Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 27 Oktober 2012 nummer 4 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Inleiding Uithoudingsvermogen Kracht en snelheid

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 december Het volgende clubblad verschijnt in december

Verenigingsgegevens ............................................................................... 2 Contributie en lidmaatschap 2012........................................................... 4 Van de bestuurstafel (door ) .................................................................... 5 3e MeanderMondoVerde Loop ( door: Arno Hanssen) ........................... 6 Monte Sophia (door Ilya Nijsters) ........................................................... 8 S.T.B. in Kabul (door: Eric van Theemsche ) ...........................................11 Opening Atletiek- accommodatie S.T.B. ................................................13 Sporten in Tilburg – S.T.B. Clubreis (door: Marcel Klein) ......................15 Nieuwe Leden ( bron: Frank Eisenga) ...................................................16 Running Economics (door: Dennis Lymandt) .........................................17 Clubreis S.T.B. - Tilburg Ten Miles (door: Lonneke Frins) .....................21 Der Berg Ruft............ ( door: Iwan Theunissen).....................................25 Baksteen door het venster .....................................................................30 Logo S.T.B. ( door: Bestuur STB)............................................................32 Tips voor het najaar ( Bron: Runinfo) ....................................................33 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................35 Verjaardagskalender ..............................................................................37 Artikel 7 (door ) ......................................................................................39 Vrouw en sportbeoefening (bron: KNAU)..............................................40


Verenigingsgegevens Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Da g

Locatie Kwartaal Tijdstip

18:30 Ma 19:00

18:30 Di

18:30 18:30 Wo

18:30 18:30

18:30 Do

18:30 18:30 Vr 18:30

Za

16:00 winter 17:00 zomer 10:00

Zo

Training 1

8:30

2

3

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) HV HV HV HV die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coรถrdinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op M T T CP een hoger tempo willen trainen of hun vorm G W W willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. T T T TW Junioren (sprint en horden) W W W Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer M T T CP een uur kunnen hardlopen en hun conditie G W W willen verbeteren. T T T TW Pupillen A,B,C W W W T T T TW Junioren (werpen en springen) W W W Baantraining. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als T T T beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt TW W W W zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. T T T TW Junioren (sprint en horden) W W W T T T Optionele / vrije training. Geen TW W W W trainer/begeleider aanwezig T T T TW Junioren (werpen en springen) W W W Rustige duurloop. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers EX EX EX EX (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. T T T TW Pupillen A,B,C W W W Duurloop. Deze training is bestemd voor CP CP CP CP gevorderde lopers. M G

T W

CP

Tempo

Duur Begeleiders

10 kmh

1:00

Theo Schmeits, Herman Gerards, Frank Eisenga

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex, Ger Bodelier, Marcel Coerver, Wiel Frins, Richard Thomas

1:30

Jeugdtrainers

1:00

Theo Schmeits

1:00

Jeugdtrainers

1:30

Jeugdtrainers

1:30

Wim van der Linden

1:30

Jeugdtrainers

4 T W

Legenda

Adres

TW : Sportpark Ter Waerden

Sportlaan 5, 6374CM, Landgraaf

MG : Mengelers

Baanstraat 129, 6372AE, Landgraaf

CP : Oude Cooperbaan

Schachtstraat, 6373 CH, Landgraaf

EX : Exdel/Vlekkenkamp

Hoek Exdel / Vlekkenkamp, Landgraaf

HV : Sportzaal Hoefveld

Belvauer 58, 6373TT, Landgraaf

10 kmh

Vrije training

9 kmh

11 kmh

1:30

Jeugdtrainers

1:00

Harry Lejeune, Hub Collaris

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits

Telefoon

045-5318159

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, Tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Dick van Pelt, Tel. 045-5325803, email : dick.vanpelt@tele2.nl

3


Contributie en lidmaatschap 2012 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,85 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,85

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,30 € 9,30

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2012 21 oktober 2 december 31 december

4

Zondag Zondag Maandag

Opening atletiekbaan Ter Waerden 29e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop, Cooperbaan 15:00 u.


Van de bestuurstafel (door )

5


3e MeanderMondoVerde Loop ( door: Arno Hanssen) Waarin een kleine club groot kan zijn

Zo zijn er dan ook weer mensen die je

Toen we eindelijk groen licht kregen om de MeanderLoop voor de derde keer te organiseren, hadden we amper 6 weken om een en ander te organiseren. Voor het eerst zou gelopen worden in het prachtige park van Mondo Verde. spontaan uitnodigen om een avondje te babbelen over de wedstrijd en je dan precies die tips geven, die in geen enkel draaiboek te vinden zijn.

In eerste instantie had ik nogal wat twijfels. Zowel vanuit de MeanderGroep, alsook vanuit STB waren kartrekkers weggevallen. Daarnaast had ik zo mijn persoonlijke “tegensputterargumenten” die het me niet altijd gemakkelijk maakten. Maar al gauw merk je, als je eenmaal aan de slag gaat, dat er dan stille krachten zijn die opstaan en te hulp schieten. Zo zijn er dan mensen die, ondanks een geplande vakantie de inschrijfmogelijkheden inregelen. Zo zijn er dan ook andere mensen die dat stuk vlekkeloos overnemen als het gaat om het vertalen van de inschrijvingen naar startnummers (ook als een dag voor de wedstrijddag blijkt dat de geleverde doos met startnummers niet compleet is) en uiteindelijk op voortreffelijke manier de gehele uitslagverwerking voor hun rekening nemen. Zo zijn er dan ook weer mensen die spontaan opstaan en de gehele organisatie op het parcours voor hun rekening nemen. Zelfs een dag verlof opofferen om ervoor te zorgen dat het de lopers aan niets zal ontbreken tijdens de wedstrijd.

6

Er zijn ook mensen (dames) die een vergaderruimte in een paar minuten ombouwen tot een heus inschrijflokaal, en die de inschrijving zo regelen dat niemand lang hoeft te wachten en iedereen op tijd aan de start staat (sommige lopers zelfs met geplakte startnummers op hun shirt). Er zijn ook mensen die de eerste inschrijvers netjes uitleggen dat het hier toch écht om een hardloop evenement gaat, en niet om een wandeltocht. Ook zijn er mensen die, zonder daar ook maar enige tegemoetkoming voor te wensen, op een niet te evenaren manier verslag doen van de wedstrijd, de prijsuitreiking in het donker ook geregeld krijgen en die tijdens te tombola een theepot verloten alsof het om de nieuwste Alfa Romeo gaat. Ook zijn er voorfietsers die een minuut voor de start nog gauw een finishvlag ophangen. Dan zijn er ook nog mensen die zich tijdens de wedstrijd door mij spontaan ergens lieten neerzetten (soms met gevaar voor eigen leven ;-) omdat dat op dat moment volgens mij nodig was. Gelukkig zijn er dan ook nog 250 finishers die gewoon, lekker een wedstrijdje komen lopen en die na afloop vol lof zijn over deze editie van de Meander Mondo Verde Loop.


Tenslotte zijn er dan nog de mensen die in de nazorg zorgen dat alles netjes opgeruimd wordt. Zo brachten we “the day after” voor het laatst (en met een beetje weemoed) de spullen terug naar de zeecontainers op de zo vertrouwde Cooperbaan.

plaats. Zoals inmiddels wel bekend heeft zowel het STB – als Stichtingbestuur Park Terwaerden man-/vrouwkracht nodig. Ook langs deze weg een oproep aan een ieder die graag op de achtergrond zijn of haar steentje bijdraagt!

Binnenkort gaan we gezellig afscheid nemen van onze Cooperbaar en verhuist die kleine club naar Park TerWaerden. De nieuwe baan is zo goed als gereed en wacht geduldig op de eerste STB-schoenen die daar onvermoeibaar rondjes gaan draaien en het middenterrein onveilig maken met speren en kogels. Ook in de realisatie van onze nieuwe baan hebben enkele STB-ers met veel inzet op de achtergrond gewerkt. Voor al die mensen is een welgemeend “DANK JULLIE WEL !” op zijn

Voor 2013 hebben MeanderGroep Zuid Limburg en Wereldtuinen MondoVerde de intentie uitgesproken om de MeanderMondoVerdeRUN te organiseren (noteer maar vast: vrijdag 16 augustus 2013). Een evenement met potentie, echter niet zonder de inzet van die vele mensen uit die kleine club. Dank jullie wel,

7


Monte Sophia (door Ilya Nijsters) Monte Sophia 28.1 KM: 3 van 3 Zoals reeds in m’n artikel “Persoonlijke doelstellingen” in het clubblad van Maart, aangegeven zou ik me dit jaar toeleggen op wat langere afstanden. Verschillende PR’s op de 10km, 15km en 10EM zijn dan ook al vroeg verbeterd. En het serieuze trainen ging dan ook vanaf mei-juni van start. Het plan was rustig uitbouwen van het duurvermogen. Dat zou mijn eerste belangrijkste hindernis zijn. Om een stok achter de deur te hebben, heb ik me dan maar begin juni ook voor de Monte Sophia ingeschreven. Ik heb van deze loop al heel veel (spook) verhalen gehoord en wist dat het voor mij een hele zware opgave ging worden.

Met dit in het achterhoofd zouden de trainingen hierop moeten worden afgestemd. De Bemels Beste Boeren Bergloop was immers niet zo goed verlopen en dan zou er nu nog een schepje bovenop gaan. Daarom zijn ook veel trainingen door het Limburgse Heuvelland gegaan. Op die manier krijg je dan toch ook het gevoel voor berg op en af in combinatie met een lange duur. Een paar mooie trainingen waren toch 32km naar Maastricht, 30km Naar Valkenburg en 25km Naar Sittard, bij al deze trainingen zaten er behoorlijk wat onverharde stukken in.

