Page 1


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 26 Juli 2011 nummer 3 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave : 1 oktober 2011 Het volgende clubblad verschijnt in oktober.

Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Weekschema zomertraining 2011 ........................................................... 2 Contributie en lidmaatschap 2011........................................................... 4 Aktiviteitenkalender 2011........................................................................ 4 Van de voorzitter ..................................................................................... 5 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) ......................................................... 5 Blik uit het venster (door: Jan Manders )................................................. 7 Wist u dat? (bron: STBers ) ...................................................................... 8 Pinkpop – De marathon (door Anke Linssen ) ......................................... 9 Heideloop 2011 (door: Michel Beckers) ................................................12 17-19/6 Loopdrieluik (door: Herman Gerards) ......................................14 Runner’s High (door: Anke Linssen ) ......................................................16 Verjaardagskalender ..............................................................................19 Vaals-Venlo, De Abrahams (door: Erik Haakma)....................................21 Wim-ens goes Vaals –Venlo (door: Peggy de Bas) ................................22 De restjes zijn super! (door: Martin Dumoulin) .....................................26 Het leven van een interim-coach gaat niet over rozen……. (door: Rob Riksen) ....................................................................................................29 Superteam fietser……. (door: Roger Steens) ..........................................30 Uitslagen Vaals-Venlo ............................................................................31 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................32 Vrouwen bij STB (door: Iris Pilich ) .........................................................36 Meisjes C op 3e plaats van Zuid-Oost Nederland (door: Jos Simons) ....38 Limburgse kampioenschappen junioren (door: Caroline Radstake)......39


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt Tel. 06-54347709, e-mail : albertverbunt@kpnplanet.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Ovidiusstraat 51, 6417 VS Heerlen Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Ovidiusstraat 51, 6471 VS Heerlen

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema zomertraining 2011 Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18.30

Cooperbaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Woensdag Woensdag

18:30 19.00

Cooperbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18.30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag Zaterdag

18.30 10:00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. (Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig) Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt ± 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 uur, Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 9 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor de lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1,5 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Junioren. 1: 30 uur. Pupillen A,B,C. 1 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Begeleiders Cor van Haaren

Vrije training

Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Wiel Frins Richard Thomas Marcel Coerver

Herman Rutten

Theo Schmeits Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Vrije training

Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harry Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Jeugd :

Wim van der Linden Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Contributie en lidmaatschap 2011 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,35 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,35

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,15 € 9,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2011 3 september 18 september 25 september 2 oktober 29 oktober 4 december 31 december

Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag

STB clubkampioenschappen met bergoploop en barbecue 4e Traploop 2e Biesloop Clubreis 26e Singelloop Breda Haloweenjogging met afterparty (verdere informatie volgt t.z.t.) 28e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop

Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

4


Van de voorzitter De afgelopen maanden organiseerde onze club weer diverse activiteiten o.a. de Heideloop met een enorm aantal deelnemers. Volgens mij het grootste aantal ooit. Goed georganiseerd, met een geweldige sponsor en prima prestaties van de deelnemers. Alle helpers, sponsoren en deelnemers, namens het bestuur bedankt voor jullie bijdrage. De CZ Megaloop was ook voor de vijfde keer een goed verlopen activiteit mede door de inzet van veel STB vrijwilligers, we mogen terug kijken op een geslaagde activiteit. De CZ megaloop stichting gaat gewoon verder met de organisatie van de 6e Megaloop zonder de sponsoring van CZ. Ook de Meander Midzomerloop was een mooie en leuke wedstrijd die ook mede door STB werd georganiseerd. Er waren er in ieder geval veel meer deelnemers dan vorig jaar en zoals ik begrepen heb komt er ook een derde editie.

De stand van zaken met betrekking tot het Park ter Waerden. Men is gestart met de aanleg van het kunstgrasveld van UOW 02. De eerste gesprekken over de atletiekbaan zijn geweest, in augustus volgt verder overleg. Voor eind van 2011 aanbesteding, begin 2012 start en hopelijk rond juli is de baan klaar. De aanpassing van de gebouwen en de infrastructuur zal gelijktijdig met de baan worden gerealiseerd. Verder dit jaar staat er ook nog genoeg in de planning zoals op zaterdag 3 september onze STB clubdag met bergoploop en barbecue, op 18 september de Trappenloop, 2 oktober de clubreis naar Breda en de Kapellerbosloop op de eerste zondag in december. Ik wens iedereen een fijne vakantie. Albert Verbunt.

Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) Peter Hendrix Peter woont in de Nicolaes Maesstraat in Brunssum en wordt in augustus 50 jaar. Peter is afkomstig van a.v. S.T.A.P.

Mayk van Beek Mayk, de hoofdsponsor van onze Heideloop, woont in Heerlen in de Dr.C.Meulemanstraat. Mayk is 45 jaar

J端rgen Schoumakers. J端rgen is thuis in het mooie dorp Eygelshoven woont in de Willem Alexanderstraat en is 37 jaar. Hij is via een tip van Bert Vanthoor lid geworden van STB.

Lonneke Frins Lonneke, dochter van Els en Wiel, heeft na enkele jaren van onderbreking weer besloten om lid te worden. Lonneke is 21 jaar jong en woont in de Tilburgstraat in Heerlen.

Marcel Klein Marcel is 37 jaar en woont in Landgraaf in de Gen. Hodgesstraat.

Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom bij de S.T.B. Afmelding leden: Michelle Voraschen (jeugdlid) Mirna Stassen (jeugdlid) Maxime Dahmen (jeugdlid) 5


Mijn naam is Anja Smulders en ben erkend Massagetherapeut van beroep. In onze praktijk kunt u terecht voor verschillende therapie vormen en pedicure behandelingen. Met ingang van september 2010 start ik met de opleiding Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). De praktijk is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). In de omgang met onze patienten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG. Verder is de praktijk geregistreerd en erkend door de RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) De leden van de VBAG werken volgens een strenge beroepscode. Voor u is dit een kwaliteitsgarantie en voor een groot aantal zorgverzekeraars een reden om de massage consulten (deels) te vergoeden.

RELAXATIE BEHANDELINGEN Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Thaise voet- en onderbeenmassage Japanse gezichtsmassage AFSLANKMASSAGE Sveltessa THERAPEUTISCHE BEHANDELING Vunkuwa / Dorntherapie Bindweefselmassage Kijk voor mĂŠĂŠr informatie op onze website : www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden. U bent van harte welkom.

6


Blik uit het venster (door: Jan Manders ) Impressie van mei-activiteiten Als de maand mei begint, speelt altijd de beginregel van het grote gedicht MEI van de Nederlandse dichter Herman Gorter( 1864 – 1927 ) door mijn hoofd: Een nieuwe lente en een nieuw geluid. In een paar woorden weet hij hier het meigevoel weer te geven: het voorjaar, de natuur loopt uit, tijd om na een lange winter nieuwe en verwachtingsvolle activiteiten te beginnen. Dit jaar was de natuur ons zeer gezind met werkelijk ongelooflijk lenteweer van een zomerse allure. In mei staat al sinds 1980 onze Heideloop op het programma. Deze loop is niet meer weg te denken van de atletiekkalender en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een “ klassieker”. Dit jaar was het al weer de 32 e versie. De eerste keer, dat ik deelnam aan de Heideloop was in 1989. Het was een jubileumuitgave, want het was de tiende. In 1988 (vlak na de negende uitvoering) werd ik lid van STB. Een week voor de wedstrijd van 1989 verkenden we tijdens de woensdagavondtraining het parcours. Ik was direct gecharmeerd van de gevarieerde route over de Brunsummerheide. Als aandenken kregen we een finishfoto, die een mooie plaats heeft in mijn loopalbum. In 1990 werd ik betrokken bij de organisatie. Ik maakte deel uit van de wedstrijdcommissie. Ik hield me bezig met de inschrijvingen. Nog ouderwets zonder computer. Handmatig, dus veel schrijf – en rekenwerk. De sporthal van de Kakert was toentertijd “het kloppend hart”van de Heideloop. Een dag van te voren werd de vloer belegd met houten panelen, waarna de zaal werd ingericht voor de loop. Een zeer arbeidsintensief gebeuren. De commissie koos het jaar daarop het Berbke (naast de sporthal) als locatie. Ik heb de Heideloop vijf keer met plezier in een gezellige en hardwerkende wedstrijdcommissie meegeorganiseerd. De tijd vliegt, want inmiddels zijn we twintig jaar verder. Dit jaar had ik me ingeschreven voor 5 E.M. van de 32e

optiek Mayk van Beek Heideloop. Ik zag op internet het aantal deelnemers met de dag toenemen. Een groot deelnemersveld lag in het verschiet. Zondagmorgen, 15 mei, fietste ik richting kantine “Kakertse Boys”, waar inmiddels al weer jaren het inschrijfbureau is. De opkomst van deelnemers was inderdaad groot, want de rij stond tot aan de deur van de kantine. De mensen van de inschrijving werkten hard door, want ik was snel aan de beurt. Naast het nummer werd mij een prachtig dry-fit running shirt overhandigd. Na een meet en greet met enkele lopers, waaronder Andre Roumen, begon ik aan mijn warming-up op en rond het voetbalveld. Het bleef een komen en gaan van atleten. Rond elf uur begaf ik me rennnend naar de start-en finishlocatie aan de Vlekkenkamp. Hier was het gezellig druk met atleten en supporters. Wim van der Linden in de jurywagen zorgde met zijn commentaren voor een echte loopsfeer. Ook hier weer allerlei bekende medelopers, waarmee ik gezellige gesprekjes voerde. Tegen half twaalf had zich een zeer grote groep bij de start geformeerd. De opkomst voor de 5 E.M. is mijns inziens nooit zo groot geweest. Om half twaalf werden we weggeschoten en een bonte sliert van atleten “dook” onder luide aanmoedigingen het grindpad naar beneden. Wat heeft onze Heideloop een mooi parcours. Ik heb er weer van genoten. Ik las eens:”Wie goed kan kijken, krijgt een hoofd vol mooie dingen”. Ik heb tijdens mijn run goed rondgekeken en inderdaad mijn hoofd gevuld met prachtige beelden. Een groot compliment voor de organisatie is hier op zijn plaats. Ik las in Start (magazine voor de wedstrijdatletiek) een interview met een atlete van 61 jaar. Ze vertelde, dat ze onlangs atleten actief had gezien van 80 jaar en 94 jaar. Het verbaasde haar hoe fit die nog waren. Ze vertelde:”Ik zou iedereen, die moeite heeft met ouder worden adviseren eens naar zo’n veteranentoernooi te komen. Het geeft een andere kijk op ouderdom en ouder worden. Deze mensen zijn zo fit in vergelijking met wat je gemiddeld in het

