Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 28 december 2013 nummer 5 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 maart 2014 Het volgende clubblad verschijnt in maart 2014

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2014........................................................... 3 Weekschema STB trainingen 2014 .......................................................... 5 Van de bestuurstafel (door Annick Ploumen) .......................................... 6 30 jaar Kapellerbosloop (door Herman Gerards)..................................... 7 Persoonlijk doel van Michel Hodenius ..................................................... 8 Mijn date met de Marathon (door Erik Haakma) .................................... 9 Vrouwen bij STB (door Evelyn Rauwerda) .............................................12 Baksteen door het venster… Zachte Gee Pride .....................................15 Anne’s 1e halve (door Anne Cobben) .....................................................17 Opleiding Basis Looptrainer van start ....................................................18 Verjaardagskalender ..............................................................................19 MarcEll in Ell (door Marcel Klein)...........................................................21 Nathalie in Amsterdam (door Nathalie Nijsters) ...................................24 Les 4 Cimes du payes de Herve (door Ilya Nijsters) ...............................28 30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) ..................31 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ......................................................32 Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga).................................................35 Seksuele intimidatie in de sport (door Jos Janssen) ..............................39 Even voorstellen Peter Verberk .............................................................40 Terug in de tijd… STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) ................40 Warming-Up en Cooling-Down (bron : Atletiekunie) ............................43 Goed hardlopen is meer dan alleen lopen (door Peter Hendrix) ..........45 ENCI bergloop, een bijdrage van Jasper Nijsters ...................................47 De Kapellerbosloop (door Ingrid Ploumen) ...........................................50

Bestuur, trainers en redactie wensen jullie fijne feestdagen en een sportief en gezond 2014!


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.stblandgraaf.nl e-mail : webmaster@stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 IBAN:

NL47RABO0172433975

BIC:

RABONL2U

t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Vertrouwenspersonen

Volwassenen : Peter Verberk, tel. 045-5752133 Jeugd : Kristie Hanssen, tel. 045-5322992

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2014 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,95 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 69,95

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,65 € 9,80

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2014 5 januari 23 februari 27 april 18 mei 22 juni 29 juni 29 augustus 31 augustus 21 september september 26 oktober 7 december 31 december

Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Woensdag

Nieuwjaarsreceptie (aanvang 14:00 u. Bei d’r Joep) Locatietraining Locatietraining 35e Mayk van Beek Oog & Oor Heideloop Locatietraining 30e Vaals-Venlo estafette 5e Meander Mondo Verde loop Locatietraining 5e Biesloop STB Clubdag (datum volgt) Locatietraining 31e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenoop (Park ter Waerden 15:00 u.)

3


4


Weekschema STB trainingen 2014 Dag

Tijdstip

Locatie Kwartaal 1

18:30

Ma 19:00

18:30

2

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) Sportzaal Hoefveld die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm TW CP CP TW willen aanscherpen. ter Waerden

Di 18:30

ter Waerden

19:00

ter Waerden

18:30

Wo

18:30 18:00

Do Vr

Za

Zo

Training

Tempo

Duur Begeleiders

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

1:00

Marjo Moonen

4

Intervaltraining op aangepast niveau voor lopers (m/v) die normaal ook op een rustiger niveau lopen. Looptraining voor beginners

Junioren (sprint, horden, springen) Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer TW CP CP TW een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Rustige duurloop voor beginnende lopers TW CP CP TW (m/v). ter Waerden Pupillen B,C

Jos Bex, Ger Bodelier, Marcel Coerver, Wiel Frins, Richard Thomas.

1:15 Gerte Offeringa, Theo Schmeits

9 kmh

1:00

Cor van Haaren, Sibille Waszkiewicz

1:30

Jeugdtrainers

10 kmh

1:00

Herman Gerards, Frank Eisenga, Leo Quaedflieg, René Homminga

9 kmh

1:00

Saskia Rademakers, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

18:15

ter Waerden

Pupillen A

1:00

Jeugdtrainers

19:00

ter Waerden

1:30

Jeugdtrainers

18:30

ter Waerden

1:30

Wim van der Linden

19:00

ter Waerden

Junioren (werpen en springen) Baantraining. Deze training is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Junioren (sprint en horden) Optionele / vrije training. Geen begeleider aanwezig. Beginnersgroep Neem de benen 2014 (vanaf 22 februari) Pupillen A,B,C

1:30

Jeugdtrainers

Junioren / senioren Rustige duurloop. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

18:30 9:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

10:00

ter Waerden

16:00 winter 17:00 zomer

Exdel

8:30

Cooperbaan

Vrije training 1:00

Sibille Waszkiewicz, Cor van Haaren

1:00

Jeugdtrainers

1:00

Jeugdtrainers

9 kmh

1:00

Harry Lejeune, Hub Collaris

11 kmh

1:15

Theo Schmeits

Kwartaal 1 : 1 januari – 30 maart / Kwartaal 2 : 31 maart – 29 juni / Kwartaal 3 : 30 juni – 28 september / Kwartaal 4 : 29 september – 31 december Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Dick van Pelt, tel. 045-5325803, email : dick.vanpelt@tele2.nl Legenda Adres Telefoon TW : park ter Waerden Sportlaan 5, 6374CM, Landgraaf CP : Cooperbaan Schachtstraat, 6373 CH, Landgraaf EX : Exdel/Vlekkenkamp Hoek Exdel / Vlekkenkamp, Landgraaf HV : Sportzaal Hoefveld Belvauer 58, 6373TT, Landgraaf 045-5318159

5


Van de bestuurstafel (door Annick Ploumen) Net terug van de kapellerbosloop, weer een mooie editie met veel jeugd, mooie winnaars en genoeg publiciteit (mooie foto RenĂŠ en Rik!). Ook nog een jubileum editie, de 30e keer. Sommige dingen blijven hetzelfde en veranderen niet, gelukkig maar!

pupillen van verschillende verenigingen deden gedurende drie uur mee aan 6 verschillende onderdelen. Door de hulp van vele vrijwilligers, de jeugdcommissie en de enthousiaste leiding van Dick werd dit een groot succes.

Er zijn het afgelopen jaar namelijk ook veel dingen veranderd en vernieuwd bij STB.

Nog meer? Ja hoor, ik noem maar even wat; Samenloop voor Hoop, het nieuwe home "Bei der Joep", bijna 100 jeugdleden, 2 jeugdtrainers en 6 loopgroeptrainers die de trainerscursus volgen, introductie vertrouwenspersonen, etc, etc.

Zo startte in februari, op een gure zaterdagochtend, "neem de benen" met meer dan 40 deelnemers. Om 8 uur nog gebeld of het niet afgelast moest worden gezien het flinke pak sneeuw. Maar nee hoor. Alle deelnemers waren aanwezig en deze spirit heeft de groep vastgehouden. De doelen zijn bereikt, het is een hechte groep die een positieve impuls aan de vereniging heeft gegeven en zich gelukkig thuisvoelt bij STB. Op 22 februari start "neem de benen " 2.0. Onder de bezielende leiding van de (bijna gediplomeerde) trainers Sibille en Cor, wordt dit weer top. Nieuw is ook de website van STB. Deze ziet er niet alleen mooi uit, het is een belangrijke informatiebron voor en bindmiddel tussen leden, leden en bestuur en commissies. Via de site kunnen we jullie snel informeren, kun je je inschrijven voor wedstrijden en activiteiten van STB en kun je een stuk historie terugvinden in het fotoarchief en het archief van het clubblad. Herman en Ilya zijn de drijvende krachten achter deze nieuwe site en hebben nog zoveel ideeĂŤn, daar gaan we nog meer van horen en zien! 21 september had STB de primeur in Zuid Limburg voor de nieuwe competitievorm voor jeugdatletiek; Athletic Champs. Meer dan 100

6

Zijn er dan ook zaken die wat moeilijker waren of beter kunnen? Die zijn er natuurlijk ook. De besluitvorming over de startlocaties van de trainingen was niet eenvoudig en is niet door iedereen met gejuich ontvangen, de afwerking van de baan verliep niet soepel en heeft met name Jos de nodige hoofdbrekens bezorgd, het onderhoud van de baan en gebouwen vraagt nog wat meer aandacht en we zitten nog steeds zonder voorzitter. Dus uitdagingen zijn er zeker nog. Overall gezien overheerst echter trots, trots op de mooie accommodatie, trots op de sfeer van de club, trots op de inzet van alle vrijwilligers die dit mogelijk maken en waarmee we al zoveel hebben bereikt! Bedankt allemaal, en we nodigen jullie graag uit om op 5 januari te toasten op een mooi 2013 en een nog mooier 2014. Namens het bestuur "inne gouwe Roetsj" en op naar 30 jaar STB! Annick Ploumen.


30 jaar Kapellerbosloop (door Herman Gerards) Wat dertig jaar geleden, om precies te zijn op 30 december 1984, begon als een trimloop met wedstrijdelement, is door de jaren heen inmiddels uitgegroeid tot een klassieker van het crossseizoen in onze regio. Het begon allemaal met een initiatief van enkele leden en begunstigers die de, toen nog bijna lege, clubkas van het prille STB wat inhoud wilden geven. Immers, de verenigingsbijdrage ging toen bijna helemaal naar de KNAU (tegenwoordig Atletiekunie). Het was in de maand november van hetzelfde jaar dat STB statutair geregistreerd werd als vereniging en dat bracht natuurlijk een hele verandering met zich mee. Het groepje trimmers van de Brunssummerheide, dat in 1967 was opgericht, was opeens een vereniging geworden.

Met bijna 300 voorinschrijvingen bij deze 6e lustrumeditie, beloofde het weer een gezellige drukke boel te worden. De dames bij het wedstrijdsecretariaat hadden dan ook de handen vol, maar de geoliede Schmeitsmachine zorgde er voor dat iedereen zijn startnummer netjes op tijd kreeg. Zoals gebruikelijk startten de allerkleinste atleetjes bij de pupillenwedstrijd over 1 km. om kwart voor elf. Onder de aanmoediging van ouders en publiek werd het een spannende en leuke opening van deze 30e editie. Met een geweldige opkomst op de overige jeugdonderdelen, met name ook van onze zusterverenigingen, werden er prima prestaties geleverd bij de junioren. Voorafgaand aan de hoofdact stond om twaalf uur eerst de korte cross over 5400m op het programma. Bij de mannen helaas geen podiumplaatsen voor STB deze keer, maar onze dames Anke en Alicia deden het uitstekend met resp. de 1e en 2e plaats. Anke’s comeback is een feit. Mooie prestaties werden ook geleverd door onze beginners van de eerste Neem de benen lichting. Ze doen het toch maar. Petje af!

Vanaf de wieg van de 1e Kapellerbosloop tot op heden is het ook Sjef van Ooyen die deze ontwikkeling heeft meegemaakt. Zijn bedrijfshal, ieder jaar belangeloos ter beschikking gesteld, fungeert heden ten dage nog altijd als wedstrijdsecretariaat, plaats van samenkomst en afterparty.

Om 13:00 u. is het tijd voor het spektakel bij de hoofdloop. Ook deze keer weer een sterk deelnemersveld met Ricardo Floris en Silke Optekamp als gedoodverfde winnaars. Het parcoursrecord van Roger Smeets kwam met 33 sec. niet in gevaar en is er dus nog werk aan de winkel voor Ricardo. Anders was het bij de dames en Silke Optekamp die met haar hattrick amper 5 sec. tekort schoot om het parcoursrecord bij de dames te verbeteren. De 30e Kapellerbosloop is weer geschiedenis.

7


Persoonlijk doel van Michel Hodenius Hallo STB-ers, Mijn naam is Michel Hodenius. Een aantal van jullie kennen mij al vanaf de tijd dat ik, einde tachtiger jaren, bij STB met hardlopen begon. Met o.a. John Borjans, Paul van Hameren, en later ook Ger Bodelier waren we redelijk fanatiek. In wedstrijden lag mijn voorkeur en geloof ook mijn kracht iets meer op afstanden tussen 1500-5000m op de baan, terwijl eerder genoemde lopers iets beter op langere wegwedstrijden waren. Heb ook wel eens een halve marathon gelopen, maar je kunt ze op een hand tellen. Door mijn drive heb ik soms te lang gewacht met de training aan te passen bij lichamelijke ongemakken en mede daardoor ging het de laatste jaren niet optimaal. Maar ik loop nog steeds graag en veel wat toch de basis is en als je het niet blijft proberen weet je zeker dat het ook echt niet meer gaat lukken. De komende tijd wil ik nog een stuk fitter worden en kijken of en hoe ik die rondetijden langzaam maar zeker weer naar beneden krijg. Daarom wil ik op termijn graag nog eens voor een snelle 5000 of 10000m op de baan gaan. Op mijn leeftijd onmogelijk? Misschien wel, maar zeg nou zelf, wie had er ooit gedacht dat er in Waubach zo’n mooie en kleurrijke baan zou komen te liggen ? Er zijn tijden geweest geleden dat je daar toch nauwelijks over durfde te denken of zelfs maar van te dromen ? See you on the track ! Groeten, Michel.

