Page 1


Jaargang 24 Januari 2010 nummer 5 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : t.schmeits@home.nl

Redactie Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave : 26 februari 2010

In deze uitgave Verenigingsgegevens ............................................................................... 2 Weekschema wintertraining 2010 ........................................................... 3 Woord van de voorzitter .......................................................................... 4 Contributie en lidmaatschap 2010........................................................... 5 26e Marathon Eindhoven (door Herman Gerards) .................................. 7 25 jaar STB (door Cor Robeerts) .............................................................. 9 AV STB óók voor vrouwen (door Claudia Steinbusch) ...........................10 Fossielen van de STB ..............................................................................13 Trainen in de Winter ..............................................................................15 Terug in de tijd – STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) ................17 Blik uit het venster – 25 jaar STB (door Jan Manders) ...........................18 Les 4 Cimes du Pays de Herve (door John Born) ....................................21 Verjaardagskalender ..............................................................................23 De 26e Kapellerbosloop (door Jan Manders) ........................................25 Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga).................................................26 Nieuwe leden ......................................................................................... 29 Sportmedische aspecten........................................................................30 De 26e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) .............32 Jeugdpagina STB.....................................................................................34


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Albert Verbunt, Kerkraderweg 20, 6372 TZ Landgraaf Tel. 045-5314854, e-mail : albertverbunt@kpnplanet.nl

Secretaris

Vicky Teeken, Ovidiusstraat 51, 6417 VS Heerlen Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : frank.eisenga@home.nl Bert Daemen, Streeperveld 27, 6371 JK Landgraaf Tel. 06-15868357, e-mail : bertdaemen@hotmail.com

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail :stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Ovidiusstraat 51, 6471 VS Heerlen

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

2


Weekschema wintertraining 2010 Dag

Tijd

Plaats

Maandag

18:30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

19:15

Sportzaal Hoefveld

Dinsdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:45

Woensdag

18.45

Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N.

Donderdag

18:30

Vrijdag

18:30

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Zaterdag

16.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Garage Mengelers Cooperbaan Cooperbaan

Training Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coรถrdinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een ontspannen duurloop of hersteltraining willen houden. Looptraining voor de beginnende lopers, die al minimaal 4 kilometer kunnen hardlopen. Het duurlooptempo van deze training is laag.

Begeleiders

Pupillen A,B,C. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v).

Cor van Haaren

Vrije training / Geen begeleider. Marjo Moonen

Ger Bodelier, Jos Bex Wiel Frins, Theo Schmeits Vrije training / Geen begeleider. Saskia Rademakers

Wim v/d Linden, Theo Schmeits Vrije training / Geen begeleider. Jeugdtrainers Jeugdtrainers Harrie Lejeune

Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Jeugd :

Wim van der Linden Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanpelt@tele2.nl

3


Woord van de voorzitter

Omdat het laatste clubblad van 2009 pas na de jaarwisseling bij jullie wordt bezorgd, maak ik van de gelegenheid gebruik om terug te blikken op een zeer mooi S.T.B. jaar. Het klapstuk was natuurlijk het geweldige jubileumfeest. Meer dan 300 gasten waren aanwezig, zowel oud leden, als leden waren goed vertegenwoordigd en hebben genoten. Het S.T.B van toen en nu samen. Vooral als je erg lang lid bent of bent geweest is dat een fantastische combinatie. Het 'S.T.B van nu' hield gewoon een feestje. Voor het 'S.T.B van toen' was het een reĂźnie. Daarbij was ook onze toekomst, de jeugd met hun ouders, in grote getallen aanwezig. Ook de band was een voltreffer. De 'Ouwe Hap' vond overigens wel dat de mensen van 'S.T.B nu' de zaakjes goed voor elkaar hadden. Dat heb ik van meerdere oud-leden gehoord. En eerlijk gezegd vond ik ook dat de avond geweldig geregeld was. Ik bedank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het laten slagen van dit geweldig feest. Zoals gewoonlijk hebben we ook weer onze vaste wedstrijden, de Heideloop, Trappenloop en Kapellerbosloop goed georganiseerd. Er deden veel lopers mee om de prijzen. Ook organiseerden wij het wedstrijdgedeelte van de CZ Megaloop. Wij ontvangen veel

4

complimenten van de atleten hoe we onze zaken voor elkaar hebben en wil bij deze dan ook de organisatoren en de sponsoren bedanken. Ook organiseerden we de Bergloop met barbecue en de Sjef van Ooyen oliebollenloop. En niet te vergeten het clubkampioenschap. De clubreis in het voorjaar ging deze keer richting Hilversum. Met een volle bus vertrokken we en zoals gewoonlijk was het na afloop nog gezelliger dan tijdens de wedstrijd. De reis naar Zwitserland, waar 23 S.T.B ers deelnamen aan de Jungfrau marathon, is meer dan geslaagd te noemen. Het was een geweldige prestatie dat iedereen binnen de limiet de finish haalde en het STB gevoel was weer optimaal aanwezig. Helaas was een aantal dames toch net iets sterker dan mij deze keer. Maar dit hoort toch bij onze mooie sport. Het clubblad ging naar een andere drukker om o.a. de foto’s beter tot zijn recht te laten komen. De redactie, Theo Schmeits en Herman Gerards, is nog steeds bezig om het clubblad te verbeteren. De nieuwe lay-out van het clubblad dat nu voor jullie ligt is daar weer een bewijs van. Omdat we ook de veiligheid van onze leden tijdens de trainingen belangrijk vinden zijn alle trainers en begeleiders nu in het bezit van een diploma reanimatie met het gebruik van defibrillator. Ook onze jeugd nam deel aan veel van bovengenoemde activiteiten maar had ook haar eigen activiteiten. Zo hebben ze deelgenomen aan de Limburgse kampioenschappen en verschillende Jeugdcompetities Ook was er weer een jeugdkamp, de Sint kwam op bezoek en er is een oudertraining georganiseerd. Dus ook bij de jeugd is niet alleen de atletiek van belang maar vooral ook ontspanning en plezier.


Verder is er ook wat vooruitgang geboekt met betrekking met tot het realiseren van een atletiek accommodatie. In samenwerking met UOW 02 , Jong Nederland en de Gemeente zijn er nog steeds plannen om op het complex Ter Waerden een 300 meter kunststof baan te realiseren. We zijn er nog niet maar de plannen zijn nog steeds serieus.

Als je dit allemaal opschrijft, zie je dat onze club niet stilstaat en wij steeds bezig zijn om zaken te verbeteren en te optimaliseren, zodat we ook de komende 25 jaar een fantastische club blijven. Ik wens jullie een gezond en sportief 2010. Albert Verbunt

Contributie en lidmaatschap 2010 Recreant

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie

Licentiebedrag € 19,70 wordt afgedragen aan de KNAU,

€ 67.70

Jeugd

Eenmalig aan KNAU : Via automatische incasso per maand:

€ 22,50 € 6,-

Recreant zaal

incl. basiscontributie KNAU per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30.-

Administratiekosten KNAU eenmalig € 5,95 Overschrijvingskosten: € 8.75 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

Helaas heeft het bestuur en de redactie van het clubblad moeten constateren dat de dienstverlening van de huidige postbezorger beneden de maat is. Een aantal leden heeft zowel het laatste clubboekje, alsook de uitnodiging voor het 25-jarig jubileum niet ontvangen. Hiervoor bieden we onze welgemeende verontschuldiging aan. De klacht is inmiddels besproken met de postbezorger. We willen hiermee iedereen oproepen om direct melding te maken van te late bezorging van het clubblad bij Theo Schmeits. Dit kan zowel telefonisch als per email.

5


Massagepraktijk Bodyline Bij massagepraktijk Bodyline kunt u terecht voor massages, afslankmassage en pedicurebehandelingen. Hieronder treft u een overzicht van onze behandelingen

RELAXATIE BEHANDELINGEN • Ontspanningsmassage • Ontspanningsmassage-hotstone • Orang-malu massage • Thaise voet- en onderbeenmassage • Japanse gezichtsmassage AFSLANKMASSAGE • Sveltessa KLACHTENBEHANDELING • Vunkuwa-deep-tissue • DORN-therapie • Bindweefselmassage • Tevens kunt u na alle behandelingen gebruik maken van de Steamy wonder en/of Shirodara • Pedicurebehandelingen Kijk voor méér informatie op onze uitgebreide website www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele mogelijkheden. Tevens kunt u op de website terecht voor de laatste nieuwtjes op het vakgebied en ook vindt u er zeer aantrekkelijke aanbiedingen. U bent van harte welkom.

6


26e Marathon Eindhoven (door Herman Gerards) De 39e Marathon zit erop. Voor de derde keer liep ik in de lichtstad. Het vlakke parcours en de Brabantse gezelligheid maakt deze Marathon ieder jaar weer tot een feest. En met de toptijd van de winnaar Geoffrey Mutai in 2:07:01 mag Eindhoven zich tot de snelste parkoersen in Nederland rekenen. Zo waren er ook opvallende prestaties uit Limburgse kringen deze keer. Inge van Bergen liep namelijk de sterren van de hemel met een nieuw PR van 2:44:07. Zelf mag ik ook tevreden terugkijken op deze wedstrijd. Er zit sinds 2007 weer verbetering in en de blessureklachten zijn verdwenen. Toch werd het vanaf 37 km. nog behoorlijk zwaar en bij 39 km. kregen we een enorme stortbui over ons heen. Het doel van 3:20 zat er helaas niet helemaal in, maar belangrijk is dat ik vrij regelmatig heb kunnen lopen. De finishtijd van 3:23:12 geeft weer een basis om verder op te bouwen.