8

Maar goed, dan ga je voor jezelf na wat je denkt te gaan doen bij een loop van de Monte Sophia. Mezelf niet voor de gek houdend, ben ik kritisch naar m’n zwakke punten gaan kijken: Ten eerste: . Lange duur (>21km), ik heb de basis conditie van de meeste marathonlopers gewoon niet ! Op de tweede plaats: het bergop lopen en op de derde plaats: de temperatuur. Deze punten kennende vraag je je natuurlijk af, waarom dan deze loop? Mijn idee erachter is, dat als het me lukt ik toch weer een enorme sprong, conditioneel en mentaal, heb gemaakt op hardloop gebied. Daarnaast is de uitdaging in de hele loop iets wat ik niet kan negeren.Een week eerder was het, zoals iedereen wel nog zal herinneren ca 37°C. Dat was dus nooit een optie voor mij geweest. De hele week voor de loop dus het weerbericht in de gaten gehouden. Het zag er naar uit dat het op zaterdag onder de 20°C zou zijn en wellicht ook nog wat regen. Dat waren voor mij hele goede vooruitzichten. Want als ik me dus over de temperatuur geen zorgen hoefde te maken zou het verder wel goed komen.


Stap je dan vervolgens zaterdag middag in Niederzier uit de auto, blijkt het nog altijd zo’n 23-24°C te zijn, en de zon was ook nog heerlijk doorgebroken. Toen wist ik dat ik het bijzonder zwaar ging krijgen. Nu waren er immers 3 van de 3 punten aanwezig die het me zwaar gaan maken. Kom je in de kantine aan, dan krijg je dus allemaal heel goede tips van een stel veteranen (John, Theo en Cor). De gouden tip was zo snel mogelijk te starten, dan heb je dat al achter je J. Even later waren daar dan ook Hub en Jos en zo kwamen er nog meer tips los. Mij zonk de moed een beetje in de schoenen, maar ja ik was er nu dus ik zou er dan ook aan geloven. Dan uiteindelijk de start, waar we ook Herman, Leo en Rene zagen. Na ca. 4,5km kwam er de eerste helling aan, dit ging me wel goed af, echter aan die helling bezig zijnde vroeg ik me wel af of dit stijgingspercentage het gemiddelde was van deze loop, want dat zou ik nooit volhouden. Maar goed, ik wist dat de eerste hobbel niet al te lang was en ik had ‘m naar tevredenheid genomen. Daarna krijg je wat glooiende stukjes, waar ik heerlijk in m’n ritme kwam. Bij ca 7km komt Theo langszij en hebben lekker samen kunnen doorlopen. Ik begon zelfs wat op m’n tijd in te lopen, dus ik dacht alleen maar “pakken wat je pakken kunt, dadelijk begint het pas”. En ja hoor, bij ca 12km draaien we een pad op dat pal in de zon lag, lekker lang alleen maar rechtdoor en omhoog ging. Ik wist dat het nu flink klimmen zou worden tot 17km. Heb je de ene lange rechte weg gehad, dan draai je de volgende weer op, het leek niet op te houden. Echter door de hele tijd van drankpost naar drankpost te rennen en bezig te zijn met “hoe overleef ik dit?” gingen de kilometers toch

redelijk snel voorbij. Theo bleef bergop in m’n kielzog lopen en uiteindelijk zijn we samen boven gekomen. Theo nog bedankt voor de spons halverwege! Dan denk je er wel te zijn, maar op dat moment begin je aan een rondje bovenop de berg, waar nog een paar aardig glooiende stukken in zaten. Het meest zinloze stukje van de hele loop was het even om een steen lopen en vervolgens het zelfde pad weer terug, maar ja, het hoort erbij.Inmiddels loopt Theo ongeveer 100m bij me weg en kan ik niet aanhaken, maar de afstand blijft gelijkBij 20,1km nog vlug even met de Romein op de foto (het hoogste punt) en ik was verbaasd over hoe goed ik me nog voelde, wetende dat het nu omlaag ging, dacht ik nog wel wat tijd terug te kunnen pakken. Na 2km af te hebben gedaald, kregen de benen het toch zwaar, bij 25km ging het tempo eruit en m’n hele borstkast begon ik steeds meer te voelen door het continue berg af lopen. Uiteindelijk was het berg af lopen misschien nog wel zwaarder dan op. Halverwege de afdaling heb ik Theo dan toch weten bij te halen om hem een tijdje later weer te moeten laten gaan, wederom zo’n 100-200 meter verschil dat gelijk bleef. Na 2 uur en 32 minuten kom ik dan toch eindelijk over de finish. Kapot, gesloopt, “waarom heb ik dit ook alweer gedaan” en “ik kan geen berg meer zien” zijn dan gedachten die me bezig houden. Dit was echt een unieke ervaring!Respect voor elke deelnemer die deze loop heeft volbracht op zijn of haar kunnen !!!STB-ers bij dit evenement, bedankt voor het goed gezelschap en onmisbare tips, speciale dank aan Theo voor de aanwijzingen op het parcours en het goede gezelschap!!

9


10


S.T.B. in Kabul (door: Eric van Theemsche ) Tijdens een zonnige training op onze mooie Brunssummerheide onder leiding van Theo werd er zoals gewoonlijk hartelijk gelachen. Toen ik aan het vertellen was dat ik wederom op missie moest naar Afghanistan vroeg hij of ik geen training op locatie kon regelen voor STB. Natuurlijk was dit als grap bedoelt maar ik antwoordde wel dat ik misschien een artikel kon schrijven voor ons mooi clubblad. Door een druk programma in het begin van de periode heeft het een poosje geduurd vooral ik tijd gevonden had om er aan te beginnen. En toen ik op Faceboek zag dat Theo zijn woonkamer bedolven was onder een berg papier voor de volgende uitgave, is hier mijn beloofde artikel. Maar vooraleer ik verder ga, zal ik me eerst eens voorstellen. Mijn naam is Eric, ben 47 jaar en woonachtig in Eygelshoven. Ik ben door mijn beroep aan hardlopen begonnen maar nooit in clubverband. Toen ik in Nederland kwam wonen( inderdaad, ik ben geen Nederlander maar een echte Belg ;-) en mijn vrouw had leren kennen, had ze me eens aangemeld voor een training. Ze had namelijk een affiche gezien voor de Kappelerbosloop tijdens de stadsloop in Kerkrade en zo ben ik bij STB geraakt. Met een onderbreking van een klein jaar ben ik sinds 2009 lid van de vereniging. Op sportief gebied is hier genoeg keuze. Zo hebben we een minivoetbalplein, een basketbalplein en een hele grote fitnessruimte. Ook kunnen we na 1700 uur deelnemen aan absclass. Dat houd in dat de buikspieren goed getraind worden, en dat een uur aan een stuk. In de fitnesszaal staan er diverse fitnesstoestellen, zoals spinning, crosstrainers, roeitoestellen en natuurlijk een hele reeks loopbanden.

Die zijn altijd goed bezocht. Ook mede door het feit dat door de hoge temperaturen en de hoge vochtigheidsgraad( soms meer dan 40%) het niet zo evident is om buiten te hardlopen, neem nog de factor wind en stof erbij en je heb de ideale combinatie. Ook de factor tijdsverschil speelt in het begin een grote rol. Als je weet dat er met Nederland een tijdsverschil is van 2,5 uur in de zomer en 3,5 uur in de winter laat dit ook voor je lichaam sporen na, zeker in het begin. Met andere woorden, je moet hier enorm naar je lichaam luisteren als het over fysieke inspanningen gaat. Er worden hier af en toe wel wedstrijden gehouden. Zo was er op 4 Juli een 5 km loop georganiseerd door onze Amerikaanse collega´s en op 12 Juli was er de 10 km van MongoliÍ ter gelegenheid van hun Nationale feestdag.

11


Ook de ultralopers komen hier aan hun trekken. Zo was er de 60 Km gehouden op 20 Juli ten voordele van de Queen haar jubileum. Als je weet dat hier het grootste rondje ongeveer 3 km bedraagt, kunnen jullie al denken dat er ettelijke rondjes te lopen zijn. Op 16 September is hier dan de Terry Fox run. Dit is een 5 of 10 km loop ten voordele van het Terry Fox kankerfonds, eveneens georganiseerd door de Amerikanen. Natuurlijk volg ik jullie ook nog via internet, zowel via de site als Faceboek blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen in de vereniging. Zo heb ik al meerdere malen kunnen meegenieten van de prestaties die er al tijdens mijn afwezigheid geweest zijn. Ook het establetje word me toegestuurd vanuit het thuisfront en word dan natuurlijk direct gelezen. ;-).

12

Met pijn in het hart zal ik dan ook aan jullie denken als jullie op 2 september zullen genieten van de clubreis. Ook volg ik vanhier uit de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe baan en kijk er al naar uit om deze uit te proberen als ik terug ben. Dat zal waarschijnlijk rond *16 oktober zijn. Dit kan natuurlijk nog altijd veranderen. Eens ik terug in Nederland ben zullen jullie me natuurlijk terug zien op de trainingen en wedstrijden waar ik nu al weer naar uit kijk. *PS: Op het moment dat dit jullie lezen, zal ik waarschijnlijk al thuis zijn of toch bijna. De duur van de missie is op dit moment afhankelijk van verschillende factoren.


Opening Atletiek- accommodatie S.T.B.

Opening en dagprogramma De opening van de nieuwe accommodatie zal een feestelijk gebeuren zijn, waarbij wij hopen dat zoveel mogelijk leden acte de presence zullen geven. Het programma ziet er als volgt uit : 13:50 u. Senioren (in clubtenue voor diegene die dit bezitten, anders in ieder geval de blauwe jacks) verzamelen bij de Cooperbaan a.d. Schachtstraat. Eventuele aanhang/partners zijn welkom. Vervolgens zullen we de STB-vlag laten zakken en het hek definitief sluiten. Tevens zullen er ook foto-opnames wordt gemaakt. 14:10 u. Senioren vertrekken hardlopend richting Ter Waerden. Bij de rotonde aan de Grensstraat/Kantstraat zal de jeugd aansluiten en gaan we gezamenlijk naar Ter Waerden. Na aankomst wordt de nieuwe accommodatie geopend en is er aansluitend een defilĂŠ over de baan. Vervolgens zijn er demonstraties door de jeugd op verschillende onderdelen, zoals

sprint, horden, hoog- en verspringen (geen speer- en discuswerpen). Bij voldoende animo zal er tevens een Coopertest worden gehouden voor de senioren. Op deze dag zullen afgevaardigden van de Atletiekunie, de gemeente Landgraaf, oud STB-ers en omwonenden aanwezig zijn. Er worden nog enkele vrijwilligers gezocht die op die dag de rol van gastvrouwe of gastheer willen vervullen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Jos van Spanje (Email : jospanje@gmail.com). Ook zoeken wij nog vrijwilligers voor de catering (aanmelden bij Caroline Radstake, caroline.radstake@home.nl ) Wil iedereen op deze dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen of anders te carpoolen en auto's eventueel op de markt in Waubach te zetten en het laatste stukje te lopen. Parkeren zal een beetje moeilijk zijn. Wij hopen jullie in groten getale te mogen begroeten op de feestelijke dag!

