Page 1

t^ V

j8


Jaargang 22 4ecember 2007

-

nummer 5

is het clubtrlad voor de leden van a.v. Sport en Trimclutr Brunssummerheide

't eSTaBletje

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

.4iï\

íWi trËr'"

Voorzitter: Secretaris:

kopij

Theo Schmeits, Gravenweg 56, 647 | VZ Eygelshoven 045-5352003 I 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 29 februari2008

í,rF. \

Sport en Trimclub Brunssummerheide

is*0 i ,r;Éí

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: alberfverbunt@wanadoo.nl

Vic§ Teeken

Ovidiusstraat 51 6417 YS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@rvanadoo.nl

045-5712812

Tel.:

Penninsrneester: Annick Ploumen

Eygelshovenerweg 13 637 4 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@home.nl

Algemene Zaken: (vice-voorzitter)

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen E-mail: ios.annyjanssen@wanadoo.nl

Tel.:06-10897824

Leden:

Jos

Janssen

Tel. : 043-4591995

Eisenga 06-44996122

Frank

Tel.:

Daemen Tel.: 045-5353177 Bert

Eisenga A6-44996122

Ledenadministratie: Frank TeL:

Jeugdsport: Website

STB

Dick van Pelt

Tel.:045-5325803

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: frank.eisenga@home.nl Aan de Put 44 6373 YT Landgraaf E-mail: bertdaemen@home.nl

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13

Adveneren:

51

via redactieadres. adverteerders onwangen het clubblad gratis

6471 VS Heerlen

6374

KB Landgraaf


i'rainingen winterseizoen 2007 12008 Traini

Maandag

i

lll:30

i

M"ng"l.r, Garage

Maandag

Mengelers

Sportzaal

Ulaandag

Kakert

Garage

Dinsdag

Mengelers

Woensdag

18:10

Woensdag

l8:30

Woensdag

l8:-15

Woensdag

l8.45

Donderdag

l8:30

Yrijdag

18:30

Zaterdzs

10:00

Zaterd,zs

I 1.00

Zaterdag

16.00

Zondag

8:30

Carage Mengelers

Garage

Mengelers

Atletiekbaan

A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan

A.V.O.N. Garage

Menselers Coooerbaan Cooperbaan

Exdel, Landgraaf Cooperbaan

lnlichtingen over trainingen

Looptraining voor beginnende lopers. Speciaal voor lopers (m/u), die echt zonder basis

Inlichtingen over trainingen van

Pupillen A,B,C.

i

uur.

,

Vrije Training

Frank Eisenga

Nlarjo lvÍoonen

Ger Bodelier, John Hendriks. Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers

Jeugdtrainers

Junioren. i.30 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (miv) die echt zonder basis willen beginnen zljn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Pupillen A,B,C. I uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (n/"). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop v4n minimaal20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. l:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Tel. 045-5217013 de

Begeleider(s)

willen beginnen.

:

Wim van der Linden

Dick van Pelt

Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers- Cie samen een uurtie ontsDannen trainen. Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor j beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Hct duurloootemoo is I it l0 km o.u Conditietraining. I uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen. kacht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training duurt I :1 5 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (miv). die hun duurlopen willen afivisselen en het lopen op een noger hoger tempo wi.lien willen tÍa1nen oIfhhun vorm wrllen ili aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustigertempo lopen. kunnen meedoen. Duurloop. 1 : l5 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (rnl"), die een ontspannen duurloop of herstelfr"aining willen houden.

E-mail: wlinden@brunssum.net

jeugd:

Tel. 045-5325803

E-mail:_@

Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training Jeugdtrainers Jeuqdtrainers Leo Kokkelkorn, Roger

Steens

John Hendrilq Theo Schmeits

I

i


Van de Voorzitter

Net als afgelopen jaar schrijf ik deze bijdrage aan de vijfde en laatste editie van het clubblad van het jaar, na een prima georganiseerde kapellerbosloop.

Het gaat goed met S.T.B., het aantal leden groeit, de trainingen rvorden uitstekend bezocht, en er zijn eKtra mogelijkheden bijgekomen voor de r,vat minder snelle lopers. Iedereen kan nu aan zljn trekken komen bij S.T.B. Het is dan ook zeker op zijn plaats om onze trainers die allen zonder betaling iedere week klaar staan om de trainingen te begeleiden, te bedanken voor hun gerveldige bijdrage.

Wij organiseerden dit jaar niet alleen onze vaste activiteiten zoals de Heideloop, Mondriaan Run, de Kapellerbosloop en de Up en Down race, maar ook veel nieuwe activiteiten. Te beginnen met de opening van onze gerenoveerde Cooperbaan vele leden en genodigden waren aanwezig, Jos van Spanje ontving van de K.N.A.U. de waarderingsspeld. De CZ Megaloop was door de medewerking van S.T.B. een groot succes dat krijg zijn vervolg op 8

juni 2008

De leukste activiteit van dit jaar vond ik de trappenloop, het was voor TV Limburg in ieder geval zo speciaal dat zij van deze S.T.B. activiteit opnames hebben gemaakt, Hierdoor heeft onze club zich rvederom in de kijker gespeeld.

Al deze activiteiten waren niet mogelijk gerveest als er niet steeds w'eer genoeg vrijrvilligers bereid waren om een handje te helpen. Bij veel clubs is het een probleem om voldoende vrijwilligers te krijgen, bij S.T.B. lukt dat meer dan uitstekend. Namens het bestuur wil ik nogmaals iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan een geweldig S.T.B. jaar. Traditionele Oliebollenloop:

Om het jaar in stijl af te sluiten nodigt onze hoofdsponsor Sjef van Ooyen iedereen uit voor de oliebollen loop op 31 december'07. De start is om 15.00 uur bij de Cooperbaan. Na een rustige duurloop van een uur geschikt voor iedereen staat de champagne klaar en zuilen we het oude jaar samen afsluiten. Dus meldt je aan bij de Voorzitter. Nieuwjaarsreceptie:

Aan het begin van het nieuwe jaar goed te beginnen nodigt het bestuur traditioneel iedereen uit voor de nieuwjaars receptie op 6 januari 2008. De receptie start om 14.00 uur in het SPORTCAFE PHOENIX ( sporthal ter Waerden).Om 12.00 uur start vanaf hier een duurloop van 1.15 uur waarbij men na afloop kan douchen in de sporthal.

Ik wens jullie geweldige feestdagen.

Albert Verbunt.


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.Y. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tirnnelweg 6468

ll2

30 ioor kwslileit in

dokbedekkingen

EK Kerkrade

Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

logistic §eruiees

Bilumineuze& kumlof doken

wL00BV

Drievogfelstraat 136 6466 GR Kerkrade ĂŻelefoon: 045- 5414667

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 LZ Kerkrade


Marathon Berlijn 30 september 2007

Í€dlr

34.BERLIN MARATHON

Het was de niet-clubreis van 2007, dus daar is dit ook niet het verslag van. We gingen gewoon met een paar STB-ers naar Berlijn om effe een marathon te lopen. En zoals dat gaat met een marathon, lve moesten ons terdege voorbereiden. Dus maanden samen trainen, met testlopen in Susteren (met dank aan Ger en Brigitte voor de gastvrijheid) en oefenwedstrijden tussen door eindigden we uiteindelijk op donderdag 27 september in de alle vroegle samen op het station in Herzogenrath. We hadden er yoor gekozen om met zijn allen met de ICE naar Berlijn reizen.lvÍet zijn allen? Nou, bijna met zijn allen. Alleen Josette en haar vriend vonden het leuker om te vliegen. De rest hield liever de benen aan de grond. Daar zijn we tenslotte lopers voor. [n Herzogenrath begon het ai, de trein had 10 minuten vertraging en wij stonden op een nat en

tochtig perron. Waren

dit de eerste voortekenen voor

een lange zit? Gelukkig hadden wij

vooÍzorgsmaatregelen getroffen, maar daarover later meer. Die vroege tien minuten werd door Sjef van Ooijen echter prima ingevuld. Hij had namelijk bedacht dat iedere loper en supporter wel iets tegen de kou kon gebruiken en verraste ons dus met een heuse

sjaal in de kleuren van STB. Sjef, geweldig!. Gelukkig verliep de reis met de boemeltrein (want sneltrein mocht je dat echt niet noemen) tot aan Diisseldorf verder zonder noemenswaardige problemen. AI hadden we met zijn dertigen zo'n 50 zitplaatsen in beslag genomen, maar onze bagage moesten tenslotte ook ergens blijven. ln Diisseldorf stapten op de ICE, de supersnelle trein die ons met snelheden tot 250 kilometer per uur in een paar uurtjes naar Berlijn zou moeten brengen. En daar kwamen onze voorzorgsmaatregelen te pas. Wat hij namelijk voor zich had willen houden, wisten wij al lang. Onze Wim Rutjens was jarig op die dag. Nee, hij werd :*.r i:È geen vijftig, maar toch: jarig is jarig. Dus werd

Wim door

Saskia

weggelokt om koffie te halen waarop wrj snel het coupé versierden en

een deel van

onze

bagage uitpakten.

En warempel,

wat niemand kon vermoeden gebeurde, uit rugzakken

en koffers kwamen

een

aantal vaades bier en de

nodige likeur

te

voorschijn (vandaar die 2A exta stoelen in de trein naar Diisseldorf).

Kijk, zo vlogen

die

uurtjes naar Berlijn al feestend voorbij. Met wat bier en likeur achter de kiezen, kwamen ook de tongen los. Zo wist Ronald bijvoorbeeld te melden dat vrouwen eigenlijk niets anders zijn dan rare mannen en iemand anders meldde dat de beste vrouwensport die ooit was uitgevonden strijken was. !a, als de drank is in de man.... Net voor we in Berlijn aankwamen begaf onze supersnelle trein het en moesten we via de Ubahn zelf maar zien hoe we bij onze appartementen kwamen. Bíj de appartementen bleek als snel dat we goed gekozen hadden. Zowel start en finish, maar ook de restaurants, kroegen en metrostation op loopafstand. Geweldig toch, je kon er alle kanten uit. De volgende ochtend heeft een klein groepje zo'rr kiiometer of i0 ingelopen. Gewoon even een stukje van het parcours verkennen. Anderen kozen er voor om op papier het parcours te verkennen en zo in hun hoofd te prenten waar ze aan welke kant van de weg moesten lopen om zoveel mogelijk af te snijden. Wat de beste strategie is zullen we wel nooit weten. Vervolgens moesten we ons opsplitsen. Een aantal van ons ztjn naar de marathonbeurs getrokken om de startnummers te halen,


teiir':,i i.,r.l,; goepje er voor koos de vrijdag te gebruiken om de stad'.e verkennen.(de startnummers r\;ii'Ír: .ii i.i: a',,ond en/oor gehaald, je weet nooit lvanneer ze uifverkocht zijn). ,'rli '.vat bezienswaardigheden r.vaarbij lvÍarcel de fotograaf bii checkpoint Charlie bijna rot .rva;rir;;oi-r'.-i:'eef

begon het zo hard te regenen dat we genoodzaakt \.varer] om te schuilen in de Ierse Pub

nabI i]:thrrhciZoo.lk heb nooit gerveten dat Berlijn de hoofdstad van Ierland was. Jullie? De nodige Gi:in:icss later klaarde het op en konden we onze tocht voortzetten terug richting van het appartement. li;r ,le vertraging op donderdag verliep ook deze reis niet helemaai voorspoedig. Het lag deze keer ,:chter niet aan de Duitse spoonvegen. EIs en Tonnie moesten nodig piassen en als fwee echle brlondc Janres uit een F{ollands dorp die voor het eerst in de grote stad waren, speelden ze het klaar om Íe 'iei-rlrvalen ,Jp een station met t\e.ee perrons. 3-a, wat moet je nog zeggen over de haarkieur? Tijdens het avondeten werd nog zlvaar gediscussieerd of lle op zaterdag wel of niet aan de break}àst-run op zaterdag zouden meedoen, of we cultuur moesten opdoen in de Reichstag of dat lve gewoon zcuden uitslapen en winkelen. Als echte Hollanders zijn we ergens in het midden uitgekomen. Een aantai togen naar de breakfast-run, een ander groepje ging voor de cultuur in de Reichstag en de rest hleef met hun luie gat lang in bed liggen. Moet kunnen in 2007. Na de breakfast-run en de aansluitende brunch togen werd wederom de omgeving onveilig gen'raak1. Waarbij we gratis getrakteerd werden bi.jv,-rorbeeld van de volgende:

op een paar geweldíge one liners. Wat dacht je

. o

iien vrije interpretatie van Alice in Wonderland: Tonnie in de Aldi, rtf ile constatering van Wim dat je voor sommige vrouwen echt lvel subsidie of op zijn minst een zorgloeslag moest krijgen, I of de opmerking dat sportende vrouwen eigenlijk afgekeurde huisvrouwen zijn . of dat vrouwen fietsen als strijkplanken, zelf Huub kan ze bijhouden. We hebben schijnbaar wel wat mensen met een uitgesproken mening in onze vereniging.