8


Mijn date met de Marathon (door Erik Haakma) Mijn date met de Marathon (en mijn vrouw vond het goed) Het is zondagavond 13 oktober 20.05, links van me een aangebroken fles wijn met glas, rechts van me de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering. Daarnaast het bord waarachter ik zoeven een overigens een heerlijke loempia van de afhaalchinees (hoe treurig kun je het hebben) lag en die ik nu samen met een flesje alcoholvrij heb opgegeten (het flesje natuurlijk opgedronken). Voor mij staar ik naar de “Mek” met daarop Facebook waar mijn (FB) vrienden hetzij mij complementeren met mijn goede tijd of mij betreuren vanwege de net-niettijd. Mijn dierbare vrouw en trouwe supporter tijdens twee gelopen marathons (vandaag ijskoud gekregen langs de route) beet de spits af door mij na de finish uitbundig te feliciteren met het feit dat ik ruim 10 minuten van mijn PR heb ‘ afgelopen’ . Een echte positivo. Daarna kwamen de andere berichten. Ja, ik geef het toe. Ik heb een relatie met de Marathon (volgens mij is het een vrouw) gekregen met dank aan koppelaar Marcel Coerver en de verwekker van de hernieuwde toenaderingspoging, Rob Riksen. De eerste die me prikkelde om een date met haar aan te gaan was overigens Roger Gillissen. Ik herinner me nog precies wanneer en hoe het aan de orde kwam: tijdens een van de vele zondagochtendloopjes van de, voornamelijk, 50 plussers. Bij de date in Rotterdam wilde ik zo’n goede indruk op haar maken dat ik, achteraf gezien, te gestressed haar ontmoette. Ons samenzijn van 3 uur en 10

minuten was bij de Kralingse Plassen een beetje onder spannen. We namen afscheid zonder een nieuwe date af te spreken. Onder het motto, twee keer is scheepsrecht, lijkt deze keer de relatie wat serieuzer. De ‘Maxima’ van de atletiek, de Hare Koninklijke Hoogheid van de atletiek, de …, zij was neergestreken in Eindhoven en ik mocht met haar afspreken. Ik weet ook nog precies wanneer ik het mijn vrouw vertelde. Het was een zonnige vrijdagmiddag in augustus. Zo’n wat zwoele vroege avond waarbij we na het werk en voor het eten, aan de ‘wijn gingen’ . Op een nuchtere maag ben ik na twee slokken wat meerin-de-stemming voor de lastige vraagstukken van deze wereld (nou ja, een beetje overdreven). We zaten samen in de tuin, ondergaande zon en na een wijntje of wat durfde ik het aan de orde te stellen. Ik heb lang gedubd en getwijfeld of ik het zou zeggen of dat ik het zou vragen. Een variant was dat ik zou zeggen dat Marcel mij gevraagd had en ik eigenlijk geen nee kon zeggen. Andere optie was om te zeggen dat ik erover aan het nadenken was en dat ik wilde weten wat zij ervan vond. Uiteindelijk heb ik het op de man af gevraagd. En… ze vond het goed maar bracht wel een onderhandelingspakket in. Gezien de wijninname op dat moment vond ik dat geen enkel probleem. Ten aanzien van de afwezigheid thuis waren er wat strikte voorwaarden. Geen schema waar ik nog eens 10% bovenop deed. Maximaal 4 tot 5 keer per week trainen. Geen gezanik

9


over blessures die ik binnen een periode van 2 weken voelde aankomen, geen strikt dieet en vooral ook nog leuke dingen samen doen. Dat laatste zou nader uitgewerkt worden. Ik moet bekennen dat ik in de zomervakantie (voor het ‘ja’) al stiekem enige voorbereidende werkzaamheden verrichtte voor de ontmoeting. In juli heb ik tijdens de vakantie waarbij we de roman(t)ische strasse aandeden, om-de-dag heerlijk lange duurloopjes gelopen. Tijdens die loopjes van ca 1,5 uur droomde ik heerlijk weg en visualiseerde ik onder meer de mooie 42 kilometertjes. Na afloop van die inspanning deed ik mijn echtelijke plicht en gingen we samen op stap met de altijd volgzame hond. Schnitzels, vriendelijke duitsers, mooie stadjes en goed asfalt zonder Tol. Achteraf gezien bleek dat een mooie basis. Vanzelfsprekend wilde ik voor mijn ontmoeting in goede shape zijn en bedachten Marcel en ik dat een week of 8 voorbereiding voldoende moest zijn. Veel langer kon overigens ook niet want dan zouden we de date missen. Samen met Marcel (ook hij wilde wel weer eens een date) werkten we gedisciplineerd naar M toe. Ontzettend vervelend voor Marcel maar hij raakte onderweg naar de Ontmoeting geblesseerd. Gestaag werkte ik dan maar alleen richting ‘Eindhoven’ toe. Vier keer trainen, eerst lange duurloopjes, toen kwamen de blokken erbij, nog langere duurloopjes door Parkstad of van Maastricht naar Heerlen, nog langere blokken in marathontempo. Per ongeluk een keer 39 km gelopen. Nu en dan een wedstrijd bij de oosterburen. Het ging lekker alhoewel mijn 53 jarige trouwe rechter hamstring wat protesteerde en me daardoor dwong met verstand te trainen. De voorbereiding verliep ontspannen. Ik voelde me goed. Lekkere temperatuur in de nazomer. Ik deed nu en dan leuke dingen met vrouwlief, dronk nu en dan een wijntje, at heerlijke ‘ japanse mix’ en ook schoonmoeder kon ook op me rekenen. In deze crisistrijd luisterde ik naar onze premier en investeerde gericht in de schoenendetailhandel.

10

En toen. De grote feestelijke dag was daar maar…… Zondag 13 oktober circa 8.30 uur. De A2: de ruitewissers gingen snel op en neer, het water sloeg regelmatig in de wielkasten, Eindhoven zag er nat en treurig uit (beetje PSV-achtig zou ik nu zeggen). Het regende, het waaide, de temperatuur was een graad of 8 en de weersvoorspellingen stabiel en slecht. Volgestopt met positieve gedachten, bietensap, adrenaline, spaghetti met beetje kaas, McDonaldhamburgers stonden we met z’n vieren (Marcel, Jos, Iwan en Erik) in Eindhoven. We keken naar de regen, we voelden de wind en we liepen richting M. Op naar de startvakken. De Highlights voor mij:  Al voor het startschot was ik in het startvak drijfnat;  Een benaderbare WC zonder lange wachtrij;  Trouwe supporters langs de route: vrouwlief, dochterlief, schoonzoonlief en John Haan (die zo graag zelf had gelopen);  Mijn Garmin presteerde het om geen contact te maken en toen de starttijd naderde en de nerveuziteit toesloeg ging ik het gesprek aan met Garmin. Het brave ding staarde me wezenloos aan en het verticale streepje van de satellieten was strak maar bleef net voor het eind steeds steken. Ze keek alsof ze het ook niet kon helpen;  In mijn startvak liep een ervaren brabantse dater die me vanaf het begin maande om rustig te lopen. Ik luisterde;  Het regende en regende en regende;  Potverdorie dacht ik nog, het rustig lopen liep zo lekker dat ik na een km of 20 nauwelijks verval had. 4.11 per km voor de fijnproevers. M benaderde ik deze keer wat rustiger;  Brabantse collega had inmiddels last van zijn maag en haakte wat af. Rene Broens had het ook wel een beetje gehad en verlangzaamde;  Gespannen wachtte ik op km 28. Daar strandde In Rotterdam mijn voornemen om M te imponeren met een tijd onder


  

de 3 uur,. En nu… ik liep nu een gemiddeld 4.12 en het regende en regende. Langzamerhand ontstond er een zekere mate van opwinding. Een tijd onder de 3 uur leek met dit weer niet mogelijk maar ja het ging nog steeds goed waarbij de eerder genoemde hamstring wel besloten had om gevoelloos te worden; Garmin functioneerde inmiddels maar was niet helemaal betrouwbaar. De gemiddelde tijd is ze pas gaan meten na een km of 3; Bij km 39 liep ik lekker maar vriend Garmion stond inmiddels op 4.14; De supporters riepen me toe dat het niet meer mis kon gaan. Een PR was in the pocket en de min 3 uur was nabij; Met de finish in zicht zag ik de klok richting 3.00 uur gaan en erover. De bruto tijd was 3 uur 14 seconden maar wat was de netto tijd? Uitslagen.nl bood uitsluitsel. 4 seconden zijn voor de astronaut in de ruimte ca. 32 km. Voor mij was het ca 12 meter en het regende en het regende. 2 uur 60 minuten en 3 seconden zoals Herman Gerards het zo mooi zei.

Nee, ik heb mijn ziektekostenverzekering niet hoeven aan te spreken voor psychische hulpverlening. Ik ben niet structureel aan het alcoholvrij bier gegaan. Ik voel me geen loser.

Ik ben wel nog meer gefascineerd geraakt voor de onberekenbare M. Ik heb die dag respect gehad voor mijn supporters in kou en regen, voor Iwan Theunissen die onderweg een beetje dood leek te gaan maar onder de 3 uur bleef, Marcel Klein die een mooi PR liep, Jos Lempers die zoals altijd op McDonaldsfood fris en fruitig zijn god-weet-hoeveelste-marathon liep en voor al die andere (STB) lopers. En natuurlijk Huub Wijnands, die toonde pas lef door een paar honderd meter voor de start te besluiten niet te starten. Ik heb nu al zin in de volgende ontmoeting en die gaat in Bonn plaatsvinden. Doelstelling: een heerlijke voorbereiding liefst met een aantal maatjes of matinnen. En ja hoor vrouwlief staat me nog een keer af voor date drie. Vooruit nog een keer omdat het zo’n mooie zin is! Uit een internet-artikel van de Volkskrant van 14 april. "Marathonlopers zoeken naar de randen van de fysieke vermogens. Ze zetten hun eigen lijf in als ruilmiddel voor een zo goed mogelijke prestatie, op een manier die bij alle andere sporten zelden of niet voorkomt" Erik Haakma November 2013

11


Vrouwen bij STB (door Evelyn Rauwerda) een beetje gelopen onder het wandelen door?! Mijn aankomsttijd heb ik nooit meer onthouden, want ik was allang blij dat het weer voorbij was. Na heel veel discotheken en houseparty's (daar kon ik weer gewoon uren dansen), ontmoette ik mijn huidige vriend die van huis uit heel sportief was opgevoed met handbal, voetbal, tennis, fietsen en fitness en lange tijd vond ik al dat sportgedoe wel een beetje veel van het goede.

Eigenlijk heb ik mezelf altijd beschouwd als een 'danstypje'. Dat begon al in Den Haag, waar ik geboren ben en als vierjarige begon aan klassiek ballet. Ik vond dat prachtig! In een rose balletpakje een beetje zweven op muziek. Tot m'n twaalfde heb ik dit gedaan en inmiddels woonde ik toen alweer vijf jaar in Heerlen. Hierna verschoof mijn 'danscarriere' naar Jazzballet en Aerobic. Daarintegen moest ik niets hebben van de gymlessen op school! Aan de ringen kon ik niets, laat staan over bokken en paarden springen....ik durfde het gewoon niet. Het ergste was nog wel de stuwmeerloop die trouw ieder jaar georganiseerd werd door mijn middelbare school: ongeveer twee kilometer rennen rond het stuwmeer bij Erenstein. Bij de brug was het eindpunt en ik weet nog dat de gymleraar tegen mij en nog twee andere leerlingen zei bij aankomst: Zo dames....nog

12

Ik probeerde wel verschillende dingen uit, zoals tennis, fitness en ook paardrijden. Altijd begon ik vol goede moed, maar na een tijdje zaten aan al die sporten ook wel weer nadelen: geen tennistalent; teveel stoere en vooral zwetende mannen bij fitness; en de onbetrouwbaarheid van een paard... Bovendien was ik in die tussentijd alweer gezegend met twee mooie zonen en dan kom je naast je onregelmatige werktijden op de couveuseafdeling in Heerlen wel eens tijd te kort. Mijn vriend had zich in al die tijd al zelfstandig toegelegd op het rennen en kwam met steeds meer kilometers naar huis. Ik vond dat wel heel knap van hem, maar kon me daar van de andere kant niet veel plezierigs bij voorstellen. Het enige dat ik me van rensport kon herinneren was het bijna ongetraind rennen van twee kilometers rond het stuwmeer en het hopeloze gevoel dat ik daarbij had. Vooral toen hij richting 20 kilometer aan ĂŠĂŠn stuk kon rennen vond ik dat "gekkenwerk". Ook was ik er van overtuigd dat rennen niet bedoeld was voor de mens en dat een halve of hele


marathon rennen een regelrechte sollicitatie naar blessures was... Toch werkten er bij mij op de afdeling twee collega's ( Jos Lempers en Peggy de Bas) die ook al jaren niet uitgepraat raakten over rennen en schema's en dat allemaal bij STB! Stiekem leek het me toch wel stoer als je aangesloten was bij een atletiekvereniging als STB, maar omdat ik mezelf inmiddels asportief vond, heb ik die verhalen alleen maar aangehoord en nooit gedacht dat dit wat voor mij zou zijn. Het keerpunt kwam echter door Peggy. Via Facebook had ze me begin december 2012 het linkje doorgestuurd van een groep die zou gaan starten in februari. Vooral bedoeld voor mensen zoals ik. Nooit of nauwelijks gerend maakte niet uit voor deze groep en de bedoeling was om in een paar maanden tijd tot ongeveer drie kilometer te kunnen rennen. Tijdens een afdelingsfeest beloofde Peggy dat ik 'alles' van haar kon lenen en dat het echt de moeite waard was. Toen beloofde ik me op te geven...( en nee, dat had niets met de wijn te maken). Vijf dagen later heb ik dat dus ook echt gedaan. Ik moest er zelf eigenlijk heel hard om lachen en hield het thuis nog even geheim, tot aan Oud en Nieuw: nadat de klokken twaalf uur hadden geslagen vroeg ik aan mijn vriend en kinderen of er iemand nog goede voornemens had. Niemand had zich iets voorgenomen, waarop ik zei: "Ik wel! Ik ga in februari starten bij STB met een Start to Run programma!" De champagne viel nog net niet uit hun handen van verbazing, maar twee dagen later werd ik al op sleeptouw genomen naar Makro en Decathlon voor mijn eerste outfit en schoenen.

