Page 1


Jaargang 26 Maart 2011 nummer 1 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave : 29 april 2011 Het volgende clubblad verschijnt in mei

In deze uitgave Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Weekschema wintertraining 2011 tot 27 maart...................................... 2 Weekschema zomertraining 2011 ingaande 27 maart ............................ 4 Contributie en lidmaatschap 2011........................................................... 5 Aktiviteitenkalender 2011........................................................................ 5 Van de voorzitter ..................................................................................... 7 Heavy Metal (door:Iwan Theunissen ) ..................................................... 8 47ste Rabobank Parkstad Limburg Eurode ABDIJCROSS .......................11 Dames bij STB (door: Peggy de Bas ) ......................................................15 Het persoonlijk doel van .......Jos Lempers (door Anke Linssen) ............19 Ledenaantallen in de afgelopen 10 jaar.................................................20 FOCUS – kun je beter letten op je looptechniek of luisteren naar de fluitende vogels? (door Anke Linssen) ...................................................21 Wist u dat? (bron : S.T.B.’ers )...............................................................22 Stand S.T.B.’ers Parkstad Hardloop Cup ................................................23 Impressie locatietraining (door: Jan Manders) ......................................24 Van de redactie (door Theo Schmeits)...................................................24 Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) .............25 Verjaardagskalender ..............................................................................28 Muts (door: M.Mutsaers –pseudoniem-) .............................................29 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................31 Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) ......................................................32 Pelgrim van de leegte (door: Léon Hanssen) .........................................33 Blik uit het venster (door: Jan Manders) ...............................................34 Agenda jaarvergadering .........................................................................37 Notulen algemene ledenvergadering S.T.B. 26-03-2010 ( door: Vicky Teeken, secretaris) .................................................................................39 Rur-Eifel Cup wedstrijden 2011 .............................................................44


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt, Kerkraderweg 20, 6372 TZ Landgraaf Tel. 045-5314854, e-mail : albertverbunt@kpnplanet.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Ovidiusstraat 51, 6417 VS Heerlen Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Bert Daemen, Streeperveld 27, 6371 JK Landgraaf Tel. 06-15868357, e-mail : bertdaemen@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Ovidiusstraat 51, 6471 VS Heerlen

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema wintertraining 2011 tot 27 maart Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

19:15

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:45

Woensdag

18.45

Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N.

Donderdag

18:30

Atletiekbaan A.V.O.N.

Vrijdag

18:30

Garage Mengelers

Vrijdag

18:30

Garage Mengelers

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

16.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coรถrdinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop 1 uur. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, ca. 10 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ca. 9 km p.u.

Begeleiders Cor van Haaren

Vrije training / Geen begeleider

Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Wiel Frins (Theo Schmeits)

Theo Schmeits

Albert Verbunt

Pupillen A,B,C. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v).

Wim v/d Linden

Vrije training / Geen begeleider Cor van Haaren Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harrie Lejeune Huub Collaris

Theo Schmeits

3


Weekschema zomertraining 2011 ingaande 27 maart Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18.30

Cooperbaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Woensdag Woensdag

18:30 19.00

Cooperbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18.30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. (Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig) Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt ± 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 uur, Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 9 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor de lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1,5 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ± 10 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Begeleiders Cor van Haaren

Vrije training

Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Wiel Frins Richard Thomas Marcel Coerver

Leo Kokkelkorn

Theo Schmeits Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Vrije training

Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harry Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Jeugd :

4

Wim van der Linden Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl


Contributie en lidmaatschap 2011 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,35 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,35

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,15 € 9,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2011 20 maart 1 april 1 mei 15 mei 5 juni 19 juni 26 juni 1 juli

Zondag

augustus

Zondag

18 september 25 september 2 oktober 29 oktober 4 december 31 december

Zondag

Vrijdag Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag Vrijdag

Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag

Locatietraining Jaarvergadering Locatietraining 32e Mayk van Beek Heideloop Locatietraining 5e CZ Megaloop 26e Vaals-Venlo Estafetteloop 2e Meander Midzomerloop STB clubkampioenschappen met bergoploop en barbecue (datum wordt nog bekend gemaakt)

4e Traploop 2e Biesloop Clubreis optie : 26e Singelloop Breda Haloweenjogging met afterparty (verdere informatie volgt t.z.t.) 28e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

5


Mijn naam is Anja Smulders en ben erkend Massagetherapeut van beroep. In onze praktijk kunt u terecht voor verschillende therapie vormen en pedicure behandelingen. Met ingang van september 2010 start ik met de opleiding Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). De praktijk is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). In de omgang met onze patienten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG. Verder is de praktijk geregistreerd en erkend door de RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) De leden van de VBAG werken volgens een strenge beroepscode. Voor u is dit een kwaliteitsgarantie en voor een groot aantal zorgverzekeraars een reden om de massage consulten (deels) te vergoeden.

RELAXATIE BEHANDELINGEN Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Thaise voet- en onderbeenmassage Japanse gezichtsmassage AFSLANKMASSAGE Sveltessa THERAPEUTISCHE BEHANDELING Vunkuwa / Dorntherapie Bindweefselmassage Kijk voor mĂŠĂŠr informatie op onze website : www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden. U bent van harte welkom.

6


Van de voorzitter ( door Albert Verbunt) Het bestuur is bezig met de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van 1 april. Ik verzoek jullie vriendelijk om deze vergadering bij te wonen, het is belangrijk dat de leden betrokken zijn bij het wel en wee van de vereniging. Het bestuur probeert de zaken goed te regelen en hoort dan ook graag van de leden hoe het anders moet. De activiteiten zijn weer in aantocht. Op 20 maart en 1 mei staan weer locatietrainingen op het programma en op 15 mei is weer onze Heideloop zoals al eerder gemeld wordt deze loop gesponsord door Mayk van Beek optiek. Wij wensen Sjack Hoop met zijn medewerkers veel succes met de voorbereiding. Op 19 juni organiseert STB weer het wedstrijdgedeelte van de CZ Megaloop. Bij deze wedstrijd zijn 50 vrijwilligers nodig. Noteer deze datum al in jullie agenda om, als je niet aan de wedstrijd deelneemt, eventueel mee te helpen in de organisatie. Zoals ik al eerder heb gemeld ga ik er nog steeds vanuit dat er zo snel mogelijk gestart wordt met de realisatie van de 300 meter kunststof trainingbaan. De gemeente is druk doende om de begroting sluitend te krijgen en dat is niet eenvoudig, daarom kan het bestuur tijdens de jaarvergadering de financi毛le consequentie voor STB niet presenteren. We zullen zodra alle plannen en gegevens bekend zijn een extra vergadering plannen om de goedkeuring van de leden te vragen.

Omdat er het komend seizoen nog getraind moet worden op onze vertrouwde cooperbaan zullen we weer het nodige onderhoud moeten uitvoeren en ik vraag dan ook aan een ieder zoveel mogelijk gehoor te geven aan de oproep van de Cooperbaan commissie: Beste leden, Het voorjaar dient zich langzaam maar zeker weer aan en vanaf woensdag 30 maart 2011 zullen onze baantrainingen weer plaatsvinden op onze eigen Cooperbaan aan de Schachtstraat. Zoals aangekondigd tijdens de jaarvergadering 2010 willen wij (de onderhoudscommissie) dit jaar een planning maken voor de werkzaamheden en aanwezige werkers. Wij zullen op alle zaterdagen in maart van 9.00 uur tot maximaal 13.00 uur aan onze baan (en het middenterrein) werken. Dus: 5 maart, 12 maart, 19 maart en 26 maart. Om tot een goede planning en verdeling van de werkzaamheden te komen willen wij jullie vragen ons v贸贸r 1 maart aanstaande te laten weten op welke van deze zaterdagen wij op jullie hulp kunnen rekenen. Reacties graag mailen naar: arnohanssen@mgzl.nl Wij verheugen ons in ieder geval op een aantal gezellige zaterdagochtenden en mooie baantrainingen in 2011 ! Jullie toch ook ??!! Groetjes, Wim, Huub en Arno

7


Heavy Metal (door:Iwan Theunissen ) Mannen van ST(B)aal, onder deze titel postte Herman Gerards daags na de (Indoor) ArcelorMittal Marathon op “YouTube” en Facebook een video-sfeer reportage van deze eenmalige marathon. Met name het laatst genoemde, social network: “Facebook” blijkt een enorm succes te zijn binnen onze club. Mede door de inzet van onze digitale pioniers: Herman Gerards en Jos Lempers is dit netwerk in 2010 enorm uitgebreid. December 2010, de nodige wedstrijden in de regio zijn afgelast vanwege de enorme sneeuwval. Een ding staat echter vast, op 19 december zal het – marathon experiment – van ultraloper Han Frenken uit Stein zeker doorgaan. Locatie: de (half)open hal van het staalbedrijf ArcelorMittal in Born. Met 3 STB-ers: John Haan, Jos Lempers en ondergetekende nemen we deel aan deze eenmalige marathon de opbrengst gaat in zijn geheel naar het goede doel “Stichting der Knoevel”. Aangezien we het (loop)jaar in stijl willen afsluiten en de cross geen warm hart toedragen viel de keuze op deze loopuitdaging. Om 10.15 uur vertrek vanuit het Winterwonderland Landgraaf. We laten Snowworld weliswaar achterons maar hoe dichter we bij Born komen hoe harder het sneeuwt! Aangezien John zijn autonavigatie (lees Tom-Tom) thuis heeft gelaten, is het even zoeken in het besneeuwde landschap rondom Born. “Bij de Nedcar links en dan weer ergens rechts op een rotonde, wist John zich nog te herinneren”. Vanaf de rotonde zien we in de verte een paar imposante bedrijfshallen liggen. Inmiddels hebben we onder de besneeuwde verkeersborden pijlen ontdekt die ons richting de kolossale hallen sturen. Na het nodige spinen slipwerk bereiken we de hal.

8

In de auto vroegen we ons al meermaals af: gaan we nou een marathon lopen of “gewoon” 84 rondjes van 500 meter lopen. Aangezien John en Jos toch al aardig wat marathons hebben gelopen zijn zij net als ik bang dat we na 1 uur zijn dolgedraaid. Behalve de afstand: 42,195 Km zal de mentale factor ook een behoorlijke gaan rol spelen. Echter als we als een stel ijsberen ten “strijdtonele” verschijnen blijkt al gauw behalve dat het ijskoud is en het ook nog eens flink sneeuwt aan de half-open kant van de hal, gesitueerd op 20 meter van het kanaal. Vanaf deze kant wordt het staal afgeleverd door schepen, daarna wordt dit verder bewerkt voor industriële doeleinden. We besluiten het “warm” lopen te beperken tot een ronde en de warmte van het kleedlokaal op te zoeken. Jos en John komen nog wat oude bekenden tegen uit de marathon(s) die ze op woensdagen in de zomer van 2010 in Groningen liepen (wat is de loperswereld toch klein….). Vlak voor de start zien we dat de Stichting Ultraloop Stein kosten nog moeite heeft gespaard om ons moreel te steunen: Wim van der Linden verzorgt immers het commentaar. Jack van Hulst wordt nog even in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig jubileum bij de KNAU. Om 12.10 uur kunnen we van start. De Belg Filip Detiege gaat er direct als een speer vandoor, hij blijft de gehele wedstrijd onbedreigd aan kop. Na 20 minuten kijk ik voor het eerst op mijn horloge….Wat is het nog lang.. …en om eerlijk te zijn heb ik er spijt van dat ik me heb ingeschreven. Na 3 kwartier hou ik me zelf voor… ik loop nog 1 kwartier en dan loop ik gauw het kleedlokaal naar binnen dat vlak naast het parcours ligt. Niemand die het ziet of merkt. Na 1 uur…. ik kom maar niet opgang.. de benen voelen ondanks de lange broek en dikke laag tijgerbalsem op de benen ijskoud aan. 3 atleten hebben meer meters als mij afgelegd, ik neem me voor 1 ½ uur te