Even voor de doorkomst bij het halve Marathon punt. Zaterdag had ik al de startnummers afgehaald, zodat we zondag relaxed naar het Studenten Sport Centrum van de TU/E konden rijden om ons voor te bereiden en om te kleden. Alles onder begeleiding en supervisie van president Albert de eerste. Bij aankomst uiteraard eerst een lekkere kop koffie en daarna de nodige

sanitaire bezigheden om vervolgens naar de pendeldienst te vertrekken. Nog even wat twijfels over het weer en dito kleding. Dus nog maar even het thermoshirt meepikken uit de auto. Iwan, de trots van Oranje met een extra boost, besluit eveneens nog een extra laagje mee te nemen. Aangekomen bij het beursgebouw, begeven we ons naar de start op de Emmasingel. We treffen John Haan en Jos Lempers. Nog even wat laatste controles, heb ik alles bij me? Zitten mijn zooltjes (☺) goed? Is de Garmin op ontvangst? Het weer is gelukkig beter dan verwacht en we mogen om klokslag 11 u. vertrekken om tenslotte weer daar te finishen waar we ongeveer zijn gestart. De eerste helft loop ik min of meer op het gepland tempo van 4:354:40 en kom op de Emmasingel door op 1:37. De pacinggroep van 3:15 was me zojuist gepasseerd en wist daarmee dat 3:20 een reëlere eindtijd zou worden. Bij het 24 km. punt zie ik plotseling een loper met een wit petje. Ik kijk naar zijn loopstijl en zie dat het John Haan is. Even later passeer ik hem en moet zeggen dat dit toch wel een kleine kick gaf. De regelmaat kon ik tot ca. 30 km erin houden, maar vanaf 32 km. begon ik iets in te leveren. Uiteindelijk hield het verval zich in de tweede helft binnen een acceptabele grens. Vanaf 37 km. werd het echter werken. Geen man met een hamer deze keer, maar wel een vrouw met een emmer stond bij 39 km. Het kwam met bakken uit de lucht en de onderkoeling op de laatste 3 km. hakte er nog even behoorlijk in. Ik dacht nog maar één ding, doorlopen, niet omkijken en zo gauw mogelijk bij de finish zien te komen. Een geluk want op een kleine minuut zat John Haan toch nog achter me. Een ding hadden we bij de finish gemeen, we waren k...misselijk.

7


8


25 jaar STB (door Cor Robeerts) Op vrijdag 27 november jl. was het zover. STB vierde haar 25 jarig bestaan. Het was puur toeval dat enige weken geleden Dymphy en ik ’s avonds over STB aan de praat kwamen. Inmiddels was het zo’n 15 jaar geleden dat we voor de laatste maal contact hadden met het verenigingsleven in Schaesberg. Allerlei gebeurtenissen passeerden op die avond de revue. Van Winterlauf tot de marathon van Rotterdam. We kwamen tot de conclusie dat we destijds een schitterende tijd bij STB beleefd hadden. Vooral het evalueren van de wedstrijden in de kroeg waren fantastisch. Zoals Ger Knauf altijd zei: “Bij inspanning hoort ontspanning”. Deze kreet ben ik nooit meer kwijt geraakt. Ik heb zelfs de eer gehad enige tijd het voorzitterschap te mogen bekleden. Een van de mooiste taken was destijds echter het begeleiden van de jeugd. Samen met Hub Welting heb ik hier ontzettend veel plezier aan beleefd. Destijds schreef ik dan ook stukjes in het clubblad van STB. In deze stukjes werden bijna alle jeugdleden wel eens op de korrel genomen. Enige van die jeugdleden zijn voorgoed in mijn geheugen gegrift. Neem bijvoorbeeld Paul Mulder, alias pistolen Paultje. Zijn optredens binnen de vereniging brachten zelfs de paus van zijn geloof af. Of neem Jeroentje Meijer. Destijds de schrik van STB. Waar dit manneke de energie vandaan haalde is mij nu nog een raadsel. We hadden ook echte kanonnen binnen de vereniging zoals Roger Hendrikx. Die liep de sterren van de hemel. Zijn broer Maurice was iets gemakkelijker uit gevallen. Bij hem stond plezier maken voorop. Terug naar ons babbel avondje over STB. Het was werkelijk niet te geloven maar een aantal dagen later viel bij ons in Roermond een uitnodiging in de brievenbus om de feestavond van STB bij te wonen. Ik heb meteen contact opgenomen met Hub en Maria Welting en spraken af de 27e november naar Schaesberg te komen om de feestavond te bezoeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het

best spannend vond maar van de andere kant verheugde ik mij op een ontmoeting met een aantal ouwe knakkers. En zo ging het dus ook. Het was op die avond in één woord geweldig. De verwelkoming was alsof ik terug de tijd in ging. Ze waren er allemaal. Pierre en Ton Starmans, John Hendrikx, Marijn Reusink, Theo Schmeits, Annelies en Jo van Vlodrop en natuurlijk de allereerste voorzitter Jo Eijck en niet te vergeten Annelies van Dijk. Teveel om allemaal op te noemen. STB is nog altijd STB. Er is niks veranderd. De gezelligheid staat nog altijd voorop. Albert Verbunt heeft het goed voor elkaar. Het blijft bij STB een apart soort volkje. Dat is duidelijk. Indien na zoveel jaren de sfeer binnen een vereniging nog altijd super is dan ben je goed bezig. Ik wil bij deze dan ook namens Dymphy en mij STB van harte complimenteren. Wij hebben een geweldige avond gehad. Wel heb ik vaker op die avond mensen gezien waarvan ik dacht, is hem dit nou of is het een ander? Veel mensen, waaronder uiteraard ikzelf, hebben enigszins een gedaanteverwisseling ondergaan. De meesten van ons zijn er niet slanker op geworden maar gezellig was het. Trouwens, Willem van der Linden jr. is het praten ook nog niet verleerd, laten we dat voorop stellen. Mooi toch?

Cor Robeerts, voorzitter en jeugdtrainer in de jaren ’90, nu een paar kilo zwaarder. Tot slot wil ik jullie ook nog iets moois vertellen dat binnen STB is ontstaan. Ik meen dat op 8 jarige leeftijd mijn dochter Maisie lid werd van STB evenals Tim Welting. Beiden

9


bezochten trouw de trainingen en liepen ook wel een paar wedstrijdjes. Opvallend was echter dat zowel Tim als Maisie tijdens de trainingen op de Brunssummerheide meer oog hadden voor de bloemetjes en bijtjes dan voor de trainingen. Ik heb destijds daarover vaak aandacht besteed in mijn stukjes in het clubblad. Wat wij toen niet meteen in de gaten hadden was dat hun aandacht meer naar elkaar uit ging dan naar de trainingen. Als ik jullie nu vertel dat Maisie en Tim inmiddels getrouwd zijn en dan ook nog hun

geweldige zoon Caspar op de wereld gezet hebben terwijl de tweede op komst is dan is dit toch prachtig of niet? Ook dit is STB. Veel groetjes en tot ziens, Cor Robeerts.

AV STB óók voor vrouwen (door Claudia Steinbusch) Ruim een jaar geleden werd ik lid van STB toen ik net, samen met Michel, een huis had gekocht in Parkheide. Ik was al een tijdje lid van het runnersteam van de Hogeschool Zuyd, mijn werkgever, waarmee we aan verschillende wedstrijden meededen. Trainen deed ik echter nog vaak alleen en vandaar de behoefte aan een vereniging. Ik zocht een leuke club waarbij naast sportiviteit ook saamhorigheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. De keuze voor STB was dus simpel: de mooie Brunssummerheide, gezellige mensen en uitdagende trainingen waarbij toch ook je eigen tempo gerespecteerd wordt. Ik bekeek de site en belde de voorzitter. “Mit Albert Verbunt”. “Mit ut Claudia van d’r Steebusch, ich wohl uns jer mit ing trainung mit doe.” “ Wie oad bis se?” “Sesenzwanzig.” “Jot, dah kom uh Mittwoch mer, dah bin ich d’r och.” En zo ging ik die woensdag naar mijn eerste training. Albert verwelkomde mij met een stevige handdruk en bleef bij me achteraan rennen, zoals een voorzitter betaamt. Later leerde ik nòg enkele verborgen talenten van onze voorzitter kennen. Hij blijkt namelijk ook actief als verkoper bij Harrie Driessen. Zo weet hij mij met het grootste gemak een paar

10

Asics (de eerste paar bleken de juiste), loopsokken en zelfs sportbeha’s te verkopen. Als de trainingen zwaar zijn of het weer slecht vind ik gelukkig veel motivatie bij mijn clubmaatjes uit de buurt (Michel , Leo, Herman en Pierre) waarmee ik samen naar de training ga. Ook de variatie die de trainers iedere keer weer bedenken, mijn leeftijdsgenoten, de gezellige meidengroep (waarmee ik helaas de aandacht van Albert moet delen) en de sfeer tijdens de trainingen zorgen ervoor dat ik mijn loopschoenen iedere keer weer aantrek. Na al dat trainen was het dan eindelijk tijd voor een “echte” wedstrijd. Albert zorgde ervoor dat ik een STB shirt kreeg en stuurde me naar de Kapellerbosloop, een cross door het bos. Nu had ik Michel daar het jaar ervoor al dood zien gaan, dus vol zenuwen stond ik aan de start. Eerst ploeterend door de modder, dan die zware klim naar de kapel (waar mijn ouders mij gelukkig aanmoedigden) en tenslotte een recht stuk naar de finish waar ik moe maar voldaan kon uitpuffen. En dan de voor mij nu al legendarische STB feesten. Ik heb nog bij geen enkele andere club zoveel feesten binnen één jaar meegemaakt. Het feest vorig jaar in de Brandpoort was gezellig en zo leerde ik


meteen meerdere leden kennen. De Oliebollenrun waarbij we de afgetrainde calorieĂŤn meteen weer aanvulden met lekkere wafels en champagne. En wat te denken van het 25 jarig bestaansfeest, wat een knalfuif was dat. Gelukkig kan ik ook af en toe iets terug doen. Ik deed niet mee met de trappenloop, want ik voelde de pijn van vorig jaar nog steeds in mijn bovenbenen. Dan kun je mooi meehelpen, meende Albert. Zodoende zat ik samen met Billa en Anita bij de inschrijvingen. Dit was mij veel beter bevallen dan meerennen. Het hardlopen gaat nu steeds beter en ik krijg er iedere keer weer meer plezier in. Ik wil nu

de vijf kilometerwedstrijden langzaam uitbreiden naar 10 of 15km en zelfs de (halve) marathon komt al af en toe mijn gedachten binnenwaaien. Want na de Nacht van Gulpen, de Kennedymars en de Nijmeegse Vierdaagse wordt dat mijn volgende uitdaging. Ik hoop dan ook nog vele uitdagende en gezellige jaren samen met jullie binnen de STB te mogen doorbrengen. Sportieve groeten en tot de volgende training, Claudia Steinbusch

Parkheide runninglady number one in aktie tijdens de Mondriaanrun

11


12


Fossielen van de STB 5 november was een speciale dag voor Pierre Muijrers. De afscheidsreceptie bij gelegenheid van zijn 45 jarig dienstverband bij het Atrium, door hem zelf ook wel ’t Gesticht genoemd, was druk bezocht. Enkele dagen eerder had Pierre zijn laatste werkdag en werd hij door collega’s en enkele STB-ers begeleid op zijn laatste werk/woon reis. Met 136 Marathons en 45 dienstjaren ben je ook wel toe aan een beetje rust, meende ook zijn HR-manager in zijn speech en bestempelde Pierre tot de fossielen in de loopwereld. Met een gezellig samenzijn en vooral veel lekkernij konden we van de bakkunsten van Lenie genieten. Pierre en Lenie, bedankt!

