Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 27 Maart 2012 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 30 april Het volgende clubblad verschijnt in mei

Weekschema zomertraining 2012 (ingaande 26 maart !) ....................... 3 Contributie en lidmaatschap 2012........................................................... 4 Van de voorzitter ( door Albert Verbunt) ................................................ 5 49e Aachener Winterlauf ( door: Herman Gerards ) ................................ 6 Kerstcross Heerlen (door: Eric Haakma) .................................................. 7 Parkstadcup 2011 ( door: Richard Lavalle) .............................................. 8 Prijsuitreiking Parkstad Hardloop Cup (door: Theo Schmeits)................. 9 Succes bij het LK cross(door: Theo Schmeits) ........................................10 Korte terugblik over 2011 (door: Iwan Theunissen) ..............................13 Het persoonlijk doel van ......... (door: Ilya Nijsters) ..............................15 Marathonfeiten ......................................................................................17 Succes S.T.B. dames ( door: Theo Schmeits) ..........................................19 Baksteen door het venster .....................................................................23 Even voorstellen....Peter Hendrix ..........................................................24 STB tweeling presteert optimaal (door: jeugdcommissie) ....................26 Ik ren dus ik besta ..... (Door: Anke Linssen) ..........................................27 Onze nieuwe baan (door: Jos van Spanje) .............................................28 Locatietraining Camerig (door:Dennis Lymandt) ...................................31 Training zomerseizoen (door: Theo Schmeits) ......................................31 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................32 Verjaardagskalender ..............................................................................34 Halve marathon Marrakech (door: Anke Linssen) .................................35 Nieuwe Leden ( bron: Frank Eisenga) ....................................................36 Jaarvergadering S.T.B. – Agenda – (door: Vicky Teeken) .......................37 Notulen Algemene Ledenverg. 1-4-2011(door:Vicky Teeken)...............39 Leeftijdsindeling 2012 ............................................................................46 Overtraining ( Bron: K.N.A.U) .................................................................47


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt, Diamantdijk 254, 4706 HL Roosendaal Tel. 06-54347709, e-mail : albertverbunt@ziggo.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema zomertraining 2012 (ingaande 26 maart !) Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18.30

Cooperbaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Woensdag Woensdag

18:30 19.00

Cooperbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18.30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag Zaterdag

18.30 10:00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. (Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig) Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt ± 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 uur, Bestemd voor lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor debeginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 9 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1,5 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Duurloop 1 uur, bestemd voor gevorderde lopers m/v die hun conditie willen verbeteren. Hierbij is geen trainer/loopgroepbegeleider aanwezig Junioren 1,5 uur Pupillen A,B,C. 1 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Begeleiders Herman Gerards Frank Eisenga Sjack Hoop Theo Schmeits Vrije training

Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Marcel Coerver Richard Thomas Wiel Frins Theo Schmeits

Herman Rutten Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Vrije training

Vrije training Jeugd trainers Jeugdtrainers Harry Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Jeugd :

Wim van der Linden Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Contributie en lidmaatschap 2012 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,35 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,35

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,15 € 9,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2012 23 maart 20 mei 24 juni 6 juli augustus 8/9 september 23 september oktober 2 december 31 december

Vrijdag Zondag Zondag Vrijdag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Maandag

Algemene ledenvergadering 33e Mayk van Beek Heideloop 28e Vaals-Venlo Estafetteloop 3e Meander Midzomerloop STB Clubkampioenschappen met bergloop en bbq (datum volgt) 20ste Jungfrau Marathon 3e Biesloop STB Clubreis (datum volgt) 29e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop, Cooperbaan 15:00 u. Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

4


Van de voorzitter ( door Albert Verbunt) Als ik dit schrijf besef ik dat dit mijn laatste stukje (Van de voorzitter) is, op 23 maart a.s. neem ik officieel afscheid tijdens de jaarvergadering. Mooie gelegenheid om een blik terug in de tijd te werpen In 1988 ben ik lid geworden van STB toen was Giel Kleijkers voorzitter, Wim van der Linden hoofdtrainer en Ger Knauf de altijd zwetende loopgroep begeleider. Het was toen gezellig en het is nu nog steeds gezellig om samen met anderen te trainen. In het tweede jaar werd ik reeds benaderd om mee te helpen bij de Kapellerbosloop een jaar later was ik coรถrdinator van deze loop, die ik samen met Ger Knauf , Jan Manders, Jan van Vliet, Jan Mulder en Jos Meijer 5 jaar lang heb georganiseerd. Verder organiseerde ik samen met Frank Eisenga de uurloop op de draf en renbaan en 4 keer de Heideloop en 2 keer de bergloop met finish op de cooperbaan. In 2001 werd ik door Wim van der Linden benaderd voor het voorzitterschap, ik hoefde niet lang na te denken om deze mooie taak op mij te nemen, in de tien jaar als voorzitter heb ik samen met jullie een mooie tijd gehad waarin er heel veel is gebeurd. Groot nieuws waren de vernielingen aan de cooperbaan. De kranten stonden er vol van, zelfs de televisie was aanwezig om verslag te doen. Na veel onderhandelen met mijn vaste maatje Jos van Spanje kreeg STB 30.000 euro om de cooperbaan op te knappen. Na maanden van werkzaamheden en tegenslagen

was het resultaat geweldig. De heropening werd groots gevierd met vele genodigden. In de afgelopen jaren organiseerde STB veel meer wedstrijden dan in het verleden, wat dachten jullie van 5 jaar de CZ Megaloop , de Traploop die voor STB veel publiciteit opleverde en de wedstrijd organisatie van de Meanderloop en de hulp bij de biesloop en de Asics ladies Run. Dat zal in de toekomst in ieder geval minder worden. Heel bijzonder was het 25 jarig jubileum van onze vereniging , zoals altijd werd er met een groepje nagedacht hoe ,waar en wanneer we het zouden vieren . Het werd een mooi feest met veel leden, oudgedienden en genodigden . Het was erg gezellig zoals altijd als STB wat organiseert . Waar ik ook graag aan terug denk zijn de geweldige clubreizen zoals de Jungfrau marathons, marathon in Hamburg, Hoegaarden, de posbankloop en al die anderen. Maar het mooiste wat we samen hebben bereikt is de realisatie van de 300 meter atletiekbaan op Park Ter Waerden die eind augustus 2012 gereed zal zijn. We mogen trots zijn dat het uiteindelijk is gelukt om de baan te krijgen die we verdienen Ik kijk met trots terug op de tien jaar die ik voorzitter ben geweest .Ik heb het met veel plezier gedaan en STB zal altijd voor mij een plaatst in mijn hart in nemen . Ik wens mijn opvolger veel succes toe.

5


49e Aachener Winterlauf ( door: Herman Gerards ) Voor de 49e keer werd vandaag de klassieke Aachener Winterlauf weer gehouden. Deze point-to-point loop met start vanuit het Vichtbachtal en de finish op de atletiekbaan van ATG Aachen, vond onder ideale loopomstandigheden plaats. Het was net boven nul en er stond nauwelijks wind. De ondergrond was goed begaanbaar en in tegenstelling tot vorig jaar nagenoeg geen modderpartijen. Ik was weer vroeg uit de veren en even na acht op de plaats van bestemming. Paul Jacobs was inmiddels ook al ter plekke. Eerst maar even een kop koffie in de kantine en wachten op de rest van het kluppie. Na wat gewauwel met Paul over hoelang, hoeveel en hoe oud we al niet zijn geworden met onze gekke hobby, komt de rest ook binnen druppelen. Er was er geen één die goed uitzag op dit vroege tijdstip, behalve Cor die er helaas niet was. Na nog een bak koffie, dan toch maar eens eindelijk richting bus. In een luxe touringcar vertrokken we richting startplaats. Na een goed half uur kwamen we aan en begon het ritueel. Plassen, nog eens plassen, beetje bibberen, nog even twijfels over de juiste outfit. Het is namelijk niet echt koud, toch maar in de lange broek. Josette trekt voor de start maar het VaalsVenlo T-shirt als extra laag over de outfit, om het na 1 kilometer vervolgens weg te gooien! "Der Lange" houdt zijn rode oortjes warm met de Kapellerbosloop muts.

6

Een bestuurslid voelt zich plotseling iedere minuut slechter worden, ondanks de goede wijn die geen krans behoeft, maar je kunt er wel hoofdpijn van krijgen. Het is inmiddels tijd om naar de startplaats te gaan. Nieuw dit jaar zijn de "startvakken". Men wordt geacht in het vak te starten dat enigszins jouw reele eindtijd benadert. Nou ik heb het geweten. Ik kies voor vak 1:25 (dwz eindtijd 1:15-1:25). Poef! Het startschot valt, de eerste meters is het wandelen, een beetje dribbelen hooguit. Ik kom niet weg. Even later ga ik helemaal rechts lopen en probeer me een weg te banen. Ik ga nu menigeen voorbij die niet sneller dan tempo 5 loopt. Enfin, even later bij 2 km heb ik de draai een beetje gevonden. De eerste beklimming hebben we achter ons en nu gaat het richting Venwegen. Het nu vooral bergaf en kan daardoor het tempoverlies aan het begin wat rechttrekken. Even na 6 km gaan we over de oude spoorbrug en staat Peter Borsdorff weer en zet ons op de foto. Nu gaan we richting Kornelimünster. Bij de Bahnhofsvision bij 8 km staat altijd veel publiek en heerst er een geweldige stemming. Vervolgens gaan we richting Brand en het Branderfeld waar het normaal altijd ploeteren is door de modder. Dit valt vandaag gelukkig dus mee. Nadat we bij 13 km Hitfeld zijn gepasseerd, komen we in het mooie gedeelte van de Aachener Wald, dat tamelijk geaccidenteerd nog zorgt voor een paar zware kilometers. Dan is het aftellen en de laatste kilometer gaat nu richting Chorusberg naar de finish. De laatste meters op de atletiekbaan, en ik passeer de finishstreep in 1:23. Tevreden over de eindtijd, niet tevreden over de start deze keer. Volgend jaar start ik weer verder vooraan.


Kerstcross Heerlen (door: Eric Haakma) Denkend aan mijn schoonmoeder… Kennen jullie dat? Je bent (een wedstijd) aan het rennen en gefocust op het parcours, de m/v voor je, de eindstreep en dan plotseling schiet je een gedachte te binnen en daar kom je niet meer los van. Dat gebeurde mij op Tweede Kerstdag. Sinds jaar en dag zit ik op Tweede Kerstdag in de kerk, luisterend naar de harmonie waar ik secretaries van ben. Dit jaar wilde ik met het oog op de Parkstad Hardloopcup, deze traditie verlaten en inwisselen voor deelname aan de Kerstcross. De eerste hobbel die genomen moest worden waren mijn collega’ s bij de harmonie. Dat ging goed, alle begrip voor mijn ambitie en wens. De tweede wat grotere hobbel was het verkrijgen van toestemming van mijn echtgenote. In nauw overleg met Jurgen is tijdens de zondagochtendlopen, een succesvolle strategie bedacht. De belofte mijnerzijds richting eega was wel dat ik tijdig terug zou zijn om van een gezamenlijk diner met zwagers, schoonzussen en schoonmoeder te genieten. Een dinerafspraak die nogal wat voeten in aarde had gehad; ik spaar jullie de details  Terug naar de Tweede Kerstdag. Met veel enthousiasme en nagenietend en trots op mijn strategie, toog ik naar Schrieversheide en zag daar tal van soortgenoten . Zelfs Jurgen was daar. Hij had ook, weliswaar last minute, toestemming gekregen om gezond bezig te zijn op deze feestdag. Na het startschot vertrok de groep voor ca. 9,7 km geren over de heide. Mijn voornemen om bij Rob Riksen te blijven moest ik al snel bijstellen. Rob was ijzersterk en verdween langzamerhand uit mijn gezichtsveld.

Vooral eigen tempo lopen hield ik me voor. Een groepje met Evelien Ruyters kon ik in het vizier houden. Ik liep eigenlijk best wel lekker toen plotseling mijn schoonmoeder en ons gezamelijk diner met de ganse familie, virtueel op mijn netvlies kwam. Het enorme geregel en gedoe om het diner te organiseren schoot door mijn hoofd met het gevolg dat de focus niet meer op de wedstrijd ‘lag’ maar zich verplaatste richting het restaurant in de buurt van Ubachsberg. Dat was helemaal niet goed voor mijn tempo en concentratie. En je weet, als je ergens niet aan mag denken (denk niet aan een roze olifant) dan denk je er natuurlijk wel aan. Ook bij mij is het zo dat lichaam en geest wel in ‘ harmonie’ moeten zijn. Positieve gedachten heb ik wel nodig voor een goede prestatie. Dit was geen positieve gedachtestroom en ik zag mijn zorgvuldige voorbereiding in rook opgaan. Ik herpakte me gelukkig. Na een korte interne therapie slaagde ik erin me opnieuw te focussen op de hellingen van de heide, mijn ademhaling, de houding van mijn armen en de lopers voor me. De aandacht van Wim (de speaker en nu even ook onbedoeld mental coach) hielp daar bij. Uiteindelijk heb ik heerlijk gelopen en was ik tevreden over de prestatie. Mijn zwakste punt te weten het versnellen in de laatste kilometer was nu geen punt. De laatste 2 kilometer kwam een achtervolger wel heel dichtbij echter door een versnelling, zelfs bergop, behield ik de voorsprong en realiseerde een mooie tijd en veel punten voor de Parkstad Hardloop Cup. Na het kijken naar de prijsuitreiking (o.a. een zeer goede prestatie van Kamiel Jacobs) liep ik voldaan naar huis. Een nieuwe traditie is wat mij betreft geboren. Ook in 2012 een focus op de Kerstcross.

7


Parkstadcup 2011 ( door: Richard Lavalle) Hoe een jaar vreemd kan lopen? Eind 2010 werd aangekondigd dat de atletiekverenigingen in Parkstad Limburg (Achilles-Top Kerkrade, AVON Heerlen, STB Landgraaf en STAP Brunssum) de Parkstadcup in het leven hadden geroepen. Dit ter verbetering van de deelname van de eigen leden aan de hardloopevenementen in de regio. In deze cup heeft elk van de deelnemende verenigingen/stichting een evenement ingebracht waarvan een klassement is bijgehouden voor dames en heren en voor verschillende leeftijd-categorieĂŤn. Voorwaarde voor deelname aan het klassement is dat men lid moet zijn van een van de Parkstadse Atletiekverenigingen of van de ParelloopRunners en dat aan minimaal 4 van de 5 hardloopevenementen moet worden deelgenomen.