lopen daarna tabé! Na 1.15 uur haal ik de nummer 3 in, de Belg Wouter Decock. Na elke ronde dat Jos , John en ik elkaar lang lopen vragen we: “enne…. hoe gaat ie” . Veel wordt er niet gepraat wegwerpgebaren geven aan dat het allemaal niet van harte gaat, echter Jos heeft altijd tijd voor humor. Ondertussen is het aan de kanaalkant glad geworden en zijn er al een paar lopers onderuit gegaan. Mijn maag meldt zich… honger. Tijd voor een energiereep. Ik probeer een stuk van de “Powerbar” af te bijten, echter de reep geeft geen krimp: bevroren! Das lekker…. bij de ravatailleringspost, had ik wel al peperkoek gespot. Na wat rekenwerk op basis van trainingen met mijn marathonhartslag weet ik dat ik toch al +/1500 calorietjes heb verbrand. Ik heb weliswaar af en toe wat Aquarius gedronken echter dat was ook bijna bevroren en viel als een ijsblok in mijn maag. Tijd om wat voorraad aan te vullen. Ik neem me voor gedurende een half uur elke ronde 2 plakken peperkoek te eten en een bekertje warme thee te drinken. Het is tenslotte toch een marathon. De anderhalf uur grens trotseer ik…eindelijk is het benenwerk een beetje warmgedraaid. Na 2 uur komt de nummer 2 de Belgische ultraloper Phillipe Panza in zicht, na de wedstrijd vertrouwt hij me toe dat zijn specialiteit 24uurs lopen zijn…. ik kan me leukere bezigheden voorstellen. Ik bemerk nu pas echt dat ik een wedstrijd loop, je wordt er niet vrolijker door… steeds het zelfde rondje. Mijn verstand staat al 2 uur op de functie: “repeat and run”. Ondanks het erbarmelijke weer hebben Frank Eisinga, Herm Gerards en Pierre Muyres de moeite genomen om ons te komen aanmoedigen en dit zowaar op video vast te leggen. Het geluidsvolume in de hal wordt opgedraaid… , uit de boxen klinkt zelfs carnavalsmuziek. Ik begin het zelfs leuk te vinden. Zelfs kan ik de laatste 8 kilometer versnellen en loop ik per ronde 15,5 Km…. ik heb ze al eens slechter gelopen op de

marathon. Koploper, de waal Detiege vraagt me herhaaldelijk: “hoeveel toeren ik nog moet”. Een teken van hoop wordt gegeven vanuit de jury wagen. Nog 11 rondes voor de koploper… Dat zijn er dan voor mij nog ongeveer: 14 rondes voor ons Nederlanders. Kortom, ik zit ergens bij het 35 Km punt. De Belg vindt het welletjes en het beste is er bij hem ook af. Uiteindelijk loop ik nog 1 ½ “toer” op hem in. “Goed voor het moraal” roept speaker Wim, inderdaad. In ronde 84 het verlossende geluid: “de bel”. De waal Detiege is dan al gefinished in 2.47.19. 20 meter voor de meet zie ik de klok 2.51.53… het zal toch geen 2.52 worden… nog ff een sprintje 2.51.59 blijkt uiteindelijk de eindtijd. Al gauw is alle misere, kou en afzien vergeten als we allemaal binnen 3 ½ uur aan de meet zijn. John loopt uiteindelijk 3.17.06 en eindigt hiermee als 6e , Jos perst er een knappe 3.24.40 uit en wordt 12e onder deze zware omstandigheden. John, kreeg er niet genoeg van, men liet hem achteraf zelfs een ronde teveel lopen! De warme douche wordt ervaren wordt als een ware welness-beleving. Na afloop lijkt het alleen nog maar kouder te worden in de hal de temperatuur ligt dan al onder het vriespunt, zelfs de gehaktbal die Jos en ik besteld hebben blijkt na een frituursessie van 10 minuten nog van binnen bevroren te zijn. Het was voor ons een uniek loopavontuur om nooit te vergeten, behalve de afstand wogen montone rondjes veel zwaarder. Het avontuur was echter die dag nog niet voorbij voor ons. We waren immers nog niet thuis… Met tempo 40 over de autosnelweg werd de rit in een zware sneeuwbui voortgezet richting Landgraaf Wat was het thuisfront blij toen we thuis aanklopten. En zoals het velen vergaat na een marathon klonk weer: “voorlopig even geen marathon meer”. Uiteraard zijn er in de tussentijd weer marathons gepland in 2011, waarbij Jos natuurlijk de kroon spant, hij loopt er immers wel bijna elke maand een! Echt een man van st(b)aal dus.

9


10


47ste Rabobank Parkstad Limburg Eurode ABDIJCROSS Ze loopt een mooie run ver vooraan maar wordt op de laatste 3 meter voor de finish ingehaald door 3 meisjes. Dus net geen podiumplaats dat is zuur en doet verdriet maar zo zit sport ook in elkaar.

Monique Dahmen: Aangezien ik nu 3 jaar al die mooie succesverhalen van jullie mag lezen en daar zeker ook geïnspireerd door ben. Mijn eigen lidmaatschap is nu bijna 1 jaar. Onze kinderen zijn al 3 jaar lid. Theo heeft mij gevraagd of ik nu zelf eens een stukje wil schrijven over mijn beleving van de Abdijcross. Nadat wij s ’morgens een licht ontbijtje hadden genomen gingen wij op weg naar Rolduc. Eerst ons alle inschrijven, mijn man en onze kinderen gingen ook meelopen. Daarna alle startnummers opspelden en op naar het veld. Daar aangekomen kwam ik al veel bekende STB gezichten tegen. Leuk is dat! Dit was voor mij de eerste keer dat ik een wedstrijd ging lopen nadat ik bij jullie heb mee getraind. Eerst zijn de kinderen aan de beurt met de scholierenloop Maxime de jongste van ons moest de spits afbijten en ze had zich voorgenomen om een prijs te winnen. Na een 500 meter voorop te lopen wordt ze de laatste 10 meter ingehaald en haalt de 2e plaats binnen prachtig! Daarna is Anique aan de beurt zij moet haar 3e plaats verdedigen van de laatste 2 jaar.

Zo, nu ben ik aan de beurt, jas uit brr toch wel koud nog even inlopen en dan op naar de start! Beng, daar gaan we dan over het drassige veld op weg naar het bos daar. Ik heb een lekker tempo bergaf glijden we vanzelf daarna onder langs de vijver goed opletten waar je loopt glad en veel wortels. Ik herinner mij deze omgeving nu weer uit mijn jeugd toen ik in Kerkrade op school zat, moesten wij altijd met de gymlessen hier rennen. Nu ben ik aangekomen bij de berg waar ze mij tijdens de training voor gewaarschuwd hadden deze ging mij goed af nu mijn tempo vasthouden maar er kwam geen einde het bleef maar vals plat omhoog gaan, herstellen ging moeilijk. Daarna het eerste veld op een beetje bergaf even herstellen en daarna weer vals plat omhoog. Op de sintelbaan aangekomen kreeg ik weer een beetje de tijd om te herstellen. Daar stonden de kinderen mij aan te moedigen kom op je kunt het! Dan weer het bos in dan liep het weer fijn een beetje regen maar dat stoorde niet. Daarna weer de berg op opeens loopt er een man naast mij in looptempo en je leest het goed ik rende en hij liep! Hij had zulke lange benen dat als ik rende hij gewoon kon lopen dat is toch niet eerlijk! Toen ik op het veld aan kwam was er nauwelijks nog een stuk waar je kon rennen ik wilde kracht zetten maar dat ging niet dan gleed je uit. Ik had het gevoel dat ik nu zeker 2 kilo zwaarder was door alle modder onder mijn schoenen.

11


12


Op de sintelbaan aangekomen ging het dan toch weer beter, daar stonden mijn dochters vol trots hun moeder aan te moedigen kom op mam je kunt het trek nog even een sprint dan haal je die andere nog in dat geeft je nog wat extra power die laatste meters. Dus ik trek een sprint haal er nog 4 in, is ook wel leuk voor de uitslagenlijst en er zat ook nog een vrouw bij ;). Bij deze heb ik de Abdijcross voor de 1e keer gelopen in 27 min. En het was zeker een leuke en gezellige ervaring.

Herman Gerards: Zondag 23 januari 2011 Vandaag stond, voor de eerste keer in mijn loopcarriere, de 47e Abdijcross op mijn wedstrijdkalender. Nadat ik de afgelopen 22 edities heb moeten missen, was het wel een extra ervaring vandaag. Niet alleen dat de omstandigheden qua ondergrond en het zwaar geaccidenteerde parcours de wedstrijd behoorlijk zwaar maakten, nee ook waren er een paar pupillen die mij het loopleven wilden verzuren. Verzuring had ik sowieso al bij 2 km. en dit parcours is alles, behalve op mijn lijf geschreven. Ook had ik me zelf nog gekl.... door op het laatste moment nog in te gaan op de vraag van de Meander Zorggroep om in hun team mee te willen lopen. Aldus liep ik met startnummer 197 onder de naam van Bas Rijken en realiseerde me achteraf dat ik dus niet geklassificeerd wordt in de Parkstad Hardloop Cup 2011. Sh... dubbel sh... Ah, wacht de uitslagenlijst.... ik sta er niet in. Ieder nadeel heeft ook zo zijn voordeel. Een getergde Leo heeft zich voor niets uitgesloofd.... :-)

Iwan Theunissen: Een nieuw PR op de HM (1.13.48) geen garantie voor een goede cross is bleek vandaag. Ik heb op dit korte cross(je) gigantisch afgezien, hoewel de benen nog lang niet hersteld waren voelde het draai en gekeer in de modder niet goed aan, verschrikkelijk. Winnaar werd subliem Hussa Mudroq (ATG Aachen) Silke Optekamp werd 2e dame, met grootst mogelijke moeite kon ik Leonie Balter (4e dame) mooie prestatie/ Arno Hanssen , Richard Thomas en "Runner Leo" voorblijven,Kamiel Jacobs liep namens STB een puike pot. Op dit parcours kon ik hem niet volgen. Het was de eerste regionale wedstrijd van de 82 die ik in totaal liep dat ik nog niet eens bij de eerste 10 finishte.. volgens mij nog niet eens bij de eerste 20. Iwan en crossen het zal nooit een goede combi worden.. lange leve het asfalt. Voor de uitslagen van deze Abdijcross zie “diverse uitslagen “ pagina 24

Abdijcross in Nationaal Crosscircuit De Abdijcross in Kerkrade maakt volgend jaar deel uit van het Nationaal Crosscircuit. Het Nationaal Crosscircuit wordt vanaf het winterseizoen 2011-2012 in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe crosscircuit wordt gevormd door vier crossen. De Warandeloop in Tilburg (27 november), Sylvestercross in Soest (31 december), Abdijcross in Kerkrade (22 januari) en de Mastboscross in Breda in maart. Alle Nederlandse deelnemers komen in aanmerking voor de eindprijzen in het crosscircuit. Zij moeten in minimaal drie van de vier crossen finishen om in aanmerking te komen voor een plek in de eindrangschikking. Bonuspunten worden toegekend aan de atleten die vier crossen uitlopen. Voor de junioren A en senioren geldt het crosscircuit tevens als voorselectie voor het EK cross in het daaropvolgende seizoen (december 2012)

13


14


Dames bij STB (door: Peggy de Bas ) Vrouwenpraat Of ik genegen was een stukje te schrijven in het Establedje. Alle vrouwen van de STB zouden aan de beurt komen en deze keer aan mij de eer.

Ik schrijf gewoon over hoe ik over dingen denk en waar ik me over kan opwinden, of niet, wat ik leuk vind of wat me mateloos ergert. Over alledaagse zaken zoals een groepstraining en alles wat daar wel of niet geklept wordt. Laat ik beginnen met:

Natuurlijk Theo (Schmeits), wil ik dat. Voor wanneer?? Oh, tijd zat. En nu zit ik hier te bedenken waar ik het over ga hebben. Vorige week liet Theo me nog eraan herinneren : of ik het stukje niet zou vergeten. Nee hoor, komt allemaal goed. Gisteravond (maandagavond de 31e januari) vlak voor de training zie ik hem weer komen…….Komt eraan hoor echt waar , ut kump. Theo kijkt me wat bevreemd aan: “meisje, ik wilde alleen even weten hoe het met je verkoudheid gaat” “ Oh, daar gaat het beter mee , gisteren toen jullie gezellig op locatietraining waren in Limbricht heb ik een marathon slapen gehouden en zie daar, hier ben ik weer, antwoord ik opgelucht. Toch maar eens aan het stuk gaan beginnen. Waar ga ik het eens over hebben. Nou, als “hard lopende “vrouw van STB ga ik iets schrijven wat nergens proefondervindelijk bewezen is of getest is of noem maar op.

