Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 28 juli 2013 nummer 3 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 oktober 2013 Het volgende clubblad verschijnt in oktober 2013

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2013........................................................... 3 Van de bestuurstafel (door Vicky Teeken) ............................................... 5 Psychosociale veiligheid en sport (door Jos Janssen) .............................. 6 Persoonlijk doel van… Christian Brakenhoff ............................................ 7 Grote STB Clubactiviteitendag ................................................................. 8 Vrouwen bij STB…. Jacqueline Dieters ..................................................... 9 Baksteen door het venster… Buitenlandse politiek ...............................13 Return of the Heideloop (door Richard Lavalle) ....................................15 Daar bij die molen… (door Iwan Theunissen) .......................................16 Verjaardagskalender ..............................................................................18 90 seconds to Venlo (door Rob Riksen) .................................................21 Slimmer zonder pillen (door Anke Linssen) ...........................................23 ST B-team (door Iris Pillich) ....................................................................28 Spikes (door Jules Coerver) ....................................................................29 Vlekkeloze Vaals-Venlo STB Abrahams (door Herman Gerards) ...........29 Stratenloop Goor 750 jaar (door Marcel Klein) ....................................32 Nieuwe leden (Bron: Frank Eisenga) ......................................................34 Sunrise Marathon Vijlen (door Dennis Lymandt) ..................................36 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................39 Jungfrau Marathon 2014? (door Herman Gerards) ..............................43 Hardlopen in de zomer (bron : Runinfo) ................................................44 Locatietraining (door Theo Schmeits) ....................................................45 Evaluatie trainingslocaties (door Annick Ploumen) ...............................46


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.stblandgraaf.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2013 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 69,25

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,45 € 9,50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2013 9 augustus 21 september 22 september 29 september 19/20/21 oktober 1 december 31 december

Vrijdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Dinsdag

4e Meander Mondo Verde Zomeravondloop Athletics Champs Pupillenwedstrijden 4e Biesloop Grote STB Clubactiviteitendag Algehele opening park ter Waerden 30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop, park ter Waerden 15:00 u.

Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

3


4


Van de bestuurstafel (door Vicky Teeken) Wij hebben ons afgelopen tijd met verschillende zaken bezig gehouden. Het bestuur heeft een veilige trainingomgeving hoog in het vaandel staan en heeft daarom voor de jeugd en voor de volwassenen een aparte vertrouwens persoon aangesteld. Voor de jeugd is dit Kristie Hanssen en voor de volwassenen Peter Verberk. Alle trainers bij STB die met minderjarigen omgaan vragen wij een verklaring omtrent gedrag te overleggen (VOG). De jeugdtrainers van STB zijn hierover persoonlijk benaderd door het bestuur en staan hier positief tegenover.

Op 19 mei hebben wij onze jaarlijkse Heideloop gehad. Deze werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door Paul Jacobs, Carla Willems en Josette Gijselaers. Het weer was prachtig en er waren meer lopers dan ooit en alle vrijwilligers waren weer op de been om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Dank allemaal voor jullie inzet! Ook de neem de benen groep heeft goed gepresteerd op de Heideloop. Zij zijn om hieraan deel te nemen in weer en wind in februari begonnen met trainen en hadden als eindresultaat de Heideloop. Alle lopers proficiat met jullie eigen prestatie! Op 1 juni is onze geheel vernieuwde website de lucht in gegaan en wij mogen concluderen dat deze er prachtig en zeer professioneel uit ziet. Voor alle mensen die hieraan gewerkt hebben onze dank.

In september zullen verschillende trainers van STB starten met een trainerscursus. Meer en meer vindt er samenwerking plaats met UOW ‘02 en stichting park ter Waerden. Zo gaan we samen de opening van het park organiseren op 18, 19 en 20 oktober aanstaande. Dit belooft een groot feest te worden. Ook zal dan de nieuwe horeca gelegenheid, die door Joep en Judith Weijers geĂŤxploiteerd zal gaan worden, klaar zijn. Ook is inmiddels iedereen in de gelegenheid gesteld om clubkleding te bestellen. Op 21 september vindt er van 10.00 uur tot 13.00 uur op onze baan de eerste pupillenwedstrijd nieuwe stijl plaats. Verwacht wordt dat er ongeveer 250 kinderen hieraan zullen deelnemen. De voorbereidingen om dit te organiseren zijn inmiddels in volle gang. De voorbereidingen voor de STB Clubdag op 29 september zijn in volle gang. Neem maar eens een kijkje op de website voor meer informatie over deze mooie activiteit. Rest mij eenieder een goede vakantie met heel veel mooi weer toe te wensen en tot ziens op een van onze trainingen of activiteiten.

5


Psychosociale veiligheid en sport (door Jos Janssen) Naast fysieke veiligheid, met name gerelateerd aan de technische nummers binnen de atletiek, zoals kogelstoten en speerwerpen, is het belangrijk dat al onze leden, jong en oud, in een veilig klimaat kunnen sporten.

Helaas komt het voor dat sommige mensen misbruik maken van hun positie, dan wel een cultuur creëren, die nodeloos kwetsend is (pesten) dan wel geestelijk en lichamelijk een bedreiging vormt (seksuele intimidatie). Beide komen overal voor, op school, werk, etc. De afgelopen jaren registreerde NOC*NSF ongeveer 5 meldingen per maand, variërend van seksueel getinte opmerkingen, tot verkrachting. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om het topje van de ijsberg. Met name de schade die seksueel misbruik aanricht, is enorm groot, zowel voor desbetreffende persoon als voor de vereniging c.q. de sportbond. Het Bestuur vindt het zeer belangrijk dat er een veilig sportklimaat heerst binnen de vereniging, zodat iedereen zich lichamelijk en geestelijk prettig voelt tijdens zijn/haar sportieve activiteiten. Een van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het

6

invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen die met minderjarigen (jonger dan 16 jaar) omgaan en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport uit kan oefenen. KNAU en NOC*NSF adviseren de verenigingen dan ook een en ander te realiseren. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het zo belangrijk dat “Den Haag” de kosten van de VOG gaat vergoeden. Het Bestuur sluit zich aan bij het voorstel van KNAU/NOC*NSF. Alle jeugdtrainers en jeugdtrainers in spé zal gevraagd worden naar een VOG. Het verheugt ons dat een en ander met veel begrip is ontvangen. De VOG’s zullen beheerd worden door de vertrouwenspersonen. Ondanks deze preventieve maatregel kan seksuele intimidatie of seksueel misbruik toch voorkomen. Belangrijk is dat vermoedens worden gemeld, om eventueel erger te voorkomen. Let wel: een melding is geen beschuldiging. Bovendien wil het Bestuur een “luisterend oor” creëren waar “slachtoffers” hun ervaringen kwijt kunnen. Het Bestuur heeft besloten twee vertrouwenspersonen te benoemen, die, inhoudelijk onafhankelijk, van het Bestuur, zullen functioneren. Het gaat hier om Kristi Hanssen voor de jeugd en ons ex-STBlid Peter Verberk voor de volwassenen. Wij wensen beiden veel succes en wijsheid. Overigens is beide vertrouwenspersonen ook om een VOG gevraagd. In het volgende clubblad zullen we op de vertrouwenspersonen terugkomen. Het Bestuur hoopt hiermee een grote stap voorwaarts gezet te hebben in onze ontwikkeling tot een volwaardige Atletiekvereniging. Namens het Bestuur, Jos Janssen, vicevoorzitter.


Persoonlijk doel van… Christian Brakenhoff Ruim een jaar geleden besloot ik dat het tijd werd om wat aan mijn conditie te gaan doen. Ik was te zwaar, raakte buiten adem als ik maar naar een trap keek, en bergop fietsen vereiste een enorme inspanning. Dus ik toog, samen met mijn vader, naar een sportschool. Het eerste wat de coach aldaar vroeg was: “Wat is je doel?” Mijn antwoord, terwijl ik nog een beetje buiten adem was van het fietsen naar de sportschool toe, was dat ik een marathon wilde lopen. Ik bedoelde het niet echt serieus, maar mijn doel was wel om te kijken hoe ver ik zou kunnen komen, uitvinden wat mijn limiet was. Dit antwoord

werd al snel mijn standaardantwoord als mensen me vroegen waarom ik aan het fitnessen was, en het idee begon aan me te knagen. Zou ik echt een marathon kunnen lopen? Een paar maanden later had ik het met mijn zusje over haar hardlopen (ze was op zichzelf begonnen met trainen), en ik besloot dat ik ook wilde gaan hardlopen. Het fitnessen ging inmiddels erg goed, maar hoewel mijn conditie wel verbeterde, was ik nog steeds veel te zwaar. Dus ik vroeg aan m'n coach of

hij het een goed idee vond als ik ging hardlopen. Hij vertelde mij dat ik beter eerst kon gaan hardwandelen, en gaf me daarvoor een schema. Het was overigens niet van dat rare snelwandelen, maar gewoon wandelen, alleen zo snel als je kan (wat voor mijn vader en mij uitkwam op bijna acht kilometer per uur). Het hardwandelen ging goed – het was een zwaar schema, maar de vooruitgang zat er danig in, en samen met het dieet waaraan ik begonnen was, begon ik er nog bij af te vallen ook. Toen we het einde van het schema begonnen te naderen, begon ik eens na te denken over wat te doen erna. Ik keek eens op het internet rond naar hardloopverenigingen in Landgraaf en kwam zodoende bij STB terecht. Inmiddels wist ik het zeker, ik wilde een marathon lopen! Bij STB werden we uitgenodigd om eens langs te komen op een donderdagtraining, wat we ook gedaan hebben. Wim vertelde ons dat we, als volledige beginners, het beste niet meteen op de baan erbij zouden passen, maar dat we beter even konden wachten tot er in februari de neem de benen! Groep zou beginnen. Dit hebben we ook gedaan, en ik ben nu trouw deelnemer aan de groep – ik heb inmiddels wedstrijden van drie en vijf kilometer gelopen, en ben er vast van overtuigd dat die marathon me gewoon gaat lukken. Over een paar jaar, dat wel, maar het is slechts een kwestie van tijd (en veel trainen).

7


Grote STB Clubactiviteitendag De voorbereidingen voor de STB Clubactiviteitendag op 29 september zijn in volle gang. Loraine Homminga en Claudia Steinbusch hebben een mooi programma samengesteld met voor ieder wat wils. De activiteiten zullen allemaal plaatsvinden vanaf locatie de Heikop en na afloop van de sportieve activiteiten is er voldoende gelegenheid om de inwendige mens te versterken middels een barbecue die verzorgd zal worden door Bert Vanthoor. Het programma van deze dag is als volgt : Om 10:50 u. wordt gestart met verschillende activiteten voor de jeugd, die door de jeugdcommissie wordt georganiseerd. Om 11:30 u. zal er een heuse trail zijn over de ATB route over een afstand van 13,5 km. Voor mensen die liever een duurloop willen doen bestaat hiertoe de mogelijkheid om 12:30 u. onder leiding van Theo Schmeits. Gelijktijdig wordt dan ook een wandeling

gestart vanaf de toeristenparkeerplaats onder leiding van Claudia Steinbusch. De afstand van de wandeling bedraagt ca. 5,5 km. Voor de deelnemers aan het Neem de benen! project, alsmede beginners, is er een rustige duurloop over ca. 9 km onder leiding van Cor van Haaren. De start hiervan is om 13:00 u. Vanaf 14:00 u. bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de barbecue. De kosten van de Barbecue zullen rond de 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar bedragen. Wij willen jullie bij deze graag uitnodigen voor deze sportieve en gezellige dag. Dus kom op en meldt je aan! Inschrijven kan gemakkelijk via onze website www.stblandgraaf.nl : Evenementen > Clubactiviteiten > Inschrijven Clubactiviteitendag Groetjes, Loraine en Claudia

Programma STB Clubactiviteitendag zondag 29 september Activiteit

Afstand

snelheid

Starttijd

Startplaats

Begeleider

Jeugdactiviteit

n.v.t.

n.v.t.

10:50

Heikop

Jeugdcommissie

Trail

13,5 km

Eigen tempo

11:30

Heikop

Wim van der Linden

Duurloop

10 km

10 km/uur

12:30

Heikop

Theo Schmeits

Wandeling

5,5 km

12:30

Toeristen

Claudia Steinbusch

parkeerplaats Neem-de-benen loop

9 km

9,3 km/uur

13:00

Heikop

Barbecue

n.v.t.

n.v.t.

