Page 1


SPORTS MEGASTORE 65 sporten onder 1001

l dak!

sportartikelen aan permanent lage priizen!

VO0RTAAN 4.200m2 SP0RTPLĂ‹ZI ER!! De goedkoopste uit de regio!

Alles voor de beginnende tot ervaren sporter. Persoonlijke service: gepassioneerde sportieve verkopers. Tevreden oĂ? geld terug: wij ruilen alle artikels die u geen 100% voldoening geven (inlichtingen aan de klantenservice). De garantie voor de laagste priis:

wij betalen het prijsver-

schil terug in het geval u hetzelfde product elders voor een lagere prijs vindt (inlichtingen aan de klantenservice).

DECATHLON KERKRADE afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion tlm zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur KOOPAVOND DONDERDAGTOT 21 UUR van maandag


Jaargang 24 - mei 2009

-

nummer 2

't eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. SpoÉ en Trimclub Brunssummerheide Het clubblad verschiint 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail:

Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

{ffi

Gravenweg 56, ep.71 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296017 t.schmeits@home.nl Theo schmeits, Herman Gerards

kopii

11

juli 2009

Sport en Trimclub Brunssummerheide

',,fr"

20

Voorzitter:

AlbeÉ Verbunt Tel.: 045-5314854

6372T2 Landgraaf Kerkraderweg E-mail : albertverbunt@wanadoo. nl

Secretaris:

Vic§

Teeken Tel.: 045-5712812

6417 VS Heerlen Ovidiusstraat E-mail: stbsecretariaat@wanadoo. n

Annick Ploumen Tel.:06-10897824

Eygelshovenerwegl 3 6374 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@home. nl

Algemene Zaken: (vice-voorzitter)

Jos Janssen

Schepenbank22

Tel. :043-4591995

6343 CV Klimmen E-mail: ios. annv. ianssen@wanadoo. nl

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 06 44996122

6372 ND Landgraaf Koempel 69 E-mail: frank.eisenqa@home. nl

BeÉ Daemen

Mathieu Kesselserf 23 Er.-16 EB Heerlen Ë-mail: bertdaemen@hotmail. com

Penninqmeester:

Tel.

51

I

06-15868357

Ledenadministratie: Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

6372 ND Landgraaf Koempel 69 : E-mail stbledenadministratie@home. nl

Jeuqdsport:

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

6374 MD Landgraaf Spaanrueiden E-mail : dickvanpelt@wanadoo. nl

Website STB

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T.B. 6374 KB Landgraaf Eygelshovenenrreg

37

6471 VS Heerlen

13

Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis


Irainingen rometseizoen 2009 Dag

Tiid

Plaats

Maandag

18:30

Coopeöaan

Maandag

18:30

Coopeöaan

Maandag

19:00

Sportzaal Hoefveld

Training Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Conditietraining. 1 uur. Algemene condÍtíetraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coÖrdinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1 :15 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (mlv), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), díe 1.15 uur oo een rustioer temoo looen, kunnen meedoen. Duurloop. 1:1 5 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (miv), die een ontspannen duurloop of hersteltrainino willen houden. Looptraining voor de beginnende lopers, die al minimaal4 kilometer kunnen hardlopen. Het duurlooptempo van deze training is laag. Puoillen A.B,C. 1 uur. Junioren. 1 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeelvan de traininq. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor oevorderde looers.

t

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Coopeöaan

Woensdaq Woensdag

18:30 19.30

Coooerbaan Coooerbaan

Donderdag

18:30

Coopeöaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Zondag

8:30

Coopeöaan Exdel,

Landgraaf

Cooperbaan

lnlichtinqen over traininqen : Tel. 04$5217013 Wim van der lnlichtinqqn over traininqen van de ieuqd: Tel. M5-5325803 Dick van Pelt

Linden

Beoeleiderís) Vrije Training

Cor van Haaren

Marjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers

E-mail: wlinden@brunssum. net E-mail: dickvanpelt@wanadoo. nl

Jeuodtrainers Jeuqdtrainers Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training

Jeuodtrainers Jeuodtrainers Harry Lejeune Roger Steens

Theo Schmeits John Hendrix


Aan het woord: Albert Verbunt

Uan de

UooÍIitteÍ

Wat een leuke ,mooie en

goed

georganiseerde clubreis was het op zondag 19 april in Hilversum. We hadden alles mee, het was mooi weer ,een leuk restaurant met een mooi terras en natuurlijk gezellige S.T.B. leden die niet alleen plezier hadden maar ook buiten gewoon goed presteerde in de diverse wedstrijden. Het was alleen jammer dat de wedstrijden niet allemaal goed georganiseerd waren en dat voor de prijswinnaars geen prijzen voorhanden waren, maar dat kon de pret niet drukken. Dus volgend jaar weer een clubreis .

Verder krijgen de trainers/begeleiders die nog niet in het bezit zijn van een diploma een cursus reanimatie.

S.T.B. heefi daarnaast een bijdrage aan de aankoop van een

geleverd

defibrillator door de tennisclub T.C.N.

Deze kan dan bij calamiteiten tijdens op de coopeöaan gebruikt

trainingen worden.

We begrijpen dat we hiermee weer een extra beroep doen op onze trainers en begeleiders, maar we vinden het erg belangrijk dat bij noodsituaties hulp zo snel mogelijk geboden kan worden.

Op zaterdag 17 april bezocht ik bij Achilles Top te Kerkrade een competitie wedstrijd van de junioren, onze jeugd presteert heel

Het bestuur heeft verder besloten alle nieuwe leden altijd te laten beginnen op donderdag bij de training van Wim van der Linden. Deze zorgt dan voor een goede

en

passend

goed en doet dit met veel plezier

een

trainingsadvies.

beleving.

Dat heeft ook zijn weerslag op het aantal aanmeldingen. Op dlt moment heeft de jeugd meer dan 60 leden. Via deze weg wil ik alle mensen die een bijdrage leveren aan het wel en wee van

onze jeugdafdeling bedanken voor

introductie en

hun

geweldige inzet. Wat betreft de voortgang met betrekking tot de accommodatie bij UOW2 kan ik jullie mededelen dat ik nog steeds vertrouwen heb in de totstandkoming van dit complex. Op dit moment zijn we bezig met het aanleveren van ons wensen pakket . Hiema wordt een tekening gemaakt van alle wensen en wordt het bijbehorende kosten plaatje opgesteld. Hiema kunnen we inschatting maken van de consequenties die dit heeft op de samenwerkende verenigingen. Wii houden jullie op de hoogte.

Na overleg binnen het bestuur is met de trainers overeen gekomen dat zij tijdens de training een GSM bijzich hebben

De algemene ledenvergadering vond plaats op 3 april en werd zoals gewoonlijk bezocht door circa 50 leden. Als je rekening houd dat er meer dan zestig jeugdleden niet mogen deelnemen aan deze vergadering dan is dit een goede opkomst. over de Extra verheugd waren aanwezigheid van enkele dames van de maandagtraining de zaal. Wederom konden we terugblikken op een uitstekend

wij

in

jaar waarin er weer van alles

is

georganiseerd en mede daardoor is er heel veel publiciteit geweest voor S.Ï.8. Ook financieel was het een goed jaar mede door de inspanningen van jullie bij de diverse wedstrijden samen organiseerde.

die wij

Op maandag 27 april bezocht ik de conditie training onder leiding van Marjo Moonen, wat een conditie en plezier hebben die

dames

.lk heb er in ieder geval van

genoten. De dagen er na had ik wel wat

spierpijn omdat

er ook andere spieren

gebruikt worden dan bij het lopen. lk kan

jullie in ieder geval deze aanbevelen

0-0-0-G.o-G.ofi4

training


Prestaties van S.T.B.-ers in diverse wedstrijden (bron : Frank Eisenga)

lliuerse uilslagen sMl 2009

maenden meeÍt cn

08/03

15/03 39. lnt. Volkslauf

7" Westzipfellauf Tuddern

Eschweiler

2,5 km (finishers 2í1)

10 km (finishers 273)

10

Leo Logister

00:1't:43

2

2

Francien van Haaren (ll)

OOz12:14

134

38

Bart Logister

00:12:59

í0 km (finishers

262)

Iwan Theunissen

00:34:49

Ronald Smeets

00:49:21

21,1 km (finishers 293) 6

Ron Fens

O1:18:42

8

Jos Krist

00:36:42

8

Richard Thomas

01:19:37

3

Ellis Jacobs

00:39:18

I

Guido Meys

01:21:31

18

Quirien van Son

00:39:43

50

John Haan

01:30:37

34

Rob Smulders

00:4il:02

53

Herman Gerards

01:30:55

52

Ronald Smeets

00:46:54

54

Sjack Hoop

01:31:14

55

Pierre Muijrers

OO:47:24

71

Frank Eisenga

0'l:33:22

56

Albert Verbunt

00:47:25

192

Josette Gijselaers

0't:47:55

Tevens wisten Ron Fens, Richard Thomas en Guido Meijs bestag te leggen op de 1" plaats in het teamklassemenf van de halve Marathon.

21,1 km (finishers 194) 47

Hub Wynands

01:37:58

62

Jos Bex

01:42:29

08103 Kranenbroeker TrimloPen

15/03 Vijverparkloop

Echt

Brunssum

5 km (finishers 30)

5125 m (finishers 60)

5

Francien van Haaren (l)

00:32:02

15

Huub Collaris

00224226

19

Cor van Haaren

00:32:02

17

Jos Duteweerd

00:24:56

40

Francien van Haaren

08/03 The Grizzly 2009 Seaton - UK

41

Cor van Haaren

20 Elti (finishers 1446)

o

411

Laurens Slaats

I

00:31:02 00:31:02

8200 m (finishers 21) Hein Bodelier

00:36:26

03:33:03

Titzer Volks- und Strassenlauf

2,,|.10313.

15/03 30 van Tilburg

10 km (finishers 208)

30 km (finishers 127)

51

?2

Jan Offermans

02:12:54

36

Hub Wijnands

02:17:36

Herman Gerards

00:41:í 0


2AO3 4e ING Venloop - Venlo

29103 21e Parelloop Brunssum

10 km (finishers 2104)

GIBO 5 km (finishers 425)

72

Laurens Slaats

OO=42:4

1

Amo Hanssen

00:17:05

600

Alice Lendfers

OO:53:27

2

Hub Donders

OA:17:11

4

Rob Riksen

00:17:.25

21,1 km (finishers 2826)

142

Rob Riksen

01:24:33

14

Nick Custers

00:í8:39

333

Sjack Hoop

0í:32:39

15

Sjack Hoop

00:18:50

468

Amo Hanssen

01:36:09

110

Saskia Rademakers

AA:22:43

523

Marcel Meens

O1:37:17

148

John Oostdijk

00:23:20

808

John Oostdijk

01:42:24

236

Claudia Steinbusch

00:25:46

994

Peter Verberk

01:4:55

237

Angelique Thomas

00:25:49

Josette Gijselaers

01:48:35

Geert Pouls

01:49:53

1

359

DSní 5 km (finishers (12 18

Marcel Coerver

00:19:14

35

Fred Geilenkirchen

00:20:36

25103 NK Veldlopen Nederlandse

49

Roger Gillissen

00:21:30

Gemeenten - Ede

58

Branka Rybakowski

00:21:49

6km

168

Ed Monse

00:25:50

285

Cor van Haaren

00:28:56

286

Francien van Haaren (l)

00:28:56

1519

00:27:54

Hein Bodelier

1

9km 3

Branka Rybakowski

10 km (finishers 52í)

00:44:31 3

lwan Theunissen

00:34:52

29/03 Posnosport Halve Marathon Weert

52

Quirien van Son

00:41:04

70

Paul Jacobs

00:42:07

21,í km (finishers í87)

75

Rob Smulders

00:42:35

126

Herman Kremer

00:43:54

154

Leo Quaedvlieg

00:45:04

159

Jos Bex

00:45:34

167

Ronald Smeets

00:45:53

222

Alois Pillich

00:48:23

242

Peter Grond

00:49:12

240

Femke van Heugten

00:49:17

251

Rene van Malde

00:49:23

260

Huub Collaris

00:50:07

292

Peter Janssen

00:5í:15

316

Jan Manders

00:52:05

63

Pierre Muijrers

01:41:38

29103 2. Geilenkirchener Stadtlauf 10 km (Íinishers 29)

I

Herman Gerards

00:42:01


29103 21" Parelloop Brunssum

Halve Marathon 2

Jos Krist

16

John Haan

01:2í:38 01:29:50

26

Jan Offermans

01:30:11

33

Frank Joosten

0í:34:51

40

Hub Wijnands

01:35:54

6'1

John Bom

01:4'l:18

70

Theo Schmeits

0í:4í:58

142

Bert Vanthoor

01:53:07

156

John Oostdijk

01:56:22

189

lnneke de Ploeg

02:03:41

201

André Roumen

02:08:í8

25104 20e Euregio Drielandenloop

Kelmis 6

lwan Theunissen

00:55:59

14

Jean Herpers

0í:01:08

18

Guido Meys

01:42:28

38

Lara Klaassen

01:07:0í

40

Jan Schwanen

0í:07:36

91

Ronald Smeets

0í:í6:38

Tevens wisten lwan Theunissen, Jean Herpers en Guido Meijs beslag te leggen op de 1" plaats in het teamklassemenf-

26104 9. RheinEnergie Marathon

Bonn 42,2km (finishers 1148) 106

John Haan

03:13:39

125

Jan Offermans

03:16:5í

142

Hub Wijnands

03:19:25

327

Richard Thomas

03:35:22

328

Piene Muijrers

O3:35:22

26104lNG Bank Enschede Marathon

361

Galamiloiten liidens uainingGn. Tijdens een looptraining kan er van alles gebeuren. Er kunnen blessures ontstaan of er kunnen leden hartproblemen krijgen. Op advies van een aantal leden, heeft het bestuur met de trainers en begeleiders afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat in een dergelijke situatie adequaat gehandeld kan worden. Alle trainers en begeleiders van STB zullen tijdens de training een GSM meenemen. Op deze manier zijn hulpdiensten snel te bereiken en kan professionele hulp zo snel als mogelijk geboden worden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat

15,7 km

42,2krn (finisherc 568) John Oostdijk

Belangrijke mededeling van het bestuur:

trainers en begeleiders zelf de eerste noodzakelijke hulp kunnen verlenen.