De grote dug. Zond,ag. Een mega festijn met een super organisatie. Daar waar je normaal moet dringen om in je starfvak te komen, ging dat nu allemaal heel soepel. Gewoon kleren afgeven, naarje starlvak gaan en krvartiertje later waren

we al weg. Als STB gaven we

hier een visitekaartje af: we liepen allemaal de marathon helemaal uit. Dit is op zich al een geweldige prestatie.

je

Zo zie

maar, naast dat we de qezelligste vereniging zijn. kunnen lve ook in de breedte hard trainen en gaan we goed voorbereid ergens naar toe.

Zonder iemand te kort te doen zijn een aantal prestaties wel het vermelden waard. Zo hadden we om te beginnen Saskia die eindelijk onder díe magische 3 uur 30 dook. En dat na een voorbereiding met horten stoten. Of wat dachten jullie van Josette, Monique, Egon en Femke die hun eerste marathon onder de vier nur liepen. Of Jack die zijn persoonlijk record met 20 minuten yerbeterde (met dank aan Jan die hem uit de wind gehouden heeft). En dan de snelste van ons stel Amo: ruim onder de drie uur met een kofÍiepauze onderweg en nog ontevreden ook.......

ook voor de rest gebeurde nog van alles tijdens de marathon. Bijvoorbeeld: ' Bram van Heugten die het presteerde om bij 36 kilometer een mat te rnissen omdat over de stoep l';pen volgens hem korter was. Dit na eerst te zijn uitgestapt, maar vervolgens tot inkeer te komen ,:n bil de U-bahn maar weer rechtsomkeer te maken en verder te lopen.


Arno die ongeveer op dezelfde plek als Bram eventjes een pauze inlaste en op de stoeprand ging zítten omdat hij dacht hij niet hard genoeg liep. Arno. ik heb nog nooit iemand zit-rend hard zien lopen.

lvíarcel die bij kilometer i9, drie kilometer voor de trnish, zonder pardon door zijn rnaten F'red en Huub in de steek iverd gelaten omdat hij niet hard genoeg doorliep. Van je vrienden moet je het hebben. Frank Cie

net 6 seconden sneller rvas dan ik. Voleens Els beginnen de jaren te tellen. \íijn vrourv kan hei r,\jeten. In een rechtstÍeeks duel versloeg Annick Ronald met 15 seconden (r'are mannen die afgekeurde huisr, rourvenl). Die avonrj hebben we me zijn allen een restaurantje naast de appartementen bezet en en'aringen uitgeu,isseld. Daar ontdekten rve dat John Haan rlel heel goed gelopen had, maar dat hij nog steeds niet het persoonlijk record van Fred te paklien had. Zo rond 22.00 uur begonnen bij een aantal de kilometertjes door te slaan (kan ook het bier gerveest zijn) en werden de oogjes steeds kleiner. Sommigen rvilden naar bed. Anderen, die niet of niet hard genoeg hadden gelopen, wilden echter nog iets van Berlijn zien. [n het donker? Dus een deel ging pitten en de rest dook het nachtleven in. Gevolg: een deel was de volgende ochtend fit voor de terugreis en sommigen zagen dusdanig groen dat ze zich volgens mij niets meer van de reis terug kunnen herinneren. En dat terwijl ze helemaal geen marathon gelopen hebben.

O ja, de terugreis. Bijna vergeten. Het '"vas saai, er rverd gepuzzeld en gelezen. Heel anders dan de heenreis of de terugrit bij een clubreis. IVÍaar het was dan ook geen clubreis. Terug in Herzogenrath lverden we opge\À/acht door onze lrouwe thuissupporters en ging onze groep uit elkaar. Het was weer een leuke niet-clubreis geweest.

Wiel Frins

Uitslagen marathon Berlijn

9i3

2072 3394 3457 3638

2ll

Arno Hanssen John Haan Jan Schwanen Paul Jacobs

Sjack Hoop Saskia Rademakers Frank Eisenga Wiel Frins Jos Lempers

4158 4781 5031 5351 FredGeilenkirchen 5353 Huub Donders 6748 ivÍarcellv{eens

668

Annick Ploumen

846

Ronald Smeets Lenie Jacobs

8786

10459 Alois Pilich 10468 Wim Rutjens

1434 1508 1604

Femke van Heugten

JosetteGijselaers Monique Borghans 13889 Egon Borghans

164'11 Harrie de Kleijn

3588

Peggy de bas

22871 Bram van Heugten

plaats plaats

250 16

1v135

Persoonlijk Record

02.58.00

plaats225

tuÍ45

Persooniijk Record

M50

Persoonlijk Record

plaats plaats plaats 52 plaats piaats plaats

lvl45

03. 10.3 7 03. 19.33 03. 19.54

3

557 907

M40

Persoonlijk Record

0i.21 .08

v40

Persoonlijk Record

03.24.00

352 M50 355 M50 376 M50 plaats 1354 M40 plaats 885 M45 plaats 1634 M40 plaats 144 V35 plaats 1852 M35 plaats 121 V45 plaats i 790 M45 plaats 1792 M45 plaats 213 Vsen. plaats 397 V40 plaats 393 V40 plaats 3278 M40 piaats 1651 M50 plaats 866 V40 plaats 2414 M35

03.27 .01 03.27 .07 Persoonlijk Record

Persoonlijk Record

Persoonlijk Record

03.28.04 03.29.04 03.29.05 03.3 5.06 03.43.3 5 03.13.42 03.47.47 03.49.44 03.49.45 03.51 .28

03.58.31

03.s9.12 03.59.42 Persoonlijk Record

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

04.10.48 44.29.11 04.48.57


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits Belgisch Kampioenschap 24 uur Mortstel- 28 september 2007 t2

Hein Bodelier

12" Staploop Heerlen

S.T.B

- 6.250 en 12,5 km - 29 september

6,250 KILOMETER: Leo Kokkelkorn Marcel van de Pol Ed Doveren Cor van Haaren

3 6 2l 22 32 .10 43 61

Peter Jansen Jan Manders

Angelique Thomas Gerte Offeringa

Nico Hamers

plaats

Rob Riksen Frank Joosten Pierre Muijrers

plaats plaats plaats

11" Ford

1278 1670

Kรถln Marathon

I 3 i2 3

00.22.54 00.24.44 00.28.27 00.29.09 00.30.59 00.32.04 00.32.43 00.36.01

M40 M45 M40 M55

00.43.51

00.46.19 00.54.19 00.57.17

- 42,195 km - 7 oktober 2007

Herman Kremer Frank Joosten

7" Mondriaan Run

2007

S.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

12,5 KILOMETER:

6 14 53 72

24.00 uur

piaats plaats

lfeerlen

-

354 464

5 en 10 km

M40 M40

-

03.28.40 03.35.22

7 oktober 2007

5 KILOMETER:

2 Leo Kokkelkorn 4 Marcel van de Pol 11 Herman Gerards 13 Frank Eisenga 16 Sjack Hoop 17 Jan Schwanen 25 Saskia Rademakers 26 Ivo Eykenboom 34 John Born 36 Ed Doveren 37 Cor van Haaren 43 Vicยง Teeken 50 Frans Quaedvlieg 52 Peter Jansen 53 Esmee van Slageren 57 Henry Giesen 67 Hein Bodelier 72 Angelique Thomas 74 Huub Collaris 96 Winand Mobertz 98 Nicole Meekels 99 Wim Rutjens 103 Louis Cordewener I 16 Gerte Offeringa 121 AlMaessen

1 2 plaats 2 plaats 3 plaats 7 plaats 4 plaats I plaats 4 plaats 4 plaats 9 plaats l0 olaats 2 plaats 3 plaats 4 plaats5 plaats 5 plaats 7 plaats 4 plaats 8 plaats 16 plaats 5 plaats 13 plaats l0 plaats 8 plaats 2 plaats plaats

M40 li435 lvf45 M45

00.1 8. r4

00.18.37 00.20.20 00.20.36

M40 M50 V40

00.20.50 00.20.54 00.21.48

Msen

00.21 .53

M45

00.22.34 04.22.31 00.22.32

M40 M40 M35 M55 M55 Vsen.

M55 M55 V35 M55 M45 V35 M45 M55 M35 M60

00.23.2s 00.23.s2 0a.23.s6 00.2358 00.24.19 40.25.07 00.25.27

00.2s.33 00.27.15 4a.27.22

04.27.24 00.27.38 00.28.44 00.29.03


151 68

i

plaats

Rene Clement Maríanne Bex

plaats

KILOMETER: 4 Nico Hamers 6 Ger Bodelier 8 Jos Krist t2 Rob Riksen

6 16

M45

00.3 I . 1.1

V40

00.36.13

1O

20 43

49 52 58

59 61

1 2 plaats 1 plaats 5 plaats3 plaats 6 plaats 2 plaats 7 plaats 9 plaats 10 plaats 2 plaats I plaats 10 plaats 4 plaats 13 plaats 2 plaats 3 plaats 12 plaats 8 plaats 9 plaats 2

Richard Thomas MarceI Coerver Lara Klaassen Jo Born Ger Schaiïhausen Jos Lempers Pierre Muijrers

67 68 17 82

Albert Verbunt Ivo Vincken Hein Bodelier

91

Adrienne Evers

93 109 116

Ronald Smeets Hein Severens

Huub Prevo Sabine Krieg

t27

Frans Roumen

l6l

Gertie Uiterwijk

22" Miinchen Marathon

plaats

lvÍ,+0

00.34.25

plaats

M40 M45

00.35.42 00.36.08

IVÍ40

00.3 7.04

M35

M35 M55

00.38.27 00.42.28 00.43.06 00.43.47 00.44.27 00.44.28 00.44.32 40.4s.26 00.45.37 00.46.40 04.47.16 00.48.08 00.48.?4 00.50.07 00.50.54

N,155

00.5 1.36

V50

00.58.28

- 42.195 km -

M35 V35 VI50

M50 M50 M55 lvI60

M35 M55 M50 Vsen.

Vi5

14 oktober 2007

249

2978 Chris Hanssen

plaats

24" marathon van Eindhoven

- 2r,1 en 42.195 km -

?

1 2 plaats 16 plaats 26 plaats 1 plaats 701 plaats I 161 plaats 7

l.Iico Hamers Ger Bodelier fuchard Thomas Marcel Meens

plaats plaats

Petra van Tongeren

Ivo Vincken Marcel Quaedvlieg

Alice Lendfers

plaats3742

Roland Oostwegel

3" Korschenbroicher'lValdlauf

?

-

10 km

Herman Cerards

Marathon Brabant

M50

03.47 .42

14 oktober 2007

Il{40 M40

01.t2.36 01 .1 8.29

lvl35

0t.23.46

Iví40

01.31.22

Y4A

01.36.r2

Recr. Recr.

V55

01.39.13 01.41.39 01.55.00

Recr.

02_02.00

- 20 oktober 2007

S.T.B.

00.40.39

- 42.195 en 10 km - 28 oktober 2007

MARATHON: 269 Angelique Thomas IO KILOMETER: 21 fuchard Thomas

plaats

10

Vvetl

04.23.28

plaats

5

Msen

00.3 8.13


"CO

PY -CE,V T ER-LAN D G RAAF " Brunssurn merweg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk, inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

006

Geopend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u. dinsĂ ag Um vrijdag:9.30-12.30 en 13.30-17.00u. bank:

l.N.c.67 15 10746


Stadsloop Kerkrade

- 5 en 10 km -

28 oktober 2007

5 K]LOMETER:

3 16 18 23 25 36 44 45 5l 58 64 89

124 1?5 13 I 132 152

Leo Kokkelkorn Frank Eisenga Marcel Meens Fred Ceilenkirchen Jos Lempers Paul Jacobs Saskia Rademakers

Leo Quaedflieg Cor van Haaren Branka Ry'bakowski Annick Ploumen Lenie Jacobs Monic van Workum Sjack Hoop Peggy de Bas

Cecile Geuskens

Hein Bodelier IO KILOIvIETER: I Jos Krist

9 11 15 4l

35"

plaats I plaats 7

plaats

14

plaats 3 plaats 4 plaats 2 plaats 5 plaats i 8 piaats 5

plaats

12

plaats 1i plaats 2

Lara Klaassen Chris Hanssen

Hein Bodelier

plaats 2

Ed Doveren Wim Rutjes Ronald Smeets

plaats plaats plaats

Huub Donders Marcel van de Pol Marcel Coerver

48 50 64 67 68

plaats 3 plaats 6 plaats 8 plaats 4 plaats 5

plaats 3 plaats 3 plaats 4 plaats 6 plaats 2 plaats 5

Jean Herpers

25

plaats I

15

14 11

lvÍ40 M50 N,Í40 lvÍ40 lv'Í50 M45 v40 M45 M40 v40 v35 v45 V,10 M40 v40 v35 fv'Í55 lvÍ45 Nr40 lvÍ45 lvÍ35 N{35

Persoonliik

v35 M50 M55 IvÍ40

00.17.55 00.19.38 00.19.45 00.20.05 00.20. 15

00.20.59 00.21. 12 00.21. i 8

00.22.04 0a.22.34 00.23.03 00.24.20 00.25.53 00.26.00 00.26.16 0a.26.17 A0.21.18

00.35.03 00.35.08 00.35.29

A036.27 Record 00.39.03 00.42.t3 00.43.19 00.43.33

00.45.33 M45 Persoonlijk Record 00.45.48

M40

00.45.51

Int. Volkslauf Ubach-Palenberg - 2.8 en 9.2 km - 4 november 2007

2,8 KILOMETER: 12 lvo Eyckeboom 9,2 KILOIvÍETER:

2 3 23 3I 33

Jos Krist Marcelyan de Pol Cor van Haaren

Peter Jansen Jan Manders

1lE Rursee Marathon Lauf

plaats 2

I 1 plaats 9 plaats 2 plaats I plaats plaats

Msen.

