Page 1

l' {-

Lf7f.,


65 sporten onder 1001

l dak!

sportartikelen aan permanent lage priizen!

o De goedkoopste uit de regio! Alles voor de beginnende tot ervaren sporter. Persoonliike service: gepassioneerde sportieve verkopers. o Tevreden oÍ geld terug: wij ruilen alle artikels die u geen 100% voldoening geven (inlichtingen aan de klantenservice).

o De garantie voor de laagste prijs: wij betalen het prijsverschilterug in het geval u hetzelfde product elders v0or een lagere prijs vindt (inlichtingen aan de klantenservice).

DECATHLON KERKRADE \--

i

/ ),-ol',\\

SIMPELVE@ MCHEN

afrit Kerkrade West - naast Roda JG stadion van maandag tlm zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur ri i}il P *i-: i; i.; ï-: * f§ *x * ffi *ét# ïi.,= 3. 'ï Li i,.: i:,


Jaargang 24 - oktober 2009

-

nummer 4

't eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. Spoil en Trimclub Brunssummerheide Het clubbtad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: TeleÍoon: E-mail:

Redactiemedewerkers:

Uiterlijke inleverdatum

.rïtr\

{s*8}

kopij

Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651 296017 t.schmeits@home.nl Theo Schmeits, Herman Gerards 25 december 2009

Sporten Trimclub Brunssummerheide

"'rgí" Voorzitter:

Secretaris:

{ffi ".rg"r,

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: albertverbu nt@kpnplanet. n I

Vicky Teeken

Ovidiusstraat 6417 VS Heerlen E-mail : stbsecretariaat@wanadoo. nl

Tel.: 045-5712812

Annick Ploumen

51

Tel.:06-1 0897824

Eygelshovenerweg 1 3 637 4 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@home.nl

Aloemene Zaken: (vice-voorzitter)

Jos Janssen Tel. : 043-4591995

Schepenbank 6343 CV Klimmen E-mail: ios.annv.ianssen@wanadoo.nl

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: Írank.eisenoa@home. nl

Bert Daemen

Mathieu KesselserÍ 23 6416 EB Heerlen E-mail : bertdaemen@hotmail.com

Penninomeester:

Tel.

06-15868357

Ledenadministratie: Frank Eisenga Tel.: 06-44996122 Jeuodsoort:

Dick van Pelt

ïel. :045-5325803

22

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail : stbledenadministratie@ home. nl

37

Spaarweiden 6374 MD Landgraaf E-mail : dick.vanpelt@tele2. nl

Website STB

http:/iwww.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13 6374 KB LandgraaÍ

Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

51

6471 VS Heerlen


WintGÍtÍaining 2009/2010

Daq

Tiid

Training Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtie ontspannen trainenDuurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 lrn Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1 :15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen aÍwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen oÍ hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1 :15 uur op een rrrsiioer temDo looen. kunnen meedoen. Duwloop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (miv), die een ontspannen duurloop of hersteltraining willen houden.

Maandag

18:30

Maandag

18:30

Garage Mengelers

Maandag

19:15

Dinsdag

18:30

Sportzaal Kakert

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:45

Woensdag

18.45

Donderdag

18:30

Vriidag

18:30

Zaterdao Zaterdaq

10:00 11.00

Zaterdag

16.00

Zondag

8:30

Beoeleider(s)

Plaats Garage Menoelers

Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N. Garage Menoelers Coooerbaan Cooperbaan Exdel,

LandgraaÍ Cooperbaan

Vrije Training

Cor van Haaren

p'u-

Looptraining voor beginnende lopers.

Speciaalvoor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beginnen.

Marjo Moonen

Ger Bodelier,

Jos Bex Wiel Frins, Theo Schmeits Albert Verbunt

Saskia Rademakers

Pupillen A,B,C. 1 .15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loooscholinq is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers ím/v). die samen een uurtie ontspannen trainer Puoillen A.B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurlooo van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1 :15 uur. Deze training is bestemd voor oevorderde looers.

Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training Jeuodtrainers Jeuodtrainers Harrie Lejeune Roger Steens Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden Dick van Pelt Jeugd :

Tel' 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E-mail: dick.vanoelt@tele2.nl

2


Aan het woord: Albert Verbunt

Uan ile

UooÍritteÍ

De Jungfrau Marathon.

De traditie werd in stand gehouden vanaÍ 1997 gaat STB om de drie jaar met een groep naar Zwitserland om de Jungfrau marathon te lopen, zo ook op 5 september

Namens het bestuur bedank ik bij dezen de jeugdcommissie en ook de senioren die de durf hadden om mee te doen. Clubkleding.

'09.

Ze zijn weer te

Dit keer waren er 24 STB' ers aan de start, grote groep supporters was meegereisd om de lopers aan te moedigen en te ondersteunen Het was een geweldige prestatie dat alle 24 STB' ers deze zware marathon hebben uitgelopen. Namens alle lopers wil ik de supporters bedanken voor het aanmoedigen. Voor de liefhebbers in 2012 is de volgende STB reis naar de JungÍrau marathon.

Clubblad.

een

bestellen de bekende blauwe trainingsjacks zorg dat je voor 25 oktober de bestelling plaatst. bij Harry Driessen Runnersworld Heerlen.

Ons geweldig clubblad is door een andere firma digitaal gedrukt in plaats van het kopiëren, ik wil de redactie commissie bedanken voor hun inzet om dit te realiseren.

De 2" Decathlon ïrappenloop. Het Jubileumfeest.

Voor tweede keer organiseerde wrj de trappenloop en dit met groot succes er waren meer deelnemers dan het afgelopen jaar, mede door dat er deze keer ook werd deelgenomen door teams.

Voor onze club was dit wederom een activiteit die veel positieve publiciteit op

De

jubileumcommissie

is al in

de

aÍrondende fase met de organisatie van het Íeest met orkest en verassende optredens

en

uiteraard

jubilarissen.

de

huldiging

van

de

Alle senior leden worden uitgenodigd met partner en de jeugdleden met de ouders.

heeft geleverd Volgend jaar proberen we meer scholieren en studenten aan de start te kríjgen.

Wij verwachten een groot aantal leden en genodigden, we maken er een echt STB

De Clubkampioenschappen.

Iol27

Op 27

september organiseerde

feest van. november

de

jeugdcommissie de clubkampioenschappen voor de jeugd maar ook voor de senioren het was prachtig weer en zo als altijd was alles prima georganiseerd. Er waren spannende wedstrijden met een leuke en ontspannen sfeer, het ging uiteraard om het clubkampioenschap maar ook om het meedoen.

0-0-0-0-0-G0-0-0


eS9llijtsï5

ssag*praktilk

.

,!{.dsdres, '

6{4àre§aw '

..

.

lr }}rql§}:t.{@

té"r/o.t/ror*

,À.'rberr/ri È

ii,@rseg.Síd*trLbodr&arl

Massagepraktiik BodYline en Bii massagepraktijk Sodyline kurlt u terecht voor ontspanningsmassages, klachtenbehandeling pedicurebehandelinE'

Hièrondertreft u een overricht aan v'tÍl onre behaldelingen REI.E(ANT.BHANDGUHGEN

r . r r r .

Ontspanningsmas§ag€ Ontspanningsinassage-hot§torc

orang-malu massag§ l(ruidensternpelmassage Thaise voet en onderbeenmassage

.,apanse-€ezichtsmassage

XIÀ$íTIT.IEEHAHDIL'}I§

]

Vunkuwa-deep*Íssue Dorn-therapÍe Bindweefselmassage Tevens kunt u na alle behandetingen gebruik maken van de §3eamy wonder en of Shirodara

Pedicurebehandelingen

§ik voor rnéér lnformatie op onre uitgebreide website

untr§t. ma§§agepral#ikhodyl

:

iíe.nl

$ier vindt u alle infprmatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wiJ u graag over de vele mogelijkheden. ïeyens kunt u op de wehshe terecht voor de laatste nieuwtjes op het vakgebied en pok virdt u er reer aantrekkelijke aanbiedingen. U bent van harte welkom.


Een stukje geschiedenis door:Theo Schmeits / Jos van Spanje

S.f.B.

fffit

ZiiaaÍ iong

"Sport- en Trimclub Brunssummerheide" is eigenlijk de volledige naam van de vereniging, die bij veel mensen beter bekend staat als STB. Misschien is de naam een beetje misleidend, want anders dan de naam in eerste instantie doet vermoeden is het een echte LandgraaÍse vereniging. Voor hen, die niet weten wat STB nu eigenlijk is, hier een stukje geschiedenis van deze vereniging.

als

Het volgende punt dat op het programma accommodatie. Dankz'rj veel eigen inbreng van bestuur en leden werd op 28 juni 1986 vlakbij onze huidige Cooperbaan de 300 meter baan geopend door de burgemeester.

"Brunssummerheide Trimmers" van start gingen, maakte het begin van het ontstaan van onze tegenwoordige S.T.B.

Er werden in die periode en ook later, diverse wedstrijden door S.T.B. zell

Het begon allemaal in 1967.

De S.T.B. is eigenlijk ontstaan uit een groepje lopers uit de actieve sportcarrière van Martin Poglayen, eenieder wel bekend.

Deze groep lopers die destijds

stond was een eigen

georganiseerd.

Enkele mensen van het eerste uur waren Jo Eyck, Fred Strating, Albert Lieberg Cor Ostlender, Jo Simons en de toen nog 11 jarige Annelies van Dijk. (nog steeds lid van S.T.B ln de loop van de jaren '75 en volgende groeide deze groep, die zich nu "Trimclub Brunssummerheide"noemde, uit

naar man. zo'n 30 ln 1978 werd een eerste wedstrijd

georganiseerd. ln 1980 werd het idee van het organiseren van de inmiddels zeer bekende Heideloop geboren. Er moest voor de organisatoren alsmede voor de trainings- begeleiders een beschermde vorm worden ingebouwd. Voor een verenigingsvorm waren we nog niet rijp, daarom de keuze voor een stichtingsvorm. Dit gebeurde in 1981. Op 23 november 1984 werd op de algemene ledenvergadering besloten om verder als

vereniging door

te

Buiten de al alombekende Heideloop was plaatsvond op de

er een uurloop die

Dralen Renbaan, een Koppellopen en uiteraard de

toenmalige

bergoploop in de Brunssumerheide, diverse Kapellerbosloop.

Ook was S.T.B. medeorganisator van de N.K.Cross op de Draf -en Renbaan. Befaamd zijn de diverse Marathonreizen die er georganiseerd worden. Zoals London, Parijs, Berlijn, Zwitserland etc. met als grote klapper de succesvolle reis met ruim 50 STB-ers naar de marathon van New-York in 1994.

De vereniging, die al meer dan 30 jaar actief is, groeit nog steeds, en doet er alles aan om zich aan te passen aan de eisen die momenteel aan een vereniging worden gesteld.

gaan.

De S.T.B. groeide boven de 100 actieve sporters en was vooral in de regio bij de diverse wedstrijden in grote getale aanwezig. Vooralde marathon groep(ca. 40 personen in 1980) had grote behoefte aan een eigen identiteit

Er is een bestuur dat de touwtje goed in handen heeft en zorgt voor de coördinatie van de diverse evenementen die jaarlijks door de vereniging worden georganiseerd. en de Kapellerbosloop.


Er wordt gebruik gemaakt van de moderne media; zo heeÍt STB een eigen homepage op internet (www.avstb.nl), waarop alle informatie is te vinden over de vereniging, als ook voor de diverse wedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd zoals de Heideloop

STB is meer dan alleen maar een groep

zo is er behalve de mogelijkheid om mee te lopen in een van de loopgroepen, (van rustig joggen tot trainen voor een marathon) allen met eigen trainers/begeleiders, ook de mogelijkheid om op maandagavond in sportzaal HoeÍveld de conditie wat op te vijzelen door van aerobic. middel

Voor hun harde "werken" tijdens de wedstrijden werden zij beloond door Sjef van Ooyen, die als kledingsponsor optrad, en de jeugd voorzag van gepaste kleding. Zo is de jeugd van STB op de diverse wedstrijden niet alleen op het gebied van prestaties duidelijk aanwezig, maar mag ze ook het visitekaartje van onze vereniging worden genoemd.

hardlopers;

S.T.B. heeÍt momenteel ca 240 leden, met een eigen jeugdaÍdeling met meer dan 60 jeugdleden, uitstekend gerund door een jeugdcommissie en diverse jeugdtrainers. Vooral de extra aandacht voor de jeugdafdeling begint steeds meer vruchten af te werpen een vereniging zonder jeugd is immers een vereniging zonder toekomst.

Bij STB kunnen kinderen vanaf 6 jaar op een leuke manier kennis maken met alle facetten van de atletieksport. Tijdens de trainingen wordt hun de grondbeginselen van de atletiek bijgebracht en tijdens de diverse wedstrijden in de regio kunnen zij hun prestaties op een sportieve manier meten met hun leoftiidgenoten van andere

Naast Sjef van Ooyen zijn er nog diverse sponsoren die een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken, wat bij STB met de jeugd wordt gedaan.

Om goed te kunnen trainen is

goed materiaal nodig; een paar horden, speren, kogels e.d. kosten een kapitaal, wat door een vereniging niet alleen van de contributie kan worden betaald.

Naast de middelen die op deze manier kunnen worden aangeschaÍL, zijn we er natuurlijk nog lang niet. Een eigen accommodatie is een must voor een vereniging van deze grootte, die nog steeds groeit. Momenteel worden de trainingen aÍgewerkt op de Cooperbaan).

De omgeving van de Cooperbaan is natuurlijk een magnifieke omgeving om looptrainingen te doen. Omdat op de baan geen verlichting is, wordt er gedurende de

naar de van Avon in

winterperiode uitgeweken trainingsaccommodatie

verenigingen.

Heerlen.

De jeugdafdeling, begonnen als een groepje rennende kinderen, is inmiddels uitgegroeid tot een groep atleten die bij de

Momenteel zijn er vergaande plannen voor atletiekaccommodatie de voetbalvelden van U o W. Onderdeel van

woordje

deze vernieuwde sportaccommodatie is een verlichte kunststoÍ atletiekbaan van

regionale wedstrijden

hun

meespreken. De progressie was het afgelopen jaar goed te zien, toen bij de diverse Limburgse Kampioenschappen zowel gouden, zilveren en bronzen medailles mee naar Landgraaf genomen. Naast deze successen liet de jeugdafdeling ook op andere vlakken zien, dat ze met hun tijd meegaan

werden

bij

een

300 meter, met daarbij een sprintbaan van 100 meter en de benodigde voorzieningen voor de technische nummers.