Daarna volgden al snel twee info-avonden over de groep "Neem de Benen". Naast alle info vooral leuk om kennis te maken met trainers en medelopers! Het duurde daarna voor mijn gevoel nog vrij lang voordat we echt startten met de eerste training, maar ik kreeg er wel steeds meer zin in! De eerste keer op de baan was bitterkoud en op weg naar Ter Waerden toe had ik alleen maar sneeuw gezien en was ik al geslipt op twee rotondes! Ondanks dat had ik me voorgenomen om gewoon door te zetten en dat lukte!!! Inmiddels is de groep "Neem de Benen" officieel alweer ontbonden en heb ik een aantal trainingen meegedaan met de intervalgroep op dinsdagavond. Nog veilig achterin, maar het voelt nog steeds goed! Ook train ik geregeld met m'n vriend samen en kan ik rond de twaalf kilometer achter elkaar rennen... "Wie had dat nou ooit gedacht!", zeggen mij heel veel mensen en dat denk ik zelf ook nog iedere keer als ik mijn renschoenen weer aantrek! Na de Heideloop, de Mondo Verdeloop en de stadsloop van Kerkrade is de contributie alweer voor een jaar betaald en ik kan nu gewoon zeggen: Ik ren bij STB!!

13


0

14


Baksteen door het venster… Zachte Gee Pride De schrijver dezes deed inkopen. De wintercollectie diende te worden aangevuld. Met succes! Ik scoorde: Eén trui met modieuze rolkraag, een soort kruising tussen een kraag en een sjaal (Diesel € 135,00). Eén overhemd met trendy ruiten en eveneens een hippe rolkraag, zeg maar een foemeltje (Armani €154,50). Twee pantalons (Mexx € 109,40 per stuk). Vol trots bezocht ik, gekleed in Armani en Mexx, een feestje. “Hé, draag jij tegenwoordig flikkerkleding?” werd mij bij binnenkomst toegeroepen. Er werd naar mijn foemeltje gewezen. Hoewel ik mij niet bewust was van het hoge homofiele gehalte, besloot ik meteen stelling te nemen: “Ik draag dit hemd als persoonlijke statement voor de rechten van onze homofiele medemens. Gelijke rechten en vrijheid voor iedereen: hetero’s, homo’s, potten, vegetariërs en Gereformeerden. Ik was trots op mijzelf en mijn signaal naar de buitenwereld. Genietend van dit liberale statement kreeg ik een wonderschone gedachte. Een ècht statement moet groter en mooier en daadkrachtiger neergezet worden. Het moet gedragen worden door een hele groep, bijvoorbeeld AV STB Landgraaf. In mijn enthousiasme riep ik dan ook: “I have a dream!” “Ik zie dat onze atletiekvereniging STB Landgraaf een statement, een duidelijk gebaar naar de samenleving maakt. Ik zie een STB-boot die meevaart met de Gay Pride 2014. Wat bondscoach Louis van Gaal en profvoetballer Mark-Jan Fledderus kunnen, kan STB beter, krachtiger en grootser!” “I have a dream!” “Onze geliefde club neemt deel als de Zachte Gee Pride. Laat zich zien als een eigenzinnige vereniging die de hand uitsteekt naar hen, die een ellendig bestaan in

één of andere kast ondergaan. Een baanbrekende atletiekvereniging, waarmee in dit geval niet het breekwerk aan onze baan bedoeld wordt.” “I have a dream!” “Ik zie de Zachte Gee Prideboot helder en duidelijk voor me: De plecht en boorden zijn bedekt met de verwijderde bovenlaag van onze atletiekbaan: blauw met zeegroen. De zijkanten vermelden de namen van onze sponsors. Aan stuurboord de tekst: 50 tinten roze verf bij Sjef van Ooyen. Aan bakboord leest men: 50 tinten roze monturen bij Mayk van Beek. En dan de zorgvuldig geselecteerde bemanning: Roerganger Annick, gekleed in een strak zwart lederen pak en dito kapiteinspet. Het roer in haar rechterhand en een streng zweepje in haar linkerhand. Af en toe heft zij een glas Apérol Spritzz naar het publiek. Naast haar op de brug staat Jos J., gekleed in een pikant strak en kort doktersjasje. In zijn hand heeft hij een valies met de veelzeggende tekst: Spuiten en Slikken. Eveneens op de brug staat spuitgast Ger in een ondeugend brandweeruniform met korte wijde pijpen. Hij zwaait behendig met zijn grote slang, waarmee hij af en toe een golf confetti over het publiek uitstrooit. Tenslotte is ook Wim op de brug te zien. Of liever te horen. In een modern hemd met roze foemeltje schreeuwt hij, zoals altijd, onzin door een toeter: “Olé, olé, STGEE olé!!” en “Zachte Geeee is okeee!!” Op de plecht staat boegbeeld Theo. Zijn geoliede lichaam is gehuld in een miniscuul roze zwembroekje met string. Hij zwaait driftig met een blauwe STGEE-vlag. Op het voordek rent Dick heen en weer tussen stuurboord en bakboord. Verkleed als erotische dwerg (ja, die bestaan in Amsterdam) probeert hij zoveel mogelijk grote clubloten aan de dronken Amsterdammers op de kade te slijten. Achter hem staan de drie roze Wijzen uit het Zuiden: Herman, Frank en Jos v S. In blauwe iets te krappe hansopjes zwaaien zij

15


verlekkerd naar de jonge mannen in het publiek. Wie weet, een nieuw jong lid is nooit verkeerd! Op het achterdek staat reus Sjack. Een kek groen latex pakje ( nou ja..pak) en dito zevenmijlslaarzen sieren zijn reusachtige body, terwijl hij gul roze condooms naar het publiek strooit. In zijn gezelschap de breekbare, maar o zo lichtvoetig dansende en swingende elfjes Loraine, Anke, Janou en Alicia. Zij zijn alle vier gekleed in nagenoeg doorzichtige elfengewaadjes (met de klemtoon op –jes). Zij stelen vanzelfsprekend de harten van menige Amsterdamse pot. Achter de STB Gee Pride-boot dobbert nog een kleine sloep. Daarin zitten Huub en Fred met een krat Erdinger tussen zich in. Zij zijn verkleed als Knabbel en Babbel en vermaken zich kostelijk in hun roze pluchen eekhoornpakjes. Uiteraard lurken zij regelmatig een fles leeg. Niet zichtbaar in het heldere droombeeld (of is het een visioen?) is Roger. Hij is onzichtbaar omdat hij in het geniep filmopnames maakt van deze strakke actie. Deze zullen tot in lengte van jaren getoond worden op elk STBfeest. ”I have a dream!” Ik hoor dat spuitgast Ger zich afmeldt ivm zeeziekte. Hij gaat als alternatief met zijn motor een persoonlijk statement maken als deelnemer aan de Roze Cross te Nichtenvoorde!

16

”I have a dream!” Ik zie de STB Gee Pride-boot verder varen. Naar Rusland!! Op volle kracht vooruit over de Wolga naar Sotsji. Als er één plek op onze aardkloot is waar je een statement over homorechten moet maken is het daar wel! En atletiekvereniging STB Landgraaf durft dat! Wij gaan de Russen genezen van hun homofobe aandoening! ”I have a dream!” Gelukkig komen niet alle dromen uit.


Anne’s 1e halve (door Anne Cobben) Met veel aanmoedigingen afgelopen maanden zijn Ruud en ik de uitdaging aangegaan om een halve marathon te rennen. Een stad die meteen aanspreekt is Eindhoven. Allebei hebben we er gestudeerd, in de kroeg gefeest en kennen we de beste plekjes in afgelegen straten. Een logisch keuze dus om de halve marathon in Eindhoven te rennen. Trainingsschema’s hebben we tot nu toe nog niet nodig gehad, dus we besluiten voornamelijk goed present te zijn bij huidige trainingen om deze verder uit te breiden. Wat zo leuk is, is zodra je vertelt dat je een doel voor ogen hebt, de trainingsgroep met je meeleeft. Ze geven je tips, vragen hoe het gaat en volgen je letterlijk op de voet. Ik merk dat sinds ik meer train, ik sneller vooruit ga. Ik kom uit de achterhoede bij de dinsdagtrainingen om de sterke dames van STB in ieder geval in zicht te hebben tijdens de training. Dat voelt goed. Maar dan komt het sociale leven om de hoek kijken. Ruud en ik zijn beide erg ondernemend waarbij vrije weekenden voorbij zijn voor we het doorhebben. Zo ook een aantal weken voor de marathon. We feesten in Berlijn in plaats van deel te nemen aan de marathon. Op zondag 13 oktober regent het in Eindhoven. In Limburg is het zonnetje doorgebroken, maar onderweg kijken steeds donker wordende wolken ons aan. Onze vrienden en familie vinden ook de weg naar Eindhoven om ons te supporten. Geweldig dat zij het voor ons over hebben om twee uur in de kou te staan. Naast een temperatuur van 9 graden waait het enorm en regent het af en toe. We starten beiden in een ander startvak, waarbij we allereerst over tientallen poncho’s moeten springen om de eerste meters af te leggen.

Ruud heeft de halve marathon van Eindhoven in zijn studententijd gerend en ziet daar al een mooie tijd staan. Hij wil zich niet laten kennen en hoopt opnieuw in de buurt te komen van deze tijd. Na 17 kilometer merkt hij dat z’n benen langzaam moe beginnen te worden en dat 21 kilometer toch wat zwaarder is dan gedacht. Hoewel zijn tong op z’n schoenen hangt oogt hij fris wanneer hij de finish overkomt met een super tijd van van 1.31,30. Zelf merk ik dat ik in het begin onder mijn tempo ren vanwege de mensen om mij heen. Ik besluit snel te versnellen en laat Piet, die ik ontmoette bij de start, achter me. Na 10 kilometer word ik aangesproken door Leon die mij complimenteert met mijn tempo. Samen rennen we 8 kilometer, waarna ik hem moet laten gaan. Langzaam merk ik dat ik het koud begin te krijgen en dat de windvlagen onder mijn shirt kruipen. Mijn altijd geliefde wijk Strijp S ziet er nu ineens boos uit. De wind lijkt mij tegen de hoge gebouwen te vegen, waardoor mijn pas steeds meer verslapt. Gelukkig krijg ik een duwtje en opbeurende woorden van een inhaler. Nieuwe energie brengt me op de hoek van de Vestdijk waar ik het mentaal niet meer heb. Ik vertoon een pijnlijke glimlach als ik langs familie Frins kom, die mij zo fijn aanmoedigen. De laatste meters zijn in zicht, waar mijn zus en vrienden mij staan aan te moedigen. Met een tijd van 1.58,32 heb ik mijn doel van 2 uur behaald. Urenlang verkondigen we dit niet snel meer te doen en er echt even klaar mee te zijn. Maar dat gevoel verandert al snel. Een nieuwe wedstrijd is gepland en we zijn na een rustig duurloopje weer fanatiek op de trainingen. Welke grote wedstrijd we volgend jaar rennen weten we nog niet, maar dat er een komt is zeker!

17


Opleiding Basis Looptrainer van start Zaterdag 7 december was het dan zover. De basisopleiding looptrainer niveau 3 is van start gegaan. In een zestal workshops zullen de deelnemers de komende maanden worden opgeleid. De workshops worden verzorgd door Stan Lommelen van de Atletiekunie. Het geheel wordt afgesloten met een praktijkexamen op 24 mei, waarbij ook onze zes STB-trainers hopelijk het certificaat van de Atletiekunie mogen ontvangen. De STB-ers die aan deze cursus deelnemen zijn : Ger Bodelier, Marcel Coerver, Cor van Haaren, Leo Quaedflieg, Richard Thomas en Sibille Waszkiewicz. Hun praktijkbegeleiders zijn Wim van der Linden en Dick van Pelt. Mensen, allemaal veel succes!