13


14


Trainen in de Winter Vooral tijdens de overgang naar de herfst is het lastig de juiste hardloopkleding te dragen. Niet alleen de keuze van het jack en broek zijn van belang, minstens zo belangrijk is de onderkleding die je daarbij draagt. Onderkleding Thermo onderkleding (bekende merken zijn: odlo en craft) zorgt er voor dat je het transpiratievocht goed kwijt raakte en houdt de warmte vast. Hierdoor blijft je lichaam droog en op de juiste temperatuur. Bij een katoenen T-shirt is dat niet haalbaar, omdat het veel vocht neemt op. Dit komt omdat katoen een holle natuurvezel is, die veel vocht kan absorberen. Dit in tegenstelling tot kunststofvezels: deze zijn niet hol en nemen daarom ook minder vocht op. Het vochttransport is daarom ook beter. Bij erg koud weer kan je twee dunne thermosshirtje over elkaar te dragen. Tussen de lagen vormt zich een warm luchtlaagje. Bovenkleding Ook bij de bovenkleding is van belang dat deze goed ademend is, omdat anders het vocht van je lichaam niet goed wordt afgevoerd. Ook moet het winddicht en regenbestendig zijn. Een goed hardloopjack bevat deze drie eigenschappen. De stof waarvan het gemaakt is, is zo geweven dat het wel transpiratievocht door laat maar regendruppels niet. Dit komt omdat zweetpartikels in verhouding veel kleiner zijn dan regendruppels. Regenkleding Goede regenkleding is regenbestendig, winddicht, ademend en heeft mogelijkheden om ventilatieopeningen te maken. Omdat de eerste drie eigenschappen moeilijk te combineren zijn zal je dit alleen bij dure regenpakken (o.a. gemaakt van gore-tex) aantreffen. Bij de betaalbare standaard regenkleding moet je een keuze maken tussen

een ademend maar niet regenbestendig en winddicht pak of andersom. Het grote nadeel van een niet ademend pak is dat je er in gaat zweten Loopbroek Als loopbroek kan je het beste een lange strakke tight gebruiken. Ze zijn er in diverse diktes en kwaliteiten. Koop ze niet te strak. Handschoenen Handschoenen gebruik je niet te snel. In het begin kan het wel wat koud zijn zonder, echter je handen komen vrij snel op temperatuur. Eenmaal op temperatuur is het lekkerder om zonder te lopen. Muts Bij erg koud weer kan je het beste een muts dragen, omdat je veel energie (ongeveer 40%) via het hoofd verliest. Als het erg koud is kan lichaamsdelen (lippen, gezicht, handen etc) invetten met vaseline. Verlichting Zorg er voor dat je gezien wordt in het donker. Gebruik een lampje, reflecterend hesje, reflecterende bandjes of een hesje met led verlichting. Mocht je ondanks alle maatregelen toch ziek of verkouden worden dan ligt het in ieder geval niet aan je sportkleding, maar ben je mogelijk tegen een virus opgelopen of was je trainingsschema gewoon te zwaar. Besteed in de winter meer tijd een de warming-up ter voorkoming van blessures Als het erg koud is kan je ook thuis de warming-up doen. In de winterperiode kan je prima binnen trainen op een hardloopband. Wanneer je tijdens de wintermaanden in de sportschool op een loopband loopt kan je het beste zo nu en dan buiten trainen, omdat het lopen op een band net even anders is en daarom ten koste kan gaan van je looptechniek. Ook is het een plezierige

15


16


afwisseling. Als er een harde gure wind staat is het een stuk kouder. Houdt rekening met deze extra koude omstandigheden door wat dikkers aan te doen. Probeer als het even kan de onbeschutte delen van je looprondje niet tegen de wind in te lopen. Omdat in de wintermaanden de nadruk ligt op lange rustige duurlopen, kan je in deze periode meer aandacht besteden aan lichte blessures. Laat je hardloopschoenen niet op de verwarming drogen, maar doe wat proppen krantenpapier in je schoenen.

Terug in de tijd – STB 10 jaar geleden (door Theo Schmeits) In deze periode bestond het bestuur uit Wim van der Linden als voorziiter, Jan van Hees verzorgde de administratie en Jo Heinrichs de centen. Jos Janssen en Jo van Vlodrop maakte het bestuur compleet. In die tijd hadden we ook nog een heuse wedstrijdsecretaris in de persoon van Cor van Haaren en Maria Fischer was de baas over de evenementencommissie. De jeugdsport en redactie werden bemand door dezelfde mensen die het nu ook nog doen, Dick van Pelt en Theo Schmeits. In het clubblad 5-99, toen nog uitgebracht in het kleine A5 formaat, schreef Wim van de Linden in zijn “Van de voorzitter” over het ook toen al goed functioneren van de club en maakte een compliment aan alle vrijwilligers. Ook al maakte hij zich zorgen omdat 3 van de 5 bestuursleden te kennen hebben gegeven binnenkort ermee te willen stoppen. Hein Severens melde zich destijds aan als nieuw lid en er werd voor de eerste keer een heuse mountainbike tocht georganiseerd door

John Hendrix. Een idee van de “zondagmorgenlopers”. Zelfs de niet zondagmorgenlopers hadden het voor elkaar gekregen om vroeg uit hun bed te komen. Zo’n 28 man/vrouw kreeg een prachtige tocht van een kleine 50 km voorgeschoteld door het Limburgs landschap. Na 6 lekke banden, John kreeg er zelfs 3, en ruim 3 uur baggeren door weilanden en paden waar je normaal niet komt was men weer terug op het startpunt het Zinkviooltje in Epen. Volgens STB-traditie werd na een verdiende douche in een kroegje nog gezellig nagekaart en meteen een nieuwe datum geprikt om het nog dit nog eens over te doen. Dan de wedstrijden, er werden in die periode 3 marathons door STB’ers gelopen. In Keulen liep Pierre zijn 7e marathon – van dat jaar wel te verstaan – in 3 uur en 7 min.en 46 sec. Ook gingen hier Theo Schmeits (02:59:02) Roger Gilissen (03:25:46) en Herman Gerards (03:35:18) van start. In Eindhoven liep Pierre Muijrers 3 uur 10 min. En Roger en Anita Gilissen liepen dit jaar samen de marathon van New York. Op de halve marathon van Eindhoven werd Ger Bodelier 8ste in 01:11:17 gevolgd door Frank Eisenga in 01:23:54 en Fred Geilenkirchen 01:33:56, Albert Verbunt 01:34:23 en Sjef van Ooyen 01:36:43. Bij de Welterhofloop, voorganger van de huidige Mondriaan Run finishte Hub Donders als 2e in een tijd van 00:32:41 met in zijn spoor Jos Krist (00:34:50) en Ger Schaffhausen (00:40:25) Jos Janssen (00:42:33) en Huub Weyenberg in 00:43:55. En dan was er uiteraard de toen 16e Kapellerbosloop. Deze keer kon debuterende coördinator Herman Gerards een startersveld van zo’n 260 atleten begroeten. Winnaar van de hoofdloop werd Renzo Roumen (00:24:21) gevolgd na 19 seconden door Patrick Franken en op de derde plaats eindigde onze STB’er Hub Donders op 2 seconden. Het was een goed jaar voor STB, dat met een gerust hart vooruit kon zien naar het nieuwe millennium.

17


Blik uit het venster – 25 jaar STB (door Jan Manders) Enige tijd geleden ontving ik een mooi gestileerde uitnodiging voor de feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van STB. De datum was vastgelegd op vrijdag 27 november. Op de uitnodiging stond ook vermeld: “We maken er een ouderwetse STBfeestavond van. “ In deze opzet zijn het bestuur en de leden meer dan geslaagd. Ik mag wel schrijven, dat het een spetterende ouderwetse feestavond was. Chapeau voor bestuur en leden. KLASSE. Rond acht uur ging op weg naar de accommodatie van V.V. Schaesberg, waar inde prachtige kantine het feest zou plaatsvinden. Lopend over de parkeerplaats ontmoette ik al snel enkele oud-STB-ers: Cor Robeerts en Hub Welting met hun beider ega’s. Het werd een hartelijk weerzien. Bij mij begon de herinneringsfilm te lopen. Deze film zou op deze avond nog vaak afgespeeld worden. Cor was jarenlang een zeer gemotiveerd voorzitter van STB. Daarnaast leidde hij ook speciale trainingen. Mij staan nog de mooie lange duurlopen voor de geest als voorbereiding op de halve marathon van Maastricht. Een wedstrijd, waaraan de STB jarenlang met veel mensen deelnam. Na afloop heerste in een Maastrichts café dan de echte STB-sfeer. Als ik dit opschrijf ervaar ik weer een sfeer van converseren, lekker bier drinken en goede muziek. Huub was jarenlang een gedreven jeugdleider, maar ook een gemotiveerd loper. Samen hebben we heel wat lange duurlopen afgelegd als voorbereiding op een marathon. Na afloop bij Huub thuis een gezellige nazit, zoals die bij STB uniek was en is. Na binnenkomst werden we in de gelegenheid gesteld het bestuur te feliciteren met het jubileum. Goed, dat zij eens volop in het zonnetje werden gezet, want zonder hun inzet zou onze STB niet zo floreren als nu en veel van hun werk gebeurt ongezien en wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. Goed om daar ook eens bij stil te staan. De ontvangst met champagne droeg onmiddellijk bij aan een goed feestgevoel. Zoals het op een jubileumavond gaat, was het voor mij alsof ik een duik in het verleden