Ik bungelde wel nog ergens onderaan in het klassement in de tussenstand door het missen van de eerste wedstrijd. Maar omdat er maar 4 van de 5 wedstrijden uiteindelijk meetellen geeft dat in de tussenstand een vertekend beeld. Onze clubgenoot Iwan had toen al de eerste 2 wedstrijden wel gelopen en heel veel punten gepakt. Op de Parelloop had Iwan zijn afstand gewonnen en ook het maximale aantal punten op zijn afstand.van 50 behaald. Op de Abdijcross had Iwan helaas niet het maximaal aantal gehaald. Op zich geen ramp aangezien de slechtste wedstrijd (als je er 5 loopt) ook niet meetelt. De volgende loop de Heideloop van onszelf pakte ik ook weer het maximaal aantal punten van 50 maar ook Iwan had daar op zijn afstand de volle buit te pakken. Toen begon de cup langzaam voor mij te leven en had ik de smaak te pakken. Iwan is een toploper dus dat het heel spannend zou worden stond voor mij al vast.

De evenementen die deel uitmaakten van de cup in 2011 waren de Abdijcross Kerkrade, de Parelloop Brunssum, de Heideloop Landgraaf, de STAP-loop Brunssum en de Kerstcross Heerlen. Het eerste cup-evenement was de Abdijcross in Kerkrade op 23 januari 2011. Om iedereen een zo goed mogelijke kans op punten te geven telden telkens 2 afstanden per loop mee voor de punten. Op elke afstand waren evenveel punten te verdienen. 50 punten voor de winnaar en elk volgend lid daarachter 1 punt minder.

Toen kwam het zomerreces en had ik weer kortstondig last van de hamstrings. Oei als dat maar goed komt. Maar gelukkig was ik weer op tijd in vorm voor de Staploop waar ik op de korte cross mijn titel wilde verdedigen. Met succes heb ik daar voor de 3e keer op rij de titel behaald en nu langzaam heel belangrijk weer 50 punten voor de cup te pakken had. Maar Iwan liet zich ook wederom niet onbetuigd en zorgde ervoor dat hij op zijn afstand ook 50 punten behaalde.

Toe dat bekend werd was ik helemaal nog niet met de cup bezig. Zeker ten tijde van de Abijcross kampte ik nog met de gevolgen van een hamstringblessure en moest daardoor al de eerste wedstrijd in de reeks missen. De eerstvolgende wedstrijd was de Parelloop in Brunssum. Daar loop ik altijd heel graag, met de cup was ik nog steeds niet bezig. Door de eerste plaats bij die loop haalde ik wel het maximaal aantal van 50 punten voor de cup.

Het zou uiteindelijk dus neerkomen op een beslissende slag tijdens de kerstcross. Vlak na de staploop had ik een voetblessure opgelopen, gelukkig daarvan voorspoedig hersteld zodat ik mij vol kon voorbereiden op de kerstcross. Ik had mij voorgenomen de korte loop te nemen. Nu staat die officieel in de boeken als 6km, maar metingen van andere atleten inclusief mijzelf gaven toch wel aan dat die bijna 7,5 kilometer lang was..

8


De mensen van de lange cross zaten wel weer goed met hun ruim 9 km omdat de twee kleinere ronden die zij nog moesten doen na zou pakken.k de 2 grote korter waren dan begroot. Ik had s’middags andere verplichtingen en moest na de prijsuitreiking huiswaarts. mocht je iets hebben van wat een tegenvallende tijd voor de korte afstand dan weet je waar het aan ligt. Maar tijd was niet belangrijk deze keer. De cup moest en zou behaald moeten worden. Met dat doel stond ik aan de start. De vraag die boven de loop hing was of ik en Iwan dan eindelijk eens tegen elkaar zouden uitkomen op de korte cross. Dan zou het een echt man op man gevecht geworden zijn. Ik stond om 10.00 uur aan de start voor mijn loop en toen werd mij duidelijk dat Iwan voor de lange loop gekozen had. Aan mij dus de opgave om het lot in eigen handen te nemen en een voorschot te nemen op de eindstand in de cup. Dat speelt dan wel door je hoofd. Maar gelukkig had ik een goede vorm te pakken. Met succes behaal ik de overwinning op de kerstcross en kom zo op een maximaal totaal van 200 punten.

Om 13.30 zou pas de lange cross starten en in theorie kon Iwan nog gelijk met mij trekken als hij ook op zijn afstand de maximale punten Ik kon dus helaas niet de lange cross bijwonen. Onwetend van de uitslag en het feit dat Iwan natuurlijk een hele sterke loper is ging ik al uit van een gelijkstand en de vraag hoe de jury dat dan zou gaan oplossen. Opeens kreeg ik later in de middag een berichtje van Iwan. Hij feliciteerde mij met de overwinning in de cup. Wat bleek in een spannende wedstrijd was Kamiel, het aanstormend talent van STB, die weer echt super gelopen had, Iwan voorgebleven en daardoor kwam Iwan net 1 punt tekort en komt zijn totaal op 199 punten. Dat scheelt dus echt niks. Ik ben natuurlijk wel heel erg blij met deze eerste plek en om de eerste winnaar te zijn van de parkstadcup. Wie het komend jaar de cup zal gaan pakken? Ik durf het niet zeggen. Bij de andere verenigingen komen ook steeds meer sterke lopers naar voren. En bij STB zullen zeker Kamiel en Iwan mij ook weer dit jaar het vuur aan de schenen liggen.

Prijsuitreiking Parkstad Hardloop Cup (door: Theo Schmeits) Op zondag 29 januari was de prijsuitreiking van de Parkstad Hardloop Cup. Deze vond plaats in het gerestaureerde pompgebouw in het Schutterspark. In een redelijk gevulde hal waren de prijswinnaars en de toeschouwers, waaronder vele STB’ers samen gekomen. Het geheel werd aan elkaar gepraat door het het spaekers-duo Wim en Roger. Na enkele speeches van o.a. voorzitter van AVON, en de wethouders van Heerlen en Brunssum begon de prijksuitreiking.

Van de 25 te vergeven prijzen mochten 14 STB’ers een prijs in ontvangst nemen, een geweldig resultaat. Het podium voor het totaal klassement voor de mannen bestond voor zijn geheel uit STB, Richard Lavalle op plaats een gevolgd door Iwan Theunissen en Kamiel Jacobs. Terwijl bij de vrouwen de plaatsen twee, Anke Linssen en drie, Loraine Homminga ook voor rekening van STB kwamen. Alleen bij de mannen veteranen II en de dames veteranen II was geen STB’er aanwezig. Misschien een hint voor het komend seizoen voor onze veteranen.

9


Dit jaar wordt wederom de Parkstad Hardloop Cup gehouden. Deze bestaat uit de volgende wedstrijden: Parelloop Heideloop Staploop Stadsloop Kerstcross

1 april 20 mei 29 september 21 oktober 26 december

5 en 10 km 8 en 16 km 6 en 12 km 5 en 10 km 6 en 10 km

Men moet minimaal 3 van de 5 wedstrijden gelopen hebben om mee te dingen naar de prijzen.

1 2 3

Leonie Balter Loraine Homminga Anne Balter

Dames Senioren 1 Anke Linssen 2 Carmen Jacobs 3 Claudia Steinbusch

AVON STB AVON

STB STB STB

Dames Veteranen 2 1 Majella Pawlak AVON 2 Desiree van Puijvelde AVON

Uitslagen van de Parkstad Hardloop Cup 2011.

Succes bij het LK cross(door:

Totaalklassement. Mannen 1 Richard Lavalle 2 Iwan Theunissen 3 Kamiel Jacobs

STB STB STB

Dames 1 Leonie Balter 1 Anke Linssen 2 Loraine Homminga

AVON STB STB

Leeftijdsklassement Mannen Junioren 1 Kamiel Jacobs

STB

Mannen Senioren 1 Iwan Theunissen 2 Jurjen Knarren 3 Bas Pierek

STB AVON AVON

Mannen Veteranen 1 1 Richard Lavalle 2 Rob Riksen 3 Richard Thomas

STB STB STB

Mannen Veteranen 2 1 Giel Vullings 1 Jan Muijrers 2 Cor Vaessen 3 Thei Luckers

AVON Achilles Top Achilles Top AVON

Dames Junioren 10

Theo Schmeits)

Op zondag 22 januari werd weer de Abdij Cross in Kerkrade gehouden. Hieraan was het Limburgs kampioenschap cross gekoppeld. In de veteranen klasse leverde dit een succes op voor STB. Jos Krist werd Limburgs kampioen bij de Veteranen 2 gevolgd op een mooie 2e plek door Eric Haakma. Het was een spannende strijd tussen de twee STB’ers, jammer dat Eric in de laatste ronde viel, hij zat Jos vlak op de hielen. Het verschil op de meet bedroeg uiteindelijk maar 11 seconden. Bij de recreatieloop veroverde Ger Bodelier een 3e plaats. Proficiat met deze prachtige prestaties.


Huldiging Winnaars Parkstad Hardloop Cup 2011

11


12


Korte terugblik over 2011 (door: Iwan Theunissen) Eeuwige roem boven Alles Het koningsnummer van de wegatletiek, dé marathon kende in 2011 een heuse hausse, een paar lopers beheersten wereldwijd de sportpers: De keizer en wereldrecordhouder bij de mannen: Haile Gebrselassie, uit Ethiopië werd onttroond door de 26-jarige Keniaan Patrick Makau. De Keniaan zette in Berlijn het record scherp op 2.03.38. Én Paula Radcliffe lag plotseling onder vuur door de IAF (Internationale Atletiekunie) men dreigde haar wereldrecord uit 2003: 2.15.25 uit de boeken te schrappen. Reden, het record zou niet reglementair zijn omdat Radcliffe gedurende de hele marathon gebruik had gemaakt van mannelijke gangmakers. Korte tijd was er op het hoogste niveau discussie en de complete atletiekwereld viel massaal over deze clowneske commissie. Nike (hoofdsponsor van Radcliffe) lanceerde zelfs een wereldwijde reclamecampagne waar de , hangende beslissing van de IAF op de hak werd genomen. De IAF haalde bakzeil en het record bleef terecht gehandhaafd. En last but not least…. Rob Sloan werd 3e op de Kielder Marahon in Northumberland!

Wie…….?, juist Rob Sloan. Wie kent hem niet…………….. hij liep immers 2.51! Aangezien ik in 2011 zelf 5 minuten sneller liep als deze Engelsman op de marathon werd ik toch niet mondiaal bekend!?

Kortom, we hebben het hier over een wereldfenomeen. De 31-jarige ex-marinier won op 8/10/2011, daags voor de Kieldermarathon, de 10 Km. Deze wedstrijd speelde zich op zaterdag af in het centrum van Northumberland, terwijl de lopers aldaar hun startnummer voor de marathon op zondag konden ophalen. Sloan vocht voor wat hij waard was en won met gepaste trots de 10 Km. De honger van Sloan was echter nog niet verzadigd, hij wilde namelijk ook nog furore maken op de marathon, morgen…..Als geoefend loper hoef je je dan normaal weinig illusies te maken en kun je beter de marathon bijwonen als toeschouwer. Zondagmorgen 9 oktober, 1200 nerveuze lopers staan aan de start. 10 ’s morgens klinkt het “gunshot” , het weer is de lopers niet gunstig gezind, het waait hard en het regent onophoudelijk. Al gauw nestelt zich een drietal op kop en loopt weg van de rest van het deelnemersveld. Rob Sloan, lid van de locale atletiekvereniging “The Sunderland Harriers” ziet de eeuwige roem vervliegen en merkt al gauw dat een 10 Km wedstrijd lopen op minder als 24 uur voor een marathon niet een bijster goed idee is! Hij ziet af en sterft duizend doden, maar hij zal en móet het podium halen. Hij zou ze wel eens laten zien wat een ex-lid van de Navy kon. Bij Kilometer 21, zeg maar half-time, loopt hij op een 8e plek en zijn benen zijn totaal verzuurd. Bij een laatste tijdmeting, 25 Km, loopt hij al op een 10e plek. Daarna wordt er tot aan de finish taal noch teken van hem vernomen, qua reguliere tijdmeting dan. Nietsvermoedend loopt Steve Cairns, die bij Km 27 maar liefst 5 minuten voorsprong had op onze “held” Rob Sloan op een derde plek, tenminste….. Inmiddels is de wedstrijd in een ver gevorderd stadium en zijn de podiumkansen voor onze lokale held al lang verkeken.

13


Dan veranderd Sloan resoluut het geweer van zijn schouder en besluit hij een “Trojaans paard” in te zetten. Hij is inmiddels beland bij het 30 Km punt. Als ex-militair heeft hij natuurlijk de roadmap bestudeerd! In de verte hoort hij…de verlossing…… Dé bus….Voordat de bus stopt heeft hij zijn borstnummer: 883 weggemoffeld. Hij duikt weg in een hoekje en stapt uit….. 1,5 Km voor de finish op een verlaten stuk van het parcours. In de verte ziet hij Marcus Scotney naderden, die onbedreigd op een 2e plek loopt. Verstoppen in het struikgewas is het credo! Nog even houd hij zich gedeisd, daarna loopt hij het parcours op…. Op naar de eeuwige roem naar een welverdiende derde plek! Onder luid gejuich en vol emotie eindigt Rob Sloan als derde, eindtijd 2.51 en een handvol seconden. Winnaar Ricky Lightfoot, einddtijd 2.35.14 feliciteerd Rob met zijn ongeloofelijke prestatie…. Kort, na binnenkomst van Sloan komt een juichende Steve Cairns binnen. Cairns kijkt op zijn klokje 2.55.24 weliswaar geen toptijd maar wel derde….. dacht hij. Toevallig wordt de nummer 3… Rob Sloan net geïnterviewd door het locale TV Station ITV Local News. Cairns hoort met grote verbazing het geheel aan en confronteert de nummer 3… met de vraag: “waar heb je me ingehaald?” Sloan kon geen passend antwoord geven. Al gauw komt race-director en oud top-atleet Steve Cram het verhaal ter ore. Cram, antwoordde na het uitlezen van de tussentijden op de meetpunten met gepaste humor: “Of de heer Sloan liep in de slotfase op hoog Olympisch niveau of heeft de boel geflest” , hij liep ook als een enige een negatieve split! De cermonie protocollaire gaat echter door en geloof het of niet…. Rob Sloan stapt

14

schaamteloos op het podium, immer ere wie ere toekomt. Al gauw komt er een stortvloed van reacties los: verschillende lopers hebben gezien dat onze “held” bij Km 21 al erg veel verval had en ergens bij Km 30 heeft hij een sanitaire stop achter een boom gemaakt! Verder had hij de grote pech dat in de bewuste bus veel toeschouwers zaten die de marathon volgden en de winnaar van gisteren herkenden aan zijn opvallende kapsel en tatoeages. Zelf deed hij dit kort na de finish af als, persoonsverwisseling. Ontkennen heeft geen zin meer, zijn GPS uitlezen is ook geen optie. Na Km 30 heeft de meter namelijk opvallend storing en vlak voor de meet is er plotseling weer signaal. Laat in de avond geeft hij echter toe dat hij de boel belazerd heeft. Én of hij eeuwige roem heeft gekregen… de Engelse Boulevard pers belaagde hem van alle kanten. Wereldwijd werd zijn “prestatie” geroemd: BBC, CCN, ARD, RAI. Zijn interview werd legendarisch op You Tube.

