Page 1


Jaargang 25 December 2010 nummer 5 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave : 28 februari 2011 Het volgende clubblad verschijnt in maart.

In deze uitgave Verenigingsgegevens ............................................................................... 1 Weekschema wintertraining 2010/2011 ................................................. 2 Contributie en lidmaatschap 2011........................................................... 4 Aktiviteitenkalender 2011........................................................................ 4 Van de voorzitter ..................................................................................... 5 Marathon Athene - deel 1 (door Josette Gijselaers)................................ 7 De 27e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Herman Gerards) ............ 9 Marathon Eindhoven 2010… een PR uit 1992 als inspiratie (door Iwan Theunissen) ...................................................................................11 Ledenmutaties (bron Frank Eisenga) .....................................................14 Rob’s laatste Marathon… Brussel 10-10-10 (door Rob Riksen) .............14 Clubreis Eindhoven (door Anke Linssen)................................................16 Wist u dat? (bron : Runinfo) ..................................................................18 Het persoonlijk doel van… Marijke (door Marijke Verstegen)...............20 Verjaardagskalender ..............................................................................23 Blik uit het venster (door Jan Manders).................................................24 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................26 De magische Marathongrens (door Theo Schmeits) .............................29 Intensieve hardlooptraining verbetert leren (door Anke Linssen) ........30 Marathon Athene - deel 2 (door Paul Jacobs) .......................................32 ASICS Ladies Run (door Anke Linssen) ...................................................34 Wild-Sau Dirt Race (door Laurens Slaats) ..............................................36 Dames bij S.T.B. (door Branka Rybakowski)...........................................39 Nieuws van onze jeugd ..........................................................................40 Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) .............42 Parkstad Hardloop Cup 2011 .................................................................43


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt, Kerkraderweg 20, 6372 TZ Landgraaf Tel. 045-5314854, e-mail : albertverbunt@kpnplanet.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Ovidiusstraat 51, 6417 VS Heerlen Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Bert Daemen, Streeperveld 27, 6371 JK Landgraaf Tel. 06-15868357, e-mail : bertdaemen@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Ovidiusstraat 51, 6471 VS Heerlen

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema wintertraining 2010/2011 Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

19:15

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:45

Woensdag

18.45

Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N.

Donderdag

18:30

Atletiekbaan A.V.O.N.

Vrijdag

18:30

Garage Mengelers

Vrijdag

18:30

Garage Mengelers

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

16.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Senioren : Jeugd :

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coรถrdinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop 1 uur. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, ca. 10 km p.u. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is ca. 9 km p.u.

Begeleiders Cor van Haaren Vrije training / Geen begeleider Marjo Moonen

Ger Bodelier Jos Bex Wiel Frins (Theo Schmeits)

Theo Schmeits

Albert Verbunt

Pupillen A,B,C. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v).

Wim v/d Linden Vrije training / Geen begeleider Cor van Haaren Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harrie Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Wim van der Linden Tel. 045-5217013 E-mail: wlinden@brunssum.net Dick van Pelt Tel. 045-5325803 E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Contributie en lidmaatschap 2011 Recreant

Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 20,35 wordt afgedragen aan de Atletiekunie € 68,35

Jeugd

Eenmalig aan Atletiekunie : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie eenmalig Overschrijvingskosten:

€ 6,15 € 9,05

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2011 2 januari 1 april 15 mei 19 juni 26 juni 1 juli

Zondag

augustus

Zondag

18 september 25 september 2 oktober 29 oktober 4 december 31 december

Zondag

Vrijdag Zondag Zondag Zondag Vrijdag

Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zaterdag

Nieuwjaarsreceptie (14:00 u. Sportcafé Phoenix TerWaerden) Algemene ledenvergadering (20:00 u. Sportcafé Phoenix TerWaerden) 32e Mayk van Beek Heideloop 5e CZ Megaloop 26e Vaals-Venlo Estafetteloop 2e Meander Midzomerloop STB clubkampioenschappen met bergoploop en barbecue (datum wordt nog bekend gemaakt)

4e Traploop 2e Biesloop Clubreis optie : 26e Singelloop Breda Haloweenjogging met afterparty (verdere informatie volgt t.z.t.) 28e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop

Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

4


Van de voorzitter Sjack Hoop heeft er voor gezorgd dat er voor de komende drie jaar een nieuwe hoofdsponsor is voor de Heideloop. Vanaf 2011 is dit Opticien Mayk van Beek. De eerste kennismaking met de loopsport als sponsor van de heideloop in 2010 is zo goed bevallen dat Mayk van Beek zich graag voor 3 jaar wil verbinden aan deze mooie wedstrijd!

Het jaar loopt ten einde. Sinterklaas is weer naar huis en (een witte) kerst staat voor de deur. Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op en geweldig jaar voor AV STB. Het aantal leden en vooral jeugdleden blijft groeien en de lopen van STB mogen zich verheugen op een steeds groter wordende belangstelling. De clubreis was weer een groot succes en dat gold ook voor het jeugdkamp. De foto’s van al deze activiteiten (die je op de site kunt terug vinden) spreken voor zich. Dit was nooit gelukt zonder de vele vrijwilligers van STB. Ik begin komend jaar aan mijn tiende jaar als voorzitter en doe het nog altijd met veel plezier. En dat komt vooral door de leden die steeds weer bereid zijn een bijdrage te leveren aan het wel en wee van onze vereniging. Wij mogen met z´n allen trots zijn dat we steeds weer voldoende vrijwilligers vinden die zonder enige vergoeding een steentje willen bijdragen aan het succes van onze vereniging. Bij deze wil ik namens het bestuur dan ook alle leden van harte bedanken voor hun ondersteuning. Daarnaast wil ik zeker ook alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage, daarbij een extra woord van dank aan onze Hoofdsponsor Sjef van Ooyen. Hij heeft er wederom voor gezorgd dat zowel de jeugd als de senioren zich in mooie clubkleding kunnen presenteren.

Om de deelname aan hardloopactiviteiten in onze regio verder te bevorderen starten we in 2011 voor de leden van de atletiekverenigingen/stichtingen uit Parkstad met de Parkstad Cup. Door deel te nemen aan minimaal 4 van de 5 wedstrijden, georganiseerd door STB, AVON, STAP, Achilles Top en de Parellooprunners, doe je als lid van een van deze verenigingen automatisch mee aan het Parkstad Cup klassement. Meer info hierover kun je vinden op de site. Tot slot nog even een kleine vooruitblik op 2011. De stand van zaken m.b.t. de nieuwe accommodatie. Het ziet er naar uit dat we de daadwerkelijk de beschikking gaan krijgen over een 300 meter kunststof atletiekbaan. De aanleg zal naar verwachting in 2011 beginnen. Het bestuur zal tijdens de jaarvergadering van 1 april 2011 het plan aan de leden voorleggen alvorens er definitief besluiten worden genomen. Mocht er aanleiding zijn om hierover eerder te overleggen, dan wordt er een extra ledenvergadering ingelast. Met de feestdagen zo vlak voor de deur wil ik jullie namens het bestuur fijne feestdagen toewensen en een voorspoedig 2011. Het zou leuk zijn jullie allemaal te mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari as om 14.00 uur in Sportcafe Phoenix te Waubach.

Albert Verbunt

5


Mijn naam is Anja Smulders en ben erkend Massagetherapeut van beroep. In onze praktijk kunt u terecht voor verschillende therapie vormen en pedicure behandelingen. Met ingang van september 2010 start ik met de opleiding Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). De praktijk is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). In de omgang met onze patienten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG. Verder is de praktijk geregistreerd en erkend door de RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) De leden van de VBAG werken volgens een strenge beroepscode. Voor u is dit een kwaliteitsgarantie en voor een groot aantal zorgverzekeraars een reden om de massage consulten (deels) te vergoeden.

RELAXATIE BEHANDELINGEN Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Thaise voet- en onderbeenmassage Japanse gezichtsmassage AFSLANKMASSAGE Sveltessa THERAPEUTISCHE BEHANDELING Vunkuwa / Dorntherapie Bindweefselmassage Kijk voor mĂŠĂŠr informatie op onze website : www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden. U bent van harte welkom.

6


Marathon Athene - deel 1 (door Josette Gijselaers) Het moet ergens begin dit jaar geweest zijn toen we tijdens een van onze kantinegesprekken over onze marathon plannen begonnen te praten. Enthousiast werd er gesproken over het plan van Paul en Lenie om de 2500 ste editie van de marathon in Athene te gaan lopen. Er waren al een aantal STB’ers die graag mee wilden gaan en ook aan mij werd die vraag gesteld. Toegegeven, dat het een magische loop is met veel geschiedenis deed mij niet zoveel. Bij de gedachte aan een marathon in Athene dacht ik alleen aan harde wegen, te warm weer, geen greintje schaduw en behalve de start en de finish een saai heuvelachtig parcours. Nee, na een aantal vlakke stadsmarathons moest ik wel even nadenken om dit te gaan doen. Na jarenlang op vakantie te zijn geweest in Griekenland waar je amper Grieken ziet rennen bekeek ik de plannen nogal van de nuchtere kant. Echter zoals dat gaat wordt je meegesleept in het enthousiasme en voor dat je het weet sta je ingeschreven. Er volgden 3 maanden trainen die wel redelijk verliepen. Gezien het parcours had ik echter geen enkele notie welk tempo ik er zou gaan rennen. De afgelopen periode was ik zo druk met andere zaken dat het echt verdiepen in het parcours achterwege was gebleven. Ik luisterde wel naar de verhalen dat het pittig zou zijn maar dat ging een beetje langs me heen. 2 Weken voor de marathon heb ik dan toch maar eens op internet wat opgezocht. Voor het eerst toch wel schrik na een blik op het parcours. Het zou de eerste 32 km m.n. omhoog gaan tot meer dan 275 meter boven zeespiegel. De weersverwachtingen gaven aan dat het rond de 21 graden zou worden en het filmpje op youtube van een huilende Paula

Radcliffe bij km 35 tijdens het Olympische spelen in 2004 gaven niet bepaald moed. Vrijdag 29 oktober vertrokken Jos en Peggy, Sjack en ik naar Athene waar Frank, Anjo, Paul en Lenie al waren. Een dag later werden de startnummers gehaald. Alleen Sjack en ik zaten in hetzelfde startvak. Jos die de beste tijd had opgegeven zat door wat fouten tijdens de registratie in startvak 5 terwijl Peggy in 4 zat, Sjack en ik in 3 en Frank in 2. De logica leek hierin te ontbreken. Het was nu hopen dat m.n. Jos niet teveel last zou hebben van de renners die hij moest gaan passeren. Zondag was het dan eindelijk zover. De klok was deze dag een uur naar achter geschoven waardoor we een uur langer konden slapen. Om 5.45 uur stonden we allemaal klaar om naar het Sytagmaplein te vertrekken waar de bussen klaar zouden staan om ons naar Marathon te brengen. In de bussen was het gezelschap erg gemengd. We hoorden Denen, Amerikanen, Mexicanen en Japanners geanimeerd met elkaar praten. Na een tijd in de bus werd het opeens beduidend stiller nadat het gros van de atleten het parcours in zich opnam. Na de eerste 10 km werd het duidelijk dat het vrijwel alleen nog bergop lopen zou gaan worden. De omgeving was zoals ik verwacht had sober. Een lange straat met hier en daar een bedrijf. En inderdaad geen bomen. Ik koos er zelf voor even een dutje te doen. Soms kun je maar beter niet weten wat je te wachten staat. Aangekomen bij het oude slagveld in Marathon was er direct een leuke sfeer. De voorzieningen daar waren meer dan uitstekend. In het kleine stadion werd Griekse muziek gedraaid en bij de Sirtaki ging menig

7


beentje de lucht in. Een wat hysterisch klinkende omroeper schreeuwde elke 5 minuten dat iedereen zijn sporttas moest inleveren zodat die op tijd in Athene zou zijn. We stonden al vrij vroeg in ons startvak en bekeken onze vakgenoten. Een enkeling was een Griek. Het gros van de renners was toch buitenlander. Sjack stelde zijn sporthorloge alvast in wat later een te vroeg tijdstip bleek te zijn want zijn horloge heeft niets geregistreerd. Om 9 uur klonk het startschot, ballonnen werden losgelaten en de menigte schoot vooruit. De eerste paar honderd meter waren glooiend, daarna ging het ongeveer 4 km bergafwaarts en in een boog rond het oorlogsmonument (Marathon Tomb) voor degenen die vochten in de Slag bij Marathon 2500 jaar geleden. Tot 10 km was het parcours redelijk vlak, maar van 11 naar 17 km ging het steeds omhoog, een pittig stukje. Je ziet de renners in een lange sliert voor je bergop lopen. Tot mijn verbazing zag ik een aantal renners die in gladiatoren kleding blootsvoets de marathon liepen. Gezien ik mijn knieën al voelde na 17 km vroeg ik me wel af hoe zij dat deden. Er volgde een steile afdaling waarna het weer stevig omhoog ging. Het moeilijkste gedeelte zat halverwege 20 -21 km. Dat was een erg lange klim. Tussen km 20 en 32 km zou het parcours het heftigst zijn. De benen waren al stijf en mijn tempo zakte behoorlijk. Ik was gestart op tempo 11,7 en zat ik nu nog op een gemiddelde van 10,9. Ik realiseerde me dat dit nog langzamer zou gaan worden en dat het lopen onder de 4 uur wel eens niet gehaald zou kunnen worden. Ondertussen werden wij ongelooflijk door de Grieken aangemoedigd. Ze schreeuwden “bravo” en reikten ons olijftakjes aan. Ik heb nog nooit zo´n fanatieke supporters meegemaakt. Wij passeerden de stad Pikermi en de stad Pallini

8

(km 27) met een steile klim. Paul zou op km 28 met Anjo staan. Ik kon hen echter niet vinden. De zon begon zijn tol te eisen. Het zal rond de 23 graden zijn geweest. Ik heb nog nooit zoveel gedronken tijdens een marathon. De verzorging onderweg was perfect. Elke 2,5 km was er een drankpost en kregen we o.a..flesjes water. Het volgende stuk ging naar Gerakas, een moeilijk stukje, dat gaat door tot Agia Paraskevi (km 31). Vervolgens een steile klim naar Stavros Junction. Vanaf hier wisten we dat het moeilijkste gedeelte achter de rug was. Nu dus hopen dat de benen de afdaling nog konden verwerken. Bij km 34 trof ik eindelijk Paul en Anjo aan. Fijn om vertrouwde gezichten te zien. Dat geeft je dan toch weer moed. Er volgde een steile afdaling naar Agia Paraskevi Square. Daarna ging het geleidelijk glooiend naar beneden over de Mesogeion Avenue en door Halandri en Cholargos. De verzorging onderweg bleef perfect. Er stond veel EHBO om mensen met kramp te verzorgen. Op km 37 passeerden wij het Ministerie van Nationale Defensie in de afdaling naar Katechaki Juncton en vervolgens langs de Amerikaanse ambassade, de Athens Music Hall en het mooie park van de vrijheid. Na het Syntagma plein liepen we de Hrodou Attikou straat in en zie je in de verte het mooie Panathinaikon Stadion liggen. Op dat moment zag ik dat ik nog 2 minuten had om binnen de 4 uur te finishen. De laatste 7 km had ik mijn tempo kunnen verhogen tot boven tempo 11. Er was steeds luid applaus langs de kant van het parcours, maar het werd waanzinnig bij de binnenkomst van het stadion. De finish was nog 150 meter ver weg, en ik klokte op 3.58, 17. Ik was te moe om te zien hoe mooi het stadion is. Ik was ook niet meer in staat de magische woorden van Pheidippides te herhalen. VERHEUG WIJ HEBBEN GEWONNEN!


