Page 1


Jaargang 28 maart 2013 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 mei 2013 Het volgende clubblad verschijnt in mei 2013

In deze uitgave Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Contributie en lidmaatschap 2013........................................................... 3 Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake ) ...................................... 4 Doe mee aan de trainerscursus!! (door Wim vander Linden) ................. 5 Rabobank Clubkas Campagne .................................................................. 5 Hivernal Trail (door Iwan Theunissen) ..................................................... 6 Niets is onmogelijk – Loraine in Australië (door Loraine Homminga) ..... 9 Baksteen door het venster… Der Berg Ruft!!.........................................11 1e Books Cascadia Trail...trial? (door Herman Gerards ) ........................15 Brooks Cascadia Trail Run (door Paul van Hameren ) ............................17 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .......................................................18 Survive of the fittest - Hyde Park Relays 2013 London (door Nadine Chudy ) ...................................................................................................23 Finish van een onderzoeksmarathon (door Anke Linssen) ...................24 Persoonlijk doel van… Ger Bodelier (door: Ger Bodelier ) .....................27 Persoonlijk doel van… Dennis Lymandt (door: Dennis Lymandt ) .........29 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................31 Verjaardagskalender ..............................................................................33 Column: Dennis Draaft door (door: Dennis Lymandt) ...........................35 STB-Ranglijsten 2012 (door: Dennis Lymandt )......................................35 Notulen alg. ledenverg. S.T.B dd. 23-03-2012 (Bron: Vicky Teeken) .....38 Jaarvergadering – Agenda ( door: Vicky Teeken)...................................41 Parkstadhardloop Cup 2012 ( door: Theo Schmeits) .............................42 Vrouwen bij S.T.B. ( door: Francesca Klein ) ..........................................43 Michel’s en Lon’s Cooking Corner (Door: Michel Beckers en Lonneke Frins) ......................................................................................................46


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Contributie en lidmaatschap 2013 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 69,25

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,45 € 9,50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2013 22 maart 19 mei 8 juni 30 juni 9 augustus 22 september oktober 1 december 31 december

Vrijdag Zondag Zaterdag Zondag Vrijdag Zondag Zondag Zondag Dinsdag

Algemene ledenvergadering (20:00 u.) 34e Mayk van Beek Heideloop Samenloop voor hoop 29e Vaals-Venlo Estafetteloop Mondo Verde Zomeravondloop 4e Biesloop STB Clubreis (datum volgt) 30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop, park ter Waerden 15:00 u.

Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

3


Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake ) Buiten smelten de laatste restjes sneeuw en de zon laat nog op zich wachten. Volgens de weersvoorspellingen krijgen we de zon volgende week weer wat meer uren te zien. Daar snakken we met zijn allen naar na zo’n lange winter. De griepgolf gaan we nu achter ons laten zodat er weer volop getraind kan worden. Iedereen voor zijn eigen doel. Het nieuwe project “Neem de Benen” kreeg verrassend veel aanmeldingen waardoor helaas niet alle mensen konden deelnemen.

Deze groep is 23 februari enthousiast van start gegaan in de sneeuw. Hun doel is de Heideloop op 19 mei. Trots konden we vanuit deze nieuwe groep het 300ste STB-lid verwelkomen met een bloemetje. Welkom Gerda Simons! Dit is een nieuwe mijlpaal voor onze vereniging die langzaam uitgroeit van een sport- en trimclub naar atletiekvereniging STB. Het bestuur is dan ook druk bezig met het steeds meer verbeteren van zaken als veiligheid, een goede opleiding voor de trainers, materialen voor de baanatletiek, clubkleding en de nieuwe website. Ook de samenwerkingen met UoW’02, beheerstichting park Ter Waerden, het huis van de sport en de gemeenten hebben onze aandacht om krachten te bundelen zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. In een korte periode hebben we als bestuur veel zaken doorlopen. Onze jeugd heeft ook niet stil gezeten. Veerle en Daphne Simons namen deel aan de

4

Nederlandse kampioenschappen indoor op het onderdeel 60 meter horden voor Bjunioren in Apeldoorn. Veerle eindigde als 5e en Daphne werd 9e daarmee maakten zij een goede comeback na een enkelbreuk. Zondag 3 maart waren de Limburgse Kampioenschappen Indoor voor Pupillen in Sittard. Daaraan deden veel nieuwe pupillen mee. Er waren echte kampioenen. Tom Schmit werd 1e pupillen-B en Sica Verwasch werd 1e bij de 1e jaars pupillen-A. In het voorjaar, om precies te zijn 26 april, zal er een jeugd sporten cultuurdag zijn op sportpark Ter Waerden voor alle basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 uit de gemeenten in Parkstad. Op die dag kunnen kinderen aan een workshop deelnemen van de aanwezige verengingen. Onder leiding van Dick van Pelt gaat STB ook workshops verzorgen. Er worden dan enkele honderden kinderen verwacht. De eerste officiële baanwedstrijd voor pupillen staat op het programma voor zaterdag 21 september. Geheel in nieuwe stijl zien we de pupillen een aantal onderdelen doen in tijdsblokken van 20 minuten. De wedstrijd zal duren van 10 tot 13 uur. Een van onze bestuursleden Annick Ploumen neemt dit voorjaar een zijspoor naast haar hardloopcarrière en is volop in training om 6 juni mee te doen aan “Alpe d’HuZes”. Hiervoor veel respect! Ze wil deze berg 4 keer op fietsen met het motto: “Opgeven is geen optie!” en zoekt nog sponsors. Heb je interesse, kijk dan op haar website. In het weekend van 8 en 9 juni is het evenement “ Samenloop voor Hoop” op het sportpark Ter Waerden. Op onze eigen nieuwe atletiekbaan. Daar gaan we toch met z’n allen voor! Tenslotte wil ik iedereen namens het bestuur uitnodigen om naar de algemene ledenvergadering te komen: 22 maart om 20:00uur in sportcafé Phoenix op sportpark Ter Waerden. Ik wens iedereen veel gezonde hardloopkilometers en ik hoop jullie te zien op de vergadering.


Doe mee aan de trainerscursus!! (door Wim vander Linden) Het zal u niet zijn ontgaan. Sinds STB gehuisvest is in Sportpark Ter Waerden bruist het van de activiteiten. Dagelijks zijn groepen aan de slag op of in de buurt van de nieuwe baan. Er is daardoor enorme behoefte aan geschoolde begeleiders/trainers. Gelukkig is ook daarvoor de belangstelling zo groot dat het bestuur het voornemen heeft om een trainerscursus te organiseren op Ter Waerden. Er kan gekozen voor diverse richtingen. Er is binnen STB vooral belangstelling voor de opleidingen Basis looptrainer niveau 3 en de opleiding Basis baanatletiektrainer niveau 3. De eerste cursus is gericht op het begeleiden van loopgroepen op of buiten de

baan. De tweede opleiding is gericht op het trainen van onze jeugd op de baan. Het aantal jeugdleden groeit namelijk zeer snel. Er is nog plaats voor deelnemers. Het is natuurlijk een buitenkansje als de opleiding in Waubach wordt georganiseerd. U bent van harte welkom en kunt zich opgeven bij het bestuur. Ook leden die tot dusver geen trainingstaken hebben uitgevoerd. Wel is het de bedoeling dat u na het behalen van het diploma actief als trainer aan de slag gaat. Beslis snel, want we willen zo spoedig mogelijk aan de slag. Help mee om ’ons’ STB, dat nu ruim 300 leden heeft, verder te ontwikkelen tot een excellente atletiekvereniging.

Rabobank Clubkas Campagne De Rabobank Clubkas Campagne is een initiatief waaraan recreatieve verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank Parkstad Limburg, kunnen deelnemen. Klanten en leden van de bank ontvangen een aantal stemmen en mogen deze uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Elke stem vertegenwoordigt een bepaald bedrag dat wij als bank doneren. De hoogte van de bijdrage voor de vereniging/stichting is afhankelijk van het aantal stemmen: hoe meer

stemmen een vereniging/stichting ontvangt, hoe hoger het bedrag is dat zij krijgen. Er is â‚Ź 150.000,- beschikbaar en door middel van het werven van stemmen ontvangen verenigingen en stichtingen een bijdrage voor de doelen die zij willen verwezenlijken. Stemperiode : Van 15 tot en met 30 mei mogen klanten en leden hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging(en)/stichting(en). In mei ontvangen leden een persoonlijke stemcode via post of mail. Klanten waarvan het e-mailadres bekend is bij de bank ontvangen een persoonlijke code via mail. Bent u klant en is uw e-mailadres niet bekend bij de bank dan kunt u zelf via telefoon of email een persoonlijke stemcode aanvragen.

5


Hivernal Trail (door Iwan Theunissen) Een oud Duits gezegde luidt; “Wer die Qual hat, hat die Wahl”. Dat was in de derde week van januari zeker het geval voor hardlopers. Nog nooit was er zo een overvolle wedstrijdagenda in de regio. Op zaterdag de Cascadia Trails in Kerkrade, op zondag de Annendaalloop in Posterholt, de Abdijcross in Kerkrade en de Hivernal Trail in Landgraaf. Laatstgenoemde trail zag net als zijn tegenhanger in Kerkrade een dag eerder het eerste levenslicht. Traditioneel loop ik als “roadrunner” graag op een vlak stratenparcours . De Annendaalloop was eigenlijk een voor de hand liggende keuze. Nee, ik heb niks met modder en spikes. Crossen en trails zijn niks voor mij. Twee seizoenen als cyclocrosser aan het eind van mijn “wielercarrière” hebben me hierin zeker gevormd. Toen ik medio november hoorde dat er een trail werd georganiseerd op dezelfde dag als er al notabene de klassiekers zoals de Abdijcross en Annendaalloop georganiseerd werden gaf ik deze wedstrijd vooraf weinig kans van slagen, dit is immers schoppen tegen “heilige huisjes”. De timing bleek hoogst ongelukkig en gaf nog maar eens te meer de wildgroei van wedstrijden aan buiten de reguliere KNAU-wedstrijden. Halverwege december zijn er bij de Hivernaltrail al meer als 250 aanmeldingen, waaronder meer als 75% afkomstig buiten Limburg! Daarbij is het inschrijfgeld bepaald niet mals: korte trail (16,4 km) 16 Euro – lange trail (33 km) 22,50 Euro, daar mag je toch zeker wat voor verwachten. Het parcours begint ín de hal van Snowworld, aan de voet van de steile skipistes, daarna gaat het via de piste omhoog naar de top van de Wilhelminaberg, via de nooddeur bovenaan gaan de lopers weer de buitenlucht in. Daarna volgt een afwisselend parcours door de prachtige natuur van het mooie Strijthagerbeekdal. Voor veel STB-ers bekend terrein, je kunt het parcours ook omschrijven als een grove mix van het – oude

6

parcours van de CZ Megaloop, Meanderloop en Biesloop met wat offroad lussen – Kortom mocht je uit koers raken, de finishlocatie weet je altijd terug te vinden. “Trail” is helemaal hot binnen de loperswereld. Maar wat is nu specifiek een trail? Uitleg van Wikipedia: “Alle vormen van racen: úit de buurt van (geasflateerde) wegen, van joggen in het park, op vlakparcours tot ultra races in verschillende gradaties over de Alpen”. Verder kun je een trail nog onderverdelen in subcategorieën: crossrunning [ook wel bekend als urbantrail], crosstrail) en trailadventure . Kortom, off-road in de breedste zin van het woord. Inmiddels is het nodige over de trail geschreven. Dit naar aanleiding van toestanden op “Poort naar het Heuvellandtrail” in Beek twee weken eerder. Veel deelnemers op zowel de korte als lange afstand liepen verkeerd. Was er nou wel of niet goed uitgepijld? Het ontbreken van drankposten etc. Na afloop werden er zelfs geen uitslagen gepubliceerd maar een lijst van binnenkomst. Kortom, veel gesprekstof voor de lokale media en internetforums, waar de trailers en roadrunners elkaar met grof geschut bestookten. Wat mij vooral opviel in de reactie van de organisatie achteraf. Men was verbaasd over de grote opkomst en deelname van veel wedstrijdlopers.... op deze trail, vooral vanuit deze hoek kwam immers de nodige kritiek na afloop. Echter nadat de kruitdampen waren opgetrokken tussen de kampementen gaf de organiserende vereniging – Caesar – aan dat de open aanmerkingen werden meegenomen voor een sterk verbeterde uitgave in 2014. Trailers zijn blijkbaar andere lopers als crossers en wegatleten, het wedstrijdelement is hier van minder belang. Niet zeuren als je een paar pijlen mist…. enjoy your run in mother nature .. als je omloopt kun je immers


nog meer van de natuur genietent. Nou, ik wil toch graag de afstand afleggen in een omlijnd parcours…. Maar goed ik ben bevooroordeeld zoals ik al aangaf. Een korte blik vooraf op de deelnemerslijst leert mij echter dat ook snelle wegatleten de weg naar deze trail gevonden hebben. Vlak voor begin van het beruchte weekend besluit ik tegen mijn gewoonte in deel te nemen aan een trail. Een die zelfs bijna in mijn achtertuin start. Zelf wil ik ervaren of de vooroordelen die ik als wegatleet heb terecht of onterecht zijn. Vijf dagen voor de start valt er een dik pak sneeuw. Koning winter doet zijn intrede. De benaming “hivernal” (in de franse taal: winter) krijgt op deze manier een extra lading. Te elfder ure worden in de week voor de trail de vertrektijden gewijzigd. Zondagmorgen ga ik te voet richting Snowworld, het sneeuwt onophoudend. Veel lopers zijn in dubio moeten ze nou om elf uur of een half uur later starten? De starttijden van de korte en lange trail zijn op het laatst omgewisseld. Het is er druk, erg druk. Je moet goed zoeken voordat je iemand van de organisatie herkent en aantreft. Ik zelf heb de

indruk dat er veel te weinig vrijwilligers zijn als je dit vertaald na deze opkomst. Maar ja…. wat is vrijwilliger? als je geen grote achterban van een vereniging hebt zoals wij STB-ers gewend zijn bij onze wedstrijden. Jammer, maar men roeit met de riemen die men heeft en probeert dit zo goed mogelijk te doen. Om half twaalf - start van de korte trail. Na 100m

draaien we de hal in, de skilift is stilgezet en het is flink klimmen geblazen. Als 4e kom helemaal gaar bij de nooddeur aan , we mogen weer de buitenlucht in. Volgens de route die ik vooraf heb bestudeerd gaat het hierna naar rechts….. tenminste….de eerste 3 lopers gaan naar links! Die zullen vast wel de pijlen gezien hebben…. dus naar links…(als er een schaap over de dam is). De afdaling is zeer steil we vallen vaak, op een gegeven moment gaan we met z’n 4-en onderuit. De kansen van de beste loper van het geheel zijn dan al verkeken, hij is gestart op licht weg-wedstrijdschoeisel en wordt gelost omdat hij totaal geen grip heeft. In de afdalingen word veel risico genomen.. te veel. Ik besluit deze waaghalzen te laten lopen. Bij Km 3 is het gat slechts 100m, plotseling gekraak vanuit het struikgewas! Het zal toch niet….. your worst nightmare! Een loslopende Dobberman steekt voor me langs en holt achter de 2 koplopers. Ik roep “hond achter”, de hond nadert Bart Candel en Jeroen Hommelberg echter stuift daarna gelukkig weer de struiken in… pff. Bij Km 4 ontwaar ik een MTB-er in een fluor vest, goed geregeld v/d organisatie…. De twee koplopers lopen de route die de MTB-er aflegd en letten niet op de pijlen. Tot overmaat van ramp blijkt de man op de mountainbike niemand van de organisatie maar een bekende toeschouwer, Hein Bodelier/ die ook nog eens hard onderuit gaat. “Hein alles good” antwoord “jow”Geen pijlen en linten meer te bekennen… Gxxxme, ik hoor gevloek van de twee. Gewiekst als ik ben…roep ik: “wacht maar ik ken de weg”, ik bedoel dat gat van 10 seconde hoef je al niet meer dicht te lopen! We zijn vlak bij de visvijvers en na een korte omweg zitten we weer op de track. In het bos worden er weer capriolen uitgehaald en ik hou het al gauw voor gezien.. het is glad en ik wil toch heelhuids aankomen.