7


straatbeeld ziet. Dit motiveert en stimuleert om zelf flink te trainen.” Bij de Heideloop liep ik mijn eerste wedstrijd als M65 (eigenlijk nog een “jonkie”, in gedachten nemend wat ik in dat artikel las), dus: doorgaan met trainen, ongeacht de leeftijd, in een zo breed mogelijk scala. De laatste tijd besteed ik minder tijd aan mijn hardlopen. Dit heeft te maken met het feit, dat ik 19 juli a.s. mijn debuut ga maken bij de wandelvierdaagse van Nijmegen. Mijn loopmaat Peter Jansen heeft mij gevraagd om samen met hem en zijn schoonzus Nel deze wedstrijd te lopen. Het leek mij een happening, dus O.K. Wij wandelen vier keer dertig kilometer (zestig-plussers) en Nel vier keer veertig in Nijmegen. Dit alles vergt natuurlijk een gedegen voorbereiding, waar veel tijd mee gemoeid is. We hebben inmiddels al honderden kilometers samen gewandeld in een geleidelijke en verstandige opbouw. Peter bereidt alle routes voor (fietsend of wandelend). Wat hebben we schitterende routes van hem gelopen, vrijwel altijd onder een blauwe hemel. Vooral die in ons mooie heuvelland waren van een ongekende schoonheid. De Nederlandse schrijver Nescio (1882 – 1961) verwoordde in zijn boek de Titaantjes, ongeveer honderd jaar geleden, het gevoel van samen buiten zijn op een prachtige wijze: “Wij waren blij en uitbundig om niets, om ’t mooie weer, om den zonneschijn, om de lucht om ons heen, die wij ademden en om de lucht boven ons, die wij zagen.” In het weekeinde van 21 mei hebben

we deelgenomen aan de 68e drie – daagse wandelronde van Zuid- Limburg. Deze wandelronde heeft zijn start in Heerlen. We hebben genoten van vele mooie wandelkilometers in een perfect georganiseerde ronde. Het weer was zonnig en de sfeer onder de vele wandelaars zeer gezellig. Onder de deelnemers waren ook onze STB-ers Frank Eisenga en Claudia Steinbusch. Het wandelen, zeker van langere afstanden, heeft mij gegrepen. Hardlopen blijf ik doen zolang als het mogelijk is, maar wandelen is een perfecte uitbreiding van mijn sporten. Als je gezond blijft, kun je deze sport tot hoge leeftijd met plezier beoefenen. Ik ontmoette tijdens de wandeldriedaagse een kwieke 86jarige, die met gemak en plezier meedeed. Chapeau en een na te streven voorbeeld. Ook deze persoon paste bij de voornoemde beschrijving van oudere sportlui: meer dan gemiddeld fit. Dit was mijn laatste BLIK UIT HET VENSTER, want het moment voor mij is gekomen om na drieëntwintig jaren afscheid te nemen van STB. Ik verlaat eind dit jaar een fantastische club met een rugzak vol herinneringen. Ik zei het al vaker: HERINNEREN IS EEN VORM VAN ONTMOETEN. Mijn sportleven gaat verder: eerst voetballen - vervolgens hardlopen en nu op na hardlopen en wandelen…………….. Jan Manders

Wist u dat? (bron: STBers ) Wist U dat leren hardlopen op de brunssummerheide altijd gaat met vallen en opstaan?? Vraag dat maar aan Theo W, Peggy en John!!! Dan zijn er ook nog lopers die het spreekwoord “een ezel stoot zich niet 2 keer aan zijn neus “ in praktijk proberen te brengen?? Of niet dan Theo W ?? John Haan met bril alle vrouwen even mooi vindt!! Echter zonder bril alleen zijn eigen vrouw?? Rob Smulders een uitstekende kok is?? Vraag hem maar eens om BBQ worstjes klaar te maken !!

8


Pinkpop – De marathon (door Anke Linssen ) De dag begint vroeg op zaterdag 11 juni. Om 5.30 komt Michel me ophalen. Claudia zal later starten. We zijn goed voorbereid, de auto is gepakt met alle benodigdheden. In onze bagage bevinden zich, zoals bij elke wedstrijd, gepaste kleding, drank en koolhydraten. Onze hardloopschoenen hebben we al aan. We zijn nog te moe om echt zenuwachtig te zijn, maar een beetje gezonde spanning is er wel, als we voor op het plein bij Sport en Leisure staan. We hebben hier al meerdere wedstrijden meegemaakt, waaronder de Ladiesrun en de CZ megaloop. Om half 8 begint het warmlopen. We kunnen het veld op en onze spullen in de tent achterlaten. Op eigen risico natuurlijk. We halen ons startbewijs, hier in de vorm van een polsbandje. ’s Middags is het dan eindelijk zover, het gaat beginnen! Zoals altijd is het dringen aan de start, maar al snel wordt het veld uit elkaar getrokken en vindt iedereen zijn weg.

de tijd. Dat is maar goed ook want in deze drukte moet je veel zigzaggen. Het voelt goed, er heerst een prima sfeer en de weersomstandigheden zijn optimaal.

Er zijn opvallend veel STB- ers aanwezig. Sjack en ik passeren elkaar verschillende keren. Hij vraagt of ik water drink. Uh nee, dit keer niet. We verliezen elkaar weer snel uit het oog in de massa. Wat de verzorging betreft zijn er hier voldoende posten aanwezig. Ook de EHBO is present. Wel is dit een prijzig evenement. We gaan de tweede ronde in. De vermoeidheid door het vroege opstaan is inmiddels verdwenen. Het herstel doet ons goed. Maar we moeten opletten dat we voldoende energie hebben tot het einde, dus we bezoeken nog maar eens een drank- en voedselpost.

Michel, Claudia en ik beginnen samen met enkele anderen aan de eerste ronde. We beginnen rustig, vandaag kijken we niet naar

De derde ronde is een stuk beter dan de eerste twee. Alle energie die eerder soms ver te zoeken was komt alle hoeken en gaatjes tevoorschijn. Opzwepende muziek zorgt ervoor dat iedereen nog even alles geeft. We hebben steeds geweldig weer gehad, maar nu valt er toch een bui. Nog voor het einde is het echter alweer droog. Uiteindelijk is er een spetterende finish met vuurwerk. Moe maar voldaan gaan we naar huis, met een hoofd vol herinneringen.

9


10


11


12


Heideloop 2011 (door: Michel Beckers) Er zijn van die wedstrijden die al in ieders hoofd rondspoken lang voordat de wedstrijd er daadwerkelijk is. Een wedstrijd die om een of andere reden respect afdwingt. De Heideloop is er zo een. Geen kilometer achter elkaar dezelfde ondergrond en vlakke meters zijn er nauwelijks. M.a.w.: al het leuks dat een heide te bieden heeft. Na mijn hervonden “levens”-energie ging het hardlopen ook steeds beter en geregeld werden er al diverse PR’s verbeterd. Daarom had ik het plan opgevat Anke deze keer eens proberen bij te houden. Nu vond Herman dat dat nog een beetje optimistisch was en dat ik dat niet ging redden. Dat werkte op mij natuurlijk als een rode lap (waarvoor dank, Herman !!!). Met een beetje medewerking van Sjack, die Anke overhaalde zich om te schrijven voor de 10 Engelse Mijlen, kon op een regenachtige zondagochtend het avontuur dan eindelijk beginnen. Voor de start eerst nog even een fikse regenbui trotseren en toen het startschot. Anke vloog weg en rende met 3:45/km het eerste stuk omlaag. Bij mij brak meteen het angstzweet uit bij de gedachte dat ik dat moest gaan bijhouden. Gelukkig nam het tempo na deze eerste kilometers weer

normalere vormen aan. Het stuk erna was even zoeken naar het juiste tempo en een groepje. Uiteindelijk werd dat met Holger gevormd.

Aangekomen bij het hek van de Sigrano groeve draaide we het asfalt op. Nu weet ik niet wat Anke met asfalt heeft, maar iedere keer als dat gebeurt, vliegt haar snelheid met zeker 15 seconden per kilometer omhoog. Iets wat ik eigenlijk niet gebruiken kon. Maar goed verstand op nul, pijn is fijn, en zeuren kunnen we wel weer na de finish (waar ik me thuis bij Claudia ook ruimschoots aan heb gehouden). Na die versnelling te hebben overleefd gingen we de eerste keer dat vervelende kiezelpad omhoog. Daar wilde ik eens proberen om Anke in te halen. Anke vond dat klaarblijkelijk geen goed plan en versnelde ook (een goeie motivatie verklaarde ze later). Boven aangekomen moesten we naar rechts door het zand, waar het schrikmoment van de wedstrijd op ons wachtte. De voet van Holger bleef achter een boomwortel steken waardoor hij min of meer gelanceerd werd. Eenmaal bijgekomen van de schrik en toen we zagen dat Holger alweer snel overeind stond en aansloot, konden we verder naar de eerste doorkomst. Daar was Herman druk bezig met het maken van weer een van zijn fameuze films. Later verklaarde hij dat hij ervan opkeek dat ik nog

13


steeds bij Anke was en zich afvroeg of ik dat de tweede ronde nog vol kon houden. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik op dat moment hetzelfde dacht. Gelukkig eerst nog een stuk bergaf waardoor ik weer even op adem kon komen. Daarna nog maar eens een keertje proberen Anke in te halen. Maar ook deze keer was ze het daar niet mee eens. Een kleine tempoverhoging van haar kant maakte een einde aan dat plan. Ik heb verder ook maar van dergelijke plannen afgezien omdat ik alweer de volgende portie asfalt aan voelde komen. En net zoals de vorige ronde was het weer hard werken om bij te blijven.

Nu de laatste keer omhoog richting de finish waar Anke en ik een gezamenlijke tempoversnelling overeenkwamen waarbij Holger iets achterop raakte. Bij de finish moest ik toch een paar seconde toegeven (alweer dat asfalt) waardoor Anke binnenkwam op 1:09:05 en ik op 1:09:07. Ik was wel superblij met mijn tijd omdat mijn doel (onder de 1:10 en Anke bijhouden) was gehaald. Nu naar de prijsuitreiking waar Anke haar eerste prijs in ontvangst mocht nemen en ik blij was met een lekker pilsje. Zo Anke, nu op naar 2012 en kijken hoe mijn plannetjes dan uitpakken.

17-19/6 Loopdrieluik (door: Herman Gerards) 13/6 9e Kitzenhauslauf Aachen-Hahn Het moest er toch eens van komen, voor de eerste keer namelijk kwam deze wedstrijd voor mij goed uit op de agenda. Zodoende kon ik dus vandaag deelnemen aan de 10 km. wedstrijd bij de 9e Kitzenhauslauf in Hahn, een gehuchtje aan de rand van Aken. Iwan der Schreckliche schnelle is helemaal lyrisch van dit evenement, en ik moet zeggen dat de organisatie hier staat als een huis. Voor 5 euro een uitstekende verzorging, op belangrijke punten parcourswachters en aan de finish zowaar Berliner bollen. Het was bijzonder druk bij deze 9e editie met op de hoofdloop meer dan 300 deelnemers. De winst ging deze keer (weer) naar Iwan Theunissen en dus naar STB, proficiat Iwan! Zelf liep ik ook een lekkere wedstrijd, hoewel het parcours nogal tamelijk geaccidenteerd is. De eerste 2,5 km gaan behoorlijk omhoog en moet ik dus oppassen om niet alle kruit te verschieten. De route voert over veel bospaden door het vooreifel gebied. Er zijn ook tamelijk veel passages waar het geleidelijk naar beneden gaat en ik weer wat tijd kan goed maken. Dan gaat het richting Venwegen en zitten we inmiddels bij 7 km. In de achtervolging zitten Roland KrĂśkel en Herbert KĂźppers, met wie ik zo'n 2 km. samen loop.

