Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 27 Mei 2012 nummer 2 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 30 juni Het volgende clubblad verschijnt in juli

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Weekschema zomertraining 2012 ........................................................... 2 Contributie en lidmaatschap 2012........................................................... 4 Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) ....................................... 5 7e Berden voorjaarsloop (door Martin Dumoulin)................................... 6 De 1ste Indoor Wedstrijd (door Esra van Pelt en Manon Rothkrans) ....... 8 Algemene ledenvergadering STB (door Vicky Teeken) ............................ 9 Branka’s Marathondebuut (door Branka Rybakowski) ..........................12 EPO-booster van de groenteboer (door Iwan Theunissen) ...................15 Het persoonlijk doel van ... (door Kamiel Jacobs) ..................................18 Vrouwen bij STB (door Monique Dahmen) ............................................21 7e Venloop…. Rode biet’n…(door Herm Gerards) ..................................23 Baksteen door het venster .....................................................................24 Primeur voor STB (door Dick van Pelt) ...................................................27 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .......................................................28 Even voorstellen…. Nadine Chudy .........................................................29 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................31 Onze nieuwe clubreiscommissie ............................................................36 Verjaardagskalender ..............................................................................37 Tekenbeetziekte (bron Atletiekunie) .....................................................38 Belgische voorjaarsklassieker (door Dennis Lymandt) ..........................41 Terug in de tijd… STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) ................42


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema zomertraining 2012 Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18.30

Cooperbaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Woensdag Woensdag

18:30 19.00

Cooperbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18.30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag Zaterdag

18.30 10:00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. (Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig) Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt ± 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 uur, Bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor debeginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 9 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1,5 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Duurloop 1 uur, bestemd voor gevorderde lopers m/v die hun conditie willen verbeteren. Hierbij is geen trainer/loopgroepbegeleider aanwezig Junioren 1,5 uur Pupillen A,B,C. 1 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Begeleiders Herman Gerards Frank Eisenga Sjack Hoop Theo Schmeits Vrije training

Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Marcel Coerver Richard Thomas Wiel Frins Theo Schmeits

Herman Rutten Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Vrije training

Vrije training Jeugd trainers Jeugdtrainers Harry Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Jeugd :

Wim van der Linden Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Contributie en lidmaatschap 2012 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,35 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,35

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,15 € 9,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2012 20 mei 24 juni 17 augustus Augustus 2 september 8/9 september 23 september 2 december 31 december

33e Mayk van Beek Heideloop 28e Vaals-Venlo Estafetteloop 3e Meander Midzomerloop STB Familiedag met Barbecue (datum volgt) STB Clubreis 25e Tilburg Ten Miles

Zondag Zondag Vrijdag Zondag Zaterdag Zondag Zondag

20ste Jungfrau Marathon

Zondag Maandag

3e Biesloop 29e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop, Cooperbaan 15:00 u.

Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

4


Van de bestuurstafel (door Caroline Radstake) naar Venray, de pupillen gingen op 15 april naar Sittard en gaan op 13 mei naar AVON en de C/D junioren gingen op 21 april naar Venray, en gaan op 26 mei naar Helmond en op 23 mei naar Roermond.

Aan mij de eer om als eerste voor deze rubriek te mogen schrijven. We hebben als bestuur bedacht om de rubriek “van de voorzitter” tijdelijk om te dopen tot “van de bestuurstafel”. De leden van het bestuur schrijven allemaal om de beurt dit verslag. Tijdens de jaarvergadering van 23 maart hebben we afscheid genomen van Albert Verbunt als onze voorzitter van STB. Na een lange speurtocht naar een voorzitter gaan wij als bestuur, zonder voorzitter, onverstoorbaar door om voor onze vereniging alles in goede banen te leiden. Natuurlijk hebben we steun van allerlei hulpgroepen die ons enthousiast ondersteunen. Zoals de meesten van jullie weten ben ik bestuurslid voor de jeugd. Trots schrijf ik dan ook dat voor het eerst in de geschiedenis van de jeugd van STB, 6 jongens een 6,3 kilometer wedstrijd liepen op 7 april in Belgisch Eupen. Omdat zij in de groei zijn, is het niet verstandig om langere afstanden met enige regelmaat te lopen. De jeugd is op dit moment druk bezig met de competitie: op 15 april gingen de meisjes Bjunioren naar Someren en op 20 mei gaan ze

Voor het eerst hebben we een seniorenteam dat 22 april de competitie opent in Valkenswaard. Dit seniorenteam is een combinatie van junioren en senioren. Zij gaan ook op 20 mei naar Gemert en op 24 juni naar Helmond. Ook heb ik begrepen dat het uniek is dat 2 oud-jeugdleden dit jaar zijn doorgestroomd naar de senioren. Doordat jeugdleden gaan studeren nemen ze vaak afscheid van STB voordat ze over kunnen gaan naar de senioren. Zoals ik vaker op Facebook lees, zijn de senioren (zoals altijd) druk in de weer. Vaak lopen ze schitterende tijden. Regelmatig zie ik dan ook een PR langs flitsen. Met de Heideloop en de estafetteloop Vaals-Venlo in het vooruitzicht komen mooie kansen om te laten zien waarvoor de trainingen bedoeld zijn. Verheugd kan ik jullie vertellen dat het jeugdkamp van het jaar 2012 geboekt is. We gaan dit jaar op 12, 13 en 14 oktober naar Dilsen-Stokkem in België. Er zijn ook plannen om wederom de locatietraining van de senioren op die plek te houden. Dit is een bijzondere mogelijkheid voor zowel jeugd- als seniorleden om elkaar te ontmoeten. Onze toekomst ziet er geweldig uit met de nieuwe baan in het vooruitzicht, dat is iets waar wij als vereniging erg naar uit kijken! Ik wens iedereen gezonde kilometers toe.

5


7e Berden voorjaarsloop (door Martin Dumoulin) Het is donderdagavond, half December. Ik zit net na de training in de auto, een gemiste oproep. Het is Meneer ten Cate van het bedrijf: Sis sportvoeding met geweldig nieuws. Hij verteld op mijn voicemail dat hij mijn uitslag van de halve marathon in Ell heeft gezien en mij een contract wil aanbieden. Thuisgekomen kijk ik meteen op de website, en inderdaad sis sportvoeding sponsort vier lopers, echter meer van het niveau Patrick Stitzinger dan Martin Dumoulin, het moet dus wel een vergissing zijn, of zouden ze wellicht af en toe drankjes willen leveren met korting? De volgende dag hebben we een team uitstapje met het werk. Aan iedereen die het horen wil vertel ik over mijn ludiek contract en de teambaas vertel ik zelfs dat het goed mogelijk is dat hij als alles mee zit naar een andere kracht opzoek moet. Zaterdag wordt ik weer gebeld door Dhr. Van Cate. Hij zegt graag een gesprek met mij te willen, echter als hij begint over startgelden wordt het gesprek voor mij wat ongeloofwaardig. Ineens herken ik ook de stem, het is Bryan, een jonge collega, natuurlijk ze waren op mijn werk ook al zo buitengewoon nieuwsgierig naar mijn contract geweest. Hoe had ik me zo kunnen laten beetnemen. Ik zag in gedachte mijzelf op de donderdagen de kaatssprongetjes en enveloppe loopjes uitvoeren in prachtig blinkende schoenen met bijpassende merkkleding. Nu ik weer met beide benen op de grond stond realiseerde ik me dat het gewoon aanharken wordt met een broekje van de Lidl en een shirtje van de

6

Kruidvatsport. En vervolgens de wedstrijden moet rennen in een wat klein rood sportbroekje‌ Ik krijg je nog wel Bryan.. Hierover peinzend was mijn motivatie wel even tot het minimum gezakt. Gelukkig kan ik mij altijd blijven vasthouden aan de donderdagavond trainingen. Vorig jaar heb ik hierbij veruit het meeste samengelopen met Erik Haakma. Hij is een zeer enthausiaste loper, altijd goede zin en verzaakt haast nooit een training. Een grote reden dat ik vorig jaar zoveel beter ben gaan lopen is voornamelijk doordat ik mijzelf bij zijn groep heb gevoegd, toen nog samen met de andere Erik. In het begin was dit flink aanpoten, maar na enkele weken kon ik steeds beter aanhaken. Ik merkte dat Erik het leuk vond als ik vooruit ging, hij moedigde dit ook altijd aan. Samen met Marcel en Rob hebben wij ons dit jaar voor de Venloop ingeschreven. We zijn aan elkaar gewaagd en hebben alle vier als doel om onder de 1 uur en 20 minuten te lopen. Een aantal weken voor de Venloop is de Berden voorjaarsloop. Dit is een ideale loop om te kijken hoe je ervoor staat. Wij hadden ons dan ook als doel gesteld om onder de 57 minuten te lopen. (deze tijd is ook nodig om straks in Venlo onder de 1.20 uit te komen. Samen met Erik en Jan Schwanen gingen we in de auto van Marcel naar de wedstrijd. S’morgens was ik toch wel een beetje zenuwachtig, je moet ook aan zoveel dingen denken. Zo had ik ook gelezen dat ik mijn startnummer moest onthouden, belangrijk, 634 niet vergeten. Op weg naar de loop


herhaal ik het nummer nog een paar keer. Als we eindelijk bij de tafel staan waar de startnummers kunnen worden afgehaald staat Marcel voor me, hij haalt een briefje tevoorschijn en geeft alle startnummers door aan de vrijwilligster aan de tafel, dus ook die van mij. Zo kan het dus ook, gewoon op een papiertje schrijven voor iedereen. Fijn dat Marcel er is, hij heeft altijd alles goed voorbereid en hij zorgt altijd goed voor iedereen. Toen ik in Eindhoven aan de langste Farthleg bezig was van de geschiedenis (niet iedereen zal me hier begrijpen, maar dat houd ik liever zo) was hij het die zich om mij bekommerde. Maar ook tijdens de wedstrijd geeft hij van alles aan, bijvoorbeeld, scherpe bocht naar rechts, of over tweehonderd meter is er een drankpost. Bij Marcel hoef je dan nooit te twijfelen of het klopt, alles lijkt van te voren te zijn uitgezocht, dit is altijd zeer prettig lopen. Bij de start van de berdenloop staan we met ze’n drietjes redelijk vooraan, het schot valt en we rennen weg. De eerste kilometer gaat in 3.31 minuten, dit lijkt te optimistisch. Vervolgens gaat het wat langzamer en zit ik samen met Marcel en Erik in een groepje. Ik loop echter niet zo gemakkelijk heb steeds het gevoel niet lekker uit te komen met mijn pas en wordt twee keer aangetikt door iemand die wat onhandig loopt, hij zegt wel steeds sorry, maar het irriteert toch. Als achter me ineens Erik op de grond valt schrik ik, ik zie het in een flits, het ziet er ernstig uit, maar achteraf blijkt het gelukkig mee te vallen. Ik besluit om weg te lopen van ons groepje om zo bij een groepje

te komen dat een stuk voor ons loopt, geen gelukkige keus zo blijkt. Ik demarreer uit onze groep, maar de andere groep van vier personen is nog ver weg. Het zijn vier mensen allemaal met een knoop op het t-shirt, van de firma Knoops, ik zie voor me dat ze heel goed samenwerken, als een groepje wielrenners die het peloton moeten voorblijven. Ik blijf op zo’n tachtig meter lopen en na tien kilometer begin ik behoorlijk moe te worden en merk dat ik steeds meer begin te harken. Als ik moe word gaat mijn lichaam blijkbaar steeds onefficiënter werken, mijn hoofd gaat scheef staan, mijn voeten nog meer naar buiten en alles verkrampt, ik ken het gevoel en het komt te vroeg. Uiteindelijk na twaalf kilometer kom ik toch bij het groepje voor me terecht, in plaats van een beetje rust valt het groepje meteen helemaal uit elkaar, drie van de vier personen blijken helemaal kapot, een iemand heeft blijkbaar nog wat over en versneld, dit zat er voor mij niet meer in, de laatste kilometers ben ik behoorlijk verzwakt en ben ik enorm blij als de eindstreep in zicht is. Marcel komt vrijwel direct na mij binnen, hij heeft de laatste kilometers nog behoorlijk op mij ingelopen. Erik komt een klein minuutje later over de streep, jammer van de valpartij, zeker na bestudering van de uitslagenlijst waaruit blijkt dat Erik een seconde sneller had moeten zijn voor een derde plek. Al met al was het een goede prestatie en ben ik zeer benieuwd of we de doelstelling op de Venloop zullen halen!