Vandaar dat zij een reanimatiecursus gaan volgen. Ook hebben we samen met TCN deÍibrillator aangeschaft. Deze defibrillator hangt in de kantine van TCN en is gedurende de baantrainingen in de zomer beschikbaar.

een

De gebeurtenis zelf kunnen we natuurlijk nooit voorkomen. Wij vinden het echter wel belangrijk om gegeven de omstandigheden zo goed als mogelijk te kunnen reageren.

Ondanks deze afspraken neemt iedereen

te allen tijde op eígen risico

en verantwoordelijkheid deel aan een training van STB. Neem geen onverantwoorde risico's en houd je lichamelijke grenzen goed in de gaten. Wij adviseren iedereen om regelmatig een uitgebreide sportkeuring te ondelgaan. Meestal wordt een dergel'rjke keuring 1 x in de twee jaar vergoed door je ziektekostenverzekering. Krjk eens in je ziektekostenpolis of ook jij hier gebruik van kunt maken. Hopelijk hoeven we nooit terug te vallen op de eerste hulp van een trainer, begeleider of hulpdienst, maar het beter om voorbereid te zijn dan om achteraf te moeten zeggen; hadden we maar.....

is

O{:05:13


Verslag Rusmanloop door: John Born.

28u

Peler [usmanloo[

Ofwel: Samenlopen het kan dus toch

Rob kan nu niet meer volgen en ik loop (alweer! !) alleen. Gezellig!!.

Na al het eieren tiischen, eieren eten, en voor paashaas spelen, vond ik het toch tijd worden om weer wat energie te verspelen in een wedstrijd. ln dit geval 10 engelse mijlen. En het zou een leuke wedstrijd worden, waarin uiteindelijk het samenlopen centraal kwam te staan. Het kan dus toch, zelfs tot de laatste centimeter. Het was prima hardloopweer, dus ook een excuus minder. parkeerplaats Rene Clement getroffen, en samen met hem naar het

Bij de

inschri.iflokaal.

lk

had me

meet.

Het kan dus toch. Het blijkt dat Albert al die

tijd slechts ca. 100 meter achter ons heeft gelopen, en geduldig heeft gewacht om de prooite pakken.

al

vooringeschreven, dus hoefde alleen maar het startnummer af te halen. Daama warm lopen en al pratende met Rene tot de conclusie komen dat het misschien toch mogelijk is om samen van start te gaan met als richttijd 4.30 per km. Zou het nu dan wel goed gaan? Bovenop de helling bij Doenrade ben ik toch, egoi§tisch, beetje versnellend doorgelopen. lk blik Albert voor me, en bij kilometer 2kan ik hem beleefd groeten. Samen lopen we zo een aantal kilometers verder en we hebben inmiddels gezelschap gekregen van Rob Smulders. Ter hoogte van Puth/Sweikhuizen zijn Rob en ik alleen en hebben Albert afgeschud (tenminste dat denken we). Schinnen aangekomen krijgen we aanmoedigingen van Wm oP de fiets.

ln

Gezellig

De verrassing is echter groot als ik na de bocht bij Auto Fermans achterom kíjk en Albert zie naderen. Hij ziel dat ik het moeilijk heb, doch een voorzitter waardig spoort hij me aan hem te volgen. En ik moet zeggen het lukt me al komt alles uit de kleine teen. Ademhaling totaal niet onder controle, hrjgend als een paard volg ik braaf de leider (of: lijder?) tot aan de

fiets hij een stuk mee, om

vervolgens negatief te antwoorden op mijn vraag of ik niet achterop kan of op de stang (van de fiets) mag zitten. Uiteindelijk is hij blij dat hij Theo aan de kant van de weg ziet staan en gaat even gezellig wat kletsen. Ja, ja. lnmiddels richting 12km weer wat aanmoedigingen van een aantal STB'ers alvorens aan het vals plat richting Hommert te beoinnen.

Uitslagen: 5,5 KILOMETER: Kamiel Jacobs Marcel Coerver Herman Kremer

00.19.23 00.21.35 04.22.15

1O EM:

lwan Theunissen Jos Krist Ellis Jacobs Jan Offermans Quirien van Son Paul Jacobs Hub Wijnands Ger Amoldussen Ger Schafhausen Albert Verbunt John Bom Rob Smulders René Clement John Oostdijk Ronald Smeets Roger Gillissen Branka Rybakowski Femke van Heugten Geert Pouls René van Malde Bram van Heugten André Roumen

00.55.16 00.58.36 01.05.27 01.05.34

01.07.u 01.08.04 01.09.03

01.10.M 01.10.04 01.11.27 a1.11.28 01.12.14 01.13.00 01.15.10 01.15.28 01.15.43 01.'t6.45 01.17.38 01.18.29 01.21.41 01.26.29 01.27.49

0-0-0-G0-o-G.e.0-0


,,

COPY -

CEN茂ER - LAN D6R A A7" Brunssunrm

er*e954, 贸373 EX Londraof

tel./{ax: 045-531769? e-mcil: copy-center-landgrasf @home.nl

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig. printwerk Komplete afwerking Lamineren en textieldruk Diverse inbi ndsystemen

openl rno:13.30*t7.AO en ztr: 1O.OO-14.OOu. dinsdag tlm vrijdog: 9-3O-12.3O e,n 13.3O-17.OOu.


Verslag van Amo Hanssen

Íonis tlarathon touerdam De marathon van Rotterdam, de op een na snelste parcours van de wereld- Deze editie waren er een zevental S.T.B. 'ers aan'rvezig met het doel hun tiid op de marathon aan te scherpen. En dit is gelukt na een gedegen voorbereiding liepen Josette Gijselaars, llllarcel Meens, Arno Hanssen en Sjack Hoop een nieuw PR.

Vrijdagavond, 10 april, half negen. Vrouw en kinderen zitten beneden voor de buis, X-factor te k$ken en ik neem me 2 uur, 4 minuten en 27 seconden met de beentjes hoog in bed, om te proberen via de opgenomen Studio Sporf uitzending, enige beeldies terug te halen van waar ik afgetopen zondag mee bezig was- Tiidens .de boodschappen" zoals het wachten (of Mari Smeets het noemt) komen de eerste heinneringen bovendriiven..... --

Na een nachtje ronddraaien in bed, 5:00

uur opstaan, eten, douchen en naar de bus

bij het AVON terrein. letsje later dan gepland vertrekken we rustig naar Rotterdam.

Jos zat tot mijn grote verbazíng naast me' Hij had immers twee weken geleden nog de màrathon van Rome gelopen. Maar och,

Annick kon niet, dus nog

Rob en Esther maken het meegereisde STB groepje in een grotendeels AVON getinte bus comPleet. Onderweg krijg ik nog een bemoedigend fliisen wat telefoontje van Ger herinneringen door mijn hooÍd van de afgelopen 16 weken. Het wekelijkse masseren, met bevroren mutsen oP de bevroren fietspaden toch proberen tempo's te draaien, iedere dinsdag rondjes Riksen met Marcel (en vaak andere STB-ers), op donder(s)dag niet meer op- maar naar de baan, passen en meten thuis, iedere zondag vroeg op om weer eens tussen de 30 en 35 te lopen, 'Road to Rotterdam trainingen" in de stromende regen, pijntjes die komen en dan weer gaan, Parelloop, etc. ,etc., etc.

en

eventjes

Rotterdam Meepikken

Amo en Rob

bijhet Kralingse Bos


ln Rotterdam aangekomen, meteen naar 'de Scheepjes" (trapjes, trapjes en nog eens trapjes, maar dat was nu nog geen probleem). Omkleden, nog eens naar toilet, meer STBers treffen (Jos, Sjaak en Josette).

lk maak me toch wel een beetje ongerust, omdat we al de hele tijd rond de 4:06 / km lopen en in Eindhoven vorig jaar is me dat opgebroken (vraag maar aan Huub). De eerste vijf gaan in 2A32. Dan volgt een lang stuk waarin eigenlijk relatief weinig

Albert, Frank, Els, Wiel, Fred, Tonny en Annick komen aanmoedigen. Even met Marcel bellen en dan op weg naar het

gebeurt.

startvak waar we Marcel treffen.

elkaar

Nog even met Wiel en Freddy praten en dan het startvak in. Shirtje wisselen met Marcel en ziezo, we staan mooi met z'n drieën in het eerste startvak, naast de toppers links. Nog een keertje plassen ("Dixierij" te druk, dus dan maar door het hek), veters checken, Lee Towers NIET horen en dan het kanonschot BOEF, we zijn weg.

Al kÍjkend naar de beelden realiseer ik me nu dat ik op die straat ook gefinisht moet zijn.......en dat terwif ik me nog zo had voorgenamen deze marathon eens wat meer van de omgeving mee te kijgen.....

De sfeer direct na de start is gigantisch; veel luidsprekers met motiverende klanken. We blijven elkaar goed in de gaten houden. Het tempo voelt rustig en als ik op mijn Garmin kijk merk ik dat er de gewone tijd op staat, shit, weer verkeerde knopje (dat is me bij de Jungfrau ook al eens gebeurd en iederèen kent de gevolgen, dus toch maar even resetten en opnieuw). We lopen op dat moment al op de Erasmusbrug en pas na twee kilometer zie ik welk tempo we lopen. Rob versnelt een beetje als hij na twee kilometer de indruk heeft dat we inkakken. Marcel laat ons gaan en doet daar achteraf heel erg goed aan.

in

de Ah, een punt van herkenning uitzending! Hier staken we het gras over, voorzichtig met de tramrails, ia, daar ben ik ook geweest ! Dan haak ik ook al meteen af, want de rest van de hele uitzending herken ik geen punten meer. Aan de hand van de foto's en verhalen van de supporters onderweg mag ik aannemen dat ik toch wel echt in Rotterdam was, maar herínneren.....

We zien Marcel weer een keerpunt en hi.i *taait dat het oké is en Rob en ik houden

in

toom met ziin

gemiddelde

snelheid en mr.in ac{uele snelheid. Tien gaat in 41:00. V'tjftien in 1:01:39 en 20 in 1:22:08. Rob geeft met al zijn marathonervaring aan dat we ons nu niet moeten opblazen en dat het er deze 10 kilometers om gaat. Voor mijn gevoel laten we het tempo ietsje zakken, maar dat komt waarschijnlijk doordat anderen hier versnellen (zo blijkt tenminste uit de kilometertijden achteraf). We lopen tot de halve (1:26:52) en Rob kijK vooruit naar 25 waar we op 1.42:52 doorkomen. Daar, en dat is eerder dan verwacht stapt Leo in en we moeten heel eventjes op zoek naar het goede tempo. De zon is inmiddels goed doorgekomen en ik merk dat mijn hartslag heel langzaam omhoog kruipt. We houden de rem er nog

eventjes

op en komen op 30 door

in

2.03:52. Daar ziin we aan het begin van het Kralingse bos en komen de toplopers ons tegemoet. a'f enigszins .. wij zijn bij 30, zU bij

leidt Dat (alhoewel.

39,tjongejonge...

. .)

Het rondje Kralingse bos doet minder triest aan, dan men mijvoorspelde. Het grote aftellen is begonnen, maar de pijn wordt ook voelbaar nu. 35 in 2:24:43 en ik herinner me nu dat daar John Bom nog ergens stond om ons aan te moedigen (dank je wel John). Nu komen de kilometers waar ik vooraf het meest tegen op zag, 36 tm. 40. Rob puft iets van:"....dat hij het nooit meer doef, 38, 39 en dan zijn wij daar waar de toplopers zojuist al waren (40 in 2:45:40) alleen de andere kant op. Josette moedigt ons aan en ik denk alleen nog maar aan doorlopen..


Schíjnbaar ben ik zo gefocust dat Rob er nu

van af gaat. Dan zie ik de lijn op de weg met 'Nog 1000 meter" en weet ik dat ik onder de 2:55 kan lopen en ga er nog eventjes helemaal voor.

Dan flnish iR, in 2:54:35 en Rob komt op 2:55:06 binnen (en zal beslist nog wel eens ..maar als je een marathon kapot bent zeg je stomme dingen, zelÍs Rob). We wachten nog even op Marcel die heel knap in 2.57 finisht en besloten heeft en dat níet meer hoeft... ... ik... ...

lopen.

íe

Uitslagen Rotterdam Marathon

197

Arno Hanssen

204 Rob Riksen 253 Marcel Meens 585 Sjack HooP 1

,

181

Jos LemPers

:

02.il.35 02.55.09

02.57.23 PR. 03.12.35 PR. 03.29.01

2348 Josette Gijselaers 03.47.01 2489 Jos Bex

Mij is het dus weer gelukt om een marathon te lopen, zonder ook maar enig besef te ik hebben van ...gelukkig hebben loop.. we de foto's nog.

PR.

PR.