14

Dan gaat het weer bergaf richting voetbalveld en kan ik de laatste kilometer nog even lekker versnellen. Met de eindtijd van 43:47 mocht ik tevreden terugkijken op deze pittige wedstrijd, waarbij ik niet helemaal diep ben gegaan. Immers komend weekend staat nog een zwaar weekend op het programma met 3 dagen looppop. Te beginnen vrijdag met de Bufferrun in Bingelrade, zaterdag Herzogenrath en zondag de CZ Megaloop. En ja hoor eindelijk is het gelukt, vandaag had ik startnummer 777 en werd 7e in mijn categorie op maandag de 13e. En dan heb je soms ook van die weekenden dat je niet meer weet waar je moet lopen. Zo stonden dit weekend de 8e Bufferrun, de Volkslauf in Herzogenrath en de CZ Megaloop op de kalender. Een goed gevuld weekend dus en geen reden om je te vervelen. We beginnen dus in Bingelder op vrijdag de 17e. 17/6 8e Bufferrun - Bingelrade De uitgedroogde waterbuffers rondom Bingelrade werden op deze regenachtige dag eindelijk weer eens een beetje gevuld na de lange droge periode. Dat maakte het bij een temperatuur van 15 gr. tot lekker loopweer. Even na zessen vertrokken we naar Bingelrade en Iwan was de chauffeur deze keer. De heenreis was al een belevenis apart, want we


moesten eerst naar Nuth om Roy op te pikken en dat zonder Tom-Tom. Na een rondje Sittard-Geleen-Munstergeleen kwamen we uiteindelijk toch op de plaats van bestemming. Het was al behoorlijk druk op het voetbalterrein van BCV28. Na wat gewauwel maken we ons gereed voor de start en kijken nog even naar de start van de korte loop over 6 km. Dan valt om 20:00 u. het startschot voor de 10 km. De eerste kilometer gaat prima ondanks het vervelende knipje in het begin. We lopen in een groepje met Loraine, Roy, Ronald en Paul tot ca. 2 km. Dan volgt weer een klim tot aan 3 km. en moet ik even lossen. Ik had hier al rekening mee gehouden want ik wist dat ik later wel weer enigszins kon goedmaken. Bij 3 km. zitten we op het hoogste punt en volgt een stuk afdaling en vlak gedeelte. Ik kan nu weer inlopen en kom weer bij het groepje met Loraine, Roy en Ronald. Paul Jacob, weer terug van weggeweest, zie ik nog voor het groepje lopen, maar we lopen steeds meer in op hem. We zitten inmiddels bij kilometer 7 en Roy moet lossen, ik probeer bij Loraine en Ronald te blijven en we hebben nu Paul ook ingehaald. Dan volgt de laatste klim vanaf 8 km. die zich altijd erg lang trekt. Nu moet ik ook weer lossen, maar blijf toch nog lekker draaien. We draaien rechtsaf Bingelrade in en zitten op het 9 km punt. Even nog de laatste kilometer aanzetten en weer naar beneden richting finish. Fotograaf Jos zet ons hier op de foto en met 42:49 passeer ik de finish. Met de hoge 42-er was ik weer tevreden vandaag. De eerste plaats ging naar Iwan Theunissen en Loraine Homminga bij de dames. Proficiat.

aan de bak bij de CZ Megaloop, waar ik in ieder geval een PR ga lopen, want dit wordt mijn eerste 3 km. 19/6 5e CZ Megaloop Vandaag weer vroeg uit de veren voor de eerste lustrumeditie van de CZ Megaloop. Een primeur voor mij, want dit is de kortste wedstrijd die ik tot nu toe gelopen heb. De afgelopen weken had ik uiteraard de voorinschrijvingen goed in de gaten gehouden, want er waren vooral veel vrouwen en weinig concurrende mannen. Dus kat in het bakkie dacht ik, dat wordt een podiumplaats. Nadat we de nodige voorbereidingen hadden getroffen ging ik maar eens wat inlopen. Schrik, op het veld ik zie een opvallend groen T-shirt. Die man ken ik, ook van Facebook, Bart Claessens. Oh, hij loopt mijn zijn dochter. Pas begonnen, zal haar wel begeleiden dacht ik. Jammer dan. Na het startschot had hij bij het verlaten van het veld al meteen 100 m. voorsprong. Daarna heb ik hem dus niet meer gezien en werd hij met 11:15 uiteindelijk de verdiende winnaar. Maar goed, het parcours was alles behalve snel vandaag en er stond een flinke wind, dus werd het toch werken voor mij. De gehoopte 12-er zat er helaas niet in en het Erdinger van Sjack ging me dus langs de neus. Maar a la we hebben leuk loopweekend gehad. Eens kijken of we het volgend jaar de nainschrijvingen kunnen afschaffen :-)

18/6 42. Int. Volkslauf Herzogenrath De enige overeenkomst met de wedstrijd van gisteren was onze hoffotograaf Jos die ook weer aanwezig was in Herzogenrath. Voor de rest had het voor mij niets weg van een wedstrijd, maar was het gewoon een veredelde tempotraining. Het weer was ook al niet bijzonder en vlak voor de start werden we nog even getrakteerd op een onweerhagelbui. De start werd daarom iets verschoven, maar uiteindelijk konden we toch bij droog weer lopen. De eindtijd en de punten konden me vandaag sowieso gestolen blijven, want morgen mogen we ook nog even

15


16


Runner’s High (door: Anke Linssen ) Iedereen heeft wel eens gehoord van de Runner’s High. Deze term verwijst naar bepaalde effecten die veroorzaakt zouden worden door duurlopen, zoals stressreductie, vermindering van angst, verhoogde stemming en verminderde pijnperceptie. Kortom een staat van euforie. Een exacte definitie van wat een Runner’s High nu eigenlijk is, bestaat echter vooralsnog niet. Bovendien verschilt de mate waarin er stemmingsveranderingen optreden sterk tussen individuen. Over het mechanisme dat leidt tot de eufore stemming is nog vrijwel nauwelijks iets bekend. Een populaire aanname is de zogenaamde ‘endorfine hypothese’. Deze komt onder andere voort uit de waarneming van een stijging van het endorfine-niveau in perifeer bloed (bloed in het lichaam dus, en niet in het brein). Hoewel het waarschijnlijk lijkt te zijn dat endorfinen iets met dit fenomeen van doen hebben, is de hypothese tot nu toe altijd ter discussie gesteld. De metingen worden namelijk altijd gedaan in circulerend bloed, hetgeen in feite niets zegt over wat er in het brein aan de hand is. Onderzoekers uit Berlijn stelden zich ten doel om dit vraagstuk te ontrafelen. Zij deden daartoe metingen met een PET scanner. PET

staat voor Positron Emission Tomography. Met zo’n scanner kan men door middel van een radioactieve stof moleculen zichtbaar maken. Met behulp van deze techniek wilden de Duitse onderzoekers in beeld brengen hoe endorfine niveaus in het brein veranderen na een duurloop. Ze lieten daartoe ervaren lopers twee uur lang hardlopen en legden hen vervolgens in de PET scan. Deze scan werd vergeleken met een scan die genomen werd na een periode van rust. Verder moesten de hardlopers vragenlijsten invullen over hun stemming op dat moment. Een vergelijking van de vragenlijsten die ingevuld waren voor en na de duurloop liet zien dat de vragen die betrekking hadden op euforie en blijdschap aanzienlijke stijging van de stemming vertoonden. De metingen in de PET scanner toonden aan dat er meer endorfinen actief waren in het brein van de atleten na de duurloop, in vergelijking met de meting na de periode van rust. Bovendien bleek er een samenhang te zijn tussen de verandering in de stemming en de veranderingen in de endorfine niveaus in de hersenen. Deze bevindingen wijzen er op dat het vrijkomen van endorfinen zeer waarschijnlijk verantwoordelijk is voor het ontstaan van een Runner’s High.

17


18


Verjaardagskalender

Augustus 1 4 5 5 6 7 8 9 12 13 16 19 20 21 22 22 22 24 24 25 25 26 27 29 30 31

Doreen Veldhuizen Leo Quaedflieg Diego Gulpers Harry Hamers Sonja Ferfers-van Zuylen Egon Borghans Dick van Pelt Tessa Lievestro Marjo Moonen Nancy Nunumete-van Laar Jan Offermans Marth Riksen Lenie Jacobs Harry Boesten Jef Jacobs Ferry Quaedackers Peter Hendrix Ger Arnoldussen Jolanda Overeem JuliĂŤtte Franken Iwan Theunissen Louis Cordewener Branka Rybakowski Ton Starmans Diana Douven Michel van Eert

18 49 25 57 52 47 50 15 52 37 51 15 51 60 16 32 50 53 41 14 39 61 39 60 28 33

September 1 1 1 1 3 3 4 6

Jules Coerver Paul Bex Hub Prevoo Lennie Kleinen Quirien van Son Lisan de Kreij-Reinartz Dorota Heldens Richard Thomas

10 16 57 25 36 42 38 43

11 11 12 15 15 15 17 18 19 21 25 25 26 26 27 27 27 30 30

Niels Hermans Monique Dahmen-Deckers Peter Paulissen Jo Born Erik Haakma Ad Diederen Maud Hanssen Jan van de Boogaard Bas Radstake Ivo Schmitz Marian Jongen Francien van Haaren-Thomas Esmee van Slageren Leo Kokkelkorn Moni Kockelkorn Wim Rutjens Rene Homminga Michel Beckers Anita Gelton

25 40 42 57 51 51 12 61 18 13 52 42 32 44 41 50 48 30 42

Oktober 1 2 3 5 7 7 9 9 10 13 17 17 27 28 30 30 31

Amber Penders Eric van Theemsche Theo de Leeuw Hub Wijnands Lara Klaassen Bert Daemen Anke Linssen Roger Steens Nick Custers Noa Loers Chris Hanssen Sabine Krieg Eva Collaris Laurens Slaats Harrie Enninga Geert Pouls Bas Nicaise

14 47 51 47 40 47 27 43 45 8 58 43 56 47 54 52 29

19


20


Vaals-Venlo, De Abrahams (door: Erik Haakma) Van processie tot Brand bier, 7 abrahams op weg naar eeuwige roem (en een welverdiend pilsje) Als jongkie (net 50) werd ik op basis van mijn prestaties (denk ik) toegelaten tot het keurkorps van de STB: de Abrahams. Geheadhunt door Theo werd ik enkele maanden geleden gevraagd om een vrijgekomen plaats in te nemen in het al jaren bestaande team. Deze eer liet ik niet aan mij voorbijgaan. Voorzover ik nu kan beoordelen is deelname aan dit team het hoogst haalbare in onze vereniging. Een dagje VaalsVenlo bleek voor mij een soort van ultieme STBgevoel te zijn oftewel gezelligheid combineren met een goede prestatie leveren. Dat was ook de doelstelling van de dag; een plek in de top 10 en een leuke gezellige dag waarin we elkaar ondersteunden in de etappe. Zo verliep het ook. Het was heel gezellig: Direct na de start van Paul, vervanger van de geblesseerde Herman en onze eerste loper, snelden diegene die niet fietsten, naar de auto en zochten een gezellig terras op in Vijlen. Genietend van koffie en cappuccino moedigden we onze STB-lopers aan. Sportief als we waren steunden we ook de leden van de drie andere teams. In Wylre was het de beurt aan Jan. Jan was in goede vorm en was na zijn vakantie weer op zijn oude gewicht (100 gram afgevallen zo gaat het verhaal). Een steady tempo draaiend en processies omzeilend ging het naar Oirsbeek. Zelf mocht ik op de fiets meerijden

om samen met o.a. John Hendrix, defietsondersteuner-van-de-dag, Jan begeleiden. Van alle kanten bekeken zag het goed uit met Jan. In Oirsbeek werd gewisseld. Wiel nam het stokje over en ging verder op weg naar het Noorden. Onderweg kwam tot mijn stomme verbazing een grote groep lopers (met oa. Hogeschool Zuyd loper Michel Beckers)van links aansluiten. Vreemd: wie liep verkeerd?. Onderaan de berg bij huize Watersley raakte we John even kwijt en daarmee ook de routebeschrijving. Dit leidde tot een kleine omweg maar Wiel liep lekker door . De laatste kilometers op weg naar Nieuwstadt (gelukkig om het industrieterrein heen, waren niet gemakkelijk. Kon je met Wiel in het begin van de etappe nog, als mannen-onderelkaar, een goed gesprek hebben over de kwaliteiten van het andere geslacht. Tegen het einde kwam hij niet verder dan in-en uitademen met daarbij een voor ons niet verstaanbare taal uitslaand. Maar, en daar gaat het om, het lopen ging nog wel goed. Ineke , onze ervaren loopster met veel routine was nu aan de beurt. In een steady tempo rende ze naar Midden Limburg. Mijn fietsbeurt was voorbij. Helaas konden we in de auto niet volgen en reden we direct naar het eindpunt van deze etappe. St Joost. Daar wachtte de soep, fricadellen, de partner van Ineke met lekkere cake, vla van Jo, koffie en natuurlijk Ineke. Kortom de legale doping voor de rest van de etappes. Het was tijd voor een praatje en het gesprek van de pauze was de prognose wie er zouden gaan winnen. Het STB superteam of ‘ de restjes’ die een hele mooie prestatie aan het neerzetten waren.