Een stelling die ik leuk vind: HARDLOPENDE VROUW HEEFT GEEN MAN NODIG. Deze kop stond op maandag 1 november 2010 boven een artikel in de Limburger. Nou mannen, dat is nog eens een binnenkomer op de maandagochtend. Heb je vrouwlief op zondag naar een locatietraining gereden, na een lange duurloop het bad laten vollopen met lavendelolie (wat je zo vind stinken), haar stramme benen gemasseerd en haar niet lastig gevallen met de vraag:”wat eten we vandaag en hoelaat” lees je zoiets in de gazet. Toch maar ff verder lezen waar het artikel nu echt over gaat alvorens je de redactie gaat bellen. Na het lezen van het artikel haalt manlief opgelucht adem. Het artikel gaat over de opkomst van hardlopende vrouwen. Dat ze het zo gezellig hebben met elkaar en dat de competitiedrang niet zo geldt hier. Vrouwen doen nu eenmaal graag dingen samen of dat nu winkelen, koken, kletsen of hardlopen is. Wat manlief wel nog een doorn in het oog is ,is het woord ‘machogedoe’van mannen, en het citaat van Vivian Ruijters ( voormalig Nederlands kampioen op de marathon) :”als mannen door een vrouw worden ingehaald, gaan ze hijgend in haar nek hangen, simpelweg omdat ze het niet kunnen verkroppen dat ze door een vrouw werden ingehaald.” Och ja , vrouwenpraat! Vrouwenpraat of niet. Deze kop heb ik uitgeknipt en hangt in mijn keuken op mijn white bord……

15


Waar kan ik me over opwinden: Ik weet zeker dat er nog 1 iemand is die zich enorm kan opwinden over het feit dat running shirts op allerlei evenementen alleen in uni sex zijn dus: recht toe recht aan geschikt voor mannen torsoos. Girly? No, I’m sorry just this Als je deze site aanklikt springen de bloemen al van het scherm af en zet je de zonnebril maar op want het is rose,roze,roze. Heerlijk, I lov’it. Leontien van Moorsel heeft ook een kledinglijn maar die kan beter bij het fietsen blijven. De look is leuk maar het draagcomfort minder.

model…….( Josette kwam de stoom uit de oren bij wijze van hoor…)Er komt echter verbetering in maar…….naar onze zin veel te langzaam. Nu heb ik een site ontdekt waar ik niet hoef te zoeken naar vrouwen models: run4women.nl een uitgebeend gezicht hebben wil je voor vol aangezien worden? Nou, mij niet gezien. Als je in de topsport kijkt noem ik maar eens een Florence Griffith. Een snelle dame in de atletiek die nagels had die je liever niet in je oog wilde krijgen. Helemaal gelakt et de vlag van de U.S.A. erop en nog meer van dat soort

Nog zo’n item: Heb je net de marathon gelopen, helemaal blij dat het weer achter de rug is krijg je situaties zoals hieronder beschreven: Athene marathon 2010: “Hai” Oh, ook hallo. “goh, overal kom je Nederlanders tegen tijdens een marathon” Ja, waar een dergelijk klein landje niet groot in kan zijn he”. De marathon gelopen? Ja, jij ook? Ja, en hoe ging het bij jou, blablablabla Je staat er als vrouw gewoon naast (naast je mannelijke partner, collega loper) met je jurkje en je ballerina’s aan of een hakje onder je schoenen. Gezicht lichtjes van make-up voorzien, wordt je totaal genegeerd. Manlief geeft nog aan dat wij (Josette en ik ) ook hebben gelopen, wordt er gevraagd: “de hele marathon”? Ja, de hele!!!!! Oh, vervolgens sta je weer te kijken als een botsauto. Het feit dat ook vrouwen de hele marathon lopen is bij sommige mannelijke lopers nog niet helemaal doorgedrongen. Ik vraag me af, moet je er dan als een manwijf uitzien met doorgetrapte schoenen trainingsbroek aan en

16

versieringen. Haren tot op haar achterste en een outfit…..wow. Neem onze eigen Inge de Bruin en Leontien van Moorsel, toch ook good looking ladies die toch ook mooi gepresteerd hebben. Ellen van Langen ziet er opgepimpt ook leuk uit. En als ik het wat korter bij huis blijf: De dames van STB mogen er ook wel zijn;-)


Wat ik grappig vind: Zij hangen ook op het white bord in de keuken.

Ik zou me zeker zo’n paar kopen maar tegen de tijd dat zoiets op de markt is en voordat

Waar ik respect voor heb: Ik heb respect voor alle lopers zonder enige uitzondering! Dik,dun groot,klein snel of langzaam, er wordt gelopen. Ieder met een eigen doel, of dat nu afvallen is, conditie verbeteren, gezellig moelen en lachen met de groep , of een 3:59:59 als tijd op een marathon willen halen ;-). Ieder zo zijn ding zeg ik maar.

Harrie D. ze in de winkel heeft ben ik waarschijnlijk al in de overgang……..

Respect ook voor alle trainers begeleiders en vrijwilligers die de kar iedere keer weer trekken. Soms voor de vereniging maar soms ook voor een enkeling die zonodig een PR wil lopen. Bij deze persoonlijke dank;-) Groetjes en tot ziens op maandag of dinsdag of woensdag of vrijdag of zondag of…….nee, genoeg is genoeg!

17


18


Het persoonlijk doel van .......Jos Lempers (door Anke Linssen) De rubriek ‘Het persoonlijke doel van…’ is een prachtig excuus om interessante mensen binnen onze vereniging eens het hemd van het lijf te vragen. Voor deze uitgave dacht ik aan Jos Lempers. In april 2010 vertelde hij me in Rotterdam over zijn plan voor dat jaar: ongeveer eens per maand een marathon lopen. Daar was ik erg van onder de indruk. Genoeg reden om hem eens te laten vertellen hoe het zo ver gekomen is. Als ik bij Jos informeer of hij het leuk vindt om mee te werken, stemt hij daarmee in, maar hij vraagt zich af of dat wel zo interessant is. Want, zo legt hij me later uit, ‘Ik ben maar een kleine jongen hoor, vergeleken met de jongens waar ik mee loop.’ <Huh?!> ‘Die lopen elke week een marathon.’ Heel bescheiden hoor Jos, maar jouw loopquotum is toch ook echt indrukwekkend. Vliegende start Jos: ‘Vroeger had ik geen interesse in sport. Ja, een beetje fietsen, dat vond ik wel leuk. Na de militaire dienst was ik wat aangekomen. Ik ging bij de Telematicaloop kijken, daar liep een vriend mee die zich helemaal kapot liep. Ik vroeg zich af wat die mensen bezielde. Ik heb het toen zelf maar eens geprobeerd. Ik liep op van die dunne tennisschoentjes en was in no-time geblesseerd. Toen heb ik een tijdje niet gelopen. Later ben ik toch weer begonnen. Enkel voor het plezier. Ik trainde alleen en dus hard, altijd op 15 km/u. Dat haal ik nu niet meer. Ik liep geen wedstrijden, behalve een keer de Parelloop. Die deed ik in 39 minuten.’ Comeback met Peggy ‘Daarna heb ik jarenlang niet gelopen. Ik bleef wel alle hardlopers die ik op straat zag nakijken. Hoe gaat dat? Hoe loopt hij? Die interesse bleef. Peggy had dat in de gaten. Toen zij begon met lopen heb ik het ook weer opgepakt. Peggy gaf al snel aan dat ze ooit een marathon wilde lopen. Voor mij was dat ook altijd een droom, om dat ooit te doen. Eindhoven was mijn eerste, in 2005. Peggy wilde toen eigenlijk ook, maar besloot toch maar eerst eens een halve te doen. Voordat ik in Eindhoven liep was 30 km de langste afstand die ik ooit had gelopen. Iedereen had me gewaarschuwd dat ik niet te hard moest beginnen. Ik liep mijn eerste marathon in 3.52. Ik was helemaal kapot, en kon geen trap meer lopen. ‘

‘Eerst deed ik een marathon per jaar, later 2, vervolgens 3 en zo werd het steeds meer. In Parijs liep Peggy haar eerste marathon, dat was in 2006. New York was haar vijfde. We waren beide 25 jaar in dienst, dat was een mooie gelegenheid. Er liepen dat jaar nog een aantal STBers mee in New York. Het was erg leuk. ‘ Elke maand een marathon ‘Tijdens het feest ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van STB vatte ik het plan op om het jaar daarop elke maand een marathon te lopen. Eigenlijk komt dat ook min of meer toevallig zo uit. Ik moet om het weekend werken. Er vallen dus al 26 weken af, waarin ik geen marathon kan lopen. Verder gaan we graag naar festivals, dat doe ik eigenlijk nog liever dan hardlopen. Dus de weekenden dat we naar een festival gaan streep ik ook weg. Dan is dat wat ik overhoud.’ Tijden ‘Ik loop echt voor mijn plezier. Soms train ik wel voor een tijd. Vorig jaar bijvoorbeeld, wilde ik in Rotterdam graag 3.10 lopen. We waren wat laat in het startvak en ik moest veel zigzaggen aan het begin. Ik heb 3.11 gelopen, wel een P.R. Dit jaar ga ik het weer proberen. Maar alles moet kloppen die dag. Als het om wat voor reden dan ook niet lukt, kan ik het twee weken later in Utrecht nog eens proberen.

19


Maar de meeste marathons wil ik gewoon onder de 3,5 uur lopen. En als het eens een paar minuten meer zijn dan is dat ook niet erg.’ ‘Korte wedstrijden doe ik eigenlijk nooit. Zo’n 10 km vind ik veel te vermoeiend. Halve marathons doe ik wel. Maar ook dan op marathontempo, dat vind ik prettig. Ik loop sowieso elke week een keer een duurloop van 30 km. Dan is de stap naar de marathon helemaal niet meer zo groot. Als ik aan de start sta voelt het ook niet alsof ik een marathon ga lopen.’ 2011 ‘Voor dit jaar staat er ook ongeveer eens per maand een marathon op de planning. Voordat we liepen, hielden we van stedentrips. Nu combineren we het lopen met het reizen. Binnenkort gaan we naar Malta, aan het einde van het jaar naar Lanzarote. Verder loop ik de marathon van Rotterdam, Utrecht, Maasdijk in Os, La Roche in de Ardennen, Gaia-Park, Meerssen, Frankfurt,

Amsterdam, Ruhrsee, Casterlee en de Sylvester marathon van Jo Schoonbroodt.’ ‘ Ik loop ook wel eens marathons in Friesland of Drenthe. Daar is een vereniging die vrijwel wekelijks een marathon organiseert op woensdag. Ze zetten een klein parcours uit van bijvoorbeeld 3 km en er mogen maar 30 mensen meedoen. Ze verzinnen vaak leuke namen voor die marathons, bijvoorbeeld ‘Woensdag gehakt dag marathon’. Die heb ik vorig jaar zelfs gewonnen. Er was geen prijs. Peggy vroeg nog: ‘Zelfs geen kilo gehakt of zo?’. Nee dus, maar het inschrijfgeld is maar 5 euro. Daarvoor krijg je zoveel frisdrank en snacks als je maar wilt. Je wordt goed verzorgd, want op een parcours van 3 km heb je dus elke 3 km een verzorgingspost, haha.’ Goed, zo te horen is Jos verlopig nog lang niet uitgerend, maar ja wat wil met zo’n sportieve familie.

Ledenaantallen in de afgelopen 10 jaar Hardlopen wint nog steeds aan populariteit. Meerdere keren per jaar beginnerscursussen aangeboden. Altijd en overal zijn er hardlopers onderweg. Hardloopkleding is tegenwoordig zelfs bij Kruidvat te koop. Maar is dat nu ook terug te zien in de ledenaantallen van STB? Met dank aan Frank Eisenga en op verzoek van een van onze leden geven we hier een overzicht van het ledenverloop in de afgelopen 10 jaar.

worden er

Over het geheel genomen is het ledenverloop vrij constant. Het gemiddelde aantal leden over de afgelopen 10 jaar is 220. Het laagste aantal in die periode was 194, in 2003. Vanaf 2006 zit er een duidelijke stijgende lijn in het ledenaantal. In de laatste vijf jaar steeg het aantal van 198 naar 255. In 2010 werd het hoogste aantal bereikt, tevens het huidige aantal.