18

deed. Ik ben inmiddels ruim negentien jaar lid en heb veel mensen zien komen en gaan. Het deed mij deugd om een aantal”oud gedienden” weer te ontmoeten. De herinneringsfilm ging weer lopen. Zo ontmoette ik Harm van Goor en Rein Reusink. Met hen heb ik mooie uren doorgebracht tijdens de marathon van Berlijn in 1992. De tijd vliegt snel, maar deze reis was onvergetelijk. Ik was in 2007 met mijn vrouw Ria weer enkele dagen terug in Berlijn. Er was in de loop der jaren in Berlijn op diverse fronten enorm veel veranderd, maar op bepaalde locaties schoten flashbacks van 1992 door mijn hoofd. Bij de Siegessaüle op de Strasse des 17. Juni zag ik me in mijn herinnering weer rennen met duizenden atleten en bij de Brandenburger Tor kwamen de emoties weer boven die ik voelde toen ik daar in 1992 onder door rende. Ik dacht toentertijd: “alleen de vogels konden hier vrij onderdoor vliegen, mensen zouden worden afgeschoten. Nu ren ik hier gewoon richting het oosten.”Nergens heb ik zo gevoeld wat vrijheid voor een mens kan betekenen. Een heel bijzondere ervaring. Na nog diverse mensen begroet te hebben, begon het officiële gedeelte. Voorzitter Albert heette iedereen welkom en verwees in zijn toespraak naar het unieke van STB: al 25 jaar is onze club voor eenieder een “warm nest”waar je op een fijne manier kunt genieten van de loopsport in al zijn facetten. Hierna was de beurt aan de jubilarissen, die al 25 jaar hun bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden van deze sfeer. Een bijzonder woord van dank ging ook naar Jo Eyck, die jaren geleden aan de wieg heeft gestaan van STB en mede door zijn inzet en die van vele anderen is de STB geworden wat ze nu is. Wim van der Linden bediende zich wederom zeer geroutineerd van de microfoon om zijn zegje te doen. Hij deed dit net als bij vele lopen in de regio met groot enthousiasme. Wim heeft voor onze STB, naast de rol van microfonist, ook zijn sporen verdiend met trainerschap en de functie van voorzitter.


De speciale fotocollage die door Jos van Spanje is gemaakt voor deze feestavond, kan bij hem besteld worden. Email : jeugdstb@gmail.com

19


Wim, ook jij bent net al vele anderen een belangrijke schakel, die de “ketting”van de STB sterk houdt. Samen sterk is bij onze club geen loze kreet. Onze huidige voorzitter Albert werd ook in de schijnwerpers gezet voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. Een rol die hij met verve vervult. Vooral zijn goede contacten met de “buitenwereld”werden geroemd. Een goede voorzitter zorgt dat het schip van de vereniging op goede koers blijft. Ook als de golven woelig zijn. Laten we blij zijn, dat wij over zulk een “kapitein”beschikken. Ik ben in 1988 lid geworden van STB en mede door toedoen van mijn enthousiaste verhalen volgden Albert, Frank Eisenga en mijn huidige loopmakker Peter Jansen vrij snel. Met Albert en Frank heb ik menig kilometer gelopen, waaronder de Twintig Kilometer van Parijs in 1989, alweer twee decennia geleden. Dit was een prachtige trip met een wedstrijd, die startte en finishte onder de Eifeltoren, die dat jaar 100 jaar bestond. Gebouwd door ingenieur Eifel t.g.v. de wereldtenstoonstelling in 1889, die juist dat jaar in Parijs was, omdat een eeuw daarvoor op 14 juli de Bastille werd bestormd. Dit was het begin van de Franse Revolutie. Leuk om te vermelden, dat in de eerste tijd bij wedstrijden Albert werd aangemoedigd als Jan en ik werd aangemoedigd als Albert. Zo vaak zag men ons samen rennen. Jo Eyck heeft daar in die tijd een leuk stuk in het clubblad over geschreven. Na het officiële deel was het tijd voor muziek en dans. Men had als orkest “The Tumblin Dice” gecontracteerd. Mij zei deze band niets. Tot mijn verbazing zag ik opeens een band opkomen, die mij meteen deed denken aan de Rolling Stones. Ook al enigszins op leeftijd, maar met een echte Stones – look. Na de eerste klanken was ik terug in de roaring sixties: de tijd van Flower Power, Stones, Beatles en nog veel meer gerenommeerde bands. De ene na de andere Stones-hit werd opgevoerd. Zoals dat vaker bij liedjes van vroeger en met geuren gaat, komen dan flarden van beelden uit het verleden terug. Ook voor mij. In die tijd was je voor de The Beatles of voor The Stones. Ik was meer

20

gecharmeerd van The Beatles, maar de heftigere muziek van de Rolling Stones maakte op mij ook veel indruk. Het is bekend dat je je herinneringen verfraait, maar ik dacht terug aan de tijd, dat je deze nummers met rode oren draaide met een 45 vinyl toerenplaatje op een klein pick-upje. Samen met vrienden discussiëren wie we nu de beste vonden: The Beatles of The Stones. De nummers van beide bands zijn inmiddels klassiek geworden. Dit bleek ook weer op de feestavond. Elk nummer werd uit volle borst meegezongen en de stemming kwam er prima in. Ik denk, dat menig feestganger flashbacks van zijn of haar tienerjaren heeft zien voorbijflitsen. Maar ja, dit is het mooie van jubileumavonden. Die terugblikken op alle fronten horen erbij en maken zo’n avond dan ook voor eenieder geslaagd. Niet alleen terugblikken hoort bij een jubileumavond, maar ook kijken naar de toekomst. Om mij heen kijkend zag ik veel jeugdleden aanwezig. Ook zij amuseerden zich prima. STB heeft in de loop der jaren een goed functionerende jeugdafdeling ontwikkelend, waarvoor al jarenlang een team van jeugdleiders zich met enthousiasme inzet. De resultaten van onze jeugd zowel nationaal als internationaal mogen er zijn. Zeker nu het belang van bewegen van de jeugd steeds meer aandacht krijgt, draagt STB hieraan een grote steen bij. Voor de sportieve en sociale ontwikkeling is een goed lopende jeugdafdeling van eminent belang. STB heeft die. Niet voor niets luidt de leuze: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onze STB mag de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Hiermee kom ik aan het einde van mijn beschrijvingen van de feestavond. STB heeft zich wederom van zijn beste kant laten zien: in de ware zin des woords een OUDERWETSE STB-FEESTAVOND. Het bestuur had een uitstekend motto voor ons feest uitgezocht. Ik hoop, dat ik met mijn stuk een BLIK in het verleden heb geworpen, maar ook een BLIK naar de toekomst van onze jubilerende STB.

Jan Manders


Les 4 Cimes du Pays de Herve (door John Born) Na de voor mij zo succesvol verlopen Monte besloten heeft om ook maar naar Battice te Sophia, achtte ik de tijd rijp voor een iets gaan i.p.v. thuis te trainen. Een verstandig grotere uitdaging. Dus vol goede moed heb ik besluit want hier krijg je na afloop van de mij ingeschreven voor de 33 km van Battice: training nog een pot bier en een stuk kaas. Les 4 Cimes du Pays de Hervé. Over de wedstrijd zelf kan ik vrij kort zijn. Het Na een gedegen voorbereiding, inclusief is een fantastische wedstrijd om te lopen, hoogtestage op de heen- en terugreis, was ik heerlijk zwaar, lekker ver en schitterende er steevast van overtuigd de snelste tijd van vergezichten. Zeker zoals deze dag met een Theo te verbeteren. Ik had namelijk niets aan prachtig november zonnetje. We hadden het het toeval overgelaten. Op de donderdag slechter kunnen treffen qua weer. Het heet training hoorde ik dat Josette en Sjack ook dan wel de 4 crimes, maar de 10 andere naar Battice wilden gaan, dus een afspraak om hellingen of stukken vals plat (omhoog) samen te rijden was snel gemaakt. worden niet vermeld. Als je dan boven op zo’n Tevens met Sjack afgesproken helling om je heen kijkt kun je om ook samen de wedstrijd te lekker genieten van het uitzicht. lopen. Hij wilde tempo 11 lopen, Tenminste als je het gevoel hebt maar ik heb hem zo gek dat je nog lekker loopt, want op gekregen om tempo 12 te gaan de laatste kilometers heb ik toch lopen. Anders kon ik de tijd van afgezien en interesseerde mij Theo niet het uitzicht geen moer. verbeteren…….Daarnaast had ik Tot aan 15 km heerlijk gelopen geen zin om de wedstrijd in 3 samen met Sjack, tot aan het 21 uur uit te lopen. km punt de laatste restanten Josette is van zins om de tijd van van de hoogtestage verbruikt en verleden jaar te verbeteren. Ook toen was het over en sluiten. verheugd ze zich al op een Sjack is toen wijselijk donker Val Dieutje. Dat belooft doorgelopen en heeft mij achter veel goeds voor de afterparty. gelaten met de vraag of hij alle Op zondagochtend via Landgraaf Als het niet uit de breedte kaas opgegeten zou hebben op richting Battice. Het ging sneller komt, dan maar uit de lengte. het moment dat ik de finishlijn dan verwacht, alleen in Battice passeer. Dat laatste is gelukkig even zoeken om de auto te kunnen parkeren, niet het geval (merk ik achteraf), maar met er was nl. ook nog een veemarkt. Tot mijn het laatste restje energie dat ik uit mijn kleine grote teleurstelling de pinpas vergeten, dus teen pers finish ik nog net binnen de drie geen geld op zak uur………… helaas niet sneller dan Theo. Dus om een koe te kopen, maar wel op tijd om volgend jaar een langere hoogtestage. Positief nog een kop koffie te drinken. Eerst nog het is het succes van Josette, zij weet de tijd van startnummer afhalen. Volgens de verleden jaar ruim te verbeteren. Ze vond het deelnemerslijst heb ik nummer 278. Wat is dit wel zwaarder dan verleden jaar, misschien in het Frans? Uiteindelijk in m’n beste dialect: omdat je weet wat je te wachten staat?? “Man gef mich nummer Hein had uiteindelijk iets meer dan drie en een twieëhonderdachensieëventig”. En zie het half uur gelopen.Het moeilijkste is dan nog de wonder geschiedt. Ik krijg mijn startnummer. evaluatie, onder het genot van een Val Adieu Daarna naar het kleedlokaal opzoeken, en een stuk kaas tot de ontdekking komen dat omkleden en gereedmaken voor de wedstrijd. je eigenlijk cola moet drinken omdat je nog Onder begeleiding van een percussiegroep op naar huis moet rijden. Battice tot volgend jaar. een tractor gaan we naar de start. Hier treffen we Hein nog die op het laatste moment nog