7


Daarna gaat het richting het Eijkenbos, het parcours v/d Biesloop wordt in tegengestelde richting gelopen. Het lopen valt me zwaar, ik verteer de besneeuwde hellingen moeilijk en de kou hakt er in. Daarna is het eigenlijk offroad richting Snowworld. Uiteindelijk kom ik met loodzware benen als een zoutzak over de meet. Heb ik nu een drukke trai(l)(ning) gelopen of een wedstrijd? Ik heb veel lopers gezien en ik droeg een borstnummer. Ik heb nog geen tien toeschouwer gezien wel her en der nog verkeersregelaars. Na binnenkomst kijk ik vertwijfeld… drank…. niks te zien… niemand van de organisatie herkenbaar. Je bent een trailer of niet…niet zeuren. Ik besluit maar om door te lopen naar de warme centrale hal, daar zal wel de verwachte Erdinger Alcoholfrei worden uitgedeeld. Helaas, dat dachten er blijkbaar meer. Ik heb de indruk dat de prijsuitreiking nog wel eens heel lang kon gaan duren en loop maar naar huis en neem een heerlijk warme douche. Astrid zet nog vlug een bak koffie. Na 3 kwartier als ik weer enigszins mens ben ga ik weer terug naar Snowworld. Met clubgenoot Ronald Smeets en Bas Pierik (Avon) verwonderen we ons dat wij als inheemse lopers bijna niemand kennen. Ondertussen hoor ik dat zeker de eerste twintig lopers op de korte trail na het uitkomen van de nooddeur op de skipiste zich al verlopen hebben….(incluis ondergetekende) het moest toch echt rechts zijn… zoals het kaartje aangaf. Zodoende liepen deze lopers 1 Km korter, niet zeuren het is een trail….Ondertussen verteld Ronald me dat die éne douche die ter beschikking stond voor bijna 250 trailers toch echt alleen maar ijskoud water gaf! Na 2,5 uur wachten begint de prijsuitreiking voor de korte trail. Drie lopers die ver na de eerste tien lopers binnen kwamen staan op het podium. Enige commotie ontstaat, Bart en Jeroen de nrs. 1 en 2 maken de speaker, Danny Roufs erop 8

attent dat dit toch echt de verkeerde lopers zijn die gehuldigd worden! Het blijkt dat hij heeft gekeken op de verkeerde pagina van de uitslagenlijst. Als laureaten krijgen we de bos bloemen en aanverwante artikelen nu uit handen van deze beteuterde lopers, een pijnlijke zaak voor iedereen. Na afloop zie ik Filip Detiege (winnaar van de Lange Trail in Beek begin dit jaar) in discussie. Hij kwam echt voor de podium plaatsen, liep vooraan maar heeft zich een paar keer gigantisch verlopen, hij werd 15e! Het was een hectische loop, ik heb genoten op een mooie Landgraafse trail. Als je het mij vraagt heb ik gewoon een Cross XL gelopen. De kleine organisatie gaf het beste wat men had met veel inzet, de bepijling was goed behalve bij de nooddeur, daar ging het in mijn geval mis. Echter voor dit inschrijfgeld had ik qua organisatie meer verwacht. Er is nog werk aan de winkel voor een tweede

editie Nee, ik ben geen trailer ik ben een roadrunner. Ik ben STB-er en misschien ben ik wel een verwende loper. Voor 4 Euro inschrijven voor de Heideloop, incluis een fraai loopshirt, prachtig parcours en sublieme organisatie en dito hoofdsponsor. De organisatie/vrijwilligers.. dat zijn wij, clubleden onmisbaar. Dat is mij middels deze trail wel weer duidelijk geworden. Het was eenmalig. Afgelopen jaar was ik voor het eerst wegsuppoost op de Heideloop en kreeg toen al enorm veel waardering voor clubleden die dit al jaren doen. Dank aan iedereen die de


afgelopen jaren heeft meegeholpen op de Kappelerbosloop of Heideloop als vrijwilliger, hiermee valt of staat immers een evenement. Een loopevenement is immers meer als een website maken, parcours uitzetten en nummers uitdelen. Ik zou mij als STB-er heel goed kunnen voorstellen als onze club ooit in het weekend van de Heideloop een heuse trail zou organiseren, lopers van heinde en ver zouden afzakken naar Landgraaf. Lus het prachtige parcours van de Kappellerbosloop en de Heideloop aan elkaar met wat extra lussen over de Brunssumerheide en geef het in navolging van veel nieuwe Limburgse Trails

een spannende naam bv. de “Grand Trail de la Bruyère” (vrij vertaald de grote heide trail)..Echter vlak voordat ik vetrok ontwaarde ik een flyer. Op zondag 20 mei 2013 is er alweer een nieuwe (extreme)trail in Landgraaf (inschrijfgeld 39 Euro!) Gelukkig heb ik dan een heel goed alibi: rond deze tijd wordt immers 34e Optiek Mayk van Beek Heideloop georganiseerd en reken maar ik ben van de partij! Een kwartier na de prijsuitreiking ga ik naar huis. Een verkleumde loopster komt alleen over de meet. Er is in velde of wegen niemand meer te bekennen….Niet zeuren je bent een trailer of niet.. Trail - voor mij teveel back to basic…

Niets is onmogelijk – Loraine in Australië (door Loraine Homminga) Tijdens mijn uitwisselings-semester in Australië heb ik zoveel Seks and the City gekeken dat ik me tijdens het schrijven van dit stukje voor het STB blaadje dan ook net Carrie

Bradshaw voel. Maar wees gerust deze “column” gaat over mijn semester in Australië. Inmiddels ben ik alweer een tijdje terug in

Nederland en voelt mijn avontuur als een droom. In het buitenland studeren was 1 van die dingen waar ik al jaren van droomde: try before you die. En nu had ik eindelijk de kans gekregen, en ben meteen naar de andere kant van de wereld vertrokken. Want als ik iets doe, doe ik het ook goed! Helemaal alleen liet ik mijn ouders in tranen (ja je gelooft het vast niet) achter op het vliegveld en vertrok richting Canberra. Met het idee dat ik voor het eerst in mijn leven in een grote stad zou wonen in plaats van in een boerendorp. Eenmaal aangekomen in Canberra viel dat toch vies tegen. Ik zou graag eens een brief schrijven aan de Australische regering met de vraag: “waarom is DIT gehucht de hoofdstad van Australië”. Canberra was namelijk net zo groot als Heerlen, met evenveel zwervers als dat er vroeger in Heerlen rondliepen. Iets dat uniek was voor deze Australische stad was de natuur waar deze stad door omringt was. In het midden van de stad lag een gigantisch meer (niet natuurlijk maar hand gemaakt, maar het gaat zich om het idee) en Canberra was omringt door tal van bergen. Er is niet veel dat me aantrok aan de bewoners van Canberra maar voor 1 ding krijgen ze een dikke 10: bewegen. Iedere dag dat ik rond het meer rende, zag ik honderden mensen, jong en oud fietsen, wandelen, rennen en skaten. Zoveel mensen kom je op een zondagmiddag

9


in de brunsummerheide nog niet tegen. Verder waren deze mensen een lust voor het oog, gekleed in mantelpakjes en pakken met de gympen eronder liepen ze van hun werk naar huis. Nee van mode hebben de Australiërs geen kaas gegeten. Iets dat wij Nederlanders al jaren geleden naar het leger des heils hebben gebracht dragen ze daar. Het is alsof het leger des heils onze kleren daar dumpt. Zelfs de kinderen op de basisscholen zijn de dupe van het slechte mode gevoel van de ambtenaren. In heuse padvinders pakjes zijn zij verplicht naar school te gaan. Een voordeel voor mij was dat ik niet hoefde na te denken wat ik s’morgens uit de kast moest trekken, want mijn gym outfit lag al op me te wachten. En met Amerikaanse en Canadese vriendinnen die leven in een ‘sweatpants-cultuur’ viel ik al helemaal niet meer op. En nu waar ik echt voor ging: studeren. Vlak voordat ik vertrok naar Canberra ontdekte ik dat the Australian National University op nummer 26 op de wereld lijst staat (ver boven Maastricht ). Ik begon me al lichtelijke zorgen te maken want was ik wel “slim” genoeg om daar te studeren. Eenmaal begonnen vroeg ik me af waarom ik me in s ’hemelsnaam zorgen had gemaakt. Het bleek namelijk poepie-simpel te zijn. Dat zal ook voor een deel hebben gelegen aan de vakken die ik daar heb gevolgd. In Maastricht volg ik namelijk een studie economie en bedrijfseconomie en in Australië daarentegen heb ik business gestudeerd (veel bla-bla). Nee als er iets is dat ik over mijzelf heb geleerd tijdens mijn uitwisseling is het wel dat ik geen business persoon ben, ik hou van cijfers en feiten en geen bla-bla. Dat het allemaal toch

10

iets te makkelijk voor mij was, was wel te merken aan mijn mede-studenten die dan ook geregeld bij mij op de stoep stonden met de vraag of ik ze kon helpen. Ofja op de stoep, ik bedoel eigenlijk voor de deur van mijn gevangeniscel. Met het enige verschil dat de Nederlandse gevangenissen er nog 10 keer beter uit zien en veel schoner zijn. De accommodatie, die overigens van de universiteit zelf was, was een enorme tegenvaller maar wat me erdoorheen gesleept heeft waren de vriendinnen die ik daar heb gemaakt. 24-7 zijn we samen geweest, dat zorgt toch wel voor een hele hechte band. Samen gingen we boodschappen doen, sporten, wandelen en niet te vergeten, de vele uitstapjes en vakanties die we hebben gemaakt! In het midden van het semester hebben we met 5 meiden (ja heeeeeel gezellig) een avontuurlijk reis gemaakt aan de oostkust van Australië. Met als afsluiting een bezoek aan Fraser Island. Dit is het mooiste plekje van Australië en beveel ik ook iedereen aan. Verder zijn we een weekend gaan surfen en hebben we vaker een bezoek aan Sydney gebracht. Al met al kan ik zeggen dat Australië een prachtig land is maar dat Canberra niet bij Australië zou moeten horen. MAAR er is geen plaats op de wereld zoals Europa met zijn gezellige restaurantjes, cafeetjes, pleintjes en gezelligheid door de dichte bevolkingsgraad. Ik ben nu een ervaring rijker, en heb veel over mijzelf geleerd. Maar dit was zeker niet het enige item op mijn try before you die lijst. Dus pap: zet je schrap. En tegen alle STB’ers wil ik zeggen: leef je droom want niets is onmogelijk!