13


14


Sporten in Tilburg – S.T.B. Clubreis Boeren, Burgers en Buitenlui, bedankt dat jullie de tijd en moeite nemen om mijn oeverloze gebrabbel door te nemen. Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de clubreis 2012 en aangezien ik toch de kast vol met pennen heb staan heb ik maar ja gezegd, tevens kan ik zo ook mijn typmiepvaardigheden weer eens wat trainen, jaja, bij de STB zijn allerlei trainingsvormen mogelijk. Dit jaar ging de clubreis naar de Tilburg Ten Miles, een mooi en gezellig evenement met veel deelnemers en veel publiek (het was helaas alleen onmogelijk om iedereen een handje te geven). Het vertrek was rond half negen zondagochtend op het NS station te Heerlen. Mede clubgenoten waren gemakkelijk te vinden op het perron, die blauwe jasjes herken je al van mijlenver (politiek wilt meer blauw op straat, dan regelen we dat toch?). Het inschepen van al die STB leden in de trein heeft even geduurd, wat ongeduldige conducteurs en twee minuten vertraging heeft opgeleverd, een vertraging die de hele dag heeft doorgewerkt, op de terugreis hadden we 25 minuten vertraging. Maar voor de rest was het een vlotte reis met goede aansluiting op de heenweg. Bij aankomst in Tilburg zijn we eerst naar het Wapen van Tilburg gegaan, dit was ons thuishonk voor deze dag, het was wel aardig dat de rode loper was uitgerold bij de ingang van het restaurant (rode deurmat). De deelnemers aan de 5 kilometer moesten daarna al snel naar de start, dus zijn we daar gaan kijken langs het parcours met een groepje, Theo (de geboren Tilburger!)

(door: Marcel Klein)

wist de weg niet precies, dus hebben we dat maar even gevraagd onderweg. Na het kijken bij de 5 kilometer en de Wheelers zijn we bij het teruglopen Miranda Boonstra tegengekomen (uitgebreid foto-en chat moment), leuke en aardige vrouw, die Miranda, ze vond het leuk om ons ontmoet te hebben. Bij het terugwandelen naar de STB thuisplaat via het centrum van Tilburg viel het me wel op dat de juiste woord-spelling een zwak punt is in het Tilburgse straatbeeld. De HEMA heet HEM ( A verdwenen),het politiebureau in het centrum heet Politie Innenstad, in plaats van Poltie Binnenstad en het Wapen van Tilburg ligt aan de Spoortlaan in plaats van aan de Spoorlaan. Na de 5 kilometer volgden nog de 10 kilometer en de 10 Engelse Mijlen, op alle afstanden is goed gelopen door de STB leden. Na het lopen was iedereen weer snel terug bij het Wapen van Tilburg. (hard-lopers zijn tenslotte snel). De mensen die het toilet bij het Wapen van Tilburg aan de kleine kant vonden, die nodig ik bij mij thuis uit, dan kunnen ze een echt klein toilet zien, als er een wedstrijd zou bestaan voor het kleinste toilet van Nederland,dan won ik dat gemakkelijk. Het vielme trouwens wel op dat een van de STB leden(Petra) als twee druppels water lijkt op een van de actrices uit de tv serie LOST ( mijn favoriete serie,heb alle zes de seizoenen op DVD), maar ik dwaal af nu, moet zorgen dat ik op het rechte pad blijf, terug naar de clubreis.

15


Het avondeten was goed verzorgd en smaakte goed, het is me wel duidelijk nu dat ik bij de clubreis van volgend jaar geen avondeten meer hoef te reserveren, van verschillende kanten kreeg ik restjes toegeschoven, genoeg om nog een complete maaltijd in elkaar te puzzelen.

Nieuwe Leden

( bron: Frank Eisenga)

José van Bilsen Woont in de Groenenborgstraat in Schinnen. José is 58 jaar en zij is meestal bij de zaterdagtraining van Harrie/Huub aanwezig. Anne Cobben Anne woont in Heerlen in de Nicolaas Beetsstraat en is 25 jaar. Guy Erkens Guy komt uit Landgraaf, is 24 jaar in woont in de Wolfsmelk.

Nieuwe jeugdleden: Casper Logister Claudia Counotte Emre Pelzer Iza Siersema Jasper Offerbeek Lieke Schmitz Lina Storms Lucas Vanhommerig Luna Werink Noor Vanhommerig Raoul Schmitz Ryan Dera Sterre Knoben Thomas Stevelmans Tim Nijhof

16

Na deze rituele eet-bijeenkomst was het alweer tijd om te vertrekken naar het station voor de terugweg naar huis. De terugweg in de trein was erg gezellig, veel gelachen en veel droge humor. Op de heenweg zaten we in een Geel-Blauwe trein, maar de kleur trein van de terugweg? Twijfelachtig.

7 jaar 7 jaar 9 jaar 10 jaar 10 jaar 11 jaar 7 jaar 9 jaar 8 jaar 7 jaar 11 jaar 8 jaar 7 jaar 9 jaar 11 jaar

Beeindiging lidmaatschap STB: Angelique Thomas, Bas Nicaise. De jeugdleden: Juliëtte Franken, Guus Goossens, Amber Penders, Beau Penders, Bente Visser en Merel Brendel.


Running Economics (door: Dennis Lymandt)

Anders dan bovenstaande titel zou kunnen doen vermoeden, gaat dit artikel niet over het hebben of aanleren van een efficiënte loopstijl. Wel wordt een inkijk gegeven in de zachte (psychologische) en harde (financiële) economische aspecten rondom hardloopwedstrijden. Keuzestress Een blik op limburgrunning.nl toont aan dat er wekelijks een ruime keuze aan euregionale hardloopwedstrijden is. Hoe hieruit een keuze te maken? Waarom neem ik nou wel deel aan wedstrijd X en niet aan wedstrijd Y? Er zijn vele factoren die al dan niet bewust hierin een rol spelen. Ik heb er maar eens een aantal op een rij gezet (in willekeurige volgorde): - Loopafstand - Reistijd (vuistregel: enkele reistijd per auto moet in principe niet langer zijn dan de looptijd) - Aanvangstijdstip - Parcours (heuvelachtig of vlak) - Ondergrond (verhard of onverhard) - Inschrijfgeld - Deelnemersveld (veel/weinig deelnemers, bekenden?) - Weersomstandigheden - Vorm - Voorafgaande/volgende wedstrijd ( i.v.m. belasting en wedstrijdopbouw) - Organiserende vereniging (STBwedstrijden hebben een streepje voor) - Ervaring van voorgaande jaren - … Deze lijst is zeker niet uitputtend. Het toont wel aan welke rationele en emotionele factoren een rol spelen in de afweging die ik afhankelijk van het moment - kennelijk telkens maak.

Deels bewust, deels onbewust voltrekt zich dit proces in mijn bovenkamer. Voor sommigen zal dit ongetwijfeld herkenbaar zijn, voor anderen komt dit in eerste instantie misschien erg “geprogrammeerd” over. Maar ga maar eens na waardoor jij je laat beïnvloeden? Van deze lijst met factoren wil ik onderstaand een nadere beschouwing geven op het kostenaspect. Inschrijfgeld Op de website van loopsjoon.nl is een persoonlijk overzicht van Cor te vinden, dat een aardige indruk geeft van de inschrijfgelden die her en der worden

gevraagd. Als vuistregel hanteer ik zelf als absolute bovengrens de formule dat de kosten per kilometer zeker niet hoger mogen zijn dan Euro 1. Dus bijv. 10 kilometer=max. 10 Euro. Maar dan heb ik het dus over absolute bovengrenzen. Gelukkig kun je bij de meeste 10kmwedstrijden voor ongeveer de helft van dit bedrag een startnummer krijgen. Maar aangezien al deze wedstrijden gewoon op de openbare weg plaatsvinden, zou deelname toch eigenlijk gewoon gratis moeten zijn. Of is dat een raar uitgangspunt? Uiteraard zijn er ook kosten aan de organisatie verbonden, maar daar zouden een of meerdere sponsoren een rol van betekenis in moeten kunnen spelen. “Hardlopen is gezond”

17


wordt namelijk regelmatig gepropagandeerd, maar waarom zijn er dan niet meer (maatschappelijke) organisaties bereid zijn een bijdrage te doen? Crisis of niet, toch? Al realiseer ik me maar al te goed dat het lowbudget organiseren van wedstrijden zonder de inzet van talloze vrijwilligers Ăźberhaupt niet mogelijk zou zijn.

lopen in een T-shirt immers toch (veel) te warm. Ik heb thuis inmiddels ook een hele stapel andere goodybag prullaria liggen, voor zover ik het al niet heb weggegooid. Van

Niettemin de volgende oproep: welke organisatie durft de uitdaging aan om een hardloop-evenement met gratis deelname te (kunnen) organiseren? Aandenken Vaak, maar overigens zeker niet altijd, krijg je voor het inschrijfgeld ook een herinnering mee naar huis. Waar vroeger een herinneringsmedaille een bijna standaard aandenken was, is dit tegenwoordig een zeldzaamheid geworden. De Parelloop is vele jaren geleden als een van de eersten begonnen met een herinnerings Tshirt (jaarlijks in een andere kleur), maar de wet van de remmende voorsprong heeft zich hier voorgedaan. Waar andere organisaties al lang zijn overgestapt op functionele dry fitshirts, krijg je ze bij de Parelloop nog steeds van katoen. Een tip die ik organisaties wil meegeven: geef voor de verandering eens een singlet i.p.v. een T-shirt. Een groot deel van het jaar is het

18

sleutelhangers tot draagtassen, van bidons tot strandballen. Ik zou het graag (bijna) allemaal ingewisseld hebben voor een wat lager inschrijfgeld. Een andere trend die ik in het kader van eerder genoemd gezondheidsdenken waarneem, is de beschikbaarheid van fruit direct na de finish. Appels, bananen en/of sinaasappelpartjes tref je steeds vaker in overvloed aan. En dan heb ik het niet over marathons, maar over lopen van 5-10 kilometer. Of hier nou zo’n behoefte aan is?