03.49.36

waar

Gontri[utie Recreant

:

Gn

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

lidmaatsona[ 2003

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per

jaar:

€ 48,-

Wedstrijdlicentie. Licentiebedrag € 18,90 wordt afgedragen aan de KNAU, € 66-90

Jeugd: zaal Begunstiger:

Recreant

:

Eenmalig aan KNAU Via automatische incasso per

maand: incl. basiscontributie KNAU per jaar:

€ 22,50 6,-

€ 54,-

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaan€ 30.-

eenmalig Overschrijvingskosten:

Administratiekosten KNAU

€ 7,50. € 8.50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenaààiriistratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte ilzeggen6wekenvoorheteindevanhetlopendekalenderjaar' Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijfr niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau voor bedr'ljven en

Ë

til§r3ï*§* **ffitr#ilïË*#

vnje beroepen

Uw verzekeringsspecialist in :

Col

lectieve werknemersverzekeri ng Ziekteverzuim Arbeidso n gesch i kth eid

Aansprakelijkheid Tra nspo

rt-Wage n pa rken

Brand-Bedrijfsschade Hypoth e ke n-Bed rijfs kred i et

Kissel 47- 6416 AA Heerlen Telefoon: 045-5740002

/ 06-29042500

Fax 045-5719930


Verslag van de jaarlijkse clubreis door: Theo Schmeíts

lli[e Hiluersum GiU fiun

nikg r-hilversum cityrun !3 f,cíiI :+49

Na Antwerpen, Tilburg, Hoegaarden, Velp, Hasselt en Leiden was ditmaal de keuze op Hilversum gevallen. De Nike Ci§ Run kon rekenen op zo'n 34 S'T.8. - lopers op de

diverse afstanden begeleid door í5 supporters.

De dag begon al vroeg voor diegene die mee naar Hilversum gingen. Was eerst de afspraak dat we om 7.30 uur zouden vertrekken, kregen we 2 dagen van tevoren

te horen dat de weg tussen Weert en Eindhoven het hele weekend afgesloten was. Om maar geen risico te nemen werd besloten om 7.00 uur te vertrekken. Óok dit jaar hadden we onze traditionele verslaper, maar na wat telefoontjes heen en weer konden we om 7.15 uur vertrekken. Ondanks de omleiding waren toch nog ruim op tijd op ons adres van die dag "de Jonghe Graef van Buren", het restaurant wat we die dag tot onze beschikkíng hadden.

De koffie stond klaar en dankzij

het prachtige weer konden we lekker buiten op het tenas zitten om ons voor te bereiden voor de wedstrijd. Met name Hub Donders hield zich ietwat afuijdig en je zag aan hem

dat hij al met z'n wedstrijd bezig was. Dat zo'n meditatie goed was zou later blijken. De meeste liepen de halve marathon, dus restaurant na een omkleedpartij in het .officieel" open gelukkig was het nog niet liepen we richting start. Daar troffen we ook nog lneke en lwan díe op eigen houtje naar Hilversum gekomen waren. Eigenlijk was iedereen vrij relaxed, maar bij onze toppers zag je toch wat verbeten trekken op de gezichten. Vlak voor de start vroeg Sabine Krieg wat ik wilde lopen, ik had geen tijd in mijn hoofd, dacht lets van net onder de 1u40min' Nou dat wilde zij ook proberen dus besloten we om samen te loPen. Direct na de start kwamen we in het groepje met Fred Geilenkirchen,Sjack Hoop, lvo Vinken, Laurens Slaats en Rob Smulders terecht.

-

De "halve marathon" groep vlak voor de staft


Jack Hoop had er kennelijk geen zin meer in en wilde al na 1 km over de finishlijn, die we toen passeerden, maar werd door de organísatie weer teruggestuurd Eigenlijk liepen zij een fractie te hard voor ons maar we bleven toch net achter de groep hangen. Maar na 10 kilometer liep de groep toch langzaam van ons weg ondanks dat we ons tempo goed konden vasthouden. Halverwege de tweede ronde kwamen we tot onze verbazing in de staart van de 10 km Ladies Run terecht. Nu heb totaal niets tegen ladies, maar als je constant moet zigzaggen loopt dat ook niet prettig. Een eerste minpunt voor de organisatie.

Sabine liep driekwart van de wedstrijd op een derde plaats bij de dames, maar werd helaas in de laatste kilometers gepasseerd. Zij finishte uíteindelijk als vierde dame in een PR. van 01.40.18. Klasse, meid.

De S.T.B. presteerde zeer goed bij deze Nike Hilversum City Run. Bij de eerste tien op de halve marathon zaten Hub Donders (2"), Arno Hanssen (6" ) en Ron Fens (7" ), terwijl gastloopster Petra van Tongeren de wedstrijd bij de dames won. Als klap op de vuurpijl won Ellis Jacobs de 10 kilometer bij de dames. Hilversum heeft geweten dat de S.T.B. aanwezig was. Dus even lekker na de prijsuitreiking, de namen werden afgeroepen, men kreeg een hand van de organisatie en de prijs was: geen prijs. De prestatie zelÍ was de prijs. Het tweede minpunt van de organisatie. Maar het kon de pret niet drukken, het werd nog erg gezellig op het terras. Tussendoor ook nog even onze lopers op de tien kilometer aangemoedigd met een heuse wave en daama aan tafel. Na een goed diner, waarbij sommigen 'onbeperkt spareribs' al wat te letterlijk namen, gingen we rond 20.30 uur weer richting Landgraaf. Einde van een geslaagde clubreis.

Uitslagen: 3 KILOMETER:

95

Bart Logister

00.1 6.1 0

5 KILOMETER: 190

Francien v. Haaren

I

00.28.59

1O KILOMETER:

15 16

88 174 201 224 239 251 38 39 281

Ellis Jacobs (1" D) Marcel Coerver John Oostdijk Cor van Haaren Maurice Eisinga Jos Duteweerd Huub Collaris Jom Lempers lngrid Ploumen Annick Ploumen Gerte Offeringa

00.40.03 00.40.06 00.44.15 00.46.42 00.47.20 00.47.38 00.48.07 00.48.18 00.51.04 00.51.05 00.59.39

HALVE MARATHON:

2 Hub Donders 01.18.30 6 Amo Hanssen 01.20.39 01.21.14 7 Ron Fens 30 Jan Schwanen 01.28.33 58 Jos Lempers 01.34.31 63 Fred Geilenkirchen 01.35.04 01.35.04 U Sjack Hoop 65 Laurens Slaats 01.35.07 88 Albert Veöunt 01.38.09 94 Rob Smulders 01.39.23 99 Theo Schmeits 01.39.58 101 lvo Vincken 01.40.16 01.40.18 103 Sabine Krieg 126 Roger Gillissen 01.41.53 142 Ronald Smeets 01.42.55 01.46.05 184 Jos Bex 247 Josette Gijselaers 01.50.00 01.51.00 2U Geert Pouls 265 Leo Logister 01.51.00 268 lwan de Ploeg 01.51.09 40 lneke de Ploeg 02.01.39 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verslag van een extreme wedstrijd door Laurens Slaats

lishormansffiGnil ツァtrsrumnilun 2003 tテッeerc

テ考ll

Je hebt wedstrijden en extreme wedstrijden en van dit laatste is de overtreffende trap de Strongmanrun in Weeze. Een 18 km lange aaneenschakeling van hindernissen, waaronder autobanden, waterpartiien, modder, en op de militaire leest geschoeide hindernisbanen, o ja, er zijn ook nog stukken bij waar je kunt hardlopen!

Eindelijk

is het zover, de Strongmanrun

staat voor de deur. Vanaf de dag dat ik voor het eerst van hoorde tot nu vlak voor de race heb ik ernaar toe geleefd. Vorig jaar in de eerste week van April hebben diverse Duitse omroepen een reportage laten zien. lk was gelijk verkocht en heb gelijk voorgereserveerd. Naderhand bleek deze race net zo snel uitgeboekt te zijn als de Grizzly Run. Jammer en tegelijk maar goed ook dat er elf maanden tussenzaten, ongeschonden kwam ik niet uit de Gnzzly van 2008. Een knieblessure verhinderde de deelname aan de marathon van Rotterdam en verpeste min Venloop oP de halve marathon. Maar goed niei getreurd, herstellen en opnieuw beginnen. Marathon van Vise gedaan met minimale voorbereiding

Geweten heb

ik het wel, oP

mijn

wenkbrauwen kwam ik binnen. Serieus voorbereid op de Mergellandmarathon, en dan daags tevoren een zware verkoudheid. Dam tot damloop gemist door egotrippers van de club wat me vreselijk geテォrgerd en gedemotiveerd heeft. Goed club[?] hard weggegooid en een nieuwe club gezocht welke zichtbaar meer eenheid ultstraalt. Goede trainers die elkaar steunen, veel vrijheid en geen gezeur. Vele km's getraind, 2 marathons in de

voorbereiding evenals een

Stal

crosswedstrijden gelopen. Vervolgens veel in het tenein getraind bij daglicht. Gezwommen bij 5 graden in open water en de Grizzly als training. Hoe gek moet je zijn? Dit is het soort races waar ik mijn grenzen kan opzoeken

Golf van Weeze Een heuse

zwempartijzat ook in dit loodzware parcours


Het parcours is inmiddels verlenEd en verbeterd met nog betere hindemissen. Was de eerste run 12 en de 2e 16km, nu is het 18km met heuse waterpret. Hoe dan ook, ik laat me niet tegenhouden door een plasje water en een klimnet. Het wordt een bijzondere run, hoe dan ook. Bij deze wil ik al mijn trainingsmaatjes bedanken voor hun fantastische inzet en nodig jullie allemaal uit om in 2010 ook aan de start te staan als

team. De eerste

3

hebben zich

al

aangemeld. En eindel'rjk

was het zover, de dag der Helden was aangebroken. Vroeg op,

spullen in de auto geladen en om 05u50 op

weg naar Weeze. Gezien de

venryachte

drukte had de organisatie aangeraden om vroeg te komen , zeker als je ook nog je startnummer op moest halen. Wederom over verlaten wegen, ditmaal de

A73. Lege

weg, beroemde snelheidsbeperking 7Okmlh. Voorbij Venlo ging het even wat sneller tot de omleĂ­ding waarmee TomTom geen raad wist. paar Gelukkig stonden je verkeersregelaars welke dan snel op de juiste weg zetten. Parkeren konden de deelnemers op een taxiebaan van de voormalige basis. Hier staan dan ook de hangars en bunkers uit de koude oorlog. Voor de deelnemers draaiden ook een Ttal pendelbussen hun rondjes om snel naar het centrum van het gebeuren te komen. lk kwam net uit de auto dus besluit ik het stukje te lopen om de stijfheid uit de benen te krijgen Het was immers nog geen 8 uur. Op het terrein stonden de diverse nuttige locaties goed aangegeven was zelfs de nummeruitgĂ?fte al geopend. Het ff zoeken voor de dame achter de balie voor mn nummer. Er was een doos verkeerd ingeruimd in voorgenummerde vakken en natuurlijk zat mijn nummer daar ook tussen. Stress voor niks. Het werd al langzaam wat wandel nog langs de drukker en hindemissen rondom het start-finish gebied

er een

en

ik

De obstakels zien live natuurlijk anders uit dan op webfoto's. Tljdens de wandeling vanuit de parkeerplaats had ik beneden in

de

de Schranken al waargenomen. Dit was toch naast de zwemtrajecten, een van de meest zandvlakte

gevreesde hindernissen door de afsprong van 3 meter.

De countdown begint en eenieder telt mee. Het startschot valt en een gejuich stijgt op uit de massa lopers met ondanks het gure weer toch nog 30.000 toeschouwers. Het duurde voor mij 2 minuten om over de start te komen. De eerste meters gaan nog over de taxiebanen van deze voormalige Engelse luchtmachtbasis. Vervolgens het bos in en daar wordt het direct smaller. Het pad kan de massa lopers niet aan en het valt dan ook regelmatig stil. De vele lopers vormen dan ook officieel hindernis nr 33. Even moet ik aan de vierdaagse van Nijmegen denken. lk had beter verder naar voren moeten staan bij de start dat had op de eindtijd toch wel twintigtal minuten gescheeld want ook eerste je beurt. hindemissen is het wachten op Maar ja fout 1, je houden aan de indeling organisatie vooziet. Geambitioneerde lopers vak1, lopers met halfmarathontijd onder 2 uur vak 2 en fun runners en verkleedpartijen vak 3. [oa. smurven, hawaianstyle, het operaiieteam en de verpleegsterl Apropos hindernissen, de eerste doemt op. De dangerzone 1. Op een afstand ziet men de voorste gelederen over de met aarde bedekte voormalige munitieopslagplaatsen golven. Een viertal

bij de

welke de

van deze bulten liggen op rij en het is opklimmen en afglijden. Qua hoogte valt

het mee, maar het wordt toch handen en voetenwerk om boven te komen. Gelukkig de juiste schoenen aan met had voldoende bite wat op dit parcours veel voordeel oplevert. Verder over het veld en vervolgens door de drukkamer 2 waar gedesorienteerd wordt dmv verduistering, een stroboscoop en keihard nummer van Ramstein. Weer door het bos gaat het richting start waar het publiek de lopers bij het nemen van de hindemissen bandentest [een flinke onstabiele bandenstapell, het spinnenweb lte nemen bunkers over hooibalen en een tweetal klimnettenl bifrost 5, leen over hooibalen te beklimmen hangar met een glijbaan naar beneden met een afsprong

ik

men

3

4

van 2Yz meterl, de knieenbuiger

5

[kruiptraject met een hoogte van 60 tot 30cm waar je fysiotherapeut niet blij mee isl en de scheve baan 7 [steile kombocht] aanmoedigt met kreten als; "wo schmertz ist ist noch leben" en \reniger jammern, schneller laufen".


Na een kort stukje door het bos volgt de modderput 8, een benaming die verder

geen uitleg behoefi. Nogmaals

een

kruiptraject onder kabels door [gelukkíg hier zonder stroom eropl door de blubber. lk verlies hier bijna een oog door een te laag hangende kabel. Op diverse foto's zit mijn

oog dan ook dicht. Een ondiePe

Plas

genaamd Loch Nass 9 verplaatst het zand van de buitenkant van de schoen naar de binnenkant terwijl we onze weg vervolgen over een zandpad wat sterk aan de Brunssumerheide doet denken.