7


De 1ste Indoor Wedstrijd (door Esra van Pelt en Manon Rothkrans) Eindelijk was het zover, op 25 Maart 2012 was de 1ste indoor wedstrijd! Om 10:45 verzamelden de pupillen B+C zich op de atletiekbaan van av. Unitas. Na de warming- up stonden de eerste athleten om 12:00 klaar voor de start van de 40m. sprint. Anne en Anna zagen we als eerste van start gaan, na deze serie wisten we zeker dat het niet meer fout kon gaan! Na sprint kwam het verspringen van de meisjes pupillen B+C, waar Sica een P.R. neerzette van 3m. 55. Ondertussen was ook het hoogspringen van start gegaan. Tom Schmit stond als eerste op de lijst, hij moest natuurlijk de rest laten zien wat de bedoeling was. En dat deed hij! Zoals met Esra afgesproken ging hij dan ook over de hoogte van 1m. Hiermee werd hij, met dit onderdeel 1ste in zijn categorie. Ook Tom Weegels heeft tijdens het hoogspringen een geweldige techniek en tactiek laten zien! Anna zagen we door haar goede doorzettingsvermogen over de 90cm. gaan, en Tristan bereikte een hoogte van 95cm. Super gedaan! Om 14:00 begon voor de pupillen A het LK. Doordat het programma helemaal door elkaar werd gegooid, was het een grote chaos. Gelukkig was Korinna (de moeder van Lynn en Tom) zo vriendelijk om ons te helpen met het coachen!

Lynn en Anouk behaalde bij hoog, mede door de goede aanwijzigingen van Korinna de hoogte van 95 cm. Imke zagen we ondertussen 3m16 springen bij ver. Benthe heeft bij kogel de afstand van 3.12 behaald. Raph heeft bij zijn laatste indoor wedstrijd, bij de pupillen laten zien dat hij met een schaarsprong eventjes over 1m15 springt. Zo hebben ook Isabelle en Fenne laten zien dat ze met 1 been of soms ook met 2 benen kunnen hoogspringen! En sprongen daarmee alle 2 over de 95cm. Tot slot was de 60 m. sprint voor de pupillen A 1e + 2e jaars. Eerst kwamen de Jongens A 1e jaars, de rest van de pupillen stonden langs de lijn om de anderen natuurlijk aan te moedigen. En zo ging dat ook bij de andere pupillen van de groep. Deze gezellige, leuke en succesvolle wedstrijd werd helemaal afgesloten door Lynn, die als laatste van start ging op de 60m. sprint. Wij willen alle pupillen bedanken voor hun inzet! En alle ouders, opa’s en oma’s enz. voor jullie enthousiasme. Zonder jullie was deze dag nooit zo’n succes geworden. Esra van Pelt & Manon Rothkrans Trainers pupillen av STB. Medailles:

Zoals Jay met het kogelstoten begon(5m78), begonnen Raph en Jules met het verspringen, doordat ze goed hadden gejuigd tijdens het verspringen, kwamen ze heel ver in de bak en behaalde Raph daarmee 3m43 en Jules 3m31.

8

Cika Willems: 1e plaats (Meisjes pupillen B) Tom Schmit: 2e plaats (Jongens pupillen C) Anna Coerver: 3e plaats (meisjes pupillen C)


Algemene ledenvergadering STB (door Vicky Teeken) Op vrijdag 23 maart vond de ledenvergadering van STB plaats. De opkomst lag zoals in de afgelopen jaren rond de 45 personen. Hierbij een verslag van deze vergadering. Om 20.00 uur opende Albert Verbunt voor de laatste keer als voorzitter van STB deze jaarvergadering. Na het jaarverslag van de secretaris, Vicky Teeken, stond het plan Ter Waerden op de agenda. Jos van Spanje geeft uitleg over de voortgang van het plan Ter Waerden. Jos geeft aan de hand van een tekeningen uitleg aan de leden over wat waar zal komen. De gemeente heeft afgelopen week de definitieve goedkeuring gegeven voor het plan. Alle financiële middelen zijn rond. En men verwacht in mei te starten met de aanleg van de baan. Verwachting is dat de baan rond september 2012 in gebruik genomen kan worden. Hierna volgen de verslagen van de diverse commissies, De Jeugdcommissie beet de spits af. Dick van Pelt, De jeugd heeft afgelopen jaar een topjaar gehad. Veerle en Daphne Simons hebben tijdens het NK C junioren zilver en brons behaald. Door deze prestatie hebben zij Nederland vertegenwoordigd tijdens een interland tegen Duitsland. De jeugd afgelopen jaar diverse Limburgse kampioenen opgeleverd. En zijn er goede prestaties neergezet tijdens de diverse competities. Het jeugdkamp in België was erg geslaagd en de training op locatie van de senioren tijdens het jeugdkamp heeft hierin een positieve bijdrage gehad. Ook de hulp van diverse ouders van jeugdleden tijdens diverse wedstrijden georganiseerd door STB was erg geslaagd. De Grote clubactie was afgelopen jaar een redelijk succes. Het aantal jeugdleden blijft redelijk constant. Een aantal jeugdleden hebben meegedaan aan scholieren ontmoeting in Tettnang (Bodensee). Het aantal jeugdtrainers is met 3 personen uitgebreid.

Hierna volgde de redactiecommissie, die tevreden was over de aanlevering van kopij voor het clubblad. Het aantal pagina’s was de laatste keren zelfs met 10 uitgebreid. Neemt niet weg dat Theo Schmeits een beroep op alle leden om vooral verhalen, wedstrijdverslagen e.d. te blijven opsturen naar de redactie, want dit houdt het blad voor iedereen interessant. De oplage bedraagt momenteel 250 exemplaren en verschijnt 5 x per jaar. De Heideloopcommissie had toch wel verrassend nieuws, Jack Hoop gaat na 3 jaar stoppen met de organisatie van deze wedstrijd. Ook Sakia Rademakers die alles wat het parcours betreft voor haar rekening nam stopt ermee. Maar gelukkig heeft zich er al een opvolger aangediend. De Heideloop 2011 was een topjaar, er waren meer dan 500 deelnemers, ook werden alle sponsoren bedankt voor hun inbreng. Hierna volgde de Kapellerbosloopcommissie, De Kapellerbosloop die in 2011 alweer aan zijn 28e editie bezig was. Dit jaar waren de weersomstandig heden stukken beter als afgelopen jaar wat zich uitte in meer deelnemers, zo’n kleine 300. Er werd dank gezegd aan de sponsors, met name aan hoofdsponsor Sjef van Ooyen en aan de jeugdcommissie voor het voortreffelijk verzorgen van de catering. En niet te vergeten de vrijwilligers. Het grote probleem zat hem echter in de sponsoring, er was weer een sponsor afgehaakt, dus deed Theo Schmeits een dringende oproep aan de aanwezige leden voor het vonden van nieuwe sponsoren. Wim Rutjens en zijn mensen van de Onderhoudscommissie, hebben voor de laatste keer de Cooperbaan weer piekfijn in orde gemaakt. Het zal de laatste maal zijn dat er groot onderhoud zal worden uitgevoerd aangezien we in september een nieuwe baanlocatie zullen hebben. Het is nog niet geheel duidelijk hoe het onderhoud van de nieuwe baan in de toekomst vormgegeven zal

9


gaan worden. De commissie zal gaan samen zitten met radar en hieruit zal dan naar voren hoe we verder gaan. Commissie clubreizen, Theo Schmeits, de clubreis van afgelopen jaar ging naar Breda. Uiteindelijk gingen er 40 mensen mee, het weer was prima en de dag was een groot succes. Theo geeft aan dat hij er na 10 jaar mee gaat stoppen. Theo bedankt Herman Gerards en Albert Verbunt. Opvolging is gevonden in de personen van Claudia Steinbusch en Loraine Homminga. Trainerscommissie Wim van der Linden geeft aan dat het niet altijd even makkelijk is om de groepen te bemannen met trainers. Dit was altijd al zo en is zo gebleven . Mensen die een groep willen begeleiden meld je aan. Dit hoeven geen supertalenten te zijn. Maar gewoon personen die een loopgroep kunnen en willen begeleiden Op de dinsdagavond (dit in tegenstelling tot de maandag- en de woensdagavond groep) zitten de meer prestatie gerichte lopers. Deze trainingen zijn goed bemand door trainers. Voor trainers die deze groep trainen is er een trainers opleiding in Doetinchem gevonden. Deze cursus is voor ervaren lopers. Zo snel als deze cursus in het zuiden komt zullen daar mensen van STB naar afgevaardigd worden. Cor van Haaren merkt op dat Wim iets laatdunkend doet over de maandag en de woensdag groep. Zij trainen ook prestatief maar dan op eigen niveau. Els Frins geeft aan dat iemand affiniteit moet hebben met de groep. Dus als er een langzamere groep loopt moet de trainer hiermee affiniteit hebben. Er is vanuit de zaal kritiek op de snelheden. Als er staat we lopen 10 km per uur moet er ook 10 km per uur gelopen worden en niet 10.3km per uur. Gerte Offeringa geeft aan dat zij geen duurloop van 10 km per uur kan lopen maar wel mee kan in het vaartspel op dinsdag avond omdat er dan meer rustmomenten tussendoor zzijn. Albert Verbunt heeft een voorstel over hoe dit mogelijk opgelost kan worden. Er moet beter tussentijds overleg zijn tussen de trainers onderling dit kan bij voorbeeld door 2 maal 10

per jaar samen te komen en dan dit soort zaken te bespreken en onder de aandacht te brengen. Wim van der Linden geeft wel aan dat de resultaten van dit soort overleg niet overschat moeten worden. Wim Rutjens geeft aan dat hij tijdens de trainingen veel gevaarlijke situaties tegenkomen is. STB denkt dat Landgraaf van hun is tijdens de training. Dit is zeker niet het geval en de groep zal dan ook niet op de weg moeten gaan lopen maar zich gewoon op het trottoir moeten houden. Hierin is de keuze van de route dus heel belangrijk. Hiermee zal in de toekomst rekening gehouden worden. Albert Verbunt vraagt aan Wim v/d Linden om dit op te pakken en terug te koppelen naar het bestuur. Verder geeft Albert Verbunt aan dat er een extra agendapunt is binnengekomen. De vraag is waar start de training vanuit de nieuwe locatie. Dit zal met de trainers overlegd worden en dan tijdig gecommuniceerd worden via het clubblad en andere media. Tot slot klinkt er voor alle trainers en begeleiders een groot applaus. Wat de Bergloopcommissie betreft zei Wim van der Linden dat het in deze ommissie alles vanzelf gaat. Voor de toekomst zal de bergloop weer samen met de clubkampioenschappen georganiseerd worden. Financieel jaaroverzicht en balans 2011 De penningmeester geeft een overzicht van de financiĂŤn van 2011 en licht deze toe. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Harrie Lejeune heeft samen met Jan Schwanen de kas gecontroleerd. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Annick Ploumen bedankt


Pierre Muijrers voor alle werk dat hij de penningmeester uit handen neemt. Vaststellen begroting 2012 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2012. De begroting wordt goedgekeurd. Er zal in 2012 geen contributieverhoging komen Wat de bestuursverkiezing betreft, worden Annick Ploumen en Jos Janssen herkozen in dezelde functie als voorheen. Albert Verbunt en Frank Eisenga nemen afscheid van het bestuur van STB. Wiel Frins wordt door het bestuur als nieuw bestuurslid voorgesteld. Alle aanwezige stemgerechtigde leden stemmen hier unaniem mee in. Wiel Frins wordt als nieuw bestuurslid van STB geĂŻnstalleerd. Bij de rondvraag wees Annick op het feit dat Arno Hanssen de coĂśrdinatie van de Meanderloop op zich zal nemen, verder waren er nog vragen over het gebruik van de nieuwe baan door Els Frins en Leo Kokkelkoren. Dennis Lymandt heeft een vraag over de clubkleding. Hij is naar Harry Driessen gegaan. Hij had een aantal aandachtspunten prijs kwaliteit verhouding en kleuren.

Dick van Pelt geeft aan dat juryleden geen contributie betalen. Dit is niet eerlijk t.o.v trainers en vele andere. Albert Verbunt zegt dat we er als bestuur trots op zijn dat er zoveel vrijwilligers zijn die dit ook vrijwillig doen. Wim van der Linden zegt dat we als we dit niet doen geen juryleden meer hebben. Annick Ploumen zegt geeft dat zij Dick van Pelt wel begrijpt maar dat als we alle leden die iets doen voor stb geen contributie laten betalen er straks niemand meer contributie hoeft te betalen. We stellen als bestuur voor om het te laten zoals het is namelijk juryleden betalen geen contributie en de rest van de leden wel. Dit wordt nu ook afgesproken. Sluiting Albert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur. Annick Ploumen geeft naar de aanwezigen leden aan dat er tot op heden nog geen nieuwe voorzitter is gevonden. De taken van Albert zijn tot nu verdeeld onder de overgebleven bestuursleden. Jos Janssen neemt het woord richting Albert. Spreekt hem op een mooie manier toe en Albert Verbunt krijgt een waarderingsspeld van de atletiekunie uitgereikt voor zijn verdiensten richting STB.

STB Clubreis 2012 2 september Tilburg Ten Miles Doe mee aan dit jaarlijks STB evenement! Lekker samen sportief een dagje uit. Kijk ook op pagina 36!