11


12


Baksteen door het venster… Der Berg Ruft!! Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men mij zeide: De Berg Ruft! ( vrij naar ps.122:1 Liedboek der kerken) Zeker in ons aller Establètje wordt de ware poëet soms genadeloos getroffen door kunstzinnige pareltjes. ‘De Berg Ruft’ las ik zomaar, plompverloren boven een verslag van de belevenissen van een STB-er. ‘De Berg Ruft’. Onvervalste top-poëzie. Dat ik dit nog mag meemaken, want YOLO! Verwondering en verwarring was daarna mijn deel. Ik dacht deze kunstzinnige uiting eerst een plaats te kunnen geven in mijn poëtisch innerlijk, maar het knaagde, maalde en schuurde en steeds opnieuw zag ik de titel met de onweerstaanbare kunstzinnige kreet: De Berg Ruft!!! Wat een meedogenloze kracht en onpeilbare diepgang bruist in deze eenvoudige woorden. En nog steeds kan ik niet bevatten wat de schrijver heeft gedreven tot dit onbeschrijflijk schone stuk poëzie. ‘De Berg Ruft’ . Mijn hoofd loopt om als ik probeer het tot mij te laten doordringen en tot de kern te komen: ‘De Berg Ruft’. Wat zet de schrijver door middel van dit krachtige statement op papier? Vrinden, laten wij dit nader beschouwen. De minder fijnbesnaarde medemens zal zeker vinden: ‘Bergen kunnen niet ruften’. Een dergelijke uitspraak mist echter elke diepgang; blijft steken aan de oppervlakte. Een dergelijke argeloze lezer denkt hooguit aan een stinkende berg, zoals een uit de kluiten gewassen bolus van bv. een Deense Dog. Hij of zij zag dit obstakel wellicht al wandelend over het hoofd met als gevolg dat een onwelriekende pindakaasachtige substantie uit de ribbels uit het profiel van het schoeisel geschraapt moest worden. Neen, hier heeft de schrijver het geenszins over. Ook zou de dichter ‘De Berg Ruft’ hebben kunnen uitroepen na het aanschouwen van de

reclame van paarse Milka-koeien. Dat er aan de prachtige plaatjes van de onnatuurlijke gekleurde koeien op sappig groene berghellingen een verdacht luchtje zit is duidelijk. De ware poëet houdt zich evenwel niet bezig met platte reclametechnieken. ‘De Berg Ruft’ staat derhalve voor een raadselachtig gevoel. Het raadselachtige zit in het feit dat niet te bevatten is op welke manier dat ruften gestalte krijgt. Dat komt ook door de weloverwogen keuze van het woord: Ruft. De doorsnee lezer zou zeggen:’De berg stinkt’. Voelt u het verschil? Meteen krijg je een beeld van een grote smerige hoop drabberige materie voor ogen. Bah!Vies! ‘De Berg Ruft’ heeft echter een vergrotende trap. Welke? Geen idee! Het is het wonderbaarlijke geheim dat in deze poëzie zit gevangen en het is aan de lezer om dit vangen. Men weet wat de schrijver zegt, maar het moet gestalte krijgen om in het innerlijk van de lezer geïnhaleerd te kunnen worden. En dat, beste lezer, is het kenmerk van de ware poëzie. Als liefhebber en (in alle bescheidenheid) kenner van de ware poëzie heb ik een experiment met het statement ’De Berg Ruft’ uitgevoerd. Probeert u dat ook maar eens thuis. Ga onopvallend met uw laptop (of tablet) in de woonkamer zitten, terwijl uw huisgenoten doende zijn met hun dagelijkse bezigheden (afwas, huiswerk, tv, lezen,enz). Goegel een foto van een alpentop en laat de poëzie van ‘De Berg Ruft’ tot u doordringen. Diep doordringen. Héél diep doordringen. Als na enige tijd uw huisgenoten beginnen te roepen: “Wie zit hier zo te ruften? “ is uw missie geslaagd. Dan heeft u de kern van deze poëtische woorden weten te doorgronden. Helaas had mijn experiment een ongewenst neveneffect. Sinds ‘ De Berg Ruft’ word ik naar zolder gestuurd als ik mijn laptop pak. ‘Naar boven, stinkbeer!’ YOLO Anders

13


14


1e Books Cascadia Trail...trial? (door Herman Gerards ) Trailrunning is hot. De hardloopmedia puilen uit van het nieuws en zoals bij alles zijn er voor- en tegenstanders en geen mening lopers. Ik reken me even tot de laatste categorie, hoewel ik op mijn palmaras, met meer dan 540 wedstrijden, volgens mij zeker wedstrijden heb staan die voldoen aan het etiketje "trail". Ik zie het dan ook meer als een modeverschijnsel en marketingconcept in de hardloopwereld. Vandaag dan mijn "eerste" trial bij de Brooks Cascadia Trail bij onze vrienden van Achilles-Top. Het parcours van te voren bekeken te hebben en de omgeving kennende, wist ik dat mijn westrijdambitie hier op een laag pitje zou staan. Een duurloop in mooie natuur en winterlandschap heeft voor mij overigens net zo veel charme, als een leuke en spannende wegwedstrijd. Bij het afhalen van het startnummer was de eerste verrassing dat het parcours ingekort was met 2 km. Bij een gewone wedstrijd of marathon zou ik al niet gestart zijn, maar hier had ik vandaag helemaal geen probleem mee. Na het omkleden is het tijd om me te begeven naar het wedstrijdterrein. Aan de start even een korte babbel met Vivian Ruijters en om 13:30 u. valt het startschot. Na het verlaten van de sportplaats gaan we meteen het geaccidenteerde parcours op rondom Abdij Rolduc. Na ca. 1 km. komen we op vlak terrein en lopen we parallel aan de Roderlandbaan. De besneeuwde en ijzige ondergrond vragen

om geconcentreerd te lopen. We lopen nu richting het Berenbos, waar het met nogal wat steile afgronden uitkijken is geblazen. We gaan vervolgens Haanrade in. Langs het speeltuintje gaan we weer door was bebossing met steile klimmetjes en komen vervolgens even op asfalt, heerlijk. Dit is maar van korte duur en daarna gaan we weer via een trappenpad de bospaden op. De eerste drankpost bij 6 km. met warme(!) thee doet goed. We gaan nu terug via de westzijde van het Berenbos en gaan nu weer richting Rolduc. Cor komt voorbij en zegt dat er nog een mooie verrassing in het verschiet ligt en ik laat me verrassen. We gaan links de wei en hier is eigenlijk iedere pas moeilijk, ondanks dat het bergafwaarts gaat. Onderaan moeilijk begaanbare, bevroren ondergrond waar je alle pezen en spieren in je voeten voelt. We zijn er bijna, maar ik moet nog een ronde. Even verder staat Leo en moedigt me aan en even later gaan we het sportveld op voor de tweede ronde. Die zou hetzelfde moeten zijn... ware het niet dat er in het Berenbos waarschijnlijk de beren los liepen. Bij het 12 km punt waren opeens linten verdwenen en is een hele groep (kop)lopers verkeerd gelopen. Omdat ieder nadeel ook zijn voordeel kan hebben en ik dus iets rustiger liep, kwam toevallig iemand van de organisatie die me net nog op het goede spoor bracht. De rest verloopt gelukkig goed en na 1:51 zit de 20 km. klus er op.

15


16


Brooks Cascadia Trail Run (door Paul van Hameren ) Inmiddels heb ik ook enkele trailruns gelopen. In het verleden (eind jaren 80) liep ik ook wedstrijden als de "Cross du Mont Blanc", WKberglopen in Telfes in Oostenrijk en Die in Frankrijk, maar toen hadden we het woord trailrunning nog niet uitgevonden. Vorig jaar in mei liep ik de Salomon Koning van Spanje trail te Gulpen gelopen en dit jaar de trailrun te Beek (Saucony Poort naar het Heuvelland) en Brooks Cascadia trailrun te Rolduc. Daarbij was er een dag later de Hivernal trailrun te Landgraaf.

Aan de titels van deze nieuwe evenementen zie je dat sponsoren en organisatoren daarop inspringen en trailruns op het moment erg "hot" zijn, zonder zich goed te beseffen wat daar allemaal bij komt kijken. Met een prijs van € 14,- (na-inschrijving Brooks Cascadia) spekt het natuurlijk wel de kassa. Het is ook niet handig om twee trailruns in 1 weekend te houden binnen een afstand van enkele kilometers. Persoonlijk vond ik de trailrun Saucony Poort naar het Heuvelland wel trailwaardig. Organisatie heeft haar best gedaan en zal zaken volgend jaar beter oppakken. Trailrun Landgraaf kan ik niet beoordelen. Eerdaags lopen er weer "einzelgangers" in het carnavaleske rood, geel en greun met de bordjes met tekst "Gezoch: veurzitter, secretaris en penningmeister", Ja, grappig in een carnavalsoptocht, maar helaas ook de trieste waarheid. Vandaar dat ik het persoonlijk kan waarderen als organisatoren toch wedstrijden organiseren. Een trail zou eigenlijk uit één ronde moeten bestaan met zo min mogelijk on-road en woonwijkgehalte. De omgeving van Gulpen leent zich natuurlijk ook beter om een trailrun te organiseren. Vandaar dat ik zeg dat de Brooks Cascadia trailrun niet trailwaardig is. Maar als je als vereniging toch wilt organiseren zou ik dat doen onder de noemer: "Brooks Cascadia Berenbosloop".

Bij alle trailruns van dit jaar hoor/lees ik vergelijkbare zaken. Wat opvalt is dat atleten van de routes afraken gedurende de wedstrijd doordat onverlaten linten weghalen. Of atleten zelf niet goed op de bordjes letten. Verder nogal gezeur over de kleur van de pijlen. En een gepuzzel om uitslagenlijsten correct op te maken. Tevens opmerkingen dat verbindingen soms te lang over verhard parkoers (langs verkeer en door woonwijk) gaan.

Ik hoop dat we als STB niet in het trailrungat springen. Zolang we onvoldoende inschrijvingen hebben bij de eigen STBbergloop, moet je dat zeker niet doen. Overigens vind ik het jammer, jammer, jammer dat deze niet meer op de STBkalender staat. Gulpen blijft voor mij de topper op trailgebied in Limburg. Dat blijkt al uit de inschrijving voor de lange loop, die binnen een dag "uitverkocht" was met 450 deelnemers.

17


18


Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) We mogen als nieuwe leden verwelkomen: Ruud Frins Ruud, zoon van Els en Wiel Frins, is geen onbekende in het STB wereldje. Een aantal jaren geleden was Ruud ook al eens lid. Ruud woont in de N.Beetsstraat in Heerlen en is 28 jaar . Ruuds partner Anne Cobben is al enige tijd lid van S.T.B. Willem Voragen Willem woont in Heerlen in de Waalhavenstraat en is 55 jaar. Willem loopt al enige tijd bij ’t Atrium in Heerlen en is via z´n dochter lid bij STB geworden. Cees Hoven Ook al weer een oud lid die het hardlopen weer opgepakt heeft. Cees was ± 15 jaar geleden lid van STB en liep toen samen met zijn broer Jan de sterren van de hemel. Cees woont in Brunssum in de Doorvaartstraat en is 61 jaren jong. Sylvia Scholten Woont in Heerlen in de Heidserparklaan en is 37 jaar. Silvia melde zich meteen na de eerste training bij STB aan als lid.

Ook heten wij van harte welkom onze nieuwe leden van de starters groep `NEEM DE BENEN`. Sommigen hebben op mijn verzoek een foto met wat meer gegevens opgestuurd.

Severine Dumont Landgraaf

Chantal Erens Landgraaf Chantal is 39 jaar en activiteitenbegeleidster. Chantal is aangestoken door het Stb virus door dochtertje Imke, die al enige tijd lid van STB is.

Michael Scholten Ja hoor, zoon van Silvia Scholten. Michael is 17 jaar. Rico Lux Rico woont ook in Heerlen in de Zeishof en is 35 jaar. Nieuwe jeugdleden : Giulia Janssen Merel Nijhof Tara Vandegard Levi Vandegard Yannick Sturtz Joëlle Sturtz

8 jaar 9 jaar 7 jaar 7 jaar 11 jaar 8 jaar

Keshia Paulssen Landgraaf Dochter van STB lid Ben Paulssen

Beëindiging lidmaatschap: De jeugdleden: Bob Leunissen,

19


Evelyn Rauwerda

Geertje de Weerdt

Samenwonend in Nuth. Evelyn heeft twee zonen van 12 en 14 jaar en is Neonatologie verpleegkundige.

Geertje woont in Maastricht en is werkzaam als combinatiefunctionaris Onderwijs en Cultuur in Landgraaf. Interesse in de sport en de vereniging. Marjo Wetzels

Josette Ruijters Hillen Landgraaf

Josette heeft 2 kinderen, Vera 16jr en Pepijn 13jr Werkt als zelfstandig schoonheidsspecialiste en pedicure aan huis, en sinds kort begonnen met webwinkel www. zeilandmore.nl, tafelzeil, tafelkleden.

Desiree Wedding Landgraaf Desiree is getrouwd met Rowdy en mama van Sander. Nooit gedacht dat ik nog eens ging rennen, vorig jaar samen met Judith start to run gedaan. vond het super. Als kind wel eens buiten adem achter mijn schoonbroer Sjef van Ooyen proberen te rennen, onbegonnen werk. Maar hij is toch wel een voorbeeld. als ik zie hoe hij nog rent. Dus tjakka. We gaan ervoor. Ik heb er zin in. Tja met minder kon ik niet uitleggen waarom ik deze uitdaging aan wil gaan.

20

Landgraaf Marjo is 53 jaar en werkzaam als Commercieel Ondersteuner bij Rabobank Parkstad Limburg. Computer, lezen en een stevige wandeling is iets wat ik graag in mijn vrije tijd doe. Sinds 1 december lid van STB. Op maandag conditietraining in de zaal bij Marjo Moonen. Top training! Mijn broer Herm heeft zijn passie geprobeerd aan mij over te dragen en ….. ik ga deze mooie nieuwe uitdaging aan. Ik heb er veel zin in! Ad Wetzels Ad is 57 jaar. Werkzaam als wijkbeheerder bij Woningstichting HEEMwonen, voorheen Hestia. Hobby’s : Alles wat met sport te maken heeft volgen op t.v. , met name voetbal. Fietsen, zowel mountainbike als wielrennen doe ik recreatief. Vroeger lag mijn passie in de loopsport, maar sinds meer dan 20 jaar ben ik niet meer actief. Nu de mogelijkheid er is om bij STB neem de benen opnieuw te starten, grijp ik deze uitdaging met veel enthousiasme aan.


Manon Wetzels Landgraaf Manon is 24 jaaren werkzaam als apothekers assistente bij Mediq in Simpelveld enBocholtz. Hobby’s: Sinds 1 februari lid van STB en doe ik mee aan de conditietraining in de zaal op maandag. Leuke muziek en stevige training. Naast vakantie, winkelen, muziek en uitgaan is snowboarden een van mijn favoriete bezigheden Judith Weijers Landgraaf Judith is getrouwd met Joep Weijers en moeder van twee kinderen, Joeri (15) en Judie (14). Ik werk in Atrium Medisch Centrum als zorginformaticus. Verder heeft Judith thuis een winkel: Versboetiek Weijers. Vanaf augustus gaan Joep en ik een nieuwe uitdaging aan. Wij gaan horeca Park Ter Waerden exploiteren. We hebben er veel zin in en hopen voor de leden van STB, naast de sport, een echt thuis te creëren. Maar voor nu eerst de grote uitdaging om 5 km te gaan hardlopen met "Neem de benen".