19


20


Clubreis S.T.B. - Tilburg Ten Miles (door: Lonneke Frins) Om 20 over 8 (ja in de ochtend) verzamelen op station Heerlen en in de trein richting Eindhoven om daar over te stappen naar Tilburg. Hoewel de groep niet zo groot was als vorig jaar was het vanaf het begin zeker even gezellig. Ik weet echter niet of onze mede treinreizigers erover mee kunnen spreken… Alsof niemand van STB last had van de vroegte werd er vrolijk op los gekletst in de trein… Verhitte discussies kwamen aan bod zoals ook het onderwerp clubkleding…………. De reis verliep zeer goed en we kwamen dan ook op tijd aan.

thee. Men kon kiezen uit appeltaart, abrikozenvla en ??. De appeltaart was heerlijk. Even opgewarmd in de oven en lekker krokant. Een groot glas thee erbij, waar ik blondje natuurlijk niet al te goed over nadenk en dat snel naar binnen werk zodat ik voor de wedstrijd nog 3 keer naar de wc kan gaan.

Gelukkig hadden de dames van de organisatie onze plek voor de dag dicht bij het station

natuurlijk ook) en er bleek geen douchegelegenheid te zijn. Maken we geen probleem van, dan zoeken we ons die toch zelf. Zo gezegd zo gedaan en zie de prachtige foto van onze familiedouche

uitgekozen. Dus ook al snel waren we daar gearriveerd en zodat de “vrouwen” onder ons… (lees: mannen met een vrouwelijk richtingsgevoel….) ook niet konden verdwalen. Er was een mooi gedeelte in het restaurant voor ons gereserveerd, waar zowaar een heus tassen rek was neerzet en dat ook de gehele dag voor ons ter beschikking was. De bediening was vlot en we kregen al snel na binnenkomst een groot stuk vla met koffie of

Toen we de stad in liepen hadden we al snel onze douche gelegenheid gevonden. Want ja voor degene die het nog niet wisten, een aantal van ons waren slecht voorbereid (ik

Na een rondje door de stad en een zoektocht naar de rest van STB die al vooruit waren gelopen om de T-shirts af te halen vonden we ze in de stad, waar Josette een aangename verrassing voor mij had. Gezien het T-shirt voor haar als een jurk viel mocht ik het hebben, normaals bedankt Josette.

21


Al snel was de start van de 5km lopers waar Andy, Nathalie en Caroline op liepen. Na deze aangemoedigd te hebben bij de eerste doorkomst zijn Nadine en ik ons gaan omkleden voor onze 10 km die we samen met Hub Collaris liepen. De rest van de STB “gang” liep de 10 EM. Na een lang dilemma (maar liefst 2 weken ofzo..) heb ik toch maar in clubkleding gelopen tot grote vreugde van Theo…. (hier kan ik natuurlijk veel op zeggen maar dat laat ik voor eigen invulling) Over het parcours kan ik alleen maar mijn eigen ervaring beschrijven en natuurlijk mijn eigen route. Het begon met een rondje draaien door de binnenstad, waar ongelooflijk veel publiek stond en alle mensen even sportief stonden aan te moedigen de namen op het startnummer hielpen er ook bij. Om zo vervolgens langs allemaal straatjes van Tilburg te komen die heel veel versierd waren met vlaggen, en alle mensen stonden langs de kant, leek eigenlijk wel een beetje op de Kakert als Nederland moet voetballen, nu alleen kleurrijker en niet alleen oranje. Ik geloof dat ik op z’n minst 5 verschillende muziek groepen gezien heb die de longen uit hun lijf speelden om aan te moedigen. Erg leuk om dat als loper te zien en een deel van te mogen zijn. Door de grootte drukte liep ik voortdurend langs mensen en werd ik voordurend ingehaald door andere mensen, maar het bleef een grote gezellige boel en er was genoeg ruimte om te lopen. Er stond zelfs een douche onderweg voor verkoeling. Heerlijk was dat, want hoewel het niet zo uitzag was het toch wel heel erg warm om te rennen. Om verder in detail te treden hoe het met mij persoonlijk ging is niet nodig want iedereen weet wel hoe het voelt om kapot te gaan en toch je best te blijven doen. Maaarrr….. uiteindelijk een PR van 5 minuten gelopen dus het afzien was het waard. Zeker toen ik op KM 7.5 langs de het wapen van Tilburg liep waar de hele STB “gang”stond op uitzondering van de 3 lopers om ons aan te moedigen. De laatste km waren wel het zwaarst maar ook het mooist qua versiering en 22

aanmoediging. Het heeft Nadine en mij nog moeite gekost maar zelfs na de finish waren wij echte vrouwen, met wel een gevoel voor richting in staat terug te komen bij het Wapen van Tilburg, en nee niet met navigatie en ook niet via dezelfde weg zoals we gekomen waren.. Het duurde wel even want toen we aankwamen was de rest van de “gang” vertrokken om aan de 10 EM te beginnen. Ondertussen hebben wij ons verzorgd en zijn we even terug naar de start gelopen om ons jasje en shirtje op te halen die we niet in het “kleding depot” mochten leggen. Het was alleen voor spullen in een tas, en waarom heette het ook alweer kleding depot en geen tassen depot?? Dus na creatief denkwerk van Nadine hebben we het jasje om een hek gebonden die er nog zowaar hing toen we terug kwamen. Op de terug weg natuurlijk nog even gewinkeld (daarom zijn we vrouw) en toen snel terug naar het Wapen van Tilburg om de rest aan te moedigen. Gelukkig kon ik toen zien dat ook de anderen het zwaar hadden, deed me goed dat leedvermaak. Helaas niet iedereen kunnen terugvinden in de mensen massa maar de meeste toch wel. Een aantal van STB hadden zich erna een privé douche kunnen regelen. Blijkbaar was het niet alleen een restaurant maar ook een Herberg dus douches genoeg. Waarna we met z’n allen nog even konden nagenieten op het terras om vervolgens aan het diner te beginnen. De trein terug duurde wat langer, gezien we in Eindhoven 25 minuutjes vertraging hadden en in Sittard daarom ook nog van trein moesten verwisselen. Maar was niet erg, des te meer gezelligheid. Zo zijn we achter een heleboel dingen gekomen.. Zo weten we dat Theo lichtelijk jaloers was op Sjack. Die goed met Josette overweg kon, wat Theo toch ook maar al te graag wilde… een duidelijk gemis, arme man…. René had toch wel last van de blaren en droeg met plezier slippers van 3 maten te groot. Helaas vond dochterlief dat haar vader er zo niet bij kon lopen en moesten er teennagels gelakt worden, het is de kleur taupe geworden.


Herm kon natuurlijk niet achterblijven en die hebben we dan ook nog maar de lippen gestift. Tot hilariteit van onze mede treinreizigers die niet wisten wat ze overkwam. En alsof we nog niet genoeg gelopen hadden wist ik niet dat het centrum dicht was en heb ik een aantal nog flink laten omlopen richting

het politiebureau waar de vrouw van Theo op ons wachtte(ik niet altijd van alles op de hoogte zijn;) ) Al met al een hele gezellige dag. Ik hoop dat ik jullie nu lekker genoeg gemaakt heb en dat we volgend jaar weer met een hele grote groep zijn. Niet dat het niet gezellig was, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd toch?

23


24


Der Berg Ruft............ ( door: Iwan Theunissen) Jungfrau Marathon (CH)

9 sept. 2012

Toen ik in het najaar van 2007 STB-lid werd was de eerste wedstrijd die ik onder STB-vlag liep de Kappelerbosloop. Na afloop werd ik al snel eigen gemaakt met een paar typische STB-musts die hiernaast niet op je looppalmares mogen ontbreken: De Heideloop, de prestigieuze estafetteloop Vaals – Venlo, dé jaarlijkse clubreis en last but not least de zware Jungfrau Marathon(JM)in Zwitserland die eens per 3 jaar offcieus in clubverband wordt bezocht. Start in Interlaken op 556 m hoogte, hoogste punt 2.205 m bij km 41. Daarna gaat het bergaf, aankomst op de Kleine Scheidegg op 2100 m. Afstand 42,195 km over een indrukwekkend en zwaar parcours – Die Schönste Marathonstrecke der Welt – vermeld de organisator. Minstens even indrukwekkend is het prachtige beeldmateriaal en verhalen die ik heb gehoord van diverse STB-ers. Termen als: “nooit meer…”, “de Muur van Wengen” en “onvergetelijk” passeren vaak de revue. Drie jaar gelden werd de JM voor het laatst door STB aangedaan. Dit jaar was deze marathon voor de 2e keer het strijdtoneel van het WK Langdistanz Berglauf, onder auspiciën van de WMRA. In 2009 was ik als beginnende loper nog niet klaar voor deze bergmarathon. Ik nam me wel voor dat ik in 2012 acte de présence zou geven. Die schönste Marathonstrecke der Welt doet inderdaad zijn naam eer aan; de regio wordt overheerst door het natuurschoon.

