Page 1

I.

j


SPORTS MEGASTORE 65 sporten onder 1001

l dak!

sportartikelen aan permanent lage priizen!

V00RTAAN 4.200m2 SPORTPLËZI ER!! De goedkoopste uit de regio!

Alles voor de beginnende tot eruaÍen sporter. Persoonlijke service: gepassioneerde sportieve verkopers. Tevreden oÍ geld terug: wij ruilen alle artikels die u geen 100% voldoening geven (inlichtingen aan de klantenservice). De garantie voor de laagste prijs:

wii betalen het prijsver-

schil terug in het geval u hetzelfde product elders vo0r een lagere prijs vindt (inllchtingen aan de klantenservice).

DECATHLON KERKRADE afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion tlm zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur KOOPAVOND DONDERDAGTOT 21 UUR van maandag

@'u"cathlon'nl


Jaargang 24

-juli

2009 - nummer 3

't eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. SpoÉ en Trimclub Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail:

Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

.4ft iffii .ö'" Voorzitter:

kopii

Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-53520A3 I 0651296017 t.schmeits@home.nl Theo Schmeits, Herman Gerards 25 september 2009

Sport en Trimclub Brunssummerheide Albert Verbunt

Secretaris:

51

Vicky Teeken

Ovidiusstraat 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo. nl

Tel.: 045-5712812

Penninqmeester.

Alqemene Zaken: (vice-voozitter) Leden:

20

6372T2 Landgraaf E-maíl: albertverbunt@wanadoo. nl Kerkradenrueg

Tel.: 045-5314854

Annick Ploumen Tel.:06-10897824

Eygelshovenerwegl 3 6374 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@home. nl

Jos Janssen

Schepenbank22

6343 CV Klimmen E-mail: ios. annv. ianssen@wanadoo. nl

Tel. :043-4591995

Frank Eisenga

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: frank.eisenqa@home. nl

Tel.: 06-44996122

Mathieu Kesselserf 23 6416 EB Heerlen E-mail: bertdaemen@hotmail. com

Bert Daemen

Tel.

06-15868357

Ledenadministratie: Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home. nl

Jeuqdsport:

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Spaarweiden 37 6374 MD Landgraaf E-mail: dick.vanpelt@tele2. nl

Website STB

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 17243397 5 n.v. Penningmeester S.T. B. 63T4KBLandgraaf Eygelshovenerweg

t.

Adverteren:

6471 VS Heerlen

13

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis


Iminingen zomeÍseizoen 2009 Daq

Tiid

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Training Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (mlv) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur oo een rustiqer tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 :15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (miv), die een ontspannen duurloop of hersteltraininq willen houden. Looptraining voor de beginnende lopers, die al minimaal 4 kilometer kunnen hardlopen. Het duurloootemDo van deze traíninq is laaq. Puoillen A.B.C. 1 uur. Junioren. 1 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de traininq. Duurloop. 1 uur . Bestemd vbor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. Pupillen A.B.C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten weleen rustige duurloop van minímaal 20 minuten kunnen hardlooen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training ís bestemd voor oevorderde lopers.

t

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag l/Yoensdaq

18:30

Coooerbaan Cooperbaan

'Í9,30

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Zaterdaq Zaterdaq

10:00 1 1.00

Coooerbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Zondag

8:30

Exdel,

Landgraaf

Cooperbaan

lnlichtinqen over traininqen : \Mm van der Tel. 045-5217013 lnlichtinqen over traininqen van de ieuqd: Dick van Pelt Tel.045-5325803

Linden

E-mail: wlinden@brunssum. net E-mail: dick.vanpelt@tele2. nl

Beseleiderís) Vrije Training

Cor van Haaren

Marjo Moonen

Ger Bodelier, Jos Bex, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers Jeuodtrainers Jeuodtrainers Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training

Jeuqdtrainers Jeuqdtrainers Harry Lejeune Roger Steens Theo Schmeits


Aan het woord: Albert Verbunt

uan de

u0onitteÍ

Na het verschijnen van het laatste clubblad is er van alles gebeurd bij S.T.B. en dat op alle gebieden .

Op 17 mei organiseerde wij met groot succes de 30 e Harry Driessen

Runnersworld Heideloop. Er waren meer deelnemers dan de afgelopen jaren en veel positieve reacties van de deelnemers over de organisatie en het prachtig T-Shirt. Bij dezen een pluim voor de Heideloop commissie en alle helpers onder leiding van Sjack Hoop.

CZ Megaloop 7 juni, het was weer een geweldige en goed georganiseerde wedstrijd met dank aan de 50 .vrijwilligers van STB die zich van de beste kant hebben laten zíen.

Bij de wedstrijd deden op de

diverse afstanden 50 STB ers mee om de prijzen en we behaalde diverse eerste en ere jeugd niet elders plaatsen. gehad verplichtingen het S.ï.B.deelnemers veld nog groter geweest. De CZ Megaloop was in íeder geval een prachtig evenement waar onze club op alle gebied weer hoog heeft gescoord.

Als de had

was

Ook andere wedstrijd prestaties waren geweldig. Wat dachten jullie van de overwinning van de meisjes D in de gebiedsfinale waardoor ze tot de beste 12 teams van Nederland behoren. Het bestuur heeft de meisjes op de Cooperbaan reeds gefeliciteerd maar bij deze van ons allen nogmaais proficíat.

Ook de heren van het Super Team lieten zich in de estafette loop Vaals Venlo van hun beste kant zien. Omdat men na 8 jaar wel eens een andere winnaar dan STB wilde werd er door Wilma Rusman een team van andere toppers samen gesteld. Maar het mocht niet baten.Ons S.T.B. superteam was een echt clubteam en hebben alles uit de kast gehaald om wederom de beste te zijn van de 59 teams díe deelnamen. Mannen en dame van het Superteam van harte proficiat.

De traditionele Bergloop vond plaats bp 5 juli, het was te warm voor de lopers maar geweldig weer voor de barbecue. Er waren dit jaar een record aantal deelnemers en niemand heeft zich verlopen dat is een complement voor Wim Gerte en Roger die wederom het parcours hebben uitgezet. ln ieder geval een geslaagde dag voor íedereen en Bergloop blijven we dan ook in de komende jaren organiseren.

Tot slot de stand van zaken over de het plan voor het realíseren van de nieuwe baan. Verderop in dít clubblad vinden jullie bezochte informatieavond. Zoals de zaken er nu voor staan heb ik goede hoop dat we weer een stap dichter bij het realiseren van een atletiekbaan komen. Mits de gevraagde subsidies worden gehonoreerd en uiteraard de leden hun goedkeuring geven.

een verslag over de goed

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Àannemerts en ïimmerbedriif

rffi$ff[r'

0{-g"rr*&

Alfa 1{,7

H de Haan b.v, Uet

je op scherp §ee me,

feelme,

Edisonstraat23 6372AK Landgraaf

touch me, FrErenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. O45

- 5Ít188/tg

drive me, Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

Autobedrijf / GTILF Station / Carwash

kickken reclomeprodudies hndgràaf To1;*53274§

verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie

inmilmogelljk reparatie en onderhoud van alle merken

APK-keuringen schade-ta:raties en reparaties ÀPK-keuringsstathn & werphats Klimederstrad95

0ntï,Yerp & uiWoering

reclameborden

autoreclame

fultcohr

6343

A[Klimen

Tetd045)a05

13 58

GULF Stettun

& Carresh Hogeweg 7E

W Voertndaal Tetd045)5751449

6361

G r


Verslag CZ Megaloop door: Theo Schmeits

í,,,$mesaroo{ 3t GI trlegal0o[ Wij zijn inmiddels al toe aan de 3" editie van deze succesvolle wedstrijd. Met zo'n 800 deelnemers ook een van de grotere wedstrijden in de regio. De S.T.B. die het hele wedstrijdgebeuren onder haar hoede nam is o.l.v. AlbeÉ Verbunt mede organisator.

Zondag 7 juni, CZ Megaloop, voor de derde keer maar voor mij de eerste keer. Normaal is dat de periode waar ik op vakantie ga, die dit jaar door omstandigheden niet doorging. Maar nu wel de kans om de veelbesproken CZ Megaloop eens mee te maken. Het weer was ronduit slecht, dit wil zeggen slecht voor toeschouwers en parcourswachters die uren in de regen moesten staan. Hulde aan deze mensen die toch maar even hun vrije zondag hiervoor opofferen. Slecht ook voor het randgebeuren, geen gezellige terrasjes, opgebouwde springkussens e.d. trokken nauwelijks bekijks, jammer. Maar prima loopweer, dus dat was geen excuus, wel misschien het parcours, want dat was wel vrij pittig te noemen, zeker als je het 3 keer moest afleggen.

de

de

De wedstrijden

begonnen

met de

5

kilometer. Deze werd een prooi voor Huub Donders gevolgd op een derde plaats door ons snelle jeugdlid Kamiel Jacobs. Verder finishte Nick Custers en Marcel Meens ook nog bij de eerste tien. Opvallend ook de prima prestatie van Roger Gillissen, hij is de laatste tijd weer veel en regelmatig aan 't trainen en dat

werpt nu zijn vruchten af: 14" plaats

in

20:39.

Nico Hamers, na een jaar afwezigheid door blessures e.d., kwam eigenlijk om zich eens te testen, maar won met overmacht de 10 kilometer.

En wat dacht je van EIIís Jacobs, de vrouw in vorm, zij won onbedreigd deze wedstrijd bij de dames Diego Gulpers die een tijd op de tweede plaats liep werd in de laatste ronde helaas ingehaald en kwam als vierde over de streep in 00:39:31 gevolgd door Marcel

Coervers 00:39:47

en Ellis Jacobs in

00:40:10.

De 15 kilometer oftewel 3 ronden ging om 14.45 uur van start. De winnaar van de vorige editie en topfavoriet Jurgen AustinKerl kon het dit keer niet waarmaken. Hij werd voorbijgestreefd door Roger Smeets. lwan Theunissen werd verdienstelijk vijfde, gevolgd door Ger Bodelier, Jos Krist op een zevende plek Rob Riksen werd negende en Richard Thomas finishte op een mooie tiende plek. Een prima prestatie van onze S.T.B. 'ers Ook een man ín vorm, Jan Schwanen, hij kwam als 22'over de streep in mooie tijd van 01.00.34. eerste bij de M55. Jan schijnt klaar te zijn voor zijn tweede bergmarathon op 29 juni in Graubunden En wat te denken van Ronald Smeets, ook hij traint de stenen van de hemel en met zijn nieuwste wapen, een paar superlichte, felrode wedstrijdschoentjes, flitste hij mij voor de eerste keer in een wedstrijd voorbij. Of het nu aan die wedstrijdschoentjes lag of aan mijn leeftijd Wie zal het weten.?

,

Al met al een goed georganiseerde wedstrijd en evenement die in de volgende keren beter weer verdiend. Voor de uitslagen

))


Uitslagen CZ

-

Megaloop:

5 KILOMETER: Huub Donders KamielJacobs Nick Custers Marcel Meens Roger Gillissen Bas Radstake Huub Collaris Peter Grond lngrid Ploumen 128 Ed Monse Francien v.Haaren(1) 305 Birgith Ydstie

1 3 I 10 14 ?2 51 52 68 208

llieuwe lcden 00:17:08 00:18:26 00:19:18 00:19.39 00:20:39 00:21:59 00:23:39 00:23:40 0O:24:53 00:26:59 00:30:34 0O:42:20

1O KILOMETER:

1 4 6 7 19 58 62 64 67 71

86 91 110 139

Nico Hamers Diego Gulpers Marcel Coerver Ellis Jacobs Leo Quaedflieg Pim van Spanje Alois Pilich Bert Vanthoor Pierre Muijrers Marcel Quaedvlieg V/im Rutjens Leo Logister Francien v.Haaren(2) Peggy de Bas

00:35:39 00:39:31 00:39:47 00:40:10 00:43:46 A0:48:23 00:48:32 00:48:45 00:48:56 00:49:02 00:50:59

S.T.B heet van harte welkom,

Astrid Kokkelkorn Astrid is weer teruggekeerd op het oude nest. Na een lang slepende blessure trekt zij de loopschoenen weer aan. Voor diegene die Astrid nog niet kennen, zii 43 jaar woont aan de Schaesbergerweg in Heerlen en is getrouwd, 2 kinderen, waarvan Jeroen nog steeds trouw lid is van STB.

