Page 1

't

L

I t !-.


Jaargang 22 -jtrli2007 't

-

nummer 4

eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub

Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

kopij

Theo Schmeits, Gravenweg56, &71y2 Eygelshoven 045-5352003 I 0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

28 september 2007

{ffit trlpo

Sport en Trimclub Brunssummerheide

Voorzitter: Secretaris:

20

Albert Vertrunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg

Vicยง Teeken

Ovidiusstraat

Tel.:

E-mail: stbsecretariaat@.wanadoo.nl

045-5712812

6372T2 Landgraaf

E-mail: alberfverbunt@wanadoo.nl

51

6417 VS Heerlen

Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg i3 63T4KBlandgraaf E-mail: annickploumen@home.nl

Penninsneester: AnnickPloumen Alsemene

Zaken: (vice-voorzitter)

Jos

Janssen Tel. : 043-4591995

6343 CY Klimmen Schepenbank 22 jos.annyjanssen@rrranadoo.nl E-mail:

Leden:

FrankEisenga Tel.: 0644996122

Koempel69

Daemen Tel.: 045-5353177

6373 VT Landgraaf Aan de Put 44 E-mail: bertdaemen@home.nl

Bert

Eisenga 06-44996122

Ledenadministratie: Frank Tel.:

Jeugdsport: Website

STB

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

6372ND Landgraaf E-mail: frank.eisenga@home.nl

6372NDLandgraaf 69 E-mail: stbledenadministratie@home.nl Koempel

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.ni

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

Eygelshovenerweg

Adverteren:

6471 VS Heerlen

51

13

via redactieadres. adverteerders onwangen het clubblad gratis

63T4KBLandgraaf


Trainingen zomerseizoen 2407 Das

Tiid

Trainins

Plaats

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

18:30

Cooperbaan

Maandag

19:i5

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Sportzaal

Kakert

Woensdag

i 8:30

Cooperbaan

Woensd Woensdas

i 8:30

19.30

Coooerbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

I

uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtie ontspamen trainen op de heide. Duurloop. i uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurloootempo is laas. hooeuit 10 km o.u. Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsverĂ?nogen, kracht en coĂśrdinatie willen verbeterenIntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1: 15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (n/v), die hun duurlopen willen afuisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (rn/rr), die 1:15 uur op een rustiser temDo looen- kunnen meedoen. Duurloop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (rnlv), die een ontspannen duurloop of hersteltraining

Duurloop.

willen houden. Looptraining voor beginnende lopers. Zogenaamde Start To Run training. Speciaal voor lopers (m/r), die echt zonder basis willen beginnen. Pupillen A,B,C. I uur. Junioren. 1 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zljn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de trainins. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de

Beseleider{s)

Vrije Training

Frank Eisenga

Marjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers Jeusdtrainers Jeusdtrainers

Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training

heide.

Zaterdas Zaterdae:

10:00 I 1.00

Coooerbaan Coooerbaan

Zzterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

8:30

Cooperbaan

Zandag

Inlichtingen over trainingen

:

Wim van der Linden lniichtingen over trainingen van

Dick van

Pelt

Pupillen A.B,C. 1 uur. Junioren. 1:30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Tel.045-5217A8 de

E-mail: wlinden@brunssum.net

jeugd:

Tel.

045-5325803

E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Jeusdtrainers Jeusdtrainers Leo Kokkelkorn, Roger Steens John Hendrix,

Theo Schmeits


Van de Voorzitter S.T.B. scoort.

Er is in het verleden vaak en ook terecht de opmerking geplaatst dat onze club niet de waardering knjgt die wij verdienen en niet zo bekend zijn bij de gemeente en andere instanties. De afgelopen tijd hebben wij in ieder geval niet te klagen gehad over publiciteit en prestaties van formaat. De jeugd.

Onze toekomst (onze jeugdleden) scoorden

weer

geweldig tijdens de diverse Limburgse kampioenschappen Wij behaalde wederom diverse gouden, zilveren en bronzen medailles. Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar iedereen wil Limburgs kampioen worden, zelfs ons gewaardeerd jeugdcommissielid Dick van Pelt behaalde een tweede plaats bij het speerwerpen. Onze meisjes presteerde heel goed tijdens de pupillencompetitie hnale, en veroverde een mooie derde plaats

En wat te zeggen van de geweldige overwinning bij de gebiedsfinale in het Brabantse Best door onze S.T.B. Girls C junioren, door deze overwinning mogen zij deelnemen ium de landelijke finale. GAls wij zijn trots op jullie. Over scoren gesproken de jeugd is in ieder gevalbezig om S.T.B. op de kaart te zetten.

CZ-Megaloop, Wat een mooie en door S.T.B.geweldig georganiseerde wedstrij4 alles was goed geregeld en veel leden hebben meegewerkt aan het slagen van deze wedstrijd. Er was een hoog percentage van onze leden aanwezig , of voor het lopen van de wedstrijd of voor het meehelpen van de organisatie, onze club heeft in ieder geval veel complimenten ontvangen, van diverse instantie en zeer zeker van de wedstrijdlopers. Dus over scoren gesproken, dat was zeker scoren De scholen. Samen met Glen Gentle heb ik diverse basisscholen bezocht om de atletiek en uiteraard onze club te promoten. Het waren voor de kinderen in ieder geval leerzal;:re en vooral inspannende uren die door Glen werden verzorgd. Onze club is nu in ieder geval meer bekend bij de diverse scholen in Landgraaf . Dus hier scoren wij ook.

Yaals -Yenlo.

Ons Super-Team behaalde voor de zesde achtereenvolgende keer de overwinning in deze door 60 teams gelopen estafetteloop..Een geweldige prestatie die S.T.B. in de atletiekwereld aanzien geeft, maar ook de deelname en de prestaties van de andere teams mogen wij niet vergeten, door hun werd het wederom een geweldig S.T.B. feest. Nu scoorde wij weer, zeer zeker in door ons alle gedragen roze T-shirt. Ik wil afsluiten met een uitspraak op een van de vele lopers-websites. S.T.B. de gezelligste atletiek vereniging van Limburg met heuse Toppers in de gelederen. Albert Verbunt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & Bedrijven Vrijblijvende olferte Ook herbestraten von opritten

Dorpstrilat 58 Landgrailf Tel.06-51115758


28e Ileideloop S.T.B. 5 en 10 Engelse mijl Zaterdag 12 mei 2007

Bij gebrek aan eigen inbreng ditmaol een verslag van de Heideloop van Roger (rabbit) Rousseau uit Maastricht oyer de strijd in de voorste gelederen van deze wedstrijd,

Vorige week had ik de Geuldalloop al moeten missen vanwege een knieblessure. Deze week ging het al een stuk beter, maar nog zeker niet honderd procent. Toch wilde ik, als het ook maar even ging, de Heideloop in Landgraaf lopen. Een mooie afstand (10 Engelse mijlen), een mooi parcours door het bos en niet onbelangrijk, georganiseerd door de sympathieke atletiekvereniging S.T.B. Samen met René en Nicole van Uum moest

ik

vandaag de Maaskichtse eer hooghouden.

De eerste anderhalve kilometer van de wedstrijd mag ik het tempo nog enigszins bepalen. Doordat ik de afgelopen twee weken door de blessure niet veel heb kunnen trainen probeerde ik dan ook zo lang mogelijk het tempo te drukken. Na anderhalve kilometer vindt Nico Hamers het genoeg geweest en gooit er een hogere versnelling tegenaan. Jean Herpers en ik proberen in eerste instantie nog aan te klampen maar omdat ook Jean Herpers niet geheel fit aan de wedstrijd is begonnen is dit maar van korte duur.

De eerste ronde blijft het een beetje stuivertje wisselen tussen Jean en mij terwijl we Nico steeds verder zien uitlopen. Vlak voordat we de tweede (en tevens laatste) ronde ingaan moet ik ook Jean laten gaan. Ik verlang naar de lange afdaling na het ingaan van de tweede ronde maar ook tijdens deze afdaling lukt het me niet om te herstellen. Van de knie heb ik gelukkig totaal geen last maar nu blijkt maar al te goed dat je niet zo maaÍ ongestraft je trainingen kan laten schieten. Met de conditie lijkt het slecht gesteld te zijn en het ziet ernaar uit dat de tweede ronde geen lolletje zal worden. "Geen lolletje"

lijkt de lading zelfs niet helemaal te

dekken want als de wedstrijd vordert hoop ik alleen nog mÍur dat ik de wedstrijd kan uitlopen. Mrjo tred gaat nu echt over in "sjravelen" en als ik in de laatste 4 kilometers ook nog last krijg van steken in de zij is de marteling compleet. Jean Herpers begint ook steeds meer uit het zicht te verdwijnen. Proberen de derde plaats vast te houden is dan ook het motto. Tijdens de laatste beklimming is het nog even flink doorbijten en ik ben dan dolblij als ik uiteindelijk als derde de streep pÍrsseer in een tijd van 0:58:51. Nico Hamers heeft als verwacht de wedstrijd op zijn naam geschreven en Jean Herpers is in de laatste ronde ook nog maar liefst 1:20 op me uitgelopen

Uitslagen Heideloop

5 ENGELSE MLIL: 6 10

')') 1À

Leo Kokkelkorn Ad Diederen Jack Hoop Bas Nicaise Jan Schwanen

S.T"B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

04.29.2t 00.30.43 00.33"00 00.33.02

00.33.04


66 67 77 96

122 130 137

Frans Quaedvlieg

Hein Bodelier Carla Willems Jan Manders Ivonne Monse Gerte Offeringa Hans Ypma

10 ENGELSE

I 2

4 5

2T

46 48 49 54

74 79 80 85

97

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.38.10 00.38.19 00.39.16 00.41.29 00.45.25 00.48.17 00.5

i.38

MIJL:

Nico Hamers Jean herpers Jos Krist Rob fuksen Peter Deceuninck Frank Joosten Theo Schmeits René Clement Lara Klaassen Ronald Smeets Egon Borghans Monique Borghans Femke van Heugten Hein Bodelier

plaats 1 plaats 1 plaats 1 plaats 2 plaats 6 plaats 9 plaats 1 plaats 9 plaats 1 plaats 9 plaats 16 plaats 3 plaats 3 plaats 3

M40 M35 M45 M40 M40 M40 M60 M45 v35 M35 M40

00.56.21 00.57.31 01.00.13

0r.00.27 0t.04.26 01.t3.36 01.13.46 01.r4.12 01.15.r2 01.1 9.19

0t.20.22 0t.20.23

v40 v20

01.21.27 01.24.22

M55

Theo Schmeits

Een kritische noot. kijk naar de deelname op de Heideloop van onze eigen vereniging, dan doet het mij toch een beetje pijn dat er zo weinig deelnemers ot waÍen. Het laagste aantzl sinds 2000 zo ongeveer. Een beetje zelfkritiek moet kunnen en moeten we dan ook niet de hand in eigen boezem steken? Waarom wordt er wel reclame gemaakt binnen de club voor evenementen van zusterverenigingen, 'waarvan je praktisch niemand ziet op onze Heideloop? Waarom geen reclame voor de Rur-Eifel-Cup? Ik ben van mening dat als je als vereniging deelneemt aan een cup, je ook op de wedstrijden van de deelnemende verenigingen met een redelijke afraardiging aanwezig moet zijn. Je hoeft beslist niet ieder weekend een wedstrijd te lopen, want het aanbod is groot en het zijn prachtige loopjes door mooie natuurgebieden. Geniet van het lopen, want de tijd is van ondergeschikt belang. Ongemerkt zul je vaststellen dat je tempohardheid bij wedsfijden Een persoonlijke noot. Als ik

tÍt

toeneemt.