Ook kleed en douchegelegenheid en een gezamenlijke kantineaccommodatie behoren tot de nieuwe plannen

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Door: Jo Eyck

S.ï.8

.r.rrrrrr

uan

tlimclu[ naaÍ atlGticluGÍGniging

Jo Eyck , medeoprichter en eerste voorzitter van STB aan het woord.

Nog als de dag van gisteren herinner ik mij van onze STB. Het verwijt was dat sommige sporters zich zorgden maakten over de "vrijheid en blijheid beleid" bij onze toenmalige trimclub. Er was dus een kleine afscheiding, gelukkig voor de meesten maar tijdelijk. Gelukkig begreep de overgrote meerderheid van de leden, dat wij niet goed bezig waren met grote groep sporters zonder enig clubverband.

de turbulente oprichtingsvergadering

De basis voor een sportvereniging met recreanten , wedstrijdlopers en actieÍ jeugdbeleid was gelegd. lk ben nog steeds heel trots op dat

ik daar aan heb

meegewerkt.

Mij bewondering en dank gaat vooral uit naar al die sportbegeleiders en bestuurders welke na mij de kar getrokken hebben,.

Voor onze begeleiders bij de diverse takken van sport, alsook bii de organisatie van sportevenementen zoals: Heideloop, Kapellerbosloop, uurloop etc. was wettelijke bescherming het Nederlandse verenigingsrecht.

vereist volgens de regels van

De KNAU welke jarenlang

een

tegenstander was van de honderden trimgroepen in ons land, deed naderhand

Jo en José Eyck

voor sport- en trimclubs naar voorbeeld van onze SïB de deur op een kier.

Dat was wat wij nodig hadden. Deelname

aan oÍÍiciële wedstrijden onder eigen clubnaam werd mogelijk en dat was de solide Íundatie voor de STB van vroeger en

ook nog steeds van heden.

medeoprichter van de STB werd jullie eerste voorzitter.

lk

ik

AIs

ook

ik

zeker de redactie van ons prachtige STB clubblad niet wil vergeten

waarbij

lk wens onze STB voor de toekomst veel vreugde en plezier in de sport en succes op de weg naar het 40 jarige jubileum. OÍ ik dat nog meemaak ? Wie weet.

moest de STB verlaten omdat mijn

noeste inzet voor een atletiekbaan destijds niet breed gedragen werd onder onze leden. Dat was wel een grote teleurstelling voor mij maar gelukkig zonder wroeging. De weg vrijmaken voor anderen, dat was in het belang van onze club

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen Particulier & B edrijv en

Vrijblijvende offerte Ook herbestraten van opritten Dorpstraat 58

Landgraaf Tel. 06-51115758


Het relaas van lwan Theunissen over de Monschau Marathon

illonschau maÍathon Monschou, idyllisch gelegen in de Eifel; bekend om zijn schilderochtig cenfrum, kerslmorkl én glooiende omgeving. Eens per joor vindl hier op de 2. zondog in ouguslus de Monschou Morolhon plools

.

Na vorig jaar in Meerssen voor het eerst

een

marathon gelopen te hebben (Mergelland Marathon) had ik mij heilig

voorgenomen: Nooit meer een Marathon. Mijn doel een marathon uit te lopen en het liefst onder de 3 uur had ik immers voltooid, mission accomplished (eindtijd 2.54.1 8). Vanaf 2007, toen ik mijn eerste wedstrijdje liep tot vandaag (en 55 wedstrijden verder) weet ik inmiddels wél welk parcours mijn voorkeur heeft: lange vlakke wegen afstand tussen de 10 km en 21,1 (Halve Marathon). Aangezien de Mergelland Marathon niet bepaald vlak is te noemen viel eind april tóch de keuze op wederom een pittige (natuur)marathon door een glooiend landschap. Het motto van de Monschau Marathon:

"Run in Nature" sprak mij vooral aan. Aangezien er in augustus traditioneel weinig wedstrijden zijn dan kun je maar

beter voor het zwaardere werk kiezen. Op dit lastige parcours start je niet om je PR op de marathon aan te scherpen maar als je er pas één gelopen hebt is de kans immers wél aanwezig. Zoals gezegd: Run in Nature.Vrij vertaald loop je 42,195 Km naar de vaantjes en geniet van de prachtige natuur, zolang je nog helder kunt denken - (70% van de afstand leg je berg op berg af over ongeasfalteerde weggetjes). Bij Km 12,5 zit zelfs een zeer steile passage waar je zelfs moet lopen. Hou je van: een vlak parcours, veel hectiek, opgesloten zitten achter starthekken, opgaan in een massaal startveld met meer als 30.000 lopers, al la New York*,

"lopers" die je de eerste kilometers verkleed als Teletubbie of als kip inhalen dàn zit je hier zeer zeker verkeerd. Nee, mijn silhouet zal gedurende deze (natuur)marathon worden gadegeslagen worden door: merels, groene spechten, de lokale bevolking en niet te vergeten enthousiaste STB-ers die voor de nodige support zorgden.

*Cliche vraag van sportleken aan hardlopers. "oh je hebt al een marathon gelopen, waar in Rotterdam of New York? Er zijn alleen al in de Benelux en Duitsland meer als honderd marathons. Mocht ik ooit de behoefte hebben een marathon vér buiten de landsgrenzen te willen lopen dan ligt de keuze voor de hand: dan ga je namelijk eerst naar de roots van de Marathon: nl. de Athens Classic Marathon. Start in Marathon aa:nkomst in Athene. Tijdens deze marathon loop je ongeveer dezelfde route die Pheidippides 490 v.C. liep. ln de Griekse Oudheid liep deze soldaat vanaf het slagveld nabij Marathon naar de hoofdstad Athene om te melden dat de numeriek sterke Perzen verslagen waren. Bij aankomst waren zijn laatste woorden "Niki" (overwinning) en bezweek ten gevolge van een zonnesteek. Met deze heroïsche tocht legde Pheidippides de basis voor de hedendaagse marathon en ontleend hét grootste sportmerk ter wereld zijn naam aan de laatste kreet van hem.

Veel STB-ers lopen de

Monschau Marathon, al jaren, sommigen zelfs als voorbereiding op de loodzware Jungfrau Marathon (Zwitserland) die in september plaatsvindt


Dit jaar stelde Herm(an) Gerards zelfs een trainingsprogramma samen bestaande uit lange duurlopen om deze monstertocht te trotseren, chapeaux.

heus

Ruimschoots voor de marathon heb ik bij "ervaringsdeskundige" Herm(an) (die binnen de Duitse loperswereld zelfs de status van wijlen Rudi Carell overtreft) de

nodige info ingewonnen over de "schwierige Passagen im LauÍ"; lees steile beklimmingen in de marathon waar ik zeker niet boven mUn maximale (marathon) hartslag mag uitkomen. lk ben namelijk bang dat naar mate de wedstrijd vordert "de man met de hamer" rigoureus zal toeslaan. Vorig jaar tijdens de Mergelland Marathon kreeg ik bezoek van hem bij Km 29. Toen begon de zware lijdensweg. Marathon metgezel Jo Schoonbroodt spoorde mij bij deze kilometerpassage nog aan echter hij verdween raP uit mijn blikveld. lk ben er tot op de dag van vandaag nog steeds niet uit oÍ ik toen tot aan de finish in een trance heb gelopen of om het op zijn Maradonna's te zeggen de hand van god mij heeft geholPen. Een ding was wél zeker na vorig jaar, de voorbereiding was ronduit slecht en ik vatte de marathon veel te licht oP: teveel wedstrijden vlak voor de marathon, onvoldoende rust en duurlopen niet langer dan 1 Yz uurl Dit jaar kon het aan de tekortkomingen van vorig jaar in ieder geval niet liggen. Dit jaar werd het over een andere boeg gegooid. Voldoende rust, lange duurlopen > 2 uur en de laatste 10 Km wedstrijd vond 3 weken voor de marathon plaats. Ook was ik er na vorig jaar in september achter gekomen dat mijn schoeisel eenl/z maat te klein was. Een gitzwarte teen was het gevolg. Dit jaar liep ik de wedstrijd op oranje "Nike Skylons". Nederlands Marathon Kampioen 55+ Jo Schoonbroodt liep vorig jaar in Meerssen eveneens op Skylons, volgens Jo een geweldige schoen, én inderdaad qua demping, gewicht en comÍort een uber wedstrijdschoen, een echte aanrader. Kortom, de aanloop naar de wedstrijd was beter als in 2008. Het doel was wederom om de Íinish heelhuids te bereiken en als het even kan om onder de fameuze 3 uur te eindigen.

Week 32, (dé marathonweek) de

temperatuur bereikt overdag de 30 graden. Gespannen kijk ik dagelijks naar het weerbericht voor komende zondag. Via het niet meer weg te denken Hyves netwerk worden er nog even dagelijks de laatste marathon updates uitgewisseld. Passages als "ben je al naar het Scheisshaus geweest?" (vanwege de naderende spanning) en dergelijke passeren de revue, het aÍtellen is duidelijk begonnen. Op internet lees ik zelÍs dat Peter BorsdorfÍ, die a.s. zondag een drankpost bemand, vanuit het STB-kamp is ingeseind dat veel van "seine Höllandsiche STB-freunde" deelnemen aan de marathon. Nee, Peter tijdens de marathon drinken we voor de afwisseling geen bierl Zondag, g augustus. 04.45 uur D-Day. De dag begint met de gebruikelijke (wedstrijd)rituelen. Veel koffie, een stevig ontbijt incluis macaroni en een wandeling met onze viervoeter. De nervositeit slaat toe, ik heb zelfs geen tijd om mijn gelieÍde macaroni te eten, ik gris het eerst beste *plastic bakje uit de keuken en doe hier mijn koolhydraatjes in. *(na thuiskomst blijkt dat dit bakie nog in de vaatwasser moest en dat hier hondenvoer had ingezeten).

10


Drie kwartier uur later snel ik naar, Albert ónze voorzitter/chaufÍeur, die een straat verder woont, hij loopt eveneens in Monschau. Tevens aanwezig Jos Lempers, die volgens mij wel elke week een marathon aankan. Daarna pikken we nog even kunstenaar en

tevens STB lid Andre Roumen op, die zijn laatste marathon maar liefst 12 jaar geleden liep! Op naar Monschau. Tijdens de rit lepel ik nog even gauw mijn "smakelijk" plastic bakje macaroni leeg en worden er nog even wat oude anekdotes opgerakeld en blijkt dat Andre schoeisel van het onbekende merk "Mien zuunig" te hebben. Al gauw bleek het dat om Mizuno ging. 06.45 uur aankomst in Konzen, de startplaats. Jos Duteweerd is al aanwezig hij is vandaag met Huub Donders onze mobiele support bij Km 30. Na de gebruikelijke ditjes en datjes gaat het op naar de start, het weer is perfect 16 a 17 graden. lets wat mij mateloos irriteert is als

je start voor een marathon er estafettelopers voor je staan die met een team van 4 lopers de marathonafstand aÍleggen, als je het mij vraagt horen

deze lopers achter het reguliere marathonveld te starten. Vlak voor de start staan veel STB-ers netjes bij elkaar op de 3u startrij. Arno Hanssen, Rob Riksen, Lara Klaassen, Albert Verbunt, Herman Gerards, Herman Kremer, Jos Lempers, Marcel Meens, Hein Bodelier en ondergetekende. Verderop

staan Jos Bex, Annick Ploumen, Hub Wijnants, Laurens Slaats en Andre

Roumen, die ons verbaasde om een half

uur voor de start een grote rauwe champignon te eten!

Acht uur, het startschot klinkt, de eerste 7 Km gaan zoals verwacht vrij makkelijk in dalende lijn. Al gauw zit ik in de eerste groep. Vanaf nu begint het rekenwerk, het

alarm op mijn hartslagmeter gaat voortdurend af. lk loop boven mijn hartslaglimiet. lk besluit de groep te laten lopen. Echter al gauw kom ik in gezelschap bij de Duitser Claesgens Bij Km 10 doe ik even vlug een sanitaire stop. Door mijn gedachte schiet: "Stel je

toch eens voor

je

strandt ooit

in een

marathon op een paar seconden boven de tijd die je in gedachten hebt", maar goed we zijn pas net begonnen.

Luid word ik aangemoedigd "LauÍ Junge du schaÍft es". Was dit hem nu die laatste klim? lk voel nu pas voor het eerst in Bij Km 12,5 de zwaarste passage in het parcours (waar je zelÍs nog even een stuk moet lopen) sluit zich nog een loper bij ons aan.

Bij Km 15 laat ik Claesgens lopen, ik ben niet van plan boven mijn hartslaglimiet te lopen. Km 17 het zware klimwerk is eindelijk voorbij, als ik op mijn tabelletje kijk schrik ik met deze tussentijd loop ik al boven de 3 uur, het is duidelijk, dit zware

klimwerk

is een ware scherprechter

geweest.