En verder nemen aan de startersgroep ‘Neem de benen’ deel: Monique Arets – Ruijters, Theo Beckers, Herma van den Berg, Daniëlle Bouwers, Christian Brakenhof, Willem Brakenhof,

Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf

Lieke Coerver, Nicole van Dierendonck Silvia de Groot, Francien van Haaren Bianca Jongkind, Myra Joosten, Jolande Martens, Anita Meens, Miranda Meurs, Tessa Meurs, Liana Michiels, Marie – Louise Moonen, Miriam Roovers, Fred Siersema, Gerda Simons, Rita van Theemsche, Meriam Ubachs, Anita Vandegard, Diana Wassen, Miriam Wassen,

Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Eygelshoven Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf

De volgende leden van STB die al geruime tijd om verschillende reden niet meer gelopen hebben, of als zaallid actief zijn, nemen ook aan “Neem de Benen” deel: Eva Collaris, Ger Logister, Caroline Radstake, Silvie Rutjens, Jo van Vlodrop,

Landgraaf Landgraaf Landgraaf Landgraaf Brunssum

21


22


Survive of the fittest - Hyde Park Relays 2013 London Een maand geleden kwam er via de Eindhovense Studenten Atletiek Vereniging Asterix een mailtje binnen over een estafetteloop in het Hyde Park in Londen. Een kort mailtje met weinig informatie met als hoofdboodschap: ‘van 7-10 februari met verschillende studentenatletiekverenigingen naar Londen’. Wie wil dit nu niet? Na enige twijfel (omdat het rond de carnavalsdagen plaats zou vinden) besloot ik toch om me in te schrijven. Eenmaal ingeschreven, wachtte ik op meer concrete informatie en invulling van deze reis. Een paar dagen voor vertrek kwam een programma boekje. Echter bestond dit uit niet veel meer informatie dan vertrek- en aankomsttijden en een inpaklijst…

Op donderdagmorgen 7 februari vertrok de bus vanuit Groningen naar Utrecht en als laatste stop Eindhoven om daar 8 studenten waaronder ikzelf op te pikken en richting Londen te rijden. Na een paar uur vertraging kwamen we ’s avonds rond een uur of 22.00uur aan in Londen. We zouden overnachten bij Imperial College, een Londense Universiteit, studenten van deze universiteit organiseerden tevens de wedstrijd. Aangekomen op de universiteit

(door Nadine Chudy )

werd al snel duidelijk waarom er zo weinig informatie in het programma boekje stond. Ter plekke moest gezocht worden naar een ‘vloer’ waarop we konden overnachten. Uiteindelijk werden in een soort collegezaal stoelen aan de kant geschoven en hier konden wij onze matjes en slaapzakken uitstallen om te slapen. De rest van de avond en de dag erna waren eigen invulling. Op vrijdag hebben we van ’s morgens 8.30u tot ’s avonds 23.00u sightseeing Londen gedaan, waarbij we niet één high light gemist hebben! Waar het natuurlijk allemaal om ging tijdens deze reis, was de estafettewedstrijd ‘Hyde Park Relays 2013’ op zaterdag 9 februari. Na twee vermoeiende dagen en korte nachten een wedstrijd lopen. Ik zag het nogal somber in. Het zonnetje wat op vrijdag nog zo lekker scheen was zaterdag verandert in typisch Londens weer: koud, bewolkt en regen. Met een temperatuur van +/1.5 graad was het erg fris om te lopen. Het vrouwenteam uit Eindhoven bestond uit vier vrouwen waaronder ikzelf. Iedereen moest dezelfde ronde van 3.5km maken door het Hyde Park. Eenmaal aangekomen in het Hyde Park op zaterdag, waren alle teams uit Engeland, Duitsland en Nederland bij elkaar gekomen. De startlijnen waren met meel aangegeven (van horen zeggen vorig jaar met stoepkrijt, maar dit werkte door de regen niet…). Het parcours was gelukkig wel aangegeven met gele pijlen en bordjes. Ik was derde loper, dus na nog even koukleumen en een korte warming-up kon ik ook van start. Na de eerste kilometer voelde ik de vermoeidheid van de voorgaande dagen, maar ik was er nu dus moest ik ook maar doorlopen. Uiteindelijk heb ik de 3.5km

23


gelopen in een tijd van 17min4s. Niet een tijd om erg trots op te zijn, maar naar omstandigheden ben ik tevreden. Ondertussen wel genoten van het uitzicht, de sfeer en goed opgelet dat ik geen voetgangers met kinderwagens omver liep (zij hadden namelijk geen boodschap aan de wedstrijd). Op het einde had ik al mijn restjes energie opgespaard om voor een eindsprintje. Het Eindhovense vrouwenteam is van de 47 deelgenomen vrouwenteams als 30e geëindigd.

Na deze wedstrijd was het tijd voor een echt culinair hoogstandje uit de Engelse keuken: een gepofte aardappel met witte bonen en tomatensaus en kaas. De avond hebben we nog afgesloten met een gezellig feest waarna we op zondagmorgen 10 februari per bus weer teruggingen naar Nederland.

Jorinde Yorma Nadine Aike

Finish van een onderzoeksmarathon Onlangs ben ik gefinished in wat ik heb omgedoopt tot een ‘onderzoeksmarathon’. Ik ben namelijk op 18 januari gepromoveerd. De prijs die te winnen viel was een doctorstitel. De marathon startte vier jaar geleden, toen ik een baan kreeg als promovendus aan de universiteit Maastricht. Ik ging promotieonderzoek doen. De resultaten van dat onderzoek heb ik allemaal opgeschreven en grotendeels gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Samen vormen die stukken mijn proefschrift en dat heb ik op 18 januari verdedigd tijdens een openbare zitting, waarna ik ben gepromoveerd van Doctorandus tot Doctor. Zo’n openbare verdediging is een heel formeel gebeuren. De zitting duurt een uur en bestaat grotendeels uit het beantwoorden van vragen die worden gesteld door de corona (een commissie van 6 tot 8 hoogleraren en universitair docenten). Het begint echter met een zogenaamd lekenpraatje (+/- 15 minuten), waarin de promovendus het onderzoek aan de zaal toelicht. De inhoud van dat lekenpraatje wil ik bij deze graag voor jullie samenvatten. Ik heb onderzoek gedaan naar de invloed van medicatie op de hersenen. Onze hersenen sturen ons gedrag aan. Voor deze aansturing is communicatie tussen zenuwcellen nodig. De communicatie tussen zenuwcellen vindt plaats via signaalstoffen. Een voorbeeld van een signaalstof is dopamine. De overdracht van signalen via dopamine verloopt als volgt:

24

103W 103X 103Y 103Z

18 42 15 5 17 4 17 40 68 31

(door Anke Linssen)

Dopamine zit in blaasjes die naar het uiteinde van de zenuwcel bewegen, waar dopamine wordt vrijgelaten. Dopamine bindt dan op specifieke plekken op de volgende zenuwcel. De plekken waar een signaalstof kan binden heten receptoren. Na het binden wordt het signaal doorgegeven.

De signalen die dopamine overbrengt dragen bij aan de aansturing van allerlei processen, zoals het ervaren van beloning, motoriek en mentale processen, oftewel cognitie, zoals bijvoorbeeld geheugen. Er zijn verschillende psychiatrische stoornissen waarbij problemen in het dopamine systeem een rol spelen, zoals de ziekte van Parkinson, schizofrenie en ADHD. Het is echter nog voor een groot deel onduidelijk hoe dopamine exact betrokken is bij deze processen en ziekten. Het is daarom erg belangrijk daar onderzoek naar te doen zodat we in de toekomst nieuwe en betere medicatie kunnen ontwikkelen. Een van de doelen van het onderzoek beschreven in mijn


proefschrift was dan ook om de relatie tussen dopamine en cognitie onderzoeken. De vraag die mijn supervisors en ik wilden beantwoorden was: leidt een verhoging van de aanwezige hoeveelheid dopamine tot betere cognitieve prestaties? Om dit te onderzoeken moesten we het dopamine systeem in onze testpersonen beïnvloeden. Dit deden we door toediening van medicatie, namelijk Ritalin. Ritalin is een medicijn dat wordt voorgeschreven tegen ADHD. Ritalin beïnvloedt het dopamine systeem als volgt:

werkgeheugen, verwerkingssnelheid.

aandacht

en

Mogelijk vragen mensen zich nu af waarom we niet allemaal Ritalin nemen om onze prestaties te verbeteren. Het gebruik van Ritalin door gezonde mensen in het dagelijks leven wordt echter sterk afgeraden om uiteenlopende redenen. Op de eerste plaats mag een medicijn als Ritalin alleen gebruikt worden wanneer het op recept verkregen is. Bovendien is het mogelijke voordeel dat te behalen valt relatief klein. Verder treden prestatieverbeterende effecten van Ritalin alleen op onder zeer specifieke omstandigheden. De optimale timing en dosering van de inname van Ritalin zijn van groot belang en kunnen verschillen voor verschillende taken die je zou willen uitvoeren. Tenslotte kan het in sommige gevallen ook prestaties verslechteren of leiden tot vervelende bijwerkingen (bijvoorbeeld slapeloosheid).

Dopamine wordt normaal gesproken, na het doorgeven van het signaal, opgeruimd door de ‘pacman-achtige’ receptoren die de dopamine als het ware op eet. Ritalin blokkeert de ‘pacmans’ en zorgt er zo voor dat dopamine niet wordt opgeruimd. Daardoor kan dopamine steeds opnieuw een signaal doorgeven.

We vergeleken het effect van verschillende doseringen Ritalin met dat van een pil zonder medicatie erin, in gezonde vrijwilligers. We testten de effecten hiervan op de prestatie op een geheugentaak waarin men 30 woorden zo goed mogelijk moest proberen te onthouden. Wanneer het geheugen voor de woorden een half uur later werd getest, bleek dat men na Ritalin meer woorden had onthouden dan na een pil zonder medicijn erin. Bovendien was dit effect groter naarmate men meer Ritalin had genomen. Daarnaast lieten we de mensen ook andere testjes uitvoeren. Daaruit bleek dat men ook beter de aandacht kon vast houden en dat men sneller kon reageren na inname van Ritalin. De conclusie uit dit onderzoek was dan ook dat dopamine een rol speelt in mentale processen zoals geheugen,

Wat is dan precies het nut van deze bevinding? Op de eerste plaats zijn we weer een stapje verder; we weten weer iets meer over het dopamine systeem de werking van Ritalin. Dit kan nuttig zijn voor toekomstig gebruik van Ritalin. Verder wijst dit onderzoek erop dat het nuttig is onderzoek te doen naar het effect van Ritalin op mensen met geheugenproblemen. Het is dan wel belangrijk rekening te houden met individuele verschillen en de omstandigheden. 25


26


Persoonlijk doel van… Ger Bodelier (door: Ger Bodelier ) In de loop van 2012 namen enkele STBers het initiatief om samen te gaan trainen voor de Rotterdam Marathon. Voor deze gelegenheid werd Ger Bodelier gevraagd een passend trainingsschema te schrijven voor de lopers, te weten Marcel Coerver, Martin Dumoulin, Erik Haakma en Anke Linssen, waarbij later ook Dennis Lymandt zich aansloot. In dit stukje vertelt Ger, aan de hand van enkele vragen van de redactie over zijn persoonlijke doel: het voorbereiden van lopers op een marathon. Hoe lang loop je al? In mijn jeugd heb ik gevoetbald en hierbij liep ik al vaker rondjes door het bos echter nadat ik in 1985 in diensten ben gaan werken heb ik het hardlopen een stukje serieuzer opgepakt dit ook omdat ik niet altijd kon trainen bij VV Rimburg. Ik ben in 1988 via John Borjans bij een groepje terecht gekomen die trainde op de baan bij Achilles Top onder aanvoering van Wim van der Linden. Vanaf toen heb ik veel op de baan gelopen om mijn snelheid te verhogen en mijn voetbalhouding te deleten. Na 5 jaar veel baan-, cross- en wegwedstrijden te hebben gelopen ben ik aan het marathonavontuur begonnen met als 1e marathon Bonn bij 30 C in 2.42 uur. Sinds 1995 ben ik lid van STB en nu staat de teller op 14 marathons. Hoe lang ben je al trainer? Nou ik voel me helemaal geen trainer maar meer een coach. De meeste hardlopers moet je remmen zeker qua kilometers andere moet je aansporen tot tempo’s of variaties. Wat ik leuk vind is alles in een emmer te gooien en voor die loper / loopster iets leuks te maken.

Heb je altijd volgens schema's getraind? Ja vanaf die tijd dat ik bij Wim ben gaan trainen hebben we altijd de periodes ingedeeld (periodiseren) en hierop maakte Wim dan een schema. In die periodes verdeelde we het jaar in blokken met Kracht, snelheid en duur om zo naar een bepaald doel te werken. Ik heb dit altijd als erg prettig ervaren en dit hield dan ook altijd de motivatie erin zeker omdat in die periodes rustblokken zaten.

Wanneer ben je je eigen schema's gaan schrijven? Dat is zo in de loop der jaren gekomen, omdat Wim en ik altijd (en nog) goed en regelmatig overleg voerde en Wim altijd open stond voor mijn ideeën, ben ik zelf mijn schema’s gaan schrijven en deze door Wim laten beoordelen. Meestel met hier en daar wat aanvullingen (het blijft Wim) ging hij altijd akkoord. Nu anno 2013 schrijf ik mijn schema alleen nog maar voor de laatste 6 weken voor een marathon, maar het periodiseren blijft, ik denk altijd 1 jaar voorruit met wat ik wil gaan lopen.

27


Zijn je schema's in de loop der tijd verandert door nieuwe inzichten? Zo ja hoe dan? Ja er komen steeds nieuwe ontwikkelingen zeker met de komst van de GPS-horloges kun je tempo’s overal en altijd secuur en volgens schema afwerken. Zelf ben ik niet zo’n voorstander van trainen met hartslagmeters, mijn voorkeur gaat meer uit naar je gevoel en tempo. Verder is de DL2 training voor mij de belangrijkste training en zijn de wedstrijden de aangewezen plek voor harde tempotrainingen. Dus ook een wedstrijd moet je kunnen lopen als training. De wedstrijd is de beste training. Echter elke week een wedstrijd geniet ook niet mijn voorkeur. Zoals ik al eerder schreef is rust net zo belangrijk als wedstrijden, alleen nemen de meeste lopers pas rust als ze een blessure hebben, kun je lekker rusten?! jaja. Wat zijn speerpunten in jou schema’s ? Dit is toch het vooruit kijken, een jaarplanning maken en de rustperiodes in het schema. Maar zeer zeker ook hard trainen als het moet! Ook moeten lopers genoeg loopjaren hebben voordat ze aan een marathon beginnen, niet alleen voor hun basissnelheid maar ook voor de belastbaarheid. Ik zie dit wel vaker gebeuren dat lopers al na 1 loopjaar een marathon willen gaan lopen en dan liefst een 16 weken schema?!