De 27e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Herman Gerards) tendens qua deelnemers op deze afstand duidelijk stijgend en zien we ook een toename van vooral de recreatieve lopers. Ook de cross zit dus duidelijk in de lift bij STB. Winnaar bij de dames werd Naomi Driessen met 25:12 en bij de mannen Ricardo Floris met 20:07.

De 27e van de Sjef van Ooyen Kapellerbosloop werd een winterse uitvoering. Door de winterse omstandigheden werd het uiteraard een glibberige aangelegenheid en moesten de deelnemers rekenen op een extra zware wedstrijd. Ook deze keer was er weer een sterk deelnemersveld op de beide crossonderdelen en mocht de organisatie, in handen van Theo, weer terugblikken op een geslaagd evenement. Traditiegetrouw is de Kapellerbosloop in onze regio de eerste crosswedstrijd in het winterseizoen en weten vele atleten de weg te vinden naar het Landgraafse. Ook de betrokkenheid van vele STB-ers, als vrijwilliger of als deelnemer, is ieder jaar weer iets om met tevreden gevoel op te kunnen terugblikken. Met de prachtige Leenderkapel als decor, is de Kapellerbosloop dan ook niet meer weg te denken op de Limburgse hardloopkalender. Het parcours is alles behalve een eitje en menigeen heeft dan ook een zware kluif aan het venijnige knipje bij het kapelletje. Zeer zeker op de hoofdloop waarbij de klim vier keer bedwongen moet worden. En de laatste is, en blijft de zwaarste. Na de jeugdlopen was het om 12:00 u. als eerste de beurt aan de deelnemers op de korte cross over 5400 m. De laatste jaren is de

Op de hoofdloop over 7200 m. mogen we ieder jaar een sterk deelnemersveld aan de start begroeten en zijn de (eu)regionale toppers en subtoppers aan de beurt. Zo ook dit jaar weer, met bij de vrouwen Silke Optekamp en bij de mannen Roger Smeets als gedoodverfde favorieten. Ook deze keer werd het weer een spannende race. Bij de dames ging de zege naar Silke Optekamp met 29:14 en bij de mannen naar Roger Smeets met 25:45.

Na afloop is het altijd goed toeven in de bedrijfshal van Sjef van Ooyen, waar de huldiging van de prijswinnaars altijd een extra cachet heeft. Mede dankzij de goede verzorging en catering van de jeugdcommissie is het altijd te vroeg om naar huis te gaan. Maar ook aan de 27e editie kwam weer een mooi einde en mogen we terugblikken op een geslaagde wedstrijd. De complete uitslagenlijst van onze STB-ers is uiteraard te vinden onder Diverse uitslagen, elders in dit blad.

9


10


Marathon Eindhoven 2010… een PR uit 1992 als inspiratie (door Iwan Theunissen) Plaats delict: Eindhoven namiddag oktober 2009. Een bont gezelschap van marathon lopers zit verkleumd in de pendelbus richting de TU. De STB delegatie die deelnam heeft de voorste rijen opgeëist: Jos Lempers, John Haan, Hein Bodelier, Herm(an) Gerards en Pierre Muijrers. Ik zelf zat geposteerd naast Mister Marathon himself, Pierre. Die nu inmiddels met zijn 138 marathons volgens mij al een paar keer onze aardbol heeft rond gerend. Gniffelend verteldde Pierre me ’s morgens toen we naar de start reden “Je mag hard lopen als je maar niet sneller bent als 2.50.12”, nl het PR van Pierre, gelopen in Naaldwijk 1992. Al gauw na de start vergat ik mede door de geweldige entourage alle schema’s en doorkomsttijden en loop ik euforisch mee met de Afrikaanse loopsters na een doorkomst van 1.16.22 op de Halve Marathon gaat al heel bij mij het spreekwoordelijke licht uit en is het afzien en denk ik diverse keren aan uitstappen, deze inzet was veel té hoog gegrepen. Vlak voor de finish moet ik noodgedwongen wandelen totaal verzuurd zijn de benen, maar gelukkig ik heb de meet gehaald. Ik kijk op mijn horloge 2.50.23!! Een ding schiet door mijn hoofd “Pierre 2.50.12 PR Naaldwijk” ik zat er 11 seconden boven! De wetenschap dat Pierre waarschijnlijk ook weer in dezelfde pendelbus zit, immers samen uit is samen thuis bij STB, weet ik dat ik kan rekenen op een “compliment” van Pierre. Zo het geschiedde en telkens als we ons op trainingen of wedstrijden tegenkwamen informeerde Pierre nog even naar mijn eindtijd op de Marathon van Eindhoven 2009. Kortom, het PR van Pierre was dit jaar mijn grote inspiratiebron om mijn PR op de marathon aan te scherpen. De eindtijd van Pierre uit 1992 nam bijna mythische vormen aan, zeker omdat ik in Monschau in 2009 op de marathon ook al zo’n memorabele tijd liep 3.00.28! Kortom, de

marathon had nog al achtergelaten vorig jaar.

wat

littekens

Wat was ik blij dat dit jaar uitgerekend de clubreis naar jawel, Eindhoven ging! Hoewel ik me had voorgenomen om nooit meer te lopen in Eindhoven na het debacle van 2009 vond ik het toch wel een uitdaging om uitgerekend hier onder de tijd van Pierre te gaan zitten. Een man van de marathon zal ik nooit worden maar vanaf juli werd er weer met frisse tegenzin het fenomeen “de lange duurloop” gedaan als voorbereiding op de marathon. De Amerikaanse schaatser Shany Davis liet in aanloop naar de Olympische Spelen niets aan het toeval over, naast hard trainen plakte hij thuis overal foto’s van zijn grootste concurrent Erben Wennemars. Hij plakte deze na 8 uur ’s avonds o.a. op zijn koelkast. Als hij dan in de verleiding zo komen om nog even wat te snaaien bij de buis kon hij zich meteen afvragen: “Zou Erwin dit ook doen?”, waarschijnlijk niet, dus dichtlaten die koelkast. Ik heb het even overwogen maar ik vond het toch net wat te ver gaan om nu een foto van Pierre op de koelkast of koektrommel te plakken. De weken vliegen voorbij en de Monte Sophialauf (28,4 Km) en Meerssen (26 Km) loop ik als voorbereiding op het klapstuk in Eindhoven. 10 Oktober, eindelijk het is zover. Weersvoorspelling 20 graden, bijna windstil het beloofd een prachtige loopdag te worden. Klokslag 8 uur vertrek van de dubbeldekker richting de lichtstad. Chef ‘d mission Theo Schmeits had de clubreis perfect geregeld, behalve een prachtige locatie had hij ook de startnummers van tevoren afgehaald voor de deelnemers aan de 6 Km en Marathon, de tijd tot aan de start van deze 2 wedstrijden was namelijk aan de krappe kant. Al gauw worden de startnummers in de bus uitgereikt, wie zat er voor me in de bus?

11


Uiteraard Pierre……Toeval of niet, Pierre had startnummer 1486 ik had 486….hmmmm als dat maar geen slecht voorteken is! Voorzitter Albert wenst ons per SMS vanuit Kroatië veel succes, wat willen we nog meer. Pierre en ik praten nog een allerlaatste keer over zijn PR en mijn tijd van vorig jaar. Dadelijk moet het dan eindelijk gebeuren – mijn virtuele tegenstander op mijn horloge stel ik in op een eindtijd tussen de 2.45 – 2.50 uur. Lager stel ik mijn tijd resoluut niet in, ik wil namelijk niet weer in het tweede gedeelte de vernieling indraaien. Aankomst in Eindhoven, begint met de gebruikelijke verkleedpartij en wacht de koffie en vla op ons “in de Ravensdonck”, wat een huiselijke sfeer. Wim Rutjens is ook helemaal onder de indruk van deze huiselijke sfeer en hanteert nog even de stofzuiger in brasserie. De 6 Km-lopers mogen als eerste aan de bak. Zij verlaten als eerste het etablissement samen met de Halfmarathonners die hun startnummer nog moeten ophalen. Nadat John Haan nog een onnavolgbare “spoedoperatie” aan zijn runninggear heeft gedaan vertrekken de deelnemers aan de marathon samen naar de start. We zitten allemaal in startvak B, omdat de nervositeit toch toeslaat lopen we toch nog verkeerd. Klokslag 11 uur, klinkt het startschot en weg zijn de bijna 1500 deelnemers aan de 27e editie van de Eindhoven Marathon. Bij Km 2 ontwaar ik een van Limburg bekendste lopers: Jo Schoonbroodt. Hij is van plan om ook net onder de 2.50 te lopen. Al gauw blijkt dat hij exact het tempo loopt dat ik graag wil aanhouden. De nodige lopers halen ons in, een ding heb ik heb geleerd van vorig jaar… laat maar lopen. 42,195 Km is moordend lang, zeker als je weet dat vanaf Km 30 de vermoeidheid begint toe te slaan, dan wordt 12

onbezonnen loopgedrag vroeg in de wedstrijd contant afgerekend! Als tweetal lopen we door Eindhoven alles gaat voorspoedig. Echter bij Km 18 schakelt Jo een tandje terug en mag ik mijn avontuur alleen voortzetten. Na de eerste doorkomst (21,1 Km – 1.21.32) voel ik me nog fit en werk ik nog even een caloriereepje weg. In tegenstelling tot vorig jaar halen mij in het tweede gedeelte bijna geen lopers in.. verstand komt met de jaren. Nu begin ik zelfs lopers in te halen, die te snel gestart zijn. Nadeel is dat deze lopers in groepsverband niet op kop willen en kunnen lopen, meestal zijn ze al de man met de hamer tegengekomen. Hierdoor mag ik ongewild kopwerk doen in deze groepjes, echter na enkele kilometers is voor hun dit tempo ook te hoog en daardoor zit uiteindelijk veel kilometers alleen te lopen. Bij Km 30 merk ik dat de vermoeidheid begint toe te slaan en mijn tempo zakt. Echter van een inzinking a la 2009 is gelukkig geen sprake. De vele STB-ers langs de kant van het parcours zijn een extra steun in de rug. Ook zijn er zelfs clubleden die niet deelnamen aan de clubreis toch afgereisd naar Eindhoven om te supporten, klasse. Bij Km 35 haalt de eerste Benelux-dame me in, naast een voorfietser van de organisatie haast haar een begeleider door vlak voor haar te fietsen en uit de wind te houden, ik applaus voor deze vorm van wedstrijdvervalsing. In het lange rechte stuk blijft de fietser steevast voor haar fietser. Bij Km 37 kijk sinds lange tijd hoe lang ik heb gelopen ipv te kijken op mijn virtuele tegenstander, ik kom tot de conclusie dat, als er geen gekke dingen gebeuren een tijd onder de 2.50 haalbaar is. Bij Km 40 (2.39.16) volgt een, een prachtige passage door StratumsEind, de uitgaansbuurt van hartje Eindhoven. Het is hier genieten voor elke loper, het is er gezellig druk en de muziek klinkt vanuit de cafés. Ik kan hier zelfs tot aan de finish


versnellen. Met de finish in zicht wordt ik net zoals bij elke marathon emotioneel. De klok geeft aan 2.48.19 Bruto als ik over de streep loop, netto achteraf 1 seconde minder. Moe, maar voldaan neem ik de medaille in ontvangst: “missie geslaagd”. Ik vul nog gauw wat koolhydraten aan en wacht in het zonnetje omhuld met een alu-dekentje op de rest van de STB deelnemers aan de marathon. Samen lopen we moe maar voldaan terug naar de “Ravensdonck”. Aangezien we allemaal nog stammen uit het tijdperk dat er nog dienstplicht was wassen we ons met koud water en zeep op het toilet. De rit met de pendelbus naar de douches is te omslachtig en we willen toch graag de doorkomst van de STB-ers op de halve marathon willen zien, zeker voor Jos Lempers, immers Peggy en zoon Jorn lopen mee. Al gauw wordt de sportdrank en mueslireep omgeruild voor bier en patat. Als iedereen gefinished is kan het genieten nu echt voor iedereen beginnen. Binnen no time is er bekend wat iedereen exact voor een eindtijd heeft dankzij het fenomeen de I-Phone. Pierre, probeert nog even roet in het eten te gooien door te vragen op welke klok ik mijn eindtijd heb gezien. Al gauw komt het eten en de nodige glazen Duvel op tafel, it’s quality STB time. Oude anekdotes komen weer boven tafel: zoals ,de

rauwe champignon die Andre Roumen at vlak voor de Monschau Marathon in 2009. Voordat we er erg in hebben is het weer time to leave, time flies when you are having fun. Als iedereen in de bus zit, blijkt dat een combinatie van alcoholische versnaperingen en vermoeidheid ertoe heeft geleid dat er nog aantal attributen zijn blijven liggen. Echter o.a. een opmerkzame Arno en Kristy ontfermen zich hierover en kunnen we eindelijk vertrekken. In de bus is het een gezellige boel: de ene helft slaapt de andere helft, incluis ondergetekende, hebben nog ouderwets veel “wauwelwater”. Het was een prachtige dag, en gelukkig kon ik afrekenen met het spook van vorig jaar, dit zeker dankzij een 18 jaar oud PR van mijn grote inspiratiebron voor deze marathon: Pierre Muijrers. Een ding is duidelijk, als ooit iemand wil weten wat zijn PR op de marathon is, dan kun je dit aan mij vragen, die tijd vergeet ik nooit meer sinds vorig jaar. Of jullie het geloven of niet maar ik heb echt bijna 1 jaar met die tijd in mijn hoofd rondgelopen. Prachtig toch, dat leden elkaar zo kunnen motiveren. Wat mijn volgende uitdaging in 2011 is weet ik nog niet, misschien eens met Pierre overleggen…