De langere loopstukken scheppen de gelegenheid om veel lopers in te halen zodat de wachtrijen voor de hindernissen van de 2" ronde straks korter en zelfs

verdwenen zullen zijn. Bij de bosjes loop ik dan ook velen voorbij. De hindemis drijfzand 10 wordt snel genomen en dan duikt dan ook de Golf van Weeze 11 op. Een laufer vertelt me dat het water 4 tot 5 oPmerk dat de graden is waarop temperatuur al een graad gestegen is door de voorhoede. Deze hindernis wordt gevreesd daar het zwemmen met schoenen aan niet iedereen ligt. Uiteraard heb je ook nog de lopers ohne Ruhm und Ehre welke aantreden in een wetsuit. lk sprint het water in en voor ik het weet sta ik tot mijn nek in het water. Overschakelen in de zwemmode en inderdaad, flippers zouden handiger zijn. De reddingsduikers liggen als krokodillen ín het water te wachten op hun prooi- ln mijn bakboordsooghoek zie ik de mindere goden tot schouders diep langs de rand van het water wadend de hindemis omronden. lk neem me voor om de tweede ronde ook die weg te proberen. Zwemmend langs de kortste weg haal ik dan zo toch een aantal lopers in en kom verkleumd in canale grande 12, een doorwaadbaar kanaal over een honderdtal meters. We komen uit het water en gelukkig komt de zon nu goed door. De temperatuur wordt aangenamer

ik

en we zetten de Pas erin om weer

oP

temperatuur te komen. De kleding welke in het begin van de strijd al onherkenbaar vuil was, heeft ook weer herkenbare kteuren

door de wasbeurt. Een glibberige bult, genaamd the rock í3 wordt beklommen en afgegleden. Gelukkig had ik een drielorart boek aan met een stevigere stof van Kalenji en kom ik zonder kleerscheuren beneden. Menigeen kan dat niet zeggen ook die 'kerels'welke in string het parcours nemen, die hebben toch een Probleem

"Straffe muss sein" denk ik maar. Nu volgt het tweede bad, die wanne 14, dieP en doorwaadbaar tot de schouders. Een fotograaf neemt me op de korrel en ik roep; STB, aus Holland en wijs op de driekleur op mijn mouw. Weer schoon en na een nogmaals cosslooptraject geklommen en gekroPen moet worden komen we bij die schranken 15, een tweetal muren van hooibalen. We helpen elkaar omhoog, alleen de 3 meter afsprong moet je zelf doen. Hier had ik het meest tegen opgezien, verkeerd neerkomen en je ligt maanden eruit. Je baas wordt daar ook niet vrolijk van. We hadden ondertussen al diverse ambulances en reddingswagens gezien en gehoord. "Letztes jahr war es roehiger' 'zolange das blaulicht dreht und der Larm schalt lebt er nog" . Het gaat nu richting finish area waar de tweede ronde begint. lk schrik als ik mn rondetijd zie, luur 25 voor een luizige 9 kilometer. Hindemis 33 had me dus al een half uur gekost. lk had geen stopwatch of polar om, dat zou toch alleen maar hinderen. Time flies when youre having fun. Ook is het gure weer verdrongen door de zon. lk vang flarden op van het gesprek van de speaker met een rapportage van de diverse hadden eerste hulp, botbreuken moeten behandelen. Opletten dus. lk zet flink de Pas erin om de houden, het achterstand bePerkt lopersveld was inmiddels flink uitgedund-

waarbij

al

zii

te

De 2"

ronden had nog een

Paar kennis nu petto. maken We in venassingen met Grand canYon 16,


een tweetal hogere bunkers met een steile kloof ertussen.

Daama zitten we op bekend terrein, we komen weer bij de dangerzone. Voor we

van de eerste bunker omlaag

kunnen

worden we naar de rechterkant verwezen door een race official. We zien beneden een zestal sanitàter een gecrashte loper vezorgen. Een ambulance staat al klaar.

Om zijn nek zil een kraag en een opblaasbare spalk om z'n onderbeen.

Verder gaat het op en af en op en af en op en af. Het spinnennet kom ik nadat ik iemand omhoog geholpen heb zelf ook ongevraagd omhoog getrokken. Het geweld begint nu toch zijn tol te eisen. Bij het eerste zwemtraject houd ik me nu ook langs de kant en zie hoe een van de krokodillen met neon flippers een bijna drenkeling snel naar de kant brengt. Bij het uitkomen van het kanaal wordt nog iemand behandeld tegen kramp en krijgt een ander een bandage om door de Eerste hulp. Bij de wanne ontdek ik een vrouwelijke reddingsduiker en roep haar toe;"rette mich" en laat me door de knieen zakken. Ze lacht en zet, éh du kannst hier stehen du memme

Stemming is top op dit evenement. Nu nog de laatste keer over de schranken. Bovenop de eerste zit weer iemand met kramp en wacht op hulp. lk klim over hem heen en waag de sprong. Landing ok, nog eentje en dan ís het nog 1km tot de finish. De laatste kom ik makkelijk op, alleen bij de afsprong kom ik hard neer. Gelukkig had er niets gekraakt en vervolg ik de weg over de laatste klim, door het hek, door de blubber, de hoek om en daar is dan nog een 300tal meters tot het einde. 2u36 neem ik nog waar. En laat me een blingbling omhangen om

me vervolgens te vergrijpen aan en bananen cake. Nog nooit zoveel plezier gehad tijdens een loopevenement, snel douchen,droge

sportdrank, fruit

kleding aan en naar huis. Straks weer op

de nachtdienst en ik wil nog wat slapen vooraf. Nu nog gaan er lopers beginnen aan de tweede ronde, onvoorstelbaar. lk loop richting auto en zie beneden in de zandvlakte een aantal

EHBOers, herkenbaar aan hun oranje jassen, iemand bij de Schranken behandelen. Een Unimog reddingswagen staat al klaar slachtoffer vervoeren. douchen,droge kleding aan en naar huis. Beetje geluk moet je toch hebben.

om hei

te

Strongmanrun

2009

129C van 7700

2u34

r r r r r r

200 sanitàter 2 noodartsen 4 reddingswagens 2 ambulances een noodhospitaal 8 reddingsduikers

r 75 geregistreerde eerste hulp acties r 2 botbreuken r verder gescheurde kniebanden, overschatting, onderkoeling uitputting 12 acties door reddingsduikers

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

en


UeriaaflaUs[alender

Alle j arigen Y[n

hltte gefelidteerd JULI

JUNI

2 Carla Willems 4 Jorik Simons 6 Marianne Bex 7 Kelty Roelands Bex 8 Jos Frins 9 Els 11 Jacques Senden 11 Peter Bex 11 René Malde, van 15 Winand Mobertz 16 Lenie Boessen16 Guus Goossens 19 Jeroen Kokkelkorn 23 Hein Bodelier Vanthoor 25 Bert 26 Yvonne Monse 28 David Richter 28 Mirna Stassen Monse 29 Ed 30 Beau Penders

$

tïÀp$§

48 13

45 12

47 50

65 16

49 46 46 14 14 61

48 46 13

16

48

I

ïs

§IfrïflsA$l

1 Mirco Dubois 1 René Clement 2 Liset Radstake 2 Kyra Gidding 2 Maurice Eisinga 3 Ray Penders 3 Frank Joosten 5 Ronald Smeets 5 Annick Ploumen 5 Loïs Dijkstra 7 Herman Gerards 11 Peggy Bas, de 13 Ben Paulssen Logister 13 Leo 15 Herman Rutten 16' Fred Geilenkirchen 17 Henri Giesen 18 Michelle Voraschen 18 Robin Vinders 2A Danielle Koch 22 José Bàumler Bodelier 22 Ger 23 Frans Quaedvlieg 23 Angelique Thomas 24 lneke Ptoeg, de 25 TonnY Geilenkirchen28 Jean HerPers Logister 29 Ger 30 Dirk Goossens 30 Silvie Berendsen

13

48 14 11

28 41

42 41 41

26 52 45

47 40 67

44 58 15 15 11

51

44 59 37 55

42 40 50 12

40


Àannemers.- en Timmerbedriif

0/-9"r,*&

'mflï?-

H de Haan b.v.

Alfa 1{l7

Iet ieopstherp §ee me, Edisonstrart 23 6372AK Landgraaf

feelme, touch me,

Fr.Ererslaan 24 63 11 GV Landgraaf

Tel. 045

- 53í4849

driïe me, Telefoon: 045-5321088 Telefa:r ;045-5321128

Autobedrijf / GtiLF Station / Carwash

kickken reclomeproducties hagrad T0.Í',532749,

ve*oop nieuw& gebmilÍ le klas occasions met BOVAG garantie inruil mogel{k reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-ta:raties reparaties

fl

APK-keuringsstetfun

& werphets Kliredesea*g5 ontrrerp & uitvoerirq

6343

AÀKlimen

TeL{045}a05

13 58

rechmeborden GULF'S&ttun

autoreclame

& Cerwesh Hogeweg 7E

fullcohr

63678G Voerendaal Tel{0a5}5751449

§ E


Sportmedische bespiegelingen (bron : Attetiekunie)

Uerstandig smrten

ir de ron

Met de naderende zomerperiode is het goed om weer eens wat extra aandacht te besteden aan sporten in de zon. Vooral omdat bij hardlopen je de duurlopen nou eenmaal niet alleen in het bos kunt afleggen en je langdurig aan het zonlicht blootgesteld kunt zijn, is het goed om je {lange) duurlopen af te stemmen op jouw huidtype.

lnleiding ln zonlicht zit ultraviolette straling (UV-A en

UV-B),

die voor het

onzichtbaar

is. Deze

menselijk

en negatieve effecten gezondheid en prestatievermogen. positieve

oog

UV-stralen hebben op De

laatste jaren hoor en lees je steeds meer over de negatieve effecten, waaryan de belangrijkste de verhoogde kans op huidkanker Ís. Het is dus zaak om verstandig om te gaan met zon of zonnebank. Maar hoe lang je verantwoordt in de zon kunt blijven, ís sterk afhankelíjk van het huidtype. Hieronder staat in tabelvorm, hoe je kunt onderscheiden welk huidtype je hebt.

lHoe lang mag je in de maanden juni en juli in lNederlaqd in !e yofle zon?

j

[.* rioí iil'*

to oo-rzlo 1...^^^^ r. 12.0G ^^ ltussèn huidspe itussen iuÀ rs oo t

i1ïï;',1í'* iuur

i5-Fs l-6s

*i,rrte" mirurten ,zs minuten mi,*te"

iso

F3

r*

>g

uur

Een andere wijze om te weten te komen hoe lang je in de zon kunt verblijven, is gebruik te maken van de 'zonkracht'. De zonkracht is een door het KNMI te Bilt

berekende maat voor de verwachte hoeveelheid UV-straling op een bepaalde

Hoe lang kun je verantwoordt in de zon bliiven? Je kunt op verschillende manieren te weten komen hoe lang je verantwoordt in de zon kunt blijven. ln de hieronder afgedrukte tabel, die gebaseerd is op de Zonneschijf van het Koningin Wilhelmina Fonds, staat hoeveel minuten je in de maanden juni / juli op één dag in de zon kunt blijven. ln de maanden mei en augustus mag je wat langer in de zon blijven.

dag. Als de zonkracht matig tot (zeer) sterk wordt, wordt hiervan melding gemaakt bij de weerberichten op de radio en de televisie. Als je je huidspe kent, is het aantal minuten dat je verantwoord in de zon kunt blijven, gemakkelijk te berekenen. leder huidtype heefr een zonnekrachtgetal. Zo heeft huidtype 1 een zonnekrachtgetal van 60; huid§pe 2 een zonnekrachtgetal van 100; huid§pe 3 van 200 en huidspe 4 van 300. Deel dit zonnekrachtjetal door de zonkracht en je krijgt het aantal minuten dat je verantwoord in de zon kunt blijven. Op teletekst pagina 708 kun je informatie

nalezen over

de

desbetrefÍende dag.

zonkracht van de

I

j

,

i


ln de volgende tabel, staat

Uit onderzoek is gebleken, dat dit

maximaal in de zon mag verblijven.

Daarom wordt aan kinderen onder de zestien jaar en mensen met huidtype I geadviseerd om geen gebruik te maken

weergegeven hoe je zelf een inschatting kunt maken van de zonkracht en hoeveel minuten je dan

De zonkracht-schaal van het KNMI

met leeftijd de tot geval kinderen is bij name het van 15 jaar!

van een zonnebank, terwijl ook anderen dat niet of slechts spaazaam dienen te doen' Overmatige blootstelling aan zonlicht het werking vermindert afweersysteem. Men wordt vatbaarder voor bijvoorbeeld virusziekten. Denk hierbij maar aan het oPtreden van de beruchte 'koortslip'. Daamaast kan UV-straling in combinatie met cosmetica, medicijnen of alcohol, leiden tot allergische reacties. Ogen zijn extra kwetsbaar voor UV-straling. Bescherm ze door een zonnebri[ met glazen die UV-straling weren.

van

de

i7s

-ËG'-r<

--[e1o

Ís^"r

in de zon verblijven en

Verstandig

trainen De Nederlandse Gezondheidsraad geeft als

advies de jaarlijkse

hoeveelheid

ultraviolette (U\t)straling te beperken tot 100 MD..De Minimale Erytheem Dosis (= 1MD) is de hoeveelheid UV-straling waarvan onze huid na 8-24 uur nèt rood wordt. Een hele dag'bakken' in Nederland

betekent algauw

5 MD. Het is

dus

verstandig om, zeker tussen 12-0A - 15.00 uur, zoveel mogelijk in de schaduw te

blijven. Een sporter kan de zonbelasting

de

grenzen houden, door 's ochtends vroeg of 's avonds te trainen' daarbij zoveel mogelijk in de schaduw

binnen

blijvend.