20


FOCUS – kun je beter letten op je looptechniek of luisteren naar de fluitende vogels? (door Anke Linssen) Sommige mensen lopen graag met muziek op, laten hun gedachten afdwalen naar de gebeurtenissen van vandaag of de plannen voor morgen of genieten van de omgeving. Anderen concentreren zich liever op de loopbeweging en letten er op hoe ze hun voeten neerzetten, of de houding ontspannen is enzovoorts. In wetenschappelijk onderzoek noemt men dit externe versus interne focus van aandacht. Men vraagt zich af wat leidt tot betere sport prestaties: een interne of een externe focus? Eerder onderzoek heeft laten zien dat zowel golfers als voetballers die hun aandacht richten op het uitvoeren van de beweging slechter presteren dan wanneer zij hier niet in het bijzonder op letten. Vergelijkbare effecten zijn ook gevonden bij honkbal en hockey. Het is hierbij belangrijk onderscheid te maken tussen mensen die pas beginnen met een bepaalde sport en experts. Er zijn resultaten bekend waaruit blijkt dat beginnelingen wel profiteren van instructies die gericht zijn op de specifieke stappen waaruit een beweging bestaat. Over het geheel genomen lijkt het echter zo te zijn dat een externe focus, oftewel het niet concentreren op de beweging voordelig is voor het uitvoeren van complexe bewegingen. Er zijn verschillende theorieën die proberen te verklaren waarom een interne focus slecht is voor de prestatie. Deze komen in feite allemaal op hetzelfde neer, namelijk dat een interne focus ertoe leidt dat een geautomatiseerd proces verstoord wordt, waardoor de beweging slechter wordt uitgevoerd. Hoe zit dat nu met duursporten als hardlopen? In andere sporten gaat externe

focus samen met een betere prestatie. Echter, hardlopers blijken sneller te lopen wanneer zij een interne focus hebben in vergelijking met een externe focus. Onderzoekers uit Münster, Duitsland, vroegen zich af welke invloed de focus van aandacht (intern versus extern) heeft op de ‘loopeconomie’. Loopeconomie wordt beschreven als het zuurstofverbruik bij een bepaalde, niet-maximale snelheid. Professionele lopers hebben gemiddeld genomen een betere loopeconomie dan beginners. In dit onderzoek werden alleen zeer getrainde lopers getest. Alle testen werden gedaan op een loopband. Eerst werd de snelheid bepaald waarop de lopers de test moesten afleggen. Dit was de snelheid die werd behaald bij 75% van de VO2max. Tijdens de test moesten de lopers deze snelheid 30 minuten lang vasthouden. Tegelijkertijd werd zuurstofverbruik gemeten. Daarnaast werd ook de snelheid en het volume van de ademhaling en de hartslag geregistreerd. Binnen de 30 minuten durende test werden 3 blokken van 10 minuten onderscheiden waarbij telkens een andere instructie werd gegeven: Tijdens een blok werd de instructie gegeven om op de loopbeweging te concentreren (interne focus op de loopbeweging), tijdens een blok moest men letten op de ademhaling (interne focus op de ademhaling), En er was een blok waarbij men op de omgeving moest letten (externe focus op de omgeving). In het externe focus blok werd een filmpje vertoond op een videoscherm waarin een hardloopparcours in de bebouwde kom vanuit het perspectief van een hardloper te zien was. Uit de resultaten bleek dat het laagste zuurstofverbruik werd gemeten tijdens het blok met de externe focus. Het verbruik lag

21


iets hoger in de interne focus conditie waarbij men op de beweging lette, en het verbruik was het hoogst tijdens de interne focus op de ademhaling. Verder bleek dat het volume van de ademhaling groter was tijdens de interne focus op de ademhaling. In een vragenlijst gaven de lopers aan dat ze het lopen met een externe focus als het gemakkelijkst ervaren hadden. De loopeconomie was dus het beste bij een externe focus. Wanneer de lopers gingen letten op de loopbeweging of de ademhaling, was de loopeconomie slechter. Het kan dus voordelig zijn afleiding te zoeken in de omgeving. Deze conclusie is in strijd met enkele eerdere bevindingen. Het is echter belangrijk te onthouden dat bijvoorbeeld een marathon veel langer duurt dan de hier beschreven test. Deze test zegt natuurlijk niets

over de invloed van een interne of externe focus tijdens een marathon. Ook zijn deze resultaten slechts van toepassing op de intensiteit en het type loper waarvoor in deze test gekozen was. Wat overigens wel opvallend is, is de slechtere loopeconomie wanneer men op de ademhaling lette. Lopers wordt vaak het advies gegeven op de ademhaling te concentreren. Dit lijkt niet zo’n goed advies te zijn. De ademhaling veranderde bovendien door de aandacht er op te richten. De lopers haalden minder vaak en dieper adem. Waarom dit leidt tot een hoger zuurstofverbruik is niet zeker. Wellicht worden hierdoor meer spieren aangesproken, wat extra energie kost. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de focus van de aandacht de loopeconomie beïnvloedt bij een hogere intensiteit.

Wist u dat? (bron : S.T.B.’ers ) In onze nieuwe rubriek “Wist je dat…?” willen wij jullie op de hoogte houden van de geruchten in de wandelgangen, of liever loopgangen, van onze STB. Aan de hand van lekkende informatie zal de redactie niet terugschrikken voor de publicatie van geheime plannen, knotsgekke ervaringen, absurde gebeurtenissen en wat dies meer zij. Wees dus gewaarschuwd, opmerkingen en commentaar tijdens de trainingen en wedstrijden is voer voor ons! Wist je dat… Sjack Hoop gaat trouwen... als Paul Jacobs de Marathon ooit onder de 3 uur loopt… Sjack tegen die tijd misschien al aan zijn testament bezig is. Wist je dat… je voor verbouwingen en renovaties van badkamers en keukens heel goed terecht kunt bij Claudia’s Bouw Service. Michel’s cateringservice dan ook heel goed van pas komt… Wist je dat… Een Kapellerbosloopmuts niet alleen op je hoofd maar ook nog voor andere ondersteunende doeleinden gebruikt kan worden? Vraag maar aan M.Mutsaers (pseudoniem) Wist je dat… Peggy nu al voor de Rotterdam Marathon een virtuele partner aan de haak heeft geslagen?

22


Wist je dat… Als je tijdens ´n zondagmorgen training in de Teverner Heide gaat lopen en Harrie Enninga is erbij hij altijd de mooiste paadjes weet ...….. die dan altijd in een of ander struikgewas eindigen. Wist je dat.... Je het hardlopen ook voor andere doeleinden kan gebruiken, getuige het volgende krantenartikel: Drie hardlopers hebben woensdagmiddag volgens de politie een camera op een driepoot gestolen op de Brunssummerheide, nabij de Rode Beek. De eigenares (29) had daar haar apparatuur klaargezet en stond op korte afstand ervan toen de hardlopers langsrenden. Eén van hen griste de spullen mee. Hoe vinden jullie trouwens de foto’s in dit clubblad ???? Wist je dat... Sjack Hoop nieuwe leden werft in de sauna…. Onder andere in Roermond…

Stand S.T.B.’ers Parkstad Hardloop Cup Achternaam Jacobs Theunissen Hanssen Ramaekers Bouwers Beckers Thomas Riksen Kokkelkorn Haakma Custers Schwanen Radstake Quaedflieg Homminga Gerards Slaats Pelzer Haaren, van Pilich Theemsche, van Logister Rutjens Manders Homminga Linssen Jacobs Steinbusch Ploumen Dahmen Coerver Hoogeboom Pouls Collaris

Voornaam Kamiel Iwan Arno Eric Ronald Michel Richard Rob Leo Erik Nick Jan Dinand Leo René Herman Laurens Guido Cor Alois Eric Ger Wim Jan Loraine Anke Carmen Claudia Annick Monique Marcel Ronald Geert Hub

Geb.datum 1992 1972 1972 1988 1975 1981 1968 1963 1967 1960 1966 1954 1967 1962 1963 1957 1964 1966 1966 1962 1964 1959 1961 1946 1992 1984 1981 1982 1968 1971 1969 1970 1959 1952

Categorie 17-22 23-39 23-39 23-39 23-39 23-39 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 60+ 17-22 23-39 23-39 23-39 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59 40-59

Afstand 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 10 km 10 km 10 km 10 km

Tijd 0:17:52 0:18:30 0:18:39 0:20:30 0:21:13 0:22:38 0:18:44 0:18:55 0:19:41 0:20:25 0:20:44 0:20:50 0:22:04 0:22:05 0:22:07 0:22:49 0:23:42 0:23:47 0:24:00 0:24:29 0:24:42 0:25:27 0:25:27 0:27:42 0:21:11 0:21:07 0:23:10 0:24:42 0:24:30 0:27:39 0:40:06 0:43:52 0:50:26 0:52:50

Punten 25 24 22 19 16 15 25 24 22 18 16 15 7 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 19 24 25 24 23 22 18 24 22 17 16

23


Impressie locatietraining (door: Jan Manders) Zondagmorgen, 30 januari. De wekkerradio wekt me met mooie muziek van Mozart op radio 4: het ontroerende adagio uit het klarinetconcert klinkt zachtjes door een stil huis. Een prettige manier van ontwaken, vooral met het vooruitzicht van een gezellige locatietraining met STB. Roger Gillissen had me via de mail getipt om eens een keer mee te gaan: “Er is ook een groep, die ongeveer tien kilometer per uur loopt. Voor jou goed te doen Jan.” Ik gaf aan hem door, dat ik van de partij zou zijn. Na het ontbijt loopspullen in de tas, STB-pak aan, auto ijsvrij krabben en op weg naar Brunssum. Tegen negenen was ik bij Roger. Even later kwam Branka. Aansluitend reden we richting kasteel Limbricht, want vandaar af zou de training starten. Al vrij snel begaven we ons door de met oude bomen omzoomde en met kasseien bestrate allee richting kasteel. Op de parkeerplaats had zich een al grote groep STB-ers verzameld. Het was direct gezellig. Door de warme sfeer voelde de ochtendkou minder stevig aan. Ik was verbaasd over het grote aantal deelnemers. Theo heette iedereen welkom en vertelde, dat er in twee groepen zou worden gelopen. Hij zou de groep begeleiden in tempo elf ( afstand ruim 17 km )en Cor van Haaren een groep in tempo tien ( afstand ruim 15 km ). Branka liep met de groep van Theo en Roger en ik met de groep van Cor. Rond half tien vertrokken beide groepen.

Al snel hadden we het kasteel achter ons gelaten. Cor hield de snelheid goed in de gaten, want het was nog lang. Overmoed kan opbreken, dus ik liet me maar snel terugvallen. De sfeer in de groep was prima. Er werd menig gezellig gesprekje gevoerd. De organisatie had een vlakke route uitgezet. Onderweg zag ik o.a. de plaatsnaambordjes: Nieuwstad en Holtum. De laatste kilometers voerden door open velden met mooie vergezichten en het Limbrichterbos. De strakke regie van Cor wierp voor mij in de laatste kilometers vruchten af, want er was bij mij nog voldoende over om goed de finish te bereiken. De groep van Theo kwam vrij snel na ons binnen. Drogen spullen aan en op weg naar het bruin café Salden voor een welverdiende kop koffie. Het café ligt vlakbij het kasteel aan een schilderachtig pleintje, genaamd de Platz. De waard had alles voor ons in gereedheid gebracht. Op taartplateaus waren heerlijke Limburgse vlaaien uitgestald en bij het binnenkomen kwam de geur van verse koffie je al tegemoet. Lopen maakt dorstig en hongerig. De royale stukken vlaai gingen er goed in. De sfeer was echt des STB’s. Gezellig en open. Rond de middag vertrokken wij drieën weer richting Brunssum. Het was voor mij een meer dan geslaagde morgen. Theo gaf de nieuwe data aan ons door. Ik hoop 27 februari weer van de partij te zijn voor weer zo’n activiteit van onze STB; een activiteit waarop we als club zeker trots mogen zijn.

Van de redactie (door Theo Schmeits) Jullie zullen in deze uitgave helaas geen jeugdpagina aantreffen. 24

Er is deze keer geen kopij over de jeugd binnengekomen. De jeugdcommissie heeft er


moeite genoeg voor gedaan om onze STB jeugd te motiveren om wat wedstrijdverslagen of andere artikelen bij de redactie in te leveren maar helaas, geen respons. Zelfs de gedachte van de redactie om dan maar een fotocollage over de belevenissen van de jeugd in het blad te zetten ging ook niet door, er was geen enkele foto van de afgelopen tijd te bespeuren. Jammer dat er onder de ruim 50 jeugdleden niemand is, die hier interesse in heeft, want het clubblad is zeker ook voor jullie. Dus wij hopen met deze oproep dat wij in het komend blad weer een mooie jeugdpagina kunnen maken. Zoals jullie weten is onze jaarlijkse ledenvergadering weer aanstaande. Achter in

het clubblad vind je de agenda en de notulen van de ledenvergadering van 2010. Lees deze goed door en mochten er vragen zijn dan kun je deze op de komende vergadering stellen. Het bestuur hoopt op een grote opkomst bij deze vergadering Dan gaat eind maart weer de zomertraining van start. Zowel de winteren zomertraingsschema’s staan voorin in dit blad. Vanaf zondag 27 maart vinden alle trainingen weer vanaf de Cooperbaan plaats. Met uitzondering van de training op zaterdag, deze start vanaf de Exdel. We kunnen dan na een paar donkere maanden op de weg weer heerlijk op de Brunssummerheide en op de Cooperbaan trainen.

Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) Een rustig begin van STB in het jaar 2001. Er werd hard gesleuteld aan een concrete samenwerking. tussen AVON, Achillis Top, STAP, STB, st.Parelloop st.Telematicaloop en st. Atletiekgala. Een samenwerking die uiteindelijk na vele vergaderingen toch niet tot stand is gekomen. Het was ook het jaar van de oprichting van de Commissie Clubreizen, een initiatief dat aan alle kanten bijval vond. Maar wat blijkt, al bij de eerste geplande reis naar de Haagse CityPier-City loop was het animo zo slecht dat de reis niet doorging. Jammer, maar de commissie toonde voldoende veerkracht om door te gaan en wat blijkt, de clubreis naar Antwerpen (hele en halve marathon) in dat najaar leverde wel een volle bus op en was een groot succes. We gaan dit jaar het tiende jaar in van deze clubreizen het is nog steeds een evement waar iedereen graag aan deelneemt. In die tijd gaf Wim van der Linden aan dat STB - na 7 jaar voorzitterschap - toch langzaam

naar een nieuwe voorzitter moest uitkijken. Zijn activiteiten als voorzitter van STB hebben ernstig te lijden onder zijn gebrek aan tijd, omdat hij naast zijn werk ook een meer dan pittige studie volgde. En er diende zich een paar maanden later een nieuwe voorzitter aan: Albert Verbunt nam het stokje van Wim over en heeft de STB verder uitgebouwd tot het succes dat onze vereniging nu is. Ook werd toen elk jaar een STB-Feestje gehouden. Gerte Offeringa en Dick van Pelt waren de organisatoren. Een diskjockey, die zowel thuis is in de grijsgedraaide rock-, soul-, of popklassiekers als de moderne dance of techno zorgde in sportcafé Phoenix voor de nodige stemming. Helaas heeft deze feestavond maar 2 keer plaatsgevonden, maar misschien een idee voor de komende tijd? De STB kende in die periode veel specialisten op wat voor gebied dan ook. Maar niemand wist dat er ook een echte notenspecialist bij zat. Het volgende artikel lazen wij de in

25


´Runners´ (nu Runners World) van februari 2001 bij de ingezonden brieven: Noten Met veel interesse heb ik in het januarinummer het artikel ´Gezondheid in een notendop´(Rubriek eten en drinken) gelezen. Als notenliefhebber en hardloper spreken de voordelen die deze natuurproducten bieden, mij natuurlijk zeer aan. Toch is het opmerkelijk dat de auteur van dit artikel de parel onder de noten niet vermeldt, namelijk de macadamianoot. Deze soort staat bekend om de grote hoeveel linolzuur en vitamine E, maar is door de intensieve verwerking bij de oogst vrij duur en alleen verkrijgbaar in de betere gesorteerde zaak. Herman Gerards, Landgraaf. Uiteraard waren er in die periode de bekende wedstrijden.o.a. De Mescherbergloop mocht toen ook al op een uitgebreid contingent STB ´ers rekenen. Zo finishte na 14,6 km o.a. Jos Krist in 00:55:52, Theo Schmeits in 01:04:03, John Hendrix liep 01:06:32 gevolgd door Pierre Muijrers in 01:07:02. De Aachener Winterlauf werd toen drukker bezocht door de STB als nu, in 2010. Enkele tijden: Frank Eisenga liep 01:15:36 over de 18,3 km. Fred Geilenkirchen 01:18:52, Roger Gillissen 01:20:39 en Albert Verbunt 01:22:30. In de Annendaalloop (halve marathon) liepen Rob Riksen 01:12:54 en Herm Gerards 01:24:56 een persoonlijk rekord. Ook mochten we in dat jaar een Nederlands kampioen begroeten binnen de STB. Hub Donders eindigde als eerste bij de M40 bij de Nederlandse Kampioenschap cross voor veteranen in Zierikzee. Hij finishte na 12 kilometer in een tijd van 00:40:18. Ger Bodelier wilde in de marathon van Rotterdam in 2001 het clubrecord verbeteren. Als test zou hij 30 km in de marathon van Bensberg(D) lopen maar het liep heel anders getuige het volgende kranten artikel:

26

Marathonloper Ger Bodelier wint per ongeluk. Ger Bodelier heeft per ongeluk de marathon van Bensberg gewonnen. De STB atleet wilde enkel een test over 30 km doen met het oog op de marathon van Rotterdam. Toen de brandweerkampioen op dat punt een voorsprong van 4 minuten had, besloot hij toch maar voor de winst te gaan, zij het in een rustiger tempo.’je hebt niet vaak de luxe om dat je een marathon zo simpel kunt winnen,’ verklaarde zijn coach Wim van der Linden. Hij heeft niet diep hoeven te gaan. Ger staat op 20 april gewoon topfit op de Coolsingel, waar hij minder dan 2,5 uur na de start weer terug hoopt te zijn.

Wat de marathon van Rotterdam betrof, Ger heeft het clubrecord helaas niet kunnen verbreken. Tot kilometer 30 lag hij nog perfect op een schema van 02:28:00 een PR en het clubrecord zat eraan te komen, maar bij 33 kilometer was het over en uit. Het ging totaal niet meer, in een tijdbestek van 1 a 2 kilometers was het gebeurd. Ger verloor minuten op het schema en hij besloot om te stoppen om zich niet helemaal total loss te lopen en uit te stappen.


27


Verjaardagskalender

April 5 6 7 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 25 27 28

28

MEI Iwan de Ploeg Jos Janssen Kristi Hanssen Marlies Koeken Jos Lempers Guido Meys Roland Oostwegel Mandy Cornelissen Saskia Rademakers Albert Maessen Josette Gijselaers Ria Vermeulen Wiel Frins Jan Manders Paul Jacobs Tristan Lievestro Vicky Teeken Marcel Meens Astrid Aretz-Rietbroek Carmen Jacobs Jack Lendfers

57 61 41 54 54 40 50 13 46 72 47 50 55 65 51 12 40 47 40 30 63

1 1 1 9 10 10 15 19 22 22 24 25 26 28 31 31

Esra van Pelt AndrĂŠ Philippi Alois Pilich Sjack Hoop Sjef Hodiamont Monic van Workum Maxime Dahmen Ellis Jacobs Frank Eisenga Raoul Teeken Jo van Vlodrop Jos Duteweerd Hans Ypma Merel Brendel Marcel Coerver Kai Stevelmans

18 51 49 48 59 49 9 27 54 43 59 48 66 11 42 12


Muts

(door: M.Mutsaers –pseudoniem-)

Heeft u hem nog? De enige echte Kapellersbosloopmuts? 100% hoogwaardige fleece!! Hij gaat al een paar jaar mee, maar de kwaliteit is zo hoog, dat ik hem nog steeds des winters regelmatig over mijn kouwe kop trek. Het enige dat er inmiddels in de wasmachine is afgesleten, is het plaatje, waarop trots de naam Kapellerbosloop prijkte. Het hoofddeksel heeft inmiddels van alles meegemaakt. Sneeuw, wind, hagel. Modder, stof, resten van takken/bladeren. Bloed, zweet en tranen. Er is mee gewreven, geschuurd en geaaid. Er is aan gelikt, gekust en in gesnoten. Kleffe(niet verder definieerbare) substanties bedekten soms de zachte fleece (tsja), als ik de muts uit mijn sporttas haalde na een training of wedstrijd. De kwaliteit was en bleef echter onaangetast hoog, evenals de ongeëvenaarde aaibaarheidsfactor. Tot kort geleden leed mijn muts een regelmatig, beetje saai bestaan. Kop op, kop af, wasmachine in, wasmachine uit, waslijn op, waslijn af, tas in, tas uit. Maar … De kwaliteiten van onze eigenste STBKapellerbosloopmuts reiken echter veel verder dan dit burgerlijke bestaan en dienen soms een hoger en schoner doel. Een doel, waarvan de andere mutsen alleen maar ietwat kwijlend van kunnen dromen. De Kapellerbosloopmuts is namelijk zeer flexibel. Zowel in materiaal als in doeleinden ter gebruik. Veel flexibeler dan een ordinaire muts van Achilles-Top of Parelloop. Dit bleek uit het volgende voorval: Er was eens een hardloopster. De trouwe STBleden kennen haar allemaal. Deze muts was eens haar sportbeehaa vergeten, terwijl een stevige baantraining op het programma stond. Ondersteuning van bepaalde lichaamsdelen is dan geen overbodige luxe. Dat weet elke loopster en misschien ook wel sommige lopers .

Mij werd gevraagd of ik misschien een sportbeehaa in mijn bezit had. Ik moest ontkennen. Ik ben Harrie Driessen toch niet of zijn trouwe salesman Albert Verbunt? Die brengen dergelijke artikelen dagelijks aan de vrouw. Onze muts was echter zeer inventief. Ik droeg toevallig de reeds geprezen Kapellerbosloop op die training. Zij rukte die parmantig van mijn hoofd en rekte het arme hoofddeksel uit. Zij rekte en rekte, zodat 2 ruime openingen ontstonden. Alleen het touwtje aan de bovenkant begaf het, maar verder was de muts één en al flexibiliteit. Daarna verdween de loopster met de hervormde muts in de dameskleedkamer. Op de gedenkwaardige training die volgde, heeft de Kapellerbosloopmuts een voortreffelijke ondersteunende taak verricht als surrogaatsportbeehaa. Zonder problemen op het gebied van comfort of verslapping bij de opbeurende en ondersteunende functies werd de training afgewerkt. Na afloop vermeldde de loopster dat zij zelfs het idee had dat er van de muts een stimulerende werking uitging. Waarmee gesteld kan worden dat de Kapellerbosloopmuts ongekende kwaliteiten bezit. Ode aan de Kapellersbosloopmuts. Harrie Driessen heeft al een paar exemplaren bemachtigd en tussen de sportbeehaas in Runnersworld geëtaleerd. Albert Verbunt is er vanzelfsprekend als de kippen bij om goede gebruiksadviezen over dit bijzondere artikel te geven. Slechts één negatieve bevinding meld ik u. De pasvorm van mijn muts is sinds deze memorabele gebeurtenis niet meer wat hij geweest is. Er zitten bobbels in - ter hoogte van mijn oren. Kan Theo Schmeits weer een Kapellerbosloop organiseren met een dergelijk multifunctionele supermuts als herinnering? Zo’n muts is een must!

29


30


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga)

44

36e Gillrather Crosslauf 9200 meter Herman Gerards Leo Quaedvlieg Hub Wijnands Ronald Smeets Claudia Steinbusch Hub Collaris Harry Hamers 4600 meter Pierre Muijrers

483

39e PWN Egmond Halve Marathon Halve Marathon Michel van Eert

01:36:24

10 34 41

Oude Pastorieloop Beek 9,480 meter Rob Riksen Ronald Hoogeboom Eric Notermans

00:34:28 00:40:15 00:43:37

3 1 3 5 5 ;18 40 4 5 20 7

Annendaalloop Echt Halve Marathon ( categorie plaatsen) Iwan Theunissen Jos Krist Rob Riksen Marcel Coerver Jan Offermans ; Hub Wijnands 10,5 km (categorie plaatsen) Ger Bodelier Leo Kokkelkorn Marcel van de Pol Jan Manders

00:39:44 00:39:52 00:42:16 00:43:44 00:45:03 00:47:11 00:48:08 00:24:16

01:13:48 01:17:41 01:21:33 01:23:18 01:30:54 01:32:43 01:39:29 00:38:37 00:39:00 00:46:30 00:57:07

ste

40 54 70 78 81

8 13 18 20 24

47 Rabobank Abdijcross Kerkrade 9500 meter Marcel Coerver Ronald Hoogeboom Eric Notermans Geert Pouls Huub Collaris 5000 meter Kamiel Jacobs Iwan Theunissen Arno Hanssen Richard Thomas Rob Riksen

00:40:06 00:43:52 00:47:37 00:50:26 00:52:50

00:17:52 00:18:30 00:18:39 00:18:44 00:18:55

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

18 20 29 36 39 42 44

29 39 41 44 47 53 56 58 72 75 78 89 93 101 110 112 114 125 126 131 132 154 155 199 200

1 7 43 54 16 17

2 7 13 2 8 13 22 25 11 12

Leo Kokkelkorn Eric Haakma Eric Ramaekers Nick Custers Jan Schwanen Anke Linssen Loraine Homminga Ronald Bouwers Dinand Radstake Leo Quaedflieg RenĂŠ Homminga Michel Beckers Herman Gerards Carmen Jacobs Laurens Slaats Guido Pelzer Cor van Haaren Alois Pilich Annick Ploumen Eric van Theemsche Claudia Steinbusch Ger Logister Wim Rutjens Monique Dahmen Jan Manders Schutterparkloop Brunssum 5250 meter Jos Krist LĂŠon Schoonbroodt Huub Collaris Albert Verbunt 3150 meter Suzanne van Haaren Francien van Haaren-Thomas 12e Overmuntheloop Urmond 6889 meter (categorie plaatsen) Richard Lavalle Richard Thomas Gerte Offeringa 10349 meter ( categorieplaatsen) Jos Krist Leo Kokkelkorn Michel van Eert Herman Gerards Ronald Smeets Harry Hamers Pierre Muijrers

00:19:41 00:20:25 00:20:30 00:20:44 00:20:50 00:21:07 00:21:11 00:21:13 00:22:04 00:22:05 00:22:07 00:22:38 00:22:49 00:23:10 00:23:42 00:23:47 00:24:00 00:24:29 00:24:30 00:24:42 00:24:42 00:25:27 00:25:27 00:27:39 00:27:42

00:18:30 00:20:23 00:25:52 00:26:57 00:22:59 00:22:59

00:23:18 00:25:07 00:41:49 00:37:01 00:39:17 00:42:59 00:44:24 00:48:48 00:53:07 00:53:20

31


01:01:00

Leo Logister

CB Achmea Midwinter Marathon Apeldoorn Marathon 03:22:03 Jos Lempers

94 95

03:22:03

John Haan

15 5 38 44 3 9

27.5 km

- Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen Diverse uitslagen

-

Diverse uitslagen

Carrera de Torremolinos 11.8 km

Danikerbosloop Geleen 5 Engelse Mijl Ronald Hoogeboom

00:41:49

Carmen Jacobs Geert Pouls

00:46:14

Harry Hamers

00:50:23

00:49:27

10 Engelse Mijl Guido Meys

01:09:19

Rob Riksen

01:13:04

Hub Wijnands

02:13:26

19

Eric Haakma

01:16:03

319

Jan Offermans

02:13:26

26

Jan Schwanen

01:18:55

997

Peggy de Bas

02:24:48

55

Ronald Smeets

01:29:32

318

1e Kreuzweingarten Cross

Halve Marathon Verona Halve Marathon

5.3 km 51

Herman Gerards

00:21:09

-

Nick Custers - Pers.Record -

01:25:48

Nieuwe leden (bron: Frank Eisenga) De S.T.B. heet van harte welkom: Iris Pilich Iris, dochter van Alois, woont in de Willem Alexanderstraat in Landgraaf. Zij is 19 jaar jong en loopt pas sinds afgelopen oktober. en dat is op de trainingen niet te merken.

