Page 1


Jaargang 25 Oktober 2010 nummer 4 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : t.schmeits@home.nl

In deze uitgave Verenigingsgegevens ............................................................................... 2 Weekschema Wintertraining 2010 / 2011............................................... 3 Woord van de voorzitter( door Albert Verbunt) ...................................... 4 Van de redactie ........................................................................................ 5 Contributie en lidmaatschap 2010........................................................... 5 3e Raerun (door: Leo Logister) ................................................................. 7 Vrouwen bij S.T.B. (door: Femke van Heugten) ....................................... 8 Bedrijvenestafette Marathon Meerssen. ( door: Anke Linssen)............10 Moe in je hoofd, moe in je benen ? (door: Anke Linssen) ....................13 Wim op de bon !!!! (door Theo Schmeits) ...........................................14 3e Declathon Traploop (door Wim van der Linden) ...............................15 Monte Sophia (door Herman Gerards) ..................................................16 Tips voor lopers (bron: KNAU) ...............................................................18 Zermatt Marathon (door: Jan Schwanen) .............................................20 Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga).................................................22 Verjaardagskalender ..............................................................................24 Blik uit het venster (door: Jan Manders) ...............................................26 Het persoonlijk doel van ………Roy Paulssen (door Anke Linssen) .........28 Nieuwe leden .........................................................................................31 Marathon met een gouden randje (door: Lara Klaassen) ......................32 1e Biesloop (door: Monique Borghans) ..................................................34 Lopen in herfst en winter (bron: KNAU) ................................................35 Jeugdpagina STB.....................................................................................39

Redactie Theo Schmeits Herman Gerards Anke Linssen

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave : 10 december 2010

1


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt, Kerkraderweg 20, 6372 TZ Landgraaf Tel. 045-5314854, e-mail : albertverbunt@ziggo.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Ovidiusstraat 51, 6417 VS Heerlen Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Bert Daemen, Streeperveld 27, 6371 JK Landgraaf Tel. 06-15868357, e-mail : bertdaemen@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail :stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Ovidiusstraat 51, 6471 VS Heerlen

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema Wintertraining 2010 / 2011 Dag

Tijd

Plaats

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u.

Maandag

18:30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

19:15

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

Woensdag

18:30

18:30

Woensdag

18:30

Woensdag

18:45

Woensdag

18.45

Garage Mengelers

Garage Mengelers

Garage Mengelers

Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N.

Donderdag

18:30

Atletiekbaan A.V.O.N.

Vrijdag

18:30

Garage Mengelers

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

16.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt ± 1:15uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen.

Begeleider(s) Cor van Haaren

Vrije training

Marjo Moonen

Ger Bodelier, Jos Bex Wiel Frins (Theo Schmeits)

Duurloop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een ontspannen duurloop of hersteltraining willen houden. Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig

Vrije training

Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, ± 10 km p.u.

Theo Schmeits

Pupillen A,B,C. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Hierbij is geen trainer / loopgroepbegeleider aanwezig Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v).

Wim v/d Linden,

Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harrie Lejeune Huub Collaris Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingszaken: Senioren : Wim van der Linden Jeugd : Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Woord van de voorzitter( door Albert Verbunt) Trappenloop: Het is en blijft een uniek en geweldig evenement met veel aandacht van TV en de dagbladen En dat betekend ook veel aandacht voor onze vereniging. Jammer genoeg lukt het de organisatie niet om meer deelnemers aan de start te krijgen. Dit jaar hebben wij het geprobeerd met een estafetteloop maar dit bleek ook geen succes. Maar we blijven positief en proberen het volgend jaar weer met iets nieuws om het aantal deelnemers in de richting van 150 te krijgen. Als leden nog goede ideeĂŤn hebben, meld dit bij de organisatie Clubreis naar Eindhoven. Met een record aantal deelnemers en supporters gaat het 10 oktober richting Eindhoven. Jammer genoeg ga ik zelf niet mee, de voorzitter is op vakantie Ik wens de lopers heel veel succes , de toeschouwers veel kijkgenot en een ieder een hele mooie dag. Activiteiten Binnen het bestuur hebben we gediscussieerd over de vele activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd . Omdat we allemaal een drukke agenda hebben zorgen we zo snel mogelijk voor een activiteitenkalender 2011. De wedstrijden voor komend jaar zijn reeds bekend we beginnen op 15 mei met de Heideloop, de Trappenloop op zondag 18 september en op 4 december is de Kapellerbosloop. Verder organiseren wij het wedstrijdgedeelte voor de CZ Megaloop op 18 juni en de Meander midzomerloop op 1 juli. Wat ook in 2011 op de agenda staat is de clubreis, de Bergloop met BBQ ,

4

de nieuwjaarsreceptie, en de clubkampioenschappen. Zoals aangegeven zullen wij de data van al deze activiteiten zo snel mogelijk op onze site en in het clubblad publiceren. De toekomst : Het gaat tot nu toe allemaal prima in onze vereniging, maar we moeten ook denken aan de toekomst, zeer zeker met de komst van de 300 meter trainingaccommodatie. Er zal nog heel veel moeten gebeuren voordat alles gerealiseerd is en daarom willen wij het bestuur graag versterken met iemand die als voornaamste aandachtsgebied, de realisatie van de nieuwe accommodatie zal hebben. Leden die deze uitdaging willen aangaan kunnen zich bij het bestuur melden. Uiteraard worden de nieuwe bestuursleden gekozen tijdens de algemene jaar vergadering Tot slot wil ik jullie er op attenderen dat bij dit geweldig clubblad de factuur voor de contributie 2011 is toegevoegd. Elk jaar moet het bestuur circa 40 leden bellen omdat ze zijn vergeten ( tijdig) de contributie te betalen. Vandaar deze oproep in het voorwoord.


Van de redactie Oplettende lezers hebben het misschien al gezien, bij de redactieleden van dit blad is een nieuwe naam verschenen: Anke Linssen. Anke liet zich tijdens een training ontvallen dat zij redactiewerk best wel leuk vond. Dat was dus niet tegen dovemansoren gezegd. En gezien de leuke artikelen die ze al voor het clubblad heeft geschreven is het een aanwinst voor de redactie en uiteraard het clubblad.

Anke, ook namens Herman, welkom en we hopen op een goede samenwerking en we zullen samen proberen om er een fantastisch clubblad van te maken. Verder in dit clubblad o.a. ; Wedstrijdverslagen van de afgelopen maanden, een (voorlopig) afscheidsverhaal, interessante en belangrijke verhalen voor en over lopers, terug in de tijd stb 10 jaar geleden,de uitslagen van alle door STB’ers gelopen wedstrijden en uiteraard de vaste items van onze voorzitter en Jan Manders. Ook de jeugdpagina wordt anders, de opzet blijft hetzelfde maar de verhalen en verslagen worden nu door de jeugdleden en de jeugdcommissie zelf ingevuld, inclusief de foto’s.

.

Contributie en lidmaatschap 2010 Recreant

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 19,70 wordt afgedragen aan de KNAU,

€ 67.70

Jeugd

Eenmalig aan KNAU : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie KNAU per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30.-

Administratiekosten KNAU eenmalig € 5,95 Overschrijvingskosten: € 8.75 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

5


Mijn naam is Anja Smulders en ben erkend Massagetherapeut van beroep. In onze praktijk kunt u terecht voor verschillende therapie vormen en pedicure behandelingen. Met ingang van september 2010 start ik met de opleiding Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). De praktijk is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). In de omgang met onze patienten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG. Verder is de praktijk geregistreerd en erkend door de RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) De leden van de VBAG werken volgens een strenge beroepscode. Voor u is dit een kwaliteitsgarantie en voor een groot aantal zorgverzekeraars een reden om de massage consulten (deels) te vergoeden.

RELAXATIE BEHANDELINGEN Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Thaise voet- en onderbeenmassage Japanse gezichtsmassage AFSLANKMASSAGE Sveltessa THERAPEUTISCHE BEHANDELING Vunkuwa / Dorntherapie Bindweefselmassage Kijk voor mĂŠĂŠr informatie op onze website : www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden. U bent van harte welkom.

6


3e Raerun (door: Leo Logister) Zondag 22 augustus was nu al voor de derde keer de Raerun, georganiseerd door onze STB collega Jean Herpers. Ik ben zelf ook alle keren van de partij geweest en ook dit jaar wederom ingeschreven voor de 9 km loop. De 23 km durf ik zo na net na de vakantie nog niet aan, maar wie weet volgend jaar. Maar dat is niet de enige reden om de 9km te lopen. Ik vind het ook altijd wel weer leuk om met vorige jaren te kunnen vergelijken. Dit jaar was mijn tijd weer wat sneller! In 2008 was mijn tijd nog 52:46, jaar erna 51:03 en dit jaar zelfs 49:07. Als ik deze verbetering elk jaar kan vasthouden ben ik over een paar jaar wel bij de toppers van STB. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mijn nieuwe teamkleding deze goede tijd heeft veroorzaakt! Nog een reden om de 9 km te lopen was wel dat mijn nieuwe vriendin Daniëlle ook de 9 km wilde meelopen. Ik had maar niet te veel verteld over de zwaarte van het parcours, want de graspaden en de heuvels hakken er toch wel in en dat had Daniëlle ook wel ondervonden. Maar het blijft een super omgeving en een mega gezellige loop. Elk jaar is er ook een groot aantal STB’ers aan de start en aan de zijlijn. Dit jaar 6 STB’ers op de 9 km en 11 STB bikkels die de 23 km liepen. In totaal waren er 70 inschrijvingen voor de 9 en 130 voor de 23. De weersomstandigheden waren niet optimaal. Voorspelling was erg warm, maar

uiteindelijk was de temperatuur niet extreem hoog, maar door de bewolking was het wel behoorlijk benauwd. Ook had het vlak voor de start van de 9 km nog een beetje geregend. Na afloop is het voor deze regio ook normaal dat er koffie en koek is. De koek was zo lekker dat het tweede stuk wel heel snel op was en dat niet alleen door mij! Even niet opletten en weg is de koek. Daniëlle vond de koek dus ook lekker. Onze voorzitter Albert was ook aan het supporteren en wilde graag weten wie Daniëlle is, zodat hij meteen een poging kon wagen een nieuw STB lid te werven. Ook bij deze loop was Peter Borsdorff weer van de partij. Peter zet zich in voor zieke en gehandicapte kinderen en haalt tijdens en na de wedstrijden geld op om zo weer een kind te kunnen helpen. Respect hiervoor! Daarnaast maakt Peter dan ook de nodige foto’s die wij weer kunnen downloaden via zijn site http://www.runningforkids.de.vu/

Al met al was het weer een super leuke dag, lekker kunnen rennen en gezellig samen zijn met de STB’ers na het rennen. Nu weer wachten op de vierde Raerun. Voor de uitslagen van deze wedstrijd zie bij Diverse Uitslagen( pag.18)

7


Vrouwen bij S.T.B. (door: Femke van Heugten) Zoals de meeste mensen van STB al weten ga ik op wereldreis. Ik vertrek op 9 oktober naar Kathmandu in Nepal. De komende maanden zal ik dus niet in Nederland zijn. Jullie zullen me dan een tijd niet meer vinden bij trainingen en wedstrijden van STB

“Reizen en open staan voor andere culturen moet je leren. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Femke van Heugten (30) heeft het reizen met de paplepel ingegoten gekregen. Nu laat ze huis en haard achter voor een wereldreis van onbepaalde duur. De reis van je leven! De belangrijkste voorbereidingen zijn getroffen. Haar baan als leerkracht aan een basisschool is opgezegd. Hetzelfde geldt voor de huur van haar flat in Schandelen. Het inentingsprogramma loopt. En de enkele reis naar Nepal is geboekt. Negen oktober stapt Femke in het vliegtuig.

