Page 36

Deze keer zijnwe te gast bij het Roermondse Swift, maar voor de rest is er weinig veranderd; het is opnieuw herfstweer, en wij staan opnieuw op een natte atletiekbaan. Omdat veel mensen vakantie hebben, en er op veel plaatsen activiteiten zijn i.v.m. Koninginnedag, zijn we slechts met een kleine grcep naar Roermond vertrokken. Het blijkt echter voor veel mensen een uitstekende gelegenheid om de laatste zaken bij te schaven vóór de Limburgse Kampioenschappen van volgende week, en het is dan ook best druk in Roermond. Voor de pupillen is dit een gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen, terwijl het voor de junioren een lekker dagje uit is, waarop ze onderdelen doen, die ze normaal niet doen. Het is een wedstrijd met mooie prestaties, en we zijn aanhet einde van de dag dan ook trots en teweden. Bij de pupillen zien we Kyra opnieuw sterk uit de strijd komen, zowel bij de technische als bij de loopnuÍlmers. Zij ziet haar prestaties beloond met 2x zilver.(zowel meerkamp als 600 m). Ook Nikki en Roel weten op hun meerkamp een medaille te pakken. Nikki krijgl zllver,terwijl Roel met het brons genoegen moet nemen. David heeft pech, en loopt een blessure op tijdens een hele sterk gelopen sprint. Om te voorkomen dat het erger wordq bekkent dit voor David helaas het einde van de wedstrijd. Toch is zo'n meerkamp als vandaag een uitstekende gelegenheid voor de jeugd, om eens iets anders te proberen dan hun favoriete onderdeel. Het is best leuk om Benedikt te zren horden lopen en hoogspringen, terwijl Bas een beetje weemd naar de hoogspringmat kijkt. Ook blijkt op zo'n wedstrijd dat soms verborgen talent naar boven kom! zoals bij Roel, die vandaag over de 1.60 gaa! en daaÍmee een clubrecord vestigt. Esra loopt een 600 m, iets wat alweer een hele tijd geleden is, maar ze belooft gelijk dat ze dit

noooooit meer zal doen. En als we dan lÀ/eer op weg naar huis rijden, lekker in de warme auto, denken we toch: het was weer heel gezellig. Jos van Spanje

l{edstrij d kalender Jeu gd

iDo 15 iuni

ffiffiffi

ffiffiffiffiffi

STB Clubblad 2006 nr 2  
Advertisement