11


12


Branka’s Marathondebuut (door Branka Rybakowski) Het is een druilerige zondag in januari anno 2012. Met mijn beste maatje Patrick (voor degene die nadere uitleg nodig hebben; mijn echtgenoot dus) loop ik vandaag voor het eerst meer dan een halve marathon, 23,5 km om precies te zijn. Wow, ineens is er het besef; zover hebben we nog nooit gelopen. Sinds een tijdje lopen we namelijk tijdens de zomerof winterstop van het voetbalseizoen elke zondag samen. In het begin tussen de 10 en 15 km, langzaam opbouwende tot 20 km en opeens dus over de voor ons “magische grens” van 21 km heen. Omdat er tijdens de trainingen bij STB nogal veel gekwebbeld wordt (vooral door mij, heb ik me laten vertellen) komt dit dus ook ter sprake. Theo Wessels en John Oostdijk vertellen dat ze aan het begin staan van hun marathonschema voor Bonn op 22 april. De eerstvolgende zondag gaan ze een duurloop doen van 26 km. Aangezien de winterstop van het voetballen er weer bijna op zit, is het toch wel een aanlokkelijk idee om te kijken of ook 26 km haalbaar is. Ik besluit om in het diepe te springen en ga mee. Vervolgens kom ik in een rollercoaster terecht en ga na zorgvuldige afspraken met oppas- opa en oma elke zondag mee met John en Theo en soms ook nog vergezeld door Conny. De ene keer vertrek vanaf het huis van John, dan weer eens meelopen met de trainingen van Road to Rotterdam en zelfs de halve

marathon in Tüdderen wordt niet overgeslagen. De weken vliegen om en de kilometers tikken aan. Ik zit inmiddels in een vast schema door in het weekend tussen de 25 en 30 km te lopen, op maandagavond 10 km en op woensdagavond rond de 7 km te intervallen. Eerlijk is eerlijk, boven de 30 km blijft lastig, maar valt me niet dusdanig tegen dat ik het niet meer zie zitten. Ook is er gelukkig geen blessureleed. Eerst speel ik met de gedachte om de marathon in Bonn te gaan lopen, echter dit valt in de kindervakantie en dus valt mijn oog op de marathon te Enschede. Waar we dan circa 70 km vandaan zitten. Op witte donderdag hebben John en Theo een duurloop op het programma staan van Heerlen over de neutrale weg bij Schinveld richting Koningsbosch en weer terug. Ik neem me voor om dit als ultieme proef te laten zijn. Om 9.30 uur vertrekken John, Theo en ik, onder begeleiding van de fietsende Cor van Haaren. Onderweg krijgen we keurig elke 5 km ons natje en droogje door Cor aangereikt en het gaat prima. Thuisgekomen trek ik de sportschoenen uit, de stoute schoenen aan en meld me aan voor de marathon van Enschede. Na nog vele tips van collega lopers (bedankt allemaal) ter harte te hebben genomen bereid ik me mentaal voor op dit marathondebuut. Zondagochtend 22 april 2012; Rustig en relaxt zoals ik altijd ben voor een wedstrijd, ren ik door het vakantiehuis, check, check,

13


dubbelcheck, heb ik alles? Niks vergeten? Overal aan gedacht? Gelukkig vandaag geen last van zenuwen (slik, slik, slik). En daar gaan we dan….. Aangekomen in Enschede eerst de startlocatie verkennen. Er staat een ijzig koude wind maar gelukkig is het wel droog. Ik doe nog een schietgebedje richting de wolken of ze pas de regen willen uitstorten als de marathon achter de rug is. Dan het startvak in. Wat duurt het wachten lang, dan eindelijk het startschot. Ik zwaai nog even naar Patrick en off we go. Het is niet echt druk (487 marathonlopers) en dat heeft als voordeel dat er geen gedrang bij de start is en dat het zoeken van een lekker looptempo snel verloopt. Het parcours is mooi vlak, het eerste stuk recht door de binnenstad en dan richting de woonwijk Roombeek. Kijkend naar het nieuwbouwgebied probeer ik me voor te stellen wat voor een chaos hier op 13 mei 2000 moet zijn geweest, ten tijde van de vuurwerk-ramp. Inmiddels is het looptempo 11,1 km. Even schiet door mijn gedachte of ik niet moet temporiseren, maar het loopt gewoon lekker. Vanuit Roombeek gaan we het buitengebied in. Dan lopen we een dorpje in waar de gezelligheid je tegemoet komt. Genieten is het devies. Vooralsnog loopt het soepel en voor ik het besef is de eerste ronde gehaald. Op de tijdregistratie zie ik dat de halve marathon onder de 1.55 uur blijft. Oei, ga ik dit

14

volhouden? Intussen staat Patrick met Nienke en Floor vrolijk te zwaaien bij doorkomst door het centrum van Enschede. Ik krijg weer een boost en tot 25 km loopt de gemiddelde snelheid zelfs op tot 11.3 km. Tjonge ik kon wel vleugels hebben. Bij 30 km weet ik inmiddels dat er een lange rechte weg van ongeveer 3 km in het verschiet ligt waar we tegen de wind in moeten lopen. De euforie is weg en het ploeteren (voornamelijk mentaal) begint. Gelukkig bij 34 km weer wind in de rug, dat scheelt. Bij het 38 km punt is het nog 1 lange rechte weg naar de finish. En dan…… met nog maar 4 km ter gaan begint de accu leeg te raken. Het is weer volle wind tegen en het lijkt wel of ze de finish maar blijven opschuiven. Bij 39,5 km. ga ik lopen. Ik had een tip gekregen dat je beter even kunt lopen dan dat je blijft doorbeuken. Na 300 meter te hebben gelopen raap ik mijn laatste restje energie bij elkaar en ga achter een pacer lopen om uit de wind te blijven onder het mom; wie niet sterk is moet slim zijn. Ik was de enige die deze pacer volgende. Achteraf gezien niet wonderbaarlijk want waarschijnlijk waren zijn volgers al vooruit gelopen. Hij zou 3.45 uur lopen en die tijd was reeds verstreken. Dan komt de finish eindelijk in zicht, ik geef nog alles wat ik heb. Aangemoedigd door de geweldige toeschouwers lukt het om na 3.53 en 34 seconden de finish te passeren. Patrick en de meiden staan bij de finish. Mooier kan deze marathon niet eindigen.


EPO-booster van de groenteboer (door Iwan Theunissen)

25 Maart jl. vond de 2e editie van de Marathon van Lier (B) plaats ter ere van het 800-jarig bestaan van deze stad. Eerste editie vond plaats in 2007 toen bestond de organiseerde loopvereniging AC Lyra 60 jaar. Op deze jubileum-editie werd er gestreden voor diverse kampioenschappenonderdeel marathon nl.: België, Vlaanderen, Provincie Antwerpen en het Korps Landelijke Politiediensten. Ultraloper (Iron) John Haan en bovengenoemde namen de STB honeurs waar en vertrokken ’s morgens vroeg naar deze veelzijdige en culturele voorstad van Antwerpen voor 42,195 Km loopplezier. Eigenlijk had ik een ander verhaal in gedachte over deze Marathon. Namelijk over het rijke erfgoed van de stad Lier, de Lierse Reuzen en het unieke tule-kant. Het Liers begijnhof en belfort werden zelfs aan het eind van de 20ste eeuw op de prestigieuze lijst van het UNESCOWerelderfgoed geplaatst. Echter, een training met de maandaggroep eind februari gaf een andere draai aan het verhaal. Behalve dat al hardlopend de economische recessie werd geëvalueerd werd ook de laatste trend op (duur)sport gebied besproken: rode bietensap! Deze voeding kan namelijk aanzienlijk je prestatie verbeteren. Onderzoekers aan de University of Exeter en Katholieke Universiteit Leuven hebben namelijk ontdekt dat het uithoudingsvermogen spectaculair wordt verbeterd door het drinken van bietensap. De vooruitgang die je boekt zou op geen enkele andere manier te verkrijgen zijn, zelfs niet door training! Metingen van de geboekte progressie schommelen tussen de drie en zelfs zestien procent. Er wordt gesproken over een zelfde soort effect als, hoogte-stage of EPO-

gebruik! Superlatieven op diverse internetforums over deze schijnbaar knullige groente schieten tekort. Inmiddels is het rode bietensap in Vlaanderen na een tv-uitzending eind 2011 niet meer aan te slepen. Zelfs profwielrenners schijnen rode plasjes in te leveren bij de dopingcontroleurs van de UCI. Daar is niets op tegen; bietensap is immers volkomen legaal. De goede eigenschappen van de rode bieten zouden toe te schrijven zijn aan het hoge nitraat gehalte. Nitraat bevordert de aanmaak van stikstofoxide. Dat molecuul regelt op zijn beurt de zuurstofopname in het bloed. Hoe soepeler die opname verloopt, hoe hoger het uithoudingsvermogen. In de wetenschappelijke literatuur zijn daarover sinds 2009 zes studies gepubliceerd. Volgens de onderzoeken is het bietensap perfect te verdedigen als legale doping. Consumenten….lees sporters, hoeven maar op één ding te letten; dat men nitraatrijk sap drinkt, - nitraatvrij sap – mist immers de werkzame stof. Nou heb ik zelf nooit de intentie gehad om een glas “overheerlijk” bietensap te drinken, maar……….jullie begrijpen het vast. Dit soort publicaties zet een sporter aan tot denken…..en zelfs proberen. Rode bietensap staat niet op een dopinglijst en is ook nog eens prestatiebevorderend! Maar het heeft ook zijn nadelen behalve de wrange smaak kan het ook maag- en darm klachten veroorzaken en worden hoge nitraatconcentraties in verband gebracht met bepaalde vormen van kanker. Vorig jaar had ik de intentie om mijn PR op de marathon aan te scherpen met als doel onder de fameuze 2.45 grens te finishen echter de klok in Frankfurt bleef stilstaan op 2.46.57. Dit jaar wil ik er nog een keer voor gaan, de biologische klok tikt inmiddels verder, over 5 maanden passeer ik de grens van 40 en waarschijnlijk heb ik volgende jaar nog minder tijd i.v.m. mijn werk. Tom en Stan groeien als kool; zij vinden het reuze gezellig als papa na thuiskomst nog tijd heeft om te ravotten i.p.v.

15


hardlopen. Zou deze groente-booster mij misschien een handje in Lier kunnen helpen? Zevenvoudig tourwinnaar Lance Armstrong (inmiddels 40 jaar), nam op 12 februari jl. deel aan een zware 70.3 Ironman Triathlon in Panama en werd tweede, de dagbladen pakten groot uit met dit nieuws. Wat velen niet weten is dat hij reeds voor zijn wielercarrière al een begenadigd triatleet was. Echter hij liep pas zijn eerste marathon in 2006 (New York) en legde deze af in 2.59.36. Kort daarop riep hij een begeleidingsteam bijeen. Hoe was het mogelijk dat nota bene hij, met zo een gigantisch duurvermogen zoveel moeite had om nét onder de drie uur te lopen? Daarbij werd hij ook nog eens “gehaasd” door ervaren marathon cracks van weleer (oa. Alberto Salasar). Een jaar later verbeterde hij dankzij uitgekiende training en begeleiding zijn PR rigoreus:2.46.43. Nou wil ik me niet vergelijken met een zevenvoudig tourwinnaar. Maar de Frankfurttijd komt toch dicht in de buurt van hem en zijn PR verbeteren zou me ook al zeer tevreden stemmen. Jammer, ik heb geen begeleidings-staf en mijn doordeweekse trainingen beginnen pas laat op de avond als mijn kids in bed liggen en menigeen met de voetjes omhoog ligt. Mijn enige begeleider die ik al op training had, onze bordercollie “Copper”, is helaas niet meer beschikbaar voor “haaswerk”; acute hernia. Gelukkig ging de genezing voorspoedig maar lange trainingen samen zitten er nooit meer in. In gedachten ben ik bezig over de werking van het wonderlijke knollensap en het rijke palmares van Armstrong. Langzaam zie ik zelfs een virtueel raakvlak. Beetje sporter heeft ’n haas

De Texaan reed in zijn glorietijd - clean -; de dopingzondaars: Basso, Vinokourov en consorten naar huis. Zou hij ooit een glaasje van dit wondersap hebben overgeslagen, als hij had geweten van de magische werking hiervan? Waarschijnlijk niet, bietensap is namelijk net zoals Armstrong puur natuur !? Het grootste effect wordt bereikt als de duursporter dagelijks 500 ml drinkt en hiermee start 5 tot 15 dagen voor een belangrijke wedstrijd. Een langer gebruik van nitraat heeft afvlakking van het effect tot gevolg. Tijd om het harde trainen voor de Marathon van Lier een extra boost te geven, op naar de bio-boer! Vijf dagen voor de marathon begin ik aan de sapkuur. De eerste kennismaking is ronduit sensationeel!. Als liefhebber van een goed glas rode wijn op z’n tijd kan ik de smaak in het kort omschrijven: Het sap is intens robijnrood van kleur – in de geur herken je elementen van rode biet en droge leem – de smaak is slap, zanderig en licht sappig met lange intense afdronk. Kortom, het is niet te drinken! Na 2 slokken trek ik noodgedwongen een sprint in de woonkamer richting de gang. Kwiek trek ik de eerst volgende deur open en maak een diepe buiging waar ik de tekst “Sphinx-Maastricht” op keramiek lees! Het thuisfront neemt het hele tafereel met veel plezier waar. Al gauw rijst bij mij de vraag: wat is zwaarder; hard trainen of deze troep drinken? Navraag bij een “STB-sapdrinker” stelt me gerust hij erkent het probleem. Zijn advies voor inname luidt: Neus dicht knijpen en vooral niet ruiken aan het wonderelixer! Lance… ’n haas? Mijn hond is geblesseerd.