Dat wil niet zeggen dat ik nu geen lid meer ben. Ik ben absoluut van plan om weer terug te keren naar Nederland en wil dan graag ook weer actief betrokken zijn bij STB. Ik zal tijdens mijn reis zeker blijven rennen en waar mogelijk is een wedstrijdje mee pikken. En ja, ik zal jullie daar zeker van op de hoogte houden.

Laatst heb ik een interview aan de woningstichting Weller gegeven. Ik denk dat dit verslag goed weergeeft waarom ik deze reis ga maken!

8

"Ik vind het zó spannend, zelfs een beetje eng", zegt zij eerlijk. "Maar nu kan het nog. En ik denk dat het goed voor mij is."De wereldreis die Femke wil maken, gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. "Het duurt zo lang als het duurt", vertelt zij. "Ik heb geen vastomlijnd schema, geen vaste plannen en geen verplichtingen.

Wel heb ik een paar wensen. Zo reis ik in eerste instantie naar Nepal, waar ik tot aan het eerste basiskamp van de Mount Everest wil klimmen.

Als de grenzen open zijn, wil ik vervolgens naar Tibet. Ik wil leren surfen op Bali. Dan hoop ik ergens in januari in Australië te zijn om in Melbourne een paar tenniswedstrijden van de Australian Open mee te kunnen pikken.


En ik wil graag naar Tasmanië, om vervolgens via Nieuw-Zeeland door te reizen naar ZuidAmerika." Vrijheid Hier houdt het voorlopige reisschema van Femke op. "Ik heb al enorm veel gereisd in mijn leven. Uit ervaring weet ik dan ook dat je als je alleen reist onderweg snel contacten legt. Ik wil daarom niet alles vastleggen, maar vrij zijn om van koers te kunnen veranderen. Ergens langer te blijven waar het leuk is of misschien sneller door te reizen waar het tegenvalt.

altijd weg van de bewoonde wereld en vaak ook afzien. Heerlijk vind ik dat. Dan voel ik dat ik groei. Voor dezelfde uitdaging sta ik met mijn wereldreis. Ik weet niet hoe het loopt en dat voelt zeker raar omdat wij gewend zijn om doelgericht te leven. Maar ik vind dat ik het nu moet doen. Ik kan namelijk steeds duizend dingen bedenken om iets niet te doen, één reden is voldoende om het wel te doen.

Gaan dus!"

Of een nieuwe uitdaging aan de reis toe te voegen. Misschien eindig ik wel in Afrika waar ik altijd graag een eigen schooltje heb willen bouwen. Misschien ben ik na drie maanden al thuis, omdat de hele reis tegenvalt. Want zulke momenten zullen er vast zijn, dat je eenzaam ergens zit en je afvraagt waarom je dit ook alweer wilde. Dat je jezelf keihard tegenkomt. Ook dan moet ik vrij kunnen zijn in mijn keuzes." Ervaring Nu verraadt met name dit inzicht in de eigen kwaliteiten en valkuilen dat Femke een ervaren globetrotter is. Vrijwel elk continent heeft zij al bereisd, van Australië tot Bolivia, Gambia en Senegal. Ze heeft geklommen in Rusland en laatst nog de marathon gerend in Zwitserland. Femke: "Van huis uit hebben we onze vakanties altijd heel actief ingevuld:huttentochten in de bergen, drie dagen kajakken in ‘the middle of nowhere',

Femke's reisverslag is te volgen op: femkegaatweg.reismee.nl

9


Bedrijvenestafette Marathon Meerssen. ( door: Anke Linssen) Team: Universiteit Maastricht (1 team) Plaats: 2de Nettotijd: 2:38:30 STBer(s) in dit team: Erik Haakma

In de stromende regen was Patrick Delait een mikpunt. Hij liep zo’n 150 meter voor mij. Het positieve is dat de afstand tussen hem en mij gelijk bleef tijdens mijn loop. Het negatieve was dat ik hem niet heb ingehaald.

Hoe is het team ontstaan, wat is jullie relatie? Binnen de Universiteit Maastricht zijn veel lopers (studenten en medewerkers) actief. Raoul Spronken, een collega van mij, heeft een paar jaar geleden i.s.m. UM-sport het initiatief genomen om tijdens een aantal loopwedstrijden met een UM-team (in UMoutfit) aan de start te verschijnen. Zoals gezegd er zijn veel lopers (varierend van zeer goede wedstrijdlopers tot startende recreanten) binnen de UM die vaak onder de eigen naam of de naam van de afdeling meelopen. Het idee is om dat meer te bundelen. Hij heeft mij ook gevraagd om mee te doen.

Onderweg kwam Wim in zijn auto langszij. Hij zag me even aan voor Luc Krotwaar (dank daarvoor!). Ik was tevreden over de tweede plaats en ook over mijn eigen prestatie. Ik ben pas lid van STB (tot nu toe liep ik met een buurman) maar de trainingen op donderdag en dinsdag zijn goed voor mijn prestaties, merk ik.

Doen jullie vaker wedstrijden samen of trainen jullie samen? We trainen niet samen. We ontmoeten elkaar pas voor de wedstrijd. We zien elkaar wel bij wedstrijden . Tijdens de Parelloop, Maastricht Mooiste en de Mergellandmarathon lopen we mee. Er is een vaste kern van lopers aangevuld met studenten en medewerkers. Sinds kort hebben we nieuwe shirtjes en jacks gekregen.

Hoe ging het, tevreden? Het ging heel goed. Helaas deed maar één UM-team mee. Ons team bestond uit 2 snelle studenten en drie medewerkers. Vorig jaar eindigden we op een vierde plek. We hadden geen flauw idee hoe sterk de andere teams waren. Tot onze grote verrassing werden we nu tweede. Ik heb de een na laatste afstand gelopen (van km 26 naar km 35).

10

Volgend jaar weer? Ja, alhoewel ik ook weleens de 26 km zou willen lopen. En het is jammer dat je door gebieden loopt waar nauwelijks toeschouwers langs de weg staan (zeker nu met de regen). Je loopt je afstand (in mijn geval nagenoeg alleen) en gaat dan terug naar de start om te wachten op de uitslag. Maar ik geef toe, de mooie tweede plaats maakt alles goed.

Team: Mesacosa Personal training (2 teams) Plaats: 5de (team 1) Nettotijd: 3:07:40 STBer(s) in dit team: Anke Linssen Hoe is het team ontstaan, wat is jullie relatie? We lopen samen in de loopgroep van Snowworld Fitness, onder leiding van trainer Geert Haeren. Hij geeft, naast zijn werk bij Snowworld, personal training onder de naam PT Mesacosa. Hij heeft ons gesponsord, vandaar deze team naam.


Doen jullie vaker wedstrijden samen of trainen jullie samen? We trainen samen op zaterdag en enkelen van ons ook op dinsdag. Verder zien we elkaar wel bij wedstrijden maar we lopen niet vaak wedstrijden in teamverband. Hoe ging het, tevreden? Het ging best goed. Iedereen heeft een voor hem/haar mooie tijd neer gezet. En we zijn natuurlijk best blij met een 5de plek. We mochten zelfs het podium op om een prijs in ontvangst te nemen. Volgend jaar weer? Ja ik denk het wel. Iedereen was erg enthousiast. Er waren zelfs al plannen om voor volgend jaar ook shirts te regelen.

Team: Hogeschool Zuyd (2 teams) Plaats: 6de (team 2) Nettotijd: 3:09:52 STBer(s) in dit team: Claudia Steinbusch, Eric Raemaekers en Michel Beckers. Hoe is het team ontstaan, wat is jullie relatie? Iedereen die op een of andere manier bij de Hogeschool Zuyd betrokken is of is geweest, mag deel uit maken van de lopersgroep. Doen jullie vaker wedstrijden samen of trainen jullie samen? Een aantal leden van het HSZuyd team zijn dus ook lid van STB. Met hen trainen we vaker samen. Met de rest helaas niet. We doen wel vaak mee aan wedstrijden. Zo doen we onder andere mee aan de STAP-loop, Vaals-Venlo, Stadsloop Kerkrade, Parelloop, etc. We doen eigenlijk aan alle wedstrijden mee waarin een bedrijvenloop is opgenomen.

Volgend jaar weer? Jazeker, we doen al jaren mee. Volgend jaar dus ook weer.

Team : De sjraveleire Plaats : 14de Netto tijd: 3 uur, 32 min. 32 sec. STBers in dit team: John Oostdijk en Ronald Hoogeboom Hoe is het team ontstaan, wat is jullie relatie? We zijn een vriendengroep. Vorig jaar heb ik met een team van collega's meegedaan, en dat was zo goed bevallen dat ik nu wat vrienden enthousiast heb gemaakt om mee te doen. Daardoor bestond ons team uit een ex voetballer en een ex basketballer.

Doen jullie vaker wedstrijden samen of trainen jullie samen? Met John Oostdijk wel, maar de rest van de mensen moet ik nog enthousiast maken. Hoewel dit al aardig gelukt is. Eén doet er al mee aan de biesloop, en twee andere willen mee doen aan de staploop. Met één vriend ben ik van te voren wel een paar keer samen gaan trainen. Dus ze zijn goed op weg. Hoe ging het, tevreden? Zeer zeker, ik had zelf gerekend op ongeveer 3 uur en 45 minuten. Daar zijn we dus ruim onder gebleven. En uiteraard voor alle nieuwelingen een pr. Volgend jaar weer? Zeer waarschijnlijk wel. Mijn vrienden hadden het al gelijk over een tijd onder de drie en een half uur, en een plaats in de top tien voor volgend jaar. Dus ze hebben er zin in.

Hoe ging het, tevreden? Het ging best goed. Iedereen heeft, ondanks de regen en de ruzie met het hesje, toch een mooie tijd neergezet.

11


Team: Gemeente Heerlen (Lopersgroep Heerlen) Plaats: 15de Nettotijd: 3:33:02 STBer(s) in dit team: Branka Rybakowski

Hoe is het team ontstaan, wat is jullie relatie? Hein Bodelier, de niet onverdienstelijke

ultraloper van STB, is werkzaam bij de Gemeente Heerlen en de organisator van Lopersgroep Heerlen. Via Hein kregen Jo de Bie en ik (wij zijn zelf werkzaam bij de Gemeente Beek) de mogelijkheid om als gastlopers aan de estafetteloop in Meerssen deel te nemen. De overige drie deelnemers, Lei Vleugels, Suzanne Zuiderveld en Mark Jacobs zijn ambtenaren bij de Gemeente Heerlen.

12

Doen jullie vaker wedstrijden samen of trainen jullie samen? Jo en ik zijn reeds 2 x mee gereisd met de bus van Lopersgroep Heerlen naar het NK Veldlopen voor ambtenaren. Sommige van de estafettelopers kenden we wel, anderen weer niet. Dat is dan ook het leuke van zo’n dag, dat je als team iets gaat doen, terwijl je elkaar niet of nauwelijks kent.

Hoe ging het, tevreden? Iedereen had lekker gelopen en was tevreden over zijn eigen resultaat, en dat ondanks de aanhoudende regenbuien.

Volgend jaar weer? Wij hopen uiteraard dat we volgend jaar weer als gastlopers mogen meedoen. Het is een ontzettend leuk en gezellig evenement. En‌ er is een nieuw doel: de tijd van dit jaar verbeteren.