Herman Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


12" CeBuSta

2,5 en

- Ioop Ileerlea

5J kilometer

Donderdag24 mei 2007

Het CBS in Heerlen organiseert elk jaar

deze

CeBuSta loop. Een wedstrijd voor medewerkers van het CSB, maar ook buitenstaanders zijn welkom. Onze onlangs overleden clubgenoot Hub Erkens was een van de mede organisatoren van deze wedstrijd.

Bij

deze loop met ongeveer 50 deelnemers werd

gestreden om de Hub Erkens Wisseltrofee, een goede reden voor een tiental S.T.B. 'ers om aan deze wedstrijd deel te nemen.

dan ook

het vrij pittige parcours en de warmte werd het wat de winnaars betrof een volledige S.T.B.-aangelegenheid. Petra van Tongeren zegevierde bij de dames en Leo Kokkelkorn ging met de eerste plaats strijken bij de heren. Ondanks

Na deze wedstrijd werden we na het douchen door het CBS nog uitgenodigd voor een voortreffelijke lunch, waar nog gezellig nagekaart werd.

Ohja mochten jullie het nog niet gehoord hebben Albert heeft voor de eerste keer Theo en Petra in een wedstrijd verslagen.

Albert neemt bij afwezigheid van winnaar Leo Kokkelkorn de "Hub Erkens Wisseltrofee"in ontvongst

Uitslagen CeBuSta - Loop

2.5 KILOMETER:

3

Louis van der Wouw

S.T.B.

00.t4.57

s.T.B.

00.18.52

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.20.3

5.3 KILOMETER: 1

4

Leo Kokkelkorn Marcel Meens

9

Frank Eisenga

10

Albert Verbunt Petra van Tongeren

11

i6

Theo Schmeits Wim Rutjes

20 22

Vicยง

12

Sabine Krieg

Teeken

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B.

00.25.21

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

5

00.21.45 00.22.22 00.22.29 00.22.3't 00.24.13 00.24.57


Harry Driessen Run nin gAMalking C enter

Oranje Nassaustr 19 64ll LE

Wffiffiffiffiffiffi

HeerlenTeUfax 045-571 2009 E-mail : h a rrydriess en @ho me. n lVebsite : www.harry-driessen. nl

HAflRTD[I[§5fN HEERIfN

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en mdoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporlvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak ïvorden

gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

SportieYe groeten van het Running /Walking Team

ffi # {J ffi ffi fr #

S ry*rwnriuirï$

PosÉIou.s r2OO

ffi,V- ffieÍ*em

6f.Ct{O E3E rGieleen

rUra.xDtlsÉtfu,a.t €ít§) Cir.Ct€í

^lr'

R tGpeleen

lfel- (O)4e,,-a7468í61I Urs ad.rseg:s(o<D:rp: Gia,s §lallltall-e

Ea,ter .l

n sta-Il a*l eg

§lerr.lce o-r der-Iroud.


Overtraining Inleiding over training en herstel In feite is een training een prikkel, die een verstoring geeft van het lichamelijk evenwicht. De atleet kan na de training deze verstoring van het lichamelijk evenwicht als vermoeidheid ervaren. Als de training en het herstel daarvan goed gedoseerd worden, zal het prestatievennogen toenemen. Dat wordt supercompensatie genoemd. De herstelfase is dus een essentieel onderdeel van de training! De kunst van het trainen is om op het juiste moment na het herstel, weer een trainingsprikkel te geven. De duur van het herstel is afhankelijk van de mate van training en hoe intensief getraind wordt. Dit is voor iedere sporter verschillend en kan ook per dag verschillen. Gewoonlijk duurt de herstelfase van een atleet zo'n 20 uur. lHLet zal duidelijk zijn dat het volledige herstel na een zeeÍ zv'taÍe inspanning (bijvoorbeeld een intensieve tempotraining of een maximaal krachttrainingsprogramma) langer kan duren. De vraag is natuurlijk of dit herstel positief te beinvloeden ís. Het eten van koolhydraten binnen 1-2 uur na beëindiging van de (duur)inspanníng verkort de duur van dit herstel, terwijl ook massage na de inspanning daaraan bij lïkt te dragen. Allerlei andere middelen en voedingsmiddelen hebben weinig invloed op de totale duur van dit herstel. Hoe weet de sporter dat hij voldoende hersteld is?

Atleten zljn vaak bang niet hard genoeg te trainen, waardoor ze niet naar hun lichaam (willen) luisteren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de trainer. Deze dient navraag te doen of een atleet zich na de vorige training goed hersteld voelt en hoe zstaar de taining aanvoelt. Een goed hulpmiddel, voor zowel. de atleet als de trainer, kan het bijhouden van een trainingslogboek zijn, waarin wekelijks een aantal overtrainingsverschijnselen gescoord kan worden, middels wagen als:

. . o o . . . . . . . . .

Voel je je de laatste dagen sneller moe? Heb je het gevoel niet volledig hersteld te zijn? Presteer je op dit moment minder? Kost de training je meer moeite? Zouje graag eens een training overslaan? Zijn de spieren stijver of pijnlijker? Ben je sneller ge'irriteerd? Heb je meer moeite met inslapen? Isje eetlust achteruit gegaan? Vind je de training voldoende afwisselend?

je motivatie minder? Beleefje minder plezier aan het sporten? Heb je vaak geen zin in trainen? Is

Rol van de (sport)arts Ook een (sport)arts kan een bijdrage leveren om een dreigende overtraining te voorkomen. Naast goed luisteren en kijken, kan de (sport)arts ook voelen. Overbelaste spieren voelen vaak gespannen Ít,an. Ook kan de (sport)arts in een laboratorium het bloed laten bepalen. De uitslag van dit laboratoriumonderzoek kan een goed hulpmiddel zijn om overtraining te voorkomen of te herkennen, maar dan dienen er wel per atleet meerdere individuele uitgangswaarden bekend te zijn uit een periode dat deze goed in training en in vorm was. Bij dit laboratoriumonderzoek kunnen spieren:rymen bepaald worden, die uit een beschadigde spiercel kunnen lekken. De hoogte van het C.K. (Creatinekinase), A.L.A.T. (Alaline-aminotransferase) en


A.S.A.T. (Aspartaat-aminotransferase)geven een indruk van de beschadiging in de spieren. Daamaast kan het Ureum bepaald worden, wat een índruk geeft van de (eiwit)afbraakprocessen in het lichaam. De veranderingen in het gehalte van het, van nature in het lichaam voorkomende, mannelijk hormoon testosteron en van het stresshormoon cortisol kunnen een indruk geven van de mate van herstel en overfraining. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat na m.mre inspanning het hormonale evenwicht gedurende langere tijd verstoord kan zijn. Hierbij kan het testosterongehalte dalen en het cortisolgehalte stijgen. Bij atleten waarbij dit hormoonevenwicht is verstoord, is vaak ook het herstel verlraagd. Er zljn echter grote verschillen tussen atleten onderling. De ene atleet reageert wel met veranderingen in hormoonwaarden, de ander niet of veel minder duidelijk. Bij vrouwen zijn deze hormoonwaarden vaak niet goed als maat voor herstel en overtraining te gebruiken omdat de testosteronwaarde bij vrouwen (veel) lager li5 dan bij mannen en de waarde van het hormoon cortisoi sterk varieert in de verschillende fases van de menstruele cyclus. De rol yan de hersenen

ln de hersenen bevindt zich de hypothalamus, die rechtstreeks het autonome zenuwstelsel en, via de r hypofyse, ook het endocriene systeem (hormoonproductie) aanstuurt. Als een atleet lll overhaind raakt, treden naast vermoeidheid, ook tekenen van mentale

'1,

prikkelbaarheid op, waarbij de directe omgeving en de trainer het zwaar te verduren kunnen krijgen. Daarnaast voelt de atleet zich gejaagd, slaapt slecht, heeft minder eetlust en valt af. De gedragsverandering is te verklaren uit het feit dat de hypothalamus de schakel is fussen gedrag en het endocriene systeem. Het (sympathische) zenuwstelsel van een dergelijke atleet is reeds ma,rimaal geactiveerd en kan dus niet nog verder geactiveerd worden om tot (grote) lichamelijke prestaties te komen. Als het overtrainingsbeeld al langer bestaat, raakt het (sympatische) zenuwsteisel uitgeput. Het overtrainingsbeeld verandert dan van karakter; de atleet wordt moe, apathisch en lusteloos, terwijl de harrfrequentie in rust- en bij inspanning lager wordt. De atleet is letterlijk niet meer vooruit te branden, het herstel zal zeer lang (maanden) duren.

Factoren die van belang zijn bij het ontstaan loan €en oyertrainingsbeeld. Iedereen begnjpt dat er, ais er vaak en zutaar getraind wordt en er weinig tijd voor rust en herstel wordt uitgetrokken, een overfrainingsbeeld kan ontstaan. Het blijkt echter moeilijker te begrijpen, dat er meerdere factoren meespelen bij het ontstaan van een overtrainingsbeeld, zoals:

.

Ardere lichamelijke belasting. Hierbij zijn bijvoorbeeld het vakantiebaantje (vakken vullen /

.

Energie- of voedingsmiddeiendeficiënties. Direct na een rt/aÍe inspanning schreeuwen de spieren om snelle energie om het herstel optimaal te kunnen uitvoeren. Het is dus zaak om zo snel als praktisch gezien mogelijk is, een kooihydraatrijke maaltijd of voedingssupplement te nuttigen waaruit voldoende ernergie gehaald kan worden. Ook een goede ijzervoorraad in het bloed en in de spieren is essentieel yoor een goed herstel_ Stress in de privé-situatie. Denk hierbij íulÍl examens, sociale en financiële problemen. Onvoldoende (nacht)rust. Een atleet moet voldoende slapen, terwijl ook overdag voldoende tijd voor rust aanwezig moet zijn. De hele dag effrciënt volplannen en tdd besparen op de nachtrust, is vragen om ellende. Een atleet dient zich te realiseren dat in een zware trainingsperiode de behoefte aan (nacht)rust toeneemt. Infectieziekten. Hierbij dient opgemerkÍ te worden dat het herstel ook na een geringe infectieziekte (zoals een verkoudheid) al gedurende meerdere dagen vertraagd kan zijn. Aanpassen van de trainingsbelasting is hierbij dus het advies! Belangdjk is dat de atleet en de trainer zich realiseren dat infectieziekten eerder optreden als een atleet al overtraind is!

. . .

post rondbrengen) en verhuizen berucht.