21


Uitdagend had het superteam alle bekers op hun bus uitgestald. Het tweede gedeelte begon en Jo schoot uit de startblokken. Herkenbosch lonkte. Ook hier geen ‘ beelden’ . Jo moest het zonder de steun van het hele team doen. Natuurlijk werd hij wel gesecondeerd door ervaren fietsers. Enige zorgen baarde wel de temperatuur. Het was niet zo warm als in 2010 maar het aantal graden Celsius was rond de 25. Niet ideaal maar gelukkig de Abrahams brachten circa 370 jaar ervaring mee en een beetje warmte brengt ons niet van de wijs. Op het sportveld bij Herkenbosch werd Jo afgelost door John. John versnelde even en ging met Richard Lavalle mee. Gelukkig was John zo sportief hem te laten lopen. Eigenlijk was John iets te sportief want deze etappe was voor hem absoluut niet gemakkelijk. Lag het aan de vla of cake, overconcentratie, de Midden Limburgse lucht.? In ieder geval John had niet zijn beste dag dit jaar. In Beesel, heel gezellig en naar verluidt heerlijke ijsjes, was de laatste aflos. De schrijver van dit stukje ging zijn best doen om zijn selectie voor dit team waar te maken. Alhoewel ik de dag heel

ontspannen had beleefd, voelde ik de spanning opkomen. Na talloze malen op-enneer gelopen te hebben, mijn nek gekraakt en over mijn hamstrings gewreven (iedere heeft zo zijn rituelen) ging ik van start en het liep heel lekker. Het was een feestje om de etappe te lopen. De begeleiders op de fiets kweten zich prima van hun taak; hielden me uit de wind en Wiel coachte me prima. Onderweg schreeuwde de coach van Wim-ens-team mij ook nog enige goede raad toe. Met een soort van Parijs-Roubaix gevoel liep ik het laaste rondje over de baan en kwam binnen. Prima tijd al zeg ik het zelf. Vaals-Venlo was voorbij. Zucht.. Een hele gezellige dag. Van 7.00 uur tot 21.00 uur onderweg met leuke mensen. Een pilsje als beloning. Napraten over de bizarre prijsuitreiking en… een mooie zevende (maar eigenlijk vijfde plek). Doe dat maar eens na! Graag wil ik van deze gelegenheid gebruiken de ‘ zondagochtendlopers’ te bedanken. Dankzij hen heb ik de mentale hardheid gekregen om deze etappe zo goed te lopen  Erik Haakma (bijna 51 jaar)

Wim-ens goes Vaals –Venlo (door: Peggy de Bas) Dit jaar was het dan eindelijk zover. Ik ging meedoen aan de inmiddels legendarische etappe loop Vaals-Venlo. Voorgaande jaren wel gevraagd Door Gerte maar steeds nee moeten verkopen i.v.m. werk maar dit jaar bij toeval vrij. Niets stond nu meer in de weg en ik had er zin in. Jos had zijn programma voor die dag ook rond en zou een marathon (what else) gaan lopen in Schimmert, dus dicht bij huis. Kids hadden hun programma voor die dag ook al rond dus........op naar Vaals-Venlo. Toen ik mijn moeder de dag van te voren hierover inlichtte, kreeg ze zowat een appelflauwte. Nu zijn wij dames De Bas

22

topografisch niet zo sterk maar dat van Vaals naar Venlo best wel een heeeeeel stuk is met de auto dat weten we wel maar rennen........het moest toch niet gekker worden met die dochter van haar. Heb haar snel verteld dat we met 7 dames die klus gaan klaren dus ik hoef maar 1/7e deel oftewel etappe 3 van Oirsbeek naar Nieuwstad (15,2 km) Ze vond het nog gekkenwerk maar weet inmiddels dat hardlopers eigenaardige sporters zijn......... Zondag 26 juni. Wekker gaat af om 5.30......Spring fris (wat


heet fris) uit mijn bed en zorg dat ik vooral niemand in huis wakker maak. Jos hoeft pas om 12 uur te starten en de meiden , hoelaat hun programma begint weet ik niet maar zeker niet om 5.30 uur! Gesteven en gestreken zit ik om 6.35 op het stoepje te wachten op Saskia. Zij komt me halen en rijden dan naar het trefpunt: Gerte en Roger. De weergoden hadden mooi weer voorspeld maar vooralsnog zag het er wat frisjes bewolkt uit. Helemaal niet erg voor lopers want warm krijgen ze het vanzelf wel. Bij Gerte aangekomen zie ik als eerste een krat met wel 20 flessen a 1,5 liter water staan. Wow zou het dan toch nog zo heel warm worden vandaag?? Fiets wordt in het Meanderbusje geladen (overigens een geweldig busje, compleet met rolstoellift ,ruimte voor 7 dames 1 heer en een mountainbike)en we vertrekken nadat alle hens aan dek is richting Vaals. Wim moet nog even wennen aan het busje dus van Landgraaf naar Vaals zitten we met zijn allen braaf in de gordels gehesen.Blijkt geen overbodige luxe want we schudden zo hier en daar wat op en neer en van voor naar achter. In Vaals aangekomen staat de parkeerplaats vol auto's en de teams staan in groepjes ernaast. Ik heb me inmiddels laten vertellen hoe het vandaag in zijn werk gaat. Het is dus de bedoeling dat naast de loper 2 fietsers zijn:1tje wijst de loper de weg a.d.h.v. een voorgedrukte routebeschrijving en de ander is een soort personal coach voor de loper. Ik bedeel mijzelf snel die taak want jullie weten inmiddels.......topografisch..........ik zou de loper steevast de verkeerde kant opsturen en daar zou ze niet blij mee zijn. Ons team, op de uitslagenlijst heb ik naderhand gezien dat wij ons de Wim-ens noemen,bestaat uit : Els Frins,etappe 1 Carmen Jacobs, etappe 2 Peggy de Bas, etappe 3

Gerte Offeringe, etappe 4 Francien van Haaren, etappe 5 Sabiene Krieg, etappe 6 Saskia Rademakers, etappe 7 Iedere etappe heeft zo zijn eigen charme en zijn eigen verhaal. We trappen af met Els, etappe 1. Nadat Els gestart is onder luid gejoel van de rest van de Wim-ens gaan we snel naar ons busje en rijden we enkele km verder om vervolgens uit te stappen en Els weer te verwelkomen en toe te juichen dat het goed gaat, ze er geweldig fit uit ziet, dat het soepeltjes loopt en dat ze vooral zo door moet gaan. Na de zoveelste stop op haar etappe zien we ineens een oranje zwartloper op het parcour : Cor van Haaren......Hij begeleidt Els tot aan haar eindpunt en de dankbaarheid van Els straalt van haar gezicht. Ze heeft een geweldige etappe gelopen en heeft haar steentje bijgedragen op loopgebied vandaag. Ben stiekum een beetje jaloers......zij al klaar ik moet nog nee, ik zeg het verkeerd: ik MAG nog. Probeer even of ik Cor zover kan krijgen dat hij gezellig nog etappe 3 meeloopt maar ..........toch voor komend jaar wat meer wafels bakken want daar zwicht hij wel voor. Carmen, rent een loeizware etappe richting thuisbasis Oirsbeek. Chapeau Carmen,18, nog wat km en niet de minste. Maar.....zij is de jongste in ons team dus kan dit heel goed aan.Ook haar moedigen we trouw aan en ik heb inmiddels het busje omgedoopt in de Hop on Hop off bus. Het is nog net niet dat we oortjes in hebben waarin Wim ons uitleg geeft over de omgeving met al zijn bezienswaardigheden die dit jaar voornamelijk bestaan uit: Processies. Tja dat is nu eenmaal in die durpen. Etappe 3 is het mijn beurt. Ik geloof alheb ik 1000 wedstrijden gelopen, er blijft altijd een soort spanning van te voren en mijn adrenaline peil stijgt tot haast lamme benen toe. Tot het moment dat ik eindelijk mezelf mag laten gaan. Deze keer verloopt de voorbereiding niet anders maar het moment van me laten gaan ziet er wel wat anders uit: 23


op het moment surprem zwik ik mijn linkervoet. Gatver.........dat doet auw en ik weet niet wat te doen als toch maar rennen want wat anders. Ik ben nu niet solo maar in teamverband ik kan niet nalaten nu. De enkel zie ik wel over 15 km. De beschrijving die boven mijn route staat klinkt als volgt: Eerste 8 km zwaar,heuvels daarna vlak. Wim had me al gewaarschuwd dat de hop on hop off bus niet overal kon komen op dit parcour maar ze waren in gedachten bij me........Oke geen probleem heb mijn 2 fietsers en mijn muziek op de oren en daar ga ik het mee redden. Ik had trouwens bijna maar 1 fietser gehad. Francien van Haaren fietste met mij mee en wilde me op de gevoelige plaat vastleggen maar vergat dat ze niet op haar eigen fiets zat, ze remde iets te fors en mocht vervolgens de grond kussen.Resultaat: stuurafdruk in haar bovenbeen, knokkels tot bloedens toe geschaafd en het fototoestel naar de haaien. Ik zie haar nog liggen schoebend en tierend op het asfalt. Ik dacht bij mezelf :"Peg, dit wordt nooit wat"Enkel verstuikt, begeleider op de grond en die andere fietser de pietewei op (die was voorgefietst om de route te verkennen) Maar, wij dames zijn bikkels, rennen door en fietsen lustig verder. Etappe 4 is voor Gerte. De zon is inmiddels