21


22


Verjaardagskalender

Januari 9 11 11 12 13 14 14 15 15 17 18 18 18 18 20 21 21 21 23 26 27 27 28 30 30

Henny Vijgen Anique Dahmen Herman Kremer John Haan Frank Vleugels Micheline Hosek Marcel van de Pol Theo Schmeits Albert Verbunt Alice Lendfers Youri Gidding Femke van Heugten Ronald Hoogeboom Kamiel Jacobs Jan Schwanen Ron Fens Jos Krist Louis van der Wouw Rob Smulders Francien van Haaren Huub Collaris AndrĂŠ Roumen Ger Schaffhausen Isabelle Bastiaens Annelies van Dijk

1 6 7 9 9 11 12 12 13 14

Roger Gillissen Carola Coolen Claudia Steinbusch Daan Wagemans Imme Wagemans Peter Verberk Daphne Simons Veerle Simons Huub Weijenberg Dylan Loers

53 10 45 52 37 37 42 63 63 61 14 30 40 18 56 47 51 50 43 44 58 60 56 8 55

Februari 49 52 28 12 12 61 14 14 56 9

15 17 17 17 18 18 18 21 21 23 24 25 25 26

Martijn Daemen Lars Hanssen Marcel Quaedvlieg Dinand Radstake John Born Wim van der Linden Marie-Therese Weelen Martin Dumoulin Pim van Spanje Rob Riksen Sander Vaessen Pierre Muijrers Stef Smeets Raph Silvertand

1 7 10 11 11 12 15 16 19 20 20 21 22 22 22 25 28 29 30 30 31

Ruben Simons Jay Cornelissen Hein Severens Mario Collet Harrie de Kleijn Ingrid Ploumen JosĂŠ Entjes Tim Quaedvlieg Jos Simons Peter Jansen Gerda Raemaekers Manon Rothkrans John Borjans John Hendrix Sharyn Spanjer Ivo Eykenboom Bram van Heugten Jill Vanthoor Monique Borghans - de Haan Astrid Kokkelkorn Arno Hanssen

15 9 43 43 51 56 41 35 18 47 9 62 12 9

Maart 16 7 60 52 55 39 51 10 50 62 48 18 47 63 13 21 32 10 44 44 38

23


24


De 26e Kapellerbosloop (door Jan Manders) Op zondagmorgen rond elf uur ging ik met mijn vast loopmaatje Peter Jansen op weg naar het bedrijf van Sjef van Ooyen. Hier is al sinds de eerste loop het inschrijflokaal en de plaats, waar men voor en vooral na de wedstrijd gezellig kan vertoeven. Aangekomen in het inschrijflokaal gingen mijn gedachten terug naar december 1984. Ik had toentertijd in de krant gelezen, dat STB (waar ik nog geen lid van was) de oude Kapellerbosloop weer in ere had hersteld. In de jaren vijftig en zestig werd die namelijk georganiseerd door de zeer vermaarde atletiekclub van Schaesberg: R.K.A.S.V.( Rooms Katholieke Atletiekclub Schaesberg). In die tijd in Nederland een grootheid met de vermaarde (helaas overleden) atleet Jan van Uden. Eind jaren zestig ging deze club ter ziele. In 1984 liep ik de loop met een kennis uit Schaesberg. Ik zelf was nog niet echt actief als loper. Mij leek het wel eens leuk in je dorp en in het vertrouwde Leenderbos een wedstrijd te lopen. Voetbal was voor mij toen nog sport nummer een. Het lopen beviel mij prima en voor de eerste maal vatte bij mij de gedachte post om na het voetbal me op de loopsport te �storten�. Iets wat in 1987 inderdaad gebeurde.

1637. De helling is pittig, maar de aanmoedigingen van het publiek stuwen je naar boven. Na afloop heb ik nog een deel van de hoofdloop bekeken. Ook hier veel atleten, die ieder voor zich probeerden het beste te geven. Onze loop is een ware reclame voor de loopsport. De Kapellerbosloop heeft zich dan ook in 25 jaar ontwikkeld tot een niet meer weg te denken loopklassieker in onze regio. Voor mij persoonlijk was het een fijne ervaring om de eerste te lopen en nu alweer de 26e. Ik hoop, dat de Kapellerbosloop nog een lang leven beschoren is en dat ik zelf nog de nodige keren in goede gezondheid eraan kan deelnemen.

De editie van dit jaar was weer voortreffelijk op alle fronten: veel atleten, goede organisatie, goed weer voor een cross. Al met al een prima loopsfeer. Voor voorzitter Albert was het extra mooi, omdat hij 4 december opa was geworden van een kleinzoon Max. Deze prachtige boodschap klonk vanuit de finishwagen uit de mond van onze microfonist Wim van der Linden. Om elf uur werden we voor de korte cross weggeschoten met vele anderen. Het blijft een qua parcours prachtige loop. Mooie bospaden, een fikse helling richting kapelletje, de doortocht langs het historisch kapelletje uit

Jan Manders (2 na 12) in aktie bij de 26e Kapellerbosloop.

25


Diverse uitslagen (bron: Frank Eisenga)

1 2 7 2 1 8 16 2 6 17 2 6 6 9 6 3 1 1 1 1 2 8 4 2 4 10 6 2 4 10 11

2285

89 62 33 4

509

18

26

Iwan Theunissen Rob Riksen Diego Gulpers Ellis Jacobs Jan Schwanen Paul Jacobs Ronald Hoogeboom John Born Frank Joosten Leo Quaedflieg Dinand Radstake Hein Bodelier Pierre Muijrers Hein Severens Louis Cordewener 4/10 Brussel Marathon HM Geert Pouls 9/10 Tour de Tirol 10 km Lara Klaassen HM Lara Klaassen Marathon Lara Klaassen Totaal 73 km in 3 dagen Lara Klaassen 10/10 32. Harz-Gebirgslauf Wernigerode Marathon John Oostdijk 11/10 Geilenkirchener Volkslauf 4 km Francien v. Haaren-Thomas

10 km 0:28:51

0:21:05 0:21:15 0:21:19 0:21:41 0:22:24 0:23:49 0:24:12 0:24:27 0:24:27 0:24:38 0:25:41 0:25:52 0:27:31 0:27:53 0:32:49 0:33:24 0:38:09 0:40:02 0:40:55 0:42:29 0:43:54 0:46:50 0:47:09 0:47:12 0:47:12 0:48:23 0:48:33 0:49:40 0:53:13 0:56:32 0:56:39

1:55:28

0:40:45 1:26:44 4:28:00 6:35:30

4:46:38

0:23:15

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

4

27/9 Maasheggenloop - Boxmeer 5,5 km Marijke Verstegen 4/10 Mondriaanrun – Heerlen 5,286 km (plaats categorie) Marcel Coerver Nick Custers Quirien van Son Sjack Hoop Herman Gerards Roger Gillissen Michel Beckers Albert Verbunt Cor van Haaren Maurice Eisinga Jan Vroomen Claudia Steinbusch Peter Verberk Marijke Verstegen Francien v. Haaren-Thomas Albert Maessen 10,572 km (plaats categorie)

4 14 17 30 47 48 72 98

3 13

146 421 500 1072 1146 98 327 380 390 545 754

1453 1942 4763

3 5 7 2 15 18 19 27 48 43 53 58 9 11 67 71 13 92 95 14

Jos Krist Marcel van de Pol Quirien van Son Herman Kremer Cor van Haaren Roger Gillissen Jos Duteweerd Jan Manders 11/10 Kranenbroeker Trimloop 7,5 km Huub Collaris 10 km

0:37:29 0:39:42 0:40:42 0:42:51 0:46:02 0:46:02 0:49:14 0:54:29

Dinand Radstake 11/10 Marathon Eindhoven HM Jan Schwanen Wiel Frins Huub Donders Annick Ploumen Ronald Smeets Marathon

0:44:12

Iwan Theunissen Jos Lempers Herman Gerards John Haan Hein Bodelier Pierre Muijrers 18/10 32. ING Amsterdam Marathon Marathon Hein Bodelier Laurens Slaats Anita Kuijpers 25/10 30e Decathlon Stadloop Kerkrade 5 km Richard Lavalle Diego Gulpers Arno Hanssen Ellis Jacobs Nick Custers Jan Offermans Sjack Hoop Marcel Meens Leo Quaedflieg Herman Kremer Ivo Vincken Cor van Haaren Saskia Rademakers Annick Ploumen Michel Beckers Maurice Eisinga Claudia Steinbusch Huub Collaris Pierre Muijrers Lenie Jacobs

0:38:01

1:25:41 1:32:08 1:33:23 1:38:52 1:39:27 2:50:23 3:18:07 3:23:12 3:23:47 3:34:03 3:46:42

3:28:42 3:35:16 4:13:27

0:17:21 0:17:49 0:18:03 0:19:07 0:19:29 0:19:43 0:19:53 0:20:25 0:21:41 0:21:48 0:22:10 0:22:32 0:22:32 0:22:46 0:22:52 0:23:15 0:24:24 0:24:26 0:24:44 0:24:53