Marguerite Bingen Ook zij is na een ruime onderbreking met blessureleed weer lid van onze vereniging geworden. Marguerite, 41 iaar, wonende aan de ïenelenweg in Voerendaal is getrouwd en heeft een zoon. Marijke Verstegen,

OO:51:22

26 jaar, woont samen met vriend in de

00:53:12 00:58:45

Ringoven in Landgraaf. Marijke heeft altijd al gelopen maar zocht een club waar zij in clubverband haar loperskwaliteiten kan verbeteren en ook samen met anderen gezellig kan trainen. En waar kun je dat beter doen dan bij STB

15 KILOMETER:

5 lwan Theunissen 6 Ger Bodelier 7 Jos Krist I Rob Riksen 10 Richard Thomas 22 Jan Schwanen 32 Herman Kremer 34 John Haan 36 Jos Lempers 43 Hub Wijnands 44 Herman Gerards 50 Laurens Slaats 54 Ronald Smeets 63 Theo Schmeits 81 Femke van Heugten 87 Andre Roumen 93 Hein Severens 97 Jean Herpers 98 Hein Bodelier 110 Bram van Heugten

àÈ/(/alG ,"- \-_J

00:54:39 00:54:58 00:56:35 00:56:48 00:56:49 01:00:39 01:03:57 01:04:30 01:05:03 01:06:20 01:06:30 01:08:28 01:09:51 01:1 1:34 01:17:56 01:18:54

$:20:44 at21.a2 01:21:03 01:27.14

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ronald.Hoogeboom

Ronald

is thuis in de Drieschstraat

in

Heerlen en is 39 jaar oud en Ronald is nog vrijgezel. Hij had al veel van STB gehoord middels wedstrijden etc. en via John Oostdijk is hij uiteindelijk bij ons komn trainen.

Jeugdleden: Dylan Loers, Dylan woont in de Gatestraat in Landgraaf en is I jaar. Jay Cornelissen, Jay is eveneens 8 jaar en is thuis in de Oude Landgraaf Beëind iging lidmaatschap: Adrie van de Burg en Sanne Daemen


Prestaties van S.T.B.-leden in diverse wedstrijden (bron : Frank Eisenga)

lliuerse uilslagen mrandcn mei cniuni 2009

3 mei

Ă­0 mei

11" Becha Rabo Loop 5 Engelse Mijl

Big 25 Berlin 25 kilometer

30

Roger Gillissen

00:33:57

42

Branka Rybakowski

00:35:46

46

Roman Vinken

00:36:58

58

Huub Collaris

00:38:00

73

Jan Manders

0A:4O:22

99

Gerte Offeringa

00:49:53

134

Josette Gijselaers

02:14:21

21 mei Rund um dag Forschugszentrum 5 kilometer

I

Marcel Meens

00:19:03

Branka werd tweede dame bij deze 5 EM

13

Fred Geilenkirchen

00:19:43

10 Engelse Mril

15

Rob Smulders

OO:2O:12

4

lwan Theunissen

00:55:14

24

Annick Ploumen

00:21:40

b

Jos Krist

01:00:07

83

Francien van Haaren (1)

00:31:27

22

Marcelvan de Pol Huub Wijnands

01:08:53

Annick won deze wedstrijd bij de dames en liep daarbij ook nog een persoonlijk record.

31

01:10:39

10 kilometer

23

3 mei 6" Simmerather Mailauf

I

Richard Thomas

00:37:01

36

Marcel Coerver

00:39:26

4kilometer

73

Herman Gerards

0O:42:24

75

GerAmoldussen

0O:42:31

Francien van Haaren (1)

OO:23:24

10 kilometer

85

Huub Wijnands

00:43:04

38

Herman Kremer

OA:41.12

104

Jos Bex

00.M:34

85

Ronals Smeets

00:45:29

121

Ronald Smeets

OO:45:21

87

Cor van Haaren

00:45:57

127

lvo Vincken

00:45:33

169

Cor van Haaren

00:47:25

10 mei

Maas-Marathon Le meuse lllarathon 73

John Haan

23 mei

Enorm in Form in Steckenborn 5 kilometer

03:14:45

Halve i/larathon

21

61

Nick Custers

01:28:48

115

Huub Wijnands

01:33:41

Francien van Haaren (1)

00:33:16

10,8 kilometer 23

Jan Offermans

00:46:54

27

Herman Kremer

00:48:20

Ă­0 mei

29

Herman Gerards

00:48:23

Dwars door Brugge

30

Huub Wijnands

00:48:41

14,7 km

57

Ronald Smeets

00:53:12


trunssunrmensg 54, 6373 EX Londgrtof

誰el.1fox : 045-5317*9? e-moil: copy-center-landgroof0home.nl

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig. printwerk Kornplete afruerking Lamineren en textieldruk Diverse inbi ndsystemen 1-,::r;i.i!:::i,i::,1:',.l!!* ,,, ,::f\L

"

:,:,lli,r!,::t:,',,,',t,..f.-誰誰#h*-

open: ma:13.3O-17.OO en zo: 1O,OO-14.OOu. dinsdag 誰lrn vrijd<lgr 9.3O-I".3O e,n 13.3O-17,OOu.


Vervolg u itslagen Steckenborn í0,8km

10 Engelse Mijl 6

lwan Theunissen

01:01:58

8

Guido meys

01.04:58

78

Cor van Haaren

00:55:17

10

Diego Gulpers

01:05:25

90

Jos Duteweerd

00:57:28

17

Jan Schwanen

01:08:38

24

Jan Offermans

A1l2:12

30' Harrie Driessen Heideloop

34

Jos Lempers

01:13:35

17 mei 2009

39

Hub Wijnands

01:14:28

5 Engelse Mijl

42

Ger Schaffhausen

01:15.14

1

Huub Donders

00:28:52

46

Frank Joosten

0'l :15:32

3

Ger Bodelier

00:29:52

54

Laurens Slaats

01

4

Arno Hanssen

Q0.30:27

68

Theo Schmeits

01:20:00

7

Rob Riksen

00:30:34

74

Ronald Smeets

01:20:47

14

Ellis Jacobs

00:32:50

82

Heín Bodelier

01:22:26

33

Ger Arnoldussen

00.35:57

107

André Roumen

O1:32:23

54

lvo Vincken

00:37:50

58

Jos Bex

00:38:49

bo

Sabine Krieg

00:38:50

72

Ed Doveren

00:39:03

74

Cor van Haaren

00:39:07

89

Alois Pilich

00:40:08

90

Huub Collaris

00:40:17

92

Jos Duteweerd

00:40:19

97

Gert Pouls

00:40:25

114

Eric van Theemsche

A0:41:47

124

Jan Manders

0A:42:44

125

Leo Logister

00.42:45

127

Harrie de Kleyn

00:43:00

146

Wim Rutjens

00:45:01

148

Roger Gilissen

00:45:08

152

Ben Paulssen

o4.45_22

160

Yvonne Monse

00:46:48

182

Hans Ypma

O0:52.29

Huub Donders en Ellis Jacoös waren de winnaars op deze 5 EM. 5 (?) Kilometer

14'CeBuSta

-

:16:52

loop

28 mei 2009 5 Kilometer

I

Ger Arnoldussen

00:19:32

22

Annick Ploumen

OO:21:17

28

Sabine Krieg

00:21:46

29

Cor van Haaren

00:21:49

33

Alois Pílich

00:22:13

45

André Roumen

00:24:07

57

Ben Paulssen

0A:25:02

Annick verbeterde opnieuw haar P.R. op de 5 kílometer met 23 seconden

e MÍitzenicher Vennlauf 30 mei 2009 Halve Marathon

4

Ron Fens

01:23:08

14

Jan Offermans

01:30:53

't8

Lara Klaassen

01:32:37

1

KamielJacobs

A0:17:42

24

Hub Wijnands

01:34:43

5

Roger Gillissen

00:19:25

43

Herman Kremer

01:37:29

7

Maurice Eisinga

00:20:25

Francien van Haaren (1)

00:28:00

29

Herman Gerards

00:43:35

Cor van Haaren

00:28:01

3't

Roger Gillissen

00:43:59

48

Ronals Smeets

OO:46:47

126

Jan Manders

00:56:33

u 35

Kamiel Jacobs winnaar bij deze 5 kilometer

í0 Kilometer


27" lJsselsteinloop 30 mei 2009

7" Hahner KiEenhaus Lauf 14 juni 2009

Halve marathon

10 kilometer

167 I Geert

Pouls

I 0t:++:05

GeerÍ liep een P.R. bij deze halve marathon.

1

lwan Theunissen

00.34:51

2

Jean Herpers

00:36:02

148 I Jos Duteweerd

22'Pepijnloop Echt 5 juni 2009

Stei nakkerloop Stram

Huub Donders

00:16:25

Ger Bodelier

00:16:55

Marcel Meens

00.18.50

Hein Bodelier

00:22:28

Huub Collaris

00:23:00

5 kilometer 6

Jan Offermans

00:40:02

Jos Lempers

OO:41:24

Rob Smulders

00:52:14

John Born

0a.42.24

Hub Wijnands

00:42:38

Ronald Smeets

OO:M.42

Zes uren van Haarlemmermeer 6 juni 2009 54,221kilometer

31

e

06:00:00

Mitsommernachtslauf 6 juni 2009 í4,.65 kilometer

30

Herman Gerards

01:06:26

53

Cor van Haaren

01:12:16

82

Jos Duteweerd

01:17:51

33" Rohremer Volkslauf í2 juni 2009 10 kilometer 14

Guido Meys

00:38:43

60

Herman Gerards

00:43:38

118

Jos Duteweerd

00:49:16

Roger Gillissen

00:19:47

Maastrichts Mooiste 14

juni 2009

15 kilometer

í0 kilometer

Hein BodeÍier

proy

12 juni 2009

5 kilometer

37

| 00.52:23

10

Huub Donders

00.54.01

13

Arno Hanssen

00:55:00

14

Ger Bodelier

00:55.29

68

Nick Custers

01 :01 :13

117

Ellis Jacobs

01:03.20

168

Roger Gilssen

01:05:38

178

Herman Gerards

01:05:53

207

Hub Wijnands

01:06:58

244

Laurens Slaats

01.07:42

247.

Paul Jacobs

01:08:06

296

lvo Vincken

01:09.27

321

Leo Quaedflieg

01:09:50

359

Ronald Smeets

01:10:41

527

Hein Bodelier

01:12:38

553

John Oostdijk

01 :13:03

869

Geert Pouls

01:1 7:1 6

810

Cor van Haaren

01:19:54

865

Femke van Heugten

01:20:2O

5 kilometer: 215

Laurens Slaats

00:23:04

364

Leo Logister

0O:23:34

344

Cecile Geuskens

00:24:19

1187

Francien v.Haaren (1)

00:30:01

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verslag: Annick Ploumen

lllelie[[aan

$.I.8.

26 juni waren alle leden van STB Landgraaf, Jong Nederland Waubach en UOW'02 uitgenodigd door de Gemeente Landgraaf om hen bij te praten over de ontwikkeling van een A SpoÉaccommodatie op SpoÉpark Terwaerden in Ubach over Worms.

De al langer aanwezige behoefte van de drie verenigingen aan een nieuwe, betere of andere accommodatie ligt ten grondslag aan de upgrading van het sportpark en de

ln totaal gaat het om een investering van 3,0 mln. euro in de accommodatie. Hiervan wordt 1,5 mln door de gemeente betaald

samenwerking tussen de drie verenigingen en de Gemeente. Daarnaast is ook het verbeteren van de bezettingsgraad van sportaccommodaties een rede om de huidige verspreide accommodaties te centreren op 1 plek.

Door samen te werken met Movare een scholenstichting met naschoolse-opvang en kinderopvang is er een mogelijkheid om van de resterende 1,5 mln. 1/3 van de

Onderdeel van deze

te

als subsidie ontvangen. Daarnaast zullen de investeringen betaald moeten worden door de verenigingen (naar vermogen) en wordt er gezocht naar andere subsidie mogelijkheden. provincie

vernieuwde sportaccommodatie is een verlichte kunststof atletiekbaan van 250 meter, met daarbij een sprintbaan van 100 meter en de benodigde voorzieningen voor de technische nummers. Ook kleed en douchegelegenheíd en een gezamenlijke kantineaccommodatie behoren tot de nieuwe plannen. Een 300 meter baan lijkt zoals het er nu naar uitziet helaas niet haalbaar.

Aan het eind van de vergadering is aan de vraag aan de verenigingen voorgelegd om een intentieverklaring te tekenen waarin de samenwerking wordt verankerd. De intentieverklaríng is vooral bedoeld om te laten zíen dat we serieus met elkaar verder willen, en is tevens noodzakelijk voor de subsidÍeaanvraag bij de provincie.

Onderdeelvan de samenwerking is ook dat

De intentieverklaring is geen definitief ja op

de

deelnemende verenigingen de exploitatie van de accommodatíe (inclusief sporthal) voor hun rekening nemen. Dit zal gebeuren door een exploitatiemaatschappij waarin afgevaardigden van de verenigingen zitting hebben. Verdere uítwerking deze exploitatiemaatschappij

van moet

nog

plaatsvinden, maar op basis van de huidige inkomsten en kosten is de verwachting dat de exploitatie een positieve bijdrage levert en de opbrengst grotendeels teruggeploegd wordt naar de verenigingen.

de plannen zoals ze er nu líggen. Dít definitief ja ligt bij de leden van de drie verenigingen en zal pas op een later moment in het proces worden gevraagd.

Na de gezamenlijke bijeenkomst heeft er

een afzonderlijk overleg

plaatsgevonden met de aanwezige leden van STB. Vooral de jeugdafdelíng van STB is zeer verheugd over de mogelijkheden die een nieuwe atletiekbaan met zich mee brengrt.