De tussentijden die ik heb genoteerd zijn

op

een vlakke marathon, waardeloos, zeker als je veel rnoet klimmen over grindpaden. gebaseerd

Bij Km 20 zie ik de latere nummers 7 en 8

in deze marathon voor me, ik neem een oriëntatiepunt en klok, de achterstand is 1.20 minuut. Doorkomst op de HM (21,1) 1.29.42 uur. lk weet dan al dat de magische 3 uur grens onhaalbaar is zeker

als je weet dat je (bijna) altijd verval hebt in het 2" gedeelte en je er staat nog wat geaccidenteerd terrein te wachten. Plakker Skopnik die niet over wil nemen schud ik af

en in de 5 Km die volgen in dalende lijn over strak asfalt haal ik tijd in, het alarm gaat voortdurend aÍ. De 2 lopers voor me zie ik voortdurend omkijken hun voorsprong groeit echter gestaag.

lk heb een kaartje van het hoogteproÍiel op mijn rechterpols geplakt dus ik kan zien wat er nog komt, weinig hoopvolvoor de "magic limit" wederom even een sanitaire stop. Bij Km 30, passage Kalterherberg, staan Jos en Hub. Heerlijk asfalt onder mijn voeten, ik loop warempel onder de 2.59 uur nó, ik kan hier weer goed tempo maken. Ondertussen hoor ik van een Duitser dat ik wel 8" lig, ja daar ben ik mooi klaar mee, ik heb iets anders aan mijn hoed waar ik al vanaf Km 17 in strijd mee ben nl: finish onder de 3 uur. Passage Km 37, tussentijd 2.38.17, ja het kan! Wat ik wel weet dat de laatste 2 Km weer in stijgende lijn zijn waarvan een stuk over een glibberig pad ondertussen haalt me nog de Duitser Paltommel in die uiteindelijk nog 6" wordt. 11


KM 40, tussentijd 2.51.19 uur het wordt een

dubbeltje op zijn kant, een klim van 300 a 400 meter gemiddelde stijging a 6% meldt zich de wedstrijd dat mijn benen niet meer willen, de kracht is weg.

Nog ongeveer 1 /z Kilometer, een waar thrillerscenario dient zich aan. Het zwaard van Damocles hing al dicht boven me echter 1 Km voor de meet velt een steile onverharde klim het definitieve Salomons oordeel. lk zie de

kerk van Konzen, dé finish, mijn

horloge geeft 2.59.32 aan ll ls het hier naar links.....? De mensen klappen . De speaker heeÍt me al in het zicht. lk vloek, tier en het huilen staat me nabij. Er volgt nog een stuk

van zeker 250 meter. lk knok voor wat ik waard ben en kijk tegen beter weten in op mijn horloge 3.00.00 uur.........en ik ben er nog niet....., in het zicht van de finish heb ik de strijd verloren.

lk ben teveel sporter om dit direct te relativeren. Kapot val ik neerl Eindtijd 3.00.28 uur. "Super 9"" roept de speaker. Hij moest eens weten hoe ik me voelde!

Drie minuten later Íinisht Fons de Bie, die

mij vorig jaar bij Km 40 tijdens de

Mergelland Marathon nog inhaalde op een keurige 12e plek. AchteraÍ hoor ik dat hij me al vanal de 21 Km passage in het vizier had, toch nog een kleine opsteker' Fons, die zelf ook diep gegaan is vraagt me "en wat is de volgende marathon?"

'ik

nooit meer. Nu Vorig jaar riep antwoordde ik: "op korte termijn", deze wrange bijsmaak wil ik gauw wegspoelen". Nu heb ik nog veel tijd om te trainen voor een marathon; in januari 2010 staat er immers een tweede Theunissen op komst en dan wil ik dít (marathon) echec wel even verwerkt hebben. ln rap tempo komen de volgende STB ers over de meet. Als laatste STB-er komt Andre Roumen over de meet, die na een onderbreking van maar lieÍst 12 iaar deze marathon uitliep. Een geweldige prestatie.

ln onze STB-afvaardiging heeÍt zich al gauw tot grote hilariteit rondgesproken dat ik een beetje "pissed off" ben vanwege mijn eindtijd.

Sommigen informeren herhaaldelijk naar mijn eindtijd was het nou 28 oÍ toch 33 seconden? lk zie er dan wel de humor van in en ja het was een zwaar parcours (en zo kun je nog wel meer excuses verzinnen)...maar goed. De Íeiten tellen - punt uit. lk moet je wel zeggen de spanning gedurende Km 17

tot 42,195 Km was nog groter als wachten op je eindexamenuitslag! En wat een rekenwerk tussendoor.

Het was een geweldige dag, Prima verzorging tijdens de tocht en veel (typische) STB humor voor en na de wedstrijd. Sommige STB-ers vroegen zich at "waar heb je die 28 seconden verloren?" Hoe lang heb je nodig voor 2x een sanitaire stop? Stel je voor ik was niet gestopt dan was ik misschien op 8 seconden gestrand! Dan maar als een strijder uit de Griekse Oudheid ten onder. Misschien heb ik het wel de goden zelf verzocht toen ik aan dit doemscenario dacht bij Km 10? We zullen het nooit weten. En wat betreÍt het motto van deze

marathon: "Run in Nature", daarvan is niks teveel gezegd!: Wil je meer weten?

Dan

even e-surfen

naar:

www. monschau-marathon.de

Onze "JungÍrau" STB-ers waren ook zeer tevreden zij liggen op schema. Voor hen diende deze pittige (natuur)marathon als lange duurloop. lk zie hun verslag met letterlijk en Íiguurlijk veel ups en hopelijk niet teveel downs tegemoet. Uitslagen Monschau Marathon: lwan Theunissen 9 27 Rob Riksen 40 Arno Hanssen 93 Herman Kremer 97 Jos Lempers 129 Herman Gerards 169 Laurens Slaats 233 Hub Wijnands 273 Albert Verbunt 316 Jos Bex 493 Hein Bodelier 538 André Roumen

03:00:28 03:15:50 03:23:26 03:34:06 03:34:26 03:41:35 03:47:05 03:53.34 03:56:46 03:04:25 04:30:09 04:38:57

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

12


Bron: clubblad TCN

s.ï.8. heeÍt ileÍitrillator Een deÍibrillator is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt weer op gang kan helpen. De deÍibrillator werd in 1932 uitgevonden door William Kouwenhoven. DeÍibrilleren lukt alleen als de patiënt inderdaad bewusteloos is ten gevolge van bepaalde ritmestoornissen. Bij een normaal kloppend hart kan het eÍÍect averechts zijn. Moderne defibrillators kunnen dit onderscheidt echter zelÍ maken en zullen geen schok aÍgeven als het hart normaal klopt. De werking berust erop dat door de geforceerde ontlading door het hart heen alle spiercellen tegetijk worden gedepolariseerd, waarna ze allemaal ook even tegelijk reÍractair zijn, zodat de normale regelmechanismen de kans krijgen zich weer te doen gelden

Samen met onze buurtvereniging TCN (Tennis Club Nieuwenhagen) is STB sinds 27 juni in het bezit van een defibrillator Albert Verbunt werd door TCN benaderd om samen een defibrillator te kopen. Dit kwam onze vereniging uitstekend uit, daar al een tijdje de gedachte was om alle trainers/begeleiders een cursus reanimeren te laten volgen. Regelmatig trainen wij in de hei en op de cooperbaan. Als er dan iets gebeurt is er niet een twee drie een ambulance

aanwezig. Er volgden gesprekken en besloten werd om sponsoren te zoeken. Het vinden van sponsoren ging eigenlijk

gemakkelijker dan verwacht. Wellicht heeÍt maken met het soort apparaat waarvoor geld gevraagd werd. Het kan levensreddend zijn. Nadat het bedrag, meer dan 2000 euro, bij elkaar gesprokkeld was, werd de def ibril lator aangeschaÍt.

dit toch iets te

Om goed met een deÍibrillator te kunnen omgaan hebben verschillende mensen van TCN en STB een cursus gevolgd. Voor de STB waren dit Jos Bex, Theo Schmeits, Harrie Lejeune en Cor van Haaren. Albert Verbunt, Wim van der Linden, Wiel Frins en de jeugdtrainers zullen dit binnenkort doen, terwijl Ger Bodelier en Saskia Rademakers uit hooÍde van hun beroep al kunnen reanimeren. Natuurlijk is er de hoop dat deze mensen nooit in actie hoeven te komen, maar mocht er onverhoopt iets gebeuren dan kunnen zij in elk geval helpen.

k Crem e rs, kantoo rmanager van de Rabobank Parkstad Limburg overhandigd een cheque t.w.v. 600 euro aan de voorzitter van TCN, Frans Welleman en onze voorzitter, Albert Verbunt. D h r, Fran

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

13


Een rubriek over zaken of personen die een bepaalde link met lopen hebben, door Jan Manders

Blilí uit IrGt uenstGÍ Over hardlopen zijn inmiddels bibliotheken vol geschreven. Over de marathon, over voeding, over ultra-lopen en nog veel meer onderwerpen. Maar soms vind ie, als een soort van paretduiker, een prachtige parel tussen a! die boeken. Dit doet me denken aan een uitspraak van Marten Toonder, de geesteliike vader van Tom Poes en Heer Bomme!: "Goede boeken heeÍt men zijn hele leven wat aan. Zeziin als parels, die diep in het gemoed worte! schieten en gouden vruchten dragen." Onlangs ontdekte ik een boek met een titel, die mij intrigeerde:

De eenzaamheid van

de lange geschreven door Alan aÍstandsloper, Sillitoe. Het bleek een bundel verhalen te zijn, met voornoemde titel als beginverhaal. Daar de schrijver mij onbekend was, zocht ik op internet naar meer gegevens van hem. Wat is dit medium dan handig. Alan Sillitoe werd in 1928 geboren in Engeland in de stad Nottingham. Zijn vader was arbeider op de beroemde Raleighfabrieken in deze stad. Hij groeide

arbeidersgezin met een problematische moeder. Ziin werken gaan dan ook vrijwel altijd over kleinere figuren, die in dit midden-Engelse industriegebied enigszins in de marge leven: o.a. jeugdige delinquenten. Het zijn steeds mensen, die voortdurend in conflict ziin met de

op in een

maatschappij en anderen.

Dit vinden we op een bijzonder wijze verhaald in het stuk: De eenzaamheid van de lange - afstandsloper. lk zal nu trachten dit prachtige verhaal over een jongeman met een uitzonderlijk looptalent, maar vooral met een rebel mind, aan jullie mee te geven in de hoop, dat jullie het net zo mooi vinden als ik. lk ga miin woorden verbinden met citaten van de hooÍdpersoon. "Zodra ik op de Borstal, de tuchtschool kwam, maakten ze een lange afstandsloper van me. Ze dachten zeker, dat ik daar nu net goed voor gebouwd was,

want ik was lang en mager voor

mijn

leeftijd. Hardlopen was in onze familie altijd erg belangrijk, speciaal hard weglopen voor de politie. " Met deze openingszin begint de hoofdpersoon ziin gedachten weer te geven over zijn leven en zijn hardlopen. De directeur van de strafinrichting heeft hem gevraagd mee te lopen in de jaarlijkse hardloopwedstrijd. De directeur hoopt met het winnen van de hooÍdprijs zijn aanzien te vergroten. De jongeman krijgt enkele keren per week

de gelegenheid om zonder toezicht

zijn

trainingen in de landelijke omgeving aÍ te werken. "Maar hier sta ik nu, stijÍ van de kou, met niets om warm te worden dan een paar uurtjes hardlopen voor het ontbijt, zelÍs geen snee brood-met-schapenvet Ze richten me prachtig aÍ voor de grote sportdag. Als beloning geven ze ons een blauw lint en een beker, nadat we ons met rennen en springen helemaal aÍgebeuld hebben, net al renpaarden, alleen worden we niet zo goed verzorgd, dat is het enige." De jongeman vindt het hardlopen geweldig en het maakt zijn leven in de tuchtschool een stuk dragelijker. "Het is een feest lange

- afstandsrenner te zijn, helemaal alleen op de wereld met geen mens die je humeur bederÍt oÍ vertelt wat je doen moet of dat er even voor de volgende straat een winkel is waar je in kunt breken."

14


Dat hij alleen mag trainen, ziet men als een progressreve van manrer gedragsverbetering.

De directeur zegt regelmatig tegen hem: " We gaan de beker voor lange afstandsloop van heel Engeland winnen. " Maar onze jongeman denkt steeds: " Je kunt de schurÍt krijgen. Nee, ik zal die beker

niet voor hen winnen, ook al heeft stompzinnige dikbuik alle hoop op

die me

Tijdens het hardlopen denkt hij veel. Ook hoe hij in Borstal uiteindelijk is terecht gekomen.

Zijn vader stierf jong aan keelkanker. Zijn

van de Íabriek

regent."lk dacht dat een beroerte kreeg: nou waren er ook al drie groene ruggen met het water door de regenpijp naar beneden gespoeld, en er kwamen er nog meer. Hij is er gloeiend bij en wordt veroordeeld tot de Borstal

Na maanden training is de grote wedstrijddag aangebroken. Heel veel hoge gasten zijn present. De directeur is trots en overtuigd

gezet."

moeder kreeg

ïot op een dag het ontzettend

een

eenmalige hoge uitkering."Zo gauw als moe het geld kreeg nam ze mr1 en mijn vijf broertjes en zusjes mee de stad in en stak ons helemaal in het nieuw.

Toen bestelde ze een televisietoestel, een nieuw vloerkleed en nam ze een taxi naar huis met zakken vol vreterij en een nieuwe bontjas. Avond aan avond zaten we aan de televisie met in de ene hand een broodje ham, in de andere een reep chocolade en tussen onze schoenen een fles limonade." Maar al snel is al het geld er doorheen gejaagd.

van zijn

overwinnen

en

statuswinst hierdoor. De gouverneur geeft het startschot. Onze jongeman loopt al snel voorop en het gaat hem heel makkelijk af. Hij laat zijn gedachten de vrije loop."lk draafde langs de rand van de akker, waar een holle weg langs liep en ik rook gras en kamperfoelie.

lk voelde me alsof ik uit een lange reeks hazewindhonden voortkwam die erin getraind waren op twee poten te lopen, alleen zag ik geen speelgoedkonijn voor me

Met zijn maat Mite gaat de hoofdpersoon op zoek naar een kraak.

Het lukt hen op een avond om in een bakkerij een vol geldkistje te stelen. " ln mijn kamer wrikt Mite met een hamer en een beitel die geldkist open, en voor we goed en wel weten waar we aan toe zijn hebben we al achtenzeventig pond vijÍtig over het bed gespreid liggen als theelekkers met Kerstmis."

Ze verstoppen het geld in de regenpijp bij onze jongeman. Maar een vrouw heeÍt hen de bakkerswinkel uit zien komen. Een rechercheur komt regelmatig de hooÍdpersoon ondervragen en huiszoeking

uit en was er geen knuppel, die ervoor zorgde dat ik mijn tempo behield.