De Jungfrau Regio, gelegen in het kanton Berner Oberland behoort tot het Unesco werelderfgoed. Drie imposante bergen domineren het adembenemende landschap: de Jungfrau (4158m hoogte), de Mönch (4099m hoogte) en de Eiger (3970m hoogte). De Noordwand van de Eiger, heeft een bedenkelijke bijnaam:“de Mordwand” en staat bekend als de gevaarlijkste klim van Europa en eiste afgelopen decennia het leven van tientallen alpinisten. Vanuit het futuristische draairestaurant * “Piz Gloria” (2970m hoogte), op de top van de Schilthorn heb je een adembenemend uitzicht op dit imposante trio. Door het massief van de Eiger loopt zelfs een 7 km lange tunnel van de Jungfraubahn, deze leidt naar Europa’s hoogst gelegen spoorwegstation liggend op 3454m hoogte. Kortom, voldoende ingrediënten voor een niet alledaagse marathonbeleving. De inschrijving en overnachting werden reeds in september 2011 gedaan, vol=vol, maximum 4000 lopers; in ieder geval ruim voldoende op tijd om me voor te bereiden. Uitvalsbasis werd de Jungfrau Camping in Lauterbrunnen, waar reeds talrijke STB-ers afgelopen jaren hun kampement hebben opgeslagen. Én dat bleek dit jaar ook weer het geval te zijn! Het kaartje van het hoogteprofiel prijkte al maanden op mijn werkplek en virtueel liep ik het parcours al menigmaal middels een “digitale app”. Tot kilometer 25 toont het parcours weinig verschil met een reguliere training in het Limburgse Heuvelland, 250 hoogtemeters, daarna gaat het na Lauterbrunnen rechts omhoog en begint de gevreesde “Muur van Wengen”, hosanna in den hoge!!. *(het restaurant is wereldberoemd en uniek in zijn soort, het draait nl. in 1 uur om zijn eigen as op bijna 3000 m hoogte! in 1969 werden hier zelfs scenes gedraaid voor de 6 e

25


James Bond film: “On her Majesty’s Secret Service”). Maanden voor de start van de JM heeft Roger Gilissen tijdens de vakantie de moeite genomen een plastic zak gevuld met DVD’s en fotoboek van de JM thuis te bezorgen. In mijn mailbox een korte mail: “Hee Iwan, ich han dich ing tuut aan de duurklink gehaange…. kins te dich al get mentaal vuurbereide” Roger, nogmaals mijn dank hiervoor. De weken vliegen voorbij, een pijnlijke heup en lies zorgt ervoor dat ik in augustus met veel pijn loop en noodgedwongen meer moet rusten dan me lief is. Langzaam rijst zelfs de vraag of het wel nut heeft of ik een startnummer moet opspelden. Op donderdag 6 september brengen mijn vrouw en ik onze kids en hond naar mijn ouders. Voordat we er erg in hebben zitten we daags erna op de fameuze Jungfrau Camping. De opluchting was groot; we konden zonder veel problemen de Zwitserse Douane passeren. In mijn bagage zaten namelijk nog 3 flessen bietensap, oftewel de natuurlijke EPObooster. Je weet nooit of in de loop van 2012 de dopinglijst in Zwitserland is aangepast! Voor hetzelfde geld ziet de Zoll dit als een preparaat van de Spaanse dopingarts Dr.Fuentes, het is immers een WK waar voor lopers een en ander op het spel staat. De camping is prachtig gelegen tussen de bergen. Geloof het of niet, na aankomst zie ik dat onze beide buren wel heel bekende auto’s hebben! Rechts naast ons bivakeert Geert Pouls met zijn vrouw Loes, vergezegeld door hun beide honden. Daarnaast Jos Lempers en Peggy de Bas. Saskia Rademakers zit een steenworp verderop in een tent. Dresscode op de camping is zoals doet vermoeden - Active/Sports - voertaal Limburgs dialect en “Heerlens Hollands”. De oude reclame slogan “wat eten we vandaag” gaat niet op bij ons.

26

De bonusjokers van AH hebben zo zijn voordeel. De startbescheiden had ik al ’s morgens vroeg in Interlaken opgehaald onder

een stralend zonnetje. Het is een allegaartje van allerlei nationaliteiten. Dat we toch op een officieus WK zijn valt af te leiden aan het feit dat de nodige atleten rond toeven in een trainingskloffie van hun nationale bond. In Interlaken wemelt het van de mooie en vooral dure horloge winkels, tijd voor wat “window shopping” en foto’s. Het laatste wordt ruw verstoord als een paar Limburgers op afstand iets naar ons toe roepen. Warempel, de STB-familie raakt langzaam compleet: Herman Gerards, Cor van Haaren en Leo Quadvlieg en zijn vrouw zijn op weg naar de Marathon Expo. We maken een gezellig praatje, en toeval of niet maar dit gezelschap kwam gedurende de reis Jos en Peggy tot 2x toe tegen in een wegrestaurant. Op de camping is het al snel amusement, de honden van Geert geven ons een veilig gevoel. Ze beschouwen de drie naast elkaar gelegen halets als hun domein en fungeren zo tevens als waakhond. Op vrijdagmiddag verken ik samen met Jos en Peggy, onze Belgische loopvriend Joeri de Coninck en mijn vrouw de “Muur”, indrukwekkend, advies wandelen. Dit neem ik onmiddellijk ter harte. De lange reis heeft zijn sporen nagelaten, vroeg naar bed. Ik lig vroeg in bed en slaap bijna 14 uur! Op zaterdagmorgen pruttelt al vroeg de koffie. Astrid is al een uur geleden opgestaan en de broodjes zijn klaar.


Vandaag is het D-Day voor de meesten. Op zaterdag is het officieuze WK voor vrouwen alle cat. en heren cat. >M50. Geert, Herman, Leo, Cor, Saskia, Peggy en Jos moeten aan de bak. We hoeven niet ver te lopen. De Marathon komt voren bij de camping langs, en markeert tevens de doorkomst na 21,1 Km. Het is warm na 1.22 uur komen de eerste loopsters in zicht. Nu is het afwachten tot de eerste clubgenoten langskomen. De lopers worden luid aangemoedigd, er klinken ratels en koebellen, er staat veel volk langs de kant. Jos komt zoals afgesproken rond 1.44 langs. Hij wil het immers rustig aan doen. Hij heeft zich ingeschreven voor “The Double”, kortom hij loopt morgen weer! Algauw volgt de hele bubs STB-ers, iedereen geeft te kennen dat het nog “appeltje-eitje” is. We maken er een rustige dag van terwijl de ST-Beesten een heroïsche strijd leveren op de flanken van de Jungfrau. Een paar uur later horen we tijden en verhalen van iedereen, gelukkig iedereen is gefinished en binnen de tijd. We onthaalden onze buren op een warm onthaal en zijn trots dat ze het gehaald hebben. Jos werkt ’s avonds nog even wat koolhydraten en een fles Weizenbier weg. Het is haast geboden, hij liep vandaag 4.42 op dit zware parcours en morgen mag hij immers weer! Zondagmorgen 6.15 uur gaat de wekker. Na een paar bakken koffie stappen Jos en ik in de shuttlebus die vertrekt vanaf het campingterrein. Het wordt vandaag erg warm, 28 graden. We maken nog vlug een praatje met wat lopers en ontmoeten Tim Roks met nog een aantal Limburgse lopers, die ook op de Jungfrau Camping vertoeven. Negen uur, het Zwitsers volkslied wordt gespeeld en… we mogen. Het onthaal in de dorpjes is massaal er wordt flink doorgelopen. Tot aan Km 21,1 zit er toch aardig wat klimwerk in.

Doorkomst Lauterbrunnen HM (1.30.38). Herm and his crew hebben me ontwaard in de groep en moedigen me luid aan. De temperatuur doet tropisch aan en het gaat nog enigszins goed. Km 25,5 de gevreesde muur, ik wandel omhoog. Het is vreselijk stijl echter het voelt als 140 Km/u rijden op een Duitse Autobahn; ik word links voortdurend ingehaald. Veel lopers passeren me rennend! Ik zie dat ik over 1 Km net geen 9 minuten doe, ik puf als een ouwe Zwitserse locomotief. 400 meter klimmen in 2 Km gaat je niet in de koude kleren zitten. Aan het eind van de beklimming hoor ik vanuit een huis muziek van Pink Floyd, muziek die ik niet echt kan plaatsen op dat moment. De muur heeft me gesloopt ondanks dat ik gewandeld heb. Ik hervind mijn adem en kan nog 3 Km rennen. De doorkomst door Wengen is onvergetelijk: door de luidsprekers klinkt het “Hup STB – hup Holland –” het publiek staat 2 rijen dik. Na aankomst vroeg ik me af: Hoe weet die speaker dat ik van STB ben? Hij had blijkbaar goed mijn shirt bekeken, en bij de kleur oranje gaat internationaal gezien wel een lampje branden. Na Wengen neem ik een wijs besluit, ik neem me voor geen poging meer te wagen om überhaupt nog te rennen. Mijn hartslag is wandelend al even hoog als normaal rennend op een reguliere marathon! Ik vrees wat me nog te wachten staat. Hoe ver ik ook vooruit kijk het blijft stijl omhoog gaan. Ik film onderweg veel met mijn I-pod zodat ik eenmaal thuiskan zien wat ik allemaal doorstaan heb. Het is vreselijk warm en tussen de drinkposten door dompel ik mijn hoofd onder in drinkbakken van het vee. Na Wengen (30,3) is het na veel klimwerk nog ongeveer 900 meter klimmen tot km 41, het hoogste punt van de wedstrijd.

27


Ik praat in mezelf en voel dat ik helemaal kapot ben. Ik stop regelmatig en kijk om me heen, ik voel me net een figurant in een Zwitsers productie, het is onwerkelijk - zo mooi is de natuur. Langzaam begint de emotie de overhand te krijgen, de eerste tranen komen opzetten. De afstand naar de finish is niet ver maar het duurt nog heel lang. Bij Km 38,3 na passage van het WixiBergstation gaat het nog veel steiler. Een smal geitenpad wurmt zich omhoog richting de gevreesde Morenen. De hoornblazers en vlaggenzwaaiers verwelkomen ons – Dit schouwspel heb ik op “You Tube: al vaak gezien. Ik ben murw gebeukt, ik ga op een steen zitten en rust uit. Dit tafereel herhaalt zich meerdere malen. Ik klim op handen en voeten naar boven. Ik doe over deze kilometer dik 19 minuten. Een EHBO-er vraagt of het nog goed met me gaat. In de verte hoor ik de befaamde doedelzakspeler, daar moet ik naar toe. Een toeschouwer geeft me frisdrank en schreeuwt me naar boven. Als een leeggewrongen vaatdoek strompel ik richting de Morenen een steile klim over een smalle bergriggel waar je maar met maximaal 2 lopers naast elkaar kunt lopen. Ik kijk vooruit en zie links het hoogste punt. Weer moet ik janken en wil de doedelzak speler wel bijna omhelzen. Ik verman me, dat ik deelneem aan een marathon ben ik al 2 ½ uur geleden vergeten. Dit is de max, ik geniet van de mensen en de bergen. Op het hoogste punt hol ik naar onderen, warempel ik kan nog rennen. Na 4.14.38 is de helse strijd ten einde. Ik plof neer en hoor een hoop kabaal, het wordt zwart voor mijn ogen en moet even bijkomen. Dit was de grootste sportieve inspanning die ik ooit heb gedaan in mijn leven. Al gauw relativeer ik mijn prestatie; Jos loopt namelijk vandaag weer en hij finished ook nog eens in 5.11, buitenaards.