Bij de volwassen leden is er scepsis over de 250 meter baan. Om beter inzicht te

krijgen in de mogelijkheden

en

onmogelijkheden van een 250 meter baan is afgesproken dat wij binnenkort onder begeleiding van Wim van der Linden gaan trainen op een 250 meter baan. Aan het eínd van het overleg heeft het

bestuur goedkeuring gekregen om de intentieverklaring te tekenen en verder te gaan met het uitwerken van de samenwerking.

kinderen en wezen. Een hogeschool voor een high school dus! Neem eens een kijkje op de website www.expeditie4Sl0.nl Hier staat genoeg informatie over het project, kun je wat foto's van onze activiteiten zien enz. Je kunt ook lid worden van de Club 4810. Voor € 4,81 ben je lid van Club 4810 en krrjg jeeen exclusief Expeditie 4810 polsbandje cadeau.

Op de site onder de sponsoren/particulieren lees over.

Helaas blijkt na de vergadering, dat in tegenstelling töt eerdere berichten van de Atletiekunie er geen 250 meter banen in NL zijn. Het bestuur beraad zich nog hoe hier mee verder te gaan.

lk

de redactie onder

éen

voorwaarde dit stukje schrijven; na de expeditie weer een verhaaltje schrijven hoe e.e.a. is verlopen. Dit zal ik dan ook met veel plezier doen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0

lk wil jullie alvast bedanken voor de genomen moeite om de website te bekijken

Door: Leo Quaedflieg

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.

txReditiG [llont Blanc Met veel plezier lees ik altijd

Uitslagen BeÍglom §ïB de

enthousiaste verhalen van de lopers die

voor de eerste keer of weer eens een uitdaging zijn aan gegaan; het lopen van een marathon, of diezelfde afstand maar dan bergop, ultralopen etc..

lk mag mij gelukkig prijzen dat ik dit jaar ook een uitdaging mag aangaan.

1

2 3

4 5 6 7

lk ben al bijna 11 jaar werkzaam op Hogeschool Zuyd in Heerlen. Deze school staat al jaren in de top 3 van

I I

hogescholen in Nederland. In september 2009 gaan wij ook letterlijk naar de top: 24 medewerkers gaan op expedítie naar de hoogste berg van Europa, de Mont Blanc. 'Expeditie 4810'- naar de hoogte van de Mont Blanc is een uniek project dat symbool staat voor de ambitie van de hogeschool uit te groeien tot een topinstituut met Europese allure. En ik mag hier deel van uit maken. Expeditie 4810 is een project dat geheel is opgezet door studenten en medewerkers Hogeschool Zuyd. Verschillende faculteiten bundelen hun krachten én hun expertise en laten zo zien waar Hogeschool Zuyd voor staat. Natuurlijk wil Hogeschool Zuyd ook haar maatschappelijke betrokkenheid tonen. Daarom is aan Expeditie 4810 een goed doel gekoppeld: de stíchting Mariamma. Hogeschool Zuyd wil geld bijeen brengen, zodat deze Limburgse stichting in lndia een high school kan laten bouwen voor arrne, kastenloze en veelal gehandicapte

11

-

van

mocht van

knoP

je hier alles

10 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

Bodelier 00:19:45 Donders 0O:20:48 Herpers 00.21:42 Amo Hanssen 00.22:09 Richard Thomas 0O:22:14 Kamiel Jacobs 0O.23:47 FredGeilenkirchen 0O:25:31 00:25:35 Ellis Jacobs Lara Klaassen 00:25:44 0O:26:34 Wiel Frins 0Q:26:41 Marcel Meens Rob Smulders 00:27:13 Laurens Slaats A0:27:58 Herman Kremer 00:28.14 00:28:40 Jos Bex Wim Rutjens 00,29:02 00:29:14 Alois Pilich Ronald Smeets 0O:29:22 Dinand Radstake 00:29:39 00:30:23 Paul Jacobs 00:30:53 Bas Radstak Theo Schmeits 00:31:11 Annick Ploumen 00:31:26 Albert Veöunt 00:31:36 ,Sabine Krieg 00:31:53 Cor van Haaren 00:32:35 André Roumen 0O:3252 00:33:18 Peter Grond Roger Steens 00:33:24 00:34.27 Hub Collaris 00:41:27 Leni Jacobs Peggy de Bas 0O:42:36 Ger Hub Jean

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportmedische bespiegelingen (bron : Atletiekunie)

lloe hel r8lÍ tiffi IGgGn lo0RHessurcs

Liefst 1,6 miljoen Nederlanders trekken regelmatig de loopschoenen aan. De meeste lopers lopen om wat aan de conditie te doen, aan het gewicht of gewoon voor de ontspanning. Massaal loopplezier dus. Jammer genoeg raakt jaarlijks 25% van de lopers geblesseerd.

Zij houden het niet heel Het overgrote deel van de blessures zijn overbelastingsblessures van vooral knieën, scheenbenen, achillespezen en voeten. Deze blessures ontstaan als gevolg van het talloze malen landen en afzetten. Als je traint over een afstand van vijf kilometer, dan zit je dicht tegen de 4000 landingen aan. Door de snelheid van het lopen krijgen voet, enkel, scheenbeen, knie, bekken en rug telkens weer klappen van twee tot drie keer het lichaamsgewicht te verduren. Oveöelastingblessures zijn voor een belangrijk deel te voorkomen door aandacht te schenken aan:

. . . . . .

Een rustige trainingsopbouw Warming-up, rekoefeningen en coolingdown Looptechniek Schoeisel Sportmedisch advies Volledig herstel na een blessure

Rustige trainingsopbouw Wat is een rustige trainingsopbouw?

. . .

Regelmatig trainen: 3 tot 4 keer per week minimaal zdn 20 tot 30 minuten ís voor de meeste mensen een effectieve formule.

Trainen

op een snelheid waarbij je

gewoon door kunnen praten als je traint. Naar je lichaam luisteren. Het geeft niet voor niets pijnsignalen of laat merken dat het niet lekker draait. Spierpijn is ook zo'n signaal. Beperk de trainingen of sla een dagje over

. .

Beseffen dat het lopen van zoveel mogelijk kilometers niet altíjd leidt tot betere prestaties. ledereen heeft zijn eigen grens.

Kiezen voor gevarieerde training. Doe na een zwaardere training een lichtere (herstel)training. Hou altijd voor ogen dat de meeste blessures ontstaan door onregelmatig of te veel trainen.

Warming-up, coolingdown en rekoefeningen

en de bloedsomloop ervaren een koude start eigenlijk hetzelfde als de motor van een auto. Zonder opwarmen beginnen is haast vragen om blessures. Draai daarom voor de training of wedstrijd warm door 5 tot 10 minuten rustig lopen. Tegenover opwarmen (warmíng-up) staat afkoelen (coolingdown). Ook hier geldt, dat je rustig moet uitlopen. Het lichaam krijgt zo de kans om afualstoffen af te voeren. Spieren, pezen

in te


Schoeisel

Een lauwe douche en massage kunnen een onderdeel vormen .van de cooling-down. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is niet gebleken dat rekoefeningen de kans op blessures verminderd, maar wel dat het bijdraagt aan het onderhouden van de

sportspeciaalzaak en neem met een deskundige verkoper de tijd om de juiste keuze te maken. Hieronder volgen enkele

lenigheid.

tips uit een lange reeks:

Koop je

loopschoenen

in

een

.:

Veel hardlopers hebben rekoefeningen toch als vast onderdeel van hun warming-up (en cooling-down) íngebouwd, zodat ze goed kunnen voelen hoe de spieren 'er voor staan'.

.

.

De juiste volgorde is: eerst in- of uitlopen en daarna de rekoefeningen doen. Daarbij gelden enkele belangrijke regels:

. . . .

Loopschoenen moeten de tenen ruimte de voet tijdens de landing goed kan afwikkelen. Een goede pasvorm betekent ook dat de schoenen niet te groot of te breed moeten zijn Een goede schokdempende zool vangt de klappen bij de landing op.

geven waardoor

Neem de juiste uitgangshouding aan. Ga in de aangegeven uitgangshouding zover door tot je een lichte spanning voelt. Houd deze spanning 5 tot 10 tellen vast. Rekken mag nooit pijn doen. Stop in dit geval onmiddellijk met rekken.

De oefening kan per spiergroep drie keer

.

herhaald worden, zowel links als rechts.

Looptechniek Looptechniek is het op elkaar afstemmen van de lengte en het ritme van de passen. Daarbij is een goede houding van de romp belangrijk: rechtop tot licht voorover gebogen. De arm- en beenbewegingen zijn tegengesteld. De schouders hangen hierbij af en de ellebogen zijn licht gebogen. Als de voet de grond raakt moet het onderbeen verticaal staan. Een juiste landing gebeurt op de buitenzijde van de hak of op het midden van de voet. Om die landing zo soepel mogelijk te laten verlopen, zakt de enkel/voet bij de af,alkkeling van de voet iets naar binnen. De afzet mag niet te veel 'verend'gebeuren omdat dit erg veel kracht kost. Na de aÍzet moet het ondeöeen ontspannen in de richting van het zitvlak bewegen om vervolgens naar voren te pendelen voor weer een nieuwe landing. Een juiste looptechniek bevordert plezier in het lopen maar helpt ook blessures te voorkomen. Een trainer van een atletiekclub of loopgroep is deskundig op dit beiangrijke tenein.

.

Schoenen met een stevige hiel kunnen veel blessures zoals enkelverzwikkingen voorkomen. Voor mensen bij wie de enkel/voet tijdens de landing en het afwikkelen te sterk of te abrupt naar binnen wegzakt (overpronatie) zijn in de handel aangepaste schoenen te koop. Koop deze schoenen alleen als dat nodig isl a

Sportmedisch advies Lopen is een pittige sport die nogal wat van

het

lichaam vraagt.

Lichte

(stand)afwijkingen aan voeten of (onder)benen, of te korte spíeren of pezen hoeven in het dagelijks leven geen enkel probleem te geven, maar kunnen bij lopen blessures veroorzaken. Laat je daarom sportmedisch adviseren over hoe je het beste je sport kunt beoefenen. Als een (sport)arts een lichte afrrijklng constateert, zoals knik-platvoeten of O-knieën, kan hij / zij advies geven over hoe je met dat ongemak het beste kunt lopen. Zo kan er bijvoorbeeld advies gegeven worden over een aangepaste trainingsopbouw, over de ondergrond waarop je het beste kunt

trainen, over het uitvoeren

van spierversterkende oefeningen en over het dragen van aangepast schoeisel.


Herman Gerards

Volledig herstel na een blessure Natuurlijk zrjn blessures niet altijd te vermijden. kunt een beginnende blessure herkennen aan een (ochtend)stijfheid na een zware training, een zeurige pijn bij aanvang van de training of pijn b'lj knijpen op de protesterende plaats. ln het begin kan je door deze pijn of stijfheid heen lopen. Dit is echter onverstandig. De pijn komt altijd, maar dan heviger, terug. Als je een blessure hebt, laat die dan voldoende herstellen, want anders is de weer een blessure kans groot dat oploopt. Je kunt hierover advies vragen aan btj een huisarts, fysiotherapeut Sportmedische I nstelling. Begin na de blessure in ieder geval weer snel een rustig. Probeer nooit trainingsachterstand in te halen en besef dat een week rust een conditieverlies van twee weken betekent. Verlies dat overigens beperkt kan worden arts door na overleg met trainer bijvoorbeeld te gaan zwemmen of fietsen. Ook kan het mogelijk zijn om met een bandage of tape de draad weer op te pakken, maar alleen na sportmedisch advies.

Je

je

je

of

te

of

doe dat

ïraining$UoUÍamma lungÍrau ilatatnon Zoals jullie

al in

de wandelgangen (loopgangen?) hebben kunnen vernemen, wil ik met ingang van de komende weken een aantal duurlopen vast inplannen op zondagmorgen, alles onder het motto "vrijheid blijheid, wie mee wil is welkom". Het accent zal vooral liggen op duurlopen in de heuvels, om toch iets te doen aan het op spanning houden van de kuiten. Realiseer je dat je een parcours als de Jungfrau hier beslist niet kunt trainen. Het tempo van deze trainingen zal beslist niet hoger als 11 km/h liggen, eerder rond de 10 km/h. En zoals altijd, gezelligheid en samen trainen staat voorop! Wellicht overbodig om te vermelden, maar Jungfrau Marathon specifiek trainen, zijn welkom op deze d u u rl ooptrai n i nge n.

ook leden die niet voor de

Overigens is het tevens aan te bevelen om

zo nu en dan een Eifelwedstrijdje mee te pikken op zaterdag. Hiertoe zijn genoeg mogelijkheden en er zijn altijd

Verdere informatie ledere loper/loopster kan telefonisch of schriftelijk terecht voor verdere informatie

wel leden die hier

over:

(waar

. . . . . .