00.t2.34

l0

lvÍ,10

00.33.

Msen.

00.3 3.3 7

M40 M55 M60

00.4s.35 00.45.53

00.42.23

- 42.195 en 16,5 km - 4 november 2007

MÀRATHON:

108

Hermen Gerards

plaats 1l

16,5KILOMETER:

8 39 51

Jean Herpers

Jan Schwanen

Sjack Hoop

plaats plaats plaats

2 2 16

M50

03.44.23

M40 M50 M40

01.01.0s

0l.l1.37 01.13.09


61" Elr{CI Bergloop Maastricht

12

- 8,5 km - 4 november 2007

plaats

Leo Kokkelkorn

Les 4 Cimes du Pays de Hervé Battice

19 80 361 521

M40

12

- 33 km - 11 november 2007-11-26

6 43 plaats 174 plaats 126

Ger Bodelier Ron Fens René Clement

plaats plaats

Hein Bodeiier

Zevenheuvelenloop lYiimegen

-

310 370 489

4l 61 69 plaats 72 plaats 598 plaats 902 plaats 1620 plaats 305 plaats 328 plaats plaats plaats

Marcel van de Pol Leo Kokkelkorn Richard Thomas

1348 Herman Gerards 4338 ivo Vincken 4983 Cor van Haaren 10745 Louis van der Wouw 13506 Angelique Thomas 18812 Gertie Uiterwijk

2" Geilenkircher Crosslauf

-

M40 M40 M40

02.31.58

M55

03.3 1.01

02. 15.35

$.44.42

18 november 2007 M40 M40 M35 M50 M35 M40 M45 V35. V40

00.55.57 00.s7.30 00.57.50 01.02.19 01.09.1 r

0l.l0.l

I

at.t'7 .43 01.24.54 01.28.33

- 9.2 km - 24 november 2007

9,2 KILOMETER: Huub Donders

2 4

plaats I plaats I

Arno Hanssen 4,6 KJLOMETER:

8

15 km

00.32.29

plaats

Roger Gillessen

19'Brooks halve Marathon Ell 7.3 KILOMETER: Jos Duteweerd

9

1

M40 M35

00.32.28 00.34.10

M45

00.20.53

- 7.3 en 21.1 km - 24 november 2007

S.T.B.

00.34.17

21.l KILOMETER:

I 30 43 53 74 75 78 85 96 I l0 199 1

Sjach Hoop

Frank Eisenga

1843

01. i 9.58

oersoonliik record

4r.28.29

S.T.B.

Piene Muijrers

S.T.B.

S.T.B.

persoonlíik record persoonliik record

S.T,B. S.T.B.

Ben Paulssen

-

15 km S.T.B. S.T.B.

01.26.59 01.29.44 01.3s.26

Ronald Smeets Branka Rybakowski

Richard Thomas Angelique Thomas

persoonliik record persoonliik record

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Albert Verbunt Cor yan Haaren Ivo Vincken

12'Montferlandrun 's Heerenbere

165

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Ron Fens Jan Schwanen

-

4135.27 4135.46 01.37.00 01.39.22 41.41.34 42.01.27

2 december 2007 00.59.02 01.20.53

Frank Eisenga / T.S.


1"'starway to Heaven" Trappenloop S.T.B. Zaterdag

I

oktober 2007

tijdje, 220 rneter lang en 51 1 treden, de langste trap van Nederland. En het kon dus ook niet uitblijven. Er werd door de S.T.B. een heuse trappenloop georganiseerd. Een soort "proeflvedstrijd"een try out om maar in moderne termen te blijven. Alleen voor leden van S.T.B. en Special Sports. Je hoorde de ergste verhalen van diegene die a[ naar boven gestormd waren, nou ja gestormd, iedereen vertelde dat zowat H13 lag er al een

*

."

:,i:ri,r::rliiil.iiii:,: i.',i*::!: iriil::iiliiii ,

Deed ltet

"piin"

Roger? halverwege een mannetje met een enorme hamer klaar stond om aan iedereen die langs kwam een enorrne tik uit te delen. Het zag er in het begin niet naar uit dat het beoogde aantal deelnemers gehaald zou worden, er was echt niet iets van enthousiasme te bespeuren onder het lopersvolk, terwijl het toch een enorne uitdaging zou moeten zijn.

Maar dankzij de jeugd van S.T.B. die wel flink vertegenwoordigd was en enkele leden van Special Sports kon de organisatieteam toch zo'n 50 startnummers uitdelen. Er werd vooraf heel wat gespeculeerd hoe deze 511 treden het beste te lijf kon gaan, treede voor treetje, rustig of snel beginnen, met 2 treden tegelijk , tot halverwege op tempo en dan overgaan tot snelwandelen ieder had zijn eigen ideeĂŤn.

Er zou om de minuut gestart worden. Het voordeel hiervan was dat de toeschouwers, en dat waren er heel wat, hun aandacht op iedere deelnemer kon richten.


me voorgenomen om met 2 treden tegelijk te beginnen in een redelijk tempo. Vlaar het ging van begin af al voor geen meter, Wim van der Linden die vanuit de qsluid5\.vagen ieder trapbestormer rijkelijk van cornmentaar voorzaq, riep al na een dertigtal treden

Ik mocht als nummer 8 aan de bak en had

dat ik enorrn terugviel, nou daar gaat je motivaiie en jarvel hoor, nog niet halverr.lege gekomen rvas het net of je benen verzwaard waren met kilo's lood. Even w.andelen en dan proberen toch in een beetje tempo trapje voor trapje boven te komen. Jongens, alles deed pUn je benen, je longen je hele lijf. Ik keek naar boven, de trap rverd smaller, de laatste rneters probeerde je nog om stijlr.,ol te lopen

Rob in oppersle concentratie naar boven

voor het onfvangst comitĂŠ boven op de top. En je wilt toch enigszins goed op de foto komen. De grote winnaars van deze trappenloop was onze jeugd Zij versloegen met vlag en wimpel de oudere S.T.B.'ers, waaronder toch een stel gerenommeerde lopers. Bij de heren werd Leo Kokkelkorn verslagen door Kamiel Jacobs en Bas Radstake, Rob Riksen en Frank Eisenga werden resp. 5" en 6' en bij de dames moest Vicky Teeken, Niki Tahapary en Imme Wagemans laten voorgaan. Peftie Nollet behaalde een vierde plaats.

Alle complimenten aan onze jeugd en de senioren hebben volgend jaar wat goed te maken. En dat er een vervolg komt is vrijrvei zeker, het zaldan een wedstrijd met een open inschrijvingworden, want deze wedstrijd was als try out geslaagd.

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Uitslagen trappenloop S.T.B. KamielJacobs

S.T.B^ jeugd

00.01 .47

2

Bas Radstake

S.T.B. jeugd

00.01.49

J

Leo Kokkelkorn Sven Woinowski

S.T.B.

00.01.53

S.T.B. jeugd

00.02.04

1

4


) 6 1

I 9 10

l1 t2

Rob Riksen Frank Eisenga

NikkiTahapary Manijn Daemen Jan Schrvanen Wim Rutjens

l6

Freddy Geilenkirchen Roger Steens Peter Bex Sjef Jacobs Jos Lempers

11

Bert Daemen

18

John Born Theo Schmeits

IJ LI tï

19

20 22

imme Wagemans

Vic§

Teeken

Sean Hirsch ,+

25 26 27 28 29 31

32 JJ 34 35 36 )l 38

Hein Bodelier Paul bex

Kai Stevelmans Peuie Nollet Sanne Daemen Rik Radstake Frans Quaedvlieg Daan Wagemans Liset Radstake

Kyra Gidding Youri Gidding Peggy de bas Bart Erkens Arne Driessen

40

Kylian Simons

41

Jeroen Kokkelkorn

S.T.B. S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd S.T.B. jeugd

00.02.05 00.02. r 8 00.02.2 r 00.02.25 00.02.26 00.02.32 00.02.32 00.02.33

00.02.34

00.02.i7 00.02.49 00.02.50 00.02.51

00.02.s3 00.02.59 00.03.00 00.03.00 00.03.03

00.03.06 00.03.07 00.03.07 00.03.08 00.03.08 00.03.08 00.03.1 5 00.03.3 0 00.03.31

00.03.3s 00.03.3 7

00.03.39 00.03.46 00.0351

00.04.50

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NIEU\/JA/\rQSRECEPTIE 5.T.El.

Zondag 6 januari 2008 Sportcafé Phoenix

(sporthal Ter \ilaerden) 14.00 uur Om 12.00 uur starl vanaf hier een duurloop van 1.15 uur waarbij men na afloop kan douchen in de sporthal.

ledereen is van harte uitgenodigd


-t--r--r--fĂˆ\

/J-- '--\-r4r-.--rfL--.

Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & B edrijven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten ynn opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel.06-51115758


29 e \nternationaler Geilenkirchener Volkslauf 14 oktober 2007

Deze loop is al jarenlang niet alleen een goed georeaniseerde loop, maar ook een heel gezellige . Dit bleek ook weer vandaag. Het was een prachtige, zonovergoten herfstdag. Een dag van genieten van het lopen in veel faceften. Na een korte rit door een door de hertstzon met goud beschenen landschap kwamen we (Peter Jansen en ik ) ruim vantevoren in Gillrath. De loopsfeer was al voelbaar. Opvallend veel kinderen waren op de been om deel te nemen aan hun loopjes. lvlet blije gezichten liepen ze zich in voor hun rvedstrijd. De mensen van de organisatie waren druk in de weer. In de basisschooI rvas het inschrijtbureau. Op de speelplaats stond een bierwagen en stonden er talè[s en banken uitnodigend. Braadgeuren van

Esmee op weg naar haar Persoonlijk Record de barbecue vulden de lucht. In de hal stond een kofĂŻiebuffet met heerlijk gebak. Een groep STB-ers, waaronder Herr Vorsitzende Albert, verwelkomde Peter en

mij. Onder het genot van een kop koffie rverd gekeuveld over de komende wedstrijd, de reis naar China van Albert en Pierre en natuurlijk vertelde Saskia over de prachtige trip naar Berlijn. Ook dit is STB. Om i0.50 u. viel het startschot. Het begin van een mooie en afivisselende 10 km. Lopen om echt van te genieten. Na de finish hoorde ik dat er eeo atleet met het geboortejaar 1928 meeliep. lndrukw.ekkend.

Na ruim een uur kw'am deze sportman over de finish. Chapeau. Ik dacht toen bij mezelf: "Wat zou het geweldig zijn ais je nog zo lang van onze geliefde ioopsport kunt genieten. Lekker bewegen en je goed blijven voelen. Een voorbeeld om te proberen na te volgen.Je hebt het niet in eigen hand, maar ontspannen blijven trainen en wedstrijdjes lopen, helpt je een eind op weg. "

Uitslagen Geilenkirchener Volkslauf 2I.1 KILOMETER: Jos Krist Jos Bex

3 20 21

Ron Fens

plaats I plaats 9 plaats 3

Jan Manders

M40

01.19.25

M45

01.37.08 01.37.10

M40


IO

KILOMETER: Leo Kokkelkorn Marcel van de Pol Sjack Hoop

5 14 23 24 25 42 43 50 57 61 63 64 65 67 92 98

plaats

3

plaats plaats

5 8

plaats 4

Jan Schwanen Herman Gerards Pien'e Muijrers

plaats plaats

Albert Verbunt

plaats 2

Saskia Rademakers Cor van haaren

plaats i plaats l3 plaats 12 plaats 11 plaats 6

Ronald Smeets Frank Eisenga 'Wim Rutjens Esmee van Slageren Roger Gillissen

5 3

plaats 4 plaats 7

plaats 7 plaats 3

Peter Jansen Jan Manders

M35 M40 M40

00.36. r 0

00.38.12 00.40.14 00.40.19 00.43.58

Ms0 M45 M55 M60

00.43.5 8 00.43.5 8

v40

00.45.09 00.46.09 00.47.10

M40 M35 M45 M45

00.47.l8

Vsen.