Suzanne van Haaren Suzanne woont in de Honingmannstraat in Landgraaf, is 17 jaar jong en de dochter van Cor en Francien, dus eigenlijk wel logisch dat zij nu ook de STB gelederen komt versterken.

Caroline Radstake-Brounen Caroline, ja de vrouw van Dinand en een van de drijvende krachten van de jeugdcommissie, wonende in de Groenstraat in Landgraaf. Caroline heeft ook het loopvirus te pakken en is vooral intensief bezig bij de baantraining.

Jochen Hanssen Jochen woont in de Heereweg in Landgraaf, is nog vrijgezel en 38 jaar oud. Jochen heeft zich tot doel gesteld een halve marathon te lopen en dit te bereiken via de trainingen bij STB.

Eric Notermans Eric woont in de Lambermonstraat in Landgraaf en is 43 jaar oud. Eric loopt sinds 2007. Bij STB verwacht hij vooral uitwisseling van ervaring en gezelligheid, wat hem vooral aanspreekt is vrijblijvend karakter van de trainingen, m.a.w. het midden tussen je eigen trainingen en samen trainen om het niveau omhoog te krijgen. Hij is inmiddels ook al een paar oude bekende tegengekomen en nieuwe mensen leren keen met dezelfde hobby.

32

Niels Hermans Niels, 24 jaar oud, woont in Heerlen op de Promenade. Hij loopt al ruim anderhalf jaar maar wilde toch iets aan zijn snelheid doen en kwam op advies van Tim Roks naar STB. Mandy Cornelissen Jeugdlid Opzegging lidmaatschap: Jeugdleden: Mika Jongen, Marina Veldhuizen, Lars Hanssen, Zef Hanssen, Rebecca Zagar en Minke Bisschops De zaalleden: Kelly Boessen en Carola Coolen


Pelgrim van de leegte (door: Léon Hanssen) Léon Hanssen is als cultuurhistoricus verbonden aan de Universiteit van Tilburg en fervent hardloper. Hier volgen enkele passages van zijn artikel over hardlopen waarin ook de Kapellerbosloop ter sprake komt..... “Er is zweet nodig, het ritme van de kletsende loopzolen op de zacht verende ondergrond, er is vermoeidheid nodig grenzend aan uitputting, en pats daar gebeurt het. Je treedt om zo te zeggen uit jezelf, vliegt voort alsof de duivel op je hielen zit en ontstijgt het domein van de dagelijkse zorgen. Door te hardlopen komen we in de orde van de hogere wetmatigheden: je registreerd je eigen noodlot. Er is dan ook geen grotere onzin dan dat hardlopers doodlopers zijn. Zolang je loopt heb je immers het eeuwige leven. Ooit had ik de gewoonte vanuit hartje Amsterdam op de vroege zondagochtend hard te lopen langs de Amstel. Een groepje junks zag me, waarop een van hen me half gemeend toeriep: “Hé, man, ren je niet kapot!”. Van hardloopverslaving had deze junk niets begrepen. Een ander misverstand over het rennen is dat het je hoofd “leegmaakt”. Niets is minder waar,met een leeg hoofd loopt je prompt tegen een lantaarnpaal. Hardlopen is als een vakantie van de muizenissen van het dagelijks leven. Je keert opgeladen weer terug. Letterlijk neem je afstand en ontwikkel je het vermogen om de dingen in de juiste proporties te zien. Dat heeft niets met leeghoofdigheid te maken, het is pure wijsheid. Het enige wat leegloopt is het loodzware vat vol problemen dat op je schouders rust. Daar zit hem ook het curieuze effect van de vermoeidheid, voortvloeiend uit het lang en intensief rennen: je knapt er helemaal van op. Ik zal niet de enige zijn die als een vadsige dweil van huis vertrok, tot het laatste ogenblik vol tegenzin over de te verrichten inspanning, om uiteindelijk als herboren weer thuis te keren. Hardlopen is altijd al sexy geweest en speelt van oudsher de rol van traite d’union tussen de geslachten. De trainer van een

hardloopclub verzekerde onlangs dat zijn cursussen tot een hele riks relaties hebben geleid.Maar het sexy effect werkt ook meer op animaal niveau. De nauwsluitende vaak spaarzame hardloopkleding voor de dame doet haar welschapen vormen zo gunstig uitkomen, dat zij als een magneet voor achterop hollende heren werkt. Hardlopers gieren van de hormonen. Door als gekken te lopen proberen zij die weer onder controle te krijgen. Het lijken net gewone mensen.Ook in loopptenue moeten zij de blits maken. Kijk naar de Nederlandse sterloopster Adrienne Herzog: zelfs na een cross van verscheidende modderige kilometers zit haar make-up na de finish nog perfect. Lopers zijn geobsedeerd door tijden. Ze vragen niet naar elkaars naam of professie, maar informeren eerst naar de tijd die je hebt gelopen. Je tijd is je indentiteit. Er moet een waarheid schuilen in het gezegde dat lopen nog lekkerder is dan seks. Anders kan er geen verklaring zijn voor het feit dat de mensen bereid zijn zich (vaak tegen hoge kosten)tot uitputtens toe zich af te matten. In de laatste maand van het jaar, op 5 december, liep ik de mooiste loop van het jaar: de Kapellerbosloop in het Limburgse Landgraaf. De loop ging in de meest barre winterse omstandigheden vier keer rond een oude Mariakapel op de top van een heuvel in het bos omhoog en omlaag door de watersneeuw. Terwijl ik de laatste keer de helling op klauterde en op de top door ademnood nagenoeg tot stilstand kwam, stond ik ineens pal voor de kapel, die reeds eeuwenlang van heine en ver bedevaartgangers trekt. Plotseling begreep ik de zingeving van het zinloze dat hardlopen heet.Van jogger tot sterloper, wij lopen allen het pad van de leegte.

33


Blik uit het venster (door: Jan Manders) Januari-loopjes December 2010 zal in onze herinnering blijven als een maand met enorm veel sneeuw. Wat hadden we een prachtige “White Christmas “. Als ik vanuit de kamer een BLIK naar buiten wierp, leek het of er een reusachtige kerstkaart in de vorm van een decorstuk, in de

tuin was opgebouwd. De regels van het beroemde lied: “I’m dreaming of a white Christmas “, een wereldhit van Bing Crosby, bleven door mijn hoofd “zingen”. Ook mijn kleinkinderen genoten met volle teugen van de sneeuw. Opa Jan bouwde vol enthousiasme voor de kids een sneeuwman en maakte mooie wandelingetjes met hen vlakbij in het Kisselsbos. De kerstvakantie leek wel een wintersportvakantie. Voor lopers was dit weer om te trainen een struikelblok. Voor mij lag het drie weken volledig stil. Niet getreurd. Ook rust is training en in de sneeuw kon je prachtige wandelingen maken. Na de jaarwisseling heb ik de looptraining weer opgepakt, aanvankelijk nog enigszins “gehinderd “door sneeuw en gladheid. Maar er moesten kilometers worden gemaakt, want in januari heb ik al jaren twee lopen op het programma staan:

34

De Annendaalloop in Posterholt en een week later de Abdijcross rond Rolduc, dus aan de bak. Na twee weken training toog ik zondagmorgen, 16 januari , op weg voor de 25e Annendaalloop. Een jubileumuitgave dus. Na ruim een half uur wierp ik een BLIK UIT HET VENSTER en zag ik in de verte achter de populieren de kerk van Posterholt opdoemen. Posterholt is een langgerekt dorp, rijk aan cafés. . Op weg naar mijn vaste parkeerplaats in de buurt van de kerk telde ik er wel acht. Voor een kroegentocht hoef je hier geen grote afstanden af te leggen. Ik parkeerde de auto bij een monumentje, dat herinnerde aan het Rijke Roomse leven in Posterholt. Een torentje met een klok ter nagedachtenis aan het voormalige klooster van de Ursulinen. Zusters waren toentertijd vaak zeer actief in de parochie, oa. in het onderwijs Het weer was de organisatie in 2011 zeer gunstig gezind. Moest in 2010 de route i.v.m. gladheid nog worden verlegd. Dit jaar kon het vertrouwde parcours weer worden afgelegd. De route was sneeuwvrij en de temperatuur was aangenaam; er hing zelfs een vleugje lente in de lucht. Ideale loopomstandigheden. Met mij waren vele atleten naar Posterholt gekomen, want de sporthal was gezellig gevuld. Inschrijven en daarna een lekkere kop koffie met verse rijstevla en daarna “meet en greet “ met enkele STB-ers. Om elf uur werden we onder klanken van de plaatselijke harmonie weggeschoten voor de kwart-en halve marathon. De eerste helft van de route is door het dorp en langs de grote weg richting Koningsbosch, maar na kilometer vijf kom je in het gebied van Annendaal. De tijd is hier blijven stil staan. Weilanden met paarden, bossen, landwegen met prachtige oude bomen er langs. Wat een rust. De brede lanen deden me denken aan een verhaal van de Russische schrijver Tsjechof. Een groot verhalenverteller. In zijn verhaal “De steppe” ( uit 1888) , beschrijft hij het gevoel van een jongetje, die op een kar zit en over landwegen rijdt: “ Inplaats van een landweg strekte zich


iets ongewoons wijds, enorms en reusachtigs over de steppe uit; een grauwe, goed ingereden strook, die net als alle wegen met stof was bedekt, maar die een breedte had van enkele tientallen meters. De ontzaglijke breedte van die weg zette Gegoroeska in verbazing en riep allerlei sprookjesachtige voorstellingen in hem op.Wat zouden dat voor wezens zijn die over zo’n weg reden?” Zo denkend, dook al snel de finishstraat op en zat de 25e Annendaalloop erop. Het was voor mij weer run for fun. Deze week lekker trainen en op naar Rolduc. Op zondag 23 januari was het zover. Rond tien uur gingen Ria, kleinzoon Stan en ik op weg naar de abdij. Al vrij snel zagen we het silhouet van het imposante, ruim negen honderd jaar oude, monumentale abdijcomplex opdoemen vanuit lichte nevelflarden.. Steeds een imponerend gezicht. Als je op de binnenplaats loopt, proef je de historie. Rolduc is de Franse samenvoeging van: Rode-le Duc( ’s Hertogenrade ) Het was erg druk bij deze 47e editie. De jeugdigen waren onder luide aanmoedigingen al bezig met hun diverse afstanden. De volwassen lopers en loopsters krioelden door elkaar op het middenterrein: inlopend, rekkend, gezellig kletsend. Ook bij deze loop was onze STB weer goed vertegenwoordigd. Om 11.00 vertrok een grote groep voor de 5 km- cross over een mooi, maar dit jaar modderig parcours. Ria en kleinzoon Stan stonden strategisch goed opgesteld, zodat ze me goed konden aanmoedigen. Bij de Abdij-cross kun je de atleten steeds prima volgen. Ik neem al meer dan twintig jaar vrijwel elk jaar deel aan deze wedstrijd. De meest memorabele was die van eind tachtiger jaren. Albert, Frank en ik hadden ons per ongeluk ingeschreven voor de cross voor geselecteerde atleten. We liepen de beste tijd ooit, maar eindigden ruim achter in het veld. Het plezier was er echter niet minder om. Ik trof Frank voor de wedstrijd en samen hebben we deze wedstrijd weer de revue laten passeren. Mooie herinneringen moet je koesteren.