Lopen(ongeorganiseerd) Loopservice Nederland Postbus 60100, 6800 JC Arnhem, tel. (026) 483 48 03 Lopen bij een atletiekverenÍging Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, Postbus 60100, 6800 JC Arnhem, tel. (026) 483 48 00. Sportadvisering en sportmedisch ondezoek Op de website van de Vereniging voor sportgeneeskunde kan per regio op gezocht worden waar de verschillende vormen van sportmedische zorg te vinden zrjn (www.sportzofg. n|).

naartoe

gaan. De trainingen zullen plaatsvinden in het Limburgs heuvellandschap en in de Eifel

ik vnj goed de weg ken )

lk zal jullie dus de komende weken op de hoogte houden van de route die we gaan lopen.

We vertrekken iedere zondagmorgen om 8:00 u. vanaf de Cooperbaan

(enkele reistijd van De data zíjn

1 u incalculeren!).

:

juli :25 km route (Vijleneöos) 26 juli 25 km route (Stolberg) 2 aug: 30 km route (Eicherscheid) 9 aug :Monschau Marathon 16 aug:25 km (wordt nog bekend gemaaki) 23 aug :30 km (Raerun + 7 krn uitlopen) 19

Wie mee wil, graag even bellen of mailen

Deelname 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

is op eigen risico en

verzorging/sportdrank dient iedereen zelf mee te nemen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0


ÀsF g&)ul.rrrx

k§àssagepraktiik

r#*$/,*"

Prfidqrdríesl7 6{42 AS ErwrJsrrm

Íi |],4Jr:7t86o §l: )lré:o4.1,"7;É È: ir@màt àÉ,alràktiitài:dYlíne,ni

Massagepraktiik Bodyl ine Bij massagepraktijk Bodyline kunt u terecht voor ontspanningsmassages, klachtenbehandeling en

pedicurebehandeling. Hieronder treft u een overzicht aan van onze behandelingen REI.§XÀTIE.BHAI{DEUIIG EN

r o r r r o

0ntspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Kruidensternpelmassage Thaise voet en onderbeenmassage

Japanse-gezichtsmassage

KTACHTENBEHAIII DËLI NG

Vunkuwa-deep-tíssue Dorn-therapÍe Bindweefselmassage Tevens kunt u na alle behandelingen gebruik maken van de Steamy wonder en of Shirodara Pedicurebehandel inge n

Kijk voor méér informatie op onze uitgebreide website :

wurw. ma

§§a

gepra ktii kbodyl ine.n I

Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele

mogelijkheden. Tevens kunt u op de website terecht voor de laatste nieuwtjes op het vakgebied en ook vindt u er zeer aantrekkelijke aanbiedingen. U bent van harte welkom.


Door: Josette Gijselaers

Uaals

- Uenlo 2009

Team: IIIix Imotions Het team vam Mix Emotions bestaat uit:

Frank Eisenga, Fred Geilenkirchen, Sjack Hoop, Francien van Haaren 2, Leo Logister, Annick Ploumen, lvo Vincken, Josette Gijselaers

Vorig jaar werd voor de eerste keer de ploeg Mixed Emotions gestart. Vraag me niet precies hoe die naam ontstaan is.

Blijkbaar werden we

op

Wetende hoe slecht mijn kaartlezen is en met hoeveel nieuwe deelnemers we waren een hele geruststelling.

een

donderdagavond in de kantine geïnspireerd door de song van de Rolling Stones en het gegeven dat het een gemengde groep was van heren en dames. Die vermenging van emoties wílden we benadrukken door de heren in het roze te laten lopen en de dames in het blauw. Dit jaar waren er een aantal van onze oude groep verhinderd. En zo werd er een nieuw team geformeerd bestaande uit Frank, Annick, lvo, Francien, Sjack, Fred, Leo en ik. Omdat Frank nog steeds geblesseerd was nam deze de gehele fietsroute op zich en waren we gewaarborgd van het niet verdwalen tijdens de estafette.

Om 7 uur vezamelden we ons bíj Leo. lvo was enigszins verrast door het roze T-shirt. Hij dacht nog eerst dat het een grap was totdat ook Fred en Sjack in babyroze verschenen. En als je dan toch overstag moet gaan dan zeg je natuurlijk eerst dat je wel roze draagt maar geen roze bent. lvo we hebben het begrepen, maar het stond je erg goed. Leo had een andere smoes. Het overgenomen XXL T-shirt van Cor vond hij toch een tikje te groot. Het liet waarschijnlijk onvoldoende z$n afgetrainde lichaam zien en hij liet zich niet vermurwen door ons. Annick arriveerde als laatste. Haar vooöereiding van flink feesten, weiníg slapen en met de naweeën van alcohol zou later de beste blijken. Waar heb ik dit vaker gehoord?

Wisse/punl eersÍe etoppe, Fred

neemf hel von JoseÍfe over.


.-

.

Na wat passen en meten omdat de fietsdrager van Leo niet geschikt bleek voor fietsen vertrokken we met lichte vertraging naar Vaals. Fred met de stoere jeep en Leo met de zilvergrijze cabrio. Leo was het best voorbereid. De routes stonden in zijn garminhorloge, de bestemmingen in zijn tomtom en de papieren van VaalsVenlo waren vastgetaped op het dashboard van de auto. Tja, het zou natuurlijk kunnen gaan waaien wat niet handig is met een cabrio.

. lk richt liever mijn ogen op het wegdek dan op wat er nog komen gaat. Uiteindelijk vielen de bergen wel mee en was de afwisseling in de route zeer aangenaam. Ondenrueg heb ik nog een aantal lopers ingehaald en ik kwam op een goede tijd in Wylre binnen. lk mocht tevreden zijn en was opgelucht dat de rest van de dag ontspannen kon verlopen.

de

Ondertussen was ik toch wel nerveus geworden. Met mijn vakantie pas achter de rug en vervolgens een zee.r slechte loopweek was ik niet bepaald overmoed.ig. Om het voor mezelf niet onnodig moeilijk te maken had ik mezelf het excuus gegeven dat ik gezien de voorbereiding op de jungfrau ik op marathontempo weg mocht. Je moet toch wat om jezelf gerust te stellen. Ondanks het pittige parcours was ik erg blij met de eerste route. Vorig jaar had ik deze nog gefietst en m.n. het vele bergaf had ik toen wel leuk gevonden. Hoeveel ik bergop moest was vergeten en was dus . afiruachten. Het beloofde een warme dag te worden en ik realiseerde me dan ook hoeveel voordeel ik had t.o.v. de rest van het team. Om 8.25 uur mocht ik starten. Francíen zou de verzorgíng doen tijdens mijn loop. De eerste kilometers gingen heerlijk bergaf. Ondanks dit had mijn hoofd al snel de kleur van de heren ï-shirts aangenomen en transpireerde ik al flink. De temperatuur was dan nog wel te doen maar de luchtuochtigheid was hoog. De spons heb ik dan ook geregeld dankbaar van Francien aangenomen. Aan belangstelling onderweg had ik geen gebrek. De teams lagen nog dicht bij elkaar en de nodige SïB'ers kwamen schreeuwend met de auto's voorbij. Tot mtjn veöazing hadden ploegen van STB een Meanderbus. Was dat een verwíjzing naar de vergrijzing van STB of een tactische zet om de concurrentie te misleiden? Francien praatte ondertussen vrolijk naast me en attendeerde me vriendelijk op elke komende berg. Nadat ze me een derde keer waarschuwde voor een berg verzocht ik haar toch deze informatie voor zichzelf te houden.

ik

2

Route 2 naar Nuth werd door Fred gelopen. Ook hij had last van de benauwdheid maar dat weerhield hem er niet van een goede tijd te rennen. Blijkbaar heeft hij onderweg nog indruk gemaakt op wat dames die ik later sprak. Die snelle man in het roze Tshirt hadden ze onthouden. Zo zie je maar de voordelen van roze. Route naar Nieuwstadt was voor rekening van Sjack. Even was het onduidelijk of Sjack zou kunnen lopen vanwege een blessure maar gelukkig was hijgenoeg hersteld om te kunnen starten.

3

.

De route was veranderd en wat langer geworden. Volgends Sjack echter zeker beter te lopen dan voorheen. Ondanks dat het de zwaarste route betrefi heeft Sjack hem zeer goed weten te lopen. Route 4 naar St. Joost was gereserveerd voor Francien. Blijkbaar had ze zichzelf gewapend voor een veel pratende fietser

want de MP3 speler ging Ondertussen

was het

mee.

wolkendek verdwenen en werd het beduidend warmer. Francien trof een tuinsproeiende man aan en ha6_- het geluk opgefrist verder te kunnen. Ondanks het afzien onderweg zetle ze een super tijd neer.

Tijd voor de pauze. Fred, Sjack, Francien en ik konden douchen en koude schotel eten de rest van het team moest zich inhouden en begon stílaan ook nerveus te worden. Het werd steeds warmer en Leo was degene die mocht starten met route 5 naar Herkenbosch. Zoals velen zette hij eerst in op een hoog tempo..Dat was gezien de lange dag en de hoge temperatuur echter niet vol te houden. Leo moest wat van zijn tempo inleveren maar kwam op een prÍrna tijd binnen


Annick had het geluk gehad de hele ochtend te kunnen herstellen van het feesten. Hadden we 's ochtends nog

allerlei fantasieën waar ze

het wateremmertje op de fiets voor nodig zou kunnen hebben was dat niet meer relevant. Het was inmiddels behoorlijk heet en van schaduw op de route 6 naar Beesel was amper sprake. Maar als je dan ook nog een Keniaan inhaalt dan mag je spreken van een topprestatie. Annick ik ga je tactiek ook eens proberen.

Tja en dan hebben we het nog níet gehad over de jaloerse blikken van de Abraham ploeg. Wat wil je als je zíet dat Sjack met een blonde dame in een cabrio rijdt terwijl jezelf in een bus rijdt. Onnodig te melden welke 2 abrahams lichtelijk jaloers werden. lvo had de eer de laatste route naar Venlo

te

mogen rennen. Ook hij ging

erg

voorfuarend van start en moest gezien de warmte zijn tempo aanpassen. De route had gelukkig wel een aantal stukken in het bos waar wat schaduw was maar blijfi hoe dan ook lastig als je er al een dag op hebt zitten. Ook lvo kwam op een prima tijd binnen. Het team kwam uiteindelijk met een tijd van 8:50 minuten binnen op de 23" plaats. Frank had 100 km gefietst en ons foutloos door het parcours geholpen.

En zoals vaker mag je dan aansluiten bij de andere STB'ers die het bier en de hamburgers al gevonden hebben. VaalsVenlo is een Íntensieve en zeer leuke wedstrijd. Wat mij betreft volgend jaar weer!

En mocht je opeens 2 Abrahams met een cabrio zien rond rijden op zoek naar blonde dames dan weten jullie hoe dat

Door: Hub Wíjnands

Uaals - llGnlo 2009

Ieam:

IIG ÍG§I|G§

ln het team van de Restjes zitten: Rob Smulders, Marcel Coerver, Quirin van Son, Ger Arnoldussen, Bas Pierik, Jan Offermans en Hub Wijnands

"Doe

je ook mee met de estafetteloop

Vaals-Venlo" , vroeg Rob (Smulders) mij enige tijd geleden. Voordat ik hier eigenlijk goed over had nagedacht, had ik al ja gezegd.

Tien dagen voor de estafetteloop l«aramen we na de baantraining bij elkaar om één en ander te bespreken. Dan is het zover. Zondag 28 juni 2009, de

25' editie van de ruim 100km lange estafetteloop van Vaals naar Venlo. Vooraf dacht ik nog, dit is mijn eerste en tevens laatste editie. Een hele dag ondenreg om 'slechts' 17 km te lopen. Liever had ik de Bilzen-Run gelopen (HM). Was ik ook nog eerder thuis geweest. Maar goed, ik had me nu eenmaal voor de estafetteloop aangemeld en belofte maakt schuld. Even voor achten kwamen we aan bij het Drielandenpunt in Vaals, startpunt voor deze loop. De avond van tevoren nog het decor voor het openluchtconcert van Guido's Orchestra.

komt. Bij de start zie ik de vele bekende gezichten

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

natuurlijk, allemaal bezig met hetzelfde doel.


Na de ussel met Marcel, begint Rob aan zijn f etappe

Om 8.35uur mogen wij dan eindelijk vertrekken. Marcel (Coerver) start als eerste loper van onze groep, bijgestaan door Quirin (van Son) en mijzelf als fietser. Marcel loopt goed, voelt zich goed en komt na 01:05:02 aan ín Wijlre, alwaar Rob het

stokje overneemt. Marcel heeft dan ongeveer 15,8 km gelopen. Rob wordt

begeleid door Quirin en Bas (Pierik) op de fiets. ln sneltreinvaart legt Rob z'n 13,8 km af op zwaar en heuvelachtig terrein in 01:01:54 en komt bij het Makroterrein in

Nuth zo hard aangerend, alsof hij nog boodschappen moet doen en de Makro over 5 minuten dichtgaat.