Persoonlijk Record

M45 M5s M60

00.47.19 00.47.20 00.47.28 00.50.18 00.5 i .49

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 tl

Verjaardagskalender

I

Januari 2008

Februari 2008 -

60 jaar

01

61 jaar

06 09 09

03 05

Stiny van Ooyen Louis Henssel

06 09

Sven Woinowski

16 jaar 51

14

Henny Vijgen Herman Kremer John Haan Frank Vleugels Marcei van de Pol Micheline Hosek

35

l5

Albert Verbunt

61 jaar

t5

6l

17

Theo Schmeits Harrie van de Laar

17

Alice LendĂˆrs

18

Femke van Heugten

18

11

t2 t3 14

jaar

43 jaar 50

jaar

35 jaar 40 jaar

jaar laar

13

t5 t7 11

tt

18

59 jaar 28 jaar 12 jaar 16 jaar 5a jaar 49 jaar

l8

18

20

Jan Schwanen

21

Jos

21

45 laar 48 jaar

2l

Ron Fens Louis va de Wouw AndrĂŠ Roumen

27 28 30

Huub Collaris Benedikt Richter Annelies van Dijk

56 jaar

2t

t2 t2

51 jaar

Youri Gidding Kamiel Jacobs

Krist

ll

58

t9 19 21

ZJ

25

Roger Gillissen Carola Coolen

47 jaar 50 jaar

Wagemans 10 jaar Wagemans 10 jaar Peter Verberk 59 jaar Daphne Simons 12 jaar Veerle Simons 12 jaar Huub Weyenberg 54 jaar Martijn Daemen 12 jaar Imme Daan

Marcel Quaedvlieg Dinand Radstake

4l 4l

jaar jaar

Marie-Th.Weelen 38jaar Wim van der Linden 54 jaar

John Bom Esther Riksen Pim van Spanje Rob Riksen Pierre Muijrers

49 jaar 43 jaar 16 jaar 45 jaar 60 jaar

jaar

17 jaN

53 jaar

Aue jarigen Y0n harte gefelicireerd


Marathon van Beijing 21 oktober 2007 Na de voor ons succesvol verlopen marathon van NÍiinster stond 6 rveken later de Beijing marathon op het programma.Het werd dur een korte voorbereiding met 2 testrvedstrijden de lv{ondriaanloop en de 10 km van Gillrath. Deze laatste finishte rve tegelijktijdig. 17 Oktober vertroklien rve richting Zw'anenburg, waar we de nacht doorbrachten.

Donderdagochtend vlogen \,ve naar Helsinki en van daaruit nar Beijing. Hier kwamen we vrijdagmiddag om 12 r.rur aan. in ons hotel. De kamers waren nog niet -gereed maar dat gaf ons de gelegenheid om onze startnummers op te halen. Dit was het CiTS gebourv (Chinese VVV) Onze gids had het adres vertaald in chinese tekens, die wij de taxichauffeur toonden. Deze bracht ons zodoende naat het juiste adres. Wij moesten ons melden op

de 9" r'erdieping kamer 41. Dit was speciaal voor buitenlanders die zelf ingeschreven hadden.

Hier

aangekomen troffen

lve

nog

enkele Nederlanders en Duitsers, die rustig op hun beurt zaïen te wachten. Het aÍhalen van het nummer ging per persoon n niet bepaald snel. Naast Tshirt kregen we ook al de medaille en

een brief met de startplaats in het chinees voor de taxichautïeur en een

boekje met alle

benodigde

informatie.

Zaterdag was een

vol

programma met bezoek aan de Verboden Stad en het plein van de Hemelse Vrede en 's avonds was er Pekingeend.

Zondag , marathondag, liep de wekker om 5 uur af en kon de voorbereiding beginnen. Het begon al slecht, want het ons belootde ontbijt was er niet. We hadden echter voor geval van nood zelf gezorgd voor krentenbroodjes. Tot overmaat van ramp kreeg ijk een haast niet te stoppen bloedneus. Tijdens het dichthouden van de neus at ik de broodjes en dronk wat sportdrank. Na het aankleden en alle benodigde spullen verzameld te hebben klopte ik bij Albert aan. Samen gingen we met de taxi naar de starQlaats in het noorden van Beijing. Hier liggen alle Olympische sportcentra. Wij moesten starten voor het Nationale Sportcentrum ( Een mega stadion met atletiekbaan) niet ver gelegen van het nieuwe Olympisch stadion (Birdnest). De start was hierheen verplaatst i.v.m. een vergadering van het nationaal parlement bij het piein van de Hemelse Vrede. Zodat het parcours niet exact gelijk was aan het parcours van 2008. Vn de gevreesde smog was geen sprake, een helder blauwe hemel met een temperatuur van ca. 18 graden.


Gelukkig rvas de bloedneus gestopi toen we uit de taxi slapten. We moesten nog een stuk lopen iraar de start.

Ondenveg aten en dronken we nog rvat. Na w'at heen en weer geloop besloten we onze kiedingzak in te leveren. Nu op naar ons staĂ?tvak. Het was een gedurv en getrek van je lvelste. Volgens ons begrepen de chinezen nog niet hoe een chip rverkt. Iedereen rvilde op de eerst e rij staan. Dan waren er nog de r,ele chinezen die naast het parcours stonden en die bij het startschot het parcours oprenden. Je rverd van links naar rechts gedur.vd. Gelukkig na ongeveer en kilometer werd het mstiger en had je ruimte genoeg op de zeer brede rvegen. Het oranje van de vele Nederlandse deelnemers viel goed op. Ook de Nederlandse supporters lieten zich duidelijk horen. Het hele parcours rverd omzoomd door militairen en politie om de 100 meter stonden ze.. Voor de rest was er weinig publiek langs de kant.

De marathon verliep moeizamer dan de marathon van kĂ?iinster. De tussentijden lagen vanaf het begin iets hoger. De vezorging onderweg was goed en voldoende. Ook waren er vele bezienswaardigheden onderweg. De vaak hele lange en brede wegen vielen toch wel tegen. Brj l0 kilometer zag ik Albert enkele minuten achter mij lopen en bij 35 kilometer hoorde ik hem achter mij in gesprek met een Pool en een Argentijn. Want het is voor Albert moeilijk om de marathon te zwijger-r. We besloten -eedurende

om het laatste stuk samen te lopen en dat ging prima. Het tempo ging zeifs iets omhoog. De Pool zefte bij kilometer 41 nog een versnelling in en de Argentijn viel terug. Wij naderden samen het prachtige stadion en draaide het rondje in het zo goed als lege stadion, behalve de buitenlandse supporters, die

zich lieten horen. Samen gingen we over de finish, maar door zijn mindere tijd brj de chaotische start prijkt Albert 3 seconden voor mij op de uitslagenlijst. lvlaar daarvoor kreeg ik wel de exclusieve tijd van 03:33:33 uur.

Na de start ging het langs vele stands, lvaar \ye van alles kregen, badhanddoek,pede en vele versnaperingen. Op weg naar de uitgang krvamen we minister Gerda Verburg nog tegen, haar tijd 03:27uur. De kledingzak werd opgehaald en vervolgens verfristen we ons met Alberts speciale washandjes.

Nadat we onze smsJes verstuurd hadden klvamen we erachter dat we ons certificaat nog niet afgehaald hadden en gingen we terug naar de finish. Hiervoor moest Aibert menig controleur overluigen dat we nog terug moesten en dat lukte hem. Bij de finish aangekomen arriveerde net de uitgeputte Humberto Tan en wij feliciteerden hem met zijn behaald resultaatIvĂ?aar van de certificaatuitgave was niets te zien. Deze bleek buiten het stadion te

zljn en daar er een hele lange rij stond nestelden we ons vooraan naast de nj. Wrj werden door de politie in de rij geduwd en zo hadden we toch nog snel ons certificaat. Vervolgens lieten we nog foto's van ons maken door het Cannon team en ra een kopje koffie ging het grote weg om ons met een taxi naar het hotel te laten brengen.

Na een heerlijke douche waren we opgeknapt en kon onze vakantie echt beginnen en wel met een

avondbezoek aan

de Chinese muur met

de

kilometer gerend over de stadsmuur van Xi"an . Hier was wel helaas sprake van smog, het werkte erg op onze luchtwegen. We volbrachten dit in 01:1 I uur.

Het rvaren nog 8 mooie dagen en het weer was ons zeer gunstig gestemd en we hebben zeer veei gezien.

Daar de A73 marathon is afselast hebben we de voorjaarsmarathon alvast uitgezocht: 27 apnl 2008 Madrid. Albert en Pierre 0-0-0-0-0-0-0-0-0


Harry Driessen

#uffníffu#-

Run nin gAilalkin g Center

Oranje Nassaustr 19 64llLE IleerlenTeUfax 045-57 12009 E- mail : ha rrydriessen@h o me. n Website : www.harry-driessen. nl

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en rndoor schoenen. In ons assorliment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporlvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

SportieYe groeten van het Running Àilalking Team

ffi

# m h{ ffi §d S Vsrivnrffiirï$ m,V, ffi*ls*n Postleus

r-21Ol-r^

CilGiO E3E Gieleerr

rUra.rDisr=ltra.a.t ے19

CifCisi, B. Gieleeyr lfel- Q,4qL-474(i8 8í7 U.rya.dres-Erro(o;rp: Gia.g

Water

§anrita.iree'l n st-r.Il af,I es Sex"stce onder:-Iroud


l{ieuwe Leden

,B,hn**vruhnrt#ï{dllom! KamielJacobs Stegelstraat

5

6361 GT Nuth Geb.

l8januari 1992

Tel.045-5245567

Ivo Vinken

Ceciie Geuskens Wegbree 3l Sl73 RC Landgraaf

Geb.ildecemberl968 ]'et. 045-5330174 j

pmj.vincken@horne.n

qeuskensí@'tiscali.nl

ingrid Ploumen

lwan Theunissen

Weegbree 22

De Wendelstraat 42

6374 RP Landgraaf Geb. 12 maart l97I Tel. 06 46407547

Geb.25 augusius i972

Tel.045-5417499 anastrid@home.n

I

Jordy

Kenny Geilenkirchen

Joes Jongenstraat

Joes Jon-genstraat 9

I

Bart Erkens Heiveldjensweg i0 6415 PW Heerlen Geb.l2 november 1998 Tel. 045-5749571 barterkens@ hotmail.com

6372VX Landgraaf

i,'r

Geilenkirchen 9 6372 GA Landgraaf Geb.10 september 1992 Tel.045-5322793

Milleveld 70 6367 AT Voerendaai Geb.i november 1972 Tel.045-5750214

6372 GA Landgraaf Geb 10 september 1992

Tel.045-5322793

Beëindiein g I idmaatschao: Stefanie van den Hemel, Chantal Erkens. Ruud Stratman, Annet Bindels, Karel Hensen. Peter Deceuninck, Frits Fischer, Maria Fischer, Kelly de Schepper, Gerion Verbruggen-Wulms Fons Habets, Ronald Frins, Patrick Thijssen, Roel Kis! Dré Krol, Vera Handels Frank Eisenga

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Rectificatie: De redactie doet zijn best om de uitslagenlijsten zo nauwkeurig mogelijk te publiceren in ons clubblad. Het is een hels karwei om deze uitslagen te verzamelen en vooral om de S.T.B.'ers eruit te filteren. Met name Frank Eisenga is hier menig uurtje mee bezig. Toch komt het af en toe eens voor dat men een clublid over het hoofd ziet. Zoals Frans Roumen die níet in de lijst van de Mergelland Marathon stond, sorry, Frans, hierbij:

Mergelland Marathon Meerssen - 25 kilometer

290

Frans Roumen

plaats

30

M55

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- 9 september 2007 02.17.53


Terug in de tijd S.T.B. 10 jaar geleden

Iïtij gaan weer eens l0 jaar terug in de ttjd. Yoor de ouderen onder ons weer een leuk weerzien met "yroeger"en de nieuwere leden kunnen hierbij kennis maken met het rijke verleden van de S.T.B. Ditmaal de periode ohober t/m december 1997

In het woord 'ïan de Voorzitter"van Wim van der Linden kwam de problematiek van de

Cooperbaan ter sprake, men moet weten dat we het ditmaal over de oude cooperbaan hebben die toentertijd haaks op onze cooperbaan lag. (de schuilhut lag toen buiten de baan). De baan was niet bedekt met gravel maar met houtvezels wat niet bepaald de trainingen ten goede kwam. Ook het groeiend aantaljeugdleden zorgde voor een ondoenlijke situatie op de cooperbaan. De gemeente stond toen nog enigszins welwillend tegenover een echte atletiekaccàmmodatie met een 400 meter baan. Er waren zelfs al een drietal locaties bekend waar de baan eyenfueel gerealiseerd zou kunnen worden. Maar zoals iedereen nu weet zijn van die mooie plannen door diverse omstandigheden niets terecht gekomen.