Het gebruik van

anti-

zonnebrandmiddelen is aan te raden. ln Nederland zijn anti-zonnebrandmiddelen met een factor 10 tot 12 geschikt. Hiermee lang 12 keer kan men 10 de Bedek blijven. zon in de verantwoord met rest van de tijd de huid zoveel mogelijk luchtige, ruime kleding. Let wel op: natte kleding laat meer UV door. Het is verstandig droge kleren mee te nemen.

tot

zo

Negatieve effecten op onze gezondheid Teveel zonlicht heeft een schadelijk effect op de huid. Als de huid verbrand is, is dat uiting

huidbeschadiging/ontstekingsreactie, die echter als regel wel weer zal herstellen. Wordt de huid echter vaak aan te veel zon blootgesteld, dan zal de huid sneller verouderen, waardoor eerder rimpels ontstaan. Uiteindeliik zal door overmatige blootstelling aan zonlicht het risico op het

:ll:i11i- van

huidkanker

duidelijk

Positieve effecten op onze gezondheid Bij verstandige blootstelling aan zonlicht,

kan dit ook positieve effecten op

de

gezondheid van de sporter hebben. Voor sommige sporters heeft een 'kleurtje' (een subjectief maar wel) een duidelijk effect op het welbevinden, het zelfuertrouwen en daardoor mogelijk ook op de prestatie. Er zijn nog andere positieve effecten van UVstraling. Het bekendste -en duidelijk bewezen- effect is de verhoogde aanmaak van vitamine D3 onder invloed van UV-B voor de gunstig straling,

is

wat

botstofwisseling. Daamaast heeft UVstraling een gunstige invloed bij enkele huidaandoeningen, zoals acne, psoriasis en sommige vormen van eczeem.

Samenvatting De zon kan zowel positieve als negatieve effecten op onze gezondheid en ons prestatievermogen hebben. Teveel zon geeft op termijn een verhoogde kans op huidkanker. ln dit artikel wordt uiteengezet hoe lang je verantwoord in de zon kunt

verblijven of trainen, waarbij rekening gehouden wordt met de zonkracht, de

huid§pes

respectievelijke beschermingsmogelijkheden.

0-0-0-G.0-0-0-0-G0-0

en


tieuue leden De S.T.B. heet van

haÍe welkom

Het schijnt dat de vaders die bij S.T.B. lopen hun kinderen enorm stimuleren om ook lid te worden van deze fijne club. Liefst 4 zonen en/of dochters melden zich aan.. Amber Penders,

Komt haar zusjes Beau

en

Bart Logister, Ook 11 jaar en woont in de Koempel

in

Landgraaf

Jules Coerver, 7 jaar is thuis in de Haagbeuk in Landgraaf

9

jaar jong en woont

Nassaustraat in Landgraaf.

onze vereniging geworden omdat de locatie en trainingstijden beter in haar werkschema paste.

Lynn

gezelschap houden. Amber is 1'í jaar en woont in de Vogelzankweg in Landgraaf

Tim Quaedvlieg,

Anita Kuijpers, 39 jaar en wonende in de Groenstraat Oost in Landgraaf. Anita is getrouwd, heeft een zoontje. Zij is lid van

in de Oranje

Bianca Poorts, Bianca is thuis in de Sloterstraat in Landgraaf en is 37 jaar oud. Zij is getrouwd en de trotse moeder van een tweeling. Bianca loopt niet graag alleen en is na het afhaken van 2 vriendinnen zodoende bij de S.ï.B. gekomen. Birgith Ydstie, Birgith woont in Kerkrade in de Antoon Hubbenstraat en is 39 jaar. Birgith is Noorse van afkomst, getrouwd en heeft 1 kínd. ZU is beginnende loopster en is zodoende bijna elke donderdag bij de baantraining aanwezig.

Verder werd de jeugd uitgebreid met:

Ralph Silvertand, 8 jaar jong wonende op de Hereweg in Landgraaf

Eva Collaris, Ja, echtgenote van S.T.B. lid Hub Collaris. Zij woont in de Bosheide in Landgraaf en is 58 jaar

lmke Hollands, 7 jaar en is thuis op de Steenenkruisweg in

Beëindiqínq lidmaatschap:

Landgraaf.

Mike van der Ven (eugd) den Broek (eugd).

Laura Römkens,

Wonende

in de

FL.Wrightstraat

in

Landgraaf. Laura is 13 jaar. Rebecca 7agar,

15 jaar en is thuis in de Stiftstraat in

Landgraaf

en Marjolijn van

0-0-0-G.0-0-0-0-0


r*lgsÍ,v.&*ts

@ssagepraktiik $l"r/y/,*n

?e?Íffi'€5"17 ó+42.4ó

Sfir'lnj'Íl

T'.+rt4lrr7r?t* lÀ. +r1ó2o457f7É E rrÍo@nurcaÉefra&t$Èodíh*nl

Massagepraktiik Bodyl i ne klachtenbehandeling en Bij massageprakijk Bodyline kunt u terecht voor ontspanningsmassages, pedicurebehandeling. Hieronder treft u een overzicht aan van onze behandelingen REI"EI(ATI E.B HÀT{ DEU}{G EN

r e e r r r

Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Kruidenstempelmassage Thaise voet en onderbeenmassage Japanse-gezichtsmassage

KTACTÍTEÍ.I BE HAN DE

LI f.I

G

r

Vunkuwa-deeP-tissue

r

Dorn-therapie

r

Bindweefselmassage

r

wonder en of Shirodara Tevens kunt u na alle behandelingen gebruik rnaken van de Slgamv

o

Pedicurebehandelingen

Kijk voor méér informatie op onze uitgebreide website :

lir!,lÍur.massa

gepraktiikbodyline.nl

adviseren wii u SfaaB over de vele Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massges. Ook nieuwtfes op het vakgebied en mogelijkheden. Tevens kunt u op de website terecht voor de laatste

welkom. ook vindt u er zeer aantrekkelijke aanbiedingen. u bent van harte

F


Een rubriek over zaken of personen die een bepaalde link met lopen hebben, door Jan Manders

BIIIí UiT NGI UGNSTGÍ

ln de dertiende aflevering wil ik mijn BLIK richten op het NK 2009 VELDLOOP GEMEENTEN in EDE, 25 maaÉ 2009

In januari van dit jaar werd de Abdij-cross in Kerkrade rond de historische abdij Rolduc gehouden. Bij het omkleden voor deze loop Hein Bodelier, onze zeer gerespec{eerde u ltra-loper. Voorafgaande aan wedstrijden ontmoeten de lopers en loopsters van STB elkaar regelmatig en ontstaat meteen de echte

trof ik

STB-sfeer: gezelligheid, uitwisselen van loopervaringen en samen verheugen op een mooie wedstrijd. Tijdens het gesprek met Hein líet deze zich onfuallen: "Jan, heb je zin om mee te gaan met de lopersgroep van de gemeente Heerlen naar Ede om deel te nemen aan het NK Veldloop voor Gemeenten.? Je kunt

dan zel'f lopen, maar ook een

verhaal

schrijven over onze belevenissen op díe dag in Ede. De combinatie lopen en schrijven is welaan jou besteed, gezien je vele stukken in het clubblad van STB. " lk had er direct oren naar en Hein zou verder met míj contact houden. ln zijn laatste mailtje las ik, dat op

25

maart, om 6.30 de lopersgroep zou vertrekken met een luxe touringcar vanaf het gebouw B & O aan de Voskuilenweg. Voor lunchpakketten zou worden gezorgd. Om 6.00 uur vertrok ik op de fiets met sporttas en in een striemende regen, de weersvoorspellingen waren erg slecht, naar de Voskuilenweg. Daar aangekomen zag ik Hein een bord aan de bus bevestigen: ac{ieve gemeente. ln de kantine hadden zich al enkele lopers verzameld. woensdag,

Heerlen

een

De sfeer sprak mij meteen aan. lk werd welkom geheten en een minuut later stond ik met een kop koffie al gezellig te praten over de komende sportieve dag. lk voelde me meteen op mijn gemak bij de lopersgroep Heerlen. Nadat iedereen aanwezig was, werden de tassen ingeladen en vertrokken we rond half zeven. Op de zetels lag voor ieder een zak met drank e.d. en even later werden broodjes uitgedeeld, smakelijk verzorgd door bakkerij lHet graantje" van de Molenberg. Voor de inwendige mens was perfed gezorgd. Hein heette iedereen welkom en híema gaf hij het woord aan wethouder Offermans, die deze dag meereisde om de deeÍnemers met zijn aanwezigheid te steunen en te enthousiasmeren. Een steun, die we

gezien het weer en de te venarachten van het parcours wel konden

anraarte

gebruiken. Collega wethouder

Duyf ging met eigen veryoer ( gezien een aantal afspraken ) naar Ede om ons te steunen en aan te moedigen door zijn aanwezigheid. Hein toonde ons een filmpje, waarop hij te zien was try-dens de zes - uur van Stein. We zagen hem in de studio zitten met de Maastrichtse zanger Frans Theunissen en rennend door het park in Stein. Dit wekte onze "loopeetlust. Na twee en een half uur gaan we van de autobaan af richting plaats van bestemming. Wat een prachtige omgeving. Als we naar buiten kijken zien we de Ginkelse heide.


Onverwachts ontrolt zich een vlakte van jewelste. Het is een diepe kom, gevuld met hei en omringd door berkenstammen als dunne krijtjes. Rulle paden doorsnijden het. Opeens zien we een parcoursaanduiding. Hier lopen we straks. De zon laat zich niet zien, maar als de zon buiten niet schijnt, kunnen we hem altijd binnen in ons bezoeken. ln de bus heerste een zonnige stemming met een zích verheugen op een prachtige en sportieve dag. De Ginkelse Heide is vooral bekend van de Slag om Arnhem. ap 17 september 1944 landden duizenden geatlieerde parachutisten om de brug over de Rrjn te veroveren op de Duitsers. De slag mislukte; het bleek "een brug te ver. " Al snel zien we de gebouwen van de Elias Beeckmankazerne en onze chaufíeur rijdt ons vakkundig de parkeerplaats op, gevuld met bussen uit alle delen van Nederland. Een deel van onze groep gaat te voet verder naar de daglocatíes, een ander deel wordt in legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vervoerd. Dit gebeurt door mensen van de organisatie: Keep them rolling. Het bruisend hart van de activiteiten werd gevormd door een grote evenemententent op het exercitieterrein, waar zich al vele deelnemers hadden verzameld. ïerwijl Hein de startnummers ging ophalen, liepen wij de feesttent binnen. Wat een drukte, maar ja er zouden meer dan 5000 deelnemers z\n. Voor iedereen was er koffie en thee gratis te verkrijgen. Na de bustocht werd daar gretig gebruik van gemaakt. Nadat elk zijn startnummer had, begon het "inlarvartieren". ln de kazemeblokken waren kleedruimten ingericht. lk begaf me naar blok 13. Op de tweede verdiepíng was nog ruimte in kamer 32 b. Er hing een echte kazemesfeer. De kamer stond vol met kasten en oudenryetse militaire britsen Op deze plek hebben heelveel dienstplichtigen hun diensttijd doorgebracht. De Elias Beeckmankazeme was decennialang het centrum voor de verbindingstroepen. Het museum veöindingsdienst op het complex geefi een mooi beeld hiervan. Vandaag was dit toegankelijk voor alle deelnemers

hier

lk ben dit ook gaan bezoeken, in het bijzonder voor mijn loopmaat en

clubgenoot Peter Jansen, die veertig jaar geleden hier zijn opleiding volgde. lk weet nu waar hij het weleens over heeft tijdens het lopen en verder heb ik voor hem allerlei brochures over de verbíndingstroepen nu en vroeger vezameld, Om half elf was de start van de 6 km ím 44 jaar. Om kwart over elf voor de 6 km vanaf

45 jaar. Hein had me voor deze

loop

ingeschreven. ln totaal liepen op de 6 km 2327 deelnemers. Tegen elf uur begaf ik me naar de atletiekbaan van de kazerne,

waar het krioelde van de atleten. Eenieder was bezig met zijn warming - up. Een pracht beeld om te zien hoeveel mensen enthousiast zijn voor de loopsport, jong en oud. Exact kwart over elf viel voor mij het startschot. Elke start werd gegeven via een

saluutschot

van de

historische artilleriegroep in historische kostuums met een historisch kanon. Een breed lint van atleten begaf zich onder luide aanmoedigingen van vele collega's en anderen op weg. De eerste twee kilometers was zwoegen door sompige tankbanen, maar wel met een fraai uitzicht op de Ginkelse heide. Op de ruggen van de deelnemers voor en om mij zag ik de namen van vele Nederlandse gemeenten, zoals: Utrechtse Heuvelrug , Zaandam , Haaksbergen , Bergen Limburg en nog veel Nederland was vertegenwoordigd. aantal kilometers door het bosrijke natuurgebied De Sysselt l«,rram de finish op de atletiekbaan in zicht. Een bijzondere loop in een bijzondere ambiance zat erop. Wat kan de loopsport prachtig zijn. Na douchen, omkleden en wat eten heb ik mijn tijd veöracht met het bijwonen van de diverse starten en het aanmoedígen van de Iopers- loopsters. Aan de 9 km deden 1272 deelnemers mee en aan de 12 km 1429. Hein Bodelier zou deelnemen aan alle drie de wedstrijden, met de 6 km als loop voor een snelle tijd. De ware ultraloper.

