Page 1

t

t ,I

',

L,L

...

' ,'

.'.:i;. ' .. , '.i..'.


Jaargang 22 --oktober 2007 't

- nummer 4

eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub

Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

{ffi

kopij

Theo Schmeits, Gravenweg56,64TlYzEygelshoven 045-5352003 I 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 9 december 2007

-4fr

i$Hi trgí

Sport en Trimclub Brunssummerheide

'.,fr"

Voorzitter: Secretaris:

20

AlbeÉ Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg

Vic§ Teeken

Ovidiusslraat 51 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@.rvanadoo.nl

Tel.:

045-5712812

Penninsrneester: Annick Ploumen

6372T2 Landgraaf

E-mail: alberfverbunt@wanadoo.nl

Eygelshovenerweg

13 6374K8 Landgraaf

Tel.:06-10891824

E-mail: annickploumen@home.nl

Algemene

Zaken: (vice-voorzitter)

Jos

Janssen Tel. : 043-4591995

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen E-mail: jos.annyianssen@wanadoo.nl

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail:frank.eisenqa@home.nl

Daemen Tel.: 045-5353117

Aan de Put

Ledenadministratie:

FrankEisenga Tel.: 06-44996122

6372ND Landgraaf Koempel6g E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport:

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 37 637 4 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@rvanadoo.nl

Bert

Website

STB

6373

VT Landgraaf

http://wwv.avstb.nl

51

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433915 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

Eygelshovenerweg

Adverteren:

44

E-mail: bertdaemeníàhome.nl

6471 VS Heerlen

13

via redactieadres. adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374KBlandgraaf


Trainingen winterseizoen 20A7 12008 Tiid

Dag

l8:30

Maandag

Trainine

Plaats Duurloop.

Garage

l8:30

Maandag

19:

Dinsdag

18:30

Woensdag

18:30

Woensdag

Mengelers

Sportzaal

Kakert

Garage

Mengeiers

Garage

Mengelers

Woensdag

t

Woensdag

18.45

8:45

Donderdag

18:30

Vrijdag

i 8:30

Zzterd.zs

10:00

Zaterdas

i i.00

Zilerdag

16.00

Zondag

8:30

WĂ­m van der

A.V.O.N. Atletiekbaan

Pelt

Pupillen A,B,C.

I uur.

A.V.O.N. Garage

Mengelers Cooperbaan Coonerbaan Exdel,

Landgraaf Cooperbaan

gevorderde lopers.

:

de

045-5217013

E-mail: rvlinden@brLrnssum.net

jeugd:

Tel.

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (miv) die echt zonder basis willen beginnen zljnvan harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtie ontspannen trainen Pupillen A.B.C. 1 uur. Junioren. l:30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (n/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurioop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1 :15 uur. Deze training is bestemd voor

Atletiekbaan

Tel.

Ma{o Moonen

Jeugdtrainers

Junioren. 1.30 uur.

A.V.O.N.

Linden

Frank Eisenga

willen beginnen.

Atletiekbaan

Inlichtinsen over traininqen van Dick van

voor

Looptraining voor beginnende lopers. Speciaal voor lopers (m/r), die echt zonder basis

Mengelers

Jnlichtinsen over traininqen

Vrije Training

willen houden.

Garage

18:30

1 uur, beginnende lopers. Bestemd

beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptemoo is laag. hoozuit i0 km o.u. Conditiehaining. I uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvennogen, kracht en coĂśrdinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze ntaardere training duurt 1: 15 tot l:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (rnlv), die hun duurlopen willen afuisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/r), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. I : i 5 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een ontspannen duurloop of hersteltraining

Garage

i5

Beeeleider(s)

uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die

samen een uurtie ontspannen trainen..

Mengelers

Duurloop. Maandag

1

045-5325803

E-mail: dickvanpelt@r.vanadoo.nl

Wim v/d Linden. Theo Schmeits

Vrije training Jeugdtrainers Jeusdtrainers Leo Kokkelkorn, Roger Steens John Hendrix, Theo Schmeits


Van de voorzitter AIs jullie dit clubblad ontvangen zijn de deelnemers aan de Berlijn Marathon en hun supporters al terug van hun onderneming.

Opvallend was het grote aantal deelnemers en het aantal debutanten die allen op schema's liepen van de trainers, Men zegt wel eens dat de sfeer en de saamhorigheid bij de trainingen heel belangrijk zijn voor het uitlopen van de marathon. Ik weet zeker dat het bij de deelnemers daar niet aan heeft ontbroken, het was er altijd gezellig. Verder zijn de lopers goed begeleid door de trainers, zo organiseerde zij op 2 september een testloop bij de familie Bodelier in Susteren, het was rvederom geweldig geregeld en iedereen was vol lof over het parcours, de mogelijkheden om diverse afstanden te lopen en het gezellig samenzijn na afloop. Familie Bodelier en trainers bedankt. De Up-en down Hill race Op 26 augustus vond de jaarlijkse Bergloop plaats, het aantal deelnemers overtrof alle verwachtingen. Het was zoals gewoonlijk een mooie activiteig waar sport en plezier verenigd waren. Wim, Gerte en Roger bedankt voor het organiseren en ook een bedankje r,azĂ? de sponsoren.

Trappenloop. Op 13 oktober a.s. willen wij de langste trap in Nederland onder de aandacht brengen. Op deze dag willen wij samen met de leden van Special Sport, een try-out houden voor een wedstrijd met de langste trap als middelpunt. Naast het sportieve evenement voor de deelnemers zal het ook een leuk schouwspel opleveren voor de toeschouwers. Dit jaar beginnen

wij met een beperkt

aantal

deelnemers. Mocht de organisatie

goed verlopen en deelnemers en toeschouwers enthousiast reageren, dan is de kans groot dat S.T.B. hier

een terugkerend evenement maakt waaĂ? iedereen aan

van

kan

deelnemen

De Cooperbaan, Tussen de gemeente en het bestuur

is er overleg in welke vorm

de

cooperbaan overgedragen kan worden in bruikieen. In plaats van een jaarlijkse huur betalin g, zal dan het algehele onderhoud voor rekening van STB komen. Het bestuur zet de voor- en de nadelen op een rij en zal de leden in deze op de hoogte houden over de stand van zaken.

Sponsor,

Bij

wil ik onze hoofdsponsor

Sjef van Ooyen namens iedereen nogmaals bedanken voor het sponsoren van niet alleen de clubkleding, zoals de prachtige T-shirts, de tassen en de trainingspakken, maar ook voor de bijdrage voor de barbecue tijdens de bergloop, de Kapellerbosloop en de dezen

Trappenloop. S.yef bedankt en wij hopen dat S.T.B. de komende jaren op jou kan blijven rekenen.

Albert Verbunt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ffi

r---z---r*-.-Èt .?.J.t*JE-rL-a

lJ,-L-\-

//

il Gespecialiseerd in natuursteen

r-+ÈlïÍffi *iÈffi*ii!

Voor al uw bestrutingen

Particulier & Bedrijven Yrijblijvende offerte Ook herbestraten vnn opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel.06-51115758


tr'-s] &':\&-:*ffi

%

gr.-fl1 ยง=::ยง:

ili-l*r * -A-*

Monte Sophia loop lt{iederzieher 25 augustus 2007

Twee dagen voor de wedstrijd werd mij vriendelijk door Frank en Ronald gevraagd of ik misschien zin had om zaterdag een wedstrijdje te lopen. Nou ja, wedstrijdje. ..28,5 km lang. Er werd echter bij verteld dat we deze wedstrijd als training zouden lopen. Met het oog op de marathon van Berlijn leek me dit een goed idee. Om drie uur hebben we ons verzameld bij Albert en zijn we samen richting Niederzier (Duitsland) gereden.

Na het afhalen van ons wedstrijd nummer zijn we richting de start gelopen ( een aantal plas pauzes hadden we al gehad) We kwamen hier nog drie STB 'ers tegen: Hein, Herman en Pierre. We hadden geluk, want

vlak voor de start kwam het zonnetje te voorschijn, en deze ging ook niet meer weg.....!!! Vlak voor de start werd mij nog even verteld dat het een "bergloop"was..... Na de eerste minuten van de wedstrijd kwam ik er al achter dat ik die rustige training wel op mijn buik kon schrijven, want zoals alle andere wedstrijden wordt je door de menigte meegetrokken.

De eerste kilometers wulren nog te doen, en

ik heb dan ook een tijdje met Ronald, Herman en Albert mee gerend. Frank kwamen we in het begin nog een keertje tegen tljdens een plas pauze. Maar na de eerste paar bergjes moest ik de mannen laten gaan...

Dan maar alleen verder dacht ilq maar dan zijn 20 km nog wel lang. En wat voor 20 km!!l! Vlak na de 10 km kwam ik het eerste gemene bergje tegen. De Duitsers noemen hem k1ein, aber gemein: "die Rodelbahn". Gemeen was hij zeker en ik begon al flink te balen.

ik weer even waanzinnige mooie

Eenmaal boven gekomen kon

genieten

van de

omgeving en het 'zonnetje' (begon de zon al langzamerhand te vervloeken). Het genieten was helaas van korte duur want bij 12 km begon een lichte strjgrng in het parcour met veel bochten. Ik gaf de moed nog niet op, en bij elke bocht hoopte ik dat ik een vlak stuk tegen zou komen, helaas... ik werd 5 km op de proef gesteid. \kzagtijdens dezezrrare kilometers de hoogte op mijn horloge stijgen. Deze kilometers werden ook wel de "Blutstrecke" genoemd. Ik merkte dat mijn lichaam niet meer wilde en mijn tempo liep ook sterk terug. Heiaas er was geen uitstap mogelijkheid. Gelukkig waren er tijdens het parcour genoeg verzorgingsposten met water, energie drank en natte sponsen. Hier maakte ik ook elke keer dankbaar gebruik van. Ongeveer b,j k* i8 begon mijn lichaam zich weer langzaam te herstellen en kwam ik wonder boven

wonder Frank op een splitsing tegen. Ik vond het wel een beetje raar dat ik aan mijn kant een verzorgingspost had en Frank in tegengestelde richting ook een verzorgingspost had.