28

Schrijf je vaker schema's voor anderen? Zou je het vaker willen doen? Voor mij is het een nieuwe ervaring en uitdaging om voor Marcel, Martin, Erik, Dennis en Anke als groep een schema te maken voor de Rotterdam Marathon en hun daarin te coachen. Dit is bij deze groep goed te doen omdat ze qua tempo redelijk kort bij elkaar liggen maar met specifieke tempo’s moeten ze toch allemaal alleen kunnen trainen. Communicatie is dan van uiterst belang zeker om te kunnen sturen binnen de groep. Bijvoorbeeld hij iets meer, hij iets minder, hij wat langzamer en zij meer eten of drinken etc. Verder schrijf ik nog wel eens schema’s voor beginnende lopers op mijn werk of een marathonschema voor lopers van de chapter Susteren (LopersGroepSusteren LGS). Schrijf je ook schema's voor andere afstanden dan de marathon? Nee tot nu toe nog niet, wel hier en daar wat advies over hoe te beginnen met hardlopen. Maar wat nog niet is kan nog altijd komen, ik sta er wel open voor. De voorbereidingen voor de marathon in Rotterdam, die plaats vindt op 14 april 2013, zijn inmiddels in volle gang. Over het verloop van de wedstrijd kunnen jullie te zijner ongetwijfeld lezen in het clubblad.


Persoonlijk doel van… Dennis Lymandt (door: Dennis Lymandt ) Wat een rare vraag eigenlijk, wat mijn persoonlijk doel is? Of in ieder geval een vraag die gemakkelijk te beantwoorden is. Het belangrijkste doel is immers toch altijd de eerst volgende wedstrijd. Jullie merken het, ik ben opgegroeid in de voetbalsport, waarbij een gevleugelde uitspraak is, dat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen altijd de eerst volgende is. En zo is het ook. Ik wil altijd pieken, altijd presteren. Altijd het maximale uit mezelf halen. Wat dat betreft is mijn leven ‘een doorlopende recordverbetering’, om met Tim Krabbé (“De renner”) te spreken. Of “het vooruitzicht van een leven zonder wedstrijden is als de doodstraf”, zoals Lance Armstrong het onlangs met enig gevoel voor drama treffend verwoordde.

In de periode 2004-2010 heb ik mijn PR op de 10km gaandeweg vanaf 46 minuten omlaag gebracht, door er jaarlijks wat seconden of zelfs minuten vanaf te halen. Nadat ik vervolgens in het najaar 2011 in de Stadsloop Kerkrade mijn PR op de 10km op 40:40 had gesteld, werd het slechten van de 40-minutenbarrière mijn (logische) hoofddoel. In de Megaloop Landgraaf 2012 slaagde ik hierin voor het eerst, waarna ik dit in de Bufferrun verder aanscherpte tot 39:12. Dan moet op een vlakker parcours een tijd onder de 39:00 er toch zeker ook in zitten? Toch is dit vooralsnog niet mijn belangrijkste nieuwe doel. Voor 2013 liggen mijn ambities in eerste instantie namelijk op het langere werk. In Rotterdam hoop ik mijn eerste marathon te voltooien. Mijn ambitie ligt daarbij op een tijd van onder de 3:15u. En ook mijn PR op de halve marathon moet ik in 2013 toch echt eens tot onder de 1:30u gaan verbeteren.

Ooit hoop ik zelfs het Nederlands record op de marathon te verbeteren. “Ja daag”, hoor ik je denken. Persoonlijke doelen, dat is prima, maar het moet wel realistisch blijven. Toch zie ik mogelijkheden. Wanneer in de nacht van zondag 27 oktober de klok om 03:00 uur een uur wordt teruggezet, zou ik dicht in de buurt moeten kunnen komen van de 2:08.21 van Kamiel Maase. En als ik dan toch lekker bezig ben, is het wereldrecord ook niet eens meer zo heel ver weg… Afgelopen jaar heb ik echter voor het eerst aan den lijve ondervonden dat het stellen van allerlei tijden een mooi streven is, maar dat hier wel een belangrijke randvoorwaarde aan vooraf gaat. En dat is heel, fit en gezond blijven. Niet eerder in mijn sportieve leven stond er namelijk meerdere maanden geen wedstrijd op het programma, omdat blessureleed roet in het eten gooide. Hielspoor in dit geval. Dit was een wijze les. Naar de toekomst toe is dit dus (randvoorwaardelijk) doel no.1: waken voor overbelasting in het streven naar betere prestaties! Verder ben ik zeer gecharmeerd geraakt van trail-runs (zie artikel in vorig clubblad) en wil ik me ook hier verder op gaan richten. Zoals je ziet, ambities en interesses te over. Het is soms lastig om daarin weer keuzes te maken. Er zijn ook gewoon zoveel leuke wedstrijden en parcoursen/omgevingen die ik nog wil verkennen. Het genieten staat daarbij voorop. En daarmee heb ik meteen de 2e randvoorwaarde te pakken: plezier en een goede sfeer. Gelukkig ben ik bij STB in een vereniging terechtgekomen waar ik me thuis voel en dit volop terugvind.

29


30


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) 16/12 29 27 33 40 136 146 143 148 205 201 16/12 115 281 299 386 578 656 661 787 959 1039 1477 16/12 41 94 23/12 44 23/12 1 26/12 3 3 1 4 1 15 8 1 4 4 5 5 17 21 1 10 31/12 10 11 12 36

Mescher Bergloop 5 km Ronald Smeets 10 km Paul van Hameren Saskia Rademakers 15 km Erik Haakma René Homminga Ronald Hoogeboom Michel van Eert Janou Homminga Ilya Nijsters Hub Wijnands 50. Aachener Winterlauf 18,1 km Ellis Jacobs Maurice van Dinther Paul Jacobs Herman Gerards Sjack Hoop Carmen Jacobs Marcel Klein Annick Ploumen Lenie Jacobs Marcel Meens Josette Gijselaers Spijkenisse Marathon Jos Lempers John Haan Mijnwegcross Herkenbosch 9600 m Ronald Smeets Leudalbosloop 15 km Dennis Lymandt Kerstcross AVON - Heerlen 3600 m (cat.plts) Marcel Klein Huub Collaris 7200 m (cat.plts) Richard Lavalle Dennis Lymandt Anke Linssen Tim Roks Cor van Haaren 9764 m (cat.plts) Kamiel Jacobs Jos Krist Eric Haakma Martin Dumoulin Dinand Radstake Eric Notermans Hub Wijnands Carmen Jacobs Harry Hamers Oudejaarsloop - Heerlen 5 km René Homminga Rik Rompen Herman Gerards Ivo Vincken

Eindtijd 29:38 48:22 49:25 1:05:03 1:13:32 1:14:14 1:14:23 1:14:54 1:17:59 1:18:00 Eindtijd 1:15:34 1:23:14 1:24:00 1:26:21 1:30:20 1:32:00 1:32:06 1:35:09 1:38:10 1:39:16 1:47:30 Eindtijd 3:14:48 3:33:18 Eindtijd 49:28 Eindtijd 1:04:35 Eindtijd 17:12 22:08 26:34 30:42 33:05 33:18 37:45 36:03 40:17 41:23 41:58 47:13 47:37 48:23 50:19 58:16 Eindtijd 22:44 22:54 23:10 27:07

31/12 50 13 45 2 12 22 41 45 54 60 31/12 6 90 38 31/12 60 65 77 78 157 169 6/1 33 75 6/1 3 1 29 33 39 53 7 8 25 27 64 75 15 12/1 19 34 43 4 15 22 23 27 28 32 40 51 63 66

Oudejaarsloop - Heerlen Roland Oostwegel Nicolle Schleijper Jenny Mathijsse 12 km Jos Krist Niels Hermans Hub Wijnands Wil Fleurkens Guido Pelzer Ronald Smeets André Roumen 35. Aachener Sylvesterlauf 10 km Ellis Jacobs Paul Jacobs Lenie Jacobs 31e Sylvesterloop Elsloo 5 km Maurice van Dinther Dinand Radstake Paul van Hameren Ronald Hoogeboom Nadine Chudy Lonneke Frins 11. Kevelaer Marathon Jos Lempers John Haan Poort van Heuvelland Trail - Elsloo 9,8 km Marcel Klein 13,8 km Ellis Jacobs Paul van Hameren Cor van Haaren John Oostdijk Ronald Smeets 19,4 km Rob Riksen Erik Haakma Martin Dumoulin Dennis Lymandt Paul Jacobs Ilya Nijsters Lenie Jacobs 38. Gillrather Crosslauf 4600 m Marcel Klein Hubert Collaris Jenny Mathijsse 9200 m Erik Haakma Paul Jacobs Maurice van Dinther Ronald Hoogeboom Hub Wijnands Herman Gerards Carmen Jacobs Claudia Steinbusch Ronald Smeets Lenie Jacobs Pierre Muijrers

Eindtijd 28:15 31:22 34:55 42:59 50:38 52:49 56:20 57:07 58:32 59:09 Eindtijd 39:11 43:12 50:00 Eindtijd 20:42 20:47 21:15 21:16 24:46 25:32 Eindtijd 3:21:27 3:39:29 Eindtijd 1:02:01 1:04:42 1:21:09 1:22:01 1:23:24 1:27:03 1:29:05 1:29:12 1:33:49 1:33:53 1:41:21 1:43:54 1:58:09 Eindtijd 21:01 25:17 28:39 35:59 39:48 40:44 41:18 42:00 42:20 42:53 43:38 45:38 47:49 48:38

31


12/1 67 19/1 5 19/1 1 3 4 6 9 3 11 6 2 20/1 2 3 6 8 11 20/1 3 63 91 93 20/1 13 16 18 5 2 20 20/1 1526 73 205 1/2 9 3/2 30 31 4 3 1 16 17 4 19 3/2 69 387 397

32

38. Gillrather Crosslauf Cor van Haaren Zwolse Bosloop - Zwolle HM (cat.plts) Erik Haakma Abdijcross - 1e Brooks Cascadia Trail 10 km (cat.plts) Guido Meys Dennis Lymandt Ronald Hoogeboom Marcel Klein Cor van Haaren Paul van Hameren Eric van Theemsche 20 km (cat.plts) Tim Roks Herman Gerards Abdijcross - Kerkrade 5200 m (cat.plts) Rob Riksen Paul Jacobs Leo Quaedflieg Eric van Theemsche 7400 m (cat.plts) Ellis Jacobs 1e Hivernal Trail - Landgraaf 14 km Iwan Theunissen Ronald Smeets 30 km Marcel Klein Geert Pouls 27e Annendaalloop - Posterholt HM (cat.plts) Ilya Nijsters Hub Wijnands Jurgen Schoumakers Theo Wessels Lenie Jacobs Bert Vanthoor Gran Canaria Marathon HM Peggy de Bas Marathon Jos Lempers John Haan Korpscross Politieregio Limburg 12 km Geert Pouls 14e Overmuntheloop - Urmond 6,9 km Pierre Muijrers Cor van Haaren 10,4 km (cat.plts) Theunissen, Iwan Riksen Rob Ellis Jacobs Homminga, RenĂŠ Kremer Richard Herman Gerards Ronald Smeets 40e Midwinter Marathon-Apeldoorn Jos Lempers John Haan Marcel Klein

Eindtijd 48:39 Eindtijd 1:24:44 Eindtijd 40:56 43:28 50:34 50:58 54:06 55:12 58:26 1:45:20 1:51:31 Eindtijd 22:07 24:06 26:36 30:14 31:50 Eindtijd 1:13:57 1:39:37 3:27:13 3:31:03 Eindtijd 1:35:26 1:40:42 1:41:18 1:48:23 1:52:43 1:53:14 Eindtijd 2:16:33 3:25:21 3:54:48 Eindtijd 1:06:01 Eindtijd 37:10 37:10 35:34 38:41 38:49 43:27 43:57 45:45 51:57 Eindtijd 3:16:45 3:50:40 4:08:02

3/2 418 9/2 116 9/2 63 9/2 115 10/2 9 45 9 75 24/2 1 1 18 8 15 3/3 6 10 48 113 3/3

3/3 4 3/3 5 9 4 13 8 15

40e Midwinter Marathon-Apeldoorn Asselronde 27,5 km Hub Wijnands 32. Hardter Strassenlauf 10 km Harry Hamers Kruikenloop - Tilburg 10 km Marcel Klein Hyde Park Relay 2013 - London 3,464 km Nadine Chudy 9e Louis Persoons Memorial - Genk Marathon Iwan Theunissen Jos Lempers HM Dennis Lymandt Hub Wijnands Danikerbosloop - Geleen 5 EM Kamiel Jacobs Ellis Jacobs Ronald Hoogeboom 10 EM Guido Meys Rob Riksen 8e Berden Voorjaarsloop - Venlo 15 km Erik Haakma Dennis Lymandt Ilya Nijsters Ronald Smeets 17de Zes uurs ultraloop - Stein 6 uur Jos Lempers Ijzeren Man Volksloop - Weert 17,5 km Hub Wijnands AVON-Emma-loop 3950 m Marcel Klein Frank Joosten 7900 m Rob Riksen Marcel Klein Guido Meys Rob Riksen

Eindtijd 2:13:51 Eindtijd 54:56 Eindtijd 50:38 Eindtijd 17:05 Eindtijd 2:57:55 3:27:21 1:27:24 1:43:13 Eindtijd 33:58 38:59 46:17 1:14:17 1:20:20 Eindtijd 59:39 59:40 1:08:01 1:13:40 Afstand km 62,136 Eindtijd 1:20:38 Eindtijd 18:03 19:10 31:10 39:28 1:14:17 1:20:20


Verjaardagskalender

April 2 4 5 5 6 7 7 7 9 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 20 20 20 21 25 25 25 27 27 28

Marie-Louise Moonen Fred Siersema Bob Leunissen Iwan de Ploeg Jos Janssen Audrey Vreuls Kristi Hanssen Marlies Koeken-de Schepper Jos Lempers Guido Meys Anita Meens Roland Oostwegel Mandy Cornelissen Miriam Wassen Saskia Rademakers Jos Hahnraths Albert Maessen Maxime de Beer Josette Gijselaers Maurice van Dinther Wiel Frins Tristan Lievestro Vicky Teeken Paul Jacobs Marcel Meens Levi Vandegard Tara Vandegard Herma van den Berg Carmen Jacobs Willem Voragen Jack Lendfers

Mei 53 45 12 59 63 10 43 56 56 42 47 52 10 45 48 49 74 11 49 28 57 14 42 53 49 8 8 46 32 56 65

1 1 1 5 6 9 10 10 10 19 19 20 22 22 24 25 25 26 26 28 30 31 31

Esra van Pelt Alois Pilich AndrĂŠ Philippi Lina Storms Marlies Wolter Sjack Hoop Tim Nijhof Monic van Workum Sjef Hodiamont Giulia Janssen Ellis Jacobs Josette Ruijters-Hillen Raoul Teeken Frank Eisenga Jo van Vlodrop Desiree Wedding Jos Duteweerd Gerda Simons Hans Ypma Anne Cobben Yael Pelt Kai Stevelmans Marcel Coerver

20 51 53 8 59 50 12 51 61 9 29 48 45 56 61 47 50 53 68 26 23 14 44

33


34


Column: Dennis Draaft door (door: Dennis Lymandt) In deze nieuwe rubriek zal Dennis Lymandt voortaan regelmatig een (kritische) blik op uiteenlopende zaken werpen. In de afgelopen maanden is een opmerkelijk groot aantal STB-ers door blessures getroffen. De een is nog niet hersteld, of de volgende dient zich alweer aan. Hielspoor, hamstring, achillespezen, rug en wat al niet meer zorgen voor een hoop ongemak en bij menigeen voor lange herstelperioden.