meer. Heel

Na een


Met het verstrijken van de dag werd het steeds drukker in de feesttent. Mensen, die

hun loop hadden afgelegd zochten

hun

lopersgroep op om daarmee de wedstrijden na te bespreken. Een orkest verhoogde de feestvreugde. De finish van elke loàp kon worden beken op diverse schermen. lkzelf stond met een groepje lopers van Heerlen dicht in de buurt van de bar. Met een glaasje bier en leuke gesprekken vloog de tfid om. Lopen draagt echt tot teambuilding en persoonlijke contacten.

bij

ïussendoor volgden

ook nog

Bij het Deltapark Neeltje Jans op 31 maart 2014. Men loopt dan in het zicht van de

stormvloedkering Oosterschelde over verharde paden, strand en duinen. Deze dag was voor mij weer een bewijs, dat loopt "verbroedert". Lopen is niet alleen goed voor je líchamelíjke en geestelijk welzijn, maar draagt ook bij aan je sociale welbevinden. ln Ede was dit weer goed te ervaren. Het was op alle fronten een onvergetelijke dag. 0-0_0-0_0_0_0_0-0

de

prijsuitreikingen. Van onze groep waren er

twee prijswinnaars: Branka Rybakowski werd derde bij de dames 35 + ep 6" 9 km. Hein werd winnaar bij de heren E0 +

Jaarlijkse testloop door ïheo Schmeits

op de 6 km. SUPER. Een medaille en een bosje bloemen vielen hen ten deel. Voor mij als STB-er was het mooi om te zien dat ze beiden lid zijn van onze vereniging: Niet alleen gezellig, maar ook qua prestaties

Iesilou S lrilometel

meer dan gemiddeld. Na nog enkele glaasjes op de goede afloop te hebben gedronken, werd er vezameld en gingen we op weg naar de bus. Maar eerst werd er nog een groepsfoto gemaakt bij het monument de Rotterdamse leeuw. Moe, maar voldaan en hier en daar vrijwillÍgers bedankend voor hun hulp verlieten we de Elias Beeckmankazeme. ln 2011 wordt die afgebroken en komt er woningbouw. Een militair hoofdstuk in Ede wordt dan afgesloten. Om kwart voor zes reed de chauffeur de parkeerplaats af op weg naar Heerlen. Over een steeds donker wordende autobaan en vaak met vlagen regen tegen de ramen spoedden we ons huiswaarts. Hier en daar ging al een oogje dicht van voldaanheid en vermoeidheid van deze mooie dag in Ede. Om half negen arriveerden we op de Molenberg. De chaufÍeur en Hein werden zingend bedankt voor hun inzet. Hein in het bijzonder. Hij is een niet alleen een groot loper en pleitbezorger voor de loopsport, maar daamaast ook een groot organisator en had alles tot in de puntjes verzorgd. Voor mij resteert iedereen te bedanken van de lopersgroep Heerlen voor het mogen meedoen met deze dag. zeg altijd: "herinneren is een vorm van ontmoeten." Wíe weet ben volgend jaar in Zeeland weer van de partij bij het NK Veldlopen 2O1A bi het Deltapark Neeltje Jans op 31 maart 2010

lk

ik

Aan het eind yan de

winterseizoenbaantraining bI AVON wordt traditioneel altijd een testloop over 5 km gehouden. Dit voor het vaststellen van de trainingstiiden in het komende zomerseizoen,

fp,

Ditmaal was de opkomst zeer magertjes te noemen. Goed er waren wat blessures en we hadden een tiental die in hun marathon training zaten, maar toch. Hier de uitslagen van diegene die wel aanwezig waren: Marcel Coervers Jan Offermans Ellis Jacobs Ger Amoldussen Paul Jacobs Hub Wijnands René Clement Theo Schmeits Sabine Krieg John Oostdijk Ronald Smeets Hanie Boesten Branka Rybakowski Dinand Radstake Leo Logister Esmée van Slageren

00.18.54 00.18.58 00.19.27 00.19.47 00.19.59 00.21.14 00.21.47 00.22.11 00.22.12 00.22.12 40.22.15 00.22.17 00.22.52 40.23.25 00.23.40 00.23.53

0-0-0-G0-0-0-0-0


^r-,

in lopen

Ha

rry Driessen

Oranje Nassaustraat 19 I 6411 LE Heerlen Tel-Fax: 045-5712009 E-mail : harrydriessen@home.nl Website : www. run nersworld heerlen. n I Nieuw in onze winkel:

lndividuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen.

Voor uw zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle S.T.B. Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen.

Sportieve groeten van het Runnersworld team

D

akdekkersbe drii

f

Zuiddak

b.Y.

Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelweg 1L2 6468

EK Kerkra{e

Telefoon: 045-53142L8 Telefax : 045-531L744

30 ioor kwoliteit in dokbedekkingen Birum ineuze& kunstoĂ? daken

BH's,


Bron: RIVM

len toelÍ

P

Pa['m

UGGI!

lnformatie over teken en de ziekte van Lyme

Wat zijn teken?

Wat te doen bij een tekenbeet?

Teken zijn spinachtige beestjes ze variëren in grote van 1 tot 3 millimeter, afhankelijk van het levensstadium. Teken leven van het bloed van mens en dier. Ze komen in het gehele land voor. Het liefst zitten ze in grassen ongeveer struiken anderhalve meter boven de grond. Van daaruit klimmen ze op de huid of kleren van de vooóijgangers. Ze gaan op zoek naar warme en vochtige plekjes, bijvoorbeeld achter de oren, in de liezen, knieholtes of oksels.

Verwijder de teek snel - binnen 24 uur - en op de juiste manier. De kans op besmetting is dan vrijwel uitgesloten. Neem een pincet waarmee je een teek goed kunt vastpakken bijvoorbeeld een puntig pincet, nog beter is een tekenpincet, verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem voorzichtig uit de huid. Druk de teek hierbij niet plat. Een achterblijvend stukje van de monddelen van de teek kan geen kwaad; het verdwijnt vanzelf uit het wondje.

en

tot

Teken bijten zich vast in de huid en zuigen zích vol met bloed. Meestal merk je daar niks van. Een teek kan uren tot zelfs dagen op je huid zitten zonder dat het opvalt. Ze komen het hele jaar voor en worden actief als de temperatuur boven 8 graden strjgt.

Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan je ziek maken als de teek langer dan 24 uur op je huis zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole na een training in de hei of ook bii ieder ander uitstapje in de natuur is een kleine moeite

bii

een De meeste mensen krijgen tekenbeet helemaal geen klachten. Ook als er een klein, rood plekje ontstaat op de huid rond de beet hoefl je, je geen zorgen te maken. Dat is een reactie op de beet zelf. Je moet pas naar de huisarts gaan als je een ringvormíg rode uitslag ronde de plaats van de beet heefi, díe groter wordt dan 5 cm. Let ook op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld griepachtige klachten.

.

. r

Ontsmet het wondje met

70o/o

alcohol, jodium tinctuur oÍ-zalt" Noteer de datum in je agenda en let

tot 3

maanden na de beet oP ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld

griepachtige klachten en een ringvormig uitslag rond de Plaats van de beet.

Teken en de ziekte van LYme

Wie in de natuur loopt, kan een tekenbeet oplopen. Meestal is zo'n beet onschuldig, maar een teek kan de ziekte van LYme overbrengen. Dat is een ziekte die emstige gevolgen kan hebben. Ze kunnen dit alleen

doen als de teek besmet

is met de

bomeliabacterie, en als ze voldoende lang hebben vastgezeten in de huid.. Want als de besmette teek langer dan 24 uur op je lichaam zit kan de boneliabacterie in je lichaam terechtkomen.

0-0-es.0-&'0-0-0-0


Verslag van : Peggy de Bas

MABATONAdi HOMA

ilarathon Bome je Dat de voorbereiding voor een marathon niet altijd van een leien dakie gaan maar dat dan ondanks alle tegenslagen toch een marathon uittoopt is een prestatie op zich. peggy beschrijft haar voorbereiding en de marathon onder de toepasseliike titel: "StaÉ your dreams".

Zomaar op een druilerige ochtend in oktober 2008:" wijfie wat hebben we 22 maart volgend iaaf'? Uhm....hoezo? vraag ik niets vermoedend. 'Wat zou je ervan denken om in Rome de loPen?" Marathon glipt biina me De glazen vaas met bloemen

gaan uit de handen. lk denk ik hoor níet te

goed.

De marathon van New York moet ik nog volbrengen, pieker me suf hoe ik dat ga doen i.v.m. mijn knieblessure.

Zit

midden

in

soort

revalidatie-opbouw-afwerkschema van de marathon der marathons komt hii aan

met die vraag.Uhh Jos ik moet eerst eens kijken hoe het in New York gaat, of mijn knie heel blijft en hoe ik me dan voel' Al mrjn radertjes in mijn hoofd werken nu op volle toeren. Wel niet wel niet wel niet.................Eens kijken, 2 november is New York, 22 maart is Rome , dat is dus een kleine 5 maanden later.

Als ik een 12 weken schema ga volgen dan heb ik nog ongeveer 10 weken om te herstellen van New York'

Maart kan nog net gezien de temperatuur in Rome. "Jos?" Wanneer is de sluitingsdatum van intemet? Oké, inschrijving nog even' denk eind oktober 27 oktober op er dat En zo gebeurde het 2008 een bedrag van euro 32 werd Romal! afgeschreven te 2009 mrt 22 op er wat wel lli wist nu een oP het doen was en noteerde brie{e want de agenda van 2009 was nog niet eens uit.

de

via ik

t.a.v. Atiell

Rome 20 maart

Ats we in alle vroegte landen op vliegveld

Ciampino (vliegveld waar RYan

air

op vliegt) is het droog en licht bewolkt. Dit

zou prima

marathonweer

het

10

zijn. Maar hier hebben we geen invloed op dus genieten we van de busreis die ons naar Stazione Termini brengt. Van hieruit is minuten loPen ongeveer naar ons hotel nabij het Colosseum. Jos had thuis al wat voonarerk gedaan en had via de webcam opgezocht waar ons hotel lag en hoe we er vanuit Termini het zo moesten komen. Eigenlijk het vond ik minder spannend vond hij. Nou, koffer prima (over allemaal je rollen hebben aan achter

is zo want met een kinderkopjes )en een rugzakje oP je rug wil je maar 1 ding en dat is zo snel mogelijk je bagage lozen en. een drinken' koffie fop

Oit is nu de 2e keer dat we in Rome komen en het blijft me verbazen hoeveel

scooters hier rondrijden- Als drukke mieren zich overal doorheen wurmen je je dat er niets gebeurd' Van af vraagt en

ze jong tot oud , alles ztt

oP

io'n ding. Vaak hebben ze tussen hun

hoofd en de helm een gsm geklemd en vertellen ze op italiaanse wijze ( dus heel

druk) over het wel en wee van....tja waarvan eigenlijk- Het zijn maar drukke nerveuze mensen vind ik'

Een turf hoog en vrouwen met een stem zo zrilaaÍ en dieP als een bas. Menig operavanger zou er een moord voor doen' niks' mooi zijn Mijn motto is: ltaliaanse vrouwen in maar qodsnaam hUn mond houden

vind het lli om te zien

3x laat ze


Wat me nu ook opviel was dat er mega veel

en heel veel snoezige fiatjes 500, de nieuwe versie dan wel te verstaan, leuk hoor. Enfin, natuurlijk veel te vroeg in het hotel aangekomen konden we toch na Smartjes rondreden

inchecken onze bagage daarlaten en om 12 uur zouden we op de kamer terecht kunnen. Oke, geen probleem. Wat we 's ochtends graag bij ons ontbijt wĂ­lden: koffĂŻe ,cappucino of thee. Tja als we dan de keuze hebben, dan een lekker bakkie cappuccino. We besloten dus om met onze papieren van de marathon naar Marathon Village te gaan en ons startbewijs te gaan ophalen. tenminste waren ingeschreven want hadden geen bevestiging gehad van deelname per mail. Misschien.............Nee dat zou zuur voorbereidingen gedaan. wat Jos had Wat mij betreft.........mijn voorbereidingen waren wat anders van aard geweest.

de

Als we

we

zijn voor al die

over

Even

tussendoor voorbereidingen:

mijn

Na New York heb ik uitgebreid rust genomen om mijn knie verder te laten herstellen. lnmiddels zooltjes in mijn gewoon schoeisel gekregen vanwege holle voeten en een zooltje in mljn

gekregen vanwege renschoen beenlengteverschil. Dit allemaal op advies sportarts Gene Janssen( wie kent, houden zo) hem Gene had mij ook geadviseerd om de volgende voorbereiding( dus voor rome) niet meer zo van die venekte lange km te trainen maken maar om drie a vier uur bezig te zijn !a nu kun je vanalles natuurlijk bij verzinnen maar het moet toch wel iets maken hebben. gekocht, abonnement Dus........Crosstrainer aqua genomen spinnen in alembad ln de Bende en de laten fietsketting weer eens draaien. hardloPen deze meeste voorbereidingen bedroegen er 20...-...tja, het zal me benieuwen, doen de beentjes het doen ze het niet die 42,195 km!

van

nog niet

mijn lijf te

je

hier

met sport te om te Mijn

of

km

gaan flink

lk geloof dat Jos en vele anderen inclusief mijzelf er toch wel hadden. Mensen die voor Rotterdam aan het trainen waren zaten ook allemaal goed in hun schema. lk voelde me toch licht schuldig en een beetje paniekerig. Gene, ik vertrouw op jou deze ronde.

een hard hoofd in

Nu weer verder met

Rome.

Op de hoek van onze straat lag

het metrostation en we namen de metro die ons op loopafstand naar de Marathon village bracht. We waren niet de enigen. Aan de kledij te zien waren er nog lopers die hier ook naar toe gingen en we besloten daar uit te stappen waar hun ook niet uitstapten. missen. Zodra we de metro uitstapten stonden er al mensen klaar met een routebeschrijving naar de palazzo dei de congressie marathonbeurs. Tegelijkertijd met ons stond er ook een klas leeftijd kinderen van 10/1 1 jaar in de metro samen met een gingen aantal docenten. Ook zou want er village naar de marathon plaats vinden zondag ook een kidsrun

Nou, het kon

want daar was

in met

in de zii

over 4 kilometer en 219,5

meter.