Moe in je hoofd, moe in je benen ? (door: Anke Linssen) We weten allemaal hoe bevrijdend hardlopen kan zijn. Na een drukke dag op het werk, is het heerlijk om je hoofd weer ‘leeg’ te maken door een rondje op de hei te lopen. Maar wat doet mentale inspanning eigenlijk met je fysieke prestaties? Hier werd onlangs een onderzoek naar gedaan. Het onderzoek Onderzoekers uit Wales lieten 16 sporters gedurende 90 minuten een computertaak uitvoeren die continue aandacht vereiste. Vervolgens moesten de sporters zo lang mogelijk fietsen op 80% van hun persoonlijk vermogen. Tijdens een andere sessie moesten dezelfde sporters 90 minuten lang een neutrale film bekijken en vervolgens opnieuw de fietstest doen. Wat bleek? Na de computertaak hielden de sporters de fietstest minder lang vol dan na het kijken van een film. Twee theorieën Hoe kunnen we dit verklaren? Er zijn verschillende theorieën over de relatie tussen mentale en fysieke inspanning. Een van die theorieën heeft met name betrekking op wat er in de hersenen gebeurt. Er is een hersengebied dat sterk beïnvloed wordt door mentale vermoeidheid. Hetzelfde hersengebied is ook verantwoordelijk voor de inspanning die mensen ervaren tijdens het sporten. Het zou dan ook kunnen dat mentale vermoeidheid ertoe leidt dat je minder goed kan presteren tijdens het sporten, onafhankelijk van de lichamelijke

vermoeidheid. Het hersengebied registreert dus eerder dat je ‘niet meer kan’. Een andere theorie heeft juist betrekking op de lichamelijke effecten van mentale inspanning. Het hierboven bedoelde hersengebied is ook van belang bij het aansturen van ademhaling en hartslag. Als dit hersengebied dus al vermoeid is door het uitvoeren van een computertaak, kunnen hartslag en ademhaling misschien minder goed onder controle gehouden worden. Er wordt dan dus meer van je lichaam gevraagd. De hersenen of het lichaam? Simpeler gesteld kunnen we ons dus afvragen: wie is de baas over onze sportieve prestaties bij mentale vermoeidheid? De hersenen of het lichaam? In eerder genoemd onderzoek werd deze vraag ook gesteld. De onderzoekers uit Wales deden allerlei metingen om hier een antwoord op te krijgen. Hieruit bleek dat mentale vermoeidheid geen effect had op hartslag en ademhaling. Ook deed de mentale vermoeidheid niets af aan de motivatie van de proefpersonen om te presteren op de sportieve test. De ‘lichamelijke’ theorie moeten we dus van de hand wijzen. We moeten de oorzaak dus niet zoeken in het lichaam, maar in de hersenen. Menselijk gedrag dat door motivatie gestuurd wordt, is afhankelijk van twee factoren:

13


waargenomen inspanning, met andere woorden: de moeite die je ervaart te moeten doen; potentiële motivatie, met andere woorden: de maximale inspanning die je bereid bent te leveren om de taak te volbrengen Zoals eerder gezegd waren de proefpersonen niet minder gemotiveerd na het uitvoeren van de computertaak dan na het kijken van de film. Dat betekent dat alleen de ervaren inspanning overblijft als verklaring voor de slechtere fysieke prestatie. Sporters die voorafgaand aan de fietstest een vermoeiende computertaak uitgevoerd

Wim op de bon !!!!

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies kan dat de hersenen zo functioneren dat sporters eerder stoppen met fietsen, ook al zijn ze even fit en even gemotiveerd. Er bestaan echter vermoedens dat eerder genoemd hersengebied hier wel eens bij betrokken zou kunnen zijn. Om na te gaan of dit het geval is, is verder onderzoek nodig.

(door Theo Schmeits)

Offer je als speaker bij de Biesloop je vrije zondagmorgen op krijg je als beloning een heus proces verbaal omdat je auto op een verkeerde plek stond. Wat wil het geval. Wim kwam nietsvermoedend het terrein van Op de Bies opgereden,wat helemaal niet mag, en parkeerde zijn stalen ros pontificaal op het binnen terrein. Maar omdat hij als speaker was ingehuurd kon hij hem bij uitzondering laten staan. Wim kennende werd hierover uitgebreid via de microfoon grappen over gemaakt zoals de mededeling: ``Wil de bestuurder van de Alfa Romeo zijn wagen weg zetten etc. `` Maar het mooiste komt nog. Een aanwezige politieagente werd gevraagd om zogenaamd een bon uit te schrijven wat zij spontaan deed.

14

hadden, bereikten dus eerder hun persoonlijke grens. Ze ervoeren zoveel extra inspanning in deze situatie dat ze sneller aan hun ‘max’ zaten en vroeger stopten met fietsen.

Toen aan Wim subtiel werd medegedeeld dat er een agente bij zijn auto een bon stond uit te schrijven, stoof hij er meteen op af, wat dat voor een verhouding was, hij had immers toestemming van de organisatie om hier te staan. Maar de agente speelde het spel volledig mee en bleef onverstoord doorschrijven. Wim had het niet meer, hij betaalde niet, moest de organisatie of anders Albert Verbunt maar betalen enz. enz. De veroorzakers van deze grap, Peter Verberk en consorten lagen in een deuk. Toen zei de agente dat hij maar eens goed moest kijken wat op die bon stond. Er stond met grote letters: GRAPJE !!!


3e Declathon Traploop (door Wim van der Linden)

Veel aandacht‌‌‌.weinig deelnemers. Na 3 edities kan gerust gesteld worden dat het fenomeen Trappenloop een aantal vaste kenmerken heeft. Allereerst de lange trap. Die blijft zoals hij is al is in het verleden nogal flexibel omgegaan met het precieze aantal te lopen traptreden: 503, 507 en nu in 2010: 508. Of wordt die trap elk jaar iets langer? Ook de meer dan gemiddeld grote aandacht van de (Limburgse) pers is elk jaar opvallend. En terecht: Het verslaan van deze loodzware klus en het etaleren van de helden en heldinnen, die bereid zijn meermalen te sterven alvorens op trapje 508 amechtig neer te zijgen, is (kracht)voer voor de journalist. Tenslotte kenmerkt ook het deelnemersaantal de Trappenloop en wel in negatieve zin. Weinigen kunnen en/of willen zich blootstellen aan de helse pijnen die het gevolg zijn van deelname aan deze eigenaardige discipline. Wat leveren deze zekerheden op? Veel! Spektakel en amusement alom!! Het is ronduit spectaculair om de deelnemers van dichtbij te aanschouwen gedurende hun pogingen om zo snel mogelijk boven te komen. In tegenstelling tot de meeste hardloopwedstrijden gaat de meeste sympathie niet uit tot de jonge gespierde atleten die als jonge goden met hun ranke lijven omhoog snellen. Nee, de underdogs krijgen de meeste sympathie: kleine meisjes met spillebeentjes, jongetjes die onderweg in huilen uitbarsten, ouden van dagen van 73 jaar, de zwaarlijvigen

met de beruchte pondjes teveel en zwembandjes en, last but not least, de stakkers die hulpeloos halverwege de trap stranden en zich zeulend, kruipend, hijgend en roggelend naar boven slepen. Dat zijn de echte helden. Komt dat zien! Komt dat zien! Helaas zijn er erg weinig dapperen die de klus willen klaren. Misschien is het wel zo dat de trap niet als een hardloopparkoers moet worden gezien. Misschien moet er bij voetbal-, tennis- en krachtsportvereniging gelobbyd worden. Promoot de trap als speelgoed om samen met sportgenoten een uitdaging aan te nemen. Er zal een andere deelnemersmarkt moeten worden gevonden. Anders is dit aantrekkelijke evenement op sterven na dood. Zeg nu zelf. Welk sportevenement haalt zowel de voorpagina als bijna de complete middenpagina van het Limburgs Dagblad? Geen! Zelfs mijn geliefde Roda JC niet. Overigens met dank en complimenten aan journalist Bart Peeters. En wat te denken van de uitzending van TV Limburg!! Ik ben jaloers op verslaggever Huub Driessen. Wat een leuk, afwisselend, knap in elkaar televisie-verslag hebben hij en zijn cameraman ervan gemaakt. Natuurlijk met de sympathieke tweeling van Simons weer in de hoofdrol. Uitzending gemist? Of kijk op de website. Theo Schmeits kan je op weg helpen. Deze reportage is de moeite van het bekijken meer dan waard. Volgend jaar weer een Trappenloop. Ik zeg: ja. Volhouden! Misschien komt er eens een verslag met de kop: Veel deelnemers, veel belangstelling.

15


Monte Sophia (door Herman Gerards) Vandaag stond de Monte Sophia weer op mijn agenda, die voornamelijk tot doel had weer een lange duurloop ervan te maken. Nadat het lage drukgebied "Cathleen" voor nogal wat ongeregeldheden had gezorgd de afgelopen dagen, was het vandaag de vraag hoe het weer tijdens de wedstrijd zou zijn. De dag begon nogal zonnig en het voelde na de regen van afgelopen nacht weer behoorlijk klef aan. Tussendoor echter telkens weer pittige buien, zo ook op de heenweg. Echter vanuit het westen begon het weer op te klaren en brak het zonnetje zo nu en dan door. Aangekomen in Niederzier was het dus weer droog en dat bleef eigenlijk de hele wedstrijd zo. Slechts een heel kort buitje bij km 13, zorgde voor wat afkoeling. Daarna werden we ook nog getrakteerd op een mooie regenboog bij een mooi uitzicht. De wedstrijd zelf verliep voor mij prima en zoals gepland. Ik wilde nl. tussen de 2:15-2:20 op de ruime 28 km als tempoduurloop/training. Met de eindtijd van 2:18 was dit doel gehaald en was ik zeer tevreden. Ook STB was wederom ruim vertegenwoordigd en ook Jos Duteweerd, die als multimedia producent tegenwoordig actief is, was weer aanwezig met zijn camara De start was om 16:30 en de eerste vlakke kilometers lopen meteen lekker. Vanaf km 4 volgt de eerste stijging en gaat het geleidelijk aan omhoog tot aan km 7. Ronald Hoogeboom komt bij km 6 even voorbij en draait lekker bergop. Maar ik kan

16

het parcours inmiddels dromen en weet dat ik vanaf km 8 weer kan toeslaan. En ja hoor, hier gaat de versnelling erin en sla ik weer een groot gat, want tot km 10 gaat het lekker bergaf. Oeps, wat is dat? Hein Bodelier komt voorbij gevlogen. Dan de steile helling bij km 11, ik dribbel rustig door en Hein zit in de wandelpas. Het venijnig knipje rustig genomen hebbende, komen we weer op een kort vlak stuk. Dan gaat het vervolgens vanaf km 12 tot km 17 omhoog en worden we even getrakteerd op een korte regenbui met regenboog. Bij km 14 ga ik Hein weer voorbij en kan het tempo bergop constant houden. Na de begroeting bij de Rรถmerturm door keizer Caesar (Konrad Vilvo) en zijn leeuwen, gaat het vervolgens lekker bergaf en gaat de versnelling er weer in. Dan km 23, een bekend gezicht, Ronald Hoogeboom voor de tweede keer met een aanvalspoging en ziet het er even na uit dat hij voorbij wil gaan. Nog even een tandje hoger in de afdalingen en vanaf km 25 op het verharde gedeelte het tempo proberen vast te houden. Ik zie dat mijn gem. tempo met 2 sec. (4:57 naar 4:55) gezakt is op de laatste 5 km. en weet nu dat een tijd onder 2:20 erin zit. Bij km 27 nog even lachen naar Jos met de camera en zorgen dat mijn startnummer goed zit en de loop zit erop. Voor de uitslagen van deze zie:Diverse Uitslagen (pag.18)

wedstrijd


17


Tips voor lopers (bron: KNAU) Inleiding

Kleding en schoeisel

Naar schatting zijn er meer dan 1.6 miljoen mensen die regelmatig lopen. Het is bewezen dat lopen bijdraagt aan de gezondheid, maar het blijft belangrijk om onnodige risico's te vermijden. Hieronder volgen enkele tips om gezond en veilig te lopen.