Als beloning werd hij voor het leven geroyeerd bij zijn atletiekvereniging en kreeg hij een schorsing van 6 maanden van de Engelse Atletiekfederatie..


Het persoonlijk doel van ......... (door: Ilya Nijsters) Daar vind ik mezelf dan op een zaterdag ochtend met een kop koffie, achter het beeldscherm van m’n PC, nadenkend over de inhoud voor stukje in het Clubblad. Met een dosis ongeloof in het achterhoofd, want waar gaat het nu om, een artikel met de titel ‘persoonlijke doelstelling’ in het clubblad van een atletiek vereniging. Des te meer ik dit terug lees terwijl ik aan het typen ben, des te leuker begin ik het te vinden. Waarom? Zul je je afvragen. Nou, voor dat ik iets vertel over m’n doelstellingen is het wel leuk om even te kijken hoe deze zijn gevormd, en dan zul je begrijpen waarom ik moeite heb te geloven wat ik nu ben aan het doen. Op school blonk ik echt niet uit in het vak lichamelijke opvoeding, het enige dat ik leuk vond en goed in was is in een fitnessruimte met gewichten spelen en dat vervolgens krachttraining noemen. Met name Powerliften (een combinatie van deadliften, squaten en bankdrukken) ging mij goed af. Echter vanaf een jaar of 18 begon de klad erin te komen en waren feestjes en samen gaan wonen een stuk belangrijker. In de tussentijd rookten ik 2-3 pakjes zware Van Nelle en een goudgele rakker liet ik ook nooit staan. Naast het feit dat ik alleen maar “friet” hoef te zeggen om weer een kilo aan te komen, hoef je dus geen raket-geleerde te zijn om te bedenken dat ik mezelf op een bepaald moment vond met een belachelijke hoeveelheid overgewicht (BMI:36) en de daarbij behorende gezondheidsklachten. Uiteindelijk in de zomervakantie van 2008, besloot ik dat het zo niet verder kon. Maar ja,

wat ga je dan doen. Je bent dusdanig te zwaar dat alle sporten moeilijk zijn, nee het moest iets zijn waar je geen smoesjes kunt verzinnen. Dus geen openingstijden of ergens naartoe hoeven rijden en het liefst een individuele activiteit waar je niet met de inspanning kunt foetelen. Na 1 minuut gedacht te hebben ben ik in de kledingkast gaan rommelen, want daar moesten nog sportschoenen staan. En ja hoor, hebbes. Zo gezegd zo gedaan, naar de overkant van de straat en rennen maar dacht ik, maar daar dacht m’n lichaam dus anders over en na zo’n 75 meter strandde ik met de tong op m’n schoenen en kon ik reeds geen stap meer zetten. Dit was ook precies het punt waar ik het licht heb gezien en ondanks of misschien wel dankzij deze eerste meters heb ik doorgezet en ben ik blijven rennen en tot op heden ook niet meer gestopt. Dat brengt mij dan weer terug tot dit moment en het schrijven van dit artikel. Met deze achtergrond informatie kun je dan wellicht begrijpen waarom ik het wel grappig vind om over mijn sportieve persoonlijke doelstelling te schrijven. Maar goed, als je al zover gekomen blijf je vreemd genoeg toch je doelstellingen bijstellen. In Maart 2011 heb ik op eigen houtje deelgenomen aan de Venloop. Met wat internet informatie heb ik in m’n eentje een training samengesteld en ook zo goed en zo kwaad proberen uit te voeren. Echter heb ik dan toch die klassieke fout gemaakt en veel te veel getraind, zelfs nog in de week van de Venloop. Het resultaat viel toen erg tegen en dat viel zwaar na al die weken noeste arbeid.

15


Toen kort daarop Frank Eisenga me wederom een keer mee vroeg om naar een interval training te gaan heb ik eindelijk “ja” gezegd. In de periode April 2011 tot nu heb ik dusdanig veel opgestoken en ook de zin en de onzin van bepaalde trainingsvormen aan den lijve ondervonden dat ik enorm veel spijt heb nooit eerder met STB te zijn meegegaan. De huidige doelstelling is een herkansing op de Venloop en nu wel m’n gewenste eindtijd van < 1:45:00 waar te maken. Ik had veel positieve geluiden gehoord van mensen die deel hebben genomen aan verschillende marathons met een schema van Wim. Dus waarom dan niet raad vragen bij iemand die anderen reeds goed had geholpen en zo doende volgen we nu zelf ook een schema van Wim. Het is nog iets vroeg om te zeggen hoe het schema in de praktijk uitpakt, maar het is wel fijn dat het is toegespitst op m’n eigen prestaties. En met de ervaring opgedaan in het afgelopen jaar bij de verschillende trainingen, weet ik nu ook beter wat er bedoeld wordt met een bepaalde trainingsvormen.

16

Voordat “het schema van Wim” in ging had ik zelf al wat extra aandacht aan het duurvermogen besteed omdat ik aan de Annendaalloop wilde meedoen. Ik had me eerst ingeschreven voor de kwart marathon, echter toch maar de stoute schoenen aangetrokken en me omgeschreven naar de halve marathon, met het idee om deze rondom 1:50:00 te eindigen. Dit werd uiteindelijk 1:42:39 en zo streefde ik m’n Venloop doel reeds voorbij. Als je het dan hebt over een doelstelling voor komend jaar, dan is er niet specifiek één wedstrijd of evenement waar ik voor zou gaan. Meer over de breedte genomen ben ik van plan om m’n prestaties op afstanden van 10km en meer te gaan verbeteren en dan met name het gedeelte “meer dan 10km”. Het voor mij ultieme doel zou zijn het volbrengen van een marathon, maar dit zit er nu toch echt nog niet in. Maar wie weet, ik had ook nooit gedacht dat ik op een zondagochtend in Januari voor m’n plezier een halve marathon ging lopen.


Marathonfeiten Marathónas De naam Marathon komt van het Griekse Marathónas, een klein Grieks plaatsje veertig kilometer en oosten van Athene. Op een vlakte nabij Marathon vond 490 v. Chr. een veldslag plaats tussen de Atheners en de vanuit Azië oprukkende Perzen. De Grieken waren in de minderheid, maar wonnen de strijd toch. Volgens de mythologie rende de Griekse boodschapper Pheidippides van Marathon naar Athene om het goede nieuws te brengen: “Verheug u, we hebben gezegevierd!”, om daarna dood neer te vallen. Pheidippedes holde iets meer dan veertig kilometer. De huidige officiële lengte van 42 kilometer en 195 meter werd bepaald bij de Olympische spelen in London 1908: de afstand van het White City stadium naar Windsor Castle. De eerste Marathon in Nederland werd gelopen in Enschede op 12 juli 1947. Er startten 51 deelnemers, waarvan er 33 de finish haalden. Winnaar was de Fin Eero Rilkonen in 2 uur, 44 minuten en 13 seconden. Negen minuten later arriveerde de eerste Nedelander, Joop Overdijk. Kenia Kenianen domineren wereldwijd de marathon en zijn de houders van het wereldrecord, het Olympisch record en het Afrikaans record. Wereldrecordhouder bij de mannen is de 26jarige Keniaan Patrick Makau Musyoki. Musyoki liep zijn record in Berlijn 2011. Met 2 uur, 3 minuten en 38 seconden was hij twintig seconden sneller dan zijn Ethiopische voorganger Haile Gebreselassie. Het geheim van de Kenianen ligt volgens Deens onderzoek in hun lange en dunne onderbenen. Die zijn lichter dan die van Europeanen waardoor ze met dezelfde energie een hogere snelheid kunnen halen. In Kenia is hardlopen de nationale sport en een manier om aan de armoede te ontsnappen. Veel renners sturen geld terug naar huis om een bijdrage te leveren aan de

ontwikkeling van hun land. In 2009 maakten ze samen 87,5 miljoen dollar over. De marathon van Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Enschede en Leiden werden in 2010 gewonnen door Kenianen. In Utrecht gebeurde dat voor het vierde jaar op rij. De organisatie stelde dit jaar een nieuwe regel in: een Keniaanse winnaar ontvangt honderd euro, een Nederlandse tienduizend. Snelheid Tijdens het lopen van een marathon ligt de gemiddelde lichaamstemperatuur tussen de 38,5 en de 39 graden Celsius. In rust is dat tussen de 37 en de 37,5 graden Celsius. Een loper zweet gemiddeld 2 à 2,5 liter vocht uit in een marathon. Mannen zweten over het algemeen meer dan vrouwen, omdat zij meer en actievere zweetklieren hebben. De gemiddelde snelheid van een marathonloper is 11,3 kilometer per uur, de gemiddelde hartslag is 161 slagen per minuut. Verzuring treedt op als de spieren verzadigd raken met melkzuur, dat ontstaat als spieren meer energie aanmaken dan de aanwezige zuurstof toelaat. Na het rennen van een marathon zijn er eiwitten in het bloed aanwezig die ook worden gevonden na een hartinfarct. Golden Earring ‘De Marathon’ was een discotheek in Den Haag. In 1947 opende het als clubhuis van rolschaatsvereniging Marathon, bijna twintig jaar later werd de tent een poppodium en het thuishonk van de Golden Earring. In de meeste grote marathonwedstrijden lopen hazen mee. Volgens atletenmanager Jos Hermens zijn wereldrecords zonder zulke gangmakers niet meer mogelijk. Extreem lopen (1) Wim ‘The Iceman’ Hof (52), de man die anderhalf uur in een bak met ijsblokjes kan

17


18


zitten zonder te bezwijken, liep begin oktober Namibië. Hij liep in een korte broek, op blote voeten en zonder een druppel te drinken. Vijftienvoudig Amerikaans marathonrenner Joe D’Amico at voor zijn deelname aan de marathon van Los Angeles (2011) dertig dagen lang alleen McDonald’s. De McRunner at 91 cakejes, 24 ‘Chicken Snack Wraps’, 23 hamburgers en ladingen Mc-koekjes. Hij liep vervolgens in 2:36:14 een persoonlijk record én verlaagde zijn cholesterolwaarden. De oudste marathonloper ter wereld is de 100-jarige Fauja Singh uit Engeland. Singh begon op 81-jarige leeftijd met hardlopen en liep in 2000 – 89 jaar oud – zijn eerste marathon. In 2004 werd hij gestrikt voor een campagne van Adidas, genaamd: ‘Impossible is nothing’. Extreem lopen (2) Een ultraloop is elke wedstrijd die langer is dan de 42.195 meter van de marathon. Er worden ultralopen georganiseerd variërend van 50 tot 350 kilometer. Ultralopen op natuurpaden, bijvoorbeeld in het bos of de bergen, worden ook wel trails genoemd. Er worden ook ultramarathons op tijd gelopen. Er zijn ultramarathons van 36, 48 en zelfs 72 uur waarbij de lopers een zo groot

2011 een marathon in een woestijn in mogelijke afstand moeten lopen binnen de tijd. Een van de langste ultralopen ter wereld is de Patagonia Antarctic Race in Argentinië. In tien dagetappes leggen de de lopers 350 kilometer af door steppegebied, bergen en gletsjers. Volgens onderzoekers van de Mayo Clinic in Minnesota (VS) is het fysiologisch mogelijk een marathon te lopen binnen de twee uur. Of dat lukt hangt af van factoren als maximale zuurstofopname, loopefficiëntie en vermogen om verzuring te verdragen. Paula Radcliffe De grootste vijf marathons ter wereld zijn die van Boston, London, Berlijn, Chicago en New York. Van de grootste tien hardloopevenementen in Nederland is 72 procent van de deelnemers tussen de 30 en 55 jaar (onderzoek onder 55 duizend deelnemers, SCP, 2010). Alleen al in de Verenigde Staten zijn er vijf plaatsen naar het oude Griekse dorpje Marathon vernoemd. De grootste (9650 inwoners) ligt in de staat Florida, de kleinste (292 inwoners) in staat Iowa. Het wereldrecord bij de vrouwen staat op naam van Paula Radcliffe. Zij liep in 2003 in London 2:15:25.

Succes S.T.B. dames ( door: Theo Schmeits) Bij de afgelopen Danikerbosloop in Geleen boekte onze STB dames een groot succes. Femke van Heugten werd eerste bij de 10 E.M., Carmen Jacobs veroverde een eerste stek bij de 5 E.M. En dit op een zwaar, selektief en glad parcours. Het volgde verslagje over haar stond in De Limburger: “Femke van Heugten had naar eigen zeggen genoten van het zware parcours. Ondanks haar valpartij in de eerste grote ronde die haar, naast een smerig shirt en broek, ook veel pijn opleverde. „Maar na een tijdje voelde ik dat niet meer.” De winnares had al snel een ruime voorsprong opgebouwd en

won uiteindelijk met bijna vijf minuten voorsprong op Karin Sloove. Ook al was het eigenlijk helemaal niet haar bedoeling om voluit te gaan. „Maar ja, als ik dat startschot hoor, kan ik me toch niet inhouden.” Carmen had wat meer tegenstand, haar voorsprong van ruim een halve minuut was voldoende voor een mooie eerste plek. Haar motto: “Je moet gewoon durven op dit parcours” was debet aan deze overwinning. Kamiel Jacobs maakte het STB succes kompleet door een 2e plaats te veroveren bij de 5 EM

19


20


21


22


Baksteen door het venster Kiek m’goa!! Ik ben deelnemer aan één van de ongeveer 475 wedstrijden van de Rur-Eifel-Cup 2011. Die loop ik niet allemaal, maar de 10 km van DJK Mauswiss mis ik nooit. Net als vele andere Laüfe kan ik daar 10 zware kilometers lang genieten van het paradijselijke Eifelgebirge. Wedstrijden in deze wonderschone contreien halen het beste in mij naar boven. Na de beklimming van de eerste lange heuvel stijgt de warmte van mijn hart naar mijn hoofd, nee …ontstijgt mijn zwoegende, rennende lijf en sleept mij op de maat van mijn onstuimige hartslag mee naar dichterlijke hoogte. Warmte, warmte, warmte. Spontaan dwarrelt in mijn warme brein het prachtige gedicht Warm Vlees (Jules Deelder 1944 - ?) naar boven: Warm vlees in koelen bloede zoekt kennis met broodje tartaar om samen oud mee te worden Uitjes geen bezwaar Ik moet moeite doen om niet zwijmelend aan de bosrand neer te zijgen. Dus houd ik de pas erin en geniet ik schier eindeloos verder. Schier……helaas……Want mijn zinnen ontwaren een schril geluid dat gezwind naderbij komt: “hoeieee –huh…….hoeiiieeee – huh…….hoeiiieee-huh….hoeiieééhuh…..hoeiieéé-huh!!!