25/10 30e Decathlon Stadloop Kerkrade 5 km 16 18

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

Ger Logister 0:25:33 Ruud van Laar 0:25:35 Jan Manders 0:26:37 Peggy de Bas 0:29:34 Francien van Haaren-Thomas 0:30:08 10 km 0:34:54 12 Nico Hamers 17 Rob Riksen 0:36:27 21 Marcel van de Pol 0:37:21 34 Jan Schwanen 0:39:44 40 Tim Roks 0:41:15 41 Herman Gerards 0:41:23 53 Paul Jacobs 0:42:46 57 Ronald Hoogeboom 0:43:05 83 Ronald Smeets 0:45:45 11 Anke Linssen 0:46:49 92 Jos Lempers 0:47:19 99 André Roumen 0:49:00 8/11 Les 4 Cimes du Pays des Herve - Battice 33 km 239 Sjack Hoop 2:49:57 360 John Born 2:59:08 449 Josette Gijselaers 3:09:04 8/11 ENCI Bergloop - Maastricht 4,3 km 8 Kamiel Jacobs 0:15:09 29 Dinand Radstake 0:17:57 8,5 km 27 Ellis Jacobs 0:34:11 66 Paul Jacobs 0:38:13 8/11 Int. Volkslauf Übach-Palenberg 9,2 km 1 Jos Krist 0:34:34 16 Ivo Vincken 0:41:03 24 Cor van Haaren 0:45:13 27 Huub Collaris 0:45:56 31 Ger Logister 0:47:29 34 Peter Jansen 0:48:19 37 Jan Manders 0:48:58 8/11 Rursee Marathon-Lauf - Einruhr 16,5 km 22 Guido Meys 1:07:59 204 Ronald Smeets 1:24:44 560 Peggy de Bas 1:43:18 Marathon 2 Jean Herpers 2:53:56 68 Jos Lempers 3:29:44 133 Herman Gerards 3:47:52 15/11 Zeven heuvelen loop - Nijmegen 15 km 275 Rob Riksen 0:56:22 4656 Astrid Aretz-Rietbroek 1:10:02 7388 Geert Pouls 1:13:43 15435 Marijke Verstegen 1:23:18 114 112 137 37 40

1 2

15 37 81 84 138

14 10 12 20 2 30 115

2 6 24

26 217 218 221 222 23 320 568 654 73

2

7

10 31 32

21/11 4. Geilenkirchener Crosslauf 4,6 km Boy Sanders Huub Collaris 9,2 km Iwan Theunissen Jean Herpers 21/11 Rurbrückenlauf - Linnich 10 km Guido Meys Herman Gerards Cor van Haaren Ronald Smeets Jos Duteweerd 28/11 Ell 7,3 km Francien van Haaren-Thomas 12,5 Herman Gerards Ronald Hoogeboom Cor van Haaren HM Iwan Theunissen Jan Offermans Geert Pouls 29/11 Emmaparkloop - Brunssum 2 km Quirien van Son 5 km Quirien van Son Huub Collaris 13/12 47. Aachener Winterlauf 18,1 km Arno Hanssen Marcel Meens Wiel Frins Fred Geilenkirchen Huub Donders Annick Ploumen Sjack Hoop Jos Bex Leo Logister Josette Gijselaers 13/12 Kranenbroeker Trimloop 7,5 km Huub Collaris 20/12 Meinwegcross - Herkenbosch 4680 m. Dinand Radstake 20/12 Mescher Bergloop 8,5 km Kamiel Jacobs Cor van Haaren Albert Verbunt 20/12 Mescher Bergloop 15 km

0:22:00 0:22:21 0:33:24 0:33:33

0:38:41 0:42:33 0:46:41 0:46:59 0:52:10

0:44:18 0:53:41 0:56:19 1:00:00 1:15:22 1:27:51 1:44:53

0:08:15 0:20:03 0:23:48

1:06:17 1:20:29 1:20:29 1:20:39 1:20:39 1:23:50 1:23:50 1:29:57 1:31:45 1:33:44

0:36:55

0:17:25

0:39:19 0:44:51 0:44:53

27


9 10 25 40 45 75 80 83 85 11 23 24 25 37 42 45 47 50 52 57 72 77 85 31

15 1 126 165 286

9 25 42 61 30 56 99 213 220

28

Guido Meys Ellis Jacobs Jan Offermans Ronald Hoogeboom Nick Custers Herman Gerards Hub Wijnands Hein Bodelier 26/12 Kerstcross AVON Lange cross 9764 m. Jos Krist Guido Meys Jan Schwanen John Born Leo Quaedflieg Hub Wijnands John Haan Hein Bodelier Claudia Steinbusch Korte cross 4860 m. Tim Roks Fred Geilenkirchen Ronald Hoogeboom Jo Born Anke Linssen Dinand Radstake Roger Gillissen Huub Collaris Frank Joosten Cor van Haaren Geert Pouls Herman Kremer Leo Logister Eric van Theemsche Gerte Offeringa 31/12 Sylvesterlauf Aachen 10 km Guido Meys Ellis Jacobs Frank Joosten Herman Kremer Huub Collaris 31/12 Sylvesterloop Elsloo 10 km Jos Krist Jan Offermans Ronald Hoogenboom Hein Bodelier 5 km Quirien van Son Marcel van de Pol Cor van Haaren Gerte Offeringa Francien van Haaren

1:04:39 1:14:32 1:15:07 1:17:33 1:17:53 1:21:21 1:26:20 1:30:07

0:38:36 0:38:43 0:42:26 0:45:20 0:46:00 0:51:25 0:52:13 0:52:35 0:53:16 0:23:49 0:24:21 0:24:24 0:24:33 0:24:43 0:24:50 0:24:55 0:25:06 0:25:11 0:25:15 0:25:19 0:25:56 0:25:59 0:27:02 0:31:29

0:37:44 0:39:19 0:44:22 0:45:41 0:49:49

0:36:08 0:39:47 0:42:53 0:45:40 0:18:43 0:20:31 0:22:18 0:28:19 0:28:54

Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen - Diverse uitslagen

18 73 77 96 97 132 164 187

48

2984

31/12 Sylvesterlauf Wegberg 5 km Herman Gerards 31/12 San Silvestre Vallecana 10 km Paul Jacobs

0:20:45

0:47:10


Nieuwe leden S.T.B. heet van harte welkom Anke Linssen Anke woont samen met Andy in de Dr.Nolenslaan in Landgraaf en is 25 jaar. Anke heeft altijd al gelopen en was op zoek naar een vereniging. Ja, en dan kom je bijna automatisch bij STB uit. Tim Roks Tim, 25 jaar, vrijgezel, woont in de Wackerstraat in Eygelshoven. Tim heeft samen met Anke in de groep van Snowworld gelopen, maar wilde toch iets gerichter trainen en kwam zodoende bij STB terecht. Ronald Bouwers Ronald woont Op gen Steen in Landgraaf en is 34 jaar. Hij is via zijn overbuurman, good old John Hendrix, bij STB gekomen. Astrid Aretz-Rietbroek. Astrid, 38 jaar, getrouwd 2 kinderen, woont in De Godfried Bomansstraat in Landgraaf. Astrid liep al een tijdje alleen, wilde toch liever met een groep lopen en werd door Jos Krist getipt om het eens bij STB te proberen. (noot van de redactie : Jos, een goede tip!)

Mika Jongen Mika woont in Herderstasje in Landgraaf. Mika is 8 jaar. Jill Vanthoor Jill, dochter van Bert Vanthoor is 9 jaar. Jill woont in de Laurastraat in Eygelshoven Zef Hanssen Zef is thuis in de Schoolstraat in Landgraaf en is 7 jaar. Fabian Viester Fabian woont in Voerendaal in de Hendrik van Veldekestraat. Fabian is 9 jaar jong. Ilse Riksen Ja, de dochter van Rob Riksen. Ilse is 8 jaar en woont in Nuth. Max Jahach Max, 10 jaar, woont in Eygelshoven in de Nieuwerhagerweg

Jeugdleden: Ramon Rollinger Ramon woont in de Rontgenstraat in Heerlen en is 17 jaar Isabelle Bastiaens Isabelle, 7 jaar, woont in Eygelshoven op de Waubacherweg

BeĂŤindiging lidmaatschap: E.F.James-Bloemers (zaal), Peter Verberk, Nicole Meekels, Peter Grond, Lois Dijkstra, Miriam Wassen, Bianca Poorts, Cecile Geuskens, Laura Romkens (jeugdlid), Birgith Ydstie, Marguerite Bingen.

29


Sportmedische aspecten Inspanning en weerstand tegen infecties (griep en verkoudheid) Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat sportmensen die minder dan 32km per week trainden, minder vaak een infectie hadden dan sportmensen die driemaal zoveel trainden. Daarnaast is gebleken dat de intensiteit van de training hierbij ook een belangrijke rol speelt. Als de intensiteit van de sportbeoefening lager ligt dan 65% van de maximale zuurstofopname, wordt het weerstand tegen infecties gestimuleerd, waardoor de kans op een infectie afneemt. Bij inspanningen met een hogere intensiteit neemt de weerstand tegen infecties juist af, waardoor de kans op een infectie toeneemt. Het is echter nog onduidelijk hoe deze beïnvloeding van de weerstand werkt. Waarschijnlijk moet er daarbij rekening gehouden worden met bijkomende factoren. Enkele bijkomende factoren die van belang zijn bij het ontstaan van infecties Hieronder staan enkele factoren beschreven die van invloed kunnen zijn op de weerstand tegen infecties. • Sporters die 'overtraind' zijn hebben een verhoogde kans om een infectie op te lopen. Bij overtrainde sporters is de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord. Deze situatie wordt vooral veroorzaakt door (te) zware trainingen waarbij onvoldoende tijd voor herstel wordt genomen. Vaak vertellen deze sporters dat zij al een paar weken niet lekker 'draaiden' voordat zich vervolgens een infectie openbaarde. • Het is dan de vraag of dit 'niet lekker draaien' al een uiting was van de beginnende infectie of dat deze sporters al overtraind waren, waardoor de kans om een infectie op te lopen groter was.