Mijn hemel wat maakten die kinderen een

henie en we waren bltj dat we

niet

in de schoenen stonden van die docenten

Voor de ingang van het gebouw lag een rode loper uit voor de bezoekers van de beurs.

ln het gebouw zelf moesten we ons eerst melden daar we geen bevestiging hadden ontvangen van deelname. Geen probleem, we stonden wel hadden de geregistreerd maar gezondheidsverklaring niet ontvangen met de mail. Oke Peg, toch lopen zondag! onze goodiebag hadden Nadat afgehaald en een zeer mooie Asics rugzak gingen we op zoek naar de nieuwste snufles en kleding op hardloopsportgebied. Nou, dat viel eigenlijk weltegen allemaal.

ze

we

Wat wel zeer venassend was,

Mac Donalds was vertegenwoordigd als sponsor van de marathon.Zij deelden fruiEakjes uit (helaas voor Jos geen big macs)


i

Ook hier wemelde het weer van

de

kinderen. We hadden het wel snel gezien hier. Jos kocht nog een cap met het logo van de marathon erop en dat was het wel zo'n beetje.

Met onze nieuwe rugzakken verlieten we het gebouw en gingen bij Mac Donalds een lekkere kop koffie en een Bic Mac menu naar binnen werken. !a, als sponsor van de marathon moest je er toch geweest zrjn... ... ...

Met de metro terug naar het hotel, waar inmiddels alles klaar en schoon wasHeerlijk, even op bed liggen en de ogen een uurtje dichtdoen (we waren al vanaf 3 uur op)

.

Die dag hebben we verder niet veel actie

meer ondernomen. Wat kleine boodschapjes gehaald ( cola, brood,

smeerkaas, jam en natuurlijk wat bananen) en een planning gemaaK voor de dag ema. Aangezien we al eens in Rome geweest waren hoefden we niet zonodig alles te zien. Daarbij zouden we met de marathon langs heel veel bezienswaardigheden komen. op de zaterdag rustig aan het parcours een beetje verkennen en op tijd het bed in.

Dus

Zaterdag2l maart.

Goed geslaPen

en goed ontbeten'

Aangezien er in het hotel geen plek was om te ontOilten kregen we het ontbijt op de kamer geserveerd op het tijdstip dat we hadden aangegeven' Het ontbiit zag er goed verzorgd uit' De cappuccino werd in een soort soepkom geserveerd dus als je die ophad even de Élaas ledigen alvorens je op stap ging' Voor ons beiden een broodie met jam en een donut. Een flesje water erbij van een 0,5 liter en een mooie appel. Nou, ik kon mijn lol wel op. Het water was al die dagen voor mij net als de appels die er iedere ochtend bijzaten. Jos had het ook wel gezien mei de cappuccino dus dat werd óok naar mii toe gedirigeerd. Maar. """het was prima verzorgdWe hadden ook de luxe van draadloos intemet op de kamer en wat tegenwoordig bij de bagage van Jos er standaard b'rj zit is een kleine laPtoP. Je krijgt gelijk het vertrouwde 'thuisgevoel" Giel Beelen op de achtergrond'de kinderen op MSN ( moeten jullie niet op school zijn nu?) en het weer in Nederland ook nog in de gaten houden' (regen en wind...."')

Nu ontbreekt alleen nog de buurman die iedere ochtend trouw z\n hond Rakker uitlaat.

Zover weg en toch dichtbij. Nadat we het schema voor die dag zo ongeveer duidelíjk hadden gingen we met alleen een spijkerjasje aan op weg.(in Nederland regent het pijpenstelen)

ïussen de middag even terug naar het hotel voor een kleine siesta om vervolgens weer even een hapje te gaan eten bij ons favoriete restaurant in het buitenland. (Mac Donalds)

En of jullie het nu geloven of niet, hier in Nederland zulje ons zelden of nooit bij een Mac Donalds vinden. Die zaterdag ziet het er mooi uit maar staat er een windkracht 6. Uhh, toch niet morgen zo svp tenzij in de rug. Tijdens de stadwandeling bekijken we ons de start bij het Colosseum. Kolere, wat een kinderkopjes, en het gaat hier toch echt wel wat "berg' op. lk hijg lichtjes en Jos kijkt me eens aan. Hoe moet dat morgen met jou gaan als je nu al looPt te hijgen! Snut up Jos, ben een strategie aan het morgen zal bedenken hoe aanpakken. Start your Dreams... . -. .. "s Avonds het tenu klaarleggen nummer opspelden, flesjes vullen met ranja de Squeezies in de gordel opbergen en voor alle zekerheid, je weet maar nooit, een paracetamol erbij. Kusje op het bolletje en een aai over het kopje....trusten, trusten sweet dreams.

ik het

22 maart 5.30 uur

Kusje oP het bolletje, aai over

het kopje......morgen, morgen.We zijn er klaar vooi.lk besluit die soepkop met cappucino nu even niet te drinken- Wat er in gaat moet er ook uit en wie weet waar ik op dat moment ben. Boterham met jam een banaan wat water en dat is het dan. de start- Het een Om uur kattensprong van bij ons uit naar de start dus we kunnen lekker een beetie inlopen zonder dat we ons kruit al verschieten' Ondertussen is het een druk bedriif op de toilet. Op/af op/af nee toch nog maar even erop om vervolgens onverrichter zaken er weer af te gaan. Zucht, kom we gaan' Jos is gekieed in Tokkiekleding en ik heb me gehuld in plastic zakken de ik zo van àt kan trekken zonder dat mijn haren in de war komen (als je haar maar goed zit)

I

*"

is

is


Aangekomen

bij

het Colosseum wemelt

het er al van nerveuze ontspannen

lacherige hardlopers. Er staat een dame charmant over te geven en een ieder loopt er met een boog omheen. NU EVEN NIET zie je iedereen denken. lk idem. Heb het druk met mezelf, Tas inleveren, wc zoeken, mp3 speler installeren op een leuke zender (besluit eerst even naar muziek te luisteren

Jos was van plan om met de pacers van 3.15 uur rnee te lopen en dat heeft hij dan ook 5 Km gedaan. Dit was niet echt fijn, het was enorm druk dus veel geduw en hij kon niet echt in zijn ritme komen.

op de radio) Garmin satellieten laten

zoeken en natuurlijk Jos succes wensen. Onze wegen scheiden zich even voor onbepaalde tijd. Tot zo he wíjffie.

fot

2o... ...

.

ln het starfuak de gebruikelijke taferelen. Allerlei talen hoor ik om me heen en ook enkele Nederlanders . T-shirts van allerlei loopevenementen over de wereld. Het is frisjes hier. We staan in de schaduw van het colosseum. Het achterste startvak maar desondanks niet het minste. ledereen die loopt is een winnaar.

lk bedenk dat ik me in de buurt van de pacers van 4.30 uur hou. Het zijn de paarse ballonen. Ze zien er atletisch uit en iets op leeftijd. lk heb nu mijn strategie bepaald: lk ga gewoon 8x5 km rennen en dan nog een toetje van 2,195 km erachteraan. lk besluit af te tellen vanaf 8x5,7x5,6x5 enz. Zoek een leuke zender op mijn Mp3 op en oren. Het doppen doe adrenalinepeil begínt op te lopen. Kom ik

in de

de

wilgaan. Schijnbaar is het startschot geweest want er komt beweging in de massa. Voetje voor voetje schuifelen wij nu ook vooruit. Ja, hier is de mat, ik duw op start van mijn Garmin en zie tot mijn ontsteltenis dat ik ben vergeten de teller op nul te zetten. Wat een beginnersfout. Moet nu gaan klooien maar het lukt vrij snel. Jeetje ik wordt er steeds handiger in. Het Marathonverslag:

Het geen makkie zou worden

deze uit

marathon. Een groot deel bestond kinderkopjes en dat looPt nu

eenmaal niet echt

makkelijk.

Zoals Paul Jacobs al zei: de ronde van

Vlaanderen onder de marathons Gisteren stond er nog windkracht 6, maar vandaag was er gelukkig minder wind en

verder was

het

stralend

weer

Na 5 Km besloot hij dus maar om voor de pacers te gaan lopen, en dit ging hem beter at. Zljn hartslag bleef rond de 170 en hij wist dat hij het zo wel een marathon moest kunnen volhouden. Bij 25 Km had hij weer ff een dip, maar bii 27 Km was die weer over.

De echte hel (voor hem) begon bij zo'n 37 Km. De hartslag was rond de 178 en door de klinkers kon hij het tempo niet meer vasthouden. Vanaf hier heeft hij dan ook minuten versPeeld Uiteindelijk kwam hij in 3,14,34 uur over de finish en dat betekend dus wel dat hij zijn PR met sec. had veÖeterd Daama begon het wachten oP mij. Oke dan,nu mijn verhaal. kort maar krachtig: gezien de vooÖereidingen (vlg. gene janssen : du geis toch neet oere sjravele es ze dien lief maar trains op een paar oer bezig zeen)ben ik echt happy dat het gelukt is ln de voorbereidingen niet meer dan 20 km gelopen en dat ging zelfs niet echt soepel. Dus, mijn benen hadden bij 21 km zoiets van uhhm klaar? nee dus , dus vanaf 27 km een stel knoePerts van harde bovenbenen, het Protest van deze onderdanen.!! Heb ze toch vriendelijk verzocht het nog ff vol te houden.

enkele

3


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & B edrijven Yrijblijvende offerte Ook herbestraten vnn opritten

Dorpstrrrt

58

Landgraaf Tel.06-51115758


Vanaf km 30 tot 35 enkele malen moeten lopen omdat ik zo toch de kans van uitlopen groter achtte.Vanaf km 35 dacht ik: nu nog 1x5 en dan nog een beetje dus laat gaan want het weer wordt zo warm nu en hoe

Door: John Born

llardlopgÍs in de lrou

ik

langzamer loop hoe langer het duurt.....Jonge jonge wat heb ik veldslagen gezien op het parcour.lk dacht zo moet het er ongeveer in de Romeinse tijd eraan toe gegaan zijn maar dan in het Colosseum.Mij niet gezien, wegwezen hier.en ik weet

ej

zeker dat deze Gladiatoren meer km hebben getraind dan deze schone Cleopatra..,..

Bij de finish aangekomen zag ik Jos al breed smilend op mij staan te wachten. Gelukkig dacht ik nog , het is goed gegaan voor hem. Loon naar werken gekregen. Er wordt een folie om me heen geslagen en ik krijg een medaille omgehangen.

Zakzowat door mijn knieën, wat een aitaar ding. Op de voorzijde van de medaille prijkt een afbeelding van de keizer Marcus Aurelío. De slogan die bij alle edities van de marathon van Rome wordt gebruikt is: Xx Vinciamo ogni discriminazione ( let"s beat every discrimination staat gegraveerd op de voorzijde van de medaílle boven Marcus.

)l«

en

Dus, al met al een geslaagde marathon voor ons beiden.

t

hardloper is het niet zo goed afgelopen. Hij had de spreuk: eerst Rome zien en dan sterven - te letterlijk opgevat. Het was een goed getrainde loper volgens

Voor

de krant. Zijn tijd was 3:31:30.

shopweer dus......goed voor het zuur uit de benen te lopen. Vooralsnog heb ik met mezelf de afspraak gemaakt dat er voorlopig geen marathon meer komt buiten de Jungfrau natuurlijk, dat is toch wel iets speciaals. Voor nog ieder marathonplannen heeft: maak toch maar braaÍ km dat geeft een zekerder gevoel, een zeker marathon.....alleen dat hij verrekte lang is!

die wel

maar wat is

G.0-0-c.0-0-0-0-0

om de

in

over

Doch na een wachttijd van een kleine vijf minuten hebben deze atleten maar eieren voor hun geld gekozen en Hanie Enninga uiteindelijk bereid gevonden om een route uít te zetten

En eerlijk is eerlijk: hij weet van wanten! Wat een schitterende route had hij uitgezet. Zo'n schoon en mooi stukje natuur zie

zelden. Onderueg nog

De dag na de marathon was het prima

een

Zondag 19 april stonden een aantal hardlopers behoorlijk in de kou. Omdat een aantal dikbetaalde trainers het leuker vonden om met een busreis mee te gaan, stonden een aantal goedgemotiveerde (Bourgondische) hardlopers op deze frisse zondagochtend bij de Coopeóaan te wachten op een trainer route de Brunsummerheide uit te stippelen.

wat

1e

cultuur

geproefd.

Prima gedaan Hanie!! Dit is voor herhaling vatbaar. Dit is het tarief dubbel en dwars waard. De declaratie, van een uur of 4, kun je zoals gewoonlijk naar de voozitter sturen. (Denk daaöij ook aan de reis- en verblijfkosten). De overige uren gaan via het niet-officiële circuit. Nogmaals bedankt Hanie

0-0-0-G.0-0-0-0-0-0-0


Sportrnedische

aspecten

Bron: Pro Run

llaillooIhilaaltiGs Er zi5n van die typische hardloophraaltjes die misschien al wel eens ondergaan hebt dan wel van gehoord hebt. Zo kunnen bijvoorbeeld springschenen, dehydratie en kramp kunnen hardlopen sneltot een pijnvolle ervaring maken. ln dit artikelzullen we de meest voorkomende hardlopers kwaaltjes bespreken en je tips geven hoe je ze kunt vermijden.

Springschenen.