28

Na afloop gaan we met de trein richting het dal. We worden verwelkomt door de ST-Buren en de caravan is na goed gebruik versierd. Het is een gezellige boel. Wij zorgen voor de Zweedse gehaktballen (Ikea), Peggy voor de nasi en Geert heeft nog een voorraadje Weizenbier. DJ Jos zorgt voor de muziek. De muziek voorraad van Jos is onuitputtelijk. De voorraad van Geert echter niet. Saskia en Joeri voegen zich nog bij het gezelschap. De muziek gaat van kwaad naar erger. Eerst klonk nog Golden Earring nu nummers van Robert Long. Jos informeerde nog of ik na de beklimming van de muur ook Pink Floyd had gehoord! Toevallig, het blijkt dat het nummer “The wall” 3 uur op repeat staat. Eindelijk begreep ik waarom.

Ik kan nog pagina’s volschrijven. Maar nog gauw een paar weetjes. Het bleek achteraf dat Jos zondag kilometers heeft gelopen met een steen die 1 centimeter door de binnenkant van zijn schoen stak.


En één STB-er had gedurende de race zéér hoge nood. Vluchtte vervolgens een schuur in en ging zitten, maar vergat daarbij de laagvliegende TV-helicopter! De cameralens werd opeens akelig gedraaid richting de schuur! Er zijn geen klachten binnengekomen bij de Zwitserse TV, zover bekend. En jawel weer Jos, was op de kleine Scheidegg getuige van een Japanse gids die zijn gezelschap afsnauwde als een stel Duitse recruten uit vervlogen tijden. En nu 2 dagen later zit ik voldaan in het T-shirt van de Jungfrau Marathon op de bank. Het is onbeschrijfelijk mooi maar zwaar. Ik ben zoals velen over grenzen heen gegaan waarvan ik niet wist dat ze bestonden maar ik heb genoten. Nog nooit hebben verdriet, blijdschap en afzien zo dicht bij elkaar gelegen als hier in Zwitserland. Ik wil iedereen met wie ik .

gedurende deze dagen ben opgetrokken nogmaals bedanken voor een geweldige en onvergetelijke tijd. Als club heb ik ook gemerkt dat kameraadschap bij ons hoog in het vaandel staat, en dat is hartverwarmend. Over eindtijden hebben we kort gesproken, uitlopen was al een prestatie an sich. Alle STBers haalden de meet en hebben het 1823 m klimwerk gedurende deze marathon overleefd. Over beide wedstrijddagen waren er in totaal honderden lopers die niet uitliepen of buiten de tijdslimiet binnenkwamen. Maar wij deden het maar even in het hooggebergte tussen de paragliders en de eeuwige sneeuw. De Jungfrau Marathon met recht die schönste Marathon Strecke der Welt. Na afloop riep ik steevast “nooit meer”, nu overweeg ik dit nog eens. De inschrijving voor 2013 is reeds geopend

29


Baksteen door het venster Hoe Anders eindelijk op Feestboek!!

STB, verheugt en verrijkt u! Na lang wachten en twijfelen, heb ik besloten mijn mijmeringen op het fenomeen Feestboek te publiceren. Mijn drang om de wereld kennis te laten nemen van mijn onbeschrijflijk belangrijke bevindingen, belevingen, emoties en ervaringen is niet meer te stuiten. Immers, zeer gewaardeerde clubgenoten ventileren met grote regelmaat al hetgeen hen dwarszit, pijnigt, verheugt of ergert. Wat moet ik dan met mijn inspirerende inborst?! Mijn oprispingen zijn, wellicht meer nog dan die van mijn clubgenoten, bedoeld om het eenvoudige STB-gepeupel handreikingen te geven; hun lopersleven te voorzien van kleur en geestdrift. Ik breng via Feestboek nieuw elan in het grauwe bestaan van de ‘gewone’ STB-man In dit prachtige Establètje de eerste pennenvruchten. Een soort try-out.

Hoe Anders Hoe kom ik tot grote prestaties en hoge rendement van mijn trainingen?

Als getalenteerd loper heb ik veel in mij: doorzettingsvermogen, concentratie, kennis van lichaam en geest, hoge pijngrens en mentale en lichamelijke lenigheid. U mist dit natuurlijk allemaal of in ieder geval voor een groot gedeelte. Ik vertel u hoe ik tot mijn onlangs verbeterde persoonlijk record op de 10 km kwam. Dit stond al scherp op 60 minuten en 14 seconden.

30

Door -

yoga, het eten van bespoten en met kleuren smaakstoffen gelardeerd eten, een uitgekiend loopschema met maar liefst 2 trainingsprikkels per week het verleggen van mijn pijngrens door middel van mentale trainingen in bed veel aandacht voor de vochthuishouding van mijn lichaam

wist ik het schier onmogelijke te realiseren: 10 km in 59 min en 47 seconden. Lees dergelijke leerstof op Feestboek en verhoog uw opbrengsten! Doe er uw voordeel mee! En weest blijde dat ik dit alles met u wil delen!! Comment

4 sept.

Hoe Anders Een loper is ook maar een mens!

Het siert de talentvolle loper als hij net doet alsof hij ook een gewoon mens is en dit deelt met de STB-middelmaat. Het geeft een doorkijkje in het alledaagse leven van een talent. Zo had ik vanochtend ineens een puistje. In mijn navel! Waarschijnlijk het gevolg van vochtophoping gedurende mijn ongeëvenaard harde trainingsarbeid. Het was een vies puistje: Een rood heuveltje met een parmantig geel kopje. Het leek of dat kopje per uur groter, geler en voller werd. Die groei werd begeleid door steeds heviger wordende jeuk. Op een gegeven moment begon het met pus gevulde, erwtensoepkleurige kopje te kloppen. Het leek alsof een massa bacteriën “let me out!”schreeuwde.


Uiteraard is daadkracht een voor mij vanzelfsprekende kwaliteit. Bovendien kwam mijn onovertroffen lenigheid goed van pas. Ik boog mijn hoofd tot aan het puistje en omringde het met mijn parelwitte gebit. Een korte beet ( ik hoorde echt ‘knak”) en de inhoud golfde in mijn mond. Het had een licht bitterzoete smaak met een afdronk, waarin ik tinten van wild fruit en mocca herkende. In een paar seconden was het probleem opgelost door een echte doorbijter. Nu hoop ik niet dat zich zo’n puistje in mijn bilnaad gaat nestelen. Dan zal toch één van mijn clubgenoten het moeten doorbijten. Comment

5 sept.

Hoe Anders Ik deel een voedingstip met u!

Het is algemeen bekend dat een talentvolle loper zijn ervaringen op voedingsgebied deelt met de ‘minderen’. Zelfingenomenheid is ons toppers onbekend. Ook in de STB-gelederen verschijnen in het Feestboek om de haverklap goedbedoelde tips en ervaringen. Zij zijn echter vlak en bleek, kleurloos en smaakloos. Het effect is derhalve bedenkelijk. Sterker nog: Doorgaans is er geen effect. Dat kan beter, zeker als ik u nu attent ga maken op informatie, die ik als lid van het internationaal centrum voor orthomoleculaire wetenschap( ICOW) ontvang. U las (waarschijnlijk zeer verbaasd) mijn prestatieverbetering op de 10 km. Ik liet evenwel iets onvermeld. Ik gebruikte een voedingssupplement. Nee, geen sap, wier of aminozuur. Allemaal onzin. Mijn geheim zit in de toepassing van

Acesulfame K. Een ‘clean’ product ( nog niet op de lijst van verboden middelen) dat in sommige voedingsmiddelen wordt verwerkt. Een bevriende arts ( met overigens een niet geheel ongekreukte reputatie) heeft een toepassing ontdekt, die tot ongekende resultaten leidt. Het middel werkt slechts als het op vakkundige manier is behandeld: de positief beïnvloedende moleculen zijn geïsoleerd en versterkt ( zgn turbo-moleculen, waardoor de biochemie van de spiercel ultraal ( dit is ultra optimaal) wordt geprogrammeerd. Welnu, hiermede maak ik de verklaring voor mijn verbeterde prestatie op de 10 km compleet: Acesulfame K. Mijn lichaam en geest ontdekten samen een nieuwe sensatie: Eindelijk doorgrondden zij samen mijn lichaamstaal. Ik begrijp dat u meer wilt weten over dit voedingssupplement. Wie, wat, waar, hoe??? Echter, ik kan maar een tipje van de sluier oplichten. Ik moet uiteraard mijn bronnen, leveranciers en mijzelf tegen eventuele negatieve publiciteit beschermen. Ik mag geen verdere informatie vrijgeven. Maar mijn innig geliefde Feestboekvrienden hebben nu weet van dit wondermiddel. Comment 6 sept. Waarde lezer, u weet het nu: Met Hoe Anders op Feestboek zal het nooit meer hetzelfde zijn voor de gewone STB-er. O ja, nog 2 dingen:  ‘Dat vind ik leuk’ melden is overbodig. Dat is immers vanzelfsprekend.  Nee, ik wil er geen vrienden meer bij. Die andere duizenden zitten me tot hier! (gebaar met vlakke horizontale hand voor keel)

31


Logo S.T.B. ( door: Bestuur STB) Beste leden, Bij leden van STB is het gebruikelijk om voor bepaald evenementen , als groep , kleding te bestellen. Het is altijd leuk om herkenbaar te zijn en dit versterkt dan ook het groepsgevoel. Waar het bestuur aandacht voor wil vragen is het gebruik van het STB logo bij dergelijke initiatieven.

32

Het bestuur is van mening dat kleding met een STB logo voor iedereen van STB beschikbaar moet zijn. Het gebruik van het logo dient dan ook in overleg met het bestuur plaats te vinden. Wij vragen jullie dan ook om eerst contact op te nemen met het bestuur als je plannen hebt om kleding met het STB logo te bestellen


Tips voor het najaar

( Bron: Runinfo)

Probeer je goede drinkgewoontes (drink minstens 1.5 liter vocht perdag ) van de zomermaanden vast te houden.

zonder, echter je handen komen vrij snel op temperatuur. Eenmaal op temperatuur is het lekkerder om zonder te lopen.