Vogels Íloten in de doornhaag en een paar zanglijsters vlogen als een bliksemflits in wat stekelige struiken. "

doen, maar tevergeefs.

15


''COPY . CEN誰ER * LAN D6NA AF"

Brunssummenneg 54 , 6373 EX Landgraal tel.lfax : 045-5317692 e-m a i I : c o py-c enter-l a n d gra a@h

o m e. n

I

Voor al Uw: Kopieerwerk Dlg. prinhrverk Komplete afwerking Lamineren en textieldruk [}iverse in bi nd*ystemen

)ro0licks Sindruggen

opsn: fila:13.30-17-QQ en z0: 10.OO-14.OOu. dinsdcg tlrn vrijdag: 9.3O-1e.3O e.n 13,3O-17.OOu.

16


Op een gegeven moment heeÍt hij

een royale voorsprong opgebouwd. ln het zicht van het sportcomplex met de overvolle tribunes begint hij zich met opzet in te houden, waardoor zijn achtervolger hem steeds meer nadert. " lk ben nu bezig mijn pas te vertragen, zodat Gunthorpe me in kan halen en ik doe dat precies op de plek waar de laan het sportterrein indraait - waar ze kunnen zien wat ik doe, speciaal de directeur en zijn bende op de tribune, en ik ga zo langzaam, dat ik haast pas-op-de-plaats maak.

Loop. Schreeuwden ze met hun chique stemmen. Maar ik was dooÍ, stom en blind. Toen ik een gebrul hoorde en de bende van Gunthorpe de jassen in de lucht zag gooien en plotseling een geur van zweet rook, wist ik dat ik niet zou winnen."

Hij voelt zich nu: The

lonely,

unaproachable, undefeatable rebel "ln goed Nederlands: de eenzame, onbenaderbare

en onverslaanbare rebel.

De directeur is meer dan woedend

en

maakt zijn leven de laatste zes maanden tot

een hel, maar het doet hem niets. Hij is gelukkig met zijn wraak op de directeur en de maatschappij. "Hij wist het me betaald te zetten dat dacht hij tenminste, omdat hij me elke morgen vuilnisbakken liet slepen. lk schrobde kilometers vloeren. Het werk brak me niet; meer dan ooit maakte het me in allerlei opzichten sterker, en de directeur wist, toen ik wegging, dat zijn wraak niets had opgeleverd. "

Als hij uit de tuchtschool is, blijft hij leven aan de zelÍkant van de samenleving. "lk

ben nu weer op de been, maar

de

smerissen hebben me niet te pakken gekregen voor de laatste grote kraak die ik heb gezet."

Hiermee eindigt het verhaal, dat mij enorm

boeide. Het heeft mij weer een andere BLIK op het hardlopen gegeven.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

illeileilGlingGn Bedactie Zoals jullie het misschien gemerkt zullen hebben zijn wij met ingang van deze editie van drukker veranderd.

Werd het clubblad altijd

gekopieerd,

hebben wij nu de mogelijkheid gekregen om het digitaalte laten drukken. Dit komt de kwaliteit van tekst en foto's ten goede. Het clubblad wordt nu gemaakt bij: "Sportservice Noordholland BV", een firma die voor vele sportverenigingen het drukwerk verricht. lk wil wel hierbij het

"Copy Center LandgraaÍ" en

in

het

bijzonder Helma en Jos Quaedvlieg van

harte bedanken voor

de

uitstekende

service en moeite die zij gedaan hebben voor het maken van ons clubblad. lk kon op de gekste tijden bij hun terecht en binnen 1 oÍ 2 dagen was het blad klaar. Het heeÍt mij dan ook veel moeite gekost om na ongeveer 12 jaar te moeten meedelen dat wij van drukker gingen veranderen. Nogmaals Helma en Jos bedankt voor de prima samenwerking.

ttlintenraininU Met ingang van maandag 5 oktober zijn wij ons wintertrai n ingsschema. Dit wil zeggen dat de trainingen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

weer overgegaan naar

vertrekken vanaÍ Garage Mengelers

in

Landgraaf.

De baantraining op donderdag vindt plaats op de atletiekbaan van AVON in Heerlen. Voor de nieuwkomers, er is daar de mogelijkheid om na de training te douchen en nog wat te drinken. De zondagtraining om 8.30 uur vertrekt wel bij de Cooperbaan en de startplaats van de training op zaterdag blijÍt Exdel. Zie ook het trainingsschema in dit blad 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

17


Prestaties van S.T.B.-ers in diverse wedstrijden (bron : Frank Eisenga)

Iliuerse uitslagGn maanilen luni, iull, augustus,

seilem[el 2009

12" EiÍel Marathon Waxweiler 14 juni 42,195 km 2

03:40:13

Lara Klaassen

6" BuÍÍerrun Bingelrade (vervolg) 52

Frank Joosten

00:42:38

53

John Born

0O:42:41

78

Ronald Smeets

00:44:50

7" Hahner KitzenhauslauÍ Aachen 14 iuni

93

Hein Bodelier

O0:46:.27

101

Albert Verbunt

00:46:51

10 km

120

John Oostdijk

OO.47:2O

179

Gertie Uiterwijk

01:00:28

1

lwan Theunissen

00:34:51

2

Jean Herpers

00:36:02

3

Jos Duteweerd

OO:52:23

31. lnt. Volkslauf und HM Herzogenrath 20 juni

6" BuÍÍerrun Bingelrade 19 iuni

17

Jos Duteweerd

OO:.22:32

6km

67

Cor van Haaren

00:28:51

66

Francien van Haaren (l)

00:28:51

5km

15

Roger Gillissen

O0:24:26

18

Kelly Roelands

00:24:35

43

Cor van Haaren

00:26:57

18

Marcel Coerver

00:39:52

44

Branka Rybakowski

00:27:05

30

Herman Gerards

00:41:40

64

Pierre Muijrers

00:29:03

69

Peter Jansen

00:29:20

11

Guido Meys

01:25:33

92

Jan Manders

00:30:28

27

Jan OfÍermans

01:28:06

95

Lenie Jacobs

00:30:46

59

Hub Wijnands

01:34:52

122

Peggy de Bas

00:33:56

78

Jos Bex

0í:39:21

132

Gerte OfÍeringa

00:34:14

106

Geert Pouls

01:44:56

10 km

HM

10 km 1

lwan Theunissen

00:34:15

3

Jos Krist

00:36:00

Rakkeschlauf Roetgen 27 iuni

4

Richard Thomas

00:36:10

10 km

5

Rob Riksen

00:36:16

57

Cor van Haaren

00:47:51

7

Diego Gulpers

00:36:19

64

Jos Duteweerd

00:48:57

19

Jan Schwanen

00:39:17

41

Jos Lempers

00:41:45

2

46

lvo Vincken

O0:.42:.11

46

51

Paul Jacobs

00:42:19

HM

lwan Theunissen

01:19:52

Jos Bex

01:43:03

18


3f

Graubfinden Marathon 27 iuni

Int. Stausee VolkslauÍ Obermaubach 5 juli 5km

42,195 km 49

Guido Meys

04:53:54

106

Jan Schwanen

O5:27:57

28

Saskia Rademakers

05:02:33

2e Carl

Alex Park LauÍ Baesweiler 28 juni

Herman Kremer

4

10 km 72

Herman Gerards

00:44:38

135

Cor van Haaren

00:48:58

194

Jos Duteweerd

00:53:39

í0 km

Rundum Sfissendell Mausbach

Nico Hamers

00:36:36

19

Herman Kremer

00:45:59

55

Ronald Smeets

00:51:33

1

00:20:41

17

juli

5km Richard ïhomas

2

00:18:00

10 km

39

32. lnt. VolkslauÍ und HM Eicherscheid 4 juli

37

Herman Kremer

00:41:38

51

Herman Gerards

00:42:55

5km

78

Jos Bex

00:45:57

95

Albert Verbunt

OO:47:23

125

Jos Duteweerd

00:48:40

159

Frank Eisenga

00:50:52

Francien van Haaren (l)

00:31:23

10 km 33

Herman Gerards

00:42:05

73

Cor van Haaren

OO:47:27

Ron Fens

O1=22:18

Kestiel Boerderijluip Borgharen 19 iuli

12

John Haan

01:31:41

10 km

21

Jan OfÍermans

0í:34:19

HM 1

Kragten Avondloop Herten 4

juli

lwan Theunissen

00:33:27

31

Marcel Coerver

00:38:55

83

lvo Vincken

00:44:21

92

Ronald Smeets

00:45:37

4

5km 22 35

Ronald Hoogeboom

00:21:00

Rur BrfickenlauÍ BirkesdorÍ

John Oostdijk

00:21:59

25 iuli 5,06 km

The Classic Tessenderlo 6

iuli

10 km 435

Ronald Hoogeboom

O0:42:32

712

John Oostdijk

00:45:35

2

Huub Donders

00:17:09

3

Arno Hanssen

0O:17:32

7

Ellis Jacobs

00:19:05

Francien van Haaren (l)

00:30:13

90

19


HABETS !.nbergerstยง 1AT Land rli'].045-532 openingstijden: maandag-vrijdag $.oo uur - 18.s0 uur ยง.oo ilur - 21.oo uur donderdag $.so uur - 17.o0 uur zaterdag

20


25 iuli

Rur-Wurm Lauf Unterbruch 15 aug.

10 km

14,065 km

Rur BrtickenlauÍ BirkesdorÍ

43

Herman Kremer

00:41:38

19

Herman Gerards

01:02:36

53

Paul Jacobs

00:42:30

91

Pierre Muijrers

01:14:58

73

Jos Bex

00:43:57

95

Ronald Smeets

00:45:30

99

lvo Vincken

00:45:55

Int. Volks- und StrassenlauÍ Hambach 22 aug.

118

Cor van Haaren

OO:47:02

10 km

166

Jos Duteweerd

00:49:42

38

Cor van Haaren

00:48:18

196

Femke van Heugten

00:51:48

43

Jos Duteweerd

00:49:39

1Okm von Dtirwiss 1 aug.

lnt. VolkslauÍ Eschweiler 5 sept.

10 km

Í0 km

10

Huub Donders

00:34:45

80

Cor van Haaren

00:47:01

25

Richard Thomas

00:36:56

91

Jos Duteweerd

00:48:09

53

Ellis Jacobs

00:39:01

74

Marcel van de Pol

00:40:í9

113

Paul Jacobs

00:42:31

140

Jos Bex

0O:43:47

14',1

Arno Hanssen

00:43:47

Nacht van Maarland 5 sept. 5km 35

Ronald Hoogeboom

00:20:31

46

Hein Bodelier

00:21:49

87

Gerte Offeringa

OO:27:49

10 km

I

I

eaug.

re

aug.

I

|

5

lwan Theunissen

00:34:08

10

Jos Krist

00:35:40

13

Richard Thomas

00:35:59

14

Marcel van de Pol

00:36:13

26

Diego Gulpers

00:37:30

33

Marcel Coerver

00:38:26

49

Martin Dumoulin

00:41:25

61

Ronald Smeets

OO=44:27

64

Alois Pillich

O0:.44:52

73

Leo Logister

00:46:53

76

Hein Bodelier

00:47:39

6

sept.

I

I

21


NK 100 km - Winschoten 12 sept.

26. StadtgartenlauÍ Wfirselen 19 sept.

100 km

10,4 km 11 :46:31

Hein Bodelier

35

6

Richard Thomas

00:38:59

1

Ellis Jacobs

00:42:08

Mergelland Marathon Meerssen 13 sept.

32

Herman Gerards

00:44:43

42

Paul Jacobs

00:45:46

5km

10

Lenie Jacobs

00:53:09

141

Jos Duteweerd

00:58:10

Ellis Jacobs

00:18:02

12

Lenie Jacobs

00:23:30

63

Francien van Haaren (l)

00:29:04

Dam tot Dam Loop- Amsterdam 20 sept. 4EM

1

10 km 7

Jos Krist

00:36:08

14

Marcel Coerver

OO:38:22

63

00:29:34

Ed Doveren IO EM

25 km

Martin Dumoulin

01:15:05

Peter Verberk

0í:23:01

lwan Theunissen

01:30:42

544

27

Jan Schwanen

01:41:48

3480

98

Paul Jacobs

01:54:.41

153

Ronald Smeets

02:01:53

Anita Kuijpers

O2:04:51

206

Cor van Haaren

02=10212

218

André Roumen

02211:43

1

Richard Lavalle

00:21:46

236

Leo Logister

02:15:02

7

Jan Schwanen

00:25:03

10

Sjack Hoop

00:26:06

Saskia Rademakers

00:28:26

6

18

Marathon

14e

STAP-loop Brunssum 26 sept. 6km

44

Pierre Muijrers

O3:41:32

2

62

John Oostdijk

03:55:54

22

Maurice Eisinga

00:30:19

24

Huub Collaris

00:30:56

Kranenbroeker Trimlopen Echt 13 sept.

27

Peter Janssen

00:31:16

33

Jan Manders

00:33:43

7,5 km

10

Gerte Offeringa

00:37:40

3

b

Rob Riksen

00:46:20

7

Richard Thomas

O0:46:24

16

Marcel van de Pol

OO:.49=24

1" La La Run 20 sept.

31

WielFrins

00:52:28

36

Ronald Hoogenboom

00:54:19

6,3 km

49

Laurens Slaats

00:55:43

10 km 5

12 km

00:38:25

Huub Collaris

Dinand Radstake

00:44:35

3

Sabine Krieg

00:28:33

58

Ronald Smeets

00:57:34

14

Gerte OÍÍeringa

OO:37:17

76

Cor van Haaren

01:00:20

86

Wim Rutlens

01:01:26

89

Jos Duteweerd

01:01:54

136

Ben Paulssen

01:13:42

22


Verslag van Leo Quaedvlieg over de onvergetelijke expeditie naar de Mont-Blanc.

txReilitie 4810

Expeditie 4810 is een project dat geheel is opgezet door studenten en medewerkers

van Hogeschool Zuyd en tevens gekoppeld is aan een goed doe!: de stichting Mariamma. Hogeschoo! Zuyd wit geld biieen brengen, zodat deze Limburgse stichting in lndia een high school kan laten bouwen voor arme, kastenloze en veelal gehandicapte kinderen en wezen. Een hogeschool voor een high school dus!

ln de vorige editie van ons clubblad heb ik een artikel geplaatst over "expeditie 4810";"'

van

de

24 Mont-Blanc expeditie medewerkers van de Hogeschool Zuyd die in september zou gaan plaatsvinden.

Na maanden van voorbereiding; Ardennenweekend, sporttesten, hardlooptrainingen, wandelingen en zomervakanties in de bergen was het zaterdag 5 september eindelijk zover. Omdat er in het voortraject twee medewerkers genoodzaakt waren zich voor deze trip aÍ te melden vertrokken die

ochtend

22

projectleider

medewerkers

met

de

en een filmploeg van vier

personen richting Vallorcine in Frankrijk. De Íilmploeg bestond uit drie studenten en een docent van de opleiding Communication and Multimedia Design van de Hogeschool.