Qg

in die periode problemen met onze Heideloop. Er waren problemen met de organisatie en de belangstelling van de lopers liep ook steeds terug. verder hadden we

Het bestuur dacht zelfs eraan om deze spische

S.T.B.-wedstrijd van de loopagenda te schrappen. Ook vond men toen 3 wedstrijden per jaar teveel van het goede, omdat ook steeds dezelfde mensen bij deze organisatie betrokken waren ( nu organiseren wU 6 wedstrijden te weten Heideloop, Bergloop, Megaloop, Trappenloop, Mondriaanrun, en de Kapellerbosloop tijden veranderenl!-) Toen dit bij de leden bekend werd, werd er in een tijdsbestek van enkele weken een commissie onder leiding van Ger Bodelier gevormd om de organisatie van de Heideloop op zich te nemen, zodat deze wedstrijd niet voor de S.T.B. verloren ging.

Ook werden in die periode heel wat wedstrijden door de S.T.B. bezocht. Een kleine greep hieruit:

De bekende S.T.A.P. loop stond toen nog in de kinderschoenen en werd voor de 2" keer georganiseerd. Ger Bodelier en Rob Riksen finishten toen bij de eerste 10 in resp. 00.36.44 en 00.38.i2. Ook Herman Gerards ,Cor van Haaren Vics Teeken, Jo Heinrichs en Jos Duteweerd waren toen van de partij

In oktober stond weer de Welterhofloop - nu Mondriaanrun - op het programma. Winnaar op de 10 kilometer werd toen Huub Donders in 00.33.25 terwijl Marcel v/d Pol derde werd in 00.33.59. Bij de 5 kilometer liep Vic§ Teeken een mooie 2" plaats bij de dames in00.22.13.

Yicky was toentertijd bij veel

wedstrijden present.


Ook rvas er in november 1991 rie inrniddels ter ziele gegane Flalve ilIarathon van

Echt.

Deze

tvedstrijd werd gehourjen in een rlichte mist, naurvelijks 50 metei'zicht. Rob Riksen 12" wer,l in 01.1-1.54. Een lantastisch persoonlijk record voor Rob. John Hendrix (01.22.13)en Theo Schrneits (01 .i,i.23) r,verden hier resp. 2' en 3" bij de lvÍ50 Ook de Ilalve Marathon van Gillrath rverd toen al druk bezocht o.a. Jos Duterveerd (01.32.34) Cor van Haaren (01.i6.09) Jr-r 'v.ui Vlodrop (01.37.00) waren toen aanrve2ig.

Op 9 november rvas Battice, in dezc 3l km nvare wedstrijd liep Wim van der Linden een tijd van 02.35.40 en good old Peter Verberk krvam in 03.03.00 in Baltice over de streep.

Dan was er ook *eer de pitti-ee "tlalve Marathon van Margraten" Deze halve inarathon is inmiddels helaas ook ter ziele. Het was toen bar slecht lveer en de parcours was een modderpoel. Dit gecombineerd met 2 fliniie heuvels, de eerste direct na de start

en de andere bij het 15 km punt. Daarlussen veel vals plat en kleine hellingen, dus geen snelle tijden, maar daar kwam je in lvÍargraten ook niet yoor. Jos Krist werd toen de snelste S.T.B.'er in 01.18.27 gevolgd door

John Hendrix (0i .25.17) en Theo Schmeits (01.27.26) die resp. ook 1" en 2" werden bij de Veteranen I. Louis Cordervener en Frank Eisenga finishten toen in 01.33.19 tenvijl Albert Verbunt na 01.44.

l5 over

de streep k'wam

Bij de bekende wegwedstrijd in Ubach-Palenberg over een sfstand van 9.2 kilometer rverd Frank Eisenga 10" in 00.35.19 gevolgd door Jo Heinrichs (00.36.13) op plaats 14 en Cor van Haaren (00.38.50.)

in de Ziekenboeg waren toen Jan Manders (hamstring), EIs Frins (rug), Jo Heinrichs (meniscus) en Vic§ Teeken meende dat ze net zogoed op de schaatsbaan weg kwam als op de Cooperbaan. Niet dus, een trieste val leverde haar een gebroken pols op.

Jos Krist en Huub Donders kwamen als nieuwe leden

in

periode naar de S.T.B,

John, vaak bij de winnaars in die

de Vet. I

klas.se.

In mei 1996 had Pierre Muijrers zijn vijftigste marathon erop zitten. Dit werd uitgebreid gevierd in huize Muijrers, dat door de S.T.B.'ers uitbundig versierd was. Hij bleef niet op zijn lauweren rusten. En nu in december 1997 stond de teller alweer op 61 . En nr. 62 was ook al gepland: de midwintermarathon in Apeldoorn in februari 1998. Ook werd eind 1997 een poging gedaÍrn om weer een lijst samen te stellen met de clubrecords op de diverse officiële afstanden. Dat dit een hele klus is om dit van de grond te kdgen blijkt wel uit het feit dat de lijst onvolledig was en op de duur ook niet meer bijgehouden werd en dus een stille dood stierf. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sporten in herfst en winter

,'.iË1-

-,.,rlF,rii!:"'i:1

Inleiding sporten als het glad, koud, nat ofdonker is, geeft een verhoogd risico op een blessure of ongeval. Je kunt dit risico zelf zo klein mogelijk houden door onderstaande adviezen op te volgen, maar helaas zijn niet alle blessures of ongevallen te voorkomen. Het verdient aanbeveling om samen met anderen te trainen, dan kun je elkaar helpen als dat nodig is. Is dat erg moeilijk, geef dan *n h.t 'thuisfront' of bij je vereniging door waar en hoe lang je gaat sporten. zij kunnenje dan eventueel zoeken als je te lang wegblijft.

Gladheid Als de ondergrond nat, besneeuwd of bevroren is, wordt het glad. De kans op een glijpartij neemt toe, waardoor ook de kans op blessures toeneemt. Bij een valpartij kom je r*k met-eeï blauwe plek of schaafwond vanaf, maar het wordt vervelender als je je bl"rr""rt. "rDe meest voorkomende "tht blessures zijn een enkelverzwikking en een peesirritaiie.

Enkelverzwikking Alsje door een misstap ofdoor

een val de banden vanje enkelgewricht overrekt en evenfueel scheurt, wordt dat een enkelverzwikking genoemd. Dit betekeni altijd Àinimaal een irritatie van deze banden en het enkelgewricht. Als je de enkelbanden overrekt of afscheurt is dat een ernstig letsel. Het kan vele weken tot maanden duren voordat de enkel weer volledig belastbaar is met sportenL Gelukkig is het in de tussentijd vaak wel mogelijk om op een andere maniei te trainen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietsen en aqua_ioggen, maar ook aan krachtrraining.

Spier- en peesirritaties Bij gladheid kunnen spier- en peesirritaties ontstaan omdat je op een gladde

ondergrond meer moeite moet doen om niet weg te glijden. Eén van de meest beruchte spier- en peesirritaties, is die van de rpi..", aan de binnenzijde van het bovenbeen (adductoren) in de lies 0iesbressureJ. Naarmate je harder ioopq heb je een groter risico om weg te glijden en moeten deze spieren meer corrigeien. overbelaqting en pijn dreigen dan te ontstaan, met name ter plaatse van de peesaanhechting aan de onderrand van het schaambeen. Pas het tempo aan de gladheid aan ofvervang de buitenfraining een keer door een andere vorm (van totale lichaa*i; t uinirg-ul, d" weersomstandigheden echt te slecht zijn.

Duisternis Als je in het donker fraint moet je een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Zorgvoorreflecterend materiaai aan je kleding en schoeisel of voor een lampje dat je om je arm kunt doen. Trail zoveel mogerijk over goed vóilichte voetof fietspaden. Indien dat niet mogelijk is, loop dan altijd tegen het verkeer in. Dat betekent dat je op de weg aande linkeikanimoet lopen- Ie ziet het verkeer dan aankomen en kunt tijdig reageren om een botsing te voorkomen. Loop artijd een rouie die jeigoed kent en die je al een paar keer bij dagricht geropen hebt.leíeet dan waar de kuilen, opstapjes en afstapjes zitten. Bij veldsporten is het verstandig om in de-bur.t r* de veldverlichting te blijuYen. Hoewel het hele veld behoort te zijnuitgelicht zijn de hoeken vaak donkerder.

0nderkoeling Ook bij Nederlandse weersomstandigheden kunnen er wel degelijk onderkoelingsverschijnselen bij sporters optreden. Het hoeft hiervoor helemaal niet zo koud te zijnl Zo kunnen onderkoelingsverschijnselen al optreden bij temperaturen van 15o Celsius en lager. Het risico wordt namelijk niet alleen bepaald door de temperatuur, maar door de combinatie met windsnelheid en regen' Regen vergroot de kans op het ontstaan van onderkoelingsverschijnselen, doordat

dit het


ilde uys b.v PqÉiculiere onderdelenverkoop tegen Groolhondelspriizen !

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Zand en Grind

Valkweg

AuÍomoleriolen verkoop Àlle voorkomende reporolies Periodiek onderhoud

éËe. #t---dË ffi

ÀP( en roelmeting Bondenspeciolisl

32

RemmenreporoÍies

Landgraaf

Ruilenservice

Àirro onderhoud,ofvullen en reinigen

20

I: 045-5315034 l{ieuwstroor ó373 Jil Londgrsof f:045-531 672E

Tel.: 0031

- (0)45 - 5311227

E: inÍo@outocentrumopdekomp.nl www.o utotenlrumo pde kc m p. nl

Autobedrijf #

anryuffita-*zfr

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088

{

Zdrojewski Heerlensetveg 200

6371 HX Land§raaf

Tel.045-5720002 Vefioop auto's Autoverfiuur & Leasing Reparatie & Ondefioud APK keuringen

Carwash Selfservice station Uit$ebreide shop


isolerend verrnogen van veel soorten kleding negatief beihvloedt. Gelukkig worden de materialen waarvan sportkleding gemaakt wordt steeds beter (isolerend). In de dagelijkse praktijk schuilt het gevaar met name in een plotselinge weersomslag, waar de sporters qua kleding onvoldoende op voorbereid zijn.

Bij dreigende onderkoelingproblemen zalhet lichaam enerzijds proberen de bloedtoevoer, en dus het warmteverlies, naar de huid te beperken. Anderzijds zalhet lichaam proberen de rvarmteproductie op te voeren, waardoor er kippenvel en spienillingen ontstaan. Lukt het het lichaam niet om de iichaamstemperatuur op peil te houden, danzal het looptempo snel dalen. Hierdoor zal de rvarmteproductie afnemen, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden. Achtereenvolgens kunnen de volgende verschijnselen van onderkoeling optreden: spierkramp, verwardheid, gedragsveranderingen (onverschilligheid ofjuist agressiviteit). Het rillen zal uiteindelijk plaatsmaken voor spierstijtheid. Het is van groot belang om bovengenoemde verschijnselen van onderkoeling bij jezelf of bij een trainingsgenoot te herkennen. Mocht dat het geval zijn, zoek dan snel een beschutte en warme omgeving op, drink iets warms, neem zo mogelijk een warme douche of beter nog een warm bad en trek daarna droge warme kleding aan. Als de onderkoeling niet te ernstig is, helpt dat vaak voldoende. ln ernstiger gevallen zal er snel deskundige hulp gezocht moeten worden. Zeker als iemand verminderd aanspreekbaar of bewusteloos is, zal hij of zij met spoed opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, want in deze gevallen dreiS levensgevaar.

Functionele kleding Loopkleding wordt belangrijker naarmate de temperatuur lager is. In de herfst en winter moet de kleding goed beschermen tegen wind, regen en kou. Deze kleding mag niet doornat worden, omdat er dan aĂ?koelingsverschijnselen kunnen opreden. Aan welke voorwaarden moet een goede kleding voldoen?' De thermosonderkleding moet de vrijgekomen transp iratiedamp snel afvoeren naar de volgende kledinglaag. 'De bovenkleding mag geen vocht opnemen en dient ervoor te zorgen dat de wind en de regen niet van buiten naar binnen kunnen. De transpiratiedamp moet wel naar buiten toe afgevoerd kunnen worden. Van binnen blijfje dan droog. Vaak maken mensen de fout dat ze teveel kleding aandoen, waardoor ze in hun zweet 'drijven'.

Als het echt koud is, overweeg dan om de training een keer over te slaan. Zo lang duurt de (extreme) kou in ons land meestal niet. Bedenk dat je sneller een blessure oploopl dan dat je ervan af bent. Mocht je toch in een vriesperiode gaan fainen, neem dan extra voorzorgsmaatregelen. Probeer overdag te kainen en begin met wind tegen! Als je dan op de terugweg wulrm en bezweet bent, koel je niet onnodig af. Bescherm de lichaamsdelen die met de buitenlucht in aanraking komen exka tegen afkoeling en bevriezing. Draag dus een muts om aĂ?koeling van het hoofcl zoveel mogelijk te voorkomen en smeer de lippen in met vaseline. Bescherm de vingers door het dragen van thermische handschoenen of wanten. Samenvatting In de herfst en winter is de ondergrond vaak nat en glad, waardoor er eerder blessures ontstaan. Daarnaast treedt de duisternis eerder in. Neem dus extra voorzorgsmaatregelen in de herfst en winter en besteedt extra aandacht aan:' een goede warming-up, waarin aandacht wordt gegeven aan het uitvoeren van rekoefeningen om spier- en peesirritaties te voorkomen, 'de veiligheid tijdens het sporten op de weg, met name door het dragen van reflecterende kledinq of verlichting, ' het dragen van aan de weersornstandigheden aangepaste kleding om onderkoeling te voorkomen.