24

goed doorgebroken en de hop on hop off bus is weer on the road. Nu komt het verhaal van die 20 flessen water op de proppen. Gerte heeft het snel warm en heeft dan behoeft aan verfrissing, veeeeeel verfrissing, dus bij ieder aanmoedigingsstop staan wij dames klaar met ieder een 1,5 liter fles water om haar nat te gooien en de boel onder haar pet de boel koel te houden. Gerte loopt een prima etappe en weet ons onder haar etappe te vertellen dat de herstart na de pauze begint als zij nog niet binnen is........oeps Dat vraagt nu enige improvisatie want als Francien dus moet starten zijn er geen fietsers(want die zijn nog bij Gerte) dus ook geen parcourverkenner dus Francien start ahw fietsloos zonder route........Dat is nog niet het ergste.......ze heeft niemand om tegen aan te moelen........Maar waar zouden we zijn zonder de improvisatie van ons dames: ze krijgt mijn mp3 speler, korte instructie hoe het ding aan en uit gaat hard en zacht kan, 2 flesjes water wordt haar in de handen geduwd en haar wordt beloofd dat er zo snel mogelijk een fietser haar kant op komt om haar de rest van de etappe te begeleiden. In die tussentijd moet ze maar "gewoon"achter die andere teams aan rennen. En nu op naar de start ..........oeps ze start met de verkeerde groep. Niemand in de gaten: 1 minuut winst Yes!!! Francien dus etappe 5 die ze vol verve aflegt en die ook nog een gedenkwaardig stukje kent waar zijzelf geen weet van heeft maar Saskia des te meer:om Francien tijdens haar loop te verfrissen met weer zo'n 1,5 liter fles water staan we met ons allen te wachten op ut medje dat als een blauwe tornado zo uit het groen verschijnt. Er is zo hier en daar wat rijdend


toerisme op de weg die weinig van doen hebben met hardlopers. Reageren wat geprikkeld omdat ze niet langs kunnen maar nadat dat wel het geval is haalt Saskia nog eens even "per ongeluk"uit met een fes water wat resulteert in een kleine douche IN de auto. Oeps, de poppen aan het dansen. De toch al geirriteerde chauffeur stopt de auto, stapt uit en beent naar Saskia toe die haar meest onschuldige blik opzet en gelijk haar excuses aanbiedt. Ik vergeet van schrik foto's te maken van dit hele tafereel en aanschouw het met ontzag. Wat gaat hier gebeuren.......maar.......Wim mengt zich erin op het moment dat er lijfelijk contact komt (in de vorm van een duw) tussen Saskia en de chauffeur.Deze kiest eieren voor zijn geld en druipt af. We halen opgelucht adem en beginnen er de humor van in te zien: Saskia had nml niet gezien dat die auto een sunroof had die met dit mooie weer openstond dus vandaar wateroverlast IN de auto. Dus bij deze: Saskia geen waterfles in de handen geven tenzij hij leeg is....... Sabien mag Etappe 6 lopen en ik mag haar begeleiden. Niet de weg wijzen, daar is Carmen voor die zich inmiddels bewezen heeft als waardige fietser maar toch wat last begint te krijgen van zadelpijn(ik geloof ze heeft 3 of 4 etappes gefietst!!) Sabien komt onderweg een koetsen defilee en een een schapenkonvooi tegen. Je wilt niet weten wat er allemaal op zo'n zondag op de weg te doen is. Als begeleider praat ik haar moed in en vertel haar hoe geweldig ze het doet en hoe soepeltjes het eruit ziet. Ze geloofd er geen snars van maar ze is en blijft Sabien en blijft lachen. Regelmatig voorzie ik haar van een bidon met water en de samenwerking tussen Carmen en mij verloopt prima: ik zorg dat Sabien de bidon met water leegt en vervolgens zorgt Carmen er weer voor dat de bidon met water gevuld wordt. De route wijst zich vanzelf, het is een drukte van jewelste op

deze etappe die mooi langs het water gaat. Op het einde van de etappe mag ik de fiets overdragen aan Gerte die dan weer samen met Carmen Saskia in de laatste etappe mag begeleiden naar de finish.Ik stap van de fiets(mountainbike met smal puntzadeltje) en weet niet waar ik meer last van heb: de enkel of zadelpijn in de voorste regionen) Nee, volgend jaar een stadsfiets erbij of een schapenvacht op het zadel. Etappe 7 richting finish, de hop on hop off bus ziet er inmiddels uit alsof eer een klas schoolkinderen in heeft gebivakkeerd, papiertjes,flesjes, koekjes droge kleding, natte kleding handdoeken loopschoenen met geur en zo hier en daar een verdwaald etappe briefje. Ik weet niet hoe die andere teams dat doen die geen busje hebben........... Uit de verhalen van Wim verneem ik dat etappe 7 de moeilijkste etappe qua routebeschrijving is. we staan op een kruispunt te wachten en de lopers kunnen vanuit alle kanten komen. Ieder jaar weer een verrassing. Tijdens het wachten probeert Wim ons warm te maken voor het LOOPROKJE. Hij vindt het toch zo'n geweldige uitvinding.........en zo charmant uitzien.......... Sabien is een voorstander mits het rokje een plissee rokje tot op de knieen wordt (zoals in de jaren 50 de tennisters droegen) De rest van de dames vindt wel dat het in ieder geval een mooie kleur blauw moet zijn en Saskia.........de rebel onder ons dames.........rokje ze dacht het toch van niet he. Dan moeten we opzoek naar een ander dame.......of......we hebben het er nog wel over....... In Venlo wacht ons de douche en drank. Het weer is prima gebleven en het is aangenaam vertoeven op het veld. Na de prijsuitreiking voor de laatste keer in het hop on hop off busje richting Landgraaf. Het was een geslaagde dag voor STB en de Wim-ens en volgend jaar vrij vragen want zo'n happening wil je toch niet missen.

25


De restjes zijn super! (door: Martin Dumoulin) Boven op de berg gekomen staat hij er al vol trots, de grote blinkende bus van het super team, ongeveer vier parkeerplaatsen in beslagnemend. Wanneer het eerste zonlicht boven de Vaalser berg verschijnt worden onze ogen verblind door de schittering van de opgepoetste bekers en prijzen die met de bus meereizen. Terwijl “de Restjes” zich gebrekkig bezighouden met een soort van ongelukkige vorm van hakkenbillen, die we op de donderdagen geleerd krijgen, tonen “de supers” een enorm arsenaal aan souplesse en technisch moeilijke combinaties van enveloppenloopjes en kaatssprongetjes. Geïmponeerd door dit alles weten we dat we dit niet gaan winnen, de eerste plaats is duidelijk niet voor ons weggelegd. Onze teamcaptain had het vooraf ook berekend, we zouden meer dan 20 minuten verliezen, inclusief bonus, maar wel zien we kans op een ereplaats, met die insteek gaan we dan ook de wedstrijd in. Echter tijdens de wedstrijd blijkt alles heel anders te lopen, want naast een tikkeltje geluk, het superteam heeft zich iets verlopen tijdens de tweede etappe, heeft iedereen in ons team geweldig gepresteerd.

26

1ste etappe: Vaals-Wijlre: Martin Dumoulin Ik heb de eer om de eerste etappe te rennen van mijn eerste Vaals- Venlo. De sfeer zit er direct in. Om half negen is het dan zo ver en volgt het startschot. Voor de wedstrijd had ik eigenlijk nog niet echt nagedacht wat te gaan doen, maar blijkbaar besluit iets in mij om als een bezetene de berg af te rennen, de tijd die ik nu pak is mooi meegenomen, is de redenering. Marcel had al gezegd dat dit de leukste etappe is, vooral omdat je steeds mensen in kunt halen, alleen al in de afdaling haal ik vier mensen in. Vervolgens krijg ik mijn ademhaling niet onder controle en ben aan het hijgen als een hond. Ron, die mij samen met zijn oom fantastisch begeleid maakt zich ook zorgen en geeft aan het rustig aan te doen in de volgende afdalingen. Op een gegeven moment merk ik dat ik rustiger begin te ademen en na zo’n vijf/ zes kilometer zit ik lekker in de wedstrijd. Aan de kant wordt er hard aangemoedigd, ik krijg dit nauwelijks mee. Tot er achter me irritant wordt getoeterd, moet er nu iemand langs vraag ik me af? Maar als ik achterom kijk blijkt het mijn eigen auto te zijn, bestuurd door Marcel. Ik steek verzwakt mijn duimpje omhoog om aan te geven dat ik het nog niet begeef en moet een beetje lachen bij de gedachten dat ik weleens door mijn eigen auto overreden kan worden. Op het laatst is het nog flink doorbijten, maar altijd weer fijn om aan het einde van de etappe het vertrouwde, allesoverheersende gegalm van de stem van Wim te horen! Vervolgens gooi ik er


nog alles uit om de volgende loper, Richard Thomas aan te tikken.” 2e etappe: Wijlre-Oirsbeek: Richard Thomas Richard loopt dit jaar voor de 3e keer de 2e etappe. Normaal gaat deze etappe van Wijlre naar Nuth, maar dit jaar van Wijlre naar Oirsbeek. De verlenging maakt deze etappe een uitdaging. Gelukkig valt de etappe vroeg in de morgen waardoor er onder ideale omstandigheden gelopen kan worden. Echter het blijkt dat er nog een uitdaging bijkomt. De route in Nuth blijkt op het laatste moment veranderd, omdat er een processie aan de gang is. Gelukkig herkent Richard een grindpad door de etappeverkenning van de woensdag ervoor. Helaas blijken dan de nieuwe schoenen weer roet in het eten te gooien, met op beide voeten blaren vraagt hij zich af: “Ga ik dit wel volhouden, zo? Maar hij loopt door waarbij de aanmoediging van Wim en zijn harem gigantisch helpen. De laatste kilometer, het laatste klimmetje, de laatste afdaling… 3e etappe: Oirsbeek-Nieuwstadt: Ron Fens En dan wordt Ron aangetikt hij begint aan de 3e etappe, die eigenlijk gelopen zou worden door Rob, maar omdat Rob op het laatste moment geblesseerd is neemt Ron deze etappe op zijn rekening. Terwijl ik de eerste etappe eigenlijk ben ingevallen voor Ron, omdat hij ook geblesseerd is. Bovendien had Ron de dag ervoor 160 kilometer op de fiets erop zitten. Kortom het is niet duidelijk wat en of Ron iets kan presteren. Vooraf zegt hij nog, ‘Sorry jongens, maar ik doe het rustig aan vandaag…’ Ruim een uur na de start komt Ron aanrennen, alles gegeven en een ruime voorsprong op iedereen gepakt, Uitstekend gelopen! Alvorens hij ter aarde stort tikt hij met zijn laatste krachten Anke aan. 4e etappe: Nieuwstadt-St Joost: Anke Linssen Anke stond al zenuwachtig te trappelen op het sportveld in Nieuwstadt. Mensen van de organisatie vroegen haar nog wat ze zo vroeg hier aan het doen was, niet wetende dat ons team geweldig aan het lopen is en ruim als eerste aankomt. Als Anke wordt aangetikt rent ze het veld af en de fietsers sluiten aan.

Een snelle start en het kleffe weer maken het haar zwaar. Ze hapt naar lucht en Rob geeft achteraf het complimenteuze commentaar: ‘Je was net een vis.’ Bijna lopen ze twee keer verkeerd, maar gelukkig kent Anke deze punten in de route nog van vorig jaar en gaan ze op het nippertje toch de juiste kant op. Het lijkt een eeuwigheid te duren maar daar komt het laatste fietspad naar de sportvelden waar ze door haar teamgenoten wordt opgewacht en de pauze begint. Na vier etappes blijkt, ondanks dat Ellis alweer enorm in vorm is na haar zwangerschap, dat we een voorsprong hebben van ruim 7 minuten. Op de rustplek blijkt het superteam dan ook enorm nerveus geworden. De meestal olijke, vertrouwen uitstralende gezichten zien er wat bleek en bangig uit. Zenuwachtig lopen ze heen en weer, druk wordt er gecalculeerd en gewogen. Ook is er een spoedoverleg in de bus met gesloten gordijnen. En wij beginnen natuurlijk ook te rekenen; maar komen tot de conclusie dat het superteam toch wel moet winnen. Bovendien hebben ze ook nog een bonus van 5 minuten omdat Jos ouder is dan vijftig. We denken dat we nog steeds weinig kans maken, maar spreken onder elkaar af dat als het superteam de bonus nodig zou hebben om te winnen wij onszelf in ieder geval zouden uitroepen tot morele winnaars. 5e etappe: St. Joost-Herkenbosch: Ronald Bouwers Na de pauze is het de beurt aan Ronald, hij staat voor het eerst aan de start bij VaalsVenlo. Na 200m staan Ron Fens en zijn oom klaar om aan te sluiten en om hem tijdens deze 17,1 km mentaal en met water bij te staan. Het is warm, zeer warm!! Na ongeveer 9 km krijgt hij te horen dat Leo Kokkelkorn eraan komt en hem zal inhalen, op het punt dat Leo hem inhaalt staan zijn teamgenoten hem aan te moedigen. Op dit punt staan ook Wim met zijn harem, als een van de dames vervolgens per ongeluk haar fles water ledigt in het open raam van een voorbij rijdende Mercedes, komt het bijna tot een handgemeen als de wat corpulente en opgefokte bestuurder besluit uit te stappen. Ronald die hier niets van meekrijgt blijft Leo op de hielen zitten. Hij verliest slechts 2 27