Drie km en ongeveer 20 minuten later na een extra lus en een vies bergje gerend te hebben kwam ik op de pek waar ik Frank was tegengekomen met zijn verzorgingspost. De moed zonk me dus weer in de schoenen. Maar gelukkig zijn de Duitse mannen net zo vriendelijk als de Nederlandse mannen en begon er een tegen me te praten. Hij vertelde dat we nog maar 1 berg in het parcour hadden en dat het daama alleen nog maar bergaf zou gaan. Dit gaf me weer positieve energie en zo bereikte -o ik de laatste berg. Volgens de Duitsers: "Der lu trarlrrrj Römerturn" am steistrasser wall, Der lqtr !*:@ Höchste Punkt.. von nun an geht's bergab. ir*.d

.

,t

Boven aan deze berg stond een gladiator in klederdracht en schudde iedere renner de hand (leuk). Vanafnu alleen nog bergaf en een vlak parcour. Ik keek op mijn horloge en zag dat ik nog zeker I km moest rennen, en mijn benen wilde nu al niet meer. Even op de tanden bijten en doorgaan hield ik mezelf de hele tijd voor. De laatste kilometers voor de finish kwam ik op de gedachte dat de galante mannen van STB (die onderfussen al gefinisht moesten zijn) me misschien wel een sfukje tegemoet zouden rennen en me door de laatste kilometers zouden slepen,

Fq{iEAÉ * r.*rÉ

a

I

i

rs*ttíra

I I

llt.!et-.-ry

t

l

\

\

: I

§.àtlttrd

*trat'

Na 2 uur en 39 minuten bereikte ik de finishlll De mannen van STB stonden me wel op te wachten en ik werd enkele meters voor de finish nog flink aangemoedigd. Ik keeg zelfs een fles bier in de handen geduwd. (helaas alcohol vrij.)

Femke van Heugten

[.Iitslagen Monte Sophia loop

o/. 68 71 101 119 147

i50 211

Pierre Nluijrers Albert Yerbunt

plaats 11 plaats 12 plaats 2 plaats 3

Herman Kremer Hein Bodelier Ronald Smeets

plaats 28 plaats 5 plaats 31

Femke van Heugten

plaats 2

Herman Gerards Frank Eisenga

M45 M45

02.t6.02

M60 M40

02.17.08 02.L7.79 02.23.08 02.26.18

M55

423ï.23

M3s

02.31.47 02.39.52

lU55

Vsen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

Rund um SiiBendell

- 5 en 10 km -

5 KILOMETER: Arno Hanssen

I

8 30 80 96 105 144

Hein Bodelier Pierre Muijrers

iuli 2007

1

M35

plaats 1 plaats 9 plaats 9 plaats 6

M40 M3s

00.39.03

M45

00.44.15

M55 M55 M35

00.45.48 00.48.20

plaats

iO KILOMETER: Huub Donders Richard Thomas Herman Gerards

13

plaats 7 plaats 24

Ronald Smeets

19"Isola Rur 3-Briickenlauf 5.06 KILOMETER: 5 Richard Thomas

PR!!

00. i 8.06

00.36.04

04.45.12

- 5.06 en 10 km - 21 iuli 2007 plaats

3

M35

00. r 8.55

M40 M40 M50

00.35.19 00.36.40 00.40.14

V.Sen

00.40.32 00.52.01

10 KILOMETER:

5 Huub Donders 14 Leo kokkelkorn 39 Jan Schwanen 45 Ellis Jacobs 69 Paul Jacobs 84 Herman Gerards 94 Pierre Muijrers 96 Albert Verbunt 143 Cor van Haaren 150 Vicยง Teeken 151 Hein Bodelier 185 Branka Rybakowski Die 10 km von Diirwi8

l0 64 80 124 276

plaats I plaats 5 plaats 6

plaats 1 plaats 11 plaats 12 plaats 5 plaats 1

34 2

plaats plaats plaats 7 plaats 4

*

10 km

plaats i plaats 6 plaats 6

Pierre Muijrers

plaats 4 plaats 4

24"Haarderluip Borgharen

M45 M55 M60 M40 V35

00.53.28 00.43.48 00.43.54 00.46.36

00.46.59

M55

00.47.09

v35

00.48.57

- 4 aueustus 2007

Jos Krist Paul Jacobs Herman Gerards

Lenie Jacobs

N,ร45

M40 M40

00.36.23 00.41.01

M45 M55

00.41.38 00.43.50

Y45

00.49.12

- 5.8 en 10 km - l0 augustus 2007

5,8 KILOMETER: Hein Bodelier

68

KILOMETER: 7 Leo Kokkelkorn 11 Jos Krist

S.T.B.

00.34.30

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.3 5.02

10

39 98

Paul Jacobs

Hein Bodelier

16'Runde vom See Biitchenbach

194

Petra van Tongeren

-

plaats

00.35.45 00.40.30 00.49.s8

11 km

-

1

V40

10 aueustus 2007 0050.50


Gespecialiseerd in

houtrot en kitwerkzaamheden

F**-"

,-\

lro$' furouwsERVtcE

f wuNEN L.P.A.J.

Wijnen

Hoofdstraat 328 63728T Landgraaf T. 045-531 25 65

F.04s-533 2t 84 M.06-27 09 10 70 bouwservice. l.wij nen@home.ni www. bouwservicewij nen. nl

Bij de pakken neerzitten

Lla

?

kom nou

Man oh man

!

Pieters Dornr rTlarrne rlrteode Heerlen

Geieenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1 V2A ) S

itta rd

Molenbeekstraat 誰2

r I u- Prevoo B

ouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4s92242 06-5 1277959 Fax 043-4592901 Yorm geving Yan uw

bouwplannen


Monschau marathon

29 85 333

Ron Fens John Haan Hein Bodelier

-

42,195 km

* 12 augustus 2007

11 17 plaats 2l

plaats plaats

M40

03.t6.12

M45 M55

03.29.01

04.04.06

ls"Hambacher Volks und StraÍSenlauf - 10 en 21,1km - 18 augustus 2007 10

KILOMETER:

6 Branka Rybakowski 10 Vic§ Teeken 1.4 Esmee van Slageren

plaats 1 plaats 3 plaats 2

V35

PR!!

V35

00.46.55 00.48.45

V.sen

00.50.45

M40

01.20.39

M35

0r.24.49

21,I KILOMETER:

2 3 36 38 40 49 70 8ó 88 91 92 10 l6 17

Leo Kokkelkorn

Arno Hanssen Jan Schwanen Frank Eisenga

Fred Geilenkirchen

Albert Verbunt Ronald Smeets

V/im Rutjens Alois Pilich Sjefvan Ooyen Egon Borghans Monique Borghans Josette Gijselaers Annick Ploumen

l{acht van Maarland

1 I plaats 3 plaats 5 plaats 10 plaats 2 plaats 17 plaats 17 plaats 18 plaats I plaats 24 plaats 2 plaats 3 plaats 4 plaats plaats

M50

01.34.34

M45

0

M40 M60

01.36.13 01.39.02 01.43.56

M35

M45

PR!I

M45 M65

r.35.23

01.48.10 01.48.31 01.49.26

M40

0t.49.59

V 40 V40 V35

01.50.00

- 5 en 10 km - I september

01 .s6.3 8

0l .56.38

2007

5 KILOMETER:

35 37 38 39 41 42 63 74 81 10

Hein Bodelier Alois Pilich Branka Rybakowski Frank Eisenga Cor van Haaren Esmee Van Slageren

Huub Collaris Gertie Uiterwijk Gerte Offeringa

KILOMETER: Nico Hamers Leo Kokkelkorn Jos Krist

2 5 11 16 21 28 37 47 83

Richard Thomas Paul Jacobs Herman Gerards

Herman Kremer Pierre Muijrers

Hein Bodelier

28 30 plaats 4 plaats 3 i plaats 33 plaats 5 plaats 41 plaats 15 plaats 20 plaats plaats

2 plaats 4 plaats 1 plaatsl0 plaats 6 plaats 7 plaats 18 plaats 5 plaats 10 plaats

M50 M40

V.Vet

00.20.57

PR!! PR!!

00.21.09 00.21.22

M45

00.2t.26

M40

40.21.23 00.21.26 00.24.14 00.26.47 00.27.41

V.Sen.

M50 V.Vet. V.Sen

M40 M40 M45 M40 M45

M45 M40 M55 M55

PR!!

00.32.47 00.34.20

00.35.09 00.36.32 00.39. r 7

00.39.39 00.41.00 00.41 .53

00.49.25


Volksbank Miinster Marathon

6"

10 347 3

10"

Pierre Muijrers

Albert Verbunt

plaats plaats

YGZ Mereellandparathon

5KILOMETER: Huub Collaris 10 KILOMETER: 22 Marcel Coerver

53

94

Esmee van Slageren

25 KILOMETER: 9 Ger Bodelier

16 49 56 57 58 88 89 100 106 178 180 217 218 219 220 226 249 250 251 289

Arno Hnassen John Haan Jan Schwanen Frank Eisenga

Sjack Hoop Fred Geilenkirchen Huub Donders Saskia Rademakers

Herman Kremer

Marcel Quaedvlieg Ronald Smeets

Alois Pilich Annick Ploumen Marcel Meens Wiel Frins Sjefvan Ooyen Femke van heugten lvĂ?onique Borghans Egon Borghans harrie de Kleijn

- 42,195 km -

-

6 2

9 sentember 2007

$.2433

M55 M60

03.23.30

5. 10 ,25 en 42 ,195 km

plaats

1

M50

plaats

8 3

V.sen.

plaats

- 9 september 2007 00.23.58

M35

4 M40 M35 6 16 M45 plaats 18 M50 plaats 19 M45 plaatsZ1 M40 plaats 46 M40 plaats 27 M45 plaats 3 V40 plaats 53 M40 plaats 91 M40 plaats 92 lvt35 plaats 60 M40 plaats 7 V35 plaats 106 M40 plaats 61 M45 plaats 19 M60 plaats 8 V.Sen. plaats 11 V40 plaats 113 M40 plaats 84 M50

PRI!

plaats

00.40.03 00.50.29 01.32.04 01.38.10

plaats plaats

01 .48.13

01.48.34 0

PR!!

1

.48.3 5

01.48.36 01.53.09

0l .53. 1 1 PR!!