Zeg me dat het niet waar is! (Frank Boeijen 1989) Iedere keer als ik genietend in de Eifel rondren worden mijn poëtische gevoelens verpletterd onder een oorverdovend gejoenk: hoeiieéé-huh!!!....hoeiieéé-huh….hoeiieééhuh!!!! Ik ken dit geluid maar al te goed. Het ontstnapt uit het keelgat van één van de trouwe Rur-Eifelcuplopers: Herr Dr. HansJoachim de Witt oder Watt. En iedere keer als ik mijn geliefde Eifelpaden beloop, verstiert hij met zijn luidruchtige gehijg mijn Naturerlebnis! Alsof een repoussoir met omgekeerde werking wordt aangebracht in het liefelijke landschap. Daar waar schilders als Hercules Seegers (Rivierdal 1626) door middel van een nabijstaande boom een doorkijk op een schoon rivierdal versterkten, haalt HansJoachim vocale correctielakstrepen door beemd en boom van de Eifel. Het gekraai gaat mij niet alleen door hart en nieren, maar ook door merg en been, top en teen, Jansen & Tilanus, Kanis & Gunnink en Maag- en darmstichting. Ik moet iets doen. Actie-reactie, je kent dat wel. Zal ik het voorbeeld volgen van John Borjans? Die sloeg met een welgemikte vuistslag een irritante Duitser ( ja mevrouw, die zijn er ook!) de Rur in. Deutsche Gründlichkeit, jawohl! Echter Hans-Joachim is tamelijk gespierd en mijn inborst bevat weinig heldhaftige elementen.

23


Om mijn genieten te herwinnen restte maar één ding: Een list, zijnde een geveinsde losse veter. Ik knielde neder naast het pad en speelde alsof ik mijn veter strikte ( veel langzamer dan bij het behalen van mijn gekoesterde veterdiploma op de kleuterschool). Toen ik opkeek en de achterzijde van Herr Dr. Hans-Joachim de Witt oder Watt zag, flitste subiet een reclame in ‘t Establetje door mijn hoofd: Kiek‘m Goa!!!!!(‘t Establetje nr5- 2011,blz 10) De Witt oder Watt verdween uit het zicht en niet alleen dat. Het geluid stierf af met het omgekeerde effect van de regels 22 en 25 hierboven. “Heur ‘m goa!! “ klonk het in mijn gedachten.

strofen uit een prachtig gedicht van Julius Dreyfsandt zu Schlamm (1948 - ?) en de wind zegt mij ga over dit pad luister hoe het veld zingt voel de boom en zie, ze wuift met een blad zelfs gestorven hout, ginds, kent de mooiste droom. De wedstrijden in de Eifel kennen een gezellige afterrun. Ook in Mauswiss stond een mobiele tap. Daar dronk ik samen met Herr Dr. HansJoachim de Witt oder Watt nog enkele glazen dunkel-bernsteinfarbenes, hopfenbetontes Kölsch Alt. Na de dichter-in-mij openbaart zich dan al snel de zanger-in-mij (und auch in Hans-Joachim). Gebroederlijk zongen wij tweestemmig:

Ten koste van pakweg een halve minuut op de uitslagenlijst was ik weer in mijn droomwereld. Ik zette mijn tocht voort en genoot weldra van het liederlijke leven van een hardloper.

Alle Menschen werden Brüder ( naar het gedicht ‘Ode an die Freude’ van Joachim Schiller uit 1785 op muziek van de Negende Symphonie van Beethoven uit 1823.)

Ook gedichten borrelden weer vanuit donkere diepten naar de oppervlakte, zoals enkele

Watt Anders

Wat kan het leven mooi zijn.

Even voorstellen....Peter Hendrix Afgelopen zomer werd mij al eens gevraagd om een stuk in het clubblad te schrijven over mijn sport ervaringen. Tot nu toe is het er nog niet van gekomen maar toch maar eens even achter de laptop kruipen en beginnen met tikken. Ik zal mij eerst even voorstellen omdat de meesten mij niet kennen en ook niet gauw op trainingen zullen zien. Iets wat wel een goed voornemen voor 2012 zal zijn. Mijn naam is Peter Hendrix en ben intussen 50 jaar oud. In 1992 ben ik in aanraking gekomen met de triathlonsport en hiermee ben ik nog altijd bezig. Vanzelf kom je dan ook in de loopsport

24

terecht en hier ook al heel wat jaren actief in bezig. Sinds een jaar ben ik lid van STB geworden en heb hier nog geen spijt van gehad. Door een achillespees blessure niet mee kunnen lopen in de Singelloop maar wel als supporter op deze Clubreis meegegaan en daar een heel leuke dag beleefd. Sinds enige jaren ben ik in bezit van het diploma Looptrainer 3 en geef ook al jaren looptrainingen. Momenteel doe ik dit bij FysioStofberg in Brunssum waar ik ook werkzaam ben als revalidatietrainer in het voetballen en lopen.


Onlangs mag ik mij na het volgen van een cursus ook allround conditie- en hersteltrainer noemen. De opgedane kennis kan in alle sporten gebruikt worden en heeft mijn kennis niveau op veel trainingsgebieden enorm vergroot. Al deze werkzaamheden zorgen er dus voor dat ik niet al te vaak kan meetrainen met jullie. In de triathlonsport ben ik momenteel voorzitter van de stichting TTTL die atleten begeleid met sponsoring en materialen om zo hun grote doel de Olympische Spelen te kunnen halen. Daarnaast ben ik zelf ook nog een actief triatleet en heb al menige triathlon tot een goed einde weten te brengen. Mijn voorkeur gaat hierbij uit naar de langere afstanden van halve Ironman tot volledige Ironman afstanden. (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen). Teamgenoot en collega Bas Diederen heeft na zijn succesvolle deelname aan het wereldkampioenschap Ironman triathlon op Hawaii mij aangezet om hier ook eens aan deel te nemen. Dit is niet zo gemakkelijk, je moet je eerst proberen te kwalificeren op een Ironman triathlon waarna je mag deelnemen op Kona in Hawaii aan dit wereldkampioenschap. Ik heb hier eerst nog eens goed over moeten nadenken maar na een gesprek met Bas en het nagaan van de mogelijkheden om de kwalificatie te kunnen halen, heb ik toch besloten om het te gaan proberen. De eerste vier finishers in mijn leeftijdscategorie kunnen een startbewijs behalen en wanneer een van hen het niet wil kan de volgende finisher het halen. Dit gaat zo door tot de vier startbewijzen verdeeld zijn. Ik ga het eerst proberen te bereiken tijdens de Ironman in Regensburg (D) op 17 juni a.s.

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten in de afgelopen twee jaar dan moet een eindtijd rond 10.14 uur voldoende zijn om mij te kwalificeren. Dit is een kwartier sneller dan mijn snelste tijd ooit en het wordt dus een hele klus om dit doel te behalen. Het is wel realistisch anders zou ik er nooit aan beginnen. Bas Diederen gaat mij begeleiden en samen hebben na alles bekeken te hebben geconcludeerd dat het mogelijk moet zijn. Mocht het hier niet lukken dan weten we in ieder geval waaraan nog gewerkt moet worden en zal het in een andere Ironman moeten gaan gebeuren. Welke dat wordt zal ik dan gaan bekijken. Meteen na de kerstdagen is mijn specifieke voorbereiding begonnen. Veel specifieke krachttraining op dit moment en de juiste trainingen voor elk onderdeel moet het gewenste resultaat gaan opleveren. Eerst een goede basis leggen en dan met trainingen de juiste vorm zien te krijgen op het goede moment. Deze trainingen zullen er op gericht zijn om zo weinig mogelijk te trainen maar elke minuut op de juiste wijze te besteden. Dus vooral niet trainen om maar wat te trainen. De beschikbare tijd moet goed besteed worden. Veel trainingen zullen gedaan worden op wedstrijdsnelheid en die ligt gelukkig niet zo hoog. De marathon zal bijvoorbeeld gelopen moeten worden met een snelheid net iets onder de 5 min per km. In de komende tijd zal ik jullie op de hoogte van mijn vorderingen om het einddoel te behalen en hoop jullie te begroeten op een van de trainingen of de een of andere loopwedstrijd in de komende tijd.

25


STB tweeling presteert optimaal (door: jeugdcommissie) Wederom hebben Veerle en Daphne Simons goed gepresteerd op het Nederlands Kampioenschap Junioren in Apeldoorn. Bij de finale van de 60 meter horden liep Veerle een mooie 6e plek in een tijd van 9.14 sec. Daphne had helaas een DFN. Bij de halve finale 60 meter sprint liepen de tweelingen zoals tweelingen dit doen beiden een zelfde tijd van 8.25 sec.

26

Bij het hoogspringen heeft Veerle ook en mooi resultaat behaald. Met een sprong van 1.60 meter behaalde ze een 6e plaats. Veerle en Daphne proficiat met deze prima prestaties op landelijk niveau.


Ik ren dus ik besta ..... (Door: Anke Linssen) Redenen waarom mensen willen hardlopen Sport en vrije tijdsbesteding dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven. Twee onderzoekers uit Engeland gaan in hun artikel: ‘Running free: Embracing a healthy lifestyle through distance running’ dieper in op de ervaringen van duurlopers die als vrijwilligers in hun onderzoek participeerden. Het onderzoek In het hier beschreven onderzoek deden 25 duurlopers mee. Onder hen waren 8 vrouwen en 17 mannen. Allen liepen zij al meer dan 5 jaar, over afstanden van 5 km tot de marathon en trainden minimaal 5x per week. De deelnemers werden aan uitgebreide interviews onderworpen, waarin ingegaan werd op fysieke gevoelens, gedachten, emoties en herinneringen. Resultaten De belangrijkste redenen om aan hardlopen te doen zijn gerelateerd aan het gunstige effect op de gezondheid. De onderzoekers onderscheiden 4 verschillende thema’s, namelijk: de behoefte om te sporten; een verslaving aan het hardlopen; zelfvertrouwen en het lichaamsbeeld. De behoefte om te sporten De deelnemers aan het onderzoek voelen een sterke behoefte om dagelijks te hardlopen. Voor sommigen is het moeilijk wanneer zij dit niet kunnen doen omdat het hardlopen hoort bij hun gezonde leefstijl. Gewichtsafname en op gewicht blijven zijn belangrijke redenen om te beginnen met hardlopen en het te blijven doen. Een van deelnemers zegt graag slank te willen blijven zonder lekkernijen te moeten laten staan.

Een ander geeft aan dat hij zich al 10 jaar niet meer gewogen heeft om de simpele reden dat hij iedere dag loopt en hij het niet nodig vindt zich te wegen. Hardlopen is tevens een manier om de natuurlijke omgeving te beleven en te waarderen en een manier om te ontsnappen aan zorgen en angsten. Hardlopen kan bijdragen aan het leren omgaan met stress. Het lopen helpt mensen met alledaagse tegenslagen om te gaan, zelfvertrouwen (terug) te winnen en nieuwe doelen te stellen. Hardlopen zorgt voor discipline, uitdaging en reflectie. Een verslaving aan hardlopen Ondanks alle positieve verhalen, zijn er ook negatieve geluiden te bespeuren. Het komt regelmatig voor dat mensen een ongezonde obsessie met het bereiken van hun hardloopdoelen ontwikkelen die op de langere termijn mogelijk schadelijk kan zijn voor het gezonde lichaam. Met name trainen voor een marathon lijkt samen te gaan met zelf destructief gedrag en blessures. Overtraining kan leiden tot vermoeidheid, verlies van eetlust en slapeloosheid. Sommige hardlopers blijven trainen ondanks een blessure en ervaren een schuldgevoel wanneer zij niet trainen. Enkele deelnemers hebben zo’n allesoverheersende obsessie met hardlopen dat het werk en het sociale leven er onder lijden. Zelfvertrouwen Echter, in zijn algemeenheid wordt hardlopen als kalmerend en ontspannend ervaren. Een van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat hardlopen geholpen heeft uit een depressie te raken en de werkgerelateerde stress te vergeten.

27


Andere deelnemers beamen het stemmingsverhogende effect van hun hardlooptraining. De resultaten uit dit onderzoek wijzen er op dat hardlopen bijdraagt aan bevestiging en erkenning. Hardloopsuccessen zijn voor een ieder duidelijk zichtbaar en begrijpelijk, waardoor familie, vrienden en collega’s de prestaties op waarde kunnen schatten. Het lichaamsbeeld Veel hardlopers zijn op een bepaalde manier met hun lichaam bezig. Voor enkele deelnemers is het belangrijk dat hardlopen bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van hun lichaam. Een hardloopster zegt: ‘Ik voel me gelukkigerals ik aan hardlopen doe. Ik

ben niet superslank, maar ik heb genoeg zelfvertrouwen om bepaalde kleding te dragen die ik enkele jaren geleden niet gedragen zou hebben.’ Andere deelnemers vertellen dat ze blij zijn met hun gevoel van kracht en fitheid dat het resultaat is van het hardlopen. De onderzoekers concluderen al met al dat hardlopen kan bijdragen aan het verminderen van stress. Het is een plezierige hobby die toegankelijk is, ongeacht de sociale klasse, het ras of het geslacht

Onze nieuwe baan (door: Jos van Spanje) Zoals iedereen inmiddels wel zal hebben gehoord gaat STB na de zomer haar vertouwde Cooperbaan verlaten en worden de trainingen vanaf dan afgewerkt op de splinternieuwe kunstof accommodatie op Park Ter Waerden. We hebben het over “onze nieuwe baan”, maar het is natuurlijk niet onze eigen baan. De baan, in de kleur blauw, met alles erop en er aan maakt onderdeel uit van Park Ter Waerden, en STB is hoofdhuurder van de atletiek accommodatie zoals UOW 02 dat is van de voetbalvelden en alles wat erbij hoort. Het is een overstap met een dubbel gevoel, zeker voor de mensen die al wat langer lid van STB zijn. Het had toch wel iets, dat baantje op de hei, zonder water, geen verlichting, geen toiletten of kleedruimte, geen kantine. Het was heel gewoon om je naast je auto om te kleden en bij TCN of bij McDonalds gebruik te maken van het toilet. Het was ook heel gewoon dat de trainingen niet door konden gaan als het te hard had geregend, of vroeg donker was. Ook het gebrek aan “echte” trainingsfaciliteiten zoals een discuskooi, en de aanwezigheid van een visvijver en een schietboom van de schutterij op het middenterrein mochten de pret niet drukken.