18


Verjaardagskalender 1 3 4 6 6 6 9 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 18 18 18 20 20 21 21 21 23 25 26 27 27 28 30 30 31

Januari Rob Janssen Tessa Meurs Nathalie Nijsters Maddy Dohmen Caroline Radstake-Brounen Yarne Speetgens Mayk van Beek Janne Smeets Henny Vijgen Guido Pelzer Herman Kremer John Haan Nora van der Knaap Crit van der Knaap Micheline Hosek Marcel van de Pol Imke Hoogeboom Theo Schmeits Albert Verbunt Youri Gidding Femke van Heugten Ronald Hoogeboom Sjo Kec Jan Schwanen Ron Fens Jos Krist Louis van der Wouw Rob Smulders Bianca Jongkind Francien van Haaren Huub Collaris AndrĂŠ Roumen Ger Schaffhausen Isabelle Bastiaens Annelies van Dijk Marij Jacobs-Wetzels

30 17 46 9 49 10 48 11 57 48 49 56 20 20 41 46 10 67 67 18 34 44 46 60 51 55 54 47 41 48 62 64 60 12 59 54

1 3

Februari Roger Gillissen Leny Ringens

53 56

4 4 7 9 9 12 12 13 14 17 17 18 18 18 21 23 25

Ronald Bouwers Marc Willems Claudia Steinbusch Imme Wagemans Daan Wagemans Daphne Simons Veerle Simons Huub Weijenberg Dylan Loers Marcel Quaedvlieg Dinand Radstake Sterre Knoben Wim van der Linden Marie-Therese Weelen Martin Dumoulin Rob Riksen Pierre Muijrers

39 48 32 16 16 18 18 60 13 47 47 9 60 45 39 51 66

2 7 8 10 11 12 12 15 16 17 20 22 24 24 27 27 28 29 30 30 31

Maart Lieke Coerver Jeroen Peters Roy Ploum Hein Severens Mario Collet Ingrid Ploumen Judith Weijers JosĂŠ Entjes Tim Quaedvlieg Jochen Hanssen Gerda Raemaekers John Hendrix Jet Hahnraths Diana Wassen Lonneke Frins Olivier Spierts Dorota Bertrand Jill Vanthoor Monique Borghans-de Haan Astrid Kokkelkorn Arno Hanssen

44 31 38 64 56 43 44 55 14 42 52 67 9 43 24 9 45 14 48 48 42

19


20


MarcEll in Ell (door Marcel Klein) Soms is het lastig kiezen als er meerdere leuke hardloopevenementen zijn gepland in een bepaald weekend. Dit was ook het geval in het weekend van 23 en 24 november. Op de wedstrijdkalender stond o.a. de Rurbruckenlauf in Linnich, de T' is voor niks loop in Geldrop en de halve marathon in Ell. Heb na enig wikken en wegen uiteindelijk gekozen om de halve marathon in Ell te gaan lopen in dit weekend, omdat het de 25 ste editie ( jubileum ) was van deze loopwedstrijd, het een vlak en verhard parcours betrof ( wat een mooie en snelle tijd kan opleveren) en het feit dat er veel lopers van STB er naar toe gingen is ook een extra motivatie om voor deze wedstrijd te kiezen. Het vervoer heen en terug was dus geen probleem met zoveel stb-deelnemers, kon meerijden met Erik Haakma. Om negen uur s' ochtends vertrokken op deze zondagmorgen vanaf zwembad in de Bende, kwamen we na een voorspoedige rit rond 9.35 uur aan op de plaats van bestemming ( en dat zonder Truus Truus). Na aankomst meteen naar het inschrijfbureau gegaan, ik moest immers nog na inschrijven, mooi op tijd voor deze na-inschrijving, aangezien de deelnemers tot een kwartier voor de wedstrijd konden inschrijven en de start gepland stond voor 10.30 uur. Na de inschrijving nog even een snelle jelle peperkoekje gegeten ( lekker die koekjes, mijn halve loon gaat op aan die peperkoek) en nog even wat gedronken ( eet altijd nog iets rond 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd, heb een best wel hoge verbranding van voedsel, vandaar). Hierna begonnen met het gebruikelijke strekken van de beentjes en het warmlopen uiteraard, er was intussen nog ongeveer 15 minuten voor aanvang van de start, dus het werd tijd om hieraan te beginnen, heb hier bijna 10 minuten aan besteed en me daarna in het startvak opgesteld. Het startvak was goed gevuld, er waren behoorlijk wat deelnemers op deze

loopwedstrijd, dit komt voornamelijk omdat de drie afstanden ( 7,5 km, 12, 5 km en de halve marathon) alle drie tegelijk van start gaan om 10.30 uur, maar wellicht dat de opkomst van deelnemers ook iets had te maken met het feit dat het de 25ste editie was van deze loop. Direct na de start was het oppassen geblazen de eerste paar honderd meter omdat het een smal stuk van het parcours betrof met een grote groep hardlopers. Na dit stuk kwam er gelukkig wat meer ruimte omdat het parcours wat breder werd en de lopers in hun eigen tempo kwamen waardoor het deelnemersveld werd uitgerekt, Het plan vooraf was om onder de 1 uur en 40 minuten te lopen, wat betekend 4.30 min tot 4.40 min per kilometer over de gehele afstand. Echter door de langzame start op dat smalle stuk wist ik niet zeker of dit de eerste km ging lukken, maar dat viel gelukkig reuze mee, de eerste km kwam ik door in 4 minuten en 20 seconden, zelfs nog iets sneller als dat nodig was. De eerste 10 kilometer gingen vervolgens allemaal iets sneller als 4.30 min per kilometer, waardoor ik het 10 km punt bereikte in 44 min en 22 seconden, wat een nieuw pr betekende op de 10 km, dit was niet gepland, maar ging min of meer vanzelf door de omstandigheden en het parcours, voor het 10 km punt had ik eigenlijk gehoopt op een doorkomst van 45 minuten, dus weer wat winst hier gepakt, zat dus nog steeds uitstekend op schema voor onder de 1 uur en 40 minuten op de finish van deze HM. Van kilometerpunt 10 tot kilometerpunt 15 geen verval gekend, deze kilometers gingen keurig in 4.30 min per km. Na het bereiken van kilometer 15 wist ik al bijna zeker dat het ging lukken om te finishen onder de 1.40, had namelijk al een flinke marge opgebouwd en was nog behoorlijk fit op dat moment en kon nog lekker doorlopen in een mooi tempo, natuurlijk kwam er nu wel een licht verval in de kilometer tijden vanaf dit punt ( 4.45 min per km), maar zolang ik maar

21


onder de 5 min grens per kilometer bleef was dit geen enkel probleem. Het 20 km punt bereikte ik vervolgens in 1 uur 31 minuten en 45 seconden, wat een luxe was dit voor de laatste km en een beetje, nog 8 minuten over, terwijl ik er nog maar 5 nodig had ongeveer. Mijn uiteindelijke eindtijd was 1 uur, 37 minuten en 4 seconden, doel gehaald, een flinke pr-verbetering ( ruim 3 minuten ) en onder de grens van 1uur 40 gebleven op de HM. Tijdens de HM van Herzogenrath enkele weken terug zat ik al heel dicht tegen de "magische" grens van 1.40, toen had ik 1 uur, 40 minuten en 31 seconden, wat toen net niet haalbaar was op die dag, luktte vandaag wel in ELL. Na afloop was het ook nog erg gezellig in

22

Cafe-Zaal de Prairie bij de startlocatie, er bleven veel lopers nog een hele tijd zitten, lekker veel kunnen napraten over het lopen vandaag en over andere wedstrijden, bij de prijsuitreiking waren er ook weer een aantal STB-lopers in de prijzen gevallen, mooi om te zien. Ook nog wat interessante flyers van loopevenementen bekeken, wat ik hier deze keer wel erg apart vond, was het feit dat er een foldertje van de Reggae marathon in Jamaica tussen lag, erg grappig, hoe komt zo'n foldertje nu in Nederland terecht? Zoiets verwacht je niet tegen te komen, heb het dan ook meteen in mijn tas geduwd, leuk om te bewaren dit foldertje, mooi souveniertje.


23


24


Nathalie in Amsterdam (door Nathalie Nijsters) Na Rotterdam hebben we gekeken welke najaarsmarathon Ilya wilde gaan lopen en ik daar dan een kortere afstand zou kunnen lopen. De keuze was al snel gemaakt: het zou Amsterdam worden. Ze hadden daar nl. ook een 8 km loop en een halve marathon. Ik dacht doe eens gek en ik schrijf me in voor de halve marathon. Met in m'n achterhoofd, dat ik een half jaar de tijd heb om te trainen, moet dat zeker lukken. Helaas voor mij krijg ik teveel last van m'n voeten: peesplaatontsteking. Na de heideloop heb ik een paar weken rust gehouden, m'n conditie wel op peil proberen te houden met veel spinnen en veel fietsen. In juli heb ik de hardloopschoenen weer aangetrokken en ben ik voorzichtig weer gaan opbouwen. Twee weken voor Amsterdam heb ik m'n eerste lange duurloop van 20 km gedaan, deze ging redelijk. Als ik dit tempo in Amsterdam ook zo kan volhouden zijn we dik tevreden. Eindelijk is het dan zover, de 19e vertrekken we 's ochtends vroeg, samen met Maya, Gerard en Jelle naar Amsterdam. We zijn redelijk op tijd, vinden een prima parkeerplekje, lopen rustig naar de Sporthallen en halen daar onze nummers op. We lopen nog even wat rond op de Expo, maar daar is het veels te druk en houden we het snel voor gezien. We kijken nog even in het Olympisch Stadion en gaan de spullen ophalen bij de auto en vervolgens met de tram richting hotel, snel inchecken en de spullen droppen. Daarna met z'n allen richting Museumplein, Leidseplein en de Wallen. Bij het centraal stationpakken we tram 16 terug naar het hotel, we doen nog snel wat

boodschappen bij de AH om de hoek en installeren ons op de hotelkamer. Welterusten! De volgende ochtend gaat de wekker al om 7:00 uur en Ilya maakt zich op om aan z'n Marathon te beginnen. Ik zwaai hem uit en wens hem veel succes. Snel aankleden en op naar het vondelpark waar we de Kenyanen voorbij zien knallen! Ilya aanmoedigen en gekeken naar de rest van de meute. Wat een massa mensen met maar een doel: de marathon uitlopen, geweldig om te zien. We wachten nog op de laatste lopers met de bezemwagen en gaan terug naar het hotel, ik kijk nog even naar de tuinruimers en dan is het tijd om te gaan. we checken uit en nemen de tram naar het Olympisch Stadion. Een halte verder stappen we uit en komen toevallig een bekende tegen: John die ook z'n debuut maakt op de halve marathon. We brengen de tassen alvast naar de auto en gaan kijken naar de finish van de marathon in het stadion. En dan is het zover, rond 13 uur lopen Gerard en ik richting de startvakken, om 13:20 uur klinkt het startschot. Het duurt nog even voordat ik over de startstreep mag gaan, pas om 13:46 uur loop ik over de startstreep en dan begint mijn halve marathon avontuur. Ik vind al snel m'n tempo en de eerste 5 km vliegen voorbij. Tot 10 km kan ik m'n tempo vasthouden, maar erna zwakt het iets af, maar het gaat nog steeds goed, in m'n hoofd reken ik uit dat als ik dit tempo kan volhouden, heb ik een leuke eindtijd. Ik kijk genietend om me heen, zie vanalles voorbij flitsen, roze strakke pakjes,

25


26


boerinnen en oermensen. Langs de kanten is het ook gezellig. Maar na 16 km komt dan toch het mannetje met de hamer. Op de autopiloot ren ik verder, m'n tempo zakt helemaal terug, maar ik vertik het om te gaan wandelen. Alleen bij de drankposten wandel ik, drink wat water en sportdrank, maar dan gaat het ook gelijk weer verder. We komen langs het tropenmuseum, de Heineken brouwerij en dan ren ik eindelijkhet Vondelpark in. Och wat heb ik het zwaar, vanalles gaat er door m'n hoofd, waar ben ik aan begonnen, ik moet nog 3 km, staat er ook nog iemand met z'n medaille te zwaaien en te roepen naar iedereen: This one is yours in a few kilometers! Wat een wazige gek, dat red ik nooit, het publiek moedigt iedereen aan, toch maar proberen vol te houden, snel nog een half glimlachje naar de fotograaf. Bij de

laatste drankpost ga ik nog effe stiekem wandelen, drink wat water en verzamel moed voor de laatste kilometers en ik ren weer verder. Ik begin af te tellen en aangemoedigd door het publiek gaat het opeens weer beter. De laatste bocht en eindelijk ren ik het Stadion naar binnen, een klein kippenvelmomentje en dan ben ik er eindelijk: moe, uitgeput maar voldaan finish ik in 2:17:15 uur! The day after: ik had nooit gedacht dat het zo zwaar kon zijn, maar ik ben wel blij dat ik de halve heb uitgelopen. Mijn doel heb ik bereikt: uitlopen in 2:20 uur en dat is me wel gelukt! Alles doet me pijn, traplopen gaat moeizaam, opstaan idem ditto. Voorlopig even rustig aan en dan gaan we begin volgend jaar trainen voor de volgende halve marathon: de Venloop!