13


Ledenmutaties (bron Frank Eisenga) Nieuwe leden

Dank aan onze sponsoren

Juliëtte Franken 25-08-1997, Landgraaf. Michel van Eert 31-08-1978, Nuth. Opzegging lidmaatschap Marguerite Bingen-Tilmanns (opzegging per 1/1/2011) Hein Bodelier (opzegging per 1/1/2011) Maurice Eisinga (opzegging per 1/1/2011) Sonja Ferfers-van Zuylen (opzegging per 1/1/2011) Shelly Gage (opzegging per 1/1/2011) Nico Hamers (opzegging per 1/1/2011) Winand Mobertz (opzegging per 1/1/2011) Patty Nollet (opzegging per 1/1/2011) Ramon Rollinger (per 1/11/2010 naar Atletiek Maastricht) Dion Rutten (opzegging per 1/1/2011) Jorik Simons (opzegging per 1/11/2010) Jos Simons (opzegging per 1/1/2011) Ruben Simons (per 1/11/2010 naar AV Unitas) Peggy Vek (opzegging per 1/1/2011) Nieuwe leden 2010 Opzeggingen 2010 Ledenaantal ultimo 2010

STB heeft een clubblad waarop wij toch een beetje trots kunnen zijn. Dit is mede te danken aan onze sponsoren. De redactie wil hierbij dan ook alle sponsoren bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar. Aannemers –en Timmerbedrijf H. de Haan, Landgraaf Auto Maessen, Klimmen Autobedrijf Zodrojewski, Heerlen Autocentrum Op de Kamp, Landgraaf Automobielbedrijf E.A.Kozole b.v., Landgraaf Bloemisterij Habets, Landgraaf Bouwservice Wijnen, Landgraaf Dakdekkersbedrijf Zuiddak b.v., Kerkrade Decathlon, Kerkrade Glashandel- en Schildersbedrijf Sjef van Ooyen , Landgraaf Massagepraktijk Bodyline, Bingelrade Optiek Mayk van Beek, Heerlen Runnersworld Harry Driessen, Heerlen Signmontage Reclamebedrijf, Brunssum Stratenmakersbedrijf Bram van Delft, Landgraaf Taxi –en Touringcarbedrijf Ed Slangen, Kerkrade

: 30 : 30 : 257

Rob’s laatste Marathon… Brussel 10-10-10 (door Rob Riksen) Op deze bijzondere datum mijn allerlaatste marathon lopen. Dat was het doel, toen ik inschreef voor de marathon van Brussel, gelokt door het aanbod in het blad Runnersworld, waarbij alle marathonlopers van het jaar 2009 met een tijd binnen de 3 uur een gratis startnummer kregen voor Antwerpen of Brussel. Korte tijd later werd bekend gemaakt dat ook op die speciale datum de clubreis naar de marathon van Eindhoven zou plaatsvinden. In Eindhoven maakte ik in oktober 1991 mijn debuut op de marathon, vandaar dat er toch nog geruime tijd enige twijfel bestond; Brussel annuleren en alsnog voor Eindhoven inschrijven? Mezelf

14

kennende besloot ik uiteindelijk toch naar Brussel te gaan om een tweetal redenen. Het starten in een groep bekende lopers (met de tevens aanwezige supporters) zou kunnen leiden tot een te hoog ambitieniveau, gezien de beperkte trainingsperiode van 8 weken. Ook had ik de marathon van Brussel nog niet eerder gelopen. De marathon zelf begon op het vroege tijdstip van 9 uur in een prachtige ambiance, de start vond plaats in het Jubelpark onder de beroemde bogen. De zon werkte reeds mee aan een bijzonder lenteachtige dag. Ik kon, gezien het feit dat er


zo’n 2000 lopers waren, redelijk voorin in het startvak plaatsnemen. Het verkeer in Brussel wordt niet zoals in Rotterdam volledig lamgelegd tijdens de marathon. In de eerste kilometers liepen we op de linker rijstrook, terwijl op de rechter rijstrook het gemotoriseerde verkeer gewoon doorging. De publieke belangstelling onderweg is beperkt te noemen in vergelijking met “Mijn Rotterdam” (ik liep de marathon van Rotterdam 10 keer en vestigde er mijn persoonlijk record in het jaar 2000). Het parcours in Brussel is daarentegen weer erg fraai, over een glooiend parcours met veel groen. Het parcours doorkruist een aantal mooi aangelegde en onderhouden stadsparken. Ik besloot weg te gaan op een schema van om en nabij de 3 uur om halverwege te bekijken wat haalbaar was. Halverwege kwam ik redelijk door in een tijd van 1:31. Op dat moment was mij al duidelijk dat de gedroomde tijd onder de 3 uur er op dit parcours en onder deze omstandigheden met het door mij gevolgde trainingsschema niet inzat. Ik besloot wel ongeveer het zelfde tempo te blijven volgen, maar leverde geleidelijk toch wat tempo in. Op kilometer 36 kwam ik tot mijn verrassing in een grote groep halve marathon lopers terecht. Aangezien het tempo van deze lopers lager was dan mijn eigen tempo was enig

slalomwerk noodzakelijk, echter na 36 km is dat geen al te groot genoegen. Vanaf de tweede doorkomst door het Jubelpark tot aan de finish op de sfeervolle en wel door veel publiek bezochte Grote Markt liep het parcours bergaf, de laatste honderden meters waren extra pittig door de aanwezigheid van kasseien en bochten. De marathon van Brussel is (althans volgens mijn Garmin GPS) de langste van de 22 marathons die ik ooit liep; maar liefst 42,9 km. Ik finishte uiteindelijk in 3:05:42 als 127e in een totaal veld van om en nabij de 2000 lopers en als 17e in mijn leeftijdscategorie M45. Door de onmogelijkheid uit de parkeergarage te vertrekken vanwege de nog steeds finishende lopers, besloot ik nog een bezoek te brengen aan het Rene Margritte Museum, waardoor de dag ook nog een cultureel tintje kreeg. En was dit dan nu echt mijn allerlaatste marathon? Allerlei mensen hebben hierover hun twijfels uitgesproken, aangezien ik in het verleden na afloop van en zelfs tijdens marathons vaker dit soort uitspraken deed. Gezien de onvermijdelijk oplopende finishtijden, het regelmatig protesterende lichaam en de beperktere trainingsmogelijkheden, lijkt het mij echter een logische keuze me in de komende jaren te richten op de afstanden tot en met de halve marathon.

Parkstad Hardloop Cup 2011 23 januari 47ste Rabobank Parkstad Eurode Abdijcross - Kerkrade 3 april 23ste Parelloop - Brunssum 15 mei 32ste Mayk van Beek Optiek STB Heideloop - Landgraaf 1 oktober 16de STAP-loop - Brunssum 26 december 50ste Kerstcross - Heerlen

15


16


Clubreis Eindhoven (door Anke Linssen) Eigenlijk was ik dit jaar helemaal niet van plan in Eindhoven de halve marathon te gaan lopen. De marathonblues na Rotterdam, in combinatie met een ijzertekort dat in juni werd vastgesteld, hadden mij doen besluiten maar eens op kortere afstanden te focussen. Maar ja, een clubreis van STB wil je natuurlijk niet missen. En als ik dan toch naar Eindhoven ging, dan moest ik ook maar eens zien of ik mijn tijd van vorig jaar kon verbeteren, dacht ik zo.

Met slaperige oogjes ontmoeten we elkaar bij winkelcentrum Op de Kamp, vanwaar de bus vertrekt. In de bus maak ik het mezelf nog even gemakkelijk, de wedstrijdspanning is nog zeer laag. In Eindhoven aangekomen gaan we in de clubkleding op de foto. Dan is het hoog tijd voor de mensen die 6 km gaan lopen om zich naar de start te begeven. Michel en ik gaan mee om onze partners aan te moedigen. Vooraf hebben we al de nodige grapjes gemaakt over deze ‘kidsrun’. Het begint er echter steeds meer op te lijken. Achteraf horen we van de grote kids dat het starten met de echte kids niet ideaal is omdat de kinderen plotseling stoppen of onverwacht van koers veranderen. Toch worden er mooie tijden neergezet. De marathonlopers onder ons zijn inmiddels ook vertrokken. We kunnen nog mooi de doorkomst van een aantal atleten zien voordat ook de halve marathon lopers op zoek moeten naar het juiste startvak. Ik krijg nu

toch echt wedstrijdkriebels. Ik begin te twijfelen over het tempo dat ik moet aanhouden. Resultaat: ik start te snel. Dat krijg je als je zonder plan op pad gaat. De eerste paar kilometers voelen goed. Maar ik merk al snel dat, wil ik dit tempo vasthouden, ik het nog zwaar ga krijgen. Na ongeveer 10 kilometer passeer ik Marcel Meens, Fred en Wiel. Ik kan nauwelijks voor ze blijven en al snel lopen ze op me in. ‘Welk tempo wil je lopen?’ vragen ze. ‘Onder 1.40 ‘, is het antwoord, want dat is mijn tijd van vorig jaar. ‘Oké, kom dan maar mee’ zeggen ze, en dus sluit ik me bij hen aan. Ik ben erg blij met hun steun en goede zorgen (drinken pakken hoef ik niet zelf te doen, wat een luxe), maar ik kan het tempo amper bijbenen. Ik denk wel 10 keer vertwijfeld ‘Zou ik ze maar laten gaan?’ en dan weer ‘Nee dan krijg ik het nog moeilijker’. Ik let alleen nog maar op ‘mijn’ hazen. Van wat er om mij heen gebeurt krijg ik nauwelijks nog iets mee. Achteraf heb ik ook vrijwel geen herinneringen aan de tweede helft van de wedstrijd. Ik zie alleen nog de ruggen van Marcel, Fred en Wiel. Bij kilometer 20 zegt Marcel: ‘Als je nog over hebt, GAAN, het is nog maar een kilometer’. Nou ik heb he-le-maal NIKS over. Zelfs 400 meter voor de finish vraag ik me nog af of ik niet in inimini klein tandje terug zou kunnen schakelen. NEE NATUURLIJK KAN DAT NIET! Even doorbijten. En daar is die dan, de finish, na 1 uur en 35 minuten. Ik krijg vlekken voor mijn ogen en heb het gevoel dat ik loop alsof ik gedronken heb (hoewel, eerder te weinig…). Ik ben nog nooit zo diep gegaan, maar het was het absoluut waard. Behalve dat ik zeer tevreden ben met mijn tijd, ben ik ook blij dat ik eindelijk eens niet heb toegegeven aan de impuls om gas terug te nemen als het zwaar wordt. Dat is nou wat men noemt wedstrijdhardheid. Mijn aardige clubgenoten hebben mij hierbij ontzettend geholpen. Heren hartelijk bedankt! Drie dagen later krijg ik een e-mail van iemand waarvan ik nog nooit heb gehoord. ‘Eventjes

17


feliciteren’ is het onderwerp. Deze onbekende feliciteert mij met wat hij noemt mijn ‘knappe tijd’ op de halve marathon in Eindhoven. ‘Je zal dan wel helemaal niet weten wie ik ben, maar we hebben de laatste 8 kilometer zowat continu “haasje over” gespeeld.’ ?!?! Ik weet van niks! Ik heb maar drie mensen waargenomen gedurende de laatste kilometers. Verder schrijft het haasje: ‘Voor mij was in ieder geval de 1uur35 een nieuwe persoonlijke best…voor u misschien een

18

alledaags gegeven’. Nou dat was, zoals ik net beschreef, zeker niet het geval en dat mail ik de enthousiaste Belg maar terug. Om een lang verhaal kort te maken, in de e-mails die volgen blijkt niet alleen dat deze man misschien wat tijd over heeft, maar ook dat hij zowel in 2010 als 2009 precies 7 seconden eerder dan ik over de finish kwam! Als dat geen toeval is. Uiteraard heb ik hem verteld dat ik volgend jaar eerder dan hij over de finish zal komen :-)


Wist u dat? (bron : Runinfo) Psychologen hebben aangetoond dat de echt grote sporters zich van de middelmaat onderscheiden doordat ze in extreme mate doelgericht zijn. Ze weten wat ze willen bereiken en hoe ze dat denken te gaan doen. Veel van deze sporters hebben het zelfs op jonge leeftijd al opgeschreven. Misschien is het schriftje van Marco van Basten, dat een plaats heeft gekregen in het Ajax-museum, daar wel het beste bewijs van. Hij noteerde er onder meer de schijnbewegingen in die hij beheerste en oefeningen van wie hij ze had geleerd. Maar niet alle sporters tonen al op jonge leeftijd het zelfbewustzijn, de discipline en het karakter die nodig zijn om de top te bereiken. Individuele sporters vaker meer zelfkritiek hebben dan teamsporters. Een goede eigenschap. Ook in het dagelijks leven. Alcohol waarschijnlijk een gunstig effect op hart en bloedvaten. Uit een twaalfjarig onderzoek onder 38.000 mannen in de Verenigde Staten is gebleken dat mannen die regelmatig bier, wijn of een andere sterke drank drinken (niet meer dan twee glazen per dag) minder kans hebben op een hartaanval hebben dan niet drinkers. 40% van de lichaamswarmte verdwijnt via het hoofd. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen die in hun vrije tijd sporten meer blijheid in hun werk hadden. Ook is onbetwistbaar aangetoond dat beweging een duidelijk positief effect heeft op zorgen. Beweging heeft een heilzame uitwerking op een depressie. Depressies schijnen bij sporters maar zelden voor te komen.