14:00

Heikop

8

Cor van Haaren


Vrouwen bij STB…. Jacqueline Dieters Dag leden van STB! Een paar weekjes geleden werd ik door de redactie benaderd met de vraag of ik een stukje wilde schrijven voor deze rubriek. Ik was verrast. Immers had ik net een paar dagen eerder mijn allereerste eSTaBletje ontvangen. Stond ik in die editie nog in de opsomming van nieuwe leden, nu krijg ik al de gelegenheid om een bijdrage te leveren! Leuk! Ik reageerde dus ook meteen spontaan met ‘ja’. Vlak daarna vroeg ik me wel af wat ik als ‘Neem de Benen’ lid nou zou moeten schrijven over ervaringen in het runningcircuit. Ik kom pas kijken…niet qua leeftijd, maar wel in de hardloopwereld. Schrijf maar eens een boeiend verhaal na al die (marathon)verhalen van de ervaren harde kern uit het vorige clubblad. Toch ga ik een poging wagen! Sinds begin maart heb ik er in mijn leven een tweede passie bij. Passie betekent: zich met hartstocht op iets storten. Sinds 1995 verdient toneelspelen van mij deze benaming en jarenlang stond deze hobby eenzaam op nummer één. Tot voor kort. Ik moet eerlijk bekennen dat het hardloopvirus mij heeft besmet. Mijn lidmaatschap bij dialecttoneelvereniging Kiekes Wead moet genoegen nemen met een gedeelde eerste plaats met STB. Daarvoor zorgt niet alleen mijn plezier in het hardlopen maar zeer zeker ook de prettige sfeer binnen de club. Het is niet alleen de groep van ‘Neem de Benen’ die je stimuleert om door te gaan, maar zeer zeker ook de begeleiding en support van andere STB-leden. Geweldig om

mee te maken hoe tijdens tests en wedstrijden weer alles uit de kast wordt gehaald: aanmoedigingen, foto’s, filmpjes, oorkondes. Top! Wedstrijden! Ja hoor, ik heb er ‘al’ twee mogen ervaren. De 3-km Heideloop en de 5km Pepijnloop. Bij een wedstrijd komt dan ook meteen ‘het fanatieke’ in mij boven. Een duidelijk parallel met toneelspelen. Ik geef me altijd voor de volle 100%. Zelfs zoveel, dat ik na de finish bij de Pepijnloop er zo doorheen zat, dat ik niet in de gaten had dat ik vlak naast een plek was gaan zitten waar iemand net zijn tweedehands avondeten had achtergelaten. Overeenkomst tussen beide hobby’s is er ook bij de voorbereiding. Een lijstje met ‘dingen die ik niet moet vergeten’ wordt tot drie keer toe goed nagekeken. Is dat bij het toneel een overzicht van kledingstukken en attributen behorend bij mijn personage, zo is dat bij het hardlopen een briefje met horloge, flesje water, banaan, veiligheidsspeldjes etc. Één notitie wordt door mensen in mijn omgeving wel als bijzonder lachwekkend gezien…bovenaan staat namelijk: plassen! Zelf vind ik dat er niets mis mee is. Sta maar eens aan de start met een (half)gevulde zwakke blaas…dat is niet fijn. Bij de Heideloop had ik mijn plan klaar. Om kwart over negen nog snel een wc opzoeken bij de voetbalkantine alvorens om half tien klaar te zijn voor de groepsfoto en het inlopen. Vanwege de drukte werd de start echter een kwartier uitgesteld. Mijn hersenen kwamen meteen in actie: ‘oejaa en noe da? Da han ich ja wer mieë in de

9


bloas’. De oplossing diende zich gelukkig aan tijdens het inlopen: het bosje aan het begin van het parcours. Uiteindelijk zat ik daar met nog vier dames op enkele meters afstand van elkaar, elk achter een boom. De begroeiing rondom doet het nu prima daar!

Duidelijk te herkennen zijn ook de rituelen. Bij toneel begint om drie uur op de dag van een voorstelling de ‘afzonderperiode’ van rusten, tekst checken, nogmaals rusten, laatste hapje eten, douchen en aankleden. Mijn oogschaduw, mascara en lipstick hebben in die weekenden in oktober en begin november hun najaarsrust. Het is namelijk voorschrift dat je compleet ongeschminkt plaats neemt op de kruk van de grimeuse. Mensen die me dus om kwart over zes van de parkeerplaats van Op de Kamp naar de Brandpoort zien rennen, weten dus nu waarom. Dit jaar ben ik, dankzij STB, nog sneller! Bij aankomst in de Brandpoort is het dan altijd weer fijn om al bij je medespelers te zijn. We zijn immers lotgenoten. Dat neemt de spanning ietwat weg. Een kwartier voor aanvang wordt de groep altijd bemoedigend toegesproken door de regisseur. Daarna volgt een rondje ‘highfiven’. Een minuut voor aanvang ben ik

10

‘ram’ nerveus, zijn mijn handen ijskoud en vraag ik me voor de zoveelste keer af waarom ik me dit zelf aandoe, en dat ook nog eens vrijwillig. Eenmaal op de bühne en bij het uitspreken van de eerste zinnen valt dan de meeste spanning weg. Maar de focus blijft. Bij de twee wedstrijden waren ze er ook al, die rituelen. Hetzelfde shirt, dezelfde korte broek (alhoewel, ik heb er nog maar één), dezelfde sokken. Zelfs het elastiekje voor mijn staart. De hoogte van mijn staart heb ik maar niet gemeten. Dat gaat toch wat té ver, vind ik zelf. At ik de avond voorafgaand aan de Heideloop nog een lekker stuk abrikozen-linzenvlaai, zo heb ik die op de vrijdag van de Pepijnloop ook maar in huis gehaald. Dezelfde rugzak met daarin een geluksbeertje. Menigeen zal het wat overdreven vinden, maar moet maar net denken als mijn vader: ‘geweun geweëde loate, wie ouwer, wie gekker’. Dan het moment voor de start. De succeswensen worden uitgedeeld. Ook hier genoeg lotgenoten, heel veel zelfs. In vergelijking met de minuten voor een toneelvoorstelling, sta ik hier toch een stuk relaxter. Ik voel gezonde spanning en praat als brugman. Iets dat ik achter de bühne nooit doe. Mijn handen zijn ook nu ijskoud bij een temperatuur van 25 graden. Mijn clubgenoten schrikken als ik ze een hand geef. Ik biecht daarna maar eerlijk op dat de oorzaak ligt in het ijskoude flesje water dat ik een minuut eerder nog voor een laatste slok in mijn handen had. Na het startschot en tweehonderd meter verder ben ik rustig, op mezelf aangewezen en ga ik ervoor. De focus blijft. Ik had niet gedacht dat ik ooit nog zo fanatiek zou gaan sporten, laat staan meedoen aan hardloopwedstrijden. Het is bijzonder om bij jezelf te kunnen constateren dat hardlopen je rust geeft. Eerlijk gezegd hoop ik dat het mij leert voorafgaand aan mijn toneeluitvoeringen ook wat meer rust in te bouwen. Dat op zijn minst het woordje ‘ram’ bij nerveus kan worden weggelaten. Eind oktober zal ik het weten! In de tussentijd oefen ik verder. Zowel voor mijn toneelrol als een eerstvolgende wedstrijd. De focus is er.


11


12


Baksteen door het venster… Buitenlandse politiek Noodkreet van mijn studiegenoot eremologie Paki El Afouzou ( Ik heb samen met hem als student in Egypte wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van zand op een woestijn). Hij woont nu in een klein dorpje aan de rand van de Sharqiyah Woestijn en isin het dagelijks leven voor contact met de buitenwereld o.a. zeer afhankelijk van de TV. Paki: “Help! Alle Egyptische TV-zenders , van Al Resalah tot Nile TV International, laten dagelijkse grote hoeveelheden nieuws uit Nederland los op de brave Egyptische burgers.” Waarom? Hijweenie. Paki: “Ik word helemaal gek van al dat nieuws uit het verre Nederland. Ik heb helemaal niets met Nederland. Ik hoef er niets van te weten! Ik wil het niet eens weten! Dagelijks zie ik: Premier Rutten, die in de Tweede Kamer staat te lachen, Geert Wilders, die onze Islam belachelijk maakt, interviews met Nederlandse wielrenners in de Tour de France (Allah moge weten wat wielrenners zijn), koning Albert die Beatrix na-aapt ( Is Albert koning van Nederland?), reportages over de Fyra ( een Italiaanse Mafiatrein), demonstraties op het Malieveld ( kennelijk het Nederlandse Tahrirplein), een of andere kandidaat voor het Olympisch Comité, Kamiel Eurlings of zoiets, veel te laat aangespoelde Hollandse Nieuwe, Spuiten en Slikken, een Argentijnse koningin ( in Nederland?), de zin en onzin van de aanleg van de Buitenring rond een dorpje genaamd Parkstad, schaliegas, de zoveelste overwinning van een of andere atletiekvereniging bij een hardloopwedstrijd van Vaals naar Venlo ( geen flauw idee waar die dorpjes liggen), de aanwezigheid van allerlei zogenaamde Egyptekenners bij Knevel & Van den Brink. Toppunt: Eénmaal werd zelfs het Egyptische nieuws onderbroken voor een extra nieuwsbericht: Eind juni werd de eerste echte zomerse dag in Nederland gemeld. Al dit poldernieuws moet ik dagelijks aanschouwen. In Egypte!! En er komt geen eind aan! Ik word er helemaal gek van!! Lezers, ik leef met Paki mee. Ik skypete met hem. Terwijl hij zichtbaar aangedaan naar de waterpijp greep meldde ik: “‫( “ األ صدق اء أعز‬beste vriend). De Nederlandse pers is kort, zakelijk en to the point. Het nieuws gaat in ons land nooit op de loop met onze pers. Het nieuws is gericht op het belang voor de Nederlandse burger. Geen goedkope reportages als opvulling van het journaal! Ik moet er niet aan denken dat ik dag in, dag uit zou moeten kijken en luisteren naar: de protesten op het Tahrirplein ( het Egyptische Malieveld), de protesten tegen de Moslimbroederschap, de protesten voor de Moslimbroederschap, de protesten van de Kopten, de protesten tegen de Kopten, de gewelddadigheden ( meestal ontkopping) tegen de Kopten, de kopzorgen van de Kopten, de koppigheid van de niet-Kopten, het grote aantal onthoofde .. euh… ontkopte Kopten,

13


het optreden van het leger op het Tahrirplein, het optreden van het leger tegen de Moslimbroederschap, het optreden van het leger voor de Moslimbroederschap, het optreden van het leger tegen de Kopten, het optreden van het leger voor de Kopten, het optreden van het leger bij een show van André Rieu op het Vrijthof, de tragedie van een oma die op het drukke Tahrirplein haar hondje kwijtraakte hem later op de BBQ op het Tahrrirplein terugvond, het optreden van het leger tegen dierenmishandeling de lotgevallen van de medewerkers van QANSI ( het Egyptische WOZL), die de plantsoenen op het Tahrirplein moeten bijhouden, het geweld tegen aanhangers van president Mohamed Morsi, het geweld tegen tegenstanders van president Mohamed Morsi, de lage lonen van Egyptische schoenpoetsers, terwijl zij zich het laplazarus poetsen vanwege de stof op het Tahrirplein; de boosheid over de aanleg van een dam in de Nijl in Ethiopië, de problemen van Egyptische kameeldrijvers, die weinig werk hebben vanwege het wegblijven van toeristen, de aantasting van de piramides door het urineren van kamelen ( laatste tijd minder vanwege gebrek aan toeristen dus geen vervoer per kameel en dus geen urine), de aantasting van veel Egyptische gebitten door het gebrek aan tandartsen, de problemen van tandartsen door het ontbreken van goede Egyptische gebitten, de aanwezigheid van allerlei zogenaamde Nederlandkenners in Barakat & El-Khatib ( het Egyptische Knevel en Van den Brink). Etcetera, etcetera. “‫ ( “ األ صدق اء أعز‬dit betekent nog steeds: beste vriend), dit zal de Nederlandse tv-kijker nooit overkomen. Hier worden wij, Nederlandse TVkijkers, neverthenooitniet mee opgezadeld!! Hier geen overbodig nieuws uit Egypte op TV! Ik lieg gemakkelijk, valt mij opeens op. Janneh Ibrahim El-Manderzi (het Egyptisch voor Mans De-Janders)

Tip!