Op zondag 6 september vond er een trainingstocht plaats van circa 5 uur naar 2400 hoogtemeters. Maandag 7 en dinsdag I september stonden in het teken van acclimatiseren op hoogte en instructie op de gletsjer (stijgijzer-, pickel- en touwtechnieken). Ook vond hier de eerste kennismaking met de gidsen plaats. De overnachting vond plaats in de Albert 1 hut op 2702 m hoogte. Op dinsdagochtend om 06.00 uur stond een gletsjertocht naar de Tëte Blanche op 3400 m op het programma. Op het kleine topje hadden we een schitterend uitzicht op de Mont-Blanc en de Matterhorn.

ln de namiddag keerden we terug naar het basiskamp. Aan het eind van deze tweedaagse training werden tevens de touwgroepen bekend gemaakt. Een touwgroep bestond uit twee klimmers en een gids. Ook waren er na deze trainingsdagen helaas al twee collega's die moesten afhaken. Woensdag 9 september vertrokken we in alle vroegte met 20 personen richting Les Houches, waar we eerst met de lift en dan met het treintje naar Nid d'Agile op 2372 m moesten. Van hieruit gingen we te voet, bepakt met grote rugzak over een steil pad tot op de hoogte van de Tëte Roussehut(3167 m).

Hier hadden we tijd om te rusten en te acclimatiseren. Na deze klim moest er weer een collega aÍhaken. Nog 19 deelnemers over.

23


Na de nacht in de hut te hebben doorgebracht, waar je amper kunt slapen, de sanitaire vborzieningen ver beneden peil zijn maar het warm eten redelijk

01.30 uur voorzien van een lampje op de

naar de

dezelfde route; een zware dag.

is,

vertrokken we donderdag 10 september om helm

De afdaling die te vaak onderschat wordt

was lang en vermoeiend en ging via

hooggelegen

Got)terhut(3817m).

Dit was een steile klim met een 2" graad rotsÍlank en we de steenslaggevaarlijke "Grand Couloir" moesten oversteken. Na deze klim hielden 3 collega's het voor gezien. Het risico was voor hen te groot; nog 16 deelnemers over

Bij de Go0terhut aangekomen moesten we de stijgijzers onder en de pickel in de hand. Tevens werd de gemakkelijke klimkleding vervangen door een dikkere jas, muts en handschoen. Na een korte drink- en eetpauze vertrokken we van hieruit richting de top. Deze beklimming die tussen de 3 en 5 uur duurt voerde over gletsjers en sneeuwgraatjes.

ik samen met mijn

Tegen 11.30 uur kwamen we moe maar zeer voldaan aan in de Go0terhut alwaar we de rest van de dag konden nagenieten. De overnachting vond ook in deze hut plaats.

Op vrijdag 11 september vertrokken we na een zeer karig ontbijt om 06.00 uur richting het dal. Eerst moesten we de steile aÍdaling richting de Téte Roussehut overwinnen. Dit viel het eerst stuk, in het donker met lampje op de helm, niet echt mee. VanaÍ de hut mochten de touwen los en konden we min of meer op eigen tempo de laatste afdaling gaan maken richting het treintje. Hier vond de hereniging van alle touwgroepen plaats. Voor velen was dit een emotioneel moment.

touwmaat en de gids op de top van de Mont-Blanc (4810m). Het uitzicht was adembenemend. Het was de hele week al goed weer en ook deze dag mochten we wederom genieten van een helder blauwe

Vrijdagavond stond in het teken van een gezamenlijk diner met de gidsen, uitreiking van de certiÍicaten en een Íeestavond. We hebben tot in de "vroege" uurtjes nog zitten na te genieten van alles wat er die week had plaatsgevonden.

hemel en een stralende zon. Na een kwartiertje genieten op de top werd de terugtocht aanvaard.

Zaterdagochtend zijn we om 08.00 uur weer richting Nederland vertrokken

Om 09.15 stond

Een ieder die de top had behaald had een onwerkelijk, onoverwinnelijk etc.etc......

gevoel van ongeloof,

De expeditie is geslaagd; 16 van de 22 deelnemers hebben de top behaald en het geldbedrag voor de bouw van de school in lndia is ook zo goed als bij elkaar gebracht. lk kijk terug op een onvergetelijke week!

Kijk op

www.exoeditie4Sl0.nl voor

sÍeerbeelden.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

24


Verslag van Francien van Haaren (die 1"t";

BunnerswoÍld Women's Bun !Íeulen

Francien van Haaren liep op 8 augustus mee tijdens de Runnersworld Women's Run in Keulen. Lees hier haar verhaal.

Met de trein om 13.00 uur aangekomen in Keulen. Richting inschrijvingen gelopen waar het al behoorlijk druk was, en dat bijna alleen maar dames. Je kreeg er namelijk een gratis T-shirt van Reebok erbij. Nog een beetje rond gekeken bij de stands van verschillende merken.

Toen naar de Tanzbrunnen gelopen. Dat was het 5 km punt. Tussen 6 en 7 km de volgende trappen. Dat waren gelukkig de laatste. Boven aan de trappen stonden gelukkig Cor en Suzanne weer. Dit is het enige wat ik gewandeld heb. Het laatste stuk naar de finish ging weer geleidelijk aan naar beneden. Over de finish gekomen

dacht ik nog maar aan één ding, een lekkere koude Erdinger. Als herinnering kreeg je een goed gevulde rugzak en een mooie oorkonde. Kortom: een leuke loop voor de dames.

Half 5 was de start. Van tevoren gingen ze nog wat liedjes draaien van de Black Fööss waar iedereen kon meezingen. Toen het startschot viel gingen er een heleboel roze ballonnen de lucht in. lk kwam redelijk goed weg. Het eerste stuk ging richting 2 km langs het water gelopen. (de eerste trappen). Toen ben ik de brug opgelopen over het water heen. En dan weer naar beneden gelopen langs de andere kant van het water. Tussen 3 en 4 km de volgende trappen (ik heb ze niet geteld). Over de spoorbrug gelopen zag ik Cor en Suzanne staan. Dat doet je toch goed als je tussen alles vreemde mensen bekende mensen ziet staan. 25


Gespecialiseerd

/\

in +

$.'*.

Ȥo

r\tsrouwsERVrcE

YwUNEN

L.P.A.J.

Wijnen

Hoofdstraat 328 63728T Landgraaf

T.045-s3r 25 65 F.045-533 21 84 M. 06-27 09 10 70 bouwservice.l.wijnen @ home.nl www.bouwservicewij nen.nl

,-

,4a, d.Z

Auto bed rijf

Zdrojewski

-.,+Í'"-^*à-'.* duL" iL(ill, luÍli

*p de §<*rxpPorticuliere onderdelenverkoop tegen Groothondelspriizen I

Heerlenseweg 200 6371 HX Land§raaf

Tel.045-5720002

Auiomoleriolen verkoop Alle voorkomende reporolies Periodiek onderhoud APK en

roelmeling

Bonden speciolisl

Verkoop auto's

Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station Uitgebreide shop

Remmenreporolies Airco onderhoud,ofvullen en reínigen Ruitenservice

Nieuwslroot 20 ó373 ,1{ londgrooÍ t:045-53t5034 F:045-531ó728 E: inÍo@outocentrumopdekomp.nl www.qutotentrumopdekump. nl 26


Bron: Frank Eisenga

Ueilaatdagsltalendet

p§\e

iarigen

van harte gefelicíteeru November

Oktober

1 2 3 5 7 7 9

Amber Erik

Theo Hub

Lara Bert Roger Nick Sabine

10 17 17 Bart 17 Chris

28 Laurens 30 Harrie 30 Geert 30 Mike 31 Bas

.Penders Theemsche, v Leeuw, de Wijnands Klaassen Daemen Steens Custers Krieg Hanssen Hanssen Slaats Enninga Pouls

Ven, van der Nicaise

12 jaar 45 jaar 49 jaar 45 jaar 38 jaar

45 jaar 41jaar 43 jaar 41 jaar 16 jaar 56 jaar 45 jaar 52 jaar 50 jaar 12 jaar 27 jaar

2 3 6 9

Lara lvo Lynn

Marc Peggy Bart

11 12 12 Les 13 Marina 15 Ed 16 Huub 19 Ellen 20 Boy 21 Shelly 22 Cor 27 Léon 28 John 30 Harry

Bisschops Vincken Penders Meekels Vek Erkens Spanjer Veldhuizen Doveren Donders Penders Sanders Gage Haaren, van Schoonbroodt Oostdijk Lejeune

12 jaar 37 jaar jaar

7

41jaar 38 jaar 11 jaar 10 jaar 13 jaar

46 jaar 49 )aar 50 jaar 14 jaar 42 jaar 43 jaar 53 jaar 49 jaar 56 jaar

December

7 8

13

Rik

Peter SjeÍ

13 Maril 18 Gerte 20 Miriam 24 Dion 30 Silvie 31 Cecile 31 Jan

Radstake Grond Ooyen, van Boesten Offeringa Strolenberg Rutten Rutjens Geuskens Vroomen

13 jaar 44 jaar 67 jaar 56 jaar 40 jaar 43 jaar 36 jaar 47 jaar 41jaar 59 saar

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

27


Door John Born

2'RaGÍun Zondag 23 augustus wordt voor de 2e keer onze RAERUN! georganiseerd.Een avontuurlijke Ioop in en rond het prachtige dorp Raeren, gelegen aan het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Er zijn verschillende aÍstanden . een ca. 4km en een ca. 9 km lange loop. En natuurlijk de hooÍdloop over ca. 23km.

Mooie wedstrijd in de omgeving van Raeren waarbij tijdens de wedstrijd een aantal plekken mij bekend voorkwamen. Zijn we hier niet eens geweest met een locatietraining? Het eerste wat mij opviel bij de inschrijving: bekende gezichten achter de taÍels om te helpen en later ook aan de wedstrijd deelnemen want ze moeten oefenen voor de Jungfrau.

STB is weer goed vertegenwoordigd, het begint eigenlijk heel normaal te worden. lk ben benieuwd naar de eerste wedstrijd waarbij ik alleen aan de start sta. Dan even een blik onder de tenten werpen: en ja hoor ook hier lekker vers gebakken

Íladen en kuchen. Dus

ik kan met een

gerust hart Jose hier alleen achterlaten.

Warmlopen? Nou hoeÍt niet echt, de wedstrijd is lang en zwaar genoeg, de start is sinds ik abraham gezien heb niet meer zo flitsend dus rustig beginnen het wordt vanzelÍ welwarm ook gezien het weer. Bij de start om mij heenkijkend is het net alsoÍ ik de enige ben zonder Garmin. Hoe werken die dingen eigenlijk? Wat kun je er allemaal op zien? Loop je dan automatisch het juiste parcours? Of geeft de Garmin aan dat je voor de finish moet omdraaien? Of heb je je dan verlopen en heeft de Garmin een afkorting aangegeven? Kun je ook de aÍstand aflezen ten opzichte van je voorganger? Hoeveel of hoelang lig ik (nog) achter? Dan de wedstrijd zelf. Ontzettend mooi parcours, lekker lang en zwaaÍ.

Vlak na de start worden we een weiland in gejaagd even opletten dus dat je niet in een koeienvlaai trapt! Dan over verharde weg lekker tempo en halt! Sanitaire stop Kan dus aan een inhaalrace beginnen. Bij zeven km weer aansluiten bij Sjack, Marcel en Fred en een kilometer verder ontdekken dat ik toch iets fout heb gedaan. VanaÍ km punt 9 tot aan 11-12 km lekker lang gelijkmatig stijgend, om bij ca 11 km te eindigen in een venijnig klimmetje (herinner ik me dit nog van de locatietraining?) van zo'n metertje oÍ 100. Hierna langs de bosrand licht naar beneden lopend even op adem komen.

Het blijÍt echter een glooiend parcours en na 17 km word ik weer ingehaald door Herman hij probeeft me nog moed in te spreken maar de kilometers beginnen stilaan hun tol te eisen. Gesteund door de Garmin loopt Herman gestaag bij me weg. Om vervolgens nog Sjack, Marcel en Fred in het vizier (van de Garmin?) te krijgen. Op het laatst nog de kruisweg lopen

28


OÍ niet? Als je voor je bekende lopers ziet en je schat de afstand een beetje in zeg 100 mtr dan is dat toch ongeveer 30

llieuwe leilen:

seconden. Dan kun je de voorgangers toch niet uit het

oog verliezen? Of heeÍt de Garmin je

verkeerd gestuurd? Zqnwe nu wel of niet in kruisweg laatste kilometer gepasseerd? De laatste honderden meters naar de finish gaan weer door hetzelfde weiland als bij de start, alleen is het nu bergop.

de

de

Gelukkig heeft Jose nog kuchen en Íladen voor ons overgelaten.