Vanaf daar neem ik de komende '17,4 km voor mijn rekening. Als ik wegren bij het Makro{errein heb ik geen fietser bij me. lk weet níet waarheen en besluit dan maar te wachten totdat Quirin en Bas zich melden. De eerste 8 km zijn best zwaar, daarna is het parcours vlak.

Na 01:18:18 kom ik in Nieuwstadt

aan, alwaar Ger (Arnoldussen) reeds ongeduldig staai te wachten. De volgende 10,8 km zijn voor hem" Welíswaar een damesetappe, maar dat mag de pret niet drukken. Die 7 minuten straftijd maakt Ger goed door als 50+ (5 min bonus) te eindigen in St. Joost in een tijd van 0.47:4A. Na de lunchpauze volgt een restart. Quirin is aan de beurt. Na een aanvankelijk goede start gaat het tempo in de tweede helft langzaam achtenuit. Op de fiets zie ik dat hU blij is dat Herkenbosch in zicht is en hij daar na 01:16:38 het stokje mag overgeven aan Bas.

Bas gaat goed, Bas gaat lekker, maar is uiteindelijk ook blij dat zijn 17,3 km erop zitten in Beesel na 01:20:36. Het warme weer en de steeds brandende zon sloopt iedereen, zelís Bas

De slotetappe is voor Jan (Ofíermans). Spannend is het voor mij om te weten of hij wel op de wisselplaats is aangekomen. Even tevoren laat Jan mij namelijk per GSM weten, vast te zitten in een file nabij Roermond. Omdat Jan nachtdienst heeft gehad, zal hij alleen de laatste etappe erbij zijn. Uiteindelijk heeft hij het dan toch gehaald (diverse noodscenario's doemden al op) en begint hij aan de laatste km's naar Venlo. Bijna ging het mis onderweg, omdat er een vochttekort ontstond. Dankzij drank van een ander team en het aanbellen van Ger bij mensen voor drank heeft Jan de finish op de atletiekbaan van Scopias in Venlo dan toch gehaald in een mooie tijd van 01:20:36. Daar stonden de overige teamleden en andere SïB-ers (waaronder het STB Superteam) Jan al op te wachten. Na een paar pilsjes en een hamburger, waarvan er één wel héél rijk aan ijzer was (vraag maar aan Rob) gaan we huiswaarts. Achteraf gezien een hele leuke dag, die ik zeker niet had willen missen en zelfs voor herhaling vatbaar is. Op het moment dat ik dit artikel schrijf voor in dit clubblad is de definitieve uitslag nog niet bekend. Voorlopig staan we op een negende plaats van de 59 deelnemende teams. We eindigen net achter "de SïB Abrahams", maar er zit een fout in onze tijd/straf en bonustelling en als deze fout wordt hersteld zullen we op een achtste

plaats eindigen net voor de "SïB

Abrahams ". En dat zou dan de slagroom op onze taart zijn. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Door: John Born

lÍaals

- Uenlo 2009

Team:§ïB-fiilÍahams Dit veteranen team bestond uit

:

Wiel Frins, Herman Gerards, John Born, John Haan, Albert Verbunt, lneke de Ploeg en Theo Schmeits

ln alle vroegte líep deze morgen de wekker

af. Ik zou immers Roger nog ophalen

in

Brunssum. Na wat email-verkeer afgelopen

week heb ik over maar over mijn hart gestreken om te voorkomen dat de stakker te voet naar de Vaalserberg zou moeten lopen.

Om 07.15 was het verzamelen geblazen bij Winkelcentrum op de Kamp. ïheo zou ons hier ophalen met de vía Arno (nogmaals bedankt Arno) geregelde bus. foch nog een kleine opmerking Arno, voor volgend jaar gaarne een bus voorzien van radio en airco. De verkoeling die we nu hadden (ARO) is niet altijd even prettig. Herman zou de eerste etappe voor zijn rekening nemen. Het zag er in eerste instantie naar uit dat hij in de regen zou moeten lopen, maar de weergoden beslisten uiteindelijk toch anders

Ondanks het feit dat hij de hele nacht in de weer is geweest om alle GPS routes in de Forerunner verwerkt te krijgen, zette hij een prima tijd neer ofschoon het geleidelijk aan benauwder begon te . worden en het zonnetje zich langzaam begon te vertonen. ïoch zette hij met 1.05.22 een prima tijd neer.

in de bus werd het stilaan gezellíger, en werd een iemand Onderweg

zenuwachtiger, hetgeen ons deed besluiten om bij Hotel Vijlenerhof een sanitaire stop in te lassen voor onze tweede loper, die anders de finish van zijn etappe niet zou halen, maar ergens tussen Schin op Geul en Klimmen in de bosjes zou belanden. Ondenruíjl hadden wij de tijd voor een kop koffie.

ffi

De SI8 Abrahams


John Haan zou de tweede etappe lopen, en de sanitaire stop heefi hem schijnbaar goed gedaan. Het ging voortreffelijk ofschoon het stilaan warmer werd en hij oP het allerlaatste moment de borstband van de hartslagmeter uit de bus ging halen.

Ondanks de snel oplopende temperatuur toch een vlak schema kunnen lopen want het is inmiddels behoorlijk warm. En de schaduw om. in te lopen almaar sporadische.

Hij klokt toch een verdienstelijke waarna het de beurt is aan Wiel.

ln de bus krijgt de geur van versgebakken cake stilaan de overhand, en ik moet nog lopen.

..

..

lk neem het zekere voor het onzekere en kijk er alleen maar naar. Gelukkig word ik op dat moment afgeleid door de roze truitjes van ons mixed emotions team. Zoals reeds vermeldt loopt John een prima etappe hij Íinisht net binnen het uur (59.42) deze moeilijke etappe. Hij heeft ondertussen weer twee teams ingehaald en geeft in Nuth het estafette stokje aan mij over. Wat moet ik nu gaan schrijven? De zon begint vastere voet aan de grond te krijgen. lk heb (nog) geen cake gehad, en míjn vacht zou in de warmte ook voor verkoeling moeten zorgen. Helaas voor mij werkt dit alleen in het dierenrijk.

in

Maar al met al loop ik toch een

Prima

etappe. Vooral het laatste deel om Sittard heen even door Duitsland is een prima

alternatief voor het industrieterrein in Sittard. Na 1.18 geeÍ ik,helemaal leeg gelopen (figuurlijk) het stokje door aan lneke, die mij meteen de versgebakken cake in handen duwt, dat loopt wat makkelijker zeglze. Het is haar niet aan te zien dat ze de hele nacht cake voor mij heeft staan bakken. Als een haas gaat ze er vandoor. Onderweg stoppen we in Echt, nemen plaats op een tenas en wachten op haar doorkomst. Albert houdt de kruising vrij als een gediplomeerd verkeersregelaar voor alle lopers. Later zou hij deze actíe nog bezuren.

lneke had er baat bij want ze kon ontspannen de kruisíng oversteken, en zo een uitstekende tijd neerzetten (1.00.00) op de rustplaats in St. Joost. De eerste stukken cake smaken naar meer. Ondertussen loopt de temperatuur op richting 25 graden. Na een welverdiende pauze en meerder stukken cake gaat Albert van start. Als hij nou de energie van het verkeersregelen voor het lopen had bewaard, wie weet?

ïijdens het omkleden vetzon

1.22

hij

al

uitvluchten om maar niet te hard te hoeven lopen. Het is ontzettend warm, ik heb al drie etappes moeten fietsen etc. Blijkt achteraf dat hij niet wist of hij de 6" etappe moest fietsen of lopen, want hij had twee verschillende soorten sokken aan!l En dat voor een loper met zoveel ervaring? Links een hardloop sok en rechts een cycling sok, logisch dat je in de war bent en niet weet wat je moet. Ondanks alles perst hij er toch nog 1 .27 uil. Hetgeen hem meteen een uitnodiging voor volgend jaar opleverde, mits met goede sokken.

En dan last but not least. Theo. ln alle vroegte de bus op gehaald, de hele dag rond moeten hangen met wachten, en het wordt nog warmer. Stijve spieren, teveel cake, teveel zon, te weinig schaduw. Wat wil een mens nog meer? Het enige dat je op de been houdt is het vooruitzicht in een lekker glaasje bier. Maar uiteindelijk in een goede krachtverdeelde etappe finishen in 1.28.38. Alle lof.

Zo komt ook aan de 25" editie van Vaals-

Venlo een einde. Het was ontzettend

gezellig onderweg, hetgeen natuurlijk wordt versterkt door met z'n allen in een bus te rijden. Een ieder kan ook terugzien op een goed gelopen etappe. Voor volgend jaar heb ik een voorstel bij de organisatie ingediend. Dit om ons als Abrahams een kans te geven het SÏB Superteam te verslaan. lk vind het eerlijker als iedereen onder gelijke (gewicht) omstandigheden loopt. Dus iedereen die lichter is dan 93kg moet een rugzak meesjouwen, aangevuld tot dat gewicl'rt. lk laat me verassen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0


Door: Roger Steens

Uaals

- Uenlo 2009

llet §ureneam Het topteam van STB bestond uit:

Ger Bodelier, Rob Riksen, Huub Donders, Ellis Jacobs, Ron Fens, Arno Hanssen, Richard Thomas en Roger Steens (fietser en mental coach)

Hoe het superteam won, Hoe Jos Krist z'n shirt kwijtraakte (en bijna z'n beker). Hoe Patrick Franken zijn bordje iets te vol schepte, Hoe Arno, Rob. Ellis, Huub, Ger, Richard en Ron zich helemaal leegliepen, Hoe nipt de eindoverwinning was en hoe feestelijk dit gevierd werd. Hoe het ieder jaar spannender lijkt te worden. Hoe de bundeling van Superteam en Ateam een gouden greep bleek. Hoe klein het verschil in eindtijd maar hoeft te zijn. Hoe je met een enkele etappezege ( Richard) toch kunt winnen. Hoe lopers klinken díe tot het gaatje gaan (hijgen, vloeken, brullen, spugen, klagen)

Ger, ondanks de bundeling van twee teams nog steeds de onbetwiste teamcaptain van het alom bekende

Superteam ('t schijnt dat op de heide zelfs hun namen in bomen staan gekrast) stuurde mij geruime tijd voor de wedstrijd een mailtje met de vraag of ik weer wilde fietsen. Dat was niet echt nodig want deze datum stond al een jaar in mijn agenda. Dat wil ik niet missen.

lk

schreef een tijdje geleden

in

een

filosofische bui de overpeinzing

"hoe lang zal ik nog de fietser van het

beste team zijn" Na editíe 2009 kan ik met een gerust hart zeggen dat ik over een paar jaar eerder met zijwieltjes mee moet fietsen dan dat deze heren en dame langzamer gaan lopen. De wínnaars van de estafettewedstrijd Vaals-Venlo 2009

Het STBSuperteam


f,?LD. NoĂ­ itt lopen Harry Driessen Oranje Nassaustraat 19 I 6411 LE Heerlen Tel-Fax: 045-5712009 E-mail : harrydriessen@home.nl Website : www. ru n nersworld heerlen.

nI

Nieuw in onze winkel:

lndividuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen.

Voor uw zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle S.T.B. Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen.

Sportieve groeten van het Runnersworld team

D

akdekkersbedrii

f

Zuiddak b.Y. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelweg LL2 6468 EK K erkrade Telefoon: 045-53142L8 Telefax : 045-53117 44

30 ioor kwsliteit in do khedekkingen Bitum ineuze& kunstoĂ? doken

BH's,


't Was vreselijk spannend. Maar ik ruil alle

edities, waarin met overmacht werd gewonnen, direct in voor deze krappe marge met bijbehorende spanning. Er was enig tactisch overleg nodig aan het begin van de dag. Huub was níet 100% fit en maakte zich toch enige zorgen over de lange z\ tate derde etappe. Om ieder onnodig risico te elimineren werd (ï schijnt dat dit in het superteam democratisch gebeurd) geruild met Ellis.

Het nieuwe vrouwelijke talent van STB bleek niet alleen keihard te lopen en een

knappe try-d neer te zetten, maar paste ook bijzonder goed in de groep.('t schijnen niet allemaal gemakkelijke mensen te zijn) Huub mocht vlammen op de dames-etappe, en dat deed ie......Persoonlijk denk ik dat dat hele blessureverhaal gelul was en dat hij nu eens eindelíjk als enige man tussen allemaal vrouwen wilde lopen. ('t schijnt dat hij op het einde van de etappe zelfs even inhield om nog iets langer van het uitzicht te kunnen genieten) lk heb dit om begrijpelijke redenen niet aan de teamcaptain gerapporteerd.

Hij stortte werkelijk in elkaar na de finish in Nuth en Ellis mocht het stol<je overnemen. ('t schijnt dat de keuze voor Ellis om de derde en zwaarste etappe te lopen door de 'captain niet op leeftijd was gebaseerd)

Ze hield op deze iets gewijzigde route het tempo strak en haalde heel wat andere teams in.

Als fietser heb ik altijd de meeste moeite om de loper bij te benen in de derde etappe.

Enkele venijnige hellingen blijken echte kuitenbijters.