In en rondom de zomermaanden wordt altijd consequent een uitgebreide warming-up gedaan voor het begin van de STB(interval)trainingen. In de winterperiode echter niet. “Te koud”, luidt vaak het credo. Maar juist daarom zou je net wel een warming-up moeten doen, toch? Nu wordt vaak volstaan met “iets langer warmlopen” of

zelfs dat schiet erbij in. Hoewel een causaal verband met het grote aantal blessures niet aantoonbaar is, zet dit toch op zijn minst aan het denken. Met dooddoeners als “ik heb een renpaard ook nog nooit zien rekken en strekken” maakt men zich er al gauw gemakkelijk vanaf. Ik ben geen trainer en heb de wijsheid niet in pacht. Maar alle hardlooptrainingsboeken zweren bij een warming-up. En bij een cooling-down overigens ook. En de toppers/wedstrijdlopers doen hun warming-up toch zeker ook niet alleen voor de show? Inderdaad, 10 minuten achter elkaar rekken en strekken bij temperaturen rond het vriespunt is geen aanrader. Maar waarom dan niet de warming-up verdelen over bijvoorbeeld 3x3 minuten in plaats van 1x10 minuten? Waarbij tussendoor telkens even een paar minuten (verder) wordt warmgelopen. Of desnoods de warming-up doen in de materiaal-opslagruimte of de kleedkamers op Terwaerden. Ik ben er inmiddels al toe overgegaan om, voor alle zekerheid, mijn warming-up alvast thuis te doen. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Zo wordt het paard alsnog achter de (ren)wagen gespannen.

STB-Ranglijsten 2012 (door: Dennis Lymandt ) Nu het jaar 2012 al weer enige maanden achter ons ligt en alle wedstrijdresultaten bekend zijn, kan de balans worden opgemaakt. Wie was het snelst? Wat waren de tijden? Wie had de meeste deelnames? 5km: De 5km is veruit de meest gelopen afstand bij de dames (44 wedstrijd-resultaten door 24 loopsters). Nadine Chudy gaat hier met 6 deelnames aan top. De 4 snelste tijden komen op naam van Anke Linssen. De ranglijst bij de dames (44 resultaten / 24 loopsters): 1 Anke Linssen 18:37 Pepijnloop Echt 2 Ellis Jacobs 20:17 Stadsloop Kerkrade 3 Janou Homminga 20:38 Megaloop Landgraaf 4 Femke van Heugten 22:06 Avondwedstrijd Circuit 14 5 Carmen Jacobs 22:21 Parelloop Brunssum

35


6 7 8 9 10

Branka Rybakowski Nadine Chudy Carla Willems Iris Pilich Petra Helms

22:56 23:25 23:41 24:48 25:14

Parelloop Brunssum Maastrichts Mooiste Parelloop Brunssum Parelloop Brunssum Meander Mondo Verdeloop

Bij de heren ziet de ranglijst als volgt uit (90 resultaten / 64 lopers): 1 Kamiel Jacobs 16:00 Valkenswaard 2 Richard Lavalle 16:27 Stadsloop Kerkrade 3 Rob Riksen 17:39 Parelloop Brunssum 4 Ger Bodelier 18:09 Parelloop Brunssum 5 Marcel Coerver 18:11 Roermond City Run 6 Martin Dumoulin 18:23 Disloop Sittard 7 Eric Raemaekers 18:40 Herzogenrather Lauferabend 8 Dennis Lymandt 19:04 Baanwedstrijd Achilles Top 9 Richard Thomas 19:06 Meander Monde Verdeloop 10 Paul Jacobs 19:23 ATG Bahnlaufserie Aachen Bovenstaande tijden van Kamiel, Richard en Rob zijn goed voor een resp. 8e, 13e en 46e plek op de Limbo-ranglijst, die op de website van Jo Schoonbroodt wordt weergegeven. Opvallend is verder het aantal van deze tijden (4x) dat tijdens een baanwedstrijd is gelopen. De resultaten van de STB-testloop op Terwaerden van 8 november 2012 zijn in bovenstaande overzichten buiten beschouwing gelaten. Zouden deze wel worden meegenomen, dat leidt dat maar liefst tot 4 nieuwe tijden in bovenstaande top-10. Een mooie opsteker voor de nieuwe STB-baan. De meeste 5km’s werden tenslotte afgelegd door Herman Gerards (8x). 10km: Bij de dames zijn moeder Lenie en dochter Carmen Jacobs goed voor elk 4 deelnames. Ook hier zijn de 3 snelste tijden van Anke Linssen. De top van de ranglijst bij de dames (28 resultaten / 15 loopsters) 1 Anke Linssen 38:43 Queensrun Beek 2 Loraine Homminga 42:22 Bufferrun Bingelrade 3 Janou Homminga 43:25 Bufferrun Bingelrade 4 Femke van Heugten 46:15 Wegberg 5 Carmen Jacobs 46:45 Pepijnloop Echt De ranglijst op deze verreweg populairste afstand bij de heren (163 resultaten / 52 lopers) luidt: 1 Iwan Theunissen 32:48 Queensrun Beek 2 Richard Lavalle 33:10 Parelloop Brunssum 3 Kamiel Jacobs 34:20 Megaloop Landgraaf 4 Ger Bodelier 35:01 Queensrun Beek 5 Martin Dumoulin 36:04 Parelloop Brunssum 6 Erik Haakma 36:30 Queensrun Beek 7 Marcel Coerver 37:24 Parelloop Brunssum 8 Leo Kokkelkorn 37:43 Megaloop Landgraaf 9 Jos Krist 38:14 Miljoenlijntrail Simpelveld 10 Dennis Lymandt 39:12 Bufferrun Bingelrade Hier valt op dat de 8 snelste tijden in slechts 3 lopen (Queensrun, Parelloop, Megaloop) zijn neergezet. Bovenstaande STB-top-7 neemt een plek in op de top-100 van de Limbo-ranglijst. Onbetwiste aan kop, wat aantal 10km-wedstrijden betreft, gaat Harry Hamers met 19 deelnames. 36


15km/10EM: Op de 15km. zijn door de dames slechts 5 resultaten neergezet. De snelste hiervan was van Loraine Homminga in de Berden Voorjaarsloop (1.04:46). Haar jongere zus Janou Homminga heeft met 3 deelnames aan 15km/10EM de meeste wedstrijduitslagen neergezet. Ranglijst dames 10EM (10 resultaten / 8 loopsters): 1 Anke Linssen 1.08:40 Tilburg Ten Miles 2 Loraine Homminga 1.08:55 Rusmanloop Oirsbeek 3 Janou Homminga 1.12:55 Tilburg Ten Miles Met in totaal 7 deelnames op deze incourantere afstanden is dit bij de heren het favoriete terrein van Ilya Nijsters. Ranglijst heren 15km (50 resultaten / 30 lopers): 1 Iwan Theunissen 52:55 Maastrichts Mooiste 2 Martin Dumoulin 56:22 Berden Voorjaarsloop 3 Marcel Coerver 56:40 Berden Voorjaarsloop 4 Erik Haakma 57:21 Berden Voorjaarsloop 5 Ger Bodelier 57:44 Maastrichts Mooiste Ranglijst heren 10EM (41 resultaten / 27 lopers): 1 Iwan Theunissen 0.55:30 Rusmanloop Oirsbeek 2 Martin Dumoulin 1.01:06 Rusmanloop Oirsbeek 3 Rob Riksen 1.01:13 Rusmanloop Oirsbeek 4 Ger Bodelier 1.02:28 Heideloop Landgraaf 5 Marcel Coerver 1.03:29 Tilburg Ten Miles HM: Met 5 deelnames heeft Anke Linssen niet alleen de meeste, maar ook de 5 snelste tijden op haar naam staan. De lijst (19 resultaten / 10 loopsters): 1 Anke Linssen 1.26:23 Marrakech 2 Loraine Homminga 1.37:01 Venloop 3 Janou Homminga 1.43:13 t is (voor) niks 4 Carmen Jacobs 1.44:54 Venloop 5 Claudia Steinbusch 1.46:36 Ell Met 17 deelnames aan een HM gaat Hub Wijnands ruim aan kop. De 4 snelste tijden komen op naam van Iwan Theunissen. De ranglijst (123 resultaten / 41 lopers): 1 Iwan Theunissen 1.14:12 Westzipfellauf Tuddern 2 Martin Dumoulin 1.20:33 Venloop 3 Erik Haakma 1.20:34 Annendaalloop 4 Rob Riksen 1.21:24 Venloop 5 Marcel Coerver 1.23:21 Gillrather Volkslauf 6 Guido Meys 1.25:53 Gillrather Volkslauf 7 Jos Lempers 1.26:54 Westzipfellauf Tuddern 8 Marcel van de Pol 1.31:15 Eschweiler Volkslauf 9 Jan Schwanen 1.31:32 Egmond aan Zee 10 Paul Jacobs 1.31:38 Annendaalloop

37


Marathon: Niet meer dan 6 dames liepen in 2012 een marathon, waarvan alleen Peggy de Bas er 2 voltooide. 1 2 3

Femke van Heugten Branka Rybakowski Connie Tempelman

3.49:31 3.53:34 3.56:35

Antwerpen Enschede Bonn

Jos Lempers (20x) en John Haan (18x) draaien hun hand niet om voor een marathon meer of minder. Samen zorgen ze voor de helft van alle door STB-ers gelopen marathons (75 resultaten / 22 lopers). Ook hier komen de 3 snelste tijden op naam van Iwan Theunissen (5e plaats op Limbo-ranglijst). 1 2 3 4 5

Iwan Theunissen Ger Bodelier Jos Lempers John Haan Hub Wijnands

2.42:21 2.47:31 3.12:16 3.20:30 3.26:10

Maasmarathon Vise Amsterdam marathon Amsterdam marathon Rotterdam marathon Amsterdam marathon

Bron: Resultaten website STB

Notulen alg. ledenverg. S.T.B dd. 23-03-2012 (Bron: Vicky Teeken) Opening door de voorzitter Voorzitter Albert Verbunt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Herman Gerards, Anke Linssen, Arno Hansen, Jos Bex, Sabine Krieg en dhr. Siestermans. De presentielijst wordt getekend door 41 personen (en kan ingezien worden bij de secretaris), waarvan 41 stemgerechtigd. Mededelingen Het bestuur stelt voor om na punt 10 een korte pauze in te lassen. Notulen jaarvergadering d.d. 1 april 2011 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Plan Ter Waerden Jos van Spanje geeft uitleg over de voortgang van het plan Ter Waerden. Jos geeft aan de hand van een tekeningen uitleg aan de leden over wat waar zal komen. De gemeente heeft afgelopen week de definitieve goedkeuring gegeven voor het plan. Alle financiĂŤle middelen zijn rond. En men verwacht in mei te starten met de aanleg van de baan. Verwachting is dat de baan rond september 2012 in gebruik genomen kan worden. Wim v/d Linden vraagt wat er in het midden terrein komt. Dit zal gras gaan worden.

38

Verslag van de commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt :De jeugd heeft afgelopen jaar een topjaar gehad. Veerle en Daphne Simons hebben tijdens het NK C junioren zilver en brons behaald. Door deze prestatie hebben zij Nederland vertegenwoordigd tijdens een interland tegen Duitsland. De jeugd afgelopen jaar diverse Limburgse kampioenen opgeleverd. En zijn er goede prestaties neergezet tijdens de diverse competities. Het jeugdkamp in BelgiĂŤ was erg geslaagd en de training op locatie van de senioren tijdens het jeugdkamp heeft hierin een positieve bijdrage gehad. Afgelopen jaar is Sinterklaas gelukkig wel weer langs gekomen bij de jeugd van STB. Ook de hulp van diverse ouders van jeugdleden tijdens diverse wedstrijden georganiseerd door STB was erg geslaagd. De Grote clubactie was afgelopen jaar een redelijk succes. Het aantal jeugdleden blijft redelijk constant. Een aantal jeugdleden hebben meegedaan aan scholieren ontmoeting in Tettnang (Bodensee). Het aantal jeugdtrainers is met 3 personen uitgebreid en de samenstelling van de jeugdcommissie gaat veranderen. Dit zal nu activiteiten en trainers commissie. Verder biedt de jeugdcommissie haar excuses aan, aan de redactiecommissie voor het aanleveren van de minimale kopij voor het clubblad. Hierin zullen ze komend jaar verandering proberen te brengen. De onderhoudscommissie wordt bedankt voor het onderhouden van de baan en Sjef van Ooijen voor de sponsoring van de jeugd. Wat staat voor 2012 op de planning: In gebruik name van de nieuwe STB baan, deelname aan competities, deelname aan het NK junioren, het jeugdkamp, afscheidsavond op de cooperbaan, clubkampioenschappen op de nieuwe baan, scholierenontmoeting in Gensingen en hoop men erop dat Sinterklaas weer zal langskomen.