Uitstagen Rearun: 4 kilometer

3 22 24

Jerom Logister 00:21:35 00:27:49 Bart Logister Claudia Logister 00:28:52

9 kilometer

7 10 23 32 39 54 55

Pol Ellis Jacobs Frank Eisenga Leo Logister

Marcelvan de

00:37:34 00:38:39 00:46:26 00:51:03 Francien v.Haaren2 00:54:55 Francien v.Haarenl 01 :05:17 01 :05:19 Cor van

Haaren

23 kilometer Ger

11 30 33 34 35 38 42 51 54 56 70 73

Bodelier Jacobs Sjack Hoop Marcel Meens

01:32.,25

01:51:05 01 :54:10 01 :54:10 Fred Geilenkirchen 01 :54:10 Herman Gerards 01:55:29 01:56:07 John 02:01:34 Albert 02:01:58 Hein Annick Ploumen 02:02:10 02:08:33 Roger 02:10:02 Geert Paul

Born verbunt Bodelier Gillissen Pouls

S.T.B. heet van harte welkom: Theo Wessels Wonende in de LTM weg in Heerlen is getrouwd en heeÍt een zoon. Theo heeft buiten hardlopen altijd gevoetbald en ook aan taÍeltennis gedaan. Het is de sÍeer binnen de STB die hem zo aanspreekt. Ruud van Laar

ls thuis in de Kennedyplantsoen in Landgraaf. Ruud is getrouwd met Marion en samen hebben zij 2 dochters van 8 en 10 jaar. Ruud is geen onbekende, hij zit o.a. in de organisatie van de CZ Megaloop en kwam

zodoende regelmatig met STB'ers in contact. Ja, en dan is het nog maar een kleine stap om lid te worden.

Maftin Dumoulin Woont in Hoensbroek in de Burg. Martinstr en woont samen met Monica. Ze hebben 2

kinderen. Martin deed al 2.5 iaar aan hardlopen en wilde het eens bij een vereniging proberen, zocht op internet en kwam op onze site.

Frank Stevelmans Woont in LandgraaÍ in de Helsevierseweg

Richard Lavalle Richard woont in de Ringoven in LandgraaÍ en is getrouwd en heeft 2 kinderen 11 en 4

jaar. Hij is via de STB' ers die hij 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

op wedstrijden troÍ in aanraking met onze club gekomen.

Beëindiging lidmaatschap; Silvie Berendsen Gertie Uiterwijk

29


A

rtrí6rNensr @nrr' Harry Driessen Nieuw in onze winkel: lndividuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid

middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen. " Voór uw zooltjés bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle S.T.B. Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport BH's, sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen. Sportieve groeten van het Runnersworld team

D akdekkersbedriif

Zuiddak h.Y. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelw eg ll2 6468 EK K erkrade Telefoon : 045 -531421.8 Telefax : 045 -53L17 44

30 loor kwoliteit in dokbedekkingen Bitum ineuze& kunsloÍ doken


Sportmedische bespiegelingen (bron: Atletiekunie)

ilaag -

Glr

ilaÍm[ïoHomen [ii lorcrc

Veel Iange-aÍstandslopers worden tijdens inspanning regelmatag geconÍronteerd met vervelende klachten van het maagdarmkanaat. Deze klachten kunnen een mild karakter hebben (pijn in de buik) oÍ van ernstiger aard zijn (bloedige diarree). Bij het ontstaan van deze klachten spelen de intensiteit van de sportbeoeÍening, de getraindheid, de mate van uitdroging (dehydratie) en het voedselgebruik een belangrijke rol. Uit onderzoek bliikt dat deze problemen meer voorkomen bij lange-aÍstandslopers dan bij andere duursporters. Het is dan ook juist bij lange-aÍstandslopen belangrijk om het vochtverlies te beperken en ervoor te zorgen dat de koolhydraatvoorraad op peil blijft. Koolhydraatrijke dranken en dorstlessers ziin hiervoor prima hulpmiddelen Voorkomen De rampzalige invloed van buikkramp en diarree op het prestatievermogen van de lange-aÍstandsloper is bekend. Uit studies blijkt dat 30-50% van alle hardlopers last

heeft van een vorm van maag- en darmklachten tijdens het lopen van wedstrijden. Deze maagdarmproblemen

treden vooral op bij een hoge loopintensiteit en bij uitputting. Bovendien blijken vrouwen hier vaker last van te hebben dan mannen en jongere mensen vaker dan ouderen. De volgende maag- en darmklachten komen regelmatig voor:

. . . . . . . . . . . .

opgeblazen gevoel in de darmen, veelvuldig windjes moeten laten, darmkrampen, pijn in de zij, aandrang tot ontlasting (defecatie), diarree, bloedige diarree, bloedige urine, maagkrampen, misselijkheid, boeren, overgeven.

Mogelijke oorzaken Bij het ontstaan van maagdarmproblemen spelen meestal meerdere Íactoren een rol.

.

Trillingen

Omdat maagdarmproblemen zich veel vaker voordoen bij hardlopen dan bij wielrennen

en andere glijdende

langlaufen en zwemmen, is het waarschijnlijk dat het bewegingstype van invloed is.

.

Doorbloeding

BU hardlopen vindt

er een

herverdeling

plaats van de bloedstroom.

De spieren van de benen krijgen meer bloed, wat onder andere ten koste gaat van de doorbloeding van het maagdarmstelsel. De doorbloeding van het maagdarmkanaal neemt af bij hoge intensiteit. Dat heeft tot gevolg dat ook het aanbod van zuurstof voor de maagdarmwand vermindert. Hierdoor de bewegelijkheid van het maagdarmstelsel af, waardoor gasophoping in de darmen kan plaatsvinden. wordt aangenomen dat een belangrijke oorzaak is van bovengenoemde maagdarmklachten. Een ander nadeel van het verminderde werking

neemt

Er

dit

een

van

maagdarmstelsel is dat de lediging van de maag verstoord raakt, waardoor de opname van vocht en voedingsstoffen verstoord wordt. Hierdoor treedt eerder uitdroging op. Dat is ernstig, want een hardloper die uitgedroogd raakt gaat minder goed presteren en loopt kans op warmtestuwing. Ook voor het maag- en darmstelsel is uitdroging ernstig, want de doorbloeding van de maagdarmwand neemt nog verder aÍ.

sporten

zoals schaatsen, 31


Hierdoor kan de doorbloeding in het maag-

darmkanaal vrijwel stil komen te liggen, waardoor een zuurstofgebrek van de darmcellen optreedt. De darmÍunctie vermindert en het kan zelÍs leiden tot afsterven van cellen in de darmwand. Als dit in ernstige mate optreedt kan diarree ontstaan. Vaak gaat deze diarree, al dan niet zichtbaar, gepaard met bloedverlies. Als er vaak bloedverlies optreedt bij de ontlasting kan dat uiteindelijk leiden tot het bij hardlopers vaak voorkomende ijzertekort en bloedarmoede.

Ook het slijmvlies van de blaas en de nieren kunnen tijdelijk te weinig bloed toegevoerd krijgen. Hierdoor kan het slijmvlies beschadigen en (wat) gaan bloeden, waardoor er bloed in de urine kan komen.

.

Voedsel

Doordat de lediging van de maag tijdens inspanning verstoord is, is het belangrijk dat er geen voedselrestanten in het maagdarmstelsel aanwezig ziin vóór het

maagVoedingsadviezen om darmklachten tijdens lopen te

voorkomen.

Enkele algemene voedingadviezen het ontstaan van maag-

waarmee

darmklachten zoveel mogelijk voorkomen kan worden: Gebruik als laatste maaltijd een licht

verteerbare voeding (bijvoorbeeld wit brood, yoghurUvla, rijstepap, griesmeelpap).

3 uur voor de inspanning geen vast voedsel meer. Drink tot vlak voor de inspanning goed. Hiervoor kan bijvoorbeeld water en thee zonder suiker gebruik worden). Als de inspanning langer duurt dan 1 uur, vul dan ook vocht tijdens de liter inspanning dorstlesser/water per uur). drinken tijdens Eet in de laatste

aan (t OeÍen het inspanning

1

eerst tijdens

een

training.

Als naast vocht ook

koolhydraten

moeten worden genuttigd, kan dit

het beste in gebeuren

vloeibare

vorm

(koolhydraatrijke dranken). Probeer (ook) dit eerst tijdens trainingen uit. Verander niet voor de wedstrijd plotseling het voedingspatroon. sporten. Dat is de reden waarom er in het algemeen uur voor de aangeraden wordt om inspanning de laatste maaltijd met vast voedsel te gebruiken. De samenstelling van de laatste maaltijd en de samenstelling van de drank die tijdens het lopen wordt gedronken, kunnen van grote invloed ziin op het ontstaan van

3

maag-darmklachten,

met name

tot

opboeren en overgeven. Vet voedsel (patat met mayonaise!) zal nog lang nadat het gegeten is klachten geven bij hardlopen. Dat geldt ook voor maaltijden waarin veel

uien, koolsoorten en specerijen

Samenvatting Maag-darmklachten komen veelvuldig voor bij langeafstandslopers. Bij het ontstaan van deze klachten spelen de intensiteit van lopen, de getraindheid, de mate van uitdroging en het voedselgebruik een rol. ln dit artikel worden de voorkomende maagdarmklachten beschreven, samen met de mogelijke oorzaken en wat er gedaan kan worden om deze klachten (zoveel mogelijk) te voorkomen.

en

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ziin

verwerkt.

ledere hardloper zal zelÍ

moeten

ondervinden, welke voedselproducten bij hem/haar klachten geven en tot hoe lang hij/zij van tevoren nog kan eten 32


Vrouwen bij S.T.B. door: Anita Kuijpers

a.u.

S.ï.8. 0.U.U.......,-Í mGt lit I

Wellicht een vreemde titel, maar ik zal hem aan het einde van mijn verhaal vertalen. lk wil me ten eerste graag even, voorstellen. Miin naam is Anita Kuijpers en sinds 4 jaar ben ik aan het hardlopen geslagen. En inmiddels volledig verslaaÍd....en dat meen ik, want een week niet hardlopen en het is aan miin humeur te merken.

ln 2002 ben ik bevallen van mijn zoontje Keanu. De mooiste tijd uit mijn leven. Maar na een zwangerschap en moeder zijn, brengt dat de nodig veranderingen met zich mee voor je lichaam. En na 1 jaar kreeg ik enorm veel migraine. Uiteraard was ik ook best wel bijgekomen, etc.etc.

Een goede collega van mij, die

ook hardloop trainer was, zei me keer op keer; kom toch hardlopen. Dat is goed voor je. Je voelt je fitter, en je gezondheid gaat er op vooruit. Het is een makkelijke sport want je kan het doen wanneer het jou uitkomt. En als je volhoudt raak je ook die extra pondjes nog wel kwijt. Het zalje helpen met je migraine, want je bloed wordt zuurstof rijker.

Maar hardlopen zag ik niet echt als iets voor mij... Daar zag ik de lol niet van in. lk had vroeger wel altijd veel gesport, maar meer team- sporten. Nee, hardlopen dat

kon toch niet leuk zijn. Maar na lang aandringen en "heel veel Migraineaanvallen".

Dacht ik ach...laat ik het dan maar eens proberen. lk weet het nog goed...Hartje zomer in juli . Met mijn gewone horloge, mijn goede collega had me goed advies gegeven. Gewoon 1 minuutje rennen, 1 minuutje lopen. 5x. lk dacht nog..ja hoor dat stelt toch niks voor.. maar ik had de "piep oet" na 3X 1 minuutje. Wat voelde ik me een slappe dweil...

lk weet nog goed hoe ik dacht, hoe kunnen mensen dit 42 km doen. Maar opgeven nee, zo zat ik niet in elkaar.

Dus het volgende was Start to Run bij Achilles in Kerkrade. Jemig wat was dat zwaar. Maar het hielp wel enorm. lk kreeg goed advies en ja hoor na 6 weken, liep ik mijn eerste 5 km. En trots dat ik was. Wat een ervaring. En tja van 5km ga je naar 10 km. Dat vond ik wel behoorlijk eng, maar dan ga je door naar een HM, en je gaat je tijden verbeteren. En toen zelfs na 2 jaar een marathon. En mijn collega die had gelijk ik voelde me Íitter, mijn migraine nam af en "die extra pondjes"die gingen ook eraf. Twee jaar geleden wisselde ik van baan, en sloten mijn werktijden niet meer goed aan bij de trainingen van Achilles.

En ik merkte ook dat ik in de vereniging waar ik zat geen goede aansluiting meer vond. lk trainde altijd tussen de mannen. Niet zo'n probleem. Maar je wordt altijd tot het uiterste gedreven. Want ik hing er eigenlijk tussen in... de mannen "gingen vol gas"en de vrouwen waren niet zo gedreven..

Ze renden mee maar meer op hun tempo. En dat was me te langzaam. Op advies van een ander hardloop maatje, ben ik eens een kijkje gaan nemen bij STB. Dit was in april begin dit jaar.

Eerst op een zondag morgen. Jemig wat konden die kerels rennen 33


Want jemig wat zijn dat vechters, ze laten zich niet demotiveren, ook al is het altijd een dame die na iedere interval achteraan renl. Ze gaan gewoon door. En de eerste heer, haalt de laatste dame/heer op. Dat is team -spirit en samen trainen zoals het

Maar op dinsdagen voelde ik me pas echt op mijn plek. Een grote groep, maar wat voor een groep. En wat voor een trainingen, echt wel pittig, ik moest er echt een schepje boven op doen om die groep bij te houden.

En het mooiste van alles, daar liepen pas

hoort!

vrouwen tussen met Pit.

Wat meer kan ik nog toevoegen, buiten dat ik mij op mijn plek voel bij STB. Dat ik train

Maar ook met karakter. Want wat ik echt geweldig vond en nog steeds vindt. ls dat als je echt er doorheen bent dat er dan een van die dames naast je komt lopen en zegt. "kom op, je kunt het". Dat is karakter en het elkaar gunnen en een passie delen!

op een geweldige locatie. (de met Brunssummerheide) enthousiaste/sportieve hardloop maatjes bij een geweldige vereniging; AVSTB. (OVV) ook voor vrouwenl (met Pit)

De heren trainen hard en zijn verdomde snel, maar die dames die in deze groep trainen daar heb ik respect voor.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Gontri[utie en liilmaatscha[ 2008 Recreant

:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per

jaar:

€.48,-

Wedstrijdlicentie: Licentiebedrag € 18,90

wordt aÍgedragen aan de KNAU, € 66.90

:

Jeugd:

Eenmalig aan KNAU Via automatische incasso per

€ 22,50

zaal Begunstiger:

incl. basiscontributie

€.54,-

Recreant

maand: KNAU per jaar:

6,-

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:€ 30.-

Administratiekosten KNAU eenmalig € 7,50.