01.54.32 01.5s.1 I

PRll

a2.43.27 02.08.01

02.03.r9

02.08.01

02.08.01 02.08.01 02.08.45 02.1 1.08 02.1 1.08 02.1 1.08

02.t].18

MARATHON:

10

Rob Riksen

plaats

5

24' Grosser Stadtgartenlauf Wiirselen

M40

03.0 i .20

- 5 en 10.4km -15 september

2007

5 KILOMETER:

5

1O

Richard Thomas

KILOMETER: Nico Hamers Jos Krist

1 4 29 34 8

Herman Gerards Paul Jacobs Lenie Jacobs

plaats

2

plaats

I

plaats 1 plaats 6 plaats 8 plaats 2

M35

00.1 70

1

M40

00.35.0s

M45 M45 M45

00.36.23 00.42.23

V40

00.49.13

00.43.14

Frank Eisenga / Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Srunssunrm

tel./fw:

rcíy854, ó373

EX Londgraaf

045-5317ír9?

e-mail: copy-center-londgraof @home.nl

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig, printwerk Kornplete afiruerking Lamineren en textieldruk Diverse inbi ndsystemen

--ffiqe-

open: m<r:13.3O-17.OO en za: lO.OO-14.OOu. dinsdag ïlrn vrijdag: 9,3O-12.3O e,n 13.3O-17.OOu.


25 vragen over kramp

Wat is kramp? Normaal zljnin de spier niet alle vezels gelijktijdig actief. Terwijl een deelvan de vezels samentrekt "rust" de rest uit. Het "werken" en "rusten" wisselt met een grote frequentie. Op die manier kan een spier gedurende langere tijd blijven presteren.Kramp is een plotse, onwillekeurige samentrekking van alle spiervezels van een spier, meestal tijdens of na intensieve sportbeoefening. floe ontstaat kramp? Spierkramp ontstaat doordat de zenuwen die de spieren doen samentrekken, verkeerd reageren en te veel signalen doorsluren om samen te trekken. Soms verschijnt spierkramp zonder aanwijsbare oorzaken maar meestal zijn er herkenbare oorzaken aanwezig. Wat is de oorzaak van kramp? Het fenomeen kramp is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn: - Een verstoorde bloedtoevoer met als gevolg een zuurstoftekort in de spier zoals bijvoorbeeld bij het dragen van te strakke kousen. ' Een laag glucose(suiker)gehalte in de spier. ' Een zouttekort door zoutloos dieet. ' Vochwerlies (overvloedig zweten), wat kan leiden tot een verstoorde

elektrolyenbalans. ' Overbelasting (uitputting) door b.v. een slechte conditionele voorbereiding. 'Vermoeidheid.

Waar kan ik kramp krijgen? In principe kan je in elke spier kramp krijgen. Er njn echter wel "voorkeur" spieren. Het meest komt kramp voor in de kuit, voet, scheenbeenspieren en handen. Bij turnsters wil nog wel eens kramp ontstaan in de tenen. Ook in andere spieren kan kramp voorkomen zoals in de kaak en zelfs in de kringspier van het oog.

floe herken ik kramp? De spier voelt hard en gespannen aan en is zeer pijnlijk. Bewegen gaat moeiiijk en er zíjn geen zwellingen of bloeduitstortingen te zien.

lilat

kan ik aan kramp doen?

Eerst controleren of het wel kramp is. Soms kan een zweepslag in de kuit lijken op kramp. Als de spier gaat rekken maak je de schade alleen maar groter. Als het echt kramp is wat dan? Bij kramp is het belangrijk om de opgetreden reflex te doorbreken zodat de spiervezels weer in hun normale patroon gaan aanspannen en

je dan

ontspannen. Het beste kan je dit bereiken door te proberen de verkrampte spier te rekken. Omdat rekken bij "teenkramp" niet lukt kan men daar overgaan tot "wrijven en knijpen" om de reflex te doorbreken.

floe moet ik rekken? Rekken doe je door de spier langer te maken. Bijvooóeeld: als je kt*np hebt in je kuit kan je proberen je voet omhoog te bewegen. Bij kramp in je voet kanje de tenen omhoog doen. Kan ik gervoon een flinke ruk geven? Neen, in géén geval. Rekken van spieren moet altijd voorzichtig en zonder "veren" gebeuren. Met een sneile beweging loop je alsnog het risico van een spierscheuring. Ik ben niet zo lenig dat ik, met gestrekt been, bij mijn tenen kom. Dan kunje met gestreke benen een handdoek onder de bal vanje voet doen. Houd de beide uiteinden metje handen vast. Trek metje handen, voorzichtig, aan de handdoek, zodanig datje tenen omhoog bewegen. Ook kan je iemand anders laten assisteren. Ilelpt massage tegen kramp? Ja. Als de ergste kramp er uit is kan massage de doorbloeding verbeteren en de rust in de spier verder herstellen. Als de kramp wordt veroorzaakt door hitte en uitdroging mag er niet gemasseerd worden.


floe masseer ik? Zelf is het lastig om te masseren. Handiger is het als iemand anders, met rustige streken, de spier masseert. Men begint dan op het "verst gelegen" spieruiteinde en werkt naar het hart toe. glijden Om het van de handen soepelte laten verlopen is een massageolie nodig. Dit kan men dan 5 à

10 minuten volhouden.

Helpen (warmte)wrij fmiddelen tegen kramp

?

Neen. De warmtemiddelen komen niet veel verder dan de huid en zullen de spier niet bereiken. Het kan zelfs tegengesteld werken omdat het bloed wat in de spier nodig is naar de huid wordt getransporteerd. Het is wel zo dat het aangenamer aanvoelt en dat het voor afleiding zorgt. Wat kan ik nog meer doen tegen kramp? Het kan helpen om de spieren op te warmen door warïne kleding (beenwarmers), een hot pack of door even de sauna in te gaan. Als de kamp wordt veroorzaakt door hitte en uitdroging mag dit vanzelfsprekend allemaal niet.

Wat is een hot pack? Een hot pack is de tegenhanger van de cold pack. Het is een plastic za§e met vloeistof. Na dit in de magnetron of in warm water opgewarmd te hebben kan het op de spier gelegd worden en daar de warmte afgeven. Kan ik dan meteen weer verder sporten? Het is aan te raden om de sportactiviteit stop te zetten omdat de kans groot is dat de kramp zal terugkomen.. Hoe zit het met mineralen en supplementen? Iemand die verstandig met zijn voeding omgaat zal geen tekorten oplopen aan mineralen- Wel is het zo dat de balans door uitpuuing, vochtverlies en hiue tijdelijk kan zijn verstoord. Regelmatig aanvullen van vocht, suikers en zout is bij duurprestaties dan ook verstandig.

Helpen calcium en magnesium tegen kramp? Als je vaak last hebt van kramp kan, in overleg met de huisarts, gekozen worden voor aanvulling. De arts zzl dan eerst een bloedmonster laten onderzoeken en kijken of er tekorten bestaan. Over de werking en het nut hiervan is volop discussie Àls vochtverlies een oorzaak is hoeveel moet ik dan drinken? Minimaal 2 liter per dag en ook voor en tijdens een duurprestatie. De kunst is om het dorstgevoel te voorkomen. Als je dorst hebt ben je alte laat en kan je het niet meer "bij" drinken. Prestatieverlies is dan zeker en het kamp-risico neemt toe.. Ik heb alleen 's nachts last van kramp. l'trachtelijke kramp kan je proberen te voorkomen doorje spieren goed te ontspannen voor het slapen gaan of nog even een klein wandelingetje te maken. Het bed (laten) vooryerwarmen kan ook preventief werken.

Is kramp altijd onschuldig? Niet altijd. Een minder onschuldige vorm is de kuitkramp die bij oudere mensen voorkomt tijdens lopen: de zogenaamde etalagebenen. De oorzaak daarvan is meestal gelegen in vernauwing van de bloedvaten naar ofin het been door (slag)aderverkalking. Slag)aderverkalking ontstaat door roken en ophoping van vetstoffen (zoals cholesterol en suikers) in bloed en bindweefsel. Bij sporters komt dit niet veel voor omdat zij niet roken. Toch? Ook bij zwemmers en duikers is kramp vanzelfsprekend niet zonder risico. Kan ik nog iets preventief tegen kramp doen?

Voor de training of wedstrijd een goede warming-up en daarna een goede cooling Regelmatig wat drinken.En vooral: Luister naar je lichaam, dat is je beste adviseur. Bron: A.Meijboom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verjaardagskalender 1

Oktober 2A07

November 2007

Eric van Theemsche Theo de Leeuw

02 03

Lara Klaassen

07 07 09

Bert Daemen Roger Steens Lotte Smeijsters

t2

t'l

Sabine Krieg Bart Hnassen Chris Hnassen Kelly de Schepper

17 11

28 29

Sean Hirsch

30

Harrie Enninga Karel Henssen

31

Bas Nicaise

30

43 jaar 47 jaar 36 jaar 43 jaar 39 jaar 9 jua, 39 jaar

14 jaar

54 jaar 17 jaar 12 jaar 50

jaar

59 jaar 25 jaar

Lara Bisschops Ruud Stratman Mark Meekels

02 08 09 11

Peggy Vek

l5 t6

kl

Doveren Huub Donders

i9

Ellen Penders

22 30

Cor van Haaren Harrie Lejeune

jaar jaar 43 39 jaar 36 jaar 44 jaar 47 jaar 48 jaar 4l jaar 54 jaar 1

0

December 2007 07 09 13 13

14 18

22 24 30 31

fuk Radstake Jorn Dekkers Sjefvan Ooyen

1l

jaar

0

jaar

1

Maril Boesten Peter Deceuninck

65 jaar 54 jaar 42 jaar

Gerte Offeringa Bionda Gubbels Dion Rutten Slivie Rutjens Jan Vroomen

jaar 12 jaar 35 jaar 45 jaar 57 jaar 38

Alle jarigen Yfln hmte gefelicireerd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Hieronder enkele tips die verband houden met de herfst en winter