30

Daarnaast speelt de kwaliteit van de voeding een belangrijke rol. Vanzelfsprekend zal de voeding voldoende energie moeten bevatten, waarbij zo'n 55-60% van de energie uit koolhydraten gehaald moet worden, zo'n 30% uit (onverzadigde) vetten en zo'n 10 -12% uit eiwitten. • Daarnaast dient de voeding ook voldoende mineralen en vitamines te bevatten, waarvan ijzer en vitamine C in het geval van de opbouw van weerstand tegen infecties de belangrijksten zijn. •

Griep en verkoudheid Griep en verkoudheid zijn infecties waarmee we in ons klimaat regelmatig te maken hebben. In de koude, vochtige jaargetijden, als onze weerstand extra wordt beproefd, komen deze aandoeningen het meest voor. Bij griep en verkoudheid zijn de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen ontstoken. Hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn en tranende ogen zijn daarvan het gevolg. Eigenlijk is het gehele lichaam erbij betrokken; koorts, spierpijn, een algeheel gevoel van slapte zijn veel voorkomende verschijnselen. Er zijn wel enkele verschillen aan te geven tussen een verkoudheid of griep. • Bij een verkoudheid zullen de symptomen in het algemeen niet zo heftig zijn en ligt het accent van de klachten op de slijmvliezen van de neus. Een verkoudheid wordt eroorzaakt door een virus dat al in het lichaam aanwezig is, maar pas bij verlaging van de weerstand tot een infectie zal leiden. Gemiddeld zal iemand 1 tot 2 keer per jaar een verkoudheid oplopen. • Griep is het gevolg van een (epidemische) besmetting door een (influenza)virus, dat wordt verspreid door handcontact, hoesten of niezen. Afhankelijk


van de lichamelijke conditie kan iemand meer of minder vatbaar zijn voor een infectie met het griepvirus terwijl ook hevigheid waarin iemand griepverschijnselen krijgt, sterk kan verschillen. Bij een echte griep wordt iemand binnen enkele uren ziek, waarbij het accent van de klachten meestal ligt op bonzende hhoofdpijn, hoge koorts en spierpijn over het hele lichaam. Soms wordt de keel rood en pijnlijk en treedt een droge hoest op. Aangezien er vele soorten griepvirus zijn, bestaat de kans dat iemand meerdere keren per jaar (winter) griep krijgt. De kans daarop is niet zo groot, want gemiddeld krijgt ruim één op de twintig mensen griep. Voor sporters is dat als regel een ramp, want het betekent dat ze veel conditie kwijt zullen zijn en zeker één of meerdere weken niet (goed) kunnen trainen.

een uiting van het feit dat het lichaam alle zeilen bijzet om de infectie onder controle te krijgen. Het is dus logisch dat bij iemand die koorts heeft, het lichamelijk prestatie- en herstelvermogen is afgenomen. Bij de griep bestaat daarnaast ook nog het risico dat ook de hartspier geïnfecteerd raakt, waardoor er stoornissen in het hartritme kunnen optreden. Sporten met koorts moet dan ook met klem worden ontraden. Enkele dagen na het verdwijnen van de koorts kan de training geleidelijk weer worden opgepakt, maar de training zal vooral qua intensiteit en omvang aangepast dienen te worden. Uitputting moet absoluut worden vermeden en luisteren naar het lichaam is hierbij echt noodzakelijk! Uit onderzoek is gebleken dat het prestatievermogen tot tien dagen na de koortsende ziekte nog duidelijk afgenomen kan zijn. Daarna duurt het vaak nog weken voordat de sporter ewer op het oude niveau kan trainen, laat staan weer op het oude wedstrijdniveau zit. Samenvatting

Sporten tijdens en direct na een infectie (griep of verkoudheid) Infecties gaan vaak gepaard met koorts. Van koorts wordt gesproken bij een lichaamstemperatuur boven de 38°C. Koorts is

Uit onderzoek is gebleken dat laag intensief uigevoerde training de weerstand stimuleert. Uitputtende vormen van inspanning onderdrukken de weerstand tegen een infectie, waardoor er een verhoogde kans op het oplopen van een infectie ontstaat. Voor zeer intensief trainende (marathon)lopers kan het een overweging zijn een griepprik te laten zetten

31


De 26e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop (door Theo Schmeits) De 26e Kapellerbosloop ligt inmiddels al bijna 1 maand achter de rug en men kan tevreden terug zien op een zeer geslaagde editie. In het voortraject waren echter nog wat horden te nemen. Zo had de Gemeente Landgraaf ter bescherming van het Kapellerbosje een paar enorme boomstammen op het parcours gedeponeerd en een paar dagen later werd er door een particulier nog een grote berg houtsnippers erbij gegooid. Na enig overleg werd vrijdag voor de wedstrijd door de gemeente Landgraaf de boom keurig netjes opzij geschoven en de berg houtsnippers verwijderd. De catering was zoals afgelopen jaren in handen van de jeugdcommissie en verliep vlekkeloos.

De eigengebakken koeken en gebak vonden gretig aftrek bij de hongerige atleten. Gelukkig maar want de opbrengst van deze lekkernijen gaat volledig naar de jeugd van STB. De mensen die het parcours in orde maakten hadden prima werk geleverd. Het zag er inclusief wit geschilderde wortels ( er was zelfs iemand bij die maar meteen zijn broek ook een wit kleurtje gegeven had), roodwitte linten en stangen perfect uit, hetgeen een compliment opleverde van de KNAU official. Niets stond de wedstrijd nog in de weg. De voorinschrijvingen waren veelbelovend. We kunnen met trots zeggen dat zowat alle regionale toplopers aanwezig waren.

32

Bovendien was de pers ook aanwezig wat resulteerde in een mooie reportage bij L1 sport op de televisie en een goed artikel ’s anderdaags in de kranten. De dames van de inschrijvingen kregen nog zo’n 130 atleten op bezoek bij de nainschrijvingen, geteld bij de 220 voorinschrijvingen konden we weer een record aantekenen van zo’n 350 lopers bij deze Kapellerbosloop. De jeugdlopen waren qua aantal deelnemers ook een topper. Caesar en STB leverde de meeste jeugdige lopers. Er werd fel gestreden om de ereplaatsen. Het is altijd een prachtig gezicht als je zo’n horde kinderen voorbij ziet sprinten. De prijsuitreiking van de jeugd verliep, dankzij de snelle uitslagverwerking, snel. Nu ik toch bij de uitslagverwerking ben terechtgekomen wil ik 2 man even naar voren halen. Ik weet je moet altijd voorzichtig zijn met namen noemen, maar Wiel en Ronald Frins hebben i.s.m Jos Jansen en zijn mensen jarenlang de uitslagverwerking bij de Kapellerbosloop en andere wedstrijden gedaan. Wiel en Ronald stoppen er helaas mee, jammer. Ik wil hun beide van harte bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Wat de wedstrijd zelf betreft was het vooral een spannende strijd bij de korte cross. Richard Lavalle, die afwachtend begonnen was, begon aan een indrukwekkende inhaalrace om uiteindelijk als tweede te eindigen, gerenommeerde namen als Frank Tijdink, Wil Pepels achter zich latend . Ellis Jacobs won bij de dames op 30 seconden gevolgd door Renee Tijdink. Tja, en Diego Gulpers weet inmiddels nu ook dat hij de oude rotten van STB niet moet uitdagen, want dan weet je dat in de wedstrijd wel even rechtgezet wordt.


Bij de hoofdloop was de wedstrijd al na de eerste ronde zo goed als beslist. Roger Smeets, die al na 200 meter een gaatje had geslagen liep onbedreigd naar de finish. Jurgen Austin-Kerl en Patrick Franken werden resp. tweede en derde. Inge van Bergen finishte zoals in veel wedstrijden als eerste, maar Silke Optekamp zat haar toch vlak op haar hielen. Leonie Balter eindigde als derde dame. Uitslagen STB ‘ers Kapellerbosloop Korte cross 5400 meter 2 5 6 7 14 16 30 38 39 42 46 47 48 61 62 65

Richard Lavalle Arno Hanssen Ger Bodelier Ivo Eykeboom Ellis Jacobs Diego Gulpers Dinand Radstake Annick Ploumen Anke Linssen Michel Beckers Peter Bex Roger Gillissen Cor van Haaren Claudia Steinbusch Leo Logister Jef Jacobs

00:20:09 00:20:43 00:20:58 00:21:05 00:22:20 00:22:37 00:25:01 00:25:53 00:25:56 00:26:09 00:26:36 00:26:43 00:26.50 00:28:28 00:28:29 00:28:55

71 73 75 77 81 92

Marijke Verstegen Ger Logister Eric van Theemsche Peter Jansen Jan Manders Ruud van Laar

00:29:26 00:29:56 00:30:08 00:30:26 00:30:42 00:32:28

Hoofdloop 7200 meter 13 19 20 34 44 52 56 57 60 61 66 67 69 76 77 79 80 85 87 91 97

Jos Krist Rob Riksen Guido Meys Jan Schwanen Tim Roks Ronald Hoogeboom Paul Jacobs John Born Jo Born Ronald Bouwens Laurens Slaats Frank Joosten Ivo Vincken Astrid Aretz Sabine Krieg Jos Bex Herman Kremer Hein Bodelier Geert Pouls Ronald Smeets Huub Collaris

00:28:10 00:28:39 00:28:44 00:30:40 00:31:39 00:32:26 00:33:04 00:33:13 00:33:31 00:33:34 00:33:59 00:34:12 00:34:33 00:35:10 00:35:13 00:35:29 00:35:35 00:36:17 00:36:39 00:35:23 00:38:13

De 27e editie van de Sjef van Ooyen Kapellerbosloop vindt plaats op zondag 5 december 2010

33


Jeugdpagina STB ENCI Cross Maastricht Als de bladeren vallen en de (regen)jassen hangen weer aan de kapstok, is het weer tijd om de atletiekbaan te verruilen voor bos en hei, met de daarbij horende modderige paden. Net zoals ieder jaar beginnen we het seizoen in Maastricht met de Encibergloop; een wedstrijd die bij de “grote” lopers berucht is om zijn steile helling in het parcours. Bij de pupillen is het rondje om de vijver een prachtig schouwspel voor het publiek omdat vrijwel de hele ronde goed is te volgen, terwijl men met een bekertje koffie in de buurt van de finish kan blijven staan. Bijkomend voordeel voor de kleine atleetjes is daarom het gejuich en de aanmoedigingen wanneer zij in de buurt van de finish komen. Dit jaar een beperkte deelname van STB omdat we vrij veel pupillen hebben die nog nooit aan een wedstrijd hebben deelgenomen; voor hun is de Kapellerbosloop, over enkele weken, een betere mogelijkheid om een eerste wedstrijd te lopen. Bij de junioren ook een iets mindere deelname, omdat we dit jaar een grotere groep baanatleten hebben, en als die mogen kiezen, is dat vaak niet voor een cross. Natuurlijk zien op zo’n wedstrijd de bekende gezichten van diegene die crossen nu eenmaal leuk vinden. Boy Sanders, onze seizoensloper was weer van de partij, net zoals Kamiel en Jef. Verder zagen we Rik Radstake, en Tristan Lievestro, die vandaag zijn eerste wedstrijd liep, evenals Fabian Viester. Bij de dames verschenen Anique en Maxime aan de start. En dan de uitslagen; omdat de uitslagenlijst er nog niet is, moeten we het doen met ooggetuigen-verslagen.