Ook Ellis scheurde zo snel die hellingen omhoog dat ik het nakijken had. ('t schijnt dat de captain al onderhandelingen met haar is gestart over deelname volgend jaar, en dat hij hoopt dat haar jeugd de toch al wat belegen teamleden tot nog betere prestaties weet te inspireren.)

Dan is het tijd voor Huub, tussen alle vrouwen. Ik heb 'm al heel wat keren zien rennen maar nog nooit met z'n ogen zo ver open. Nogmaals....blessure..... .ik zag het niet.

Arno begon de dag als chauffeur van het busje en bracht het hele zooitje (inclusief

Pauze

Jos Krist) naar het hoogste deel van het Land.

Deze tijd is er altijd om de tegenstander psychologisch onderuit te halen. Ger concentreerde zich op Patrick Franken , die hij zoveÍ wist te krijgen dat deze zich op zijn minst geprikkeld voelde. Doordat het team van Wilma running een loper te kort kwam (en het aanbod van Leo om te lopen afsloeg) Liep Patrick Franken (dat ei) twee etappes. Niet bijvoorbeeld eentje 's ochtends en

Direct aansluítend mocht hU zich naar beneden laten vallen richting kasteel Vaalsbroek. Hij was erg goed bezig en brulde soms een aanmoediging tijdens het lopen (gezien het feit dat er behalve Ger en ik niemand anders was, denken we dat dít posítief werkte op zijn snelheid. Hij líep zich werkelijk helemaal leeg en tikte Rob aan bij de wísselplaats.

Rob (een groot kenner van de tweede etappe) mocht zich reppen naar Nuth. Hij had zich opgepept en ook bij hem víel me dit jaar op dat die gedrevenheid er was, een ongekende drive.

Hij liep heel constant

eentje 's middags nee, nee, nee,... .....hU liep er twee direct na elkaar.(... ... .) De eerste etappe na de pauze liep Franken zich helemaal leeg om Ger voor te blijven. Dat deed hij. Híj won 2 minuten voor Wilma.

(getuige

mrjn

snelheidsmeter) maar was hier zelf niet erg van onder de indruk. 't Moest harder en dat liet hij merken. Hij kreunde en steunde en als fietser ben je op dat moment blij met twee dingen. 1- ik ben BHV-er en 2- híj is arts (hij zalwet weten wat ie doet)

Ëchter... .....de volgende etappe stond hij geparkeerd en moest wandelen en verÍoor ruim

2l

minuten op Richard


Dat zou voldoende moeten zijn om zijn sponsering te annuleren. ( Jos was zo verbolgen over deze actie van teamgenoot Franken (dat ei) dat hij het teamshirt met wilma's sponsoring op de snelweg uit het raam gooide. lk geloof dat Ger hem nog wilde tegenhouden maar

ik

zag het niet (meer) zo goed)

Die actie kostte het Wilma team

Richard had in de pauze al buikpijn van de voorpret (of zoiets) en was zich behoorlijk bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens het superteam. Falen is geen optie, die Bodelier is onverbiddelijk. ('t schijnt dat Jos Krist daarom nu bij Wilma liep) Richard deed precies wat Ger hoopte, hij won ('t schijnt dat dit gelijkstaat aan een

voor 2010 in

vreselijk

gelachen en keihard gezongen.

ln de Bus heeft Rob over ons gewaakt (lees, hij was nuchter en moest rijden) Zelfs Jos mocht mee.(terwijl hij toch ook z'n fiets bij zich had en 't schijnt dat hij ooit wielrenner was)

Alle

de

overwinning. Bekijk de eindtijd maar. Zelfs Nederlands kampioen halve Marathon Patrick Stitzinger kon in de laatste etappe geen 12 minuten goedmaken op Ron Fens.

deelname- bewijs

We hebben onderweg terug

't

superteam leden hebben zich helemaal gegeven, ik heb iedere kilometer gezien. Wat kunnen die mensen aÍzien. lk heb er weer van genoten. Rest mij nog een woord van dank aan:. Patrick Stitzinger voor het opjagen van Ron Jos Krist voor het lenen van zijn Fiets Ellis voor het inspireren van de mannen Ríchard voor het winnen van zijn etappe Patrick Franken voor... ... ... ..whoehahahahahahal!!!!

lk ben nog steeds de fïetser van het beste team!

superteam)

Dan de laatste etappe, .....Richard was in de 6" etappe op kop gekomen door een wandelaar in te halen. Hiermee nam hij een riante voorsprong die het superteam naar de overwinning zou moeten leiden. Ron startte de laatste etappe, niet wetende hoe groot die voorsprong was.

Het enige dat hij wel wist was dat Patrick Stitzinger achter hem aan kwam. En dat zorgde voor, hoe zal ik het noemen, een prikkel Rob en ik kregen pijn aan onze nek van het

omkijken Zien we al iets? .ls

onze

voorsprong genoeg?

Ron liep alsof zijn leven ervan af

hing

en.....

Hij

passeerde de finish in Venlo als allereerste.( 't schijnt dat hij het STB logo zelfs op z'n gsm heeft) Hijwas kapot! Hij had een tijdje nodig om weer br1 zijn positieven te komen. We hebben de overwinning goed gevierd, Niet alleen bij Scopias op de baan maar ook op de parkeerplaats bij die baan. ('t schijnt dat Patrick Franken de beker van teamgenoot Jos Krist nog in een sloot heeft gegooid, en dat iemand 'm daarna weer heeft opgevist maar dat weet ik niet meer zo goed)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Uitslagen Vaals

-

1

SïB

8 I 23

De Restjes STB

Venlo

Superteam

07.00:47 08:04:03

Abrahams

08:06:36

Emotions

08:50:16

STB Mix

Geen slechte prestatie van onze STBploegen, geweten dat er 59 ploegen in Venlo over de finish kwamen.

-{aËË

VaaLs\funlo


Een rubriek over zaken of personen die een bepaalde link met lopen hebben, door Jan Mander§

BHT

uil hGT UGNSTGÍ ,.

De S.T.B. bestaat dit jaar Z5 iaar- Jan blikt in zijn rubriek "Blik uit het venster" terug over de afgelopen kwart eeuw S.T.B-

"Vrolijke jaren...

lk was na deze halve marathon gevallen voor de loopsport. Voormalig STB-er Ed

Gelukkige dagen-

Quadvlieg adviseerde mij lid te worden van STB. Op een woensdagavond toog ik richting Cooperbaan, die toen nog op een andere plek lag. Vanaf minuut een voelde ik me op mijn gemak bij deze club en heb me dan ook snel officieel als lid aangemeld-

Als lentebeken Zrjn zrj vooöijgesneld. "

Woorden van de grote Russische schrijver Toergenjev (pegentiende eeuw)

Bij het lezen van deze prachtige versregels dacht ik ook aan de mooie jaren, inmiddels meer dan twintig, die ik me bezig houd met de loopsport in verenigingsverband bij onze STB. Wat zijn ze als lentebeken vooÖijgesneld. Onze club bestaat dit jaar 25 iaar als vereniging. Een groot deel hiervan heb ik als lid meegemaakt. Het jubileum van STB leek mij dan ook een uitgelezen moment om in mijn veertiende BLIK UIT HET VENSTER mijn licht te laten schijnen over de vervlogen jaren. Dit alles in willekeurige volgorde. lk ben lid geworden in mei 1988. ln die tijd was ik volop actief als voetballer bij Kolonia ( nu V.V. Schaesberg ) ln de winterstop en de zomerperiode hield ik mijn conditie op peil met hardlopen.

ln 1987 haalde Frank Eisenga, toenmalig medespeler bij Kolonia, mlj over om deel te nemen aan de niet meer bestaande halve de Grenslandmarathon. Een mooie loop over Nederlands en Duits grondgebied.

marathon in

Sittard:

Op deze eerste trainingsavond vierde Ger Knauf zijn vijftigste verjaardag. Ger Knauf was in die tijd een gedreven leider van de loopgroep en daarnaast op vele wijzen actief voor STB. ln 1995 overleed Ger onverwacht. lk denk nog steeds met respect en plezier terug aan de vele uren met Ger tijdens trainingen door de heide en de gezellige uren met hem na de diverse lopen, zoals de Winterlauf.

Na afloop van de tocht tijdens mijn eerste training door de heide opende Ger zijn

#

'\ -

al snel dronken koffemrimte en we een biertje op de gezondheid van Ger' lk dacht: "deze club is meer dan alleen maar lopen, gezelligheid staat hier ook heel

hoog in het vaandel." Dit laatste ben ík steeds blijven ervaren en het geldt tot op de dag van vandaag. Hier volgt een kleine bloemlezing.

;>


Ger Knauf organiseerde in die tijd een jaarlijkse loop vanuit Landgraaf naar een landelijk gelegen boerderij in het Duits grensgebied. De afstand was rond de twintig kilometer. ln 1990 heb ik hier aan deelgenomen Onder een stralende hemel vertrokken we via een magnifieke route naar een oude boerderij, waar familie van Ger woonde. Op de historische binnenplaats werd een uitstekende barbecue met alles erop en

eraan gehouden. Na urenlange SïBgezelligheid werden we met auto's naar LandgraaÍ teruggebracht.

Een ander mooi voorbeeld van de echte STB-sfeer was de avond voor de Marathon

van Berlijn in 1992. Wij verbleven enkele dagen in het stadje Lenitz, 40 km buiten Berlijn. Op de avond voor de marathon hadden we een gezamenlijk diner in het restaurant van ons "bungalow"park. Na het

diner daagde een dískjockey op en amuseerde ons enkele uren met music

from the sixties: o.a. Beatles en Stones. Er werd flink geswingd en ook het Berlijns bíer werd niet versmaad. Exact twaalf uur stopte de muziek. Een meer dan gezellige avond was ten einde. Bedenk wel, dat om zes uur iedereen aan het ontbijt moest zijn, want na een busrit van 40 km was om klokslag negen uur de start. Elke STB-er liep een uitstekende marathon. Zou het aan de relaxte avond hebben gelegen?

ln 1989 bestond STB vrif iaar als vereniging. Alle leden ontvingen een jubileumboekje ( met als ondertitel: Terugblik op 5 iaar verenigingsactiviteiten ), samengesteld door enkele leden van de club. Zij waren in 30 clubblaadjes "gedoken" om hiermee activiteiten van STB te illustreren. lk heb dit boekje met veel plezier onlangs herlezen. Wat werden er toen al veel zaken op touw gezet. Een belangrijke activiteit, waarover ik las, wilik hierbijtoch welvermelden.

Op zondag 28 februari 1988 organiseerde STB samen met Unitas en de KNAU de Ned. Veldloopkampioenschappen .op de toen nog bestaande Draf - en Renbaan ( nu Megaland ) in Schaesberg lk zelf was een van de deelnemers. Het werd een wedstrijd, die veel media-aandacht kreeg. Ook Studio - Sport zond beelden uit.

Op de draf-en renbaan organiseerde STB verschillende jaren een uurloop. Over het verharde pad langs de drafbaan moesten de lopers een uur lang rondjes lopen. Tellers hielden voor eenieder de rondjes brj. MU staat nog mijn eenmalige eigen deelname op het netvlies. lk organiseerde in 1990 deze loop mee . lk

was

verantwoordelijk

voor

de

inschrijvingen.

Toen iedereen was ingeschreven,

zei

men:"Jan loop toch mee. ' Met geleende kleding( o.a een fleurige legging van Albert verbunt ) en geleend schoeisel ( iets te

groot ) liep ik een uur vol. lk geloof, dat ik ongeveer veertien kilometer heb afgelegd. Een belevenis om niet meer te vergeten.

ln het kader van het vij{arig werd er voor de leden een loop verenigingsjubileum in í 989

georganiseerd met start bij de werkplaats van Sjef van Ooyen en finish in V'tjlen. Ger Knauf leidde de groep lopers en loopsters over een prachtig parcours. ln een zaaltje naast de kerk was na afloop een heerlijke lunch met Limburgse specialiteiten en menig Limburgs biertje. busjes Voor de terugreis waren geregeld. Ook hier weer de ware STB-

er

sfeer.

Dit jaar werd voor de dertigste keer onze

Heideloop georganiseerd.

Een niet meer weg te

denken

loopklassieker in de regio. ln het reeds genoemde jubileumboekje las ik een opvallend citaat over de beginjaren van de heideloop:


ll Gespecialiseerd in natuursteen

Yoor ul uw bestratirugen

Psrticulier & Bedriiven Vrijblijverude offerte Ook herbestraten vsn opritten

Ilorpstraat 58 Landgraaf Tel.06-51115758


"De naam STB: en Heideloop, wordt tot ver over onze landgrenzen in een woord uitgesproken. l.n 1980 organiseerde onze vereniging ( toen nog een Stichting ) dit evenement voor de eerste keer. Je zou alleen al voor al die tien Heidelopen een heel boekwerk kunnen samenstellen. Nu gaat het wat gemakkelijker, omdat er een grote vereniging achter staat. ln 1980

was dat echter anders. Het

toentertijd

fungerende organisatiecomité moest per persoon Fl. 100,- borg storten, ingeval de Heideloop een flop zou worden.