Zaterdag 31 augustus 54. H einrich- A ntons- G edächtnis- L auf 5,3 km / 10 km / 28,1 km Jülich - Niederzier

14


Return of the Heideloop (door Richard Lavalle) 20 mei 2012 staat nog altijd in mijn geheugen gegrift. Het was die dag heel warm en zeer broeierig ook na een langere koude periode. Maar niet getreurd die zondag stond de Heideloop op het programma en wel de 5 Engelse mijl. Het werd uiteindelijk een wedstrijd met een bijzondere afloop. Op nog geen 200 meter voor de finish ging bij mij het licht letterlijk uit en dat terwijl ik ook nog ruim op kop lag in de wedstrijd. Ik ben vervolgens afgevoerd per ambulance en na het bijzetten van het nodige vocht en zout ben ik weer wat bijgekomen. Ik had al snel het idee okee ik ben weer bij, nu naar huis. Dat bleek nog niet zo simpel. De artsen zagen iets op het hartfilmpje wat ze niet vertrouwden en ik mocht nog niet weg. Dat was om, in hardlooptermen te blijven, het startschot van een jaar lang onderzoeken naar hart, longen en de rest. Men kon niet echt de vinger krijgen over wat mij nu overkomen was en dus was het devies, sporten met de handrem erop. Iets wat denk ik voor elke hardloper al een uitdaging op zich is. Gedurende het jaar komen natuurlijk regelmatig gedachten naar boven als van mag ik nog hardlopen en zo ja op wel niveau. Het medeleven en interesse van diverse STB leden en onze trainer Wim was voor mij echt wel een grote steun in die periode. Verder baalde ook ik steeds meer van het feit dat ik de Heideloop niet winnend had afgesloten en onderuit was gegaan. Ik voelde mij immers op dat ene incident na gewoon fysiek goed. Toen de Heideloop 2013 begon te naderen was nog altijd niet duidelijk waarom ik toen

onderuit ben gegaan, maar voor de rest waren er in de tussentijd ook geen incidenten meer geweest. Het uitvallen van het jaar daarvoor stoorde mij intussen dermate dat ik besloot dat het tijd was voor sportieve wraak en wel op mijzelf. Er was maar voor mij nog maar een manier om dit hele voorval voor eens en altijd in mijn hoofd af te sluiten en dat was doen wat mij in 2012 niet gelukt was. Deelnemen aan de Heideloop en dit keer wel over de finish komen en het liefst nog op het podium. Zo gezegd zo gedaan. En of de duivel ermee speelde het was weer heel warm op de dag van de Heideloop na een lange koude periode. Ik had wel al mij de diverse adviezen ter harte genomen om dan niet meer zo over de grens te gaan en meer met verstand dan met gevoel te lopen. Ik moet zeggen dat ik wel behoorlijk nerveus was die dag. Je hebt toch regelmatig flashbacks tijdens het inlopen en ook wel de wedstrijd aan vorig jaar. Maar vlak voor de start kon ik gelukkig de focus naar de wedstrijd verleggen. Het startschot klonk en weg waren wij. Ik ben met verstand gestart en heb een constant tempo kunnen aanhouden. Doel was finish halen en bij de laatste 2 kilometer bleek dat ik nog genoeg over had om een gaatje te kunnen slaan. Dat had ik vooraf niet verwacht. De laatste kilometer was wel weer gevuld met wat deja vu momenten. Toen kwam ik langs de plek waar ik vorig jaar neer ben gegaan. Ik heb symbolisch daar even gespuugd en toen was het voor mij echt klaar, door naar de finish en afmaken wat mij vorig jaar niet gelukt was het winnend afsluiten van de 5 Engelse Mijl. De cirkel was rond.

15


Daar bij die molen…

(door Iwan Theunissen)

Die mooie molen daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Wie kent deze bekende melodie niet? Ooit gezongen in 1920 door Willy Derby en daarna vertolkt door vele artiesten, de bekendste versie is van Willy Alberti daterend uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Daar bij die molen… erg toepasselijk voor “de Halve van Nootdorp”. Start en vertrek zijn bij de Dobbeplas waar de korenmolen genaamd “Windlust” staat. De molen is een rijksmonument, gebouwd in 1781. Het is goed vertoeven bij de Dobbeplas. Behalve in de zomermaanden is het vooral erg druk gedurende de wintermaanden. Er is een heuse ijsmeester die dagelijks de leden via tweets en online publicaties op de hoogte houdt over de ijsdikte. In de zomer verruilen veel leden van de lokale ijsclub hun

schaatsijzers in voor skeelers. Voor een kleine extra bijdrage kunnen de schaatsers lid worden van de “looptak” van de ijsclub – de Dobbelopers. Kortom, sportiviteit ten top bij deze organiserende vereniging – De Nootdorpse IJsclub. Deelname aan deze wedstrijd was gebaseerd op: Ik wil nog graag een vlakke HM lopen in de 3e week van juni, enigszins in de buurt. Na wat

16

speurwerk via de hardloopkalender kwam Nootdorp uit de bus rollen. De afgelopen zes jaar dat ik deelnam aan diverse HM vonden meestal plaats onder slechte weersomstandigheden (januari, maart, november). Helaas geen Vaals-Venlo dit jaar (sorry A-team) omdat we dan al op vakantie zijn. Om alvast in de vakantiestemming te komen boeken mijn vrouw en ik een overnachting in een gezellige B&B in Pijnacker en brengen we op zaterdag een bezoek aan Delft. Clubgenoot Marcel van der Pol kwam mijn deelname ter ore en besloot ook deel te nemen. Zondagmorgen 23 juni na een stevig ontbijt rijden we vanuit de B&B richting de Dobbeplas. Marcel is vertrokken in alle vroegte en is al aanwezig. Ik ben onder de indruk van de mooie omgeving: molen, water en weidevogels. Het heeft de hele nacht stevig gehoosd en flink gewaaid, de zomer is begonnen! Het parcours voert door verschillende natuurgebieden en het kassengebied rondom PijnackerNootdorp en Delft. Het weer is verre van ideaal, het is weliswaar net droog maar het waait hard – windkracht 3/4. Het wordt een gevecht tegen de natuurelementen op deze Halve Marathon die veelal voert over buitenwegen waar de wind vrij spel heeft. Klokslag 10.00 uur +/- 250 lopers trekken zich op gang om een stukje te gaan lopen over een afstand van 21,1 Km. Ik heb er veel zin in, even alle stoom afblazen. Geen eindeloze vergaderingen, geen fusietrajecten – geen stress. Op sportieve wijze strijd leveren kan


ook ontspannend werken. Ik besluit maar meteen flink door te lopen. Tot mijn grote verbazing lig ik na een paar kilometer een flink stuk voor op de nr 2 in de wedstrijd (een snelle loper/ PR op de HM 1.08) Al gauw merk ik dat ik geen topdag heb. De harstslag blijft zeker 10 slagen lager als normaal en de verzuring hakt er al in bij Km 5. Het is afzien, maar dat geldt voor iedereen. De wind maakt het lastig en de voorfietser rijdt 50 M voor me; er zit geen voordeeltje in. Bij 10 Km kijk ik op het klokje – doorkomst 35.38, een PR is dan al verkeken. Maar ik kijk wel mijn ogen uit over het weidse landschap en de gigantische kassen. Warempel het tempo zakt en ik lig nog steeds op kop. Bij Km 18 is het lijden voorbij. De snelle man meldt zich en vliegt voorbij. Aanzetten heeft geen zin – dit is laagvliegen. Uiteindelijk finshed hij meer als 1.40 minuten voor me. Als een tevreden loper kom ik als 2e over de meet 1.15.54… vandaag zat er geen verbetering van het PR in. Vlak na aankomst begint het weer hard te regenen. Marcel heeft niks met regen en heeft flink doorgelopen hij eindigt als 6e in 1.26.26. Een prima prestatie.

We hebben genoten in Zuid-Holland op deze kleine maar pittige HM bij een stel fantastische mensen met erg veel humor. Het speakerduo deed niet onder voor ons eigen STB-speakerduo Wim en Roger. Een loper gehuld in een plastic en zich beschermde tegen de regen kreeg te horen. “En jij dacht vanmorgen ik trek eens een la open en loop eens in een plastic zak.” De DJ die zijn apparatuur nog lang niet had aangesloten. Kreeg te horen “mensen wat is het toch genieten van die mooie muziek”. De fotograaf die foto’s maakte vanaf een laddertje moest het ook ontgelden. “Hij zet zijn leven op het spel op die ladder en dat voor maar 2 consumptiebonnen”. De sfeer na afloop in het clubgebouw was super, stel je voor hoe het hier in de winter is. We hebben STB op de kaart gezet in de buurt van Delft….zoals de speaker er nog aan toevoegde nadat Marcel als 6 over de meet kwam. “Kijk Rein dat is weer iemand van STB uit Landgraaf”. En zo zie je maar weer je kunt ook een leuke Halve Marathon lopen zonder allemaal die hecktiek en bombarie wat je vaak hebt in grote steden.

17


18


Verjaardagskalender 1 2 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 12 12 13 16 16 18 19 20 20 20 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 31

Augustus Imke Erens Christian Brakenhoff Michel Hodenius Leo Quaedflieg Tom Weegels Harry Hamers Floor Vervuren Sica Verwasch Egon Borghans Jos Gubbels Dick van Pelt Lucas Vanhommerig Geertje de Weerdt Tessa Lievestro Ad Wetzels Marjo Moonen Caro Voragen Nancy Nunumete-van Laar JosĂŠ van Bilsen-Willems Jan Offermans Thomas Stevelmans Mart Riksen Chantal Erens-Caris Lenie Jacobs Keshia Paulssen Peter Hendrix Ferry Quaedackers Myra Joosten Jolanda Overeem Iwan Theunissen Louis Cordewener Branka Rybakowski Nicolle Schleijper Edith Kremer Ton Starmans Michel van Eert

11 35 44 51 9 59 10 10 49 45 52 10 41 17 58 54 15 39 59 53 10 17 40 53 25 52 34 52 43 41 63 41 47 39 62 35

1 1 1 1 3 3

September Paul Bex Jules Coerver Rico Lux Hub Prevoo Lisan de Kreij-Reinartz Quirien van Son

18 12 46 59 44 38

4 5 6 7 7 7 11 11 11 15 15 15 21 24 25 25 26 26 26 27 27 29 30 30

Dorota Heldens Theo Beckers Richard Thomas Jenny Matthijsse-Gerards Evelyn Rauwerda Noor Vanhommerig Claudia Counotte Monique Dahmen-Deckers Niels Hermans Jo Born Nadine Chudy Erik Haakma Ivo Schmitz Marjo Wetzels Francien van Haaren-Thomas Marian Jongen Marcel Klein Leo Kokkelkorn Jasper Offerbeek RenĂŠ Homminga Wim Rutjens Lynn Weegels Michel Beckers Meriam Ubachs

40 63 45 49 44 8 8 42 27 59 20 53 15 54 44 54 39 46 11 50 52 12 32 49

2 3 5 7 9 9 13 15 17 17 17 22 24 24 27 30 30

Oktober Eric van Theemsche Theo de Leeuw Hub Wijnands Bert Daemen Anke Linssen Roger Steens Noa Loers Eva Huirne Chris Hanssen Sabine Krieg Anita Vandegard Casper Logister Petra Helms Miranda Meurs Eva Collaris Harrie Enninga Geert Pouls