27


Les 4 Cimes du payes de Herve (door Ilya Nijsters) Na dit jaar een slechte start met de marathon van Rotterdam te hebben gehad, viel het plezier van lopen even weg. Daar bijkomend werd in April de nieuwe racefiets geleverd. Al snel werd er dus meer gefietst dan gelopen. Dat was een goede verandering in de trainingsbelasting en het viel me op dat het toch goed te combineren viel met hardlopen. Zodoende begon toch vanaf juni het bloed weer te kruipen waar het niet gaan kan en werd de marathontraining hervat. Eerst was het doel Amsterdam, om een stok achter de deur te hebben ook gelijk voor de 30 van Amsterdam Noord ingeschreven en iets later voor Hilvarenbeek, waar het plan zou zijn geweest om 30 te lopen en vervolgens te kijken of er nog een paar km bijkonden of niet. Dit avontuur eindigde met de balans dat Hilvarenbeek een marathon werd en m'n PR op die afstand en Amsterdam daar niet ver vanaf zat maar die ik dan lekker had gelopen. Met de zomer in het teken van de marathon en tevreden over de behaalde resultaten kon ik toch niet achterover gaan leunen en van m'n rust genieten. De inschrijving van Ell was al snel gedaan, maar de drang naar een langere afstand bleef toch bestaan. De paar marathons die nog eenigszins in de buurt waren vielen net op tijdstippen dat ik helaas niet kon en in grote evenementen heb ik na Amsterdam even helemaal genoeg van. Dan hoor je op een training "Battice" vallen. Hier had ik wel al veel verhalen over gehoord, maar ja 33 km is wel een mooi compromis, beter dan een halve en niet zo lang als de hele. Dit moest ik eens nader gaan bekijken. Eerst eens geprobeerd op de website wat informatie te achterhalen. Om de een of andere reden lukte het me niet om een fatsoenlijk werkende pagina in het Nederlands (mijn Frans is wat het altijd geweest is: Niet Goed) op het beeld te toveren. Na een tijdje te hebben gezocht kwam ik erachter dat de inschrijving nog net open was, maar per brief moest gebeuren. Ik dacht bij mezelf, "wat is dit nu weer, 2013 en je kunt niet even emailen maar per brief???" Maar goed, vreemd

28

genoeg stond op de site ook een email link bij contact gegeven en dus een mail gestuurd en jahoor dezelfde avond antwoord terug, de inschrijving was een feit. Er was ongeveer nog een goed anderhalve week voorbereiding alvorens het startschot. Nog terend op mijn marathon voorbereiding dacht ik dit nog wel even te kunnen doen. Snel nog 2 duurloopjes in de voorgaande anderhlave week duwen en dan moet het maar goed zijn. Intussen hoor je op de training de sterke verhalen. "Oh Battice,... mooi maar zwaar, vooral het eind op de muur van Battice" Dat neem je dan maar aan, zo eigenwijs als we dan zelf zijn denk ik dan toch, "ach de Monte Sophia lukt ook, dus dit zal ook wel meevallen", achteraf zou blijken hoe fout ik het kon hebben. Uiteindelijk zit ik dan bij Hub in de auto en zijn we opweg naar Battice. Het weer was ronduit slecht, 5째C en regen. Toch had ik er wel zin in, als de regen niet te hard zou zijn dan was het misschien zelfs wel lekker. M'n sporttas bevatte een heel arsenaal aan loopkleding, dus de voorberiding was al eens goed. Ruim op tijd waren we in de hal waar de startnummers moesten worden opgehaald en daar kwamen we nog verschillende STB-ers en andere bekenden tegen. Na een kop koffie te hebben gedronken was het dan tijd om om te kleden. Eenmaal buiten regende het toch wel erg hard. Even sloeg de motivatie om in twijfel, maar het zou zonde van de reis zijn om zo dicht voor de streep uiteindelijk niet te gaan. Na in de regen te hebben staan omkleden, ik moest de schoenen tegenhouden anders werden ze weggespoeld, zijn we een stukje gaan inlopen en vervolgens hebben we de warmte weer opgezocht. De start werd uitgesteld van 11:00 naar 11:15. Dit bleek uiteindelijk erg gunstig, want rond 11:10 was het opgehouden met regenen. Buiten sloten we aan bij het deelnemers veld en liepen achter een auto met drumband aan naar de start. Wat een sfeer !! De zin in de wedstrijd was helemaal terug !


Het startschot was niet te horen, maar toen iedereen begon te lopen zijn we dat ook maar gaan doen. Ik wist wel dat het laatste stuk van de loop hetzelfde was als het begin. dit was ook waar iedereen het over had en na twee meter te hebben gelopen wist ik meteen waar iedereen het over had, want we gingen direct behoorlijk steil omlaag. De afdaling zal zeker rond de 10-12% hebben gelegen en is ca 900m, maar dat moet je aan het eind dus ook weer op. De eerste twee kilometer kon ik goed in de buurt van Hub blijven. De gemiddelde km tijd lag wel erg hoog, veel hoger dan ik me had voorgenomen, maar het ging wel bijzonder soepel. Om deze reden nam ik dan ook geen gas terug en probeerde Hub bij te houden, maar bij ca 4km moest ik toch lossen. M'n schoenen zaten niet lekker, te strak op de wreef, en bergaf heeft Hub er altijd een tempo op dat ik niet kan bijbenen. Na een hele korte stop te hebben gemaakt in een poging m'n veters wat te fatsoeneren, was ik Hub toch echt kwijt. Ik kon 'm nog wel zien maar het gat was erg groot. Geen man overboord, doel was hoe dan ook om de race gewoon uit te lopen dus ik bleef rustig doorzetten. M'n ademhaling en het gevoel in de benen nauwlettend in de gaten blijven houden. Bij 10km kom ik toch weer in de buurt bij Hub. Het parcours was de laatste 3km veranderd in iets meer stijgende tendens en dit was gunstig voor mij. echter na 10,5km ging het weer 2km lang bergaf en was Hub er weer met de Noorderzon vandoor. Maar bij ca 15km ging het toch weer goed en lang bergop. Ik kreeg Hub weer in het vizier en bij 17km kon ik hem inhalen. Bergop wist ik m'n voorsprong uit te bouwen en ik probeerde het verschil groot

genoeg te maken om de afdaling die er weer ging aan te komen Hub voor te kunnen blijven. Ik stond van mezelf te kijken hoe soepel ik bergop liep. Ik had hier zeker niet specifiek voor getraind en de hele zomer toch voornamelijk vlakke trainingen en wedstrijden gelopen. Ondertussen probeerde ik van de omgeving te genieten, ondanks en dankzij het zware parcours met de beroemde Belgische binnenweggetjes, was het parcours schitterend! Bergop, bergaf, boven op de toppen zag je dan een lang lint van lopers de berg af kronkelen om vervolgens weer bergop te gaan. Vreemd genoeg motiveerde deze aanblik me om zo snel mogelijk de volgende top te bereiken om het uitzicht aldaar te bewonderen. Vanaf 21km ging het uiteindelijk alleen nog maar bergop. Bij 26km begonnen de km echt te tellen, de benen begonnen langzaam pijn te doen door het opvangen van de klappen die veroorzaakt werden door de soms behoorlijk ongelijke ondergrond. de klapper op de vuurpijl was voor mij toch echt bij ca 31km. Gelukkig ging het daar bergaf, maar dit was dan wel zo stijl dat mijn verzuurde benen dit allerminst konden waarderen. De steken in de onderbenen werden met de stap heviger en ik bleef met elke stap meer uitzien naar het einde van de afdaling, maar die was toch wel erg lang. Maar goed, we hebben het tot onder gered en ik begon de laatste meters af te tellen. Vanaf 1300meter voor het eind begon het weer te stijgen eerst door het veld, vervolgens aan de rand van het dorp aangekomen en 200meter later kijk je dan de muur van Battice naar boven.

29


Op dat punt liep ik volledig op automatische piloot met als enig doel de finish levend te halen. Bij een eerste blik naar boven, schoot even door me heen; "gelukkig zo lang is ie helemaal niet". Ik zag namelijk de trouwe sportfotograaf Tinus staan, echter bij een tweede, iets geconcentreerde blik, zag ik dat Tinus ongeveer op driekwart stond. Viel dat even tegen. Maar als er iemand met een camera op je gericht staat en er daarna weer toeschouwers staan, dan kun je niet stoppen. Ik had het idee dat iedereen mijn hart door mijn shirt heen kon zien kloppen of in ieder

geval konden horen kloppen. Ongeloofelijk wat een Hel !! Tot op dit moment ben ik trots op m'n benen, dat ze me toch over de finish hebben gekregen, want dat hebben ze echt zelf gedaan :-) aan iedereen die er over twijfelt deze loop een keer te gaan doen: Hou op met twijfelen, zet de marathon of andere wedstrijd die in die tijd samen valt aan de kant en ga een keer voor deze loop. Naast het prachtige parcours, de leuke sfeer en goede verzorging is dit allemaal ook nog eens gratis. Dus welke smoes je ook kunt verzinnen, er is eigenlijk geen!

Locatietrainingen 2014 Voor 2014 zijn weer een vijftal locatietrainingen gepland. Deze vinden plaats in de even maanden op de laatste zondag, m.u.v. juni. Omdat dan de laatste zondag de Vaals-Venlo estafette is, is de locatietraining op 22 juni. In december is er geen locatietraining. Deze locatietrainingen zijn ook geschikt om bijvoorbeeld in te passen in je Marathon-voorbereiding.

Ook in 2014 starten we weer met een beginnersgroep. Na het succes van afgelopen jaar en de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen, starten we op 22 februari met een nieuwe groep onder leiding van Sibille Waszkiewicz en Cor van Haaren. Aanmelden is mogelijk vanaf 9 december via onze website. Op 23 januari zal er een infoavond zijn voor de deelnemers.

30


30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) De Jubileumuitgave van de 30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop was in alle facetten een groot succes. Met bijna 380 deelnemers, waaronder zo’n 125 pupillen en junioren was het een van de drukbebezochste Kapellerbosloop ooit. Het weer zat ook nog eens mee. Niet langs de kant blauwbekken van de kou maar zelfs de zon liet zich af en toe zien. Dat was ook aan de publieke belangstelling te merken, het was gezellig druk. Door de uitzending van L1 televisie en een mooi artikel in de krant door Bart Peeters kwam S.T.B. en de Kapellerbosloop weer positief in het nieuws. Een betere reclame kun je niet hebben. Ik wil hierbij alle vrijwilligers, de meeste doen dit al jaren achtereen, en alle anderen die ook ongevraagd een handje toestaken, van harte bedanken. Met zulke mensen is het een plezier om zo'n evenement te organiseren . Ook de jeugdcommissie die voor de catering zorgde, bedankt. De zelfgemaakte taarten, vlaaien en andere lekkernijen vonden gretig aftrek.

En uiteraard niet te vergeten Sjef van Ooyen, door het beschikbaar stellen van zijn bedrijfshal en sponsoring is het mogelijk om zoiets te organiseren. Je kunt wel stellen dat zonder zijn medewerking dit niet mogelijk was. Verder ook dank aan Mayk van Beek, Oog&Oor, Loperscompany Harry Driessen Heerlen en de Meandergroep voor hun bijdrage. We maken ons weer op voor de 31ste Kapellerbosloop 2014.

31


32


Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) Wij verwelkomen onze nieuwe jeugdleden: Anne van Overmeere Britt Veurink Cas de Lang Lisanne van Wersch Luca Schoumakers Manou Hellebrand Michelle Trommelen Naomi Bischops Ulla Bauer Yarne Speetgens Beeïndiging Lidmaatschap Jeugdleden: Alexandra Klein Daniel Klein Fenne Pullens Lindsey Mulkens Michael Scholten Tim Nijhof Manon Rothkrans Rowan Wilmsen Nieuwe leden senioren: Nicolien Bout Nicolien, 48 jaar, woont in Landgraaf in de Wessel. Pascal Schouteten Pascal woont in Landgraaf in de Gank en is 38 jaar. Ralf Janssen Ralf is thuis in de Rector Durtstraat in Landgraaf en is 31 jaar.

Jan Offermans John Born Judith Reumkens Maurice van Dinther Nancy Nunumete-van Laar Petra Helms René van Malde Richard Kremer Silvia Scholten Beeïndiging lidmaatschap Neem de Benen groep: Anita Meens Chantal Erens Fred Siersema Gerda Simons Jolanda Martens José van Bilsen-Willems Keshia Paulssen Liana Michiels Meriam Ubachs Miriam Rovers Patrick Reining Rita van Theemsche Silvia de Groot Theo Beckers Willem Brakenhoff

Beeïndiging Lidmaatschap Senioren: Alice en Jack Lendfers André Philipi Cees Hoven Ferry Quaedakkers Frank Joosten Ger Logister

33


34


Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga) 6/10 3 8 1 10 8 9 14 16 9 10 21 17 1 1 1 6 7 12 13 13 8 7 3 13/10 24 30 62 69 32 76 13/10 43 49 916 1417 1664 4912 6528 151 199 301 845 20/10 2 2 3 7 23 24 5 18

31e Mondriaanrun - Heerlen 5 km (cat.plts) Martin Dumoulin Frank Joosten Herman Gerards Guido Pelzer Marcel Klein Willem Voragen Cor van Haaren Eric van Theemsche Geertje de Weerdt Jenny Matthijse Francien van Haaren Danielle Bouwers 10 km (cat.plts) Iwan Theunissen Roy Ploum Erik Haakma Eric Notermans Ronald Hoogeboom Hub Wijnands Rico Lux Niels Hermans Bert Vanthoor Marcel Klein Pierre Muijrers Volkslauf Geilenkirchen - Gillrath 4 km Francien van Haaren 10 km Herman Gerards Cor van Haaren Pierre Muijrers Halve Marathon Frank Eisenga Harry Hamers Marathon Eindhoven Halve Marathon Roy Ploum Ger Bodelier Tim Roks Geert Pouls Theo Wessels Anne Cobben Femke van Heugten Marathon Iwan Theunissen Erik Haakma Jos Lempers Marcel Klein 34e Stadsloop - Kerkrade 5 km (cat.plts) Rob Riksen Ellis Jacobs Anke Linssen Leo Quaedflieg Tim Roks Niels Hermans Herman Gerards Guido Pelzer