'

ln oktober 2006 was er een meer dan geslaagde clubreis naar Hasselt. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig waren er vaker reisjes met STB naar Dwars .door Hasselt.

ln die tijd was er een nauwe band met'de Bokrijklopers uit Hasselt. Die ontvingen ons altijd hartelijk ín Hasselt en bezochten met een groot aantal door ons lopers/loopsters ook georganiseerde wedstrijden Na afloop van de diverse wedstrijden was er altijd een meer dan gezellíg samenzijn

de

van STB met de

Dit is een kleine illustratie van de inzet van vele STB-ers, die ieder op hun eigen

manier deze loop door de jaren

Bokrijklopers

in

Jeneverstad Hasselt.

heen

ln de jaren negentig organiseerde STB zeer geslaagde Busreizen naar de

Begin jaren negentig organiseerde enkele STB-ers, met name Wiel Voncken , enkele malen : de van Mast tot Mastloop.

Als locatie had men steevast "De

hebben mogelijk gemaakt.

marathon van Rotterdam.

De start en finish waren in het

dorpje Elkenrade bij het enige café, dat Elkenrade toen rijk was: café Vluggen. De loop stond

open voor elke STB-er. Over

in

mrjn

1992 heb ik een stukje geschreven in het clubblad. Hier volgen deelname

enkele fragmenten:

ittF,))

Scheepjes'. Dit waren twee tot restaurant omgetoverde binnenschepen gelegen in een piepklein "binnenmeertje" op een steenworp afstand van de Coolsingel.

Een meer dan perfecte locatie. Na

aankomst was er kofíie met vanuit Limburg meegebrachte vlaaien. Er was ruimte voor je om te kleden. Na de marathon werd er menig uurtje nagetafeld bij een goed diner en lekker bier.

lk persoonlijk denk hier met heel veel

plezier aan terug.

Ë,

"Op zondagmorgen, 26 juli, haalde ik eerst Ger ( Knauf ) en Fons ( Kreukels ) op. ln het schilderachtige Elkenrade aangekomen, waanden we ons in een Frans dorpje op zondagmorgen: stralende zon, een mooi dorscafé en jeu de bouls spelende dorpelingen. Men kon 13 km of 21 km lopen. De start het vond plaats bij de zendmast Eyserbos, buiten Elkenrade. We daalden af naar de voet van de Fromberg om daar aan een 1800m lange klim te beginnen. Er zouden er nog vele volgen. . Het keerpunt was bij de mast in Hulsberg. ln Ëlkenrade werden we rnoe, maar voldaan ontvangen door de reeds aanwezige .,STB-ers. We genoten hierna van een smakelijke Limburgse brunch in cafë Vluggen. "

in

Dit was een greep uit een breed scala van mooie persoonlijke herinneringen uit vele jaren STB. lk hoop nog lang deel uit te kunnen maken van deze unieke vereniging en wens STB als "jarige" nog heel veel sportieve jaren toe. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


4/\

dan ]U Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaamheden

/'\'

Hd

f wuNEN ^..:dsouwsERvlcE

Taxi - en

Touringcurbedrijf ,

L.P.A.J.

Ir.'Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110, 6369 ZJ Simpelveld Tel. 045-5 44 44 44, fax045-544 l7 18 www.taxislangen.nl

AI1-q

f,4

Wijnen

Hooftlstraat 328 63'128T LaÍrdgraaf T. 045-531 25 65 F.045-533 2ï 84 M.06-27 09 10 70

bouwservice.l.wij nen@home.nl www.bouwservicewij nen.nl

Autobed rijf Zdrojewski

_-

cp

irrtl1e_*ti!tr de l<an: p

Porticu liere onderdelenverkoop tegen

Groolhqndelspriizen

Heerlenseweg 200 6371 HX Landgfraaf

t

Automoleriolen verkooP Alle voorkomende reporoties Periodiek onderhoud

Tel.045-572AA02

ÀPK en roelmeïing

Bondenspeciolist

, t t I ,)

.l a

Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station Uitgebreide shop

Remmenreporolies

Airro onderhoud,oÍvullen en reinigen Ruilenservite

'

Nieuwstrost 20 6313IN londgrucÍ T: 045-5315034 F: 045-531 6728 E: inÍo@outocenlrumoPdekomP.nl www.uulocenlrumoPdekam P.n I


Verslag van Jan Schwanen

Graubiinden illarathon "Der hàrterste Marathon de Welt" stond op de site van deze marathon. Een uitdaging voor Sakia en Jan, die sinds de Alpin Marathon in Oberstaufen de smaak van het lopen van bergmarathons te pakken hebben. Ook Guid Meys was hier van de partij.

Nadat Saskia en ik vorig jaar ieder een alpinemarathon hadden gelopen hadden we besloten om in 2009 samen naar een wedstrijd te gaan. Eind 2008 waren we na enig overleg en internet al snel tot de conclusie gekomen dat we samen naar de GraubUnden marathon zouden gaan op 27 juní 2009. Helaas konden wij hierdoor niet meedoen

aan de wedstrijd Vaals Venlo. ln

januari hebben we ons ingeschreven en

verblijf uitgezocht. Saskia op de camping in Churwalden kilometerpunt 12 van de marathon en wij in een hotel in Chur ( startplaats van de marathon).

(

ln april ben in begonnen met de training, 5 dagen en ongeveer 80 km per week. Uiteraard veel bergtraining. Na enige tijd ging het lopen steeds beter en door de trainingsopbouw was dit goed te zien aan mijn bereikte wedstrijdresultaten in mei en heideloop, de CZ-loop de

juni (

en

Buffem-rn)

Af en toe trainde ik met Saskia die door een eerdere blessure toch enige moeite had met wat langere training, maar ze bleef altijd positief en erin geloven. Eindelijk was het dan zover.

Saskia vertrok

op

maandag

naar

Zwitserland en wij vertrokken donderdag voor de wedstrijd. Na een reis zonder veel oponthoud bereikten we ons hotel in Chur tegen 3 uur in de middag. We namen contact op met Saskia en deze zou naar Chur komen. Samen wat door de stad geslenterd, (een prachtige stad en zeer de moeite waard,) lekker gegeten. etc. s, avonds toog Saskia weer naar de camping.

Vrijdag 's morgens bezochten wij Saskia op haar vakantiestekje met prachtig uitzicht op de door ons te overwinnen berghellingen. Alzittend met kopje thee en verrekijker werden we'ons bewust wat ons die zaterdag nog te wachten stond. De spanning begon behoorlijk te stijgen. Het was reuze gezellig samen.

Na wat gekeuveld te hebben gingen we richting Lenzerheide ( 30 km punt ) waar we in de regen een wandeling rond het meer hebben gemaakt om het parcours te verkennen, waarna ons de alÍer moeilijkste klim ooit nog te wachten stond. Na het afhalen van de startnummers zijn

we naar Chur terug gegaan waar we samen gezellig hebben vertoefd en nagekletst. Hierna vertrok Saskia weer terug naar haar stekkie met de belofie om op zaterdag op tijd bij het station te zijn. Nadat ik om 02.00 uur wakker werd met het ídee dat het al 07.00uur was en ik me dus verslapen had is de nacht verder rustig verlopen.

De zaterdagmorgen op tijd op, ontbijten, Saskia bij het station ophalen en op naar de start in de druilerige regen voor de laatste mentale voorbereiding.

Daar troffen we Guido Meijs ook

nog.

Eindelijk om 09.15 uur was het dan zover. Na een korte tour door de stad, het was inrniddels droog, liepen wij naar de eerste beklimming via bos en veldwegen richting Churwalden.


Het was pittig maar

de wegen waren goed

begaanbaar. Gerda is met de supportersbus na de start vertrokken met diverse stops langs het parcours naar Lenzerheide.

Ondanks de vermoeidheid moest ik het doel, de top, bereiken. Na 5.27 uur looptijd

bereikte

ik dan eindelijk met

luide

toejuiching de finish.

Even rustig aan en op naar de volgende beklimming naar 1800 meter, grotendeels

Snel even wat warme kleding aantrekken en met de gondel naar beneden naar Lenzerheide voor een douche en wachten op Saskia die een fantastische tijd neerzette. (looptijd 6.02 uur )

Zwitserland waren, ons

ln de feesttent, bii muzíek en prijsuitreikingen hebben wij van onze

verhard, maar wel lastiger hierna de afdaling naar het meer bij Lenzerheide alwaar Gerda en vrienden ons , die ook in uitbundig

aanmoedigden. Het 30 km punt kwam in zicht en het tempo zakte iets. lnmiddels 3 uur onderweg. We waren inmiddels op 1400 meter hoogte beland en de echte beklimming naar de Rothomtop op 2894 meter moest nog beginnen bij 31 km.

overwinning genoten bij een hapje en een drankje. Met een voldaan gevoel zijn we daarna naar onze verblijven teruggekeerd.

Om deze belevenis niet zo te beëindigen hebben we zondag nog gezellig samen doorgebracht.

Samen waren

we het eens,dat het voor

herhaling vatbaar is.

Uitslag Graub0nden maraton: Guido Meys plaats 21

M30

04:53.54

M50

05:27:57

Sakia Rademakers Plaats 12 V40

06:02:33

Jan Schwanen

plaats

10

0-0-0-0-0-0-0-0-0

i

Na de vezorgingspost draaide de weg meteen links omhoog over smalle

I

t. I

bergpaden, rotsblokken, boomstronken en

wat je verder kunt bedenken. wandelen was de enigste mogelijkheid, en dít was al

lastig. Een sanitaire stop was

zelfs noodzakelíjk. De vermoeidheid begon toe te slaan. Af en toe viel er een klein gedeelte te rennen. Na km waren alleen nog maar rotsblokken en moeilijk begaanbare paden, zelfs door enige stukken sneeuw moesten we omhoog.

36

er

I


Gontrihutie en lidmaatsclrap 2008 Recreant

:

Wedstrijdlicentie:

Jeugd:

Recreant zaal Begunstiger:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per € 48,Licentiebedrag € 18,90 wordt afgedragen aan de KNAU, € 66.90 Eenmalig aan KNAU € 2Z,SO Via automatische incasso per maand: € 6,incl. basiscontributie KNAU per jaar: € 54,U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar.€ 30.-

jaar:

:

Administratiekosten KNAU eenmalig € 7,50. Overschrijvíngskosten: € 8.50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden b1; de

ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindígt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Bron: Frank Eisenga

Ueriaardags[alender Auguslus

1 4 4 5 5 6 7 I 9

Doreen Leo Jeffrey Diego Petra Sonja Egon Dick Tessa 12 Marjo 16 Jan 18 lmke 19 Marth 20 Lenie 21 Harry 22 Jef 24 Jolanda 24 Ger 25 lwan 26 Louis 27 Branka 27 Riet 29 Ton

Veldhuizen Quaedflieg Roelands Gulpers Saccol Ferfers - v. Zuylen Borghans Pelt, van Lievestro Moonen Ofíermans Hollands Riksen Jacobs Boesten Jacobs Overeem Arnoldussen Theunissen Cordewener Rybakowski Lataster Starmans

September 't6 47

1

14

1

23 43 50 45 48

1

1

2 2

3 3

13

4

50 49

51

b 13 14 15 15 15 17 18 19

37

21

59 37 65 58

25 25 26 27 27 30

I

'13

49 58 14

39

Jules Hub Lennie Paul Bart Minke Lisan Quírien Dorota Richard Marjolijn Petty Ad Nicole Jo Maud Jan Bas lvo Francien Marian Esmee Moni Wim Michel

Coerver Prevoo Kleínen Bex Logister Bisschops Kreij, de Son, van Heldens Thomas Broek, van den Nollet Diederen Meekels Bom Hanssen Boogaard, van de Radstake Schmitz Haaren, van Jongen Slageren, van Kockelkorn Rutlens Beckers

I 55 23 14 12 7

40 34 36 41

34 33 49 37 55 10

59 16 11

40 50 30 39 48 28


Adviesbureau voor bedrijven :Éiq

en

..+

,Fl#ëËq#flËffiË,Ë €nd ,&** €r*s ;* 3 eF . i 4# ';g

vrije beroepen

'--#mxffi:àsff'#ffi*ffi

Uw verzekeringsspecialist in :

Col

lectieve we rknem ersverzekeri ng

Ziekteverzuim Arbeidso ngesch i kth e id

Aansprakelijkheid Tra ns po

rt-Wage n pa rke n

Bra nd-Bed rijfsschade

Hypoth e ke n-Bed rijfs kred i et

Akerstraat

LAO

64L7

Telefoon: 045-574OOO2

BR

Heerlen

/ 06-29 O425OO

Fax 045-5719930


Door: Jos van Spanje

leugdmgina §.f.8. Wedstrijdverslagen, andere gebeurtenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

LK Pupillen: geen kampioenen,

wel

mooie prestaties

Het was niet warm tijdens de Limb Kampioenschappen voor de Pupillen in Kerkrade; het was bloedheet. Op de foto's zien we diverse mensen met paraplu's rondlopen, maar dit was beslist niet tegen regen. Door deze tropísche temperaturen werd het voor de deelnemers een extra zware drg; vooral het lange wachten in de brandende zon zorgt op den duur voor extra aitare onderdelen. ln de eindklassering zagen we helaas geen STB-ers op het podium, maar toch hebben we de hele dag kunnen genieten van mooie prestaties. Omdat Landgraaf kindercommunie was, was het aantal deelnemers op deze dag beperkt tot 5 stuks. Diverse pupillen had zelf feest, terwijl anderen naar het feest van familie, vriendje grngen. buurtgenootje Het is moeilijk om een prestatie te noemen, zonder een andere te kort te doen, maar zeker op de 1000 m zagen we een paar mooie races, waarbij prestaties uitstekend waren; zo eindigde Kaj op een 3e plaats ín de serie, maar moest in de einduitslag met een mooie 5e plaats genoegen nemen. Bíj de meisjes was het lmme, die met een 4e plaats in de meerkamp, nét naast het podium eindígde.

de

er in

of

de

Op de 1000 m zagen we Kyra als 5e eindigen, met lmme op een 6e plaats. Tenslotte zagen we Daniëlle, die haar 1e

1000 m op een wedstrijd liep, en dit

uitstekend deed.