49 53 49 49 29 45 10 11 60 45 50 9 31 43 58 56 54

19


20


90 seconds to Venlo (door Rob Riksen) Dit is niet de aankondiging van een nieuwe rockband, te formeren uit alleen maar STBleden, dit is het persoonlijke relaas van de (inmiddels) nestor van het team, dat aan het eind van de vorige eeuw geformeerd werd. De editie van Vaals-Venlo van dit jaar was met 46 ploegen minder bezet dan veel van de vorige jaargangen. Toch zou het voor ons team een memorabele editie worden, aangezien vanaf het begin duidelijk was dat we een aantal geduchte concurrenten hadden voor de eindoverwinning. Door de afwezigheid van Iwan Theunissen (wegens vakantie) en Anke Linssen (voorzichtig terugkerend van een voetblessure) en vaste fietser Roger Steens had het team duidelijk aan respectievelijk snelheid en oriĂŤntatievermogen ingeboet en kwam het aan op de details. Dit verslag gaat dan ook vooral over enkele essentiĂŤle details. Allereerst het vervoer. Dat was dit jaar prima geregeld door Marcel Coerver, hij zorgde ervoor dat we de beschikking hadden over een riante bus, waar ook nog een tweetal fietsen in paste. Bij vertrek vanaf Op de Kamp om 06.45 uur (!) bleek dat onze slotloper Martin Dumoulin (nog) geen wedstrijdstress had, die stress zou bij hem later op de dag nog opkomen, vanwege nog nader te noemen details. Martin was om 6.45 uur nog zo ontspannen (lees: in slaap), dat hij zich met de auto van Schinnen naar Vaals moest begeven om zijn mountainbike bij de start af te kunnen leveren. Dan de startprocedure. Teamcaptain Ger Bodelier maakte meteen duidelijk dat hij er geen gras over wilde laten groeien. Hij startte als allerlaatste in de rij in de typische stijl van een sprinter en knalde direct bergaf richting Vijlen en van daaruit door naar etappeplaats Wijlre. Hij moest uiteindelijk de etappewinst overlaten aan zijn veel jongere AVON opponent, maar zette direct de toon voor de dag. Zelf nam ik traditioneel de vaste (nou ja, vaste?) tweede route voor mijn rekening vanuit Wijlre naar Oirsbeek. Na een gemiddelde start , de eerste twee kilometers

vlak, vervolgens twee kilometers met klim richting Klimmen (originele naam dus), kwam ik er al achter dat de etappewinst een illusie was dit jaar. De ploeg van Avon had Marco Debets in de strijd, en hij bleek erg goed in vorm te zijn. Ik werd al vroeg in de etappe

Ger Boltelier door een van de lopers van het Runnersworld Falkcourier Turboteam voorbijgesneld, ik probeerde hem op enige afstand te volgen, maar uiteindelijk slaagde ik hier niet in. Vlak voor de beklimming naar Brommelen werd ik verrast door de aanwezigheid van Kenneth Hanzen, orthopedisch schoenmaker en directeur van Orthovision, met een heuse drankpost. Ik had hem het verzoek hiertoe gekscherend gedaan op zaterdagochtend bij de bakker in Nuth, maar was verbaasd dat hij daadwerkelijk op de stoep voor zijn huis stond samen met zijn echtgenote, met een tafeltje met bekers met Born Sportdrank. Na de passage van Brommelen ging er helaas vervolgens wel wat fout in de details. Na de altijd vervelende, ongeveer 700 meter lange, 21


beklimming van de Zandbergsweg in Hoensbroek (de weg bij de ingang van Adelante) week de route af van die van de vorige jaargang. Was het twee jaar geleden de processie in Nuth die roet in het eten gooide (sindsdien ben ik niet meer welkom in de kerk), nu was het mijn eigen gebrek aan parcourskennis. Bij het bereiken van de doorgaande weg in Vaesrade twijfelde ik tussen linksaf of rechtsaf slaan (ondanks de correcte aanwijzingen van Paul Jacobs in Vaals), de begeleidend fietsers deelden helaas mijn twijfel. Ik koos de verkeerde afslag en liep bij benadering 400 meter extra. Ik haalde twee keer dezelfde AVON equipe in (die de tweede keer dan ook erg verbaasd reageerde). Door de extra adrenaline ging het tempo in de laatste kilometers toch nog behoorlijk omhoog. Uiteindelijke geschatte schade was om en nabij de 90 seconden, maar gelukkig had ik dit jaar voor het eerst de veteranen bonus van 5 minuten “in the pocket”. Marcel Coerver nam in Oirsbeek het stokje over en liep naar ik vernam een solide race naar Nieuwstadt zonder het maken van routefouten. Vervolgens nam Ellis Jacobs het op het voetbalveld in Nieuwstadt van hem over, nadat ik met haar uitgelopen (en zij ingelopen) had (na een ritje in de bus zonder dat er enige cooling down mogelijk was; gewoon instappen dus). Ik was vervolgens samen met Ger Bodelier ingedeeld om Ellis op de fiets te begeleiden op haar etappe naar Sint Joost. Opvallend aan Ellis was haar concentratie tijdens de race, waardoor ze ook nauwelijks de tijd nam voor het aanvullen van de vochtvoorraad, ondanks herhaaldelijk aandringen van mijn kant. Ze bracht ons uiteindelijk wel de eerste etappezege van de dag en maakte in ieder geval weer verloren tijd goed op de AVON ploeg. Tijdens de begeleidende fietstocht met Ger leerde ik veel over het oriëntatie vermogen van een bepaald lid van het dierenrijk (“die daar weet wel de route!” zei hij, wijzend op een op een paard gelijkend dier met lange rechtopstaande oren dat zich nooit twee keer aan dezelfde steen stoot). De pauze in Sint-Joost was zoals altijd gezellig en voedzaam en bood voldoende tijd om de tussenbalans op te maken. We stonden naar 22

onze berekeningen enkele minuten achter op de ploeg van AVON en maakten ons terecht wat zorgen over de kwaliteit van het Runnersworld Falkcourier Turboteam. Geruststellend was echter onze line-up van na de pauze: allereerst Richard Lavalle, vervolgens Kamiel Jacobs, gevolgd door Richard Thomas en Martin Dumoulin (Martin bleek iets minder rustig dan in het vroege ochtenduur). Richard Lavalle liet duidelijk zien er zin in te hebben, hij raasde er vandoor en ik keek vanaf de fiets met een bewonderende en deels ook bezorgde blik naar zijn gemiddelde tempo (iets boven de 3 min 30 per kilometer) op mijn Garmin, hij liep als een Zwitsers klokje: de regelmaat regeerde. Hij liet mij en medefietser/parcoursverkenner Marcel Coerver op het modderige stuk in het parcours naar Herkenbosch de hielen zien en ging vol voor de etappewinst en zette de AVON concurrenten op grote achterstand, alhoewel AVON een 50 plus loper had ingezet op deze etappe. Kamiel Jacobs liep vervolgens zijn 10 kilometer tussen Herkenbosch en Swalmen in 35 minuten en leek het karwei definitief af te maken, ook hij won zijn etappe. Richard Thomas liep vervolgens tevens een solide race van Swalmen naar Belfeld, hij was echter traditioneel niet tevreden over zijn prestatie. Voor de finishprocedure was Martin Dumoulin ingezet, inmiddels behoorlijk gespannen, maar dat was ook van belang voor een goede prestatie, die hij prompt ook leverde. Hij kwam na zijn vertrek in Belfeld als tweede op de baan van Scopias in Venlo aan en het aftellen kon gaan beginnen. De AVON ploeg finishte geruime tijd na ons en we maakten ons op voor een hopelijk prettige prijsuitreiking.

Bij de prijsuitreiking sloeg de schrik vooral mij om het hart toen na uitreiking van de etappebekers bleek dat er volgens de speaker een verschil van ……….90 seconden zat tussen de eerste en de tweede finishende ploeg. AVON werd als derde geklasseerd, tot mijngrote opluchting bleek het Runnersworld Falkcourier Turboteam als tweede gefinisht te


zijn en boekten wij een fraaie eindzege. Uiteindelijk bleken we na bestudering van de uitslagenlijst toch een wat grotere marge te hebben, de aftrek van mijn leeftijdsbonus had nog niet plaatsgevonden. En dan de 30e editie van volgend jaar. Voor die editie zijn de speculaties bij mij al volop aan de gang. Neem ik deel met de originele line-up van 2000, toen we onze eerste overwinning boekten? Neem ik deel met het Superteam? Of begeef ik me naar het team van mijn leeftijdgenoten, de STB Abrahams? Of fiets ik de hele route met een routekaart op het stuur? De tijd zal het leren, maar de laatste optie lijkt gezien de gebeurtenissen in Vaesrade het meest onwaarschijnlijk.

23


Slimmer zonder pillen (door Anke Linssen) In de wetenschappelijke literatuur valt tegenwoordig vaak iets te lezen over ‘cognitive enhancement’, oftewel het verbeteren van mentaal functioneren boven het normale niveau. Dit roept allerlei ethische discussies op. Een populaire methode voor het verbeteren van de mentale prestaties is het innemen van medicatie, al dan niet op recept. Er zijn echter ook andere, minder omstreden methoden die mogelijk positief kunnen bijdragen aan de mentale prestaties in het dagelijks leven. Enkele onderzoekers uit Duitsland, Engeland, Amerika en Tawain schreven samen een artikel waarin deze methoden en hun effectiviteit nader besproken worden. Hier een overzicht van effecten van voeding, lichaamsbeweging, slaap, meditatie, leertechnieken en computertraining. Voeding Van sommigen voedingsmiddelen wordt beweerd dat ze leiden tot meer energie of een beter geheugen, hoewel daarvoor weinig of geen wetenschappelijk bewijs wordt geleverd. Twee bestandmiddelen van voedingswaren waarvan wel bepaalde effecten bekend zijn, zijn cafeïne en suiker. Cafeïne heeft een stimulerende werking die binnen een uur optreedt. Bekende effecten die men kan ervaren zijn een beter humeur, verhoogde alertheid en betere (langdurige) aandacht. Het is echter onduidelijk of cafeïne ook positieve effecten heeft op geheugen en het uitvoeren van complexe taken. Enerzijds komt dat doordat zulke effecten mogelijk toe te schrijven zijn aan aandacht verbeterende effecten; anderzijds doordat mogelijke resultaten vertroebeld worden door het optreden van gewenning. Een te laag suiker niveau wordt in verband gebracht met een negatief effect op mentaal

24

functioneren. Men reageert trager in de taken die veel aandacht vereisen. Een verhoging in het suikerniveau in het brein leidt juist tot een gevoel van verhoogde mentale energie. Ook kunnen er objectief verbeteringen in het mentaal functioneren worden gemeten. Zo blijkt suiker aandacht en werkgeheugen te bevorderen. Het geheugen verbetert, ongeacht of suiker voor of na het leren toegediend wordt. Dit wijst er op dat suiker daadwerkelijk het geheugen verbetert en dat dit niet enkel en alleen veroorzaakt wordt door een aandachtverhogend effect. Lichaamsbeweging Het is al lang bekend dat sporters gemiddeld genomen ook op het mentale vlak beter presteren dan mensen die niet sporten. Bij kinderen blijkt fysieke inspanning te leiden tot betere schoolprestaties, een verbeterd waarnemingsvermogen en betere taalen rekenvaardigheid. Ook bij ouderen worden positieve effecten waargenomen, zoals verbeterde aandacht, verwerkingssnelheid en geheugen. Naast deze effecten van langdurig regelmatig sporten worden er ook effecten beschreven die optreden direct na korte intensieve trainingssessies. Zo blijken zulke sessies te leiden tot een beter lange termijn geheugen in jonge volwassenen. Ook blijkt men sneller te kunnen leren na een poosje hardlopen op hoge snelheid. Met name mentale snelheid en geheugenprocessen verbeteren onder invloed van zulke intensieve beweging. Slaap Een belangrijke functie van slaap is het verbeteren van onze mentale capaciteiten. Al een eeuw geleden werd aangetoond dat slapen na het leren het geheugen verbeterd.


Dit lijkt niet alleen te gelden voor nachtelijke slaap. Ook een extra slaapje overdag kan het geheugen verbeteren. Overigens wordt de grootte van deze positieve effecten sterk beïnvloed door factoren zoals de hormoonhuishouding, geslacht en mentale gezondheid.

fonetisch systeem worden getallen die onthouden moeten worden, omgezet in letters, waarvan vervolgens een woord wordt gevormd. Bij de keyword methode, ten slotte, leert men een nieuwe taal door het associëren van het onbekende woord met de klank van een bekend woord.

Meditatie Meditatie wordt in verband gebracht met verhoogde aandacht en betere mentale flexibiliteit. Zelfs een korte training van vier meditatiesessies kan positieve effecten

Computer training Hoewel er vaak veel kritiek is op (gewelddadige) computerspellen, zijn er ook computerspellen die in feite een goede mentale training vormen. Er bestaat tegenwoordig speciaal ontwikkelde software voor mentale training. Enkele van zulke trainingen hebben positieve effecten op het geheugen laten zien die wel 3 maanden aanhouden. Dat men beter wordt in bepaalde computerspellen wil echter niet altijd zeggen dat vergelijkbare vaardigheden ook verbeteren in het dagelijks leven. Samengevat bestaan er dus allerlei geaccepteerde en minder gebruikelijke methoden om mentale prestaties te bevorderen. Welke methoden het meest effectief zijn en leiden tot structuele veranderingen, zal in de toekomst waarschijnlijk duidelijk worden door hersenonderzoek met moderne technieken zoals fMRI scanners.

hebben op ruimtelijk inzicht, werkgeheugen en complexe mentale processen. Leertechnieken Ons brein is er eigenlijk op gemaakt om concrete visuele ruimtelijke informatie (ervaringen, gebeurtenissen) te verwerken, en niet om te werken met abstracte informatie zoals getallenreeksen (telefoonnummers). Om zulke abstracte informatie toch te onthouden gebruiken we vaak trucjes. Bekende trucs die goed werken zijn de zogenaamde ‘method of loci’, ‘fonetisch systeem’ en ‘keyword methode’. Bij de method of loci probeert men dingen te onthouden door stukjes informatie te koppelen aan een bekende route, bijvoorbeeld die van werk naar huis. In het

Zondag 15 december

Tip!