Overschrijvingskosten: € 8.50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij

de van door de inachtneming de wel met en ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

34


Verslag Monte Sophialoop door John Born

ffiw§*wx

illonte Sotrhia Ul[ Iool -

Ergens bij het dorpje Niederzieher in Duitsland ligt een enorme berg, de Monte Sophia. Deze kunstmatige berg, die je al van verre ziet liggen, is ontstaan door de bruinkoolwinning. Hij is t 290 meter hoog. Op deze berg wordt elk jaar in augustus de Monte Soph ia-loop georganiseerd Na de goed verlopen Raerun, dacht ik er goed aan te doen om een bergloop uit te kiezen welke 5 km langer is. Onder het

Dan, na ca 10 km slaat het noodlot weer toe. Sanitaire stop! Toch angst? Ook Hein is het opgevallen en roept dat ik dit in mijn

motto dat lukt-mè wel.

eigen tijd moet doen. Gelijk heeft hij.

Jo gepolst, ook hij is voor de duivel niet bang om een uitdaging aan te gaan, behalve als de wedstrijd een traploop is. Jo had tevens geregeld dat we Jan zouden ophalen. Via een voor ons onbekende weg (normaal nemen we de snelweg) naar Niederzier waar om half vijf het startschot zou klinken. Van een voorgaande editie wisten we dat er hier ook nog wat te smullen valt en je raadt het al we waren ruimschoots op tijd aanwezig. Lekker kopje kofÍie met ,hoe kan het ook anders, selbst gebackenen Kuchen mit Schlagsahne. Als je hier geen wedstrijd op lopen kunt weet ik het ook niet meer. Langzamerhand druppelen de bekende

blauwe jasjes binnen, met onder hen een aantalwatjes (ook lid van STB?!?) die de Mortelino op het programma hebben gezet. En ik maar denken dat de leden van stb echte mannen 2ijn........ Onder een heerlijk zonnetje om halÍ vijf dan de start. Langzaam beginnen; we moeten nog warm worden en de wedstrijd is lang. Jo en Jan verdwijnen langzaam uit zicht, en Hein en ik lopen gedurende de eerste kilometers in elkaars nabijheid. Langzaam begint het te stijgen en na 4 a 5 km volgt de splitsing voor de Montelino. Hierover kan ik kort zijn, 4 km bergop, 3 km bergaf en 2 km vlak? Hoe men dit heeft volbracht weet ik niet want voor de echte wedstrijd gingen we links omhoog. Dan, na ca 10 km slaat het noodlot weer toe. Sanitaire stop! Toch angst? Ook Hein is het opgevallen en roept dat ik dit in mijn eiqen tiid moet doen. Geliik heeft hii.

Na 16 km krijg ik Jo weer in het vizier. Nu al moe? OÍ toch ook moeten kiezen voor de Montelino? 2 Km verder haal ik hem in, om na het hoogste punt in de wedstrijd te merken dat hijweer achter mij loopt.

lnmiddels gaat het allengs moeilijker en ik kom erachter dat 5 km langer parcours zwaar kunnen zijn. Als wij het 25 km punt passeren is Jan in de buurt van de Íinish. Bij 26 km een laatste verzorgingspost en strompel ik weer tot bij Jo om vervolgens gezamenlijk naar de (verlossende) finish te lopen.

Op het laatst nog aanmoedigingen aanhorend van de groep Montelino's om Jo toch maar voor te blijven als ik de autosleutelterug wil. Gelukkig helpt Jo een handje en laat mij op de Íinishlijn voorgaan. lk hoef niet naar huis te lopen! Uitslagen 8,6 kilometer: Albert Cor van

13 14 17

Verbunt Haaren

Jos

Duteweerd

00:40:33 00:40:34 00:41:06

28,1 kilometer

39 Jan Schwanen 82 John Born 83 Jo Born 109 Marcel Meens 10 Fred Geilenkirchen 13 Sjack Hoop 138 Hein Bodelier 170 Pierre Muijrers 181 John Oostdijk 198 Ronald Smeets 1 1

02:09:56 02:20:59 02:21:00 02:24:31

02:24:32 02:24:35 02:27:57 02:33:06 02:34:45 02:36.36 35


Aannemers- en ïimmerbedrijf

Ofr@"*@

.lï:ïïilïiiL-, Alfa L4l

H de Haan b.v.

Iet je op scherp See me, Edisonstraat 23

6372AK

feelme,

Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan24 6311 GV Landgraaf Te!. O45

- 5318849

drive me, Telefoon: 045-5321088

Telefax :045-5321128

Auto Maessen .§ffi. l

Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie

Inruil mogelijk

*,"§.ffi-",

Reparatie en onderhoud

APK-keuringen

l

van al uw reklame uitingen

. . . . . .

Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzering

Marconistraat 5 * 6772 PN Landgraaf * te1.045-5327480 Email: jack@kickken.nl

B P Tan

kstation-Carwas h Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045-5751449


Een luchtig verslag over een van de zwaarste marathons door: Arno Hanssen

lungÍrau maÍathon 2009

Toen ik in 2006 in een tijd van 4:00:06 over de Íinish kwam, was ik heel tevreden en

had ik totaal geen last van "die sh#t 7 seconden".......... Gelukkig heb ik het

voorrecht gehad om de

drie daaropvolgende jaren regelmatig door mijn

loopvrienden van STB op "die sh#t 7 seconden" geattendeerd te worden, dus in

Opeens zat ik er weer middenin...........6 keer per week lopen, een keer masseren, tussentijden uit het hooÍd leren, weekendje mountainbiken, thuiskomen, toch nog even 37 kilometer lopen en vooral van iedereen horen dat die sh#t 7 seco......... (bedankt allemaal

l).

2009 moest het er maar van komen.

Alle trainingen kon ik naar tevredenheid

eigenlijk Rotterdam veel te trainen niet extra voorgenomen echt

doen: Monschau liep heerlijk, de lnferno liet ik schieten (sorry Jos) en toevallig zat ik de laatste twee weken voor de marathon heerlijk aan het Lago Maggiore met mooi weer en een goed gevulde koelkast (ik was dus uitgerust

Na

had ik me

voor de Jungfrau.....juist ja.....had ik me voorgenomen.......... Eenmaal begonnen aan een soort van schema, bleken die 7 seconden toch een redelijke stimulans om er dit jaar dan toch nog maar een keer voor te gaan.

De eerste en de laatste finisher van de STB.worden op handen gedragen.

37


Op dinsdag 1 september arriveren we met onze sleephut op camping Jungfrau in Lauterbrunnen. We mogen onze caravan naast de bungalowtent van Sas parkeren en worden op d'r pletskeskook uitgenodigd bij Jos en Marianne. Rob neemt onze kinderen op sleeptouw en wij bouwen rustig en in mooi weer onze voortent op.

ln de daaropvolgende dagen krijgt de camping wel een heel erg hoog "STBgehalte".

Peggy wandelt toevallig voorbij (Jos nog bedankt voort het lekkere biertje !), Els en Wiel komen spontaan voorbij, Marcel en Annick hebben een zit- en een ligtent, Fred en Tonny kamperen traditiegetrouw naast ons, Femke heeft een nieuwe vriend (die voor een wielrenner wel heel hard kan lopen) en de Íamilie Jacobs kiest het zekere voor het onzekere en ligt een veldje verderop. ln de dagen voor de marathon is het op z'n STB's gezellig. De president komt langs (en mag meteen afwas), Wim heeft Silvy meegenomen, Herm lvo (die nu eindelijk

aan de

weet waar de muur van Wengen is) en Laurens, Sjaak, Monique, Kiki en Josette komen op de koÍfie, Roger slaapt dit jaar bij Anita (was ik 3 jaar geleden dan toch niet goed genoeg ?), Saskia drinkt een cola rum en geniet van haar snurkende buurman, de kinderen lopen de minimarathon, en krijgen een echte Jungfraumedaille, Ellis wint, maar dat weet niemand en Peter weet wat zijn opdracht voor de volgende wedstrijd is.

Dan is de grote dag aangebroken.

6 opstaan..... Marcel: wakker, Freddie: wakker, Jos: wakker, Saskia: nog altijd wakker, douchen, ontbijten, 3X naar toilet, bus pakken en op naar lnterlaken. Daar aangekomen moet Marcel nog een broek kopen (tja, je kunt ook niet aan alles denken), snijdt Annick zich bijna een vinger aÍ en oja....... Het lijkt Íantastisch weer te worden vandaag !! ln het startvak vraagt Rob zich nog af waarom Marcel in de gewone kleren staat te draaien en ik krijg nogal wat mijn opmerkingen over P n kpoptu utwarm houdvestje Om halÍ

Na een valse start zijn we weg en meteen al ben ik Rob kwijt. lk baal, want we zouden bij elkaar blijven (dat was ons goed bevallen in Rotterdam). Het rondje door lnterlaken gaat lekker en ik

probeer mijn tempo

te

zoeken. Op

5

kilometer loop ik een minuut voor op 2006, zo dat moet genoeg zijn voor 3:59, dus nu consolideren.

lk geniet van elke meter (dat is wel eens anders geweest) en vanaÍ 10 kilometer heb het waarachtige genoegen met ene

ik

mevrouw Loonen te lopen. lk zal niet citeren wat zij haar medelopers allemaal

naar het hoofd slingert, maar

deze mevrouw is echt geen visitekaartje voor de Nederlandse atletiek (laten we het daar maar op houden). Op weg naar Lauterbrunnen verheug ik me op de aanwezigheid van mijn gezinnetje en

d'r coach. Heerlijk lopend en met nog steeds die voorsprong van een dikke minuut passeer ik de camping.

Ellis ziet me net op tijd en stuurt haar vriend vooruit om me op de Íoto te zetten......dat lukt..........net... Het stuk achter de camping gaat een beetje vals plat bergaÍ en als ik uiteindelijk aan de voet van "De Muur" kom (waar de Íamilie Bex mee nog even aanmoedigt) heb ik nog steeds die minuut voorsprong.

Nu begint deze marathon pas echt.

lk besluit zolang mogelijk te dribbelen en kom bijna tot bovenaan de muur. Nu door

Wengen (de vlaggenman roept

101,

hoendertains, wanhundredentwan) en aan het einde staan Kristi, Maud, Lars en Wiel me aan te moedigen. lk heb tijd gewonnen ten opzichte van 2006 en nu pas besluit ik er dan maar eens echt

voor te gaan (in 2006 was ik als

149e

boven in Wengen). Het stuk wat dan volgt is voor iedereen die gelopen heeft gesneden koek: dribbelen, wandelen, handen op de knieën, dribbelen, wandelen, etc, etc.....

lk merk dat ik nog steeds uitloop op mijn tijd van 2006, maar het doet dit keer ook echt veel meer pijn (alhoewel.......volgens mij denk ik dat ook elke keer ;-)

i

38


Dan staat er nog een doedelzakspeler op de verkeerde plek (en ik heb nog energie om hem in mijn gedachten te laten ontplofÍen), maar uiteindelijk begin ik op het randje van de kramp (op 237 plaatsen per been) aan de Moraine. Nu niet de Íout maken van drie jaar geleden (te lang plassen en cola drinken) maar gewoon doorstampen. Dat lukt.

lk hoor nu de enige echte doedelzakspeler, geen lopers voor me, even bergaÍ, over de dikke steen (he ? geen chocola ? geen hulp ?), Wiel roept dat ik een kwartier heb voor

de laatste kilometer (Huub SMS'I dat

'ie mijn benen eraÍ hakt als ik het nu niet haal)

en een vriendelijke Nederlandse roept me na dat ik eerste Nederlander ben.

Als ik finish kijk ik meteen op de klok

:

3:49:49 WOW !!!!

lk ben totaal kapot en strompel door, Els en Tonny zien me (net als drie jaar geleden) weer net niet finishen (schrijf alvast in jullie agenda: 2012 Jungfrau marathon, Kleine Scheidegg, 12.44.59 uur !) en Marianne twijÍelt of ik wel zelfstandig tot het station

Alle STB- finishers

PROFICIAT (der Schmerz geht aber der Stolz bleibt) en alle supporters heel erg bedankt !!! Uitslagen JungÍrau Marathon.

88

Arno

Hanssen

365 Rob Riksen 371 Guido Meys 443 John Haan 1012 Sjack Hoop 1036 Ron Fens 19 Marcel Meens 150 Roger Gillissen 1

151

OfÍermans 1176 Jos Bex 1304 Laurens Slaats 188 Annick Ploumen 1175

1316

Jan

04:52:52 04:52:53 04:57:29 04:58:12

Fred Geilenkirchen 04:58:18

1481 Jos Lempers

Gerards

Femke v.

2077

Albert

meer).

412

Josette

Evenals in 2006 wordt het op z'n STB's

2344

lvo Vincken

prestatie. Het gaat te ver om over iedere finisher een stukje te schrijven (sorry) maar wat me zal bijblijven is de vreugde die we allemaal beleefden, toen we hoorden dat ook Peggy netjes binnen de limiet geÍinisht was

04:48:08

Saskia Rademakers 04:52:28

356

en zitten we in een heerlijk te genieten van ieders

04:47:31

04:52:05

Paul

najaarszonnetje

04:22:09

1

1700

gezellig

04:18:04

04:50:56

Herman

Uiteindelijk lukt het me en (nadat een vriendelijke Zwitser me geholpen heeft met het uittrekken van mijn sokken en ik 20 minuten onder de douche heb gestaan) komen alle STB-ers een voor een binnen (.. .. .... ..en Rob doet het écht nooit

04:17:35

11

1492

kom.