Bron: KNAU

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


23' Estafetteloop Yaals - Venlo 101 kilometer Zondag 24 juni 2007

De S.T.B. neemt sinds 1992 onafgebroken aon deze door

Scopias

georganiseerde estafettewedstrijd deel. Ook waren we in de jaren 80 nog tweemaal present. In het begin met een ploeg, maar de laatste jaren zelfs mel

J'ofrr

l

ploegen. Het S.T.B. Superteam deed zijn naom alle eer aan zij won al voor de zesde keer deze wedstrijd. Ook dit jaar weer 4 ploegen aan de start op de Vaalserberg. Hieronder kan men het wel en wee van deze ploegen lezen bij de 23 uiïgove van deze prachtige en vooral gezellige wedstijd.

S.T.B. team "De Springplank" Als voetballertje van de basisschool St.Aloysius was de Springplank in de belevingswereld van een jochie van de straat altijd dé grote concurrent om tegen te spelen. Nooit gedacht dat ik, weliswaar meer dan 30 lentes iater, samen met een "T{aïe" vertegenwoordiging hiervan ooit een estafette - wedstrijd zou lopen, en na afloop samen op de foto in een foute kleur T-shirt. Zeker in gedachte genomen dat voetbailers een broertje dood aan duurlopen hebben, het kan verkeren...... De "zwaÍe" delegatie werd helaas al flink gedecimeerd door de afivezigheid van onze Bennie, jammer maar wel een wijs besluit na een heftige nacht Rock & Roll (Mick zou zeggen: You can't always get what you want). De weersvoorspellingen waren al niet te best, en een enkeling kon ook al niet zonder eerst een sigaret te roken aan de eerste etappe beginnen, dit voorspelde misschien niet veel goeds, of was het gewoon toch een voorteken dat het vooral een gezellige dag moest gaan worden.

Dit laatste werd al snel bewaarheid. Een leuke grrep, catering in overvloed, we waren toch echt maar met z'n negenen, en als we nog een "Bums - container " (sleurhut in de volksmond) aan de trekhaak hadden gehangen, dan had ik zeker gedacht dat we als echte "Hollanders" richting La France gingen reizen, naar de meest Hollandse berg in de Tour. Een glimlach was dus al meteen niet meer te onderdrukken, het ijs was gebroken zogezegd,

Wim Rutjens over de

finish in Yenlo

de spanning om te moeten presteren was eraf, als die er al was, en onbevangen konden we lekker onze etappes gaan doen. Ook nooit gedacht dat een zo lange dag toch zo snel voorbij kan gaan, er was de hele tijd wel wat te beleven, een georganiseerde wirwar van lopers, begeleiders, supporters, parkoerswachters en


I'r

i

.1 't1Lu'

Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaamheden 'eden

,'-\,

Hd

5i

**ïs"

Ë-'*b'P

fuflouwsERVrcE

L. WIJNEN L.P.A.J.

Touringcarbedrijf . Ir.Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110, 6369 ZJ Simpelveld Tel. 045-5 44 44 44, fax 045-544 17 18 w\ /w.taxislangen.nl

Bij de pakken neerzitten

bouwservice. l.wijnen@home.nl

www. bouwservicewij nen. nl

?

Man oh mnn !

PietersDorn: Heerlen

Geleenstraat3+36 Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat I *20 S

itta rd

Molenbeekstraat

l2 )

Hooftlsrraat 328 63728T Landgraaf T. 045-53 | 25 6s

il%ï.#iï,:ï,

kom nou

manneRrrod

Wijnen

Fl Ir?,,voo B

ouwkundig ontwerp & A dviesb u rea u Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-5 12779s9 Fax 043-4592901 Yorm geving

van uw bou wplannen


v€rbaasde passanten die niet konden geloven dat die gek daar in die vreemde outfit helemazl naar Venlo rent (Wim was "vergeten" te zeggen dat er zeven etappes waren), wie loopt er nu achter wie aan, waaÍ moeten we aanmoedigen, wie loopt het correcte parkoers, hebben die gasten uit die zijstraat ook een starfnummer, wie is de volgende loper, en waarom stuurt die High - Tech neusje van de zalm Tom - Tom ons hier het weiland in ? MaakÍ allemaal niet zoveel uit als de verwachtingen en prestaties naar beneden worden bijgesteld tot het niveau meedoen is belangrijker, en als er een tijdlimiet was geweest, hadden we daar ook om gelachen. Ondanks deze insteek, of is het meer dankzij deze insteek, hebben alle lopers een goede prestatie geleverd, en dat maakt het nog een tikkie leuker. Barry liep boven verwachting een goede tijd, Jos wist echt overal de weg te vinden, Ron liep vooral hard als er veel supporters stonden, Peter deed een goede invalsbeurt, de dames wisselden heel snel

van nummer, Louis en Alois liepen alleen maar rechtdoor en Wim z'n shirt is nog nooit zo nat geweest.

Het was een voor herhaling vatbare dag, het weer wuls ideaal om te lopen, en werd nog met een gezellige BBQ afgesloten, toen de eerste druppels tegen twaalven 's avonds begonnen neer te dalen op onze aÍmgeschoten koppies, kon de dag niet meer kapot.

Ron Fens

Uitslag "de Springplank" Etaope

Etappe 2

Etappe

Bu.ry

Jos

Ron

Marian/Silvia Louis

01.11.22

01.09.24

0l .03.17

01.07

1

3

Etaope 4

.34

Etappe

01.

Etappe

5

Alois

6

'Wim

01.29.01

i4.00

Etappe 7

01.11.11

Plaats: 38

Wim en Steam, wimen' s team, Even na half 9 vertrok de eerste dame. Met haar arm in het gips (ver)sloeg Saskia

2i

andere lopers.

Een oud heertje probeerde Saskia nog op zijn motorkap te krijgen mÍur gelukkig zonder resultaat. Saskia kon vermoeid maar voldaan haar arm doorgeven aan Vic§.

Vic§?? la Vic§, ze is weer helemaal terug! Met een mooie gelijkmatige pas kwam voor haar de Makro al snel dichter bij.

De wouwen etappe werd door Els getotseerd. Heel Susteren liep

eryoor

uit

met

een

verkeersopstopping als resultaat. Wim, onder de indruk van al dit

wouwengeweld, kuste

een

achterliggende auto. Hierdoor kwam ander wouwengeweld in zicht.....

Na de

pauze gebeurde

merkwaardigs.

Femke kan meteen het verloren vocht weer aanvullen

er

iets


Gerte nam de etappe op zich en veranderde halverwege in Sabine. Mij zou het niet opvallen! Maar de dame die trots langs Gerte was gelopen en nu door Sabine werd ingehaald,, zag het verschil wel. Ineens hadden we vijanden, slik. .. Yvonne kwam in actie op de 1 na laatste etappe. Als een diesel motor kwam ze op gang om op de Prinsenwal 2 renners in te halen en keurig op 2 anderen in te lopen, klassel Femke, onze junior, keeg de beste begeleiders mee opdat er niets mis kon gaan! En aangezien de dames geen kuddedieren zijn en communicatie soms verkeerd wordt begrepen, werd er een kleine omweg ingelast. Met het eindresultaat waren we dik tevreden; 20ste van 58 teams, super toch! Op de terugreis ontstond een discussie rondom het vormen van teams. Er waren een aantal STB- leden die ook mee hadden willen rennen terwijl de teams al vol waren. Hoe moeten we daar volgend jaar mee omgaan? Bijvoorbeeld 2 vrouwenteams laten starten? Sabine wilt de verdeling wel doen, of toch maar niet?

Wat zeg je? Je mist een etappe beschrijving? Welke dan? Monique Borghans

Uitslag Wim en Steam Etappe I

Etappe 2

Saskia 01.06.01

Totaaltijd:

5

Etapoe 3

Etappe 4

EtapLe

Vicky

Monique

Els

Gerte/Sabine

01.05.26

01.18.45

00.51.21

01

07 .49.03

.17.48

Etappe

6

Yvome 01 .28.3 80

Etaope 7 Femke 1 .20.04

Plaats: 20

De S.T.B. Abrahams Een boekje open over de Abrahams door Sarah.

Vaals-Venlo, een van

de

topevenementen voor STB lopers. Dit jaar was STB weer met 4 teams vertegenwoordigd.

Voor sommige lopers van "mijn" team al de 15de keer. "Het is geen

wedstrijd", toch loopt iedereen zijn eigen wedstrijd. Albert meldt met grote trots, dat hij 19 lopers heeft ingehaald aan iedereen die het

nieĂ­welwil horen. ik dacht naast Jan op de fiets "wat loopt hij toch langzaam", de teller bleef maar op 10 staan (mph!). Maar hij liep sneller de berg op dan dat ik fietste.

Voor Pierre bleven niet

zoveel

lopers meer over om in te halen; zijn stijl werd luidruchtig bewonderd door zijn teamgenoten. Voor mij werd het dus een eenzame tocht, begeleid door onze voorzitter en John. Voordeel was, dat wij een lange pauze hadden.

De laatste meters van Vaals - Venlo en deze toch (nog onverwacht lange) etappe


En....onze voorzitter droeg mijn tas. lntussen was het nog steeds droog en een plezierige temperatuur. Maria en Fritz kunnen ook nog niet zonder dit evenement gezellig.

Na de pauze kon Henk van start, die zich vergist had in de afstand; valt erg tegen een km'tje meer lopen. John, onze Abraham in spe, was zeer tevreden met zijn resultaat.

Theo, helemaal uitgerust in zijn vakantie, ging van start voor de laatste ingekorte etappe. John, die zoals mij verteld is, alle weggetjes en rieksweegen in Limburg kent wist de etappe op de oude afstand terug te brengen. Theo, gehaast door Rob en mentaal en fysiek ondersteund door mij, kon dit niet erg waarderen.

Misschien een tip voor die grote horloges, die je zoveel zietbij STB tegenwoordig: kan er geen MIEP op, die de weg wijst? Een gat in de markt, zeker weten. Omdat het toch een echte wedstrijd is: gefeliciteerd STB Super tearn, het was v/eer super, gefeliciteerd Els, 8 sec sneller dan ik en Saskia 57 sec sneller dan Albert. En gefeliciteerd De Springplank met jullie debuut. Gekleed in een mooi roze T-shirt gingen we tevreden huiswaarts. Theo contracteerde meteen hetzelfde team voor volgend jaar. Klasse!! Ineke de Ploeg

Uitslagen S.T.B. Ă&#x20AC;brahams Etappe

I

Etappe

2

Etappe

3

Etappe

4

Etapne

5

Etappe

6

Etappe 7

Theo John lneke Henk Pierre Albert Jan 01.06.58 00.57.08 01.14.30 00.57.29 01.06.04 01.04.39 01.1.2.46

Totaaltijd:

07.09.34

Plaats: 7

Het S.T.B. Superteam Toekomst, ZondagZ4 juni 7.45 uur winkelcentrum "Op de Kamp". Het is weer zover, alle lopers van het legendarische STB-superteam maken hun opwachting. De Wisselbeker, die behalve loodzwaar ook nogal volgeplakt is wordt ingeladen. Volgeplakt met plaatjes die aangeven dat het bewuste en geweesde Superteam reeds vele jaren de Mega-estafette Vaals-Venlo naar haar hand weet te zetten.