Draag kleding die afgestemd is op de temperatuur. Deze kleding moet het vocht opnemen of doorlaten. Was de kleding en de sokken waarmee je gaat lopen van te voren een keer. Loop niet met gestopte sokken, want dat verhoogt het risico op blaren. Loop de schoenen waarop je gaat lopen goed in!

Algemeen Realiseer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid. Doe er zelf dus alles aan om het risico op een blessure of op warmtestuwing zo klein mogelijk te houden. Als je een medisch probleem hebt, bespreek dit dan met je (sport)arts. Overleg of lopen (op dit moment) verstandig is, of dat je (tijdelijk) aangepast moet sporten. Zeker als je wilt deelnemen aan een wedstrijd is dit belangrijk! Training Stel jezelf haalbare doelen. Als je wilt deelnemen aan een wedstrijd, begin dan tijdig met de voorbereiding. Hoe langer de loop, hoe belangrijker dit is. Voor een marathon geldt als regel dat je, om veilig te kunnen deelnemen, zonder problemen meer dan 20 km, maar liefst 35 km in de training moet kunnen lopen. Voer de training zeer geleidelijk op en neem ook rustdagen. Luister naar je lichaam. Spierpijn en vermoeidheid zijn signalen dat de training in de voorafgaande dagen te zwaar was! Train niet als je ziek of niet fit bent. Hervat de training pas als je helemaal hersteld bent. Start de training weer rustig en pas als je volledig hersteld bent. Hou er rekening mee dat je een achterstand hebt opgelopen. Probeer na je ziekte de verloren kilometers niet in te halen! Je loopt dan extra risico op blessures.

18

Gezonde voeding Iedere maaltijd is even belangrijk. Eet in ieder geval minstens drie keer op een dag en sla geen maaltijden over. Verspreid de maaltijden over de dag. Drink op een dag minimaal 1½ -2 liter. Een loper verbruikt veel snelle energie uit de glycogeenvoorraad in de spieren. Deze glycogeenvoorraad moet zo snel mogelijk na de inspanning weer aangevuld worden, door veel koolhydraten te eten. Eet

de

laatste

drie dagen voor loopevenement voeding nog meer koolhydraten en minder uit vleeszuivelproducten vetten.

het de uit wat en en

Eet voor de wedstrijd alleen datgene, waarvan je weet dat je erna goed mee kunt lopen.Stop zo'n 2-3 uur voor de wedstrijd met eten.


Drank Oefen het drinken voor en tijdens inspanning al in de trainingen en beoordeel welke dranken het beste bevallen (water of sportdranken) en hoeveel je daarvan in welke weersomstandigheden nodig hebt. Dat kun je heel gemakkelijk te weten komen door je voorafgaande en na het lopen te wegen. Het is heel belangrijk om het vochtverlies ten gevolge van het zweten weer aan te vullen, anders raakt het lichaam uitgedroogd, waardoor het minder efficiënt gaat werken! Als je dorst krijgt heb je al 1-2 liter vocht verloren, wat gepaard zal gaan met een duidelijk verminderd prestatievermogen! Drink dus tijdens het lopen voldoende. Drink iedere 15 minuten zo'n 150-200 ml (1-2 bekertjes). Op de dag zelf Loop niet als je je ziek of niet fit voelt of andere klachten hebt. Je loopt een te groot risico om slecht te presteren, uit te vallen en eventueel zelfs je gezondheid te schaden. Er komen nog genoeg andere gelegenheden om jezelf te bewijzen! Als je een (chronische) aandoening of ziekte hebt, die tot medische problemen aanleiding kan geven, zorg dan dat je je medische gegevens duidelijk zichtbaar draagt. Dat kan bijvoorbeeld achterop je startnummer of in een SOS-medaillon. Zorg dat je familie en vrienden je startnummer weten. Eet de laatste 2-3 uur voor de start niet meer. Zorg dat je voldoende drinkt. Drink een half uur voor de aanvang van de loop nog zo'n 250 - 500 ml en maak van iedere drankpost

gebruik om zo'n 150-200 ml. (1-2 bekertjes) te drinken. Zorg voor een goede warming-up en rek de spieren voor aanvang van de race. Blijf zo lang mogelijk in beweging; sta voor de startstreep zo kort mogelijk stil. Wees er bij de start attent op, dat je betrokken raakt bij valpartijen. Zorg ervoor dat je niet te hard weggaat. Als het warm (en vochtig) weer is pas je tempo dan aan. De eerste symptomen van een warmtestuwing zijn het achteruitgaan van de coördinatie. Dit kan zich uiten in slingerend gaan lopen of jezelf verstappen, sterk zweten of juist niet meer zweten, hoofdpijn, optreden van kippenvel en rillingen, misselijkheid, duizeligheid, apathie (onverschilligheid) of juist agressiviteit en een langzame achteruitgang van het bewustzijn. Als je één van deze symptomen bij jezelf bemerkt, stop dan met het lopen om ernstige problemen te voorkomen en zoek hulp bij de EHBO-post. Kleed je na de finish zo snel mogelijk om en drink voldoende (1-2 bekertjes). Samenvatting Lopen levert op zich een positieve bijdrage een de gezondheid. In dit artikel worden adviezen gegeven om onnodige risico's te vermijden en gezond en veilig te lopen: Loop alleen als je sportmedisch en conditioneel gezien fit bent. Besteed aandacht aan een goede trainingsopbouw. Draag goede kleding en schoenen. Eet en drink voldoende en gezond. Blijf ook tijdens een wedstrijd of prestatieloop aandacht besteden aan gezond en veilig lopen.

19


Harry Driessen Harry Driessen Nieuw in onze winkel: Individuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen. Voor uw zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT. Ook voor alle S.T.B. Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport BH’s, sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel– en indoorschoenen. Sportieve groeten van het Runnersworld team

Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelweg 112 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

20

30 jaar kwaliteit in dakbedekkingen Bitumineuze& kunstof daken


Zermatt Marathon (door: Jan Schwanen) Na de gelopen marathon van vorig jaar te Graubunden , was het besluit snel gevallen om in 2010 opnieuw, samen met Saskia, een bergmarathon in Zwitserland te lopen. Helaas moest Saskia afzeggen wegens een blessure. Ik hoefde niet lang na te denken Het werd de Zermatt Marathon, door het uitzicht op de Matterhorn en dat Gerda als supporter met de bergtrein de finish kon bereiken. Mijn voorbereiding heb ik bijna helemaal in mijn eentje gedaan. Uiteindelijk ging de tijd toch snel voorbij en op donderdag vertrokken we met nog een stel vrienden richting Zwitserland. Het werd een lange rit met oponthoud, wel mooi. En zelfs met de auto op de trein door de bergen. Het hotel wat we hadden uitgezocht lag in Graechen op 1610 meter hoogte. Graechen is autovrij en we werden opgehaald met de elektro taxi . Dit was vlakbij startplaats St. Niklaus gelegen op 1100 meter hoogte Op vrijdag met de bus naar het dal om het startnummer op te halen en een korte wandeling te maken. En verder rustig aan. Het was die vrijdag bloedheet en op zaterdag zou het ook zeer warm houden. Op zaterdag vroeg ontbijt en naar de start welke om 9.30 uur plaats vond. De eerste 21 km tot aan Zermatt ging geleidelijk door wat dorpjes met wat korte klimmetjes omhoog van 1100 naar 1600 meter hoogte. Dit was de eerste stop voor de supporters. Na 5 km rond en door Zermatt te zijn gelopen begon het echte klimwerk naar tussenstation Sunegga bij km. 32 op 2200 meter hoogte alwaar mijn supporters weer aanwezig waren. Hier was het uitzicht uniek met de Matterhorn daar deze helemaal in de zon lag te schitteren. Na een korte stop weer verder berg op en af over hele smalle paadjes, brede paden en langs diverse bergmeren op naar het volgend tussenstation op 39 km alwaar de laatste slot klim richting finish begon.

meeste andere deelnemers het grootste gedeelte wandelend afgelegd. Alvorens de

finish te bereiken, alwaar uiteraard de supporters klaar stonden , op 2500 meter hoogte nog 500 meter op en neer via een smal paadje. Moe maar voldaan om de tocht in de hitte na 5.30 te hebben bereikt. Na de warme douche eerst een lekker biertje. Om 3 uur s,middags was het nog 25 graden op deze hoogte. Hierna met de bergtrein naar Zermatt en de trein retour naar St Niklaus. en vandaar weer terug naar Graechen naar het hotel voor het avondeten en wat gezellige uurtjes. We hebben tot zaterdag 16.7 vakantie gehouden. Gelukkig geen spierpijn en iedere dag flinke wandelingen gemaakt vanuit het hotel. Deze waren zeer afwisselend , van gemakkelijke route tot moeilijk uiteraard afhankelijk van de hoogte. Voor de wandeltochten waren de weersomstandigheden wel redelijk warm maar te doen. Als afsluiting zijn we nog een keer naar Zermatt teruggegaan, de bergtrein naar het hoogste punt genomen op 3100 meter hoogte,de Gornergrat en vandaar te voet afgedaald, een gedeelte over het parcour van de marathon, naar Zermatt. Al met al een heel geslaagde marathon en wandelvakantie.

Deze was behoorlijk en hier heb ik net als de

21


Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga) e

1/3 Marathon

10/7 38 Int.Stausee-Volkslauf 10km 00:47:11 01:01:11

Herman Gerards Harry Hamers

16/7 Rund um S端ssendell Volkslauf 3 4 40 109

10 km Iwan Theunissen Jean Herpers Herman Gerards Harry Hamers

00:35:35 00:35:48 8 00:43:04 00:51:57

18/7 Kestielboerderij Luip 10 km 16

Marcel Coerver

00:37:18

21/7 Zomer Marathon Gieten marathon 1 4

Jos Lempers John Haan

03:38:47 03:56:20

31/7 10 km van D端rwiss 79 86 92 166

10 km Marcel van de Pol Herman Gerards Ronald Hoogeboom Ronald Smeets

00:41:48 00:42:01 00:42:16 00:45:47

261

Harry Hamers

00:49:56

e

31/7 8 Hella Marathon Nacht Rostock Marathon 124

Pierre Muijrers

04:13:30

1/8 25e Swiss Alpine Marathon Davos 56

Marathon Femke van Heugten

05:22:03

8/8 Terrasjogging Bilzen 21 31 21 49

5.2 km Ronald Hoogeboom John Oostdijk 10,4 km Jan Offermans Hub Wijnands

00:21:29 00:23:51 00:42:51 00:48:14

8/8 34e Monschau Marathon 83 138 150

Marathon John Haan Herman Gerards Hein Bodelier

03:36:16 03:48:32 03:50:23

14/8 7e Unterbrucher Rur-Wurm-Lauf

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

28 105

1 25 32 38 55 97 165

Roy Paulssen Cor van Haaren Harry Hamers

22

00:49:49 01:00:32 01:01:41 01:03:35 01:05:52 01:12:31 01:22:05

20/08 Inferno Lauterbrunnen-Schildhorn Halve Marathon Arno Hanssen

100

02:54:28

e

22/08 3 Raerun 9.4 km 10 19

Ellis Jacobs Carmen Jacobs

00:41:26 00:48:29

21 26 30 52

Leo Logister Frank Eisenga Leni Jacobs Jan Manders

00:49:07 00:51:18 00:52:16 00:58:12

13 34 46 56 63

Jan Schwanen John Haan John Born Hub Wijnands Theo Wessels

01:46:37 01:56:03 02:00:52 02:03:49 02:08:22

68 71 78 79

Jack Hoop John Oostdijk Cor van Haaren Geert Pouls

02:10:46 02:13:06 02:17:41 02:17:41

85

Josette Gijselaers

02:23:17

88

Roger Gillissen

02:26:38

4 68

Iwan Theunissen Herman Gerards

01:50:13 02:18:04

73 101 107 118 133 134 162 165 219

Ronald Hogeboom Hein Bodelier Ronald Smeets Tim Roks Sjack Hoop Jos Lempers John Oostdijk Cor van Haaren Pierre Muijrers