Bron: Sportmasege Meyboom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


,

Gespecialiseerd in houtrot en rerkzaamheden kin

-Ít Jfg$S' l'^.'rYl.nsH ,$r*sn ,.\ r\érouwsERVrcE

f wuNEN

L.P.A.J. Wijnen

Hoofdstraat 328 63728T Landgraaf T. 045-531 25 65 F. 045-533 21 84 M.06-27 09 10 70

bouwservice. l.wij nen@home.nl www. bo uwserv ic ewij nen. nl

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Fl SrreYoo

Man oh mfin !

B

Pieters f)ornr rnanne nmode Heerlen

Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1 W0 S

)

itta rd

Molenbeekstraat l2

ouwkundig ontwerp & A dvies b u rea u Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-5 1277959 Fax 043-4592901 Vorm geving van uw

bouwplannen


Een willekeu rige zater dagmiddag

Het is bijna vier uur en ik moet me weer eens haasten. Die zaterdagen lijken altijd sneller voorbij te gaan dan een werkdag.

Vandaag mÍur weer de handschoenen en de muts uit de kast want de wind is frisjes en de kans op regen is niet ondenkbaar. De zaterdaglraining gaat weer beginnen. Ik vind het de lekkerste haining van de week omdat het, zeker in de winter, de enige dag is dat ik de heide nog eens bij daglicht zie, en op de een of andere manier is het een tijdstip dat er verder geen kip op de heide te bekennen is. We lopen echt heerlijk in alle rust.

Het is ook de enige training die ik zelden mis omdat ik me er een beetje verantwoordelijk voor voel. Toen ik in 2000 startte met lopen was wim de fainer op de zaterdagmiddag. De start was toen nog bij de Zeekoelen ín Brunssum. De zaterdagtraining heeft eigenlijk altijd tot doel gehad een training te zijn waar alle lopers mee uít de voeten moesten kunnen. De nadruk duurloop (een uurtje)

li$

echter is nog steeds dezelfde trainingsvariant: de rustige

vind het altijd een hele klus om de verschillende loopniveaus in te schatten en ervoor te zorgen dat niemand tijdens de trainíng in slaap valt en natuurlijk ook dat niemand een wedstrijd moet lofen om ons bij te benen. Maar het bleek toch vaak moeilijk om al die getrainde lijven in bedwang te houden. Ze Iopen zo gemakkelijk en ondanks omwegen, lusjes en de bekende snelle en Iangzame (wat een rotwoord) groep bleef het behelpen. II<

Met name aan het einde van de training vond en vind ik het prettig en gev/enst dat de hele groep samen weer bij de verhekplaats aankomt. Dat is wel zo sociaal en netjes. b-*

/

Maar vandaag heb ik het gevonden, het ei van Columbus. Hoe kon ik hier altijd aan voorbij gegaan zijn. Ik was lopende blind. Aljaren sta ik voor de klas en ben ik dagelijks bezig om kinderen in het gareel te kijgen en te houden. Waarom lukt dat niet met volwassenen? Zijn lopers te eigenwijs?

Verschillen zo zoveel van kinderen.? Is mijn aanpak niet goed?? Het geheim school eenvoudigweg in het systeem van sfaffen en belonen! Na telkens te vragen achter de laatste loper aan te sluiten bleven steeds enkele lopers vooruit lopen (de bikkels) En voordat ik het wist had ik het gezegd..

.

... het hoge woord was eruit, en het werkte! de training voor de here groep

*Ik loop vooraan, wie mij inhaalt, verlengt met 5 minuten"

Roger Steens

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Blik uit het venster

Aflevering 6:

Op zaterdag l6 juni 2007 reed ik rond 15.30 naar Herzogenrath om daar te gaan deelnemen aan de i8" Internationaler Volkslauf. Na een krvartiertje rvas ik al bij de parkeerplaats van het nabrjgelegen Schulzentmm.

Nauwelijks uit de auto gestapt zag ik Herman Gerards en Pierre Muyrers aankomen. Herman riep: "Jan, heb je het raam opËn staan?" Ik keek schijnbaarverbaasd, rvant hij antrvoordde meteen:"Dan kun je een BLIK uit het venster werpen." Ik dacht direct: "Wie weet, heeft Herman gelijk. Ceefje ogen bij de wedstrijd. maar eens goed de kost. " En jawel hoor, nauwelijks rvas ik op de baan of ík zag enkele spandoeken met het opschrift: DIE KUNST DES LAUFENS. Reclamedoeken van een spoÍtzaak uit Aken. Een leuze om eens verder over na te denken. Wat heeft kunst met lopen te maken was mijn eerste gedachte. Ik kon me nog een mooie definitie van kunst herinneren uit míjn middelbare schooI tijd. In de literatuurlessen Nederlands werd veel aandacht besteed aan de Beweging van Tachtig. Dit gaat over een groep schrijvers, die rond 1880 de literatuur in Nederland rvilden vernieuwen. De schrijver Frans Erens uit Schaesberg was een van hen. Een andere belangrijke Tachtiger, genaamd Wiilem Kloos, noemde kunst: " De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emoÍie." Ik vind dit wel een omschrijving, die ook van toepassing kan zijn op lopen. Ook lopen is een individuele sport, waarbíj eenieder op zijn eigen manier te maken kijgt met fysieke, emotionele en mentale aspecten. En ieder geeft daar op zijn individuele wijze vorm aan.Zo wil de een ooit een marathon lopen en de ander wil op de l0 km een P.R. gaan halen .Een mooi voorbeeld

van

individuele invulling van het

lopen las ik

een

tijd

geleden

in

de

sportkatern van De Volkskant. Het was een interview met ultra-loper Dean Karnazes. Hier citeer ik een aantal opmerkelijke zal<en. Dean woont in San Francisco, is 44 jaar, en wordt in de media vaker super human genoemd, d.w.z. bovenmenselijk. Zelf relativeert hij deze benaming. Maar als je zijn palmares leest, dan snap je hoe men aanzljn bijnaam komt. Enkele prestaties: In hartje zomer loopt hij een rvedstrijd van 160 km ín Death Valley. Een van de heetste plekken op aarde. Hij heeft tien maal op rij meegedaan aan de Western Endurance Run, i60 km door de bergen van Noord-Californië, een van de oudste en zw.aarste duurlopen. Ooit liep hij 560 km aan een stuk zonder te slapen. Verder was hij tot nu toe de enige loper, die op de Zuidpool een marathon liep op gewone hardloopschoenen. Zijn tot nu tot het meest tot de verbeelding sprekende prestatie is: vijftig marathons lopen in vijftig dagen in alle Amerikaanse Staten. De laatste rvas New York, die volbracht hij nog in 3 uur en dertig seconden. Over kunst van het lopen gesproken.Hij loopt voor een eindeloze rij goede doelen. Hij is gelukkig als hij iets terug kan doen, want hij beschikt over de fundamentele vrijheid van het lopen, de vrijheid om te gaan rennen. Een geheim is er niet voor zijn lopen. Hij formuleert het als volgt: "Ja, misschien toch, een avontuurlijke instelling. Je leert waar de grenzen liggen door díe grens steeds te verieggen. Veel mensen zijn bang om te falen. Maar als je altijd in de comfortabele zone blijft, groei je niet." Zijn slogan is: " Gooi de deur wijd open. Ga lopen. LEEF. " Een zeer aanspreekbaar interview.

Tijdens de Bufferrun van 2Tjuni 2007 keeg ik weer een goed beeld van de individuele invulling van de loopsport. Op vrijdagavond toog ik met Peter Jansen en Roger Gilissen naar het mooíe dorp Bingelrade voor de vierde Buffemrn. Toen we arriveerden zagen \rie meteen een gezellige loopsfeer: de organisatie ( waaronder STB-er Ad Diederen) druk in de weer, lopers die nummers opspelden, mensen die zich losliepen en ga maar door. Eenieder was op zijn eigen manier bezig met de komende wedstrijd, met zijn eigen beleving.


Het weer was aanvankelijk dreigend, maar vlak voor de start werd het helder en zonnig. Zelfs zo helder dat het leek ofje de graanvelden op de heltingen in de verte met de hand kon aanraken. Voor mij is deze loop altijd iets bijzonder. Ik heb namelijk acht jaar

met plezier gewerkt op de basisschool in Bingelrade en ontmoet steeds opnieuw vele mensen, die ik ken. Voor mij persoonhjk is deze loop een hernieuwde kennismaking met hen en de prachtige omgeving van dit dorp, waar ik ook dit jaar weer optimaal van heb genoten. Ook hier hvam ik in aanraking met I{UNST. Tijdens het genieten van de schoonheid van de omgeving viel mij een dichtregel van de jong gestorven Engelse dichter John Keats ( 1191 - i821) in : "A thing of beautv is ajoy for ever.', Voor Roger r.vas het frjn, dat hij weer een wedstrijd kon lopen en Peter was heel content met zijn p.R. op de BufFerrun, een verbetering met 2 secon den- Zo gaven wij alle drie een individuele expressie van onze individuele emotie. Dit sluit naadloos aan bij reeds eerder vermelde definitie van kunst. Ook hier rveer "Die Kunst des Laufens "

Laat ik deze aan de combinatie lopen en kunst gewijde Blik uit het venster besluiten met de Kunstvorm dichten. Ik las ergens een mooi gedicht over het gevoel van een toeschouwer bij het

aanschouwen van de marathon van Rotterdam, in het bijzonder de passage in het Kralingse bos.

IKIPPEN\'EL IN KRALINGEN Een orkest bespeelt de 28 km-bocht. De heli ronkt troven het Kralingse bos. Skaters vliegen aan alle kanten langs om uit te kijken.

Politievoorrijders in aantocht. Een Smart, met 1.56 en nog wat, als haardos. Lange rijen halzen reiken. Daar gebeuĂ&#x2030; het. De Kenianen komen. Ogenschijnlijk ondringbaar, diep weg de ogen, Donker toch, doorschijnend ijl. Etherisch, atletisch. Skeletten bijna, minimaal omhuld. Krachtig zweven zij over het steen. Klein en groot ineen. Het is een paar minuten voor twee. Later blijken ze yeĂ&#x2030;ekend op teevee. 14.20: Dolf Jansen komt. Er verschijnt een toenemende stroom. Steeds meer komen ze langs.

Knijpende ogen tegen de zon. Vertrokken mondenSpieren die zomaar op benen liggen. Kippenvel vanuit mijn wervelkolom. Om allen met een marathoneindtijd als eigendom. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Àannemcrs- en ïimmerbedrijf

0{-gr,r*&

'lïffiffiIr

H de Haan b.v.

Àlfa 147

Iet ftop§cherp §ee me,

[erkplaab:

SÍenenbmg 27

Edisonstraat23 6372

AK

feelme,

Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. O45

drirle me.

- 5Í118849

Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kickken reclomeproducties Landgraaf TCÉ}-53274W

verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie

inruil mogelljk reparatie en onderhoud van alle merken

APK-keuringen schade-taxaties en reparaties

APK-keurirysstatirn & werpleats Klirnmenderstraat95 6343

ontweÍp & uitvoering reclameborden autoreclame

fullcolor

-v

^-. [GrrlfJ

AA Klimmen

TeL{045}a05

13 58

Gt LF §tation

& Carwash Hogeweg 78 6367 BG Voerendaal Tet {045}5751,t49

ffi

ffi


24" Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Landgraaf 5.4 en 7.2 kilometer Zondag 2 december 2007

Verslag Kapellerbosloop 2007 vanuit de jurywagen Zonnig gestemd togen wij ook dit jaar weer naar het Kapellerbos om daar mee te werken aan de hardloopw.edstrijd met de logisch klinkende naam Kapellerbosloop. Ook wij zouden niet w'eten waarom deze loop een andere naam zou moeten hebben. Zonniggestemrlwaren wij. Niet vanwege de weersomstandigheden. Immers het was Kweer, met een harde Kwind. Door de overvloedige regenvalval was het parkoers, dat sowieso al Kzwaar is, Kmodderig en Kglibberig. Vanwaar die zinnige stemming? De witte Dagbladdelimburgerbus was er. Met gastheer Wil van de Wouw een waar genoegen voor ieder jurylid en zeker voor comfortzieke speakers uit de Ccategorie. De A- en Bcategorie staat ALïJD buiten. Warmte, koffie, een lunch, koud buffet, onderhoudende lieden met veel verstand van atletiek, belangrijke juryleden. Je treft het er allemaal: Tout Limbourgeois! ! ! Chapeaul! ! De aandachtige lezer begrijpt dat in een dergelijke ambiance de hardloopwedstrijden een lust voor het oog waren. Zelfs de kleumende juryleden waren meer dan gemiddeld goed geluimd, omdat ze regelmatig volgegoten werden met koffie. De jeugdwedstrijden willen wij als wat slapjes bezet omschrijven. Komop, jeugdbegeleiders. Cooi het op een akkoordje met bevriende collega's en ga nÍur elkaars wedstrijden. Volgens ons heb je daar geen officieel circuit voor nodig. Het is toch prachtig om ons kroost door de Làndgraafse dreven te zien ploeteren.