Voor de mensen die het STB-Superteam niet close-up kennen even wat achtergrond informatie. Bij de Abrahams is het criterium dat je ouder bent als 50. Bij de dames is het van belang dat je een dame bent. Bij het Superteam waren er voorheen echter heuse trials en waren de intimidaties niet van de lucht. Kwaliteit was het enige dat telde. Teambaas Ger Bodelier selecteerde streng maar rechtvaardig. Waar in andere teams de gezelligheid en het vervoer bepaalde wie er meedeed, was dat bij het Superteam van ondergeschikt belang. Kwaliteit snelheid, winnaarmentaliteit, en etappewinst dat waren zaken die er toe deden. Dat je toevallig ook nog een aardig persoon was interesseerde helemaal niemand.

U waagt zich wellicht af waarom bovenstaande tekst in de verleden tijd geschreven staat? Ik zal proberen dat voor u duidelijk te maken. Ik maakte kennis met het superteam toen de teambaas mij selecteerde als "fietsef, een buitengewoon verantwoordelijke taak. Het team was een fenomeen en duldde geen tegenstander binnen een half uur van hun eindtijd.


Een navigatiefout zou dan ook grote gevolgen hebben voor de eindtijd en natuurlijk de reputatie van het team. Ik was uiteraard nogal verguld met deze enorme eer. Het team won dat eerstejaar, het team won ook hetjaar erna, en ern4 en erna......... . .... we op 24 juni de 2007 editie startten. Dit jaar dusl

Totdat...

Na aankomst bleek het traditionele Vaals-Venlo shirt roze te zijn, een voorteken??? Vervolgens bleek de teamcaptain gekozen te hebben voor een i,un op de damesetappe. Dat bij die man ook een uiterst comfortabele bus hoorde, mag op

z'i

genoemd.

zachtstg"r.gà'ouuieus worden

Aan Arno dus de taak om 7 minuut 30 te winnen op de snerste dame vandaag. deed nog wat slappe pogingen om de uiterlijke kenmerken van Lara te imiteren maar daar is meer voor nodig. Jean-was weer de juiste man op de juiste etappe. Bergaf valien met duizelingwekkende snelheid. Jos bleef dit jaar de eerste etappe wijselijk in de'(comfoàu"t"y uu". g, bleef de eerste kilometers een ons onbekende loper hardnekkig achter ons plakken Tot groot ongenoegen van Jean die dan ook nog eens aanzette en de onbekende ruim anderhaive minuut achter zich liet.

Hij

Huub was aan de beurt van Wijlre naar Nuth. Deze zwareheuvel etappe was ook hem op het lijf geschreven' Huub haalde net als Jean het ene team na het andere ln. i., xutr, was het de beurt aan Jos, die nu dus zonder dikke knie zijn kilometers kon afiverken. Éi.; L"gon zo enthousiast, dat hij zelfs pas na het verlaten van het Makro-terrein zijn stopwatch aanzerte. Hij haalde in schinnen het srB-damesteam in en zette vervolgens de achtervolging in op Ron Fens. Die haalde hij net voor Nieuwstadt in. Nu was het dan de beurt aan nieuwkomer, busleverancier, en Lara imitator Arno. De damesetappe was door de captain zoals gewoonlijk strak geregis.seerd . Írrj zetterlla"n. deze etappe zelfs zijn vrouw en dochters in om de nieuweling tot grote pr"àl"t te beriegenri1 i,*ra" ,gelukkig voor hem, de snelste tijd op deze etappe (39.31). Helaas was er een meisje aaia" 10,g kilometà afrondde in 43,27. Enig snel rekenwerk leert ons dat Arno's doelsteliing ru, uunàuug niet was gehaald. Hij kwam 3 minuten en 34 seconden te kort.

Na de pauze ging Leo van start richting Roermond. Hij had de concurrentie bekeken en deed wat

de

captain van hem verwacht. . ...winnenl Die vijfde etappe kenmerkt zich door de vele inhaalacties doordat alle teams weer met 30 seconden verschil mogen starten. Nu was het in Roermond tijd voor Rob. Hij maakte zich zorgen over het nieuwe begin van de route maar dat bleek ongegrond. Hij bleek trouwens erg goed te gedijen onder de zalvende woorden van instant-coach Jos. Helaas was een concurrent hem 15 seconden te snel af. Die deelnemer u/as wel enkele decennia jonger, dat mag niet

onvermeld blijven. De laatste etappe was het dan

eindelijk de beurt aan teambaas Ger Bodelier. Ger zegevierend over de streep Het S.T-8. Superteam is weer winnaar etappe was

.....51,33.

flink veranderd door de nieuwe locatie van de or",

Hij begon de route met een tempo wÍurvan de fietser nu nog r"." È"n", heeft. De paden zijn voor een groot

,Í;ïöl::li:i*ffiïtJïïil".

Het was weer gelukt. Het armachtige srB-superteam heeft weer gewonnen.


Als yoetnoot geef ik nog wat tijden van voorgaande edities en wat overpeinzingen waar de lopers in de vakantie mee kunnen worstelen. In 2004 won het Superteam met een verschil van 37 minuten op de nummer twee. In 2005 was die voorsprong geslonken tot 16 minuten. Dat dit voor opschudding zorgde bewijst het feit dat het jaar erna de prestatie v/eer met 5 minuten toenam tot een voorsprong van2l minuten. ... ...? En dan nu de voorsprong (want die is er nog wel) van 2007 .. 3 minuut 28

Ik kijk met angst en beven uit naar de volgende editie van Vaals-Venlo' Zal rk nog de fietser van het snelste team zijn? Roger Steens

Uitslag S.T.B. Superteam Etappe

Etappe

1

2

Etappe

3

Etappe

4

Etappe

5

Etappe

6

Etapoe 7

Rob Ger Leo Arno Jos Huub 00.48.54 00.59.40 00.39.31 00.s4.22 00.56.3s 00.51.33

Jean

00.52.24

Plaats: 1 en winnaar !!!!

Etappeí Vaals-ïVYlre

0 J 7 Irl

Parkours:

e

!

ETAPPE 2 WYLRE.NUTH

heuvelacht§ (15.5 krn)

o

*o

ZweaÍ, heuvelahtig (13.8 km)

tí,

o

d o

À

0 o

:Í o,

I

tu

u E

, b

U [J

F

{

Ià T

l

t

c 0

u

!t

C

E

E'

o

F

{

o

9. E

IIJ

F

,

É

o

Y

J

À

3

,o

É

z c{ fiL

§{

, ( (

m

x

t)

{

!'1, (r)

m

Í

IU

a

m

4

ro

!

o

m

{ ! !

ÍT

à

z

a

m E

J 0

ó

f

B

É

o o

í

01

í

!lL

N

C

]

Drie van de vier S.T.B. teams: Wim en Steam, de S.T.B. Abrahams en het §.f.8. Superteam. Het team "de Springltlank" zat inmiddels al thuis aan de barbecue

t-

i

o

Io x 3

É

a { g

{ I

a :t o o @

{

fUJ

L 0.

IF U

I

:0

.l

ETAPPE 6 ROEFIM(}ND - WITTE STEEN {REUVER)

I

0.

PaÍkouÍ8:

ETAPPE 5 ST. JOOST. ROEHMOND

Zwaaí, rlefft asÍalt rest verharde bospaden ( 14.6 km) parkours:

Vlalq hooÍdzakeliik verhard (15-6 Km)


"CO

PY.CEIV ÏER - LATVD GRA AF " Brunssur?? mennteg 54

6373 EX Landgraaf Tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

Geopend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u.

006 dinsàag um vrijdas: g.Co-1z.io à

13.30-12.óóu. bank: t.N.c. 67 't5 10 746


CZMegaloop Landgraaf Zondag 3 juni 2007 5-10-15 kilometer

CZMegaloop: op uw gezondheid!! Vanaf de eerste seconde dat ik de start- en finishlocatie van de eerste CZ-Megaloop betrad was het duidelijk: Zowel ziektekostenverzekeraar en hoofdsponsor CZ als de 25 jaar oude gemeente Landgraaf wilden maar één ding: Promoten dat bewegen gezond is. Als mijn collega en ik aankomen heerst er (gezonde?) spanning. Mannen gekleed in trendy roze overhemden onder strakke representatieve kostuums en een strenge dame, verborgen achter grote getinte glasoppervlaktes en een decolleté, kunnen dat niet geheel verbloemen. Zelfs de voorzitter van de plaatselijke atletiekvereniging vertoonf ondanks ettelijke tropenjaren als manager in het harde bedrijfsleven, gespannen trekjes als lid van het organisatiecomité. Gelukkig compenseert het 'gewone' geroutineerde organisatievolk van de reeds aangehaalde atletiekvereniging, gekleed in T-shirg denim broek en gifgroen organisatiehesje het neryeuze gedrentel van de bobo's. Want hun nervositeit was misschien wet begrijpelijl maar overbodig- Want naar mate de zondag van de eerste CZ Megaloop verliep, werd steeds duidelijker dat dit evenement wel degelijk een regelrechte

Start Megaloop

promotie bleek voor het hardlopen. De organisatie klopte als een zwerende vinger, waarvan de doktersbehandeling uiteraard vergoed wordt door CZ. Gouden greep was de start- en finishlocatie bij medesponsor Snowworld. Een fantastisch Bodelierproof springkussendorp, een sjieke ontvangstbalie met charmante STB-hostessen ( geen hesje en geen décolleté), een mooi parkoers (goen, zlttaaÍ, maar niet ts zlrraar), een gezellig terras, jumpsessies, een enthousiaste wethouder, topatleet Roger Smeets als winnaar: alles ademde de sfeer van een professioneel opgezet enzeer geslaagd sportevenement. Zelfs het aantal deelnemers was verrztssend hoog.


qj§t

,j

Àn{""# ia

Fq".

w qP

s*,

*n ffi@

%d'

.§ rEf§

II

;:.n'

È

,"* _pi

+*

-*P §6-L

"dr

1d

V

A A I L&

v

q? é ; Ë

il$

L s.T.D.5UPERïEAM

o 5.T,D. AERALnMS DE 5? RIN 6PI..ANK wíili EN Sreann


t"'aW

GP

,t,

2q

:

:

t

,',

,,

::,; :!f::,

.lt,',,,1:,1:

:i

g* i

,!l:i ,, ."i , !:t,:r::,:, ::' ;, ,!::,::::::t:::,:: :::,:::

JUNI 2A0E

:,i.#íi.i ,,iir;iÈl;.i,'Ín:

tiii&f;:ii ffi"'iÏ'1:i

ffirr,,':

:,é5r".

:,ll:,,:;:,r:,.,t,i'

i:t:!ii:l:ir:

.

::,.,:,;,,,,:i,,t.i:.,

::: ::: : :::i :

'1'1i1.i.;';..