34

Kamiel was 7e of 8e bij de 4,5 km Jef Jacobs was 2e op de 1800meter; Boy Sanders, net herstellende van een week ziek, eindigde in de middenmoot, en Rik Radstake in de achterhoede, Tristan Lievetro, Fabian Viester en Anique Dahmen eindigden op de 1000 meter alledrie in de middenmoot. Maxime Dahmen werd op de 500 meter net voor de streep ingehaald waardoor zij op een plaats mooie 3e eindigde.

Sint op bezoek bij pupillen Zoals ieder jaar bezochten Sinterklaas en zijn Pieten de pupillen van STB tijdens hun toernee door ons land. Ook dit jaar stonden de pupillen weer in het grote boek van Sint, en opnieuw in het gedeelte: lieve kinderen.

Moesten we vorig jaar nog een berichtje naar de Wegwijs-Piet sturen om te voorkomen dat Sint met zijn paard over de Brunssummerheide zou gaan draven omdat hij de pupillen niet kon vinden; dit jaar ging hij rechtstreeks naar de atletiekbaan van het Heerlense AVON, waar wij in de winter trainen. De kantine was versierd, de kinderen zongen, en er waren natuurlijk ouders aanwezig, waardoor het weer een gezellige boel was. In zijn grote boek had Sint ook dit jaar over iedere pupil wel iets, wat het


vermelden waard was, en je zag regelmatig een van de ouders of trainers wel bevestigend met zijn hoofd knikken. Je vraagt je af hoe Sint aan alle informatie komt?? Sint herinnerde zich nog dat hij hier een paar jaar geleden met een paar pupilletjes zat; een heel verschil met de grote groep die hij dit jaar zag (hij had trouwens het verschil al gehoord, want er werd veel harder gezongen). Behalve de pupillen, moesten ook de trainers bij Sint op het matje komen, maar gelukkig liep dat goed af; stel je voor dat er een van de trainers in de zak zou verdwijnen om mee naar Spanje te gaan… Natuurlijk was Sint niet met lege handen gekomen, en had hij voor iedereen een kleine verrassing bij zich. Na een uurtje was het weer hoog tijd om verder te gaan, naar de volgende plaats waar ook op hem werd gewacht. Sinterklaas en Piet, bedankt voor jullie bezoek, en tot volgend jaar.

Kapellerbosloop geslaagd Als op zondag 6 december het weer meer van een herfst- dan van een winterdag wegheeft, het niet regent, en de temperatuur boven de 10 graden is, is het heerlijk om buiten te zijn. In het Kapellerbosloop is het weer tijd voor een van de mooiste crosswedstrijden, want deze wordt door ons eigen vereniging georganiseerd. Ook dit jaar beet de jeugd de spits af en toen om 10.45 het eerste startschot klonk, zagen we een flinke groep van de allerkleinsten aan hun 1000 m beginnen. Natuurlijk was de deelname van STB-jeugd ook dit jaar weer uitstekend, want om aan deze wedstrijd NIET mee te doen moet je als lid van STB toch wel een hele goede reden hebben. Diegene die pas later hoefde te lopen, stond natuurlijk langs het parcours om de kleintjes aan te moedigen. Een andere bijzonderheid op deze dag was het feit dat we in vrijwel alle jeugdklassen STBdeelnemers aan de start zagen verschijnen; en behalve verschijnen, zagen we ze ook uitstekend presteren. Ofschoon de complete uitslagenlijst op de homepage van STB is terug te vinden, noemen we hier toch even de “uitschieters”. Bij de jongens zagen we Jay als 2e over de

streep komen bij de C-pupillen, terwijl Mika dat bij de B-pupillen deed; Lars pakte in deze categorie een mooie 3e plaats. De grote winnaar bij de jongens pupillen-A was natuurlijk Kaj, die een hele sterke wedstrijd liep, en met een flinke voorsprong finishte. Bij de meisjes zagen we een hele mooie 2e plaats voor Minke (eerste keer als C-pupil), en een 3e voor Isabelle (die vandaag voor de allereerste keer aan een wedstrijd deelnam), terwijl bij de Pupillen B meisjes er een 2e plaats voor Imke was en een 3e voor Ilse Riksen die vandaag ook haar eerste wedstrijd liep. Daarna was het de beurt aan de junioren waar bij de meisjes al heel vlug duidelijk was wie er als winnaar uit de bus zou komen; met een voorsprong van bijna een halve minuut zagen we Kelly als eerste over de finish komen. Bij de B-junioren was het Rebecca die een mooie 3e plaats wist te pakken. Bij de jongens kwam Bas ook met een flinke voorsprong over de finish, terwijl er bij de Junioren een 2e plaats voor Jeffrey was, en een 3e voor Jeroen. Bij de Junioren-A jongens werden de podium plaatsen verdeeld tussen Kamiel (2e) en Pim (3e), terwijl bij de meisjes-A al voor het startschot duidelijk was wie er als winnaar aan de finish zou komen: Manon. En wat er verder nog opviel? Natuurlijk, de jeugd zag er weer uit om door een ringetje te halen in hun nieuwe trainingspakken met achterop het logo van Sjef van Ooyen. Een wedstrijd als deze is natuurlijk een ideale gelegenheid om de sponsor te laten zien dat zijn bijdrage goed besteed is, en de grote deelname zal hem zeker goed doen. En dan de catering, die al vele jaren een uitstekende naam heeft, en deze traditie ook dit jaar weer wist voort te zetten. Ieder jaar zijn er weer enthousiaste ouders die belangeloos hun bakkunsten tonen en zorgen voor een heerlijk stuk gebak bij de koffie. De opbrengst is bestemd voor activiteiten voor de jeugd; activiteiten die niet altijd iets met sport hebben te maken, maar er wel voor zorgen dat STB de hechte groep vormt die het is. Jeugdcommissie en alle helpers bedankt.

35


Kerstcross Avon 2e Kerstdag, Brunsummerheide, kou, sneeuw en een striemende koude wind; had kunnen kloppen, maar dit jaar niet. Ofschoon het wel had gevroren en er een frisse wind was, was de temperatuur best aangenaam voor de tijd van het jaar; de blauwe lucht en het zonnetje maakten het plaatje compleet. Ook dit jaar weer veel mensen die deze dag niet gebruikten om uit te slapen, maar lekker naar de Brunsummerheide togen om te genieten van atletiek. Want ondanks de koude is het ieder jaar weer genieten; voor de atleten door lekker mee te lopen in deze Kerstcross, en voor de toeschouwers om hun aan te moedigen. Natuurlijk was ik er ook, want ik behoor bij de 2e categorie, en geniet ieder jaar van de jeugd die de kou trotseert en laat zien dat ze uit het goede hout zijn gesneden. Ondanks het beperkte aantal deelnemers waren er enkele spannende wedstrijden te zien. En behalve het genieten van de wedstrijd is het extra leuk als je na afloop ook nog kunt genieten van de prijsuitreikingen, en die waren deze keer ook weer voor de deelnemende STB-ers. Bij de allerkleinsten zagen we Jay een uitstekende wedstrijd lopen en als 2e over de finish komen. Daarna was het de beurt aan de B-pupillen waarbij we Mika zagen winnen en Dylan op een 3e plaats zagen eindigen. Bij de A-pupillen zagen we Kaj ook een podiumplaats pakken door als 2e te finishen. Daarna kwam Kelly, die als D-junior bij de C-junioren had ingeschreven en hierbij een mooie 2e plaats pakte. Bij de C-jongens zagen we Boy, Jef en Mirco starten, waarbij Jef zich bij de eerste 5 wist te handhaven, terwijl de andere 2 mannen in de middenmoot eindigde. Bleef nog over: Kamiel, maar deze moest lopen nadat mijn tenen begonnen te protesteren tegen de kou, dus hier heb ik nog geen uitslag van, ofschoon ik wel een plaats voorin voor hem in gedachten heb.

36

Dank aan onze sponsoren STB heeft een clubblad waarop wij toch een beetje trots kunnen zijn, en dit is mede te danken aan onze sponsoren. De redactie wil hierbij alle sponsoren bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar. Aannemers –en Timmerbedrijf H. de Haan, Landgraaf Auto Maessen, Klimmen Autobedrijf Zodrojewski, Heerlen Autocentrum Op de Kamp, Landgraaf Automobielbedrijf E.A.Kozole b.v., Landgraaf Bloemisterij Habets, Landgraaf Bouwservice Wijnen, Landgraaf Business Insurances Kleijkers, Heerlen Copy-center Landgraaf Dakdekkersbedrijf Zuiddak b.v., Kerkrade Decathlon, Kerkrade Glashandel- en Schildersbedrijf Sjef van Ooyen , Landgraaf Massagepraktijk Bodyline, Bingelrade Mitralis Diagnostisch Centrum, Kerkrade Reklame & Decoratie Jack Kickken, Landgraaf Runnersworld Harry Driessen, Heerlen Stratenmakersbedrijf Bram van Delft, Landgraaf Taxi –en Touringcarbedrijf Ed Slangen, Kerkrade

STB Clubblad 2009 nr 5  
STB Clubblad 2009 nr 5  
Advertisement