Een van de meest voorkomende hardloopblessure is het Mediaal ïbiaal Stress Syndroom, ook wel shin splints

genoemd. Dit is een overbelastingsblessure aan de binnenzijde van het scheenbeen. wordt veroorzaakt door een overbelasting van de spieren van het onderbeen (soleus, tibialis postereriar en/ of teenbuigers). harde ondergrond of Hardlopen veranderen van ondergrond (van hard naar zacht) lijken het probleem te verergeren. springschenen symptomen pijn aan de stekende zich door kenmerken binnenzijde van het scheenbeen, meestal dubbelzijdig. De pijn zit'op het bot'van het onderste deel van het scheenbeen. Ér zal pijn zijn wanneer er op het ontstoken gedeelte druk komt. De beste preventieve methode is het rekken van de kuitspier. Excentrisch rekken vlak voor het rennen en herhaal dit een aantal keer. Flexibiliteit is een vereiste om spring schenen te voorkomen. Wanneer je last krijgt van springschenen een onmiddellijk ijzen moet nemen.

Het

op

De

je paracetamol

van

en

Ziisteken. Krampen van de maag of in de zij wordt een zijsteek genoemd. Er ziin verschillende theorieën waardoor de zijsteek veroorzaakt wordt. Een spasme of een kramp in de diafragmaspier, een verminderde bloedtoevoer naar de samentrekkende spier en dehydratie en/of een micronutriënten disbalans. De beste preventieve methode is ook hier het rekken en daarmee de flexibiliteit te vergroten.

Genoeg drinken, zoals sportdranken is ook erg belangrijk. Een goede manier om de pijn te verzachten verlagen. door het looptempo Wanneer de krampen beginnen, doe het dan rustiger aan en plaats je armen boven je hoofd totdat de pijn minder wordt, Bij een directe kramp masseer je rustig het pijnlijke gebied om tijdelijke verzachting te geven.

te

is

Eielspoor.

Hielspoor, ook wel Plantaire Fasciitis genoemd, is een ontsteking van de fascia (bindweefsel) aan de onderkant van de voet. Het is de meest awakke plek van de voet. Deze pijn kan heel scherp aanvoelen aan de onderkant van de voet in het midden van de hiel. Hielspoor kan door een aantal zaken veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld door een hoge hielboog, platvoeten of zelfs afgedragen schoenen kunnen leiden tot een hielspoor. h*r, n L

Zoals bij iedere blessure is preventie zeer belangriik. Een goede warming-up en het rekken van de plantair fascia kan helpen

een hielspoor te

voorkomen. Goede hardloopschoenen zijn ook een vereiste,


Wanneer je een hielspoor hebt of last van hielboog begint te krijgen moet je onmíddellijk ijzen en de voet na de activiteit

je

voor enkele mínuten laten rusten.

Plan

rekoefeningen in om de optímale flexibíliteit te bereiken. Zoals bij iedere blessure is preventie zeer belangrijk. Een goede warming-up en het rekken van de plantair fascia kan helpen een hielspoor te voorkomen. Goede hardloopschoenen zijn ook een

vereiste, net als het uitkiezen van een

goede

hardlooplocatie

comfortabele

met

een ondergrond..

Kramp Spierkramen kunnen door veel dingen veroozaakt worden. Soms komt kramp opzetten door één factor, soms is het een opsomming van factoren. De meeste voorkomende reden van kramp is dehydratie (vocht te kort), een stijgíng van de lichaamstemperatuur en het verlies van natrium. Ook kan het zijn dat een samentrekkende spier de belasting niet aan kan. De meeste krampen worden door lopers ervaren in de kuit en voetspieren.

Deze krampen kunnen zeer pijnlijk

zijn.

De beste preventieve methode bij krampen is door heel veel te drinken, bij voorkeur sportdranken met natrium en kalium ionen. Bereid je goed voor op het hardlopen door een goede warming-up te doen. Wanneer je een kramp voelt op komen neem dan een pauze en doe een cooling down. Rek en masseer het gevoelige gedeelte of leg ijs op de spier om de pijn te verzachten.

Dehydratie.

Alle vormen van tysieke activiteit zorgen voor een vocht verlies door het anreten-

ft*

Dat maakt dehydratie de eerste vijand voor alle atleten

Dehydratie resulteert

in

vroegtijdige vermoeidheid met het risico om flink zíek te worden van de warmte. Symptomen dehydratie zijn prestatievermindering, misselijkheid, duizeligheíd en krampen. Het is belangrijk is om voldoende te drinken. Drink eerder te vroeg dan te laat. Wanneer dehydratie opkomt verminder de íntensiteit van de oefening stop helemaal. Neem drinken met caöohydraten om de vermoeidheid te voorkomen en om het vocht weer aan te vullen. Rust goed en blijf in een koele ruimte om lichaamstemperatuur verlagen.

van

je

of

de

te

Watervergiftiging (hyponatremia). Een te laag natriumgehalte in het bloed wordt ook wel hyponatremia genoemd (watervergiftiging). Watervergiftiging is een meestal dodelijke verdunning van het bloed dat o.a veroorzaakt kan worden door het drinken van drankjes met weinig natrium concentratie. Hyponatremia komt niet veel voor, maar helaas toch vaker dan je denkt. Wanneer duuratleten alleen water drinken, zljn zt1 alleen geconcentreerd op het verliezen van gewicht en niet op het verliezen van elektrolyten. Sportdranken met elektrolyten zoals natrium kunnen een hyponatremia voorkomen.

te

helpen

je

Met welk tysiek kuraaltje dan ook, het

is

altijd het beste om scherp op de symptomen te letten. Vraag een deskundige wanneer het nodig is. 0-0-0-0-0-0-0-G.0-0


Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaa:nheden

,.\

§{l* |t§'

r\ÈrouwsERVrcE

f wuNEN

L.P.A.J.

Wijnen

Hoofdstraat 328 63728T Landgraaf T. 045-53 | 25 65 F. 045-533 2t 84 M.06-27 09 10 70

l. wij nen@home.ni www. bouwsewicewij nen.nl

bouwservice.

,11--

JL

Auto bed rijf

Zdrojewski

A

aui;(e','1tíu,Ï

*p dt karïlp' Particuliere onderdelenverkoop tegen Groothondelspriizen I

Heerlensetveg 200

Automoteriolen verkoop

6371 HX Landgraaf

Alle voorkomende reporolies

ïe1.045-5720002

Periodiek onderhoud APK en roeÍmeling

Bondensperiolist

Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station Uitgebreide shop

Remmenreporolies Àirco onderhoud,ofvullen en reinigen Ruitenservice

Nieuwstroor 20 ó373 Jt{ LondgroaÍ T:045-5315034 F:045-5316728 E: inÍo@oulocenlrumopdekump. n I www.oulocenlrumopdekom p. n I


Door: Jos van Spanje

leugdBagim S.茂.8. Wedstrijdverslagen, andere gebeurtenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

De laatste indoorwedstriid

:

Brons voor lmme

De lente is begonnen en het baanseizoen

deur. staat de voor Op 22 maart was er nog een

indoonruedstrijd, als afsluiting van het 'winterseizoen. ln Sittard was het weer tijd

voor de Limburgse Kampioenschappen

lndoor voor de pupillen, en wij waren er natuurlijk bij. Wij gingen met Anique, Merel en Tim naar deze wedstrijd omdat zij nog geen echte wedstrijd hadden gehad en op deze manier mooi kennis konden maken met de wedstrijd-atletiek.

Best wel spannend, als je uit de startblokken moet starten tenvijl hei pistoolschot nog in je oren nagalmt, er

wordt opgelet of je wel goed afzet bij het hoogspringen, en er wordt gemeten hoe ver je hebt geprongen. Gelukkig stonden ze er niet alleen voor, want Yael en Pim waren er bij om alles uit te leggen en aanwijzingen te geven.

Na de middag was het tijd voor het 2e gedeelte van deze dag, waarbij de Apupillen aan de beurt waren. Voor hun was het niet de eerste wedstrijd (behalve voor Ste0 dus zij wisten wat de bedoeling was, en wat er moest gebeuren.

Voor deze groep is zo'n eerste wedstrijd v贸贸r het baanseizoen een moment om te kijken hoe.je er voor staat. Kaj, Stef, Daan, lmme en Kyra verschenen gemotiveerd aan de start en wilden natuurlijk laten zien wat ze waard waren.

Aan het einde van de dag was het natuurlijk tijd voor de resultaten, en die waren verschillend; lmme deed het uitstekend, want die pakte een bronzen medaille. En voor de anderen was het heel verschillend: de een zette een mooie prestatie neer terwijl de ander zijn dag niet had; de een vond het leerzaam en was tevreden terwijl de ander een beetje teleurgesteld was. ln ieder geval is voor iedereen die meedeed nu duidelijk wat de mogelijkheden zijn en waar nog aan moet worden

gewerkt.

De lente is begonnen en het baanseizoen staat voor de deur.

Werpersdas bii Achilles Top

Op zaterdag 4 april werd bij Achilles Top een werpersdag gehouden; een mooie

wedstrijd, maar niet voor iedereen. Natuurlijk hebben wij ook werpers en enkelen van hen kozen op deze dag voor dit evenement.

Het weer was op deze zaterdag wat minder, maar de deelnemers kregen toch waar voor hun (inschrijf)geld. Omdat het kogelslingeren uitliep schoof het hele programma 2 % uur op, waardoor de wedstrijd pas om 17.30 was afgelopen. En dan vraag je je natuurlijk af of het lange wachten de moeite was? Dat weet je pas als je de resultaten ziet, en die waren helemaal niet slecht.


David

1e kogel (8,75 m)

Ruben

2e speer (29.05 m) 2e kogel (11.37m)

2e Discus(z7.6A) 6e kogel (7.78m) 3e speer (16,66m) met 500 gr 2e discus (11,90m) 5e kogel (5.72m) 5e speer (13.36m) 3e discus (10.72)

Liset

Rik

Dit wil natuurli.lk niet zeggen dat iedereen ook tevreden was, maar dat doet niets af aan de geleverde prestaties. ln ieder geval

hebben

de

deelnemers

een goed

uitgangspunt voor het komende seizoen.

Paashaas oP de CooPerbaan

Dat op onze

CooPerbaan regelmatig

konijnen hun rondje rennen, zien we aan de konijnenkeutels die links en rechts op de Oaan liggen. Dat er ook regelmatig een of meerdere mollen komen sporten is ook duidelijk te zien, en aan het gekwaak in de avonduren te horen, maken zelfs kikkers accommodatie. gebruik daar nog een l«vam april 11 Op zaterdag voor een zorgde Die dier bij: de Paashaas. paaseieren die de flinke hoeveelheid trainers tijdens de training goed wisten te gebruiken.Na aÍïoop van de training was er natuurlijk ook nog even tiid voor het een per keer wedstrijdonderdeel dat slechts één geen jaar op de agenda staat, en waar ipeciate trainingen voor nodig zijn- Voor de aanwezige ouders was er natuurlijk een geregeld' kopje koffie jeugdcommissie die Een bedankje voor de met dit soort acties toch steeds weer dat beetje extra weet te bieden wat het verschil maaft tussen STB en de rest van de wereld.....

van onze

traditionele "eiertietsje";

of thee

JuniorencomPetitie van staÉ

De competitie is weer begonnen'

De

waar de dag met een heerlijk zonnetje begon. Na de middag veranderde dit zonnetje in een druilerige regen, maar dat kon de pret niet bederven; zeker niet voor Veerle die op deze dag het clubrecord veöeterde door over de magische grens van 1.50 te springen. Ook haar zus Daphne was uiterst tevreden met haar resultaat bij het verspringen. 4.53 dus nog maar 12 cm onder het clubrecord Natuurlijk ging niet alles zoals wij het graag en van foutjes leer je Als we hieronder naar meest. tenslotte het de einduitslagen kijken (het laatste stukje, helemaal onderaan is het belangrijkste) zien we dat de D-meis.ies het uitstekend hebben gedaan met een mooie 2e plaats. Voor de C- en de D-jongens zien we dat we voor de volgende wedstrijd nog even flink moeten trainen

zouden willen,

1

e YUedstriid

pupillencompetitie

Wij gingen vandaag niet om te

winnen, doenVoor veel van de kinderen was dit de eerste echte wedstrijd, en dan ga je niet om te winnen, maar vooral om te kijken hoe zo'n wedstrijd gaat, wat je allemaal moet doen, en kijken hoe anderen het doen' We hadden de Ploegen niet helemaal compleet omdat er kinderen met andere Paar verplichtingen waren wél vandaag we geblesseeiden. Wat want óompleet 'dezehadden was de begeleiding, wedstrijd kregen de kleinties op ondersteuning van Daphne, Veerle en Pim' Zij zorgden ervoor dat iedereen op tijd aan dé start verscheen, legde duidelijk uit wat de bedoeling was, en gaf natuurlijk tips' Op deze dag zagen we mooie prestaties en iedereen amuseerde zich uitstekend. Een beetje jammer was het uitlopen van de wedstrijd door het grote aantal deelnemers die aan het einde van de dag nog allemaal moesten kogelstoten, maar voor de rest Prima geregeld' En trouwens, kogelstoten.... Biina had Bart een ijsje verdiend, maar zijn 6 meter bij het kogeisioten was nét een beetje te hoog gegrepen... Misschien volgende keer'

maar vooral om mee te

en een

was alles weer

junioren beten de spits af op zaterdag 18 april in Kerkrade,

0-0-s.G'0-0-0-0-0-0


SPORTS MEGASTORE

DECATHLON KERKRADE afrit KerkradeWest - naast Roda JC stadion van maandag tlm zaterdag van g uur tot 19.30 uur ffiffiffi ffp.&wffi ru ffi ffi ffi e$ ffi ffi ffi ffieffi -ïffiT ffi § tJ ti ffi

@.a"cathlon.nl


STB Clubblad 2009 nr 2  
Advertisement