J ::


PcÉitul iere onderdelenverkoop tegen Groothondelspriizen t

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Àutomoleriolen verkoop Alle voorkomende reporolies Periodiek onderhoud

ée§"

APK en roetmeling

Zand en Grind

Bonden speciolisÍ

Valkweg 32

Remmenreporolies

Landgraaf

Ruitenservice Airco onderhoud,ofvullen en reinigen

20

ï: 0{5-5315034 ó373 Jil LondgrooÍ Í:0f5-53I 6728 llieuwslroot

Tel.: 0031 - (0)45 - 531'1227

k inÍo@oulocerlrumopdekomp.nl www.u uloce ntru mo deko

m p. n I

Autobedrijf

{

Harry van der Laar

Heerlenselveg 200

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert

10u

6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

Zdrojewski

€iÍ!71 HX Land§raaf

Tel,045-5720002

r o r o r r r

Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & Ondefioud APK keuringen Carwash Setfservice station Urtgfebreide shop


lk was nogal sceptisch over het feit dat deelname alleen mogelijk was bij voorinschriiving, maar ik d" relaite gurg ,ui zaken bij de }oe] 1u mijn ongelijk bekennen. De nummers met namen

", proficiat inschrijfbalie, leidden ertoe dat ik mijn mening herzag.organisatie:

"ï"-fup"uurrr

Gezien de getekende contracten en het succes van deze primeur gaat men doorl Terecht. Misschien kunnen dan nog wat zaken verbeterd worden: Ik noem: ào**rni"utie met het loperwolk door betere mobilisatie van de pers. Meer nadrukkelijke presentatie naar of misschien zn de iemeente Landgraaf. Geen saai rondje over Megaland, maar (ó la Parelloop) door het centrum van Landgraaf. Wilje dat iedereen gaat sporten

,laat

dat dan

ook

aan de

bevolking weten!! Laat zien datbe*egei leuk is!l

Tenslotte nog dit- Het organisatieteam verdient alle lof voor dit mooi verlopen evenement. De doorslaggevende organisatorische bijdrage van ons STB kwam daarbij nuu, *i;n mening veel te y:inig 'in the picture'. Ook dat kan, nee: moet beter volgend jaar. Wij wensen het organisatiecomité nu alvast heel veel ,r.-"", niet de organisatie van de tweede editie! Ik hef het glas met een lichtalcohorische versnapering nu al op uw gezóndheidll Een toeschouwer ( naam, adres en bankrekening bij de redactie bekend).

Uitslagen CZMegaloop

5 KILON{ETER F{EREN:

4 8

t7 )t 37

Sjack Hoop Aennan Gerards Cor van Haaren Huub Collaris Roger Gillissen

S.T.B, S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B.

00.19.08 00.19.46 40.22.27 00.24.24

S.T.B.

00.21.16

S.T.B. S.T.B.

40.28.14

KILOMETER T{EREN: Hein Severens

S.T.B.

00.49.05

KILOMETER DAMES: tneke de ploeg

S.T.B.

00.54.12

S.T.B.

01.09.17 01.13.14 01.16.14 01.30.25

00.24.51

5 K]LOMETER DAMES:

I 8

l8 10

27 10

5

15

2 3 5 9

15

3 5 8 9 10

ll

Gerion Verbruggen Nicole Meekels Gerte Offeringa

KILOMETER DAMES: Petra yan Tongeren nfonique BorgÍans tara Klaassen angelique Thomas

s.T.B.

KILOMETER F{EREN: Nico flamers lean Herpers

S.T.B.

f-luub Donders

6er Bodelier Leo Kokkelkorn Jos Krist

S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

04.25.4A

00.51.53 00.53.45 00.55.35 00.55.3s 00.5s.42 00.55.48


t3 24

3i 32 35

4t 47 50 54 56 64 65

69 73 84

00.56.04 01.00.42

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Rob Riksen Peter Deceuninck Marcel van de Pol Jan Schwanen John Haan Fred Geilenkirchen Frank Joosten

Hein Bodelier Pierre Muijrers René Clement

Marcel Quaedvlieg Ronals Smeets Frans Quaedvlieg Wim Rutjes Iwan de Ploeg

0r.02.14 01.02.30 01.03.22 01.06.33 01.07 .36 01.07 .52

01.08.49 01.09.03

0l .1 1.45 01.I 1.53 01.12.13 01.13.57 01.t7 .28

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nlieuwe Leden

§,Ï,B,hoot ïnnmrtmollluml Ashley van den Hörk St.Barbarastraat 30 6415 RV Heerlen

Silvie Rutjens Apollolaan 15 6373 HA Landgraaf

Geb.27 maart 1995

Geb. 30 december 1962

Tel.045-5729961

Tel.045-5626124 E-mail. wruti ens@zonnet.nl

E-mail. pjc jacobs@home.nl

Lenie Jacobs

Ashja Otten

Cor van Haaren

Populierenlaan 2 6438 GL Oirsbeek Geb.20 augustus 1960

Veeweg 7

Honigmannstraat 25

6374 ANÍ, Landgraaf Geb. i5juni i993 Tel.045-5319047

6372V}J Landgraaf Geb.22 november 1966 Tel.045-8502030

Tel.0464424796 E-mail. pjc jcobs@home.nl

Beëindieing lidmaatschap per

Paul Jacobs Populierenlaan 2 6438 GL Oirsbeek Geb. 20 april 1960

Tel0464424796

E-mail. cvanhaaren@home.nl i

0

1-01-2008

Jan ]Welting, Maartje Hamers, J.Stultiens,

Frank Eisenga

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

Geuldalloop

-

10,77 kilometer

5

Jos

54

Hein Bodelier

- 5 mei 2007

Krist

S.T.B. S.T.B.

00.41.07 00.52.1 I

25 km von Berlin - 6 mei 2007

149

Josette

Gijselaers

Maasmarathon VisĂŠ 202

- Maastricht v.v. -

John Haan Herman Gerards

247

plaats

Marikenloop lrliimesen

36

V40

02.t6.36

13 mei 2007

plaats plaats

37 29

Masters II Masters I

03.22.35 03.27.25

- 5 en 10 kilometer - 20 mei 2007

5KILOMETER:

104 1397

Adrienne Evers

186

Josette Gijselaers

Silvie Rutjens 10 KILOMETER:

29" Miitzenicher vennlauf

-

plaats plaats

6l 171

Vsen

00.24.25

Wet.

00.30.35

plaats

34

Vvet.

00.49.12

10 en 21.I kilometer

KILOMETER: Herman Gerards 55 Ronald Smeets

- 26 mei 2007

10

4 7 plaats 16

32

/)

plaats plaats

Cor van Haaren

21.I KILOMETER:

12 154

Rons Fens

Hein Severens

20 km van Brussel 1

i

85

M45 M35 M40

00.43.29 00.47.52 00.50.27

plaats plaats

4 6

M40 M55

01.24.46 01.52.09

plaats

42

M45

01.2s.09

PR.!!!

- 27 mei 2007

Jack Hoop

Maastrichts Mooiste

- 5 en 15 kilometer - l0 iuni 2007

5 KILOMETER:

242

Branka Rybakowski

plaats

i5 KILOMETER:

8 200

RenĂŠ Clement

553

Hein Bodelier Frans Quaevlieg

)?<

Leo Kokkelkorn

lrerzoeenrather volkslauf

42

7 44 plaats 12 plaatsZ9 plaats plaats

- 5, l0 en 2l.l

Vvet PR.!!!

M40 M40 M55 M50

kilometer

-

00.22.40

00.54.58 01.06.55 01.07.48

01.14.19

16

iuni 2007-07-04

5 KILOMETER:

10

Cor van Haaren

plaats

2

TY140

00.22.0s


1O

KILOMETER:

IJ 22

Richard Thomas Herman Gerards

./.J

Frank Eisenga

30

Albert Verbunt

46 10

Pierre Muijrers Josette Gijselaers

18

.fan Manders

5 6 7 plaats 1 plaats 5 plaats 4 plaats 3 plaats plaats plaats

21.I KILOMETER: 51

86

plaats plaats

Frank Joosten

Ronald Smeets

Buffer-Run Bingelrade

19 plaats22 plaats 4 plaats 55 piaats 58 plaats 59 plaats

KILOMETER:

15 J./.

39 57 78 100

28 29 77 106

tt2 30"

M60 M55

V40

PR.!!!

M60 M40 M35

01.36.41

01.43.02

Henk Van 't Land Pierre Muijrers Ronals Smeets

Lenie Jacobs

- Lauf Roetsen -

00.24.41

V. Vet

00.24.52 00.27.27 04.29.27

Vet.

00.29.53

Vet.

00.30.11

plaats

Vet.

plaats

Vet.

Vet. Vet. Vet.

00.39.48 0042.04 00.43.00 00.44.39 00.46.36

V.

00.49.43

21.1 kilometer

5 5 plaats 17 plaats 3 plaats 2 plaats plaats

Frank Eisenga Sjack Hoop Marcel Quaedvlieg

Josette Gijselaers Sjefvan Ooyen

Int. Volkslauf Eicherscheid

KILOMETER: Lara Klaassen 21.l KILOMETER: 3 Jean Herpers 20 Guido Meys

Sen.

Vet.

14 27 plaats 34 plaats 49 plaats 66 plaats 4

Peter Deceuninck Paul Jacobs

27" Rakkesch

M45 M45

00.38.57 00.41.20 00.41.35 00.43.14 00.45.02 00.49.08 00.50.27

- 6 en 10 kilometer - 22 iuni 2007

6 KILOMETER: Ă?vo Eykeboom 20 23 Frank Eisenga 46 Branka Rybakowski 7l Peter Janssen 74 Roger Gillissen Jan Manders 75 10

11 11

M35

-

10 en

- 23 iuni 2007 M45 M40

01.38.44 01.38.44

M40 V40 M65

0r.49.37

02.40J2 02.03.48

2I,1 kilometer - 3Oiuni 2007

10

63

30

3l 44

80

tza

John Haan Ron Fens Frank Eisenga

Albert Verbunt Sjefvan Ooyen

plaats 2

v35

00.47.14

plaats 2

M35 M35

01.17.47 a1.25.54 01.31.07 01.31.07 01.34.19

plaats 7 plaats 4 plaats 5 plaats 44

plaats 2

plaats

1

M45 M40 M45 M60 M65

PR.!!!

01.4059 01.53.07 Frank Eisenga

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Up-en Down Hill race Zondag 19 augustus 2007 6"

op zondag 19 augustus kan men zich weer uitreven op onze faditionele

bergloop. De start van deze 5750 meter lange martelgang is voor de jeugd om 11.00 uur, de senioren en veteranen mogen om 12.00 uuraan de bak..

De plaats van

samenkomst

is de Cooperbaan, vandaar

gezamenlijk naar de startlocatie bij de Rode Beek..

gaan we

Na de inspanning de ontspanning bij een heerlijke barbecue. Deze begint om ongeveer 13.30 uur. De kosten van de bergloop zijn gratis en voor de bàrbecue hoeft men oantzi; ae sponsoring van Sjefvan Ooyen € 10.- p.p. voor volwassenen en € 5,- p.p. voor de jeugd te betale;.

