Page 2

-

Jaargang 21

't

eSTaBletje

mei 2006

- nummer 2

is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub

Brunssummerheide

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

^/".:\

íSi

{Aí,,

kopij:

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296}fi t.schmeits@home.nl - Wiel.Frins@planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

7 juli2006

Brunssummerheide Sport en Trimclub Brunssummerheide

t'"ffi

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: alberfverbun(@rÀianadoo.nl

Secretaris:

Yic§ Teeken

Ovidiusstraat 51 &17 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo.nl

Tel.:

045-5712812

Penninsneester: AnnickPloumen

Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg

13

6374K8 Landgraaf

E-mail: annickploumen@home.nl

Zaken: (vice-voorziuer)

Jos

Leden:

Frank Eisenga TeL: A6-44996122

Koempel 69 63T2NDlandgraaf E-mail: frank.eisenga@home.nl

Daemen Tel.: 045-5353177

Aan de Put

Algemene

Tel.

Janssen :043-4591995

Bert

Eisenga 0644996122

Ledenadministratie: Frank Tel.:

Jeusdsoort: Website

STB

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Schepenbank 22 6343 CY Klimmen E-mail: ios.annyjanssen@xanadoo.nl

6373

W

Landgraaf

Koempel69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpeltíàwanadoo.nl

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B.

5l

Eygelshovenerweg

Adverteren:

44

6471 VS Heerlen

13

via redactieadres. adverteerders ontvangen het clubblad gratis

6374KF Landgraaf

STB Clubblad 2006 nr 2  
Advertisement