. Naast Erben lijkt zowaar Mart Smeets sympathiek. Al die pseudo-empathische vragen, verschrikkelijk!

Kunnen we niet genieten van die mooie sport en de eventuele winnaars bewonderen? Waarom moet dat allemaal geanalyseerd? Laat Erica Terpstra alle sportcommentaren inspreken en nodig alleen haar uit in die bullshit naleuter-programma’s. Laat die Mulder-tweeling de boel presenteren! Ik wil positiviteit. Ons Koningspaar dat in oranje kleding de schaatsers vooruit staat te schreeuwen. ….geweldig! Beelden van de sporters in actie ZONDER onnozel commentaar……super. En natuurlijk zijn er mensen die zich storen aan de casual geklede royals. Maar denkt de pers nu werkelijk dat ze de opinie van de gehele bevolking verwoorden als ze fijntjes opmerken dat het geen staatshoofd waardig is? Waarom blaast de pers dit allemaal zo op? Verkoopt dat beter? Ik weet namelijk zeker dat vrijwel geheel sportminnend Nederland geniet van de beelden van de Koning op de tribune. Nederland beleeft de meest succesvolle Olympische winterspelen ooit. Ik ben benieuwd of ik nog ga meemaken dat we hier overheen gaan. En toch blijft er volop kritiek. Het is stilaan tijd dat we de pers eens gaan negeren en onszelf een mening vormen. Zet het geluid eens uit tijdens het volgende napraatprogramma en bedenk wat jijzelf zou willen vragen aan de atleten. Ik weet van nogal dichtbij dat sportcommentatoren 90% van de tijd geweldige onzin verkopen en dat de 10% die overblijft vaak nergens over gaat. Sport is emotie, maar de emotie die de pers bij mij oproept, is pure bloedrode ongeremde agressie. Het is nooit genoeg. Winnen is belangrijker meedoen!……….blijkbaar.

dan

Pierre Baron de Coubertin

49


Athletic Champ voor de Pupillen Op 22 februari vond in Roermond een mini Athletic Champ plaats. Een mooie gelegenheid om de kinderen voor te bereiden op de competitie die in mei van start gaat. Helaas deden er maar 6 kinderen mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Om half negen werd verzameld bij de baan van STB, waarna we met twee auto’s vertrokken richting Roermond. We waren ruim op tijd aanwezig en dat gaf ons de mogelijkheid om de zaal te verkennen en rustig nog een warming-up te doen. De kinderen hadden er zin in en dat hebben we ook gemerkt in de resultaten. Ieder heeft zijn persoonlijke prestatie verbeterd.

Bij de B/C pupillen deden namens STB , Lynn Kempers, Sterre Knoben en Maartje Vervuren mee. Tijdens de wedstrijd zaten ze gezellig bij elkaar in een groepje. Ze begonnen met medicinebal. Sterre wist maar liefst 4,20

50

meter ver te gooien. Vervolgens was 35 meter sprint aan de beurt. Daarbij moesten Lynn , Sterre en Maartje tegen elkaar sprinten. Ze wilden zo graag van elkaar winnen dat Maartje zelfs een valse start wist te veroorzaken. De snelste van de drie was echter Lynn met een tijd van 6,79 sec. Na even te hebben gepauzeerd was het laatste onderdeel hurk-hoog aan de beurt. De kinderen kregen 20 minuten de tijd om over verschillende hoogten te springen. Maartje sprong 75 cm en Lynn en Sterre beiden 80 cm. De A-pupillen werden vertegenwoordigd door Maud Missler, Imke Hoogeboom en Floor Vervuren. Ook zij zaten in hetzelfde groepje. Ze begonnen met sprinten tegen elkaar. Hier wist Floor een mooie tijd van 6,10 sec neer te zetten. Bij het kogelstoten (stoten met een kleine bal van 2 kg) hadden ze even moeite met de bal. Deze was iets groter dan de gebruikelijke kogel. Na een paar pogingen ging het steeds beter en stootte Maud maar liefst naar 4,70 meter. Het laatste onderdeel was hoogspringen. Omdat ze even moesten wachten tot de groep voor hun klaar was, konden ze op een andere mat inspringen. Na enkele sprongen en wat tips waren ze klaar voor het echte werk. Voor Imke was het de eerste keer hoogspringen tijdens een wedstrijd. Ze haalde een mooie hoogte van 90 cm.


Nadat alle onderdelen waren afgerond moest er nog een half uurtje gewacht worden tot de prijsuitreiking. De tijd werd gedood met het zingen van liedjes en elke vereniging mocht om de beurt op het podium komen. Toen was het tijd voor de uitslag:

ook voldaan naar huis. Het was een goed georganiseerde wedstrijd die zeker voor herhaling vatbaar is, en dan hopelijk met meer kinderen.

Categorie C-pupillen: Maartje Vervuren, 2de plaats Categorie B –pupillen: Lynn Kempers, 6de plaats Sterre Knoben, 7de plaats Categorie A-pupillen: Floor Vervuren, 3de plaats Maud Missler, 20ste plaats Imke Hoogeboom, 24ste plaats Iedereen was tevreden met zijn eigen mooie prestatie en ging dan

51


Hoi ik ben Eva Dassen. Ik ben 8 jaar en zit op basisschool An d’r Put in groep 5. Ik heb een broer die heet Rens. Ik zit sinds september vorig jaar op atletiek. De leukste onderdelen zijn horde, sprinten en hoogspringen.

We hebben nu ’s avonds nog training in de zaal dat vind ik lekker warm. Binnenkort gaan we weer buiten trainen, dat vind ik soms wel heel koud. Ik heb ook al aan een paar wedstrijden mee gedaan, eentje daarvan was de Kapellerbosloop. Ik vind STB een gezellige club, want er zijn hele leuke trainers en mijn vriendinnen sporten er ook. Ik geef mijn Estafette stokje door aan Anne Paulssen.

52


STB Clubblad 2014 nr 1  
Advertisement