51. Aachener Winterlauf Inschrijving mogelijk in september. Ervaring leert dat deze binnen 2 weken vol is. Er geldt een deelnemerslimiet van 2500. Dus wees er tijdig bij. Info : www.atg-aachen.de/winterlauf

18,1 km

25


26


27


ST B-team (door Iris Pillich) Na het team met veel moeite bij elkaar te hebben gekregen was het zondag 30 juni dan eindelijk zover, Vaals-Venlo 2013. Het ST B-team start om 8:07. De start is op zijn zachts gezegd flitsend. Marcel Van de Pol, de eerste loper, is de eerste bocht al om voordat zijn tegenstander uit de startblokken is. Iedereen ligt in een deuk en denkt dat hij het op dat tempo nooit gaat volhouden. Het tegendeel is echter waar, na precies een uur gelopen te hebben geeft Marcel het stokje over aan Michel. De topprestatie van Marcel geeft het team nog eens een opkikker en iedereen is dan ook vastberaden om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Etappes 2 en 3 worden gelopen door Michel en Jurgen. Deze etappes staan bekend als de zwaarste van Vaals-Venlo, omdat er een paar pittige bergjes in zitten. Ondanks de pittige beklimmingen hebben zij hun etappes super goed gelopen. In het geval van Jurgen weet ik wel waar dat aan ligt, of niet Jurgen? De schapen en geiten langs het parcours vonden het namelijk allemaal reuze interessant en blerde JUUUUUUURGEEEN, JUUUUUUURGEEEN! Deze aanmoedigingen hebben hem erdoorheen geholpen met als resultaat dat hij na iets meer dan 1 uur en 7 minuten het stokje over kon dragen aan Sabine. Sabine loopt haar etappe goed en haalt veel mensen in. Na haar etappe is het tijd om te lunchen. Alle lopers hebben ruim de tijd om bij te komen, en voor diegene die nog moeten lopen, om zich op te laden voor hun etappe. Onze vertrektijd is 13:46, en Ilya mag als eerste van ons team weer gaan lopen. Zijn parcours is modderig en de fietsbanden draaien een paar keer door. Ondanks de (soms) slechte paden heeft hij de etappe goed gelopen. Na 1 uur en 7 minuten is het tijd voor Ronald om te gaan lopen.

28

Het ST B-team: Jurgen Schoumakers, Ronald Smeets, Carmen Jacobs, Ilya Nijsters, Sabine Krieg, Gerard Wenting, Marcel Van de Pol, Nathalie Nijsters, Iris Pilich, Michel van Eert (niet op de foto).

Ronald loopt ondanks zijn blessure goed en hij geeft het stokje door aan Gerard. Gerard heeft het tijdens zijn etappe moeilijk, maar hij weet zichzelf erdoorheen te knokken. Vooral de aanmoedigingen van Nathalie geven hem weer kracht. Als laatste mag Carmen gaan lopen. Carmen loopt alsof haar leven ervan afhangt, vooral aan het eind van de etappe haalt ze nog veel mensen in. Bij aankomst op de baan wordt ze aangemoedig door alle andere Vaals-Venlo’ers, en ze trekt nog even een sprintje. Na Carmen’s aankomst hoeven we niet lang te wachten op de uitslag. Met een tijd van 8 uur, 29 minuten en 36 seconden eindigen we op de 18de plaats, we zijn super trots. Vaals-Venlo 2013 was weer een hele mooie ervaring. Volgend jaar zullen we er zeker weer bij zijn! Graag wil ik Ilya en Nathalie nog even in het zonnetje zetten. Zij hebben ervoor gezorgd dat het ST B-team aan de start kon verschijnen en dat alles op de dag zelf soepeltjes verliep. HIERVOOR BEDANKT!!


Spikes (door Jules Coerver) Ons jeugdlid Jules Coerver, zoontje van Lieke en Marcel, heeft een klein onderzoekje gedaan naar was spikes eigenlijk zijn. Dank hiervoor Jules! Een spike is in de atletiek een sportschoen waaronder metalen puntjes zijn bevestigd. Deze metalen puntjes zorgen voor een verbeterde krachtoverbrenging en ook betere grip op de atletiekbaan. Er zijn verschillende spikes voor diverse disciplines.

Een uitzondering hierbij is hoogspringen en speerwerpen, waarbij de lengte van de puntjes 12 mm mag zijn.

De sprintspikes hebben een harde plastic plaat onder de schoen, waarin de puntjes kunnen worden vastgedraaid en zijn verder minimaal uitgevoerd. De spikepunten worden meestal geplaatst onder de voorvoet. Voor het verspringen en hink-stap-springen worden soortgelijke spikes gebruikt. Bij de langere loopnummers worden flexibelere en iets dikkere zolen gebruikt, met meer steun aan de hiel. De spikes voor het hoogspringen en speerwerpen zijn iets hoger rond de enkel. Bij deze spikes bevinden zich ook spikepunten onder de hiel. Atletiekspikes mogen plaats bieden aan maximaal 11 spikepuntjes. De lengte van de spikepuntjes (op de baan) mag maximaal 9 mm zijn.

Halverwege de lengte van de spikepunt, mag de dikte maximaal 4 mm zijn.

29


Vlekkeloze Vaals-Venlo STB Abrahams (door Herman Gerards) De 29e Vaals-Venlo op zondag 30 juni was er deze keer eentje volgens het boekje. Iedereen was op tijd, niemand die zich verliep en ook de begeleiders op de fiets wisten deze keer goed de weg. Met een, op het laatste moment, gewijzigde teamsamenstelling met 3 nieuwkomers en een aangepaste etappeindeling, vertrokken we om zevenen vanuit Landgraaf naar de Vaalserberg.

Paul Jacobs arriveert na 1:17:48 (16,8 km) en is het de beurt aan Jan Schwanen voor de 3e pittige etappe naar Nieuwstadt. Deze etappe is Jan natuurlijk op zijn lijfje geschreven en het is ook zijn eerste wedstrijd dit jaar. Zijn laatste was vorig jaar overigens ook Vaals-Venlo. Deze rustperiode moest wel zijn vruchten afwerpen en Jan finishte dan ook in een sublieme tijd van 1:02:28 (14,8 km) in Nieuwstadt. De damesetappe naar St. Joost De eerste etappe was voor de eerste was deze keer voor Lenie Jacobs. Tijdens deze nieuwkomer René Homminga. Als echt vlakke etappe begint het nu ook aardig warm ochtendmens met goud in de mond mocht hij te worden en wordt het langzaam tijd voor de om 8:06 u. de Vaalserberg af voor de route middagpauze in St. Joost. De mooie eindtijd naar Wijlre. René was ingevallen voor Alois van Lenie bedraagt in St. Joost 54:53 (10,9 Pillich die helaas door een blessure niet kon km). De soep, de broodjes en de Limburgse starten, maar gelukkig wel met ons vlaai met koffie vinden inmiddels gretig aftrek meefietste. De rest van het team met en het wachten is op de herstart om 13:45 u. ploegleider Theo toog in de tussentijd naar de Erik Haakma, die de hele dag van zijn Vijlenerhof om al vroeg een terras te pikken. schoonmoeder en echtgenote vrijaf had Als eerste STB-er komt Ger Boltelier van het gekregen, moest nu aan de bak voor de 5e Superteam voorbij, etappe naar gevolgd door Marcel Herkenbosch. van de Pol van het ST Waarschijnlijk was B-team. Even later het het begin van zijn volgt dan ons vakantie en de auto geheime wapen René die nog beladen die nog nèt geen 50 moest worden, is, maar de proef van waardoor hij haast bekwaamheid al had, want de eindtijd aardig weet te over deze zonnige doorstaan. Bij de etappe bedroeg wissel in Wijlre, René 59:38 (15,2 km). finisht in 1:08:25 Vanaf nu heet hij dan (15,8 km), neemt ook Erik Haastma. Paul Jacobs het Edith klaar voor de wissel in Belfeld stokje over voor de 2e lange en zware etappe naar zijn eigen In Herkenbosch sta ik vervolgens zelf bij het woonplaats Oirsbeek. De wissel in Oirsbeek wisselpunt en kwam er nog net op tijd achter was extra spannend, want het duurde wel erg dat ik mijn startnummer had vergeten op te lang voordat het Superteam arriveerde. Het spelden. De 6e etappe voert van Herkenbosch zal toch niet… Uiteindelijk blijkt het naar Swalmen (Boukoul) en bedraagt 10,2 km. onmogelijke gebeurt te zijn en heeft notabene en is nagenoeg vlak. De middagzon is nu Rob Riksen een omweg gemaakt en dat terwijl aardig warm en de verkoeling van de hij van te voren de route nog had verkend. begeleidende fietsers Alois en Wiel is welkom. Tijd om over te stappen naar de STB Ik draai op constant tempo tussen 4:15-4:20 Abrahams volgend jaar Rob! en had een eindtijd van rond 43 min. gepland. Dat lukte helaas niet helemaal, maar met de

30


44:41 op de ruime 10 km was ik content. Etappe 7 is het de beurt aan de tweede nieuwkomer Wim Rutjens die de afstand van ruim 14 km. naar Belfeld voortzet. Ook bij hem is het de warmte die nu parten begin te spelen. Desondanks kan in Belfeld de wissel plaatsvinden na 1:22:57 en is de beurt aan Edith Kremer die als derde nieuwkomer de laatste etappe voor haar rekening neemt. Klasse Edith! Bij de eerste keer ook nog zo lang wachten totdat je mag lopen verdient respect. Inmiddels zijn bijna alle STB-ers al te vinden op de atletiekaccommodatie van Scopias. Hier worden de koolhydraten in de vorm van bier al snel aangevuld onder het genot van bio-hamburgers en fricandellen. De laatste etappelopers komen geleidelijk aan binnen en het wachten is op Edith. Met een mooie eindtijd van 49:39 weet ook zij deze laatste afstand over 10 km. af te leggen.

Daarmee zijn we binnen op een eindtijd voor ons team van 8:10:30 u. Het wachten is vervolgens op de prijsuitreiking en worden in de tussentijd de gebruikelijke fotoshoots gemaakt. De spannende einduitslag van het STB Superteam vormde deze keer een extra amusementsfactor en na de uitslagenlijst nog eens goed bestudeerd te hebben, bleek dat de puntentelling niet helemaal klopte. De bonusminuten voor onze 50+ ers bleek namelijk niet verwerkt te zijn. Gelukkig werd dit door onze ploegleiding met de organisatie nog gecorrigeerd zodat we i.p.v. een 11e plaats toch op een mooie 8e plaats wisten te eindigen. Dank aan Theo voor wederom de goede organisatie dit jaar. En o ja, zou het komen doordat John Hendriks deze keer niet als fietsbegeleider is meegegaan en we ons daardoor niet verlopen hebben?

Het STB Abrahamsteam, bestaande uit Alois Pillich (begeleider), Theo Schmeits (ploegleider), Jan Schwanen, Paul Jacobs, Wim Rutjens, Herman Gerards, Edith Kremer en Lenie Jacobs. Op de foto ontbreken RenĂŠ Homminga, Erik Haakma en Wiel Frins.