. o

Vooral tijdens de overgang naar de herfst is het lastig de juiste hardloopkleding te dragen. Niet alleen de keuze van het jack en broek zijn van beiang, minstens zo belangrijk is de onderkleding die je daarbij draagt. Thermo onderkleding (bekende merken zijn: odlo en craft) zorgt er voor

je het transpiratievocht goed kwijt raakte en houdt de warmte vast. Hierdoor bhjft je lichaam droog en op de juiste temperatuur. Bij een katoenen t-shirt is dat niet haalbaar, omdat het veel vocht neemt op. Dit dat

r

komt omdat katoen een holle natuurvezel is, die veel vocht kan absorberen. Dit in tegenstelling tot kunststofuezels: deze zijn niet hol en nemen daarom ook minder vocht op. Het vochtlransport is daarom ook beter. Bij erg koud weer kan je fwee dunne thermoshirtje over elkaar te dragen. Tussen Handschoenen Handschoenen gebruik je niet te snel. In het begin kan het wel wat koud zijn zonder, echter je handen komen lopen.

vrij snel op temperatuur. Eenmaal op temperatuur is het lekkerder om zonder te 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


6'IJp

en Downhill race S.T.B. Zondag 26 augustus 2007

Stel je voor,het is prachtig weer, de zon straalt aan de hemel, het is zondag en je hebt vrij, wat ga je dan doen? Juist gezellig met vrouw en eventueel kind de vrije natuur in, een terrasje pikken, of lekker

languit in de tuin bij een koud pilsje. Maar bij S.T.B. schijnt dit anders te zljn. Op zo'n mooie dag gaan ze dan een Up en Downhill race

Op weg naar de start organiseren, denk je ze doen maar daar komt toch geen kip, vergeet het maar.! Wie gaat nou 10 bergen oprennen. Maar de S.T.B. is niet dom en zette op het wedstrijdfolder: "na afloop is er een

overheerlijke barbecue". Kil'k en dat slaat dan aan. Aan de start bij de Rode Beek stonden die zondagmorgen maar liefst ruim dertig deelnemers en later

zouden

nog eens een

achual

jeugdieden een verkort parcours lopen.

De meeste lopers weten van de vorige keren wat hun te wachten staa! maar toch staan ze wat lacherig op hun start op hun beurt te wachten.

Na een paar meter wacht je de eerste beproeving, een steile klim, daarna een afdaling, waarna je onder iuid applaus van diegene die nog moeten

starten

het

mountainbikeparcours

opgestuurd wordt. Een smal bochtig

pad steil naar boven.

Sommige

nemen"een bocht afsnijden" wel erg letterlijk en eenmaal boven gekomen mag

je weer naar beneden.


Na een kilometer of drie van klimmen en dalen kom je bij het Hazeveld, als je zuchtend en steunend boven bent wordt je na l0 meter weer naar beneden gestuurd om even verder weer met handen en voeten deze berg te beklimmen.

[n de verte zag je Saskia met een enorÍne telelens foto's maken en wie wil nu niet goed op de foto, dus lachend, ook al deed alles je pijn, naar boven. Nog een kilometertje en na de laatste zvtaÍe helling bij de cooperbaan probeerde je nog een mooie stijl of wat er nog van over was over de finishte komen, begeleid door het stemgeluid van Wim. Het zal erop, douchen en dan een paar uurtjes gezellig nakaarten bij een lekker pilsje en een voortreffelijke barbecue van Bert Vanthoor En volgend jaar weer van de partij ?? , Denk het wel. Theo Schmeits

l'rr

o

r:sr

j70 tneler 3

Uitslagen Up en Downhill

t

Huub Donders

2

Leo Kokkelkorn

J

Jan Schwanen

4

Frank Eisenga

5

Marcel Quadvlieg

6

I

Theo Schmeits Wim Rutjes Paul Jacobs Egon Borghans

t0 l1

Jos Bex Frans Quaedvlieg

t2

Albert Verbunt

13

Vic§

14

Monique Borghans

15

18

Femke van Heugten Cor van Haaren Esmee van Slageren Ronald Smeets

19

Roger Steens

7 1

16

1

Rene Geelen

21

Mark Meekels Hein Severens Hein Bodelier Iwan de Ploeg

22

Z) L+

25 26 27 28 29 30 31

32

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B, S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S,T.B. S.T.B.

Teeken

20

f

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Astrid Kokkelkor-n Frans Snijders

Christie en Arno Hanssen Hub Collaris Nicole Meekels Lenie Jacobs Ineke de Ploeg Sjefvan Ooyen

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

d]^ ln riJl

/\

I

',

,--'

00.21.26 00.22.33 00.24.56 00.27 3A

00.28.23 00.28.37 00.29.02 00.29.02

00.29.t2 00.29.3 8 00.29.52 00.30.03

00.30.08 00.30.3 8

00.31.00 00.3 i.14 00.3 1.41

00.31.44 00.31.s0 00.32.53 00.33.29 00.34.23 00.3 5.03 00.3 5.3 8

00.35.45

00.36.2r 00.36.s8

4037.45 00.3 8.08 00_38.42

00.41.20

00.43.10


Adviesbureau YOOr

bedrijYen en

vnje beroepen

Ye r

C

zekerin

gs s pe ci a lis

t

ollectieve Werknemersverzekerin gen

- Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth eke n -B e drij fskre diet Akerstraat 30 - Mll IIB Heerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


Terug in de tijd S.T.B. 10 jaar geleden

In opvolging van de artikelenreelís "Uit ons archief 'gaon we nu eens I0 joar terug in de ttjd yan ons S.T.B.-verleden. Voor de ouderen onder ons een leuk weerzien met yroeger en de nietruere leden maken kennis met het rijke verleden van de S.T.B. Ditmaal bekijken we de periode van juni tot september 1997.

IIet bestuur bestond destijds uit Wim van der Linden

als voorzitter, Jan van Hees was toen secretaris en Jo Heinrichs beheerde de centen. We hadden toen nog een heus wedstrijdsecretariaat, bemand door Cor van Haaren Algemene zaken werden bemand door Jos Janssen en Jo van Vlodrop. Het clubblad werd toen samengesteld door: Ed Schiks, Theo Schmeits, Els en Wiel Frins.

Ook werd in deze periode de Estafetteloop Vaals - Venlo gelopen met S.T.B.-ploegen en een gecombineerde AVON/S.T.B. ploeg

3

l/ij

, ï1*

deden dit jaar voor de eerste keer met een voliedige damesploeg "de S.T.B. Big Mamma's" onder leiding van Maria Fischer. Maria en Vic§ Teeken waren toen al ook van de partij. Er werd toen ook een fikse str:ijd geleverd tussen de S.T.B. - Jonkies met o.a Cor van Haaren, Wiel Frins en Jo Heinrichs en de S.T.B.- Abrahams o.a Theo Schmeits, John Hendrix, Roger Gillissen, Frits Fischer, dat deze keer in het

voordeel van de oudjes beslist werd.

Ook werd deeigenomen aan de Marathon van Bordeaux. Hieraan namen maar liefst 35 S.T.B.'ers deel. Een marathon waar Pierre Muijrers het snelste was in 03.11.20.bij de mannen en Amelies van Dijk met 03.30.00 bij de vrouwen. Bij deze'lvijnmarathon"kwamen de laatste S.T.B.'ers na 05.58.30 binnen. Z1j hadden geen enkele "drankpost"overgeslagenl?.

Ook de Jungfraumarathon stond dit jaa. op het programma. Later zouden nog vele S.T.B.'ers, dankzij de enthousiaste verhalen van de deelnemers van het eerste uur, volgen.

Wiel Frins finishte in een tijd van 4.31.09 gevolgd door Frank Eisenga 4.39.48 en Albert Verbunt in 5.15.10. Jos Duteweerd en Cor van Haaren kwamen na respectieveiijk 6.02.16 en 6.13.16 uur binnen. Wat waren wij trots, van internet was toen nog geen sprake, maar wij stonden wel als vereniging op Teletekst ( TV-Gazet pagina 644) Hier konden alle leden op hoogte blijven van het laatste nieuws binnen de vereniging


Enkele wedstrijduitslagen in deze periode zijn:

juni 1991

Beesel

i0 km

1

Derichsweiler

10 km

8juni

1997

John Hendrix

00.36.47

Ger Bodelier Cor van Haaren

00.34.07

Vic§ Herzogenrath

Hoensbroek

10,550 km

10 km

Jos Duteweerd

21

juni

Frank Eisenga Cor van Haaren

00.43.35 00.44.05 00.46.41

Albert Verbunt

00.48.54

Ger Bodelier Jo Heinrichs

00.33.40 00.35.10 00.38.37

Theo Schmeits Herm Gerards

00.39.54 00.43.49

Jos Duteweerd

Cor van Haaren

00.40.53 00.41.35

Pierre Muijrers Wim van der Linden Vic§ Teeken

00.41.50 00.41.59 00.47.00

Maria Fischer

00.49.53

Marcelv/d Pol

00. I 5.57

Rob Riksen

00.34.51 00.44.02

Rob Riksen

Lauf mit in

Schmidt

Nacht van Maarland

10 km

5km i0 km

26

juli

6 sept.

Vic§ Dam tot Damloop

1O

EM

00.42.07 00.47.47

Teeken

21 sept.

Teeken

John Hendrix Theo Schmeits

0

Sjef Hodiamont

0 i .06.28

01 .0 I .56 1

.04.3 s

Ook was er op 14 september de roemruchte "15 van Landgraaf'. Een wedstrijd georganiseerd door S.T.B. i.s.m de gemeente Landgraaf. ln verband met het 15 jarig bestaan van de Gemeente Landgraaf werd er een wedstrijd georganiseerd. Het was een succes, een kleine 400 deelnemers , een prachtige ambiance en veel pubiiek. Iedereen was er over te spreken en men sprak al over een vervolg in de daaropvolgende jaren. Om verschillende reden is het helaas nooit tot een vervolg gekomen. Marcel v/d Pol was de snelste S.T.B.'er bij de 15 km in 00.51.08 en Vic§ Teeken,die in die tijd in een bloedvorm stak kwam als eerste s.T.B. dame over de finish in 01.08.18 John Hendrix kaapte de eerste plaats weg in de M50 klasse met een tijd van00.58.24.

Als nieuw lid mochten wíj in die tijd o.a. Ivo Eykeboom, Peter Deceuninck en Marcel van de pol noteren.