Aanmelden voor de bergloop en de barbecue bij: Albert Verbunt alberrverbunt@wan adoo. nl Tel. 045-53 14854

of tijdens de trainingen. ttgTttl$,

Hoogtemeters Up-en Downhill race

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Big Brother is watching you Binnen onze club (STB) hebben inmiddels zo'n kleine 20 leden de FR305. Het leuke daarvan is dat je niet alleen kunt zien hoe en wat je zelf trantof aan wedstrijden loopt. Ook het bekijken van gegevens van andere "collega" iopers behoort tot de mogelijkheden als je gebruik mrakt"uan MotionBased

(wvw.motionOaseO. com). Hoe kun je deze gegevens nu raadplegen? Uiteraard moet je daarvoor de accountnaam van je clubmaat hebben en moet hij of zij de activiteiten voor anderen publi"k"lilk maken. Je kunt nl. ook je gegevens verbergen met de "hide" optie in MB. Als je de accountnaam hebt, dan kun je in je internetbrowser heel simpel de openbare activiteiten raadpiegen door in de adresregel van ;e uroís", in te voeren htto ://accountnaam.motionbasgd. com Als voorbeeld hier de linkrraar mijn gegevens http://runningÍrerm.motionbased.com Je- kunt_ook de gegevens via een RSS-feed bekijkèn, httpffi..o*L§ MotionBased is mijn favoriete toepassing voorhet un-tyr"Ën ,u, *i;n g"g"*r.r, a**oor hield ik al

eerder een pleidooi- Wat overigens ook een voordeel is,

je

hebt àutoÀatisch een backup van je

gegevens' Ze staan dan welliswaaÍ aan de overkant van de grot" O""u- op een seryer, *uu, à1r1" pC ooit onverhoopt crasht enje hebt geen backup gemaakq aan is geen man over boord. Je kunt ze simpel weer terughalen met de exporrfunctie die divirse bestandsforrnaten ondersteund.

T= ^S

Hier de feeds van enkele FR305-gebruikers van de STB

:

Frank Eisenga : http ://ei sef0 1 .motionbased. com JohnHaan : http:l/jhaan.motionbased.com Rob Riksen : http://robriksen.motionbased.com Albert Verbunt : http:/lalbertverbunt-motionbased.com Hein Severens : http://sever04S.motionbased.com Herman Gerards

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak

b.Y.

Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tirnnelweg

ll2

6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218

30 ioor kwolitil in dokbedekkingen Biluminauze& kunsroĂ­ doker

Telefax :045-53117U

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-5414667

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 tZ Kerkrade


Verjaardagskalender

] I

Juli 2007

01 01 02 02 03 04 05 05 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 22 23 24 25 27 27

Augustus 2AA7

René Clement

46 jaar

01

Mirco Dubois Liset Radstake Kyra Cidding

jaar I 1 jaar 9 jaar 39 jaar 40 jaar 39 jaar 39 jaar 22 jaar I 0 jaar

06 07 08 09

11

Ray Penders Helma v/d Heuvel Annick Ploumen Ronald Smeets

Lois Dijkstra Rachlelle Ampts Herm Gerards Ronald Frins Fons Habets Annet Bindels Ben Paulssen Herman Rutten Frad Geilenkirchen

Henri Giesen Ger Bodelier Frans Quaedvlieg

lneke de Ploeg Tonnie Geilenkirchen Gerrion Yerbruggen

Marion Moonen

t2 13

19

20 21

jaar

21

jaar 48 jaar

22 24

jaor

26

45 jaar 65 jaar 42 jaar 56 jaar 42 jaar 57 jaar 53 jaar 40 jaar

27 27 28

01

jaor

01

40 jaar

0l

50

25

50

50

29

,

13

.-\ \-

Lievestro Moonen Frans Roumen Mart Riksen Lenie Jacobs Harrie Boesten Dré Krol SjefJacobs Jolanda Overeem Tessa

Ma{o

Louis Cordewener Riet Lataster Branka

Rybakowski

Simons Ton Starmans Jos

14 jaar

48jaar 43 jaar 46 jaar 11 jaar 48 jaar 58 jaar 11 jaar 47 jaar 56 jaar 53 jaar 12 jaar

37 jaar 57 jaar 63 jaar 35 jaar 48

jaar

56 jaar

September 2007

02 06 07

SEï

Doreen Veldhuizen Sonja Ferfers Egon Borghans Dick van Pelt

14 15 15

l5 18

19 19 23

25

26 26

27 27 27 29 29

Jaleesa

Stultiëns

Paul Bex Hub Prevo Vera Handels

fuchard Thomas Cannine Geata

Chantal Erkens Pettie Nollet

14 jaar 12 jazr

53 jaar 15 jaar 39 jaar

37 jaar 15 jaar 31 jaar 53 jaar 35 jaerr 47 jaar 57 jaar 40 jaar

Born Meekels Ad Diederen Jan v/d Boogaard Marguerite Bingen Bas Radstake 14 jaar Maria Fischer 56 jaar Marian Jongen 48 jaar Esmee v. Slageren 28 jaar Leo Kokkelkorn 40 jerrr Moni Kockelkorn 37 jaar Bart Smeets 34 jaar Wim Rutjens 46 jaar Pekav. Tongeren 44jaar Tom Mikes 8 jaar Jo

Nicole

Alre jarigen Ya[ hmte gefeliciteerd


Blik uit het venster

BLIK UIT I{BT Vf,NSTER Aflevering 4

Lopen is een sport om van te houden, maar in de eerste plaats een sport om zelf te beoefenen.Je kunt om verschillende redenen lopen. Je kunt lopen voor je gezondheid. Je kunt trainen om prestaties te leveren. Je kunt lopen voor de gezelligheid, maar je kunt ook lopen om van de omgeving te genieten.

Ik wilde in mijn vierde Blik uit het venster de aandacht richten op het beleven van de omgeving bij het lopen. Als je rustig traint en je richt je blik ook op wat je om je heen ziet, neem je veel mooie dingen waar. Samen met mijn vaste loopmaat Peter Jansen heb ik al vele mooie kilometers in orze regio afgelegd. Peter is de man die de routes, variĂŤrend van afstand, uitzet. slaagt er steeds weer in nieuwe looproutes te vinden. Dankzij zijn "speurwerk " ben ik de afgelopen jaren samen met hem op veel prachtige, maar vooral onbekende plekken geweest. En vaak heel dichtbij. Lopen is dan genieten van de sport maar ook van dingen die je om je heen waarneemt: nafuur en cultuur.

Hij

Laten we een van deze routes nu samen eens virtueel ttafleggen". We starten bij hoeve De Leenhof. Vervolgens passeren we het oude Maria - kapelletje en het tot rutne vervallen stamslot van de adellijke familie Schaesberg. Nadat we de ook bij de woegere Heerlijkheid Schaesberg behorende Kakertshof achter ons hebben gelaten, naderen we de Exdel, waar ai jaren de start van onze Heideloop plaatsvindt. Van hieraf gaan we verder.

We rennen nu door de Oude Landgraaf aan de rand van de Brunssummerheide. Deze naam is inmiddels 25 jaar verbonden aan de gemeente Landgraaf. Om aan te geven waar deze naam vermoedelijk vandaan komt, vermeld ik een citaat uit het boek "Vervlogen JaĂ?en " van de Nederlandse literator Frans Erens ( 1857 - 1935). Hij werd geboren in Schaesberg op hoeve De Kamp ( nu het winkelcentrum Op de Kamp) en is begraven in het familiegraf bij de kerk van Schaesberg Petrus en Paulus. Hij schrijft over De Landgraaf: " Op een afstand rlan ongeveer vijf minuten ten noorden van ons huis liep de zogenaamde Landgraaf. Dit was een gracht, door mensenhanden gegraven, die diep en breed was. Het volk zei, dat die gegraven was door Napoleon. Maar de Landgraaf was veel ouder dan de Napoleonstijd, die mijn ouders nog hadden meegemaakt- Naar mijn mening staat yast, dat hij door de Romeinen tot stand is gebracht. In de Landgraaf speelde ik vaak als kind. " Als je dit alles wee! ren je anders door deze eeuwenoude gracht. Nu verder richting Eygelshoven over een glooiend pad langs het "Miljoenenlijntje". We gaan vervolgens via Rimburg op locatie in het Duitse grensgebied, grenzend aan Landgraaf. Zeer wijds, onbekend, mooie dorpjes en ook hier de nodige historie. We komen door het dorp Herbach niet ver van Merkstein, in het landschappelijk mooie Ubach-Tal. Dit dorp ligt op de grens van weilanden, akkers en bosgebied. De takken van de bomen in de verte tekenen figuren tegen de hemelsblauwe achtergrond. In de velden naast ons maken de vogels veel lawaai. Als ik zo om me heen kijk, lijkt het of het landschap aanraakbaar dicht met ons mee rent. Even buiten Herbach passeren we een oud wegkruis met een plaquette met inscriptie.


Op een keer kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen om te lezen wat deze vermeldde. Er staat in het Duits:"Ais im dreissigjàhrigen Kriege in Herbach die Pest wiitete, stellten Merksteiner an diesem Kreuz Lebensmittel fiir die Kranken ab". Mooi om te zien, dat ook in die tijd ( 1618 - 1648 ) mensen zich onbaatzuchtig ingezet hebben om medemensen te helpen. lndrukwekkend.

We rennen nu

richting

Herzogenrath en passeren daar de

oude burcht Rode, die op een heuvel al eeuwen uitziet over de stad en omgeving. Deze burcht

werd in de tud van

de

Bokkenrijders ( tweede helft 18 e eeuw) gebruikt als gevangenis. Een van de bekendste gevangene hier

was de vermoedelijke leider van een van de gfootste groepen: chirurgijn Joseph Kirchhoffs uit

Herzogenrath. Over deze zijn vele

geheimzinnige dokter boeken geschreven.

Na een stijging door het bos komen

we bij de historische abdij van

Rolduc. Vroeger heette dit compiex Kloosterrade. Dit

is uniek in Nederland. De monniken hebben eeuwen geleden als eersten in deze regio aan mijnbouw gedaan. Dit heeft bijgedragen aan de bouw van zulk een complex. eeuwenoude klooster

Ook is er jarenlang een verÍnzulrde kostschool voor jongens geweest, waar studenten van bemiddelde katholieke ouders uit Limburg en de rest van Nederland hun studie hebben gevolgd. Een yan hen was Frans Erens uit Schaesberg, die ik in het begin van mijn artikel al vermeld heb. in de meimaand gingen de studenten met een bierwagen bij zich van Rolduc naar het kapelletje yan Leenhof. Bijna omgekeerd aan onze route.

Menige loper kent Rolduc van de jaarlijkse abdijcross, die rond het complex en zijn park wordt gelopen. In 2007 werd deze wedstrijd alweer voor de 43 e keer veriopen. Na een laatste blik richting Burcht Rode over de wijnranken van Rolduc met zijn kruis met opschrift: "He{od schutz ozzer wienberg" vervolgen we onze tocht. Na een tijdje komen we iangs kasteel Strijthagen met zijn schitterende vijvers. in de helling tegenover het kasteel bevindt zich de oude ijskeldeÍ van het kasteel. Ook in die tijd dronk men graag zijn bier lekker koud. Voor een goede wzurnemer is de ingang achter een hekwerk nog te zien. Als het in woegere jaren gevroren had, werd het ijsdek van de vijvers stuk gebroken en werden de schotsen in de kelder geborgen, waar ook in de zomer de temperatuur laag bleef. Nu is deze kelder in gebruik als winterslaapplaats voor de vleermuizen. Na even doorzetten, zijn we weer bij ons uitgangspunt terug van oÍrze virfuele route.