28

Als we een jaartje verder zijn zal er nog wel eens worden gepraat over “vroeger op de Cooperbaan” . Maar als we dan naar de voordelen kijken zal waarschijnlijk niemand meer terug willen. STB heeft straks de beschikking over een kunststof accommodatie met een 300 m rondloopbaan (4-baans) met de mogelijkheid voor elektronische tijdmeting, een 6-baans sprintbaan, en een middenterrein voorzien van alle faciliteiten voor verspringen, hoogspringen, discus, speer en kogel. Natuurlijk is er ook verlichting, waardoor het hele jaar kan worden getraind. Daarnaast wordt er op het sportpark een nieuw multifunctioneel gebouw gerealiseerd met kleedruimten, douches en toiletten en is er ook een prachtige kantine waar de ouders van de jeugd tijdens de trainingen terecht kunnen voor een kop koffie. Verder komen er in het gebouw bergruimten, vergaderzalen en diverse andere ruimten die allemaal een multifunctionele bestemming hebben; waar vandaag een vergadering is kan morgen een EHBO-cursus worden gegeven en ga zo maar door.


In plaats van de huidige zeecontainers wordt een van de oude kleedlokalen van UOW’02 omgebouwd tot materiaalhok zodat de atletiekmaterialen netjes en overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de baan en het multifunctionele gebouw. De aanbestedingen lopen en de architect is druk bezig om samen met betrokkenen de plannen voor de indeling en inrichting op papier te zetten zodat ook hiermee op korte termijn een volgende stap kan worden gezet. Als alles volgens plan verloopt, zal in april/mei een begin worden gemaakt met de aanleg van de atletiekbaan en zal deze in augustus/september worden afgerond. Behalve de eerdergenoemde zaken zal ook een gedeelte van het middenterrein worden voorzien van mogelijkheden om er te volleyballen, basketballen en badminton te spelen. Hierdoor kunnen er op de baan ook sportdagen voor scholen e.d. worden georganiseerd, en krijgen de vaste gebruikers de mogelijkheid om tijdens trainingen ook eens iets anders dan atletiek of voetbal te doen. En dan zijn er de zaken die niet direct zichtbaar zijn, maar op termijn hun uitwerking zullen krijgen. Op één sportcomplex de mogelijk hebben om te voetballen, atletiek te beoefenen, tennissen, judo en diverse vormen van sport in de sporthal te bedrijven. Hierdoor zullen de sporters van de diverse verenigingen op het complex samen met hun hobby bezig zijn; ieder zijn eigen sport, ieder zijn eigen vereniging, maar toch samen. Een eerste aanzet hiertoe is al gegeven tijdens een kennismakingsavond voor de besturen

van de hoofdgebruikers (STB en UOW 02) van het complex. Tijdens deze avond kwamen al diverse plannen ter tafel om de samenwerking tussen beide verenigingen te intensiveren; op termijn zullen ook andere sportverenigingen die gebruik maken van Park Ter Waerden bij dit soort bijeenkomsten aanschuiven om gezamenlijk tot een nog betere samenwerking te komen. Het lijkt allemaal zo eenvoudig; er wordt een trainingsveld vrijgemaakt en daar maken we een atletiek-accommodatie. De ontwikkeling van dit project loopt al heel lang, en is alleen mogelijk dankzij de inzet van veel mensen. Albert Verbunt heeft namens STB aan de wieg van dit project gestaan en veel werk verzet, samen met de mensen van de Beheerstichting Park Ter Waerden. Daarnaast zijn er natuurlijk de mensen van de Gemeente Landgraaf die hun onmisbare inbreng in dit project hebben en er voor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Het is niet alleen een kwestie van plannen maken, maar ook zorgen voor begeleiding van het hele traject, subsidies regelen, vergunningen aanvragen en zorgen dat alles aan de wettelijke bepalingen voldoet. En dan natuurlijk de mensen die in de uitvoeringsfase “de handen uit de mouwen steken” en zorgen dat er een accommodatie komt waar Landgraaf trots op kan zijn. Zij lieten dit al zien bij de aanleg van het kunstgrasveld en zullen dit ook doen bij de realisatie van de atletiekbaan, en in een later stadium het multifunctionele gebouw.

29


30


Locatietraining Camerig (door:Dennis Lymandt) Of, hoe een koe een haas vangt “Route is niet al te zwaar. Iedereen kan dus mee.”, luidde de uitnodiging vooraf. Inderdaad, iedereen kon mee op deze 26e februari. Met de auto naar Camerig althans. Noem het glooiend, noem het heuvelachtig of geaccidenteerd, de enige vlakke meters die we verder gezien hadden, bevonden zich op de parkeerplaats. De omgeving van Vijlen, Nederlands enige bergdorpje, is immers een lust voor het oog, maar ook constant op en af. Van vals plat tot pittige kuitenbijters. Hoe naïef kan een mens ook zijn? Zeker als je weet dat de uitnodiging van ene Theo S. afkomstig was. Ook het feit dat parcoursuitstippelaar John H. zelf per mountainbike zou meefietsen, was al een veeg teken vooraf. Degenen die al langer meedraaien bij STB, hadden hier vast doorheen geprikt.

Misschien dat dat de matige opkomst van niet meer dan zo’n 15 STB-ers verklaarde. Of was het een post-Carnavale depressie die sommigen parten speelde? Ook het weer zat natuurlijk niet echt mee. Mottig en daardoor koud bij de start, onderweg viel zelfs regelmatig de regen op ons neer. De uitdagende omgeving vergoedde echter veel. Gehuchten als Rott, Hilleshagen, Melleschet en Cottessen werden gepasseerd. Uithoeken waar je niet dagelijks komt. Bij het nodige draaien en keren leek zelfs de GPSfunctie ons af en toe even in de steek te laten. Met deze pittige training in de kuiten kwam terug bij restaurant Buitenlust, onder het genot van een hapje en een drankje, een einde aan deze niettemin geslaagde hoogtestage.

Training zomerseizoen (door: Theo Schmeits) Op 26 maart a.s. gaat de het zomerseizoen weer in. Dat wil zeggen dat de vertrekplaatsen van de trainingen weer veranderen, niet de tijden. De maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagtrainingen vertrekken weer vanaf de Cooperbaan om 18.30 uur. De baantraining van donderdag is dan weer op de Cooperbaan ook om 18.30 uur. De training op zaterdag blijft vanaf de Exdel in Landgraaf alleen zal de tijd t.z.t. veranderen van 16.00 uur naar 17.00 uur. Ook de zondagmorgentraining om 8.30 uur blijft als startplek de Cooperbaan houden.

Wat er in de toekomst gaat gebeuren als onze nieuwe baan klaar is (de planning is augustus), is nog niet helemaal zeker. Waarschijnlijk zullen de trainingen die starten in het zomerseizoen vanaf de Cooperbaan deze startplek blijven behouden, in verband met het trainen op de Brunssummerheide. Voor de trainingen in het winterseizoen zal t.z.t. nog een overleg plaatsvinden waar we het beste kunnen starten, al heeft dan onze nieuwe accommodatie de voorkeur als startplaats van de trainingen in het winterseizoen.

31


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga)

7 128 161 162 178 204 217 236 270 303 335 11 / 12 219 341 468 469 864 898 1079 1080 1305 11 / 12 3 22 60 61 18 / 12 16 18 26 18 / 12

Mescher Bergloop Eijsden 8.5 km Kamiel Jacobs 15 km Jurgen Schoumaker Michel van Eert John Haan Femke van Heugten Ilya Mijsters Rene Homminga Hub Wijnands Eric Notermans Geert Pouls Harry Hamers Winterlauf Aken 18.1 km Paul Jacobs Herm Gerards Fred Geilenkirchen Marcel Meens Annick Ploumen Leo Logister Wiel Frins Jos Meens Josette Gijselaers Emma Parkloop Heerlen 5 km Jos Krist Cor van Haaren Lonneke Frins Iris Pilich Kerstrun As (B) 10 km Herman Kremer 15 km Ronald Smeets Hub Wijnands Spark Marathon Spijkenisse Jos Lempers John Haan

18 / 12 Cat.pl. 2 4 11

Meinwegcross Herkenbosch 9.6 km Kamiel Jacobs Dinand Radstake Harry Hamers

26 / 12 Cat.pl. 1 3 2 1 4 5 1 12 9 12

49e AVON Kerstcross Heerlen 9.764 km Kamiel Jacobs Iwan Theunissen Rob Riksen Guido Meys Eric Haakma Marcel Coerver Jan Schwanen Paul Jacobs Jurgen Schoumaker Michel Beckers

32

00:31:13 01:13:59 01:15:22 01:15:26 01:16:52 01:19:03 01:19:58 01:21:58 01:23:26 01:27:44 01:31:45

01:19:55 01:23:51 01:26:54 01:26:54 01:35:11 01:35:42 01:38:59 01:38:59 01:43:25

00:17:54 00:22:25 00:27:05 00:27:05

00:46:02 01:10:44 01:12:48

03:27:09 03:27:09

00:30:30 00:39:34 00:45:40

00:36:44 00:37:00 00:38:55 00:39:55 00:40:41 00:43:05 00:43:46 00:44:58 00:46:34 00:47:10

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

11 / 12

16 13 15 3 20 18 21 4 22 8 1

31 / 12 37 112 119 155 514 615 31 / 12 56 61 67 109 31 / 12 48 59 66 185 210 42 71 08/01 1 41

John Haan Dinand Radstake Ilya Nijsters Carmen Jacobs Eric Notermans Guido Pelzer Leo Logister Claudia Steinbusch Eric van Theemsche Harry Hamers 7.3 km Richard Lavalle Anke Linssen Frank Joosten Paul van Hameren Cor van Haaren Alois Pilich Wim Rutjens Roger Gillissen Huub Collaris André Roumen Iris Pilich Bert Daemen 3,65 km Silvie Rutjens

00:47:39 00:48:22 00:48:40 00:50:31 00:50:40 00:50:47 00:52:47 00:53:11 00:54:30 00:55:50 00:26:41 00:32:14 00:35:06 00:35:45 00:37:43 00:37:48 00:38:50 00:39:04 00:40:37 00:40:52 00:41:04 00:42:25 00:26:20

Aachener Silvesterlauf 10 km Eric Haakma René Homminga Herman Gerards Frank Joosten Wil Fleurkens André Roumen

00:38:16 00:43:09 00:43:19 00:45:07 00:53:53 00:55:06

Silvesterlauf Wegberg 10 km Herman Kremer Ronald Smeets Hub Wijnands Harry Hamers

00:45:34 00:47:11 00:47:11 00:54:12

30e Silvesterloop Elsloo 5 km Niels Hermans Tim Roks Paul van Hameren Quirien van Son Gerte Offeringa 10 km Paul Jacobs Guido Pelzer Oude Pastorieloop Beek 4.960 km Kamiel Jacobs 10.5 km Harry Hamers

00:20:08 00:20:43 00:21:11 00:27:06 00:28:14 00:40:57 00:47:15

00:17:01 00:56:08


25 3 9 12 14 15 24 25 27 28 29 38 40 15/01 38 126 297 15/01 Cat.Pl 1 26 6 7 4 2 5 7 9 10 16 16 38 43 21 21 45 49 28 35 22/01 7 73 58 60 62 71 74 114 22/01 173

37e Gillrather Crosslauf 4.6 km Pierre Muijrers 9.2 km Eric Haakma Dennis Lymandt Paul Jacobs Herman Gerards René Homminga Ed Doveren Cor van Haaren Ronald Smeets Hub Wijnands Geert Pouls Huub Collaris Harry Hamers Dürener-Sparkassen-Stadtlauf 5 km Nicole Schleijper 10 km Herman Kremer Harry Hamers Annendaalloop Posterholt Kwart Marathon Carmen Jacobs (winnaar dames) Cor van Haaren Huub Collaris Pierre Muijrers Halve Marathon Iwan Theunissen Eric Haakma Rob Riksen Marcel Coerver Paul Jacobs Herman Gerards John Haan Jurgen Schoumaker Dinand Radstake Eric Notermans Theo Wessels Ilya Nijsters Hub Wijnands Guido Pelzer John Oostdijk Ed Sistermans Winterlaufserie 2011/2012 Wegberg 10 km Femke van Heugten Harry Hamers Halve Maraton Hub Wijnands Theo Wessels Eric Notermans John Oostdijk Ronald Smeets Harry Hamers Gran Canaria Marathon Halve Marathon Peggy de Bas Marathon Jos Lempers

22/01 423

40e PWN Egmond Halve Marathon Jan Schwanen

22/01

48ste Rabo Abdijcross Kerkrade 5.1 km Ger Bodelier Marcel Coerver Dennis Lymandt Ronald Bouwens Tim Roks Niels Hermans René Homminga Michel Beckers Herman Gerards Ilya Nijsters Cor van Haaren Annick Ploumen 7.3 km Jos Krist ( 1e plaats LK M50) Eric Haakma ( 2e plaats LK M50) Paul Jacobs 9.5 km Kamiel Jacobs Martin Dumoulin Jurgen Schoumaker

01:31:32

00:24:42 00:34:43 00:37:41 00:39:38 00:40:27 00:40:50 00:43:22 00:43:57 00:44:03 00:44:06 00:44:14 00:47:22 00:48:34

00:27:46 00:44:46 00:55:10

00:48:37 00:51:20 00:52:54 00:55:00 01:15:34 01:20:34 01:21:59 01:23:23 01:31:18 01:33:09 01:37:09 01:37:10 01:38:07 01:41:21 01:41:50 01:42:39 01:42:40 01:44:29 01:46:05 01:50:02