Volgende keer de periode oktober, november 1997 Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

*l*ĂŻffi

Zuiddak a

T[nnelweg ll2 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-5 4L4667

kb

ede

b.Y. kkin g mate ri ale n

30 iuor kwolitft in dokbedekkingen

Bilumineuzet kunsrĂ? doken

ln d ustrieterrein

"Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 LZ Kerkrade


De 18 km marathon van Miinster 6 september 2007 Veel valt er niet te vertellen, want van de 42 km. punten heb ik maar 18 gezien. Het wilde gewoon niet en waaĂ?aan het lag weet ik ook niet. De vorm was goed, behalve vandaag. De eerste 5 gingen in de geplande22 min, maar bij 10 km was het al een minuut langzamer. Brj 15 km. begon ik al spierpijn te krijgen, wat normaai pas bij 30-35 km. begint. Dus bij 18 km heb ik d" pijp maar aan Maarten gegeven en ben ik terug naar het hotel gelopen. Om 1 1:00 u. was ik al gereed met douchen en ben ik naar de Marathon gaan kijken en heb Pierre en Albert uitstekend zien finishen. Het wordt tijd dat ze voor iedere marathon die je loopt, een jaar extra yI-lT gaan invoeren, dan krug ik tenminste ook wat meer tijd om extra te trainen. Voor de rest w'as het een leuk weekendje uit- ik ga maar gewoon voor de Rursee Marathon en dan zien we wel weer. Evaluatie van het drama van Miinster Pas oo met dextrose!

Na het drama van Miinster heb ik alles nog eens op een rijtje gezet en ben ook nog eens gaan zoeken naar wat er uuul de hand zou kunnen zijn geweest. De dag voor de Marathon heb ik ongeveer 3 flesjes Dextro Energy gedronken en zondag voor de start ook nog een flesje. Dit spul had ik nog nooit eerder gehad en het smaakte best lekker. Zonder er erg in te hebben bleek I flesje 7 a 8 druivensuikertabletten te bevatten. En toen ik onderstaande artikei vond, heb ik waarschijnlijk ook de reden gevonden waarom ik bij i5 km niet meer vooruit te branden was. Ik heb waarschijnlijk een "rebound hypoglycemie" gehad. Hier het artikel : Het "laden" van koolhydraten gebeurt het beste via de taperingmethode (zie verder). Vermijd een vezelrijke voeding de 3 laatste dagen voor de wedstrijd. Mythe : Suiker voor de inspanning en slappe benen. Er wordt vaak gesteld dat het eten van suikers voor een inspanning kan leiden tot een zgn. rebound hypoglycemie. Hierachter zit de volgende redenering: de koolhydraten die kort voor de inspanning worden gegeten, doen het bloedsuikergehalte stijgen. Hierdoor stijgt ook het insuiine, het hormoon dat zorgt voor de "verwerking" van de bloedsuiker. Insuline stimuleert eveneens de verbranding van glucose. Omdat glucose echter ook wordt aangesproken tijdens de inspanning, daalt het bloedsuikergehaite wat Ieidt tot hlpoglycemie en verminderde prestaties- ln een vroegere studie bij nuchtere proefpersonen stelde men inderdaad zulke

effecten vast. Deze studie verdraaide echter de werkelijkheid omdat atleten normaal niet nuchter aan een wedstrijd beginnen. Bij een herhaling van het onderzoek op niet nuchtere proefirersonen konden geen negatieve effecten op de prestatie worden

Dlry'r#

aangetoond. De nog zeer vaak gehanteerde vuistregel dat men geen suikers mag eten vanaf twee uur voor een inspanning, is dus niet meer geldig.

Dit belet niet dat sommige mensen sterk reageren op suikerrijke voeding. Hen wordt aangeraden om geen "snelle" suikers te eten (zeker geen druivensuiker) of geen energierijke dran§es (bv. frisdrank) te drinken een half tot twee uur voor de inspanning, of om hiermee te wachten tot aan de opwarming, net voor de inspanning. Herman Gerards

0,0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nog even dit Wil

...

... !!!!!

je een goede marathon lopen train dan een week voor de marathon op zaterdag met

Wassen, en het komt allemaal in orde ( vraag maar aan Albert) 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Miriam


uit het venster

Aflevering

5

In aÍlevering 2 heb ik bericht, dat je overal lopers tegenkomt. In de afgelopen vakantie in Duitsland was dit weer van toepassing. in juli waÍen we in Schwerin- De hoofdstad van de bondsstaat Mecklenburg/Vorpommern, in het Noord-Oosten van Duitsland. De eerste morgen maak ik de gordijnen open om van het mooie uitzicht te genieten. Vanuit

de

Íumgrenzende velden drijven de geuren van de zomeÍ over.ln de takken van de bomen sjilpen vogels. ik zie over de paden langs een van de vele meren een loper.

Bij de eerste blik uit het venster is het weer raak. Ook hier de loopsport.

Mecklenburg/Vorpommern is een van de nieuwe bondsstaten, die na de "Wende "van 1989 zijn gevormd. Een landschappelijk werkelijk schitterend gebied, waar het op en af van de vlakten zich weids uitstrekt, slechts onderbroken door spiegelende meren. Men noemt het niet voor niets "Das Land der tausend Seen" De hoofdstad Schwerin is de oude residentie van het hertogdom Meckienburg - Schwerin. Men heeft na 1989 de stad fantastisch opgeknapt. Een echt juweel geworden. Een werkelijk adembenemend mooi slot prachtige straten en een schitterend meer. Het derde grootste meer yan heel Duitsland. We hebben mooie tochten gemaakt door het landschap naar oude Hanze- steden en naar mooie badplaatsen aan de Oostzee, zoals Heiligendamm. In deze plaats, de oudste badplaats van Duitsland, is in juni de G-8-top gehouden. De badplaats was dan ook tijdig in oude glorie hersteld.

Na een week trokken we verder naar Berlijn.Hier zouden we vier dagen verblijven. Onderweg begonnen brj mrj spontaan flash backs voor de geest te komen van de Berlijnreis van STB in 1992. Toen ik op de Kurfiirstendamm reed, zag ik weer de finishplek van deze geweldige marathon. Ik was even terug in de tijd. Ons vakantiehotel dit jaar lag ongeveer 5 minuten van het finishgebeuren en ongeveer 10 minuten van de start op de"strasze des 17 Juni", niet ver van de dierentuin van Berlijn. Een betere ligging kan een loper zich niet wensen. Ik werd dan ook regelmatig tijdens mijn tijd in Berlijn geconfronteerd met plekken, waar ik gelopen had. Ik kom er later op terug. In die vijftien jaar is Berlijn enonn opgeknapt. Indrukwekkend wat hier tot stand is gebracht. Te veel op om te noemen. Hier volgt een kleine selectie. De "Reichstag " is nu weer het kloppend hart van de Bondsrepubliek. De glazen koepel op I het dak is een architectonisch meesterwerk, vanwaar je een panorama - uitzicht over de metropool hebt. Na passage van de Brandenburger Tor kom je op de brede straten van Unter der Linden. De gebouwen en kerken zljn heel mooi gerestaureerd en het "Museuminsei ", met musea van wereld niveau, is werkelijk een schoonheid geworden. Het

&

niemandsland, tijdens het bestaan van de muur, de Potsdammerplatz, is na jaren bouwwerk een architectonische parel, geworden. Een aanradet.Zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. Zoals ik reeds vermeldde, gingen mijn gedachten regelmatig terug naar 1992. In die tijd ging STB voor de tweede keer met een georganiseerde reis naar de marathon van Berlijn. De evenementencommissie had de reis georganiseerd.Het was moeilijk om


hotelaccommodatie te vinden. Of niet te krijgen of veel te duur. Via het zangkoor van Waubach kwam men terecht bij een bungalowpark in Lehtitz, ongeveer 40 km ten noorden van Berlijn. Na afloop van de reis heb ik een stuk geschreven voor het clubblad, waaruit ik enkele citaten tussen mijn verhaal zal voegen:

"Op wijdag 25 september om 7.00 u verhok de STB - bus met lopers en supporters op weg naar het grote avontuur: de 19" marathon van Berlijn. Het zou een lange rit worden, maar dit mocht de sfeer in de bus niet drukken.Het was er erg gezellig en voor de dorstige reizigers was eer een goed gevulde ijskast aar»rezig. Rond 19.00 uur kwamen we azln bij het bungalowpark Lehnitz, wazÍ ons al snel een verrassing wachtte." ieder echpaar zotr een eigen bungalow krijgen, maar in de bus was reeds gezegd, dat men met twee echtparen in een bungalow zou moeten. Bij aankomst moest men zelfs met drie paren in een huisje. Nadat iedereen zich hierÍnee had verzoend. werd het best gezellig onder elkaar in de bungalow. " De heren hadden links een kamer. De drie dames rechts. Met daarftrssen een flinterdunne wand. Ook was er een badkamer met douche en een toilet met een halve deur. @it i.v.m met samenscholingsverbod in de D.D.R-tijd) Alleen de bovenkant. Ondanks aJ deze beperkingen hebben we met ons zessen een "perfect time'gekend. Als grap cirkelde rond: Als je de dames en de heren scheidt, komt dit het lopen ten goede. Net als de renpaarden in Engeland. Op zaterdag hadden we een sightseeing tour door Berlijn en was best spannend om de blauwe lijn op de straten te zien waar we op zondag zouden lopen. Om 22.00 uur gingen we terug naar Lehnitz..We bezochten nog een dansavond in restaurant Seeblick, waar we de spanning voor de grote dag nog heerlijk wegdansten. Rond twaalf uur werd de laatste halve liter gedronken. Om zes uur zou de wekker afgaan, want om negen was de start en we moesten nog ontbijten en 40 km rijden met de bus.

Om negen uur kionk het startschot. Dit werd gegeven door de zoon van de wimaar van de Olympische marathon van Londen in 1948: de Argentijn Cabrera Delfo Cabrera staat afgebeeld op de medaille, die we na de finish omgehangen kregen. Een fantastisch loopavonfuur was begonnen. Er was een gigantisch aantal toeschouwers. En we renden wijwel constant tussen een zeer enthousiast publiek. Het werd een geweidige happening. Overai waren er allerlei soorten bands, cheergiris, juichende en kiappende mensen. De mensenmassa's droegen ons naar de finish. " Een uur na de finish zaten we op een Berlijns terras met heerlijk Berlijns bier voor ons.Het beroemde Berliner Weisse. Licht, fris, een beetje zurig bier. Maar met een scheut groene of rode siroop een perfecte dorstlesser. Ook tijdens mijn huidig verblijf heb ik op een zonnig terras weer ervan genoten met uitzicht op het grootste warenhuis van Berlijn : De KADEWE. Dit Kauftraus des Westen is een schitterend ingericht warenhuis. Vooral de delicatessenafdeling op niveau zes is ongelooflijk en een

ti§e

decadent.