Ook in werkelijkheid is deze route een aanrader. Ook op andere plaatsen kan men tijdens het lopen bijzondere dingen waamemen, waarvan hier een voorbeeld: Een loper neemt als hij elders gaat vertoeven, vaak zijn loopspullen mee. Zo ook ikzelf. Als ik logeer zoon Boris in Enschede ga ik steeds een stuk lopen door het Twentse land. Ik kom dan meestal langs de wijk Roombeek in deze stad. Voor veel mensen wel bekend. In 2000 was hier de vuurwerkramp van Enschede. Een grote ramp voor de stad. ln de loop van de afgelopen jaren heb ik deze plek zien veranderen van een volledig vernietigd gebied tot een schitterend stadsdeel met huizen volgens de modernste architectonische ontwerpen. Zeer indrukwekkend om te zien hoe mensen erin geslaagd zijn om, ondanks het grote verdriet, de draad weer op te pakken en iets moois tot stand te brengen. Iedere keer als ik dit gebied passeer, word ik erdoor geraakt.

bij mijn

Als slot van mijn vierde Blik uit het venster past perfect een reeds eerder door mij vermeld citaat van ultra - loper Jan Knippenberg: Lopen is een vorm van reizen, waarbij lichaam en geest zich voortdurend verplaatsen. Op naar de volgende

BLIK UIT IIET YENSTER Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Testloop 5 kilometer 24

juni

2007

Na de laatste testloop in maart over 5 km wilde Wim van der Linden wel weer eens weten of er vooruitgang was geboekt door de baantrainingen. Daarom werd er weer een testloop op de baan van AVON georganiseerd. Ondanks de ietwat magere opkomst was onze trainer toch tevreden over de resultaten die er geiopen werden. Bijna iedereen was sneller als bij de laatste test. De uitslagen

I

Jack Hoop

2

Bas Nicaise

J

John Haan

4

Marcel Coerver

6

Pettie Nollet John Born

5

00.19.05 00.1 9.16 00.19.28 00.19.58 00.20.53 00.20.10 00.21.50 00.21.51

7

Ronald Smeets Cor van Haaren

9

00.2

t4 i5

Femke van Heugten Harrie Boesten Vicยง Teeken Branka Rybakowski Frans Quaedvlieg Josette Gijselaers Gerte )fferinga

r6

Lois Dijkstra

00.27.5s

I

10 11

t2 13

i.56

00.22.09 00.22.29 00.22.31

00.22.56 00.23.30 0a.26.41

Theo.Schmeits.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


S.T.B. Jeugdpagina

STB heeft weer Limburgse Kampioen Junioren

Op zondag 3 juni was het weer tijd voor de Limburgse kampioenschappen atletiek voor C- en Djunioren. Voor dit evenement reisden de junioren van STB àf naar Verilo, om in het nieuwe stadion van Scopias de strijd aan te gaan met de atletie§eugd uit de rest van Limburg. Onder de STB-jeugd, maar liefst 24 stuks, diverse nieuwe gezichten die dit evenement voor de ."rit" k"". meemaakten, en voor wie dit vooral een wedstrijd was om ervaring op te doen. Maar natuurlijk ook veel oude bekenden, voor wie dit niet de eerste kampioenschappen waren, en die afreisden om één van de felbegeerde medailles en de bijbehorende titel inde wacht te srepenEn om maar met de prijswinnaars te beginnen; de grote winnaars van dit jaar zijn:

Pim van spanje die Limburgs Kampioen werd bij het hoogspringen en Sven Woinowski die Limburgs Kampioen werd op de g00 m. Daarnaast waren er zilveren medailles voor Ruben Simons (kogelstoten), Martijn Daemen (horden), -. lryas er voor Sean Hirich ltogítstotenj, Nikki Tahapary

Nikki Tahapary (horden en sprint). Brons (verspringen) en Kevin Langen (800 m).

laaryaast natuurlijk veel klasseringen nét naast het podium, zoals Stefanie bij het speerwerpen, paul Bex 5e bij het discuswerpen, en Pim 5e bij het speerwerpen. En dan de ervaringen die je in dit soort wedstrijden opdoe! en die je eigenlijk niet verwachl zoals Guus, die door een valse start werd gediskwalificeerd en dus niet mochi meesprinten. Of Esra, die haar halve finale sprint won, en toen toch geen finale mocht lopen, omdat de wedstrijdleiding vond dat alleeÍr de snelste tijden doormochten naar de finale. Zo warcner wel rn"", *."Àde bes[ssingen, waarvan we nooit zullen weten waarom ze genomen zijn. Toch lette de jrry af en toe goed op, want door een foute actie van een loper van Achilles Top, werd deze gediskwalificeerd, en schoof Kevin door nÍur een 3e plaats in de g0ó m.


ÀannemerF en ïimmerbedrijf

0{rqr,,*&

'mm[í.t Àlfa 147

H de Haan b.v.

lnt jtspsthmp §ee me,

Werkplaats:

Stenenbrug 27

feelme,

Edisonstraat23 6372AK Landgraaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

ïel.

O45

- 5318849

drive me. Telefoon: 045-5321088 Telefax : A45-5321128

Autobedrijf / Gt LF Station / Carwash ver{<oop nieuw

klrkken reclcmeproducties Landgraaf

T

U>5327480

& gebruikt

le klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelijk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties APK-keudngsstation

& rerplaats Klimmenderstraat95 6343 AAKlirrmen

ontwerp & uitvoering reclameborden autoreclame

Íuilcolor

Tet{M5}405

[Guff] .-^-.

13 58

GULF Statbn

& Carwash Hogeweg 7E W Voerendaal

6367

Tet d045)5751449

ffi r


Daarnaast waren er een paar blessures, waardoor de wedstrijd voor sommigen te woeg voorbij waÍen. Pim kreeg na het springen last van zijn knie, en moest daarom de 800 * *n zich vooÀijlaten gaan. Sanne kreeg een blessure aan haar nek tijdens het kogelstoten, en ook zij moest haar andere onderdelen laten schieten. Lisette bezeerde haar enkel en kon daarna niet meer tot het uiterste gaan. En dan het leuke extraatje voor de medaillewinnaaÍs op deze dag: zij kunnen zich aanmelden voor een interland in Lu,xemburg, begin september. Een lekker weekendje weg met een Limburgs team, om het op te nemen tegen teams uit de regio's Bodensee, Alzey en Kamenz Duitsland. Verderploegen uit St Gallen Zwitserland, Szkesfehervar Hongarije, Praag Tsechië, Luxemburg en Belgisch Limburg.

STB-meisjes 3e in de competitie

op donderdg

dachten we nog: "als het zaterdagmaar niet ," -;;", *rr-*r*;; "ais het morgen maar droog is" . Op zaterdag 9 juni, om I 1.00 uur stonden",*" óp di parkeerplaats bij Mc Donalds en het regende. Een groepje zenuwachtige meiden, allemaal in het blauw van STB, stonà klaar voor vertrek naar Weert waar op deze dagde finale van de pupillencompetitie werd gehouden.

ln de voorronden hadden de meisjes het heel goed gedaan, met slechts twee É-pupiilen, in plaats van drie. AIs je zó door de voorronden komt en daarbij ook nog bij de beste drie in de eindklasiering staat, heb je een plaats in de finale zeker verdiend. Voor de finale was het team gelukkig wél complee! want de extra steun van Lotte kon op deze dag wel eens bepalend voor de einduitslag zijn. Vooraf werd er al druk gerekend, en de ploegen van AV Weert en Unitas waren de favorieten, omdat die in de voorronden allebei als winnaar uit hun poule waren gekomen.

Het begin van de wedstrijd v/as nat, en iedereen die niet ruln een onderdeel bezig was, probeerde onder een paraplu een beetje droog te blijven. Gelukkig klaarde het later op de dag een beetje op, en aan het einde scheen zelfs een flauw zonnetje. Behalve onze meisjes, \Àr'as er ook flink" groep supporters meegereisd, en de stemming was uitstekend.

""o

En was het spannend? Van begin tot het einde, waarbij diverse PR's sneuvelden en mooie prestaties werden neergezet. Absolute topper hierbij was het laatste onderdeel van de A-meisjes, het hoogspringen. Bij dit onderdeel voelden wij ons ai winnaars, nog vóór de officiële prijsuitreiking. Terwijl iedereen in de lat zijn meerdere had moeten erkennen, waren er nog maat 2 springsters ou"r,Ér, die waren toevallig van STB, de enige vereniging zonder hoogspringmatten. Daphne wist over de 1.25 te springen, terwijl haar zus veerle daar nog 5 cm bij deed en ook over àe 1.30 sprong.


Daarna werden ook deze laatste punten geteld en kon de prijsuitreiking beginnen. Natuurlijk was een eerst plaats geweldig geweest, maar de tegenstand was te groot. Iedereen had gedaan wat hij kon, maar we misten nét de punten die nodig zijn om te winnen. Toch zijn we dik tevreden met onze 3e plaats, want we lieten er genoeg achter ons, die de finale niet eens haalden, of in de finale naast het podium eindigden. We hadden een lekker gezellig dagje, en kijken op een geslaagde competitie terug. En voor de meiden: ProÍiciat. Oh ja, wat ik nog bijna vergat; na het hoogspringen hadden de kinderen een verrassing voor trainer Jos Bex, die gisteren zljnveqaardag vierde. Hij kreeg een chocolade plaquette en er werd natuurlijk voor

hem gezongen.

Ook B-junioren doen mee aan competitie

Na de geweldige score van de pupillen op zaterdag, was het een dag later op 10 juni, de beurt aan de B-junioren om in Roermond aan te treden voor hun 2e wedstrijd van de competitie. B-junioren?? Nou, eigenlijk hebben v/e er maar 2 (Roel Kist en Benedikt fuchter), maar met een beetje aanvulling vanuit de C-junioren, kun je toch een team op de been brengen. Team?? Nou ja, een "team-pje" dan, want door enkele afmeldingen door blessures en andere ongernakken bestond deze aanvulling alleen uit Sven en Bas. Toch was het geen verloren dag, want voor iedereen was het een uitstekende gelegenheid om weer eens wat wedstrijd-gevoel te krijgen. Roel won het speerwerpen, en ook de anderen waren tevreden, en.... de mannen waren geen laatste in de einduitslag (en dat met 4 man...).

Ook de meisjes waren van de partij. Meisjes?? We hebben toch helemaal geen B-meisjes?? Nee, maar ook C-meisjes mogen bij de B's inschrijven, en dat deden zij natuurlijk, want voor hun is het een mooie gelegenheid om wat extra oefening te krijgen, als voorbereiding op de gebiedsfinale van hun competitie, volgende week. Ook bij hun een paar uitstekende prestaties, en... ook zij eindigen niet als laatste.

Er was een flinke groep supporters aanwezig, en ook voor hun was het een goede oefening, want volgende week zijn zij onmisbaar bij de wedstrijd van de gebiedsfinale van de C-meisjes. We hebben maar een klein team, maar de supporters maken veel goed. Tegenstanders, jullie zijn gewaarschuwd!