25 maart, de langverwachte dag is aangebroken. Twaalf graden, windstil en zonnig, ideale omstandigheden. Mijn

16


specifieke marathontraining heb ik gewijzigd, naast de bietensapkuur, maximaal 5x per week trainen en meer rust, echter mijn lange duurlopen heb met hogere snelheid gelopen als voorheen, hopelijk is dit de perfecte combi voor een geslaagde marathon. Voor “Iron John” en ik het startvak ingaan maken we nog even vluchtig een praatje met bevriende lopers en wensen elkaar veel succes. De benen voelen niet super aan. Maar ik ben klaar om de strijd met mijn virtuele tegenstander Lance Armstrong aan te gaan. Een ding staat voor mij altijd vast voordat ik al vertrokken ben: iedereen die finished op een marathon is ongeacht zijn eindtijd een winnaar. Zoals Luc Krotwaar ooit in een interview zei: “een marathon lopen, staat los van hardlopen dit moet je eigenlijk beschouwen als een afzonderlijke tak van sport, er gelden aparte wetten”. Een marathon blijft altijd een onmisbare kroon op je “loop”werk. Iedereen die er ooit een liep kan zich nog wel het onvergetelijke moment herinneren bij het passeren van de finish, voor mij staat dit qua *wow gevoel* en persoonlijke prestatie ver boven een overwinning in een regionale loop. Komende jaren hoop ik dat we ooit eens met een groot aantal clubgenoten één gezamenlijke marathon lopen verdeeld in een aantal tempogroepen. In 2009 liepen op deze manier zelfs 3 STB-ers in Rotterdam onder de 3 uur! (red. Arno Hanssen, Marcel Meens en Rob Riksen).

De klok van het belfort op de Markt van Lier luidt een keer, klokslag half twaalf. Het

startschot klinkt en dik 550 marathonlopers komen gezapig op gang. Doseren en indelen is immers een must voor een goede afloop / die kennis heb ik inmiddels toch al vergaard na 9 marathons. De terrassen zitten bomvol en er heerst een gemoedelijke sfeer in de gezellige binnenstad. Er wordt zo te zien geen bietensap door het massaal toegestroomde publiek gedronken, de obers lopen op en af met dienbladen gevuld met Belgische speciaal bieren. Het parcours is veelbelovend door het oude stadscentrum en langs het natuurschoon van de Nete en kanaaldijken. Qua omgeving lijkt het wel of we belandt zijn in een spannend verhaal van Suske en Wiske, de titel “De Magische Marathon” zou niet misstaan als titel. Er wordt snel gestart en de kopgroep

verdwijnt al snel uit het zicht. De 2e groep is een grote groep met +/- 30 lopers met daarin 2 loopsters die de strijd aangaan om het Belgisch kampioenschap: Ann Parmentier en Els Rens. De organisatie heeft rond lokale favoriete Els 5 hazen ingezet met als doel rond de 2.45 te finishen, een ideale groep voor mij. Bij Km 5 hoor ik van de Belg Chris Scheepers dat achter ons op 100 meter nog een grote groep loopt van 25 man sterk. Ik vraag me af hoeveel lopers er uiteindelijk nog overblijven van deze twee groepen. Ondertussen loopt de temperatuur snel op. Bij Km 10 heeft niemand van de achtervolgers ons bijgehaald en is deze groep volledig uit het zicht verdwenen. Vanaf Km 15 is het koers en wordt er hard aan de boom geschud, de groep valt rap uiteen. Ik spoor Chris nog aan echter

17


hij moet lossen vlak voor 21,1 Km, doorkomst 1.23.00. Ik weet dat een eindtijd van 2.45 gezien de weersomstandigheden geen haalbare kaart zijn. Weglopen van deze 5 pacers heeft ook geen zin, voor ons is er niemand te bekennen. De temperatuur is inmiddels sinds de start opgelopen met 8 graden en met 20 graden lijkt het wel zomer. Met de regelmaat van de klok hoor ik ambulances op het parcours er zijn lopers onwel geworden. Bij Km 30 bemerk ik de eerste tekenen van vermoeidheid, de groep bestaat inmiddels nog maar uit 7 lopers. Het is een ware uitputtingsslag, echter de verwachte kramp blijft uit….werking bietensap? Km 39, naderen we het oude centrum van Lier, we hebben inmiddels begrepen dat we lopen voor plek 9 en dat Els Rens Belgisch kampioene gaat worden, de stemming is optimaal in de groep. Echter ik krijg het mentaal en fysiek zwaar, ik realiseer me dat de strijd met Armstrong ook nog niet gestreden is. In een flauwe bocht halen we een groep estafette-lopers in. Op de achterkant van een shirt lees ik de tekst “Run for KiKa” met daaronder een naam van een kind en RIP. Ik kan mijn tranen nauwelijks bedwingen, ik besef dat het allemaal erg marginaal is als je met een PR bezig bent. Ik verlang naar huis en mijn kids. Een kilometer voor de finish blokkeren mijn benen en ik moet lossen bij de nog 6 overgebleven lopers van de ooit zo omvangrijke groep. Uiteindelijk kom ik moegestreden over de meet in 2.46.13 als 15e.

Lance is verslagen en ik ben een nieuw PR rijker, echter de impact na het inhalen van die estafetteloper is vele malen groter als de vreugde over het nieuwe PR. Dat gevoel wordt nog eens bevestigd als ik een titelfavoriet voor de Belgische titel al kotsend op handen en knieën in de struiken zie zitten een half uur nadat hij al gefinished is. Zou hij hebben genoten en ook die KiKa-loper gezien hebben? Waarschijnlijk niet. John komt binnen 3.42.35 en beschouwd dit als een goede training in aanloop naar de Marathon van Rotterdam. Tevreden gaan we naar huis. Heeft het bietensap me geholpen? De verzuring bleef uit, het PR van een zevenvoudig Tourwinnaar werd verbeterd en ik liep op 13 seconden na bijna een negatieve split. Belangrijkste is dat ik enorm heb genoten tijdens mijn trainingen in aanloop: Geen strakke schema’s waar je vaak móet trainen op de onmogelijkste dagen. Nooit meer met trainen met tegenzin – geen zin of tijd, is rust of spelen met de kids . De ANWB zou het de noemer – het nieuwe autorijden geven – ik label het als – run with more fun Maximaal 5 gerichte trainingen per week kunnen wel degelijk zijn vruchten afwerpen. Als Tom en Stan weer een beroep op me doen om verstoppertje te spelen dan zal ik met veel plezier een looptraining laten schieten. - De loper in het KiKa-shirt zou graag met me geruild hebben - Ondertussen neem ik nog een slokje bietensap en geniet van een weekje loopverlof; de volgende (Maas)marathon is namelijk over 7 weken.

Het persoonlijk doel van ... (door Kamiel Jacobs) Ik zal beginnen waar het voor mij ook begon. Voordat ik hardliep was ik lid van een judoclub. Mijn trainer wilde wel eens laten zien dat zijn judoka’s niet alleen goed in judo waren maar ook een partijtje konden rennen. Hij schreef ons in voor de staploop. Ik wist niet wat me te wachten stond, maar toen het startsein was gegeven rende ik met mijn leeftijdgenoten in totaal een kilometer.

18

Vanaf dat moment had ik besloten dat ik hardlopen leuker vond dan judo. Ik kan niet goed beschrijven waarom juist het hardlopen mij zo trok, maar vanaf dat moment liep ik regelmatig hard. Via Rob Riksen die bij mij in de buurt woont kwam ik bij STB terecht. Een echt doel had ik op dat moment niet. Het was gewoon ontzettend leuk om tijdens trainingen op de hei te midden van al dat zand en al die


heuvels te mogen rennen met leeftijdsgenoten. Toen ik wat meer wedstrijden ging doen merkte ik al gauw dat er jongens waren die een stuk harder liepen dan ik. Op het begin was dat natuurlijk een teleurstelling voor mij, maar uiteindelijk gaf mij dat een enorme motivatie. Een wedstrijd win je niet zomaar. Van een jongen in het bijzonder kon ik nooit winnen. Wat voor wedstrijd het ook was, op de weg, op de straat, of een snelle wedstrijd op de cooperbaan hij was en bleef me te snel af. Vanaf dat moment was het mijn doel om deze jongen te verslaan. Op het begin was dat natuurlijk niet makkelijk, halverwege de wedstrijd was hij al niet meer in zicht. Zoals de meeste hardlopers wel weten kunnen prestaties per dag enorm verschillen en uiteindelijk was de dag dan ook aangebroken dat ik me zo fit voelde (en de andere jongen waarschijnlijk niet) dat ik mijn grote concurrent versloeg. Ook al zou hij me de volgende wedstrijd gewoon weer verslaan ik had hem een keer laten zien dat ik ook nog meetelde. Toen ik wat ouder werd en er bij de jeugd niet meer veel hardgelopen werd verloor ik mijn motivatie een beetje. Uiteindelijk besloot ik een kijkje te nemen bij de seniorentraining van STB. Op de atletiekbaan van Avon zag ik het meteen; dit was leuk. Snelle jongens liepen daar. Onder leiding van Wim liepen daar lopers van elk formaat. Iedereen had een eigen groepje waar hij zich thuis kon voelen. Op dit moment loop ik nog steeds met veel plezier op deze baan en natuurlijk ook op de Brunssummerheide. Trainen kun je natuurlijk in je eentje doen, maar ik weet zeker dat zonder alle lopers van STB het hardlopen een stuk minder leuk voor mij zou zijn.

Toen ik gevraagd werd om een stukje te schrijven over mijn persoonlijk hardloop doel wist ik eigenlijk wel wat ik ongeveer zou schrijven. Ondanks dat de meeste hardlopers hun tijden het belangrijkst vinden betekent het voor nog steeds veel om na zware trainingen in een wedstrijd mijn concurrenten dan eindelijk te verslaan. Een van die concurrenten die ik op dit moment heb is Roel Wijmenga. Als ik er over nadacht heb ik geen idee hoe ik hem ooit zou kunnen verslaan, maar na afgelopen weekend was er toch iets in me opgekomen. Afgelopen weekend heb ik een wedstrijd gelopen in Valkenswaard. Het was een wedstrijd op de baan met al mijn oude ploeggenoten van mijn tijd bij de junioren van STB. Het was mijn taak om de 800m en de 5km te lopen. Ook al was ik niet de snelste op de 800m was ik tevreden over mijn tijd. Ik was al aardig moe van deze wedstrijd. Toch had ik nog een 5km voor de boeg. Toen het startschot ging sprintte iedereen er vandoor. Er ontstond al snel een kopgroepje van twee. Samen met een man die wel wat weg had van een EthiopiÍr vormde ik de voorhoede. Ik had het gevoel dat ik elk moment moest afhaken, omdat hij steeds op onverwachte momenten versnelde. Toen de bocht van de laatste ronde in zicht kwam zette ik het op een sprinten. Ik haalde hem in en dacht dat ik het zou redden. Echter enkele meters voor de finish vloog er nog iemand langs me. Het was niet de man van het kopgroepje, maar de een loper die de hele tijd op de derde plaats had gelopen en rustig maar beheerst naar ons toe gelopen had. Ik had het totaal niet verwacht. Wie weet zal ik in de toekomst zo’n derde loper zijn die op het laatste moment zijn kans grijpt en hem niet meer loslaat.

19


20


Vrouwen bij STB (door Monique Dahmen) Een dame bij STB laten ze nooit alleen!