Vooral de overgang van herfst naar winter is het lastig de juiste hardloopkleding te dragen. Door het dragen van thermische onderkledingzal je een stuk minder last hebben van een nat en bezweet lichaam, omdat het zweet gemakkelijker wordt afgevoerd. Bovendien houd het in de winter de lichaamswarmte vast. Thermo onderkleding (bekende merken zijn: odlo en craft) zorgt er voor dat je het transpiratievocht goed kwijt raakte en houdt de warmte vast. Hierdoor blijft je lichaam droog en op de juiste temperatuur. Bij een katoenen t-shirt is dat niet haalbaar, omdat het veel vocht neemt op. Dit komt omdat katoen een holle natuurvezel is, die veel vocht kan absorberen. Bij kunststofvezels is dat niet het geval: deze zijn niet hol en nemen daarom ook minder vocht op, vochttransport is daarom ook beter. Bij erg koud weer kan je twee dunne thermoshirtje over elkaar te dragen. Tussen de lagen vormt zich een warm luchtlaagje.

Bij erg koud weer kan je het beste een muts dragen, omdat je veel energie (ongeveer 40%) via je hoofd verliest. Als het erg koud is kan lichaamsdelen (lippen, gezicht, handen etc) invetten met vaseline.

Een goed hardloopjack is winddicht en regenbestendig. De stof waarvan dit jack gemaakt is is zo geweven dat het wel transpiratievocht doorlaat maar regendruppels niet. Dit komt omdat de zweetpartikels in verhouding veel kleiner zijn dan regendruppels.

Zorg ervoor dat je gezien wordt in het donker. Gebruik een reflecterend hesje, reflecterende bandjes of hesjes met led verlichting. En zeker in het donker, loop altijd als je op de weg/fietspad loopt, tegen het verkeer in. Besteed in het najaar/herfst meer tijd aan de warming-up ter voorkoming van blessures. Eet meer fruit. Appels zijn rijk aan vitamine C, vezels en mineralen (vooral ijzer), peren bevatteb veel vitamine C en vezels. Om de opnames van vitamines en mineralen te vergroten: 1. Gebruik sinaasappelsap bij de broodmaaltijd 2. Melk belemmert de opname van ijzer door het lichaam 3. Drink geen koffie en thee bij de maaltijd 4. Opgewarmd eten is veel minder vitaminerijk.

Als loopbroek kan je het beste een lange strakke tight gebruiken. Ze zijn er in diverse diktes en kwaliteiten. Koop ze niet te strak. Handschoenen gebruik je niet te snel. In het begin kan het wel wat koud zijn

33


34


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) 14/07

AbraHAN 50 km 2012 50 KM Jos Lempers John Haan

04:13:08 05:21:37

18 52 55 59 87 92 104 158

Stau-Volkslauf Obermaubach 10 KM Dennis Lymandt René Homminga Herman Gerards Leo Quaedflieg Theo Wessels Cor van Haaren John Oostdijk Harry Hamers

8 25 18 89

00:40:37 00:46:33 00:46:54 00:47:14 00:49:22 00:49:54 00:51:27 01:00:15

12/08

217

Lonneke Frins

01:02:

17/08

14/07

15/07 3 21/07 7 11 21/07 55 72 185 04/08 85 86 85 112 168 205 206 208 288 339 431 05/08 9 09/08 24 13 19 22 31 32 62

10/08

Halve Marathon Waldniel Halve Marathon Iwan Theunissen

01:18:45

Midzomeravondmarathon Diever Marathon Jos Lempers John Haan

03:24:20 03:38:30

ISOLA Rur 3-Brückenlauf 10 KM Paul Jacobs Ronald Hoogeboom Harry Hamers

00:43:01 00:44:46 00:54:15

Strassenlauf Dürwiss 4 KM Sibille Waszkiewicz Herman Kremer 10 KM Paul Jacobs Herman Gerards Theo Wessels Guido Pelzer John Oostdijk Carmen Jacobs Cor van Haaren Lenie Jacobs Harry Hamers IJzeren Man Volksloop 17.5 KM Hub Wijnands Lauf mal wieder mit in Schmidt 6.5 km Els Frins 11 KM Theo Wessels Wiel Frins Herman Gerards Cor van Haaren John Oostdijk Lonneke Frins

00:24:22 00:24:22 00:41:42 00:43:12 00:45:19 00:47:06 00:47:07 00:47:14 00:49:54 00:51:48 00:55:40

01:22:30

00:39:58 00:54:29 00:55:23 00:56:27 00:57:43 00:57:43 01:11:08

97 188 193 192 244

1 1 1 5 2 9 7 10 12 14 5 15 7 1 7 2 7 11 9 3 3 1 2 3 6 1 7 6 8 9 10 8 2 9 7 1 9 5 18/08

Volkslauf Rund um Süssendell 10 KM Dennis Lymandt Paul Jacobs Lenie Jacobs Harry Hamers

00:40:11 00:43:14 00:52:09 00:54:05

Monschau Marathon Marathon John Haan René Homminga Leo Quaedflieg Herman Gerards Pierre Muijrers

03:45:02 04:04:33 04:04:43 04:04:45 04:15:45

Meander Mondo Verde Midzomerloop 5 KM ( Categorie plaatsen) Richard Thomas Jos Krist Dennis Lymandt Sjack Hoop Herman Gerards Tim Roks Dinand Radstake Cor van Haaren Ed Doveren Mayk van Beek Petra Helms Herman Kremer Marcel Klein Pierre Muijrers Wim Rutjens Edith Kremer Frank Eisenga Jos Meens Jochen Hanssen Gerte Offeringa Hans Ypma 10 Km ( Categorie plaatsen) Ger Bodelier Paul Jacobs Jan Offermans Guy Erkens Janou Homminga Marcel Quaedvlieg Ronald Hoogeboom Hub Wijnands René Homminga Frank Joosten Jurgen Schoumaker Carmen Jacobs Marcel Klein Geert Pouls Lenie Jacobs Bert Vanthoor André Roumen

00:19:06 00:19:29 00:19:30 00:21:11 00:21:20 00:22:07 00:22:24 00:23:14 00:24:29 00:25:07 00:25:14 00:25:26 00:25:29 00:25:30 00:26:04 00:26:17 00:26:21 00:26:42 00:27:34 00:29:45 00:33:15 00:37:08 00:42:53 00:43:48 00:44:03 00:44:26 00:45:00 00:45:23 00:45:31 00:45:54 00:46:07 00:47:20 00:48:21 00:49:36 00:49:46 00:51:03 00:51:26 00:54:14

Race the train 22,4 KM

217

Anke Linssen

01:56:45

35


18/08 74

25/08 10 37 51 56 62 66 82 89 117 140 84

01/09 20 35 41 49 50 21 82

Unterbrucher Rur-Wurm Lauf 1/3 Marathon Harry Hamers

Monte Sophia XI Düren 28.1 KM Guido Meys Jos Lempers René Homminga Hub Wijnands Leo Quaedflieg Herman Gerards Theo Wessels Ilya Nijsters Cor van Haaren John Oostdijk 10 KM Harry Hamers

109 410 723 100 220 396 437 467 442 532 586 607 625 1199 1465 1730 2217 2900

02:04:19 02:17:00 02:19:53 02:23:48 02:26:03 02:26:55 02:31:24 02:32:27 02:37:29 02:41:14 00:57:08

e

23 Hambacher Volkslauf Halve Marathon Jan Offermans Hub Wijnands John Oostdijk Theo Wessels Cor van Haaren Peggy de Bas Harry Hamers

02/09 569

01:46:53

01:33:20 01:38:20 01:42:35 01:42:36 01:42:43 02:05:11 02:09:55

Tilburg Ten Miles 5 km Caroline Radstake 10 KM Nadine Chudy Lonneke Frins Hub Collaris 10 E.M. Marcel Coerver Anke Linssen Sjack Hoop Janou Homminga Herman Gerards Ronald Hoogeboom Jurgen Schoumakers Dinand Radstake Ilya Nijsters René Homminga Marcel Klein Theo Schmeits Roger Gillissen Petra Helms Josette Gijselaers

250 111 09/09 85 555 6 993

Peggy de Bas Cor van Haaren

09/09

Maraton Meerssen Marathon John Haan Halve Marathon Eric Haakma Jan Offermans Hub Wijnands René Homminga Janou Homminga John Oostdijk Theo Wessels Ilya Nijsters Marcel Klein Roland Oostwegel 5 KM Kamiel Jacobs 10 KM Martin Dumoulin Marcel Coerver Guido Pelzer Leni Jacobs Leo Logister

37 27 59 76 116 115 146 147 158 315 329 9 10 15 58 86 107

00:34±50

15/09

00:52:32 00:56:16 01:03:18

14 120

22 49 58

16/09 01:03:29 01:08:40 01:12:23 01:12:55 01:12:57 01:12:57 01:14:08 01:14:49 01:15:04 01:15:14 01:20:20 01:22:08 01:22:33 01:27:01 01:31:41

2 1 3 2 4 1 ?