02:18:41 02:24:21 02:25:06 02:27:42 02:30:59 02:31:00 02:35:49 02:36:13 02:46:45

23 km

29/8 Monte Sophia IX

29/8 979

5km 21 36 47

Iwan Theunissen Herman Gerards Ronald Hoogeboom Leo Quaedflieg John Oostdijk Pierre Muijrers Harry Hamers

2e SportSchek Stadtlauf Berlin

Halve Marathon Josette Gijselaers

01:51:33

5/9 Maas & Waalse Dijkenloop 00:21:19 00:23:08 00:23:57

Halve Marathon 110

Geert Pouls

1:49:22


4/9 Nacht van Maarland 5 km 7 9 14 22 54 4 6 12 18 19 22 25 27 30 39 44 45

Richard Thomas Kamiel Jacobs Kelly Roelands Marcel Quaedvlieg John Haan 10 km Ger Bodelier Marcel Coerver Diego Gulpers Erik Haakma Eric Raemaekers Jan Offermans Martin Dumoulin Tim Roks John Haan Ronald Smeets Hub Wijnands Hein Bodelier

9 km Eric Raemaekers Ronald Hoogeboom Michel Beckers Branka Rybakowski 7 km Claudia Steinbusch

10 km John Oostdijk 9 km Eric Raemaek Ronald ers Hoogebo Michel om Beckers Branka Rybakow 7 km ski Claudia Steinbusc 00:37:02 h 00:38:32 00:38:48 00:39:13 00:40:58 00:42:10 00:42:34 00:45:48 00:47:14 00:47:56

137

Laurens Slaats Parcours met hindernissen

01:49:42

12/9 VGZ Marathon Meerssen 12 18 39 43 45 83 94 4 25 26 114 127 151 155 187 188 189 212 247 250 260 261 4 19 17 64 10 23 209

Marathon Ger Bodelier Lara Klaassen Jos Lempers John Haan Herman Gerards Pierre Muijrers André Roumen 25,8 km Iwan Theunissen Jan Schwanen Diego Gulpers Theo Wessels Ronald Smeets Hub Wijnands Ivo Vincken Roger Gillissen Sjack Hoop Frank Eisenga Josette Gijselaers Leo Logister Geert Pouls Cor van Haaren Peggy de Bas 10 km Marcel Coerver ( Persoonlijk record) Loraine Homminga Martin Dumoulin René Homminga 5 km Kamiel Jacobs Roy Paulssen Francien van Haaren-Thomas Estafette Marathon 10 km John Oostdijk

02:53:43 03:06:35 03:28:21 03:30:24 03:32:21 04:01:57 04:27:33 01:35:14 01:48:06 01:48:13 02:05:55 02:08:19 02:11:14 02:11:55 502:14;45 02:15:00 02:15:21 02:16:40 02:21:32 02:21:45 02:24:09 02:24:10 00:36:13 00:41:21 00:41:47 00:46:16 00:17:39 00:20:26 00:31:24

00:46:32

00:36:03

18/9 Stadtgartenlauf Würselen 30 65 70 101

10.4 km Herman Gerards Ronald Smeets Hub Wijnands Harry Hamers

00:44:13 00:48:21 00:48:58 00:52:35

19/9 Laufen aber Härter 16 km 195

Laurens Slaats

26/9

11/9 Moterman Run Neustadt 12 km

00:37:08 00:38:15 00:40:40 00:44:11

2 4 12 17 18 19 21 1 22 31 4 33 46 50 18 30 1 2 4 5 7 11 14 1 15 17 18 22 25 28 2 41

01:35:43

e

1 Biesloop Landgraaf

4,6 km Richard lavalle Richard Thomas Ronald Bouwers Roger Gillissen Sjack Hoop Roy Paulssen Peter Bex Anke Linssen Alois Pilich Ivo Vincken Claudia Steinbusch Huub Collaris Pierre Muyrers Paul Verbroekken Gerte Offeringa Nathalie Verbroekken 9,2 km Iwan Theunissen Jos Krist Rob Riksen Eric Haakma Jan Schwanen John Haan Ronald Hoogeboom Loraine Homminga Michel Beckers Herman Gerards Tim Roks Frank Joosten René Homminga Guido Pelzer Branka Rybakowski Harry Hamers

00:16:58 00:17:19 00:20:12 00:20:14 00:20:26 00:20:33 00:20:42 00:20:51 00:21:46 00:23:01 00:23:37 00:23:55 00:25:49 00:26:27 00:28:48 00:30:09 00:34:26 00:36:23 00:37:27 00:39:17 00:39:39 00:41:52 00:42:25 00:42:28 00:42:30 10 00:42:59 23 00:43.06 209 00:44:26 00:44:59 00:46:02 00:47:48 00:49:11

5 km Kamiel Jacobs Roy Paulssen Francien van Haaren-Thom

26/9 Sint/Pietersbergloop 20 48 62 94

Halve Marathon Lara Klaassen Jan Offermans Hub Wijnands Cor van Haaren

01:30:44 01:39:21 01:41:59 01:47:52

23


Verjaardagskalender

Oktober 1 2 3 5 7 7 9 9 10 15 17 17 17 27 28 30 30 31

Amber Penders Eric van Theemsche Theo de Leeuw Hub Wijnands Bert Daemen Lara Klaassen Roger Steens Anke Linssen Nick Custers Ramon Rollinger Chris Hanssen Sabine Krieg Bart Hanssen Eva Collaris Laurens Slaats Harrie Enninga Geert Pouls Bas Nicaise

13 46 50 46 46 39 42 26 44 18 57 42 17 55 46 53 51 28

November 2 3 6 9 10 11 12 12 13 15 15 16 19 20 21 22 23 27 28 30

Lara Bisschops Ivo Vincken Lynn Penders Marc Meekels Zef Hanssen Peggy Vek Bart Erkens Les Spanjer Marina Veldhuizen Ed Doveren Tim Roks Huub Donders Ellen Penders Boy Sanders Shelly Gage Cor van Haaren Marijke Verstegen LĂŠon Schoonbroodt John Oostdijk Harry Lejeune

13 38 15 42 8 39 12 11 14 47 26 50 51 15 43 44 28 54 50 57

December 6 7 10 13 13 13 18 18 24 25 30 31

24

Fabian Viester Rik Radstake Theo Wessels Sjef van Ooyen Maril Boesten Jos Meens Gerte Offeringa Ilse Riksen Dion Rutten Roy Paulssen Silvie Rutjens Jan Vroomen

11 14 58 68 57 49 41 9 37 26 48 60


25


Blik uit het venster (door: Jan Manders) Op zondag, 22 augustus j.l., ging ik samen met Roger Gillissen rond negen uur op weg naar Raeren om daar te gaan deelnemen aan de derde RAERUN. Peter Jansen, mijn vaste loopmaat, kon helaas niet mee i.v.m. een blessure. Roger reed in zijn eigen auto, omdat hij de 23 km wilde lopen. Als je bij Lichtenbusch de autobaan naar Luik verlaat, ben je meteen in het landschap van de Eifel. Al snel kon ik EEN BLIK UIT HET VENSTER werpen op de glooiende weilanden met in de verte de kerktoren van Raeren. Via een bochtige landweg was ik al snel bij het kasteel van Raeren. Dit historisch kasteel bevat schitterende collecties aardewerk in het pottenbakkersmuseum. Raeren was eeuwenlang een zeer belangrijk pottenbakkersdorp. Niet snel daarna was ik op de parkeerplaats niet ver van de sporthal, waar de inschrijvingen plaastvonden en de start-en finishlocatie zich bevond. Op het plein voor de sporthal hing al een gezellig sfeertje. Een bierwagen stond er, de barbecue werd aangestoken, de tafels met heerlijk gebak en koffie wachtten op de atleten en supporters. In het inschrijflokaal hing een echte STB-sfeer. Het inschrijfgebeuren werd vrijwel volledig bemenst door STB-ers, cq hun partners. Voor de start nog even gezellig gepraat met clubgenoten, die klaar stonden voor de 9,5 km of de 23 km. Rond 10.10 uur werd iedereen weggeschoten voor zijn of haar wedstrijd. Wat hadden de organisatoren een prachtig parcours uitgezet: een mooie ronde door de historische dorpskern, dan naar het buitengebied met prachtige panorama’s. Apart en mooi vond ik de paden door diverse glooiende weiden. Zo mooi als de weilanden zijn in de na-zomer. Met die gloed van de zon die over de deinende grassprieten, in beweging gebracht door snelle lopersvoeten, hing. Door de diverse hoogteverschillen geen

26

licht parcours, het was regelmatig afzien voor mij, maar in zijn totaliteit in een woord een super parcours. Voor mij was het weer run for fun. Moe, maar zeer voldaan kwam ik na 9,5km over de finish. Een mooie wedstrijd zat er op. Voor elke STB-er een aanrader. Terwijl ik bij de start stond, dacht ik: “Prachtig, dat altijd weer mensen bereid zijn en er plezier in hebben om een wedstrijd te organiseren. Menig uurtje voorbereiding gaat hierin zitten. Ook proef ik steeds weer trots bij de organisatie als de atleten genieten van hun wedstrijd. Het mes snijdt dan duidelijk aan twee kanten.” Elk jaar worden er op de wereld ontelbare wedstrijden georganiseerd. Soms massaal met duizenden deelnemers en soms kleinschalig, zoals in Raeren. Maar steeds is het adagium: het moet een fijne wedstrijd worden voor de atleten en de organisatie. Het plezier moet centraal staan. De Raerun was hiervan een prachtig bewijs. Complimenten. Dat er op vele plaatsen loopwedstrijden worden gehouden, ondervond ik overduidelijk tijdens een korte vakantie in Nederland. Onlangs was ik met Ria enkele dagen in Huizen in het Gooi. Ik stond op het balkon van onze kamer en wierp een BLIK UIT HET VENSTER richting Gooimeer. De opkomende zon kleurde het wateroppervlak met zijn gouden stralen. Het zonlicht viel ook op een billboard met een affiche van een loopwedstrijd. Mijn aandacht was getrokken. Na het ontbijt maakten we een wandeling richting jachthaven van Huizen. We kwamen langs het billboard. Het was een aankondiging van de GOOISCHE RUN in Laren. Laren ligt midden in het Gooi. Het staat bekend om zijn schitterende villa’s, zijn dure winkels, zijn bosrijke omgeving en voor de kunstliefhebber om het prachtige Singermuseum. De door ons bezochte expositie bewees weer eens welke kunstschatten dit museum bergt. Op de site van de Gooische Run las ik, dat het parcours liep langs de prestieuze woningen