00:46:15 00:55:48 01:43:59 01:45:27 01:45:34 01:47:49 01:48:39 02:11:28

02:15:07

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

07/01

3 12 14 25 35 36 45 54 56 61 80 90 19 20 35 39 48 62 29/1 15 29/1 3 12 37 60 92 5/2 60 210 1434 5/2 Cat.Pl. 3 5 12/2 2 22 1 31 36 40 9 10 41 1 63

00:20:46 00:21:59 00:22:01 00:22:47 00:23:40 00:23:45 00:24:22 00:25:00 00:25:06 00:25:10 00:26:28 00:27:09 00:29:11 00:29:25 00:32:45 00:35:35 00:39:36 00:45:49

Marathon du Marrakesch Halve Marathon Anke Linssen

01:26:23

Schuttersparkloop Brunssum 5.25 km Kamiel Jacobs Dennis Lymandt Ed Doveren Hub Collaris Nicolle Schleijper

00:17:32 00:20:29 00:23:21 00:25:23 00:30:00

CB Achmea Midwintermarathon Marathon Jos Lempers John Haan 27.5 km Ed Sistermans IJzeren Man Volksloop Weert 17.5 km Hub Wijnands Ronald Smeets Danikerbosloop Geleen 5 EM Kamiel Jacobs René Homminga Carmen Jacobs (winnaar dames) Ronald Hoogeboom Herman Gerards Paul van Hameren 10 EM Rob Riksen Guido Meys Paul Jacobs Femke van Heugten (winnaar dames) Ronald Smeets

03:18:16 03:44:40 02:50:59

01:24:48 01:26:12

00:33:24 00:42:20 00:44:31 00:44:52 00:45:12 00:47:07 01:10:22 01:11:48 01:22:51 01:29:38 01:33:44

03:22:57

33


13 18/2 43 45 17 135

Cross Korps Politie Zuid-Limburg 12 km Geert Pouls Hardter Strassenlauf M.Gladbach 5 km RenĂŠ Homminga Herman Gerards 10 km Erik Haakma Harry Hamers

25/2 01:04:50

00:20:30 00:20:39 00:37:37 00:53:13

Puntbrug Marathon Glimmen (Gr.) Halve Marathon Eric Haakma Marathon Jos Lempers

Diverse uitslagen Diverse uitslagen Diverse uitslagen Diverse uitslagen Diverse uitslagen

3/2

01:22:43 03:17:34

Verjaardagskalender April 5 5 6 7 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 20 21 27 28 28

34

Mei Iwan de Ploeg Wil Fleurkens Jos Janssen Marlies Koeken Kristi Hanssen Jos Lempers Guido Meys Roland Oostwegel Mandy Cornelissen Saskia Rademakers Albert Maessen Josette Gijselaers Ria Vermeulen Wiel Frins Paul Jacobs Tristan Lievestro Vicky Teeken Marcel Meens Carmen Jacobs Jack Lendfers Ed Sistermans

58 jaar 51 jaar 62 jaar 55 jaar 42 jaar 55 jaar 41 jaar 51 jaar 9 jaar 47 jaar 73 jaar 48 jaar 51 jaar 56 jaar 52 jaar 13 jaar 41 jaar 48 jaar 31 jaar 64 jaar 51 jaar

1 1 1 9 10 10 12 19 22 22 24 25 26 28 31 31

Alois Pilich Esra van Pelt AndrĂŠ Philippi Sjack Hoop Monic van Workum Sjef Hodiamont Mathijs Oostdijk Ellis Jacobs Frank Eisenga Raoul Teeken Jo van Vlodrop Jos Duteweerd Hans Ypma Merel Brendel Kai Stevelmans Marcel Coerver

50 jaar 19 jaar 52 jaar 49 jaar 50 jaar 60 jaar 26 jaar 28 jaar 55 jaar 44 jaar 60 jaar 49 jaar 67 jaar 12 jaar 13 jaar 43 jaar


Halve marathon Marrakech (door: Anke Linssen) Op vrijdagavond 27 januari reizen we vanuit een zonnig Cambridge met zijn drieën, Duncan, Sullivan en ik, af naar Marokko. Het doel? Marrakech bezoeken natuurlijk! En oja, ook een halve marathon lopen. Maar dat is bijzaak. Althans, dat is wat we elkaar steeds vertellen. Als we na een dag sightseeing op zaterdag, op zondagochtend om 6u aan het ontbijt zitten vragen we ons nog steeds af: hoe serieus nemen we deze wedstrijd vandaag? We zullen het waarschijnlijk pas tijdens de race weten. Rond 8 uur lopen we naar de start. Ons hotel ligt op ongeveer 2km van de start, prima om een stukje in te lopen. Warmlopen kun je het bijna niet noemen, het is nog heel koud, zeker met een korte broek en een singlet aan! Als we bij de start aankomen is het daar al enorm druk. We voegen ons via de zijkant in het startvak om toch nog een beetje vooraan te komen staan. Een beetje asociaal misschien, maar hé...... hier kent ons toch niemand. Hoewel… vlak na het startschot hoor ik ineens Nederlands met een zuidelijk accent naast mij. AVON lopers in Marrakech..! Het moet niet gekker worden. Woon je in Cambridge, ga je nota bene naar AFRIKA voor een wedstrijd en wie kom je tegen..?! Limbo’s! Het eerste stuk van het parcours is nog vrij druk dus ik moet een beetje zigzaggen. Gelukkig zijn de wegen vrij breed en worden ze goed auto-vrij gehouden. Na een kilometer of twee lopen we een smaller pad op, tussen plantages door. De eerste adrenaline zakt en daarmee ook het (te) hoge tempo. Het voelt alsof we lichtjes vals plat omhoog lopen. Achteraf zie ik op mijn Garmin dat dat inderdaad klopt. Rond

het 5 kilometer punt loop ik een tijdje gelijk op met een Marokkaanse jongen. Hij blijft zo pal naast mij lopen dat het mij een beetje stoort dus ik probeer hem in het Engels en met gebarentaal duidelijk te maken dat ik liever alleen loop. Hij snapt het gelukkig. Tussen 5 en 10 kilometer gaat het een beetje moeizaam. Het wordt langzaam warmer, terwijl er minder schaduw is. We zijn een eind de stad uit gelopen, over grote wegen langs de velden en er staat weinig publiek langs de kant. Er loopt een man voor me wiens tempo ik probeer vast te houden. Na 10 kilometer gaat het weer lekker en loop ik hem met gemak voorbij. Het gaat nu zo gemakkelijk dat ik de indruk heb dat we continu vals plat naar beneden lopen. Ook dat blijkt achteraf te kloppen, hoewel het verschil echt miniem is. Rond 12 kilometer kom ik in een groepje van 2 Marokkanen terecht. Ze lopen een prettig tempo en ik blijf bij hen. Een van hen haakt op een gegeven moment af. Als we weer dichter bij de stad komen staat er weer wat meer publiek langs de kant. Iemand roept mij toe ‘dix-septième femme’, ik loop als zeventiende dame. Ik krijg langzaam

35


iets meer moeite om het tempo vast te houden, maar het lukt nog steeds zonder pijn te hoeven lijden. We lopen tussen 17 en 20 kilometer nog vrij veel mensen voorbij, waaronder ook een paar vrouwen, dat is gunstig voor mijn plaats in het klassement. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar de à llerlaatste zijn geweldig. Als ik de finish zie en weet dat ik er nu echt bijna ben èn dat ik een PR ga lopen bijt ik nog even op mijn tanden en zet mijn beste beentje voor om de laatste meters zo snel mogelijk af te leggen. Ik klok 1.26, 2 minuten sneller dan mijn tijd vorig jaar op de Venloop. Niet slecht voor een wedstrijd waarvan ik niet wist of ik hem wel serieus moest nemen. Ik bedank mijn Marokkaanse haas en ga op zoek naar mijn maatjes. Duncan heeft een spectaculair PR gelopen met een tijd van 1.12. Sullivan heeft 1.09 gelopen, maar had gehoopt 1.08 te lopen. Hij mag dan niet 100% tevreden zijn, wij zijn er toch behoorlijk van onder de indruk!

Zoals jullie weten verblijft Anke de komende tijd in Cambridge. Zij traint daar ook bij een atletiekvereniging. Op de sit van Cambridge stond het volgende artikel: Marrakech Half Marathon News hot off the press from Marrakech, Morocco. Sunday the 29th of January saw the 23rd running of the Marrakech Half Marathon and a trio of Cambridge & Coleridge athletes made the trip over and turned out some incredible performances. First home for the white and blues was Sullivan Smith, in an eyewatering time of 1:09:16, earning 33rd place in a stellar field. Duncan Coombs followed suit with a truly sterling performance, running 1:12:54 for 80th place. Not to be out-done Anke Linssen also had a fantastic run, coming home in 1:26:26 for 14th place. Pretty spectacular stuff!

Nieuwe Leden ( bron: Frank Eisenga) Dennis Lymandt Dennis, 37 jaar, woont aan de Kaalheidersteenweg in Kerkrade en is getrouwd met Natascha (ook hardloopster). Hoewel de interesse voor het hardlopen al van jongs af aan aanwezig was (als 10-jarige bijv. deelgenomen aan de 1e editie van de Kapellerbosloop), lag zijn focus tot zijn 25e bij de voetbalsport. Sindsdien is hij definitief overgestapt op het hardlopen. De voorbije jaren was dit op individuele basis, met regelmatig een wedstrijd (5km. tot HM). Hij

36

hoopt zijn prestaties verder te verbeteren door de trainingen van STB. Nieuwe jeugdleden: Anne Paulssen, Gen.Hodgesstraat in Landgraaf Fenne Pulles, Wrightstraat in Landgraaf Beeindiging lidmaatschap: Harry en Maril Boesten Maud Hanssen (jeugdlid) Boy Sanders (jeugdlid)


Jaarvergadering S.T.B. – Agenda – (door: Vicky Teeken) Het bestuur van S.T.B. Landgraaf wil jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 23 maart a.s. om 20.00 uur in sportcafé Phoenix in Landgraaf. AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d. 01 april 2011 5. Jaarverslag secretaris 6. Plan Ter Waerden 7. Verslag van de commissies: - Jeugdcommissie - Redactiecommissie - Heideloop commissie - Kapellerbosloop commissie - Onderhoudscommissie - Commissie clubreizen - Trainers- commissie - Trappen- en bergloop commissie 8. Benoeming commissies 9. Financieel jaaroverzicht 2011 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge 11. Vaststellen begroting 2012 12. Contributie 2013 13. Bestuursverkiezing 14. Rondvraag 15. Sluiting Indien nodig zal er een pauze ingelast worden. Noot bij agendapunt 13: Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend: Jos Janssen, hij stelt zich herkiesbaar. Annick Ploumen, zij stelt zich herkiesbaar. Albert Verbunt (voorzitter), hij stelt zich niet verkiesbaar. Frank Eisenga (lid), hij stelt zich niet herkiesbaar. Indien er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie voorzitter of lid dan dienen zij dit voor 17 maart 2012 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris door te geven. Het bestuur draagt Wiel Frins voor als bestuurslid. Indien er opmerkingen, tekstueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 01 april 2011 gemaakt wensen te worden, dient dit voor 17 maart 2012 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Deze notulen zijn in het clubblad nummer 1 2012 gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen voor 17 maart a.s. schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden.

37


Aannemers– en Timmerbedrijf

Werkplaats : Stenenbrug 27

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf Tel. 045 - 5318849

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf Telefoon: 045-5321088 Telefoon: 0455321088 Telefax : 045-5321128 Telefax : 045-

Autobedrijf—GULF Station—Carwash

 verkoop nieuw & gebruikt  1e klas occasions met BOVAG garantie  Inruil mogelijk  Reparatie en onderhoud van alle merken  APK—keuringen  Schade— taxaties en reparaties APK—Keuringsstation & Werkplaats Klimmenderstraat95 / 6343 AA Klimmen / Tel. (045) 4051358

GULF Station & Carwash Hogeweg 78 / 6367 BG Voerendaal / Tel. (045)5751449

38


Notulen Algemene Ledenverg. 1-4-2011(door:Vicky Teeken) Opening door de voorzitter Voorzitter Albert Verbunt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Sjef van Ooyen, Pierre Muijrers, Tim Roks, Dinant Radstake, John Haan, Frank Eisinga, Jan van den Boogaert. De presentielijst wordt getekend door 38 personen, waarvan 38 stemgerechtigd. Mededelingen Het bestuur stelt voor om geen pauze tijdens deze vergadering in te lassen wel komt er halverwege de vergadering een bestelronde op kosten van de STB. Notulen jaarvergadering d.d. 26 maart 2010 De notulen worden zonder open/of aanmerkingen goedgekeurd. Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Plan Ter Waerden Albert geeft aan dat de baan er komt. Op 14 april is er een informatiebijeenkomst voor iedereen. Een e 2 ledenvergadering wordt in het leven geroepen om te kijken wat dit voor de leden van STB voor consequenties heeft. Bv contributie verhoging. De leden kunnen tijdens deze ledenvergadering hun stem uitbrengen voor of tegen deelname aan het plan Ter Waerden. Er zal een brief naar alle leden gestuurd worden waarin ze uitgenodigd worden voor de informatiebijeenkomst op 14 april as en voor de extra ledenvergadering rond 20 april as. Alle vragen van de leden omtrent de nieuwe baan kunnen tijdens de extra ledenvergadering gesteld worden. Verslag van de commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt wilt ten eerste Sjef van Ooyen en het bestuur bedanken voor de mooie clubkleding die de jeugd nu heeft. De commissie heeft afscheid moeten nemen van Jos van Spanje. Vervanging is gevonden in Dinand en Caroline Radstake. Het jeugdkamp van afgelopen jaar werd georganiseerd door CIOS studenten. Dit is allemaal erg goed verlopen.