Redactiecommissie Theo Schmeits: het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 250 exemplaren die verstuurd werden door de firma TNT. Wat betreft de kopie gaat het zeer goed. Er kwamen zeer leuke spontane verhalen binnen. Dit blijkt ook uit het aantal pagina’s van het clubblad. Deze is van 36 naar 48 pagina’s gegaan. Theo wilt iedereen bedankten die voor kopij heeft gezorgd en hij hoopt in de toekomst ook weer een beroep te kunnen doen op de leden. Heideloopcommissie Sjack Hoop bedankt alle personen die medewerking hebben verleend aan het organiseren van de Heideloop in 2011. 2011 was een topjaar voor de Heideloop er waren meer dan 500 deelnemers. Alle sponsoren hartelijk dank voor uw inbreng. Sjack geeft aan dat hij dit jaar voor het laatst de coördinator van de Heideloop zal zijn. Dit Geldt ook voor Saskia Rademakers. Er moeten voor 2013 dus opvolgers gezocht worden. Sjack biedt aan om dit jaar wel nog ondersteuning te bieden aan zijn opvolgers. Er melden zich tijdens de algemene ledenvergadering nog geen opvolgers. Kapellerbosloopcommissie e Theo Schmeits: het was alweer de 28 editie van de Kapellerbosloop. De weersomstandigheden zaten dit jaar wel weer mee. Er waren veel toplopers aanwezig. Publicatie afgelopen jaar was iets minder als voorgaande jaar, dit was natuurlijk erg jammer. Financieel heeft de Kapellerbosloop het weer goed gedaan. Sjef van Ooyen wordt bedankt voor de sponsoring. Theo geeft aan dat er een sponsor voor komend jaar is afgevallen. Hij roep dan ook op om nieuwe sponsoren te zoeken. De inschrijvingen voor de loop zijn goed verlopen en ook heeft de jeugdafdeling de catering weer prima verzorgd. Onderhoudscommissie Wim Rutjens:Iedereen bedankt die afgelopen jaar heeft meegeholpen met het onderhoud van de baan. De baan ligt er heel mooi bij. De jeugd heeft ook een flinke bijdragen geleverd aan het onderhoud van de baan. Theo bedank voor het uitzetten van de mail voor de oproep aan leden om zich te melden voor het onderhoud dat morgen aan de baan zal gebeuren. Het zal de laatste maal zijn dat er groot onderhoud zal worden uitgevoerd aangezien we in september een nieuwe baanlocatie zullen hebben. Het is nog niet geheel duidelijk hoe het onderhoud van de nieuwe baan in de toekomst vormgegeven zal gaan worden. De commissie zal gaan samen zitten met radar en hieruit zal dan naar voren hoe we verder gaan. Commissie clubreizen Theo Schmeits: de clubreis van afgelopen jaar ging naar Breda. Uiteindelijk gingen er 40 mensen mee, het weer was prima en de dag was een groot succes. Theo geeft aan dat hij er na 10 jaar mee gaat stoppen. Theo bedankt Herman Gerards en Albert Verbunt. Opvolging is gevonden in de personen van Claudia Steinbusch en Loraine Homminga. Trainerscommissie Wim van der Linden geeft aan dat het niet altijd even makkelijk is om de groepen e bemannen met trainers.

Dit was altijd al zo en is zo gebleven . Mensen die een groep willen begeleiden meld je aan. Dit hoeven geen supertalenten te zijn. Maar gewoon personen die een loopgroep kunnen en willen begeleiden. Op de dinsdagavond (dit in tegenstelling tot de maandag- en de woensdagavond groep) zitten de meer prestatie gerichte lopers. Deze trainingen zijn goed bemand door trainers. Voor trainers die deze groep trainen is er een trainers opleiding in Doetinchem gevonden. Deze cursus is voor ervaren lopers. Zo snel als deze cursus in het zuiden komt zullen daar mensen van STB naar afgevaardigd worden. Cor van Haaren merkt op dat Wim iets laatdunkend doet over de maandag en de woensdag groep. Zij trainen ook prestatief maar dan op eigen niveau. Wim geeft als reactie dat dit zeker niet zou bedoeld was. Els Frins geeft aan dat iemand affiniteit moet hebben met de groep. Dus als er een langzamere groep loopt moet de trainer hiermee affiniteit hebben. Er is vanuit de zaal kritiek op de snelheden. Als er staat we lopen 10 km per uur moet er ook 10 km per uur gelopen worden en niet 10.3km per uur. Gerte Offeringa geeft aan dat zij geen duurloop van 10 km per uur kan lopen maar wel mee kan in het vaartspel op dinsdag avond omdat er dan meer rustmomenten tussendoor zijn. Albert Verbunt heeft een voorstel over hoe dit mogelijk opgelost kan worden. Er moet beter tussentijds overleg zijn tussen de trainers onderling dit kan bij voorbeeld door 2 maal per jaar samen te komen en dan dit soort zaken te bespreken en onder de aandacht te brengen. Wim van der Linden geeft wel aan dat de resultaten van dit soort overleg niet overschat moeten worden. Wim Rutjens geeft aan dat hij tijdens de trainingen veel gevaarlijke situaties tegenkomen is. De oproep is aan de leden om zoveel als mogelijk op het trottoir en fietspaden te trainen. Hierin is de keuze van de route dus heel belangrijk. Albert Verbunt vraagt aan Wim v/d Linden om dit op te pakken richting trainers en terug te koppelen naar het bestuur. Verder geeft Albert Verbunt aan dat er een extra agendapunt is binnengekomen. De vraag is waar start de training vanuit de nieuwe locatie. Dit zal met de trainers overlegd worden en dan tijdig ecommuniceerd worden via het clubblad en andere media. Tot slot klinkt er voor alle trainers en begeleiders een groot applaus. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 10 Bergloopcommissie Wim Van der Linden geeft aan dat het in deze commissie ook als vanzelf gaat. Alles verloopt prima. Voor de toekomst zal deze weer samen georganiseerd worden met de clubkampioenschappen.

Benoeming commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt, , Marianne Bex, Caroline Radstake, Carola van Pelt en Nicole Gidding en er is nog een vacaturen. Deze is neergelegd bij de ouders van de pupillen Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herman Gerards.

39


Heideloopcommissie Coördinator: Jack Hoop, vacature voor 2013. Kapellerbosloopcommissie Coördinator: Theo Schmeits Onderhoudscommissie Coördinator: Wim Rutjens, leden Hub Donders en Arno Hanssen. Commissie clubreizen Loraine Homminga en Claudia Steinbusch Trainers commissie Voor de senioren: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wim van der Linden, Harrie Lejeune, Hub Collaris, Wiel Frins, Jos Bex, Marcel Coerver, Richard Thomas, Marjo Moonen (zaal), Frank Eisenga, Sjack Hoop en Herman Gerards Voor de jeugd: Dick van Pelt, Jos Bex, Manon Rothkrans en Esra van Pelt. En ze zijn nog op zoek naar ouders die willen begeleiden. Bergloop commissie: bergloop: Wim van der Linden, Gerte Offeringa en Roger Steens. Kascontrole commissie Claudia Steinbuch, Jan Schwanen en Gerte Offeringa als reserve. Opening nieuwe baan commissie Jos van Spanje, Els Frins en Dick van Pelt Commissie website Jos Bex, Herman Gerards en Leo Logister . Financieel jaaroverzicht en balans 2011 De penningmeester geeft een overzicht van de financiën van 2011 en licht deze toe. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Harrie Lejeune heeft samen met Jan Schwanen de kas gecontroleerd. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt Pierre Muijrers voor alle werk dat hij de penningmeester uit handen neemt. Vaststellen begroting 2012 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2012. De begroting wordt goedgekeurd. Contributie 2012 Er zal geen contributieverhoging komen voor 2013. We hebben nog voldoende reserve en we weten nog niet de exacte kosten die in de toekomst zullen volgen. Bestuursverkiezing Annick Ploumen en Jos Janssen worden herkozen in dezelfde functie als voorheen.

40

Albert Verbunt en Frank Eisenga nemen afscheid van het bestuur van STB. Wiel Frins wordt door het bestuur als nieuw bestuurslid voorgesteld. Alle aanwezige stemgerechtigde leden stemmen hier unaniem mee in. Wiel Frins wordt als nieuw bestuurslid van STB geïnstalleerd. Rondvraag Annick Ploumen geeft aan dat de coördinatie van de Meander loop door Arno Hansen overgenomen zal worden. Hiervoor krijgt STB een vergoeding. Verder zegt Annick Ploumen dat ze een mail gekregen heeft van de megaloop met de vraag of er van STB iemand de coördinatie van deze loop op zich wilt nemen. Voorstel is dat we eerst de Heideloop bezet willen hebben voordat de coördinatie van de megaloop bezet zal worden. Op dit moment vinden we van de aanwezigen niemand die de Heideloop coördinatie gaat overnemen van Sjack Hoop. De megaloop laten we nu dus vallen. Els Frins vraagt of het mogelijk is om bijvoorbeeld overdag gebruik te kunnen maken van de baan. Annick Ploumen geeft aan dat wij geen eigenaar zijn van de baan. De stichting beheert de baan. Leo Kockelkorn vraagt of de baan afgesloten zal zijn. Dit is het geval. Je kunt er buiten de stb tijden dus niet op. Wim van der Linden vraagt wie de kantine en de kleedlokalen beheren op de nieuwe locatie. Dit is uitbesteed dus hierin hoeft STB geen mankracht te leveren. Verder lijkt het Wim van der Linden verstandig om meer uren in te bouwen voor gebruik van STB op voorhand. Dit i.v.m. grotere toeloop van mensen die komen trainen. Jos van Spanje zal met de stichting in conclaaf gaan om afspraken te maken omtrent de uren voor STB. Dennis Lymand dat hij naar Harry Driessen is gegaan voor de clubkleding. Hij heeft naar aanleiding hiervan volgende aandachtspunten: prijs kwaliteit verhouding, kleuren en de beschikbaarheid van de clubkleding. Dick van Pelt geeft aan dat juryleden geen contributie betalen. Dit is niet eerlijk t.o.v trainers en vele andere. Albert Verbunt zegt dat we er als bestuur trots op zijn dat er zoveel vrijwilligers zijn die dit ook vrijwillig doen. Wim van der Linden zegt dat als we dit niet doen we geen juryleden meer hebben. Als bestuur stellen we dat er binnen STB geen betalende functies zijn. We stellen als bestuur voor om het te laten zoals het is namelijk juryleden betalen geen contributie indien ze geen gebruik maken van STB trainingen. Sluiting Albert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur. Annick Ploumen geeft naar de aanwezigen leden aan dat er tot op heden nog geen nieuwe voorzitter is gevonden. De taken van Albert zijn tot nu verdeeld onder de overgebleven bestuursleden. Jos Janssen neemt het woord richting Albert. Spreekt hem op een mooie mannier toe en Albert Verbunt krijgt een waarderingsspeld van de atletiekunie uitgereikt voor zijn verdiensten richting STB. Tevens wordt hij als erelid benoemd van STB. Applaus klinkt in de zaal Vicky Teeken, secretaris


Jaarvergadering – Agenda ( door: Vicky Teeken) Het bestuur van S.T.B. Landgraaf wil jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 22 maart a.s. om 20.00 uur in sportcafÊ Phoenix in Landgraaf. AGENDA 1. Opening door de vicevoorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2012 5. Jaarverslag secretaris 6. Park Ter Waerden 7. Verslag van de commissies: - Jeugdcommissie - Redactiecommissie - Heideloop commissie - Kapellerbosloop commissie - Onderhoudscommissie - Commissie clubreizen - Trainers- commissie - Berg- en traploopcommissie -Kascontrolecommissie - Wedstrijd administratie commissie 8. Benoeming commissies 9. Financieel jaaroverzicht 2012 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge 11. Vaststellen begroting 2013 12. Contributie 2014 13. Bestuursverkiezing 14. Rondvraag 15. Sluiting Noot bij agendapunt 13: Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend: Caroline Radstake, zij stelt zich herkiesbaar. Vicky Teeken, zij stelt zich herkiesbaar. Nog steeds vacant: functie van voorzitter!!!!!!! Indien er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie voorzitter, secretaris of lid, dan dienen zij dit voor 17 maart 2013 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris door te geven. Indien er opmerkingen, tekstueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2012 gemaakt wensen te worden, dient dit voor 17 maart 2013 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Deze notulen zijn in het clubblad nummer 1 2013 gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen voor 17 maart a.s. schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden.

Beslis mee met het wel en wee van S.T.B. Kom naar de ledenvergadering! 41


Parkstadhardloop Cup 2012 ( door: Theo Schmeits) De Parkstadhardloop Cup wordt georganiseerd door de samenwerkende atletiekverenigingen in Parkstad en bestaat uit een circuit van 5 wedstrijden te weten: de Parelloop, de Heideloop, de Staploop, Stadsloop Kerkrade en de Kerstcross. Hierbij wordt een klassement opgemaakt per categorie en een totaalklassement. Op zondag 3 maart vond in de kantine van A.V.O.N. de uitreiking plaats van de Parkstadhardloop Cup 2012. Vooraf aan de prijsuitreiking was er een crosswedstrijd op een nieuw uitgezet crossparcours naast de atletiekbaan van A.V.O.N. De prijzen werden uitgereikt wethouders Gillissen en Erkens.

door

de

S.T.B. was onder de prijswinnaars van deze cup uitstekend vertegenwoordigd. Richard Lavalle was de grote winnaar, buiten dat hij met 150 punten de hoogste score had, won hij ook nog de eerste prijs in zijn klasse, heren 40-59 jaar. Ook Kamiel Jacobs met zijn derde plaats in de totaalstand, en eerste in zijn leeftijdsklasse en Anke Linssen, derde totaal en een mooie tweede plaats in leeftijdsklasse 23-39 jaar scoorde uitstekend. Het podium van de heren 40-59 jaar was helemaal STB blauw gekleurd. Een eerste plek voor Richard Lavalle, Rob Riksen werd tweede en Marcel Coerver werd in deze klasse derde. Martin Dumoulin tenslotte eindigde op een keurige derde plek bij de heren 23-39 jaar.