Deze abdij-cross was voor mij ook weer run for fun. Ik liep met een prettig gevoel en genoot van de ambiance, het ging bijna “vanzelf”. Dit gevoel beschreef de bekende marathonloper Luc Krotwaar onlangs in een artikel in de Volkskrant. Hij noemt het FLOW. Een flow geeft een intense ervaring. Je gaat op in het moment en vergeet de tijd. Hij vindt dit van groot belang, zeker voor recreanten.Lopers moeten vertrouwen op signalen van hun lichaam en niet op hun stopwatch. Dit levert opperste concentratie op en dit is de weg naar opperste loopgeluk. Ik vond dit een buitengewoon inspirerend artikel. In een ander artikel in de Volkskrant beschreef chronobioloog Judith Haffmans het ontstaan van winterdepressie en adviezen om deze tegen te gaan. Hardlopen vindt ze een uitstekend middel. Als je in de winterperiode buiten sport, krijg je veel licht binnen en wordt het hormoon endorfine aangemaakt, niet voor niets het gelukshormoon genoemd. Een chronobioloog houdt zich bezig met het bestuderen van de biologische klok.(chrono) De biologische klok stelt alle ritmes in het lichaam op elkaar af, zoals slaapritme, energieritme, stemmingsritme en niet onbelangrijk hartritme. Als door weinig licht in de winter ritmes verstoord worden kan dit een futloos gevoel geven. Dan ligt de winterdepressie op de loer. Een goed dagritme en veel naar buiten helpt enorm om fris te blijven. Haar adviezen klonken me als muziek in de oren. Ik ervaar elke keer weer een flinke wandeling en/of duurloop als een “verfrissend bad” Zo ook weer zondag 30 januari: Locatietraining STB in Limbricht. Na deze hardloopactiviteit lekker buiten rond Limbricht kreeg ik een flinke energiestoot. Mijn impressie van deze training vind je elders in ons blad. Op naar de volgende BLIK …………………….

35


Aannemersâ&#x20AC;&#x201C; en Timmerbedrijf

Werkplaats : Stenenbrug 27

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf Tel. 045 - 5318849

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf Telefoon: 045-5321088 Telefoon: 0455321088Telefax : 045-5321128 Telefax : 045-

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie Inruil mogelijk Reparatie en onderhoud APK-keuringen

Scm: inbouwspecialist autobeveiligingssystemen

BP Tankstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449

36


Agenda jaarvergadering Het bestuur van S.T.B. Landgraaf wil jullie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 1 april a.s. om 20.00 uur in sportcafe Phoenix in Landgraaf. AGENDA 1. Opening door de voorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering d.d. 26 maart 2010 5. Jaarverslag secretaris 6. Plan Ter Waerden 7. Verslag van de commissies: - Jeugdcommissie - Redactiecommissie - Heideloop commissie - Kapellerbosloop commissie - Accommodatiecommissie - Onderhoudscommissie - Commissie clubreizen - Trainers- en bergloop commissie - Kascontrolecommissie. - Traploop commissie 8. Benoeming commissie 9. Financieel jaaroverzicht 2010 10. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge 11. Vaststellen begroting 2011 12. Contributie 2012 13. Bestuursverkiezing 14. Rondvraag 15. Sluiting Indien nodig zal er een pauze ingelast worden. Noot bij agendapunt 12: Volgens rooster is het volgende bestuurslid aftredend: Vicky Teeken. Zij stelt zich herkiesbaar. Indien er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie secretaris dienen zij dit voor 20 maart 2011 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris door te geven. Indien er opmerkingen, tekstueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2010 gemaakt wensen te worden, dient dit voor 20 maart 2011 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. Deze notulen zijn in het clubblad nummer 1 2011 gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te voegen, dienen voor 20 maart a.s. schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden.

37


38


Notulen algemene ledenvergadering S.T.B. 26-03-2010 ( door: Vicky Teeken, secretaris)

Opening door de voorzitter Voorzitter Albert Verbunt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde leden Afmeldingen: Anke Linssen, Theo Wessels, Cor van Haaren, Francien van Haaren, Herm Gerards, Herman Rutten, John Hendriks, Nic Custers, Jos Janssen, Branka Rybakowski, Yvonne Monse en Leo Quaedvlieg. De presentielijst wordt getekend door 38 personen, waarvan 38 stemgerechtigd. Mededelingen Het bestuur stelt voor om geen pauze tijdens deze vergadering in te lassen wel komt er halverwege de vergadering een bestelronde op kosten van de STB. Albert Verbunt geeft aan dat we dit jaar 4 jubilarissen hebben. Het bestuur stelt voor om jubilarissen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te huldigen. Leden gaan akkoord. Notulen jaarvergadering d.d. 03 april 2009 De notulen worden zonder open/of aanmerkingen goedgekeurd. Jaarverslag secretaris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Verslag van de commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt geeft aan dat het enige minpunt van 2009 is dat de nieuwe kunststof baan niet gerealiseerd is. En dat het onderhoud van de Cooperbaan afgelopen jaar ook minder was. De d-meisjes zaten wel in de finale van de landelijke competitie maar omdat het verschil in punten bij de rest van het deelnemersveld te groot was en ze dit de meisjes niet aan wilden doen is er afgezien van deelname.

In het begin van het jaar heeft de commissie zich nog zorgen gemaakt over het aantal pupillen bij STB maar deze ongerustheid was ten onrechte gezien het grote aantal pupillen dat nu lid is van STB. Ook is het opgevallen dat de junioren langer bij STB blijven dan in het verleden. De commissie is hier verheugd over. Ook in 2009 heeft de jeugd weer meegedaan aan de grote club actie. De opbrengst hiervan was bijna 1.100 euro. Dit kwam mede door de inzet van Saskia Rademakers die veel loten onder de senioren heeft verkocht. De catering verzorgd door jeugdleden en hun ouders is afgelopen jaar weer goed verlopen en heeft een mooie opbrengst gehad. Geen problemen met het aantal trainers, dit verloopt goed. Voor komend jaar wil de commissie ervoor zorgen dat er weer veel deelgenomen wordt aan wedstrijden door de jeugd en er een mooi seizoen van maken. De jeugdolympiade zal dit jaar niet door STB georganiseerd worden omdat de subsidie hiervoor niet aan stb verleend word. Sport en Leisure Park zal de organisatie nu op zich nemen omdat zij hiervoor wel subsidie ontvangen. Tot slot wil Dick iedereen bedanken voor de prettige samenwerking van afgelopen jaar en geeft hij aan dat de jeugdcommissie onveranderd blijft in samenstelling. Redactiecommissie Theo Schmeits: het clubblad is afgelopen jaar 4 x verschenen en had een oplage van 240 exemplaren die verstuurd werden door de firma Postco. Bij navraag bleek dat de firma Postco enkele fouten gemaakt heeft omtrent de bezorging. Verschillende leden ontvingen hun clubblad niet en liepen zo ook de uitnodiging mis van het jubileum feest. Hierover is met de firma Postco gesproken en zij hebben beterschap beloofd. Echter na de volgende uitgave van het clubblad bleek dat er weer verschillende mensen hun boekje niet hadden ontvangen en dus ook de factuur van

39


de contributie die als bijlage in dit clubblad zat niet hadden ontvangen. Nu was de maat vol en is besloten om een andere bezorger te zoeken. Clubblad wordt nu door de PTT bezorgd. Verder is de kwaliteit van de druk van de boekjes verbeterd en heeft Herman Gerards het boekje voorzien van een nieuwe lay out. Kortom het clubblad ziet er mooi en goed verzorgd uit. Afgelopen jaar heeft de commissie veel kopij van leden mogen ontvangen en was de diversiteit aan ingeleverde stukken groot. Theo geeft echter aan dat hij de inbreng van de jeugdleden mist. De jeugdpaginaâ&#x20AC;&#x2122;s worden nu altijd in zijn geheel door Jos van Spanje opgevuld. Dick haakt hierop in door te vermelden dat ze diverse malen aan de jeugdleden hebben gevraagd om kopij voor het clubblad te leveren. Dit is echter zonder resultaat gebleven. Dick zal de jeugd hier nogmaals op attenderen. Tot slot bedankt Theo de leden voor inbreng van kopij. Heideloopcommissie Sjack Hoop: wil alle personen bedanken die medewerking hebben verleend aan het organiseren van de Heideloop in 2009.In 2009 waren er 400 deelnemers en het parcours was een beetje veranderd ten opzichte van 2008. De heideloop van 2009 heeft meer opgebracht dan begroot en er kan dan ook gesteld worden dat alles erg goed is verlopen. Sjack geeft aan dat hij voor komend jaar een sponsor heeft gevonden in Mike van Beek optiek en dat deze 500 t-shirts zal bekostigen voor de Heideloop van 2010. Ook wil Mike van Beek bekijken wat hij nog meer kan betekenen voor STB in de toekomst. Kapellerbosloopcommissie Theo Schmeits: de kapellerbosloop van 2008 was zoâ&#x20AC;&#x2122;n groot succes dat er gedacht werd dat 2009 dit niet zou kunnen overtreffen. Niets bleek minder waar. In 2009 waren er meer deelnemers dan in 2008, publiek was in grote getallen aanwezig en het weer deed ook goed haar best. Financieel is de Kapellerbosloop er in 2009 ook goed uitgesprongen. Dit kwam mede door de vele sponsoren en de vele deelnemers. Kortom de loop was in 2009 een

40

succes. Tot slot dank Theo de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan dit succes. Accomodatiecommissie: Albert Verbunt: er zijn drie belangrijke punten te noemen over de stand van zaken van de nieuwe accommodatie. Te weten: 1. de nieuwe baan is er nog steeds niet maar er is en blijft hoop dat deze er wel gaat komen. 2. er is een stichtingsbestuur opgericht om de sporthal over te nemen en het werk uit te besteden aan SBL. In dit stichtingsbestuur zitten drie deelnemende verenigingen te weten UOW, Jong Nederland en STB. Voor STB zitten Arno Hanssen en Albert Verbunt in dit stichtingsbestuur. 3. er is een raad van toezicht samengesteld. Deze raad houdt toezicht op de stichting met het oog op beslissingen die de stichting zal nemen. Indien deze beslissingen niet goed zijn kan de raad van toezicht nog altijd ingrijpen. Als vertegenwoordiger van STB zal Wiel Frins in deze raad van toezicht plaatsnemen. Tot slot geeft Albert aan dat hij verwacht de de nieuwe baan niet binnen drie jaar gerealiseerd zal kunnen worden. Dit om even terug te komen op de vraag van Dick van Pelt. Onderhoudscommissie Albert Verbunt: afgelopen jaar heeft het onderhoud aan de cooperbaan op een iets lager pitje gestaan dan het jaar ervoor. Dit kwam mede door het vooruitzicht op een nieuwe baan. Voor komend jaar zal harder aan de kar getrokken moeten worden wat betreft onderhoud aan de baan. Arno Hanssen en Hub Donders zullen zo spoedig mogelijk een plan van aanpak opstellen. Dit betekent wel dat de baan de eerste 3 a 4 trainingen van het zomerseizoen niet optimaal zal zijn. Tevens zal er een grotere container geplaatst gaan worden op het middenveld zodat alle spullen goed opgeslagen kunnen worden. Wim van der Linden vraagt of de commissie het nu redt met het aantal mensen die voor het onderhoud van de baan zullen zorgen. Het bestuur geeft aan dat dit nu wel het geval is maar dat dit eventuele probleem nu wel in het onderhoudsplan zal worden opgenomen.


Commissie clubreizen Theo Schmeits: de clubreis van afgelopen jaar ging naar Hilversum. STB ging met 1 volle bus richting Hilversum. Het was een zeer geslaagde en gezellige dag. Theo geeft verder aan dat de nieuwe clubreis moeilijk te plannen is. Veel wedstrijden elders vallen samen met wedstrijden hier in de buurt. De commissie heeft nu dan toch een besluit genomen. Dit jaar zal de reis naar Hasselt gaan ondanks dat deze samenvalt met de wedstrijden in Eindhoven. De commissie ziet nu geen andere mogelijkheid. Trainers- en bergloopcommissie en traploop Wim van der Linden merkt op dat alles van een onwaarschijnlijke eenvoud is en dat dit bij de trainers eigenlijk ook het geval is. Alles verloopt goed. Al kunnen er natuurlijk altijd nieuwe trainers zich aanmelden bij de commissie. Zoals Wim het nu kan zien verloopt alles geolied. Wim stelt vast dat de baantraining de afgelopen maanden minder is bezocht. Dit komt waarschijnlijk door het zeer beroerde weer van de afgelopen maanden. Albert Verbunt geeft aan dat hij van Cor van Haren te horen heeft gekregen dat hij de trainingen op maandag en woensdag i.v.m. andere werkzaamheden voorlopig niet meer kan geven. De oplossing hiervoor is al gevonden. Frank Eisenga is bereid om de maandag training over te nemen, Theo Schmeits doet dit voor de woensdag training. Verder is er voor de training op zaterdagmiddag ook een vervanger gevonden in de naam van Hub Collaris voor het geval dat Harrie Lejeune een keer geen training kan komen geven. John Haan geeft aan dat het hem opvalt dat er op maandag en woensdag geen groep meer is voor de snellere lopers. Albert zegt dat het uitgangspunt op maandag en woensdag is dat de rustige, beginnende lopers voorrang hebben op de snellere meer ervaren lopers. Zijn er op die dagen lopers aanwezig die wel een hoger tempo willen lopen dan moeten die zelf een parcours lopen en bedenken. Dit is ook beter voor de beginnende lopers die zich anders opgejaagd kan voelen. Els Frins geeft aan dat er laatst weer 3 beginnende loper zijn