minuten. Hij ziet Richard Lavalle bij de finish klaar staan voor zijn etappe, en die rent er snel vandoor. 6e etappe: Herkenbosch-Beesel: Richard Lavalle Ook Richard Lavalle doet voor het eerst mee aan Vaals-Venlo en onder de aanmoedigingen van de teamleden vertrekt het restje Richard voor het voorlaatste restje (etappe). De temperatuur is inmiddels opgelopen, en na zo een 2 kilometer ziet hij Jos van het superteam al lopen, dat is het voordeel van lange rechte wegen. Je ziet je tegenstander al van verre, dat motiveert enorm. Maar Richard laat zich niet gek maken. Dit is zijn eerste wedstrijd over een dergelijke afstand, dus goed verdelen en strak lopen. Toch loopt hij op Jos in en uiteindelijk er langs. Hij gaat door met mensen inhalen en opeens loopt hij voorop. Weer is het Wim en zijn harem die soelaas bieden bij de laatste zware kilometers, de laatste twee kilometer voert Richard het tempo nog wat op dan ziet hij de markt en zijn teamleden, drijfnat, maar voldaan komt hij binnen. Anke voorziet hem snel van drinken. Iwan van het superteam begint enigszins zenuwachtig te kijken waar Jos blijft. Het is heel spannend tussen onze teams. 7e etappe: Beesel-Venlo: Marcel Coerver Na de zesde etappe is de wedstrijd nog niet gelopen, Marcel gaat van start, het is inmiddels bloedheet en er ligt 17,8 km voor hem, hij voelt de druk op zijn schouders hij moet deze etappe lopen tegen Iwan Theunissen voor een overwinning maar hij vreest dat deze een maatje te groot is. Hij begint met een tempo van 17 km per uur maar laat het zakken naar 15 km per uur, het is tenslotte 17,8 kilometer en het is heet! Bij kilometer 6 hoort hij dat Iwan in aantocht is, bij kilometer 7 loopt Iwan langs hem, sportief moedigt hij hem met de adem die hij nog missen kan aan, en andersom evenzo. Ze zijn tenslotte clubgenoten. Na 10 kilometer eindelijk een bospaadje op: eindelijk schaduw!! Dan komt er een stijgend stuk maar

28

nog steeds heeft Marcel Iwan in het vizier. Met precies een uur looptijd op de klok bereikt hij de 15 kilometer! Dan gaan alle registers open, Marcel en de fietsers bereiken bebouwing en al snel vangen ze een glimp op van de Scopias-baan. Na de finish blijkt dat Marcel maar 4 minuten en 13 seconden verloren heeft op Iwan, een geweldige prestatie. Het team heeft het maximale gepresteerd onder deze omstandigheden. De wedstrijd zit er op, het is tijd om de verloren koolhydraten bij een ieder langs vloeibare vorm aan te vullen. Het betreft hier een waterige oplossing van wat kruiden (hop en gerst) en met toevoeging van wat alcohol om de in het warme weer wellicht wat opgelopen bacteriĂŤle infecties te doden. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Een goede loper is voorzichtig met zijn lichaam. Met en met druppelen de teams binnen en verstrijkt de tijd. De spanning stijgt binnen de teams. Wie zal dit jaar de begeerde hoofdprijs en de daarmee verbonden eeuwige roem binnenhalen? Eerst worden alle etappe winnaars geĂŤerd: Richard Thomas, Ron Fens en Richard Lavalle vallen in de prijzen, evenals Anke. Dit laatste was onverwacht. Wij hebben zelf gezien dat Ellis Jacobs van het Superteam een minuut sneller was dan Anke? Hierna komt de uitreiking voor het beste team: De derde plaats gaat naar een ander team, terwijl plaatsen twee en een naar Landgraaf gaan. En dan komt de grote verrassing: de speaker roept De Restjes uit tot winnaar, en het Superteam op de tweede plaats. Enkele minuten lang geloven we dat het onwaarschijnlijke waar gemaakt hebben. Later blijkt er een foutje gemaakt te zijn bij de inschrijving van het Superteam, en dat de damesbonus van Ellis niet meegeteld is. Bovendien zijn de bonusminuten van Jos niet meegeteld. Met onze toestemming wordt de uitslag gecorrigeerd, waardoor de Restjes op de tweede plaats eindigen, achter het STB superteam.


Het leven van een interim-coach gaat niet over rozen……. (door: Rob Riksen) Op 29 april kwam het langverwachte eerste mailtje dit jaar van onze vaste coach Ger over de Vaals-Venlo editie van 2011. Met ons team met de bescheiden naam (ooit bedacht door Ger), doen we al vele jaren mee aan wat voor de meesten uit het team de leukste wedstrijd van het jaar is, gezien het teamgebeuren. Ger komt echter in het mailtje al vrij snel met een aantal vervelende mededelingen. Hij meldt zich zelf af vanwege werkverplichtingen in Zweden, ook Arno is helaas niet van de partij dit jaar vanwege geplande examens in het bewuste weekend. Ger vraagt vervolgens of iemand zijn taak voor een jaar wil overnemen, hij richt zich in zijn mail vooral op “een exwielrenner” en op “enne oet Nuth” . Exwielrenner Jos geeft echter in een eerste reactie al aan niet “THE Boss” te willen zijn. Nu stond ik ook niet direct op die taak te wachten, maar iemand moe(s)t het toch doen dit jaar.

Met het gemis van twee vaste krachten en met de fysieke gesteldheid van een deel van de vaste kern in het achterhoofd, werd het samenstellen van de ploeg echter een hele klus. Een eerste selectie werd samengesteld en doorgemaild aan de Vaals-Venlo organisatie, echter al snel nadien regende het afmeldingen waardoor de interim-coach zelfs nare dromen kreeg waarin hij meerdere etappes achter elkaar moest afleggen, ondanks een steeds heviger tegensputterend

lichaam. Gelukkig berusten de meeste dromen op bedrog.

Het inpassen van neo-senior Kamiel Jacobs, die, met “slechts” twee 10 Km wedstrijden in de benen, verdienstelijk debuteerde op een afstand van meer dan 15 Km en Ellis Jacobs (geen familie van Kamiel overigens), die amper twee maanden na het hervatten van de training na haar bevalling de dames etappe won (waarover later meer) , was strikt noodzakelijk om het team aan de start te kunnen laten verschijnen. Jean Herpers offerde zich, ondanks zijn klachten, op voor het team (en won de etappe) en ook Leo Kokkelkorn ging van start ondanks een hardnekkige blessure en maakte belangrijke tijd goed op onze sterkste tegenstanders. Jos Krist mocht/moest tegen een ontketende Richard Lavalle aan de bak en hield de schade beperkt, ondergetekende moest in de andere Richard (Thomas) zijn meerdere erkennen, daarbij deels geholpen door een “oud kerkelijk gebruik”. Ik kwam evenals Richard de processie tegen die eens in de vier jaar door Grijzegrubben “sjokt”, alleen koos ik de iets langere omweg via Terstraten waardoor mijn etappe maar liefst 18,7 km lang werd. Iwan Theunissen tenslotte maakte het karwei (ondanks op donderdag opkomende en net op tijd verdwenen ziekteverschijnselen) op professionele wijze en in geheel eigen stijl af en verscheen als eerste op de baan van

29


Scopias, waarna de stopwatches door ons werden ingedrukt. Enig rekenwerk na de finish van Marcel Coerver (de ploegleider van “de restjes”) maakte ons vervolgens duidelijk dat we, mede dankzij de welkome leeftijdsbonificatie voor de ex-wielrenner, met een krappe voorsprong hadden gewonnen van onze naaste STB concurrenten. Het wachten was nu op de prijsuitreiking, die meestal bij Vaals-Venlo enige tijd op zich laat wachten, hetgeen de verkopers van de drankbonnen dan weer erg goed uitkomt. Tot onze grote verbazing werden we vervolgens tot nummer twee van het klassement uitgeroepen, hetgeen tot hilarische taferelen (lopers die elkaar achtervolgden, de wisselbeker onder hun shirt verbergend) en tot een officieel protest leidde, vanwege het feit dat Ellis als man werd beschouwd (met bijbehorende 7,5 min straftijd). Later werd duidelijk dat de interim-ploegleider bij het electronisch indienen van de tweede selectie zich alleen

nog concentreerde op de wijzigingen in de namen van de deelnemers ( Ellis stond op het tweede digitale formulier letterlijk “haar Mannetje”). De interim-coach werd de schande van de openbare bekendmaking van zijn administratieve fout via de microfoon bespaard, echter het team werd wel tot winnaar uitgeroepen, mede dankzij de sportieve geste van Marcel Coerver en zijn team. Al met al ging het leven van deze interimcoach niet bepaald over rozen. Met dank aan de twee fietsers (Roger Steens en Marcel Eijkenboom) voor hun routeplannende en morele steun onderweg, draag ik mijn taak dan ook het volgend jaar graag weer over aan Ger. Ik zou ervoor willen pleiten de discussie,die binnen de vereniging gestart is over de samenstelling van de teams voor Vaals-Venlo 2012, volgend voorjaar tijdig voort te zetten door de ploegleiders.

Superteam fietser……. (door: Roger Steens) Ik schreef enkele jaren geleden in dit blad al eens een artikeltje over de krimpende tijdmarge tussen de winnaar (wij) en de rest (jes). Mijn eerste fietstocht naar Venlo was een ware marteling. Een totaaltijd onder de zes uur en zeven atleten in bloedvorm aan de start. In Venlo aangekomen kon iedereen rustig douchen en omkleden, een biertje drinken en nog op tijd zijn voor de finish van de tweede ploeg. Een voorsprong van een half uur was niks. Alle atleten wonnen hun etappe….ongekend! In de loop der jaren werd er echter telkens meer rekening gehouden met me. Ik hoefde niet meer zo hard te fietsen en had meer tijd om de kaart te lezen. De finishmarge slonk met het jaar. Naast het lagere fietstempo had deze ontwikkeling nog meer voordelen……Spanning! De laatste jaren hebben de Superteamleden echt moeten vechten voor die felbegeerde wisselbeker. Dit jaar met enkele etappezeges tot gevolg. Het rekenen onderweg, het

30

stiekeme omkijken tijdens de race, het inlopen op tegenstanders, het meetellen van de leeftijdsbonus van ex-wielrenners, ingrediënten die we in de beginjaren nooit hadden. Ik vind het nog steeds bijzonder dat van al de deelnemende teams wij telkens weer de snelste zijn….. We hebben heel wat wisselingen gekend maar de basis was er altijd. Die basis bestaat al jaren uit een clubje mannen die naast het competitie element ook voor de lol meedoet. (Ger, Rob, Leo, Jean, Jos en Huub). De dames wisselden van Petra van Tongeren naar Lara klaassen naar Ellis Jacobs. De overige plekken werden door de jaren heen verdeeld over allerlei atleten. (Arno, Nico, Richard, Kamiel, en ik vergeet er vast nog een paar) Het is een teamprestatie en zeker geen race van individuele ego’s. De wedstrijd stelt in principe niets voor. Maar het is de race waar alle teamleden naar uitkijken en waar iedereen fit wil zijn. Ik zie de lopers telkens


aan de start en de wisselpunten fit beginnen en zonder uitzondering uitgewoond en volledig leeg finishen. Ze gaan allemaal tot het uiterste en soms daar voorbij.