Eindtijd 0:19:24 0:22:22 0:22:35 0:23:16 0:23:28 0:23:57 0:24:57 0:25:12 0:29:01 0:32:02 0:33:25 0:34:45

3 16 6 29 7 13 8 15 17 18 14 10 23 19 29

0:34:43 0:37:33 0:39:57 0:42:39 0:44:01 0:45:53 0:46:30 0:47:06 0:47:53 0:48:43 0:52:58 Eindtijd

1 1 4 6 10 6 24 2 2 45 20/10

0:26:08

11835

0:46:01 0:50:57 0:52:07

2937 2732 2894 6347 7749 20/10

1:46:22 2:16:13 Eindtijd 1:19:13 1:19:47 1:36:38 1:40:30 1:42:13 1:58:32 2:10:59 2:56:06 3:00:03 3:13:39 3:47:37 Eindtijd 0:18:23 0:19:34 0:19:59 0:20:54 0:21:19 0:21:19 0:21:47 0:23:53

13 26/10 10 38 73 13 52 57 61 73 117 27/10 8 27/10 81 3/11 12

Francesca Klein Nadine Chudy Sibille Waszkiewicz Cor van Haaren Nicolle Schleijper Bianca Jongkind Josette Ruijters Geertje de Weerdt Evelyn Rauwerda Lieke Coerver Marjo Wetzels Jenny Matthijse-Gerards Francien van Haaren Ad Wetzels Miranda Meurs 10 km (cat.plts) Richard Lavalle Jos Krist Loraine Homminga Alicia Koot Rico Lux Paul Jacobs Marcel Klein Lenie Jacobs Andre Roumen Roy Paulssen Amsterdam Marathon Halve Marathon Nathalie Nijsters Marathon Eric Notermans Rik Rompen Ilya Nijsters Jacqueline de Veth Marlies Wolter Waldlauf Hambach 14,14 km Hub Wijnands Volkslauf - Herzogenrath 10 km Guido Meijs Herman Gerards Cor van Haaren Halve Marathon Erik Haakma Marcel Klein Frank Joosten Hub Wijnands Herman Kremer Harry Hamers Dreamtime Marathon - Stein Marathon Jos Lempers Rรถntgenlauf - Remscheid Marathon Geert Pouls 67e ENCI Bergloop - Maastricht 4450 m (korte cross) Martin Dumoulin

0:25:07 0:25:16 0:27:52 0:28:46 0:28:46 0:29:22 0:29:29 0:29:41 0:29:48 0:30:11 0:31:05 0:31:25 0:32:30 0:34:02 0:34:37 0:34:17 0:38:06 0:42:51 0:44:07 0:45:02 0:45:03 0:47:07 0:49:00 0:50:57 0:58:09 Eindtijd 2:17:15 3:37:02 3:39:35 3:40:01 3:57:30 4:12:14 Eindtijd 1:06:05 Eindtijd 0:40:00 0:46:31 0:51:19 1:28:12 1:40:31 1:41:49 1:43:13 1:47:40 2:14:52 Eindtijd 2:94:54 Eindtijd 4:28:48 Eindtijd 0:19:15

35


3/11 1 19 31 23 6 2 3/11 1 3 8 2 3/11 27 91 96 117 148 172 187 231 391 38 186 10/11 73 10/11 63 10/11 3 1 14 10/11 16 180 215 285 361 16/11 1 1 2 1 1 1 2 2 17/11 10 40 17/11 311 1716

36

67e ENCI Bergloop - Maastricht 8750 m (lange cross) (cat.plts) Ellis Jacobs Ronald Hoogeboom Paul Jacobs Ilya Nijsters Carmen Jacobs Lenie Jacobs 41. Int. Volkslauf – Ü-Palenberg 10 km (cat.plts) Jos Krist Marcel Klein Cor van Haaren Pierre Muijrers 10. Rursee Marathon Lauf 16,5 km Erik Haakma René Homminga Frank Joosten Hub Wijnands Herman Kremer Frank Eisenga Herman Gerards Theo Wessels Harry Hamers Marathon Jos Lempers John Oostdijk Bottropper Herbstwaldlauf 50 km Jos Lempers Run 4 water - Soesterberg 10 km Marcel Klein Kranenbroeker trimloop - Echt 9,1 km René Homminga Janou Homminga Frank Eisenga Battice 33 km Ger Bodelier Ilya Nijsters Hub Wijnands Paul Jacobs Lenie Jacobs 8e Geilenkirchen Cross - Teveren 4600 m (cat.plts) Ellis Jacobs Ronald Hoogeboom Paul Jacobs Hub Collaris 9200 m (cat.plts) Guido Meijs Erik Haakma Leo Quaedflieg Hub Wijnands Narvik Run - Zutendaal 5 km Ronald Hoogeboom 10 km Hub Wijnands 35e Istanbul Marathon Peggy de Bas Jos Lempers

Eindtijd

23/11

0:38:11 0:41:48 0:42:28 0:42:30 0:44:55 0:47:35 Eindtijd

56 104 200 24/11

0:40:06 0:47:56 0:54:33 0:54:36 Eindtijd

3 1 3 9 2 7 9 22 23 9 24 27 12 26 31 31 9 24/11

1:12:02 1:20:25 1:20:43 1:21:41 1:24:29 1:25:59 1:26:44 1:29:35 1:39:20 3:30:54 4:15:47 Eindtijd 4:07:16 Eindtijd 0:44:30 Eindtijd 0:39:18 0:41:05 0:44:36 Eindtijd 2:17:41 2:47:37 2:51:30 3:00:59 3:10:17 Eindtijd 0:18:39 0:20:01 0:20:16 0:28:01 0:36:51 0:37:22 0:42:10 0:43:04 Eindtijd 0:20:24 0:43:18 Eindtijd 4:39:47 4:39:47

7 26

39 1/12 1 14 16 2 5 31 33 37 13 54 18 71 25 26 31 73 74 5 2 1 6 2 2 18 16 9 19 4 11 20 12 21

20e Rur-Brückenlauf - Linnich 13,5 km Paul Jacobs Lenie Jacobs Harry Hamers 25e Halve Marathon Ell 7,5 km Nathalie Nijsters Francien van Haaren Halve Marathon (cat.plts) Iwan Theunissen Rob Riksen Erik Haakma Rene Homminga (PR) Alicia Koot (PR) Ilya Nijsters (PR) Marcel Klein (PR) Rico Lux (PR) Hub Wijnands Theo Wessels Geert Pouls Herman Kremer Frank Eisenga Bert Vanthoor Cor van Haaren Alois Pilich Pierre Muijrers Tis voor niks - Geldrop 42,5 km Jos Lempers 30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop 5475 m (cat.plts) Anke Linssen Jan Schwanen Fred Geilenkirchen Alicia Koot Saskia Rademakers Marcel Klein Marcel Coerver Alois Pilich Jacqueline Dieters André Roumen Geertje de Weerdt Wim Rutjens Nicolle Schleijper Anita Vandegard Jenny Matthijse-Gerards Ad Wetzels Cor van Haaren 7200 m (cat.plts) Kamiel Jacobs Richard Lavalle Riksen Rob Ploum Roy Erik Haakma Ellis Jacobs Dumoulin Martin Ralf Janssen Rene Homminga Rik Rompen Janou Homminga Paul Jacobs Niels Hermans Leo Quaedflieg Tim Roks

Eindtijd 1:02:08 1:07:48 1:20:35 Eindtijd 0:41:13 0:47:34 1:14:00 1:22:04 1:24:15 1:30:13 1:32:39 1:32:55 1:37:04 1:39:51 1:41:01 1:43:38 1:44:09 1:44:35 1:45:02 1:46:46 1:50:48 1:50:49 1:52:22 Eindtijd 3:40:32 Eindtijd 0:24:01 0:24:41 0:25:02 0:25:39 0:27:18 0:27:23 0:27:36 0:28:08 0:30:21 0:30:26 0:33:07 0:35:12 0:35:17 0:35:27 0:38:31 0:38:35 0:38:36 0:25:50 0:26:22 0:28:57 0:29:28 0:30:16 0:31:14 0:31:52 0:32:32 0:33:07 0:33:11 0:33:30 0:33:37 0:33:39 0:33:57 0:34:16


14 6 29 30 7

Paul van Hameren Carmen Jacobs Marcel Klein Hub Wijnands Femke van heugten

0:35:09 0:35:20 0:35:26 0:35:41 0:35:57

35 20 5 42

Herman Kremer Bert Vanthoor Monique Borghans Egon Borghans

0:37:01 0:37:45 0:40:14 0:40:16

Theo’s laatste maandag en woensdag training Nee geen afscheid, maar wel de laatste training onder begeleiding van good old Theo op maandag 30 december. Komt dat allen beleven, want Theo zal deze bijzondere training nog lang in herinnering houden! Start om 18:30 u.

37


38


Seksuele intimidatie in de sport (door Jos Janssen) Het Bestuur van STB vindt het belangrijk dat onze leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Per jaar komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie in de publiciteit; hoogstwaarschijnlijk het topje van de ijsberg. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of als gedwongen wordt ervaren. De schade die wordt aangericht is meestal groot: vooral voor het slachtoffer, maar ook voor de zijn/haar omgeving en de vereniging. Het NOC/NSF en de Atletiekunie vragen de verenigingen beleid te ontwikkelen en te implementeren t.a.v. seksuele intimidatie. We moeten hierbij denken aan risicoanalyse, het ontwikkelen van preventieve maatregelen en het aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen.

Zoals al eerder gemeld heeft het Bestuur 2 personen gevonden die de zware taak op zich hebben genomen als vertrouwenspersonen te willen functioneren. Zij zullen bovendien het Bestuur ondersteunen in het ontwikkelen van beleid in deze. Zoals bekend zijn dit Kristi Hanssen, voor de jeugd, en Peter Verberk voor de volwassenen. Belangrijk om te weten is dat beiden m.b.t. hun functie als vertrouwenspersoon totaal onafhankelijk functioneren van het Bestuur. Het Bestuur is erg dankbaar dat beiden deze taak op zich willen nemen. Er wordt een grote stap voorwaarts gezet. In dit clubblad stelt zich Peter Verberk aan de leden voor. Kristi zal hem volgen in de volgende uitgave van het Establetje. Peter is bereikbaar op 045-5752133. Jos Janssen

Verklaring Omtrent het Gedrag Wat is een VOG? Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiĂŤle verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

39


Even voorstellen Peter Verberk toenmalige Psychiatrisch Ziekenhuis Welterhof, nu Mondriaan Zorggroep. In dit ziekenhuis heb ik gewerkt als verpleegkundige/leidinggevende en de laatste 11 jaar als SPV/behandelaar op de polikliniek binnen de Mondriaan Zorggroep en ben nu ruim anderhalf jaar met pensioen. Ook heb ik tijdens mijn VO- opleiding supervisie gegeven aan studenten van de Hoge School Sittard. Naast de Verpleegkundige opleiding heb ik de Managementopleiding gevolgd, vervolgens een Hogere Beroepsopleiding(HBO) aan de Academie in Breda en een Voortgezette Opleiding (VO Algemene agogiek) met als specificatie: werkbegeleiding en supervisie, in Nijmegen.

Op verzoek van het bestuur, wil ik graag de functie van vertrouwenspersoon ontwikkelen en inhoud geven binnen de vereniging. Ik neem dan ook de vrijheid en ruimte om me even voor te stellen. Mijn naam is Peter Verberk, ben geboren in 1949 in Mill, een plaatsje in Brabant, getrouwd en vader van 2 kinderen. In 1974 ben ik naar Limburg verhuisd om te gaan werken als verpleegkundige in het

In mijn vrije uren heb ik naast lezen, klussen, sporten en huttentochten maken, veel tijd gestoken in het hardlopen (duursport ), dit vanaf mijn 34 ste levensjaar. De meeste duurlopen heb ik samen met mijn loopmaatje Jos Janssen gedaan. Wij hebben dan ook menige Marathon op onze naam staan. De tijden variëren van ruim onder de drie uur tot over de vier uur. Het hardlopen is wat minder geworden, wel ben ik meer gaan fietsen. Zoals bijv. fietstochten van Zuid Frankrijk naar huis, met mijn loop/fietsmaat. Duursport blijft mijn passie en blijft me uitdagen. Peter Verberk

Terug in de tijd… STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) Zo’n 10 jaar geleden, we hebben het over zondag 28 september 2003, de dag dat Annick Ploumen haar eerste marathon liep. Het verslag van haar eerste marathon was te lezen in het eSTaBletje. Terwijl iedereen bij STB druk bezig is met de voorbereidingen voor de Jungfrau marathon, groeit bij mij langzaam het idee om mee te doen aan de marathon van Berlijn. Als ik na de

40

vakantie in Frankrijk de inschrijving definitief wil regelen blijkt dat er niemand meer bij kan. VOL=VOL. Na enkele adviezen van STB-er’s om Marcel (die de inschrijving al geregeld heeft) pootje te lappen of anderszins van een blessure te voorzien, heb ik uiteindelijk via Internet een kaartje kunnen bemachtigen onder de naam van Christiane Faust.