Een vet lichaam slecht is voor de warmtehuishouding: het lichaam kan moeilijker zijn warmte kwijt Het op kop lopen van een groep, tegen de wind in zo'n 10% meer energie kan kosten als het lopen in de groep. Voor fietsers geldt dit in nog sterkere mate: het verschil kan wel zo'n 20-30% bedragen Mensen zonder lichaamsbeweging als ze ouder worden meer spierweefsel verliezen, dat dan wordt vervangen door vet. Het kan daarom zo zijn dat als het lichaamsgewicht hetzelfde is gebleven men toch op middelbare leeftijd een te veel aan lichaamsvet heeft. Mensen die regelmatig aan lichaamsbeweging doen zetten naarmate ze ouder worden in een veel langzamer tempo vet aan. Als je binnen een paar maanden nieuwe hardloopschoenen nodig hebt, ze nu moet kopen. Je kunt zo een aantal maanden op twee paar lopen. Het is in ieder geval helemaal niet slecht voor je pezen en spieren om loopschoenen regelmatig af te wisselen. Bij avondtraining er vaak voor het sporten wordt gegeten. Dit komt het herstel na afloop van de training niet ten goede. Het is beter voor het sporten iets lichts te eten en pas na de training de warme maaltijd Je ervoor moet zorgen dat je veel plezier blijft houden in je looptrainingen en wedstrijden. Als het loopplezier de laatste tijd wat minder is geworden ga dan na hoe dat komt. Misschien stel je te hoge eisen aan je zelf. Of loop je te veel wedstrijden. Of loop je juist geen wedstrijden. Loop je trainingsschema nog eens goed na of praat er met clubgenoten over.

19


Het persoonlijk doel van… Marijke (door Marijke Verstegen) Binnen het hardlopen zijn er vele doelen die je kunt nastreven. De een wil sneller worden, de ander wil langere afstanden gaan lopen. Maar wat als je even niet kan hardlopen? Balen natuurlijk. Maar dan? Dan wil je natuurlijk graag zo snel mogelijk weer aan de slag. Toch? In deel 2 van ‘Het persoonlijke doel van...’ vertelt Marijke Verstegen over haar doel: herstellen van een langdurige blessure en terugkomen bij STB. Marijke: “Velen van jullie hebben mij al een tijd niet meer bij de trainingen van STB gezien. Sommige weten hoe dat komt, anderen niet. STB is natuurlijk niet uit mijn leefbeeld verdwenen, maar ik heb al enkele maanden totale rust vanwege een blessure, ‘shin splints’ genaamd! Al jaren gaat het een beetje op en af met pijnen in mijn onderbenen. Ik dacht altijd: ‘Dat ligt aan mijn schoenen’ of ‘Dat gaat vanzelf weer over’. Dat was ook meestal wel het geval (na een periode van rust), maar het kwam telkens terug. Vorig jaar ben ik ook een tijdje uit de running geweest vanwege een overbelasting aan de voet. Toen ik toevallig voor mijn rug even naar de fysiotherapeut moest vroeg ik hem of hij even naar mijn voet kon kijken. Van hem kwam het advies om eerst naar een podotherapeut te gaan voor zooltjes om extra steun te creëren en daarna moest ik terug komen om verder te kijken. Meteen bij de volgende behandeling werd duidelijk dat de ontstekingen in beide onderbenen wel heel ver gevorderd waren en ik moest meteen stoppen met alle sporten die ik deed. En daar zit je dan! Van 4-5 dagen in de week lekker bezig zijn, naar helemaal niets meer doen. De diagnose is eind juli gesteld,

20

dus inmiddels doe ik het al 4 maanden zonder sporten. In het begin was dat even afkicken! Acceptatie Toen in juli werd gezegd dat ik totale rust moest nemen vond ik dat heel erg moeilijk. Ik ben graag buiten, graag in beweging en graag onder de mensen. Toen ik deze dingen ineens niet meer kon, omdat ik niet meer mocht hardlopen, moest ik wel even een knop omzetten in mijn hoofd. Telkens enkele weken verder denken en zeggen, ‘dan zal het wel over zijn’, ‘dan kan ik wel weer rennen’. De halve marathon van Amsterdam had ik in de planning, maar ook de clubreis naar Eindhoven, de Dam-tot-Damloop en de Zevenheuvelenloop. Steeds weer wist ik dat het niet ging lukken en moest ik het toch maar weer afzeggen. Nu staat er gelukkig even niets op de planning. Ik heb me wel neergelegd bij het ‘niet hardlopen’, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer sport. Op dit moment ben ik in het water te vinden en zwem ik 1 keer in de week. Echt voldoening geeft het niet, ik mag alleen maar schoolslag zwemmen. Alle andere manieren zijn te belastend voor mijn onderbenen. Maar het is iets (ik kan weer bezig zijn) en dat is fijn! Therapie In juli ben ik gestart met fysiotherapie. De ene keer worden mijn onderbenen los gemasseerd, de andere keer krijg ik ‘shockwave’-therapie. Shockwave therapie is een moderne en erg doeltreffende behandelmethode. De term’ shockwave’ verwijst naar pneumatisch gegenereerde geluidsimpulsen die als een golf uitdeinen door een medium (water, lucht of een vaste stof). Het gaat om hoorbare hoogenergetische


geluidsgolven. Ze komen voor in de atmosfeer als explosieve gebeurtenissen plaatsvinden, zoals aardbevingen of als een vliegtuig door de geluidsbarrière breekt. Shockwaves versnellen het genezingsproces door het stimuleren van de zelfgenezende eigenschappen van het lichaam. Ze verbeteren de bloedcirculatie en stimuleren het metabolisme, hierdoor herstelt het aangetaste weefsel. Herstel! Een paar weken geleden leek er wat vooruitgang in het hele proces te zitten en mocht ik weer 1 keer gaan rennen. Of ja rennen, 10 minuten wandelen, daarna 15 minuten afwisselend 1 minuut rennen/1 minuut wandelen, en daarna nog 10 minuten uitwandelen. En dat viel even tegen. Mijn hele lichaam deed pijn van de stijfheid. Ik voelde me ineens wel heel erg oud!!! De pijn in mijn benen was er in het begin, maar het ging wel weg. De fysiotherapeut was hier alleen niet zo blij mee, want het mag GEEN pijn doen en dus kreeg ik weer een plaatselijke behandeling. Na weer enkele behandelingen lijkt het nu toch echt beter te gaan en als alles goed gaat gaan we begin december een trainingsschema opstellen. Onder toezicht mag ik dan weer gaan opbouwen met rennen en wordt gekeken hoe het herstelproces verloopt. Best wel spannend dus, maar heb er heel erg veel zin in. Niet sporten ben ik nu wel zat. Ook al verveel ik me niet. De weken vliegen voorbij en ik snap nu niet hoe ik het lopen voorheen heb kunnen combineren met alle bezigheden.

Toekomst? Toen ik eindelijk had geaccepteerd dat ik voorlopig niet meer mocht rennen, heb ik het ook helemaal losgelaten. Na enkele wedstrijden te hebben afgewacht, kon ik eindelijk tegen mezelf zeggen: ‘En nu zet het gewoon uit je hoofd, kijk in het nieuwe jaar maar weer verder!’ Dit jaar zal ik dus niet meer rennen. Voor volgend jaar? Wie weet wat ik dan weer allemaal kan. Ik laat het op me af komen, en plan dit keer eens niet wat ik allemaal wil doen. Voor één keer heb ik nu goed naar mijn lichaam geluisterd en ben ik niet ‘te vroeg’ weer begonnen. Ik heb dadelijk al met al zo’n half jaar rust gehad en dat zou voldoende moeten zijn. Maar ieder lichaam geneest natuurlijk anders. Mijn persoonlijke doel nu is eerst genezen van deze vervelende blessure. Daarna denk ik dat ik lekker rustig aan doe voorlopig. Eens een 5 km wedstrijdje misschien, maar voorlopig niet meer, meer en nog meer. Dan zit ik zo weer thuis! Gewoon genieten van een duurloop en weer bij STB mee kunnen trainen, dat is waar ik nu naar uit kijk. En dat is natuurlijk een leuk vooruitzicht. Hopelijk tot gauw weer! Marijke

21


22


Verjaardagskalender

Januari 9 10 11 11 12 14 14 15 15 17 18 18 18 18 20 21 21 21 23 26 27 27 28 30 30

Henny Vijgen Guido Pelzer Anique Dahmen Herman Kremer John Haan Micheline Hosek Marcel van de Pol Theo Schmeits Albert Verbunt Alice Lendfers Youri Gidding Femke van Heugten Ronald Hoogeboom Kamiel Jacobs Jan Schwanen Ron Fens Jos Krist Louis van der Wouw Rob Smulders Francien van Haaren Huub Collaris AndrĂŠ Roumen Ger Schaffhausen Isabelle Bastiaens Annelies van Dijk

54 45 11 46 53 38 43 64 64 62 15 31 41 19 57 48 52 51 44 45 59 61 57 9 56

Februari 1 4 6 7 9 9 12 12 13 14 17 17 17 18 18

Roger Gillissen Ronald Bouwers Carola Coolen Claudia Steinbusch Imme Wagemans Daan Wagemans Daphne Simons Veerle Simons Huub Weijenberg Dylan Loers Lars Hanssen Marcel Quaedvlieg Dinand Radstake John Born Wim van der Linden

50 36 53 29 13 13 15 15 57 10 10 44 44 52 57

18 21 23 24 25 25 26 27

Marie-Therese Weelen Martin Dumoulin Rob Riksen Sander Vaessen Pierre Muijrers Stef Smeets Raph Silvertand Nathalie Verbroekken

1 4 7 10 11 11 12 15 16 20 20 21 22 22 22 25 29 30 30 31

Paul Verbroekken Jesse van der Woude Jay Cornelissen Hein Severens Mario Collet Harrie de Kleijn Ingrid Ploumen JosĂŠ Entjes Tim Quaedvlieg Peter Jansen Gerda Raemaekers Manon Rothkrans John Borjans John Hendrix Sharyn Spanjer Ivo Eykenboom Jill Vanthoor Monique Borghans-de Haan Astrid Kokkelkorn Arno Hanssen

42 36 48 10 63 13 10 42

Maart 45 28 8 61 53 56 40 52 11 63 49 19 48 64 14 22 11 45 45 39

23


Blik uit het venster (door Jan Manders) 10-10-10, 10 oktober 2010: Een mooie getallencombinatie. Ik had het idee opgevat om op deze datum in stijl te blijven van het getal TIEN: het lopen van de TIEN KILOMETER in het Duitse dorp Gillrath. Deze wedstrijd staat voor mij al jaren op het programma in de maand oktober. Het is een sfeervolle, kleinschalige wedstrijd over een schitterend parcours. Meestal is het op de wedstrijddag mooi herfstweer, maar het leek of de weergoden deze loop extra gezind waren op 10-10-10, want het weer was van een zeldzame pracht. Niet alleen voor mij was dit fantastisch, maar ook voor de vele STB-ers, die deze zondag naar Eindhoven togen in het kader van onze jaarlijkse clubreis om daar deel te nemen aan diverse wedstrijden en te genieten van de ambiance en met dit herfstweer zeker van de vele terrasjes. Rond kwart over negen reed ik met Ria richting Gillrath. Bij Scherpenseel passeerden we de Duitse grens. Het dorp was nog ‘s zondags slaperig en al snel reden we door de velden richting Gillrath. Aan de horizon, boven de kruinen van verre vage bomen, kwam de zon op met een oranje gloed en bedekte de velden en de kleurende bladeren met een glanzende laag. Genietend van dit herfsttafereel waren we snel in Gillrath. De kinderen waren vol enthousiame bezig met hun 400m races. Aangemoedigd door hun supporters “vlogen”ze richting finish. Ria en ik hebben ons dit tafereel vol plezier aangekeken. Onder normale omstandigheden worden de wedstrijden in Gillrath door vele STB-ers bezocht. Door de clubreis in Eindhoven was er maar een klein groepje present. Ik was snel aan de praat met hen, oa.. Herman Kremer, Harrie Hamers en Marcel van de Pol. De sfeer was meteen aanwezig: gezellig gepraat, lekkere koffie, vooruitzicht op een mooie wedstrijd, een

24

bierwagen voor een verdiend pilsje na afloop. Even warming-up samen met Herman en dan naar de startplaats, waar we rond 10.30 werden weggeschoten voor de TIEN kilometer. Gillrath heeft een prachtig parcours met veel variatie. De passages door de bosgebieden waren vandaag door de rode herfstkleuren in allerlei schakeringen, beschenen door een stralende zon aan een wolkeloze hemel, als een plaatje. De herfstsfeer werd onderweg nog verhoogd door de “ontmoeting”met een paddestoelzoeker, die met zijn mandje door het bos liep op zoek naar eetbare paddestoelen. Een gebruik, dat je vooral ziet in Duitsland en Oost-Europese landen. De doortocht door dit herfstbos riep spontaan enkele dichtregels, die ik in vervlogen tijden ergens gelezen heb, weer bij mij op: In het voorjaar zijn ze ontsproten, Aan takken en jonge loten, Vlijen zich in de herfst neer, Als deken tegen het gure weer. Ik schreef het al eens eerder: Lopen roept bij mij een GELUKSGEVOEL op. Dit was zeker vandaag bij mij het geval. Na ruim 53 minuten kwam ik zeer voldaan over de finish. Samen met Ria en Herman Kremer hebben we nagenoten met een verdiend pilsje van de 32 e Geilenkircher Volkslauf op 10-10-10. Het GELUKSGEVOEL, dat hardlopen bij de mens oproept wordt op een schitterende manier verwoord in de onvergetelijke novelle: De eenzaamheid van de lange afstandsloper door Alan Sillitoe. Een van mijn vorige bijdrage heb ik volledig gewijd aan het indrukwekkende verhaal van de jongeman Colin Smith, die een hardloopwedstrijd opzettelijk verliest uit wraak tegen zijn “governor”, de directeur van