03:49:49

STB Jungfrau-marathon club record

Jacobs Heugten

Verbunt Gijselaers

05:03:57 05:04:36 05:12:25 05:26:15 05:27:16 05:34:09 05:38.10

2438 Wim Rutjens

05:42:43

2623

Hub wijnands

05:51:50

733

Peggy de Bas 06:24:06 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

39


Adviesbureau

voor bedrijven en

vrije beroepen ffi,ffi&ยง,tr&ffiffiwffi Uw verzekeringsspecialist in:

Col

I

ectieve we rknem e rsverzekeri ng Ziekteverzuim Arbei dso n gesch i kth ei d

Aa nspra kelij Tra ns po

Bra

kheid

rt-Wa

ge n pa rke n

nd-Bed rUfsschade

Hypoth eke n-Bed rijfskred i et

Akerstraat L4O - 64L7 BR Telefoon : 045 -574OOO2

-

Heerlen

/ 06-290 425OO

Fax: 045-5719930 40


Verslag van Herm Gerards

lle 2' Becathlon ÏraRIooR De tweede Decathlon Traploop vond plaats op zaterdag 19 september op de langste en

hoogste trap van Nederland. Een kleine 100 deelnemers telde deze tweede editie, waarbii het inmiddels ook traditie is geworden dat jong en oud tegen elkaar striiden om de plaatsen op het erepodium. Dit jaar was het ook voor het eerst mogeliik om in teamverband deel te nemen en mee te dingen naar de prijzen die hiervoor beschikbaar waren gesteld. Onder een broeierig najaarszonnetje werd klokslag 13:00 u. het eerste duo weg gestart door het inmiddels beÍaamde sprekersduo Wim en Roger. Al gauw werd duidelijk dat het atzien werd, want naast het drukkende weer, kon je erop rekenen bij onvoldoende getraindheid, dat je vanaÍ de 3" trap al moest gaan wandelen. Uitzondering vormde natuurlijk de jeugd, die nog de souplesse heeft om deze klus min oÍ meer zonder speciÍieke training te klaren. Het was druk op de trap, niet alleen veel publiek, maar ook bijna het dubbele aantal deelnemers ten opzichte van de 2008 editie.

Dankzij sponsor Decathlon ontvingen de deelnemers weer een mooi T-shirt als herinnering. Na aÍloop werden de winnaars weer op STB wijze in het zonnetje gezet en mochten zij weer prachtige prijzen in ontvangst nemen. De winnares en winnaar

kwamen deze keer niet

uit de

STB

gelederen.

De 1" plaats bij de dames ging deze keer

naar Leonie Balter met een tiid

van gingen plaats naar 02:22.71. De 2u en 3" Kelly Roelands en lmme Wagemans, met resp. 02:25.92 en 02:52.84.

Bij de mannen ging de 1e plaats naar Kier Rusman met 01:36.57, goed voor een nieuw record. De 2" en 3" plaats gingen naar Matthijs Lipperts en Kamiel Jacobs, met resp. 01:38.39 en 01:40.26.

Hierbij de uitslogen von olle STB-ers

Plaats Tijd 3 01:40.26 4 01:43.95 6 01 :51.26 13 02:04.68 15 02:15.44 '17 02:17.54 20 02:25.92 22 02:32.11 23 02:33.41 24 02:33.43 28 02:45.34 31 02:50.08 33 02:50.53 34 02:50.87 36 02:52.84 37 02:54.75 39 02:57.57 41 03:00.76 44 03:09.32 45 03:10.78 46 03:12.12 48 03:14.57 51 03:24.27 52 03:25.98 53 03:26.01 54 03;26.12 55 03:27.00 57 03:29.19 60 03:36.92 61 03:40.62 65 03:45.07 67 03:50.79 70 04:08.04 73 04:35.10

Naam

Kamiel Jacobs diego gulpers Bas Radstake Dinand Radstake Jeffrey Roelands Maurice eisinga Kelly Roelands Bart Hanssen Richard Lavalle Mart Riksen Leo Quaedvlieg Paul Bex Rik Radstake Michel Beckers

lmme Wagemans Guus Goossens John Born Tessa Lievestro Stef Smeets Tristan Lievestro Manon Rothkrans Marijke Verstegen Dirk Goossens ïim Quaedvlieg Roger steens Saskia Rademakers Kyra Gidding Lars Hanssen Youri Gidding Jules Corver Maxime Dahmen Danielle Koch Dylan Loers Merel Brendel

41


Door: Jos van Spanje

leugdRagina SJ.B. Wedstrijdverslagen, andere gebeurtenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

Oudertraining was weer geweldig "Wat doen onze kinderen allemaal bij STB",

vragen ouders wel eens aan de trainers. De ouders die op zaterdag 18 juli tijdens de oudertraining aanwezig waren en sportieÍ genoeg waren om mee te doen, kunnen nu op veel van de gestelde vragen antwoord geven; ook zullen zij tijdens wedstrijden beter begrijpen waarom juryleden een

sprong oÍ worp goed- of aÍkeuren. Daarnaast is het zo dal de ouders die meededen nu ook een keer de sPieren voelen, zoals hun kinderen dat na een wedstrijd doen; is het niet vandaag, dan is morgen.... het misschien Een van de mooiste dingen tijdens deze training zie je eigenlijk alleen als je als toeschouwer (oÍ Íotograaf) vanaf de zijkant

bekijkt hoe de jeugd de ouders

helpt,

aanwijzingen geeÍt en corrigeert. Dan zie je pas hoeveel zij eigenlijk tijdens een training leren terwijl het vaak uitziet alsoÍ ze alleen maar lopen Ílauwekul te maken en te spelen. beetje te kletsen, opmerkingen te

maken, maar vooral

om te

lachen.

Het is ook mooi om te zien dat

het

dat we van de jeugd gewend zijn, ook bij de ouders "als enthousiasme

vanzelÍsprekend" is. Net als bij de gewone trainingen is er tijd om tussendoor een beetje te kletsen, opmerkingen te maken, maar vooral om te lachen.Na aÍloop was er ook nog tijd om even bij te komen onder het genot van een kopje kofÍie, thee of iets fris.

Trainers, bedankt voor de duidelijke uitleg bedankt voor versnapering. Ouders, bedankt dat jullie lekker hebben meegedaan

Jeugdcommissie,

Eerste wedstrijd na de vakantie bii Avon Zondag 6 september; de vakanties zijn voorbij, maar de trainingen moeten nog beginnen. Het is een beetje gr'ljs, een beetje zon, een beetje Íris, dus best wel

te doen. Met 9 jeugdleden waren wij aanwezig; de een om een dagje lekker te sporten, de ander om na een lange vakantie te kijken hoe het met de conditie gesteld is, en weer een ander ziet deze wedstrijd als een lekkere eerste training. En dan hebben we Minke, die op deze dag voor de allereerste keer aan een echte wedstrijd meedoet. Zij is een beetje zenuwachtig maar doet het uitstekend; zowel op de meerkamp als op de 600 m. Natuurlijk krijgt zij vandaag een beetje extra aandacht en letten we ook een beetje op bij de tussenstanden, zodal zii zich gedurende de dag steeds zekerder gaat voelen. lekker weer om weer iets

42


Aan het einde van de dag staat ze op de uitslagenlijst op een 3e plaats met 1155 punten en ook op een derde plaats op de 600 m. Het is natuurlijk wel een beetje jammer dat nummer 2 oP de meerkamP, deze 2e plaats weet te pakken met 1 156

punten; 1

punt

meer

Minke

de

Limburgse aÍvaardiging; de concurrent je het hele jaar tijdens wedstrijden tegenkomt is dan in een keer je team-

die

maatje.

Hier sporten zij gedurende 2 dagen samen met leeftijdsgenootjes uit enkele regio's in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Hongarije. Behalve het sporten, is er een programma waarin kennismaken met cultuur en sporters uit andere landen ook een belangrijke rol speelt.

Op zondag 13 september rond

17.30

arriveerde de bus weer bij Motel v.d. Valk in Urmond, waar de ouders al ongeduldig wachtten op de terugkeer van hun kroost. Na de lange busrit, die door velen werd

gebruikt om even lekker bij

te

slapen,

stapte iedereen Íris en vrolijk uit de bus. En vooral dat laatste, is net waar het om ging; de beker op het dashboard was natuurlijk ook best leuk, maar zeker tijdens evenementen als deze is meedoen véél winnen.

belangrijker dan De reacties van zowel jeugd als

JubileumÍeest STB 25 iaar Het 2S-jarig bestaansÍeest van STB wordt

op 27

november gehouden.

De

begeleiders waren uiterst positief, en dat was nu net waar het om ging. De ervaring heeft geleerd dat deze unieke

voorbereidingen zijn in volle gang, en er zal ook aandacht aan de jeugd (en hun ouders)

gelegenheid door

worden besteed. Zij maken immers een steeds groter gedeelte van de vereniging uit. Een mooie gelegenheid om ook de

Jurycursus

andere mensen van STB eens te ontmoeten en kennis te maken met dàt gedeelte van de vereniging dat je normaal

niet

vaak

tegenkomt. jullie jullie agenda zetten; plaats en tijd krijgen zo

De datum kunnen jullie alvast in

nog.

Schiilermeeting Tettnang 11 tot 13 september

alle deelnemers

als

positieÍ is ervaren.

Eind september start weer een jurycursus. De cursus betreft 4 oÍ 5 avonden en een examen en wordt gegeven in de regio. De cursus wordt door mensen die hier eerder

aan

deelnamen

als

leerzaam

en

interessant ervaren. We zien steeds vaker dat de organisatoren van een wedstrijd

juryleden tekort komen waardoor de wedstrijden uitlopen en er onnodig lange wachttijden ontstaan.

Ook dit jaar is er voor een gedeelte van de junioren weer een uitstapje naar de internationale scholieren-atletiekontmoeting die dit jaar in het Duitse Tettnang wordt gehouden. Zij vormen, samen met sporters van andere verenigingen uit de regio,

Meer juryleden betekent ook

meer mogelijkheden om tijdens een wedstrijd te wisselen, waardoor men geen "hele dag" staat te jureren. Heeft u interesse, laat dan even iets weten aan een van de trainers.

43


Jeugdkamp 2009: dit wil je niet missen.... Omdat het vorig jaar een super geslaagd kamp was en voor STB dit jaar een bijzonder jaar is, willen we ook dit jaar met alle jeugdleden op kamp. Na lang zoeken hebben we weer een leuke plek gevonden. - we gaan van vrijdag 23 oktober tot en met 25 oktober naar Neerpelt, Belgie - ons motto is actie, sportief durÍ, lachen, survival, lef en lol. Gedurende het hele weekend worden jullie ruim voorzien van eten en drinken, terwijl er ook genoeg tijd is om rustig even te kletsen, muziek te luisteren e.d. Om de prijs de prijs zo laag mogelijk te houden vragen we op een later tijdstip hulp van enkele ouders en dan moet je denken aan vervoer, gebak enz. De kosten zullen ongeveer 40 euro per kind bedragen. De betaling zal in 2 gedeelten plaats vinden (dan lijkt het niet zoveel ) Heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk bij Caroline Radstake(moeder van Bas, Rik en Liset) oÍ een van de trainers.

Clubkampioenschappen 2009 weer geweldig De clubkampioenschappen zijn weer achter de rug en we kijken met z'n allen terug op een geslaagde dag. Dit jaar waren het natuurlijk heel speciale clubkampioenschappen, want het waren de clubkampioenschappen van het jubileumjaar van STB. Als een vereniging haar 25-jarig bestaan viert zijn er een heleboel evenementen die daardoor ook "iets speciaals" krijgen. Daarnaast waren het misschien de laatste clubkampioenschappen op onze Cooperbaan, omdat de ontwikkelingen rondom een nieuwe accommodatie de goede kant op gaan. Omdat we momenteel meer dan 65 jeugdleden hebben (een recordaantal), is het aantal deelnemers groter dan anders, waardoor de wedstrijd veel interessanter en spannender werd (en ook een beetje langer duurde dan verwacht). Het weer was prachtig, en behalve de grote opkomst van de atleten was er ook veel publiek aanwezig, waardoor de sfeer uitstekend was. Vooral voor de allerkleinsten is de aanwezigheid van Íamilie en bekenden een stimulans om te laten zien wat ze tijdens de trainingen hebben geleerd.

Op deze dag ook veeljeugd die voor het eerst deelnam aan een "echte wedstrijd". Zij werden bij de diverse onderdelen geholpen door de meer ervaren atleten die weten hoe een startblok moet staan, hoe je een kogel moet vasthouden en waar je bij het speerwerpen op moet letten. Ook de categorie senioren zorgde voor extra leven in de brouwenl;zijwerden vooral tijdens de loopnummers massaal aangemoedigd en hadden duidelijk plezier in hun onderlinge strijd. En dan natuurlijk de typische STB-activiteiten zoals het verzamelen van het gemaaide gras en hiermee grote "graswolken" te maken; het heeft niets met atletiek te maken, maar de kinderen vinden het geweldig. Als je dan aan het einde van zo'n dag terugkijkt, kun je als jeugdcommissie alleen maar tevreden zijn. Ook speciaal op de dag was de prijsuitreiking aan het einde van de dag. Dit jaar werd er aÍgeweken van het standaard "Goud, Zilver en Brons" en was er alleen een speciale medaille voor de clubkampioenen in ieder categorie. Daarentegen was er wel voor iedere deelnemer een medaille ter hinnering aan deze wedstrijd en het Íeit dat STB dit jaar 25 jaar bestaat. De medailles werden gesponsord door Raymond Penders, de vader van Beau, Amber en Lynn. Een mooi gebaar waar wij natuurlijk heel dankbaar voor zijn. Daarnaast was Monique Penders zo vriendelijk om als een echte "Miss STB" de prijzen uit te reiken. De kusjes werden door de allerkleinsten soms een beetje aarzelend in ontvangst genomen, maar ook dit is natuurlijk iets waar ze op voorbereid moeten zijn. Monique en Raymond bedankt voor jullie bijdrage. Voorzitter Albert Verbunt had op deze dag ook voor iets extra's gezorgd. Hij had een partij spikes weten te regelen die de junioren op deze dag tegen sterk gereduceerde prijzen konden aanschafÍen. En aan het einde van deze dag natuurlijk een bedankje voor de jeugdcommissie die deze dag weer uitstekend regelde, alle vrijwilligers die gedurende de dag hand en spandiensten verrichtten, en de mensen van SchutterijWilhelmina die ons hun aggregaat ter beschikking stelden.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

44


\\-.-= E-- 1\

DECATHLON KERKRADE

t\\

af

rit Kerkrade West - naast Roda JC stadion

van maandag ')i simperverd SIilPETVĂ&#x2030;LD MCHEN

tlm

zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur


o

c

a.

o o

:

o -U =

IO o o o o o o

STB Clubblad 2009 nr 4  
Advertisement