Ik heb nog 1 maand de tijd om mij echt voor te bereiden. Omdat ik voor die tijd al regelmatig trainde en ook mijn eerste 2-uursloop achter de kiezen heb, is de basis aanwezig. Na een goede generale tijdens de Mergelland Marathon (mede dankzij Sjef Hodiamont) heb ik er alle vertrouwen in. Uitlopen moet lukken. Het nadeel als je traint met een aantal marathon gekken, is dat als de prestaties verbeteren er al snel ook bepaalde richttijden geroepen worden. Was twee maanden geleden mijn doel nog lekker lopen met een groepje, nu wordt mijn doel het lopen van deze idiote afstand onder de vier uur. Hoe gek kun je jezelf (laten) maken? Vrijdag 26 september 2003 Om half zeven staan we bepakt en bezakt op het station in Ubach Palenberg. Een blik op de bagage laat je vermoeden dat hier twee wereldreizigers aan hun volgende etappe beginnen. Mijn rug heeft meer te lijden van dit gesleep dan van de hele marathon. In Aken treffen we nog 5 andere lopers (van Achilles-Top) met hun supporters die ook naar Berlijn gaan en in hetzelfde hotel verblijven. De hele trein is volgens mij gevuld met marathon toeristen.

De bagagerekken puilen uit, iedereen loopt rond met een bidon, de snackbar heeft niets te doen, en de papiertjes van de powerrepen knisperen continue in mijn oren. Een blik op de passagiers zelf zegt ook al genoeg. Strakke koppen, kortgeschoren haar, ingevallen wangen en geen gram teveel aan het lijf. Met mijn mars, blikje cola en nog wat kilootjes teveel voel ik mij nog niet helemaal op mijn plaats in deze setting. De “sjtimmung” is echter goed en er hangt een bepaalde spanning in de lucht. Al snel zijn mijn gedachten gefocust op het ultieme doel; “unter das Brandenburger Tor durch !” Zaterdag 27 september 2003 Na een gezamenlijke lunch gaan Marcel en ik naar de start van de Skate-marathon. De start is indrukwekkend, 10.000 skaters vertrekken soms letterlijk hand in hand. Wanneer er 1 valt dan……… ik zie de bui al hangen. Gelukkig verloopt alles zonder ongelukken. Een uur na de start komen de eersten al over de finish. Wat een snelheid! Na weer een gezamenlijk pastadiner en nog wat bier hebben we in onze hotelkamer de startnummers onder handen genomen. Marcel heeft de nodige attributen meegenomen om op “professionele wijze” de letters van de startblokken op de startnummers aan te passen. De F wordt een E en de D wordt een C. Omdat ik G heb is de enige optie hier een C van te maken. Dat vind ik al te gortig. De kans dat ik dan te snel start is mijn inziens veel te groot. Ik ben dus mooi achteraan gestart en dat heb ik geweten. Zondag 28 september D-day. Vroeg wakker. De “nerven” staan blank. Effe ontbijten, snel naar de WC, startnummer opspelden, schoenen aan en op naar de metro om tijdig aan de start te verschijnen. Bij de start is het een drukte van jewelste. Aangezien ik als enige achteraan (vak G en H) start neem ik afscheid van de groep en zoek mijn startblok op..

41


Direct vanaf de start schiet ik van links naar rechts. Even inhouden en weer aanzetten. Stoep op, stoep af. Oei, dat gaat bijna fout. Op een gegeven moment erger ik mij zelfs aan alle lopers om mij heen en kijk ik continue op mijn stopwatch. Het duurt tot zeker kilometer 20 voordat ik in een groep terecht kom die ik voor langere tijd om mij heen zie en dus hetzelfde tempo aanhoudt. Annick, waar ben je in godsnaam mee bezig denk ik bij mezelf. Je eerste marathon en nu al gefokt. Je bent hier om te genieten. Laat die stopwatch voor wat hij is en kijk maar waar je op uitkomt. Aankomen en alle indrukken op je laten inwerken is veel belangrijker. Dat helpt. Ik heb vervolgens heerlijk gelopen. Geen pijn, geen moment meer dat ik denk wat doe ik hier. Ik heb de wave meegedaan, gedanst op het ritme van de bongo’s en yells meegezongen die overal op het parcours te horen zijn. Mijn ouders zie ik onderweg twee keer, stop even om een praatje te maken en wat foto’s te laten schieten. Ze zijn ten slotte extra Marcel en mij gekomen. Dan loop je niet zomaar door. De laatste drie kilometer zijn geweldig. Het parcours gaat door de historische binnenstad met schitterende gebouwen, brede lanen en nog meer publiek. Obers lopen in slipjassen over de weg van het ene terras naar het andere. De high society van Berlijn kijkt, drinkt een slok champagne, applaudisseert, hapt in een petit four, moedigt ons aan en geniet met ons mee. De zon straalt en in de verte kun je de lopers zien die over een fraaie brug aan hun laatste kilometer beginnen. Een beeld om nooit te vergeten. De laatste drie kilometer zijn echter vooral ook zwaar. Zo dicht bij en toch nog zo ver weg. Lopers die voor je stoppen en gaan wandelen terwijl jezelf net het ritme een beetje vast kunt houden. Een afstand die toch langer lijkt dan gedacht en een Brandenburger Tor dat niet dichterbij lijkt te komen. Nog 500 meter. Ik hoor niet zoveel meer om mij heen. Ben maar op 1 ding gefocust; “unter das Brandenburger Tor durch”. Als ik dan eindelijk met de finish in zicht onder het Tor doorloop, steek ik mijn armen in de

42

lucht. Er worden foto’s gemaakt en ik wil er niet al te uitgeblust bijlopen, maar een feestje vieren. Ik heb het uitgelopen! Met veel plezier en zonder problemen, wat wil je nog meer. Over de streep krijg ik het moeilijk. Het lijkt of het onderstel niet meer bij mij hoort en een eigen leven is gaan leiden. Na elke beweging ben ik het evenwicht kwijt en moet ik mij aan omstanders vasthouden. Het is zo druk dat ik niet kan gaan zitten. Een geluk, want ik weet niet of ik dan nog opsta. Ik krijg een fles Gatorade aangereikt en een plastic deken. Ondanks de neiging tot braken, dwing ik mijzelf om te drinken. Na tien minuten schuifelen naar de uitgang begin ik mij langzaam weer mens te voelen. Ik loop rustig door naar de vrachtwagen met mijn kleren. Als het goed is, zit Marcel daar al op mij te wachten. Jawel hoor, hij is er en heeft het ook gehaald. Ondanks kramp in beide benen heeft hij een uitstekende tijd neergezet; 3.09. Mijn tijd is 3.45. Na een heerlijke douche kan ik volgens mij de hele wereld aan. Ook de rest van de groep heeft hem uitgelopen. De een is tevreden de ander wat minder. Over 1 ding zijn we het eens. Het was fantastisch en we hebben zin in een pot bier. Na de nodige biertjes en voor de afwisseling nog maar eens een pastamaaltijd liggen we om 23.00 uur moe maar voldaan in bed. Maandag 29 september In de trein hangt een andere sfeer. Het is rustiger. Iedereen is moe. De bagagerekken puilen nog steeds uit, maar de snackbar beleeft weer gouden tijden, de bierblikken zijn niet aan te slepen en in plaats van powerrepen wordt er chips, worstenbroodjes en andere troep gegeten. Bij thuiskomst thuis hangt er een spandoek aan de gevel. “In één woord klasse”, staat er op. Er liggen bloemen en cadeautjes bij de voordeur en binnen een half uur zit de hele kamer vol met vrienden en bekenden, allemaal benieuwd naar onze ervaringen.


Warming-Up en Cooling-Down (bron : Atletiekunie) Inleiding Hardlopen is een populaire sport. Iedereen kan, waar hij/zij het maar wil de loopschoenen aantrekken en er op uit trekken. De meeste mensen lopen puur voor de ontspanning, om af te vallen, of om in een goede conditie te blijven. Bij lopers die lid zijn van een atletiekvereniging speelt vaak mee dat ze de eigen prestatie willen verbeteren; de 'eigen grenzen willen verleggen'. Als het loopseizoen weer van start gaat, is dat vaak de aanleiding om het aantal keren dat per week wordt getraind op te voeren, evenals het aantal kilometers. Presteren geeft een bepaalde 'kick', maar helaas ook een verhoogde kans op blessures. Blessures hebben de nare 'eigenschap' dat ze vaak ontstaan vlak voor die belangrijke wedstrijd waar je het hele jaar voor getraind hebt. Je kunt dan niet meer (goed)presteren en je baalt stevig. Gelukkig kunnen veel van deze blessures worden voorkomen. Eenvoudige regels om blessures te voorkomen zijn: zorg voor een goede warming-up en coolingdown zorg voor een goede trainingsopbouw zorg voor een goede looptechniek gebruik goede loopschoenen vraag regelmatig een sportmedisch onderzoek aan en herstel volledig na een oude blessure Dit artikel gaat over de warming-up en cooling-down. Warming-up Een goed opgebouwde warming-up bij lopen bestaat uit rustig inlopen, gevolgd door verschillende oefeningen en versnellingsloopjes. De hieronder beschreven warming-up is een warming-up voor lopers. Deze is ook te gebruiken als basis warming-up voordat iemand gaat springen of werpen. De warming-up zal dan wel aangevuld moeten worden met een aantal specifieke oefeningen voor het nummer dat daarna beoefend gaat worden. In totaal moet je voor een warming-

up inclusief de hierna volgende rekoefeningen zo'n 15 - 20 minuten uittrekken. De warming-up begint altijd met 5-10 minuten rustig in te lopen. Hierdoor wordt de bloedsomloop gestimuleerd, de spieren en pezen komen geleidelijk op temperatuur en het lichaam wordt voorbereid op de actie die komen gaat. Rekoefeningen maken al decennia deel uit van ‘de atletiek warming-up’ waarbij men ervan uitging dat dit blessures zou voorkomen. Dit kan echter niet aangetoond worden bij wetenschappelijk onderzoek. Wellicht moet de ‘werking’ van de rekoefeningen meer gezocht worden in het feit dat je tijdens het uitvoeren hiervan voelt of de spieren nog stijf of gespannen spieren zijn. In dat geval kan je door de training daarop aan te passen wellicht toch blessures voorkomen! De belangrijkste regels bij het uitvoeren van de rekoefeningen zijn: Nooit zover rekken dat je pijn voelt. Natuurlijk moet je wel ‘rek’ voelen. Deze ‘rek’ wordt na verloop van 5-10 seconden minder, waarna je de beweging gedurende 5-10 seconden iets verder kan doorvoeren. Ervoor te zorgen dat je tijdens de rekoefeningen niet te veel afkoelt. Ga zoveel mogelijk uit de wind staan en trek tijdens slecht weer een extra trainingspak aan. Hieronder wordt de uitgangshouding van de belangrijkste rekoefeningen voor lopers beschreven. Voer de rekoefeningen voor de respectievelijke spiergroepen zowel voor het linker als het rechter been uit. Oppervlakkige kuitspieren Zoek een steunpunt en stap met het linkerbeen naar voren. Houd het rechterbeen gestrekt met de rechtervoet plat op de grond, recht naar voren wijzend. Druk nu de heupen naar voren en voel de spanning die nu op de kuit ontstaat. Diepe kuitspieren Ga staan. Doe met de linkervoet een kleine stap naar voren en blijf op het linkerbeen

43


steunen. Houd de rechter voet plat op de grond en recht naar voren wijzend. Buig de rechter knie zonder dat de rechter hak van de grond komt. Voel de spanning die nu (lager) in de kuit ontstaat. Spieren binnenzijde bovenbeen Ga in een spreidstand staan met de voeten recht vooruit. Breng je gewicht op je rechterbeen, buig gelijktijdig door de rechter knie en houd het linkerbeen op dezelfde plaats aan de grond. Houd het bovenlichaam rechtop en voel de rek aan de binnenzijde van het linker bovenbeen. Spieren buitenzijde bovenbeen Ga staan op de linker voet en kruis de rechter voet schuin achter het linker been langs op de grond. Buig de romp (en armen) naar rechts. Spieren voorzijde bovenbeen Neem een 'loopkniestand' aan. Schuif vanuit deze positie je heup naar voren en trek je hiel van het achterste been naar je bil. Je voelt de spanning aan de voorzijde van het achterste been. Je kunt deze oefening ook in stand uitvoeren, waarbij je erop moet letten dat je je heup goed gestrekt houdt en de knie recht naar de grond laat wijzen. Spieren achterzijde bovenbeen Ga rechtop staan en leg het rechterbeen op een verhoging. Pak met beide handen het rechter onderbeen, kijk hierbij omhoog en hou de lage rug recht. Actieve oefeningen Na de rekoefeningen te hebben uitgevoerd is het goed om een aantal oefeningen uit te voeren, in series van 15-20 herhalingen. Enkele voorbeelden van deze oefeningen zijn: kom vanuit tenenstand tot kniebuigen met doorzwaaien van de romp. maak vanuit lichte spreidstand ruime draaiende bewegingen met het bekken, zowel linksom als rechtsom.