de jeugdgevangenis. Omdat hij trainen moet voor deze wedstrijd mag hij elke dag buiten de gevangenis gaan trainen. Sillitoe beschrijft dan poëtisch het GELUKSGEVOEL , dat Colin Smith ervaart tijdens het hardlopen: “Zo gauw als ik tegen mezelf zeg dat ik de eerste mens ben die ooit op de wereld terecht ben gekomen is, en zo gauw als ik die eerste vliegende sprong naar buiten neem, op het berijpte gras van de vroege morgen, als zelfs de vogels nog niet de moed hebben te gaan fluiten, begin ik te denken. Daar houd ik nou van. Als in een droom sla ik de hoeken van de lanen in zonder dat te weten, spring over beekjes zonder te weten dat ze er zijn en schreeuw de vroege koemelker een goede morgen toe zonder hem te zien. Het is een feest lange-afstand-loper te zijn, helemaal alleen op de wereld, geen mens die je humeur bederft of vertelt wat je moet doen. Soms denk ik dat ik nog nooit zo vrij ben geweest als in die paar uurtjes dat ik het pad buiten de hekken opdraaf en bij die kale dikbuikige eikenboom weer omdraai aan het eind van de landweg.“ Eind april 2010 overleed de schrijver van deze novelle de Engelsman Alan Sillitoe op ruim tachtig-jarige leeftijd. Zeker nog te vermelden waard is hoe Alan Sillitoe aan de unieke titel van zijn boek is gekomen. “ Het is zoet lenteweer en vanuit de voorkamer, waar hij aan een grote tafel zit met zijn boeken, schriften en schrijfmachine, kijkt hij uit over de weg die zich door het klassieke Engelse landschap slingert. Op een dag nog vroeg in de ochtend, ziet hij een jongen aankomen. In korte broek en atletiekhemdje. De schrijver kijkt de hardloper na tot hij weer in de verte is verdwenen. Op een schoon vel papier schrijft hij: the loneliness of the long –distance runner. Een prachtig verhaal is geboren.” In 2010 is dit werk met een ruime inleiding opnieuw uitgegeven in een totaal nieuwe vertaling. Een AANRADER voor elke loper, zeker voor hem/haar die ook nog van mooie boeken houdt. Enige tijd geleden viel mijn BLIK in het sportkatern van de Volkskrant op een

interessante titel ”Graven naar een genetische schat.” Mijn aandacht was getrokken. Hier volgt een korte samenvatting van mij, zonder oordeel erover, van dit buitengewoon interessant artikel: De Britse bioloog Yannis Pitsiladis speurt al tien jaar naar het geheim van snelheid met behulp van de genen van de snelste mensen op aarde. Wat maakt Jamaicanen, Kenianen en Ethiopiërs zulke topatleten? De afgelopen tien jaar heeft hij van topatleten speeksel of wangslijm verzameld, dus DNA. Hij hoopte hiermee achter het geheim van hun snelheid te komen. Zeker de eerste jaren was hij ervan overtuigd, dat de toppers uit voornoemde landen hun succes te danken hadden aan hun genen. De laatste jaren is grote twijfel bij hem ontstaan over deze stelling. Daarom was hij zo blij met de prestaties van de jonge Fransman Cristophe Lemaitre afgelopen zomer. Hij liep als eerste blanke atleet onder de 10 seconden. Hij is langzamerhand tot de conclusie gekomen, dat de belangrijkste verklaring voor de opzienbarende prestaties niet in het DNA ligt, maar het is een sociaal-economisch en cultureel fenomeen. In Kenia, Ethiopië en Jamaica is hardlopen als ademen. Kinderen wandelen en rennen vaak kilometers naar school. Op school is veel aandacht voor de loopsport. Hardlopen is voor velen een weg uit de armoede. Er zijn in die landen veel meer ambitieuze jongeren, die hun leven compleet wijden aan sport dan in de westerse landen. In het westen is welvaart vaak een belemmering en de grote keuze uit andere sporten. In Kenia heeft Pitsiladis deze factoren teruggezien bij de kinderen van welvarende ex- topatleten. Zij blinken vrijwel nooit uit in atletiek, hoewel ze wel de goede genen hebben. Ze worden rondgereden in dure auto‘s, waarom zouden ze hardlopen? Uit deze BLIK …. blijkt weer eens te meer, dat hardlopen een sport is, die miljoenen op de wereld in al zijn facetten blijft boeien en waarover het laatste woord zeker nog lang niet is geschreven en gesproken. Dus op naar de volgende BLIK……….

25


1 1 9 12 17 25 26 10 2 1 11 12 13 6 15 7 17 9

1 2 4 4 2 1 5 4 14 1 1 1 5 1 13 14 5 3 1 5 725 2975

27 44 71

26

2/10 15e STAP loop - Brunssum 6 km Richard Lavalle Anke Linssen Roy Paulssen Herman Kremer Huub Collaris Jan Manders André Roumen Gerte Offeringa 12 km (cat.plaatsen) Erik Haakma Jan Schwanen Fred Geilenkirchen Sjack Hoop Roger Gillissen Ronald Smeets Alois Pillich Cor van Haaren Hub Wijnands Harry Hamers 3/10 28e Mondriaanrun - Heerlen 5 km (cat.plaatsen) Hub Donders Kamiel Jacobs Jesse van der Woude Martin Dumoulin Ellis Jacobs Astrid Aretz-Rietbroek Carmen Jacobs Angelique Thomas Ruud van Laar 10 km (cat.plaatsen) Jos Krist Richard Thomas Loraine Homminga Jos Lemplers Hein Bodelier René Homminga Guido Pelzer Huub Prevoo Ivo Vincken Lenie Jacobs Pierre Muijrers 3/10 14e Köln Marathon Frank Joosten Geert Pouls 10/10 32. Geilenkirchener Volkslauf 10 km Marcel van de Pol Herman Kremer Jan Manders

0:21:55 0:26:45 0:27:45 0:29:04 0:30:27 0:33:17 0:33:29 0:37:42 0:49:50 0:50:10 0:55:44 0:55:44 0:56:12 0:57:54 0:58:47 0:59:09 1:00:08 1:04:34

0:19:06 0:19:39 0:20:34 0:22:19 0:22:32 0:23:44 0:25:02 0:28:26 0:28:27 0:40:07 0:40:48 0:47:53 0:48:15 0:50:26 0:52:27 0:53:03 0:53:28 0:55:30 0:55:55 0:58:05 3:38:01 4:28:43

0:44:27 0:47:10 0:53:59

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga)

10 26 50 127

15 19 46 60 73 120 208 296 65 66 193 501 542 748 755 754 1123 1198 1239 1594 1606 1787 1846 1917 1957 2034 5371 2204 2654 2903 2902 2925 3119 3296 3300 3473 3519 4101 5160 4256 4257 4211

10/10 32. Geilenkirchener Volkslauf Halve Marathon Jan Offermans Hub Wijnands Harry Hamers 10/10 Brussel Marathon Rob Riksen 10/10 Marathon Eindhoven 6 km Ellis Jacobs Roy Paulssen Carmen Jacobs Claudia Steinbusch Huub Collaris Paul Verbroekken Nathalie Verbroekken Francien van Haaren-Thomas Halve Marathon Marcel Coerver Arno Hanssen Eric Raemaekers Loraine Homminga Anke Linssen Fred Geilenkirchen Wiel Frins Marcel Meens Michel Beckers Ronald Bouwers Theo Wessels Sabine Krieg Quirien van Son Leo Logister Theo Schmeits René Homminga John Oostdijk Josette Gijselaers Alois Pilich Lenie Jacobs Francien van Haaren Wim Rutjens André Roumen Cor van Haaren Ger Logister Ingrid Ploumen Annick Ploumen Frank Eisenga Peggy de Bas Ben Paulssen Sjack Hoop Ineke de Ploeg Iwan de Ploeg Els Frins

1:30:11 1:42:29 1:54:40 3:05:42

0:24:27 0:25:00 0:26:57 0:27:31 0:28:34 0:30:58 0:33:55 0:36:30 1:22:17 1:22:19 1:28:35 1:34:40 1:35:13 1:38:00 1:38:03 1:38:03 1:41:42 1:42:29 1:42:49 1:45:28 1:45:34 1:46:41 1:47:07 1:47:37 1:47:51 1:48:18 1:49:02 1:49:22 1:51:55 1:53:20 1:53:20 1:53:25 1:54:35 1:55:37 1:55:38 1:56:41 1:56:58 2:00:22 2:00:42 2:01:15 2:01:16 2:01:36


70 244 303 370 560 600 792

12 28 2738 4345 6035

6 10 11 12 13 18 21 32 33 4 5 44 46 51 62 65 72 91 7 93 97 101 16 117 138 23 150 37 9 13 16 28 37 38 2

59 64 68 70

2:11:05 2:13:00 2:48:18 3:12:06 3:17:00 3:23:07 3:35:49 3:38:00 3:51:06

0:58:51 1:05:33 3:43:48 3:55:14 4:21:59

0:17:32 0:18:01 0:18:03 0:18:04 0:18:23 0:18:50 0:19:08 0:19:53 0:20:05 0:20:46 0:20:50 0:20:51 0:20:55 0:21:07 0:21:49 0:22:06 0:22:39 0:23:33 0:23:43 0:23:44 0:24:02 0:24:13 0:24:38 0:25:01 0:26:18 0:26:37 0:26:38 0:28:31 0:34:10 0:35:58 0:36:32 0:39:13 0:40:10 0:40:17 0:42:09

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

5528 5732

10/10 Marathon Eindhoven (vervolg) Halve Marathon Martin Dumoulin Ruud van Laar Marathon Iwan Theunissen Jan Schwanen John Haan Jos Lempers Roger Gillissen Hein Bodelier Pierre Muijrers 17/10 51. Herbstwaldlauf - Hambach 14,2 km Jan Offermans Hub Wijnands 17/10 35e Amsterdam Marathon Jesse van der Woude Chris Hanssen Tim Roks 24/10 31e Stadsloop - Kerkrade 5 km Richard Lavalle Arno Hanssen Hub Donders Ger Bodelier Rob Riksen Leo Kokkelkoren Eric Raemaekers Sjack Hoop Nick Custers Ellis Jacobs Anke Linssen Fred Geilenkirchen Roy Paulssen Ronald Bouwers Michel Beckers Leo Quaedflieg Cor van Haaren Tim Roks Claudia Steinbusch Herman Gerards Huub Collaris Ger Logister Lenie Jacobs Pierre Muijrers Paul Verbroekken Angelique Thomas Jan Manders Nancy Numumete 10 km Iwan Theunissen Jos Krist Richard Thomas Eric Haakma Martin Dumoulin Jan Schwanen Loraine Homminga

74 81 86 98 1 2 3 4 5 6

2 5 6 56 59 127 2 4 11

292

3 20 21 22 30

22 139 195 227 88 312

8 36 38 18 29 59 87

24/10 31e Stadsloop – Kerkrade (vervolg) René Homminga 0:44:05 Herman Kremer 0:44:55 Hub Wijnands 0:45:33 Ronald Smeets 0:45:39 Chris Hanssen 0:45:57 Ivo Vincken 0:46:54 Aloïs Pilich 0:47:21 Wim Rutjens 0:49:24 31/10 28e Marathon van Athene (plaats STB) Jos Lempers 3:25:10 Sjack Hoop 3:26:16 Josette Gijselaers 3:58:17 Frank Eisenga 4:13:52 Peggy de Bas 4:18:27 Lenie Jacobs 4:21:48 31/10 1e ASICS Ladiesrun - Landgraaf 5 km 0:21:14 Anke Linssen 0:23:35 Carmen Jacobs 0:23:36 Branka Rybankowski 6 0:28:50 Nathalie Verbroekken 56 0:29:01 Nancy Nunumete Francien van Haaren-Thomas 10 km Loraine Homminga Claudia Steinbusch Francien van Haaren 31/10 Wildsau Dirt Run - Laaben Oostenrijk 10 km Laurens Slaats 7/11 38. Int. Volkslauf – Übach Palenberg 10 km Jos Krist Hub Wijnands Cor van Haaren Roger Gillissen Hub Collaris 7/11 14. Rursee Marathon Lauf - Einruhr 16,5 km Guido Meys Frank Joosten Herman Kremer Ronald Smeets Marathon Herman Gerards Harry Hamers 7/11 ENCI Bergloop - Maastricht 4,3 km Kamiel Jacobs Ivo Vincken Carmen Jacobs 8,5 km Rob Riksen Martin Dumoulin Ronald Hoogeboom Dinand Radstake

0:32:14 0:44:39 0:49:16 0:52:35

3:20:12

0:37:34 0:46:33 0:46:52 0:46:54 0:50:20

1:06:10 1:18:06 1:22:40 1:24:14 3:44:14 4:47:13

0:13:56 0:17:48 0:18:17 0:32:39 0:34:52 0:37:42 0:38:44

27


14/11 Marathon Kasterlee Jos Lempers 3:28:17 14/11 Les 4 Cimes du Pays des Herves - Battice 33 km 1 Lara Klaassen 2:33:22 26 Josette Gijselaers 3:11:17 476 Sjack Hoop 3:11:46 20/11 17. Rurbrückenlauf - Linnich 13,4 km 42 Herman Gerards 1:00:02 59 Hub Wijnands 1:02:51 95 Claudia Steinbusch 1:08:19 111 Harry Hamers 1:12:24 112 Pierre Muijrers 1:13:05 20/11 5. Geilenkirchener Crosslauf 4600 m 28 Cor van Haaren 0:21:10 33 Hubert Collaris 0:22:37 9200 m 3 Guido Meys 0:35:55 5 Ronald Hoogeboom 0:40:58 6 Dinand Radstake 0:41:30 21/11 27e Zeven Heuvelenloop – Nijmegen 15 km 3420 Frank Joosten 1:07:51 5268 Hein Bodelier 1:10:39 10624 André Roumen 1:17:12 27/11 Ell 7,3 km 13 Francien van Haaren 0:46:34 12,5 km 15 Ronald Hoogeboom 0:54:51 43 Pierre Muijrers 1:03:14 HM (cat.plaatsen) 1 Iwan Theunissen 1:15:05 5 Jan Offermans 1:27:03 8 Herman Gerards 1:33:05 5 Martin Dumoulin 1:33:54 20 Ronald Smeets 1:38:14 19 Hub Wijnands 1:38:40 23 Cor van Haaren 1:39:37 6 Roy Paulssen 1:41:02 6 Theo Schmeits 1:42:14 28/11 Sportmax Karpencross - Eindhoven 6450 m Albert 58 Verbunt Albert Verbunt 0:34:19 0:34:19 – Wegberg 28/11 Strassenlauf 10 km 117 Harry Hamers 0:51:59 5/12 Lissabon HM 778 Peggy de Bas 2:02:40 Marathon 253 Jos Lempers 3:34:12 5/12 27e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop – Landgraaf 5400 m 3 Richard Lavalle 0:20:26 9 Kamiel Jacobs 0:22:04