Maar leuk om aan een van de vele banetjes "Kaffee mit Kuchen " te gebruiken. We hadden die dag n 1992 ook prachtig weer. Blauwe hemel, veel zon en 25 graden. ln Berlijn wordt dan gesproken van "Kaiserwetter. "Omdat vïoeger bij heel mooi weer de Duitse keizer zijn parades in de stad hield.


Al1es bij elkaar was het een mooie trip, waar met heel veel plezier aan teruggedacht heb.

ik tijdens mijn verblijf in Berlijn dit jaar weer

Wat mij ook erg is bijgebleven zijn de mensen in allerlei soorten uitdossingen, die ik tijdens de wedstrijd heb gezien. Zo heb ik Berlijnse beren gezien. Atleten, die bij deze warmte in een berenpak rondrenden. Er w'aren lopers verkleed als Engelse bobby's. En wat mij het meest frappeerde was een bruidspaar. In frak en bruidsjurk. De bruidegom had wel een korte broek en de bruid een korte rok, maar toch. Ze hebben de hele wedstrijd gearmd uitgelopen, de bruid met een bruidsboeket in haar hand. Ze eindigden vlak voor me. Mijn eindtijd was ongeveer 3.30. Chapeau voor het bruidspaar.

ln Berlijn dacht ik ook op zijn tijd eraan, dat ook dit jaar weer een grote groep van STB naar Berlijn gaat om daar te genieten van een sportieve happening en een geweldige stad. Ik ben benieuwd naar hun ervaringen en ik hoop, dat ze net als ik, nog jaren van dit gebeuren zullen genieten.

Bij

deze

Berlijn- blik

-

uit- het- venster past goed de uitspraak:

HERINNERtrN IS EEN VORM VAN ONTMOETEN Elke keer als ik aan deze reis denk, "onfmoet Ria deze reis hebben beleefd.

" ik weer de mensen,

die samen met mij en Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2007 bedrazgÍ:

Recreant: Wedstrijdlicentie:

Jeugd: Begunstiger:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a € 18,20 wordt afgedragen aan de KNAU,

perjaar:

Eenmalig aan KNAU : Via automatische incasso per maand: U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per

Verder is een eenmalig bedrag

à

C 42.-

€60,20 €22,50

jaar:

4,75

€ 30.-

€ 5.40 voor administratiekosten aan de KNAU verschuldigd.

Alle opze-egingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachfneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. lVanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd


Y.G.Z. Mergelland Marathon Meerssen 5-10-25 en 41.195 km 9 september 2007

À{ÀRATHON

Op advies van onze trainer. Wim v d. Linden tvaren we met zo'n 26 S.T.B-ers presenr-

Als logisch vervolg op de gezellige testioop bij de familie Bodelier een week eerder wilden we nog een keertje zien of de trainingen van de afgelopen weken / maanden lonend waren. "De Mergelland" is immers een stuk ztvaarder dan het spiegeiei parcours in Susteren, dus : Met z'n allen op zoek naar bevestiging naar......iets.

Huub kwam me ophalen en rustig reden we naar lvÍeerssen. Toen we de auto kort bij start en finish geparkeerd hadden, bleek dat de startnummers op 20 minuten lopen opgehaald moesten worden. Gelukkig heeft Sjef van Ooiien een €rote auto, dus daar konden we nog wei bij {....nou

ja..

.-)

De organisatie had blijkbaar niet op zo'n toeloop van deelnemers gerekend en moest in alierijl nog startnummers laten bijhalen. Ook plaatsten ze de inschrijftafels meteen aan de ingang van de hal, waardoor ín de gang al snel een file ontstond van lekker ruikende hardlopers. Tk had

ffi,:§ffi.,§ffiffi I

ffi

.i-J1ó49 :..;,:,.:,::,' ,. " ''

''

'* r. :i.b*ffiffiS,i l;'i,I

vooringeschreven en kon gelukkig weer snel naar buiten. Tijdens het wachten op Huub en Sjef rvordt de S.T.B.meute alsmaar groter. Dan begeven we ons (lekker knus in de auto) weer naar de startplek. Even wat warm hobbelen en dan is het moment daar om naar de start te gaan.


Aannemer

0{rg",r*&

en Timmerbedrijf

'mïiff[?.' Alfa 147

H de Haan b.v.

Zet je op scherp §ee me, \iler§laats

: Stenenbrug 27

Edisonstraat23 6372

AK

feelme,

Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. O4!i

drive me. Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

- 5Í118849

Autobedrijf / GULF Station / Carwash a

kirkken reclomeproducties Landgraaf T04'532

74 80

a

verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie

a

inruil mogeliik

a

reparatie en onderhoud van alle merken

a

APK-keuringen

a

schade-taxaties en reparaties

APK-keuirysstatbn & werptrats ontwerp & uiwoering reclameborden

autoreclame

fullcolor

Klirmendentaat95 6343 AA Klimrnen TeLd045)a05 13 58

GULF Station

& Carwash Hogeweg 78 6367 BG Voerendaal

Tet {M5}5751,149

ffi m


Aan de start ontmoet ik de groep waar Leo mee

wil

lopen. Jo Schoonbroodt is

biij dat 'ie zijn

"superhaas" ziet en (zoals altijd) is

het startschot weer sneller dan ik verwacht.

Ik

moet even goed aanzetten om Leo en zijn groepje terug te vinden. Doelsteiling is -i minuten per

,,,,l;.'-r.ffi',

kiiometer. De eerste kilometer gaat

;#& tt.,g

*

:1

voor mij in 3:34 en de tweede in i:40. nu dus echt terug in tempo. Na 5 kilometer komen we in 18:50

:w.:

.*#

door. Een minuutje te hard dus. Omdat de kilometerbordjes echt niet

''i

op de goede plaats staan en

&

§

het

parcours beslist niet vlak is, is het

moeilijk om precies 4 minuten

te

lopen. Toch lukt het ons redelijk.

Uiteindeiijk valt de groep rond het 19 kilometerpunt echt uit elkaar. Ik blijf bij Leo en we lopen goed door tot op het 25 kilometerpunt. In 1:38:10 komen we door en zit mijn stu§e erop. Leo moet nog 17 kilometer.

Ik loop rustig,

beetje moe maar voldaan terug naar

de auto en drink ik aivast een lekker biertje met Huub. In de tent wordt het vochtpeil weer op niveau gebracht en gaan we nog even kijken naar de finish van de marathonlopers. Als Rob na goed 3 uur finisht wordt duidelijk dat Leo helaas uitgestapt is. Na afloop wordt stevig geëvalueerd en is bijna iedereen teweden over deze (test)loop. Er werden heel wat PR's gelopen en we denken klaar te zijn voor Berlijn of Keulen.

De consumpties in de tent smaken (te) goed. Onze ogen zijn groter dan onze levers lvant uiteindelijk geven we een flink aantal bonnen aan de mensen aan het tafeltje naast ons en rijden we, even rustig ais we kwamen weer terug naar Landgraaf.

Arno Hanssen

Redactie: Voor uitslagen van de Mergelland Marathon zie diverse uitslagen elders in dit blad

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


I

Leden l{ieuwe Leden Nieuwe

I

I

t,誰8, htt誰lnhlrto誰rol[oill Ellis Jacobs

Danique Hanssen

Jos Lempers

Dorpstraat 91 6438 JT Oirsbeek Geb. 19 mei 1984 Tel. 06-17705084 ellisj aco bs@gmai l.com

Hoefueld 21 6373 XNI Landgraaf Geb. 5 april1997 Tel.045-5327719

Veldesdorrn 22

Pegsy.rene@tiscale.nl

j.lempers@home.nl

Peggy de Bas Veldesdoorn 22

Tel.06-11223450

Monic van Workum Sikkelhof 38 6418 JW Heerlen Geb. 10 mei 1962 Tel. 045-5427707

Anne Driessen Molenweg 94 647LHAE ygelshoven Geb.25 april 1996 Tel. 045 - 5425671

pesgydebas@hetnet.nl

monic@shoop.demon.nl

Petra Saccol

Beeindiging lidmaatschap:

Veldbrand 2 6372 DN Landgraaf

Carmine Geata Lieke van Elteren, Tim Mikes.

63T2XKlandgraaf Geb. 11juli 1964

6372XK Landgraaf Geb. 9 april 1957

Tel.06-19638144

Geb. 5 augustus 1966

Tel.045-5322778

real,-

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Marathon Berlijn

fiB

34.BERLIN/_J MARATHON

:''i*egg

Een uitgebreid verslag van deze marathon en alles wot er omheen gebeurde kunnen jullie in het komend clubblad lezen. Nu alleen de uitslagen van deze voor de meeste een succesvolle marathon