Opvallend was dat zowel de (relatief lange) korte cross en de (relatief korte) lange cross goed bezet waren. En dat ondanks het Kweer. Eveneens viel op dat er zich toch steeds *"er jonge.e atleten zich in de strijd om de ereplaatsen mengen. Zij, die reeds een ietwat gevorderde teeftljO treUUen bereikt,

vinden dat niet echt prettig. Jos KKrist, die gevallen was, had het over een Kparkoers, met Kboomwortels, waardoor hrj op zijn Kknie was gevallen en nu dus met een Kblessure zit,terwijl de Kjeugd (Luc van Es) er met de Kprijzen vandoor grng. U merkt, hij was in een Kiumeur na de

wedstrijd.

Voor organisator Theo Schmeits was de Kapellerbosloop het zoveelste succes op rij. De organisatie was bijna foutloos. Een minpunt was de ruit van de Dagbladdelimburgerbus, waaràoor de speakers moesten loeren om een professioneel verantwoord verslag te kunnen produceren. Op de beoordeling

van de KNAU van één van hen stond trouwens, dat hij wellicht zinvollér commentaaiop een wedstrijà zou leveren in een geblindeerde ruimte, maar dit terzijde. Door de Kregen, Iiepen er veel Kstraaltjls Kregenwater langs het raam waardoor de speakers een Kuitzicht op het pur11* hadden. Het had voorkomen kunnen worden als er speakers uit de A-categorie waren gecontmcteerd, die buiten hadden gewerkÍ. Maar de aanwezige speakers opereren in de KC-categorie. Die blijven gewoon binnen.

Ook de prijsuitreiking vond Theo voor verbetering vatbaar- De speaker (wat een Kspeaker) liep wel

erg hard Yan stapel en ging met een Kvaart door de verschillende uitreikingen heen

Delaitsyndroom).

(het

Excuses helpen nu niet meer en dat scheel! want dan hoeyen wij ze ook niet te maken- Wel beloven wij dat wij van de 25'Kapellerbosloop heel erg ons best zullen ào"n o* er iets moois van te maken. 25 keer Kapellerbosloopl! Geweldig. En dan te bedenken dat het begon als een klein Kwedstrijdje.

Roger

& Wim


Uitslagen kapellerbosloop

4 _í

KILL].\IETIIR: Amo F{anssen Leo kokkelkorn

S.T.B. S.T.B.

00.21 .17

40.22.47 00.26. t.1

_)

René Clt-ment

s.1..8. S T.B. s.'f .8.

00.26.18

29

Cor ',an ['ia:rc-n Wim ítrriens Jan 1Í;r:rders

s.].8.

00.i0.00

Hub (-

S.T.lJ.

00.30.

s.T il.

00.32.19

S.T.B. s. r.B.

00.3.1.17

'r1

,li

+J 52

)+ 55

''lari;

Hein ÍJ,:,lelier Ivonne )'{cnse Gertie Í-,itcrrviik

7.2 KILO,"'1E,TER: Huub iJonciers

-i

8 i9 20 15 28 12 16 i4 56 65 67 72 80 90 92 94 96 99 106

Jean iirirp.-rs

Ger Bcdelicr hvan Theunisssn Jos Krisr

Rob Riksen Jan Schwanen Lara Klaassen Herman Gerards

lvo Víncken Adrienne Evers Ger Schafïhausen

MarcelQuaedvlieg Egon Borghans Sabine Krieg

00.27.17

00.i3.19

plaats pliiats 7 1

plaats 7 plaats 13 plaats 9

plaats plaats

ii

12 1

plaats 2 plaats 4 plaats 25 plaats 3 plaats 5 plaats 33 plaats 36 plaats 3

Ed Dor,'eren

plaats 42

Hein Bodelier Moníque Borghans Bert Vanthoor

plaats i0 plaats 4 plaats 47

Frans Quaedvlieg

plaats

13

V{ Vet.Í

00.26.22

lv{ Sen.

00.26.30

M Vet.l

00.21.54 00.27.-i 8 0{).28.29 00.28.51 00.3 i.29

N{ Sen. iv{ Vet.l VÍ.Vet.l M vet.ll V Vet.l NÍ Vet.ll M Sen.

00.t 1 .56 00.33.40

00.i3.55

V Sen. M Vet.lI

00.i4..+ I

00.i:1.49

M.Vet.I M Vet.I V Vet.I M Vet.l M Vet.II V Vet.l M Vet.l lv{ Vet.lI

00.3 5 03

00.35.54 00.36.45 00.36.49 00.3 7.05

00.37.12 00.37.48

00.39.i i

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

TNG AMSTERDAM

Zondag

MARATHON

2l oktober ?$07

32ste editie Ger Bodelier liep in Amsterdam een fantastische maratlon. Na een gedegen voorbereiding lukte het hem eindelijk weer eens een tijd van 02.39.39 neer te zetten.

Zo'n tljd is de laatste

jaren door geen enkele

S.T.B. 'er meer gelopen. Rob Riksen liep op 16 april 2000 in Rotterdam nog02.40.54. Dus Ger, het ziet er naar uit dat deze tijd nog lang in de boeken blijft staan. Proficiat, met deze prachtige prestatie ! T.S.

Ger in de straten van Amsterdam

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportmed isch e aspecten

HaÉ- en vaafziekÍexr r;n sportbeoefening lnieiding Steeds meer mensen die ouder n'+;"deri willen aan sport (blijven) iio.;n" 1n de leeftijdscategorie van 35-5.1 .ia:r iiciet nog zo'n 50%o aan sport. Waarom cok niet? De meest genoemde inr-;Íieven om aan sport te doen zi.jn 'piuier

en ontspanning', 'lichamelijke berveging' en 'gezondheid en t-itheid'. Natuurlijk zijn niet alle sporten :.,en geschikt, maar lopen is bij r;itstek

een sport die tot een !/er gevorderde leeftijd beoefend kan norden. Door duursportbeoefening kan de lichamelijke conditie lange tijd goed op peil gehouden *'orden. Helaas treden er bij het ouder ,,vorden wel vaker chronische

aandoeningen op. Eén van de chronische aandoeningen die kunnen oritstaan zijn hart- en vaatziekien. Hart- en vaatstelsel

Hieronder worden de veranderingen die achtereenvolgens veroudering besproken.

.

.

.

.

bij het hart- en vaatstelsel

optreden door

Afname maximale hartfrequentie en slagvolume> In de ioop der jaren zal het hart tijdens maximale inspanning steeds iets minder snel slaan. De maximale hartfrequentie neemt af met gemiddeld 1 siag per levensjaar. Ook de hoeveelheid bloed die door het hart per slag uitgepompt kan worden. neemt af. Uiteindelijk leiden deze veranderingen er toe dat er minder bloed tijdens ma-rimale inspanning rvordt rondgepompt rvaardoor het prestatieverrnogen langzaam afrteemt. Bekend is dat de zuurstofopname ongeye er 300/o afireemt in de leeftijdstàse van 30 tot 65 jaar. Overigens is het zo dat een goed getrainde oudere sporter beter kan presteren dan een slecht getrainde jongere. Ook op oudere leeftijd is het duuruithoudingsvermogcn rlog goed te trainenl Dichtslibtren kransslagaderen Het hart pompt als een soort niotor het bloed de slagaderen in. De kransslagaderen voorzien de hartspier zelf van zuurstof. Normaal is de doorstroming varr deze vaten, ook bij zecr zwate inspanning, ruim voldoende om aan de zuurstofbehoefte van de hartspier te voldoen. Bij vernauwingen van meer dan 709/okan, afhankelijk van de intensiteit van sportbeoefening (maar ook bijvoorbeeld onder invloed van spanningen, extreme temperaturen en wind), een tijdelijk tekort aan zuurstof in de hartspier ontstaan. Het dichtslibben (arterosclerose) van de kanssiagaders is iets dat met name bij mannen al op relatiefjonge leeftijd kan beginnen. Niet zelden treden er ai bij mannen op de leeftijd van 3040 jaar problemen op lnet ctrc doorbloeding van de hartspier. Flierbij kan een pijnlijk, drukken,l gevoel op de borst onistaarr. die kan uitstralen naar de linker arm ol naar de kaken. Deze pijnklachten die ontstaan door een tijdelijk tekort aan zuurstol in de hartspier, worden angina pectoris genoemd. Vaak zal de hartspier zich na een aanval van angina pectoris na verloop van tijd weer herstellen. In l-ret ergste geval kan een hartaanval ontstaan waarbij de hartspier door het zuurstoftekort -in meer of mindere mate- beschadigd raakt. Bij diegenen die een hartaanval overieven kan de hartspier aan pompkracht kan hebben ingeboet. É[oge bloeddruk In onze westerse maatschappij heeft 10-20Y0 vao de bevolking een hoge bloeddruk. Van een te hoge Lrloeddruk wordt al gesproken als de gemeten bloeddruk meerdere malen hoger is dan 150/90mrnHg (waarbij 150mmHg staat voor de bovendruk en 90mmHg voor de onderdruk). Het percentage van de bevolking dat een te hoge bloeddruk heeft neemt toe met het ouder worden. lv{eestal kan geen specifieke oorzaak gevonden worden voor het ontstaan van de hoge bloeddruk. Wel is bekend dat overgewicht, roken, overmatig zoutgebruik en te vieinig lichaamsbeweging de bloeddruk kunnen laten stijgen. Door minimaal drie keer per week een half uur met een lage intensiteit te sporten, zal in het

algemeen de (te hoge) bloeddruk wat dalen. Een hoge bloeddruk zelf heeft meestai geen invloed op de sporlprestatie. Ëen langer aanwezige hoge bloeddruk kan indirect rvel cle sportprestatie verminderen doordat de kans op het optreden van hart- en vaatziekten toeneemt.


Gunstige invloed spoÉbeoefening Duursportbeoefening heeft op zich al een gunstige invloed op het voorkomen van het dichtslibben van de kransslagaderen. Daarnaast hebben sporters in het algemeen gezondere leefgewoonten. Zo zal iemand die sport meestal niet roken, gezond(er) eten en minder overgewicht hebben. Hierdoor blijft het totale cholesterol- en veigehalte in het bloed laag en de kans op dichtslibben van de slagaderen eveneens. Dit bhjkt te leiden tot een lagere sterftekans en een (paar jaar) langer leven. Ook als er al klachten zijn van het hart en de slagaders is het vaak mogelijk om met medicatie toch te blijven of (weer) te gaan sporten. Het verdient dan wel de voorkeur om aangepast en in groepsverband te spoften. Bij de keuze van de sport en de intensiteit van sportbeoefening moet wel het advies van de hartspecialist (cardioloog) opgevolgd worden. Deze kan, eventueel in samenspraak met een sportarts, trainingsschema's opste llen.

Medicamenteuze behandeling en dopingcontrole

De medicijnen die bij hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk worden voorgeschreven kunnen van invloed zijn op de sportprestatie. De volgende medicijnen worden vaak voorgeschreven: Ptaspillen (diuretica) In het algemeen hebben plaspillen weinig bijwerkingen voor

een

sporter. Doordat het extra vocht wordt uitgeplast en het circulerend bloedvolume afneemt, kan het prestatieverïnogen in de warmte wel omlaag gaan. Daarnaast rvordt er extra kalium via de

urine

uitgescheiden,

wat ook nadelig kan zljn voor de

prestaties.

Het gebruik van plaspillen is volgens de dopinglijst van de IAAF,iI(NAU verboden. De IAAF gaat er vanuit dat deze medicijnen het gebruik van dopinggeduide middelen (anabole steroiden) kunnen maskeren doordat ze de urine verdunnen. Er wordt zowel tijdens als buiten de wedstrijden om op het gebruik van plaspillen gecontroleerd. Bètablokkers Bètablokkers verlagen de hartfiequentie. Hierdoor hoeft het hart zelf minder hard te werken en is de periode tussen de opeenvolgende slagen langer, waardoor de doorbloeding van de hartspier zelf beter wordt. Deze medicijnen hebben echter voor een sporter vervelende bijwerkingen zoals vermoeidheid en vermindering van de duurconditie. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat de arbeidende spieren bij het gebruik van bètabtokkers over minder vrije vetzuren kunnen beschikken. Dit effect zou bij selectieve bètablokkers kleiner zijn dan bij de niet-selectieve bètablokkers. Betablokkers staan niet op de IAAF/KNAU dopinglijst en zijn dus toegestaan. Vaatverwijders Vaatvenvijders verlagen de bloeddruk, zodat het hart minder arbeid hoeft te verzetten om het bloed rond te pompen. Sommige vaatverwijders (calciumantagonisten) kunnen ook de hartfrequentie enigszins verlagen. Vaatverwijders hebben niet de vervelende bijrverking van vernoeidheid en een vermindering van de (duur)conditie. Vaawenvijders staan niet op de IAAF/KNAU dopinglijst en zijn dus toegestaan. Het is voor sporters dus belangrijk om met de behandelend (hart)specialist te bespreken dat ze sporten, zodat de voorgeschreven medicatie daar eventueel op aangepast kan worden.

aan wedstrijden waar

Bij lopers die deelnemen

zij uitgeloot kunnen worden voor een dopingcontrole, zal ook rekening

gehouden moeten rvorden met de IAA-F/KNAU dopinglijst.