28

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

87

5/12 27e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop – Landgraaf Anke Linssen 0:25:32 Dinand Radstake 0:26:50 Michel Beckers 0:27:35 Marcel Greven 0:27:39 John van Eys 0:27:45 Ploumen Annick 0:28:26 Roger Gillissen 0:30:21 Etienne Bonten 0:35:52 7200 m 1 Jos Krist 0:28:49 4 Meys Guido 0:29:12 7 Rob Riksen 0:30:18 8 Mario Deserno 0:30:25 10 Eric Raemaekers 0:31:45 3 Erik Haakma 0:32:21 15 Marcel Coerver 0:32:59 16 Meens Marcel 0:33:03 4 Jan Schwanen 0:33:10 18 Ronald Brouwers 0:34:15 6 Jo Born 0:35:04 21 Ronald Hoogeboom 0:35:08 22 Leo Quaedflieg 0:35:10 25 Ronald Smeets 0:37:20 5 Carmen Jacobs 0:38:01 6 Claudia Steinbusch 0:39:52 31 Guido Pelzer 0:39:54 32 Laurens Slaats 0:42:05 12 Huub Collaris 0:44:30 12/12 48. ATG Winterlauf - Aachen 17,6 km 192 Fred Geilenkirchen 1:18:18 193 Sjack Hoop 1:18:18 194 Marcel Meens 1:18:19 1:22:45 297 Herman Gerards 39 Annick Ploumen 1:26:22 777 Cor van Haaren 1:34:58 110 Josette Gijselaers 1:35:16 821 Ger Logister 1:35:59 1108 Leo Logister 1:43:24 227 Daniëlle Römkens 1:43:24 12/12 26e Mescher Bergloop 6 km 20 Gerte Offeringa 0:41:26 8,5 km 43 Geert Pouls 0:44:55 0:48:20 54 Harry Hamers 15 km 11 Guido Meys 1:00:51 80 Jan Offermans 1:10:58 115 Ronald Hoogeboom 1:13:58 116 Michel van Eert 1:14:27 174 René Homminga 1:19:59 178 Hub Wijnands 1:20:07 196 Ger Bodelier 1:21:16 2 23 24 25 27 4 38 51


De magische Marathongrens (door Theo Schmeits)

1990 Pierre Muijrers Ed Quaedvlieg Jan Welting Jan Welting Pierre Muijrers 1991 Jo van Vlodrop Peter Verberk Pierre Muijrers Pierre Muijrers Henk Thijssen Harrie Crijns 1992 Peter Verberk Ed Quaedvlieg Jos Broere Wim Budziak Harm van Goor Jos Janssen Henk Thijssen Wim Budziak Pierre Muijrers Pierre Muijrers 1993 Pierre Muijrers Pierre Muijrers Pierre Muijrers Ed Quaedvlieg Pierre Muijrers Rob Riksen Theo Schmeits 1994 Pierre Muijrers Pierre Muijrers 1995 Jo Stevens Rob Riksen Pierre Muijrers Pierre Muijrers Ed Verstappen 1996 Rob Riksen Jos Janssen Niek Brouwers Theo Schmeits Pierre Muijrers 1997 Rob Riksen Jos Janssen Theo Schmeits Pierre Muijrers Peter Verberk

02.53.57 02.55.59 02.56.35 02.57.58 02.58.14

Etten-Leur Rotterdam Etten-Leur Eindhoven Amsterdam

02.52.27 02.54.34 02.54.47 02.56.38 02.57.55 02.58.49

Rotterdam Rotterdam Bonn Eindhoven Rotterdam Rotterdam

02.49.48 02.51.48 02.55.04 02.56.48 02.57.12 02.57.38 02.57.40 02.59.14 02.59.38 02.59.42

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Utrecht Utrecht Etten-Leur

02.50.15 02.55.12 02.57.33 02.58.15 02.59.16 02.59.43 02.59.43

Maassluis Amsterdam Utrecht Rotterdam Bonn Rotterdam Rotterdam

02.51.48 02.54.40

Apeldoorn Naaldwijk

02.49.50 02.53.05 02.56.32 02.57.43 02.58.03

Berlijn Berlijn Leiden Naaldwijk Berlijn

02.52.30 02.58.08 02.58.31 02.58.41 02.58.52

Amsterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Naaldwijk

02.42.31 02.54.46 02.55.43 02.57.31 02.59.23

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

STB Sub 3h Marathontijden - STB Sub 3h Marathontijden - STB Sub 3h Marathontijden

De magische grens, er zijn er veel in je leven, maar voor marathonlopers is er maar ĂŠĂŠn magische grens: de 3 uurs grens. Geef toe, iedereen die marathon loopt wil toch eenmaal onder die 3 uur komen? De redactie is eens in de archieven gedoken om te zien welke S.T.B-ers het gelukt is om deze mijlpaal te bereiken. Wij hebben het kunnen nagaan tot 1984. Maar om het even interessant te houden en de lijst niet al te lang te maken, publiceren we de lijst vanaf 1990 tot heden. De 3 beste tijden werden gelopen door Nico Hamers (2005) en Ger Bodelier (2000, 2002). 1998 Rob Riksen Theo Schmeits Roger Gillissen 1999 Hub Heynen Theo Schmeits Wiel Frins 2000 Ger Bodelier (3) Rob Riksen Jos Krist Theo Schmeits 2001 Rob Riksen Jos Krist Theo Schmeits 2002 Ger Bodelier (2) John Borjans Marcel v/d Pol 2003 Rob Riksen Ger Bodelier 2004 Rob Riksen 02.46.47 2005 Rob RiksenRotterdam Jean Herpers Nico Hamers (1) Huub Donders Leo Kokkelkorn 2006 Ger Bodelier 2007 Arno Hanssen Ger Bodelier 2008 Ger Bodelier Ron Fens Rob Riksen Jean Herpers Iwan Theunissen Ron Fens Arno Hanssen 2009 Arno Hanssen Rob Riksen Rotterdam Iwan Theunissen Jean Herpers 2010 Iwan Theunissen Ger Bodelier Iwan Theunissen

02.41.11 02.58.52 02.59.54

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

02.52.18 02.59.02 02:59:08

Berlijn Keulen Rotterdam

02.34.47 02.40.54 02.49.48 02.55.19

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

02.46.46 02.50.43 02.55.50

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

02.31.57 02.53.25 02.49.20

Hamburg Hamburg Rursee

02.48.34 02:48:27

Rotterdam Valkenburg

02.46.47

Rotterdam

02.47.07 02.59.24 02:30:11 02.55.26 02.56.34

Rotterdam Monschau Amsterdam Amsterdam Amsterdam

02:41:26

Rotterdam

02.58.00 02:39:39

Berlijn Amsterdam

02.42.47 02.56.05 02.57.12 02:39:36 02:54:21 02:50:06 02:59:26

Leiden Leiden Utrecht Meerssen Meerssen Etten-Leur Eindhoven

02:54:35 02:55:09 02:57:28 02:50:23 02:53:56

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Amsterdam Rursee

02:57:40 02:53:43 02:48:18

Antwerpen Meerssen Eindhoven

29


30


Intensieve hardlooptraining verbetert leren (door Anke Linssen) Het lijkt er op dat sporten op de lange termijn positieve effecten heeft op denkprocessen. Mensen die meer sporten lopen minder risico om bijvoorbeeld dement te worden. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat dit komt doordat mensen die veel sporten over het geheel genomen een gezondere leefstijl er op na houden. Daarom besloten een aantal onderzoekers uit Duitsland de directe effecten van fysieke inspanning op leren te testen. Het onderzoek De onderzoekers lieten een 30-tal sportstudenten op 3 afzonderlijke dagen naar het lab komen. Op elk van deze drie dagen kregen de studenten een andere opdracht. Deze opdrachten waren: Geen inspanning: 15 minuten rustig blijven zitten Matige inspanning: 40 minuten lang op een laag inspanningsniveau rennen op een loopband Intensieve inspanning: Sprintjes trekken. Deze sprintjes duurden 3 minuten en werden afgewisseld met 2 minuten rust. Na twee sprints werd het tempo opgevoerd, totdat de studenten het niet meer volhielden. Vervolgens moesten ze een taak uitvoeren die het leren van een taal nabootst. De proefpersonen kregen steeds een plaatje te zien (bijvoorbeeld een auto) en een niet bestaand woord te horen (bijvoorbeeld ‘glump’). Ze moesten proberen deze nieuwe woorden en hun betekenis te leren. Vervolgens werd getest hoe goed ze deze nieuwe taal geleerd hadden. Ze kregen combinaties van woorden te horen: een van de nieuw geleerde (niet bestaande) woorden werd telkens gecombineerd met een echt woord. De proefpersonen moesten aangeven of deze combinatie correct was of niet. Deze tests werden tweemaal herhaald, eenmaal 1 week na het leren en eenmaal 8 maanden na het leren. De proefpersonen bleken de nieuwe taal sneller te leren nadat ze sprintjes hadden

getrokken dan wanneer ze vooraf 15 minuten rust hadden gehad of laag intensief gesport hadden. Een week na het leren konden de proefpersonen meer woorden vertalen die ze hadden geleerd op de ‘sprint-dag’ dan woorden die ze geleerd hadden op de ‘matige inspannings-dag ‘. Hoe kan dat? Naast de prestatie op de taak werden ook een aantal andere zaken gemeten, zoals niveaus van bepaalde hormonen en andere stoffen in het bloed. Uit de analyse hiervan bleek dat de concentratie van een stof waarvan bekend is dat die belangrijk is voor leren, hoger werd door de sprints. Er was een duidelijke samenhang tussen deze stof en de prestatie: personen met een hogere concentratie van deze stof in hun bloed, leerden ook sneller. Een andere stof bleek juist belangrijk voor de prestatie op de iets langere termijn (1 week). De onderzoekers wijzen erop dat, hoewel de effecten vrij klein waren, het toch bijzonder is dat men door slechts een intensieve hardlooptraining al sneller kan leren. In de toekomst zal bekeken moeten worden of dit soort effecten ook optreden voor andere soorten van leren.

31


Marathon Athene - deel 2 (door Paul Jacobs) Soms bereik je “mijlpalen” in je leven waar je bij stil wilt blijven staan. 50 jaar was voor mij zo’n mijlpaal. De een ziet dan wat in een grote reis; de ander in verdringing en koopt een motor. Voor mij was het: ik wil aan de “originele, echte” marathon meedoen. Zoiets begint klein: het aankondigen van: ik zou wel eens de echte marathon willen lopen”. En zo is het helaas ook geëindigd. Thuis stond het licht al snel op groen. Sterker: Lenie vond dit in haar 51e levensjaar ook wel een geschikte marathon. Ver van tevoren werd er al over gepraat en allengs besloten steeds meer STBers om de trip mee te maken. Zo kwam het er uiteindelijk van dat 7 STBers zich inschreven. Lenie en Paul, Jos en Peggy, Frank, Josette en Sjack. Binnen twee weken waren alle 12 duizend inschrijvingen weg. Wij behoorden tot de gelukkigen. Tijdens andere jaren deden er zo’n 3500 lopers mee; dit jaar waren er meer dan 10000 finishers! Het was dan ook 2500 jaar geleden dat Pheidippides dood neerviel in Athene.

De appartementen voor 8 waren vlug geregeld; de vliegtickets gingen moeizamer. Zo dacht men bij Germanwings dat marathonlopers of doodlopers zijn of te voet terug kunnen.

Gelukkig dat er nog meer vliegvelden en maatschappijen zijn. Dit was echt niet de enige hobbel. De voorbereiding ging voor menigeen zeer belabberd. Zo moest ik zelf al in de zomer definitief afhaken. Vanwege een beginnend hielspoor heeft Lenie duurlopen tot 26 km kunnen doen. Frank kwam ook niet echt op gang en Jos moest zich enigszins inhouden vanwege aanhoudende kuitklachten. De overige drie hebben zich goed kunnen voorbereiden, wat zich dan ook vertaald in de resultaten, maar makkelijk was het echt niet. (Zie ook het verslag van Josette elders in dit clubblad). Het moet gezegd zijn: Athene is een aangename stad om te verblijven. Tijdens de week dat we er zijn geweest ademde de stad

32


MARATHON uit (maar ook onvrede, spanning, demonstraties en stakingen) Bij het afhalen van de startnummers kreeg je al het gevoel dat er wat speciaals stond te gebeuren. Mooie shirts en memorabilia, een aankomst mooier dan Berlijn! Het Panathinaikon stadion lag er super bij: wit marmer, zwarte kunststof baan bij een knalblauwe hemel met 22 graden!?

nationale tenue. Zelfs Joan Benoit (de marathon winnares van LA 1984) deed mee en liep toch nog 3.03 op 53 jarige leeftijd. Voor de meesten zal het bij deze ene keer blijven; voor mij is het: herstellen en over twee jaar terugkomen. Uiteraard horen bij plannen maken ook doelen stellen. Als je deze maar scherp genoeg stelt kun je bij anderen ook nog eens tegenprestaties van niveau uitlokken. We zullen zien!