31


32


Stratenloop Goor 750 jaar

(door Marcel Klein)

Na enkele loopevenementen dichter bij huis (Adelanteloop en Child Learn Marathon) weer eens een interessant loopevenementje wat verder weg uitgezocht. Deze keer gekozen voor de stratenloop in Goor, Overijssel, omdat deze loop slechts eenmalig werd georganiseerd wegens het 750 jarig bestaan van Goor als stad ( Stadsrechten sinds 1263) leek me dit wel een mooie keuze. Na een voorspoedige treinreis via Den Bosch, Nijmegen en Zutphen was ik om 11 uur aangekomen op het station van Goor. De start- en finish locatie voor vandaag lag slechts 500 meter verwijderd van het station, dus ik was aan de vroege kant aangezien dat de 5 km om 14.15 uur startte en de 10 km om 15 uur. Gelukkig waren er nog andere sportdemonstraties bezig die de moeite waard waren om naar te kijken ( o.a. turnen en beachsoccer). Verder nog even het centrum van Goor bekeken en nog wat gedronken op een terrasje. Hierna werd het langzaam tijd om te gaan omkleden en gereed te maken voor mijn eerste afstand van deze dag, de 5 km. Er was een parcours uitgezet door het centrum van 2,5 kilometer met een passage door de feesttent, leuk idee van de organisatie, deze passage. Na een voorspoedige start zat ik op de 5 kilometer meteen in een mooi tempo, niet te snel en te langzaam, dit tempo was goed te doen en na 21 minuten en 29 seconden was ik alweer terug aan de finish.

Zodoende had ik ongeveer 20 minuten tijd voordat de 10 kilometer van start ging, dus even naar binnen, beetje drinken, stukje snelle jelle en startnummer wisselen. Daarna weer rustig terug naar de start voor de 10 km. Ook hier weer een mooie start met een lekker tempo en tijdens de doorkomst na de eerste en tweede ronde werd het duidelijk dat een tijd onder de 45 minuten tot de mogelijkheden behoorde, dit zou voor mij een mooi persoonlijk record betekenen. Nu had ik vandaag ook het geluk dat er een sterk deelnemersveld was met veel snelle lopers waaraan ik me kon optrekken en aan het eind van de derde ronde lag ik nog steeds op schema voor een tijd onder de 45 minuten. De vierde en laatste ronde heb ik meegelopen met de eerste dame in de wedstrijd, zij liep ook een mooi en strak tempo. Vlak voor de finish heb ik haar voor laten gaan, wat ze enorm waardeerde, ik had mijn doel immers bereikt, mijn finishtijd was 44 minuten en 48 seconden. Het weer tijdens het lopen was wat minder, een aantal fikse regenbuien onderweg, maar het kan niet altijd mooi weer zijn tijdens het lopen. Na afloop nog even naar de prijsuitreiking gekeken, enkele foto's gemaakt in het centrum van Goor en daarna weer langzaam teruggelopen naar het treinstation voor de terugreis. Al met al was het een leuke en geslaagde dag wat de moeite waard was.

33


Nieuwe leden (Bron: Frank Eisenga) Viola Conradi Viola woont in Landgraaf in de Hoogstraat en is 37 jaar. Jacqueline de Veth Jacqueline, 49 jaar, woont in de Handvorm in Landgraaf

Nieuwe jeugdleden: Tom Theunissen, 6 jaar, zoon van Iwan Theunissen Anne Huirne, 14 jaar,komt haar zusje Eva vergezellen.

Marjo Goossens Marjo woont in de Gateweiden in Landgraaf. Marjo is 46 jaar.

Lyn Kempers, 8 jaar.

Nicole Gidding-Mortier Moeder van jeugdlid Kyra Gidding, woont in Landgraaf in de Prinssenstraat en is 44 jaar.

Maartje Vervuren, 7 jaar, dochter van Eric Vervuren en Ingrid Ploumen.

Lonneke Leijten, 9 jaar.

Nienke Muermans, 8 jaar Patrick Reining Patrick is 37 jaar en woont in de Kremerslaan in Landgraaf.

Indy van Groessen, 10 jaar

Peter Bex Zoon van Jos en Marianne Bex is 20 jaar en woont in Eygelshoven in Achterschouffert. Jesse Mispelbaum Jesse woont in de Koelweg in Landgraaf en is 21 jaar.

Tip!

Zondag 8 september Meerssen Marathon Prachtige Marathon door het Limburgse heuvellandschap. Ook andere afstanden zijn mogelijk. Info : www.marathonmeerssen.nl

5 km / 10 km / Halve Marathon / Marathon / Jeugdlopen

34


35 Fotos : Crit van der Knaap, Lonneke Frins


36


Sunrise Marathon Vijlen (door Dennis Lymandt) In de menselijke zoektocht naar steeds extremere uitdagingen, had Bert Vanwersch medio juni het initiatief genomen voor een nachtelijke (halve) marathon. Al lopende de zon zien opkomen, dat was het idee achter deze groepsloop a 10 km/u. Waar ik dat in eerste instantie nog afdeed als 'belachelijk', wist ik toen al diep in mijn achterhoofd dat ook ik acte de presence zou geven. En zo geschiedde. De wekker werd om half vier 's nachts gezet. Snel aankleden, een klets water in het gezicht, 2 boterhammetjes met jam naar binnen werken en op naar bergdorpje Vijlen, waar het bij aankomst in cafe Oud Vijlen al behoorlijk druk was.

Klokslag kwart over vier passeerden hier de hele marathonlopers, waar wij bij aanhaakten. Met een man/vrouw of 75 werd nachtelijk Vijlen verlaten, waar ons al na 500m. een politiebusje tegemoet snelde. Dat was ook zo'n beetje het enige verkeer dat ons pad kruisen zou. Na een vertrek in het donker, werd het al snel schemerlicht. Verlichting werd dan ook al gauw overbodige luxe. Respect voor de hele marathonlopers, die de eerste helft echt in het (pikke)donker gelopen moeten hebben. Via land- en veldwegen werd koers gezet richting Nijswiller, alwaar ons al meteen een stevige klim wachtte. Bij Baneheide staken we de provinciale weg over richting het Duitse Orsbach. Hier werd halt gehouden voor 'koek en zopie'. Netjes geregeld voor deze gratis loop.

Het moment van zonsopkomst kwam nu snel naderbij. Officieel om 5:19u, maar in de praktijk enkele minuten later was het zover. Dit leverde schitterende plaatjes op. Het was opmerkelijk om te zien hoe snel de zon de hemel beklom. Het licht van het ochtendgloren weerspiegelde in het Akense Klinikum, dat daardoor een aanblik bood als een Starship Enterprise.

Inmiddels voelde ik mijn lichaam meer en meer protesteren tegen deze nachtelijke inspanning. Hierdoor heb ik toch meer 'afgezien' dan vooraf gedacht. Via het glooiende parcours kwamen we in Lemiers aan om van daaruit terug te keren naar Vijlen. De liefhebbers konden hier aansluitend nog van een gezamenlijk ontbijt gebruik maken. Al met al was het een unieke belevenis, al blijft natuurlijk de hamvraag waarom deze loop niet in december werd gehouden, dan hadden we niet zo vroeg hoeven opstaan om de zonsopkomst te zien...

37


38


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) 1/4 19 1 2 8 13 27 28 29 33 44 31 47 7 53 2 63 4 67 17 68 43 73 3 26 20/4 9 20/4 434 618 27/4

4 4/5 126 132 4/5 9 4/5 6 28 4 11/5 58 32 48 68 99

Peter Rusmanloop - Oirsbeek 5,5 km Gerte Offeringa 10 EM Ger Bodelier Rob Riksen Martin Dumoulin Erik Haakma Fred Geilenkirchen Marcel Meens Dinand Radstake Hub Wijnands René Homminga Ilya Nijsters Eric Notermans Herman Gerards Marcel van de Pol Femke van Heugten Frank Joosten Carmen Jacobs Leo Quaedflieg Frank Eisenga Paul Jacobs Ronald Smeets Geert Pouls Lenie Jacobs André Roumen Limburgs Zwaarste 60 km Jos Lempers Antwerp Marathon Jos Lempers John Haan Estafetteloop Batavierenrace 3,6 km Nadine Chudy 5,2 km Janou Homminga Rund um den See - Bütgenbach HM Ilya Nijsters Hub Wijnands Trailrun - Valkenburg 9 km Marcel Klein Trailrun - Leudal 13,5 km Dennis Lymandt Paul van Hameren 27 km Ger Bodelier Enorm in Form - Steckenborn 5 km Harry Hamers 10 km Janou Homminga Herman Gerards Cor van Haaren Harry Hamers

Eindtijd 0:31:48 0:59:57 1:00:28 1:05:02 1:05:24 1:11:16 1:11:17 1:11:18 1:12:27 1:14:40 1:14:51 1:14:55 1:15:02 1:16:06 1:16:08 1:16:48 1:17:15 1:17:15 1:17:16 1:17:16 1:18:11 1:18:31 1:20:20 1:21:46 Eindtijd 6:20:55 Eindtijd 3:27:39 3:37:59 Eindtijd 0:16:38 0:21:24 Eindtijd 1:43:20 1:44:03 Eindtijd 0:54:41 Eindtijd 0:58:06 1:06:23 1:54:27 Eindtijd 0:28:11 0:47:01 0:49:28 0:52:05 1:04:47

11/5 4 8 26 53 12/5 22 126 198 249 412 233 346 369 366 368 367 12/5 35 12 56 13 300 12/5 11 21 19/5 5 7 3 5 17 6 19 7 14 15 20 23 24 25 28 29 30 33 33 35 35 36 39 38 36 47 52 42

Geuldalloop 10,7 km Iwan Theunissen Ellis Jacobs Paul Jacobs Carmen Jacobs Maasmarathon - Visé HM Roy Ploum René Homminga Ilya Nijsters Hub Wijnands Frank Eisenga Marathon Eric Notermans Geert Pouls Chris Hanssen Pierre Muijrers Jos Lempers John Haan Koning van Spanje 9,4 km Marcel Klein 16,8 km Dennis Lymandt Ronald Hoogeboom 31,6 km Ger Bodelier Paul van Hameren Run van Gieten 50 km Jos Lempers John Haan Mayk van Beek Heideloop 3 km Marcel Klein Rik Radstake Caro Voragen Miriam Wassen Jochen Hanssen Jacqueline Dieters Sjo Kec Anita Vandegard Diana Wassen Silvia de Groot Josette Ruijters Gerda Simons Nicole van Dierendonck Geertje de Weerdt Bianca Jongkind Daniëlle Bouwers Silvie Rutjens Wim Rutjens Anita Meens Christian Brakenhoff Marjo Wetzels Myra Joosten Evelyn Rauwerda Francien van Haaren Ad Wetzels Judith Weijers Caroline Radstake Willem Brakenhoff

Eindtijd 0:39:45 0:43:30 0:49:29 0:53:50 Eindtijd 1:22:07 1:33:23 1:36:24 1:39:26 1:46:18 3:38:03 3:51:53 3:54:18 3:54:32 3:54:32 3:54:33 Eindtijd 0:51:11 1:17:31 1:27:18 2:21:11 3:37:22 Eindtijd 4:08:50 4:32:12 Eindtijd 0:13:49 0:14:18 0:15:40 0:16:37 0:16:50 0:16:52 0:17:15 0:17:43 0:18:29 0:18:45 0:19:22 0:19:34 0:19:37 0:19:37 0:20:00 0:20:02 0:20:08 0:20:09 0:20:18 0:20:25 0:20:28 0:20:33 0:20:39 0:20:39 0:20:44 0:21:29 0:21:39 0:22:46

39


19/5 43 66 12 33 6 43 63 35 1 1 3 1 2 1 1 4 6 5 11 7 15 4 15 3 2 4 16 14 15 24 2 22 31 10 23 16 14 2 1 1 3 4 5 3 6 9 13 1 6 18 22/5 2 22/5 1 1 7 1 25 28

40

Heideloop (vervolg) Cor van Haaren Keshia Paulssen 5 km Ronald Hoogeboom Willem Voragen Nadine Chudy Rob Janssen Jeroen Peters Jenny Mathijsse 5 EM Richard Lavalle Kamiel Jacobs Roy Ploum Ellis Jacobs Leo Kokkelkorn Erik Haakma Loraine Homminga Rik Rompen Paul van Hameren Niels Hermans Guy Erkens John Oostdijk Jurgen Scoumakers Janou Homminga Frank Joosten Theo Wessels Carmen Jacobs Herman Gerards Mayk van Beek Sjack Hoop Wim Rutjens Rico Lux Marlies Wolter Ben Paulssen Cor van Haaren Huub Collaris Jos Meens Harry Hamers Monique Dahmen 10EM Iwan Theunissen Ger Bodelier Jos Krist Rob Riksen Dennis Lymandt Marcel van de Pol Tim Roks Ilya Nijsters Eric Notermans Guido Pelzer Lenie Jacobs André Roumen Harry Hamers Herzogenrather Läuferabend 5 km Dennis Lymandt 18e CeBuStaloop - Heerlen 2,5 km Marcel Klein 5 km Richard Lavalle Rik Rompen Sabine Krieg Pierre Muijrers Hub Collaris