STB-Girls" scoren opnieuw tijdens gebiedsfinale

Spraken wij vorig jaar nog van een "competitie om nooit te vergeten", na de gebiedsfinale van2007 valt die van vorig jaar toch een beetje in het niet. In 2006 gtngen wij naar de gebiedsfinale om te winnen, maar haalden het nét niet; de finale werd afgesloten met een 2" plaats op het podium. Omdat wij toen veel punten hadden behaal4 mochten wij tóch deelnemen Íurn de Landelijke finale in Zoetermeer

Tijdens de finale van2007, op 16 juni in het Brabantse Best waren de verwachtingen eigeniijk heel anders. De meisjes waren 1" jaars C-junioren ert moesten het opnemen tegen atleten waarvan de meerderheid een jaar ouder was; een plaats bij de eerste 3 zou al geweldig zijn. Sanne en Stefanie hadden last van blessures en wisten niet of ze fit genoeg waren om alle onderdelen mee te kunnen doen. We hadden dit jaar gelukkig reserves, en waren blij dat Vera, Doreen en Mirna meegingen om bij uiwallen van een van die twee toch voor punten te zorgen. AI met al een situatie om lekker ontspannen aan de wedstrijd te beginnen.


Adviesbureau voor bedrijven en

'il

\rrije beroepen a

,ffi e§§Ë§ffiffiffi,ffi

§ffi#,§ctrffirffi##ffi Yer zekerin gs s p ecia

.

list

Collectieve Werknemersverzekeringen

- Ziekteverzuim

. . . .

- Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Ifytrlotheken-Bedrijfskrediet Akerstraat 30 -

í/ll

IIB Heerlen

Telefoon: M5-574A002 Mobiel: A629M2500 Fax: 04*5719930


Aan het begin van de dag werden de ploegen voorgesteld en de speaker noemde de ploegen díe kans maaklen om een goede klassering neer te zetten en door ïe gaan naar de Landelijke finale; STB werd niet als kanshebber genoemd.

Dit veranderde toen aan het einde van de dag "onze meisjes" de hoogste trede van het erepodium mochten betreden om de beker voor de le plaats in ontvangst te nemen. Opnieuw ging de theorie van Dick weer op, dat wanneer de estafette goed gaa! de rest van de dag ook goed gaat. En de estafette was goed, met een verbetering van een heel oud clubrecord. Sanne deed het uitstekend bij het kogelstoten, en Stefanie deed met speerwerpen (clubrecord) ook wat van haar werd verwacht. Esra zorgde bij het verspringen dat er genoeg punten werden behaald en zij liep een uitstekende 1000 m waarbij zij haar PR verbeterde; tijdens deze race had zij gezelschap van Doreen die het ook uitstekend deed. Stefanie was fit en naÍn ook het hoogspringen voor haar rekening, waarbij zij genoeg punten haalde om de concurrentie bij te houden. Nadat Nikki ook nog een snelle tijd op de horden (clubrecord) had neergezet stonden rve op een 1" plaats in de tussenstand, met nog 2 onderdelen voor de boeg, discuswerp€n en sprint. Op zo'n moment verandert het gevoel van '\rre kijken wel hoever we komen" in een toestand van tellen, rekenen en de prestaties van de concurrenten in de gaten houden. Nadat Sanne met haar prestatie bij het discuswerpen een clubrecord verbeterde en uitstekend scoorde, was de sprint van Nikki het onderdeel dat de overwinning binnen bereik kon brengen. Alhoewel, "kon brengen".... eigenlijk meer "zou brengen", want dat Nikki een goede sprint loopt weten we wel. Wie wel een beetje verbaasd was tijdens het sprinten, was Mirna, die halverwege hóór serie ondekte dat ze vooraan liep... Zehad nog nooit zo'n melle sprint gelopen en was helemaal verbaasd, maar verbeterde haar PR en was dik tevreden met haar resultaat.

Op zo'n dag blijkt mÍur weer dat de winnaars tijdens zo'n wedstrijd pas aan het einde van de dag worden bepaald. Voorspellingen werken niet, want de vorm van de dag is altijd bepalend; soms gaan dingen beter dan verwacht, of voel je een blessure even niet. Ook blijkt nu v/eer dat onspannen Íurn en wedstrijd beginnen vaak beter resultaat oplevert dan het gevoel "dat we kunnen winnen". Aan het einde van de dag werden de punten geteld, en spraken we met recht van een top-prestatie. Behalve het winnen van deze wedstrijd, betekent deze overwinning ook dat we in september opnieuw naar de LANDELIJKE F'INALE gaan. Opnieuw wordt STB op de kaart gezet, en we zijn dan ook zuper-trots op onze C-meisjes.

Brj aankomst in Landgraaf werden we opgewacht door de trotse moeder van Nikki die vandaag heiras niet mee kon, maar wél alle meisjes in de bloemetjes zette.

Sanne, Stefanie, Doreen, Vera, Esra,

PROFICIAT

Mirna en Nikki


Jeugdcom missie krij gt versterkin g

juni heeft de jeugdcommissie versterking gekregen van Nicole Gidding ja, inderdaad, moeder van Youri en Kyra. Op

18

de

Deze versterking is zeer welkom, omdat het grote aantal door de jeugdcommissie georganiseerde activiteiten, toch voor het nodige werk zorgt. Vele handen maken licht werk, en dàroÀ zijn we blij

dat er steeds ouders bereid zijn om een handje te helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Een groot gedeelte van de werkzaamheden is vaak onzichtbaar, maaÍ vergt veel tijd. Denk hierbij aan jeugdkamp, Grote Clubactie, Sinterklaas e.d. waarbij de voorbereiding vaak al lang van tevoren start. Dit zijn zaken die door de leden van de jeugdcommissie worden voorbereid *Àbij we tijdens het "n uitvoeren op de hulp van ouders mogen rekenen. Maar ook de dagelijkse dingen als eJn kaartje sturen voor een verjaardag kosten tijd.

Wij wensen Nicole veel succes.

LK Pupillen Zondag24 juni was een van de laatste wedstrijddagen vóór de welverdiende zomervakantie. Ofschoon het weer een beede twijfelachtig was, vertrok op zondagmorgen toch een kleine kolome richting Venray om deel te nemen aan de Limburgse Kampioenschappen voor de pupillen. De dag begon al anders dan anders, omdat de begeleiding vandaag alleen uit ouders bestond; door verschillende redenen waren trainers en enkele begeleiders op deze dag verhinderd. Maar ja, STB zou STB niet zijn als ook hier niet iets positiefs valt uit te halen. AIs je goed kunt hoogspringen zonder eigen hoogspringaccommodatie, en je scoort goed bij het discuswe{pen, zónder óver een werpkooi te beschikken, wzurom zou je dan niet goed scoren als er een keer geen trainer of begeleiàer aanwezig 1S,.--.-

De meeste ouders hebben inmiddels al zoveel 'tedstrijdervaring" dat zij (bijna net zo goed als de kinderen) weten wat de bedoeling is. En eigenlijk is het ook best simpeti irara lopen, gàd springen, flink werpen en stoten, veel lachen, en aan het einde van de dag de beker of meaaiUeópfraten. En ook dat laatste deden de kinderen zoals ze dat hebben geleerd. Voor Veerle was er een gouden medaille en dus een Limburgse Titel op de meerkamp; haar zus Daphne pakte 2 bronzen medailles meerkamp ats 1000 m)- Zii lieten in de finale van de competitie al zien datze in topvorm zijn. lzorvel Behalve deze dames zagen we ook Imme de bronzen plak op de 1000 m pakken, zoals David dit oi de

meerkamp deed. Naast de podiumplaatsen waren er natuurlijk ook nog diverse andere mooie prestaties, die dezedag tot een succes maakten.

Een bedankje voor de begeleiders van deze dzg want zij zorgden niet alleen dat de kinderen in Venray (en weer terug) kwamen; zij wisten de kinderen ook met een complimentje en een &tnmoediging, tot deze prestaties te brengen. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verhalen over Lopers De Spriet De spriet is ergens vóór in de twintig met donker haar en een bleke teint. Ze is zo verschrikkelijk mager dat bijna geen schaduw werpt. Toch doet ze aan hardlopen om haar gewicht op peil te houden. Bezeten van de wensom haar geraamteachtige figuur te behouden, is het zover mat haar gekomen dzt ze de hele week met een blaadje sla doet en vrijwel elk moment gaat rennen. Ze rent van en naar haarwerk,'s avonds en in de lunchpauze ( die voor haar die betekenis niet meer heeft ). De spriet is nu zo iel dat rennen voor haar in feite gevaarlijk is geworden. Ze raakt voortdurend uit de koers als de $éu?! luchtstroom van passerende fietsers haar meezuigt.

Ze ís er niet op uit zo broodmager te worden omdat ze aantrekkelijk wil zijn voor mannen; integendeel, ze haat het hele begrip 'man' omdat ze dat met calorieën associeert. Ze vragen haar altijd "Heb je zin om iets te gaan drinken?" of "Ga je mee uit eten?", zonder te beseffen wat ze haar aandoen. Ongetwijfeld is ze een werkelijk verbluffende hardloopster zoals ze met delicaat gemak over de grond glijdt en ze heeft een enonn uithoudingsverïnogen dat alle bestaande hardlooptheorieën weerlegt. Het is raar maar waar: hoe meer ze kacht mannen te ontlopen, des te meer zijn ze door haar geintrigeerd en zitten ze haar achterna. Dat houden ze gewooniijk nog geen kilometer vol; dan vallen ze Yarl

uiputting neer.

De Dikkerd De dikkerd is een vrouli/ met een niet geringe omvang die geen enkele controle heeft over haar overtollige vlezige delen. Aanvankelijk bracht hardlopen haar in grote verlegenheid en waagde ze zich slechts in het holst van de nacht buiten, terwijl ze haar -t eerste traumatische passen in een sukkeldrafie liet

\

overgaan en vervolgens in een eerbiedige looppas. Nu vindt zehet geen enkel punt om zich overdag in het openbaar te vertonen. Als ze eraan komt, hoort men al vanuit de verte het geluid van haar voeten die op het wegdek bonken, gevolgd door verontrustende geluiden van de verschillende lichaamsdelen die ritmisch tegen elkaar kletsen.

Zij is er nooit in geslaagd haar gewicht

:

-5 - YIR 71, 7 -==:-

door hardlopen te verminderen . Maar haar zelfrerfouwen is wel sterk toegenomen zoals blijkt uit de vastberaden manier v/aÍfop ze tegenwoordig 's zaterdags in de supermarkt haar karretje door de menigte duwt. Als het om chocoladerepen gaat, is ze nog altijd het meest efficiënte, allesverslindende mtarte gat van het heelal. Maar ze heeft een geweldige gevoel voor humor en dat heeft ze ook hard nodig; anders zou ze zich wel eens zorgen kunnen gaan maken over de enorne

voedseltekorten die ze in de derde wereld veroorzaakt.

Bron: B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


o

I

STB Clubblad 2007 nr 3  
Advertisement