44

Maak uitvalpassen, waarbij je afwisselend met het linker- en het rechterbeen een grote pas naar voren maakt, terwijl het achterste been aan de grond blijft. Maak kleine tweebenige sprongetjes, zowel voorachterwaarts als zijwaarts Loopscholing Meer gericht op het hardlopen is het uitvoeren van loopscholing. Enkele voorbeelden van loopscholingsoefeningen zijn: Hang met het bovenlichaam ontspannen naar voren toe en tik met de hakken de billen aan (‘hakken-billen’). Wikkel de voeten afwisselend extra goed af van hak naar teen, waarbij je slechts weinig voorwaartse snelheid ontwikkeld ‘tripplings’). Doe hetzelfde als bij de hierboven beschreven oefening, maar hef de knieën nog tot horizontaal (‘skippings’). Maak kleine loopsprongtjes naar voren toe, waarbij de snelheid steeds verder toeneemt en ga vervolgens over in lopen. Versnellingsloopjes Voer na bovengenoemde oefeningen nog een aantal (2-6) loopjes uit, waarbij je langzaam begint en je snelheid naar het einde opvoert. Voer met ieder volgend loopje de snelheid die je op het einde bereikt meer op. Cooling-down en rekoefeningen Na afloop van de eigenlijke training is het belangrijk om rustig zo'n 5 minuten uit te lopen, waardoor je lichaam de kans krijgt om tot rust te komen (en afvalstoffen af te voeren). Ook een lauwe douche en een massage van de zwaarst belaste spieren kunnen een onderdeel vormen van de coolingdown. Op deze manier heb je er alles aan gedaan om de kans op blessures te verminderen.


Goed hardlopen is meer dan alleen lopen (door Peter Hendrix) Sinds een paar jaren ben ik onder andere als looptrainer verbonden aan een Fysiopraktijk. Hierdoor heb ik nog een aantal cursussen kunnen volgen die mijn inzichten in het geven van trainingen flink vergroot hebben en waar al veel lopers plezier aan hebben beleefd. Zelf merk ik dat door het vorderen van de jaren mijn blessure gevoeligheid ook is toegenomen en dat dit ook vaak een oorsprong heeft in te weinig ondersteunende oefeningen voor het hardlopen. Dat ik daarnaast ook nog een fanatiek triatleet ben draagt er ook nog een steentje aan bij. Vooral mijn onderbenen en rug hebben het flink te verduren gehad en dit draagt echt niet bij aan het probleemloos kunnen sporten heb ik in de afgelopen twee jaar gemerkt. Een van de cursussen die ik heb gevolgd, revalidatietrainer in het amateur en profvoetbal, heeft mijn inzicht behoorlijk vergroot en hierdoor ben ik ook gaan nadenken of dit ook toepasbaar is binnen het hardlopen. Natuurlijk zijn de belastingen bij hardlopen anders dan die bij het voetballen. We hebben veel meer te maken met een cyclische beweging die meestal maar in een richting uitgevoerd wordt. Daarnaast heeft ook de cursus allround herstel- en conditietrainer ook bijgedragen aan de wijze van training geven.

van statisch en dynamisch rekken. Sla ook zeer zeker de Cooling down nooit over, dit is het begin van je volgende training door de snellere bijdrage aan je herstel. Daarnaast mag het belang van goede en gezonde voeding zeer zeker ook niet onderschat worden. Dit draagt bij aan een goede prestatie en een beter herstel. Mooi is de anekdote op dit gebied van de loper waarmee ik een marathon liep en die een tijd van 1.14 uur op de halve marathon en een p.r. had op de hele marathon van bijna vier uur. Gaandeweg de marathon kwamen we erachter dat hij eten en drinken tijdens een marathon maar tijdverlies vond. Die dag liep hij een p.r. nadat we hem verplicht hadden te eten en te drinken. Na afloop trakteerde hij ons op een ferme pint. Hij had toch wel veel geleerd vond hij. Natuurlijk is ondersteunde krachttraining, mits goed uitgevoerd, ook een heel goede ondersteuning van het hardlopen waarbij niet alleen de benen maar ook het bovenlichaam getraind moet worden. De momenteel populaire rompstabiliteit (core stability) oefeningen dragen bij aan een betere loopstijl en verminderen de vermoeidheid tijdens het lopen.

Veel van de oefeningen, zoals bepaalde oefeningen uit de loopscholing, de squat en de lunges, zullen bij lopers zeker bekend zijn en ook vaker getraind worden maar er zijn zeer zeker ook andere zaken die van groot belang zijn. Denk vooral aan een goede uitgebreide warming up waarbij het gehele lichaam losgemaakt moet worden. Ook het rekken moet niet worden vergeten. Zeker over het rekken lopen er al jaren vele discussies. Moet er nu statisch of dynamisch gerekt worden is dan altijd het onderwerp. Zelf prefereer ik voor de training altijd dynamische rekoefeningen en na afloop een combinatie

45


Als ondersteunende training voor veel sporten zoals hardlopen, tennis, hockey, badminton en voetbal, maak ik veel gebruik van Bootcamp training. Hierdoor is het mogelijk om een conditie, coรถrdinatie en krachttraining te combineren. Het mooie hiervan is dat dit allemaal uit te voeren is zonder extra materialen. Daarnaast zijn het ook weer andere trainingsprikkels die aan het lichaam worden gegeven en deze maken het trainen een stuk completer en hebben als bijkomend voordeel dat het ook nog eens heel erg leuk is om te doen.

Een goede vorm van krachttraining zijn de ondersteunende trainingen met Kettlebells, TRX trainer en de Sandbag. Voordeel hiervan is dat cardio en kracht worden samengevoegd

tot een training die veel effect hebben. Vooral de Kettlebell kent oefeningen die de hamstrings flink versterken en diverse sporters heb ik hiermee kunnen helpen en hebben deze bijgedragen aan een goede prestatie. Ook oefeningen met halters en halterstangen worden door mij veel toegepast, maar ik werk bijna niet met toestellen. Deze kunnen wel goed gebruikt worden tijdens de revalidatie na een blessure maar tijdens de normale krachttraining gebruik ik het liefst losse attributen. Hierdoor worden er meer spieren gebruikt en niet alleen de hoofdgroepen wat het lichaam nog veel sterker maakt zodat gemakkelijker onverwachte bewegingen kunnen worden opgevangen. Maar let wel goed op, deze trainingen moeten wel uitgevoerd worden onder leiding van een ervaren trainer op dit gebied. Verkeerd uitvoeren van de oefeningen kan leiden tot blessures en dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Hopelijk is dit stukje niets nieuws onder de zon voor jullie en anders is het een geheugensteuntje. Veel plezier met de trainingen en in deze winterperiode is het aan te raden hier meer tijd aan te besteden. Als het weer te slecht is om buiten te trainen denk dan eens aan deze soort van training.

Mededeling omtrent afgelastingen in de wintermaanden. In deze tijd van dit jaar zijn de weersomstandigheden vaak moeilijk in te schatten en kan het zomaar voorkomen dat we genoodzaakt zijn om trainingen af te gelasten. Wij streven ernaar om dit zo snel mogelijk bekend te maken en zullen in voorkomende gevallen dit uiterlijk voor 17:00 u. publiceren op onze website. Hou deze daarom in deze wintermaanden extra goed in de gaten, want we willen uiteraard voorkomen dat je tevergeefs komt.

46


ENCI bergloop, een bijdrage van Jasper Nijsters Ik ben sinds september 2011 officeel lid van STB. Ik ben samen met mijn vader een keer gaan kijken en mocht meteen meedoen. Toen zat STB nog op de oude Cooperbaan. Elke training heeft veel afwisseling door de vele onderdelen die we moeten oefenen, dat maakt de training erg leuk. Op STB kun je leuke dingen doen bijvoorbeeld: vortexwerpen, kogelstoten, sprinten, enzovoort. Het leukste vind ik Vortexwerpen. Het is leuk om te doen want je kunt leren gooien met een ander voorwerp dan een bal. Met een bal kun je leren gooien.(voor beginners). Maar met Vortex leer je anders gooien. Een bal hou je anders vast dan een Vortex. Een bal hou je in een kommetje vast en een Vortex hou je vast alsof je een speer vast houdt.

Als je de Vortex op de goede manier en hard genoeg weggooit maakt deze ook een fluitend geluid. Hieronder zie je een plaatje van een vortex. Ook zijn er soms pupillen competities en in het najaar gaan we ook wel eens naar crossjes. Dit jaar heb ik mee gedaan aan de pupillen competitie nieuwe stijl en de ENCI bergloop. Vorig jaar had ik voor het eerst mee gedaan bij de ENCI bergloop en ik vond dat wel een leuk wedstrijdje. Eerst heb ik samen met m'n moeder mijn vader aangemoedigd, want die heeft ook gelopen. Daarna was ik aan de beurt. Net zoals vorig jaar begon het bij de start een beetje te regenen, maar dat vond ik niet erg. Op de route lag ook dit jaar weer veel modder.

47


Sinterklaas op bezoek bij STB

48


Hoi ik ben Floor Vervuren. En ik zit sinds vorig jaar op atletiek bij STB. Ik vind het heel leuk. En dan ook jammer dat ik volgend jaar naar de junioren moet. Sprint, lange afstand en hoogspringen vind ik het leukst. Ik heb een zus Lieke en een zusje Maartje die ook lid zijn van STB net als mijn ouders. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 op basisschool An d’r put. Ik vind het leuk dat er verschillende onderdelen zijn en dat je lekker kunt rennen. Ik ga binnenkort een spreekbeurt houden over atletiek samen met Imke. Ik geef het estafettestokje door aan: Eva Dassen

49


De Kapellerbosloop (door Ingrid Ploumen) In september hebben we tijdens de training de pupillen de eerste keer verteld over de Kapellerbosloop. Velen van hen hadden hier nog nooit van gehoord en het zou dan ook hun eerste cross worden. Om de puppillen al aan het parcours te laten wennen hebben we drie zaterdagen in het bos getraind. Elk paadje, bochtje en struik werd bestudeerd, zodat ze tijdens de wedstrijd konden knallen. En dat hebben ze dan ook gedaan. De dag zelf kwamen we al om 10.00 uur bij elkaar. Dat ging gepaard met de gebruikelijke chaos. Tellen of iedereen er is en is ingeschreven, nummers opspelden, laten plassen en de kinderen gerust stellen. Als we richting bos lopen begint de spanning te stijgen. Jasjes gaan uit, pap en mam krijgen een laatste knuffel, en dan op naar de start. Als eerste starten de jongens. Alle leeftijden bij elkaar. Het is een mooi gezicht, zeker als de kleinsten vol overgave langskomen. Ouders, trainers, iedereen staat langs de kant om ze aan te moedigen. Dan is het tijd voor de meisjes. Zij hebben zich een kwartier moeten inhouden, maar zodra het startsein gaat, sprinten ze weg. Vooraan wordt flink gestreden om de eerste drie plekken. In totaal doen 44 meisjes mee, waarvan de meesten van STB. Ook hier rennen alle leeftijden samen. Menig A-pupil wordt ingehaald door de jongsten. Nadat alle kinderen gefinisht zijn en bij zijn gekomen van de inspanning gaan we naar de hal van Sjef van Ooijen. Onder het genot van een stukje taart en drinken wordt nog nagepraat en gewacht op de prijsuitreiking. Tot onze vreugde is STB in alle categorieĂŤn in de prijzen gevallen. Geweldig gedaan jongens en meisjes! Voldaan gaat iedereen naar huis, met een medaille als bewijs voor de prestatie. Deze medaille zal de dag er na in vele scholen aan de juf of meester zijn getoond. En terecht, want jullie waren allen kanjers! De uitslagen vinden jullie op de volgende bladzijde.

50


1/12 3 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 5 6 8 11 12 13 14 2 5 6

30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Meisjes Pupillen A (1000m) Sica Verwasch Floor Vervuren Jill Reijnen Evy RÜmkens Nienke Muermans Maud Missler Jamy Dirkx Anna Coerver Imke Hoogeboom Benthe Duijzings Luna Werink Indy van Groesen Chimène Hermans Giulia Janssen Meisjes Pupillen B (1000m) Luna Lemaire Sterre Knoben Lynn Kempers Lina Storms Maddy Dohmen Anne Paulssen Danique Gademan Noor Vanhommerig Tara Vandegard Eva Dassen Meisjes Pupillen C (1000m) Maartje Vervuren Linn Schormans Iyem Pelzer

Eindtijd 4:20 4:38 4:54 5:03 5:06 5:07 5:08 5:12 5:17 5:23 5:37 5:39 6:15 6:32 4:25 4:37 4:54 5:03 5:15 5:19 5:40 5:42 5:58 6:20

2 6 9 10 11 2 4 5 1 8 12 3 6 8 9 1 4 7 8 10

Jongens Pupillen A (1000m) Thomas Stevelmans Emre Pelzer Lucas Vanhommerig Tom Weegels Yarne Speetjens Jongens Pupillen B (1000m) Olivier Spierts Levi Vandegard Jarno Duijzings Jongens Pupillen C (1000m) Camiel Spierts Meisjes Junioren B (1500m) Chayenne Poorts Caro Voragen Meisjes Junioren D (1500m) Isabelle Bastiaens Imke Erens Britt Veurink Julie Wauben Jongens Junioren D (2000m) Daan Stevelmans Tom Smeets Jules Coerver Thom Schijnen Tom Wauben

4:14 4:42 5:07 5:49 6:09 4:59 6:11 7:28 4:53 5:35 6:08 6:20 6:56 7:26 7:30 8:21 9:01 9:19 9:58 10:25

5:09 6:18 8:00

51


52


STB Clubblad 2013 nr 5  
Advertisement