van vele bekende Nederlanders, die een riante villa in Laren bewonen. Dit deed me spontaan denken aan de serie : Gooise vrouwen. Een van de STB-ers, die ik bij de Raerun trof was onze Frank Eisenga. Hij vertelde mij, dat hij in training was voor de marathon van Athene in oktober a.s. De Raerun paste prima in zijn schema. Zijn opmerking over de marathon van Athene deed me denken aan de wereldberoemde Japanse schrijver Haruki Murakami. Geboren in 1949. Niet alleen een groot auteur van een steeds uitdijend oeuvre, maar ook een fervent hardloper. Iemand met meer dan 50 marathons achter zijn naam. In zijn boek : WAAROVER IK PRAAT ALS IK OVER HARDLOPEN PRAAT uit 2008, een aanrader voor elke hardloper, beschrijft hij op een indrukwekkende manier zijn marathon in Griekenlan d. In zijn surrealistis che boeken zet hij ons lezers vaak op het verkeerde been en daarom wilde hij de klassieke wedstrijd lopen van Athene naar Marathon, dus in omgekeerde richting. De loopwereld op zijn kop. Hier volgende enkele fragmenten uit zijn marathon. Misschien een mooi sfeerbeeld voor onze Athenegangers? “Ik blijf gewoon de kilometers malen. De zon schiet nu voor mijn ogen in volle glorie met een ongelooflijke snelheid de hemel in. Ik heb een enorme dorst. Ik krijg niet eens de kans om te zweten. Omdat de lucht zo extreem

droog is, verdampt het zweet in een oogwenk van mijn huid en laat een wit zoutlaagje achter. Het zout veroorzaakt een brandende jeuk over mijn hele lichaam. Ik heb zin in een ijsgekoeld biertje. Maar dat kan ik wel vergeten. In een dorpje onderweg zitten wat oudjes aan ee n tafeltje voor een café, en terwijl ze uit kleine kopjes hun ochtendkoffie drinken, gapen ze de voorbij lopende gestalte aan. Alsof ze getuige zijn van een onbeduidend historisch tafereel. Rechts strekken zich eindeloze olijfboomgaarden uit. De wind blijft maar blazen vanaf de zee, onveranderlijk mijn huid geselend. Waarom moet hij verdomme zo hard blazen. Eindelijk komt mijn bestemming in zicht het marathongedenkteken bij de ingang van het dorp Marathon. Als ik de eindstreep passeer voel ik alleen opluchting. Het lijkt wel of al mijn spieren zijn bewerkt met een verroeste schaaf. Marathon is een klein, vriendelijk dorp. Rustig en vredig. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een paar duizend jaar geleden het Griekse leger na een verbeten veldslag het Perzische expeditieleger versloeg. In een café in het dorp laaf ik me aan een ijskoud biertje. Maar in de werkelijkheid smaakt het toch niet zo lekker als het bier dat ik me onderweg had voorgesteld . Niets in de werkelijke wereld is zo mooi als de illusie gekoesterd door mensen die hun verstand verloren hebben. “ Dit boek heeft Murakami geschreven om het grote belang van hardlopen in zijn leven weer te geven.Het lopen geeft hem al jaren de energie om uren per dag aan zijn boeken te schrijven. In hardlopen stop je veel energie, maar je krijgt er ook veel energie voor terug. Het lopen geeft je ook een geluksgevoel. Ik ervaar dit elke keer opnieuw. Ergens las ik eens wijze woorden: “Lopen levert geluksmomenten op, zeker als je het lopen beleeft met een houding van genieten en niet van jezelf steeds iets bewijzen, dan krijgt lopen iets verbetens en dit gaat ten koste van het plezier.”

27


Het persoonlijk doel van ………Roy Paulssen (door Anke Linssen) Sommigen van ons lopen puur voor de lol. Anderen om fit te blijven. Weer anderen voor de gezelligheid. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die hard trainen om een bepaald doel te bereiken. Roy Paulssen is zo iemand. Op Facebook zie ik regelmatig berichtjes over trainingen en wedstrijden voorbij komen. Ik besluit dan ook hem eens te vragen of hij het leuk zou vinden om over zijn hardloopambities te vertellen voor het clubblad. Dat vindt hij prima. ‘Ik wil graag dit jaar nog de 5km onder de 18 minuten lopen.’, vertelt Roy. ‘Mijn PR is op dit moment 20:26 in Meerssen. Ik was daarmee niet tevreden. Het regende heel hard en ik ging compleet stuk na 2,5km.’ Hoe kun je nu niet tevreden zijn met een PR? ‘Het was maar 1 seconde sneller dan daarvoor’. Maar, werp ik tegen, het is geen vlak parcours. ‘Tsja klopt.’, zegt hij. ‘Maar ik wil zo snel mogelijk onder de 20 minuten duiken. Daar zit volgens mij een soort grens. Ik denk dat als ik daar eenmaal onder kom, kan ik ook wel doorstoten naar die 18 minuten.’ Roy zit nog niet zo lang bij onze vereniging. ‘Ik loop pas vier maanden.’ , zegt hij. ‘Ik heb voorheen altijd gevoetbald, nog steeds eigenlijk. Maar ik denk dat ik vanavond mijn laatste wedstrijd speel. Ik speel zaalvoetbal en heb daarbij last van mijn knie. Vorig jaar ben ik geopereerd aan de meniscus. Daarbij is toen ook geconstateerd dat het kraakbeen bijna weg is. Maar met hardlopen heb ik geen last.’

28

Roy woont in Nuth en is via Iwan Theunissen bij STB terecht gekomen. ‘Ik ken hem via de fanclub van Rob Ruygh (wielrenner bij Vacansoleil Pro Cycling Team).’ Aha, nu weten we meteen hoe het komt dat Roy zo fanatiek is. Hij loopt veel wedstrijden en traint 4 à 5 keer per week. ‘Ik probeer eigenlijk om elke werkdag te sporten. Dat hoeft dan niet altijd hard of lang. Tot nu toe wissel ik de dinsdag en donderdag training bij STB zo’n beetje om de week af. De komende tijd wil ik die beide gaan doen. Als de wintertraining start is de baantraining voor mij namelijk een stukje dichterbij. Naast de snelheidstrainingen bij STB doe ik zelf voornamelijk duurlopen, meestal zo’n 8 tot 10 km. Laatst heb ik voor het eerst 20km gelopen, daarvoor was 15km de langste afstand.’ En in het weekend? ‘In het weekend probeer ik een wedstrijd te lopen. Is er geen wedstrijd, dan ga ik zelf trainen. Bij mooi weer pak ik dan ook soms de fiets om meer kracht in mijn benen te krijgen neem ik dan een bergachtig parcours. Het knelpunt zit ‘m niet in de conditie. Mijn benen willen nog niet. Eigenlijk zou ik daar gewoon door heen moeten lopen. Maar ik loop pas net, ik ben nog niet zo ver dat ik gewoon de knop om kan zetten. Daarom is het goed om samen te lopen, want dan haak ik natuurlijk niet af. Praten doe ik echter niet veel onderweg. Ik concentreer me vooral op mijn looptechniek en ademhaling.’ Ik vraag hem of hij ook wel eens samen met Iwan loopt. ‘Nee tot nog toe niet, behalve op de dinsdag bij STB. Ik krijg wel veel begeleiding van Iwan. Na elke wedstrijd mail ik hem en dan krijg ik allerlei tips van hem.’ Wie wil dat nou niet, personal training van een van de sterren van de club. En wat zijn de plannen voor de toekomst? Kijkende naar 2011 wil ik 5km en 10km wedstrijden gaan afwisselen en op beide afstanden voorin een rol gaan spelen. Verder wil ik in 2011 mijn marathondebuut maken.


29


Aannemers– en Timmerbedrijf

Werkplaats : Stenenbrug 27

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf Tel. 045 - 5318849

Edisonstraat 23 6372 AK Landgraaf Telefoon: 045-5321088 Telefoon: 0455321088Telefax : 045-5321128 Telefax : 045-

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie Inruil mogelijk Reparatie en onderhoud APK-keuringen

Scm: inbouwspecialist autobeveiligingssystemen

BP Tankstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449

30


Nieuwe leden S.T.B. heet van harte welkom Ferry Quaedackers Ferry, is getrouwd, woont in Brunssum, in Op gen Hoes en heeft 2 kinderen. Ferry is 31 jaar. Hij is via een ander nieuw lid Raoul Teeken bij de STB gekomen. Ferry is pas sinds vorig jaar aan ´t hardlopen. Jos Meens Jos, 48 jaar, woont in de Kapelweg in Landgraaf, getrouwd en trotse vader van 2 dochters. Jos is via zoals hij zei ´´mijn broertje´´ Marcel Meens bij STB gekomen. Jos loopt al 3 tot 4 jaar en wil zijn trainingen bij onze vereniging voortzetten. Eric Haakma Eric, getrouwd heeft 3 dochters en woont in Heerlen in de Heerenweg. Eric is 50 jaar en heeft eind jaren 80 bij AVON gelopen. Hij is na een blessure gestopt met lopen. In 2005 heeft hij de draad weer opgepakt en zocht naar enige tijd naar een vereniging alwaar hij wat gerichter kon trainen. Via Eric Raemaekers is hij toen bij STB gekomen.

Roy Paulssen Roy woont in Nuth in de Parklaan. Roy wordt in december 26 jaar. Anke Linssen heeft in haar nieuwe reeks: De Doelstelling van ……. een verhaal over Roy in deze uitgave geschreven.(pagina 28)

Beëindiging lidmaatschap: Petra Saccol, Ruud van Laar, Bram van Heugten,Ted Stormen, Frank Vleugels. Jeugdleden: Robin Vinders, Bart Logister en Jeroen Kokkelkorn, Ilse Riksen en Danielle Koch.

Guido Pelzer Guido, 44 jaar, woont in de Meesstraat in Kerkrade-Hopel. Raoul Teeken Raoul woont in Brunssum in de Prins Hendriklaan. Raoul is al eens eerder lid van STB geweest. Hij is 42 jaar en….. de broer van onze secretaris, Vicky Teeken. Nancy Nunumete-van Laar Nancy, 36 jaar jong, woont in Landgraaf in Op der Graaf, is getrouwd en heeft 2 zoontjes van resp. 3 en 7 jaar. Zij ongeveer 1 jaar geleden aan ´t hardlopen geslagen via Megastart.