We kunnen eenvoudig aan Wim van de Linden vragen om in de weken voorafgaand aan Vaals-Venlo tijdens de baantraining een kwalificatie te organiseren. Snelle dames genoeg en heren zeker. Ik denk zelfs dat er binnen STB genoeg vijftigplussers rondlopen die met alle bonussen samen het ’t Superteam moeilijk kunnen maken. (maar dat moeten we niet willen)

De moeizame samenstelling van het Superteam dit jaar zoals door Rob omschreven was dan ook de aanleiding voor een brede STB discussie over de samenstelling van de teams. Het is gemakkelijk om buiten de vereniging naar snelle deelnemers te zoeken als er lopers niet mee kunnen doen. Maar het heet niet voor niets het STB-Superteam!!!

Laat STB gewoon STB blijven en laat de teamcaptains hun eigen team samenstellen. Zo werkt het al jaren en de resultaten spreken in dit geval duidelijk voor zich…

Persoonlijk denk ik dat STB over zoveel kwaliteit beschikt dat we het podium kunnen vullen…. Ja, de eerste drie plaatsen voor STB. De vraag is echter of we dit willen. Gaan we langjarige samenwerking en succes doorkruisen met teamorders?

Ik ruil het wachten op de nummer twee in Venlo graag in voor de spanning van de afgelopen jaren. Ook al betekent dit dat ik weer harder moet gaan fietsen.

Uitslagen Vaals-Venlo Team STB Superteam STB De Restjes STB Abrahams Wim-ens-team

Tijd 7:21:47 7:24:59 8:11:19 9:31:23

Plaats 1 2 7 28

Het water van de Wim-ens

Iwan legt alles vast

Na afloop zitten alle teams weer gezellig ‘op zijn STBs’ bij elkaar.

Chaos bij de prijsuitreiking

31


32


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga)

171

Roermond City Run 10 EM Ilya Nijsters

8/5

BIG 25 - Berlijn

172 8/5 205 209 345 8/5 26 8/5 4 14 124 8/5 187 856 1519 14/5 1 8 42 15/5 4 141 15/5 8 17 22 17 16 2 10 1 1 1 1 1 2 2 4 4 2 7 7 3 12 7 5 3 9

25 km Josette Gijselaers Maasmarathon - Visé Marathon Michel van Eert HM Hub Wijnands Ronald Smeets Rondje Tilburg 10 km Leo Logister CAP Lauf - Baesweiler 10 km Jan Schwanen Marcel van de Pol Harry Hamers METRO Group Marathon -Düsseldorf John Haan John Oostdijk Pierre Muijrers Geuldalloop 10,8 km Iwan Theunissen Guido Meys Roy Paulssen Salomon Koning van Spanje Trail 28,8 km Lara Klaassen Geert Pouls 32e Mayk van Beek Optiek Heideloop 3 km Jochen Hanssen Suzanne van Haaren Francien van Haaren-Thomas Haas van Haaren 5 km Roger Gillissen Iris Pilich Yvonne Monse 5 EM Richard Lavalle Arno Hanssen Kamiel Jacobs Jos Krist Ger Bodelier Richard Thomas Rob Riksen Eric Raemaekers Leo Kokkelkorn Jan Schwanen Marcel van de Pol Ronald Bouwers Loraine Homminga Rob Smulders Rene Homminga Jo Born Herm Gerards Bas Nicaise

1:21:21

2:14:27

3:47:03 1:45:45 1:52:54

0:49:08

0:43:11 0:45:08 1:08:01 3:19:36 3:53:20 4:24:11

0:38:51 0:42:05 0:50:38

2:42:38 3:01:43

0:16:45 0:20:18 0:21:34 0:21:35 0:23:11 0:24:56 0:27:58 0:27:33 0:29:01 0:29:04 0:30:10 0:30:11 0:30:12 0:30:46 0:31:14 0:31:36 0:32:56 0:33:28 0:33:46 0:34:41 0:34:51 0:34:52 0:35:07 0:35:14 0:35:18

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

30/4

4 14 1 6 17 1 10 19 14 3 12 13 11 22 23 16 13 16 17 5 22 2 38 9 10 4 13 3 2 3 4 1 4 8 7 9 11 11 2 6 9 19/5 4 27 28 34 54 60 21/5 25 49 50 94 22/5 489 22/5 12 16

Paul van hameren Ronald Hoogeboom Majella Pawlak Theo Wessels Alois Pilich Carmen Jacobs Paul Jacobs Cor van Haaren Ilya Nijsters Annick Ploumen Wim Rutjens John Oostdijk Mathijs Oostdijk Ed Doveren Guido Pelzer Jos Meens Wiel Frins Ivan de Ploeg Hub Collaris Jan Manders Harry Hamers Ineke de Ploeg Ben Paulssen Connie Tempelman Kristi Hanssen Nancy Nunumete Nathalie Verbroekken 10 EM Iwan Theunissen Erik Haakma Marcel Coerver Martin Dumoulin Anke Linssen Michel Beckers Leo Quaedflieg Frank Joosten Rene Clement Ronald Smeets Hub Wijnands Claudia Steinbusch Andre Roumen Harry Hamers CeBuSta loop - Heerlen 5 km Leo Kokkelkorn Laurens Slaats Guido Pelzer Sabine Krieg André Roumen Ben Paulssen Enorm in Form - Steckenborn 10,8 km Herman Gerards Ronald Smeets Hub Wijnands Harry Hamers Hamburg Marathon Josette Gijselaers Maasdijk Marathon John Haan Jos Lempers

0:35:23 0:35:39 0:35:52 0:36:58 0:37:39 0:38:10 0:38:13 0:38:14 0:38:22 0:38:38 0:39:06 0:39:13 0:39:14 0:39:38 0:39:39 0:39:45 0:39:45 0:40:21 0:40:37 0:43:22 0:43:27 0:45:35 0:45:57 0:46:32 0:46:33 0:47:04 0:48:53 0:59:02 1:03:39 1:03:57 1:04:22 1:09:05 1:09:07 1:13:22 1:15:18 1:16:28 1:17:58 1:19:25 1:21:00 1:25:06 1:31:34

0:18:15 0:22:14 0:22:28 0:23:16 0:24:35 0:25:08

0:48:38 0:52:45 0:52:49 0:59:39 4:00:43 3:24:25 3:27:29

33


86 22 23 43 66 78 60 61 93 142 29/5 1 33 29/5 64 2/6 7 10 11 14 3 7 8 11 40 41 139 24 26 59 3/6 4 21 4 1 1 4 9 1 23 30 11 36 38 4/6 29 84 5/6 77 5/6 236

33. Vennlauf - Mützenich 5 km Harry Hamers 10 km Jan Schwanen Sjack Hoop Herman Gerards John Oostdijk Cor van Haaren HM Ronald Smeets Hub Wijnands Geert Pouls Harry Hamers Guus Wokke Opticienloop Panningen 10 km Iwan Theunissen Roy Paulssen 2. Aachen-Münchener Tivolilauf 5 km Hub Collaris 52. HAGL - Jülich 5 km Sjack Hoop Michel Beckers PR! Ronald Bouwers Rob Smulders 10 km Arno Hanssen PR! Jos Krist Marcel Coerver Erik Haakma Marcel van de Pol Herman Gerards Claudia Steinbusch PR! HM Hub Wijnands Ronald Smeets Harry Hamers 25e Pepijnloop - Echt 5 km Richard Thomas Bas Nicaise Ellis Jacobs Lenie Jacobs 10 km Iwan Theunissen Ger Bodelier Martin Dumoulin Erik Haakma Roy Paulssen Ronald Hoogeboom Paul Jacobs René Clement Ronald Smeets 33. Mittsommernachtslauf - Konzen 14,1 km Herman Gerards Harry Hamers 35. Int. Volkslauf - Derichsweiler 10 km Harry Hamers Marathon La Roche-en-Ardenne HM Peggy de Bas

5/6 0:25:37 0:41:11 0:41:25 0:45:21 0:47:57 0:49:40 1:43:46 1:44:13 1:48:33 2:04:52

0:33:27 0:43:18

0:24:06

0:19:17 0:19:24 0:19:33 0:20:07 0:35:06 0:36:45 0:37:26 0:38:01 0:41:23 0:41:25 0:48:02 1:40:26 1:41:10 2:02:48

0:18:07 0:20:43 0:20:59 0:24:50 0:33:39 0:35:28 0:38:02 0:38:02 0:43:49 0:43:57 0:44:56 0:45:34 0:46:22

1:02:51 1:19:11

0:53:29

24 62 12/6

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

28/5

4 12 261 137 26 29 38 46 164 239 368 372 412 457 542 629 13/6 50 1 65 72 107 115 195 17/6 9 3 5 48 17 1 3 7 8 11 22 5 6 31 1 38 40 7 42 54 64 3 73 102 18/6 42

2:15:56 44

34

Marathon La Roche-en-Ardenne Marathon Jos Lempers John Haan Maastrichts Mooiste 5 km Richard Lavalle Martin Dumoulin Connie Tempelman 10 km Francien van Haaren 15 km Erik Haakma Eric Ramaekers Leo Kokkelkorn Nick Custers Leo Quaedflieg René Clement Chris Hanssen Laurens Slaats Ilya Nijsters Geert Pouls Guido Pelzer Leo Logister 9. Kitzenhauslauf - Aachen Hahn 4,4 km Harry Hamers 10 km Iwan Theunissen Herman Gerards Jan Offermans Hub Wijnands Ronald Smeets Harry Hamers 8e Bufferrun - Bingelrade 6 km Paul van Hameren Claudia Steinbusch Lenie Jacobs Jan Manders Gerte Offeringa 10 km Iwan Theunissen Richard Thomas Marcel Coerver Martin Dumoulin Guido Meys Jan Schwanen Michel Beckers Michel van Eert John Haan Loraine Homminga Ronald Hoogeboom Herman Gerards Roy Paulssen Paul Jacobs René Clement Ilya Nijsters Carmen Jacobs Leo Logister Pierre Muijrers 42. Int. Volkslauf - Herzogenrath 10 km Herman Gerards HM Frank Joosten

3:49:01 4:17:45

0:15:51 0:17:55 0:24:34 0:50:00 0:58:15 0:58:43 1:00:04 1:00:47 1:07:47 1:10:10 1:13:01 1:13:06 1:14:04 1:15:08 1:17:22 1:19:10

0:21:28 0:34:38 0:43:48 0:44:19 0:46:52 0:47:21 0:54:20

0:24:41 0:27:31 0:29:59 0:31:52 0:34:17 0:34:21 0:36:08 0:37:20 0:37:27 0:38:07 0:40:41 0:41:09 0:41:24 0:42:07 0:42:34 0:42:35 0:42:48 0:43:10 0:43:15 0:45:03 0:46:28 0:47:10 0:47:50 0:51:25

0:45:16 1:40:18


7 2 6 8 28 1 31 49 55 8 91 103 105 106 118 25 37 7 10 11 12 18 38 43 49 54 60 63 75 91 90 94 103 115 159 24/6 105 25/6 44 58 66 86 105 26/6 9 26/6 1 2 7 28 1/7 1 4 6

42. Int. Volkslauf - Herzogenrath Hub Wijnands André Roumen Harry Hamers 5e CZ Megaloop - Landgraaf 3 km Herman Gerards 5 km Richard Lavalle Marcel Coerver Eric Ramaekers Ronald Bouwers Anke Linssen Niels Hermans Ilya Nijsters Cor van Haaren Lara Bisschops René Homminga Jochen Hanssen Ger Logister Pierre Muijrers Jan Manders Angelique Thomas Diana Douven 10 km Ger Bodelier Kamiel Jacobs Jos Krist Rob Riksen Erik Haakma Ronald Hoogeboom Peter Hendrix John Haan Dinand Radstake René Clement Marcel Quaedvlieg Jürgen Schoumakers Eric Notermans Geert Pouls Mathijs Oostdijk Guido Pelzer Laurens Slaats Nancy Nunumete 35. Int. Rohrener Volkslauf - Rohren 10 km Harry Hamers 31. Rakkeschlauf - Roetgen HM Ronald Smeets Hub Wijnands Jean Herpers Geert Pouls Harry Hamers Childlearn Marathon - Schimmert Jos Lempers 27e Vaals-Venlo estafetteloop 114 km STB Superteam STB De Restjes STB Abrahams STB Wim-ens-Team 2e Meander zomerloop 5 km Richard Lavalle Richard Thomas Erik Haakma

