Page 26

Antwoord 6: Ik ben een verwoed lezer. Mijn voorkeur gaat uit naar moderne Nederlandse auteurs. Met name Ronald Giphart en Heleen van Rooyen. Van de laatste schrijfster heb ik inmiddels alle boeken gelezen. Yraag 7: Je bent heel actief in de begeleiding van de jeugd

bij STB. Kun je ons daar iets meer over yertellen?

Antwoord 7: De trainers van de jeugd zijn Dick van Pelt en Glenn Gentle. Ik assisteer bij de trainingen op allerlei manieren. We trainen de jeugd op woensdagavond en zaterdagmorgen. Als het kan train ik zelf ook mee. Vooral het hoogspringen vind ik nog steeds erg leuk. Het werken met kinderen vind ik ontzettend fïjn om te doen. Ze zijn zeer enthousiast en hiervan krijg je als trainster veel anergie. Ik ben ook al vaak meegegzuul met de pupillen - en jeugdkampen. Dit laatste is altijd heel leuk: niet alleen heel gezellig, mzur je leert elkaar ook veel beter kennen. Ik vond het steeds een belevenis: vermoeien{ maar boeiend. Vraag 8: In jouw beginjaren bij STB was er een groep van ong€yeer zes meisjes, die samen met elkaar intensief sporften. Zijn er daar nog veel lid van onze club?

Antwoord 8: Rond ons zestiende jaar is van de groep yan 6 a 7 meisjes iedereen wat anders gaan doen, behalve Mieke en ik. Mieke is afgelopen jaar gestopt zodat ik nog de enige ben die nog steeds actief is bij STB en met veelplezier.

Vraag 9: Lennie, wat spreekt je aan binnen onze club?

Antwoord 9: Op d" eerste plaats vind ik het erg gezellig.Ik vind het ontzettend fijn om de jeugd te trainen. Binnen onze club kan ieder op zijn eigen niveau trainen. Men kent elkaar en heeft echte belangstelling en waardering voor elkaar. Dat bleek e€ns te meer toen ik overstapte van de jeugd naar de senioren. Ik kreeg toen van de jeugdleiding als blijk van waardering een dvd met foto's van mijn activiteiten bij STB: o.a. wedstrijden

en jeugdkampen. Heel

mooi om zo iets te ontvangen.

Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. atletiek?

Antwoord 10: Ik wil graag doorgaan met technische nummers. Ik vind dit een goede afuisseling. Op moment doe ik zelfs aan kogelstoten. Ik wil ook graag mijn lopen intensiveren en mee gaan trainen met bepaalde loopgroepen binnen onze club. En dan ook mee gaan doen met wedstrijden. Aanvankelijk alleen in de regio. Genoeg plannen. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

STB Clubblad 2006 nr 2  
Advertisement