912

Arno Hanssen

2013

John Haan

3393 3456 3631

Jan Schwanen Paul Jacobs

2tt

Saskia Rademakers

4758

Frank Eisenga

Sjack Hoop

478t

WielFrins

s03 535

Jos Lempers

1

i

53 53

6"/48 668 8786

846

Frad Geilenkirchen Hub Donders

MarcelMeens

Annick Ploumen Ronals Smeets Lenie Jacobs

0459 1 0468

AIois Pilich

1434 508 604 13886

Femke van Heugten Josette Gijselaers Monique Borghans Egon Borghans

164i1

Harrie de Kleyn

3588 2287 |

Peggy de Bas Bram van Heugten

1

1 1

Wim Rutjens

plaats 250 plaats 316

M35 M45 M50

02.58.00 03.10.37 03.19.33

plaats plaats plaats plaats plaats

M45

03 . 19.54

M40 V40 M45 M50 M50 M40 M45 M40 V35

03.2 i.08

PR

$.24.A0

PR

plaats2Z5 557 907 52 352 355 plaats 376 plaats 1324 plaats 885

plaats1634

144 1852 121 plaats i790 plaats 1792 plaats 213 plaats 367 plaats 393 plaats 3278 plaats 1651 plaats 866 plaats 2415 plaats

plaats plaats

03.21 .01 03.27 .07

03.28.04

$.29.44 03.29.05

03.35.06 03.43.35

M35

43.43.42

V45

03.4',7

M45

03.49.44

.47

M45

03.49.45

V.Sen

03.57 .28

V40 V40 M45 M50 V40

03.58.3 l 03.59.42

M.Sen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

PR PR PR

03.59.42 04.10.48 04.29.11 04.48.57

PR


ilde uys b.v Porticuliere onderdelenverkoop tegen Groolhondelspriizen t

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Automoleriolen verkoop Alle voorkomende repuroÍies Periodiek onderhoud

l4Eh,

APt( en roeÍmeling

ËrË* i,,:*

Bundenspeciolisl

Zand en Grind

Valkweg 32

Remmenreporuties

luilenservice

Landgraaf

Àirro onderhoud,ofvullen en reinigen

ilieuwstrooi 20 T: 045-5315034 6373 Jl{ londgraoÍ f:045-5316728

Tel.: 003'l - (0)45 - 5311227

t: inÍo@oulotenlrumopdekomp.nl www.o uloce nlru

mo

pdeko m p. n I

Autobedrijf Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth

Tel.046-4426088

{

Zdrojewski Heerlenseïryeg 200

6371 HX Landgraaf Tel.

045-5720042

Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderfioud APK keuringen Canrash Selfservice station Uitgebreideshop


Sportmedische aspecten Maag- en darmproblemen bij lopers

Inleiding

Veel lange-afstandslopers lvorden tijdens inspanníng regelmatig geconfronteerd met

vervelende klachten van het maagdarmkanaal. Deze klachten kunnen een mild karakter hebben (pijn in de buik) of van ernstiger aard zijn (bloedige dianee). Bij het ontstaan van deze klachten spelen de intensiteit van de sportbeoefening, de getraindheid, de mate van uitdroging (dehydratie) en het voedselgebruik een belangrijke rol. Uit onderzoek blljl« dat deze problemen meer voorkomen bij lange-afstandslopers dan bij andere duursporters. Het is dan ook juist bij lange-afstandslopen belangrijk om het vochtyerlies te beperken en ervoor te zorgen dat de koolhydraatvoorraad op peil blijft. Koolhydraatrijke dranken en dorstlessers zijn hiervoor prima hulpmiddelen! Het is dus belangrijk dat de lange-afstandsloper nadenkl over de vraag wat er voor en tijdens het lopen gegeten en gedronken moet worden, om de kans op maag- en darmkiachten zo klein mogelijk te houden.

Voorkomen De rampzalige invloed van buikkramp en diarree op het prestatievermogen van de lange-afstandsloper is bekend. Uit studies blijkt dat 30-50% van alle hardlopers Iast heeft van een vonn van maag- en darmklachten tijdens het lopen van wedstrijden. Deze maagdarmproblemen treden vooral op bij een hoge loopintensiteit en bij uitputting. Bovendien btijken vrouwen hier vaker last van te hebben dan mamen en jongere mensen vaker dan ouderen. De volgende maag- en darmklachten komen regelmatig voor:

. . . . . r . . . . . .

oPgeblazen gevoel in de darmen, veelvuldig rvindjes moeten laten,

darmkrampen,

pun in de zij, aandrang tot ontlasting (defecatie), diarree,

bioedige diarree, bloedige urine, maagl«ampen,

misselijkheid. boeren,

overgeven.

Mogelijke oorzaken

Bij het ontstaan van maagdarmproblemen spelen meestal meerdere factoren een rol. maagdarmproblemen zich veel vaker voordoen bij hardlopen dan b'j wieirennen en andere glijdende sporten zoals schaatsen, langlaufen en zwemmen, is het rvaarschijnlijk dat het bewegings§pe van invloed is.

Trillingen Omdat

Doorbloeding Brj hardlopen vindt er een herverdeling plaats van de bloedstroom. De spieren van de benen krijgen meer bloed, wat onder andere ten koste gaat van de doorbloeding van het maagdarmstelsel. De doorbloeding van het maagdarmkanaal neemt af bij hoge intensiteit. Dat heeft tot gevolg dat ook het aanbod van zuurstof voor de maagdarmwand vermíndert. Hierdoor neemt de bewegelijkheid van het maagdarmstelsel af, waardoor gasophoping in de


darmen kan plaatsvinden. Er wordt aangenomen dat dit een belangrijke oorzaak is van bovengenoemde maagdarmklachten. Een ander nadeel van een verminderde werking van het maagdarmstelsel is dat de lediging van de maag verstoord raakt, waardoor de opname van vocht en voedingsstoffen verstoord wordt. Hierdoor treedt eerder uitdroging op. Dat is ernstig, want een hardloper die uitgedroogd raakt gaat minder goed presteren en loopt kans op warmtestuwing. Ook voor het maag- en darmstelsel is uitdroging ernstig, want de doorbloeding van de maagdarmwand neemt nog verder af. Hierdoor kan de doorbloeding in het maagdarmkanaal vrijwel stil komen te liggen, waardoor een zuurstofgebrek van de darmcellen optreedt. De darmfunctie vermindert en het kan zelfs leiden tot afsten'en van cellen in de darmwand. Als dit in ernstige mate optreedt kan diarree ontstaan. Vaak gaat deze diarree, al dan niet zichtbaar, gepaard met bloedverlies. Als er vaak bloedverlies optreedt bij de ontlasting kan dat uiteindelijk leiden tot het bij hardlopers vaak voorkomende ijzertekort en bloedarmoede. Ook het slijmvlies van de blaas en de nieren kunnen tijdelijk te weinig bloed toegevoerd krijgen. Hierdoor kan het slijmvlies beschadigen en (wat) gaan bloeden, waardoor er bloed in de urine kan komen.

.

Yoedsel Doordat de lediging van de maag tijdens inspanning verstoord is, is het belangrijk dat er geen voedselrestanten in het maagdarmstelsel aanwezig zijn vóor het sporten. Dat is de reden waarom er in het algemeen aangeraden wordt om 3 uur voor de inspanning de laatste maaltijd met vast voedsel te gebruiken. De samenstelling van de laatste maaltijd en de samenstelling van de drank die tijdens het lopen wordt gedronken, kunnen van grote invloed zijn op het ontstaan van maagdarmklachten, met name tot opboeren en overgeven. Vet voedsel (patat met mayonaise!) zal nog lang nadat het gegeten is klachten geven bij hardlopen. Dat geldt ook voor maaltijden waarin veel uien, koolsoorten en specerijen zijn verwerkt. Iedere hardloper zal zelf moeten ondervinden, welke voedselproducten bij hem./haar klachten geven en

tot hoe langhtj/nj van tevoren nog kan eten.

Voedingsadviezen om maagdarmklachten tijdens lopen te voorkomen.

Enkele algemene voedingadviezen wiulrmee het ontstaan van maagdarmklachten zoveel mogelijk voorkomen kan worden:

. . .

Gebruik als laatste maaltijd een licht verteerbare voeding (bijvoorbeeld wit brood, yoghurívla, rij stepap, griesmeelpap). Eet in de laatste 3 uur voor de inspanning geen vast voedsel meer. Drink tot vlak voor de inspanning goed. Hiervoor kan bijvoorbeeld water en thee zonder suiker gebruik worden).

Ais de inspanning langer duurt dan 1 uur, vul dan ook vocht tijdens de inspanning aan i+ 1 liter dorstlesser/water per uur). a a

Oefen het drinken tijdens inspanning eerst tijdens een training. Als naast vocht ook koolhydraten moeten worden genuttigd, kan dit het beste in vloeibare vorm gebeuren (koolhydraatrijke dranken). Probeer (ook) dit eerst tijdens trainingen uit. Verander niet voor de wedstrijd piotseling het voedingspatroon.

Samenvatting Maagdarmklachten komen veelvuldig voor bij lange-afstandslopers. Bij het ontstaan van deze k-lachten spelen de íntensiteit van lopen, de getraindheid, de mate van uitdroging en het voedselgebruik een rol. In dit artikel worden de voorkomende maag- en darmklachten beschreven, tezamen met de mogelijke oorzaken en wat er gedaan kan worden om deze klachten (zoveel mogelijk) te voorkomen. Bron: KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Jeugdpagina S.T.B.

Zomewakantie is weer voorbij De zomervakantie is weer voorbij, dus de hoogste tijd om v/eer eens iets aan atletiek te doen. Een mooie gelegenheid hiervoor, was natuurlijk de wedstrijd bij AVON, op i 8 augustus. Het weer was uitstekend (beetje blauw, paar wol§es, en een iekker zonnetje) en iedereen had er weer zin in, al was de vakantie aan sommigen nog goed te merken. Prestaties, een beetje onder het normale niveau, mogen natuurlijk best als je 6 weken lekker vakantie hebt gevierd. Het was gezellig druk op de nieuwe baan bij AVON, en door het grote aantal pupillen liep het progmmma een beetje uit. Natuurlijk waren wij ook weer met een flinke afvaardiging aanwezig, en behalve aan het clubtenue waren de STB-ers ook te herkennen aan het ietwat moeilijk bewegen; een gevolg van de pittige eerste training na de vakantie. De meesten waren echter na hun eerste onderdeel alweer behooriijk "soepel" en de prestaties waren uitstekend. Op deze dag ging het niet om het winnen, maar om weer een beetje te wennen, en daarom was het een mooie wedstrijd.

Ook STB op C-spelen aanwezig Op 25 en 26 augustus werden in Amsterdam weer de C-spelen gehouden; een soort Nederlandse kampioenschappen voor C-junioren (ofschoon ze zo officieel niet heten). Op deze spelen verschijnt de top van de C-junioren aan de start, wat het tot een heel interessante wedstrijd maakt. Ook STB was hier aanwezig; dit jaar met maar liefst 6 deelneemsters (Nikki, Esra, Sanne, Stefanie, Doreen en Myrna). Zij reisden naar Amsterdam om te genieten van een sportief evenement waarbij voor hun de ervaring belangrijker was dan de prestaties. Wanneer we de uitslagenlijst bekijken, zien we resultaten, waarvan r.vij aileen maar kunnen dromen, maar het is natuurlijk goed, om te beseffen dat dit soort prestaties mogelijk zijn. Toch deden onze meisjes het uitstekend, en zetten allemaal een prestatie neer, rond hun PR; Nikki wist op de horden niet alleen haar PR te verbeteren, maar verbeterde tevens het clubrecord op de 80 m horden. Als we naar de overige uitslagen kijken, zien we soms een "lage" klassering, maar als we dan naar de verschillen in de resultaten kijken, zien we dat het slechts om tienden of honderdsten van seconden gaat (of centimeters). Een mooie dag, een leuke ervaring, goed weer en uitstekende prestaties; wat willen we nog meer?