Daarnaast werden er gedurende de dag diverse PR's verbeterd, waardoor iedereen

moe maar tevreden naar huis

ging.

Ook de ouders hadden het op deze dag zwaar, en zullen morgen aan hun collega's moeten uítleggen dat ze niet op vakantie zijn geweest, maar met hun kind een dagje op de atletiekbaan hebben doorgebracht CZ Megaloop 2009

Op zondag 7 juni werd in Landgraaf weer

de CZ-Megaloop gehouden; een

evenement waarbij de leden van STB heel ruim zijn vertegenwoordigd. Niet alleen aan de start en finish, maar vooral "er omheen" verkeersregelaar, parcourswachter, van startnummers, speaker en wat er nog meer komt kijken bij een evenement als dit. De jeugd droeg natuurlijk ook haar steentje bij en hielp op vrijdagavond massaal bij het inpakken van de rugzakjes die iedere deelnemer aan deze loop na afloop kreeg. Een klusjes waarbij het teamgevoel bij de

als

uitgever

jeugd opnieuw TOP was (en was

nog

supergezellig ook). Natuurlijk zagen we de jeugd ook aan de start verschijnen en ze deden het niet eens zo slecht. Br1 de allerkleínsten zagen we Minke (4") en Maxime (8") aan de start verschijnen. En terwíjl wij een lekker plekje langs het parcours hadden opgezocht zagen we ook Jules (11"), Anique (6e), Kaj (2"), Les (11"), Kyra (6e), lmme (5e),


Daan (17"), Jef (1"), Jeroen (4"), Kamiel (3") en Bas (22") voorbijkomen.

Eerst even de Limburgse Kampioenen: Als we dan naar de uitslagen kijken zien we dat er zelfs een paar podiumplaatsen bij zitten, waarbij ik moet opmerken dat ik persoonlijk de 3" plaats van Kamiel een mooier succes vindt dan de '1" plaats van zijn broer Jef. Hoe dat precies zit kunnen ze waarschijnlijk zelf beter uitleggen. Ook dit jaar was er voor de jeugd weer van alles georganiseerd om ze na afloop van de wedstrijd nog een tijdje lekker bezig te houden. Zo was er op een van de parkeerplaasen een fun-park waar de jeugd zich kon uitleven BMX-fietsen, springkussens, glijbanan en nog veel meer. Daarnaast was er de mogelijkheid om in de hal van Snowworld te "tubegliden" of op andere manieren naar beneden te glijden.

op

Daphne verspringen Ruben Kogel

Ruben Discus

David

Speer

Verder was er zilver voor: Daphne Horden Veerle Hoog En tenslotte brons voor: Daphne 60m sprint 1000m

Kelly

Veerle horden Behalve de jeugd zagen we ook dit jaar

weer verrassend veel ouders die de uitdaging aangingen en aan de start verschenen om het voorbeeld van de jeugd te volgen (of vormen zij het voorbeeld voor de jeugd?). Helaas waren er na de middag een paar flinke buien, waardoor het Funpark een stuk minder Fun was. De CZ-Megaloop was opnieuw een succes, en wij zijn blij dat wij daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

LK Junioren: STB is er weer bij Op zondag 7 juni was het voor de C- en Djunioren tijd voor hun jaarlijkse Limburgse Kampíoenschappen op de baan. ln tegenstelling tot de deelnemers aan de CZMegaloop, die een paar flinke regenbuien te verwerken kregen, hielde de junioren het in Venray de hele dag droog. Voor wat betreft de prestaties van de junioren, kunnen we zeggen dat deze beter in de buurt van onze voorspellingen kwamen dan

de

weersvoorspellingen. Natuurlijk hadden we ook deze keer weer vooraf "gegokt' over het aantal medailles dat we mee naar huis zouden nemen, en de voorspellingen zaten vrij dicht in de buurt van de behaalde resultaten.

Behalve de medailles waren er natuurlijk nog dÍverse andere mooie prestaties, en verbeteringen van Persoonlijk Records, die terug te vinden zijn in de uitslagen lijst ( http //www. atwe n ra v. n l/u íts aq e n/0 7062 0 0 I

:

9.html) maaí

er ziin ook een Paar

uitschieters die ik even apart wil noemen. Daphne werd op de 60 m horden 2e in de finale (op slechts een paar duízendsten achter nummer 1) maar zette in de serie een tijd van 10.07 neer; dit is momenteel de op een na snelste tijd van Nederland, en een verbetering van het clubrecord (had ze mij trouwens ook beloofd).

En dan is het natuurlijk ook heel leuk als zus Veerle ook in de Íinale loopt en een 3e

plaats

Pakt.

Ook een mooie overwinning was er voor Ruben, die behalve een gouden medaille en een clubrecord blj het discuswerpen won met meer dan 10 m voorsprong oP

nummer

2. Ook David zette

een

uitstekende prestatie neer door bti het speerwerpen het clubrecord van Roel Kist te verbeteren. Volgens mij was dat een clubrecord waarvan wij dachten dat het voorlopig nog wel even op de lijst zou


Om 10.30 begon de vlaggenparade. Als

De verbeterde clubrecords zijn: - verspringen (4m72l Daphne) - 1000m (3:21.85 / Kelly) - Discus (38m 45 / Ruben) - speer (35m05 / David).

19de groep liepen de melden het veld op, natuurlíjk onder luid gejuich van alle supporters die waren meegekomen. Dit

Aan het einde van de dag werden er ook nog estafettes gelopen; helaas waren hier geen medailles te verdienen omdat dit dit jaar geen LK nummer was. Meisjes D 2de Lara ; Daniq ue;Veerle; Daphne) Jongens D 3de ( Rik;Mart;Mirco;Youri) Ook dit jaar kijken we tevreden terug op een geslaagde dag, en opnieuw vragen we ons opnieuw af: wat eet Fam Simons op zo'n dag?

D-Meisjes winnen opnieuw

de

Gebiedsfinale Op 20 juni 2009 was het weer tijd voor een van de hoogtepunten van dit jaar. de Gebiedsfinale voor de Meisjes junioren D in Uden. Omdat onze " vaste correspondent" een paar dagen in het buitenland verbleef, werd zijn taak overgenomen door Doreen.

Zij

maakte een "live"-verslag van deze geweldige dag, en omdat Doreen zelf ook actief sport, ziet zij de gebeurtenissen natuurlijk op een heel andere manier dan een van ons.Behalve het verslag, maakte zij natuurlijk ook foto's die in het album zijn terug te vínden.Het was eigenlijk de bedoeling dat ik naar de gebiedsfinale zou gaan voor de gezelligheid en om onze meiden aan te moedigen.

Op school kreeg ik te horen dat ik een opdracht moest maken waaóij ik een wedstrijd moest observeren. Natuurlijk dacht ik meteen aan deze gebiedsfinale en vroeg toestemming aan mijn docente. Zl1 vond het allemaal prima, zolang het maar een wedstrijd was waarbij prijzen te winnen waren, Bert kwam met het idee om ook een stukje voor de síte te schrijven, omdat ik toch al bezig was alles op te schríjven voor mijn schoolopdracht.

.kleine groepje meiden bestond uit: Daphne Simons, Veerle Simons, Lara Bisschops, Sharyn Spanjer, Danique Hanssen, Tessa Lievestro en Marina Veldhuizen.

Na de vlaggenparade werd er al meteen ingelopen voor de estafette, díe om 1 1:00 zou beginnen. Lara, Danique, Veerle en Daphne gingen de strijd tegen de andere estafetteteams aan. De estafette verliep hartstikke goed, de wissels gingen uitstekend. Ze behaalden een tijd van 33:29 sec, een verbetering van 1 seconde. Zi waren tweede van de 2de divisie.

Om 12:15 was het tijd voor kogelstoten voor Veerle en horden + vel voor Daphne. Danique liep ook mee met horden. Veerle

stootte een afstand van 9,89 m. Dít betekende voor Veerle een nieuw PR. Daphne rende een tijd van 10:25 sec op de horden en zij sprong 4,58 m ver. De tijd van Danique op de horden was 12.11 sec.

lk vond dat het tijd was om de tussenstand eens te bekijken. Ze stonden op dit moment eerste met 1224 punten. 649 punten voor de estafette en 575 punten voor horden. Op dít moment waren de uitslagen van verspringen en kogelstoten er

nog

niet.

Later op de míddag kregen we te horen dat Kelly Roelands ziek was en daardoor niet de 1000m kon lopen. Tessa die ook de 1000m liep, kreeg nu de taak om zoveel mogelijk punten voor het team te behalen. Voordat zij de 1000m liep, was Lara om 14:00 aan de beurt met speerwerpen. Zij wíerp 13,72m en haalde daarmee 195 punten binnen voor het team.

Om 14:10 begon de 1000m die gelopen werd door Tessa. Marina had de 1000m ook mee kunnen lopen, als wij eerder hadden geweten dat Kelly ziek was. Er kon dus niks meer verandert worden. Tessa werd Sde met een tijd van 3 min 38 sec. Hiermee verbeterde zij haar PR met ruim 10 seconde!


Om 14:30 moest Veerle hoogspringen. Zii begon op een hoogte van 1,40m en haalde dit makkelijk. Bij 1,45m ging het mis en stootte zij de lat er alle drie de pogingen af. Erg jammer, maar helemaal niet erg. Zij werd samen met een paar anderen tweede en kreeg 541 punten. f'

Het laatste onderdeel van deze dag was de sprint die gelopen zou worden door Sharyn en Danique. Sharyn liep een tijd van 10:86 sec en dus 'een níeuw PR voor haar. Danique liep een trjd van 9:44 sec en haalde daarmee 469 punten binnen.

Als beloning was er voor de dames een toespraak door de voorzitter, felicitaties van groot en klein, een cadeau van STB waarbii ook het hele team een dagie op stap kan, en natuurlijk een "speciale training" op het tenas van de lJstijd Iessa en Danique hebben de toespraak en de kusjes van de voorzitter gemist, maar delen natuurlijk wel in het cadeau, en het ijsje houden ze tegoed.

Nu was het wachten alleen nog oP de prijsuitreiking. Toen uiteindelijk de uitslag kwam werden onze meiden lste met 3906 punten.

Aan het verslag van Doreen heb

ik

natuurlíjk niets toe te voegen, en ik denk dat men zich t.z.t. over mijn opvolging geen zorgen hoeft te maken; toch wil ik nog even persoonlijk regeltje toevoegen.

een

Dit is de 3e keer dat STB tot de Landelijke Finale weet door te dringen, en dat betekent toch dat je in een deelnemersveld van 103 teams, bU de laatste 12 zit. Opnieuw lieten onze meisjes zien dat goed presteren in de competitie met teamsport heeft te maken; wat de een laat liggen moet de ander verbeteren

Het heeft niets

te

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

maken met grote

verenigingen, mooie stadions

en

supertrainers. Het heeft te maken met een eenheid vormen en willen werken voor en met elkaar.

Natuurlijk ook een compliment voor de supporters die de lange reís naar Uden maakten om de meisjes aan te moedigen, want ook dit is onderdeel van de STBTeamspirit.

,Ííà


ffiPffiffiTS MEGAffiTORH

HEERLEN esE

I9/ \-7 -.í'

DECATHLON KERKRADE

)

Èa\\/

3\\,§/)h v,

afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion

eYKerkrade

l-'l

aeaunNv \. . \,=.on=-"rr*i §rmpervelo , i

,/,

"

zaterdag van g uur tot 19.30 uur i-i {*ï {} Ëf!'t# §} *\$ il} ti} +*::t i\,§ flll ffi $-qj L} -#, {.:i T't.}.}- iï 'ï !""3 ï..1 lïi van maandag

tt=*=

)"

SIMPELVELD MCHEN

l

tlm

@'o*cathlon.nl


STB Clubblad 2009 nr 3  
Advertisement