4 15

03:22:22 03:50:32 03:55:35

11 55 167

23/09 08/09 40 39 451 210 545

36

e

20 Jungfrau Marathon-Zaterdag Marathon ( Categorie plaatsen) Jos Lempers Sakia Rademakers Leo Quaedflieg Herman Gerards Geert Pouls

04:14:38 04:59:05 05:11:20 05:47:11

04:12:56 01:32:32 01:38:51 01:42:19 01:48:11 01:48:11 01:51:42 01:51:44 01:52:47 02:15:20 02:20:40 00:19:01 00:39:55 00:40:45 00:51:47 00:55:39 00:58:40

e

20 Dürener Rurtal Lauf

04:42:05 04:57:07 05:27:28 05:31:22 05:41:01

Erik Haakma Harry Hamers

1 3 13 14 15 3

00:37:48 00:57:49

Miljoenenlijntrail Simpelveld 5 KM ( Categorie plaatsen) Dennis Lymandt Anke Linssen Michel Beckers 10 KM Jos Krist Leo Kokkelkorn Petra Helms Marcel Klein

16/09

Maas en Waakse Dijkenloop Marathon Jos Lempers Pierre Muijrers John Haan

Marathon - Zondag Iwan Theunissen Michel van Eert Jos Lempers Tim Roks

10 KM

22/09 02/09

06:13:57

00:19:34 00:19:54 00:21:04 00:38:14 00:29:38 00:49:09 00:49:11

Rundje Räötje 5.4 KM Dinand Radstake Rik Radstake

00:22:32 00:25:22

Grossser Stadtgartenlauf Würdelen 10.4 KM Guido Meys Hub Wijnands Harry Hamers

00:39:12 00:46:22 00:56:04

e

3 Biesloop Landgraaf 4.6 KM (Caterorie plaatsen) Richard Lavalle Rob Riksen René Homminga Sjack Hoop Niels Hermans Janou Homminga

00:16:15 00:17:48 00:20:11 00:20:17 00:20:23 00:20:44


17

Vervolg uitslagen Biesloop 4.6 KM Tim Roks 00:21:2 Rik Radstake 00:21:22 0

18 26 33 9 25

Herman Gerards Cor van Haaren Wim Rutjens Nadine Chudy Nicole Schleijper

3 4 6 11 20

Iwan Theunissen Jos Krist Leo Kokkelkorn Dennis Lymandt Ronald Hoogeboom

16

00:21:33 00:22:46 00:24:05 00:24:29 00:28:25

9.2 KM (Categorie plaatsen) 00:34:12 00:37:10 00:38:16 00:41:30 00:42:40

21

Eric Notermans

00;42;51

22 24 25 26 27 32 4 46 47 8

Ilya Nijsters Guido Pelzer Dinand Radstake Paul van Hameren Jurgen Schoumaker Hub Wijnands Petra Helms AndrĂŠ Roumen Pierre Muijrers Edith Kremer

00:52:54 00:43:03 00:43:06 00:43:23 00:43:24 00:44:39 00:48:37 00:50:07 00:50:13 00:54:12

23/09

Bosmarathon Buggenhout (B) Marathon

20 31

Jos Lempers John Haan

03:23:43 03:36:47

Verjaardagskalender November 3 6 9 10 12 12 12 15 15 16 19 20 20 22 27 28 30

Ivo Vincken Lyn Penders Mark Meekels Iza Siersema Bart Erkens Leo Stevelmans Les Spanjer Tim Roks Ed Doveren Huub Donders Ellen Penders Iris Pilich Boy Sanders Cor van Haaren LĂŠon Schoonbroodt John Oostdijk Harry Lejeune

December 40 jaar 17 jaar 44 jaar 11 jaar 14 jaar 52 jaar 13 jaar 28 jaar 49 jaar 52 jaar 53 jaar 21 jaar 17 jaar 46 jaar 56 jaar 52 jaar 59 jaar

1 6 7 10 13 13 14 16 17 18 25 26 30 31

Eric Notermans Fabian Viester Rik Radstake Theo Wessels Jos Meens Sjef van Ooyen Sibille Waskiewicz Dennis Lymandt Jurgen Schoumakers Gerte Offeringa Roy Paulssen Luna Werink Silvie Rutjens Jan Vroomen

45 jaar 13 jaar 16 jaar 60 jaar 51 jaar 70 jaar 46 jaar 38 jaar 39 jaar 43 jaar 28 jaar 9 jaar 50 jaar 62 jaar

37


38


Artikel 7 (door )

39


Vrouw en sportbeoefening (bron: KNAU) Inleiding Sport is van oudsher een mannenbezigheid. In de Griekse oudheid was het zelfs voor vrouwen verboden om naar sportwedstrijden te kijken. Nog steeds is het zo dat niet alle sporten voor vrouwen toegankelijk zijn. Bij atletiek wordt deze achterstand echter snel ingehaald. Werd in 1960 de 800m voor vrouwen (weer) op het wedstrijdprogramma opgevoerd, in 1984 was ook de marathon een afstand die door vrouwen gelopen mocht worden. Ook bij de andere nummers wordt de achterstand ingelopen. Zo zijn de laatste jaren kogelslingeren, hinkstap- en polsstokhoogspringen op het wedstrijdprogramma voor vrouwen opgevoerd.

40

De laatste decennia hebben vrouwen zich in een recordtempo verbeterd. Dit is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat vrouwen veel meer en intensiever zijn gaan trainen. Onder invloed van de vrouwenemancipatie is een zwetende vrouw, althans op het sportveld, een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. Dat roept de vraag op of vrouwen uiteindelijk tot dezelfde sportprestaties in staat zullen zijn als mannen. Op grond van lichamelijke verschillen is dit niet te verwachten. Statistische berekeningen die het tegendeel beweren, houden geen rekening met deze lichamelijke verschillen. In dit artikel worden de belangrijkste lichamelijke verschillen besproken.


Uithoudingsvermogen Bij de duursporten blijken mannen prestaties te leveren die zo'n 10% beter zijn dan die van vrouwen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de maximale zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht bij mannen hoger is. Dat komt door: Een groter volume bloed dat per slag door het hart van de mannelijke sporter uitgepompt wordt. Een hoger gehalte aan hemoglobine; de stof die in de rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof naar de spieren toe. Het feit dat de vrouw een vetpercentage heeft dat gemiddeld 10% hoger ligt dat bij de man. Dan kan gezien worden als extra ballast. In het voordeel van de vrouw is echter dat haar lichaam in het algemeen (iets) efficiĂŤnter

tussen het prestatieniveau van de man en van de vrouw. Hierbij speelt niet alleen de efficiĂŤntere energie- en vochthuishouding een rol, maar ook het feit dat de factor kracht bij deze lange duurprestaties relatief minder belangrijk wordt. Er blijken overigens geen verschillen tussen mannen en vrouwen te zijn in de opbouw van de spier qua spiervezeltypering (snelle of langzame vezels) en in trainbaarheid. Kracht en snelheid Bij sportactiviteiten waarbij kracht en explosiviteit belangrijk zijn, zoals de werpnummers maar ook de nummers waarbij snelheid belangrijk is, komen mannen tot (veel) betere prestaties dan vrouwen. Oorzaken van deze verschillen moeten niet alleen gezocht worden in verschillen in lichaamsbouw en motorische eigenschappen, maar ook in het feit dat er relatief weinig vrouwen deze takken van sport beoefenen. Natuurlijk zijn er aantoonbare verschillen in kracht tussen mannen en vrouwen. Zo neemt de maximale kracht van een jongen in de puberteit sneller toe dan die van een meisje. Uiteindelijk resulteert dat in een (veel) grotere spiermassa en spierkracht.

Menstruatie De menstruatie op zich heeft volgens onderzoekingen geen invloed op de reactietijd, de spierkracht of de zuurstofopname tijdens inspanning. Wel kan de menstruatie indirect van invloed zijn op de prestatie door de volgende factoren:

kan omgaan met de energie- en vochthuishouding. Zo blijkt bij duurprestaties, dat hoe langer deze wordt, hoe kleiner het verschil wordt

Verhoogde ijzerbehoefte Sportende vrouwen hebben een verhoogde behoefte aan ijzer, onder andere doordat er met het zweet en het maandelijks bloedverlies ijzer verloren gaat. IJzer is onmisbaar bij de opbouw van hemoglobine (de stof die in rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof) en van het spiereiwit myoglobine, dat betrokken is bij het vrijmaken van energie voor de arbeidende spier.

41


Als er een tekort aan ijzer is kan dat resulteren in een langzamer herstel na een training en uiteindelijk ook in vermoeidheidsklachten en prestatievermindering. Het advies luidt dan ook om een ijzerrijke voeding te eten, met veel groene groenten, rood vlees en volkoren producten. Het drinken van thee, koffie en melk bij de maaltijd moet beperkt worden, aangezien deze dranken de opname van ijzer uit de voeding remmen. Soms zal het toch nodig blijken om ijzerpillen te gebruiken. Dit mag dan echter alleen als het ijzertekort in het bloed echt is aangetoond, want teveel ijzer in het lichaam is schadelijk. PrĂŠmenstruele klachten Zo'n 20-40% van de vrouwen heeft last van het prĂŠmenstrueel syndroom, die onder andere gepaard kan gaan met vermoeidheid, prikkelbaarheid en een opgeblazen gevoel, waarbij de borsten pijnlijk kunnen zijn. Vooral het feit dat vrouwen zich tijdens of voorafgaande aan de menstruatie vermoeid kunnen voelen, kan leiden tot een kortere volhoudtijd tijdens inspanning. Overigens zijn er aanwijzingen dat getrainde vrouwen hier minder last van hebben. Verhoogde kans op blessures bij wegblijvende menstruatie Het is bekend dat bij veel duursportsters de menstruatie onregelmatig wordt of zelfs gedurende langere tijd wegblijft. Dit lijkt misschien gunstig, doordat het bloedverlies vermindert, maar dat is het niet! Het wegblijven van de menstruatie gaat namelijk vaak gepaard met een verlaagde concentratie aan vrouwelijke hormonen die ook een belangrijke rol spelen bij de botstofwisseling. Dat kan uiteindelijk resulteren in botontkalking', waardoor er een verhoogde kans is op het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje in de botten. Als er zon vermoeidheidsbreukje is ontstaan, kan er minimaal 6 weken niet (voluit) getraind worden. Mogelijk dat vrouwen die de pil gebruiken en daardoor dagelijks een

42

concentratie hormonen slikken, een geringere kans op botontkalking hebben. Zwangerschap Pas de laatste decennia is er meer (wetenschappelijke) belangstelling gekomen voor zwangerschap en sportbeoefening. Het is gebleken dat, zeker op recreatief niveau, zonder bezwaar doorgetraind kan worden in de (normaal verlopende) zwangerschap. Het zal echter duidelijk zijn dat bij het vorderen van de zwangerschap de sportbeoefening enigszins aangepast moet worden. Bij lange duurlopen zal de buik in de weg gaan zitten terwijl de borsten vaak te zwaar en te gevoelig worden. In de loop van de zwangerschap neemt de kans op (overbelastings)blessures toe. Het lichaamsgewicht neemt toe, terwijl de gewrichtsbanden juist soepeler worden. Daarnaast neemt de kans op vallen toe door

de veranderde lichaamsverhoudingen. Krachttraining en de technische nummers zoals hordelopen en verspringen worden gevaarlijk(er). Vaak resulteert dit erin dat veel vrouwen in de laatste maanden van hun zwangerschap stoppen met lopen en er de voorkeur aan geven om te gaan zwemmen, fietsen of wandelen.


43

STB Clubblad 2012 nr 4  
Advertisement