Up- en downhill ook Yoor de jeugd Op zondag 26 augustus was er weer een STB-activiteit voor groot en klein; de jaarlijkse Up- en downhill op de Brunssummerheide. Deze wedstrijd is voor de "groten" een uitdaging, en wordt door hun als ontzettend zwaar omschreven. Ook voor de jeugd wordt er op deze dag een parcours uitgezet, maar natuurlijk wel een beetje korter dan het grote aantal heuvels die de volwassenen moeten nemen. Het weer was uitstekend en de aanwezigen hadden er zin in; waarschijnlijk omdat het kort na de vakantie was, en de berichtgeving niet tot iedereen was doorgedrongen, was het aantaljeugdleden op deze dag erg minimaal. De jeugd die wél aanwezig was, genoot echter niet minder en kon terugkijken op een geslaagde middag. Hieronder de uitslag van de jeugd.

plaats I 2 J

4

lii-g

naam

geslacht

categorie

00:03:25 00:03:37 00:01:45 00:03:52

Bas Radstake Martijn Daemen Jeroen Kokkelkorn Peter Bex

lvÍ

JJLIN

M M

JJLTN

lv1

JJTIN JJLIN


IIarry Driessen

frt trtríl§& De speciaalzaak in uw

Runnin g/Walkin g Center Oranje Nassaustr 19 6471Lfi, IleerlenTeUfax 0 45-57 12009 E- mail : h arrydriessen@h o me. n Website : www. harry-driessen.nl

r.dg voor: hardloop-, wandel-,

berg-, aerobic

en rndoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporLvoeding en verzorgingsproducten etc.

Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakt Tevens hebben wd altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten van het Running AMalking Team

-ryrar.isstra,a,t 5=D €i1ci5 x'R Giele(ert Tel- O4e*-a74ffi57 Ifxs a.d.res'soorr:

G|as

lllfa.terr

§]a.n ita:lr-e'l

n rrtsrl I afleg

§err'sice onderlroud.


5

00:04:15

Scott Geelen

6

00:04:23

1

00:04.,32

Lisette Radstake Paul Bex

00:A432

Rik Radstake

7

M

MJLTN

MJTIN

M M

JJLIN JJLIN

ttMaster Glenn" Ofschoon Glenn Gentle lid is van AVON, is hij ook een beetje van ons. Afgelopen weekend deed hij opnieuw mee aan de "Masters" in ItaliĂŤ. Vorig jaar wist Glenn dezete rvinnen, en dit jaar.... Lees hieronder het verslag van Ton Peters (wij waren er helaas niet zelf bij...)

'WK masters dag2z tienkamp-goud Glenn Gentle

-

6 september 2007

Ook op de tweede dag (5-9) van de WK masters in Riccione troffen de tienkampers en zevenkampsters het niet. Het programma moest door hevige wind met stortregens diverse keren worden onderbroken. Een aantai tienkampers liep de 1500 meter pas toen het al donderdag was geworden. Het verbeteren van puntentotalen was nagenoeg onmogelijk. Europees vijlkampindoorkampioen200T Glenn Gentle (M55) wint goud op de tienkamp met 6970 punten (voor de Canadees Hawkins met 6900 en de IJslander Hallgrimsson met 6840 punten.) IIij verbetert ook het nationale record uit 1994 met 1394 punten. Na negen onderdelen had de Avon-atleet nog een achterstand van 195 punten op de Canadees, maar zijn winnende 1500 meter is ruim voldoende voor de wereldtitel. De prestaties: verspringen 4,98 400 meter 59,56 discuswerpen 36,71 1500 meter 5.19,16.

100 meter 13,34

hoogspringen 1,45 100 meter horden 17,14 speerwerpen 37,92

kogelstoten I1,20 polshoog 2,20

Namens heel STB:

Glenn Proficiat

Septem ber-games

Maastricht De septembergames in

Maastricht, een mooie wedstrijd om het baanseizoen mee af te sluiten. Een dag die mooi

begon, met blauwe lucht, een lekker zonnetje. en een heerlijke temperatuur, Een dag waarop iedereen opgewekt aan de start verscheen, en velen hoopten hun verwachtingen op deze dag waar te maken. Dat het

Dick lukte, is inmiddels welbekend (hij wilde gaag op de homepage), maar ook anderen hadden

hun verwachtingen, en wisten deze helemaal of

gedeeltelijk waar te


maken.

Zo zagen we Ruben, die deze dag had gekozen om een aanval te doen op het clubrecord bij het kogelstoten. Hij verbeterde het met zo'n afstand, dat het gebruikelijke ijsje als beloning, deze keer wel een ijstaart had mogen zijn. Pim ging opnieuw over de 170, Nikki won de sprint, en Martijn werd2e op de horden, waarbij de jury de finishfoto goed moest bekijken, om te zien wie de winnaar was. De grootste bewonderin g op deze dag hadden we echter voor Kamiel Jacobs, die na een tijdje afwezig te zijn geweest, weer terug was. Hij koos heel dapper voor de 5000 m, waarbij hij het moest opnemen tegen enkele atleten uit Quatar die naar Maastricht waren gekomen om een tijd rond de 13:40:00 neer te zetten. Uiteindeiijk finishde de winnaar n 13:44:10, terwijl Kamiel binnenkwam in2A:02:06. Kamiel hoopte op een tijd onder de 20 minuten, maar werd tijdens de race waarschijnlijk afgeleid door de 3 atleten uit Quatar, die iedereen minstens 3 keer inhaalden; ondanks dat bleef hij geconcentreerd zijn eigen tempo lopen met een prima eindtijd als resultaat. Behalve de hierbovengenoemde atleten, zagen we natuurlijk nog veel meer, en over de hele lijn gezien gingen we aan het einde van de dag tevreden naar huis, ai was het natuurlijk gezelliger geweest als we Dick niet in het Maastrichtse ziekenhuis hadden hoeven achter te laten en alleen omdat hij ook wel eens met foto op de homepage en in het clubblad wilde. Maar of dit nu de bedoeling was, betwijfel ik een beetje....

Dick had zich ingeschreven voor het speerwerpen, tijdens de septembergames in Maastrich! als je trainer bent, wil je de jeugd nog wel eens \vat laten zien. Het begon best goed, en Dick was tevreden met de eerste resultaten. Bij zijn 3e poging ging het echter fout, en tijdens de aanloop, nĂŠt voor de worp, scheurden bij Dick de kniebanden af. Enkele tellen later lag Dick kermend van de pijn op de grond.

Gelukkig waren er direct EFIBO-ers ter plekke, en werd een ambulance gebeld, die even iater de baan op kwam rijden om onze ongelukkige Dick op te halen en naar het ziekenhuis te vervoeren.Toen Dick in de ambulance lag, waren zijn laatste woorden: " Jos, maak nog even een foto".

Dick, we leven met je mee, en hopen dat je weer snel terug te zien. Oh ja, en je eindigde toch op een mooie 2e plaats Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen oYer lopers

Schoenen Als je een moderne sporrwinkel binnenkomt zal je staan te verschillende loopschoenen van de bekende merken. Brga niet de fout om verliefd te worden op een exemplaar dat zo mooi bij je ogen past, ofop een pÍur v/aarvanje hart op een ofandere onverklaarbare chemische reactie sneller gaat kloppen. Met schoenen die er prachtig uitzien maar niet goed zitten, loop je het risico dat ze gaan knellen en blaren veroorzaken. En als ze te groot zijn en je loopt in een stevig tempo, dan zou je er één kunnen verliezen en een

kijken van de enorrne hoeveelheid

voorbijganger een blauw oog bezorgen. Erger nogje schoen zou door het open raampje van een vrachtwagen kunnen vliegen en de chauffeur zou zo schrikken, dat hij ,tÍ{È een supermarkt binnenrijdt en een grote chaos veroorzaakt. Zot je dat op je geweten willen hebben? Er is een ongelooflijke variatie in de soort schoenen die te koop zijn; er zijn schoenen die uitgerust zijn met stabilisators, computers, digitale grepen, grafische equalizers en talloze elektronische snufies. Denk er goed aan dat je je schoenen 's middags koopt, want dan zijn je voeten het groots. Ik weet niet op welk moment van de dag je het beste een bh voor het rennen kunt kopen; maar ook voor schoenen geldt: pas ze allebei, want de ene voet is groter dan de andere.

Sokken Hardlopers geven er soms de voorkeur aan om in schoenen zonde sokken te renoen, echter niet zo vaak in sokken zonder schoenen. De bedoeling van de sok is dat hij daar bij de voet bescherming biedt waar hij de schoen raakt. Het is van essentieel belangje sokken schoon te houden, want als zij stijf staan van opgedroogd ztNeet zijn ze net zo slecht voorje voeten als schoenen - om over je sociale leven nog maar te zwijgen. Als je katoenen of wollen sokken met dubbele zool draagt, maar je merkt dat je elke 3 kilometer moet stoppen om ze -r -uit te wringen, kun je beter overgaan op synthetisch materiaal dat sneller droogt. Het is triest maar wÍur dat er heel wat huwelijken stranden

I

T_ --r

door sokken, en ieder die gezegend is met bijzondere vochtige of meurende voeten zou z'Ít sokken 's nachts buiten moeten hangen, bij voorkeur in een goed afgesloten plastic zak.

q)( zrÍ

-«4n4,"4

De geur van je sokken kan echter ook in je voordeel werken. Tuiniers beweren dat een paar sokken die begraven zijn in een bloemperk een uitstkend middel zijn om slakken weg te houden.

Momenteel is de korte sok in de mode,maar naar men aanneemt zal binnenkort de lange sok op de markt komen, waardoor de beroepSrenner meer ruimte voor reclame heeft.

Bron:B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


f

9

STB Clubblad 2007 nr 4  
Advertisement