De grote club actie heeft afgelopen jaar minder opgebracht wat natuurlijk erg jammer is. Tijdens onze jaarlijkse Heideloop en Kapellerbosloop waren veel jeugdleden aanwezig. STB heeft onder de jeugdleden weer enkele kampioenen gekregen. Dit zijn natuurlijk prachtige prestaties. Wat erg jammer was dat Sinterklaas door het slechte weer afgelopen jaar niet bij de jeugdleden van STB langs is kunnen komen. Hopelijk kan hij volgend jaar wel weer van de partij zijn. Er zijn weer volop plannen voor het jaar 2011. De pupillen gaan trainen in de hal Ter Waerden. Er zal worden geprobeerd om meer stukjes voor het clubblad aan te leveren namens de jeugd. Ouders zullen meer gestimuleerd moeten worden om de jeugd deel te kunnen laten nemen aan de wedstrijden. Doel is ook om het jeugdleden aantal dit jaar weer te laten groeien. En verder is het de bedoeling om de clubkampioenschappen dit jaar weer te organiseren. Redactiecommissie Theo Schmeits: het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 250 exemplaren die verstuurd werden door de firma TNT. Het redactie team werd uitgebreid met Anke Linssen. Hierdoor kwamen er weer nieuw ideeĂŤn voor het clubblad. Het team vindt dit een mooie aanwinst. Het aanleveren van de kopij ging afgelopen jaar ook erg goed. Alleen de inbreng van de jeugdleden is minimaal. Het team ziet graag dat de jeugd komend jaar weer meer kopij zal inleveren. Vraag dat het team heeft gekregen is waarom plaatsen jullie het clubblad niet op internet. Het team is van mening dat een boekje toch makkelijker te lezen is als van de internet site. Adverteerders zullen hier ook niet zo blij mee zijn en het clubblad is een soort visite kaartje voor STB. Wel is het overwegen waard om het en, en te doen. Dus een boekje naar alle leden en ook een plaatsing op onze website. Albert vraagt aan de leden wat te doen. 3 mogelijkheden. Alleen fysiek, fysiek en digitaal of alleen digitaal. Jos Janssen geeft aan dat het hem onverstandig lijkt om daar nu over te stemmen zonder dat wij ons georiĂŤnteerd hebben. Toch wordt er nu gestemd.

39


Bijna alle stemgerechtigden leden stemmen voor keuze om het clubboekje fysiek, dus thuis te ontvangen. Heideloopcommissie Sjack Hoop bedankt alle personen die medewerking hebben verleend aan het organiseren van de Heideloop in 2010. 2010 was een topjaar voor de Heideloop er waren 440 deelnemers. Alle sponsoren hartelijk dank voor uw inbreng. Sjack spreekt tevens zijn dank uit naar Arno en John voor het aanbrengen van een nieuwe sponsor. De Heideloop van 2010 heeft 1850 euro opgeleverd. Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits: e het was alweer de 27 editie van de Kapellerbosloop. Afgelopen jaar zat het weer helemaal niet mee. Heel veel sneeuw. Waarschijnlijk is dit de reden dat er 100 man minder als normaal aan de wedstrijd hebben deelgenomen. Wel werd het door de extreme weersomstandigheden een zeer interessante wedstrijd. L1 sport heeft een mooie reportage van de Kapellerbosloop gemaakt. De publiciteit via de dagbladen viel volgens Theo afgelopen jaar iets tegen. Financieel is de Kapellerbosloop er goed uitgesprongen. Tot slot bedankt Theo alle vrijwilligers voor het vele werk dat zij hebben verzet. Accomodatiecommissie: Albert Verbunt: deze commissie bestaat in feite niet meer. Wordt dus opgeheven. Onderhoudscommissie Arno Hanssen: dit jaar is er voor het eerst geprobeerd het onderhoud een beetje structuur te geven. Er is 4 zaterdagen hard gewerkt door vele leden. De baan ziet er nu tip top uit en volgend jaar zal dit weer zo aangepakt worden. Commissie clubreizen Theo Schmeits: de clubreis van afgelopen jaar ging naar Eindhoven. Het was een groot succes. In eerste instantie waren er 60 inschrijvingen. Uiteindelijk gingen er 48 mensen mee waardoor er een te grote bus gehuurd is geworden. 39 mensen liepen de wedstrijd en er gingen 9 supporters mee.

40

In het vervolg graag pas aanmelden als je zeker weet dat je ook echt mee kan gaan. Clubreis voor e dit jaar. Er wordt gedacht aan de 26 Singelloop te Breda. Hier zijn veel afstanden te lopen, 5km, 10km en een halve marathon. Inschrijfprijzen zijn ook redelijk. e Lustrum want het wordt de 10 clubreis. De commissie zal weer proberen om er een geslaagde dag van te maken. Leden stemmen in met de Bredasingelloop. Theo zal de organisatie op zich nemen. Trainerscommissie Wim van der Linden merkt op dat alles van een onwaarschijnlijke eenvoud is en dat dit bij de trainers eigenlijk ook het geval is. Alles verloopt goed. Alle trainers worden genoemd door Wim genoemd. Het is een compliment waard omdat de trainers toch wel enkele uren per week in weer en wind op locatie staan. Er wordt gekeken naar cursussen die trainers kunnen gaan volgen. Wim stelt voor dat de nieuwe trainers ook deelnemen aan de cursus reanimatie / AED. Wim moedigt jongere mensen aan om zich ook aan te melden als trainer / loop groep begeleider. Tot slot klinkt er voor alle trainers en begeleiders een groot applaus. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 10 Trappen- en bergloopcommissie Wim Van der Linden geeft aan dat het in deze commissie ook als vanzelf gaat. Alles verloopt prima. Wim vraagt wel nog of er nog mensen zijn die nieuwe ideeĂŤn hebben voor de traploop. Deze zijn namelijk van harte welkom om het nog spectaculairder te maken. Dus iemand met een heldere ingeving meld je alstublieft. Want het zou leuk zijn om er iets spectaculairs van te maken. De bergloop is afgelopen jaar niet doorgegaan. Wim vraagt de leden om dit jaar wel deel te nemen aan deze loop. Benoeming commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt, Bert Daemen, Marianne Bex, Caroline Radstake, Ellis Spanjer en Nicole Gidding. Redactiecommissie Theo Schmeits, Anke Linssen en Herm Gerards. Heideloopcommissie CoĂśrdinator: Jack Hoop


Kapellerbosloopcommissie Coördinator: Theo Schmeits

Vaststellen begroting 2011 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2011. De begroting wordt goedgekeurd.

Onderhoudscommissie Coördinator: Wim Rutjens, leden Astrid Kokelkorn, Hub Donders en Arno Hanssen. Commissie clubreizen Theo Schmeits, Jos Janssen en Albert Verbunt. Trainers commissie Voor de senioren: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wim van der Linden, Harrie Lejeune, Saskia Rademakers, Cor van Haaren, Hub Collaris, Wiel Frins, Jos Bex, Leo Kokkelkorn, Marcel Korver, Richard Thomas, Marjo Moonen (zaal) en Frank Eisenga Voor de jeugd: Bert Daemen, Glenn Gentle, Dick van Pelt en Jos Bex. Trappen- en bergloop commissie: Trappen- en bergloop: Wim van der Linden, Albert Verbunt, Gerte Offeringa en Roger Steens. Kascontrole commissie Claudia Steinbuch, Harrie Lejeune en Schwanen als reserve.

Jan

Jubileum commissie Wordt opgeheven. Albert wil wel nog even Rob Riksen als jubilaris toespreken. Albert bedankt Rob voor zijn mooie prestaties en overhandigd Rob en blijvende herinnering. Financieel jaaroverzicht en balans 2010 De penningmeester geeft een overzicht van de financiën van 2010 en licht deze toe. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Arno Hansen heeft samen met Pierre Muijrers de kas gecontroleerd. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester.

Contributie 2011 Er zal geen contributieverhoging komen voor 2012. Bestuursverkiezing Vicky Teeken wordt herkozen in dezelfde functie als voorheen. Bert Daemen heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Als vervanger wordt voorgesteld Caroline Radstake. Alle leden stemmen hier unaniem voor. Caroline wordt als nieuw bestuurslid geïnstalleerd. Albert spreekt nog een dank woord uit voor Bert Daemen. Rondvraag Cor van Haaren vraagt hoe het zit met de wedstrijd kalendervergaderingen. Het is hem opgevallen dat er steeds meer wedstrijden bij komen. Albert geeft aan dat deze vergaderingen er niet meer zijn. Je kunt als verenging alle wedstrijden die je als vereniging in een bepaald jaar wilt organiseren doorgeven aan de Atletiekunie. En die vermelden het vervolgens in het wedstrijdboekje. Albert stelt voor dat hij dit in de volgende voorzittersvergadering zal aankaarten of hier toch niet iets aan gedaan kan worden. Jos Janssen geeft ook aan dat je tegenwoordig geen atletiek vereniging meer hoeft te zijn om wedstrijden te kunnen aanvragen. Je kunt nu gewoon bij de atletiekunie wedstrijden inkopen zonder dat je vereniging bent. Sjack Hoop geeft aan dat hij de parkstad Cup een super idee vindt. De keerzijde van de medaille is wel dat wij het steeds moeilijker krijgen met het vinden van vrijwilligers tijdens de wedstrijden. Deze opmerking is ook bij de organisatie van de cup neergelegd en daarom is gezegd dat deelnemers 1 wedstrijd mogen missen en dan toch nog in het eindklassement worden opgenomen. Sluiting Albert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.05 uur.

41


Vrouwen bij S.T.B. ( door: Elllis Jacobs) Hardlopen tijdens zwangerschap of zwanger worden tijdens het hardlopen? Een stukje schrijven voor STB, heel leuk, toch niet iets waar ik heel erg goed in ben. Als tip kreeg ik om de stukjes nog eens te lezen van de andere hardloopvrouwen. Hier kon ik misschien wat inspiratie opdoen zeker nu ik niet aan het lopen ben. Wacht eens, waarom ben ik eigenlijk ook alweer niet aan het lopenâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś.natuurlijk dat is het. Ik schrijf een stukje over het onderwerp waar wellicht de andere jonge, kinderloze vrouwen bij STB ook nog wat aan hebben en over de situatie waar ik me nu in bevindt: Want wat mag nu wel en wat kun je nu beter niet doen tijdens je zwangerschap, welke lichamelijke veranderingen zul je merken en hoe ga je hiermee om en welk effect heeft hardlopen op de zwangerschap? allemaal vragen die ik mezelf en de verloskundige ook van tevoren stelde. Hieronder heb ik een artikel gevonden wat volgens mij wel kort en duidelijk antwoord geeft op deze vragen. Erbij heb ik geschreven wat mijn eigen ervaringen hiermee zijn mochten jullie dit leuk vinden. Zwangerschap en sportbeoefening Inleiding: Het was zo'n 20 jaar geleden niet meer dan vanzelfsprekend dat de zwangere vrouw vanaf het allereerste moment van iedere sportbeoefening afzag.

42

In 1968 keerde atlete Lia Louer zelfs onverrichterzake terug van de Olympische Spelen omdat ze zwanger bleek te zijn. Dit sportverbod werd soms wel heel ver doorgevoerd. Zo waren er vrouwen die, als ze zwanger wilden worden, alvast stopten met sportbeoefening. Reden: iedere maand kon ze zwanger zijn geworden zonder dat ze dit de eerste twee weken zou weten! Gelukkig wordt tegenwoordig anders tegen sportbeoefening door zwangere vrouwen aangekeken, mede doordat er een beter inzicht is gekomen in de fysiologische aanpassingen die optreden in de zwangerschap. Zwangerschap en bevallen zijn ook absolute topsport, maar deze zullen u lichter vallen als de fitheid groter is. Wel is toestemming van de gynaecoloog of vroedvrouw een absolute voorwaarde. Zwangere vrouwen die tot de geboorte van hun kind actief blijven, nemen zelf minder in gewicht toe. Ze hebben minder last van kwaaltjes, baren gemakkelijker en sneller hun baby en hebben minder keizersneden (zestien procent) nodig dan vrouwen die alle sport de rug toekeren. Zelf denk ik dat naast fitheid ook je karakter een grote rol speelt bij hoe je zwangerschap en bevalling verloopt en hoe je dit ervaart. Lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap treden er lichamelijke veranderingen op die van invloed zijn op het prestatievermogen van de vrouw. Veel vrouwen zijn in de eerste maanden van de zwangerschap extra vermoeid en vaak ook misselijk. Bij mij leek het wel andersom. De eerste weken leek het wel of mijn energie en prestatie juist omhoog gingen. En misselijk ben ik ook nooit geweest. Maar zodra je een buikje krijgt en voelt dat je een paar kilo erbij hebt dan wordt je vanzelf steeds langzamer. Het lichaamsgewicht van de vrouw neemt namelijk in de loop van de zwangerschap gemiddeld zo'n 10 kilogram toe, waardoor het


energieverbruik, zowel in rust als tijdens inspanning, toeneemt. Best vervelend want je wilt nog zo graag. De buik neemt in omvang zo toe, dat de efficiëntie tijdens de sporten waarbij het lichaamsgewicht gedragen moet worden afneemt. Lopen is bij uitstek zo'n sport. Er is mij ook vaak gevraagd of het niet lastig is om met een dikke buik te lopen en of ik geen band ter versteviging hoef te dragen. Nou, je went er wel aan en je past je tempo aan en je gaat steeds “vlakker” lopen om schokken te doseren. Als het echt niet meer prettig voelt kun je nog altijd gaan fietsen. Er treden veranderingen op in omvang en gevoeligheid van de borsten, wat natuurlijk pijnlijk kan zijn bij bepaalde takken van sport zoals lopen. De gewrichtsbanden worden iets soepeler, wat op zich bij de bevallig gunstig is, maar de kans op blessures (zoals een enkelverzwikking) vergroot. Reactie van de baby op inspanning van de moeder. De baby in de baarmoeder (embryo) heeft een doorlopende toevoer van zuurstof en voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien. Een behoefte die in de loop van de zwangerschap alleen maar toeneemt. Een langdurige en een grote afname van de toevoer kan schade aan het embryo veroorzaken, maar kortdurende afname (zoals tijdens de bevalling) niet. Ook bij een zwangere vrouw zal de bloedvoorziening zich aanpassen ten gunste van de arbeidende spieren. Zo zullen de organen in de buik bij inspanning (veel) minder bloed toegevoerd krijgen. Maar uit (dierexperimenteel) onderzoek is gebleken dat de doorbloeding van de baarmoeder en de moederkoek (placenta) relatief op peil blijft als de moeder zich inspant. Het embryo blijft dus voldoende zuurstof en voedingsstoffen via de bloedvoorziening van de moederkoek krijgen en loopt dus als regel geen tekorten op tijdens de inspanning van de moeder.