Herman stuurde mij een berichtje op Facebook of ik een stukje wilde schrijven voor het STB blaadje. Omdat ik op dat moment was gestopt met lopen was dat voor mij weer een goede motivatie om snel het stof van de schoenen af te vegen, horloge op te laden en snel bij te trainen. Toen ik op mijn Garminhorloge keek schrok ik wel erg want toen zag ik dat het al weer 2 maanden geleden was geweest dat ik was gaan lopen. Elke week zei ik tegen mezelf “kom op lopen”, maar het kwam er gewoon niet van. Ik vond het ook erg lastig om mezelf dan weer bij te trainen. Had mezelf weer eens te veel verwaarloosd!! Nadat ik mijn man onder lichte dwang had gevraagd of hij met me mee wilde fietsen, zijn we samen vertrokken. Hij zoals een goede begeleider is, flesje water, papieren zakdoekjes  en mobile telefoon op zak zijn we samen vertrokken. Ik had wel stiekem een route gemaakt met zo min mogelijk bergen, ik was nu toch mijn eigen trainer  Ik wilde graag 30 min. op tempo 10. Eerst een stukje

op de straat licht bergop, daarna richting de heide bergaf, even herstellen. Toen ik in de heide liep ging het weer als vanouds, liep lekker mijn tempo kon weer om mij heen kijken en genieten van de prachtige omgeving. En plakte nog even een rondje erbij, maakte die dag 40 min in tempo 10 vol. Yes, de kop was eraf! Zo heb ik elke training een beetje uitgebreid tot ik 60 min. en liep deze op tempo 10. Enkele weken geleden heb ik Roger Gillissen een mailtje gestuurd of er zondagmorgen getraind werd, en ja ze zouden weer paraat staan. Harry Enninga zou voor de koffie en cake zorgen, dus ik verheugde me weer op een leuke en gezellige training. Zondagmorgen 8.30 pfff is toch wel vroeg, maar goed we waren met Raymond Penders, Theo Schmeits, Roger Gillissen (volgens mij had hij stiekem bietensap gedronken), Eerst even bergaf, dan door de prachtige velden met de mooie bloemen, schaapjes in de wei, ik kan er weer lekker van genieten. Dan het bos in, de heren lopen voorop en praten meer als menig damesclubje. Na een 30 minuten voel ik de bergen en de heide in mijn benen, waarop Theo mijn een afkorting laat maken. En wij samen in mijn tempo doorlopen, eventjes verder op een kruising treffen we de rest van de groep weer en lopen weer gezamenlijk door. We komen op paden waar we allemaal al weer een tijdje niet meer zijn geweest. We krijgen net geen natte voeten als we door het moeras moeten. Ze hebben nu iets nieuws bij STB, als je de weg niet weet proberen ze je kwijt te raken. Is dan ook vorige keer bij John uit Kunrade gelukt! Gevolg half uur vermist op de heide, voordeel voor de groep is dat John nu zo goed bij de groep blijft dat ze niet meer op hem moeten wachten! Ik had geluk een dame bij STB laten ze nooit alleen . We lopen nog even verder de groep maakt nog een extra ronde over de golfbaan en Theo en ik treffen de groep weer boven. Zo, nog even volhouden en we zijn weer thuis. Jammer dat Harry Enninga er niet bij was, had mij zo verheugd op zijn cake en koffie.

21


22


7e Venloop…. Rode biet’n…(door Herm Gerards) De 7e Venloop was de uitdaging vandaag, als Niet Kanshebber deed ik mee aan het NK Halve Marathon, maar eigenlijk was het meer de bedoeling om er een vormtest van te maken voor de Marathon in Bonn op 22 april. Onder hoog zomerse omstandigheden was het behoorlijk afzien vandaag en werd deze vormtest toch nog een lichte marteling. Maar gelukkig was ik niet de enige die daar last van had, zoals aan de finish bleek. Eerst even terug naar de afgelopen weken. De weektrainingen met tempowerk en tempoduurlopen liepen allemaal prima en het vorig weekend heb ik een lange duurloop van 30 km. gedaan. Ook dat ging prima. En, sinds ruim een week, ben ook ik begonnen met de rode bietensap test. Geloof het of niet, maar na enkele dagen begint het spul ook nog redelijk te smaken en werk je dagelijks een halve liter zonder kokhalsen uiteindelijk toch naar binnen. Wat een dag later eruit komt, laat ik even in het midden, maar mijn vrouw vroeg of ik OB nodig had... Het effect op de Venloop heb ik in ieder geval nog niet gemerkt, maar ik ga er nu even mee stoppen tot een week voor de Marathon.

Dus al 1 min. ingeleverd en het wordt steeds warmer. Caroline Radstake staat langs de kant met drinken en moedigt ons aan. Ik heb echter een dipje en even later sluit René aan. Zoals gebruikelijk gooide hij er een versnelling in en we lopen weer even samen. Het 15 km. punt wordt gepasseerd en ik klok 1:06. Dat wordt dus geen sub 1:30, maar ik kan blij zijn als ik onder de 1:35 binnen kom. Dan het 16 km. punt, daar is Loraine opeens. Ze zit er helemaal doorheen. Ik hou iets in om te kijken of ze kan en wil aansluiten. Dat lukt jammer genoeg niet. De laatste kilometers breken aan en is het de opzwepende muziek en het massale publiek dat je de nodige afleiding geeft en je uiteindelijk toch naar de finish draagt, of beter gezegd sleept. Het publiek staat er rijen dik en kan ik zelfs nog een 4:12 eruit persen op de laatste km. De streep passeer ik in 1:34:43 en ben daarmee uiteindelijk onder deze omstandigheden gematigd tevreden over. Na afloop treffen we ook de andere STB-ers en worden snel de tijden vergeleken en hebben we allemaal met rode bieten van de warmte, hetzelfde excuus….

Dan nu naar het wedstrijdverloop. Het doel was sub 1:30 samen met Loraine, dus proberen 21 op de 5 km proberen te lopen. De eerste 5 lukte dat, maar Loraine was al er van tussendoor. Ik merkte dat het moeilijker ging en in 43 passeer ik het 10 km punt. Nagenoeg dezelfde tijd als bij de Berden Voorjaarsloop.

23


Baksteen door het venster Hardlopen……een vreemde bezigheid volgens de bekendste bioloog van Nederland (Midas Dekkers). Hij stelt dat geen enkel ander (zoog)dier zich voor de lol in het zweet werkt. De mens leeft volgens Midas in de waan dat je moet trainen om gezond te blijven. Daarover nadenkend moet ik bekennen dat ik toch wel regelmatig jaloers naar mijn kat kijk als ik ’s ochtends op de fiets stap. Hij draait zich nog eens lekker om en slaapt nog een uurtje. Hij zet echt geen stap teveel op een dag. Sterker nog, hij slaapt gewoon 20 van de 24 uur. Hij ontwaakt enkele keren per dag om even zijn behoefte te doen in de tuin van de buurman ( hij is netjes opgevoed) om even snel een rondje koninkrijk te doen (hij is Topcat hier in de wijk) en natuurlijk staat hij om een uurtje of vijf klaar om de maaltijd te gebruiken. Maar betekent dit dat de kat dik is of niet fit? Zeker niet, hij is topfit en hij doet er letterlijk niets voor.(Monster, Felidae)

Waarom leven wij dan met de gedachte dat we ons zo uit de naad moeten werken in onze strakke broekjes en onze gesponsorde shirtjes? Is het dan omdat het ons zo goed afgaat? De mens is gemaakt om te rennen. Als slappelingen op de savanne hadden onze verre voorouders één ding voor op concurrerende groepsjagers of aaseters: We konden eindeloos blijven hardlopen in de

24

brandende zon, mede dankzij een hyperefficiënt afkoelingsmechanisme waarbij het zweet ons langs het lichaam gutste (prof. Fred Spoor, Paleontoloog). Maar uit onderzoek blijkt dat de moderne mens zelfs met een afnemende noodzaak om achter zijn voedsel aan te rennen er toch beter in is geworden. Juist, … de moderne mens zal het in de korte sprint waarschijnlijk afleggen tegen de Neanderthaler, maar als duursporter kan laatstgenoemde niet op tegen de homo Estebeus. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de lichaamsbouw. De zwaargebouwde vroege mens had een enorme kracht en kon langdurig lopend zijn prooi achtervolgen zonder vermoeid te raken of blessures op te lopen. De moderne hardloper kan door de kortere, dunnere botten en kortere armen veel sneller en langer efficiënt bewegen, dus hard(er)lopen. (David Raichlen, Antropoloog) Vast staat dus dat we anders zijn dan de oermens maar nog steeds over sportieve talenten beschikken die we alleen nodig hebben in allerlei sportvarianten en in hele gewelddadige wijken. Wat doe je met die talenten als moderne mens? (topsporters en superhelden even buiten beschouwing gelaten) We hebben energie over na een dag werken ! Dat is het! We zijn weldoorvoed en verbruiken tijdens onze dagelijkse “zoektocht” naar ons voedsel te weinig brandstof. We hebben dan de keuze uit twee opties. We ploffen op de bank met een biertje en een zak chips of we gaan nog even de overtollige energie wegrennen (en ploffen vervolgens op de bank met een sportdrankje en een stuk komkommer)


werknemer is ook fitter en heeft minder last van stress. (Ministerie van volksgezondheid)

De vraag of sporten gezond is lijkt moeilijk te beantwoorden. Er zijn al veel wetenschappers mee aan het stoeien geweest. Mocht een mens een beperkt aantal hartslagen te verbruiken hebben dan is het advies natuurlijk duidelijk. Laag houden die hartslag! Vooral niet gaan rennen. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je je natuurlijk uitleven in je designeroutfit en je state-of-the-art sportschoenen. Feit is wel dat de sportende werknemer aanzienlijk minder ziekteverlof nodig heeft ten opzichte van de bankhanger. Diezelfde

Om me heen kijkend moet ik constateren dat er in de hardloopwereld nogal wat, hoe zal ik het noemen, senioren rondlopen. Ze vertegenwoordigen een onevenredig groot deel van de populatie. De jeugd is nog te druk met de carrière en de kinderen of ziet de noodzaak van al dat gedoe niet in. De loopsport is gelukkig voor deze senioren een sport die wel blessure gevoelig is maar toch ook tot op hoge leeftijd beoefend kan worden (Rur-Eifel cup). Ook hier weer een erfenis van de Neanderthalers, die moesten ook op hun oude dag nog fit genoeg zijn om een stukje wild te achtervolgen totdat dit van pure uitputting en oververhitting dood neerviel. (Henk Bleker, CDA) Neanders

25


LOPERSCOMPANY HEERLEN HARRY DRIESSEN Oranje Nassaustr 19 Heerlen Tel. 045-5712009 www.loperscompany.nl heerlen@loperscompany.nl Nieuw in onze winkel: Individuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen. Voor zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle STB Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport BH’s, sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen. Sportieve groeten Loperscompany Heerlen

Clubleden ontvangen 10% korting op hun aankopen, niet in combinatie met andere acties en kortingen.

Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelweg 112 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

26

30 jaar kwaliteit in dakbedekkingen Bitumineuze& kunstof daken


Primeur voor STB (door Dick van Pelt) Zondag 22 april was het eindelijk zo ver, voor het eerst in de geschiedenis gingen wij met z’n allen naar de senioren competitie in Valkenswaard. Zelfs met 2 teams; vrouwen en natuurlijk de heren. We vertrokken allemaal om half 10 bij MacDonalds, na een klein uurtje waren we eindelijk aangekomen in Valkenswaard. Na het afhalen van de startnummers en een goede warming up begon de wedstrijd met het onderdeel de 100 meter horden voor Daphne en de 110 meter horden voor Paul. Zij hadden de primeur om als eerste STB’ers te lopen in de senioren competitie. Hierna kwamen alle andere atleten in actie op de diverse onderdelen. Er waren een aantal bijzondere prestaties, zoals de vrouwen die zelfs een onderdeel wonnen. Kamiel op de 5000 meter een dik pr. 16 minuten. Voor Veerle die de eerste keer een

400 meter liep en zo hard van start ging alsof ze een 100 meter ging lopen, maar na 300m kwam ze erachter dat dit iets te snel was. Na 5 van de 11 onderdelen stonden zelfs de vrouwen bovenaan met 4 punten verschil op nummer 2. Het citaat van Jos: “ De Heren staan met kop en schouders onderaan!”  Aan het einde van de dag, nadat alle punten waren opgeteld, zijn de vrouwen op plaats 3de en de heren op plaats 11de geëindigd. Al met al kunnen wij zeggen dat dit een zeer geslaagde wedstrijd was. Wij verheugen ons nu al op de volgende wedstrijd. Deze wedstrijd is op 20 mei in Gemert bij GAC. De ploegleiders gaan er vanuit dat de volgende wedstrijd weer net zo gezellig wordt als deze wedstrijd. Wij willen de supporters en jurylid Frank Eisenga bedanken voor het aanmoedigen en helpen op deze wedstrijd.

27


28


Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) Nieuwe leden Fer van Haaren Fer, woont in Landgraaf in de Briandstraat. Fer, hij wordt in juli 53 jaar, is getrouwd met Francien ook al jaren lid van STB. Hij liep al af en toe met STB mee, maar nu zijn loopgroepje waar hij regelmatig mee trainde uit elkaar is gevallen is hij lid van onze mooie vereniging geworden.