Eindtijd 0:22:47 0:25:34

25/5

0:21:23 0:23:45 0:24:01 0:25:46 0:28:47 0:31:34

131

0:28:14 0:28:42 0:30:47 0:31:26 0:32:44 0:33:04 0:34:48 0:35:29 0:36:37 0:37:10 0:37:14 0:37:24 0:37:47 0:38:09 0:38:41 0:38:59 0:39:00 0:39:08 0:39:36 0:39:38 0:39:39 0:41:21 0:43:13 0:46:39 0:46:40 0:47:38 0:48:35 0:48:45 0:48:54 0:59:46 1:00:32 1:02:56 1:04:22 1:09:47 1:11:03 1:12:30 1:15:54 1:17:48 1:21:19 1:24:35 1:27:44 1:48:30 Eindtijd 0:19:15 Eindtijd

112

53 65 185 26/5 18 26/5 533 1/6 2 2/6 3 2/6 98 1 143 7/6 5 24 45 24 4 53 15 17 18 11 2 1 5 18 16 13 14 9/6 163 9/6 11 42 58 9/6 380 630 757

0:10:10 0:16:32 0:19:30 0:22:33 0:25:26 0:26:26

1 139 22 27 92 121 160

Mützenicher Vennlauf 5 km Harry Hamers 10 km Ronald Smeets HM Ilya Nijsters Hub Wijnands Harry Hamers Tivolilauf - Aachen HM Dennis Lymandt Marikenloop - Nijmegen 10 km Marlies Wolter Kragten Avondloop - Herten 10 km Theo Wessels Marathon Hoorn 5 km Marcel Klein Volkslauf Derichsweiler 5 km Harry Hamers 10 km Iwan Theunissen Harry Hamers Pepijnloop - Echt 5 km Roy Ploum Marcel Klein Jeroen Peters Cor van Haaren Jacqueline Dieters Christian Brakenhoff Bianca Jongkind Evelyn Rauwerda Francien van Haaren Myra Joosten 10 km Marcel Coerver Erik Haakma Marcel van de Pol Ilya Nijsters Hub Wijnands Theo Wessels John Oostdijk Les Bouches Ardennaises HM Geert Pouls Maasdijk Marathon Jos Lempers John Haan Pierre Muijrers Maastrichts Mooiste 5 km Lieke Coerver Silvia de Groot Gerda Weijers 10 km Richard Lavalle Martin Dumoulin 15 km Marcel Coerver Erik Haakma Tim Roks Michel van Eert Ilya Nijsters

Eindtijd 0:26:46 0:52:22 1:40:03 1:41:56 2:10:36 Eindtijd 1:28:45 Eindtijd 0:51:19 Eindtijd 0:44:54 Eindtijd 0:20:58 Eindtijd 0:30:52 0:34:09 1:06:29 Eindtijd 0:17:40 0:22:12 0:26:32 0:26:32 0:26:32 0:30:14 0:31:30 0:32:08 0:32:12 0:36:16 0:38:30 0:39:16 0:39:28 0:43:37 0:44:43 0:45:13 0:45:25 Eindtijd 2:01:02 Eindtijd 3:22:41 3:49:55 3:59:06 Eindtijd 0:27:59 0:30:15 0:31:31 0:34:29 0:49:06 1:00:21 1:00:59 1:06:01 1:07:12 1:08:38


9/6 123 1 18 63 283 14/6 7 8 1 9 13 23 1 4 16 27 1 30 38 16/6 3 7 22 21/6 7 16 22 22 6 12 1 19 24 34 36 39 44 47 49 50 60 18 4 6 103 22/6 1 2 2 3 4 5

Kitzenhauslauf - Aachen Hahn 4,4 km Harry Hamers 10 km Iwan Theunissen Dennis Lymandt Hub Wijnands Harry Hamers 2e Adelanteloop - Hoensbroek 6 km Marcel Klein Ronald Hoogeboom Janou Homminga Niels Hermans Herman Gerards Hub Collaris 8 km Richard Lavalle Roy Ploum Erik Haakma Paul van Hameren Loraine Homminga Hub Wijnands Michel Hodenius Child Learn - Schinnen 14 km Marcel Klein HM Hub Wijnands Marathon John Haan 10e Bufferrun - Bingelrade 6 km Paul van Hameren Niels Hermans Rob Smulders Herman Kremer 10 km Jos Krist Erik Haakma Ellis Jacobs Dennis Lymandt Michel Hodenius Ronald Hoogeboom Paul Jacobs Ilya Nijsters Herman Gerards Frank Joosten Theo Wessels John Haan Hub Wijnands Michel Beckers Carmen Jacobs Lenie Jacobs Andre Roumen Test STB beginnersgroep 5 km Jacqueline Dieters Christian Brakenhoff Silvia de Groot Evelyn Rauwerda Josette Ruijters Jenny Gerards

Eindtijd 0:24:26 0:33:53 0:39:32 0:45:35 0:59:07 Eindtijd 0:26:51 0:26:53 0:27:26 0:27:28 0:28:18 0:35:07 0:28:31 0:30:20 0:33:00 0:36:02 0:36:13 0:37:08 0:38:23 Eindtijd 1:05:00 1:40:05 3:55:27 Eindtijd 0:25:02 0:26:02 0:27:37 0:29:08

6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 22/6 36 23/6 2 6 23/6 12 5 29/6 16 22 30/6 1 8 18 30/6 4 5 19 30 14 66

Francien van Haaren Marjo Wetzels Geertje de Weerdt Monique Arets Gerda Simons Lieke Coerver Anita Meens Miranda Meurs Herma van de Berg Caroline Radstake Rakkeschlauf - Roetgen HM Hub Wijnands Halve Marathon Nootdorp Iwan Theunissen Marcel van de Pol Stratenloop 750 jaar Goor 5 km Marcel Klein 10 km Marcel Klein Zes uur van Haarlemmermeer Jos Lempers John Haan 29e Estafette Vaals-Venlo STB Super SUPER Team STB Abrahams ST B-team Bemels Beste Boeren Bergloop 7,5 km Marcel Klein 15 km Roy Ploum Dennis Lymandt Ronald Hoogeboom Theo Wessels Hub Wijnands

0:31:08 0:31:08 0:31:22 0:31:25 0:31:39 0:31:39 0:32:04 0:32:45 0:33:18 0:33:21 Eindtijd 1:43:03 Eindtijd 1:15:57 1:26:26 Eindtijd 0:21:29 0:44:48 Afstand 64603 60149 Eindtijd 6:54:36 7:50:30 8:29:36 Eindtijd 0:36:22 1:00:03 1:07:09 1:12:06 1:16:56 1:18:12

0:37:46 0:39:27 0:39:44 0:41:07 0:42:41 0:44:02 0:44:10 0:44:24 0:44:39 0:44:50 0:44:57 0:45:02 0:45:48 0:46:35 0:48:41 0:50:45 0:51:41 Eindtijd 0:26:15 0:29:58 0:29:58 0:30:18 0:30:34 0:30:47

Proficiat alle deelnemers!

41


42


Jungfrau Marathon 2014?

(door Herman Gerards)

Een van de mooiste Marathons waaraan in het verleden sinds de pioniersfase in 1997 heel wat STB-ers hebben deelgenomen, is onbetwist de Jungfrau Marathon in Zwitserland. Omdat de vegrijzing ook hier begint toe te slaan, leek het mij aardig om nieuwelingen bij onze vereniging proberen warm te maken voor deze uitdaging. Het lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat je voor deelname aan deze wedstrijd ruim van te voren rekening moet houden met inschrijven (uiterlijk 1 december). Ook het kostenplaatje is een belangrijk punt, want het inschrijfgeld bedraagt ca. â‚Ź 130. Over de Marathon zelf is al veel geschreven in ons clubblad door verschillende personen en dat hij zwaar is spreekt vanzelf. Om jullie een indruk te geven van de eindtijden die in de afgelopen edities door de STB-ers zijn gerealiseerd, leek het mij aardig om dit in een ranglijst weer te geven. Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Eindtijd 3:49:49 4:00:06 4:06:12 4:09:48 4:14:16 4:14:38 4:17:35 4:18:04 4:18:32 4:21:08 4:21:17 4:22:09 4:26:30 4:27:03 4:28:02 4:31:09 4:33:03 4:33:16 4:33:43 4:35:56 4:36:58 4:39:48 4:39:50 4:40:50 4:40:57 4:42:02 4:42:05 4:45:18 4:45:28 4:46:22 4:47:31 4:47:48 4:48:08 4:50:56 4:52:05 4:52:28 4:52:52 4:52:53

Naam Arno Hanssen Arno Hanssen Rob Riksen Hub Donders Guido Meys Iwan Theunissen Rob Riksen Guido Meys Pierre Muijrers Marcel Meens Bert Nillissen John Haan Roger Gillissen John Haan Jan Schwanen Wiel Frins Wiel Frins Jo Born John Borjans Hub Erkens Theo Schmeits Cor van Haaren 1 Wiel Frins Maril Boesten Wim van der Linden Fred Geilenkirchen Jos Lempers Wiel Frins Frank Eisenga Albert Verbunt Sjack Hoop Fritz Fischer Ron Fens Marcel Meens Roger Gillissen Saskia Rademakers Jan Offermans Jos Bex

Datum 5-9-2009 9-9-2006 6-9-2003 6-9-2003 11-9-2004 8-9-2012 5-9-2009 5-9-2009 2-9-2000 9-9-2006 2-9-2000 5-9-2009 2-9-2000 9-9-2006 9-9-2006 5-9-1997 2-9-2000 9-9-2006 2-9-2000 2-9-2000 6-9-2003 5-9-1997 9-9-2006 2-9-2000 2-9-2000 6-9-2003 8-9-2012 6-9-2003 2-9-2000 2-9-2000 5-9-2009 2-9-2000 5-9-2009 5-9-2009 5-9-2009 5-9-2009 5-9-2009 5-9-2009

Editie JFM 17e editie 14e editie 11e editie 11e editie 12e editie 20e editie 17e editie 17e editie 8e editie 14e editie 8e editie 17e editie 8e editie 14e editie 14e editie 5e editie 8e editie 14e editie 8e editie 8e editie 11e editie 5e editie 14e editie 8e editie 8e editie 11e editie 20e editie 11e editie 8e editie 8e editie 17e editie 8e editie 17e editie 17e editie 17e editie 17e editie 17e editie 17e editie

Plaats 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Eindtijd 4:53:41 4:54:07 4:57:06 4:57:07 4:57:29 4:58:08 4:58:12 4:58:18 4:58:44 4:59:05 4:59:05 5:01:56 5:02:53 5:03:57 5:04:36 5:04:42 5:04:43 5:05:25 5:09:02 5:09:16 5:11:20 5:12:25 5:13:59 5:14:10 5:15:05 5:15:10 5:16:18 5:18:35 5:18:38 5:21:49 5:24:13 5:25:19 5:26:15 5:26:15 5:27:16 5:27:28 5:27:35 5:27:57 5:28:35 5:28:52 5:31:22 5:33:53 5:34:09 5:38:10 5:40:59 5:41:01 5:42:43 5:43:37 5:43:59 5:44:59 5:47:11 5:47:26 5:50:48 5:51:50 5:58:07 5:58:41 6:02:43 6:03:04 6:04:43 6:06:47 6:13:16 6:13:57 6:24:06 6:28:49 6:30:00

Naam Jan Schwanen Wim Meyboom Herm Gerards Saskia Rademakers Laurens Slaats Pettie Nollet Annick Ploumen Fred Geilenkirchen Saskia Rademakers Frank Eisenga Michel van Eert Theo de Leeuw Frank Eisenga Jos Lempers Herm Gerards Harrie Enninga Fred Geilenkirchen Fred Geilenkirchen Herm Gerards Harrie Boesten Jos Lempers Paul Jacobs Maria Fischer Harry Boesten Frank Eisenga Albert Verbunt Vicky Teeken Ronald Smeets Annick Ploumen Jos Bex Saskia Rademakers Ivan de Ploeg Marc Lotz Femke van Heugten Albert Verbunt Leo Quaedflieg Theo de Leeuw Cor van Haaren Cor van Haaren 2 Harrie Enninga Herm Gerards Cor van Haaren 1 Josette Gijselaers Ivo Vincken Roger Steens Geert Pouls Wim Rutjens Hein Severens Roger Gillissen Roger Gillissen Tim Roks Maril Boesten Sjef van Ooyen Hub Wijnands Wim Rutjens Jos Bex Jos Duteweerd Ineke de Ploeg Trea van der Linden Harrie de Kleijn Cor van Haaren 2 Peggy de Bas Peggy de Bas Cor van Haaren 2 Sjef van Ooyen