31


Marathon met een gouden randje (door: Lara Klaassen) Zondag 12 september, 7 uur ’s morgens. Ik voel me fit en besluit de marathon te gaan lopen. Natuurlijk had ik me al ingeschreven en mijn tas stond ingepakt. Maanden heb ik hier naartoe geleefd. Maar de voorbereiding was niet zo ideaal. Bijna alle trainingen moeten laat in de avond en dochterlief van 3 jaar houdt ’s nachts graag pyamafeestjes. Begin augustus kwam een oude bilblessure ook nog eens terug. Daarom besloot ik tot het laatste moment te beslissen om mee te doen of niet. Zondag besluit ik dus mee te doen en het nieuwe parcours te lopen. De sfeer proeven en genieten. Toch krijg ik van de zenuwen geen hap door mijn keel. Het zijn mijn gedrevenheid en de onzekerheid die de spanning brengen, ik heb geen idee hoe het zal gaan en wil altijd het beste uit mezelf halen. Onderweg in de auto maakt het vriendelijke weer plaats voor donkere wolken. In Meerssen zie ik veel bekende gezichten in de mensenmassa. Nummer 86 krijg ik. Al bij het inlopen begint het licht te regenen. Toch maar een loopjasje aantrekken. Bij de start doen mijn mannelijke clubgenoten net of ze erom vechten wie mijn jas mag vasthouden. Sjiek is miech dat. Natuurlijk wint voorzitter Albert die strijd. Drie dubbele zegening Bij de start stapt Lucie van Gastel, de winnares van vorig jaar, het strijdtoneel op met één compressiekous aan. Is dat een geheim wapen? Nee, ze doet mee aan het wetenschappelijk onderzoek dat de positieve effecten van die sokken in de praktijk wil testen. We worden gezegend door de pastoor. Ik ben dubbel beschermd met om mijn nek een Christoffel, de beschermheilige van de reiziger en de hardloper. De eerste kilometers gaan door het centrum van Meerssen, go with the flow. Nog een derde zegen komt naast me fietsen. Ik herken 32

Dennis , hij fietste in 2008 het hele roteind met me mee. Dat schept meteen een band, wat ook weer gek is als je elkaar helemaal niet kent. Raar hoor, de Raarberg omhoog in het begin, in plaats van naar beneden op het eind. Dan draaien we de Visweg op, lekker naar beneden. Zo aan het begin van de marathon gaat dat nog hard. De eerste 5 km in 20.20. Ik besluit dezelfde tactiek te volgen als in 2008: snel doorlopen en dan maar zien wanneer ik precies instort. We gaan de Kruisberg op, steken de A2 over en blijven een tijdje langs de snelweg lopen. Wat is dit een gemeen parcours, felle klimmetjes en afdalingen, dan weer vlakke stukken die uitnodigen om snel te lopen. Ik probeer ontspannen te lopen op de vlakke stukken. Het is een mooi afwisselend parcours, even later gaan we door bos omhoog via een prachtige stukje, de Dennenweg. De 10 km passeer ik in 41 minuten, nog steeds veel te hard. Het regent harder en mijn schoenen lopen vol. Ineens lopen we weer in het vlakke veld en met de tegenwind zoek ik de luwte van twee lopers die me net inhaalden. We lopen Belinda Westera voorbij, tweede vrouw op de 26 kilometerwedstrijd. Dan komt er een splitsing, de paarse marathonlopers gaan linksaf, de rode 26 kilometerlopers gaan rechtsaf. Het parcours is perfect uitgezet en van borden voorzien. Jammer, ik loop weer alleen. Gelukkig ben ik nog steeds eerste vrouw in de marathon en fietst Dennis mee. Hij kijkt vooruit, regelt het verkeer, geeft drinken aan. Met in iedere hand een banaan loop ik verder, ik eet steeds wat omdat ik weinig gegeten heb vanmorgen. Er volgt een lang vlak stuk door Geulle en Bunde. Wat moet de parcoursbedenker gepuzzeld hebben en de weg goed kennen, om al die mooie wegen met elkaar te verbinden tot 42,2 kilometer! Ik vind het


nieuwe parcours geslaagd. Het valt me op dat er in dit hondenweer toch veel toeschouwers langs de kant staan. Ze moedigen me aan en dat heb ik nu wel even nodig. Ik zie op tegen het moment dat snel gaat komen, waarop het zwaar begint te worden. Goud Op het vlakke stuk praat ik soms met Dennis, en hij houdt de concurrentie in de gaten. Ik vermoed dat het Laurence Couquelet is die zo stiekem en gestaag dichter bij komt met haar haas. Zij is ongeveer even sterk als ik, dat wordt nog spannend. Bij 17 kilometer gaat het zwaar. Uitgerekend dan is Laurence me tot een paar meter achter me genaderd. Geconcentreerd voor me uit kijkend is Dennis een *helderblauwe vlek die met me meebeweegt. Zijn fiets is goudkleurig, zijn haar ook geloof ik, en hij is voor mij de gouden draad naar de finish. Het idee dat ik alleen verder moet als Laurence me inhaalt, motiveert me om onverstoorbaar te blijven en het tempo op 13,5 km per uur te houden. Bij 20 kilometer (1 uur 23 minuten) komt er een vlakke weg tussen de suikerbieten, die recht naar de kerktoren van een gehuchtje leidt. Daar vind ik mijn ritme terug en het goede gevoel dat ik hier kan winnen, als ik het maar geduldig door blijf gaan en erop vertrouw dat je altijd wel ergens in jezelf de kracht vindt om door te gaan. Dennis motiveert me nog meer door te vertellen dat er voor de winnaar nog een extra mooie prijs is dit jaar. Dan komt een mooi hellingbos in zicht. Even later klimt de weg door het bos, de Slingerberg op. Ik loop goed omhoog. Ron van der Sluijs staat langs de kant, hij is op de motor. Voor me sterven een aantal waardige lopers die ik waarschijnlijk nog nooit mijn

hielen heb laten zien, maar in een marathon is alles mogelijk. Na de Slingerberg blijft het nog lang vals omhoog gaan en ik voel kramp komen in hamstrings en bilspieren. Elke kilometer gaat het een beetje moeizamer, maar zoekend naar het tempo waarbij de kramp niet doorzet, vreet ik kilometer na kilometer. Langs het vliegveld, en heuveltje op, heuveltje af door Waterval, het gaat allemaal in een roes voorbij. Niet alleen bij mij loopt het gesmeerd, bij de organisatie ook: drankposten, verkeersregelaars, parcourswachten en dranghekken, alles is perfect georganiseerd. Ga ik echt winnen? Bij kilometer 40 weet ik het zeker en ik daal af met een big smile op mijn gezicht. Ik win de marathon in een mooie tijd van 3.06.35. Als ik voor de prijsuitreiking nog snel wil douchen, lukt het me pas na 10 minuten om de autosleutel van mijn schoenveter los te krijgen. Ik ben zo verstijfd dat ik niet met mijn vingers bij mijn schoen kom! Helaas ben ik dus te laat voor de prijsuitreiking, maar Jogger Jo ook. Wij krijgen nog een aparte huldiging om half vier en mengen ons alsnog in het feest. Met twee prachtige prijzen ga ik naar huis. Iedereen van de Meerssen Marathon, bedankt! Nog even het vrouwenpodium op een rij (helaas had de media er geen enkel woord voor over): 1. Lara Klaassen in 3.06.35 2. Laurence Couquelet in 3.10.32 3. Clare Sullivan in 3.28.38 NB dit verslag is geschreven in een overwinningsroes, waardoor niet is gegarandeerd dat alles in dit verslag de volledige waarheid is.

33


1e Biesloop (door: Monique Borghans) Ruim 1 jaar geleden werd het idee geboren om een hardloopwedstrijd te organiseren waarbij Opdebiesers zouden meerennen en meewerken. Het idee was er snel maar de uitvoering…amay, daar kwam nogal wat bij kijken. Gelukkig werd het idee al snel gesteund door STB. We konden gebruik maken van de ruime ervaring van Albert Verbunt. Daarnaast boden Sport & Leisure Park en Runnersworld Heerlen ook hun diensten en sponsoring aan. Herm Gerards ‘bouwde’ een geweldige site. En zo groeide langzaam maar zeker het evenement dat we Biesloop gingen noemen. Binnen Op de Bies ontstonden er loopgroepjes van personeel en bewoners, de dansgroep ging een warming-up oefenen en bewoners melden zich aan om te helpen. 26 september was het dan zover, om 10.30 uur was de knallende start van de G-run. De snelste loper vond het parcours schijnbaar te kort maar zijn omweg leidde tot de laatste binnenkomst. Geen probleem, een medaille is een mooie beloning. De gewonnen eersten betraden het erepodium als echte winnaars, met een buiging voor het publiek, armen in de lucht en daarna spuiten met de champagne.

34

De 4.8 en 9.6 km werden door de directeur en een OpdeBieser afgeschoten, de parcourswachters stonden met hun vlaggen klaar en de bewoners van de huizen langs de route, zaten in hun dikke truien buiten. De sfeer werd verder bepaald door DJ Mano met muziek voor elk oor en onze welbekende speakers Wim en Roger, die ook deze dag niet om woorden verlegen zaten. De opkomst was groots met een kleine 200 deelnemers waarvan er 32 van STB. Geweldig!!! Het parcours werd door de finishers als mooi, zwaar maar vol uitdagingen ervaren. In de dagen na de Biesloop komen de helpers en renners stralend op me af. Ze vonden het geweldig, willen blijven rennen of volgend jaar weer meehelpen. Lopers sturen e-mails of schrijven op hun weblog positieve berichten. Ons streven is gelukt; de mensen met een beperking en de mensen waarvan de beperking minder zichtbaar is, hebben elkaar ontmoet en willen dat herhalen. Nu ik terug kijk op de voorbereidingen en de dag van de Biesloop, voel ik me trots. Trots op ‘mien luukes’ en trots op mijn club STB! Uitslagen van deze wedstrijd zie bij: Diverse Uitslagen


Lopen in herfst en winter (bron: KNAU) Inleiding Lopen als het glad, koud, nat of donker is, geeft een verhoogd risico op een blessure of ongeval. Je kunt dit risico zelf zo klein mogelijk houden door onderstaande adviezen op te volgen, maar helaas zijn niet alle blessures of ongevallen te voorkomen. Het verdient aanbeveling om samen met anderen te trainen, dan kun je elkaar helpen als dat nodig is. Is dat erg moeilijk, geef dan aan het 'thuisfront' of bij je vereniging door waar je gaat lopen. Zij kunnen je dan eventueel zoeken als je te lang wegblijft. Gladheid Als de ondergrond nat, besneeuwd of bevroren is, wordt het glad. De kans op een glijpartij neemt toe, waardoor ook de kans op blessures toeneemt. Bij een valpartij kom je er vaak met een blauwe plek of schaafwond vanaf, maar het wordt vervelender als je je echt blesseert. De meest voorkomende blessures zijn een enkelverzwikking en een peesirritatie. Enkelverzwikking Als je door een misstap of door een val de banden van je enkelgewricht overrekt en eventueel (in)scheurt, wordt dat een enkelverzwikking genoemd. Dit betekent altijd minimaal een irritatie van deze banden en het enkelgewricht. Als je de enkelbanden overrekt of afscheurt is dat een ernstig letsel. Soms treedt er bij een enkelverzwikking een botbreuk op, wat een zeer ernstig letsel is. Het is altijd verstandig om na een enkelverzwikking direct te stoppen met lopen. Leg als de enkel pijnlijk is het been hoog en leg zo snel mogelijk een compressiebandage aan met behulp van een elastisch zwachtel. Koel de enkel zo snel mogelijk. Als je bijvoorbeeld in het bos door je enkel bent gegaan en geen ijs bij de hand hebt, hou dan de enkel dan in koud water(bijvoorbeeld in een sloot). Als je

wel de beschikking hebt over een flexibele coldpack of een zak met (kapotgeslagen)

ijs(klontjes), zwachtel deze dan mee op de pijnlijke plek. Laat zo snel mogelijk een deskundige beoordelen hoe ernstig het letsel is. Onder een deskundige wordt verstaan een (huis-, club- of sport)arts of fysiotherapeut. Na een lichte enkelverzwikking kun je meestal wel weer na enkele dagen tot enkele weken de looptraining weer hervatten. Is de blessure ernstiger, dan duurt het zal het vele weken tot maanden voordat de enkel weer volledig belastbaar is bij lopen. Natuurlijk is het in de tussentijd vaak wel mogelijk om op een andere manier te trainen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietsen en aquajoggen, maar ook aan krachttraining. Spier- en peesirritaties Bij gladheid kunnen spier- en peesirritaties ontstaan omdat je op een gladde ondergrond meer moeite moet doen om niet weg te glijden. EĂŠn van de meest beruchte spier- en peesirritaties, is die van de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen (adductoren) in de lies. Naarmate je harder loopt, heb je een groter risico om weg te glijden en moeten deze spieren meer corrigeren. Overbelasting en pijn dreigen dan te ontstaan, met name ter plaatse van de peesaanhechting aan de onderrand van het schaambeen. Als er eenmaal een echte blessure is ontstaan, kan het weken of zelfs maanden duren voordat je daar weer vanaf bent. Je kunt de kans op deze blessures zelf zo klein mogelijk maken.