afgehaakt omdat het tempo van de groep door snellere lopers werd opgejaagd. Albert geeft aan dat de doelstelling van STB niet is om zoveel mogelijk mensen aan het lopen te krijgen maar dat de mensen die zich als nieuw lid aanmelden een dusdanige begeleiding moeten krijgen dat ze in ieder geval kunnen starten met lopen. Alle nieuwe beginnende lopers wordt daarom ook verteld dat ze op donderdag moeten starten onder begeleiding van Wim van der Linden. Kortom het trainingsschema zoals vermeld in het clubblad is een goed schema en blijft gehandhaafd. Tot slot klinkt er voor alle trainers en begeleiders een groot applaus. Kascontrolecommissie Nemen we mee tijdens punt 9 Traploopcommissie Wim Van der Linden geeft aan dat het in deze commissie ook als vanzelf gaat. Alles verloopt prima. Wim vraagt wel nog of er nog mensen zijn die nieuwe ideeën hebben voor de traploop. Deze zijn nl van harte welkom om het nog spectaculairder te maken. Benoeming commissies Jeugdcommissie Dick van Pelt, Jos van Spanje, Bert Daemen, Marianne Bex, Caroline Radstake en Nicole Gidding. Redactiecommissie Theo Schmeits en Herm Gerards. Heideloopcommissie Coördinator: Jack Hoop, parcours: Saskia Rademakers, inschrijving: Annick Ploumen, tijdregistratie: Ger Schafhausen en Huub Weijenberg en Jos Janssen, speakers: Wim van der Linden en Roger Steens. Kapellerbosloopcommissie Coördinator: Theo Schmeits tijdregistratie: Ger Schafhausen, Huub weijenberg en Jos Janssen, speakers: Wim van der Linden en Roger Steens, parcours: Sjef Hodiamont Onderhoudscommissie Coördinator: Wim Rutjens en Astrid Kokkelkorn, Huub Donders en Arno hanssen. Commissie clubreizen Theo Schmeits, Jos Janssen en Albert Verbunt.

41


Trainers commissie Voor de senioren: Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wim van der Linden, Harrie Lejeune, Saskia Rademakers, Cor van Haaren, Hub Collaris, Wiel Frins, Jos Bex en Frank Eisenga Voor de jeugd: Bert Daemen, Glenn Gentle, Dick van Pelt en Jos Bex. Trappen- en bergloop commissie: Trappen- en bergloop: Wim van der Linden, Albert Verbunt, Gerte Offeringa en Roger Steens. Kascontrole commissie Arno Hansen, Pierre Muijrers en Claudia Steinbuch als reserve. Jubileum commissie Wordt opgeheven. . Financieel jaaroverzicht en balans 2009 De penningmeester geeft een overzicht van de financiĂŤn van 2009 en licht deze toe. Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge John Born heeft samen met Arno Hansen de kas gecontroleerd. Beide hebben vastgesteld dat alles piek fijn in orde is. Beide hebben een duidelijke uitleg gekregen van alle inkomsten en uitgaven. Boeken zagen er allemaal netjes en goed geordend uit. Niets op aan te merken. Applaus voor het werk van de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester. Vaststellen begroting 2010 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2010. De begroting wordt goedgekeurd. Contributie 2010 Er zal geen contributieverhoging komen voor 2011. Albert Verbunt legt namens het bestuur van STB het volgende voorleggen. De hoogte van de reserve van STB is dusdanig dat de vraag rijst willen we de reserve verder uitbouwen of niet. De winst die elk jaar gemaakt wordt, wordt met name gerealiseerd door het organiseren van diverse wedstrijden. De vraag van het bestuur naar de leden toe is: Is het bestuur van STB eigenlijk goed bezig?

42

Door al die wedstrijden te organiseren wordt er wel een groot beroep gedaan op de vrijwilligheid van de leden. Van de andere kant levert het organiseren van wedstrijden naamsbekendheid op, saamhorigheid onder de leden, extra reserves voor de vereniging e.d. Hoe lossen we dit op? Zeggen wij als we voldoende vrijwilligers krijgen om de wedstrijden te organiseren dan gaan we hiermee door of stoppen we met organiseren van overige wedstrijden en leggen we het accent op onze hoofdlopen te weten Heideloop en Kapellerbosloop? Alle aanwezige leden zijn van mening dat STB door moet gaan met het organiseren van de wedstrijden zoals ze nu zijn maar dat er voor de toekomst dan wel geen extra wedstrijden meer bij moeten komen. Goed, dit is duidelijk voor het bestuur. Het volgende is dan nu aan de orde. Wat doen we met de grote post reserve. Na enige discussie over hoe het geld te kunnen besteden stelt het bestuur voor dat het een mannier zal zoeken om het geld te besteden aan vrijwilligers c.q. leden. Bestuursverkiezing Albert Verbunt, Jos Janssen, Annick Ploumen, Frank Eisenga en Bert Daemen worden alle herkozen in dezelfde functie als voorheen. Rondvraag Ruud van Laar: Geeft aan dat je als vereniging altijd op je hoede moet zijn voor slechtere tijden. Suggestie is om voor de wedstrijden meer reclame te maken in de vorm van flyers, meer reclame op website e.a. Sponsoren hebben zo meer voordeel en zijn dan wellicht ook sneller geneigd om te sponsoren. Ruud denkt dat we zo met minder inspanning meer gelden kunnen creĂŤren. Samengevat: nu heeft STB nog voldoende inkomsten maar blijf alert en zorg ervoor dat je het voor bent mocht dit niet meer het geval zijn. Het bestuur neemt dit punt mee in haar bestuursvergaderingvergadering.


Theo Schmeits stelt de vraag wat de Biesloop nu precies is Monique Borghans geeft uitleg. Het is een nieuwe zeer zware loop op het terrein van Op de Bies en achter Op de Bies. Het doel van deze loop is om meer saamhorigheid te creëren tussen de bewoners van Op de Bies en de rest van de maatschappij. De eerste Biesloop zal op 26 september 2010 plaatsvinden. Dick van Pelt: Geeft aan dat hij bij de uitslagenlijsten van wedstrijden vaak namen van STB ers ziet staan die voor bedrijven lopen en zodoende niet via STB vermeld staan. Dick vindt dit jammer. Ook merkt hij op dat hij de senioren zelden in de clubkleding van STB ziet lopen. Albert geeft aan dat wij het hier in de bestuursvergadering ook over hebben gehad. Uitgangspunt is,dat als je als STB er loopt je dan ook in STB clubkleding loopt. Els Frins geeft aan om dan als STB een bijdrage te geven in de clubkleding. Het bestuur komt hierop terug. Dick geeft verder nog aan dat het verplicht isom bij de wedstrijden officiële juryleden langs het parcours te hebben staan. Dick wil nu graag weten wie er van onze vereniging jurylid is en wil dit nog wil blijven doen. Dick heeft dit op zich genomen omdat er binnenkort weer bijscholingen zijn voor juryleden. Hij kan dit dan aan desbetreffende personen doorgeven. Het bestuur komt hierop terug. Roger Steens: Vraagt of het klopt dat STB niet meer is verbonden aan de Mondriaan loop. Albert Verbunt kan dit beamen. Volgende vraag van Roger: in hoeverre is STB mede organisator in de 2 nieuwe wedstrijden te weten de

Meanderloop en de Biesloop. Roger houdt n.l. zijn hart vast als deze twee wedstrijden hetzelfde georganiseerd worden als de Mondriaan run. Roger vind dat STB niet haar naam moet verbinden aan wedstrijden die zo slecht georganiseerd zijn als de Mondriaan run van 2009. Het bestuur heeft afgesproken dat STB geen wedstrijden meer aanvraagt bij de atletiekunie waar STB niet het grootste aandeel heeft in de organisatie. Hub Collaris geeft aan dat STB nog steeds vermeldt staat op de site van de Mondriaan run. Het bestuur zal hierop terug komen. Theo Schmeits haakt hierop in. Als de Mondriaan dan toch niet onder auspiciën van STB georganiseerd wordt dan kunnen we ook op die datum de clubreis plannen. Op dezelfde datum is dan n.l. de singelloop. Hier is STB nog niet naar toe geweest en deze loop heeft dan ook de voorkeur bij de commissie. Als bestuur vinden we vinden dit een gevoelig onderwerp. Voorstel is dan toch om de meeste stemmen te laten gelden. Na stemming blijkt dat er 4 mensen tegenstander zijn om de clubreis te organiseren tijdens Mondriaan run. Na discussie komen we er nu op dit moment niet uit. Het bestuur zal hierop terugkomen. Monique Borghans geeft aan dat als er nieuwe clubkleding komt, er wel rekening gehouden moet worden dat er goede clubkleding moet komen voor vrouwen. Want er zijn in het verleden tenues geweest die voor vrouwen niet zo geschikt waren. Bestuur komt hierop terug. Sluiting Albert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur.

43


Rur-Eifel Cup wedstrijden 2011 Cuplauf

Termin/Ausschreibung

Verein

Strecken

Jugend

1

Sonntag 16.01.2011

SG Düren 99

5 und 10 km

5 km

2

Sonntag 23.01.2011

VSV Grenzland Wegberg

10 Km u. HM

10 km

3

Sonntag 20.03.2011

LSG Eschweiler

10 Km u. HM

4 km

10 km

4

Samstag 02.04.2011

ERT Kelmis

5,5 u. 12 km

5,5 km

5 km

5

Sonntag 03.04.2011

Brunssum Parelloop

10 km

5 km

6

Samstag 09.04.2011

SLC Ameln

10 km

5 km

7

Samstag 23.04.2011

LAC Eupen

6,3 u. 15,7 km

6,3 km

8

Montag 25.04.2011

LT Alsdorf-Ost

10 km

5 km

9

Sonntag 08.05.2011

Hansa Simmerath

10 km

4 km

10

Sonntag 08.05.2011

LT Baesweiler

10 km

5 km

11

Sonntag 15.05.2011

STB Landgraaf

5 M u. 10 M

5 Meilen

12

Samstag 21.05.2011

SC Komet Steckenborn

10,8 km

5 km

13

Samstag 28.05.2011

LG Mützenich

5/10 km u. HM

5 km

5 km 10 km 12 km

14

Donnerstag 02.06.2011

TV Huchem-Stammeln

10 km u. HM

5 km

10 km

15

Samstag 04.06.2011

TV Konzen

10 u. 14 km

4 km

10 km

16

Sonntag 05.06.2011

TV Derichsweiler

10 km

5 km

5 km 10 km 20 km

17

Sonntag 13.06.2011

LT Inde Hahn

4,4 u. 10 km

4,4 km

18

Samstag 18.06.2011

DJK JS Herzogenrath

10 km u. HM

5 km

10 km

19

Freitag 24.06.2011

SV Bergwacht Rohren

10 km

4,2 km

10 km

20

Samstag 25.06.2011

TV Roetgen 1894 e.V.

10 Km u. HM

10 km

21

Samstag 02.07.2011

SV Germania. Eicherscheid

10 Km u. HM

5 km

10 km

22

Samstag 09.07.2011

TV Germania Obermaubach

10 km

5 km

10 km

23

Freitag 15.07.2011

LAC Mausbach

10 km

5 km

10 km

24

Mittwoch 20.07.2011

FC Germania Vossenack

9,7 km

5,7 km

9.7 km

25

Samstag 23.07.2011

Birkesdorfer TV

10 km

5 km

5 km 10km

26

Freitag 30.07.2011

SC Bütgenbach

11 km

4,4 km

27

Samstag 06.08.2011

Germania 07 Dürwiss

10 km

4 km

28

Samstag 13.08.2011

VfR Unterbruch

5 u. 14 km

5 km

29

Samstag 20.08.2011

DJK Löwe Hambach

5 u. 10 km

5 km

10 km

30

Samstag 03.09.2011

MC Eschweiler

10 km

5 km

10 km

31

Samstag 10.09.2011

Dürener TV 1847

10 km

5 km

32

Samstag 17.09.2011

DJK Armada Würselen

10,4 km

5 km

33

Samstag 24.09.2011

TV Arnoldsweiler

10 km

5 km

34

Samstag 01.10.2011

STAP Brunssum

12 km

6 km

35

Sonntag 09.10.2011

DJK Gillrath

10 Km u. HM

4 km

36

Samstag 05.11.2011

Rursee-Marathon

5 km

5 km

36

Sonntag 06.11.201

Rursee-Marathon

16,5 u. Marath

-

37

Samstag 19.11.2011

Pol-TUS Linnich

12 km

4,2 km

38

Samstag 04.12.2011

Jülicher TV BSG

10 km

5 km

44

Walking

10 km

4.5 km 10 km 16.5 km

STB Clubblad 2011 nr 1  
Advertisement