42

Iedereen van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Dit jaar wordt de prijsuitreiking van de Parkstadhardloop Cup georganiseerd door onze eigen S.T.B. Reden temeer om te zorgen dat deze prestaties op zijn minst herhaald worden. De reglementen van de Parkstadcup zijn als volgt: Deelname aan de afzonderlijke wedstrijden van de competitie staat voor iedereen open. Echter alleen de leden van de Atletiekverenigingen uit Parkstad Limburg en van Stichting Parelloop komen in aanmerking voor de klassementen van deze competitie, te weten: AV Achilles-Top, AVON, STAP, STB en Stichting Parelloop. Aan het einde van de competitie worden de volgende klassementen opgemaakt: Totaalklassement, voor dames en voor heren Klassementen per leeftijdsklassen, voor dames en voor heren: jonger dan 23 jaar, vanaf 23 tot en met 39 jaar, vanaf 40 tot en met 59 jaar, vanaf 60 jaar en ouder. Totaalklassement, voor dames en voor heren. Als basis voor het totaalklassement gelden de uitslagenlijsten van de respectievelijke wedstrijden. Er worden competitiepunten toegekend aan de leden van de deelnemende verenigingen/stichting en wel als volgt: Elke deelnemer kan tijdens elk evenement deelnemen aan het onderdeel van zijn keuze: 5 km of 10 km, Businessrun of recreantenloop. De beste uitslag telt mee voor het klassement. Het clublid met de beste wedstrijdklassering ontvangt 50 punten;


Elk volgend clublid in de wedstrijdklassering krijgt 1 punt minder, zodat het 50e clublid in de uitslag nog 1 punt krijgt.

Voor elke deelnemer worden 3 uitslagen in het totaalklassement opgenomen. Voor de deelnemers die 4 of 5 wedstrijden lopen, worden de 3 beste resultaten hierin meegeteld. Bij gelijke stand wordt het resultaat van de 4e resp. 5e wedstrijd meegeteld. Deelnemers dienen minimaal aan 3 wedstrijden uit deze competitie deel te nemen om in aanmerking te komen voor het klassement. Het prijzengeld voor het totaalklassement bedraagt totaal € 300 in contanten.

Vrouwen bij S.T.B. ( door: Francesca Klein ) Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Francesca, 42 jaar, getrouwd met Aryan en moeder van Alexandra (10) en Daniel (bijna 9). Ik kom oorspronkelijk uit Engeland en ben in 1991 naar Nederland gekomen (geef mijn man maar de schuld). Sinds augustus 2012 wonen wij in Landgraaf en eind augustus ben ik lid geworden van STB. Vroeger heb ik weleens langs de kant gestaan bij hardloopevenementen. Ik keek met veel bewondering naar de deelnemers maar voelde mij niet geroepen om zelf hardloopschoenen aan te trekken. Wat lopen betreft ben ik echt een laatbloeier. Pas na de geboorte van mijn tweede kind begon ik loopkriebels te krijgen. Ik wilde weer gaan sporten maar had geen zin in een sportschool en vond de drempel om weer te gaan dansen te hoog. Ik zag een advertentie voor een cursus ‘Start 2 Run’ en heb mij gelijk ingeschreven. Het begon in januari en ik vond het heerlijk om in de vrieskou lekker op de baan en door het bos te rennen. Na de cursus

heb ik een tijdje alleen gelopen totdat de avonden weer kort werden en dat niet meer prettig was. Toen ben ik lid geworden van Loopgroep 2000, een gezellige en ongedwongen loopgroep in Lelystad. Ongeveer 4 jaar geleden werd ik gevraagd om trainer te worden en na een interne opleiding van Henk Mentink (hardloop topper uit de jaren ’70) heb ik met veel plezier elke week een eigen groep begeleid. Nadeel daarvan is dat je niet meer kijkt naar je eigen prestaties maar eerder trots bij de finish staat om je lopers binnen te halen. Ik hoop dus de komende jaren mijn eigen tijden nu aan te kunnen scherpen. . Voor de statistiekelingen: 5km 23.03, 10km 47.50, 15km 1.15.03, 21km 1.52.15, 42km 4.13,20. Als een Engelse ‘Hollander’ in Limburg voel ik mij helemaal thuis hier in het glooiend landschap. Ik had er weinig moeite mee om in augustus vorig jaar Lelystad te verlaten en samen met man en kinderen naar Landgraaf te verhuizen. Wij hebben ons intrek genomen 43


in het voormalig basisschoolgebouw ‘Kakertshofke’. Dit gebouw gaat een nieuw leven tegemoet als projectbureau, werkplaats en informatiecentrum voor het project om kasteel Schaesberg en omgeving in ere te herstellen. Ik mag Sjef van Ooyen bedanken voor mijn snelle toetreding tot STB. Sjef kwam een keer langs om over verf te praten, zag mijn bescheiden bos hardloop medailles hangen aan de klok en voordat ik het wist had ik een clubblad in hand en waren we onderweg naar de oude Cooperbaan zodat ik wist waar ik heen moest om 18.30! Er zijn een aantal dingen dat je moet weten als je voor het eerst gaat hardlopen in ZuidLimburg. 1. Je kunt niet een fietsbrug in Lelystad vergelijken met een Landgraafse heuvel. 2. De Brunssummerheide is prachtig, maar probeer niet hardlopend te genieten van het uitzicht – de kans is groot dat je dan de natuur van heel dichtbij mag bewonderen zoals ik dat deed tijdens mijn eerste training met Theo.

44

3. Wat ze hier vals plat noemen – dat zijn gewoon heuvels. STB ervaar ik als een fijne vereniging. Ik voel mij altijd welkom, maakt niet uit welke avond of training. De baan trainingen zijn pittig en moet ik leren om gedoseerd te lopen. STB is ook een snelle vereniging – er zijn hazen genoeg! Ik geniet vooral van de heuvels, ook al heb ik daar nog veel moeite mee. Ik hoop dit jaar wat meer cross ervaring op te doen en weer wat langere afstanden te kunnen lopen. Ik wil ook graag weer een marathon lopen maar dat stel ik nog een jaar uit. Ondertussen zijn Alexandra en Daniel ook lid geworden van STB en genieten zij ook van de wedstrijden en activiteiten. Alleen mijn man zal niet zo snel hardloopschoenen aan gaan trekken. Dat is ook niet zo erg, iemand moet tenslotte bij de finish staan met je trui en een flesje drinken!


45


Michel’s en Lon’s Cooking Corner

(Door: Michel Beckers en Lonneke Frins)

Voorgerecht of hoofdgerecht?

En nu zelf aan de slag!

Voor het tweede deel van ons kookavontuur zijn Lonneke en ik weer een zondagmiddag de keuken ingedoken. In het kader van het thema “ hardloopvoer” wil ik graag even bij het voorgerecht stil blijven staan: (broccoli)soep met brood 2.0. Claudia en ik eten dit vaak als hoofdgerecht, lepeltje soep extra en klaar. Want de gemiddelde hardloper krijgt hiermee alles binnen wat hij nodig heeft voor vlammende prestaties. Een berg groenten in de soep. En geen enkel vitamientje dat ontsnapt, omdat je de groenten niet afgiet maar alles in de soep laat. En dan het brood. Koolhydraten in het deeg, eiwitten in de ham en de eieren, tomaten, kaas, kan het nog completer?

Voorgerecht: Soep met brood

Natuurlijk koken wij te graag om het hierbij te laten. Wij zijn dus vrolijk verder gegaan op de gezonde tour. In het hoofdgerecht zit zalm, mijn nummer 1! Nu heb ik met zalm al halsbrekende toeren uitgehaald, maar niets gaat boven de smaak van de zalm zelf. Het recept is dus ook doodeenvoudig en voor iedereen te doen. Daarbij aardappels maar dan een beetje anders en groenten met een twist. En natuurlijk een toetje, en wat voor een!!!! Deze keer hadden we naast Claudia nog twee proevers: Niels en Loraine. Het was een leuke middag, lekker gegeten!

46

Brood 2.0 Met dank aan Jamie Ingrediënten voor 6 personen: Brood: 500gr bloem 310 ml koud water 12gr gedroogde gist 1 el suiker 1 el zout Vulling: 8 plakken parmaham 8 hardgekookte eieren 400gr geraspte kaas verse basilicum zongedroogde tomaten tapenade olijfolie Voeg voor het brood alle ingrediënten samen. Let wel, zout en gist zijn geen vriendjes, zolang mogelijk uit elkaar houden dus. Suiker en gist zijn daarentegen maatjes. Begin rustig met mengen en ga daarna flink aan de slag met kneden, minimaal 5 minuten. Hierdoor wordt het deeg mooi elastisch en worden gluten gevormd. Dek het deeg af en laat het lekker rijzen, totdat het in volume is verdubbeld (doe dit op een warme, vochtige plek, maar tochtvrij). Hierna in 30 seconden alle lucht eruit slaan, en daarna het deeg uitrollen tot een lap van 20cm breed, 1 cm dik. De lengte hangt af van de hoeveelheid deeg. Nu de vulling: bestrijk de het deeg met de tapenade, leg er de parmaham op, de eieren, de zongedroogde tomaten, de basilicum, de kaas (soort maakt niet uit, wat je zelf lekker vindt) en besprenkelen met olijfolie. Dit oprollen en de zijkanten goed dicht maken. Dit nogmaals laten rijzen, ongeveer 15 minuten, en in de tussentijd de oven voorverwarmen op


180 graden. Na deze laatste keer rijzen het brood ongeveer 35 minuten bakken in de voorverwarmde oven.

Hoofdgerecht: Zalm met aardappelkoekjes en heel lekkere worteltjes Aardappelkoekjes Ingrediënten voor 4 personen: olie 500gr geraspte, rauwe aardappels 1 ei peper en zout Doe de geraspte aardappel samen met het ei, peper en zout in een kom. Meng alles goed door elkaar. Doe in een grote koekenpan wat olie en bak de aardappelkoekjes bruin en gaar. Je kunt er ook voor kiezen een groot exemplaar te maken en er taartpunten van te snijden.

Broccolisoep Ingrediënten voor 6 personen: olie 1 ui 1 teen knoflook 2 broccoli’s 2 witte preistengels 1 aardappel 2 of 3 bouillonblokjes (kip of groenten, naar keuze) bieslook om te garneren Fruit de gesnipperde ui en de knoflook in hete olie. Voeg, als de ui glazig is, de in ringen gesneden prei toe. Voeg even later de broccoli toe en laat alles even heel kort meebakken. Schenk er nu water bij totdat alles onderstaat en doe hierbij 2 bouillonblokjes. Laat de ingrediënten van de soep nu rustig gaar koken. Als alles gaar is, kan met een staafmixer de soep tot een glad geheel gepureerd worden. Dit kan ook iets minder lang zodat er nog stukjes overblijven. Nu proeven en al naar gelang de smaak zout, peper of wellicht nog een bouillonblokje toevoegen. Denk aan de bieslook!

Worteltjes Ingrediënten voor 4 personen: boter 1 bos wortelen met groen eraan 1 prei, fijn gesneden 2 sjalotjes, fijn gesneden 2 eetlepels honing zout en peper Verwarm de oven voor op 200 graden. Maak de wortels schoon door met een dunschiller de buitenste laag eraf te halen en snij het groen tot net een stukje boven de wortel eraf. Smelt de boter in de pan (die tevens ook erna in de oven gezet kan worden) tot deze goed heet is. Voeg de wortels, fijn gesneden prei, en de sjalotjes toe in de pan. Zorg dat ze goed bedekt zijn met boter en laat ze warm worden. Breng ze op smaak met zout en peper. Zet de pan nu in de oven en laat ze garen voor ongeveer 30 minuten. Haal de pan vervolgens uit de oven en zet terug op het vuur. Voeg vervolgens de honing toe en laat deze goed smelten tot de wortels bedekt zijn met de honing. Als het nodig is kun je ze nog meer op smaak brengen met zout en peper.

47


Zalm IngrediĂŤnten voor 4 personen: 4 zalmfilets peper en zout Doe de zalmfilets in een ovenschaal met peper en wat zout. Besprenkelen met olie en zet dit tien minuten in een voorverwarmde oven van 200graden. Klaar: snel, makkelijk en lekker!

IngrediĂŤnten voor 8 personen voor het champagne ijs: 375 ml water 220 g kristalsuike geraspte schil van 2 citroenen sap van 2 citroenen 315 ml slagroom 315 ml griekse yogurt 1/4 champagne 1 eiwit Doe het water, de suiker en het citroenrasp in een steelpan en laat dit 10 min koken. Laat het afkoelen en doe het citroensap erbij. Klop de slagroom lobbig (net niet stijf), roer de yoghurt en het citroenstroopje erdoor. Doe het mengsel over in een diepvriesdoos en laat het half bevriezen. Haal het uit de vriezer, klop stevig en roer de champagne erdoor. Weer half bevriezen, kloppen en nu het stijfgeslagen eiwit erdoor spatelen. Zet in de vriezer tot het ijs stijf is en serveer met de verkruimeld amaretti koekjes.

Toetje: Frambozen mousse met witte chocolade snippers en champagne ijs met amaretti koekjes IngrediĂŤnten voor 4 personen voor de frambozen mousse: 200 gram frambozen 50 gram kristal suiker 200 ml slagroom (ongeklopt) 1 eiwit witte chocolade reep Zeef en rasp Bewaar een paar frambozen voor de garnering en meng de rest met 25gr suiker. Druk het mengsel met een lepel door een zeef totdat alleen de pitjes nog achterblijven (dit kost enige tijd voor al het frambozensap door de zeef heen is). Roer de resterende suiker erdoor. Doe de slagroom in een grote kom en roer de frambozenpuree er voorzichtig doorheen. Vervolgens het stijfgeslagen eiwit er voorzichtig doorheen spatelen. Schep het mengsel in kleine amuseglaasjes en laat het 2 3 uur in de koelkast staan totdat de mousse stevig is. Garneer de mousse met wat witte chocolade snippers (gemaakt met behulp van de rasp) en frambozen. 48

Smakelijk eten, Lonneke Frins en Michel Beckers


49


50

STB Clubblad 2013 nr 1  
Advertisement