Samenvatting Lopen is een sport die tot op vergevorderde leeftijd goed beoefend kan worden. Dat betekent dat ook mensen met hart- en vaatziekten deze sport beoefenen. In dit artikel wordt besproken, dat met het vorderen van de leeftijd de kans op een vernaurving van de kransslagaderen en op hoge bloeddruk toeneemt. Duursportbeoefening gaat het ontstaan van deze aandoeningen tegen en blijft vaak ndanks de hartproblemen nog mogelijk. Tevens wordt beschreven welke medicatie voorgeschreven kan worden, wat de bijwerkingen (voor een sporter) kunnen zijn en welke medicijnen volgens het dopingreglement van de IAAFA(NAU wèl respectievelijk niet toegestaan zijn. Bron: KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


,Íeugdpagina S.T.B.

Mo*rd-riAji

k

tu U ; e_erste hetfuilqq p

De i'vi.indriaan-rui1 is de eerste hertsrioop van dit jaar. Waarom het eeri iierl'stloop is. w'is varrtiaag ilel te zien. rvani er stond een heerlijk zc,nnetje en de lucht rvas stralend bla,lw'. En niet aileen de lucht ivas blaur''. ,,vànt op en rond het parcours wa.s heï ook mooi blaurv: het blaLii.l ."an Je jeugd van sTB dic met een ilinx aantal aanwezig w'as. En als de jeLrgd er toch is, dan loperr ze natuurlijk lekker mee, zoais ze dat bij .;r-ijivri alle crosses doen" Cok nLr'r"ecr verschiilende nieurve gezicirten, maar natuurlijk ook "outle bekenden", voor wie het iopen van cíosses, het mooiste gedeelte van het hele atletiekgebeurer vomrt.Bij de jeugd tot i2 jaar zien n'e !{artijn op een mooie 3e plaats eindigen, slechts één seconde achter nummer 2. Bij de 13 ím i5-jarigen is de eerste plaats voor Kamiei, die na een jaartje afi.vezig te zijn ge\!eesr. zijn loopschoenen lyeer heeft aangetrok-lien. en op een prachtige ,,vijze zijn come-back bij STB maaki.Naast Kamiel zien we ook Bas in deze categorie op het podium: naast Kamiel, op een derdc plaats Naast de genoemde prijswinnaars zagen we veel STB-jeugd in de middenntoot, en net achter de podiumplaatsen; ook zij lieten vandaag rveer zien dat ze er nog steeds zijn. Llitstekend werk

Opvallend was ook de deelname van enkele moeders van onze jeugdleden; op zo'n manier kan er brj thuiskomst nog eens lekker worden nagepraat over de "ztware koers".

Trappenloop succesvol ,i

i,,,,i, .i i,] .

..,,;,.,.,...:,,r,,,t,:,,,.,,:;,,,,..,,,.,,,.,

Afgelopen weekend werd op de ''Hoogste trap van NederlaÍd", naast de skibaan van Snowworld een wedstrijd trappenlopen gehouden.

Dit gezamenlijke initiatief van Atletiekvereniging STB en Special Sports trok de nodige belangstelling en was, or:ral voor de toeschou\yers, een geweldig evenement. r/oor de deelnemers (deze kecr alleen leden van STB en Special Sporrs) rvas het een uitdaging, om te kijken hoe snel iemand een trap op kan lopen. Zijn we thuis gewend om de 1l treden van een "normale" trap in enkeie seconden op te lopen, dan spreken we hier van bijna 13 woningtrappen (555 treden), die door enkele personen zells binnen de 2 minuten rverden bedwongen. Dit soort wedstrijden wordt op diverse plaatsen georgatiseerd, maar dan hetreit het meestal een rappenhuis, waarroor ilc toeschouwers aileen i-le ,;tart err rje frnish te zien zijn. De li-rcarie in Landgraaf is daaronr een unicum, omdat hier de rvedstrijrllooers

van start tot t'inish t* volgen 7!jn. Deze premiere was een tr1'-out, om te zien ol een dergelijk spektakei ii'l ijc toekr-.ntsr op groielc srhaai kan,,vorden gecrganiseerd. en gezien de resultaten is een ven'olg zekci'niet uitgesloten.

>F


Adviesbureau YOOr

bedrijYen en

wije beroepen ffimsffiĂ&#x2039;*rffiffiffi

ve r zeke

rin gs s pecialis t

Collec tieve Werknemersverzekeringen

- Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth e ke n -B e drij fskre die t Akerstraat 30 - gll IIB Heerlen Telefoon: 045-5740W2

Mobiel: AG29042500 Fax: 04f5719930


En als w.e daa naar de resultaten kijken, zijn wij (de Jeugd) natuurlijk hartstikke troís. Zowel bi.i de jongens als bi! de meisjes zien we dat bij de prijsuitreiking de plaatsen I en 2 doon jeugdleden worden bezet. en dat is een uitstekende prestatie. Behalve het trapk:pen, g":beurde er nog iets op deze zt:nnige zaterdagochtend. Vóór de prijsuitreiking" verscheen een van de medewerkers van Special Sports aan de start en overhandigde aan ,Je jeLrgdtrainers een kadoo, bestaande uit een trainingspak. Dit trainingspak is slechts één item uit de c{dos met kledingstukken, bestaande uit trainingspakken. T-shirts, bodvwanners enz die door Speciai l-ip,:rds aan de jeugdtrainers werd geschonken. Omdat de mederverkers .,,ail Special Sports onlangs nieurve ourfits hebben gekegen, was er llcg eeli "restpartij" over, die op deze manier een goede bestemrning kreeg. Voor de jeugdtrainers een inooie opsteker en zeker verdiend, want zij zijn eigenlijk rvel ,:en beetje 'iok "Special".

lVij willen

langs tleze weg Special Sports hartelijk bedanken voor dit mooie gebaar.

Rustie in Landgrqa{ ln Landgraaf was itet afgelopen weekend een sÍuk rustiger dan normaal; mensen die tijdens endere weekenden al vroeg op moesten omdat hun kínderen naar de atletiekbaan moesten, konden nu lekker uitslapen. Er was niets te trainen, want de jeugd van STB zat lekker een rveekendje in het Belgische Opoeteren. Het jaarlijkse uitstapje is een van de evenementen die al jaren traditie is, en iets dat we er zeker in willen houden. Dit jaar was het een uitstapje rvaarbij de jeugcl "back to basic" ging. Geen centrale verwarming, geen warïne douches, en als enige warmtebron een houtkachel. Daarnaast was er natuurlijk het nodige vermaak in allerlei vorrnen, van nachtelijke speurtocht cicor het bos, tot spelletjes waarbij punten te yerdienen \varen.

Er werd in teams gewerkt.

waarbij de teamsamenstelling zodanig was gekozen dat er een mix rvas van ouderejunioren en de allerjongsten die nét vanuit de pupillen zijn overgegíuln naar de junioren; een mooie manier om elkaar beter te leren kennen. Ofschoon winnen niet het belangrijkste is tijdens dit weekend, zotgÍ het samen knokken voor de punten toch voor een extra ímpuls om eÍ samen nóg harder tegenaan te gaan.

Het voorbereiden van dit soort activiteiten vergt veel tijd en inspanning van de mensen die zo'n uitstapje regelen. Leden van de jeugdcommissie, trainers en ouders hebben een berg werk verzet, en verdienen dan ook een bedan§e. Uit eigen ervaring weet ik dat de mooiste beloning bestaat uit het terugkijken op een geslaagd uitstapje, waarbij iedereen zich heeft geamuseerd, en dat is ook nu weer het geval geweest. Een extra bedankje is er natuurlijk voor fruithandel Gubbels (de ouders van Bionda), die gratis een fruitpakket ter beschikking stelde, zodat de jeugd tijdens dit "barre weekend" van extra vitamiendes werd voorzien.Het weekend is voorbij, en het is nog steeds rustig. De jeugd die terug is uit Opoeteren ligt al vroeg in bed. om bij te komen van een vermoeiend weekend


ENCI-loop weer voorbii Het is weer november, dus tijd voor het cross-seizoen. Eigenlijk is dit een paar weken geleden al begonnen, toen we deelnamen aan de Mondriaan-loop Zoals ieder jaar gingen we op zondag 3 november weer naar Maastrichl om deel te nemen aan de jaarlijkse Enci-loop. Ook dit jaar r,vas het weer prima weertje om een cross te lopen; niet te warm, niet te koud, en lekker droog. Ofschoon de deelname van onze jeugd dit jaar kleiner was dan andere jaren, waren we toch duidelijk aanwezig; niet alleen door de felgekleurde trainingspakken, maar ook door de moie prestaties die in de diverse categoriën werden neergezet- Voor junioren verandert er ieder jaar iets, als het cross-seizoen van start gaat; ze gaan dan over naar de volgende categorie. En dat is voor sommigen een flinke verandering, zoals voor Kamiel, die nu een B-junior is, en in Maastricht met de "groten" meeliep en gelijk een afstand van 4300 m voor de kiezen keeg. Dit jaar waren de medailles iets minder dan andere jaren, maar de prestaties waren er niet minder om. Op het podium zagen \4/e Sanne met een ZILVEREN plak om haar nek, terwijl Jeroen goed was voor BRONS. Ais ik naar de uitslagen yan de 4300 m kijk, zou ik denken dat Kamiel ook een podiumplaats zou moeten hebben, maar in Maastricht loop je als B-junior niet alleen met de groten mee, maar wordt je in de uitslag ook bij de groten gerekend; toch een hele goeie prestatie Kamiel! Allemaal proficiat met jullie prestatie (medaille of niet

Ie

Kapellerbosloop-training

Op zaterdag 17 november was de eerste Kapellerbosloop-trainíng. Deze parcoursverkenning waarbij ouders en andere familieleden ook welkom zijn, werd ook dit jaar weer goed bezochtBehalve parcoursverkennen, dedenjeugd en ouders mee aan een pittige training, die voor velen ook op zondag nog wel een "lichte nawerking" zal hebben. Toch zijn dit soort trainingen iederjaar opnieuw weer een geweldige gebeurtenis. Niet alleen kunnen de kinderen zich meten met hun ouders, maar tevens is het voor de ouders een goede gelegenheid om eens van dichtbij mee te maken, wat de jeugd regelmatig meemaak: op een gezonde manier afzien, en de grenzen steeds weer een beetje verleggen. Wij hopen volgende week tijdens de 2e training op locatie nog meer ouders te mogen begroeten, om samen aan een gezellige zaterdagochtend-besteding deel te nemen

Kapellerbosloop 2007 Alweer voor de 24e keer werd op zondag 2 december door STB de Kapellerbosloop georganiseerd. En organiseren kunnen ze uitstekend bij STB, wat ook bij deze editie weer bleek: men schijnt alleen nog op zoek te zijn naar iemand die het weer een beetje kan beihvloeden..... Bij crossen hoort nu eenmaal een beetje modder, maar als het de hele dag regent en lvaait, is de lol er op een gegeven moment toch een beetje af bij de mensen die op deze dag tijdens de hele wedstrijd buiten staan, omdat ze parcourswachter, starter, jurylid of iets anders zijn. Gelukkig maakt de jeugdcommissie met een stel vrijwilligers dit goed, door in de hal bij Sjef van Ooyen lekkere warïne kotïe, erwtensoep, en natuurlijk heel veel zelfgemaak gebak te verkopen, rvaarbij de opbrengst ten goede komt van onze eigenjeugd. Natuurlijk werd er ook gelopen, waarbij de jeugd duidelijk aanwezigwas. Niet alleen door het grote aantal, maar ook door de prestaties, die op deze natte winderige dag uitstekend waren. Bij de B-pupillen was het Kaj, die een sterke wedstrijd liep en het goud pakte. Ziiver was er voor Kamiel bij de jongens junioren-B, waar het brons naar Pim ging. Ook brons was er voor Lara (meisjes pupillen-A), Bas (unioren-C) en Jeroen fiunioren-D). En dan natuurlijk de 4e plaatsen (waar helaas geen medaille voor is) van Daphne en van Esra. Ofschoon het guur en koud was, was de belangstelling best goed, en kijken we tevreden terug op een geslaagd evenement.

Voor de mensen van de catering is een compliment op zijn plaats, want alles was weer tot in de puntjes verzorgd. Voor de diverse ouders die hun bak-kunsten toonden, is er behalve een bedankje van de jeugdcommissie een groot aantal complimenten van de mensen die van hun gebak genoten

0-0-0-0-c-0-0-0-0-0-0-0

Jos van Spanje


I l q

STB Clubblad 2007 nr 5  
Advertisement