In de week voorafgaand heb je altijd dezelfde zenuwachtigheden: hoe is het weer?, ben ik goed genoeg getraind?, feest ik niet teveel in deze stad? Er waren echter geen verzachtende omstandigheden. Ook achteraf geen blaam voor de organisatie. Als je hier slecht loopt ligt het aan jezelf. Niemand had ook reden om te klagen. Alle zeven hebben ze naar vermogen gepresteerd. Gezien de reputatie van het parcours zelfs boven verwachting voor de meesten. De marathondag begon erg vroeg. Vanaf half 6 kon je met de bus vetrekken naar Marathon vanaf het Syntagma plein waarna er vanaf 9 uur werd gestart. Waar er lopers zijn, daar zijn dan ook supporters. Hoewel ik me vooraf de dag heel anders had ingesteld heb ik toch erg genoten van het supporteren. Ik ben dan ook vroeg meegegaan naar het vertrekpunt. De spanning was toen al bij sommigen van het gezicht af te lezen. Later op de dag ben ik met Anjo langs het parcours gaan staan. We hadden de lopers een opdracht meegegeven, kort en duidelijk: zorg dat je bij 28 km rechts loopt, dan kunnen we jullie fotograferen. Wat we er niet bij hadden gezegd was dat het vervolgens nog 6 km zou duren voor ze bij onze standplaats aankwamen. Maar, we stonden er!!! Niemand gemist! De Grieken waren fanatiek in hun aanmoedigingen en erg trots op hun marathon. De ambiance was zeer goed. Onder muzikale begeleiding van Vangelis schoof het peleton voorbij. De winnende tijd was 2.12, wat genoeg zegt over de parcourszwaarte. Vele nationaliteiten deden mee; velen in hun

33


Aannemers– en Timmerbedrijf

Werkplaats : Stenenbrug 27

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf Tel. 045 - 5318849

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf Telefoon: 045-5321088 Telefoon: 0455321088Telefax : 045-5321128 Telefax : 045-

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie Inruil mogelijk Reparatie en onderhoud APK-keuringen

Scm: inbouwspecialist autobeveiligingssystemen

BP Tankstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449

34


ASICS Ladies Run (door Anke Linssen) Na een paar regenachtige dagen mogen de hardlopende dames uit Landgraaf en omstreken zich op 31-10-10 gelukkig prijzen met een stralend zonnetje. Op deze dag hebben maar liefst 262 dames de stoute (hardloop)schoenen aangetrokken voor een wedstrijd waarbij de aanwezige mannen slechts mogen delen in de vreugde in de vorm van toeschouwer of parcourswachter of anderszins behulpzaam zijn. Zijn er, behalve dat er geen mannen meedoen, nog meer verschillen tussen de Ladiesrun en andere wedstrijden, vraagt u zich misschien af. Jawel. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijke warming up. Niet zomaar met z’n allen een kilometertje of twee joggen, maar lekker hupsen op de plaats onder leiding van een aardige mevrouw en een mascotte in pluche pak (daarin krijg je het vast en zeker warm). Verder moeten de loopsters verzocht worden zich naar de start te begeven. Dat maak je anders ook niet vaak mee. Bij de start is het opvallend rustig. Waar je normaal moeite moet doen om ook maar in de buurt van de startstreep te komen, sta ik hier met een paar meiden vooraan, ongeveer een halve meter achter de startstreep. Achter ons is er een groot gat en daar achter staan de andere ruim 200 dames. Grappig. Aan de ene kant is het wel relaxt dat je niet hoeft te duwen en trekken om een goed plekje te bemachtigen. Aan de andere kant besef ik nu dat die massa je lekker warm houdt, ik vind het maar koud met zoveel ruimte om me heen. Vlak na de start is de eerste bocht in het parcours. Hier merken we wel dat het de laatste dagen regenachtig was. Het is een beetje glibberen en glijden in de modder. Even later lopen we het fietspad op. Het gaat een eindje vals plat naar beneden, dat loopt gesmeerd. Vervolgens het steile hellinkje af richting Strijthagen. Het parcours gaat verder langs Mondo Verde en bij het kasteeltje om de vijvers heen. Hier wordt het pittig. De wandelaars op het parcours gaan gelukkig op tijd aan de kant, ze hebben me zeker horen aankomen…

Bij de Overste Hof over het onverharde pad naast de weg langs de manege omhoog. Gelukkig staan er her en der STB’ers om ons aan te moedigen. Dat kun je hier wel gebruiken. Op de rotonde bij Snowworld draaien we naar rechts, het pad parallel aan de Hofstraat op. Ik ben er bijna. Nummer 1 ben ik al lang uit het oog verloren en ik zie de fietser terugkomen. Nu weet ik dus zeker dat Leonie Balter al binnen is. Dat vind ik wel jammer, er zat niemand voor me waar ik bij kon blijven, zowel voor als achter mij is er een groot gat tussen de loopsters. Als ik over de finish kom zegt Wim, ‘Aan Anke zien we dat het een zwaar parcours is, haar tijd is wat langzamer dan normaal’. En dat klopt, wie dit rondje bedacht heeft, heeft beslist niet het idee gehad dat je het vrouwen gemakkelijk moet maken. Het is leuk om de andere dames te zien binnenkomen. Carmen en Branka komen vlak na elkaar over de finish met een mooie tijd. Bijna alle dames komen vrolijk binnen. Misschien zijn ze blij dat ze er zijn? Of hebben het de hele wedstrijd zo naar hun zin gehad? Enkelen trekken nog even een eindsprint, gaan nog even met elkaar in competitie. De laatste dame, die na 46 en een halve minuut binnen komt krijgt een groot applaus, deze dame verdient respect. Bij de 10 km komen ruim 50 vrouwen aan de start. De groep loopt twee rondjes. Zij liever dan ik, maar dat weten ze nu misschien nog niet. Albert vraagt me om in de bocht waar het tweede rondje begint voor de zekerheid even de weg te wijzen. Dat blijkt verstandig, want enkele loopsters maken inderdaad een schijnbeweging naar de verkeerde kant. Na Vivian Ruyters komt ‘onze eigen’ Loraine binnen. Als vierde komt Claudia binnen. Ze heeft het beter ingedeeld dan de nummer 5, die in de eerste rond nog voor haar liep. En dat zonder haas Herm. De Ladiesrun, mede mogelijk gemaakt door een aantal behulpzame mannen, was een succes en zeker voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar!

35


Wild-Sau Dirt Race (door Laurens Slaats) “Ihr seit alle Wild Sau” zo begon de huldiging aan het eind van de Wild-Sau Dirt Race. Normaal zou iemand zich zwaar beledigd voelen maar hier was dat een eer. Hier geen goud, zilver of brons, allen zijn winnaars. Vooraf werd al bij de lopersbespreking gezegd, beter als 2e over de finish dan als 1e op de noodopname. Ihr erwartet ein kräftenraubendes Hindernisparcours und demnachst ein waldparcours mit brutalen ansteigungen mit ständiges ausrutch gefahr. Sie werden hoch krabbelen auf allen vieren (handen en voetenwerk). Botbreuken, gescheurde kniebanden en opengeschuurde huid zijn optioneel uit de ervaringen van 2009.

Hier geen startnummers maar genummerde chips waarbij men sneller vermisten kan opsporen. Het hindernis parcours is bij de 10km als eerste te nemen en vervolgens het 4800mtr lange bostraject. Dan weer hindernissen, weer bostraject en als afsluiter nogmaals over de hindernissen. Voor de 20km nogmaals 2x hindernissen en 2x bosparcours. Vorig jaar is het maar 1 man gelukt de 20km afstand af te leggen. Als enige Nederlander had ik me aangesloten bij de wereldberoemde Caba’s. Een extreemsportteam, bestaande uit diverse top en hobbysporters m/v van allerlei komaf en leeftijd, wonende van Berlijn tot ergens in Zwitserland. Meer plezier bij sport is hun motto, en als het niet zwaar genoeg is dan leggen ze er wat bovenop. Zo sleepten zij een Trabi bij de laatste marathon van Keulen,

36

liepen enige de marathon achteruit, organiseren wedstrijden met namen als Kill50 en Hill50 en in de winter een interne competitie regenton-duiken. Vorig jaar waren zij ook op de WildSau aanwezig en namen het initiatief voor de dubbele afstand welke dan ook door een van hen daadwerkelijk werd uitgelopen. Daarbij starten zij zelden of nooit in gewone loopkleding, Halloween was dan ook snel als thema uitgekozen. Zelf had ik me een mooie latex open armbreuk toegelegd waarvoor de EHBO hun koffie al lieten vallen. Macht nix, hab nog ein arm. Het kunstbloed was dan ook erg overtuigend. Gestart wordt in 20er groepen om lang wachten bij de hindernissen te voorkomen, diegene die willen proberen om de lange afstand te lopen mogen in de voorste gelederen te starten. De overigen mogen dan aansluiten. Met tussenpozen van 30secondes worden de groepen op pad gestuurd. Ik zat zelf in de tweede groep en had al besloten me gewoon achteraan te hangen, laat de jeugd maar knallen. Na een kort stuk van 100 meter kwam al het vocht, een tweetal poelen. De eerste kon je gewoon doorlopen, de tweede was van boven dichtgelegd met boomstammen. Het water was 2 graden, dus tanden op elkaar en kruipen. Vervolgens bijna atletisch over horizontaal aangebonden rondhout en de over de schuine balken naar de touwbrug. Over de vrachtwagen met de boomstammen was wat lastiger daar deze schuin stond. Goed beheerst op en af geklommen én met verbazing gekeken hoe mensen van 4 meter omlaag springen. Respect maar ik loop straks niet mank. Vervolgens wat hooibalen welke standaard lijken bij dit soort evenementen en het tijgertraject met de schrikdraad. Dit keer geen contact gemaakt, dat was bij de MotormanRun anders. Daar lag ik plotseling plat in de modder. Nog ff over en door de autobanden, dan door startfinish en vervolgens het bostraject. Het gaat meerdere malen extreem omlaag, schoenen glijden regelmatig weg. Ik maak me al wat zorgen, als het nu zo omlaag gaat dan gaat het dadelijk nog stijler omhoog. En ja hoor, onder


aangekomen, eerste beek rechts. Een liefelijk beekje stroomt van de berg af, over boomstammen en rotsblokken, daar moeten we omhoog klunen. Ondanks dat ik toch wel veel tegen de skihelling opgerend ben komt me dat voor als een zielige verkeersdrempel. Er kwam geen eind aan en net als het licht door de bomen dringt gaat de route weer hard naar onder om vervolgens door de volgende bijna canyon achtige kloof weer omhoog te gaan. Zo gaat het continu door. Per ronde waren ons 600 hoogtemeters toegezegd en dat was geen woord teveel. Uiteindelijk kom ik dan ook totaal verzuurd boven, onderweg ook enige boom misbruikt om even op adem te komen. En zo verging het velen. Eenmaal boven dwarrelt de gedachte van “hier mag je nog eens omhoog dadelijk “ door mn hoofd. Boven staat een drank en fruitpost welke de lopers voorziet van oa. RedBull. Dat zal ik dan ook wel noodig hebben. Een aflopend pad bracht ons weer bij het begin van de hindernisbaan. Het water was een modderpoel geworden en de te beklimmen hindernissen spekglad. Tja zonder hulp kwamen er maar weinig eroverheen. De truck met de stammen had de ondertussen de status van gevaarlijk door de blubber dus hier extra opletten.

terwijl zij naar de portofoon grijpt knipoog ik ff en roep april april en hervat mn weg. De rest van het parcours wordt probleemloos genomen. Startfinish wordt gepasseerd in 3u20 voor 10 km, te langzaam om voor het donker de 20 te halen en gezien de val van net, verstandiger om te stoppen.

Ik laat me een wild zwijn blingbling om de nek hangen en ga genieten van de warme douche. De kleding en schoenen waren geplamuurd met modder maar had het ook overleefd, het dunne STB top zelfs onbeschadigd. Wassen doen we maar thuis. Het kampvuur wordt nog wat hoger gestookt en eenieder geniet van de warmte in afwachting van de huldiging, hier gaat het niet om de eerste drie maar om iedereen die het haalt. Eenieder wordt gevierd. Van de 700 starters hoefde niemand urgent afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. Enige uitvallers waren er wel, zo’n 200 personen. Van de 81 lopers voor de 20km hebben het maar 11 gehaald.

Mijn volgende project : Die Schweine Schnitzel Schlamm Schlacht

De tweede bosronde doorliep ik vreemd genoeg sneller als de eerste en stond ok weer snel bij de derde hindernis ronde. De poelen van hetbegin had de consistentie van cement en alles was superglad. Bij het afdalen van de truck verlies ik grip met handen en voeten tegelijk en val plat op mn rug.Toch 2 seconden nodig om te resetten. Voor de toegesnelde EHBO doe ik even eenzijdig links stuiptrekken,

37


38


Dames bij S.T.B. (door Branka Rybakowski) uiteindelijk ook om dat ik ook wat kilootjes lichter werd. Voor mijn omgeving bleef dat niet onopgemerkt, velen vroegen welk dieet ik volgde, maar het afvallen kwam puur en alleen door het sporten. Een vriendin attendeerde me op de parelloop-trainingen te Brunssum. Samen hebben we de (stoute) sportschoenen aangetrokken en zijn we gaan deelnemen aan die trainingen. Een wereld ging voor mij open: ik had nog nooit serieus een sport beoefend. Maar dit was het wel voor mij!

Alle begin is moeilijk, een begin vinden om iets te schrijven voor de rubriek Vrouwen bij STB, maar ook het begin vinden om te gaan sporten. In 2006, enkele weken na de geboorte van onze jongste dochter kwam ik tot de conclusie dat ik er genoeg van had om kleding te moeten kopen in maat 46. Gezien het feit dat ik op onze trouwdag, 12 jaar daarvoor maatje 34 droeg, vond ik het verschil om 7 kledingmaten “gegroeid� te zijn toch wel schrikbarend.

Na enkele weken had ik de smaak zo te pakken dat ik op zoek ging naar een hardloopvereniging. Samen lopen is immers leuker dan alleen. De eerste club waarbij ik aanklopte moest men volgens de contactpersoon minimaal 1 uur tussen de 12km p/u en 14 km p/u kunnen hardlopen. Daar was ik dus snel mee klaar, dat ging het dus niet worden. Met in mijn achterhoofd dat ik toch nog 1 poging wilde wagen om een club te kunnen vinden, trok ik opnieuw de stoute schoenen aan en stuurde een mailtje naar STB. Prompt kwam er een mailtje retour van Frank dat ik van harte welkom was om eens aan een training deel te kunnen nemen, en dat zonder enige voorwaarden. Poeh, wat een opluchting!

Ik had ooit al eens een poging gedaan om te gaan hardlopen en dus vol enthousiasme een loopband aangeschaft. Echter enkele weken na aanschaf van de loopband, kondigde een nieuw gezinslid zich aan en ben ik in verband met de zwangerschap weer gestopt.

Toch wel enigszins zenuwachtig vertrok ik in december 2006 naar mijn eerste STB training. De eerste indruk was overweldigend. Iedereen stelde zich voor, bemoedigende woorden dat het allemaal wel los zou lopen, meteen leuke gesprekken onderweg etc etc..... het eerste STB uur was om voordat ik het in de gaten had.