Datum 6-9-2003 2-9-2000 2-9-2000 8-9-2012 5-9-2009 6-9-2003 5-9-2009 5-9-2009 9-9-2006 5-9-1997 8-9-2012 2-9-2000 6-9-2003 5-9-2009 5-9-2009 6-9-2003 9-9-2006 2-9-2000 6-9-2003 2-9-2000 8-9-2012 5-9-2009 2-9-2000 11-9-2004 9-9-2006 5-9-1997 6-9-2003 9-9-2006 9-9-2006 9-9-2006 6-9-2003 6-9-2003 5-9-2009 5-9-2009 5-9-2009 8-9-2012 6-9-2003 6-9-2003 2-9-2000 2-9-2000 8-9-2012 2-9-2000 5-9-2009 5-9-2009 6-9-2003 8-9-2012 5-9-2009 6-9-2003 6-9-2003 9-9-2006 8-9-2012 11-9-2004 2-9-2000 5-9-2009 9-9-2006 6-9-2003 5-9-1997 6-9-2003 2-9-2000 9-9-2006 5-9-1997 8-9-2012 5-9-2009 8-9-2012 6-9-2003

Editie JFM 11e editie 8e editie 8e editie 20e editie 17e editie 11e editie 17e editie 17e editie 14e editie 5e editie 20e editie 8e editie 11e editie 17e editie 17e editie 11e editie 14e editie 8e editie 11e editie 8e editie 20e editie 17e editie 8e editie 12e editie 14e editie 5e editie 11e editie 14e editie 14e editie 14e editie 11e editie 11e editie 17e editie 17e editie 17e editie 20e editie 11e editie 11e editie 8e editie 8e editie 20e editie 8e editie 17e editie 17e editie 11e editie 20e editie 17e editie 11e editie 11e editie 14e editie 20e editie 12e editie 8e editie 17e editie 14e editie 11e editie 5e editie 11e editie 8e editie 14e editie 5e editie 20e editie 17e editie 20e editie 11e editie

Wie weet smaakt dit naar meer en kunnen we in 2014 er weer een gezamenlijk STB-uitje ervan maken.

43


Hardlopen in de zomer (bron : Runinfo) Vooral de eerste trainingen in de zomer bij warm weer gaan misschien wat minder plezierig, omdat je lichaam niet is gewend aan warme omstandigheden. Het lichaam past zich vrij snel aan. Zo gaan de huidporiën na een aantal trainingen een stuk gemakkelijker open. Doe het daarom bij de eerste warme lentedagen gewoon wat rustiger aan. In de zomer bij temperaturen rond de 25 ° Celsius is het verstandig langzamer en korter te trainen en meer te drinken voor en na de training. Hardlopen bij 28 ° Celsius en hoger is onverstandig. Drank In het algemeen wordt aangeraden om minstens anderhalve liter per dag te drinken. Sporters moeten meer drinken. Tijdens een zware training of op een warme dag kan het vochtverlies oplopen tot een liter per uur. Bij een vochtverlies van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het prestatievermogen duidelijke achteruit. Drink daarom voor, tijdens (per kwartier 150-250 ml) en na het sporten voldoende. Meer drinken dan een liter per uur heeft geen zin omdat je lichaam niet meer vocht kan verwerken. Wanneer is er voldoende gedronken? Als je minstens een liter lichtgele urine (dus niet donkergeel) per dag produceert en geen moeite hebt met de stoelgang mag je aannemen dat je voldoende gedronken hebt. Dorst tijdens wedstrijden is een slechte raadgever. Het dorstgevoel ontstaat pas wanneer er al een vochttekort in de weefsels optreedt. Aanvulling tijdens de prestatie komt te laat.

44

Kleding Draag bij warme omstandigheden dunnere en luchtigere sportkleding (bijvoorbeeld een singlet). Deze ventileert goed, zodat je lichaam de warmte gemakkelijk kwijt kan. Gebruik geen katoenen T-shirt, omdat deze te veel vocht opneemt. Bij niet al te warm weer kan je ook gebruik maken van dun thermoshirt. Draag geen zwarte kleding, omdat deze warmte absorbeert. Gebruik dus zo veel mogelijk witte kleding. Bij veel zon is het handig om een zonnebril te gebruiken. Hartslag bij warmte Tijdens het hardlopen hartje zomer kan je hartslag tussen de 5 en 15 slagen hoger zijn dan normaal. Door de hogere temperatuur moet je lichaam meer warmte zien kwijt te raken. Door de doorbloeding van de huid te verbeteren kan je lichaam via zweet de warmte kwijt. Omdat er in deze situatie minder bloed beschikbaar is voor je spieren wordt je hartslag hoger, zodat de hoeveelheid bloed dat per minuut wordt rondgepompt gelijk blijft.

Niet alleen de omgevingstemperatuur heeft invloed op je hartslag ook de luchtvochtigheid speelt een rol. Hoe hoger de luchtvochtigheid hoe slechter de afgifte van warmte via zweetproductie en hoe hoger je hartslag.


Bij veel zweten wordt je hartslag tijdens de training hoger, omdat het bloed dikker wordt en daardoor het bloedvolume afneemt. Tips - In de vroege ochtend en late avond is het een stuk minder warm. - Train in het bos, onder de verkoelende bomen. - Vermijd warm asfalt. Asfalt kan veel warmte afscheiden. - Blijf na het hardlopen niet te lang in natte kleren lopen maar trek snel wat anders aan. - Beperk het gebruik van koffie, thee en alcohol op warme trainingsdagen. Deze dranken zorgen er voor dat je meer urine produceert.

- Drank met een temperatuur van rond de 15 graden Celsius wordt het gemakkelijkst door je lichaam opgenomen. - Als de lucht een hoge vochtigheidsgraad heeft kan het een stuk warmer zijn, omdat de afgifte van warmte via zweet mogelijker verloopt. - Houdt rekening met deze extra warme omstandigheden路 Als het te warm is heeft wel trainen waarschijnlijk een negatief effect. Bovendien verlies je niet al je conditie door het een tijdje rustig aan te doen. - Je kunt natuurlijk ook gaan fietsen als het erg warm is. Hardlopers kunnen het beste op een licht (zo'n 100 omwentelingen per minuut) verzet gaan fietsen.

Locatietraining (door Theo Schmeits) Na ruim anderhalf jaar te hebben stil gelegen, de laatste locatietraining was in oktober 2011 in Opoeteren in Belgie, zijn we van plan om weer met de locatietrainingen te beginnen. Voor onze nieuwe leden die nog niet weten wat deze locatietrainingen inhouden een korte uitleg: Het woord zegt het al: Training op locatie, dus op een plek waar we normaal niet trainen. Het is wel eens leuk om in een andere omgeving buiten Parkstad te trainen en hierbij speelt de gezelligheid ook een grote rol.

Wij starten altijd vanuit een locatie waar we naderhand iets kunnen drinken en nog wat gezellig bij elkaar kunnen zitten. Nu de komende locatietraining is op Zondag 25 augustus in Susteren. Noteer deze datum! Het is een volkomen vlak parcours. De exacte startplaats en tijd wordt t.z.t. medegedeeld. Wij hopen weer op een grote opkomst, iedereen is van harte welkom.

We zijn in de afgelopen 10-12 jaar al op verschillende plekken geweest, van de Eifel tot in Belgie. Er wordt altijd in 2 groepen gelopen, een groep loopt in een tempo van 10 km/uur en de tweede groep loopt 11km/uur. De duur is 5 kwartier.

45


Evaluatie trainingslocaties (door Annick Ploumen) Beste leden, Zoals toegezegd hebben we na een jaar het huidige schema van de starlocaties van de trainingen geevalueerd. Dit hebben we afgelopen weken gedaan met de trainers van de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdagochtend. Evaluatie Zoals verwacht waren de meningen verdeeld. Terug naar het oude schema Brunssummerheide en Mengelers, alleen nog maar bij park ter Waerden starten en een combinatie van beiden zijn de revue gepasseerd. Wat hebben we geconstateerd: - dat terugkeer naar de Brunssummerheide voor velen belangrijk is, - dat je vanuit Mengelers meer verschillende kanten uit kunt, - dat de mogelijkheden vanuit park ter Waerden nog wat meer ontdekt kunnen worden, - dat nieuwe leden en ouders van kinderen die trainen bij STB liever vanuit park ter Waerden starten, - dat nieuwe leden minder met Mengelers en de Brunsummerheide hebben, - dat er voor starters en minder snelle lopers behoefte is aan een duurloop op minder zwaar terrein, - dat park ter Waerden onze thusilocatie is en daarom in ieder geval een verzamel- en startpunt is, - dat de binding met de jeugd belangrijk is, etc, etc, etc. Op basis van de verschillende input en meningen kwamen we er dan ook niet uit. Uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar een aantal gedeelde standpunten waarop we een gezamenlijke keuze konden baseren.

46

- park ter Waerden is ons nieuwe thuis en daarom vanzelfsprekend de startlocatie waar we zoveel als mogelijk van starten. - Indien we kiezen voor een andere locatie dan dient dit trainingstechnisch extra mogelijkheden te bieden. Nieuw schema: Op basis hiervan zijn we gekomen tot de volgende keuze: Winterseizoen: Maandag, dinsdag en woensdag starten vanaf park ter Waerden. De zaterdag(ochtend) en zondag wijzigen niet. Zomerseizoen: Maandag park ter Waerden, op dinsdag en woensdag starten vanaf de Brunssummerheide. De zaterdag(ochtend) en zondag wijzigen niet. Voor de duurloop is er in de zomerperiode dus een keuze voor een training op de weg (maandag) en een training in de heide (woensdag). We nemen hiermee afscheid van Mengelers. We begrijpen dat deze keuze niet door iedereen enthousiast wordt ontvangen. Maar de toegevoegde waarde van deze startlocatie is minder dan die van de Brunssummerheide. En voor iedereen was duidelijk dat het geheel schrappen van park ter Waerden als startlocatie geen optie is. Dit is onze thuisbasis en toekomstige groeilocatie. We gaan dus een nieuw tijdperk in. Dat wisten we toen de keuze voor de nieuwe baan werd gemaakt, maar dat maakt het niet minder lastig om los te laten wat goed was. Als we de reacties van nieuwe leden als referentie nemen voor de toekomst, dan komt het echter goed, zij zijn over de startmogelijkheden vanuit park ter Waerden tevreden en ook de trainers zien genoeg mogelijkheden om de nodige variĂŤteit te kunnen bieden.


Aanvullende trainingen Tijdens de evaluatie kwam de behoefte aan twee verschillende tempo's voor de maandag en dinsdag ter sprake. Op dit moment bieden we alleen op woensdag de mogelijkheid om te kiezen uit twee tempo's nl. 10,5-11 kmh of 9,5-10 kmh. We willen deze mogelijkheid ook graag aanbieden op de maandag en dinsdag. Daarvoor zijn we wel op zoek naar trainers die, eventueel in een roulatiesysteem, deze trainingen willen verzorgen. Verder wordt de zaterdagochtendtraining voor beginners gehandhaafd op de baan van park ter Waerden. Een volledig en up to date overzicht van alle trainingsmogelijkheden bij STB kun je vinden op onze nieuwe website www.stblandgraaf.nl Trainerscursus. Zoals tijdens de jaarvergadering aangegeven vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van

de trainingen optimaal is. Daarom bieden we bestaande trainers en nieuwe trainers de mogelijkheid om een trainerscursus te volgen. Wij zijn verheugd dat in september 8 leden starten met een trainerscursus. Ingrid Ploumen en Dinand Radstake zullen de cursus voor jeugdtrainer gaan volgen. Sibille Waszkiewicz, Gerte Offringa, Marcel Coerver, Richard Thomas, Leo Quaedflieg en Ger Bodelier de cursus voor de senioren. Meld je aan: Heb je interesse om training te gaan geven (dat kan in eenroulatieschema) en/of deel te nemen aan een van de twee trainerscursussen, neem dan contact op met Annick Ploumen (annickploumen@home.nl) voor meer informatie.

Bestuur STB Landgraaf

47


48


49


50


51

STB Clubblad 2013 nr 3  
Advertisement