1:42:48 2:03:06 2:06:43

0:13:04 0:16:22 0:18:19 0:18:30 0:19:44 0:19:52 0:20:10 0:22:08 0:22:40 0:23:55 0:24:10 0:24:59 0:25:06 0:25:08 0:25:45 0:26:56 0:27:50 0:35:38 0:36:38 0:36:44 0:36:55 0:38:27 0:43:20 0:44:00 0:44:22 0:44:32 0:45:08 0:45:37 0:46:43 0:47:55 0:47:57 0:47:59 0:49:27 0:50:47 0:56:00

0:53:00

1:46:53 1:51:53 1:54:13 1:58:01 2:08:18 3:26:22

7:21:47 7:24:59 8:11:19 9:31:23

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

18/6 55 86 93 19/6

21 22 23 54 62 63 91 103 106 107 108 3 5 6 13 14 15 17 21 30 33 58 2/7 88 3/7 4 10 119 143 22 61 74 118 126 139 9/7 349 9/7 63 185 11/7 626 15/7 45 157

Herman Gerards Rene Homminga Bas Nicaise Pierre Muijrers Huub Collaris Marcel Klein Gerte Offeringa Hans Ypma Sjack Hoop Suzanne van Haaren Cor van Haaren 10 km Jos Krist Martin Dumoulin Marcel Coerver Michel van Eert Peter Hendrix Ronald Bouwers Loraine Homminga Ronald Hoogeboom Juergen Schoumakers Ilya Nijsters Nancy Nunumete 10. Halbmarathon - Eicherscheid Harry Hamers 2e Bemels Beste Boerenbergloop 7,5 km Kamiel Jacobs Jesse van der Woude Diana Douven Marcel Klein 15 km Jan Schwanen Jan Offermans Herman Gerards Ronald Smeets Hub Wijnands Cor van Haaren 10. Zermatt Marathon Zwitserland Michel van Eert 39. Stausee Volkslauf - Obermaubach 10 km Herman Gerards Harry Hamers The Classic - Tessenderloo 10 km John Oostdijk 6. Rund um Süssendell - Mausbach 10 km Herman Gerards Harry Hamers

0:20:12 0:20:14 0:20:17 0:24:56 0:25:48 0:25:51 0:28:31 0:31:35 0:33:10 0:33:10 0:33:14 0:36:23 0:37:32 0:37:45 0:40:47 0:40:58 0:40:59 0:41:39 0:42:39 0:44:21 0:45:06 0:53:38 2:04:09

0:30:10 0:32:15 0:44:11 0:45:48 1:05:26 1:10:34 1:11:42 1:16:13 1:16:36 1:17:58 5:21:00

0:45:43 0:56:54

0:45:56

0:42:30 0:53:21

0:16:18 0:17:41 0:18:38

35


Aannemers– en Timmerbedrijf

Werkplaats : Stenenbrug 27

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf Tel. 045 - 5318849

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf Telefoon: 045-5321088 Telefoon: 0455321088Telefax : 045-5321128 Telefax : 045-

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie Inruil mogelijk Reparatie en onderhoud APK-keuringen

Scm: inbouwspecialist autobeveiligingssystemen

BP Tankstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449

36


Vrouwen bij STB (door: Iris Pilich ) Voordat ik begon met rennen heb ik ongeveer 5 jaar lang met veel plezier getennist bij Ubach over Worms. Maar tennis bleek niet echt mijn roeping te zijn. Vele jaren, veel verloren wedstrijden en veel toernooien verder zakte me de moed in de schoenen en besloot ik te stoppen en een andere sport te gaan beoefenen. Welke sport was voor mij nog niet helemaal duidelijk en het heeft dan ook zo’n half jaar geduurd voordat ik eindelijk weer eens in beweging kwam. Want lekker thuis op de bank zitten en een filmpje kijken vind ik leuker dan door weer en wind te gaan sporten, zo dacht ik.

Toen, ergens in oktober 2010 kwam Lonneke Frins met het idee om gezellig met z’n tweetjes iedere week zo’n 2 tot 3 keer te gaan rennen, we hadden immers een doel voor ogen, de landgraaf ladies run die op 30 Oktober plaats zou vinden. We waren nog niet helemaal klaar met ons schema, waarmee je tot een half uur aan een stuk zou moeten kunnen lopen, maar we hebben de uitdaging aangegrepen. En ik moet zeggen dat we het toen allebei best goed hebben gedaan. Maar daarna, zodra je eigenlijk aan het einde van het schema zit en je een half uur kunt lopen, wat ga je dan doen? Wat is de volgende

uitdaging? We wisten dat STB bestond, omdat veel mensen in onze omgeving lid zijn van STB, waaronder mijn vader Alois, maar is dat ook iets voor ons? Na een paar keer te zijn meegegaan, ik moet zeggen dat was niet altijd even leuk, want het was ijskoud, je moest nog beginnen maar je tenen waren al bevroren en ik bungelde ergens achteraan, wat natuurlijk ook niet meehelpt, en na veel enthousiaste verhalen te hebben gehoord heb ik besloten om lid te worden van STB (Lonneke had ondertussen de handdoek in de ring gegooid, omdat ze de duurlopen niet zo zag zitten). Iedere maandag, woensdag en donderdag ga ik met veel plezier naar de training en niet alleen omdat ik het leuk vind om te rennen maar ook omdat er heel veel leuke mensen zijn waar je altijd wel even mee kan kletsen. En ik moet zeggen dat het gelukkig steeds beter gaat (kan nu al bijna een hele training kletsen). De mannen zijn eigenlijk altijd wel in de meerderheid, maar de groep wordt steeds gevarieerder en er komen dan ook steeds meer vrouwen bij wat natuurlijk heel leuk is. Leuke kletsmaatjes heb ik dan ook al gevonden. Mijn volgende doel was eigenlijk de meanderloop van 1 juli, na mijn succes op de Heideloop van dit jaar had ik daar heel veel vertrouwen in maar helaas kan ik die nu niet lopen. Verder kan ik jullie de komende weken, zo’n 5 a 6, niet komen vergezellen op de trainingen ben namelijk gevallen met de fiets toen ik voor een meisje, dat achter een geparkeerde auto vandaan kwam, uit wilde wijken. Nu zit ik dan ook dit stukje te schrijven met een, waarschijnlijk op 2 plaatsen, gebroken elleboog. Zie het ook echt niet zitten om zo lang niks te doen, maar ga proberen zo snel mogelijk weer van start te gaan. En nu na al een paar trainingen te hebben gemist kriebelt het. Hopelijk tot snel en veel succes met de geplande loopactiviteiten.

37


Meisjes C op 3e plaats van Zuid-Oost Nederland (door: Jos Simons) Zaterdag 25 juni is het meisjes C team van STB derde van zuid oost Nederland geworden. In een bloedstollende finalewedstrijd pakten Daphne, Imme, Juliette, Kyra, Lara, Sharyn en Veerle de bronzen beker in een druilerig Venray. De STB-dames hadden zich eerder in de competitie voor teams 2011 gekwalificeerd voor de Gebiedsfinale in Venray. Hier streden de beste ploegen van Zuid – Oost Nederland om de eer. De nog zeer jonge STB - ploeg (sommige zijn nog D - junior) vocht daar op alle onderdelen voor wat ze waard was. Deze vechtlust werd na een lange, spannende nek – aan - nek race beloond. De derde prijs kon mee naar Landgraaf. ATV Venray en De Keien waren te sterk, maar de andere tien Limburgse en Noordbrabantse ploegen hadden het nakijken. Zij werden geklopt door de Landgraafse leeuwinnen van STB. Grote atletiekverenigingen als Loopgroep Deurne,

38

AVON en Atletiek Maastricht legden het af tegen ons kleine STB. De STB-dames zetten, zeker gezien het slechte weer, een aantal mooie individuele prestaties neer. Tekenend was ook dat niemand zeurde als zij omwille van de ploeg soms moesten uitkomen op een nummer dat niet de persoonlijke favoriet is. En laten wij niet de meegereisde familie, Doreen en trainer Dick vergeten. Zij stonden toch maar weer voor dag en dauw bij Mac Donalds om onze atleten naar Venray te brengen en hun daar in de regen aan te moedigen. Zij toonden zich samen een waardige “achtste STB-dame”. Deze derde prijs in de finale tussen al die Noordbrabantse en Limburgse ploegen is een schitterend hoogtepunt van het buitenseizoen. Wie kan zich een mooier begin van vakantie voorstellen ? Wie zich wil verdiepen in de uitslagen, kan terecht op de website van ATV Venray.


Limburgse kampioenschappen junioren (door: Caroline Radstake) Op zondagochtend 12 juni vertrokken we vanuit landgraaf naar Roermond voor de jaarlijkse Limburgse kampioenschappen. Het was een stralende dag, ideale omstandigheden voor een mooie dag. Als eerste zagen we Imme Wagemans 60 meter horden lopen in 12.13 seconden, Tristan Lievestro liep zijn 80 meter horden in 16.04 seconden en werd daardoor tweede: zilver, Daan Wagemans in 16.35 seconden

Bij de dames zien we Esra 100 meter afleggen in 13.98 seconden en Doreen de 200 meter in 22.63 seconden. Tussendoor hadden we tijd voor een boterhammetje of een potje kaarten.

De technische onderdelenzagen we ander namen verschijnen. We zagen Stef,Tristan,Daan, Les Spanjer, Imme en Dirk Goosens verspringen.

Dan is het de beurt aan de meisjes C, Veerle Simons weet haar 80 meter horden in 12.20 seconden te lopen dat is goed voor de eerste plaats: goud. Esra van Pelt liep de 100 meter horden in 19.46 seconden en Doreen Veldhuis in 22.63, knap gedaan hoor dames. De horden werden opgeruimd om te gaan sprinten. Imme Wagemans liep 60 meter sprint, Max Jahach, Stef Smeets, Sharyn Spanjer, Juliette Franken de 80 meter sprint en Veerle Simons zien we haar 80 meter sprint in 10.67 seconden afleggen. Weer een eerste plek: goud.

39


Bij hoogspringen kwam Paul Bex tot 1.55 meter. Veerle Simons ging over 1.60 meter geweldig, alweer een eerste plaats: goud. Hier onze hulp in actie Frank Eisenga, Jos Simons,Harry Goosens en Dinand Radstake,dank je wel.

Dan is het de beurt aan David Richter. Hij haalde een tweede plaats met kogel stoten 11.05 meter: zilver. Dirk stoten 6.58 meter en

Liset Radstake 7.87 meter.Bij het speer werpen zagen we Stef, Paul, Liset en David in actie. David behaalde hier een derde plaats die goed is voor brons. Ook het onderdeel discus werpen levert een medaille op. Liset behaalde met 20.29 meter de derde plaats: brons. Op de langere afstanden liepen we Juliette en Kyra op de 600 meter. Rik liep de 800 meter in 2.40.91 minuten.

Danielle Aldenhoven waagde zich aan hinkstap-sprong en behaalt 8.20 meter.

40

Rond 18 uur kwamen we bruin verbrand terug in Landgraaf met: 3xGoud voor Veerle Simons, Zilver voor Tristan Lieverstro, Zilver en Brons voor David Richter en Brons voor Liset Radstake. En heel veel tevreden gezichten voor het behalen van een goede prestatie.

STB Clubblad 2011 nr 3  
Advertisement