Parkstad Hardloopcup 2012 1 april Parelloop Brunssum 20 mei Heideloop Landgraaf

Nadine Chudy Nadine, 18 jaren jong, woont in Eygelshoven in de Bosweg. Zij stelt zich uitgebreid voor in bijgaand artikel.

29 september STAP-loop Brunssum

Nieuwe jeugdleden Maxime de Beer, F.L.Wrightstraat in Landgraaf

21 oktober Stadsloop Kerkrade

Nieuwe Zaalleden Dorota Bertrand, Korversberg in Eygelshoven Lily Smeets, Brikkebekker in Landgraaf

26 december Kerstcross Heerlen

Beëindiging lidmaatschap: Lyn Penders (jeugdlid) Anique Dahmen (jeugdlid)

Doe mee!

Even voorstellen…. Nadine Chudy In het kort Ten eerste zal ik me even voorstellen; ik ben Nadine, 18 jaar en ben geboren en getogen in de Bosweg in Eygelshoven waar ik nog steeds woon met mijn ouders, broer en twee zusjes. Mijn hobby’s zijn; hardlopen, tennissen, zwemmen en alles wat met theater te maken heeft. Hardlopen Toen mijn studiekeuze bijna twee jaar geleden viel op Fontys Sporthogeschool vond ik dat ik mijn uithoudingsvermogen maar

eens moest opkrikken. Ik wilde natuurlijk niet onderdoen voor mijn studiegenoten tijdens de eerste praktijklessen. Individueel ben ik toen begonnen met luisteren naar de start-to-run dame die mij precies wist te vertellen wanneer ik moest lopen en wanneer wandelen. Na de 0-5km afgerond te hebben ben ik zelf gaan trainen. Dit ging een hele tijd goed en vond het wel prima. Afgelopen winter kreeg ik mezelf niet meer gemotiveerd en was de keuze: stoppen of het weer goed oppakken. Mijn keus is op het laatste gevallen. Nadat Loraine mij in de trein 29


vertelde over STB leek me dat een goede en leuke optie. Een paar maanden later mocht ik mijn dan ook ‘STB-er’ noemen! Studie Ik zal jullie iets vertellen over mijn studie. Ieders eerste reactie als ik vertel dat ik studeer aan de Sporthogeschool in Sittard is: ‘Oh, dat heette vroeger toch het CIOS?’ of ‘Ik dacht dat de sportacademie in Tilburg was, wordt je sportdocent?’ Begrijpelijk deze reacties, want ik had totdat ik bij de open dag was geweest ook nog nooit van gehoord! De volledige naam van mijn opleiding is: Bachelor of Sports and Movement; clusters Sports & Wellness en Sports & Leisure. Het onderwijsaanbod is vooral het eerste jaar erg breed en gaat van een college anatomie tot een les beachvolleybal. Centraal staat in het eerste jaar een oriëntatie van wat er allemaal mogelijk is binnen de wereld van sport & bewegen. Na dit eerste jaar heb ik de cluster ‘Sports&Wellness’ gekozen. In deze richting ligt de focus op sport en gezondheid. Zo leer je welke trainingsrichtlijnen er gelden als mensen met een bepaald ziektebeeld fysiek actiever willen worden. Ook het maken van een trainingsschema, het volgen van een krachttrainingsprogramma en de effecten hiervan, een voedingsplan opstellen en het sportbeleid van een basisschool analyseren kwam dit schooljaar aan bod. Ik hoop dat ik in de toekomst met mijn studieachtergrond een bijdrage kan leveren aan het clubblad van STB.

30

Fontys Sporthogeschool: het antwoord op de vraag van morgen Fontys Sporthogeschool is sinds 1 januari 2000 als instituut verbonden aan Fontys Hogescholen. Aangezien naast de lerarenopleiding voor Lichamelijke Opvoeding ook de opleiding Sport- en Bewegingseducatie werd ontwikkeld, behoorde hiermee de oude naam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) tot het verleden, terwijl het hart daarvan wel behouden bleef. Fontys Sporthogeschool leidt professionals Sport & Bewegen in het kader van Education, Wellness en Leisure op. Daarnaast verricht ze ook onderzoek en richt ze zich op ontwikkeling van ondersteuning van het werkveld. Gedreven door innovatieve aspiraties in Fontys Sporthogeschool voortdurend op zoek naar die vernieuwende elementen die haar vakgebied nu en in de toekomst vormgeven. Fontys Sporthogeschool streeft er naar om op structurele wijze een lerend en motiverend platform in te richten dat een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van talenten. Nauwe samenwerkingsverbanden met sterke partners met gelijkende doelstellingen borgen de werkelijke toepasbaarheid van bovenstaande elementen. Bovendien dien Fontys Sporthogeschool als testomgeving voor innovatieve concepten. ©2009 Fontys Sporthogeschool


31


32


33


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga)

8 7 4 16 25 3 23 65 57 4/3 7 10 11 10/3 1083 1128 11/3 2 45 50 58 68 72 96 216 3 20 30 35 50 63 64 69 71 72 86 87 106 137 11/3 15 3 29 43 18/3 165 39 96 104 106 127 234

34

7e Berden voorjaarsloop - Venlo 15 km (Cat. plaats) Martin Dumoulin Marcel Coerver Erik Haakma Jan Schwanen Dennis Lymandt Loraine Homminga Herman Gerards Rene Homminga Ilya Nijsters Ijzeren Man Volksloop - Weert 17,5 km Jan Offermans Ronald Smeets Huub Wijnands Braveheart Battle - Münnerstadt 24 km Laurens Slaats Geert Pouls 10. Westzipfellauf - Tüddern 10 km Kamiel Jacobs (PR) Niels Hermans (PR) Tim Roks Jürgen Schouwmakers (PR) Dinand Radstake Ilya Nijsters Cor van Haaren Peggy de Bas HM Iwan Theunissen Jos Lempers Dennis Lymandt Marcel van de Pol Jan Offermans Theo Wessels Huub Wijnands Guido Pelzer John Oostdijk Ronald Smeets Ed Sistermans John Haan Branka Rybakowski Pierre Muijrers Vijverparkloop - Brunssum 4,8 km Eric Notermans 8,2 km Martin Dumoulin Eric Notermans Hub Collaris 42. Int. Volkslauf - Eschweiler 10 km Harry Hamers HM Marcel van de Pol Theo Wessels Ronald Smeets Hub Wijnands John Oostdijk Harry Hamers

24/3 0:56:22 0:56:40 0:57:21 1:03:12 1:04:03 1:04:46 1:05:53 1:07:00 1:10:03

1:19:50 1:23:17 1:23:32

4:18:32 4:22:10

0:35:13 0:41:36 0:42:30 0:43:38 0:44:45 0:44:52 0:47:20 0:55:24 1:14:12 1:26:54 1:32:54 1:34:02 1:37:45 1:40:22 1:41:19 1:41:56 1:42:05 1:42:28 1:44:09 1:44:09 1:46:53 1:51:58

0:21:48 0:31:11 0:39:20 0:44:26

0:56:25 1:31:15 1:39:46 1:41:06 1:41:16 1:44:01 2:10:58

52

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

4/3

27 79 147 25/3 446 1160 2098 130 147 152 200 277 337 470 455 479 539 574 674 745 836 896 1109 1122 1168 2515 3424 3136 3824 3896 25/3 8 23 29 25/3 15 246 31/3 875 1/4 3 5 6 1/4 3 7 17 32 9 100 13 101

16. Int. Volks- und Strassenlauf - Titz 5 km Harry Hamers 10 km Marcel van de Pol Ronald Smeets Harry Hamers 7e Venloop - Venlo 10 km Carla Willems Alice Lendfers Jos Gubbels HM Martin Dumoulin Rob Riksen Erik Haakma Marcel Coerver Jos Lempers Anke Linssen Jan Schwanen Paul Jacobs Michel van Eert Herman Gerards René Homminga (PR) Loraine Homminga Jürgen Schoumakers Dinand Radstake Michel Beckers Hub Wijnands Ilya Nijsters Carmen Jacobs Josette Gijselaers Laurens Slaats André Roumen Francien van Haaren Peggy de Bas 5. Geilenkirchener Stadtlauf 10 km Dennis Lymandt Eric van Theemsche Hub Collaris Marathon van Lier Marathon Iwan Theunissen (PR) John Haan Spa - Crêtes de Spa HM Geert Pouls Ijzeren Man Volksloop - Weert 17,5 km Eric Notermans Ronald Smeets Huub Wijnands 24e Parelloop - Brunssum 5 km Rob Riksen Ger Bodelier Dennis Lymandt (PR) René Homminga (PR) Carmen Jacobs Cor van Haaren Branka Rybakowski Herman Kremer

0:26:38 0:40:49 0:47:28 0:58:50

0:49:52 0:56:09 0:59:46 1:20:33 1:21:24 1:21:44 1:24:13 1:27:30 1:29:26 1:32:53 1:33:03 1:33:34 1:34:43 1:35:26 1:37:01 1:37:52 1:39:33 1:40:44 1:43:29 1:43:37 1:44:54 1:55:05 1:56:04 1:59:14 2:00:20 2:03:30

0:40:57 0:48:39 0:53:05

2:46:13 3:42:35

2:02:37

1:19:29 1:22:55 1:23:31

0:17:39 0:18:09 0:19:19 0:20:08 0:22:21 0:22:54 0:22:56 0:23:02


111 114 19 24 141 27 3 5 9 16 8 34 1 39 19 27 33 87 93 43 92 94 101 118 128 53 161 182 66 261 38 7/4 48 136 30 33 40 63 93 139 170 180 212 246 272 402 467 9/4 66 168 9/4 1 12 2 7 7 12 20 17 26

24e Parelloop - Brunssum 5 km (vervolg) Roger Gillissen John Oostdijk Carla Willems Nadine Chudy Hub Collaris Iris Pilich 10 km (Cat. plaats) Richard Lavalle Kamiel Jacobs (PR) Martin Dumoulin (PR) Marcel Coerver Erik Haakma Marcel van de Pol Anke Linssen (PR) Paul Jacobs Dennis Lymandt (PR) Niels Hermans Tim Roks Jurgen Schoumakers Marcel Quaedvlieg Leo Quaedflieg Theo Wessels (PR) Richard Kremer Ilya Nijsters (PR) Ed Doveren John Haan John Oostdijk Eric van Theemsche Wil Fleurkens Pierre Muijrers Mayk van Beek Edith Kremer 34e Int. Osterlauf - Eupen 6,3 km Dinand Radstake Jos Bex 15,7 km Guido Meys Erik Haakma Marcel Coerver Dennis Lymandt Jan Schwanen Ronald Hoogeboom Herman Gerards Leo Quaedflieg RenĂŠ Homminga Ronald Smeets Hub Wijnands Harry Hamers Leo Logister 26. Int. Broichbachtallauf - Alsdorf 10 km Cor van Haaren Harry Hamers 26e Peter Rusmanloop - Oirsbeek 5,5 km (Cat. plaats) Kamiel Jacobs Paul van Hameren 10 EM (Cat. plaats) Iwan Theunissen Martin Dumoulin Rob Riksen Marcel van de Pol Paul Jacobs Michel van Eert Rene Homminga (PR)

0:23:21 0:23:34 0:23:41 0:24:03 0:24:40 0:24:48 0:33:10 0:34:40 0:36:04 0:37:24 0:37:33 0:40:04 0:40:11 0:40:23 0:40:36 0:42:05 0:42:37 0:44:04 0:44:04 0:44:11 0:44:17 0:44:18 0:44:40 0:45:31 0:45:50 0:46:35 0:47:26 0:48:16 0:50:11 0:52:28 0:53:11

0:26:57 0:31:49 1:01:51 1:02:17 1:03:27 1:05:59 1:09:01 1:11:33 1:13:33 1:14:12 1:16:21 1:18:14 1:19:30 1:29:06 1:35:37

0:47:17 0:54:38

0:19:03 0:23:51 0:55:30 1:01:06 1:01:13 1:06:22 1:07:20 1:08:26 1:08:45

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

1/4

3 30 38 5 74 76 7 98 99 10 106 9/4 4 15/4 1301 3778 15/4 454 23 21/4 22 38 240 22/4 319 397 520 59 67 22/4 315 22/4 1 2 3 4 15 33 23 11 11 1 5 7 4 8 10 11 16 20 24 1 22/4 45 22/4 1645 740