Toen het weer verantwoord was om het hardlopen op de loopband op te pakken en naar mate ik dit langer deed, merkte ik dat mijn uithoudingsvermogen steeds beter werd. Bijkomend voordeel was en daar ging het me

Inmiddels schrijven we eind 2010 en nog steeds ga ik met veel plezier naar de trainingen van STB. En nu dan niet alleen om mijn eigen conditie op peil te houden maar ook om gezellig te betten. Wat ik ook zo apart

39


vind bij STB is dat het niet gaat om het presteren maar om het meedoen. Na elke wedstrijd wordt iedereen gefeliciteerd of aangemoedigd over diens individuele prestatie, van de allerbesten tot ook de mindere hardloopgoden en – godinnen onder ons. Een andere tendens die me opvalt is dat er steeds meer dames de weg naar STB weten te vinden en die weten dan ook nog eens

veelal podiumplaatsen te bemachtigen bij regionale wedstrijden. Overigens dat er chemie is tussen de leden van STB getuigd ook het feit dat er ontzettend veel (en steeds meer) leden van STB een facebook-account hebben, waarbij men lief en leed met elkaar deelt. STB is een begrip in hardlopend Limburg en ik ben trots daar (een klein) onderdeel van te kunnen zijn.

Nieuws van onze jeugd Zoals jullie zien is de jeugdpagina STB gereduceerd tot 1 pagina, en dat was wel eens anders. Het is aan jullie om te zorgen dat er weer een paar pagina´s bij komen. Laat de senioren van STB zien dat jullie er zijn en lever kopij in. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om een verhaaltje te schrijven over jullie wedstrijden of andere belevenissen. Het mogen dus ook verhalen zijn die niet direct met de loopsport te maken hebben, schrijf over je hobby´s of als je ook een andere sport beoefend. Onderwerpen genoeg. Dus hoopt de redactie dat we in het volgend clubblad plaats te weinig hebben om jullie artikel(tjes) te plaatsen. Geweldig, maar ook een beetje dubbel. Als je met de jeugd van STB op kamp gaat, weet je dat je een leuk weekend zult hebben. Voor mij was het natuurlijk extra leuk omdat er voor mij wat extra “activiteiten” waren ingepland, al is het op-een-stoel-in-hetmiddelpunt-van-de-belangstelling-zitten niet mijn favoriete bezigheid. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke teksten van kinderen en ouders in “mijn eigen krantje”, het kado van iedereen, de speech van Dick, de bijdrage en aanwezigheid van de jeugdcommissie en de inzet van de ouders. Het lezen van het krantje was best wel “pittig” en het cadeau vind ik een hele goede keus, maar het allerleukste waren de blije gezichtje vóór mij, toen Esra hun de “Esra-wave” liet doen; want daar doen we het voor (en hebben we het altijd voor gedaan).

40

Ik zal zeker aan de jeugd denken als ik binnenkort een dagje lekker in de sauna lig te genieten. De jeugd zal zeker nog eens aan mij denken, als ze volgend jaar op kamp gaan, en ik ze op een ochtend kom wakker maken (want dat heb ik ze beloofd) Jos van Spanje Jeugdcommissie: Trainerscommissie. Deze zorgt voor de trainingen en wedstrijdvoorbereiding. Zo wordt er afgestemd hoe de trainingsopbouw zal verlopen als voorbereiding op de komende wedstrijden. Activiteitencommissie. Dit is een groep ouders die zorgt voor het organiseren van neven-activiteiten. We denken hierbij aan: organiseren jeugdkamp, verzorgen van catering bij STB-evenementen, school-olympiade, Sinterklaas voor de kleintjes, Grote Clubactie e.d. Daar waar nodig, krijgt deze groep natuurlijk ondersteuning vanuit de trainersgroep. Naast de "vaste kern" van de Activiteitencommissie zijn we natuurlijk altijd op zoek naar ouders die bereid zijn om een handje te helpen. Liever veel mensen die allemaal iets doen, dan een paar mensen die heel veel doen.


Dick van Pelt: Voorzitter, trainer, clubkleding. Jos Bex: Trainer pupillen, webmaster homepage STB. Bert Daemen: Trainer, lid jeugdcommissie, afgevaardigde jeugd bij het bestuur STB. Glenn Gentle: Trainer.

YaĂŤl van Pelt: Trainer, Cios studente. Marianne Bex,Nicole Gidding, Caroline Radstake: Leden jeugdcommissie Ellis Spanjer: Lid jeugdcommissie, jeugdleden administratie Dinand Radstake: Webmaster homepage jeugd.

41


Terug in de tijd – S.T.B. 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) In het laatste kwartaal van het jaar 2000 speelde vooral de ontwikkelingen rond de speurtocht naar een goede accommodatie en de samenwerking tussen de Limburgse atletiekverenigingen. De optie voor een atletiekbaan in Landgraaf was niet haalbaar (te duur), het mogen gebruiken van de atletiekbaan van Afnorth International School in Brunssum stuitte op te veel regeltjes en regels. Bleef over het verbeteren van de Cooperbaan. Wat de samenwerking met alle ZuidLimburgse atletiek verenigingen betreft is na diverse vergaderingen ook op niets uitgelopen. Verder werd Harry Lejeune nieuwe penningmeester van STB, hij volgde Jo Heinrichs op. Uiteraard waren er ook de wedstrijden o.a. het ter ziele gegane Run Party Echt, een mooie vlakke wedstrijd met o.a een halve marathon waar een aantal STB’ers van start gingen. Ger Bodelier was de snelste 01:16:38 gevolgd door Theo Schmeits 01:26:52, Herm Gerards 01:27:49, Pierre Muijrers 01:30:59. Ook een wedstrijd die van de wedstrijdkalender is afgevoerd is de Halve Marathon van Margraten. Een prachtig parkoers door het Limburgse heuvelland met enkele pittige beklimmingen.. Rob Riksen en Jos Krist kwamen toen hand in hand over de finish in een tijd van 01:16:12, dit tot grote ontzetting van speaker Wim van der Linden. Wim wil spanning en sensatie, hij wil een eindsprint, geen handje in handje over de eindstreep. Andere uitslagen, Theo Schmeits 01:27:35, Fred Geilenkirchen 01:33:50, Roland Oostwegel 01:40:17 en Maril Boesten 01:44:29 en Albert Maessen 02:00:29. Ook de Zevenheuvelenloop in Nijmegen werd goed bezocht, enkele tijden op deze 15 km: Frank Eisenga 01:01:13, Cor v. Haaren 01:03:42, Roger Gillissen 01:03:42, Fred Geilenkirchen 01:04:25, Jos Duteweerd 01:06:06 en Albert Verbunt 01:08:30.

42

En uiteraard de 17e Kapellerbosloop. Roger Steens, pas lid geworden van STB, schreef een leuk verslag van deze wedstrijd: In December 1999 stond ik rillend van de kou te kijken hoe Gerte haar eerste Kapellerbosloop volbracht. Na een heel aantal sportloze jaren moest ik toch weer een keuze maken om wat meer beweging te krijgen. Ik begon voorzichtig op een trainingsschema van Wim van der Linden, maar na een tijdje had de ik smaak te pakken en begon deel te nemen aan de STB trainingen. En zo stond ik zondag 3 december 2000 niet rillend van de kou maar trillend van de spanning zelf aan de start. De eerste ronde maar even rustig aan, even kijken waar de mogelijke ´´breek je nek´´ plaatsen zich bevinden. Ik begin vol goede moed met kleine stapjes aan de gemeenste klim in het parcours. Eenmaal boven moet ik constateren dat ik in hevige ademnood verkeer. Het lange rechte stuk naar de finish gebruik ik dan ook om te herstellen. Nog maar drie keer hijg ik terwijl ik de start passeer. De finale wordt nog gruwelijker dan ik al vreesde toen Wiel Peters besloot zijn uitloopronde met me mee te lopen. Zijn zoon zit in mijn klas, dus ik moest me even van mijn beste kant laten zien om maandagochtend ook op school met opgeheven hoofd de klas in te kunnen wandelen .Voor mij liep op 50 meter een loper `` Die pak je nog`` was zijn droge opmerking terwijl hij losjes en onspannen naast mij liep. Ik zette dus een sprint in die resulteerde dat ik zelfs nog 2 lopers inhaalde, eindtijd 00:38:13. De speaker Wim van der Linden was inmiddels aan een biertje toe gezien zijn commentaar: Er wordt nog een eindsprint uitgeperst door Roger Steens van Achillis Top ???? En dat terwijl ik voor het eerst apetrots in een shirt met S.T.B. logo liep.


Parkstad Hardloop Cup 2011 Atletiekverenigingen Parkstad Limburg organiseren de PARKSTAD HARDLOOP CUP Afgelopen jaar zijn de atletiekverenigingen in Parkstad Limburg (Achilles-Top Kerkrade, AVON Heerlen, STB Landgraaf en STAP Brunssum) en Stichting Parelloop Brunssum met elkaar in overleg getreden om samen plannen te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een verbetering van de deelname van de eigen leden aan de hardloopevenementen in de regio. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van de PARKSTAD HARDLOOP CUP. In deze cup heeft elk van de deelnemende verenigingen/stichting een evenement ingebracht waarvan een klassement zal worden bijgehouden voor dames en heren en voor verschillende leeftijd-categorieĂŤn. Voorwaarde voor deelname aan het klassement is dat men lid moet zijn van een van de Parkstadse Atletiekverenigingen of van de ParelloopRunners en dat aan minimaal 4 van de 5 hardloopevenementen moet worden deelgenomen. De evenementen die deel uitmaken van de PARKSTAD HARDLOOP CUP zijn de Abdijcross Kerkrade, de Parelloop Brunssum, de Heideloop Landgraaf, de STAP-loop Brunssum en de Kerstcross Heerlen. Het eerste cup-evenement is de Abdijcross in Kerkrade op 23 januari 2011. Wij hopen dat daar veel van onze leden aan de start staan en daarmee deelnemen aan de eerste PARKSTAD HARDLOOP CUP. Meer informatie over het reglement van de PARKSTAD HARDLOOP CUP is in de bijlage opgenomen. Parkstad Limburg, 1 december 2010. De besturen van AV Achilles-Top, AVON, STAP, STB en Stichting Parelloop.

PARKSTAD HARDLOOP CUP Hardlopen voor iedereen De Parkstad Hardloop Cup bestaat uit een serie van 5 hardloopevenementen in de regio Parkstad Limburg. Deelname aan de cup staat open voor leden van de aldaar aanwezige atletiekverenigingen, alsmede de Stichting Parelloop, te weten : AV Achilles-Top AVON STAP Stichting Parelloop STB

Kerkrade Heerlen Brunssum Brunssum Landgraaf

De 5 hardloopevenementen die deel uitmaken van de Parkstad Hardloop Cup vinden verspreid over een heel kalenderjaar plaats. In 2011 betreft dit: evenement

datum

organisatie

Abdijcross Kerkrade Parelloop Brunssum Heideloop Landgraaf STAP-loop Brunssum Kerstcross Heerlen

23 januari 2011 3 april 2011 15 mei 2011 1 oktober 2011 26 december 2011

AV Achilles-Top Stichting Parelloop STB STAP AVON

43


Elk evenement wordt georganiseerd door een van de 5 bovengenoemde verenigingen/ stichting waarbij telkens het wedstrijdreglement van het betreffende evenement van kracht is. e

Na het 5 en laatste evenement wordt een totaalklassement opgemaakt, alsmede de klassementen voor de leeftijdscategorieën zoals in het reglement aangegeven. Hierna volgt een verdere uitwerking van het competitiereglement. Reglement Parkstad Hardloop Cup Alleen de leden van de Atletiekverenigingen uit Parkstad Limburg en van Stichting Parelloop komen in aanmerking voor de klassementen van deze competitie, te weten: AV Achilles-Top, AVON, STAP, STB en Stichting Parelloop. Deelname aan de afzonderlijke wedstrijden staat vanzelfsprekend open voor iedereen. Aan het einde van de competitie worden de volgende klassementen opgemaakt: 1. Een totaalklassement voor dames en heren. 2. Klassementen voor dames en voor heren in de leeftijdsklasse: jonger dan 23 jaar vanaf 23 tot en met 39 jaar vanaf 40 tot en met 59 jaar vanaf 60 jaar en ouder De indeling in een leeftijdsklasse wordt bepaald door het geboortejaar (de leeftijd die in 2011 bereikt wordt, geldt vanaf de eerste wedstrijd van de cup). 1. Totaalklassement voor dames en voor heren. Als basis voor het totaalklassement gelden de uitslagenlijsten van de respectievelijke wedstrijden. Er worden competitiepunten toegekend aan de leden van de deelnemende verenigingen/stichting en wel als volgt: elke deelnemer kan tijdens elk evenement deelnemen aan het onderdeel van zijn keuze: 5 km of 10 km, businessrun of recreantenloop; de beste uitslag telt mee voor het klassement; voor de Heideloop zijn dit de 5 EM en 10 EM; het clublid met de beste wedstrijdklassering op de 5 km en 10 km of de 5 EM en 10 EM ontvangt 50 punten; e elk volgend clublid in de wedstrijdklassering krijgt 1 punt minder, zodat het 50 clublid in de uitslag nog 1 punt krijgt. Voor elke deelnemer worden slechts 4 van de 5 uitslagen in het totaalklassement opgenomen. Voor de deelnemers die aan alle 5 de wedstrijden deelnemen worden de 4 beste resultaten meegeteld. Deelnemers dienen aan minimaal 4 wedstrijden uit deze competitie deel te nemen om in aanmerking te komen voor het klassement. Het prijzengeld voor het totaalklassement bedraagt totaal € 300. e e e De verdeling voor zowel dames als heren bedraagt € 75, € 50 en € 25 voor respectievelijk de 1 , 2 en 3 plaats. De winnaar en winnares van dit klassement ontvangen tevens de Parkstad wisselbeker. 2. Klassementen per leeftijdsklasse. Voor de klassementen per leeftijdsklasse gelden dezelfde voorwaarden als voor het totaalklassement, met dien verstande dat aan de beste klassering op de 5 km en 10 km 25 punten worden toegekend een aan nummer 25 nog 1 punt. Het prijzengeld per leeftijdklasse is gelijk aan dat van het totaalklassement.

44

STB Clubblad 2010 nr 5  
Advertisement