35


36


Voer een goede warming-up uit van minimaal 5-10 minuten, waarin je aandacht bestaadt aan het uitvoeren van rekoefeningen, met name voor de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen. Pas het tempo aan de gladheid aan of vervang de looptraining een keer door een andere vorm (van totale lichaams) training als de weersomstandigheden echt te slecht zijn. Duisternis Als je in het donker traint moet je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Zorg voor reflecterend materiaal aan je kleding/schoeisel of voor een lampje dat je om je arm kunt doen. Loop zoveel mogelijk over goed verlichte voet- of fietspaden. Indien dat niet mogelijk is, loop dan tegen de verkeersrichting in. Je ziet het verkeer dan aankomen en je kunt tijdig reageren om een botsing te voorkomen. Dat betekent dat je op de weg aan de linkerkant moet lopen. Je ziet het verkeer dan aankomen en je kunt tijdig reageren om een eventuele botsing te voorkomen. Loop altijd een route die je goed kent en die je al een paar keer bij daglicht gelopen hebt. Je weet dan waar de kuilen, opstapjes en afstapjes zitten. Onderkoeling Ook bij Nederlandse weersomstandigheden kunnen er wel degelijk onderkoelingsverschijnselen bij lopers optreden. Het hoeft hiervoor helemaal niet zo koud te zijn! Zo kunnen onderkoelingsverschijnselen al optreden bij temperaturen van 15 graden Celsius en lager. Het risico wordt namelijk niet alleen bepaald door de temperatuur, maar door de combinatie met windsnelheid en regen. Regen vergroot de kans op het ontstaan van

onderkoelingsverschijnselen, doordat dit het isolerend vermogen van veel soorten kleding negatief beĂŻnvloedt.

Gelukkig worden de materialen waarvan sportkleding gemaakt wordt steeds beter (isolerend). In de dagelijkse praktijk schuilt het gevaar met name in een plotselinge weersomslag, waar de sporters qua kleding onvoldoende op voorbereid zijn.Bij dreigende onderkoelingproblemen zal het lichaam enerzijds proberen de bloedtoevoer, en dus het warmteverlies, naar de huid te beperken. Anderzijds zal het lichaam proberen de warmteproductie op te voeren, waardoor er kippenvel en spierrillingen ontstaan. Lukt het het lichaam niet om de lichaamstemperatuur op peil te houden, dan zal het looptempo snel dalen. Hierdoor zal de warmteproductie afnemen, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden. Achtereenvolgens kunnen de volgende verschijnselen van onderkoeling optreden: spierkramp, verwardheid, gedragsveranderingen (onverschilligheid of juist agressiviteit). Het rillen zal uiteindelijk plaatsmaken voor spierstijfheid. Het is van groot belang om bovengenoemde verschijnselen van onderkoeling bij jezelf of bij een trainingsgenoot te herkennen. Mocht dat het geval zijn, zoek dan snel een beschutte en warme omgeving op, drink iets warms, neem zo mogelijk een warme douche of beter nog een warm bad en trek (daarna) droge warme kleding aan. Als de onderkoeling niet te ernstig is, helpt dat vaak voldoende. In ernstiger gevallen zal er snel deskundige hulp gezocht moeten worden. Zekere als iemand verminderd aanspreekbaar of bewusteloos zijn, zal hij of zij met spoed opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, want in deze gevallen dreigt levensgevaar. Functionele kleding Loopkleding wordt belangrijker naarmate de temperatuur lager is. In de herfst en winter moet de kleding goed beschermen tegen wind, regen en kou. Aan welke voorwaarden moet een goede kleding voldoen? Je kunt het beste gebruik maken van meerdere lagen kleding, in plaats van ĂŠĂŠn dikke laag. Als eerste laag doe je (thermo)onderkleding aan.

37


Deze thermosonderkleding draag je direct op de huid, waardoor de transpiratiedamp snel afgevoerd kan worden naar de volgende kledinglaag zodat je zelf droog blijft. Daaroverheen draag je een warmere isolerende kledinglaag, die het transpiratievocht van binnen naar buiten goed doorlaat, maar regen en wind niet. Van binnen blijf je dan droog, zodat je niet kunt afkoelen. Als het echt koud is, draag dan als derde laag een

winddichte en waterafstotende laag. Ook deze kledinglaag moet natuurlijk ‘ademen’ om de transpiratiedamp kwijt te raken. Vaak maken mensen de fout dat ze teveel kleding of slecht ‘ademende’ aandoen, waardoor ze in een ‘soort sauna komen te lopen'. Het is belangrijk om te weten dat je de meeste lichaamswarmte verliest via je hoofd. Een muts of hoofdband is dus aan te raden evenals het dragen van thermische handschoenen of

38

wanten om je vingers te beschermen. Je kunt natuurlijk ook overwegen de looptraining een keer over te slaan. Zo lang duurt de (extreme) kou in ons land meestal niet. Bedenk dat je sneller een blessure oploopt, dan dat je ervan af bent. Mocht je toch in een vriesperiode gaan trainen, probeer dan overdag te trainen en begin met wind tegen! Als je dan op de terugweg warm en bezweet bent, koel je niet onnodig af.

Samenvatting In de herfst en winter is de ondergrond vaak nat en glad, waardoor er eerder blessures ontstaan. Daarnaast treedt de duisternis eerder in. Neem dus extra voorzorgsmaatregelen in de herfst en winter en besteedt extra aandacht aan: de warming-up, de veiligheid tijdens het lopen op de weg, met name door het dragen van reflecterende kleding of verlichting, het dragen van aan de weersomstandigheden aangepaste kleding om onderkoeling te voorkomen.


Jeugdpagina STB LK Sittard (door Peter Bex) Om een uur of 9 kwamen we allemaal aan in Sittard. De zon scheen en het beloofde een warme dag te worden. Iedereen was bezig met de nummers en hoe laat men waar moest zijn. Uiteindelijk zat de sfeer er goede in en kon er begonnen worden met de wedstrijd. Er werd lekker gesport en iedereen had het naar mijn mening naar zijn of haar zin. Ook de prestaties van iedereen afzonderlijk, waren goed. Omdat het zo warm was liep iedereen al snel met water te spelen. En er werd flink lol gemaakt. Toch deed iedereen goed zijn best, iedereen was blij dat men na het uitgevoerde onderdeel weer snel de schaduw in konden vluchten. ( respect voor de jury leden die toch de hele dag in de snikhete zon hebben gestaan) Helaas was dit voor een van onze atleten de laatste wedstrijd. Pim die dan toch nog even het clubrecord Hoogspringen verbeterde naar

1,85. Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als ik zeg dat ik het jammer vind dat dit zijn laatste wedstrijd was en hoop dat hij toch nog lang bij STB trainer blijft. Ik heb ook geprobeerd een foto impressie van de dag te maken, helaas ben ik nog niet zo ervaren als Jos van Spanje dat was, maar niet geschoten is altijd mis. De prijswinnaars zijn: Goud: Kelly Roelands – 600 meter Veerle Simons – 80 Meter Horden

Zilver: Esra van Pelt – 200 Meter Brons: Imme Wagemans – Ver Jeffrey Roelands – 800 meter David Richter – Speerwerpen Daphne Simons – 80 Meter Horden Veerle Simons – Hoogspringen Mirna Stassen – 100 meter Pim van Spanje – Ver Gefeliciteerd allemaal

WEEKEND LILLE (door: Dick van Pelt) Afgelopen zaterdag was het zover de 21ste scholierenontmoeting. Dit keer werd het gehouden in de Franse stad Lille. Aan deze wedstrijd deden een aantal van onze jeugdleden mee. Dit waren Daphne Simons; Veerle Simons; Imme Wagemans; Kyra Gidding; Sharyn Spanjer; Paul Bex en David Richter. Vrijdagmiddag rond 14:00 vertrokken we vanaf Urmond met de andere atleten uit Limburg. ( in totaal 36 ). Om ongeveer 17:30 uur waren we op de plaats van bestemming. We kwamen als eerste aan en konden daarna de andere ploegen verwelkomen. Duitsland Bodenseekreis; WahlheimSaulheim; Belgie JSMC Mouscroun; Frankrijk Lille Metropole Athletisme en Athle Halluin-val-de-lys Na het avondeten volgde er een spel voor iedereen om elkaar beter te leren kennen. Na een relatieve lange nachtrust (6 uur) zijn we na het ontbijt de stad ingegaan om daar vervolgens een rondleiding te krijgen. De historische binnenstad is een aanrader om eens naar toe te gaan.

39


Na deze rondleiding zijn we naar het atletiek stadion gegaan. Eerst het defilé en daarna de officiële opening door de burgemeester van Lille. Onze STB atleten heb zeer goed gepresteerd zo behaalde Imme een zilveren medaille bij het verspringen en Daphne een bronzen bij de estafette.

Na een korte of sommige helemaal geen nachtrust zijn we zondagmorgen nogmaals naar de stad Lille gegaan om vervolgens aan het einde van de middag weer in Urmond te arriveren. Als we terug kijken op dit weekend kunnen we zeggen dat deze zeer geslaagd is geweest.

We kijken nu al uit naar de volgende scholierenontmoeting. De datum van dit weekend is 16 t/m 18 September en wordt gehouden in Sittard.

Aanmelding Jeugdkamp STB

Maar Paul; David; Veerle; Kyra en Sharyn hebben mooie ere plaatsen behaald en zelfs hun pr’s wat aangescherpt. Aan het einde van de wedstrijd was er de prijsuitreiking. Voor onze atleten bijzonder spannend wat de andere atleten van onze ploeg hadden toch regelmatig op het podium gestaan. Nadat alle punten bij elkaar waren opgeteld waren we uiteindelijk op de 4de plaats terecht gekomen. In de individuele klasse behaalde de meisjes C en D beide de 1ste plaats en de jongens een 5de. De begeleiding was hier zeer tevreden over. Deze begeleiding bestond uit: Servee Wijsen; Rene Vaessen; Anja Senden; Esra van Pelt; Manon Rothkrans en Dick van Pelt. De organisatie had als verassing het zwembad afgehuurd en het was een dolle boel tot half 12.

Beste jeugdleden en ouders, Dit jaar gaan we, omdat het zo super was vorig jaar, met alle jeugdleden op kamp. We hebben weer een leuke nieuwe plek gevonden. We gaan van vrijdag 15 oktober s’avonds tot en met zondag 17 oktober s’middags naar België Ons motto is actie, lachen, survival, lef en lol. Gedurende het hele weekend worden jullie ruim voorzien van eten en drinken, terwijl er ook genoeg tijd is om rustig even te kletsen, muziek te luisteren e.d. Om de prijs zo laag mogelijk te houden vragen we op een later tijdstip hulp van enkele ouders en dan moet je denken aan vervoer, gebak, enz. We nemen ook graag een aantal ouders me als begeleiding. De kosten zullen ongeveer 40 euro per kind bedragen en de betaling gaat zoals elk jaar voor de zomervakantie 20 euro en na de zomervakantie 20 euro (dan lijkt het niet zoveel) Inlichting en aanmelding bij Caroline Radstake.

40

STB Clubblad 2010 nr 4  
Advertisement