Loraine Homminga (PR) John Haan Herman Gerards Carmen Jacobs Eric Van Theemsche Hub Wijnands Annick Ploumen Geert Pouls Sjack Hoop Josette Gijselaars Roger Gillissen Posnosport HM - Weert HM (Cat. plaats) Pierre Muijrers 32e Rotterdam Marathon John Haan Geert Pouls Milano Marathon Marathon Jos Lempers 10 km Peggy de Bas (PR) Euregio Dreiländerlauf - Kelmis 12 km Guido Meys Dennis Lymandt Harry Hamers 12. Deutsche Post Marathon - Bonn Herman Gerards Theo Wessels Pierre Muijrers (140e Marathon) Connie Tempelman Josette Gijselaers Marathon Enschede Branka Rybakowski (1ste Marathon) DIS Familieloop - Sittard 5 km Richard Lavalle Martin Dumoulin Marcel Coerver Anke Linssen Nadine Chudy Hub Collaris Lonneke Frins 10 km Cor van Haaren Leo Logister 15 km Erik Haakma Marcel van de Pol Paul Jacobs Jan Schwanen Niels Hermans (PR) Rene Homminga (PR) Tim Roks Ilya Nijsters (PR) Ronald Smeets Hub Wijnands Carmen Jacobs 35e Treechloop - Maastricht 11,5 km Chris Hanssen Antwerpen Marathon & 10 Miles 10 EM Dinand Radstake Marathon Femke van Heugten

1:08:55 1:11:09 1:11:58 1:16:27 1:18:32 1:19:27 1:25:34 1:25:34 1:25:35 1:26:34 1:31:37

1:49:37 3:20:30 3:53:23

3:12:35 0:53:10

0:47:38 0:50:34 1:12:10 3:38:40 3:45:45 3:55:14 3:56:35 3:58:50 3:53:34

0:16:48 0:18:23 0:18:54 0:19:56 0:25:27 0:26:19 0:27:26 0:47:47 0:50:04 0:57:49 1:00:34 1:01:55 1:02:17 1:03:41 1:04:07 1:07:09 1:08:41 1:11:13 1:11:31 1:12:11

1:00:49

1:13:21 3:49:31

35


2 29/4 274 470 557 983 1551 30/4 1 20 21 25

AV Valkenswaard Comp. Senioren 5 km Kamiel Jacobs (PR) METRO Group Marathon Düsseldorf Jos Lempers John Haan Paul Jacobs Ed Sistermans Chris Hanssen 3e Queensrun - Beek 5 km Kamiel Jacobs Herman Gerards René Homminga (PR) Sjack Hoop

0:16:00 3:15:42 3:26:09 3:28:29 3:45:56 4:02:13

0:16:08 0:19:34 0:19:58 0:20:52

Diverse uitslagen

22/4

1 5 8 1 23 30/4 9 103 104 122 129

10 km Iwan Theunissen (PR) Ger Bodelier Erik Haakma (PR) Anke Linssen (PR) Marcel van de Pol Cityrun - Roermond 5 km Marcel Coerver 10 EM Ronald Hoogeboom Ilya Nijsters (PR) Ronald Smeets Hub Wijnands

0:32:48 0:35:01 0:36:30 0:38:43 0:40:36

0:18:11 1:14:22 1:14:43 1:16:28 1:16:41

Onze nieuwe clubreiscommissie Als nieuwe clubreiscommissie zullen we ons even voorstellen. Wij zijn Claudia Steinbusch en Loraine Homminga, twee jonge leden van STB die nu ook iets voor hun club willen terug doen.

Dit is ons verhaal in aanloop naar de clubreis 2012: Vorig jaar ging de clubreis naar de Bredase Singelloop. Na een geslaagde dag vertrokken we rond negen uur ’s avonds met de bus terug richting Landgraaf. Toen we in de bus naar huis zaten, kwamen we op het idee om de clubreis van volgend jaar te organiseren. Dat zouden we wel “even” doen. Dit lieten Theo, Frank en Herman zich geen twee keer zeggen. En voordat het ook maar in ons op kwam om ons te bedenken, werden we door Theo uitgenodigd in zijn liefdesnestje in Eygelshoven. Daar zouden we de clubreis van

36

2012 bespreken, tevens vond daar de officiële overdracht van documenten plaats. Na het bestuderen van de geschiedenis van de clubreizen van STB en wat zoekwerk op het internet, zijn er twee opties uit de bus gekomen. Nummer één was de Bridge to bridge loop in Arnhem en nummer twee de Ten miles van Tilburg. Over de uiteindelijke keuze kregen we veel tips; de busreis mag niet langer dan twee uur duren, er moeten meerdere afstanden zijn, de datum mag niet tegelijk vallen met belangrijke wedstrijden in de buurt, de startnummers moeten het liefst naar huis worden opgestuurd, de locatie moet gezellig zijn, etc., etc., etc.. Uiteindelijk hebben we de twee overgebleven wedstrijden met elkaar vergeleken. En omdat de Meerssen marathon dit jaar gelijk valt met de “Bridge to bridge” in Arnhem, hebben we besloten om dit jaar de clubreis te organiseren naar de “Ten miles” van Tilburg op zondag 2 september. Dé studenten stad van Nederland, als dat niet gezellig is… Bovendien is het alweer tien jaar geleden dat de clubreis van STB naar Tilburg ging. Je kunt hier behalve de 10 EM ook 10 en 5 km lopen of meedoen aan de family- of minirun. Nu de wedstrijd uitgezocht is, gaan we door naar stap 2 (van het stappenplan van de ‘oude’ clubreiscommissie); het restaurant. Via google maps bekeken we de restaurants in de buurt van de start/finish. Daar is een selectie van vier restaurants uitgerold, waarvan twee


onze voorkeur hebben. Het is even afwachten of zij ook een leuke aanbieding voor ons hebben. Verder vragen we nog een offerte voor de bus aan en dan zijn de belangrijkste dingen al geregeld. Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de deelnemers, we hopen op een grote opkomst. Schrijf je alvast in voor één van de vijf onderdelen via http://www.tilburgtenmiles.nl/ en meld je nu

alvast aan voor de clubreis; dat kan op Facebook onder STB Clubreis, of via mail STBClubreizen@gmail.com. Er is wel een belangrijke spelregel en die luidt, indien aangemeld dient de bijdrage voor de clubreis altijd voldaan te worden. Verdere info volgt, zodra de details bekend zijn. Claudia Steinbusch en Loraine Homminga.

Verjaardagskalender Juni 1 2 5 6 7 8 9 10 11 11 11 16 16 25 26 28 28 29 30

Bente Visser Carla Willems Frank Stevelmans Marianne Bex Loraine Homminga Jos Bex Els Frins Wing Hohng Lam René van Malde Peter Bex Jacques Senden Guus Goossens Lenie Boessen-Heldens Bert Vanthoor Yvonne Monse-de Haan David Richter Daniëlle Aldenhoven Ed Monse Beau Penders

1 1 2 2 3 3

René Clement Mirco Dubois Kyra Gidding Liset Radstake Frank Joosten Ray Penders

10 51 48 48 20 50 53 16 52 19 68 17 49 51 49 16 17 51 12

Juli 51 16 14 17 45 44

3 4 5 5 7 7 11 13 13 15 15 15 15 16 17 17 18 19 20 22 22 23 23 24 25 29 30 30

Anne Paulssen Max Jahach Ronald Smeets Annick Ploumen Herman Gerards Anna Coerver Peggy de Bas Leo Logister Ben Paulssen Herman Rutten Eric Raemaekers Ilya Nijsters Fer van Haaren Fred Geilenkirchen Henri Giesen Paul van Hameren Anouk Daemen Jasper Nijsters Daniëlle Koch José Bäumler Ger Bodelier Frans Quaedvlieg Angelique Thomas Ineke de Ploeg Tonny Geilenkirchen-van Ooyen Ger Logister Dirk Goossens Richard Lavalle

7 13 44 44 55 8 48 43 50 70 24 38 53 47 61 51 11 9 14 54 47 62 40 58 45 53 15 44

37


Tekenbeetziekte (bron Atletiekunie) Inleiding De tekenbeetziekte (Lyme borreliosis) is een ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie (Borrelia burgdorferi) die een mens kan oplopen na een beet van een met deze bacterie besmette teek. Het ziektebeeld van huid- en neurologische afwijkingen na een tekenbeet is al langer bekend. Het kwam in 1976 in het nieuws toen in het plaatsje Lyme in het noordoosten van de Verenigde Staten een epidemie van deze ziekte uitbrak. Vergis je niet, ook in Europa en Nederland kun je deze ziekte oplopen! Teken

Een teek is een insect die in het struikgewas en in bomen leeft. Teken leven meestal twee jaar. In de lente legt de vrouwelijke teek eitjes, die zich een maand later tot jonge teken (larven) ontwikkelen. Gedurende de eerste zomer voeden de larven zich met een bloedmaaltijd van een gastheer, vooral kleine knaagdieren. In de volgende lente gaan de teken (dan nimfen genoemd) ook op zoek naar een bloedmaaltijd. Deze maaltijd kan genuttigd worden bij passerende dieren, maar ook bij een passerende mens. Alleen het vrouwtje overwintert, waarna ze in de lente eieren legt en de cyclus zich herhaalt. De teken kunnen besmet worden met de bacterie die de tekenbeetziekte veroorzaakt, als zij een besmette bloedmaaltijd nuttigen. Aangezien een teek niet veel groter is dan een speldenknop, kunnen veel mensen zich een tekenbeet niet herinneren. Bovendien is een beet niet pijnlijk. Als de teek zich heeft volgezogen met bloed, krijgt hij een

38

doorsnede van ongeveer 1 cm. Een teek is het best te verwijderen door met een pincet de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast te grijpen en vervolgens gelijkmatig te trekken en te draaien. De huid dient daarna ontsmet te worden, bij voorkeur met alcohol of jodium. Het tijdig verwijderen van teken verkleint de kans op het ontstaan van de tekenbeetziekte. Voorkomen en ziektebeeld Het percentage teken dat besmet is wisselt sterk. In Nederland wisselt het percentage tussen enkele procenten tot dertig procent. Naar schatting krijgt slechts 3% van de mensen die door een besmette teek zijn gebeten, klinische symptomen. In totaal zou dit jaarlijks zo'n 200 mensen betreffen! Het is in Nederland dus een zeldzaam ziektebeeld en daardoor niet altijd tijdig gediagnosticeerd. In het ziektebeeld worden verschillende stadia onderscheiden, waarin verschillende klinische symptomen kunnen ontstaan: Vroege infectie: stadium 1 Na een beet van een besmette teek kan de bacterie zich lokaal in de huid verspreiden. Bij de helft van de patiĂŤnten ontstaat een karakteristieke huidafwijking (erythema migrans). Bij deze huidafwijking ontstaat er een rode plek, waarvan de randen in de loop van weken steeds verder opschuiven, maar waarvan het centrum weer opbleekt. Overigens kunnen ook minder karakteristieke huidafwijkingen op de plaats van de beet ontstaan. Soms gaat dit stadium gepaard met griepachtige verschijnselen, koorts en opgezette lymfeklieren. Als regel vervaagt deze huidafwijking binnen enkele weken, maar de mogelijkheid bestaat dat de huidverkleuring weer terugkomt. In dit stadium hoeven nog geen antistoffen tegen de bacterie aantoonbaar te zijn in het bloed. Dat kan het vaststellen van de ziekte bemoeilijken. Vroege infectie: stadium 2 Binnen dagen tot weken na de besmetting kan de bacterie zich via bloed of lymfe verspreiden. Bij een kleine minderheid van de


besmette mensen kan dan een (ernstig) ziektebeeld ontstaan, waarbij de huid, het zenuwstelsel, het hart, de spieren en de gewrichten aangedaan kunnen worden. Huidafwijkingen De huidafwijkingen bestaan uit kleine ronde rode plekken, die over het hele lichaam kunnen ontstaan. Deze huidafwijkingen lijken op de huidafwijking die kan ontstaan op de plek van de tekenbeet. Ook in dit stadium kan de diagnose vaak gesteld worden door deze huidafwijkingen. Zenuwstelsel Ten gevolge van de besmetting van het zenuwstelsel kan zeer heftige hoofdpijn optreden, gepaard met nekstijfheid (door een hersenvliesontsteking), maar ook heftige uitstralende zenuwpijn of zenuwuitval. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met de aangezichtszenuw, waardoor de spieren van het gezicht eenzijdig scheef gaan hangen. Hartafwijkingen De hartafwijkingen bestaan uit ritmestoornissen en uit het slecht(er) gaan werken van de hartspier. Spier- en gewrichtsklachten Heftige verspringende spieren gewrichtsklachten komen voor, waarbij de plaats van de pijn zich na enkele uren of dagen kan verplaatsen. Ook maanden na het ontstaan van de ziekte treden bij vele patiĂŤnten nog aanvallen van gewrichtsontstekingen op, vooral in de grote gewichten, zoals de knie. Vermoeidheid Opvallend is ook de ernstige vermoeidheid die bij deze ziekte kan optreden. Late infectie: stadium 3 Vanaf een jaar na het begin van de infectie kunnen de gewrichtsontstekingen langer aanhouden, waardoor de gewrichten onherstelbaar kunnen beschadigen. Er kunnen ook ernstige neurologische afwijkingen optreden, die niet altijd meer verdwijnen als ze behandeld zijn. Hierbij moet gedacht worden aan geheugenverlies, slaperigheid, gedragsveranderingen en vermoeidheid. Ook in dit stadium komen huidafwijkingen voor, die vooral aan de vingers en tenen gelokaliseerd zijn.