Bij vrouwen met een ongestoord verlopende zwangerschap is meerdere keren onderzocht of lichamelijke inspanning van de moeder schadelijk kan zijn voor het embryo. Bij bijna alle onderzoeken verrichtten de vrouwen zo'n 10-30 minuten duurinspanning (fietsen/lopen). Hierbij liep hun hartslag op tot zo'n 140-150 slagen per minuut. De embryo's reageerden in het algemeen slechts met een licht verhoogde hartslag in de eerste helft van de test. Daarbij werd bij geen van deze testen een verhoogde baarmoederactiviteit, zoals het hard worden' van de baarmoeder (contracties) geconstateerd, zodat aangenomen kan worden dat de bloeddoorstroming naar de moederkoek niet werd belemmerd. Effect op verloop van de zwangerschap Het lijkt er dus op dat lichamelijke inspanning van de moeder slechts een lichte belasting voor het embryo betekent. Daarnaast lijkt het geboortegewicht van de baby's niet door lichamelijke inspanning beïnvloed te worden. Er zijn verslagen van sportvrouwen die tijdens de zwangerschap hard hebben doorgetraind en bij wie de zwangerschap en de bevalling een normaal en goed verloop hadden. Ook zijn er geen aanwijzingen dat inspanning leidt tot het ontstaan van een vroeggeboorte of een aangeboren afwijking. Gezonde sportbeoefening zwangerschap

tijdens

de

Bij een ongestoord verlopende zwangerschap kan de vrouw in principe doorgaan met haar sport- beoefening. Onder een ongestoord verlopende zwangerschap wordt verstaan een zwangerschap waarbij het embryo goed groeit, de baarmoeder rustig is (dus zonder dat er abnormale contracties optreden) en er bij de moeder geen verhoogde bloeddruk optreedt. Natuurlijk moet er wel extra voor gewaakt worden dat er geen ongeluk kan gebeuren waarbij uitwendig geweld op de buik kan plaatsvinden.

43


44


Dat zal als regel ook niet het geval zijn bij lopen, maar kan bijvoorbeeld toch optreden bij vallen. Als de zwangerschap wel gestoord verloopt, kan inspanning wel gevaarlijk zijn voor moeder en kind. Een zwangere die aan sport wil (blijven) doen, moet dan ook verloskundig goed gecontroleerd worden. Er zijn een aantal praktische zaken waarmee rekening gehouden moet worden: In de eerste maanden van de zwangerschap kan de vrouw sneller moe of misselijk zijn. In dat geval dient de training aangepast te worden, in de zin dat deze minder intensief uitgevoerd of tijdelijk zelfs gestaakt moet worden. Door de toename van het lichaamsgewicht (gemiddeld zo'n 10 kg) neemt het energieverbruik in rust en tijdens inspanning toe, terwijl door de veranderde afmetingen (buik!) de efficiĂŤntie tijdens het hardlopen juist afneemt. Het prestatievermogen en de trainingsbelastbaarheid zullen dus in de loop van de zwangerschap afnemen, waarmee rekening gehouden moet worden bij het samenstellen van het trainingsschema. De gewrichtsbanden worden soepeler, wat bij de bevalling gunstig is. Tegelijkertijd neemt het bewegingsgevoel af, doordat het lichaam van de zwangere vrouw snel van omvang verandert en in gewicht toeneemt. In combinatie met gewrichtsbanden die juist soepeler worden, zal de kans op blessures toenemen. De borsten nemen in omvang (en gevoeligheid) toe, waardoor hardlopen en springen in de loop van de zwangerschap vervelend worden. Sporten als (tour-)fietsen en zwemmen kunnen als regel tot vlak voor de bevalling beoefend worden. Zwemmen heb ik

zelf ook geprobeerd maar foei wat is dat saai zeg. En ondanks mijn goede conditie was ik blij dat ik 10 baantjes gezwommen had. Dit ga ik nu bij mijn tweede zwangerschap niet meer proberen. Mocht de baarmoeder er tijdens of na het sporten 'hard worden' (als er contracties optreden), mag de vrouw niet doorsporten. Het is namelijk bekend dat tijdens deze contracties de bloeddoorstroming van de placenta vermindert. Als dat gedurende langere tijd aanhoudt is dat ongunstig voor het embryo. Samenvatting Bij sportbeoefening tijdens de zwangerschap neemt het prestatievermogen van de zwangere vrouw langzaam af. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het groeiende embryo schade ondervindt van de sportbeoefening van de moeder, mits de zwangerschap een normaal verloop heeft. Het zal duidelijk zijn dat niet alle sporten even geschikt zijn om in de zwangerschap te beoefenen. De vrouw kan in principe tot ver in de zwangerschap (recreatief) lopen, hoewel de groeiende buik en de borsten op den duur klachten zullen geven. In dat geval kan de zwangere vrouw beter overgaan op andere takken van sportbeoefening of tijdelijk minderen met sport. Dus: Luister vooral goed naar je eigen lichaam en niet teveel naar wat andere denken of vinden. Je lichaam geeft het zelf wel aan. Vermijd overbelasting. Een draaierig gevoel, krampen, plotseling opkomende sterke hoofdpijn, kortademigheid en bloedingen zijn signalen om de activiteiten onmiddellijk te reduceren of te stoppen. Vraag je arts om advies.

45


Luister naar uw innerlijke stem, die heel duidelijk maakt welke bewegingen wel goed zijn voor u en welke niet. Of overleg met je verloskundige als je het niet weet. Blijf ook altijd voldoende drinken om je vochthuishouding op peil te houden, zeker bij warm weer. En als je dan echt niet meer kan of mag lopen ben je vast al ver gevorderd in je zwangerschap. Tip: Net zoals je het rennen rustig afbouwt op het laatste is het ook aan te raden om het weer rustig op te bouwen. Denk niet dat je meteen weer verder kunt waar je gebleven bent. Zo voorkom je ook terugval en/of blessures. Want aan het begin heb je het gevoel of je nog geen 2 km kunt rennen. Had zelf niet verwacht dat het een dergelijk impact op je conditie zou hebben. Maar als je rustig begint zit je al snel in je ritme

De eerste twee maanden na de geboorte heb ik zowieso niks gedaan om mijn lichaam ook goed te laten herstellen. En daarna, zoâ&#x20AC;&#x2122;n 3 maanden later, kreeg ik het gevoel dat ik weer echt aan het rennen was. Dus dat is zoâ&#x20AC;&#x2122;n 5 maanden samen, precies de tijd die het heeft geduurd totdat ik van de tweede zwanger werd. Ik kon dus bijna alweer met afbouwen beginnen haha. Als allerlaatste kan ik je zeggen dat je na je zwangerschap, doordat je een tijd niks hebt kunnen doen, wel nog gemotiveerder bent om weer je hardloopschoenen aan te trekken. Tenminste ik wel. Heerlijk om weer lekker door weer en wind buiten te zijn. Hoewel het echt de moeite waard is om even te stoppen. Je krijgt er zoiets moois voor terug. Er is immers meer dan lopen alleen. Eens kijken of het na de tweede ook zo verloopt. Groetjes mama Ellis

Leeftijdsindeling 2012 Voor 2012 is de volgende leeftijdsindeling van toepassing: Minipupillen Pupillen C Pupillen B Pupillen A

geboren in 2005 en later geboren in 2004 geboren in 2003 geboren in 2002/2001

Junioren D Junioren C Junioren B Junioren A

geboren in 2000/1999 geboren in 1998/1997 geboren in 1996/1995 geboren in 1994/1993

Senioren

geboren in 1992 en eerder

Masters mannen geboren in 1977 en eerder Masters vrouwen geboren in 1977 en eerder

46

Deze indeling is met ingang van 01-11-2011 van kracht. Let er wel op dat voor Masters de indeling plaatsvindt naar geboortedatu m. Dit wil zeggen dat men wordt ingedeeld in de Mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt.


Overtraining ( Bron: K.N.A.U) In feite is een training een prikkel, die een verstoring geeft van het lichamelijk evenwicht. De atleet kan na de training deze verstoring van het lichamelijk evenwicht als vermoeidheid ervaren. Als de training en het herstel daarvan goed gedoseerd worden, zal het prestatievermogen toenemen. Dat wordt supercompensatie genoemd. De herstelfase is dus een essentieel onderdeel van de training! De kunst van het trainen is om op het juiste moment na het herstel, weer een trainingsprikkel te geven. De duur van het herstel is afhankelijk van de mate van training en hoe intensief getraind wordt. Dit is voor iedere sporter verschillend en kan ook per dag verschillen. Gewoonlijk duurt de herstelfase van een atleet zo'n 20 uur. Het zal duidelijk zijn dat het volledige herstel na een zeer zware inspanning (bijvoorbeeld een intensieve tempotraining of een maximaal krachttrainingsprogramma) langer kan duren. De vraag is natuurlijk of dit herstel positief te beïnvloeden is. Het eten van koolhydraten binnen 1-2 uur na beëindiging van de (duur)inspanning verkort de duur van dit herstel, terwijl ook massage na de inspanning daaraan bij lijkt te dragen. Allerlei andere middelen en voedingsmiddelen hebben weinig invloed op de totale duur van dit herstel. Hoe weet de sporter dat hij voldoende hersteld is? Atleten zijn vaak bang niet hard genoeg te trainen, waardoor ze niet naar hun lichaam (willen) luisteren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de trainer. Deze dient navraag te doen of een atleet zich na de vorige training goed hersteld voelt en hoe zwaar de training aanvoelt. Een goed hulpmiddel, voor zowel de atleet als de trainer, kan het bijhouden van een

trainingslogboek zijn, waarin wekelijks een aantal overtrainingsverschijnselen gescoord kan worden, middels vragen als: Voel je je de laatste dagen sneller moe?  Heb je het gevoel niet volledig hersteld te zijn?  Presteer je op dit moment minder?  Kost de training je meer moeite?  Zou je graag eens een training overslaan?  Zijn de spieren stijver of pijnlijker?  Ben je sneller geïrriteerd?  Heb je meer moeite met inslapen?  Is je eetlust achteruit gegaan?  Vind je de training voldoende afwisselend?  Is je motivatie minder?  Beleef je minder plezier aan het sporten?  Heb je vaak geen zin in trainen? Rol van de (sport)arts Ook een (sport)arts kan een bijdrage leveren om een dreigende overtraining te voorkomen. Naast goed luisteren en kijken, kan de (sport)arts ook voelen. Overbelaste spieren voelen vaak gespannen aan. Ook kan de (sport)arts in een laboratorium het bloed laten bepalen. De uitslag van dit laboratoriumonderzoek kan een goed hulpmiddel zijn om overtraining te voorkomen of te herkennen, maar dan dienen er wel per atleet meerdere individuele uitgangswaarden bekend te zijn uit een periode dat deze goed in training en in vorm was. Bij dit laboratoriumonderzoek kunnen spierenzymen bepaald worden, die uit een beschadigde spiercel kunnen lekken. De hoogte van het C.K. (Creatinekinase), A.L.A.T. (Alaline-aminotransferase) en A.S.A.T. (Aspartaat-aminotransferase)geven een indruk van de beschadiging in de spieren. Daarnaast kan het Ureum bepaald worden, wat een indruk geeft van de (eiwit)afbraakprocessen in het lichaam. De veranderingen in het gehalte van het, van

47


nature in het lichaam voorkomende, mannelijk hormoon testosteron en van het stresshormoon cortisol kunnen een indruk geven van de mate van herstel en overtraining. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat na zware inspanning het hormonale evenwicht gedurende langere tijd verstoord kan zijn. Hierbij kan het testosterongehalte dalen en het cortisolgehalte stijgen. Bij atleten waarbij dit hormoonevenwicht is verstoord, is vaak ook het herstel vertraagd. Er zijn echter grote verschillen tussen atleten onderling. De ene atleet reageert wel met veranderingen in hormoonwaarden, de ander niet of veel minder duidelijk. Bij vrouwen zijn deze hormoonwaarden vaak niet goed als maat voor herstel en overtraining te gebruiken omdat de testosteronwaarde bij vrouwen (veel) lager ligt dan bij mannen en de waarde van het hormoon cortisol sterk varieert in de verschillende fases van de menstruele cyclus. De rol van de hersenen In de hersenen bevindt zich de hypothalamus, die rechtstreeks het autonome zenuwstelsel en, via de hypofyse, ook het endocriene systeem (hormoonproductie) aanstuurt. Als een atleet overtraind raakt, treden naast vermoeidheid, ook tekenen van mentale prikkelbaarheid op, waarbij de directe omgeving en de trainer het zwaar te verduren kunnen krijgen. Daarnaast voelt de atleet zich gejaagd, slaapt slecht, heeft minder eetlust en valt af. De gedragsverandering is te verklaren uit het feit dat de hypothalamus de schakel is tussen gedrag en het endocriene systeem. Het (sympathische) zenuwstelsel van een dergelijke atleet is reeds maximaal geactiveerd en kan dus niet nog verder geactiveerd worden om tot (grote) lichamelijke prestaties te komen. Als het overtrainingsbeeld al langer bestaat, raakt het (sympatische) zenuwstelsel uitgeput. Het overtrainingsbeeld verandert dan van karakter; de atleet wordt moe, apathisch en lusteloos, terwijl de hartfrequentie in rust- en bij inspanning lager wordt.

48

De atleet is letterlijk niet meer vooruit te branden, het herstel zal zeer lang (maanden) duren. Factoren die van belang zijn bij het ontstaan van een overtrainingsbeeld. Iedereen begrijpt dat er, als er vaak en zwaar getraind wordt en er weinig tijd voor rust en herstel wordt uitgetrokken, een overtrainingsbeeld kan ontstaan. Het blijkt echter moeilijker te begrijpen, dat er meerdere factoren meespelen bij het ontstaan van een overtrainingsbeeld, zoals: Andere lichamelijke belasting. Hierbij zijn bijvoorbeeld het vakantiebaantje (vakken vullen / post rondbrengen) en verhuizen berucht. Energie- of voedingsmiddelendeficiënties. Direct na een zware inspanning schreeuwen de spieren om snelle energie om het herstel optimaal te kunnen uitvoeren. Het is dus zaak om zo snel als praktisch gezien mogelijk is, een koolhydraatrijke maaltijd of voedingssupplement te nuttigen waaruit voldoende ernergie gehaald kan worden. Ook een goede ijzervoorraad in het bloed en in de spieren is essentieel voor een goed herstel. Stress in de privé-situatie. Denk hierbij aan examens, sociale en financiële problemen. Onvoldoende (nacht)rust. Een atleet moet voldoende slapen, terwijl ook overdag voldoende tijd voor rust aanwezig moet zijn. De hele dag efficiënt volplannen en tijd besparen op de nachtrust, is vragen om ellende. Een atleet dient zich te realiseren dat in een zware trainingsperiode de behoefte aan (nacht)rust toeneemt. Infectieziekten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het herstel ook na een geringe infectieziekte (zoals een verkoudheid) al gedurende meerdere dagen vertraagd kan zijn. Aanpassen van de trainingsbelasting is hierbij dus het advies! Belangrijk is dat de atleet en de trainer zich realiseren dat infectieziekten eerder optreden als een atleet al overtraind is!

STB Clubblad 2012 nr 1  
Advertisement