Stellen van de diagnose en behandeling Het stellen van de diagnose kan in beginstadium moeilijk zijn. In het bloed zijn de eerste weken niet altijd antistoffen tegen de bacterie aantoonbaar. Dat betekent dat de behandeling soms ingezet moet worden op grond van de huidafwijkingen die in het eerste stadium kunnen optreden. Als de ziekte nog in ĂŠĂŠn van bovengenoemde vroege stadia is, kan de behandeling in het algemeen bestaan uit het slikken van antibiotica gedurende 10-30 dagen. Behandeling is dus alleen noodzakelijk als na de tekenbeet ook daadwerkelijk klinische symptomen (huidafwijkingen) ontstaan. Overigens kunnen er ook andere infectieziektes en een vorm van hersenvliesontsteking overgebracht worden door een teek. Tot nu toe zijn teken in Nederland niet besmet met deze ziektekiemen. Wie in de warmere maanden in het buitenland in een bosrijke omgeving vertoeft, doet er verstandig aan zich ter plaatse te laten adviseren. Voorkomen van Lyme-ziekte De kans op tekenbeten kan worden verminderd door in de natuur op de paden te blijven en door het dragen van goed sluitende kleding. Het is belangrijk om na de wandeling het lichaam te controleren op teken en deze zo snel en verantwoord mogelijk te verwijderen. Samenvatting De tekenbeetziekte is een infectieziekte, die de laatste jaren weer volop in de belangstelling staat. De klinische symptomen kunnen in het vroege stadium bestaan uit karakteristieke huidafwijkingen, griepachtige verschijnselen en klachten die passen bij een hersenvliesontsteking (heftige hoofdpijn en nekstijfheid). In een later stadium kunnen vermoeidheid, gewrichtsklachten en neurologische verschijnselen op de voorgrond staan. Antistoffen tegen deze ziekte zijn pas na weken aantoonbaar. Aan mensen met klinische symptomen van de ziekte, wordt antibiotica voorgeschreven door de huisarts of internist.

39


40


Belgische voorjaarsklassieker (door Dennis Lymandt) Hoewel ik in mijn hardloopzame leven al een kleine 100 wedstrijden “op de poekel” heb, vormde de Osterlauf in Eupen pas mijn eerste wedstrijd in Belgiё. De website schotelde een attractieve natuurloop voor en de verleiding van “Jacques Schokolade für alle Laüfer” trok me definitief over de streep om op Paaszaterdag zuidwaarts te reizen. Na alle snelle, vlakke, PR-gerichte parcoursen van de voorbije weken met zowat “elke kilometer op de klok kijken”, was het een vooruitzicht om weer eens volledig op gevoel een lekkere race te kunnen lopen. Bovendien is 15,7km ook niet bepaald een courante afstand, zodat de eindtijd geen doel op zich zou zijn. In de auto op weg naar Eupen zie ik regelmatig borden langs de weg met “Route degradee”. Een voorteken voor wat me vandaag te wachten staat? Bij de start zijn weer vele STB-ers aangeschoven. Opmerkelijk, want Eupen ligt toch ook weer niet zo dicht bij huis. Met 6 graden is het bijzonder koel voor de tijd van het jaar. We staan breed opgesteld achter de start-streep, desondanks is het duwen en trekken in de eerste meters na het startschot. Rechts zien we het krakkemikkige stadion van FC Eupen liggen. Na een korte aanloop loopt de weg al vrij snel gestaag omhoog. Af en toe onderbroken door een stuk afdaling, blijft dit zo tot we boven bij het stuwmeer aankomen. Ondanks de reeds verrichte inspanning heb ik oog voor het pittoresk uitzicht dat je van hier de vallei in hebt. De weg over de stuwdam vormt vandaag zowat de enige vlakke meters die we te verhapstukken krijgen. Na dit keerpunt zijn er lange klimmen en vooral lange, zeer lange, afdalingen, die me doen denken aan Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij kent het pad vaak nare, oneffen, puntige stenen. Het lijkt wel de Ronde van Vlaanderen. Deze vormen een ware aanslag op spieren en gewrichten, wat ik in de erop volgende dagen nog zou merken. Waar mogelijk kies ik het smalle graspaadje midden op het pad. Gelukkig heb ik vandaag mijn cross-schoenen aangetrokken. Aan de voet

van de langste klim haal ik iemand bij, die me in het Frans aanspreekt. Ik versta iets van rouler en monter. Het zal wel. We lopen het eerste stuk samen omhoog, maar dan moet ik hem weer laten gaan. Bovenaan de klim neem ik een bekertje water aan, maar dit is zo koud dat ik het meteen uitspuug. Deels gaat dit over mijn bovenbenen heen. De kou slaat op mijn hamstrings. Ik wrijf ze even warm. Na de lange afdeling die in Eupen centrum uitkomt, staat nog een toetje te wachten. Een zeer steil, maar kort paadje vormt de inleiding van dit drieluik. Vervolgens is er een net zo steil, maar aanzienlijk langer pad omhoog richting de kerk, alwaar een mooi uitzichtpunt over de stad is. De apotheose wordt gevormd door een extreem steile klim in de laatste kilometer. De Muur van Hoei is er niets bij. Vurig moedigt het publiek ons hier aan. Ik hark naar boven, mijn bovenbenen dreigen nu te blokkeren. Ik passeer weer de Franse Belg, die hier wandelend omhoog moet. Nu blijkt dat Marcel’s Oliemolenwegtraining van enkele weken geleden toch nog ergens goed voor is geweest. De finish ligt aan het einde van een rondje om de plaatselijke sintelbaan, hetgeen wat weg heeft van de aankomst in Parijs-Roubaix. Na de finish tref ik Marcel en Erik. Een paar minuten later komt ook Jan binnen. Mijn tijd van 1.06 verhoudt zich prima tot hun tijden. Ik heb vandaag goed gelopen en de afgelopen periode aardige progressie geboekt! Achteraf bleken we als STB-team, samen met Guido, zelfs de 4e plaats (van de 38) te hebben behaald.

Deze en andere hardloopverslagen zijn sinds kort te vinden op: http://dennisdraaftdoor.blogspot.com/

41


42


Terug in de tijd… STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) Periode april, mei 2002 werd voornamelijk gekenmerkt door de succesvolle clubreis naar de marathon van Hamburg. Wiel Frins heeft toentertijd deze reis en de marathon op zijn bekende manier onder woorden gebracht. Zaterdagochtend, op het gods-on-christelijke tijdstip van 8:04 vertrok onze trein vanaf het station Herzogenrath naar Hamburg. Bij wijze van uitzondering had zich niemand verslapen en hebben we dus de trein niet hoeven tegen te houden. Na zo’n 5,5 uur treinen arriveerden we op de Haubtbahnhof van Hamburg. Behoudens enkele strubbelingen met het vinden van onze gereserveerde plaatsen (we hebben twee keer de trein doorgewandeld) en dat Roger Anita zo erg miste dat hij Saskia vroeg om als weekendvrouw te fungeren, verliep de reis vlekkeloos. Het wandelen beviel overigens zo goed dat een aantal van de heren de benen even wilde strekken en ongewild in de restauratiewagen eindigden. Toch leuk zo’n treinreis! Daar stonden we dan, jongens en meisjes van het platteland, in de grote wereldstad Hamburg. Nadat we onze bagage in de kluizen gestopt hadden, waarbij we ontdekten dat de rol van weekendvrouw inhield dat je met de koffers van je weekendman moet slepen, trokken we wandelend naar de Messe om onze startnummers af te halen. Naar een voor de rest vlekkeloos verlopen middag is de treingroep met de metro naar Quickborn gereden (25 km). De organisatie had het zelfs zo goed voor elkaar dat op het eindstation twee koelies stonden te wachten om onze bagage naar het hotel te vervoeren. Ger en

Fred, bedankt. In het hotel stond daar plotseling iemand die er niet hoorde. Jos Bex kwam gewoon even vanuit Landgraaf zijn loopmaatjes supporteren. Geweldig toch! Tja, daar komt ie: hoe krijg je 25 uitgehongerde en afgetrainde marathonlopers in een afgelegen kaf als Quickborn gevoerd. Geen probleem: Quickborn had de beschikking over “Gisela’s Futterkrippe”. Een restaurant van naam waar zelfs buiten de kaart om speciaal voor onze mensen spaghetti werd gekookt. En dat terwijl de kaart van Gisela eigenlijk alleen bestond uit “Pommes Frites und Bockwurst”. Een gerecht wat bij sommige STB-ers gretig aftrek vond in combinatie met een stevige pot Duits bier (zal wel niet van invloed zijn geweest op de resultaten). De volgende ochtend had de organisatie taxi’s georganiseerd om ons VIP’s naar de start te brengen. Net als de vorige dag was ook nu de organisatie wederom perfect (Deutsche Gründlichkeit). Voor de start gebeurde niet spectaculairs. Er waren weer de nodige poepers en plassers (nieuwe beste jaarprestatie met 8 keer voor Roger!), maar daar zijn we na een aantal marathons al aan gewend. Rond 8:30 trokken we naar ons startvak. Ook hier verliep alles perfect en luttele seconden na het startschot waren onze lopers en loopsters onderweg. Tot zover de algemene indrukken. Nu moeten jullie het even doen met de avonturen van Theo en Wiel. Eerste indruk was overweldigend. Wat een mensenmassa en wat een enthousiasme. De aanmoedigingen waren zo oorverdovend middels ratel, toeters en orkesten dat we de pieper van de hartslagmeter niet hoorden en dus domweg te hard liepen. Op 5 kilometer passeerden we Henk, Herm en Pierre die schijnbaar een nog betere start dan ons hadden. Na zo’n kilometer of 9 waren we best al wat publiek gewend, maar wat we toen

43


beleefden sloeg werkelijk alles. Aan het einde van de afdaling naar de haven stond zo’n mensenmassa ons zo aan te moedigen dat we er gewoon kippenvel kregen. Gevolg wederom een veel te snelle kilometer. Één kilometer verder waren we zelfs blij dat het beetje rustiger werd en konden we beginnen met onze wonden te likken. We lagen nog netjes op schema, de hartslag was weliswaar te hoog, maar het voelde nog uitstekend. Een sprongetje naar 15 kilometer, we zijn net de tunnel door het centrum gepasseerd, die overigens hartstikke schone lucht en zelfs een uitstekend uitzicht (in bikini) bood en troffen daar onze eigen supporters. Het gaat nog steeds goed en de hartslag is nog steeds te hoog. Door naar kilometer 20. Geen bijzonderheden, het gaat dus nog steeds goed, hartslag is nog altijd te hoog en publiek is nog steeds dolenthousiast. Door naar kilometer 25. Theo heeft even moeten lossen, maar is na het nuttigen van wat energydrank weer terug. Status voor de rest ongewijzigd. Kilometer 30: er moet wat in de drank van Theo gezeten hebben wat ik gemist heb. Theo is weer weg, maar dan de andere kant uit. Hij ligt 30 seconden voor me en het gaat niet goed, ik loop constant tegen de kramp aan. De hartslag is zoals het hoort, maar het tempo deugt totaal niet meer. De kaars is uit! Kilometer 35 Henk en Pierre komen langs. Aanpikken is er niet meer bij. Gewoon een kwestie van mentaliteit om de eindstreep te halen. Kilometer 38 Fred komt voorbij (naar mij gevoel is iedereen al voorbij) en roept nog kom op om me vervolgens alleen te laten (God wat ben ik zielig). 39 kilometer Jos & Marian Bex , Lenie en Els staan langs de kant en vragen hoe het gaat. Wat een vraag. Jos springt heel spontaan in de wedstrijd een haast me in zijn zondagse kloffie en gewone bordeelsluipers naar de finish. Ondank menig commentaar blijft hij tot 42 kilometer naast me lopen en haalt de allerlaatste druppel er nog uit. Resultaat: bijna een week spierpijn, maar een voldaan gevoel dat ik hem toch uitgelopen heb. Aan de finish staat de rest te wachten en als een goede vereniging trekken we vervolgens richting kleedruimte en douches. Daar krijgen we het eerste minpuntje: geen warm water. 44

Jammer, dus gewoon strippen op het Messegelände en stinkend en wel op naar het hotel.

Uitslagen 17e Hamburg Marathon 21 april 2002 Ger Bodelier 02:31:57 John Borjans 02:53:25 Theo Schmeits 03:04:25 Henk van ’t Land 03:05:49 Pierre Muijrers 03:05:50 Fred Geilenkirchen 03:09:48 Albert Verbunt 03:13:23 Wiel Frins 03:14:51 Herm Gerards 03:23:20 Saskia Rademakers 03:28:59 Maria Fischer 03:42:30 Gerard Hartman: 03:56:15 Hein Severens 04:36:38 Roger Gillissen 04:56:55. Jos Janssen geblesseerd uitgestapt.

STB Clubblad 2012 nr 2